Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma"

Transkriptio

1 nro 8/2010 SISÄLLYSLUETTELO KV 89 KV 90 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelma KV 91 Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 92 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä vaikutusten arviointia ajalla KV 93 n organisaation ja päätöksenteon kehittämisestä aiheutuvat toimenpiteet - uusien johtosääntöjen hyväksyminen ja eräiden johtosääntöjen kumoaminen KV 94 KV 95 KV 96 KV 97 Tarkastuslautakunnan jäsenen eropyyntö ja täydennysvaali Länsi-Uudenmaan yhteisen yrityspalveluorganisaation perustaminen Kårkulla kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Aloitteiden jättäminen

2 Sivu 2 Nro 8/2010 Kokouspaikka- ja aika Aleksis Kiven koulu klo tauko klo ja Läsnä olevat jäsenet Calin Elisa, jäsen Dahlqvist Rabbe, puheenjohtaja Ekström Susanne, varajäsen von Essen Kristian, jäsen Forsblom Peppe, jäsen Grundström Ove, jäsen Haanpää Harri, varajäsen Holm Karl, jäsen Jutila Seppo, varajäsen Kaisla Heikki, jäsen Karell Anders, jäsen Keränen Pekka, jäsen Kokkonen Yrjö, jäsen Laakkonen Janne, jäsen Laaksonen Merja, jäsen Nordström Marcus, jäsen Oinonen Thea, jäsen Paasikivi Anna, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Penttinen Arto, jäsen Pesonen Kirsi, jäsen, poistui 91 jälkeen, klo Rahkola-Toivanen Merja, jäsen Rehnberg Raija, jäsen Ryynänen Tarja, varajäsen Tuomi Tuulia, jäsen Westermarck Mikael, jäsen Vierinen Kari, jäsen Poissa olevat jäsenet Muut läsnä olevat Grotell Börje Raivio Timo Savinainen Tuula Varpio Arto Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Sorvanto Jarkko, hallintopäällikkö Tassberg Marjut, talouspäällikkö Lindström Catharina, tekninen johtaja Nordman Tina, sivistystoimenjohtaja Malmberg Magnus, rakennusmestari, läsnä :t Asiat Allekirjoitukset Rabbe Dahlqvist puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Elisa Calin pöytäkirjantarkastaja Kunnantalo Jarkko Sorvanto hallintopäällikkö Raija Rehnberg pöytäkirjantarkastaja

3 Sivu 3 KV 89 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet Raija Rehnberg ja Elisa Calin. totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elisa Calin ja Raija Rehnberg. Lautakunta Kunnanhallitus

4 Sivu 4 KH:341 /2010 KV 90 VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA KH Vuoden 2011 kuntatalous tulee olemaan edelleen erittäin haastava. Suomen tämän vuoden talouden kasvua tukivat maailmantalouden jatkuva elpyminen ja osaksi myös tilapäiset kotimaiset tekijät. Loppuvuoden kasvun odotetaan kuitenkin jäävän heikoksi, kun eräät elpymisen alkuvaiheessa kasvua tukeneet tekijät menettävät vaikutustaan. Kuntien vuodelle 2010 tekemät tuntuvat kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset, maltillinen työmarkkinaratkaisu, kuntien yhteisöveron jakoosuuden korotus sekä arvioitua parempi verotulokehitys parantavat hieman kuntatalouden näkymiä. Kuntien käyttötalouden pitäminen vakaana vaatii edelleen tiukkaa menokasvun hallintaa. Kuntaliiton arvio kuntien verotulojen kasvuksi lähivuosina on keskimäärin vain noin 3,5 prosenttia. Kuntatalouden positiivinen kehitys vaarantuu heti, mikäli toimintamenojen kasvu ei sopeudu tulokehityksen asettamiin rajoihin. Keskeistä on palkkamenojen hallinta ja tuottavuutta parantavien toimenpiteiden läpivieminen. n kunnan taloudessa vuonna 2011 on valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamissopimuksen mukaan kertynyt alijäämä saatava supistettua euroon tai 180 euroon asukasta kohden vuoden 2011 loppuun mennessä. Alijäämä oli euroa (323 /asukas), vuoden 2010 ennuste elokuun tilanteen perusteella näyttää, että kumulatiivinen alijäämä kuluvan vuoden lopulla olisi noin euroa. Näin ollen tulostavoite vuodelle 2011 on vähintään euroa ylijäämää. Käyttötalouden kehitystä arvioitaessa ja taloussuunnitelmaa tehtäessä on lähdetty siitä. että toiminta ja palvelutuotanto tulee sopeuttaa käytettävissä oleviin resursseihin ja vuosikatetaso tulee saada poistotasoa ja alijäämän kattamistavoitteen mukaista ylijäämää korkeammaksi. Vuoden 2011 inflaatiokehityksen odotetaan olevan 2,5 %. Talousarviomäärärahojen budjetoinnissa on huomioitu n. 1,65 %:n suuruinen toimintamenojen kasvu. Henkilöstökulujen arvioitu palkkakustannusten nousu on n. 2,5 %. Ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa on lähdetty Sopimus n kunnan tasapainottamiseksi perusteella siitä, että tuloveroprosentti korotetaan 21 %:iin, muiden, kuin vakituisten asuntojen osalta kiinteistöveroprosentti korotetaan 1,10 %:iin vuodeksi 2011 ja vuodeksi 2013 korotetaan yleinen kiinteistöveroprosentti 1,28 %:iin, vaki- Lautakunta Kunnanhallitus

5 Sivu 5 tuisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,63 %:iin sekä muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,23 %:iin. Valtionosuusuudistus tuli vuoden 2010 alusta voimaan osittaisuudistuksena. Kuntaliitolta saatujen alustavien tietojen perusteella valtionosuuksien tuli kasvaa 2-3 %. Kuntakohtaiset laskelmat tiedotettiin kunnille kesäkuun aikana. Viimeiset päivitykset ovat tulleet Näiden ennakkotietojen perusteella laskettuna n kunnan yhden putken valtionosuus olisi euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet euroa, jolloin laskennalliseksi valtionosuudeksi vuodelle 2011 tulee euroa. Tämä on 0,3 % vähemmän, kuin vuoden 2010 laskennallinen valtionosuus. Kuntaliiton mukaan taulukoista on päivittämättä vielä sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset, laskelma kotikuntakorvauksista sekä yhteenvetolaskelma peruspalvelujen valtionosuudesta. Näistä puuttuu indeksitarkistuksen muutoksen vaikutus 1,7 %:sta 1,6 %:iin. Talousarvioehdotuksessa esitettävien investointikohteiden ja investointien kokonaismäärä perustuu valtuuston hyväksymään taloussuunnitelmaan ja Sopimukseen n kunnan tasapainottamiseksi. Alle :n hankinnat on käsitelty käyttötalousosassa. Toimistojen väliset sisäiset laskutukset (sisäiset tulot) on määritellyt talousarvioon se tulosyksikkö, jonka tuloihin näitä sisäisiä tilityseriä sisältyy. Sisäisten vuokrien osalta laskenta tehdään kuitenkin talousosaston toimesta ja on vielä kesken. Sisäiset vuokrat tullaan sisällyttämään lopulliseen talousarvioon. Näillä erillä ei ole vaikutusta kunnan tulokseen yhteensä. Talousarvioehdotuksen 2011 ja talousarviosuunnitelmien rahoitusosa noudattaa valtuuston hyväksymää Sopimusta n kunnan tasapainottamiseksi asiakirjaa. Rahoitusosan perusteella kunnan vuoden 2011 varsinainen toiminta ja investoinnit sekä rahoitustoiminta vaikuttavat maksuvalmiuteen t euroa vähentävästi. Kunnanhallitus päättää esityksestään vuoden 2011 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi pidettävässä kokouksessa. käsittelee talousarvion ja suunnitelman. Kunnanjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelma-ehdotus vuosille on ohessa. Kuntaliitosneuvotteluista n kunnalle aiheutuva taloudellinen lisärasitus tullaan esittämään erillisenä pakettina. Ehdotus: Kunnanhallitus käy keskustelun vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta. Lautakunta Kunnanhallitus

6 Sivu 6 Käsittely: Asia käsiteltiin asian 232 jälkeen. Kunnanhallitus kävi keskustelun vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta. KH Liite 1 Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. Talousarviovuosi on ensimmäinen vähintään kolmivuotisesta taloussuunnitelmasta, joka on hyväksyttävä samanaikaisesti. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntalain 65.2 :n mukaisesti. Kuntalain 65.3 :ssä säädetään, että talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on aikaisempien vuosien alijäämä tilinpäätöksistä ja kuluvan vuoden talousarviosta katettava suunnitelma-aikana. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset, kunnanhallituksen antamat talousarviokehykset ja talousarvion laatimisohjeet sekä kunnanvaltuuston hyväksymä tasapainotussopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2010 on 18,98 %. Verotusmenettelystä annettu laki (1558/1995) 91 a säätää, että kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa säädettynä aikana taikka Verohallinnon myöntämässä myöhemmässä määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia. Talousarviossa kunnan tuloverotuotto on laskettu 21 prosentin mukaan kunnanvaltuuston hyväksymän tasapainotussopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi mukaisesti. Kuntien perimän kiinteistöveron ala- ja yläraja nousivat vuodelle Valtuusto päätti jo tällöin nostaa n kiinteistöveroprosentteja. Vuoden 2010 yleinen kiinteistöveroprosentti oli 1,20 %, vakituiseen asumiseen käytettyjen rakennusten osalta kiinteistövero oli 0,50 %, muiden asuinrakennustenosalta 1,00 % ja rakentamattomien rakennuspaikkojen osalta 3,00 %. Lautakunta Kunnanhallitus

7 Sivu 7 Yleishyödyllisten yhteisöjen käytössä olevien kiinteistöjen osalta kiinteistöveroprosentti oli 0,00. Tasapainotussopimuksessa n kunnan talouden tasapainottamiseksi määrätään vuoden 2011 osalta muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti nostettavaksi 1,10 prosentiksi Vuoden 2011 ulkoiset toimintatulot ylittävät vuoden 2010 talousarviotason noin 221 t eurolla, mutta alittavat kuluvan vuoden ennusteen noin 216 t eurolla. Tulojen lisäystä odotetaan maksujen tason, maksujärjestelmien ja lupamenettelyjen muutosten perusteella 2,5 prosenttia, mutta maankäyttötulojen odotetaan laskevan vuoden 2010 tasosta. Käyttömenojen määrärahoilla tuotetaan ne palvelut, joita varten kuntaorganisaatio ensisijaisesti on olemassa. Näiden menojen osuus kuluvan vuoden kokonaismenoista on lähes 95 %. Ulkoisten toimintamenojen odotetaan kasvavan vuoden 2010 ennusteeseen nähden 3,48 %. Menojen kasvu perustuu 2,5 prosentin inflaatio-odotukseen, täyttämättömien virkojen miehittämiseen, sosiaali- ja terveysmenojen inflaatiota suurempaan kasvamiseen sekä aikaisempien vuosien säästöistä johtuvien paineiden purkautumiseen. Talousarvion investointimenot ovat 4,402 miljoonaa euroa brutto ja 3,387 miljoonaa euroa netto. Kunta on kahtena edellisenä peräkkäisenä vuotena joutunut karsimaan investointinsa minimiin. Suurin kohde vuonna 2011 on koulu- ja päiväkotiratkaisut, joihin varataan yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Siirtoviemärille Störsvik-Strömsby varataan euroa, vuonna 2010 varaus oli euroa ja kevyenliikenteen väylän rakentamiseen Störvikissä, Sunnanvikin kaavateiden I vaiheeseen sekä Palonummen alueiden yhdistämiseen teillä varataan yhteensä euroa. Rahoitusosan varsinainen toiminta ja investoinnit osoittavat rahan menoa 1,572 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 1,395 milj. euroa ja lyhytaikaisia lainoja lyhennetään 1,740 milj. euroa. Vastaavasti uusia lainoja nostetaan 3,483 milj. euroa, jolloin maksuvalmius pienenee 1,224 milj. euroa ja kokonaislainamäärä lisääntyy 2010 vuoden ennusteeseen nähden 0,348 milj. euroa. Palkkojen kasvu vuoden 2010 ennusteeseen verrattuna on 4,62 %. Talousarviossa on 6,46 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna Vuoden 2011 palkan korotuksiin on varauduttu 2,5 prosentilla. Sama varaus on sisällytetty myös kunnilta/kuntayhtymiltä ostettaviin palveluihin. Kokonaisuudessaan henkilöstökulut ovat 6,73 % vuoden 2010 talousarviota suuremmat. Kuntaliitosneuvottelujen toteuttamisesta ja Länsi-Uudenmaan yrityspalveluorganisaation perustamisesta vuodelle 2011 aiheutuva yhteensä noin euron määräraha lisätään talousarvioehdotukseen. Lautakunta Kunnanhallitus

8 Sivu 8 Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää 1. vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle ,00 % 2. määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2011 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,2 % vakituiseen asumiseen käytetyt rakennukset 0,50 % muut asuinrakennukset 1,10 % rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % 3. hyväksyä vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Käsittely: Esittelijä teki päätösehdotukseen seuraavan lisäyksen: Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia. Nordström Rehnbergin kannattamana ehdotti, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle ,50 %. Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Nordströmin ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä Nordströmin ehdotus voitti äänin 6 (Haanpää, Karell, Laaksonen, Nordström, Rehnberg, Vierinen) 5 (Lovén, Paasikivi, Parviainen, Penttinen, Ryynänen). Nordström Laaksosen kannattamana ehdotti, että Svenska Skolanin laajennuksen investointiin varataan vuodelle M ja vuodelle ,9 M sekä päiväkotiratkaisuihin varataan vuodelle ,15 M. Valtionapu Svenska Skolanin investointiin vuodelle euroa ja vuodelle euroa. Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Nordströmin ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä Nordströmin ehdotus voitti äänin 7 ( Haanpää, Karell, Laaksonen, Lovén, Nordström, Paasikivi, Rehnberg) 4 (Parviainen, Penttinen, Ryynänen, Vierinen). Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää 1. vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle ,50 % 2. määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2011 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,2 % Lautakunta Kunnanhallitus

9 Sivu 9 vakituiseen asumiseen käytetyt rakennukset 0,50 % muut asuinrakennukset 1,10 % rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % 3. hyväksyä vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman seuraavin muutoksin: Svenska Skolanin laajennuksen investointiin varataan vuodelle M ja vuodelle ,9 M sekä päiväkotiratkaisuihin varataan vuodelle ,15 M. Valtionapu Svenska Skolanin investointiin vuodelle euroa ja vuodelle euroa. Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia. KV 90 Liite 1 Käsittely: Kokouksessa jaettiin vuoden 2011 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan toimeentulotukimenojen lisääntymisestä aiheutuvat tekniset korjaukset. Penttinen ehdotti, että kunnanvaltuusto tekee vuoden 2011 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan toimeentulotukimenojen lisääntymisestä aiheutuvat tekniset korjaukset. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston yksimielisesti hyväksyneen ehdotuksen. Kokoomuksen valtuustoryhmä/merja Rahkola-Toivanen ehdotti, että kunnanvaltuusto vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle %. Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Kokoomuksen valtuustoryhmän ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä Kokoomuksen valtuustoryhmän ehdotus voitti äänin 15 (Holm, Kaisla, Keränen, Laakkonen, Oinonen, Paasikivi, Parviainen, Penttinen, Pesonen, Rahkola-Toivanen, Ryynänen, Tuomi, Jutila, Westermarck, Vierinen) 12 (Calin, Dahlqvist, von Essen, Forsblom, Ekström, Grundström, Karell, Kokkonen, Laaksonen, Nordström, Haanpää, Rehnberg). Rahkola-Toivanen ehdotti Parviaisen kannattamana, että Sjundeå Svenska Skolanin laajennuksen sijaan kouluinvestointi kohdistetaan n kouluille. Lautakunta Kunnanhallitus

10 Sivu 10 Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Rahkola-Toivasen ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus voitti äänin 14 (Calin, Dahlqvist, von Essen, Forsblom, Ekström, Grundström, Karell, Kokkonen, Laaksonen, Nordström, Paasikivi, Haanpää, Rehnberg, Jutila) 13 (Holm, Kaisla, Keränen, Laakkonen, Oinonen, Parviainen, Penttinen, Pesonen, Rahkola-Toivanen, Ryynänen, Tuomi, Westermarck, Vierinen). von Essen ehdotti, että sivulta 20 poistetaan lause: Suunnitelmavuosien verotulojen arviointi perustuu Audiator Oy:n/Eero Laesterän Sopimus n kunnan tasapainottamiseksi asiakirjaan tekemiin ennusteisiin. Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana. Nordström ehdotti, että sivulla 22 kunnallisverotuoton muutosprosentti vuodelle 2011 muutetaan 2,2 prosentiksi ja että kunnallisverotuottoa kasvatetaan eurolla. Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana. Rahkola-Toivanen ehdotti Parviaisen kannattamana, että sivulla 32 poistetaan sanat: joko Svartbäckin kunnostaminen tai uuden päiväkodin rakentaminen. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston yksimielisesti hyväksyneen sen. Laakkonen ehdotti Kaislan kannattamana, että monitoimihallin rakentamiseen varataan vuodelle euroa. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston yksimielisesti hyväksyneen sen. Keskustelun aikana talousarvioon tehtiin teknisiä korjauksia. päätti 1. vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle ,00 % 2. määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2011 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,2 % vakituiseen asumiseen käytetyt rakennukset 0,50 % muut asuinrakennukset 1,10 % rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % 3. hyväksyä vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman seuraavin muutoksin: Lautakunta Kunnanhallitus

11 Sivu 11 Vuoden 2011 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan tehdään toimeentulotukimenojen lisääntymisestä aiheutuvat tekniset korjaukset. Sivulla 32 poistetaan sanat: joko Svartbäckin kunnostaminen tai uuden päiväkodin rakentaminen. Monitoimihallin rakentamiseen varataan vuodelle euroa. Lautakunta Kunnanhallitus

12 Sivu 12 KV 91 KH TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN SEURANTA on kokouksessaan hyväksynyt n kunnalle talouden tasapainotusohjelman. Hyväksyessään tasapainotusohjelman kunnanvaltuusto päätti samalla, että kunnanvaltuustolle raportoidaan tasapainotusohjelman toteutumisesta jokaisessa kunnanvaltuuston kokouksessa. Ehdotus: Kunnanhallitus 1. merkitsee seurannan tiedoksi ja 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee seurannan tiedoksi. Kunnanhallitus 1. merkitsi seurannan tiedoksi ja 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee seurannan tiedoksi. KV 91 merkitsi seurannan tiedoksi. Lautakunta Kunnanhallitus

13 Sivu 13 KV 92 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA AJALLA KH Kansaneläkelaitos ja n kunta sopivat lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/96) annetun lain 20 :n mukaisesti korotetun lasten kotihoidon tuen maksamisesta alkaen. Kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti määräaikaisesti ajalle lle raportoidaan kuntalisän vaikutuksista säännöllisesti. Kotihoidon tuen kuntalisän suuruus määräytyy lasten lukumäärän mukaisesti siten, että hoitorahan korotus on ensimmäisestä alle kolmivuotiaasta lapsesta 136 kuukaudessa ja sitä seuraavista lapsista 68 kuukaudessa. Lasten kotihoidon tuen piirissä olevien lasten kuntalisän maksamisen edellytyksenä on, että perheen kaikista lapsista maksetaan kotihoidon tukea. Esiopetusikäisen lapsen osallistuminen kunnalliseen esiopetukseen ei poista kuntalisän maksamisen edellytystä. Kuntalisällä pyritään kannustamaan perheitä lasten kotihoitoon. Etenkin kasvukunnissa kuntalisän avulla pyritään hillitsemään päivähoidon kysyntää ja keventämään uusien päiväkotien investointipaineita. Kuntalisän käyttöönoton vaikutuksia on tässä pyritty tarkastelemaan mahdollisimman monipuolisesti. Tässä tarkastelujakso on Edellisen kerran kotihoidon tuen kuntalisän vaikutuksia on tarkasteltu tilanteessa Tarkastelujakso on edelleen lyhyt, joten päätelmät kuntalisän vaikutuksista ovat vasta suuntaa-antavat. Talousarviossa vuodelle 2010 on varattu euroa kuntalisän maksamista varten. Määrärahaa saisi enimmillään olla käytettynä tilanteessa ,7 % ( e) toteuman ollessa kuntalisän kohdalla 112,0 % (n e). Kotihoidon tuen kuntalisään tarkoitettu koko määräraha on ylitetty ja ylityksen suuruus on tilanteessa e. Mikäli kuntalisäkustannukset jatkuvat loppuvuoden samansuuruisina, tullaan talousarvioon varattu määräraha ylittämään n eurolla lopullisen kuntalisäkustannuksen ollessa n e vuositasolla. Kahdeksan kuukauden tarkastelujakson perusteella voidaan todeta, että n kunnan käyttöön otetun kotihoidon tuen kuntalisäsaajien määrä on kasvanut ajalla aikana 35 % (71 -> 96), kotihoidon piirissä olevien lasten määrä on kasvanut 21 % (143 -> 173) ja kuntalisän piirissä olevien lasten määrä on kasvanut 20 % (126 -> 151). Samanaikaisesti päivähoidossa olevien lasten (0 5-vuotiaiden) määrä on kasvanut 18 % (140 -> 165) ja alle 3-vuotiaiden osuus päivähoidossa kasvanut 29 % (49 -> 63). Edelliseen tarkasteluajankohtaan verrat- Lautakunta Kunnanhallitus

14 Sivu 14 tuna päivähoidossa olevien lasten osuus on kasvanut entisestään (tilanteessa kasvua 0 5 -vuotiaiden osalta 16 % ja 0-3-vuotiaiden osalta 4 %). Alle 3-vuotiaiden lasten määrä päivähoidossa on tilanteessa suurempi kuin koskaan aiemmin. Tilanteessa tiedettiin, että silloin kuntalisän piirissä olevista lapsista 31 oli siirtymässä kunnalliseen päivähoitoon, 11 esikoulusta perusopetukseen ja 5 lasta muuten pois elo-syyskuussa Nyt tiedetään, että suunnilleen saman verran uusia lapsia on siirtynyt kuntalisän saajien joukkoon. Voidaan todeta, että kuntalisä houkuttelee ilmeisemmin kotona olevia, sellaisia, jotka ovat jo aikaisemminkin saaneet kotihoidontukea tai ehkä vanhempainvapaata lopettelevia henkilöitä ja lapsen hoidon aloitusta lyhytaikaisesti siirtäviä. Kotihoidon tuen kuntalisä ei toistaiseksi ole houkutellut perheitä irtisanomaan olemassa olevia päivähoitopaikkoja. Kahdeksan kuukauden perusteella voidaan todeta, että kuntalisä tarjoaa perheille mahdollisuuden siirtää lapsen hoidon aloitusta ja siten mahdollisesti keventää päivähoitopaikkojen kysyntää, kuitenkin vain hetkellisesti. Investointeja lykkäävää vaikutusta on vaikea todeta. Alle 3-vuotiaiden lasten määrällinen kasvu päiväkodeissa (25 -> 37) kasvattaa tarvittavien hyötyneliöiden määrää/lapsi tilasuunnitteluohjeen mukaisesti ja henkilöstöresurssin tarvetta). Ehdotus: Käsittely: Kunnanhallitus 1. merkitsee selvityksen tiedoksi 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee selvityksen tiedoksi. Paasikivi Lovénin kannattamana ehdotti, että päätökseen lisätään uusi kohta 3. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahaa euroa vuodelle Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Paasikiven ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 7 (Haanpää, Karell, Laaksonen, Nordström, Parviainen, Rehnberg, Ryynänen) 4 (Lovén, Paasikivi, Penttinen, Vierinen). Kunnanhallitus 1. merkitsi selvityksen tiedoksi 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee selvityksen tiedoksi. Lautakunta Kunnanhallitus

15 Sivu 15 KV 92 merkitsi selvityksen tiedoksi. Lautakunta Kunnanhallitus

16 Sivu 16 KH:301 /2010 KV 93 KH Liite 3 SIUNTION ORGANISAATION JA PÄÄTÖKSENTEON KEHITTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT TOIMENPITEET - UUSIEN JOHTOSÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN JA ERÄIDEN JOHTOSÄÄNTÖJEN KUMOAMINEN n kunnanvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainotusohjelman. Ohjelma sisältää kaikkiaan noin 40 eri tasoista toimenpidettä vuosille Vuodelle 2011 on hyväksytty toimenpiteitä, joilla muun muassa kehitetään kunnan lautakuntarakennetta vähentämällä lautakuntien määrää, kehitetään kunnan hankintatoimea lisäämällä hankintatoimivallan delegointia sekä muutetaan henkilöstötoimivaltaa lisäämällä henkilöstötoimivallan delegointia. Johtosääntöuudistuksen keskeiset tavoitteet Johtosääntöjen uudistamistyön tavoitteena on yleisesti kehittää kunnan johtosääntörakennetta ja uudistaa sekä ajantasaistaa kunnan keskeiset johtosäännöt. Johtosääntöjen uudistustyöllä pyritään lisäksi erityisesti: -keventämään ja virtaviivaistamaan lautakuntarakennetta, -osittain yhdenmukaistamaan lautakuntien yleisiä tehtäviä ja roolia, -keskittämään aiempaa selkeämmin linjaukset ja periaatepäätökset luottamustoimielimille ja ns. operatiiviset päätökset viranhaltijoille (delegoinnin lisääminen), -valmistelutyöhön käytetyn työmäärän vähentämiseen ja uudelleen kohdentamiseen, -hankintaprosessin kehittämiseen tasapainotusohjelman mukaisesti ja toimivallan delegoinnin lisäämiseen hankinta-asioissa, -ottamaan huomioon organisaatiossa tapahtuneet uudelleen järjestelyt (esim. siivouksen ja ruokahuollon uudelleen järjestelyt sekä tiimiyttäminen). Valmisteluprosessista Johtosääntöjen uudistustyö käynnistettiin keväällä 2010 talouden tasapainotusohjelman hyväksymisen jälkeen. Ensi vaiheessa valmistelu käynnistyi tarkempien muutostarpeiden kartoituksella ja ensimmäisten luonnosversioiden työstämisellä. Johtosääntöjen uudistustyön aloituskokous pidettiin osastojen edustajien kanssa. Hankkeen valmistelua varten perustettiin osastojen edustajista koostuva valmisteluryhmä, joka kokoontui noin kerran kuukaudessa. Lisäksi eri osastojen edustajien kanssa pidettiin erik- Lautakunta Kunnanhallitus

17 Sivu 17 seen säännöllisiä tapaamisia, joissa työstettiin ko. osaston toimintaan liittyviä johtosääntöjä. Kunnan johtoryhmä toimi hankkeen johtoryhmänä. Asiaa on kevään ja kesän sekä syksyn aikana käsitelty useasti kunnan johtoryhmässä. Esimiesten kanssa johtosääntöuudistusta on käsitelty tilaisuudessa n puheenjohtajisto, kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja kaikkien lautakuntien puheenjohtajistot kutsuttiin pidettyyn tilaisuuteen, jossa esiteltiin johtosääntöuudistusta ja sen keskeisiä tavoitteita sekä kuultiin luottamushenkilöiden näkemyksiä uudistuksesta. Valmistelutyötä jatkettiin saadun palautteen mukaisesti. Kunnan yt-ryhmä on käsitellyt johtosääntöuudistusta ja sen tavoitteita kokouksessaan Tavoitteena on viedä johtosäännöt hyväksyttäväksi kunnanvaltuustoon lokakuun 2010 aikana siten, että uuden lautakuntarakenteen mukaiset uudet luottamushenkilötoimielinten jäsenet voidaan valita valtuuston kokouksessa ja että uudet johtosäännöt astuvat voimaan lukien. Luottamushenkilöorganisaatio Johtosääntöuudistuksella on tarkoitus selvästi muuttaa nykyistä lautakuntarakennetta. Lautakuntarakennetta esitetään kevennettäväksi siten, että perusturvalautakunta, sivistyslautakunta ja maaseutulautakunta lakkautetaan. Perusturva-asiat esitetään siirrettäviksi kunnanhallitukselle ja maaseutuasiat tekniselle lautakunnalle lukuun ottamatta tietoimitusjaoston asioita, jotka siirretään ympäristölautakunnalle (tietoimitusjaosto tulee ympäristölautakunnan alaisuuteen). Sivistyslautakunnalle tällä hetkellä kuuluvat asiat siirretään opetuslautakunnalle, jonka nimi ehdotetaan muutettavaksi sivistyslautakunnaksi. Uudella sivistyslautakunnalla (eli nykyisellä opetuslautakunnalla) on jatkossakin kaksi jaostoa kumpaakin kieliryhmää varten. Uusien johtosääntöjen mukaisessa tilanteessa kunnalla olisi sivistyslautakunta (ja kaksi sivistyslautakunnan jaostoa), tekninen lautakunta, ympäristölautakunta (ja ympäristölautakunnan tietoimitusjaosto), tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Lisäksi luottamushenkilötoimielimien ja viranhaltijaorganisaation välistä tehtävänjakoa selkiytetään niin, että ns. operatiivisista asioista päättäminen siirretään aikaisempaa kattavammin viranhaltijoille. Luottamushenkilötoimielimille jää kuitenkin useissa kohdin myös nimenomaista toimivaltaa, minkä lisäksi tarkoituksena on mahdollistaa luottamushenkilötoimielimille mahdollisuus keskittyä nykyistä enemmän periaate- ja linjauspäätösten tekemiseen. Kunnanhallituksella ja lautakunnilla säilyy joka tapauksessa Lautakunta Kunnanhallitus

18 Sivu 18 mahdollisuus otto-oikeuden käyttämiseen alaistensa viranhaltijoiden päätöksiin. Johtosääntömuutokset aiheuttavat merkittäviä muutoksia lautakuntarakenteeseen. Useita lautakuntia esitetään lakkautettavaksi ja lautakuntien sekä kunnanhallituksen tehtäviä ja toimivaltaa järjestellään uudelleen. Kun kunnan hallinnossa tehdään organisaatiomuutoksia, joissa toimielimiä lakkautetaan kesken niiden toimikauden, niin samalla myös toimielimeen kuuluvien luottamustoimi päättyy. Uudistuksen yhteydessä on tarkoituksenmukaista valita uudet luottamushenkilöt kaikkiin lautakuntiin lukuun ottamatta keskusvaalilautakuntaa. Lautakunnat esitetään lakkautettaviksi lukien. Uudet luottamushenkilöt uusien johtosääntöjen mukaisiin lautakuntiin esitetään valittaviksi kunnanvaltuuston kokouksessa. Viranhaltijaorganisaatio Viranhaltijaorganisaatioon ei ehdoteta merkittäviä organisatorisia muutoksia. Osastojako säilyy ennallaan. Johtosäännöissä on viranhaltijaorganisaation osalta tarkoitus kuvata organisaation ylätaso (osastojako ja osastojen jakautuminen tulosalueisiin). Lisäksi johtosäännöissä määrätään viranhaltijoille delegoidusta toimivallasta. Viranhaltijaorganisaation kehittämisen ja johtamisen näkökulmasta suurin muutos tapahtuu sivistystoimessa, jossa sivistysosasto esitetään jaettavaksi kolmeen tulosalueeseen. Yksi tulosalueista, vapaan sivistystyön tulosalue, on uusi. Se kattaa nuoriso-, liikunta-, kulttuuri, kirjasto- ja vapaaaikatoimen ja sen johdossa olisi vapaa-aikapäällikkö. Lisäksi opetuksen tulosalueen johtoon esitetään johtavaa rehtoria. Uusia virkoja ei kuitenkaan esitetä, vaan muutokset esitetään tehtäväksi nykyisiä vakansseja/nimekkeitä muuttamalla. Kumottavat johtosäännöt Uusien johtosääntöjen hyväksymisen yhteydessä esitetään samalla kumottaviksi seuraavat johtosäännöt: -n kunnan hallintosääntö, valtuusto , viimeksi muutettu n kunnanhallituksen johtosääntö, valtuusto , viimeksi muutettu n kunnan päävastuualueiden johtosääntö, valtuusto , viimeksi muutettu n kunnanvaltuuston päätös Arkistonhoitoa koskevien määräysten täydentäminen Lautakunta Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 KH 208 KH 209 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 95 SIVLTK 96 SIVLTK 97 SIVLTK 98 SIVLTK 99 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Pro Fanjunkars - säätiön ja n kunnan välisen yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 30.9.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 7/2013 177 (-197) Aika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo 13.00-16.55 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 1.12.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 1.12.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 asialista 1.12.2014 n kokous Aika to klo 17.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 74 OPLTK 75 OPLTK 76 Kokouksen järjestäytyminen jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Taloudellinen tilanne OPLTK 77 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJARESURSSIT

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 26.6.2014

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 26.6.2014 PÖYTÄKIRJA Nro 4/2013 4/52 Kokousaika Torstaina 26. kesäkuuta 2014, klo 19.00-22.20 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar, Liane Dahlbacka,

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot