Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma"

Transkriptio

1 nro 8/2010 SISÄLLYSLUETTELO KV 89 KV 90 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelma KV 91 Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 92 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä vaikutusten arviointia ajalla KV 93 n organisaation ja päätöksenteon kehittämisestä aiheutuvat toimenpiteet - uusien johtosääntöjen hyväksyminen ja eräiden johtosääntöjen kumoaminen KV 94 KV 95 KV 96 KV 97 Tarkastuslautakunnan jäsenen eropyyntö ja täydennysvaali Länsi-Uudenmaan yhteisen yrityspalveluorganisaation perustaminen Kårkulla kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Aloitteiden jättäminen

2 Sivu 2 Nro 8/2010 Kokouspaikka- ja aika Aleksis Kiven koulu klo tauko klo ja Läsnä olevat jäsenet Calin Elisa, jäsen Dahlqvist Rabbe, puheenjohtaja Ekström Susanne, varajäsen von Essen Kristian, jäsen Forsblom Peppe, jäsen Grundström Ove, jäsen Haanpää Harri, varajäsen Holm Karl, jäsen Jutila Seppo, varajäsen Kaisla Heikki, jäsen Karell Anders, jäsen Keränen Pekka, jäsen Kokkonen Yrjö, jäsen Laakkonen Janne, jäsen Laaksonen Merja, jäsen Nordström Marcus, jäsen Oinonen Thea, jäsen Paasikivi Anna, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Penttinen Arto, jäsen Pesonen Kirsi, jäsen, poistui 91 jälkeen, klo Rahkola-Toivanen Merja, jäsen Rehnberg Raija, jäsen Ryynänen Tarja, varajäsen Tuomi Tuulia, jäsen Westermarck Mikael, jäsen Vierinen Kari, jäsen Poissa olevat jäsenet Muut läsnä olevat Grotell Börje Raivio Timo Savinainen Tuula Varpio Arto Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Sorvanto Jarkko, hallintopäällikkö Tassberg Marjut, talouspäällikkö Lindström Catharina, tekninen johtaja Nordman Tina, sivistystoimenjohtaja Malmberg Magnus, rakennusmestari, läsnä :t Asiat Allekirjoitukset Rabbe Dahlqvist puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Elisa Calin pöytäkirjantarkastaja Kunnantalo Jarkko Sorvanto hallintopäällikkö Raija Rehnberg pöytäkirjantarkastaja

3 Sivu 3 KV 89 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet Raija Rehnberg ja Elisa Calin. totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elisa Calin ja Raija Rehnberg. Lautakunta Kunnanhallitus

4 Sivu 4 KH:341 /2010 KV 90 VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA KH Vuoden 2011 kuntatalous tulee olemaan edelleen erittäin haastava. Suomen tämän vuoden talouden kasvua tukivat maailmantalouden jatkuva elpyminen ja osaksi myös tilapäiset kotimaiset tekijät. Loppuvuoden kasvun odotetaan kuitenkin jäävän heikoksi, kun eräät elpymisen alkuvaiheessa kasvua tukeneet tekijät menettävät vaikutustaan. Kuntien vuodelle 2010 tekemät tuntuvat kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset, maltillinen työmarkkinaratkaisu, kuntien yhteisöveron jakoosuuden korotus sekä arvioitua parempi verotulokehitys parantavat hieman kuntatalouden näkymiä. Kuntien käyttötalouden pitäminen vakaana vaatii edelleen tiukkaa menokasvun hallintaa. Kuntaliiton arvio kuntien verotulojen kasvuksi lähivuosina on keskimäärin vain noin 3,5 prosenttia. Kuntatalouden positiivinen kehitys vaarantuu heti, mikäli toimintamenojen kasvu ei sopeudu tulokehityksen asettamiin rajoihin. Keskeistä on palkkamenojen hallinta ja tuottavuutta parantavien toimenpiteiden läpivieminen. n kunnan taloudessa vuonna 2011 on valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamissopimuksen mukaan kertynyt alijäämä saatava supistettua euroon tai 180 euroon asukasta kohden vuoden 2011 loppuun mennessä. Alijäämä oli euroa (323 /asukas), vuoden 2010 ennuste elokuun tilanteen perusteella näyttää, että kumulatiivinen alijäämä kuluvan vuoden lopulla olisi noin euroa. Näin ollen tulostavoite vuodelle 2011 on vähintään euroa ylijäämää. Käyttötalouden kehitystä arvioitaessa ja taloussuunnitelmaa tehtäessä on lähdetty siitä. että toiminta ja palvelutuotanto tulee sopeuttaa käytettävissä oleviin resursseihin ja vuosikatetaso tulee saada poistotasoa ja alijäämän kattamistavoitteen mukaista ylijäämää korkeammaksi. Vuoden 2011 inflaatiokehityksen odotetaan olevan 2,5 %. Talousarviomäärärahojen budjetoinnissa on huomioitu n. 1,65 %:n suuruinen toimintamenojen kasvu. Henkilöstökulujen arvioitu palkkakustannusten nousu on n. 2,5 %. Ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa on lähdetty Sopimus n kunnan tasapainottamiseksi perusteella siitä, että tuloveroprosentti korotetaan 21 %:iin, muiden, kuin vakituisten asuntojen osalta kiinteistöveroprosentti korotetaan 1,10 %:iin vuodeksi 2011 ja vuodeksi 2013 korotetaan yleinen kiinteistöveroprosentti 1,28 %:iin, vaki- Lautakunta Kunnanhallitus

5 Sivu 5 tuisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,63 %:iin sekä muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,23 %:iin. Valtionosuusuudistus tuli vuoden 2010 alusta voimaan osittaisuudistuksena. Kuntaliitolta saatujen alustavien tietojen perusteella valtionosuuksien tuli kasvaa 2-3 %. Kuntakohtaiset laskelmat tiedotettiin kunnille kesäkuun aikana. Viimeiset päivitykset ovat tulleet Näiden ennakkotietojen perusteella laskettuna n kunnan yhden putken valtionosuus olisi euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet euroa, jolloin laskennalliseksi valtionosuudeksi vuodelle 2011 tulee euroa. Tämä on 0,3 % vähemmän, kuin vuoden 2010 laskennallinen valtionosuus. Kuntaliiton mukaan taulukoista on päivittämättä vielä sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset, laskelma kotikuntakorvauksista sekä yhteenvetolaskelma peruspalvelujen valtionosuudesta. Näistä puuttuu indeksitarkistuksen muutoksen vaikutus 1,7 %:sta 1,6 %:iin. Talousarvioehdotuksessa esitettävien investointikohteiden ja investointien kokonaismäärä perustuu valtuuston hyväksymään taloussuunnitelmaan ja Sopimukseen n kunnan tasapainottamiseksi. Alle :n hankinnat on käsitelty käyttötalousosassa. Toimistojen väliset sisäiset laskutukset (sisäiset tulot) on määritellyt talousarvioon se tulosyksikkö, jonka tuloihin näitä sisäisiä tilityseriä sisältyy. Sisäisten vuokrien osalta laskenta tehdään kuitenkin talousosaston toimesta ja on vielä kesken. Sisäiset vuokrat tullaan sisällyttämään lopulliseen talousarvioon. Näillä erillä ei ole vaikutusta kunnan tulokseen yhteensä. Talousarvioehdotuksen 2011 ja talousarviosuunnitelmien rahoitusosa noudattaa valtuuston hyväksymää Sopimusta n kunnan tasapainottamiseksi asiakirjaa. Rahoitusosan perusteella kunnan vuoden 2011 varsinainen toiminta ja investoinnit sekä rahoitustoiminta vaikuttavat maksuvalmiuteen t euroa vähentävästi. Kunnanhallitus päättää esityksestään vuoden 2011 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi pidettävässä kokouksessa. käsittelee talousarvion ja suunnitelman. Kunnanjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelma-ehdotus vuosille on ohessa. Kuntaliitosneuvotteluista n kunnalle aiheutuva taloudellinen lisärasitus tullaan esittämään erillisenä pakettina. Ehdotus: Kunnanhallitus käy keskustelun vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta. Lautakunta Kunnanhallitus

6 Sivu 6 Käsittely: Asia käsiteltiin asian 232 jälkeen. Kunnanhallitus kävi keskustelun vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta. KH Liite 1 Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston on ennen vuoden loppua hyväksyttävä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. Talousarviovuosi on ensimmäinen vähintään kolmivuotisesta taloussuunnitelmasta, joka on hyväksyttävä samanaikaisesti. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntalain 65.2 :n mukaisesti. Kuntalain 65.3 :ssä säädetään, että talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on aikaisempien vuosien alijäämä tilinpäätöksistä ja kuluvan vuoden talousarviosta katettava suunnitelma-aikana. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen perusteena ovat lautakuntien tekemät talousarvioehdotukset, kunnanhallituksen antamat talousarviokehykset ja talousarvion laatimisohjeet sekä kunnanvaltuuston hyväksymä tasapainotussopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2010 on 18,98 %. Verotusmenettelystä annettu laki (1558/1995) 91 a säätää, että kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa säädettynä aikana taikka Verohallinnon myöntämässä myöhemmässä määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia. Talousarviossa kunnan tuloverotuotto on laskettu 21 prosentin mukaan kunnanvaltuuston hyväksymän tasapainotussopimus n kunnan talouden tasapainottamiseksi mukaisesti. Kuntien perimän kiinteistöveron ala- ja yläraja nousivat vuodelle Valtuusto päätti jo tällöin nostaa n kiinteistöveroprosentteja. Vuoden 2010 yleinen kiinteistöveroprosentti oli 1,20 %, vakituiseen asumiseen käytettyjen rakennusten osalta kiinteistövero oli 0,50 %, muiden asuinrakennustenosalta 1,00 % ja rakentamattomien rakennuspaikkojen osalta 3,00 %. Lautakunta Kunnanhallitus

7 Sivu 7 Yleishyödyllisten yhteisöjen käytössä olevien kiinteistöjen osalta kiinteistöveroprosentti oli 0,00. Tasapainotussopimuksessa n kunnan talouden tasapainottamiseksi määrätään vuoden 2011 osalta muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti nostettavaksi 1,10 prosentiksi Vuoden 2011 ulkoiset toimintatulot ylittävät vuoden 2010 talousarviotason noin 221 t eurolla, mutta alittavat kuluvan vuoden ennusteen noin 216 t eurolla. Tulojen lisäystä odotetaan maksujen tason, maksujärjestelmien ja lupamenettelyjen muutosten perusteella 2,5 prosenttia, mutta maankäyttötulojen odotetaan laskevan vuoden 2010 tasosta. Käyttömenojen määrärahoilla tuotetaan ne palvelut, joita varten kuntaorganisaatio ensisijaisesti on olemassa. Näiden menojen osuus kuluvan vuoden kokonaismenoista on lähes 95 %. Ulkoisten toimintamenojen odotetaan kasvavan vuoden 2010 ennusteeseen nähden 3,48 %. Menojen kasvu perustuu 2,5 prosentin inflaatio-odotukseen, täyttämättömien virkojen miehittämiseen, sosiaali- ja terveysmenojen inflaatiota suurempaan kasvamiseen sekä aikaisempien vuosien säästöistä johtuvien paineiden purkautumiseen. Talousarvion investointimenot ovat 4,402 miljoonaa euroa brutto ja 3,387 miljoonaa euroa netto. Kunta on kahtena edellisenä peräkkäisenä vuotena joutunut karsimaan investointinsa minimiin. Suurin kohde vuonna 2011 on koulu- ja päiväkotiratkaisut, joihin varataan yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Siirtoviemärille Störsvik-Strömsby varataan euroa, vuonna 2010 varaus oli euroa ja kevyenliikenteen väylän rakentamiseen Störvikissä, Sunnanvikin kaavateiden I vaiheeseen sekä Palonummen alueiden yhdistämiseen teillä varataan yhteensä euroa. Rahoitusosan varsinainen toiminta ja investoinnit osoittavat rahan menoa 1,572 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 1,395 milj. euroa ja lyhytaikaisia lainoja lyhennetään 1,740 milj. euroa. Vastaavasti uusia lainoja nostetaan 3,483 milj. euroa, jolloin maksuvalmius pienenee 1,224 milj. euroa ja kokonaislainamäärä lisääntyy 2010 vuoden ennusteeseen nähden 0,348 milj. euroa. Palkkojen kasvu vuoden 2010 ennusteeseen verrattuna on 4,62 %. Talousarviossa on 6,46 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna Vuoden 2011 palkan korotuksiin on varauduttu 2,5 prosentilla. Sama varaus on sisällytetty myös kunnilta/kuntayhtymiltä ostettaviin palveluihin. Kokonaisuudessaan henkilöstökulut ovat 6,73 % vuoden 2010 talousarviota suuremmat. Kuntaliitosneuvottelujen toteuttamisesta ja Länsi-Uudenmaan yrityspalveluorganisaation perustamisesta vuodelle 2011 aiheutuva yhteensä noin euron määräraha lisätään talousarvioehdotukseen. Lautakunta Kunnanhallitus

8 Sivu 8 Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää 1. vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle ,00 % 2. määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2011 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,2 % vakituiseen asumiseen käytetyt rakennukset 0,50 % muut asuinrakennukset 1,10 % rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % 3. hyväksyä vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Käsittely: Esittelijä teki päätösehdotukseen seuraavan lisäyksen: Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia. Nordström Rehnbergin kannattamana ehdotti, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle ,50 %. Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Nordströmin ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä Nordströmin ehdotus voitti äänin 6 (Haanpää, Karell, Laaksonen, Nordström, Rehnberg, Vierinen) 5 (Lovén, Paasikivi, Parviainen, Penttinen, Ryynänen). Nordström Laaksosen kannattamana ehdotti, että Svenska Skolanin laajennuksen investointiin varataan vuodelle M ja vuodelle ,9 M sekä päiväkotiratkaisuihin varataan vuodelle ,15 M. Valtionapu Svenska Skolanin investointiin vuodelle euroa ja vuodelle euroa. Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Nordströmin ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä Nordströmin ehdotus voitti äänin 7 ( Haanpää, Karell, Laaksonen, Lovén, Nordström, Paasikivi, Rehnberg) 4 (Parviainen, Penttinen, Ryynänen, Vierinen). Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää 1. vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle ,50 % 2. määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2011 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,2 % Lautakunta Kunnanhallitus

9 Sivu 9 vakituiseen asumiseen käytetyt rakennukset 0,50 % muut asuinrakennukset 1,10 % rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % 3. hyväksyä vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman seuraavin muutoksin: Svenska Skolanin laajennuksen investointiin varataan vuodelle M ja vuodelle ,9 M sekä päiväkotiratkaisuihin varataan vuodelle ,15 M. Valtionapu Svenska Skolanin investointiin vuodelle euroa ja vuodelle euroa. Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia. KV 90 Liite 1 Käsittely: Kokouksessa jaettiin vuoden 2011 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan toimeentulotukimenojen lisääntymisestä aiheutuvat tekniset korjaukset. Penttinen ehdotti, että kunnanvaltuusto tekee vuoden 2011 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan toimeentulotukimenojen lisääntymisestä aiheutuvat tekniset korjaukset. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston yksimielisesti hyväksyneen ehdotuksen. Kokoomuksen valtuustoryhmä/merja Rahkola-Toivanen ehdotti, että kunnanvaltuusto vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle %. Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Kokoomuksen valtuustoryhmän ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä Kokoomuksen valtuustoryhmän ehdotus voitti äänin 15 (Holm, Kaisla, Keränen, Laakkonen, Oinonen, Paasikivi, Parviainen, Penttinen, Pesonen, Rahkola-Toivanen, Ryynänen, Tuomi, Jutila, Westermarck, Vierinen) 12 (Calin, Dahlqvist, von Essen, Forsblom, Ekström, Grundström, Karell, Kokkonen, Laaksonen, Nordström, Haanpää, Rehnberg). Rahkola-Toivanen ehdotti Parviaisen kannattamana, että Sjundeå Svenska Skolanin laajennuksen sijaan kouluinvestointi kohdistetaan n kouluille. Lautakunta Kunnanhallitus

10 Sivu 10 Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Rahkola-Toivasen ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus voitti äänin 14 (Calin, Dahlqvist, von Essen, Forsblom, Ekström, Grundström, Karell, Kokkonen, Laaksonen, Nordström, Paasikivi, Haanpää, Rehnberg, Jutila) 13 (Holm, Kaisla, Keränen, Laakkonen, Oinonen, Parviainen, Penttinen, Pesonen, Rahkola-Toivanen, Ryynänen, Tuomi, Westermarck, Vierinen). von Essen ehdotti, että sivulta 20 poistetaan lause: Suunnitelmavuosien verotulojen arviointi perustuu Audiator Oy:n/Eero Laesterän Sopimus n kunnan tasapainottamiseksi asiakirjaan tekemiin ennusteisiin. Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana. Nordström ehdotti, että sivulla 22 kunnallisverotuoton muutosprosentti vuodelle 2011 muutetaan 2,2 prosentiksi ja että kunnallisverotuottoa kasvatetaan eurolla. Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana. Rahkola-Toivanen ehdotti Parviaisen kannattamana, että sivulla 32 poistetaan sanat: joko Svartbäckin kunnostaminen tai uuden päiväkodin rakentaminen. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston yksimielisesti hyväksyneen sen. Laakkonen ehdotti Kaislan kannattamana, että monitoimihallin rakentamiseen varataan vuodelle euroa. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston yksimielisesti hyväksyneen sen. Keskustelun aikana talousarvioon tehtiin teknisiä korjauksia. päätti 1. vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle ,00 % 2. määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2011 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,2 % vakituiseen asumiseen käytetyt rakennukset 0,50 % muut asuinrakennukset 1,10 % rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % 3. hyväksyä vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman seuraavin muutoksin: Lautakunta Kunnanhallitus

11 Sivu 11 Vuoden 2011 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan tehdään toimeentulotukimenojen lisääntymisestä aiheutuvat tekniset korjaukset. Sivulla 32 poistetaan sanat: joko Svartbäckin kunnostaminen tai uuden päiväkodin rakentaminen. Monitoimihallin rakentamiseen varataan vuodelle euroa. Lautakunta Kunnanhallitus

12 Sivu 12 KV 91 KH TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN SEURANTA on kokouksessaan hyväksynyt n kunnalle talouden tasapainotusohjelman. Hyväksyessään tasapainotusohjelman kunnanvaltuusto päätti samalla, että kunnanvaltuustolle raportoidaan tasapainotusohjelman toteutumisesta jokaisessa kunnanvaltuuston kokouksessa. Ehdotus: Kunnanhallitus 1. merkitsee seurannan tiedoksi ja 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee seurannan tiedoksi. Kunnanhallitus 1. merkitsi seurannan tiedoksi ja 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee seurannan tiedoksi. KV 91 merkitsi seurannan tiedoksi. Lautakunta Kunnanhallitus

13 Sivu 13 KV 92 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA AJALLA KH Kansaneläkelaitos ja n kunta sopivat lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/96) annetun lain 20 :n mukaisesti korotetun lasten kotihoidon tuen maksamisesta alkaen. Kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti määräaikaisesti ajalle lle raportoidaan kuntalisän vaikutuksista säännöllisesti. Kotihoidon tuen kuntalisän suuruus määräytyy lasten lukumäärän mukaisesti siten, että hoitorahan korotus on ensimmäisestä alle kolmivuotiaasta lapsesta 136 kuukaudessa ja sitä seuraavista lapsista 68 kuukaudessa. Lasten kotihoidon tuen piirissä olevien lasten kuntalisän maksamisen edellytyksenä on, että perheen kaikista lapsista maksetaan kotihoidon tukea. Esiopetusikäisen lapsen osallistuminen kunnalliseen esiopetukseen ei poista kuntalisän maksamisen edellytystä. Kuntalisällä pyritään kannustamaan perheitä lasten kotihoitoon. Etenkin kasvukunnissa kuntalisän avulla pyritään hillitsemään päivähoidon kysyntää ja keventämään uusien päiväkotien investointipaineita. Kuntalisän käyttöönoton vaikutuksia on tässä pyritty tarkastelemaan mahdollisimman monipuolisesti. Tässä tarkastelujakso on Edellisen kerran kotihoidon tuen kuntalisän vaikutuksia on tarkasteltu tilanteessa Tarkastelujakso on edelleen lyhyt, joten päätelmät kuntalisän vaikutuksista ovat vasta suuntaa-antavat. Talousarviossa vuodelle 2010 on varattu euroa kuntalisän maksamista varten. Määrärahaa saisi enimmillään olla käytettynä tilanteessa ,7 % ( e) toteuman ollessa kuntalisän kohdalla 112,0 % (n e). Kotihoidon tuen kuntalisään tarkoitettu koko määräraha on ylitetty ja ylityksen suuruus on tilanteessa e. Mikäli kuntalisäkustannukset jatkuvat loppuvuoden samansuuruisina, tullaan talousarvioon varattu määräraha ylittämään n eurolla lopullisen kuntalisäkustannuksen ollessa n e vuositasolla. Kahdeksan kuukauden tarkastelujakson perusteella voidaan todeta, että n kunnan käyttöön otetun kotihoidon tuen kuntalisäsaajien määrä on kasvanut ajalla aikana 35 % (71 -> 96), kotihoidon piirissä olevien lasten määrä on kasvanut 21 % (143 -> 173) ja kuntalisän piirissä olevien lasten määrä on kasvanut 20 % (126 -> 151). Samanaikaisesti päivähoidossa olevien lasten (0 5-vuotiaiden) määrä on kasvanut 18 % (140 -> 165) ja alle 3-vuotiaiden osuus päivähoidossa kasvanut 29 % (49 -> 63). Edelliseen tarkasteluajankohtaan verrat- Lautakunta Kunnanhallitus

14 Sivu 14 tuna päivähoidossa olevien lasten osuus on kasvanut entisestään (tilanteessa kasvua 0 5 -vuotiaiden osalta 16 % ja 0-3-vuotiaiden osalta 4 %). Alle 3-vuotiaiden lasten määrä päivähoidossa on tilanteessa suurempi kuin koskaan aiemmin. Tilanteessa tiedettiin, että silloin kuntalisän piirissä olevista lapsista 31 oli siirtymässä kunnalliseen päivähoitoon, 11 esikoulusta perusopetukseen ja 5 lasta muuten pois elo-syyskuussa Nyt tiedetään, että suunnilleen saman verran uusia lapsia on siirtynyt kuntalisän saajien joukkoon. Voidaan todeta, että kuntalisä houkuttelee ilmeisemmin kotona olevia, sellaisia, jotka ovat jo aikaisemminkin saaneet kotihoidontukea tai ehkä vanhempainvapaata lopettelevia henkilöitä ja lapsen hoidon aloitusta lyhytaikaisesti siirtäviä. Kotihoidon tuen kuntalisä ei toistaiseksi ole houkutellut perheitä irtisanomaan olemassa olevia päivähoitopaikkoja. Kahdeksan kuukauden perusteella voidaan todeta, että kuntalisä tarjoaa perheille mahdollisuuden siirtää lapsen hoidon aloitusta ja siten mahdollisesti keventää päivähoitopaikkojen kysyntää, kuitenkin vain hetkellisesti. Investointeja lykkäävää vaikutusta on vaikea todeta. Alle 3-vuotiaiden lasten määrällinen kasvu päiväkodeissa (25 -> 37) kasvattaa tarvittavien hyötyneliöiden määrää/lapsi tilasuunnitteluohjeen mukaisesti ja henkilöstöresurssin tarvetta). Ehdotus: Käsittely: Kunnanhallitus 1. merkitsee selvityksen tiedoksi 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee selvityksen tiedoksi. Paasikivi Lovénin kannattamana ehdotti, että päätökseen lisätään uusi kohta 3. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahaa euroa vuodelle Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Paasikiven ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 7 (Haanpää, Karell, Laaksonen, Nordström, Parviainen, Rehnberg, Ryynänen) 4 (Lovén, Paasikivi, Penttinen, Vierinen). Kunnanhallitus 1. merkitsi selvityksen tiedoksi 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee selvityksen tiedoksi. Lautakunta Kunnanhallitus

15 Sivu 15 KV 92 merkitsi selvityksen tiedoksi. Lautakunta Kunnanhallitus

16 Sivu 16 KH:301 /2010 KV 93 KH Liite 3 SIUNTION ORGANISAATION JA PÄÄTÖKSENTEON KEHITTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT TOIMENPITEET - UUSIEN JOHTOSÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN JA ERÄIDEN JOHTOSÄÄNTÖJEN KUMOAMINEN n kunnanvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainotusohjelman. Ohjelma sisältää kaikkiaan noin 40 eri tasoista toimenpidettä vuosille Vuodelle 2011 on hyväksytty toimenpiteitä, joilla muun muassa kehitetään kunnan lautakuntarakennetta vähentämällä lautakuntien määrää, kehitetään kunnan hankintatoimea lisäämällä hankintatoimivallan delegointia sekä muutetaan henkilöstötoimivaltaa lisäämällä henkilöstötoimivallan delegointia. Johtosääntöuudistuksen keskeiset tavoitteet Johtosääntöjen uudistamistyön tavoitteena on yleisesti kehittää kunnan johtosääntörakennetta ja uudistaa sekä ajantasaistaa kunnan keskeiset johtosäännöt. Johtosääntöjen uudistustyöllä pyritään lisäksi erityisesti: -keventämään ja virtaviivaistamaan lautakuntarakennetta, -osittain yhdenmukaistamaan lautakuntien yleisiä tehtäviä ja roolia, -keskittämään aiempaa selkeämmin linjaukset ja periaatepäätökset luottamustoimielimille ja ns. operatiiviset päätökset viranhaltijoille (delegoinnin lisääminen), -valmistelutyöhön käytetyn työmäärän vähentämiseen ja uudelleen kohdentamiseen, -hankintaprosessin kehittämiseen tasapainotusohjelman mukaisesti ja toimivallan delegoinnin lisäämiseen hankinta-asioissa, -ottamaan huomioon organisaatiossa tapahtuneet uudelleen järjestelyt (esim. siivouksen ja ruokahuollon uudelleen järjestelyt sekä tiimiyttäminen). Valmisteluprosessista Johtosääntöjen uudistustyö käynnistettiin keväällä 2010 talouden tasapainotusohjelman hyväksymisen jälkeen. Ensi vaiheessa valmistelu käynnistyi tarkempien muutostarpeiden kartoituksella ja ensimmäisten luonnosversioiden työstämisellä. Johtosääntöjen uudistustyön aloituskokous pidettiin osastojen edustajien kanssa. Hankkeen valmistelua varten perustettiin osastojen edustajista koostuva valmisteluryhmä, joka kokoontui noin kerran kuukaudessa. Lisäksi eri osastojen edustajien kanssa pidettiin erik- Lautakunta Kunnanhallitus

17 Sivu 17 seen säännöllisiä tapaamisia, joissa työstettiin ko. osaston toimintaan liittyviä johtosääntöjä. Kunnan johtoryhmä toimi hankkeen johtoryhmänä. Asiaa on kevään ja kesän sekä syksyn aikana käsitelty useasti kunnan johtoryhmässä. Esimiesten kanssa johtosääntöuudistusta on käsitelty tilaisuudessa n puheenjohtajisto, kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja kaikkien lautakuntien puheenjohtajistot kutsuttiin pidettyyn tilaisuuteen, jossa esiteltiin johtosääntöuudistusta ja sen keskeisiä tavoitteita sekä kuultiin luottamushenkilöiden näkemyksiä uudistuksesta. Valmistelutyötä jatkettiin saadun palautteen mukaisesti. Kunnan yt-ryhmä on käsitellyt johtosääntöuudistusta ja sen tavoitteita kokouksessaan Tavoitteena on viedä johtosäännöt hyväksyttäväksi kunnanvaltuustoon lokakuun 2010 aikana siten, että uuden lautakuntarakenteen mukaiset uudet luottamushenkilötoimielinten jäsenet voidaan valita valtuuston kokouksessa ja että uudet johtosäännöt astuvat voimaan lukien. Luottamushenkilöorganisaatio Johtosääntöuudistuksella on tarkoitus selvästi muuttaa nykyistä lautakuntarakennetta. Lautakuntarakennetta esitetään kevennettäväksi siten, että perusturvalautakunta, sivistyslautakunta ja maaseutulautakunta lakkautetaan. Perusturva-asiat esitetään siirrettäviksi kunnanhallitukselle ja maaseutuasiat tekniselle lautakunnalle lukuun ottamatta tietoimitusjaoston asioita, jotka siirretään ympäristölautakunnalle (tietoimitusjaosto tulee ympäristölautakunnan alaisuuteen). Sivistyslautakunnalle tällä hetkellä kuuluvat asiat siirretään opetuslautakunnalle, jonka nimi ehdotetaan muutettavaksi sivistyslautakunnaksi. Uudella sivistyslautakunnalla (eli nykyisellä opetuslautakunnalla) on jatkossakin kaksi jaostoa kumpaakin kieliryhmää varten. Uusien johtosääntöjen mukaisessa tilanteessa kunnalla olisi sivistyslautakunta (ja kaksi sivistyslautakunnan jaostoa), tekninen lautakunta, ympäristölautakunta (ja ympäristölautakunnan tietoimitusjaosto), tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Lisäksi luottamushenkilötoimielimien ja viranhaltijaorganisaation välistä tehtävänjakoa selkiytetään niin, että ns. operatiivisista asioista päättäminen siirretään aikaisempaa kattavammin viranhaltijoille. Luottamushenkilötoimielimille jää kuitenkin useissa kohdin myös nimenomaista toimivaltaa, minkä lisäksi tarkoituksena on mahdollistaa luottamushenkilötoimielimille mahdollisuus keskittyä nykyistä enemmän periaate- ja linjauspäätösten tekemiseen. Kunnanhallituksella ja lautakunnilla säilyy joka tapauksessa Lautakunta Kunnanhallitus

18 Sivu 18 mahdollisuus otto-oikeuden käyttämiseen alaistensa viranhaltijoiden päätöksiin. Johtosääntömuutokset aiheuttavat merkittäviä muutoksia lautakuntarakenteeseen. Useita lautakuntia esitetään lakkautettavaksi ja lautakuntien sekä kunnanhallituksen tehtäviä ja toimivaltaa järjestellään uudelleen. Kun kunnan hallinnossa tehdään organisaatiomuutoksia, joissa toimielimiä lakkautetaan kesken niiden toimikauden, niin samalla myös toimielimeen kuuluvien luottamustoimi päättyy. Uudistuksen yhteydessä on tarkoituksenmukaista valita uudet luottamushenkilöt kaikkiin lautakuntiin lukuun ottamatta keskusvaalilautakuntaa. Lautakunnat esitetään lakkautettaviksi lukien. Uudet luottamushenkilöt uusien johtosääntöjen mukaisiin lautakuntiin esitetään valittaviksi kunnanvaltuuston kokouksessa. Viranhaltijaorganisaatio Viranhaltijaorganisaatioon ei ehdoteta merkittäviä organisatorisia muutoksia. Osastojako säilyy ennallaan. Johtosäännöissä on viranhaltijaorganisaation osalta tarkoitus kuvata organisaation ylätaso (osastojako ja osastojen jakautuminen tulosalueisiin). Lisäksi johtosäännöissä määrätään viranhaltijoille delegoidusta toimivallasta. Viranhaltijaorganisaation kehittämisen ja johtamisen näkökulmasta suurin muutos tapahtuu sivistystoimessa, jossa sivistysosasto esitetään jaettavaksi kolmeen tulosalueeseen. Yksi tulosalueista, vapaan sivistystyön tulosalue, on uusi. Se kattaa nuoriso-, liikunta-, kulttuuri, kirjasto- ja vapaaaikatoimen ja sen johdossa olisi vapaa-aikapäällikkö. Lisäksi opetuksen tulosalueen johtoon esitetään johtavaa rehtoria. Uusia virkoja ei kuitenkaan esitetä, vaan muutokset esitetään tehtäväksi nykyisiä vakansseja/nimekkeitä muuttamalla. Kumottavat johtosäännöt Uusien johtosääntöjen hyväksymisen yhteydessä esitetään samalla kumottaviksi seuraavat johtosäännöt: -n kunnan hallintosääntö, valtuusto , viimeksi muutettu n kunnanhallituksen johtosääntö, valtuusto , viimeksi muutettu n kunnan päävastuualueiden johtosääntö, valtuusto , viimeksi muutettu n kunnanvaltuuston päätös Arkistonhoitoa koskevien määräysten täydentäminen Lautakunta Kunnanhallitus

19 Sivu 19 Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1) hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön 2) hyväksyy liitteenä olevan henkilöstösäännön 3) hyväksyy liitteenä olevan hankintasäännön 4) hyväksyy liitteenä olevan kunnanhallituksen johtosäännön 5) hyväksyy liitteenä olevan sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 6) hyväksyy liitteenä olevan teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 7) päättää johtosääntömuutoksesta johtuen lakkauttaa opetuslautakunnan, opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston, opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston, sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan, perusturvalautakunnan, ja maaseutulautakunnan sekä tarkastuslautakunnan lukien 8) päättää muuttaa opetuslautakunnan nimen sivistyslautakunnaksi lukien 9) päättää kumota n kunnan hallintosäännön (valtuusto , viimeksi muutettu ) 10) päättää kumota n kunnanhallituksen johtosäännön (valtuusto , viimeksi muutettu ) 11) päättää kumota n kunnan päävastuualueiden johtosäännön (valtuusto , viimeksi muutettu ) 12) päättää kumota n kunnanvaltuuston päätöksen Arkistonhoitoa koskevien määräysten täydentäminen Johtosäännöt astuvat voimaan Käsittely: Esittelijä teki liitteisiin teknisiä korjauksia ja lisäksi seuraavat muutokset: Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosääntö: -muutetaan 2 :n 1 mom toinen lause kuulumaan: Lautakunnan jäsenistä vähintään kolmen tulee olla äidinkieleltään suomenkielisiä ja vähintään kolmen äidinkieleltään ruotsinkielisiä -poistetaan 5 :stä kohta 24 -poistetaan 11 :stä kohta 5 -muutetaan 11 :ssä kohta 3 kuulumaan: päättää varhaiskasvatuksen tilojen aukioloajoista Esittelijä muutti lisäksi päätösehdotustaan seuraavasti: 9) päättää kumota n kunnan hallintosäännön lukien (valtuusto , viimeksi muutettu ) 10) päättää kumota n kunnanhallituksen johtosäännön lukien (valtuusto , viimeksi muutettu ) Lautakunta Kunnanhallitus

20 Sivu 20 11) päättää kumota n kunnan päävastuualueiden johtosäännön lukien (valtuusto , viimeksi muutettu ) 12) päättää kumota n kunnanvaltuuston päätöksen Arkistonhoitoa koskevien määräysten täydentäminen lukien Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin. KV Liite 3 Käsittely: Varpio Laaksosen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston yksimielisesti hyväksyneen sen. Asia palautettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. KH Liite 1 Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1) hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön 2) hyväksyy liitteenä olevan henkilöstösäännön 3) hyväksyy liitteenä olevan hankintasäännön 4) hyväksyy liitteenä olevan kunnanhallituksen johtosäännön 5) hyväksyy liitteenä olevan sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 6) hyväksyy liitteenä olevan teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 7) päättää johtosääntömuutoksesta johtuen lakkauttaa opetuslautakunnan, opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston, opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston, sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan, perusturvalautakunnan, ja maaseutulautakunnan sekä tarkastuslautakunnan lukien 8) päättää muuttaa opetuslautakunnan nimen sivistyslautakunnaksi lukien 9) päättää kumota n kunnan hallintosäännön lukien (valtuusto , viimeksi muutettu ) 10) päättää kumota n kunnanhallituksen johtosäännön lukien (valtuusto , viimeksi muutettu ) Lautakunta Kunnanhallitus

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 1/2011 31.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 1/2011 31.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 5 KV 6 KV 7 KV 8 KV 9 KV 10 KV 11 KV 12 KV 13 KV 14 KV 15 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta n kokouksista kuuluttaminen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 10 KV 11 KV 12 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta n työjärjestyksen mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä aloitteista

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2011 16.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2011 16.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 34 KV 35 KV 36 KV 37 KV 38 KV 39 Kokouksen järjestäytyminen Ikääntymispoliittisen ohjelman hyväksyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Aleksis Kiven koulun toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2011 SIVLSUOJ 4 Päivärinteen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2011 28.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2011 28.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 16 KV 17 KV 18 KV 19 KV 20 KV 21 KV 22 KV 23 KV 24 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta Tonttien myynnin jatkaminen alennettuun hintaan n työjärjestyksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 21.5.2014 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen nro 12/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 183 KH 184 Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen Sivu 2 Nro 12/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 18.00-18.10 Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja,

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 KH 158 KH 159 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset n kunnan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kokousaika 22.6.2011 klo 17.30-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 RUOKAILUHINTOJEN TARKISTAMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 RUOKAILUHINTOJEN TARKISTAMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 08.01.2013 klo 19.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 08.06.2010 klo 18.00 18.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kokousaika 25.09.2013 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2010 25.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2010 25.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2010 SISÄLLYSLUETTELO KH 232 KH 233 KH 234 KH 235 KH 236 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 29.4.2010 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Brofogdas KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 HANKINTA-/KORJAUSAVUSTUKSET (LIITE) 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 HANKINTA-/KORJAUSAVUSTUKSET (LIITE) 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 17.12.2012 klo 19.30-20.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kunnanviraston Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kunnanviraston Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 5.10.2010 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen nro 5/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen Sivu 2 Nro 5/2015 Kokouspaikka- ja aika Päivärinteen koulu klo

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 Kokousaika 17.3.2011 klo 19.10 21.15 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 10.6.2014 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 6/2010 11.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 6/2010 11.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 43 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 44 Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen toiminta- ja taloussuunnitelma 2011-2014, lausuntopyyntö TEKNLTK

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) Tekninen lautakunta 17.09.2015 AIKA 17.09.2015 klo 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 37 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 38 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 KOKOUSAIKA Torstai 25.02.2016 klo 17.00 17.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot