ARVIOINTIKERTOMUS 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna Tilintarkastusyhteisö Arvio kaupunginhallituksen laatiman toimintakertomuksen laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta Vuoden 2009 arviointikertomuksen johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2010 TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Talouden toteutuminen Kaupunginhallituksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Ympäristölautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Perusturvalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Koulutuslautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Peltosaariprojekti RIIHIMÄEN VESI, VESIHUOLTOLiikeLAITOS HENKILÖSTÖ KONSERNI YHTEENVETO... 18

3 1. JOHDANTO Riihimäen kaupungin palvelukykyyn tulevina vuosina vaikuttavat kansallisen politiikan todennäköiset trendit; pääkaupunkiseudun hallinnollinen rakenne ja toiminnallinen luonne maan veturina on uudelleen muotoutumassa. Metropolipolitiikka on kansallinen selviytymisstrategia ja toimintalinja, joka vahvistaa Etelä-Suomeen kehittyvää aluekeskusten verkkoa ja roolia kansantulon kasvun perustana. Valtiontalouden kestävyysvaje tulee vaikuttamaan kuntien tulopohjaan ja hillitsemään valtionosuuksien kasvua. Se vahvistaa rakenteellisia kehittämisprosesseja mm. kuntalaitoksen uudistamisessa; kuntien lukumäärän ja kuntayhtymien vähentäminen tulee olemaan keskeisiä tavoitteita valtion ja kuntien suhteiden järjestelyissä. Odotettavissa oleva kehitys muuttaa HyRi alueen menestysperustaa. Uhkana ovat pääradan kilpaileviksi kasvukäytäviksi muotoutuvat aluekeskukset Porvoon, Lohjan ja Lahden suunnassa. Lisääntyvä asunto- ja liikekerrosala pääkaupunkiseudulla ja parantuvat liikenneväylät vähentävät Helsinki- Tampere kasvukäytävän nykyisiä kasvupaineita. HyRi -aluekeskuksen yhteistyön sisältö ja kuntien taloudellinen potentiaali eivät parhaalla tavalla vahvista alueellista kilpailukykyä. Kaupungin on sopeutettava politiikkansa vallitseviin tosiasioihin. Ulkoisen hallintoympäristön muutos ja omarahoituskyvyn aleneminen vaikeuttavat vakavalla tavalla kaupungin kykyä selviytyä perustehtävistään. Uhkien torjumiseksi ja tarjoutuvien mahdollisuuksien hyväksi käyttämiseksi kaupungin on tarpeen uudistaa toimintastrategiansa. Sen tulisi keskipitkällä aikavälillä johtaa kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelua sekä operatiivista toimintaa. Johtamisjärjestelmän kehittäminen nousee tulevaisuuden tärkeäksi kehityshankkeeksi. Riihimäki on talouden osalta investointikyvyttömässä tilassa. Velkaa on aivan liian paljon (102,4 miljoonaa/3554 euroa/ asukas) ja omarahoituskyky on heikko. Kun investointeja tehdään, silloin poikkeuksetta joudutaan tekemään lisää velkaa. Kaupunginhallituksen investointitaso nettona enintään 7 miljoonaa euroa vuodessa vuosina on talouden tasapainottamisen näkökulmasta tässä taloudellisessa tilanteessa liian suuri. Jotta velkaantumista olisi nyt kyetty lyhentämään, investointitaso olisi pitänyt olla lähes nolla. Tämä havainnollistaa Riihimäen talousongelman suuruuden. 1

4 Riihimäkikonsernilla on lisäksi myös erittäin suuri velkarasite 151,5 miljoonaa euroa (lainaa euroa/ asukas), johon lisäystä oli edellisestä vuodesta 1,5. miljoonaa. Ylivelkaantumiseen sisältyy riskejä - velat voivat purkautua kaupungin taseeseen. Strategian ja kaupungin politiikan keskeisenä haasteena on ainakin kaksi valtuustokautta talouden tasapainottaminen ja velkaantumisen lyhentäminen. Metropolipolitiikka tulee vaikuttamaan Riihimäen seudun kehitykseen. Uudenmaan maakuntakaavassa ollaan varautumassa asukaan kasvuun alueelle. Tällä ei voi olla olematta vaikutusta väkiluvun kasvuun ja tonttikysyntään hidastavasti. Metropolipolitiikka suuntaa kasvua ja kehitystä Uudellemaalle. Riihimäen ei tule jättäytyä kehityksen ulkopuolelle, vaan yhdessä Lahden, Hämeenlinnan ja Hyvinkään kanssa etsiä metropolipolitiikan hyödyt ja mahdollisuudet. Alueelle suunnitellaan uutta vaaleilla valittavaa seutuhallintoa, joka suuntaisi liikennettä, asumista, työpaikkoja ja muita palveluksia. Äänenpainot kasvavat myös Helsingin seudun yhteistyökokouksen, Helsingin seudun liikenteen, Helsingin seudun ympäristön, Uudenmaan liiton ja Uudenmaan Ely- keskuksen kokoamiseksi metropoliseudun kehittämiseksi. Riihimäen kaupunki on asettanut toimintalinjaukset Riihimäki konsernille eli Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:lle, Riihimäen Kotikulma OY:lle, Riihimäen Teatterisäätiölle, Riihimäen Kaukolämpö Oy:lle, Hyria Koulutus Oy:lle, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle, Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymälle, Eteva Ky:lle, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymälle ja Riihimäen kesäkonsertit ry:lle. Toimintalinjaus ei riitä. Toiminnalle on asetettava konkreettiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joiden toteutumista on tarkasti valvottava ja raportoitava myös kaupunginvaltuustolle. Riihimäki torjui muutoskuntayhtymän ja tarjoaa sotepalvelut jatkossa isäntäkuntana. Jos Hausjärvi tai Loppi haluaa, ne voivat tulla mukaan. Riihimäki voi tutkia myös palvelun toteuttamista yhteistyössä Hyvinkään kanssa. Mikko Lund Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 2

5 2. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Riihimäen kaupunginvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle Lautakunnan kokoonpano v on ollut seuraava: Mikko Lund, puheenjohtaja ja Taina Ojapalo, varapuheenjohtaja sekä jäsenet: Orvokki Elovaara, Jyrki Hapulahti, Pertti Korpela, Leila Rantamäki ja Eino Toivanen. Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimi puheenjohtaja ja sihteerinä toimi sisäinen tarkastaja Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2010 Tarkastuslautakunnan tehtävät: Kuntalain 71 ja 75 :ssä säädetään tarkastuslautakunnan tehtävästä seuraavaa: Kuntalain 71 : Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Kuntalain 75 : Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Sen lisäksi Riihimäen kaupungin tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunnan on: seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 3

6 Tarkastuslautakunta pyrkii samalla edistämään toiminnallisen ja taloudellisen itsearvioinnin kehittämistä kaupungin kaikilla toimialoilla. Tarkastuslautakunnan toimintamuodot ja arviointikertomuksen valmistelu Tarkastuslautakunta kokoontui kalenterivuoden 2010 aikana kaksitoista kertaa. Kokoukset olivat pääsääntöisesti päiväkokouksia. Tarkastuslautakunnan kokouksissa käsiteltiin henkilöstöhallintoa, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimea ja nuorisotoimea, vanhustenhoitoa, lasten- ja nuorten turvallista kasvu- ja kehitysympäristöä ja syrjäytymisen ehkäisyä, sosiaalityötä ja lastensuojelua, päivähoidon siirtymistä koulutoimeen, kaupungin talouden kehitystä ja elinkeinopolitiikkaa. Tässä ovat mukana myös tammi-maaliskuussa 2011 olleet kokoukset. Asioita on käsitelty tutustumalla erilaisiin kirjallisiin materiaaleihin (esim. toimielinten pöytäkirjat) sekä haastattelemalla viranhaltijoita ja vierailemalla eri toimipisteissä. Osa tarkastuslautakunnan jäsenistä osallistui vuoden aikana tarkastuslautakunnille järjestettyihin koulutustilaisuuksiin. Vuoden 2010 arviointikertomus koottiin 18.4., ja kokouksissa. Tarkastuslautakunnan vuotta 2010 koskevaan arviointikertomukseen keräämät havainnot perustuvat tietoon, joka on saatu seuraavista lähteistä: tavoitteiden toteutumista koskevat selvitykset tilinpäätöskirjassa tarkastuslautakunnan vuoden 2010 aikana kokous- ja muun työskentelyn yhteydessä tekemät havainnot (kokoukset, viranhaltijoiden haastattelut, vierailut, toimielinten pöytäkirjat yms.) tarkastustoiminnan tuottama tieto (tilintarkastaja, sisäinen tarkastus) Arviointikertomus on laadittu osaltaan toimintakertomuksessa esitettyjen tietojen perusteella, joita tietoja ei ole välttämättä toistettu arviointikertomuksessa. Toimintakertomus ja arviointikertomus muodostavat yhdessä tutkittavan kokonaisuuden Tilintarkastusyhteisö Valtuustokauden ajan tilintarkastusyhteisönä toimii PwC Julkistarkastus Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimi v JHTT, KHT Raija Porokka-Maunuksela. Tilintarkastajat ovat esitelleet seuraavat, tarkastusvuoden 2010 ohjelmaan sisältyvien tarkastusten suorittamisesta laaditut tarkastusraportit: Riskien hallinnan tarkastus 4

7 Ympäristölupien myöntämisen ja rakennusvalvonnan laskutuksen tarkastus Peruskoulujen palvelujen ostojen ja tarvikehankintojen tarkastus Päivähoidon laskutuksen tarkastus Investointien tarkastus Maankäyttösopimusten ja kiinteistökauppojen tarkastus Kirjanpidon tarkastus Vesihuoltoliikelaitoksen tarkastus Tilinpäätöksen 2010 tarkastaminen ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2010 Tilintarkastaja luovutti tarkastuslautakunnan kokouksessa lautakunnalle tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta Tilintarkastaja on kertomuksessaan esittänyt, että 2010 tilinpäätös hyväksytään ja että vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. Tilintarkastaja lausui myös, että kaupungin sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti. Tilinpäätöksen 2010 tarkastusta koskevassa raportissa tilintarkastaja lausui, että selonteot kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ja konsernivalvonnan järjestämisestä ovat asiantuntevasti laadittuja. Tilintarkastajan tulee tarkastuslautakunnan toimeksiannosta tehdä uusintatarkastuksia niillä alueilla, joissa suositukset ovat jääneet oleellisilta osin toteutumatta. Sisäinen tarkastaja suorittaa kaupunginjohtajan alaisuudessa sisäistä tarkastusta ja seuraa vuosittain sitä, miten tilintarkastajien raportit on otettu huomioon organisaatiossa. Tarkastuslautakunta toteaa, että sekä ulkoisen että sisäisen tarkastustoiminnan tuloksena syntyvät suositukset tulee ottaa hallintokunnissa asianmukaisesti huomioon. Tarkastuslautakunta on myös tähdentänyt sitä, että tilintarkastajan raportit tulee viedä tiedoksi ao. toimielimelle ottaen huomioon sen, mitä raportin julkisuudesta on sanottu Arvio kaupunginhallituksen laatiman toimintakertomuksen laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta Tilintarkastaja lausui tilintarkastuskertomuksessa, että kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. 5

8 2.4. Vuoden 2009 arviointikertomuksen johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli tarkastuslautakunnan vuoden 2009 arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle valtuustoseminaarissa toukokuussa Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen kokouksessaan Kaupunginhallitus käsitteli arviointikertomusta kokouksessaan ja pyysi hallintokunnilta lausunnot tarkastuslautakunnan niiden toimintaa koskevien kannanottojen osalta mennessä. Arviointikertomusta käsiteltiin uudelleen kaupunginhallituksessa ja tarkastuslautakunnalle toimitettiin yhdessä hallituksen lausunnon kanssa muiden toimielinten toimittamat lausunnot. Tarkastuslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan Tarkla / Johtopäätökset Tarkastuslautakunta toteaa, että arviointikertomusta on käsitelty toimielimissä. Osa lautakunnista on käyttänyt saatua arviointia kehittämisen tukena. 3. STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Kaupungin toimintaa ohjaavat valtuuston hyväksymät perusarvot v olivat luovuus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus, yhteistyökykyisyys ja haluisuus sekä ympäristötietoisuus. Visiona Hyvän elämän Riihimäki painottaa kuntalaisen näkökulmaa, jonka mukaan Riihimäellä on turvallista, viihtyisää, arkielämä on sujuvaa, on helppo osallistua ja vaikuttaa ja toimeentulo on turvattu. Strategialla tavoiteltavat tulokset ovat vaikutuksia kaupunkiin ja sen asukkaisiin. Vaikuttavuutta voidaan mitata mm. kuntalaisille osoitetuilla kyselyillä, joita Riihimäellä on tehty parin vuoden välein, vuonna 2007 ja Seuraava kysely toteutetaan syksyllä Strategisten päämäärien toteutumista hallintokunnat ovat arvioineet päämäärien saavuttamiseksi asetettujen tavoitteiden toteutumisen kautta. Strategisten päämäärien ja niihin liittyvien tavoitteiden yksityiskohtaiset selvitykset löytyvät toimintakertomuksesta kunkin hallintokunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutumatiedoista eikä niitä toisteta arviointikertomuksessa. Toimintakertomus ja arviointikertomus ovat yhdessä toimiva kokonaisuus, joita on hyvä lukea rinnakkain. 6

9 Strateginen tavoite KH / Päämäärä 1: Toimivat palvelut Tavoite a: Talouden tasapaino Kaupungin talouden tasapainoon saaminen edellyttää, että talouden tervehdyttämisen toimenpideohjelma toteutetaan. Tämä merkitsee sekä kustannustehokkuuden parantamista että tulopohjan vahvistamista. Samalla on huolehdittava omaisuuden arvon säilymisestä oikein ajoitetuilla ja kohdennetuilla kunnossapito-, ja korvausinvestoinneilla. Myös investoinnit ja kehittämispanostukset toteutetaan talouden tervehdyttämisen linjausten mukaan. päämäärän toteutuminen Toteutuminen Tavoite on toteutumassa. Vuoden 2010 tilinpäätös on ylijäämäinen ja rahoituksen riittävyyden osalta selkeästi budjetoitua parempi. Talouden tervehdyttämisohjelmaa toteutetaan, tosin joihinkin toimenpideohjelman aikatauluihin on tullut viiveitä. Näistä merkittävin on terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraation valmistelu, jossa sekä lainsäädännön muutokset että valmistelun monitahoisuus ovat merkinneet tarpeita aikataulun muutoksiin. Kaupungin maksuja ja taksoja on korotettu kustannuskehitystä vastaavasti. Tavoitteeksi asetettu 0,5 milj. euron henkilöstömenojen säästö toteutui. Myös osakkeiden myynnit ja kiinteistöjen myynnit sekä niihin liittyvät valmistelutoimenpiteet ovat toteutuneet. Investointien toteuttamisessa on noudatettu talouden tervehdyttämisen linjausta, jonka mukaan investointitaso saa vuosina tilainvestointien osalta olla nettona enintään 7 milj. euroa. Kokonaisuutena vuoden 2010 toimintamenojen kehitys on ollut maltillista ja toimielimet ovat pysyneet talousarvioissa. Talouden tervehdyttämisen toimenpideohjelman toteutumisesta on raportoitu osavuosikatsausten yhteydessä. Tavoite b: Laadukas, kustannustehokas ja joustava palvelutarjonta Kaupungin palveluiden riittävyys ja laatu edellyttävät palveluverkon kehittämistä, jossa toimintatapojen uudistaminen, panostaminen ennaltaehkäisevään toimintaan ja alueyhteistyön kehittäminen ovat lähivuosina keskeisiä. Tavoite c: Osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö Kaupungin tulevaisuuden haasteet edellyttävät henkilöstön osaamisen, johtamisen ja tulosvastuullisuuden vahvistamista. Työyhteisöitä kannustetaan uudistumaan ja ottamaan käyttöön uusia moderneja työtapoja. Myönteisen työnantajakuvan ylläpitäminen edellyttää panostamista henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseen, palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittämiseen. Toteutuminen Palveluverkon kehittämisen osalta on edetty talouden tervehdyttämisohjelman sekä asetettujen tavoitteiden suuntaan. Vuosi 2010 oli muutosten käynnistämisen ja valmistelun aikaa. Merkittävimmät näistä liittyvät sosiaali- ja terveystoimeen, eli seudulliset ns. muutoskuntayhtymän valmistelutyö ja yhteispäivystyshanke. Asioiden edistymistä on hidastanut osaltaan sekä niukat valmisteluresurssit että lainsäädäntöuudistusten viivästyminen. Samaan aikaan on meneillään valmistelu varhaiskasvatuksen liittämisestä opetustoimen osaksi. Muut talouden tervehdyttämisohjelmaan sisältyneet toiminnan rakenteelliset muutokset liittyvät mm. perusturvatoimen laatusuosituksiin eli laitosvaltaisuuden vähentämiseen koti- ja vanhuspalveluissa sekä lastensuojelun perhehoidon lisäämiseen laitoshoidon vähentämiseksi. Vuonna 2010 laaditun teknisen toimen tuotantotapaselvityksen johtopäätöksiä käsitellään vuonna Osa meneillään olevista toiminnan muutosten valmisteluista on alueyhteistyötä, joka on oleellisilta osin pysynyt ennallaan. Meneillään olevista muutoksista ja niiden valmistelusta on tiedotettu henkilöstölle ja kaupungin asukkaille mm. kaupungin kotisivuilla. Toteutuminen Kokonaisuutena tavoite on toteutunut vuonna 2010 talouden tervehdyttämisen toimenpideohjelman sekä tarkistetun henkilöstöstrategian ja sen toimintasuunnitelman mukaan. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Kaupunki on panostanut henkilöstön työhyvinvointiin, koulutukseen ja osaamisen vahvistamiseen. Tuloksellisuustyö kehittämistavoitteineen kattaa kaikki kaupungin toiminnot. Esimiesten työssä kehityskeskustelukäytännön vakiinnuttamiseksi on hankittu nykyiseen henkilöstöhallinnon ohjelmaan kehityskeskusteluita koskeva ohjelmaosio. 7

10 Päämäärä 2: Menestyviä yrityksiä, osaavia Tavoite a): Riihimäestä vetovoimainen seutukeskus Kaupungin myönteistä kehityskuvaa ja vetovoimaisuutta seutukeskuksena vahvistetaan kehittämällä mm. Peltosaarta osana kaupunkikeskustaa, panostamalla elinkeinopolitiikkaan ja suuntaamalla toimenpiteitä työttömyyden alentamiseen. Kaupungin vuosittainen väestön kasvun tavoite on 1,5 %. Kuntaliitos on mahdollisuus. Toteutuminen Kokonaisuutena tavoite ei mm. työllisyyden osalta ole toteutunut. Peltosaaren kehittäminen on meneillään Peltosaari -hankkeen muodossa. Peltosaaren alueen kehittämisen ideakilpailu sai paljon ehdotuksia, joiden käsittely ajoittuu alkuvuoteen Kaupungin Siisti Riksu - kampanja jatkui kohdentuen mm. kehittämisen kohteena olevaan Peltosaareen. Riihimäen TE -toimiston alueella työmarkkinatukea saavien pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste, 24,2 % jäi alle asetetun tavoitetason (40 %) työllisyystoimien tehostamisesta huolimatta. Myönteistä kuntakuvaa ylläpidettiin mm. erillisellä kaupungin 50 - vuotisjuhlavuoden sivustolla, tiedotuslehtien sekä tapahtumien muodossa. Kaupungin asukasluku oli vuoden 2010 lopussa sisältäen kasvua 216 asukasta eli 0,8 %. Tavoite b): Koulutus elinkeinoelämän tueksi Kattava ja monipuolinen ammatillisten ja muiden oppilaitosten koulutus- ja kehittämisosaaminen luo pohjaa yrityselämän menestymiselle ja samalla vahvistaa Riihimäen seudun ja koko talousalueen vetovoimaisuutta. Toteutuminen Tavoite on toteutunut. Hyria koulutus Oy:lle sekä Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky:lle asetettujen konsernitavoitteiden toteutumisraporttien mukaan ao. organisaatiot ovat omalta osaltaan olleet tukemassa kaupungin myönteistä kehitystä. Hyria koulutus Oy on strategiansa mukaisesti tehnyt hyvää yhteistyötä talousalueen elinkeinoelämän, kehittäjäorganisaatioiden sekä korkeakoulujen ja lukioiden kanssa. Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän Riihimäen yksikössä on meneillään toimitilojen laajennus, mikä merkitsee yksikön vahvistumista. Toiminnallisesti Riihimäen yksikkö on vuoden 2010 aikana vahvistanut kehittyvillä koulutusohjelmarakenteilla rooliaan ammattikorkeakouluna sekä vetovoimaisena koulutusyksikkönä tiivistäen samalla yhteistyötä 2. asteen koulutukseen. Yksityiskohtaisemmat raportit ovat luettavissa ao. koulutusorganisaatioille asetettujen konsernitavoitteiden toteutumisraporteista s. 39. Päämäärä 3: taloudellinen, tiivis ja kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne Tavoite: Hallittu maa- ja kaavoituspolitiikka Kaupunki varautuu kasvuun varmistamalla raakamaan riittävyyden asumisen tarpeisiin noin 10 vuodeksi. Yleiskaavatasoinen maankäytön suunnittelu ja tonttien luovutus edellyttävät panostusta. Maa- ja kaavoituspolitiikan lähtökohtana on tiivis ja kestävänkehityksen mukainen kaupunkiympäristö, jossa on huomioitu kaupunkiympäristön moni-ilmeisyyden ja viihtyvyyden ohella myös ajankohtaiset energiakysymykset. Toteutuminen Tavoite ei ole kaikilta mm. tonttivarannon osalta toteutunut, mutta toimenpiteitä sen toteutumiseksi on käynnistetty. Energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmaa toteutetaan. Maapoliittinen ohjelma, jolla linjataan yhdyskuntarakentamista, maanhankinnan periaatteita ja kaavoitusta, hyväksyttiin valtuustossa Yleiskaavoituksen ohjelmointiraportin valmistelu ja rakentamattomien tonttien omistajakysely toteutus ovat siirtyneet vuodelle Liikennejärjestelmien kehittämisen osalta on jääty hieman asetetuista tavoitteista, mm. keskustan katujen saneerauksen jatkamisen sekä kevyen liikenteen väylästön suhteen. 8

11 Tarkla / Johtopäätökset koskien srategisten tavoitteiden toteutumista Valtuuston asettamat tavoitteet ovat toteutuneet tyydyttävästi. Kaupungin strategiset tavoitteet ovat liian yleisluonteisella tasolla, eivät siis kyllin konkreettisia, jotta niiden toteutumista voitaisiin arvioida. Tarkastuslautakunta toteaa, että huolimatta oikean suuntaisista toimenpiteistä, talous ei ole tasapainossa, vaan kaupungin lainakanta on edelleen kasvanut. Konsernien osalta vielä suurempi lainakanta uhkaa kaupungin talouden tasapainoa.. Suuri lainamäärä aiheuttaa tulevaisuuden epävarmuuden johdosta korkoriskin. Kaupungin omarahoituskyky on todella huono. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan kiinteistöjen realisoinnit eivät ole toteutuneet tavoitteen mukaisesti. Lautakunta toivoo, että jatkossa kiinnitetään entistä enemmän huomiota kiinteistön ylläpitokustannuksiin ja otetaan ne huomioon kiinteistöjen realisointipäätöksiä tehtäessä. Tilatyöryhmän roolia ja kokoonpanoa tulee selkeyttää ja avata. Kaupungin investointitason tulisi olla samansuuruinen kuin omaisuuden myynnistä saadut tulot. Tarkastuslautakunta toteaa tyydytyksellä henkilöstön venymisen säästöihin vaikeista, menossa olevista muutoksista huolimatta. Samoin hallintokuntien budjettikuri on ollut hyvä. Henkilöstö on sitoutunut talouden tervehdyttämiseen, mikä antaa luottamusta tulevaisuuteen. Yleiskaava tulee ajanmukaistaa ja sen yhteydessä selvittää, mm. raviradan oikea sijoituspaikka sekä radanvarren alueen kaavoittaminen asuntotarkoitukseen sekä yhteistyö Monnin alueen kaavoittamisen kanssa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että Peltosaari-hanke ei saa olla pelkästään rakennuksiin liittyvä hanke vaan se pitää hyödyntää myös muilla tasoilla. Muutoskuntayhtymän valmistelutyö ja yhteispäivystyshanke eivät edenneet aiotulla tavalla. Kaupungilta näyttää puuttuvan selkeät pitkän aikavälin linjaukset terveydenhuollon järjestämisessä ja strateginen kumppanuus ja muutossuunta ovat päättämättä. Talousalueen kuntien välisen yhteistyön puute estää alueen kilpailukykyä suhteessa muihin alueisiin. Kauppakamarin kokoama kilpailukyky- ja vetovoimastrategia tulee ottaa asialistalle elinkeinopolitiikkaa toteutettaessa. 9

12 4. VUODEN 2010 TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 4.1. Talouden toteutuminen Tilinpäätös on 7,9 M ylijäämäinen. Kaupungin tulos ilman vesihuoltoliikelaitosta on 6 M ja vesihuoltoliikelaitoksen tulos 1,9 M ylijäämäinen. Tilikauden tulokseen vaikutti eniten satunnainen, 6 M kertaluonteinen kirjanpidollinen tuloerä. Tämä aiheutui Riihimäen seudun ammattioppilaitoskuntayhtymän purkamis- ja Hyria koulutus Oy:n perustamisjärjestelyistä. Ilman tätä järjestelyä tilinpäätös olisi ollut vajaat 1,9 M eli vesihuoltoliikelaitoksen tuloksen verran ylijäämäinen. Tuloja kertyi arvioitua enemmän. Sekä verotulot, tonttien ja osakkeiden myyntitulot kuin myös vesihuoltoliikelaitoksen toimintatulot ylittyivät arvioidusta. Toimintatuotot olivat 27,9 M ja kasvoivat 16,6 % edellisestä vuodesta. Verotuloja kertyi runsaat 100 M ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 5,5 %. Kaupungin eri toimialat pysyivät hyvin annetuissa menoraameissa. Toimintakulut olivat 150,1 M ja kasvoivat 3,7 %. Vuosikate oli 10,2 M eli 354 euroa/asukas. Kaupungin rahoitusasema parani edellisestä vuodesta. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta oli 0,8 M negatiivinen, kun se edellisenä vuonna oli n. 15 M negatiivinen. Tulorahoituksella katettiin 50 % investoinneista. Kaupunki investoi runsaalla 21 M. Tästä 9,2 M oli apporttisijoitusta Hyria koulutus Oy:hyn. Tilahankkeisiin oli varattu talousarviossa 7,3 M ja toteutuma oli 5,6 M eli 1,6 M budjetoitua vähemmän. Tilahankkeista suurin, Karan koulun perusparannustyö, valmistui alkuvuodesta. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 8 M. Piikinmäen päiväkoti valmistui vuoden lopulla ja lapset pääsevät muuttamaan uusiin tiloihin helmikuussa 2011 päiväkodin kalustamisen jälkeen. Kunnallistekniikkaa rakennettiin investointiohjelman mukaisesti 2,6 M. Vesihuoltoliikelaitoksen investoinnit olivat 2,3 M. Lainakanta kasvoi 5,3 M ja oli vuoden lopussa 102,4 M eli euroa/asukas. 10

13 Taulukko1. Verotulot vv (verotulot 1000 euroa) Taulukko 2. Kolmen suurimman hallintokunnan nettomenot vv Hallintokunta Perusturvalautakunta Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta Investointiosa Taulukko 3. Lainakanta/asukas vv Riihimäen kaupunki Riihimäki -konserni Kaupunginhallituksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Toimielin sisältää seuraavat tehtäväalueet: kaupungin yleishallinto, eu-hankkeet, elinkeinoelämän edistäminen, kulttuurin tukeminen, työllisyydenhoito, hallinto- ja tukipalvelut ja terveydenhuolto. Kaupunginhallituksen alaisten vastuualueiden talous toteutui pitkälti muutetun talousarvioin mukaisesti. Menot alittuivat euroa ja tuloarvio ylittyi euroa. Tuloarvion ylittyminen johtui pitkälti siitä, että vuokra-asuntostrategian mukaisesti myytyjen asuntojen myyntivoitot olivat n euroa. Tätä tuloa ei oltu budjetoitu vuoden 2010 talousarvioon. Lisäksi työllistämiseen saadut tulot ylittyivät n eurolla (mm. Etapin saaman valtionavustuksen kasvu). Tarkla / Johtopäätökset Talouden tervehdyttämisen selkeät, konkreettiset tavoitteet on aikataulutettava. Työtapoihin tulee kiinnittää huomiota. Kaiken toiminnan ja selvitys- sekä työryhmätyön tehokkuuteen tulee kiinnittää huomiota ja tehokkuutta on parannettava. Palveluinnovaatiot saatava paremmin esiin ja niiden etsimiseksi on luotava toimivat järjestelmät. Henkilökunnan ajatukset oman työn tuloksellisuuden parantamisesta on tutkittava ja aloitetoimintaa kehitettävä. 11

14 4.3. Ympäristölautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Ympäristölautakunnan toiminta kattaa ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaistehtävät sekä kierrätyskeskustoiminnan. Ympäristölautakunnan talous toteutui v siten, että tulot alittuivat euroa. Menot toteutuivat 98 prosenttisesti Perusturvalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluvat toimialan yhteispalvelut, sosiaalityö, varhaiskasvatus, vammais- ja koti- ja vanhuspalveluiden alainen toiminta. Perusturvalautakunnan tulot alittuivat v euroa ja menot ylittyivät euroa. Lomapalkkavaraus vuodelta 2010 on kaupungin tasolla 0,9milj euroa aikaisempia vuosia suurempi. Tähän ei ollut talousarviossa määrärahavarausta. Perusturvatoimen osalta budjetoimattomien lomapalkkavarausten määrä oli euroa ja tämän lisäksi budjetoimattomia varhemaksuja oli euroa. Kokonaisuutena nämä aiheuttivat perusturvatoimen talousarvion ylityksestä euroa. Tarkla / Johtopäätökset Lastensuojeluasioissa on yleisten tekijöiden ohella vahvasti mukana alkoholi, mielenterveysongelmat ja työttömyys. Lastensuojelulain ja Kaste- ohjelman tavoitteena on sijoitettavien lasten määrän vähentäminen. Lapsen laitoshoito maksaa euroa vuodessa lapsen sijoituspaikasta riippuen. Tämän vuoksi on ensiarvoista pyrkiä vähentämään lasten laitoshoidon sijoituksia. Perhehoidon kustannukset ovat noin euroa vuodessa. Perhehoidon kustannukset ovat selvästi halvemmat kuin laitoshoidon. Vaikeutena on löytää perheitä, jotka haluavat ja pystyvät hoitamaan sijoitettuja lapsia. Sijoitukselle on etsittävä muita vaihtoehtoja. Monet kunnat ovat kehittäneet perhetyötä. Suurimmista kaupungeista Tampere on sijoittanut tehostettuun perhetyöhön niin paljon, että ratkaisukeskeisellä työotteella perheitä on nostettu itse selviämään kasvatustyöstä. Tarkastuslautakunta toivoo, että ongelmien ratkaisemiseksi etsitään uusia toimintatapoja ja parhaita käytäntöjä Koulutuslautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Koulutuslautakunnan toimialaan kuuluvat toimialan yhteispalvelut, perusasteen koulutus, lukiokoulutus, vapaan sivistystyön koulutus ja kirjastotoiminta. Koulutuslautakunnan meno- ja tuloarviot toteutuivat kokonaisuutena sataprosenttisesti. 12

15 Tarkla / Johtopäätökset Sisäisten vuokrien ohjaava vaikutus ei tunnu toimivan esimerkiksi kansalaisopiston osalta. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan silloin kun sisäisen vuokran osuus menoissa selkeästi painottuu, olisi harkittava toisenlaisia tilajärjestelyjä. Niukat resurssit tulee käyttää seinien sijasta toimintaan eikä asiakasmaksuja pidä lähteä korottamaan, jotta selvitään seinien ylläpidosta. Tarkastuslautakunta toivoo, että työyksiköissä pohdittaisiin aidosti työkuvien sisältöjä. Työyksiköissä tulee varmistaa, että asioita ei tehdä vain siksi, koska niitä ennenkin on tehty. Toimintatapoja tulee myös tarkastella ja päivittää tämän päivän tasolle. Olisi lisäksi pohdittava kokonaisuutena koulutuslautakunnan alaista vapaata sivistystyötä ja sen kautta järjestettäviä liikuntaharrastusmahdollisuuksia ja sitä tarjontaa, jota kulttuuri- ja vapaaaikatoimen kautta kuntalaisille on järjestetty. Kaupungin järjestämä liikuntatoiminta kilpailee yhdistysten järjestämän toiminnan kanssa, ja tällöin verovaroin tuotettua toimintaa pitää kohdistaa niille, joilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia osallistua muiden järjestämään toimintaan. Organisaatiossa on menossa ja tulossa monenlaista muutosta, joista ainakin osan tarkoitus toiminnan järkevöittämisen lisäksi on vaikuttaa myös kustannuksia hillitsevästi. Vuosille 2014 ja 2015 on suunniteltu Uramon koulun ja Peltosaaren koulun peruskorjaukset. Peltosaaren koulun peruskorjaukseen liittyy oleellisesti myös aluekeittiö Tellus, jossa valmistetaan koulujen ruoka ja josta ruoka kuljetetaan kouluille lämpökuljetus astioissa. Vuodet 2014 ja 2015 ovat edessä tuota pikaa. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan myös tätä kokonaisuutta pitäisi pohtia ja suunnitella jo nyt Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimialaan sisältyvät toimialan hallinto, kulttuuri- ja matkailuyksikkö, liikuntayksikkö, nuorisoyksikkö, Suomen lasimuseo (sis. kaupunginmuseon) ja Riihimäen Taidemuseo. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen menot toteutuivat kokonaisuutena 98 prosenttisesti ja tuloja tuli hieman arvioitua enemmän. Tarkla / Johtopäätökset Tarkastuslautakunta korostaa edelleen, kuten vuotta 2009 koskevassa kertomuksessaan, kuntarajat ylittävän yhteistyön tarvetta kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa. Asiakasta kiinnostaa ensisijaisesti se sisältö, jota kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi tuottavat, ei se, minkä kunnan organisaatio tuottajana tai järjestäjänä on. Ongelmana on eri toimijoiden yhteistyön hajanaisuus ja Monarin kiinteistön kunto. Talossa toimii hienosti eri nuorisotyön toimijoita, kuten perusturvan alainen Nuppi-palvelupiste. Nuorisotyön 13

16 toimijoiden kokoaminen yhä enemmän saman katon alle voisi olla yksi tapa lisätä nuorisopuolella heikkoutena ja mahdollisuutena nähtyä yhteistyön puutetta. Maahanmuuttajanuorten määrä on lisääntynyt ja tilanne tulisi selvittää. Maahanmuuttajanuoriin tulisi aktiivisesti olla yhteydessä ja pyrkiä madaltamaan mahdollisia etnisiä ristiriitoja. Kansainvälisyyskerho ei välttämättä riitä vaan etsivä nuorisotyö ja/tai koulukäynnit voisivat olla tässä apuna. Tarkastuslautakunta korostaa aktiivisen kerhotoiminnan merkitystä nuorten elämässä. Pitkäkestoisen harrastustoiminnan ja kiinnostavan leiritoiminnan merkitys nuoren kasvun tukemisessa on nuorisotyön kokemusten mukaan suuri. Liikuntayksikön tehtävänä on liikunnan edellytysten luominen kuntalaisille. Työn keskiössä ovat liikuntalaitokset, urheilu- ja ulkoilualueet, liikunnan ohjaus ja edellytysten luominen liikuntajärjestöjen omalle toiminnalle. Avustustoiminnassa on painotettu järjestöjen nuorisoon kohdistuvaa toimintaa ja myös kuntoliikuntaa Teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvat toimialan yhteispalvelut, asumis-, kaavoitus-, karttaja tontti-, tila- ja yhdyskuntatekniset palvelut ja pelastustoiminta. Toimialan arvioidut menot alittuivat euroa ja tulot ylittyivät euroa. Tarkla / Johtopäätökset Vuoden 2010 painopistealueita olivat kaupunkiympäristön ja erityisesti Peltosaaren kehittäminen, kaupungin kasvuun varautuminen sekä ympäristön laadun ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Toimenpiteitä on tehty palvelutarjonnan kehittämiseksi, kaupungin omaisuuden arvon säilyttämiseksi sekä toiminnan sopeuttamiseksi talouden tasapainottamisen mukanaan tuomiin haasteisiin. Talouden tasapainottamiseksi tulopohjaa on vahvistettu tarkistamalla tonttien hinnoittelua ja myymällä vuokratontteja, kaupungin omistamia kiinteistöjä ja osakehuoneistoja sekä pienentämällä energiakustannuksia. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan kiinteistöjen realisoinnit eivät ole toteutuneet tavoitteen mukaisesti. Lautakunta toivoo, että jatkossa kiinnitetään entistä enemmän huomiota kiinteistön ylläpitokustannuksiin ja otetaan ne huomioon kiinteistöjen realisointipäätöksiä tehtäessä. 14

17 Tilatyöryhmän roolia ja kokoonpanoa tulee selkeyttää ja avata. Kaupungin investointitason tulisi nykyisellä lainakannalla olla korkeintaan samansuuruinen kuin omaisuuden myynnistä saadut tulot. Riihimäki strategian 2015 päämäärä Taloudellinen, tiivis ja kestävän kehityksen mukainen kaupunkirakenne, on suositeltavaa avata yleiskaavatarkastelun kautta Peltosaariprojekti Tarkastuslautakunta tutustui Peltosaari-projektiin marraskuussa Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä mm. Tarkastuslautakunta korostaa eri hallintokuntien yhteistyön tarpeellisuutta Peltosaari- projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota alueen työttömyyteen ja muihin sosiaalisiin ongelmiin ja ehdottaa kaupungin työllisyystoimien kohdistamista Peltosaaren ongelmien vähentämiseen. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä sosiaalityön käynnistämistä Peltosaaressa. Peltosaaressa on runsasta alkoholin kulutusta, yksinäisyyttä ja väkivaltaa. Näitä ongelmia ei saada vähennetyksi ilman sosiaalityötä. Tarkastuslautakunta korostaa päivähoidon ja koulun kasvatustavoitteiden selvittämistä vanhemmille. Se aktivoisi vanhempia huolehtimaan kasvatusvastuustaan. Päivähoidon ja koulun kasvatustavoitteet jäävät osalla vanhemmista huomiota vaille. Vanhemmat eivät keskustele lastensa kanssa kasvatus- tai koulukysymyksistä. Osa ei kiinnostu yhteistyöstä eikä heitä saa päivähoidon tai koulun järjestämiin vanhempainiltoihin. Tutkimukset osoittavat, että vanhempien kiinnostus lastensa koulumenestyksestä ja keskustelu koulutehtävistä parantaa jo lasten koulumenestystä. Tilanne on erityisen haastava kaikelle viranomaistoiminnalle. Yhteistyö on kuitenkin mahdollisuus. Sen takia on etsittävä keinoja, joilla vanhempia aktivoidaan yhteistyöhön. Yhteistyöhön on tilausta koulun alisuorittamisen, koulukiusaamisen ja koulurauhattomuuden sekä Peltosaaren yleisen rauhattomuuden takia. 15

18 Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota nuorisotyön ja liikuntapalvelujen tarjontaan Peltosaaressa. Passiiviset nuoret on pyrittävä aktivoimaan aktiivisen harrastustoiminnan kautta. Se on mahdollista, kun nuorille tarjotaan sitä mistä he ovat kiinnostuneita ja mitä he haluavat. Se edellyttää vaihtoehtoja. Koulun liikkuva iltapäivä ja mahdollisen urheiluseuran perustaminen lisäävät toimintamahdollisuuksia. Peltosaaressa ja ydinkeskustassa on vähän toimintaa aikuistuville nuorille. Lisäksi nimenomaan lastensuojelutyötä ajatellen, tarkastuslautakunta katsoo, että perhetyöhön kannattaa sijoittaa ja toivoo, että perusturva varautuisi kehittämään kaupungin perhetyötä. Perhetyöstä tulee tehdä toimiva työmuoto, joka voi auttaa ja tukea perheitä selviytymään perhe- ja kasvatusongelmistaan. Hallintokuntien välisen yhteistyön on oltava toimivaa ja tehtäviä tulee uudelleen organisoida ja hakea luovia ratkaisuja. Eri hallintokunnissa toimivat ammattilaiset tukevat toistensa toimintaa yhteisen päämäärän saavuttamisessa. Hoitoketjut ovat nykyisellään aivan liian hitaita. Perheneuvolan roolia on vahvistettava. On myös pidettävä mielessä, että vaikka kaikenlainen sähköinen vuorovaikutus (esim. koulun ja kodin välillä) lisääntyy, tulee lapset ja nuoret kohdata myös kasvokkain. Uusia toimintatapoja on etsittävä ja alueyhteistyötä lisättävä. 5. RIIHIMÄEN VESI, VESIHUOLTOLIIKELAITOS Vesihuoltoliikelaitos huolehtii toiminta-alueellaan kaupungin vesihuollosta. Vesihuoltoliikelaitoksen tulot ylittyivät arvioidusta euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna tulot kasvoivat n. 19 %. Käyttötalousmenot alittuivat n. 14 % talousarvioon nähden. Käyttömenojen alittuminen johtui raportoinnin mukaan osaltaan toteutumatta jääneistä verkostoinvestoinneista. Tarkla / Johtopäätökset Vesihuoltolaitoksen raportoinnin mukaan laitokselle asetetut tavoitteet toteutuivat veden hankinnan turvaamisen osalta. Jäteveden käsittelyn tehostamiseen liittyen tavoitteena oli jätevesiverkoston saneeraus, joka jouduttiin osittain siirtämään vuodelle Tarkastuslautakunta totesi, että jäteveden juoksuttaminen Vantaaseen ei saa toistua. 16

19 6. HENKILÖSTÖ Yhteensä henkilökuntaa vesihuoltolaitos mukaan lukien vuonna 2010 oli 1522, josta vakinaisia 1184, määräaikaisia 286 ja työllistettyjä ja oppisopimussuhteisia 52. Vakinaisesta henkilöstöstä naisia on 80 prosenttia (maan keskiarvo 79 %). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46 v 11 kk. Vakinaisista 50 vuotta täyttäneitä oli 415 ja 60 vuotta täyttäneitä 109. Keskimääräinen palvelusaika vakinaisella henkilöstöllä oli vuoden lopussa 14 v kuten edellisenäkin vuonna. Vanhuuseläkkeille siirtyneiden keski-ikä oli 63,7 v (koko maa 63,5 v) ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 59 v (koko maa 54 v). Tulevina vuosina eläkkeelle jäävien enemmistö on opettajia, perhepäivähoitajia, siivoojia, hoitajia ja ruokapalvelutyöntekijöitä). Henkilöstön palkkamenot olivat 58,8M ja nettomenot 57,7 M sairausvakuutuskorvaukset ja työllistämistukitulot huomioon ottaen. Kasvua edellisvuodesta oli asukasta kohden 2,1 prosenttia. Sairauspoissaolomäärät ovat hieman laskeneet eli olivat 12,8 päivää/henkilö. Sairauspoissaolopäivistä 13 prosenttia johtuu pitkistä, vähintään 6 kuukauden sairauslomista. Perusturvakeskuksen ja teknisen keskuksen sairauspoissaolot ovat edelleen suurimmat. Työt monissa em. toimialojen tehtävissä ovat fyysisesti kuormittavia. Tarkla / Johtopäätökset Tarkastuslautakunta toteaa tyydytyksellä henkilöstön venymisen säästöihin vaikeista, menossa olevista muutoksista huolimatta. Samoin hallintokuntien budjettikuri on ollut hyvä. Henkilöstö on sitoutunut talouden tervehdyttämiseen, mikä antaa luottamusta tulevaisuuteen. Keinoja, joilla henkilöstön jaksamista voidaan lisätä ja uusien toimintatapojen löytämistä tukea voisivat olla esim. työnohjaus, esimiestyön tukeminen ja koulutus. 7. KONSERNI Konsernin rakenne on tilinpäätöskirjan sivulla 3. Riihimäen kaupunki on asettanut toimintalinjaukset Riihimäen Teollisuuskylä Oy:lle eli nyttemmin Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy, Riihimäen Kotikulma Oy:lle, Riihimäen Teatterisäätiölle, Riihimäen Kaukolämpö Oy:lle, Hyria koulutus Oy:lle, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen 17

20 kuntayhtymälle, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymälle, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymälle, Eteva ky:lle, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymälle ja Riihimäen Kesäkonsertit ry:lle. Kaupunkikonsernin toiminnasta ja taloudesta on raportoitu sivuilla Kaupungin asettamien toimintalinjausten toteutumisen raportointi löytyy tilinpäätöskirjan sivuilla Tarkla / Johtopäätökset Yhtiömuotojen muutokset ovat olleet positiivisia. Demokratian kannalta osakeyhtiö on huono mutta palvelutoiminnan kannalta osakeyhtiömuoto voi tuoda etuja. Raportoinnin (s. 23) mukaan konsernivalvonnan toimivuus suoritetun kyselyn perusteella on kokonaisuutena hyvää tasoa. Kehitettävää on konserniyhteisöjen hallitusten perehdyttämisessä ja kouluttamisessa sekä riskienhallinnassa. Tarkastuslautakunta pitää erittäin tärkeänä yhtiöiden yhtiökokousedustajille ja hallituksille järjestettävää koulutusta. Konserniraportoinnin ongelmaksi on mainittu aikataulut. Aikataulujen tulisi mahdollistaa se, että toimielinkäsittelyt ehditään hoitaa. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan konserniyhteisöjä on pyrittävä edelleen fuusioimaan. Lisäksi tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että valtuustolle raportoidaan konserniyhteisöjen toiminnasta, asetettujen toimintalinjauksien ja talouden toteutumisesta perusteellisesti. 8. YHTEENVETO Riihimäen tarkastuslautakunta toteaa, että kaupungin tilinpäätös on 7,9 miljoonaa ylijäämäinen. Vaikka tilinpäätös on ylijäämäinen kaupungin omarahoitusosuus ei ole parantunut. Rahoituksen riittävyydestä tulee tehdä selvitys, jossa lähtökohtana on kassasta maksuilla suoriutuminen tulevien vuosien sidotuista menoista ja velkasitoumuksista. Selvitys antaa tarpeellisen kuvan veronmaksajille vero- ja maksurasitukseen kohdistuvasta paineesta. Tuloksen ylijäämään vaikutti eniten satunnainen, n. 6 miljoonan euron kirjanpidollinen arvostuserä; kuntayhtymäomaisuus apporttina muuttui koulutuskuntayhtymä Hyria Oy:n osakkeiksi. Ilman tätä järjestelyä tilinpäätös olisi vajaat 1,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vesihuoltoliikelaitoksen tulos oli 1,9 miljoonaa ylijäämäinen. Liikelaitoksen rahastoa ei pidä katsoa kaupungin varsinaisen talouden alijäämää pienentäväksi tekijäksi. Se on käytettävissä vain liikelaitoksen investointimenoihin ja on luonteeltaan rahoitusvaraus. 18

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ESITYSLISTA 3/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ESITYSLISTA 3/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ESITYSLISTA 3/2017 KOKOUSAIKA klo 09:00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA... 1 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 24 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2017-2021 1. Yleistä Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2017 KOKOUSAIKA klo 09:00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA... 1 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 1 ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOHJLEMA Valtuustokausi 2009 2012 Työohjelma 2010 Työohjelma 2011 Työohjelma

Lisätiedot