ARVIOINTIKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna Tilintarkastusyhteisö Arvio kaupunginhallituksen laatiman toimintakertomuksen laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta Vuoden 2009 arviointikertomuksen johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2010 TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Talouden toteutuminen Kaupunginhallituksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Ympäristölautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Perusturvalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Koulutuslautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Peltosaariprojekti RIIHIMÄEN VESI, VESIHUOLTOLiikeLAITOS HENKILÖSTÖ KONSERNI YHTEENVETO... 18

3 1. JOHDANTO Riihimäen kaupungin palvelukykyyn tulevina vuosina vaikuttavat kansallisen politiikan todennäköiset trendit; pääkaupunkiseudun hallinnollinen rakenne ja toiminnallinen luonne maan veturina on uudelleen muotoutumassa. Metropolipolitiikka on kansallinen selviytymisstrategia ja toimintalinja, joka vahvistaa Etelä-Suomeen kehittyvää aluekeskusten verkkoa ja roolia kansantulon kasvun perustana. Valtiontalouden kestävyysvaje tulee vaikuttamaan kuntien tulopohjaan ja hillitsemään valtionosuuksien kasvua. Se vahvistaa rakenteellisia kehittämisprosesseja mm. kuntalaitoksen uudistamisessa; kuntien lukumäärän ja kuntayhtymien vähentäminen tulee olemaan keskeisiä tavoitteita valtion ja kuntien suhteiden järjestelyissä. Odotettavissa oleva kehitys muuttaa HyRi alueen menestysperustaa. Uhkana ovat pääradan kilpaileviksi kasvukäytäviksi muotoutuvat aluekeskukset Porvoon, Lohjan ja Lahden suunnassa. Lisääntyvä asunto- ja liikekerrosala pääkaupunkiseudulla ja parantuvat liikenneväylät vähentävät Helsinki- Tampere kasvukäytävän nykyisiä kasvupaineita. HyRi -aluekeskuksen yhteistyön sisältö ja kuntien taloudellinen potentiaali eivät parhaalla tavalla vahvista alueellista kilpailukykyä. Kaupungin on sopeutettava politiikkansa vallitseviin tosiasioihin. Ulkoisen hallintoympäristön muutos ja omarahoituskyvyn aleneminen vaikeuttavat vakavalla tavalla kaupungin kykyä selviytyä perustehtävistään. Uhkien torjumiseksi ja tarjoutuvien mahdollisuuksien hyväksi käyttämiseksi kaupungin on tarpeen uudistaa toimintastrategiansa. Sen tulisi keskipitkällä aikavälillä johtaa kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelua sekä operatiivista toimintaa. Johtamisjärjestelmän kehittäminen nousee tulevaisuuden tärkeäksi kehityshankkeeksi. Riihimäki on talouden osalta investointikyvyttömässä tilassa. Velkaa on aivan liian paljon (102,4 miljoonaa/3554 euroa/ asukas) ja omarahoituskyky on heikko. Kun investointeja tehdään, silloin poikkeuksetta joudutaan tekemään lisää velkaa. Kaupunginhallituksen investointitaso nettona enintään 7 miljoonaa euroa vuodessa vuosina on talouden tasapainottamisen näkökulmasta tässä taloudellisessa tilanteessa liian suuri. Jotta velkaantumista olisi nyt kyetty lyhentämään, investointitaso olisi pitänyt olla lähes nolla. Tämä havainnollistaa Riihimäen talousongelman suuruuden. 1

4 Riihimäkikonsernilla on lisäksi myös erittäin suuri velkarasite 151,5 miljoonaa euroa (lainaa euroa/ asukas), johon lisäystä oli edellisestä vuodesta 1,5. miljoonaa. Ylivelkaantumiseen sisältyy riskejä - velat voivat purkautua kaupungin taseeseen. Strategian ja kaupungin politiikan keskeisenä haasteena on ainakin kaksi valtuustokautta talouden tasapainottaminen ja velkaantumisen lyhentäminen. Metropolipolitiikka tulee vaikuttamaan Riihimäen seudun kehitykseen. Uudenmaan maakuntakaavassa ollaan varautumassa asukaan kasvuun alueelle. Tällä ei voi olla olematta vaikutusta väkiluvun kasvuun ja tonttikysyntään hidastavasti. Metropolipolitiikka suuntaa kasvua ja kehitystä Uudellemaalle. Riihimäen ei tule jättäytyä kehityksen ulkopuolelle, vaan yhdessä Lahden, Hämeenlinnan ja Hyvinkään kanssa etsiä metropolipolitiikan hyödyt ja mahdollisuudet. Alueelle suunnitellaan uutta vaaleilla valittavaa seutuhallintoa, joka suuntaisi liikennettä, asumista, työpaikkoja ja muita palveluksia. Äänenpainot kasvavat myös Helsingin seudun yhteistyökokouksen, Helsingin seudun liikenteen, Helsingin seudun ympäristön, Uudenmaan liiton ja Uudenmaan Ely- keskuksen kokoamiseksi metropoliseudun kehittämiseksi. Riihimäen kaupunki on asettanut toimintalinjaukset Riihimäki konsernille eli Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:lle, Riihimäen Kotikulma OY:lle, Riihimäen Teatterisäätiölle, Riihimäen Kaukolämpö Oy:lle, Hyria Koulutus Oy:lle, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle, Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymälle, Eteva Ky:lle, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymälle ja Riihimäen kesäkonsertit ry:lle. Toimintalinjaus ei riitä. Toiminnalle on asetettava konkreettiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joiden toteutumista on tarkasti valvottava ja raportoitava myös kaupunginvaltuustolle. Riihimäki torjui muutoskuntayhtymän ja tarjoaa sotepalvelut jatkossa isäntäkuntana. Jos Hausjärvi tai Loppi haluaa, ne voivat tulla mukaan. Riihimäki voi tutkia myös palvelun toteuttamista yhteistyössä Hyvinkään kanssa. Mikko Lund Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 2

5 2. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Riihimäen kaupunginvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle Lautakunnan kokoonpano v on ollut seuraava: Mikko Lund, puheenjohtaja ja Taina Ojapalo, varapuheenjohtaja sekä jäsenet: Orvokki Elovaara, Jyrki Hapulahti, Pertti Korpela, Leila Rantamäki ja Eino Toivanen. Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimi puheenjohtaja ja sihteerinä toimi sisäinen tarkastaja Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2010 Tarkastuslautakunnan tehtävät: Kuntalain 71 ja 75 :ssä säädetään tarkastuslautakunnan tehtävästä seuraavaa: Kuntalain 71 : Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Kuntalain 75 : Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Sen lisäksi Riihimäen kaupungin tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunnan on: seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 3

6 Tarkastuslautakunta pyrkii samalla edistämään toiminnallisen ja taloudellisen itsearvioinnin kehittämistä kaupungin kaikilla toimialoilla. Tarkastuslautakunnan toimintamuodot ja arviointikertomuksen valmistelu Tarkastuslautakunta kokoontui kalenterivuoden 2010 aikana kaksitoista kertaa. Kokoukset olivat pääsääntöisesti päiväkokouksia. Tarkastuslautakunnan kokouksissa käsiteltiin henkilöstöhallintoa, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimea ja nuorisotoimea, vanhustenhoitoa, lasten- ja nuorten turvallista kasvu- ja kehitysympäristöä ja syrjäytymisen ehkäisyä, sosiaalityötä ja lastensuojelua, päivähoidon siirtymistä koulutoimeen, kaupungin talouden kehitystä ja elinkeinopolitiikkaa. Tässä ovat mukana myös tammi-maaliskuussa 2011 olleet kokoukset. Asioita on käsitelty tutustumalla erilaisiin kirjallisiin materiaaleihin (esim. toimielinten pöytäkirjat) sekä haastattelemalla viranhaltijoita ja vierailemalla eri toimipisteissä. Osa tarkastuslautakunnan jäsenistä osallistui vuoden aikana tarkastuslautakunnille järjestettyihin koulutustilaisuuksiin. Vuoden 2010 arviointikertomus koottiin 18.4., ja kokouksissa. Tarkastuslautakunnan vuotta 2010 koskevaan arviointikertomukseen keräämät havainnot perustuvat tietoon, joka on saatu seuraavista lähteistä: tavoitteiden toteutumista koskevat selvitykset tilinpäätöskirjassa tarkastuslautakunnan vuoden 2010 aikana kokous- ja muun työskentelyn yhteydessä tekemät havainnot (kokoukset, viranhaltijoiden haastattelut, vierailut, toimielinten pöytäkirjat yms.) tarkastustoiminnan tuottama tieto (tilintarkastaja, sisäinen tarkastus) Arviointikertomus on laadittu osaltaan toimintakertomuksessa esitettyjen tietojen perusteella, joita tietoja ei ole välttämättä toistettu arviointikertomuksessa. Toimintakertomus ja arviointikertomus muodostavat yhdessä tutkittavan kokonaisuuden Tilintarkastusyhteisö Valtuustokauden ajan tilintarkastusyhteisönä toimii PwC Julkistarkastus Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimi v JHTT, KHT Raija Porokka-Maunuksela. Tilintarkastajat ovat esitelleet seuraavat, tarkastusvuoden 2010 ohjelmaan sisältyvien tarkastusten suorittamisesta laaditut tarkastusraportit: Riskien hallinnan tarkastus 4

7 Ympäristölupien myöntämisen ja rakennusvalvonnan laskutuksen tarkastus Peruskoulujen palvelujen ostojen ja tarvikehankintojen tarkastus Päivähoidon laskutuksen tarkastus Investointien tarkastus Maankäyttösopimusten ja kiinteistökauppojen tarkastus Kirjanpidon tarkastus Vesihuoltoliikelaitoksen tarkastus Tilinpäätöksen 2010 tarkastaminen ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2010 Tilintarkastaja luovutti tarkastuslautakunnan kokouksessa lautakunnalle tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta Tilintarkastaja on kertomuksessaan esittänyt, että 2010 tilinpäätös hyväksytään ja että vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. Tilintarkastaja lausui myös, että kaupungin sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti. Tilinpäätöksen 2010 tarkastusta koskevassa raportissa tilintarkastaja lausui, että selonteot kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ja konsernivalvonnan järjestämisestä ovat asiantuntevasti laadittuja. Tilintarkastajan tulee tarkastuslautakunnan toimeksiannosta tehdä uusintatarkastuksia niillä alueilla, joissa suositukset ovat jääneet oleellisilta osin toteutumatta. Sisäinen tarkastaja suorittaa kaupunginjohtajan alaisuudessa sisäistä tarkastusta ja seuraa vuosittain sitä, miten tilintarkastajien raportit on otettu huomioon organisaatiossa. Tarkastuslautakunta toteaa, että sekä ulkoisen että sisäisen tarkastustoiminnan tuloksena syntyvät suositukset tulee ottaa hallintokunnissa asianmukaisesti huomioon. Tarkastuslautakunta on myös tähdentänyt sitä, että tilintarkastajan raportit tulee viedä tiedoksi ao. toimielimelle ottaen huomioon sen, mitä raportin julkisuudesta on sanottu Arvio kaupunginhallituksen laatiman toimintakertomuksen laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta Tilintarkastaja lausui tilintarkastuskertomuksessa, että kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. 5

8 2.4. Vuoden 2009 arviointikertomuksen johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli tarkastuslautakunnan vuoden 2009 arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle valtuustoseminaarissa toukokuussa Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen kokouksessaan Kaupunginhallitus käsitteli arviointikertomusta kokouksessaan ja pyysi hallintokunnilta lausunnot tarkastuslautakunnan niiden toimintaa koskevien kannanottojen osalta mennessä. Arviointikertomusta käsiteltiin uudelleen kaupunginhallituksessa ja tarkastuslautakunnalle toimitettiin yhdessä hallituksen lausunnon kanssa muiden toimielinten toimittamat lausunnot. Tarkastuslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan Tarkla / Johtopäätökset Tarkastuslautakunta toteaa, että arviointikertomusta on käsitelty toimielimissä. Osa lautakunnista on käyttänyt saatua arviointia kehittämisen tukena. 3. STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Kaupungin toimintaa ohjaavat valtuuston hyväksymät perusarvot v olivat luovuus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus, yhteistyökykyisyys ja haluisuus sekä ympäristötietoisuus. Visiona Hyvän elämän Riihimäki painottaa kuntalaisen näkökulmaa, jonka mukaan Riihimäellä on turvallista, viihtyisää, arkielämä on sujuvaa, on helppo osallistua ja vaikuttaa ja toimeentulo on turvattu. Strategialla tavoiteltavat tulokset ovat vaikutuksia kaupunkiin ja sen asukkaisiin. Vaikuttavuutta voidaan mitata mm. kuntalaisille osoitetuilla kyselyillä, joita Riihimäellä on tehty parin vuoden välein, vuonna 2007 ja Seuraava kysely toteutetaan syksyllä Strategisten päämäärien toteutumista hallintokunnat ovat arvioineet päämäärien saavuttamiseksi asetettujen tavoitteiden toteutumisen kautta. Strategisten päämäärien ja niihin liittyvien tavoitteiden yksityiskohtaiset selvitykset löytyvät toimintakertomuksesta kunkin hallintokunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutumatiedoista eikä niitä toisteta arviointikertomuksessa. Toimintakertomus ja arviointikertomus ovat yhdessä toimiva kokonaisuus, joita on hyvä lukea rinnakkain. 6

9 Strateginen tavoite KH / Päämäärä 1: Toimivat palvelut Tavoite a: Talouden tasapaino Kaupungin talouden tasapainoon saaminen edellyttää, että talouden tervehdyttämisen toimenpideohjelma toteutetaan. Tämä merkitsee sekä kustannustehokkuuden parantamista että tulopohjan vahvistamista. Samalla on huolehdittava omaisuuden arvon säilymisestä oikein ajoitetuilla ja kohdennetuilla kunnossapito-, ja korvausinvestoinneilla. Myös investoinnit ja kehittämispanostukset toteutetaan talouden tervehdyttämisen linjausten mukaan. päämäärän toteutuminen Toteutuminen Tavoite on toteutumassa. Vuoden 2010 tilinpäätös on ylijäämäinen ja rahoituksen riittävyyden osalta selkeästi budjetoitua parempi. Talouden tervehdyttämisohjelmaa toteutetaan, tosin joihinkin toimenpideohjelman aikatauluihin on tullut viiveitä. Näistä merkittävin on terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraation valmistelu, jossa sekä lainsäädännön muutokset että valmistelun monitahoisuus ovat merkinneet tarpeita aikataulun muutoksiin. Kaupungin maksuja ja taksoja on korotettu kustannuskehitystä vastaavasti. Tavoitteeksi asetettu 0,5 milj. euron henkilöstömenojen säästö toteutui. Myös osakkeiden myynnit ja kiinteistöjen myynnit sekä niihin liittyvät valmistelutoimenpiteet ovat toteutuneet. Investointien toteuttamisessa on noudatettu talouden tervehdyttämisen linjausta, jonka mukaan investointitaso saa vuosina tilainvestointien osalta olla nettona enintään 7 milj. euroa. Kokonaisuutena vuoden 2010 toimintamenojen kehitys on ollut maltillista ja toimielimet ovat pysyneet talousarvioissa. Talouden tervehdyttämisen toimenpideohjelman toteutumisesta on raportoitu osavuosikatsausten yhteydessä. Tavoite b: Laadukas, kustannustehokas ja joustava palvelutarjonta Kaupungin palveluiden riittävyys ja laatu edellyttävät palveluverkon kehittämistä, jossa toimintatapojen uudistaminen, panostaminen ennaltaehkäisevään toimintaan ja alueyhteistyön kehittäminen ovat lähivuosina keskeisiä. Tavoite c: Osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö Kaupungin tulevaisuuden haasteet edellyttävät henkilöstön osaamisen, johtamisen ja tulosvastuullisuuden vahvistamista. Työyhteisöitä kannustetaan uudistumaan ja ottamaan käyttöön uusia moderneja työtapoja. Myönteisen työnantajakuvan ylläpitäminen edellyttää panostamista henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseen, palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittämiseen. Toteutuminen Palveluverkon kehittämisen osalta on edetty talouden tervehdyttämisohjelman sekä asetettujen tavoitteiden suuntaan. Vuosi 2010 oli muutosten käynnistämisen ja valmistelun aikaa. Merkittävimmät näistä liittyvät sosiaali- ja terveystoimeen, eli seudulliset ns. muutoskuntayhtymän valmistelutyö ja yhteispäivystyshanke. Asioiden edistymistä on hidastanut osaltaan sekä niukat valmisteluresurssit että lainsäädäntöuudistusten viivästyminen. Samaan aikaan on meneillään valmistelu varhaiskasvatuksen liittämisestä opetustoimen osaksi. Muut talouden tervehdyttämisohjelmaan sisältyneet toiminnan rakenteelliset muutokset liittyvät mm. perusturvatoimen laatusuosituksiin eli laitosvaltaisuuden vähentämiseen koti- ja vanhuspalveluissa sekä lastensuojelun perhehoidon lisäämiseen laitoshoidon vähentämiseksi. Vuonna 2010 laaditun teknisen toimen tuotantotapaselvityksen johtopäätöksiä käsitellään vuonna Osa meneillään olevista toiminnan muutosten valmisteluista on alueyhteistyötä, joka on oleellisilta osin pysynyt ennallaan. Meneillään olevista muutoksista ja niiden valmistelusta on tiedotettu henkilöstölle ja kaupungin asukkaille mm. kaupungin kotisivuilla. Toteutuminen Kokonaisuutena tavoite on toteutunut vuonna 2010 talouden tervehdyttämisen toimenpideohjelman sekä tarkistetun henkilöstöstrategian ja sen toimintasuunnitelman mukaan. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Kaupunki on panostanut henkilöstön työhyvinvointiin, koulutukseen ja osaamisen vahvistamiseen. Tuloksellisuustyö kehittämistavoitteineen kattaa kaikki kaupungin toiminnot. Esimiesten työssä kehityskeskustelukäytännön vakiinnuttamiseksi on hankittu nykyiseen henkilöstöhallinnon ohjelmaan kehityskeskusteluita koskeva ohjelmaosio. 7

10 Päämäärä 2: Menestyviä yrityksiä, osaavia Tavoite a): Riihimäestä vetovoimainen seutukeskus Kaupungin myönteistä kehityskuvaa ja vetovoimaisuutta seutukeskuksena vahvistetaan kehittämällä mm. Peltosaarta osana kaupunkikeskustaa, panostamalla elinkeinopolitiikkaan ja suuntaamalla toimenpiteitä työttömyyden alentamiseen. Kaupungin vuosittainen väestön kasvun tavoite on 1,5 %. Kuntaliitos on mahdollisuus. Toteutuminen Kokonaisuutena tavoite ei mm. työllisyyden osalta ole toteutunut. Peltosaaren kehittäminen on meneillään Peltosaari -hankkeen muodossa. Peltosaaren alueen kehittämisen ideakilpailu sai paljon ehdotuksia, joiden käsittely ajoittuu alkuvuoteen Kaupungin Siisti Riksu - kampanja jatkui kohdentuen mm. kehittämisen kohteena olevaan Peltosaareen. Riihimäen TE -toimiston alueella työmarkkinatukea saavien pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste, 24,2 % jäi alle asetetun tavoitetason (40 %) työllisyystoimien tehostamisesta huolimatta. Myönteistä kuntakuvaa ylläpidettiin mm. erillisellä kaupungin 50 - vuotisjuhlavuoden sivustolla, tiedotuslehtien sekä tapahtumien muodossa. Kaupungin asukasluku oli vuoden 2010 lopussa sisältäen kasvua 216 asukasta eli 0,8 %. Tavoite b): Koulutus elinkeinoelämän tueksi Kattava ja monipuolinen ammatillisten ja muiden oppilaitosten koulutus- ja kehittämisosaaminen luo pohjaa yrityselämän menestymiselle ja samalla vahvistaa Riihimäen seudun ja koko talousalueen vetovoimaisuutta. Toteutuminen Tavoite on toteutunut. Hyria koulutus Oy:lle sekä Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky:lle asetettujen konsernitavoitteiden toteutumisraporttien mukaan ao. organisaatiot ovat omalta osaltaan olleet tukemassa kaupungin myönteistä kehitystä. Hyria koulutus Oy on strategiansa mukaisesti tehnyt hyvää yhteistyötä talousalueen elinkeinoelämän, kehittäjäorganisaatioiden sekä korkeakoulujen ja lukioiden kanssa. Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän Riihimäen yksikössä on meneillään toimitilojen laajennus, mikä merkitsee yksikön vahvistumista. Toiminnallisesti Riihimäen yksikkö on vuoden 2010 aikana vahvistanut kehittyvillä koulutusohjelmarakenteilla rooliaan ammattikorkeakouluna sekä vetovoimaisena koulutusyksikkönä tiivistäen samalla yhteistyötä 2. asteen koulutukseen. Yksityiskohtaisemmat raportit ovat luettavissa ao. koulutusorganisaatioille asetettujen konsernitavoitteiden toteutumisraporteista s. 39. Päämäärä 3: taloudellinen, tiivis ja kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne Tavoite: Hallittu maa- ja kaavoituspolitiikka Kaupunki varautuu kasvuun varmistamalla raakamaan riittävyyden asumisen tarpeisiin noin 10 vuodeksi. Yleiskaavatasoinen maankäytön suunnittelu ja tonttien luovutus edellyttävät panostusta. Maa- ja kaavoituspolitiikan lähtökohtana on tiivis ja kestävänkehityksen mukainen kaupunkiympäristö, jossa on huomioitu kaupunkiympäristön moni-ilmeisyyden ja viihtyvyyden ohella myös ajankohtaiset energiakysymykset. Toteutuminen Tavoite ei ole kaikilta mm. tonttivarannon osalta toteutunut, mutta toimenpiteitä sen toteutumiseksi on käynnistetty. Energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmaa toteutetaan. Maapoliittinen ohjelma, jolla linjataan yhdyskuntarakentamista, maanhankinnan periaatteita ja kaavoitusta, hyväksyttiin valtuustossa Yleiskaavoituksen ohjelmointiraportin valmistelu ja rakentamattomien tonttien omistajakysely toteutus ovat siirtyneet vuodelle Liikennejärjestelmien kehittämisen osalta on jääty hieman asetetuista tavoitteista, mm. keskustan katujen saneerauksen jatkamisen sekä kevyen liikenteen väylästön suhteen. 8

11 Tarkla / Johtopäätökset koskien srategisten tavoitteiden toteutumista Valtuuston asettamat tavoitteet ovat toteutuneet tyydyttävästi. Kaupungin strategiset tavoitteet ovat liian yleisluonteisella tasolla, eivät siis kyllin konkreettisia, jotta niiden toteutumista voitaisiin arvioida. Tarkastuslautakunta toteaa, että huolimatta oikean suuntaisista toimenpiteistä, talous ei ole tasapainossa, vaan kaupungin lainakanta on edelleen kasvanut. Konsernien osalta vielä suurempi lainakanta uhkaa kaupungin talouden tasapainoa.. Suuri lainamäärä aiheuttaa tulevaisuuden epävarmuuden johdosta korkoriskin. Kaupungin omarahoituskyky on todella huono. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan kiinteistöjen realisoinnit eivät ole toteutuneet tavoitteen mukaisesti. Lautakunta toivoo, että jatkossa kiinnitetään entistä enemmän huomiota kiinteistön ylläpitokustannuksiin ja otetaan ne huomioon kiinteistöjen realisointipäätöksiä tehtäessä. Tilatyöryhmän roolia ja kokoonpanoa tulee selkeyttää ja avata. Kaupungin investointitason tulisi olla samansuuruinen kuin omaisuuden myynnistä saadut tulot. Tarkastuslautakunta toteaa tyydytyksellä henkilöstön venymisen säästöihin vaikeista, menossa olevista muutoksista huolimatta. Samoin hallintokuntien budjettikuri on ollut hyvä. Henkilöstö on sitoutunut talouden tervehdyttämiseen, mikä antaa luottamusta tulevaisuuteen. Yleiskaava tulee ajanmukaistaa ja sen yhteydessä selvittää, mm. raviradan oikea sijoituspaikka sekä radanvarren alueen kaavoittaminen asuntotarkoitukseen sekä yhteistyö Monnin alueen kaavoittamisen kanssa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että Peltosaari-hanke ei saa olla pelkästään rakennuksiin liittyvä hanke vaan se pitää hyödyntää myös muilla tasoilla. Muutoskuntayhtymän valmistelutyö ja yhteispäivystyshanke eivät edenneet aiotulla tavalla. Kaupungilta näyttää puuttuvan selkeät pitkän aikavälin linjaukset terveydenhuollon järjestämisessä ja strateginen kumppanuus ja muutossuunta ovat päättämättä. Talousalueen kuntien välisen yhteistyön puute estää alueen kilpailukykyä suhteessa muihin alueisiin. Kauppakamarin kokoama kilpailukyky- ja vetovoimastrategia tulee ottaa asialistalle elinkeinopolitiikkaa toteutettaessa. 9

12 4. VUODEN 2010 TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 4.1. Talouden toteutuminen Tilinpäätös on 7,9 M ylijäämäinen. Kaupungin tulos ilman vesihuoltoliikelaitosta on 6 M ja vesihuoltoliikelaitoksen tulos 1,9 M ylijäämäinen. Tilikauden tulokseen vaikutti eniten satunnainen, 6 M kertaluonteinen kirjanpidollinen tuloerä. Tämä aiheutui Riihimäen seudun ammattioppilaitoskuntayhtymän purkamis- ja Hyria koulutus Oy:n perustamisjärjestelyistä. Ilman tätä järjestelyä tilinpäätös olisi ollut vajaat 1,9 M eli vesihuoltoliikelaitoksen tuloksen verran ylijäämäinen. Tuloja kertyi arvioitua enemmän. Sekä verotulot, tonttien ja osakkeiden myyntitulot kuin myös vesihuoltoliikelaitoksen toimintatulot ylittyivät arvioidusta. Toimintatuotot olivat 27,9 M ja kasvoivat 16,6 % edellisestä vuodesta. Verotuloja kertyi runsaat 100 M ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 5,5 %. Kaupungin eri toimialat pysyivät hyvin annetuissa menoraameissa. Toimintakulut olivat 150,1 M ja kasvoivat 3,7 %. Vuosikate oli 10,2 M eli 354 euroa/asukas. Kaupungin rahoitusasema parani edellisestä vuodesta. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta oli 0,8 M negatiivinen, kun se edellisenä vuonna oli n. 15 M negatiivinen. Tulorahoituksella katettiin 50 % investoinneista. Kaupunki investoi runsaalla 21 M. Tästä 9,2 M oli apporttisijoitusta Hyria koulutus Oy:hyn. Tilahankkeisiin oli varattu talousarviossa 7,3 M ja toteutuma oli 5,6 M eli 1,6 M budjetoitua vähemmän. Tilahankkeista suurin, Karan koulun perusparannustyö, valmistui alkuvuodesta. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 8 M. Piikinmäen päiväkoti valmistui vuoden lopulla ja lapset pääsevät muuttamaan uusiin tiloihin helmikuussa 2011 päiväkodin kalustamisen jälkeen. Kunnallistekniikkaa rakennettiin investointiohjelman mukaisesti 2,6 M. Vesihuoltoliikelaitoksen investoinnit olivat 2,3 M. Lainakanta kasvoi 5,3 M ja oli vuoden lopussa 102,4 M eli euroa/asukas. 10

13 Taulukko1. Verotulot vv (verotulot 1000 euroa) Taulukko 2. Kolmen suurimman hallintokunnan nettomenot vv Hallintokunta Perusturvalautakunta Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta Investointiosa Taulukko 3. Lainakanta/asukas vv Riihimäen kaupunki Riihimäki -konserni Kaupunginhallituksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Toimielin sisältää seuraavat tehtäväalueet: kaupungin yleishallinto, eu-hankkeet, elinkeinoelämän edistäminen, kulttuurin tukeminen, työllisyydenhoito, hallinto- ja tukipalvelut ja terveydenhuolto. Kaupunginhallituksen alaisten vastuualueiden talous toteutui pitkälti muutetun talousarvioin mukaisesti. Menot alittuivat euroa ja tuloarvio ylittyi euroa. Tuloarvion ylittyminen johtui pitkälti siitä, että vuokra-asuntostrategian mukaisesti myytyjen asuntojen myyntivoitot olivat n euroa. Tätä tuloa ei oltu budjetoitu vuoden 2010 talousarvioon. Lisäksi työllistämiseen saadut tulot ylittyivät n eurolla (mm. Etapin saaman valtionavustuksen kasvu). Tarkla / Johtopäätökset Talouden tervehdyttämisen selkeät, konkreettiset tavoitteet on aikataulutettava. Työtapoihin tulee kiinnittää huomiota. Kaiken toiminnan ja selvitys- sekä työryhmätyön tehokkuuteen tulee kiinnittää huomiota ja tehokkuutta on parannettava. Palveluinnovaatiot saatava paremmin esiin ja niiden etsimiseksi on luotava toimivat järjestelmät. Henkilökunnan ajatukset oman työn tuloksellisuuden parantamisesta on tutkittava ja aloitetoimintaa kehitettävä. 11

14 4.3. Ympäristölautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Ympäristölautakunnan toiminta kattaa ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaistehtävät sekä kierrätyskeskustoiminnan. Ympäristölautakunnan talous toteutui v siten, että tulot alittuivat euroa. Menot toteutuivat 98 prosenttisesti Perusturvalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluvat toimialan yhteispalvelut, sosiaalityö, varhaiskasvatus, vammais- ja koti- ja vanhuspalveluiden alainen toiminta. Perusturvalautakunnan tulot alittuivat v euroa ja menot ylittyivät euroa. Lomapalkkavaraus vuodelta 2010 on kaupungin tasolla 0,9milj euroa aikaisempia vuosia suurempi. Tähän ei ollut talousarviossa määrärahavarausta. Perusturvatoimen osalta budjetoimattomien lomapalkkavarausten määrä oli euroa ja tämän lisäksi budjetoimattomia varhemaksuja oli euroa. Kokonaisuutena nämä aiheuttivat perusturvatoimen talousarvion ylityksestä euroa. Tarkla / Johtopäätökset Lastensuojeluasioissa on yleisten tekijöiden ohella vahvasti mukana alkoholi, mielenterveysongelmat ja työttömyys. Lastensuojelulain ja Kaste- ohjelman tavoitteena on sijoitettavien lasten määrän vähentäminen. Lapsen laitoshoito maksaa euroa vuodessa lapsen sijoituspaikasta riippuen. Tämän vuoksi on ensiarvoista pyrkiä vähentämään lasten laitoshoidon sijoituksia. Perhehoidon kustannukset ovat noin euroa vuodessa. Perhehoidon kustannukset ovat selvästi halvemmat kuin laitoshoidon. Vaikeutena on löytää perheitä, jotka haluavat ja pystyvät hoitamaan sijoitettuja lapsia. Sijoitukselle on etsittävä muita vaihtoehtoja. Monet kunnat ovat kehittäneet perhetyötä. Suurimmista kaupungeista Tampere on sijoittanut tehostettuun perhetyöhön niin paljon, että ratkaisukeskeisellä työotteella perheitä on nostettu itse selviämään kasvatustyöstä. Tarkastuslautakunta toivoo, että ongelmien ratkaisemiseksi etsitään uusia toimintatapoja ja parhaita käytäntöjä Koulutuslautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Koulutuslautakunnan toimialaan kuuluvat toimialan yhteispalvelut, perusasteen koulutus, lukiokoulutus, vapaan sivistystyön koulutus ja kirjastotoiminta. Koulutuslautakunnan meno- ja tuloarviot toteutuivat kokonaisuutena sataprosenttisesti. 12

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 1 SISÄLTÖ Tiivistelmä suosituksista 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 4 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 4 1.3 Tilintarkastus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus 2014. Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta

LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus 2014. Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta LOVIISAN KAUPUNKI Arviointikertomus 2014 Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta 27.5.2015 1 Sisällysluettelo 1 LAUTAKUNNAN TOIMINTA... 3 a) Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 3 b) Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 3 1.3 Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2008 Havainnekuva : Ajoneuvojen ympärivuotinen testauskeskus ARVIOINTIKERTOMUS 2008 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 2 SISÄLTÖ Tiivistelmä 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2009

ARVIOINTIKERTOMUS 2009 ARVIOINTIKERTOMUS 2009 Haukipudas Tarkastuslautakunta 21.4.2010 Sisältö 1.TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.2 Lautakunnan kokoonpano vuonna 2009... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 3 2.

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä ARVIOINTIKERTOMUS 2007 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tiivistelmä esityksistä 1. Strategisten valintojen myötä on määritelty menestymisen kannalta tärkeimmät alueet, joissa on onnistuttu. Näihin

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 1 2 VUODEN 2012 ARVIOINTI SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2012... 5 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.1. ARVIO KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.2. ARVIO

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Porin kaupunki Arviointikertomus

Porin kaupunki Arviointikertomus 012 kaupunki Arviointikertomus Sisällys TARKASTUSLAUTAKUNTA 5 TARKASTUSTOIMINTA 6 Vuoden 2011 arviointikertomuksen käsittely 6 Vuoden 2012 tarkastustoiminta 6 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN

Lisätiedot

Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2014. Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 76), 27.4.2015 ( 114) Valtuusto 8.6.2015 ( 35)

Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2014. Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 76), 27.4.2015 ( 114) Valtuusto 8.6.2015 ( 35) Lopen kunta TILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 76), 27.4.2015 ( 114) Valtuusto 8.6.2015 ( 35) SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunta 14.5.2014 Sisältö 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi... 3 2

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 2 SISÄLLYS YLEISPERUSTELUT... 1 10 KAUPUNGINVALTUUSTO... 15

Lisätiedot

Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta

Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta Sagrada Familia on Ice kuva: Sirpa Alanko JUUAN KUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot