ARVIOINTIKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna Tilintarkastusyhteisö Arvio kaupunginhallituksen laatiman toimintakertomuksen laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta Vuoden 2009 arviointikertomuksen johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2010 TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Talouden toteutuminen Kaupunginhallituksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Ympäristölautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Perusturvalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Koulutuslautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Peltosaariprojekti RIIHIMÄEN VESI, VESIHUOLTOLiikeLAITOS HENKILÖSTÖ KONSERNI YHTEENVETO... 18

3 1. JOHDANTO Riihimäen kaupungin palvelukykyyn tulevina vuosina vaikuttavat kansallisen politiikan todennäköiset trendit; pääkaupunkiseudun hallinnollinen rakenne ja toiminnallinen luonne maan veturina on uudelleen muotoutumassa. Metropolipolitiikka on kansallinen selviytymisstrategia ja toimintalinja, joka vahvistaa Etelä-Suomeen kehittyvää aluekeskusten verkkoa ja roolia kansantulon kasvun perustana. Valtiontalouden kestävyysvaje tulee vaikuttamaan kuntien tulopohjaan ja hillitsemään valtionosuuksien kasvua. Se vahvistaa rakenteellisia kehittämisprosesseja mm. kuntalaitoksen uudistamisessa; kuntien lukumäärän ja kuntayhtymien vähentäminen tulee olemaan keskeisiä tavoitteita valtion ja kuntien suhteiden järjestelyissä. Odotettavissa oleva kehitys muuttaa HyRi alueen menestysperustaa. Uhkana ovat pääradan kilpaileviksi kasvukäytäviksi muotoutuvat aluekeskukset Porvoon, Lohjan ja Lahden suunnassa. Lisääntyvä asunto- ja liikekerrosala pääkaupunkiseudulla ja parantuvat liikenneväylät vähentävät Helsinki- Tampere kasvukäytävän nykyisiä kasvupaineita. HyRi -aluekeskuksen yhteistyön sisältö ja kuntien taloudellinen potentiaali eivät parhaalla tavalla vahvista alueellista kilpailukykyä. Kaupungin on sopeutettava politiikkansa vallitseviin tosiasioihin. Ulkoisen hallintoympäristön muutos ja omarahoituskyvyn aleneminen vaikeuttavat vakavalla tavalla kaupungin kykyä selviytyä perustehtävistään. Uhkien torjumiseksi ja tarjoutuvien mahdollisuuksien hyväksi käyttämiseksi kaupungin on tarpeen uudistaa toimintastrategiansa. Sen tulisi keskipitkällä aikavälillä johtaa kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelua sekä operatiivista toimintaa. Johtamisjärjestelmän kehittäminen nousee tulevaisuuden tärkeäksi kehityshankkeeksi. Riihimäki on talouden osalta investointikyvyttömässä tilassa. Velkaa on aivan liian paljon (102,4 miljoonaa/3554 euroa/ asukas) ja omarahoituskyky on heikko. Kun investointeja tehdään, silloin poikkeuksetta joudutaan tekemään lisää velkaa. Kaupunginhallituksen investointitaso nettona enintään 7 miljoonaa euroa vuodessa vuosina on talouden tasapainottamisen näkökulmasta tässä taloudellisessa tilanteessa liian suuri. Jotta velkaantumista olisi nyt kyetty lyhentämään, investointitaso olisi pitänyt olla lähes nolla. Tämä havainnollistaa Riihimäen talousongelman suuruuden. 1

4 Riihimäkikonsernilla on lisäksi myös erittäin suuri velkarasite 151,5 miljoonaa euroa (lainaa euroa/ asukas), johon lisäystä oli edellisestä vuodesta 1,5. miljoonaa. Ylivelkaantumiseen sisältyy riskejä - velat voivat purkautua kaupungin taseeseen. Strategian ja kaupungin politiikan keskeisenä haasteena on ainakin kaksi valtuustokautta talouden tasapainottaminen ja velkaantumisen lyhentäminen. Metropolipolitiikka tulee vaikuttamaan Riihimäen seudun kehitykseen. Uudenmaan maakuntakaavassa ollaan varautumassa asukaan kasvuun alueelle. Tällä ei voi olla olematta vaikutusta väkiluvun kasvuun ja tonttikysyntään hidastavasti. Metropolipolitiikka suuntaa kasvua ja kehitystä Uudellemaalle. Riihimäen ei tule jättäytyä kehityksen ulkopuolelle, vaan yhdessä Lahden, Hämeenlinnan ja Hyvinkään kanssa etsiä metropolipolitiikan hyödyt ja mahdollisuudet. Alueelle suunnitellaan uutta vaaleilla valittavaa seutuhallintoa, joka suuntaisi liikennettä, asumista, työpaikkoja ja muita palveluksia. Äänenpainot kasvavat myös Helsingin seudun yhteistyökokouksen, Helsingin seudun liikenteen, Helsingin seudun ympäristön, Uudenmaan liiton ja Uudenmaan Ely- keskuksen kokoamiseksi metropoliseudun kehittämiseksi. Riihimäen kaupunki on asettanut toimintalinjaukset Riihimäki konsernille eli Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:lle, Riihimäen Kotikulma OY:lle, Riihimäen Teatterisäätiölle, Riihimäen Kaukolämpö Oy:lle, Hyria Koulutus Oy:lle, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle, Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymälle, Eteva Ky:lle, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymälle ja Riihimäen kesäkonsertit ry:lle. Toimintalinjaus ei riitä. Toiminnalle on asetettava konkreettiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joiden toteutumista on tarkasti valvottava ja raportoitava myös kaupunginvaltuustolle. Riihimäki torjui muutoskuntayhtymän ja tarjoaa sotepalvelut jatkossa isäntäkuntana. Jos Hausjärvi tai Loppi haluaa, ne voivat tulla mukaan. Riihimäki voi tutkia myös palvelun toteuttamista yhteistyössä Hyvinkään kanssa. Mikko Lund Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 2

5 2. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Riihimäen kaupunginvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle Lautakunnan kokoonpano v on ollut seuraava: Mikko Lund, puheenjohtaja ja Taina Ojapalo, varapuheenjohtaja sekä jäsenet: Orvokki Elovaara, Jyrki Hapulahti, Pertti Korpela, Leila Rantamäki ja Eino Toivanen. Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimi puheenjohtaja ja sihteerinä toimi sisäinen tarkastaja Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2010 Tarkastuslautakunnan tehtävät: Kuntalain 71 ja 75 :ssä säädetään tarkastuslautakunnan tehtävästä seuraavaa: Kuntalain 71 : Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Kuntalain 75 : Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Sen lisäksi Riihimäen kaupungin tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunnan on: seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 3

6 Tarkastuslautakunta pyrkii samalla edistämään toiminnallisen ja taloudellisen itsearvioinnin kehittämistä kaupungin kaikilla toimialoilla. Tarkastuslautakunnan toimintamuodot ja arviointikertomuksen valmistelu Tarkastuslautakunta kokoontui kalenterivuoden 2010 aikana kaksitoista kertaa. Kokoukset olivat pääsääntöisesti päiväkokouksia. Tarkastuslautakunnan kokouksissa käsiteltiin henkilöstöhallintoa, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimea ja nuorisotoimea, vanhustenhoitoa, lasten- ja nuorten turvallista kasvu- ja kehitysympäristöä ja syrjäytymisen ehkäisyä, sosiaalityötä ja lastensuojelua, päivähoidon siirtymistä koulutoimeen, kaupungin talouden kehitystä ja elinkeinopolitiikkaa. Tässä ovat mukana myös tammi-maaliskuussa 2011 olleet kokoukset. Asioita on käsitelty tutustumalla erilaisiin kirjallisiin materiaaleihin (esim. toimielinten pöytäkirjat) sekä haastattelemalla viranhaltijoita ja vierailemalla eri toimipisteissä. Osa tarkastuslautakunnan jäsenistä osallistui vuoden aikana tarkastuslautakunnille järjestettyihin koulutustilaisuuksiin. Vuoden 2010 arviointikertomus koottiin 18.4., ja kokouksissa. Tarkastuslautakunnan vuotta 2010 koskevaan arviointikertomukseen keräämät havainnot perustuvat tietoon, joka on saatu seuraavista lähteistä: tavoitteiden toteutumista koskevat selvitykset tilinpäätöskirjassa tarkastuslautakunnan vuoden 2010 aikana kokous- ja muun työskentelyn yhteydessä tekemät havainnot (kokoukset, viranhaltijoiden haastattelut, vierailut, toimielinten pöytäkirjat yms.) tarkastustoiminnan tuottama tieto (tilintarkastaja, sisäinen tarkastus) Arviointikertomus on laadittu osaltaan toimintakertomuksessa esitettyjen tietojen perusteella, joita tietoja ei ole välttämättä toistettu arviointikertomuksessa. Toimintakertomus ja arviointikertomus muodostavat yhdessä tutkittavan kokonaisuuden Tilintarkastusyhteisö Valtuustokauden ajan tilintarkastusyhteisönä toimii PwC Julkistarkastus Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimi v JHTT, KHT Raija Porokka-Maunuksela. Tilintarkastajat ovat esitelleet seuraavat, tarkastusvuoden 2010 ohjelmaan sisältyvien tarkastusten suorittamisesta laaditut tarkastusraportit: Riskien hallinnan tarkastus 4

7 Ympäristölupien myöntämisen ja rakennusvalvonnan laskutuksen tarkastus Peruskoulujen palvelujen ostojen ja tarvikehankintojen tarkastus Päivähoidon laskutuksen tarkastus Investointien tarkastus Maankäyttösopimusten ja kiinteistökauppojen tarkastus Kirjanpidon tarkastus Vesihuoltoliikelaitoksen tarkastus Tilinpäätöksen 2010 tarkastaminen ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2010 Tilintarkastaja luovutti tarkastuslautakunnan kokouksessa lautakunnalle tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta Tilintarkastaja on kertomuksessaan esittänyt, että 2010 tilinpäätös hyväksytään ja että vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. Tilintarkastaja lausui myös, että kaupungin sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti. Tilinpäätöksen 2010 tarkastusta koskevassa raportissa tilintarkastaja lausui, että selonteot kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ja konsernivalvonnan järjestämisestä ovat asiantuntevasti laadittuja. Tilintarkastajan tulee tarkastuslautakunnan toimeksiannosta tehdä uusintatarkastuksia niillä alueilla, joissa suositukset ovat jääneet oleellisilta osin toteutumatta. Sisäinen tarkastaja suorittaa kaupunginjohtajan alaisuudessa sisäistä tarkastusta ja seuraa vuosittain sitä, miten tilintarkastajien raportit on otettu huomioon organisaatiossa. Tarkastuslautakunta toteaa, että sekä ulkoisen että sisäisen tarkastustoiminnan tuloksena syntyvät suositukset tulee ottaa hallintokunnissa asianmukaisesti huomioon. Tarkastuslautakunta on myös tähdentänyt sitä, että tilintarkastajan raportit tulee viedä tiedoksi ao. toimielimelle ottaen huomioon sen, mitä raportin julkisuudesta on sanottu Arvio kaupunginhallituksen laatiman toimintakertomuksen laadusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta Tilintarkastaja lausui tilintarkastuskertomuksessa, että kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. 5

8 2.4. Vuoden 2009 arviointikertomuksen johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli tarkastuslautakunnan vuoden 2009 arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle valtuustoseminaarissa toukokuussa Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen kokouksessaan Kaupunginhallitus käsitteli arviointikertomusta kokouksessaan ja pyysi hallintokunnilta lausunnot tarkastuslautakunnan niiden toimintaa koskevien kannanottojen osalta mennessä. Arviointikertomusta käsiteltiin uudelleen kaupunginhallituksessa ja tarkastuslautakunnalle toimitettiin yhdessä hallituksen lausunnon kanssa muiden toimielinten toimittamat lausunnot. Tarkastuslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan Tarkla / Johtopäätökset Tarkastuslautakunta toteaa, että arviointikertomusta on käsitelty toimielimissä. Osa lautakunnista on käyttänyt saatua arviointia kehittämisen tukena. 3. STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Kaupungin toimintaa ohjaavat valtuuston hyväksymät perusarvot v olivat luovuus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus, yhteistyökykyisyys ja haluisuus sekä ympäristötietoisuus. Visiona Hyvän elämän Riihimäki painottaa kuntalaisen näkökulmaa, jonka mukaan Riihimäellä on turvallista, viihtyisää, arkielämä on sujuvaa, on helppo osallistua ja vaikuttaa ja toimeentulo on turvattu. Strategialla tavoiteltavat tulokset ovat vaikutuksia kaupunkiin ja sen asukkaisiin. Vaikuttavuutta voidaan mitata mm. kuntalaisille osoitetuilla kyselyillä, joita Riihimäellä on tehty parin vuoden välein, vuonna 2007 ja Seuraava kysely toteutetaan syksyllä Strategisten päämäärien toteutumista hallintokunnat ovat arvioineet päämäärien saavuttamiseksi asetettujen tavoitteiden toteutumisen kautta. Strategisten päämäärien ja niihin liittyvien tavoitteiden yksityiskohtaiset selvitykset löytyvät toimintakertomuksesta kunkin hallintokunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutumatiedoista eikä niitä toisteta arviointikertomuksessa. Toimintakertomus ja arviointikertomus ovat yhdessä toimiva kokonaisuus, joita on hyvä lukea rinnakkain. 6

9 Strateginen tavoite KH / Päämäärä 1: Toimivat palvelut Tavoite a: Talouden tasapaino Kaupungin talouden tasapainoon saaminen edellyttää, että talouden tervehdyttämisen toimenpideohjelma toteutetaan. Tämä merkitsee sekä kustannustehokkuuden parantamista että tulopohjan vahvistamista. Samalla on huolehdittava omaisuuden arvon säilymisestä oikein ajoitetuilla ja kohdennetuilla kunnossapito-, ja korvausinvestoinneilla. Myös investoinnit ja kehittämispanostukset toteutetaan talouden tervehdyttämisen linjausten mukaan. päämäärän toteutuminen Toteutuminen Tavoite on toteutumassa. Vuoden 2010 tilinpäätös on ylijäämäinen ja rahoituksen riittävyyden osalta selkeästi budjetoitua parempi. Talouden tervehdyttämisohjelmaa toteutetaan, tosin joihinkin toimenpideohjelman aikatauluihin on tullut viiveitä. Näistä merkittävin on terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraation valmistelu, jossa sekä lainsäädännön muutokset että valmistelun monitahoisuus ovat merkinneet tarpeita aikataulun muutoksiin. Kaupungin maksuja ja taksoja on korotettu kustannuskehitystä vastaavasti. Tavoitteeksi asetettu 0,5 milj. euron henkilöstömenojen säästö toteutui. Myös osakkeiden myynnit ja kiinteistöjen myynnit sekä niihin liittyvät valmistelutoimenpiteet ovat toteutuneet. Investointien toteuttamisessa on noudatettu talouden tervehdyttämisen linjausta, jonka mukaan investointitaso saa vuosina tilainvestointien osalta olla nettona enintään 7 milj. euroa. Kokonaisuutena vuoden 2010 toimintamenojen kehitys on ollut maltillista ja toimielimet ovat pysyneet talousarvioissa. Talouden tervehdyttämisen toimenpideohjelman toteutumisesta on raportoitu osavuosikatsausten yhteydessä. Tavoite b: Laadukas, kustannustehokas ja joustava palvelutarjonta Kaupungin palveluiden riittävyys ja laatu edellyttävät palveluverkon kehittämistä, jossa toimintatapojen uudistaminen, panostaminen ennaltaehkäisevään toimintaan ja alueyhteistyön kehittäminen ovat lähivuosina keskeisiä. Tavoite c: Osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö Kaupungin tulevaisuuden haasteet edellyttävät henkilöstön osaamisen, johtamisen ja tulosvastuullisuuden vahvistamista. Työyhteisöitä kannustetaan uudistumaan ja ottamaan käyttöön uusia moderneja työtapoja. Myönteisen työnantajakuvan ylläpitäminen edellyttää panostamista henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseen, palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittämiseen. Toteutuminen Palveluverkon kehittämisen osalta on edetty talouden tervehdyttämisohjelman sekä asetettujen tavoitteiden suuntaan. Vuosi 2010 oli muutosten käynnistämisen ja valmistelun aikaa. Merkittävimmät näistä liittyvät sosiaali- ja terveystoimeen, eli seudulliset ns. muutoskuntayhtymän valmistelutyö ja yhteispäivystyshanke. Asioiden edistymistä on hidastanut osaltaan sekä niukat valmisteluresurssit että lainsäädäntöuudistusten viivästyminen. Samaan aikaan on meneillään valmistelu varhaiskasvatuksen liittämisestä opetustoimen osaksi. Muut talouden tervehdyttämisohjelmaan sisältyneet toiminnan rakenteelliset muutokset liittyvät mm. perusturvatoimen laatusuosituksiin eli laitosvaltaisuuden vähentämiseen koti- ja vanhuspalveluissa sekä lastensuojelun perhehoidon lisäämiseen laitoshoidon vähentämiseksi. Vuonna 2010 laaditun teknisen toimen tuotantotapaselvityksen johtopäätöksiä käsitellään vuonna Osa meneillään olevista toiminnan muutosten valmisteluista on alueyhteistyötä, joka on oleellisilta osin pysynyt ennallaan. Meneillään olevista muutoksista ja niiden valmistelusta on tiedotettu henkilöstölle ja kaupungin asukkaille mm. kaupungin kotisivuilla. Toteutuminen Kokonaisuutena tavoite on toteutunut vuonna 2010 talouden tervehdyttämisen toimenpideohjelman sekä tarkistetun henkilöstöstrategian ja sen toimintasuunnitelman mukaan. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Kaupunki on panostanut henkilöstön työhyvinvointiin, koulutukseen ja osaamisen vahvistamiseen. Tuloksellisuustyö kehittämistavoitteineen kattaa kaikki kaupungin toiminnot. Esimiesten työssä kehityskeskustelukäytännön vakiinnuttamiseksi on hankittu nykyiseen henkilöstöhallinnon ohjelmaan kehityskeskusteluita koskeva ohjelmaosio. 7

10 Päämäärä 2: Menestyviä yrityksiä, osaavia Tavoite a): Riihimäestä vetovoimainen seutukeskus Kaupungin myönteistä kehityskuvaa ja vetovoimaisuutta seutukeskuksena vahvistetaan kehittämällä mm. Peltosaarta osana kaupunkikeskustaa, panostamalla elinkeinopolitiikkaan ja suuntaamalla toimenpiteitä työttömyyden alentamiseen. Kaupungin vuosittainen väestön kasvun tavoite on 1,5 %. Kuntaliitos on mahdollisuus. Toteutuminen Kokonaisuutena tavoite ei mm. työllisyyden osalta ole toteutunut. Peltosaaren kehittäminen on meneillään Peltosaari -hankkeen muodossa. Peltosaaren alueen kehittämisen ideakilpailu sai paljon ehdotuksia, joiden käsittely ajoittuu alkuvuoteen Kaupungin Siisti Riksu - kampanja jatkui kohdentuen mm. kehittämisen kohteena olevaan Peltosaareen. Riihimäen TE -toimiston alueella työmarkkinatukea saavien pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste, 24,2 % jäi alle asetetun tavoitetason (40 %) työllisyystoimien tehostamisesta huolimatta. Myönteistä kuntakuvaa ylläpidettiin mm. erillisellä kaupungin 50 - vuotisjuhlavuoden sivustolla, tiedotuslehtien sekä tapahtumien muodossa. Kaupungin asukasluku oli vuoden 2010 lopussa sisältäen kasvua 216 asukasta eli 0,8 %. Tavoite b): Koulutus elinkeinoelämän tueksi Kattava ja monipuolinen ammatillisten ja muiden oppilaitosten koulutus- ja kehittämisosaaminen luo pohjaa yrityselämän menestymiselle ja samalla vahvistaa Riihimäen seudun ja koko talousalueen vetovoimaisuutta. Toteutuminen Tavoite on toteutunut. Hyria koulutus Oy:lle sekä Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky:lle asetettujen konsernitavoitteiden toteutumisraporttien mukaan ao. organisaatiot ovat omalta osaltaan olleet tukemassa kaupungin myönteistä kehitystä. Hyria koulutus Oy on strategiansa mukaisesti tehnyt hyvää yhteistyötä talousalueen elinkeinoelämän, kehittäjäorganisaatioiden sekä korkeakoulujen ja lukioiden kanssa. Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän Riihimäen yksikössä on meneillään toimitilojen laajennus, mikä merkitsee yksikön vahvistumista. Toiminnallisesti Riihimäen yksikkö on vuoden 2010 aikana vahvistanut kehittyvillä koulutusohjelmarakenteilla rooliaan ammattikorkeakouluna sekä vetovoimaisena koulutusyksikkönä tiivistäen samalla yhteistyötä 2. asteen koulutukseen. Yksityiskohtaisemmat raportit ovat luettavissa ao. koulutusorganisaatioille asetettujen konsernitavoitteiden toteutumisraporteista s. 39. Päämäärä 3: taloudellinen, tiivis ja kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne Tavoite: Hallittu maa- ja kaavoituspolitiikka Kaupunki varautuu kasvuun varmistamalla raakamaan riittävyyden asumisen tarpeisiin noin 10 vuodeksi. Yleiskaavatasoinen maankäytön suunnittelu ja tonttien luovutus edellyttävät panostusta. Maa- ja kaavoituspolitiikan lähtökohtana on tiivis ja kestävänkehityksen mukainen kaupunkiympäristö, jossa on huomioitu kaupunkiympäristön moni-ilmeisyyden ja viihtyvyyden ohella myös ajankohtaiset energiakysymykset. Toteutuminen Tavoite ei ole kaikilta mm. tonttivarannon osalta toteutunut, mutta toimenpiteitä sen toteutumiseksi on käynnistetty. Energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmaa toteutetaan. Maapoliittinen ohjelma, jolla linjataan yhdyskuntarakentamista, maanhankinnan periaatteita ja kaavoitusta, hyväksyttiin valtuustossa Yleiskaavoituksen ohjelmointiraportin valmistelu ja rakentamattomien tonttien omistajakysely toteutus ovat siirtyneet vuodelle Liikennejärjestelmien kehittämisen osalta on jääty hieman asetetuista tavoitteista, mm. keskustan katujen saneerauksen jatkamisen sekä kevyen liikenteen väylästön suhteen. 8

11 Tarkla / Johtopäätökset koskien srategisten tavoitteiden toteutumista Valtuuston asettamat tavoitteet ovat toteutuneet tyydyttävästi. Kaupungin strategiset tavoitteet ovat liian yleisluonteisella tasolla, eivät siis kyllin konkreettisia, jotta niiden toteutumista voitaisiin arvioida. Tarkastuslautakunta toteaa, että huolimatta oikean suuntaisista toimenpiteistä, talous ei ole tasapainossa, vaan kaupungin lainakanta on edelleen kasvanut. Konsernien osalta vielä suurempi lainakanta uhkaa kaupungin talouden tasapainoa.. Suuri lainamäärä aiheuttaa tulevaisuuden epävarmuuden johdosta korkoriskin. Kaupungin omarahoituskyky on todella huono. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan kiinteistöjen realisoinnit eivät ole toteutuneet tavoitteen mukaisesti. Lautakunta toivoo, että jatkossa kiinnitetään entistä enemmän huomiota kiinteistön ylläpitokustannuksiin ja otetaan ne huomioon kiinteistöjen realisointipäätöksiä tehtäessä. Tilatyöryhmän roolia ja kokoonpanoa tulee selkeyttää ja avata. Kaupungin investointitason tulisi olla samansuuruinen kuin omaisuuden myynnistä saadut tulot. Tarkastuslautakunta toteaa tyydytyksellä henkilöstön venymisen säästöihin vaikeista, menossa olevista muutoksista huolimatta. Samoin hallintokuntien budjettikuri on ollut hyvä. Henkilöstö on sitoutunut talouden tervehdyttämiseen, mikä antaa luottamusta tulevaisuuteen. Yleiskaava tulee ajanmukaistaa ja sen yhteydessä selvittää, mm. raviradan oikea sijoituspaikka sekä radanvarren alueen kaavoittaminen asuntotarkoitukseen sekä yhteistyö Monnin alueen kaavoittamisen kanssa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että Peltosaari-hanke ei saa olla pelkästään rakennuksiin liittyvä hanke vaan se pitää hyödyntää myös muilla tasoilla. Muutoskuntayhtymän valmistelutyö ja yhteispäivystyshanke eivät edenneet aiotulla tavalla. Kaupungilta näyttää puuttuvan selkeät pitkän aikavälin linjaukset terveydenhuollon järjestämisessä ja strateginen kumppanuus ja muutossuunta ovat päättämättä. Talousalueen kuntien välisen yhteistyön puute estää alueen kilpailukykyä suhteessa muihin alueisiin. Kauppakamarin kokoama kilpailukyky- ja vetovoimastrategia tulee ottaa asialistalle elinkeinopolitiikkaa toteutettaessa. 9

12 4. VUODEN 2010 TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 4.1. Talouden toteutuminen Tilinpäätös on 7,9 M ylijäämäinen. Kaupungin tulos ilman vesihuoltoliikelaitosta on 6 M ja vesihuoltoliikelaitoksen tulos 1,9 M ylijäämäinen. Tilikauden tulokseen vaikutti eniten satunnainen, 6 M kertaluonteinen kirjanpidollinen tuloerä. Tämä aiheutui Riihimäen seudun ammattioppilaitoskuntayhtymän purkamis- ja Hyria koulutus Oy:n perustamisjärjestelyistä. Ilman tätä järjestelyä tilinpäätös olisi ollut vajaat 1,9 M eli vesihuoltoliikelaitoksen tuloksen verran ylijäämäinen. Tuloja kertyi arvioitua enemmän. Sekä verotulot, tonttien ja osakkeiden myyntitulot kuin myös vesihuoltoliikelaitoksen toimintatulot ylittyivät arvioidusta. Toimintatuotot olivat 27,9 M ja kasvoivat 16,6 % edellisestä vuodesta. Verotuloja kertyi runsaat 100 M ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 5,5 %. Kaupungin eri toimialat pysyivät hyvin annetuissa menoraameissa. Toimintakulut olivat 150,1 M ja kasvoivat 3,7 %. Vuosikate oli 10,2 M eli 354 euroa/asukas. Kaupungin rahoitusasema parani edellisestä vuodesta. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta oli 0,8 M negatiivinen, kun se edellisenä vuonna oli n. 15 M negatiivinen. Tulorahoituksella katettiin 50 % investoinneista. Kaupunki investoi runsaalla 21 M. Tästä 9,2 M oli apporttisijoitusta Hyria koulutus Oy:hyn. Tilahankkeisiin oli varattu talousarviossa 7,3 M ja toteutuma oli 5,6 M eli 1,6 M budjetoitua vähemmän. Tilahankkeista suurin, Karan koulun perusparannustyö, valmistui alkuvuodesta. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 8 M. Piikinmäen päiväkoti valmistui vuoden lopulla ja lapset pääsevät muuttamaan uusiin tiloihin helmikuussa 2011 päiväkodin kalustamisen jälkeen. Kunnallistekniikkaa rakennettiin investointiohjelman mukaisesti 2,6 M. Vesihuoltoliikelaitoksen investoinnit olivat 2,3 M. Lainakanta kasvoi 5,3 M ja oli vuoden lopussa 102,4 M eli euroa/asukas. 10

13 Taulukko1. Verotulot vv (verotulot 1000 euroa) Taulukko 2. Kolmen suurimman hallintokunnan nettomenot vv Hallintokunta Perusturvalautakunta Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta Investointiosa Taulukko 3. Lainakanta/asukas vv Riihimäen kaupunki Riihimäki -konserni Kaupunginhallituksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Toimielin sisältää seuraavat tehtäväalueet: kaupungin yleishallinto, eu-hankkeet, elinkeinoelämän edistäminen, kulttuurin tukeminen, työllisyydenhoito, hallinto- ja tukipalvelut ja terveydenhuolto. Kaupunginhallituksen alaisten vastuualueiden talous toteutui pitkälti muutetun talousarvioin mukaisesti. Menot alittuivat euroa ja tuloarvio ylittyi euroa. Tuloarvion ylittyminen johtui pitkälti siitä, että vuokra-asuntostrategian mukaisesti myytyjen asuntojen myyntivoitot olivat n euroa. Tätä tuloa ei oltu budjetoitu vuoden 2010 talousarvioon. Lisäksi työllistämiseen saadut tulot ylittyivät n eurolla (mm. Etapin saaman valtionavustuksen kasvu). Tarkla / Johtopäätökset Talouden tervehdyttämisen selkeät, konkreettiset tavoitteet on aikataulutettava. Työtapoihin tulee kiinnittää huomiota. Kaiken toiminnan ja selvitys- sekä työryhmätyön tehokkuuteen tulee kiinnittää huomiota ja tehokkuutta on parannettava. Palveluinnovaatiot saatava paremmin esiin ja niiden etsimiseksi on luotava toimivat järjestelmät. Henkilökunnan ajatukset oman työn tuloksellisuuden parantamisesta on tutkittava ja aloitetoimintaa kehitettävä. 11

14 4.3. Ympäristölautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Ympäristölautakunnan toiminta kattaa ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaistehtävät sekä kierrätyskeskustoiminnan. Ympäristölautakunnan talous toteutui v siten, että tulot alittuivat euroa. Menot toteutuivat 98 prosenttisesti Perusturvalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluvat toimialan yhteispalvelut, sosiaalityö, varhaiskasvatus, vammais- ja koti- ja vanhuspalveluiden alainen toiminta. Perusturvalautakunnan tulot alittuivat v euroa ja menot ylittyivät euroa. Lomapalkkavaraus vuodelta 2010 on kaupungin tasolla 0,9milj euroa aikaisempia vuosia suurempi. Tähän ei ollut talousarviossa määrärahavarausta. Perusturvatoimen osalta budjetoimattomien lomapalkkavarausten määrä oli euroa ja tämän lisäksi budjetoimattomia varhemaksuja oli euroa. Kokonaisuutena nämä aiheuttivat perusturvatoimen talousarvion ylityksestä euroa. Tarkla / Johtopäätökset Lastensuojeluasioissa on yleisten tekijöiden ohella vahvasti mukana alkoholi, mielenterveysongelmat ja työttömyys. Lastensuojelulain ja Kaste- ohjelman tavoitteena on sijoitettavien lasten määrän vähentäminen. Lapsen laitoshoito maksaa euroa vuodessa lapsen sijoituspaikasta riippuen. Tämän vuoksi on ensiarvoista pyrkiä vähentämään lasten laitoshoidon sijoituksia. Perhehoidon kustannukset ovat noin euroa vuodessa. Perhehoidon kustannukset ovat selvästi halvemmat kuin laitoshoidon. Vaikeutena on löytää perheitä, jotka haluavat ja pystyvät hoitamaan sijoitettuja lapsia. Sijoitukselle on etsittävä muita vaihtoehtoja. Monet kunnat ovat kehittäneet perhetyötä. Suurimmista kaupungeista Tampere on sijoittanut tehostettuun perhetyöhön niin paljon, että ratkaisukeskeisellä työotteella perheitä on nostettu itse selviämään kasvatustyöstä. Tarkastuslautakunta toivoo, että ongelmien ratkaisemiseksi etsitään uusia toimintatapoja ja parhaita käytäntöjä Koulutuslautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Koulutuslautakunnan toimialaan kuuluvat toimialan yhteispalvelut, perusasteen koulutus, lukiokoulutus, vapaan sivistystyön koulutus ja kirjastotoiminta. Koulutuslautakunnan meno- ja tuloarviot toteutuivat kokonaisuutena sataprosenttisesti. 12

15 Tarkla / Johtopäätökset Sisäisten vuokrien ohjaava vaikutus ei tunnu toimivan esimerkiksi kansalaisopiston osalta. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan silloin kun sisäisen vuokran osuus menoissa selkeästi painottuu, olisi harkittava toisenlaisia tilajärjestelyjä. Niukat resurssit tulee käyttää seinien sijasta toimintaan eikä asiakasmaksuja pidä lähteä korottamaan, jotta selvitään seinien ylläpidosta. Tarkastuslautakunta toivoo, että työyksiköissä pohdittaisiin aidosti työkuvien sisältöjä. Työyksiköissä tulee varmistaa, että asioita ei tehdä vain siksi, koska niitä ennenkin on tehty. Toimintatapoja tulee myös tarkastella ja päivittää tämän päivän tasolle. Olisi lisäksi pohdittava kokonaisuutena koulutuslautakunnan alaista vapaata sivistystyötä ja sen kautta järjestettäviä liikuntaharrastusmahdollisuuksia ja sitä tarjontaa, jota kulttuuri- ja vapaaaikatoimen kautta kuntalaisille on järjestetty. Kaupungin järjestämä liikuntatoiminta kilpailee yhdistysten järjestämän toiminnan kanssa, ja tällöin verovaroin tuotettua toimintaa pitää kohdistaa niille, joilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia osallistua muiden järjestämään toimintaan. Organisaatiossa on menossa ja tulossa monenlaista muutosta, joista ainakin osan tarkoitus toiminnan järkevöittämisen lisäksi on vaikuttaa myös kustannuksia hillitsevästi. Vuosille 2014 ja 2015 on suunniteltu Uramon koulun ja Peltosaaren koulun peruskorjaukset. Peltosaaren koulun peruskorjaukseen liittyy oleellisesti myös aluekeittiö Tellus, jossa valmistetaan koulujen ruoka ja josta ruoka kuljetetaan kouluille lämpökuljetus astioissa. Vuodet 2014 ja 2015 ovat edessä tuota pikaa. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan myös tätä kokonaisuutta pitäisi pohtia ja suunnitella jo nyt Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimialaan sisältyvät toimialan hallinto, kulttuuri- ja matkailuyksikkö, liikuntayksikkö, nuorisoyksikkö, Suomen lasimuseo (sis. kaupunginmuseon) ja Riihimäen Taidemuseo. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen menot toteutuivat kokonaisuutena 98 prosenttisesti ja tuloja tuli hieman arvioitua enemmän. Tarkla / Johtopäätökset Tarkastuslautakunta korostaa edelleen, kuten vuotta 2009 koskevassa kertomuksessaan, kuntarajat ylittävän yhteistyön tarvetta kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa. Asiakasta kiinnostaa ensisijaisesti se sisältö, jota kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi tuottavat, ei se, minkä kunnan organisaatio tuottajana tai järjestäjänä on. Ongelmana on eri toimijoiden yhteistyön hajanaisuus ja Monarin kiinteistön kunto. Talossa toimii hienosti eri nuorisotyön toimijoita, kuten perusturvan alainen Nuppi-palvelupiste. Nuorisotyön 13

16 toimijoiden kokoaminen yhä enemmän saman katon alle voisi olla yksi tapa lisätä nuorisopuolella heikkoutena ja mahdollisuutena nähtyä yhteistyön puutetta. Maahanmuuttajanuorten määrä on lisääntynyt ja tilanne tulisi selvittää. Maahanmuuttajanuoriin tulisi aktiivisesti olla yhteydessä ja pyrkiä madaltamaan mahdollisia etnisiä ristiriitoja. Kansainvälisyyskerho ei välttämättä riitä vaan etsivä nuorisotyö ja/tai koulukäynnit voisivat olla tässä apuna. Tarkastuslautakunta korostaa aktiivisen kerhotoiminnan merkitystä nuorten elämässä. Pitkäkestoisen harrastustoiminnan ja kiinnostavan leiritoiminnan merkitys nuoren kasvun tukemisessa on nuorisotyön kokemusten mukaan suuri. Liikuntayksikön tehtävänä on liikunnan edellytysten luominen kuntalaisille. Työn keskiössä ovat liikuntalaitokset, urheilu- ja ulkoilualueet, liikunnan ohjaus ja edellytysten luominen liikuntajärjestöjen omalle toiminnalle. Avustustoiminnassa on painotettu järjestöjen nuorisoon kohdistuvaa toimintaa ja myös kuntoliikuntaa Teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvat toimialan yhteispalvelut, asumis-, kaavoitus-, karttaja tontti-, tila- ja yhdyskuntatekniset palvelut ja pelastustoiminta. Toimialan arvioidut menot alittuivat euroa ja tulot ylittyivät euroa. Tarkla / Johtopäätökset Vuoden 2010 painopistealueita olivat kaupunkiympäristön ja erityisesti Peltosaaren kehittäminen, kaupungin kasvuun varautuminen sekä ympäristön laadun ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Toimenpiteitä on tehty palvelutarjonnan kehittämiseksi, kaupungin omaisuuden arvon säilyttämiseksi sekä toiminnan sopeuttamiseksi talouden tasapainottamisen mukanaan tuomiin haasteisiin. Talouden tasapainottamiseksi tulopohjaa on vahvistettu tarkistamalla tonttien hinnoittelua ja myymällä vuokratontteja, kaupungin omistamia kiinteistöjä ja osakehuoneistoja sekä pienentämällä energiakustannuksia. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan kiinteistöjen realisoinnit eivät ole toteutuneet tavoitteen mukaisesti. Lautakunta toivoo, että jatkossa kiinnitetään entistä enemmän huomiota kiinteistön ylläpitokustannuksiin ja otetaan ne huomioon kiinteistöjen realisointipäätöksiä tehtäessä. 14

17 Tilatyöryhmän roolia ja kokoonpanoa tulee selkeyttää ja avata. Kaupungin investointitason tulisi nykyisellä lainakannalla olla korkeintaan samansuuruinen kuin omaisuuden myynnistä saadut tulot. Riihimäki strategian 2015 päämäärä Taloudellinen, tiivis ja kestävän kehityksen mukainen kaupunkirakenne, on suositeltavaa avata yleiskaavatarkastelun kautta Peltosaariprojekti Tarkastuslautakunta tutustui Peltosaari-projektiin marraskuussa Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä mm. Tarkastuslautakunta korostaa eri hallintokuntien yhteistyön tarpeellisuutta Peltosaari- projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota alueen työttömyyteen ja muihin sosiaalisiin ongelmiin ja ehdottaa kaupungin työllisyystoimien kohdistamista Peltosaaren ongelmien vähentämiseen. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä sosiaalityön käynnistämistä Peltosaaressa. Peltosaaressa on runsasta alkoholin kulutusta, yksinäisyyttä ja väkivaltaa. Näitä ongelmia ei saada vähennetyksi ilman sosiaalityötä. Tarkastuslautakunta korostaa päivähoidon ja koulun kasvatustavoitteiden selvittämistä vanhemmille. Se aktivoisi vanhempia huolehtimaan kasvatusvastuustaan. Päivähoidon ja koulun kasvatustavoitteet jäävät osalla vanhemmista huomiota vaille. Vanhemmat eivät keskustele lastensa kanssa kasvatus- tai koulukysymyksistä. Osa ei kiinnostu yhteistyöstä eikä heitä saa päivähoidon tai koulun järjestämiin vanhempainiltoihin. Tutkimukset osoittavat, että vanhempien kiinnostus lastensa koulumenestyksestä ja keskustelu koulutehtävistä parantaa jo lasten koulumenestystä. Tilanne on erityisen haastava kaikelle viranomaistoiminnalle. Yhteistyö on kuitenkin mahdollisuus. Sen takia on etsittävä keinoja, joilla vanhempia aktivoidaan yhteistyöhön. Yhteistyöhön on tilausta koulun alisuorittamisen, koulukiusaamisen ja koulurauhattomuuden sekä Peltosaaren yleisen rauhattomuuden takia. 15

18 Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota nuorisotyön ja liikuntapalvelujen tarjontaan Peltosaaressa. Passiiviset nuoret on pyrittävä aktivoimaan aktiivisen harrastustoiminnan kautta. Se on mahdollista, kun nuorille tarjotaan sitä mistä he ovat kiinnostuneita ja mitä he haluavat. Se edellyttää vaihtoehtoja. Koulun liikkuva iltapäivä ja mahdollisen urheiluseuran perustaminen lisäävät toimintamahdollisuuksia. Peltosaaressa ja ydinkeskustassa on vähän toimintaa aikuistuville nuorille. Lisäksi nimenomaan lastensuojelutyötä ajatellen, tarkastuslautakunta katsoo, että perhetyöhön kannattaa sijoittaa ja toivoo, että perusturva varautuisi kehittämään kaupungin perhetyötä. Perhetyöstä tulee tehdä toimiva työmuoto, joka voi auttaa ja tukea perheitä selviytymään perhe- ja kasvatusongelmistaan. Hallintokuntien välisen yhteistyön on oltava toimivaa ja tehtäviä tulee uudelleen organisoida ja hakea luovia ratkaisuja. Eri hallintokunnissa toimivat ammattilaiset tukevat toistensa toimintaa yhteisen päämäärän saavuttamisessa. Hoitoketjut ovat nykyisellään aivan liian hitaita. Perheneuvolan roolia on vahvistettava. On myös pidettävä mielessä, että vaikka kaikenlainen sähköinen vuorovaikutus (esim. koulun ja kodin välillä) lisääntyy, tulee lapset ja nuoret kohdata myös kasvokkain. Uusia toimintatapoja on etsittävä ja alueyhteistyötä lisättävä. 5. RIIHIMÄEN VESI, VESIHUOLTOLIIKELAITOS Vesihuoltoliikelaitos huolehtii toiminta-alueellaan kaupungin vesihuollosta. Vesihuoltoliikelaitoksen tulot ylittyivät arvioidusta euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna tulot kasvoivat n. 19 %. Käyttötalousmenot alittuivat n. 14 % talousarvioon nähden. Käyttömenojen alittuminen johtui raportoinnin mukaan osaltaan toteutumatta jääneistä verkostoinvestoinneista. Tarkla / Johtopäätökset Vesihuoltolaitoksen raportoinnin mukaan laitokselle asetetut tavoitteet toteutuivat veden hankinnan turvaamisen osalta. Jäteveden käsittelyn tehostamiseen liittyen tavoitteena oli jätevesiverkoston saneeraus, joka jouduttiin osittain siirtämään vuodelle Tarkastuslautakunta totesi, että jäteveden juoksuttaminen Vantaaseen ei saa toistua. 16

19 6. HENKILÖSTÖ Yhteensä henkilökuntaa vesihuoltolaitos mukaan lukien vuonna 2010 oli 1522, josta vakinaisia 1184, määräaikaisia 286 ja työllistettyjä ja oppisopimussuhteisia 52. Vakinaisesta henkilöstöstä naisia on 80 prosenttia (maan keskiarvo 79 %). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46 v 11 kk. Vakinaisista 50 vuotta täyttäneitä oli 415 ja 60 vuotta täyttäneitä 109. Keskimääräinen palvelusaika vakinaisella henkilöstöllä oli vuoden lopussa 14 v kuten edellisenäkin vuonna. Vanhuuseläkkeille siirtyneiden keski-ikä oli 63,7 v (koko maa 63,5 v) ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 59 v (koko maa 54 v). Tulevina vuosina eläkkeelle jäävien enemmistö on opettajia, perhepäivähoitajia, siivoojia, hoitajia ja ruokapalvelutyöntekijöitä). Henkilöstön palkkamenot olivat 58,8M ja nettomenot 57,7 M sairausvakuutuskorvaukset ja työllistämistukitulot huomioon ottaen. Kasvua edellisvuodesta oli asukasta kohden 2,1 prosenttia. Sairauspoissaolomäärät ovat hieman laskeneet eli olivat 12,8 päivää/henkilö. Sairauspoissaolopäivistä 13 prosenttia johtuu pitkistä, vähintään 6 kuukauden sairauslomista. Perusturvakeskuksen ja teknisen keskuksen sairauspoissaolot ovat edelleen suurimmat. Työt monissa em. toimialojen tehtävissä ovat fyysisesti kuormittavia. Tarkla / Johtopäätökset Tarkastuslautakunta toteaa tyydytyksellä henkilöstön venymisen säästöihin vaikeista, menossa olevista muutoksista huolimatta. Samoin hallintokuntien budjettikuri on ollut hyvä. Henkilöstö on sitoutunut talouden tervehdyttämiseen, mikä antaa luottamusta tulevaisuuteen. Keinoja, joilla henkilöstön jaksamista voidaan lisätä ja uusien toimintatapojen löytämistä tukea voisivat olla esim. työnohjaus, esimiestyön tukeminen ja koulutus. 7. KONSERNI Konsernin rakenne on tilinpäätöskirjan sivulla 3. Riihimäen kaupunki on asettanut toimintalinjaukset Riihimäen Teollisuuskylä Oy:lle eli nyttemmin Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy, Riihimäen Kotikulma Oy:lle, Riihimäen Teatterisäätiölle, Riihimäen Kaukolämpö Oy:lle, Hyria koulutus Oy:lle, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen 17

20 kuntayhtymälle, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymälle, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymälle, Eteva ky:lle, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymälle ja Riihimäen Kesäkonsertit ry:lle. Kaupunkikonsernin toiminnasta ja taloudesta on raportoitu sivuilla Kaupungin asettamien toimintalinjausten toteutumisen raportointi löytyy tilinpäätöskirjan sivuilla Tarkla / Johtopäätökset Yhtiömuotojen muutokset ovat olleet positiivisia. Demokratian kannalta osakeyhtiö on huono mutta palvelutoiminnan kannalta osakeyhtiömuoto voi tuoda etuja. Raportoinnin (s. 23) mukaan konsernivalvonnan toimivuus suoritetun kyselyn perusteella on kokonaisuutena hyvää tasoa. Kehitettävää on konserniyhteisöjen hallitusten perehdyttämisessä ja kouluttamisessa sekä riskienhallinnassa. Tarkastuslautakunta pitää erittäin tärkeänä yhtiöiden yhtiökokousedustajille ja hallituksille järjestettävää koulutusta. Konserniraportoinnin ongelmaksi on mainittu aikataulut. Aikataulujen tulisi mahdollistaa se, että toimielinkäsittelyt ehditään hoitaa. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan konserniyhteisöjä on pyrittävä edelleen fuusioimaan. Lisäksi tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että valtuustolle raportoidaan konserniyhteisöjen toiminnasta, asetettujen toimintalinjauksien ja talouden toteutumisesta perusteellisesti. 8. YHTEENVETO Riihimäen tarkastuslautakunta toteaa, että kaupungin tilinpäätös on 7,9 miljoonaa ylijäämäinen. Vaikka tilinpäätös on ylijäämäinen kaupungin omarahoitusosuus ei ole parantunut. Rahoituksen riittävyydestä tulee tehdä selvitys, jossa lähtökohtana on kassasta maksuilla suoriutuminen tulevien vuosien sidotuista menoista ja velkasitoumuksista. Selvitys antaa tarpeellisen kuvan veronmaksajille vero- ja maksurasitukseen kohdistuvasta paineesta. Tuloksen ylijäämään vaikutti eniten satunnainen, n. 6 miljoonan euron kirjanpidollinen arvostuserä; kuntayhtymäomaisuus apporttina muuttui koulutuskuntayhtymä Hyria Oy:n osakkeiksi. Ilman tätä järjestelyä tilinpäätös olisi vajaat 1,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vesihuoltoliikelaitoksen tulos oli 1,9 miljoonaa ylijäämäinen. Liikelaitoksen rahastoa ei pidä katsoa kaupungin varsinaisen talouden alijäämää pienentäväksi tekijäksi. Se on käytettävissä vain liikelaitoksen investointimenoihin ja on luonteeltaan rahoitusvaraus. 18

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 1 ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOHJLEMA Valtuustokausi 2009 2012 Työohjelma 2010 Työohjelma 2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita.

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. ARVIOINTIKERTOMUS 2015 -HAVAINNOT Taulukko on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Ohessa havainnot taulukko.

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57

TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57 TARKASTUSSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 3.9.2012 57 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kontiolahden kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot