ENERGIATEHOKKAAT ALUEET SUOMESSA. Kuuma-laatuasuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIATEHOKKAAT ALUEET SUOMESSA. Kuuma-laatuasuminen"

Transkriptio

1 ENERGIATEHOKKAAT ALUEET SUOMESSA Kuuma-laatuasuminen Tekn.tri Heikki Lonka Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

2 Tutkimusmenetelmä Ensin tehtiin haku verkosta nimikkeellä energiatehokas alue ja ekotehokas alue Syntynyttä listaa täydennettiin seuraavien henkilöiden antamilla tiedoilla: Ritva Laine, Kuntaliitto Satu Hyrkkänen, FCG Virpi Mikkonen, Tekes Hankkeiden materiaaleissa oli viittauksia toisiin hankkeisiin, jotka myös käytiin läpi. Listaan otettiin alueet, joissa energiatehokkuus oli merkittävällä tavalla mukana. Pelkkä viittaus ekologisuuteen tms. ei ollut riittävä kriteeri. Lista on jokseenkin kattava, mutta siihen täydennystä otetaan mielellään vastaan. Ekokylät otettiin mukaan erillisenä ryhmänä. 2

3 30 energiatehokasta aluetta Tähän mennessä on löydetty 30 hanketta, jotka jakaantuvat seuraavasti: Koko kaupunkia koskevat tai usean kunnan yhteiset hankkeet (3 hanketta) Lähiöuudistukset (2 hanketta) Korttelit tai yksittäiset tontit (5 hanketta) Loma-asuntoalueet (1 hanke) Suunnitteilla olevat alueet, joissa energiatehokkuus jossakin määrin esillä (9 hanketta) Suunnitteilla olevat energiatehokkaat alueet (7 hanketta) Valmiit energiatehokkaat alueet (3 aluetta) Lisäksi on useita valmiita ekokyliä ja tekeillä kaksi ekokylähanketta Jako eri ryhmiin osin vaikea tehdä 3

4 Koko kaupunkia koskevat tai usean kunnan yhteiset hankkeet Ekotaajama Jyväskylä, Jämsä, Petäjävesi, Multia, Kannonkoski, Toivakka HINKU Kohti hiilineutraalia kuntaa Uusikaupunki, Kuhmoinen, Padasjoki, Parikkala, Mynämäki Tresolar Tampereen kaupunki 4

5 HINKU kohti hiilineutraalia kuntaa Mukana Uusikaupunki sekä Kuhmoisten, Padasjoen, Parikkalan ja Mynämäen kunnat Pyritään vähentämään viiden kunnan kasvihuonepäästöjä muuta yhteiskuntaa nopeammin. Kohderyhminä ovat kuntatoimintojen lisäksi asukkaat ja elinkeinoelämä. Kunnat ja paikalliset yritykset ovat hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana ilmoittaneet 76 konkreettisesta toimenpiteestä, joista päästövähennyksiltään merkittävimpiä ovat olleet rakennusten energiatehokkuustoimenpiteet ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvat lämmitysratkaisut. 5

6 Lähiöuudistukset Energiatehokas Maunula (Maunulan energiatehokkuusprojekti MET) Peltosaari (korjaus ja täydennyskohde) Riihimäen kaupunki 6

7 Peltosaari, Riihimäki Peltosaaren uudistamiseen kuuluu palvelujen kehittäminen sekä kaupungin vuokratalojen korjaaminen ja korvaaminen uudenlaisilla energiatehokkailla taloilla. Projektin tavoitteena on myös parantaa asukkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Energiatehokkuutta voidaan parantaa mm. uusimalla rakennusten ulkovaippaa ja ilmanvaihtoa, siirtymällä sähkölämmityksestä kaukolämpöön ja suosimalla aurinko- ja tuulienergian käyttöä. 7

8 Korttelit tai yksittäiset tontit Iin Vihreä kortteli Naantalin passiivitaloalue Pälkäneen passiivitaloalue Jätkäsaari Low2no Helsingin kaupunki Sipoonranta Sipoon kunta 8

9 Iin vihreä kortteli Alueen pihat suunnitellaan mikroilmastoltaan suojaisiksi ja miellyttäviksi paikoiksi viettää aikaa. Suojaisuus vähentää myös rakennukseen kohdistuvaa tuulikuormaa ja pienentää sen lämmityksen tarvetta. Rakennusmateriaalina käytetään pääasiassa puuta. Alueella tullaan kokeilemaan erilaisia ekologisia lämmitysvaihtoehtoja. Aurinkoenergiaa hyödynnetään niin lämmityksessä kuin käyttösähkön tuotannossa. Rakenteiltaan rakennuksista tulee tiiviitä ja hyvin lämpöä eristäviä. Tämä näkyy myös lämmitystarpeen pienenemisenä. Ilmanvaihtojärjestelmien lämmön talteenottoon panostetaan lämpöhäviöiden minimoimiseksi. Vedenkulutuksen vähentämiseen ja jätteiden kierrätykseen paneudutaan. Asukkaita tullaan ohjeistamaan, kuinka minimoida energiankulutusuudessa kodissaan. 9

10 Loma-asuntoalueet Ekotehokkaan loma-asumisen tuotteistaminen (EkoLATu) Mäntyharjun kunta 10

11 Ekotehokkaan loma-asumisen tuotteistaminen (EkoLATu) Hankkeessa tuotteistetaan ekotehokkaan rakentamisen tutkimustietoa ja tutkitaan olemassa olevien arviointimenetelmien ja konseptien soveltamista ja käyttöönottoa loma-asumisessa. Hankkeessa osoitetaan kokonaisvaltaisten tarkastelujen kautta loma-asuntoalueen energia-, jäte-, jätevesi- ja vesihuollon ekotehokkaita ratkaisuja. Hankkeessa myös tutkitaan ja osoitetaan keinoja asettaa lomaasumisen ekotehokkuudelle parhaan käytössä olevan teknologian tasoa vastaavia tavoitteita aluekohtaisesti. 11

12 Uudet alueet, joissa energiatehokkuus jossakin määrin esillä Finnoo Espoon kaupunki Honkasuon energiatehokas puutaloalue Helsingin kaupunki Kalasataman älykäs sähköverkko Helsingin kaupunki Kuopion saaristokaupunki Marja-Vantaa Sarvvik-Sundsberg Kirkkonummen kunta Suurpelto Espoo Vuores Tampereen kaupunki Sibbesborgin kilpailu Sipoon kunta 12

13 Suurpelto, Espoo Suurpellon julkiset palvelurakennukset suunnitellaan erittäin energiatehokkaiksi. Alueelle tulevassa päiväkodissa käytetään uusiutuvia energialähteitä, kuten geo- aurinko- ja ilmaisenergiaa. Alueen asuintaloista osa on matalaenergiataloja, joiden energiatarve on tavallista pienempi. 13

14 Suunnitteilla olevat energiatehokkaat alueet Kaupungin Kangas Jyväskylän kaupunki Nurmi-Sorilan aurinkokaupunki Tampereen kaupunki Vermo Espoon kaupunki Östersundom Helsingin kaupunki Pitkämäki Kankaanpään kaupunki Siuntion kuntakeskus Skaftskärr Porvoon kaupunki 14

15 Skaftskärr, Porvoo Kehitetään energiatehokkuuden ohjaamiskeinoja ja suunnittelua sekä etsitään keinoja päästöjen vähentämiseksi kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja ja ratkaisuja alueellisen ja talokohtaisen energiatehokkuuden lisäämiseksi. Hankkeessa tarkastellaan kaavoituksen vaikuttamiskeinoja alueiden energiatehokkuuteen käytännön kaavoitustyön kautta. Kaavarunkoprojektin yhteydessä on koottu tietoa ja kokemuksia erilaisista energiatehokkuuteen liittyvistä mahdollisuuksista sekä esitetty laskentamalleja, joita hyödyntämällä on mahdollista parantaa kaavoitukseen liittyvää päätöksentekoa ja sen energiatietoisuutta. 15

16 Valmiit energiatehokkaat alueet Viitanummi Salon kaupunki Vaasan asuntomessualue Viikin ekokaupunginosa Helsingin kaupunki 16

17 Vaasan asuntomessualue Meren pohjasedimentistä keskitetysti kerättävä lämpö lämmittää matalaenergiaverkon avulla messualueen talot. Verkon lämpöpumppujen vaatima sähkö tuotetaan puhtaasti bioenergialla. Suvilahden vanhan kaatopaikan metaani hyödynnetään energianlähteenä Wärtsilän New Energy -polttokennovoimalassa. Alue on nyt energiaomavarainen ja tuottaa jopa 20% sähköä ja 60% lämpöä yli oman vuotuisen tarpeensa. 17

18 Ekokylät Olemassaolevat Bromarv Kangasala Suunnitteilla Linnanniittu Vihdissä Kempele Keuruu Katajamäen ekoyhteisö Vilppulassa Kempele Singsby Mustasaaressa Ähtäri Livonsaari Maskussa 18

19 Linnanniitun ekokylä, Vihti Ekologisen rakentamisen alue. Alueella toteutetaan erilaisia asumistarpeita tyydyttäviä ratkaisuja esim. omakotitaloja, ryhmä- eli kimpparakentamishankkeita ja senioriasuntoja. Rakentamistavat voivat vaihdella perinnerakentamisesta nykyaikaisiin energiatehokkaisiin passiivitaloihin. Alueen energiaratkaisut perustuvat erilaisiin uusiutuviin energialähteisiin. Talokohtaisesti voidaan suunnitella yksilöllisiä vaihtoehtoja. Osuuskunta Linnanniittu vastaa alueen yhteisistä hankkeista. Tärkeimpiä ovat suuri yhteinen puutarha-alue, savusauna lampineen, asukkaiden yhteinen kylätalo sekä alueellinen energiatuotanto 19

20 Johtopäätöksiä Energiatehokkaita alueita ei ole kovin montaa työn alla ja toteutuneita alueita on vähän. Monissa hankkeissa energiatehokkuus on vain yksi alueen teemoista, kokonaisvaltaista otetta on harvassa hankkeessa Energiatehokkuuden vakavasti ottavissakin hankkeissa voi olla hyvin yksipuolinen, yhden toimijan tai yhden energiamuodon näkökulma. Kokonaisvaltaista otetta löytää enemmän pienemmistä, pääkaupunkiseudun ulkopuolisista hankkeista. Vaasan asuntomessualue on ainoa toteutunut esimerkki täysin energiaomavaraisesta alueesta. Sielläkin omavaraisuus perustuu kaatopaikkakaasun käyttöön. Asukkaiden osallisuus ei ollut mukana kovinkaan monessa hankkeessa. Ekokylät ovat esimerkki ihmisten omasta aktiivisuudesta. 20

21 Energiaverkot keskitetty Hajautettu tuotanto hajautettu Integroidut alueet Smart grid Kalasatama? Kaukolämpöverkko Vaasa Alueelliset verkot Ei smart gridiä Skaftskärr ekokylät

22 10 tapaa tehdä viherpesu 22

23 Humen giljotiini Siitä, miten asiat ovat, ei voi päätellä, miten niiden pitäisi olla David Hume Page 23

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja Kestävä maankäyttö Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja ISBN 978-952-457-557-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Piirrokset: Janne Harju Kuvat: Eriksson Arkkitehdit Oy,

Lisätiedot

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Lisätiedot

Energiatehokkuus kaavoituksessa

Energiatehokkuus kaavoituksessa Sitran selvityksiä 41 Energiatehokkuus kaavoituksessa Skaftkärr, Porvoo Kaavarunkovaiheen loppuraportti Pasi Rajala, Heikki Hirvonen, Sampo Perttula, Elisa Lähde, Perttu Pulkka, Leo Jarmala, Jouni Laukkanen,

Lisätiedot

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02432-14 Tampereen OKRA-hankkeen yhteenveto Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Tarja Häkkinen ja Miimu Airaksinen Julkinen

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta. Loppuraportti

Kestävä yhdyskunta. Loppuraportti Kestävä yhdyskunta Loppuraportti Kestävä yhdyskunta 2007 2012 Kestävä yhdyskunta -ohjelman pääteemoja olivat maankäytönsuunnittelu, energiatehokas rakentaminen ja uusiutuvan energiantuotannon integroiminen

Lisätiedot

Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa

Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa Sirkka Heinonen Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa Slow housing -konseptin kuvaus ja kytkennät energia-asioihin Sitran Energiaohjelma ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus Helsinki 2008 Sitran

Lisätiedot

Karhusaaren alue-energiamalli RAPORTTI

Karhusaaren alue-energiamalli RAPORTTI Karhusaaren alue-energiamalli RAPORTTI 2.5.214 KARHUSAAREN ENERGIAMALLI 2 TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksen tekemistä varten energia-asioista Karhusaaren alueelle Helsingissä. Tietoa

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Tapio Ojanen Taitto PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A196 * 2012 ISBN 978-951-637-201-6 ISSN 1237-6507 Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Ympäristöseminaari. Kemiönsaaren kunta Villa Lande 10.12.2014 Ville Laitinen

Ympäristöseminaari. Kemiönsaaren kunta Villa Lande 10.12.2014 Ville Laitinen Ympäristöseminaari Kemiönsaaren kunta Villa Lande 10.12.2014 Ville Laitinen Kunnan vastuut ympäristötalkoissa! Ympäristönsuojelu enimmäkseen haittojen ennaltaehkäisyä! Keinot: lainsäädäntö, taloudellinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUKSEN TYÖKALUT ENERGIATEHOKKAASEEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN Case: Hiukkavaaran ekokylä

ASEMAKAAVOITUKSEN TYÖKALUT ENERGIATEHOKKAASEEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN Case: Hiukkavaaran ekokylä ASEMAKAAVOITUKSEN TYÖKALUT ENERGIATEHOKKAASEEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN Case: Hiukkavaaran ekokylä Diplomityö Oulun yliopisto Arkkitehtuurin tiedekunta Valvoja: professori Helka-Liisa Hentilä Ohjaaja:

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009 CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki 18.6.2010 2 (23) CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

HIILINEUTRAALI UUSIMAA 2050 -TIEKARTTA. Uudenmaan liiton julkaisuja E 150-2015

HIILINEUTRAALI UUSIMAA 2050 -TIEKARTTA. Uudenmaan liiton julkaisuja E 150-2015 Uudenmaan liiton julkaisuja E 150-2015 HIILINEUTRAALI UUSIMAA 2050 -TIEKARTTA Uudenmaan liiton julkaisuja E 150-2015 ISBN 978-952-448-427-5 ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola

Lisätiedot

Yhteenveto: Ä lykkä ä t rätkäisut älueräkentämisessä

Yhteenveto: Ä lykkä ä t rätkäisut älueräkentämisessä Yhteenveto: Ä lykkä ä t rätkäisut älueräkentämisessä KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Tausta KESTI-hankkeessa Helsingin kaupunki

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hausjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma

RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma 1 Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit: Hankesuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 SEAP JOENSUU Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 Tiivistelmä Joensuun kaupunginjohtaja allekirjoitti huhtikuussa 2014 Euroopan

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Sipoon sovellus Alkuperäinen raportti: KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010 (laatija Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien ilmastoaktivointia Kuntien ilmastokonferenssit 1997, 2000, 2005 ja 2008; seuraava 5.-6.5.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (8) Kiinteistölautakunta To/11 14.06.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (8) Kiinteistölautakunta To/11 14.06.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (8) 361 Lausunto kaupunginhallitukselle maalämmön hyödyntämismahdollisuuksien selvittämistä koskevasta toivomusponnesta Pöydälle HEL 2012-002170 T 00 00 03 Päätös

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö Uusiutuva energia Asukasyhteistyö Kuntien energiaohjelma Liikkumisen ohjaus Ilmastostrategia Energiatehokkuus Siuntion kuntakeskuksen energialinjaukset Yhteenvetoraportti 1/2011 Siuntion kuntakeskuksen

Lisätiedot

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Yhteenveto työpajojen ja seminaarien aineistoista 2 Tilaajan alkusanat Paikallisten resurssien entistä parempaan hyödyntämiseen energiantuotannossa Uusiutuvien

Lisätiedot