VELUX TAKUU. VELUX Suomi Oy, Kuusikallionkuja 3 E, Espoo (tässä VELUX ) antaa loppukäyttäjälle1) seuraavan takuun:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VELUX TAKUU. VELUX Suomi Oy, Kuusikallionkuja 3 E, 02210 Espoo (tässä VELUX ) antaa loppukäyttäjälle1) seuraavan takuun:"

Transkriptio

1 VELUX TAKUU Takuun soveltamisala VELUX Suomi Oy, Kuusikallionkuja 3 E, Espoo (tässä VELUX ) antaa loppukäyttäjälle1) seuraavan takuun: VELUX-takuu kattaa VELUX kattoikkunat ja asennustuotteet VELUX kattoikkunat, lasitus mukaan lukien VELUX pellitykset VELUX asennustuotteet, joita ovat VELUX valokehykset, VELUX eristyskarmit, VELUX aluskatteet, VELUX höyrysulut, VELUX karmin jatkeet ja VELUX liimapuupalkit Tasakatonikkunat VELUX sisustus- ja aurinkosuojatuotteet Sisätilat VELUX pimennysverhot ja VELUX hyönteissuojat Ulkotilat VELUX rullasuojat ja moottoroidut VELUX markiisit Manuaalisesti käytettävät VELUX markiisit VELUX moottorit Ikkunoiden ohjaukseen ja aurinkosuojaukseen käytettävät VELUX moottorit (sähkö- tai aurinkoenergiakäyttöiset), mukaan lukien VELUXin toimesta VELUX kattoikkunoihin ja VELUX tasakaton ikkunoihin esiasennetut moottorit, sekä VELUX sisustus- ja aurinkosuojatuotteisiin käytettävät moottorit (VELUX rullasuojien ja markiisien moottoreita lukuun ottamatta). Muut sähkö- tai aurinkoenergiakäyttöiset VELUX tuotteet (ohjauspaneelit, ohjausyksiköt, sensorit jne.), mukaan lukien VELUX kattoikkunoihin ja VELUX tasakaton ikkunoihin VELUXin toimesta asennetut komponentit VELUX rullasuojien ja sähkökäyttöisten VELUX markiisien VELUX moottorit Sähkökäyttöiset moottorit ja savunpoistoon tarkoitetut lisävarusteet, mukaan lukien VELUXin VELUX kattoikkunoihin ja VELUX tasakaton ikkunoihin esiasentamat sähköiset VELUX savunpoistokomponentit VELUX valotunnelit VELUX valotunnelit VELUX aurinkoenergiatuotteet VELUX aurinkopanelit ja VELUX joustoputket VELUX emaloidut ja ruoste-suojatut vesisäiliöt VELUX aurinkoenergia järjestelmän mukaiset pumppuyksiköt, paisuntasäiliöt ja muut osat tai tarvikkeet mukaan lukien VELUX vesisäiliöiden osat ja tarvikkeet Takuuaika 10 vuotta 10 vuotta 10 vuotta 2 vuotta

2 Takuu koskee edellä mainittuja Suomessa olevia tuotteita, jotka on toimitettu ensimmäiselle loppukäyttäjälle2) jälkeen. Takuu ei vaikuta kulutushyödykkeiden kauppaa säätelevän pakottavan lainsäädännön mukaisiin loppukäyttäjän oikeuksiin. Takuun alkaminen Takuuaika alkaa siitä, kun uusi käyttämätön tuote toimitetaan3) ensimmäiselle loppukäyttäjälle. Kuitenkin VELUX vesisäiliöiden takuuaika alkaa tehtaan valmistuspäivästä alkaen. Takuun laajuus Takuu kattaa virheet4), jotka aiheutuvat raaka-aine- ja valmistusvioista tai rakenteellisista vioista5). Takuun mukaisen suojan ehtona on se, ettei virhe, vika tai vahinko johdu suoraan tai epäsuorasti a) virheellisestä asennuksesta eli asennusohjeiden tai (mikäli ohjeita ei ole saatavilla) hyvän ammattitaidon vastaisesta asennuksesta, b) asennuksesta suositeltujen asennuskohteiden ulkopuolelle, c) virheellisestä käytöstä tai väärinkäytöstä, d) sopimattomien varaosien tai lisävarusteiden (kuten virtalähteen) käytöstä, e) kuljetuksesta, asennuksesta tai muusta käsittelystä, f) tuotteeseen tehdyistä muutoksista tai g) muista virheistä, vioista tai vahingoista, jotka eivät johdu raaka-aineeivätkä valmistusvioista eivätkä rakenteellisista vioista. Tämä luettelo ei ole täydellinen. Lisäksi takuun mukaisen suojan ehtona on se, ettei virhe, vika tai vahinko johdu suoraan tai epäsuorasti lainmukaisesti vaaditun testaamisen ja huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä, käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisen huollon laiminlyönnistä tai ettei virhettä, vikaa tai vahinkoa olisi voitu välttää käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisella huollolla. Ohjeet ovat pyynnöstä saatavissa VELUXilta tai ne voidaan noutaa osoitteesta tai Takuun voimassa oloa varten loppukäyttäjän on testattava säännöllisesti suoja-anodin toimivuus VELUX vesisäiliöissä. Kirjallinen huomautus Vedotakseen takuuseen loppukäyttäjän on esitettävä VELUXille tai tuotteen myyneelle jälleenmyyjälle kirjallinen huomautus takuuaikana6) havaitusta virheestä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun loppukäyttäjä on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. VELUX voi oman harkintansa mukaan joko korjata tuotteen, vaihtaa sen tai korvata loppukäyttäjälle tuotteen ostohinnan. Takuukorjaukset Takuu kattaa loppukäyttäjän suorittamaan virheen korjaukseen7) tarvittavien varaosien ja materiaalien toimituksen maksutta. Jos korjaaminen ei ole mahdollista aiheuttamatta huomattavaa haittaa loppukäyttäjälle, VELUX maksaa myös varaosien/materiaalien asennuskustannukset, korjaukseen liittyvät työkustannukset sekä asentajan

3 matkakustannukset tai tuotteen lähetyskustannukset sekä tarvittavan suojauksen suojapeitteellä edellyttäen, että toimenpiteistä on sovittu VELUXin kanssa. Loppukäyttäjän on järjestettävä pääsy tuotetta korjaamaan VELUXin antamien ohjeiden mukaisesti. Korvaava toimitus Korvaava toimitus järjestetään maksutta vaihtamalla vanha tuote uuteen VELUXiin 8) samanlaiseen, -tyyppiseen ja -laatuiseen tuotteeseen. Jos tuote ei huomautushetkellä enää ole tuotannossa tai sitä ei valmisteta tarkalleen samanlaisena versiona (muoto, väri, verhous, viimeistely jne.), VELUXilla on oikeus vaihtaa se vastaavaan VELUX tuotteeseen. Kuljetuksesta VELUXille ja/tai jälleenmyyjälle ja takaisin, tuotteen purkamisesta ja uudelleenasennuksesta sekä suojaamisesta suojapeitteellä tai muista erityistoimista on sovittava VELUXin kanssa ennen niiden toteuttamista, ja jos asiasta on sovittu, VELUX vastaa kustannuksista. Ostohinnan korvaaminen VELUXin kanssa etukäteen tehdyn sopimuksen mukaisesti loppukäyttäjä palauttaa tuotteen ja VELUX korvaa loppukäyttäjän maksaman ostohinnan. Takuun rajoitukset Takuu ei kata seuraavia asioita: - Sellaisten osien värivirheet, jotka eivät tavallisessa käytössä ole näkyvillä. - Värimuutokset ja haalistuminen siitä riippumatta, aiheutuvatko ne auringosta/tiivistymisestä/happosateesta/suolaisista roiskeista tai joistakin muista korroosiota tai materiaalimuutoksia aiheuttavista olosuhteista. - Muut kosmeettiset seikat, esimerkiksi roikkuva kangas tai sälekaihtimen säleet, muutokset ikkunaruudun tiivisteessä tai kosteuden tiivistyminen aurinkokeräinten ruutuihin. - Oksat puussa. - Väistämätön ja/tai odotettu tuotteen tehokkuuden heikkeneminen, mukaan lukien tekniset arvot/tiedot ja yleiset tehokkuustoleranssit. - Käytetyissä materiaaleissa esiintyvät luonnolliset vaihtelut. - Toimintahäiriö, alentunut tai rajoittunut toiminta tai vesivuoto, joka johtuu esimerkiksi jään, lumen, oksien tms. aiheuttamasta esteestä. - Lasissa olevat virheet, kuten värivaihtelut, varjot tai jäljet ym., jotka olivat lasissa toimitushetkellä tai jotka ovat ilmaantuneet takuuaikana eivätkä huomattavasti heikennä näköalaa. - Muut vastaavat olosuhteet riippumatta siitä, luonnehditaanko niitä virheiksi. Takuu ei myöskään kata VELUX asennustuotteiden muuttunutta höyrynpitävyyttä eikä lämmönjohtavuutta.

4 Takuu ei koske muita tuotteita kuin mitä kohdassa Takuun soveltamisala on mainittu. Lisävarusteita, mukaan lukien esiasennettuja lisävarusteita, koskee valmistajan takuu, jos sellainen on. Tämän takuun erityisehdot, mukaan lukien takuuaikaa koskeva kohta, vrt. Takuun soveltamisala, koskevat muita VELUX tuotteita riippumatta siitä, onko ne esiasennettu. VELUX ei vastaa välillisistä vahingoista eikä välillisistä tappioista, ja myös VELUXin tuotevastuu rajoittuu pakottavasta lainsäädännöstä johtuvaan vastuuseen. VELUX ei vastaa vahingoista, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti aiheutuneet VELUXin määräysvallan ulkopuolella olevista tapahtumista. Näitä ovat muun muassa työtaistelu, tulipalo, sota, terrorismi, tuontirajoitukset, poliittinen levottomuus, epätavalliset luonnonilmiöt, ilkivalta ja muut ylivoimaiset esteet. VELUX ei vastaa kolmannen osapuolen tuotteista riippumatta siitä, myydäänkö tai esitelläänkö niitä yhdessä kohdan Takuun soveltamisala mukaisten tuotteiden kanssa. Takuuseen voidaan vedota vain, jos tuote on maksettu sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Takuun ulkopuoliset korjaukset Jos takuu ei kata loppukäyttäjän vaatimusta, loppukäyttäjä maksaa tuotteen kuljetuksen korjaamolle ja takaisin tai asentajan matkakulut loppukäyttäjän luo ja takaisin. Lisäksi loppukäyttäjä maksaa kaikki kulut, jotka johtuvat siitä, että asentaja tutkii tuotteen, työkustannukset mukaan lukien, sekä tuotteen purkamisesta, uudelleenasennuksesta ja suojapeitteellä suojaamisesta ym. aiheutuvat kulut. Jos loppukäyttäjä haluaa teettää korjauksen sen jälkeen, kun hänelle on ilmoitettu, ettei takuu kata sitä ja hänelle on annettu kustannusarvio takuun ulkopuolelle jäävästä korjaustoimenpiteestä, loppukäyttäjän on lisäksi maksettava kaikki käytetyt varaosat ja aiheutuneet työvoimakustannukset. Huomautuksia Lisäselvityksiä edellä oleviin kohtiin Huomautus 1: Loppukäyttäjällä tarkoitetaan luonnollista tai juridista henkilöä, joka omistaa tuotteen eikä ole hankkinut sitä ammattimaisessa jälleenmyynti- tai asennustarkoituksessa. Huomautus 2: Ensimmäisellä loppukäyttäjällä tarkoitetaan loppukäyttäjää (ks. huomautus 1), joka ensimmäisenä hankkii tuotteen VELUXin myyntiyhtiöltä, jälleenmyyjältä tai muulta luonnolliselta tai juridiselta henkilöltä, joka ammattimaisesti

5 myy tai asentaa tuotteen. Huomautus 3: Jos loppukäyttäjä ei pysty osoittamaan toimitusajankohtaa, VELUX pidättää oikeuden määrittää takuun alkamisen sellaisten asiakirjojen perusteella, joista ilmenee todennäköinen valmistuspäivämäärä. Huomautus 4: Takuuseen voidaan vedota, jos tuotannonaikaisen teknisen tietämyksen perusteella on todettu virhe. Virheen syyn on oltava ollut olemassa kyseisellä hetkellä. Huomautus 5: Takuun kattamina virheinä tai vikoina ei pidetä eroja ostohetkellä voimassa olevien standardien (esimerkiksi CE-merkinnän perustana olevien standardien) ja tuotantohetkellä voimassa olleiden standardien mukaisen tuotteen (laillisen) ilmenemisen välillä. Virheinä tai vikoina ei pidetä tuotteen sähkömagneettista säteilyä tai muuta vastaavaa säteilyä tai päästöä riippumatta siitä, voiko sillä olla vaikutusta muihin esineisiin edellyttäen, että tuotteen (laillinen) ilmeneminen on tuotantohetkellä voimassa olleiden säteily- ja päästöstandardien mukainen. Virheinä tai vikoina ei myöskään pidetä tuotteen herkkyyttä ulkopuoliselle säteilylle edellyttäen, että tuote on tuotantohetkellä voimassa olleiden asiaa koskevien pakollisten standardien mukainen. Huomautus 6: Loppukäyttäjän vastuulla on osoittaa, ettei takuuaika ole umpeutunut. Huomautus 7: VELUX myöntää vaihdetuille takuun kattamien tuotteiden VELUX varaosille toimituspäivästä alkavan uuden takuuajan (jonka pituus on sama kuin kyseessä olevan tuotteen/lisävarusteen takuuaika kohdan Takuun soveltamisala mukaisesti) varaosissa olevien raaka-aine- ja valmistusvikojen sekä rakenteellisten vikojen varalta samoilla ehdoilla, jotka koskevat tätä takuuta. Jos VELUX suorittaa tämän takuun perusteella korjauksia, tuotteen jäljellä olevaa takuuaikaa jatketaan huomautuksen tekemisestä korjausten valmistumiseen kulunutta aikaa vastaavasti. Huomautus 8: Korvaavaa tuotetta koskee korvaavan toimituksen päivämäärästä alkava uusi takuuaika (jonka pituus on sama kuin kyseessä olevan tuotteen/lisävarusteen takuuaika kohdan Takuun soveltamisala mukaisesti)

6 samoilla ehdoilla, jotka koskevat tätä takuuta. VELUX Suomi Oy Kuusikallionkuja 3 E ESPOO Puhelin: Telefax: Sähköposti:

HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN

HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN 1.5.2009 HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan Hammasväline Oy:n (myöh. myyjä) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden

Lisätiedot

LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT. Huoltopalvelun sisältö

LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT. Huoltopalvelun sisältö HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT Huoltopalvelun sisältö LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 Huoltopalvelu tarkoittaa laitteissa ilmenneiden vikojen ja virheiden korjaamista sekä erikseen kirjallisesti

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus 1 (5) Yleiset sopimusehdot 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Smarthome by EKE (aiemmin ebts ) -kotiautomaatiojärjestelmien toimituksiin, mikäli osapuolet ovat siitä kirjallisesti tai muulla tavalla

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Valtavalo Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 1. SOVELTAMISALA Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, ellei muuta kirjallista sopimusta ole tehty. Nämä toimitusehdot ovat voimassa

Lisätiedot

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet.

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet. JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Kauppa- ja teollisuusministeriön valtion hankinnoista annetun asetuksen(1416/93) perusteella 22.12.1993 vahvistamat julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Myynti- ja toimitusehdot

Myynti- ja toimitusehdot Nemco Myynti- ja toimitusehdot Yleiset sopimusehdot Yleiset sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koneiden sekä mekaanisten, elektronisten ja sähköisten laitteiden asennustoimituksissa Tanskassa,

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

Liite 193. / YLEISET SOPIMUSEHDOT, ENYMIND OY

Liite 193. / YLEISET SOPIMUSEHDOT, ENYMIND OY Liite 193. / YLEISET SOPIMUSEHDOT, ENYMIND OY Sisällysluettelo Liite 193. / YLEISET SOPIMUSEHDOT, ENYMIND OY...1 1 - Sopimusosapuolet... 2 2 - Sopimuksen kohde... 2 3 - Sopimusehtojen soveltaminen...2

Lisätiedot

PPO-Yhtiöt Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

PPO-Yhtiöt Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1/12 PPO-Yhtiöt Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan PPO Yhtiöt Oy:n (teleyritys) palveluiden toimituksiin

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE

NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE HUOM! Tämä valmistajan rajoitettu takuu ( Takuu ) koskee vain aitoja Nokia-tuotteita, joissa on Windows Phone -käyttöjärjestelmä, jonka on myynyt

Lisätiedot

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisiä säännöksiä... 3 2. Sopimus... 3 3. Tuotteen ja palvelun toimitus... 4 4. Liittymän avaaminen,

Lisätiedot

LAATTA- JA OHEISTUOTTEIDEN KULUTTAJAKAUPAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2013 Kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät Voimassa 2.5.

LAATTA- JA OHEISTUOTTEIDEN KULUTTAJAKAUPAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2013 Kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät Voimassa 2.5. LATTIAN- JA SEINÄNPÄÄLLYSTELIITTO RY (RAKENNUSTEOLLISUUS) LAATTA- JA OHEISTUOTTEIDEN KULUTTAJAKAUPAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2013 Kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät Voimassa 2.5.2014 alkaen 1

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

EASY LED Oy:n Myynti- ja Toimitusehdot

EASY LED Oy:n Myynti- ja Toimitusehdot EASY LED Oy:n Myynti- ja Toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Easy LED Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja ) väliseen Myyjän

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2014 SISÄLLYS: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 SISÄLLYS A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi.

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Ylläpitäjä: Rammy Oy, Koivupurontie 54, 70900 Toivala. Y-tunnus: 2550304-2, yritys on perustettu 2013. Asiakaspalvelu

Lisätiedot