JORVIN SAIRAALA PYSÄKÖINTITALON LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JORVIN SAIRAALA PYSÄKÖINTITALON LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Hallitus , OHEISMATERIAALI 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HUS-Kiinteistöt Oy JORVIN SAIRAALA PYSÄKÖINTITALON LAAJENNUS HANKESUUNNITELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Johdanto Hankkeen perustelut Hankkeen tilaratkaisut ja tekninen toteutus Hankkeen sijainti, tilat ja laajuus Suunnitellut tilaratkaisut Rakennustekniset työt Purkutyöt Aluerakenteet Perustukset Rakennusrunko Julkisivu Ikkunat Ovet Yläpohjarakenteet Täydentävät osat Pinnat Varusteet, siirtolaitteet LVIA - tekniikka Vesijohdot ja viemärit Lämmitys Palonsammutus Ilmanvaihto Rakennusautomaatio Sähkö- ja teletekniikka Sähkö- ja teletekniset liittymät Sähkönjakelu Valaistus Tele- ja turvajärjestelmät Tilapäisjärejstelyt työmaan aikana ja väistötyöt Häiriöt sairaalan toiminnalle työmaan aikana Hankkeen kustannusarvio Aikataulutavoitteet... 5 Liitteet 1. Jorvin sairaala-alueen asemapiirustus 2. Pysäköintitalon pohjapiirustus 4. krs 3. Pysäköintitalon pohjapiirustus 5. krs 4. Pysäköintitalon julkisivu etelään 5. Pysäköintitalon julkisivu länteen

3 TIIVISTELMÄ Jorvin sairaalan alueella on asiakkaita ja henkilökuntaa varten käytettävissä nykyisin noin 720 ulkopysäköintipaikkaa ja 350 autopaikkaa pysäköintilaitoksessa, joka on tällä hetkellä ainoastaan henkilökunnan käytössä. Pysäköintilaitos tullaan ottamaan asiakaspysäköintikäyttöön tämän syksyn aikana. Jorvin sairaalaan suunnitellaan Päivystyslisärakennusta, joka tulee sijoittumaan Turuntien puoleiseen osaan sairaalan tonttia. Laajennusosan alle jää n. 100 pysäköintipaikkaa. Tässä hankesuunnitelma-asiakirjassa esitetään näiden pysäköintipaikkojen korvaamista korottamalla nykyistä pysäköintilaitosta yhdellä kerroksella, mihin on varauduttu pysäköintitalon suunnittelun yhteydessä. Samassa yhteydessä korotetaan hissi kulkemaan ylimpään kerrokseen. Pysäköintitalo on HUS-Kiinteistöt Oy:n toteuttama ja rahoittama. Rakennuksen korottamisesta aiheutuvat investointikustannukset rahoittaa HUS-Kiinteistöt Oy. Nyt esitettävässä hankesuunnitelmassa pysäköintitalon korotuksen kustannusarvio on 1,73 miljoonaa euroa (alv 0 %). Nykyisen pysäköintitalon bruttoala on 8980 br-m², josta konesuojan osuus 170 br-m² ja sähkö- ja varastotilojen osuus 110 br-m². Nyt laajennettavan kerroksen osuus on br-m². Laajennusosan rakentamisella saadaan lisää 117 pysäköintipaikkaa. Nykyisin pysäköintitalossa on 350 paikkaa. Pysäköintitalon rakentaminen esitetään aloitettavaksi toukokuussa 2012, jolloin pysäköintitalo olisi käyttöönotettavissa vuoden 2013 alussa.

4 1 JOHDANTO Jorvin sairaalassa toimivat HUS:n määrittämän erikoissairaanhoidon lisäksi Espoon terveyskeskuksen kolme vuodeosastoa, terveyskeskuspäivystys ja päiväkoti. Jorvin sairaalaan potilaat tulevat pääosin Espoosta, Kauniaisista ja Kirkkonummelta. Henkilökunta saapuu laajalti myös muualta pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Yleisten kulkuyhteyksien hankaluudesta johtuen sekä potilaat että henkilökunta tulevat sairaalan alueelle omilla autoilla. Arvioiden mukaan henkilökunnasta noin puolet tulee omilla autoilla. Sairaalassa tulee työskentelemään laajennusosan valmistumisen jälkeen arkisin päiväsaikaan noin 1300 henkilöä sisältäen myös vuorotyössä työskentelevät. Luku sisältää myös terveyskeskusosastojen ja päiväkodin henkilökunnat. Päivystyslisärakennukseen siirtyy Palovammayksikkö Töölön sairaalasta sekä muita vähäisempiä henkilöstölisäyksiä tulee tukipalveluihin lisääntyvän toiminnan myötä. 2 HANKKEEN PERUSTELUT Jorvin sairaalassa paikoitustilojen puute tulee olemaan ilmeinen, mikäli sairaalan laajennustyöt käynnistyvät. Laajennushanke vie noin 100 parkkipaikkaa ja valmistuessaan laajennus lisää toiminnan määrää. Jorvin sairaalan alueella on asiakkaita ja henkilökuntaa varten käytettävissä nykyisin noin 1050 pysäköintipaikkaa. Talvisin aurauslumi ja pysäköintiruutujen näkyvistä häviäminen poistaa käytöstä pysäköintipaikkoja arvioilta 50. Asemakaava edellyttää Jorvin sairaalan tontille nykyisen kerrosalan mukaan 466 autopaikkaa (1 autopaikka/200 krs-m², käytetty krs-ala m²) ja Päivystyslisärakennuksen kerrosala on noin krs- m², mikä tarkoittaa 63 autopaikkaa. Asemakaavan edellyttämä määrä täyttyy, mutta sairaalan toiminta ja sijainti edellyttää parkkipaikkoja enemmän kuin mitä asemakaavassa on määritelty. 3 HANKKEEN TILARATKAISUT JA TEKNINEN TOTEUTUS 3.1 Hankkeen sijainti, tilat ja laajuus Rakennuskohde käsittää Jorvin sairaalan pysäköintitalon korottamisen yhdellä kerroksella. Rakennuskohde on Jorvin sairaalan alueella Espoon kaupungin 64. kaupunginosaan, kortteliin Kohteen osoite on Turuntie 150, Espoo. Olemassa olevan rakennuksen bruttoala on 8980 br-m 2, pysäköintitasoja on kolme ja osittain neljä. Autopaikkoja on yhteensä 350. Rakenteissa on varauduttu yhden lisäkerroksen rakentamiseen. Korotuksen jälkeen (1 kerros lisää) rakennuksen bruttoala on br-m 2, pysäköintitasoja on neljä ja osittain viisi. Autopaikkoja on yhteensä 467. Lisäystä on 2798 br-m 2 ja 117 autopaikkaa. 3.2 Suunnitellut tilaratkaisut Rakennusta korotetaan yhdellä kerroksella. Korotus käsittää paikoitusalueella kahden ajoluiskan ja välitason sekä ylätason rakentamisen. Myös porrashuoneita ja hissiä korotetaan yhdellä kerroksella. Lisäksi rakennetaan uusi lumenpoistoluiska. 1

5 3.3 Rakennustekniset työt Purkutyöt Kantavien pilareiden päästä puretaan teräksiä suojaavat betonivalut. Porrashuoneista puretaan kattorakenteet niiltä osin, että uusi kerros voidaan liittää saumattomasti alapuoliseen kerrokseen. Julkisivuritilöistä puretaan yläosaa niin, että uusi ritilä voidaan liittää saumattomasti vanhaan. Ikkunoista puretaan julkisivulasiosa karmirakenteineen. Nykyisen ylimmän kattamattoman pysäköintitason valaisintolpat puretaan ja siirretään uudelle ylätasolle. Purettavat suojakaiteet ja törmäyssuojat puretaan uuden pysäköintitason liitoksen kohdalta ja käytetään uudelleen ylemmällä tasolla, mikäli ne ovat ehjiä ja mitoitukseltaan sopivia. Nykyiset porrashuoneen kattotikkaat ja muut julkisivu- ja kattovarusteet puretaan ja käytetään uudelleen korotusosan julkisivussa ja katolla, mikäli ne ovat ehjiä ja mitoitukseltaan sopivia Aluerakenteet Uuden lumenpoistoluiskan perustuksille kaivetaan maahan anturat ja salaojat rakennesuunnitelmien mukaan. Täytöt tehdään rakennesuunnitelmien mukaan nykyisen maanpinnan tasoon vastaamaan olemassa olevaa maarakennetta Perustukset Lumenpoistoluiska perustetaan teräsbetonianturoille paksun murskepatjan varaan. Perusmuureina toimivat maanpinnan alapuolella betonipilarit Rakennusrunko Rakennuksen kantavien rakenteiden paloluokka on RE 60. Korotusosan runko tehdään paikalla valettuna, jännitettynä teräsbetonirakenteena. Rakennuksen pilarit tehdään paikalla valaen. Korotusosan palkit ovat jälkijännitettyjä teräsbetonipalkkeja. Välipohja ja yläpohja tehdään paikalla valettuna, rasvapunosjäntein jännitettynä teräsbetonirakenteena Porrashuoneiden porras- ja lepotasot sekä yläpohja tehdään teräsbetonielementeistä, kuten jo olemassa olevassakin pysäköintitalossa on tehty. Portaat tehdään elementtirakenteisina sivupalkittomina umpiportaina, jossa on teräsverkkokaide ja teräskäsijohde. Porrashuoneiden kantavat seinät ja rakennuksen päissä olevat seinät tehdään teräsbetonielementteinä. Porrashuoneiden seinät toimivat palo-osastoivina seininä. Alumiinisäleulkoseinien runko tehdään kuumasinkitystä teräksestä ruuviliitoksin Julkisivu Rakennuksen julkisivut ovat alumiinirakenteista polyesteripulverimaalattua metallisälettä, valkobetonia (vaakasuora uritus) tai teräsverkkoseinää. Julkisivurakenteisiin liittyvät teräsosat ovat pulverimaalattuja Ikkunat Porrashuoneen A lasiseinä/ikkuna tehdään lämpöeristettynä metallilasiseinänä. Lasitus 3K, porrashuoneen ulko-ovi samaa järjestelmää. Porrashuoneen A savunpoistoikkuna tehdään piilopuitteella. Savunpoistoikkuna varustetaan ketjuavaajalla ja ikkunan aukiolon ilmaisevalla rajakytkimellä. Savunpoistoikkuna liitetään olemassa olevaan laukaisukeskukseen. Vanha savunpoistoikkuna jätetään paikoilleen. 2

6 Pysäköintitilan lasiseinät/ikkunat tehdään teräsrungon varaan ulkonäöltään kuten lämpimän porrashuoneen A lasiseinät/ikkunat mutta ei lämmöneristettynä, laminoitu 4+4 mm lasi Ovet Uudet ovet ovat teräsumpipalo-ovia. Ylimmälle pysäköintitasolle tehdään portti lumenajoluiskan päähän, lumen poiskuljetusta varten. Portissa on teräsrunko ja samanlainen teräsverkko kuin julkisivussa Yläpohjarakenteet Porrashuoneiden katot ovat kumibitumikermi kattoja. Yläpohjan runko on betonielementtilaatta, jonka päällä on kallistusvalu. Kylmää porrashuonetta ei ole lämpöeristetty. Vesikatteena on kumibitumikermikate. Räystäät liittyvät suoraan julkisivuelementtiin. Vedenpoisto katolta tapahtuu rakennuksen ulkopuolelle. Ylimpänä kattona toimiva paikoitustaso vesieristetään Täydentävät osat Pysäköintitasojen väliin tehdään teräsverkkoseinä. Ylimmällä tasolla olevien puhaltimien sekä ylhäältä alas johtavien viemärien ympärille tehdään teräsverkkoseinät teräsrungon varaan ja suojataan törmäyskaitein Pinnat Kaikki seinäpinnat ovat pintakäsittelemättömiä sileävalettuja tai teräshierrettyjä betonipintoja. Pysäköintitasojen pinnat ovat teräshierrettyjä betonipintoja. Pysäköintiruudut maalataan ajoratamaalilla Varusteet, siirtolaitteet Nykyinen hissi muutetaan kulkemaan ylempään uuteen kerrokseen. Käsisammuttimia tulee 1 kpl / porrashuone / taso. Talotikkaat ovat kuumasinkitystä teräksestä ja tulevat ylimmältä tasolta porrashuoneiden katolle. 3.4 LVIA - tekniikka Laajennus toteutetaan pääosin lämmittämättömänä, P1-luokan avoimena autosuojana Vesijohdot ja viemärit Ylimmän pysäköintitason viemäröinti johdetaan sadevesiviemäri-verkostoon. Nykyinen ylin taso varustetaan hiekanerotuskaivoin ja viemäröidään jätevesiviemäriin. Viemärit varustetaan saattolämmityksin. Uudelle pysäköintitasanteelle porrashuoneiden yhteyteen asennetaan vesiposti Lämmitys Porrastilan uusi kerros varustetaan levypatterein Palonsammutus Uudelle pysäköintitasanteelle porrashuoneen yhteyteen asennetaan vaahtosammuttimet ja kuivapaloposti. 3

7 3.4.4 Ilmanvaihto Vanhat huippuimurit (pysäköinnin alatason, konesuojan ja hissin poistot) siirretään ylemmälle tasolle. Porrashuoneet tuuletetaan luonnollisin ilmanvaihtolaittein Rakennusautomaatio Laajennusosan rakentaminen ei aiheuta muutoksia rakennusautomaatio-järjestelmään. 3.5 Sähkö- ja teletekniikka Sähköasennukset toteutetaan standardin SFS 6000 mukaisena Sähkö- ja teletekniset liittymät Pysäköintilaitoksen sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien liityntöihin ei tehdä muutoksia laajennushankkeessa Sähkönjakelu Sähkönjakelu sisältää normaalijakelun ja varavoimakoneella varmistetun turvasyöttöjakelun. Lisättävään kerrokseen asennetaan uusi huoltopistorasiakeskus, jonka nousujohto jatketaan nykyiseltä huoltopistorasiakeskukselta. Korotettavan hissin hissikeskus siirretään uutteen yläkerrokseen ja sitä syöttävä nousujohto jatketaan. Johtotiet toteutetaan pääosin kaapelihyllyjen ja valaisinripustuskiskojen avulla. Uuteen kerrokseen tulevat vesikourut ja viemäröinnit varustetaan sähkösulatuksin jäätymisen estämiseksi Valaistus Laajennettavan pysäköintitilan valaistus toteutetaan suojakuvullisilla loisteputkivalaisimilla sijoitettuna kolmeen riviin niin, että keskimmäinen ajoreitin päälle sijoitettu rivi muodostaa normaalija turvavalaistuksella kulkuvalaistuksen ja laitimmaiset pysäköintiruutujen päälle sijoitetut rivit huolto ja lisävalaistuksen. Ajoreitin päälle tulevasta valaistuksesta noin 1/3 osa liitetään varavoimaan. Lisäksi uusille poistumisreiteille asennetaan määräysten mukaiset akkuvarmennetut merkkivalaisimet. Korotetavat porrashuoneet varustetaan loisteputkivalaisimin. Ylimmän pysäköintitason nykyiset seinä- ja pylväsvalaisimet siirretään uudelle ylätasanteelle Tele- ja turvajärjestelmät Pysäköintilaitoksen nykyisiä tele- ja turvajärjestelmiä laajennetaan seuraavasti: Laajennettaviin pysäköintitiloihin asennetaan yleiskaapelointipisteet kerroksen WLAN- tai Decttukiasemia varten. Hissikorin puhelinlinja jatketaan uuteen kerrokseen. Laajennettaviin pysäköintitiloihin asennetaan torvikaiuttimet ja porrashuoneisiin säänkestävät pintakaiuttimet hätäkuulutusta varten. Lisättävät kaiuttimet liitetään nykyisiin kaiutinlinjoihin. Laajennettavat pysäköintitilat ja porrashuoneet varustetaan uusilla paloilmaisimilla, jotka liitetään pysäköintilaitoksen nykyiseen paloilmoitinkeskukseen. 4

8 Korotettavassa porrashuoneessa olevaa savunpoistojärjestelmää laajennetaan lisäämällä avauslaitteet ja niiden kaapeloinnit uuteen yläkerroksen ikkunaan. Nykyinen kameravalvontajärjestelmä laajennetaan niin, että lisätään kameravalvontaa myös nykyisillä pysäköintitasoilla. 4 TILAPÄISJÄREJSTELYT TYÖMAAN AIKANA JA VÄISTÖTYÖT Koko pysäköintitalo joudutaan sulkemaan osaksi aikaa rakentamisen aikana (arvio 3-4kk), joten tarvitaan väistöparkkipaikkoja. Helikopterikentän viereen rakennetaan sorapäällysteinen parkkialue noin autolle, mikä ei kokonaisuudessaan korvaa suljettavan pysäköintitalon autopaikkoja. Väistöparkkipaikat rakennetaan helikopterikentän viereiselle nurmikentälle siten, että nykyisen nurmen päälle asetetaan suodatinkangas. Kankaan päälle ajetaan, tasoitetaan ja tiivistetään 300mm soraa ja sen päälle hienompaa ainesta, jolla pinta tasoitetaan. Hankkeen päätyttyä väliaikainen parkkialue helikopterikentän vieressä poistetaan. Pintamaa korjataan vastaamaan ympäröivää nurmikenttää. 5 HÄIRIÖT SAIRAALAN TOIMINNALLE TYÖMAAN AIKANA Suurin häiriö pysäköintitalon korottamisesta on pysäköintipaikkojen menetys. Asiaa hoidetaan väliaikaisin pysäköintijärjestelyin mm. helikopterikentän viereen rakennettavalla väliaikaisella pysäköintialueella. 6 HANKKEEN KUSTANNUSARVIO Kustannusarvio koostuu pysäköintitalon korottamisesta, väliaikaisen parkkialueen rakentamisesta ja nykyisen kamerajärjestelmän laajentamisesta. Kustannusarvio on kustannustasossa 118,7 (5/2011). Rakennuttaminen ja suunnittelu Rakennustekniset työt LVIA-työt Sähkötyöt Yhteensä, alv 0 % AIKATAULUTAVOITTEET Hankkeen aikataulu on suunniteltu niin, että pysäköintitalon toteutussuunnittelu käynnistyy marraskuussa 2011, jolloin rakennustyöt voisivat käynnistyä toukokuussa 2012 ja valmistua vuoden 2012 loppuun mennessä. 5

9

10 Taivalmäki 11, Espoo tel +358(09) Liite 2. UUSI PORTTI UUSI LUMENAJO- LUISKA BETONIA TIE VANHALLE PORTILLE ALEMPI KRS UUSI LUISKA YHDISTYY Ä TERÄSRITILÄKAIDE TERÄSRITILÄKAIDE

11 Taivalmäki 11, Espoo tel +358(09) Liite 3.

12 Liite 4.

13 P Liite 5.

Hallitus 23.2.2009, LIITE 6. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Hallitus 23.2.2009, LIITE 6. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hallitus 23.2.2009, LIITE 6 2.4.2008 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hyvinkään sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaala Tukipalveluiden lisärakentaminen HANKESUUNNITELMA HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Kiinteistöt

Lisätiedot

Hallitus 7.10.2013, OHEISMATERIAALI 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 20.06.2013 LASTEN JA NUORTEN SAIRAALA LASTENKLINIKKA

Hallitus 7.10.2013, OHEISMATERIAALI 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 20.06.2013 LASTEN JA NUORTEN SAIRAALA LASTENKLINIKKA Hallitus 7.10.2013, OHEISMATERIAALI 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 20.06.2013 LASTEN JA NUORTEN SAIRAALA LASTENKLINIKKA VESIKATTO, A-OSA - PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA HUS- KIINTEISTÖT OY

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 8.4.2008. HYKS sairaanhoitopiiri Naistenklinikka Varavoima HANKESUUNNITELMA. HUS Kiinteistöt OY

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 8.4.2008. HYKS sairaanhoitopiiri Naistenklinikka Varavoima HANKESUUNNITELMA. HUS Kiinteistöt OY Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 8.4.2008 HYKS sairaanhoitopiiri Naistenklinikka Varavoima HANKESUUNNITELMA HUS Kiinteistöt OY TIIVISTELMÄ HYKS:n Naistenklinikka sijaitsee Meilahden sairaala alueella

Lisätiedot

MALMIN TERVEYSASEMA KORJAUS- JA MUUTOSTYÖ HANKESUUNNITELMA

MALMIN TERVEYSASEMA KORJAUS- JA MUUTOSTYÖ HANKESUUNNITELMA MALMIN TERVEYSASEMA KORJAUS- JA MUUTOSTYÖ HANKESUUNNITELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 21.8.2006 1 TIEDOT HANKKEESTA, TIIVISTELMÄ... 3 Hankkeen nimi... 3 Osoite... 3 Sijainti... 3 Toiminta...

Lisätiedot

MEILAHDEN SAIRAALA ALUEEN MAANALAINEN HUOLTOPIHA HANKESUUNNITELMA

MEILAHDEN SAIRAALA ALUEEN MAANALAINEN HUOLTOPIHA HANKESUUNNITELMA Hallitus 1.6.2009, LIITE3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS HYKS SHA:n lautakunta HYKS tilakeskus hyväksynyt 9.6.2008 28.5.2008 MEILAHDEN SAIRAALA ALUEEN MAANALAINEN HUOLTOPIHA HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS tilakeskus 24.11.2008 JORVIN SAIRAALA PÄIVYSTYKSEN TILAMUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMA

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS tilakeskus 24.11.2008 JORVIN SAIRAALA PÄIVYSTYKSEN TILAMUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS tilakeskus 24.11.2008 JORVIN SAIRAALA PÄIVYSTYKSEN TILAMUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMA Tiivistelmä Jorvin sairaalan päivystyspoliklinikka, joka on HUS:n toiseksi

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS Hallitus 15.12.2011, OHEISMATERIAALI 2 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 28.4.2011 HUS Tilakeskus Länsi-Uudenmaan sh-alueen johtaja hyväksynyt 02.05.2011, 25 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 2011

HANKESUUNNITELMA 2011 HANKESUUNNITELMA 2011 Nikkilän sosiaali- ja terveysasema; lisärakentaminen ja perusparantaminen Jussaksentie 14 04130 SIPOO sivu 1/10 NIKKILÄN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA 2011 HS 3010 001

Lisätiedot

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.)

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) 1 (15) Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) Ilmakuva Riilahden toimintakeskuksesta kiinteistörajoineen 2 (15)

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 26.3.2008 HUS HALLINTOKESKUS KESKUSKEITTIÖN RUOKASALIN MUUTOSTYÖT (RAVIOLI MEILAHTI, LOUNASRAVINTOLA)

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 26.3.2008 HUS HALLINTOKESKUS KESKUSKEITTIÖN RUOKASALIN MUUTOSTYÖT (RAVIOLI MEILAHTI, LOUNASRAVINTOLA) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 26.3.2008 HUS HALLINTOKESKUS KESKUSKEITTIÖN RUOKASALIN MUUTOSTYÖT (RAVIOLI MEILAHTI, LOUNASRAVINTOLA) HANKESUUNNITELMA HUS-Kiinteistöt Oy TIIVISTELMÄ Tämä hankesuunnitelma

Lisätiedot

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 11.11.2014 Jarmo Viljakka HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere ASIAKIRJA

Lisätiedot

Liitteet LIITE 1: Muistio 29.3.2005 LIITE 2: Investointisopimus, sisältää vuokralaskelman

Liitteet LIITE 1: Muistio 29.3.2005 LIITE 2: Investointisopimus, sisältää vuokralaskelman TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 4.12.2006 Kirsti Hankela HANKE KOUKKUNIEMEN RAVINTOKESKUS Rauhaniementie 19, 33180 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Koukkuniemen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54)

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54) Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/54) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 12 (1/54) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (1/54) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MANNILANTIE 4 44100

Lisätiedot

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hankeselvitysraportti 30.4.2012 Sisältö Sivunro 1 YHTEENVETO 1 2 SELVITYKSEN OSAPUOLET 1 3 KÄYTÖSSÄ OLLEET ASIAKIRJAT 1 4 KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 1

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto

HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto 1 HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014 Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto Osoite: Opintie 3, 87100 KAJAANI Koulutuksen järjestäjä: Kajaanin kaupungin

Lisätiedot

SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA

SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖ HANKESUUNNITELMA 10.9. NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 0 TIEDOT HANKKEESTA 1 YHTEENVETO

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus Lausunto 2 (29) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS LIIMATTALANTIE 575 44150 ÄÄNEKOSKI ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YHTEENVETO 4 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA ARKKITEHDIT NRT OY JKMM OY WISE GROUP FINLAND OY OY PQR CONSULT AB SÄHKÖ-OHMI OY ALUSTAVA 27.03.2014 27.03.2014 1(22) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OLYMPIASTADION TARVESELVITYS. Olympiastadion - Suuria elämyksiä!

OLYMPIASTADION TARVESELVITYS. Olympiastadion - Suuria elämyksiä! OLYMPIASTADION TARVESELVITYS Olympiastadion - Suuria elämyksiä! Stadion-säätiö 20.1.2012 1 SUURIA ELÄMYKSIÄ! Perinteikäs Helsingin Olympiastadion on ajanmukaiset vaatimukset täyttävä kaikenikäisten ihmisten

Lisätiedot

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 12.1.2011 Vantaan kaupungin tilakeskus Hankepalvelut, hankevalmistelu Kielotie 13, 01300 Vantaa TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINNASTA

Lisätiedot

SOPIMUS KAMPIN KESKUKSEN YHTEISJÄRJESTELYSTÄ

SOPIMUS KAMPIN KESKUKSEN YHTEISJÄRJESTELYSTÄ SOPIMUS KAMPIN KESKUKSEN YHTEISJÄRJESTELYSTÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet... 5 2. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö 5 3. Käytettävät nimitykset. 6 4. Kuvaus uudelle kaava-alueelle sijoittuvista toiminnoista.

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. 5.4.2012 Sivu 1/20 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku. Hanke: Kauppahalli KORJAUSRAKENTAMINEN

HANKESUUNNITELMA. 5.4.2012 Sivu 1/20 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku. Hanke: Kauppahalli KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA 5.4.2012 Sivu 1/20 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku Hanke: Kauppahalli KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA Sivu 2/20 KAUPPAHALLI KORJAUSRAKENTAMINEN

Lisätiedot

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 20.11.2014 Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 HANKESUUNNITELMA 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto hankkeesta... 2 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta

Lisätiedot

Kymen sairaanhoitopiiri

Kymen sairaanhoitopiiri Sairaalankuja 3 C, Kuusankoski KUNTOARVIO 2009 Rakennustekninen osa Rakenne: Jukka Seppälä LVI: Petri Hirvonen Sähkö: Petri Hirvonen - 2 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO... - 5-1.1. Kohdetiedot... - 6-2

Lisätiedot

Leijona-kortteli, sisäpihat

Leijona-kortteli, sisäpihat Tilakeskus Hankesuunnitelma 28.5.2014 Leijona-kortteli, sisäpihat Aleksanterinkatu 20-24 / Pohjoisesplanadi 11-13 Peruskorjaus Hankenumero 2080205 Tilakeskus Helsingin Leijona Oy Kaupunginkanslia Tilakeskus

Lisätiedot

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS 00640 Helsinki 2(33) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Hankesuunnitelman

Lisätiedot