Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 2007 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote"

Transkriptio

1 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote Sinikka Torkkola: Potilaskuvan merkityksistä 3 Timo Airaksinen: Onko tule-terveys kansalaishyve? 4 Tule-asialla Suonenjoella 6 Jyrki Kasvi: Numeroiden takana on ihminen 9 Kansallisen TULE-ohjelman julkistaminen 12 Vihanneksilla luut ja nivelet kuntoon? 14

2 PÄÄKIRJOITUS Niskaote tule-vaivoista Olavi Airaksinen on tules-vuosikymmen-hanketta ohjaavan Tules-liigan jäsen. Airaksinen pitää omat tule-oireensa kurissa liikkumalla riittävästi. Hän käy muun muassa metsällä. T ule-oireet on yleinen vaiva Suomessa. Terveyskeskuslääkärin vastaanotolle tulevista potilaista noin 40 prosenttia hakeutuu hoitoon kivun vuoksi. Näistä kiputiloista valtaosa kohdistuu tuki- ja liikuntaelimiin. Selkäkipu ja nivelrikko ovat kaksi yleisintä kivun syytä. Ne aiheuttavat merkittävän osan sairauspoissaoloista työpaikoilta. Kelan tilaston mukaan vuonna 2005 yli viisi miljoonaa sairauspäivärahapäivää aiheutui tule-oireista. Kyse on siis hyvin merkittävästä kuluerästä yhteiskunnalle. Kulujen lisäksi tule-vaivoista on monenlaista muuta haittaa ja harmia. Tehokas kivunhoito on tärkeää kiputilojen kroonistumisen ehkäisyssä sekä työ- ja toimintakyvyn haittojen minimoimisessa. Akuuttien tule-sairauksien hoidossa on ensisijaista huolehtia tehokkaasta kivun lievityksestä. Paras tapa on hoitaa kipua kipulääkkeillä, mutta myös kotikonsteista on apua. Esimerkiksi kylmähoito on useimmiten erittäin hyvä kivunlievityskeino, varsinkin äkillisten tapaturmien yhteydessä. Kivun lääkehoito tahtoo usein jäädä puutteelliseksi lääkkeiden epäsäännöllisen ja satunnaisen käytön vuoksi. Kun lääkäri on arvioinut lääkehoidon tarpeelliseksi, on oleellista noudattaa lääkärin ohjeita lääkkeiden suhteen. Kivun lievittymisen jälkeen päästään varsinaiseen hoitoon ja moniammatilliseen kuntoutukseen, jotka tuottavat pitkäkestoisia vaikutuksia ja palauttavat työ- ja toimintakykyä. Mikä avuksi? Selkäsairauksista kärsivälle kerrottu sairauden usein hyvä ennuste ja annetut omatoimisuutta korostavat itsehoito-ohjeet ovat osoittautuneet vaikuttaviksi ja yksinkertaisiksi hoitotavoiksi pitkäkestoisen tule-vaivan hallinnassa. Euroopan Unionin selkähoitosuosituksessa on todettu, että ohjattu liikeharjoittelu ja säännöllinen liikunta ovat parhaita kroonisen selkäkivun hoitomenetelmiä. Samaisen suosituksen mukaan liikunta on myös tehokkain hoitokeino ehkäistä uusia selkäkipuja. Nivelrikon hoitosuosituksissa meillä ja maailmalla on todettu lihasharjoittelun olevan keskeisessä asemassa vaivan hoidossa ja ehkäisyssä. Samoin tiedetään, että ylipainolla on vaikutusta nivelrikon kehittymiseen kantavissa nivelissä, kuten lonkissa ja polvissa. Tapaturmat ja kova rasitus altistavat myös nivelrikolle. Pai- nonhallinta, järkevä liikunta sekä tapaturmia välttävä elämäntapa ovat eduksi pyrittäessä ehkäisemään nivelrikon lisääntymistä. Ikä on myös merkittävä riskitekijä, samoin perityt geenit, mutta näihin on mahdotonta vielä vaikuttaa. Liike on lääke Lääkemarkkinoilla on paljon käsikauppaja reseptivalmisteita, joilla luvataan hidastaa nivelrikon kehitystä. Pääosaa näistä valmisteista voi käyttää varsin turvallisesti, sillä useimmista ei ole odotettavissa vakavia haittoja, vaikka toki rahan menoa. Nykykäsityksen mukaan nivelrikkoa ei voida pysyvästi parantaa, mutta nivelrikon etenemiseen voidaan vaikuttaa tietyillä lääkevalmisteilla. Silti liikunta on tässäkin sairausryhmässä se varsinainen hoito- ja kuntoutusmuoto. Kipulääkkeet ja lisäravinteet omalta osaltaan helpottavat liikeja harjoitushoitojen toteutusta ja niillä on hoitoa täydentävä rooli. Niskan ja yläraajan vaivat yleistyvät istumatyön ja näyttöpäätetyöskentelyn lisääntyessä. Ergonomiset työskentelyasennot ovat tärkeitä tule-vaivojen ehkäisyssä ja hoidossa. Kroonistuneen niskakivun hoidossa aktiivinen sekä kestävyyttä että voimaa lisäävä harjoitusohjelma on osoittautunut sekä toimintakykyä parantavaksi että kipua helpottavaksi. Niskasairauksien hoidosta on tullut paljon ristiriitaisia tutkimustuloksia, mutta aivan viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet harjoittelun ja liikuntapainotteisen kuntoutuksen edut passiivisiin hoitoihin nähden. Tutkimustietoa on jo varsin vakuuttavasti liikunnan hyödyllisestä vaikutuksesta useimpien tule-sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä. Niin ikään tiedetään, että terveellisillä elämäntavoilla ylipainon välttämisellä, tupakoimattomuudella ja terveellisellä ravinnolla on merkittävä vaikutus tule-terveyteen. Tätä tietoa jokaisen kannattaa hyödyntää. Tässä tiedotteessa keskitytään yhteiskunnallisiin näkökulmiin tule-terveyden edistämisessä. Kysymme otetaanko terveydenhuollossa vieläkään ihmistä huomioon kokonaisuutena, mikä on kansalaisen vastuu terveytensä ylläpitäjänä ja mikä on yhteiskunnan rooli tule-sairauksien ehkäisyssä? Olavi Airaksinen Dosentti, fysiatri 2 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

3 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote Pär Slätis: suurlähettilään tervehdys 2 Moniammatillinen aivoriihi hyvän hoidon takeena 4 Sinikka Nopola ja hämäläisen terveyden eväät 8 Väitökset potilaan ohjaamisesta ja kohtaamisesta 10 Tule-sairauksien yleisyys näkyy hoitovahinkojen määrässä 12 Avoin kirje terveydenhuollolle Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote Heikki Hurri: Itsehoito on oman terveyden vaalimista 3 Eija Kalso ja kokonaisvaltainen kivuntutkimus 4 Hannu Pellinen: Tule-lääkkeet annospusseissa apteekista 8 Peter Nyman ja suomenruotsalainen terveys 10 Pirkko K. Koskisen kolumni potilaan kohtaamisesta 13 Markku Hakala: Kuntoutustutkimuksen haasteet Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote Ministeri Hyssälä ja työhyvinvointi 3 Tule-ergonomiaa näyttöpäätetyöhön 4 Esteettömyys on ihmisoikeus 8 Työpaikoilla otetaan paljon tule-riskejä 10 Sari Kaasinen ja tule-remontti 12 Turvallinen koti 14 Tauti irtoaa kantajasta miten käy potilaan? I tsemääräämisoikeus, asiakkuus ja hoitoon osallistuminen kuuluvat tämän päivän potilaan paikkaa määrittävään sanastoon. Uudet sanat ovat pikku hiljaa löytäneet tiensä mediaankin. Mutta vaikka sanat muuttuvat, niin kuvat pysyvät. Nykymedian potilaskuvastot toisintavat vanhojen maalausten asetelmia, joissa potilaat makaavat ja lääkärit tekevät. Journalismissa potilaan paikka on kuvittaa ja esimerkittää asiantuntijoiden puhetta. Kysymys on nimenomaan konkreettisesta kuvittamisesta. Sängyissä, tutkimus- ja leikkauspöydillä makaavat potilaat esimerkittävät ja kuvittavat asian- tuntijoiden puhetta. Potilas on äänetön todistaja, jonka tehtävänä on osoittaa terveydenhuollon toimivuus. Aina ei tarvita edes kokonaista potilasta. Kuvitukseksi riittää tietokonetomografiaan menevä päätön ruumis tai ruumiinosa leikkauspöydällä. Mutta kuvat eivät vain kuvita vaan tekevät näkyväksi potilaan yhteiskunnallista ja kulttuurista paikkaa. Kysyä siis voi, onko potilaan asema sittenkään muuttunut? Peittävätkö uudissanat alleen potilaan todellisen aseman taudin kantajana, joka on pysynyt samana koko modernin lääketieteen olemassaolon ajan. Modernin lääketieteen synty luvulla edellytti potilaan ja taudin suhteen muuttumista. Kärsivästä potilaasta tuli taudin kantaja. Hoidon kohteena ei enää ollut kärsijä vaan kärsijän kantama tauti. Potilaan kokemus on lähtökohtaisesti alisteinen lääketieteelliselle tiedolle, jonka perusteella tauti todetaan ja hoidetaan. Niinpä vaateet potilaan asiantuntemuksen huomioon ottamisesta haastavat sekä terveydenhuollon käytäntöjä että lää- ketieteellistä tautiymmärrystä. Potilaan kokemuksen ja asiantuntemuksen tunnustamista estänee myös biolääketieteen muuttuminen infolääketieteeksi. Tietoteknologia on muuttanut taudin toteamista ja hoitoa niin, että biolääketieteen sijalle on astumassa infolääketiede. Se muuttaa taudin ja potilaan suhdetta: Yhtäältä kuvantamismenetelmät mahdollistavat lääketieteellisen katseen porautumisen yhä syvemmälle ruumiiseen. Toisaalta kuvantamisessa pilkotut ruumiinosat ja muut potilastiedot leviävät tietoverkoissa yhä laajemmalle. Potilasta ei enää tarvita taudin kantajaksi vaan tauti irtoaa kantajastaan. Infolääketieteen aikakaudelle taudin diagnosointi ja hoitopäätökset voidaan tehdä tuhansien kilometrien päässä potilaasta. Kun potilas muuttuu tietoverkoissa kulkeviksi ykkösiksi ja nolliksi, niin miten käy potilaan kokemuksen. Vaimentaako virtuaalinen taudinkantaja kokevan potilaan kokonaan? Sinikka Torkkola Terveysviestinnän tutkija Tampereen yliopisto HYVÄ LUKIJA, Vuoden 2008 alusta TULES10+ -tiedote muuttuu ainoastaan sähköisenä julkaistavaksi. Lähettämällä sähköpostiosoitteesi osoitteeseen varmistat tiedotteen lähettämisen sinulle jatkossakin. Kaikki tiedotteet löytyvät myös osoitteesta: 3

4 NÄKÖKULMA Terveydenedistäminen kansalaishyveenä ONKO KANSALAISILLA EETTINEN VELVOLLISUUS HUOLEHTIA TULE-TERVEYDESTÄÄN? HELSINGIN YLIOPISTO Timo Airaksisen mielestä terveysvalistus ei tehoaisi sen paremmin, vaikka valistus myytäisiin kiellettynä hedelmänä, joka tuottaa mielihyvää. Sellainen mediatemppu ei ole hänestä mahdollinen. Osa tuki- ja liikuntaelinsairauksista on itse aiheutettuja. Niistä koituva taakka edellyttää asianmukaista huomiota yhteiskunnalta. Yksilötasolla eri tulevaivat vaikuttavat lähes joka viidennen suomalaisen arkeen. Kansakunnan kantavia rakenteita koettelevia tule-riskitekijöitä ovat ylipaino, liikunnan puute, tupakointi, masennus ja usein alkoholin aiheuttamat tapaturmat. Elämäntapamuutosta pidetään vastauksena moniin tule-ongelmiin. Tällöin olisi loogista turvautua kansalaisten syyllistämiseen ja jopa terveysterrorismiin yhteisen hyvän nimissä. Tästä syystä monet pitävät terveydenedistämistä eettisenä kysymyksenä. Filosofian professori Timo Airaksinen on erikoistunut etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan. Hän työskentelee käytännöllisen filosofian laitoksella Helsingin yliopistossa. Airaksisesta terveydenedistäminen ei oikeastaan ole eettinen kysymys, sillä ihmisellä ei ole velvollisuutta terveyteen. Jokaisella ihmisellä on vapaus toimia itsensä suhteen kuten haluaa. Ihmiseltä vaaditaan terveyttä ennen kaikkea siksi, ettei yhteiskunnalle aiheudu hänestä hoitoja muita kustannuksia, Airaksinen sanoo. Yhteiskunnallisesti katsoen kyse on todellisuudessa säästämisestä. Airaksisen mukaan kansalaisia patistetaan pysymään terveenä, jotta valtion varat säästyisivät. En näe verovarojen säästämistä eettisenä velvollisuutena. Ihminen maksaa veroja, jotta häntä sitten joskus hoidettaisiin. Aikamme vaatii tuhlaamaan aikaa, rahaa ja terveyttä. Ihmisen pitäisi samaan aikaan säästää kaikkea ja tuhlata sitä. Lyhyt ja tuhlaileva elämä on aivan järkevä valinta. Toisaalta kuitenkin ihmisiä on valistettava sairastamisen rajattomasta kurjuudesta, Airaksinen toteaa. Osaa tule-sairauksista pidetään elämäntapasairauksina, jotka ovat syntyneet hyvinvointiyhteiskunnan sivutuotteina. Airaksisesta sairauksien syitä ei voi kokonaan sälyttää yksilöiden niskaan, vaan yhteiskunnankin tulee tuntea vastuunsa. Ennen kuoltiin raadantaan, nyt liialliseen helppouteen. Ihmisen terveys on joka tapauksessa sidottu erityisesti sosio-ekonomiseen asemaan ja koulutustasoon. Liian stressaava yhteiskunta on myös syyllinen sairauksiin. Yhteiskunta voisi auttaa korjaamalla työn rasittavuutta ja puuttumalla masennuksen syihin. Kaikki ei ole yksilöstä kiinni, Airaksinen sanoo. Terveystietoinen kansalainen Voidaan olettaa, että perustieto liikunnan ja terveellisen ravinnon vaikutuksista on kaikkien saatavissa. Airaksisen mukaan terveysvalistus on itse asiassa tavoittanut kansalaiset erittäin hyvin. Hän kysyykin, miten käyttäydyttäisiin jos tietoa ei olisi? Ihmiset ovat luultavasti tänä päivänä paljon terveystietoisempia ja siitä stressaantuneempia kuin koskaan ennen. Ihmiset toimivat oman tahtonsa ja halujensa mukaan ja ottavat terveystiedon vastaan itselleen sopivina annoksina. He toteuttavat omaa vapauttaan. Luulen, että parhaiten tepsii tieto siitä, kuinka kurjaa on olla sairas. Mutta tähän liittyy paljon torjuntaa. Pelkkä terveydestä puhuminen ei riitä. Pitää puhua sairauksista ja niiden uhasta, Airaksinen painottaa. Ihmiset usein nimeävät hyvän terveyden tärkeimmäksi perusarvokseen. Arvostaako ihminen terveyttä, jos hän samalla ajattelee, että en liiku, koska tarvitsen lepoa, syön herkkuja, koska olen ansainnut ne? Tämä on klassinen itsepetos. Ihminen ilmoittaa arvokseen terveyden, joka taas edellyttää liikuntaa. Mutta hän ei viitsi liikkua ja pettää itseään uskomalla yhä terveyteen. Toinen syy on tietysti hallitsemattomat halut, joita ei jaksa vastustaa. Ja kun ei jaksa vastustaa, ajattelee että seuraavana päivänä tai 4 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

5 vuonna sitten teen oikein. Terveyden muutokset tapahtuvat hitaasti, joten ne on helppo unohtaa ja peittää itsepetoksen alle, Airaksinen sanoo. Tule-terveys kansalaishyveenä Yhteiskunnallisessa keskustelussa on väläytelty erilaisia pakkotoimia, jotta kansalaiset huolehtisivat terveydestään paremmin. Tulisiko esimerkiksi hoidon saamisen oikeus jollakin tapaa ehdollistaa itse aiheutettujen sairauksien kohdalla? Ehdottomasti ei! Useimmat vaivat ovat itse aiheutettuja. Jos poljen kuntopyörää ja saan lihasrevähdyksen, tätä itse aiheutettua vaivaa ei hoidettaisi, vai? Koko kysymys on moralistinen siten, että huonoista elämäntavoista rangaistaan, kun huono rinnastetaan syntiin ja paheeseen, Airaksinen toteaa. Yhteiskunta on ennenkin syyllistynyt ihmisoikeusloukkauksiin terveyden nimissä. Ruotsin valtion rodunjalostusohjelmat sotien välillä ovat tästä esimerkki. Saksassa natsit puolestaan surmasivat vammaisia. Vammaisten kohtelu sairaina on aina ihmisoikeusloukkaus. Kun ihminen pakotetaan kohtaamaan oma riittämättömyytensä tavalla, joka ahdistaa häntä ja jota hän ei kuitenkaan pysty välttämään, syyllistytään Airaksisesta terveysterrorismiin. Uhkailu ja pelottelu ovat myös terrorismia, johon ei tule turvautua. Terveet elämäntavat ovat vaan niin vaikeita, sillä elämän nautinnot houkuttavat lähes jokaista, Airaksinen korostaa. Airaksisen mukaan terveyden ylläpitämisen voidaan nähdä hyveenä ja kansalaisvelvollisuutena, mutta hänestä velvollisuus on ymmärrettävä jotenkin muutoin kuin eettiseksi pakoksi. Voisi paremminkin puhua kansalaishyveistä. Terveydenedistämisen voi nimetä yhdeksi niistä monista hyveistä, jotka tekevät ihmisen hyväksi ja ihailtavaksi kansalaiseksi, Airaksinen sanoo. Filosofista silloin ei saa puhua verovarojen säästämisestä. Parempi olisi puhua työkykyisyydestä, luovuudesta ja sosiaalisen aseman täyttämisestä. Täysi elämä hyvän yhteiskunnan arvokkaana jäsenenä ei ole mahdollista ilman terveyttä ja tarmoa. Mutta tällainen puhe ei ole enää nykyään muodikasta, sillä siinä voi tavoittaa autoritaarisia sävyjä. Painotan vielä että, kysymys ei ole eettinen, vaan yhteiskunnallinen ja se liittyy hyvän kansalaisen roolin täyttämiseen. Mutta tällainen ajattelutapa tuntuu vanhanaikaiselta ajatukselta nykymaailmassa, Airaksinen pohtii. TULES-LIIGA OHJAA TULES-VUOSIKYMMENEN TOTEUTUSTA Tules-liiga on eri tules-asiantuntijatahojen yhteistyöelin. Liigan toiminnassa on alusta asti korostunut itse sairastavien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö. Tules-liigan jäsenyhteisöjät ovat: INVALIDISÄÄTIÖ ORTON Edustaja: Heikki Hurri, kuntoutusylilääkäri, liigan puheenjohtaja REUMASÄÄTIÖ Edustaja: Marja-Leena Kukkurainen, terveystieteiden tohtori SOCIETAS MEDICINAE PHYSICALIS ET REHABILITATIONIS FENNIAE RY Edustaja: Olavi Airaksinen, dosentti SUOMEN FYSIOTERAPEUTIT RY Edustaja: Maarit Keskinen, Suomen Fysioterapeutit puheenjohtaja, fysioterapeutti SUOMEN ORTOPEDIYHDISTYS Edustaja: Heikki Österman, ortopedi SUOMEN REUMALIITTO RY Edustajat: Keijo Tauriainen, puheenjohtaja ja Kaarina Laine-Häikiö, toimitusjohtaja SUOMEN REUMATOLOGINEN YHDISTYS Edustaja: Markku Kauppi, puheenjohtaja, reumatologi SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIYHDISTYS Edustaja: Anne Lamminpää, ylilääkäri TYÖTERVEYSLAITOS Edustaja: Jaro Karppinen, professori Tules-liiga on mm. järjestänyt terveydenhuollon ammattilaisille yhdeksät valtakunnalliset Tules-päivät ja nostanut esiin tules-tutkimusta järjestämällä kolme tutkimuskilpailua, joissa on palkittu tieteellisesti ansioituneita tutkimuksia. Tällä hetkellä Tules-liiga toimii Kansainvälisen tules-vuosikymmenen ohjausryhmänä. 5

6 LYHYESTI Tuolilla tule-terveys paremmaksi Suonenjoki tule-kuntoon T uoli on käypä kapine, mutta tuoliin ei kannata jämähtää, vaan sen kohtuukäyttö on suositeltavaa. Tules-toimintapäivänä Suomen Osteoporoosiliitto ry, Suomen Reumaliitto ry ja Suomen Selkäliitto ry muistuttivat, että tuolilta, sohvalta tai auton penkiltä on hyvä nousta liikkumaan. Tuolikin voi olla tehokas kuntoiluväline. Tules-toimintapäivän tempauksissa jaettiin kirjanmerkin muotoon tehtyä tuolijumppaohjetta. Tuolijumpan on suunnitellut Polvijärven terveyskeskuksen kuntoutusyksikkö, joka vuonna 2005 voitti Tules kuntoon -kilpailun. Toimintapäivän tempauksissa yleisöllä oli mahdollisuus kokeilla tuolijumppaa. Jumppaliikkeet sopivat niin kuntoliikuntaharjoitteiksi kuin taukovoimisteluksi. Säännöllisyys on harjoittelun vaikuttavuuden kannalta tärkeää. Harjoitusohjelmaa kannattaa tehdä vähintään pari, kolme kertaa viikossa. Liikkeet ja toistot tulee tehdä oman kunnon ja tuntemusten mukaan. Toistojen määrää voi lisätä kunnon lisääntyessä. Hyvä jumppatuoli on tukeva, siinä on selkänoja, mutta ei käsinojia. Tules-toimintapäivänä kampanjoitiin 70 paikkakunnalla korostaen, että arkinen ja säännöllinen liikunta edistää tuki- ja liikuntaelinten hyvinvointia. Yhteistyössä olivat mukana myös Suomen Nivelyhdistys ja Liikenneturva. Lataa tuolijumppakirjamerkki osoitteesta: Syyskuussa käynnistyi Suonenjoki tule-kuntoon -terveyskampanja, jossa keskitytään suonenjokelaisten tule-terveyden edistämiseen. Tulesvuosikymmen toteuttaa kampanjan yhteistyössä Suonenjoen kaupungin, Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän ja Suonenjoki-Rautalammin Tules ry:n sekä monen muun suonenjokelaistahon kanssa. Kampanjan ajan suonenjokelaisille tarjotaan tule-terveystietoa paikkakunnalle räätälöidyssä savolaishengessä. Esimerkiksi Suonenjoki tulekuntoon-lehti on jaettu kaikkiin Suonenjoen koteihin. Tietoa löytyy myös kampanjan verkkosivuilta, jonne suonenjokelaiset voivat lähettävää omia hyötyliikuntavinkkejään. Verkkosivuilla voi myös esittää kysymyksiä tule-terveydestä ja kertoa omista tule-kokemuksistaan. Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen tavoitti heti kampanjan yhteiskunnallisen merkityksen, sillä hy- Suonenjoki-Rautalammi Tules ry:n jäsen Seija Paananen on tyytyväinen kampanjaan. Suonenjoen tule-terveyshanke on ainutlaatuinen kokeilu Suomessa. Jos tulokset ovat hyviä, malli voi levitä muillekin paikkakunnille, Paananen sanoo. 6 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

7 Marraskuussa järjestetty Tule-tietotori-tapahtuma oli Suonenjoki tule-kuntoon -kampanjan suurin tapahtuma. Tapahtumassa esiintyi kolme Olavia; vasemmalta fysiatri Olavi Airaksinen, juontaja Olavi Rytkönen ja kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen. vinvoivat ja työssä jaksavat asukkaat ovat jokaisen kunnan tärkein voimavara. Tule-terveyden edistäminen säästää myös kaupungin sosiaali- ja terveysmenoja. Paikallisväriä kampanjaan lisää Jope Pitkäsen piirrossankari Mauno Mansikka, joka on lupautunut kampanjan kummiksi. Mauno on tunnettu arveluttavista elämäntavoistaan ja selkää ja niveliä kuormittavasta työstään mansikanviljelijänä. Kampanjan myötä Mauno ottaa itseään niskasta kiinni ja tekee esimerkillisen elämäntapamuutoksen. Kampanjan saama suosio on yllättänyt järjestäjät iloisesti. Kampanja jatkuu ensi vuoteen. Käväise katsomassa: Tules-vuosikymmenen vuoden 2007 arvonnat on suoritettu! Tules-toimintapäivän toteutukseen osallistuneella 70 paikkakunnilla järjestettiin arvonta. Kaikista leikkimieliseen kilpailuun osallistuneista arvottiin yksi onnekas osallistumaan valtakunnalliseen pääpalkintojen arvontaan. Arvonta suoritettiin Suomen Reumaliiton keskustoimistossa. Arpaonni suosi seuraavia: Kylpyläloma Imatran Kylpylässä Unto Ojala, Savonlinna Tallink Silja Line -risteily Liisa Laine, Mäntyharju Tules-vuosikymmen kunta-kyselyn arvonnassa onni oli myötä seuraavilla: Lahjakortti Kylpylähotelli Kunnonpaikkaan Tuula Tolkki, Suonenjoki Lahjakortti Rokuan Kuntokeskukseen Raili Hantunen, Haapajärvi Askelmittarit: Kaarina Vepsäläinen ja Martti Piitulainen Suonenjoelta sekä Ritva Jämsä ja Tuula Laukkanen Haapajärveltä. Lämpimät onnittelut voittajille! Voittajille on ilmoitettu voitoista henkilökohtaisesta. 7

8 TUTKITTU JUTTU Osteoporoosilääkitykseen ei suhtauduta vakavasti Osteoporoosi voi johtaa etenevään luun haurastumiseen ja osteoporoottisiin murtumiin. Murtumien seurauksena osteoporoosia sairastavan omatoimisuus voi ratkaisevasti vaikeutua heikentäen samalla elämänlaatua. Tuoreessa tutkimuksessa todetaan, että lonkkamurtumapotilaiden hoitoon määrättyjen reseptivalmisteiden käyttö on vähäistä ja osteoporoosia sairastavien sitoutuminen lääkehoitoon on heikkoa. Dosentti Peter Lüthjen tutkimusryhmän tekemän tutkimuksen mukaan lonkkamurtumapotilaan lääkehoitoa pitää voimakkaasti tehostaa. Tutkimuksessa selvitettiin Päijät-Hämeen keskussairaalassa ja Kuusankosken aluesairaalassa hoidettujen lonkkamurtumapotilaiden luulääkkeiden sekä kalsiumia ja D-vitamiinia sisältävien reseptivalmisteiden käyttöä ennen murtumaa ja murtuman jälkeen. Ihannetapauksessa osteoporoosin ehkäisy alkaa jo ennen luun tiheyden heikkenemistä ja ensimmäistä murtumaa. Käytännössä osteoporoosin diagnosointi ja hoito alkavat kuitenkin vasta ensimmäisen murtuman jälkeen, jos silloinkaan, Lüthje sanoo. Osteoporoosin ehkäisy ei toteudu Lüthjen mukaan luulääkkeet ovat osoittaneet tehokkuutensa osteoporoottisten murtumien ehkäisyssä. Lääkityksen teho on todettu jopa yli 80-vuotiaiden hoidossa. Luulääkkeen lisäksi on huolehdittava riittävästä D-vitamiinin ja kalsiumin saannista. Lonkkamurtumapotilaiden seerumin D-vitamiinipitoisuus on huolestuttavan matalalla tasolla. Suomessa riittävästi D-vitamiinia ja kalsiumia sisältävät valmisteet ovat reseptivalmisteita, Lüthje sanoo. Noin puolet yli 50-vuotiaista naisista on vaarassa saada loppuelämänsä aikana ranne-, nikama- tai lonkkamurtuman. Samanikäisistä miehistä murtuman saa joka viides. Lonkkamurtuman jälkeen uuden murtuman vaara on suuri kahden ensimmäisen murtuman jälkeisen vuoden aikana. Lüthjen mukaan lääkityksen aloittaminen heti lonkkamurtuman jälkeen on välttämätöntä. Lääkityksellä on huomattava vaikutus, jos murtumapotilaan liikuntakyky on palautunut kuntoutuksen avulla. Luun tiheysmittaus ei ole enää yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä yleensä tarpeen, kunhan mahdolliset muut sairaudet on suljettu pois, Lüthje toteaa. Käypä hoito -suosituksesta on tiedotettu terveydenhuollolle. Siitä huolimatta lonkkamurtuman jälkeinen luulääkitys ja muiden tarvittavien reseptivalmisteiden käyttö ei vastaa suosituksia. Tutkimuksen mukaan luulääkkeiden käyttäjistä noin puolet lopettaa käytön kesken. Oletan, että lääkärit eivät kirjoita suosituksen mukaisia reseptejä riittävästi. Toisaalta luulen, että potilaat eivät käytä luulääkkeitä suositusten mukaan. He eivät ehkä koe lääkkeiden tehoavan sairauteen, joka etenee muutoinkin hitaasti. Sekä hoitohenkilökunnan että osteoporoosia sairastavien asennoitumisessa on siis toivomisen varaa, Lüthje sanoo. Mitä tulisi tehdä? Lüthjen mukaan murtumapotilaiden osteoporoosi- ja kaatumisriskien järjestelmällinen seulonta ja hoito tulee järjestää terveydenhuollossa osana murtumien kokonaishoitoa. Osteoporoottisia murtumia saaneiden uusien murtumien ehkäisy edellyttää moniammatillista otetta. Erikoissairaanhoidon, avohoidon ja potilaiden yhteistyötä tulee parantaa. Olennaista on hyvä sitoutuminen lääkehoitoon, jolla pyritään Peter Lüthjen mielestä osteoporoosin lääkehoidolla voidaan ehkäistä uusia murtumia tehokkaasti. Lue lisää Lüthjen tutkimuksesta Suomen Lääkärilehdestä uusien murtumien ehkäisyyn. Osteoporoosia sairastavan saaminen tutkimusten ja hoidon piiriin edellyttää murtuma- tai osteoporoosihoitajaa, joka koordinoi tätä toimintaa, Lüthje painottaa. Sairaalan ja perusterveydenhuollon yhteistyön tulee olla saumatonta ja yhdessä sovittua hoitokäytäntöä noudattavaa. Näin toteutettu hoito parantaisi osteoporoosia sairastavien hoitomotivaatiota ja näkyisi uusintamurtumien vähenemisenä. Hoitoon sitoutuminen parantuisi myös, jos lääkkeiden Kela-korvattavuutta muutettaisiin. Ainakin niiden potilaiden tulisi päästä erityiskorvauksen piiriin, joilla on ollut jo yksi osteoporoottinen murtuma ja luun tiheysmittauksessa on todettu osteoporoosi. Useassa tutkimuksessa on jo osoitettu, että asianmukainen lääkitys kannattaa myös terveystaloudellisesti, Lüthje sanoo. Tee osteoporoosin riskitekijäkartoitus: VIRPI KOSKUE 8 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

9 VIERASKYNÄ: JYRKI KASVI Yhteiskunta ei jätä tulesairautta sairastavaa yksin M eillä eduskunnassa tule-sairaudet, kuten niin monet muutkin inhimilliset asiat, näkyvät lähinnä tilastoina, budjettimomentteina ja kustannuspaineina kansantaloudelle. Helposti unohtuu, että esimerkiksi luku on jotain ihan muuta kuin pelkkä numero. Se on arvio nivelreumaa sairastavien ihmisten lukumäärästä Suomessa. Määrä on yhtä suuri kuin Lohjan väkiluku. Kun mukaan lasketaan kaikki tulesairauksia sairastavat ja heidän läheisensä, joiden elämää sairaus myös koskettaa, luku pyörii jo miljoonissa. Iltaisin on paljon helpompi mennä nukkumaan, kun ajattelee vain pelkkiä numeroita tai euroja, eikä ihmisiä numeroiden takana. Ehkä me kansanedustajat suojaamme näin itseämme ahdistukselta. Meitä poliitikkoja, viranhaltijoita, mediaa ja kansalaisia täytyykin muistuttaa siitä, että numeroiden takana on tuntevia ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea. Tule-osaamiseen tulee panostaa terveydenhuollossa. Terveyskeskuksissa pitää tehdä diagnoosi riittävän varhaisessa vaiheessa ja taata nopea hoidon aloittaminen ennen kuin tule-sairaus etenee liian pitkälle. Potilas saattaa tulla terveyskeskuslääkärin pakeille myös jonkin aivan muun vaivan vuoksi, ja lääkärin pitäisi huomata mahdollisesta alkavasta sairaudesta kielivät oireet. Jossain tapauksissa, kuten nivelreuman kohdalla, potilas pitää lähettää mahdollisimman nopeasti erikoissairaanhoitoon diagnoosin tekemistä ja hoidon aloittamista varten, sillä nivelreuma kuuluu erikoissairaanhoidon piiriin. Tietoa tarvitaan terveyskeskusten lisäksi myös kansalaisten keskuudessa. Suomalainen kun ei pienistä tai vähän isommistakaan kolotuksista mielellään valita. Ajatus Kansanedustaja Jyrki Kasvi haluaa nähdä ihmisen tilastojen ja numeroiden takana. siitä, että pitäisi käydä lääkärissä varmuuden vuoksi, kun nivelet ovat aamuisin jäykkiä ja kolottavat iltaisin, on suomalaiselle vieras. Uutiset terveysasemien ruuhkista ja lääkäri- ja hoitajapulasta eivät edistä asiaa. Kiireistä lääkäriä ei haluta vaivata "turhan päiten" pienen nivelsäryn vuoksi. Ja eikös kolotus ole iän myötä jo ihan normaaliakin? Osaamistarpeet terveyskeskuksissa eivät valitettavasti rajoitu pelkästään tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Kyse on oikeastaan enemmänkin asenneongelmasta kuin osaamisen puutteesta. Henkinen tuki jää suomalaisessa terveydenhoitojärjestelmässä helposti vähälle huomiolle. Toimitaan ikään kuin somaattisella sairaudella ei olisi psykologista ulottuvuutta, kuin ruumis ja sielu olisivat irti toisistaan. Tieto vakavasta sairaudesta on aina shokki, jonka kanssa potilas jätetään liian usein yksin. Olen kuullut aivan liian monta tarinaa siitä, miten potilas hoippuu ulos lääkärin vastaanotolta diagnoosi kourassa ja selviää nippa, 9 JYRKI KASVIN ARKISTO nappa autoon tai kotiin ennen romahdusta. Yksin. Eikä psyykkinen kuorma lopu diagnoosin saamiseen. Usein vakava sairaus altistaa myös depressiolle, joka on kroonistuessaan tappavan vaarallinen sairaus, joka estää tehokkaasti myös tule-kuntoutuksen onnistumisen. On ensiarvoisen tärkeää, että hoitohenkilökunta havaitsee alkavan depression ja osaa ohjata tule-sairautta sairastavan ajoissa hoitoon. Kehitettävää olisi myös terveyskeskusten ja potilasjärjestöjen yhteistyössä. On luotava toimintamalleja, joissa terveyskeskuksissa annetaan diagnoosin saaneelle automaattisesti tietoa järjestötoiminnasta. Tietopakettiin tulisi koota kattavasti kaikki mitä saatavilla on, sillä joku tarvitsee tietoa keskusteluryhmistä, joku toinen jumpista ja kolmas apua byrokratian hoitamiseen. Tärkeintä on luoda tunne siitä, ettei kukaan jää sairautensa kanssa yksin, vaan saa asiallista, oikea-aikaista apua, pätevää tietoa ja riittävästi tukea silloin kuin sitä tarvitsee. Jyrki Kasvi Eduskunnan Tules-ryhmän puheenjohtaja TULES EI HIEKOITUSTA

10 EDUSKUNNASSA Asiat hoidetaan huumorilla ja rennosti E duskunnan Tules-ryhmän kokoonpano uudistui kevään eduskuntavaalien myötä. Lähes puolet ryhmän edustajista vaihtui. Yksi uusista Tules-ryhmän vaikuttajista on Keskustan kansanedustaja, urheilulegenda Juha Mieto. Hänestä kansanedustajan kiireinen arki ei saa verottaa hyötyliikunnan osuutta oman hyvinvoinnin edistämisessä. Seuraavassa Miedon mietteitä tule-terveydestä ja -liikunnasta. Säästyittekö urheilijauranne aikana tule-vaivoilta? Aika hyvin säästyin kaikilta kivuilta ja vaivoilta. Ei ole muistissa muuta kuin hyviä kokemuksia. Kuuluuko liikunta edelleen elämäänne? Kuinka rytmitätte kiireisen eduskuntatyön ja liikuntaharrastuksen? Liikunta kuuluu oleellisena osana elämääni ja teen erilaisia hyötyliikuntasuorituksia viikonloppuisin kotona, niin kuin rankametsässä käyntiä, puiden pilkontaa ja kaikkea mahdollista fyysistä voimaa vaativaa tehtävää. Lenkille lähren aina kun ehtii. Oletteko yhä terveysintoilija: Miten huolehditte hyvinvoinnistanne liikunnan lisäksi? Voi sanoa jotta olen terveysintoilija, mutten mikään tiukkapipoinen sellainen. Hyvinvoinnista kannattaa huolehtia nukkumalla ja lepäämällä riittävästi. Monipuolinen ja riittävä kotimainen ruoka kruunaa raskaan päivän metsässä. Käykö huippu-urheilija mielestänne koko kansan liikunnalliseksi esikuvaksi? Mielestäni käy, mutta edellyttää myös esikuvamaista käyttäytymistä ja sellaista elämää, ettei ole päivälehtien lööpeissä kerran viikossa ja ni- JUHA MIEDON ARKISTO menomaan kielteisesti. Omat arvot pitää tiedostaa. Kansanedustajan näkökulmasta katsoen, millaista esimerkkiä haluaisitte näyttää kansalaisille? Tehdään työtä tehokkaasti ja ahkerasti, se on suomalaisten ainoa keino selviytyä. Mutta välillä pitää ajatella itseään ja rentoutua liikunnan, raittiiden harrastusten ja riittävän unen avulla. Kansanedustaja Juha Miedon mielestä turha kiire ei ole tarpeen politiikassakaan. Vaaleissa tuli esiin motto, jotta " Mietaa tuloo", mutta tavallisesti sanon avustajalle, jotta "otetaan rauhallisesti". Mikä on elämänasenteenne salaisuus? Onko se pohjalaisuus? Elämä pitää ottaa rauhallisesti, "nuon henkises mieles." Pohjalaisuudesta on suuri hyöty. Asiat hoidetaan huumorilla ja rennosti. Pohjalainen ei ole juro jörrikkä, jotenka kyllä. 10 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2007 vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008 2010

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 4 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Khs - Stn 29.10.2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 2012 och ekonomiplan 2012 2014 Kvsto - Stge 9.11.2011 Kaupunginhallituksen ehdotus Stadsstyrelsens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

Pär Slätis: suurlähettilään tervehdys 2. Moniammatillinen aivoriihi hyvän hoidon takeena 4. Sinikka Nopola ja hämäläisen terveyden eväät 8

Pär Slätis: suurlähettilään tervehdys 2. Moniammatillinen aivoriihi hyvän hoidon takeena 4. Sinikka Nopola ja hämäläisen terveyden eväät 8 1 2007 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote Pär Slätis: suurlähettilään tervehdys 2 Moniammatillinen aivoriihi hyvän hoidon takeena 4 Sinikka Nopola ja hämäläisen terveyden eväät 8 Väitökset potilaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 16.10.2012 Stadsdirektörens budgetförslag 16.10.2012 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

3 2009 Tules-vuosikymmen-terveyshankkeen tiedote

3 2009 Tules-vuosikymmen-terveyshankkeen tiedote 3 2009 Tules-vuosikymmen-terveyshankkeen tiedote Anne Lamminpää: tule-toimintakykyä määrittämässä 2 Kannanotto kuntalaisten tule-terveyden puolesta 4 Tules ja masennus 6 Auringonlaskun aikaan vattupensaassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:2 SOSIAALITURVAN SUUNTA 2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tiivistelmä. Helsinki 2002. 201 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2050,

Lisätiedot

TALOUDELLINEN KATSAUS HELMIKUU 2006. 1a/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET

TALOUDELLINEN KATSAUS HELMIKUU 2006. 1a/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET TALOUDELLINEN KATSAUS HELMIKUU 2006 1a/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot

Kansanterveys. Tuki- ja liikuntaelimistön terveys. Tules-vuori on kasvamassa s. 4. Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14

Kansanterveys. Tuki- ja liikuntaelimistön terveys. Tules-vuori on kasvamassa s. 4. Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 9/2007 Tuki- ja liikuntaelimistön terveys Tules-vuori on kasvamassa s. 4 Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14 Tapaturmat ja alkoholi suomalaisuuden

Lisätiedot

Kantavat rakenteet. näkökulmia tule-terveyteen. Kansainvälinen tules-vuosikymmen 2000 2010

Kantavat rakenteet. näkökulmia tule-terveyteen. Kansainvälinen tules-vuosikymmen 2000 2010 Kantavat rakenteet näkökulmia tule-terveyteen Kansainvälinen tules-vuosikymmen 2000 2010 Kantavat rakenteet näkökulmia tule-terveyteen Kantavat rakenteet näkökulmia tule-terveyteen Kansainvälinen tules-vuosikymmen

Lisätiedot

Asta Manninen Helsinki ja Helsingin seutu millä kehitysuralla? 3 Helsingfors och Helsingforsregionen på vilken kurs?

Asta Manninen Helsinki ja Helsingin seutu millä kehitysuralla? 3 Helsingfors och Helsingforsregionen på vilken kurs? SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Helsinki ja Helsingin seutu millä kehitysuralla? 3 Helsingfors och Helsingforsregionen på vilken kurs? Seppo Laakso Helsingin seudun aluetalous eurooppalaisesta näkökulmasta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

Suomen. lehti. No 2 kesäkuu syyskuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 41 vuotta potilaan asialla

Suomen. lehti. No 2 kesäkuu syyskuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 41 vuotta potilaan asialla Suomen lehti No 2 kesäkuu syyskuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2011 Köyhän ei kannata huonoa ostaa, kansanedustaja Paula Risikko Potilaalle lisää mahdollisuuksia, kansliapäällikkö Kari Välimäki STM Yhdessä

Lisätiedot

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina Suomen lehti No 3 lokakuu - marraskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2010 Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 21

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 21 Suomen lehti No 3 lokakuu - marraskuu 2008 Kirje, kuvataiteilija Jorma Heleniuksen maalaus (artikkeli sivulla 17) LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten

Lisätiedot

3 2007 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

3 2007 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote 3 2007 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote Ministeri Hyssälä ja työhyvinvointi 3 Tule-ergonomiaa näyttöpäätetyöhön 4 Esteettömyys on ihmisoikeus 8 Työpaikoilla otetaan paljon tule-riskejä 10 Sari

Lisätiedot

Suomen. lehti No 4 joulukuu 2010 helmikuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

Suomen. lehti No 4 joulukuu 2010 helmikuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti No 4 joulukuu 2010 helmikuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2010 Onko monikanavaisella rahoitusjärjestelmällä tulevaisuutta? Sosiaali ja terveysministeri Juha Rehula Hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen

Lisätiedot

Kohti turvallisempaa ja toimivampaa terveydenhuoltoa. Bioteknologian merkitys terveydenhuollossa LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

Kohti turvallisempaa ja toimivampaa terveydenhuoltoa. Bioteknologian merkitys terveydenhuollossa LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti No 2 kesäkuu - syyskuu 2008 Peruspalveluministeri Paula Risikko Kohti turvallisempaa ja toimivampaa terveydenhuoltoa Filosofian tohtori, Biotekniikan neuvottelukunnan puheenjohtaja Kimmo Pitkänen

Lisätiedot