Suomalaisen lihaketjun kannattavuus ja kansainvälinen kilpailukyky Jyrki Niemi MTT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisen lihaketjun kannattavuus ja kansainvälinen kilpailukyky Jyrki Niemi MTT"

Transkriptio

1 Suomalaisen lihaketjun kannattavuus ja kansainvälinen kilpailukyky Jyrki Niemi MTT

2 Mitä on kannattava yritystoiminta? Yritystoiminta on kannattavaa silloin, kun saatavat tuotot peittävät tuotantotoiminnan hyväksi tehdyistä uhrauksista aiheutuneet kustannukset Yrityksen kilpailukyky voidaan pitkälti samaistaa yrityksen kannattavuuteen Kannattavuus on yrityksen kilpailukyvyn rahamittainen vastike

3 Onko lihantuotanto ollut kannattavaa bisnestä viime vuosina?

4 LIHANTUOTANTO- TILOJEN TULOSLUKUJA MTT seuraa maatalousyritysten kannattavuuskehitystä kirjanpitotiloilta saatavien yrityskohtaisten tulos- ja taselaskelmien perusteella Yritysten tulosta kuvaavia tunnuslukuja Yrittäjätulo (maataloustulo) - yrittäjän omalle työlleen ja pääomalleen saama korvaus Yrittäjänvoitto - yrityksen euromääräinen (absoluuttinen) kannattavuus - lasketaan vähentämällä kokonaistuotosta kaikki tuotantokustannukset Kannattavuuskerroin - kuinka suuri osa palkkavaatimuksesta ja oman pääoman korkovaatimuksesta saavutetaan

5 Päätoimisten sikatilojen tulos- ja kannattavuuskehitys Myyntituotot Tuet Kustannukset Yrittäjäperheen palkkavaatimus Oman pääoman korkovaatimus Maatalouden yrittäjätulo Yrittäjänvoitto/-tappio -50 Lähde: MTT:n kannattavuuskirjanpitoaineisto

6 Päätoimisten naudanlihatilojen tulos- ja kannattavuuskehitys Myyntituotot Tuet Kustannukset Yrittäjäperheen palkkavaatimus Oman pääoman korkovaatimus Maatalouden yrittäjätulo Yrittäjänvoitto/-tappio Lähde: MTT:n kannattavuuskirjanpitoaineisto

7 Päätoimisten emolehmätilojen tulos- ja kannattavuuskehitys Myyntituotot Tuet Kustannukset Yrittäjäperheen palkkavaatimus Oman pääoman korkovaatimus Maatalouden yrittäjätulo Yrittäjänvoitto/-tappio Lähde: MTT:n kannattavuuskirjanpitoaineisto

8 KANNATTAVUUDEN SEURANTA Kannattavuuskerroin - kuinka suuri osa palkkavaatimuksesta ja oman pääoman korkovaatimuksesta saavutetaan YRITTÄJÄTULO (korvaus omalle työlle ja pääomalle) VILJ.PERHEEN + OMAN PÄÄOMAN PALKKAVAATIMUS KORKOVAATIMUS Vuonna /h 5 %

9 Kannattavuuskehityksen vertailu tuotantosuunnissa Kannattavuuskerroin 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 14 /h tuntipalkka ja 5%:n korko omalle pääomalle Emolehmätilat Naudanlihatilat Lypsykarjatilat Sikatilat Viljatilat Kaikki tilat 0,2 0, Lähde: MTT:n kannattavuuskirjanpitoaineisto

10 Sikatiloilla viljan ja lihan hinnan suhde keskeisessä roolissa! Ohran ja sianlihan hintakehitys Sianliha, /100 kg Ohra, /t Sianlihan hinta Ohran hinta Ohran hinnan tilastoinnissa muutos viikosta 28/2009 lähtien Lähde: MTT;Tike

11 Kannattavuus vaihtelee suuresti tilojen välillä Kannattavuuskertoimen hajonta tuotantosuunnittain ,50 2,00 1,50 1,00 0, desiili yläkvartiili keskiarvo mediaani alakvartiili 1. desiili -0,50 Vilja Puutarha Muu kasvinviljely Lypsykarja nautakarja Muu Sikatalous Kaikki tilat Lähde: MTT:n kannattavuuskirjanpitoaineisto

12 Kannattavuusseurannan kehittäminen! (1) Kannattavuuseroja selittävät tekijät tila- ja aluetasolla - Järjestelmät ja palvelut, joilla analysoidaan kannattavuuden muutoksia selittävien tekijöiden suhteellista merkitystä eri tuotantosuunnissa. Näitä selittäviä tekijöitä ovat muun muassa tuotteiden ja tuotantopanosten hinnat, maataloustuet, tuottavuus ja toiminnan laajuus (2) Johtamiskäytäntöjen vaikutus maatilan menestykseen - Järjestelmät ja palvelut, jotka analysoivat numeromassasta tilojen kannattavuuteen ja tuottavuuteen vaikuttavien eri tekijöiden painoarvoa ja merkitystä sekä johtamiskäytäntöjen vaikutuksia kannattavuuteen (3) Maatalousyrittäjien talousalan benchmarkkausmahdollisuuksien parantaminen - Järjestelmät ja palvelut, joilla tavalliset suomalaiset maatalousyritykset voivat vertailla taloudellisia tuloksiaan vastaaviin yrityksiin Suomessa ja muualla EU:ssa sekä löytää näin syitä mahdollisesti heikompiin tuloksiin

13 Suomalaisen lihaketjun kansainvälisen kilpailukyvyn analysointi Lihaketjun kilpailukyky-seminaari

14 Kilpailukyvyn merkitys Kilpailukyky on elintärkeä asia koko suomalaiselle lihaketjulle. Kilpailukyvyn nostaminen ei ole ainoastaan teollisuuden vaan ketjun kaikkien osien yhteinen asia. Suomalaisen lihaketjun pärjääminen koti- ja ulkomaanmarkkinoilla on tulevien vuosien suurin haaste. Suomalaisen lihaketjun kilpailukykyä on relevanttia tarkastella kolmella eri tasolla: o Kotimaan markkinoilla (kotimaiset vs tuontituotteet) o Lähialueen markkinoilla (vertailu naapurimaihin, Itämeren alue) o Maailman markkinoilla (kansainvälinen vertailu)

15 Kilpailukyvyn vertailu MTT Taloustutkimuksessa on koottu kattava mittaristo, jolla Suomen elintarvikeketjun kilpailukykyä voidaan mitata ja verrata muiden maiden vastaaviin lukuihin. Mittaristo sisältää kilpailukyvyn viidellä osa-alueella 16 tunnuslukua. Tuottavuus Ulkomaankauppa Labour productivity Capital productivity Total factor productivity (TFP) Balassa indices (RCA) Export share in sales revenues Market share as proportion in food imports in highlighted markets e.g. EU-27, Russia Taloudellinen suorituskyky, markkina- ja omistusrakenteet Profitability ratio (net profit to sales revenues) Concentration in the industry (CR4) Farm structure, average farm size Price development Share of foreign vs. domestic ownership in company capital Kasvu Innovaatio Growth of meat industry sales revenues Growth of meat production value Growth of meat exports R&D expenses/value added R&D expenses/sales revenues

16 Lihaketju Tuottavuus Suomen lihateollisuuden jalostusarvo Vauhdikas kasvu vuoteen 2002 saakka, (3,4% vuosittain) sen jälkeen: stagnaatio

17 Lihaketju Tuottavuus Lihateollisuus työpanos ja työn tuottavuus Työn tuottavuuden nopea kasvu: 3% vuosittain Työn tuottavuus Työpanokset (h) Työpanoksen käytössä jyrkkä lasku 1998 jälkeen, - 2,5% vuosittain

18 Lihaketju Tuottavuus Lihateollisuus pääoman tuottavuus Pääomapanoksen erityisen nopea kasvu vuodesta 2004, 5,5% vuositasolla 120 Pääoman tuottavuus 110 Pääomapanokset Pääoma tuottavuuden nousu vuoteen 2004 saakka Jyrkkä lasku 2004 jälkeen

19 Lihaketju Tuottavuus 150 Lihateollisuus kokonaispanokset Työn korvaaminen pääomalla erityisesti vuodesta Koko ajanjaksolla kokonaispanoksen taso melko vakaa, lievästi laskeva Työpanos (h) 90 Pääomapanos Kokonaispanos

20 Tuottavuus Lihateollisuus kokonaistuottavuus (TFP) TFP tasoittui melko pysyväksi 2004 jälkeen Kokonaistuottavuus Jalostusarvo (VA) Kokonaispanos Kokonaistuottavuden tasainen kasvu

21 Kilpailukyvyn vertailu MTT Taloustutkimuksessa on koottu kattava mittaristo, jolla Suomen elintarvikeketjun kilpailukykyä voidaan mitata ja verrata muiden maiden vastaaviin lukuihin. Mittaristo sisältää kilpailukyvyn viidellä osa-alueella 16 tunnuslukua. Tuottavuus Ulkomaankauppa Labour productivity Capital productivity Total factor productivity (TFP) Balassa indices (RCA) Export share in sales revenues Market share as proportion in food imports in highlighted markets e.g. EU-27, Russia Taloudellinen suorituskyky, markkina- ja omistusrakenteet Profitability ratio (net profit to sales revenues) Concentration in the industry (CR4) Farm structure, average farm size Price development Share of foreign vs. domestic ownership in company capital Kasvu Innovaatio Growth of meat industry sales revenues Growth of meat production value Growth of meat exports R&D expenses/value added R&D expenses/sales revenues

22 Suomalaisen lihaketjun haasteet Kilpailukyvyn ylläpitäminen vaatii muutosvalmiutta kaikilta ketjun toimijoilta - miten turvata kannattavan liiketoiminnan jatkuminen? tuottavuuden parantaminen edelleen keskeistä tarvitaan myös uusia tuotteita ja palveluratkaisuja Edellytyksenä ketjun voimavarojen ja osaamisen yhdistäminen vahvojen verkostojen, klustereiden luominen yhteiskunnan, poliittisten päättäjien, tutkimuksen ja yritysten välinen yhteistyö keskeisessä roolissa Haasteena osapuolten sitouttaminen ketjun kokonaisedun tavoitteluun

23 Suomalaisen lihaketjun kilpailukyky VAHVUUDET puhdas ympäristö ja terveet tuotannontekijät makean veden varannot laatuketjun hyvä hallinta tuote- ja tuotanto-osaaminen (tutkimus- ja kehitystyö) kuluttajien vahva luottamus suomalaisiin lihatuotteisiin HEIKKOUDET epäedulliset luonnonolosuhteet pitkät etäisyydet, tuntemattomuus heikko tilarakenne korkeat tuotantokustannukset ja heikko kannattavuus pienet kotimarkkinat tuen suuri osuus alkutuotannon tulonmuodostuksessa MAHDOLLISUUDET lihatuotteiden kysynnän vahvistuminen maailmalla lihan hyvien tuotantotapojen kaupallistaminen kuluttajille uusien lisäarvotuotteiden kehittäminen ketjun voimavarojen ja osaamisen yhdistäminen UHKAT markkina- ja hintariskien merkittävä kasvaminen tuotantopanosten hintojen nousu vähittäiskaupan keskittyminen (lihantuottajien neuvotteluaseman heikentyminen) kuluttajien muuttuvat preferenssit (lihan kulutuksen vähentyminen)

24 w w w. m t t. f i MTT Taloustutkimus, Latokartanonkaari 9, Helsinki puh s-posti: MTT Taloustutkimus, Julkaisuja 111 Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2011

Suomen maatalouden muutos EU-aikana

Suomen maatalouden muutos EU-aikana Suomen maatalouden muutos EU-aikana Professori Jyrki Niemi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Latokartanonkaari 9 00790 Helsinki, Finland e-mail: jyrki.niemi@mtt.fi Mitä suomalaisessa maa-

Lisätiedot

Maatalouden kannattavuusnäkymät

Maatalouden kannattavuusnäkymät Maatalouden kannattavuusnäkymät Jukka Tauriainen MTT Taloustutkimus 2.11.2009 Kannattavuuskirjanpitotilat (tal. koko > 9 600 ) Kannattavuuskirjanpidossa seurataan maatalous- ja puutarhayritysten sekä porotilojen

Lisätiedot

Suurten tilojen talous Suomessa ja vertailumaissa

Suurten tilojen talous Suomessa ja vertailumaissa Maa- ja elintarviketalous 30 Suurten tilojen talous Suomessa ja vertailumaissa Katariina Remes, Risto Seppälä, Anna-Maija Kirkkari, Sirkka Malkki, Timo Kalliomäki ja Seppo Pentti Talous Maa- ja elintarviketalous

Lisätiedot

MAIDONTUOTANTOTILAN KANNATTAVUUDEN KEHITTÄMINEN

MAIDONTUOTANTOTILAN KANNATTAVUUDEN KEHITTÄMINEN MAIDONTUOTANTOTILAN KANNATTAVUUDEN KEHITTÄMINEN Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala 20.5.2009 Outi Maijala OPINNÄYTETYÖ Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma

Lisätiedot

Työn ja talouden hallinta laajentaneilla lypsykarjatiloilla

Työn ja talouden hallinta laajentaneilla lypsykarjatiloilla MTT:n selvityksiä 81 Työn ja talouden hallinta laajentaneilla lypsykarjatiloilla Marja Manninen Talous MTT:n selvityksiä 81 66 s., 4 liitettä Työn ja talouden hallinta laajentaneilla lypsykarjatiloilla

Lisätiedot

Etelä-Suomen kansallisten tukien vaikutusten arviointi

Etelä-Suomen kansallisten tukien vaikutusten arviointi MTT:n selvityksiä 57 Etelä-Suomen kansallisten tukien vaikutusten arviointi Maija Puurunen Mika Hirvijoki Harri Turunen Johan Åberg Talous MTT:n selvityksiä 57 106 s., 6 liitettä Etelä-Suomen kansallisten

Lisätiedot

MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA

MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA Johanna Lindvall MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA Emolehmätiloilla vuosina 2009 ja 2010 MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA Emolehmätiloilla vuosina 2009

Lisätiedot

Kansallinen viljastrategia 2006 2015

Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Kansallinen viljastrategia 2006 2015 102006 Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Maa- ja metsätalousministeriö 10/2006 Julkaisun nimi: Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen. Heidi Rintamäki

Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen. Heidi Rintamäki 30 Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen Heidi Rintamäki 30 Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen Heidi Rintamäki ISBN 978-952-487-341-3 ISSN 1798-6419 www-osoite: http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti30.pdf

Lisätiedot

LIHASEKTORIN HINTARAKENTEET

LIHASEKTORIN HINTARAKENTEET PTT työpapereita 160 PTT Working Papers 160 LIHASEKTORIN HINTARAKENTEET Ari Peltoniemi* Kyösti Arovuori** Jyrki Niemi*** Perttu Pyykkönen** Helsinki 2014 *Kuluttajatutkimuskeskus ** Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

Risto Peltola Kiinteistötietokeskus Maanmittauslaitos

Risto Peltola Kiinteistötietokeskus Maanmittauslaitos Risto Peltola Kiinteistötietokeskus Maanmittauslaitos MAATALOUSMAAN ARVO JA HINTA SUOMESSA 98 99 MAATALOUSMAAN ARVIOINNIN KESKEISET KÄSITTEET Tuotto- ja kauppa-arvokäsitteillä on kummallakin useita eri

Lisätiedot

Maatalouden kannattavuuden laskenta

Maatalouden kannattavuuden laskenta Maatalouden kannattavuuden laskenta Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 199/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 199/2009 Maatalouden

Lisätiedot

Päidi. Maatalouden rakennekehitys vuoteen 2008 232.1999. Tutkimuksia. Heikki Lehtonen Hannu Linjakumpu Marja Knuuttila Juha Marttila

Päidi. Maatalouden rakennekehitys vuoteen 2008 232.1999. Tutkimuksia. Heikki Lehtonen Hannu Linjakumpu Marja Knuuttila Juha Marttila Päidi MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS 232.1999 Tutkimuksia AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE Finland Ii [-(1)or LANTBRUKS- EKONOMISKA FORSKNINGS- ANSTALTEN Undersökningar Maatalouden rakennekehitys

Lisätiedot

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 1 VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. VILJATUOTTEEN ARVOKETJU 1.1. Yhtenäinen ja tehokas

Lisätiedot

Turkistilojen talous ja alan merkitys sekä tulevaisuuden näkymät Suomessa

Turkistilojen talous ja alan merkitys sekä tulevaisuuden näkymät Suomessa MTT:n selvityksiä 160 Turkistilojen talous ja alan merkitys sekä tulevaisuuden näkymät Suomessa Timo Karhula, Arto Latukka ja Teppo Rekilä Talous MTT:n selvityksiä 160 39 s., 7 liitettä Turkistilojen talous

Lisätiedot

Indeksivakuutukset sikatalouden tulotason vakauttamisessa. Katriina Heinola, Jarkko K. Niemi, Sami Myyrä

Indeksivakuutukset sikatalouden tulotason vakauttamisessa. Katriina Heinola, Jarkko K. Niemi, Sami Myyrä 71 Indeksivakuutukset sikatalouden tulotason vakauttamisessa Katriina Heinola, Jarkko K. Niemi, Sami Myyrä 71 Indeksivakuutukset sikatalouden tulotason vakauttamisessa Katriina Heinola, Jarkko K. Niemi,

Lisätiedot

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka vuosina 2014 2020 ja Suomen maatalous

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka vuosina 2014 2020 ja Suomen maatalous 130 EU:n yhteinen maatalouspolitiikka vuosina 2014 2020 ja Suomen maatalous Jyrki Niemi, Petri Liesivaara, Heikki Lehtonen, Ellen Huan-Niemi, Lauri Kettunen, Pellervo Kässi ja Heini Toikkanen 130 EU:n

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman esitysten toteuttamisesta päätetään

Lisätiedot

Suomalaisen maidontuotannon tulevaisuus ja politiikkahaasteet vuoteen 2025

Suomalaisen maidontuotannon tulevaisuus ja politiikkahaasteet vuoteen 2025 MTT:n selvityksiä 162 Suomalaisen maidontuotannon tulevaisuus ja politiikkahaasteet vuoteen 2025 asiantuntijanäkemyksiä maitosektorin kehityksestä Mari Rajaniemi Talous MTT:n selvityksiä 162 95 s., 4 liitettä

Lisätiedot

Maitotilojen tuotantotoiminta

Maitotilojen tuotantotoiminta MTT:n selvityksiä 61 Maitotilojen tuotantotoiminta ja talous - Suomen, Ruotsin, Saksan ja Itävallan IFCN-tilojen vertailu Sami Ovaska, Timo Sipiläinen, Matti Ryhänen, Matti Ylätalo Talous MTT:n selvityksiä

Lisätiedot

Suomalaisten maatalousyritysten strategiset valinnat ja taloudellinen menestyminen

Suomalaisten maatalousyritysten strategiset valinnat ja taloudellinen menestyminen Maa- ja elintarviketalous 101 Suomalaisten maatalousyritysten strategiset valinnat ja taloudellinen menestyminen Tiina Vihtonen Talous Maa- ja elintarviketalous 101 58 s., 1 liite Suomalaisten maatalousyritysten

Lisätiedot

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2011

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2011 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2011 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO MTK-Etelä-Pohjanmaa r.y. Toimisto avoinna ma pe klo 8.00 16.00 (kesäaikana ma pe 8.00 15.15) Osoite:

Lisätiedot

Kausiluonteisen puunkorjuuurakoinnin. monialaisilla maatiloilla

Kausiluonteisen puunkorjuuurakoinnin. monialaisilla maatiloilla HELSINGIN YLIOPISTO METSÄEKONOMIAN LAITOS Kausiluonteisen puunkorjuuurakoinnin kannattavuus monialaisilla maatiloilla Pro gradu tutkielma maatalous ja metsätieteiden maisterin tutkintoa varten Metsäekonomia

Lisätiedot

Tuotannon järjestämisen ja yhteistyön vaikutus tekniseen tehokkuuteen

Tuotannon järjestämisen ja yhteistyön vaikutus tekniseen tehokkuuteen Timo Sipiläinen & Matti Ryhänen (toim.) Tuotannon järjestämisen ja yhteistyön vaikutus tekniseen tehokkuuteen Yhteistyöllä kilpailukykyä maidontuotantoon - hanke Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 69 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 69 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA CURRENT TOPICS IN AGRICULTURAL

Lisätiedot

Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun

Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun 36 Luomu 50 mitä tarkoittaisi, jos 50 % Suomen viljelyalasta siirtyisi luomuun Kauko Koikkalainen, Pentti Seuri, Anu Koivisto, Jukka Tauriainen, Terho Hyvönen, Kristiina Regina 36 Luomu 50 mitä tarkoittaisi,

Lisätiedot

ALKUTUOTANTO- SELVITYS

ALKUTUOTANTO- SELVITYS ALKUTUOTANTO- SELVITYS MITKÄ TEKIJÄT VAIKUTTAVAT ALKUTUOTANNON KILPAILU- OLOSUHTEISIIN? TOM BJÖRKROTH HELI FROSTERUS MILLA KAJOVA EIJA PALO Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505

Lisätiedot

Kalkkunatuotannon kustannusrakenne sekä tuottavuus- ja talousmittarit yrityksen seurannan apuna

Kalkkunatuotannon kustannusrakenne sekä tuottavuus- ja talousmittarit yrityksen seurannan apuna Hanke: Kotimaisten kalkkunantuottajien kilpailukyvyn parantaminen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kalkkunatuotannon kustannusrakenne sekä tuottavuus- ja talousmittarit yrityksen seurannan apuna

Lisätiedot

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n julkaisuja n:o 175 ISSN-L 1798-1344 ISSN 1798-1344. Vuosikertomus

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n julkaisuja n:o 175 ISSN-L 1798-1344 ISSN 1798-1344. Vuosikertomus Vuosikertomus 2009 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n julkaisuja n:o 175 ISSN-L 1798-1344 ISSN 1798-1344 Vuosikertomus 2009 sisällysluettelo PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 8 MTK:N TOIMINTA

Lisätiedot

Yhteisen maatalouspolitiikan soveltamisen hyvinvointivaikutukset Suomessa

Yhteisen maatalouspolitiikan soveltamisen hyvinvointivaikutukset Suomessa Yhteisen maatalouspolitiikan soveltamisen hyvinvointivaikutukset Suomessa Jyrki Niemi MTT Taloustutkimus (MTTL), Luutnantintie 13, 00410 Helsinki, jyrki.niemi@mtt.fi Tiivistelmä Tämän tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot