LIIKUNNAN JA RAVINNON MERKITYS URHEILEVALLE LAPSELLE JA NUORELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKUNNAN JA RAVINNON MERKITYS URHEILEVALLE LAPSELLE JA NUORELLE"

Transkriptio

1 Koostanut eri tietolähteistä Pertti Pussinen /23 LIIKUNNAN JA RAVINNON MERKITYS URHEILEVALLE LAPSELLE JA NUORELLE Fyysinen aktiivisuus pidentää elinikää ja antaa suojaa useita yleisiä pitkäaikaissairauksia vastaan. On sanottu, että tunti liikuntaa lisää tunnilla elinikää. Toisen tunnin saa vielä kaupan päälle. Liikunta on tarpeellista kaiken ikäisille. Lapsuudessa omaksuttu liikuntaharrastus säilyy usein koko eliniän. Säännöllisen liikunnan avulla aikuisten työteho, mieliala ja terveys paranevat. Odottavien äitien on todettu hyötyvän kohtuullisesta fyysisestä aktiivisuudesta. Liikunnalla on merkitystä myös iäkkäille henkilöille toimintakyvyn säilyttämisessä ja ennenaikaisen vanhenemisen ehkäisyssä. LIIKUNNAN MERKITYS LAPSELLE Kohtuullisesti kuormittavalla liikunnalla on havaittu olevan useita suotuisia vaikutuksia lapsen kasvuun ja kehitykseen. Itse asiassa on sanottu, että liikunta on normaalin kasvun edellytys. Ensimmäiset vaikutukset alkavat jo ennen syntymää äidin liikuntakäyttäytymisen myötä. Liikunnalla on hyvin tärkeä rooli lapsen psyykkiselle kehitykselle ja sosiaalistumiselle. Luuston normaali kehitys edellyttää pituussuunnassa tapahtuvaa painekuormitusta. Kestävyystyyppisellä liikunnalla on useita suotuisia vaikutuksia sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä. Lapsilla voidaan havaita useiden fyysisen suorituskyvyn osatekijöiden paranemista aktiivisen liikunnanharrastamisen seurauksena. Se heijastuu usein myös suotuisina terveysvaikutuksina. Myös sairas lapsi voi urheilla ja harrastaa liikuntaa. Usein fyysisellä aktiivisuudella näyttäisi olevan merkitystä jopa sairauden hoidossa. Lasten liikunnan harrastus ei ole kuitenkaan aivan ongelmatonta. Lapset eivät ole pienikokoisia aikuisia, ja tämä tulisi ottaa huomioon niin harraste- kuin kilpaurheilussakin. Liian kova fyysinen harjoittelu voi aiheuttaa pysyviä vaurioita. LIIKUNNAN MERKITYS LAPSEN PSYYKKISELLE JA SOSIAALISELLE KEHITYKSELLE Liikunnan yhteydessä syntyvät positiiviset elämykset ovat keskeisiä lapsen minäkuvan sekä omanarvontunnon kehitykselle ja sosiaalistumiselle. Lapsi oppii urheiluharrastuksen kautta käsittelemään myös negatiivisia tunteitaan. Monipuoliset urheilulajit kasvattavat lasta yhteisvastuullisuuteen ja pitkäjännitteisyyteen. Joukkuepeleissä lapsen on hyväksyttävä yhteiset säännöt, ja sopeuduttava niihin, mikä auttaa omaksumaan myös yhteiskunnan normit.

2 Koostanut eri tietolähteistä Pertti Pussinen /23 Liikunta vaikuttaa positiivisesti myös koulumenestykseen. Opettajien arvioiden mukaan lisätty liikuntatuntimäärä on parantanut myös oppilaiden käytöstä. Hyvin tunnettu on kanadalaisista alkeiskoulun oppilaista tehty tutkimus, jossa todettiin viiteen viikkotuntiin lisätyn liikunnan vaikuttavan myönteisesti myös muiden aineiden opintosaavutuksiin. Sellaistenkin, joiden tuntimäärää oli vähennetty lisätyn liikunnan vuoksi. LIIKUNNAN VAIKUTUS LAPSEN LUUSTON KEHITTYMISELLE Fyysinen aktiivisuus aiheuttaa vauvaiästä lähtien luutumista edesauttavaa painekuormitusta. Kohtuullinen päivittäinen liikunta lisää luiden tiheyttä ja paksuutta eikä jarruta pituuskasvua. Liikkumattomuuden on puolestaan todettu aiheuttavan luun mineraalikatoa. Lasten ja nuorten voimaharjoittelussa tulisi muistaa maltin ja oikean tekniikan merkitys. Luuston kasvulevyjen (epifyysien) luutuminen tapahtuu pituuskasvun päätyttyä, ja kova punttiharjoittelu tulisikin aloittaa vasta murrosiän jälkeen. Ryhtivirheistä kärsiville lapsille tulisi suositella monipuolisesti harjoitettavia urheilulajia, kuten juoksua, voimistelua, uintia tai hiihtoa, joilla on tärkeä hoidollinen merkitys. Liikkuvuuden kehittämisen kannalta parasta aikaa on ikävuodet 11-14, jonka jälkeen liikkuvuutta voidaan ylläpitää, muttei enää parantaa. LIIKUNNAN MERKITYS LASTEN SYDÄN- JA VERISUONITAUTIEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ Liikunnan vaikutukset elimistön rasvakudokseen ja rasvaaineenvaihduntaan ovat positiivisia. Liikunta vähentää kehon rasvakudoksen osuutta myös lapsilla. Fyysisesti aktiivisten lasten veren seerumin HDL-kolesterolin osuus kokonaiskolesterolista on suurempi kuin ei-liikkuvien, mikä on merkityksellistä eräiden sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyn kannalta. Kestävyystyyppinen liikuntaharjoittelu suurentaa lihassyiden mitokondrioiden kokoa ja lihasentsyymien pitoisuuksia. Lapsilla muutos on vähäisempää kuin aikuisilla, mutta joka tapauksessa tärkeää ateroskleroosin (valtimonkovettumataudin) ehkäisyn kannalta. Liikunta parantaa myös insuliinin vaikutusta ja hiilihydraattien hyväksikäyttöä sekä ehkäisee liikalihavuutta. Urheilevien nuorten alhaisempi kehon rasvapitoisuus ei välttämättä aina ole pelkästään myönteinen asia. Aktiivisesti harjoittelevilla tytöillä saattaa kuukautisten alkaminen siirtyä myöhäisemmäksi. Urheilevien tyttöjen alhaisempi rasvamäärä saattaa vaikuttaa myös kuukautishäiriöiden syntymiseen. SAIRAAN LAPSEN LIIKUNTA Sairas lapsi voi useissa tapauksissa harrastaa liikuntaa, ja joskus liikunnasta on hyötyä sairauden hoidossa.

3 Koostanut eri tietolähteistä Pertti Pussinen /23 Diabeetikon kannattaa harrastaa mitä tahansa liikuntalajia. Elimistö tehostaa hiilihydraattien käyttöä maltillisen liikuntaharjoittelun seurauksena. Liikunta auttaa myös lihavuuden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Nivelreuma rajoittaa aktiivivaiheessaan liikuntaa, mutta taudin rauhal-lisessa vaiheessa liikunta auttaa pitämään yllä lihasten toimintakykyä ja nivelten liikelaajuutta. Vähän niveliä kuormittava liikunta on soveliainta sairaille lapsille. Lapsen sydänlihas on yleensä terve ja sepelvaltimot toimivat hyvin, vaikka sydämen rakenne olisikin poikkeava. Kohtuullinen liikunta on useissa tapauksissa lapselle sallittua. Liikunta-harjoittelun toteutuksesta tulee kuitenkin neuvotella lääkärin kanssa. Joissakin sairauksissa fyysisesti rasittava kilpaurheilu kielletään lapselta kokonaan äkkikuoleman uhan vuoksi. Lievässä ja keskivaikeassa verenpainetaudissa kaikki liikunta voimalajeja lukuunottamatta on sallittua. Yleensä liikunta alentaa jonkin verran verenpainetta. Vaikeassa verenpainetaudissa kuntoilu sallitaan, mutta kilpaurheilua ei suositella. Astmaatikolle sopii intervalliharjoittelu, jonka alussa on huolehdittava riittävän pitkästä lämmittelyvaiheesta. Harjoitusvaiheessa rasituksen tulee olla n. 70 % maksimitasosta. Tällainen harjoittelu auttaa rasitusastmapotilasta kohottamaan fyysistä kuntoaan. Liikunnan aikaista astmakohtausta voidaan ennaltaehkäistä lääkityksellä. LASTEN LIIKUNNASSA HUOMIOONOTETTAVAA Äärimmäisen kova fyysinen harjoittelu voi ainakin teoriassa hidastaa lapsilla raajojen luiden pituuskasvua. Tutkimusten mukaan kouluikäisillä lapsilla ja nuorilla on todettu dominoivan puolen raajojen olevan suurempia. Raskasta ruumiillista työtä tehneiltä lapsilta on raportoitu alaraajojen epifyysien (luun pään kalvorakenne) ennenaikaista kiinni luutumista, mikä aiheuttaa pituuskasvuun vajausta. Scheuermannin tauti (selän epifyysien kasvuhäiriö) on selän yleisimpiä häiriöitä, ja voimakas selkärankaa kuormittava urheilu saattaa lisätä taudille tyypillisiä löydöksiä lapsilla ja nuorilla, joilla on taipumus nikamamuutoksiin. Liian voimakas liikunta voi pahentaa rakenteellista skolioosia eli selän vinoutta. Urheilu voi myötävaikuttaa pysyvänkin haitan muodostumiseen, jos oireiden taustalla olevaa tilaa ei ajoissa diagnosoida ja ryhdytä tarpeellisiin hoitotoimiin. Jos skolioosin haitta-aste on niin suuri, että korsettihoito (eräänlainen tukiliivi) on aiheellinen, on raskas fyysinen kuormitus yleensä kielletty. Tämä syytä huomioida myös ammatinvalinnassa.

4 Koostanut eri tietolähteistä Pertti Pussinen /23 FYYSINEN SUORITUSKYKY JA SITÄ SELITTÄVÄT TEKIJÄT Urheilun ja liikunnan yhteydessä fyysisellä kunnolla tarkoitetaan yleensä suorituskykyä, kykyä selviytyä fyysisistä tehtävistä mahdollisimman pienin ponnistuksin ja tehokkaasti. Urheilijan suorituskyvyn voidaan katsoa koostuvan seuraavista osatekijöistä: Suorituskyky riippuu iästä, sukupuolesta, terveydestä, rakenteesta, perintötekijöistä ja harjoittelusta. Fyysisen suorituskyvyn osatekijöitä kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja koordinaatiokykyä voidaan kehittää harjoittelemalla. Tärkeitä kehitettäviä ominaisuuksia ovat mm. verenkierto- ja hengityselimistön kunto, motoriset kyvyt, ketteryys, tasapaino ja notkeus. Fyysistä kuntoa voidaan mitata kenttä- tai laboratorio-olosuhteissa. KESTÄVYYS Kestävyys voidaan jakaa psyykkiseen ja fyysiseen osa-alueeseen. Kestävyydellä on erilaisia merkityksiä urheilulajista ja liikuntamuodosta riippuen. Fyysinen kestävyys voidaan jakaa vielä aerobiseen ja anaerobiseen kestävyyteen. Hyvällä kestävyydellä on merkitystä itse liikuntasuorituksen kannalta ja myös suorituksen jälkeisen palautumisen kannalta. Elimistön psyykkistä ja fyysistä kestävyyttä voidaan nostaa harjoittelulla. Harjoittelu lisää lihaskudoksen aineenvaihduntakykyä ja parantaa rasvaaineiden polttokykyä. Lihaskudoksen verisuonitus lisääntyy. Kestävyysharjoittelun seurauksena sydämen koko voi kasvaa. Sydämen toiminnan taloudellisuus paranee, mikä ilmenee levossa ja kuormituksessa madaltuneena sykintätasona. Sydän pystyy tyydyttämään elimistön veritarpeen harvemmilla, mutta tehokkaammilla pumppauksilla. VOIMA Voima voidaan periaatteessa jakaa fyysiseen ja psyykkiseen komponenttiin. Voidaan puhua yleisvoimasta, ja voimasta, joka on mitattavissa tietyn suorituksen aikana. Suorituksessa voidaan edelleen puhua maksimivoimasta liikkeen aikana ja voimasta, kun liikettä ei tapahdu. Voimalla on merkitystä kaikessa liikunnassa, ja kaikki urheilijat valmentautuvat kehittämällä voimaominaisuuksiaan, mutta varsinaisissa voimailulajeissa voiman eri lajit ovat pääasia.

5 Koostanut eri tietolähteistä Pertti Pussinen /23 Heikkojen lihasryhmien kehittämisellä on myös kuntoilijoille käytännöllistä arvoa. Mahdollisesti selkäongelmien yleisyys puoltaisi lihasvoimaharjoittelun kehittämistä. Voimaharjoittelun yhteydessä lihaksen massa kasvaa ja sen läpimitta suurenee. Myös lihastoiminnan hermotusta voidaan parantaa. NOPEUS Nopeus määritellään hermo-lihasjärjestelmän kyvyksi suorittaa toimintoja tai toiminta lyhimmässä mahdollisessa ajassa. Erikseen voidaan puhua jatkuvasta syklisestä toiminnasta tai kertasuoritusnopeudesta. Nopeus on monimutkainen fyysinen suoritustekijä, jossa koordinaatiokyvyllä ja kunnolla on keskeinen merkitys. Suuri liiketiheys eli esimerkiksi nopea juoksuvauhti voidaan saavuttaa vain, jos hermolihasjärjestelmän ärsytys- ja lepotilat vaihtelevat erittäin nopeasti. Jokainen liike on monimutkainen sarja vaikuttaja- ja vastavaikuttajalihasten säädeltyjä toimintoja. Vasta kun liike hallitaan hyvin, voidaan se suorittaa aktivoimalla suuri määrä lihasten motorisia yksikköjä eli lisätä voimaa suorituksessa, mikä samalla yleensä merkitsee nopeuden kasvua. Nopeutta voidaan kehittää harjoittelulla. LIIKKUVUUS Liikkuvuutta on kutsuttu myös taipuisuudeksi ja notkeudeksi. Liikkuvuus voidaan jakaa vielä liikelaajuuksien ja joustavuuden tarkasteluun. Liikkuvuustarkastelussa voidaan puhua myös yleisestä ja lajikohtaisesta liikkuvuudesta. Aktiivisella liikkuvuudella tarkoitetaan nivelen suurinta liikelaajuutta, joka tapahtuu vaikuttajalihasta tai -lihaksia supistamalla ja antamalla vastavaikuttajalihaksen/-lihasten venyä. Passiivisella liikkuvuudella puolestaan tarkoitetaan ulkoisten voimien avulla tapahtuvaa liikettä rajoineen. Liikkuvuus on edellytyksenä sille, että liikkeet voidaan suorittaa hyvin. Ihmisen ikääntyessä ja liikuntakoneiston rapistuessa liikkuvuus vähentyy. Tätä voidaan vastustaa sopivilla liikkeillä ja asennoilla. Ilman venyttelyä lihasten liikelaajudet supistuvat. Liikkuvuusharjoittelulle edullisin vaihe on vuoden iässä. Harjoittelun avulla voidaan saavutettuja laajuuksia sitten ylläpitää, mutta venytysharjoittelun tulee olla säännöllistä. KOORDINAATIOKYKY Koordinaatiokykyä kutsutaan myös taidoksi. Se riippuu ensisijaisesti liikkeiden säätelystä. Koordinaatiokyvyn avulla liikkuja pystyy hallitsemaan toimintojaan tavanomaisissa tilanteissa ja yllättävissä olosuhteissa. Koordinaatiokykyä tarvitaan taloudellisten liikkeiden suorittamiseksi. Kilpa-urheilussa ei muuten synny tuloksia. Koordinaatiokyky voidaan jakaa useaan osatekijään: reaktio-kyky,

6 Koostanut eri tietolähteistä Pertti Pussinen /23 ohjauskyky, yhdistelykyky, suuntautumiskyky, tasapaino, ketteryys, taitavuus ja sulavuus. Koordinaatiokyvystä erotetaan vielä yleinen ja lajikohtainen koordinaatiokyky. Koordinaatiokyky kehittyy varhaisessa kouluiässä rinnan keskushermoston kypsymisen kanssa, kun kuulo- ja näköaistin informaationkäsittelykyky paranee. Harjoittelutuloksia saadaan myöhemminkin. FYYSISEN SUORITUSKYVYN MUUTOKSET IÄN MYÖTÄ Lapsen liikunnallinen kehitys alkaa geneettisen ohjelmoinnin muodossa jo sikiökaudella. Imeväisiässä lapsi oppii pystyasennon ja kävelyn, joka automatisoituu ja poikii uusia liikemalleja. Ihmisen säännönmukaisten vanhenemismuutosten katsotaan alkavan kasvukauden jälkeen. Eräät elimistön muutokset alkavat jo varhaisessa lapsuudessa ja jatkuvat tasaisesti vuosikymmenien ajan joko kuolemaan saakka tai saavuttavat määrätyn vakiotilan keski-iässä. Fyysinen harjoittelu parantaa suorituskykyä, mutta lapsuudessa sen vaikutus ei ole aina helposti mitattavissa, koska se peittyy perinnöllisten tekijöiden, ravintotekijöiden ja erityisesti murrosiän vaikutuksiin. Fysiologisten toimintojen osalta on keskimääräinen vuosittainen heikkeneminen noin 1 prosenttiyksikkö alkaen vuoden iässä. Suurimmat muutokset havaitaan kuormitustesteissä, kun taas monissa lepotesteissä erot ovat vähäiset. Fysiologiselle vanhenemisprosessille on tyypillistä se, että vanhenemisnopeus vaihtelee yksilöiden välillä ja että saman yksilön eri toiminnat voivat vanheta eri nopeuksilla. LIHASVOIMAN JA NOPEUDEN MUUTOKSET LAPSUUDESSA Nopeus-voimaominaisuuksien vaste saadaan aikaan jo 8- vuotiailla oikein suunnitellulla harjoittelulla. Tehokas harjoitus lisää lihasmassaa ja supistusvoimaa, tehostaa lihasentsyymien toimintaa ja suurentaa lihassyiden solujen mitokondrioiden kokoa. Luuston kehittymättömyyden vuoksi voimaharjoittelu tulisi kuitenkin aloittaa vasta murrosiän jälkeen. Puberteetin nopean kasvukauden vuoksi voiman luonnollinen kehitys päättyy tytöillä vuotiaana ja pojilla noin 20. ikävuoden tienoilla. Nopeuden harjoitettavuus ja paras vaihe ovat voiman kanssa jokseenkin samanaikaisia. Liikenopeus ja reaktionopeus kehittyvät nopeimmin 10. ikävuoden molemmin puolin. Kouluikäinen lapsi saa noin 8 vuoden iässä lihastoimintoihinsa syklisen nopeuden tekijöitä, jolloin hänen suoritusnopeutensa eri urheilumuodoissa pääsevät kehittymään.

7 Koostanut eri tietolähteistä Pertti Pussinen /23 VERENKIERRON JA HENGITYSELIMISTÖN MUUTOKSET LAPSUUDESSA Lasten aerobinen suorituskyky paranee murrosikään asti. Hapenottokyvyn maksimimuutos on 8-10 %. Tavoitteellista kestävyysharjoittelua tulisi kuitenkin toteuttaa vasta murrosiän päättymisestä lähtien. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että kasvupyrähdyksen kiivain vaihe, PVH (Peak Height Velocity), on eräänlainen vedenjakaja, josta lähtien harjoittelu ylipäätään alkaa tuottaa tuloksia, jotka voidaan todeta hapenottokykyä mitattaessa tai arvioitaessa. Aikuisella kestävyysurheilijalla hapenottokyky on noin kaksinkertainen tavanomaisesti liikkuvaan verrattuna. Kasvuikäisillä vastaava ero on ollut vain noin 20 %:n luokkaa. Silloinkaan ei voida varmuudella sanoa, kuinka iso osa erosta johtuu harjoittelusta, ja kuinka iso osa perimästä. Sydämen hypertrofian (liikakasvu) ja keuhkojen kasvaneen tilavuuden on todettu säilyvän useita vuosia esim. aktiivisen uintiharjoittelun päättymisen jälkeen. Ennen murrosikää lihasglykogeenin varastoituminen ja käyttökyky eivät ole vielä kehittyneet. Anaerobinen kapasiteetti reagoi vain vähän harjoitukseen lapsuusiässä, eikä harjoittelua anaerobisella tasolla suositella lapsille. LAPSEN SUORITUSKYVYN MUUTOKSIA Lasten aerobinen suorituskyky paranee murrosikään asti melko lineaarisesti. Kasvun vuoksi harjoittelun merkitystä ei ole yhtä helppo osoittaa kuin aikuisilla. Parantunut maksimaalinen hapenottokyky voi johtua perintötekijöistä tai parantuneesta suoritustekniikasta. Sydämen koko ja minuuttitilavuus sekä hengitystilavuudet lisääntyvät säännöllisen kestävyysharjoittelun ansiosta. Kestävyystyyppinen liikunta heikentää jonkin verran verenkierron ääreisvastusta, jolloin diastolinen verenpaine alenee. Vaikka anaerobisessakin suorituskyvyssä todetaan paranemista, sitä ei kuitenkaan suositella lapsille. Nopeus-voimaominaisuuksien paranemista oikein ohjatun voimaharjoittelun seurauksena voidaan saada aikaan jo 8-vuotiailla. Harjoittelu lisää lihasmassaa ja supistusvoimaa ja tehostaa lihasentsyymien toimintaa. Lasten voimaharjoittelu ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta esim. luuston kehittymättömyyden vuoksi. AEROBINEN JA ANAEROBINEN KESTÄVYYS Urheiluvalmennuksessa voidaan käyttää seuraavaa kestävyysominaisuuksien jakoa: Aerobinen kestävyys o Peruskestävyys o Vauhtikestävyys o Maksimaalinen kestävyys Anaerobinen kestävyys o Nopeuskestävyys - maitohappoa (laktaattia) tuottava - maitohappoa tuottamaton

8 Koostanut eri tietolähteistä Pertti Pussinen /23 Aerobisen kestävyyden osa-alueiden välisistä rajoista käytetään nimityksiä aerobinen kynnys (peruskestävyyden ja vauhtikestävyyden välinen raja) ja anaerobinen kynnys (vauhtikestävyyden ja maksimaalisen kestävyyden raja). Maksimaalinen aerobinen teho (VO 2 maks) mittaa aerobisen energiantuottokoneiston maksimitehoa. Maitohappoa tuottamattomalla energiantuotolla tarkoitetaan lihasten välittömien energialähteiden vapauttamista hapettomassa prosessissa. Tämä on nopein, lyhyin ja tehokkain, mutta rajallinen energiantuottotapa. Nämä energiavarastot käytetään loppuun muutaman kymmenen sekunnin maksimaalisessa suorituksessa. Samanaikaisesti ja suoritusta jatkettaessa tapahtuu laktaattia tuottavaa anaerobista energian vapautumista. Se on merkittävä energiantuottotapa lyhyissä maksimisuorituksissa, mutta myös yli % maksimaalisesta aerobisesta tehosta olevissa pitkäkestoisissa suorituksissa. RAVINTO JA LIIKUNTA RAVINNON TARVE Tärkeimpiä ravintoaineen tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä terveellä ihmisellä ovat ikä ja fyysinen aktiivisuus. Sairaudesta toipuminen lisää ravinnon tarvetta. Pieni lapsi tarvitsee kasvunsa ja kehityksensä vuoksi kokoonsa nähden eniten ravintoaineita. Aikuisen ihmisen ravinnontarve on suhteellisesti pienempi, mutta hänenkin kudoksensa uusiutuvat jatkuvasti. Aktiivinen liikuntaharrastus tai raskas ruumiillinen työ lisäävät ravinnontarvetta. Liikuntaharrastuksen asettamat vaatimukset ravinnolle eivät poikkea yleisesti hyvästä ravinnosta annetuista suosituksista. Ravintoaineita tarvitaan lihaksiston ja luuston sekä hermoston tarpeisiin, mutta kokonaisuutena ravinto vaikuttaa myös yleiskuntoon. Energian lähteenä elimistö käyttää rasvaa ja hiilihydraatteja, poikkeuksellisissa olosuhteissa myös proteiineja. Liikunta kuluttaa energiaa. Tästä syystä aktiivinen liikunnanharrastaja voi syödä runsaammin kuin liikuntaa harrastamaton eikä silti tarvitse pelätä lihomista. Normaalia runsaampi ravinto takaa yleensä riittävän välttämättömien suojaravintoaineiden saannin, sillä mitä enemmän ruokaa nautitaan, sitä varmemmin kaikkien ravintoaineiden tarve tulee tyydytetyksi. Ihminen saa elimistön tarvitsemat raaka-aineet ravinnosta. Rasvat, hiilihydraatit ja proteiinit ovat energiaravintoaineita. Suojaravintoaineisiin kuuluvat vitamiinit ja kivennäisaineet. Tavallinen, monipuolinen ruoka, joka on koottu ravintoainesuosituksia noudattaen riittää yleensä kattamaan ravinnontarpeen. Liikunnan säännöllinen harrastaminen suo mahdollisuuden vapaampaan ja runsaampaan ravinnon käyttöön ja varmentaa siten välttämättömien suojaravintoaineiden riittävän saannin. Ruoka-aineiden valintaan pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Runsaasti rasvaa sisältäviä elintarvikkeet antavat energiaa, mutta suojaravintoaineiden, kuten kivennäis- ja hivenaineiden sekä vitamiinien saanti jää helposti hyvin vähäiseksi. Myös sokerin ja valkoisten viljatuotteiden anti elimistölle on pelkkää energiaa, sillä suojaravintoaineiden määrä on melkein olematon. Lisäämällä täysjyväviljatuotteiden osuutta ruokavaliossa voidaan jo huomattavasti parantaa suojaravintoaineiden saantia. Kasvikset, hedelmät ja marjat varmistavat välttämättömien suojaravintoaineiden saannin. Samalla ruokavalio myös kevenee energiasisällöltään, kun liika rasva jää vähemmälle.

9 Koostanut eri tietolähteistä Pertti Pussinen /23 Liian runsas ravinnon saanti ja liikunnallinen passiivisuus johtavat usein ylipainoisuuteen. Ravinnon virheellinen koostumus saattaa johtaa myös esimerkiksi hampaiden reikiintymiseen, sydän- ja verisuonisairauksiin, verenpainetautiin, diabetekseen tai tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin. Vääristyneet ravintotottumukset yhdessä vähäisen liikunnan kanssa voivat siis heikentää terveyttä. Pääosan ihmisruumiista muodostaa vesi, jota on kaikkiaan n. 60 % koko kehon painosta. Vesi on myös tärkein ravinnon mukana saatava aine, sillä elimistön toiminnot tapahtuvat vesiliuoksessa. Veden puute voi osoittautua kohtalokkaaksi jo lyhyessäkin ajassa. Lihakset ovat koostuneet proteiineista, joilla on tärkeä rooli myös esimerkiksi sairauksien toipumisvaiheessa. Rasvan tehtävänä on toimia lämpöeristeenä ja energiavarastona. Hiilihydraatteja elimistössä on monenlaisia, mutta tärkein on veressä oleva glukoosi sekä lihaksiin ja maksaan varastoitunut glykogeeni, jotka molemmat toimivat normaalisti energialähteinä. Myös proteiineja (aminohappoja) käytetään jossain määrin energiaksi. Aminohappojen osuus energiantuotosta on normaalisti n. 5 %:n luokkaa. Lisäksi elimistössä on koko joukko kivennäisaineita. Kalsiumia on eniten, koska se on luuston tärkeä rakenneosa. Myös vitamiineilla on tärkeitä aineenvaihdunnallisia tehtäviä. Niiden tarve on pieni, mutta niiden saanti saattaa jäädä liian vähäiseksi, jos ravinto ei ole koostumukseltaan oikea. Jokaisella vitamiinilla on oma tehtävänsä, ja ne vaikuttavat hyvin moniin aineenvaihduntareaktioihin. Mistään ruoka-aineesta tai edes ruoka-aineryhmästä ei saa kaikkia vitamiineja. Siksi riittävän ja turvallisen vitamiinisaannin varmistamiseksi on syötävä monentyyppisiä ruokia: viljavalmisteita, hedelmiä, lihaa, kalaa ja maitovalmisteita. NESTE Liikkuessa hikoillaan ja menetetään nestettä. Jos liikunta jatkuu pitkään tai hikoilu on runsasta, nestetäydennys on tarpeen jo liikuntasuorituksen aikana. Yleensä nesteenä voidaan käyttää pelkkää vettä, mutta jos tarvitaan myös energiaa, erilaiset makeutetut mehut ja urheilujuomat ovat sopivia. Mahalaukusta imeytyy nestettä noin 8 dl tunnissa. Urheilusuorituksen aikana neste tulisi nauttia pienissä erissä, 1-2 dl kerrallaan, ja sen pitäisi olla haaleaa. Mehujen sokeri-pitoisuus ei saisi olla yli 3 %. Pieni nestemenetys ei vielä heikennä suorituskykyä. Yli 2 %:n menetyksestä on kuitenkin selvää haittaa. Kuumissa olosuhteissa hikoilu voi olla kaksikin litraa tunnissa. Siksi nesteen nauttiminen on välttämätöntä kaikissa yli tunnin suorituksessa, talvella kaikissa yli kahden tunnin suorituksissa. Aikuisen kehon painosta on noin 60% vettä. Tästä noin 2/3 on solujen sisäistä nestettä. Ihminen erittää päivittäin noin 2,5 litraa vettä. Tästä muodostaa virtsa noin 1,5 l, noin 0,5 l erittyy keuhkojen kautta, noin 0,5 l ihon kautta ja vähäisiä määriä erittyy ulosteessa. Noin puolet tarvittavasta nesteestä saadaan kiinteän ravinnon mukana, loppuosa on juotava. Erittäin kuumissa olosuhteissa voi elimistön vedentarve olla suurempi kuin janontunne osoittaa. Säännöllinen nestehukka, joka ylittää 5 % kehon painosta edellyttää ohjelmoitua korvausmenettelyä.

10 Koostanut eri tietolähteistä Pertti Pussinen /23 Tällaisissa olosuhteissa on hyvä seurata myös virtsamääriä, joiden tulee olla vähintään 1 litra vuorokaudessa. On myös syytä huomata, että 1 litra hikeä sisältää 2-3 g keittosuolaa, jonka menetykset on korvattava. NESTE- JA ELEKTROLYYTTITASAPAINO Liikuttaessa kuumassa ilmanalassa ihmisen lämpötasapaino perustuu kykyyn tuottaa hikeä. Hikoilumekanismin tehokkuudessa on suuria yksilöllisiä eroja. Fyysinen harjoittelu lisää hikirauhasten tehoa, samoin akklimaatio (sopeutuminen erilaisiin ympäristöoloihin). Hien tuotantoon vaikuttaa myös kuuma-altistumisen kesto. Lyhyissä, korkeintaan tunnin kestävissä kuumakuormituksissa hikirauhasten teho voi olla jopa 4 litraa tunnissa, mutta useita tunteja kestävissä raskaissakin suorituksissa keskimääräinen hikoilu voi tehostua maksimissaan yhteen litraan tunnissa. Runsas hikoilu kuumassa vaikeuttaa elimistön neste- ja elektrolyyttitasapainon ylläpitoa. Tämän säätelyn häiriintyminen voimistaa verenkierron ylikuormittumisesta johtuvaa lihasten väsymistä ja suorituskyvyn heikkenemistä. Samanaikaisesti lämpötasapaino voi järkkyä, ja ihminen altistuu lämpösairauksille. Maratonjuoksijoilla on todettu jo alle 3 %:n nestevajeen nostavan rektaalilämpötilan juoksun lopussa 38,3-38,8 C. Jos nestevaje on yli 5 %, rektaalilämpötila kohoaa yleensä yli 40 C. Tuotetun hien määrä on lähes riippumaton nautitun nesteen määrästä. Jos hikoilusta johtuva nestevaje jätetään korvaamatta, verenkiertoelimistön kuormitus kasvaa, sillä kiertävän veren määrä pienenee. Nestetasapainosta huolehtiminen on välttämätöntä lämpötasapainon ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi kuumassa. Nestevaje kehittyy salakavalasti. Jos juodaan vain janon tunteen mukaan, jää korvaamatta yleensä noin kolmasosa todellisesta nesteen tarpeesta. Elimistön kuivuminen horjuttaa sekä psyykkistä että fyysistä suorituskykyä. Pitempikestoisessa kuormituksessa nesteytyksen osuus korostuu myös energia-aineenvaihdunnassa. Nestevajeen kehittymistä raskaassa urheilusuorituksessa kuumassa ei voida välttää, koska hikoiluteho on suurempi kuin nesteen imeytymisteho. Siksi tehostettua juomista on jatkettava myös kuumakuormituksen loputtua ainakin parin tunnin ajan. Virtsarakon tyhjentämistarve on yksi mittari elimistön nestetarpeen tyydyttymisestä. Nesteytystä kannattaa harjoitella. Maha voidaan opettaa sietämään tehostettua nesteytystä. Samalla nestekorvauksesta tulee automaatiotoiminta, joka käynnistyy ja jota ylläpidetään "huomaamatta". Näin sekä vältytään vakavilta lämpösairauksilta että ylläpidetään mahdollisimman hyvä fyysinen ja psyykkinen suorituskyky. ENERGIARAVINTOAINEET Ihminen kykenee käyttämään syömästään ruoasta solujen aineenvaihduntaan vain osan. Osa ravinnosta menee hajoamatta ruoansulatuskanavan läpi, osa hajoaa mutta ei imeydy. Imeytyneestä ravinnosta osa eritetään virtsaan, osa menetetään muina eritteinä (hiki, kyyneleet, jne.) ja pieni osa haihtuu hengitysilman mukana. Noin 75 % metaboloituvasta (aineenvaihdunnassa imeytyvästä) energiasta menee lämpötasapainon ylläpitoon ja lämmöneritykseen.

11 Koostanut eri tietolähteistä Pertti Pussinen /23 Kaikki elintarvikkeet vettä lukuun ottamatta sisältävät energiaa, jota ihminen tarvitsee normaalien elintoimintojen ylläpitoon ja fyysiseen työskentelyyn. Ruoan energiasisältö määräytyy energiaravintoaineiden eli hiilihydraattien, proteiinien, rasvojen ja alkoholin määrästä. Rasva kasvattaa eniten ruoan energiasisältöä, sillä 1 gramma rasvaa sisältää 9 kcal (38 kj) energiaa. Alkoholissa on 7 kcal (29 kj) ja sekä proteiineissa että hiilihydraateissa 4 kcal (17 kj) energiaa grammaa kohti. Energian tuotannon tehokkuuden kannalta hiilihydraatit ovat rasvoja tehokkaampia, sillä yhtä happilitraa kohti tuottavat hiilihydraatit noin 21 kj ja rasvat noin 19 kj. Urheilijat tarvitsevat enemmän energiaa kuin liikuntaa harrastamattomat. Lisäenergian tarve vaihtelee muutamista sadoista kilokaloreista jopa tuhansiin. Kun 70 kg painava mies tarvitsee n kcal päivässä, urheilija tarvitsee kcal. Tätä suuremmat energiankulutukset ja -tarpeet ovat erittäin harvinaisia. Energian tarpeeseen vaikuttavat harjoittelun määrä ja laatu. Tekniikkaharjoittelu ei lisää kovin runsaasti energian tarvetta, kun taas useimmat kestävyys- ja voimaharjoittelun muodot lisäävät. Suurimmat energiankulutukset onkin havaittu uimareilla, pyöräilijöillä, triathlonisteilla ja painonnostajilla. RASVAT Osa rasvojen rakennusaineista, rasvahapoista, on välttämättömiä ja ne on saatava ravinnon mukana. Rasvaa tarvitaan myös rasvaliukoisten vitamiinien saannin turvaamiseksi. Sen sijaan esim. hiilihydraateissa ei ole välttämättömiä aineosia, joita elimistö ei pystyisi itse syntetisoimaan. Urheileminen ei kasvata rasvan fysiologista tarvetta. Urheilija, joka syö paljon, saa kuitenkin yleensä normaalia enemmän rasvaa. Tästä ei ole mitään haittaa, jos energian saanti ei ylitä energian tarvetta ja ruoassa on riittävästi muita tarvittavia ravintoaineita. Rasva on lepotilassa tärkein energianlähde. Hiilihydraattien osuus energianlähteenä kasvaa tehon lisääntyessä. Kuitenkin vasta anaerobisen kynnyksen teholla työskenneltäessä hiilihydraattien osuus on yhtä suuri kuin rasvojen. Hyvä rasvojen hapetuskyky säästää lihasglykogeenia lisäämällä rasvojen suhteellista osuutta energianlähteistä. Ruoanvalmistusmenetelmällä on tärkeä merkitys liha- tai kala-aterian rasvaisuudelle. Keittäminen, pariloiminen, grillaaminen ja mikroaaltouunissa kypsentäminen eivät lisää ruokalajien rasvapitoisuutta. Kuorruttaminen ja kastikkeet lisäävät ruoan rasva- ja energiapitoisuutta. Kasvisöljyt, margariini ja voi-kasvisöljyseos sisältävät tyydyttymättömiä ja monityydyttämättömiä rasvahappoja, joita tarvitaan terveen ihmisen aineenvaihdunnassa. Tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että kasvisöljyt ja niitä sisältävät valmisteet pienentäisivät sydän- ja verisuonitautien vaaraa. Siksi monipuoliseen ja hyvään ruokavalioon aina kuuluu höysteeksi kasvisrasvaa. Ilmeisesti ei ole kovin tärkeää, mitä rasvaa kasvisrasvahöysteen lisäksi käyttää - kunhan käyttää riittävän vähän. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että liiallinen rasvankäyttö on ainakin osasyynä useimpien ihmisten ylipaino-ongelmiin ja eräisiin sairauksiin.

12 Koostanut eri tietolähteistä Pertti Pussinen /23 Rasvat ovat terveydelle välttämättömiä o saadaan välttämättömiä rasvahappoja ja rasvaliukoisia vitamiineja o saadaan energiaa - käytetään ruuanlaitossa Rasvat ovat glyserolin ja rasvahappojen estereitä Rasvat ovat rasvahappojen mukaan joko tyydyttyneitä, tyydyttymättömiä tai monityydyttymättömiä o tyydyttyneet rasvahapot sisältävät vain yksinkertaisia sidoksia hiiliatomien välillä o tyydyttymättömät rasvahapot sisältävät myös kaksoissidoksen hiiliatomien välillä o monityydyttymättömät rasvahapot sisältävät useita kaksoissidoksia hiiliatomien välillä Tyydyttymättömistä rasvahapoista rakentuneet rasvat terveellisempiä kuin tyydyttyneistä rasvahapoista rakentuneet rasvat Monityydyttymättömät rasvat ovat peräisin kasvikunnasta ja ne ovat usein nestemäisiä Tyydyttyneet rasvat ovat kiinteitä ja peräisin eläinkunnasta Margariinia kovetetaan liittämällä niihin vetyä, jolloin niistä tulee enemmän tyydyttyneitä eli hydrataan Rasvat pilaantuvat eli härskiintyvät tai eltaantuvat herkästi PROTEIINIT Ihmisen proteiinien päivittäinen tarve vaihtelee 0,5-2,5 g/kg/pv. Kasvunsa lopettaneella aikuisella, joka ei harrasta kookkaita lihaksia edellyttävää urheilua, on tarpeeksi arvioitu noin 0,6 g/kg/pv. Kasvavilla urheilijoilla saattaa tarve olla 2,0 g/kg/pv. Voimalajien harrastajien tarpeeksi on arvioitu 1,5-2,0 g/kg/pv, mutta esim. huippuluokan painonnostajien on todettu joutuvan negatiiviseen typpitasapainoon, ellei proteiinien vuorokautinen saanti ole yli 2 g/kg. Proteiinien tarpeen on esitetty olevan tavallista suuremman sellaisissa urheilulajeissa, joissa tiheästi toistuvien kudosvaurioiden korjaaminen kuluttaa proteiinia, esim. jalkapallo ja jääkiekko. Proteiinit rakentuvat aminohapoista, joista 22 on osoitettu olevan fysiologisesti tärkeitä. Näistä kahdeksaa ei elimistö pysty itse syntetisoimaan, vaan ne on saatava ravinnon mukana. Biologiselta laadultaan hyviä proteiineja saadaan mm. lihasta, kalasta, maidosta, juustosta ja kokojyväviljasta. Kova harjoittelu aiheuttaa elimistössä hajoamistilan eli katabolian. Palautumisvaiheessa elimistö sopeutuu rasitusärsykkeisiin kasvattamalla uusia rakenneosia, jolloin proteiinien tarve kasvaa. Lihasmassaa kasvattava voimaharjoittelu lisää proteiinien tarvetta vielä enemmän. Normaalista sekaruokavaliosta saadaan helposti kovaankin harjoitteluun tarvittava proteiinimäärä. Voimalajien urheilijoiden on kuitenkin hyvä syödä lihaa tai kalaa kahdesti päivässä ja käyttää maitovalmisteita. Erilaisten valkuaisaine- eli proteiinivalmisteiden, jauheiden ja pillereiden käyttö on lisääntynyt. Niiden avulla pyritään kasvattamaan lihaksia tai aikaansaamaan kylläisyyden tunnetta

13 Koostanut eri tietolähteistä Pertti Pussinen /23 laihdutettaessa. Lisäproteiinin tarpeesta ei olla vielä päästy yksimielisyyteen. Alle 12 v. juniorit (alle murrosikäiset) eivät nykykäsityksen mukaan tarvitse lisäravinteita urheiluharrastustensa vuoksi. proteiinit jaetaan kasvi- ja eläinkunnan proteiineihin proteiinit koostuvat aminohapoista yksi proteiinimolekyyli voi koostua tuhansista aminohappomolekyyleistä elimistömme tarvitsee n. 22 erilaista aminohappoa pystyäkseen valmistamaan kaikki tarvitsemansa proteiinit eräitä aminohappoja: o alaniini o glysiini o isoleusiini o leusiini Hyviä proteiinin (välttämättömien aminohappojen) lähteitä ovat eläinkunnan tuotteet - liha, kala - kananmuna, maitovalmisteet Kasviksissa, marjoissa ja hedelmissä proteiinipitoisuus on vähäinen, kun taas pavut, linssit, ja pähkinät sekä viljavalmisteet sisältävät runsaasti proteiineja. HIILIHYDRAATIT Kaikessa tehoharjoittelussa tarvitaan lihasten hiilihydraattivarastoja eli glykogeenia. Siksi hiilihydraattien tarve on urheilijalla selvästi kasvanut. Huippu-urheilijan tulisi syödä g hiilihydraatteja päivässä eli lähes kaksinkertaisesti liikuntaa harrastamattomiin verrattuna. Niukka hiilihydraattimäärä ruokavaliossa hidastaa palautumista ja lisää harjoittelun kuormittavuutta. Viljavalmisteet, peruna ja hedelmät sisältävät runsaasti hiilihydraatteja. Niitä tarvitaan kovatehoisen tai pitkäkestoisen harjoituksen jälkeen täyttämään lihasten glykogeenivarastoja. Vaikka viljakuitu heikentää eräiden kivennäisaineiden imeytymistä, on sillä kuitenkin tärkeä merkitys ihmisen hyvinvoinnille: se lisää suoliston liikkuvuutta, vähentää ummetusta ja saattaa vähentää riskiä sairastua esimerkiksi paksunsuolensyöpään. Eri viljalajien ravintoainesisällöstä ei ole ruokavalion kannalta eroja. Koska suurin osa viljojen vitamiineista ja kivennäisaineista on kuoressa ja alkiossa, huonontavat kuoriminen ja puhdistaminen ratkaisevasti ravintoainepitoisuutta. Siksi esimerkiksi ranskanleipään ja normaaliin makaroniin tai spagettiin käytetty valkoinen vehnäjauho on teollisen käsittelyn yhteydessä menettänyt suurimman osa suojaravintoaineistaan. Myös valkoinen riisi on ravintoarvoltaan tummaa riisiä heikompi. Perunassa on hiilihydraattien lisäksi runsaasti kaliumia sekä jonkin verran B-ryhmän vitamiineja. Kuorineen keitetty peruna on tärkeä C-vitamiinin lähde, jos ruokavaliossa on niukasti tuoreita kasviksia ja hedelmiä.

14 Koostanut eri tietolähteistä Pertti Pussinen /23 Kasviksissa, marjoissa ja useimmissa hedelmissä on % painosta vettä. Siksi niitä saa syödä erittäin paljon, ilman että ruokavalion energiamäärä huomattavasti kasvaa. Ne sopivat siis erityisen hyvin laihduttajille tai painoaan tarkkaileville urheilijoille. Toisaalta vain jotkut hedelmät - kuten banaanit - sisältävät tarpeeksi hiilihydraatteja auttaakseen glykogeenivarastojen täyttämisessä kovan harjoituksen tai kilpailun jälkeen. Kasviksissa, hedelmissä ja marjoissa on kuitua, joka rakenteeltaan ja vaikutuksiltaan poikkeaa hieman viljakuidusta. Tutkimusten mukaan kasvisten kuitu alentaa veren kolesterolipitoisuutta ja vähentää siten sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Toisaalta kasviskuidut eivät lisää suoliston liikkuvuutta yhtä tehokkaasti kuin viljakuidut. hiilihydraatteja ovat sokerit o fruktoosi ja glukoosi o sakkaroosi ja laktoosi sekä tärkkelys ja ravintokuitu vilja, perunat, kasvikset, marjat ja hedelmät sisältävät runsaasti hiilihydraatteja Elimistössä hiilihydraatit esiintyvät: verensokerina glykogeenina maksassa ja lihaksissa (varastohiilihydraatti) solukalvoilla solun tunnistimina. RAVINTOKUITU Ravintokuidun jaottelu Ravintokuitu on kasvisolujen seinämän ainesosia, jotka eivät hajoa ohutsuolessa imeytyvään muotoon. Ravintokuitu luokitellaan vedensitomiskyvyn mukaan Veteen liukeneva eli geeliytyvä kuitu, jonka saantilähteenä on marjat, hedelmät, palkokasvit, kaura ja ohra Veteen liukenematon eli geeliytymätön kuitu, jonka saantilähteenä ovat kasvikset ja täysjyväviljavalmisteet. Selluloosa, joka kuuluu veteen liukenemattomaan kuituun, kulkeutuu paksusuolen läpi muuttumattomana. Muita kuitukomponentteja paksusuolen bakteerit voivat käyttää aineenvaihdunnassaan (kuva 2). Elintarvikkeissa on yleensä seos veteen liukenevaa ja liukenematonta ravintokuitua.

15 Koostanut eri tietolähteistä Pertti Pussinen /23 Kuva 2: Ravintokuidun luokittelu vedensitomiskyvym mukaan. Ravintokuitu vaikuttaa seuraaviin tekijöihin Ravintokuidun fysiologiset vaikutukset Kylläisyyden tunne: Ravintokuitua sisältävät ruoka-aineet sitovat vettä ja antavat siksi herkästi kylläisyyden tunteen, vaikka runsaasti ravintokuitua sisältävien ruoka-aineiden energiapitoisuus usein on vähäinen. Ravintokuidun on todettu auttavan painonhallinnassa. Karieksen ehkäisy: Osa ravintokuitua sisältävistä ruoka-aineista, kuten juurekset ja näkkileipä, vaativat runsaasti pureskelemista kiihdyttäen syljen eritystä, mikä vähentää kariesriskiä. Parantaa sokeriaineenvaihduntaa: Veteen liukeneva ravintokuitu hidastaa mahalaukun tyhjenemistä ja siksi myös hiilihydraattien imeytymistä, mikä tasaa verensokeria. Runsaasti ravintokuitua sisältävä ruokavalio voi myös muuttaa ohutsuolen pintarakennetta ja näin hidastaa hiilihydraattien imeytymistä. Nämä tekijät vähentävät insuliininhormonin tarvetta. Runsaasti ravintokuitua ruokavaliosta saavilla insuliini toimiikin tehokkaammin mahdollistaen glukoosin pääsyn kohdesoluun. Veren kolesterolin pieneneminen: Veteen liukeneva ravintokuitu sitoo ohutsuolessa sappihappoja ja kolesterolia. Sen onkin havaittu pienentävän veren LDL-kolesterolia, ja vähentävän sydän- ja verisuonitautien vaaraa. Ehkäisee ummetusta, suojaa eräiltä syöpämuodoilta: Runsas kuidunsaanti lisää ulostemassaa ja helpottaa sulamattoman aineksen kuljetusta suolistossa vähentäen ummetusta. Varsinkin täysin hajoamaton selluloosa, jota sisältävät täysjyvävilja, erityisesti ruis, ehkäisee tehokkaasti ummetusta. Paksusuolen bakteerit hajottavat kuitua, ja mm. aineenvaihdunnassa muodostuvilla yhdisteillä on suotuisa vaikutus eräiden syöpämuotojen ehkäisyssä.

16 Koostanut eri tietolähteistä Pertti Pussinen /23 TYHJENNYSHARJOITTELU Tyhjennysharjoittelun periaatteena on tyhjentää lihasten hiilihydraattivarastot ja sitten täyttää ne, jolloin glykogeenivarastoihin mahtuu normaalia enemmän energiaa superkompensaatiovaikutuksen ansiosta. Kuntoilijatkin käyttävät joskus tyhjennysharjoittelua valmistautuessaan normaalia pitkäkestoisempaan suoritukseen, esim. maratontapahtumaan. Varsinainen tyhjennys tapahtuu siten, että 3-5 päivää ennen koitosta vältetään hiilihydraattipitoisia ruoka-aineita kuten perunaa, leipää, leivonnaisia, hedelmiä, marjoja, sokeria, hunajaa, jäätelöä, jne. Voimakkaalla harjoittelulla kulutetaan hiilihydraattivarastot loppuun. Sitten siirrytään runsaasti hiilihydraatteja sisältävään ruokavalioon ja harjoitusta kevennetään huomattavasti. Rasvaa vältetään ja ruokaaineina käytetään niitä, mitä tyhjennysaikana on jätetty pois. Runsaan sokerin nauttiminen ei silti ole välttämätöntä, sillä hiilihydraatteja saa riittävästi elintarvikkeista, jotka sisältävät myös muita tärkeitä ravintoaineita. SUOJARAVINTOAINEET VITAMIINIT Liikuntaa säännöllisesti harrastava henkilö voi syödä määrällisesti normaalia enemmän ruokaa. Siitä syystä myös hänen suojaravintoaineiden saantinsa on runsaampaa kuin liikuntaa harrastamattoman. Kun syödään monipuolisesti, ei yleensä tarvita mitään erityisvalmisteita. Lieviä vitamiinien puutostiloja voi ilmetä yksipuolisen ravinnon käytön seurauksena, kohonneen vitamiinientarpeen aikana tai sellaisten sairauksien yhteydessä, joissa vitamiinien imeytyminen on huonontunut. Suojaravintoaineiden saannin täytyy olla tasapainossa keskenään. Jonkun aineen suhteettoman suuri saanti voi haitata jonkun toisen saantia ja aiheuttaa jopa sen puutteen. Vitamiinit ovat orgaanisia kemiallisia yhdisteitä, jotka toimivat ennen kaikkea monien entsyymien ja hormonien kofaktoreina eli toiminnan säätelijöinä. Entsyymejä tarvitaanuseimpiin elimistön aineenvaihduntareaktioihin. Hormonit taas ovat sisäeritysrauhasten verenkiertoon erittämiä yhdisteitä, jotka vaikuttavat kohdekudokseen verenkierron kautta. Ihminen tarvitsee kolmeatoista vitamiinia, jotka jaetaan tavallisesti vesi- ja rasvaliukoisiin. Vesiliukoisia ovat B- ja C-vitamiinit ja rasvaliukoisia A-, D-, E- ja K-vitamiinit. Ylimäärä vesiliukoisista vitamiineista erittyy virtsaan, A- ja D-vitamiinit varastoituvat maksaan ja voivat suurina annoksina pitkään käytettynä johtaa myrkytystiloihin. Jokaisella vitamiinilla on oma tehtävänsä, ja ne vaikuttavat hyvin moniin aineenvaihduntareaktioihin. Mistään ruoka-aineesta tai edes ruoka-aineryhmästä ei saa kaikkia vitamiineja. Siksi riittävän ja turvallisen vitamiinisaannin varmistamiseksi on syötävä monentyyppisiä ruokia: viljavalmisteita, hedelmiä, lihaa, kalaa ja maitovalmisteita.

17 Koostanut eri tietolähteistä Pertti Pussinen /23 RASVALIUKOISET VITAMIINIT Vitamiinit ovat kytkeytyneet aineenvaihdunnan reaktioihin. Sen vuoksi vitamiinien tarve saattaa lisääntyä urheilijoilla heidän voimakkaan metaboliansa vuoksi. Rasvaliukoisia vitamiineja ovat A-, D-, E- ja K-vitamiinit. Vitamiineja A ja D tarvitaan mm. luunmuodostuksessa, minkä takia ne ovat tärkeitä erityisesti muorille urheilijoille. Käsitykset ravinnon sisältämien vitamiinien lisäksi tarvittavista ylimääräisistä vitamiiniannoksista ovat ristiriitaisia. Rasvaliukoisilla vitamiineilla ei ole osoitettu olevan vesiliukoisten vitamiinien kaltaisia suoria vaikutuksia urheilusuoritukseen. On mahdollista, että E-vitamiini suojaisi punasolujen solukalvojen hapettumista ja hajoamista metrin korkeudessa ja siten parantaisi hapenottokykyä, mutta suorat tutkimukseen perustuvat todisteet puuttuvat. Vitamiinien käyttö tablettimuodossa harjoituskestävyyden parantamiseksi perustuu toistaiseksi pääasiassa teoreettisiin olettamuksiin. Varsinaiset kokeelliset tutkimustulokset osoittavat nollavaikutusta. Rasvaisissa kaloissa on paljon A- ja D-vitamiinia. Täysjyvävilja on hyvä ja vehnänalkio erinomainen E-vitamiinin lähde. Monet kasvikset ovat hyviä A-vitamiinin lähteitä. Erityisen hyvä on porkkana: yksi porkkana päivässä varmistaa suositusten mukaisen A-vitamiinin saannin. VESILIUKOISET VITAMIINIT B-VITAMIINIT B-ryhmän vitamiinit ovat kaikki vesiliukoisia. Tiamiini eli B1- vitamiini toimii elimistössä mm. hiilihydraattiaineenvaihdunnan entsyymien kofaktorina. Se on välttämätön vitamiini aerobiselle energianmuodostukselle. Jos tiamiinin säätelemien entsyymien aktiivisuus heikkenee, maitohapon tuotto lisääntyy ja suorituskyky heikkenee. Riboflaviini eli B2-vitamiini säätelee solun hapetus-pelkistysreaktioita. Se on välttämätön, paitsi aerobiselle aineenvaihdunnalle, myös solujen muulle normaalille toiminnalle. Riboflaviinivarastot ovat selvästi suuremmat kuin esimerkiksi tiamiinivarastot. Siksi lievänkin riboflaviinipuutoksen kehittyminen kestää useita kuukausia. Niasiinia eli B3-vitamiinia esiintyy kaikissa elävissä soluissa NAD- ja NADP-entsyymeihin sitoutuneena. Myös nämä entsyymit säätelevät energia-aineenvahduntaa. Niasiinipuutteen vaikutukset suorituskykyyn eivät ole yhtä selviä kuin tiamiinin tai riboflaviinin. Itse asiassa joissakin tutkimuksissa yliannostus niasiinia ennen suoritusta on lisännyt glykogeenien käyttöä ja maitohapon tuottoa. Pyridoksiinia eli B6-vitamiinia tarvitaan proteiiniaineenvaihduntaan, glukoosin uudismuodostukseen eli glukoneogeneesiin, hemoglobiinin ja myoglobiinin synteesiin sekä otettaessa glykogeenia solun käyttöön energianlähteeksi. Pyridoksiinipuutos saattaa heikentää aerobista suorituskykyä, mutta

18 Koostanut eri tietolähteistä Pertti Pussinen /23 tutkimuksissa asiaa ei ole voitu varmistaa. Toisaalta kuten niasiinin, myös pyridoksiinin yliannostuksen on havaittu lisäävän glykogeenin kulutusta. Pantoteenihappo eli B5-vitamiini on energia-aineenvaihdunnassa tärkeän koentsyymi-a:n rakenneosa ja siten tärkeä mm. rasvojen aineenvaihdunnassa. Teoriassa pantoteenihapon puute heikentää rasvojen hapetuskykyä ja lisää glykogeenin kulutusta. Yksinomaan pantoteenihapon vaikutuksia suorituskykyyn ei kuitenkaan ole tutkittu. Biotiini eli H-vitamiini (kuuluu silti B-vitamiineihin) osallistuu myös rasvojen aineenvaihduntaan, jossa se toimii koentsyyminä. Puutoksen tai yliannostuksen vaikutuksia suorituskykyyn ei ole tutkittu. Foolihappo ja B12-vitamiini osallistuvat punasolujen muodostukseen. Molempien puutostilassa punasolujen koko kasvaa huomattavasti, samalla kun hemoglobiinipitoisuus pienenee voimakkaasti. Tämän seurauksena veren hapenkuljetuskyky ja suorituskyky heikkenevät kuten raudanpuutosanemiassakin. Etenkin vuoristossa harjoiteltaessa on syötävä runsaasti vihreitä kasviksia, jotka ovat parhaita foolihaponlähteitä. Foolihapon saanti yksipuolisesta ruokavaliosta voi olla riittämätöntä. B12-vitamiinin puutos voi terveillä ihmisillä olla mahdollista vain täydellistä kasvisruokavaliota noudattavilla ja heilläkin vain erikoistapauksissa. B12-vitamiinin palauttavalle tai suorituskykyä nostavalle vaikutukselle ei ole tieteellistä näyttöä. Liha on hyvä riboflaviinin, niasiinin, pyridoksiinin ja B12-vitamiinin lähde. Sianlihassa on lisäksi erittäin paljon tiamiinia. Kalojen B-vitamiinikoostumus on monipuolinen, mutta ainoastaan niasiinia niistä saadaan runsaasti. Myös palkokasveissa on kohtuullisia määriä eräitä B-vitamiineja. Viljavalmisteet sisältävät runsaasti monia B-vitamiineja, joita tarvitaan entsyymien osina energiaaineenvaihdunnassa. Tiamiinin lähteinä täysjyväviljavalmisteet ovat erittäin tärkeitä, mutta ne sisältävät myös kohtuullisesti riboflaviinia ja niasiinia. C-VITAMIINI C-vitamiini eli askorbiinihappo on mukana useissa elimistön hapetus-pelkistysreaktioissa. Se osallistuu mm. tukikudoksen kollageenin, monien stressihormonien ja rasva-aineenvaihdunnassa tarvittavan karnitiinin synteesiin (Karnitiini osallistuu soluissa rasvahappojen hapettumiseen). Puutoksen on arveltu heikentävän suorituskykyä, mutta tarkkaa vaikutusmekanismia ei tiedetä. C-vitamiinin osalta ei tunneta suoraa kytkentää energiaaineenvaihduntaan. Oletetaan kuitenkin, että intensiivisen harjoituskauden aikana ja varsinkin pimeänä vuodenaikana tarvitaan vitamiinia tablettimuodossa. On myös esitetty, että runsailla C-vitamiiniannoksilla voidaan lisätä vastustuskykyä hengitysinfektioita vastaan. Useimmat kasvikset, marjat ja hedelmät sisältävät erittäin runsaasti C-vitamiinina, joka auttaa esimerkiksi täysjyväviljan sisältämän raudan imeytymistä. C-vitamiini tuhoutuu herkästi kuumennettaessa ja pilkottaessa. Siksi kasvikset, hedelmät ja marjat on mahdollisimman usein nautittava tuoreina ja kypsentämättöminä. Moniin tuoremehuihin lisätään C-vitamiinia jälkeenpäin, tällöin niiden vitamiinipitoisuus on lähes yhtä hyvä kuin tuoreissa hedelmissä.

19 Koostanut eri tietolähteistä Pertti Pussinen /23 VESILIUKOISIA vitamiineja ovat C- ja B-vitamiinit - eivät varastoidu elimistöön - pitää saada päivittäin RASVALIUKOISIA vitamiineja ovat A-, D-,E- ja K-vitamiini - varastoituvat elimistöön - yliannostuksen vaara - vitamiini esiintyminen muuta A maito, juusto, kananmuna ja liha näkö- ja kasvuvitamiini B C maito, juusto, kananmuna ja leipä hedelmät, peruna, vihannekset ja marjat vaikuttavat hermoston ja ruuansulatuksen toimintaan suojaa vilustumiselta ja kuumeelta, parantaa yleiskuntoa, parantaa raudan imeytymistä D maito, kala, aurinko ja rasvat parantaa kalsiumin imeytymistä E vilja, kananmuna, rasvat ja vihannekset toimii antioksidanttina eli hapettumisen estoaineena K vihannekset osallistuu veren hyytymiseen KIVENNÄISAINEET Hivenaineet voidaan jaotella ravitsemusfysiologisin perustein välttämättömiin ja ei-välttämättömiin. Välttämättömiä hivenaineita ovat rauta, jodi, kupari, sinkki, mangaani, koboltti, molybdeeni, seleeni, kromi, tina ja fluori. Mahdollisesti välttämättömiksi on luokiteltu nikkeli, bromi, arseeni, vanadiini, kadmium, barium ja strontium. Tärkeimmät makrokivennäisaineiden tehtävät liittyvät lihasten ja hermoston toiminnan säätelyyn. Häiriöt kivennäisaineiden pitoisuuksissa solujen sisä- ja ulkopuolella aiheuttavat mm. lihaskouristuksia. Makrokivennäisaineiden menetys ripulissa tai voimakkaissa oksennuksissa on nopeasti korvattava, mutta hikoilu ei aiheuta yhtä suuria menetyksiä. Runsaan hikoilun yhteydessä nestetasapainon muutokset voivat kuitenkin aiheuttaa makrokivennäisten pitoisuuksissa epätasapainon, joka lisää lihaskramppien esiintymistä. Eräiden kivennäis- ja hivenaineiden tarve urheilijoilla on arvioitu 2-3-kertaiseksi urheilemattomiin henkilöihin verrattuna. Natrium, kalsium, kalium ja magnesium vaikuttavat lihasten ja hermoston ärtyvyyteen ja siten lihassupistukseen. Natrium, kalium ja kloridi osallistuvat elimistön happo-emästasapainon säätelyyn, kalsium ja fosfori puolestaan luuston ja hampaiden muodostumiseen. Magnesium, kloridi ja kalsium toimivat myös entsyymien aktivaattoreina. Rauta on punasolujen hemoglobiinin osa ja siksi urheilun kannalta erittäin merkittävä hivenaine. Raudanpuutosanemia laskee aerobista suorituskykyä selvästi, koska veren hapenkuljetuskyky heikkenee.

20 Koostanut eri tietolähteistä Pertti Pussinen /23 Raudan saannissa saattaa esiintyä ongelmia, jos ruokavalio on yksipuolinen. Urheilijoiden veren rautastatuksen seuraamista on pidettävä tarpeellisena ja rautatablettien ajoittaista syömistä voidaan myös pitää perusteltuna, jos veritutkimusten tulokset viittaavat raudanpuutteeseen. Raudan aineenvaihduntaan saattaa lisäksi liittyä sellaisia häiriöitä, jotka edellyttävät perusteellisia lääketieteellisiä tutkimuksia. Kyseessä saattaa olla esim. raudan puute kudoksissa, joka ei vielä ilmene veritutkimuksissa. Kaliumia on runsaasti mm. hedelmissä ja hedelmämehuissa. Niiden avulla voidaan lisääntynytkin kaliumin tarve tyydyttää. Rautaa, kalsiumia ja fosfaattia saadaan riittävästi monipuolisesta ruokavaliosta. Sinkkiä on yli 200:ssa entsyymissä, joista osa vaikuttaa proteiinien synteesiin. Sinkinpuutos heikentää kivesten testosteronituotantoa, jolloin vakavissa tapauksissa palautuminen ja sopeutuminen harjoitusärsykkeisiin heikkenee. Urheilu lisää sinkintarvetta mm. siksi, että sinkkiä menetetään runsaasti hien mukana. Sinkinpuutteen tai lisäannosten vaikutuksia suorituskykyyn ei ole tutkittu, vaikka joissakin tutkimuksissa urheilijoilla onkin havaittu viitearvoja pienempiä sinkkipitoisuuksia veressä. Kupari toimii entsyymien osana ja edistää raudan imeytymistä. Kuparin puutteen on epäilty olevan osasyynä urheilija anemiaan, mutta tästä ei ole luotettavaa näyttöä. Todellista kuparinpuutosta ei ihmisellä kehity normaalitiloissa. Kromilla on havaittu olevan edullisia vaikutuksia ihmisen sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan, ja sen arvellaan parantavan diabeetikon hoitotasapainoa sekä sydän- ja verisuonitauteja. Viimeaikaiset huolelliset tutkimukset eivät kuitenkaan ole vahvistaneet näitä käsityksiä, eikä kromilla tiedetä olevan suoranaisia vaikutuksia urheilusuoritukseenkaan. Liha sisältää lähes kaikkia elimistön tarvitsemia kivennäisaineita, joista sinkkiä, magnesiumia ja rautaa runsaasti. Suurin osa raudasta imeytyy lisäksi erittäin hyvin. Kalat ovat myös tärkeä seleeninlähde. Lisäksi kalsiumia ja sinkkiä saadaan melko runsaasti. Veriruoat ovat hemiraudanlähteinä ylivoisia. Myös sisäelimissä (maksa, munuaiset) on hemirautaa runsaasti muiden vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäksi. LIHASKOURISTUKSET ELI -KRAMPIT Kivuliaat käsivarren sekä jalka- ja vatsalihasten kouristukset ovat tavallisia, jos päivittäin harjoitellaan kuumassa ja runsas nestevaje korvataan pelkällä vedellä ja energiavaje syömällä vähäsuolaista ruokaa. Lihakset saattavat "krampata" vasta liikunnan päätyttyä, jopa useita tunteja myöhemmin. Lämpökramppien hoidoksi riittää tavallisesti pitkäketjuisia sokereita sisältävien urheilujuomien, vichyveden tai suolapitoisen ruuan nauttiminen. Vaikeissa tapauksissa lääkäri voi antaa fysiologista keittosuolaa laskimoon.

MARATOONARIN RUOKAVALIO

MARATOONARIN RUOKAVALIO MARATOONARIN RUOKAVALIO Sanna Nurminen Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakoniaammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nurminen,

Lisätiedot

FYYSISEN HARJOITTAMISEN PERUSTEET

FYYSISEN HARJOITTAMISEN PERUSTEET FYYSISEN HARJOITTAMISEN PERUSTEET Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208 Ykkös-Offset Oy Vaasa 1999 Sisällysluettelo 1. TAISTELUKENTÄN ASETTAMAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

KESTÄVYYS- JA TEHOLAJIEN URHEILIJOIDEN RAVINTOAINEIDEN SAANTI HARJOITTELUKAUDELLA VERRATTUNA RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN

KESTÄVYYS- JA TEHOLAJIEN URHEILIJOIDEN RAVINTOAINEIDEN SAANTI HARJOITTELUKAUDELLA VERRATTUNA RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN KESTÄVYYS- JA TEHOLAJIEN URHEILIJOIDEN RAVINTOAINEIDEN SAANTI HARJOITTELUKAUDELLA VERRATTUNA RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN Inga Luotonen Liikuntafysiologia Kandidaatintutkielma Kevät 2014 Liikuntabiologian laitos

Lisätiedot

TIETOPAKETTI RAVITSEMUKSESTA JKU:n JUNIORIURHEILIJOILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN

TIETOPAKETTI RAVITSEMUKSESTA JKU:n JUNIORIURHEILIJOILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN TIETOPAKETTI RAVITSEMUKSESTA JKU:n JUNIORIURHEILIJOILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN SISÄLTÖ Osa I: Yleistä lapsen ja nuoren urheilijan ravitsemuksesta... 3 1 Harjoittelu Ravinto Lepo... 3 1.1 Urheilija on

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset. ravinto ja liikunta tasapainoon

Suomalaiset ravitsemussuositukset. ravinto ja liikunta tasapainoon Suomalaiset ravitsemussuositukset ravinto ja liikunta tasapainoon Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005 Suomalaiset ravitsemussuositukset ravinto ja liikunta tasapainoon Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Lisätiedot

Veganismi ja urheilu Elina Särkelä

Veganismi ja urheilu Elina Särkelä Veganismi ja urheilu Elina Särkelä Monipuolinen vegaaniruokavalio sopii myös urheilijoille. Tiesitkö, että olympiavoittajat Paavo Nurmi ja Carl Lewis olivat aktiiviurallaan kasvissyöjiä? Triathlonistit

Lisätiedot

Energiantarve. Harjoittelun koventuessa lähes kaikkien ravintoaineiden tarpeet nousevat. Kasvanut

Energiantarve. Harjoittelun koventuessa lähes kaikkien ravintoaineiden tarpeet nousevat. Kasvanut Monipuolinen vegaaniruokavalio sopii myös urheilijoille. Tiesitkö, että olympiavoittajat Paavo Nurmi ja Carl Lewis olivat aktiiviurallaan kasvissyöjiä? Triathlonistit Dave Scott ja Ruth Heidrich ovat vegaaneja

Lisätiedot

Esmeray Kontu VEGAANIBODARIN PIENI KÄSIKIRJA. Liikuntakeskus Pajulahti. Liikunnanohjauksen perustutkinto

Esmeray Kontu VEGAANIBODARIN PIENI KÄSIKIRJA. Liikuntakeskus Pajulahti. Liikunnanohjauksen perustutkinto Esmeray Kontu VEGAANIBODARIN PIENI KÄSIKIRJA Liikuntakeskus Pajulahti Liikunnanohjauksen perustutkinto 2014 TIIVISTELMÄ Esmeray Kontu LPT15, yo Vegaanibodarin pieni käsikirja 40 + 2 sivua Liikunnanohjauksen

Lisätiedot

Raskausajan ravitsemusopas Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloille. Jemina Yli-Lahti

Raskausajan ravitsemusopas Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloille. Jemina Yli-Lahti Raskausajan ravitsemusopas Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloille Jemina Yli-Lahti Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liikunnan ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino

Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino Nordic Sugarin ja Suomen Sokeri Oy:n tuottama opas Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino 1 Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino on Nordic Sugarin ja Suomen Sokeri Oy:n

Lisätiedot

Ravintoluento nuorille urheilijoille Kauhavalla, 2007

Ravintoluento nuorille urheilijoille Kauhavalla, 2007 Ravintoluento nuorille urheilijoille Kauhavalla, 2007 - Valistusviesti urheilijoille, vanhemmille ja valmentajille - Ruokavalion merkitys - > Keskustelua Christer Sundqvist, ravintovalmentaja, FT Materiaali

Lisätiedot

Ravitsemussuositusten mukainen vegaaninen ruokalista suurkeittiöille mallilista

Ravitsemussuositusten mukainen vegaaninen ruokalista suurkeittiöille mallilista Ravitsemussuositusten mukainen vegaaninen ruokalista suurkeittiöille mallilista Nina Johansson Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2008 Tiivistelmä 13.5.2008 Hotelli-

Lisätiedot

Ravintovalmennus, VEAT 4 2006-2007

Ravintovalmennus, VEAT 4 2006-2007 Ravintovalmennus, VEAT 4 2006-2007 Christer Sundqvist, ravintovalmentaja, FT Tämä luento ja lisämateriaali löytyy jossakin vaiheessa täältä: http://www.ravintokirja.fi kohdasta Christerin ajankohtaiset

Lisätiedot

Nuoren urheilijan ruokavaliosuunnittelun periaatteet

Nuoren urheilijan ruokavaliosuunnittelun periaatteet Nuoren urheilijan ruokavaliosuunnittelun periaatteet Sisällysluettelo: Vanhempien ja valmentajien vastuu ravitsemuskasvatuksessa s. 1 Ruokavalion kulmakivet s. 1 Ruokavaliosuunnittelun tavoitteet s. 3

Lisätiedot

Vääränlainen ravinto on yleinen syy kehityksen pysähtymiselle, sanoo ravitsemusterapeutti.

Vääränlainen ravinto on yleinen syy kehityksen pysähtymiselle, sanoo ravitsemusterapeutti. Sivu 1 Kopio iltalehdestä maaliskuussa 2015 RK HUOM! tiedostossa on 9 sivua Vääränlainen ravinto on yleinen syy kehityksen pysähtymiselle, sanoo ravitsemusterapeutti. (MOSTPHOTOS) Asiantuntijoiden mukaan

Lisätiedot

1. Energia syö riittävästi!... 19

1. Energia syö riittävästi!... 19 Sisällys 1. Energia syö riittävästi!... 19 1.1. Ruuan merkitys kuntoilijoille ja urheilijoille...19 1.1.1. Laadukkaan ruokavalion kriteerit ovat kaikille yhteisiä... 19 1.1.2. Fyysinen kehitys vaatii harjoittelua,

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Terveyttä ruoasta Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014 Suositusten valmistelutyöryhmä: Mikael Fogelholm (puh.joht.) Ravitsemustieteen

Lisätiedot

MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT

MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT MITÄ SISÄELIMET OVAT JA MITÄ NE TEKEVÄT MAHALAUKKU Mahalaukun limakalvo on täynnä rauhasia, jotka erittävät limaa, suolahappoa ja pepsinogeenia. Ne muodostavat yhdessä happaman mahanesteen. Mahaneste sekoittuu

Lisätiedot

Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus

Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus Valmennusaineisto www.ravitsemuspassi.fi SISÄLTÖ Johdanto Ravitsemuspassin suorittaminen 1 Ravitsemuspassi Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus

Lisätiedot

Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus

Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus Tavoitteena terveyttä edistävä ruoka ja ravitsemus Valmennusaineisto www.ravitsemuspassi.fi SISÄLTÖ Hei Sinä ruokapalvelun ammattilainen! Ravitsemuspassin suorittaminen Johdanto 5 1 Lautasmallilla on monta

Lisätiedot

KASVISRUOKAVALIOTA NOUDATTAVAN ASIAKKAAN OHJAAMINEN TERVEYDENHUOLLOSSA. Suuntalinjat terveydenhuollon ammattihenkilöille

KASVISRUOKAVALIOTA NOUDATTAVAN ASIAKKAAN OHJAAMINEN TERVEYDENHUOLLOSSA. Suuntalinjat terveydenhuollon ammattihenkilöille Mika Kauppinen KASVISRUOKAVALIOTA NOUDATTAVAN ASIAKKAAN OHJAAMINEN TERVEYDENHUOLLOSSA Suuntalinjat terveydenhuollon ammattihenkilöille Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA

KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA Riikka Lamminen Liikuntafysiologia Pro Gradu -tutkielma Kevät 2014 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

FILOSOFIAMME ON YKSINKERTAINEN

FILOSOFIAMME ON YKSINKERTAINEN SISÄLTÖ Ravitsemustieto 7 Hieman ravintotietoutta 8 Kuka Sinä olet? 11 Valitse oikea tuote 14 Suorituksentehostajat 18 Painonhallinta 22 Vitamiinit ja mineraalit 24 Muut ravintolisät 30 Tuoteselosteet

Lisätiedot

varo makeiden virvoitusjuomien piilokaloreja. Parempi ratkaisu on sekoittaa vaikkapa mineraaliveteen mehua, jos et halua juoda tavallista vettä.

varo makeiden virvoitusjuomien piilokaloreja. Parempi ratkaisu on sekoittaa vaikkapa mineraaliveteen mehua, jos et halua juoda tavallista vettä. NOPEAMMIN TULOKSIA KUNTOILUSTA PARHAALLA MAHDOLLISELLA RAVINNOLLA. Sadattuhannet suomalaiset kuntoilevat säännöllisesti. Harvat tavoittelevat mitaleita tai pokaaleja, mutta kaikki - niin kuntoilijat kuin

Lisätiedot

RASKAUSAJAN LIIKUNTA JA RAVITSEMUS

RASKAUSAJAN LIIKUNTA JA RAVITSEMUS Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyö 2010 Seija Jussila & Verna Metsävuori RASKAUSAJAN LIIKUNTA JA RAVITSEMUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön

Lisätiedot

RUOKAVALIO-OPAS. Parkinsonin tautia sairastavalle

RUOKAVALIO-OPAS. Parkinsonin tautia sairastavalle RUOKAVALIO-OPAS Parkinsonin tautia sairastavalle Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, joka johtuu tiettyjen aivosolujen tuhoutumisesta. Solukato johtaa dopamiinin puutteeseen ja tahdonalaisia

Lisätiedot

Hyvinvoiva Minä. Ryhmänohjaustunnit murrosikäisille tytöille. Jenna Mäkinen Jasmin Salonen

Hyvinvoiva Minä. Ryhmänohjaustunnit murrosikäisille tytöille. Jenna Mäkinen Jasmin Salonen Hyvinvoiva Minä Ryhmänohjaustunnit murrosikäisille tytöille Jenna Mäkinen Jasmin Salonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ravitsemus. Ravinto ja verenpaine. katsaus. Ikääntyneiden ravitsemus s. 8 13 Lasten lihavuus yleistyy s. 24

Ravitsemus. Ravinto ja verenpaine. katsaus. Ikääntyneiden ravitsemus s. 8 13 Lasten lihavuus yleistyy s. 24 Ravitsemus 2 katsaus 2 / 2 0 0 8 Ikääntyneiden ravitsemus s. 8 13 Lasten lihavuus yleistyy s. 24 Ravinto ja verenpaine Ravitsemus 2 2 0 0 8 30. vuosikerta Ravitsemuskatsaus on lehti ravitsemuksen, opetuksen

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot