IKÄÄNTYNEEN TERVEYSTAPAAMINEN terveydenhoitajan käsikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKÄÄNTYNEEN TERVEYSTAPAAMINEN terveydenhoitajan käsikirja"

Transkriptio

1 IKÄÄNTYNEEN TERVEYSTAPAAMINEN terveydenhoitajan käsikirja Terveyden edistämisen tehostaminen Keski-Karjalassa -hanke Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus

2 LUKIJALLE IKÄÄNTYNEEN TERVEYSTAPAAMINEN RAVINTO LIIKUNTA UNI ALKOHOLI TUPAKKA MIELENTERVEYS MUISTI SEKSUAALITERVEYS IKÄNÄKÖ JA IKÄKUULO PÄIVITTÄINEN ELÄMÄ

3 1 HYVÄT TERVEYDENHOITAJAT Tämä käsikirja on tarkoitettu Teille tueksi ja työvälineeksi terveystapaamisissa. Kirjassa kuvataan terveystapaamisen ideaa sekä keskeisiä ikääntyneiden terveyden edistämisen haasteita ja toimintoja. Ne perustuvat tieteelliseen näyttöön, ja niitä on arvioitu työryhmässä, jossa on ollut mukana paikallisia hoitotyön ammattilaisia ja muiden alojen edustajia. Ikääntyneillä tarkoitetaan tässä yhteydessä vuotiaita henkilöitä. Käsikirjan tekemiseen kannustivat monet kysymykset: Miten voidaan tukea ja auttaa tervettä henkilöä? Miten saadaan terveysnäkökulmaa sairaan hoitamiseen? Miten saadaan terveyden edistämisen laatusuositukset sovelletuksi käytäntöön? Mitä ikääntyneiden terveyden edistäminen on? Mitkä ovat keskeisiä asioita, joihin kannattaa asiakasvastaanotolla puuttua? Käsikirjan lähtökohtana on terveysresepti, joka on väline omien elintapojen arvioimiseen ja mahdollisen muutoksen herättämiseen. Terveysresepti löytyy osoitteesta Käsikirjassa on tietoa terveydentilan ja terveystottumusten arviointiin, käytännönläheisiä vinkkejä terveysneuvontaan sekä lähdeluettelo ja internet-osoitteita lisätietojen saamiseksi. Kunkin osion lopussa on vielä työkalupakki terveydentilan ja terveystottumusten arviointimenetelmistä. Tieto- ja vinkkilaatikot on koodattu eri väreillä. Sinisissä laatikoissa olevat asiat koskevat niin sanottua normaalia ikääntymistä. Vihreä väri viittaa tilanteisiin, jolloin jokin terveysriski tai -uhka on jo olemassa. Keltaisissa laatikoissa olevat asiat liittyvät sairauksien varhaisvaiheiden tunnistamiseen ja itsehoitoon. Työkalupakit ovat harmaita.

4 2 TEKIJÄT Käsikirjan on toimittanut terveyssuunnittelija Jaana Huohvanainen Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksesta. Kieli- ja ulkoasun muokkaamiseen on osallistunut tiedottaja Tuula Koponen Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksesta. Aineistoa ovat kommentoineet: Kirsti Anttonen, johtava lääkäri, Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymä Päivi Hakulinen, johtava hoitaja Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymä Tuula Hirvonen, terveydenhoitaja, Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymä Kari Hyvärinen, liikuntasuunnittelija, Liisa Häkkinen, ravitsemusterapeutti, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Arja Janhonen, terveydenhoitaja, osastonhoitaja, Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymä Jaana Karhapää, TtM, muistineuvoja Tuula Karppinen, fysioterapeutti, Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymä Satu Karvinen, suuhygienisti, Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymä Anne Kejonen, sairaanhoitaja, alkoholiohjelman projektityöntekijä, Itä-Suomen lääninhallitus Merja Kettunen, terveydenhoitaja, Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymä Kirsi-Marja Kojo, psykologi, Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymä Sirpa Kojo, terveydenhoitaja, Tohmajärven kunta Raija Mattila, sairaanhoitaja, Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymä Kirsti Rautiainen, sosiaalityöntekijä, Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymä Timo Renfors, tutkimus- ja kehittämisjohtaja, Pirjo Rinne, johtava hoitaja, Tohmajärven kunta Seija Teppana, terveydenhoitaja, Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymä Kielenhuolto: Kristiina Viitanen, FM, toimittaja ja tuottaja

5 3 II IKÄÄNTYNEEN TERVEYSTAPAAMINEN Mistä terveystapaamisessa on kysymys? 4 Mitä määräaikaisessa terveystapaamisessa tapahtuu? 6 Mitä terveyspolut ovat? 7 Mitä on asiakkaan voimaannuttaminen määräaikaisessa terveystapaamisessa? 7

6 4 Mistä terveystapaamisessa on kysymys? Terveystapaamiseen kuuluvat sekä määräaikaiset terveystapaamiset että terveyspolut. Määräaikaiset terveystapaamiset ovat terveydenhoitajan vastaanottoja. Terveyspolut ovat terveyttä ja hyvinvointia tukevia palveluja, jonne asiakkaita ohjataan terveystapaamisissa. Toiminnan tavoitteena on asiakkaan voimaannuttaminen eli voimavarojen vahvistaminen. Voimavarat ovat ihmisessä itsessään tai ympäristössä olevia tekijöitä, jotka auttavat joko välttämään haitallisia kuormitustekijöitä tai selviämään niistä menestyksellisesti. Voimavaroja voivat olla esimerkiksi yksilön terveystiedot, hyvät ystävyyssuhteet ja erilaiset palvelut. Voimaannuttamisen tasot ovat perustuki, ennakoiva tuki, varhainen puuttuminen ja korjaava tuki, jota käsikirjassa ei kuvata. Korjaavan tuen vaiheessa asiakas on jo lääketieteellisen hoidon ja kuntoutuksen piirissä. Terveysnäkökulma on otettava huomioon myös näiden asiakkaiden kohdalla, minkä vuoksi käsikirjaa voidaan soveltaa laajemminkin ikääntyneiden terveyden edistämiseksi. Voimaannuttaminen suunnataan kohti perustukea. Ennakoivilla, asiakaslähtöisillä ja ihmisen omaa aktiivisuutta tukevilla toimilla pyritään edistämään elämänlaatua sekä ehkäisemään ja siirtämään sairauksien puhkeamista ja laitoshoidon tarvetta. Voimaannuttamisen tasoja havainnollistetaan käsikirjan tekstissä seuraavilla väreillä: sininen, vihreä ja keltainen. Perustuki (promootio): Terveyden edistäminen eli promootio on keskeistä perustuessa. Se kattaa kaikille kuntalaisille tarkoitetut palvelut ja toiminnot. Promootiossa korostuu yhteisöllisyys, terveyden tukeminen ja voimavarojen vahvistaminen päivittäisessä elämässä. Terveystapaamisissa terveyden edistäminen tarkoittaa itsehoitoon ja aktiiviseen elämään ohjaamista. Itsehoito voi olla paitsi ennakoivaa huolenpitoa omasta terveydestä ja hyvinvoinnista myös toimintakyvyn heikkenemisen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyviä toimenpiteitä. Itsehoito edellyttää tietoa ikääntymisestä, terveydestä, terveysvalinnoista sekä saatavilla olevista palveluista ja harrastusmahdollisuuksista. Erilaiset elämän siirtymävaiheet, kuten läheisen ihmisen sairastuminen tai kuolema, avioero sekä muutto, vaikuttavat keskeisesti siihen, miten ikääntynyt jaksaa huolehtia omasta terveydestään. Ennakoiva tuki (primaaripreventio): Ennakoivaa tukea tarvitaan silloin, kun ihmisellä on oletettavissa jokin terveysuhka tai -riski. Ennakoivaa tukea antavat perustuen toimijat ja tehtävään erikoistuneet ammattihenkilöt. Primaaripreventiivisten toimintojen painopiste on riskitapausten ehkäisyssä ja tunnistamisessa sekä niihin puuttumisessa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Prevention tavoitteena on yleensä muutos ja siihen sitoutuminen sekä paluu perustuen piiriin. Keskeisiä ikääntyneiden primaaripreventiivisiä haasteita ovat virheravitsemustila, fyysinen inaktiivisuus, painonhallinta, tilapäiset unihäiriöt, riskirajan ylittävä alkoholinkäyttö ja tupakointi sekä niihin liittyvät tekijät. Varhainen puuttuminen (sekundaaripreventio):

7 5 Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan sekundaaripreventiivisiä toimenpiteitä, jolloin sairauden puhkeamisen tai toimintakyvyn menettämisen vaara on ilmeinen. Sekundaaripreventiivisiä keinoja ovat muun muassa seulontatutkimukset. Interventiot perustuvat pääasiassa käypä hoito suosituksiin. Tyypillisimpiä spesifejä terveysuhkia, joihin ikääntynyt voi vielä omilla elämäntavoillaan vaikuttaa, ovat kohonnut verenpaine ja verensokeri, poikkeavat veren rasva-arvot sekä masentunut mieliala.

8 6 Mitä määräaikaisessa terveystapaamisessa tapahtuu? Terveystapaamisessa on kyse uudenlaisesta määräaikaisesta terveystarkastuksesta, jossa selvitetään asiakkaan terveydentilaa, keskustellaan terveyteen ja päivittäiseen elämään liittyvistä asioista sekä tuetaan arkielämän terveysvalinnoissa. Ikääntyneiden terveystapaamiseen kutsutaan kirjeitse 68-vuotiaita henkilöitä, jotka käyttävät vain satunnaisesti terveyskeskuksen palveluja. Kutsun yhteydessä lähetetään terveysresepti, jonka avulla kukin jo ennen terveystapaamiseen tuloa arvioi elintapojaan ja niiden muutostarvetta. Kutsuttuja pyydetään pohtimaan laajemminkin omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyviä asioita, joihin he tarvitsevat apua ja tukea. Vastaanotto kestää noin tunnin, ja siinä käsitellään asiakkaan tärkeinä pitämiä asioita. Terveydenhoitaja kertoo laboratoriotutkimusten (pieni verenkuva, verensokeri ja kolesterolit) tulokset, antaa tarvittavat rokotukset sekä asiakkaan toivomuksesta mittaa verenpaineen, pulssin ja vyötärönympäryksen, laskee suhteellisen painoindeksin sekä tarkistaa näön ja kuulon. Asiakas voi keskustella mieltä askarruttavista asioista sekä saada tarvitsemaansa tietoa ja neuvontaa sekä ohjausta muiden terveyttä edistävien palvelujen ja toimintojen piiriin omassa kunnassa. Uusintakäynti terveydenhoitajan luokse on myös mahdollinen. TERVEYSTAPAAMINEN määräaikaisena vastaanottotilanteena KUTSU: TERVEYSRESEPTI LABORATORIO TERVEYSTAPAAMINEN Sisältö asiakkaan tarpeista!elämäntilanteen, terveydentilan ja el ämäntapojen arvio Mittaukset, keskustelu, testit, rokotukset > Asiakas tiedostaa tilanteensa ja asettaa tavoitteensa!tiedon jakaminen!neuvonta!ohjaus TERVEYSPOLUT UUSI TERVEYS - TAPAAMINEN KUNTATOIMIJAT!Terveystoimi!Sosiaalitoimi!Sivistystoimi!Liikuntatoimi!Tekninen toimi MUUT TOIMIJAT Seurakunnat Järjest öt Hankkeet Oppilaitokset jne.

9 7 Mitä terveyspolut ovat? Eri toimijoiden tuottamia terveys- ja hyvinvointipalveluja kuvataan terveyspolkujen avulla. Terveyspolut jaetaan perus- ja ennakoivan tuen sekä varhaisen puuttumisen mukaisesti. Terveystapaamisissa asiakkaita ohjataan palvelujen piiriin yksilöllisten tarpeiden perusteella. Terveyspolut suunnataan perustukea kohti. Mitä on asiakkaan voimaannuttaminen määräaikaisessa terveystapaamisessa? Yksilön voimavarojen tukeminen ja vahvistaminen keskustelun avulla on terveydenhoitajan keskeinen tehtävä terveystapaamisessa. Voimavarakeskeisen neuvonnan avulla ihmistä autetaan tunnistamaan ja vahvistamaan niitä tekijöitä (voimavaroja), joiden avulla olemassa oleva terveys ja toimintakyky on saavutettu, ja niitä ylläpidetään tulevaisuudessa. Terveydentilan ja elämäntilanteen arvioinnin jälkeen asiakasta autetaan asettamaan yksilöllisiä tavoitteita ja annetaan konkreettisia ohjeita niihin pääsemiseksi. Se voi olla esimerkiksi terveysneuvontaa tai tietoa paikallisista terveyttä edistävistä palveluista. Arkielämään sovellettu tieto lisää pystyvyyden tunnetta, joka on tärkeä motivaatiotekijä uuden toiminnan aloittamiselle ja

10 8 jatkamiselle. Pystyvyyden tunne kuvaa sitä, kuinka hyvin henkilö kokee suoriutuvansa tietyn asian tekemisestä. Neuvonnassa on oleellista asiakkaan kokemus autonomiasta, arvostuksesta sekä avun ja tuen saamisesta. Neuvonta perustuu dialogiin. Hyvässä dialogissa ammattilaisen ja asiakkaan kokemusmaailmat kohtaavat. Se on yhteisen näkemyksen kehittelyä, jossa sovitaan yhteiset konkreettiset ja realistiset tavoitteet ja keinot keskustellen. Omaa kantaa ei pidetä lopullisena vaan askeleena kohti lopputulosta. Virheelliset tiedot korjataan hienovaraisesti ja neuvotellen. Ikääntyneet kokevat, että dialoginen palvelusuhde on tärkeä voimavara kotona selviytymisen kannalta. Kun vuorovaikutus on luottamuksellista ja toisesta välittäminen aitoa, ovat arkaluontoisetkin asiat helppo ottaa puheeksi. Oleellista on, miten asia ilmaistaan. Se ei ole toisen määrittelemistä ongelmaiseksi vaan ilmaisua omasta huolesta. Huolensa kertominen on ihmistä kunnioittavaa varhaista puuttumista, joka ei saa tuntua ulkoiselta kontrollilta. Lähteet: Eriksson, E. & Arnkil, T.E Huoli puheeksi. Opas varhaisista dialogeista. Stakes. Oppaita 60. Saarijärvi: Gummerus Kirjapaino Oy. Fredriksson, H Aikuisten terveystarkastuksissa siirrytään terveyden tukemiseen. htt://www.ktl.fi/portal/suomi/julkaisut/kansanterveyslehti. Hakulinen, T. & Pelkonen, M Voimavaroja vahvistava malli perhehoitotyöhön. Hoitotiede Vol. 14, no 5/-02. Hokkanen, H., Häggman-Laitila, A. & Eriksson, E Kotona asuvien ikääntyneiden voimavarat ja niiden tukeminen-katsaus tutkimuskirjallisuuteen. Gerontologia 1/2006. Kettunen, T Neuvontakeskustelu. Tutkimus potilaan osallistumisesta ja sen tukemisesta sairaalan terveysneuvonnassa. Studies in Sport, Physical Education and Health 75. Jyväskylän yliopisto. Lievestuore: Jyväskylä University Printing House, Jyväskylä and ER-Paino Ky. Kokko, R-L Tulevaisuuden muistelu. Ennakointidialogit asiakkaiden kokemina. Stakes. Vaajakoski: Gummerus Kirjapaino Oy. Pietilä, A-M., Hakulinen, T., Hirvonen, E., Koponen, P., Salminen, E-M. & Sirola, K Terveyden edistäminen. Uudistavat työmenetelmät. Juva: WS Bookwell Oy. Sosiaali- ja terveysministeriö Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 kansanterveysohjelmasta. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2001:4. Helsinki: Edita Oyj. Takanen, T Voimaantuva työyhteisö- miten luomme tulevaisuutta? Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

11 9 III RAVINTO Miten ikääntyminen vaikuttaa ravitsemustilaan? 11 Millainen on terveellinen ruokavalio? 11 Miksi pitää syödä monipuolisesti? 11 Mitä ovat antioksidantit? 12 Miksi säännöllistä ateriarytmiä pitää noudattaa? 12 Mistä energiaa saadaan? 12 Miksi kuidut ovat hyödyllisiä? 13 Ruokapyramidi havainnollistaa tasapainoista ruokavaliota 13

12 10 Mitä päivittäisen ruokavalion pitää sisältää? 14 Lautasmalli auttaa suunnittelussa 16 Onko vitamiini- ja kivennäisainelisillä merkitystä? 17 Terve suu hyvä ravitsemustila 17 Miten suuhygieniasta huolehditaan? 18 Milloin on kyse virhe- tai aliravitsemuksesta? 18 Kuinka pienentää energian saantia? 19 Kuinka alentaa verenpainetta? 20 Kuinka saada veren rasva-arvot kuriin ruokavaliolla? 20 Kuinka ehkäistä tyypin 2 diabetesta? 20 Työkalupakki ravitsemustilan ja ruokailutottumusten arviointiin 21 Vitamiini- ja kivennäisainetaulukko 24

13 11 Miten ikääntyminen vaikuttaa ravitsemustilaan? Ikääntyminen muuttaa ruoansulatuskanavan toimintaa sekä perusaineenvaihduntaa, mikä vaikuttaa ravitsemustilaan. Hyvä ravitsemustila tarkoittaa riittävää suoja- ja energiaravintoaineiden saantia. Perusaineenvaihdunta on peruselintoimintojen ylläpitoon tarvittava energiamäärä. Ikääntymisen vaikutukset ravitsemustilaan: Makumieltymykset muuttuvat. Makujen erotuskynnys muuttuu: happaman, karvaan ja suolaisen maun aistiminen heikkenee, makean paranee. Usein ikääntyneet haluavatkin lisätä suolaa valmiiseen ruokaan. Ravintoaineiden imeytyminen heikkenee. Iän myötä mahalaukun ja suoliston limakalvoilla tapahtuu muutoksia, mikä huonontaa ravintoaineiden, mm. kalsiumin, raudan ja B12-vitamiinin imeytymistä. Elimistön kyky käyttää hyväksi proteiineja heikkenee. Energian tarve vähenee. Se johtuu lähinnä perusaineenvaihdunnan hidastumisesta ja liikunnan vähenemisestä. Mitä suurempi osa kehosta on lihasmassaa, sitä suurempi on perusaineenvaihdunta. Millainen on terveellinen ruokavalio? Terveellinen ruokavalio on monipuolista. tasapainoista. kohtuullista. nautittavaa. Ikääntyneet korostavat terveellisessä ruokavaliossa monipuolisuutta, säännöllisiä ateria-aikoja, kohtuullisuutta ja kotona valmistettua perinneruokaa. Iän myötä ruoan psyykkistä ja sosiaalista mielihyvää aiheuttava merkitys korostuu. Maku, tuoksu, ulkonäkö ja rakenne ovat osa ruuan laatua ja nautittavuutta. Kiireettömyys ja hyvä ruokaseura tekevät ruokailusta miellyttävän hetken. Miksi pitää syödä monipuolisesti? Monipuolinen ruokavalio turvaa oikean suojaravintoaineiden eli vitamiinien, kivennäisaineiden ja proteiinien saannin sekä tasoittaa yksittäisten elintarvikkeiden mahdollisia heikkouksia. Ikääntyminen ei muuta suojaravinteiden tarvetta. Ruoan voimakas kuumennus sekä pitkäaikainen säilytys tuhoavat vitamiineja. Etenkin C-vitamiini tuhoutuu helposti ruoan kuumentamisen yhteydessä. Einestuotteiden suojaravintoainepitoisuudet ovat usein pitkän valmistusprosessin vuoksi pieniä. Pilaantunut ruoka on terveysriski.

14 12 Suojaravintoaineilla on tärkeä merkitys päivittäiselle toimintakyvylle, sillä ne parantavat fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. parantavat stressinsietokykyä. hidastavat vanhenemista. estävät sairauksia. suojaavat tulehduksilta. nopeuttavat sairauksista, vammoista ja leikkauksista toipumista. Mitä ovat antioksidantit? Joitakin vitamiineja ja kivennäisaineita kutsutaan antioksidanteiksi. Ne suojaavat elimistöä estäen sitä haitalliselta hapettumiselta. Antioksidantit ehkäisevät monia sairauksia. monia sairauksia. C- ja E-vitamiini, beetakaroteiini ja seleeni ovat tunnetuimpia antioksidantteja. Flavonoidit luetaan myös antioksidantteihin. Flavonoidit ovat kasvien aineenvaihduntatuotteita, joita on monien kasvien maanpäällisissä osissa, hedelmissä ja marjoissa. Monipuolinen, runsaasti kasviksia, hedelmiä ja marjoja sisältävä ruokavalio takaa riittävän antioksidanttimäärän. Miksi säännöllistä ateriarytmiä pitää noudattaa? Säännöllinen ateriarytmi edistää parhaiten tasapainoisen ruokavalion toteutumista. Tasapainoinen ruokavalio tarkoittaa tasapainoista suoja- ja energiaravintoaineiden saantia suhteessa kulutukseen. Ikääntyneille suositellaan päivässä 5 6 pientä ateriaa, joista osa on lämpimiä ja osa kylmiä aterioita tai välipaloja. Säännöllinen ateriarytmi auttaa pitämään verensokeritason ja vatsantoiminnan hyvinä. Noin puolet eläkeläisistä syö pelkän lounaan sekä välipalatyyppisiä aterioita ja jättää päivällisen nauttimatta. Nautitun ruuan laadulla ja määrällä on merkitystä. Satunnaiset herkutteluhetket ovat sallittuja, sillä vain usein toistuvilla, arkisilla valinnoilla on merkitystä ruokavalion kokonaisuuteen. Jatkuva herkkujen napostelu altistaa painonnousulle sekä suuinfektioille ja hammaskariekselle. Mistä energiaa saadaan? Hiilihydraattien osuus kokonaisenergiasta pitää olla prosenttia. Hiilihydraatteja ovat tärkkelys, sokerit ja kuidut. Proteiinit eli valkuaisaineet ovat energialähteitä sekä suojaravintoaineita ja kehomme rakennusaineita. Proteiinisuositus on ikääntyneillä prosenttia kokonaisenergiasta, mikä on hieman muuta väestöä suurempi. Proteiinien liian vähäinen saanti vaikuttaa epäedullisesti immuunipuolustukseen ja elimistön solu- ja lihasmassaan. Sairaudet ja stressitilanteet lisäävät huomattavasti proteiinin tarvetta.

15 13 Rasvat ovat energianlähteitä ja välttämättömiä ainesosia monissa elimistömme toiminnoissa. Välttämättömien rasvahappojen ja rasvaliukoisten vitamiinien riittävän saannin vuoksi ei kannata rajoittaa rasvojen osuutta alle prosenttiin kokonaisenergiasta. Tyydyttyneiden rasvojen osuus saa olla korkeintaan kolmasosa kokonaismäärästä. Rasva sisältää yli kaksi kertaa enemmän energiaa painoyksikköä kohden kuin hiilihydraatit ja proteiinit. Rasva tuottaa energiaravintoaineista vähiten kylläisyyden tunnetta. Miksi kuidut ovat hyödyllisiä? Hiilihydraatteja, jotka kulkeutuvat imeytymättä ruoansulatuskanavan läpi, kutsutaan kuiduiksi. Kuidut edistävät vatsan toimintaa. ylläpitävät kylläisyyden tunnetta. tasaavat verensokerin vaihtelua. imevät itseensä kolesterolia ja haitallisia kuona-aineita ja kuljettavat niitä pois elimistöstä. Suositeltava saanti on grammaa vuorokaudessa. Runsaskuituiseen ruokavalioon siirtyminen aiheuttaa helposti ilmavaivoja, mutta elimistö sopeutuu ruokavaliomuutokseen melko pian. Ruokapyramidi havainnollistaa tasapainoista ruokavaliota Pyramidin kanta muodostaa ruokavalion perustan. Huipulla ovat runsaasti energiaa mutta vähän suojaravintoaineita sisältävät valmisteet. Kuvan ruokapyramidin suositukset vastaavat noin 2000 kalorin energiatasoa. Tietoa terveellisestä ruokavaliosta löytyy internet-osoitteista ja Kuva: Leipätiedotus ry

16 14 Mitä päivittäisen ruokavalion pitää sisältää? Runsaasti kokojyväviljaa Viljatuotteista saa hiilihydraattipitoista energiaa, runsaasti vitamiineja, kivennäisaineita ja ravintokuitua. Ruisleipä on hyvä liukoisen kuidun lähde. Päivittäinen suositus on 6 9 viipaletta. Kuidun saantia voi parantaa käyttämällä vaihtelevasti täysjyvätuotteita: leipiä, puuroa, mysliä sekä tummaa riisiä ja pastaa. Reilu puoli litraa vähärasvaisia maitotuotteita Kohtuullinen rasvattomien tai vähärasvaisten maitotuotteiden käyttö varmistaa kalsiumin ja proteiinin riittävän saannin. Vitaminoiduissa maitovalmisteissa on myös D-vitamiinia. Maitoa tai muita nestemäisiä maitovalmisteita nautitaan 6 7 desiä, minkä lisäksi vielä jonkin verran juustoja. Reilusti perunaa Peruna on monipuolinen ruoka-aine ja sisältää vain vähän energiaa. Peruna sisältää vähemmän energiaa kuin sama määrä riisiä tai pastaa. Peruna valmistetaan ilman rasvaa. Vähintään puoli kiloa kasviksia, marjoja ja hedelmiä Kasvikset, marjat ja hedelmät ovat erinomaisia hiilihydraatti-, vitamiini-, hivenaine- ja liukoisen kuidun lähteitä mutta sisältävät vähän energiaa. Osa kasviksista syödään kypsentämättä. Salaatti sopii myös leivän päälle. Liha- ja kalaruokia voidaan mehevöittää kasviksilla ja hedelmillä, joiden sisältämä C-vitamiini edistää samalla raudan imeytymistä. Pavut, linssit ja herneet sisältävät proteiineja, joten niillä voi korvata lihaa tai kalaa. Kotimaisissa marjoissa on pakastettunakin runsaasti vitamiineja, kivennäisaineita ja flavonoideja. Kalaa kahdesti viikossa Kala ja liha ovat hyviä proteiinin lähteitä. Lihassa on myös hyvin imeytyvää rautaa ja B12- vitamiinia. Sisäelimet ja kananmuna sisältävät proteiineja ja vitamiineja, mutta niiden käyttöä on hyvä rajoittaa niiden suuren kolesterolipitoisuuden vuoksi. Rasvakoostumuksen suhteen suositeltavimpia ovat kala ja siipikarja. Kalaa kannattaa syödä eri kalalajeja vaihdellen. Kala on helposti sulavaa ruokaa, joka sisältää runsaasti elimistön tarvitsemia rasvahappoja sekä vitamiineja ja kivennäisaineita, kuten esimerkiksi D-vitamiinia ja kalsiumia. Rasvoja niukasti Suositeltavimpia ravintorasvoja ovat margariinit, kasviöljyt sekä näiden seokset. Margariinit ja voi sisältävät A- ja D-vitamiineja. Kasviöljyissä on runsaasti E-vitamiinia. Voissa on paljon tyydyttynyttä rasvaa, joka kohottaa kolesterolia. Kasviöljyissä ja -margariineissa on tyydyttymättömiä rasvoja, jotka alentavat veren kolesterolipitoisuutta ja voivat nostaa HDLkolesterolin määrää. Rasvat sisältävät runsaasti energiaa, minkä vuoksi niiden käyttömäärien tulisi olla melko pieniä.

17 15 On hyvä muistaa, että: seerumin kokonaiskolesterolipitoisuuden pitää olla alle 5.0 mmol/l. veren rasvojen määrä on normaali silloin, kun seerumin o LDL-kolesterolipitoisuus (paha kolesteroli) on alle 3.0 mmol/l. LDL-hiukkaset kuljettavat kolesterolia valtimon seinämään. o HDL-kolesterolipitoisuus (hyvä kolesteroli) on yli 1.0 mmol/l. HDL- hiukkaset poistavat kolesterolia valtimoista kuljettamalla sitä maksaan hajotettavaksi. o triglyseridipitoisuus on alle 2.0 mmol/l. o kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhde on alle 4. Vinkkejä ruoan rasvakoostumuksen parantamiseksi Näkyvät rasvat Levitä leivälle ohuelti pehmeää rasiamargariinia tai kevytlevitettä. Käytä ruuanvalmistukseen ja leivontaan kasvirasvoja, esimerkiksi rypsiöljyjä. Jätä aterialla näkyvä rasva ja rasvainen kastike lautaselle. Käytä salaattikastikkeiksi mehu- tai öljypohjaisia kastikkeita kohtuullisesti. Käytä kastikkeissa nestesuurustusta. Piilorasvat Vältä rasvaisia makkaroita ja uppopaistettuja ruokia. Keitä, hauduta, grillaa tai valmista ruoka mikroaaltouunissa. Laita keitoissa sekä laatikko- ja pataruoissa nesteeksi maitoa tai kasvis-, kalatai lihalientä kerman tai smetanan sijasta. Älä lisää ruokiin rasvanokareita. Nauti kahvileipänä sämpylää, rieskaa, tavallista pullaa tai pullapohjaista marjapiirakkaa voitaikinapohjaisen leivonnaisen sijasta. Puolita pullataikinan rasva. Vertaile kaupassa ruokavalmisteiden rasvapitoisuuksia ja rasvojen laatua. Kotiruuan käyttö helpottaa ravinnosta saatavien rasvojen seurantaa. Herkutteluhetkien rasvapitoisuutta voi vähentää käyttämällä kevyttuotteita. Vähemmän suolaa Ruokasuolan sisältämä natrium kerää nestettä elimistöön ja kohottaa verenpainetta. Kohtuullinen ja turvallinen suolamäärä vuorokaudessa on korkeintaan 5-7 grammaa. Vähäsuolaiseen ruokaan tottuu muutamassa viikossa. Happamat ainekset lisäävät ruoan maistuvuutta. Yrttimausteet ovat hyvä vaihtoehto ruoan maustamiseen suolan tai suolaa sisältävien mausteseosten sijasta. Kaupassa kannattaa seurata elintarvikkeiden, etenkin leipien, juustojen sekä liha- ja kalajalosteiden suolapitoisuutta ja valita vähäsuolaisia tai mineraalisuolalla maustettuja tuotteita. Tuoteryhmästä riippuen vähäsuolainen ruoka tarkoittaa alle %:n suolapitoisuutta. Esim. ruokaleivässä vähäsuolaisen raja on 0.7 %. Juustoissa vähäsuolaisuus tarkoittaa alle 1.2 % suolapitoisuutta.

18 16 Säästeliäästi sokeria Sokeri sisältää pelkästään energiaa eikä mitään suojaravintoaineita. Suun terveyden edistämiseksi sokeripitoisten ruokien ja juomien käyttö on hyvä keskittää aterioiden yhteyteen. Elintarvikkeissa voi olla runsaasti niin sanottua piilosokeria, jonka määrän voi tarkistaa tuoteselosteesta. Esimerkiksi ketsuppi sisältää paljon sokeria, joka ei maistu tuotteen sisältämän suuren suolapitoisuuden vuoksi. Riittävästi vettä Vesi on paras janojuoma. Janon tunne heikkenee ikääntyessä, mutta nesteentarve ei muutu. Aikuisen henkilön päivittäinen nesteen tarve on noin 2 3 litraa, josta osa tulee muun muassa nautitusta ruoasta ja muista juomista. Suositeltava päivittäinen vesimäärä on noin 1 litra. Kahvi poistaa nestettä elimistöstä ja lisää nesteentarvetta. Riittävä veden juominen ehkäisee ummetusta. Lautasmalli auttaa suunnittelussa Ruoka-aineiden valintaa helpotetaan lautasmallin avulla. Puolet lautasesta täytetään kasviksilla, jotka voivat olla joko keitettyinä tai raasteina tai salaatteina. Neljännes on perunaa, riisiä tai pastaa, mielellään täysjyvätuotteita. Toinen neljännes on lihalle tai kalalle tai vaikka kananmunalle. Nämä suhteet toimivat myös keitto- ja pataruoissa. Ateriaan kuuluu myös lasillinen rasvatonta maitoa, piimää tai vettä sekä viipale täysjyväviljaleipää, joka on voideltu kasvimargariinilla. Jälkiruoaksi voi nauttia marjoja tai hedelmiä.

19 17 Kuva: Leipätiedotus ry Onko vitamiini- ja kivennäisainelisillä merkitystä? Vitamiini- ja kivennäislisät parantavat vastustuskykyä. Niitä suositellaan yli 65-vuotiaille sairastumisen yhteydessä. Folaatin, D- ja C-vitamiinin sekä kuidun saantiin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä suomalaisten vuotiaiden saanti on suosituksia vähäisempää. Folaatin eli foolihapon puute johtuu yksipuolisesta ruokavaliosta, joka liittyy usein alkoholismiin tai hoitamattomaan keliakiaan. Miesten C-vitamiinin saanti jää helposti talviaikaan riittämättömäksi. Kalsiumin riittävä saanti hidastaa luumassan vähenemistä ja vähentää luunmurtumia vaihdevuodet ohittaneilla naisilla. Kalsiumlisä saattaa vähentää nikamanmurtumia myös naisilla, joille niitä on jo syntynyt. Kalsiumin vaikutuksesta miesten luuston mineraalitiheyteen ja luunmurtumien esiintyvyyteen ei ole riittävää näyttöä. Yli 60-vuotiaiden kalsiumsuositus on mg /vrk. D-vitamiini lisää kalsiumin ja fosfaatin imeytymistä suolistossa. Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee 5 µg D-vitamiinilisää vuorokaudessa kaikille yli 65-vuotiaille ruokavaliosta riippumatta loka-maaliskuun aikana. Ikääntyneet käyttävät runsaasti luontaistuotteita joko ravintoainelisinä tai lääkkeinä. Tieteellistä näyttöä luontaistuotteiden vaikuttavuudesta ei ole. Niiden sisältämien vaikuttavien aineiden määrä on turvallisuuden vuoksi rajattu vähäiseksi, eli valmisteet ovat lähes tai täysin tehottomia. Valmisteiden sisältämiä mahdollisia haittojakaan ei välttämättä tiedetä. Terve suu hyvä ravitsemustila Terve suu edistää ruoan pureskelemista ja siten monipuolisen ruokavalion noudattamista. Suu on tärkeä infektioportti elimistössä ja oraalisen mielihyvän lähde. Suun terveyttä edistetään syömällä monipuolisesti. noudattamalla säännöllistä ateriarytmiä. syömällä pureskelua vaativaa ravintoa. huolehtimalla suuhygieniasta. välttämällä päihteiden käyttöä. Iän myötä syljeneritys heikkenee. Vähäisetkin ravitsemushäiriöt, lääkkeet ja irtoproteesit heikentävät syljeneritystä ja limakalvojen kuntoa. Syljenerityksen huononeminen vaikeuttaa ruoan pureskelemista ja huonontaa makujen aistimista. Niukka syljeneritys altistaa hampaiden reikiintymiselle ja aiheuttaa ikenien, suun ja suupielien tulehtumista, haavaumia, kielen tarttumista kitalakeen sekä suun ja kielen kirvelyä. Ientulehduksen ensimmäinen oire on verenvuoto ikenistä. Pureskelua vaativalla ravinnolla voidaan lisätä syljeneritystä. Ksylitolipastilleista ja -purukumeista sekä apteekeista saatavista syljen eritystä lisäävistä tuotteista voi olla apua. Monet ikääntyneet

20 18 kuitenkin pahentavat tilannetta kostuttamalla suuta sokeroiduilla mehuilla ja virvotusjuomilla tai imeskelemällä sokeria ja usein vielä sitruunahappoa sisältäviä pastilleja. Miten suuhygieniasta huolehditaan? Säännöllinen hampaiden harjaus pehmeällä hammasharjalla ja fluorihammastahnalla sekä hammasvälien puhdistaminen joko hammaslangalla, -tikulla tai hammasväliharjalla suojaa hampaita reikiintymiseltä ja ientulehduksilta. Hampaattomassakin suussa voi olla tulehduksia. Suun bakteerit voivat kulkeutua verenkiertoon ja kehon eri osiin ja heikentää yleiskuntoa, altistaa sydän- ja verisuonitaudeille ja pahentaa sairauksia. Tulehdusten ehkäisemiseksi hammasproteesit harjataan proteesiharjalla huolellisesti kahdesti vuorokaudessa. Puhdistusaineena käytetään proteesinpuhdistusainetta, mietoa saippualiuosta tai nestemäistä astianpesuainetta. Hammasproteesia ei pidä käyttää yöllä, jotta sylki pääsee huuhtelemaan suun kauttaaltaan. Puhdistettu proteesi säilytetään kuivana ilmavassa rasiassa, sillä vedessä säilyttäminen lisää bakteerien ja hiivasienten kasvua. Hammasproteesin sopivuudella on tärkeä merkitys ruoan pureskelemiselle ja limakalvojen kunnossa pysymiselle. Vain alle puolet 65-vuotiaista käy säännöllisessä hammashoidossa ja iän karttuessa yhä harvempi. Vuosittainen suuhygienistin tai hammaslääkärin tekemä tarkastus auttaa havaitsemaan piilevätkin tulehdukset, jotka voivat vaarantaa terveyden. Säännöllinen hammaskiven poisto estää ientulehduksia. Kun vauriot saadaan hoitoon varhaisessa vaiheessa, jäävät kustannuksetkin pienemmiksi. Suun tarkastus on tärkeä myös hammasproteesia käyttäville, sillä joka kolmannella kokoproteesia käyttävällä on tulehdus proteesin alla. Milloin on kyse virhe- tai aliravitsemuksesta? Jos ruoka on yksipuolista tai se on riittämätöntä, seurauksena on virhe- tai aliravitsemus. Virheravitsemus tarkoittaa sairaalloista tilaa, joka johtuu yhden tai useamman välttämättömän ravintoaineen puutteesta tai liiallisuudesta ruokavaliossa. Aliravitsemus (vajaaravitsemus) on ruuan pitkäaikaisesta puutteesta aiheutunut sairaalloinen tila, joka ilmenee muun muassa painon vähenemisenä. Virhe- ja aliravitsemuksen syyt voivat olla sekä fyysisiä että psykososiaalisia, joten niiden korjaamisessakin on otettava huomioon monia tekijöitä. Virhe- tai aliravitsemuksen mahdollisuus kannattaa huomioida, mikäli henkilöllä on vaihtelevia ylävatsavaivoja: esim. turvotusta, närästystä, röyhtäilyjä ja kipuja. ummetusta. ylipainoa. puutostiloja: esim. anemiaa. stressaava elämäntilanne. yksinäisyyden kokemuksia. masennusta. muistihäiriöitä. huono suuhygienia. huono ruokahalu. alkoholiongelma.

TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA

TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA Mitä kaikkea terveellinen ravinto on? Terveellinen ravinto Terveellisestä ruokavaliosta saa sopivasti energiaa ja tarvittavia ravintoaineita Terveellinen ravinto auttaa

Lisätiedot

Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys. 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1

Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys. 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1 Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1 RAVINNON MERKITYS TERVEYDELLE Onko merkitystä? Sydän- ja verisuonisairaudet Verenpaine Kolesteroli Ylipaino Diabetes

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Ravitsemuksen ABC Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Tulossa La 25.10. La 8.11. La 15.11. La 22.11. La 29.11. Energiaravintoaineiden kirjo: energian tarve ja

Lisätiedot

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS MONIPUOLISEN RUOKAVALION PERUSTA Vähärasvaisia ja rasvattomia maitotuotteita 5-6 dl päivässä sekä muutama viipale vähärasvaista ( 17 %) ja vähemmän suolaa sisältävää juustoa.

Lisätiedot

Vitamiinit. Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti

Vitamiinit. Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti Vitamiinit A-vitamiini Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti Välttämätön näköaistimuksen syntyyn hämärässä, solujen kasvuun ja erilaistumiseen sekä ihmisen lisääntymiseen.

Lisätiedot

Eväitä ruokapuheisiin

Eväitä ruokapuheisiin Eväitä ruokapuheisiin Esityksessä on ravitsemussuositusten mukainen viikon ruokavalio kevyttä työtä tekevälle, liikuntaa harrastavalle naiselle (8,4 MJ/vrk eli 2000 kcal/vrk). Yksittäisille aterioille

Lisätiedot

Kasvisravinto-opas. Vihjeitä viisaisiin valintoihin

Kasvisravinto-opas. Vihjeitä viisaisiin valintoihin Kasvisravinto-opas Vihjeitä viisaisiin valintoihin Kasvisruokailijan ruokapyramidi on saman näköinen kuin tavallinen ruokapyramidi. Ainoastaan eläinkunnan proteiinilähteet on korvattu kasvikunnan proteiinilähteillä

Lisätiedot

Nuoren urheilijan ravitsemus. 28.3.2013 Suvi Erkkilä Ravitsemustieteen opiskelija Itä-Suomen Yliopisto

Nuoren urheilijan ravitsemus. 28.3.2013 Suvi Erkkilä Ravitsemustieteen opiskelija Itä-Suomen Yliopisto Nuoren urheilijan ravitsemus 28.3.2013 Suvi Erkkilä Ravitsemustieteen opiskelija Itä-Suomen Yliopisto Mitä kaikkea huomioitava? Kokonaisuus Ateriarytmi Riittävä energiansaanti Nestetasapaino + Välipalaesimerkkejä

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

Ravitsemus. HIV-ravitsemus.indd 1 12.12.2012 10.20

Ravitsemus. HIV-ravitsemus.indd 1 12.12.2012 10.20 Ravitsemus HIV-ravitsemus.indd 1 12.12.2012 10.20 Jokainen meistä tarvitsee ruoasta energiaa. Jokaisen energiantarve on yksilöllinen ja siihen vaikuttavat esimerkiksi ikä, sukupuoli ja liikunnan määrä.

Lisätiedot

FORMARE 2015. Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon

FORMARE 2015. Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon FORMARE 2015 Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon Sisältö Kalorit ja kulutus Proteiini Hiilihydraatti Rasva Vitamiinit Kivennäis- ja hivenaineet Vesi ja nesteytys Ravintosuositukset

Lisätiedot

Aineksia hyvän olon ruokavalioon

Aineksia hyvän olon ruokavalioon Aineksia hyvän olon ruokavalioon Sisältö Monipuolinen ruokavalio Lautasmalli Ateriarytmi Ravintoaineet Proteiini Hiilihydraatit Rasva Sydänmerkki Liikunta elämäntavaksi 2 Monipuolinen ruokavalio Vähärasvaisia

Lisätiedot

Ravitsemuksen ABC Energiaravintoaineet - proteiinin ja rasvan rooli

Ravitsemuksen ABC Energiaravintoaineet - proteiinin ja rasvan rooli Ravitsemuksen ABC Energiaravintoaineet - proteiinin ja rasvan rooli 8.11.2014 Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Aikataulu 25.10. Energiaravintoaineiden kirjo:

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 36 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI SUOJARAVINTOAINEET https://www.youtube.com/watch?v=cgcpdskk1o8&spfreload=10

Lisätiedot

TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Hanna Partanen

TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Hanna Partanen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Hanna Partanen MITÄ KEHOSSA TAPAHTUU Lihasmassa rapistuu -> Aineenvaihdunta hidastuu Ruoansulatuskanava kauttaaltaan muuttuu (hampaat -> mahalaukku ->suolisto) Luusto

Lisätiedot

Hyvä välipala auttaa jaksamaan

Hyvä välipala auttaa jaksamaan Hyvä välipala auttaa jaksamaan Sisältö Välipalan vaikutus jaksamiseen ja koulumenestykseen Mistä hyvä välipala koostuu Maitotuotteet ja välipala Kuitu ja välipala Helposti lisää kasviksia ja hedelmiä välipalalle

Lisätiedot

VESILIUKOISET VITAMIINIT

VESILIUKOISET VITAMIINIT SUOJARAVINTOAINEET ENERGIAN LISÄKSI TARVITSEMME RAVINTOAINEITA ELINTOIMINTOJEMME YLLÄPITÄMISEEN JA SÄÄTELYTEHTÄVIIN SUOJARAVINTOAINEET VITAMIINIT KIVENNÄISAINEET eli mineraalit VESILIUKOISET VITAMIINIT

Lisätiedot

Lasten ravitsemus ravitsemussuositusten näkökulmasta. Ravitsemussuunnittelija Salla Kaurijoki Kylän Kattaus liikelaitos Jyväskylän kaupunki

Lasten ravitsemus ravitsemussuositusten näkökulmasta. Ravitsemussuunnittelija Salla Kaurijoki Kylän Kattaus liikelaitos Jyväskylän kaupunki Lasten ravitsemus ravitsemussuositusten näkökulmasta Ravitsemussuunnittelija Salla Kaurijoki Kylän Kattaus liikelaitos Jyväskylän kaupunki 10.11.2017 Enemmistö lapsista voi hyvin ravitsemuksen näkökulmasta

Lisätiedot

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

Valio Oy RAVITSEMUKSEN PERUSTEET

Valio Oy RAVITSEMUKSEN PERUSTEET RAVITSEMUKSEN PERUSTEET SISÄLTÖ Ravinnon tehtävät Ravintoaineet Ruokaryhmät Energia Rasvat Hiilihydraatit Proteiinit Vitamiinit Kivennäisaineet Vesi RAVINNON TEHTÄVÄT Energian tuottaminen - Työ - Liikunta

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

Ravitsemussuositukset erityisesti senioreiden näkökulmasta

Ravitsemussuositukset erityisesti senioreiden näkökulmasta Ravitsemussuositukset erityisesti senioreiden näkökulmasta Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Elintarvike- ja

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAINEN RUOKAVALIO

RASKAUDENAIKAINEN RUOKAVALIO RASKAUDENAIKAINEN RUOKAVALIO - PIKAOPAS - Ruokavalio raskauden aikana (Valio 2017.) MIKSI? Terveellisellä ruokavaliolla voidaan vaikuttaa äidin omaan hyvinvointiin sekä kohdussa kasvavan sikiön hyvinvointiin,

Lisätiedot

Diabeetikon ruokailu sairaalassa

Diabeetikon ruokailu sairaalassa Diabeetikon ruokailu sairaalassa { Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä Satks Ruokavaliosuositus Diabeetikoille suositellaan samanlaista ruokaa kuin koko väestölle Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen

Lisätiedot

Tavallisimmat ongelmat Suomessa

Tavallisimmat ongelmat Suomessa Terveyttä ravinnosta Ursula Schwab FT, dosentti, laillistettu ravitsemusterapeutti Lääketieteen laitos / Kliininen ravitsemustiede, Itä-Suomen yliopisto Medisiininen keskus / Kliininen ravitsemus, KYS

Lisätiedot

MIKSI SYÖDÄ LIHAA. Soile Käkönen Ravitsemusasiantuntija HKScan Finland

MIKSI SYÖDÄ LIHAA. Soile Käkönen Ravitsemusasiantuntija HKScan Finland MIKSI SYÖDÄ LIHAA Soile Käkönen Ravitsemusasiantuntija HKScan Finland 1 Suomalaiset ravitsemussuositukset Kaikkea saa syödä Ravintoaineista ruokaan Kansalliset erityispiirteet Lisää kasviksia Laatu Rasva

Lisätiedot

Itämeren ruokavalio. Kaisa Härmälä. Marttaliitto ry

Itämeren ruokavalio. Kaisa Härmälä. Marttaliitto ry Itämeren ruokavalio Kaisa Härmälä Marttaliitto ry Itämeren ruokavalio Kotimainen vaihtoehto Välimeren ruokavaliolle. Lähellä tuotettua. Sesongin mukaista. Välimeren ruokavalio Itämeren ruokavalio Oliiviöljy

Lisätiedot

6h 30min Energiaindeksisi on matala. Fyysisen kuntosi kohottaminen antaa sinulle enemmän energiaa työhön ja vapaa-aikaan.

6h 30min Energiaindeksisi on matala. Fyysisen kuntosi kohottaminen antaa sinulle enemmän energiaa työhön ja vapaa-aikaan. ENERGIAINDEKSI 23.01.2014 EEMELI ESIMERKKI 6h 30min Energiaindeksisi on matala. Fyysisen kuntosi kohottaminen antaa sinulle enemmän energiaa työhön ja vapaa-aikaan. Stressitaso - Vireystila + Aerobinen

Lisätiedot

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 1 Lukuisista ikääntymisen myötä tapahtuvista muutoksista huolimatta ikääntyneet ovat terveempiä

Lisätiedot

HYVÄ RUOKA, PAREMPI MUISTI RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, TTK SAARA LEINO 20.5.2014

HYVÄ RUOKA, PAREMPI MUISTI RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, TTK SAARA LEINO 20.5.2014 HYVÄ RUOKA, PAREMPI MUISTI RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, TTK SAARA LEINO 20.5.2014 TÄNÄÄN KESKUSTELLAAN: Muistisairauksien ehkäisyn merkitys Yleisimmät muistisairauden Suomessa ja niiden riskitekijät Mitkä ravitsemukselliset

Lisätiedot

Puuttuuko mummon lautaselta proteiini?

Puuttuuko mummon lautaselta proteiini? Puuttuuko mummon lautaselta proteiini? Teija Penttilä Laillistettu ravitsemusterapeutti Ravitsemusasiantuntija, Valio Oy Ateria 4.11.2014 Mistä saadaan? Proteiinit koostuvat 20 aminohaposta 10 aminohappoa

Lisätiedot

ASEET KADONNEEN VYÖTÄRÖN METSÄSTYKSEEN

ASEET KADONNEEN VYÖTÄRÖN METSÄSTYKSEEN ASEET KADONNEEN VYÖTÄRÖN METSÄSTYKSEEN Dehkon 2D-hanke (Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyhanke) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kakkostyypin diabetesta ehkäisevät Painonhallinta Hyvät ruokavalinnat kuitu

Lisätiedot

Yhteistyössä: t Valio Plus Akatemia TM

Yhteistyössä: t Valio Plus Akatemia TM Välipala on kunnon pala Yhteistyössä: t Valio Plus Akatemia TM Reija Männikkö TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti 27.4.2014 Leppävirta TAVOITTEENA kunnon ruoka on yksi osa liikunnallista elämäntapaa

Lisätiedot

Pureskeltua tietoa hampaiden hyväksi

Pureskeltua tietoa hampaiden hyväksi Tiedonjanoon www.maitojaterveys.fi www.otamaidostamallia.fi Maa- ja metsätalousministeriön osittain rahoittama. 2007 Pureskeltua tietoa hampaiden hyväksi Oman suusi hammashoitaja olet sinä! Fluorikylpy

Lisätiedot

Ravinto-opas. Vihjeitä viisaisiin valintoihin

Ravinto-opas. Vihjeitä viisaisiin valintoihin Ravinto-opas Vihjeitä viisaisiin valintoihin Ruokapyramidi 2000 kcal:n energiataso Kasvisruokailijan ruokapyramidi on saman näköinen kuin tavallinen ruokapyramidi. Ainoastaan eläinkunnan proteiinilähteet

Lisätiedot

Aikuisten (yli 18-vuotiaiden) paino selviää painoindeksistä, joka saadaan painosta ja pituudesta. Laske painoindeksisi laskurilla (linkki).

Aikuisten (yli 18-vuotiaiden) paino selviää painoindeksistä, joka saadaan painosta ja pituudesta. Laske painoindeksisi laskurilla (linkki). Lihavuus Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Lihavuus tarkoittaa normaalia suurempaa kehon rasvakudoksen määrää. Suurin osa liikarasvasta kertyy ihon alle, mutta myös muualle,

Lisätiedot

KUNNON RUOKAA NUORILLE URHEILIJOILLE

KUNNON RUOKAA NUORILLE URHEILIJOILLE KUNNON RUOKAA NUORILLE URHEILIJOILLE Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma OMIEN RUOKAILUTOTTUMUSTEN ARVIOINTI Toteutuuko seuraava? Merkitse rasti, jos asia sinun kohdallasi toteutuu 5(-7) ruokailutapahtumaa:

Lisätiedot

JUDOKAN RAVINTO-OPAS. 29.1.2008 Päivitetty 4.2.2009. Poistettu kappale: Painon alentaminen. Joen Yawara ry Valmennus

JUDOKAN RAVINTO-OPAS. 29.1.2008 Päivitetty 4.2.2009. Poistettu kappale: Painon alentaminen. Joen Yawara ry Valmennus JUDOKAN RAVINTO-OPAS 29.1.2008 Päivitetty 4.2.2009. Poistettu kappale: Painon alentaminen Joen Yawara ry Valmennus SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUSTIETOA...1 2 RAVINTOAINEET...1 2.1 Hiilihydraatit...1 2.2 Proteiinit...2

Lisätiedot

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle 2 3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi.

Lisätiedot

Ikääntyneen ruokavalio

Ikääntyneen ruokavalio Ikääntyneen ruokavalio Iän myötä ruokamäärät usein pienenevät ja ruokavalion laatu heikkenee. Ravintoaineiden tarve pysyy kuitenkin ennallaan tai jopa kasvaa. Monipuolinen ja riittävä ruokavalio ylläpitää

Lisätiedot

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi /

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi / RUOKAVALIO PERITONEAALI-DIALYYSIN AIKANA Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa peritoneaali - dialyysihoidon aikana ja siihen osaan Sinä voit vaikuttaa eniten. Ruokavalion tavoitteena on ylläpitää

Lisätiedot

Diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit. Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät

Diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit. Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät DIABETES JA SYDÄN Diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit Diabetes nostaa sydän- ja verisuonitautien riskin 2-4 kertaiseksi. Riskiin voi vaikuttaa elämäntavoillaan. Riskiä vähentää diabeteksen hyvä hoito,

Lisätiedot

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen tauoton liikkumaton tupakkapitoinen kahvipitoinen runsasrasvainen alkoholipitoinen heikkouninen? Miten sinä voit? Onko elämäsi Mitä siitä voi olla seurauksena

Lisätiedot

Diabeetikon ruokavalio. FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen

Diabeetikon ruokavalio. FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen Diabeetikon ruokavalio FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen Lähde: Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 Diabetesliitto Työryhmä: Professori, LT,ETM Suvi Virtanen MMM, ravitsemusterapeutti Eliina

Lisätiedot

perustettu vuonna 1927

perustettu vuonna 1927 perustettu vuonna 1927 RAVINNON MERKITYS Ravinto ja liikunta Kova liikuntaharrastus yhdessä puutteellisen ruokavalion kanssa voi olla riski kasvulle, kehitykselle ja terveydelle!!! Energian riittämättömän

Lisätiedot

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy Painonhallinnan perusteet. Painonhallinta onnistuu Painonhallinnan periaate on yksinkertainen: paino tippuu, jos syö vähemmän kuin kuluttaa. Käytännössä onnistuminen vaatii suunnittelua ja sitoutumista

Lisätiedot

Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu

Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu Hei herätys! Aamupala käynnistää päivän Yöllä energiavarastot on nukuttu loppuun ja tyhjällä vatsalla on lounaaseen liian pitkä aika. Aamupala auttaa tasaamaan päivän syömiset.

Lisätiedot

Ravitsemuksen merkitys ja urheiluravinteiden käyttö kuntoliikunnassa ja urheilussa JARNO LEMMELÄ, LITM TRAINER LAB

Ravitsemuksen merkitys ja urheiluravinteiden käyttö kuntoliikunnassa ja urheilussa JARNO LEMMELÄ, LITM TRAINER LAB Ravitsemuksen merkitys ja urheiluravinteiden käyttö kuntoliikunnassa ja urheilussa JARNO LEMMELÄ, LITM TRAINER LAB Ravitsemuksen merkitys suorituskyvylle Hyvä nestetasapaino on tärkeää kaikessa harjoittelussa

Lisätiedot

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun Mieltä keventäviä ajatuksia ruoasta Syömisellä voi vaikuttaa hyvinvointiin ja jaksamiseen Säännöllinen ateriarytmi on terveyden kannalta parasta

Lisätiedot

Terveelliset elämäntavat

Terveelliset elämäntavat Terveelliset elämäntavat (lyhyt ohje/ Duodecim Terveyskirjasto) Ravinto Kasviksien, hedelmien ja marjojen runsas käyttö Viljatuotteet kuitupitoisia täysjyvävalmisteita Maito- ja lihatuotteet rasvattomina

Lisätiedot

Juusto ravitsemuksessa

Juusto ravitsemuksessa Juusto ravitsemuksessa Juusto ravitsemuksessa Rakennusaineita luustolle Hammasystävällistä Sopii erityisruokavalioihin Juustojen koostumus vaihtelee Tuorejuusto valmistustavan mukaan Kypsytetty juusto

Lisätiedot

Ikäihmisen ravitsemus

Ikäihmisen ravitsemus Ikäihmisen ravitsemus Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans www.ravitsemusbalans.fi Puh. 044 2525 311, nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Mitä muutoksia ikä voi tuoda syömiseen? Nälän

Lisätiedot

Elivo Ravintolisät. www.elivo.fi. Elivo on kotimainen hyvinvointituoteperhe,

Elivo Ravintolisät. www.elivo.fi. Elivo on kotimainen hyvinvointituoteperhe, Elivo Ravintolisät Elivo on kotimainen hyvinvointituoteperhe, joka on kehitetty kotimaisten eri alojen asiantuntijoiden kanssa huomioiden suomalaisten kuluttajien tarpeet. Elivo-tuotteet löydät apteekista

Lisätiedot

Marjo-Kaisa Konttinen 4.12.2005 Siilinjärvi

Marjo-Kaisa Konttinen 4.12.2005 Siilinjärvi NUOREN URHEILIJAN RAVITSEMUS Marjo-Kaisa Konttinen 4.12.2005 Siilinjärvi Liikuntaa harrastavan on syötävä enemmän kuin ei liikkuvan, koska liikunnan aikana ja sen jälkeen kuluu enemmän energiaa. Energian

Lisätiedot

Muisti ja liikunta. Iiris Salomaa, ft YAMK

Muisti ja liikunta. Iiris Salomaa, ft YAMK Muisti ja liikunta Iiris Salomaa, ft YAMK 19.4.2016 3.11.2016 Liikunta toimintakykyisyyden edistäjänä Fyysisiä vaikutuksia mm: Selviytyminen päivittäisistä arjen askareista Liikuntakykyisyys: lihasvoima,

Lisätiedot

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI 2 11.8.2015 PALAUTUMINEN -kehittymisen kulmakivi - Harjoittelun tarkoitus

Lisätiedot

Vauhtia ja voimaa ruokavaliosta

Vauhtia ja voimaa ruokavaliosta Vauhtia ja voimaa ruokavaliosta Anna elämän maistua 1 Tarvitset reilusti energiaa ja ravintoaineita Monipuolinen ruokavalio tarjoaa riittävästi energiaa ja ravintoaineita kasvuun ja kehittymiseen, liikunnan

Lisätiedot

Sydänystävällinen, terveellinen ravinto Ravitsemussuunnittelija, TtM, Kati Venäläinen, KSSHP

Sydänystävällinen, terveellinen ravinto Ravitsemussuunnittelija, TtM, Kati Venäläinen, KSSHP Sydänystävällinen, terveellinen ravinto 12.9.2017 Ravitsemussuunnittelija, TtM, Kati Venäläinen, KSSHP Sydänliiton ravitsemussuositus Sydänterveyttä edistävä eli sydänystävällinen ruoka on kaikille suositeltavaa

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu

Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu Hei herätys! Aamupala käynnistää päivän Yöllä energiavarastot on nukuttu loppuun ja tyhjällä vatsalla on lounaaseen liian pitkä aika. Aamupala auttaa tasaamaan päivän syömiset.

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Urheilijan ravitsemus Ravitsemussuositukset Monipuolista ja värikästä Sopivasti ja riittävästi Nauttien ja kiireettömästi Ruokaympyrä Ruokakolmio Lautasmalli

Lisätiedot

LIIKKUVAN LAPSEN RAVINTO-OPAS

LIIKKUVAN LAPSEN RAVINTO-OPAS LIIKKUVAN LAPSEN RAVINTO-OPAS Kaikki liikunta on lapselle hyväksi, olipa kyseessä koulumatkan pyöräily, välitunti- tai pihaleikit, ulkoilu perheen kanssa, harrastusliikunta tai muu arjessa tapahtuva liikkuminen.

Lisätiedot

Veikeä vilja, kiva kuitu. Toteutettu osin MMM:n tuella

Veikeä vilja, kiva kuitu. Toteutettu osin MMM:n tuella Veikeä vilja, kiva kuitu Toteutettu osin MMM:n tuella Mitä isot edellä sitä pienet perässä Aikuisilla on vastuu lasten terveellisistä ruokavalinnoista ja säännöllisestä ateriarytmistä. Yhdessä syöminen

Lisätiedot

Haavapotilaan ravitsemus

Haavapotilaan ravitsemus Haavapotilaan ravitsemus Haavamessut 1.11.2017 Ravitsemusterapeutit Kati Venäläinen, Timo Valkonen ja Riikka Manninen Hyvän ravitsemuksen merkitys * Parantaa potilaan elämänlaatua: jaksaminen, mieliala,

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot

Tavoitteet. Painonhallinta tukee terveyttä

Tavoitteet. Painonhallinta tukee terveyttä Tavoitteet Sopivan painon pohtiminen Elintapojen vaikutus painonhallintaan terveyttä 3 terveyttä Normaalipaino on suositus paitsi fyysisen myös psyykkisen ja sosiaalisen terveyden kannalta. Pieni yli-

Lisätiedot

Maito ravitsemuksessa

Maito ravitsemuksessa Maito ravitsemuksessa Sisältö Ravitsemussuositukset kehottavat maidon juontiin Maidon ravintoaineet Mihin kalsiumia tarvitaan? Kalsiumin saantisuositukset Kuinka saadaan riittävä annos kalsiumia? D-vitamiinin

Lisätiedot

Sydäntä keventävää asiaa

Sydäntä keventävää asiaa Sydäntä keventävää asiaa Kolesterolia kannattaa alentaa aktiivisesti Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa

Lisätiedot

Pohjoismaiset ja suomalaiset ravitsemussuositukset Riitta Korpela

Pohjoismaiset ja suomalaiset ravitsemussuositukset Riitta Korpela Pohjoismaiset ja suomalaiset ravitsemussuositukset 28.2.2014 Riitta Korpela www.norden.org/nnr Pohjoismaiset ravitsemussuositukset Päivitetty versio julkaistiin 4.10.2013 (edellinen 4. versio 2004) Perustuvat

Lisätiedot

Hyvällä ravitsemuksella voidaan vaikuttaa myös elämänlaatuun parantamalla päivittäistä jaksamista ja vireyttä!

Hyvällä ravitsemuksella voidaan vaikuttaa myös elämänlaatuun parantamalla päivittäistä jaksamista ja vireyttä! Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen, Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi 21.11.2017 Hyvällä ravitsemuksella voidaan vaikuttaa myös elämänlaatuun parantamalla päivittäistä jaksamista

Lisätiedot

8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA. Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8)

8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA. Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8) 8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8) Mitä leipä on? Kivennäisaineita Magnesiumia Rautaa Kaliumia Hivenaineita Sinkkiä Seleeniä Vettä Energiaa Hiilihydraatteja Proteiineja

Lisätiedot

Ravinto jalkapallossa

Ravinto jalkapallossa Ravinto jalkapallossa Patrik Borg Helsingin Urheilulääkäriasema, Syömishäiriökeskus Painopisteet liikkujan ravinnossa Syö tarpeeksi Riittävästi ravintoaineita Riittävästi nestettä Aterioiden ajoitukset

Lisätiedot

Yksipuolisuus altistaa puutoksille

Yksipuolisuus altistaa puutoksille Yksipuolisuus altistaa puutoksille Reuma-lehti 1/2017 Teksti: Laura Heikkilä Kuvat: Matias Honkamaa Kaikissa reumasairauksissa suositellaan mahdollisimman monipuolista ruokavaliota, jolla turvataan energian

Lisätiedot

Terveellisen ruokavalion periaatteet

Terveellisen ruokavalion periaatteet Lähde: Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemussuositukset - ravinto ja liikunta tasapainoon. 2005. Edita Publishing Oy. Terveellisen ruokavalion periaatteet Esityksen kuvamateriaalin

Lisätiedot

RAVITSEMUS MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISYSSÄ. Jan Verho Lailistettu ravitsemusterapeutti

RAVITSEMUS MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISYSSÄ. Jan Verho Lailistettu ravitsemusterapeutti RAVITSEMUS MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISYSSÄ Jan Verho Lailistettu ravitsemusterapeutti ELINTAPANEUVONTA EHKÄISEE MUISTIHÄIRIÖITÄ MUISTISAIRAUKSIEN EHKÄISY ALKAA JO KOHDUSSA Riittävä ravitsemus raskausaikana

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen SYDÄNTÄ keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen Kolesterolia kannattaa ALENTAA AKTIIVISESTI Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus

Lisätiedot

Senioreiden liikunta ja fyysisen toimintakyvyn ylläpito 4.11.2014. Elina Karvinen, toimialapäällikkö Ikäinstituutti www.voimaavanhuuteen.

Senioreiden liikunta ja fyysisen toimintakyvyn ylläpito 4.11.2014. Elina Karvinen, toimialapäällikkö Ikäinstituutti www.voimaavanhuuteen. Senioreiden liikunta ja fyysisen toimintakyvyn ylläpito 4.11.2014 Elina Karvinen, toimialapäällikkö Ikäinstituutti www.voimaavanhuuteen.fi Ikääntymisen vaikutuksia kuntoon ja terveyteen Lihasten massa

Lisätiedot

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN Urhean valmentajakoulutus URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN LAURA MANNER JA MARI LAHTI 4.12.2014 Terveurheilija.fi 1 Ravinto, ravitsemus ja ruoka? Ravinto = ruoka, juoma tai aine, jota

Lisätiedot

Hyvälaatuista proteiinia maitotuotteista. Teija Keso Laillistettu ravitsemusterapeutti Ravitsemusasiantuntija Valio Oy Ateria 12 6.11.

Hyvälaatuista proteiinia maitotuotteista. Teija Keso Laillistettu ravitsemusterapeutti Ravitsemusasiantuntija Valio Oy Ateria 12 6.11. Hyvälaatuista proteiinia maitotuotteista Teija Keso Laillistettu ravitsemusterapeutti Ravitsemusasiantuntija Valio Oy Ateria 12 6.11.2012 Sisältö Valio Oy 2 Proteiinit Koostuvat 20 aminohaposta, joista

Lisätiedot

Millaisin eväin eläkkeellä? - eläkeikäisten ravitsemus THL:n

Millaisin eväin eläkkeellä? - eläkeikäisten ravitsemus THL:n Millaisin eväin eläkkeellä? - eläkeikäisten ravitsemus THL:n väestötutkimuksissa Jenni Lehtisalo, ETM Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Diabeteksen ehkäisyn yksikkö 22.9.2014 1 Kenestä puhutaan? Ikäihminen,

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA HAE-JÄRJESTÖLLE

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA HAE-JÄRJESTÖLLE KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA HAE-JÄRJESTÖLLE Katja Karppinen Laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM Ravitsemusterapeuttien osuuskunta VitaMiinat 26.4.2015 Ruokakolmio antaa suuntaviivat monipuolisen ja terveyttä

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli Yläkouluakatemia 2016-2017 Vko 31 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Ravintovalmennuksen tavoitteet

Lisätiedot

Ravinto ja hammasterveys

Ravinto ja hammasterveys Ravinto ja hammasterveys Hyvän hammasterveyden perusteet Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

Valio Oy RAVINTO JA HAMMASTERVEYS

Valio Oy RAVINTO JA HAMMASTERVEYS RAVINTO JA HAMMASTERVEYS HYVÄN HAMMASTERVEYDEN PERUSTEET Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa FINRISKI-terveystutkimuksen tuloksia Pekka Jousilahti Tutkimusprofessori, THL 25.10.2014 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus - Viisi aluetta Suomessa

Lisätiedot

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen Maria Leisti, Elixia

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen Maria Leisti, Elixia Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen Maria Leisti, Elixia tauoton liikkumaton tupakkapitoinen kahvipitoinen runsasrasvainen alkoholipitoinen heikkouninen? Miten sinä voit? Onko elämäsi Mitä

Lisätiedot

ENERGIAINDEKSI

ENERGIAINDEKSI ENERGIAINDEKSI 02.04.2015 Essi Esimerkki 2h 33min 12h 53min Energiaindeksisi on erittäin hyvä! Hyvä fyysinen kuntosi antaa sinulle energiaa sekä tehokkaaseen työpäivään että virkistävään vapaa-aikaan.

Lisätiedot

25.10.2011 Minna Virola. Keuhkoahtaumapotilaan liikunta ja ravitsemus

25.10.2011 Minna Virola. Keuhkoahtaumapotilaan liikunta ja ravitsemus 25.10.2011 Minna Virola Keuhkoahtaumapotilaan liikunta ja ravitsemus Liikunta Keuhkoahtaumatautiin sairastuvat vähentävät liikkumistaan ja välttävät hengästymistä hengenahdistuksen pelossa. Joidenkin tutkimusten

Lisätiedot

5.1.2015. Kehityskolmio. Urheilija kehittyy ja pysyy terveenä + - Kunnon ruokaa luistelijalle. tammikuu 2015. Harjoittelu. Lepo Kehon huolto.

5.1.2015. Kehityskolmio. Urheilija kehittyy ja pysyy terveenä + - Kunnon ruokaa luistelijalle. tammikuu 2015. Harjoittelu. Lepo Kehon huolto. Kunnon ruokaa luistelijalle tammikuu 2015 Johanna Kleemola Kehityskolmio Harjoittelu Ravinto HYVÄ LUISTELIJA Lepo Kehon huolto Urheilija kehittyy ja pysyy terveenä Harjoittelun sisältö ja harjoitusten

Lisätiedot

Ravinto-opas Vihjeitä viisaisiin valintoihin

Ravinto-opas Vihjeitä viisaisiin valintoihin Ravinto-opas Vihjeitä viisaisiin valintoihin Ruokapyramidi Alaosassa olevat ruokaaineet muodostavat päivittäisen ruokavalion perustan Hedelmät ja vihannekset Viljavalmisteet Huipulla olevia ruokaaineita

Lisätiedot

Kananmuna sisältää muun muassa D-vitamiina ja runsaasti proteiinia

Kananmuna sisältää muun muassa D-vitamiina ja runsaasti proteiinia Jogurtti luomuhillolla on parempi vaihtoehto kuin puuro tai aamumurot. Tutkijat ovat yhä enenevästi havainneet, mitä näiden viljojen gluteeni aiheuttaa terveydellemme. Gluteeni on syyllinen yli 150 eri

Lisätiedot

Leikki-ikäisen ruokavalio

Leikki-ikäisen ruokavalio Leikki-ikäisen ruokavalio Makumieltymykset ja ruokailutottumukset kehittyvät varhain ja säilyvät usein aikuisuuteen saakka. Näin ollen juuri lapsuus on tärkeä ajankohta tehdä terveyttä edistäviä ruokavalintoja.

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa?

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Liikettä Lahden alueen yrittäjille 26.5.2016 Laura Manner, ETM Ravitsemusasiantuntija Terveurheilija.fi 1 Luennon sisältö Ravitsemus osana terveyttä

Lisätiedot