TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA"

Transkriptio

1 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

2 T d a arkkitehtuurin alalla Kalle K r / ATL ry Sisällysluettelo 3. a immateriaal a 3 2 T den yntyminen 5 2. Taloudell det Moraal oikeudet 5 3 Id a Idea lma lma 6 3. T ynny Eri la a Ha lma mer 8 T d T den l am luovuttaminen 9. a a a luovutetaan? 9.2 Tulevien l 9 5 T T y a ty a 0 6 T d T det a ja la laki l a jul a a a ha a 7 R r Refer 7. Arkkitehtuurikilpailum y refer 2 8 T mall a Tietomall a Muuntel ja ja l 0 kannatta pia ennakolta 5 E a loukataa 6 T dell a ana a 8 3 Kirjall a, l, la d ja apa a 27 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

3 1 MITÄ KAIKKEA TEKIJÄNOIKEUTEEN SISÄLTYY JA MISTÄ KAIKESTA ON MAHDOLLISTA SOPIA? T kuuluu immateriaal eli aineettomiin, joita ovat my m. pa-, hyödyll yy mall, mall ja tavaramer. T aa kirjall a ja taiteell a a. T d a d la a (TekOikL. Lain :n mukaan Sill, joka on luonut kirjall tai taiteell, on... T lailla 0 / 96 annetaan y aa ja omaper luom yön tul lle, jonka luonnollinen henkilö on luonut y tai yhd muiden henkilöiden ka a. K keinen an kohde d a on. Laki antaa aa lle, yl. te- ynny. Suoja yntyy aina luonnoll lle henkilölle, yrity tai muu lö voi olla alkuper oikeudenhaltija. T d a puhutta a tulee m aa, ana ei ole aivan y rtainen. kaikkea ltyy ja m ka a on mahdoll a pia? 1.1 Muista immateriaalioikeuksista Saada jonkina y, m on, on yy tarka lla hyvin lyhy my muita immateriaal luettavia a. Termi immateriaal on laaja, ja - lle mahtuu m erila mpia a. Alla oleva erittely per Haarmannin ja Ma alan kirja - aan tekem jakoon. Toiminimioikeus Toiminimi tarkoittaa y rta mmillaan elinkeinonharjoittajan toiminna aan yt- m nim. Toiminim lee l toiminimilaki 8/ 979. Y toiminimeen aadaan r röim ll tai vakiinnuttamalla toiminimi (toiminimilaki 2. Y toiminimeen tarkoittaa, kukaan muu ei aa y toiminna aan lla a toiminim, joka on a a. Tavaramerkkioikeus Tavaramerkkilain (7/ 96 :n mukaan R röinnill aadaan y tavaramerkkiin erity mer myy tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminna a l la avien tavaroiden erottam tavar a. La a palvelut on rinna tavaroihin. Tavaramer voi olla m taha a merkki, joka voidaan graafi ja jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminna a liikkeelle la tavarat tavar a. Tavaramer voi olla erity ana mukaan lukien henkilönnimi, kuvio, kirjain numero taikka tavaran tai p lly muoto (tavaramerkkilaki 2 mom. Verkkotunnus Ver a elinkeinotoiminna a per l, toiminimen tai tavaramerkin haltijalla on r röid toiminim tai tavaramer verk- a kukaan muu aa r röid attua toiminim tai tavaramer ilman oikeudenhaltijan m a. Patenttioikeus Patenttilain (550/ 967 :n mukaan Joka on tehnyt mihin tekniikan alaan taha a liitty, jota voidaan y teoll, tai, jolle on rtynyt, 3 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

4 voi hakem a aada patentin ja y den ammattimai- hyödy m mukaan kuin la a d. Edellyty on, on tekninen ja on a a. Kek- on l oltava toimiva. Pel idea ei ole patentoita a. Patenttiin liitty ly ja pa y on monimutkainen tieteenala, a ei ilman aitoa perehty yy aa paljonkaan irti. K jaetaan viel er tuote-, yttö-, menetelm - tai laitepatenttien ryhm. Patenttila a ei ed yr m ritell. La a kuitenkin todetaan, ei ka a pel löy, tieteell teoriaa tai matemaa a menetelm ; taiteell a luom a; 3 lmaa, - tai menetelm, lyll toimintaa, pel tai liiketoimintaa varten taikka tietokoneohjelmaa; tietojen m. Hyödyllisyysmallioikeus Hyödyll yy mallioikeutta aan aan my pikkupa. Hyödyll yy mallioikeuden voidaan ka a an patentin ja mallioikeuden limaa, ja tar a on ata lla a ratka a, jotka yll patentin ta lle,ja kuitenkin l verran ll yy ja yy, mall ei tule ky-. Hyödyll yy mall voidaan aada hakem a ja myönnetty r röid. Jotta lle voita my hyödyll yy mall, tulee olla ja erota, m on tullut aiemmin. U aatim va aa patenttioikeuden aatim a, mutta ll yy aatim on alempi. Mallioikeus Mall aa ulkomuotoa. Mall lain a :n mallilla tarkoitetaan tuotteen tai an ulkomuotoa, joka ilmenee tuotteen tai kor lun piir kuten l a, r a, r, muod a, pintara a tai materiaal a. Tuotteella puol aan tarkoitetaan teoll tai y valm a tavaroita, mukaan lukien at, jotka on tarkoitettu koottava m a, pakka, pakka- ulkoa, graafi ymbolit ja kirja yypit. Mall my hakem a ja on atta a vain, malli on ja y löllinen. Mallit aavat aa riippumatta, onko ulkomuoto y lli- vai per a. Laatuvaatim a ei y ll tai - ole a. TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

5 2 T den yntyminen Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta. T lain :n mukaan ll, joka on luonut kirjall tai taiteell, on -. T yntyy automaa luojalle, lle ja ei tar er r röid tai muuten a toimenpitein aattaa voimaan. Selvyyden ty y term luojan ynonyymina. T ll on a. T voi ynty vain luonnoll lle henkilölle tai luonnoll a henkil alle ryhm lle (y. T ei voi ynty henkilölle, mer yrity lle. K. kuitenkin ljemp den luovuttaminen ja teki- ty a. Y a d lain 6 :. Sen mukaan, ka tai ampi on yhd - luonut, heid a muod a a, on heill y. Huolimatta, on heill y, on kullakin valta vaatim a loukka johd a. Selvyyden kannattaa pia ja kirjata, milloin ky- on tekijöiden y ja milloin taa ky on llainen lma, a tekijöill on l omat, erill a. T on voima a 70 vuotta kuolinvuod a, y oll a ky aika la aan viim kuolleen kuolinvuod a. Valokuvaajan on voima a 50 vuotta valokuvan valm am d a lukien. 2.1 Taloudelliset tekijänoikeudet T l taloudell a moraal a a. Taloudell a a d lain 2 :. T tuottaa tietyin ra y ma oikeuden m r a. T m m r minen puol aan p ll oikeuden valm aa a kappaleita, aattaa yl aataviin joko muuttamattomana tai muutettuna, tai muunnelmana, l my a taidela a tai a tekotapaa y. Taloudellinen teki- on karkea pel a ja y m r m. T m l my oikeuden luovuttaa edelleen, mer lman y teolli- a kappaleiden m a. 2.2 Moraaliset oikeudet T den ydin on luovuttamaton. T yd aan moraal. I - la a ei term taloudell oikeudet ja moraal oikeudet lla aan y, vaan ne ovat perua mm. ka a l pim a, rjall d a ja - y. Moraal oikeudet la a ilm lain 3 :n. Moraal ten luovuttamattom ilma aan mainitun py l 3 mom a, jonka mukaan voi a luopua moraal a aan vain, ky on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu y minen. N ollen den rajoittamaton kokona l ei ole mahdollinen. Moraal lla lla pyr aamaan per aa ja omalaa a. I yy d aan oikeutta tulla ma, lloin kun kokonaan tai ain aatetaan yl aataviin. R pekti- eli kunnioittam tarkoittaa, a ei aa muuttaa taiteell a arvoa tai omalaa a loukkaava, aa my aattaa yl aataville loukkaava a muod a tai yhteyd. La a raan ilmenem m moraal on my mm. l p yoikeutta. T m tulee ky l kuvataiteen kohdalla ja tarkoittaa, taiteilijalla on p maan ty, on mahdoll a ilman haittaa om ajalle. 5 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

6 3 Idea lma Jotta luomus olisi tekijänoikeuslain mukaan teos ja siten saisi lain mukaista suojaa, tulee sen yltää teoskynnykselle. T lain mukaan on attu, ei idea. T ll tarkoitetaan, ilma muoto on attu, mutta var ainen idea takana ei. Kuka taha a voi kirjoittaa kirjan mer jalka mppanian kokem a ja dan aikana. Arkkitehtuur a ky olla mer, ravintolaillan aikana joku attuu kuulemaan idean rjell an kananmunan m a ra a, joka kolmella jalalla 5 metrin korkeud a, on m idea kenen taha a y. Va a kun ky ovat ynny yl lmat, aavat m lmat dell a aa. 3.1 Teoskynnys T ynny (tai a on den kannalta er r ja amalla ly-. Jotta luom ol lain mukaan ja a lain muka a aa, tulee yl ynny lle. T ar a ei merkity ole taiteell lla laadulla, vaan mer- on nimenomaan l ja omaper yy. T ynny m rittely tai y tarkempi kuvailu on liki mahdotonta. Joitain aviivoja on y ja - la my yntynyt, mutta y ynny ylittym arviointi on aina tapa a a ja on luonnoll mahdoll a va a valm a. T ynny on ra aiteen alta jonkin verran korkeammalla kuin joidenkin taidemuotojen. Kuten kaikilta lta, edelly ra aiteenkin lta yy ja omaper yy. Arviointi on aina tapa a a. Kaikki lmat ole m rin ja omaper, ne yl ynny. Erila a mielip jonkinla yl y taan on y, kuten mer, lman minen pal alle avoim a lukilpail a ol automaattinen merkki, ky on ynny yl lma. T on muutam a ratka aan ottanut kantaa ra aiteen. E mer la a 20 0: toteaa per l aan raavaa: T toteaa, ra lupapiir ja havainnekuvien kuvaamat ra muod avat muotokielel y ar kokonai- den. Vapaa-ajan a lle ovat omina a tilaratka, a a m toiminnot on jaettu tavanoma a poikkeava ja jotka mahdoll avat ra avautum aurinkoon ma mall p aan. Ikkunoiden ja la a en huoneiden ja tera lu on toteutettu omaper ottaen huomioon lojen toiminnot, ilma vala l ja ra paikan omina det. T ka edell todetun per lla, ra lupapiir - ja havainnekuvien kuvaama vapaa-ajan a on kokona, joka on ilmenem muodoltaan T L : tarkoitettu ja omaper ra aiteen tuote. Ra lupapiir a kokona d aan havainnekuvia ja mahdoll a ra lupapiir per aa valm a vapaa-ajan a a on pid ky - ra aiteen tuotteen kappaleina. T kor aa lop, ei ole arvioinut valm a vapaa-ajan a a vaan ainoa aan ra lupapiir ten ja havainnekuvien kuvaamaa kokona a. 6 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

7 Alla lyhy muutam a m a la a: T ka la aan TN 2009: huvilan yl a ja olevan T L : tarkoitettuna ra aiteen tuotteena della attu. Omaper yy ilmeni erity ra ja paikan a, ra a toteutetun puun ja la yhd ly y y d a ja kiintokal a. N m yhd muod at ar kokona den. La a TN 2008:6 perinteinen hir alo ja piir yl teki- aan. T ei my kohd ky ra kor -. La a TN 2007:8, ra piir kuvaama ra on ul lta hahmoltaan tavanomainen malainen talo. Ky on tavanomainen Suom akin laajalti ytetyn talomallin pohjalta ltu talo. Piir tai niiden kuvaama ra olleet della attuja. La aan TN 2006:20 ka, Valamon l arin rvointi- ja kirja ra on ja omaper ra aiteen tuote ja nauttii aa. A a a oli ky ymy my ra muuttam a Te- L 25 e :n nojalla. La a TN 2002:5 lehtiyhtiölle ltu arkkitehtikilpailun voittanut toimitalo ka ja omaper. Oppaan lop a on l attu la a, a on lty ra- aiteen a ja muotoilutuotteita. 3.2 Eri teoslajeista T ei l a riipu, m lajia ed aa. T lain :n mom a on l attu tyypill mp lajeja: Sill, joka on luonut kirjall tai taiteell, on, olkoonpa kaunokirjallinen tahi l kirjallinen tai llinen y, lly - tai yt- m, elokuva, valokuva tai muu kuvataiteen, ra aiteen, taide- yön tai taideteoll den tuote taikka ilmetköönp muulla tavalla. Lainkohdan lop a avataan merkkien l lajim rittely anoilla...taikka ilmetköönp muulla tavalla. Vaikka voidaankin jakaa eri lajeihin, ei ll ole merkity te- an aam kannalta. T ynny voi yl periaa a m taha a tuote y - lain edelly m an aam vaatim. Arkkitehtuurin, lun ja rakentam ra alta tulee viel m aa, ra aiteen tuotteita ovat valmiit ra ra piir, jotka molemmat ovat aman ra kappaleita. A a ei kuitenkaan ole aivan y rtainen, ll mer rjall d a lmia ja ra piir a on pidetty eri lajeihin kuuluvina. Kuten aiemmin on mainittu, on ynny ra aiteen alta muod melko korkea. Ar lman ei kuitenkaan l m tar yl ra aiteen ynny, vaan voi olla l piir a kirjall kuuluva. T - lain :n 2 momentin mukaan Kirjall a a pid my karttaa muuta l piir a tai graafi ta taikka pla ll muotoiltua a tietokoneohjelmaa. 7 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

8 Korkeimman oikeuden ratka KKO: 988: mukaan ra piir aattoivat aada aa lain :n 2 momentin mukaan, vaikka niiden kuvaamaa ra a omaper yyden p a ei lain :n momentin nojalla attu. Ratka aa l, vaikka ra ei yl ra aiteen a ynny, voivat ra lmat olla dell jattuja. E mer havainnekuva tai va aava voi olla kuvataiteen ja a teki- della attu. Valokuvien on la a muutamia p a. I ja omaper valokuvat voivat olla lain :n muka a a. Muut valokuvat puol aan aavat jonkin verran ppeampaa aa lain 9 a :n muka llöin ky on den l -, ei var ainen. Valokuvaajalla on y mainen m r valokuva a, muuttamattomana tai muutettuna valm amalla kappaleita ja; aattamalla yl aataviin. Valokuvan alta my den a-aika on eri kuin var a lla della attujen, 50 vuotta vuoden p ym, jolloin kuva valm. Hankesuunnitelman tai - selvityksen osalta kyseeseen voi tulla tekijänoikeussuoja kahdella tavalla, sekä kirjallisen että kuvallisen materiaalin osalta erikseen Hankesuunnitelma esimerkkinä Ha lman det ovat puhuttaneet viime aikoina paljonkin. Ha lma tul erottaa ha lvity. Ha lvity l materiaal a ja mahdoll taul a tai va aa a graa a numeraal a lvity. Ha lvity on den kannalta puhtaa kirjallinen. Ha lma puol aan aattaa l l a tai muuta kuvall a lumateriaalia. Ha lmaan aattaa lty kuvataiteen a, m tarkempien lmien alta jopa ra aiteen a. A a a ei kuitenkaan tule unohtaa, m lmat ja l voivat olla kuvataiteen a, my ha lman a on attu kirjall a a. Hanke- lman tai - lvity alta ky voi tulla a kahdella tavalla, kirjall kuvall materiaalin alta er. Ongelmia on ilmennyt lloin, ha luva a on luotu ltavalle raken- lle jo melko tarkka muoto l lm a, ja tilaaja on p ynyt, he haluavat jatkaa nimenomaan den lmien muka ra lua, mutta joutuvat m. hankintalain mukaan kilpailuttamaan ha lman l vaiheen. T llöin tul joko pia l lijan ka a, mill ehdoin tehty lmia voidaan y ja lun pohjana tai hyl aja niiden y m kokonaan. T tehtyihin lmiin on ll, ilman m aan voida lmia luovuttaa eteenp. 8 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

9 4 T den luovuttaminen O an on jo virheellinen, eikö juuri todettu, a ei voi luovuttaa? Kun puhutaan den luovuttam a, tarkoitetaan tai ainakin tul tarkoittaa rajoitettua den l a. Niin kuin aiemmin l a on mainittu, ei yy a teok- voi luovuttaa. T alkuper on aina alkuper. T a luovutetta a on ky taloudell luovuttam a. T la a luovuttam a on yl 27 :. Sen mukaan - voidaan 3 :n moraal luovuttam llon huomioiden luovuttaa joko kokonaan tai ain. I lvyy on toki, kappaleen l ei ll uden l a. T m tarkoittaa, kirjailija myy kappaleen kirjaa a, ei ky kirjaan rry ajalle. Samoin kuin lijan luovutta a tekem lman tilaajalle, rtyy vain lman om ja normaalitapa a rajoitettu y, ei jollei er a. normaalitilanteessa suunnittelija luovuttaa tilaajalleen suunnitelmien kappaleet. 4.1 Mitä itse asiassa luovutetaan? T den l a on yl ky yttöoikeuden luovuttam a, joko kokona a tai a a, y ma tai ei-y ma yttöoikeuden luovuttam a, yttöoikeuden luovuttam a vain yhd a y tai m a a a y - jne. T den l a a pim voi olla pa kirjallinen, my llinen tai. hiljainen eli konkludenttinen pim. Konklud a pim a on ky lloin, kun apuolten l vakiintuneen y, ol den tm. per lla voidaan ka a den rtym tiety laajuud a. T L 28 :n mukaan ellei ole, ei, jolle on luovutettu, aa muuttaa a luovuttaa oikeutta lle. Y rta mmillaan, ja niin a a normaalitila a lija luovuttaa tilaajalleen lmien kappaleet. Tilaaja aa llöin l a yttöoikeuden lmiin, mahdoll tarkemmin rajatuin ehdoin. Jollei er ole niin, tilaajalla ei ole oikeutta luovuttaa lmia eteenp kolmannelle taholle. Vaihtoehtoja on monia. Oikea aan ainoa pakko den on yntyminen ja yy ja muut moraal oikeudet. Ka a m a voidaan pia. 4.2 Tulevien oikeuksien luovutus T voi pia mer työnantaja a tai toim antaja a ka a, tulevien, a tekem mien oikeudet rty työnantajalle. T llainen pim on y mahdoll a tehd, ja monella alalla l a piminen on normaali ty pim ehto. 9 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

10 5 T ty a Tekijäoikeuden siirtymisestä voidaan aina vapaasti sopia lain sallimissa rajoissa. T d a ty a ei ll hetkell la a d yl, vain joitain p apa a on otettu lakiin. N m p at l tietokoneohjelmia ja tietokantoja. T lain 0 b:n mukaan, tietokoneohjelma tai tietokanta ja littöm liitty on luotu y työ- tai virka a johtuvia ty, tietokoneohjelmaan ja rtyy työnantajalle. Ty a m rittyy p lti pim ja alan vall an y mukaan. Op m riö valm li ty d den alta m a lakiin na 2008 ja Lakim ehd uud lain 0 a :. Ehd a lainkohda a ol kirjattu lakiin vall aa y kuvaava olettama, jonka mukaan ty - a luotujen taloudell det rty työnantajalle, jollei muuta ole. ta alla oli y rta aja, työ- tai virka ritta a yntyneiden hyödy m mahdoll ka aan kuuluvan työnantajalle palkanma va. Ehd a ol rajattu työnantajan laajuutta viel, Työnantajalla on y a ja m r toimintaa a edelly m ll tavalla. T ytön tul liitty yrity liiketoiminnan laatuun ja laajuuteen, ei voi olla m taha a. Ty d alta puol aan on olema a lainta a ly. Ty d laki. Laki oikeud a ty tekemiin (656/ 967 l, oikeudet työ- tai virka a tehtyihin patentoita a oleviin kuuluvat työnantajalle, m li nön hy yttö kuuluu työnantajan tai m ka a amaan rniin kuuluvan yrity toiminta-alaan. li on yntynyt työ- tai virka ulkopuolella,työnantaja on oikeutettu aamaan yttöoikeuden. Korkeakoul laki. La a oikeud a korkeakoul a (369/2006 d, korkeakoululla on ottaa lleen pim tutkim a yntynyt patentoita a oleva. Korkeakoulu voi ottaa lleen oikeudet pim per a a avoim a tutkim a ynty, ei ole kuuden kuukauden kul a lm a julka tai ilmoittanut halukkuuttaan hyödy. O l a on ma ava kohtuullinen korva. T den alta lyn kuitenkin edelleen p a tilanne ei ole y l. Ty, a työn tul a yntyy dell attuja a, ol aina yy er ty alka a tai aikana pia a. T den rtym voidaan aina vapaa pia lain allim a ra a. Työoikeudell lta kannalta ka a on yy todeta, yl työn tul kuuluu ty nojalla työnantajalle. Työla d liittyen ty pim lain mukaan ty on toiminna aan l kaikkea, m on r riida a a ma aan olevalta ty l kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn ka a (3 luku. Ty ei my aa tehd lle lla a ty tai harjoittaa lla a toimintaa m. omaan l a, joka huomioon ottaen työn luonne ja ty a ma ilm vahingoittaa työnantajaa a ty a noudatettavan hy tavan va a a kilpailutekona (3 luku 3 mom. Liike- ja amma alai- a on detty ty pim lain 3 luvun :. Ty ei aa ty y hyödy tai ilma a muille työnantajan ammatti- ja l ala a. L aman luvun 5 : on viel detty kilpailukiel pim a. L ana voidaan yl p, kun muuta ei ole, rty ty a ty liittyen tehdyn lman det työnantajalle yll ma a laajuud a. Var ainen ly toki a tulla ma lman. On er teltavaa pia ty pim a laaditta a my a. 0 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

11 6 T det ja laki jul a ha a Hankintalain 27 :n mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Laki jul a ha a velvoittaa m ritellyt hankintay kilpailuttamaan tapa a riippuen tietyn kynny arvon yl hankinnat. T m my ar lua, ja aa enemm tai mm my a. Tarkemmin hankintalain menem yhteyd aan ka mahdoll a, jolloin hankintalain mukaan hankintay voi tehd rahankinnan,. tilata lupalvelun kilpailuttamatta. Hankintalain 27 :n mukaan hankintay voi valita rahankinnan,, taiteelli- a tai y den aam liitty yy vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Saman py l mukaan hankintay voi tehd rahankinnan, ky on palveluhankinta, joka tehd lukilpailun per lla ja joka on lukilpailun mukaan kilpailun voittajan ka a, tai voittajia on a, jonkun ka a; llöin kaikki voittajat on ava all maan neuvotteluihin. Taiteell a yy tehtyyn rahankintaan ei juurikaan ole hankintalain, rjall d a y otettu kantaa. N ollen vain arvailujen varaan, m lai- tilanteet at tulla ky. Y mahdoll olla lijan lm a. T m voita ka a olevan taiteellinen y den aam liitty yy. On huomattava, lainkohta anam a mukaan antaa hankintay lle mahdoll den valita rahankinnan tiety tila a, ei velvoita. J lkimm puol aan liittyy lukilpailuihin ja on paljon ytetty rahankintamahdoll. K y m tarkoittaa normaalia arkkitehtuurikilpailun kulkua, a kilpailun r- tekee kilpailun voittajan ka a pim kilpailun kohteen l a ilman, kilpailun p ym lkeen er kilpailutetta. 7 Refer REFERENSSIEN KÄYTÖSTÄ KANNATTAA SOPIA TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN KESKEN. Suunniteltujen kohteiden yttö refer l lienee y liitty a a eniten lua her yt. Refer yttö liittyy oleell ty d keuteen ja my yl ty ehtoihin. Suunnitelman y minen refer on den lma a erity moraal kuuluva. T lain 3 :n momentin mukaan lloin, kun aatetaan yl aataviin, on ilmoitettava niin kuin hy tapa vaatii. L a ja alalla vall a tapa on, ty aamaa a palkkaa va aan luovuttaa taloudell a työnantajalle. Ty pim lain mukaan ty vel kuuluu lojaal lvoite työnantajaa kohtaan. L a y hankkeita refer on ll. Kuitenkin kun hanke on toim tekem, on m oikeuden ka ava a olevan toim lla. ei ty ja toim l pim a, kumpikin y amaa hanketta refer -. T llöin tulee kuitenkin huomioida, mer toim a l, oman yrity per aneen henkilön tul y työnantaja a kohdetta refer ilmoittaa en- a toim ja l mer oma a ma a kohteen l a (p nittelija/projektiarkkitehti jne... TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

12 Ohjenuorana lienee r p, kukaan ei liioittele omiaan aalta y toi- tekem. J amaan ha on all mer enemm kuin y lija / lutoim, tul hanketta refer y ilmoittaa, mihin luvaihee- oma työ on liittynyt tai kuinka laaja a toim a a on ollut ky. T työn ottaminen omiin nimiin loukkaa oikean a ja voidaan help ka a mer harhaanjohtava mar. T yhteyd on yy ottaa lle laki pimattoma a menettely liiketoiminna a 06 / 978, a d raava : Lain ja 2 alla: Elinkeinotoiminna a ei aa y hy liiketavan va a a tai muutoin elinkeinonharjoittajan kannalta pimatonta menettely. Mar a on y l ilmi kaupallinen tar, kenen lukuun markkinointi toteutetaan. ( / 6 2 Elinkeinotoiminna a ei aa y totuudenva a a tai harhaanjohtavaa ilma a, joka omaa tai elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen ky y tai tarjontaan taikka vahingoittamaan elinkeinotoimintaa. Elinkeinotoiminna a ei aa y a aan kuulumattomia a l y avaltaan tai muodoltaan pimatonta ilma a, joka on omiaan vahingoittamaan elinkeinotoimintaa. Refer y tulee olla tarkkana pa lain, my muun la d nojalla. E mer my kuluttaja ala a kiell harhaanjohtava markkinointi. Tästäkin asiasta kannattaa mahdollisuuksien mukaan sopia etukäteen. 7.1 Arkkitehtuurikilpailumenestys referenssinä Jonkin verran lua on her yt ky ymy, miten kilpailuehd a tul y refer. Tilanne voi olla mer, toim on all arkkitehtuurikilpailuun, ja m ynyt. O a toim henkilökunna a on ilmoitettu, mutta ehd ja det ovat toim,. yrity. T m lkeen joku työryhm mer ir anoutuu ja per aa oman yrity tai rtyy palvel. T lla a tila a on toki l, kilpailuehd ilmoitettu henkilö on y, mutta amalla on l, kilpailuehd yt toim on taloudell ten den haltija. T ryhm ll on l yy, eli tulla maini- y. J m ryhm haluaa y kilpailuehd a jollain tapaa oma a toiminna aan refer, tul l ja todenmuka ilmoittaa, m a ma a on ehd laadintaan all ja ehd on tehty työnantajan lukuun. L tul pyy m den haltija ilmoitetulta toim lta refer yttöön. T kin a a a kannattaa mahdoll mukaan pia. TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

13 8 Tietomall a Suositeltavaa olisi, että kun tietomalli luovutetaan jonkin osapuolen käyttöön, luovutetaan vain rajattu käyttöoikeus siihen. Tietomalleihin liitty oikeudet ovat viime aikoina tulleet koko ajan ajankohta mm. Tietomallien yttö l yy koko ajan ja amalla malleja enemm tietoa l ja monimutka mpiin toimintoihin ky. T m on yy huomioida yl, var kin lloin kun tietomalli luovutetaan. Se aattaa l ren m r tietomallin teki- lle lleen liiketaloudell arvoka a tietoa, mutta my dell merkity ll a a. Tietomallin l tai oikeammin yttöluvan antam yhteyd tul aina pia, miten liittyvien halutaan jakautuvan. S ltavaa ol, kun tietomalli luovutetaan jonkin apuolen yttöön, luovutetaan vain rajattu y. Erity tietomallin oll a ky tul huomiota, tietomalli aattaa - l komponentteja, joihin det ovat lijaan ja tilaajaan den kolmannella taholla. N voi olla mer, kun ky on kaupall lta toimijoilta a tai muiden telijoiden luom a ob a. Tietomallin den kokona l lijalta tilaajalle ei l aina ole y rta a, l m ed mahdoll a ilman muiden a aan liittyvien tahojen my a a. T yhteyd ei ole kuitenkaan mahdoll a kattava ll tietomalleihin liitty - y ymy. 3 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

14 9 Muuntel ja ja lu Tekijänoikeuslain 25 e kuitenkin rajoittaa jopa hyvin voimakkaasti rakennuksen suunnittelijan tekijänoikeutta. T tuottaa l a haltijalleen y den m r aan, jul am a yl lle, l m, kop a my muuntel a. N ollen muuttaa mer ra piir a on l a vain piir ll, jollei muuta ole. T lain 25 e kuitenkin rajoittaa jopa hyvin voimakkaa ra lijan a. Lainkohdan mukaan om aja aa luvattakin muuttaa ra a, teknill tai tar muka yyt vaativat. Ky on lain ra lukeutuva lainkohta, ja tul tulkita p ava, ei m nim laajentava. Teknill ja tar muka yiden tulee olla objek- arvioiden tarpeell a. A aa on jouduttu pohtimaan y var, m johtuen on vaikea eritell, m ol at konkr a tilanteita, a mainitunlainen ra muuttaminen ol allittua. E mer voidaan mainita a rr alon parvekkeiden la, mahdoll ohikulkijoiden turvall den vaarantavan jul materiaalin vaihto ja va aavat tilanteet. On tilanteita, jolloin lija vaihtuu hankkeen. T llöin tul kaikkien apuolten varm a, aiempien lmien den haltijaa ei loukata. Alla ote Arkkitehtitoim Liitto ATL ry:n : 5. Velvoitteet lle lu- ja lttitoim lle ATL:n m tulee: Kunnioittaa arkkitehdin a. J arkkitehdilta pyyd tar a arkkitehdin aika mmin lema a a tai oleell a m a tai laa a toteutettuun lmaan, tulee littöm ilmoittaa lle a a a. T aa ottaa va aan edelly, toim anto ei ole r riida a - lain ka a, aika mma a toim a a ei ole toim antajan menettely johtuvia ep lvyy. Ep l tapa a tai aika mmin hoitanut arkkitehti vaatii, ATL:n m, jolle tarjotaan, tulee r ka lm kohdetta aika mmin hoitaneen arkkitehdin ja toim antajan ka a. Kat- lm tulee jommankumman arkkitehdin vaa a pyy liiton ed aja. Ja va aava SAFA:n arkkitehdin amma periaa a: 5 Arkkitehdin tulee toiminna aan kunnioittaa a ja ed niiden toteutum a. Erila a ha a ja erila pim ja pim mppanien ka a tekem oll - aan lijan tul aina p miel yll mainitut periaatteet. TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

15 10 kannatta pia ennakolta? Sopimisen ohella olisi suositeltavaa, että eri rakennusten ja mahdollisesti niihin liittyvien muiden materiaalien, kuten valokuvien, tekijänoikeuksia hallinnoitaisiin jollain tavalla. Ka a. Tai ainakin rimma a a a. Ennakolta piminen on pa r, my a aampaa kuin a an puinti l teen. Arkkitehtitoiminna a yntyy m a va a dell merkity ll materiaalia, ja lleen y m a va a on yy pia ainakin jollain ta lla my - a. Help avia pim a edelly tilanteita ovat ainakin ty a pim den rtym ty l työnantajalle kilpailuty tekijöiden pim, kenell tai keill kaikilla y kilpailuehd on 3 tilaajan ja lijan linen pim, kun lmat luovutetaan tilaajan yttöön projektipankkien yttöönoton my tul pia tarkkaan, miten projektipankkiin luovutettavaa a a y ja erity y ja mihin tar 5 p ltti al l a, kenelle kuuluvat tilaajalle luovutetun lman tai det 6 lutoim akkaiden, miten toim nim tehtyjen lmien y, joku/jotkut akka a l yrity, yrity puretaan kokonaan tai m a va aava a tila a. Sopim ohella ol ltavaa, eri ra ja mahdoll niihin liittyvien muiden materiaalien, kuten valokuvien, a hallinnoita jollain tavalla. Helpoin tapa ol mer y rta p kirjaa, kuka tai ovat alkuper ja keuden jokin a on luovutettu, kirjata m tieto my yl. Mainitut tiedot voivat l myöhemminkin, mutta ei ole nimenomaan dokumentoinnin tar a kirjattu yhteen paikkaan, voi l m kulua yll paljon työtunteja. 5 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

16 11 E a loukataan? T la a ja r la a d raam a tapa a, a on loukattu. R lain 9 l a on detty er den aineettomien loukkaam a. Luvun a. Sen mukaan, Joka a ar a lain 0 / 96 va a ja, teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa oikeutta kirjall tai taiteell, kirjall tai taiteell taikka ka anperinteen y, 3 levyyn tai muuhun la, jolle on tallennettu, filmiin tai muuhun la, jolle on tallennettu liikkuvaa kuvaa, 5 radio- tai tel l y, 6 luetteloon, taulukkoon, ohjelmaan tai muuhun lla la a tarkoitettuun työhön, a on yhd lty ri m r tietoja, tai tietokantaan, jonka llön ker minen, varm aminen tai minen on edelly yt huomattavaa pa a, taikka 7 valokuvaan, on tuomittava r a akkoon tai vankeuteen kahd vuod. T r a tuomitaan my, joka a ar a ja, teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, tuo maahan yl lle l tai Suomen alueelle edelleen kolmanteen maahan kuljetettava ulkomailla valm tai ljennetyn mom a tarkoitetun tai valokuvan kappaleen taikka levyn, filmin tai muun laitteen, jolle on tallennettu tai liikkuvaa kuvaa, taikka luettelon, taulukon, ohjelman tai muun lla työn, a on yhd lty ri m r tietoja, taikka tietokannan, jonka llön ker minen, varm aminen tai minen on edelly yt huomattavaa pa a, ja jonka valm tai ljennety lla a ol a, valm aminen tai l minen Suom a tehty ol ollut ranga avaa momentin tai - lain 56 a :n mukaan. T r a tuomitaan my, joka tietover a tai r lm avulla loukkaa oikeutta mom a mainittuihin an, teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle. L lain 56 : on viitattu yll olevaan r lain kohtaan, ja 56 a : detty - rikkom a. T lain 56 a :n mukaan, Joka tahallaan tai tör huolimattomuud a valm aa a kappaleen tai aattaa yl aataviin m lain va a tai rikkoo 3 :n moraal a a, muuten rikkoo lla a m lain, jolla ataan a, taikka toimii va :n 2 momentin nojalla annettua m r y, 5 tai 52 :n taikka 53 :n mom a tai 5 b :n mom a tarkoitettua kieltoa, taikka 3 tuo maahan tai Suomen alueelle edelleen kolmanteen maahan kuljetettava kappaleita, joiden tai joita ll on per ltua yy ep ll 6 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

17 valm ulkomailla lla a ol a, valm aminen Suom a ol ollut ranga avaa m lain mukaan, on tuomittava, jollei teko ole ranga ava r lain 9 luvun : tarkoitettuna r a, rikkom a akkoon. T rikkom a ei pid muutaman kappaleen valm am a y y y varten lla a tietokoneella luettava a muod a oleva a tietokoneohjelma a tai tietokanna a, joka on julka taikka jonka kappaleita on tai tietokannan valm ajan m lla myyty tai muutoin py y luovutettu, taikka ta :n 5 momentin va a. Tekijänoikeuden mahdollisen loukkaamisen huomaaminen jää käytännössä tekijänoikeuden haltijan itsensä vastuulle. T lain 57 : d loukka johd a ma ava a hyvity ja korvauk- a: Joka va lakia tai :n 2 momentin nojalla annettua m r y y ta taikka tuo maahan tai Suomen alueelle edelleen kolmanteen maahan kuljetettava kappaleen, on velvollinen rittamaan lle kohtuull hyvity. Va lakia tapahtuva a kappaleen valm am a y y y varten on hyvity lvoll vain tapa a, kappaleen valm aja on tiennyt tai ol p yt, kopioitava a on aatettu yl aataviin va lakia. J a y tahall tai tuottam a, hyvity l on ritettava korva ka a m akin menety, my r my ja m a haita a. Joka muutoin kuin a y m ll yyll yy r lain 9 luvun, 3 tai 5 :n taikka m lain 56 a :n, 56 e :n kohdan tai 56 f :n mukaan ranga avaan tekoon, on velvollinen rittamaan lle korva r a a a menety, r my ja m a haita a. Edell 2 ja 3 mom a tar a korva a on l voima a, m vahingonkorva la a / 97 d. T den mahdoll loukkaam huomaaminen y den haltijan va lle. Ja var mahdollinen reagointi loukkaam on den haltijan a a. T m johtuu, den ja yl mminkin immateriaal loukkaam ovat r dell a miel a anom ajar a, eli virallinen yy ei aa aa yy a a a ilman a anom ajan oikeudenhaltijan ilm a ja pyy, ellei er r yleinen etu vaadi yytteen am a. T yhteyd ei ole mahdoll a tar muka a m kovinkaan y lle immateriaal loukka r dell tai taloudell raam. Vaka a tapa - a r dellinen raam voi olla joko akko tai rimmill vankeutta. Kuten yll r lain 9 luvun : on detty, r dellinen raam edelly loukkaajan a arkoi- a huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle. Kuten anomalehd on luetta a, nyky kategoriaan m l m ja elokuvien r a m rin jakaminen internetin kautta. Taloudell a raam a den loukkaam ky oll a ovat lain 57 :n mukaan l hyvity ja korva (vahingonkorva. Lainkohdan mukaan, joka y a va lakia, on velvollinen rittamaan lle tai oikeudenhaltijalle hyvity. Hyvityk- on oltava kohtuullinen. Hyvity per a on luvaton yttö, tahall a tai ed tuottam a edelly. J luvaton yttö on tahall a tai tuottam ll a, on aman lainkohdan mukaan hyvity l ritettava korva ka a m akin menety, my r myk- ja m a haita a. N ollen hyvity l ma ava vahingonkorva edelly tahall a tai tuottam ll a. 7 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

MUOTOKUVAAJAN KANNALTA OLENNAISIA KOHTIA KULUTTAJANSUOJALAISTA

MUOTOKUVAAJAN KANNALTA OLENNAISIA KOHTIA KULUTTAJANSUOJALAISTA MUOTOKUVAAJAN KANNALTA OLENNAISIA KOHTIA KULUTTAJANSUOJALAISTA MARKKINOINNIN SÄÄNTELY Markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muutoin kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Markkinointia,

Lisätiedot

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Ville Rantanen Helsinki 2003 1. Johdanto 1.1. Tutkimuksen tavoite Informaatio on nykyään tärkeä vaurauden lähde. Oikeudesta tietoon taistellaan hankkimalla erilaisia immateriaalioikeuksia.

Lisätiedot

ammattikorkeakouluopiskelijan tekijänoikeusopas

ammattikorkeakouluopiskelijan tekijänoikeusopas ammattikorkeakouluopiskelijan tekijänoikeusopas Ammattikorkeakouluopiskelijan tekijänoikeusopas Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry Kulttuurialan jaosto 2001 Annika Ihalainen

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

Kääntäjä ja tekijänoikeus

Kääntäjä ja tekijänoikeus Kääntäjä ja tekijänoikeus Jari Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös ja kirjallisuustieteiden yksikkö Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelma: englanti Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Finnfoto Musta Taide Helsinki Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki toimisto@finnfotory.fi http://www.finnfotory.fi/

Lisätiedot

Heikki Jokinen: Tietokirjailijan eväät. tekijänoikeus, sopimukset, apurahat kolmas, uudistettu laitos

Heikki Jokinen: Tietokirjailijan eväät. tekijänoikeus, sopimukset, apurahat kolmas, uudistettu laitos Heikki Jokinen: Tietokirjailijan eväät tekijänoikeus, sopimukset, apurahat kolmas, uudistettu laitos Heikki Jokinen (s. 1956) on helsinkiläinen yhteiskuntatieteiden maisteri, joka on työskennellyt vapaana

Lisätiedot

Tekijänoikeus rakennukseen ja rakennuspiirustuksiin

Tekijänoikeus rakennukseen ja rakennuspiirustuksiin TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:5 Asia Hakija Tekijänoikeus rakennukseen ja rakennuspiirustuksiin Arkkitehtitoimisto A Annettu 03.04.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Arkkitehtitoimisto A (jäljempänä hakija) on

Lisätiedot

Immateriaalioikeuden nykytila

Immateriaalioikeuden nykytila 75 Liite 1 Immateriaalioikeuden nykytila 1. Lainsäädäntö ja käytäntö 1.1. Immateriaalioikeuden osa-alueet 1.1.1. Tekijänoikeus Tekijänoikeuslainsäädännön keskeisenä tavoitteena on edistää henkistä luomistyötä

Lisätiedot

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet P.O. Box 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 University of Helsinki Finland tel + 358 9 191 22 766 telefax + 358 9 191 22 762 email: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden

Lisätiedot

Valokuvaan liittyviä säädöksiä

Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyvät lakiasiat löytyvät lähinnä tekijänoikeuslaista sekä yksityisyyttä, rauhaa ja kunnian loukkauksia käsittelevistä pykälistä. Tähän on kerätty valokuvan

Lisätiedot

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Sari Stenvall-Virtanen, Mikko Grönlund, Aarne Norberg, Veijo Pönni ja Timo E. Toivonen Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Luovan Suomen julkaisuja 4. Luova Suomi

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2007:3. Opinnäytetyönä tehdyn tietokoneohjelman tekijänoikeus

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2007:3. Opinnäytetyönä tehdyn tietokoneohjelman tekijänoikeus TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2007:3 Asia Hakijat Opinnäytetyönä tehdyn tietokoneohjelman tekijänoikeus A.A., N.N. Annettu 06.03.2007 Tiivistelmä Vaatimusmäärittelyjen laatiminen ei tehnyt hakijoista

Lisätiedot

Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista

Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista Valokuvan tekijänoikeudesta on runsaasti materiaalia sekä netissä että kirjoissa. Viimeksi mainituista voidaan suositellen mainita Finnfoto ry:n ja Mustan taiteen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2004:13 Asia Hakija Etikettien tekijänoikeussuoja Europolis Trade Center / Europolis Ky Annettu 06.10.2004 LAUSUNTOPYYNTÖ A Europolis Trade Center / Europolis Ky:n puolesta

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:15. Multimedian lainaaminen. Annettu 28.9.2001. Lausuntopyyntö

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:15. Multimedian lainaaminen. Annettu 28.9.2001. Lausuntopyyntö TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:15 Asia Hakija Multimedian lainaaminen S ry. Annettu 28.9.2001 Lausuntopyyntö S ry. (jäljempänä hakija) on 15.1.2001 saapuneella kirjeellään pyytänyt tekijänoikeusneuvoston

Lisätiedot

Kustannussopimuksen ABC

Kustannussopimuksen ABC Kustannussopimuksen ABC Kustannussopimuksen solmiminen Kustannussopimuksia solmitaan erilaisista teoksista ja erilaisissa tilanteissa: tekijä voi itse tarjota käsikirjoitustaan kustantajalle tai kustantaja

Lisätiedot

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:17 Asia Hakija Tekijänoikeus www-sivuihin A Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Web-suunnittelija A B Oy:stä (jäljempänä hakija) on pyytänyt 26.06.2002 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18. Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18. Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18 Asia Hakija Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta H Annettu 10.12.2002 Lausuntopyyntö FT, tutkija H (jäljempänä hakija) on 08.09.2002 päivätyllä

Lisätiedot

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:16 Asia Hakija Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla N.N. ammattikorkeakoulusta Y Annettu 05.11.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ N.N. Y:n ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä

Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä Seliina Päällysaho ja Jari Kuusisto Helsinki 2006 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes

Lisätiedot

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Tiivistelmä Tekijä: Esa Rosendahl Työn nimi: IT2000 tietotekniikka-alan yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:16. Tiivistelmä Artikkeli oli TekijäL 1 :ssä tarkoitettu itsenäinen ja omaperäinen teos.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:16. Tiivistelmä Artikkeli oli TekijäL 1 :ssä tarkoitettu itsenäinen ja omaperäinen teos. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:16 Asia Hakija Tekijänoikeus artikkeliin A Annettu 8.9.2009 Tiivistelmä Artikkeli oli TekijäL 1 :ssä tarkoitettu itsenäinen ja omaperäinen teos. LAUSUNTOPYYNTÖ A (jäljempänä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:17. Tekijänoikeudet tietokantaan. Sirkka-Liisa Kivelä. Annettu Helsingissä 13.12.1999.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:17. Tekijänoikeudet tietokantaan. Sirkka-Liisa Kivelä. Annettu Helsingissä 13.12.1999. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:17 Asia Hakija Tekijänoikeudet tietokantaan Sirkka-Liisa Kivelä Annettu Helsingissä 13.12.1999 Selostus asiasta Yleislääketieteen professori Sirkka-Liisa Kivelä Oulun

Lisätiedot

28/2010. Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen

28/2010. Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen 28/2010 Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen 28/2010 Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen Edita Prima Oy, Helsinki 2010 30.3.2010 Julkaisun nimi

Lisätiedot

Tekijänoikeudelliset haasteet

Tekijänoikeudelliset haasteet Ville-Veikko Järvilehto Tekijänoikeudelliset haasteet luovan työn tekijälle Suomessa Tekijänoikeudelliset haasteet luovan työn tekijälle Suomessa Ville-Veikko Järvilehto TJS Opintokeskus, Helsinki. 2012.

Lisätiedot

Sopimusopas. pk-yritysten yhteishankkeisiin. Maija Lehtinen

Sopimusopas. pk-yritysten yhteishankkeisiin. Maija Lehtinen Sopimusopas pk-yritysten yhteishankkeisiin Maija Lehtinen Sopimusopas pk-yritysten yhteishankkeisiin Maija Lehtinen Helsinki 2001 Tämä materiaali on tarkoitettu yleiseksi taustatiedoksi, ei sellaisenaan

Lisätiedot

Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu

Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu ESISELVITYS Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 28.2.2014 Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 2 2. Yrittäjille suunnatusta kyselystä...

Lisätiedot