TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA"

Transkriptio

1 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

2 T d a arkkitehtuurin alalla Kalle K r / ATL ry Sisällysluettelo 3. a immateriaal a 3 2 T den yntyminen 5 2. Taloudell det Moraal oikeudet 5 3 Id a Idea lma lma 6 3. T ynny Eri la a Ha lma mer 8 T d T den l am luovuttaminen 9. a a a luovutetaan? 9.2 Tulevien l 9 5 T T y a ty a 0 6 T d T det a ja la laki l a jul a a a ha a 7 R r Refer 7. Arkkitehtuurikilpailum y refer 2 8 T mall a Tietomall a Muuntel ja ja l 0 kannatta pia ennakolta 5 E a loukataa 6 T dell a ana a 8 3 Kirjall a, l, la d ja apa a 27 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

3 1 MITÄ KAIKKEA TEKIJÄNOIKEUTEEN SISÄLTYY JA MISTÄ KAIKESTA ON MAHDOLLISTA SOPIA? T kuuluu immateriaal eli aineettomiin, joita ovat my m. pa-, hyödyll yy mall, mall ja tavaramer. T aa kirjall a ja taiteell a a. T d a d la a (TekOikL. Lain :n mukaan Sill, joka on luonut kirjall tai taiteell, on... T lailla 0 / 96 annetaan y aa ja omaper luom yön tul lle, jonka luonnollinen henkilö on luonut y tai yhd muiden henkilöiden ka a. K keinen an kohde d a on. Laki antaa aa lle, yl. te- ynny. Suoja yntyy aina luonnoll lle henkilölle, yrity tai muu lö voi olla alkuper oikeudenhaltija. T d a puhutta a tulee m aa, ana ei ole aivan y rtainen. kaikkea ltyy ja m ka a on mahdoll a pia? 1.1 Muista immateriaalioikeuksista Saada jonkina y, m on, on yy tarka lla hyvin lyhy my muita immateriaal luettavia a. Termi immateriaal on laaja, ja - lle mahtuu m erila mpia a. Alla oleva erittely per Haarmannin ja Ma alan kirja - aan tekem jakoon. Toiminimioikeus Toiminimi tarkoittaa y rta mmillaan elinkeinonharjoittajan toiminna aan yt- m nim. Toiminim lee l toiminimilaki 8/ 979. Y toiminimeen aadaan r röim ll tai vakiinnuttamalla toiminimi (toiminimilaki 2. Y toiminimeen tarkoittaa, kukaan muu ei aa y toiminna aan lla a toiminim, joka on a a. Tavaramerkkioikeus Tavaramerkkilain (7/ 96 :n mukaan R röinnill aadaan y tavaramerkkiin erity mer myy tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminna a l la avien tavaroiden erottam tavar a. La a palvelut on rinna tavaroihin. Tavaramer voi olla m taha a merkki, joka voidaan graafi ja jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminna a liikkeelle la tavarat tavar a. Tavaramer voi olla erity ana mukaan lukien henkilönnimi, kuvio, kirjain numero taikka tavaran tai p lly muoto (tavaramerkkilaki 2 mom. Verkkotunnus Ver a elinkeinotoiminna a per l, toiminimen tai tavaramerkin haltijalla on r röid toiminim tai tavaramer verk- a kukaan muu aa r röid attua toiminim tai tavaramer ilman oikeudenhaltijan m a. Patenttioikeus Patenttilain (550/ 967 :n mukaan Joka on tehnyt mihin tekniikan alaan taha a liitty, jota voidaan y teoll, tai, jolle on rtynyt, 3 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

4 voi hakem a aada patentin ja y den ammattimai- hyödy m mukaan kuin la a d. Edellyty on, on tekninen ja on a a. Kek- on l oltava toimiva. Pel idea ei ole patentoita a. Patenttiin liitty ly ja pa y on monimutkainen tieteenala, a ei ilman aitoa perehty yy aa paljonkaan irti. K jaetaan viel er tuote-, yttö-, menetelm - tai laitepatenttien ryhm. Patenttila a ei ed yr m ritell. La a kuitenkin todetaan, ei ka a pel löy, tieteell teoriaa tai matemaa a menetelm ; taiteell a luom a; 3 lmaa, - tai menetelm, lyll toimintaa, pel tai liiketoimintaa varten taikka tietokoneohjelmaa; tietojen m. Hyödyllisyysmallioikeus Hyödyll yy mallioikeutta aan aan my pikkupa. Hyödyll yy mallioikeuden voidaan ka a an patentin ja mallioikeuden limaa, ja tar a on ata lla a ratka a, jotka yll patentin ta lle,ja kuitenkin l verran ll yy ja yy, mall ei tule ky-. Hyödyll yy mall voidaan aada hakem a ja myönnetty r röid. Jotta lle voita my hyödyll yy mall, tulee olla ja erota, m on tullut aiemmin. U aatim va aa patenttioikeuden aatim a, mutta ll yy aatim on alempi. Mallioikeus Mall aa ulkomuotoa. Mall lain a :n mallilla tarkoitetaan tuotteen tai an ulkomuotoa, joka ilmenee tuotteen tai kor lun piir kuten l a, r a, r, muod a, pintara a tai materiaal a. Tuotteella puol aan tarkoitetaan teoll tai y valm a tavaroita, mukaan lukien at, jotka on tarkoitettu koottava m a, pakka, pakka- ulkoa, graafi ymbolit ja kirja yypit. Mall my hakem a ja on atta a vain, malli on ja y löllinen. Mallit aavat aa riippumatta, onko ulkomuoto y lli- vai per a. Laatuvaatim a ei y ll tai - ole a. TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

5 2 T den yntyminen Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta. T lain :n mukaan ll, joka on luonut kirjall tai taiteell, on -. T yntyy automaa luojalle, lle ja ei tar er r röid tai muuten a toimenpitein aattaa voimaan. Selvyyden ty y term luojan ynonyymina. T ll on a. T voi ynty vain luonnoll lle henkilölle tai luonnoll a henkil alle ryhm lle (y. T ei voi ynty henkilölle, mer yrity lle. K. kuitenkin ljemp den luovuttaminen ja teki- ty a. Y a d lain 6 :. Sen mukaan, ka tai ampi on yhd - luonut, heid a muod a a, on heill y. Huolimatta, on heill y, on kullakin valta vaatim a loukka johd a. Selvyyden kannattaa pia ja kirjata, milloin ky- on tekijöiden y ja milloin taa ky on llainen lma, a tekijöill on l omat, erill a. T on voima a 70 vuotta kuolinvuod a, y oll a ky aika la aan viim kuolleen kuolinvuod a. Valokuvaajan on voima a 50 vuotta valokuvan valm am d a lukien. 2.1 Taloudelliset tekijänoikeudet T l taloudell a moraal a a. Taloudell a a d lain 2 :. T tuottaa tietyin ra y ma oikeuden m r a. T m m r minen puol aan p ll oikeuden valm aa a kappaleita, aattaa yl aataviin joko muuttamattomana tai muutettuna, tai muunnelmana, l my a taidela a tai a tekotapaa y. Taloudellinen teki- on karkea pel a ja y m r m. T m l my oikeuden luovuttaa edelleen, mer lman y teolli- a kappaleiden m a. 2.2 Moraaliset oikeudet T den ydin on luovuttamaton. T yd aan moraal. I - la a ei term taloudell oikeudet ja moraal oikeudet lla aan y, vaan ne ovat perua mm. ka a l pim a, rjall d a ja - y. Moraal oikeudet la a ilm lain 3 :n. Moraal ten luovuttamattom ilma aan mainitun py l 3 mom a, jonka mukaan voi a luopua moraal a aan vain, ky on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu y minen. N ollen den rajoittamaton kokona l ei ole mahdollinen. Moraal lla lla pyr aamaan per aa ja omalaa a. I yy d aan oikeutta tulla ma, lloin kun kokonaan tai ain aatetaan yl aataviin. R pekti- eli kunnioittam tarkoittaa, a ei aa muuttaa taiteell a arvoa tai omalaa a loukkaava, aa my aattaa yl aataville loukkaava a muod a tai yhteyd. La a raan ilmenem m moraal on my mm. l p yoikeutta. T m tulee ky l kuvataiteen kohdalla ja tarkoittaa, taiteilijalla on p maan ty, on mahdoll a ilman haittaa om ajalle. 5 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

6 3 Idea lma Jotta luomus olisi tekijänoikeuslain mukaan teos ja siten saisi lain mukaista suojaa, tulee sen yltää teoskynnykselle. T lain mukaan on attu, ei idea. T ll tarkoitetaan, ilma muoto on attu, mutta var ainen idea takana ei. Kuka taha a voi kirjoittaa kirjan mer jalka mppanian kokem a ja dan aikana. Arkkitehtuur a ky olla mer, ravintolaillan aikana joku attuu kuulemaan idean rjell an kananmunan m a ra a, joka kolmella jalalla 5 metrin korkeud a, on m idea kenen taha a y. Va a kun ky ovat ynny yl lmat, aavat m lmat dell a aa. 3.1 Teoskynnys T ynny (tai a on den kannalta er r ja amalla ly-. Jotta luom ol lain mukaan ja a lain muka a aa, tulee yl ynny lle. T ar a ei merkity ole taiteell lla laadulla, vaan mer- on nimenomaan l ja omaper yy. T ynny m rittely tai y tarkempi kuvailu on liki mahdotonta. Joitain aviivoja on y ja - la my yntynyt, mutta y ynny ylittym arviointi on aina tapa a a ja on luonnoll mahdoll a va a valm a. T ynny on ra aiteen alta jonkin verran korkeammalla kuin joidenkin taidemuotojen. Kuten kaikilta lta, edelly ra aiteenkin lta yy ja omaper yy. Arviointi on aina tapa a a. Kaikki lmat ole m rin ja omaper, ne yl ynny. Erila a mielip jonkinla yl y taan on y, kuten mer, lman minen pal alle avoim a lukilpail a ol automaattinen merkki, ky on ynny yl lma. T on muutam a ratka aan ottanut kantaa ra aiteen. E mer la a 20 0: toteaa per l aan raavaa: T toteaa, ra lupapiir ja havainnekuvien kuvaamat ra muod avat muotokielel y ar kokonai- den. Vapaa-ajan a lle ovat omina a tilaratka, a a m toiminnot on jaettu tavanoma a poikkeava ja jotka mahdoll avat ra avautum aurinkoon ma mall p aan. Ikkunoiden ja la a en huoneiden ja tera lu on toteutettu omaper ottaen huomioon lojen toiminnot, ilma vala l ja ra paikan omina det. T ka edell todetun per lla, ra lupapiir - ja havainnekuvien kuvaama vapaa-ajan a on kokona, joka on ilmenem muodoltaan T L : tarkoitettu ja omaper ra aiteen tuote. Ra lupapiir a kokona d aan havainnekuvia ja mahdoll a ra lupapiir per aa valm a vapaa-ajan a a on pid ky - ra aiteen tuotteen kappaleina. T kor aa lop, ei ole arvioinut valm a vapaa-ajan a a vaan ainoa aan ra lupapiir ten ja havainnekuvien kuvaamaa kokona a. 6 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

7 Alla lyhy muutam a m a la a: T ka la aan TN 2009: huvilan yl a ja olevan T L : tarkoitettuna ra aiteen tuotteena della attu. Omaper yy ilmeni erity ra ja paikan a, ra a toteutetun puun ja la yhd ly y y d a ja kiintokal a. N m yhd muod at ar kokona den. La a TN 2008:6 perinteinen hir alo ja piir yl teki- aan. T ei my kohd ky ra kor -. La a TN 2007:8, ra piir kuvaama ra on ul lta hahmoltaan tavanomainen malainen talo. Ky on tavanomainen Suom akin laajalti ytetyn talomallin pohjalta ltu talo. Piir tai niiden kuvaama ra olleet della attuja. La aan TN 2006:20 ka, Valamon l arin rvointi- ja kirja ra on ja omaper ra aiteen tuote ja nauttii aa. A a a oli ky ymy my ra muuttam a Te- L 25 e :n nojalla. La a TN 2002:5 lehtiyhtiölle ltu arkkitehtikilpailun voittanut toimitalo ka ja omaper. Oppaan lop a on l attu la a, a on lty ra- aiteen a ja muotoilutuotteita. 3.2 Eri teoslajeista T ei l a riipu, m lajia ed aa. T lain :n mom a on l attu tyypill mp lajeja: Sill, joka on luonut kirjall tai taiteell, on, olkoonpa kaunokirjallinen tahi l kirjallinen tai llinen y, lly - tai yt- m, elokuva, valokuva tai muu kuvataiteen, ra aiteen, taide- yön tai taideteoll den tuote taikka ilmetköönp muulla tavalla. Lainkohdan lop a avataan merkkien l lajim rittely anoilla...taikka ilmetköönp muulla tavalla. Vaikka voidaankin jakaa eri lajeihin, ei ll ole merkity te- an aam kannalta. T ynny voi yl periaa a m taha a tuote y - lain edelly m an aam vaatim. Arkkitehtuurin, lun ja rakentam ra alta tulee viel m aa, ra aiteen tuotteita ovat valmiit ra ra piir, jotka molemmat ovat aman ra kappaleita. A a ei kuitenkaan ole aivan y rtainen, ll mer rjall d a lmia ja ra piir a on pidetty eri lajeihin kuuluvina. Kuten aiemmin on mainittu, on ynny ra aiteen alta muod melko korkea. Ar lman ei kuitenkaan l m tar yl ra aiteen ynny, vaan voi olla l piir a kirjall kuuluva. T - lain :n 2 momentin mukaan Kirjall a a pid my karttaa muuta l piir a tai graafi ta taikka pla ll muotoiltua a tietokoneohjelmaa. 7 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

8 Korkeimman oikeuden ratka KKO: 988: mukaan ra piir aattoivat aada aa lain :n 2 momentin mukaan, vaikka niiden kuvaamaa ra a omaper yyden p a ei lain :n momentin nojalla attu. Ratka aa l, vaikka ra ei yl ra aiteen a ynny, voivat ra lmat olla dell jattuja. E mer havainnekuva tai va aava voi olla kuvataiteen ja a teki- della attu. Valokuvien on la a muutamia p a. I ja omaper valokuvat voivat olla lain :n muka a a. Muut valokuvat puol aan aavat jonkin verran ppeampaa aa lain 9 a :n muka llöin ky on den l -, ei var ainen. Valokuvaajalla on y mainen m r valokuva a, muuttamattomana tai muutettuna valm amalla kappaleita ja; aattamalla yl aataviin. Valokuvan alta my den a-aika on eri kuin var a lla della attujen, 50 vuotta vuoden p ym, jolloin kuva valm. Hankesuunnitelman tai - selvityksen osalta kyseeseen voi tulla tekijänoikeussuoja kahdella tavalla, sekä kirjallisen että kuvallisen materiaalin osalta erikseen Hankesuunnitelma esimerkkinä Ha lman det ovat puhuttaneet viime aikoina paljonkin. Ha lma tul erottaa ha lvity. Ha lvity l materiaal a ja mahdoll taul a tai va aa a graa a numeraal a lvity. Ha lvity on den kannalta puhtaa kirjallinen. Ha lma puol aan aattaa l l a tai muuta kuvall a lumateriaalia. Ha lmaan aattaa lty kuvataiteen a, m tarkempien lmien alta jopa ra aiteen a. A a a ei kuitenkaan tule unohtaa, m lmat ja l voivat olla kuvataiteen a, my ha lman a on attu kirjall a a. Hanke- lman tai - lvity alta ky voi tulla a kahdella tavalla, kirjall kuvall materiaalin alta er. Ongelmia on ilmennyt lloin, ha luva a on luotu ltavalle raken- lle jo melko tarkka muoto l lm a, ja tilaaja on p ynyt, he haluavat jatkaa nimenomaan den lmien muka ra lua, mutta joutuvat m. hankintalain mukaan kilpailuttamaan ha lman l vaiheen. T llöin tul joko pia l lijan ka a, mill ehdoin tehty lmia voidaan y ja lun pohjana tai hyl aja niiden y m kokonaan. T tehtyihin lmiin on ll, ilman m aan voida lmia luovuttaa eteenp. 8 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

9 4 T den luovuttaminen O an on jo virheellinen, eikö juuri todettu, a ei voi luovuttaa? Kun puhutaan den luovuttam a, tarkoitetaan tai ainakin tul tarkoittaa rajoitettua den l a. Niin kuin aiemmin l a on mainittu, ei yy a teok- voi luovuttaa. T alkuper on aina alkuper. T a luovutetta a on ky taloudell luovuttam a. T la a luovuttam a on yl 27 :. Sen mukaan - voidaan 3 :n moraal luovuttam llon huomioiden luovuttaa joko kokonaan tai ain. I lvyy on toki, kappaleen l ei ll uden l a. T m tarkoittaa, kirjailija myy kappaleen kirjaa a, ei ky kirjaan rry ajalle. Samoin kuin lijan luovutta a tekem lman tilaajalle, rtyy vain lman om ja normaalitapa a rajoitettu y, ei jollei er a. normaalitilanteessa suunnittelija luovuttaa tilaajalleen suunnitelmien kappaleet. 4.1 Mitä itse asiassa luovutetaan? T den l a on yl ky yttöoikeuden luovuttam a, joko kokona a tai a a, y ma tai ei-y ma yttöoikeuden luovuttam a, yttöoikeuden luovuttam a vain yhd a y tai m a a a y - jne. T den l a a pim voi olla pa kirjallinen, my llinen tai. hiljainen eli konkludenttinen pim. Konklud a pim a on ky lloin, kun apuolten l vakiintuneen y, ol den tm. per lla voidaan ka a den rtym tiety laajuud a. T L 28 :n mukaan ellei ole, ei, jolle on luovutettu, aa muuttaa a luovuttaa oikeutta lle. Y rta mmillaan, ja niin a a normaalitila a lija luovuttaa tilaajalleen lmien kappaleet. Tilaaja aa llöin l a yttöoikeuden lmiin, mahdoll tarkemmin rajatuin ehdoin. Jollei er ole niin, tilaajalla ei ole oikeutta luovuttaa lmia eteenp kolmannelle taholle. Vaihtoehtoja on monia. Oikea aan ainoa pakko den on yntyminen ja yy ja muut moraal oikeudet. Ka a m a voidaan pia. 4.2 Tulevien oikeuksien luovutus T voi pia mer työnantaja a tai toim antaja a ka a, tulevien, a tekem mien oikeudet rty työnantajalle. T llainen pim on y mahdoll a tehd, ja monella alalla l a piminen on normaali ty pim ehto. 9 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

10 5 T ty a Tekijäoikeuden siirtymisestä voidaan aina vapaasti sopia lain sallimissa rajoissa. T d a ty a ei ll hetkell la a d yl, vain joitain p apa a on otettu lakiin. N m p at l tietokoneohjelmia ja tietokantoja. T lain 0 b:n mukaan, tietokoneohjelma tai tietokanta ja littöm liitty on luotu y työ- tai virka a johtuvia ty, tietokoneohjelmaan ja rtyy työnantajalle. Ty a m rittyy p lti pim ja alan vall an y mukaan. Op m riö valm li ty d den alta m a lakiin na 2008 ja Lakim ehd uud lain 0 a :. Ehd a lainkohda a ol kirjattu lakiin vall aa y kuvaava olettama, jonka mukaan ty - a luotujen taloudell det rty työnantajalle, jollei muuta ole. ta alla oli y rta aja, työ- tai virka ritta a yntyneiden hyödy m mahdoll ka aan kuuluvan työnantajalle palkanma va. Ehd a ol rajattu työnantajan laajuutta viel, Työnantajalla on y a ja m r toimintaa a edelly m ll tavalla. T ytön tul liitty yrity liiketoiminnan laatuun ja laajuuteen, ei voi olla m taha a. Ty d alta puol aan on olema a lainta a ly. Ty d laki. Laki oikeud a ty tekemiin (656/ 967 l, oikeudet työ- tai virka a tehtyihin patentoita a oleviin kuuluvat työnantajalle, m li nön hy yttö kuuluu työnantajan tai m ka a amaan rniin kuuluvan yrity toiminta-alaan. li on yntynyt työ- tai virka ulkopuolella,työnantaja on oikeutettu aamaan yttöoikeuden. Korkeakoul laki. La a oikeud a korkeakoul a (369/2006 d, korkeakoululla on ottaa lleen pim tutkim a yntynyt patentoita a oleva. Korkeakoulu voi ottaa lleen oikeudet pim per a a avoim a tutkim a ynty, ei ole kuuden kuukauden kul a lm a julka tai ilmoittanut halukkuuttaan hyödy. O l a on ma ava kohtuullinen korva. T den alta lyn kuitenkin edelleen p a tilanne ei ole y l. Ty, a työn tul a yntyy dell attuja a, ol aina yy er ty alka a tai aikana pia a. T den rtym voidaan aina vapaa pia lain allim a ra a. Työoikeudell lta kannalta ka a on yy todeta, yl työn tul kuuluu ty nojalla työnantajalle. Työla d liittyen ty pim lain mukaan ty on toiminna aan l kaikkea, m on r riida a a ma aan olevalta ty l kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn ka a (3 luku. Ty ei my aa tehd lle lla a ty tai harjoittaa lla a toimintaa m. omaan l a, joka huomioon ottaen työn luonne ja ty a ma ilm vahingoittaa työnantajaa a ty a noudatettavan hy tavan va a a kilpailutekona (3 luku 3 mom. Liike- ja amma alai- a on detty ty pim lain 3 luvun :. Ty ei aa ty y hyödy tai ilma a muille työnantajan ammatti- ja l ala a. L aman luvun 5 : on viel detty kilpailukiel pim a. L ana voidaan yl p, kun muuta ei ole, rty ty a ty liittyen tehdyn lman det työnantajalle yll ma a laajuud a. Var ainen ly toki a tulla ma lman. On er teltavaa pia ty pim a laaditta a my a. 0 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

11 6 T det ja laki jul a ha a Hankintalain 27 :n mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Laki jul a ha a velvoittaa m ritellyt hankintay kilpailuttamaan tapa a riippuen tietyn kynny arvon yl hankinnat. T m my ar lua, ja aa enemm tai mm my a. Tarkemmin hankintalain menem yhteyd aan ka mahdoll a, jolloin hankintalain mukaan hankintay voi tehd rahankinnan,. tilata lupalvelun kilpailuttamatta. Hankintalain 27 :n mukaan hankintay voi valita rahankinnan,, taiteelli- a tai y den aam liitty yy vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Saman py l mukaan hankintay voi tehd rahankinnan, ky on palveluhankinta, joka tehd lukilpailun per lla ja joka on lukilpailun mukaan kilpailun voittajan ka a, tai voittajia on a, jonkun ka a; llöin kaikki voittajat on ava all maan neuvotteluihin. Taiteell a yy tehtyyn rahankintaan ei juurikaan ole hankintalain, rjall d a y otettu kantaa. N ollen vain arvailujen varaan, m lai- tilanteet at tulla ky. Y mahdoll olla lijan lm a. T m voita ka a olevan taiteellinen y den aam liitty yy. On huomattava, lainkohta anam a mukaan antaa hankintay lle mahdoll den valita rahankinnan tiety tila a, ei velvoita. J lkimm puol aan liittyy lukilpailuihin ja on paljon ytetty rahankintamahdoll. K y m tarkoittaa normaalia arkkitehtuurikilpailun kulkua, a kilpailun r- tekee kilpailun voittajan ka a pim kilpailun kohteen l a ilman, kilpailun p ym lkeen er kilpailutetta. 7 Refer REFERENSSIEN KÄYTÖSTÄ KANNATTAA SOPIA TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN KESKEN. Suunniteltujen kohteiden yttö refer l lienee y liitty a a eniten lua her yt. Refer yttö liittyy oleell ty d keuteen ja my yl ty ehtoihin. Suunnitelman y minen refer on den lma a erity moraal kuuluva. T lain 3 :n momentin mukaan lloin, kun aatetaan yl aataviin, on ilmoitettava niin kuin hy tapa vaatii. L a ja alalla vall a tapa on, ty aamaa a palkkaa va aan luovuttaa taloudell a työnantajalle. Ty pim lain mukaan ty vel kuuluu lojaal lvoite työnantajaa kohtaan. L a y hankkeita refer on ll. Kuitenkin kun hanke on toim tekem, on m oikeuden ka ava a olevan toim lla. ei ty ja toim l pim a, kumpikin y amaa hanketta refer -. T llöin tulee kuitenkin huomioida, mer toim a l, oman yrity per aneen henkilön tul y työnantaja a kohdetta refer ilmoittaa en- a toim ja l mer oma a ma a kohteen l a (p nittelija/projektiarkkitehti jne... TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

12 Ohjenuorana lienee r p, kukaan ei liioittele omiaan aalta y toi- tekem. J amaan ha on all mer enemm kuin y lija / lutoim, tul hanketta refer y ilmoittaa, mihin luvaihee- oma työ on liittynyt tai kuinka laaja a toim a a on ollut ky. T työn ottaminen omiin nimiin loukkaa oikean a ja voidaan help ka a mer harhaanjohtava mar. T yhteyd on yy ottaa lle laki pimattoma a menettely liiketoiminna a 06 / 978, a d raava : Lain ja 2 alla: Elinkeinotoiminna a ei aa y hy liiketavan va a a tai muutoin elinkeinonharjoittajan kannalta pimatonta menettely. Mar a on y l ilmi kaupallinen tar, kenen lukuun markkinointi toteutetaan. ( / 6 2 Elinkeinotoiminna a ei aa y totuudenva a a tai harhaanjohtavaa ilma a, joka omaa tai elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen ky y tai tarjontaan taikka vahingoittamaan elinkeinotoimintaa. Elinkeinotoiminna a ei aa y a aan kuulumattomia a l y avaltaan tai muodoltaan pimatonta ilma a, joka on omiaan vahingoittamaan elinkeinotoimintaa. Refer y tulee olla tarkkana pa lain, my muun la d nojalla. E mer my kuluttaja ala a kiell harhaanjohtava markkinointi. Tästäkin asiasta kannattaa mahdollisuuksien mukaan sopia etukäteen. 7.1 Arkkitehtuurikilpailumenestys referenssinä Jonkin verran lua on her yt ky ymy, miten kilpailuehd a tul y refer. Tilanne voi olla mer, toim on all arkkitehtuurikilpailuun, ja m ynyt. O a toim henkilökunna a on ilmoitettu, mutta ehd ja det ovat toim,. yrity. T m lkeen joku työryhm mer ir anoutuu ja per aa oman yrity tai rtyy palvel. T lla a tila a on toki l, kilpailuehd ilmoitettu henkilö on y, mutta amalla on l, kilpailuehd yt toim on taloudell ten den haltija. T ryhm ll on l yy, eli tulla maini- y. J m ryhm haluaa y kilpailuehd a jollain tapaa oma a toiminna aan refer, tul l ja todenmuka ilmoittaa, m a ma a on ehd laadintaan all ja ehd on tehty työnantajan lukuun. L tul pyy m den haltija ilmoitetulta toim lta refer yttöön. T kin a a a kannattaa mahdoll mukaan pia. TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

13 8 Tietomall a Suositeltavaa olisi, että kun tietomalli luovutetaan jonkin osapuolen käyttöön, luovutetaan vain rajattu käyttöoikeus siihen. Tietomalleihin liitty oikeudet ovat viime aikoina tulleet koko ajan ajankohta mm. Tietomallien yttö l yy koko ajan ja amalla malleja enemm tietoa l ja monimutka mpiin toimintoihin ky. T m on yy huomioida yl, var kin lloin kun tietomalli luovutetaan. Se aattaa l ren m r tietomallin teki- lle lleen liiketaloudell arvoka a tietoa, mutta my dell merkity ll a a. Tietomallin l tai oikeammin yttöluvan antam yhteyd tul aina pia, miten liittyvien halutaan jakautuvan. S ltavaa ol, kun tietomalli luovutetaan jonkin apuolen yttöön, luovutetaan vain rajattu y. Erity tietomallin oll a ky tul huomiota, tietomalli aattaa - l komponentteja, joihin det ovat lijaan ja tilaajaan den kolmannella taholla. N voi olla mer, kun ky on kaupall lta toimijoilta a tai muiden telijoiden luom a ob a. Tietomallin den kokona l lijalta tilaajalle ei l aina ole y rta a, l m ed mahdoll a ilman muiden a aan liittyvien tahojen my a a. T yhteyd ei ole kuitenkaan mahdoll a kattava ll tietomalleihin liitty - y ymy. 3 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

14 9 Muuntel ja ja lu Tekijänoikeuslain 25 e kuitenkin rajoittaa jopa hyvin voimakkaasti rakennuksen suunnittelijan tekijänoikeutta. T tuottaa l a haltijalleen y den m r aan, jul am a yl lle, l m, kop a my muuntel a. N ollen muuttaa mer ra piir a on l a vain piir ll, jollei muuta ole. T lain 25 e kuitenkin rajoittaa jopa hyvin voimakkaa ra lijan a. Lainkohdan mukaan om aja aa luvattakin muuttaa ra a, teknill tai tar muka yyt vaativat. Ky on lain ra lukeutuva lainkohta, ja tul tulkita p ava, ei m nim laajentava. Teknill ja tar muka yiden tulee olla objek- arvioiden tarpeell a. A aa on jouduttu pohtimaan y var, m johtuen on vaikea eritell, m ol at konkr a tilanteita, a mainitunlainen ra muuttaminen ol allittua. E mer voidaan mainita a rr alon parvekkeiden la, mahdoll ohikulkijoiden turvall den vaarantavan jul materiaalin vaihto ja va aavat tilanteet. On tilanteita, jolloin lija vaihtuu hankkeen. T llöin tul kaikkien apuolten varm a, aiempien lmien den haltijaa ei loukata. Alla ote Arkkitehtitoim Liitto ATL ry:n : 5. Velvoitteet lle lu- ja lttitoim lle ATL:n m tulee: Kunnioittaa arkkitehdin a. J arkkitehdilta pyyd tar a arkkitehdin aika mmin lema a a tai oleell a m a tai laa a toteutettuun lmaan, tulee littöm ilmoittaa lle a a a. T aa ottaa va aan edelly, toim anto ei ole r riida a - lain ka a, aika mma a toim a a ei ole toim antajan menettely johtuvia ep lvyy. Ep l tapa a tai aika mmin hoitanut arkkitehti vaatii, ATL:n m, jolle tarjotaan, tulee r ka lm kohdetta aika mmin hoitaneen arkkitehdin ja toim antajan ka a. Kat- lm tulee jommankumman arkkitehdin vaa a pyy liiton ed aja. Ja va aava SAFA:n arkkitehdin amma periaa a: 5 Arkkitehdin tulee toiminna aan kunnioittaa a ja ed niiden toteutum a. Erila a ha a ja erila pim ja pim mppanien ka a tekem oll - aan lijan tul aina p miel yll mainitut periaatteet. TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

15 10 kannatta pia ennakolta? Sopimisen ohella olisi suositeltavaa, että eri rakennusten ja mahdollisesti niihin liittyvien muiden materiaalien, kuten valokuvien, tekijänoikeuksia hallinnoitaisiin jollain tavalla. Ka a. Tai ainakin rimma a a a. Ennakolta piminen on pa r, my a aampaa kuin a an puinti l teen. Arkkitehtitoiminna a yntyy m a va a dell merkity ll materiaalia, ja lleen y m a va a on yy pia ainakin jollain ta lla my - a. Help avia pim a edelly tilanteita ovat ainakin ty a pim den rtym ty l työnantajalle kilpailuty tekijöiden pim, kenell tai keill kaikilla y kilpailuehd on 3 tilaajan ja lijan linen pim, kun lmat luovutetaan tilaajan yttöön projektipankkien yttöönoton my tul pia tarkkaan, miten projektipankkiin luovutettavaa a a y ja erity y ja mihin tar 5 p ltti al l a, kenelle kuuluvat tilaajalle luovutetun lman tai det 6 lutoim akkaiden, miten toim nim tehtyjen lmien y, joku/jotkut akka a l yrity, yrity puretaan kokonaan tai m a va aava a tila a. Sopim ohella ol ltavaa, eri ra ja mahdoll niihin liittyvien muiden materiaalien, kuten valokuvien, a hallinnoita jollain tavalla. Helpoin tapa ol mer y rta p kirjaa, kuka tai ovat alkuper ja keuden jokin a on luovutettu, kirjata m tieto my yl. Mainitut tiedot voivat l myöhemminkin, mutta ei ole nimenomaan dokumentoinnin tar a kirjattu yhteen paikkaan, voi l m kulua yll paljon työtunteja. 5 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

16 11 E a loukataan? T la a ja r la a d raam a tapa a, a on loukattu. R lain 9 l a on detty er den aineettomien loukkaam a. Luvun a. Sen mukaan, Joka a ar a lain 0 / 96 va a ja, teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa oikeutta kirjall tai taiteell, kirjall tai taiteell taikka ka anperinteen y, 3 levyyn tai muuhun la, jolle on tallennettu, filmiin tai muuhun la, jolle on tallennettu liikkuvaa kuvaa, 5 radio- tai tel l y, 6 luetteloon, taulukkoon, ohjelmaan tai muuhun lla la a tarkoitettuun työhön, a on yhd lty ri m r tietoja, tai tietokantaan, jonka llön ker minen, varm aminen tai minen on edelly yt huomattavaa pa a, taikka 7 valokuvaan, on tuomittava r a akkoon tai vankeuteen kahd vuod. T r a tuomitaan my, joka a ar a ja, teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, tuo maahan yl lle l tai Suomen alueelle edelleen kolmanteen maahan kuljetettava ulkomailla valm tai ljennetyn mom a tarkoitetun tai valokuvan kappaleen taikka levyn, filmin tai muun laitteen, jolle on tallennettu tai liikkuvaa kuvaa, taikka luettelon, taulukon, ohjelman tai muun lla työn, a on yhd lty ri m r tietoja, taikka tietokannan, jonka llön ker minen, varm aminen tai minen on edelly yt huomattavaa pa a, ja jonka valm tai ljennety lla a ol a, valm aminen tai l minen Suom a tehty ol ollut ranga avaa momentin tai - lain 56 a :n mukaan. T r a tuomitaan my, joka tietover a tai r lm avulla loukkaa oikeutta mom a mainittuihin an, teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle. L lain 56 : on viitattu yll olevaan r lain kohtaan, ja 56 a : detty - rikkom a. T lain 56 a :n mukaan, Joka tahallaan tai tör huolimattomuud a valm aa a kappaleen tai aattaa yl aataviin m lain va a tai rikkoo 3 :n moraal a a, muuten rikkoo lla a m lain, jolla ataan a, taikka toimii va :n 2 momentin nojalla annettua m r y, 5 tai 52 :n taikka 53 :n mom a tai 5 b :n mom a tarkoitettua kieltoa, taikka 3 tuo maahan tai Suomen alueelle edelleen kolmanteen maahan kuljetettava kappaleita, joiden tai joita ll on per ltua yy ep ll 6 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

17 valm ulkomailla lla a ol a, valm aminen Suom a ol ollut ranga avaa m lain mukaan, on tuomittava, jollei teko ole ranga ava r lain 9 luvun : tarkoitettuna r a, rikkom a akkoon. T rikkom a ei pid muutaman kappaleen valm am a y y y varten lla a tietokoneella luettava a muod a oleva a tietokoneohjelma a tai tietokanna a, joka on julka taikka jonka kappaleita on tai tietokannan valm ajan m lla myyty tai muutoin py y luovutettu, taikka ta :n 5 momentin va a. Tekijänoikeuden mahdollisen loukkaamisen huomaaminen jää käytännössä tekijänoikeuden haltijan itsensä vastuulle. T lain 57 : d loukka johd a ma ava a hyvity ja korvauk- a: Joka va lakia tai :n 2 momentin nojalla annettua m r y y ta taikka tuo maahan tai Suomen alueelle edelleen kolmanteen maahan kuljetettava kappaleen, on velvollinen rittamaan lle kohtuull hyvity. Va lakia tapahtuva a kappaleen valm am a y y y varten on hyvity lvoll vain tapa a, kappaleen valm aja on tiennyt tai ol p yt, kopioitava a on aatettu yl aataviin va lakia. J a y tahall tai tuottam a, hyvity l on ritettava korva ka a m akin menety, my r my ja m a haita a. Joka muutoin kuin a y m ll yyll yy r lain 9 luvun, 3 tai 5 :n taikka m lain 56 a :n, 56 e :n kohdan tai 56 f :n mukaan ranga avaan tekoon, on velvollinen rittamaan lle korva r a a a menety, r my ja m a haita a. Edell 2 ja 3 mom a tar a korva a on l voima a, m vahingonkorva la a / 97 d. T den mahdoll loukkaam huomaaminen y den haltijan va lle. Ja var mahdollinen reagointi loukkaam on den haltijan a a. T m johtuu, den ja yl mminkin immateriaal loukkaam ovat r dell a miel a anom ajar a, eli virallinen yy ei aa aa yy a a a ilman a anom ajan oikeudenhaltijan ilm a ja pyy, ellei er r yleinen etu vaadi yytteen am a. T yhteyd ei ole mahdoll a tar muka a m kovinkaan y lle immateriaal loukka r dell tai taloudell raam. Vaka a tapa - a r dellinen raam voi olla joko akko tai rimmill vankeutta. Kuten yll r lain 9 luvun : on detty, r dellinen raam edelly loukkaajan a arkoi- a huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle. Kuten anomalehd on luetta a, nyky kategoriaan m l m ja elokuvien r a m rin jakaminen internetin kautta. Taloudell a raam a den loukkaam ky oll a ovat lain 57 :n mukaan l hyvity ja korva (vahingonkorva. Lainkohdan mukaan, joka y a va lakia, on velvollinen rittamaan lle tai oikeudenhaltijalle hyvity. Hyvityk- on oltava kohtuullinen. Hyvity per a on luvaton yttö, tahall a tai ed tuottam a edelly. J luvaton yttö on tahall a tai tuottam ll a, on aman lainkohdan mukaan hyvity l ritettava korva ka a m akin menety, my r myk- ja m a haita a. N ollen hyvity l ma ava vahingonkorva edelly tahall a tai tuottam ll a. 7 TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 Asia Hakija Tekijänoikeus liiketunnukseen X Annettu 9.3.2011 Tiivistelmä Yrityksen liiketunnus ei ollut riittävän itsenäinen ja omaperäinen ollakseen tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto 24.9.2010 Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO 1 Tekijänoikeus syntyy henkilölle siirtyy kustantajalle vain sopimuksella

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 Asia Hakijat Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tekijänoikeudet Opiskelijayhdistys A ry. ja Opiskelijayhdistys B ry. Annettu 28.5.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 Asia Hakija Yhteenliitetyt valokuvat A Annettu 13.10.2009 Tiivistelmä Kysymys yhteenliittämällä tehtyjen kuvien tekijänoikeussuojasta. Valokuvien yhteenliittäjälle

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari, Rovaniemi 7.2.2017 Albert Mäkelä, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Riikka Tähtivuori, IPR asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä tekijänoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11 Asia Hakija Työsuhteessa luotu teos A Annettu 25.5.1994 Tiivistelmä Työsuhteessa luodun teoksen taloudelliset oikeudet siirtyvät työnantajalle siinä laajuudessa kuin

Lisätiedot

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1996:12 Asia: Valokuvaajan oikeudet Annettu: 11.9.1996 Tekijänoikeusneuvoston lausunto valokuvaajan oikeuksista. Selostus asiasta Valokuvaaja A on 27.2.1996 päivätyllä kirjeellä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7 Asia Hakija Tekijänoikeus kirjalliseen teokseen A Annettu 10.3.2008 Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 Asia Hakija Suojan kohde, valokuva A Annettu 13.11.1990 Tiivistelmä A Oy:n teepakkauksessa olevan valokuvan kohde ei ollut tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Valokuva

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 Asia Hakija Hautamuistomerkin kuvaaminen kirjaan A Annettu 3.3.2009 Tiivistelmä Tekijänoikeudella suojattujen hautamuistomerkkien ja niihin sisältyvien patsaiden valokuvaaminen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 Asia Hakija Valokuvan tallentaminen internetpalvelusta A Annettu 25.11.2009 Tiivistelmä Valokuva oli suojattu TekijäL 49 a :n mukaisella valokuvaajan oikeudella.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 Asia Hakija Valokuvan tekijänoikeuden jakaminen V Annettu 8.3.2016 Tiivistelmä Valokuvaan liittyvät taloudelliset oikeudet olivat sopimuksin kokonaan tai osittain

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19 Asia Hakija Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut H.T. Annettu 01.12.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ H.T. (jäljempänä hakija) on 03.06.2003 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:10 Asia Hakija Tekijänoikeus Aalto-maljakkoon A Annettu 15.6.2010 Tiivistelmä Aalto-maljakko oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. Oikeudenhaltijalla oli yksinomainen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:12

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:12 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:12 Asia Hakija Tekijänoikeus ilmavalokuvaan A Annettu 11.6.2008 Tiivistelmä Ilmavalokuva ei ollut tekijänoikeuslaissa tarkoitettu teos. Kysymys valokuvan suojan voimassaoloajasta.

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13 Asia Hakija Teostaso, selittävä piirustus, tekijäolettama H:n käräjäoikeus Annettu 8.6.1994 Tiivistelmä Muurausalan oppikirjassa olleet selittävät piirustukset eivät

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:8 Asia Hakija Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla N.N. Annettu 12.06.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta N.N. (jäljempänä hakija) on pyytänyt 19.04.2002 saapuneella

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9. Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9. Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:9 Asia Hakija Muunnelma / vapaa muuttaminen, moraaliset oikeudet, käsikirjoitus A Annettu 9.5.1994 Tiivistelmä Televisiosarjan ohjaaja oli tehnyt alkuperäisen käsikirjoituksen

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16 Asia Hakija Kappaleen valmistaminen, tietokanta Kuluttajatutkimuskeskus Annettu 11.12.1991 Tiivistelmä Aineiston tallentaminen tietokantaan oli kappaleen valmistamista

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:1 Asia Hakija Tekijänoikeus perehdytysmateriaaliin A Annettu 14.1.2009 Tiivistelmä Perehdytysmateriaaliin sisältyi tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettuja teoksia. Tekijä

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Olli Pitkänen Helsinki Institute for Information Technology () Asianajotoimisto Opplex Oy 02-02 1 Aineettomat eli immateriaalioikeudet Englanniksi Intellectual

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:9

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:9 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:9 Hakijat Asia Marja Kurki Oy, Suunnittelija A Huivikuosin tekijänoikeus Annettu 28.04.2008 Tiivistelmä Kysymys oikeudesta käyttää tekijänoikeudellisen teoskynnyksen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 Asia Hakija Kuvasitaatti A Annettu 17.6.1991 Tiivistelmä Tietokoneella luotuun ja sillä käytettävään "hyperromaaniin" ei saanut ottaa kuvamateriaalia tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Tekijänoikeus. OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group

Tekijänoikeus. OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group Tekijänoikeus OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Mikä saa suojaa? Mistä tunnistan suojatun teoksen? Tekijänoikeutta ei voi rekisteröidä Suomessa Tekijänoikeusneuvostolta voi hakea

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 Asia Hakija Teostaso, luettelosuoja A Annettu 11.2.1994 Tiivistelmä Yrityksen tuotteista tekijänoikeussuojaa saivat ainoastaan etiketti ja piirustukset. Ruokareseptit

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:14. Kirjan käännöksen uusintapainatukseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:14. Kirjan käännöksen uusintapainatukseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:14 Asia Hakija Kirjan käännöksen uusintapainatukseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset Risto Suurla Annettu 30.11.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Risto Suurla (jäljempänä hakija)

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja. Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta

Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja. Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:2 Asia Hakija Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta Annettu 01.03.2002 Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Tekijänoikeus ja muut aineettomien hyödykkeiden suojamuodot englanniksi Intellectual property rights eli IPR

Tekijänoikeus ja muut aineettomien hyödykkeiden suojamuodot englanniksi Intellectual property rights eli IPR Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa 13.2.2003 Tekijänoikeus ja muut aineettomien hyödykkeiden suojamuodot englanniksi Intellectual property rights eli IPR velvoiteoikeus/ esineoikeus varallisuusoikeus

Lisätiedot

Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja. 13.3.2014 Pirjo Heinonen

Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja. 13.3.2014 Pirjo Heinonen 1 Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja 2 TEKIJÄNOIKEUDET ja Teosto Teoston mukaan kyse on oikeudesta määrätä teoksen käytöstä ja tulla mainituksi teoksen tekijänä Suomessa yleinen

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:8. Tekijänoikeus rakennukseen ja rakennuspiirustuksiin

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:8. Tekijänoikeus rakennukseen ja rakennuspiirustuksiin TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:8 Asia Hakija Tekijänoikeus rakennukseen ja rakennuspiirustuksiin X Annettu 22.5.2012 Tiivistelmä Rakennus ja rakennuspiirustukset eivät ilmentäneet tekijänsä omaperäisiä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17 Asia Hakija Teostaso A Annettu 28.9.1994 Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:8

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:8 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:8 Asia Hakija Tekijänoikeus internetsivustoihin Rikoskomisario A Annettu 15.6.2010 Tiivistelmä Lausuntopyynnössä tarkoitetut internetsivustot eivät kumpikaan olleet

Lisätiedot

Tekijänoikeus kalenterin kalenterisivuihin ja puhelinmuistio-osaan

Tekijänoikeus kalenterin kalenterisivuihin ja puhelinmuistio-osaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:8 Asia Hakija Tekijänoikeus kalenterin kalenterisivuihin ja puhelinmuistio-osaan Mainostoimisto X Annettu Helsingissä 29.3.1999 Selostus asiasta Turkulainen mainostoimisto

Lisätiedot

Annettu SELOSTUS ASIASTA

Annettu SELOSTUS ASIASTA TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:XX Asia Hakija Valokuva A ja B Annettu 17.6.1991 Tiivistelmä Hääkutsukorttina otettu valokuva oli julkaistu valokuva-alan ammattilehdessä. Valokuvan kehittäneellä yhtiöllä

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Immateriaali- OIKEUS. Pirkko-Liisa Haarmann

Immateriaali- OIKEUS. Pirkko-Liisa Haarmann Immateriaali- OIKEUS Pirkko-Liisa Haarmann TALENTUM Helsinki 2014 5., uudistettu painos Copyright 2014 Pirkko-Liisa Haarmann ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari ISBN

Lisätiedot

Tekijänoikeudet tietoverkossa ja

Tekijänoikeudet tietoverkossa ja Tekijänoikeudet tietoverkossa ja verkkojulkaisemisessa Mikko Raito, lakimies, Kopiosto ry Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 11.12.2008 Esityksen rakenne 1.Tekijänoikeuden perusteet Tekijänoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 Asia Hakija Nimipäiväluettelon suoja Helsingin kihlakunnan poliisilaitos Annettu 30.11.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Rikoskomisario A Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen

Lisätiedot

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä 7.2.2017 Esityksen sisältö Tavaramerkin suojaus ja puolustaminen Miten valita oma merkki? Miten suojaan? EU:n tavaramerkkiuudistus Mallioikeus Mitä teen jos joku

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:3. Tekijänoikeus internetsivuston sisältöön ja sisällön käyttö parodiassa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:3. Tekijänoikeus internetsivuston sisältöön ja sisällön käyttö parodiassa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:3 Asia Hakija Tekijänoikeus internetsivuston sisältöön ja sisällön käyttö parodiassa Kihlakunnansyyttäjä A Annettu 26.4.2010 Tiivistelmä Internetsivuston sisältö oli

Lisätiedot

Kajaanin kihlakunnan poliisilaitos/rikosylikomisario X

Kajaanin kihlakunnan poliisilaitos/rikosylikomisario X TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:6 Asia Hakijat Tekijänoikeus rakennukseen ja rakennuspiirustuksiin Vuokatti Hirsitalot Oy Annettu 10.3.2008 Kajaanin kihlakunnan poliisilaitos/rikosylikomisario X Tiivistelmä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:3. Teoksen tilapäinen muuttaminen oli sallittua, mikäli siihen oli tekijänoikeuden haltijan lupa.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:3. Teoksen tilapäinen muuttaminen oli sallittua, mikäli siihen oli tekijänoikeuden haltijan lupa. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:3 Asia Hakija Taideteosten tekijänoikeussuoja J Annettu 7.2.2017 Tiivistelmä Teoksen tilapäinen muuttaminen oli sallittua, mikäli siihen oli tekijänoikeuden haltijan

Lisätiedot

Tietoisku tekijänoikeudesta

Tietoisku tekijänoikeudesta Tietoisku tekijänoikeudesta Duodecimin seminaari 9.5.2007 Satu Kangas Viestinnän Keskusliitto 1 Verkkojulkaisemisen ABC A: Tietoverkoissa pätevät samat tekijänoikeussäännöt kuin perinteisessä julkaisemisessa

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 Asia Hakijat lasilintujen tekijänoikeussuoja T, F Ab Annettu 19.8.2015 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistetut lasilinnut ilmensivät tekijänsä luovia valintoja muun

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks)

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks) Lainsäädännölliset keinot onko niitä kansainvälisellä tasolla? - Kansainvälisesti poikkeavat lähestymistavat - Ekosysteemin eri toimijoiden roolit ja rajat Mikko Manner Riskienhallintayhdistyksen seminaari

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:5 Asia Hakija Kipsireliefin tekeminen rakennuksesta A Annettu 07.04.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ A (jäljempänä hakija) on 07.02.2005 saapuneella kirjeellään pyytänyt tekijänoikeusneuvoston

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:2 Asia Hakija Logojen käyttö parodiassa A Annettu 14.1.2009 Tiivistelmä Koska logot eivät olleet tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettuja teoksia, lausuntopyynnössä tarkoitetun

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:1. Oikeus www-sivulta kopioituun ja uudelleenjulkaistuun valokuvaan

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:1. Oikeus www-sivulta kopioituun ja uudelleenjulkaistuun valokuvaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:1 Asia Hakija Oikeus www-sivulta kopioituun ja uudelleenjulkaistuun valokuvaan A Annettu 16.1.2008 Tiivistelmä Valokuvan kopioiminen internet-sivuilta ja liittäminen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:13 Asia Hakija Teoskynnys, luettelosuoja, lomake A Annettu 28.8.1990 Tiivistelmä A Oy:n kysymyslomakkeen kysymykset ja niiden kokoonpano eivät olleet muodoltaan itsenäisiä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:10. Oikeus myydä ja vuokrata tekijänoikeudella suojattuja huonekaluja

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:10. Oikeus myydä ja vuokrata tekijänoikeudella suojattuja huonekaluja TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:10 Asia Hakija Oikeus myydä ja vuokrata tekijänoikeudella suojattuja huonekaluja Pågå Oy Annettu 29.8.2012 Tiivistelmä Osakeyhtiö sai myydä ja vuokrata yleisölle tekijänoikeudella

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:2 Asia Hakija Teostaso, oppikirja, konepiirustus A Annettu 21.1.1994 Tiivistelmä Koneenpiirustuksen oppikirjoissa olevat yksittäiset konepiirustukset eivät yltäneet

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:15. Opinnäytetyöhön liittyvät tekijänoikeuskysymykset

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:15. Opinnäytetyöhön liittyvät tekijänoikeuskysymykset TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:15 Asia Hakija Opinnäytetyöhön liittyvät tekijänoikeuskysymykset N.N. Annettu 05.11.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ N.N. (jäljempänä hakija) on 29.07.2002 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:2 Asia Hakija Teoskynnys, koru A Annettu 7.1.1991 Tiivistelmä Kaivertaja A oli tehnyt korun, jossa korulaattaan oli kaiverrettu kuvio. Koru oli muotoilultaan tavanomainen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO 1998:13. Tietokoneohjelman tekijän isyysoikeus. Kuvakulma Kulmala & Peltonen Oy. Annettu Helsingissä 18.8.1998.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO 1998:13. Tietokoneohjelman tekijän isyysoikeus. Kuvakulma Kulmala & Peltonen Oy. Annettu Helsingissä 18.8.1998. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO 1998:13 LAUSUNTO Asia Hakija Tietokoneohjelman tekijän isyysoikeus Kuvakulma Kulmala & Peltonen Oy Annettu Helsingissä 18.8.1998 Selostus asiasta Kuvakulma Kulmala & Peltonen Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Johdantoa peliteoriaan - ka ytetyt termit Peliteoria tutkii pelaajien toimintaa peleissa. Mika on peli? Mika on pelaaja? Peli tarkasti

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:5. Tekijänoikeuslain 25 d soveltaminen valokuviin

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:5. Tekijänoikeuslain 25 d soveltaminen valokuviin TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:5 Asia Hakija Tekijänoikeuslain 25 d soveltaminen valokuviin Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Annettu 23.5.2017 Tiivistelmä Tukesin ylläpitämässä julkisessa markkinavalvontarekisterissä

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAISET OIKEUDET AV-TEOKSEEN Tekijänoikeuslain esimerkkiluettelossa ja poikkeussäännöksissä puhutaan elokuvateoksesta,

Lisätiedot

Electronic Frontier Finland ry

Electronic Frontier Finland ry Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta 9.12.2005 Electronic Frontier Finland ry www.effi.org 1. Yleistä Electronic

Lisätiedot

Tekijänoikeudet opetustoimessa

Tekijänoikeudet opetustoimessa Tekijänoikeudet opetustoimessa Leena Hiltunen Teos ja tekijän oikeus siihen 1.1.2006 alkaen uudistuksia vuoden 1961 tekijänoikeuslakiin (osa uudistuksista voimaan 1.1.2007); TekijäL 1 : Sillä, joka on

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

Laki rikoslain muuttamisesta

Laki rikoslain muuttamisesta EV 19/1995 vp - HE 42/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden rikoslain kokonaisuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvien lakien muutoksiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2 Asia Hakija Elokuva A Annettu 5.2.1992 Tiivistelmä Sen seikan ratkaisemisessa, kenelle kuului tekijänoikeus tilauksesta valmistettuun mainoselokuvaan, oli kysymys

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä Esityksen sisältö Tavaramerkin suojaus ja puolustaminen Miten valita oma merkki? Miten suojaan? Mallioikeus Suojan kohde Miten suojaan?

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:13. Tiivistelmä Tatin muotoa jäljittelevä jakkara oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:13. Tiivistelmä Tatin muotoa jäljittelevä jakkara oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:13 Asia Hakija Tekijänoikeus jakkaraan A Annettu 7.9.2010 Tiivistelmä Tatin muotoa jäljittelevä jakkara oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

Kirjoita ja julkaise -koulutus

Kirjoita ja julkaise -koulutus Kirjoita ja julkaise -koulutus Tiedejulkaiseminen ja tekijänoikeudet Lakimies Visa Hiltunen 8.2.2012 Luennon sisältö 1. Tekijänoikeuden perusteet 2. Korkeakouluissa ilmeneviä tekijänoikeuskysymyksiä 3.

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23 Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 A1 Mikä on markkinointia? 13 A2 Tärkeimmät markkinointia sääntelevät säädökset 15 2.1 Kuluttajansuojalaki 15 2.2 Valtioneuvoston asetus kuluttajien

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:13 Asia Hakija Tekijänoikeus työsuhteessa A Annettu 9.6.2009 Tiivistelmä Piirrokset olivat tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettuja teoksia. Tekijänoikeusneuvosto ei ottanut

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:3 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, markkinointi A Annettu 7.1.1991 Tiivistelmä Taidelasi-ikkuna oli tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Teoksen kuvan käyttäminen sen

Lisätiedot

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen Teollisoikeudet Olli Pitkänen Patentti Patentti tekijänoikeus Tekijänoikeus suojaa luovuutta itsenäinen, omaperäinen, tekijän persoonallisuus ei muotovaatimuksia ilmiasu, implementointi Patentti suojaa

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA

KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA Lo5aliina Leh

Lisätiedot

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa.

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. TEKIJÄNOIKEUDET 1) Mitä on tekijänoikeus? TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. Tekijänoikeus sisältää ns. taloudellisen oikeuden

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 Asia Hakijat valokuvakehysten tekijänoikeussuoja A Oy Annettu 2.2.2016 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistettu suorakaiteen muotoinen, koristeaiheeton valokuvakehys

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot