e) B voisi kuitenkin lähteä yhtiöstä siten, että hän saisi sijoittamansa panoksen lähtiessään takaisin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "e) B voisi kuitenkin lähteä yhtiöstä siten, että hän saisi sijoittamansa panoksen lähtiessään takaisin."

Transkriptio

1 Kauppaoikeus Oikeudenalojen perusteet Vastaustila on rajattu kahteen sivuun kutakin kysymystä kohden. Vastaus joka kysymykseen eri paperille. Kysymykset 1. A ja B haluaisivat perustaa yksityisen osakeyhtiön. A olisi valmis sijoittamaan yhtiöön työpanoksensa ja euroa. B olisi valmis sijoittamaan yhtiöön euroa. He haluaisivat kuitenkin, että yhtiön muistuttaisi mahdollisimman paljon kommandiittiyhtiötä, siten, että a) päätösvalta yhtiössä olisi yksinomaan A:lla; b) B:llä olisi kuitenkin etuoikeus yhtiön voittoon ennen A:ta; c) mahdollisuus jakaa varoja yhtiöstä olisi maksimaalinen; d) kummallakaan ei olisi mahdollisuutta luovuttaa osakkeitaan ulkopuoliselle ilman toisen suostumusta; ja e) B voisi kuitenkin lähteä yhtiöstä siten, että hän saisi sijoittamansa panoksen lähtiessään takaisin. Miten nämä A:n ja B:n tavoitteet toteutetaan osakeyhtiölain mukaisella yhtiöjärjestyksellä? (Yhteensä enintään 20 pistettä) 2. Millaisiin seikkoihin kiinnitetään huomiota, kun arvioidaan määräävän markkina-aseman olemassaoloa SEUT 102 artiklan perusteella? (10 p.) 3. Yhtiömiehen oikeus vaatia yhtiön purkamista henkilöyhtiölain nojalla (AKYL)? (Enintään 10 pistettä.) 4. Tavaramerkkisuojan edellytykset (Requirements of trademark protection) (Enintään 10 pistettä.) Kysymykset ja tarkastus: Kysymys 1: Jukka Mähönen Kysymys 2: Antti Aine Kysymys 3: Aino Ojala Kysymys 4: Anu Pitkänen X:n käräjäoikeudessa on vireillä seuraava kanne: A Oy (jäljempänä A) vaati, että B Oy (jäljempänä B) velvoitetaan maksamaan sille osapuolten väliseen päivättyyn kauppakirjaan sisältyvän lunastussitoumuksen perusteella euroa korkoineen lukien. B:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa oli yhtiön kaikkien silloisten osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä päätetty suunnatusta uusosakeannista perustajaosakkeenomistajille koskien yhtiön K- lajin osakkeita nrot Suunnatun annin ehtojen mukaan osakkeet muuttuvat hoitovastikkeellisiksi, kun niitä myydään eteenpäin, kuitenkin viimeistään vuoden 2014 alusta. Tämän jälkeen osakkeenomistajat voivat pitää osakkeet hallussaan ja maksaa hoitovastikkeet tai myydä ne yhtiölle, joka lunastaa ne euron kappalehintaan.

2 B:n edustaja oli syksyllä 2012 tarjonnut A:n ostettavaksi B:n osakkeita sellaisin ehdoin, että ostaja voisi halutessaan kolmen vuoden jakson jälkeen joko pitää osakkeet tai vaihtoehtoisesti B ostaisi osakkeet takaisin kaksinkertaisesta hinnasta. Tämä oli ollut A:lle kaupan perusedellytys, eikä A olisi ilman takaisinostoehtoa tehnyt kauppaa. A osti päivätyllä kauppakirjalla B:ltä sen K-osakkeet nrot euron kauppahinnalla. Kauppakirjan ehtojen mukaan A:lla oli ollut joko oikeus pitää osakkeet hallussaan tai myydä ne B:lle eurolla. B:n hallituksen puheenjohtajalla oli ollut oikeus yhtiön puolesta yksin sopia kaupan ehdoista ja allekirjoittaa kauppakirja. A oli lähettämällään kirjatulla kirjeellä vaatinut kauppakirjan ehtojen mukaisesti B:tä ostamaan/lunastamaan osakkeet ja maksamaan lunastushinnan euroa mennessä. A oli maksanut osakkeita koskevat hoitovastikkeet vuodelta 2014, mutta maksulla se ei ollut luopunut oikeudestaan vaatia osakkeiden lunastusta ennen vuoden 2013 loppua. B ei ollut suorittanut lunastushintaa vedoten yhtiön huonoon taloudelliseen tilanteeseen. Vastaus X:n käräjäoikeudessa: B vaati kanteen hylkäämistä. Kanne perustui sopimusehtoon, joka ei osakeyhtiölain pakottavien säännösten vastaisena sitonut B:tä. A oli maksanut osakkeista hoitovastikkeita vuonna 2013, joten se oli päättänyt pitää osakkeet. Sillä ei ollut sopimuksen perusteella enää oikeutta vaatia osakkeiden lunastusta. B:n yhtiökokous ei ollut päättänyt yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta kauppakirjassa kuvatulla tai muulla tavalla eikä se myöskään ollut päättänyt asiaa koskevan valtuutuksen antamisesta hallitukselle. B:lla ei ollut ollut myöskään sellaisia osakeyhtiölain edellyttämiä voitonjakoon käytettävissä olleita varoja, jotka se olisi voinut käyttää omien osakkeiden hankkimiseen. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön edustajan yhtiön puolesta tekemä oikeustoimi ei sido yhtiötä, jos edustaja on toiminut vastoin osakeyhtiölain mukaista kelpoisuuden rajoitusta. Osakeyhtiölain mukaan osakkeiden lunastamisesta päättäminen oli kuulunut yksin yhtiökokoukselle. B:n hallituksen puheenjohtajalla ei ollut ollut kelpoisuutta päättää yhtiön omien osakkeiden lunastamisesta. Kauppakirjan ehto osakkeiden lunastuksesta ja lunastushinnasta eivät sitoneet B:tä. Yhtiön vastapuolen tietoisuudella tai vilpittömällä mielellä ei ollut merkitystä arvioitaessa oikeustoimen sitovuutta. Tehtävä: Anna X:n käräjäoikeutena perusteltu ratkaisu asiassa (ei tarvitse pukea oikeudenkäymiskaaren mukaisen tuomion muotoon). (Enintään 20 pistettä.) 6. Miten osakeyhtiön ja osuuskunnan osakkeet eroavat toisistaan? (Enintään 10 pistettä.) 7. Millaisiin seikkoihin kiinnitetään huomiota, kun arvioidaan ehtojen asettamista yrityskaupalle tai sen kieltämistä kilpailulain 25 :n perusteella? (Enintään 10 pistettä.) 8. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja (Protection of marks having a reputation): mistä on kysymys ja miten suoja eroaa muiden tavaramerkkien suojasta? (Enintään 10 pistettä.) Kysymykset 9. Olet osakkeenomistajana Yhtiö Oy:ssä, joka on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, johon sovelletaan yhtiöjärjestyksen mukaan kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölakia. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole osakelajeja koskevia määräyksiä. Yhtiöllä on 200 osaketta, joista 100 on Yhtiön itsensä hallussa. Sinulla on tällä hetkellä hallussasi 70 osaketta. Aikeesi on saada Yhtiö kokonaan haltuusi. Hankkeen tiellä on kuitenkin Yhtiön kaksi muuta osakkeenomistajaa, Aaretti, joka omistaa 25 osaketta, ja Eevertti, joka omistaa 5 osaketta. Eevertti ei halua luopua osakkeistaan mistään hinnasta. Aaretti haluaa myydä osakkeensa, mutta ei missään nimessä Sinulle, vaan veljentyttärelleen Maaretille.

3 Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke. Lunastuslausekkeessa on muun muassa seuraava määräys: Ellei siirtynyttä osaketta lunasteta yhtiölle, on osakkailla lunastusoikeus edellä mainitusta hinnasta kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa hallitukselle tehdystä siirtoilmoituksesta lukien. Muistutat Aarettia lunastuslausekkeesta. Aaretin ei kuitenkaan puheistasi piittaa, vaan sanoo, että lunastuslauseke on osakeyhtiölain pakottavien säännösten vastaisena tehoton, ja myy muitta mutkitta osakkeet Maaretille. Kysymys a: Miten reagoit Aaretin väitteeseen lunastuslausekkeen tehottomuudesta saadaksesi hänen osakkeensa itsellesi? Kysymys b: Mitä Sinun pitää tehdä saadaksesi osakkeet itsellesi? (Vinkkinä: lunastuslauseke on muutoin kuin esitetyn väitteen osalta osakeyhtiölain mukainen.) Kysymys c: Voiko Maaret vaikuttaa omilla toimillaan jotenkin asiaan? Kuvitellaan, että olet saanut Aaretin osakkeet itsellesi. Eevertti ei halua edelleenkään osakkeita Sinulle myydä. Kysymys d: Voitko keplotella Eevertin osakkeet jotenkin itselle laillisesti ja Kysymys e: jos voit, miten? Perusteltu vastaus kaikkiin kysymyksiin. (Yhteensä enintään 20 pistettä) 10. Sovintomenettely (leniency) kartelliasioissa? (Enintään 10 pistettä.) 11. Kansainvälisyydellä on korostunut merkitys immateriaalioikeudessa. Mille keskeisille periaatteille immateriaalioikeuden kansainvälinen sääntely on rakennettu? (Enintään 10 pistettä.) 12. Osakkeenomistajien kyselyoikeus ja yhtiön johdon tiedonantovelvollisuus? (Enintään 10 pistettä.) Kysymykset 13. Olet osakkeenomistajana Yhtiö Oy:ssä, joka on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, johon sovelletaan yhtiöjärjestyksen mukaan kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölakia. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole osakelajeja koskevia määräyksiä. Yhtiöllä on 200 osaketta, joista 100 on Yhtiön itsensä hallussa. Sinulla on tällä hetkellä hallussasi 70 osaketta. Aikeesi on saada Yhtiö kokonaan haltuusi. Hankkeen tiellä on kuitenkin Yhtiön kaksi muuta osakkeenomistajaa, Aaretti, joka omistaa 25 osaketta, ja Eevertti, joka omistaa 5 osaketta. Eevertti ei halua luopua osakkeistaan mistään hinnasta. Aaretti haluaa myydä osakkeensa, mutta ei missään nimessä Sinulle, vaan veljentyttärelleen Maaretille. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke. Lunastuslausekkeessa on muun muassa seuraava määräys: Ellei siirtynyttä osaketta lunasteta yhtiölle, on osakkailla lunastusoikeus edellä

4 mainitusta hinnasta kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa hallitukselle tehdystä siirtoilmoituksesta lukien. Muistutat Aarettia lunastuslausekkeesta. Aaretin ei kuitenkaan puheistasi piittaa, vaan sanoo, että lunastuslauseke on osakeyhtiölain pakottavien säännösten vastaisena tehoton, ja myy muitta mutkitta osakkeet Maaretille. Kysymys a: Miten reagoit Aaretin väitteeseen lunastuslausekkeen tehottomuudesta saadaksesi hänen osakkeensa itsellesi? Kysymys b: Mitä Sinun pitää tehdä saadaksesi osakkeet itsellesi? (Vinkkinä: lunastuslauseke on muutoin kuin esitetyn väitteen osalta osakeyhtiölain mukainen.) Kysymys c: Voiko Maaret vaikuttaa omilla toimillaan jotenkin asiaan? Kuvitellaan, että olet saanut Aaretin osakkeet itsellesi. Eevertti ei halua edelleenkään osakkeita Sinulle myydä. Kysymys d: Voitko keplotella Eevertin osakkeet jotenkin itselle laillisesti ja Kysymys e: jos voit, miten? Perusteltu vastaus kaikkiin kysymyksiin. (Yhteensä enintään 20 pistettä) 14. Sovintomenettely (leniency) kartelliasioissa? (Enintään 10 pistettä.) 15. Patenttilain mukaan patentoivat keksinnöt. (Enintään 10 pistettä.) 16. Selvitä lyhyesti AKYL:n mukaisen kielto-oikeuden perusteet ja tarkoitus. (10 pistettä.) Olet osakkeenomistajana Yhtiö Oy:ssä, joka on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, johon sovelletaan yhtiöjärjestyksen mukaan kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölakia. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole osakelajeja koskevia määräyksiä. Yhtiöllä on 200 osaketta, joista 100 on Yhtiön itsensä hallussa. Sinulla on tällä hetkellä hallussasi 70 osaketta. Aikeesi on saada Yhtiö kokonaan haltuusi. Hankkeen tiellä on kuitenkin Yhtiön kaksi muuta osakkeenomistajaa, Aaretti, joka omistaa 25 osaketta, ja Eevertti, joka omistaa 5 osaketta. Eevertti ei halua luopua osakkeistaan mistään hinnasta. Aaretti haluaa myydä osakkeensa, mutta ei missään nimessä Sinulle, vaan veljentyttärelleen Maaretille.

5 Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke. Lunastuslausekkeessa on muun muassa seuraava määräys: Ellei siirtynyttä osaketta lunasteta yhtiölle, on osakkailla lunastusoikeus edellä mainitusta hinnasta kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa hallitukselle tehdystä siirtoilmoituksesta lukien. Muistutat Aarettia lunastuslausekkeesta. Aaretin ei kuitenkaan puheistasi piittaa, vaan sanoo, että lunastuslauseke on osakeyhtiölain pakottavien säännösten vastaisena tehoton, ja myy muitta mutkitta osakkeet Maaretille. Kysymys a: Miten reagoit Aaretin väitteeseen lunastuslausekkeen tehottomuudesta saadaksesi hänen osakkeensa itsellesi? Kysymys b: Mitä Sinun pitää tehdä saadaksesi osakkeet itsellesi? (Vinkkinä: lunastuslauseke on muutoin kuin esitetyn väitteen osalta osakeyhtiölain mukainen.) Kysymys c: Voiko Maaret vaikuttaa omilla toimillaan jotenkin asiaan? Kuvitellaan, että olet saanut Aaretin osakkeet itsellesi. Eevertti ei halua edelleenkään osakkeita Sinulle myydä. Kysymys d: Voitko keplotella Eevertin osakkeet jotenkin itselle laillisesti ja Kysymys e: jos voit, miten? Perusteltu vastaus kaikkiin kysymyksiin. (Yhteensä enintään 20 pistettä) 2. Sovintomenettely (leniency) kartelliasioissa? (Enintään 10 pistettä.) 3. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja: mistä on kysymys ja miten suoja eroaa muiden tavaramerkkien suojasta? (Enintään 10 pistettä.) 4. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen oikeus vaatia yhtiön purkamista yhtiösuhteen edellytysten raukeamisen perusteella? (10 pistettä.) X Oyj:n hallituksen jäsen A toimii samalla Y Oy:n toimitusjohtajana. X Oyj:n hallituksessa on myös kaksi muuta jäsentä, B ja C, joilla ei ole tekemistä Y Oy:n kanssa. X Oyj:n ja Y Oy:n välillä on ollut toimitussopimus, joka umpeutuu Molemmissa yhtiöissä on halua sopimuksen uusimiseen, mutta ei välttämättä entisin ehdoin. A:lla, yhtäältä Y Oy:n toimitusjohtajana ja toisaalta X Oyj:n hallituksen jäsenenä, on salaista tietoa sopimuksen kannattavuudesta molemmille yhtiöille, mutta hän ei haluaisi sitä paljastaa B:lle ja C:lle onhan hän omasta mielestään ennen kaikkea Y Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenyys X Oyj:ssa on hänelle tavallaan hobby. Miten osakeyhtiölaki määrittelee A:n aseman X Oyj:n ja Y Oy:n välisissä sopimusneuvotteluissa ja mahdollisessa päätöksenteossa molemmissa yhtiöissä? Mitä

6 seurausvaikutuksia tästä on B:n ja C:n asemaan ja velvollisuuksiin X Oyj:ssä? Perusteltu vastaus. (20 p.) 18. Å Ab:llä, joka on suomalainen yksityinen osakeyhtiö, on 200 rekisteröityä osaketta. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä, joiden mukaan yhtiössä on tai voi olla oikeuksiltaan tai velvollisuuksiltaan toisistaan poikkeavia osakkeita. Osakkeista 100 on Å Ab:n hallussa. Sinulla on 94 osaketta. Haluat loputkin ulkona olevat yhtiön osakkeet itsellesi, mutta muut osakkeenomistajat eivät ole halukkaita niitä Sinulle myymään. Miten Sinun on meneteltävä, jotta saisit osakkeet omistukseesi muiden vastustuksesta huolimatta? (10 p.) 19. Sovintomenettely kartelliasioissa? (10 p.) 20. Patentoitavuuden edellytykset. (10 p.) Aviopuolisoilla A ja B on yhteisomistuksessaan maatiloja, joilla he kasvattavat vehnää. Lisäksi B:llä on tila, jolla A ja B harjoittavat yhdessä siankasvatusta. A ja B antoivat loppuvuodesta 2010 tyttärelleen C:lle euroa käytettäväksi oman maatilan oston rahoitukseen. Mitään papereita ei tehty. A, B ja C sopivat kuitenkin suullisesti siankasvatuksen ja muun maataloustuotannon harjoittamisesta yhteisesti B:n ja C:n omistamilla tiloilla. Tässä tarkoituksessa B on myös työskennellyt C:n tilalla. A ja B ovat lisäksi muuttaneet yhteistalouteen C:n kanssa tämän tilalle. A ja B ovat asuneet siellä aina elokuun 2012 alkuun saakka, mihin asti he ovat myös osallistuneet tilojen hoitamiseen. C on nostanut vehnätilin, jolla oli ollut rahaa euroa. Vehnä oli kasvatettu A:n ja B:n mailla ja kaikki hankinnat sadon eteen oli tehty A:n ja B:n varoilla. C oli lisäksi käyttänyt jatkuvasti B:n omistamia laitteita ja koneita omalla tilallaan. Hän oli kuitenkin myös ostanut itselleen uusia koneita. Kauppahinnan maksuna hän oli käyttänyt vaihdossa antamiaan B:n omistamia koneita ja laitteita. B:n ja C:n välit ovat nyt rikkoutuneet henkilökohtaisista syistä siten, että A ja B ovat muuttaneet em. kerrotulla tavalla pois C:n tilalta. Tilanne on eskaloitunut tämän jälkeen siten, että B on nostanut nyt C:tä kohtaan käräjäoikeudessa kanteen, jossa hän vaatii, että C velvoitetaan 1) maksamaan euroa korkolain mukaisine korkoineen lähtien, 2) maksamaan työpalkkana euroa kuukaudessa ajalta korkolain mukaisine korkoineen kunkin kuukauden viimeisestä päivästä lukien, 3) korvaamaan ottamastaan vehnätilistä euroa korkolain mukaisine korkoineen lähtien, ja että 4) vahvistetaan em. maatalouskoneitten ja -laitteiden olevan B:n omaisuutta ja C:n velvoittamista palauttamaan mainitut koneet ja laitteet. C kääntyy puoleesi. Hän kertoo, että tiloja on hoidettu yhdessä ja niiltä saatu tuotto on aina jaettu A:n, B:n ja C:n tarpeiden mukaan. Hän toteaa myös työskennelleensä itse välillä A:n ja B:n tiloilla ilman palkkaa. Hänestä kyseessä on ollut sellainen yhteistoiminta, joka tekee B:n vaatimukset perusteettomiksi. Kun hän tietää Sinun olevan näiden asioiden asiantuntija, hän pyytää Sinulta neuvoa, onko kyseessä sellainen yhteistoiminta, joka tekisi B:n vaateet perusteettomiksi vai pitääkö hänen myöntyä niihin. Vastaa C:n kysymykseen perustellen. (20 p.) 22. Varojen käyttämistä koskevat osuuskuntalain säännökset. Keskity keskeisiin kysymyksiin. (10 p.)

7 23. EUT-sopimuksen 101(3) artiklan mukainen poikkeusharkinta? (10 p.) 24. Maantieteellisten alkuperämerkintöjen suoja. (10 p.) X Oyj:n hallituksen jäsen A toimii samalla Y Oy:n toimitusjohtajana. X Oyj:n hallituksessa on myös kaksi muuta jäsentä, B ja C, joilla ei ole tekemistä Y Oy:n kanssa. X Oyj:n ja Y Oy:n välillä on ollut toimitussopimus, joka umpeutuu Molemmissa yhtiöissä on halua sopimuksen uusimiseen, mutta ei välttämättä entisin ehdoin. A:lla, yhtäältä Y Oy:n toimitusjohtajana ja toisaalta X Oyj:n hallituksen jäsenenä, on salaista tietoa sopimuksen kannattavuudesta molemmille yhtiöille, mutta hän ei haluaisi sitä paljastaa B:lle ja C:lle onhan hän omasta mielestään ennen kaikkea Y Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenyys X Oyj:ssa on hänelle tavallaan hobby. Miten osakeyhtiölaki määrittelee A:n aseman X Oyj:n ja Y Oy:n välisissä sopimusneuvotteluissa ja mahdollisessa päätöksenteossa molemmissa yhtiöissä? Mitä seurausvaikutuksia tästä on B:n ja C:n asemaan ja velvollisuuksiin X Oyj:ssä? Perusteltu vastaus. (20 p.) 2. Å Ab:llä, joka on suomalainen yksityinen osakeyhtiö, on 200 rekisteröityä osaketta. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä, joiden mukaan yhtiössä on tai voi olla oikeuksiltaan tai velvollisuuksiltaan toisistaan poikkeavia osakkeita. Osakkeista 100 on Å Ab:n hallussa. Sinulla on 94 osaketta. Haluat loputkin ulkona olevat yhtiön osakkeet itsellesi, mutta muut osakkeenomistajat eivät ole halukkaita niitä Sinulle myymään. Miten Sinun on meneteltävä, jotta saisit osakkeet omistukseesi muiden vastustuksesta huolimatta? (10 p.) 3. Puitejärjestelyt julkisissa hankinnoissa? (10 p.) 4. Mallin rekisteröinti Suomen mallioikeuslain mukaisesti? (10 p.) X Oyj:n hallituksen jäsen A toimii samalla Y Oy:n toimitusjohtajana. X Oyj:n hallituksessa on myös kaksi muuta jäsentä, B ja C, joilla ei ole tekemistä Y Oy:n kanssa. X Oyj:n ja

8 Y Oy:n välillä on ollut toimitussopimus, joka umpeutuu Molemmissa yhtiöissä on halua sopimuksen uusimiseen, mutta ei välttämättä entisin ehdoin. A:lla, yhtäältä Y Oy:n toimitusjohtajana ja toisaalta X Oyj:n hallituksen jäsenenä, on salaista tietoa sopimuksen kannattavuudesta molemmille yhtiöille, mutta hän ei haluaisi sitä paljastaa B:lle ja C:lle onhan hän omasta mielestään ennen kaikkea Y Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenyys X Oyj:ssa on hänelle tavallaan hobby. Miten osakeyhtiölaki määrittelee A:n aseman X Oyj:n ja Y Oy:n välisissä sopimusneuvotteluissa ja mahdollisessa päätöksenteossa molemmissa yhtiöissä? Mitä seurausvaikutuksia tästä on B:n ja C:n asemaan ja velvollisuuksiin X Oyj:ssä? Perusteltu vastaus. (20 p.) 2. Miten saadaan suojaa toiminimelle? (10 p.) 3. EUT-sopimuksen 101(3) artiklan mukainen poikkeusharkinta? (10 p.) 4. Mitä tarkoitetaan suunnatulla osakeannilla? Millä edellytyksillä maksullinen suunnattu osakeanti voidaan järjestää ja miten sen hyväksyttävyyttä on osakeyhtiölain mukaan arvioitava? Vastauksessa ei tule käsitellä päätöksentekovaatimuksia tai osakeantipäätöksen muodollista sisältöä. (10 p.) Aviopuolisoilla A ja B on yhteisomistuksessaan maatiloja, joilla he kasvattavat vehnää. Lisäksi B:llä on tila, jolla A ja B harjoittavat yhdessä siankasvatusta. A ja B antoivat loppuvuodesta 2007 tyttärelleen C:lle euroa käytettäväksi oman maatilan oston rahoitukseen. Mitään papereita ei tehty. A, B ja C sopivat kuitenkin suullisesti siankasvatuksen ja muun maataloustuotannon harjoittamisesta yhteisesti B:n ja C:n omistamilla tiloilla. Tässä tarkoituksessa B on myös työskennellyt C:n tilalla. A ja B ovat lisäksi muuttaneet yhteistalouteen C:n kanssa tämän tilalle. A ja B ovat asuneet siellä aina elokuuhun 2011 saakka, mihin asti he ovat myös osallistuneet tilojen hoitamiseen. C on nostanut vehnätilin, jolla oli ollut rahaa euroa. Vehnä oli kasvatettu A:n ja B:n mailla ja kaikki hankinnat sadon eteen oli tehty A:n ja B:n varoilla. C oli lisäksi käyttänyt jatkuvasti B:n omistamia laitteita ja koneita omalla tilallaan. Hän oli kuitenkin myös ostanut itselleen uusia koneita. Kauppahinnan maksuna hän oli käyttänyt vaihdossa antamiaan B:n omistamia koneita ja laitteita. B:n ja C:n välit ovat rikkoutuneet vuoden 2011 alkupuolella henkilökohtaisista syistä siten, että A ja B ovat muuttaneet em. kerrotulla tavalla pois C:n tilalta. Tilanne on eskaloitunut tämän jälkeen siten, että B on nostanut nyt C:tä kohtaan käräjäoikeudessa kanteen, jossa hän vaatii, että C velvoitetaan 1) maksamaan euroa korkolain mukaisine korkoineen lähtien, 2) maksamaan työpalkkana euroa kuukaudessa ajalta korkolain mukaisine korkoineen kunkin kuukauden viimeisestä päivästä lukien, 3) korvaamaan ottamastaan vehnätilistä euroa korkolain mukaisine korkoineen lähtien, ja että 4) vahvistetaan em. maatalouskoneitten ja -laitteiden olevan B:n omaisuutta ja C:n velvoittamista palauttamaan mainitut koneet ja laitteet.

9 C kääntyy puoleesi. Hän kertoo, että tiloja on hoidettu yhdessä ja niiltä saatu tuotto on aina jaettu A:n, B:n ja C:n tarpeiden mukaan. Hän toteaa myös työskennelleensä itse välillä A:n ja B:n tiloilla ilman palkkaa. Hänestä kyseessä on ollut sellainen yhteistoiminta, joka tekee B:n vaatimukset perusteettomiksi. Kun hän tietää Sinun olevan näiden asioiden asiantuntija, hän pyytää Sinulta neuvoa, onko kyseessä sellainen yhteistoiminta, joka tekisi B:n vaateet perusteettomiksi vai pitääkö hänen myöntyä niihin. Vastaa C:n kysymykseen perustellen. (20 p.) 2. Å Ab:llä, joka on suomalainen yksityinen osakeyhtiö, on 200 rekisteröityä osaketta. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä, joiden mukaan yhtiössä on tai voi olla oikeuksiltaan tai velvollisuuksiltaan toisistaan poikkeavia osakkeita. Osakkeista 100 on Å Ab:n hallussa. Sinulla on 94 osaketta. Haluat loputkin ulkona olevat yhtiön osakkeet itsellesi, mutta muut osakkeenomistajat eivät ole halukkaita niitä Sinulle myymään. Miten Sinun on meneteltävä, jotta saisit osakkeet omistukseesi muiden vastustuksesta huolimatta? (10 p.) 3. Mitä tarkoitetaan kilpailuoikeuden julkisoikeudellisella ja yksityisoikeudellisella soveltamisella? (10 p.) 4. Yksinoikeus tunnusmerkkiin saadaan rekisteröinnillä tai vakiinnuttamalla. Mitä tarkoitetaan vahvalla vs. heikolla merkillä, ja mitä merkitystä tällä jaottelulla on käytännössä? (10 p.) X Oyj:n hallituksen jäsen A toimii samalla Y Oy:n toimitusjohtajana. X Oyj:n hallituksessa on myös kaksi muuta jäsentä, B ja C, joilla ei ole tekemistä Y Oy:n kanssa. X Oyj:n ja Y Oy:n välillä on ollut toimitussopimus, joka umpeutuu Molemmissa yhtiöissä on halua sopimuksen uusimiseen, mutta ei välttämättä entisin ehdoin. A:lla, yhtäältä Y Oy:n toimitusjohtajana ja toisaalta X Oyj:n hallituksen jäsenenä, on salaista tietoa sopimuksen kannattavuudesta molemmille yhtiöille, mutta hän ei haluaisi sitä paljastaa B:lle ja C:lle onhan hän omasta mielestään ennen kaikkea Y Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenyys X Oyj:ssa on hänelle tavallaan hobby. Miten osakeyhtiölaki määrittelee A:n aseman X Oyj:n ja Y Oy:n välisissä sopimusneuvotteluissa ja mahdollisessa päätöksenteossa molemmissa yhtiöissä? Mitä seurausvaikutuksia tästä on B:n ja C:n asemaan ja velvollisuuksiin X Oyj:ssä? Perusteltu vastaus. (20 p.) 6. Varojen käyttämistä koskevat osuuskuntalain säännökset. Keskity keskeisiin kysymyksiin. (10 p.)

10 7. Kansainvälisyys korostuu usein immateriaalioikeudessa. Mille periaatteille kansainvälinen sääntely on rakennettu? (Weckström)? (10 p.) 8. Oikeusturvakeinot julkisissa hankinnoissa? (10 p.) A ja B haluaisivat perustaa yksityisen osakeyhtiön. A olisi valmis sijoittamaan yhtiöön työpanoksensa ja euroa. B olisi valmis sijoittamaan yhtiöön euroa. He haluaisivat kuitenkin, että yhtiön muistuttaisi mahdollisimman paljon kommandiittiyhtiötä, siten, että a) päätösvalta yhtiössä olisi yksinomaan A:lla; b) B:llä olisi kuitenkin etuoikeus yhtiön voittoon ennen A:ta; c) mahdollisuus jakaa varoja yhtiöstä olisi maksimaalinen; d) kummallakaan ei olisi mahdollisuutta luovuttaa osakkeitaan ulkopuoliselle ilman toisen suostumusta; ja e) B voisi kuitenkin lähteä yhtiöstä siten, että hän saisi sijoittamansa panoksen lähtiessään takaisin. Miten nämä A:n ja B:n tavoitteet toteutetaan osakeyhtiölain asettamissa puitteissa ja lain mukaisella yhtiöjärjestyksellä? (20 p.) 2. Miten avoin yhtiö eroaa tavallisesta siviiliyhtiöstä? (10 p.) 3. Kilpailuvaikutuskriteeri EUT-sopimuksen 101 artiklan kartellikiellon soveltamisedellytyksenä? (10 p.) 4. Patenttisuojan edellytyksenä on mm. uutuus ja keksinnöllisyys. Kuvaile niitä haasteita, joita moderniteknologia asettaa patenttihakemuksen laatijalle ja rekisteriviranomaiselle? (Weckström luennot) (10 p.) A ja B haluaisivat perustaa yksityisen osakeyhtiön. A olisi valmis sijoittamaan yhtiöön työpanoksensa ja euroa. B olisi valmis sijoittamaan yhtiöön euroa. He haluaisivat kuitenkin, että yhtiön muistuttaisi mahdollisimman paljon kommandiittiyhtiötä, siten, että a) päätösvalta yhtiössä olisi yksinomaan A:lla; b) B:llä olisi kuitenkin etuoikeus yhtiön voittoon ennen A:ta; c) mahdollisuus jakaa varoja yhtiöstä olisi maksimaalinen;

11 d) kummallakaan ei olisi mahdollisuutta luovuttaa osakkeitaan ulkopuoliselle ilman toisen suostumusta; ja e) B voisi kuitenkin lähteä yhtiöstä siten, että hän saisi sijoittamansa panoksen lähtiessään takaisin. Miten nämä A:n ja B:n tavoitteet toteutetaan osakeyhtiölain mukaisella yhtiöjärjestyksellä? (20 p.) 5. Miten avoin yhtiö perustetaan siten, että se saa täyden oikeushenkilöllisyyden? (10 p.) 6. Lähioikeudet ja immateriaalioikeudellinen suoja (Weckström, luennot) (10 p.) Liikesuhteesta pidättäytyminen määräävän markkina-aseman väärinkäytön muotona? (10 p.) X Oy:n hallituksen jäsen A toimii samalla Y Oy:n toimitusjohtajana. X Oy:n hallituksessa on myös kaksi muuta jäsentä, B ja C, joilla ei ole tekemistä Y Oy:n kanssa. X Oy:n ja Y Oy:n välillä on ollut toimitussopimus, joka umpeutuu Molemmissa yhtiöissä on halua sopimuksen uusimiseen, mutta ei välttämättä entisin ehdoin. A:lla, yhtäältä Y Oy:n toimitusjohtajana ja toisaalta X Oy:n hallituksen jäsenenä, on salaista tietoa sopimuksen kannattavuudesta molemmille yhtiöille, mutta hän ei haluaisi sitä paljastaa B:lle ja C:lle onhan hän omasta mielestään ennen kaikkea Y Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenyys X Oy:ssa on hänelle tavallaan hobby. Miten osakeyhtiölaki määrittelee A:n aseman X Oy:n ja Y Oy:n välisissä sopimusneuvotteluissa ja mahdollisessa päätöksenteossa molemmissa yhtiöissä? Mitä seurausvaikutuksia tästä on B:n ja C:n asemaan ja velvollisuuksiin X Oy:ssä? Perusteltu vastaus. (20 p.) 8. Varojen käyttämistä koskevat osuuskuntalain säännökset. Keskity keskeisiin kysymyksiin. (10 p.) 9. Patentin kohde ja suojan edellytykset (Weckström)? (10 p.) 10. Kilpailuoikeudelliset compliance-ohjelmat? (10 p.) A ja B haluaisivat perustaa yksityisen osakeyhtiön. A olisi valmis sijoittamaan yhtiöön työpanoksensa ja euroa. B olisi valmis sijoittamaan yhtiöön euroa. He haluaisivat kuitenkin, että yhtiön muistuttaisi mahdollisimman paljon kommandiittiyhtiötä, siten, että a) päätösvalta yhtiössä olisi yksinomaan A:lla;

12 b) B:llä olisi kuitenkin etuoikeus yhtiön voittoon ennen A:ta; c) mahdollisuus jakaa varoja yhtiöstä olisi maksimaalinen; d) kummallakaan ei olisi mahdollisuutta luovuttaa osakkeitaan ulkopuoliselle ilman toisen suostumusta; ja e) B voisi kuitenkin lähteä yhtiöstä siten, että hän saisi sijoittamansa panoksen lähtiessään takaisin. Miten nämä A:n ja B:n tavoitteet toteutetaan osakeyhtiölain mukaisella yhtiöjärjestyksellä? 2. Miten avoin yhtiö perustetaan siten, että se saa täyden oikeushenkilöllisyyden? 3. Vertaile osakeyhtiön ja osuuskunnan varojenjakosäännöksiä. Keskeiset yhteiset piirteet ja keskeiset erot. 4. Mallin rekisteröinti Suomen mallioikeuslain mukaan. 5. Kilpailuoikeudellinen leniency-menettely X Oy:n hallituksen jäsen A toimii samalla Y Oy:n toimitusjohtajana. X Oy:n hallituksessa on myös kaksi muuta jäsentä, B ja C, joilla ei ole tekemistä Y Oy:n kanssa. X Oy:n ja Y Oy:n välillä on ollut toimitussopimus, joka umpeutuu Molemmissa yhtiöissä on halua sopimuksen uusimiseen, mutta ei välttämättä entisin ehdoin. A:lla, yhtäältä Y Oy:n toimitusjohtajana ja toisaalta X Oy:n hallituksen jäsenenä, on salaista tietoa sopimuksen kannattavuudesta molemmille yhtiöille, mutta hän ei haluaisi sitä paljastaa B:lle ja C:lle onhan hän omasta mielestään ennen kaikkea Y Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenyys X Oy:ssa on hänelle tavallaan hobby. Miten osakeyhtiölaki määrittelee A:n aseman X Oy:n ja Y Oy:n välisissä sopimusneuvotteluissa ja mahdollisessa päätöksenteossa molemmissa yhtiöissä? Mitä seurausvaikutuksia tästä on B:n ja C:n asemaan ja velvollisuuksiin? Perusteltu vastaus.

13 2. Miten avoin yhtiö perustetaan siten, että se saa täyden oikeushenkilöllisyyden? 3. Varojen käyttämistä koskevat osuuskuntalain säännökset. Keskity keskeisiin kysymyksiin. 4. Oikeussuojakeinot tavaramerkkioikeudessa. 5. Relevanttien markkinoiden määrittäminen määräävän markkina-aseman väärinkäytön kiellon soveltamisedellytyksenä? Avoin yhtiö X:llä on ollut kaksi yhtiömiestä A Oy ja B, joka on luonnollinen henkilö. A Oy ja B muuttivat Avoin yhtiö X:n yhtiösopimusta muun muassa siten, että B erosi yhtiöstä. Uutta yhtiömiestä ei tuolloin eikä senkään jälkeen liittynyt yhtiöön. Yhtiösopimuksen muutos merkittiin kaupparekisteriin A Oy:llä on yksi osakkeenomistaja, C. A Oy:lla ei ole varoja. A Oy on asetettu konkurssiin Olet Avoin yhtiö X:n velkoja. Saatavasi on syntynyt Keneltä tai miltä voit velkoa tehokkaasti saatavaasi? Perusteltu vastaus. 2. Vertaile johdon huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuksien sisältöä osakeyhtiössä ja osuuskunnassa. 3. Maantieteellisten merkintöjen suoja. 4. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttökielto EU:n oikeudessa: ordoliberalismista kohti tehokkuusajattelua? 5. Oikeusturvakeinot julkisissa hankinnoissa? A ja B haluaisivat perustaa yksityisen osakeyhtiön. A olisi valmis sijoittamaan yhtiöön työpanoksensa ja euroa. B olisi valmis sijoittamaan yhtiöön euroa. He haluaisivat kuitenkin, että yhtiön muistuttaisi mahdollisimman paljon kommandiittiyhtiötä, siten, että a) päätösvalta yhtiössä olisi yksinomaan A:lla; b) B:llä olisi kuitenkin etuoikeus yhtiön voittoon ennen A:ta; c) mahdollisuus jakaa varoja yhtiöstä olisi maksimaalinen; d) kummallakaan ei olisi mahdollisuutta luovuttaa osakkeitaan ulkopuoliselle ilman toisen suostumusta; ja e) B voisi kuitenkin lähteä yhtiöstä siten, että hän saisi sijoittamansa panoksen lähtiessään takaisin.

14 Miten nämä A:n ja B:n tavoitteet toteutetaan osakeyhtiölain mukaisella yhtiöjärjestyksellä? 2. Miten avoin yhtiö eroaa tavallisesta siviiliyhtiöstä? 3. Tekijänoikeus on herättänyt julkisuudessa viime vuosina vilkasta keskustelua, mm. seuraavaa: Varastaminen on väärin ja ansaitsee tuomion. Musiikki ei ole syntynyt tyhjästä ja yhteistä omaisuutta niin kuin ilma jota hengitämme vaan sen on aina joku tehnyt. (Nimimerkki Sivullinen, hs.fi/keskustelu ) Kyseessä ei ole varastaminen vaan kopioiminen - kaksi täysin eri asiaa. Jos otan valokopion tai valokuvan vaikkapa sanomalehden artikkelista ja annan sen kaverilleni, ei alkuperäinen sanomalehti itse katoa minnekään (tiedon määrä kasvaa, ei vähene). Samoin musiikin kohdalla ilo leviää, ei vähene. Puhumattakaan, että säästyy raaka-aineita kun ei tarvitse valmistaa muovisia kiekkoja. (Nimimerkki Teemu, hs.fi/keskustelu ) Analysoi väitteitä tekijänoikeuslain perusteella ja selvitä perustellen, mistä tekijänoikeuden elementeistä on kyse ja miten väitteitä tulee lain mukaan arvioida. Huom! Vastauksen edellytetään olevan oikeudellinen analyysi, ei mielipidekirjoitus. 4. Ystäväsi Inka Insinööri on tehnyt omistamassaan yrityksessä Ittnetap Oy keksinnön, josta on patentoituna kehittynyt yrityksen arvokkain varallisuus: patentti sisältyy matkapuhelinalan uuteen tekniseen standardiin, jonka toteuttaminen ei ole mahdollista ilman patentin käyttöä. Inka Insinööri on kuitenkin toistaiseksi kieltäytynyt lisensioimasta patenttia kenellekään, koska tarjotut summat eivät hänen mielestään vastaa patentin arvoa. Nyt yksi lisenssiä haluavista yrityksistä, Suomessa pääkonttoriaan pitävä Uskon Oyj, väittää Ittnetap Oy:n syyllistyvän määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön kieltäytyessään lisensioinnista. Uskon Oyj haluaisi valmistaa uutta matkapuhelinmallia, joka perustuu jo viime vuonna hyväksyttyyn standardiin. Inka Insinöörin mielestä a) velvollisuutta patentin lisensiointiin kilpailuoikeuden perusteella ei voi kuitenkaan missään olosuhteissa syntyä. Inka toteaa myös, että b) tilanne ei voisi olla määräävän markkinaaseman väärinkäyttö senkään takia, että Ittnetap Oy on paljon pienempi yritys kuin matkapuhelinalan globaali markkinajohtaja Uskon Oyj. Vähintäänkin c) EY:n kilpailuoikeuden soveltuminen on poissuljettu, koska kummatkin osapuolet ovat suomalaisia. Inka muistelee, että d) kotimainen määräävän markkina-aseman sääntely on lievempää kuin vastaava unionitason oikeus. Lisäksi e) Uskon Oyj:n yksittäiset maksuhäiriöt oikeuttavat Ittnetap Oy:n pidättymään lisensioinnista, vaikka määräävän markkina-aseman väärinkäyttö olisi muuten käsillä. Vielä Inka katsoo voivansa menestyksekkäästi vedota siihen, että f) sen innovaation yllykkeet ja siten patentin tehtävät ja innovoivien yrityksien tehokkuus tuhottaisiin täysin jos Ittnetap Oy ei voisi pidättyä lisensioinnista. Anna tapaukseen liittyvää kilpailuoikeutta taustoittava selvityksesi Inka Insinöörille. 5. Julkisten hankintojen oikeudellisen sääntelyn keskeiset periaatteet? 1. A ja B haluaisivat perustaa yksityisen osakeyhtiön. A olisi valmis sijoittamaan yhtiöön työpanoksensa ja euroa. B olisi valmis sijoittamaan yhtiöön euroa. He haluaisivat kuitenkin, että yhtiön muistuttaisi mahdollisimman paljon kommandiittiyhtiötä, siten, että a) päätösvalta yhtiössä olisi yksinomaan A:lla;

15 b) B:llä olisi kuitenkin etuoikeus yhtiön voittoon ennen A:ta; c) mahdollisuus jakaa varoja yhtiöstä olisi maksimaalinen; d) kummallakaan ei olisi mahdollisuutta luovuttaa osakkeitaan ulkopuoliselle ilman toisen suostumusta; ja e) B voisi kuitenkin lähteä yhtiöstä siten, että hän saisi sijoittamansa panoksen lähtiessään takaisin. Miten nämä A:n ja B:n tavoitteet toteutetaan osakeyhtiölain mukaisella yhtiöjärjestyksellä? 2. Miten avoin yhtiö perustetaan siten, että se saa täyden oikeushenkilöllisyyden? 3. Jukka on aloittelemassa ammattimaisen dj:n uraa. Hän on löytänyt netistä paljon mukavaa musaa ja on suunnitellut tallentavansa sieltä töissään tarvitsemansa kappaleet. Tältä pohjalta hän aikoo sitten tehdä valmiita tallenteita dj-iltojaan varten. Jukan suunnitelmissa on myös miksata kappaleita, jotta hän saa omannäköisensä esityksen. Osasta musiikkikappaleita pitäisi maksaa jotakin mutta osan saa ladattua ihan ilmaiseksikin. Joillakin Jukan vierailemilla sivustoilla on ollut pitkiä käyttöoikeuslitanioita, mutta Jukka ei ole jaksanut kiinnittää niihin isompaa huomiota, klikannut vain ok:ta aina kysyttäessä. Ovatko Jukan suunnitelmat tekijänoikeuslain mukaisia? Miten neuvoisit Jukkaa toimimaan, jotta djhommat olisivat kaikin puolin laillisia? 4. Mallioikeuden sisältö? 5. Sovintomenettely kartelliasioissa? Tapaus 2. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen kielto-oikeus. 3. Vertaile osakeyhtiön ja osuuskunnan varojenjakosäännöksiä. Keskeiset yhteiset piirteet ja keskeiset erot.. 4. Sopimuslisenssi Suomen tekijänoikeuslaissa. 5. EY:n perustamissopimuksen 81(3) artiklan soveltamisen edellytykset? A ja B haluaisivat perustaa yksityisen osakeyhtiön. A olisi valmis sijoittamaan yhtiöön työpanoksensa ja euroa. B olisi valmis sijoittamaan yhtiöön euroa. He haluaisivat kuitenkin, että yhtiön muistuttaisi mahdollisimman paljon kommandiittiyhtiötä, siten, että a)päätösvalta yhtiössä olisi A:lla; b)b:llä olisi etuoikeus yhtiön voittoon ennen A:ta; c)mahdollisuus jakaa varoja yhtiöstä olisi maksimaalinen; d)kummallakaan ei olisi mahdollisuutta luovuttaa osakkeitaan ulkopuoliselle ilman toisen suostumusta; ja e)b voisi kuitenkin lähteä yhtiöstä siten,

16 että hän saisi sijoittamansa panoksen lähtiessään takaisin. Miten nämä A:n ja B:n tavoitteet toteutetaan osakeyhtiölain mukaisella yhtiöjärjestyksellä? 2.Miten avoin yhtiö perustetaan siten, että se saa täyden oikeushenkilöllisyyden? 3.Vertaile osakeyhtiön ja osuuskunnan johdon huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuden sisältöä. 4.Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja: mistä on kysymys ja miten suoja eroaa muiden tavaramerkkien suojasta? (TavaramerkkiL 6.2 ja luennot) 5.Kilpailunrikkomismaksusta vapauttaminen kilpailunrajoituslain 9 :n nojalla? Ohjelmistoyhtiö Äksä Oy:n hallitus on tehnyt yhtiön puolesta jatkuvakestoisen ohjelmistotoimitussopimuksen Ypsilon Oy:n kanssa alkuvuodesta Äksä Oy:n hallituksessa toimi tuolloin Arvid, Ben ja Cecilia. He ovat sittemmin menettäneet osakkeenomistajien luottamuksen ja heidät on erotettu joulukuussa 2007 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Samassa yhtiökokouksessa on valittu uusi hallitus, Daniela, Eero ja Felix. Uusi hallitus on ryhtynyt välittömästi selvittelemään vanhan hallituksen tekemisiä. Prosessin aikana helmikuussa 2008 Äksä Oy:öön saapuu Ypsilon Oy:n reklamaatio Äksä Oy:n toimittamassa ohjelmistossa olevista vakavista puutteista ja virheistä. Ypsilon Oy vaatii Äksä Oy:ta ohjelmiston korjausta ja vahingonkorvausta. Toimitussopimusta ei ole kuitenkaan irtisanottu. Kyseinen ohjelmisto on toimitettu kesäkuussa Ypsilon Oy on suunnannut vahingonkorvausvaatimuksen yhteisvastuullisesti Äksä Oy:tä, Arvidia, Beniä ja Ceciliaa kohtaan. Äksä Oy:n nykyinen hallitus myöntää sinänsä, että ohjelmistossa on virhe. He kuitenkin pyytävät Sinulta oikeudellista neuvoa siitä, onko virheestä vastuussa pelkästään Äksä Oy, pelkästään Arvid, Ben ja Cecilia, vai kaikki. He ovat asiasta aidosti hämmennyksissään. Selitä heille selkeästi, mikä on Suomen oikeuden kanta vastuuasemaan. Lisäkysymyksenä he pyytävät selvitystä siitä, onko Ypsilon Oy:lla mahdollisuus saada sen maksettavaksi mahdollisesti tuleva vahingonkorvaus perityksi Arvidilta, Beniltä ja Cecilialta, ja jos on, millä edellytyksillä. Perusteltu vastaus. 2. Avoin yhtiö X:llä on ollut kaksi yhtiömiestä A Oy ja B, joka on luonnollinen henkilö. A Oy ja B muuttivat X:n yhtiösopimusta muun muassa siten, että B erosi yhtiöstä. Uutta yhtiömiestä ei tuolloin eikä senkään jälkeen liittynyt yhtiöön. Yhtiösopimuksen muutos merkittiin kaupparekisteriin A Oy:llä on yksi osakkeenomistaja, C. A Oy:lla ei ole varoja. A Oy on asetettu konkurssiin Olet X:n velkoja. Saatavasi on syntynyt Keneltä tai miltä voit velkoa tehokkaasti saatavaasi? Perusteltu vastaus. 3. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen kielto-oikeus. 4. Maantieteellisten merkintöjen suoja. 5. Kauppakriteeri EY:n perustamissopimuksen 81(1) artiklan soveltamisedellytyksenä? Avoin yhtiö X:llä on ollut kaksi yhtiömiestä A Oy ja B, joka on luonnollinen henkilö. A Oy ja B muuttivat X:n yhtiösopimusta muun muassa siten, että B erosi yhtiöstä. Uutta yhtiömiestä ei tuolloin eikä senkä jälkeen liittynyt yhtiöön. Yhtiösopimuksen muutos merkittiin

17 kaupparekisteriin A Oy:llä on yksi osakkeenomistaja, C. A Oy:lla ei ole varoja. A Oy on asetettu konkurssiin Olet X:n velkoja. Saatavasi on syntynyt Keneltä tai miltä voit velkoa tehokkaasti saatavaasi? Perusteltu vastaus. 2. Osakeyhtiölain 1 luvussa ovat sä yleisistä yhtiöoikeudellisista periaatteista. Mitkä nämä periaatteet ovat ja mikä on kunkin periaatteen keskeinen sisältö? 3. Kansainvälinen immateriaalioikeus: keskeiset sopimukset ja niiden mukaiset periaatteet. (Kirja) 4. Tietokoneohjelmien tekijänoikeussuoja ja suojan rajoitukset (luennot ja kirja)? 5. Millaisiin seikkoihin kiinnitetään huomiota, kun arvioidaan määräävän markkina-aseman olemassaoloa EY:n perustamissopimuksen 82 artiidanja kilpailunrajoituslain 6 :n perusteella? Tapaus 2. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen kielto-oikeus. 3. Kappaleen valmistaminen tekijän yksinoikeutena Tekijänoikeuslain mukaan. 4. Tapaus. 5.Kartellikiellosta poikkeaminen kilpailunrajoituslain 5 :n ja EY:n perustamissopimuksen 81(3) artiklan nojalla? Äksä Oy:n hallituksen jäsen Arvid toimii samalla Ypsilon Oy:n toimitusjohtajana. Äksä Oy:n hallituksessa on myös kaksi muuta jäsentä, Ben ja Cecilia, joilla ei ole tekemistä Ypsilon Oy:n kanssa. Äksä Oy:n ja Ypsilon Oy:n välillä on ollut toimitussopimus, joka umpeutuu Molemmissa yhtiöissä on halua sopimuksen uusimiseen, mutta ei välttämättä entisin ehdoin. Arvidilla on salaista tietoa sopimuksen kannattavuudesta molemmille yhtiöille, mutta hän ei haluaisi sitä paljastaa Benille ja Cecilialle. Miten osakeyhtiölaki määrittelee Arvidin aseman näissä neuvotteluissa ja mahdollisessa päätöksenteossa molemmissa yhtiöissä? Mitä seurausvaikutuksia tästä on Benin ja Cecilian asemaan ja velvollisuuksiin Äksä Oy:n hallituksen jäseninä? Perusteltu vastaus. 2. Vertaile osakeyhtiön ja osuuskunnan varojenjakosäännöksiä. Keskeiset yhteiset piirteet ja keskeiset erot. 3. Tekijänoikeuden raukeaminen eli sammuminen? 4. Tunnusmerkkioikeudellisen suojan perusedellytykset. 5. Määrähinnoittelun arviointi EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja kilpailunrajoituslain 4 :n kannalta?

18 1. Tapaus 2. Osakeyhtiön ja osuuskunnan hallituksen jäsenen huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuus sekä velvollisuuksien rikkomisen seuraamukset. Kiinnitä huomiota mahdollisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin em. yhteisömuotojen välillä. 3. Tapaus 4. Kansainvälisen oikeuden merkitys immateriaalioikeudessa. 5. Relevanttien hyödykemarkkinoiden määrittäminen EY:n ja Suomen kilpailuoikeudessa? X Oy:n hallituksen jäsen A toimii samalla Y Oy:n toimitusjohtajana. X Oy:n hallituksessa on myös kaksi muuta jäsentä, B ja C, joilla ei ole tekemistä Y Oy:n kanssa. X Oy:n ja Y Oy:n välillä on ollut toimitussopimus, joka umpeutuu Molemmissa yhtiöissä on halua sopimuksen uusimiseen, mutta ei välttämättä entisin ehdoin. A:lla on salaista tietoa sopimuksen kannattavuudesta molemmille yhtiöille, mutta hän ei haluaisi sitä paljastaa B:lleja C:Ile. Miten osakeyhtiölaki määrittelee A:n aseman näissä neuvotteluissa ja mahdollisessa päätöksenteossa molemmissa yhtiöissä? Mitä seurausvaikutuksia tästä on B:n ja C:n asemaan? Perusteltu vastaus. 2. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen uskollisuusvelvoitteen sisältö ja velvollisuuden rikkomisen seuraamukset. 3. Mistä rahoitusvälineistä osuuskuntalaissa on säädetty? Rahoitusvälineiden keskeinen sisältö. 4. Määräävän markkina-aseman edellytykset? 5. Patentointikelvottomat ja patentointikieltojen piiriin kuuluvat aikaansaannokset. Arvioi myös viimeaikaista kehitystä Helsingin Pörssissä noteeratun Blue Sky Oyj :n hallitus ehdottaa tänään kokoontuvalle yhtiön yhtiökokoukselle seuraavia muutoksia yhtiön yhtiöjärjestykseen: a) poistetaan määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta sekä nimellisarvosta; b) muutetaan määräykset varsinaisen yhtiökokouksen asialistasta; c) poistetaan hallituksen ja tilintarkastajien toimikautta koskevat määräykset; d) lisätään yhtiöjärjestykseen määräys käräjäoikeudesta, jossa yhtiötä koskevat riidat käsitellään; e) muutetaan yhtiöjärjestyksen määräykset toiminimen kirjoittamisesta. Mikä on mielestäsi hallituksen tarkoitus ja miten se sen mukaisesti muutokset perustelee? Mitä vaikutuksia muutoksilla on? Perusteltu vastaus. 2. Avoimen yhtiön yhtiömiehen keskeiset oikeudet ja velvollisuudet. 3. Vertaile osakeyhtiön ja osuuskunnan tarkoitusta erityisesti siltä kannalta, miten tarkoitus vaikuttaa yhteisöjen johdon velvollisuuksiin ja vastuisiin.

19 4. EY:n kilpailuoikeuden tavoitteet ja miten ne näkyvät EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan (ns. kartellikielto ) soveltamisessa ja tulkinnoissa? 5. Edellytykset tavaramerkkisuojan saamiselle A, B & Kumpp. -nimisellä kaupparekisteriin rekisteröidyllä avoimella yhtiöllä on ollut X Oyj - nimisessä pankissa luotollinen shekkitili, jonka luottorajaksi on sovittu markkaa (11 773,15 euroa). Sopimus on ollut voimassa toistaiseksi lakaten yhden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Avoimen yhtiön yhtiömiehen A:n erotessa yhtiöstä tilillä on ollut velkasaldoa euroa. Yhtiöön jäivät tällöin yhtiömiehiksi B ja C. Tämän jälkeen tilille on tehty euron talletus, jolla tilin saldo on tullut positiiviseksi. Sittemmin tililtä tehtyjen nostojen johdosta tilille on jälleen aiheutunut velkasaldoa, jonka määrä on tänään euroa. X Oyj vaatii A:ta tänään suorittamaan tilin velkasaldon euroa. On riidatonta, että X Oyj on tiennyt A:n eronneen avoimesta yhtiöstä Ero on rekisteröity kaupparekisteriin Onko A maksuvelvollinen X Oyj:lle? Perusteltu vastaus. 2. Osakeyhtiölain mukaiset pääomajärjestelmät. Keskeiset piirteet järjestelmissä ja erot toisiinsa nähden. 3. Osuuskuntalaissa säädetyt osuuskunnan rahoitusvälineet (pääomarakenne). Keskity olennaiseen vastaustilan puitteissa. 4. Lukioaikaisen ystäväsi K:n aikomuksena on kaupallistaa loka-marraskuussa 2006 kehittelemänsä tietokoneohjelma. K:n ohjelmoima tietokoneohjelma on nykyisiä vastaavia ohjelmia 30% nopeampi ja luotettavampi. Tämä johtuu K:n mukaan hänen lokakuussa 2006 keksimästään uudesta tavasta hyödyntää tietokoneen prosessoria. K kertoo myös, että tietokoneohjelmaan sisältyy muutamia pieniä koodipätkiä, jotka K ohjelmoi entisen työnantajansa (ohjelmistoja tekevä Datasoft Oy) palveluksessa ollessaan vuonna 2005 osana ohjelmoijan työtehtäviään. K erosi Datasoft Oy:n palveluksesta toukokuussa K:n työsopimuksessa ei mainittu mitään tietokoneohjelmien oikeuksista. K perustelee kopiointia sillä, että koodipätkissä toteutetaan vain eräs tietoliikennestandardi, jolle hän ei yksinkertaisesti keksinyt vaihtoehtoista toteuttamistapaa. K aikoo esitellä tähän asti salassa pitämäänsä ohjelmaa Internetissä jakaen siitä demoversiota, selittäen sen keskeisiä toimintaperiaatteita ja julkistaen sen lähdekoodin, josta selviää tarkempi ohjelmointitapa. K:lla on lisäksi eräs ongelma: ohjelma on tehty Doors-ympäristöön ja hän tarvitsisi seuraavasta Doors-käyttöjärjestelmästä teknistä tietoa, joka mahdollistaa tietokantaohjelman yhteentoimivuuden Doorsin kanssa jatkossakin. K:n mukaan tieto ei ole yleisesti saatavilla ja hänen mielestään Doors-käyttöjärjestelmän valmistajan Macrowaren pitäisi luovuttaa tiedot kilpailuoikeudellisella perusteella, koska Doors-käyttöjärjestelmän markkinaosuus on yli 90% PC:n käyttöjärjestelmien markkinoilla. Macroware on kuitenkin torjunut K:n pyynnön ja toteaa toimittavansa informaation vain valikoiduille yrityksille ja mojovaa maksua vastaan. Macrowaren mukaan kilpailuoikeudesta ei ole koskaan johdettu velvollisuutta luovuttaa informaatiota tai ainakaan velvollisuutta lisensioida immateriaalioikeuksia, joita sen mukaan sisältyy pyydettyihin tietoihin. K on asiasta toista mieltä.

20 Vastaa K:lle noudattaen seuraavaa esitysjärjestystä: a) Voisiko K suojata ohjelman tekijänoikeudella ja jos voisi niin miten se tapahtuu käytännössä? Mitä tekijänoikeus suojaisi ohjelmassa? Voiko K käyttää tekijänoikeudellisesta näkökulmasta aiemman työnantajansa palveluksessa ohjelmoimiaan edellä mainittuja koodipätkiä? (max 4). b) Voisiko K suojata ohjelman patenttioikeudella? Mitä patenttioikeus suojaisi ohjelmassa? Arvioi myös K:n aikeita mainostaa ohjelmistoa patenttioikeudellisesta näkökulmasta. Voisiko K:n entisellä työnantajalla olla perusteltuja patenttioikeudellisia vaatimuksia ohjelmaan? (max 4) c) Arvioi tilannetta EU:n kilpailuoikeuden kannalta (max 2). 5. EY:n perustamissopimuksen 81(3) artiklan mukaisen poikkeusharkinnan kriteerit? Tapaus 2. Huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuus (uskollisuusvelvollisuus) a) avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä, b) osakeyhtiössä sekä c) osuuskunnassa. Kerro keskeisistä piirteistä kussakin yhtiömuodossa ja korosta keskeisiä eroja, jos niitä on. 3. Miten määrittyy uutuus patentin saamisen edellytyksenä ja minkälaisia poikkeuksia uutuusvaatimuksesta on? (Haarmann) 4. Mitä tarkoitetaan seuraavilla kilpailuoikeudellisilla käsitteillä (Alkio & Wik ja luennot): A) allokatiivinen tehokkuus; B) dynaaminen tehokkuus; C) luonnollinen monopoli; D) yhdenmukaistettu menettelytapa; E) hintaruuvi? 5. Sidonta EY:n perustamissopimuksen 82 artiklassa tarkoitettuna määräävän markkina-aseman väärinkäytön muotona? (Alkio & Wik) Tapaus 2. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tunnusmerkit, toisin sanoen, mikä tekee avoimesta yhtiöstä avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiöstä kommandiittiyhtiön? 3. Yhtiömiehen kielto-oikeus avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä. Mistä kielto-oikeudessa on kysymys? 4. Teknisten toimenpiteiden suoja tekijänoikeuslaissa. 5. Monopolin käsite kilpailuoikeudessa?

Vastaustila on rajattu kahteen sivuun kutakin kysymystä kohden.

Vastaustila on rajattu kahteen sivuun kutakin kysymystä kohden. Kauppaoikeus Oikeudenalojen perusteet KIRJALLINEN KUULUSTELU 10.11.2016 Vastaustila on rajattu kahteen sivuun kutakin kysymystä kohden. Vastaus joka kysymykseen eri paperille. 1. Ystäväsi Ansku on menestynyt

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2009 klo 13.00 osoitteessa Elektroniikkatie

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi

Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi Kuulustelu 27.4.2016 1. B:n tytäryhtiö C oli ostanut A:lta lisenssin A:n valmistamaan ja markkinoimaan tietokoneohjelmistoon. Lisenssi oli myönnetty

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

IXONOS OYJ 3/2013. Opus Business Park 3:n auditorio Aida, Hitsaajankatu 20, Helsinki

IXONOS OYJ 3/2013. Opus Business Park 3:n auditorio Aida, Hitsaajankatu 20, Helsinki 1 IXONOS OYJ 3/2013 YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 30.10.2013 kello 09.00 10.30 Paikka Opus Business Park 3:n auditorio Aida, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2016 KLO 9.30 KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.4.2016

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto SISÄLLYS Alkusanat 11 1 Johdanto 2 Osakeyhtiön Lyhenteet 13 15 1.1 Osakeyhtiön olennaiset piirteet........................ 17 1.1.1 Oikeushenkilöllisyys.......................... 17 1.1.2 Rajoitettu vastuu.............................

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Incap Oyj Pörssitiedote 11.3.2016 klo 8.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 klo 15 BANKin Wall Street -kokoustiloissa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus,

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen

Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 17.12.2010 Yhtiökokouskutsukäytännön yhtenäistäminen 1. Johdanto Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut yhtiökokouskutsuja koskevan käytännön

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 (6) Luonnos 15.9.2015. 1 Osapuolet

OSAKASSOPIMUS 1 (6) Luonnos 15.9.2015. 1 Osapuolet OSAKASSOPIMUS 1 (6) Luonnos 1 Osapuolet Hyvinkään kaupunki - y-tunnus: 0125866-0 - osoite: Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää Järvenpään kaupunki - y-tunnus: 0126541-4 - osoite: Hallintokatu 2, 04400 Järvenpää

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti Yleinen velvoiteoikeus kesätentti 14.8.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 3769/02.05.05/2015 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 44 7.9.2015 280 Tapiolan Urheilutalo Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Antti

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 1 Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja osakkeiden lukumäärien vuotuista

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 2.5.2016 28.10.2016 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2015 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot