Julkisia hankintoja voidaan tehdä myös eettisesti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisia hankintoja voidaan tehdä myös eettisesti"

Transkriptio

1 halo Sähköistä halo valtakunnallinen hankintalehti 1 Jyrki Kasvi: tietojärjestelmää ei voi hankkia valmiina halolehti.fi Valtakunnallinen hankintojen ja logistiikan ammattilehti Nro 3 Pääkirjoitus Risto Penttilä Julkisia hankintoja voidaan tehdä myös eettisesti Stara edellytti eettisiä normeja kivihankintakilpailutuksessa Sivu 8 Sivu 3 Julkiset hankinnat vauhdittamaan taloutta Kolumni Timo Kietäväinen Sivu 5 Valtio ajanut kuntapalvelujen rahoituksen vaikeuksiin Tiedätkö miksi Suomessa tuotetulla sialla on saparo? Vastaus löytyy sivulta 13 Kansikuva: Staran kilpailuttamia kiviä Helsingin kaupungin varastoalueella. Kuva: Janne Saavalainen.

2 2 halo valtakunnallinen hankintalehti puh Kaikki mitä toimistossasi tarvitset Palvelumme: 1. Teleradiologia 2. Mri-rekkapalvelu (moderni 1,5T MRI-laite 2012) 3. Mammografiaseulonnat 4. Vuokraradiologit, röntgenpäivystykset, etäpäivystykset 5. Röntgenulkoistukset

3 E ettiset hankinnat halo valtakunnallinen hankintalehti 3 Sivu 8 Pääkirjoitus Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara käynnisti viime vuoden lopulla kiviurakoiden kilpailutuksen. Vastaavat hankinnat olivat aiheuttaneet aikaisemmin voimakasta yhteiskunnallista keskustelua, mikä vaikutti myös Staran hankinnan suunnitteluun, kertoo hankintalakimies Tanja Dickman. Sivu 7 Hankintojen riskianalyysi Direktiivi voimaan 2016 Julkisia hankintoja koskeva valitusten määrä on kasvussa. Viime vuosina niitä on tullut markkinaoikeuteen noin kappaletta, mutta tänä vuonna voi 600 valituksen raja mennä rikki, ennakoi markkinaoikeustuomari OTT Pertti Virtanen. Virtanen kirjoitti Halolehden pyynnöstä artikkelin Julkiset hankinnat ja taloudelliset riskit - mitä riskit ovat ja voidaanko ne välttää? Sivu 4 EU:n uudet hankintadirektiivit ovat parhaillaan jäsenmaissa täytäntöönpantavina. Suomessa direktiivin sisällyttäminen lainsäädäntöön on edennyt työ- ja elinkeinoministeriön vanhemman hallitussihteerin Markus Ukkolan mukaan joutuisasti. Hankintalain kokonaisuudistuksen voimaantulo toteutunee vuonna 2016 hankintadirektiivien täytäntöönpanomääräaikojen puitteissa. S Sivu 12 ertifioinnista saatiin hyötyä Tampereen Logistiikka liikelaitos sai toimintojensa laatujohtamisjärjestelmän kehittämisestä sertifikaatin Sertifioinnilla tavoiteltiin johtamisjärjestelmän laadun varmistamista ja sen jatkuvaa parantamista. Logistiikan kehitysinsinööri Leena Ylinen kertoo, että sertifioinnille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Sertifioinnista sivun 12 lisäksi Halolehden Nettijatkoilla. Kauppakamarin toimitusjohtaja Risto Penttilä Julkiset hankinnat vauhdittamaan taloutta Suomi on pahassa pulassa. Kasvuyrityksiä on vähän, kotimarkkina pieni, ja perinteiset vientimarkkinat EU ja Venäjä eivät vedä. Mistä apu, kun talouskehitys ei näytä toipumisen merkkejä? Yksi kasvupolku voisi aueta julkisen sektorin hankinnoista. Kauppakamarien mielestä tulevan hallituksen tärkein tehtävä on luoda hyvä toimintaympäristö yrityksille. Yksi keskeisistä vaatimuksista on julkisen palvelutuotannon avaaminen yksityisen sektorin toimijoille. Samaan aikaan tuottavuuden parantaminen erityisesti julkisissa palveluissa sekä tiukka menokuri julkisissa menoissa on äärimmäisen tärkeää. Nykyisessä taloustilanteessa ajankohtainen more with less vaatimus asettaa haasteita etenkin julkisen sektorin tuote- ja palvelukehitykselle, ja uusia innovaatioita tarvitaan kipeästi. Olisikin tärkeää, että julkisia hankintoja käytettäisiin mahdollisimman paljon yritysten kasvun ja uusien tuotteiden innovoinnin välineenä. Tätä kautta innovatiiviset yritykset voisivat kasvaa ensin kotimarkkinoilla ja kehittää tuotteita, joita voitaisiin seuraavassa vaiheessa viedä myös ulkomaille. Innovointi ei tällä hetkellä ole kovinkaan suuressa roolissa hankinnoista päätettäessä. Helsingin seudun kauppakamari kysyi keväällä 2014 jäsenyrityksiltään julkisten hankintojen toimivuudesta ja toimittajien valintaperusteista. Lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä että tuotteen tai palvelun hinnalla tai hinnoitteluperusteella on ratkaisevin merkitys toimittajan valinnassa. Tämä ei liene yllätys kenellekään. Seuraavaksi eniten painoarvoa asetettiin aiemmille referensseille, yrityksen tunnettavuudelle sekä henkilökohtaisille kontakteille. Huolestuttavaa kyselyssä oli se, että vastausten mukaan uusien toimintatapojen- ja menetelmien kehittämisestä ja soveltamisesta annettiin vähiten pisteitä. Näin siitäkin huolimatta, että innovatiivisista hankinnoista on puhuttu paljon ja julkisia hankintoja on haluttu käyttää uusien innovaatioiden luomiseen. Myöskään asiakastyytyväisyys ja asiakastyytyväisyysmittarit eivät olleet juurikaan esillä toimittajan valinnassa. Yritykset itse olisivat valmiita painottamaan laatua ja asiakastyytyväisyyttä valintaperusteena paljon nykyistä enemmän, myös sopimuskauden aikana sopimushintaan vaikuttavana asiana. Julkiset hankinnat ja kilpailuttaminen nousevat yleensä otsikoihan negatiivisissa merkeissä, oli sitten kyse it-projekteista tai suuren kansainvälisen musiikkikanavan tapahtumajärjestelyistä. Mikäli julkiset hankinnat valjastettaisiin innovatiivisten ja laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, ne voisivat olla yhtenä avaimena Suomen talouden kasvuun. Tehdään ongelmasta mahdollisuus. Risto Penttilä

4 4 halo valtakunnallinen hankintalehti Direktiivi Uusi hankintadirektiivi vastaa pääosin Suomen odotuksia Direktiivi astuu voimaan huhtikuussa 2016 EU:n uudet hankintadirektiivit ovat parhaillaan jäsenmaissa täytäntöönpantavina. Suomessa direktiivin sisällyttäminen lainsäädäntöön on edennyt työ- ja elinkeinoministeriön vanhemman hallitussihteerin Markus Ukkolan mukaan joutuisasti. Tehtävä on niin laaja, että hankintalain kokonaisuudistuksen voimaantulo toteutunee vuonna 2016 kuitenkin hankintadirektiivien täytäntöönpanomääräaikojen puitteissa. - Suurinta osaa direktiivin artikloista on jo käsitelty, muta useita keskeisiä asioita on vielä työn alla. Niitä ovat muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelut, kansalliset kynnysarvot ja hankintojen valvonta, jotka tulevat työlistalle kuluvan syksyn aikana. Pisimmällä täytäntöönpanossa ollaan Ukkolan tietojen mukaan Ruotsissa ja Iso-Britanniassa. Ruotsissa julkaistiin jo kesällä komiteamietintö hankintadirektiivin täysin uusien sisältöjen osalta. Runsaasti päivityksiä Uuden direktiivin käyttöönotossa ollaan Suomessa tekemisissä tuttujen asioiden kanssa, sillä Suomen edustajat olivat aktiivisesti mukana valmisteluprosessissa ja tekivät runsaasti kommentteja ja esityksiä komission ehdotuksiin. - Monet niistä näkyvät lopullisissa direktiiveissä. Me saimme moniin direktiivin artikloihin sekä johdanto-osan perustelukappaleisiin käytännön toimijoita hyödyttäviä täsmennyksiä. Niitä ovat Ukkolan mukaan esimerkiksi hankintadirektiivin soveltamisalaa sekä neuvottelumenettelyä koskevat säännöt, jotka selkeytyivät direktiivin valmisteluprosessin aikana. Työryhmät aktiivisia Suomessa hankintalain kokonaisuudistusta valmistelevat ohjausryhmä ja valmisteluryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Pekka Timonen Työ- ja elinkeinoministeriöstä ja varapuheenjohtajana hallitusneuvos Auli Valli-Lintu valtiovarainministeriöstä. Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Elise Pekkala työ ja elinkeinoministeriöstä. Markus Ukkola toimii molempien työryhmien yhteisen sihteeristön pääsihteerinä. Kuntaliittoa sihteeristössä edustaa lakimies Katariina Huikko. Toinen sihteeri Tarja Sinivuori-Boldt tulee Työ ja elinkeinoministeriöstä. - Me olemme valmistelleet sihteeristössä valmisteluryhmän käyttöön taustamuistioita, joissa direktiivejä käsitellään teema teemalta. Niiden pohjalta valmisteluryhmän kokouksissa on jo käsitelty luonnoksia pykäliksi ja yksityiskohtaisiksi perusteluiksi. Lopullisia kantoja ei kuitenkaan ole vielä omaksuttu. Valmistelutyöryhmä on kuullut työssään myös useita asiantuntijoita. Yhteiskunnallisuus mukana Yhtenä uuden direktiivin tärkeimmistä kohdista pidetään työllisyyteen, terveyteen ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyvien asioiden sisällyttämistä hankintalain kokonaisuudistukseen. Ukkolan mukaan sosiaalisten näkökohtien taustalla on vahvasti Eurooppa 2020 strategia, jonka tavoitteisiin kuuluvat sekä kestävä, että osallistuva kasvu. - Jo komission vuonna 2011 julkaistussa vihreässä kirjassa todetaan, että julkisyhteisöt voivat tukea näiden tavoitteiden saavuttamista käyttämällä ostovoimaansa sellaisten tavaroiden ja palveluiden hankkimiseen, joihin liittyy suurempi yhteiskunnallinen arvo esimerkiksi sosiaalisia olosuhteita ja heikommassa asemassa olevien ryhmien osallistumista edistämällä. Hankintayksiköt voivat jo nyt ottaa hankinnoissaan huomioon sosiaalisia näkökohtia, joskin hankinnoissa ei voida vielä sitovasti vedota uuteen hankintadirektiiviin. - Toki monet sosiaalisia näkökohtia koskevat hankintadirektiivin uudistukset perustuvat viime vuosina annettuihin unionin tuomioistuimen ratkaisuihin, joihin voidaan vedota jo tällä hetkellä. Edellinen direktiivi 10 vuotta sitten Komissio ei ole jatkuvasti muuttamassa hankintadirektiivejä, sillä edellisestä julkisia hankintoja koskevasta direktiiviuudistuksesta on ehtinyt kulua jo 10 vuotta. Direktiiviuudistus on siis pitkä ja jatkuva prosessi. Komissio kerää jäsenmailta tulevia kommentteja ja esityksiä ja käynnistää tarvittaessa direktiivin valmisteluprosessin esimerkiksi julkaisemansa vihreän kirjan myötä. - Vihreissä kirjoissa sidosryhmiä kannustetaan osallistumaan lainsäädännön kehittämistä koskeviin keskusteluihin esitettyjen ehdotusten pohjalta. Joskus vihreän kirjan tuloksena julkaistaan valkoinen kirja, jossa ehdotetaan lainsäädännön muuttamista. Tietolaatikko Tänä vuonna annettujen hankintadirektiivien valmisteluprosessi käynnistyi vihreän kirjan kautta. Markus Ukkola ei usko, että seuraavien direktiivien antaminen tulisi ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa. Hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmässä on edustettuna sekä valtio- että kuntasektori. Kuntia edustaa Suomen Kuntaliitto ja valtionhallinnosta on mukana useita eri ministeriöitä sekä valtion yhteishankintaorganisaatio Hansel Oy. Lisäksi valmisteluryhmässä on mukana elinkeinoelämän edustajina EK ja Suomen Yrittäjät, sekä laaja järjestöjen edustus SAK:sta, STTK:sta ja SOSTE:sta. Tämän lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on antanut kansalaisille ja kaikille hankintalainsäädännöstä kiinnostuneille mahdollisuuden vaikuttaa lainsäädäntötyöhön otakantaa.fi verkkosivujen kautta. Sitä kautta on Ukkolan mukaan tullut paljon hyviä kommentteja.

5 Kolumni halo valtakunnallinen hankintalehti 5 Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen: Valtio ajanut kuntapalvelujen rahoituksen vaikeuksiin Heikko talouskehitys vaikuttaa koko julkiseen talouteen, erityisesti kuntatalouteen. Heikentyvät talousnäkymät vähentävät verotuloja ja lisäävät työttömyyttä sekä sosiaalimenoja. Lisäksi tällä eduskuntavaalikaudella tehdyt kuntien valtionosuuksien leikkaukset ovat poikkeuksellisen suuret, ensi vuonna yhteensä noin 1,5 miljardia euroa. Valtionosuusleikkaukset ovat olleet keskeisin valtion säästökohde, vaikka ne eivät paranna eurollakaan julkisen talouden tasapainoa. Leikkausten ainoa seuraus on, että valtio siirtää vain vastuuta ikävistä päätöksistä kuntiin, mikä johtaa kiristyneeseen kunnallisverotukseen ja uhkaa heikentää palveluiden laatua. Ilman valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi tasapainossa. Valtion kuntiin kohdistamat säästötoimet siirtävät verotuksen painopistettä kunnallisveroon, mikä puolestaan vaikuttaa merkittävästi enemmän pieni- ja keskituloisiin kuntalaisiin kuin valtion tulovero. Valittu toimintamalli heikentää myös työllistymisintoa, kun entistä isompi osa lisätuloista viedään veroina ja ansiosidonnaisina maksuina pois. Koska asukasta kohden lasketut keskimääräiset verotettavat tulot vaihtelevat suuresti kuntien kesken, valtionosuusleikkaukset johtavat veronkorotuspaineisiin etenkin kaikkein pienituloisimmissa kunnissa. Kuntien keskinäiset erot kasvavat entisestään. Julkisuudessa ei ole juurikaan ollut se, että hallitus päätti poistaa äkillisiin vaikeuksiin joutuneiden kuntien hätärahoituksen, eli harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen ja lakkauttaa koko järjestelmän, ilman että mitään korvaavaa tulisi tilalle. On välttämättömänä, että tuo ratkaisu arvioidaan uudelleen. Ilman harkinnanvaraisia avustuksia valtiolta puuttuu keinot auttaa rakennemuutospaikkakuntia niiden palvelujen rahoituksessa. Hallitus päätti vuoden 2013 elokuun budjettiriihessä, että kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään miljardilla eurolla vuoden 2017 menoissa laskettuna. Nyt suunnitelmasta ollaan lipsumassa. Hallituksen viime vuoden elokuussa päättämä kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen miljardilla epäonnistui selkeästi budjettiriihessä. Hallitus ilmoitti, että vain 350 milj. oli saatu kasaan. Loput 650 milj on tarkoitus saada aikaan uudella sote-kustannusten hallintajärjestelmällä, jolla rakennetaan menokehys sote-menoille. Järjestelmän valmistelu on vasta käynnistymässä. Kuntapalveluiden rahoituksen varmistamiseksi, on välttämätöntä että tuo miljardin säästö saadaan todella aikaan. Myös kuntien on itse tehtävä kaikkensa tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Yksi merkittävä keino on tuloksekas hankintatoimi. Kuntien tärkeä tehtävä on edistää alueensa elinvoimaa. Myös tähän työhön tulisi löytyä voimavaroja. Timo Kietäväinen halo 4/2014 Seuraava Halolehti ilmestyy joulukuussa Varaa ilmoitustilasi ajoissa! Media- ja yhteystiedot: Puh Pystymme takaamaan tulostuspalvelullamme vähintään 30% säästön tulostuskustannuksiinne! Lisätietoja

6 6 halo valtakunnallinen hankintalehti Tehokas tulostusympäristön palveluratkaisu tuottaa parhaan lopputuloksen myös taloudellisesti Monet asiakkaista ovat hankkineet omaan tulostusympäristöönsä useiden eri toimittajien laiteratkaisuja käyttöönsä. Monimerkkipalveluratkaisumme soveltuu erinomaisesti tukemaan asiakkaan koko laitekantaa ja sen toimintaa, sisältäen automatisoidut kulutustarvikepalvelut ja huollon tukipalvelut. Valtuutetut Xerox jälleenmyyjämme kautta maan on koulutettu ja sertifioitu tuottamaan asiakkaille markkinoiden johtavaa Xerox Partner Print Services tulostuksenhallintapalvelua, joka pohjautuu Xeroxin tietoturvasertifioituihin kansainvälisiin ohjelmistotyökaluihin sekä laadukkaisiin tukipalveluresursseihin. Palveluratkaisun avulla voidaan saavuttaa myös erittäin korkea asiakastyytyväisyys. Hallinta Analyysi Ohjelmistoratkaisut Xerox Partner Print Services Tukipalvelut ja tukiresurssit Käyttöönotto Suunnittelu Kysy lisää! Xerox Oy Jälleenmyyntipäällikkö Jukka Vihtalahti Puh Turvallisia tietoverkko- ja palvelinkeskuspalveluita

7 halo valtakunnallinen hankintalehti 7 Markkinaoikeustuomari OTT Pertti Virtanen julkisten hankintojen riskitekijöistä: Hankinta voi mennä pieleen jo suunnitteluvaiheessa Julkisia hankintoja koskeva valitusten määrä on kasvussa. Viime vuosina niitä on tullut markkinaoikeuteen noin kappaletta, mutta tänä vuonna voi 600 valituksen raja mennä rikki, ennakoi markkinaoikeustuomari OTT Pertti Virtanen. Virtanen kirjoitti Halolehden pyynnöstä artikkelin Julkiset hankinnat ja taloudelliset riskit - mitä riskit ovat ja voidaanko ne välttää? Tässä jutussa paneudutaan artikkelin muutamiin kohtiin. Koko teksti on luettavissa Halolehden verkkosivuilla osoitteessa kohdassa Nettijatkot. Hankinta voi mennä markkinaoikeuden kokemusten mukaan pieleen miltei kaikissa hankinnan eri vaiheissa, aina suunnittelusta lähtien. Myös meneillään oleva hankintadirektiivin muutos ja sitä seuraavat lainmuutokset tulkintoineen voivat lisätä markkinaoikeustapauksia. Toisaalta myös yritysten valitusherkkyys vaihtelee. Joissakin tapauksissa kilpailutuksen hävinnyt yritys voi valituksellaan pyrkiä estämään hankinnan täytäntöönpanon. Hankintayksikön merkitys korostunut Virtasen mukaan merkittävin taho hankintamenettelyn riskien kannalta on hankintayksikkö. Hankintayksikkö voi pahimmillaan aloittaa hankintamenettelyn, jossa tarjouskilpailun kohteena on jotain, mitä ei todellisuudessa edes tarvitsisi hankkia. Tarjouspyynnön epäselvyys voi puolestaan johtaa siihen, että hankintamenettely joudutaan aloittamaan uudestaan alusta. Tasapuolisuus ja syrjimättömyys huomioitava Hankintayksikön on Virtasen mukaan hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa muistettava erityisesti tasapuolisuus- ja syrjimättömyysvaatimus, joka on ilmaistu hankintalain 2 :n 1 momentissa: Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, Markkinaoikeustuomari Pertti Virtasen mukaan merkittävin taho hankintamenettelyn riskien kannalta on hankintayksikkö. kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Markkinaoikeuden päätöksiä tarkasteleva lukija ei voi välttyä huomaamasta, että edellä mainittu lainkohta toistuu miltei kaikissa markkinaoikeuden julkisia hankintoja koskevissa päätöksissä. Asian voi kääntää myös toisinpäin ja todeta hyvin onnistuneen ja siten hankintayksikön kannalta vähäriskisen (tai riskittömän) hankinnan tunnusmerkkinä olevan se, ettei ketään ole missään vaiheessa syrjitty, vaan kaikkia on kohdeltu tasapuolisesti. Riskit ovat taloudellisia Virtanen toteaa, että julkisissa hankinnoissa ilmenevät riskit ovat taloudellisia, vaikka välillisesti voitaisiin väittää esimerkiksi lopputulokseltaan huonon terveyspalvelujen hankinnan aiheuttavan kansalaisten sairastumista tai ennenaikaista kuolemista. Taloudellinenkaan riski ei kohdistu pelkästään hankintayksikköön, vaan esimerkiksi tärkeän tie- tai ratahankkeen lykkäytyminen voi vähentää teollisuus- ja asuntoinvestointeja ko. alueella ja siten aiheuttaa menetyksiä niin yrityksille kuin kansalaisillekin. Virtanen käsittelee artikkelissaan vain taloudellisia riskejä, vaikka myös muun tyyppisten riskien mahdollisuus pitäisi julkisissa hankinnoissa ottaa huomioon. Tarjousvertailu ja hankintapäätös Kun muun muassa hankintojen kohde ja vertailuperusteet, tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus on toteutettu huolellisesti, on vuorossa tarjousvertailu ja hankintapäätös. Hyvin laadittu ja harkittu tarjouspyyntö johtaa Virtasen mukaan yleensä oikein tehtyyn tarjousvertailuun ja siten hankintapäätökseen. Jos hankintayksikkö toteaa esimerkiksi, että saatuja tarjouksia ei voida verrata niiden vertailukelvottomuuden takia, syy on joko tarjouspyynnössä tai sitten vertailuun on livahtanut tarjouspyynnön vastainen tarjous. Hankintayksikkö ottaa riskin, jos se tällaisissa tilanteissa jatkaa vertailun tekemistä ja tekee hankintapäätöksen. Hyvin onnistuneen ja siten hankintayksikön kannalta vähäriskisen (tai riskittömän) hankinnan tunnusmerkkinä näyttää olevan se, ettei ketään ole missään vaiheessa syrjitty, vaan kaikkia on kohdeltu tasapuolisesti. Tarjousvertailussa on muistettava myös perustella vertailu. Hyvä, selkeä perusteltu tarjousvertailu ja tähän perustuva hankintapäätös saa todennäköisesti tarjoajatkin ymmärtämään, että hankintamenettely on hoidettu oikein. Tällöin valitusriski markkinaoikeuteen on pienempi kuin huonosti tehdyn hankintapäätöksen osalta.

8 8 halo valtakunnallinen hankintalehti Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara vaati eettisyyttä kiviurakoiden hankinnoissaan Yhteiskuntavastuun ja eettisyyden merkitys kasvaa julkisissa hankinnoissa Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara käynnisti viime vuoden lopulla kiviurakoiden kilpailutuksen. Vastaavat hankinnat olivat aiheuttaneet aikaisemmin voimakasta yhteiskunnallista keskustelua, mikä vaikutti myös Staran hankinnan suunnitteluun. - Luonnonkivialan työoloista Kiinassa on tehty useampia selvityksiä ja kartoitettu myös sosiaalisten kriteerien käyttöä julkisten hankintayksiköiden tarjouspyynnöissä. Kunnat kuitenkin käyttävät sosiaalisia kriteereitä hankinnoissaan vain harvoin. Yhdessäkään kiviurakoiden tai luonnonkivien hankinnassa ei Finnwatchin tulosten mukaan ollut asetettu riittävän laadukkaita eettisiä kriteereitä. Kiinalaisten luonnonkivien tuotannon osalta on julkisuudessa keskusteltu muun muassa työturvallisuusongelmista ja lapsityövoiman käyttämisestä. Keskustelu eettisten kriteerien ottamisesta Staran luonnonkiviurakoihin lähti tältä pohjalta liikkeelle, kertoo Staran hankintalakimies Tanja Dickman. Kivihankintojen eettisyyden selvittäminen sopi myös hyvin Staran vuonna 2013 olleeseen vastuullisuuden teemavuoteen. Kivihankinnat kilpailutettiin alkuvuodesta Hankinnan arvo oli noin 3,5 miljoonaa euroa. Tarjouksia tuli kaikkiaan 23 seitsemältä eri suomalaiselta kiviurakointiyritykseltä neljään eri urakkaan, kertoo projekti päällikkö Heikki Laristo. Ongelmakohdat kartoitettiin ensin Tanja Dickmanin mukaan hankinnan suunnitteluun vaikutti se, että luonnonkiviurakoissa käytettävät kivet tulevat pääosin ulkomailta. - Pohdimme aluksi, mitkä voisivat olla tällaisen hankinnan suurimpia riskejä ja ongelmakohtia ja tutkimme, kuinka julkiset hankkijat kansainvälisesti ovat kiinnittäneet huomiota kivialan työehtoihin. Ruotsissa useat kunnat auditoivat hankintaketjujaan ja urakkasopimuksissa on käytössä Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen noudattamista ja valvontaa koskevia kohtia. - Tiesimme, että emme voi vaatia jotakin tiettyä sertifikaattia, joten hankintalain tarjoamia vaihtoehtoja harkittuamme päätimme kivien toimittajaselvitysten lisäksi ottaa urakkasopimuksiin ehtoja, joilla pyrimme varmistumaan koko urakkaketjun sosiaalisesta vastuullisuudesta luonnonkivien tuotanto-oloista lähtien. Sopimusehtoihin kirjattiin velvoite varmistua kansainvälisen työjärjestön ILO:n ja YK:n yleissopimusten noudattamisesta tuotantoketjun kaikilla portailla. Tämä tarkoittaa muun muassa pakkotyön kieltoa, vähimmäispalkan ja työaikaa koskevien normien noudattamista, syrjinnän kieltoa sekä työsuojelua että yhdistymisvapautta koskevien sopimusten määräysten noudattamista. - Teimme sopimusehtojen suunnittelussa yhteistyötä Finnwatchin kanssa. Urakoitsijat sitoutuvat noudattamaan sopimusehtoja sopimuskaudella. Kunnat kuitenkin käyttävät sosiaalisia kriteereitä hankinnoissaan vain harvoin. Yhdessäkään kiviurakoiden tai luonnonkivien hankinnassa ei Finnwatchin tulosten mukaan ollut asetettu riittävän laadukkaita eettisiä kriteereitä. Tuotantoketju tiedossa Hankinnan suunnittelun yhteydessä pohdintaa herätti myös se, miten voidaan varmistua siitä, että sopimusehtoja noudatetaan myös käytännössä kivien tuotantomaassa Kiinassa. - Tämä oli kiinnostava asia. Me keskustelimme siitä Finnwatchin kanssa jo viime vuoden puolella. Päädyimme pyytämään selvityksiä toimittajiltamme. Kysyimme onko heidän toimintansa sertifioitu, tai onko tuotantolaitos auditoitu ulkopuolisen arvioitsijan toimesta tai onko heillä jokin muu vastuullisuusselvitys. Jos selvityksiä ei olisi ollut, urakoitsijan olisi tullut tehdä itsearviointi toimintansa vastuullisuudesta. Kaikkien valittujen sopimuskumppanien vastuullisuusselvitykset olivat kunnossa. Kysyimme myös mistä heidän materiaalinsa tulee ja millaiset tuotanto-olosuhteet siellä vallitsevat. Yritykset suhtautuivat tiedusteluihin Dickmanin mukaan hyvin. Osa niistä oli selvittänyt, vastuullisuutensa huomioiden, tuotantoketjunsa oma-aloitteisesti jo aikaisemmin ja siitä oli olemassa dokumentaatiota. Sopimusehtoihin kirjattiin velvoite varmistua kansainvälisen työjärjestön ILO:n ja YK:n yleissopimusten noudattamisesta tuotantoketjun kaikilla portailla. Hankinta onnistui hyvin Staran ensimmäinen tuotantoketjun eettisyyttä edellyttävä hankinta onnistui hyvin, Vastaavia vaatimuksia on päätetty sisällyttää myöhemmin muihinkin hankintoihin. - Olemme esimerkiksi keskustelleet työvaatehankintamme kilpailuttavan hankintakeskuksen kanssa, että nämä asiat tulee hankinnassa huomioida. Sen lisäksi olemme itse niitä jo käyttäneet esimerkiksi muissa infrapuolen hankinnoissamme. Tarkoituksemme on pohtia sellaisia riskialttiita hankintoja, joissa mahdollisesti materiaaliketju tulee ulkomailta.. Kartoitamme ne ja otamme huomioon tarjouspyynnöissämme. Suomessa kiinnostaa harmaa talous Eettisyyden ja sosiaalisen vastuun korostaminen julkisissa hankinnoissa liittyy Dickmanin mukaan globaaliin vastuuseen ja mahdollisiin ongelmiin työoloissa. Kuva: Kirsikka Mattila - Kotimaassa painopiste on harmaan talouden torjunnassa, mikä on varsinkin rakennusalalla meille tärkeä asia koska olemme rakennusalan toimija. Rakennusurakoissa hankintasopimuksiin kirjataan ehto, jonka mukaan kyseiseen sopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava Suomen lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Stara ei vaadi kaikilta tarjouksiaan jättäviltä yrityksiltä toiminnan sertifiointia koska se on kallis ja aikaa vievä prosessi, vaan pyrimme suhteuttamaan hankintojen vähimmäisvaatimukset hankintojen kokoon ja vaativuuteen sekä riskeihin. Helsinki haluaa tukea pienyrityksiä ja pienyrittäjyyttä. Me tiedämme, että hyvin pienellä yrityksellä ei ole mahdollisuutta kattaviin selvityksiin.

9 halo valtakunnallinen hankintalehti 9 Eettisten hankintojen tekeminen Eettisten ja sosiaalisesti vastuullisten hankintojen määrä on julkisella puolella kasvussa. Hankintalakimies Tanja Dickman pitää seuraavia asioita tärkeänä kyseisten hankintojen suunnittelussa ja toteutuksessa: 1. Tee kyseisen hankinnan riskianalyysi. On syytä tuntea hankinta- ja tuotantoketju ja esimerkiksi se mistä materiaali tulee koska niistä riippuvat potentiaaliset riskit ja toimitusketjun toimivuus. 2. Ota selvää onko vastaavista hankinnoista tiedossa joitakin ongelmia tai huomioon otettavia havaintoja. Tee vertailua kansainvälisesti, millaisia ehtoja hankintayksiköt muissa maissa käyttävät. 3. Pohdi millaisia selvityksiä voi pyytää ja millaiset ovat hyväksyttäviä. Tämä on tärkeää sopimuksen valvonnan sekä tiedon saamisen lisäksi myös sen takia, että ei suljeta perusteettomasti pois toimijoita. Esimerkiksi SA 8000 sertifikaattia ei voi vaatia, mutta siihen liittyviä asioita voidaan edellyttää. Kuva: Kävelykeskustan rakentaminen Kuopion Kauppakadulla on jo loppusuoralla. Rakentamisessa on käytetty kotimaista vanhaa torikiveä ja uutta kiveä. Kivien hankinta on Kuopion kaupungin erillishankinta. Rakentamista hoitaa kaupungin omistama kuntatekniikkaliikelaitos Mestar. Stara Stara on kaupunginhallituksen päätöksen mukaisten tuotteiden ja palveluiden osalta Helsingin kaupungin yhteishankintayksikkö, mutta kilpailuttaa rakennusurakoita, sekä tavara- että palveluhankintoja pääosin oman tuotantonsa käyttöön. Stara tekee vuodessa yli sata hankintalain kynnysarvot ylittävää kilpailutusta. Staran ulkopuolisten hankintojen osuus on vuodessa reilut 100 M. Kilpailutettavien hankintojen euromäärä vaihtelee hieman suurten sopimusten sopimuskausien päättymisen mukaan, mutta joinakin vuosina kilpailutusten arvo voi olla lähes 200 m. Staralla työskentelee kausivaihteluista riippuen noin 1500 henkilöä.

10 ILMOITUS 10 halo valtakunnallinen hankintalehti Uusista teknologioista ratkaisu sosiaalimenojen jatkuvaan kasvuun? Terveydenhuollon kulut ovat olleet alati kasvussa. Jatkuvan kasvun estämiseen saattaa löytyä ratkaisu uudesta teknologiasta: jo nyt olemassa olevia keksintöjä luovasti hyödyntäen monia terveyspalveluita voidaan tuottaa nykyistä tehokkaammin. Elisa on selvittänyt uusien teknologisten asiointiratkaisujen vaikutuksia tuottavuuteen neljän suomalaiskunnan kanssa. Saatujen tulosten mukaan uuden teknologian parempi hyödyntäminen tarjoaisi kunnille merkittäviä mahdollisuuksia tuottaa kuntapalveluja nykyistä tehokkaammin: saadut säästöt voisivat olla koko maassa lähes miljardi euroa. Kuntalaisten näkökulmasta uuden teknologian luovemmasta käytöstä syntyvä toiminnan tehostuminen ei tarkoita palveluiden laadun huononemista. Pikemminkin asiakaspalvelun laatua voitaisiin jopa parantaa ja asiakkaille tarjota heidän kaipaamiaan nykyaikaisia asiointitapoja, asiakasvuorovaikutuksen ratkaisuista vastaava johtaja Anssi Okkonen Elisalta kertoo. Kohtaamisia useassa kanavassa Usein terveydenhuoltoalan asiakaskohtaamisiin käytetään monia kanavia, joiden hallitsemiseen on yhtä monta järjestelmää. Älykkäällä kontaktienhallinnalla asiakasta voidaan palvella yhdellä sovelluksella kanavasta riippumatta. Yhteydenpito useampia kanavia hyödyntäen korostuu varsinkin tulevaisuuden asiakaspalvelussa: asiakkaita palvellaan joustavammin. Asiakaspalvelun laatua parantaa muun muassa takaisinsoittopalvelu, jolla voidaan pureutua ruuhkahuippuihin esimerkiksi terveyskeskuksen ajanvarauksessa. Takaisinsoittopalvelussa ajanvaraukseen soittanut asiakas voi ruuhkatilanteessa jättäytyä passiiviseen jonoon, sulkea puhelimen ja jäädä odottamaan terveydenhuoltohenkilökunnan yhteydenottoa. Ruuhkahuippuja voidaan ehkäistä myös rutiininomaisten asiointitapahtumien automatisoinnilla. Esimerkiksi terveystietojen kysyminen, työvuoroihin kutsu ja eri ajanvaraukset on mahdollista tehdä automaattisin tekstiviestein, Okkonen esittää. Yhtä lailla mahdollisuus hoitaa asiointi verkossa itsepalveluna keventää perinteisiin asiakaspalvelukanaviin kohdistuvaa kuormitusta. Videoyhteys tuo lääkärin lähelle Rutiininomaisten asiakaspalvelutapahtumien automatisoinnin ohella muitakin teknologian innovatiivisia käyttötapoja kokeillaan jo käytännössä. Esimerkiksi Elisan toteuttamassa pilotissa Kelan Vammaisten tulkkauspalve-

11 halo valtakunnallinen hankintalehti ILMOITUS 11 lukeskuksen asiakkaat voivat tilata itselleen tulkin Kelan verkkosivuilla olevan kuvayhteyden kautta, ja kotihoidossa videoyhteys toimii vanhuksen ja hoitajan yhteydenpidon apuna. Videoyhteys tuo uusia mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ja joustavaan yhteydenpitoon myös terveydenhoitoalalle. Varsinkin haja-asutusalueilla video lyhentää välimatkoja tuodessaan terveydenhuollon ammattilaisen asiakkaan lähelle, Okkonen toteaa. Samaan tapaan terveydenhuollon asiantuntijoiden keskinäinen yhteydenpito järjestyy tehokkaasti videota hyödyntäen. Puhelinsovellus vie potilaiden kotimittausten tulokset suoraan lääkärille Hyvä esimerkki oivaltavasta teknologian hyödyntämisestä terveydenhuollon alalla on uusi, Elisan tytäryhtiö Appelsiinin kehittämä Etämittaus-palvelu, jonka avulla potilas voi siirtää kotona tehtyjen terveysmittausten tulokset mobiilisovelluksen välityksellä suoraan terveydenhuollon tietokantaan. Uutta palvelua on kehitetty yhteistyössä HUS:n Porvoon sairaalan kanssa. Pilotointivaiheessa sovellus on ollut integroituna astman diagnosoinnissa käytettävään uloshengityksen huippuvirtausmittariin, mutta tulevaisuudessa sen piiri laajenee kattamaan monet eri mittalaitteet. Jatkossa mobiilisovellusta voi hyödyntää esimerkiksi verensokeri- ja verenpainemittaus- sekä EKG-tallennetulosten siirtämisessä. Palvelu on yksinkertainen käyttää. Potilaan puhelimessa on mobiilisovellus, joka on bluetoothilla yhteydessä mittauslaitteeseen. Puhelin muistuttaa potilasta mittauksesta ja mittauksen jälkeen laite tarkastaa, että saatu tulos on vertailukelpoinen. Sen jälkeen sovellus tallentaa tulokset ja lähettää ne terveydenhuollon tietokantaan lääkärille katsottavaksi, Okkonen kuvaa. Aikaisemmin mittaustietoja on kirjattu paperille, minkä seurauksena ne ovat voineet olla puutteellisia. Kynän ja paperin käyttö on aiheuttanut tuplatyötä, sillä vastaanotolla tiedot on pitänyt kirjata yksitellen tietojärjestelmään. Mobiilisovelluksen on arvioitu säästävän mittauksista vastaavan hoitohenkilökunnan työaikaa jopa 80 prosenttia, mikä on resursoinnin kannalta varsin merkittävä lukema, hän summaa.. Ota yhteyttä! Elisa Oyj Yritysmyynti Puhelin

12 12 halo valtakunnallinen hankintalehti Julkisten hankintojen kehittäminen Tampereen Logistiikan kehitysinsinööri Leena Ylinen Sertifioinnin tavoitteet on saavutettu Tampereen Logistiikka liikelaitos sai toimintojensa laatujohtamisjärjestelmän kehittämisestä sertifikaatin Sertifioinnilla tavoiteltiin johtamisjärjestelmän laadun varmistamista ja sen jatkuvaa parantamista. Logistiikan kehitysinsinööri Leena Ylinen kertoo, että sertifioinnille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. - Konkreettista hyötyä olemme saaneet muun muassa työaikaa vievän hukan vähenemisessä. Parhaat tavat toimia on yhdessä sovittu ja riittävästi dokumentoitu, minkä lisäksi tavoitteiden asettaminen ja toiminnan seuraaminen on suunnitelmallista. ISO 9001 järjestelmän sertifioinnin yhtenä merkittävänä hyötynä Logistiikassa pidetään kerran vuodessa tehtävää arviointia, joka pakottaa jäntevään toimintaan. - Me asetamme toiminnallemme tavoitteita vuosittain ja seuraamme niiden toteutumista kuukausittain. Myös asiakkaat hyötyvät Ylisen mukaan järjestelmässä oleellisessa osassa ovat asiakkaiden vaatimukset ja niiden täyttäminen sekä toiminnan vaikuttavuuden arviointi. Logistiikan asiakkaat hyötyvät sertifioinnista suoraan tasalaatuisen ja sopimuksen mukaisen ja tehokkaan toiminnan kautta. - Järjestelmän lähtökohtana on ymmärtää toiminnalle asetetut vaatimukset ja täyttää ne, arvioida prosesseja lisäarvon tuoton kautta, saada näyttöä prosessien suorituskyvystä ja vaikuttavuudesta sekä parantaa jatkuvasti toimintaa mittausten perusteella. Sertifiointi ei ole vaikuttanut suoranaisesti Logistiikan henkilökuntaan, joskin järjestelmä tukee työntekijöitä työssään muun muassa siten, että työntekijät tietävät mitä heidän työltään odotetaan. Julkisten hankintojen kehittäminen - yrityksen näkökulma Kuva: Elina Tiainen Kehitysinsinööri Leena Ylinen kertoo, että seertifiointi on muun muassa vähentänyt työaikaan menevää hukkaa. Hankintapäätökset helpottuvat yksinkertaisin keinoin Todennus lisää läpinäkyvyyttä Lue lisää sertifioinnista Halolehden Nettijatkoilla halolehti.fi Hankintalaki ei vaadi halvinta hintaa, vaan kokonaistaloudellista edullisuutta. Tarjoajan toimituskyky, toiminnan laatu ja vastuullinen toimintatapa ohittavat kokonaisedullisuuden näkökulmasta hinnan mennen tullen. Hankintatoimella on nyt työkaluja, joilla toimittajan toimituskyky voidaan varmistaa. Läpivalaisun jälkeen kyvykkäät ja rehelliset toimijat pärjäisivät kisoissa ja erottuisivat edukseen. Todennuksen voi uskoa ulkopuoliselle, riippumattomalle taholle ja sen voi tilata myös toimittaja itse, vapaaehtoisesti ja etukäteen. Tilaajavastuu ja talousrikollisuuden torjunta ovat näkyvästi esillä hankinnoissa, mutta monella alalla ollaan hampaattomia toimituskyvyn kytkemiseksi hankintaan. Hankintayksiköt eivät osaa perustella yrityskohtaisen kyvykkyyden, toimitusvarmuuden ja -täsmällisyyden yhteyttä hankinnan kohteeseen. Palvelun tulisi esimerkiksi onnistua joka kerta, mutta jos toimittaja ei ole satsannut omaan infrastruktuuriinsa, arjen häiriöt rasittavat jatkuvasti palvelun toimitusta. Koska halvin toimittaja on harvoin laittanut kortta ristiin laaduntuottokykynsä eteen, on luvassa painajainen. Läpinäkyvyyttä tarvitaan tarjousvaiheessa, kun pohditaan ehdokkaan kelpoisuutta. Tilaajan tulisi löytää toimijoita, jotka kykenevät valmistautumaan ja toteuttamaan työn fiksusti, joka kerta. Kyvykäs toimittaja yleensä pystyy myös todistamaan, että työtehtävät organisoidaan ja suunnitellaan kunnolla, työtä johdetaan ja sen tekevät osaavat ihmiset. Hankintayksikön tulisi edellyttää jo soveltuvuusehdoissa, että työmenetelmät ovat kustannustehokkaita, ajantasaisia, turvallisia ja ympäristöystävällisiä - ja että käytettävät materiaalit ovat hyväksyttyjä ja tarkoituksenmukaisia. Tämä olisi reilua hyviä toimittajia kohtaan. Katteettomia referenssejä ja olemattomia pätevyyksiä esitetään, kun todelliset ansiot puuttuvat. Laaduntuottokyvystä voidaan löytää mitä kummallisimpia selostuksia ja hankintayksiköille näyttää riittävän toimijan oma ilmoitus! Hämmästyttävän monella tuntuu olevan ISO 9001:n mukainen laatujärjestelmä, vaikka he tuskin tietävät mistä puhutaan. Kyvykkään toimittajan kannattaisikin osoittaa omien vahvuuksiensa todenperäisyys riippumattomalla todennuksella. Laatujärjestelmän tilanne selviäisi yksinkertaisesti voimassa olevalla sertifikaatilla. Näitä edellytetään kaikissa muissa EU-maissa. Virosta voi ottaa jopa esimerkkiä. Paras ratkaisu olisi riippumattoman, valtuutetun tahon todennus, jota voisi vaatia tarjouskilpailun voittaneelta kolmen kuukauden kuluessa sopimuksesta. Tästä syystä toiseksi tullut tarjoaja kannattaisi myös pitää aktiivisena. Tarjouspyyntöihin voi myös lisätä sopimusehdoksi, että tarjoaja sertifioi toimintansa tai antaa riippumattoman osapuolen todentaa, että vaadittu taso saavutetaan sopimuskaudella. Todentamisen kustannukset ovat tilaajien yhdessä sopimilla menettelyillä hyvin kohtuulliset ja ne voidaan myös sisällyttää tarjoukseen. Menettely olisi kiistatta tasapuolisin, oikeudenmukaisin ja riskien hallinnan kannalta selkeästi kokonaisedullisin. Hankintalakia on helppo käyttää kokonaisedullisten tarjousten saamiseksi ilman, että täytyy hyväksyä halvin hinta. Tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta rikkomatta voidaan pyrkiä hyvätasoiseen lopputulokseen, mutta laatuvaatimusten sovittaminen hankintailmoitukseen on osoittautunut monelle hankintayksiköille vaikeaksi. Useimmiten käytetään avointa menettelyä, vaikka se johtaa suuritöiseen valintavaiheeseen rajoitettuun menettelyyn verrattuna. Rajoitetussa menettelyssä riittää, että valitaan viisi osallistuvaa organisaatiota, joiden soveltuvuusehdot täyttyvät. Näitä valittaessa kannattaisi edellyttää nimenomaan satsauksia yritystason kyvykkyyksiin. Esimerkiksi laatujärjestelmä on soveltuvuusperuste, samoin projektikohtainen laadunvarmistusmenettely. Tilaajien yhteenliittymät ovat määritelleet hyviä soveltuvuusperusteita yhteistyössä toimittajien kanssa. Odotamme niiden käytön yleistyvän. Nämä ovat myös toimittajien saatavilla ja laatukriteereitä kannattaa käyttää oman toiminnan kehittämiseksi. Yleensä ei ole haitaksi tehdä, mitä asiakas pyytää. Tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa tarvitaan tasapuolisia, kannustavia menettelyjä, joihin jokaisen rehellisen yrityksen on helppo lähteä mukaan. Kaj von Weissenberg, liiketoimintapäällikkö, Inspecta Sertifiointi Oy

13 Kotimainen kotieläintuotanto kamppailee irti kannattavuuskriisistä halo valtakunnallinen hankintalehti 13 Laatujärjestelmistä haetaan vetoapua Suomalaisen kotieläintuotannon kannattavuuskriisi voi pahimmillaan johtaa siihen, että tuotantoa ei pystytä enää pitämään kotimaassa, kun lopputuotteesta ei saa riittävästi tuloja, pohtii Reilua.fi Oy:n toimitusjohtaja Antti Lauslahti. Kuva: Lihatiedotus Asiaan havahduttiin jo toistakymmentä vuotta sitten ja huomattiin, että Suomessa on lainsäädännöllisiä ja alan toimijoiden omista päätöksistä johtuvia kustannuksia lisääviä tekijöitä. Yksi niistä on esimerkiksi kilpailijamaita vastuullisempi tuotannon taso. - Nyt me olemme sertifioineet sianlihatuotantomme ja pystymme osoittamaan luomillamme alan uusilla laatukriteereillä, että tuotantomme on laadullisesti merkittävästi korkeammalla tasolla mitä EU:n ja Suomen lainsäädännöt edellyttävät. Toivomme, että julkiset hankkijat ottaisivat nämä tekijät huomioon tehdessään hankintapäätöksiään. Tiukka kontrolli Tällä hetkellä uusien laatukriteereiden piirissä on pelkästään kotimainen sianlihantuotanto. Siipi- ja nautakarjatuottajat seuraavat toiminnan tuloksia ja tulevat mahdollisesti mukaan myöhemmin. Laatukriteereitä vaativat omilta sianlihatuottajiltaan tällä hetkellä Atria, HK ja Snellman. Ne jalostavat yli 95 prosenttia suomalaisesta sianlihasta. - Laatuvastuumme seuranta pohjautuu Eläintautien torjuntayhdistyksen ETT:n Sikava terveydenhuoltorekisteriin. Eläinlääkäri käy rekisterissä mukana olevilla tiloilla neljästi vuodessa tarkastamassa muun muassa tilan toimintaa ja varmistaa eläinten terveyteen ja tuoteturvallisuuteen liittyviä asioita ja raportoi niistä Sikava -rekisteriin. Mikäli tila ei täytä vaatimuksia, se poistetaan rekisteristä eikä sieltä tehdä hankintoja. Rekisterissä mukana olevien tilojen toimintaa voidaan markkinoida Laatuvastuun nimissä. Koko sianlihatuotannosta yli 90 prosenttia täyttää jatkuvasti uudet tuotantokriteerit. EU tukee laatua Sianlihatuotannon laatukriteerit ja toiminnan sertifiointi kattavat eläimen koko elossaoloajan syntymästä teurastamoon saapumisen. Kyseessä on Lauslahden mukaan alkutuotantohanke, joka ei käsitä teollista tuotantoa ja kauppaa. Laatukiriteerien kehittämisen ohella kehittämisprojektissa pohdittiin miten kotimaisen sianlihantuotannon paremmuus saataisiin kuluttajien tietoon. Kuten kuvasta näkyy, Suomessa tuotetuilla sioilla on saparot. Antti Lauslahden mukaan ne puuttuvat monelta Suomeen tuodulta stressatulta sialta. Kuva: Elina Matikainen Toimitusjohtaja Antti Lauslahti puhuu kotimaisen kotieläintuotannon puolesta. - Kävi ilmi, että EU myöntää markkinointitukea, jos toiminta perustuu kansalliseen laatujärjestelmään. Se taas oli määritelty EU:n tasolla, mutta ei Suomessa. Lopputuloksena saimme vuonna 2013 uuden elintarvikelain, missä asia on kansallisesti määritelty. Määritelmän mukaan laatujärjestelmän vaatimukset täyttää, jos toiminta on selvästi jossakin vastuullisuusulottuvuudessa kansallista lainsäädäntöä korkeammalla tasolla. Näin on meillä sianlihatuotannossa. Nyt meillä on siis kaksi hyväksyttyä statusta, johon Laatuvastuu pohjautuu, toinen on Eviran myöntämä kansallinen laatujärjestelmästatus ja toinen yksityisen sertifiointiyrityksen myöntämä sertifioitu laatujärjestelmä. - Haimme menekin edistämiseen tukea EU:lta viime vuonna. Kuluvan vuoden alkupuolella saimme käyttöömme n. 1,7 miljoonan euron menekinedistämisrahan kolmelle vuodelle. Omavastuuosuutena alan teollisuus maksaa summasta 30 prosenttia, Suomen valtio 20 prosenttia ja EU 50 prosenttia. Tulostakin on jo syntynyt, sillä ensimmäisen markkinointikampanjan jälkeen sianlihan Laatuvastuun autettu tunnettuus oli suomalaisten keskuudessa 53 prosenttia. Laatu hankintakriteeriksi Sianlihan tuottajat ja teollisuus toivovat, että EU:n asetus tuotannon laadusta ja EU:n komission suuntaviivat hyvästä sertifioinnista otettaisiin hankinnoissa kilpailutuskriteereiksi koska suomalainen tuotanto täyttää ne. - Me tiedämme, että kaikki EU:n alueella myytävän lihan pitää täyttää EU:n lainsäädännön vaatimukset, mutta toinen merkittävä asia on mielestämme se, että kansallinen lainsäädäntö on Suomessa tiukempi, kuin EU:ssa. Tämä ilmenee Lauslahden mukaan muun muassa siinä, että Suomessa sikojen saparoiden typistäminen ei ole sallittua, kun lähes missä muussa maassa tahansa possulla ei ole saparoa teurastamoon vietäessä. Saparattomuus taas johtuu siitä, että kasvatusolosuhteistaan stressaantuneet siat järsivät usein toistensa saparoita ja sitä ennakoiden ne poistetaan. Suomessa sikojen saparoiden typistäminen ei ole sallittua. Saparattomuus taas johtuu siitä, että kasvatusolosuhteistaan stressaantuneet siat järsivät usein toistensa saparoita ja sitä ennakoiden ne poistetaan. - Ihmettelen, miksi tätä vastuullista asiaa ei ole nostettu hankintakriteeriksi. Tietysti Suomeen tulee sellaisiakin possuja joilla on häntä, mutta keskimäärin sillä edullisemmalla possulla ei saparoa ole. Lauslahti haluaisi edellyttää, että hankintakriteereissä edellytettäisiin myös yli lainsäädännön ylittävää laatua. Myös siitä on olemassa EU:n lausuma eikä se siten syrjisi ketään. - Toivomme, että laatukriteerit korostuisivat julkisissa hankinnoissa viimeistään ensi keväästä eteenpäin, jolloin laatukriteerit ja sertifikaatit täyttävää sianlihaa saa eri muodoissa myös kinkku- ja valmisruokatuotteissa. Suurin osa sianlihastahan käytetään juuri tällaisissa tuotteissa. Atria, HK ja Snellman voivat myös niissä käyttää saamaansa laatuvastuumerkkiä.

14 14 halo valtakunnallinen hankintalehti Jyrki Kasvi sähköisten järjestelmien hankinnasta julkishallinnossa: Ne ovat onnistuneet paremmin kuin uskotaan Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen TIEKE:n tutkimus- ja kehittämisjohtaja Jyrki Kasvi on sitä mieltä, että sähköisten järjestelmien käyttöönotto on onnistunut julkishallinnossa paremmin kuin yleensä uskotaan. - Silti on pakko myöntää, että aivan liian moni julkisen sektorin järjestelmähanke on epäonnistunut tai ylittänyt budjettinsa ja aikataulunsa Olkiluoto kolmosta pahemmin. Yleinen käsitys pieleen menneistä hankinnoista johtuu muutamista otsikoihin silloin tällöin nostetuista tapauksista, missä budjetti ja aikataulu ovat menneet pitkiksi. Hankintayksiköt eivät erotu joukosta parempaan tai huonompaan suuntaan. Kasvi ei ole kuullut suurista ongelmista, mutta ei myöskään riemunkiljahduksia. Haastavat hankinnat, kuten asiantuntijapalveluiden ostaminen tai tietojärjestelmäkehitystyö ovat haastavia myös sähköisinä. Maali liikkuu Sähköisten järjestelmien hankinnassa ehkä pahin virhe tehdään Kasvin mukaan siinä, että pyritään ostamaan valmista, ennalta tarkasti määriteltyä järjestelmää. - Laajan tietojärjestelmän täsmällinen määrittely on kuitenkin erittäin haastavaa ellei mahdotonta. Usein tilanne myös muuttuu järjestelmän kehittämistyön aikana, eli maali liikkuu. Kasvi suosittelee ennen hankintaa järjestelmän prototyypin tekemistä, missä sitä kokeillaan ja testataan ja kehitetään iteratiivisesti kohti maalia. - Itse asiassa kehä ei pääty edes järjestelmän toimitukseen, sillä ympäristön ja lainsäädännön muuttuessa myös tietojärjestelmää joudutaan muuttamaan. Se ei ole koskaan lopullisesti valmis. Työaikaa menee hukkaan Huonosti toimivat tietojärjestelmät tulevat yhteiskunnalle kalliiksi. Tilastoja ei ole käytettävissä kuin yksittäistapauksista, joista Kasvi mainitsee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin. - Sairaanhoitopiirissä on arvioitu, että 10 prosenttia erikoislääkäreiden työajasta menee hukkaan tietojärjestelmien ongelmien vuoksi. Vaikka tietojärjestelmä periaatteessa toimisikin, se voi teettää turhaa työtä tai vaatia odottelua, jotka ovat pois varsinaisesta työstä, jota tietotekniikan pitäisi tukea. Kasvi painottaa, että ei ole olemassa osaamattomia käyttäjiä, on vain huonosti suunniteltuja ja heikosti käyttöönotettuja tietojärjestelmiä. - Sen sijaan tietojärjestelmien suunnittelussa ja hankkeiden toteutuksessa on osaamattomuutta. Myös onnistumisia löytyy Sähköisten tietojärjestelmien hankinta voi myös onnistua. Se edellyttää kuitenkin toiminnan kehittämistä tietojärjestelmän asemesta. - Tehottoman ja heikkolaatuisen toiminnan ongelmat eivät ratkea tehottomuutta tai laaduttomuutta automatisoimalla. Onnistuneessa hankinnassa on uskallettu kyseenalaistaa vanhat toimintatavat ja rakenteet ja mahdollistaa tietotekniikan avulla uusi tapa toimia. Silti on pakko myöntää, että aivan liian moni julkisen sektorin järjestelmähanke on epäonnistunut tai ylittänyt budjettinsa ja aikataulunsa Olkiluoto kolmosta pahemmin. Toinen ratkaiseva tapa on Kasvin mukaan se, että hyväksytään se tosiasia, että tietojärjestelmää ei voi suunnitella tarkalta ennakolta, vaan se muotoutuu kehitystyön kuluessa vuorovaikutuksessa loppukäyttäjän kanssa. - Lisäksi tietojärjestelmiin kannattaa suhtautua kuin grillattuun norsuun, eli sitä ei hotkaista yhtenä palana vaan pieninä osina. Hankintaan ja käyttöönottoon tulisi valmistautua siten, että pohditaan mitä teemme, miten sen teemme ja miksi me teemme sen niin kuin sen teemme. Avoimeen standardiin Monet julkishallinnon sähköisten järjestelmien käyttöongelmat johtuvat siitä, että vanha ja uusi järjestelmä eivät keskustele keskenään lainkaan tai riittävästi. - Olisi jopa perusteltua edellyttää järjestelmien käyttävän avoimia standardeja rajapintoja, tiedon esitysmuotoja ja sanomia. Näin vähennettäisiin toimittajaloukun riskiä ja helpotettaisiin uusien sähköisten palveluiden kehittämistä. Kasvi olisi valmis menemään vieläkin pidemmälle. Hänen mielestään voitaisiin luoda koko EU:n kattavia pelisääntöjä esimerkiksi vastuusta ja kehitystyön tulosten omistamisesta. - EU-tason sääntelyä tarvitaan, se on välttämätöntä jos haluamme Euroopan sisämarkkinoiden toimivan myös tietojärjestelmäkehityksessä. Silloin suomalainen toimittaja voi tarjota ratkaisuaan Italiaan palkkaamatta italialaisten juristien armeijaa, ja päinvastoin. Sähköisten järjestelmien hankinnassa ehkä pahin virhe tehdään Kasvin mukaan siinä, että pyritään ostamaan valmista, ennalta tarkasti määriteltyä järjestelmää.

15 Blogi halo valtakunnallinen hankintalehti 15 halo Julkiset hankinnat ovat taitolaji Valtakunnallinen julkisten hankintojen lehti Halolehti ilmestyy painetun lehden lisäksi verkkosivustona osoitteessa halolehti.fi pöytäkone--, tablet- ja älypuhelinsovelluksina. Lehti kertoo julkisista hankinnoista ja logistisista ratkaisuista Suomessa ja EU:ssa. Julkisten hankintojen kilpailutus on monessakin mielessä taitolaji. Mikäli kilpailutuksessa menee jotakin pieleen eikä lopputulos vastaa alkuunkaan odotuksia, syytetään epäonnistuneesta lopputuloksesta useimmiten hankinta-lakia ja EU-direktiivejä. Kuitenkin useimmiten noissa tilanteissa olisi peiliin katsomisen paikka syyllistä tilanteeseen etsittäessä. Tarjouspyynnöissä tarjousten hyväksymiselle asetetut kriteerit tehdään usein niin tiukoiksi, että suuri osa tarjouksista tulee hylätyiksi jo ensimmäisessä vaiheessa tarjouspyynnön vastaisina. Sen jälkeen jäljelle jääneitä tarjouksia on helppo vertailla varsinkin, kun useimmiten keskeisenä valintakriteerinä on pelkkä hinta ainakin, jos on uskominen yrityksiltä saamaani palautteeseen. Suuria hankintakokonaisuuksia kilpailutettaessa lopputuloksena on aikaa myöten on kilpailutilanteen näivettyminen. Kilpailutukset voittavat useinmiten suuret kansalliset tai kansainväliset toimijat, kun kilpailijat on saatu hintakilpailulla pois markkinoilta. Tästä kehityksestä kärsivät erityisesti seudulliset yrittäjät, joilla ei ole käytännön mahdollisuuksia voittaa raakoja hintakilpailuja vaikka heidän hyödyntämisensä olisi monessa tapauksessa hyvinkin perusteltua. Tuollainen kehitys ei ole suinkaan hankintalain vika. Käsittääkseni hankinta- yksiköiden tulisi toimia niin, että kilpailutuksella mieluummin edistetään kilpailumahdollisuuksia kuin kavennetaan niitä. Kilpailutuksissa ei pidä mennä siitä yli missä aita on matalin vaan aidosti miettiä mitkä kaikki kriteerit ovat olennaisia onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Anssi Rajasärkkä Kilpailutuksia järjestävien hankintayksiköiden on aidosti tiedostettava, että kilpai-lutusten lopputulosten on aina palveltava parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjätahojen ydintoimintoja. Hankintalaki on instrumentti, joka määrittelee raamit kilpailuttamisprosessille. Mottoni on: Mitä hankintalaki ei nimenomaisesti kiellä, on kilpailuttamisen keinovalikoimassa sallittua. Julkiset hankinnat ovat todellakin taitolaji. Päätoimittaja Anssi Rajasärkkä Puh Tuottaja ja julkaisija Graafinen suunnittelu, sisältötuotanto ja taitto Sivumaailma Oy Antti Sokka Puh Ilmestymis- ja aineistopäivät 2014 N:o 4 ilmestyy joulukuussa, aineistot 17. marraskuuta mennessä ISSN Paino: Alma Manu Oy Tampere Valtakunnallinen hankintalehti Halolehti ilmestyy monikanavajulkaisuna, eli painettuna lehtenä ja pöytäkoneille sekä tablet -tietokoneille ja älypuhelimille optimoituina verkkosivuina Painettu Halolehti ja sen verkossa olevat sovellukset ovat uusi valtakunnallinen hankintoihin paneutuva julkaisu Suomessa. AS-Palvelut Oy Siivous- ja hoivatuotetukku Kisällinkatu KUOPIO Verkkokauppa WOODI.FI PÄIVÄKOTIKALUSTEET

16 16 halo valtakunnallinen hankintalehti Julkisten hankintojen kehittäminen Sähköinen huutokauppa ja sopimushallinta tulossa käyttöön Naantali pyrkii parhaaksi hankinta- ja varastopalveluiden tuottajaksi ja kehittäjäksi Naantalin kaupungin henkilökuntaa Bos:n hankintakoulutuksessa. Edessä vasemmalta terveyskeskusavustaja Sirpa Leino-Koskinen, sairaanhoitaja Minna Lindqvist-Lehto ja siivoustyönohjaaja Reetta Keskitalo. Takana hankintapäällikkö Timo Jyväkorpi. Naantalin kaupungin hankintakeskus ei ole hankintamäärillä mitattuna Suomen suurimpia, mutta toiminnallisesti ja laadullisesti se on asettanut tavoitteekseen olla vuoteen 2015 mennessä Suomen innovatiivisin, ammattitaitoisin ja kustannustehokkain seudullisesti toimiva kunnallisten hankinta- ja varastopalveluiden tuottaja ja kehittäjä. Pienhankintojen työkalu kokeiltavana Naantalin hankintapalveluissa yhteistyössä Turun Seudun hankintayhteistyösopimuksessa ovat mukana Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Taivassalo, Aura, Koski TL, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Tarvasjoki. Kilpailutuksia yksikkö tekee tällä hetkellä noin 50 vuosittain. Kuluvan vuoden kilpailutusten euromäärä nousee useisiin miljooniin euroihin muun muassa Naantalin ja Raision palolaitosten kilpailutusten siivittämänä. Hankintapäällikkö Timo Jyväkorpi kertoo, että hankintayksikössä on jo otettu käyttöön vuonna 2010 alkaneen sähköistämisprosessin jälkeen keskusvaraston ja terveyskeskuksen varaston kilpailutukset ja tilaaminen. Meneillään on parhaillaan pienhankintojen työkalun kokeilu ja sähköisen huutokaupan ja sopimushallinnan sovellusten hankinnat. Käyttöönotot onnistuneet Sähköisten järjestelmien käyttöönotto on Naantalissa mahdollistanut yhteistyön lisäämisen kaupungin taloushallinnon kanssa. - Me olemme voineet integroida esimerkiksi varaston myynnin ja laskutusohjelman. Kehitämme parhaillaan varaston ja muun henkilöstömme hankintaosaamista kohti ammattimaisempaa työskentelyä. Uusien järjestelmien ja toimintatapojen omaksuminen on vienyt Naantalissakin oman aikansa, mutta voimakas koulutukseen panostaminen on lisännyt sähköisten järjestelmien käyttöä huomattavasti. - Henkilökunta on ymmärtänyt sähköisten järjestelmien käytön helppouden ja taloudellisen merkityksen kaupungille. Työ vaatii sitkeyttä Jyväkorpi on kokenut, että uusien järjestelmien käyttöönotto vaatii sitkeyttä ja avoimuutta henkilöstön suuntaan. Työtä on helpottanut se, että järjestelmien käyttöönotot ovat sujuneet ilman suurempia ongelmia. Myös tietoa tulevista hankinnoista ja niihin liittyvistä säädöksistä on helposti saatavissa. - Me olemme laittaneet kaupungin intrasivuille hankintojen ja varaston kohtaan muun muassa kilpailutuskalenterimme ja sisäiset hankintaohjeemme, sekä hankinta-arvoihin liittyvät menettelytapatiedot. Ohjeista käy ilmi esimerkiksi se miten hankinnan loppusumma vaikuttaa käytettävään kilpailutukseen ja mitä sähköistä järjestelmää hankinnassa käytetään ja miten siitä on ilmoitettava. Loppuarvioon vielä aikaa Naantalissa arvioidaan hankintojen kehittämispäämäärien toteutuminen ensi vuoden loppuun mennessä. Tällä hetkellä painotetaan sähköisten järjestelmien käytön loppuunsaattamista. Esimerkiksi varastotoimintojen osalta ne saadaan päätökseen keväällä Jatkamme samalla henkilökuntamme kouluttamista. Muita järjestelmiä kehitämme sitten tarpeen mukaan ja kokemustemme kautta.

17 17 halo valtakunnallinen hankintalehti Hankinnat edullisimmin - Suomen suosituin katalogitilausjärjestelmä - Valmiiksi kilpailutettu - Tehokkain tapa ostaa - Ostot sopimushinnoin - Tehostaa taloushallintoa Lisätietoja Lisätietoja Asiakkaan näkökulmasta: HANKINNASTA MAKSUUN -KEHITYSHANKE: Kaupunginkamreeri Juha Heinonen , Naantali. TILAAMINEN BOS-KATALOGEISTA: Hankintapäällikkö Timo Jyväkorpi , Naantali. Kuluttajat arvostavat turvallisuutta. Laatu antaa vahvan kilpailuedun. Tuotepalautukset vähenevät. Testattu Suomen vaativiin oloihin. Puolueeton turvallisuuden laatuleima. FCG Hyvän elämän tekijät Merkitse jo kalenteriisi: Hankinta-alan neuvottelupäivät , Lahti Kouluttaudu kätevästi verkossa: Hankinnat ja kilpailuttaminen kunta-alalla Testattua turvallisuutta suomalaisiin oloihin. Käy osoitteessa niin tiedät miksi FI-merkki on "Elämäsi tärkein merkki". Hankintojen ja kilpailuttamisen jatkokoulutus FCG Koulutus puh

18 18 halo valtakunnallinen hankintalehti Julkisten hankintojen kehittäminen Haaskaatko rahaa tehottomaan tulostusjärjestelmään? Useissa julkisen hallinnon virastoissa ja laitoksissa tulostuspalvelut hoituvat jo varsin kustannustehokkaasti, mutta kehityksen perässä tulee vielä suuri määrä toimistoja, missä rahaa tuhlataan tehottomiin ja vanhanaikaisiin tulostusjärjestelmiin. Oikein toteutettuna säästöä voi kertyä jopa prosenttia kuten oheisessa artikkelissa mainitaan. Tunnista mahdollisuudet toteuttaa kustannustehokkain tulostusympäristö Hyvin monet organisaatiot eivät tunnista mahdollisuuksiaan, miten voisivat saavuttaa kustannustehokkaimman toimintatavan tulostamisessa ja kopioinnissa. Usein ajatellaan, että tehokas laitehankintojen kilpailuttaminen tuo kustannus-tehokkuutta, kun sen sijaan tulisi nähdä mahdollisuudet, miten nykyisessä kopiointi- ja tulostusympäristössä voitaisiin tehostaa sen toimintaa ja prosesseja. Toteuttamalla kokonaisvaltainen analyysi ja selvitys tulostusympäristön toiminnasta voidaan saavuttaa kattava kuvaus nykytilasta sekä kehittämistarpeista. Todellisuudessa on niin, että asiakkaat voivat saavuttaa merkittäviä säästöjä, mikäli tulostusympäristössä toiminnassa aletaan toteuttaa kokonaisvaltaista optimointia niin toimintatapojen, toimintaprosessien kuin laitekannan optimaalisen hyödyntämisen ja käyttöasteiden osalta. Tutkimuslaitos InfoTrendsin mukaan useimmat asiakkaat voivat säästää tulostusympäristön hallintapalvelujen avulla jopa % verrattuna nykyiseen perinteiseen toimintatapaan, joka perustuu laitehankintojen kilpailuttamiseen. On arvioitu, että useimmat asiakastoimipaikat kuluttavat 3-6 % vuosibudjetistaan tulostukseen ja asiakirjatuotantoon liittyviin toimintoihin, joten asiakirjatuotanto ja tulostaminen laajana kokonaisuutena näyttelee merkittävää asemaa kustannuksissa. Merkittävää osaa kustannuksista muodostavat epäsuorat kustannukset jopa 50 % kokonaiskustannuksista. Varsinaisesti nämä kustannukset eivät ole piilokustannuksia, vaan kohdistuvat suoraan muihin kustannuksiin (esim. työaikakustannukset), joita ei useasti ajatella liittyvän tulostamisen kustannuksiin. On joitakin asiakasympäristöissä esiintyviä seikkoja, joista voi päätellä, kannattaisiko asiakkaan harkita tulostusympäristön hallintapalveluita: Tutkimuslaitos InfoTrendsin mukaan useimmat asiakkaat voivat säästää tulostusympäristön hallintapalvelujen avulla jopa % verrattuna nykyiseen perinteiseen toimintatapaan, joka perustuu laitehankintojen kilpailuttamiseen. Asiakkaalla on hyvin suppea käsitys kopioinnin ja tulostuksen kokonaiskustannuksista (sisältäen suorat kustannukset sekä ns. piilosuorat kustannukset, esim. työvoimakustannukset). Ennen kuin tulostusympäristöä ja sen toiminnallisuutta voitaisiin arvioida, tulee tulostusympäristölle suorittaa analyysi, jonka tulee sisältää arviointi koko laitekannasta ja henkilöstön toiminnasta tulostusympäristössä. Asiakkaalla on hyvin suppea näkemys yli- tai alihyödynnetyistä laitteista (käyttöaste). Tulostusympäristön optimointi edellyttää kaikkien laitteiden käytön tuntemusta. Tämä auttaa arvioimaan nykyistä tulostusympäristön tilaa ja rakentamaan siitä optimoidun ympäristön parhaalla mahdollisella tavalla. Onko ympäri toimistoa käytössä erilaisia ja eri merkkisiä tulostimia, kopiokoneita, skannereita ja fakseja eli ns. monimerkkilaiteympäristö? Eri malliset ja merkkiset laitteet lisäävät usein tarviketilauksiin, niiden varastointiin, huoltotilauksiin ja ylläpitoon liittyviä sisäisiä hallinnollisia työvoimakustannuksia. Asiakasyksiköillä ja eri osastoilla on mahdollisuus toteuttaa omia laitehankintoja. Monissa asiakasorganisaatioissa on mahdollista toteuttaa hajanaisia, osastokohtaisia hankintoja. On hyvin yleistä, että erilaisia pöytälaitteita ilmestyy eri puolille toimistoa niiden alhaisen hankintahinnan vuoksi. Näiden laitteiden hankinnat voivat kuitenkin lisätä huomattavasti käyttökustannuksia. Epävarmuus pöytätulostimien määrästä ja niiden vaikutuksesta tulostuskuluihin. Pöytätulostimia on hankittu pikkuhiljaa kaiken kokoisiin organisaatioihin ja ne voivat merkittävästi kasvattaa tulostuskuluja. Monissa tapauksissa näiden laitteiden käyttö voi jopa viisitoistakertaistaa kulut. Ympäri toimistoa sijoitetut laitteet nostavat nopeasti kustannuksia. Tarvikevarastoissa on paljon erilaisia ja eri merkkisten laitteiden kulutustarvikkeita. Kulutustarvikkeisiin sitoutuu paljon rahaa ja ne myös vanhenevat ajan saatossa. Saattaa olla että ne jäävät jopa kokonaan tarpeettomiksi laitemallien uudistuessa. Työntekijöiden itse tilaamia laitetarvikkeita lojuu työpöytien laatikoissa. Tarvikevarastojen ulkopuolella voi olla tarvikkeita, joista kukaan ei pidä lukua eikä hallinnoi. Tällaisia ovat työntekijöiden henkilökohtaisten tulostimien tarvikkeet, joita usein säilytetään työpöytien laatikostoissa. Vähän tulostusta ohjaavia käytäntöjä. Jos kirjalliset tulostusta ohjaava käytäntö (esim. tulostuspolitiikka) puuttuu tai jos sen noudattamista ei valvota, laitteiden käyttö tai väärinkäyttö - ei ole hallittua eikä rajattua. Tietämättömyys siitä, kuka tai mitkä osastot käyttävät tai väärinkäyttävät kalliita tai tehottomia laitteita. Tulostusta koskevien käytäntöjen toimeenpaneminen edellyttää, että laitteiden käyttöä pystytään valvomaan, mittaamaan ja seuraamaan. Jos ei tiedetä, kuka tulostaa tai mitä tulostetaan, on mahdotonta vaatia ohjeiden noudattamista. Laitteiden luovutusalustoilla on luottamuksellisia tietoja sisältäviä tulosteita, joita kukaan ei nouda. Laitteiden yhteiskäytön pitäisi olla sujuvaa, eikä aiheuttaa asiakirjojen tietoturvaan liittyviä ongelmia. Suojaamalla laitteet käyttäjätunnistautumisella voidaan estää luottamuksellisten tietojen joutuminen vääriin käsiin sekä vähentää tulostettujen hukkasivujen määrää. IT-osaston tukihenkilöt ovat erittäin kuormitettuja tukemaan tulostamista ja kopiointia. IT-osastojen ensisijaisena tehtävänä on ylläpitää ja kehittää palvelin-, työasema- ja ohjelmistoinfrastruktuuria. Kuitenkin tulostamiseen liittyvät asiat saattavat merkittävästi työllistää myös sisäistä IT-tukiorganisaatiota. Mikäli asiakkaalla esiintyy joitakin tai vain yksikin näistä edellä mainituista seikoista, kannattaa tulostus-ympäristön hallintapalveluita harkita. Suorittamalla yksityiskohtainen analyysi nykytilasta ja sen pohjalta luotava optimointisuunnitelma, voidaan mahdollistaa toiminnallisesti tehokas sekä myös erittäin kustannustehokas tulostusympäristö, jossa on korkea työntekijätyytyväisyys.*) *)Tutkimuslaitos InfoTrends Lue Halolehteä myös tablet- ja älypuhelinversioina! Ajankohtaiset julkisiin hankintoihin liittyvät asiat kätevästi koko ajan käden ulottuvilla. Nyt jo yli 5000 käyntiä!

19 halo valtakunnallinen hankintalehti 19 Yksi kumppani - useita palveluja Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa Inspecta auttaa yrityksiä tarkastamaan ja testaamaan tuotantolaitteidensa ja toimitilojensa turvallisuuden ja luotettavuuden. Lisäksi arvioimme johtamista, toimintaa ja yritystason kyvykkyyksiä. Arviointien tuloksena myönnämme sertifikaatteja, joita asiakkaamme käyttävät markkinakelpoisuuden osoittamiseen. Olemme viime vuosina kehittäneet markkinoiden tarpeisiin myös erilaisia tasoarviointeja. Nämä ovat saavuttaneet suuren suosion asiakkaidemme oman toiminnan kehittämisessä. BPS Lue lisää osoitteessa Inspecta, PL 1000, Helsinki Puh , PUHTAAMMAN ILMAN ERIKOISASIANTUNTIJA JO VUODESTA 1984 Meiltä kotimaiset laadukkaat ilmanvaihtosuodattimet: pussisuodattimet kasettisuodattimet laajapintasuodattimet mikrosuodattimet asennuskehykset ja kotelot myös erikoiskoot Nopealla toimitusajalla! Huom! Kiinteistöhuoltoyhtiöt ja isännöitsijät: Meiltä myös kaikki LTO-koneiden suodatinsarjat. PYYDÄ TARJOUS! Myynti / Tehdas: Länsi-Suomi / Loimaa Puh: Myynti / Noutovarasto: Uusimaa / Helsinki Puh: Myynti: Itä-Suomi / Mikkeli Puh: Laaja valikoima laadukkaita apuvälineitä ja kontinenssituotteita RehaMed avain jota etsit Your Partner in Business, Processes and Systems SAP-osaamista vuodesta 1995 SAP-kokonaispalvelumallimme tukee organisaatiotasi SAP-järjestelmän kaikissa vaiheissa käyttöönotosta ylläpitoon ja jatkokehitykseen. Toimitamme myös SAP:n kiinteistönhallinta-, kiinteistönhuolto sekä hankintajärjestelmät nopeasti ja kustannustehokkaasti kaikenkokoisille yrityksille avaimet käteen periaatteella. Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää tai sinulla on kysyttävää: Tommi Luoto, Puh:

20 20 halo valtakunnallinen hankintalehti Merkki kertoo vastuusta Atrialainen sika on on vastuullisesti kasvatettu. Kaikki Atria-tuotemerkillä myytävä sianliha on aina 100-prosenttisesti suomalaista. Tutustu Siirry nyt verkossa monikanavaaikaan! Pöytäkone-, tablet- ja mobiilisivut yhdellä kertaa samasta paikasta...ja samalla hinnalla! Erikseen tehdyt sivut pöytäkoneelle, tabletille ja älypuhelimelle Hakukoneoptimointi Tarvittaessa myös sisältötuotanto Sivustojen päivitys ja mahdollisuus päivittää sisältöjä myös itse Kysy lisää ja pyydä tarjous! Sivumaailma Puh ,

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Jätehuoltopäivät 2014 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Usein esitettyjä kommentteja hankintalaista

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

HANKINTALAKI UUDISTUU. Elise Pekkala

HANKINTALAKI UUDISTUU. Elise Pekkala . HANKINTALAKI UUDISTUU Elise Pekkala 1 Hankintalain uudistustarve Suomen lainsäädäntö perustuu EU:n julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin. Nykyiset hankintalait ovat vuodelta 2007, perusperiaatteet

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Liikenneviraston asiantuntijalausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Liikenneviraston asiantuntijalausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Liikenneviraston asiantuntijalausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi 23.9.2016 Liikennevirasto Liikennevirasto on tilaajaviranomainen,

Lisätiedot

Hankintadirektiivit - ja käytäntö

Hankintadirektiivit - ja käytäntö Hankintadirektiivit - ja käytäntö Työ- ja elinkeinoministeriön ja Julkisten hankintojen neuvontayksikön järjestämä direktiiviuudistuksen info- ja kuulemistilaisuus hankintayksiköille ja yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintaohje

Espoon kaupungin hankintaohje Espoon kaupunki 2017 1 (4) ESPOON KAUPUNGIN HANKINTAOHJE 1. Johdanto Espoon kaupungin ja sen liikelaitosten hankinnat tehdään tämän en ja tätä tta tarkentavien menettelytapaohjeiden mukaisesti. Hankintaohje

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014 Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne Kuulemistilaisuus 31.10.2014 1 Taustaa Ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa, valmisteluryhmä 24 kertaa Asioita on käsitelty teemoittain siten,

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ympäristönäkökohdat ja hankintalainsäädäntö Mitä hankintalainsäädännössä säädetään kilpailutusten

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI

ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI ONNISTU HANKINNASSASI JULKISTEN HANKINTOJEN AMMATTITAITOA ORGANISAATIOSI HYÖDYKSI Ju-Ha Consulting Oy 8.11.2017 www.juhaconsulting.fi 1 Vastuulliset elintarvikehankinnat Ruokapalveluhankinnat mahdollisuus

Lisätiedot

Tietotekniikkaoikeuden seminaari Toimittajan näkökulma 19.3.2008

Tietotekniikkaoikeuden seminaari Toimittajan näkökulma 19.3.2008 Tietotekniikkaoikeuden seminaari Toimittajan näkökulma 19.3.2008 Tausta: Pirjo Saksa DI, maanmittaus 1985 yli 20 vuotta IT alalla erilaisissa rooleissa (projektipäällikkö, tiiminvetäjä, myyjä,...) jatko-opintoja

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriölle kirjaamo@tem.fi Pvm. 6.7.2015 Lausunnon antaja: Oulun Diakonissalaitoksen säätiö Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Oulun Diakonissalaitoksen

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa

Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta 27.9.2016 va. kaupunginsihteeri, OTM Tuomo Sallinen Kiuruveden kaupunki Lausunnon lähtökohdat Kiuruveden

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 41 Hankintaoikaisuvaatimus teknisen palvelun lautakunnan päätökseen 16.2.2017 16 HEL 2016-009930 T 02 08 02 00 Päätös päätti hyväksyä esityslistatekstissä mainituin

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa Yhtymähallitus 72 26.08.2014 Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014 Yhtymähallitus 72 1.Taustaa A-Klinikkasäätiö on tehnyt markkinaoikeuteen valituksen, joka koskee Espoon

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ Hankinta: Muistiliiton paino- ja jakelupalvelut, tilausjärjestelmä ja logistiikka Muistiliitto ry (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 23.8.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Uudet hankintadirektiivit valmistuneet miten sen tulisi näkyä hankintalaissa?

Uudet hankintadirektiivit valmistuneet miten sen tulisi näkyä hankintalaissa? Uudet hankintadirektiivit valmistuneet miten sen tulisi näkyä hankintalaissa? Rakennusfoorumi 10.6.2014 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yksinkertaistuvatko hankintamenettelyt? Eivät! Sääntely ja pykälät

Lisätiedot

Alustus sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin Kestävien hankintojen vuosiseminaari

Alustus sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin Kestävien hankintojen vuosiseminaari Alustus sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin Kestävien hankintojen vuosiseminaari Hansel Oy 1 Sosiaalisesti vastuullinen hankinta Sosiaalisesti vastuullisilla julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan hankintatoimia,

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön Erja Snellman 1.3.2011 Julkisten hankintojen lähtökohta Kansallisen kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintalain

Lisätiedot

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 hankinta-asiantuntija Olli Jylhä Tarjoajan soveltuvuus Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle Vaatimuksilla

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto How Fair Is Finland -seminaari 29.11.2011 Työllisyyspolitiikan uudistaminen Espoon

Lisätiedot

ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ. Uuden hankintadirektiivin vaatimukset

ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ. Uuden hankintadirektiivin vaatimukset ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ Uuden hankintadirektiivin vaatimukset Vantaa 16.1.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Suomen hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Uusi hankintalaki vihdoin täällä!

Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Kuntatalo 9.00-16.00 Ohjelma aamupäivä 1/2 09.00-09.15 Tervetuloa seminaariin ja johdatus aiheeseen - johtava

Lisätiedot

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Alma Talent Helsinki 2017 3., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Mervi Kuittinen Ehdokkaille ja tarjoajille ilmoittaminen Päätöksistä on ilmoitettava ehdokkaille

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta Hansel Oy 1 Ympäristömerkin käyttäminen Direktiiviteksti Artiklassa 43 Merkit Ympäristö, reilu kauppa, luomu. Miten voi käyttää ympäristömerkkiä

Lisätiedot

Työryhmä 5 Kuntoutuspalvelujen ostamista ohjaava hankintalaki ostajan näkökulmasta

Työryhmä 5 Kuntoutuspalvelujen ostamista ohjaava hankintalaki ostajan näkökulmasta Työryhmä 5 Kuntoutuspalvelujen ostamista ohjaava hankintalaki ostajan näkökulmasta 41. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10.4.2013 Kari Tolonen, Kela Hankinta- ja SOTE-lainsäädännön tavoitteiden yhteensovittamisen

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Tavoitteet Tavoite kehittää yhteistyön ja valmennuksen keinoin toimintatavat, joiden tuloksena: Palvelujen tuottajat löydetään ja niitä kehittyy

Lisätiedot

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu mikä on tavoitteena? Tuire Santamäki-Vuori Valtiosihteeri Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015

Hankintalaki uudistuu mikä on tavoitteena? Tuire Santamäki-Vuori Valtiosihteeri Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Hankintalaki uudistuu mikä on tavoitteena? Tuire Santamäki-Vuori Valtiosihteeri Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Taustaa EU:n julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevat direktiivit uudistettiin

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Vastuullisuus hankinnoissa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Motiva 1

Vastuullisuus hankinnoissa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Motiva 1 Vastuullisuus hankinnoissa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy 22.3.2017 Motiva 1 Mitä Motiva tekee? Valtionyhtiö Yhteiskunnallisesti vaikuttavat resurssitehokkuushankkeet julkishallinnolle, ministeriöille ja

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu. www.is-hankinta.fi

Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu. www.is-hankinta.fi Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu www.is-hankinta.fi Hankintalaki ja sen tarkoitus Valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa siten

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus. 24.2.2016 Sote-digi työryhmän kokous vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus. 24.2.2016 Sote-digi työryhmän kokous vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus 24.2.2016 Sote-digi työryhmän kokous vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi

Lisätiedot

Merkki turvallisemmasta sianlihan alkutuotannosta 3.11.15

Merkki turvallisemmasta sianlihan alkutuotannosta 3.11.15 Merkki turvallisemmasta sianlihan alkutuotannosta Taustaa Laatuvastuu-merkitty liha on tuotettu tiloilla, jotka kuuluvat eläinten terveydestä ja tuoteturvallisuudesta huolehtivaan sertifioituun, kansalliseen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Pertti Lindberg Työmarkkinaseminaari 20110915 Energia-alan hankinta ja kilpailutus Energiateollisuus

Lisätiedot

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin 1 Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin Hankintatoiminnasta strateginen menestystekijä -hanke Hankinta-asiamies Päivi Halonen Tutkittua Pohjois-Karjalassa arviolta 56 % n. 200 miljoonan euron hankinnoista

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön tulevat muutokset

Hankintalainsäädännön tulevat muutokset Hankintalainsäädännön tulevat muutokset 12.2.2014 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy! PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi!

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Neuvottelumenettelyn kulku Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu

Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK ICT-hankintafoorumi 2.3.2012 Hankintasääntelyn vaikutus kilpailuun? Onnistuneen IT-hankinnan kannalta on haasteellista, jos ostoksen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot