JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 KUNNANHALLITUS SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 KUNNANHALLITUS 15.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 SISÄLLYSLUETTELO 56 OMAKOTITONTTIEN JA LISÄMAAN MYYNTIHINNAT JA -EHDOT YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERUSTEET RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVIEN MAKSUJEN... KOROTUKSET MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVIEN MAKSUJEN TARKISTUKSET LIIKUNTAHALLIN PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN TILANNE-... KATSAUS LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTASTAREGIALUONNOKSEEN TALOUS- JA VELKANEUVONNAN SEURANTARAPORTTI YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN JUUPAJOEN KUNNAN EDUSTAJA POKO RY:N HALLITUKSEEN KORKEAKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N ALOITTEET KOSKIEN KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄÄ JA KORKEAKOSKEN MATTOJEN PESUPAIKAN... VEDEN KÄYTTÖÄ JUUPAJOEN TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMIEN HANKINTA JUUPAJOEN TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN / YHTEISTYÖ MÄNTTÄ- VILPPULAN KANSSA JUUPAJOEN TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN / PALVELUJEN ULKOISTAMINEN JA KILPAILUTTAMISTOIMET JUUPAJOEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖSTÖHALLINTOON LIITTYVÄT TOIMINTAOHJELMAT VALTUUSTON PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT KIRJELMÄT TÄYTTÖLUPA-ANOMUS RUOKAPALVELUIHIN

2 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KUNNANHALLITUS Kokouksen paikka ja aika Juupajoen kunnanvirasto, tiistaina klo Läsnäolevat jäsenet Hannu Hämylä Juha Soikka Tarja-Riitta Koskinen Anne Markkula Mirja Saarinen Janne Salomaa Heikki Sikiö puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen, saapui klo jäsen Muut läsnäolevat Jani Jauhiainen Aarno Niemelä Antti Rahkonen Pirkko Lindström Pekka Maasilta Mervi Korhonen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja tekninen johtaja pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Soikka ja Tarja-Riitta Koskinen. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Hannu Hämylä Pöytäkirjanpitäjä Mervi Korhonen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Juupajoella Juha Soikka pöytäkirjantarkastaja Tarja-Riitta Koskinen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnanvirastossa klo

3 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OMAKOTITONTTIEN JA LISÄMAAN MYYNTIHINNAT JA -EHDOT Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, puh Juupajoen kunnalla on asuntotontteja seuraavilla tiloilla: Tila RN:o Kylä Jokilepola 4:137 Aakkola Jokilepola I 4:108 Aakkola Kova 1:87 Melli Leppälä I 2:149 Porvola Leppälä II 1:131 Porvola Mäntynummi 2:137 Hoivala Mäntynummi I 2:135 Hoivala Lyly: Lylynrinne 1:120 Lylyjärvi Viitalan alue 2:126 Lylyjärvi Valtuusto on /14 :ssä määrännyt väliseksi ajaksi omakotitonttien myyntihinnaksi 2 /m 2 ja tontteihin sisältyvän lisämaan myyntihinnaksi 3 /m 2. Tonteilla oleva puusto sisältyy tonttien hintaan. Kunnanhallitus on , 81 :ssä hyväksynyt omakotitonttien muut myyntiehdot, joilla kunnanjohtaja on valtuuston vahvistamin hinnoin päättänyt myynnistä. Tähän liittyen valtuustolle esitetään liitteen n:o 1 mukaisten muiden myyntiehtojen hyväksymistä. Omakotitonttien myyntihintoja ei esitetä korotettavaksi. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että omakotitonttien hinnat ovat 2 /m 2 puustoineen. Kunnallistekniset maksut määräytyvät erikseen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tontteihin liittyvä lisämaan myyntihinta on välisenä aikana 3 /m 2 puustoineen myyntiehdot. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ajalle liitteen n:o 1 mukaiset omakotitonttien muut myyntiehdot, joilla tekninen

4 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ johtaja valtuuston vahvistamin hinnoin päättää myynnistä. Lisäksi myyntiehtoja käytetään soveltuvin osin lisämaan myynteihin.

5 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, puh Vuoden 2014 talousarvioon on varattu yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin Kunnan hallintosäännön mukaan tekninen johtaja päättää yksityisteiden kunnossapidon kunnanavustusten myöntämisestä vahvistettujen maksuperusteiden mukaisesti. Vuonna 2013 avustukset määräytyivät seuraavin perustein: - avustusta myönnetään vain pysyvän asutuksen pääsyteille - tiellä oltava perustettu tiekunta - tiekunnan on liitettävä avustushakemukseen edellisen vuoden tilinpäätös - kaikille tiekunnille perusavustus 1,1 x perityt yksikkömaksut, kuitenkin enintään 730 /km - entisille valtionaputeille lisäavustus vuosien 1994 ja 1995 valtionavustusten keskiarvosta - avustus on max 730 /km Naapurikuntien puolella oleville Punaportti-Kukkolahti yksityistielle (T16), Aakkolan yksityistielle (T44) ja Vähä-Salmijärven yksityistielle on myönnetty avustus laskennallisin perustein. Vuonna 2013 avustusta myönnettiin 38 yksityistielle joiden yhteenlaskettu pituus oli 80 km. Avustusten korkeinta määrää 730 /km esitetään leikattavaksi 8 %, jolloin avustus olisi korkeintaan 670 /km. Leikkaus tasaa tiekuntien välisiä avustuseroja. Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet: - avustusta myönnetään vain pysyvän asutuksen pääsyteille - tiellä oltava perustettu tiekunta - tiekunnan on liitettävä avustushakemukseen edellisen vuoden tilinpäätös - kaikille tiekunnille perusavustus 1,1 x perityt yksikkömaksut, kuitenkin enintään 670 /km - entisille valtionaputeille lisäavustus vuosien 1994 ja 1995 valtionavustusten keskiarvosta - avustus on max 670 /km Naapurikuntien puolella oleville yksityisteille myönnetään kunnossapitoavustus laskennallisin perustein.

6 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Mikäli tiekunta perii toimintaperusteisia yksikkömaksuja Juupajoen kunnalta, vähennetään yksikkömaksujen osuus kunnanavustuksesta. Avustukset laitetaan maksuun elokuussa.

7 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVIEN MAKSUJEN KOROTUKSET Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, puh Rakennusluvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa (MRL 145 ). Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut on tekninen lautakunta hyväksynyt viimeksi , 15. Tekninen toimisto on laatinut rakennustyön valvontamaksuja koskevan maksutaksaehdotuksen jossa maksuja on korotettu n. 30 %. Korotuksen jälkeen valvontamaksut ovat ympäristökuntien tasoa. Tavanomaisen omakotitalon (150 m 2 ) valvontamaksu nousee 530 eurosta 695 euroon. Maksutaksaehdotus on liitteenä n:o 2. Kunnanhallitus hyväksyy rakennustyön valvonnasta suoritettavien maksujen taksan. Maksut tulevat voimaan alkaen.

8 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVIEN MAKSUJEN TARKISTUKSET Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, puh Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta on luvanhakija/haltija velvollinen suorittamaan kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa (MAL 23, MRL 145 ). Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut on tekninen lautakunta hyväksynyt viimeksi Tekninen toimisto on laatinut maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavien maksujen maksutaksaehdotuksen jossa maksuja on korotettu n. 20 %. Tarkastus- ja valvontamaksun osuus maaaineksen hinnassa on keskimäärin n. 7 snt kiintokuutiometriä kohti. Maksutaksaehdotus on liitteenä n:o 3. Kunnanhallitus hyväksyy maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavien maksujen taksan, joka tulee voimaan

9 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ LIIKUNTAHALLIN PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN TILANNEKATSAUS Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, puh Juupajoen kunnan taloussuunnitelmassa on liikuntahallin peruskorjaukseen ja laajennukseen varattu , josta vuodelle 2014 on osoitettu Hankkeen suunnittelukokouksessa hallin käyttäjät esittivät kuntosalin laajentamista sen tilanahtauden ja runsaan käytön vuoksi. Laaditussa suunnitelmassa on kuntosalia laajennettu 60,4 m 2. Peruskorjauksessa liikuntahallin kaikki pinnat käydään läpi, väliovet ja salin valaistus uusitaan, sekä tehdään hallin käyttäjien toivomia muutoksia. Ulkopuolelta uusitaan salaojat, routalevyt, sadevesikaivot, räystäskourut, julkisivuverhouksen saumojen uusiminen ja korjaus, sekä vesikaton maalaus. Liikuntahallin peruskorjauksen ja laajennuksen pääpiirustukset ja kustannusarvio ovat valmistuneet. Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan , josta kuntosalin laajennuksen osuus on Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää kunnan investointihankkeiden, luonnospiirustuksien, huonetilaohjelmien ja suunnitelmien hyväksymisestä sekä myöntää hankkeiden aloitusluvan. Suunnitelmat ja kustannusarvio esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyy liikuntahallin peruskorjaus- ja laajennussuunnitelmat ja kustannusarvion. Aikataulu- ja kustannussyiden vuoksi hanke siirretään vuodelle 2015 siten, että sen toteuttaminen häiritsee mahdollisimman vähän koulutyötä ja harrastusryhmien toimintaa. Päätös annetaan valtuustolle tiedoksi.

10 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTASTRATEGIALUONNOKSEEN 2040 Kunnanhallitus Pirkanmaan maakuntaliitossa on valmisteltu vuoteen 2040 tähtäävää maakuntastrategiaa. Maakuntaliitto tiedustelee maakunnan kehittämisen yhteistyötahoilta kommentteja strategian luonnosversioon. Erityisesti maakuntaliitto toivoo esityksiä ja konkretisointeja strategian ohjelmallisen osion sisältöön (ohjelmakauden muutostavoitteet ja niitä toteuttavat kärkitoimenpiteet). Maakuntatasolla suunnittelu muodostuu maakuntasuunnitelmasta, maakuntaohjelmasta ja maakuntakaavasta. Maakuntasuunnitelma on pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma (20 vuotta), jossa esitetään maakunnan tavoiteltu alueellinen kehitys ja kehittämistyön linjaukset. Maakunta-ohjelmalla konkretisoidaan suunnitelman tavoitteita ja sen tarkastelumittakaava on neljä vuotta. Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma on aiemmin valmisteltu omina prosesseinaan ja dokumentoitu erillisinä asiakirjoina. Nyt molempia on kirjoitettu yhtäaikaisesti ja ne muodostavat yhden kokonaisuuden, Pirkanmaan maakuntastrategian. Tavoitevuoteen 2040 tähtäävää maakuntastrategiaa on valmisteltu Pirkanmaan liitossa kokoavalla otteella, mikä on tarkoittanut maakunnan moniäänisen tavoitekentän kartoittamista ja yhteensovitustyötä. Työn pohjalta on tunnistettu alla olevat kehittämisteemat, joiden alle maakunnalliset lähivuosien tavoitelinjaukset kirjataan muutosta ostavassa hengessä. 1. Välkky: Älykäs erikoistuminen ja elinkeinorakenteiden uudistuminen 2. Ehyt: Yksilön, perheen ja yhteisöjen arki Pirkanmaalla 3. Kestävä: Luonnonvarojen kestävä käyttö sekä hyvinvoivat luonnon- ja asuinympäristöt 4. Saavutettava: Tehokkaan sujuva ja saavutettava Pirkanmaa (horisontaaliteema) Strategiaan kirjattavat valinnat kuvaavat muutoksiin johtavien polkujen alkupäätä, eivät koko tarvittavaa muutosketjua. Valintojen onnistuneisuutta arvioidaan ja suuntaa muutetaan tarvittaessa strategiakauden edetessä. Kommentit strategian luonnokseen ja ympäristöselostukseen pyydetään toimittamaan sähköisesti aluesuunnittelija Mikko Koposelle mennessä. Esityslistan liitteenä n:o 4 on Pirkanmaan maakuntastrategialuonnos ja ympäristöselostusluonnos.

11 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus antaa esityslistan liitteen mukaisen lausunnon Pirkanmaan maakuntastrategialuonnokseen. Muutettu päätösehdotus: Siirretään seuraavaan kokoukseen. Kunnanhallitus Juupajoen kunnanhallitus esittää kommentteinaan Pirkanmaan maakuntastrategia luonnokseen seuraavaa: Strategiassa visioidaan tulevaisuutta erilaisten kehityskuvien kautta, joista liittymäkohtia on löydettävissä myös Juupajoen alueen tulevaisuuteen, vaikka painopiste näyttäisi olevan vetovoimaiseen kaupunkiseutuun liittyvissä toiminnoissa. Kunnassamme on vahvaa sahateollisuutta, jonka uudistuminen on alueelle elinehto. Erityisesti tämän elinkeinotoimen kannalta, mutta myös koko kunnan ja Pohjois-Pirkanmaan kehittymiselle olennaista on liikenneyhteyksien parantaminen ja kehittäminen. Tämä tarkoittaa erityisesti vt 9 koskevan hankkeen toteuttamista, mutta myös raideliikenteen kehittämistä suunnitellulla tavalla (lähijunaliikenteen kehittämisselvitys) ja alemmanasteisen tieverkon säilyttämistä kulkukelpoisena kaikkina vuodenaikoina. Strategian kehittämislinjauksissa mainittujen tutkimusinfrastruktuurien kohdalla muistutamme Juupajoella sijaitsevasta Helsingin Yliopiston Hyytiälän toimipisteestä, jossa metsäntutkimuksen lisäksi toteutetaan kansainvälisestikin merkittävää ilmastontutkimusta. Strategian yhtenä osa-alueena oleva ekotehokkuus ei saa käytännössä osoittautua haja-asutusalueiden kehittämistoimia rajoittavana tekijänä. Maaseutumaiset kylät ja asuinseudut tarjoavat haluttuja rakentamispaikkoja kaupunkien ahtautta ja pieniä tontteja karsastaville ihmisille. Lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, että tietoliikenneinfrastruktuurin kehittäminen maakunnan kaikissa osissa on välttämättömyys ja siihen tulee panostaa, jotta strategian mukaiset kehityskuvat voivat toteutua.

12 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

13 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ TALOUS- JA VELKANEUVONNAN SEURANTARAPORTTI Oriveden kaupungin talous- ja velkaneuvoja Kirsti Lattunen on lähettänyt kuntiin talous- ja velkaneuvonnan seurantaraportin ajalta Raportin mukaan yhteistyö on sujunut entisten vuosien tapaan. Oriveden kaupungin hoitamaan alueeseen kuuluvat Hämeenkyrö, Ikaalinen, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat, Juupajoki ja Orivesi. Jono velkaneuvontaan on tällä hetkellä noin kolme viikkoa. Talous- ja velkaneuvonnassa työskentelee yksi päätoiminen neuvoja sekä osa-aikainen toimistotyöntekijä (50 % työajasta). Velkaneuvonnan kustannuksiin on saatu vuonna 2013 peruskorvausta 0,76 eur/asukas (v ,78 eur/as). Vuonna 2014 korvausta maksetaan 0,74 eur/as. Lounais-Suomen aluehallintovirasto jakoi lisäkorvausta Oriveden neuvonta-alueelle osa-aikaisen toimistotyöntekijän palkkakustannuksiin euroa. Perus- ja lisäkorvauksen laskun johdosta kuntia laskutettiin asukasta kohden 0,50 euroa todellisen kustannuksen ollessa 0,57 euroa. Juupajoen osalta kustannus oli euroa. Raportin mukaan velkaneuvontaan kirjattiin vuonna 2013 uusia asiakkaita 239. Asiakaskäyntejä oli kaikkiaan 373, puhelinneuvontaa 532, sähköpostineuvontaa 189 ja kirjallista neuvontaa 100 eli yhteensä neuvontatapahtumaa. Lisäksi valistustyötä on tehty kouluissa ja erilaisissa ryhmissä 10 kertaa. Esiintymiset radioja televisiomediassa jatkuivat, samoin lehtiartikkelit. Työ- ja elinkeinoministeriö ja oikeusministeriö ovat yhdessä selvittäneet talous- ja velkaneuvonnan mahdollista valtiollistamista ja sen taloudellisia vaikutuksia. Selvitystyön tuloksena on, että valtiollistamisen edellyttämä uudelleen organisointi lisäisi toiminnan kustannuksia tavalla, johon ei nykyisellä valtiontalouden kehyskaudella ole varauduttu. Valtiollistamisesta on siksi toistaiseksi luovuttu, eikä se toteudu kuluvalla hallituskaudella. Esityslistan liitteenä n:o 4 on raportti kokonaisuudessaan. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talous- ja velkaneuvonnan seurantaraportin vuodelta 2013.

14 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiökokous pidetään klo Tampereella. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää kokousedustajien valinnasta osakeyhtiöiden, osuuskuntien, säätiöiden, yhdistysten ja vastaavien kokouksiin. Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiökokouksiin kaudelle Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaudelle nimettiin tekninen johtaja Pekka Maasilta ja varaedustajaksi Antti Rahkonen.

15 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ JUUPAJOEN KUNNAN EDUSTAJA POKO RY:N HALLITUKSEEN PoKo ry on yksi 55 Suomessa toimivasta alueellisesta Leader -toimintaryhmästä. PoKo ry:n toimialueena oli vuoden 2013 loppuun asti Kurun alue Ylöjärvestä, Ruovesi, Virrat ja Mänttä-Vilppula. Juupajoen kunnanvaltuusto teki päätöksen liittyä Poko ry:een Juupajoen aiemman Leader -kumppanin Pomoottorin toiminnan päätyttyä Poko ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Cafe Myllyrannassa Mäntässä. Juupajoen kuntaa on pyydetty tekemään esitys ns. julkista tahoa edustavasta hallitusjäsenestä. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää kokousedustajien valinnasta osakeyhtiöiden, osuuskuntien, säätiöiden, yhdistysten ja vastaavien kokouksiin. Kunnanhallitus tekee esityksen Juupajoen kunnan edustajasta Poko ry:n hallitusjäseneksi. Kunnanhallitus esittää Poko ry:n hallitusjäseneksi Tarja-Riitta Koskista. ja varajäseneksi Pirkko Lindströmiä.

16 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KORKEAKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N ALOITTEET KOSKIEN KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄÄ JA KORKEAKOSKEN MATTOJEN PESUPAIKAN VEDEN KÄYTTÖÄ Korkeakosken kyläyhdistys ry/ Anne Lepola on lähettänyt kaksi aloitetta: 1) Kevyenliikenteen väylä Koskitien alkuun Korkeakosken Kyläyhdistys on pitämässään kokouksessa päättänyt tehdä kunnalle esityksen kevyenliikenteen väylästä Koskitieltä tielle 58 asti, ST1 -asemalle missä Juupajoen posti sijaitsee. Tämän hanke on ollut mukana kunnan 5 -vuotissuunnitelmassa aiemmin, mutta jostain syystä jäänyt sieltä pois ilman erillistä päätöstä. Rakennettava kävelytien osuus on vain n. kilometrin eikä mielestämme aiheuta suuria kustannuksia. Nykyinen tie on erittäin vaarallinen pyöräilijöille ja muillekin kulkijoille. Tiellä on paljon rekkaliikennettä ja muutakin autoliikennettä. Toivomme aloitteelle pikaista käsittelyä. Toivoisimme myös, että saisimme infoa esityksemme etenemisestä. Tilanteesta voi tiedottaa kyläyhdistyksen puheenjohtajalle Anne Lepolalle. 2) Korkeakosken mattojen pesupaikan veden käyttö Mattojen pesupaikka on suosittu vuodesta toiseen. Valitettavasti vuosittain vakituisia käyttäjiä jää pois pesuveden kylmyyden takia. Tietääksemme Korkeakosken mattojen pesupaikalla käytetään tällä hetkellä pohjavettä. Nykyinen ympäristöpolitiikka suosii kestävän kehityksen periaatetta. Mielestämme pohjaveden käyttö mattojen pesuvetenä ei tue tätä. Näkisimme mielellämme, että Juupajoen kunta olisi omalta osaltaan tukemassa tätä toimintamallia. Tästä syystä toivommekin, että Juupajoen kunta ottaisi käsiteltäväkseen mahdolliset mattojen pesupaikan vedenkäyttöön tai vaihtoehtoisesti koko matonpesupaikkaan liittyvät muutosesitykset ja niihin liittyvät kustannukset mahdollisimman pikaisesti. Ideaali tilanne olisi, että mahdolliset muutokset saataisiin toteutettua ensi kevään aikana ennen mattojen pesun kiireisintä ajankohtaa. Juupajoen pohjaveden tila on tällä hetkellä hyvä ja vesimäärä on riittävä tämänhetkisiin tarpeisiin. Jotta näin olisi jatkossakin niin, esitämme seuraavaa:

17 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Vaihtoehto 1 Mattojen pesupaikka sijaitsee nykyisessä paikassaan. Pesuvedeksi vaihdettaisiin järvivesi. Vaihtoehto 2 Mattojen pesupaikka vaihdettaisiin kokonaisuudessaan uimarannan välittömään läheisyyteen. Pesuvedeksi vaihdettaisiin järvivesi. Toivoisimme myös, että saisimme infoa esityksemme etenemisestä. Tilanteesta voi tiedottaa kyläyhdistyksen puheenjohtajalle Anne Lepolalle. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan aloitteisiin seuraavaa: 1) Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelmaa on käsitelty Juupajoen kunnanhallituksessa Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteet kunnan liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja se sisältää monipuolisen katsauksen seudun liikenneturvallisuuden nykytilanteeseen, laaja-alaisen toimenpideohjelman liikenneturvallisuusongelmien parantamiseksi sekä suuntaviivat kuntien liikenneturvallisuustyön aktivoimiseksi. Suunnitelmassa on Juupajoen toimenpidelistassa mukana kevyenliikenteen väylän rakentaminen välillä Pensaskuja - kt 58, kiireellisyysluokkana on 3 (asteikolla 1-3). Juupajoen kunnanvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa on vuodelle 2017 kirjattu investointiohjelmaan ko. kevyenliikenteen väylän rakentaminen. Kunnan taloustilanne huomioiden ei ole mahdollista aikaistaa ko. hanketta. 2) Mattojen pesupaikkojen veden laatu jakaa käyttäjien mielipiteitä. On luonnollista, että pohjavesi on järvivettä kylmempää. Toisaalta pohjaveden käyttöä mattojen pesussa suositaan sen vuoksi, että pohjavesi on kirkkaampaa kuin järvivesi ja siten pesutulos on varsinkin vaaleiden mattojen osalta parempi. Kunnan taloustilanne huomioiden ei ole mahdollista toteuttaa esitettyä muutosta varsinkin, kun huomioidaan käyttäjien eri mielipiteet asiassa.

18 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ JUUPAJOEN TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMIEN HANKINTA Kunnanhallitus Kangasalan yhteistoiminta-alueen purkautuessa Juupajoen kunta on velvoitettu järjestämään terveydenhuollon palvelut kuntalaisilleen. Palvelujen järjestämiseen liittyy ao. toiminnan tietojärjestelmäympäristön luominen. Juupajoen kunnasta tulee potilastietojärjestelmien rekisterinpitäjä. Tietojärjestelmämuutosta on valmisteltu yhteistyössä Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa, koska Kangasala ja Tampere kieltäytyivät järjestelmäpalvelujen toimittamisesta Juupajoelle. Asiaa on käsitelty alustavasti kunnanhallituksen kokouksessa Juupajoen kunta järjesti vuoteen 2010 asti tietojärjestelmät itsenäisesti, jolloin kunnassa oli käytössä Mediatri -järjestelmät. Yhteistoiminta-alueen aikana on ollut terveydenhuollon vastaanottotoiminnassa käytössä Mediatri -järjestelmä ja suun terveydenhuollossa Effica -järjestelmä. Vuoden 2014 alusta lukien käyttöön tulee Mediatri -järjestelmä uudelleen myös suun terveydenhuoltoon. Tietojärjestelmävaatimukset ovat muuttuneet huomattavasti yhteistoiminta-alueen aikana mm. ereseptin käyttöönoton johdosta. Mediconsult -yhtiöltä on pyydetty tarjoukset Mediatri -tietojärjestelmän käyttöoikeudesta ja käytöstä, tietokannan luomisesta sekä liittymistä muihin järjestelmiin. Lisäksi on saatu tarjous ereseptipalvelun toteuttamisesta sekä Medioral -hammashuollon ohjelman toimittamisesta. Järjestelmäympäristö luodaan Mänttä-Vilppulan kaupungin palvelinkokonaisuuteen ja kaupungin kanssa laaditaan palvelujen tuottamisesta oma sopimuksensa. Juupajoelle luodaan oma tietokanta Mänttä-Vilppulaan, mutta hyödynnetään MV:n käytössä olevia integraatioita mahdollisuuksien mukaan, mikä alentaa kustannuksia. Juupajoen tietokanta pidetään kuitenkin siten erillään, että toimintojen järjestämiseen mahdollisesti tulevat muutokset mahdollistavat Juupajoen tietojen eriyttämisen. Mediatri -tietojärjestelmän luominen vaatii tarjouksen mukaan n. 38 työpäivää á euroa päivä + koulutus, liittymäohjelmat, integraatiot, jne. EReseptipalvelun toteutus n. 13 työpäivää á euroa + ohjelmakustannukset n euroa. Medioral -hammashuollon ohjelma n euroa. Järjestelmien rakentamisessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Mänttä- Vilppulan kaupungin tietohallinnon ympäristöä. Myös projektityötä ja asiantuntemusta saadaan huomattavan paljon Mänttä-Vilppulan tietohallintopäälliköltä.

19 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Esityslistan ohessa ovat Mediconsultin tarjoukset. Kunnanhallitus päättää hankkia terveydenhuollon tietojärjestelmäympäristön Mediconsult -yhtiöltä tarjousten ja asiaselostuksessa esitetyn mukaan kuitenkin siten, että hankinnassa huomioidaan mahdollisuudet hyödyntää Mänttä-Vilppulan kaupungin tietojärjestelmäympäristöä ja mm. liittymiä. Kunnanhallitus Terveydenhuollon potilastietojärjestelmä ja hammashoidon tietojärjestelmä on otettu käyttöön suunnitelmien mukaisesti. Myös eresepti -järjestelmä on käytössä. Käyttöönottoprojektin kustannukset Mediconsultille olivat noin euroa (alv 0%). Ohjelmien hankintakustannus nyt käytössä olevassa laajuudessaan on n euroa (alv 0 %). Hankintakustannusta alensi lisenssien siirto Kangasalan YT-alueelta. Toimitussopimus Juupajoen kunnan ja Mediconsult Oy:n välillä on valmisteltu siten, että sopimus on määräajan asti voimassa, jonka jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassaolon aikana sopimus voidaan irtisanoa puolin tai toisin päättymään kulumassa olevan kalenterivuoden päättyessä kirjallisella irtisanomisilmoituksella. Esityslistan liitteenä n:o 5 on toimitussopimus sekä sopimus ohjelmiston ylläpito- ja tukipalvelusta. Kunnanhallitus hyväksyy Mediconsult Oy:n kanssa solmittavan toimitussopimuksen sekä sopimuksen ohjelmiston ylläpito- ja tukipalvelusta.

20 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ JUUPAJOEN TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN / YHTEISTYÖ MÄNTTÄ-VILPPULAN KANSSA Juupajoen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan ulkoistaa kunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelut väliseksi ajaksi kokonaisuudessaan lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa ja virkavastuulla hoidettavia tehtäviä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen tehtiin suorahankintana Pihlajalinna Oy:ltä ko. ajalle. Kunnanhallitus Markkinaoikeus on antanut päätöksensä Attendo Oy:n tekemään valitukseen. Markkinaoikeuden päätös: Markkinaoikeus kumoaa Juupajoen kunnanvaltuuston tekemän suorahankintapäätöksen 52. Markkinaoikeus kieltää Juupajoen kuntaa jatkamasta sanotun päätöksen täytäntöönpanoa. Kieltoa on noudatettava nyt asetetun euron sakon uhalla. Markkinaoikeus hylkää Attendo Oy:n vaatimuksen hyvitysmaksun määräämisestä. Markkinaoikeus velvoittaa Juupajoen kunnan korvaamaan Attendo Oy:n oikeudenkäyntikulut eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 :m 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tämän päätöksen antamisesta. Markkinaoikeus hylkää Juupajoen kunnan ja Pihlajalinnan Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Julkisista hankinnoista annetun lain 106 :n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös on kokonaisuudessaan toimitettu sähköpostilla kokoukseen osallistujille. Liite n:o 5. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää merkitä tiedoksi Markkinaoikeuden antaman päätöksen, että Juupajoen kunta tyytyy Markkinaoikeuden päätökseen, koska päätös on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaista eikä päätöksessä ole lausuttu sellaista, jonka perusteella päätöksestä olisi syytä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen

21 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ tiedustella Mänttä-Vilppulan kaupungilta, onko Mänttä-Vilppulan kaupungin mahdollista ottaa järjestämisvastuu Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista nopealla aikataululla vuoden 2014 osalta ja mikäli Juupajoen kunta päättää jatkaa itsenäisenä, myös vuodesta 2015 eteenpäin, valtuuttaa kunnanhallituksen käynnistämään valmistelut kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamiseksi siltä osin kuin palveluita hankintaan ostopalveluna. Valtuusto Markkinaoikeuden päätös on liitteenä n:o 3. Kunnanhallitus Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt seuraavasti: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää ilmoittaa Juupajoen kunnalle, että Mänttä-Vilppulan kaupunki on valmis ottamaan järjestämisvastuun Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista nopealla aikataululla vuoden 2014 osalta, ja mikäli Juupajoen kunta päättää jatkaa itsenäisenä, myös vuodesta 2015 eteenpäin ohjeistaa kaupunginhallitusta aloittamaan välittömästi neuvottelut yhteistyön käytännön järjestelyistä Juupajoen kunnan kanssa. Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa , joten valtuuston päätös on tiedossa kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

22 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston päätöksen. Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen. Kunnanhallitus nimeää Juupajoen kunnan edustajat yhteistyöneuvotteluihin. Kunnan edustajiksi yhteistyöneuvotteluihin nimettiin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jani Jauhiainen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannu Hämylä, kunnanjohtaja Pirkko Lindström ja perusturvajohtaja Sirkka Viiala.

23 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ JUUPAJOEN TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN / PALVELUJEN ULKOISTAMINEN JA KILPAILUTTAMISTOIMET Juupajoen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan ulkoistaa kunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelut väliseksi ajaksi kokonaisuudessaan lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa ja virkavastuulla hoidettavia tehtäviä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen tehtiin suorahankintana Pihlajalinna Oy:ltä ko. ajalle. Kunnanhallitus Markkinaoikeus on antanut päätöksensä Attendo Oy:n tekemään valitukseen. Markkinaoikeuden päätös: Markkinaoikeus kumoaa Juupajoen kunnanvaltuuston tekemän suorahankintapäätöksen 52. Markkinaoikeus kieltää Juupajoen kuntaa jatkamasta sanotun päätöksen täytäntöönpanoa. Kieltoa on noudatettava nyt asetetun euron sakon uhalla. Markkinaoikeus hylkää Attendo Oy:n vaatimuksen hyvitysmaksun määräämisestä. Markkinaoikeus velvoittaa Juupajoen kunnan korvaamaan Attendo Oy:n oikeudenkäyntikulut eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 :m 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tämän päätöksen antamisesta. Markkinaoikeus hylkää Juupajoen kunnan ja Pihlajalinnan Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Julkisista hankinnoista annetun lain 106 :n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös on kokonaisuudessaan toimitettu sähköpostilla kokoukseen osallistujille. Liite n:o 5. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää merkitä tiedoksi Markkinaoikeuden antaman päätöksen, että Juupajoen kunta tyytyy Markkinaoikeuden päätökseen, koska päätös on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaista eikä päätöksessä ole lausuttu sellaista, jonka perusteella päätöksestä olisi syytä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO 155 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET... 328 156 KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS... 329 157 VALTUUSTON 2.9.2013 JA 23.9.2013 PITÄMIEN KOKOUSTEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO 19 VALTUUSTON 3.2.2014 PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 40 20 JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS... 41

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO 23 KAAVOITUSASIOITA / RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN SUINUN-VÄIHIN RANTA-ALUEELLE... 46 24 KOPSAMON KYLÄOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / KAAVOITUSTILANNE...

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNANHALLITUS 19.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNANHALLITUS 19.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SISÄLLYSLUETTELO 33 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAIKA JA PAIKKA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN NÄHTÄVILLÄ... 57 34 VUODEN 2013 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ... 109 65 SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE... 110 66

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO 120 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE PIRKANMAAN ELY- KESKUKSEN VALITUKSESTA... 286 121 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTTEEN KIINTEISTÖITTÄISEN KULJETUKSEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 KUNNANHALLITUS 21.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 KUNNANHALLITUS 21.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SISÄLLYSLUETTELO 57 KOPSAMON KYLÄOSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN... 123 58 MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA... 129 59 JUUPAJOEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KUNNANHALLITUS 25.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KUNNANHALLITUS 25.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO 122 RUOKAHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA / KIRKONKYLÄN KOULUN VALMISTUSKEITTIÖN MUUTTAMINEN JAKELUKEITTIÖKSI... 238 123 JUUPAJOEN TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO 43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 81 44 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 82 45 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 83 46 ANTOLAINA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2014 JA KOKOUSKUTSU... 2 2 PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITO... 4 3 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 17/2014

KUNNANHALLITUS 17/2014 KUNNANHALLITUS 17/2014 Aika Maanantai 22.12.2014 klo 19.36-21.55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2014

KUNNANHALLITUS 10/2014 KUNNANHALLITUS 10/2014 Aika Maanantai 8.9.2014 klo 18.35-20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 02/07 Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika 17.01.2014 kello 14:01-16:30

Kokousaika 17.01.2014 kello 14:01-16:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 17.01.2014 kello 14:01-16:30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 1 Kiinteistön kauppa / Vinkuva RN:o

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Aika Maanantaina 11. helmikuuta 2013 klo 17.20-20.15 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 11/2008

PÖYTÄKIRJA JT 11/2008 PÖYTÄKIRJA JT 11/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 27.5.2008 klo 8.30 9.50 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot