Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, Jyväskylä Puhelin Kotisivu:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2011

2 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, Jyväskylä Puhelin Kotisivu: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa Julkaisu: C 136 ISBN ISBN (sähköinen versio) ISSN Julkaisun avainsanat: Kehittämistahto Aluesuunnittelu ja -kehittäminen Maakuntakaavoitus Maakunnan edunvalvonta Kehittämisrahoitus Painos: 200 kpl Painopaikka: Kopijyvä Oy Taitto: Mervi Leinonen Jyväskylä 2012

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Maakuntajohtajan katsaus vuoteen Yhteinen kehittämistahto Luottamuselimet ja muu asiantuntijuus Luottamushenkilöhallinto Maakunnan yhteistyöryhmä MYR Keski-Suomen liiton henkilöstö Keski-Suomen liiton näkyvyys Viestintä Vuoden 2011 tapahtumia STRATEGINEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN Suunnittelun välineet ja toiminnan arviointi Maakunnan tilan seuranta ja ennakointi Alueidenkäyttö Maakuntakaavoitus Muu alueidenkäytön suunnittelu Aluekehittäminen Menestyvä yritystoiminta Osaamisella menestykseen Hyvinvoiva kansalainen Vetovoimainen toimintaympäristö Kehittämisrahoitus Länsi-Suomen EAKR-ohjelman koordinointi EDUNVALVONTA Maakunnalliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot Keski-Suomen kärkihankkeet Talous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Jäsenkuntien maksuosuudet LIITTEET...27 Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Tarkastuslautakunta Maakunnan yhteistyöryhmä Henkilöstö Keski-Suomen liiton julkaisut vuonna

4 vuosikertomus Maakuntajohtajan katsaus vuoteen 2011 Vuosi 2011 oli talouden osalta vaihteleva. Kun edellinen taloustaantuma vähitellen hellitti ja talouden suunta kääntyi nousuun, alkoi kesän tienoilla levitä tietoa mahdollisesta uudesta taantumasta. Tätä synkisti lisää usean Euroopan maan julkisen talouden ylivelkaantuminen, joka heijastuu myös kansainväliseen kauppaan ja pankkitoimintaan. Keski-Suomessa hyvin alkanut talouskasvu hiipui loppuvuodesta ja lähitulevaisuuden talousodotukset heikkenivät. Tulevina vuosina talouden kasvu on todennäköisesti hidasta ja kasvun pohjana on erityisesti kotimainen kysyntä. Keski-Suomi jatkaa kasvun maakuntana asukkaita on nyt vajaat Ennakkotietojen mukaan maakunnan väkiluku oli vuoden 2011 lopussa noin 700 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Keski-Suomen väkiluvun kasvu perustuu edelleen Jyväskylän seudun kehitykseen: monipuolinen koulutustarjonta houkuttelee nuoria kouluttautumaan, seudun yrityskanta kasvaa tasaisesti erityisesti lopettavien yritysten määrän vähetessä ja työpaikat ovat lisääntyneet viime vuosina hyvää vauhtia. Keski-Suomen muilla seuduilla väestökehitys on valitettavasti toinen: työikäisten määrä vähenee ja vanhusväestön määrä kasvaa, mikä muuttaa seutujen ikärakennetta. Suurten ikäluokkien eläköityessä korvaavan työvoiman saantiin on kiinnitettävä huomiota. Talouden hyvästä suunnasta huolimatta työllisyys ei ole kohentunut Keski-Suomessa riittävästi ja työttömiä on edelleen liikaa. Työ- ja elinkeinoministeriön rekisteritietojen mukaan työttömyys laski meillä viime vuoden aikana, mutta merkittävästä parannuksesta ei voida puhua. Maakunnassa oli vuoden 2011 lopussa vajaat työtöntä työnhakijaa, mikä oli vain sata vähemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Maakunnan työttömyysaste oli edelleen reilusti kansallista keskiarvoa korkeampi ja pitkäaikaistyöttömien osuus oli ELY-keskusten korkein koko viime syksyn. Kaikki voitava on tehtävä työttömyyden alentamiseksi kaikilla seuduilla. Keski-Suomen liitossa vuosi 2011 oli aktiivinen suunnitteluvuosi. Kehittämistoimien suunnittelua ja päätöksentekoa varten laadittiin mm. maakunnallinen hyvinvointistrategia, selvitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta ja linjattiin suuntaviivat maakunnalliselle yrittäjyyskasvatukselle. Ympäristöministeriö vahvisti Keski-Suomen 2. vaihemaakuntakaavan, jolla turvataan laadukkaiden kiviainesten saanti yhdyskuntaym. rakentamiseen ja suojellaan arvokkaita harju-, kallio- ja moreenialueita. Myös 3. ja 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu jatkui. Suunnittelun tueksi valmistui useita selvityksiä, jotka käsittelivät mm. maakunnan raideliikenteen näkymiä ja ilmastonmuutoksen hillitsemiskeinoja aluesuunnittelussa. Maamme uusi hallitus aktivoi keskustelun Suomen tulevasta palvelu- ja kuntarakenteesta. Aihetta avattiin eri foorumeilla ja keskustelu tiivistyy vuoden 2012 aikana. Anita Mikkonen, maakuntajohtaja 4

5 Keski-Suomen Liitto 2. Yhteinen kehittämistahto Keski-Suomen liitto on kumppanuuksien ja verkostojen rakentaja ja ylläpitäjä. Omien luottamuselintensä, maakuntahallituksen ja -valtuuston sekä maakunnan yhteistyöryhmän ja muiden asiantuntijaryhmien kautta se kokoaa ja kanavoi monipuolista asiantuntemusta maakunnan hyväksi. 2.1 Luottamuselimet ja muu asiantuntijuus Luottamushenkilöhallinto Maakuntavaltuustolla oli kaksi kokousta vuonna Kesäkokouksessa 8. kesäkuuta Jämsän ammattiopistolla maakuntavaltuusto valitsi maakuntahallituksen vuosille ja sille puheenjohtajaksi Helena Pihlajasaaren (sd), 1. varapuheenjohtajaksi Matti Pöppösen (vas) ja 2. varapuheenjohtajaksi Kauko Lehtosen (kesk). Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2010 tilinpäätöksen ja käsitteli vuoden 2012 talousarvion laadinnan perusteita. Valtuusto sai myös maakuntakaavoituskatsauksen ja sille selvitettiin suunnitelmia nopean ratayhteyden saamiseksi Jyväskylästä Helsinkiin. Syyskokouksessa 9. marraskuuta Jyväskylässä maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton taloussuunnitelman sekä toiminta- suunnitelman ja talousarvion vuodelle Maakuntavaltuusto kävi keskustelua mm. suoluontoa ja turvetuotantoa sekä tuulivoimaa koskevan 3. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta ja Laajakaista kaikille -hankkeesta. Kokouksen alussa kuntaja hallintoministeri Henna Virkkunen ja Kuntaliiton alue- ja elinkeinokehityksen johtaja Keijo Sahrman esittelivät kuntarakenneuudistusta Suomessa ja muissa pohjoismaissa. Lisäksi maakuntavaltuusto kokoontui Laukaan Peurungassa seminaariin, jossa käsiteltiin Keski-Suomen hyvinvointistrategiaa 2020 ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitystä. Samassa yhteydessä oli Suomen kuntaliiton maakuntakierroksen Keski-Suomen tilaisuus, jossa johtaja Kristina Wikberg ja kuntatalousyksikön apulaisjohtaja Reijo Vuorento esittelivät kuntien ajankohtaisia asioita mm. kuntarakenteen, sosiaalija terveydenhuollon sekä kuntatalouden näkökulmasta. 5

6 vuosikertomus 2011 Maakuntahallitus kokoontui 11 kertaa. Kokoukset pidettiin pääsääntöisesti Keski-Suomen liitossa. Maaliskuun kokous oli Äänekosken valtuustosalissa, jossa esiteltiin myös Ääneseudun asioita. Lisäksi maakuntahallitus vieraili CP Kelco Oy:n CMC- tehtaalla. Toukokuun kokous oli Jyväskylässä Marttakeskuksessa ja elokuun kokous Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-Dynamon tiloissa. Maakuntavaltuuston kokouksessa 8.6. kiitettiin maakuntavaltuuston pitkäaikaista varapuheenjohtajaa, Kalevi Olinia, joka jätti maakuntapolitiikan muuttaessaan pois Keski-Suomesta. Maakuntahallitus mm. pani täytäntöön ympäristöministeriön vahvistaman päätöksen 2. vaihemaakuntakaavasta (maa-aineshuolto ja siihen liittyvät luontoarvot) asetti nähtäville 3. vaihemaakuntakaavan (turvetuotanto ja suoluonto sekä tuulivoima) luonnoksen nimesi maakunnan kärkihankkeet vuodelle 2012 hyväksyi Keski-Suomen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman myönsi kehittämistoimenpiteisiin rahoitusta EUohjelmien ja kansallisista varoista sekä KeskiSuomen kehittämisrahastosta yhteensä noin 6 miljoonaa euroa, joista noin euroa kohdentui nuorisotyöttömyyden vähentämiseen päätti liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 laadinnasta hyväksyi Keski-Suomen ilmastostrategian antoi lausunnot maakunnan koulutustarjonnan alueellisista tavoitteista, yliopiston rahoitusmallista ja aluehallintoviraston tulossopimuksesta sekä 21 muuta lausuntoa edisti maakunnan laajakaistaverkon toteutumista ja valitsi seitsemän kunnan laajakaistahankkeiden toteuttajat otti kantaa rakennerahastouudistukseen ja puolustusvoimien varikkotoimintojen lakkauttamiseen Maakuntahallitus: istumassa vasemmalta Kauko Lehtonen, Helena Pihlajasaari ja Matti Pöppönen. Seisomassa vasemmalta Mika Kyrö, Pekka Lankia (varajäsen), Hannu Laitinen (varajäsen), Rolf Nyholm, Tuija Mäkinen, Leo Urpilainen, Sari Saarinen, Jaakko Selin (varajäsen) ja Sisko Linna. Tarkastuslautakunta kokoontui neljä kertaa. Alkuvuonna lautakunta käsitteli Keski-Suomen liiton edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen ja laati arviointikertomuksen maakuntavaltuustolle. Tarkastuslautakunnalle esiteltiin maakuntakaavoitusta, rakennerahasto- ja hankeasioita, edunvalvonta- ja kansainvälisyysasioita sekä hallinnollisia päätöksiä. Tarkastuslautakunnnan ja hallituksen puheenjohtajien kokous: istumassa vasemmalta Helena Pihlajasaari, Leena Kalmari, Asko Liimatainen, Leena Jäntti ja Anita Mikkonen. Seisomassa vasemmalta Erkka Ollila, Kauko Lehtonen, Kari Yksjärvi, Helena Anttonen, Seppo Suominen, Jouko Huumarkangas ja Pirjo Ahola. 6

7 Keski-Suomen Liitto Maakunnan yhteistyöryhmä MYR Maakuntien yhteistyöryhmien tehtävä on ohjata alueensa strategista kehittämistyötä. Yhteistyöryhmät vastaavat, ei vain EU-politiikan ja sen rahoituksen, vaan koko aluekehittämisen ja myös kansallisen rahoituksen yhteen sovittamisesta. Tärkeimmät MYRrin käsittelemät asiat vuonna 2011 olivat Keski-Suomen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma ja ELY-keskuksen strateginen tulossopimus Molempien suunnitelmien kulmakiviä ovat maakunnan vetovoimaisuus, yritystoiminnan menestyminen ja asukkaiden hyvinvointi. Yhteistyöryhmä hyväksyi maakunnan yhteistyöasiakirjan Päätöksellä kohdennettiin noin 24 miljoonaa euroa EU-ohjelmien rahoitusta Keski- Suomen kehittämiseen. Suurin osa rahoituksesta varattiin yrityshankkeille, työllistymiseen ja osaamisen vahvistamiseen. Valtio päätti leikata vuosien 2012 ja 2013 EU-ohjelmista omaa rahoitustaan osana valtiontalouden säästöjä. Leikkaus luo paineen kasvattaa kuntarahoitusta. Yhteistyöryhmä piti viisi kokousta. Elokuun seminaarissa Juurikkasaaressa perehdyttiin uuteen hallitusohjelmaan, ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen lähtökohtiin ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman valmisteluun. Tilaisuus pidettiin yhdessä ELY-keskuksen neuvottelukunnan kanssa. Elokuun lopulla yhteistyöryhmä vieraili Oulussa. Matkalla tutustuttiin Oulun seudun uuteen kehittämisyhtiöön, BusinessOuluun sekä innovaatioallianssin toimintaan ja tavattiin Pohjois-Pohjanmaan liiton, ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin johtoa. Yhteistyöryhmän aloitteesta perustettu yritysten kehittämisen johtoryhmä käynnisti työnsä maaliskuussa. Y-jory ohjaa osaamiskeskusohjelman, klusterityön sekä osaamisen kehittämishankkeiden varoin rahoitettavaa toimintaa. Lokakuussa saatiin tieto Äänekosken rakennemuutoksesta, joka aiheutui M-realin paperitehtaan supistuksista. Yhteistyöryhmän tehtävänä oli riittävän rahoituksen varmistaminen tukitoimen- piteille. Pohdittavana olivat myös ohjelmakauden loppuvuosien varoilla käynnistettävät infrastruktuurikohteet. Toimintaansa jatkoivat myös muut maakunnan yhteistyöryhmän asettamat työryhmät. Osaamisja työllisyystyöryhmän toiminnasta kerrotaan luvussa Osaamisella menestykseen. Ympäristö- ja tasa-arvovaikutusten arviointiryhmästä (YVA-ryhmä) kerrotaan luvussa 3.1. Suunnittelun välineet ja toiminnan arviointi. Maaseutujaosto edisti toimillaan maaseudun kehittämistä muun muassa maaseutuasumisen näkökulmasta Keski-Suomen liiton henkilöstö Vuoden 2011 lopussa Keski-Suomen liiton palveluksessa oli 38 henkilöä, 12 miestä ja 26 naista. Määrä on vähentynyt vuodessa viidellä henkilöllä. Virkasuhteessa oli neljä henkilöä, toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa 26, määräaikaisia seitsemän ja sijaisia yksi. Toimisto on maakuntajohtajan johtama tulosyksikkö, joka toimii neljässä tiimissä: maakuntajohtajan tiimi, alueidenkäyttö, aluekehitys ja hallinto. Toimiston johtoryhmään kuuluvat maakuntajohtaja, tiimien vetäjät ja henkilöstön edustaja, sen sihteerinä toimii maakuntajohtajan sihteeri. Henkilöstön työskentelyä ohjaavat henkilöstösuunnitelma, työsuojelun toimintaohjelma, henkilöstöpolitiikan periaateohjelma ja tietoturvasuunnitelma. Tiimit sopivat tavoitteistaan ja tehtävistään maakuntajohtajan kanssa vuosittain. Henkilöstö kehitti osaamistaan, koulutuspäiviä oli eri henkilöillä vuoden aikana yhteensä 124. Henkilöstön yhteisiä suunnittelupäiviä oli kaksi: keväällä teemana oli työpaikan ilmapiiri ja syksyllä toiminnan suunnittelu. Lisäksi tiimeillä oli omia toiminnan suunnittelu- ja kehittämispäiviään. Henkilöstöpalavereita oli vuoden aikana neljä ja niissä käsiteltiin yhteisiä asioita, kuten liiton ja tiimien ajankohtaisia tehtäviä. Perinteiseen Länsi-Suomen Allianssin, WFAn, henkilöstöjen virkistyspäivään Näsijärvellä ja Tampereella osallistui linja-autolastillinen liiton henkilöstöä. 7

8 vuosikertomus 2011 Henkilöstön liikunta- ja kulttuurityöryhmä LIIKU aktivoi henkilöstöä huolehtimaan työhyvinvoinnistaan. LIIKU järjesti perinteisen talvisen liikuntailtapäivän. Kuntotesteistä ja kehonkoostumusmittauksista henkilöstö sai yksilöllistä tietoa ja motivointia oman työhyvinvointinsa kohentamiseen. Syksyllä osa henkilöstöstä kokeili Jyväskylän yliopiston musiikkitieteen laitoksella musiikkiklinikkaa, joka pyrkii edistämään hyvinvointia ja elämänlaatua musiikin keinoin. Henkilöstön kuntavierailu suuntautui Hankasalmelle. Liikunta- ja kulttuurisetelit olivat ahkerassa käytössä. Myös viikoittaiselle sählyvuorolle, maratoneille ja Peurunkapatikkaan osallistui viime vuonna useita henkilöitä. Keski-Suomen liiton internetsivuston uudistus vietiin päätökseen ja uudet sivut julkaistiin Samalla otettiin käyttöön uudet sähköiset viestintävälineet, verkkolehti ja blogi. Verkkolehti Nokankoputuksia ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa. Blogia alettiin julkaista maaliskuusta alkaen. Blogisteja on useita ja aiheita sen mukaisesti. Uusia kirjoituksia blogissa on ilmestynyt 1 4 kuukaudessa. Maakunnan yhteistyöryhmän sähköinen tiedotuslehti Vipuvoimaa EU-ohjelmista ilmestyi kaksi kertaa. Jälkimmäinen numero, joka kertoi laajemmin kuluvan EU-ohjelmakauden tuloksista, tuotettiin myös tabloid-liitteenä ja se jaettiin sanomalehti Keskisuomalaisen välissä. Sähköisiä uutiskirjeitä sidosryhmätiedotuksessaan ovat käyttäneet NECL II -hanke ja Creative Regions -hanke. Jälkimmäinen ylläpitää myös Luova Keski-Suomi -sivua Facebookissa. Keski-Suomen Aikajana, katsaus maakunnan yritysten taloustilanteeseen, ilmestyi kerran. Aikajanan julkaisukausi päättyi viime vuonna ja kaudesta järjestettiin tarjouskilpailu. Aikajanan toimittajana jatkaa Kaupunkitutkimus TA Oy. Hankasalmella tutustuttiin mm. lintutorniin. 2.2 Keski-Suomen liiton näkyvyys Viestintä Media- ja sidosryhmätiedotteiden keskeistä sisältöä ovat olleet päätökset, suunnitelmat, kaavat, kehittämisohjelmat ja hankkeet sekä niiden tulokset ja vaikutukset. Maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja maakunnan yhteistyöryhmän kokouksista on julkaistu ennakkotiedote esityslistoineen ennen kokouksia ja kokoustiedote keskeisistä päätöksistä ja muista sovituista asioista kokousten jälkeen. Maakunnan yhteistyöryhmän ja maakuntavaltuuston kokoukset ovat olleet medialle avoimia. Vuonna 2011 viestimille ja muille sidosryhmille lähetettiin yhteensä noin 70 tiedotetta sähköpostijakelulla, joka laajimmillaan käsittää yli 130 osoitetta. Tiedotteet julkaistaan Keski-Suomen liiton internetsivustolla. Taloon hankittua videoneuvottelulaitteistoa on käytetty neuvotteluihin ja kokouksiin. Etäyhteys on vähentänyt kokousmatkustusta ja säästänyt aikaa ja rahaa Vuoden 2011 tapahtumia Luovien alojen rahoituspäivään osallistui noin 110 tiedonjanoista. Tilaisuuden järjestivät Keski- Suomen liitto, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, Keski-Suomen ELY-keskus ja Keski-Suomen taidetoimikunta. Alueiden ennakointiseminaari, Huominen on tänään, kokosi Jyväskylään noin 80 ennakoinnin asiantuntijaa eri puolilta maata. Järjestelyistä vastasivat työ- ja elinkeinoministeriö, Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomi ennakoi -hanke ja Keski-Suomen liitto. Keski-Suomen päivää vietettiin eri puolilla maakuntaa parissakymmenessä talkoopohjaises- 8

9 Keski-Suomen Liitto sa tapahtumassa. Tilaisuuksia oli Jyväskylän lisäksi Uuraisilla, Saarijärvellä, Keuruulla ja Jämsässä. Keski-Suomen liitto vastasi tapahtumien koordinoinnista ja yhteisen käsiohjelman, ilmoitusten ja julisteiden visuaalisesta ilmeestä ja tuotannosta. Nyt puhutaan kulttuurista -työpaja tanssisali Lutakossa oli Keski-Suomen liiton oma Keski-Suomen päivän tilaisuus. Keskisuomalaista identiteettiä oli määrittelemässä noin 80 osallistujaa. Pohdinnoista julkaistiin kooste. Parkour-ryhmä Rynnistyksen Käsite esiintyi Nyt puhutaan kulttuurista -tilaisuudessa. MYRrin tulevaisuusfoorumi Jyväskylän Majakoskella pohti Keski-Suomen taloutta ja tulevaisuutta otsikolla Täällä on kaikki mi kallista on. Alustuksissa käsiteltiin väestön ikääntymistä ja palveluketjujen kestävyyttä sekä globaalien arvoketjujen merkitystä. Ilmastotalkoot järjestettiin toukokuun aikana Keski-Suomen kuudella seudulla. Seutukierros tarjosi tiukkaa ilmastofaktaa, kertoi ilmastostrategian tavoitteista ja toimenpiteistä ja kokosi toimenpideehdotuksia. Maakunnan yhteistyöryhmän tulevaisuusfoorumi oli Majakoskella. Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitea piti kokouksensa Jyväskylässä Osallistujia oli noin 30, mukana mm. DC Region yksikönpäällikkö Alain Roggeri. Seurantakomitean jäsenille esiteltiin EU-ohjelmatyön vaikuttavuutta, kuten Lutakon aluetta, Agoran ja Ylistönmäen hankkeita ja muita kiinnostavia kohteita mm. risteilyllä Jyväsjärvelle ja Päijänteelle. Jyväskylän Kesän avajaispäivänä järjestettiin perinteinen kutsuvierasohjelma yhdessä Jyväskylän kaupungin, yliopiston, Keskisuomalaisen ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Kesän avajaiskonsertin lisäksi vieraille mm. esiteltiin koulutusvientiä. Keski-Suomen liiton kutsuvieraita oli noin 45. Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokoukseen osallistui DC Region yksikönpäällikkö Alain Roggeri (kuvassa keskellä). Neste Oil Ralliin Keski-Suomen liitto oli kutsunut vieraaksi metsäklusterin edustajia yhdessä Jämsän ja Äänekosken kaupunkien kanssa. Tapahtumaan osallistui noin 30 vierasta. Perinteinen Jyväskylän kaupungin, Jykes Oy:n ja Keski-Suomen liiton yhdessä järjestämä kutsuvieraspäivä oli Rallitapahtumien ohessa käsiteltiin KeskiSuomen tulevaisuutta. Kutsuvieraita oli 24. Rallia seurattiin Laajavuoren erikoiskokeella. 9

10 vuosikertomus 2011 Seutukierros maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman ja ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen valmistelua varten ulottui kuudelle Keski- Suomen paikkakunnalle syyskuussa Keski- Suomen liitto ja ELY-keskus kuuntelivat seutujen näkemyksiä suunnitelmiaan varten. Hyvinvointiseminaari Hyvin voidaan? tarkasteli hyvinvointia terveyden, ravitsemuksen, liikunnan, kulttuurin sekä sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmista. Keski-Suomen liitto oli yksi 13 järjestäjästä. Osallistujia oli noin sata. Keski-Suomen ennakointifoorumin teema oli Osaamisesta työpaikkoja. Keski-Suomen liiton ja ELY-keskuksen tilaisuuteen osallistui liki 40 henkilöä. Voitto-rahoitupäivänä jaettiin tietoa rahoitusmahdollisuuksista luovan alan, taiteen ja kulttuurin tekijöille. Paikalla oli noin 170 osallistujaa. Joutsa oli yksi totsu-kierroksen paikkakunnista, jossa Keski-Suomen liitto ja ELY-keskus vierailivat. Kuntaliiton maakuntakierros ja maakuntavaltuuston seminaari järjestettiin Laukaan Peurungassa. Aiheina olivat kuntarakennemuutos ja kuntatalous sekä Hyvinvointistrategia 2020 ja Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys. Ilmastonmuutos ja yritystoiminta -seminaarissa kerrottiin mm. esimerkkejä yritysten varautumissuunnitelmista. Seminaari järjestettiin yhdessä Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n kanssa. Osallistujia oli noin 50. Muun muassa hyvinvointialan yrittäjyys puhutti Keski- Suomen ennakointifoorumissa Nyt puhutaan luovista ympäristöistä! -seminaari oli suunnattu aluesuunnittelijoille ja muille luovista ympäristöistä kiinnostuneille. Tilaisuus oli osa Euroopan unionin Open Days -tapahtumaketjua. Osallistujia oli noin 50. Turvetuotantoa ja tuulivoimaa koskevan kolmannen vaihemaakuntakaavan luonnosta esiteltiin seitsemässä tilaisuudessa Keski-Suomen seuduilla marras-joulukuun aikana. Keski-Suomen liitto sai järvivettä pullopostina Keuruulla järjestetyssä 3. vaihemaakuntakaavan luonnoksen esittelytilaisuudessa. Nelostieseminaarissa eduskunnassa konsultit Markku Kivari ja Seppo Laakso esittelivät laatimaansa selvitystä valtatien 4 kehittämisen aluetaloudellisista vaikutuksista välillä Jyväskylä- Oulu-Kemi. Tilaisuudessa kuultiin myös elinkeinoelämän edustajia sekä liikenneministeri Merja Kyllöstä. Paikalla oli noin 30 osallistujaa. 10

11 Keski-Suomen Liitto 3. STRATEGINEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN Keski-Suomen liitto vastaa maakuntakaavoituksesta ja muusta alueidenkäytön suunnittelusta ja ohjauksesta maakunnassa. Myös kansallisten ja Euroopan unionin kehittämisohjelmien valmistelu, yhteensovitus ja toteuttaminen yhteisesti sovitun kehittämisstrategian mukaisesti ovat maakunnanliiton vastuulla. 3.1 Suunnittelun välineet ja toiminnan arviointi Maakuntien suunnittelun välineitä ovat maakuntasuunnitelmat, maakuntaohjelmat ja niiden toteuttamissuunnitelmat sekä maakuntakaavat ja edunvalvontaan liittyvät erillisselvitykset. Suunnittelujärjestelmä perustuu lakeihin ja se mahdollistaa maakunnan poliittisen tahdon toteutumisen päätöksenteossa. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma Vuonna 2011 laadittiin Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma Suunnitelmassa sovitaan kansallisen kehittämisrahoituksen ja Euroopan unionin rakennerahoituksen kohdentamisesta maakunnassa. Toteuttamissuunnitelman toimenpiteet perustuvat Keski-Suomen maakuntaohjelman neljään kehittämisteemaan, jotka ovat (1) menestyvä yritystoiminta, (2) osaamisella menestykseen, (3) hyvinvoiva kansalainen sekä (4) vetovoimainen toimintaympäristö. Suunnitelman valmisteluvaiheessa Keski-Suomen kehittämisnäkymistä neuvoteltiin kuntien, kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden, järjestöjen sekä yksittäisten hanketoimijoiden kanssa. Toimenpiteiden rahoituksesta neuvoteltiin alueviranomaisten kanssa. Toteuttamissuunnitelma laadittiin sa- 11

12 vuosikertomus 2011 manaikaisesti Keski-Suomen ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen kanssa, mikä mahdollisti yhteiset rahoitusesitykset maakunnan merkittävimmille hankkeille. Kaksivuotiseen suunnitelmaan kirjattiin sekä valtion tulo- ja menoarvioon sisällytettävät hankkeet että EU:n aluekehittämisvarojen maakunnallinen jako. Toteuttamissuunnitelman tavoitteet käsiteltiin ELYkeskuksen strategisten tulosneuvottelujen yhteydessä ministeriöiden kanssa. Keski-Suomen neuvottelukysymykset olivat: Liikennepoliittiseen selontekoon ehdotettavat kärkihankkeet (ks. luku 4.2. Keski-Suomen kärkihankkeet, s ) Suuntana Keski-Suomen innovaatiokeskittymä Laajakaista kaikille Koulutuksen arviointikeskus Jyväskylään Koulutuksen aloituspaikkojen riittävyys Keski-Suomen koulutusorganisaatioissa Koulutusviennin tukeminen käytännön toimin Keuruun Pioneerirykmentti merkittävä osaamiskeskus Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämiskeskus Jyväskylän yliopistoon Keski-Suomen esitys ylimaakunnalliseksi neuvottelukysymykseksi oli LAGUNA Yhteiseurooppalainen tieteen suurhanke Suomeen. Hankkeen toteuttamista kiirehdittiin yhdessä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa. Hankkeessa kannustettiin Suomea liittymään pikaisesti rahoitusasioita käsittelevään tutkimuksen rahoittajaorganisaatioiden verkostoon. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma käsiteltiin maakunnan yhteistyöryhmässä ja hyväksyttiin maakuntahallituksessa lokakuussa Arviointi Maakunnallisille suunnitelmille ja ohjelmille on SOVA-lain 1 mukaan tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Keski-Suomen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman ympäristö- ja tasa-arvovaikutukset arvioitiin vuonna Lisäksi aloitettiin maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 3. vaihemaakuntakaavan vaikutusten arviointi. Arvioinnista vastaa Keski-Suomen liitto. Arviointi käsiteltiin maakunnan yhteistyöryhmän asettamassa ympäristö- ja tasa-arvovaikutusten arviointiryhmässä (YVA-ryhmä). Lisäksi YVA-ryhmä arvioi 18 EU:n rakennerahasto-ohjelmista rahoitettavaa hanketta vuoden aikana. 3.2 Maakunnan tilan seuranta ja ennakointi Keski-Suomen tilan ja kehitysnäkymien seuranta ja ennakointi on aktiivista ja jatkuvaa. Keski-Suomen kehitystä tarkasteltiin kansallisessa ja kansainvälisessä kehyksessä sekä arvioitiin seutujen ja kuntien asemaa ja tulevaisuuden näkymiä. Temaattisesti seurannassa on tarkasteltu väestöä, taloutta, koulutusta ja osaamista, työmarkkinoita sekä yritystoimintaa. Vaikka maakunnallisessa työnjaossa maakuntaliittojen vastuulla on pitkän aikajänteen ennakointi, tietoa kerätään ja tuotetaan myös lähivuosien näkymistä. Maakunnallinen ennakointi on Keski-Suomen liiton, ELY-keskuksen, koulutusorganisaatioiden ja seutujen yhteistyötä. Toimijoiden rooleja ja vastuita ennakoinnissa selkiytetään. Tavoitteena on, että alueen toimijaverkosto tuottaa ja välittää tarkoituksenmukaista tietoa maakunnallisen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Keski-Suomen liiton asiantuntijat osallistuivat ennakointityön kehittämiseen mm. määrittämällä liiton vastuulle tulevia tehtäviä. Seuranta- ja ennakointiyhteistyöhön liittyy myös maakunnallisen tietopalvelusivuston uudelleen organisointi ja sisällön päivittäminen (www.keskisuomi.info). Muutostarpeen määritys ja sisällön alustava suunnittelu aloitettiin vuonna 2011, varsinainen muutostyö toteutetaan vuonna Tavoitteena on luoda eri tietoaineistoja sisältävä verkkoportaali, joka toimii myös yhteydenpidon kanavana toimijoiden kesken. Keski-Suomen aluetalouden ja kärkiklustereiden uusinta suhdannetietoa esitettiin Keski-Suomen Aikajana -julkaisussa ja luotiin katsaus talouden ja tuotannon näkymiin. Aikajanan aineistona 1. Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskeva laki 12

13 Keski-Suomen Liitto käytetään Tilastokeskuksen tuoreinta yritysten suhdannedataa. Maakunnallisen ennakoinnin lisäksi Keski-Suomen liitto oli mukana kansallisissa ennakointiprosesseissa. Maakuntien ennakointiasiantuntijoille järjestetään vuosittain kaksipäiväinen seminaari aiheena aluekehityksen näkymät ja ennakoinnin haasteet. Vuoden 2011 seminaari pidettiin maaliskuussa Jyväskylässä. Vuoden 2011 aikana tehtiin kaupallisen palveluverkon lisäselvityksiä Jämsässä, Keuruulla, Muuramessa ja Äänekoskella. Virkistysalueita koskeva taustamuistio valmistui ja maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisesta valmistui luonnos. Vuoden aikana annettiin 92 kaavalausuntoa joiden keskimääräinen käsittelyaika oli 49 päivää. Iso kansallinen ennakointiprosessi oli Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (Kesu), jossa määritetään valtakunnallisia ja alueellisia aloittaja- ja tutkintotarpeita nuorten koulutuksessa. (Katso luku Osaamisella menestykseen, s. 16.) 3.3 Alueidenkäyttö Maakuntakaavoitus Keski-Suomessa on lainvoimainen maakuntakaava sekä Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskusta koskeva ensimmäinen vaihemaakuntakaava. Toinen vaihemaakuntakaava sai ympäristöministeriön vahvistuksen Vaihekaava koskee maa-aineshuoltoa sekä pohjaveden ja luontoarvojen yhteensovitusta. Kaavasta on tehty yksi valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kolmas vaihemaakuntakaava koskee turvetuotantoa ja suoluontoa sekä tuulivoimaa. Kaavaa varten tehtiin perusteelliset soihin liittyvät luontoselvitykset ja tuulivoimaan liittyvät teknistaloudelliset selvitykset sekä visualisoinnit. Kaavaluonnos oli nähtävillä Luonnoksesta saatiin noin 550 lausuntoa ja muistutusta. Kaavan käsittely jatkuu tavoitteena saada se maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi vuonna Neljäs vaihemaakuntakaava päivittää kaupallisen palveluverkon vähittäiskaupan suuryksiköt. Kaavassa oli tarkoitus osoittaa myös melualueet Keuruun pioneerirykmentin lähialueen ja Vuorisjärven räjäytyspaikan tarpeisiin sekä Keuruun ja Toivakan varikkojen suoja-alueet. Lisäksi tarkistetaan virkistystoimintojen alueita ja reitistöjä sekä Längelmäen kunnasta Jämsän kaupunkiin siirtyneiden alueiden asiat. Maastotöissä Pihtiputaalla Muu alueidenkäytön suunnittelu Liikenne Valtatien 18 (Jyväskylä-Vaasa) välille Multia-Ähtäri käynnistettiin keväällä 2011 yleissuunnitteluhanke, joka kestää vuoden 2012 loppuun. Konsulttityön ohjauksesta vastaavat Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan liitot ja ELY-keskukset sekä alueen kunnat. Valtatien 18 ja siihen liittyvän seututien 621 yleissuunnittelu sekä tarvittavat selvitykset ja vaikutusten arviointi tapahtuvat osana North East Cargo Link (NECL) II -hanketta, joka saa rahoitusta EU:n Itämeri-ohjelmasta. Vuonna 2011 on tehty mm. laserkeilauksia ja ilmakuvauksia sekä luontoselvityksiä ja laadittu alustavia luonnoksia teiden linjausvaihtoehdoista. Suunnittelu on liittynyt kiinteästi alueen kuntien maankäytön suunnitteluun. Keuruun kaupunki sekä Multian ja Ähtärin kunnat laativat samanaikaisesti teiden yleissuunnittelun kanssa oikeusvaikutteiset osayleiskaavat, joiden vahvistuminen antaa riittävät juridiset edellytykset yksityiskohtaisempien tiesuunnitelmien laatimiselle. 13

14 vuosikertomus 2011 Jyväskylän ja Helsingin välisen nopean ratayhteyden toteuttamisedellytyksiä tutkittiin Päijät-Hämeen liiton kanssa teetetyssä alustavassa tarveselvityksessä, joka valmistui alkuvuodesta Selvitys esiteltiin maakuntavaltuustolle kesäkuussa ja sen pohjalta käytiin vuoden aikana useita neuvotteluja sekä yhteyden vaikutuspiirissä olevien maakuntaliittojen että Liikenneviraston kanssa. Neuvotteluissa ei löytynyt edellytyksiä oikoratavaihtoehtojen jatkosuunnittelulle, joten nopean Jyväskylä-Helsinki -ratayhteyden suunnittelua jatketaan nykyisen Tampereen kautta kulkevan yhteyden pohjalta. Valtatien 4 yhteysvälin Jyväskylä-Oulu-Kemi merkittävän kehittämisen aluetaloudellisia ja liikenteellisiä vaikutuksia tarkasteltiin Nelostie E75 ry:n teettämässä selvityksessä, jonka kustannuksiin myös Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan liitot osallistuivat. Maakuntaliitot ja yhdistys esittelivät selvitystä ja sen tuloksia Jyväskylässä ja Oulussa järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa sekä loppusyksyllä Eduskuntatalossa pidetyssä Nelostieseminaarissa. Euroopan Komission ehdotus uudeksi Euroopan laajuiseksi liikenneverkoksi eli TEN-T -verkoksi julkistettiin lokakuussa Ehdotuksessa on määritelty uutena käsitteenä ns. ydinverkko, joka koostuu Euroopan tärkeimmistä liikenneyhteyksistä. Suomessa ydinverkkoon kuuluvat ainoina eteläisimmän rannikkovyöhykkeen ulkopuolisina väylinä Nelostie ja Pohjanmaan rata, jotka ovat osa Pohjanlahtea kiertävää ns. Botnian käytävää. Yhdessä Ruotsin puolen vastaavien väylien kanssa Botnian käytävä liittää maat kiinteämmin osaksi muuta eurooppalaista liikenneväylästöä. Koska Botnian käytävää ei ole aiemmin tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena, päättivät Keski-Suomen ja Pohjois- Pohjanmaan liitot käynnistää vuoden 2011 lopulla selvityshankkeen, jossa kuvataan käytäväkokonaisuutta ja sen aluetaloutta. Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma JYSELI 2025 valmistui keväällä 2011 ja Keski- Suomen liitto hyväksyi osaltaan työn loppuraportin ja siihen liittyvän aiesopimuksen toukokuussa Koko maakuntaa koskevan uuden Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen aloi- tettiin kesällä 2011 ja liiton johdolla tehtävä työ valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Suunnitelma ulottuu vuoteen 2035 ja siinä liikenteen vaatimukset sovitetaan maakunnan muuhun kehittämiseen. Erityisiä painopisteitä ovat joukkoliikenne, kävely ja pyöräily sekä maakunnan logistisen kilpailukyvyn parantaminen. Työn tulokset tiivistetään Keski-Suomen liikennestrategiaksi, jonka toteuttamisesta solmitaan aiesopimus. Ilmasto, energia ja ympäristö BalticClimate -hankkeen viimeisenä toimintavuonna 2011 julkaistiin ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta kertova nettisivusto, joka toimii poliittisten päätöksentekijöiden, maankäytön suunnittelijoiden ja yrityselämän työkaluna osoitteessa BalticClimate -hankkeessa valmisteltiin myös Keski-Suomen ilmastostrategia Se sisältää päästövähennystavoitteet vuoteen 2020 sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Maakuntahallitus hyväksyi ilmastostrategian marraskuussa Lisäksi käynnistettiin seuraavat selvitykset: 1) Pienen ja keskisuuren tuulivoiman potentiaaliset tuotantoalueet Keski-Suomessa, 2) Linja-autoliikenteen laatukäytäväselvitys sekä 3) energiataseselvitykset kuudessa kunnassa (Jämsä, Muurame, Jyväkylä, Laukaa, Uurainen ja Äänekoski). Keski-Suomen liitto on ollut vetovastuussa kansainvälisen BalticClimate -hankkeen työpaketista 2, jossa tarkasteltiin ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista aluerakenteen ja elinkeinoelämän kannalta. Hankkeen muut keskisuomalaiset partnerit ovat Keski-Suomen ELY-keskus ja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy sekä liitännäispartnereina aiemmin mainitut kuusi kuntaa. BlaticClimate -hanke saa rahoituksensa EU:n Itämeren ohjelmasta. Hanke päättyy tammikuussa BIOCLUS-hankkeessa julkistettiin Keski-Suomen biomassavarojen kestävään käyttöön liittyvä tutkimusohjelma ja siihen perustuva toimintasuunnitelma. Alueellisessa tutkimusohjelmassa asetettiin tavoitteet vuoteen BIOCLUS-hankkeen tavoite on parantaa alueellista kilpailukykyä ja kasvua 2. Work Package 4: Integrated solutions and capitalization of climate change. 14

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi VUOSIKERTOMUS 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 127 ISBN 978-951-594-345-3 ISSN 0788-7051 Sähk. ISBN 978-951-594-346-0 TOIMINNAN

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Jyväskylä 2009 JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ puhelin 020 7560 200 fax. 020 7560 277 Kotisivu internetissä: http://www.keskisuomi.fi Yhteydet

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO JULKAISU C 116 ISBN 978-951-594-293-4 SÄHK. ISBN 978-951-594-294-2 KESÄKUU 2007 ISSN 0788-7051 JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2003 KESKI-SUOMEN LIITTO 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus 2007 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 92:2008 Etelä-Savon maakuntaliiton toimintakertomus 2007 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 92:2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015 Maakuntahallitus 16.2.2015 KESKI-POHJANMAAN LIITON TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2014 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus...

Lisätiedot

Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010

Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010 Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010 Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010 Pirkanmaan liitto Julkaisu C 47 Pirkanmaan liitto Tampere 2011 Sarja C, julkaisu nro 47 ISSN 0788-6551 ISBN 978-951-590-276-4

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Kotisivu internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 36-2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Helsinki 2005 Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 95:2009 Etelä-Savon maakuntaliiton toimintakertomus 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 95:2009 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON

Lisätiedot

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu ESITYSLISTA 4/2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 11.09.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5.9.2013 AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 PAIKKA Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Kokouksen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011. Talousarvio 2009

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011. Talousarvio 2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu

Lisätiedot

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO Vuosiraportti 2011 Julkaisutiedot Julkaisija: liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO Vuosiraportti 2010 Julkaisija: liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200 Kotisivu Internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton. toimintakertomus. vuodelta 2010

Pohjois-Savon liiton. toimintakertomus. vuodelta 2010 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2010 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2010 Kuopio 2011 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:78 Taitto: Marja Partanen Painosmäärä 50 kpl Kuopio 2011

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012 1 Pirkanmaan liitto Julkaisu B 116 ISBN 978-951-590-291-7 Kansikuva Hannele Kaihola Taitto Kirsti Kivilinna Sisällys 1. Maakuntajohtajan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Maakuntajohtajan esitys 11.11.2014 Maakuntahallitus 17.11.2014 Maakuntavaltuusto 26.11.2014 1. JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN...

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015 LIITE 1 Tilinpäätös 2014 Maakuntahallitus TOKE2014 1 (49) Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 2 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus vuoteen 2014... 2 1.1.2

Lisätiedot

E T E L Ä -S A V O N M A A K U N T A L I I T O N

E T E L Ä -S A V O N M A A K U N T A L I I T O N E T E L Ä -S A V O N M A A K U N T A L I I T O N T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 6 BTV-indikaattori komponenteittain 2000..2004 BTV-indikaattorin poikkeama koko maan kehityksestä keskimäärin %-yksikköä

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 78 TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100, Jyväskylä Puhelin 014-65200,

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 TILIKAUDEN TULOKSEN

Lisätiedot