Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 3/ KOKOUSAIKA Torstai klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 3/2011 1 KOKOUSAIKA Torstai 9.6.2011 klo 13.00-15.40"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 3/ KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden kaupunki Ympäristöpalvelut Helmi, Teknotalo 1 B Jokela Raimo, puheenjohtaja Pitkälä Helena, varapuheenjohtaja Konola Matti, jäsen Kurkinen Anna, jäsen Laakko Alpo, jäsen Louet Kaisa, jäsen Tuominen Maija-Liisa, jäsen Näätänen Teuvo, jäsen Hannus Ilari varajäsen POISSA Tuominen Maija-Liisa jäsen Louet Kaisa jäsen MUUT SAAPUVILLA Vinkki Esko, kaupunginhallituksen edustaja OLLEET Heikkilä Harri, va.ympäristöpalvelupäällikkö, esittelijä/sihteeri POISSA Komulainen Eija, perusturvajohtaja Antero Autio asiantuntija 25 Eeva Heiska asiantuntija 25 LAILLISUUS JA Ympäristöterveyslautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja PÄÄTÖSVALTAISUUS päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Ympäristöterveyslautakunta valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Konola ja Anna Kurkinen PÖYTÄKIRJA ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Raimo Jokela Harri Heikkilä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Haapavesi / 2011 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Matti Konola Haapavedellä Pöytäkirjanpitäjä Anna Kurkinen Harri Heikkilä

2 Ympäristöterveyslautakunta Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu 19 14,15,16,17 18,19,20,21 Ilmoitus eläinlääkärin hoitovirheestä ja korvausvaatimus Talouden toteutumaraportti 1-3/ ,24 Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja lausunnot 5 22 Aloite ympäristöpalkinnon käyttöönotosta Vapo Oy:n Piipsanojan ympäristöluvan mukaista kunnossapitoa koskevasta päätöksestä tehty valitus 8 24 Piipsanojaan rakennetun padon poistaminen, Vapo Oy:n lausuntopyyntö ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Real Snacks Oy:n ympäristölupahakemus, Pyhäntä Tiedoksi saapuneet kirjeet ja asiakirjat Ajankohtaiset asiat Muut esille tulevat asiat Lisäasia 28 Vuosiraportit Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 Ympäristöterveyslautakunta ILMOITUS ELÄINLÄÄKÄRIN HOITOVIRHEESTÄ JA KORVAUSVAATIMUS Anne ja Jouko Saukko Vihannista ovat tehneet Haapaveden kaupunki/ympäristöpalvelut Helmelle ilmoituksen eläinlääkärin hoitovirheestä ja esittäneet sen johdosta korvausvaatimuksen. (Liite 14/2011) Eläintä hoitanut eläinlääkäri on antanut asiassa vastineen Ympäristöpalvelut Helmelle (Liite 15/2011). Anne ja Jouko Saukko ovat toimittaneet vastaselityksen eläinlääkärin vastineesta (Liite 16/2011) ja vastineen eläinlääkintäarviolautakunnan lausunnosta (Liite 21/2011). Asiasta on pyydetty Ympäristöpalvelut Helmen toimesta Eläinvahinkojen Arviolautakunnan lausunto, joka saatiin (Liite 17/2011). Kyseessä on owczarek podhalanski- rotuisen koiran synnytykseen toukokuussa 2010 liittyvät hoitotoimenpiteet ja niiden arviointi. Eläinvahinkojen arviointilautakunnan lausuntopyynnön tarkoituksena on selvittää, onko eläinlääkärin eläimelle suorittaman toimenpiteen tai muun eläimen hoitoon liittyvän toimen yhteydessä tapahtunut hoitovirhe. Eläinvahinkojen Arviointilautakunnan mukaan eläinvahinkojen arviointilautakunnasta annetun lain (1205/2001) 1 :n mukaan ja lakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 138/2001) 1 :n yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että hoitovirheenä pidettäisiin eläinlääkärin suorittamasta tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä tai sellaisen aiheuttanutta eläimen kuolemaa, ruumiinvammaa tai muuta eläimeen kohdistunutta vahinkoa. Korvausvastuun syntyminen perustuu vahingonkorvauslakiin (412/1974) ja yleisiin vahingonkorvausoikeudellisiin periaatteisiin. Korvausvastuu edellyttää eläinlääkärin tahallisuutta tai tuottamusta eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Vahingon ja tehdyn toimenpiteen on oltava lisäksi syyyhteydessä keskenään. Liitteet: Laki eläinvahinkojen arviolautakunnasta 1205/2001, (Liite 18/2011): Hallituksen esitys HE 138/2001, (Liite 19/2011): vahingonkorvauslaki 412/1974.(Liite 20/2011). Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Esitys annetaan kokouksessa Käsittelyn aikana va.ympäristöpalvelupäällikkö teki seuraavan päätösesityksen: Ympäristöterveyslautakunta katsoo että, saatujen selvitysten ja lausuntojen perusteella ko. koiraa hoitanut eläinlääkäri ei ole tehnyt eläinvahinkojen arviointilautakunnasta annetun lain 1 :ssä tarkoitettua hoitovirhettä. Em. perusteella korvausvaatimus hylätään. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

4 Ympäristöterveyslautakunta TALOUDEN TOTEUTUMARAPORTTI 1-3/2011 Liitteenä 22/2011 on raportti ympäristöterveyslautakunnan alaisen tulosalueen ja tulosyksiköiden talousarvion toteutumasta 1-3/2011, kuntakortit ja maksuosuuslaskelmat, joista ilmenee kuntakohtaiset todelliset kustannukset. Vs. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee tiedoksi raportin ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion toteutumasta 1-3/2011. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

5 Ympäristöterveyslautakunta TIEDOKSI SAATETTAVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA LAUSUNNOT Liitteinä 23/2011 ja 24/2011 luettelot viranhaltijoiden antamista lausunnoista ja päätöksistä ajalta Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteinä 23/2011 ja 24/2011 olevat viranhaltijoiden antamat lausunnot ja päätökset ajalta Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

6 Ympäristöterveyslautakunta ALOITE YMPÄRISTÖPALKINNON KÄYTTÖÖNOTOSTA 8 / Haapaveden kaupunginvaltuuston jäsen Anita Niemi on tehnyt aloitteen, joka kuuluu seuraavasti: Ehdotetaan, että Ympäristöpalvelut Helmi ottaisi käyttöön ympäristöpalkinnon jakamisen niin että ympäristöpalkinto voitaisiin jakaa jo vuonna Ympäristöstä huolehtiminen on tullut nykyaikana yhä tärkeämmäksi ja ympäristön hyväksi tehtävä työ ansaitsee tunnustusta, kun saadaan tuloksia aikaan. Julkinen tunnustus rohkaisee myös jatkamaan tätä työtä. Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta suhtautuu Haapaveden kaupunginvaltuutettu Anita Niemen aloitteeseen myönteisesti. Ympäristöpalvelut Helmi valmistelee asiaa ja tuon sen ympäristöterveyslautakunnan päätettäväksi kevään 2011 aikana. Ympäristönsuojelun osalta Ympäristöpalvelut Helmen toiminta-alue käsittää Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän kunnat. Valmisteltavia asioita ovat mm.: - koskeeko palkinto kaikkia toiminta-alueen kuntia yhdessä vai jaettaisiinko jokaisessa kunnassa oma palkintonsa - mistä asioista palkitaan - miten ehdokkaat valitaan - mikä on palkinto - miten palkinnot budjetoidaan - koska palkinto otettaisiin käyttöön Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 22 / Ympäristöpalvelut Helmi on selvittänyt aloitteen mukaista asiaa ja toteaa, että ympäristöpalkinnon myöntäminen vuosittain lisää kiinnostusta ja halukkuutta pohtia ja kehittää uusia ja toteuttamiskelpoisia tapoja ympäristönsuojelun edistämiseksi. Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta päättää: 1.Ympäristöpalkintoa ei jaeta toiminta-alueen kunnissa (Haapavesi, Siikalatva ja Pyhäntä) erikseen, vaan koko toiminta-aluetta käsitellään yhtenä kokonaisuutena 2. Ympäristöpalkinnon saannin kriteereinä käytetään mm. seuraavia asioita: -henkilö tai taho, joka omalla työllään edistää ympäristönsuojelua

7 Ympäristöterveyslautakunta henkilö tai taho, joka ei muutoin saa tunnustusta tekemästään ympäristönsuojelun edistämistyöstä -henkilö tai taho, joka ei ole ympäristöalan ammattilainen, mutta vie aktiivisesti ympäristöasioiden hoitoa eteenpäin -henkilö tai taho, joka tekee aktiivisesti paljon ympäristönsuojelua edistäviä ja tukevia tekoja normaalien ympäristölupamääräysten tai ympäristönsuojelulainsäädännön noudattamisen lisäksi; lupamääräysten noudattaminen ja täyttäminen yksistään ei riitä -henkilö tai taho, joka kehittää ympäristönsuojelua sekä osoittaa huomattavaa aktiivisuutta ja on aikanaan edelläkävijä ympäristönsuojelua edistävien prosessien hallinnassa, kuten esim. energian, veden jne. käytössä -henkilö tai taho, joka aktiivisesti ja menestyksekkäästi toteuttaa ja tekee sekä koko ajan kehittää ympäristökasvatusta ja ympäristövalistusta 3. Ehdokkaan esittäminen tehdään kirjallisesti ja esityksen tulee olla perusteltu. Ehdokkaan valitsee ympäristöterveyslautakunta ja päätöksen tulee olla yksimielinen. 4. Ympäristöpalkinto on stipendi tai rahalahjoitus. Palkinnon suuruuden päättää ympäristöterveyslautakunta. 5. Ympäristöpalkinto budjetoidaan ympäristöterveyslautakunnalle vuosittain. 6. Ympäristöpalkinto otetaan käyttöön vuoden 2012 alusta lukien. Palkinto myönnetään lautakunnan kokouksessa joulukuussa tai seuraavan vuoden tammikuussa. Palkintoehdotuksia voi tehdä vuosittain marraskuun loppuun saakka. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti lisäyksellä, että palkinnon suuruus on enintään 500.

8 Ympäristöterveyslautakunta VAPO OY:N PIIPSANOJAN YMPÄRISTÖLUVAN MUKAISTA KUNNOSSAPITOA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ TEHTY VALITUS Valmistelija ympäristösihteeri Eeva Heiska, Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta on tehnyt Vapo Oy:n hakemuksesta vesilain 20 luvun 2 :n mukaisen päätöksen. Päätös koskee Vapo Oy:n ympäristöluvan (Dnro Psy-2002-y-159, nro 64/03/2, ) lupamääräyksen nro 17 mukaista Piipsanojan kunnossapitoa. Päätöksestä on tehty yksi valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on liitteenä 25/2011. Valitukseen liittyvät asiakirjat on pidetty julkisesti nähtävinä valitusajan päättymisen jälkeen Haapaveden kaupungin virallisella ilmoitustaululla Lisäksi asianosaisille eli niille, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on annettu tieto valituksesta vastineen antamista varten. Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston Vapo Oy:lle antaman ympäristöluvan (Dnro Psy-2002-y-159, nro 64/03/2) lupamääräys nro 17 mukaan Luvan saajan on pidettävä vesien laskuojat, eristysojat, Piipsanojaan laskevien kuivatusojien suut sekä Piipsanoja tuotannon harjoittamisajan kunnossa niin, ettei vesien johtamisesta aiheudu ojien liettymistä tai vettymishaittaa. Luvan saaja on velvollinen tarkistamaan kunnostustarpeen vähintään kolmen vuoden välein ja tarvittaessa suurentamaan, kunnostamaan ja pitämään kunnossa uomat maanomistajan kanssa sovittavalla tavalla. Mikäli asiasta ei päästä yksimielisyyteen, luvan saajan on saatettava asia Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi tai haettava ojitustoimitusta ympäristökeskukselta. Jouni Pitkälä Haapavedeltä oli tehnyt Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen vaatimuksen liittyen Vapo Oy:n tekemään ojan kunnostustarpeen tarkasteluun. Pitkälä vaati, että koska Piipsanojan kunnossapitoa paaluvälillä koskevassa asiassa ei päästy yksimielisyyteen, luvan saajan on saatettava asia Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus oli ilmoittanut Vapo Oy:lle, että tämän tulee saattaa asia Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi. Pitkälällä ei ole kiinteistöjä, jotka vastaisivat Piipsanojaan puheena olevalla paaluvälillä Vapo Oy on tehnyt lupamääräysten mukaisia Piipsanojan kunnostustarpeen tarkistamisia kolmen vuoden välein ja niiden perusteella kunnostustöinä ruoppauksia ja lietteen poistamista vuosina ja vuonna Valituksen tekijä Jouni Pitkälä toteaa, että luvan saaja ei ole poistanut tukkopaikkoja Piipsanojasta, vaikka ne on edellytetty poistettaviksi ojitustoimituksen toimitusmiesten päätöksessä Lisäksi valituksen tekijä toteaa vaatineensa tukkopaikan poistoa ja Vapo Oy:n tulemaan maanomistajan kanssa sopimaan vahingon korvauksista. Ympäristöpalvelut Helmen mielestä valituksessa esitetyt vaatimukset korvauksista ja Piipsanojan kunnostustöiden tekemättömyydestä on jo ratkaistu lainvoimaisesti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä nro 2735 ja Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 72/09/2.

9 Ympäristöterveyslautakunta Valituksen tekijä esittää myös, että ympäristöterveyslautakunta korvaisi hänelle valituksen laatimisesta ja oikeuskulujen korvaamisesta. Ympäristöpalvelut Helmi toteaa, että sillä ei ole velvollisuutta korvata päätöksestä tehdyn valituksen laatimis- ja oikeuskuluja valituksen tekijälle. Valituksen tekijän mielestä ympäristöterveyslautakunnan toimivalta ei riitä päätöksen tekemiseen, vaan asia tulee saattaa ojitustoimituksen ratkaistavaksi. Ympäristöpalvelut Helmen mielestä ympäristöterveyslautakunta on oikea toimielin ratkaisemaan ympäristöluvan lupamääräys nro 17 mukaisen asian, koska Vapo Oy:n ympäristöluvassa on määrätty, että erimielisyystilanteessa luvan saajan on saatettava asia Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi tai haettava ojitustoimitusta ympäristökeskukselta. Edellä esitettyyn viitaten Ympäristöpalvelut Helmi esittää ympäristöterveyslautakunnalle, että Jouni Pitkälän tekemä valitus hylätään perusteettomana. Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy valmistelijan laatiman lausunnon vesilain 20 luvun 2 :n mukaisesta päätöksestä tehdystä valituksesta ja hyväksyy valmistelijan esityksen valituksen hylkäämisestä. Ympäristöterveyslautakunta lähettää valmistellun lausunnon lausuntonaan Vaasan hallintooikeuteen yhdessä valitusasiakirjojen, saatujen vastineiden ja muiden asiakirjojen kanssa viimeistään 30 päivän kuluessa vastineen antamiselle varatun määräajan päättymisestä. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti Merk. Helena Pitkälä poistui esteellisenä (sukulaisuus) tämän pykän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

10 Ympäristöterveyslautakunta PIIPSANOJAAN RAKENNETUN PADON POISTAMINEN, VAPO OY:N LAUSUNTOPYYNTÖ JA POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN LAUSUNTO Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on päätöksellään nro 64/03/2 myöntänyt Vapo Oy:lle ympäristöluvan, jonka lupamääräyksen nro 17 mukaan Luvan saajan on pidettävä vesien laskuojat, eristysojat, Piipsanojaan laskevien kuivatusojien suut sekä Piipsanoja tuotannon harjoittamisajan kunnossa niin, ettei vesien johtamisesta aiheudu ojien liettymistä tai vettymishaittaa. Luvan saaja on velvollinen tarkistamaan kunnostustarpeen vähintään kolmen vuoden välein ja tarvittaessa suurentamaan, kunnostamaan ja pitämään kunnossa uomat maanomistajan kanssa sovittavalla tavalla. Mikäli asiasta ei päästä yksimielisyyteen, luvan saajan on saatettava asia Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi tai haettava ojitustoimitusta ympäristökeskukselta. Vapo Oy on päiväämällään kirjeellä pyytänyt Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskukselta lausuntoa vuonna 2005 havaitsemansa Piipsanojaan rakennetun osaksi kivi- ja osaksi puurakenteisen pohjapadon poistamismahdollisuudesta. Vapo Oy:n käsityksen mukaan padon rakentamiselle ei ole viranomaislupaa eikä sen tekijästä ole tietoa. Yhtiön mukaan pato haittaa turvetuotantoalueen kuivatusta ja rakenne on vastoin Piipsanojan kunnossapitovelvoitteita ja uoman osalta suoritetun ojitustoimituksen tarkoitusta sekä määräyksiä. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on päivätyssä lausunnossaan esittänyt käsityksenään, että Vapo Oy:n tulee poistaa pato uomasta kunnossapitovelvoitteensa nojalla mahdollisimman pian ja saattaa uoma lailliseen tilaan. Lisäksi ympäristökeskus toteaa, että pato on luvattomasti rakennettu ja siitä voi aiheutua haittaa ja vahinkoa ja että padon poistamisesta on ennakolta ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle sekä Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristökeskus toteaa myös, että sen antama lausunto ei vapauta toimenpiteiden suorittajaa vastuusta, mikäli mainituista toimenpiteistä aiheutuu ennalta arvaamattomia vahinkoja, haittoja tai muita edunmenetyksiä, joista rakenteen omistaja tai haltija on vastuussa. Mahdollisessa riitatapauksessa voi edunmenetyksen kärsinyt tai yleisen edun niin vaatiessa asianomainen viranomainen saattaa asian ympäristölupaviraston käsiteltäväksi. Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta toteaa saaneensa asian tiedoksensa. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

11 Ympäristöterveyslautakunta REAL SNACKS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, PYHÄNTÄ Julkipanopäivä Antopäivä Asian valmistelu: ympäristötarkastajat Antero Autio ja Eeva Heiska ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistusta. LUVAN HAKIJA Real Snacks Oy Tuotetie PYHÄNTÄ Liike- ja yhteisötunnus: LAITOS JA SEN SIJAINTI Real Snacks Oy hakee toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistusta perunan käsittelyyn, jalostukseen ja valmiiden tuotteiden varastointiin Pyhännän kunnan Kamulan kylässä tilalla Sompio RN:o 7:46 ja osoitteessa Tuotetie 1. Kiinteistön omistaa Pyhännän kunta. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Perunan ja juuresten käsittelylaitos on ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 10 f mukainen laitos, jolla on oltava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen lupa. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa toimivaltainen ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdan 10 e mukaan (perunan tai juuresten käsittely- ja jalostuslaitos). ASIAN VIREILLETULO Hakemus on päivätty ja se on saapunut Ympäristöpalvelut Helmeen Hakemuksen täydennys (päiväys ) on saapunut sähköpostilla

12 Ympäristöterveyslautakunta TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Real Snacks Oy:llä on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa perunan käsittelyyn, jalostukseen ja valmiiden tuotteiden varastointiin (Siikalatvan kuntayhtymän ympäristölupapäätös nro 3/2002, annettu ). Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa pidetyssä Real Snacks Oy:n jätevesiä koskevassa neuvottelussa todettiin, että toimijan ympäristölupaehtoja olisi syytä tarkistaa Siikalatvan keskuspuhdistamo Oy:llä jätevesien puhdistuksessa ilmenneiden ongelmien ja Real Snacks Oy:n tuotannon kasvun vuoksi. Pyhännän kunnan ja teollisuuden jätevedet on johdettu Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n siirtoviemäriin loppuvuodesta 2007 lähtien. Luvan hakijalla on Pyhännän kunnan kanssa sopimus, jonka mukaan luvan hakija voi johtaa jätevetensä Pyhännän kunnan entisen jätevedenpuhdistamon tasausaltaaseen, josta jätevedet johdetaan edelleen Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:lle siirtoviemäriä pitkin. Real Snacks Oy:llä ei ole jätevesien johtamissopimusta Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa. Alueella on voimassa oleva asemakaava (Leiviskänkankaan asemakaava), jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kaavassa alue on varattu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä T/pv. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Alue kuuluu yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeisiin pohjavesialueisiin. Käytössä oleva Leiviskänkankaan vedenottamo sijaitsee laitoksen luoteispuolella 850 metrin päässä. Kiinteistö rajoittuu itäpuolella kantatiehen nro 88, etelä- ja länsipuolella Leiviskänkankaan teollisuusalueeseen ja pohjoispuolella Leiviskän tilaan. Etäisyys lähimpään ympärivuotisessa käytössä olevaan asuinrakennukseen on 450 metriä ja vesistöön (Pyhännänjärvi) 250 metriä. LAITOKSEN TOIMINTA Tehtaalla valmistetaan perunalastuja ja muita snacks-tuotteita, kuten mm. maissipohjaiset snacksit. Tehtaan käyttämä perunamäärä vuonna 2009 oli noin tonnia. Lisäksi tuotannossa käytetään kasviöljyä (palmuöljy) 400 tonnia vuodessa ja erilaisia mausteita. Tehdas toimii arkipäivisin kahdessa vuorossa klo 6 22 ja tarvittaessa myös kolmivuorotyönä. Perunat ovat varastoituna viljelijöiden omissa varastoissa, joista ne toimitetaan kuutiolaatikoissa tarpeen mukaan tehtaalle. Tehtaan välivaraston tilavuus on 130 tonnia. Perunat syötetään varastosiilosta kivenerottajalle. Kivenerottaja poistaa perunoiden joukosta myös ontot perunat ja muut kelluvat kappaleet. Kuoret ja muu kiinteä aine menevät jätelinkoon, jossa kiinteä aine erotellaan vedestä. Kiinteä perunajäte varastoidaan siirtolavalle, josta se menee eläinten rehuksi.

13 Ympäristöterveyslautakunta Kauppanimi Kuorimakoneelta tuotteet tulevat leikkaukseen ja pesuun. Huuhdellut perunaviipaleet keitetään kasviöljyssä uppopaistona kuiviksi (jäännöskosteus 2 %) ja rapeiksi. Optinen lajittelija poistaa virheelliset lastut pois värin perusteella. Kuumat lastut maustetaan suolalla tai mausteseoksella tarkastuksen jälkeen. Lopuksi valmiit tuotteet pakataan ja varastoidaan kuljetusta varten. Kemikaalit Varastointimäärä Käyttömäärä/vuosi, Luokitustieto R- ja S-lausekkeet Käyttötarkoitus Farmosept n. 100 litraa n. 400 litraa C R35,R10,R22,S 37/39, pesuaine S45 Nestekaasu 8 pulloa ja 40 pulloa, F+ R12, S9, R kg 5000 kg Asetyleeni 32,8 kg F+ R12, R5 R6, S9, S16, S33 hitsaukseen Odorox 66 kg O R8, S17 hitsaukseen Kevyt polttoöljy litraa litraa Xn, N R40, R65, R66, R51/53, S36/37, S61, S62 Raskas polttoöljy kg kg T R40, R52/53, R66, S53, S45, S61 Vatex 50 litraa 200 litraa C R34, S1/2, S26, S36/37/39, S45 syöttövesi säiliöiden käsittelyyn pesuaine Natriumhydroksidi Afroam AMPG kg 400 kg C R35, S1/2, S26, S37/39, S kg 600 kg - - vaahdotusaine Veden käyttö Verkostovesi kiinteistölle tulee Pyhännän Vesi Oy:ltä kolmen eri vesiliittymän kautta. Veden käyttömäärä on n m 3 /vuosi. Vettä käytetään perunoiden pesuun sekä kivenerottimen toiminnassa. Vettä käytetään myös kuorittujen perunoiden pesuun, välineiden ja tilojen pesuun sekä sosiaalitiloissa. Jätevesien johtaminen Kiinteistön kaikki jätevedet johdetaan yleiseen jätevesiviemäriin, josta ne kulkeutuvat ensin Pyhännän kunnan entisen jätevedenpuhdistamon tasausaltaaseen (630 m 3 ) ja siitä edelleen siirtoviemäriä pitkin Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Jätevesiä syntyy noin m 3 /vuosi ja tuotantopäivinä (maanantai-perjantai) 85 m 3 /vrk.

14 Ympäristöterveyslautakunta Jätevesien laatu Kiinteistön jätevedet johdetaan Siikalatvan keskuspuhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle, jonka ympäristöluvan (Dnro PSAVI/7/04.08/2010, ) mukainen asukasvastineluku (AVL) on noin ja mitoitusarvot BOD 7 -kuormalle 650 kg/vrk, kiintoainekuormalle 575 kg/vrk ja keskimääräiselle viemärivesimäärälle m 3 /vrk. Pyhännän tasausaltaalta Siikalatvan keskuspuhdistamolle tulee jätevesiä keskimäärin 470 m 3 /vrk, mikä on noin 30 % puhdistamolle tulevasta kokonaisjätevesimäärästä. Vuonna 2008 keskuspuhdistamon tulokuormitus on ylittänyt sen mitoitusarvot kiintoaineen osalta 7-kertaisesti, kokonaisfosforin osalta 4-kertaisesti ja BOD 7 :n osalta 3-kertaisesti ja vuonna 2009 vastaavasti kiintoaineen osalta 2-kertaisesti, kokonaisfosforin osalta 1,3- kertaisesti ja BOD 7 :n osalta 1,3-kertaisesti Pyhännän tasausaltaalta otettujen vuorokautisten kokoomanäytteiden tulosten mukaan jäteveden BOD 7 -pitoisuus on ollut keskimäärin 440 mg/l vaihteluvälin ollessa mg/l. Vastaavasti Pyhännän tasausaltaalta otettujen vuorokautisten kokoomanäytteiden tulosten mukaan jäteveden BOD 7 -pitoisuus on ollut keskimäärin mg/l vaihteluvälin ollessa mg/l. Real Snacks Oy:n tekemissä tutkimuksissa BOD 7 -pitoisuus Real Snacks Oy:n kiinteistöltä ennen rasvanerotuskaivoa viemäriin lähtevässä jätevedessä on vaihdellut välillä mg/l. Automaattisella näytteenottimella tuotantopäivinä otettujen vuorokauden kokoomanäytteiden tulokset vaihtelivat BOD 7 - pitoisuuden osalta mg/l ja kiintoaineen osalta mg/l. Vastaavien tulosten perusteella laskettu keskimääräinen BOD 7 -kuormitus kiinteistöltä viemäriin lähtevässä jätevedessä oli 289 kg/vrk, mikä vastasi asukasvastinelukua Kiinteistöltä viemäriin lähtevän jäteveden orgaanisen aineen kuormitus (BOD 7 -kuorma) selvityksessä oli noin 40 % Siikalatvan keskuspuhdistamon BOD 7 -kuormituksen mitoitusarvosta. Paras käytettävissä oleva tekniikka ja energiatehokkuus Paras käyttökelpoinen tekniikka on laajasti käytössä tehtaalla. Yksi suurimpia tunnusmerkkejä on toimia ympäristöystävällisesti ajatellen ympäristön kuormaa ja kustannustehokkuuden seurantaa tuotteiden osalta. Tehtaan käyttämän sähkön syöttöjännite tulee kompensointikondensaattoreiden kautta, joka estää loistehon pääsyn verkkoon. Koneissa ja laitteissa käytetään taajuusmuuntajia, jotka mahdollistavat ottamaan moottoreilta saatavan pyörimisenergian tehokkaasti käyttöön. Lämpöenergia tuotetaan raskasta polttoöljyä käyttävällä höyrykattilalla. Polttimena on moduloiva poltin, joka säätää polttoaineen määrää portaattomasti energian kulutustarpeen mukaan. Perunalastulinjan paistoöljyn lämmittäminen tapahtuu nykyaikaisessa putkilämmönvaihtimessa. Tuotannosta tuleva lauhde-energia käytetään kiinteistön ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen.

15 Ympäristöterveyslautakunta Perunalastulinjan kuorinnassa käytetään samoja pesuvesiä useampaan kertaan. Samaa vettä käytetään snacksien siirtämiseen kanaalissa. Ennen paistoa lastua kuivataan pinnasta puhalluksen avulla. Optinen laaduntarkkailu ja pakkauskoneet. Perunalastulinjan jätevedet puhdistetaan dekantterilla (jätelinko), joka erottelee kiinteät aineet vedestä ennen vesien pääsyä kunnalliseen viemäriverkkoon. Maaliskuusta 2010 alkaen on ollut lisäksi käytössä perunan kuorimassan poisto rumpusiivilällä. Puhdas perunajäte menee nautaeläinten rehuksi. Jäteveden laatua seurataan näytteenotolla n. 5 kertaa/vuosi. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt ilmaan Perunalastujen kuivauksessa vapautuu ilmaan runsaasti vesihöyryä. Ouluntielle (kantatie nro 88) on asetettu huomiomerkit ja Ajoittain höyryä tiellä - lisäkyltit. Liikenne ja melu Hakijan mukaan toiminta ei aiheuta haitallista melua laitoksen ympäristöön. Toiminnasta aiheutuva tavaraliikenne on päivittäistä (2-3 täysperävaunuautoa). Jätehuollon auto käy kaksi kertaa viikossa. Työpaikkaliikenne ei ole merkittävää. Jätevedet sekä päästöt vesiin ja viemäriin Tehtaalla käytettävä talousvesi hankitaan Pyhännän Vesi Oy:ltä. Tehdas käyttää saatujen tietojen mukaan vettä keskimäärin 85 m 3 vuorokaudessa. Tuotantolinjalta ja tehdassalin lattialta vesi kootaan lattiakanaaliin, jota pitkin se päätyy kaivoon. Kaivosta vesi pumpataan lingolle, josta erottunut kiintoaine siirretään kuljettimella siirtolavalle ja vesi johdetaan rasvanerotuskaivoihin. Rasvanerotuskaivolta vesi puretaan kunnalliseen jätevesiviemäriin. Maaliskuussa 2010 jäteveden esikäsittelyä on tehostettu ottamalla käyttöön rumpusiivilä kuorintajätteen erottelemiseksi. Hakijan esittämien kaavioiden mukaan kiintoaineen määrä on pudonnut 1/10 osaan verrattuna tilanteeseen ennen tehtaan esikäsittelyä vuonna Samoin rasvojen määrä on pudonnut oleellisesti. Ongelmana on liuenneen tärkkelyksen poistaminen vedestä. Esikäsittelyllä ei ole saatu merkittävää muutosta aikaiseksi. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Dekantterijäte ja muu kuiva jäte - n. 400 m 3 /vuosi - menee eläinten rehuksi Vieremälle samoin kuin linjaston perunalastu- ja muu snacks lajittelujäte n. 150 m 3 /vuosi. Multaiset perunat ja eläimille rehuksi soveltumaton biojäte viedään kompostoitavaksi Iisalmeen Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toimesta. Suoranainen multa n. 30 m 3 /vuosi menee uusiokäyttöön maanviljelyyn. Toiminnan aikana syntyy sekajätettä, pahvia, muovia ja puutavaraa. Sekajätteet n. 80 m 3 kerätään jäteastioihin, jotka tyhjennetään määräajoin kaatopaikalle. Pahvi ja puutavara n. 80 m 3 /vuosi viedään Pyhännän TeeHoo Oy:n haketusaseman kautta Latvaenergia Oy:n lämpölaitoksen polttoaineeksi. Muovi menee sekajätteeksi ja toimistopaperi paperinkeräykseen.

16 Ympäristöterveyslautakunta Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä Toiminnan riskejä ovat tulipalo ja mahdollinen öljyn pääseminen maastoon. Onnettomuus- ja häiriötilanteissa noudatetaan laadittua suojelusuunnitelmaa, joka on saatettu jokaisen tehtaalla työskentelevän henkilön tietoon. Polttoainesäiliöt ovat kaksikuorirakenteisia tai ne on sijoitettu säiliötilavuutta vastaavaan suojakoteloon. Tehtaalla on varattuna öljynimeytysmateriaalia ja hälytysnumerot ovat ilmoitustaululla nähtävillä. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Toiminnan käyttötarkkailu Nykyiseen ympäristölupaan sisältyy velvoite pitää kirjaa käytetyistä raaka-aineista ja muodostuneista jätteistä jätelajeittain sekä tiedot jätteiden toimituspaikoista ja kuljettajista. Toiminnan päästöjen ja vaikutusten tarkkailu Nykyinen toiminta ei sisällä ympäristönsuojeluviranomaiselle raportoitavaa päästöjen ja vaikutusten tarkkailua. Raportointi Nykyiseen ympäristölupaan sisältyy raportointivelvoite kirjanpidosta vuosittain tammikuun loppuun mennessä ympäristölupaviranomaiselle. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA HÄIRIÖPÄÄSTÖT Real Snacks Oy on laatinut toimintasuunnitelman ja ohjeet onnettomuus- ja häiriötilanteita varten, Suojelusuunnitelma Suunnitelmassa on käsitelty uhkatilanteina palmuöljysäiliövuoto, mahdollinen vuoto tai rasvan syttyminen keittimessä, kevytpolttosäiliönvuoto ja höyrykattilan vuoto tai ylipaine. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen kuuluttaminen Hakemusta koskeva kuulutus ja asiakirjat ovat olleet nähtävillä Pyhännän kunnan ilmoitustaululla välisen ajan. Lisäksi kuulutus on lähetetty postitse laitoksen naapureille. Toiminnan tarkastus Laitoksella on pidetty tarkastukset ja Tarkastuksissa käytiin läpi ympäristöluvan tarkistusta koskeva hakemus sitä täydentäen ja toiminta perunalastujen valmistusta koskevan puolen osalta varastotiloineen. Tarkastuksessa todettiin, että laitoksen ulkopuolella on yksi 40 m 3 :n raskaspolttoöljysäiliö ja 10 m 3 :n kevytpolttoöljysäiliö molemmat omissa suoja-altaissaan sekä 6 m 3 :n nestekaasusäiliö. Ulkona oleva 30 m 3 :n ja sisällä varastossa oleva 10 m 3 :n kasviöljysäiliöt on todettu turvallisiksi yksivaippaisinakin, koska niiden sisältämä palmuöljy jähmettyy jo huoneen lämmössä (katselmus palopäällikön kanssa ).

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali. Laitila Markku, puheenjohtaja Forsström Kaarina, jäsen Heikkinen Veikko, jäsen Järvenpää Helvi, jäsen

Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali. Laitila Markku, puheenjohtaja Forsström Kaarina, jäsen Heikkinen Veikko, jäsen Järvenpää Helvi, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 8/2009 KOKOUSAIKA Tiistai 3.11.2009 klo 09.00-09.55 Sivu KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden kaupungintalo,

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Koululautakunta 2/ Heikkilä Raili Möttönen Mirva. Rankinen Heikki. Ylikauma Juhani. Halla-aho Heikki kaupunginhallituksen edustaja

Koululautakunta 2/ Heikkilä Raili Möttönen Mirva. Rankinen Heikki. Ylikauma Juhani. Halla-aho Heikki kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Koululautakunta 2/2011 15 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 5.10.2011 klo 18.30-19.57 Ahjolan päiväkoti Pitkälä Heikki Heikkilä Raili Möttönen Mirva

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2009 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.3.2009 klo 14-15.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennus- ja ympäristölautakunta HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 31 Rakennus- ja ympäristölautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 15:00-16:23 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3)

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3) Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8871, 8875, 9400, ML2013:0018,ML2013:0063, ML2013:0065,ML2012:0190, ML2012:0216,ML2013:0017, ML2014:0118 22.1.2016 AA Sakatti Mining Oy PL38 99600 SODANKYLÄ

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 128 Lammin Sahti Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava tapahtuma, Rautatientori HEL 2015-007507 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä on tehnyt ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot