Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 3/ KOKOUSAIKA Torstai klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 3/2011 1 KOKOUSAIKA Torstai 9.6.2011 klo 13.00-15.40"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 3/ KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden kaupunki Ympäristöpalvelut Helmi, Teknotalo 1 B Jokela Raimo, puheenjohtaja Pitkälä Helena, varapuheenjohtaja Konola Matti, jäsen Kurkinen Anna, jäsen Laakko Alpo, jäsen Louet Kaisa, jäsen Tuominen Maija-Liisa, jäsen Näätänen Teuvo, jäsen Hannus Ilari varajäsen POISSA Tuominen Maija-Liisa jäsen Louet Kaisa jäsen MUUT SAAPUVILLA Vinkki Esko, kaupunginhallituksen edustaja OLLEET Heikkilä Harri, va.ympäristöpalvelupäällikkö, esittelijä/sihteeri POISSA Komulainen Eija, perusturvajohtaja Antero Autio asiantuntija 25 Eeva Heiska asiantuntija 25 LAILLISUUS JA Ympäristöterveyslautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja PÄÄTÖSVALTAISUUS päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Ympäristöterveyslautakunta valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Konola ja Anna Kurkinen PÖYTÄKIRJA ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Raimo Jokela Harri Heikkilä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Haapavesi / 2011 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Matti Konola Haapavedellä Pöytäkirjanpitäjä Anna Kurkinen Harri Heikkilä

2 Ympäristöterveyslautakunta Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu 19 14,15,16,17 18,19,20,21 Ilmoitus eläinlääkärin hoitovirheestä ja korvausvaatimus Talouden toteutumaraportti 1-3/ ,24 Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja lausunnot 5 22 Aloite ympäristöpalkinnon käyttöönotosta Vapo Oy:n Piipsanojan ympäristöluvan mukaista kunnossapitoa koskevasta päätöksestä tehty valitus 8 24 Piipsanojaan rakennetun padon poistaminen, Vapo Oy:n lausuntopyyntö ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Real Snacks Oy:n ympäristölupahakemus, Pyhäntä Tiedoksi saapuneet kirjeet ja asiakirjat Ajankohtaiset asiat Muut esille tulevat asiat Lisäasia 28 Vuosiraportit Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 Ympäristöterveyslautakunta ILMOITUS ELÄINLÄÄKÄRIN HOITOVIRHEESTÄ JA KORVAUSVAATIMUS Anne ja Jouko Saukko Vihannista ovat tehneet Haapaveden kaupunki/ympäristöpalvelut Helmelle ilmoituksen eläinlääkärin hoitovirheestä ja esittäneet sen johdosta korvausvaatimuksen. (Liite 14/2011) Eläintä hoitanut eläinlääkäri on antanut asiassa vastineen Ympäristöpalvelut Helmelle (Liite 15/2011). Anne ja Jouko Saukko ovat toimittaneet vastaselityksen eläinlääkärin vastineesta (Liite 16/2011) ja vastineen eläinlääkintäarviolautakunnan lausunnosta (Liite 21/2011). Asiasta on pyydetty Ympäristöpalvelut Helmen toimesta Eläinvahinkojen Arviolautakunnan lausunto, joka saatiin (Liite 17/2011). Kyseessä on owczarek podhalanski- rotuisen koiran synnytykseen toukokuussa 2010 liittyvät hoitotoimenpiteet ja niiden arviointi. Eläinvahinkojen arviointilautakunnan lausuntopyynnön tarkoituksena on selvittää, onko eläinlääkärin eläimelle suorittaman toimenpiteen tai muun eläimen hoitoon liittyvän toimen yhteydessä tapahtunut hoitovirhe. Eläinvahinkojen Arviointilautakunnan mukaan eläinvahinkojen arviointilautakunnasta annetun lain (1205/2001) 1 :n mukaan ja lakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 138/2001) 1 :n yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että hoitovirheenä pidettäisiin eläinlääkärin suorittamasta tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä tai sellaisen aiheuttanutta eläimen kuolemaa, ruumiinvammaa tai muuta eläimeen kohdistunutta vahinkoa. Korvausvastuun syntyminen perustuu vahingonkorvauslakiin (412/1974) ja yleisiin vahingonkorvausoikeudellisiin periaatteisiin. Korvausvastuu edellyttää eläinlääkärin tahallisuutta tai tuottamusta eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Vahingon ja tehdyn toimenpiteen on oltava lisäksi syyyhteydessä keskenään. Liitteet: Laki eläinvahinkojen arviolautakunnasta 1205/2001, (Liite 18/2011): Hallituksen esitys HE 138/2001, (Liite 19/2011): vahingonkorvauslaki 412/1974.(Liite 20/2011). Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Esitys annetaan kokouksessa Käsittelyn aikana va.ympäristöpalvelupäällikkö teki seuraavan päätösesityksen: Ympäristöterveyslautakunta katsoo että, saatujen selvitysten ja lausuntojen perusteella ko. koiraa hoitanut eläinlääkäri ei ole tehnyt eläinvahinkojen arviointilautakunnasta annetun lain 1 :ssä tarkoitettua hoitovirhettä. Em. perusteella korvausvaatimus hylätään. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

4 Ympäristöterveyslautakunta TALOUDEN TOTEUTUMARAPORTTI 1-3/2011 Liitteenä 22/2011 on raportti ympäristöterveyslautakunnan alaisen tulosalueen ja tulosyksiköiden talousarvion toteutumasta 1-3/2011, kuntakortit ja maksuosuuslaskelmat, joista ilmenee kuntakohtaiset todelliset kustannukset. Vs. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee tiedoksi raportin ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion toteutumasta 1-3/2011. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

5 Ympäristöterveyslautakunta TIEDOKSI SAATETTAVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA LAUSUNNOT Liitteinä 23/2011 ja 24/2011 luettelot viranhaltijoiden antamista lausunnoista ja päätöksistä ajalta Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteinä 23/2011 ja 24/2011 olevat viranhaltijoiden antamat lausunnot ja päätökset ajalta Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

6 Ympäristöterveyslautakunta ALOITE YMPÄRISTÖPALKINNON KÄYTTÖÖNOTOSTA 8 / Haapaveden kaupunginvaltuuston jäsen Anita Niemi on tehnyt aloitteen, joka kuuluu seuraavasti: Ehdotetaan, että Ympäristöpalvelut Helmi ottaisi käyttöön ympäristöpalkinnon jakamisen niin että ympäristöpalkinto voitaisiin jakaa jo vuonna Ympäristöstä huolehtiminen on tullut nykyaikana yhä tärkeämmäksi ja ympäristön hyväksi tehtävä työ ansaitsee tunnustusta, kun saadaan tuloksia aikaan. Julkinen tunnustus rohkaisee myös jatkamaan tätä työtä. Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta suhtautuu Haapaveden kaupunginvaltuutettu Anita Niemen aloitteeseen myönteisesti. Ympäristöpalvelut Helmi valmistelee asiaa ja tuon sen ympäristöterveyslautakunnan päätettäväksi kevään 2011 aikana. Ympäristönsuojelun osalta Ympäristöpalvelut Helmen toiminta-alue käsittää Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän kunnat. Valmisteltavia asioita ovat mm.: - koskeeko palkinto kaikkia toiminta-alueen kuntia yhdessä vai jaettaisiinko jokaisessa kunnassa oma palkintonsa - mistä asioista palkitaan - miten ehdokkaat valitaan - mikä on palkinto - miten palkinnot budjetoidaan - koska palkinto otettaisiin käyttöön Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 22 / Ympäristöpalvelut Helmi on selvittänyt aloitteen mukaista asiaa ja toteaa, että ympäristöpalkinnon myöntäminen vuosittain lisää kiinnostusta ja halukkuutta pohtia ja kehittää uusia ja toteuttamiskelpoisia tapoja ympäristönsuojelun edistämiseksi. Va.ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta päättää: 1.Ympäristöpalkintoa ei jaeta toiminta-alueen kunnissa (Haapavesi, Siikalatva ja Pyhäntä) erikseen, vaan koko toiminta-aluetta käsitellään yhtenä kokonaisuutena 2. Ympäristöpalkinnon saannin kriteereinä käytetään mm. seuraavia asioita: -henkilö tai taho, joka omalla työllään edistää ympäristönsuojelua

7 Ympäristöterveyslautakunta henkilö tai taho, joka ei muutoin saa tunnustusta tekemästään ympäristönsuojelun edistämistyöstä -henkilö tai taho, joka ei ole ympäristöalan ammattilainen, mutta vie aktiivisesti ympäristöasioiden hoitoa eteenpäin -henkilö tai taho, joka tekee aktiivisesti paljon ympäristönsuojelua edistäviä ja tukevia tekoja normaalien ympäristölupamääräysten tai ympäristönsuojelulainsäädännön noudattamisen lisäksi; lupamääräysten noudattaminen ja täyttäminen yksistään ei riitä -henkilö tai taho, joka kehittää ympäristönsuojelua sekä osoittaa huomattavaa aktiivisuutta ja on aikanaan edelläkävijä ympäristönsuojelua edistävien prosessien hallinnassa, kuten esim. energian, veden jne. käytössä -henkilö tai taho, joka aktiivisesti ja menestyksekkäästi toteuttaa ja tekee sekä koko ajan kehittää ympäristökasvatusta ja ympäristövalistusta 3. Ehdokkaan esittäminen tehdään kirjallisesti ja esityksen tulee olla perusteltu. Ehdokkaan valitsee ympäristöterveyslautakunta ja päätöksen tulee olla yksimielinen. 4. Ympäristöpalkinto on stipendi tai rahalahjoitus. Palkinnon suuruuden päättää ympäristöterveyslautakunta. 5. Ympäristöpalkinto budjetoidaan ympäristöterveyslautakunnalle vuosittain. 6. Ympäristöpalkinto otetaan käyttöön vuoden 2012 alusta lukien. Palkinto myönnetään lautakunnan kokouksessa joulukuussa tai seuraavan vuoden tammikuussa. Palkintoehdotuksia voi tehdä vuosittain marraskuun loppuun saakka. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti lisäyksellä, että palkinnon suuruus on enintään 500.

8 Ympäristöterveyslautakunta VAPO OY:N PIIPSANOJAN YMPÄRISTÖLUVAN MUKAISTA KUNNOSSAPITOA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ TEHTY VALITUS Valmistelija ympäristösihteeri Eeva Heiska, Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta on tehnyt Vapo Oy:n hakemuksesta vesilain 20 luvun 2 :n mukaisen päätöksen. Päätös koskee Vapo Oy:n ympäristöluvan (Dnro Psy-2002-y-159, nro 64/03/2, ) lupamääräyksen nro 17 mukaista Piipsanojan kunnossapitoa. Päätöksestä on tehty yksi valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on liitteenä 25/2011. Valitukseen liittyvät asiakirjat on pidetty julkisesti nähtävinä valitusajan päättymisen jälkeen Haapaveden kaupungin virallisella ilmoitustaululla Lisäksi asianosaisille eli niille, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on annettu tieto valituksesta vastineen antamista varten. Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston Vapo Oy:lle antaman ympäristöluvan (Dnro Psy-2002-y-159, nro 64/03/2) lupamääräys nro 17 mukaan Luvan saajan on pidettävä vesien laskuojat, eristysojat, Piipsanojaan laskevien kuivatusojien suut sekä Piipsanoja tuotannon harjoittamisajan kunnossa niin, ettei vesien johtamisesta aiheudu ojien liettymistä tai vettymishaittaa. Luvan saaja on velvollinen tarkistamaan kunnostustarpeen vähintään kolmen vuoden välein ja tarvittaessa suurentamaan, kunnostamaan ja pitämään kunnossa uomat maanomistajan kanssa sovittavalla tavalla. Mikäli asiasta ei päästä yksimielisyyteen, luvan saajan on saatettava asia Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi tai haettava ojitustoimitusta ympäristökeskukselta. Jouni Pitkälä Haapavedeltä oli tehnyt Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen vaatimuksen liittyen Vapo Oy:n tekemään ojan kunnostustarpeen tarkasteluun. Pitkälä vaati, että koska Piipsanojan kunnossapitoa paaluvälillä koskevassa asiassa ei päästy yksimielisyyteen, luvan saajan on saatettava asia Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus oli ilmoittanut Vapo Oy:lle, että tämän tulee saattaa asia Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi. Pitkälällä ei ole kiinteistöjä, jotka vastaisivat Piipsanojaan puheena olevalla paaluvälillä Vapo Oy on tehnyt lupamääräysten mukaisia Piipsanojan kunnostustarpeen tarkistamisia kolmen vuoden välein ja niiden perusteella kunnostustöinä ruoppauksia ja lietteen poistamista vuosina ja vuonna Valituksen tekijä Jouni Pitkälä toteaa, että luvan saaja ei ole poistanut tukkopaikkoja Piipsanojasta, vaikka ne on edellytetty poistettaviksi ojitustoimituksen toimitusmiesten päätöksessä Lisäksi valituksen tekijä toteaa vaatineensa tukkopaikan poistoa ja Vapo Oy:n tulemaan maanomistajan kanssa sopimaan vahingon korvauksista. Ympäristöpalvelut Helmen mielestä valituksessa esitetyt vaatimukset korvauksista ja Piipsanojan kunnostustöiden tekemättömyydestä on jo ratkaistu lainvoimaisesti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä nro 2735 ja Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 72/09/2.

9 Ympäristöterveyslautakunta Valituksen tekijä esittää myös, että ympäristöterveyslautakunta korvaisi hänelle valituksen laatimisesta ja oikeuskulujen korvaamisesta. Ympäristöpalvelut Helmi toteaa, että sillä ei ole velvollisuutta korvata päätöksestä tehdyn valituksen laatimis- ja oikeuskuluja valituksen tekijälle. Valituksen tekijän mielestä ympäristöterveyslautakunnan toimivalta ei riitä päätöksen tekemiseen, vaan asia tulee saattaa ojitustoimituksen ratkaistavaksi. Ympäristöpalvelut Helmen mielestä ympäristöterveyslautakunta on oikea toimielin ratkaisemaan ympäristöluvan lupamääräys nro 17 mukaisen asian, koska Vapo Oy:n ympäristöluvassa on määrätty, että erimielisyystilanteessa luvan saajan on saatettava asia Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi tai haettava ojitustoimitusta ympäristökeskukselta. Edellä esitettyyn viitaten Ympäristöpalvelut Helmi esittää ympäristöterveyslautakunnalle, että Jouni Pitkälän tekemä valitus hylätään perusteettomana. Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy valmistelijan laatiman lausunnon vesilain 20 luvun 2 :n mukaisesta päätöksestä tehdystä valituksesta ja hyväksyy valmistelijan esityksen valituksen hylkäämisestä. Ympäristöterveyslautakunta lähettää valmistellun lausunnon lausuntonaan Vaasan hallintooikeuteen yhdessä valitusasiakirjojen, saatujen vastineiden ja muiden asiakirjojen kanssa viimeistään 30 päivän kuluessa vastineen antamiselle varatun määräajan päättymisestä. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti Merk. Helena Pitkälä poistui esteellisenä (sukulaisuus) tämän pykän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

10 Ympäristöterveyslautakunta PIIPSANOJAAN RAKENNETUN PADON POISTAMINEN, VAPO OY:N LAUSUNTOPYYNTÖ JA POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN LAUSUNTO Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on päätöksellään nro 64/03/2 myöntänyt Vapo Oy:lle ympäristöluvan, jonka lupamääräyksen nro 17 mukaan Luvan saajan on pidettävä vesien laskuojat, eristysojat, Piipsanojaan laskevien kuivatusojien suut sekä Piipsanoja tuotannon harjoittamisajan kunnossa niin, ettei vesien johtamisesta aiheudu ojien liettymistä tai vettymishaittaa. Luvan saaja on velvollinen tarkistamaan kunnostustarpeen vähintään kolmen vuoden välein ja tarvittaessa suurentamaan, kunnostamaan ja pitämään kunnossa uomat maanomistajan kanssa sovittavalla tavalla. Mikäli asiasta ei päästä yksimielisyyteen, luvan saajan on saatettava asia Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi tai haettava ojitustoimitusta ympäristökeskukselta. Vapo Oy on päiväämällään kirjeellä pyytänyt Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskukselta lausuntoa vuonna 2005 havaitsemansa Piipsanojaan rakennetun osaksi kivi- ja osaksi puurakenteisen pohjapadon poistamismahdollisuudesta. Vapo Oy:n käsityksen mukaan padon rakentamiselle ei ole viranomaislupaa eikä sen tekijästä ole tietoa. Yhtiön mukaan pato haittaa turvetuotantoalueen kuivatusta ja rakenne on vastoin Piipsanojan kunnossapitovelvoitteita ja uoman osalta suoritetun ojitustoimituksen tarkoitusta sekä määräyksiä. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on päivätyssä lausunnossaan esittänyt käsityksenään, että Vapo Oy:n tulee poistaa pato uomasta kunnossapitovelvoitteensa nojalla mahdollisimman pian ja saattaa uoma lailliseen tilaan. Lisäksi ympäristökeskus toteaa, että pato on luvattomasti rakennettu ja siitä voi aiheutua haittaa ja vahinkoa ja että padon poistamisesta on ennakolta ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle sekä Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristökeskus toteaa myös, että sen antama lausunto ei vapauta toimenpiteiden suorittajaa vastuusta, mikäli mainituista toimenpiteistä aiheutuu ennalta arvaamattomia vahinkoja, haittoja tai muita edunmenetyksiä, joista rakenteen omistaja tai haltija on vastuussa. Mahdollisessa riitatapauksessa voi edunmenetyksen kärsinyt tai yleisen edun niin vaatiessa asianomainen viranomainen saattaa asian ympäristölupaviraston käsiteltäväksi. Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta toteaa saaneensa asian tiedoksensa. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

11 Ympäristöterveyslautakunta REAL SNACKS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, PYHÄNTÄ Julkipanopäivä Antopäivä Asian valmistelu: ympäristötarkastajat Antero Autio ja Eeva Heiska ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistusta. LUVAN HAKIJA Real Snacks Oy Tuotetie PYHÄNTÄ Liike- ja yhteisötunnus: LAITOS JA SEN SIJAINTI Real Snacks Oy hakee toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistusta perunan käsittelyyn, jalostukseen ja valmiiden tuotteiden varastointiin Pyhännän kunnan Kamulan kylässä tilalla Sompio RN:o 7:46 ja osoitteessa Tuotetie 1. Kiinteistön omistaa Pyhännän kunta. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Perunan ja juuresten käsittelylaitos on ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 10 f mukainen laitos, jolla on oltava ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen lupa. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa toimivaltainen ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdan 10 e mukaan (perunan tai juuresten käsittely- ja jalostuslaitos). ASIAN VIREILLETULO Hakemus on päivätty ja se on saapunut Ympäristöpalvelut Helmeen Hakemuksen täydennys (päiväys ) on saapunut sähköpostilla

12 Ympäristöterveyslautakunta TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Real Snacks Oy:llä on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa perunan käsittelyyn, jalostukseen ja valmiiden tuotteiden varastointiin (Siikalatvan kuntayhtymän ympäristölupapäätös nro 3/2002, annettu ). Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa pidetyssä Real Snacks Oy:n jätevesiä koskevassa neuvottelussa todettiin, että toimijan ympäristölupaehtoja olisi syytä tarkistaa Siikalatvan keskuspuhdistamo Oy:llä jätevesien puhdistuksessa ilmenneiden ongelmien ja Real Snacks Oy:n tuotannon kasvun vuoksi. Pyhännän kunnan ja teollisuuden jätevedet on johdettu Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n siirtoviemäriin loppuvuodesta 2007 lähtien. Luvan hakijalla on Pyhännän kunnan kanssa sopimus, jonka mukaan luvan hakija voi johtaa jätevetensä Pyhännän kunnan entisen jätevedenpuhdistamon tasausaltaaseen, josta jätevedet johdetaan edelleen Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:lle siirtoviemäriä pitkin. Real Snacks Oy:llä ei ole jätevesien johtamissopimusta Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa. Alueella on voimassa oleva asemakaava (Leiviskänkankaan asemakaava), jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kaavassa alue on varattu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä T/pv. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Alue kuuluu yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeisiin pohjavesialueisiin. Käytössä oleva Leiviskänkankaan vedenottamo sijaitsee laitoksen luoteispuolella 850 metrin päässä. Kiinteistö rajoittuu itäpuolella kantatiehen nro 88, etelä- ja länsipuolella Leiviskänkankaan teollisuusalueeseen ja pohjoispuolella Leiviskän tilaan. Etäisyys lähimpään ympärivuotisessa käytössä olevaan asuinrakennukseen on 450 metriä ja vesistöön (Pyhännänjärvi) 250 metriä. LAITOKSEN TOIMINTA Tehtaalla valmistetaan perunalastuja ja muita snacks-tuotteita, kuten mm. maissipohjaiset snacksit. Tehtaan käyttämä perunamäärä vuonna 2009 oli noin tonnia. Lisäksi tuotannossa käytetään kasviöljyä (palmuöljy) 400 tonnia vuodessa ja erilaisia mausteita. Tehdas toimii arkipäivisin kahdessa vuorossa klo 6 22 ja tarvittaessa myös kolmivuorotyönä. Perunat ovat varastoituna viljelijöiden omissa varastoissa, joista ne toimitetaan kuutiolaatikoissa tarpeen mukaan tehtaalle. Tehtaan välivaraston tilavuus on 130 tonnia. Perunat syötetään varastosiilosta kivenerottajalle. Kivenerottaja poistaa perunoiden joukosta myös ontot perunat ja muut kelluvat kappaleet. Kuoret ja muu kiinteä aine menevät jätelinkoon, jossa kiinteä aine erotellaan vedestä. Kiinteä perunajäte varastoidaan siirtolavalle, josta se menee eläinten rehuksi.

13 Ympäristöterveyslautakunta Kauppanimi Kuorimakoneelta tuotteet tulevat leikkaukseen ja pesuun. Huuhdellut perunaviipaleet keitetään kasviöljyssä uppopaistona kuiviksi (jäännöskosteus 2 %) ja rapeiksi. Optinen lajittelija poistaa virheelliset lastut pois värin perusteella. Kuumat lastut maustetaan suolalla tai mausteseoksella tarkastuksen jälkeen. Lopuksi valmiit tuotteet pakataan ja varastoidaan kuljetusta varten. Kemikaalit Varastointimäärä Käyttömäärä/vuosi, Luokitustieto R- ja S-lausekkeet Käyttötarkoitus Farmosept n. 100 litraa n. 400 litraa C R35,R10,R22,S 37/39, pesuaine S45 Nestekaasu 8 pulloa ja 40 pulloa, F+ R12, S9, R kg 5000 kg Asetyleeni 32,8 kg F+ R12, R5 R6, S9, S16, S33 hitsaukseen Odorox 66 kg O R8, S17 hitsaukseen Kevyt polttoöljy litraa litraa Xn, N R40, R65, R66, R51/53, S36/37, S61, S62 Raskas polttoöljy kg kg T R40, R52/53, R66, S53, S45, S61 Vatex 50 litraa 200 litraa C R34, S1/2, S26, S36/37/39, S45 syöttövesi säiliöiden käsittelyyn pesuaine Natriumhydroksidi Afroam AMPG kg 400 kg C R35, S1/2, S26, S37/39, S kg 600 kg - - vaahdotusaine Veden käyttö Verkostovesi kiinteistölle tulee Pyhännän Vesi Oy:ltä kolmen eri vesiliittymän kautta. Veden käyttömäärä on n m 3 /vuosi. Vettä käytetään perunoiden pesuun sekä kivenerottimen toiminnassa. Vettä käytetään myös kuorittujen perunoiden pesuun, välineiden ja tilojen pesuun sekä sosiaalitiloissa. Jätevesien johtaminen Kiinteistön kaikki jätevedet johdetaan yleiseen jätevesiviemäriin, josta ne kulkeutuvat ensin Pyhännän kunnan entisen jätevedenpuhdistamon tasausaltaaseen (630 m 3 ) ja siitä edelleen siirtoviemäriä pitkin Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Jätevesiä syntyy noin m 3 /vuosi ja tuotantopäivinä (maanantai-perjantai) 85 m 3 /vrk.

14 Ympäristöterveyslautakunta Jätevesien laatu Kiinteistön jätevedet johdetaan Siikalatvan keskuspuhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle, jonka ympäristöluvan (Dnro PSAVI/7/04.08/2010, ) mukainen asukasvastineluku (AVL) on noin ja mitoitusarvot BOD 7 -kuormalle 650 kg/vrk, kiintoainekuormalle 575 kg/vrk ja keskimääräiselle viemärivesimäärälle m 3 /vrk. Pyhännän tasausaltaalta Siikalatvan keskuspuhdistamolle tulee jätevesiä keskimäärin 470 m 3 /vrk, mikä on noin 30 % puhdistamolle tulevasta kokonaisjätevesimäärästä. Vuonna 2008 keskuspuhdistamon tulokuormitus on ylittänyt sen mitoitusarvot kiintoaineen osalta 7-kertaisesti, kokonaisfosforin osalta 4-kertaisesti ja BOD 7 :n osalta 3-kertaisesti ja vuonna 2009 vastaavasti kiintoaineen osalta 2-kertaisesti, kokonaisfosforin osalta 1,3- kertaisesti ja BOD 7 :n osalta 1,3-kertaisesti Pyhännän tasausaltaalta otettujen vuorokautisten kokoomanäytteiden tulosten mukaan jäteveden BOD 7 -pitoisuus on ollut keskimäärin 440 mg/l vaihteluvälin ollessa mg/l. Vastaavasti Pyhännän tasausaltaalta otettujen vuorokautisten kokoomanäytteiden tulosten mukaan jäteveden BOD 7 -pitoisuus on ollut keskimäärin mg/l vaihteluvälin ollessa mg/l. Real Snacks Oy:n tekemissä tutkimuksissa BOD 7 -pitoisuus Real Snacks Oy:n kiinteistöltä ennen rasvanerotuskaivoa viemäriin lähtevässä jätevedessä on vaihdellut välillä mg/l. Automaattisella näytteenottimella tuotantopäivinä otettujen vuorokauden kokoomanäytteiden tulokset vaihtelivat BOD 7 - pitoisuuden osalta mg/l ja kiintoaineen osalta mg/l. Vastaavien tulosten perusteella laskettu keskimääräinen BOD 7 -kuormitus kiinteistöltä viemäriin lähtevässä jätevedessä oli 289 kg/vrk, mikä vastasi asukasvastinelukua Kiinteistöltä viemäriin lähtevän jäteveden orgaanisen aineen kuormitus (BOD 7 -kuorma) selvityksessä oli noin 40 % Siikalatvan keskuspuhdistamon BOD 7 -kuormituksen mitoitusarvosta. Paras käytettävissä oleva tekniikka ja energiatehokkuus Paras käyttökelpoinen tekniikka on laajasti käytössä tehtaalla. Yksi suurimpia tunnusmerkkejä on toimia ympäristöystävällisesti ajatellen ympäristön kuormaa ja kustannustehokkuuden seurantaa tuotteiden osalta. Tehtaan käyttämän sähkön syöttöjännite tulee kompensointikondensaattoreiden kautta, joka estää loistehon pääsyn verkkoon. Koneissa ja laitteissa käytetään taajuusmuuntajia, jotka mahdollistavat ottamaan moottoreilta saatavan pyörimisenergian tehokkaasti käyttöön. Lämpöenergia tuotetaan raskasta polttoöljyä käyttävällä höyrykattilalla. Polttimena on moduloiva poltin, joka säätää polttoaineen määrää portaattomasti energian kulutustarpeen mukaan. Perunalastulinjan paistoöljyn lämmittäminen tapahtuu nykyaikaisessa putkilämmönvaihtimessa. Tuotannosta tuleva lauhde-energia käytetään kiinteistön ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen.

15 Ympäristöterveyslautakunta Perunalastulinjan kuorinnassa käytetään samoja pesuvesiä useampaan kertaan. Samaa vettä käytetään snacksien siirtämiseen kanaalissa. Ennen paistoa lastua kuivataan pinnasta puhalluksen avulla. Optinen laaduntarkkailu ja pakkauskoneet. Perunalastulinjan jätevedet puhdistetaan dekantterilla (jätelinko), joka erottelee kiinteät aineet vedestä ennen vesien pääsyä kunnalliseen viemäriverkkoon. Maaliskuusta 2010 alkaen on ollut lisäksi käytössä perunan kuorimassan poisto rumpusiivilällä. Puhdas perunajäte menee nautaeläinten rehuksi. Jäteveden laatua seurataan näytteenotolla n. 5 kertaa/vuosi. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt ilmaan Perunalastujen kuivauksessa vapautuu ilmaan runsaasti vesihöyryä. Ouluntielle (kantatie nro 88) on asetettu huomiomerkit ja Ajoittain höyryä tiellä - lisäkyltit. Liikenne ja melu Hakijan mukaan toiminta ei aiheuta haitallista melua laitoksen ympäristöön. Toiminnasta aiheutuva tavaraliikenne on päivittäistä (2-3 täysperävaunuautoa). Jätehuollon auto käy kaksi kertaa viikossa. Työpaikkaliikenne ei ole merkittävää. Jätevedet sekä päästöt vesiin ja viemäriin Tehtaalla käytettävä talousvesi hankitaan Pyhännän Vesi Oy:ltä. Tehdas käyttää saatujen tietojen mukaan vettä keskimäärin 85 m 3 vuorokaudessa. Tuotantolinjalta ja tehdassalin lattialta vesi kootaan lattiakanaaliin, jota pitkin se päätyy kaivoon. Kaivosta vesi pumpataan lingolle, josta erottunut kiintoaine siirretään kuljettimella siirtolavalle ja vesi johdetaan rasvanerotuskaivoihin. Rasvanerotuskaivolta vesi puretaan kunnalliseen jätevesiviemäriin. Maaliskuussa 2010 jäteveden esikäsittelyä on tehostettu ottamalla käyttöön rumpusiivilä kuorintajätteen erottelemiseksi. Hakijan esittämien kaavioiden mukaan kiintoaineen määrä on pudonnut 1/10 osaan verrattuna tilanteeseen ennen tehtaan esikäsittelyä vuonna Samoin rasvojen määrä on pudonnut oleellisesti. Ongelmana on liuenneen tärkkelyksen poistaminen vedestä. Esikäsittelyllä ei ole saatu merkittävää muutosta aikaiseksi. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Dekantterijäte ja muu kuiva jäte - n. 400 m 3 /vuosi - menee eläinten rehuksi Vieremälle samoin kuin linjaston perunalastu- ja muu snacks lajittelujäte n. 150 m 3 /vuosi. Multaiset perunat ja eläimille rehuksi soveltumaton biojäte viedään kompostoitavaksi Iisalmeen Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toimesta. Suoranainen multa n. 30 m 3 /vuosi menee uusiokäyttöön maanviljelyyn. Toiminnan aikana syntyy sekajätettä, pahvia, muovia ja puutavaraa. Sekajätteet n. 80 m 3 kerätään jäteastioihin, jotka tyhjennetään määräajoin kaatopaikalle. Pahvi ja puutavara n. 80 m 3 /vuosi viedään Pyhännän TeeHoo Oy:n haketusaseman kautta Latvaenergia Oy:n lämpölaitoksen polttoaineeksi. Muovi menee sekajätteeksi ja toimistopaperi paperinkeräykseen.

16 Ympäristöterveyslautakunta Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä Toiminnan riskejä ovat tulipalo ja mahdollinen öljyn pääseminen maastoon. Onnettomuus- ja häiriötilanteissa noudatetaan laadittua suojelusuunnitelmaa, joka on saatettu jokaisen tehtaalla työskentelevän henkilön tietoon. Polttoainesäiliöt ovat kaksikuorirakenteisia tai ne on sijoitettu säiliötilavuutta vastaavaan suojakoteloon. Tehtaalla on varattuna öljynimeytysmateriaalia ja hälytysnumerot ovat ilmoitustaululla nähtävillä. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Toiminnan käyttötarkkailu Nykyiseen ympäristölupaan sisältyy velvoite pitää kirjaa käytetyistä raaka-aineista ja muodostuneista jätteistä jätelajeittain sekä tiedot jätteiden toimituspaikoista ja kuljettajista. Toiminnan päästöjen ja vaikutusten tarkkailu Nykyinen toiminta ei sisällä ympäristönsuojeluviranomaiselle raportoitavaa päästöjen ja vaikutusten tarkkailua. Raportointi Nykyiseen ympäristölupaan sisältyy raportointivelvoite kirjanpidosta vuosittain tammikuun loppuun mennessä ympäristölupaviranomaiselle. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA HÄIRIÖPÄÄSTÖT Real Snacks Oy on laatinut toimintasuunnitelman ja ohjeet onnettomuus- ja häiriötilanteita varten, Suojelusuunnitelma Suunnitelmassa on käsitelty uhkatilanteina palmuöljysäiliövuoto, mahdollinen vuoto tai rasvan syttyminen keittimessä, kevytpolttosäiliönvuoto ja höyrykattilan vuoto tai ylipaine. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen kuuluttaminen Hakemusta koskeva kuulutus ja asiakirjat ovat olleet nähtävillä Pyhännän kunnan ilmoitustaululla välisen ajan. Lisäksi kuulutus on lähetetty postitse laitoksen naapureille. Toiminnan tarkastus Laitoksella on pidetty tarkastukset ja Tarkastuksissa käytiin läpi ympäristöluvan tarkistusta koskeva hakemus sitä täydentäen ja toiminta perunalastujen valmistusta koskevan puolen osalta varastotiloineen. Tarkastuksessa todettiin, että laitoksen ulkopuolella on yksi 40 m 3 :n raskaspolttoöljysäiliö ja 10 m 3 :n kevytpolttoöljysäiliö molemmat omissa suoja-altaissaan sekä 6 m 3 :n nestekaasusäiliö. Ulkona oleva 30 m 3 :n ja sisällä varastossa oleva 10 m 3 :n kasviöljysäiliöt on todettu turvallisiksi yksivaippaisinakin, koska niiden sisältämä palmuöljy jähmettyy jo huoneen lämmössä (katselmus palopäällikön kanssa ).

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristösuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee konepajaa ja siinä olevaa peittauslaitosta.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 30.6.2014 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10. 1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2013 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot