NANO pinnoituksesta apua teollisuuden haasteisiin. Uusi kaivosalan laboranttikoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NANO- 50. www.laboratorioalanliitto.fi. pinnoituksesta apua teollisuuden haasteisiin. Uusi kaivosalan laboranttikoulutus"

Transkriptio

1 Analyysi 50. vuosikerta I Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti I 2/2013 NANO- pinnoituksesta apua teollisuuden haasteisiin sivu ANALYYSI-LEHTI VUOSIKERTA 45 Suomen Laboratorioalan Liitto VUOTTA Uusi kaivosalan laboranttikoulutus alkoi Kemissä sivu 10

2 FENNOLAB Luotettava yhteistyökumppanisi UUDEN SUKUPOLVEN LÄMPÖKAAPIT Kaikki asetukset kolmella yksinkertaisella toiminnolla Touch, Turn & Go LABORATORIOALAN VERKKOKAUPPA fennokauppa.fi I I fennolab.fi 2

3 Analyysi Päätoimittaja, Jaana Vainio tilaukset Lepomäentie 4, Aura GSM Talous Ilmoitukset Markkinointi Julkaisija Sinikka Kollanus Kapanalhonkatu 2, Turku puh. koti (02) , puh. työ (02) Ann Sofie Wierda Vanha Paraistentie 5, Kuusisto puh. työ (02) GSM Jouko Marttila Iltapäiväntie 7 D, Espoo puh. työ GSM Suomen Laboratorioalan Liitto ry Toimituksen Analyysi / Jaana Vainio osoite Lepomäentie 4, Aura Painatus Offset Ulonen Oy puh ISSN Osoitteenmuutokset Toini Turtiainen Rätiälänkatu 11 c 34, Turku puh Lehden ilmestymisaikataulu vuodelle 2013 Nro Ilmestyy Aineisto toimitukselle ANALYYSI-LEHTI VUOSIKERTA Painotuote Kannen kuva: Picosun Oy Kannen kuvassa: Täysiautomaattinen ja monikäyttöinen PICOSUN TM PICOPLATFORM TM ALD -pinnoitusyksikköjen klusteri SISÄLLYSLUETTELO Analyysi 2/2013 Syksyn koulutustarjontaa Toisenlaista kemiaa Päätoimittajalta... 5 Autoklaaviturvallisuus laboratorioissa... 6 Uusi kaivosalan koulutus alkoi Kemissä Palkitut opinnäytetyöt Puheenjohtajalta Nanopinta valtaa maailmaa Espoosta käsin Onnistunut yhdistyminen Yhdistykset toimivat: Kokkausilta Porvoossa Suomen paras laboratorio mutta kuinka kävikään Liiton luentopäivät Laajavuoressa Sudoku Tapahtumien ABC Pirkanmaan Laboratorioalan yhdistyksen 50-vuotisjuhlat Edellisen sudokun ratkaisu Yhdistykset ja toimihenkilöt Palvelukortti

4 Paikkakunniksi on suunniteltu Kemi ja Kuopio sekä Salo tai Turku. Ensimmäisen koulutuspäivän (Kemi) ajankohtana on lokakuu, muiden päivien ajankohdat ovat vielä avoinna. Koulutuspäivä tarjoaa ajankohtaista laboratorioalan koulutusta ja alan uusinta tietoa sisältäviä aiheita. Aiheina mm. Näytteenotto ja esikäsittely Mikroaaltotekniikka (Mikroaaltoliuotus); esim. laite, sen toiminta ja näytteenkäsittely Atomiabsorptiotekniikka alkuaineanalytiikassa Alkuaineanalyysi XRF-analysaattorilla Suodatuspapereiden valinta erilaisille näytteille, mikä vaikuttaa suodatusominaisuuksiin? Potentiaali- ja ph-mittaus maanäytteistä Kiinnostuitko? Tarvitsisitko koulutusta jostakin muusta aiheesta? Tarkemmat ajankohdat ja aiheet liiton nettisivuilla sekä seuraavassa Analyysilehdessä. Lisätietoja ja toiveita koulutuksen aiheista: Margit Häkli, Tervetuloa koulutukseen! Suomen Laboratorioalan Liitto ry Syksyn koulutustarjontaa: Suomen Laboratorioalan Liitto järjestää kaivosteollisuudelle yhden päivän koulutusta kolmella eri paikkakunnalla syksyn 2013 ja ensi kevään aikana. Toisenlaista kemiaa Toisenlaista Sanna Tomukorpi 4

5 Koulutukset muuttuvat taas, kuka pysyy perässä? On taas se aika vuodesta, kun alallemme valmistuu joukko tulevia laboratorioalan ammattilaisia. Se mistä oppilaita valmistuu tulevaisuudessa ja mikä on heidän tutkintonimikkeensä, on vielä monelle koululle arvoitus. Olemme esitelleet edellisissä lehdissä eri laboratorioalan koulutuksia, joista valitettavasti suuri osa on taas muutoksen kourissa. Ammattikorkeakouluissa lopetetaan analyytikkokoulutuksia ja myös insinööripuolelle suunnitellaan muutoksia. Laboranttipuolelta on jo lopetettu ylioppilaslinjat ja muitakin muutoksia on tulossa. Muutos koskee koko kemianalan koulutuskenttää. Kaupungit säästävät, joten myös kouluilta haetaan säästöjä. Huolestuneena kuuntelin Kemianalan neuvottelukunnan kokouksessa, että suunnitelmissa on lopettaa alueemme prosessiteollisuuden perustutkinnon nuorisopuoli. Ryhmäkoko on alasta johtuen pieni ja opetusvälineisiin kuluu enemmän rahaa kuin keskimäärin toisen asteen koulutukseen. Myös muualta Suomesta on kantautunut huhuja, että samanlaista nuorisopuolen lopettamista suunnitellaan myös laboranttilinjoille. Toki koulutukseemme kuluu enemmän rahaa, vaadittavien laitteiden, välineiden ja reagenssien takia. Laboratorioalan koulutus on lisäksi vaativaa mm. matematiikan, kemian, fysiikan ja laitevaatimusten takia. Suurimmilla osalla työpaikoista ovat myös kielitaitovaatimukset kasvaneet. Tämä on kuitenkin alallemme ominaista; muuhun teollisuuteen verrattuna kemianalan työpaikat vaativat usein korkeaa koulutustasoa. Ja aina kun puhutaan säästöistä, herää kysymys kärsiikö myös opetuksen laatu? Yksi lopetuskriteeri oli myös ensisijaisten hakijoiden vähäinen määrä. Meidän kaikkien tulisikin tehdä kemianalasta houkuttelevampi. Huonoista ajoista huolimatta ala on noussut Suomen suurimmaksi vientialaksi metsäteollisuudenkin ohi. Heitänkin palloa alamme työpaikoille. Lehdessä esitelty Kemin koulutus on hyvä esimerkki tietyn alan täsmäkoulutuksesta. Tätä voisi hyödyntää muuallakin Suomessa, jokaisen alueen omalla teollisuuden erikoisalalla. Erikoistumisen avulla työpaikat saisivat valmiimpia tekijöitä. Erikoistumista kaivattaisiin alallemme ja siihen onkin suunnitteilla uutta aikuiskoulutusta, josta kerromme lisää seuraavassa lehdessä. Valmistuvilla on haasteena löytää alan työpaikka. Meillä liitossa, kouluilla ja työnantajilla on haasteena kemianalan koulutuksen jatkuvuus ja sen laadukkaana pysyminen. n Lämmintä ja stressitöntä kesää kaikille! Eläimet eivät osaa kantaa murhetta eilisestä eikä tulevasta. Otetaan siis mallia niistä ja eletään tässä hetkessä! Jaana Vainio Päätoimittajalta 5

6 Autoklaaviturvallisuus Tarkasteltaessa höyryautoklaaveihin liittyviä turvallisuusasioita kokonaisuutena, huomioitavaksi tulee paljon muutakin kuin paineastiaturvallisuus. Käytännön kokemus on osoittanut olevan puutteita mm. paineastiamääräysten tuntemuksessa, omaan laitteistoon liittyvissä tiedoissa sekä huoltojen ja paineastiatarkastusten suorittamisessa. Määräykset ja luokitukset Autoklaaveille ei ole olemassa pelkkään tilavuuteen liittyvää rajaa, jonka ylittyminen velvoittaisi rekisteröimään painelaitteen, vaan tilavuuden lisäksi rekisteröintiin vaikuttaa suurin sallittu käyttöpaine. Autoklaavi on rekisteröitävä painelaite, mikäli PS x V > 200 bar x L. Eli mikäli kammion tilavuuden ja suurimman sallitun käyttöpaineen tulo on yli 200 bar x litraa. Suuri osa laboratorioissa käytettävistä autoklaaveista ovat sellaisia, ettei niiden käyttö edellytä paineastiarekisteröintiä. Jos tilavuuden ja suurimman sallitun käyttöpaineen tulo ylittää 1000 bar x litraa, täytyy painelaitteen omistajan tai haltijan laatia sijoitussuunnitelma. Suurin sallittu käyttöpaine on se paine, jossa autoklaavin varoventtiili avautuu. Kammion tilavuus on merkitty autoklaavin tyyppikilpeen, jossa voi olla myös paineeseen liittyviä tietoja. Oikea tapa varmistaa suurin sallittu käyttöpaine, on tarkastaa avautumispaine suoraan varoventtiilistä. Esim. 1. Autoklaavin kammion koko on 95-litraa ja suurin sallittu käyttöpaine on 2,0 bar. 95 L x 2,0 bar = 190,0 bar x L, joten laite ei ole rekisteröitävä painelaite. Esim. 2. Autoklaavin kammion koko on 65-litraa ja suurin sallittu käyttöpaine on 4,0 bar. 65 L x 4,0 bar = 260,0 bar x L, joten laite on rekisteröitävä painelaite. Suomessa yhä käytössä olevassa vanhassa autoklaavikannassa on rekisteröintiin liittyviä puutteita. Monet tällaisen autoklaavin aikanaan hankkineet eivät tiedä, että rekisteröinti on suoritettava myös autoklaaveille, jotka ovat otettu käyttöön ennen kauppa- ja teollisuusministeriön painelaiteturvallisuuspäätöksen 953/1999 voimaan tuloa. Alle rekisteröintirajan jäävien pienten autoklaavien kohdalla on erityisen tärkeää, että turvallisuuteen vaikuttavista autoklaavin osista, kuten kannen lukitusmekanismi, sen mahdollinen turvatekniikka, ylikuumenemissuoja jne. huolehditaan määräaikaishuoltojen yhteydessä, koska viranomaistarkastuksia laitteille ei suoriteta. PAINELAITELAKI 869/1999 Lain 3 : painelaite on rakennettava ja sijoitettava ja sitä hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei se vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Lain 8 : Painelaite, joka voi aiheuttaa merkittävää vaaraa, on rekisteröitävä siten kuin ministeriön päätöksessä säädetään. Painelaitteelle on tehtävä määrätyin aikavälein tarkastus (määräaikaistarkastus) sekä tarvittaessa muutostarkastus sen varmistamiseksi, että painelaite ei asianmukaisesti käytettynä vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Vanhojen autoklaavien turvallisuuspuutteet Vanhoihin autoklaaveihin liittyy useita puutteita ja riskejä. Vanhimmat Suomessa tällä hetkellä käytössä olevat laboratorioautoklaavit ovat noin 40 vuotta vanhoja. Niistä puuttuu monia tänä 6

7 laboratorioissa Autoklaavissa on turvallisuuden ja ergonomian kannalta tärkeät ominaisuudet: lämpötila- ja painesidonnainen kannen turvalukitus, tuoteanturi, poistoilmansuodatusjärjestelmä, tukipaineavusteinen jäähdytysjärjestelmä ja korinosturi päivänä itsestään selvänä pidettäviä turvallisuusratkaisuja, kuten kannen turvalukitus. Monet vanhat autoklaavit eivät ole enää alkuperäisen omistajan tai haltijan hallussa ja niiden käyttäjät ovat vaihtuneet monta kertaa. Käyttökoulutus on usein toisten käyttäjien antamaa perimätietoa eikä laitteet perusteellisesti tuntevan ja koulutetun tahon antamaa. Lisäksi vanhojen autoklaavien huolto saatetaan paineastialain vastaisesti laiminlyödä vetoamalla laitteen ikään, vaikka juuri vanhassa laitteessa todennäköisimmin ilmenee käytöstä ja kulumisesta johtuvia puutteita. Kannen tiivisteen kuntoa tulee seurata päivittäin, sillä tiivisteen rikkoutuessa kesken ajon, pääsee kammiossa oleva höyry purkautumaan kerralla ympäröivään tilaan aiheuttaen vaaratilanteen. Vanhoissa autoklaaveissa olemme havainneet ainakin seuraavia turvallisuuteen liittyviä puutteita: kannen sulkumekanismit ovat kuluneet ja niissä on välystä kannesta puuttuu lämpötila- ja painesidonnainen turvalukitus nesteitä steriloitaessa puuttuu tuoteanturi, jolta saatu lämpötilatieto vaikuttaa kannen avautumiseen jumiutuneita varoventtiileitä jumiutuneita turvalukituksia infektiovaara käyttäjille ja ympäristölle jätteitä hävitettäessä palovammavaara ajon aikana kosketeltavien tulikuumien pintojen takia haurastuneita ja kovettuneita kannen tiivisteitä puutteellinen laitteiden tuntemus huoltojen laiminlyönti Artikkeli jatkuu seuraavalla sivulla >> 7

8 Kuumien nesteiden ja jätteen käsittely Nesteiden sterilointi on laboratorioautoklaavien yleisimpiä käyttötarkoituksia. Käyttäjäturvallisuuden kannalta nesteiden käsittelyyn liittyy kannen turvalukitus, lämpötilan mittaustapa, ohjelman loppulämpötila ja astioiden kaasutiiviys. Jos autoklaavissa ei ole tuotteeseen sijoitettavaa lämpötila-anturia ja siihen liittyvää kannen turvalukitusta, on kuormaan mahdollista päästä käsiksi ohjelman jälkeen nesteiden ollessa yhä kiehuvia. Vaikka autoklaavissa olisi nämä turvavarusteet, voi sama tilanne syntyä väärän ohjelmavalinnan seurauksena, koska välineohjelmissa on usein korkeampi loppulämpötila. Yleinen suositus nesteohjelmille on, ettei yli 80 C tuotteisiin saa päästä käsiksi. Autoklaavia lastatessa täytyy huomioida kuorma, ja asettaa tuoteanturi suurimman kuormassa olevan nestetilavuuden mukaiseen simulaatiomassaan, jossa huomioitu myös astian materiaali, tuotteen viskositeetti, astian kaasutiiviys ym. Kaasutiiviisti suljetuissa astioissa steriloitaessa voi olla tarpeen luoda erikoisprosessi sterilointi- ja jäähdytysvaiheen osalta. Tällainen erikoisprosessi ei onnistu millä tahansa autoklaavilla. Käyttäjäturvallisuuden kannalta oleellista on myös referenssiastian kaasutiiviys, jotta ohjelma päättyy vasta tuotteiden jäähdyttyä riittävästi. Mikäli autoklaavin tuoteanturi on sijoitettu avoimeen referenssiastiaan ja tuotteet ovat vastaavissa kaasutiiviisti suljetuissa astioissa, voi ohjelman päättyessä 80 C:ssa olla kaasutiiviisti suljetuissa astioissa vielä reilusti painetta ja nesteen lämpötila yli 110 C. Tuoteanturi on oleellinen myös tuoteturvallisuuden näkökulmasta. Ilman sitä tietoa prosessiajat perustuvat ainoastaan arvailuihin tai yritys-erehdys periaatteella määriteltyihin arvioihin. Tuoteanturin puuttuessa tilanne on helposti sellainen, että steriloitava tuote on ainoastaan hetken tai ei ollenkaan niissä olosuhteissa, jotka näkyvät laitteen ohjauspaneelissa (lämpötila ja aika). Tuoteanturin puuttuessa ulospäin näkyy kammiosta mitatut olosuhteet, jotka voivat poiketa merkittävästi tuotteen lämpötilakäyttäytymisestä johtaen steriiliyden kannalta epävarmaan lopputulokseen. Infektiivistä jätettä hävitettäessä korostuu erityisesti vaatimukset autoklaavia kohtaan, jotta käyttäjiä ja ympäristöä ei vaaranneta. Suomen laboratorioautoklaavikannasta arviolta alle 1 % on sellaisia, joissa on poistoilmansuodatusjärjestelmä. Jos kysymyksessä ei ole erityinen jätteen hävitykseen tarkoitettu silppuriautoklaavi, edellyttää jätekuorman luotettava de-aktivointi pulssivakuumivarustusta riittävän ilmanpoiston varmistamiseksi. Käyttäjät voidaan suojata ainoastaan kammiosta poistettavan kaasumaisen aineksen suodatusjärjestelmällä, joka jättää lämmitysvaiheessa kertyvän lauhteen autoklaavin rakenteeseen myöhemmin ohjelman aikana tapahtuvaa nestesterilointia varten. Ergonomia ja työturvallisuus Välinehuoltotyön työturvallisuuteen voidaan vaikuttaa monin tavoin. Pöydälle sijoitettavien laitteiden korkeus tulisi mitoittaa käyttäjien ja lastattavan tavaran kannalta oikealle korkeudelle. Lisäksi sivusta täytettäviin laitteisiin voi saada liukutelineitä, jotka saadaan siirrettyä kokonaan erilliseen lastausvaunuun, jolloin kuumia tuotteita ei tarvitse käsitellä yksitellen. Pystyautoklaaveihin on saatavana korinostureita, jolloin kuormaa purettaessa palovammariski pienenee oleellisesti. Korinosturin käyttö poistaa myös toistuvan, syvältäkin tapahtuvan ja painavan kuorman nostotarpeen. Jatkuva korien käsin nostaminen on aiheuttanut selkäsäryistä johtuvia toistuvia sairauspoissaoloja. Pystyautoklaavin kori voi painaa kuormattuna 25 kg. n Antti Mykkänen Labo Line Oy Kirjoittajan autoklaavitausta: perehtynyt laboratorioautoklaaveihin ja Suomessa vallitsevaan tilanteeseen 15 vuoden ajan, toiminut autoklaavien huoltoedustajana 8 vuotta, kokemusta markkinoinnista, myynnistä ja koulutustehtävistä 9 vuoden ajalta, prosessien kontrollointiin ja validointiin liittyvistä tehtävistä 10 vuoden ajalta, tehnyt insinöörityön autoklaaveista, rakentanut autoklaaveja sekä toiminut valmistajan pyynnöstä ulkomaan komennuksella päivitystehtävissä. 8

9 Välinehuolto ajanmukaiseksi laitteet ja osaaminen! SyStec Autoklaavit SyStec Elatusainekeittimet SyStec Maljanvalulaitteet Smeg Pesukoneet gke Indikaattorit pesu- ja sterilointiprosesseille FinnSonic Ultraäänipesurit Ääriolosuhteiden asiantuntija Labo Line oy Karjalankatu 2, Helsinki

10 Uusi kaivosalan laboranttikoulutus alkoi Kemissä Ammattiopisto Lappiassa Kemin Kivikankaalla alkoi tammikuussa uusi aikuiskoulutus, jossa opiskelijat suorittavat laboratorioalan perustutkinnon ja suuntautuvat opinnoissaan kaivosalan laboratoriotehtäviin. Koulutus on ainutlaatuinen ja se järjestetään ensimmäistä kertaa Lapissa. Idea koulutuksesta syntyi Sotkamon työvoimatoimistossa. Kainuun ja Lapin alueella ennakoidaan kasvavaa kysyntää ja tarvetta kouluttaa laboratorioalan osaajia kaivosteollisuuteen. Ammattiopisto Lappia on ainoa alan koulutuksen järjestäjä Lapin läänissä ja Lappia järjestää laboratorioalan perustutkintokoulutusta myös nuorille, joten oppilaitos sopi mainiosti myös aikuiskoulutuksen järjestäjäksi. Aikuisryhmässä on yhteensä kymmenen opiskelijaa, jotka ovat kotoisin Sotkamosta, Kajaanista, Rovaniemeltä ja Sodankylästä. Vaikka alan yritykset eivät olleet koulutuksen aloittamisessa mukana, koulutuksen uskotaan vastaavan hyvin Lapin ja Kainuun alueen nykyisiin ja tuleviin kaivosten työllistymistarpeisiin. Opiskelua aidossa oppimisympäristössä sekä verkossa Työvoimakoulutuksena järjestettävä laborantin perustutkinto kestää noin 1,5 vuotta. Opinnot päättyvät toukokuussa Koulutukseen kuuluu yhdeksän lähiopetusjaksoa sekä työssäoppimista. Opiskelu tapahtuu osin myös verkossa esimerkiksi moodle-oppimisympäristössä. Tutkintoon sisältyy esimerkiksi laboratorion perustöitä, mittauksia ja laiteanalytiikkaa, orgaanista ja kromatografista analytiikkaa ja bioanalytiikkaa. Valinnaisiin opintoihin kuuluu teollisuuden prosessit, ympäristöanalytiikka ja laiteanalyysien sovellukset. Ryhmän opettaja Esa Myllyneva on tyytyväinen aloitukseen. Opiskelijat ovat motivoituneita ja osallistuneet lähiopetuksen tunneille aktiivisesti. Opiskelijoilla on käytössä oma laboratorio. Puitteet ja tilat ovat kunnossa. Laitteet soveltuvat myös moniin kaivosanalyyseihin, Myllyneva kehuu. Kaikilla opiskelijoilla on opiskeluajan käytössä kannettavat tietokoneet. Jokaiselle päivitetään aika ajoin henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Osaaminen osoitetaan työtä tekemällä aidoissa työelämän tehtävissä. Kaikki kymmenen opiskelijaa ovat jo saaneet ensimmäisen neljän kuukauden harjoittelupaikan, Myllyneva kertoo ylpeänä. Seitsemän sai harjoittelupaikan kaivosnäytteitä tutkivista laboratorioista ja kolme bio- tai ympäristöpuolen laboratoriosta. Jo- 10

11 Teksti: Jenni Ranta (Muokannut Jaana Vainio) Kuva: Ammattiopisto Lappia Aikuisopiskelijat Petteri Kurttio ja Mira Korhonen ovat tyytyväisiä uuteen kaivosalan laboranttikoulutukseen, joka kestää 1,5 vuotta. kaiselle opiskelijalle pyritään saamaan kokemusta kaivosalan laboratoriosta toisen harjoittelujakson yhteydessä, Koulutus ei ole kuitenkaan sidottu pelkästään kaivosalan laboratorioihin, joten myös bio- ja ympäristöpuolen laboratoriot on koettu tärkeäksi osaamisalueeksi, Opiskelijat kehittävät osaamistaan Oululainen Mira Korhonen ja Rovaniemeläinen Petteri Kurttio tekevät parityönä laskelmia. He ovat aidosti kiinnostuneita laboratorioalasta ja haluavat tulevaisuudessa alan töitä. Syy koulutukseen hakeutumiseen on molemmille opiskelijoille selvä. Tarkoitus on työllistyä valmistumisen jälkeen. Mira Korhonen on työskennellyt teollisuudessa aikaisemminkin. Teollinen laboratorioala kiinnostaa ja kaivosalalle työllistyminen on yksi hyvä vaihtoehto, Mira Korhonen kertoo. Elämäntilanne oli sopiva ja ala kiinnostaa. Haluan kehittää osaamistani edelleen. Opiskelu on ollut mielenkiintoista. Olemme opiskelleet kemian perustietoja, laskutoimituksia, kaavamuodostuksia ja laboratorioalan perustaitoja, listaa Petteri Kurttio. Opiskelijoiden mielestä laboratoriossa työskentely on ollut kaikkein parasta. Opiskelu on vastannut hyvin odotuksia ja laitteisto sekä työkalut ovat asianmukaiset. Kaikki on vielä uutta opiskelijoillekin. Mira Korhosen unelma-ammatti olisi kaivosalan laboratoriossa, jossa voi itse ottaa näytteitä ja analysoida niitä. Koulutuksen jälkeen ovet ovat avoinna. Mahdollisuuksia on paljon, voi vaikka lähteä töihin ulkomaille, Petteri Kurttio ehdottaa. Lisätietoja: Lehtori Esa Myllyneva, puh Toimipaikkapäällikkö Pentti Koskela, puh

12 Palkitut opinnäytetyöt Metropolia Ammattikorkeakoulun laboratorioalan koulutusohjelmasta valmistunut opiskelija Tiina Kolehmainen voitti Finntesting-yhdistyksen tunnustus- ja kannustuspalkinnon. Kannustuspalkinto jaetaan vuosittain testaus- tai laboratorioalan ansiokkaille opinnäytetyön tekijöille. Palkinto luovutetaan kansainvälisen Eurachem2013-seminaarin yhteydessä Mittatekniikan keskuksessa Espoossa. Kolehmaisen elintarvikemikrobiologian alaan kuuluva opinnäytetyö Koagulaasipositiivisten stafylokokkien pitoisuusmääritysmenetelmän validointi on tehty Valio Oy:n tutkimus ja tuotekehitys -osaston Mikrobiologinen laatu -laboratoriossa. Opinnäytetyön tavoitteena oli ottaa Valio Oy:n käyttöön vaihtoehtoinen menetelmä, jonka avulla saataisiin tehtyä koagulaasipositiivisten stafylokokkien pitoisuusmääritykset nopeammin ja vähemmällä työajalla verrattaessa käytössä olevaan ISO : referenssimenetelmään. Samalla arvioitiin saataisiinko kasvatusalustaa vaihtamalla aikaiseksi kustannussäästöjä. Opinnäytetyön ohjaajina toimivat laboratoriopäällikkö Anu Surakka ja tutkija Anna Holm Valio Oy:stä sekä lehtori Jarmo Palm Metropo- Liitto ja Analyysilehti onnittelevat kaikkia laboratorioalalle valmistuneita. Onnea valitsemallanne uralla ja nähdään koulutusten ja muiden tapahtuminen parissa! lia Ammattikorkeakoulusta. Finntesting-yhdistys: Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa Thesis-opinnäytetyökilpailussa laboratorioala sai palkinnon Riitta Mäkelän (laboratorioanalyytikko AMK), opinnäytetyöstä Keinotekoisten makeutusaineiden määritys ympäristönäytteistä SPE-UPLC-MS/MS-tekniikalla, ohjaajat Huhtala Sami, Perkola Noora ja Ruismäki Mia. Vuosittain järjestettävän Thesis-kilpailun tarkoituksena on kehittää opinnäytetöiden laatua ja vahvistaa opinnäytetyökulttuuria ammattikorkeakouluissa. Lisäksi tavoitteena on lisätä ammattikorkeakoulututkintojen tunnettuutta ja tuoda esille tutkintojen erityispiirteitä, kuten työelämäläheisyyttä. Molemmat opinnäytetyöt ovat luettavissa ammattikorkeakoulujen Theseus-julkaisuarkistosta: Tiina Kolehmainen toimii nykyisin Valiolla laatuasiantuntijana Jyväskylän meijerissä. (Kuva: Metropolia Ammattikorkeakoulu) Suomen Laboratoriolan liitto onnittelee lämpimästi molempia hienosta suorituksesta! 12

13 Ennakoidaan tulevaa... Pian on liittokokouksen aika, johon yhdistysten ja liiton toimihenkilöiden on huolella valmistauduttava. Vastuu liiton tulevaisuudesta ja jatkuvuudesta on meillä kaikilla. Tulevaisuutta onkin ajateltu ja rakennettu kouluttamalla yhdistysten puheenjohtajia ja toimihenkilöitä. Tarkoituksena on ollut jakaa tietoa liiton toiminnasta ja tehtävistä. Lisäksi jokainen on voinut kehittää ja kouluttautua omalla tehtäväalueellaan. Toivottavasti koulutusten myötä syntyy uskallusta ja luottamusta ottaa vastaan uusia tehtäviä ja haasteita liitossa sekä yhdistyksissä. Liitossa on kevennetty organisaatiota ja tehtäviä on yhdistetty tai poistettu. Syynä on ollut tehtävien päällekkäisyydet sekä säästöt. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että jokaisella liittohallitukseen kuuluvalla henkilöllä on lisäksi jokin tehtävä hoidettavanaan. Näin ollen kaikkien on jatkossakin sitouduttava tehtävien hoitoon, jotta tehtävät jakaantuvat kaikille mahdollisimman tasaisesti. Pyydänkin teitä keskustelemaan avoimesti ja rehellisesti yhdistyksissänne ennen liittokokousta. On tärkeää saada sellaiset henkilöt toimintaan mukaan, jotka ovat halukkaita kehittämään, oppimaan uusia asioita sekä edistämään yhdistysten ja liiton toimintaa. Vastuu liiton tulevaisuudesta ja jatkuvuudesta on meillä kaikilla. Haasteita ja tavoitteita riittää, jotta pysymme liittona mukana kaikissa uudistuksissa. Verkostoituminen eri tahojen kanssa on hyvin tärkeä asia, jotta voimme vaikuttaa ja saada tietoa. Jälleen nousevat esille tutut kysymykset: Onko laboratorioalan koulutus yhtä laadukasta kuin ennen? Miten suunnitellut koulu-uudistukset vaikuttavat valmistuvien ammattitaitoon? Mitä koulutusten sisällöt ovat tulevaisuudessa; näytöt, oppisopimuskoulutukset ym. Luotetaan tulevaisuuteen ja tehdään jatkossakin yhdessä tätä arvokasta vapaaehtoistyötä ammattikuntamme hyväksi. Niin kuin olemme tehneet jo 45 vuotta. n Keväisin terveisin Puheenjohtaja Jaana Jaana Nousiainen Puheenjohtajalta Tulevallakin kaudella osa pitkään toiminnassa olleista henkilöistä haluavat nyt jättäytyä pois liiton tehtävistä. Hienoa on ollut myös kuulla, että osa aktiiveista haluaa mielellään olla mukana, mutta eri tehtävissä ja saada näin ollen uusia haasteita. Tämä on ollut yksi koulutuksen tavoite. Tietenkin liiton puheenjohtajana toivon, että uusia ja entisiä helmiä saadaan mukaan tähän tiimityöhön. 13

14 Nanopinta Pikkukuva yllä: Kuva reaktorin sisältä, keskellä reaktiokammio, ympärillä lämmitysvastukset Iso kuva taustalla: Picosunin suurin ALD-reaktori PICOSUN TM P-1000, jossa voidaan pinnoittaa jopa 450 mm:n kiekkoja, lasilevyjä sekä suuria määriä 3D-komponentteja. 14

15 Teksti: Koostanut Picosun Oyn materiaaleista Jaana Vainio Kuvat: Picosun Oy Atomikerroskasvatus (Atomic Layer Deposition = ALD) on menetelmä, jonka avulla luodaan ohuimmillaan yhden nanometrin (nm) paksuisia ohutkalvoja. Ihmisen hiuksen paksuus on noin nm. Ohutkalvoja löytyy nykyään kaikkialta ympäriltämme, muun muassa mikrotietokoneiden prosessoreista ja muistipiireistä, CD- ja DVD-soittimien puolijohdelasereista ja silmälasien pinnoista. Nykyaikaisia tietokoneita ei olisi olemassa ilman ohutkalvoja. Uusi, käänteentekevä jatkuvatoiminen ALD-teknologiamme on halutuin lisä tuotevalikoimaamme johtavana ALD-teknologian toimittajana, kertoo Picosunin toimitusjohtaja Juhana Kostamo. Picosunille on tärkeää jatkuva kehittyminen. Näin pystymme toteuttamaan parhaiten asiakkaidemme moninaiset toiveet laitteistoille. Tämän vuoksi olemme mukana monissa EU- ja Tekes rahoitteisissa projekteissa, sekä teemme myös omaa tuotekehitystä. Tarve jatkuvatoimiselle ALD-prosessoinnille juontaa juurensa mm. joustavan, painetun elektroniikan, OLED-valaistuksen, kolmannen sukupolven ohutkalvoaurinkokennojen, korkean energianvarastointitiheyden ohutkalvoparistojen, älykkäiden tekstiilien, orgaanisten antureiden, orgaanisten/kierrätettävien pakkausmateriaalien ja joustavien näyttöjen parista. Painetun elektroniikan markkinoiden on ennustettu kasvavan nelinkertaiseksi pelkästään viiden seuraavan vuoden aikana, ja yli 20- kertaiseksi seuraavan 15 vuoden aikana. Painetun elektroniikan vaativin haaste on löytää joustava, luotettava ja kustannustehokas kalvaltaa maailmaa Espoosta käsin Picosun Oy on Suomesta käsin maailmanlaajuisesti toimiva huippuluokan ALD-laitteistojen valmistaja. Yrityksessä kiteytyy lähes neljän vuosikymmenen uraauurtava kokemus ALD-reaktoreiden suunnittelussa ja valmistuksessa, ulottuen aina teknologian keksimiseen asti 1970-luvun alussa. vomateriaali, millä voidaan suojata herkät komponentit kosteudelta, hapelta ja epäpuhtauksilta, komponenttien eliniän pidentämiseksi, ja ALD-oksidit, esim. alumiini- ja titaanioksidi, ovat osoittautuneet erinomaisiksi materiaaleiksi tässä tarkoituksessa. Painettu elektroniikka onkin siten eräs lupaavimmista ALD-teknologian lähitulevaisuuden markkina-alueista. Picosun Oy osallistui myös EU-rahoitteiseen aurinkokennojen tehon nostamiseen tähtäävään projektiin. Projektin tavoitteena oli parantaa aurinkokennojen hyötysuhdetta. ROD-SOL -nimellä tunnettu kolmivuotinen projekti pyrki luomaan uusia, entistä kustannustehokkaampia nanomateriaaleja aurinkokennoihin. Projektin tähtäimessä oli optimoida nanokokoisten piitankojen kasvatus edullisiin materiaaleihin kuten lasipintoihin tai ultraohuisiin synteettisiin foliopintoihin. Piitangot vangitsisivat radikaalisti suuremman osan auringonvalosta kuin mihin nykyisillä aurinkokennorakenteilla on päästy, kertoo Juhana Kostamo. Koko maailman sähköenergiatarpeen tyydyttäminen aurinkoenergialla edellyttäisi nykyratkaisuin aurinkokennokenttää, jonka kunkin sivun pituus olisi noin 380 kilometriä. Pinta-alaltaan se vastaisi puolta Suomen pinta-alasta. Projektin onnistumisen avulla on mahdollista parantaa aurinkoenergian hyötysuhdetta ainakin puolella nykyisestä, vakuuttaa Kostamo. Tarve uusien, ja uusiutuvia lähteitä käyttä- >> 15

16 >> vien energiaratkaisujen löytämiseksi on päivänselvä. Ohutkalvojen valmistamiseen on kehitetty suuri joukko erilaisia menetelmiä. ADL-menetelmän etuja muihin menetelmiin verrattuna ovat sen täydellinen, molekyylitasolle ulottuva aukottomuus sekä kasvatusmenetelmän kyky päällystää nanomittakaavan kolmiulotteisia pintoja. ALD-menetelmässä kalvon kasvu tapahtuu yksittäisten kyllästettyjen pintareaktioiden kautta. Tekniikalla voidaan kasvattaa hyvin monenlaisia metallioksidi, -nitridi tai sulfidi pintoja ja jopa puhtaita metallikalvoja. Alumiinioksidi on tunnetuin ALD-kalvomateriaali. Kontrolloiduissa olosuhteissa ALDmenetelmällä kasvatettu alumiinioksidi muodostaa hyvin tasaisen ja yhtenäisen kalvon, kalvolla on tästä johtuen erinomaiset tiiveysominaisuudet. Alumiinioksidikalvon kasvatus on tunnettu ja suhteellisen suoraviivainen tapahtuma. Oheisessa kuvassa on kuvattu alumiinioksidikasvatuksen aikana tapahtuvat pintareaktiot, kun kalvo kasvatetaan piikiekon päälle. Alumiinioksidia kasvatetaan useimmiten käyttäen kahta kaasumaiseen muotoon saatettua lähtöainetta; trimetyylialumiinia (TMA) ja vettä. Normaalissa huoneilmassa vesihöyryä adsorpoituu useimpiin pintoihin muodostaen pintaan hydroksyyliryhmiä. Piikiekon päälle vesihöyry muodostaa Si-O-H (s) ryhmiä. Kun piikiekko asetetaan alipaineistettuun ALD-reaktiokammioon ja substraatin pinta altistetaan ensimmäiselle lähtöaineelle (TMA), reagoi kaasumainen TMA piikiekon Si-O-Hryhmien kanssa reaktion 1 mukaisesti. Metaania muodostuu samanaikaisesti reaktion sivutuotteena. Al(CH 3 ) 3 (g) + Si-O-H (s) > Si-O-Al(CH 3 ) 2 (s) + CH 4 (g) (1) Reaktio jatkuu kunnes pinta on kokonaan passivoitu ryhmillä Si-O-Al(CH 3 ) 2 (s). TMA ei reagoi itsensä kanssa, joka johtaa siihen, että reaktio päättyy yhden kerroksen muodostuttua. Kasvatus jatkuu altistamalla pinta toiselle kaasumaiselle lähdeaineelle (vesi). Vesi reagoi metyyliryhmien (CH 3 ) kanssa muodostaen O-Al siltoja ja OH- ryhmiä reaktion 2 mukaisesti. Jälleen metaania muodostuu samanaikaisesti reaktion sivutuotteena. 2 H 2 O (g) + Si-O-Al(CH 3 ) 2 (s) > Si-O-Al(OH) 2 (s) + 2 CH 4 (g) (2) Ylimääräinen lähtöaine 2 ei reagoi OH -ryhmien kanssa, joten reaktio terminoituu yhteen atomikerrokseen ja näin yksi ALD sykli on saatu päätökseen. Näiden kahden kuvatun puolireaktion avulla ALD-sykli voidaan kuvata oheisella reaktioyhtälöllä (3): 3 Al(CH 3 ) 3 (g) + 2 H 2 O (g) > Al 2 O 3 (s) + 6 CH 4 (g) (3) ALD-tutkimuksen keskeisenä haasteena on löytää sopivia haihtuvia lähtöainemolekyylejä. Esimerkiksi maa-alkalimetallien Ca, Sr ja Ba haihtuvien yhdisteiden kemia on vaativaa muille metalleille usein soveltuvat halidiyhdisteet tai alkok- SEM-kuvasta (vasen) ja sen suurennoksesta (oikea kuva) näkyy NFC (nanoselluloosakuitu), joka on päällystetty 25 nm paksuisella Al 2 O 3 kerroksella. Kuten kuvasta näkyy, nanoselluloosakuidut ovat todella tasaisesti päällystyneet. 16

17 sidikompleksit eivät toimi - ja vaatii molekyylien räätälöintiä ALD-käyttöä varten. Metallit täytyy ympäröidä sopivilla ligandeilla kuten esimerkiksi erilaisilla substituoiduilla syklopentadieenirenkailla riittävän haihtuvuuden saavuttamiseksi. Haihtuvuuden lisäksi lähtöainemolekyylin on oltava sekä stabiili että reaktiivinen, mitkä ovat vaikeasti yhteen sovitettavia ominaisuuksia. Stabii lisuudella tarkoitetaan sitä, ettei molekyyli saa hajota itsestään (kasvua häiritsevällä nopeudella) kalvon valmistuslämpötilassa. Lähtöaineen pitää kuitenkin pystyä reagoimaan mahdollisimman nopeasti pinnassa olevien ryhmien kanssa, usein mielellään niin että täysi pinnan kyllästyminen saavutetaan nopeasti. Vaikean muotoisille kappaleille tai esim. huokoisille materiaaleille joissa on suuri pinnoitettava pinta-ala voidaan toki käyttää pidempiä pulssiaikoja, mutta sykliaikojen pidentyessä lähtöaineen stabiilisuusvaatimukset vastaavasti kovenevat. Uusien sopivien lähtöainemolekyylien löytäminen mahdollistaa uuden tyyppisten ALD-prosessien kehittämisen ja tuo näin tullessaan menetelmälle uusia potentiaalisia sovelluskohteita. n Picosun kehittää ja valmistaa ALD -reaktoreita mikro- ja nanoteknologian sovelluksiin. Picosunilla on maailmanlaajuinen myynti- ja huoltoverkko. Suomessa on maailman pisimmät perinteet ALD - reaktoreitten valmistuksessa. Tekniikan tohtori Tuomo Suntola kehitti ALD -menetelmän vuonna Nykyään hän toimii Picosun Oy:n hallituksen jäsenenä. Picosunin pääkonttori sijaitsee Espoon Otaniemessä, tuotanto Kirkkonummella, Pohjois-Amerikan tytäryhtiö Picosun USA Detroitissa, Michiganissa, ja Aasian tytäryhtiö Picosun Asia Singaporessa. PICOSUN -ALD-järjestelmät ovat tänä päivänä tuotanto-, tuotekehitys- ja tutkimuskäytössä useissa maailmanluokan teollisuusyrityksissä ja eturivin tutkimuslaitoksissa ympäri maailmaa. Täysiautomaattinen ja monikäyttöinen PICOSUN TM PICOPLATFORM TM ALD -pinnoitusyksikköjen klusteri 17

18 Pohjois-Suomen Laboratorioalan yhdistys ry ja Oulun Seudun Laboratorioalan yhdistys ry Onnistunut yhdistyminen On jo vierähtänyt vuosi siitä kun yhdistyimme Oulun yhdistyksen kanssa yhdeksi ja samaksi yhdistykseksi ja nimeksi otimme Pohjois- Suomen Laboratorioalan yhdistys ry:n. Olemme nyt Suomen kolmanneksi suurin yhdistys ja meillä on tosi laajalta alueelta ihmisiä jäseninä niin maantieteellisesti kuin ammatillisestikin. Maantieteellisesti katamme lähes puoli Suomea. Ammatillisesti meillä on mukana todella paljon eri alojen osaajia mm. yliopistopuolelta, kaivostoiminnasta vesipuolelta, kemianteollisuudesta ja paperiteollisuudesta muutamia vain mainitaksemme. Myös johtokunnassamme on ihmisiä eri puolelta Pohjois-Suomea, Oulusta, Rovaniemeltä ja Kemistä. Mitä hyvää ja positiivista yhdistyminen on tuonut mukanaan? On ollut kiva tutustua uusiin ihmisiin johtokunnan työn mukana ja oppia uusilta ihmisiltä erilaisia työskentelytapoja. On ollut myös mukava huomata, että järjestäessämme toimintaa olemme saaneet innostettua myös jäseniä mukaan. Toivottavasti kuitenkin saadaan vielä paljon enemmänkin porukkaa tapahtumiin ja koulutuksiin. Yhdistymisen jälkeen olemme järjestäneet viime keväänä jäsenillan Oulussa, lokakuussa vietimme pikkujoulut ja tämän vuoden alussa järjestimme yhdistysten perustajajäsenille ja entisille aktiivijäsenille tapaamisen Kemissä. Mielellämme ottaisimme vastaan myös jäseniltä vinkkejä ja toiveita järjestettävien tapahtumien teemoista tai tutustumiskäynneistä ym. Koulutusten järjestäminen monipuolistuu ja helpottuu kun on erilaisia osaajia monelta eri paikkakunnalta ja eri aloilta. Samalla erilaiset verkostot lisääntyvät kaikilta osin. On myös hyväksi, että voidaan välillä siirtää johtokunnan/puheenjohtajan painopistettä toiselle paikkakunnalle kiinnostuksen ja innostuksen mukaan. Ja tietysti eri paikkakunnalla voi käydä tutustumassa vaikkapa paikalliseen ilta- ja yöelämään samalla kun osallistuu järjestämiimme jäsentapahtumiin ;) Jotain negatiivista? Yhdistymisen varjopuolena on tietenkin pidentyneet kokousmatkat, mutta ei niistäkään ole tullut ylivoimaista hankaluutta. Kimppakyydillä olemme aina menneet Oulun ja Kemin puoleenväliin pitämään kokousta, sitten on kahviteltu ja käyty asiat läpi. Nettikokoustenkin mahdollisuutta ollaan kehittelemässä. Onneksi kuitenkin sähköpostilla ja puhelimitse yhteydenpito on helppoa, kätevää ja vaivatonta. Ja lopuksi Ja lopuksi vielä kannustava sananen niille, joiden yhdistys on lopettanut/liittynyt toiseen yhdistykseen ja ovat miettineet kannattaako jatkaa jäsenyyttä enää muutosten jälkeen. Kyllä kannattaa, sillä olemalla toiminnassa mukana pysyy ammatillisesti ajan tasalla, tapaa vanhoja ja varsinkin uusia laboratorioalan ihmisiä, sosiaalinen ja ammatillinen verkosto sekä vireys säilyy ja kasvaa. Muutos ei ole aina negatiivinen asia, vaan joskus sillä saattaa olla piristävä ja uutta voimaa ja virikkeitä antava vaikutus. n PSLabin johtokunta toivottaa kaikille oikein hyvää, onnellista ja innostavaa vuotta 2013! 18

19 Teksti: Merja Heimala Kuvat: Kai Stöör, menu-kuva Jukka Heimala Kokkausilta Porvoossa Yhdistykset toimivat Porvoossa on ollut viimekuukausina ravintoloiden juhlaa. Ravintola Sinne arvostettiin viidellä tähdellä valtakunnan päälehdessä. Ravintoloita on perustettu ja vanhoja ravintoloita uudistettu. Niinpä mekin Porvoon Laboratorioalan yhdistyksenä päätimme kokeilla kokkauskurssien suosiota ja järjestää jäsenillemme mahdollisuuden päästä kokemaan kulinaristisia nautintoja itse valmistamiensa ruokien parissa. Juhlistimme Naistenpäivän iltaa kokoontumalla Lounasravintola Trafikin tiloihin Veckjärventielle tehdäksemme pääsiäismenun. Opettajaksemme olimme saaneet Helsinkiläisen ravintolan keittiöpäällikön Oscar Ahosen. Alussa tunnelma oli hiukan jännittynyt. Kaikkihan me ruokamme laitamme ja kukin tyylillämme. Uskallusta hypätä uudelle osaamisalueelle tulijoilla kuitenkin riitti. Oscar jakoi meidät joukkueisiin. Hetken päästä olimme jo innokkaina työn touhussa. Oli alkuruoka-, pääruoka- ja jälkiruokatiimit. Saimme maistaa ja tutustua vähemmän käyttämiimme mausteisiin, salaatteihin, työtapoihin. Vinkkejä tuli kalan kypsentämiseen, lampaan lihan maustamiseen. Oscar-opettaja oli suunnitellut meille sopivan vaativan menun, jossa kaikilla osallistujilla riitti puuhaa ja jokaiselle tuli jotakin uutta ja ehkä jotakin kokeilemisen arvoista omaan kotikeittiöönkin. Kylmä alkuruoka salli meille aikaa opetella myös annoksen esille laittoa. Jokainen sai tehdä oman annoksen ja annokset arvioitiin humoristisella kilpailumielellä. Kokatessa aika vierähti nopeasti. Päästessämme nauttimaan yhteisen pöydän ääreen aikaansaadusta ateriasta totesimme onnistuneemme. Maut sattuivat hyvin yhteen. Lounasravintolan omistajapariskunta Annamari ja Sakari säästivät meidät lopputiskaukselta. Pääsimme koteihimme onnistumisen ilon saattelemina ja suunnitelmilla toteuttaa vastaavanlainen ilta uudestaan. Suuret kiitokset Oscarille, Annamarille, Sakarille ja meille illan kokkaajille. Nähdään patojen äärellä joskus toistekin! n 19

20 Suomen paras laboratorio mutta Viimeisiä laitteita puretaan. Etsimme lehdessä 1/2013 Suomen parasta laboratoriota. Monissa laboratorioissa painitaan joka päivä isojen ongelmien parissa; jatkuva kiire, pula työntekijöistä, ammattitaidoton esimies, liian vähän analyysilaiteita, riittämätön perehdytys, huono työilmapiiri... Nämä ovat asioita, jotka heikentävät työilmapiiriä, työn sujuvuutta sekä mahdollisesti myös analyysien laatua. Olimmekin iloisia, kun saimme viestin pienestä toimivasta laboratoriosta Raaseporissa. Laborantti Hanna Ekholm kuvaili ylpeänä laboratoriota näin: Mielestäni Suomen paras laboratorio on ehdotomasti Raaseporin Vesi- ja Elintarvikelaboratorio! Laboratorio sijaitsee Raaseporin kaupungissa Tammisaaren keskustassa. Laboratorio on pienen kaksikielisen kaupungin omistama yksikkö. Laboratoriomme analysoi kunnallisia ja yksityisiä talousvesiä, uimavesiä, yritysten elintarvikenäytteitä sekä eläinlääkärin kliinisiä näytteitä. Laboratorio on ollut olemassa jo 70-luvulta asti ja vaikkakin vastoinkäymisiä on ollut ja on edelleen, toimii tämä sisukas pieni laboratorio edelleen täysillä voimin. Töissä täällä on Mikrobiologi/Laboratoriopäällikkö, laboratorioanalyytikko, osa-aikainen kanslisti sekä kaksi laboranttia. Olen itse laborantti-opiskelija Espoon 20

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Leppoisaa lomaa Luistokkaassa

Leppoisaa lomaa Luistokkaassa Leppoisaa lomaa Luistokkaassa Jämin loistomaisemissa KEVÄÄLLÄ KESÄLLÄ SYKSYLLÄ TALVELLA Me haluamme Sinun hymyilevän, rentoutuvan ja nauttivan. Jo muutama päivä täällä lataa Sinuun valoa ja virtaa. Siksi

Lisätiedot

LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT 2016

LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT 2016 LABORATORIOALAN LUENTOPÄIVÄT 2016 9. 10.5.2016 Tampere Cumulus Koskikatu Kuva: Tampereen kaupunki/susanna Lyly luentopäivien näytteilleasettajat Oy G.W.Berg & Co Ab HyXo Oy Miele Oy Merck Life Science

Lisätiedot

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella!

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n liittokokous 2013, Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Toimitamme tällä kirjeellä teille liittokokouskutsun, tarvittavat asiakirjat ja tiedot

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan

Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Espoo Catering -liikelaitos Kohokohtia arjesta juhlaan Haluamme palvella asiakkaitamme Espoo Catering -liikelaitos järjestää Espoon kaupungin ateriapalvelut. Palveluhenkiset alan ammattilaiset tuottavat

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille!

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! Tangon saloihin meitä ovat perehdyttämässä tanssinopettajat: Jari ja Sari Aaltonen (JaSa) Tanssikoulu Aaltonen, Oulu Kimmo ja Marika Lasanen (KiMa)

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Yhdessä tehtyä katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Eeva Mäkinen, projektipäällikkö, Jyväskylän aikuisopisto Sinikka Hakkarainen, projektisuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Intialainen kasvisruokakurssi Tuohikodossa 2.2.2013 vetäjänä Vijay

Intialainen kasvisruokakurssi Tuohikodossa 2.2.2013 vetäjänä Vijay Intialainen kasvisruokakurssi Tuohikodossa 2.2.2013 vetäjänä Vijay Alla on kuvia, mitä kaikkea (mausteita, raaka-aineita, työvaiheita ja astioita) kuuluu intialaiseen ruuanlaittoon. Aivan aluksi joimme

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Jouko Lehtoranta, toimitusjohtaja, DI Sisältö: Lähtökohdat: Työpaikat Kymenlaaksossa AMK:sta valmistuneet insinöörit Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16

Mannerheimin Lastensuojeluliiton. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Toijalan yhdistys ry Hallituksen kokous Laaksola 9.12.2014 klo 17.30 PÖYTÄKIRJA nettiversio PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaaminen Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Tämän puheenjohtajille ja sihteereille lähtevän Tieto yhdistyksille -kirjeen liitteenä ohessa: Liittokokouskutsu,

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

OHJELMA Styling & unstyling with Tim Clinch La 6.- Su , Helsinki ja Kirkkonummi

OHJELMA Styling & unstyling with Tim Clinch La 6.- Su , Helsinki ja Kirkkonummi OHJELMA Styling & unstyling with Tim Clinch La 6.- Su 7.6.2015, Helsinki ja Kirkkonummi Timin ruokakuvausfilosofia ja terveiset työpajaan osallistuville: Monet käyvät valokuvauskursseilla oppiakseen uusia

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen UUTISKIRJE lokakuu 2016 Kerro kaverille YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT Tässä kirjeessä: YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

Lisätiedot

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius Opettajan tilastotietolähteet Tilastojen luku- ja käyttötaito: mitä ja miksi? 2 Statistical literacy is the ability to read and interpret summary statistics in the everyday media: in graphs, tables, statements,

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE

TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE TAMMIKUUN 2017 KUUKAUSITIEDOTE Lupaus laadusta SalPa taitoluistelu on Sinettiseura Valmennuksen terveiset Luistelijat muistakaa täyttää harjoituspäiväkirjaa, aina silmuista ylöspäin. Uuden vuoden jälkeen

Lisätiedot

Ruokakurssilla. Mirtosissa. Hyvää ruokahalua!

Ruokakurssilla. Mirtosissa. Hyvää ruokahalua! Ruokakurssilla Mirtosissa Hyvää ruokahalua! Kurssin lopuksi jamastettiin ryhmän valmistamien ruokien äärellä. Jannis piti huolen siitä, että kaikki maistui aidosti kreetalaiselta. 14 15 Kreetalainen ruoka

Lisätiedot

ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää

ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää Näe e metsä puilta Metsäteollisuus teollisuus liittyy kaikkeen arkielämäss ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää Tavallisena

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Kehittämispalvelut pk-yrityksille Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Ammattiopisto Lappia Koulutukset Oppisopimus Näyttötutkinnot, ei-tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

TANSKASSA TYÖSSÄ OPPIMASSA

TANSKASSA TYÖSSÄ OPPIMASSA TANSKASSA TYÖSSÄ OPPIMASSA Tammikuun lopulla Aalborgin lentokentälle laskeutui kone, josta astui ulos kaksi aikuisopiston lähihoitajaopiskelijaa. Jännittyneenä ja mielenkiinnolla he odottivat, mitä seuraavan

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot?

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? KTO etaitava 1. Viikko KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? Kerro alkutunnelmia työssäoppimisestasi KTO perehdyttämisen kysymykset

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Insinöörit 100 vuotta foorumi 4.10.2012 Tampere Liisa Huovinen, Riina Nousiainen Ammattiliitto Pro Työelämän ajokortti opintojakso valmistaa

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot