Maakuntajohtaja LAUSUNTO HOLLOLAN KUNNALLE PAAKKUNAISEN ALUETTA KOSKEVISTA LUONNOSVAIHTOEHDOISTA 1 JA 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakuntajohtaja 38 18.5.2009 LAUSUNTO HOLLOLAN KUNNALLE PAAKKUNAISEN ALUETTA KOSKEVISTA LUONNOSVAIHTOEHDOISTA 1 JA 2"

Transkriptio

1 Maakuntajohtaja LAUSUNTO HOLLOLAN KUNNALLE PAAKKUNAISEN ALUETTA KOSKEVISTA LUONNOSVAIHTOEHDOISTA 1 JA 2 Hollolan kunta pyytää lausuntoa Paakkunaisen alueen asemakaavahankkeesta ja luonnosvaihtoehdoista mennessä. Luonnokset ovat nähtävillä Hollolan kunnan internet sivuilla osoitteessa Asemakaavoitettava alue sijaitsee Pyhäniemen kunnanosassa Paakkunaisen alueella. Alueen pinta-ala on 17 ha. Asemakaava koskee Kutajärven pohjoispuolista Rantatien, Kutajoentien ja Toivontien rajaamaa aluetta. Asemakaavaan sisällytetään Toivontien, Koivikkotien ja Nelikujan olemassa olevat rakennuspaikat. Asemakaavalla muodostetaan uusi asuinalue ja määritellään tarkemmin olemassa olevia rakennuspaikkoja. Kaava-alueelle on suunniteltu uutta rakennuspaikkaa omakotitaloille, sekä osoitettu paikat leikkikentälle ja kevyenliikenteen reiteille alueen sisällä. Omakotitalojen rakennusoikeus on 300 krsm 2. Asemakaavoituksella pyritään ohjaamaan kylän asutusta lähelle palveluja ja hyviä liikenneyhteyksiä sekä lisäämään kunnan tonttitarjontaa. Päijät-Hämeen vahvistetussa maakuntakaavassa alue on tiivistä kyläaluetta (AT) sekä maaseudun kehittämisen kohdealuetta (mk). Suunnittelualueen länsiosassa kulkee kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeän alueen rajaus (ma). Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomautettavaa kummastakaan vaihtoehdosta. Molemmat luonnokset ovat maakuntakaavan mukaisia ja lisäksi alueella on lainvoimainen osayleiskaava. Mirja Karila-Reponen erityisasiantuntija

2 Maakuntajohtaja MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN PRO PUU-KESKUKSEN LAAJENNUSHANKKEESEEN (HANKENRO 766, FIMOS ) Pro Puu ry on hakenut rahoitusta hankkeelle Pro Puu keskuksen laajennus. Pro Puu ry haluaa vahvistaa ja monipuolistaa palvelujaan sijoittamalla toimintakeskukseensa Rakennustieto-myymälän kattavalla valikoimalla rakennusalan kirjallisuutta. Myymälän sijoittuminen nykyisen galleriamyymälän tiloihin vaatii isoja muutoksia toimitiloissa. Järjestelyt tulivat mahdollisiksi lisätilojen vapauduttua naapurista. Hankkeen toteuttaa Pro Puun oma henkilöstö ja myös kalusteet toteutetaan omalla verstaalla. Osa materiaaleista on saatu lahjoituksina. Maakunnan kehittämisraha Muu kansallinen rahoitus Kunnat (oma rahoitus) Yksityinen rahoitus Talkootyö/laskennallinen työ Yhteensä Olen tänään päättänyt myöntää Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2009 siirtomäärärahasta momentilta maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti: Hanke: Pro Puu keskuksen laajennus Hakija: Tarkoitus: Pro Puu ry Rakennustieto-myymälän sijoittaminen Pro Puun tiloihin Tavoitteet: Pro Puu-keskuksen valtakunnallisen näkyvyyden lisääminen Hankkeen kesto: Päätöksen perustelut: Hanke toteuttaa maakuntaohjelman toimintalinjan Tuottavuus ja tehokkuus toimenpidettä Yritystoiminnan kasvu ja kilpailukyky Hyväksyttävä kustannusarvio Myönnetään maakunnan kehittämisrahaa 50 %, max Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio sisältää euroa yksityistä rahoitusta.

3 Avustuksen piiriin hyväksytyt kustannukset: euroa Henkilöstömenot Muut menot Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Avustuksen saajan on noudatettava päätökseen liitettäviä avustuksen saannin ehtoja. Avustus on haettava maksatukseen 4 kuukauden sisällä hankkeen päättymispäivästä. Avustus on de minimis-säännön mukaista tukea ja tällaisen tuen kokonaismäärä voi olla enintään euroa kolmen vuoden aikana. Yhteistyö Päijät- Hämeen liiton kanssa: Liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä. Liiton yhteyshenkilö on aluekehityspäällikkö Juha Hertsi. Maakuntajohtaja Marja Koivula Kehittämisjohtaja

4 Maakuntajohtaja MUST (MASTER S PROGRAMME IN URBAN AND ENVIRONMENTAL SCIENCES AND TECHNOLOGY) HANKKEEN TOTEUTTAMINEN YHTEISHANKKEENA (FIMOS ) Maakuntahallitus päätti myöntää euroa maakunnan kehittämisrhaa Helsingin yliopiston hankkeelle MUST (Master s Programme in Urban and Environmental Sciences and Technology). Maakuntajohtaja päätti myöntää hankkeelle vuodeksi 2009 lisärahoitusta euroa. Sekä maakuntahallituksen että n päätökset on tehty yksilöimättä hankkeen toimintamallia. Tällä päätöksellä hyväksytään hankkeen toteuttajien esittämä toimintamalli seuraavasti: Helsingin yliopiston, Helsingin yliopiston Ympäristöekologian laitoksen ja Teknillisen korkeakoulun kesken tehdyn sopimuksen mukaisesti hankkeen hallinnoijana toimii Helsingin yliopisto. Hallinnoija kokoaa yhden maksatushakemuksen yhteishankkeesta, välittää maksetun tuen muille yhteishankkeen toteuttajille, kokoaa raportit yhteishankkeesta sekä varmistaa tietojen oikeellisuuden. Yhteishankkeen muut toteuttajaosapuolet vastaavat oman osaprojektinsa osalta muun rahoituksen kertymisestä ja kirjaavat sen omaan kirjanpitoonsa. Kokonaisbudjetti jakautuu osatoteuttajittain seuraavasti: Helsingin yliopisto, Lahden yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, Maakunnan kehittämisraha ja Lahden kaupungin kuntarahoitus , oma työ Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitos, Maakunnan kehittämisraha ja Lahden kaupungin kuntarahoitus , oma työ Teknillinen korkeakoulu, Maakunnan kehittämisraha ja Lahden kaupungin rahoitus , oma työ Maakunnan liitolla on oikeus tarkastaa hankkeen krijanpito kaikkien toteuttajien osalta. Marja Koivula kehittämisjohtaja

5 Maakuntajohtaja JATKOAJAN MYÖNTÄMINEN GREEN MEETINGS AND FAIRS - VALMISTELUPROJEKTILLE Lahden ammattikorkeakoulu on hakenut jatkoaikaa Green Meetings and Fairs valmisteluprojektille saakka. Perusteluna on projektipäällikön työn käynnistyminen suunniteltua myöhemmin. Olen tänään päättänyt myöntää jatkoaikaa Lahden ammattikorkeakoulun Green Meetings and Fairs valmisteluhankkeelle saakka. Maakuntahallituksen tekemän päätöksen muut ehdot säilyvät ennallaan. Marja Koivula kehittämisjohtaja

6 Maakuntajohtaja MAANTIETEEN OPISKELIJA TARU OLLILAN PALKKAAMINEN KESÄHARJOITTELIJAKSI Olen palkannut maantieteen opiskelija Taru Ollilan kesäharjoittelijaksi väliseksi ajaksi 1667 euron kuukausipalkalla. Taru Ollilan tehtävänä on laatia selvitys maakunnan kaupan vaikutusalueista ja palvelurakenteesta. Selvitystä käytetään hyväksi liiton tutkimustoiminnassa ja maakuntakaavoituksessa. Kesäharjoittelijan työtä ohjaa tutkimuspäällikkö. Jari Paakkunainen hallintojohtaja

7 Maakuntajohtaja HANKINTAPÄÄTÖS MAAKUNTAOHJELMIEN ARVIOINNISTA 2009 Päijät-Hämeen liitto toimii maakuntaohjelmien arvioinnin yhteishankinnan toimeenpanijana. Hankinnan tarjouspyyntö ja tarjousten vertailut on tehty kaikkien yhteishankintaan osallistuvien kesken yhteistyössä. Hankinta koskee Etelä-Suomen liittouman alueen maakunnista Etelä-Karjalan, Itä-Uusimaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaaksoon, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakuntia ja niiden voimassa olevien maakuntaohjelmien arviointia. Hankinnassa oli käytössä avoin menettely. Hankinta ilmoitus nro on julkaistu HILMA:ssa klo 16:46 osoitteessa Valinta tehtiin tarjoushinnan ja tarjoajan esittämien kompetenssien kokonaisuutta punniten. Keskeiset valintakriteerit olivat tarjoushinnan suhde esitetyn arviointiprosessin omaisuuksiin ja arviointisuunnitelman vastaavuus tarjouspyynnössä esitettyihin arviointiteemoihin. Valittu toimittaja on Ramboll Management. Hankinta tarkoittaa liittojen maksuosuuksiksi 4091,67 euroa, josta on laadittu sopimus jokaisen liiton kanssa. Hankinnan yhteishinta euroa alv 0. Juha Hertsi aluekehityspäällikkö

8 Maakuntajohtaja LAHDEN ALUEKESKUSOHJELMAN VUODEN 2008 KUSTANNUSARVION MUUTOS Lahden Tiede- ja yrityspuisto Oy on saapuneella rahoitushakemuksella anonut Lahden aluekeskusohjelman vuoden 2008 toimintasuunnitelman rahoitussuunnitelmaan muutosta seuraavasti:. Lahden aluekeskusohjelman toteutuksessa ajalla on tullut alkuperäiseen suunnitelmaan nähden seuraavia muutoksia, joiden vuoksi hankkeen kustannusarviota ja rahoitussuunnitelmaa on muutettu vastaamaan arvioitua toteutumaa: 1. Hyvinvointiklusterin kehittäminen ja Innovaatiojärjestelmän kehittäminen toimintalinjoja on toteutettu arvioitua enemmän oman henkilöstön voimin ostopalvelujen sijasta (liiketoiminnan kehittäminen ollut omalla vastuulla). Tämän vuoksi hankkeen henkilöstökustannukset ovat alkuperäistä suunnitelmaa korkeammat, ja vastaavasti asiantuntijapalvelukustannukset alhaisemmat. 2. Hankkeen tiedotuskulut toteutuvat hieman arvioitua pienempinä. Vastaavasti aineisiin ja tarvikkeisiin on kulunut hieman arvioitua enemmän. 3. Hankkeen rahoitusrakennetta on muutettu. Kuntarahoitus on toteutunut aiottua pienempänä. Vastaavasti Innovaatiojärjestelmän kehittäminen toimintalinjassa on toteutunut hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä (korkeakoulutoiminnan rakenteellinen kehittäminen, yritysten ja tutkimuslaitosten t&k-ympäristöjen kehittäminen), joista on kertynyt Muu julkinen rahoitus kohtaan kuuluvia luontoissuorituksia. Yksityisiä luontoissuorituksia on kertynyt selvästi alkuperäistä suunnitelmaa enemmän mm. toteutettujen innovaatiosessioiden sekä hyvinvointiklusteri kansainvälistymisohjelman kautta. Korjatussa rahoitussuunnitelmassa on vastaavasti kuntarahoituksen osuutta pienennetty ja muun julkisen rahoituksen sekä yksityisen rahoituksen osuutta kasvatettu. Kustannusarvio Alkuperäinen Ehdotettu muutos MENOT Henkilöstökulut Ostopalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut menot Luontoissuoritukset Bruttomenot yhteensä Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus (luontoissuor.) Yksityinen rahoitus Muu yksityinen rahoitus Luontoissuoritukset Kokonaisrahoitus

9 Alueellisen kehittämistuen käytöstä annetussa ohjeessa (SM ) todetaan, että kustannusarvion sisällä eri kustannuslajien välillä tapahtuvat muutokset tulee hyväksyttää viranomaisella. Pääsääntö on, että kaikkiin vähänkin merkittävämpiin kustannusarviossa tapahtuviin täsmennyksiin tai muutoksiin on haettava viranomaiselta korjaavaa muutospäätöstä. Muutokset on pääsääntöisesti pyrittävä hyväksymään jo ennakkoon. Muutoshakemus on käsitelty Lahden Tiede- ja yrityspuiston hallituksen kokouksessa ja hyväksytty. Päijät-Hämeen liitto päättää hyväksyä Lahden aluekeskusohjelman 2008 kustannusarvion muutoksen esitetyn mukaisena. Luontoissuoritusten toteutuminen on todennettava maksatushakemuksen yhteydessä. Maakuntajohtaja Jaana Simola Erityisasiantuntija

10 Maakuntajohtaja VALTIOTIETEEN OPISKELIJA MIKKO SAUKON PALKKAAMINEN PROJEKTIASSISTENTIKSI Olen palkannut valtiotieteen opiskelija Mikko Saukon projektiassistentiksi ajalle Projektiassistentin palkkaukseen tulee Tampereen yliopistosta harjoittelurahaa kesä-heinäkuulta, elo-syyskuussa palkkaus on 1298,01 euroa/kk. Mikko Saukon tehtävänä on Paketti- projektin osallistumis- ja demokratiakäsitteistön selvittäminen, kuntalaisten uusien osallistumismahdollisuuksien kartoittaminen sekä muita Paketti projektiin sisältyviä tehtäviä. Projektiassistentin työtä ohjaa projektijohtaja. Jari Paakkunainen hallintojohtaja

11 Maakuntajohtaja OSALLISTUMINEN POHJAVESIALUEIDEN RAJAUSTEN TARKISTAMISEEN Hämeen ympäristökeskuksen, Hämeen liito ja Päijät-Hämeen liiton kesken on neuvoteltu pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta. Hankkeen tulosten perusteella maakuntakaavan ja kuntakaavojen lähtötiedot tarkentuvat. Selvityksen kokonaiskustannukset ovat koostuen Hämeen ympäristökeskuksen projektihenkilöiden palkka- ja matkakuluista. Selvitys valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä. Päätin että Päijät-Hämeen liitto osallistuu hankkeen rahoitukseen enintään 3000 eurolla ja vähintään 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Yhteyshenkilönä hankkeen toteuttamisessa on maakuntainsinööri Erkki Rope Erkki Rope maakuntainsinööri Päätöksen liitteenä Hämeen ympäristökeskuksen laatima neuvottelumuistio hankkeen sisällöstä.

12 Maakuntajohtaja LAUSUNTO HEINOLAN KAUPUNGILLE METSOLA NÄRHILEHTO MANNILA RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA JA VIIPIÄNJÄRVEN RANTA-ASEMA- KAAVAMUUTOKSESTA Heinolan kaupunki on pyytänyt lausuntoa Metsola Närhilehto Mannila rantaasemakaavasta ja Viipiänjärven ranta-asemakaavamuutoksesta mennessä. Kaava koskee kahdeksaa eri järveä tai lampea. Suunnittelualueista kolme sijaitsee 25 km:n etäisyydellä Heinolasta Liikosenlammen, Viipiänjärven ja Märkjärven rannoilla. Muut alueet sijaitsevat Heinolan keskustan luoteispuolella Kotajärvellä, Haaralammella, Vesuminjärvellä, Hepolammella ja Katisjärvellä. Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 129 ha. Todellista rantaviivaa on 7,2 km ja muunnettua, mitoitusrantaviivaa on 3,7 km. Kaava-alueille on tulossa 10 loma-asunnon rakennuspaikkaa. Rakennuspaikoille saa rakentaa yhden enintään 150 krsm 2 suuruisen lomaasunnon ja lisäksi erillisiä sauna-, aitta- ja varastotiloja 165 krsm 2. Yhteensä rakennusoikeutta kertyy 315 krsm 2. Suunnittelualueet ovat maakuntakaavassa merkitty maaseutumaisiksi alueiksi. Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomautettavaa Metsola-Närhilehto-Mannila rantaasemakaavaehdotuksesta eikä Viipiänjärven ranta-asemakaavan ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaavaehdotukset ovat vahvistetun maakuntakaavan mukaisia. Mirja Karila-Reponen erityisasiantuntija

RAHOITUSRAKENTEEN MUUTTAMINEN PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEESSÄ -HANKKEESSA (HANKENRO 623)

RAHOITUSRAKENTEEN MUUTTAMINEN PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEESSÄ -HANKKEESSA (HANKENRO 623) MAAKUNTAHALLITUS 12.02.2007 LIITTYY ASIAAN 17 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Maakuntajohtaja 3 5.1.2007 RAHOITUSRAKENTEEN MUUTTAMINEN PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEESSÄ -HANKKEESSA (HANKENRO 623) Päijät-Hämeen

Lisätiedot

MAAKUNTATUNNUKSEN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN URHEILUJOUKKOJEN JA KOULUN KILTA RY:N STANDAARISSA

MAAKUNTATUNNUKSEN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN URHEILUJOUKKOJEN JA KOULUN KILTA RY:N STANDAARISSA MAAKUNTAHALLITUS 13.11.2006 LIITTYY ASIAAN 28 Maakuntajohtaja 69 9.10.2006 MAAKUNTATUNNUKSEN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN URHEILUJOUKKOJEN JA KOULUN KILTA RY:N STANDAARISSA Maakuntahallituksen 2.2.1998 tekemän

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 14.04.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 14.04.2014 klo 08:30-10:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus 13.04.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.04.2015 klo 08:30-10:00 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/2006 15.8.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 14.8.2006 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Maakuntahallitus 14.10.2013 KOKOUSTIEDOT AIKA 14.10.2013 klo 08:30-09:20 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113.

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113. Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013 Asia Maakunnan kehittämisraha Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113 Hakija Hakemus saapunut Hanke Vantaan Innovaatioinstituutti

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto OHJE Antopäivä Dnro 14.1.2004 SM-2003-03789/Ha-6 Voimassaoloaika Toistaiseksi Aluekehittämisviranomaisille Säädösperusta (pl. Ahvenanmaan maakuntahallitus)

Lisätiedot

Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet. Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta

Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet. Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta Hämeen maakuntahallitus 14.2.2011 Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet: Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27)

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27) 1 (27) Aika: 14.02.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 12 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MH 12.5.2014 1/11 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1/11 MH 27.8.2014 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Ohje maakunnan kehittämisrahan rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje maakunnan kehittämisrahan rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1(6) Ohje maakunnan kehittämisrahan rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen Uusi hakemus on hankkeen ensimmäinen rahoitushakemus.

Lisätiedot

Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille

Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille 1 2 Sisällysluettelo: 1 SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2 HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN... 3 3 ASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMINEN... 3 4 MYÖNNETYN AVUSTUKSEN KÄYTÖN VALVONTA JA OIKEUS

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/6 MH 27.5.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2007-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot