Euroopan. tieliikenneturvallisuuden peruskirja. Ohjeita. hyvien käytäntöjen ehdokkaille. Tieliikenne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan. tieliikenneturvallisuuden peruskirja. Ohjeita. hyvien käytäntöjen ehdokkaille. Tieliikenne"

Transkriptio

1 Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja Ohjeita hyvien käytäntöjen ehdokkaille Tieliikenne

2 Sisällysluettelo 1 2 Uudistettu Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja p. Hyvien käytäntöjen ehdokashaku p Kenelle nämä ohjeet on laadittu ja miksi? 2.2 Mitä Hyvät käytännöt ovat? 2. Mitä Hyvä käytäntö -ehdokkaalta edellytetään? 2.4 Miten Hyvä käytäntö -ehdokkaaksi haetaan? 2.5 Miksi hakea Hyvä käytäntö -ehdokkaaksi? 2.6 Mitä minä saan näistä ohjeista? Arvioinnin toteuttaminen p.8.1 Mistä arvioinnissa on kysymys?.2 Miten laadin arviointisuunnitelman vaikutusten mittaamiseksi?. Miten valitsen kohderyhmät?.4 Kuka suorittaa arvioinnin?.5 Miten valitsen arviointi-indikaattorit?.6 Miten valitsen arviointivälineet? 4 5 Tietojen jakaminen p.14 Peruskirjan sitoumuksen kehittäminen p.15 2

3 1 Uudistettu Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja on tieturvallisuusalan yhteiskunnallinen foorumi, joka perustuu yritysten, yhdistysten, paikallisviranomaisten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja koulujen konkreettisiin sitoumuksiin. Tällä hetkellä 2 00 yhteisöä kaikista EU:n jäsenvaltioista on sitoutunut peruskirjaan sitoumuksilla, joilla pyritään parantamaan tieliikenteen turvallisuusstandardeja ja kehittämään tieliikenneturvallisuuskulttuuria Euroopan kansalaisten keskuudessa. Peruskirjan uuden vaiheen pohjana vuosille ovat kahden aikaisemman painoksen aikana kerätyt kokemukset ja opit. Peruskirjan perusperiaatteet pysyvät samoina: kaikkien sidosryhmien, niin asiantuntijoiden kuin muiden, on yhdessä kannettava vastuu tieliikenneturvallisuudesta. Uusi iskulause puhuu puolestaan: «Together, we are Road safety!».

4 2 Hyvien käytäntöjen ehdokashaku 2.1 Kenelle nämä ohjeet on laadittu ja miksi? Nämä ohjeet on laadittu peruskirjan jäsenten avuksi Hyvä käytäntö nimityksen hakemisessa. Ohjeet pohjautuvat Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirjan sitoumuksista ja tieliikenneturvallisuutta edistävistä toimista kerättyihin kokemuksiin ja tietoihin sekä ohjelman tieteellisten asiantuntijoiden asiantuntemukseen. Laaduntakuuleiman avulla peruskirja haluaa tukea merkittäviä tieliikenneturvallisuutta edistäviä käytäntöjä: sitoutumista toimintaan, jossa noudatetaan laadukasta ja tehokasta lähestymistapaa, käytetään resursseja innovatiivisesti ja luovasti ja etsitään ratkaisuja tieliikenneturvallisuuden haasteisiin. 2.2 Mitä Hyvät käytännöt ovat? Yksinkertaistettuna hyvä käytäntö viittaa toimintaan (kuten toimet, strategiat, menetelmät, lähestymistavat, tekniikat), joka on arvioitu tehokkaaksi tavaksi puuttua tieliikenneturvallisuuteen liittyviin ongelmiin ja todettu onnistuneeksi. Hyvät käytännöt siis perustuvat näyttöön, ja niiden onnistumista voidaan mitata selkein mittarein. Tämän vuoksi hyväksi käytännöksi hyväksyttävän sitoumuksen avaintekijä on hyvin tehty arviointisuunnitelma, joka sisältää kaikki kehitysprosessin näkökohdat, osoittaa selkeästi oman toiminnan edistymisen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti sekä ennen kaikkea mahdollistaa oman toiminnan vaikutusten mittaamisen. Hyvä käytäntö -nimitys myönnetään vasta, kun sitoumuksella on saatu aikaan riittävät tulokset ja peruskirjan asiantuntijoiden ja Euroopan komission suorittamassa analyysissä tarvittavat tiedot. Näiden ohjeiden lisäksi jokainen ehdokas saa henkilökohtaista apua peruskirjan tiimiltä koko hakuprosessin ajan. Kaikki hyväksytyt Hyvät käytännöt ovat ehdolla Brysselissä vuosittain jaettavan Tieliikenneturvallisuuden huippuosaaja -palkinnon saajaksi. 4

5 2 Hyvien käytäntöjen ehdokashaku 2. Mitä Hyvä käytäntö -ehdokkaalta edellytetään? Voidakseen asettua ehdolle Hyväksi käytännöksi sitoumukselta edellytetään seuraavia: arviointisuunnitelma, jossa havainnollistetaan toiminnan vaikutukset esi-/jälkivertailun ja/tai interventio- ja vertailuryhmien avulla (vaikutustenarviointi) johdonmukaiset arviointi-indikaattorit, joita mitataan riittävästi ja joilla voidaan mitata tuloksia ja osoittaa toiminnan vaikutukset strategia, jolla varmistetaan toimista tiedottaminen ja niiden pysyvyys, sekä hyvin dokumentoidut indikaattorit prosesseille, kuten toimien määrä, tavoitetut henkilöt, tuotettu materiaali ja osallistunut henkilöstö. 2.4 Miten Hyvä käytäntö -ehdokkaaksi haetaan? Rekisteröidy Ennen Hyvä käytäntö -nimityksen hakemista on rekisteröidyttävä peruskirjan jäseneksi ja hyväksyttävä peruskirjan periaatteet. Kerro meille toimintasuunnitelmasi Jos päätät tarttua haasteeseen, täytä Hyvä käytäntö -ehdokkaille tarkoitettu lomake ja kerro tavoitteistasi, toiminta-alueestasi, suunnittelemistasi toimista ja arviointimallistasi. Toimintasuunnitelman vahvistaminen Peruskirjan tiimi tarkistaa ehdotuksen ja auttaa sinua sen muokkaamisessa, mikäli siihen on tehtävä muutoksia. Kerro oman toimintasi edistymisestä Hyväksynnän jälkeen toimintasi ja arviointisuunnitelmasi julkaistaan peruskirjan www-sivustolla, jonne voit päivittää tiedot omaan sitoumukseesi liittyvästä toiminnasta. Kerro tuloksista Kun toiminta on saatu päätökseen, sinua pyydetään tarkastelemaan toiminnan vaikutuksia arviointisuunnitelman mukaisesti. 6 7 Oman sitoumuksen arviointi Kun toiminnan vaikutusten arviointi on saatu päätökseen, peruskirjan asiantuntijat arvioivat koko sitoumustasi Hyvä käytäntö nimityksen kannalta. Hyvä käytäntö! Asiantuntijoista koostuva tuomaristo palkitsee vuosittain merkittävimmät hyvät käytännöt ja kutsuu voittajat Brysselissä järjestettävän Tieliikenneturvallisuuden huippuosaaja -palkinnonjakotilaisuuteen. 5

6 2 Hyvien käytäntöjen ehdokashaku 2.5 Miksi hakea Hyvä käytäntö -ehdokkaaksi? Yhteisvastuu Sen avulla voi toteuttaa tieturvallisuushankkeen, joka todella ilmentää peruskirjan iskulausetta "Together, we are Road Safety!. Yrityksen yhteiskuntavastuu Se haastaa organisaatiosi yhdistämään voimansa yhteiskunnallisen tavoitteen hyväksi, kansanterveyden parantamiseksi ja tieliikenneonnettomuuksien vähentämiseksi. Tietojen jakaminen Sen avulla voi jakaa hyviä käytäntöjä sekä saada inspiraatiota ja oppia muilta. Oppimiskokemus Asiantuntijamme auttavat oman toiminnan kehittämisessä. Näkyvyys Pääset osoittamaan toimintakykysi niin peruskirjan jäsenille kuin yhteisön ulkopuolella asettamalla selkeitä tavoitteita ja tehostamalla toimintaasi. Tieliikenneturvallisuuden huippuosaaja Sinusta voi tulla todellinen malliesimerkki sitoutumisesta tieliikenneturvallisuuteen. Tunnustus Voit voittaa palkinnon ja luoda yhteyksiä poliittisiin päättäjiin ja muihin organisaatioihin Tieliikenneturvallisuuden huippuosaaja palkinnonjakotilaisuudessa Brysselissä. 6

7 2 Hyvien käytäntöjen ehdokashaku 2.6 Mitä minä saan näistä ohjeista? Nämä ohjeet on erityisesti tarkoitettu avuksesi, kun määrittelet ja toteutat hyvien käytäntöjen ehdokashaussa esittämääsi tieliikenneturvallisuussitoumusta koskevaa vaikutustenarviointia. Tässä oppaassa ei anneta ohjeita tieturvallisuutta edistävien toimien suunnitteluun. Suunnittelua koskevia ohjeita on saatavilla peruskirjan sitoumusta koskevissa ohjeissa. Suosittelemme suunnittelemaan arvioinnin samanaikaisesti toiminnan kanssa, jotta prosessit nivoutuvat toisiinsa ja tukevat toinen toisiaan. Nämä ohjeet antavat vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miksi arviointi on tärkeää? Miten arvioinnin tavoitteet määritellään? Miten kohderyhmät määritellään? Miten arviointi suunnitellaan siten, että se mittaa oman toiminnan vaikutuksia? Mitkä arviointivälineet tulisi valita omia tavoitteita varten? Miten tästä jatketaan: levitys, pysyvyys ja laajentaminen. 7

8 Arvioinnin toteuttaminen Tässä osiossa annamme käytännön neuvoja oman arviointisuunnitelman laatimiseen..1 Mistä arvioinnissa on kysymys? Arvioinnin avulla voit: Selvittää oman toiminnan vaikutukset ja tehon Tunnistaa oman toiminnan vahvuudet ja heikkoudet Ratkaista, onko omat toimet toistettavissa ja missä olosuhteissa Selvittää omien toimien kustannustehokkuuden investointipäätöksiä varten ja tehdä päätöksiä omien toimien tulevaisuudesta Vaikutukset Oppimisprosessi, suoritteen parantaminen Toistettavuus Investointipäätöksissä ohjaaminen Voit arvioida: Prosesseja: Prosessiarviointi kertoo, kuinka toimintasi toteutuu käytännössä ja millaiseksi osallistujat mieltävät toiminnan. Se kertoo, miten vaikutukset saatiin aikaan tai mitkä tekijät vaikuttivat siihen. Vaikutuksia: Vaikutustenarviointi kertoo, onko tavoitteet saavutettu ja haluttuihin tuloksiin päästy. Tulokset voivat ilmetä eri tavoin: käyttäytymisen muuttaminen, tiedon ja tietoisuuden lisääminen, uusien taitojen omaksuminen jne..2 Miten laadin arviointisuunnitelman vaikutusten mittaamiseksi? Oman toiminnan vaikutusten mittaamiseen on kaksi perustapaa: Ongelma mitataan ennen interventiota, jolla tähdätään jonkin tieliikenneturvallisuuden määritetyn indikaattorin parantamiseen, ja intervention jälkeen vertailuja varten. Tätä strategiaa voidaan täydentää toisella mittauksella, jolla testataan vaikutusten pysyvyyttä pitkällä aikavälillä. Mitataan erot indikaattorien välillä tilanteissa, jotka vaikuttavat kahteen eri ryhmään: ensimmäinen ryhmä altistuu muutokselle toiminnan ansiosta (interventioryhmä), ja toinen ryhmä, jolla on samankaltaisia ominaisuuksia, ei altistu kyseiselle toiminnalle (vertailuryhmä). Tätä voidaan laajentaa moneen ryhmään tai monentyyppiseen toimintaan. 8

9 Arvioinnin toteuttaminen Molemmilla lähestymistavoilla on vahvuutensa ja heikkoutensa, ja kummassakin täytyy ehkä tehdä lisämittauksia tulosten varmistamiseksi. Tämän vuoksi usein suositellaan molempien tapojen yhdistelmää. Näin arviointimallia voidaan muokata seuraavasti: Mittausten ajankohta Ryhmien määrä VAIN interventioryhmä Interventioryhmä + vertailuryhmä VAIN intervention jälkeen Ennen interventiota ja sen jälkeen Ennen interventiota ja sen jälkeen + seuranta * ++* +++* Edellä olevassa taulukossa esitetään vaikutustenarvioinnissa käytettävät strategiat vaikuttavimmasta vähiten vaikuttavaan * * +++* Mittauksesta intervention jälkeen voidaan tehdä rajallisia johtopäätöksiä tuotetuista vaikutuksista. Tällä mallilla voidaan arvioida lyhyen aikavälin muutoksia. Tämäntyyppisessä arvioinnissa on tehtävä varovasti varmoja johtopäätöksiä, sillä tekijät, joita ei ole havainnoitu, ovat voineet vaikuttaa väestöön ja havainnoitaviin vaikutuksiin. Tätä arviointimallia käytetään yleisesti. Se ei kuitenkaan ota huomioon tilannetta ennen interventiota. Kun valitaan osallistujia sekä interventioettä vertailuryhmiin, on oltava erittäin huolellinen, sillä ryhmien on oltava mahdollisimman samankaltaisia, jotta havainnoitava muutos (vaikutus) johtuu interventiosta, ei ryhmiin liittyvistä eroista. Tämäntyyppisen mallin avulla voidaan arvioida kestäviä muutoksia. On kuitenkin varmistettava, että havainnoitavat vaikutukset johtuvat interventiosta, eivät muista tekijöistä, joita ei ole havainnoitu. Tämäntyyppinen malli on riittävä lyhyen aikavälin vaikutusten tunnistamiseen. Tämä on ihanteellinen arviointimalli, mutta sen toteuttaminen vaatii aikaa ja paljon vaivaa. Mallin suurin ongelma on siinä, kuinka toimintaan osallistuvien pitkän aikavälin seuranta voidaan toteuttaa. Oikean arviointistrategian valinta ei ole helppoa. Valintaan vaikuttavat suurelta osin intervention tyyppi, toimet ja kohderyhmä. Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirjan tiimi auttaa sinua asianmukaisen vaikutustenarviointimallin valinnassa toimintaasi varten. Pyydämme myös tutustumaan peruskirjan www-sivustolla julkaistavaan materiaaliin. 9

10 Arvioinnin toteuttaminen. Miten valitsen kohderyhmät? Kunnianhimoisella sitoumuksella pyritään tavoittamaan mahdollisimman monta ihmistä ja siten laajentamaan vaikutusaluetta. Jos haluat mitata vaikutusta, on tärkeää noudattaa muutamaa suositusta, jotka koskevat toimintaan osallistuvien ja niistä hyötyvien kohderyhmien valintaa. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät arviointimallia, joka sisältää interventio- ja vertailuryhmiä. On hyvä muistaa seuraavat asiat: Osallistujat voivat reagoida toimintaan eri tavoin. Kohderyhmäsi tulisi reagoida suunniteltuihin interventioihin myönteisesti. Ihmiset ovat kuitenkin yksilöllisiä, ja toiset omaksuvat muutokset toisia helpommin. Tämä voi johtua yleisestä muutosvastaisuudesta tai siitä, että asenteet ja tavat ovat jo myönteisiä ja siten vaikeita parantaa. Vaikutukset ovat usein selkeämmin nähtävissä, kun interventio kohdistetaan profiililtaan keskivertohenkilöihin. Jotta saisit arvioinnistasi luotettavia tuloksia, on tärkeää, että interventio- ja vertailuryhmät ovat keskenään vertailukelpoisia. Jos ryhmien välillä on ennestään eroja, on hankalaa määrittää, johtuvatko saadut tulokset interventiostasi. Esimerkiksi vapaaehtoisesti interventioon osallistuvilta saatuja tuloksia ei kannata vertailla vastoin tahtoaan osallistuvilta saatuihin tuloksiin, sillä lähtötilanteen asenteella on epäilemättä yhteys vaikutuksiin. Sen sijaan kannattaa valita interventio- ja vertailuryhmiin osallistujia, jotka ovat ominaispiirteiltään samanlaisia muun muassa iän, sukupuolen, koulutustason ja ajokokemuksen osalta. Osallistujia pitää erityisesti seurata malleissa, joissa mitataan esi- ja jälki-intervention vaikutusta, sillä osallistujilla on tapana jättää tutkimus toisessa vaiheessa, jossa pyydetään tietoja. Pitkittäisarviointia (esi- ja jälkiarviointia) toteutettaessa on paljon tehokkaampaa ja luotettavampaa verrata täsmälleen samoja ryhmiä kuin eri ryhmiä, vaikka niillä olisi samankaltaiset ominaispiirteet. Lisäksi tässä arviointimuodossa voi tulla luotettavuuteen ja anonymiteettiin liittyviä ongelmia. Nimettömänä annetut tiedot ovat huomattavasti luotettavampia, mutta on suositeltavaa käyttää koodeja osallistujien tunnistamiseen ja liittää ennen interventiota ja sen jälkeen saadut tiedot yhteen. Kokemuksia Chaves-Verínistä 1 Mitä olette oppineet muilta jäseniltä? Olemme oppineet solidaarisuuden, yhteiskunnallisen osallistumisen sekä tärkeää taustatyötä tekevien ihmisten merkityksen. Kokemuksia Passe-partout'sta 2 Miten toiminnallasi on lisätty tietoisuutta? Yli 90 % osallistujista sanoo, että heidän toiminnallaan on lisätty tietoisuutta tieliikenneturvallisuudesta. 1 Espanjan Verín ja Portugalin Chaves sijaitsevat lähellä maiden välistä rajaa. Kaupungit allekirjoittivat peruskirjan yhdessä huhtikuussa Passe-partout on Puolassa toimiva kansainvälinen yhdistys, joka vetää muun muassa tieliikenneturvallisuuteen liittyviä hankkeita. Se liittyi peruskirjan jäseneksi heinäkuussa

11 Arvioinnin toteuttaminen.4 Kuka suorittaa arvioinnin? Sisäiseen vaikutustenarviointiprosessiin voi osallistua useita henkilöitä: Arviointiprosessissa käytettävien indikaattorien tuloksien suunnittelusta, koordinoinnista ja analysoinnista vastaavat henkilöt muodostavat arviointiryhmän. Nämä henkilöt voivat kuulua sitoumuksen kehittäneeseen organisaatioon, mutta on suositeltavaa käyttää tässä ulkopuoliseen organisaatioon kuuluvia henkilöitä. Tähän tehtävään saatetaan tarvita asiantuntijoita. Toiminnasta hyötyvät osallistujat voivat ilmoittaa itseään koskevia tietoja (asenteet, käyttäytyminen, tavat, tyytyväisyys toimia kohtaan) tähän tarkoitukseen suunnitellulla kyselylomakkeella. Mukana voi olla muita tarkkailijoita, jotka pääsevät käsittelemään asiaan liittyviä tietoja (onnettomuuksia, saastumista, rikkomuksia tai riskeille altistumista koskevia tietoja), tai asiantuntijoita, jotka voivat suorittaa riippumattoman arvioinnin muun muassa toimintaalueesta tai prosesseista. Arvioinnin suunnitteluvaiheessa on määriteltävä arviointiryhmä. Kun ulkopuoliset henkilöt osallistuvat suunnitteluvaiheeseen oman organisaation henkilöiden lisäksi, se avartaa suunnitteluvaihetta. Kaikki osallistujat ovat jollakin tavalla mukana arvioinnissa. On kuitenkin tärkeää erottaa se, miten eri osallistujat ovat vaikuttaneet prosessiin, sillä kullakin on oma näkökulmansa siihen. 11

12 Hindamise korraldamine.5 Miten valitsen arviointi-indikaattorit? Seuraavilla indikaattoreilla voidaan mitata tieliikenneturvallisuutta edistävien toimien vaikutuksia. Valitse omiin taloudellisiin ja organisaatiosi puitteisiin soveltuvat indikaattorit. Jos haluat syventää sitoumustasi ja laatia kattavamman arviointisuunnitelman, saat lisätietoa asiasta Hyvä käytäntö -nimityksen ohjeista tai peruskirjan tiimiltä. Objektiiviset indikaattorit: liikenneonnettomuuksien ja -kuolemien määrän lasku liikenneturvallisuusrikkomusten, erityisesti vakavien (muun muassa turvavyön käytön laiminlyönti, ylinopeus, alkoholista ja huumeista johtuva riskikäyttäytyminen), määrän lasku onnettomuuksien aineellisten ja aikaan liittyvien kustannusten lasku riskeille altistumisen tason lasku matkojen määrä, matkojen tyyppi tai pituus, julkisen liikenteen käytön kasvu jne. Osallistumista mittaavat indikaattorit: toimintaan osallistuvien ja toiminnasta hyötyvien määrä toiminnan näkyvyyden kasvu sosiaalisessa mediassa tai muissa viestintävälineissä ajoneuvojen käyttöön tai tuotantoon liittyvien ilmansaastepäästöjen tason lasku Osallistujien tai hyödynsaajien näkemyksiin ja subjektiivisiin havaintoihin perustuvat subjektiiviset indikaattorit: tieliikenneturvallisuutta koskevan tiedon lisääntyminen, joka ilmenee myönteisinä muutoksina turvalliseen tieliikennekäyttäytymiseen liittyvissä asenteissa; myönteisinä muutoksina tieliikenneturvallisuuteen liittyvissä tavoissa. Ulkoisten tarkkailijoiden tai tieliikenneturvallisuusohjelman hallinnoinnista tai toteuttamisesta vastaavien tahojen havaintoihin perustuvat indikaattorit: toiminnalle asetettujen päämäärien ja tavoitteiden noudattamisasteen arviointi alkuperäisen toimintasuunnitelman noudattamisasteen arviointi toimien merkityksellisyyden arviointi viestintätoimien tai sosiaalisessa mediassa läsnäolon arviointi. Kaikki indikaattorit eivät ole yhtä päteviä tai merkityksellisiä. Onnettomuuksien määrän ja niiden seurausten vähentämiseen liittyvä pitkän aikavälin lopullinen tavoite edellyttää yhteistä sitoutumista kaikilta yhteiskunnan aloilta. Together, we are Road Safety! 12

13 Hindamise korraldamine.6 Miten valitsen arviointivälineet? Käytettävät välineet ovat riippuvaisia toiminnan vaikutusten mittaamiseen valituista indikaattoreista. Yleisesti käytetään kahta strategiaa: at. Käytetään ulkoisia tai sisäisiä rekisteröintijärjestelmiä, joilla pidetään kirjaa kaikista indikaattoreissa tapahtuvista muutoksista (onnettomuudet, rikkomukset, aika, välimatkat, tienkäyttäjien määrä jne). Tässä tapauksessa on tärkeää varmistaa pääsy tietoihin ja puntaroida etukäteen, missä määrin muutokset johtuvat interventiosta (esimerkiksi onnettomuustilanteet ovat epätodennäköisiä, ja todellisten muutosten havaitseminen vaatii paljon aikaa). Käytetään hyödynsaajien ja muiden tarkkailijoiden täyttämiä kysely- tai tutkimuslomakkeita raportoinnin pohjana. Kyselylomakkeissa voidaan käyttää sekä objektiivisia (onnettomuudet, rikkomukset, aika, välimatkat, tienkäyttäjien määrä jne.) että subjektiivisia (käyttäytyminen, asenteet, tavat, tiedot) indikaattoreita. Ne soveltuvat myös arviointivälineeksi niin hyödynsaajille kuin muille tarkkailijoille. Laadullisempia indikaattoreita voidaan saada haastattelujen tai kohderyhmien avulla. Näillä menetelmillä voidaan täydentää aiempia menetelmiä. Niiden avulla voidaan havaita virheitä ja puutteita koko prosessissa ja siten parantaa osaltaan tulosta. 1

14 4 Tietojen jakaminen Hankkeessa pyritään lisäämään Hyvä käytäntö -ehdokkaiden näkyvyyttä, inspiroimaan muita tahoja ja olemaan tieliikenneturvallisuuden hyvien käytäntöjen esimerkkinä kaikkialla Euroopassa. Kaikki Hyvä käytäntö -sitoumukset niistä haastatellaan ja niitä esitellään peruskirjan kolmen kuukauden välein ilmestyvässä uutiskirjeessä, joka lähetetään kaikille jäsenille ja muille tilaajille ne näkyvät peruskirjan sosiaalisen median viikko-ohjelmassa, johon kuuluvat suosituimmat sosiaalisen median foorumit, kuten Facebook-sivu, Twitter ja Google+ palvelu, sekä LinkedIn-sivu ja YouTube-kanava, joilla pyritään synnyttämään näkemyksiä ja keskustelua niillä tavoitellaan Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirjan palkintoa, joka on kehitetty lisätunnustukseksi inspiroivimmille hyville käytännöille. Kaikki palkintoehdokkaat ja palkinnonsaajat ovat näkyvästi esillä vuotuisessa konferenssissa, saavat näkyvyyttä omassa osiossaan www-sivustolla ja sosiaalisessa mediassa sekä ilmoitetaan uutiskirjeessä sitoumuksien antajia pyydetään kertomaan kokemuksistaan peruskirjan www-sivustolla tätä varten varatussa osiossa, jossa kootaan yhteen innostavia ajatuksia ja näkemyksiä ne saavat peruskirjan kotisivulla näkyvyyttä osiossa, jossa jäseniä nostetaan esiin osallistujia pyydetään niiden osalta päivittämään omaan toimintaansa liittyviä uutisia sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter) ja jakamaan sisältöä peruskirjan sivuilla sosiaalisessa mediassa tunnisteella #ERSC ja synnyttämään keskustelua. 14

15 5 Peruskirjan sitoumuksen kehittäminen Peruskirjan yhteisöön kuuluu 2 00 jäsentä, jotka ovat sitoutuneet hankkeeseen konkreettisilla tieliikenneturvallisuutta edistävillä toimilla. Kaikki peruskirjan jo allekirjoittaneiden aikaisemmat sitoumukset ovat heidän profiileissaan uudella www-sivustolla. Toivomme heiltä edelleen aktiivista osallistumista ja muiden innostamista. Miten tämä onnistuu? julkaisemalla tietoa omista tieliikenneturvallisuutta edistävistä toimista, järjestämällä tielii kenneturvallisuustapahtumia ja kutsumalla muita mukaan lähettämällä omia kokemuksiasi siitä, kuinka peruskirjan toimintaan osallistuminen on antanut yrityksellesi mahdollisuuksia tarttua tieliikenneturvallisuuden ongelmiin ja toimia muut haluavat oppia kokemuksistasi! jakamalla kokemuksesi uusien jäsenten kanssa, kommentoimalla muiden saavutuksia ja jakamalla tietoja uudistamalla oma tieliikenneturvallisuussitoumuksesi toisintamalla toimesi tai kehittämällä uusia sitoumuksia peruskirjan avulla laajentamalla sitoumuksesi toiminta-alaa ja kohdistamalla toimet suojattomiin tienkäyttäjiin, kuten nuoriin. STIVOn kokemuksia Onko teillä lisää ideoita tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi? Aiomme jatkaa ennalta ehkäisevää työtämme liikenteenkäyttäjien hyväksi ja Cahier de Routen kouluissa tekemäämme työtä. Aiomme myös nimetä yrityksessämme tieliikenneturvallisuuden asiamiehen. Tuotamme liikenneonnettomuudesta videon yhdessä hätäpalvelujen kanssa. Lisäksi lisäämme lasten tietoisuutta julkisen liikenteen turvallisuussäännöistä ja siitä, miten selvittää riskitilanteet. STIVO hoitaa kunnallista bussiliikennettä Cergy-Pontoisessa Ranskassa. Se allekirjoitti peruskirjan vuonna

16 Nämä ohjeet on laatinut P.A.U. Education yhteistyössä Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirjan asiantuntijoiden kanssa. Koordinaattorina on toiminut tohtori Jaime Sanmartín. Ohjeet kuuluvat osana Euroopan komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston kanssa tehtyyn sopimukseen. 16

17 Allekirjoita Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja ja tule mukaan vaikuttamaan. Liity tuhansien eurooppalaisten järjestöjen, yhdistysten ja yritysten joukkoon pelastamaan ihmishenkiä. Puh: (4)

Euroopan. peruskirja. Sitoumusta. tieliikenneturvallisuuden. koskevat ohjeet. Painopistealueena nuoria koskevat sitoumukset.

Euroopan. peruskirja. Sitoumusta. tieliikenneturvallisuuden. koskevat ohjeet. Painopistealueena nuoria koskevat sitoumukset. Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja Sitoumusta koskevat ohjeet Painopistealueena nuoria koskevat sitoumukset Tieliikenne Sisällysluettelo 1 2 3 Uudistettu Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja

Lisätiedot

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU KILPAILUOHJE 10.1.2006 PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU Koko kansan tietoyhteiskunta ja pääministerin parhaat käytännöt - palkinto Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena on koko kansan

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

SEURANTAMITTARIT Mitä tietoja kerätään? Mitä tekijöitä seurataan? Mitkä ovat keskeiset ulkoiset tekijät,

SEURANTAMITTARIT Mitä tietoja kerätään? Mitä tekijöitä seurataan? Mitkä ovat keskeiset ulkoiset tekijät, Taulukko 2. Hankkeen seuranta- ja vaikutusten arviointisuunnitelma. HUOM. Täytä ne tasot, jotka koet tämän hankkeen kannalta keskeisiksi. *) Ensisijaisesti täytettävät tasot ovat A, C, F ja H. Hanke: Hankkeen

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0

IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0 1.11.2012 IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0 Tämän suosituksen tarkoitus on auttaa yrityksiä ja yhteisöjä laatimaan vertailukelpoisia mittauksia sosiaalisen median markkinointitoimenpiteitä

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti)

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Bad Ems Päihdetiedotusseminaari, Saksa, 7-10 Sep 2006 EU, Päihteet & Väkivalta Päihdetietodusseminaari Saksa, 9.9.2006

Lisätiedot

Indikaattorit eli mittarit. Kepan verkkokurssi 2006. Jonna Haapanen ja Eija Mustonen

Indikaattorit eli mittarit. Kepan verkkokurssi 2006. Jonna Haapanen ja Eija Mustonen Indikaattorit eli mittarit Kepan verkkokurssi 2006 Jonna Haapanen ja Eija Mustonen Indikaattori on käsitteellinen tai numeerinen muuttuja, joka auttaa arvioimaan muutosta jossain asiantilassa, joko mittaamalla

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

AOTT: Validoinnin laatutyökalu

AOTT: Validoinnin laatutyökalu 1. Yhteiset eurooppalaiset 1. Validoinnin tarkoituksenmukaisuus 1.1. Validointimenettelyn tavoite on selkeästi kuvattu ja yleisesti tunnustettu 1.2 Validointimenettely on olennainen osa organisaation toimintaa

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012 Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Millä tavoin haluaisit saada ajankohtaista tietoa maaseutupalveluista? Laita järjestykseen, mikä tavoittaa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu Avoin hallinto Open Government Partnership Suomen toimintaohjelman valmistelu Mikä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Valtakunnallinen Tapaturmapäivän seminaari, Vaasa 13.8.2010 Yli-insinööri Marcus Merin, liikenne- ja viestintäministeriö Nuorten (15 24-vuotiaiden) liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 Luennon sisältö Mitä sosiaalinen tilinpito tarkoittaa? Keskeisiä käsitteitä sosiaaliseen tilinpitoon liittyen Sosiaalisen tilinpidon prosessi: tavoitteiden

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Kaikissa maissa sovelletaan lakisääteisiä vaatimuksia ajoneuvoille, joilla ajetaan yleisillä teillä. EU:ssa ne koordinoidaan

Lisätiedot

stressi hallinnassa! Ehdokkaiden nimeäminen Terveellinen työ Euroopan hyvän käytännön palkinnot Stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta työssä

stressi hallinnassa! Ehdokkaiden nimeäminen Terveellinen työ Euroopan hyvän käytännön palkinnot Stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta työssä Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ #EUManageStress stressi hallinnassa! www.healthy-workplaces.eu Ehdokkaiden nimeäminen Euroopan hyvän

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 Kuinka selviä työyhteisöllenne ovat sen tarkoitus, arvot, visio, prosessit ja roolit? Tämä mittaus soveltuu käytettäväksi esimerkiksi pidemmän valmennuskokonaisuuden alku-

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 OHJE 2(5) Sisällys 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 2 LAATUVAATIMUKSET KITKAMITTAREILLE... 3 2.1 Käyttöturvallisuus... 3 2.2 Kalibroitavuus... 3 2.3 Mittaustarkkuus... 4 2.3.1 Mittarien samankaltaisuuteen

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ 3 Hallituksen koko 3 Riippumattomuus 3 Jäsenten valinta 4 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 2 Sampo Oyj:n hallituksen monimuotoisuuspolitiikka

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

Inklusiivisen arvioinnin yleisiä tunnusmerkkejä

Inklusiivisen arvioinnin yleisiä tunnusmerkkejä Inklusiivisen arvioinnin yleisiä tunnusmerkkejä Esipuhe Inklusiivinen arviointi on arviointia yleisopetuksen oppimisympäristössä tavalla, jossa periaatteet ja käytännöt on suunniteltu edistämään kaikkien

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

LÄHTÖTILANNE YLEISTÄ KÄYRÄT

LÄHTÖTILANNE YLEISTÄ KÄYRÄT Karl-Magnus Spiik Ky ET/valinta / sivu 1 LÄHTÖTILANNE Tulosyksikön johtaja vaihtui. Yrityksen johdon tavoitteena oli saada lisää tietoa uuden johtajan valitsemista varten; hakijat (3) olivat talon sisältä.

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt

METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt Hyväksytty 8.11.2012 Päivitetty 01.04.2014 METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt 1. Kansallinen standardisointikomitea [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1.4.2(1, 3, 4); 2.3.2(1)] Kansallisen

Lisätiedot

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region KESKIMAA 90 VUOTTA Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region OECD/IMHE 2006 ESITYKSEN RAKENNE 1. Hankkeen tarkoitus ja toteutus 2. OECD:n

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta

Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen - tukea suunnitelmatyöhön Työkokous 6.10.2009 Pekka Ojaniemi Lastensuojelun suunnitelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Järjestökysely2015 Survey. Järjestökysely 2015

Järjestökysely2015 Survey. Järjestökysely 2015 1 / 10 15.9.2015 14:07 Järjestökysely2015 Järjestökysely 2015 Ensi vuonna aletaan työstää Karjalaisen Nuorisoliiton strategiaa vuosille 2017-2021. Siihen liittyen keräämme tietoja jäseniltämme tämän kyselyn

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Inklusiivisen arvioinnin yleisiä tunnusmerkkejä

Inklusiivisen arvioinnin yleisiä tunnusmerkkejä ARVIOINTI INKLUSIIVISISSA OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ FI Inklusiivisen arvioinnin yleisiä tunnusmerkkejä Esipuhe Inklusiivinen arviointi on arviointia yleisopetuksen oppimisympäristössä tavalla, jossa periaatteet

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista.

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista. Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Poimintoja Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 15.1.2015 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmä (SR) [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1 Kansallisen standardointiseurantaryhmän työn tarkoituksena on

Lisätiedot

Energiansäästöviikko

Energiansäästöviikko Energiansäästöviikko verkossa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari Motiva Oy, 2012 Nina Alsi ja Leila Timonen Aitoja tekoja joka päivä Energiansäästöviikko on aina lokakuussa viikolla 41 Tänä vuonna

Lisätiedot

aloitustilaisuus 15.12.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

aloitustilaisuus 15.12.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Harrasteilmailun turvallisuuden kehittämisprojekti - tehtävänanto ja tulokset: Ryhmä 5, Opittavaa vertailumaista; roolit, vastuut ja keinot - projektin aloitustilaisuus 15.12.2014 Vastuullinen liikenne.

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari Helsinki 11.-12.9.2012 Alustuksen sisältö

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma. katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma. katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013 Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013 Mitä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt Työpajatyöskentely MAL-suunnittelun ulottuvuuksien kriittinen arviointi MAL strategisena tavoitteenasetteluna Mikä on MAL-suunnittelun asema osana strategisen

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä Webropol-kyselyt Tarja Heikkilä Internet-kyselyt Soveltuvat kyselyihin, joissa kaikilla perusjoukon jäsenillä on mahdollisuus internetin käyttöön, toisin sanoen on mahdollisuus edustavan aineiston saamiseen.

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

LOIKKA SOSIAALISEEN MEDIAAN

LOIKKA SOSIAALISEEN MEDIAAN Onnistunut LOIKKA SOSIAALISEEN MEDIAAN Tavoita työnantajat somen avulla Yhteisö on voimaa ja turvaa Kaikki tämä vain tapahtuu verkossa muiden kanssa. Ihminen on aina halunnut kuulua yhteisöön ja nyt se

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Hyviä käytänteitä ja kokemuksia

Hyviä käytänteitä ja kokemuksia Hyviä käytänteitä ja kokemuksia Eväitä ryhmäkeskusteluun ja yhteenvedot ryhmäkeskusteluista E+ kumppanuushankkeiden aloituskoulutus 17.9.2015 Keskustelua ryhmissä 1. Hyvän hankekokouksen järjestäminen

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen valtion keskushallinnossa

Tiedolla johtaminen valtion keskushallinnossa Tiedolla johtaminen valtion keskushallinnossa Tuloksia julkisen sektorin uudistamista koskevasta kyselytutkimuksesta (COCOPS) Tutkimus ja tiedolla johtaminen valtionhallinnon kehittämisessä tutkijat ja

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

3MITEN LUOKKAKESKUSTELU 3TOTEUTETAAN. Seniorien tunnin kestävät vierailut. Huomioon otettavia asioita. Yleiset tavoitteet

3MITEN LUOKKAKESKUSTELU 3TOTEUTETAAN. Seniorien tunnin kestävät vierailut. Huomioon otettavia asioita. Yleiset tavoitteet 3MITEN LUOKKAKESKUSTELU 3TOTEUTETAAN Sukupolvien välisiä todellisia siteitä voidaan vahvistaa järjestämällä toimintaa, jossa lapset ja ikäihmiset vaihtavat kokemuksia ja oppivat samassa tilassa. Seniorien

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1 OHJE 1 (5) PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Projektin perustiedot... 1 2 Projektin toteutus ja eteneminen... 2 3 Projektin seuranta ja arviointi... 3 4

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Kulttuuri ja kieli ohjauksessa

Kulttuuri ja kieli ohjauksessa Kulttuuri ja kieli ohjauksessa Monikulttuurista ohjausta tutkimushankkeissa 04/03/15 Päivikki, Koponen, Satu Jokela, Anneli Weiste-Paakkanen, Liisa Larja, Marja-Leena Viitaniemi, 1 UTH-tutkimus Ulkomaista

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen lähiturvallisuus 3STO Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti 23.01.2013 Tulevaisuuden usko Minkälaisena näet tulevaisuuden? Uskotko, että saat tukea ja apua, jos sitä tarvitset? Sosiaalinen

Lisätiedot

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Opus Internet ajanvaraus on maksullinen lisäominaisuus. Lue lisää www.opusdental.com

Opus Internet ajanvaraus on maksullinen lisäominaisuus. Lue lisää www.opusdental.com Internetajanvaraus Opus Internet ajanvaraus on maksullinen lisäominaisuus. Lue lisää www.opusdental.com Kuinka Opus Internet ajanvaraus toimii? OpusOnlineClient Opus Online Client on ohjelmisto, joka huolehtii

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä Palaute kaikista näkökulmista.

360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä Palaute kaikista näkökulmista. 360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä Palaute kaikista näkökulmista. Kannustaa toimimaan liiketoimintaa tukevalla tavalla. Feelbackin kilpailuetu: ylivoimainen tarkentuvuus ka yksilöitävyys 360 arvioinnissa

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

Kirjoituskilpailu. "Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia."

Kirjoituskilpailu. Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia. Kirjoituskilpailu "Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia." Tiesitkö, että Euroopan unioni (EU) on peräkkäisten laajentumisten ansiosta maailman suurin talousalue, jossa on yli 500 miljoonaa

Lisätiedot