Euroopan. tieliikenneturvallisuuden peruskirja. Ohjeita. hyvien käytäntöjen ehdokkaille. Tieliikenne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan. tieliikenneturvallisuuden peruskirja. Ohjeita. hyvien käytäntöjen ehdokkaille. Tieliikenne"

Transkriptio

1 Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja Ohjeita hyvien käytäntöjen ehdokkaille Tieliikenne

2 Sisällysluettelo 1 2 Uudistettu Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja p. Hyvien käytäntöjen ehdokashaku p Kenelle nämä ohjeet on laadittu ja miksi? 2.2 Mitä Hyvät käytännöt ovat? 2. Mitä Hyvä käytäntö -ehdokkaalta edellytetään? 2.4 Miten Hyvä käytäntö -ehdokkaaksi haetaan? 2.5 Miksi hakea Hyvä käytäntö -ehdokkaaksi? 2.6 Mitä minä saan näistä ohjeista? Arvioinnin toteuttaminen p.8.1 Mistä arvioinnissa on kysymys?.2 Miten laadin arviointisuunnitelman vaikutusten mittaamiseksi?. Miten valitsen kohderyhmät?.4 Kuka suorittaa arvioinnin?.5 Miten valitsen arviointi-indikaattorit?.6 Miten valitsen arviointivälineet? 4 5 Tietojen jakaminen p.14 Peruskirjan sitoumuksen kehittäminen p.15 2

3 1 Uudistettu Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja on tieturvallisuusalan yhteiskunnallinen foorumi, joka perustuu yritysten, yhdistysten, paikallisviranomaisten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja koulujen konkreettisiin sitoumuksiin. Tällä hetkellä 2 00 yhteisöä kaikista EU:n jäsenvaltioista on sitoutunut peruskirjaan sitoumuksilla, joilla pyritään parantamaan tieliikenteen turvallisuusstandardeja ja kehittämään tieliikenneturvallisuuskulttuuria Euroopan kansalaisten keskuudessa. Peruskirjan uuden vaiheen pohjana vuosille ovat kahden aikaisemman painoksen aikana kerätyt kokemukset ja opit. Peruskirjan perusperiaatteet pysyvät samoina: kaikkien sidosryhmien, niin asiantuntijoiden kuin muiden, on yhdessä kannettava vastuu tieliikenneturvallisuudesta. Uusi iskulause puhuu puolestaan: «Together, we are Road safety!».

4 2 Hyvien käytäntöjen ehdokashaku 2.1 Kenelle nämä ohjeet on laadittu ja miksi? Nämä ohjeet on laadittu peruskirjan jäsenten avuksi Hyvä käytäntö nimityksen hakemisessa. Ohjeet pohjautuvat Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirjan sitoumuksista ja tieliikenneturvallisuutta edistävistä toimista kerättyihin kokemuksiin ja tietoihin sekä ohjelman tieteellisten asiantuntijoiden asiantuntemukseen. Laaduntakuuleiman avulla peruskirja haluaa tukea merkittäviä tieliikenneturvallisuutta edistäviä käytäntöjä: sitoutumista toimintaan, jossa noudatetaan laadukasta ja tehokasta lähestymistapaa, käytetään resursseja innovatiivisesti ja luovasti ja etsitään ratkaisuja tieliikenneturvallisuuden haasteisiin. 2.2 Mitä Hyvät käytännöt ovat? Yksinkertaistettuna hyvä käytäntö viittaa toimintaan (kuten toimet, strategiat, menetelmät, lähestymistavat, tekniikat), joka on arvioitu tehokkaaksi tavaksi puuttua tieliikenneturvallisuuteen liittyviin ongelmiin ja todettu onnistuneeksi. Hyvät käytännöt siis perustuvat näyttöön, ja niiden onnistumista voidaan mitata selkein mittarein. Tämän vuoksi hyväksi käytännöksi hyväksyttävän sitoumuksen avaintekijä on hyvin tehty arviointisuunnitelma, joka sisältää kaikki kehitysprosessin näkökohdat, osoittaa selkeästi oman toiminnan edistymisen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti sekä ennen kaikkea mahdollistaa oman toiminnan vaikutusten mittaamisen. Hyvä käytäntö -nimitys myönnetään vasta, kun sitoumuksella on saatu aikaan riittävät tulokset ja peruskirjan asiantuntijoiden ja Euroopan komission suorittamassa analyysissä tarvittavat tiedot. Näiden ohjeiden lisäksi jokainen ehdokas saa henkilökohtaista apua peruskirjan tiimiltä koko hakuprosessin ajan. Kaikki hyväksytyt Hyvät käytännöt ovat ehdolla Brysselissä vuosittain jaettavan Tieliikenneturvallisuuden huippuosaaja -palkinnon saajaksi. 4

5 2 Hyvien käytäntöjen ehdokashaku 2. Mitä Hyvä käytäntö -ehdokkaalta edellytetään? Voidakseen asettua ehdolle Hyväksi käytännöksi sitoumukselta edellytetään seuraavia: arviointisuunnitelma, jossa havainnollistetaan toiminnan vaikutukset esi-/jälkivertailun ja/tai interventio- ja vertailuryhmien avulla (vaikutustenarviointi) johdonmukaiset arviointi-indikaattorit, joita mitataan riittävästi ja joilla voidaan mitata tuloksia ja osoittaa toiminnan vaikutukset strategia, jolla varmistetaan toimista tiedottaminen ja niiden pysyvyys, sekä hyvin dokumentoidut indikaattorit prosesseille, kuten toimien määrä, tavoitetut henkilöt, tuotettu materiaali ja osallistunut henkilöstö. 2.4 Miten Hyvä käytäntö -ehdokkaaksi haetaan? Rekisteröidy Ennen Hyvä käytäntö -nimityksen hakemista on rekisteröidyttävä peruskirjan jäseneksi ja hyväksyttävä peruskirjan periaatteet. Kerro meille toimintasuunnitelmasi Jos päätät tarttua haasteeseen, täytä Hyvä käytäntö -ehdokkaille tarkoitettu lomake ja kerro tavoitteistasi, toiminta-alueestasi, suunnittelemistasi toimista ja arviointimallistasi. Toimintasuunnitelman vahvistaminen Peruskirjan tiimi tarkistaa ehdotuksen ja auttaa sinua sen muokkaamisessa, mikäli siihen on tehtävä muutoksia. Kerro oman toimintasi edistymisestä Hyväksynnän jälkeen toimintasi ja arviointisuunnitelmasi julkaistaan peruskirjan www-sivustolla, jonne voit päivittää tiedot omaan sitoumukseesi liittyvästä toiminnasta. Kerro tuloksista Kun toiminta on saatu päätökseen, sinua pyydetään tarkastelemaan toiminnan vaikutuksia arviointisuunnitelman mukaisesti. 6 7 Oman sitoumuksen arviointi Kun toiminnan vaikutusten arviointi on saatu päätökseen, peruskirjan asiantuntijat arvioivat koko sitoumustasi Hyvä käytäntö nimityksen kannalta. Hyvä käytäntö! Asiantuntijoista koostuva tuomaristo palkitsee vuosittain merkittävimmät hyvät käytännöt ja kutsuu voittajat Brysselissä järjestettävän Tieliikenneturvallisuuden huippuosaaja -palkinnonjakotilaisuuteen. 5

6 2 Hyvien käytäntöjen ehdokashaku 2.5 Miksi hakea Hyvä käytäntö -ehdokkaaksi? Yhteisvastuu Sen avulla voi toteuttaa tieturvallisuushankkeen, joka todella ilmentää peruskirjan iskulausetta "Together, we are Road Safety!. Yrityksen yhteiskuntavastuu Se haastaa organisaatiosi yhdistämään voimansa yhteiskunnallisen tavoitteen hyväksi, kansanterveyden parantamiseksi ja tieliikenneonnettomuuksien vähentämiseksi. Tietojen jakaminen Sen avulla voi jakaa hyviä käytäntöjä sekä saada inspiraatiota ja oppia muilta. Oppimiskokemus Asiantuntijamme auttavat oman toiminnan kehittämisessä. Näkyvyys Pääset osoittamaan toimintakykysi niin peruskirjan jäsenille kuin yhteisön ulkopuolella asettamalla selkeitä tavoitteita ja tehostamalla toimintaasi. Tieliikenneturvallisuuden huippuosaaja Sinusta voi tulla todellinen malliesimerkki sitoutumisesta tieliikenneturvallisuuteen. Tunnustus Voit voittaa palkinnon ja luoda yhteyksiä poliittisiin päättäjiin ja muihin organisaatioihin Tieliikenneturvallisuuden huippuosaaja palkinnonjakotilaisuudessa Brysselissä. 6

7 2 Hyvien käytäntöjen ehdokashaku 2.6 Mitä minä saan näistä ohjeista? Nämä ohjeet on erityisesti tarkoitettu avuksesi, kun määrittelet ja toteutat hyvien käytäntöjen ehdokashaussa esittämääsi tieliikenneturvallisuussitoumusta koskevaa vaikutustenarviointia. Tässä oppaassa ei anneta ohjeita tieturvallisuutta edistävien toimien suunnitteluun. Suunnittelua koskevia ohjeita on saatavilla peruskirjan sitoumusta koskevissa ohjeissa. Suosittelemme suunnittelemaan arvioinnin samanaikaisesti toiminnan kanssa, jotta prosessit nivoutuvat toisiinsa ja tukevat toinen toisiaan. Nämä ohjeet antavat vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miksi arviointi on tärkeää? Miten arvioinnin tavoitteet määritellään? Miten kohderyhmät määritellään? Miten arviointi suunnitellaan siten, että se mittaa oman toiminnan vaikutuksia? Mitkä arviointivälineet tulisi valita omia tavoitteita varten? Miten tästä jatketaan: levitys, pysyvyys ja laajentaminen. 7

8 Arvioinnin toteuttaminen Tässä osiossa annamme käytännön neuvoja oman arviointisuunnitelman laatimiseen..1 Mistä arvioinnissa on kysymys? Arvioinnin avulla voit: Selvittää oman toiminnan vaikutukset ja tehon Tunnistaa oman toiminnan vahvuudet ja heikkoudet Ratkaista, onko omat toimet toistettavissa ja missä olosuhteissa Selvittää omien toimien kustannustehokkuuden investointipäätöksiä varten ja tehdä päätöksiä omien toimien tulevaisuudesta Vaikutukset Oppimisprosessi, suoritteen parantaminen Toistettavuus Investointipäätöksissä ohjaaminen Voit arvioida: Prosesseja: Prosessiarviointi kertoo, kuinka toimintasi toteutuu käytännössä ja millaiseksi osallistujat mieltävät toiminnan. Se kertoo, miten vaikutukset saatiin aikaan tai mitkä tekijät vaikuttivat siihen. Vaikutuksia: Vaikutustenarviointi kertoo, onko tavoitteet saavutettu ja haluttuihin tuloksiin päästy. Tulokset voivat ilmetä eri tavoin: käyttäytymisen muuttaminen, tiedon ja tietoisuuden lisääminen, uusien taitojen omaksuminen jne..2 Miten laadin arviointisuunnitelman vaikutusten mittaamiseksi? Oman toiminnan vaikutusten mittaamiseen on kaksi perustapaa: Ongelma mitataan ennen interventiota, jolla tähdätään jonkin tieliikenneturvallisuuden määritetyn indikaattorin parantamiseen, ja intervention jälkeen vertailuja varten. Tätä strategiaa voidaan täydentää toisella mittauksella, jolla testataan vaikutusten pysyvyyttä pitkällä aikavälillä. Mitataan erot indikaattorien välillä tilanteissa, jotka vaikuttavat kahteen eri ryhmään: ensimmäinen ryhmä altistuu muutokselle toiminnan ansiosta (interventioryhmä), ja toinen ryhmä, jolla on samankaltaisia ominaisuuksia, ei altistu kyseiselle toiminnalle (vertailuryhmä). Tätä voidaan laajentaa moneen ryhmään tai monentyyppiseen toimintaan. 8

9 Arvioinnin toteuttaminen Molemmilla lähestymistavoilla on vahvuutensa ja heikkoutensa, ja kummassakin täytyy ehkä tehdä lisämittauksia tulosten varmistamiseksi. Tämän vuoksi usein suositellaan molempien tapojen yhdistelmää. Näin arviointimallia voidaan muokata seuraavasti: Mittausten ajankohta Ryhmien määrä VAIN interventioryhmä Interventioryhmä + vertailuryhmä VAIN intervention jälkeen Ennen interventiota ja sen jälkeen Ennen interventiota ja sen jälkeen + seuranta * ++* +++* Edellä olevassa taulukossa esitetään vaikutustenarvioinnissa käytettävät strategiat vaikuttavimmasta vähiten vaikuttavaan * * +++* Mittauksesta intervention jälkeen voidaan tehdä rajallisia johtopäätöksiä tuotetuista vaikutuksista. Tällä mallilla voidaan arvioida lyhyen aikavälin muutoksia. Tämäntyyppisessä arvioinnissa on tehtävä varovasti varmoja johtopäätöksiä, sillä tekijät, joita ei ole havainnoitu, ovat voineet vaikuttaa väestöön ja havainnoitaviin vaikutuksiin. Tätä arviointimallia käytetään yleisesti. Se ei kuitenkaan ota huomioon tilannetta ennen interventiota. Kun valitaan osallistujia sekä interventioettä vertailuryhmiin, on oltava erittäin huolellinen, sillä ryhmien on oltava mahdollisimman samankaltaisia, jotta havainnoitava muutos (vaikutus) johtuu interventiosta, ei ryhmiin liittyvistä eroista. Tämäntyyppisen mallin avulla voidaan arvioida kestäviä muutoksia. On kuitenkin varmistettava, että havainnoitavat vaikutukset johtuvat interventiosta, eivät muista tekijöistä, joita ei ole havainnoitu. Tämäntyyppinen malli on riittävä lyhyen aikavälin vaikutusten tunnistamiseen. Tämä on ihanteellinen arviointimalli, mutta sen toteuttaminen vaatii aikaa ja paljon vaivaa. Mallin suurin ongelma on siinä, kuinka toimintaan osallistuvien pitkän aikavälin seuranta voidaan toteuttaa. Oikean arviointistrategian valinta ei ole helppoa. Valintaan vaikuttavat suurelta osin intervention tyyppi, toimet ja kohderyhmä. Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirjan tiimi auttaa sinua asianmukaisen vaikutustenarviointimallin valinnassa toimintaasi varten. Pyydämme myös tutustumaan peruskirjan www-sivustolla julkaistavaan materiaaliin. 9

10 Arvioinnin toteuttaminen. Miten valitsen kohderyhmät? Kunnianhimoisella sitoumuksella pyritään tavoittamaan mahdollisimman monta ihmistä ja siten laajentamaan vaikutusaluetta. Jos haluat mitata vaikutusta, on tärkeää noudattaa muutamaa suositusta, jotka koskevat toimintaan osallistuvien ja niistä hyötyvien kohderyhmien valintaa. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät arviointimallia, joka sisältää interventio- ja vertailuryhmiä. On hyvä muistaa seuraavat asiat: Osallistujat voivat reagoida toimintaan eri tavoin. Kohderyhmäsi tulisi reagoida suunniteltuihin interventioihin myönteisesti. Ihmiset ovat kuitenkin yksilöllisiä, ja toiset omaksuvat muutokset toisia helpommin. Tämä voi johtua yleisestä muutosvastaisuudesta tai siitä, että asenteet ja tavat ovat jo myönteisiä ja siten vaikeita parantaa. Vaikutukset ovat usein selkeämmin nähtävissä, kun interventio kohdistetaan profiililtaan keskivertohenkilöihin. Jotta saisit arvioinnistasi luotettavia tuloksia, on tärkeää, että interventio- ja vertailuryhmät ovat keskenään vertailukelpoisia. Jos ryhmien välillä on ennestään eroja, on hankalaa määrittää, johtuvatko saadut tulokset interventiostasi. Esimerkiksi vapaaehtoisesti interventioon osallistuvilta saatuja tuloksia ei kannata vertailla vastoin tahtoaan osallistuvilta saatuihin tuloksiin, sillä lähtötilanteen asenteella on epäilemättä yhteys vaikutuksiin. Sen sijaan kannattaa valita interventio- ja vertailuryhmiin osallistujia, jotka ovat ominaispiirteiltään samanlaisia muun muassa iän, sukupuolen, koulutustason ja ajokokemuksen osalta. Osallistujia pitää erityisesti seurata malleissa, joissa mitataan esi- ja jälki-intervention vaikutusta, sillä osallistujilla on tapana jättää tutkimus toisessa vaiheessa, jossa pyydetään tietoja. Pitkittäisarviointia (esi- ja jälkiarviointia) toteutettaessa on paljon tehokkaampaa ja luotettavampaa verrata täsmälleen samoja ryhmiä kuin eri ryhmiä, vaikka niillä olisi samankaltaiset ominaispiirteet. Lisäksi tässä arviointimuodossa voi tulla luotettavuuteen ja anonymiteettiin liittyviä ongelmia. Nimettömänä annetut tiedot ovat huomattavasti luotettavampia, mutta on suositeltavaa käyttää koodeja osallistujien tunnistamiseen ja liittää ennen interventiota ja sen jälkeen saadut tiedot yhteen. Kokemuksia Chaves-Verínistä 1 Mitä olette oppineet muilta jäseniltä? Olemme oppineet solidaarisuuden, yhteiskunnallisen osallistumisen sekä tärkeää taustatyötä tekevien ihmisten merkityksen. Kokemuksia Passe-partout'sta 2 Miten toiminnallasi on lisätty tietoisuutta? Yli 90 % osallistujista sanoo, että heidän toiminnallaan on lisätty tietoisuutta tieliikenneturvallisuudesta. 1 Espanjan Verín ja Portugalin Chaves sijaitsevat lähellä maiden välistä rajaa. Kaupungit allekirjoittivat peruskirjan yhdessä huhtikuussa Passe-partout on Puolassa toimiva kansainvälinen yhdistys, joka vetää muun muassa tieliikenneturvallisuuteen liittyviä hankkeita. Se liittyi peruskirjan jäseneksi heinäkuussa

11 Arvioinnin toteuttaminen.4 Kuka suorittaa arvioinnin? Sisäiseen vaikutustenarviointiprosessiin voi osallistua useita henkilöitä: Arviointiprosessissa käytettävien indikaattorien tuloksien suunnittelusta, koordinoinnista ja analysoinnista vastaavat henkilöt muodostavat arviointiryhmän. Nämä henkilöt voivat kuulua sitoumuksen kehittäneeseen organisaatioon, mutta on suositeltavaa käyttää tässä ulkopuoliseen organisaatioon kuuluvia henkilöitä. Tähän tehtävään saatetaan tarvita asiantuntijoita. Toiminnasta hyötyvät osallistujat voivat ilmoittaa itseään koskevia tietoja (asenteet, käyttäytyminen, tavat, tyytyväisyys toimia kohtaan) tähän tarkoitukseen suunnitellulla kyselylomakkeella. Mukana voi olla muita tarkkailijoita, jotka pääsevät käsittelemään asiaan liittyviä tietoja (onnettomuuksia, saastumista, rikkomuksia tai riskeille altistumista koskevia tietoja), tai asiantuntijoita, jotka voivat suorittaa riippumattoman arvioinnin muun muassa toimintaalueesta tai prosesseista. Arvioinnin suunnitteluvaiheessa on määriteltävä arviointiryhmä. Kun ulkopuoliset henkilöt osallistuvat suunnitteluvaiheeseen oman organisaation henkilöiden lisäksi, se avartaa suunnitteluvaihetta. Kaikki osallistujat ovat jollakin tavalla mukana arvioinnissa. On kuitenkin tärkeää erottaa se, miten eri osallistujat ovat vaikuttaneet prosessiin, sillä kullakin on oma näkökulmansa siihen. 11

12 Hindamise korraldamine.5 Miten valitsen arviointi-indikaattorit? Seuraavilla indikaattoreilla voidaan mitata tieliikenneturvallisuutta edistävien toimien vaikutuksia. Valitse omiin taloudellisiin ja organisaatiosi puitteisiin soveltuvat indikaattorit. Jos haluat syventää sitoumustasi ja laatia kattavamman arviointisuunnitelman, saat lisätietoa asiasta Hyvä käytäntö -nimityksen ohjeista tai peruskirjan tiimiltä. Objektiiviset indikaattorit: liikenneonnettomuuksien ja -kuolemien määrän lasku liikenneturvallisuusrikkomusten, erityisesti vakavien (muun muassa turvavyön käytön laiminlyönti, ylinopeus, alkoholista ja huumeista johtuva riskikäyttäytyminen), määrän lasku onnettomuuksien aineellisten ja aikaan liittyvien kustannusten lasku riskeille altistumisen tason lasku matkojen määrä, matkojen tyyppi tai pituus, julkisen liikenteen käytön kasvu jne. Osallistumista mittaavat indikaattorit: toimintaan osallistuvien ja toiminnasta hyötyvien määrä toiminnan näkyvyyden kasvu sosiaalisessa mediassa tai muissa viestintävälineissä ajoneuvojen käyttöön tai tuotantoon liittyvien ilmansaastepäästöjen tason lasku Osallistujien tai hyödynsaajien näkemyksiin ja subjektiivisiin havaintoihin perustuvat subjektiiviset indikaattorit: tieliikenneturvallisuutta koskevan tiedon lisääntyminen, joka ilmenee myönteisinä muutoksina turvalliseen tieliikennekäyttäytymiseen liittyvissä asenteissa; myönteisinä muutoksina tieliikenneturvallisuuteen liittyvissä tavoissa. Ulkoisten tarkkailijoiden tai tieliikenneturvallisuusohjelman hallinnoinnista tai toteuttamisesta vastaavien tahojen havaintoihin perustuvat indikaattorit: toiminnalle asetettujen päämäärien ja tavoitteiden noudattamisasteen arviointi alkuperäisen toimintasuunnitelman noudattamisasteen arviointi toimien merkityksellisyyden arviointi viestintätoimien tai sosiaalisessa mediassa läsnäolon arviointi. Kaikki indikaattorit eivät ole yhtä päteviä tai merkityksellisiä. Onnettomuuksien määrän ja niiden seurausten vähentämiseen liittyvä pitkän aikavälin lopullinen tavoite edellyttää yhteistä sitoutumista kaikilta yhteiskunnan aloilta. Together, we are Road Safety! 12

13 Hindamise korraldamine.6 Miten valitsen arviointivälineet? Käytettävät välineet ovat riippuvaisia toiminnan vaikutusten mittaamiseen valituista indikaattoreista. Yleisesti käytetään kahta strategiaa: at. Käytetään ulkoisia tai sisäisiä rekisteröintijärjestelmiä, joilla pidetään kirjaa kaikista indikaattoreissa tapahtuvista muutoksista (onnettomuudet, rikkomukset, aika, välimatkat, tienkäyttäjien määrä jne). Tässä tapauksessa on tärkeää varmistaa pääsy tietoihin ja puntaroida etukäteen, missä määrin muutokset johtuvat interventiosta (esimerkiksi onnettomuustilanteet ovat epätodennäköisiä, ja todellisten muutosten havaitseminen vaatii paljon aikaa). Käytetään hyödynsaajien ja muiden tarkkailijoiden täyttämiä kysely- tai tutkimuslomakkeita raportoinnin pohjana. Kyselylomakkeissa voidaan käyttää sekä objektiivisia (onnettomuudet, rikkomukset, aika, välimatkat, tienkäyttäjien määrä jne.) että subjektiivisia (käyttäytyminen, asenteet, tavat, tiedot) indikaattoreita. Ne soveltuvat myös arviointivälineeksi niin hyödynsaajille kuin muille tarkkailijoille. Laadullisempia indikaattoreita voidaan saada haastattelujen tai kohderyhmien avulla. Näillä menetelmillä voidaan täydentää aiempia menetelmiä. Niiden avulla voidaan havaita virheitä ja puutteita koko prosessissa ja siten parantaa osaltaan tulosta. 1

14 4 Tietojen jakaminen Hankkeessa pyritään lisäämään Hyvä käytäntö -ehdokkaiden näkyvyyttä, inspiroimaan muita tahoja ja olemaan tieliikenneturvallisuuden hyvien käytäntöjen esimerkkinä kaikkialla Euroopassa. Kaikki Hyvä käytäntö -sitoumukset niistä haastatellaan ja niitä esitellään peruskirjan kolmen kuukauden välein ilmestyvässä uutiskirjeessä, joka lähetetään kaikille jäsenille ja muille tilaajille ne näkyvät peruskirjan sosiaalisen median viikko-ohjelmassa, johon kuuluvat suosituimmat sosiaalisen median foorumit, kuten Facebook-sivu, Twitter ja Google+ palvelu, sekä LinkedIn-sivu ja YouTube-kanava, joilla pyritään synnyttämään näkemyksiä ja keskustelua niillä tavoitellaan Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirjan palkintoa, joka on kehitetty lisätunnustukseksi inspiroivimmille hyville käytännöille. Kaikki palkintoehdokkaat ja palkinnonsaajat ovat näkyvästi esillä vuotuisessa konferenssissa, saavat näkyvyyttä omassa osiossaan www-sivustolla ja sosiaalisessa mediassa sekä ilmoitetaan uutiskirjeessä sitoumuksien antajia pyydetään kertomaan kokemuksistaan peruskirjan www-sivustolla tätä varten varatussa osiossa, jossa kootaan yhteen innostavia ajatuksia ja näkemyksiä ne saavat peruskirjan kotisivulla näkyvyyttä osiossa, jossa jäseniä nostetaan esiin osallistujia pyydetään niiden osalta päivittämään omaan toimintaansa liittyviä uutisia sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter) ja jakamaan sisältöä peruskirjan sivuilla sosiaalisessa mediassa tunnisteella #ERSC ja synnyttämään keskustelua. 14

15 5 Peruskirjan sitoumuksen kehittäminen Peruskirjan yhteisöön kuuluu 2 00 jäsentä, jotka ovat sitoutuneet hankkeeseen konkreettisilla tieliikenneturvallisuutta edistävillä toimilla. Kaikki peruskirjan jo allekirjoittaneiden aikaisemmat sitoumukset ovat heidän profiileissaan uudella www-sivustolla. Toivomme heiltä edelleen aktiivista osallistumista ja muiden innostamista. Miten tämä onnistuu? julkaisemalla tietoa omista tieliikenneturvallisuutta edistävistä toimista, järjestämällä tielii kenneturvallisuustapahtumia ja kutsumalla muita mukaan lähettämällä omia kokemuksiasi siitä, kuinka peruskirjan toimintaan osallistuminen on antanut yrityksellesi mahdollisuuksia tarttua tieliikenneturvallisuuden ongelmiin ja toimia muut haluavat oppia kokemuksistasi! jakamalla kokemuksesi uusien jäsenten kanssa, kommentoimalla muiden saavutuksia ja jakamalla tietoja uudistamalla oma tieliikenneturvallisuussitoumuksesi toisintamalla toimesi tai kehittämällä uusia sitoumuksia peruskirjan avulla laajentamalla sitoumuksesi toiminta-alaa ja kohdistamalla toimet suojattomiin tienkäyttäjiin, kuten nuoriin. STIVOn kokemuksia Onko teillä lisää ideoita tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi? Aiomme jatkaa ennalta ehkäisevää työtämme liikenteenkäyttäjien hyväksi ja Cahier de Routen kouluissa tekemäämme työtä. Aiomme myös nimetä yrityksessämme tieliikenneturvallisuuden asiamiehen. Tuotamme liikenneonnettomuudesta videon yhdessä hätäpalvelujen kanssa. Lisäksi lisäämme lasten tietoisuutta julkisen liikenteen turvallisuussäännöistä ja siitä, miten selvittää riskitilanteet. STIVO hoitaa kunnallista bussiliikennettä Cergy-Pontoisessa Ranskassa. Se allekirjoitti peruskirjan vuonna

16 Nämä ohjeet on laatinut P.A.U. Education yhteistyössä Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirjan asiantuntijoiden kanssa. Koordinaattorina on toiminut tohtori Jaime Sanmartín. Ohjeet kuuluvat osana Euroopan komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston kanssa tehtyyn sopimukseen. 16

17 Allekirjoita Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja ja tule mukaan vaikuttamaan. Liity tuhansien eurooppalaisten järjestöjen, yhdistysten ja yritysten joukkoon pelastamaan ihmishenkiä. Puh: (4)

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman perustamista koskevasta unionin toiminnasta

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti)

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Bad Ems Päihdetiedotusseminaari, Saksa, 7-10 Sep 2006 EU, Päihteet & Väkivalta Päihdetietodusseminaari Saksa, 9.9.2006

Lisätiedot

PÄIHTEET JA LIIKENNE. EU päihteet liikenteessä tutkimusrintamalla: mitä odotettavissa? Kaarina Langel

PÄIHTEET JA LIIKENNE. EU päihteet liikenteessä tutkimusrintamalla: mitä odotettavissa? Kaarina Langel PÄIHTEET JA LIIKENNE EU päihteet liikenteessä tutkimusrintamalla: mitä odotettavissa? Kaarina Langel 15.5.2008 Liikenneonnettomuuksista Maailmassa Yli kaksi miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Työryhmän tavoitteita ja tehtäviä Arvioida konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannettaisiin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta elintarvikeapukomiteassa omaksuttavasta kannasta elintarvikeapua koskevan vuoden

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Looginen malli LÄNTISEN SOSIAALIASEMAN ASIAKASPALVELURAATI

Looginen malli LÄNTISEN SOSIAALIASEMAN ASIAKASPALVELURAATI Looginen malli LÄNTISEN SOSIAALIASEMAN ASIAKASPALVELURAATI 22.1.2012 Ongelma / Tarve: 1. Tarve: Asiakkaiden halukkuus olla vaikuttamassa ja kehittämässä sosiaaliaseman palveluja 2. Tarve löytää vaikuttamiskanavia,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja 22. 29.11.2015 #Sitoumus2050 #Pariisi2015 Tulossa sitoumuksen tehneiden yhteinen some-kampanja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Juva 8.12.2016 Heikki Kantonen TKI asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Etelä-Savossa on kokeiltu palautteen keräämistä

Lisätiedot

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista.

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista. Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Poimintoja Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa.

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi- ja toimintakyky Fysioterapian koulutusohjelma FYSIOTERAPIAPROSESSI Tämä ohje on tarkoitettu fysioterapeuttiopiskelijoille fysioterapiaprosessin kuvaamisen tueksi

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Hyvä taksinkuljettaja,

Hyvä taksinkuljettaja, Hyvä taksinkuljettaja, Taxistars (www.taxistars.eu) on EU:n osarahoittama hanke jossa mukana on 8 organisaatiota ja yritystä Kreikasta, Belgiasta, Itävallasta, Saksasta, Suomesta, Italiasta ja Kyproksesta.

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

Poliisin suorittama nopeusvalvonta

Poliisin suorittama nopeusvalvonta Poliisin suorittama nopeusvalvonta Autoliiton nopeudet ja nopeusvalvonta seminaari Poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen Poliisin liikenneturvallisuusstrategia Poliisin liikenneturvallisuusstrategian

Lisätiedot

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Dokumenttien jakaminen Google työkaluilla luodut dokumentit on jaettavissa muille käyttäjille Jaa painikkeella, joka sijaitsee työkalujen oikeassa

Lisätiedot

Mobility Coach -valmennus. Johdatus

Mobility Coach -valmennus. Johdatus Mobility Coach -valmennus Johdatus Tämä projekti on rahoite0u Euroopan komission tuella. Tämä julkaisu heijastaa vain kirjoi0ajan näkemyksiä, eikä Euroopan komissiota voida pitää vastuullisena mihinkään

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista

AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista Ninni Saarinen, Annika Kangas & Heli Saarikoski Oulu 13.-14.3. Metsävarojen käytön laitos, Metsäntutkimuslaitos Q menetelmä Menetelmän idea on tutkia

Lisätiedot

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN 1 SUORAMYYNTIÄ VOI AJATELLA ALKUPERÄISENÄ 'SOSIAALISENA VERKOSTONA' Liiketoimintamallimme perustuu kahdenkeskeisiin myyntitapahtumiin

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Työpajat 2014 Minna Savinainen, TtT, tft, erikoistutkija minna.savinainen@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Ehdokkaiden nimeäminen. Terveellinen työ Elämän eri. vaiheissa. Euroopan hyvän käytännön palkinnot. Kestävän työuran edistäminen

Ehdokkaiden nimeäminen. Terveellinen työ Elämän eri. vaiheissa. Euroopan hyvän käytännön palkinnot. Kestävän työuran edistäminen Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Elämän eri vaiheissa Kestävän työuran edistäminen #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Lisätiedot

LÄHTÖTILANNE YLEISTÄ KÄYRÄT

LÄHTÖTILANNE YLEISTÄ KÄYRÄT Karl-Magnus Spiik Ky ET/valinta / sivu 1 LÄHTÖTILANNE Tulosyksikön johtaja vaihtui. Yrityksen johdon tavoitteena oli saada lisää tietoa uuden johtajan valitsemista varten; hakijat (3) olivat talon sisältä.

Lisätiedot

Uutta kansanliikettä synnyttämässä

Uutta kansanliikettä synnyttämässä Uutta kansanliikettä synnyttämässä Yksi elämä pähkinänkuoressa Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton Yksi elämä -hankkeet edistävät valtimoterveyttä. Kyseessä on ainutlaatuinen kolmen kansalaisjärjestön

Lisätiedot

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Itsearviointi Itsearvioinnissa pyydetään tutkintotavoitteisen koulutuksen näyttöihin liittyen kuvaamaan, miten oppimistavoitteiden ja niiden määrittelyn

Lisätiedot

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva liikenneturvallisuuden puolestapuhuja Olemme liikenneturvallisuusalan keskusjärjestö ja huolehdimme meille laissa osoitetuista

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia:

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 16890/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS 71 RELEX 1065 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3359. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

Hankkeiden laadunvarmistus, arviointi

Hankkeiden laadunvarmistus, arviointi Informaatiotilaisuus valtionavustusta saaneiden hankkeiden koordinaattoreille ja/tai yhteyshenkilöille 29.9.2011 klo 11.30-12.00 Hankkeiden laadunvarmistus, arviointi Opetusneuvos Leena Koski Leena.Koski@oph.fi

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Kaivostoiminnan hyväksyttävyys paikallisyhteisöissä - vakituiset asukkaat ja loma-asukkaat

Kaivostoiminnan hyväksyttävyys paikallisyhteisöissä - vakituiset asukkaat ja loma-asukkaat Kaivostoiminnan hyväksyttävyys paikallisyhteisöissä - vakituiset asukkaat ja loma-asukkaat Ylläs Jazz-Blues seminaari 1.2.2013 Marika Kunnari Lapin yliopisto, DILACOMI-hanke Kysymyksenasettelun taustalla:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake 1 Lokakuu 2010 Pohjoismainen energiakunta -tunnustusta koskeva hakemus

Lisätiedot

3MITEN LUOKKAKESKUSTELU 3TOTEUTETAAN. Seniorien tunnin kestävät vierailut. Huomioon otettavia asioita. Yleiset tavoitteet

3MITEN LUOKKAKESKUSTELU 3TOTEUTETAAN. Seniorien tunnin kestävät vierailut. Huomioon otettavia asioita. Yleiset tavoitteet 3MITEN LUOKKAKESKUSTELU 3TOTEUTETAAN Sukupolvien välisiä todellisia siteitä voidaan vahvistaa järjestämällä toimintaa, jossa lapset ja ikäihmiset vaihtavat kokemuksia ja oppivat samassa tilassa. Seniorien

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät piirin GLT-koordinaattorin (GLT-D) vaatimukset, voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea vastuista ja vaatimuksista, täyttää hakemus

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot