Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta"

Transkriptio

1 SAMMON MALJA TUL:n nuorten mestaruuskilpailuissa kilpailtavaan Sammon Maijaan sai kiinnityksen Jyväskylän Saukot. Maljasta, jonka on lahjoittanut vakuutusyhtiö Sampo on kilpailtu kymmenen vuotta TUL:n nuorten mestaruuskilpailuissa. Vuoden 9 kilpailu oli samalla viimeinen osakilpailu. Kokonaiskilpailun voitti pisteissä Piikkiön Kehitys. Kilpailu aloitettiin 964, minkä jälkeen Piikkiön K ehitys valtasi kolmena peräkkäisenä vuonna kärkisijan. 96 maljan voi tti J yväskylän Saukot, 968 Helsingin Jyry, 969 Nokian P yry, 90 Jyväskylän Saukot, 9 Helsingin Jyry ja viime vuonna Piikkiön Kehitys. Jyväskylän Saukot, joka nyt voitti viimeisen osakilpailun sijoittui kokonaisklipailussa toiseksi niukasti ennen Helsingi n Jyryä. Kiertopalkinllot Sammon Maljan pisteet v. 9. Jyväskylän Saukot 9. Liedon Luja 0. Hyvinkään Ponteva 5 4. Turun Weikot 4 5. Kotirannan Kunto 4 6. Pihtiputaan Urheilijat 9 Uudenkaupungin Roima 9 8. Nakkilan Visa 8 9. Oulun Tarmo Vantaan Veikot 0 vuoden yhteispisteet. Piikkiön Kehitys 655. J yväskylän Saukot 484. Helsingin J yry Turun Weikot 4 5. Tampereen Työväen Uimarit Nokian Pyry 4. Kemin Into 8. Turun Pyrkivä 9. Lohjan Louhi 0. Lahden Kaleva Tiedotusvaliokunnan suunnitelman m ukaisesti toimitettiin maamme sanomalehdistölle, aikakauslehdille, tietotoimistoille, radiolle ja televisiolle viikottain tiedotteita ja valokuvia TUL :n toiminta tapahtumista, artikkeleita liiton toimintaperiaatteista ja histol"iasta, piirien, seurojen ja yksityisten urheilijoiden ja valmentajien esittelyjä sekä haastatteluja. Tiedotustoiminnan pääkohteita oli vat kertomusvuonna Nuorten Talvipäviät ja Kulttuuritapahtumat.-4.. Varkaudessa, liiton jäsenhankintakampanja, sekä loppuvuodesta TUL :n 55. juhlavuoden ja sen päätapahtuma n Työväen Urheilu 4 :n ennakkopropaganda ja valmistelu. Tiedotusvaliokunnan toimesta valmistettiin Lahden Messuille Työväen Urheiluliiton toimintaa esittelevä ja Lahdessa pidettävää liiton juhlavuoden päätapahtumaa Työväen Urheilu 4 :ää propagoiva kaksiosainen valokuvanäyttely, joka oli myös Työläisnuorisopäivillä syyskuussa Jyväskylässä. Yhteistoiminnassa naistoimikunnan kanssa järjestettiin ko. Messuille 4 voimistelunäytöstä, esiintyjinä Helsingin Jyryn ja Turun Kisa-Toverien naisvoimistelujoukkueet sekä 8 päivän aikana messuyleisölle kuntovoimistelutilaisuudet, joita vetivät Eila Uitto ja Raili Pakarinen. Lehdistölle, radiolle ja televisiolle järjestettiin kertomusvuonna 9 tiedotustilaisuutta. TUL :n tulospalvelu välitti joka sunnuntai tietotoimistoille, päälehdille, radiolle ja televisiolle tietoja ja tuloksia TUL:n viikonvaihteen toimintatapahtumista. Radion sunnuntain urheilukatsa uksissa oli lisäksi TUL:n tapahtumilla oma aikansa. Tulospalvelua hoitivat kertomusvuonna pääasiassa Pekka Hul' me ja Matti Lahtinen sekä lisäksi Kalevi Pakarinen, Unto Niemenkari ja Osmo Heino. Tiedotnsvaliokullta Valistusjaosto Tiedotusvaliokuntaan ovat kuuluneet asti puheenjohtajana Tapio Leväaho, Pentti Kujamäld, Tuure Vuori, Voitto Raatikainen, Pekka Hurme, Jouko Siitonen sekä. 5. lähtien puheenjohtajana Seppo Tikka, Tapio Leväaho, Sakari Selin, Voitto Raatikainen ja Kimmo Aaltonen. Sihteerinä on toiminut Kalevi Pakarinen. J aosto on kokoontunut kertomusvuotena 4 kertaa. Va.listusja.ostoon ovat kuuluneet nä Kalevi P akarinen... 9 läh- I,ertomusvuonna puheenjohtaja Ensio tien työesteiden vuoksi jaostosta Laine, jäseninä Leo Piitulainen (varapuheenjohtaja), Leila Artokari, Eero Santala, Seppo Laakso, Lauri Sarhela, Jukka Levomäki, Veli Pelkonen, Olavi Vesterinen ja sihteeri- eronneiden Seppo Laakson ja Veli Pelkosen tilalla Jarkko Mättäri ja Ismo Kuivala. Jaosto kokoontui kertomusvuonna kertaa. Sihteerinä toimi Kalevi Pakarinen

2 l.'ul:n P ä ivän tilaisuudet TUL:n Päivän perinteellinen valtakunnallinen pääjuhla pidettiin.. 9 Helsingissä TUL:n Suur-Helsingin piirin toimiessa j u hlan isäntänä. TUL:n Päivää juhlittiin myös piirien ja seurojen järjestämissä tilaiuuksissa eri puolilla maata. TUL:n syntymäpäivävastaanotto järjestettiin 5.. Helsingissä arvovaltaiselle valtiovallan, diplomaattikunnan, ammattiyhdistysliikkeen, poliittisten puolueiden, puolustusvoimien, urheilu- ja n uorisojärjestöjen, julkisen sanon edustajien muodostamalle kutsuvierasjoukolle. Tilaisuutta k unnioitti myös läsnäolollaan Neuvostoliiton Ammattiliittojen Urheilukomitean VZSPS:n urheilu- 00 johtajavaltuuskunta : puheenjohtaja Nikolai Rjashentshev, osastopäällikkö Viktor Zavrashnij ja Eestin SNT:n Kalev-seuran puheenjohtaja Johannes Nittim. Seminaari TPL:n valistus työn kehittämiseksi ja kartoittamiseksi valistusjaosto järjesti Karkun Ellinvuoressa valistusseminaarin, jossa työskenteli kutsuttuna 8 osanottajaa. Seminaarin luennoitsijoina toimivat Ensio Laine, Kalevi Olin, Reijo Katajamäki, Seppo Peisa, Esa Sironen, Markku Salonen ja Reijo Katajamäki, Pauli Forss, Kalevi Huusunen, Markku Rajala ja Antti Kuusenoja. KOULUTUSOSASTO Valiokunta on perustettu 9. Kokoonpano sa akka : puheenjohtajana Tapio Pöyhänen (6), jäsenet Arnold Kariniemi (), Anita Mauno (6), Lars Sa vonen (4) sekä Matti Suhonen (6). Kokoonpano muuttui jälkeen: puheenjohtajana Lennart Kivi (6), jäsenet Uuno Nokelainen (6), Atte Eskola (), Risto Lindgren (8) sel.ä Martti Silvennoinen (). Valiokunnan sihteerinä on toiminut Reijo Lehkonen. Kertomusvuoden aika na valiokunta on kokoontunut 5 kertaa ja käsitellyt 5 asiaa. Kurssitoiminta 80 tuntia kestäviä seuravalmentajakursseja on pidetty neljässä piirissä viikonloppukursseina seuraavasti: Kainuun piirissä, osanottajia. Pääluennoitsijat Jussi Tohni ja Martti Kempas. Kymenlaakson piirissä, osanottajia 0. Pääluennoitsijat Arvo Papunen ja Martti Kempas. Oulun piirissä, osanottajia 40. Pääluennoitsijat Markku Rajala, Jussi Tohni ja Martti Kempas. - Pohjanmaan piirissä, osanottajia 4. Pääluennoitsijat Jussi Tohni, Martti Kempas ja Martti Silvennoinen. Koulutusvaliok unta Naisten valmentajaseminaareja on pidetty viikonloppuisin seuraavasti: Kisakeskuksessa, osanottajia 6. Ohjaajina Helvi Oittinen, Lars Savonen ja Jani Uhlenius. - Oulussa, osanottajia 4. Ohjaajina Eevi Kaasinen, Leena Posti, Jussi Tohni, Anita Aalto ja Liisa Marjala. Tampereella, osanottajia 9. Ohjaajina Helvi Oittinen, Tarja Kankainen, Reino Rinne ja Kerttu Riikonen. Järjestökoulutuksen alueella on pidetty tiedottajakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia 4. Pääluennoitsijoina Antero Laine, Anja Oksanen, Risto Virtanen, Matti Suhonen ja Lars Savonen. - Seuratoiminnan suunnitteluseminaareja yhdeksässä piirissä: - Oulussa 85 osanottajaa - Hämeessä - Tampereella 60 - Uudellamaalla 8 - Varsinais- Suomessa 60 - Lapissa 9 - Länsi-Suomessa - Savossa 0 - Suur- Helsing issä 9 0

3 Luennoitsijoina ovat olleet Timo Byman, Reijo Lehkonen, Risto Lindgren ja Reino Rinne. Nuorisotoiminnan alueella järjestettiin kaksi nuoriso-ohjaajakoulua Kisakeskuksessa seuraavasti: osanottajia osanottajia Luennoitsijoina näillä molemmilla toimivat Hannu Vesa, Kirsti ja Lauri Laakso, Tapio Nyholm, Martti Kempas, Arnold Kariniemi, Reijo Lehkonen, Lars Savonen, Anneli Kiiskinen ja Kimmo Aaltonen. Koulutuksen organisaattoreille järjestettiin kouluttajakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia oli. Luennoitsijoina toimivat Lars Savonen, Anneli Kiiski nen, Martti Kempas, Jouko Elijoki ja Asko Aho. Neuvottelutilaisuudet Kertomusvuoden aikana valiokunta järjesti kaksi neuvottelutilaisuutta : - Piirien puheenjohtajille ja piirien toiminnanjohtajille aiheena koulutuksen suunnittelu ja koulutus TUL-LEHTI piireissä. Tilaisuudessa oli läsnä 6 henkilöä, ja se pidettiin Helsingissä 6.. Tilaisuudessa pitivät alustuksen Tapio Pöyhönen ja Reijo Lehkonen. Piirien koulutusvaliokuntien puheenjohtajille ja liiton koulutusvaliokunnan jäsenille Kolin matkailuhotellissa P aikalla oli 4 henkeä. Alustajina toimivat liiton koulutusvaliokunnan jäsenet. Henkilökunnan koulutus Valiokunta järjesti liiton henkilökunnalle koulutustilaisuuden Kisakeskuksessa Läsnä oli 54 henkilöä. Alustajina toimivat Seppo Tikka, J yrki Lappi-Seppälä, Veikko Oittinen, Osmo Kaipainen, Toivo Ranta, Kyösti Kallio ja Seppo Kovanen. L isäksi on keskustoimiston henkilökunnalle järjestetty neljä (4) aamupäivän kestänyttä koulutusti laisuutta aiheina tiedottaminen, henkilökuntapolitiikka sekä projektityöskentely. Työväen Urheiluliiton paa-aanenkannattaja TUL-lehti ilmestyi vuotelmällä Kustannus Oy Kvartto tinen. Lehti painettiin offset meneden aikana 50 numeroa painosmäärän ollessa keskimäärin Lehti Suomen suurin urheilulehti Ab:ssa. Levikiltään TUL-lehti on jaettiin jäsenetuna ilmaiseksi kaikille TUL-perheille seurojen anta- J oulu -. Lehden painos oli 0000 Marraskuussa ilmestyi TUL :n mien jäsenluetteloiden mukaisesti. kpl ja lehti painettiin kaksi värit yö- Lehden päätoimittajana toimi Kale- nä Paasipaino Oy:ssä. Lehden toivi Pakarinen.. 9 saakka, sen mittamisesta vastasi päätoimittaja jälkeen Pekka Hurme. Toimittajana Pekka Hurme. toimi a lkaen Matti Lah- TUL-lehden toimitusneuvosto, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Outi Nurmi (4), Rauno Pa junen (4), Eero Salonen (4), Antti Vahteristo Toimitusneuvosto on kokoontunut Toimitusneuvosto KISAKESKUS Johtokunta Kisakeskuksen johtokuntaan ovat kuuluneet vuoden 9 aikana puheenjohtajana Uuno Nokelainen, varapuheenjohtajana Leo Huttunen (. 0. saakka) seliä jäseninä Jaakko Aalto, Ensio Laine, Riitta Lainio, Erik Manninen, Pentti Nurmi, Mauri Reutsalo ja Lars Savonen. Leo Huttusen pyydettyä eroa johtokun Ilasta nimesi TUL:n Liittotoimikunta hänen tilalleen Timo Haukilahden Johtokunnan sihteerinä on toiminut Pentti Kiiskinen. Koulutustoiminta. Opiston järjestämät kurssit Vuoden 9 aikana järjesti opisto 46 kurssia, jotka kestivät vähintään viilmn kukin. Näille kursseille osallistui naista ja 09 miestä () ja Seppo Tikka (). Toimitusneuvosto on kokoontunut neljä (4) kertaa ja käsitellyt asiaa. Toimitusneuvoston sihteerinä on toiminut Matti Lahtinen. eli yhteensä 5 oppilasta. Kurssivuorokausia omasta toiminnasta kertyi Valmentaja-, ohjaajaja toimitsijakurssin suoritti yhteensä 06 henkilöä, joista naisia 09 ja miehiä 9. Käytännön valmennus- ja kuntoliikuntakursseille osallistui 49 oppilasta. Nuorisourheilijakursseille 95.. Muut ohjaaja- ja liikuntakasvatustilaisuudet Tilaisuuksia on ollut yhteensä 8, joilla osanottajia 48. Kurssivuorokausia kertyi kaikkiaan 56.. Muut tilaisuudet Osanottajia yhteensä 8 ja kurssivuorokausia 845. Yhteenveto kurssitoiminnasta Kertomusvuoden a ikana tehtiin oppilasmäärän kohdalla uusi osanottajaennätys huolimatta siitä, että 0 0

4 lähes jokaisessa kurssimuodossa oli tapahtunut taantumista. Taantuminen johtui osittain kurssien lyhentymisestä viisipäiväisiksi. Osanottajia oli vuoden 9 aikana 4490 (v. 9 44). Kurssivuorokausien lukumäärä oli kertomusvuonna 49, kun se edellisenä vuonna oli Tarkka kurssikohtainen erittely jäljempänä. Talous ja rakentaminen Kisakeskuksen talous oli edelleen tappiollinen, joka osaltaan johtui heikentyneestä kurssi toiminnasta. Rakentaminen on tilinpäätöksessä suurin tappion aiheuttaja, mutta se johtuu siitä, että kouluhallituksen raklennusavustukset jäivät töiden valmistumisesta huolimatta viimeisen neljänneksen osalta maksamatta vuoden vaihteeseen mennessä. Kesäkuun aikana valmistui Kisakeskukseen uusi vesilaitos, jonka turvin opistoa voi vesipulaa pelkäämättä kehittää pitkälle tulevaisuuteen. Opistolle tulee puhdasta lähdevettä Kullaanjärven toiselta puolelta 00 m pitkän muoviputken kautta. Urheilukentän päätyyn valmistui syksyllä palloilualue, jossa on Grasstex_ kumiasfaltijla ja Colorcoatmaalilla käsitellyt kaksi tenniskenttää, kaksi koripallo kenttää ja lentopallokenttä. Palloilualueen kentät parantavat nuorisourheilijakurssien ja kuntokurssien toimintaedellytyksiä. Henkilökunta. Varsinaiset opettajat: SaV'onen Lars, Voimistelunopettaja, opistonjohtaja. Opettanut terveysoppia, anatomiaa, fysiologiaa, valmennusoppia, kasvatus- ja opetusoppia, järjestöoppia sekä liikunnan teoriaa ja käytäntöä. Kiiskinen Anneli, LiK, laitosmies lukien. Opettanut anatomiaa, fysiologiaa, kasvatusoppia sekä liikunnan teoriaa ja käytäntöä.. Tuntiopettajat ja tilapäiset avustajat: Aalto Erkki, liik.ohj. Aaltonen Kimmo, VO Yhteiskuntaoppi Liik. käytäntö ja teoria Andersson MAns, ohjaaja Auvinen Hannu, ohjaaja Bergström Ritva, VO Bremer Juhani, ohjaaja Byman Timo, valmentaja, valmennusoppi Eränen Aulis, ohjaaja Halinen Alpo, ohjaaja Ohjelmatoiminta Halttunen Riitta, ohjaaja Heinänen Aira, maisteri Hellsten Laila, valmentaja Hjellman Olavi, Ohjaaja Liik.käytän tö Huisman Taisto, valmentaja Hurme Pekka, päätoimittaja Tiedotusoppi Inkeri Leena, erityisopettaja Äänenkäyttö, säestys Jokela Heikki, liik.ohj. Juvonen Martti, ohjaaja Järvinen Juhani, valmentaja Järvinen Leo, ohjaaja Liik.käytäntö ja teolia Järvinen Maija,ohjaaja Järvenpää Paavo, ohjaaja Kaasinen Eevi, VO, fysiologia Kalenius Jouko, liik.tiet.yo. valmennusoppi Kariniemi Arnold, nuorisosihteeri Karppinen Kimmo, ohjaaja Karttunen Kauko, ohjaaja Kempas Martti, LiK kasvatusoppi, nuorisotyön menetelmäoppi Kiiskinen Anneli, LiK, anatomia, fysiologia, kasvatusoppi Kiljunen Aili, kotitalousteknikko Ravin tofysiologia Kortelainen Merja, ohjaaja Kortelainen Tarja, valmentaja Koskinen Rauni, VO Köppä Olavi, ohjaaja Laakso Kirsti, maisteri Kasvatusoppi, nuorisotyön menetelmäoppi Lahtinen Kalevi, ohjaaja Laine Antero, toimittaja Tiedotusoppi Laine Mikko, ohjaaja Liik.käytän tö ja teoria Lammi Raimo, valmentaja Lassila Antero, liikuntasihteeri Lehkonen Reijo, LitK, kasvatusoppi Lehtoranta-Pietilä Sylvia, musiikinopettaja. Säestys Lehtonen Esko, ohjaaja Linnakylä Martti, lääketiet.lis. Liik.käytäntö Malm Matti, valmentaja Manninen Erik, liik.ohj., fysiologia Mauno Anita, naissihteeri Montonen Väinö, tied.päällikkö Tiedotusoppi Mettälä Veikko, valmentaja Mutanen Seppo, valmentaja Lilk.käytäntö ja teoria Mäkiinen Ismo, ohjaaja Nurmi Reidar, ohjaaja Nykänen Lahja, ohjaaja Oksanen Anja, maisteri Äidinkieli Ollikainen Pekka, valmentaja Ollikainen Martti, ohjaaja 04 05

5 Papunen Arvo, voim.yo. LUk.käytäntö ja teoria Peut'la Klaus, kansak.op. valmennusoppi Pihl Aarno, jaostosihteeri Pitkä Maija-Liisa, ohjaaja Pässilä Väinö, sosionomi Raatikainen Voitto, toimituspäällikkö Tiedotusoppi Railo Raimo, ohjaaja Leiritoiminta Raita Eljas, ohjaaja Laulu Raitaniemi Leevi, toiminnanjohtaja Yhteiskuntaoppi Rantanen Antti, ohjaaja Rantanen Anneli, VO Rantanen Irja, maisteri Psykologia Raunio Urpo, ohjaaja Repo Aleksanteri, valmentaja Riikonen Kerttu, valmentaja Rinne Reino, valmentaja, valmennusoppi, ravintofysiologia, järjestöoppi Rissanen Pirkko, LitK Psykologia Saari Toivo, ohjaaja Saarikangas Henrik, ammattikoulunopettaja Saarinen Pekka, lääk.tiet.kand. 06 Fysiologia Salama Tauno, sihteeri, järjestöoppi Salminen Veli, ohjaaja Salo Birgi,tta, liik.ohj., askartelu Salonen Matti, ohjaaja Salmela-Järvinen Martta, sos.neuvos Sosiaalipolitiikka Simonen Tapio, fil.kand. Sinijärvi Kari, ohjaaja Kritiikki Sorvali Ari, ohjaaja Suhonen Matti, järjestöpäällikkö Suominen Helena, ohjaaja Suonio Kaarina, psykologi Psykologia Syysjoki Jorma, ohjaaja Takkinen Vilho, ohjaaja Liik.käytäntö Tamminen Kari, ohjaaja Tarino Jorma, valmentaja Taskinen Raimo, valmentaja Teinilä Pertti, valmentaja valmennusoppi Toija Jorma, valmentaja Tuomi Edit, ohjaaja Säestys, vapaa-aikatoiminta Uitto Eila, liik.ohj. Ukkola Erkki, valmentaja Valkama Heikki, markkinointipääll. Tiedotusoppi Vesa Hannu, maisteri Yhteiskuntaoppi Viianen Sointu, ohjaaja Liik.käytäntö, vapaa-aikatoiminta Virtanen Risto, erityisopettaja P uhetaito Virtanen Visa, ohjaaja Vuorinen Aulis, ohjaaja Välipakka Pentti, ohjaaja Vapaa-aikatoiminta Äikäs Rauli, ohjaaja. Muu henkilökunta Heimo Eila, apu-emäntä Herlin Hannele, keittiöapulainen.. 9 lukien Herlin Helena, keittiöapulainen lukien Iivonen Riitta, keittiöapulainen lukien Iivonen Riitta,apu-emäntä.. 9 lukien Karikoivu Seppo, apu-työmies Karlsson Maila, siivooja Peeran tunturimaja Karlsson Melitha, keittiöapulainen Kauppinen Kaija, keittiöapulainen lukien Kiiskinen Pentti, taloudenhoitaja K uokkanen Maria, keittiöapulainen Maavirta Taina, apu-emäntä Partanen Anna-Liisa, apu-emäntä Puranen Aino, pesulanhoi taja Puranen Teuvo, apu-työmies Raita Eljas, kentänhoitaja Raita Soile, keittiöapulainen Riikonen Ulla, sairaanhoitaja Saarinen Maj-Lis, toimiston hoitaja Saarinen Väinö, talonmiesvahtimestari Salmi Seija, emäntä Savonen Terttu, toimistoapulainen lukien Tuokko Eija, apu-emäntä Viianen Kaisa, toimistoapulainen saakka Wilen Eeva, siivooja saakka Wilen Lisbeth, kesäapulainen Johtokunta Henkilökunta Peeran johtokun tana on toiminut Majan hoidosta ovat vastanneet Kisakeskuksen johtokunta. emäntänä ja talonmiehenä Elli ja Eino Kangasperko. Peeran asioiden hoitajana on toiminut Pentti Kiiskinen. 0

6 o OJ ;>;";>;" 00 0 c ~. < Ol C... 0 ",0.. "" et> ::: et> "';>;" -;J et> "" ~ ;... <.J 00 -;J ~. "" 0 < ;:;: '" ~ c<. c ~ g 00: 0,, ;q~ S~~~~f~~~=~~P ~-.~~~~~gc;>;,,~c~s~p~ -l.. III C'D r'9" 0 (t) _. <: ~ ::s::s~. t-.:i -. ~ o' < ~ : Ill:? ~ :l 0 ~ S' s: O >- "" 00 ::r< :::: ~ ::r 0l c c - '-';>;" <'0 Ol «< ~ ~ 00 ;; >- Ol: :::: ~?:: t"' >- '0. et> ~ ~ 00 0 C 00: ~ ~ 0 "' et> c 00 ~ ~ ~ ~ ~ _. et> 0.. ~;>;" ;:; 0... _. ~ ~ : ~. 6.i' ~. ~ 'ju; 'ju' 8" ~. '0 ~; ' g ~~ C ;>;" 00 ~ 0 ~t"'~ 6.i'q~oo ~-~~ ~:x:~ 0l~00 -~~~et>pet>ol~~=ol ~»: ::;: ::::-: ~ Ill: _. o::s ::s Sl:J _. ::r c.?' Sii; en en ~ "' C (l) (D ~ u '" 0> _. _. 0 :=: 5: o ~ «q ~«c c::roo:::",' M" ~<'O o ::r _. < S;< 0 ' 00'0 ~ et> et> '-'_' '0- ~«c~tt~~6.i'q;>;"et>>-~r=;>;" ~ et> ~ «_' 00 ~ ~ t"' "00" ;>;" - oo..d~ ~ ;>;"~~~~ 'O~a. ~Ol ~. ;>;,,~~et>~~~ ~8" ~ ;>;,,::r,.::ret>~~""'~0l?::_;>;" n;>;"et>et> «~. et>0l_ - <0l 9'9~ 9g~~~F'~~~ =: ~ ~ -~~ ö.et>~ o 0 tt ;>;"~;>;,,0l:'O0l0«Ol~ M::: ~-:Ol Ol<~Ols;.Ul~ OC.~Ol::r S- i~~~~c~~ca~~~~ = ~ ~ _. 00 ~. ro _. 0 C. ;:;. en C ::s _. ~ 0 ::r g;.~ ~ et> ~ C et> Oli ",,"' t-: ~. e Ol -;J..., 0> 00 ~ :... Dl ~ ::l <: 0 ~ 0.. 'ii)' ~ 6.i' '0 ~ ~ e?. ~ ;:; '0 ~ et> _. Ol s s: ::r '" ::l Ol Dr ;>;" 00 00: ~ g; ro S. C... cn -ct-~illtn::s~.. _...., 0 ~ et> ~ 'ju;.~ -... ;>;" et> :u -'" 00 "'::l c. -' - ::l?... Ol 00""" 00 ct- ('t) Dl. en \): ;::: Ol~. _. ~ ;>;" 00 tj:i" -'"... ~ et> ::::s 00 e?.. t:..."i... ;;;: ttoolo;>;" Ol ;>;"::l et> ~. --'.. _. jlj: tu: c n. ~;>;"c~:::l,o<s~~ ~ 00 et> ~ ~ "' Ol:~: ~ ~ et> et> _. tn jl) _. - o. '" en ~ ~ c ~ 00 ;)«;:: ::l. 0 fj;' ::s iu: c co < t::: ro <: ~ ~ s: <: 00 ~.. ~ ~ ~ ~. 0)'. :::: "" ~ 00 ~ 00 ~ 0. ~ : ~ ;>;"::r ' ::l ::l ::l"'... 0l o et> '0,o ::l ~ :g ~ <~. et> ::l ::l ~ ::l 0 ~. c ::r ~ '8. ~ 00 _. et> ::l ::l C -' ",,00... ;>;" < 00 ::l::l~~ 'g~ ~'OP' PJ~tuc.n ;;: '"" (t) -" C et) _. ;S. '0 p; <~~n>-' < (t)8... r"c) 0..;>;"0000 o 0: 00 ::l;>;" et> 0 ~. iil ~?': ::s ~ C ~. en ;; ::s ~ et> 00 '" < o ::l C - ' 00 _... ::r c ::l et>... et> p.(j)~ 0.. et> et> _.... ::r c ::l... ::l et> '0 ::l 00: t"' ~ =. ~ ' ~... ~ - 00: 00 - ' o _'" «rn 0 ~, ::l I 0) l ' ~. 0 tq S ~ C = en' ~ ~. iij ro~ 99IDCP~ ~::l~~'o~:... oo;>;"t-:et> 00: Ol-... Ct::et>~ < fii' _. ~ U C ::l ~ ~ _ C C C _. o C'D CIl ::s rl- en, '0... Ol et> et> et> 00 '" 00 00: ::s -.. DJ III 0" ::s ':;:~ '?'Ocq ~. ~ 00 ~. '" ;::c;" jl): rt- ::s _. 0l::lD o::r~ ~~~ ~~,,:::'::l C ::l 0 S-.[ ::l et> 00 I ~ ' o 00 00: o..::r et>... ~ -' ::r c.. 0 p,:,: Ill: ~ - 0-<_.,,, 0 co a) käytännölliset valmennuskurssit: KISAKESKUKSEN KURSSIT VUONNA 9 A. Varsinainen kurssitoiminta Opiston järjestämät liikuntakurssit Kurssi: Aika: Kurssinjohtaja: Naisia: Miehiä: Yht. Kurssi VTk Talviurheilukurssi Anneli Kiiskinen Talviurheilukurssi Anneli Kiiskinen Talviurheilukurssi Lars Savonen Eläkeläisten kuntokurssi Koripallon erikoiskurssi..-.. Lars Savonen ,, Lars Savonen Talviurheilukurssi " Lars Savonen 6 6 Kuntoliikuntakurssi Anneli Kiiskinen 0 6 Kuntoliikuntakurssi Anneli Kiiskinen 9 4 Kuntoliikuntakurssi Anneli Kiiskinen Ikinuorten liikuntakurssi Maija Järvinen Ikinuorten liikuntakurssi Maija Järvinen 0 Valioiden liikuntakurssi Anneli Rantanen 0 Valioiden liikuntakurssi Eevi Kaasinen Kuntoliikuntakurssi Lars Savonen 6 5 Kuntoliikun takurssi Lars Savon en 0 05 Nuorten painikurssi Raimo Taskinen 85 Luistelun erikoiskurssi Pentti Kiiskinen Luistelukoulu Pentti Kiiskinen 5 5 Koripallon erikoiskurssi Erkki Aalto ,, Erkki Aalto 5 -,,- " -,, Erkki Aalto 4 b) ohjaaja- ja valmentajakurssit: Kurssi: Aika: Kurssinjohtaja : Naisia : Miehiä: Yht. Kurssi VTk Valmentajien erikoiskurssi Lars Savonen

7 .. o Kuntoliikunnan ohjaajakurssi Testaajakurssi Kuntoliikunnan ohjaajakurssi Nuoriso-ohjaajakurssi Nuoriso-ohjaajakurssi Valmentajakurssi Voimisteluohjaajien peruskurssi Tyttöohjaajakurssi Kuntovoimistelun ohjaajakurssi Kuntoliikunnan ohjaa jakurssi Lars Savonen Lars Savonen Lars Savonen Lars Savonen Lars Savon en Eila Uitto Eila Uitto Birgitta Salo M-L. Pitkä Anneli Kiiskinen c) toimitsija- Ja Johtajakurssit: Kurssi: Aika: Kurssinjohtaja: Naisia: Miehiä: Yht. Kurssi Seurajohtaja- ja tiedottajakurssi Voimistelujohtajakurssi -,, Matti Suhonen Birgitta Salo Birgitta Salo d) nuorisourlieilijakurssu: Kurssi: Aika: Kurssinjohtaja: Naisia: Miehiä: Yht. Kurssi Nuorisourheilijakurssi Nuorisourheilijakurssi Nuorisourheilijakurssi Nuorisourheilijakurssi 4 Nuorisourheilijakurssi 5 Nuorisourheilijakurssi 6 Nuorisourheilijakurssi Nuorisourheilijakurssi 8 Nuorisourheilijakurssi 9 Nuorisourheilijakurssi a, b, c ja d kohdat yhteensä: Kurssinjohtaja: Naisia: Miehiä: Yht. Kurssi a) b) c) d) a) kurssit: Kurssinjärjestäjä: Oy Yleisradio Ab TUL :n Suur-Helsingin piiri TUL:n Varsinais-Suomen piiri Sotainvalidien Veljeslii tto Työväen Urheiluliitto ry TUL-SNL TUL:n Suunnistusjaosto TUL:n Koripallojaosto TUL :n Suur-Helsingin piiri Kansanurheilun Keskusliitto TUL:n Koulutusvaliokunta TUL:n Suur-Helsingin piiri TUL :n Suur-Helsingin piiri TUL:n Suur-Helsingin piiri TUL:n Varsinais-Suomen piiri TUL :n Naistoimikunta B. Muut ohjaaja- ja liikuntakurssit Kurssi: b) iekniikkakurssit- ja harjoituspäivät: Järjestäjä: TUL:n Naistoimikunta TUL:n Suunnistusjqtosto Jakomäen Pyry Saksalainen koulu TUL:n Lentopallojaosto Tampereen Kisa-Toverit TUL :n Moottorijaosto Helsingin Yhtenäiskoulu Aika: Urheiluavust. jatkokurssi Kunto- ja mielenterv.kurssi Nappulaohj. koulutus kurssi Kunto-ohjaajakurssi Kouluttajakurssi A-tason tuomarikurssi Ratamestarikoulu Valmentajakurssi Lentop.koulut.- ja valm.kurssi Kuntoliikunn. ohjaajakurssi Koulutuspäivät Seuravalm. peruskurssi Seuravalm. peruskurssi Seuravalm. peruskurssi Seuratoimitsijakurssi Valmentajakurssi Kurssi: Mod.voim.kurssi Valmennus leiri Viikonloppukurssi Talviurheilupäivät Valmennuskurssi Jalkap. valmennusleiri Valmennusleiri Talviurheilupäivät Aika: Naisia: miehiä: Yht. Kurssi Naisia: miehiä: Yht. Kurssi

8 --'

9 .. oj>. a, b ja c kohdat yhteensä: A- ja B-kohdat yhteensä: a) b) c) Naisia: Miehiä: Yhteensä: Kurssi Naisia: Miehiä: Yhteensä: Kurssi A) B) Piiri Häme Kainuu Karjala Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi-Suomi Oulu Pohjanmaa Saimaa Savo Suur-Helsinki Tampere Uusimaa Varsinais-Suomi Seuroja LIITON JÄSENMÄÄRÄ.. 9 Miehiä Naisia Poikia Tyttöjä Yhteensä TILASTOA LIITON KURSSI-, VALMENNUS- JA OPETUSTILAISUUKSISTA VUONNA 9.. tti J&osto. vlk Hiihto Jalkapallo Jääkiekko Koripallo.... Len topallo Luistelu Melonta Moottori Mäenlasku Nyrkkeily.. Paini Painonnosto.... Pesäpallo Pujottelu Purjehdus Pöytätennis Suunnistus Uinti Voimistelu Yleisurheilu Järjestövaliokunta Til. 5 8 OS.ott Til. OS.ott TIl OS.ott Til. OS.ott Ohjaajakurssit Tuomarikurssit Valmennusleirit Ohjaustilaisuudet Neuvottelutilaisuudet Til. OS.ott Yhteensä Til. OS.ott Naistoimikunta Nuorisovaliokunta Koulutusvaliokunta

10 TILASTOA KILPAILUTOIMINNASTA 9 0:. Seurojen järjestämät kilpailut: Seu- H a rras- J'ä s.väliset Piirikunn. Kansalliset Kansainväl. Yhteensä Urh.aji roja tajia Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Hiihto Mäenlasku Pujottelu Luistelu Melonta Moottori Nyrkkeily Paini Painonnosto Purjehdus Pyöräily Pöytätennis Suunnistus Uinti Voimistelu Yleisurheilu Kuntoliik. *) *) Muu kuntoliikunta kuin mainitut kilpailumuodot. Seurojen järjestämät ottelut J'oukkuepelit Seu- Harras- Piirisarjat Yht. sarja Liiton sarjat Muut otto Yhteensä roja tajia Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Jalkapallo Jääpallo J ääkiekko Koripallo Lentopallo P esäpallo Eri alojen harrastajia yht Kilpailuja ja otteluja yht. 45.

11 Tasapeliveikkaus antaa suurempia voittoja kuin arvaatkaan

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 92 13 15 15 15 15 12 16 16 7 2 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 86 13 13 20 20 20 13 3 Varis Juha n Kyykkä 60 11 11 11 9 0 18 0 4 Kononen

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

N50 N

N50 N SVA Riistamaali mestaruuskilpailu 23.-24.8.2014 Sipoo Hirvi 20 kertalaukaus Nimi Seura Ikäl. Tulos Ratko N50 N50 1000 0 1000 0 1 Savukari Sirkka ESA N50 83 67 150 0 N55 N55 1000 0 1000 0 1 Jaakkola Asta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai 1 A/A Tomi Penttilä/Tero Kallio Metalli 1 3 4 C/D Pekka Salokannel/Markku Saarinen Metalli 49 5 C/C Jouko Rakkolainen/Jorma Hietikko VATE 6 8 B/B Juha Suotmaa/Tuomas

Lisätiedot

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT 12.3.2014 IITIN URAJÄRVELLÄ TULOKSET: NAISET ALLE 70V: 1. Lämsä Lilja Iitin Eläkkeensaajat 1714g 2. Pölönen Terttu Haminanseudun Oloneuvokset 1668g 3. Huhtiniemi

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri.

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri. Huvitoiminta Isonkyrön Piirin Nimismiehelle. Allekirjoittanut rekisteröity yhdistys anoi ja sai luvan toimeenpanna 12 päivänä elokuuta 1972 klo 20.00 01.00 Vähänkyrön Huvikeskuksessa tanssit kestoltaan

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40 Kansalliset tikkakisat Humppila 19.10.2014 25 tikkaa päivitetty 19.10.2014 klo 21.40 MM 1. Lehtonen Seppo JST 38 43 42 46 39 208 2. Leskinen Veikko VaaTi 43 39 42 38 40 202 3. Rantanen Asko MU 39 39 41

Lisätiedot

SVA:n mestaruuskilpailut riistamaalilajeissa

SVA:n mestaruuskilpailut riistamaalilajeissa Kosken tl Erämaja 29. - 30.06.2013 Hirvi kertalaukaukset erä 1, lauantai 29.6.2013 klo 8.00-10.00 HUOM! Ampujaparista pienempi kilpailijanumero ampuu 1 tauluun 1 46 Asko Tiainen MKMS Y45 9 11 Ari Karhu

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

Tulokset Yleinen Pien-Lamposaari

Tulokset Yleinen Pien-Lamposaari Tulokset 11.5.2011 Yleinen Pien-Lamposaari 1 Ritva Turkki 8505 2 Pirjo Huopainen 5965 3 Seija Mäkirinta 5545 4 Arja Villanen 4931 5 Terttu Huhtiniemi 4319 6 Maritta Pulli 3920 7 Martta Huuskonen 3687 8

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

HBL Mestaruudet lopputilanne

HBL Mestaruudet lopputilanne HBL Mestaruudet lopputilanne 23.10.2016 MIESTEN PARIKISA Nimi Seura Tulos 1 Pasi Uotila Ailec 1546 2763 Olli Pakonen Ailec 1217 2 Miikka Vaarala GB 1317 2716 Joonas Jähi GB 1399 3 Olli Kovanen Patteri

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/10) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset 1976 2016 Alaosasto perustettu 23.2.1976, jolloin paikalla 17 eläkeläistä Hallitukset Jäsenmäärä 1976? Eino Mäkinen Aino Antila Erik Pauli Liisa

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO 2014 10.5.2014 Kisailijoita ryhmäkuvassa pihalla. Osanottajamäärä oli uusi ennätys. TULOKSET JOUKKUEET 1. Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry 337 pistettä

Lisätiedot

Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist.

Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. 500m Miehet 35v. 1. 10 Vesa ISOVIITA PUV 0.42,59 2 500m Miehet 40v. 1. 13 Jari SÄRKELÄ OuTa 0.46,41 3 2. 14 Jarmo ROSSI OuTa 0.53,34 6,93 1 500m Miehet 45v. 1. 18 Esa PUOLAKKA HLK 0.41,70 7 2. 21 Markku

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/13) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

2016-01-16 Salo - B19 - Kulo Lopputulos 14 pöytää, 28 paria. Jakomäärä: 36. Keski: 468.

2016-01-16 Salo - B19 - Kulo Lopputulos 14 pöytää, 28 paria. Jakomäärä: 36. Keski: 468. Sija Pari Pisteet % Nimi J-ID Kerho 1 28 559 59,7 Kari Koivisto - Paavo Isotalo 1428 1628 B-19 2 32 539 57,6 Marjatta Nordlund - Salme Amberla 1351 1872 Turun Bk 3 25 536 57,3 Kati Sandström - Timo Mäkelä

Lisätiedot

JOUKKUEKILPAILU. karsinta yhteis- Joukkueen Nimi Osallistujat karsintaerät sijoitus pisteet

JOUKKUEKILPAILU. karsinta yhteis- Joukkueen Nimi Osallistujat karsintaerät sijoitus pisteet ... karsinta yhteis- Joukkueen Nimi Osallistujat karsintaerät sijoitus pisteet Esko Huhtaniemi Maanantai aamu Anna-Leena Kannisto Tauno Laakso Lentäjät Kesport Pudasjärvi MuViKa. Rautaruukin Urheilukalastajat

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot