Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta"

Transkriptio

1 SAMMON MALJA TUL:n nuorten mestaruuskilpailuissa kilpailtavaan Sammon Maijaan sai kiinnityksen Jyväskylän Saukot. Maljasta, jonka on lahjoittanut vakuutusyhtiö Sampo on kilpailtu kymmenen vuotta TUL:n nuorten mestaruuskilpailuissa. Vuoden 9 kilpailu oli samalla viimeinen osakilpailu. Kokonaiskilpailun voitti pisteissä Piikkiön Kehitys. Kilpailu aloitettiin 964, minkä jälkeen Piikkiön K ehitys valtasi kolmena peräkkäisenä vuonna kärkisijan. 96 maljan voi tti J yväskylän Saukot, 968 Helsingin Jyry, 969 Nokian P yry, 90 Jyväskylän Saukot, 9 Helsingin Jyry ja viime vuonna Piikkiön Kehitys. Jyväskylän Saukot, joka nyt voitti viimeisen osakilpailun sijoittui kokonaisklipailussa toiseksi niukasti ennen Helsingi n Jyryä. Kiertopalkinllot Sammon Maljan pisteet v. 9. Jyväskylän Saukot 9. Liedon Luja 0. Hyvinkään Ponteva 5 4. Turun Weikot 4 5. Kotirannan Kunto 4 6. Pihtiputaan Urheilijat 9 Uudenkaupungin Roima 9 8. Nakkilan Visa 8 9. Oulun Tarmo Vantaan Veikot 0 vuoden yhteispisteet. Piikkiön Kehitys 655. J yväskylän Saukot 484. Helsingin J yry Turun Weikot 4 5. Tampereen Työväen Uimarit Nokian Pyry 4. Kemin Into 8. Turun Pyrkivä 9. Lohjan Louhi 0. Lahden Kaleva Tiedotusvaliokunnan suunnitelman m ukaisesti toimitettiin maamme sanomalehdistölle, aikakauslehdille, tietotoimistoille, radiolle ja televisiolle viikottain tiedotteita ja valokuvia TUL :n toiminta tapahtumista, artikkeleita liiton toimintaperiaatteista ja histol"iasta, piirien, seurojen ja yksityisten urheilijoiden ja valmentajien esittelyjä sekä haastatteluja. Tiedotustoiminnan pääkohteita oli vat kertomusvuonna Nuorten Talvipäviät ja Kulttuuritapahtumat.-4.. Varkaudessa, liiton jäsenhankintakampanja, sekä loppuvuodesta TUL :n 55. juhlavuoden ja sen päätapahtuma n Työväen Urheilu 4 :n ennakkopropaganda ja valmistelu. Tiedotusvaliokunnan toimesta valmistettiin Lahden Messuille Työväen Urheiluliiton toimintaa esittelevä ja Lahdessa pidettävää liiton juhlavuoden päätapahtumaa Työväen Urheilu 4 :ää propagoiva kaksiosainen valokuvanäyttely, joka oli myös Työläisnuorisopäivillä syyskuussa Jyväskylässä. Yhteistoiminnassa naistoimikunnan kanssa järjestettiin ko. Messuille 4 voimistelunäytöstä, esiintyjinä Helsingin Jyryn ja Turun Kisa-Toverien naisvoimistelujoukkueet sekä 8 päivän aikana messuyleisölle kuntovoimistelutilaisuudet, joita vetivät Eila Uitto ja Raili Pakarinen. Lehdistölle, radiolle ja televisiolle järjestettiin kertomusvuonna 9 tiedotustilaisuutta. TUL :n tulospalvelu välitti joka sunnuntai tietotoimistoille, päälehdille, radiolle ja televisiolle tietoja ja tuloksia TUL:n viikonvaihteen toimintatapahtumista. Radion sunnuntain urheilukatsa uksissa oli lisäksi TUL:n tapahtumilla oma aikansa. Tulospalvelua hoitivat kertomusvuonna pääasiassa Pekka Hul' me ja Matti Lahtinen sekä lisäksi Kalevi Pakarinen, Unto Niemenkari ja Osmo Heino. Tiedotnsvaliokullta Valistusjaosto Tiedotusvaliokuntaan ovat kuuluneet asti puheenjohtajana Tapio Leväaho, Pentti Kujamäld, Tuure Vuori, Voitto Raatikainen, Pekka Hurme, Jouko Siitonen sekä. 5. lähtien puheenjohtajana Seppo Tikka, Tapio Leväaho, Sakari Selin, Voitto Raatikainen ja Kimmo Aaltonen. Sihteerinä on toiminut Kalevi Pakarinen. J aosto on kokoontunut kertomusvuotena 4 kertaa. Va.listusja.ostoon ovat kuuluneet nä Kalevi P akarinen... 9 läh- I,ertomusvuonna puheenjohtaja Ensio tien työesteiden vuoksi jaostosta Laine, jäseninä Leo Piitulainen (varapuheenjohtaja), Leila Artokari, Eero Santala, Seppo Laakso, Lauri Sarhela, Jukka Levomäki, Veli Pelkonen, Olavi Vesterinen ja sihteeri- eronneiden Seppo Laakson ja Veli Pelkosen tilalla Jarkko Mättäri ja Ismo Kuivala. Jaosto kokoontui kertomusvuonna kertaa. Sihteerinä toimi Kalevi Pakarinen

2 l.'ul:n P ä ivän tilaisuudet TUL:n Päivän perinteellinen valtakunnallinen pääjuhla pidettiin.. 9 Helsingissä TUL:n Suur-Helsingin piirin toimiessa j u hlan isäntänä. TUL:n Päivää juhlittiin myös piirien ja seurojen järjestämissä tilaiuuksissa eri puolilla maata. TUL:n syntymäpäivävastaanotto järjestettiin 5.. Helsingissä arvovaltaiselle valtiovallan, diplomaattikunnan, ammattiyhdistysliikkeen, poliittisten puolueiden, puolustusvoimien, urheilu- ja n uorisojärjestöjen, julkisen sanon edustajien muodostamalle kutsuvierasjoukolle. Tilaisuutta k unnioitti myös läsnäolollaan Neuvostoliiton Ammattiliittojen Urheilukomitean VZSPS:n urheilu- 00 johtajavaltuuskunta : puheenjohtaja Nikolai Rjashentshev, osastopäällikkö Viktor Zavrashnij ja Eestin SNT:n Kalev-seuran puheenjohtaja Johannes Nittim. Seminaari TPL:n valistus työn kehittämiseksi ja kartoittamiseksi valistusjaosto järjesti Karkun Ellinvuoressa valistusseminaarin, jossa työskenteli kutsuttuna 8 osanottajaa. Seminaarin luennoitsijoina toimivat Ensio Laine, Kalevi Olin, Reijo Katajamäki, Seppo Peisa, Esa Sironen, Markku Salonen ja Reijo Katajamäki, Pauli Forss, Kalevi Huusunen, Markku Rajala ja Antti Kuusenoja. KOULUTUSOSASTO Valiokunta on perustettu 9. Kokoonpano sa akka : puheenjohtajana Tapio Pöyhänen (6), jäsenet Arnold Kariniemi (), Anita Mauno (6), Lars Sa vonen (4) sekä Matti Suhonen (6). Kokoonpano muuttui jälkeen: puheenjohtajana Lennart Kivi (6), jäsenet Uuno Nokelainen (6), Atte Eskola (), Risto Lindgren (8) sel.ä Martti Silvennoinen (). Valiokunnan sihteerinä on toiminut Reijo Lehkonen. Kertomusvuoden aika na valiokunta on kokoontunut 5 kertaa ja käsitellyt 5 asiaa. Kurssitoiminta 80 tuntia kestäviä seuravalmentajakursseja on pidetty neljässä piirissä viikonloppukursseina seuraavasti: Kainuun piirissä, osanottajia. Pääluennoitsijat Jussi Tohni ja Martti Kempas. Kymenlaakson piirissä, osanottajia 0. Pääluennoitsijat Arvo Papunen ja Martti Kempas. Oulun piirissä, osanottajia 40. Pääluennoitsijat Markku Rajala, Jussi Tohni ja Martti Kempas. - Pohjanmaan piirissä, osanottajia 4. Pääluennoitsijat Jussi Tohni, Martti Kempas ja Martti Silvennoinen. Koulutusvaliok unta Naisten valmentajaseminaareja on pidetty viikonloppuisin seuraavasti: Kisakeskuksessa, osanottajia 6. Ohjaajina Helvi Oittinen, Lars Savonen ja Jani Uhlenius. - Oulussa, osanottajia 4. Ohjaajina Eevi Kaasinen, Leena Posti, Jussi Tohni, Anita Aalto ja Liisa Marjala. Tampereella, osanottajia 9. Ohjaajina Helvi Oittinen, Tarja Kankainen, Reino Rinne ja Kerttu Riikonen. Järjestökoulutuksen alueella on pidetty tiedottajakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia 4. Pääluennoitsijoina Antero Laine, Anja Oksanen, Risto Virtanen, Matti Suhonen ja Lars Savonen. - Seuratoiminnan suunnitteluseminaareja yhdeksässä piirissä: - Oulussa 85 osanottajaa - Hämeessä - Tampereella 60 - Uudellamaalla 8 - Varsinais- Suomessa 60 - Lapissa 9 - Länsi-Suomessa - Savossa 0 - Suur- Helsing issä 9 0

3 Luennoitsijoina ovat olleet Timo Byman, Reijo Lehkonen, Risto Lindgren ja Reino Rinne. Nuorisotoiminnan alueella järjestettiin kaksi nuoriso-ohjaajakoulua Kisakeskuksessa seuraavasti: osanottajia osanottajia Luennoitsijoina näillä molemmilla toimivat Hannu Vesa, Kirsti ja Lauri Laakso, Tapio Nyholm, Martti Kempas, Arnold Kariniemi, Reijo Lehkonen, Lars Savonen, Anneli Kiiskinen ja Kimmo Aaltonen. Koulutuksen organisaattoreille järjestettiin kouluttajakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia oli. Luennoitsijoina toimivat Lars Savonen, Anneli Kiiski nen, Martti Kempas, Jouko Elijoki ja Asko Aho. Neuvottelutilaisuudet Kertomusvuoden aikana valiokunta järjesti kaksi neuvottelutilaisuutta : - Piirien puheenjohtajille ja piirien toiminnanjohtajille aiheena koulutuksen suunnittelu ja koulutus TUL-LEHTI piireissä. Tilaisuudessa oli läsnä 6 henkilöä, ja se pidettiin Helsingissä 6.. Tilaisuudessa pitivät alustuksen Tapio Pöyhönen ja Reijo Lehkonen. Piirien koulutusvaliokuntien puheenjohtajille ja liiton koulutusvaliokunnan jäsenille Kolin matkailuhotellissa P aikalla oli 4 henkeä. Alustajina toimivat liiton koulutusvaliokunnan jäsenet. Henkilökunnan koulutus Valiokunta järjesti liiton henkilökunnalle koulutustilaisuuden Kisakeskuksessa Läsnä oli 54 henkilöä. Alustajina toimivat Seppo Tikka, J yrki Lappi-Seppälä, Veikko Oittinen, Osmo Kaipainen, Toivo Ranta, Kyösti Kallio ja Seppo Kovanen. L isäksi on keskustoimiston henkilökunnalle järjestetty neljä (4) aamupäivän kestänyttä koulutusti laisuutta aiheina tiedottaminen, henkilökuntapolitiikka sekä projektityöskentely. Työväen Urheiluliiton paa-aanenkannattaja TUL-lehti ilmestyi vuotelmällä Kustannus Oy Kvartto tinen. Lehti painettiin offset meneden aikana 50 numeroa painosmäärän ollessa keskimäärin Lehti Suomen suurin urheilulehti Ab:ssa. Levikiltään TUL-lehti on jaettiin jäsenetuna ilmaiseksi kaikille TUL-perheille seurojen anta- J oulu -. Lehden painos oli 0000 Marraskuussa ilmestyi TUL :n mien jäsenluetteloiden mukaisesti. kpl ja lehti painettiin kaksi värit yö- Lehden päätoimittajana toimi Kale- nä Paasipaino Oy:ssä. Lehden toivi Pakarinen.. 9 saakka, sen mittamisesta vastasi päätoimittaja jälkeen Pekka Hurme. Toimittajana Pekka Hurme. toimi a lkaen Matti Lah- TUL-lehden toimitusneuvosto, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Outi Nurmi (4), Rauno Pa junen (4), Eero Salonen (4), Antti Vahteristo Toimitusneuvosto on kokoontunut Toimitusneuvosto KISAKESKUS Johtokunta Kisakeskuksen johtokuntaan ovat kuuluneet vuoden 9 aikana puheenjohtajana Uuno Nokelainen, varapuheenjohtajana Leo Huttunen (. 0. saakka) seliä jäseninä Jaakko Aalto, Ensio Laine, Riitta Lainio, Erik Manninen, Pentti Nurmi, Mauri Reutsalo ja Lars Savonen. Leo Huttusen pyydettyä eroa johtokun Ilasta nimesi TUL:n Liittotoimikunta hänen tilalleen Timo Haukilahden Johtokunnan sihteerinä on toiminut Pentti Kiiskinen. Koulutustoiminta. Opiston järjestämät kurssit Vuoden 9 aikana järjesti opisto 46 kurssia, jotka kestivät vähintään viilmn kukin. Näille kursseille osallistui naista ja 09 miestä () ja Seppo Tikka (). Toimitusneuvosto on kokoontunut neljä (4) kertaa ja käsitellyt asiaa. Toimitusneuvoston sihteerinä on toiminut Matti Lahtinen. eli yhteensä 5 oppilasta. Kurssivuorokausia omasta toiminnasta kertyi Valmentaja-, ohjaajaja toimitsijakurssin suoritti yhteensä 06 henkilöä, joista naisia 09 ja miehiä 9. Käytännön valmennus- ja kuntoliikuntakursseille osallistui 49 oppilasta. Nuorisourheilijakursseille 95.. Muut ohjaaja- ja liikuntakasvatustilaisuudet Tilaisuuksia on ollut yhteensä 8, joilla osanottajia 48. Kurssivuorokausia kertyi kaikkiaan 56.. Muut tilaisuudet Osanottajia yhteensä 8 ja kurssivuorokausia 845. Yhteenveto kurssitoiminnasta Kertomusvuoden a ikana tehtiin oppilasmäärän kohdalla uusi osanottajaennätys huolimatta siitä, että 0 0

4 lähes jokaisessa kurssimuodossa oli tapahtunut taantumista. Taantuminen johtui osittain kurssien lyhentymisestä viisipäiväisiksi. Osanottajia oli vuoden 9 aikana 4490 (v. 9 44). Kurssivuorokausien lukumäärä oli kertomusvuonna 49, kun se edellisenä vuonna oli Tarkka kurssikohtainen erittely jäljempänä. Talous ja rakentaminen Kisakeskuksen talous oli edelleen tappiollinen, joka osaltaan johtui heikentyneestä kurssi toiminnasta. Rakentaminen on tilinpäätöksessä suurin tappion aiheuttaja, mutta se johtuu siitä, että kouluhallituksen raklennusavustukset jäivät töiden valmistumisesta huolimatta viimeisen neljänneksen osalta maksamatta vuoden vaihteeseen mennessä. Kesäkuun aikana valmistui Kisakeskukseen uusi vesilaitos, jonka turvin opistoa voi vesipulaa pelkäämättä kehittää pitkälle tulevaisuuteen. Opistolle tulee puhdasta lähdevettä Kullaanjärven toiselta puolelta 00 m pitkän muoviputken kautta. Urheilukentän päätyyn valmistui syksyllä palloilualue, jossa on Grasstex_ kumiasfaltijla ja Colorcoatmaalilla käsitellyt kaksi tenniskenttää, kaksi koripallo kenttää ja lentopallokenttä. Palloilualueen kentät parantavat nuorisourheilijakurssien ja kuntokurssien toimintaedellytyksiä. Henkilökunta. Varsinaiset opettajat: SaV'onen Lars, Voimistelunopettaja, opistonjohtaja. Opettanut terveysoppia, anatomiaa, fysiologiaa, valmennusoppia, kasvatus- ja opetusoppia, järjestöoppia sekä liikunnan teoriaa ja käytäntöä. Kiiskinen Anneli, LiK, laitosmies lukien. Opettanut anatomiaa, fysiologiaa, kasvatusoppia sekä liikunnan teoriaa ja käytäntöä.. Tuntiopettajat ja tilapäiset avustajat: Aalto Erkki, liik.ohj. Aaltonen Kimmo, VO Yhteiskuntaoppi Liik. käytäntö ja teoria Andersson MAns, ohjaaja Auvinen Hannu, ohjaaja Bergström Ritva, VO Bremer Juhani, ohjaaja Byman Timo, valmentaja, valmennusoppi Eränen Aulis, ohjaaja Halinen Alpo, ohjaaja Ohjelmatoiminta Halttunen Riitta, ohjaaja Heinänen Aira, maisteri Hellsten Laila, valmentaja Hjellman Olavi, Ohjaaja Liik.käytän tö Huisman Taisto, valmentaja Hurme Pekka, päätoimittaja Tiedotusoppi Inkeri Leena, erityisopettaja Äänenkäyttö, säestys Jokela Heikki, liik.ohj. Juvonen Martti, ohjaaja Järvinen Juhani, valmentaja Järvinen Leo, ohjaaja Liik.käytäntö ja teolia Järvinen Maija,ohjaaja Järvenpää Paavo, ohjaaja Kaasinen Eevi, VO, fysiologia Kalenius Jouko, liik.tiet.yo. valmennusoppi Kariniemi Arnold, nuorisosihteeri Karppinen Kimmo, ohjaaja Karttunen Kauko, ohjaaja Kempas Martti, LiK kasvatusoppi, nuorisotyön menetelmäoppi Kiiskinen Anneli, LiK, anatomia, fysiologia, kasvatusoppi Kiljunen Aili, kotitalousteknikko Ravin tofysiologia Kortelainen Merja, ohjaaja Kortelainen Tarja, valmentaja Koskinen Rauni, VO Köppä Olavi, ohjaaja Laakso Kirsti, maisteri Kasvatusoppi, nuorisotyön menetelmäoppi Lahtinen Kalevi, ohjaaja Laine Antero, toimittaja Tiedotusoppi Laine Mikko, ohjaaja Liik.käytän tö ja teoria Lammi Raimo, valmentaja Lassila Antero, liikuntasihteeri Lehkonen Reijo, LitK, kasvatusoppi Lehtoranta-Pietilä Sylvia, musiikinopettaja. Säestys Lehtonen Esko, ohjaaja Linnakylä Martti, lääketiet.lis. Liik.käytäntö Malm Matti, valmentaja Manninen Erik, liik.ohj., fysiologia Mauno Anita, naissihteeri Montonen Väinö, tied.päällikkö Tiedotusoppi Mettälä Veikko, valmentaja Mutanen Seppo, valmentaja Lilk.käytäntö ja teoria Mäkiinen Ismo, ohjaaja Nurmi Reidar, ohjaaja Nykänen Lahja, ohjaaja Oksanen Anja, maisteri Äidinkieli Ollikainen Pekka, valmentaja Ollikainen Martti, ohjaaja 04 05

5 Papunen Arvo, voim.yo. LUk.käytäntö ja teoria Peut'la Klaus, kansak.op. valmennusoppi Pihl Aarno, jaostosihteeri Pitkä Maija-Liisa, ohjaaja Pässilä Väinö, sosionomi Raatikainen Voitto, toimituspäällikkö Tiedotusoppi Railo Raimo, ohjaaja Leiritoiminta Raita Eljas, ohjaaja Laulu Raitaniemi Leevi, toiminnanjohtaja Yhteiskuntaoppi Rantanen Antti, ohjaaja Rantanen Anneli, VO Rantanen Irja, maisteri Psykologia Raunio Urpo, ohjaaja Repo Aleksanteri, valmentaja Riikonen Kerttu, valmentaja Rinne Reino, valmentaja, valmennusoppi, ravintofysiologia, järjestöoppi Rissanen Pirkko, LitK Psykologia Saari Toivo, ohjaaja Saarikangas Henrik, ammattikoulunopettaja Saarinen Pekka, lääk.tiet.kand. 06 Fysiologia Salama Tauno, sihteeri, järjestöoppi Salminen Veli, ohjaaja Salo Birgi,tta, liik.ohj., askartelu Salonen Matti, ohjaaja Salmela-Järvinen Martta, sos.neuvos Sosiaalipolitiikka Simonen Tapio, fil.kand. Sinijärvi Kari, ohjaaja Kritiikki Sorvali Ari, ohjaaja Suhonen Matti, järjestöpäällikkö Suominen Helena, ohjaaja Suonio Kaarina, psykologi Psykologia Syysjoki Jorma, ohjaaja Takkinen Vilho, ohjaaja Liik.käytäntö Tamminen Kari, ohjaaja Tarino Jorma, valmentaja Taskinen Raimo, valmentaja Teinilä Pertti, valmentaja valmennusoppi Toija Jorma, valmentaja Tuomi Edit, ohjaaja Säestys, vapaa-aikatoiminta Uitto Eila, liik.ohj. Ukkola Erkki, valmentaja Valkama Heikki, markkinointipääll. Tiedotusoppi Vesa Hannu, maisteri Yhteiskuntaoppi Viianen Sointu, ohjaaja Liik.käytäntö, vapaa-aikatoiminta Virtanen Risto, erityisopettaja P uhetaito Virtanen Visa, ohjaaja Vuorinen Aulis, ohjaaja Välipakka Pentti, ohjaaja Vapaa-aikatoiminta Äikäs Rauli, ohjaaja. Muu henkilökunta Heimo Eila, apu-emäntä Herlin Hannele, keittiöapulainen.. 9 lukien Herlin Helena, keittiöapulainen lukien Iivonen Riitta, keittiöapulainen lukien Iivonen Riitta,apu-emäntä.. 9 lukien Karikoivu Seppo, apu-työmies Karlsson Maila, siivooja Peeran tunturimaja Karlsson Melitha, keittiöapulainen Kauppinen Kaija, keittiöapulainen lukien Kiiskinen Pentti, taloudenhoitaja K uokkanen Maria, keittiöapulainen Maavirta Taina, apu-emäntä Partanen Anna-Liisa, apu-emäntä Puranen Aino, pesulanhoi taja Puranen Teuvo, apu-työmies Raita Eljas, kentänhoitaja Raita Soile, keittiöapulainen Riikonen Ulla, sairaanhoitaja Saarinen Maj-Lis, toimiston hoitaja Saarinen Väinö, talonmiesvahtimestari Salmi Seija, emäntä Savonen Terttu, toimistoapulainen lukien Tuokko Eija, apu-emäntä Viianen Kaisa, toimistoapulainen saakka Wilen Eeva, siivooja saakka Wilen Lisbeth, kesäapulainen Johtokunta Henkilökunta Peeran johtokun tana on toiminut Majan hoidosta ovat vastanneet Kisakeskuksen johtokunta. emäntänä ja talonmiehenä Elli ja Eino Kangasperko. Peeran asioiden hoitajana on toiminut Pentti Kiiskinen. 0

6 o OJ ;>;";>;" 00 0 c ~. < Ol C... 0 ",0.. "" et> ::: et> "';>;" -;J et> "" ~ ;... <.J 00 -;J ~. "" 0 < ;:;: '" ~ c<. c ~ g 00: 0,, ;q~ S~~~~f~~~=~~P ~-.~~~~~gc;>;,,~c~s~p~ -l.. III C'D r'9" 0 (t) _. <: ~ ::s::s~. t-.:i -. ~ o' < ~ : Ill:? ~ :l 0 ~ S' s: O >- "" 00 ::r< :::: ~ ::r 0l c c - '-';>;" <'0 Ol «< ~ ~ 00 ;; >- Ol: :::: ~?:: t"' >- '0. et> ~ ~ 00 0 C 00: ~ ~ 0 "' et> c 00 ~ ~ ~ ~ ~ _. et> 0.. ~;>;" ;:; 0... _. ~ ~ : ~. 6.i' ~. ~ 'ju; 'ju' 8" ~. '0 ~; ' g ~~ C ;>;" 00 ~ 0 ~t"'~ 6.i'q~oo ~-~~ ~:x:~ 0l~00 -~~~et>pet>ol~~=ol ~»: ::;: ::::-: ~ Ill: _. o::s ::s Sl:J _. ::r c.?' Sii; en en ~ "' C (l) (D ~ u '" 0> _. _. 0 :=: 5: o ~ «q ~«c c::roo:::",' M" ~<'O o ::r _. < S;< 0 ' 00'0 ~ et> et> '-'_' '0- ~«c~tt~~6.i'q;>;"et>>-~r=;>;" ~ et> ~ «_' 00 ~ ~ t"' "00" ;>;" - oo..d~ ~ ;>;"~~~~ 'O~a. ~Ol ~. ;>;,,~~et>~~~ ~8" ~ ;>;,,::r,.::ret>~~""'~0l?::_;>;" n;>;"et>et> «~. et>0l_ - <0l 9'9~ 9g~~~F'~~~ =: ~ ~ -~~ ö.et>~ o 0 tt ;>;"~;>;,,0l:'O0l0«Ol~ M::: ~-:Ol Ol<~Ols;.Ul~ OC.~Ol::r S- i~~~~c~~ca~~~~ = ~ ~ _. 00 ~. ro _. 0 C. ;:;. en C ::s _. ~ 0 ::r g;.~ ~ et> ~ C et> Oli ",,"' t-: ~. e Ol -;J..., 0> 00 ~ :... Dl ~ ::l <: 0 ~ 0.. 'ii)' ~ 6.i' '0 ~ ~ e?. ~ ;:; '0 ~ et> _. Ol s s: ::r '" ::l Ol Dr ;>;" 00 00: ~ g; ro S. C... cn -ct-~illtn::s~.. _...., 0 ~ et> ~ 'ju;.~ -... ;>;" et> :u -'" 00 "'::l c. -' - ::l?... Ol 00""" 00 ct- ('t) Dl. en \): ;::: Ol~. _. ~ ;>;" 00 tj:i" -'"... ~ et> ::::s 00 e?.. t:..."i... ;;;: ttoolo;>;" Ol ;>;"::l et> ~. --'.. _. jlj: tu: c n. ~;>;"c~:::l,o<s~~ ~ 00 et> ~ ~ "' Ol:~: ~ ~ et> et> _. tn jl) _. - o. '" en ~ ~ c ~ 00 ;)«;:: ::l. 0 fj;' ::s iu: c co < t::: ro <: ~ ~ s: <: 00 ~.. ~ ~ ~ ~. 0)'. :::: "" ~ 00 ~ 00 ~ 0. ~ : ~ ;>;"::r ' ::l ::l ::l"'... 0l o et> '0,o ::l ~ :g ~ <~. et> ::l ::l ~ ::l 0 ~. c ::r ~ '8. ~ 00 _. et> ::l ::l C -' ",,00... ;>;" < 00 ::l::l~~ 'g~ ~'OP' PJ~tuc.n ;;: '"" (t) -" C et) _. ;S. '0 p; <~~n>-' < (t)8... r"c) 0..;>;"0000 o 0: 00 ::l;>;" et> 0 ~. iil ~?': ::s ~ C ~. en ;; ::s ~ et> 00 '" < o ::l C - ' 00 _... ::r c ::l et>... et> p.(j)~ 0.. et> et> _.... ::r c ::l... ::l et> '0 ::l 00: t"' ~ =. ~ ' ~... ~ - 00: 00 - ' o _'" «rn 0 ~, ::l I 0) l ' ~. 0 tq S ~ C = en' ~ ~. iij ro~ 99IDCP~ ~::l~~'o~:... oo;>;"t-:et> 00: Ol-... Ct::et>~ < fii' _. ~ U C ::l ~ ~ _ C C C _. o C'D CIl ::s rl- en, '0... Ol et> et> et> 00 '" 00 00: ::s -.. DJ III 0" ::s ':;:~ '?'Ocq ~. ~ 00 ~. '" ;::c;" jl): rt- ::s _. 0l::lD o::r~ ~~~ ~~,,:::'::l C ::l 0 S-.[ ::l et> 00 I ~ ' o 00 00: o..::r et>... ~ -' ::r c.. 0 p,:,: Ill: ~ - 0-<_.,,, 0 co a) käytännölliset valmennuskurssit: KISAKESKUKSEN KURSSIT VUONNA 9 A. Varsinainen kurssitoiminta Opiston järjestämät liikuntakurssit Kurssi: Aika: Kurssinjohtaja: Naisia: Miehiä: Yht. Kurssi VTk Talviurheilukurssi Anneli Kiiskinen Talviurheilukurssi Anneli Kiiskinen Talviurheilukurssi Lars Savonen Eläkeläisten kuntokurssi Koripallon erikoiskurssi..-.. Lars Savonen ,, Lars Savonen Talviurheilukurssi " Lars Savonen 6 6 Kuntoliikuntakurssi Anneli Kiiskinen 0 6 Kuntoliikuntakurssi Anneli Kiiskinen 9 4 Kuntoliikuntakurssi Anneli Kiiskinen Ikinuorten liikuntakurssi Maija Järvinen Ikinuorten liikuntakurssi Maija Järvinen 0 Valioiden liikuntakurssi Anneli Rantanen 0 Valioiden liikuntakurssi Eevi Kaasinen Kuntoliikuntakurssi Lars Savonen 6 5 Kuntoliikun takurssi Lars Savon en 0 05 Nuorten painikurssi Raimo Taskinen 85 Luistelun erikoiskurssi Pentti Kiiskinen Luistelukoulu Pentti Kiiskinen 5 5 Koripallon erikoiskurssi Erkki Aalto ,, Erkki Aalto 5 -,,- " -,, Erkki Aalto 4 b) ohjaaja- ja valmentajakurssit: Kurssi: Aika: Kurssinjohtaja : Naisia : Miehiä: Yht. Kurssi VTk Valmentajien erikoiskurssi Lars Savonen

7 .. o Kuntoliikunnan ohjaajakurssi Testaajakurssi Kuntoliikunnan ohjaajakurssi Nuoriso-ohjaajakurssi Nuoriso-ohjaajakurssi Valmentajakurssi Voimisteluohjaajien peruskurssi Tyttöohjaajakurssi Kuntovoimistelun ohjaajakurssi Kuntoliikunnan ohjaa jakurssi Lars Savonen Lars Savonen Lars Savonen Lars Savonen Lars Savon en Eila Uitto Eila Uitto Birgitta Salo M-L. Pitkä Anneli Kiiskinen c) toimitsija- Ja Johtajakurssit: Kurssi: Aika: Kurssinjohtaja: Naisia: Miehiä: Yht. Kurssi Seurajohtaja- ja tiedottajakurssi Voimistelujohtajakurssi -,, Matti Suhonen Birgitta Salo Birgitta Salo d) nuorisourlieilijakurssu: Kurssi: Aika: Kurssinjohtaja: Naisia: Miehiä: Yht. Kurssi Nuorisourheilijakurssi Nuorisourheilijakurssi Nuorisourheilijakurssi Nuorisourheilijakurssi 4 Nuorisourheilijakurssi 5 Nuorisourheilijakurssi 6 Nuorisourheilijakurssi Nuorisourheilijakurssi 8 Nuorisourheilijakurssi 9 Nuorisourheilijakurssi a, b, c ja d kohdat yhteensä: Kurssinjohtaja: Naisia: Miehiä: Yht. Kurssi a) b) c) d) a) kurssit: Kurssinjärjestäjä: Oy Yleisradio Ab TUL :n Suur-Helsingin piiri TUL:n Varsinais-Suomen piiri Sotainvalidien Veljeslii tto Työväen Urheiluliitto ry TUL-SNL TUL:n Suunnistusjaosto TUL:n Koripallojaosto TUL :n Suur-Helsingin piiri Kansanurheilun Keskusliitto TUL:n Koulutusvaliokunta TUL:n Suur-Helsingin piiri TUL :n Suur-Helsingin piiri TUL:n Suur-Helsingin piiri TUL:n Varsinais-Suomen piiri TUL :n Naistoimikunta B. Muut ohjaaja- ja liikuntakurssit Kurssi: b) iekniikkakurssit- ja harjoituspäivät: Järjestäjä: TUL:n Naistoimikunta TUL:n Suunnistusjqtosto Jakomäen Pyry Saksalainen koulu TUL:n Lentopallojaosto Tampereen Kisa-Toverit TUL :n Moottorijaosto Helsingin Yhtenäiskoulu Aika: Urheiluavust. jatkokurssi Kunto- ja mielenterv.kurssi Nappulaohj. koulutus kurssi Kunto-ohjaajakurssi Kouluttajakurssi A-tason tuomarikurssi Ratamestarikoulu Valmentajakurssi Lentop.koulut.- ja valm.kurssi Kuntoliikunn. ohjaajakurssi Koulutuspäivät Seuravalm. peruskurssi Seuravalm. peruskurssi Seuravalm. peruskurssi Seuratoimitsijakurssi Valmentajakurssi Kurssi: Mod.voim.kurssi Valmennus leiri Viikonloppukurssi Talviurheilupäivät Valmennuskurssi Jalkap. valmennusleiri Valmennusleiri Talviurheilupäivät Aika: Naisia: miehiä: Yht. Kurssi Naisia: miehiä: Yht. Kurssi

8 --'

9 .. oj>. a, b ja c kohdat yhteensä: A- ja B-kohdat yhteensä: a) b) c) Naisia: Miehiä: Yhteensä: Kurssi Naisia: Miehiä: Yhteensä: Kurssi A) B) Piiri Häme Kainuu Karjala Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi-Suomi Oulu Pohjanmaa Saimaa Savo Suur-Helsinki Tampere Uusimaa Varsinais-Suomi Seuroja LIITON JÄSENMÄÄRÄ.. 9 Miehiä Naisia Poikia Tyttöjä Yhteensä TILASTOA LIITON KURSSI-, VALMENNUS- JA OPETUSTILAISUUKSISTA VUONNA 9.. tti J&osto. vlk Hiihto Jalkapallo Jääkiekko Koripallo.... Len topallo Luistelu Melonta Moottori Mäenlasku Nyrkkeily.. Paini Painonnosto.... Pesäpallo Pujottelu Purjehdus Pöytätennis Suunnistus Uinti Voimistelu Yleisurheilu Järjestövaliokunta Til. 5 8 OS.ott Til. OS.ott TIl OS.ott Til. OS.ott Ohjaajakurssit Tuomarikurssit Valmennusleirit Ohjaustilaisuudet Neuvottelutilaisuudet Til. OS.ott Yhteensä Til. OS.ott Naistoimikunta Nuorisovaliokunta Koulutusvaliokunta

10 TILASTOA KILPAILUTOIMINNASTA 9 0:. Seurojen järjestämät kilpailut: Seu- H a rras- J'ä s.väliset Piirikunn. Kansalliset Kansainväl. Yhteensä Urh.aji roja tajia Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Hiihto Mäenlasku Pujottelu Luistelu Melonta Moottori Nyrkkeily Paini Painonnosto Purjehdus Pyöräily Pöytätennis Suunnistus Uinti Voimistelu Yleisurheilu Kuntoliik. *) *) Muu kuntoliikunta kuin mainitut kilpailumuodot. Seurojen järjestämät ottelut J'oukkuepelit Seu- Harras- Piirisarjat Yht. sarja Liiton sarjat Muut otto Yhteensä roja tajia Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Jalkapallo Jääpallo J ääkiekko Koripallo Lentopallo P esäpallo Eri alojen harrastajia yht Kilpailuja ja otteluja yht. 45.

11 Tasapeliveikkaus antaa suurempia voittoja kuin arvaatkaan

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 37 JÄSENLIITTOA JA 18 PIIRIÄ 3.847 SEURAA. 744.336 JÄSENTÄ 384 MAAOTTELUA 27 URHEILUSSA 173.040 KOULUTUSTILAISUUTTA, JOISSA 2.991.106 OSANOTTAJAA 57.125 KILPAILUA JA OTTELUA,

Lisätiedot

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1964 ~ Z \.0 Z CJ) (.0 Ii R LJ C ~... KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö. Yhdistyksen jäsenmäärä

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Niilo Vunneli Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Sisällysluettelo Lukijalle 3 Suunnistuksen ensiaskeleet 5 Suunnistusjaosto 9 Kilpailujen järjestäminen 10 Karttojen valmistus 16 Valmistuneet kartat

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 2.1. Yleistä... 6 2.2. Vuoden aikana kuolleet liiton jäsenet...

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

irkonseutu Uusi sukupolvi aloittaa netin käytön alle kouluikäisenä Sivu 4 Liian kiltti vai oikein kiltti? Sivu 9

irkonseutu Uusi sukupolvi aloittaa netin käytön alle kouluikäisenä Sivu 4 Liian kiltti vai oikein kiltti? Sivu 9 K irkonseutu Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 14.5.2008 10/2008 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Lahden ja Padasjoen seurakunnat Uusi sukupolvi aloittaa netin käytön alle kouluikäisenä Sivu 4 Liian kiltti

Lisätiedot

Menestyksen kausi 2010

Menestyksen kausi 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan puheenvuoro Moottoriliitto LAJIRYHMÄKATSAUS SML TALOUS LIITTEET LIITTEET Toimitusjohtajan puheenvuoro 3 Valmennus 4 Kerho- ja nuorisotoiminta 6 Suomen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 9 Toukokuu...10 Vuoden Liikemies 2012...11 Lokakuu...13

Lisätiedot

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y.

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y. -. 11 Nl L TAE R T M U 19 1 Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 1 Suomen Olympiayhdistys ray. .- S 1 S Ä L T b 1 YLEISKATSAUS II JAS:CNISTÖ, TOIMIELIMET ja HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI

HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 KUNNAN HENKILÖSTÖN ORGANISAATIO, MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1. Kunnan hallinto-organisaatio... 2 2.2. Kunnan palveluksessa olevan

Lisätiedot

Rakennusmestarit ja -insinöörit 3 11

Rakennusmestarit ja -insinöörit 3 11 J Ä S E N L E H T I H E L S I N G I N Rakennusmestarit ja -insinöörit 3 11 Uudet rakennusmestrit jo työmaalla SISÄLTÖ 3 11 Kutsu kevätkokoukseen...3 Kutsu maaliskuun mestari-iltaan...3 Helmikuun Mestari-illassa

Lisätiedot

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita v IKIR.JA 3 Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita Tänään hyvin huomenna hyvin Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1963 Aura-vakuutuskirja on

Lisätiedot

www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit

www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit 1 www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit s. 3 Leirikokeus s. 7 Juniorijoukkueet s:t 9-12 Nuorissa on tulevaisuus s. 13 Lämmin ja välittävä ilmapiiri s. 13 Aivot pihalle s. 15 Taitovalmentaja Juuso Malmikare

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN KANSANELÄKKEENSAAJAT - NIMINEN YHDISTYS PERUSTETTU 04.04.1965 50- VUOTISKERTOMUS PERUSTAMINEN JA VUODET 2005-2015

JOENSUUN SEUDUN KANSANELÄKKEENSAAJAT - NIMINEN YHDISTYS PERUSTETTU 04.04.1965 50- VUOTISKERTOMUS PERUSTAMINEN JA VUODET 2005-2015 E K L JOENSUUN SEUDUN KANSANELÄKKEENSAAJAT - NIMINEN YHDISTYS PERUSTETTU 04.04.1965 50- VUOTISKERTOMUS PERUSTAMINEN JA VUODET 2005-2015 JOENSUUN ELÄKKEENSAAJAT RY 04.04.2015 50- VUOTTA Yleistä yhdistyksestä,

Lisätiedot

Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014

Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014 Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014 Yleistä Vuosi 2014 oli Suomen Shakkiliitossa kilpailullisesti hyvin aktiivinen, ja eri puolilla Suomea pelattiin joka viikko useita turnauksia. Suurimmat osanottajajoukot

Lisätiedot

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 1 9 5 0 Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO KOUVOLAN LIIKETALOUSINSTITUUTTI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN OSASTO, KOUVOLA 1 1 9 5 0 Kauppaopetusta

Lisätiedot

Lieksan Kalamiehet ry. 50 v.

Lieksan Kalamiehet ry. 50 v. Lieksan Kalamiehet ry. 50 v. 13.12.2002 Historiikki 2 SISÄLLYS SEURAN PERUSTAMINEN... 3 ENSIMMÄISET TOIMINTAVUODET... 3 OMAISUUTTA JA VELKAA, 1960-LUVULTA 1980-LUVULLE... 5 MUKANA LÄHES KAIKESSA 1990 -LUVULLA...

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 3 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 3 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 3 2004 1 METALLIROMUN VASTAANOTTO! Mänkimiehentie 13, Kauklahti, Espoo. TUO MEILLE: - liedet, pesukoneet, kiukaat, piikkilangat, ym. - romuautot, myös rekisteristäpoisto veloituksetta

Lisätiedot

Kenttälehto 1500 m 4.07,2

Kenttälehto 1500 m 4.07,2 11.1.1982 Kenttälehto 1500 m 4.07,2 Rovaniemen Roadrunnersien hallisarjajuoksu jatkui sunnuntaina 1500 metrin kilpailulla. Yleisen sarjan voitti Tornion Pyryn Jyrki Kenttälehto ajalla 4.07,2. Kenttälehto

Lisätiedot

Sisällys. Sukuneuvosto

Sisällys. Sukuneuvosto Vanhan Tuomas Rautalammin 2008 2007 Korhosten 11 sukuseura ry Sisällys Päätoimittajan puheevuoro 3 Kaarina Laitisen muistolle 4 Suomen Korhonen 5 Korhosten kuusi sukupolvea Säkkimäellä ja Vehkalassa 10

Lisätiedot

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965 Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966 ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 3 Eteenpäin ylöspäin Urheilun aate on Suomen kansan keskuudessa voittanut erittäin laajat kannattajajoukot. Parhaana osoituksena

Lisätiedot