Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta"

Transkriptio

1 SAMMON MALJA TUL:n nuorten mestaruuskilpailuissa kilpailtavaan Sammon Maijaan sai kiinnityksen Jyväskylän Saukot. Maljasta, jonka on lahjoittanut vakuutusyhtiö Sampo on kilpailtu kymmenen vuotta TUL:n nuorten mestaruuskilpailuissa. Vuoden 9 kilpailu oli samalla viimeinen osakilpailu. Kokonaiskilpailun voitti pisteissä Piikkiön Kehitys. Kilpailu aloitettiin 964, minkä jälkeen Piikkiön K ehitys valtasi kolmena peräkkäisenä vuonna kärkisijan. 96 maljan voi tti J yväskylän Saukot, 968 Helsingin Jyry, 969 Nokian P yry, 90 Jyväskylän Saukot, 9 Helsingin Jyry ja viime vuonna Piikkiön Kehitys. Jyväskylän Saukot, joka nyt voitti viimeisen osakilpailun sijoittui kokonaisklipailussa toiseksi niukasti ennen Helsingi n Jyryä. Kiertopalkinllot Sammon Maljan pisteet v. 9. Jyväskylän Saukot 9. Liedon Luja 0. Hyvinkään Ponteva 5 4. Turun Weikot 4 5. Kotirannan Kunto 4 6. Pihtiputaan Urheilijat 9 Uudenkaupungin Roima 9 8. Nakkilan Visa 8 9. Oulun Tarmo Vantaan Veikot 0 vuoden yhteispisteet. Piikkiön Kehitys 655. J yväskylän Saukot 484. Helsingin J yry Turun Weikot 4 5. Tampereen Työväen Uimarit Nokian Pyry 4. Kemin Into 8. Turun Pyrkivä 9. Lohjan Louhi 0. Lahden Kaleva Tiedotusvaliokunnan suunnitelman m ukaisesti toimitettiin maamme sanomalehdistölle, aikakauslehdille, tietotoimistoille, radiolle ja televisiolle viikottain tiedotteita ja valokuvia TUL :n toiminta tapahtumista, artikkeleita liiton toimintaperiaatteista ja histol"iasta, piirien, seurojen ja yksityisten urheilijoiden ja valmentajien esittelyjä sekä haastatteluja. Tiedotustoiminnan pääkohteita oli vat kertomusvuonna Nuorten Talvipäviät ja Kulttuuritapahtumat.-4.. Varkaudessa, liiton jäsenhankintakampanja, sekä loppuvuodesta TUL :n 55. juhlavuoden ja sen päätapahtuma n Työväen Urheilu 4 :n ennakkopropaganda ja valmistelu. Tiedotusvaliokunnan toimesta valmistettiin Lahden Messuille Työväen Urheiluliiton toimintaa esittelevä ja Lahdessa pidettävää liiton juhlavuoden päätapahtumaa Työväen Urheilu 4 :ää propagoiva kaksiosainen valokuvanäyttely, joka oli myös Työläisnuorisopäivillä syyskuussa Jyväskylässä. Yhteistoiminnassa naistoimikunnan kanssa järjestettiin ko. Messuille 4 voimistelunäytöstä, esiintyjinä Helsingin Jyryn ja Turun Kisa-Toverien naisvoimistelujoukkueet sekä 8 päivän aikana messuyleisölle kuntovoimistelutilaisuudet, joita vetivät Eila Uitto ja Raili Pakarinen. Lehdistölle, radiolle ja televisiolle järjestettiin kertomusvuonna 9 tiedotustilaisuutta. TUL :n tulospalvelu välitti joka sunnuntai tietotoimistoille, päälehdille, radiolle ja televisiolle tietoja ja tuloksia TUL:n viikonvaihteen toimintatapahtumista. Radion sunnuntain urheilukatsa uksissa oli lisäksi TUL:n tapahtumilla oma aikansa. Tulospalvelua hoitivat kertomusvuonna pääasiassa Pekka Hul' me ja Matti Lahtinen sekä lisäksi Kalevi Pakarinen, Unto Niemenkari ja Osmo Heino. Tiedotnsvaliokullta Valistusjaosto Tiedotusvaliokuntaan ovat kuuluneet asti puheenjohtajana Tapio Leväaho, Pentti Kujamäld, Tuure Vuori, Voitto Raatikainen, Pekka Hurme, Jouko Siitonen sekä. 5. lähtien puheenjohtajana Seppo Tikka, Tapio Leväaho, Sakari Selin, Voitto Raatikainen ja Kimmo Aaltonen. Sihteerinä on toiminut Kalevi Pakarinen. J aosto on kokoontunut kertomusvuotena 4 kertaa. Va.listusja.ostoon ovat kuuluneet nä Kalevi P akarinen... 9 läh- I,ertomusvuonna puheenjohtaja Ensio tien työesteiden vuoksi jaostosta Laine, jäseninä Leo Piitulainen (varapuheenjohtaja), Leila Artokari, Eero Santala, Seppo Laakso, Lauri Sarhela, Jukka Levomäki, Veli Pelkonen, Olavi Vesterinen ja sihteeri- eronneiden Seppo Laakson ja Veli Pelkosen tilalla Jarkko Mättäri ja Ismo Kuivala. Jaosto kokoontui kertomusvuonna kertaa. Sihteerinä toimi Kalevi Pakarinen

2 l.'ul:n P ä ivän tilaisuudet TUL:n Päivän perinteellinen valtakunnallinen pääjuhla pidettiin.. 9 Helsingissä TUL:n Suur-Helsingin piirin toimiessa j u hlan isäntänä. TUL:n Päivää juhlittiin myös piirien ja seurojen järjestämissä tilaiuuksissa eri puolilla maata. TUL:n syntymäpäivävastaanotto järjestettiin 5.. Helsingissä arvovaltaiselle valtiovallan, diplomaattikunnan, ammattiyhdistysliikkeen, poliittisten puolueiden, puolustusvoimien, urheilu- ja n uorisojärjestöjen, julkisen sanon edustajien muodostamalle kutsuvierasjoukolle. Tilaisuutta k unnioitti myös läsnäolollaan Neuvostoliiton Ammattiliittojen Urheilukomitean VZSPS:n urheilu- 00 johtajavaltuuskunta : puheenjohtaja Nikolai Rjashentshev, osastopäällikkö Viktor Zavrashnij ja Eestin SNT:n Kalev-seuran puheenjohtaja Johannes Nittim. Seminaari TPL:n valistus työn kehittämiseksi ja kartoittamiseksi valistusjaosto järjesti Karkun Ellinvuoressa valistusseminaarin, jossa työskenteli kutsuttuna 8 osanottajaa. Seminaarin luennoitsijoina toimivat Ensio Laine, Kalevi Olin, Reijo Katajamäki, Seppo Peisa, Esa Sironen, Markku Salonen ja Reijo Katajamäki, Pauli Forss, Kalevi Huusunen, Markku Rajala ja Antti Kuusenoja. KOULUTUSOSASTO Valiokunta on perustettu 9. Kokoonpano sa akka : puheenjohtajana Tapio Pöyhänen (6), jäsenet Arnold Kariniemi (), Anita Mauno (6), Lars Sa vonen (4) sekä Matti Suhonen (6). Kokoonpano muuttui jälkeen: puheenjohtajana Lennart Kivi (6), jäsenet Uuno Nokelainen (6), Atte Eskola (), Risto Lindgren (8) sel.ä Martti Silvennoinen (). Valiokunnan sihteerinä on toiminut Reijo Lehkonen. Kertomusvuoden aika na valiokunta on kokoontunut 5 kertaa ja käsitellyt 5 asiaa. Kurssitoiminta 80 tuntia kestäviä seuravalmentajakursseja on pidetty neljässä piirissä viikonloppukursseina seuraavasti: Kainuun piirissä, osanottajia. Pääluennoitsijat Jussi Tohni ja Martti Kempas. Kymenlaakson piirissä, osanottajia 0. Pääluennoitsijat Arvo Papunen ja Martti Kempas. Oulun piirissä, osanottajia 40. Pääluennoitsijat Markku Rajala, Jussi Tohni ja Martti Kempas. - Pohjanmaan piirissä, osanottajia 4. Pääluennoitsijat Jussi Tohni, Martti Kempas ja Martti Silvennoinen. Koulutusvaliok unta Naisten valmentajaseminaareja on pidetty viikonloppuisin seuraavasti: Kisakeskuksessa, osanottajia 6. Ohjaajina Helvi Oittinen, Lars Savonen ja Jani Uhlenius. - Oulussa, osanottajia 4. Ohjaajina Eevi Kaasinen, Leena Posti, Jussi Tohni, Anita Aalto ja Liisa Marjala. Tampereella, osanottajia 9. Ohjaajina Helvi Oittinen, Tarja Kankainen, Reino Rinne ja Kerttu Riikonen. Järjestökoulutuksen alueella on pidetty tiedottajakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia 4. Pääluennoitsijoina Antero Laine, Anja Oksanen, Risto Virtanen, Matti Suhonen ja Lars Savonen. - Seuratoiminnan suunnitteluseminaareja yhdeksässä piirissä: - Oulussa 85 osanottajaa - Hämeessä - Tampereella 60 - Uudellamaalla 8 - Varsinais- Suomessa 60 - Lapissa 9 - Länsi-Suomessa - Savossa 0 - Suur- Helsing issä 9 0

3 Luennoitsijoina ovat olleet Timo Byman, Reijo Lehkonen, Risto Lindgren ja Reino Rinne. Nuorisotoiminnan alueella järjestettiin kaksi nuoriso-ohjaajakoulua Kisakeskuksessa seuraavasti: osanottajia osanottajia Luennoitsijoina näillä molemmilla toimivat Hannu Vesa, Kirsti ja Lauri Laakso, Tapio Nyholm, Martti Kempas, Arnold Kariniemi, Reijo Lehkonen, Lars Savonen, Anneli Kiiskinen ja Kimmo Aaltonen. Koulutuksen organisaattoreille järjestettiin kouluttajakurssi Kisakeskuksessa Osanottajia oli. Luennoitsijoina toimivat Lars Savonen, Anneli Kiiski nen, Martti Kempas, Jouko Elijoki ja Asko Aho. Neuvottelutilaisuudet Kertomusvuoden aikana valiokunta järjesti kaksi neuvottelutilaisuutta : - Piirien puheenjohtajille ja piirien toiminnanjohtajille aiheena koulutuksen suunnittelu ja koulutus TUL-LEHTI piireissä. Tilaisuudessa oli läsnä 6 henkilöä, ja se pidettiin Helsingissä 6.. Tilaisuudessa pitivät alustuksen Tapio Pöyhönen ja Reijo Lehkonen. Piirien koulutusvaliokuntien puheenjohtajille ja liiton koulutusvaliokunnan jäsenille Kolin matkailuhotellissa P aikalla oli 4 henkeä. Alustajina toimivat liiton koulutusvaliokunnan jäsenet. Henkilökunnan koulutus Valiokunta järjesti liiton henkilökunnalle koulutustilaisuuden Kisakeskuksessa Läsnä oli 54 henkilöä. Alustajina toimivat Seppo Tikka, J yrki Lappi-Seppälä, Veikko Oittinen, Osmo Kaipainen, Toivo Ranta, Kyösti Kallio ja Seppo Kovanen. L isäksi on keskustoimiston henkilökunnalle järjestetty neljä (4) aamupäivän kestänyttä koulutusti laisuutta aiheina tiedottaminen, henkilökuntapolitiikka sekä projektityöskentely. Työväen Urheiluliiton paa-aanenkannattaja TUL-lehti ilmestyi vuotelmällä Kustannus Oy Kvartto tinen. Lehti painettiin offset meneden aikana 50 numeroa painosmäärän ollessa keskimäärin Lehti Suomen suurin urheilulehti Ab:ssa. Levikiltään TUL-lehti on jaettiin jäsenetuna ilmaiseksi kaikille TUL-perheille seurojen anta- J oulu -. Lehden painos oli 0000 Marraskuussa ilmestyi TUL :n mien jäsenluetteloiden mukaisesti. kpl ja lehti painettiin kaksi värit yö- Lehden päätoimittajana toimi Kale- nä Paasipaino Oy:ssä. Lehden toivi Pakarinen.. 9 saakka, sen mittamisesta vastasi päätoimittaja jälkeen Pekka Hurme. Toimittajana Pekka Hurme. toimi a lkaen Matti Lah- TUL-lehden toimitusneuvosto, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Outi Nurmi (4), Rauno Pa junen (4), Eero Salonen (4), Antti Vahteristo Toimitusneuvosto on kokoontunut Toimitusneuvosto KISAKESKUS Johtokunta Kisakeskuksen johtokuntaan ovat kuuluneet vuoden 9 aikana puheenjohtajana Uuno Nokelainen, varapuheenjohtajana Leo Huttunen (. 0. saakka) seliä jäseninä Jaakko Aalto, Ensio Laine, Riitta Lainio, Erik Manninen, Pentti Nurmi, Mauri Reutsalo ja Lars Savonen. Leo Huttusen pyydettyä eroa johtokun Ilasta nimesi TUL:n Liittotoimikunta hänen tilalleen Timo Haukilahden Johtokunnan sihteerinä on toiminut Pentti Kiiskinen. Koulutustoiminta. Opiston järjestämät kurssit Vuoden 9 aikana järjesti opisto 46 kurssia, jotka kestivät vähintään viilmn kukin. Näille kursseille osallistui naista ja 09 miestä () ja Seppo Tikka (). Toimitusneuvosto on kokoontunut neljä (4) kertaa ja käsitellyt asiaa. Toimitusneuvoston sihteerinä on toiminut Matti Lahtinen. eli yhteensä 5 oppilasta. Kurssivuorokausia omasta toiminnasta kertyi Valmentaja-, ohjaajaja toimitsijakurssin suoritti yhteensä 06 henkilöä, joista naisia 09 ja miehiä 9. Käytännön valmennus- ja kuntoliikuntakursseille osallistui 49 oppilasta. Nuorisourheilijakursseille 95.. Muut ohjaaja- ja liikuntakasvatustilaisuudet Tilaisuuksia on ollut yhteensä 8, joilla osanottajia 48. Kurssivuorokausia kertyi kaikkiaan 56.. Muut tilaisuudet Osanottajia yhteensä 8 ja kurssivuorokausia 845. Yhteenveto kurssitoiminnasta Kertomusvuoden a ikana tehtiin oppilasmäärän kohdalla uusi osanottajaennätys huolimatta siitä, että 0 0

4 lähes jokaisessa kurssimuodossa oli tapahtunut taantumista. Taantuminen johtui osittain kurssien lyhentymisestä viisipäiväisiksi. Osanottajia oli vuoden 9 aikana 4490 (v. 9 44). Kurssivuorokausien lukumäärä oli kertomusvuonna 49, kun se edellisenä vuonna oli Tarkka kurssikohtainen erittely jäljempänä. Talous ja rakentaminen Kisakeskuksen talous oli edelleen tappiollinen, joka osaltaan johtui heikentyneestä kurssi toiminnasta. Rakentaminen on tilinpäätöksessä suurin tappion aiheuttaja, mutta se johtuu siitä, että kouluhallituksen raklennusavustukset jäivät töiden valmistumisesta huolimatta viimeisen neljänneksen osalta maksamatta vuoden vaihteeseen mennessä. Kesäkuun aikana valmistui Kisakeskukseen uusi vesilaitos, jonka turvin opistoa voi vesipulaa pelkäämättä kehittää pitkälle tulevaisuuteen. Opistolle tulee puhdasta lähdevettä Kullaanjärven toiselta puolelta 00 m pitkän muoviputken kautta. Urheilukentän päätyyn valmistui syksyllä palloilualue, jossa on Grasstex_ kumiasfaltijla ja Colorcoatmaalilla käsitellyt kaksi tenniskenttää, kaksi koripallo kenttää ja lentopallokenttä. Palloilualueen kentät parantavat nuorisourheilijakurssien ja kuntokurssien toimintaedellytyksiä. Henkilökunta. Varsinaiset opettajat: SaV'onen Lars, Voimistelunopettaja, opistonjohtaja. Opettanut terveysoppia, anatomiaa, fysiologiaa, valmennusoppia, kasvatus- ja opetusoppia, järjestöoppia sekä liikunnan teoriaa ja käytäntöä. Kiiskinen Anneli, LiK, laitosmies lukien. Opettanut anatomiaa, fysiologiaa, kasvatusoppia sekä liikunnan teoriaa ja käytäntöä.. Tuntiopettajat ja tilapäiset avustajat: Aalto Erkki, liik.ohj. Aaltonen Kimmo, VO Yhteiskuntaoppi Liik. käytäntö ja teoria Andersson MAns, ohjaaja Auvinen Hannu, ohjaaja Bergström Ritva, VO Bremer Juhani, ohjaaja Byman Timo, valmentaja, valmennusoppi Eränen Aulis, ohjaaja Halinen Alpo, ohjaaja Ohjelmatoiminta Halttunen Riitta, ohjaaja Heinänen Aira, maisteri Hellsten Laila, valmentaja Hjellman Olavi, Ohjaaja Liik.käytän tö Huisman Taisto, valmentaja Hurme Pekka, päätoimittaja Tiedotusoppi Inkeri Leena, erityisopettaja Äänenkäyttö, säestys Jokela Heikki, liik.ohj. Juvonen Martti, ohjaaja Järvinen Juhani, valmentaja Järvinen Leo, ohjaaja Liik.käytäntö ja teolia Järvinen Maija,ohjaaja Järvenpää Paavo, ohjaaja Kaasinen Eevi, VO, fysiologia Kalenius Jouko, liik.tiet.yo. valmennusoppi Kariniemi Arnold, nuorisosihteeri Karppinen Kimmo, ohjaaja Karttunen Kauko, ohjaaja Kempas Martti, LiK kasvatusoppi, nuorisotyön menetelmäoppi Kiiskinen Anneli, LiK, anatomia, fysiologia, kasvatusoppi Kiljunen Aili, kotitalousteknikko Ravin tofysiologia Kortelainen Merja, ohjaaja Kortelainen Tarja, valmentaja Koskinen Rauni, VO Köppä Olavi, ohjaaja Laakso Kirsti, maisteri Kasvatusoppi, nuorisotyön menetelmäoppi Lahtinen Kalevi, ohjaaja Laine Antero, toimittaja Tiedotusoppi Laine Mikko, ohjaaja Liik.käytän tö ja teoria Lammi Raimo, valmentaja Lassila Antero, liikuntasihteeri Lehkonen Reijo, LitK, kasvatusoppi Lehtoranta-Pietilä Sylvia, musiikinopettaja. Säestys Lehtonen Esko, ohjaaja Linnakylä Martti, lääketiet.lis. Liik.käytäntö Malm Matti, valmentaja Manninen Erik, liik.ohj., fysiologia Mauno Anita, naissihteeri Montonen Väinö, tied.päällikkö Tiedotusoppi Mettälä Veikko, valmentaja Mutanen Seppo, valmentaja Lilk.käytäntö ja teoria Mäkiinen Ismo, ohjaaja Nurmi Reidar, ohjaaja Nykänen Lahja, ohjaaja Oksanen Anja, maisteri Äidinkieli Ollikainen Pekka, valmentaja Ollikainen Martti, ohjaaja 04 05

5 Papunen Arvo, voim.yo. LUk.käytäntö ja teoria Peut'la Klaus, kansak.op. valmennusoppi Pihl Aarno, jaostosihteeri Pitkä Maija-Liisa, ohjaaja Pässilä Väinö, sosionomi Raatikainen Voitto, toimituspäällikkö Tiedotusoppi Railo Raimo, ohjaaja Leiritoiminta Raita Eljas, ohjaaja Laulu Raitaniemi Leevi, toiminnanjohtaja Yhteiskuntaoppi Rantanen Antti, ohjaaja Rantanen Anneli, VO Rantanen Irja, maisteri Psykologia Raunio Urpo, ohjaaja Repo Aleksanteri, valmentaja Riikonen Kerttu, valmentaja Rinne Reino, valmentaja, valmennusoppi, ravintofysiologia, järjestöoppi Rissanen Pirkko, LitK Psykologia Saari Toivo, ohjaaja Saarikangas Henrik, ammattikoulunopettaja Saarinen Pekka, lääk.tiet.kand. 06 Fysiologia Salama Tauno, sihteeri, järjestöoppi Salminen Veli, ohjaaja Salo Birgi,tta, liik.ohj., askartelu Salonen Matti, ohjaaja Salmela-Järvinen Martta, sos.neuvos Sosiaalipolitiikka Simonen Tapio, fil.kand. Sinijärvi Kari, ohjaaja Kritiikki Sorvali Ari, ohjaaja Suhonen Matti, järjestöpäällikkö Suominen Helena, ohjaaja Suonio Kaarina, psykologi Psykologia Syysjoki Jorma, ohjaaja Takkinen Vilho, ohjaaja Liik.käytäntö Tamminen Kari, ohjaaja Tarino Jorma, valmentaja Taskinen Raimo, valmentaja Teinilä Pertti, valmentaja valmennusoppi Toija Jorma, valmentaja Tuomi Edit, ohjaaja Säestys, vapaa-aikatoiminta Uitto Eila, liik.ohj. Ukkola Erkki, valmentaja Valkama Heikki, markkinointipääll. Tiedotusoppi Vesa Hannu, maisteri Yhteiskuntaoppi Viianen Sointu, ohjaaja Liik.käytäntö, vapaa-aikatoiminta Virtanen Risto, erityisopettaja P uhetaito Virtanen Visa, ohjaaja Vuorinen Aulis, ohjaaja Välipakka Pentti, ohjaaja Vapaa-aikatoiminta Äikäs Rauli, ohjaaja. Muu henkilökunta Heimo Eila, apu-emäntä Herlin Hannele, keittiöapulainen.. 9 lukien Herlin Helena, keittiöapulainen lukien Iivonen Riitta, keittiöapulainen lukien Iivonen Riitta,apu-emäntä.. 9 lukien Karikoivu Seppo, apu-työmies Karlsson Maila, siivooja Peeran tunturimaja Karlsson Melitha, keittiöapulainen Kauppinen Kaija, keittiöapulainen lukien Kiiskinen Pentti, taloudenhoitaja K uokkanen Maria, keittiöapulainen Maavirta Taina, apu-emäntä Partanen Anna-Liisa, apu-emäntä Puranen Aino, pesulanhoi taja Puranen Teuvo, apu-työmies Raita Eljas, kentänhoitaja Raita Soile, keittiöapulainen Riikonen Ulla, sairaanhoitaja Saarinen Maj-Lis, toimiston hoitaja Saarinen Väinö, talonmiesvahtimestari Salmi Seija, emäntä Savonen Terttu, toimistoapulainen lukien Tuokko Eija, apu-emäntä Viianen Kaisa, toimistoapulainen saakka Wilen Eeva, siivooja saakka Wilen Lisbeth, kesäapulainen Johtokunta Henkilökunta Peeran johtokun tana on toiminut Majan hoidosta ovat vastanneet Kisakeskuksen johtokunta. emäntänä ja talonmiehenä Elli ja Eino Kangasperko. Peeran asioiden hoitajana on toiminut Pentti Kiiskinen. 0

6 o OJ ;>;";>;" 00 0 c ~. < Ol C... 0 ",0.. "" et> ::: et> "';>;" -;J et> "" ~ ;... <.J 00 -;J ~. "" 0 < ;:;: '" ~ c<. c ~ g 00: 0,, ;q~ S~~~~f~~~=~~P ~-.~~~~~gc;>;,,~c~s~p~ -l.. III C'D r'9" 0 (t) _. <: ~ ::s::s~. t-.:i -. ~ o' < ~ : Ill:? ~ :l 0 ~ S' s: O >- "" 00 ::r< :::: ~ ::r 0l c c - '-';>;" <'0 Ol «< ~ ~ 00 ;; >- Ol: :::: ~?:: t"' >- '0. et> ~ ~ 00 0 C 00: ~ ~ 0 "' et> c 00 ~ ~ ~ ~ ~ _. et> 0.. ~;>;" ;:; 0... _. ~ ~ : ~. 6.i' ~. ~ 'ju; 'ju' 8" ~. '0 ~; ' g ~~ C ;>;" 00 ~ 0 ~t"'~ 6.i'q~oo ~-~~ ~:x:~ 0l~00 -~~~et>pet>ol~~=ol ~»: ::;: ::::-: ~ Ill: _. o::s ::s Sl:J _. ::r c.?' Sii; en en ~ "' C (l) (D ~ u '" 0> _. _. 0 :=: 5: o ~ «q ~«c c::roo:::",' M" ~<'O o ::r _. < S;< 0 ' 00'0 ~ et> et> '-'_' '0- ~«c~tt~~6.i'q;>;"et>>-~r=;>;" ~ et> ~ «_' 00 ~ ~ t"' "00" ;>;" - oo..d~ ~ ;>;"~~~~ 'O~a. ~Ol ~. ;>;,,~~et>~~~ ~8" ~ ;>;,,::r,.::ret>~~""'~0l?::_;>;" n;>;"et>et> «~. et>0l_ - <0l 9'9~ 9g~~~F'~~~ =: ~ ~ -~~ ö.et>~ o 0 tt ;>;"~;>;,,0l:'O0l0«Ol~ M::: ~-:Ol Ol<~Ols;.Ul~ OC.~Ol::r S- i~~~~c~~ca~~~~ = ~ ~ _. 00 ~. ro _. 0 C. ;:;. en C ::s _. ~ 0 ::r g;.~ ~ et> ~ C et> Oli ",,"' t-: ~. e Ol -;J..., 0> 00 ~ :... Dl ~ ::l <: 0 ~ 0.. 'ii)' ~ 6.i' '0 ~ ~ e?. ~ ;:; '0 ~ et> _. Ol s s: ::r '" ::l Ol Dr ;>;" 00 00: ~ g; ro S. C... cn -ct-~illtn::s~.. _...., 0 ~ et> ~ 'ju;.~ -... ;>;" et> :u -'" 00 "'::l c. -' - ::l?... Ol 00""" 00 ct- ('t) Dl. en \): ;::: Ol~. _. ~ ;>;" 00 tj:i" -'"... ~ et> ::::s 00 e?.. t:..."i... ;;;: ttoolo;>;" Ol ;>;"::l et> ~. --'.. _. jlj: tu: c n. ~;>;"c~:::l,o<s~~ ~ 00 et> ~ ~ "' Ol:~: ~ ~ et> et> _. tn jl) _. - o. '" en ~ ~ c ~ 00 ;)«;:: ::l. 0 fj;' ::s iu: c co < t::: ro <: ~ ~ s: <: 00 ~.. ~ ~ ~ ~. 0)'. :::: "" ~ 00 ~ 00 ~ 0. ~ : ~ ;>;"::r ' ::l ::l ::l"'... 0l o et> '0,o ::l ~ :g ~ <~. et> ::l ::l ~ ::l 0 ~. c ::r ~ '8. ~ 00 _. et> ::l ::l C -' ",,00... ;>;" < 00 ::l::l~~ 'g~ ~'OP' PJ~tuc.n ;;: '"" (t) -" C et) _. ;S. '0 p; <~~n>-' < (t)8... r"c) 0..;>;"0000 o 0: 00 ::l;>;" et> 0 ~. iil ~?': ::s ~ C ~. en ;; ::s ~ et> 00 '" < o ::l C - ' 00 _... ::r c ::l et>... et> p.(j)~ 0.. et> et> _.... ::r c ::l... ::l et> '0 ::l 00: t"' ~ =. ~ ' ~... ~ - 00: 00 - ' o _'" «rn 0 ~, ::l I 0) l ' ~. 0 tq S ~ C = en' ~ ~. iij ro~ 99IDCP~ ~::l~~'o~:... oo;>;"t-:et> 00: Ol-... Ct::et>~ < fii' _. ~ U C ::l ~ ~ _ C C C _. o C'D CIl ::s rl- en, '0... Ol et> et> et> 00 '" 00 00: ::s -.. DJ III 0" ::s ':;:~ '?'Ocq ~. ~ 00 ~. '" ;::c;" jl): rt- ::s _. 0l::lD o::r~ ~~~ ~~,,:::'::l C ::l 0 S-.[ ::l et> 00 I ~ ' o 00 00: o..::r et>... ~ -' ::r c.. 0 p,:,: Ill: ~ - 0-<_.,,, 0 co a) käytännölliset valmennuskurssit: KISAKESKUKSEN KURSSIT VUONNA 9 A. Varsinainen kurssitoiminta Opiston järjestämät liikuntakurssit Kurssi: Aika: Kurssinjohtaja: Naisia: Miehiä: Yht. Kurssi VTk Talviurheilukurssi Anneli Kiiskinen Talviurheilukurssi Anneli Kiiskinen Talviurheilukurssi Lars Savonen Eläkeläisten kuntokurssi Koripallon erikoiskurssi..-.. Lars Savonen ,, Lars Savonen Talviurheilukurssi " Lars Savonen 6 6 Kuntoliikuntakurssi Anneli Kiiskinen 0 6 Kuntoliikuntakurssi Anneli Kiiskinen 9 4 Kuntoliikuntakurssi Anneli Kiiskinen Ikinuorten liikuntakurssi Maija Järvinen Ikinuorten liikuntakurssi Maija Järvinen 0 Valioiden liikuntakurssi Anneli Rantanen 0 Valioiden liikuntakurssi Eevi Kaasinen Kuntoliikuntakurssi Lars Savonen 6 5 Kuntoliikun takurssi Lars Savon en 0 05 Nuorten painikurssi Raimo Taskinen 85 Luistelun erikoiskurssi Pentti Kiiskinen Luistelukoulu Pentti Kiiskinen 5 5 Koripallon erikoiskurssi Erkki Aalto ,, Erkki Aalto 5 -,,- " -,, Erkki Aalto 4 b) ohjaaja- ja valmentajakurssit: Kurssi: Aika: Kurssinjohtaja : Naisia : Miehiä: Yht. Kurssi VTk Valmentajien erikoiskurssi Lars Savonen

7 .. o Kuntoliikunnan ohjaajakurssi Testaajakurssi Kuntoliikunnan ohjaajakurssi Nuoriso-ohjaajakurssi Nuoriso-ohjaajakurssi Valmentajakurssi Voimisteluohjaajien peruskurssi Tyttöohjaajakurssi Kuntovoimistelun ohjaajakurssi Kuntoliikunnan ohjaa jakurssi Lars Savonen Lars Savonen Lars Savonen Lars Savonen Lars Savon en Eila Uitto Eila Uitto Birgitta Salo M-L. Pitkä Anneli Kiiskinen c) toimitsija- Ja Johtajakurssit: Kurssi: Aika: Kurssinjohtaja: Naisia: Miehiä: Yht. Kurssi Seurajohtaja- ja tiedottajakurssi Voimistelujohtajakurssi -,, Matti Suhonen Birgitta Salo Birgitta Salo d) nuorisourlieilijakurssu: Kurssi: Aika: Kurssinjohtaja: Naisia: Miehiä: Yht. Kurssi Nuorisourheilijakurssi Nuorisourheilijakurssi Nuorisourheilijakurssi Nuorisourheilijakurssi 4 Nuorisourheilijakurssi 5 Nuorisourheilijakurssi 6 Nuorisourheilijakurssi Nuorisourheilijakurssi 8 Nuorisourheilijakurssi 9 Nuorisourheilijakurssi a, b, c ja d kohdat yhteensä: Kurssinjohtaja: Naisia: Miehiä: Yht. Kurssi a) b) c) d) a) kurssit: Kurssinjärjestäjä: Oy Yleisradio Ab TUL :n Suur-Helsingin piiri TUL:n Varsinais-Suomen piiri Sotainvalidien Veljeslii tto Työväen Urheiluliitto ry TUL-SNL TUL:n Suunnistusjaosto TUL:n Koripallojaosto TUL :n Suur-Helsingin piiri Kansanurheilun Keskusliitto TUL:n Koulutusvaliokunta TUL:n Suur-Helsingin piiri TUL :n Suur-Helsingin piiri TUL:n Suur-Helsingin piiri TUL:n Varsinais-Suomen piiri TUL :n Naistoimikunta B. Muut ohjaaja- ja liikuntakurssit Kurssi: b) iekniikkakurssit- ja harjoituspäivät: Järjestäjä: TUL:n Naistoimikunta TUL:n Suunnistusjqtosto Jakomäen Pyry Saksalainen koulu TUL:n Lentopallojaosto Tampereen Kisa-Toverit TUL :n Moottorijaosto Helsingin Yhtenäiskoulu Aika: Urheiluavust. jatkokurssi Kunto- ja mielenterv.kurssi Nappulaohj. koulutus kurssi Kunto-ohjaajakurssi Kouluttajakurssi A-tason tuomarikurssi Ratamestarikoulu Valmentajakurssi Lentop.koulut.- ja valm.kurssi Kuntoliikunn. ohjaajakurssi Koulutuspäivät Seuravalm. peruskurssi Seuravalm. peruskurssi Seuravalm. peruskurssi Seuratoimitsijakurssi Valmentajakurssi Kurssi: Mod.voim.kurssi Valmennus leiri Viikonloppukurssi Talviurheilupäivät Valmennuskurssi Jalkap. valmennusleiri Valmennusleiri Talviurheilupäivät Aika: Naisia: miehiä: Yht. Kurssi Naisia: miehiä: Yht. Kurssi

8 --'

9 .. oj>. a, b ja c kohdat yhteensä: A- ja B-kohdat yhteensä: a) b) c) Naisia: Miehiä: Yhteensä: Kurssi Naisia: Miehiä: Yhteensä: Kurssi A) B) Piiri Häme Kainuu Karjala Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Länsi-Suomi Oulu Pohjanmaa Saimaa Savo Suur-Helsinki Tampere Uusimaa Varsinais-Suomi Seuroja LIITON JÄSENMÄÄRÄ.. 9 Miehiä Naisia Poikia Tyttöjä Yhteensä TILASTOA LIITON KURSSI-, VALMENNUS- JA OPETUSTILAISUUKSISTA VUONNA 9.. tti J&osto. vlk Hiihto Jalkapallo Jääkiekko Koripallo.... Len topallo Luistelu Melonta Moottori Mäenlasku Nyrkkeily.. Paini Painonnosto.... Pesäpallo Pujottelu Purjehdus Pöytätennis Suunnistus Uinti Voimistelu Yleisurheilu Järjestövaliokunta Til. 5 8 OS.ott Til. OS.ott TIl OS.ott Til. OS.ott Ohjaajakurssit Tuomarikurssit Valmennusleirit Ohjaustilaisuudet Neuvottelutilaisuudet Til. OS.ott Yhteensä Til. OS.ott Naistoimikunta Nuorisovaliokunta Koulutusvaliokunta

10 TILASTOA KILPAILUTOIMINNASTA 9 0:. Seurojen järjestämät kilpailut: Seu- H a rras- J'ä s.väliset Piirikunn. Kansalliset Kansainväl. Yhteensä Urh.aji roja tajia Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Hiihto Mäenlasku Pujottelu Luistelu Melonta Moottori Nyrkkeily Paini Painonnosto Purjehdus Pyöräily Pöytätennis Suunnistus Uinti Voimistelu Yleisurheilu Kuntoliik. *) *) Muu kuntoliikunta kuin mainitut kilpailumuodot. Seurojen järjestämät ottelut J'oukkuepelit Seu- Harras- Piirisarjat Yht. sarja Liiton sarjat Muut otto Yhteensä roja tajia Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Kilp. OS.ott. Jalkapallo Jääpallo J ääkiekko Koripallo Lentopallo P esäpallo Eri alojen harrastajia yht Kilpailuja ja otteluja yht. 45.

11 Tasapeliveikkaus antaa suurempia voittoja kuin arvaatkaan

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista:

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kunnanhallitus 186 04.08.2014 Etuosto-oikeus kiinteistökaupoissa 2288/44.441/2010 KHALL 186 Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kiinteistö:

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai 1 A/A Tomi Penttilä/Tero Kallio Metalli 1 3 4 C/D Pekka Salokannel/Markku Saarinen Metalli 49 5 C/C Jouko Rakkolainen/Jorma Hietikko VATE 6 8 B/B Juha Suotmaa/Tuomas

Lisätiedot

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Yleinen 70 Talja, alkukilpailu m m Yht. 10 X 1. Rantanen Pauli TapErä 274 270 544 2. Leivonen Keijo Ascella 271 272 543 3. Koivunen Osmo Ku-Ry

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Johtokunta

Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Johtokunta Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Varapuheenjohtaja / jäsen Seppo Kämäräinen varajäsen Kari Vanhala Rahastonhoitaja / jäsen varajäsen Marja-Liisa Isakow / jäsen varajäsen Päivi Pilli-Sihvola varajäsen

Lisätiedot

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla 24.8.2011 Jurvan Rotaryklubi Säläishallilla YHTEIS Klubin sija Klubin tulos 1 Jurva 32,00 2 Kurikka 25,00 3 Jalasjärvi 23,00 4 Kauhajoki 17,00 5 Ilmajoki 16,00 6 Aro 13,00 sija nimi Saapas Tikka Rengas

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri.

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri. Huvitoiminta Isonkyrön Piirin Nimismiehelle. Allekirjoittanut rekisteröity yhdistys anoi ja sai luvan toimeenpanna 12 päivänä elokuuta 1972 klo 20.00 01.00 Vähänkyrön Huvikeskuksessa tanssit kestoltaan

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

Tulokset 27.9 2009 Yleinen Rapasaari

Tulokset 27.9 2009 Yleinen Rapasaari Tulokset 27.9 2009 Yleinen Rapasaari 1 Arja Villanen 2329 g 2 Seija Mäkirinta 2082 g 3 Aili Jäppinen 1500 g 4 Ritva Turkki 1489 g 5 Lahja Salmi 1005 g 6 Varpu Korhonen 737 g 7 Martta Huuskonen 682 g 1

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ Osanottajia 78 pelaajaa ja kilpailuluokkia 17. TULOKSET: Miesten joukkue 1. Tomi Penttilä/Tero Kallio, Metalli

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Artur Erik LINDELL s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Antero, Äiti, Aulikki Oliver, Antero, Helena Aulikki, Lefa Anna-Maija, Jorma Arja, Jorma Ilkka, Kaisa,

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist.

Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. Sija No Nimi Seura aika ero (s) pist. 500m Miehet 35v. 1. 10 Vesa ISOVIITA PUV 0.42,59 2 500m Miehet 40v. 1. 13 Jari SÄRKELÄ OuTa 0.46,41 3 2. 14 Jarmo ROSSI OuTa 0.53,34 6,93 1 500m Miehet 45v. 1. 18 Esa PUOLAKKA HLK 0.41,70 7 2. 21 Markku

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Liikkuvanmaalin 10 m putoavan taulun Suomen Veteraaniampujien Mestaruuskilpailut 2015, Pitkäjärvi, Kangasala, sunnuntai 12.4.2015

Liikkuvanmaalin 10 m putoavan taulun Suomen Veteraaniampujien Mestaruuskilpailut 2015, Pitkäjärvi, Kangasala, sunnuntai 12.4.2015 Liikkuvanmaalin 0 m putoavan taulun Suomen Veteraaniampujien Mestaruuskilpailut 05, Pitkäjärvi, Kangasala, sunnuntai..05 TULOKSET N70 M80 M5 M50 M55 M60 M65 M70 N50. Kaija Häyrinen, KAMS. Tiina Aalto,

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-12-20. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-12-20. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ahonen Anna Liisa Ahonen Veikko Juhani Ahonen Aarno Allan Ahonen Paavo Olavi Ahonen Pertti Kalevi Ahonen Pauli

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

2016-01-16 Salo - B19 - Kulo Lopputulos 14 pöytää, 28 paria. Jakomäärä: 36. Keski: 468.

2016-01-16 Salo - B19 - Kulo Lopputulos 14 pöytää, 28 paria. Jakomäärä: 36. Keski: 468. Sija Pari Pisteet % Nimi J-ID Kerho 1 28 559 59,7 Kari Koivisto - Paavo Isotalo 1428 1628 B-19 2 32 539 57,6 Marjatta Nordlund - Salme Amberla 1351 1872 Turun Bk 3 25 536 57,3 Kati Sandström - Timo Mäkelä

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011 Säkylä 03. - 04.09.2011 19:30:55 25m Pienoispistooli 20 ls, sarja 12T 1. Tuomas Lammintausta KaA 91 97 188 188 2. Casper Corell KaA 90 86 176 176 25m Pienoispistooli 10 ls, sarja N 1. Ritva Lapinniemi

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Tulokset 6.12.2009 LAITURIPILKKI Rapasaari

Tulokset 6.12.2009 LAITURIPILKKI Rapasaari Tulokset 6.12.2009 LAITURIPILKKI Rapasaari 1 Seija Mäkirinta 1568 gr 2 Milja Kilkki 1316 gr 3 Aili Jäppinen 930 gr 4 Edith Teräväinen 926 gr 5 Lahja Salmi 742 gr 6 Varpu Korhonen 723 gr 7 Marketta Mustonen

Lisätiedot

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa.

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. 1/(9) M35 300 m aj 1 Mika Siimes SpoVe 50,92 M50 300 m aj 1 Antti Aaltonen KymUV 49,53 M65 300 m

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET Miehet 1 Etelä-Aho Teemu 265 Lakeuden Urheilukalastajat 3265 2 Niittymaa Ari 52 Viialan perhokalastajat x 3030 3 Ollikainen Juha-Pekka 35 Mikkelin Kalamiehet Mi1 2970 4 Kervinen Esa 169 Iisalmen pilkkijät

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot