Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty"

Transkriptio

1 Nostopöytien käyttö- ja huolto-ohjekirja alkuperäisestä käyttöohjeesta käännetty Yksisaksiset nostopöydät tasaisesti jakautuneelle kuormalle malli E1 / Ergolift Valmistaja: Maahantuoja: BOLZONI S.P.A CASONI DI PODENZANO- PIACENZA OY MACHINE TOOL CO

2 1 YLEISTIETOA Käyttöohjeen tarkoitus ja sisältö Käyttöohjeen kohderyhmä Valmistajan vastuut Takuu Valmistajan tunniste Laitteen tunnisteet Laitevaatimukset ja standardit KÄYTTÖ, KÄYTTÖKOHTEET JA MELUTASO Kierrätysohjeet VAKIOMALLIEN TEKNISET TIEDOT Kuorman jakautuminen TURVALLLISUUSOHJEET TARKASTUKSET VASTAANOTETTAESSA PÖYTÄ NOSTOPÖYDÄN KILVET JA TARRAT Kilpien ja tarrojen sijainti NOSTOPÖYDÄN KÄYTTÖ ASENNUS Tarkastukset ennen asennusta Sähköliitännät Nimellisvirta Turvatukien käyttö Asennusmonttu Nostopöydän asennus monttuun KOMPONENTIT Hydrauliikkajärjestelmä Sähköjärjestelmä Hydrauliventtiilit Mekaaniset komponentit Toimenpiteet käytön jälkeen HUOLTO-OHJEET Turvallinen huolto Huoltotoimenpiteet Hydraulijärjestelmä Sähköjärjestelmä Mekaaniset komponentit Voitelukohdat (jos pöydässä on rasvanipat) VIANHAKU Vianhakutaulukko NOSTOPÖYDÄN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT Riskit ja niiden ehkäisy VARAOSAT Varaosakyselyt Varaosien tilaaminen HÄVITTÄMINEN JA ROMUTUS... 17

3 1. YLEISTIETOA 1.1 Käyttöohjeen tarkoitus ja sisältö Käyttöohjeessa on nostopöydän kuvaus, sen tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet sekä käyttö-, asennus- ja huolto-ohjeet. Käyttöohjeen lisäksi nostopöydän mukana toimitetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus tai valmistajan vakuutus (Konedirektiivin 2006/42/EU liitteen VII B mukaan). Alkuperäiset asiakirjat löytyvät pöytään kiinnitetystä muovitaskusta. 1.2 Käyttöohjeen kohderyhmä Käyttöohje on tarkoitettu: - tehtaasta, työpajasta tai työmaasta vastaavalle henkilölle - asennuksesta vastaavalle henkilölle - käyttäjälle - huollosta vastaavalle henkilölle Käyttöohje on säilytettävä laitteen läheisyydessä käyttäjien saatavilla. Mikäli käyttöohje häviää tai vahingoittuu, uuden ohjeen voi tilata laitteen valmistajalta tai maahantuojalta ilmoittamalla pöydän sarjanumeron. Kaikkien pöytää käyttävien on luettava käyttöohje ennen käyttöä ja ymmärrettävä se oikein. Käyttöohjeeseen ei saa tehdä mitään muutoksia ilman valmistajan antamaa kirjallista lupaa. Käyttöohje, vaatimustenmukaisuusvakuutus (tai valmistajan vakuutus) on säilytettävä koko laitteen käyttöiän. Mikäli laite myydään edelleen, ko. asiakirjat on toimitettava laitteen mukana 1.3 Valmistajan vastuut Käyttöohjeen lisäksi on noudatettava kaikkia voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä sekä kansallisia turvallisuutta ja onnettomuuksien ehkäisemistä koskevia lakeja. Laitteen valmistaja ei vastaa käyttöohjeen sisällöstä, mikäli: - pöydän asennuksessa ei ole noudatettu kaikkia voimassa olevia turvallisuutta koskevia kansallisia lakeja, jotka liittyvät pöydän käyttötarkoitukseen - pöydän käyttö ei ole ollut kansallisten turvallisuutta ja onnettomuuksien ehkäisemistä koskevien lakien mukaista - käyttöohjeessa olevia ohjeita ei ole noudatettu - verkkojännitteessä tai virransyötössä on vikaa - laitteeseen on tehty muutoksia ilman valmistajan hyväksyntää - laitteen käyttäjä ei ole saanut tarvittavaa käyttökoulutusta Jotta käyttöohjeen kohdassa 1.4 kuvattu valmistajan takuu on voimassa, käyttäjän on noudatettava käyttöohjeessa annettuja ohjeita sekä erityisesti: 1.4 Takuu - noudatettava aina laitteen käyttörajoituksia - tehtävä ohjeen mukaiset huollot säännöllisesti ja huolellisesti - annettava pöytä vain riittävän pätevän ja pöydän käyttöön koulutetun henkilön käyttöön - käytettävä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia BOLZONI S.P.A. myöntää kaikille nostopöydille 12 kuukauden takuun lukien toimituksesta, kun pöytää käytetään kahdeksan tuntia työpäivässä (sekä mahdollisesti erikseen tarjouksessa mainittujen työsykliä / tunti rajoitusten mukaan). Mikäli pöytää käytetään enemmän kuin kahdeksan tuntia työpäivässä, takuuaika vähenee samassa suhteessa.

4 Takuu rajoittuu osiin, joissa on ollut valmistusvirhe tai joiden materiaalissa on ollut vikaa. Takuu ei kata työ- tai kuljetuskustannuksia. Valmistaja ei korvaa vikoja, jotka - johtuvat tuotteen väärästä käytöstä - aiheutuvat nostopöydän väärästä asennuksesta - aiheutuvat muiden kuin alkuperäisvaraosien käytöstä Valmistajan takuu raukeaa myös, jos käyttöohjekilvissä tai nostopöydän mukana toimitetussa dokumentaatiossa mainitut käyttöarvot on ylitetty tai mahdollisia käyttörajoituksia ei ole noudatettu. Kaikki Bolzoni S.p.A:n valmistamat tuotteet on vakuutettu kolmannelle osapuolelle tapahtuvan vahingon varalta, mikäli vahinko johtuu viallisesta komponentista tai laiteviasta. Vakuutus ei kata pöytien virheellisestä tai väärästä käytöstä johtuvia vahinkoja. 1.5 Valmistajan tunniste Käännetty käyttöohje sekä alkuperäinen käyttöohje INSTRUCTION MANUAL FOR THE INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE OF LIFT TABLES koskee ainoastaan nostopöytiä, joiden valmistaja on: BOLZONI S.P.A CASONI DI PODENZANO- PIACENZA (ITALY) 1.6 Laitteen tunnisteet Jokaisessa pöydässä on tunnistelaatta, jossa on: - valmistajan logo - valmistajan nimi ja osoite - pöydän malli - suurin sallittu kapasiteetti (kg) - valmistusvuosi - sarjanumero - CE -merkki - käyttöpaine - laitteen omapaino (kg) - IP -suojausluokka 1.7 Laitevaatimukset ja standardit BOLZONI nostopöydät on suunniteltu ja valmistettu mahdollisimman turvallisiksi, luotettaviksi ja kestäviksi. Nostopöydät täyttävät nostopöytästandardin EN1570, jossa määritellään turvallisuusvaatimukset nostopöydille, jotka on tarkoitettu tuotteiden/ihmisten nostoon ja laskuun ja joiden nostoliike on enintään 3m. Nostopöydät voivat olla käsikäyttöisiä tai niissä voi olla sähkömoottori. Lisävarusteita voidaan asentaa turvallisuuden parantamiseksi. 2. KÄYTTÖ, KÄYTTÖKOHTEET JA MELUTASO Nostopöydät on tarkoitettu käytettäväksi kuivassa, huoneen lämpöisessä tilassa ellei valmistajan kanssa ole sovittu muuta. Pöydässä olevien turvalaitteiden lisäksi voi olla tarpeen parantaa pöydän sekä työympäristön turvallisuutta muillakin keinoin. Ennen käytön aloittamista suositellaan tehtäväksi Konedirektiivin mukainen riskianalyysi. Katso myös kappale käyttöön liittyvät riskit. Käyttöohjeen on oltava aina käyttäjien saatavilla ja se on säilytettävä kunnes nostopöytä on poistettu käytöstä. BOLZONI nostopöydät soveltuvat moniin käyttökohteisiin. Niitä käytetään yleensä kuormien nostamiseen ja laskemiseen. Nostopöydät on suunniteltu käytettäväksi tasaisella ja vakaalla alustalla tai lattialla. Ne voidaan asentaa joko lattiaan tai

5 asennusmonttuun. Alustan on kestettävä nostopöydän ja käsiteltävän kuorman yhteispaino. Tarpeelliset tiedot käytöstä sekä taakoista löytyvät käyttöohjeesta (yhteneväiset EN 1570 kanssa) Normaalin käytön aikana melutaso ei saa ylittää 70dB mitattuna 1 metrin etäisyydeltä ja 1,6 m korkeudelta kovimmasta melulähteestä. 2.1 Kierrätysohjeet Nostopöydän valmistuksessa on käytetty uudelleen käytettäviä tai kierrätettäviä materiaaleja. Käytöstä poistettavat nostopöydät on purettava ja materiaalit on lajiteltava ja kierrätettävä asianmukaisesti. 3. VAKIOMALLISTEN NOSTOPÖYTIEN TEKNISET TIEDOT: ERGOLIFT 3.1 Kuorman jakautuminen Pöydän suurin sallittu kapasiteetti on ilmoitettu laitekilvessä sekä suurin numeroin pöydän sivuun kiinnitetyssä tarrassa. Suurin sallittu kapasiteetti tarkoittaa tasaisesti koko pöytälevyn alueelle jakautunutta kuormaa. Perustuen standardiin EN 11570, sallitut kuormitukset ovat: 100 % suurimmasta sallitusta kuormasta jakautuneena tasaisesti koko pöydän pintaalalle 50 % suurimmasta sallitusta kuormasta jakautuneena tasaisesti puolelle pöydän pituudesta 33 % suurimmasta sallitusta kuormasta jakautuneena tasaisesti puolelle pöydän leveydestä Kunkin pöydän tekninen erittely on pöydän mukana toimitettavassa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

6 4. TURVALLISUUSOHJEET Bolzoni nostopöytiä saavat käyttää vain käyttöön valtuutetut ja asianmukaisesti koulutetut henkilöt. Käyttäjä on vastuussa onnettomuuksien ennaltaehkäisystä. Nostopöytiä saa käyttää vain sille suunniteltuihin tarkoituksiin ja täysin turvallisissa olosuhteissa. - Älä koskaan ylikuormita pöytää - Aseta taakka mahdollisimman keskelle pöytää, jotta tasapaino säilyy. - Tarkasta laitteen kunto aina ennen työvuoron aloittamista - Ainoastaan pätevät henkilöt saavat huoltaa ja korjata pöytää - Mikäli pöytä ei toimi oikein, se on poistettava käytöstä, kunnes vika on korjattu - Noston ja laskun aikana käyttäjällä on oltava esteetön näkyvyys sekä pöydän liikkuviin osiin että käsiteltävään kuormaan - Älä koskaan laita käsiä, jalkoja tai muita vartalon osia tai mitään esineitä nostopöydän sisään tai liikkuvien osien väliin - Laske pöytä vasta, kun olet tarkastanut, ettei pöydän alla ole henkilöitä tai esineitä - Älä koskaan siirrä pöytää paikasta toiseen kuorman kanssa, koska se saattaa kaatua - Varmista, ettei liikkuvien osien edessä ole vieraita esineitä - Tarkasta, että pöytää käytetään vaakasuoralla ja tasaisella alustalla - Nostopöydät, joissa on kallistus, on aina kiinnitettävä alustaan - Älä käytä nostopöytää hitsausalustana ellei sitä ole erityisesti suunniteltu tähän tarkoitukseen - Älä käytä pöytää räjähdysvaarallisessa tilassa - Bolzoni nostopöytiä ei ole sähköeristetty: ne eivät tarjoa mitään suojaa mikäli käyttäjä joutuu kosketuksiin jännitteisten johtojen tai esineiden kanssa - Pysy turvallisella etäisyydellä jännitteisistä johdoista ja esineistä - Älä poista tai muuta mitään pöydän turvallisuuteen tai vakauteen vaikuttavia osia - Pöydän pitää olla kuormaamaton tarkastusten, huoltojen ja korjaustöiden aikana. Lukitse nostomekanismi turvatukien varaan huolto- ja korjaustöiden ajaksi. 5. TARKASTUKSET VASTAANOTETTAESSA PÖYTÄ Pöytä toimitetaan alas laskettuna ja siihen on kiinnitetty nostosilmukat kuljetusta ja asennusta varten. Nostosilmukoiden paikat ovat selvästi näkyvillä ja merkitty tarroilla. Varmista, että käyttämäsi nostolaitteen trukin, nosturin tai siltanosturin kapasiteetti riittää pöydän nostamiseen. Säilytä nostosilmukat, jos pöytää tarvitsee siirtää myöhemmin. Varmista, että valmistaja on tarkastanut kaikki pöydän osat (tämä käy ilmi pöydän mukana tulleesta tarkastusraportista). Tarkasta, että hydrauliikkaöljy on sisältynyt toimitukseen ja että se vastaa standardin ISO 32 vaatimusta. Tarkasta, että mukana on sähköliitäntä (3-vaihe 380/400 V, 50 Hz). Varmista, että pöydän ohjausjärjestelmän (turvareunat, magneettiventtiili, rajakytkin jne) jännite on 24 V DC. 6. NOSTOPÖYDÄN KILVET JA TARRAT Pöytä on suunniteltu ja valmistettu noudattaen voimassa olevia olennaisia turvallisuus ja terveys vaatimuksia sekä huolellista riskianalyysia. Pöydän tarrat osoittavat mahdolliset pöydän käyttöön liittyvät riskit ja vaarat. Varmista toimituksen yhteydessä, että tarrat ovat ehjät ja luettavissa sekä oikealla kielellä (englanniksi). Vialliset tarrat on vaihdettava. Seuraavalla sivulla näytetään tarrojen mallit sekä sijainnit.

7 6.1 Kilpien ja tarrojen sijainnit

8 7. NOSTOPÖYDÄN KÄYTTÖ Nostopöytä liitetään sähköverkkoon. Tarkasta, että jännite on yhteensopiva sähköverkon jännitteen kanssa. Nostopöydän ohjain tulee sijoittaa niin, että käyttäjällä on esteetön näkyvyys pöytään ja nostettavaan taakkaan. Nostopöytää saa käyttää ainoastaan täysin turvallisissa olosuhteissa. Käytön aikana on noudatettava varovaisuutta. Ohjaimessa on painonapit seuraaville toiminnoille: ylös, alas ja hätäpysäytys. Pöytä pysähtyy määritellylle nostokorkeudelle, mikäli pöydässä on rajakatkaisin; muutoin pöydän liike pysähtyy mekaanisesti sylinterin saavuttaessa liikematkan ääriasennon. Tarkasta turvareunuksen toiminta. Mikäli turvareunus aktivoituu ja pöytä pysähtyy, on selvitettävä pysähdyksen aiheuttaja ja poistettava se. Laskuliikkeen jatkamiseksi paina ensin ohjaimesta ylöspäin, jotta turvareunus vapautuu. Bolzoni nostopöytien sylintereissä on sähköisesti toimiva (yleensä suljettu) takaiskuventtiili. Standardin EN 1570 mukaan nostopöydän nosto- ja laskunopeus eivät saa ylittää 150 mm / s. Nostopöydissä on virtauksen säätöventtiili, joka rajoittaa laskunopeutta. Ohjausyksikössä on hätäseis-painike, joka jää ala-asentoon, kun sitä on painettu ja kaikki sähköllä toimivat liikkeet estyvät. Kun hätäseis-painiketta on käytetty, laske pöytä ala-asentoon ja kytke virta pois. Ennen pöydän laskua varmistu, ettei henkilöille tai omaisuudelle aiheudu vaaraa eikä mikään estä laskuliikettä. Ohjain, jossa toiminnot ylös, alas ja hätäseis nostosilmukka 8. ASENNUS Huom! Ennen asennusta poista nostosilmukat Pöydän saa asentaa vain ammattilainen / pätevä henkilö ja asennuksessa on noudatettava voimassa olevia turvallisuutta ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä koskevia määräyksiä pöydän käyttötarkoitus huomioiden. Pöydän kunto ja toimituksen kokonaisuus on tarkastettava ennen asennusta. Asennuksen aikana pöydän on oltava täysin kuormaamaton. Virransyöttöön on asennettava katkaisin, johon käyttäjällä on oltava esteetön pääsy käytön aikana. Pöydän ohjausyksikössä on oltava hätäpysäytys. Tarkasta, että alusta, johon pöytä asennetaan, on täysin tasainen. 8.1 Tarkastukset ennen asennusta Varmista, että pöydässä ei ole kuljetusvaurioita. Älä nosta pöytää turvareunoista. Varmista, että turvareuna toimii kunnolla ja sen nostaminen aktivoi mikrokytkimen. mikrokytkin ja turvareuna

9 8.2 Sähköliitännät Nostopöydän liittämiseksi sähköverkkoon, asenna pistoke, johon tulee neljä kaapelia: kolme vaihetta ja maadoitus. Toimitukseen ei sisälly tarvittavia liittimiä. Jos moottori käynnistyy, mutta pöytä ei nouse, vaihda kahden vaiheen paikkaa. On tärkeää, ettei moottoria käytetä liian kauan väärin kytkettynä, jottei pumppu vahingoitu. 8.3 Nimellisvirta Tarkista virtalähteen tyyppi, jännite ja moottorin nimellisteho. KW= moottorin teho In= nimellisvirta A= verkon sulake Jos virtalähde on yksivaiheinen, moottorissa voi olla enemmän tehoa 8.4 Turvatukien käyttö Mekaanisia turvatukia on käytettävä aina työskenneltäessä pöydän alla tai lähellä. Tämä koskee myös asennusta, huoltoa, tarkastusta ja korjauksia. Turvatukia on käytettävä molemmilla puolilla

10 8.5 Asennusmonttu Bolzoni toimittaa asennusmontun piirustukset. Kuvassa esitetyt mitat ovat suuntaa-antavia ja pöytään mahdollisesti asennettavat lisävarusteet saattavat vaikuttaa mittoihin. Lattian on oltava tasainen ja vakaa. Asennusmontussa tai asennusalustalla ei saa olla esteitä. montun pituus = A+30 montun leveys = B+30 montun syvyys = ala-asennossa olevan pöydän korkeus (Huom! Jotkut lisävarusteet saattavat muuttaa asennusmontun kokoa)

11 8.6 Pöydän asennus monttuun (sisäinen tai ulkoinen ohjausyksikkö) Tarkasta, että asennusmontun lävistäjät ovat samanpituiset, montun sivut ovat suorat ja 30 mm pöydän sivuja pidemmät. On tärkeää, että asennusmontun pohja on täysin samansuuntainen kuin lattian taso, jotta pöytä toimii oikein. Käytä pienten erojen tasaamiseen mekaanisia pidikkeitä tai kiiloja. Tarkasta syöttöputki ja kaapelikanava sekä vesiallas. Ennen asennusta on tarkastettava, ettei asennusmontun lähellä ole ihmisiä tai eläimiä. Kytke väliaikaisesti ohjausyksikkö virtaverkkoon ja aseta kaapeli niin, ettei se ole tiellä, kun pöytä lasketaan monttuun. Poista nostosilmukat, nosta ja laske turvapalkkeja. Vie kaapelit putken läpi ja tee liitäntä verkkovirtaan. Koekäytä pöytää ja tarkasta sen toiminnot. Älä ylitä sallittua suurinta laskunopeutta täydellä kuormalla. Tarkasta kaikkien turvereunojen toiminta. Painonappiohjain tai ohjausyksikkö (mikäli ulkoinen) on sijoitettava niin, että käyttäjällä on aina pöytää nostettaessa ja laskettaessa esteetön näkyvyys sekä pöytään että käsiteltävään kuormaan. 9. KOMPONENTIT 9.1 Hydraulijärjestelmä Bolzonin nostopöydissä on joko sisäänrakennettu tai ulkoinen hydrauliikkayksikkö. Yksitoiminen hydrauliikkajärjestelmä vastaa normaalisti sitä, mikä on alkuperäisen käyttöohjeen liitteenä olevassa hydrauliikkadiagrammissa. Sylintereihin on asennettu sähköisesti toimiva takaiskuventtiili. Pöydän oikean toiminnan takaamiseksi varmista, että käytetty öljy vastaa standardia ISO 32 ja että koko järjestelmä on puhdas. Huom! Pöytiä on erilaisia, usein hydarulijärjestelmä on räätälöity. hydarulijärjestelmä moottori pumppuyksikkö säiliö 9.2 Sähköjärjestelmä Nostopöydissä on joko yksivaihe- tai kolmivaiheliitäntä määritellyllä jännitteellä. Bolozoni ei toimita pääkatkaisinta, joka on asennettava nostopöydän asennuksen yhteydessä. Virransyöttökaapeli tulee liittää pääkatkaisimen liittimiin. Sähkökaavio on alkuperäisen käyttöohjeen liitteenä. Huom! Nostopöytiä on erilaisia, sähköjärjestelmä on usein räätälöity.

12 9.3 Hydrauliventtiilit Sähköisesti toimiva sylinterin takaiskuventtiili Turvaventtiili on asennettu suoraan sylinterin päähän. 9.4 Mekaaniset komponentit Bolzoni nostopöydät koostuvat seuraavista osista: - pöytälevy turvareunalla: pöydän laskuliike pysähtyy automaattisesti, mikäli väliin jää esim. käsi - saksipari toisistaan erillään, ei leikkautumisvaaraa liikkeen aikana - yksi tai useampi yksitoiminen hydaraulisylinteri, jossa takaiskuventtiili (yleensä kiinni). Estää pöydän laskeutumisen mikäli hydaruliputki rikkoutuu - alakehikko pöydän asentamiseksi alustalle - mekaaniset tuet turvallisia huoltoja ym varten - nostosilmukat pöydän siirtämistä varten Nosto tapahtuu saksien välissä sijaitsevilla yksitoimisilla sylintereillä. Nosto- ja laskuliikkeet on synkronoitu mekaanisesti pöytälevyn, saksien ja kehikon välissä olevilla liitoksilla. Vakiomallisten nostopöytien liitoksissa on itsevoitelevat liukulaakerit. Usein toistuvaan käyttöön ja nopeille nostoille tarkoitetuissa nostopöydissä liitoksissa on rasvanipat ja voideltavat liukulaakerit.

13 1. pöytätaso 2. turvareuna 3. sylinterit 4. liukurullat 5. alakehikko 6. turvatuet 7. sarana-akseli 8. ulompi saksi 9. sisempi saksi 10. hydrauliikkayksikkö 11. nostosilmukka 9.5 Toimenpiteet käytön jälkeen Käytön jälkeen suositellaan, että pöytä lasketaan ala-asentoon. Mikäli pöytä jätetään yläasentoon, tason korkeus saattaa muuttua erilaisista syistä johtuen: - lämpötilan vaihtelut vaikuttavat öljyn tilavuuteen - mahdollisesti vuotoja venttiileissä, putkissa tai liitoksissa - mahdollisesti vuoto sylinterissä 10. HUOLTO-OHJEET 10.1 Turvallinen huolto Ennen huoltoöiden aloittamista, varmista että - liukuvien saksivarsien juuressa olevat turvatuet on laskettu - pöytä on kuormaamaton - pääkytkin on kytketty pois päältä Merkittävien korjausten jälkeen, pöytä on tarkastettava standardin EN 1570, liitteen C mukaisesti 10.2 Huoltotoimenpiteet Huollot on tehtävä 500 käyttötunnin välein. Mikäli pöytää käytetään normaalia vaativammissa olosuhteissa, huoltoväliä pitää lyhentää. Oikea huoltoväli tulee määrittää valmistajan edustajan kanssa. Tarkastukset ja huollot saa suorittaa vain pätevä henkilö pöydän ollessa kuormaamaton Hydrauliikkajärjestelmä Tarkasta öljyn määrä öljysäiliössä ja lisää öljyä tarvittaessa SHELL TELLUS OIL 46 tai vastaava (ohjetarra lähellä korkkia). Tarkasta, ettei öljysäiliö vuoda ja ettei hydrauliputkissa eikä liitoksissa ole vuotoja tai vaurioita. Tarkasta sylinterit; mikäli on havaittavissa öljyvuotoa, tiivisteet pitää vaihtaa ja sylinterin runko tarkastaa huolellisesti. Tarkasta tiivisteen venttiilit ja sylinterit. Pöytä saa laskea maksimissaan 5 mm 10 minuutin aikana pöytätason ollessa nostettuna yläasentoon ja täydellä kuormalla (EN 1570).

14 10.4 Sähköjärjestelmä Tarkasta ja testaa sähköliitännät. Tarkasta, että kaapelit ja johdot ovat ehjät. Vaihda tarvittaessa. Tarkasta turvareunojen mikrokytkinten toiminta ja vaihda ne tarvittaessa Mekaaniset komponentit Tarkasta: - että kaikki liukupyörät ja sarana-akselit on oikein asennettu. - että pyörien kulku-urat ovat puhtaina, älä rasvaa uria - akseleiden ja pyörien holkkien kuluminen ja liikkumavara - ettei hitsaussaumoissa ole halkeamia tai murtumia - että kaikki turvareunat ovat kunnossa - että pöytä on vakaa - että kakki tarrat ovat kunnolla kiinni pöydässä ja selvästi luettavissa 10.6 Voitelukohdat Mikäli pöydän laakeripesissä on rasvanipat voitele ne käyttämällä korkealaatuista rasvaa (SHELL ALVANIA GREASER 3 tai vastaava) Voitele pöytä kuormaamattomana ja turvatuet ala-asennossa 1 sarana-akseli 2 sylinterin kiinnitystappi (nostoliikkeelle) 3 - sarana-akseli

15 11. VIANHAKU Pätevän henkilön tulee tehdä vianhaku. Ota yhteyttä maahantuojaan tai valmistajaan, mikäli ongelmia ilmenee tai jos pöydässä ilmennyt vika ei ole alla olevassa listassa. Pöydän alla työskenneltäessä on aina käytettävä turvatukitankoja Vianhakutaulukko ongelma syy korjaava toimenpide nostosilmukat kiinni pöydässä irrota nostosilmukat pöytä ei nouse; moottori pyörii normaalisti pöytä ei nouse; moottori ei pyöri pöytä ei laske pöytä laskee ollessaan pysäytettynä (huom! Standardin EN 1570 mukaan pöytä saa laskea 5 mm / 10 min ollessaan yläasennossa ja täydellä kuormalla) nostoliikkeen loputtua pöydän asento ei ole oikea solenoidiventtiili jumiutunut auki - asentoon pöytä ylikuormitettu moottori pyörii väärään suuntaan noston rajakatkaisin (mikäli asennettu) tai turvareunan mikrokytkin on viallinen laskun rajakatkaisin (mikäli asennettu) tai turvareunan mikrokytkin on viallinen pidätysventtiili on jumittunut tai vioittunut turvareuna on aktivoitunut pidätysventtiilin läpi tihkuu öljyä nostosylintereiden tiivisteet ovat kuluneet noston ylärajakatkaisin (mikäli asennettu) on vioittunut tai sen kalibrointi ei ole oikea ja pöytä nousee sylinterin mekaaniseen pysähtymiseen saakka tarkasta solenoidiventtiilin toiminta; vaihda vialliset osat poista ylikuormitus vaihda kaksi vaihetta keskenään vaihda uuteen anna moottorin jäähtyä, tarkasta virransyöttö ja jännite vaihda uuteen irrota venttiili ja puhdista se huolellisesti. Mikäli osa on viallinen, vaihda se uuteen käynnistä toiminto painamalla ohjausyksikön YLÖS - painiketta irrota venttiili ja puhdista se huolellisesti. Mikäli osa on viallinen, vaihda se uuteen tarkasta tiivisteet ja vaihda tarvittaessa puhdista ja kalibroi uudelleen mikrokytkin; vaihda tarvittaessa 12. NOSTOPÖYDÄN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Alla on lueteltu tavallisia nostopöydän käyttötilanteita ja niihin liittyviä riskejä sekä riskeihin liittyviä onnettomuuksia ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä.

16 12.1 Riskit ja niiden ehkäisy Käyttötilanne Käyttöön liittyvä riski Riskin hallinta yleinen ympäristötekijät luvaton käyttö luvaton pääsy pöydän alle ylikuormitus hallinta standardit kylmä kuuma tuli räjähdysvaarallinen tila ympäristöriski tuotteet kosteus pöly käyttö ulkona merkinnät koulutus ja ohjeet ohjainyksikkö lukittu koulutus ja ohjeet merkinnät suojaverkot suojatyynyt aidat merkinnät ohjeet ja koulutus annettujen kuormien ja kuorman jakautumisen noudattaminen merkinnät ohjeet ja koulutus ohjainlaitteet hätäpysäytys pakolliset tarkastukset turvallisuutta ja terveyttä koskevat standardit rakennustyömaita ja rakennuksia koskevat standardit paloturvallisuus riskien arviointi oikean öljytyypin valinta käyttölämpötilan rajoitukset tiivisteiden ja putkien materiaalit oikean hydraulinesteen valinta käyttölämpötilan rajoitukset tiivisteiden ja putkien materiaalit hydraulinesteen tyyppi (vesi, glygoli tai non flame propagating oil) käyttölämpötilan rajoitukset EX komponentit ATEX direktiivi biohajoava öljy elintarvikeluokitellut hydraulinesteet pintakäsittely pesuaineita kestävä sähköosien suojausluokka (IP) ruostesuojaus (pintakäsittely, laakerit, sylinterit) sähköosien suojausluokka (IP) mekaanisten osien suojaus, ohjausyksikkö ja sähkömoottori sääolosuhteet tuuli

17 13. VARAOSAT 13.1 Varaosakyselyt Pöydät on suunniteltu ja valmistettu niin, että oikeassa käytössä ja käyttöohjeen ohjeiden mukaan huollettuna, ne eivät tarvitse varaosia osien rikkoontumisen takia. Osa pöydän osista on kuluvia ja ne on lueteltu käyttöohjeen liitteenä olevassa varaosalistassa. Muiden kuin tehtaan alkuperäisten varaosien käyttö on ehdottomasti kielletty. Tilaa varaosat maahantuojalta. Muiden kuin alkuperäisten tehtaan varaosien käyttö johtaa takuun raukeamiseen sekä saattaa vaarantaa pöydän oikean toiminnan Varaosien tilaaminen Varaosia tilatessa ilmoita aina laitekilven tiedot. 14. HÄVITTÄMINEN JA ROMUTUS Mikäli pöytä romutetaan, on sen osat lajiteltava valmistusmateriaalien mukaan (metalli, öljyt ja voiteluaineet, muovi, kumi, jne.). Tarvittaessa tulee käyttää apuna kierrätykseen erikoistunutta yritystä. Hävittämisen ja romutuksen on tapahduttava kansallisten jätteenkäsittelylakien mukaisesti.

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet Columbus Liukuporraspesukone STEP100 Käyttöohjeet Sisällys 1 Turvallisuus... 4 1.1 Omistajan vastuu... 4 1.2 Käyttötarkoitus... 4 1.3 Kuka saa käyttää konetta?... 4 1.4 Käyttäjän turvallisuus... 5 1.5

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08

EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08 EME 112 05.00- Käyttöohjeet s 77800702 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

SÄHKÖKAAPIN JÄÄHDYTINLAITTEET MALLIT: EVE - EHE

SÄHKÖKAAPIN JÄÄHDYTINLAITTEET MALLIT: EVE - EHE SÄHKÖKAAPIN JÄÄHDYTINLAITTEET MALLIT: EVE - EHE STULZ SpA - via Torricelli, 3 37067 Valeggio sul Mincio (VR) - Italy Puh: +39 045 6331600 - faksi: +39 045 6331635 - www.cosmotec.it SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Käyttöopas ja asennusohjeet SHARK-malli

Käyttöopas ja asennusohjeet SHARK-malli AVANTI-HUOLTOHISSI Käyttöopas ja asennusohjeet SHARK-malli Julkaisupäivä: 9. CE-painos: heinäkuu 2010 Versio 3: 17/9/10 Valmistaja: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej 19 3400 Hillerød, Tanska P: +45 4824

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 210XT KÄYTTÖOHJE Jälleenmyyjä: Valmistaja: Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

WEDA PUMP. Uppopumppu WP300 KÄYTTÖOHJEET JA VARAOSALUETTELO WP300_ FI_1

WEDA PUMP. Uppopumppu WP300 KÄYTTÖOHJEET JA VARAOSALUETTELO WP300_ FI_1 WEDA PUMP Uppopumppu WP300 KÄYTTÖOHJEET JA VARAOSALUETTELO WP300_ FI_1 Turvallisuusohjeet... 3,4 Tekniset tiedot... 5 Huomioitava ennen laitteen käyttöä... 6 Varotoimet... 7,8 WP300-pumpun asennus... 9

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09 EJC M10 05.09 - Käyttöohjeet s 51145329 05.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

HPD200 Uppopumppu repijällä Käyttö- ja huolto-ohjeet

HPD200 Uppopumppu repijällä Käyttö- ja huolto-ohjeet HYDROMATIC HPD200 Uppopumppu repijällä Käyttö- ja huolto-ohjeet KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Pumput: Mallit: Myynti ja markkinointi: Varaosat ja huolto: Hydromatic uppopumput repijällä HPD200 1-vaihe HPD200

Lisätiedot

2 Arvoisa Asiakas. 2.1 Varoitusmerkki

2 Arvoisa Asiakas. 2.1 Varoitusmerkki 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 1. SISÄLLYSLUETTELO SIVUNO. 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 VAROITUSMERKKI 2 3 TEKNISET TIEDOT 3 4 TURVALLISUUS OHJEET 4 4.1 YLEISET TURVALLISUUS

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Muita kieliversioita katso Web-sivu www.abb.com/motors&generators > Motors > Document library Räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja MTS 12000 Yleislevitin Käyttöohjekirja Painos: 4 Marraskuu 2004 Valmistaja EU-Vaatimuksenmukaisuusvakuutus JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S DK 6400 SØNDERBORG DANMARK Puh. +45 74 12 52 52 Todistaa täten

Lisätiedot

Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000. Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek.

Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000. Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek. KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000 Sarjanumerosta 0814XXXX alkaen Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek.fi SNOWEK

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

Flowserve Pump Division

Flowserve Pump Division Flowserve Pump Division Asennus-, käyttö- ja huolto-opas FLOWSERVE -pumput Mallit CPX, CPXN RUNKOASENTEINEN KEMIANPROSESSIPUMPPU Käyttöohje C937KH022-04/03 Käyttöohjeen osanumero ja julkaistamispäivä Maailmanlaajuinen,

Lisätiedot

COROB D600. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje. DU006C0100H3801 - SUOMENKIELINEN - FINNISH Versio 1.0 - R1 (Joulukuu 2005)

COROB D600. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje. DU006C0100H3801 - SUOMENKIELINEN - FINNISH Versio 1.0 - R1 (Joulukuu 2005) Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0100H3801 - SUOMENKIELINEN - FINNISH Versio 1.0 - R1 (Joulukuu 2005) 2005 CPS Color Equipment S.p.A. Käyttöohje Automaattinen sävytyskone Versio 1.0 - R1 (Joulukuu

Lisätiedot