KESKIVIIKKO 25. LOKAKUUTA 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKIVIIKKO 25. LOKAKUUTA 2006"

Transkriptio

1 3-001 KESKIVIIKKO 25. LOKAKUUTA Puhetta johti puhemies BORRELL FONTELLES Istunnon avaaminen saattamalla terroristit oikeuden eteen ja vastaamalla terrori-iskuihin asianmukaisesti mahdollisimman monen viattoman ihmisen hengen säästämiseksi. Euroopan tasolla toteutettavat erityistoimet esitellään selkeästi Euroopan unionin terrorismin vastaisessa strategiassa ja terrorismin torjuntaa koskevassa toimintaohjelmassa (Istunto avattiin klo 9.05.) Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja Espanjan rauhanprosessi (keskustelu) Puhemies. Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat Espanjan rauhanprosessista Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. (FI) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan yhteisö syntyi rauhan ja vakauden tavoittelusta. Rauha ja vakaus ovat edelleen unionin kehittämisen voimavara, ja on hyvin tärkeää, että näitä teemoja myös käsitellään. Erityisen luontevaa rauhan ja vakauden periaatteiden käsittely on Euroopan parlamentille. Espanjan pääministeri selvitti Eurooppa-neuvostolle 23. ja 24. maaliskuuta tänä vuonna terroristijärjestö ETAn ilmoitusta pysyvästä tulitauosta. Neuvosto totesi tuolloin olevansa tyytyväinen Espanjan pääministerin selvityksiin. Sen jälkeen neuvosto ei ole käsitellyt asiaa ja pysyy tuolloisessa lausunnossaan. Turvallisuus on erityisen ajankohtainen, kaikkia eurooppalaisia koskettava teema. Puheenjohtajavaltio on tyytyväinen kaikkiin toteutettuihin toimiin, joilla on tarkoitus varmistaa ETAn luopuminen terroristimenetelmistä ja saavuttaa rauhanomainen ratkaisu Espanjan demokraattisten valtioelinten puitteissa. Kuten me kaikki tiedämme tässä salissa, unioni toimii aktiivisesti terrorismin ja sen syiden kitkemiseksi. Neuvosto ilmaisee uudelleen tukensa toimille, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet ja toteuttavat terrorismin torjumiseksi oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti Franco Frattini, komission varapuheenjohtaja. (EN) Arvoisa puhemies, terrorismi on yksi pahimmista kuviteltavissa olevista uhkista demokraattisille yhteiskunnille. Terrori-iskut vaarantavat turvallisuuden, ja lisäksi ne ovat hyökkäys ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion perusarvoja vastaan. Komissio on sitoutunut vahvasti terrorismin torjuntaan ja aikoo jatkaa työtään terrorismin ehkäisemiseksi ja kansalaistemme ja infrastruktuuriemme suojelemiseksi On ilman muuta selvää, että komissio on syvästi huolestunut ETAn Espanjassa harjoittaman terrorismin vakavuudesta. Neljä vuosikymmentä jatkuneen terroritoiminnan aikana on tehty yli 800 murhaa ja muita iskuja, ja samalla taloudellisesta kiristyksestä ja muusta kiristyksestä on tullut tavanomainen käytäntö. Lainkuuliaiset kansalaiset ovat oppineet elämään pelossa. Monet ovat eläneet jatkuvan uhan alla. Eilen Etelä-Ranskassa tapahtunut vakava rikos joka oli Ranskan yleisen syyttäjän mukaan todennäköisesti ETAn tekemä aiheuttaa huolta. Kaikkina näinä vuosina Espanjan yhteiskunnan asenteessa ei ole ollut moitteen sijaa. Itse asiassa Espanjan yhteiskunnan sitkeys ja usko terrorismin torjuntaan demokratiaa ja oikeusvaltiota kunnioittaen on kannattanut, sillä se on johtanut ETAn jatkuvaan heikkenemiseen. Komissio haluaa jälleen kerran kunnioittaa kaikkia ETAn terrori-iskujen uhreja ja muistuttaa sekä heidän auttamisensa tärkeydestä että sen tärkeydestä, että aiheutuneet vahingot pyritään korvaamaan. Tässä tilanteessa komissio palauttaa mieliin lausuman, jonka Eurooppa-neuvosto antoi komission läsnä ollessa maaliskuussa 2006 ja jonka mukaan neuvosto suhtautuu myönteisesti Espanjan pääministerin antamaan tietoon terroristiryhmä ETAn ilmoittamasta pysyvästä tulitauosta. Lisäksi komissio palauttaa mieliin Euroopan komission puheenjohtajan lausuman, joka liittyy Espanjan pääministerin ilmoitukseen vuoropuhelun käynnistämisestä ETAn kanssa. Samalla komissio yhtyy kaikkiin niihin, jotka toivovat, että tulevaisuudessa Espanja olisi vapaa terrorismin vitsauksesta. Komissio suhtautuu hyvin toiveikkaasti siihen, että nämä ilmoitukset johtavat terroristiryhmän täydelliseen riisumiseen aseista ja hajottamiseen. Samalla komissio on tietoinen aloitteen monimutkaisuudesta ja asian äärimmäisestä arkaluonteisuudesta mutta on kuitenkin vakuuttunut siitä, että Espanja löytää kaikkien demokraattisten instituutioidensa avulla oikean tien, jota kulkemalla voidaan lopettaa ETAn terrorismi ja palauttaa rauha kunnioittaen täysin demokratian ja oikeusvaltion periaatteita. Pidämme tänään yhtä, koska emme unohda, että tämän keskustelun kohteena on Espanjan ja Euroopan unionin yhteinen vihollinen: terrorismi. (Suosionosoituksia) 3-010

2 6 25/10/2006 Hans-Gert Poettering, PPE-DE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, rauhan puolesta työskentely on poliitikon jaloimpia tehtäviä. Me kaikki haluamme rauhaa maailmaan, Eurooppaan ja Espanjaan. Siitä, kuinka tämä tavoite saavutetaan, ollaan kuitenkin usein eri mieltä. Näin on myös tänään. Tässä keskustelussa ei ole kyse puoluepoliittisesta taktikoinnista ja voitoista vaan periaatteista ja perusvakaumuksesta. Tämän vuoksi pyydän tämänpäiväisessä keskustelussa jokaista läsnäolijaa osoittamaan suurta kunnioitusta ja pyydän, ettemme epää toisiltamme sitä molemminpuolista hyvää tahtoa, johon vakaumuksemme nojautuu. Me Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän jäsenet haluaisimme tietää, kuinka voimme luottaa siihen, että ETA ja Batasuna haluavat rauhaa, kun ne eivät ole esittäneet yhtäkään katumuksen tai pahoittelun sanaa tai esittäneet minkäänlaista anteeksipyyntöä yli 800 murhatun perheille. Niin kauan kuin näin ei tapahdu, meidän on otaksuttava, että ne alkavat tappaa jälleen, jos ne eivät saavuta neuvotteluissa tavoitteitaan. Tänään sympatiamme, kunnioituksemme ja solidaarisuutemme ovat ETAn ja Batasunan terroritekojen ja väkivallan uhrien puolella. Näen täältä suuresti arvostamamme kollegan Barbara Dührkop Dührkopin, jonka aviomies, Baskimaan sosialidemokraattisen puolueen silloinen puheenjohtaja, murhattiin vuonna Carlos Iturgaiz Anguloa vastaan on tehty monta murhayritystä, ja seitsemän hänen poliittista kollegaansa Baskimaan kansanpuolueesta (Partido Popular) on murhattu. Olemme uhreille velkaa sen, että huolehdimme murhaajien rankaisemisesta. Tämä on meidän oikeusvaltiojärjestelmämme pää- ja perusperiaatteiden mukaista. Jotta sovintoprosessi olisi uskottava, sen lähtökohtana on oltava sovinnonteko rikoksentekijöiden ja uhrien, myös uhrien jälkeläisten, välillä. Pyydämme ETAlta ja Batasunalta seuraavaa: antakaa uhreille, jotka varmasti painavat omaatuntoanne, merkki sovinnostanne ja anteeksipyynnöstänne. Muistutamme siitä, että ETA ja Batasuna ovat EU:n terroristijärjestöjen luettelossa. Ne eivät ole luovuttaneet aseitaan. Aseet ovat edelleen uhka sekä Espanjan että Ranskan ja siten koko Euroopan perustuslailliselle järjestelmälle. Komission jäsen muistutti meitä Nimesin toissapäiväisistä tapahtumista. Nainen ja kaksi lasta otettiin panttivangeiksi, ja Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet virallisesti, että tämä tapahtui osana ETAn aseryöstöä. Aseet ovat toisin sanoen edelleen poliittisen keskustelun väline. Meidän on kysyttävä itseltämme, mihin tavoitteeseen ETA ja Batasuna pyrkivät. ETAn ja Batasunan korkea-arvoinen edustaja antoi 24. lokakuuta Euronewsille lausunnon, jonka mukaan aseita ei luovuteta, ennen kuin Baskimaa on heidän omien sanojensa mukaan itsenäinen. Euroopan parlamentin jäsenet ovat saaneet Batasunalta kirjeen, jossa todetaan englanniksi seuraavaa: "Regarding the negotiation between ETA and the Spanish and French states it will be them who decide all about the demilitarisation of the conflict." (ETAn sekä Espanjan ja Ranskan valtioiden välisten neuvottelujen osalta jälkimmäiset päättävät kokonaan konfliktin demilitarisoinnista). Tämä sanamuoto on huono enne, koska jos neuvottelut kariutuvat, Espanjan ja Ranskan valtioista on tehty syyllisiä jo etukäteen. PPE-DE-ryhmämme toteaa tähän, että haluamme vuoropuhelua. Espanja ja Ranska ovat vapaita demokraattisia valtioita. Ne eivät ole diktatuureja, ne eivät ole hirmuvaltioita, joita voi nousta vastustamaan väkivallalla. Ei, ne ovat vapaita valtioita, ja vapaissa ja demokraattisissa valtioissa on käytettävä demokraattista vuoropuhelua eikä väkivaltaa. Koska tämä on yhteinen syvä vakaumuksemme, PPE-DE-ryhmä on jättänyt käsiteltäväksi päätöslauselman. Kyse ei ole pelkästään kansanpuolueeseen kuuluvien espanjalaisten kollegojemme esittämästä päätöslauselmasta vaan koko ryhmämme yhteisestä päätöslauselmasta, ja aiomme puolustaa sitä solidaarisesti. Tänään tässä keskustelussa aiomme kunnioittaa uhrien muistoa. (Suosionosoituksia oikealta) Martin Schulz, PSE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, terrorismin ongelma Espanjassa ei ole Espanjan sisäinen ongelma, vaan se on eurooppalainen ongelma. Terrorismi on hyökkäys arvojamme vastaan. Terrorismi on aina hyökkäys kaikkea sitä vastaan, mitä me täällä parlamentissa puolustamme yhteisen eurooppalaisen vakaumuksemme perusteella. Terrorismi ei ole oikeutettua, ei minkäänlainen terrorismi. Meidän kaikkien on etsittävä keinoja vapautua tästä terrorismista, koska aina, kun terrori-isku tehdään, me kaikki olemme sen uhreja puolustaessamme omia arvojamme. Puheenjohtaja Poettering mainitsi kiitoksen arvoisesti kollegani Dührkop Dührkopin, joka on itse uhri. Tänään yleisölehterillä on useita henkilöitä Baskimaasta. He ovat olleet ja ovat edelleen itse uhreja, koska he ovat menettäneet omaisiaan tai heidän henkensä tai terveytensä on vaarannettu. He ovat tänään täällä kuuntelemassa meitä, koska he haluavat vastata myöntävästi vuoropuhelun aloittamiselle: väkivallan kierre voidaan lopettaa ainoastaan vuoropuhelulla. Ihailen miehiä ja naisia, joiden on täytynyt tuntea näiden uhrien kokema syvä suru ja jotka kuitenkin astuvat esiin vaatimaan loppua kuolemalle, väkivallalle ja syöksykierteelle. Tämän moraalisen voiman on oltava kimmokkeena etsittäessä ratkaisua väkivallan ongelmiin paitsi Baskimaassa myös muualla. Näin ollen keskustelemme tänään eurooppalaisesta ongelmasta. Ihailen Espanjan hallituksen rohkeutta sen valittua tämän tien kiistanalaisen tien, joka on täynnä riskejä.

3 25/10/ Parhaiten tätä tietä kuvaa kuitenkin lainaus, jonka haluan lukea teille (ES) Rauhan ja oikeuksienne tähden emme aio sulkeutua vaan pikemminkin avautua kohti rauhaa, toivoa, anteeksiantoa ja avokätisyyttä ja aiomme tehdä parhaamme kestävän rauhan varmistamiseksi kaikkien suoman avun ja toivon avulla. (Suosionosoituksia) (DE) Luin teille äsken erittäin hienon lauseen, joka kuvaa sitä, mistä tässä on kyse. Tämän lauseen esitti Espanjan pääministeri, joka lähetti valtiosihteerinsä neuvottelemaan ETAn kanssa. Tämän lauseen lausui Espanjan pääministeri José María Aznar vuonna Juuri tällaisen hengen avulla me kaikki voimme löytää yhteisen ratkaisun tähän väkivallan ongelmaan, koska se, mitä Espanjan hallitus tänään tekee, on kuulunut kaikkien sitä edeltäneiden hallitusten perinteisiin. (Suosionosoituksia) Olisi näin ollen hyvä asia, jos pystyisimme sopimaan yhteisestä päätöslauselmasta. Hyvät Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän jäsenet ja hyvät kansanpuolueen (Partido Popular) jäsenet, en ole aina samaa mieltä José María Aznarin kanssa, mikä ei liene teille yllätys, mutta tässä asiassa hän oli oikeassa, ja hänhän oli teidän puoluejohtajanne. Tässä hengessä voimme yhdessä sanoa: olemme valmiit etsimään ratkaisua tällaisen perusoikeuden vuoksi ja vuoropuhelun avulla. Arvoisa puhemies, kun parlamenttimme jäsenten oli aiempina vuosina käsiteltävä terrorismia, he olivat aina tietoisia riskeistä. Kun parlamenttimme jäsenet John Hume ja David Trimble lähtivät yhdessä rauhan tielle, hekin olivat tietoisia siitä, että tämä tie oli täynnä riskejä ja ettei onnistumisesta ollut takeita. Ranskassa eilen tapahtunut aseryöstö jonka tuomitsemme mitä jyrkimmin osoittaa, että haluttaessa irtautua väkivallan kehästä vaarana on aina, että joku yrittää käyttää väkivallan keinoja estääkseen ulospääsyn umpikujasta. Meillä ei ole varaa antaa käännyttää itseämme pois tältä tieltä, sillä mikä olisi vaihtoehto? Umpikujaan jääminen tarkoittaisi väkivallan lopullisuutta. Vuoropuhelu, joka on aloitettu, on näin ollen suuri tilaisuus, ja pyydän teiltä kaikilta seuraavaa: päättäkäämme tästä vuoropuhelusta yhteiseltä pohjalta, jota kaikki ryhmät tukevat. (Suosionosoituksia vasemmalta) Graham Watson, ALDE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, on sanottu, että Euroopan unioni kaikkien aikojen on hienoin esimerkki konfliktien ratkaisemisesta. Meidän on oltava huolestuneita jäljellä olevista sisäisistä konflikteista samalla tavoin kuin olemme huolestuneita konflikteista unionimme ulkopuolella. Meidän Euroopan parlamentissa ei kuulu ryhtyä suoriin toimiin Espanjan hallituksen ja poliittisten puolueiden välillä Baskimaan pitkään jatkuneessa konfliktissa, mutta emme voi myöskään sulkea siltä silmiämme. Meidän on edistettävä toimia, joilla rauha voidaan parhaiten saavuttaa yhden sukupolven aikana. Osoitan solidaarisuuteni ja myötätuntoni kaikille niille perheille, jotka ovat vuosien kuluessa menettäneet rakkaimpiaan väkivallan seurauksena. On kuitenkin varmaa, että me demokraattiset poliitikot voimme antaa parhaan vastauksen näille lukemattomille uhreille varmistamalla sen, ettei uusia uhreja enää tule. Tämän vuoksi Euroopan liberaalidemokraattien ryhmä tukee päätöslauselmaa, joka on tänään parlamentin käsiteltävänä. Nyt ei ole oikea hetki eikä oikea tilanne kerätä poliittisia pisteitä. Uskon vakaasti siihen, että kaikkien niiden demokraattisten voimien, jotka haluavat väkivallan ja terrorin loppuvan rauhanomaisesti Baskimaassa ja muuallakin Espanjassa, missä julmuuksia on tapahtunut, olisi tuettava näitä pyrkimyksiä riippumatta siitä, mikä Espanjan hallitus on valmis toimimaan tämän tavoitteen puolesta. Euroopan parlamentti otti aiemmin tänä vuonna mielihyvin vastaan ilmoituksen ETAn tulitauosta. On oikein, että pidämme tätä nyt perustana tulevalle ja panemme vireille tätä tulitaukoa tukevan prosessin ilman, että otamme etukäteen kantaa poliittisen vuoropuhelun tai ratkaisun tulokseen tai että kommentoimme tätä tulosta. Joskus poliitikoiden on tarpeen ottaa riskejä rauhan tähden, kuten tapahtui Pohjois-Irlannin rauhanprosessissa, joka ei ole aivan samanlainen prosessi mutta jonka avulla voi kuitenkin oppia paljon konfliktien ratkaisemisesta. Muistutan siitä, että entiselle kollegallemme John Humelle ja hänen unionisteja edustavalle vastapuolelleen David Trimblelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 1998 Pohjois-Irlannissa tehdyn pitkänperjantain sopimuksen jälkeen. He ottivat riskin rauhan puolesta. Tämä ei tarkoita voiton suomista terroristeille, kuten eräät ovat väittäneet, vaan heidän nujertamistaan, koska demokraattien kesken ei voida käydä vuoropuhelua, jos jokin osapuolista pitää edelleen kiinni tappoaikeistaan. Meidän ei pidä kuvitella, että rauhanasumuksen rakentaminen on helppoa. Tiellemme tulee takaiskuja, kuten asekätkön löytyminen Lounais-Ranskasta. Velvollisuutenamme on kuitenkin rakentaa rauhanasumusta ponnistelujemme tiilistä ja sitkeyden sementistä. Tämän vuoksi ryhmäni vetoaa kaikkiin Euroopan parlamentin osapuoliin, jotta he hylkäisivät puoluepolitiikan ja liittyisivät yhteen rauhan puolesta samoin kuin me liitymme yhteen tuomitessamme terroriiskut. (Suosionosoituksia vasemmalta) 3-015

4 8 25/10/2006 Monica Frassoni, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmä tukee Espanjassa alkanutta prosessia, jolla pyritään vihdoin lopettamaan ETAn terrorismi ja löytämään ratkaisu baskikonfliktiin. Samalla toistamme jälleen kerran syvän myötätuntomme ja kunnioituksemme terrorismin kaikkia uhreja kohtaan. Tuemme tätä prosessia, koska siinä hylätään väkivalta, siinä jätetään kaikki ratkaisuvaihtoehdot avoimiksi, se ei ole poissulkeva ja siinä annetaan myös Baskimaan poliittisille puolueille ja yleensä Baskimaan yhteiskunnalle vastuuta niin sanotun baskikonfliktin lopettamisesta. Se, että tästä asiasta keskustellaan Euroopan parlamentissa, ei tarkoita puuttumista jäsenvaltion politiikkaan. Yksinkertaisesti kyse on jo käynnissä olevan prosessin edistämisestä ja sen tähdentämisestä, että terrorismi ja väkivalta koskevat kaikkia eurooppalaisia. Vaikka tämä prosessi olisi hyvinkin vaikea ja sen tulos epävarma, tuemme ja aiomme jatkossakin tukea niitä, jotka ovat päättäneet ottaa riskin ja lähteä toiseen suuntaan kuin Aznarin hallitus, joka ei selvästikään saavuttanut mitään todellisia tuloksia. Kuten Gandhi aikanaan totesi: "Rauhaan ei ole tietä. Rauha itsessään on tie." Tästä prosessista on mielestämme asianmukaista keskustella täällä, ja olemme aina kannattaneet sitä, jopa silloin, kun kansanpuolue halusi ehdottomasti tuoda tämän konfliktin Euroopan parlamenttiin voittaakseen tukijoita toimintatavalleen, jota me olemme aina pitäneet virheellisenä, koska se perustui ajatukseen siitä, että terrorismin nujertamiseksi baskiyhteiskunta on jaettava eikä yhdistettävä. Baskit ja suurin osa espanjalaisista ovat väsyneitä tähän vastakkainasetteluun. Mielestämme keskeisiä tekijöitä prosessin onnistumisessa ovat vuoropuhelu, väkivallattomuus ja Baskimaan kansalaisten päätöksenteko-oikeuden kunnioittaminen. Kun nämä tavoitteet pidetään mielessä, aiomme tukea tätä prosessia olemalla lujia ystäviä ja liittolaisia terrorismin ja sen kaikkien muotojen torjunnassa. (Suosionosoituksia vasemmalta) Francis Wurtz, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (FR) Arvoisa puhemies, ryhmäni on aina tuominnut terroriteot riippumatta siitä, keitä tekijät ovat, minkä asteisia teot ovat ja millä näitä tekoja perustellaan. Kannatamme poliittista taistelua ilman minkäänlaista väkivaltaa. Pidämme väkivaltaa tuomittavana kaikissa tilanteissa lukuun ottamatta olosuhteita, jotka yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen johdanto-osan mukaisesti täyttyvät, kun kansan on oikeusvaltion puuttuessa "pakko turvautua viimeisenä keinona suistamaan tyranniutta ja sortoa". Tässäkin tapauksessa hyökkääminen siviiliväestöä vastaan on mielestämme kiellettävä. Jo tästä syystä olemme ehdottomasti ja järjestelmällisesti tuominneet ETAn iskut, joissa sadat viattomat ihmiset ovat saaneet surmansa. Muistamme jatkossakin näitä uhreja ja ilmaisemme jälleen kerran myötätuntomme heidän omaisiaan kohtaan. Jo kauan aikaa olemme toivoneet, että tämä sivu voitaisiin viimein siirtää historiaan. Tämän vuoksi olimme erittäin iloisia ETAn ilmoittaessa pysyvästä tulitauosta. Tämän vuoksi arvostamme myös suuresti sitä avointa ja vastuullista tapaa, jolla Espanjan pääministeri José Luis Zapatero on suhtautunut tähän mahdollisuuteen saavuttaa rauha. Viittaan erityisesti hänen 28. kesäkuuta 2005 pitämäänsä puheeseen, jossa hän valitsi vuoropuhelun tien ja huolehtimisen samalla kotimaassaan voimassa olevien lakien ja menettelyjen noudattamisesta. Olisi Euroopan parlamentille kunniaksi tukea näitä toimia. Tässä hengessä Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/pohjoismaiden vihreä vasemmisto ovat liittyneet yhteen Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän, Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmän ja Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän kanssa jättämällä yhteisen päätöslauselman. Lisäksi totean, että olisi mielestämme hyvä, jos myös kollegamme muissa ryhmissä asettuisivat tukemaan näitä toimia, jotka ilmentävät suoraan Espanjan kansan enemmistön toivetta eli laillisuuteen perustuvan rauhanprosessin avaamista. (Suosionosoituksia vasemmalta) Brian Crowley, UEN-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, haluan yhtyä kollegoihini siinä, että meillä on tänään parlamentissa hyvin vaikea pala purtavana. Meidän on kaikissa päätöksissämme muistettava terroristisen väkivallan uhreja, ja erityisesti tänään meidän on muistettava ETAn väkivallan uhreiksi Espanjassa viime vuosina joutuneita. Tästä huolimatta meidän on katsottava myös tulevaisuuteen ja varmistettava, ettei uhreja tule lisää, etsimällä tulevaisuudessa poliittisia ratkaisuja eroihin, joita on Espanjassa, Ranskassa ja koko Euroopan unionissa. Mielestäni on väärin etsiä samankaltaisuuksia tai väittää, että kaikki prosessit ovat täysin samanlaisia. Aiemmat rauhanprosessit voivat kuitenkin antaa osviittaa siitä, mitä voi tapahtua, millaisia vaikeuksia on voitettava ja mitä haasteita on kohdattava. Jos vuoropuhelussa halutaan onnistua, kummankin osapuolen on oltava avoin. Tulevaan prosessiin ei voi suhtautua puolinaisesti. On varmistettava, että ne, joiden kanssa vuoropuhelua käydään, ovat sitoutuneet kompromissin saavuttamiseen ja ratkaisun löytämiseen. Lisäksi kaikkein tärkein muistettava asia on, että kun rauhanprosessi aloitetaan, on tehtävä rauha vihollisten eikä ystävien kanssa. Tästä voi aiheutua paljon sisäisiä ongelmia. (Suosionosoituksia)

5 25/10/ Meidän olisi tartuttava niihin mahdollisuuksiin, joita tämä prosessi meille nyt tarjoaa, mutta etukäteen ei pidä päättää, että jokainen saa kaiken haluamansa. Tärkeintä on, ettemme osoita syyttävällä sormella jotakuta muuta kansanpuolueesta tai sosiaalidemokraattisesta puolueesta vaan että kannustamme Espanjan tärkeimpiä demokraattisia voimia liittymään yhteen kaikille espanjalaisille sopivan ratkaisun löytämiseksi ja välttämään ajautumista hajaannuksen ja eripuraisuuden tielle. Tämä ei tarkoita missään tapauksessa ihmisten kokemien kärsimysten aliarviointia tai välinpitämätöntä suhtautumista niihin. Voiko kukaan meistä kuvitella, miltä tuntuu menettää itselle rakas ihminen niin sanotun poliittisen asian vuoksi? Me Irlannissa tiedämme, miltä tämä tuntuu 30 viime vuoden aikana terroristisella väkivallalla on ollut Irlannissa uhria ja me pystyimme tästä huolimatta löytämään tien eteenpäin ja sovittamaan ääripäiden käsitykset yhteen. Tilaisuus tarjoutuu, jos on aitoa halua toimia. Tilaisuus käväisee mutta ei jää taloksi. Käyttäkäämme tilaisuus hyväksemme ja antakaamme tukemme. (Suosionosoituksia vasemmalta ja keskeltä) Jens-Peter Bonde, IND/DEM-ryhmän puolesta. (DA) Arvoisa puhemies, ryhmäni ei halua sekaantua Espanjan sisäpolitiikkaan, mutta eräitä kansainvälisen oikeuden periaatteita kaikkien maiden on noudatettava. Joskus ne eivät tarjoa selkeää vastausta. Kansojen itsemääräämisoikeus on periaate, jota ei saa rikkoa. Jokaisella kansalla on oikeus valita oma kohtalonsa. Jokaisella kansakunnalla on oikeus omaan maahansa. Maailmassa on kuitenkin vain noin maata, joissa ihmiset, kansa ja maantieteellinen alue muodostavat yhdessä ylätason yksikön. Kaikkialla muualla kyse on sellaisten neuvotteluratkaisujen tekemisestä, jotka muut saman alueen jakavat kansat ja kansakunnat voivat hyväksyä. EU ei puutu jäsenvaltioiden hallintotapoihin. Tällä alalla niillä itsellään on toimivalta, olipa kyseessä halu muodostaa yhtenäinen valtio tai liittovaltio tai halu sopia itsehallintojärjestelyistä tai jakautumisesta moniksi valtioiksi. Valtioiden on suojeltava vähemmistöjä ja kunnioitettava ihmisoikeuksia. Kansalaisuuteen perustuva syrjintä ei ole sallittua. Mitä EU voi siis tehdä Baskimaassa terrorismin lopettamiseksi ja sellaisen kestävän ratkaisun varmistamiseksi, joka tuo mukanaan rauhan ja suvaitsevaisuuden? Voimme kannustaa espanjalaisia kollegojamme etsimään neuvotteluratkaisua ja voimme tarjota taloudellista porkkanaa antaa rahallista tukea taloudelliseen kehitykseen, koulutukseen ja työpaikkoihin vaihtoehtona terrorismille. Olen kotoisin Tanskan ja Saksan raja-alueelta, jolla on koettu vuosisatojen ajan sotia ja vihaa. Isoisäni oli tanskalaismielinen saksalaissotilas. Isäni sai alkunsa Saksassa mutta syntyi Tanskassa sen jälkeen, kun Pohjois-Schleswig liittyi kansanäänestyksen jälkeen Tanskaan. Kansallinen johtajamme Hans Peter Hansen oli maltillinen poliitikko, joka ei halunnut saksalaismielisten alueiden liittyvän uudelleen Tanskaan Saksan ollessa polvillaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Mikä onni! Tanskalaisten ja saksalaisten välinen sovinto sai alkunsa, ja nyt kaikki tunnustavat rajan. Tanska takaa saksalaisvähemmistölle enemmän oikeuksia kuin se takaa tanskalaisille, ja tämä sama pätee myös tanskalaisvähemmistöön Saksan puolella. Yksi esimerkki tästä on vapautus parlamentaarista edustusta rajoittavasta viiden prosentin vaalikynnyksestä. Tunnustaminen, oikeuksien kunnioittaminen ja erityisoikeudet ovat ymmärtämyksen ja kestävän rauhan keskeiset ainekset. Pikkupoikana en voinut tehdä ostoksia saksalaisen omistamassa kaupassa. Tänään sellainen vaikuttaa uskomattomalta, ja tällä hetkellä teen yhteistyötä sekä Tanskan saksalaisvähemmistön että Saksan tanskalaisvähemmistön kanssa. Olemme laatineet perusoikeuskirjaa varten yhdessä ehdotuksen vähemmistöjen suojelemiseksi. Toivon, että baskit ja muut Espanjan kansat voivat sopia erimielisyytensä. Tanskan ja Saksan välillä keino tehdä sovinto oli kansanäänestys erityisoikeuksista. Kansanäänestykset eivät vahingoita yhtä paljon kuin luodit ja ruuti. Menneisyys on siis mahdollista jättää taakse. (Suosionosoituksia) James Hugh Allister (NI). (EN) Arvoisa puhemies, koska olen kotoisin Pohjois-Irlannista, jossa olemme kokeneet sen, mistä ajoittain käytettiin kiertoilmaisua rauhanprosessi, silmiini sattuu erikoisia samankaltaisuuksia ja asioita, joista voimme ottaa opiksemme. ETA/Batasuna ja IRA / Sinn Féin ovat kumpikin vallankumouksellisia marxilaisia järjestöjä, jotka aina tarvittaessa pyrkivät tyrkyttämään väkisin tahtoaan ja ideologiaansa siviiliväestölle viheliäisen väkivallan avulla. Se, että näiden järjestöjen välillä on ollut vahvoja terroristisia yhteyksiä, ei tule kenellekään yllätyksenä. Lisäksi kumpikin järjestö osaa käyttää taitavasti hyväkseen rauhan kieltä ylistäessään menneisyyttään ja jopa jatkaessaan terroritekoja luovimalla neuvokkaasti yhdestä kamppailun vaiheesta toiseen. Oppikaa virheistämme. Vuonna 1994 IRA ilmoitti tulitauosta, mikä oli pelkkää taktikointia, koska puolitoista vuotta myöhemmin se ryhtyi häpeälliseen Canary Wharfin pommi-iskuun ja harjoitti terroria aina halutessaan. Vuonna 1998 IRA lupasi lopettaa terrorin kahden vuoden kuluessa. Siitä huolimatta vasta vuonna 2005 IRA antoi tästä konkreettisia merkkejä. Oli silkkaa typeryyttä, että IRA hyväksyttiin ennenaikaisesti Pohjois-Irlannin hallitukseen, jonka sisälle se loi Stormontgate-vakoiluverkoston. Loppuvuodesta 2004 IRA väitti aloittavansa aidot poliittiset neuvottelut, vaikka se suunnitteli samalla suurinta ryöstöä Yhdistyneen kuningaskunnan historiassa eli Northern Bankin ryöstämistä ja viikkoja myöhemmin IRA:n miehet surmasivat Robert McCartneyn. Nyt IRA haluaa

6 10 25/10/2006 takaisin hallitukseen mutta katsoo, että sen on voitava säilyttää aseneuvostonsa (Army Council). Älkää siis antako sellaisten rauhansitoumusten johtaa itseänne harhaan, joiden esittäjiä ovat ne, joiden kauppatavaraa ovat kaksinaamaisuus ja sekasorto! Koetelkaa heitä kauan ja ankarasti. Muutoin myös teidän hyvää tahtoanne käytetään hyväksi Puhemies. Olen vastaanottanut keskustelun päätteeksi kaksi työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettyä päätöslauselmaesitystä. 1 Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan tänään klo Unkarin tasavallan presidentin läsnä ollessa pidetyn juhlaistunnon jälkeen Valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallisen tapaamisen tulokset (Lahti, 20. lokakuuta 2006) (keskustelu) Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Eurooppa-neuvoston selonteko ja komission julkilausuma Lahdessa 20. lokakuuta 2006 pidetyn valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallisen tapaamisen tuloksista Matti Vanhanen, neuvoston puheenjohtaja. (FI) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, viime perjantaina, lokakuun 20. päivänä, minulla oli ilo isännöidä Lahdessa sekä EU:n epävirallista päämiestapaamista että sen jälkeen järjestettyä illallista, jossa vieraanamme oli Venäjän presidentti Vladimir Putin. Päämiestapaaminen ja sen jälkeen järjestetty illallinen onnistuivat hyvin. Nämä EU-maiden päämiesten epäviralliset kokoukset ovat oivallinen tapa rakentaa poliittista yhteisymmärrystä unionin eteenpäin viemiseksi sen keskeisissä haasteissa. Huippukokouksessa keskityimme erityisesti energian ulkosuhteisiin. Esille nousivat myös laiton maahanmuutto sekä Sudanin/Darfurin tilanne. Erillisessä työistunnossa aiheena oli innovaatiopolitiikan edistäminen kilpailukyvyn ja talouskasvun takaamiseksi. Innovaatiopolitiikan kehittäminen on keskeinen kysymys EU:n kilpailukyvylle, edellytyksillemme ylläpitää hyviä työpaikkoja jatkossakin. Työlounaalla käydyn avoimen ja perinpohjaisen keskustelun kautta yhdistimme rivimme illallista varten, joidenkin tahojen ennakkoon esittämistä epäilyistä huolimatta. Ilmapiiri lounaalla oli erinomainen, ja jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus oli käsin kosketeltavaa. Yhdellä äänellä puhuminen asetettiin 1 Ks. pöytäkirja. korkeaan arvoon, ja haluan nimittää tätä yhteisymmärrykseen pyrkimisen tahtotilaa Lahden hengeksi. Illalliskeskustelu Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa oli hyvin rehellinen ja suora. Energiakysymysten lisäksi keskustelimme myös muun muassa ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä sekä Venäjän sananvapaustilanteesta. Päämiestapaamisen energiakeskustelu oli kattava ja monipuolinen. Tunnelma oli hyvä, ja perusviesti oli sävyeroista huolimatta yhtenäinen. Keskustelussa nousivat esille erityisesti EU Venäjä-energiasuhteiden kehittämisen periaatteet ja niiden toteuttaminen, suhteiden tiivistäminen strategisesti tärkeisiin kolmansiin maihin, ilmastonmuutoksen torjunta energiapolitiikan kautta sekä tiedonvaihdon parantaminen energiakirjeenvaihtajien verkoston avulla. EU Venäjä-energiasuhteiden osalta olimme yksimielisiä entistä tiiviimmän kumppanuuden tarpeesta. Tämän pohjaksi on otettava energiaperuskirjan ja G8:n julistuksen periaatteet, erityisesti avoimuus, markkinaehtoisuus ja vastavuoroisuus. Käytännössä periaatteita tulisi soveltaa jo nyt ja ne olisi sisällytettävä konkreettisessa muodossa tulevaan EU Venäjäsopimukseen. Lahdessa vedimme yhteistä linjaa EU Venäjä-energiasuhteisiin. Lahdessa vallitsi yhteisymmärrys myös siitä, että suhteiden tiivistämistä unionin naapurustossa olevien muiden tuottaja- ja kauttakulkumaiden kanssa on jatkettava ja vauhditettava vielä ennen vuoden vaihdetta. Tavoitteena on sisämarkkinaperiaatteiden soveltaminen mahdollisimman laaja-alaisesti unionia ympäröivillä alueilla. Monissa puheenvuoroissa viitattiin ilmastonmuutokseen keskeisimpänä kansainvälisenä haasteena. EU:n on osoitettava johtajuutta erityisesti kestävän energian edistämisessä. Energiatehokkuuteen liittyvien innovaatioiden ja teknologioiden osalta eurooppalaisilla yrityksillä on paljon annettavaa. Olimme yhtä mieltä siitä, että energia- ja ilmastokysymykset on pidettävä myös jatkossa keskeisesti esillä EU:n huippukokouksissa kolmansien maiden kanssa, kuten Suomen puheenjohtajakaudella on tehty. Energian saannin turvaaminen edellyttää suuria investointeja siirtoverkkoihin ja muuhun infrastruktuuriin. Siksi yhteistyötä kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa tulee tehostaa energian infrastruktuurihankkeissa. Energian toimitusvarmuuden on oltava eräs kriteereistä, kun Euroopan investointipankin lainavaltuuksia myönnetään kolmansille maille. On tärkeää, että unioni saa ulkoisen energiapoliittisen päätöksenteon pohjaksi ja ulkoisiin ongelmatilanteisiin vastaamista varten käyttöönsä laajapohjaista tietoa. Lahdessa sovimme, että pyrimme etenemään energiakirjeenvaihtajien verkoston perustamisessa

7 25/10/ ripeästi vielä tämän vuoden kuluessa. Yksityiskohdista sovitaan neuvostossa. Tiedon keräämisen ja sen analysoimisen tehostamisella lisätään jäsenvaltioiden ja instituutioiden välistä yhteistyötä ja parannetaan solidaarisuutta energiakysymyksissä. Päämiestapaamisen keskustelut energian ulkosuhteista pohjustavat myös Eurooppa-neuvoston seuraavaa kevätkokousta, jossa on tarkoitus hyväksyä energiapolitiikan priorisoitu toimintaohjelma. Päämiestapaamisen työistunnossa keskustelimme innovaatiopolitiikan edistämisestä. Keskustelussa nousivat esille etenkin immateriaalioikeudet, erityisesti patentit, yritysmaailman ja julkisen vallan välinen yhteistyö, Euroopan teknologiainstituutti sekä standardit. Olimme yhtä mieltä siitä, että unioni tarvitsee selkeitä linjauksia immateriaalioikeuksista. Kilpailukykyneuvosto tulee välittämään komissiolle yksityiskohtaisemmat toiveet immateriaalioikeusstrategian osalta. Lahdessa korostimme, että komission esityksessä tulisi tarkastella erityisesti immateriaalioikeuksien järjestelmän laatua. Komissio antaa esityksen ennen Eurooppa-neuvoston kevätkokousta. Lahdessa korostettiin voimakkaasti, että Euroopan patenttijärjestelmästä on tehtävä kustannustehokkaampi ja ennustettavampi. Lisäksi tarvitaan oikeudenkäyntijärjestelmien kehittämistä. Asiassa tulisi pyrkiä etenemään nopeasti. Komissio antaa loppuvuodesta tiedonannon, joka sisältää konkreettisia ehdotuksia Euroopan patenttijärjestelmän kehittämisestä. Neuvosto käsittelee eri vaihtoehtoja komission ehdotuksen saatuaan. Patenttijärjestelmän tehostaminen on ollut vaikea kysymys neuvostolle, mutta eurooppalaisen järjestelmän kehittäminen on olennaista uudistumiskyvyllemme. Minusta henkilökohtaisesti on selvää, että kaikkien pitää nähdä yhteinen etu ja olla valmiita tinkimään ahtaista kansallisista lähtökohdista ja hyväksyä muun muassa kielijärjestelmän yksinkertaistaminen. Olimme myös yhtä mieltä siitä, että meidän on edistettävä yritysmaailman ja julkisen vallan välistä yhteistyötä. Euroopan teknologia-alustat ja teknologiset yhteisaloitteet ovat hyviä välineitä avainteknologioiden kehittämiseksi. Jotta pääsemme eteenpäin, on tärkeää, että EU:n seitsemäs puiteohjelma hyväksytään viivytyksettä. Teknologisille yhteisaloitteille on tarkoitus myöntää EU-rahoitusta tästä ohjelmasta. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että Lahden kokouksen alla vahvistettiin yhden kypsimmän teknologia-alustan, Artemiksen, eteneminen ja komission tahto toteuttaa se teknologisena yhteisaloitteena. Alan yritykset ovat sijoittamassa huomattavia summia tämän yhteisaloitteen toteuttamiseen. Suomenkin valtio on näyttänyt tässä hyvää esimerkkiä ja on luvannut aloitteelle yhteensä 70 miljoonaa euroa kansallista tukea seitsemän vuoden ajalle. Kaikkiaan Artemis on yksi suurimpia eurooppalaisia teknologiahankkeita hyvin keskeisellä ja lupaavalla tulevaisuuden teknologian alalla. Komissio antoi viime viikolla Euroopan teknologiainstituuttia koskevan lainsäädäntöesityksen. Lahdessa esityksen pikaiselle yksityiskohtaiselle käsittelylle neuvostossa annettiin vihreää valoa. Pidän aloitetta suuressa arvossa ja katson, että se voi tuoda todellista lisäarvoa yliopistojen ja yritysten välisen tutkimusyhteistyön kehittämiseen. Lopuksi haluaisin mainita standardisoinnin, jota myös sivusimme kokouksessamme. Kuten olen jo aiemmin korostanut, standardisoinnilla on suuri merkitys unionin kansalaisten elämässä. Esimerkiksi Euroopan laajuisen GSM-järjestelmän luominen matkapuhelimille mahdollisti sen, että Euroopasta tuli tämän alan johtava tekijä maailmassa. Jos Eurooppa ei kykene sopimaan hyvistä standardeista, ne asetetaan muualla. Kaikki tiedämme, että innovaatiotoiminta luo menestystä ja kasvua, mutta ongelmana on ollut konkreettisten askeleiden ottaminen. Lahdesta saamamme ohjauksen avulla pyrimme nyt etenemään kilpailukykyä edistävän toimintaympäristön luomisessa. Maahanmuutosta käydyssä keskustelussa esille nousi erityisesti jäsenvaltioiden sitoutuminen yhteistyöhön ja solidaarisuus maahanmuuttokysymysten ratkaisemiseksi. Aihe koskettaa koko unionia. Vaikka akuutin kriisin hoitamiseen tarvitsemme nopeita lyhyen tähtäimen toimia, keskusteluissamme korostettiin erityisesti tarvetta johdonmukaiselle ja kattavalle maahanmuuttopolitiikalle. Tämä pitää sisällään sekä laittoman että laillisen maahanmuuton. Lisätoimenpiteitä on tehtävä myös maahanmuuttajien kotouttamisessa. Esille nousi erityisesti tarve tiiviille yhteistyölle Afrikan maiden, kuten myös muiden lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa. Parhaiten maastamuuttopaineita voidaan hoitaa tukemalla kehitystä niin Afrikan maissa kuin muuallakin. Euroopan rajaturvallisuusviraston työlle annettiin keskustelussa täysi tuki ja todettiin tarve tehostaa sen työtä lisäämällä resursseja. Kokouksessamme todettiin myös tarve kehittää päätöksentekojärjestelmäämme, jotta unioni voisi vastata tehokkaammin ja ajoissa akuutteihin kysymyksiin. Arvoisa puhemies, kiitän painokkaasta ja perusteellisesta puheenvuorosta, jonka Te käytitte Lahdessa. Toitte hyvin esille Euroopan parlamentin näkemyksen siitä, että oikeus- ja sisäasioiden päätöksentekoa on tehostettava. Tämän käsityksen puheenjohtajavaltio jakaa täysin. (Suosionosoituksia) Maahanmuuttoa käsitellään vielä sekä oikeus- ja sisäministereiden että ulkoministereiden työssä.

8 12 25/10/2006 Palaamme aiheeseen joulukuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Lahdessa puhuimme myös Sudanin/Darfurin vakavasta tilanteesta. Totesimme vakavan huolemme Darfurin humanitaarisesta ja ihmisoikeustilanteesta. Välitän Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana tämän vakavan viestin Lahdesta Sudanin presidentille. Painetta Sudanin hallitukseen tulee edelleen ylläpitää, jotta se keskeyttäisi sotatoimet, mahdollistaisi YK:n rauhanturvaoperaation ja käynnistäisi neuvottelut kapinallisten kanssa. Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa käyty epävirallinen keskustelu oli hyvin hyödyllinen strategisen kumppanuutemme kehittämiseksi. Strategiseen kumppanuuteen kuuluu yhteistyöhakuisuus ja valmius keskustella kaikista asioista. Kumppanuus ei ole saavutettu olotila, vaan jatkuvassa liikkeessä oleva prosessi. Lähdemme siitä, että aidon ja kestävän kumppanuuden on perustuttava yhteisille arvoille. Arvoisa puhemies, kiitän Teitä myös tässä yhteydessä päivällisellä käyttämästänne puheenvuorosta ja ilmaisemastanne tuesta tälle tärkeälle näkökohdalle. Arvot ovat kaiken perusta. Keskustelimme Venäjän presidentin kanssa siitä, miten energiayhteistyön tavoitteita voitaisiin edistää uudella sopimuksella. Nämä keskustelut pohjustavat myös marraskuun EU Venäjä-huippukokousta. Helsingin huippukokouksessa on tarkoitus sopia neuvottelujen aloittamisesta uudesta ja kattavasta EU Venäjä-suhteita koskevasta sopimuksesta. Kansainvälisten kysymysten osalta sovimme presidentti Putinin kanssa, että pyrimme entisestään tiivistämään EU Venäjä-yhteistyötä. Yhteistyön tiivistämisen tarve on korostunut muun muassa Iranin, Pohjois-Korean ja Lähi-idän viimeaikaisten tilanteiden kautta. Otin illallisella esille toimittaja Anna Politkovskajan järkyttävän murhan. Kerroin presidentti Putinille jäsenvaltioiden kansalaisten tuntemasta huolesta siitä, onko Venäjällä tapahtunut käänne huonompaan sananja ilmaisunvapauden osalta. Totesin unionin viestinä, että tämä meitä kaikkia syvästi järkyttänyt murha on tutkittava ja syylliset saatettava oikeuteen. Lisäksi otin esille huolemme Tshetshenian tilanteesta. Venäjän ja Georgian väliset suhteet nousivat myös esille. Ilmaisin presidentti Putinille unionin huolen jännityksen kasvamisesta, ja totesin unionin olevan valmiina toimimaan kriisin ratkaisun edistämiseksi. Rakennamme strategista kumppanuutta Venäjän kanssa konkreettisesti yhteisten alojen puitteissa tavattoman laajalla rintamalla. Suomen puheenjohtajakaudella etualalla ovat energia, ympäristö, liikenne, oikeus- ja sisäasiat sekä ihmisoikeudet. Euroopan unionin on kyettävä puhumaan yhdellä äänellä kumppaneidensa kanssa. Hajanaisina ja eripuraisina olemme heikkoja, emmekä kykene hoitamaan etujamme emmekä edistämään niitä arvoja, joille unioni perustuu. Lahdessa onnistuimme osoittamaan presidentti Putinille, että unioni on yksituumainen ja päättäväinen. Olen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana tästä saavutuksesta ylpeä, ja katson, että olemme ottaneet EU:n Venäjä-suhteissa uuden askeleen. Tämä ei tarkoita sitä, että Venäjä olisi kanssamme kaikesta samaa mieltä. Kävimme tosiaan pitkän keskustelun, jossa presidentti Putin vastasi esittämiimme näkökohtiin yksityiskohtaisesti ja haki myös puutteita EU:n toiminnasta. Tähän olemme Venäjän kanssa tottuneet, se on normaalia vuoropuhelua. Keskeinen kysymys nyt Lahden jälkeen on se, miten siirrymme sanoista tekoihin ja viemme käsiteltyjen aiheiden osalta työtä eteenpäin. Luotamme normaaleihin, käytössä oleviin valmistelukanaviin. Pääosa työstä tehdään neuvostossa komissiolta saatavien aloitteiden pohjalta. Useiden aiheiden osalta hyödynnämme saamaamme poliittista ohjausta vielä jäljellä olevien viikkojen aikana puheenjohtajakaudellamme. Myös Euroopan parlamentilla on keskeinen asema Lahdessa sovittujen asioiden vauhdittamisessa. Kiitän lämpimästi tilaisuudesta saada esitellä Lahden epävirallisen valtion- tai hallitusten päämiesten tapaamisen tuloksia. Vastaan mielelläni kysymyksiin, joita alustukseni on teissä herättänyt. (Suosionosoituksia) José Manuel Barroso, komission puheenjohtaja. (EN) Arvoisa puhemies, pääministeri Vanhanen tarjosi teille perusteellisen katsauksen viime perjantaina Lahdessa pidetyn Eurooppa-neuvoston epävirallisen tapaamisen tuloksiin. Haluan keskittyä muutamiin seikkoihin. Lahden tapaaminen on nähtävä osana prosessia. Kuten tiedätte, olemme toistaneet, että meidän on vietävä yhdentymistä eteenpäin käytännöllisillä ja konkreettisilla toimilla, ja näin olemme toimineetkin yhteistyössä parlamentin ja neuvoston kanssa. Olemme laatineet kunnianhimoisen ohjelman, jossa käsitellään esimerkiksi turvallisuutta, energiaa, tutkimusta, ja seuraavaksi meidän on ryhdyttävä toteuttamaan tätä ohjelmaa. Juuri näin toimimme Lahdessa. Innovoinnista toteaisin ensinnäkin, että kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että se on tärkeää ja että Eurooppa on jäänyt jälkeen. Yhteisymmärrys vallitsee siitä, että on tarjottava enemmän tukea ja kannustimia innovoinnille ja että innovoijia haittaavia esteitä on vähennettävä. Tätä on tuettu Eurooppa-neuvostossa ja Euroopan parlamentin päätöslauselmissa. Tarvitsimme selkeitä, käytännön toimia sen osoittamiseksi, että Eurooppa on valmis olemaan kehityksen kärjessä, ja näin Lahdessa tapahtui. Yhteisten teknologia-aloitteiden osalta esimerkiksi sulautettuja tietokoneita koskevan Artemis-ohjelman kaltaisten keskeisten hankkeiden toteuttamista on

9 25/10/ viivästyttänyt puuttuva kansallinen rahoitus. Nyt olemme saaneet selkeitä sitoumuksia suorasta tuesta. Mitä tulee menettelyihin eurooppalaisten standardien asettamiseksi tuotteille, olemme sopineet siitä, että näitä menettelyjä on nopeutettava. Lisäksi katson, että nyt on otollinen hetki kehittää immateriaalioikeuksia, muun muassa patentteja, ja komissio aikoo viedä tätä asiaa eteenpäin ennen vuoden loppua. On tärkeää, että komissiolle on näytetty vihreää valoa Euroopan teknologiainstituuttia koskevassa asiassa. Olen kiitollinen tuesta, jota sain kaikilta niiltä jäseniltä, jotka puhuivat tämän instituutin puolesta kaksi viikkoa sitten pidetyllä istuntojaksolla. Yhä suurempi yhteisymmärrys vallitsee siitä, että Euroopan innovaatiojohtajuus saavutetaan Euroopan teknologiainstituutin avulla. Olemme saaneet koko Euroopan yritys- ja tiedeyhteisöltä innokasta tukea. Parlamentin tälle tärkeälle aloitteelle antama huomio on auttanut toden teolla ehdotuksen yksityiskohtien laatimisessa. Seuraavaksi on tietenkin tarkoitus neuvotella yksityiskohdista, muun muassa määrärahoista. Odotan innokkaasti työskentelyn alkamista kanssanne ja neuvoston kanssa siirtyäksemme ripeästi asetuksen antamiseen. Mielestäni Euroopan teknologiainstituutti voi olla Euroopalle huippuinnovaatioiden lippulaiva. Meidän on kehotettava tätä instituuttia ottamaan painopisteekseen ilmastonmuutoksen suuret haasteet ja kaikki se, mikä liittyy ympäristöä säästäviin energialähteisiin. Tämä on meille yhteiskuntana tärkeä tehtävä. Meidän on kehotettava Euroopan tiedeyhteisöä auttamaan meitä näiden ongelmien ratkaisemisessa, jotta voimme pysyä jatkossakin eturivissä tämän kenties 2000-luvun suurimman haasteen edessä. Keskustelun toinen pääasia oli energia. Komissio oli tiiviissä yhteistyössä puheenjohtajavaltion kanssa yksilöinyt kolme käytännön edistämistoimea, ja saimme niille kaikille tuen. Eurooppa-neuvostossa sovittiin ensinnäkin siitä, että meidän on tiivistettävä energia-alan suhteitamme naapurimaihimme, erityisesti Venäjän, Norjan tai Algerian kaltaisiin energiaa tuottaviin maihin sekä Turkin ja Ukrainan kaltaisiin keskeisiin kauttakulkumaihin. Toiseksi Eurooppa-neuvostossa sovittiin energiavastaavien verkoston luomisesta. Tämän verkoston avulla voimme valmistautua paremmin odottamattomiin kriiseihin energianhankinnassamme. Kolmanneksi Eurooppa-neuvostossa sovittiin yhteisestä erityisestä suhtautumistavasta Venäjään. Teimme presidentti Putinille selväksi, että toivomme tiivistä energiasuhdetta tällaisen keskeisen kumppanin kanssa, mutta tämän suhteen on perustuttava niihin periaatteisiin, jotka Venäjä on jo allekirjoittanut tänä vuonna isännöimässään G8-maiden kokouksessa, ja energiaperuskirjaan eli avoimuuteen, oikeusvaltioon, vastavuoroisuuteen ja syrjimättömyyteen sekä markkinoiden avaamiseen ja markkinoille pääsyyn. Näitä periaatteita sovelletaan energiaan mutta ei pelkästään energiaan. Ne ovat tarpeellisia keinoja molemminpuolisen luottamuksen lisäämiseksi ja olennainen sijoitus pitkän aikavälin suhteen luomisen kannalta. Tämä viesti oli sitäkin voimakkaampi, koska olimme yhtenäisiä. Lahdessa oli havaittavissa selkeä solidaarisuuden tunne, ymmärrys siitä, että Euroopan unioni toimii tulevaisuudessa yhdessä ja että venäläisten kumppaniemme on noudatettava samoja luotettavuusstandardeja suhteessa eurooppalaisiin, olipa kyseessä mikä tahansa jäsenvaltio. Pääministeri Vanhanen puhui koko Eurooppa-neuvoston puolesta ja esitteli ne yleiset kysymykset, jotka koskevat Venäjän suhteitamme laajasti, ja olin ylpeä siitä, että minua pyydettiin puhumaan energia-asioista. Tämän kokouksen ja Lahden tapaamisen onnistumisen kannalta oli tärkeää, että kaikki Eurooppa-neuvoston jäsenet tukivat selkeästi puheenjohtajavaltion ja Euroopan komission lausumia. Solidaarisuusajatuksesta on tullut entistäkin tärkeämpi. Solidaarisuus ja johdonmukaisuus ovat Euroopan unionimme avainsanoja enemmän kuin koskaan ennen. Sillä, että energia-asiassa edistytään Venäjän kanssa tehtävän uuden kokonaissopimuksemme kehyksessä, varmistetaan osaltaan tämän yhteisen lähestymistavan säilyminen. Lyhyesti sanottuna seuraava viesti on menossa perille: energia on eurooppalainen kysymys, joka edellyttää eurooppalaisia ratkaisuja. Neuvostossa myönnetään enenevässä määrin se, minkä te Euroopan parlamentissa olette kauan tienneet: Euroopan unionilla on keskeinen rooli energiaturvallisuuden luomisessa ja energiapolitiikan kautta ilmastonmuutoksen hallinnassa. Tämä on hyvä enne sille energiapaketille, jonka komissio aikoo esitellä tammikuussa. Euroopan unioni ei saa rajoittaa suhdettaan Venäjään vain energiaan. Illallisella presidentti Putinin kanssa Euroopan unioni otti esiin muita kysymyksiä: ihmisoikeudet, kaupan, viisumit, kulttuurin ja yhteiset kansainväliset huolenaiheet. Käsittelimme Georgian kaltaisia arkaluonteisia kysymyksiä. Pääministeri Vanhanen toisti Euroopan unionin huolen Anna Politkovskajan murhasta. Euroopan parlamentissa käymässämme edellisessä keskustelussahan tämä huolestuminen tuotiin julki varsin näkyvästi. Tämä laaja aiheiden valikoima on säilytettävä neuvotellessamme uudesta kokonaissopimuksesta Venäjän kanssa. Tämä on kattavan sopimuksen olennainen ydin. Kolmanneksi Lahdessa käytiin lyhyt mutta tärkeä keskustelu maahanmuutosta. Jälleen kerran vallitsi selkeä ymmärrys siitä, että kyseessä on kollektiivinen ongelma, joka edellyttää kollektiivista vastausta. Sain tilaisuuden selventää, että komissio aikoo tehdä tulevina viikkoina ehdotuksia, jotka koskevat merivalvonnan parantamista unionin etelärajoilla. Lisäksi aiomme ryhtyä maahanmuuttoa koskevan laaja-alaisen

10 14 25/10/2006 strategiamme saattamiseen ajan tasalle ennen Eurooppa-neuvoston joulukuun kokousta ja tehdä työtä ongelman ratkaisemiseksi sen alkulähteillä maahanmuuttoa ja kehitysyhteistyötä käsittelevässä Euroopan ja Afrikan välisessä kokouksessa ensi kuussa. Tällä alalla voisimme kuitenkin tehdä paljon enemmän, jos olisi olemassa poliittista tahtoa ja päättäväisyyttä, joiden myötä saisimme tarvittavat työkalut ja voimavarat. Katsomme erityisesti, että päätöksentekojärjestelmää on mukautettava. Tämän voimme tehdä jo nykyisten sopimusten puitteissa. Emme voi jäädä odottamaan kovin pitkäksi aikaa päätöksiä, jotka jäävät varsin usein syntymättä yksimielisyyssäännön vuoksi. Olkaamme rehellisiä: on täysin järjetöntä, että yhteisellä vapaan liikkuvuuden alueella ajattelemme ajoittain edelleen 25:n eri maahanmuuttopolitiikan kautta. Tarvitsemme eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa. (Suosionosoituksia) Lopuksi todettakoon, että myös Darfurista keskusteltiin. Pyrin edelleen määrätietoisesti siihen, että teemme kaiken voitavamme uuden humanitaarisen murhenäytelmän ehkäisemiseksi. Näin ollen Lahti oli toinen virstanpylväs kollektiivisella tiellämme kohti eurooppalaisten valmistamista globalisaatioon. Emme aio kääntyä pois tältä tieltä. Kansalaistemme odotukset käytännön tulosten Euroopasta kasvavat. Meidän on jatkettava vastaamista näihin odotuksiin. Olen kiitollinen pääministeri Vanhaselle erinomaisesta puheenjohtajuudesta ja puheenjohtajavaltio Suomelle tiiviistä yhteistyöstämme. Tämä jatkukoon puheenjohtajakauden loppuun saakka ja sen jälkeenkin. Tällä tavalla saavutamme käytännön tuloksia Eurooppamme hyväksi. (Suosionosoituksia) Ville Itälä, PPE-DE-ryhmän puolesta. (FI) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri Vanhanen, arvoisa puheenjohtaja Barroso, Lahden kokouksen arvioinnissa voidaan varmasti lähteä siitä, että kokouksen tulokset saavat kiitettävän arvosanan. Lähtökohta kokoukselle ei ollut helppo. Monet lehdet, erityisesti arvostettu Financial Times, maalaili varsin tummia pilviä jo etukäteen kokouksen ylle. Lehti väitti, että on suuri riski kutsua Venäjän presidentti Putin kokoukseen, koska EU on hajanainen ja eripurainen sekä energia- että Venäjäpolitiikassa. Tämä olisi lehden mukaan vain voitto presidentti Putinille. Toisin kuitenkin kävi. Oli hienoa katsoa, kun EU-johtajat toimivat yhtenäisesti ja puhuivat illallisella me-muodossa. Itse olen usein täällä pitämissäni puheissa vaatinut, että EU:lla pitää olla yhtenäinen, yhdellä äänellä puhuva ja pitkäjänteinen Venäjä-politiikka. Nyt tässä asiassa onnistuttiin ottamaan ensiaskeleet. Tämä osoittaa myös kansalaisille, että EU pystyy toimimaan vaikeissakin asioissa. On tietysti myönnettävä, että meillä on vielä pitkä tie kuljettavana ennen kuin asiat voivat muuttua konkretiaksi ja ennen kuin Venäjä ratifioi energiaperuskirjan, jolla markkinat avataan ja noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä. Vaikka tämä oli pieni askel, se oli kuitenkin merkittävä askel kohti yhtenäistä, pitkäjänteistä Venäjä-politiikkaa. Tärkeää oli myös se, että ihmisoikeuskysymyksistä ja toimittaja Anna Politkovskajan murhasta uskallettiin keskustella avoimesti ja kiertelemättä. Me emme voi uhrata ihmisoikeuksia energiapolitiikan alttarille. Keskustelu oli avointa myös presidentti Putinin puolelta, vaikkei hän kannoistaan luopunutkaan. Sitä tuskin kukaan odottikaan. Yhteistyö voi perustua vain keskinäiselle luottamukselle ja yhteiselle tahdolle. Nyt on avattu väylä, jolla voidaan syventää yhteistyötä niin energia- kuin muissakin kysymyksissä. Se, mitä jäin kaipaamaan illalliskeskustelussa Putinin kanssa, olivat Itämereen liittyvät asiat. Tämä olisi ollut oiva tilaisuus nostaa Itämereen liittyvät ongelmat Venäjän kanssa esiin. Ymmärrän kuitenkin hyvin, että yhden illallisen aikana ei voida ottaa esille kaikkia asioita. Yhteisenä johtopäätöksenä Lahden kokouksesta voidaan todeta: "hyvin toimittu pääministeri Vanhanen". (Suosionosoituksia) Martin Schulz, PSE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan aluksi esittää huomion, joka koskee Venäjän presidenttiä Putinia, joka oli näkyvästi esillä pääministeri Vanhasen puheessa ja teidän puheessanne, arvoisa komission puheenjohtaja. Illan Putinin seurassa on täytynyt olla mieleenpainuva. Kuulemieni selostusten ja sen perusteella, mitä olen lukenut, tapaaminen presidentti Putinin kanssa oli omaa luokkaansa. On mielestäni hyvä asia, että presidentti Putin on niin avoin. Tämä ei ole ongelma minulle eikä muutoinkaan ryhmälleni. Haluan aivan ensiksi todeta, että se, että presidentti Putin kommentoi parlamentin puhemiehen Borrell Fontellesin puhetta, on meille kunnianosoitus. Tämä osoittaa, että hän oli ainakin kuulolla. Emme tietenkään koskaan tiedä, kuuntelevatko kaikki, mutta näyttää siltä, että presidentti Putin kuunteli. Torjumme kuitenkin presidentti Putinin parlamenttimme puhemiehen puheesta esittämät huomiot siltä osin kuin ne ovat luonteeltaan loukkaavia, koska parlamentin puhemies puhuu kaikkien parlamentin jäsenten puolesta, ja kiitämme häntä siitä, mitä hän totesi. (Suosionosoituksia) Toiseksi haluan sanoa: kyllä, on hyvä asia, että presidentti Putin sanoo, mitä hän ajattelee Italiasta. On hyvä asia, että presidentti Putin sanoo, mitä

11 25/10/ arvosteltavaa hänellä on Espanjan osalta. Mielestäni nämä ovat hyviä asioita, koska eurooppalainen yhteiskunta on avoin yhteiskunta. Meidän yhteiskunnassamme kaikki voivat arvostella kaikkea. Tässä suhteessa yhteiskuntamme eroaa selvästi venäläisestä yhteiskunnasta, jossa kaikki eivät voi arvostella mitä tahansa. (Suosionosoituksia) Näin ollen on hyödyllistä vaihtaa avoimesti mielipiteitä Venäjän presidentin kanssa. Tämän vuoksi sanomme myös, etteivät Tšetšenian tapahtumat ole oikein ja että ihmisoikeuksien loukkaaminen ja ihmisten halventaminen on tuomittava. Lisäksi haluan mainita, että myös Venäjän kansaa ja Venäjän armeijan sotilaita kohdellaan siellä halventavasti. On tietenkin täysin selvää, ettei aiomme tuoda tämän esiin Anna Politkovskajan kuolemaa käsittelevässä päätöslauselmassa voida puhua toimivasta demokratiasta nykypäivän Venäjällä, jossa toimittajien on pelättävä henkensä puolesta, jos he puhuvat oman maansa epäkohdista. Tämä on täysin selvää. Näin ollen avoin mielipiteiden vaihto meidän taholtamme presidentti Putinin, kaikkien venäläisten ja tapaamiemme venäläisten poliitikkojen kanssa on osa sitä, miten ymmärrämme kumppaneina toimimisen. Mehän arvostelemme sitäkin, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Varaamme itsellemme oikeuden arvostella sitä, mitä muualla maailmassa tapahtuu, kuten myös meitä itseämme voidaan arvostella. Niinpä suhtaudun kriittisesti myös pääministeri Vanhasen ja komission puheenjohtajan puheisiin siltä osin kuin he lupasivat monia asioita. Kaikki kuulosti niin hienolta. Te tietenkin tiedätte tämän, koska totean sen kaikissa puheissani, joissa käsittelen huomioitanne. Erinomaista! Loistavaa! Sen jälkeen, kun kaikki se, mitä meille kuvailitte, on toteutettu, Eurooppa on todella teknologian Eldorado, koulutuksen ja pätevöitymisen Eldorado. Meistä tulee 2000-luvun jopa 2100-luvun osaamisyhteiskunta. Erinomaista! Eteenpäin, aina eteenpäin! Arvoisat kuulijat, minun on kuitenkin kerrottava teille, että tulee hetki, jolloin teidän on esitettävä todelliset tulokset! Se ilmoituksista. Ne ovat erinomaisia! Paitsi että eikä tämä koske ainoastaan teitä, arvoisa komission puheenjohtaja: itse asiassa se koskee kaikkein vähiten teitä, sillä te tosiasiassa teette oikeita ehdotuksia ja myös yritätte työskennellä ilmoittamienne tavoitteiden hyväksi teidän neuvostossa, teidän, arvoisa pääministeri Vanhanen, ja muiden valtion- tai hallitusten päämiesten, teidän kaikkien on toteutettava käytännössä se, mitä olette todenneet energiapolitiikasta, ja tähän sisältyy täytäntöönpano kansallisissa energiasuunnitelmissa. (Suosionosoituksia) Hyvät kollegat, lisäksi totean, että jos emme halua olla riippuvaisia Venäjän energiasta, on lopetettava energian tuhlaaminen Euroopassa, Yhdysvalloissa ja maailman teollistuneissa kansakunnissa. Jos halutaan rajoittaa ilmastokatastrofia, on vähennettävä hiilidioksidipäästöjä, eikä tätä voida toteuttaa käyttämällä Venäjän maakaasua vaan parantamalla energiatehokkuutta, hyödyntämällä nykyistä paremmin uusiutuvia energialähteitä sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia ja huipputehokkaita voimalaitoksia. Tähän tarvitsemme lisäksi enemmän teknologiaa, ja tässä kohden ympyrä sulkeutuu ja palaamme Lissabonin prosessiin, koska jos haluamme uutta teknologiaa, meidän on sijoitettava kansalaistemme aivoihin ja yliopistoihin. Kaikki tämä on totta. Me vain keskustelemme siitä täällä joka kerta uudelleen. Aina vain uudelleen, samat asiat vielä kerran, samat lausunnot, ja taas pidän itsekin saman puheen. Tämäkään puhe ei ole uusi. Olen jo esittänyt sen muutetussa muodossa monta kertaa. En halua ikävystyttää itseäni en edes omilla puheillani. Niinpä pyyntöni teille on: johtakoot komission ja neuvoston ilmoitukset vihdoin tekoihin! (Suosionosoituksia) Graham Watson, ALDE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, tänään meillä ei ole käsiteltävänä päätöslauselmaa, mutta eipä huipputapaamisessakaan saatu aikaan päätelmiä. En tarkoita sitä, että tällaiset tilaisuudet olisivat merkityksettömiä, päinvastoin: aktiivisempia unionin tason toimia tarvitaan niin kiireellisesti, että unioni voisi ja sen pitäisi järjestää vuosittain neljä virallista huippukokousta Nizzan sopimuksen mukaisesti. Mitä Lahdessa oli tarjolla? Arvoisa pääministeri, en viittaa artisokkakeittoon tai grillattuun hanheen, jota tarjositte illalliseksi, mikä osoittaa, että teillä on kyky korvata parmankinkku, vaan Euroopan teknologiainstituuttiin ja EU-patenttiin, energiaturvallisuuteen, maahanmuuttoon, Venäjänsuhteisiin strategisiin aiheisiin, jotka edellyttävät vakavan pohdinnan lisäksi myös strategisia päätöksiä, joista ilmenee johdonmukaisen politiikan tarve. Mitä hyötyä on Euroopan teknologiainstituutista, joka tuottaa innovatiivisia ajatuksia, jos unionimme ei pysty sopimaan nopeasta ja yksinkertaisesta patenttien rekisteröintijärjestelmästä? Mitä toivoa on kollektiivisesta ilmastonmuutosstrategiasta, jos emme ole valmiit muuttamaan energian käyttö- ja tuottamistapoja perinpohjaisesti yhdessä? Mitkä ovat yhteisen maahanmuuttopolitiikan näköalat, jos emme pysty laatimaan sellaisia kehitys- ja kauppapolitiikkoja, joilla voidaan lievittää lohdutonta köyhyyttä ja kurjuutta? Lukuisat vihreät kirjat ja toimintasuunnitelmat viitoittavat tietä eteenpäin, mutta kuuluisan hevosvertauksen mukaisesti jäsenvaltiot voidaan kyllä johdattaa veden äärelle, mutta niitä ei voida pakottaa juomaan. Tämän vuoksi Euroopan unioni on epäonnistumassa, ja tämän vuoksi tarvitsemme enemmän eikä vähemmän Eurooppaa.

12 16 25/10/2006 Ryhmäni osoittaa suosionsa puhemies Borrellille ja pääministeri Vanhaselle ja muille pääministereille, jotka ottivat esiin Anna Politkovskajan murhan. Vaikka monille meistä presidentti Putinin kutsuminen ja se julkisuus, jonka hän sai osakseen, oli erityisen kiusallista, puheenjohtajavaltiota Suomea ja Suomen presidenttiä ei pidä syyttää. Virhe tehtiin, kun presidentti Putinin maata pyydettiin liittymään Euroopan neuvostoon ja G8-maiden ryhmään ennen oikeusvaltion juurruttamista maan kulttuuriin. Arvoisa presidentti Putin, "mafia" ei ole venäläinen ilmaus, mutta "organizovannyje žuliki" on liian usein vaikutelmamme maastanne. Euroopan unionin ei pidä allekirjoittaa kumppanuus- ja yhteistyösopimusta Venäjän kanssa ennen vapauden, avoimuuden ja oikeusvaltion vakiinnuttamista ja ennen kuin sijoittajilla on näiden periaatteiden tuoma oikeusvarmuus. (Suosionosoituksia) Monica Frassoni, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Lahden tapaamisessa kävi ilmi hyvin selvästi, että kansainväliset toimet ja sisäpoliittiset valinnat nivoutuvat yhä tiiviimmin toisiinsa. Mielestämme demokraattisen Venäjän ja niiden tukeminen, jotka Anna Politkovskajan tavoin taistelivat ja taistelevat edelleen Putinin valtajärjestelmän autoritaarista kehitystä vastaan, on täysin yhdenmukaista niiden toimien kanssa, jotka koskevat mantereemme energiahuollon varmistamista, Kioton pöytäkirjan noudattamista sekä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden kehittämistä. Vaikeneminen Tšetšenian joukkomurhista, yli 90 kansalaisjärjestön toiminnan lopettaminen, mielivaltaiset oikeudenkäynnit, kohdennetut murhat ja paheneva korruptio kaasun hankkimiseksi eivät ole paras mahdollinen strategia. Tältä osin ryhmämme kiittää puhemies Borrellia. Toteamme kuitenkin kaikella kunnioituksella torjuvamme sen selkeän tuen, jonka puhemies Borrell ja Suomen hallitus ovat antaneet ydinvoiman elvyttämiselle. Haluammepa tai emme, on olemassa selkeä yhteys ydinvoiman niin sanotun rauhanomaisen käytön ja ydinaseiden leviämisen välillä, mitä Iranin tilanne selvästi ilmentää. Näin ollen oikeuksilla ja energialla ei pidä käydä kauppaa. Ukrainan tapahtumat ja äskettäiset Georgian tapahtumat osoittavat, ettei rauhoittamispolitiikka lisää Putinin luotettavuutta vaan ainoastaan hänen määrätietoisuuttaan toimia vain oman valtaryhmittymänsä edun mukaisesti. Olemme jo hukanneet paljon arvokasta aikaa tässä asiassa. Tämän vuoksi emme saa hukata merkittävää tilaisuutta, jonka kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen raukeaminen vuoden lopussa tarjoaa. Haluamme heti todeta, että aiomme vastustaa ehdottomasti jokaista yritystä, jonka tarkoituksena on ehtojen poistaminen ja erityisesti ihmisoikeuslausekkeeseen tehtävän viittauksen poistaminen tästä sopimuksesta. Meidän on laadittava strategia, jolla pyritään vähentämään kestämätöntä kulutusta ja liikenteemme, rakennustoimintamme ja sähköjärjestelmiemme kauhistuttavaa tehottomuutta ja jolla edistetään lisäksi päättäväisesti yritystemme huippuosaamista uusiutuvien energialähteiden kehittämisessä. Tämä on paras keino vähentää riippuvuuttamme ja pitää kiinni rauhasta, aseriisunnasta ja demokratiasta. Haluan sanoa pari sanaa myös toisesta äärimmäisen tärkeästä aiheesta, josta on käyty keskustelua, eli maahanmuutosta. Mielestäni neuvoston ja jäsenvaltioiden välillä on tässä yhteydessä ylittämätön este, koska tähän mennessä ne eivät ole kyenneet käsittelemään laillisen maahanmuuton hallinnan kysymystä eivätkä käymään neuvotteluja. Ne eivät ole myöskään kyenneet järjestämään unionin rahoitusta sellaisille varteenotettaville yhteistyösopimuksille, joilla voidaan todella auttaa kehitysmaita siinä, ettei niiden ole pakko lähettää parhaita kykyjään maihimme ja että ne voivat taata, ettei EU:n ennen kaikkea kalatalouden ja maatalouden alalla harjoittamilla toimilla ole tuhoisaa vaikutusta, joka saa yhä useammat matkaamaan veneissä pitkin oman maansa ja meidän maidemme rannikkoa. (Suosionosoituksia) Esko Seppänen, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (FI) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri, arvoisa komission jäsen, Lahden epävirallinen huippukokous kutsuttiin alun perin koolle käsittelemään EU:n kilpailukykyä ja innovaatiopolitiikkaa. Tämä kokous ei jättänyt niistä teemoista jälkiä EU:n historiaan. EU-orkesterin solistiksi Lahteen kutsuttiin Venäjän presidentti Vladimir Putin. Hänen kanssaan haluttiin puhua energiasta. Samalla tarjoutui tilaisuus puhua maan ihmisoikeuskysymyksistä. Ihmisoikeuksia ja median vapautta ei voida sivuuttaa arvioitaessa Venäjän politiikkaa. Niistä asioista ei kuitenkaan voida sopia sen kanssa aivan niin kuin eräs toinen suurvalta Atlantin toisella puolella ei sovi kenenkään kanssa sotavankien kidutuksen lopettamisesta tai USA:n kansalaisten tuomitsemisesta sotarikoksista Haagin tuomioistuimessa. Presidentti Putin haluaa EU:n ja Venäjän välille strategisen kumppanuuden. Tulee mieleen Naton ja Venäjän strateginen kumppanuus ja sitä varten käyttöön otetut institutionaaliset ratkaisut. Niissä raameissa Venäjä on valmis energiadialogiin ja jopa laillisesti sitovaan asiakirjaan. Jäi kuitenkin epäselväksi, onko silloin kysymys markkinoiden avaamisesta puolin ja toisin vai vain yhteen suuntaan. Ja jos yhteen suuntaan, niin kumpaan suuntaan. Lahti ei ratkaissut asiaa, ja seuraavan kerran sitä pohditaan EU:n ja Venäjän huippukokouksessa marraskuussa. Lahden kokous oli ikään kuin esileikkiä sitä kokousta varten.

13 25/10/ Puheenjohtajavaltio Suomi saa kaasun Venäjältä muita EU-maita halvemmalla. Teollisuuden ja kotitalouksien sähkökin on Suomessa EU:n halvimmasta päästä. EU:n sähkömarkkinoiden harmonisoiminen merkitsee sähkön hinnan nousua pääministeri Vanhasen edustamassa maassa, ja harvassa maassa pääministeri iloitsee sellaisesta yhteisestä energiapolitiikasta. Lahden huippukokouksen avulla Vanhasen hallitus halusi saada muilta EU-mailta näytösluonteista tukea sähkön hinnankorotuksille ja demokratian surkeustilan peittämiselle siten, että Suomen parlamentti pannaan hallituksen esityksestä ratifioimaan EU:n muiden maiden kansanäänestyksissä kuollut perustuslaki. Siitä iloitsevat kaikki Euroopan federalistit, mutta se ei ole kansanvaltaa eikä demokratiaa. EU:n eliitit puhuvat tänään yhdellä äänellä kansoja kuulematta Puhetta ryhtyi johtamaan varapuhemies SARYUSZ-WOLSKI Brian Crowley, UEN-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää pääministeri Vanhasta ja puheenjohtaja Barrosoa heidän tämänaamuisista puheenvuoroistaan. Haluan sanoa vain kaksi asiaa, jotka jo mainitsin pääministerille, mutta ehkäpä myös puheenjohtaja Barroso voisi ottaa ne käsiteltäväksi. Parlamentin enemmistö on yhtä mieltä Euroopan teknologiainstituutin tarpeellisuudesta ja antaa sille tukensa, mutta millä järjestelyillä instituutti on tarkoitus toteuttaa? Voimme puhua instituutista loputtomiin, mutta sen perustamiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi on ryhdyttävä aktiivisiin toimiin, jotta Euroopan innovaatio- ja tutkimustoiminta saa keskeisen vauhdittajan. Toiseksi on todettava patenttialasta yleensä, että meidän on suojeltava niitä ajatuksia ja luomuksia, jotka ovat tämän innovatiivisen strategian ja politiikan hedelmiä. Muutoin kaikki tutkimusrahat, kaikki tutkijat ja kaikki tohtoriksi valmistuvat huippuasiantuntijat siirtyvät Yhdysvaltoihin, Japaniin tai muualle, koska siellä heidän ajatuksensa voidaan suojata ja siellä on enemmän sijoitustoimintaa. Nämä ovat mielestäni kaksi keskeistä edellytystä Lissabonin strategian onnistumiselle tulevaisuudessa. Onnittelen pääministeri Vanhasta. Kaikki sanoivat, ettette voisi saada Eurooppaa puhumaan yhdellä äänellä Venäjälle, mutta te onnistuitte siinä. Onnitteluni Godfrey Bloom, IND/DEM-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, en oikein tiedä, mistä aloittaa. Energia on jokaisen kansallisvaltion elinehto, ja minut on tietenkin lähetetty tänne edustamaan kansallisvaltiota. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten on mielestäni hyvin vaikeaa hyväksyä sitä, että heidän energiapolitiikastaan päättäisivät lähtökohtaisesti ulkomaalaiset. Ihmiset muistavat vielä, että meidän oli taisteltava Atlantin taistelu ja että olemme joutuneet elämään vapauden osalta veitsen terällä, kun mantereen puoleiset maat eivät ole näyttäneet pystyvän elämään yhdessä. Sellainen ajatus, idea tai käsitys, että Yhdistyneen kuningaskunnan energiaa voitaisiin mahdollisesti hallita jollakin Putinin kaltaisen gangsterin kanssa sovittavalla järjestelyllä, on täysin naurettava. On sulaa hulluutta odottaa mitään Putinin allekirjoittamalta paperilta voimme odottaa siltä yhtä vähän kuin Adolf Hitlerin allekirjoittamalta paperilta. Mies on gangsteri. Jos kuvittelette, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansa tekisi elinehtoaan koskevan järjestelyn, kansallisvaltion elinehtoa koskevan järjestelyn, perustaen sen sellaisten ihmisten varaan, joiden perustavana intressinä ei ole Yhdistyneen kuningaskunnan hyvinvointi, voin kertoa, ettei näin koskaan tapahdu. Lisäksi meidän on alettava puhua totta. Täällä näyttää vallitsevan eräänlainen abstrakti käsitys uusiutuvista energiamuodoista. On tieteellinen tosiasia, ettei suurin osa uusiutuviin energialähteisiin liittyvästä teknologiastamme toimi. Tuulienergialaitokset ovat järjettömiä. Jokainen riippumattomana pysyttelevä tiedemies voi kertoa teille, että on täyttä puppua kuvitella, että Yhdistynyt kuningaskunta voisi tuottaa tuulivoimalaitosten avulla niin paljon uusiutuvilla energialähteillä tuotettua energiaa kuin Euroopan unioni näyttää vaativan eli 20 prosenttia energiasta. Meidän on alettava puhua ihmisille totta. Meillä ei ole vielä uusiutuvia energialähteitä hyödyntävää teknologiaa. Myöntäkäämme tämä rehellisesti mutta rehellisyyshän on tietenkin asia, jota me parlamentissamme vältämme! Ryszard Czarnecki (NI). (PL) Arvoisa puhemies, kiitän aluksi puhemies Borrellia siitä, että hän teki Lahdessa selväksi presidentti Putinille, ettei Euroopan unioni aio myydä ihmisoikeuksia energian tähden. Tämän tärkeän toteamuksen esitin myös itse, ja katson, että se esitettiin kaikkien puolalaisten Euroopan parlamentin jäsenten nimissä ja itse asiassa kaikkien uusien jäsenvaltioiden edustajien nimissä. Puhemies Borrell puolusti yhdessä Puolan presidentin sekä Latvian, Tanskan ja Ruotsin pääministereiden kanssa Euroopan kunniaa. Meidän on katsottava venäläisiä kumppaneitamme silmiin puhuessamme ilmisoikeuksista. Emme voi hyväksyä kaksinaismoralismia, eli emme voi painottaa ihmisoikeuksien kunnioittamista ainoastaan niissä maissa, joiden kanssa emme satu käymään kauppaa. Yhtenäinen Eurooppa on muutakin kuin taloutta ja kauppaa. Se on myös sellaisten arvojen järjestelmä, joiden olisi oltava meille kaikkein tärkeintä jatkuvasti eikä vain silloin, kun se sopii meille. Tehdessämme tarpeellisia ja tärkeitä kauppoja Venäjän kanssa meidän olisi hyvä pitää mielessä Leninin, venäläisen poliitikon perikuvan, sanat: "Kapitalistit myyvät meille köyden, jolla hirtämme heidät."

14 18 25/10/2006 Eilen eräät puolalaiset toimittajat kysyivät minulta, merkitsikö Lahden tapaaminen käännekohtaa unionin ja Venäjän välisissä suhteissa. En tiedä. Voi olla. Toistaiseksi unionin yksittäiset jäsenvaltiot ovat olleet tekemisissä Moskovan kanssa mieluummin muiden ohitse. Gerhard Schröder halasi presidentti Putinia, Tony Blairilla ja hänen vaimollaan oli rattoisaa presidentti Putinin ja hänen vaimonsa seurassa, Silvio Berlusconi lauloi ylistyslaulua Venäjän johtajalle ja presidentti Chiracin näkökyky sumeni hänen puhuessaan Venäjän federaation presidentistä. Riittää jo. Euroopan unionin on oltava yhtenäinen Camiel Eurlings (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, haluan aivan ensimmäiseksi Euroopan parlamentin Venäjä-valtuuskunnan puheenjohtajana ilmaista arvostavani sitä, että puheenjohtajavaltio Suomi omisti niin paljon huomiota kumppanuudellemme Venäjän kanssa. Tämä kumppanuus on kummankin edun mukaista. Kuten pääministeri totesi, voisimme kumpikin tukea toisiamme Lähi-idän diplomatian onnistumiseksi. Se, että me kumpikin kunnioitamme demokratian periaatteita, on paras tae kahdenvälisten suhteidemme vakaudelle. Lisäksi tarvitsemme toisiamme talouden ja energian alalla. Tämä kumppanuus voi toimia vain, jos se perustuu yhteisiin periaatteisiin, tasapainoon ja perusluottamukseen. Haluan esittää epävirallisen tapaamisen jälkeen muutamia näitä asioita koskevia huomioita. On tehtävä hyvin selväksi, ettei Georgian boikotointia ja Georgian kansalaisten kohtelua Venäjällä voida hyväksyä. Tämä on osa Venäjän harjoittamaa puuttumista, jota on nähty myös Valko-Venäjällä ja Ukrainassa. On tehtävä selväksi, että eurooppalaiset periaatteet tarkoittavat sitä, että yhteiset naapurimme voivat päättää riippumattomasti tulevaisuudestaan. Toiseksi puhun Anna Politkovskajan murhasta, joka on tuorein tapaus pitkässä sarjassa kadonneita tai surmattuja toimittajia, joita on ollut Putinin presidentiksi tulon jälkeen vähintään 19. Olen tyytyväinen Venäjän duuman julistukseen ja Putinin huomioihin, mutta vasta yksi asia saa meidät todella vakuuttumaan eli se, että surmaajien teot tutkitaan ja he joutuvat oikeuden eteen. Lisäksi duuma ja presidentti olisivat vielä vakuuttavampia, jos rajoitetun lehdistönvapauden lisäämiseksi toteutettavista toimista saavutettaisiin yhteisymmärrys. Kolmanneksi puhun taloudellisesta yhteistyöstä, joka otettiin esiin ja josta on usein keskusteltu. Tässä asiassa tarvitaan vastavuoroisuutta. Tilanne ei voi olla se, että Venäjä haluaa sijoittaa meidän kaasu- ja öljyinfrastruktuuriimme ja haluaa jopa ostaa vähemmistöosuuden Airbusista mutta samalla meidän yhtiömme, kuten Shell ja Mobil, häädetään Venäjän energia-alalta. Sanon tämän sen vuoksi, että mielestäni Euroopan on yhdistettävä rivinsä näiden periaatteiden osalta. Euroopan unioni osoitti ensimmäisen kerran vahvuutta Suomessa. Putin joutui puolustuskannalle yhtenäisen unionin edessä. Kannustakoon tämä meitä olemaan tulevaisuudessa paljon yhtenäisempiä, koska tämä on ainoa tapa, jolla tässä kumppanuudessa saavutetaan tasapaino. Tasapainohan on kummankin kumppanin edun mukaista. Lisäksi totean, että jos ajattelemme jäsen Schulzin tavoin, ettei innovointi ole riittävällä tasolla, meidän on tuettava komission puheenjohtajaa, koska hän pyrkii kohentamaan tilannetta. Meidän on myös painostettava kansallista johtoamme tukemaan komissiota todellisten tulosten saavuttamisessa. Aivan lopuksi onnittelen pääministeri Blairia ja pääministeri Balkenendea heidän ilmastonmuutosta koskevasta aloitteestaan. Aloite ansaitsee täyden tukemme. (Suosionosoituksia) Hannes Swoboda (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission puheenjohtaja, mielestäni Lahden tapaaminen oli tärkeä edistysaskel. Toivon, että mainitsemanne Lahden henki tuottaa myös todellisia, konkreettisia tuloksia, kuten puheenjohtaja Schulz totesi. Arvoisa komission puheenjohtaja Barroso, teitte energiapolitiikan alalla ulkopoliittisen ehdotuksen, jota kannatan lämpimästi annan teille täyden tukeni. Pyydän teitä vain pysymään lujana, kun tietyt maat yrittävät jälleen kerran livetä rivistä huomatessaan, etteivät ne ehkä loppujen lopuksi haluakaan tätä yhteistä energia- ja ulkopolitiikkaa. Lisäksi pyydän pääministeri Vanhasta kertomaan saman asian neuvostonsa jäsenille. Täällä tehdyt päätökset ja olen kuullut hyvin myönteisiä selostuksia Lahden keskusteluista on nyt pantava täytäntöön. Ainoastaan tällä tavalla pystymme puolustamaan etujamme. Riippuvuus Venäjästä on tullut mainituksi, mutta meidän on todella pidettävä mielessä, että nimenomaan siksi, että putket johtavat lähes yksinomaan Euroopan unioniin, myös Venäjä on riippuvainen Euroopan unionista ja siitä, että Eurooppa käyttää Venäjän raakaöljyä ja maakaasua. Meidän olisi näin ollen mentävä näihin neuvotteluihin ja keskusteluihin ylpeinä ja itsetietoisina pelkäämättä tiettyjen aiheiden esiin ottamista. Erityisesti tällä alalla meidän on määritettävä riippuvuussuhteet tietenkin siten, että mukaan otetaan ne alueet, jotka te, arvoisa puheenjohtaja Barroso, mainitsitte ja joita emme saa unohtaa, kuten Ukraina ja muut Mustanmeren alueen maat, erityisesti Turkki. Meidän on laadittava myös niiden kanssa yhteinen toimintaohjelma. Tällöin pystymme saavuttamaan todellisen kumppanuuden Venäjän kanssa. Kiistojen osalta emme saa unohtaa, että suhteissamme Venäjään tarvitsemme erityisesti tulevaa kumppanuussopimusta varten selkeän menettelyn

15 25/10/ kiistojen ratkaisemiseksi. Ristiriitoja voi syntyä milloin tahansa, emmekä pysty tulevaisuudessa aina välttämään niitä, joten tarvitaan Maailman kauppajärjestössä voimassa olevaa kiistojen ratkaisumenettelyä vastaava menettely, jotta voimme ratkaista nämä asiat viime kädessä yhteisesti tai riippumattoman sovittelijan välityksellä. Tavoitteenamme on kumppanuus. Kuten puheenjohtaja Schultz edellä totesi, on selvää, että presidentti Putin on vahva johtaja. Monet venäläiset pitävät tätä myönteisenä asiana, mutta kun Euroopan unioni on yhtenäinen, se on vahvempi kuin presidentti Putin. Tällöin pystymme todella solmimaan hyvän, tarkoituksenmukaisen ja tasavertaisen kumppanuuden. (Suosionosoituksia) Annemie Neyts-Uyttebroeck, ALDE-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission puheenjohtaja, Suomi on Euroopan unionin puheenjohtajavaltio erityisen vaikealla hetkellä, koska valtioiden- tai hallitusten päämiehet ovat keskenään varsin erimielisiä Euroopan unionin tulevaisuudesta. Pahinta on, etteivät eräät niistä edes tiedä, mihin suuntaan he haluavat unionia viedä. Arvovaltainen vieras saattaa tällöin hyvinkin olla ratkaisu, kuten presidentti Bush tai tuoreempi vieras presidentti Putin. Menneisyytensä vuoksi Suomella on todennäköisesti jäsenvaltioista parhaat edellytykset aloittaa avoin ja syvällinen vuoropuhelu Venäjän kanssa. Haluan tämän vuoksi kiittää neuvoston puheenjohtajaa siitä, kuinka hän on ohjannut epävirallista tapaamista, ja myös siitä yksimielisyydestä, jonka hän onnistui luomaan sekä energiapolitiikan alalla että suhteessa Venäjään. Minun on kuitenkin sanottava ääneen eräs asia: 25 ynnä kaksi hallituksen päämiestä ja valtionpäämiestä kaikki tungeksimassa yhden suurvaltajohtajan ympärillä tällainen on mielestäni yhä hieman surullista. Suurin toiveeni on, että EU:n valtionja hallitusten päämiehet saisivat Euroopan Unionin vihdoin aikuistuman Claude Turmes (Verts/ALE). (EN) Arvoisa puhemies, ensimmäiseksi haluan kiittää pääministeri Blairia ja pääministeri Balkenendea, koska he vievät Eurooppaa eteenpäin ilmastonmuutosasiassa, ja nimenomaan tässä kirjeessä he jättivät mainitsematta ydinvoiman. Ydinvoima muodostaa vain kuusi prosenttia energiastamme: pikemminkin jakaa unionin kuin kokoaa meidät yhteen puhumaan yhdellä äänellä. Arvoisa puheenjohtaja Barroso, mielestäni teillä on nyt historiallinen vastuu valmistellessanne kattavan energiakatsauksen tammikuuksi. Tässä energiakatsauksessa Euroopan unionin on asetettava vuoteen 2020 asti ulottuva hiilidioksidin vähentämistä koskeva tavoite. Jos unionilla ei ole tavoitetta hiilidioksidin vähentämisestä, elinkeinoelämällämme ei ole investointiturvallisuutta. Eikö parempaa sääntelyä ilmennä nimenomaan se, että asiakirjassa, jonka esitätte, yhdistetään energia- ja ilmastopolitiikka? Tässä energiakatsauksessa on otettava toiseksi painopisteeksi energia- ja liikennealojemme oligopolirakenteiden kumoaminen. Eurooppalaiset yritykset ja Euroopan unionin kansalaiset menettävät miljardeja euroja kilpailun puutteen vuoksi, ja nämä samat yritykset jarruttavat sitä innovaatioiden aaltoa, joka olisi voinut syntyä kyseisillä aloilla. Niin kauan kuin näitä oligopoleja ei pureta, tarvitsemme erityistoimia, jotka koskevat uusiutuvien energialähteiden osa-alueita ja niin edelleen. Tällainen strategia on energiaulkopolitiikan perusta, ja tällä hankkeella edistetään rauhaa maailmassa, koska näillä teknologioilla vähennetään voimavaroihin kohdistuvia paineita ja ne tarjoavat Euroopalle liiketoimintamahdollisuuden Ilda Figueiredo (GUE/NGL). (PT) On hälyttävää, että EU:n toimielimiä kiinnostavat yhä vähemmän kiihtyvän uusliberalismin sosiaaliset vaikutukset. Tämä ilmiö pitää paitsi työttömyysasteen, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen korkealla tasolla ja lisää myös epävarmoja ja huonosti palkattuja työpaikkoja. Kaiken lisäksi on havaittavissa pyrkimys ottaa jälleen esille "joustoturva", joka pakottaa työntekijät luopumaan perusoikeuksistaan ja hyväksymään yhä epävarmempia työsuhteita. Parhaillaan toteutettavat toimet ja muut suunnitteilla olevat toimet, kuten palvelujen vapauttaminen ja niitä koskevan sääntelyn purkaminen sekä julkisten palvelujen purkaminen, heikentävät eurooppalaisen sosiaalisen mallin perustaa, ja vastustamme kiihkeästi tällaista. Näitä toimia vastaan on protestoitu yhä voimakkaammin, mitä ilmentää Portugalin työntekijöiden kattojärjestön CGTP:n Lissabonissa 12. lokakuuta järjestämä valtava mielenosoitus. Siihen osallistui noin työntekijää, joten se oli suurin vuoden 1980 jälkeen järjestetty mielenosoitus. Oletteko sitä mieltä, että on tullut aika ottaa huomioon heidän oikeutetut huolenaiheensa? Mirosław Mariusz Piotrowski (IND/DEM). (PL) Arvoisa puhemies, on yleisesti tiedossa, ettei Lahden huipputapaaminen päättynyt läpimurtoon. Myöskään energiapoliittista yhteistyötä koskevissa neuvotteluissa Venäjän kanssa ei edistytty merkittävästi. Vielä surullisempaa on, ettei Euroopan unioni esiintynyt päinvastaisista lausunnoista huolimatta yhtenä valtana, johon Venäjä voisi suhtautua vakavasti. Tältä osin on kiitettävä eräiden maiden, muun muassa Puolan, omaksumaa kantaa. Tämä sama koskee Euroopan parlamentin puhemiehen Borrellin omaksumaa kantaa. Hänen ansiostaan uusien jäsenvaltioiden Venäjän naapurimaiden ääni kuultiin Lahdessa. Tämä on tulkittu myös energiapoliittiseksi yhtenäisyyskutsuksi Euroopan unionissa. Ainoastaan omaksumalla tiukan ja päättäväisen kannan Venäjään voimme toivoa menestystä Euroopan

16 20 25/10/2006 energiaturvallisuudesta käytävissä neuvotteluissa. On surullista, etteivät kaikki jäsenvaltiot ole vielä ymmärtäneet tätä Mario Borghezio (NI). (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen kuullut paljon paatoksen sanoja, joissa puolustetaan ihmisoikeuksia, jopa niiden puolueiden riveistä, jotka vuosikymmenten ajan vaikenivat, vaikka idässä oli kansannousuja: Berliinissä, Budapestissä ja niin edelleen. Tuolloin Eurooppa vaikeni ja nämä puolueet vaikenivat, vaikka ne kaikki kannattavat tällä hetkellä ihmisoikeuksia ja panevat Vladimir Putinin Venäjän syytettyjen penkille. Jos on totta, ettei ihmisoikeuksilla voida käydä kauppaa taloudellisia etuja vastaan, mistä olen vakaasti samaa mieltä, on yhtä lailla totta, että huomion kiinnittäminen arvoihin, joihin Euroopan unionin perustuu ja joita tällä hetkellä loukataan usein Venäjällä mutta ei ainoastaan siellä ja se, että puolustamme määrätietoisesti näitä arvoja, ei saa saada meitä sulkemaan silmiämme siltä, mikä on välttämätöntä. Sivumennen sanoen haluaisin kuulla samaa paatosta puheenvuoroissa, jotka koskevat esimerkiksi ihmisoikeusloukkauksia Turkissa, maassa, jonka eräät haluaisivat niin innokkaasti jopa välittömästi toivottaa tervetulleeksi Euroopan unioniin. On selvää, että yhtä paljon kuin Venäjä tarvitsee energia-alan yhteistyötä kanssamme, me tarvitsemme Venäjän kanssa sopimusta taloudellisesta kumppanuudesta. Haluan korostaa presidentti Putinin itse todenneen, ettei hän torju peruskirjan periaatteita mutta vaatii, että laaditaan toinen asiakirja, johon sisällytetään nämä periaatteet ja jolla osittain muutetaan niitä. Tämä on siis hyvin selkeä avaus. Kysymystä Venäjän kanssa tehtävästä sopimuksesta havainnollistavat geotaloudelliset ja geostrategiset seikat. Työpöydällämme on siis juuri tällainen sopimus, joka koskee alueemme taloudellista tulevaisuutta. Tämän vuoksi tarvitaan todellisuudentajua, eikä ihmisoikeuksien suojelua saa tietenkään unohtaa. Ihmisoikeudethan ovat joka tapauksessa myös tässä asiassa yksi painostuskeino, kun otetaan huomioon, että presidentti Putinin politiikan suuntaus on kulkenut kohti Euroopan kannalta huolestuttavaa taloudellista nationalismia, jättäytymistä pois yhteistyöstä ja länsimaisten yritysten kanssa tehtyjen sopimusten irtisanomista. Meidän on tuettava vahvasti ja erittäin vastuullisesti tällaista realistista politiikkaa Puhetta ryhtyi johtamaan varapuhemies MOSCOVICI Timothy Kirkhope (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, kuunnellessani äsken Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuoluetta edustavaa jäsen Bloomia olin jokseenkin hämmästynyt, koska luulin, että dinosaurukset kuolivat sukupuuttoon miljoonia vuosia sitten. Haluan keskittyä Lahden tapaamisen keskeiseen kysymykseen eli Euroopan energiaturvallisuuteen ja jatkuvaan Venäjän-suhteeseemme Äskettäin Ukrainan ja Venäjän välillä kaasutoimituksista syntynyt kiista sai meidät kaikki huolestumaan. Voimme olla täysin varmoja, että EU:n ja Venäjän välisellä suhteella on elintärkeä merkitys ja että meidän on löydettävä keinoja sen vahvistamiseksi. Tarvitsemme tulevina vuosikymmeninä Venäjän energiavaroja, ja samalla tavalla Venäjä tarvitsee pääsyä EU:n markkinoille, jos se haluaa kehittää taloudellista potentiaaliaan. Panokset ovat kummallakin taholla liian suuret diplomaattiselle sapelinkalistelulle. Minua ilahdutti panna merkille, että presidentti Putin on sanonut haluavansa rakentaa yhteisiin arvoihin perustuvan suhteen. Näihin arvoihin on kuuluttava Venäjän horjumaton sitoutuminen moniarvoisuuteen ja demokratiaprosessiin. Jos tämä suuri kansakunta on tarkoitus ottaa tulevina vuosina strategiseksi kumppaniksi, meidän on Euroopassa varmistettava, että Venäjä tavoittelee samanlaisia arvoja ja demokratia- ja ihmisoikeusstandardeja kuin mekin. Tällä hetkellä meidän olisi kenties lähdettävä siitä, mitä presidentti Putin sanoo, ja kannustettava häntä varmistamaan demokratian kukoistus Venäjällä. Eräät kuitenkin uskovat, että Venäjän demokratiaprosessi on itse asiassa ollut pysähdyksissä viime aikoina. Toivon, että liikettä tapahtuu tulevaisuudessa enemmän oikeaan suuntaan. Onnittelen puheenjohtaja Barrosoa siitä, että hän totesi, että Venäjän suhteen edellytyksiä ovat avoimuus, oikeusvaltio ja vastavuoroisuus. Toivon, että presidentti Putin oli kuulolla. Ihmisoikeusasia oli minulle pieni pettymys. Olin pettynyt sen vuoksi, että kotimaani Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri, joka ilmoitti ottavansa nämä asiat esiin presidentti Putinin kanssa, näyttää epäonnistuneen aikeessaan. Hänen on nyt löydettävä oikea hetki tähän. Näistä asioista käytävässä rehellisessä keskustelussa ei ole mitään pelättävää. Sitä tarvitaan kipeästi, jotta Euroopan ja Venäjän välinen suhde olisi tulevaisuudessa tuloksellinen Robert Goebbels (PSE). (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission puheenjohtaja, hyvät kollegat, epäviralliset tapaamiset johtavat ainoastaan virtuaalisiin tuloksiin. Ne ilmentävät kuvitteellista haaveiden maailmaa. Kuvitelkaamme hetkeksi, että haave toteutuu. Euroopan unioni on talouden jättiläinen. Vaikka laskuista jätetään pois 25 jäsenvaltion välinen kauppa, olemme maailman suurin viejä. Eurooppa on suorien kansainvälisten sijoitusten tärkein kohde. Kun sulautumisia ja yritysostoja ei oteta huomioon, IBM-yhtiö teki vuonna 2005 koko maailmassa uuteen tuotantokapasiteettiin investointia, joista

17 25/10/ tehtiin Kiinaan, 600 Intiaan, Yhdysvaltoihin ja Euroopan unioniin, johon näin ollen suuntautuu 40 prosenttia maailman tuotantoinvestoinneista. Kyllä, Euroopan unioni on menettänyt markkinaosuuksia, mutta vähemmän kuin Yhdysvallat tai Japani. Kyllä, Kiinasta tullut tärkein tavarantoimittajamme, mutta Euroopan unioni on kaksinkertaistanut Kiinaan suuntautuvan vientinsä. Itse asiassa Kiinassa toimivat ulkomaiset yhtiöt tuottivat 60 prosenttia Kiinan viennistä vuonna Tämän kolmiyhteyden maat myyvät Kiinassa tuottamiaan tavaroita itselleen kuluttajiemme ja monikansallisten yhtiöiden osakkaiden suureksi hyödyksi. Kyllä, työttömyysasteemme on liian korkea, vaikka luommekin uusia työpaikkoja. Alhaisimmat palkat ovat ravitsemus-, hoito- ja siivousalan sekä pienyritysten ja käsiteollisuuden kaltaisilla aloilla, jotka ovat kansainvälisen kilpailun ulkopuolella. Tietenkin Euroopan unioni voisi menestyä paremmin, jos meitä johtavat kääpiöt toteuttaisivat tekemänsä päätökset ja sijoittaisivat innovaatioihin, tutkimukseen ja Euroopan laajuisiin verkkoihin. Tarvitsemme unionille kunnon talousarvion, jonka avulla voimme tukea uusien jäsenvaltioiden nopeaa yhdentymistä ja luoda siten sisämarkkinat, joilla me kaikki nautimme suuremmasta kasvusta. Jos johtajat toimisivat sen mukaan, minkä he ovat allekirjoittaneet, voisimme ehkäpä sopia uudesta Euroopan energiasopimuksesta. Lopuksi totean vielä, että jos huippukokouksissa lakattaisiin tekemästä virtuaalisia päätöksiä, puheenjohtaja Barroso voisi perustaa Euroopan teknologiainstituutin, jolle on olemassa todellinen rahoitus. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja Vanhanen, onko tämän kaiken jäätävä pelkäksi haaveeksi? Lena Ek (ALDE). (EN) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen siihen, että Euroopan unioni on neuvotellut ja keskustellut yhtenäisenä Venäjän kanssa ihmisoikeuksista, oikeusvaltiosta, Anna Politkovskajan ja muiden toimittajien surmista Venäjällä ja tietenkin energiasta. Vanha venäläinen sananparsi kuuluu: "rakasta naapuriasi, mutta muista rakentaa aita". Venäjän kanssa käytävien nykyisten energianeuvottelujen on perustuttava vastavuoroisuuteen, oikeusvaltioon ja avoimuuteen. Tällä hetkellä Venäjän energia-alalla tapahtuu kuitenkin täysin päinvastaista, ja meidän on pantava tämä merkille. Lisäksi tilanne osoittaa EU:n yhteisen energiapolitiikan välttämättömyyden ei pelkästään toimitusvarmuuden vuoksi vaan myös maapallon lämpenemisen torjumiseksi. Varsin pian neuvottelemme päästökauppajärjestelmästä Kioton pöytäkirjan allekirjoittaneen ja ratifioineen Venäjän kanssa. Tämä on todellinen koetinkivi Euroopan unionin yhtenäisyydelle ja sille, mitä Venäjä... (Puhemies keskeytti puhujan.) Milan Horáček (Verts/ALE). (DE) Arvoisa puhemies, voi olla vaikeaa yhdistää Euroopan unionin energiaturvallisuus ja eurooppalaiset perusarvomme, mutta haluammeko epäonnistua tämän takia? Venäjällä sopimusten irtisanominen on osa elämää siinä missä kansalaisjärjestöjen lakkauttaminen ja demokraattisten perusoikeuksien rajoittaminen. Jukosin tapaus, Mihail Hodorkovski ja Platon Lebedev sekä Tšetšenian sota ovat energiapolitiikan ja ihmisoikeuksien osalta yhä ajankohtaisia esimerkkejä Putinin hallituksen mielivaltaisuudesta. Anna Politkovskajan murha muistutti meitä jälleen murheellisen selvästi siitä, että kriittisiin toimittajiin kohdistuvien rikosten määrällä mitattuna Venäjä on toisella sijalla Kolumbian jälkeen. Venäjä on tällä hetkellä tienhaarassa demokratiaa edistävien pienten askelten ja autoritaaristen rakenteiden välillä. Pelkkä kriittisyys ei enää riitä: energiapolitiikasta ja ihmisoikeuksista on neuvoteltava yhdessä, eikä toista niistä voida kiertää toisen avulla. Presidentti Putinin mukaan energiaturvallisuudesta ei voi olla luotettavia takeita. Tästä huolimatta meidän täytyy taata luotettavasti eurooppalainen arvojärjestelmämme Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, aion kommentoida kahta Lahden epävirallisessa tapaamisessa keskustelun aiheena ollutta asiaa. Ensimmäinen niistä liittyy innovaatiopolitiikkaan, josta te, arvoisa pääministeri Vanhanen, olette sitä mieltä, että se on tulevan kehityksen lähde Euroopan unionissa. En kuitenkaan katso, että ajamme takaa samanlaista innovaatiopolitiikkaa, koska te puhutte rajat ylittävän taloudellisen toiminnan ja kilpailua vääristävien tekijöiden poistamisesta. Olisiko meidän kenties kuitenkin panostettava enemmän sosiaalisen kehittämisen malliin? Lisäksi, kuten voitte huomata, Euroopan kansalaisten käsitys unionista on historiallisen kielteinen. Ehkäpä olisi aika pohtia sitä, mikä olisi toimivampi strategia luottamuksen palauttamiseksi? Toinen asia liittyy Kyprokseen. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, minulla on vain yksi kysymys: keskustelitteko siitä mahdollisuudesta, ettei Turkki tunnusta jatkossakaan Kyproksen tasavaltaa ja pitää joulukuussa satamansa ja lentokenttänsä edelleen suljettuina? Inese Vaidere (UEN). (LV) Hyvät kollegat, ensinnäkin Lahden tapaaminen oli Euroopan unionin politiikkojen yhtenäisyyden indikaattori. Jos nyt pystymme puhumaan yhdellä äänellä energiasta, se on askel siihen suuntaan, että puhumme yhdellä äänellä kaikista ulkopoliittisista asioista. Toiseksi toinen indikaattori on se, pystymmekö vaikuttamaan Venäjän politiikkoihin, ja se, kuinka pystymme niihin vaikuttamaan. Puhuessaan Euroopan unionille energiasta Venäjä osaa varsin hyvin käyttää hyväkseen pelkojamme, kun taas me omalla tahollamme unohdamme, että Venäjällä on voitettavaa suhteessa meihin: energian myyminen voitolla,

18 22 25/10/2006 viisumijärjestelmän helpottaminen ja kaiken sen hyödyntäminen, mitä eurooppalainen kulttuuri tarjoaa, jos voin sen tällä tavoin sanoa. Tätä seikkaa on käytettävä tehokkaasti hyväksi, jotta lehdistönvapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja sijoitusten yhdenvertaisuuden aloilla voidaan edistyä. Kolmas seikka on innovaatiopolitiikka. Tällä hetkellä uusien jäsenvaltioiden potentiaalia ei hyödynnetä kokonaan. Euroopan teknologiainstituutti olisi perustettava nimenomaan uuteen jäsenvaltioon. Latviassa sijaitseva Riika on Baltian maiden teknologian ja ympäristönsuojelun keskuksena tarkoituksenmukaisin sijaintipaikka instituutille. Kiitoksia Georgios Karatzaferis (IND/DEM). (EL) Arvoisa puhemies, mielestäni etenemme edelleen väärään suuntaan. Miksi otamme Venäjän silmätikuksi? Lisäksi äskettäinen kokous merkitsi sotaa Venäjää vastaan. Näin todetaan kaikissa otsikoissa. Yhdysvallat haluaa pelata omaa pientä peliään ja saada meidät ampumaan laukaukset. Painostamme kuitenkin Venäjää luomaan Kiinan ja Venäjän akselin, joka jättää meidät puristuksiin Yhdysvaltojen, Venäjän ja Kiinan väliin. Miksi? Mistä riitelemme Venäjän kanssa? Aiommeko toistaa ne historialliset virheet, jotka teimme 200 vuotta sitten? Miksi siis ottaa Venäjää silmätikuksi? Mitä meidän on hajotettava? Mitä tulee ihmisoikeuksiin, joista olen kuullut puhuttavan, älkäämme antako huiputtaa itseämme. Suljimme silmämme Tšetšenian kysymykseltä, koska halusimme Venäjän sulkevan samalla lailla silmänsä Israelin ja Palestiinan kysymykseltä. Puntit ovat tasan. Voimmeko näin ollen laatia uuden linjauksen irtautumiseksi Yhdysvaltojen talutusnuorasta? Kuulin jonkun puhuvan Eurooppaa johtavista kääpiöistä. Jopa kääpiöiden olisi vihdoin ojennettava itsensä täyteen mittaansa. Emme voi sallia Yhdysvaltojen johdattavan meitä sellaista tietä pitkin, joka tuottaa Euroopalle vain ongelmia. Meidän on ymmärrettävä tämä Philip Claeys (NI). (NL) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin rajoitukset paljastuivat jälleen kerran tuskallisella tavalla Lahden epävirallisessa tapaamisessa. Euroopan unioni ei pystynyt taivuttamaan presidentti Putinia allekirjoittamaan energiasopimusta, jolla mahdollistettaisiin parempi pääsy Venäjän kaasu- ja öljykentille. Niitä EU:n yrityksiä, jotka investoivat Venäjälle, haittaa edelleen suuri oikeudellinen epävarmuus erityisesti sopimusten noudattamisen ja täytäntöönpanon aloilla. Presidentti Putin saapui Lahteen tietoisena siitä, ettei Euroopan unioni pystyisi puhumaan yhdellä äänellä Venäjän ihmisoikeustilanteesta ja esimerkiksi Venäjän asenteesta Georgiaa kohtaan. On ilmeistä, että poliittisen yksimielisyyden puute on yhtä rakenteellinen ilmiö kuin oma riippuvuutemme Venäjän energiavaroista. Minun on vaikea ymmärtää, ettei neuvotteluprosessi Turkin kanssa ollut keskustelunaiheena epävirallisessa tapaamisessa, kun otetaan huomioon Turkin kieltäytyminen noudattamasta nykyisiä kriteerejä ja Turkin suhteiden yleinen huonontuminen, vaikka kolmasosa Turkin väestöstä kannattaa edelleen EU:hun liittymistä. Haluaisin, että neuvosto kertoisi meille, missä määrin jäsenvaltiot ovat valmistautuneet hyväksymään lumeratkaisuja, kuten Kyproksen satamien saattamisen YK:n hallintaan Margie Sudre (PPE-DE). (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission puheenjohtaja, hyvät kollegat, haluan korostaa sitä, mikä on jäänyt kansalaisten mieliin tästä Lahden epävirallisesta tapaamisesta: Venäjän presidentin vierailu hetkellä, jolloin Euroopan ja Venäjän suhteet ovat erityisen jännittyneet paitsi energiastrategiaa myös ihmisoikeuksia koskevien kysymysten osalta viime päivinä sattuneiden venäläistoimittajien murhien jälkeen. Olen iloinen siitä, että Eurooppa on uskaltanut esittää rehellisesti kysymyksensä, jotka kohdistuvat ilmaisunvapauteen Moskovassa, vaikka se tyytyikin esittämään diplomaattisempia huomioita kameroiden edessä. Euroopan yhdentyminen perustuu oikeusvaltioperiaatteen ja demokraattisten arvojen kunnioittamiseen. Velvollisuutenamme on edistää näitä periaatteita sekä kotikentällä että kumppaneidemme keskuudessa. Toisin kuin Venäjän presidentti antoi ymmärtää, tämä ei tarkoita sitä, että Euroopan unioni pitää itseään täydellisenä. Tietenkin meillä on omat puutteemme, mutta velvollisuutenamme on myös ilmaista selkeästi, että olemme huolestuneita arveluttavista väärinkäytöksistä ja ettemme voi hyväksyä niitä. Euroopan unioni ei ole pelkkä taloudellinen yhteisö. Energia-asiassa Venäjän presidentti on ilmoittanut selkeästi, ettei hän hylkää energiaperuskirjan periaatteita ja että hän olisi tyytyväinen sellaiseen asiakirjaan, johon sisällytettäisiin nämä periaatteet tietyin tarkistuksin. Mielestäni tämä on kaikkein olennaisin asia siinä Euroopan unionin ja Venäjän strategisessa kumppanuudessa, josta aletaan pian neuvotella, ja siinä Euroopan energiahuippukokouksessa, jota presidentti Chirac on ehdottanut ensi vuodeksi. Lopuksi totean vielä maahanmuutosta, että eri kannat ovat edelleen liian kaukana toisistaan, jotta voisimme määritellä pikaisesti yhteisen toimintatavan, jota kipeästi tarvitsemme. Jäsenvaltioilla ei selvästikään näytä olevan samaa kiirettä kuin Euroopan kansalaisilla viedä tätä asiaa eteenpäin, jotta voitaisiin johdonmukaistaa ne eri kansalliset politiikat, joita Schengenin alueen sisällä sovelletaan erityisesti laittomaan maahanmuuttoon. Puheenjohtajavaltio Suomen on tehtävä joulukuussa käytännön päätelmiä tämän epävirallisen tapaamisen aikana esitetyistä kysymyksistä. Ilman jäsenvaltioiden poliittista tahtoa puheenjohtajavaltio on kuitenkin kyvytön tekemään mitään, vaikka sillä olisikin sellaista hyvää tahtoa, jota Suomi äskettäin osoitti Riitta Myller (PSE). (FI) Arvoisa puhemies, Lahden ylimääräistä huippukokousta on pidettävä onnistuneena.

19 25/10/ EU:lla oli Venäjän presidentille yhteinen viesti niin energiapolitiikasta, demokratiakysymyksestä kuin ihmisoikeuksistakin. Tätä keskustelua on kuitenkin pidettävä vain alkuna. Aivan kuten PSE-ryhmän puheenjohtaja Martin Schulz sanoi, nyt tarvitaan konkreettisia tekoja. Se, muuttuuko puhe teoiksi, nähdään lähitulevaisuudessa, kun ryhdytään neuvottelemaan konkretiaa EU Venäjä sopimukselle. Lahden kokouksessa oli tärkeää, että puhuttiin Venäjän kanssa eikä yksinomaan Venäjästä. Oli hyvä, että energiakeskusteluissa oli mukana myös tulevaisuus. Vaikka näyttää, että lyhyellä tähtäimellä tärkeintä on energian saatavuus, oli hyvä, että samalla kiinnitettiin huomiota tulevaisuuteen. Onneksi se oli jäljellä tästä innovaatio-osuudesta Lahden esityslistalla. Energiapolitiikan osalta meidän haasteemme ja vastaus tulevaisuuden ongelmiin on innovaatiossa, siinä, miten saamme uusiutuvia energialähteitä käyttöön ja miten kehitämme tekniikkaa, jolla säästetään energiaa tuntuvasti. Meidän on päästävä siihen, että pitkällä aikavälillä hiilidioksidipäästöt vähenevät prosenttia, ja tämä voi tapahtua vain niin, että meillä on todellista yhteistä tahtoa eurooppalaisina satsata uusiutuviin energialähteisiin ja energiasäästöön. Myös sosiaalinen Eurooppa oli Lahdessa esillä, ei kuitenkaan huippukokouksen asialistalla, vaan erillisessä työmarkkinakokouksessa. Työllisyys ja sen parantaminen on erittäin tärkeä osa Euroopan unionin kilpailukykyä, ja niinpä tämän asian on näyttävä kaikissa kokouksissa selkeästi Anneli Jäätteenmäki (ALDE). (FI) Arvoisa puhemies, Suomea arvosteltiin epävirallisen EUhuippukokouksen alla siitä, että Suomi oli kutsunut kokoukseen presidentti Putinin. Putinin kutsuminen kokoukseen oli perusteltua, koska kokouksen yhtenä aiheena olivat unionin ja Venäjän suhteet. Putin oli Lahdessa kutsuttuna vieraana, mutta ei kunniavieraana. Suomalaiset eivät sortuneet kohteliaisuudessaan vieraskoreuteen, vaan ottivat esille Anna Politkovskajan murhan, Venäjän ihmisoikeustilanteen ja Venäjän demokratian puutteellisen tilan. Jotkut epäilivät etukäteen, että näitä asioita ei oteta esille. Vuoropuhelu EU:n ja Venäjän välillä on tärkeä. Suomi kantoi ja kantaa oman vastuunsa sen ylläpitämisessä. Keskinäinen riippuvuus on hyvä asia Venäjän ja EU:n välillä, kunhan se käytetään oikein. Eurooppa tarvitsee Venäjän markkinoita, sillä Venäjä on lähellä ja nopeasti kasvava talousalue, mutta myös Venäjä tarvitsee EU:ta Georgios Toussas (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, epävirallinen neuvoston tapaaminen on viesti kansainvälisen kilpailun ankaruudesta suhteessa Euroopan unionin yhtenäisstrategiaan, jäsenvaltioiden välisen vastakkainasettelun ankaruudesta niiden pyrkiessä hallitsemaan energialähteitä ja energiankuljetusvälineitä sekä uusista vaikeuksista kansoille. Neuvoston suuntaviivoihin sisältyy toimia kaikilla kolmella tasolla: taloudellisella, poliittisella ja sotilaallisella tasolla. Toimien tarkoituksena on, että niiden avulla euron yhdistämät monopolit voivat tehdä strategisia sopimuksia Venäjän kanssa ja hankkia itselleen suuremman osuuden voitoista, joita saadaan hyödyntämällä kolmansien maiden luonnonvaroja. Energiaturvallisuuden doktriinin nojalla Euroopan investointipankkia kehotetaan lisäämään kolmansien maiden kiristämistä, jotta ne taipuvat raskaisiin ehtoihin, joita monopolit ovat asettaneet energialähteiden hallitsemiseksi. Javier Solana on ilmoittanut, että seuraavan 20 vuoden aikana rakennetaan 200 uutta ydinvoimalaa, mitä kautta tavoitteena on, että Euroopan unioni johtaa näiden laitosten myyntiä ja hyödyntämistä ja säilyttää rikastetun uraanin oligopolin, mistä käy ilmi imperialistien hyökkäyksen todelliset syyt, jotta voitaisiin hallita... (Puhemies keskeytti puhujan.) Guntars Krasts, (UEN). (LV) Meidän on suhtauduttava myönteisesti puheenjohtajavaltio Suomen pyrkimyksiin säilyttää jatkuvuus pitämällä yllä keskusteluja puheenjohtajavaltio Yhdistyneen kuningaskunnan viime vuonna esiin ottamista kysymyksistä. Nämä aiheet ovat vakavan keskustelun arvoisia. Tämä on erityisen totta, koska näillä aloilla on tapahtunut vuoden kuluessa vain vähän. Venäjän presidentin kutsuminen vieraaksi tähän tilaisuuteen on osoitus siitä, kuinka vakavasti puheenjohtajavaltio suhtautuu energian toimitusvarmuuteen. Tätä ajatusta on kannatettava joka suhteessa, koska se antoi hallitusten päämiehille tilaisuuden kuulla Venäjän johtajan käsityksiä energiaperuskirjan ratifiointimahdollisuuksista, Venäjän energia-alaan tehtyjen eurooppalaisten sijoitusten riskeistä ja tämän lisäksi Venäjän painostuspolitiikasta Georgiaa kohtaan ja siitä, kuinka Venäjä ymmärtää ihmisoikeudet. Tämä oli hyödyllistä verryttelyä ensi kuussa pidettävälle Euroopan unionin ja Venäjän väliselle huippukokoukselle. Meillä on lupa toivoa, että tämä kokous on lisännyt ymmärtämystä Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken siitä, että tehokkain tapa tehdä Venäjästä Euroopan unionista kiinnostunut kumppani on kohdata Venäjä energiankuluttajien yhtenäisenä kartellina. Venäjän nykyinen ja tuleva talous rakentuu energiavarojen viennin varaan. Ei ole epäilystäkään siitä, että puheenjohtajavaltion ja komission saavutusten mittapuuna on oltava niiden kyky saavuttaa jäsenvaltioiden kumppanuus ja saavuttaa yhtenäisyys unionin ulkopolitiikassa. Kiitän teitä Francisco José Millán Mon (PPE-DE). (ES) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen siihen, että Lahdessa kiinnitettiin huomiota maahanmuuton ongelmaan, mutta olen pahoillani siitä, että muut kysymykset katsottiin tärkeämmiksi.

20 24 25/10/2006 Kun puheenjohtajavaltio Suomi esitteli ohjelmansa heinäkuussa, pyysin Euroopan parlamentissa laittoman maahanmuuton ottamista ensisijaiseksi asiaksi. Tämän jälkeen on ollut hyvin vähän aihetta toiveikkuuteen. Se, mitä kentällä, Kanariansaarten rannoilla tapahtuu, on hyvin vakavaa. Frontex-järjestelmä ja yleensä solidaarisuus eurooppalaisten kumppaneiden kesken eivät ole olleet riittävällä tasolla, mutta ehkäpä yksipuolisilla sääntelyillä ei luotu parasta mahdollista ilmapiiriä kumppaneiden taivuttamiseksi yhteistyöhön. Laiton maahanmuutto on Schengenin alueen kaltaisella sisärajattomalla alueella meidän kaikkien ongelma. Euroopan unionissa tällä alalla on toimittava ennen kaikkea tekemällä päätöksiä ja panemalla ne täytäntöön. Ajatukset ja suunnitelmat ovat enimmäkseen jo olemassa, esimerkiksi Sevillan Eurooppa-neuvoston päätelmät vuodelta 2002 sekä Thessalonikin ja Brysselin Eurooppa-neuvostojen päätelmät vuodelta Näissä päätelmissä on vahvistettu periaate siitä, että maahanmuutto on otettava osaksi Euroopan unionin ulkoisia toimia ja että kolmansien maiden kanssa on tehtävä yhteistyötä laittoman maahanmuuton alalla. Tämän lisäksi on olemassa mekanismi, jolla voidaan arvioida kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön astetta, ja siihen sisältyvät myös arviointikriteerit. Mielestäni tätä mekanismia on kuitenkin käytetty vähän ja hyvin byrokraattisesti. Hyvät parlamentin jäsenet, haluan lisäksi korostaa, ettei laitonta maahanmuuttoa koskevissa päätöksissä enää edellytetä neuvoston yksimielisyyttä mutta että vuosina 2004 ja 2005 ongelma sysättiin syrjään Ceutan ja Melillan raja-aitoja vastaan tehtyihin hyökkäyksiin saakka. Unioni ei saa toimia vain jälkikäteen, se ei saa reagoida jo tapahtuneeseen ja sen jälkeen unohtaa asioita, jotka olivat aiemmin painopisteitä. Olemme neuvotelleet Marokon kanssa takaisinottosopimuksista viiden vuoden ajan. Arvoisa puhemies, ei voida hyväksyä sitä, että meidän olisi suhtauduttava vakavasti terrorismiin vasta syyskuun 11. päivän 2001 jälkeen, energiakriisiin vasta Venäjän ja Ukrainan välisen kriisin jälkeen ja laittomaan maahanmuuttoon vasta Ceutan ja Melilla raja-aidoilla tapahtuneiden kuolemantapausten jälkeen. Euroopan unionia arvioidaan tulosten perusteella. Toivon, että tuloksia saavutetaan Suomen puheenjohtajakauden viimeisten kuukausien aikana ja myös joulukuun Eurooppa-neuvostossa, ja luonnollisesti toivon, että edellisten Eurooppa-neuvoston kokousten edistyminen otetaan huomioon Martine Roure (PSE). (FR) Arvoisa puhemies, maahanmuuttokysymyksestä olisi todellakin pitänyt puhua Lahdessa laajemmin. Mielestäni kaikki Euroopan rajoilla sijaitsevat maat ja erityisesti eteläiset maat olivat pyytäneet tätä. Olemme hyvin huolestuneita, koska on ilmeistä, että jäsenvaltiot viivyttävät jatkuvasti todellisen yhteisen maahanmuuttopolitiikan laatimista. Kaiken lisäksi eräät tahot haluavat puuttua maahanmuuttokysymykseen ainoastaan tukahduttamisen näkökulmasta. Humanitaarinen kysymys on kuitenkin mielestäni kaikkein kiireellisin. Meidän on torjuttava maahanmuuttajien hyväksikäyttöä niissä verkostoissa, jotka pyrkivät alentamaan työvoimakustannuksia ja kiertämään työlainsäädäntöä ja sosiaaliturvasääntöjä. Meillä oli eilen Euroopan parlamentissa valaiseva kuulemistilaisuus, jossa saatoimme huomata, että Euroopan maaperällä maahanmuuttajia pidetään orjina. He ovat pitkälti alipalkattuja, heidän on tehtävä erittäin pitkiä työpäiviä ja he asuvat kauhistuttavissa oloissa. Heitä kohdellaan huonosti. Jotkut ovat joutuneet fyysisen väkivallan kohteeksi. Näiden sopimattomien elinolojen ja näiden ihmisten oikeudettomuuden vuoksi Espanja päätti laillistaa kauttaaltaan kaikkien niiden aseman, jotka työskentelevät maan alueella, ja ilmaisen täällä kunnioitukseni Espanjan osoittamaa ääretöntä rohkeutta kohtaan. Joukkolaillistamiset eivät ole eivätkä saa olla ratkaisu. Tässä tapauksessa toisella tavalla ei voitu toimia. Näin oli tehtävä. Meidän kaikkien on nyt pysyttävä kotimaissamme valppaina varmistaaksemme, että kaikilla työtä tekevillä maahanmuuttajilla on oikeudet ja että heitä kohdellaan samoin kuin kaikkia muita työntekijöitä. Unionin uskottavuus ja sen arvot edellyttävät meiltä tätä. Jos haluamme olla todella tehokkaita maahanmuuton alalla, jäsenvaltioiden on vihdoin suostuttava tekemään yhdessä työtä, jotta voimme sopia aidosta maahanmuuttopolitiikasta ja ennen kaikkea ihmisiä mahdollisimman lähellä olevasta aidosta kehitysyhteistyöpolitiikasta. Lisäksi jäsenvaltioiden on varottava rikastuttamasta diktaattoreita tai ruokkimasta korruptiota Henrik Lax (ALDE). (SV) Arvoisa presidentti Vladimir Putin, olemme huolissamme Venäjän kehityksestä, eivätkä teidän huipputapaamisessa esittämänne kommentit Georgiasta lainkaan lievitä tätä huolta. EU:ssa moni meistä toivoo Venäjän menestyvän ja demokratiaan ja oikeuteen perustuvan maailman laajenevan Venäjälle. Me haluamme teidän auttavan meitä, jotka toivomme venäläisille hyvää, mutta te ette toimi näin. Meidän on pidettävä näköpiirissä yhteinen vapaakauppa-alue ja tehtävä työtä vapaan liikkuvuuden saavuttamiseksi. Arvoisa presidentti Putin, kuinka voimme kuitenkaan toimia näin, kun kovistelette Georgian kaltaista pientä maata? Kuinka voimme toimia näin, kun ette ole hyväksynyt Viron ja Latvian rajasopimuksia? Kuinka voimme näin toimia, kun vähättelette Anna Politkovskajan tekemää työtä? Yhteistyömme on perustuttava yhteisiin arvoihin ja perussääntöihin, mutta nyt huipputapaamisen jälkeen tuntuu valitettavasti siltä, että olemme vielä kauempana toisistamme kuin ennen

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Eurooppavaalien lähtölaskenta: seitsemän poliittista ryhmää

Eurooppavaalien lähtölaskenta: seitsemän poliittista ryhmää Eurooppavaalien lähtölaskenta: seitsemän poliittista ryhmää Euroopan parlamentin jäsenet eivät istu ja seiso lähtökohtaisesti maanmiestensä ja -naistensa joukoissa, vaan järjestäytyvät poliittisiin ryhmiin

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia:

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 16890/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS 71 RELEX 1065 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3359. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Bratislavan julkilausuma

Bratislavan julkilausuma Bratislava, 16. syyskuuta 2016 Bratislavan julkilausuma Kokoontuessamme tänään Bratislavassa eurooppalainen hankkeemme elää vaikeita aikoja. 27 jäsenvaltiota yhteen kokoavassa Bratislavan huippukokouksessa

Lisätiedot

EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA. Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä

EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA. Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä Asian tunnus (esim. U 2/1996 vp) E 28/2002 EURODOC-numero Hyväksytty EU:n neuvostossa, päivämäärä Kilpailukykyneuvosto

Lisätiedot

6146/12 HKE/phk DG K

6146/12 HKE/phk DG K EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. helmikuuta 2012 (OR. en) 6146/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0012 (NLE) ACP 20 COAFR 26 PESC 116 OC 44 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS AKT EY-kumppanuussopimuksen

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista,

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista, Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2017-00410 PO Taavila Hannele 08.12.2017 Asia Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta varautumisen tehostamisesta kemiallisista aineista, biologisista taudinaiheuttajista,

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2001(BUD) 12. elokuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0234/26. Tarkistus. Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0234/26. Tarkistus. Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta 28.6.2017 A8-0234/26 26 8 kohta 8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita neuvottelukehyksen puitteissa keskeyttämään viipymättä liittymisneuvottelut Turkin kanssa, jos perustuslakipaketti pannaan täytäntöön

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 22. marraskuuta 2016

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2298(REG) Lausuntoluonnos Sharon Bowles (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2298(REG) Lausuntoluonnos Sharon Bowles (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 31.5.2012 2011/2298(REG) TARKISTUKSET 8-26 Lausuntoluonnos Sharon Bowles (PE487.919v01-00) toimielinten välisiä neuvotteluita lainsäädäntömenettelyissä

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

PUBLIC 6134/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. helmikuuta 2016 (OR. en) 6134/16 LIMITE PV/CONS 6 RELEX 111

PUBLIC 6134/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. helmikuuta 2016 (OR. en) 6134/16 LIMITE PV/CONS 6 RELEX 111 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. helmikuuta 2016 (OR. en) 6134/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 6 RELEX 111 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3447. istunto (ULKOASIAT), Bryssel,15.

Lisätiedot

PUBLIC 9489/17 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440

PUBLIC 9489/17 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 27 RELEX 440 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3540. istunto (ulkoasiat/kehitys),

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

Johdanto. 2. Tämän asian käsittelyn edistäminen on yksi puheenjohtajavaltio Maltan tärkeimmistä lainsäädäntöprioriteeteista. 8672/15.

Johdanto. 2. Tämän asian käsittelyn edistäminen on yksi puheenjohtajavaltio Maltan tärkeimmistä lainsäädäntöprioriteeteista. 8672/15. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. maaliskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0287 (COD) 7429/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Kom:n asiak. nro: 15251/15

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Vetoomusvaliokunta 2004 13. syyskuuta 2001 LAUSUNTO vetoomusvaliokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/2023(INI) 6. joulukuuta 2001 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 2463. istunto (YLEISET ASIAT

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(98)29 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 3: ROMANEIHIN KOHDISTUVAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 13.12.2011 B7-0729/2011 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavien kysymysten B7-0673/2011 ja B7-0674/2011 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan

Lisätiedot

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet EMN-seminaari 17.12.2013 Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto 30.1.2014 Korkean tason toimintaryhmä (TFM) Perustettiin OSA-neuvostossa 8.10.2013

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 16.4.2010 2009/2151(INI) TARKISTUKSET 1-12 Antigoni Papadopoulou (PE439.890v01-00) mietinnöstä komission tiedonannosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle aeuroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2016/0207(COD) 4.4.2017 LAUSUNTOLUONNOS kehitysvaliokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 PUBLIC LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

PUBLIC /17 mn/pmm/akv 1 GIP 1B LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PV/CONS 39

PUBLIC /17 mn/pmm/akv 1 GIP 1B LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PV/CONS 39 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 39 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3552. istunto (yleiset asiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

11245/16 team/lr/hmu 1 DGC 1

11245/16 team/lr/hmu 1 DGC 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) 11245/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 18. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014.

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Brysselissä, 30. tammikuuta 2002 Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Budjettikomissaari Michaele Schreyer totesi Tänään hyväksymässään ilmoituksessa komissio esittelee yleistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) allekirjoittamisesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI JA EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO Yhteistyösopimus Johdanto Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) ja Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), joihin viitataan jäljempänä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 3. heinäkuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta perussopimus-, työjärjestys-

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2019(BUD) Lausuntoluonnos László Surján. PE v01-00

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2019(BUD) Lausuntoluonnos László Surján. PE v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 18.4.2011 2011/2019(BUD) TARKISTUKSET 1-13 László Surján (PE462.573v01-00) vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 13645/1/16 REV 1 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK)

Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS VNEUS Siivola Heli(VNK) Valtioneuvoston kanslia MINVA VNEUS2017-00027 VNEUS Siivola Heli(VNK) 18.01.2017 Viite Asia Epävirallinen eurooppaministerikokous 23.-24.1.2017 EU-puheenjohtajamaa Malta järjestää epävirallisen eurooppaministerikokouksen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2013) 848 final 2013/0414 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0029(COD) 19.9.2016 TARKISTUKSET 15-26 Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.811v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

B8-0382/2015 } B8-0386/2015 } B8-0387/2015 } B8-0388/2015 } RC1/Am. 5

B8-0382/2015 } B8-0386/2015 } B8-0387/2015 } B8-0388/2015 } RC1/Am. 5 B8-0388/2015 } RC1/Am. 5 5 Johdanto-osan B kappale B. toteaa, että uskonnollisiin ryhmiin, muun muassa kristittyihin, kaikkialla maailmassa kohdistuvien hyökkäysten määrä on kasvanut valtavasti viime kuukausien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARISEN EDUSTAJAKOKOUKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA 1

EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARISEN EDUSTAJAKOKOUKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA 1 EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARISEN EDUSTAJAKOKOUKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA 1 JOHDANTO Brysselissä 8. marraskuuta 2006 kokoontuneet Euroopan parlamentin, Andien parlamentin, Keski-Amerikan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 26. toukokuuta 2014 (OR. en) 9905/1/14 REV 1 MIGR 78 SOC 365

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 26. toukokuuta 2014 (OR. en) 9905/1/14 REV 1 MIGR 78 SOC 365 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. toukokuuta 2014 (OR. en) 9905/1/14 REV 1 MIGR 78 SOC 365 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi.

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi. LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi Vastaajan nimi: Valintakokeesta saatu pistemäärä: / 40 pistettä Vastaa selvällä

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

6426/15 tih/msu/vl 1 DG B 3A

6426/15 tih/msu/vl 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0258 (NLE) 2014/0259 (NLE) 6426/15 SOC 91 EMPL 43 MIGR 11 JAI 103 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 291 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) lisäpöytäkirjan

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.11.2016, direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta 8.2.2017 A8-0026/9 9 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti siihen, että neuvosto on ryhtynyt käsittelemään Bosnia ja Hertsegovinan EUjäsenyyshakemusta ja että sille on toimitettu asiasta kysely, ja odottaa

Lisätiedot

PUBLIC OSITTAIN YLEISÖN SAATAVILLA OLEVA ASIAKIRJA ( ) 13000/15 ma/vp/akv 1 DG C LIMITE FI

PUBLIC OSITTAIN YLEISÖN SAATAVILLA OLEVA ASIAKIRJA ( ) 13000/15 ma/vp/akv 1 DG C LIMITE FI Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2015 (OR. en) 13000/15 LIMITE PUBLIC PV/CONS 53 RELEX 815 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3416. istunto (ULKOASIAT), Luxemburg,

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21017/17 LIMITE PUBLIC BXT 25 POLGEN 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS SEU 50 artiklan ad hoc -työryhmän,

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot