KESKIVIIKKO 25. LOKAKUUTA 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKIVIIKKO 25. LOKAKUUTA 2006"

Transkriptio

1 3-001 KESKIVIIKKO 25. LOKAKUUTA Puhetta johti puhemies BORRELL FONTELLES Istunnon avaaminen saattamalla terroristit oikeuden eteen ja vastaamalla terrori-iskuihin asianmukaisesti mahdollisimman monen viattoman ihmisen hengen säästämiseksi. Euroopan tasolla toteutettavat erityistoimet esitellään selkeästi Euroopan unionin terrorismin vastaisessa strategiassa ja terrorismin torjuntaa koskevassa toimintaohjelmassa (Istunto avattiin klo 9.05.) Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja Espanjan rauhanprosessi (keskustelu) Puhemies. Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat Espanjan rauhanprosessista Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. (FI) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan yhteisö syntyi rauhan ja vakauden tavoittelusta. Rauha ja vakaus ovat edelleen unionin kehittämisen voimavara, ja on hyvin tärkeää, että näitä teemoja myös käsitellään. Erityisen luontevaa rauhan ja vakauden periaatteiden käsittely on Euroopan parlamentille. Espanjan pääministeri selvitti Eurooppa-neuvostolle 23. ja 24. maaliskuuta tänä vuonna terroristijärjestö ETAn ilmoitusta pysyvästä tulitauosta. Neuvosto totesi tuolloin olevansa tyytyväinen Espanjan pääministerin selvityksiin. Sen jälkeen neuvosto ei ole käsitellyt asiaa ja pysyy tuolloisessa lausunnossaan. Turvallisuus on erityisen ajankohtainen, kaikkia eurooppalaisia koskettava teema. Puheenjohtajavaltio on tyytyväinen kaikkiin toteutettuihin toimiin, joilla on tarkoitus varmistaa ETAn luopuminen terroristimenetelmistä ja saavuttaa rauhanomainen ratkaisu Espanjan demokraattisten valtioelinten puitteissa. Kuten me kaikki tiedämme tässä salissa, unioni toimii aktiivisesti terrorismin ja sen syiden kitkemiseksi. Neuvosto ilmaisee uudelleen tukensa toimille, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet ja toteuttavat terrorismin torjumiseksi oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti Franco Frattini, komission varapuheenjohtaja. (EN) Arvoisa puhemies, terrorismi on yksi pahimmista kuviteltavissa olevista uhkista demokraattisille yhteiskunnille. Terrori-iskut vaarantavat turvallisuuden, ja lisäksi ne ovat hyökkäys ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion perusarvoja vastaan. Komissio on sitoutunut vahvasti terrorismin torjuntaan ja aikoo jatkaa työtään terrorismin ehkäisemiseksi ja kansalaistemme ja infrastruktuuriemme suojelemiseksi On ilman muuta selvää, että komissio on syvästi huolestunut ETAn Espanjassa harjoittaman terrorismin vakavuudesta. Neljä vuosikymmentä jatkuneen terroritoiminnan aikana on tehty yli 800 murhaa ja muita iskuja, ja samalla taloudellisesta kiristyksestä ja muusta kiristyksestä on tullut tavanomainen käytäntö. Lainkuuliaiset kansalaiset ovat oppineet elämään pelossa. Monet ovat eläneet jatkuvan uhan alla. Eilen Etelä-Ranskassa tapahtunut vakava rikos joka oli Ranskan yleisen syyttäjän mukaan todennäköisesti ETAn tekemä aiheuttaa huolta. Kaikkina näinä vuosina Espanjan yhteiskunnan asenteessa ei ole ollut moitteen sijaa. Itse asiassa Espanjan yhteiskunnan sitkeys ja usko terrorismin torjuntaan demokratiaa ja oikeusvaltiota kunnioittaen on kannattanut, sillä se on johtanut ETAn jatkuvaan heikkenemiseen. Komissio haluaa jälleen kerran kunnioittaa kaikkia ETAn terrori-iskujen uhreja ja muistuttaa sekä heidän auttamisensa tärkeydestä että sen tärkeydestä, että aiheutuneet vahingot pyritään korvaamaan. Tässä tilanteessa komissio palauttaa mieliin lausuman, jonka Eurooppa-neuvosto antoi komission läsnä ollessa maaliskuussa 2006 ja jonka mukaan neuvosto suhtautuu myönteisesti Espanjan pääministerin antamaan tietoon terroristiryhmä ETAn ilmoittamasta pysyvästä tulitauosta. Lisäksi komissio palauttaa mieliin Euroopan komission puheenjohtajan lausuman, joka liittyy Espanjan pääministerin ilmoitukseen vuoropuhelun käynnistämisestä ETAn kanssa. Samalla komissio yhtyy kaikkiin niihin, jotka toivovat, että tulevaisuudessa Espanja olisi vapaa terrorismin vitsauksesta. Komissio suhtautuu hyvin toiveikkaasti siihen, että nämä ilmoitukset johtavat terroristiryhmän täydelliseen riisumiseen aseista ja hajottamiseen. Samalla komissio on tietoinen aloitteen monimutkaisuudesta ja asian äärimmäisestä arkaluonteisuudesta mutta on kuitenkin vakuuttunut siitä, että Espanja löytää kaikkien demokraattisten instituutioidensa avulla oikean tien, jota kulkemalla voidaan lopettaa ETAn terrorismi ja palauttaa rauha kunnioittaen täysin demokratian ja oikeusvaltion periaatteita. Pidämme tänään yhtä, koska emme unohda, että tämän keskustelun kohteena on Espanjan ja Euroopan unionin yhteinen vihollinen: terrorismi. (Suosionosoituksia) 3-010

2 6 25/10/2006 Hans-Gert Poettering, PPE-DE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, rauhan puolesta työskentely on poliitikon jaloimpia tehtäviä. Me kaikki haluamme rauhaa maailmaan, Eurooppaan ja Espanjaan. Siitä, kuinka tämä tavoite saavutetaan, ollaan kuitenkin usein eri mieltä. Näin on myös tänään. Tässä keskustelussa ei ole kyse puoluepoliittisesta taktikoinnista ja voitoista vaan periaatteista ja perusvakaumuksesta. Tämän vuoksi pyydän tämänpäiväisessä keskustelussa jokaista läsnäolijaa osoittamaan suurta kunnioitusta ja pyydän, ettemme epää toisiltamme sitä molemminpuolista hyvää tahtoa, johon vakaumuksemme nojautuu. Me Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän jäsenet haluaisimme tietää, kuinka voimme luottaa siihen, että ETA ja Batasuna haluavat rauhaa, kun ne eivät ole esittäneet yhtäkään katumuksen tai pahoittelun sanaa tai esittäneet minkäänlaista anteeksipyyntöä yli 800 murhatun perheille. Niin kauan kuin näin ei tapahdu, meidän on otaksuttava, että ne alkavat tappaa jälleen, jos ne eivät saavuta neuvotteluissa tavoitteitaan. Tänään sympatiamme, kunnioituksemme ja solidaarisuutemme ovat ETAn ja Batasunan terroritekojen ja väkivallan uhrien puolella. Näen täältä suuresti arvostamamme kollegan Barbara Dührkop Dührkopin, jonka aviomies, Baskimaan sosialidemokraattisen puolueen silloinen puheenjohtaja, murhattiin vuonna Carlos Iturgaiz Anguloa vastaan on tehty monta murhayritystä, ja seitsemän hänen poliittista kollegaansa Baskimaan kansanpuolueesta (Partido Popular) on murhattu. Olemme uhreille velkaa sen, että huolehdimme murhaajien rankaisemisesta. Tämä on meidän oikeusvaltiojärjestelmämme pää- ja perusperiaatteiden mukaista. Jotta sovintoprosessi olisi uskottava, sen lähtökohtana on oltava sovinnonteko rikoksentekijöiden ja uhrien, myös uhrien jälkeläisten, välillä. Pyydämme ETAlta ja Batasunalta seuraavaa: antakaa uhreille, jotka varmasti painavat omaatuntoanne, merkki sovinnostanne ja anteeksipyynnöstänne. Muistutamme siitä, että ETA ja Batasuna ovat EU:n terroristijärjestöjen luettelossa. Ne eivät ole luovuttaneet aseitaan. Aseet ovat edelleen uhka sekä Espanjan että Ranskan ja siten koko Euroopan perustuslailliselle järjestelmälle. Komission jäsen muistutti meitä Nimesin toissapäiväisistä tapahtumista. Nainen ja kaksi lasta otettiin panttivangeiksi, ja Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet virallisesti, että tämä tapahtui osana ETAn aseryöstöä. Aseet ovat toisin sanoen edelleen poliittisen keskustelun väline. Meidän on kysyttävä itseltämme, mihin tavoitteeseen ETA ja Batasuna pyrkivät. ETAn ja Batasunan korkea-arvoinen edustaja antoi 24. lokakuuta Euronewsille lausunnon, jonka mukaan aseita ei luovuteta, ennen kuin Baskimaa on heidän omien sanojensa mukaan itsenäinen. Euroopan parlamentin jäsenet ovat saaneet Batasunalta kirjeen, jossa todetaan englanniksi seuraavaa: "Regarding the negotiation between ETA and the Spanish and French states it will be them who decide all about the demilitarisation of the conflict." (ETAn sekä Espanjan ja Ranskan valtioiden välisten neuvottelujen osalta jälkimmäiset päättävät kokonaan konfliktin demilitarisoinnista). Tämä sanamuoto on huono enne, koska jos neuvottelut kariutuvat, Espanjan ja Ranskan valtioista on tehty syyllisiä jo etukäteen. PPE-DE-ryhmämme toteaa tähän, että haluamme vuoropuhelua. Espanja ja Ranska ovat vapaita demokraattisia valtioita. Ne eivät ole diktatuureja, ne eivät ole hirmuvaltioita, joita voi nousta vastustamaan väkivallalla. Ei, ne ovat vapaita valtioita, ja vapaissa ja demokraattisissa valtioissa on käytettävä demokraattista vuoropuhelua eikä väkivaltaa. Koska tämä on yhteinen syvä vakaumuksemme, PPE-DE-ryhmä on jättänyt käsiteltäväksi päätöslauselman. Kyse ei ole pelkästään kansanpuolueeseen kuuluvien espanjalaisten kollegojemme esittämästä päätöslauselmasta vaan koko ryhmämme yhteisestä päätöslauselmasta, ja aiomme puolustaa sitä solidaarisesti. Tänään tässä keskustelussa aiomme kunnioittaa uhrien muistoa. (Suosionosoituksia oikealta) Martin Schulz, PSE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, terrorismin ongelma Espanjassa ei ole Espanjan sisäinen ongelma, vaan se on eurooppalainen ongelma. Terrorismi on hyökkäys arvojamme vastaan. Terrorismi on aina hyökkäys kaikkea sitä vastaan, mitä me täällä parlamentissa puolustamme yhteisen eurooppalaisen vakaumuksemme perusteella. Terrorismi ei ole oikeutettua, ei minkäänlainen terrorismi. Meidän kaikkien on etsittävä keinoja vapautua tästä terrorismista, koska aina, kun terrori-isku tehdään, me kaikki olemme sen uhreja puolustaessamme omia arvojamme. Puheenjohtaja Poettering mainitsi kiitoksen arvoisesti kollegani Dührkop Dührkopin, joka on itse uhri. Tänään yleisölehterillä on useita henkilöitä Baskimaasta. He ovat olleet ja ovat edelleen itse uhreja, koska he ovat menettäneet omaisiaan tai heidän henkensä tai terveytensä on vaarannettu. He ovat tänään täällä kuuntelemassa meitä, koska he haluavat vastata myöntävästi vuoropuhelun aloittamiselle: väkivallan kierre voidaan lopettaa ainoastaan vuoropuhelulla. Ihailen miehiä ja naisia, joiden on täytynyt tuntea näiden uhrien kokema syvä suru ja jotka kuitenkin astuvat esiin vaatimaan loppua kuolemalle, väkivallalle ja syöksykierteelle. Tämän moraalisen voiman on oltava kimmokkeena etsittäessä ratkaisua väkivallan ongelmiin paitsi Baskimaassa myös muualla. Näin ollen keskustelemme tänään eurooppalaisesta ongelmasta. Ihailen Espanjan hallituksen rohkeutta sen valittua tämän tien kiistanalaisen tien, joka on täynnä riskejä.

3 25/10/ Parhaiten tätä tietä kuvaa kuitenkin lainaus, jonka haluan lukea teille (ES) Rauhan ja oikeuksienne tähden emme aio sulkeutua vaan pikemminkin avautua kohti rauhaa, toivoa, anteeksiantoa ja avokätisyyttä ja aiomme tehdä parhaamme kestävän rauhan varmistamiseksi kaikkien suoman avun ja toivon avulla. (Suosionosoituksia) (DE) Luin teille äsken erittäin hienon lauseen, joka kuvaa sitä, mistä tässä on kyse. Tämän lauseen esitti Espanjan pääministeri, joka lähetti valtiosihteerinsä neuvottelemaan ETAn kanssa. Tämän lauseen lausui Espanjan pääministeri José María Aznar vuonna Juuri tällaisen hengen avulla me kaikki voimme löytää yhteisen ratkaisun tähän väkivallan ongelmaan, koska se, mitä Espanjan hallitus tänään tekee, on kuulunut kaikkien sitä edeltäneiden hallitusten perinteisiin. (Suosionosoituksia) Olisi näin ollen hyvä asia, jos pystyisimme sopimaan yhteisestä päätöslauselmasta. Hyvät Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän jäsenet ja hyvät kansanpuolueen (Partido Popular) jäsenet, en ole aina samaa mieltä José María Aznarin kanssa, mikä ei liene teille yllätys, mutta tässä asiassa hän oli oikeassa, ja hänhän oli teidän puoluejohtajanne. Tässä hengessä voimme yhdessä sanoa: olemme valmiit etsimään ratkaisua tällaisen perusoikeuden vuoksi ja vuoropuhelun avulla. Arvoisa puhemies, kun parlamenttimme jäsenten oli aiempina vuosina käsiteltävä terrorismia, he olivat aina tietoisia riskeistä. Kun parlamenttimme jäsenet John Hume ja David Trimble lähtivät yhdessä rauhan tielle, hekin olivat tietoisia siitä, että tämä tie oli täynnä riskejä ja ettei onnistumisesta ollut takeita. Ranskassa eilen tapahtunut aseryöstö jonka tuomitsemme mitä jyrkimmin osoittaa, että haluttaessa irtautua väkivallan kehästä vaarana on aina, että joku yrittää käyttää väkivallan keinoja estääkseen ulospääsyn umpikujasta. Meillä ei ole varaa antaa käännyttää itseämme pois tältä tieltä, sillä mikä olisi vaihtoehto? Umpikujaan jääminen tarkoittaisi väkivallan lopullisuutta. Vuoropuhelu, joka on aloitettu, on näin ollen suuri tilaisuus, ja pyydän teiltä kaikilta seuraavaa: päättäkäämme tästä vuoropuhelusta yhteiseltä pohjalta, jota kaikki ryhmät tukevat. (Suosionosoituksia vasemmalta) Graham Watson, ALDE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, on sanottu, että Euroopan unioni kaikkien aikojen on hienoin esimerkki konfliktien ratkaisemisesta. Meidän on oltava huolestuneita jäljellä olevista sisäisistä konflikteista samalla tavoin kuin olemme huolestuneita konflikteista unionimme ulkopuolella. Meidän Euroopan parlamentissa ei kuulu ryhtyä suoriin toimiin Espanjan hallituksen ja poliittisten puolueiden välillä Baskimaan pitkään jatkuneessa konfliktissa, mutta emme voi myöskään sulkea siltä silmiämme. Meidän on edistettävä toimia, joilla rauha voidaan parhaiten saavuttaa yhden sukupolven aikana. Osoitan solidaarisuuteni ja myötätuntoni kaikille niille perheille, jotka ovat vuosien kuluessa menettäneet rakkaimpiaan väkivallan seurauksena. On kuitenkin varmaa, että me demokraattiset poliitikot voimme antaa parhaan vastauksen näille lukemattomille uhreille varmistamalla sen, ettei uusia uhreja enää tule. Tämän vuoksi Euroopan liberaalidemokraattien ryhmä tukee päätöslauselmaa, joka on tänään parlamentin käsiteltävänä. Nyt ei ole oikea hetki eikä oikea tilanne kerätä poliittisia pisteitä. Uskon vakaasti siihen, että kaikkien niiden demokraattisten voimien, jotka haluavat väkivallan ja terrorin loppuvan rauhanomaisesti Baskimaassa ja muuallakin Espanjassa, missä julmuuksia on tapahtunut, olisi tuettava näitä pyrkimyksiä riippumatta siitä, mikä Espanjan hallitus on valmis toimimaan tämän tavoitteen puolesta. Euroopan parlamentti otti aiemmin tänä vuonna mielihyvin vastaan ilmoituksen ETAn tulitauosta. On oikein, että pidämme tätä nyt perustana tulevalle ja panemme vireille tätä tulitaukoa tukevan prosessin ilman, että otamme etukäteen kantaa poliittisen vuoropuhelun tai ratkaisun tulokseen tai että kommentoimme tätä tulosta. Joskus poliitikoiden on tarpeen ottaa riskejä rauhan tähden, kuten tapahtui Pohjois-Irlannin rauhanprosessissa, joka ei ole aivan samanlainen prosessi mutta jonka avulla voi kuitenkin oppia paljon konfliktien ratkaisemisesta. Muistutan siitä, että entiselle kollegallemme John Humelle ja hänen unionisteja edustavalle vastapuolelleen David Trimblelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 1998 Pohjois-Irlannissa tehdyn pitkänperjantain sopimuksen jälkeen. He ottivat riskin rauhan puolesta. Tämä ei tarkoita voiton suomista terroristeille, kuten eräät ovat väittäneet, vaan heidän nujertamistaan, koska demokraattien kesken ei voida käydä vuoropuhelua, jos jokin osapuolista pitää edelleen kiinni tappoaikeistaan. Meidän ei pidä kuvitella, että rauhanasumuksen rakentaminen on helppoa. Tiellemme tulee takaiskuja, kuten asekätkön löytyminen Lounais-Ranskasta. Velvollisuutenamme on kuitenkin rakentaa rauhanasumusta ponnistelujemme tiilistä ja sitkeyden sementistä. Tämän vuoksi ryhmäni vetoaa kaikkiin Euroopan parlamentin osapuoliin, jotta he hylkäisivät puoluepolitiikan ja liittyisivät yhteen rauhan puolesta samoin kuin me liitymme yhteen tuomitessamme terroriiskut. (Suosionosoituksia vasemmalta) 3-015

4 8 25/10/2006 Monica Frassoni, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmä tukee Espanjassa alkanutta prosessia, jolla pyritään vihdoin lopettamaan ETAn terrorismi ja löytämään ratkaisu baskikonfliktiin. Samalla toistamme jälleen kerran syvän myötätuntomme ja kunnioituksemme terrorismin kaikkia uhreja kohtaan. Tuemme tätä prosessia, koska siinä hylätään väkivalta, siinä jätetään kaikki ratkaisuvaihtoehdot avoimiksi, se ei ole poissulkeva ja siinä annetaan myös Baskimaan poliittisille puolueille ja yleensä Baskimaan yhteiskunnalle vastuuta niin sanotun baskikonfliktin lopettamisesta. Se, että tästä asiasta keskustellaan Euroopan parlamentissa, ei tarkoita puuttumista jäsenvaltion politiikkaan. Yksinkertaisesti kyse on jo käynnissä olevan prosessin edistämisestä ja sen tähdentämisestä, että terrorismi ja väkivalta koskevat kaikkia eurooppalaisia. Vaikka tämä prosessi olisi hyvinkin vaikea ja sen tulos epävarma, tuemme ja aiomme jatkossakin tukea niitä, jotka ovat päättäneet ottaa riskin ja lähteä toiseen suuntaan kuin Aznarin hallitus, joka ei selvästikään saavuttanut mitään todellisia tuloksia. Kuten Gandhi aikanaan totesi: "Rauhaan ei ole tietä. Rauha itsessään on tie." Tästä prosessista on mielestämme asianmukaista keskustella täällä, ja olemme aina kannattaneet sitä, jopa silloin, kun kansanpuolue halusi ehdottomasti tuoda tämän konfliktin Euroopan parlamenttiin voittaakseen tukijoita toimintatavalleen, jota me olemme aina pitäneet virheellisenä, koska se perustui ajatukseen siitä, että terrorismin nujertamiseksi baskiyhteiskunta on jaettava eikä yhdistettävä. Baskit ja suurin osa espanjalaisista ovat väsyneitä tähän vastakkainasetteluun. Mielestämme keskeisiä tekijöitä prosessin onnistumisessa ovat vuoropuhelu, väkivallattomuus ja Baskimaan kansalaisten päätöksenteko-oikeuden kunnioittaminen. Kun nämä tavoitteet pidetään mielessä, aiomme tukea tätä prosessia olemalla lujia ystäviä ja liittolaisia terrorismin ja sen kaikkien muotojen torjunnassa. (Suosionosoituksia vasemmalta) Francis Wurtz, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (FR) Arvoisa puhemies, ryhmäni on aina tuominnut terroriteot riippumatta siitä, keitä tekijät ovat, minkä asteisia teot ovat ja millä näitä tekoja perustellaan. Kannatamme poliittista taistelua ilman minkäänlaista väkivaltaa. Pidämme väkivaltaa tuomittavana kaikissa tilanteissa lukuun ottamatta olosuhteita, jotka yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen johdanto-osan mukaisesti täyttyvät, kun kansan on oikeusvaltion puuttuessa "pakko turvautua viimeisenä keinona suistamaan tyranniutta ja sortoa". Tässäkin tapauksessa hyökkääminen siviiliväestöä vastaan on mielestämme kiellettävä. Jo tästä syystä olemme ehdottomasti ja järjestelmällisesti tuominneet ETAn iskut, joissa sadat viattomat ihmiset ovat saaneet surmansa. Muistamme jatkossakin näitä uhreja ja ilmaisemme jälleen kerran myötätuntomme heidän omaisiaan kohtaan. Jo kauan aikaa olemme toivoneet, että tämä sivu voitaisiin viimein siirtää historiaan. Tämän vuoksi olimme erittäin iloisia ETAn ilmoittaessa pysyvästä tulitauosta. Tämän vuoksi arvostamme myös suuresti sitä avointa ja vastuullista tapaa, jolla Espanjan pääministeri José Luis Zapatero on suhtautunut tähän mahdollisuuteen saavuttaa rauha. Viittaan erityisesti hänen 28. kesäkuuta 2005 pitämäänsä puheeseen, jossa hän valitsi vuoropuhelun tien ja huolehtimisen samalla kotimaassaan voimassa olevien lakien ja menettelyjen noudattamisesta. Olisi Euroopan parlamentille kunniaksi tukea näitä toimia. Tässä hengessä Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/pohjoismaiden vihreä vasemmisto ovat liittyneet yhteen Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän, Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmän ja Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän kanssa jättämällä yhteisen päätöslauselman. Lisäksi totean, että olisi mielestämme hyvä, jos myös kollegamme muissa ryhmissä asettuisivat tukemaan näitä toimia, jotka ilmentävät suoraan Espanjan kansan enemmistön toivetta eli laillisuuteen perustuvan rauhanprosessin avaamista. (Suosionosoituksia vasemmalta) Brian Crowley, UEN-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, haluan yhtyä kollegoihini siinä, että meillä on tänään parlamentissa hyvin vaikea pala purtavana. Meidän on kaikissa päätöksissämme muistettava terroristisen väkivallan uhreja, ja erityisesti tänään meidän on muistettava ETAn väkivallan uhreiksi Espanjassa viime vuosina joutuneita. Tästä huolimatta meidän on katsottava myös tulevaisuuteen ja varmistettava, ettei uhreja tule lisää, etsimällä tulevaisuudessa poliittisia ratkaisuja eroihin, joita on Espanjassa, Ranskassa ja koko Euroopan unionissa. Mielestäni on väärin etsiä samankaltaisuuksia tai väittää, että kaikki prosessit ovat täysin samanlaisia. Aiemmat rauhanprosessit voivat kuitenkin antaa osviittaa siitä, mitä voi tapahtua, millaisia vaikeuksia on voitettava ja mitä haasteita on kohdattava. Jos vuoropuhelussa halutaan onnistua, kummankin osapuolen on oltava avoin. Tulevaan prosessiin ei voi suhtautua puolinaisesti. On varmistettava, että ne, joiden kanssa vuoropuhelua käydään, ovat sitoutuneet kompromissin saavuttamiseen ja ratkaisun löytämiseen. Lisäksi kaikkein tärkein muistettava asia on, että kun rauhanprosessi aloitetaan, on tehtävä rauha vihollisten eikä ystävien kanssa. Tästä voi aiheutua paljon sisäisiä ongelmia. (Suosionosoituksia)

5 25/10/ Meidän olisi tartuttava niihin mahdollisuuksiin, joita tämä prosessi meille nyt tarjoaa, mutta etukäteen ei pidä päättää, että jokainen saa kaiken haluamansa. Tärkeintä on, ettemme osoita syyttävällä sormella jotakuta muuta kansanpuolueesta tai sosiaalidemokraattisesta puolueesta vaan että kannustamme Espanjan tärkeimpiä demokraattisia voimia liittymään yhteen kaikille espanjalaisille sopivan ratkaisun löytämiseksi ja välttämään ajautumista hajaannuksen ja eripuraisuuden tielle. Tämä ei tarkoita missään tapauksessa ihmisten kokemien kärsimysten aliarviointia tai välinpitämätöntä suhtautumista niihin. Voiko kukaan meistä kuvitella, miltä tuntuu menettää itselle rakas ihminen niin sanotun poliittisen asian vuoksi? Me Irlannissa tiedämme, miltä tämä tuntuu 30 viime vuoden aikana terroristisella väkivallalla on ollut Irlannissa uhria ja me pystyimme tästä huolimatta löytämään tien eteenpäin ja sovittamaan ääripäiden käsitykset yhteen. Tilaisuus tarjoutuu, jos on aitoa halua toimia. Tilaisuus käväisee mutta ei jää taloksi. Käyttäkäämme tilaisuus hyväksemme ja antakaamme tukemme. (Suosionosoituksia vasemmalta ja keskeltä) Jens-Peter Bonde, IND/DEM-ryhmän puolesta. (DA) Arvoisa puhemies, ryhmäni ei halua sekaantua Espanjan sisäpolitiikkaan, mutta eräitä kansainvälisen oikeuden periaatteita kaikkien maiden on noudatettava. Joskus ne eivät tarjoa selkeää vastausta. Kansojen itsemääräämisoikeus on periaate, jota ei saa rikkoa. Jokaisella kansalla on oikeus valita oma kohtalonsa. Jokaisella kansakunnalla on oikeus omaan maahansa. Maailmassa on kuitenkin vain noin maata, joissa ihmiset, kansa ja maantieteellinen alue muodostavat yhdessä ylätason yksikön. Kaikkialla muualla kyse on sellaisten neuvotteluratkaisujen tekemisestä, jotka muut saman alueen jakavat kansat ja kansakunnat voivat hyväksyä. EU ei puutu jäsenvaltioiden hallintotapoihin. Tällä alalla niillä itsellään on toimivalta, olipa kyseessä halu muodostaa yhtenäinen valtio tai liittovaltio tai halu sopia itsehallintojärjestelyistä tai jakautumisesta moniksi valtioiksi. Valtioiden on suojeltava vähemmistöjä ja kunnioitettava ihmisoikeuksia. Kansalaisuuteen perustuva syrjintä ei ole sallittua. Mitä EU voi siis tehdä Baskimaassa terrorismin lopettamiseksi ja sellaisen kestävän ratkaisun varmistamiseksi, joka tuo mukanaan rauhan ja suvaitsevaisuuden? Voimme kannustaa espanjalaisia kollegojamme etsimään neuvotteluratkaisua ja voimme tarjota taloudellista porkkanaa antaa rahallista tukea taloudelliseen kehitykseen, koulutukseen ja työpaikkoihin vaihtoehtona terrorismille. Olen kotoisin Tanskan ja Saksan raja-alueelta, jolla on koettu vuosisatojen ajan sotia ja vihaa. Isoisäni oli tanskalaismielinen saksalaissotilas. Isäni sai alkunsa Saksassa mutta syntyi Tanskassa sen jälkeen, kun Pohjois-Schleswig liittyi kansanäänestyksen jälkeen Tanskaan. Kansallinen johtajamme Hans Peter Hansen oli maltillinen poliitikko, joka ei halunnut saksalaismielisten alueiden liittyvän uudelleen Tanskaan Saksan ollessa polvillaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Mikä onni! Tanskalaisten ja saksalaisten välinen sovinto sai alkunsa, ja nyt kaikki tunnustavat rajan. Tanska takaa saksalaisvähemmistölle enemmän oikeuksia kuin se takaa tanskalaisille, ja tämä sama pätee myös tanskalaisvähemmistöön Saksan puolella. Yksi esimerkki tästä on vapautus parlamentaarista edustusta rajoittavasta viiden prosentin vaalikynnyksestä. Tunnustaminen, oikeuksien kunnioittaminen ja erityisoikeudet ovat ymmärtämyksen ja kestävän rauhan keskeiset ainekset. Pikkupoikana en voinut tehdä ostoksia saksalaisen omistamassa kaupassa. Tänään sellainen vaikuttaa uskomattomalta, ja tällä hetkellä teen yhteistyötä sekä Tanskan saksalaisvähemmistön että Saksan tanskalaisvähemmistön kanssa. Olemme laatineet perusoikeuskirjaa varten yhdessä ehdotuksen vähemmistöjen suojelemiseksi. Toivon, että baskit ja muut Espanjan kansat voivat sopia erimielisyytensä. Tanskan ja Saksan välillä keino tehdä sovinto oli kansanäänestys erityisoikeuksista. Kansanäänestykset eivät vahingoita yhtä paljon kuin luodit ja ruuti. Menneisyys on siis mahdollista jättää taakse. (Suosionosoituksia) James Hugh Allister (NI). (EN) Arvoisa puhemies, koska olen kotoisin Pohjois-Irlannista, jossa olemme kokeneet sen, mistä ajoittain käytettiin kiertoilmaisua rauhanprosessi, silmiini sattuu erikoisia samankaltaisuuksia ja asioita, joista voimme ottaa opiksemme. ETA/Batasuna ja IRA / Sinn Féin ovat kumpikin vallankumouksellisia marxilaisia järjestöjä, jotka aina tarvittaessa pyrkivät tyrkyttämään väkisin tahtoaan ja ideologiaansa siviiliväestölle viheliäisen väkivallan avulla. Se, että näiden järjestöjen välillä on ollut vahvoja terroristisia yhteyksiä, ei tule kenellekään yllätyksenä. Lisäksi kumpikin järjestö osaa käyttää taitavasti hyväkseen rauhan kieltä ylistäessään menneisyyttään ja jopa jatkaessaan terroritekoja luovimalla neuvokkaasti yhdestä kamppailun vaiheesta toiseen. Oppikaa virheistämme. Vuonna 1994 IRA ilmoitti tulitauosta, mikä oli pelkkää taktikointia, koska puolitoista vuotta myöhemmin se ryhtyi häpeälliseen Canary Wharfin pommi-iskuun ja harjoitti terroria aina halutessaan. Vuonna 1998 IRA lupasi lopettaa terrorin kahden vuoden kuluessa. Siitä huolimatta vasta vuonna 2005 IRA antoi tästä konkreettisia merkkejä. Oli silkkaa typeryyttä, että IRA hyväksyttiin ennenaikaisesti Pohjois-Irlannin hallitukseen, jonka sisälle se loi Stormontgate-vakoiluverkoston. Loppuvuodesta 2004 IRA väitti aloittavansa aidot poliittiset neuvottelut, vaikka se suunnitteli samalla suurinta ryöstöä Yhdistyneen kuningaskunnan historiassa eli Northern Bankin ryöstämistä ja viikkoja myöhemmin IRA:n miehet surmasivat Robert McCartneyn. Nyt IRA haluaa

6 10 25/10/2006 takaisin hallitukseen mutta katsoo, että sen on voitava säilyttää aseneuvostonsa (Army Council). Älkää siis antako sellaisten rauhansitoumusten johtaa itseänne harhaan, joiden esittäjiä ovat ne, joiden kauppatavaraa ovat kaksinaamaisuus ja sekasorto! Koetelkaa heitä kauan ja ankarasti. Muutoin myös teidän hyvää tahtoanne käytetään hyväksi Puhemies. Olen vastaanottanut keskustelun päätteeksi kaksi työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettyä päätöslauselmaesitystä. 1 Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan tänään klo Unkarin tasavallan presidentin läsnä ollessa pidetyn juhlaistunnon jälkeen Valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallisen tapaamisen tulokset (Lahti, 20. lokakuuta 2006) (keskustelu) Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Eurooppa-neuvoston selonteko ja komission julkilausuma Lahdessa 20. lokakuuta 2006 pidetyn valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallisen tapaamisen tuloksista Matti Vanhanen, neuvoston puheenjohtaja. (FI) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, viime perjantaina, lokakuun 20. päivänä, minulla oli ilo isännöidä Lahdessa sekä EU:n epävirallista päämiestapaamista että sen jälkeen järjestettyä illallista, jossa vieraanamme oli Venäjän presidentti Vladimir Putin. Päämiestapaaminen ja sen jälkeen järjestetty illallinen onnistuivat hyvin. Nämä EU-maiden päämiesten epäviralliset kokoukset ovat oivallinen tapa rakentaa poliittista yhteisymmärrystä unionin eteenpäin viemiseksi sen keskeisissä haasteissa. Huippukokouksessa keskityimme erityisesti energian ulkosuhteisiin. Esille nousivat myös laiton maahanmuutto sekä Sudanin/Darfurin tilanne. Erillisessä työistunnossa aiheena oli innovaatiopolitiikan edistäminen kilpailukyvyn ja talouskasvun takaamiseksi. Innovaatiopolitiikan kehittäminen on keskeinen kysymys EU:n kilpailukyvylle, edellytyksillemme ylläpitää hyviä työpaikkoja jatkossakin. Työlounaalla käydyn avoimen ja perinpohjaisen keskustelun kautta yhdistimme rivimme illallista varten, joidenkin tahojen ennakkoon esittämistä epäilyistä huolimatta. Ilmapiiri lounaalla oli erinomainen, ja jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus oli käsin kosketeltavaa. Yhdellä äänellä puhuminen asetettiin 1 Ks. pöytäkirja. korkeaan arvoon, ja haluan nimittää tätä yhteisymmärrykseen pyrkimisen tahtotilaa Lahden hengeksi. Illalliskeskustelu Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa oli hyvin rehellinen ja suora. Energiakysymysten lisäksi keskustelimme myös muun muassa ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä sekä Venäjän sananvapaustilanteesta. Päämiestapaamisen energiakeskustelu oli kattava ja monipuolinen. Tunnelma oli hyvä, ja perusviesti oli sävyeroista huolimatta yhtenäinen. Keskustelussa nousivat esille erityisesti EU Venäjä-energiasuhteiden kehittämisen periaatteet ja niiden toteuttaminen, suhteiden tiivistäminen strategisesti tärkeisiin kolmansiin maihin, ilmastonmuutoksen torjunta energiapolitiikan kautta sekä tiedonvaihdon parantaminen energiakirjeenvaihtajien verkoston avulla. EU Venäjä-energiasuhteiden osalta olimme yksimielisiä entistä tiiviimmän kumppanuuden tarpeesta. Tämän pohjaksi on otettava energiaperuskirjan ja G8:n julistuksen periaatteet, erityisesti avoimuus, markkinaehtoisuus ja vastavuoroisuus. Käytännössä periaatteita tulisi soveltaa jo nyt ja ne olisi sisällytettävä konkreettisessa muodossa tulevaan EU Venäjäsopimukseen. Lahdessa vedimme yhteistä linjaa EU Venäjä-energiasuhteisiin. Lahdessa vallitsi yhteisymmärrys myös siitä, että suhteiden tiivistämistä unionin naapurustossa olevien muiden tuottaja- ja kauttakulkumaiden kanssa on jatkettava ja vauhditettava vielä ennen vuoden vaihdetta. Tavoitteena on sisämarkkinaperiaatteiden soveltaminen mahdollisimman laaja-alaisesti unionia ympäröivillä alueilla. Monissa puheenvuoroissa viitattiin ilmastonmuutokseen keskeisimpänä kansainvälisenä haasteena. EU:n on osoitettava johtajuutta erityisesti kestävän energian edistämisessä. Energiatehokkuuteen liittyvien innovaatioiden ja teknologioiden osalta eurooppalaisilla yrityksillä on paljon annettavaa. Olimme yhtä mieltä siitä, että energia- ja ilmastokysymykset on pidettävä myös jatkossa keskeisesti esillä EU:n huippukokouksissa kolmansien maiden kanssa, kuten Suomen puheenjohtajakaudella on tehty. Energian saannin turvaaminen edellyttää suuria investointeja siirtoverkkoihin ja muuhun infrastruktuuriin. Siksi yhteistyötä kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa tulee tehostaa energian infrastruktuurihankkeissa. Energian toimitusvarmuuden on oltava eräs kriteereistä, kun Euroopan investointipankin lainavaltuuksia myönnetään kolmansille maille. On tärkeää, että unioni saa ulkoisen energiapoliittisen päätöksenteon pohjaksi ja ulkoisiin ongelmatilanteisiin vastaamista varten käyttöönsä laajapohjaista tietoa. Lahdessa sovimme, että pyrimme etenemään energiakirjeenvaihtajien verkoston perustamisessa

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 1 KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Puhemiehen julkilausumat Puhemies. (DE) Hyvät parlamentin jäsenet, haluan

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 18-02-2009 1 KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 PUHETTA JOHTI puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 15.00.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 5. helmikuuta

Lisätiedot

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 19-05-2008 1 MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 17.05.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 8. toukokuuta

Lisätiedot

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 1 TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 Puhetta johti varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja 3. Keskustelu ihmisoikeuksien

Lisätiedot

TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006

TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006 2-001 TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006 2-002 Puhetta johti varapuhemies OUZKÝ osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2005)0122 - C6-0096/2005-2005/0040(COD)) 2-003 2-004 (Istunto avattiin

Lisätiedot

TORSTAI 13. JOULUKUUTA 2007

TORSTAI 13. JOULUKUUTA 2007 1 TORSTAI 13. JOULUKUUTA 2007 Puhetta johti varapuhemies Luigi COCILOVO 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00) Richard Corbett (PSE).- (EN) Arvoisa puhemies, käytän työjärjestyshuomautuksen

Lisätiedot

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle Avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies SCHMID 2-009 Puhemies. Hyvä jäsen Turmes, voisitteko selventää kantaanne? (Istunto avattiin klo 9.02.) 2-003 Päätös kiireellisestä

Lisätiedot

TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008

TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008 10-07-2008 1 TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008 PUHETTA JOHTI varapuhemies Martine ROURE 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00) Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin tarkistaa

Lisätiedot

LIITE (Kirjalliset vastaukset)

LIITE (Kirjalliset vastaukset) LIITE (Kirjalliset vastaukset) KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vastaa yksin näistä vastauksista.) Kysymyksen nro 10 esittäjä Jacky Henin (H-0093/07) Työterveys ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN

EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN *** SAAVUTUKSET JA HAASTEET Wim Kokin selonteko Euroopan komissiolle Wim Kok syntyi Bergambachtissa vuonna 1938. Ennen poliittista uraansa hän toimi aktiivisesti ammattiyhdistysliikkeessä,

Lisätiedot

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI.

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI. Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007 www.ein.eu DV\697413.doc 2/57 DV\697413.doc Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies VIDAL-QUADRAS ROCA (Istunto avattiin klo 9.05.) 2-003 EKP:n puheenjohtajan nimittäminen 2-004 Puhemies. Esityslistalla on seuraavana

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 1 KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 Puhetta johti varapuhemies Marek SIWIEC 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset Lääkkeiden väärentäminen (keskustelu)

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET Aihe: Luottamus YUTP:aa kohtaan Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ISSN 1830-6330 Helmikuu 2013 / 02 teemanumero FI ETSK info Euroopan talousja sosiaalikomitea silta Euroopan ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Näemme ETSK:ssa itsemme

Lisätiedot

Puhe Venäjän federaation liittokokoukselle

Puhe Venäjän federaation liittokokoukselle Puhe Venäjän federaation liittokokoukselle 12. marraskuuta 2009, Moskova, Kremlin Suuri palatsi 12. marraskuuta 2009 Vuotuinen linjapuhe liittokokoukselle. Kuva: Venäjän presidentin lehdistöpalvelu DMITRI

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp Lähde 20.7.2012 kello 11:09 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_72_2012_ke_p_1.shtml Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp < Paluu Sivun loppuun Tarkistamaton versio1.1 PTK 72/2012 vp 72.

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

Kohti parempaa eurooppaa

Kohti parempaa eurooppaa Sampo Terho Kohti parempaa eurooppaa Suomen Perusta Sampo Terho on perussuomalaisten europarlamentaarikko ja parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan ainoa suomalaisjäsen. Lisäksi hän on jäsen

Lisätiedot

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunnon 13.-16.2.2012 asialistalla on monia tärkeitä teemoja. Mepit keskustelevat Syyrian tilanteesta

Lisätiedot

Pöytäkirja. 40. puoluekokous 9.-11.6.2005, Jyväskylä

Pöytäkirja. 40. puoluekokous 9.-11.6.2005, Jyväskylä Pöytäkirja 40. puoluekokous 9.-11.6.2005, Jyväskylä KOKOUKSEN KULKU Ensimmäisen kokouspäivän avaus... 1 Toisen kokouspäivän avaus... 175 Kolmanen kokouspäivän avaus... 289 Kokouksen päätöstoimet... 400

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096 VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Komission ohjelmaan vaikuttaminen; komission työohjelma 2015 U/E/UTP-tunnus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta 26. kesäkuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2010(INI) MIETINTÖLUONNOS Yhteisen ulko-

Lisätiedot

EU, sosialismi ja eurooppalainen vasemmisto. Murray Smithin haastattelu

EU, sosialismi ja eurooppalainen vasemmisto. Murray Smithin haastattelu EU, sosialismi ja eurooppalainen vasemmisto. Murray Smithin haastattelu Author : joonas Kuva: Philippe Leroyer: Anti European Treaty Demonstration (14) - 30Sep12, Paris (France) (CC-lisenssi) (For the

Lisätiedot

EUROOPAN IDEA. Viisi näkemystä Suomen EU-politiikan suuresta linjasta

EUROOPAN IDEA. Viisi näkemystä Suomen EU-politiikan suuresta linjasta EUROOPAN IDEA Viisi näkemystä Suomen EU-politiikan suuresta linjasta Jorma Ollila Veli Sundbäck Sakari Tamminen Sauli Niinistö Paavo Lipponen Paavo Väyrynen Pekka Haavisto Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu:

Lisätiedot