KESKIVIIKKO 25. LOKAKUUTA 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKIVIIKKO 25. LOKAKUUTA 2006"

Transkriptio

1 3-001 KESKIVIIKKO 25. LOKAKUUTA Puhetta johti puhemies BORRELL FONTELLES Istunnon avaaminen saattamalla terroristit oikeuden eteen ja vastaamalla terrori-iskuihin asianmukaisesti mahdollisimman monen viattoman ihmisen hengen säästämiseksi. Euroopan tasolla toteutettavat erityistoimet esitellään selkeästi Euroopan unionin terrorismin vastaisessa strategiassa ja terrorismin torjuntaa koskevassa toimintaohjelmassa (Istunto avattiin klo 9.05.) Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja Espanjan rauhanprosessi (keskustelu) Puhemies. Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat Espanjan rauhanprosessista Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. (FI) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan yhteisö syntyi rauhan ja vakauden tavoittelusta. Rauha ja vakaus ovat edelleen unionin kehittämisen voimavara, ja on hyvin tärkeää, että näitä teemoja myös käsitellään. Erityisen luontevaa rauhan ja vakauden periaatteiden käsittely on Euroopan parlamentille. Espanjan pääministeri selvitti Eurooppa-neuvostolle 23. ja 24. maaliskuuta tänä vuonna terroristijärjestö ETAn ilmoitusta pysyvästä tulitauosta. Neuvosto totesi tuolloin olevansa tyytyväinen Espanjan pääministerin selvityksiin. Sen jälkeen neuvosto ei ole käsitellyt asiaa ja pysyy tuolloisessa lausunnossaan. Turvallisuus on erityisen ajankohtainen, kaikkia eurooppalaisia koskettava teema. Puheenjohtajavaltio on tyytyväinen kaikkiin toteutettuihin toimiin, joilla on tarkoitus varmistaa ETAn luopuminen terroristimenetelmistä ja saavuttaa rauhanomainen ratkaisu Espanjan demokraattisten valtioelinten puitteissa. Kuten me kaikki tiedämme tässä salissa, unioni toimii aktiivisesti terrorismin ja sen syiden kitkemiseksi. Neuvosto ilmaisee uudelleen tukensa toimille, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet ja toteuttavat terrorismin torjumiseksi oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti Franco Frattini, komission varapuheenjohtaja. (EN) Arvoisa puhemies, terrorismi on yksi pahimmista kuviteltavissa olevista uhkista demokraattisille yhteiskunnille. Terrori-iskut vaarantavat turvallisuuden, ja lisäksi ne ovat hyökkäys ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion perusarvoja vastaan. Komissio on sitoutunut vahvasti terrorismin torjuntaan ja aikoo jatkaa työtään terrorismin ehkäisemiseksi ja kansalaistemme ja infrastruktuuriemme suojelemiseksi On ilman muuta selvää, että komissio on syvästi huolestunut ETAn Espanjassa harjoittaman terrorismin vakavuudesta. Neljä vuosikymmentä jatkuneen terroritoiminnan aikana on tehty yli 800 murhaa ja muita iskuja, ja samalla taloudellisesta kiristyksestä ja muusta kiristyksestä on tullut tavanomainen käytäntö. Lainkuuliaiset kansalaiset ovat oppineet elämään pelossa. Monet ovat eläneet jatkuvan uhan alla. Eilen Etelä-Ranskassa tapahtunut vakava rikos joka oli Ranskan yleisen syyttäjän mukaan todennäköisesti ETAn tekemä aiheuttaa huolta. Kaikkina näinä vuosina Espanjan yhteiskunnan asenteessa ei ole ollut moitteen sijaa. Itse asiassa Espanjan yhteiskunnan sitkeys ja usko terrorismin torjuntaan demokratiaa ja oikeusvaltiota kunnioittaen on kannattanut, sillä se on johtanut ETAn jatkuvaan heikkenemiseen. Komissio haluaa jälleen kerran kunnioittaa kaikkia ETAn terrori-iskujen uhreja ja muistuttaa sekä heidän auttamisensa tärkeydestä että sen tärkeydestä, että aiheutuneet vahingot pyritään korvaamaan. Tässä tilanteessa komissio palauttaa mieliin lausuman, jonka Eurooppa-neuvosto antoi komission läsnä ollessa maaliskuussa 2006 ja jonka mukaan neuvosto suhtautuu myönteisesti Espanjan pääministerin antamaan tietoon terroristiryhmä ETAn ilmoittamasta pysyvästä tulitauosta. Lisäksi komissio palauttaa mieliin Euroopan komission puheenjohtajan lausuman, joka liittyy Espanjan pääministerin ilmoitukseen vuoropuhelun käynnistämisestä ETAn kanssa. Samalla komissio yhtyy kaikkiin niihin, jotka toivovat, että tulevaisuudessa Espanja olisi vapaa terrorismin vitsauksesta. Komissio suhtautuu hyvin toiveikkaasti siihen, että nämä ilmoitukset johtavat terroristiryhmän täydelliseen riisumiseen aseista ja hajottamiseen. Samalla komissio on tietoinen aloitteen monimutkaisuudesta ja asian äärimmäisestä arkaluonteisuudesta mutta on kuitenkin vakuuttunut siitä, että Espanja löytää kaikkien demokraattisten instituutioidensa avulla oikean tien, jota kulkemalla voidaan lopettaa ETAn terrorismi ja palauttaa rauha kunnioittaen täysin demokratian ja oikeusvaltion periaatteita. Pidämme tänään yhtä, koska emme unohda, että tämän keskustelun kohteena on Espanjan ja Euroopan unionin yhteinen vihollinen: terrorismi. (Suosionosoituksia) 3-010

2 6 25/10/2006 Hans-Gert Poettering, PPE-DE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, rauhan puolesta työskentely on poliitikon jaloimpia tehtäviä. Me kaikki haluamme rauhaa maailmaan, Eurooppaan ja Espanjaan. Siitä, kuinka tämä tavoite saavutetaan, ollaan kuitenkin usein eri mieltä. Näin on myös tänään. Tässä keskustelussa ei ole kyse puoluepoliittisesta taktikoinnista ja voitoista vaan periaatteista ja perusvakaumuksesta. Tämän vuoksi pyydän tämänpäiväisessä keskustelussa jokaista läsnäolijaa osoittamaan suurta kunnioitusta ja pyydän, ettemme epää toisiltamme sitä molemminpuolista hyvää tahtoa, johon vakaumuksemme nojautuu. Me Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän jäsenet haluaisimme tietää, kuinka voimme luottaa siihen, että ETA ja Batasuna haluavat rauhaa, kun ne eivät ole esittäneet yhtäkään katumuksen tai pahoittelun sanaa tai esittäneet minkäänlaista anteeksipyyntöä yli 800 murhatun perheille. Niin kauan kuin näin ei tapahdu, meidän on otaksuttava, että ne alkavat tappaa jälleen, jos ne eivät saavuta neuvotteluissa tavoitteitaan. Tänään sympatiamme, kunnioituksemme ja solidaarisuutemme ovat ETAn ja Batasunan terroritekojen ja väkivallan uhrien puolella. Näen täältä suuresti arvostamamme kollegan Barbara Dührkop Dührkopin, jonka aviomies, Baskimaan sosialidemokraattisen puolueen silloinen puheenjohtaja, murhattiin vuonna Carlos Iturgaiz Anguloa vastaan on tehty monta murhayritystä, ja seitsemän hänen poliittista kollegaansa Baskimaan kansanpuolueesta (Partido Popular) on murhattu. Olemme uhreille velkaa sen, että huolehdimme murhaajien rankaisemisesta. Tämä on meidän oikeusvaltiojärjestelmämme pää- ja perusperiaatteiden mukaista. Jotta sovintoprosessi olisi uskottava, sen lähtökohtana on oltava sovinnonteko rikoksentekijöiden ja uhrien, myös uhrien jälkeläisten, välillä. Pyydämme ETAlta ja Batasunalta seuraavaa: antakaa uhreille, jotka varmasti painavat omaatuntoanne, merkki sovinnostanne ja anteeksipyynnöstänne. Muistutamme siitä, että ETA ja Batasuna ovat EU:n terroristijärjestöjen luettelossa. Ne eivät ole luovuttaneet aseitaan. Aseet ovat edelleen uhka sekä Espanjan että Ranskan ja siten koko Euroopan perustuslailliselle järjestelmälle. Komission jäsen muistutti meitä Nimesin toissapäiväisistä tapahtumista. Nainen ja kaksi lasta otettiin panttivangeiksi, ja Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet virallisesti, että tämä tapahtui osana ETAn aseryöstöä. Aseet ovat toisin sanoen edelleen poliittisen keskustelun väline. Meidän on kysyttävä itseltämme, mihin tavoitteeseen ETA ja Batasuna pyrkivät. ETAn ja Batasunan korkea-arvoinen edustaja antoi 24. lokakuuta Euronewsille lausunnon, jonka mukaan aseita ei luovuteta, ennen kuin Baskimaa on heidän omien sanojensa mukaan itsenäinen. Euroopan parlamentin jäsenet ovat saaneet Batasunalta kirjeen, jossa todetaan englanniksi seuraavaa: "Regarding the negotiation between ETA and the Spanish and French states it will be them who decide all about the demilitarisation of the conflict." (ETAn sekä Espanjan ja Ranskan valtioiden välisten neuvottelujen osalta jälkimmäiset päättävät kokonaan konfliktin demilitarisoinnista). Tämä sanamuoto on huono enne, koska jos neuvottelut kariutuvat, Espanjan ja Ranskan valtioista on tehty syyllisiä jo etukäteen. PPE-DE-ryhmämme toteaa tähän, että haluamme vuoropuhelua. Espanja ja Ranska ovat vapaita demokraattisia valtioita. Ne eivät ole diktatuureja, ne eivät ole hirmuvaltioita, joita voi nousta vastustamaan väkivallalla. Ei, ne ovat vapaita valtioita, ja vapaissa ja demokraattisissa valtioissa on käytettävä demokraattista vuoropuhelua eikä väkivaltaa. Koska tämä on yhteinen syvä vakaumuksemme, PPE-DE-ryhmä on jättänyt käsiteltäväksi päätöslauselman. Kyse ei ole pelkästään kansanpuolueeseen kuuluvien espanjalaisten kollegojemme esittämästä päätöslauselmasta vaan koko ryhmämme yhteisestä päätöslauselmasta, ja aiomme puolustaa sitä solidaarisesti. Tänään tässä keskustelussa aiomme kunnioittaa uhrien muistoa. (Suosionosoituksia oikealta) Martin Schulz, PSE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, terrorismin ongelma Espanjassa ei ole Espanjan sisäinen ongelma, vaan se on eurooppalainen ongelma. Terrorismi on hyökkäys arvojamme vastaan. Terrorismi on aina hyökkäys kaikkea sitä vastaan, mitä me täällä parlamentissa puolustamme yhteisen eurooppalaisen vakaumuksemme perusteella. Terrorismi ei ole oikeutettua, ei minkäänlainen terrorismi. Meidän kaikkien on etsittävä keinoja vapautua tästä terrorismista, koska aina, kun terrori-isku tehdään, me kaikki olemme sen uhreja puolustaessamme omia arvojamme. Puheenjohtaja Poettering mainitsi kiitoksen arvoisesti kollegani Dührkop Dührkopin, joka on itse uhri. Tänään yleisölehterillä on useita henkilöitä Baskimaasta. He ovat olleet ja ovat edelleen itse uhreja, koska he ovat menettäneet omaisiaan tai heidän henkensä tai terveytensä on vaarannettu. He ovat tänään täällä kuuntelemassa meitä, koska he haluavat vastata myöntävästi vuoropuhelun aloittamiselle: väkivallan kierre voidaan lopettaa ainoastaan vuoropuhelulla. Ihailen miehiä ja naisia, joiden on täytynyt tuntea näiden uhrien kokema syvä suru ja jotka kuitenkin astuvat esiin vaatimaan loppua kuolemalle, väkivallalle ja syöksykierteelle. Tämän moraalisen voiman on oltava kimmokkeena etsittäessä ratkaisua väkivallan ongelmiin paitsi Baskimaassa myös muualla. Näin ollen keskustelemme tänään eurooppalaisesta ongelmasta. Ihailen Espanjan hallituksen rohkeutta sen valittua tämän tien kiistanalaisen tien, joka on täynnä riskejä.

3 25/10/ Parhaiten tätä tietä kuvaa kuitenkin lainaus, jonka haluan lukea teille (ES) Rauhan ja oikeuksienne tähden emme aio sulkeutua vaan pikemminkin avautua kohti rauhaa, toivoa, anteeksiantoa ja avokätisyyttä ja aiomme tehdä parhaamme kestävän rauhan varmistamiseksi kaikkien suoman avun ja toivon avulla. (Suosionosoituksia) (DE) Luin teille äsken erittäin hienon lauseen, joka kuvaa sitä, mistä tässä on kyse. Tämän lauseen esitti Espanjan pääministeri, joka lähetti valtiosihteerinsä neuvottelemaan ETAn kanssa. Tämän lauseen lausui Espanjan pääministeri José María Aznar vuonna Juuri tällaisen hengen avulla me kaikki voimme löytää yhteisen ratkaisun tähän väkivallan ongelmaan, koska se, mitä Espanjan hallitus tänään tekee, on kuulunut kaikkien sitä edeltäneiden hallitusten perinteisiin. (Suosionosoituksia) Olisi näin ollen hyvä asia, jos pystyisimme sopimaan yhteisestä päätöslauselmasta. Hyvät Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän jäsenet ja hyvät kansanpuolueen (Partido Popular) jäsenet, en ole aina samaa mieltä José María Aznarin kanssa, mikä ei liene teille yllätys, mutta tässä asiassa hän oli oikeassa, ja hänhän oli teidän puoluejohtajanne. Tässä hengessä voimme yhdessä sanoa: olemme valmiit etsimään ratkaisua tällaisen perusoikeuden vuoksi ja vuoropuhelun avulla. Arvoisa puhemies, kun parlamenttimme jäsenten oli aiempina vuosina käsiteltävä terrorismia, he olivat aina tietoisia riskeistä. Kun parlamenttimme jäsenet John Hume ja David Trimble lähtivät yhdessä rauhan tielle, hekin olivat tietoisia siitä, että tämä tie oli täynnä riskejä ja ettei onnistumisesta ollut takeita. Ranskassa eilen tapahtunut aseryöstö jonka tuomitsemme mitä jyrkimmin osoittaa, että haluttaessa irtautua väkivallan kehästä vaarana on aina, että joku yrittää käyttää väkivallan keinoja estääkseen ulospääsyn umpikujasta. Meillä ei ole varaa antaa käännyttää itseämme pois tältä tieltä, sillä mikä olisi vaihtoehto? Umpikujaan jääminen tarkoittaisi väkivallan lopullisuutta. Vuoropuhelu, joka on aloitettu, on näin ollen suuri tilaisuus, ja pyydän teiltä kaikilta seuraavaa: päättäkäämme tästä vuoropuhelusta yhteiseltä pohjalta, jota kaikki ryhmät tukevat. (Suosionosoituksia vasemmalta) Graham Watson, ALDE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, on sanottu, että Euroopan unioni kaikkien aikojen on hienoin esimerkki konfliktien ratkaisemisesta. Meidän on oltava huolestuneita jäljellä olevista sisäisistä konflikteista samalla tavoin kuin olemme huolestuneita konflikteista unionimme ulkopuolella. Meidän Euroopan parlamentissa ei kuulu ryhtyä suoriin toimiin Espanjan hallituksen ja poliittisten puolueiden välillä Baskimaan pitkään jatkuneessa konfliktissa, mutta emme voi myöskään sulkea siltä silmiämme. Meidän on edistettävä toimia, joilla rauha voidaan parhaiten saavuttaa yhden sukupolven aikana. Osoitan solidaarisuuteni ja myötätuntoni kaikille niille perheille, jotka ovat vuosien kuluessa menettäneet rakkaimpiaan väkivallan seurauksena. On kuitenkin varmaa, että me demokraattiset poliitikot voimme antaa parhaan vastauksen näille lukemattomille uhreille varmistamalla sen, ettei uusia uhreja enää tule. Tämän vuoksi Euroopan liberaalidemokraattien ryhmä tukee päätöslauselmaa, joka on tänään parlamentin käsiteltävänä. Nyt ei ole oikea hetki eikä oikea tilanne kerätä poliittisia pisteitä. Uskon vakaasti siihen, että kaikkien niiden demokraattisten voimien, jotka haluavat väkivallan ja terrorin loppuvan rauhanomaisesti Baskimaassa ja muuallakin Espanjassa, missä julmuuksia on tapahtunut, olisi tuettava näitä pyrkimyksiä riippumatta siitä, mikä Espanjan hallitus on valmis toimimaan tämän tavoitteen puolesta. Euroopan parlamentti otti aiemmin tänä vuonna mielihyvin vastaan ilmoituksen ETAn tulitauosta. On oikein, että pidämme tätä nyt perustana tulevalle ja panemme vireille tätä tulitaukoa tukevan prosessin ilman, että otamme etukäteen kantaa poliittisen vuoropuhelun tai ratkaisun tulokseen tai että kommentoimme tätä tulosta. Joskus poliitikoiden on tarpeen ottaa riskejä rauhan tähden, kuten tapahtui Pohjois-Irlannin rauhanprosessissa, joka ei ole aivan samanlainen prosessi mutta jonka avulla voi kuitenkin oppia paljon konfliktien ratkaisemisesta. Muistutan siitä, että entiselle kollegallemme John Humelle ja hänen unionisteja edustavalle vastapuolelleen David Trimblelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 1998 Pohjois-Irlannissa tehdyn pitkänperjantain sopimuksen jälkeen. He ottivat riskin rauhan puolesta. Tämä ei tarkoita voiton suomista terroristeille, kuten eräät ovat väittäneet, vaan heidän nujertamistaan, koska demokraattien kesken ei voida käydä vuoropuhelua, jos jokin osapuolista pitää edelleen kiinni tappoaikeistaan. Meidän ei pidä kuvitella, että rauhanasumuksen rakentaminen on helppoa. Tiellemme tulee takaiskuja, kuten asekätkön löytyminen Lounais-Ranskasta. Velvollisuutenamme on kuitenkin rakentaa rauhanasumusta ponnistelujemme tiilistä ja sitkeyden sementistä. Tämän vuoksi ryhmäni vetoaa kaikkiin Euroopan parlamentin osapuoliin, jotta he hylkäisivät puoluepolitiikan ja liittyisivät yhteen rauhan puolesta samoin kuin me liitymme yhteen tuomitessamme terroriiskut. (Suosionosoituksia vasemmalta) 3-015

4 8 25/10/2006 Monica Frassoni, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmä tukee Espanjassa alkanutta prosessia, jolla pyritään vihdoin lopettamaan ETAn terrorismi ja löytämään ratkaisu baskikonfliktiin. Samalla toistamme jälleen kerran syvän myötätuntomme ja kunnioituksemme terrorismin kaikkia uhreja kohtaan. Tuemme tätä prosessia, koska siinä hylätään väkivalta, siinä jätetään kaikki ratkaisuvaihtoehdot avoimiksi, se ei ole poissulkeva ja siinä annetaan myös Baskimaan poliittisille puolueille ja yleensä Baskimaan yhteiskunnalle vastuuta niin sanotun baskikonfliktin lopettamisesta. Se, että tästä asiasta keskustellaan Euroopan parlamentissa, ei tarkoita puuttumista jäsenvaltion politiikkaan. Yksinkertaisesti kyse on jo käynnissä olevan prosessin edistämisestä ja sen tähdentämisestä, että terrorismi ja väkivalta koskevat kaikkia eurooppalaisia. Vaikka tämä prosessi olisi hyvinkin vaikea ja sen tulos epävarma, tuemme ja aiomme jatkossakin tukea niitä, jotka ovat päättäneet ottaa riskin ja lähteä toiseen suuntaan kuin Aznarin hallitus, joka ei selvästikään saavuttanut mitään todellisia tuloksia. Kuten Gandhi aikanaan totesi: "Rauhaan ei ole tietä. Rauha itsessään on tie." Tästä prosessista on mielestämme asianmukaista keskustella täällä, ja olemme aina kannattaneet sitä, jopa silloin, kun kansanpuolue halusi ehdottomasti tuoda tämän konfliktin Euroopan parlamenttiin voittaakseen tukijoita toimintatavalleen, jota me olemme aina pitäneet virheellisenä, koska se perustui ajatukseen siitä, että terrorismin nujertamiseksi baskiyhteiskunta on jaettava eikä yhdistettävä. Baskit ja suurin osa espanjalaisista ovat väsyneitä tähän vastakkainasetteluun. Mielestämme keskeisiä tekijöitä prosessin onnistumisessa ovat vuoropuhelu, väkivallattomuus ja Baskimaan kansalaisten päätöksenteko-oikeuden kunnioittaminen. Kun nämä tavoitteet pidetään mielessä, aiomme tukea tätä prosessia olemalla lujia ystäviä ja liittolaisia terrorismin ja sen kaikkien muotojen torjunnassa. (Suosionosoituksia vasemmalta) Francis Wurtz, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (FR) Arvoisa puhemies, ryhmäni on aina tuominnut terroriteot riippumatta siitä, keitä tekijät ovat, minkä asteisia teot ovat ja millä näitä tekoja perustellaan. Kannatamme poliittista taistelua ilman minkäänlaista väkivaltaa. Pidämme väkivaltaa tuomittavana kaikissa tilanteissa lukuun ottamatta olosuhteita, jotka yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen johdanto-osan mukaisesti täyttyvät, kun kansan on oikeusvaltion puuttuessa "pakko turvautua viimeisenä keinona suistamaan tyranniutta ja sortoa". Tässäkin tapauksessa hyökkääminen siviiliväestöä vastaan on mielestämme kiellettävä. Jo tästä syystä olemme ehdottomasti ja järjestelmällisesti tuominneet ETAn iskut, joissa sadat viattomat ihmiset ovat saaneet surmansa. Muistamme jatkossakin näitä uhreja ja ilmaisemme jälleen kerran myötätuntomme heidän omaisiaan kohtaan. Jo kauan aikaa olemme toivoneet, että tämä sivu voitaisiin viimein siirtää historiaan. Tämän vuoksi olimme erittäin iloisia ETAn ilmoittaessa pysyvästä tulitauosta. Tämän vuoksi arvostamme myös suuresti sitä avointa ja vastuullista tapaa, jolla Espanjan pääministeri José Luis Zapatero on suhtautunut tähän mahdollisuuteen saavuttaa rauha. Viittaan erityisesti hänen 28. kesäkuuta 2005 pitämäänsä puheeseen, jossa hän valitsi vuoropuhelun tien ja huolehtimisen samalla kotimaassaan voimassa olevien lakien ja menettelyjen noudattamisesta. Olisi Euroopan parlamentille kunniaksi tukea näitä toimia. Tässä hengessä Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/pohjoismaiden vihreä vasemmisto ovat liittyneet yhteen Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän, Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmän ja Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän kanssa jättämällä yhteisen päätöslauselman. Lisäksi totean, että olisi mielestämme hyvä, jos myös kollegamme muissa ryhmissä asettuisivat tukemaan näitä toimia, jotka ilmentävät suoraan Espanjan kansan enemmistön toivetta eli laillisuuteen perustuvan rauhanprosessin avaamista. (Suosionosoituksia vasemmalta) Brian Crowley, UEN-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, haluan yhtyä kollegoihini siinä, että meillä on tänään parlamentissa hyvin vaikea pala purtavana. Meidän on kaikissa päätöksissämme muistettava terroristisen väkivallan uhreja, ja erityisesti tänään meidän on muistettava ETAn väkivallan uhreiksi Espanjassa viime vuosina joutuneita. Tästä huolimatta meidän on katsottava myös tulevaisuuteen ja varmistettava, ettei uhreja tule lisää, etsimällä tulevaisuudessa poliittisia ratkaisuja eroihin, joita on Espanjassa, Ranskassa ja koko Euroopan unionissa. Mielestäni on väärin etsiä samankaltaisuuksia tai väittää, että kaikki prosessit ovat täysin samanlaisia. Aiemmat rauhanprosessit voivat kuitenkin antaa osviittaa siitä, mitä voi tapahtua, millaisia vaikeuksia on voitettava ja mitä haasteita on kohdattava. Jos vuoropuhelussa halutaan onnistua, kummankin osapuolen on oltava avoin. Tulevaan prosessiin ei voi suhtautua puolinaisesti. On varmistettava, että ne, joiden kanssa vuoropuhelua käydään, ovat sitoutuneet kompromissin saavuttamiseen ja ratkaisun löytämiseen. Lisäksi kaikkein tärkein muistettava asia on, että kun rauhanprosessi aloitetaan, on tehtävä rauha vihollisten eikä ystävien kanssa. Tästä voi aiheutua paljon sisäisiä ongelmia. (Suosionosoituksia)

5 25/10/ Meidän olisi tartuttava niihin mahdollisuuksiin, joita tämä prosessi meille nyt tarjoaa, mutta etukäteen ei pidä päättää, että jokainen saa kaiken haluamansa. Tärkeintä on, ettemme osoita syyttävällä sormella jotakuta muuta kansanpuolueesta tai sosiaalidemokraattisesta puolueesta vaan että kannustamme Espanjan tärkeimpiä demokraattisia voimia liittymään yhteen kaikille espanjalaisille sopivan ratkaisun löytämiseksi ja välttämään ajautumista hajaannuksen ja eripuraisuuden tielle. Tämä ei tarkoita missään tapauksessa ihmisten kokemien kärsimysten aliarviointia tai välinpitämätöntä suhtautumista niihin. Voiko kukaan meistä kuvitella, miltä tuntuu menettää itselle rakas ihminen niin sanotun poliittisen asian vuoksi? Me Irlannissa tiedämme, miltä tämä tuntuu 30 viime vuoden aikana terroristisella väkivallalla on ollut Irlannissa uhria ja me pystyimme tästä huolimatta löytämään tien eteenpäin ja sovittamaan ääripäiden käsitykset yhteen. Tilaisuus tarjoutuu, jos on aitoa halua toimia. Tilaisuus käväisee mutta ei jää taloksi. Käyttäkäämme tilaisuus hyväksemme ja antakaamme tukemme. (Suosionosoituksia vasemmalta ja keskeltä) Jens-Peter Bonde, IND/DEM-ryhmän puolesta. (DA) Arvoisa puhemies, ryhmäni ei halua sekaantua Espanjan sisäpolitiikkaan, mutta eräitä kansainvälisen oikeuden periaatteita kaikkien maiden on noudatettava. Joskus ne eivät tarjoa selkeää vastausta. Kansojen itsemääräämisoikeus on periaate, jota ei saa rikkoa. Jokaisella kansalla on oikeus valita oma kohtalonsa. Jokaisella kansakunnalla on oikeus omaan maahansa. Maailmassa on kuitenkin vain noin maata, joissa ihmiset, kansa ja maantieteellinen alue muodostavat yhdessä ylätason yksikön. Kaikkialla muualla kyse on sellaisten neuvotteluratkaisujen tekemisestä, jotka muut saman alueen jakavat kansat ja kansakunnat voivat hyväksyä. EU ei puutu jäsenvaltioiden hallintotapoihin. Tällä alalla niillä itsellään on toimivalta, olipa kyseessä halu muodostaa yhtenäinen valtio tai liittovaltio tai halu sopia itsehallintojärjestelyistä tai jakautumisesta moniksi valtioiksi. Valtioiden on suojeltava vähemmistöjä ja kunnioitettava ihmisoikeuksia. Kansalaisuuteen perustuva syrjintä ei ole sallittua. Mitä EU voi siis tehdä Baskimaassa terrorismin lopettamiseksi ja sellaisen kestävän ratkaisun varmistamiseksi, joka tuo mukanaan rauhan ja suvaitsevaisuuden? Voimme kannustaa espanjalaisia kollegojamme etsimään neuvotteluratkaisua ja voimme tarjota taloudellista porkkanaa antaa rahallista tukea taloudelliseen kehitykseen, koulutukseen ja työpaikkoihin vaihtoehtona terrorismille. Olen kotoisin Tanskan ja Saksan raja-alueelta, jolla on koettu vuosisatojen ajan sotia ja vihaa. Isoisäni oli tanskalaismielinen saksalaissotilas. Isäni sai alkunsa Saksassa mutta syntyi Tanskassa sen jälkeen, kun Pohjois-Schleswig liittyi kansanäänestyksen jälkeen Tanskaan. Kansallinen johtajamme Hans Peter Hansen oli maltillinen poliitikko, joka ei halunnut saksalaismielisten alueiden liittyvän uudelleen Tanskaan Saksan ollessa polvillaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Mikä onni! Tanskalaisten ja saksalaisten välinen sovinto sai alkunsa, ja nyt kaikki tunnustavat rajan. Tanska takaa saksalaisvähemmistölle enemmän oikeuksia kuin se takaa tanskalaisille, ja tämä sama pätee myös tanskalaisvähemmistöön Saksan puolella. Yksi esimerkki tästä on vapautus parlamentaarista edustusta rajoittavasta viiden prosentin vaalikynnyksestä. Tunnustaminen, oikeuksien kunnioittaminen ja erityisoikeudet ovat ymmärtämyksen ja kestävän rauhan keskeiset ainekset. Pikkupoikana en voinut tehdä ostoksia saksalaisen omistamassa kaupassa. Tänään sellainen vaikuttaa uskomattomalta, ja tällä hetkellä teen yhteistyötä sekä Tanskan saksalaisvähemmistön että Saksan tanskalaisvähemmistön kanssa. Olemme laatineet perusoikeuskirjaa varten yhdessä ehdotuksen vähemmistöjen suojelemiseksi. Toivon, että baskit ja muut Espanjan kansat voivat sopia erimielisyytensä. Tanskan ja Saksan välillä keino tehdä sovinto oli kansanäänestys erityisoikeuksista. Kansanäänestykset eivät vahingoita yhtä paljon kuin luodit ja ruuti. Menneisyys on siis mahdollista jättää taakse. (Suosionosoituksia) James Hugh Allister (NI). (EN) Arvoisa puhemies, koska olen kotoisin Pohjois-Irlannista, jossa olemme kokeneet sen, mistä ajoittain käytettiin kiertoilmaisua rauhanprosessi, silmiini sattuu erikoisia samankaltaisuuksia ja asioita, joista voimme ottaa opiksemme. ETA/Batasuna ja IRA / Sinn Féin ovat kumpikin vallankumouksellisia marxilaisia järjestöjä, jotka aina tarvittaessa pyrkivät tyrkyttämään väkisin tahtoaan ja ideologiaansa siviiliväestölle viheliäisen väkivallan avulla. Se, että näiden järjestöjen välillä on ollut vahvoja terroristisia yhteyksiä, ei tule kenellekään yllätyksenä. Lisäksi kumpikin järjestö osaa käyttää taitavasti hyväkseen rauhan kieltä ylistäessään menneisyyttään ja jopa jatkaessaan terroritekoja luovimalla neuvokkaasti yhdestä kamppailun vaiheesta toiseen. Oppikaa virheistämme. Vuonna 1994 IRA ilmoitti tulitauosta, mikä oli pelkkää taktikointia, koska puolitoista vuotta myöhemmin se ryhtyi häpeälliseen Canary Wharfin pommi-iskuun ja harjoitti terroria aina halutessaan. Vuonna 1998 IRA lupasi lopettaa terrorin kahden vuoden kuluessa. Siitä huolimatta vasta vuonna 2005 IRA antoi tästä konkreettisia merkkejä. Oli silkkaa typeryyttä, että IRA hyväksyttiin ennenaikaisesti Pohjois-Irlannin hallitukseen, jonka sisälle se loi Stormontgate-vakoiluverkoston. Loppuvuodesta 2004 IRA väitti aloittavansa aidot poliittiset neuvottelut, vaikka se suunnitteli samalla suurinta ryöstöä Yhdistyneen kuningaskunnan historiassa eli Northern Bankin ryöstämistä ja viikkoja myöhemmin IRA:n miehet surmasivat Robert McCartneyn. Nyt IRA haluaa

6 10 25/10/2006 takaisin hallitukseen mutta katsoo, että sen on voitava säilyttää aseneuvostonsa (Army Council). Älkää siis antako sellaisten rauhansitoumusten johtaa itseänne harhaan, joiden esittäjiä ovat ne, joiden kauppatavaraa ovat kaksinaamaisuus ja sekasorto! Koetelkaa heitä kauan ja ankarasti. Muutoin myös teidän hyvää tahtoanne käytetään hyväksi Puhemies. Olen vastaanottanut keskustelun päätteeksi kaksi työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettyä päätöslauselmaesitystä. 1 Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan tänään klo Unkarin tasavallan presidentin läsnä ollessa pidetyn juhlaistunnon jälkeen Valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallisen tapaamisen tulokset (Lahti, 20. lokakuuta 2006) (keskustelu) Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Eurooppa-neuvoston selonteko ja komission julkilausuma Lahdessa 20. lokakuuta 2006 pidetyn valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallisen tapaamisen tuloksista Matti Vanhanen, neuvoston puheenjohtaja. (FI) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, viime perjantaina, lokakuun 20. päivänä, minulla oli ilo isännöidä Lahdessa sekä EU:n epävirallista päämiestapaamista että sen jälkeen järjestettyä illallista, jossa vieraanamme oli Venäjän presidentti Vladimir Putin. Päämiestapaaminen ja sen jälkeen järjestetty illallinen onnistuivat hyvin. Nämä EU-maiden päämiesten epäviralliset kokoukset ovat oivallinen tapa rakentaa poliittista yhteisymmärrystä unionin eteenpäin viemiseksi sen keskeisissä haasteissa. Huippukokouksessa keskityimme erityisesti energian ulkosuhteisiin. Esille nousivat myös laiton maahanmuutto sekä Sudanin/Darfurin tilanne. Erillisessä työistunnossa aiheena oli innovaatiopolitiikan edistäminen kilpailukyvyn ja talouskasvun takaamiseksi. Innovaatiopolitiikan kehittäminen on keskeinen kysymys EU:n kilpailukyvylle, edellytyksillemme ylläpitää hyviä työpaikkoja jatkossakin. Työlounaalla käydyn avoimen ja perinpohjaisen keskustelun kautta yhdistimme rivimme illallista varten, joidenkin tahojen ennakkoon esittämistä epäilyistä huolimatta. Ilmapiiri lounaalla oli erinomainen, ja jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus oli käsin kosketeltavaa. Yhdellä äänellä puhuminen asetettiin 1 Ks. pöytäkirja. korkeaan arvoon, ja haluan nimittää tätä yhteisymmärrykseen pyrkimisen tahtotilaa Lahden hengeksi. Illalliskeskustelu Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa oli hyvin rehellinen ja suora. Energiakysymysten lisäksi keskustelimme myös muun muassa ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä sekä Venäjän sananvapaustilanteesta. Päämiestapaamisen energiakeskustelu oli kattava ja monipuolinen. Tunnelma oli hyvä, ja perusviesti oli sävyeroista huolimatta yhtenäinen. Keskustelussa nousivat esille erityisesti EU Venäjä-energiasuhteiden kehittämisen periaatteet ja niiden toteuttaminen, suhteiden tiivistäminen strategisesti tärkeisiin kolmansiin maihin, ilmastonmuutoksen torjunta energiapolitiikan kautta sekä tiedonvaihdon parantaminen energiakirjeenvaihtajien verkoston avulla. EU Venäjä-energiasuhteiden osalta olimme yksimielisiä entistä tiiviimmän kumppanuuden tarpeesta. Tämän pohjaksi on otettava energiaperuskirjan ja G8:n julistuksen periaatteet, erityisesti avoimuus, markkinaehtoisuus ja vastavuoroisuus. Käytännössä periaatteita tulisi soveltaa jo nyt ja ne olisi sisällytettävä konkreettisessa muodossa tulevaan EU Venäjäsopimukseen. Lahdessa vedimme yhteistä linjaa EU Venäjä-energiasuhteisiin. Lahdessa vallitsi yhteisymmärrys myös siitä, että suhteiden tiivistämistä unionin naapurustossa olevien muiden tuottaja- ja kauttakulkumaiden kanssa on jatkettava ja vauhditettava vielä ennen vuoden vaihdetta. Tavoitteena on sisämarkkinaperiaatteiden soveltaminen mahdollisimman laaja-alaisesti unionia ympäröivillä alueilla. Monissa puheenvuoroissa viitattiin ilmastonmuutokseen keskeisimpänä kansainvälisenä haasteena. EU:n on osoitettava johtajuutta erityisesti kestävän energian edistämisessä. Energiatehokkuuteen liittyvien innovaatioiden ja teknologioiden osalta eurooppalaisilla yrityksillä on paljon annettavaa. Olimme yhtä mieltä siitä, että energia- ja ilmastokysymykset on pidettävä myös jatkossa keskeisesti esillä EU:n huippukokouksissa kolmansien maiden kanssa, kuten Suomen puheenjohtajakaudella on tehty. Energian saannin turvaaminen edellyttää suuria investointeja siirtoverkkoihin ja muuhun infrastruktuuriin. Siksi yhteistyötä kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa tulee tehostaa energian infrastruktuurihankkeissa. Energian toimitusvarmuuden on oltava eräs kriteereistä, kun Euroopan investointipankin lainavaltuuksia myönnetään kolmansille maille. On tärkeää, että unioni saa ulkoisen energiapoliittisen päätöksenteon pohjaksi ja ulkoisiin ongelmatilanteisiin vastaamista varten käyttöönsä laajapohjaista tietoa. Lahdessa sovimme, että pyrimme etenemään energiakirjeenvaihtajien verkoston perustamisessa

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan

Lisätiedot

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet EMN-seminaari 17.12.2013 Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto 30.1.2014 Korkean tason toimintaryhmä (TFM) Perustettiin OSA-neuvostossa 8.10.2013

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(98)29 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 3: ROMANEIHIN KOHDISTUVAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 291 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) lisäpöytäkirjan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi.

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi. LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi Vastaajan nimi: Valintakokeesta saatu pistemäärä: / 40 pistettä Vastaa selvällä

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Brysselissä, 30. tammikuuta 2002 Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Budjettikomissaari Michaele Schreyer totesi Tänään hyväksymässään ilmoituksessa komissio esittelee yleistä

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto LISÄÄ TURVALLISUUTTA JA TERVEYTTÄ SEKÄ TUOTTAVUUTTA TYÖPAIKOILLE EUROOPASSA Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto FI Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Tervetuloa virastoon Työturvallisuus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 9.10.2014 2014/0279(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Tässä julkaisussa yli 420 ihmistä kertoo, mitä he toivovat Suomen päättäjien tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja mitä he lupaavat itse tehdä

Tässä julkaisussa yli 420 ihmistä kertoo, mitä he toivovat Suomen päättäjien tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja mitä he lupaavat itse tehdä Tässä julkaisussa yli 420 ihmistä kertoo, mitä he toivovat Suomen päättäjien tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja mitä he lupaavat itse tehdä ilmaston suojelemiseksi. Puhekuplakuvat on kerätty kesän

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ OMAISUUDELLE, JONKA JÄSENVALTIO OMISTAA, JOTA SE KÄYTTÄÄ TAI

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Matkaraportti: Amsterdam Cybercrime/EF-Europe-meeting 18.1.-20.1.2002

Matkaraportti: Amsterdam Cybercrime/EF-Europe-meeting 18.1.-20.1.2002 Matkaraportti: Amsterdam Cybercrime/EF-Europe-meeting 18.1.-20.1.2002 - Ville Oksanen CCC:n kokousta seuranneina viikkona kehitystä kattojärjestön perustamiseksi ei juuri tapahtunut. Allekirjoittanut koitti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Minkälaisen Euroopan sinä haluat? Euroopan unionin jäsenmaissa elää yli 500 miljoonaa ihmistä. Jokainen jäsenmaan kansalainen on myös EU-kansalainen. Identiteettimme Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN NEUVOSTO MINISTERIKOMITEA

EUROOPAN NEUVOSTO MINISTERIKOMITEA EUROOPAN NEUVOSTO MINISTERIKOMITEA Ministerikomitean suositus Rec(2003)4 jäsenvaltioille yhteisistä korruption vastaisista säännöistä puolue- ja vaalirahoituksessa (Hyväksytty ministerikomiteassa 8. huhtikuuta

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Sisällys Vuoden aikana tapahtunutta Tahtotilan kirkastus Ymmärryksen rakentaminen Sovinnon hakeminen PRH, Hao Arkisto Missä ollaan nyt ja mitä seuraavaksi tehdään? Tämän

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Kapeampi mutta terävämpi EU.

Kapeampi mutta terävämpi EU. Kapeampi mutta terävämpi EU. 2014 Keskustapuolue haluaa kapeamman mutta terävämmän EU:n. Työskentelemme sellaisen unionin puolesta, joka tekee vähemmän asioita mutta tekee ne paremmin. Keskustapuolue suhtautuu

Lisätiedot

Uusi Kansalaisten Eurooppa ohjelma 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 21.2.2014

Uusi Kansalaisten Eurooppa ohjelma 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 21.2.2014 Uusi Kansalaisten Eurooppa ohjelma 2014-2020 Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 21.2.2014 Tilanne tällä hetkellä Ohjelmasta Euroopan parlamentin päätös19.11.2013, ministerineuvoston päätös lähipäivinä?

Lisätiedot

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen.

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen. Koulutusaineiston pohdintatehtäviä ROMANIT EUROOPASSA Ihmisoikeudet, liikkuvuus ja lapset 1. OSA: ROMANIT - Vähemmistönä Euroopassa ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen Varpu Ylhäinen Lyhyt katsaus strategiaan ja strategiajohtamiseen Klubin toimintasuunnitelma 2013-2014 Johtaminen Fasilitointijohtaminen 6.11.2013 Varpu Ylhäinen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

UKRAINAN KRIISI JA MEDIASOTA. Marja Manninen, Yle Uutiset, Moskova

UKRAINAN KRIISI JA MEDIASOTA. Marja Manninen, Yle Uutiset, Moskova UKRAINAN KRIISI JA MEDIASOTA Marja Manninen, Yle Uutiset, Moskova MISTÄ KAIKKI ALKOI? JA MIKSI? Taustalla syvä tyytymättömyys korruptioon ja taloustilanteeseen Lähtölaukauksena EU sopimuksen kariutuminen

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA

KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA LAURI HANNIKAINEN TIMO KOIVUROVA TIETOSANOMA Tietosanoma ja Lauri Hannikainen 2014 ISBN 978-951-885-375-9 KL 33.1 Tietosanoma Bulevardi

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Yritykset & ihmisoikeudet 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Valtioneuvosto, yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet mistä on kyse? Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan isoimpia kysymyksiä tällä hetkellä

Lisätiedot

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät.

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät. Käsikirjoitus Yhdistyksen kokouksen -video -esitykseen. Kaupunginosayhdistyksen perustamiskokouksen asialista: Kop, kop, kop 1. Kokouksen avaus Avaaja Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2139. KOKOUS (Coreper I) Paikka ja aika: Maanantai 8.5.

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta ALUSTAVA 1989/0218(CNS) 16. toukokuuta 2001 * MIETINTÖLUONNOS Ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppayhtiön (SE) säännöistä

Lisätiedot

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut A SUOMI EUROOPASSA 2008 ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisellä vakautusja assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN PÄÄTELMÄT

PUHEENJOHTAJAN PÄÄTELMÄT EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPPA-NEUVOSTO 15. ja 16. joulukuuta 2005 Bryssel PUHEMIES JOSEP BORRELL FONTELLESin PUHE PUHEENJOHTAJAN PÄÄTELMÄT 03/S-2005 Johdon pääosasto FI FI (Intranet) http://www.europarl.ep.ec/bulletins

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Antti Eskola Kaupallinen neuvos Innovaatiopolitiikan ryhmä Työ- ja elinkeinoministeriö Data käyttöön mutta mikä data?

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Lapsen kuuleminen Minun ihannepäiväkodissani lasten ajatuksia kuullaan seuraavalla tavalla: Lapsi saisi kertoa omat toiveet, ne otettaisiin huomioon.

Lisätiedot

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA FI IKÄSYRJINNÄN TORJUMINEN EU:SSA JA KANSALLISESTI Ikäsyrjintä on koko yhteiskuntaa koskeva monitahoinen kysymys. Sen tehokas torjuminen on vaikea tehtävä. Ei ole yhtä ainoaa keinoa, jolla tasa-arvo eri

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot