Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla"

Transkriptio

1 Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla

2 Rakennetaan parempi maailma! Tähän hankkeeseen osallistuu yhdeksän eurooppalaista aluetta ERNACT verkoston johdolla. Tavoitteita on kaksi: Toimimme aluksi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi kukin omilla alueillamme konkreettisten hankkeiden kautta. Sen jälkeen levittämme saamiamme kokemuksia edelleen, jotta muutkin voivat hyötyä niistä. Vaikka et siis kuulu hankeen yhteistyökumppaneihin, olet tervetullut mukaan yhteistyöhömme rakentamaan parempaa maailmaa. Kymmenen hyvää käytäntöämme ovat seuraavilta aloilta: - Uusiutuva energia - Vihreä IT - Energiansäästöhankkeet IT:n avulla - Kestävä liikenne Seuraavilta sivuilta voit lukea lisää kaikista hankkeen sisältämistä hyvistä käytännöistä. Haluatko syvällisempää tietoa jostakin hankkeesta? Nouda sinua kiinnostavien hankkeiden käsikirjat kotisivultamme osoitteessa: CO2free-project.eu. Sivustolle on kerätty yksityiskohtaista tietoa siitä, miten voit omalla alueellasi vähentää hiilijalanjälkeäsi hankkeen hyvien käytäntöjen avulla. Tervetuloa oikotielle kestävään yhteiskuntaan! Rocio Rubio Centeno Projektinvetäjä, ERNACT EEIG, Irlanti CO 2 Free -hankkeesta Yhteistyö uusiutuvan energian ja tehokkaamman energiankäytön edistämiseksi CO 2 Free-hankkeen rahoittaa Interreg IVC, joka on EU:n Alueiden välisen yhteistyön ohjelma. Hankkeen tavoitteena on vastata ilmastonmuutoksen haasteeseen. Eurooppalaiset alueet ovat avainroolissa uudistuvien energianlähteiden kehittämisessä, hyödyntämisessä ja hyödyn maksimoinnissa. Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta ja työskennellä kestävän kehityksen hyväksi. Smart & Green ovat synonyymeja. CO 2 FREE hankkeessa näytämme miten tämä toteutetaan käytännössä. Mikä on Fast track-hanke? CO 2 Free on yksi Euroopan komission Fast track-hankkeista. Fast track hankkeet ovat kapitalisointihankkeita, joissa hyödynnetään myös Euroopan komission asiantuntemusta Alueet talouden muutoksessa aloitteen toteutuksessa. Myös IT-teknologia näyttelee tärkeää osaa hiilidioksidipäästöjemme minimoinnissa. IT-tekniikkaa käytetään energiankäytön mittaamiseen ja tehostamiseen sekä valaistusjärjestelmien ja sähköhuollon että sähköverkon ohjailun osalta. On tunnustettu, että

3 Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla ICT FOR ENERGY EFFICIENCY Derry, Northern Ireland. Monitoring and Targeting System. (5) San Sebastián, Spain. ICT for energy efficiency in public buildings in San Sebastián. (7) Burgas, Bulgaria. Cleaner production in Tourism Enterprises. (10) RENEWABLE ENERGY North Karelia, Finland. North Karelia Climate and Energy Programme (2) North Karelia, Finland. Renewable (wood-based) energy region. (3) Donegal County, Ireland Development of the Green Economy in County Donegal. (4) Timisoara, Rumania Research Institute for Renewable Energies (RIRE). (9) GREEN ICT Örnsköldsvik, Sweden. Green ICT in Västernorrland. (1) SUSTAINABLE TRANSPORT Carinthia, Austria. Electric Vehicles (8) Avila, Spain Integrated promotion of the Biodiesel chain. (6)

4 Hyviä käytäntöjä: Valvonta- ja tavoitteiden seurantajärjestelmä Organisaatio: Derry City Council Paikka: Derry, Ireland Asukasmäärä: Derry seuraa energiankäyttöä IT-järjestelmän avulla Et pysty säästämään energiaa ellet pysty mittaamaan kulutustasi. Tämä yksinkertainen toteamus sai Derry City Councilin asentamaan IT-järjestelmän valvomaan energiankäyttöä kymmenessä eniten energiaa käyttävässä rakennuksessaan. Keräämällä tietoja energiankäytöstä Derry City Council pystyy tunnistamaan energiantuhlauksen, vähentämään energiankäyttöä ja tehostamaan olemassa olevien elektronisten laitteistojen käyttöä. Järjestelmä tarjoaa myös mahdollisuuden asettaa ympäristö- ja taloudellisia tavoitteita sekä todentaa todelliset säästöt hankeen toteuttamisen jälkeen. Hankeen tärkeimmät vaiheet - Päätöksentekijöiden sitouttaminen. - Kaikki vaatimukset täyttävän järjestelmän hankinta. - Vähentynyt energiankulutus julkisissa rakennuksissa. - Pienentyneet energiakustannukset. - Mahdollisuus nähdä ympäristöpanostusten tulokset sekä ympäristön että talouden kannalta. - Pienentyneet hiilidioksidivaikutukset. - 3 % vuosittaisen energiankulutuksen vähentämistavoitteen asettaminen tunnistamalla parannusmahdollisuudet - Päätöksentekijöiden tuki. - IT-järjestelmän tekninen kehitys- ja hallintataito. - Taito tulkita järjestelmän tietoa ja raportteja. - Todelliset ympäristöhyödyt ja taloudelliset säästöt. Leo Strawbridgeen Puhelin: Sähköposti: Lisätietoja tästä hyvästä käytännöstä: Hyödynnä hankkeen kokemuksia energiankäytön valvonnasta vähentääksesi oman alueesi CO 2 päästöjä!

5 Hyviä käytäntöjä: ICT:n käyttö energiatehokkuuden parantamiseksi San Sebastiánin julkisissa rakennuksissa Organisaatio: Fomento de San Sebastián Paikka: San Sebastián, Espanja Asukasmäärä: San Sebastián pilotoi energiaa säästäviä IT-ratkaisuja Fomento de San Sebastián asentaa IT-järjestelmän valvomaan ja ohjaamaan julkisten rakennusten ja katuvalaistuksen energiankulutusta. Tarkoituksena on antaa päätöksentekijöille tarvittavat työkalut energiaa säästävien toimenpiteiden suunnitteluun. Espanjalaisessa urheilukeskuksessa on toteutettavana ja arvioitavana pilottihanke, jonka tarkoituksena on vähentää energiankulutusta 12 prosenttia. San Sebastianin julkisissa rakennuksissa (liikekeskuksissa) tullaan toistamaan neljä pilottihanketta. Hankkeissa painotetaan sitä, että järjestelmät perustuvat hyväksyttyihin standardeihin ja ne ovat muunnettavia niin, että malli voidaan helposti siirtää eri olosuhteisiin. - Yhteistyön kehittäminen julkisen toiminnan ja yksityisen elinkeinoelämän välillä. - Löytää ja käyttää vakiovarusteita ja hyväksyttyjä järjestelmiä ratkaisun tekemiseksi universaaliksi. - Rakennusten energiankulutuksen vähentäminen 12 prosentilla, vähentää samalla hiilidioksidipäästöjä ja kustannuksia. - Tarjota muille mahdollisuus ottaa käyttöön universaali ratkaisu ja näin säästää energiaa useammissa paikoissa. - Hankkeen menestys vaatii kaikkien osallistujien omistautumista hankkeelle ja halua muuttamaan omaa käyttäytymistään päätöksentekijöistä aina niihin henkilöihin, joilla on operatiivinen vastuu kyseisistä rakennuksista. - Mahdollisuus tehdä eri järjestelmistä yhteensopivia toistensa kanssa. Muunnettavus on pakollista sen varmistamiseksi, että hankkeen IT-ratkaisut voidaan siirtää rakennuksiin, joissa on erilaiset edellytykset. - Hankkeen etenemisen mittaamisen kannalta on myös tärkeää, että hankkeella on selkeästi määritellyt tavoitteet. Jaso Larruscainiin, Renewabel Energies Area, Fomento. Puhelin: Sähköposti: More info about this Good Practise: Hyödynnä tämän hankkeen energiansäästökokemuksia omalla alueellasi.

6 Hyviä käytäntöjä: Puhtaampi tuotanto matkailualalla Organisaatio: Agency for Regional Development and Innovations (ARDI) Paikka: Burgas, Bulgaria Asukasmäärä: Ympäristökoulutus ja kestävien rutiinien käyttöönotto vahvistavat matkailualaa Etelä-Bulgariassa Talouskriisin, kasvavien energiakustannusten ja ilmastonmuutoksen aikakaudella Etelä-Bulgarian matkailuala on osoittanut kiinnostusta ja tehnyt aloitteen ympäristöystävällisempien toimintatapojen omaksumisesta. Tämä parantaa myös alan kilpailumahdollisuuksia. Syynä hankkeen keskittymiselle matkailualaan ovat myös viime vuosien mittavat hotellihankkeet, joissa ei juuri ole huomioitu ympäristönäkökohtia. Hankkeen tavoitteena on saada koulutuksen kautta yritykset toteuttamaan ympäristöystävällisiä rutiineja, tuotteita ja palveluita tukevia strategioita ja toimintasuunnitelmia. Käyttämällä resurssejaan tehokkaasti ja harkitusti ympäristörasitteet ja kustannukset pienenevät samalla kuin työolosuhteet, toimintaympäristö ja kannattavuus paranevat. Konkreettisesti toimenpiteet tarkoittavat tiettyjen aineiden käytön vähentämistä ja välttämistä mutta myös jätehuollon järjestämistä parhaalla mahdollisella tavalla. : - Perustaa koordinoiva yksikkö kestävää yrityskehitystä varten. - Kouluttaa 40 ( ) Cleaner Production (CP, Puhtaampi tuotanto) ja Corporate Social Responsability (CSR, Yrityksen yhteiskuntavastuu) asiantuntijaa kouluttamaan edelleen kiinnostuneita yrityksiä ja niiden henkilöstöä hotellin arviointi toteutetaan IPA-raportin muodossa (In-Plant Assessment) mukaan lukien jälkitarkastukset siitä miten raportissa ehdotetut uudet rutiinit on toteutettu - Hyödynnetään ja levitetään kokemuksia niistä yrityksistä, jotka ovat osallistuneet koulutukseen ja alkaneet soveltaa uusia kestäviä rutiineja. Hankeen hyödyt - Lisääntynyt tietoisuus kestävän matkailutoiminnan kehittämisen arvosta ja tarpeellisuudesta. - Pienentynyt ympäristörasitus vähentyneen sähkön, veden ja kemikaalien kulutuksen ansiosta. - Osallistuvien yritysten kustannusten pieneneminen uusien rutiinien ansiosta. - Lisääntynyt tieto kansallisella tasolla siitä, miten menestyksekästä ympäristötyötä tehdään ja miksi. - Lisääntynyt mukana olevien yritysten henkilöstön sitoutuminen. - Lisääntynyt kiinnostus ympäristökysymyksiin myös muilla aloilla. - Lisääntynyt harmonia todellisuuden, asetettujen tavoitteiden sekä EU:n ja kansallisten lakien välillä. - Selkeä vastuunjako eri sidosryhmien kesken. - Uusi Kestävän yrityskehityksen koordinointiyksikkö. - Vahva sitoumus sekä kyseisten hotellien/yritysten johdon että henkilöstön keskuudessa. - Kyky nähdä kytkentä ympäristövastuun ja paremman kilpailukyvyn välillä. - Näkemys siitä, että prosessi on pitkäjänteinen ja sen toteuttaminen tapahtuu vaiheittain. Käytä hyväksi tämän hankkeen kokemuksia matkailualan ympäristösovellutuksista oman alueesi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Sonya Enilovaan Phone: +359 (0) More info about this Good Practise:

7 Hyviä käytäntöjä: Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020 Organisaatio: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Paikka: Pohjois-Karjala, Suomi Asukasmäärä: Ilmasto- ja energiaohjelman valitut toimintalinjat johtavat Pohjois-Karjalaa kestävämpään tulevaisuuteen Pohjois-Karjalan ensimmäinen bioenergiaohjelma hyväksyttiin jo Vuosien kuluessa työ on onnistuttu tekemään alueella näkyväksi ja käynnistämään monialaista yhteistyötä useilla eri alueilla. Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman 2020 kehitystyö käynnistettiin vuonna Mukana on ollut noin 50 asiantuntijaa asettamassa tavoitteita ja toimenpiteitä vastuutahoineen. Tavoitteena on lisäksi löytää ja testata uusia menetelmiä ja työkaluja alueen toimijoiden osallistumisen lisäämiseksi sekä kannustaa bioenergia-klusterin jatkokehittämistä. Tavoitteena on löytää paikallisia sovellutuksia EU:n tavoitteille ja kansallisille ilmasto- ja energiaohjelmille. Aluetason eri toimijoille on luotu hyvä pohja selkeällä ja konkreettisella ohjelmalla, joka sisältää toteuttamisen seurantaa ja suuntalinjoja. Ohjelman visiot, tarkoitus ja aktiviteetit osoittavat alueen vahvan halun kehittyä tulevaisuuden alueeksi. Tähän mennessä on jo onnistuttu saamaan mukaan alueella vahva metsä- ja energiasektori. Nyt haasteena on löytää uusia keinoja tavoittaa myös muita alueella keskeisiä sektoreita kuten alkutuotanto, jätehuolto, rakentaminen ja liikenne. - Alue saa selkeän työkalun tulevaisuuden tavoitetilan (2020) toteuttamiseksi tämän päivän tiedoilla ja osaamisella. Eri alan yritykset ja organisaatiot ovat avainasemassa ohjelman käytännön toteuttamisessa. Alan merkityksestä kertoo se, että pelkästään uusiutuvaan energiaan liittyvän klusterin liikevaihto on nykyisin noin 120 M vuodessa. - Vahva alueellinen tahtotila & poliittinen tuki - Toimiva alueellinen yhteistyö, jossa erityisesti kunnat ottavat itselleen toiminnallisen vastuun yhteistoiminnasta - Kattavat perustiedot energiantuotannosta, energiankäytöstä ja kasvihuonekaasupäästöistä - Selkeä toteutusohjelma koordinointimalleineen ja seurantajärjestelmineen. - Hyvä projektinohjaus ja organisointi (mukaan lukien kommunikaatio, kumppanuus jne.) - Korkea asiantuntijoiden osaamistaso Pasi Pitkäseen Puhelin: Sähköposti: More info about this Good Practise: Perehdy tämän hankkeen kokemuksiin, kun sovitat aluettasi ilmastonmuutoksen vaatimuksiin.

8 Hyviä käytäntöjä: Uusiutuvan energian (puupohjaisen) alue Organisaatio: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Paikka: Pohjois-Karjala, Suomi Asukasmäärä: Pohjois-Karjala puuenergialla ja muulla uusiutuvalla energialla öljyvapaaksi maakunnaksi! Joensuu Pohjois-Karjalassa on yksi Suomen ja samalla Euroopan metsäsektorin johtavista osaamiskeskuksista. Täällä tehdään korkeatasoista ja laajaa tutkimus- ja koulutustyötä, jossa alan yritykset ovat vahvasti mukana. Viime vuosina Pohjois-Karjalan bioenergiaklusteri on kasvanut nopeasti ja sen liikevaihto on tänään 120 M ja sen työllistävä vaikutus on tällä hetkellä noin henkilötyövuotta. Uusiutuvan energian käytön osuus Pohjois-Karjalassa on noin 63 % alueen kokonaisenergiankulutuksesta, sisältäen lämmityksen, sähkön käytön ja liikenteen. Tästä uusiutuvasta energiasta 85 % on puuenergiaa eli metsäteollisuuden sivutuotteita, metsähaketta, pilkettä ja pellettejä. Tämän hankkeen tarkoituksena on laajentaa osaamista puuenergiasta myös muihin uusiutuviin energialähteisiin, etenkin tuuli- ja aurinkoenergiaan. Tulosten odotetaan osaltaan auttavan vuoteen 2020 tähtäävän uuden alueellisen energia- ja ilmasto-ohjelman kehittämisessä. Ohjelman yhtenä tavoitteena on fossiilisesta lämmitysöljystä vapaa maakunta, joka tarkoittaa sitä, että lämmitykseen ja sähkön käyttöön alueella kulutettava energiamäärä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Tavoite Öljyvapaa maakunta 2030 merkitsee sitä, että alue ei olisi enää riippuvainen fossiilisesta öljystä myöskään liikenteessä. Hankeen tärkeimmät vaiheet - Ohjausjärjestelmän ja yhteistyömuotojen luominen hankkeelle yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Tärkeimpänä tarkoituksena on lisätä toivottua osaamista ja mahdollistaa tärkeä tiedonsiirto osapuolten kesken. - Osaamisen edelleen kehittäminen ja laajentaminen sekä tiedonsiirto eri alueiden välillä (puuenergia ja muu uusiutuva energia) - Uusien ideoiden toteuttaminen ja toimintamallien kehittäminen kestävämmän energiantuotannon ja -käytön aikaansaamiseksi - Energiantuotannon aluetaloudellisten vaikutusten kasvattaminen - Energiaturvallisuuden parantaminen - Kasvihuonekaasupäästöjen merkittävä vähentäminen - Hyvä projektin johto ja organisaatio (mukaan lukien kommunikaatio, kumppanuus jne.) - Korkeatasoinen asiantuntemus halutuilla energia-alueilla - Vahva tahtotila ja poliittinen tuki - Toimivat lait ja säännökset - Wenet (Wood energy Network) puuenergiaverkosto sekä muu yhteistyö - Erilaiset rahoitusmahdollisuudet - Kaikkien osallistujien tarmokkuus saavuttaa kokonaisvaltainen tavoite tulla täysin öljyttömäksi alueeksi. - Ajantasaiset tilastoaineistot; hyvät mahdollisuudet mitata ja seurata kehitystä Hyödynnä tämän hankkeen tietoja uusiutuvista energialähteistä ja strategisesta työstä ilmasto- ja energiaohjelmien toteuttamisessa! Pasi Pitkäseen Puhelin: Sähköposti: pohjois-karjala.fi Lisätietoja tästä hyvästä käytännöstä:

9 Hyviä esimerkkejä: Vihreän talouden kehittäminen Donegalissa Organisaatio: Donegal County Council Paikka: Donegal County, Ireland Asukasmäärä: Donegal yhteisponnistuksella vihreän talouden johtoasemaan Vuorovesienergian tutkimuksesta roskaamisen vastustuskampanjoihin irlantilainen Donegal ottaa kokonaisvaltaisen otteen ympäristöpanostuksistaan. Tavoitteena on lisätä oman uusiutuvan energian käyttöä ja sen tuotantoa sekä nousta johtajaksi vihreän talouden alalla. Donegal County Council johtaa ryhmää, johon kuuluu edustajia alueen julkisista toimijoista sairaanhoidon, koulutuksen ja elinkeinoelämän kehityksen aloilta. Ryhmä toteuttaa yhdessä joukon ympäristöystävällisyyttä lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi järjestämällä ympäristökoulutusta rakennusalalle, luomalla ja markkinoimalla kierrätysaloitteita alueelle, käynnistämällä vuorovesienergiatutkimusta ja tuomalla esiin vihreitä kuljetusvaihtoehtoja. Yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa hanke kannustaa myös siirtymistä öljystä paikallisesti tuotettuihin biopolttoaineisiin julkisten tilojen energiahuollossa. Hankkeen keskeinen opetus on se, että laaja-alainen yhteistyö voi edistää alueen vihreää kehitystä useammalla tavalla kuin alussa ehkä uskotaan. - Koordinaatio-organisaation perustaminen Donegal County Councilin sisällä. - Alueen uusiutuvan energian alan toimijoiden organisointi. - Lisääntynyt tietoisuus vihreästä taloudesta alueella. Hankeen hyödyt - Hankkeen ansiosta tähän mennessä 1,4 miljoonaa litraa öljyä on korvattu lähellä tuotetuilla biopolttoaineilla. Tämän ansiosta paikallinen biopolttoainetuotanto on lisääntynyt tonnilla, jonka rahallinen arvo on euroa. - Hankkeella on vähennetty hiilidioksidipäästöjä tonnia. - Kahdeksan uutta työpaikkaa on luotu. - Hankkeen toimialat ylittävä yhteistyö on auttanut osaltaan luomaan hyviä tuloksia myös muilla aloilla - Sitoutuminen tavoitteeseen tehdä Donegal johtavaksi alueeksi vihreän talouden alalla. - Keskustason alueellisten viranomaisten osallistuminen. - Kaikkien julkisten toimintojen aktiivinen osallistuminen. Charles Sweeneyhin Puhelin: Sähköposti: More info about this Good Practise: Hyödynnä tämän hankkeen kokemuksia toimijoiden voimavarojen yhdistämisestä vihreää taloutta suosivien toimintojen luomiseksi.

10 Hyviä käyntäntöjä: Uusiutuvan energian tutkimuskeskus (RIRE) Organisaatio: Politehnica University of Timisoara Paikka: Timisoara, Romania Asukasmäärä: Länsi-Romanian alue kehittää kilpailukykyisen uusiutuvan energian tutkimuskeskuksen Politehnica University Timisoarassa on luonut tutkimuskeskuksen (Research Institute for Renewable Energy, RIRE) kehittääkseen uusiutuvan energian tutkimuspotentiaalia läntisessä Romaniassa. Hyvä maantieteellinen asema, oikea varustus ja panostus osaamisen kehittämiseen vahvistavat alueella tehdyn uusiutuvan energia-alan tutkimuksen kansainvälistä kilpailukykyä ja näkyvyyttä erityisesti biokaasun, tuuli- ja aurinkoenergioiden aloilla. - Rakentaa tutkimusinstituutti ja varustaa se laitteistolla, joka vaaditaan nykyaikaiseen uusiutuvan energian tutkimukseen. - Kerätä tutkijatiimi, jolla on korkeatasoinen osaaminen useilla tutkimusalueilla. - Kehittää integroitu tutkimus- ja valmennusalusta kansallisille ja kansainvälisille tutkijoille - Kehittämällä uusia menetelmiä uusiutuvan energian käytölle voidaan vähentää raaka-aineiden käyttöä. - Osallistuminen uusiutuvan energian sovellettuun tieteelliseen tutkimukseen. - Hyödyntää tutkijoiden asiantuntemusta ja houkutella lisää tutkijoita alueelle. - RIRE:n tutkimustuloksia käyttävien yritysten konkreettiset investoinnit uusiutuvaan energiaan. - Julkisten viranomaisten tuki. - Säännölliset uutisoinnit medioissa, mikä pitää alueen toimijat tietoisina hankkeen toteutuksesta. - Tarvittavat resurssit pitkäjänteisyyden varmistamiseksi. - Jatkuva tutkijoiden osaamisen ja ammattitaidon parantaminen. Mocan Marianiin Puhelin: Sähköposti: Daniela Vladut Puhelin Sähköposti: More info about this Good Practise: Tarvitseeko alueesi uudistuvalle energialle uuden toiminta-alustan, jossa voitte kehittää ja testata uusia tuotteita? Ota ensimmäinen askel tutustumalla tähän hankkeeseen.

11 Hyviä käytäntöjä: Vihreä ICT in Västernorrlandissa Organisaatio: Örnsköldsvikin kunta Paikka: Örnsköldsvik, Ruotsi Asukasmäärä: Ympäristötietoiset IT-investoinnit vähentävät energiakustannuksia Örnsköldsvikin kunnassa Örnsköldsvikin kunta ottaa käyttöön IT-työkalun vähentääkseen ympäristövaikutuksia ja kustannuksia sekä parantaakseen elämänlaatua. Tämä saavutetaan esimerkiksi hyödyntämällä IT-osaston palvelinhallissa kehittynyt lämpö koulun lämmityksessä. Tietokoneet suljetaan automaattisesti iltaisiin ja öisin ja IT-osasto asettaa säännönmukaisesti ympäristövaatimukset investoinneille. Näin parannetaan nykyistä toimintaa ja varmistetaan samalla, että tulevaisuuden IT on entistä vihreämpää. - Ensimmäisenä tehtävänä on luoda tietoisuus IT-käytön ympäristövaikutuksista ja energiankulutuksesta. Muutoksen aikaansaamiseksi on välttämätöntä, että päätöksentekijät ja käyttäjät ovet perillä sekä ympäristö- että taloustilanteesta. - Johtavissa asemissa olevien henkilöiden motivointi ryhtyä toteuttamaan parannuksia, jotka perustuvat rutiinien muutoksiin ja uusiin tapoihin harjoittaa liiketoimintaa. Kaikki syvälliset muutokset organisaatiossa vaativat innostunutta ja tarmokasta johtoa. - Noin 500 tulostinta/kopiointikonetta vähemmän, mikä vähentää energiankulutusta ja hiilidioksidirasitetta, jonka laitteiden valmistaminen olisi aiheuttanut. - Tulosteiden määrän vähentäminen 4 miljoonalla kappaleella vuodessa. - Vähemmän palvelimia. Käytettävät palvelimet on varustettu lämmön talteenotolla, jonka arvo on euroa vuodessa. - Vähentynyt matkustaminen nettikokousten myötä. - Yhteistyö kiinteistönomistajien, poliitikkojen, ympäristökonttorin ja eri osastojen kesken omassa organisaatiossa. Jos kaikki osapuolet osallistuvat, vaikutukset ovat myös suuremmat. - Toimenpiteiden optimaalisen tehon saavuttamiseksi vaaditaan IT-järjestelmien toiminnan tuntemusta sekä tiedot käytön ympäristöseurausten mittauksesta ja valvonnasta. Halutessasi lisätietoja, ota yhteys Sture Andersson, the municipality of Örnsköldsvik Puhelin: Sähköposti: Charlie Wallin, Association of Local Authorities Västernorrland Puhelin: Sähköposti: More info about this Good Practise: projekt Vähennä alueesi energiakustannuksia älykkään IT-tuen avulla. Aloita tutustumalla tähän hankkeeseen.

12 Hyviä käytäntöjä: Sähköiset ajoneuvot Organisaatio: Office of Regional Government of Carinthia Paikka: Carinthia, Austria Asukasmäärä: Paikallisesti tuotetulla aurinkosähköllä ladattavat sähköajoneuvot tarjoavat Carinthialle kestävät kuljetukset Vuosina 2008 ja 2009 sähköajoneuvojen latausasemien määrä Carinthiassa lisääntyi nollasta 200:aan. Vuoden 2010 suunnitelmana oli varmistaa, että alueella oli yli 1000 latausasemaa. Kiinnostuksen lisäämiseksi sähkökäyttöisiä ajoneuvoja kohtaan hankittiin joukko testiajoneuvoja sekä laadittiin kannustusohjelma niille yrityksille ja henkilöiille, jotka valitsivat sähkökäyttöisiä ajoneuvoja. Hankkeesta tuli välittömästi menestys. Jo vuonna 2009 yksi seitsemästä rekisteröidystä moposta (skootterista) oli sähkökäyttöinen. Ympäristöhyötyjä lisää se, että latausasemat saavat sähkönsä aurinkopaneeleista, mikä vähentää asetettujen tavoitteiden mukaisesti alueen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat ensi kädessä julkiset organisaatiot mutta myös alueen yritykset, matkailuala ja yksityishenkilöt. Hanke kuuluu Lebensland Kärnten tuotemerkin piiriin, joka merkitsee elämänlaatua ja lisääntynyttä tietoisuutta ympäristöstä ja terveydestä Carinthian jälkiteollisessa yhteiskunnassa. - Luoda kohderyhmän vakuuttamiseksi toimiva infrastruktuuri riittävällä määrällä latausasemia ja testiajoneuvoja - Selkeän ja uskottavan materiaalin tuottaminen tiedonvälitystä varten. - Hankkeen markkinoiminen käyttäen kiertueita, workshoppeja, seminaareja, messuja, testireittejä ja testiajoneuvoja. - Luoda yhteistyöstrategioita julkisten ja yksityisten toimijoiden välille. - Järjestää maksutonta neuvontaa kaikille asiasta kiinnostuneille - Lisääntyneet mahdollisuudet perustaa uusia vihreitä yrityksiä ja näin luoda uusia työpaikkoja alueelle. - Lisääntynyt tietoisuus sähkökäyttöisten kestävien kuljetusten mahdollisuuksista ja eduista. - Vähentynyt fossiilisten polttoaineiden käyttö ja vähentyneet CO 2 päästöt. - Parantunut elinympäristö. - Vahvemmat perustelut matkailualalle terveysvaikutuksista. - Vahvistettu tuotemerkki esimerkillisestä kestävästä yhteiskunnasta etulinjassa. - Vahva poliitikkojen tuki ja selvä tavoite tehdä Carinthiasta riippumaton fossiilipolttoaineista sähköntuotannon, lämmityksen ja energian lähteenä. - Toimiva yhteistyö- ja kokemustenvaihtoverkosto. - Taloudelliset resurssit. - Osaavat ja vahvasti motivoituneet työntekijät. - Kattavat tekniikan ja infrastruktuurin käyttäjätestit. - Maksuton tuki kaikille asiasta kiinnostuneille. Dr. Albert Kreineriin Puhelin: +43 (0) Sähköposti: More info about this Good Practise: Jokainen ajoneuvoissa käytetty aurinkosähkö-kwh vähentää fossiilipolttoaineiden käyttöä ja CO 2 -päästöjä. Anna tämän hankkeen inspiroida sinua ja käytä sen kokemuksia hyväksi omalla alueellasi.

13 Hyviä käytäntöjä: Integroitu biodieselin promootioketju Organisaatio: Avila Energy Agency APEA Paikka: Avila, Spain Asukasmäärä: Avila näyttää tietä biodieselin käytössä kuljetualalla Maailman väestö kasvaa jatkuvasti, samoin kuin energiankulutus henkeä kohti. Samaan aikaa fossiilisen polttoaineen lähteet ehtyvät ja niiden käyttö lisää ympäristövaarallisten päästöjen korkeita pitoisuuksia. Johtopäätös on yksinkertainen: Edessämme on suuri ongelma, joka on ratkaistava mahdollisimman pian. Avilassa on päättänyt panostaa kestävän kuljetusalan kehittämiseen. Yksi toimenpide tässä on luoda toimintatapa menestyksekkäälle siirtymiselle perinteisestä dieselistä biodieseliin. Työn painopisteet: - Parantaa biodieselin valmistuksen ja käytön olosuhteita järjestämällä kiinnostuneille maanviljelijöille koulutusta ja tutustumiskäyntejä nykyisille biodiesel-plantaaseille. - Koulutusta kaikille kohderyhmille: tuotanto, jakelu ja käyttäjät. Kullekin kohderyhmälle on esitetty selkeästi perustellut faktat. - Toimenpiteet paikallisesti tuotetun biodieselin käytön helpottamiseksi ja kannustamiseksi. - Kouluttaa ja sitouttaa alueen toimijat vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden tarjoamille mahdollisuuksille sekä aikaan saada sopimuksia ajoneuvojen ja jakelijoiden välille. - Kannustaa kuljetussektoria siirtymään paikallisesti tuotettuun biodieseliin. - Hanke on auttanut vähentämään CO 2 -päästöjä noin 80 prosentilla korvaamalla dieselin käyttöä biodieselillä. - Valistuskampanja yleisölle, ajattele globaalisti, toimi paikallisesti, joka on kannustanut asennemuutokseen kuljetusalan järkevämmän energiankäytön puolesta. - Tämän tyyppinen hanke auttaa luomaan paikallista ympäristöalan yrittäjyyttä biopolttoaineiden ympärille. - Selkeä kolmiosainen toimintasuunnitelma, joka sisältää tuotannon, jakelun ja kulutuksen selkeät ja tavoitehakuiset toimenpiteet - Asiantuntijapaneeli, johon kuuluvat pääasialliset sidosryhmät eri tasoilta: instituutiot, maanviljelijät, jakelijat ja kuluttajat. - Tehokas tiedotuskampanja kunkin kohderyhmän tietoisuuden lisäämiseksi ja kouluttamiseksi Luisa Martin Vazqueziin (Director) tai Roberto Rodriguez Pindadoon (Officer) Puhelin: Sähköposti: More info about this Good Practise: Anna tämän hankkeen biodieselin käyttöönottokokemusten inspiroida itseäsi!

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020

Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ESITYKSEN PÄÄKOHDAT A) JOHDANTO B) ITÄ-SUOMEN ASEMOITUMINEN BIOENERGIASEKTORILLA TÄNÄÄN C) TAVOITETILA 2020 D) UUSIUTUMISEN EVÄÄT ESITYKSEN PÄÄKOHDAT

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Sitoumus 1 (5) Turunen Jarno/MT Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Jarno Turunen, aluekehityspäällikkö

Sitoumus 1 (5) Turunen Jarno/MT Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Jarno Turunen, aluekehityspäällikkö Sitoumus 1 (5) "Heipat fossiiliselle öljylle Sitoumuksen antaja Sitoumuksen antajan yhteystiedot Sitoumuksen antajan tyyppi Sitoumuksen antajan toimiala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Jarno Turunen, aluekehityspäällikkö

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Energiapolitiikan tärkeys II. Kiireellisten toimien tarve III. Neljä

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2011 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Kohti hiilineutraalia

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010

Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010 Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010 Säätytalo 13.10.2010 10 1 Yhteistyöllä, rohkeudella ja luovuudella kohti hiilineutraalia kuntaa! Kari koski Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Hinku-hanke

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan Mirva Naatula EU biotalousstrategia Euroopan biotalousstrategia 2012, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Päätavoitteet:

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Kestävä energiatalous matkailussa

Kestävä energiatalous matkailussa Kestävä energiatalous matkailussa Kyselylomake energiankäytön selvittämiseen matkailuyritystoiminnassa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu on mukana SETCOM (Sustainable Energy in Tourism dominated Communities)-

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Biotalouden uudet arvoverkot

Biotalouden uudet arvoverkot Biotalouden uudet arvoverkot Metsäbiotalouden Roadshow 2013 24.9.2013 Kokkola Petri Nyberg Jyväskylä Innovation Oy Kuva, jossa ihmisiä, tässä markkeerauskuva Sisältö Taustaa Projektin kuvaus Tunnistettuja

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma. PAKETTI johtoryhmä Tapio Ojanen

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma. PAKETTI johtoryhmä Tapio Ojanen Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma PAKETTI johtoryhmä 3.6.2010 Tapio Ojanen Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/paketti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Aikataulu:

Lisätiedot

Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa - kutsuseminaari

Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa - kutsuseminaari Metsien käytön tulevaisuus Suomessa Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa - kutsuseminaari Jussi Uusivuori Seminaari Suomenlinnassa Maaliskuun 26. päivä 2010 Seminaarin tarkoitus Herättää ajatusten vaihtoa

Lisätiedot

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment Smart Grid Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi Electricity Energy Environment Edullinen energia ja työkoneet Hyvinvoinnin ja kehityksen perusta, myös tulevaisuudessa Electricity Energy Environment

Lisätiedot

Itä-Suomen maakuntien energian käyttö

Itä-Suomen maakuntien energian käyttö Itä-Suomen maakuntien energian käyttö Itä-Suomen bioenergiapäivä Kajaani 21.11.2016 Timo Karjalainen Kajaanin yliopistokeskus ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 ITÄ-SUOMEN ENERGIATILASTO 2014 24.11.2016

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat Jyväskylä 28.1.2010 1. Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka vuoteen 2020 2. Tulevaisuusselonteko: kohti vähäpäästöistä Suomea 3. Esimerkkejä maakuntien ilmastopolitiikasta

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 10.12.2013 Liiketoimintaa ympäristöstä Tilastokeskus Sisältö 1. Haaste 2. Mahdollisuus 3. Ratkaisu Kohti kestävää ympäristöpolitiikkaa

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa?

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? ENERGIA Komiteajäsen: Jukka Leppälahti, Tekes NCP: Arto Kotipelto, Tekes Asiantuntijajäsen: Saila Seppo, Suomen Akatemia Esityksen Sisältö: 1. SET PLAN

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset Helsingin ilmastotavoitteet 2030 -skenaariotyöpajojen tulokset 31.3.2016 Jari Viinanen 1 30.11.2016 Petteri Huuska Helsingin ilmastotyöryhmän tehtävänä Vuoteen 2030 tähtäävät ilmastopoliittiset tavoitteet

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpanon ja seurannan lähtökohtia Toimeenpano perustuu: Toimintasuunnitelmaan, Organisaatiorakenteeseen, Viestintään ja

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 1 Alueellinen metsäohjelma Metsäalan ja yhteiskunnallisten vaikutusten strateginen ohjelma Yli

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta 201311 Hille Hyytiä Taustaa YK:n ilmastosopimuksen osapuolten 15. konferenssi Kööpenhaminassa

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Miten autokannan päästöjä vähennetään?

Miten autokannan päästöjä vähennetään? Miten autokannan päästöjä vähennetään? Autoalan ilmasto- ja energialinjaukset Tero Kallio, Autotuojat ry Autokannan uudistaminen autoveron poistaminen vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma Teema: Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta

Pirkanmaan ympäristöohjelma Teema: Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta Pirkanmaan ympäristöohjelma Teema: Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta Neljä strategista tavoitetta vuoteen 2030 Toimenpiteet asetettu vuosille 2011-2016 Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta Strategiset

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen)

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen) Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (COM(2016) 501 lopullinen) 1 Strategian tavoitteet Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen tulee vuonna 2050 olla vähintään 60 prosenttia pienemmät

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015 YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli Lasse Nykänen VTT Vastuullisuus Triple bottom line: economic, social and environment Lähtökohta vastuullisuusmallin kokeilututkimuksissa: Turvallisuus,

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ympäristöohjelman ja Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian yhteinen seurantaseminaari Pirkanmaan ilmasto-

Lisätiedot

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G Lapin ilmastostrategia vuoteen 2030 asti E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S 1 0. 1 0. 2 0 1 2 A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G TAUSTA Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa:

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa: Yksikkö Kuhmossa..2006 Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A 90100 OULU Viite: Pohjois-Pohjanmaan liiton esittämä lausuntopyyntö Asia: LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIAN JA LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille Pekka Grönlund TEM 7.11.2016 Team Finland -talo Energiatuen tavoitteet Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja

Lisätiedot

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA Eduskunnan ympäristövaliokunta Kari Herlevi, Sitra 30.3.2016 Sitra Kari Herlevi 30.3.2016 1 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013. Showdown. Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen

TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013. Showdown. Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen TransEco-tutkimusohjelma 2009 2013 Tieliikenteen energiansäästö ja uusiutuva energia Showdown Katsaus ohjelman tärkeimpiin tuloksiin ja vaikuttavuuteen Juhani Laurikko, VTT TransEco pähkinänkuoressa Nelisen

Lisätiedot

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake 1 Lokakuu 2010 Pohjoismainen energiakunta -tunnustusta koskeva hakemus

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa projektipäällikkö Tuula Raukola

Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa  projektipäällikkö Tuula Raukola Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa www.prizz.fi/kiertotalous projektipäällikkö Tuula Raukola tuula.raukola@prizz.fi Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa hanke Aikataulu: 1.1.2016

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Fossiilisesta öljystä vapaa maakunta

Fossiilisesta öljystä vapaa maakunta POHJOIS-KARJALA Fossiilisesta öljystä vapaa maakunta Pohjois-Karjalan Bioenergia Forum 5.9.2014 Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020 Paikallisesti

Lisätiedot

SimLab prosessisimulointi

SimLab prosessisimulointi SimLab prosessisimulointi Visualisointi Visualisointi kokonaiskuva kokonaiskuva prosessista prosessista yli yli rajapintojen rajapintojen Perustana Perustana prosessin prosessin mallinnus mallinnus ja

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari 22.8.2013 Agenda 1. Neste Oil Oyj ja Porvoon jalostamo 2. Neste Oilin energian käyttö ja energian käyttö

Lisätiedot

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Energiateollisuus ry:n syysseminaari 13.11.2014, Finlandia-talo

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry.

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Counting backwards vähähiilisen asumisen skenaariot Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Tiedämme, että asiat eivät voi jatkua nykyisellään toteutuma lähde: Raupach et al.: Global and regional

Lisätiedot

Energiamurros - Energiasta ja CO2

Energiamurros - Energiasta ja CO2 Energiamurros - Energiasta ja CO2 Hybridivoimala seminaari, 25.10.2016 Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii Esa Vakkilainen Sisältö CO2 Uusi aika Energian tuotanto ja hinta Bioenergia ja uusiutuva Strategia

Lisätiedot