Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla"

Transkriptio

1 Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla

2 Rakennetaan parempi maailma! Tähän hankkeeseen osallistuu yhdeksän eurooppalaista aluetta ERNACT verkoston johdolla. Tavoitteita on kaksi: Toimimme aluksi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi kukin omilla alueillamme konkreettisten hankkeiden kautta. Sen jälkeen levittämme saamiamme kokemuksia edelleen, jotta muutkin voivat hyötyä niistä. Vaikka et siis kuulu hankeen yhteistyökumppaneihin, olet tervetullut mukaan yhteistyöhömme rakentamaan parempaa maailmaa. Kymmenen hyvää käytäntöämme ovat seuraavilta aloilta: - Uusiutuva energia - Vihreä IT - Energiansäästöhankkeet IT:n avulla - Kestävä liikenne Seuraavilta sivuilta voit lukea lisää kaikista hankkeen sisältämistä hyvistä käytännöistä. Haluatko syvällisempää tietoa jostakin hankkeesta? Nouda sinua kiinnostavien hankkeiden käsikirjat kotisivultamme osoitteessa: CO2free-project.eu. Sivustolle on kerätty yksityiskohtaista tietoa siitä, miten voit omalla alueellasi vähentää hiilijalanjälkeäsi hankkeen hyvien käytäntöjen avulla. Tervetuloa oikotielle kestävään yhteiskuntaan! Rocio Rubio Centeno Projektinvetäjä, ERNACT EEIG, Irlanti CO 2 Free -hankkeesta Yhteistyö uusiutuvan energian ja tehokkaamman energiankäytön edistämiseksi CO 2 Free-hankkeen rahoittaa Interreg IVC, joka on EU:n Alueiden välisen yhteistyön ohjelma. Hankkeen tavoitteena on vastata ilmastonmuutoksen haasteeseen. Eurooppalaiset alueet ovat avainroolissa uudistuvien energianlähteiden kehittämisessä, hyödyntämisessä ja hyödyn maksimoinnissa. Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta ja työskennellä kestävän kehityksen hyväksi. Smart & Green ovat synonyymeja. CO 2 FREE hankkeessa näytämme miten tämä toteutetaan käytännössä. Mikä on Fast track-hanke? CO 2 Free on yksi Euroopan komission Fast track-hankkeista. Fast track hankkeet ovat kapitalisointihankkeita, joissa hyödynnetään myös Euroopan komission asiantuntemusta Alueet talouden muutoksessa aloitteen toteutuksessa. Myös IT-teknologia näyttelee tärkeää osaa hiilidioksidipäästöjemme minimoinnissa. IT-tekniikkaa käytetään energiankäytön mittaamiseen ja tehostamiseen sekä valaistusjärjestelmien ja sähköhuollon että sähköverkon ohjailun osalta. On tunnustettu, että

3 Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla ICT FOR ENERGY EFFICIENCY Derry, Northern Ireland. Monitoring and Targeting System. (5) San Sebastián, Spain. ICT for energy efficiency in public buildings in San Sebastián. (7) Burgas, Bulgaria. Cleaner production in Tourism Enterprises. (10) RENEWABLE ENERGY North Karelia, Finland. North Karelia Climate and Energy Programme (2) North Karelia, Finland. Renewable (wood-based) energy region. (3) Donegal County, Ireland Development of the Green Economy in County Donegal. (4) Timisoara, Rumania Research Institute for Renewable Energies (RIRE). (9) GREEN ICT Örnsköldsvik, Sweden. Green ICT in Västernorrland. (1) SUSTAINABLE TRANSPORT Carinthia, Austria. Electric Vehicles (8) Avila, Spain Integrated promotion of the Biodiesel chain. (6)

4 Hyviä käytäntöjä: Valvonta- ja tavoitteiden seurantajärjestelmä Organisaatio: Derry City Council Paikka: Derry, Ireland Asukasmäärä: Derry seuraa energiankäyttöä IT-järjestelmän avulla Et pysty säästämään energiaa ellet pysty mittaamaan kulutustasi. Tämä yksinkertainen toteamus sai Derry City Councilin asentamaan IT-järjestelmän valvomaan energiankäyttöä kymmenessä eniten energiaa käyttävässä rakennuksessaan. Keräämällä tietoja energiankäytöstä Derry City Council pystyy tunnistamaan energiantuhlauksen, vähentämään energiankäyttöä ja tehostamaan olemassa olevien elektronisten laitteistojen käyttöä. Järjestelmä tarjoaa myös mahdollisuuden asettaa ympäristö- ja taloudellisia tavoitteita sekä todentaa todelliset säästöt hankeen toteuttamisen jälkeen. Hankeen tärkeimmät vaiheet - Päätöksentekijöiden sitouttaminen. - Kaikki vaatimukset täyttävän järjestelmän hankinta. - Vähentynyt energiankulutus julkisissa rakennuksissa. - Pienentyneet energiakustannukset. - Mahdollisuus nähdä ympäristöpanostusten tulokset sekä ympäristön että talouden kannalta. - Pienentyneet hiilidioksidivaikutukset. - 3 % vuosittaisen energiankulutuksen vähentämistavoitteen asettaminen tunnistamalla parannusmahdollisuudet - Päätöksentekijöiden tuki. - IT-järjestelmän tekninen kehitys- ja hallintataito. - Taito tulkita järjestelmän tietoa ja raportteja. - Todelliset ympäristöhyödyt ja taloudelliset säästöt. Leo Strawbridgeen Puhelin: Sähköposti: Lisätietoja tästä hyvästä käytännöstä: Hyödynnä hankkeen kokemuksia energiankäytön valvonnasta vähentääksesi oman alueesi CO 2 päästöjä!

5 Hyviä käytäntöjä: ICT:n käyttö energiatehokkuuden parantamiseksi San Sebastiánin julkisissa rakennuksissa Organisaatio: Fomento de San Sebastián Paikka: San Sebastián, Espanja Asukasmäärä: San Sebastián pilotoi energiaa säästäviä IT-ratkaisuja Fomento de San Sebastián asentaa IT-järjestelmän valvomaan ja ohjaamaan julkisten rakennusten ja katuvalaistuksen energiankulutusta. Tarkoituksena on antaa päätöksentekijöille tarvittavat työkalut energiaa säästävien toimenpiteiden suunnitteluun. Espanjalaisessa urheilukeskuksessa on toteutettavana ja arvioitavana pilottihanke, jonka tarkoituksena on vähentää energiankulutusta 12 prosenttia. San Sebastianin julkisissa rakennuksissa (liikekeskuksissa) tullaan toistamaan neljä pilottihanketta. Hankkeissa painotetaan sitä, että järjestelmät perustuvat hyväksyttyihin standardeihin ja ne ovat muunnettavia niin, että malli voidaan helposti siirtää eri olosuhteisiin. - Yhteistyön kehittäminen julkisen toiminnan ja yksityisen elinkeinoelämän välillä. - Löytää ja käyttää vakiovarusteita ja hyväksyttyjä järjestelmiä ratkaisun tekemiseksi universaaliksi. - Rakennusten energiankulutuksen vähentäminen 12 prosentilla, vähentää samalla hiilidioksidipäästöjä ja kustannuksia. - Tarjota muille mahdollisuus ottaa käyttöön universaali ratkaisu ja näin säästää energiaa useammissa paikoissa. - Hankkeen menestys vaatii kaikkien osallistujien omistautumista hankkeelle ja halua muuttamaan omaa käyttäytymistään päätöksentekijöistä aina niihin henkilöihin, joilla on operatiivinen vastuu kyseisistä rakennuksista. - Mahdollisuus tehdä eri järjestelmistä yhteensopivia toistensa kanssa. Muunnettavus on pakollista sen varmistamiseksi, että hankkeen IT-ratkaisut voidaan siirtää rakennuksiin, joissa on erilaiset edellytykset. - Hankkeen etenemisen mittaamisen kannalta on myös tärkeää, että hankkeella on selkeästi määritellyt tavoitteet. Jaso Larruscainiin, Renewabel Energies Area, Fomento. Puhelin: Sähköposti: More info about this Good Practise: Hyödynnä tämän hankkeen energiansäästökokemuksia omalla alueellasi.

6 Hyviä käytäntöjä: Puhtaampi tuotanto matkailualalla Organisaatio: Agency for Regional Development and Innovations (ARDI) Paikka: Burgas, Bulgaria Asukasmäärä: Ympäristökoulutus ja kestävien rutiinien käyttöönotto vahvistavat matkailualaa Etelä-Bulgariassa Talouskriisin, kasvavien energiakustannusten ja ilmastonmuutoksen aikakaudella Etelä-Bulgarian matkailuala on osoittanut kiinnostusta ja tehnyt aloitteen ympäristöystävällisempien toimintatapojen omaksumisesta. Tämä parantaa myös alan kilpailumahdollisuuksia. Syynä hankkeen keskittymiselle matkailualaan ovat myös viime vuosien mittavat hotellihankkeet, joissa ei juuri ole huomioitu ympäristönäkökohtia. Hankkeen tavoitteena on saada koulutuksen kautta yritykset toteuttamaan ympäristöystävällisiä rutiineja, tuotteita ja palveluita tukevia strategioita ja toimintasuunnitelmia. Käyttämällä resurssejaan tehokkaasti ja harkitusti ympäristörasitteet ja kustannukset pienenevät samalla kuin työolosuhteet, toimintaympäristö ja kannattavuus paranevat. Konkreettisesti toimenpiteet tarkoittavat tiettyjen aineiden käytön vähentämistä ja välttämistä mutta myös jätehuollon järjestämistä parhaalla mahdollisella tavalla. : - Perustaa koordinoiva yksikkö kestävää yrityskehitystä varten. - Kouluttaa 40 ( ) Cleaner Production (CP, Puhtaampi tuotanto) ja Corporate Social Responsability (CSR, Yrityksen yhteiskuntavastuu) asiantuntijaa kouluttamaan edelleen kiinnostuneita yrityksiä ja niiden henkilöstöä hotellin arviointi toteutetaan IPA-raportin muodossa (In-Plant Assessment) mukaan lukien jälkitarkastukset siitä miten raportissa ehdotetut uudet rutiinit on toteutettu - Hyödynnetään ja levitetään kokemuksia niistä yrityksistä, jotka ovat osallistuneet koulutukseen ja alkaneet soveltaa uusia kestäviä rutiineja. Hankeen hyödyt - Lisääntynyt tietoisuus kestävän matkailutoiminnan kehittämisen arvosta ja tarpeellisuudesta. - Pienentynyt ympäristörasitus vähentyneen sähkön, veden ja kemikaalien kulutuksen ansiosta. - Osallistuvien yritysten kustannusten pieneneminen uusien rutiinien ansiosta. - Lisääntynyt tieto kansallisella tasolla siitä, miten menestyksekästä ympäristötyötä tehdään ja miksi. - Lisääntynyt mukana olevien yritysten henkilöstön sitoutuminen. - Lisääntynyt kiinnostus ympäristökysymyksiin myös muilla aloilla. - Lisääntynyt harmonia todellisuuden, asetettujen tavoitteiden sekä EU:n ja kansallisten lakien välillä. - Selkeä vastuunjako eri sidosryhmien kesken. - Uusi Kestävän yrityskehityksen koordinointiyksikkö. - Vahva sitoumus sekä kyseisten hotellien/yritysten johdon että henkilöstön keskuudessa. - Kyky nähdä kytkentä ympäristövastuun ja paremman kilpailukyvyn välillä. - Näkemys siitä, että prosessi on pitkäjänteinen ja sen toteuttaminen tapahtuu vaiheittain. Käytä hyväksi tämän hankkeen kokemuksia matkailualan ympäristösovellutuksista oman alueesi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Sonya Enilovaan Phone: +359 (0) More info about this Good Practise:

7 Hyviä käytäntöjä: Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020 Organisaatio: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Paikka: Pohjois-Karjala, Suomi Asukasmäärä: Ilmasto- ja energiaohjelman valitut toimintalinjat johtavat Pohjois-Karjalaa kestävämpään tulevaisuuteen Pohjois-Karjalan ensimmäinen bioenergiaohjelma hyväksyttiin jo Vuosien kuluessa työ on onnistuttu tekemään alueella näkyväksi ja käynnistämään monialaista yhteistyötä useilla eri alueilla. Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman 2020 kehitystyö käynnistettiin vuonna Mukana on ollut noin 50 asiantuntijaa asettamassa tavoitteita ja toimenpiteitä vastuutahoineen. Tavoitteena on lisäksi löytää ja testata uusia menetelmiä ja työkaluja alueen toimijoiden osallistumisen lisäämiseksi sekä kannustaa bioenergia-klusterin jatkokehittämistä. Tavoitteena on löytää paikallisia sovellutuksia EU:n tavoitteille ja kansallisille ilmasto- ja energiaohjelmille. Aluetason eri toimijoille on luotu hyvä pohja selkeällä ja konkreettisella ohjelmalla, joka sisältää toteuttamisen seurantaa ja suuntalinjoja. Ohjelman visiot, tarkoitus ja aktiviteetit osoittavat alueen vahvan halun kehittyä tulevaisuuden alueeksi. Tähän mennessä on jo onnistuttu saamaan mukaan alueella vahva metsä- ja energiasektori. Nyt haasteena on löytää uusia keinoja tavoittaa myös muita alueella keskeisiä sektoreita kuten alkutuotanto, jätehuolto, rakentaminen ja liikenne. - Alue saa selkeän työkalun tulevaisuuden tavoitetilan (2020) toteuttamiseksi tämän päivän tiedoilla ja osaamisella. Eri alan yritykset ja organisaatiot ovat avainasemassa ohjelman käytännön toteuttamisessa. Alan merkityksestä kertoo se, että pelkästään uusiutuvaan energiaan liittyvän klusterin liikevaihto on nykyisin noin 120 M vuodessa. - Vahva alueellinen tahtotila & poliittinen tuki - Toimiva alueellinen yhteistyö, jossa erityisesti kunnat ottavat itselleen toiminnallisen vastuun yhteistoiminnasta - Kattavat perustiedot energiantuotannosta, energiankäytöstä ja kasvihuonekaasupäästöistä - Selkeä toteutusohjelma koordinointimalleineen ja seurantajärjestelmineen. - Hyvä projektinohjaus ja organisointi (mukaan lukien kommunikaatio, kumppanuus jne.) - Korkea asiantuntijoiden osaamistaso Pasi Pitkäseen Puhelin: Sähköposti: More info about this Good Practise: Perehdy tämän hankkeen kokemuksiin, kun sovitat aluettasi ilmastonmuutoksen vaatimuksiin.

8 Hyviä käytäntöjä: Uusiutuvan energian (puupohjaisen) alue Organisaatio: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Paikka: Pohjois-Karjala, Suomi Asukasmäärä: Pohjois-Karjala puuenergialla ja muulla uusiutuvalla energialla öljyvapaaksi maakunnaksi! Joensuu Pohjois-Karjalassa on yksi Suomen ja samalla Euroopan metsäsektorin johtavista osaamiskeskuksista. Täällä tehdään korkeatasoista ja laajaa tutkimus- ja koulutustyötä, jossa alan yritykset ovat vahvasti mukana. Viime vuosina Pohjois-Karjalan bioenergiaklusteri on kasvanut nopeasti ja sen liikevaihto on tänään 120 M ja sen työllistävä vaikutus on tällä hetkellä noin henkilötyövuotta. Uusiutuvan energian käytön osuus Pohjois-Karjalassa on noin 63 % alueen kokonaisenergiankulutuksesta, sisältäen lämmityksen, sähkön käytön ja liikenteen. Tästä uusiutuvasta energiasta 85 % on puuenergiaa eli metsäteollisuuden sivutuotteita, metsähaketta, pilkettä ja pellettejä. Tämän hankkeen tarkoituksena on laajentaa osaamista puuenergiasta myös muihin uusiutuviin energialähteisiin, etenkin tuuli- ja aurinkoenergiaan. Tulosten odotetaan osaltaan auttavan vuoteen 2020 tähtäävän uuden alueellisen energia- ja ilmasto-ohjelman kehittämisessä. Ohjelman yhtenä tavoitteena on fossiilisesta lämmitysöljystä vapaa maakunta, joka tarkoittaa sitä, että lämmitykseen ja sähkön käyttöön alueella kulutettava energiamäärä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Tavoite Öljyvapaa maakunta 2030 merkitsee sitä, että alue ei olisi enää riippuvainen fossiilisesta öljystä myöskään liikenteessä. Hankeen tärkeimmät vaiheet - Ohjausjärjestelmän ja yhteistyömuotojen luominen hankkeelle yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Tärkeimpänä tarkoituksena on lisätä toivottua osaamista ja mahdollistaa tärkeä tiedonsiirto osapuolten kesken. - Osaamisen edelleen kehittäminen ja laajentaminen sekä tiedonsiirto eri alueiden välillä (puuenergia ja muu uusiutuva energia) - Uusien ideoiden toteuttaminen ja toimintamallien kehittäminen kestävämmän energiantuotannon ja -käytön aikaansaamiseksi - Energiantuotannon aluetaloudellisten vaikutusten kasvattaminen - Energiaturvallisuuden parantaminen - Kasvihuonekaasupäästöjen merkittävä vähentäminen - Hyvä projektin johto ja organisaatio (mukaan lukien kommunikaatio, kumppanuus jne.) - Korkeatasoinen asiantuntemus halutuilla energia-alueilla - Vahva tahtotila ja poliittinen tuki - Toimivat lait ja säännökset - Wenet (Wood energy Network) puuenergiaverkosto sekä muu yhteistyö - Erilaiset rahoitusmahdollisuudet - Kaikkien osallistujien tarmokkuus saavuttaa kokonaisvaltainen tavoite tulla täysin öljyttömäksi alueeksi. - Ajantasaiset tilastoaineistot; hyvät mahdollisuudet mitata ja seurata kehitystä Hyödynnä tämän hankkeen tietoja uusiutuvista energialähteistä ja strategisesta työstä ilmasto- ja energiaohjelmien toteuttamisessa! Pasi Pitkäseen Puhelin: Sähköposti: pohjois-karjala.fi Lisätietoja tästä hyvästä käytännöstä:

9 Hyviä esimerkkejä: Vihreän talouden kehittäminen Donegalissa Organisaatio: Donegal County Council Paikka: Donegal County, Ireland Asukasmäärä: Donegal yhteisponnistuksella vihreän talouden johtoasemaan Vuorovesienergian tutkimuksesta roskaamisen vastustuskampanjoihin irlantilainen Donegal ottaa kokonaisvaltaisen otteen ympäristöpanostuksistaan. Tavoitteena on lisätä oman uusiutuvan energian käyttöä ja sen tuotantoa sekä nousta johtajaksi vihreän talouden alalla. Donegal County Council johtaa ryhmää, johon kuuluu edustajia alueen julkisista toimijoista sairaanhoidon, koulutuksen ja elinkeinoelämän kehityksen aloilta. Ryhmä toteuttaa yhdessä joukon ympäristöystävällisyyttä lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi järjestämällä ympäristökoulutusta rakennusalalle, luomalla ja markkinoimalla kierrätysaloitteita alueelle, käynnistämällä vuorovesienergiatutkimusta ja tuomalla esiin vihreitä kuljetusvaihtoehtoja. Yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa hanke kannustaa myös siirtymistä öljystä paikallisesti tuotettuihin biopolttoaineisiin julkisten tilojen energiahuollossa. Hankkeen keskeinen opetus on se, että laaja-alainen yhteistyö voi edistää alueen vihreää kehitystä useammalla tavalla kuin alussa ehkä uskotaan. - Koordinaatio-organisaation perustaminen Donegal County Councilin sisällä. - Alueen uusiutuvan energian alan toimijoiden organisointi. - Lisääntynyt tietoisuus vihreästä taloudesta alueella. Hankeen hyödyt - Hankkeen ansiosta tähän mennessä 1,4 miljoonaa litraa öljyä on korvattu lähellä tuotetuilla biopolttoaineilla. Tämän ansiosta paikallinen biopolttoainetuotanto on lisääntynyt tonnilla, jonka rahallinen arvo on euroa. - Hankkeella on vähennetty hiilidioksidipäästöjä tonnia. - Kahdeksan uutta työpaikkaa on luotu. - Hankkeen toimialat ylittävä yhteistyö on auttanut osaltaan luomaan hyviä tuloksia myös muilla aloilla - Sitoutuminen tavoitteeseen tehdä Donegal johtavaksi alueeksi vihreän talouden alalla. - Keskustason alueellisten viranomaisten osallistuminen. - Kaikkien julkisten toimintojen aktiivinen osallistuminen. Charles Sweeneyhin Puhelin: Sähköposti: More info about this Good Practise: Hyödynnä tämän hankkeen kokemuksia toimijoiden voimavarojen yhdistämisestä vihreää taloutta suosivien toimintojen luomiseksi.

10 Hyviä käyntäntöjä: Uusiutuvan energian tutkimuskeskus (RIRE) Organisaatio: Politehnica University of Timisoara Paikka: Timisoara, Romania Asukasmäärä: Länsi-Romanian alue kehittää kilpailukykyisen uusiutuvan energian tutkimuskeskuksen Politehnica University Timisoarassa on luonut tutkimuskeskuksen (Research Institute for Renewable Energy, RIRE) kehittääkseen uusiutuvan energian tutkimuspotentiaalia läntisessä Romaniassa. Hyvä maantieteellinen asema, oikea varustus ja panostus osaamisen kehittämiseen vahvistavat alueella tehdyn uusiutuvan energia-alan tutkimuksen kansainvälistä kilpailukykyä ja näkyvyyttä erityisesti biokaasun, tuuli- ja aurinkoenergioiden aloilla. - Rakentaa tutkimusinstituutti ja varustaa se laitteistolla, joka vaaditaan nykyaikaiseen uusiutuvan energian tutkimukseen. - Kerätä tutkijatiimi, jolla on korkeatasoinen osaaminen useilla tutkimusalueilla. - Kehittää integroitu tutkimus- ja valmennusalusta kansallisille ja kansainvälisille tutkijoille - Kehittämällä uusia menetelmiä uusiutuvan energian käytölle voidaan vähentää raaka-aineiden käyttöä. - Osallistuminen uusiutuvan energian sovellettuun tieteelliseen tutkimukseen. - Hyödyntää tutkijoiden asiantuntemusta ja houkutella lisää tutkijoita alueelle. - RIRE:n tutkimustuloksia käyttävien yritysten konkreettiset investoinnit uusiutuvaan energiaan. - Julkisten viranomaisten tuki. - Säännölliset uutisoinnit medioissa, mikä pitää alueen toimijat tietoisina hankkeen toteutuksesta. - Tarvittavat resurssit pitkäjänteisyyden varmistamiseksi. - Jatkuva tutkijoiden osaamisen ja ammattitaidon parantaminen. Mocan Marianiin Puhelin: Sähköposti: Daniela Vladut Puhelin Sähköposti: More info about this Good Practise: Tarvitseeko alueesi uudistuvalle energialle uuden toiminta-alustan, jossa voitte kehittää ja testata uusia tuotteita? Ota ensimmäinen askel tutustumalla tähän hankkeeseen.

11 Hyviä käytäntöjä: Vihreä ICT in Västernorrlandissa Organisaatio: Örnsköldsvikin kunta Paikka: Örnsköldsvik, Ruotsi Asukasmäärä: Ympäristötietoiset IT-investoinnit vähentävät energiakustannuksia Örnsköldsvikin kunnassa Örnsköldsvikin kunta ottaa käyttöön IT-työkalun vähentääkseen ympäristövaikutuksia ja kustannuksia sekä parantaakseen elämänlaatua. Tämä saavutetaan esimerkiksi hyödyntämällä IT-osaston palvelinhallissa kehittynyt lämpö koulun lämmityksessä. Tietokoneet suljetaan automaattisesti iltaisiin ja öisin ja IT-osasto asettaa säännönmukaisesti ympäristövaatimukset investoinneille. Näin parannetaan nykyistä toimintaa ja varmistetaan samalla, että tulevaisuuden IT on entistä vihreämpää. - Ensimmäisenä tehtävänä on luoda tietoisuus IT-käytön ympäristövaikutuksista ja energiankulutuksesta. Muutoksen aikaansaamiseksi on välttämätöntä, että päätöksentekijät ja käyttäjät ovet perillä sekä ympäristö- että taloustilanteesta. - Johtavissa asemissa olevien henkilöiden motivointi ryhtyä toteuttamaan parannuksia, jotka perustuvat rutiinien muutoksiin ja uusiin tapoihin harjoittaa liiketoimintaa. Kaikki syvälliset muutokset organisaatiossa vaativat innostunutta ja tarmokasta johtoa. - Noin 500 tulostinta/kopiointikonetta vähemmän, mikä vähentää energiankulutusta ja hiilidioksidirasitetta, jonka laitteiden valmistaminen olisi aiheuttanut. - Tulosteiden määrän vähentäminen 4 miljoonalla kappaleella vuodessa. - Vähemmän palvelimia. Käytettävät palvelimet on varustettu lämmön talteenotolla, jonka arvo on euroa vuodessa. - Vähentynyt matkustaminen nettikokousten myötä. - Yhteistyö kiinteistönomistajien, poliitikkojen, ympäristökonttorin ja eri osastojen kesken omassa organisaatiossa. Jos kaikki osapuolet osallistuvat, vaikutukset ovat myös suuremmat. - Toimenpiteiden optimaalisen tehon saavuttamiseksi vaaditaan IT-järjestelmien toiminnan tuntemusta sekä tiedot käytön ympäristöseurausten mittauksesta ja valvonnasta. Halutessasi lisätietoja, ota yhteys Sture Andersson, the municipality of Örnsköldsvik Puhelin: Sähköposti: Charlie Wallin, Association of Local Authorities Västernorrland Puhelin: Sähköposti: More info about this Good Practise: projekt Vähennä alueesi energiakustannuksia älykkään IT-tuen avulla. Aloita tutustumalla tähän hankkeeseen.

12 Hyviä käytäntöjä: Sähköiset ajoneuvot Organisaatio: Office of Regional Government of Carinthia Paikka: Carinthia, Austria Asukasmäärä: Paikallisesti tuotetulla aurinkosähköllä ladattavat sähköajoneuvot tarjoavat Carinthialle kestävät kuljetukset Vuosina 2008 ja 2009 sähköajoneuvojen latausasemien määrä Carinthiassa lisääntyi nollasta 200:aan. Vuoden 2010 suunnitelmana oli varmistaa, että alueella oli yli 1000 latausasemaa. Kiinnostuksen lisäämiseksi sähkökäyttöisiä ajoneuvoja kohtaan hankittiin joukko testiajoneuvoja sekä laadittiin kannustusohjelma niille yrityksille ja henkilöiille, jotka valitsivat sähkökäyttöisiä ajoneuvoja. Hankkeesta tuli välittömästi menestys. Jo vuonna 2009 yksi seitsemästä rekisteröidystä moposta (skootterista) oli sähkökäyttöinen. Ympäristöhyötyjä lisää se, että latausasemat saavat sähkönsä aurinkopaneeleista, mikä vähentää asetettujen tavoitteiden mukaisesti alueen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat ensi kädessä julkiset organisaatiot mutta myös alueen yritykset, matkailuala ja yksityishenkilöt. Hanke kuuluu Lebensland Kärnten tuotemerkin piiriin, joka merkitsee elämänlaatua ja lisääntynyttä tietoisuutta ympäristöstä ja terveydestä Carinthian jälkiteollisessa yhteiskunnassa. - Luoda kohderyhmän vakuuttamiseksi toimiva infrastruktuuri riittävällä määrällä latausasemia ja testiajoneuvoja - Selkeän ja uskottavan materiaalin tuottaminen tiedonvälitystä varten. - Hankkeen markkinoiminen käyttäen kiertueita, workshoppeja, seminaareja, messuja, testireittejä ja testiajoneuvoja. - Luoda yhteistyöstrategioita julkisten ja yksityisten toimijoiden välille. - Järjestää maksutonta neuvontaa kaikille asiasta kiinnostuneille - Lisääntyneet mahdollisuudet perustaa uusia vihreitä yrityksiä ja näin luoda uusia työpaikkoja alueelle. - Lisääntynyt tietoisuus sähkökäyttöisten kestävien kuljetusten mahdollisuuksista ja eduista. - Vähentynyt fossiilisten polttoaineiden käyttö ja vähentyneet CO 2 päästöt. - Parantunut elinympäristö. - Vahvemmat perustelut matkailualalle terveysvaikutuksista. - Vahvistettu tuotemerkki esimerkillisestä kestävästä yhteiskunnasta etulinjassa. - Vahva poliitikkojen tuki ja selvä tavoite tehdä Carinthiasta riippumaton fossiilipolttoaineista sähköntuotannon, lämmityksen ja energian lähteenä. - Toimiva yhteistyö- ja kokemustenvaihtoverkosto. - Taloudelliset resurssit. - Osaavat ja vahvasti motivoituneet työntekijät. - Kattavat tekniikan ja infrastruktuurin käyttäjätestit. - Maksuton tuki kaikille asiasta kiinnostuneille. Dr. Albert Kreineriin Puhelin: +43 (0) Sähköposti: More info about this Good Practise: Jokainen ajoneuvoissa käytetty aurinkosähkö-kwh vähentää fossiilipolttoaineiden käyttöä ja CO 2 -päästöjä. Anna tämän hankkeen inspiroida sinua ja käytä sen kokemuksia hyväksi omalla alueellasi.

13 Hyviä käytäntöjä: Integroitu biodieselin promootioketju Organisaatio: Avila Energy Agency APEA Paikka: Avila, Spain Asukasmäärä: Avila näyttää tietä biodieselin käytössä kuljetualalla Maailman väestö kasvaa jatkuvasti, samoin kuin energiankulutus henkeä kohti. Samaan aikaa fossiilisen polttoaineen lähteet ehtyvät ja niiden käyttö lisää ympäristövaarallisten päästöjen korkeita pitoisuuksia. Johtopäätös on yksinkertainen: Edessämme on suuri ongelma, joka on ratkaistava mahdollisimman pian. Avilassa on päättänyt panostaa kestävän kuljetusalan kehittämiseen. Yksi toimenpide tässä on luoda toimintatapa menestyksekkäälle siirtymiselle perinteisestä dieselistä biodieseliin. Työn painopisteet: - Parantaa biodieselin valmistuksen ja käytön olosuhteita järjestämällä kiinnostuneille maanviljelijöille koulutusta ja tutustumiskäyntejä nykyisille biodiesel-plantaaseille. - Koulutusta kaikille kohderyhmille: tuotanto, jakelu ja käyttäjät. Kullekin kohderyhmälle on esitetty selkeästi perustellut faktat. - Toimenpiteet paikallisesti tuotetun biodieselin käytön helpottamiseksi ja kannustamiseksi. - Kouluttaa ja sitouttaa alueen toimijat vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden tarjoamille mahdollisuuksille sekä aikaan saada sopimuksia ajoneuvojen ja jakelijoiden välille. - Kannustaa kuljetussektoria siirtymään paikallisesti tuotettuun biodieseliin. - Hanke on auttanut vähentämään CO 2 -päästöjä noin 80 prosentilla korvaamalla dieselin käyttöä biodieselillä. - Valistuskampanja yleisölle, ajattele globaalisti, toimi paikallisesti, joka on kannustanut asennemuutokseen kuljetusalan järkevämmän energiankäytön puolesta. - Tämän tyyppinen hanke auttaa luomaan paikallista ympäristöalan yrittäjyyttä biopolttoaineiden ympärille. - Selkeä kolmiosainen toimintasuunnitelma, joka sisältää tuotannon, jakelun ja kulutuksen selkeät ja tavoitehakuiset toimenpiteet - Asiantuntijapaneeli, johon kuuluvat pääasialliset sidosryhmät eri tasoilta: instituutiot, maanviljelijät, jakelijat ja kuluttajat. - Tehokas tiedotuskampanja kunkin kohderyhmän tietoisuuden lisäämiseksi ja kouluttamiseksi Luisa Martin Vazqueziin (Director) tai Roberto Rodriguez Pindadoon (Officer) Puhelin: Sähköposti: More info about this Good Practise: Anna tämän hankkeen biodieselin käyttöönottokokemusten inspiroida itseäsi!

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA FI EUROPEAN COMMISSION Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot