Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla"

Transkriptio

1 Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla

2 Rakennetaan parempi maailma! Tähän hankkeeseen osallistuu yhdeksän eurooppalaista aluetta ERNACT verkoston johdolla. Tavoitteita on kaksi: Toimimme aluksi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi kukin omilla alueillamme konkreettisten hankkeiden kautta. Sen jälkeen levittämme saamiamme kokemuksia edelleen, jotta muutkin voivat hyötyä niistä. Vaikka et siis kuulu hankeen yhteistyökumppaneihin, olet tervetullut mukaan yhteistyöhömme rakentamaan parempaa maailmaa. Kymmenen hyvää käytäntöämme ovat seuraavilta aloilta: - Uusiutuva energia - Vihreä IT - Energiansäästöhankkeet IT:n avulla - Kestävä liikenne Seuraavilta sivuilta voit lukea lisää kaikista hankkeen sisältämistä hyvistä käytännöistä. Haluatko syvällisempää tietoa jostakin hankkeesta? Nouda sinua kiinnostavien hankkeiden käsikirjat kotisivultamme osoitteessa: CO2free-project.eu. Sivustolle on kerätty yksityiskohtaista tietoa siitä, miten voit omalla alueellasi vähentää hiilijalanjälkeäsi hankkeen hyvien käytäntöjen avulla. Tervetuloa oikotielle kestävään yhteiskuntaan! Rocio Rubio Centeno Projektinvetäjä, ERNACT EEIG, Irlanti CO 2 Free -hankkeesta Yhteistyö uusiutuvan energian ja tehokkaamman energiankäytön edistämiseksi CO 2 Free-hankkeen rahoittaa Interreg IVC, joka on EU:n Alueiden välisen yhteistyön ohjelma. Hankkeen tavoitteena on vastata ilmastonmuutoksen haasteeseen. Eurooppalaiset alueet ovat avainroolissa uudistuvien energianlähteiden kehittämisessä, hyödyntämisessä ja hyödyn maksimoinnissa. Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta ja työskennellä kestävän kehityksen hyväksi. Smart & Green ovat synonyymeja. CO 2 FREE hankkeessa näytämme miten tämä toteutetaan käytännössä. Mikä on Fast track-hanke? CO 2 Free on yksi Euroopan komission Fast track-hankkeista. Fast track hankkeet ovat kapitalisointihankkeita, joissa hyödynnetään myös Euroopan komission asiantuntemusta Alueet talouden muutoksessa aloitteen toteutuksessa. Myös IT-teknologia näyttelee tärkeää osaa hiilidioksidipäästöjemme minimoinnissa. IT-tekniikkaa käytetään energiankäytön mittaamiseen ja tehostamiseen sekä valaistusjärjestelmien ja sähköhuollon että sähköverkon ohjailun osalta. On tunnustettu, että

3 Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla ICT FOR ENERGY EFFICIENCY Derry, Northern Ireland. Monitoring and Targeting System. (5) San Sebastián, Spain. ICT for energy efficiency in public buildings in San Sebastián. (7) Burgas, Bulgaria. Cleaner production in Tourism Enterprises. (10) RENEWABLE ENERGY North Karelia, Finland. North Karelia Climate and Energy Programme (2) North Karelia, Finland. Renewable (wood-based) energy region. (3) Donegal County, Ireland Development of the Green Economy in County Donegal. (4) Timisoara, Rumania Research Institute for Renewable Energies (RIRE). (9) GREEN ICT Örnsköldsvik, Sweden. Green ICT in Västernorrland. (1) SUSTAINABLE TRANSPORT Carinthia, Austria. Electric Vehicles (8) Avila, Spain Integrated promotion of the Biodiesel chain. (6)

4 Hyviä käytäntöjä: Valvonta- ja tavoitteiden seurantajärjestelmä Organisaatio: Derry City Council Paikka: Derry, Ireland Asukasmäärä: Derry seuraa energiankäyttöä IT-järjestelmän avulla Et pysty säästämään energiaa ellet pysty mittaamaan kulutustasi. Tämä yksinkertainen toteamus sai Derry City Councilin asentamaan IT-järjestelmän valvomaan energiankäyttöä kymmenessä eniten energiaa käyttävässä rakennuksessaan. Keräämällä tietoja energiankäytöstä Derry City Council pystyy tunnistamaan energiantuhlauksen, vähentämään energiankäyttöä ja tehostamaan olemassa olevien elektronisten laitteistojen käyttöä. Järjestelmä tarjoaa myös mahdollisuuden asettaa ympäristö- ja taloudellisia tavoitteita sekä todentaa todelliset säästöt hankeen toteuttamisen jälkeen. Hankeen tärkeimmät vaiheet - Päätöksentekijöiden sitouttaminen. - Kaikki vaatimukset täyttävän järjestelmän hankinta. - Vähentynyt energiankulutus julkisissa rakennuksissa. - Pienentyneet energiakustannukset. - Mahdollisuus nähdä ympäristöpanostusten tulokset sekä ympäristön että talouden kannalta. - Pienentyneet hiilidioksidivaikutukset. - 3 % vuosittaisen energiankulutuksen vähentämistavoitteen asettaminen tunnistamalla parannusmahdollisuudet - Päätöksentekijöiden tuki. - IT-järjestelmän tekninen kehitys- ja hallintataito. - Taito tulkita järjestelmän tietoa ja raportteja. - Todelliset ympäristöhyödyt ja taloudelliset säästöt. Leo Strawbridgeen Puhelin: Sähköposti: Lisätietoja tästä hyvästä käytännöstä: Hyödynnä hankkeen kokemuksia energiankäytön valvonnasta vähentääksesi oman alueesi CO 2 päästöjä!

5 Hyviä käytäntöjä: ICT:n käyttö energiatehokkuuden parantamiseksi San Sebastiánin julkisissa rakennuksissa Organisaatio: Fomento de San Sebastián Paikka: San Sebastián, Espanja Asukasmäärä: San Sebastián pilotoi energiaa säästäviä IT-ratkaisuja Fomento de San Sebastián asentaa IT-järjestelmän valvomaan ja ohjaamaan julkisten rakennusten ja katuvalaistuksen energiankulutusta. Tarkoituksena on antaa päätöksentekijöille tarvittavat työkalut energiaa säästävien toimenpiteiden suunnitteluun. Espanjalaisessa urheilukeskuksessa on toteutettavana ja arvioitavana pilottihanke, jonka tarkoituksena on vähentää energiankulutusta 12 prosenttia. San Sebastianin julkisissa rakennuksissa (liikekeskuksissa) tullaan toistamaan neljä pilottihanketta. Hankkeissa painotetaan sitä, että järjestelmät perustuvat hyväksyttyihin standardeihin ja ne ovat muunnettavia niin, että malli voidaan helposti siirtää eri olosuhteisiin. - Yhteistyön kehittäminen julkisen toiminnan ja yksityisen elinkeinoelämän välillä. - Löytää ja käyttää vakiovarusteita ja hyväksyttyjä järjestelmiä ratkaisun tekemiseksi universaaliksi. - Rakennusten energiankulutuksen vähentäminen 12 prosentilla, vähentää samalla hiilidioksidipäästöjä ja kustannuksia. - Tarjota muille mahdollisuus ottaa käyttöön universaali ratkaisu ja näin säästää energiaa useammissa paikoissa. - Hankkeen menestys vaatii kaikkien osallistujien omistautumista hankkeelle ja halua muuttamaan omaa käyttäytymistään päätöksentekijöistä aina niihin henkilöihin, joilla on operatiivinen vastuu kyseisistä rakennuksista. - Mahdollisuus tehdä eri järjestelmistä yhteensopivia toistensa kanssa. Muunnettavus on pakollista sen varmistamiseksi, että hankkeen IT-ratkaisut voidaan siirtää rakennuksiin, joissa on erilaiset edellytykset. - Hankkeen etenemisen mittaamisen kannalta on myös tärkeää, että hankkeella on selkeästi määritellyt tavoitteet. Jaso Larruscainiin, Renewabel Energies Area, Fomento. Puhelin: Sähköposti: More info about this Good Practise: Hyödynnä tämän hankkeen energiansäästökokemuksia omalla alueellasi.

6 Hyviä käytäntöjä: Puhtaampi tuotanto matkailualalla Organisaatio: Agency for Regional Development and Innovations (ARDI) Paikka: Burgas, Bulgaria Asukasmäärä: Ympäristökoulutus ja kestävien rutiinien käyttöönotto vahvistavat matkailualaa Etelä-Bulgariassa Talouskriisin, kasvavien energiakustannusten ja ilmastonmuutoksen aikakaudella Etelä-Bulgarian matkailuala on osoittanut kiinnostusta ja tehnyt aloitteen ympäristöystävällisempien toimintatapojen omaksumisesta. Tämä parantaa myös alan kilpailumahdollisuuksia. Syynä hankkeen keskittymiselle matkailualaan ovat myös viime vuosien mittavat hotellihankkeet, joissa ei juuri ole huomioitu ympäristönäkökohtia. Hankkeen tavoitteena on saada koulutuksen kautta yritykset toteuttamaan ympäristöystävällisiä rutiineja, tuotteita ja palveluita tukevia strategioita ja toimintasuunnitelmia. Käyttämällä resurssejaan tehokkaasti ja harkitusti ympäristörasitteet ja kustannukset pienenevät samalla kuin työolosuhteet, toimintaympäristö ja kannattavuus paranevat. Konkreettisesti toimenpiteet tarkoittavat tiettyjen aineiden käytön vähentämistä ja välttämistä mutta myös jätehuollon järjestämistä parhaalla mahdollisella tavalla. : - Perustaa koordinoiva yksikkö kestävää yrityskehitystä varten. - Kouluttaa 40 ( ) Cleaner Production (CP, Puhtaampi tuotanto) ja Corporate Social Responsability (CSR, Yrityksen yhteiskuntavastuu) asiantuntijaa kouluttamaan edelleen kiinnostuneita yrityksiä ja niiden henkilöstöä hotellin arviointi toteutetaan IPA-raportin muodossa (In-Plant Assessment) mukaan lukien jälkitarkastukset siitä miten raportissa ehdotetut uudet rutiinit on toteutettu - Hyödynnetään ja levitetään kokemuksia niistä yrityksistä, jotka ovat osallistuneet koulutukseen ja alkaneet soveltaa uusia kestäviä rutiineja. Hankeen hyödyt - Lisääntynyt tietoisuus kestävän matkailutoiminnan kehittämisen arvosta ja tarpeellisuudesta. - Pienentynyt ympäristörasitus vähentyneen sähkön, veden ja kemikaalien kulutuksen ansiosta. - Osallistuvien yritysten kustannusten pieneneminen uusien rutiinien ansiosta. - Lisääntynyt tieto kansallisella tasolla siitä, miten menestyksekästä ympäristötyötä tehdään ja miksi. - Lisääntynyt mukana olevien yritysten henkilöstön sitoutuminen. - Lisääntynyt kiinnostus ympäristökysymyksiin myös muilla aloilla. - Lisääntynyt harmonia todellisuuden, asetettujen tavoitteiden sekä EU:n ja kansallisten lakien välillä. - Selkeä vastuunjako eri sidosryhmien kesken. - Uusi Kestävän yrityskehityksen koordinointiyksikkö. - Vahva sitoumus sekä kyseisten hotellien/yritysten johdon että henkilöstön keskuudessa. - Kyky nähdä kytkentä ympäristövastuun ja paremman kilpailukyvyn välillä. - Näkemys siitä, että prosessi on pitkäjänteinen ja sen toteuttaminen tapahtuu vaiheittain. Käytä hyväksi tämän hankkeen kokemuksia matkailualan ympäristösovellutuksista oman alueesi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Sonya Enilovaan Phone: +359 (0) More info about this Good Practise:

7 Hyviä käytäntöjä: Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020 Organisaatio: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Paikka: Pohjois-Karjala, Suomi Asukasmäärä: Ilmasto- ja energiaohjelman valitut toimintalinjat johtavat Pohjois-Karjalaa kestävämpään tulevaisuuteen Pohjois-Karjalan ensimmäinen bioenergiaohjelma hyväksyttiin jo Vuosien kuluessa työ on onnistuttu tekemään alueella näkyväksi ja käynnistämään monialaista yhteistyötä useilla eri alueilla. Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman 2020 kehitystyö käynnistettiin vuonna Mukana on ollut noin 50 asiantuntijaa asettamassa tavoitteita ja toimenpiteitä vastuutahoineen. Tavoitteena on lisäksi löytää ja testata uusia menetelmiä ja työkaluja alueen toimijoiden osallistumisen lisäämiseksi sekä kannustaa bioenergia-klusterin jatkokehittämistä. Tavoitteena on löytää paikallisia sovellutuksia EU:n tavoitteille ja kansallisille ilmasto- ja energiaohjelmille. Aluetason eri toimijoille on luotu hyvä pohja selkeällä ja konkreettisella ohjelmalla, joka sisältää toteuttamisen seurantaa ja suuntalinjoja. Ohjelman visiot, tarkoitus ja aktiviteetit osoittavat alueen vahvan halun kehittyä tulevaisuuden alueeksi. Tähän mennessä on jo onnistuttu saamaan mukaan alueella vahva metsä- ja energiasektori. Nyt haasteena on löytää uusia keinoja tavoittaa myös muita alueella keskeisiä sektoreita kuten alkutuotanto, jätehuolto, rakentaminen ja liikenne. - Alue saa selkeän työkalun tulevaisuuden tavoitetilan (2020) toteuttamiseksi tämän päivän tiedoilla ja osaamisella. Eri alan yritykset ja organisaatiot ovat avainasemassa ohjelman käytännön toteuttamisessa. Alan merkityksestä kertoo se, että pelkästään uusiutuvaan energiaan liittyvän klusterin liikevaihto on nykyisin noin 120 M vuodessa. - Vahva alueellinen tahtotila & poliittinen tuki - Toimiva alueellinen yhteistyö, jossa erityisesti kunnat ottavat itselleen toiminnallisen vastuun yhteistoiminnasta - Kattavat perustiedot energiantuotannosta, energiankäytöstä ja kasvihuonekaasupäästöistä - Selkeä toteutusohjelma koordinointimalleineen ja seurantajärjestelmineen. - Hyvä projektinohjaus ja organisointi (mukaan lukien kommunikaatio, kumppanuus jne.) - Korkea asiantuntijoiden osaamistaso Pasi Pitkäseen Puhelin: Sähköposti: More info about this Good Practise: Perehdy tämän hankkeen kokemuksiin, kun sovitat aluettasi ilmastonmuutoksen vaatimuksiin.

8 Hyviä käytäntöjä: Uusiutuvan energian (puupohjaisen) alue Organisaatio: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Paikka: Pohjois-Karjala, Suomi Asukasmäärä: Pohjois-Karjala puuenergialla ja muulla uusiutuvalla energialla öljyvapaaksi maakunnaksi! Joensuu Pohjois-Karjalassa on yksi Suomen ja samalla Euroopan metsäsektorin johtavista osaamiskeskuksista. Täällä tehdään korkeatasoista ja laajaa tutkimus- ja koulutustyötä, jossa alan yritykset ovat vahvasti mukana. Viime vuosina Pohjois-Karjalan bioenergiaklusteri on kasvanut nopeasti ja sen liikevaihto on tänään 120 M ja sen työllistävä vaikutus on tällä hetkellä noin henkilötyövuotta. Uusiutuvan energian käytön osuus Pohjois-Karjalassa on noin 63 % alueen kokonaisenergiankulutuksesta, sisältäen lämmityksen, sähkön käytön ja liikenteen. Tästä uusiutuvasta energiasta 85 % on puuenergiaa eli metsäteollisuuden sivutuotteita, metsähaketta, pilkettä ja pellettejä. Tämän hankkeen tarkoituksena on laajentaa osaamista puuenergiasta myös muihin uusiutuviin energialähteisiin, etenkin tuuli- ja aurinkoenergiaan. Tulosten odotetaan osaltaan auttavan vuoteen 2020 tähtäävän uuden alueellisen energia- ja ilmasto-ohjelman kehittämisessä. Ohjelman yhtenä tavoitteena on fossiilisesta lämmitysöljystä vapaa maakunta, joka tarkoittaa sitä, että lämmitykseen ja sähkön käyttöön alueella kulutettava energiamäärä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Tavoite Öljyvapaa maakunta 2030 merkitsee sitä, että alue ei olisi enää riippuvainen fossiilisesta öljystä myöskään liikenteessä. Hankeen tärkeimmät vaiheet - Ohjausjärjestelmän ja yhteistyömuotojen luominen hankkeelle yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Tärkeimpänä tarkoituksena on lisätä toivottua osaamista ja mahdollistaa tärkeä tiedonsiirto osapuolten kesken. - Osaamisen edelleen kehittäminen ja laajentaminen sekä tiedonsiirto eri alueiden välillä (puuenergia ja muu uusiutuva energia) - Uusien ideoiden toteuttaminen ja toimintamallien kehittäminen kestävämmän energiantuotannon ja -käytön aikaansaamiseksi - Energiantuotannon aluetaloudellisten vaikutusten kasvattaminen - Energiaturvallisuuden parantaminen - Kasvihuonekaasupäästöjen merkittävä vähentäminen - Hyvä projektin johto ja organisaatio (mukaan lukien kommunikaatio, kumppanuus jne.) - Korkeatasoinen asiantuntemus halutuilla energia-alueilla - Vahva tahtotila ja poliittinen tuki - Toimivat lait ja säännökset - Wenet (Wood energy Network) puuenergiaverkosto sekä muu yhteistyö - Erilaiset rahoitusmahdollisuudet - Kaikkien osallistujien tarmokkuus saavuttaa kokonaisvaltainen tavoite tulla täysin öljyttömäksi alueeksi. - Ajantasaiset tilastoaineistot; hyvät mahdollisuudet mitata ja seurata kehitystä Hyödynnä tämän hankkeen tietoja uusiutuvista energialähteistä ja strategisesta työstä ilmasto- ja energiaohjelmien toteuttamisessa! Pasi Pitkäseen Puhelin: Sähköposti: pohjois-karjala.fi Lisätietoja tästä hyvästä käytännöstä:

9 Hyviä esimerkkejä: Vihreän talouden kehittäminen Donegalissa Organisaatio: Donegal County Council Paikka: Donegal County, Ireland Asukasmäärä: Donegal yhteisponnistuksella vihreän talouden johtoasemaan Vuorovesienergian tutkimuksesta roskaamisen vastustuskampanjoihin irlantilainen Donegal ottaa kokonaisvaltaisen otteen ympäristöpanostuksistaan. Tavoitteena on lisätä oman uusiutuvan energian käyttöä ja sen tuotantoa sekä nousta johtajaksi vihreän talouden alalla. Donegal County Council johtaa ryhmää, johon kuuluu edustajia alueen julkisista toimijoista sairaanhoidon, koulutuksen ja elinkeinoelämän kehityksen aloilta. Ryhmä toteuttaa yhdessä joukon ympäristöystävällisyyttä lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi järjestämällä ympäristökoulutusta rakennusalalle, luomalla ja markkinoimalla kierrätysaloitteita alueelle, käynnistämällä vuorovesienergiatutkimusta ja tuomalla esiin vihreitä kuljetusvaihtoehtoja. Yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa hanke kannustaa myös siirtymistä öljystä paikallisesti tuotettuihin biopolttoaineisiin julkisten tilojen energiahuollossa. Hankkeen keskeinen opetus on se, että laaja-alainen yhteistyö voi edistää alueen vihreää kehitystä useammalla tavalla kuin alussa ehkä uskotaan. - Koordinaatio-organisaation perustaminen Donegal County Councilin sisällä. - Alueen uusiutuvan energian alan toimijoiden organisointi. - Lisääntynyt tietoisuus vihreästä taloudesta alueella. Hankeen hyödyt - Hankkeen ansiosta tähän mennessä 1,4 miljoonaa litraa öljyä on korvattu lähellä tuotetuilla biopolttoaineilla. Tämän ansiosta paikallinen biopolttoainetuotanto on lisääntynyt tonnilla, jonka rahallinen arvo on euroa. - Hankkeella on vähennetty hiilidioksidipäästöjä tonnia. - Kahdeksan uutta työpaikkaa on luotu. - Hankkeen toimialat ylittävä yhteistyö on auttanut osaltaan luomaan hyviä tuloksia myös muilla aloilla - Sitoutuminen tavoitteeseen tehdä Donegal johtavaksi alueeksi vihreän talouden alalla. - Keskustason alueellisten viranomaisten osallistuminen. - Kaikkien julkisten toimintojen aktiivinen osallistuminen. Charles Sweeneyhin Puhelin: Sähköposti: More info about this Good Practise: Hyödynnä tämän hankkeen kokemuksia toimijoiden voimavarojen yhdistämisestä vihreää taloutta suosivien toimintojen luomiseksi.

10 Hyviä käyntäntöjä: Uusiutuvan energian tutkimuskeskus (RIRE) Organisaatio: Politehnica University of Timisoara Paikka: Timisoara, Romania Asukasmäärä: Länsi-Romanian alue kehittää kilpailukykyisen uusiutuvan energian tutkimuskeskuksen Politehnica University Timisoarassa on luonut tutkimuskeskuksen (Research Institute for Renewable Energy, RIRE) kehittääkseen uusiutuvan energian tutkimuspotentiaalia läntisessä Romaniassa. Hyvä maantieteellinen asema, oikea varustus ja panostus osaamisen kehittämiseen vahvistavat alueella tehdyn uusiutuvan energia-alan tutkimuksen kansainvälistä kilpailukykyä ja näkyvyyttä erityisesti biokaasun, tuuli- ja aurinkoenergioiden aloilla. - Rakentaa tutkimusinstituutti ja varustaa se laitteistolla, joka vaaditaan nykyaikaiseen uusiutuvan energian tutkimukseen. - Kerätä tutkijatiimi, jolla on korkeatasoinen osaaminen useilla tutkimusalueilla. - Kehittää integroitu tutkimus- ja valmennusalusta kansallisille ja kansainvälisille tutkijoille - Kehittämällä uusia menetelmiä uusiutuvan energian käytölle voidaan vähentää raaka-aineiden käyttöä. - Osallistuminen uusiutuvan energian sovellettuun tieteelliseen tutkimukseen. - Hyödyntää tutkijoiden asiantuntemusta ja houkutella lisää tutkijoita alueelle. - RIRE:n tutkimustuloksia käyttävien yritysten konkreettiset investoinnit uusiutuvaan energiaan. - Julkisten viranomaisten tuki. - Säännölliset uutisoinnit medioissa, mikä pitää alueen toimijat tietoisina hankkeen toteutuksesta. - Tarvittavat resurssit pitkäjänteisyyden varmistamiseksi. - Jatkuva tutkijoiden osaamisen ja ammattitaidon parantaminen. Mocan Marianiin Puhelin: Sähköposti: Daniela Vladut Puhelin Sähköposti: More info about this Good Practise: Tarvitseeko alueesi uudistuvalle energialle uuden toiminta-alustan, jossa voitte kehittää ja testata uusia tuotteita? Ota ensimmäinen askel tutustumalla tähän hankkeeseen.

11 Hyviä käytäntöjä: Vihreä ICT in Västernorrlandissa Organisaatio: Örnsköldsvikin kunta Paikka: Örnsköldsvik, Ruotsi Asukasmäärä: Ympäristötietoiset IT-investoinnit vähentävät energiakustannuksia Örnsköldsvikin kunnassa Örnsköldsvikin kunta ottaa käyttöön IT-työkalun vähentääkseen ympäristövaikutuksia ja kustannuksia sekä parantaakseen elämänlaatua. Tämä saavutetaan esimerkiksi hyödyntämällä IT-osaston palvelinhallissa kehittynyt lämpö koulun lämmityksessä. Tietokoneet suljetaan automaattisesti iltaisiin ja öisin ja IT-osasto asettaa säännönmukaisesti ympäristövaatimukset investoinneille. Näin parannetaan nykyistä toimintaa ja varmistetaan samalla, että tulevaisuuden IT on entistä vihreämpää. - Ensimmäisenä tehtävänä on luoda tietoisuus IT-käytön ympäristövaikutuksista ja energiankulutuksesta. Muutoksen aikaansaamiseksi on välttämätöntä, että päätöksentekijät ja käyttäjät ovet perillä sekä ympäristö- että taloustilanteesta. - Johtavissa asemissa olevien henkilöiden motivointi ryhtyä toteuttamaan parannuksia, jotka perustuvat rutiinien muutoksiin ja uusiin tapoihin harjoittaa liiketoimintaa. Kaikki syvälliset muutokset organisaatiossa vaativat innostunutta ja tarmokasta johtoa. - Noin 500 tulostinta/kopiointikonetta vähemmän, mikä vähentää energiankulutusta ja hiilidioksidirasitetta, jonka laitteiden valmistaminen olisi aiheuttanut. - Tulosteiden määrän vähentäminen 4 miljoonalla kappaleella vuodessa. - Vähemmän palvelimia. Käytettävät palvelimet on varustettu lämmön talteenotolla, jonka arvo on euroa vuodessa. - Vähentynyt matkustaminen nettikokousten myötä. - Yhteistyö kiinteistönomistajien, poliitikkojen, ympäristökonttorin ja eri osastojen kesken omassa organisaatiossa. Jos kaikki osapuolet osallistuvat, vaikutukset ovat myös suuremmat. - Toimenpiteiden optimaalisen tehon saavuttamiseksi vaaditaan IT-järjestelmien toiminnan tuntemusta sekä tiedot käytön ympäristöseurausten mittauksesta ja valvonnasta. Halutessasi lisätietoja, ota yhteys Sture Andersson, the municipality of Örnsköldsvik Puhelin: Sähköposti: Charlie Wallin, Association of Local Authorities Västernorrland Puhelin: Sähköposti: More info about this Good Practise: projekt Vähennä alueesi energiakustannuksia älykkään IT-tuen avulla. Aloita tutustumalla tähän hankkeeseen.

12 Hyviä käytäntöjä: Sähköiset ajoneuvot Organisaatio: Office of Regional Government of Carinthia Paikka: Carinthia, Austria Asukasmäärä: Paikallisesti tuotetulla aurinkosähköllä ladattavat sähköajoneuvot tarjoavat Carinthialle kestävät kuljetukset Vuosina 2008 ja 2009 sähköajoneuvojen latausasemien määrä Carinthiassa lisääntyi nollasta 200:aan. Vuoden 2010 suunnitelmana oli varmistaa, että alueella oli yli 1000 latausasemaa. Kiinnostuksen lisäämiseksi sähkökäyttöisiä ajoneuvoja kohtaan hankittiin joukko testiajoneuvoja sekä laadittiin kannustusohjelma niille yrityksille ja henkilöiille, jotka valitsivat sähkökäyttöisiä ajoneuvoja. Hankkeesta tuli välittömästi menestys. Jo vuonna 2009 yksi seitsemästä rekisteröidystä moposta (skootterista) oli sähkökäyttöinen. Ympäristöhyötyjä lisää se, että latausasemat saavat sähkönsä aurinkopaneeleista, mikä vähentää asetettujen tavoitteiden mukaisesti alueen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat ensi kädessä julkiset organisaatiot mutta myös alueen yritykset, matkailuala ja yksityishenkilöt. Hanke kuuluu Lebensland Kärnten tuotemerkin piiriin, joka merkitsee elämänlaatua ja lisääntynyttä tietoisuutta ympäristöstä ja terveydestä Carinthian jälkiteollisessa yhteiskunnassa. - Luoda kohderyhmän vakuuttamiseksi toimiva infrastruktuuri riittävällä määrällä latausasemia ja testiajoneuvoja - Selkeän ja uskottavan materiaalin tuottaminen tiedonvälitystä varten. - Hankkeen markkinoiminen käyttäen kiertueita, workshoppeja, seminaareja, messuja, testireittejä ja testiajoneuvoja. - Luoda yhteistyöstrategioita julkisten ja yksityisten toimijoiden välille. - Järjestää maksutonta neuvontaa kaikille asiasta kiinnostuneille - Lisääntyneet mahdollisuudet perustaa uusia vihreitä yrityksiä ja näin luoda uusia työpaikkoja alueelle. - Lisääntynyt tietoisuus sähkökäyttöisten kestävien kuljetusten mahdollisuuksista ja eduista. - Vähentynyt fossiilisten polttoaineiden käyttö ja vähentyneet CO 2 päästöt. - Parantunut elinympäristö. - Vahvemmat perustelut matkailualalle terveysvaikutuksista. - Vahvistettu tuotemerkki esimerkillisestä kestävästä yhteiskunnasta etulinjassa. - Vahva poliitikkojen tuki ja selvä tavoite tehdä Carinthiasta riippumaton fossiilipolttoaineista sähköntuotannon, lämmityksen ja energian lähteenä. - Toimiva yhteistyö- ja kokemustenvaihtoverkosto. - Taloudelliset resurssit. - Osaavat ja vahvasti motivoituneet työntekijät. - Kattavat tekniikan ja infrastruktuurin käyttäjätestit. - Maksuton tuki kaikille asiasta kiinnostuneille. Dr. Albert Kreineriin Puhelin: +43 (0) Sähköposti: More info about this Good Practise: Jokainen ajoneuvoissa käytetty aurinkosähkö-kwh vähentää fossiilipolttoaineiden käyttöä ja CO 2 -päästöjä. Anna tämän hankkeen inspiroida sinua ja käytä sen kokemuksia hyväksi omalla alueellasi.

13 Hyviä käytäntöjä: Integroitu biodieselin promootioketju Organisaatio: Avila Energy Agency APEA Paikka: Avila, Spain Asukasmäärä: Avila näyttää tietä biodieselin käytössä kuljetualalla Maailman väestö kasvaa jatkuvasti, samoin kuin energiankulutus henkeä kohti. Samaan aikaa fossiilisen polttoaineen lähteet ehtyvät ja niiden käyttö lisää ympäristövaarallisten päästöjen korkeita pitoisuuksia. Johtopäätös on yksinkertainen: Edessämme on suuri ongelma, joka on ratkaistava mahdollisimman pian. Avilassa on päättänyt panostaa kestävän kuljetusalan kehittämiseen. Yksi toimenpide tässä on luoda toimintatapa menestyksekkäälle siirtymiselle perinteisestä dieselistä biodieseliin. Työn painopisteet: - Parantaa biodieselin valmistuksen ja käytön olosuhteita järjestämällä kiinnostuneille maanviljelijöille koulutusta ja tutustumiskäyntejä nykyisille biodiesel-plantaaseille. - Koulutusta kaikille kohderyhmille: tuotanto, jakelu ja käyttäjät. Kullekin kohderyhmälle on esitetty selkeästi perustellut faktat. - Toimenpiteet paikallisesti tuotetun biodieselin käytön helpottamiseksi ja kannustamiseksi. - Kouluttaa ja sitouttaa alueen toimijat vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden tarjoamille mahdollisuuksille sekä aikaan saada sopimuksia ajoneuvojen ja jakelijoiden välille. - Kannustaa kuljetussektoria siirtymään paikallisesti tuotettuun biodieseliin. - Hanke on auttanut vähentämään CO 2 -päästöjä noin 80 prosentilla korvaamalla dieselin käyttöä biodieselillä. - Valistuskampanja yleisölle, ajattele globaalisti, toimi paikallisesti, joka on kannustanut asennemuutokseen kuljetusalan järkevämmän energiankäytön puolesta. - Tämän tyyppinen hanke auttaa luomaan paikallista ympäristöalan yrittäjyyttä biopolttoaineiden ympärille. - Selkeä kolmiosainen toimintasuunnitelma, joka sisältää tuotannon, jakelun ja kulutuksen selkeät ja tavoitehakuiset toimenpiteet - Asiantuntijapaneeli, johon kuuluvat pääasialliset sidosryhmät eri tasoilta: instituutiot, maanviljelijät, jakelijat ja kuluttajat. - Tehokas tiedotuskampanja kunkin kohderyhmän tietoisuuden lisäämiseksi ja kouluttamiseksi Luisa Martin Vazqueziin (Director) tai Roberto Rodriguez Pindadoon (Officer) Puhelin: Sähköposti: More info about this Good Practise: Anna tämän hankkeen biodieselin käyttöönottokokemusten inspiroida itseäsi!

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 www.isbeo2020.fi ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMAPROSESSI Jatketaan vuoden 2008 bioenergiaohjelmaa (Itä-Suomen neuvottelukunnan päätös 2009) Muuttunut poliittinen

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Energiaratkaisut suhteessa alueellisiin kestävyystavoitteisiin. Energiaseminaari 23.4.2015 Juha Viholainen

Energiaratkaisut suhteessa alueellisiin kestävyystavoitteisiin. Energiaseminaari 23.4.2015 Juha Viholainen Energiaratkaisut suhteessa alueellisiin kestävyystavoitteisiin Energiaseminaari 23.4.2015 Juha Viholainen Kestävyystavoitteet Kestävyystavoitteiden toteuttaminen edellyttää yhteiskunnan energiajärjestelmän

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020

Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ESITYKSEN PÄÄKOHDAT A) JOHDANTO B) ITÄ-SUOMEN ASEMOITUMINEN BIOENERGIASEKTORILLA TÄNÄÄN C) TAVOITETILA 2020 D) UUSIUTUMISEN EVÄÄT ESITYKSEN PÄÄKOHDAT

Lisätiedot

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City Green Lappeenranta Lappeenranta A Sustainable City Lappeenranta ylsi WWF:n kansainvälisen Earth Hour City Challenge -kilpailun 14 finalistin joukkoon. Finalistikaupungit toimivat edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan Anniina Kontiokorpi Projektipäällikkö, DI Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan Anniina Kontiokorpi Projektipäällikkö, DI Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan 2040 1.11.2017 Anniina Kontiokorpi Projektipäällikkö, DI Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020 2010

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

Kansallinen energiaja ilmastostrategia

Kansallinen energiaja ilmastostrategia Kansallinen energiaja ilmastostrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Petteri Kuuva Tervetuloa Hiilitieto ry:n seminaariin 21.3.2013 Tekniska, Helsinki Kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9.

Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9. Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9.2011 Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) Kunnat toimivat edelläkävijöinä

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Sitoumus 1 (5) Turunen Jarno/MT Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Jarno Turunen, aluekehityspäällikkö

Sitoumus 1 (5) Turunen Jarno/MT Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Jarno Turunen, aluekehityspäällikkö Sitoumus 1 (5) "Heipat fossiiliselle öljylle Sitoumuksen antaja Sitoumuksen antajan yhteystiedot Sitoumuksen antajan tyyppi Sitoumuksen antajan toimiala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Jarno Turunen, aluekehityspäällikkö

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 2.11.2016 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien

Lisätiedot

Ilmasto yrityksen strategiassa. Kati Berninger, Ph.D. Tutkimusjohtaja Tyrsky-Konsultointi Oy

Ilmasto yrityksen strategiassa. Kati Berninger, Ph.D. Tutkimusjohtaja Tyrsky-Konsultointi Oy Ilmasto yrityksen strategiassa Kati Berninger, Ph.D. Tutkimusjohtaja Tyrsky-Konsultointi Oy Miksi yritys ottaisi ilmastonmuutoksen strategiaansa? Menestyneimmät yritykset valmistautuvat tulevaisuuteen

Lisätiedot

Esimerkki projektin parhaista käytännöistä: Kainuun bioenergiaohjelma

Esimerkki projektin parhaista käytännöistä: Kainuun bioenergiaohjelma Esimerkki projektin parhaista käytännöistä: Kainuun bioenergiaohjelma Johtaja Jorma Tolonen Metsäkeskus Kainuu Projektipäällikkö Cemis-Oulu Sivu 1 9.12.2011 Esityksen sisältö Kainuun bioenergiaohjelma

Lisätiedot

Kainuun bioenergiaohjelma 2006-2010 KAIBIO. Timo Karjalainen Joensuu 12.12.2006

Kainuun bioenergiaohjelma 2006-2010 KAIBIO. Timo Karjalainen Joensuu 12.12.2006 KAIBIO Timo Karjalainen Joensuu 12.12.2006 Bioenergiaohjelman lähtötilanne Kainuun puuenergiaohjelma 1999-2006 Ohjelmatyön toteutus Kainuun Etu Oy (hallinnoija) Ohjelman laatija Kajaanin yliopistokeskus

Lisätiedot

Energia- ja ympäristöhaasteet

Energia- ja ympäristöhaasteet LIIKENTEEN TULEVAISUUDEN HAASTEET, SUURET MUUTOSTARPEET JA MAHDOLLISUUDET Kai Sipilä TransEco aloitusseminaari 4.11.2009 Energia- ja ympäristöhaasteet Liikennesektorin osalta erityisesti Lähipäästöt (tekniikka

Lisätiedot

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Biokaasun hyödyntäminen liikenteessä Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Kaasuautojen Edellytykset Suomessa Kaasukäyttöiset autot muodostavat varteenotettavan vaihtoehdon. Päästöt ovat huomattavan

Lisätiedot

Energiamurros muuttaa tuotantorakenteita ja energian käyttöä

Energiamurros muuttaa tuotantorakenteita ja energian käyttöä Energiamurros muuttaa tuotantorakenteita ja energian käyttöä 23.1.2018 Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Professori Sanna Syri, Energiatekniikka ja energiatalous Aalto-yliopisto Ilmastonmuutoksen tehokas

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Marita Laukkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 26.1.2016 Marita Laukkanen (VATT) Tukijärjestelmät ja ilmastopolitiikka 26.1.2016 1 / 13 Miksi

Lisätiedot

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien ilmastoaktivointia Kuntien ilmastokonferenssit 1997, 2000, 2005 ja 2008; seuraava 5.-6.5.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020

Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020 PAIKALLISESTI UUSIUTUVASTI VIETÄVÄN TEHOKKAASTI Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020 Seminaari ilmastonmuutoksesta sekä ilmasto-ohjelmista 30.5.2011, Varkaus Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Mistä kunnianhimoa Suomen ilmastopolitiikkaan?

Mistä kunnianhimoa Suomen ilmastopolitiikkaan? Mistä kunnianhimoa Suomen ilmastopolitiikkaan? Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kuntaliitto 12.3.2013 Lähtökohta Ilmastonmuutoksen uhka nähtävä todellisena - Keskustelua ja näkyvyyttä tulee lisätä

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunta Laajapohjainen toimikunta energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiden

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT Low Carbon Finland 2050 Tulokset Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT 2 Kolme vähähiilistä tulevaisuudenkuvaa Tonni, Inno, Onni Eri lähtökohdat Suomen elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen sekä uuden teknologian

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Bioenergian tulevaisuus Lapissa, avaus Rovaniemi, 9.10.2014

Bioenergian tulevaisuus Lapissa, avaus Rovaniemi, 9.10.2014 13.10.2014 Bioenergian tulevaisuus Lapissa, avaus Rovaniemi, 9.10.2014 Heli Viiri aluejohtaja Suomen metsäkeskus, Lappi Puun käyttö Suomessa 2013 Raakapuun kokonaiskäyttö oli viime vuonna 74 milj. m3,

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Nollaenergiakorjauksen tiekartta

Nollaenergiakorjauksen tiekartta TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Nollaenergiakorjauksen tiekartta Rakennusfoorumi 13.12.2016 Korjaamalla nollaenergiatasolle? Riikka Holopainen, TkT, tiimipäällikkö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Taustaa

Lisätiedot

Kainuun bioenergiaohjelma

Kainuun bioenergiaohjelma Kainuun bioenergiaohjelma Kajaanin yliopistokeskus/cemis-oulu Metsäenergia Kainuussa seminaari 20.11.2012 Sivu 1 19.11.2012 Esityksen sisältö Kainuun bioenergiaohjelma 2011-2015 Ohjelman päivitys - Nettikysely

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Kuljetusketjujen energiakatselmus

Kuljetusketjujen energiakatselmus Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Suomen liikenteen energiansäästöpolitiikan viitekehykset ovat: hallituksen energia- ja ilmastoselonteko,

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET EUROOPAN ENERGIA-ALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Energiapolitiikan tärkeys II. Kiireellisten toimien tarve III. Neljä

Lisätiedot

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2011 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Kohti hiilineutraalia

Lisätiedot

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus 1 Energiatehokkuusdirektiivi 2012/27/EU energiansäästötavoite on yksi EU:n vuodelle 2020 20/20/20 tavoitteista, joista kaksi muuta ovat kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Hiilineutraali Helsinki 2035 Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Millaiset ilmastotavoitteet Helsingin uusi strategia asettaa? Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lisätiedot

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.

ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9. ICT:n tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa ja (elinkaaren aikaisten) ympäristövaikutusten minimoinnissa Jussi Ahola Tekes ja vihreä ICT 16.9.2009 1 400.0 Energiatehokkuudesta 250

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Energiahankkeet Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Toteutus 1.8.2008 31.7.2010 Budjetti 199 000 PK

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

EU ja energiatehokkuus

EU ja energiatehokkuus EU ja energiatehokkuus Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen EU lainsäädäntö? Energiatehokkuusdirektiivi Voimaan 4.12.2012 Kattaa energian tuotannon ja käytön, yksityisellä ja julkisella sektorilla

Lisätiedot

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa

Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Valtakunnallinen energiatase ja energiantuotannon rakenne Suomessa Jukka Leskelä Energiateollisuus Vesiyhdistyksen Jätevesijaoston seminaari EU:n ja Suomen energiankäyttö 2013 Teollisuus Liikenne Kotitaloudet

Lisätiedot

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Sähkö Ympäristöä säästävä julkinen hankinta vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu PERUSTIETOA HANKKEESTA Nimi: From waste to traffic fuel (W-FUEL) Kesto: 1.9.2009 31.12.2011 Kokonaisbudjetti:

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon näkymiä

Rakennusten energiahuollon näkymiä Rakennusten energiahuollon näkymiä Peter Lund Aalto yliopisto Perustieteiden korkeakoulu peter.lund@aalto.fi Rakennusten energiaseminaari 2014 5.11.2014, Dipoli Hiilipäästöt kasvavat edelleen I. 20% väestöstä

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

Energiankäyttö kuntoon kunnissa kaupungeissa

Energiankäyttö kuntoon kunnissa kaupungeissa & Energiankäyttö kuntoon kunnissa kaupungeissa & Energiankäyttö kuntoon kunnissa kaupungeissa Työkaluja, ohjeita ja ideoita kestävän energiasuunnitelman laatimisen ja kehittämisen tueksi. haaste Ilmastonmuutos

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma Kuntien ilmastokampanjan seminaari 15.11.2011 Anne Saari 1 Kansainvälinen ilmastopolitiikka Kioton sopimus 16.2.2005, v. 2012 jälkeen? Durbanin ilmastokokous 28.11. 9.12.2011 EU 2008:

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsingin päästötavoite kiristyy Helsingin kokonaispäästötavoite tiukentunut jatkuvasti 0 % 1990-2010 (2002) -20 % 1990-2020 (2008) -30

Lisätiedot

Yritysten ilmastoviisaat ratkaisut nyt ja tulevaisuudessa

Yritysten ilmastoviisaat ratkaisut nyt ja tulevaisuudessa Yritysten ilmastoviisaat ratkaisut nyt ja tulevaisuudessa Alihankintamessut 17.9. 2015 Tampere Kati Berninger, Ph.D. Tutkimusjohtaja Tyrsky-Konsultointi Oy Ilmastonmuutos strategisena kysymyksenä Menestyneimmät

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa Uusiutuva energia energiakatselmuksissa 24.1.2017 Juha Toivanen, Energiavirasto Energiakatselmustoiminta Suomessa Suuren yrityksen energiakatselmus Vapaaehtoinen katselmustoiminta 2 Suuren yrityksen energiakatselmukset

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto Keski Suomen energiatase 2012 Keski Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 10.2.2014 Sisältö Keski Suomen energiatase 2012 Energiankäytön ja energialähteiden kehitys Uusiutuva

Lisätiedot

Matkalle puhtaampaan maailmaan. Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa

Matkalle puhtaampaan maailmaan. Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa Matkalle puhtaampaan maailmaan Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa 30.1.2017 METSÄ ON TÄYNNÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Maailma muuttuu Rajalliset resurssit Globaalin talouden

Lisätiedot

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Eero Vainio Lahden seudun ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kaupunginvaltuutettu (SDP) Eero Vainio - Kuntien V ilmastokonferenssi -Tampere Lahti on kasvava ja elinvoimainen

Lisätiedot

Puu vähähiilisessä keittiössä

Puu vähähiilisessä keittiössä Puu vähähiilisessä keittiössä 16.09.2013 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkija Tässä esityksessä: 1. Miksi hiilijalanjälki? 2. Mistä keittiön hiilijalanjälki syntyy? 3. Puun rooli vähähiilisessä sisustamisessa

Lisätiedot

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Satu Helynen ja Martti Flyktman, VTT Antti Asikainen ja Juha Laitila, Metla Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA Iin kunnan sähköautopilotti 2014 -? Ari Alatossava Micropolis Oy Iin kunta Uusiutuvan energian edelläkävijä Noin 10 000 asukkaan kunta Oulun työssäkäyntialueella

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet Petteri Huuska Sähkönkulutuksen vähentäminen -tavoitteet Tavoite 1. Kotitalouksien sähkönkulutus pienenee 10 prosenttia asukasta kohti verrattuna

Lisätiedot