Inlook Group V U O S I K E R TO M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inlook Group V U O S I K E R TO M U S 2 0 0 1 2 0 0 2"

Transkriptio

1 Inlook Group VUOSIKERTOMUS

2 AVAINLUVUT Inlook-konsernin kehitystä kuvaavat tunnusluvut (1000 euroa) ( * Toiminnan laajuus Liikevaihto Liikevaihdon muutos, % 1,6 12,1 17,0 7,3 0,5 Vienti ja ulkomaan toiminnot Suhteessa liikevaihtoon, % 16,6 13,2 15,7 14,3 21,5 Bruttoinvestoinnit Suhteessa liikevaihtoon, % 6,1 3,0 2,2 6,8 3,2 Poistot Kokonaisvelat Oma pääoma Taseen loppusumma Liikevaihto per henkilö Henkilöstö keskimäärin Henkilöstön muutos, % 13,9 6,4 5,4 4,7 20,5 Kannattavuus Liikevoitto Suhteessa liikevaihtoon, % 5,0 8,1 8,3 8,7 1,7 Rahoitustulos Suhteessa liikevaihtoon, % 6,6 8,6 9,6 9,7 3,1 Tilikauden tulos ( ** Suhteessa liikevaihtoon, % 3,6 3,6 6,5 6,1 0,6 Oman pääoman tuotto, % 13,1 23,4 30,8 33,1 3,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,0 25,3 25,0 23,6 4,9 Rahoitus ja taloudellinen asema Korolliset nettovelat Suhteessa liikevaihtoon, % 7,5 3,5 0,6 10,2 16,8 Omavaraisuusaste, % 57,1 52,9 45,6 37,5 29,8 Nettovelkaantumisaste 16,8 18,8 3,1 57,1 103,5 Liiketoiminnan kassavirta Maksetut osingot *) Tunnuslukujen laskentaperusteet ovat sivulla 13. **) Vuosien 2002, 2001, 2000 ja 1999 tilikauden tuloksissa on huomioitu laskennallinen verovelan muutos. Liikevaihto , milj. euroa 35 Rahoitustulos , milj. euroa Bruttoinvestoinnit , milj. euroa Liikevoitto , milj. euroa 30 3,0 3,0 3,0 25 2,5 2,5 2,5 20 2,0 2,0 2,0 15 1,5 1,5 1,5 10 1,0 1,0 1,0 5 0,5 0,5 0, Inlook Group 2002

3 Tietoja osakkeenomistajille Sisällysluettelo Yhtiökokous Inlook Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina joulukuun 10. päivänä 2002 klo Inlook Oy:n toimitiloissa, osoitteessa Sahaajankatu 1, Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään torstaina klo joko henkilökohtaisesti osoitteessa Sahaajankatu 1,, kirjeitse osoitteella Inlook Oy, Osakkeenomistajat, Sahaajankatu 1, 00880, puhelimitse numeroon (09) tai sähköpostitse osoitteeseen Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Osingon maksu Hallituksen ehdotuksen mukaan päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 3,5 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on Osoitteenmuutokset Osakkeenomistajia pyydetään ystävällisesti tekemään osoitteenmuutoksensa joko pankkiin tai Suomen Arvopaperikeskukseen arvo-osuustilin sijainnista riippuen. Taloudellinen informaatio Inlook Oy julkaisee vuosikertomuksen joulukuussa ja puolivuosikatsauksen kesäkuussa. Nämä julkaisut lähetetään yhtiön rekisteröidyille osakkeenomistajille Avainluvut Tietoja osakkeenomistajille Toimitusjohtajan katsaus Konsernin rakenne Konsernin hallinto, osakkeet, osakkeenomistajat ja osakekohtaiset tunnusluvut Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernin tase Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön rahoituslaskelma Emoyhtiön tase Tilinpäätöksen laadintaperusteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Tunnuslukujen laskentaperusteet Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle Tilintarkastuskertomus Tilikaudella toteutettuja kohteita Osoitteita Inlook Group

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Inlook kehittää toimintaansa Viime vuonna ja kuluvan vuoden aikana on suuremmissa kasvukeskuksissa valmistunut runsaasti uutta toimistotilaa. Vajaakäyttöasteet ovat nousseet, minkä seurauksena esimerkiksi pääkaupunkiseudulla toimistorakentaminen on pudonnut puolella edellisestä tilikaudesta. Toisaalta uudisrakentamisen supistuminen on antanut tilaa korjausrakentamiselle. Samoin julkisen rakentamisen lisääntyminen on osaltaan korvannut yksityissektorin uudistuotannon pienentymistä. Inlook-konsernissa kuluneen tilikauden suurimpana ulkoisena muutoksena voidaan pitää emoyhtiö E. Hiltunen Oy:n nimen vaihtamista Inlook Oy:ksi. Nimen muutoksen perusteena oli nykyisiin mittoihinsa kasvanut yrityskoko sekä ennen kaikkea uuden nimen parempi soveltuvuus kansainväliseen toimintaympäristöön. Myös konsernin kotimaisten tytäryritysten nimissä tapahtui pieniä muutoksia. Nimenmuutosprosessi sujui kitkattomasti ja uudet yritysnimet on otettu sidosryhmien tahoilta hyvin vastaan. Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto kasvoi hieman, 29,1 milj. eurosta 29,6 milj. euroon. Emoyhtiö Inlook Oy:n liikevaihto pysyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna eli 20,1 milj. eurossa. Emoyhtiön liikevoitto oli 1,0 milj. euroa, eli 0,3 miljoonaa edelliskautta huonompi. Konsernin vastaavat luvut olivat 1,5 milj. euroa ja laskua 0,8 milj. euroa. Liikevoittoa pienensivät mm. kiristyneen kilpailun takia laskenut myyntikate sekä Vilnan maalaamon rakentaminen. Liiketoimintojen kehitys Toimitilarakentamisen voimakkaasta pudotuksesta huolimatta vuosi sujui Helsingin sisäkattourakoinnin osalta varsin mallikkaasti. Tähän auttoi luonnollisesti edellisellä tilikaudella kerätty hyvä tilauskanta, joka on nyt tilikauden loputtua kuitenkin selkeästi pienentynyt. Paikoin epäterveestäkin hintakilpailusta huolimatta yksikön tulos muodostui erittäin hyväksi. Tampereelle perustettu alueyksikkö on lähtenyt loistavasti käyntiin. Urakoita saatiin niin rakennusliikkeiltä kuin julkiselta puolelta. Inlook Tampereen ensimmäisen täyden tilikauden tulos oli positiivinen. Samoin myös Kuopion yksikössä vuosi sujui hyvin volyymin ja tuloskehityksen kannalta muutaman ison projektin ansiosta. Rakentamispalvelut laajentavat toimintaansa alkaneella tilikaudella Turkuun pitkälti hyväksi todetun Tampereen konseptin mukaisesti. Kotimaan alakattomateriaalimyynti sujui kireästä kilpailusta ja laskevista markkinoista huolimatta varsin tyydyttävästi. Helsingin maalaamon toimintaympäristössä tapahtui tilikauden aikana merkittäviä muutoksia markkinoille rakennetun lisäkapasiteetin johdosta. Tämä on osaltaan syönyt Helsingin maalaamon volyymia ja aiheuttanut paineita hinnoitteluun. Samoin Tallinnan maalaamo jäi hieman tavoitteista johtuen ikkunateollisuuden menekkivaikeuksista. Kokonaisuudessaan maalaamojen tuloskunto säilyi kuitenkin hyvänä. Maalaamopalveluiden merkittävin kehitysprojekti oli uuden jauhemaalaamon perustaminen Vilnaan. Liettuan maalaamoprojekti sitoi myös merkittävästi Helsingin ja Tallinnan maalaamojen avainhenkilöiden resursseja. Projekti sujui pienistä vastoinkäymisistä huolimatta hyvin ja tuotanto on saatu täyteen toimintaan. Alkaneella tilikaudella avataan vastaava yksikkö myös Pietariin. Ohutlevy-yksikkö ei päässyt uuden konekannan edellyttämiin kasvutavoitteisiinsa ja toiminnan tulos jäi epätyydyttäväksi. Seinärakenteen liikevaihto kasvoi edelliseen tilikauteen nähden, tosin osaltaan sille siirtyneen pinnoittamotoiminnan ansiosta. Hyvästä volyymista huolimatta toiminnan tulos jäi lievästi tappiolliseksi. Seinärakenteen organisaatiota on vahvistettu ja toiminnan kehittämiseen tullaan panostamaan alkaneella tilikaudella merkittävästi. Inlook Sisustus Oy:n tilikaudesta muodostui erittäin hyvä, vaikka liikevaihto pieneni edelliseen tilikauteen verrattuna. Tulos pystyttiin kuitenkin pitämään lähes edellisvuoden tasossa. Sisustuksen kilpailutilanne mark- 4 Inlook Group 2002

5 Konserniin kuuluvat yritykset Inlook Group kinoilla muuttui viime tilikaudesta; mm. saatujen urakoiden määrä on pienentynyt viime vuoteen verrattuna. Myös projektien koko on vaihdellut paljon vuoden aikana. Sisustuksen projektiryhmä on tilikauden aikana voimakkaasti kehittänyt ja markkinoinut liikeideamalliaan. Markkinoinnilla halutaan saada Build&Design -ajatus yhä useamman loppukäyttäjän tietoisuuteen. Näkymät tilikaudelle Rakentamisen kehitys on pitkälti riippuvainen yleisestä talouskehityksestä. Jälkisyklisenä alana se seuraa yleistä kehitystä aina pienellä viiveellä. Kokonaisuutena ottaen rakennusmarkkinoiden arvellaan pysyvän ennallaan vuonna 2002, mutta kääntyvän varovaiseen kasvuun vuonna Epävarmuus kansainvälisen talouden elpymisestä ja sen vaikutuksista Suomen talouskehitykseen voi kuitenkin muuttaa rakentamisen kehitysnäkymiä lyhyellä aikavälillä. Toisaalta Inlook-konsernin riippuvuus Suomen kansantaloudesta pienenee jatkuvasti kehittyvien ulkomaantoimintojen ansiosta. Erityisesti uusien maalaamoinvestointien uskotaan tuovan kasvua alkaneelle tilikaudelle. Haluan kiittää koko konsernin henkilöstöä erinomaisesti suoritetusta työstä. Toivotan kaikille myös menestystä alkaneelle tilikaudelle. Inlook Oy Rakentamispalvelut sisäkatot sisäkattourakointi sisäkattomateriaalien Tampere myynti Kuopio Turku (1 Maalaamopalvelut teollisuus- jauhemaalaamo maalaus Ohutlevypalvelut ohutlevykonepaja ohutlevyosien valmistus Inlook väliseinät järjestelmäväliseinien Seinärakenne Oy myynti ja asennus Inlook Sisustus Oy sisärakentaminen sisärakennusurakointi Design&Build EH Inlook Balti OÜ sisäkatot sisäkattourakointi Tallinna sisäkattomateriaalien myynti Inlook Color OÜ teollisuusmaalaus jauhemaalaamo Tallinna UAB Inlook Vilnius teollisuusmaalaus jauhemaalaamo Vilna (2 OOO Inlook Systems sisäkatot sisäkattourakointi Moskova sisäkattomateriaalien myynti ZAO Inlook sisäkatot sisäkattourakointi Pietari sisäkattomateriaalien myynti OOO Inlook Color SP teollisuusmaalaus jauhemaalaamo Pietari (3 1) Aloittaa toiminnan ) Aloittanut toiminnan ) Toiminta käynnistyy 2003 Arto Lehtonen Inlook Group

6 KONSERNIN HALLINTO, OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Inlook Group Hallitus Erkki Hiltunen hallituksen puheenjohtaja Risto Hiltunen varatuomari Risto Kettunen johtaja Sakari Vornanen kauppaneuvos Inlook Oy:n hallitus. Vasemmalta Risto Kettunen, Erkki Hiltunen, Risto Hiltunen ja Sakari Vornanen. Tilintarkastaja Johtoryhmä Kalervo Ariluoma KHT Arto Lehtonen Tauno Aaltonen Yrjö Puukko toimitusjohtaja osastopäällikkö osastopäällikkö Esko Varila Anders Åström Jari Mulari hallintopäällikkö liiketoimintajohtaja toimitusjohtaja Inlook Seinärakenne Oy Inlook Sisustus Oy Osakkeet ja osakkeenomistajat Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa. Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. Näistä A-osake oikeuttaa 20 ääneen ja B-osake yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön maksettu osakepääoma on euroa. Tilivuoden päättyessä oli yhtiöllä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 99 osakkeenomistajaa eli 97,9 % osakkeista on rekisteröity. Osakeomistuksen A- B- Osuus Osuus jakautuminen osakkeet osakkeet osakkeista äänistä % % Erkki Hiltunen ,4 64,6 Sirpa Hiltunen ,4 8,6 Risto Hiltunen ,5 8,7 Muut ,7 18,1 Yhteensä ,0 100,0 Osakekohtaiset tunnusluvut 9/2002 9/2001 9/2000 9/1999 9/1998 Osakkeiden nim.arvo, euroa 3,40 3,36 3,36 3,36 3,36 Osakemäärät keskim. (1000 kpl) Tulos/osake, euroa 6,42 6,82 13,06 10,60 1,25 Oma pääoma/osake, euroa 71,52 67,97 60,03 49,65 39,89 Osinko/osake, euroa 3,50 (1 2,86 2,86 2,52 0,84 1) Hallituksen ehdotus 6 Inlook Group 2002

7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUIS Rakentamisen korkeasuhdanne päättyi osaltamme syksyyn Laskukauden merkit ovat vaikuttaneet ajoittain vahvasti toimintaamme. Välillä koetut positiiviset häivähdykset ovat kuitenkin estäneet täyden taantuman syntymisen. Odotus käänteestä parempaan ja vakaampaan talouskasvuun saattaa niin Euroopassa kuin Amerikassakin vaatia vielä yllättävän pitkän ajan. Konsernirakenteen muutokset Konsernin emoyhtiö E. Hiltunen Oy:n nimi vaihtui viime vuoden vaihteessa Inlook Oy:ksi. Kesän jälkeen käynnistyi konsernin kolmas maalaamoyksikkö, UAB Inlook Vilnius. Hallitus päätti perustaa myös neljännen maalaamoyksikön Pietariin. Samassa yhteydessä päätettiin laajentaa rakentamispalvelut-yksikön toimintaa ja perustaa Turkuun aluetoimisto. Toiminnan tehostamiseksi yhtiön hallitus päätti myös tehdä pieniä rakenteellisia muutoksia emoyhtiön organisaatioon. Tulos ja liikevaihto Konsernin tulos oli ennen veroja ja varausten muutoksia 1,5 (2,3) milj. euroa. Tulos osaketta kohti oli 10,00 (16,32) euroa. Oman pääoman tuotto oli 13,1 (23,4) % ja sijoitetun pääoman tuotto 15,1 (25,3) %. Emoyhtiön tulos ennen veroja ja varauksia oli 1,0 (1,2) milj. euroa. Kotimaisista tytäryhtiöstä Inlook Sisustus Oy teki edelleen hyvän tuloksen. Inlook Seinärakenne Oy:n tulos jäi sen sijaan lievästi tappiolliseksi. Ulkomaisista tytäryhtiöistä Inlook Color OÜ teki jälleen hyvän tuloksen. ZAO Inlook Pietarissa pystyi kasvattamaan liikevaihtoa edellisvuodesta lähes 20 prosenttia, mikä hieman paransi tulosta. Inlook Balti OÜ:n teki lievästi tappiollisen tuloksen yhtiön liikevaihdon polkiessa edelleen paikallaan. Moskovan toiminnot kasvoivat kokonaisuudessaan selvästi ja pystyivät positiiviseen tulokseen. Kuluneen tilikauden liikevaihto nousi konsernin osalta lievästi 29,1 milj. eurosta 29,6 milj. euroon. Viennin ja ulkomaan toimintojen osuus liikevaihdosta oli 16,6 (13,2) %. Rakentamispalvelut-yksikön liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla. Tulos muodostui edellisvuotta heikommaksi ylittäen kuitenkin asetetun tavoitteen. Urakointitoiminta kasvoi ja paransi myös tulostaan. Maalaamopalveluiden liikevaihto laski hieman, ja tulos laski selvästi edellisen tilikauden tuloksesta. Tulosta rasittivat panostukset Vilnan toiminnan käynnistämiseen. Ohutlevypalveluiden liikevaihto laski selvästi, ja osasto teki niukasti tappiollisen tuloksen. Henkilöstö Konsernin henkilöstö oli keskimäärin 286 (251) ja emoyhtiön 173 (167) henkilöä. Tilikauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 296 (254) ja emoyhtiön 171 (173). Investoinnit Konsernin nettoinvestoinnit kasvoivat huomattavasti edellisestä vuodesta ja olivat konsernin osalta 1,7 (0,6) milj. euroa ja emoyhtiössä 0,4 (0,6) milj. euroa. Merkittävimmät investointikohteet olivat Vilnan maalaamo ja Ohutlevypalveluiden levytyökeskus. Tutkimus- ja kehitystoiminta Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan menot olivat noin 0,2 miljoonaa. Kehittämistoimet painottuivat maalaustoimintaan, metalliteollisuuden alihankintaan ja järjestelmäväliseiniin. Rahoitus Konsernin ja emoyhtiön omavaraisuus paranivat edelleen. Konsernin omavaraisuusprosentti oli ,1 (52,9) ja emoyhtiön 61,2 (55,2). Suhteellinen velkaantuneisuus oli konsernissa 21,7 % (23,9 %) ja emoyhtiössä 22,9 % (27,9 %). Liiketoiminnan kassavirta pysyi konsernin osalta aikaisemmalla eli 2,6 (2,6) milj. euron ja emoyhtiön osalta 1,8 (1,1) milj. euron tasolla. Osakkeet Emoyhtiön osakkeen nimellisarvoon tehtiin euromuunnos, jonka jälkeen osakkeen tarkka nimellisarvo on 3,40 euroa ja koko osakepääoman arvo euroa. Tilikauden lopulla osakkeista oli siirtynyt arvo-osuusjärjestelmään 97,9 prosenttia. Yhtiön johto Varsinainen yhtiökokous valitsi Inlook Oy:n hallitukseen Erkki Hiltusen, Risto Hiltusen, Risto Kettusen ja Sakari Vornasen. Hallituksen päätoimisena puheenjohtajana on toiminut Erkki Hiltunen. Inlook Oy:n toimitusjohtaja Arto Lehtonen on toiminut myös Inlook Groupin konsernijohtajana sekä toimitusjohtajana Inlook Seinärakenne Oy:ssä. Kesäkuussa Inlook Seinärakenne Oy:n liiketoimintajohtajaksi nimitettiin Anders Åström. Alkaneen tilikauden näkymät Yhdysvaltain pitkä taantuma ja sodan uhka Irakissa ovat luoneet epävarmuutta myös Suomen taloudelliseen tilanteeseen. Bruttokansantuotteemme ja työllisyytemme ovat menossa huonompaan suuntaan. Sama kehitys on myös näkyvissä etenkin liikerakentamisen uustuotannossa. Huolimatta Venäjän markkinoiden piristymisestä konsernin liikevaihdon kasvu jäänee alkaneellakin tilikaudella vaatimattomaksi. Yrityksen tuloskunto pyritään edelleen säilyttämään hyvänä kulurakenteeseen tehdyillä parannuksilla. Konsernin investoinnit tulevat Pietarin maalaamoinvestoinnista johtuen olemaan päättyneen tilikauden kanssa samaa tasoa alkavallakin tilikaudella. Maalaamon pitäisi olla täydessä toimintakunnossa tilikauden loppuun mennessä. Hallitus Inlook Group

8 KONSERNIN TULOSLASKELMA (1000 euroa) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksia Muut korko- ja rahoitustuotot 1 2 Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ Satunnaiset kulut 9 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Vapaaehtoisten varausten lisäys ( ) tai vähennys (+) Tuloverot Vähemmistöosuus TILIKAUDEN VOITTO KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) LIIKETOIMINTA Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoituserät yhteensä 6 74 Satunnaiset erät 9 Verot Tulorahoitus yhteensä KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Käyttöpääoman muutos yhteensä LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUS Lyhytaikaisten korollisten saamisten muutos Pitkäaikaisten velkojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Osingonjako Rahoituksen kassavirta yhteensä KASSAVIRTA RAHOITUKSEN JÄLKEEN Likvidien varojen muutos Inlook Group 2002

9 KONSERNIN TASE (1000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo 16 Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset 82 Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vararahasto Poistoerosta ja vap.eht. var. siirretty osuus Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vähemmistöosuus Vapaaehtoiset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat 6 19 Muut velat Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Inlook Group

10 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (1000 euroa) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pys. vast. hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 59 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 7 47 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 11 Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille 4 Muille VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys ( ) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys ( ) tai vähennys (+) Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) LIIKETOIMINTA Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoituserät yhteensä Verot Tulorahoitus yhteensä KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Käyttöpääoman muutos yhteensä LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUS Lyhytaikaisten korollisten saamisten muutos Pitkäaikaisten velkojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Osingonjako Rahoituksen kassavirta yhteensä KASSAVIRTA RAHOITUKSEN JÄLKEEN Likvidien varojen muutos Inlook Group 2002

11 EMOYHTIÖN TASE (1000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo 1 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 182 Lainasaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Ennakkomaksut 82 Muut saamiset 3 8 Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Vapaaehtoiset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Inlook Group

12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Laadintaperusteet Konsernitilinpäätös käsittää Inlook Oy:n ja sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset. Konserniyhtiöiden keskinäiset tapahtumat on eliminoitu ja keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa on käytetty hankintamenomenetelmää. Valuuttamääräiset erät Valuuttamääräiset saatavat ja velat on kirjattu tilinpäätöspäivän viralliseen keskikurssiin. Ulkomaiset konserniyhtiöt Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet on muunnettu euroiksi tilikauden lopun keskikurssia käyttäen. Projektien tuloutus Rakentamisen sivu- ja aliurakat on tuloutettu niiden valmistuttua varovaisuusperiaatetta noudattaen. Palkat ja henkilösivukulut Palkat ja henkilösivukulut on kirjattu tilikaudella suoriteperiaatteen mukaisesti. Konsernin lakisääteiset eläkkeet on hoidettu eläkevakuutusyhtiöissä. Tutkimus ja kehitys Tutkimus- ja tuotekehityskulut kirjataan sen tilikauden kuluiksi, jolloin ne ovat syntyneet. Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulokseen vaikuttavat tuotot ja kulut liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa syntyy satunnaisia tuottoja ja kuluja. Käyttöomaisuus ja poistot Käyttöomaisuus on esitetty alkuperäiseen hankintamenoonsa suunnitelmanmukaisilla poistoilla vähennettynä. Tuloslaskelman poistot on laskettu taloudelliseen poistoaikaan perustuvina suunnitelmapoistoina. Poistoajat ovat seuraavat: rakennusten poistoaika on 30 vuotta, tuotannon koneet ja kalusto 5 10 vuotta, muu käyttöomaisuus 5 vuotta. Tilikauden suunnitelma- ja kokonaispoistojen kertynyt erotus esitetään tuloslaskelmassa poistoeron muutoksena. Suunnitelma- ja kokonaispoistojen kertynyt kokonaisero esitetään yhtenä eränä taseen vastattavissa kertyneinä poistoeroina. Konsernitilinpäätöksessä kertynyt poistoero on kirjattu tulosvaikutteisesti taseen vastattaviin laskennalliseen verovelkaan sekä omaan pääomaan. Käyttöleasing-sopimusten vuokrasummat kirjataan vuokrakuluiksi eikä hyödykkeitä esitetä käyttöomaisuudessa. Näistä oleva vastuu ilmoitetaan liitetiedoissa. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on tilinpäätöksessä arvostettu hankinnan ja valmistuksen muuttuviin menoihin. Myyntisaamiset Myyntisaamiset arvostetaan käypään arvoon. Epävarmat saatavat arvioidaan tilinpäätöshetkellä erillisen tarkastelun perusteella. Luottotappiot kirjataan kuluiksi sillä tilikaudella, jolla ne havaitaan. Verot Tuloslaskelman verot sisältävät suoriteperusteisen tuloveron ja muutoksen laskennallisissa veroveloissa. Laskennallinen verovelka lasketaan voimassa olevien verokantojen mukaan. Osingonjako Hallituksen yhtiökokoukselle ehdottamaa osinkoa ei ole vähennetty vapaasta omasta pääomasta ennen yhtiökokouksen päätöstä. Emoyhtiö Emoyhtiön käyttöomaisuuteen ei sisälly arvonkorotuksia. Rahoitusleasingiä ei ole kirjattu taseeseen eikä laskennallista verovelkaa ole otettu huomioon. Tuloslaskelman liitetiedot 1. Liikevaihdot maittain Suomi Viro Venäjä Liettua 45 0 Yhteensä Konserni Emoyhtiö Konsernin viennin liikevaihto Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat Muut palkat Yhteensä Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Henkilöstökulut yhteensä Konserni Emoyhtiö Poistot Suunnitelman mukaan Liikearvo Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Poistoeron muutos Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset kulut 9 12 Inlook Group 2002

13 Taseen liitetiedot Konserni Emoyhtiö Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno tilik. alussa Investoinnit tilikauden aikana Hankintameno tilik. lopussa Kert. suunn.poistot tilik. alussa Suun.poistot tilikauden aikana Kirjanpitoarvo tilik. lopussa Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. alussa Poistojen muutos tilik. aikana 1 1 Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. lopussa Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno tilik. alussa Investoinnit tilik. aikana Hankintameno tilik. lopussa Kert. suunn.poistot tilik. alussa Suunn.poistot tilik. aikana Kirjanpitoarvo tilik. lopussa Kok. ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. alussa Poistoeron lisäys tilik. aikana Kok. ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. lopussa Koneet ja kalusto Hankintameno tilik. alussa Investoinnit tilikauden aikana Myydyt hyödykkeet tilik. aikana Hankintameno tilik. lopussa Kert. suunn.poistot tilik. alussa Suunn.poistot tilik. aikana Kirjanpitoarvo tilik. lopussa Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. alussa Poistoeron väh. tilik. aikana Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. lopussa Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno tilik. alussa Investoinnit tilik. aikana Hankintameno tilik. lopussa Kert. suunn.poistot tilik. lopussa Suunn.poistot tilik. aikana Kirjanpitoarvo tilik. lopussa Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. alussa Poistoeron muutos tilik. aikana Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. lopussa Kirjanp.arvot tilik. lopussa yht Kert. erotus tilik. lopussa yht Poistoeron muutos tilik. aikana yhteensä Suunn.poistot yhteensä Kiinteistöjen ja osakkeiden verotusarvot Rakennukset Tunnuslukujen laskentaperusteet Tulos ennen satunn.eriä + rahoituskulut Sijoitetun pääoman tuotto-% = Taseen loppusumma korottomat velat x 100 Oman pääoman tuotto-% Tulos ennen satunn. eriä tilikauden verot = Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100 Omavaraisuusaste-% Oma pääoma + vähemmistöosuus = Taseen loppusumma saadut ennakot x 100 Nettovelkaantumisaste Korolliset velat rahavarat ja arvopaperit = Omapääoma + vähemmistöosuus x 100 Konserni Emoyhtiö Osakkeet ja osuudet Saamiset konserniyhtiöiltä Pitkäaikaiset 182 Lyhytaikaiset Saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Jälleenhankinta Kirjanpitoarvo Erotus Oma pääoma Osakepääoma Muutos 3 Osakepääoma Vararahasto Vararahasto Poistoerosta ja vap.eht. varauksista siirr. osuus Muutos Poistoerosta ja vap.eht. varauksista siirr. osuus Voitto edellisiltä tilik Osingonjako Muu ero Voitto edellisiltä tilik Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Vähemmistöosuus Vastuusitoumukset Omasta velasta Kiinnitykset Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Yhteensä Takaukset Työn ja toimituksen vakuudeksi Muut takuut Yhteensä Konserniyhtiöiden puolesta Takaukset Leasing-vastuut 12 kk:n aik Leasing-vastuut 12 kk:n jälk Leasing-vastuut yhteensä Erittely yhtiön omistamista osakkeista Omistus- Luku- Nim. Kirj.pit. osuus määrä arvo arvo % kpl 1000 e 1000 e EH Inlook Balti OÜ, Tallinna Inlook Seinärakenne Oy Inlook Sisustus Oy Inlook Color OÜ, Tallinna ZAO Inlook, Pietari OOO Inlook Systems, Moskova UAB Inlook Vilnius, Vilna ,3 14 OOO Inlook Color SP, Pietari Muut osakkeet 223 Yhteensä 363 Korolliset nettovelat = Korolliset velat rahavarat ja arvopaperit Tulos/osake Tulos ennen satunnaiseriä tilikauden verot = Tilikauden keskim. osakkeiden määrä Taseen oma pääoma Oma pääoma/osake = Tilinpäätöspäivän osakkeiden määrä Inlook Group

Inlook Group V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 2 0 0 3

Inlook Group V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 2 0 0 3 Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2002 2003 AVAINLUVUT Inlook-konsernin kehitystä kuvaavat tunnusluvut (1000 euroa) ( * Toiminnan laajuus 2003 2002 2001 2000 1999 Liikevaihto 34.579 29.594 29.136 26.003 22.233

Lisätiedot

Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2004-2005

Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2004-2005 Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2004-2005 Tietoja osakkeenomistajille Sisällysluettelo Yhtiökokous Inlook Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina joulukuun 12. päivänä 2005 klo 16.00 Inlook Oy:n toimitiloissa,

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2003 2004 Tietoja osakkeenomistajille Sisällysluettelo Yhtiökokous Inlook Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina joulukuun 13. päivänä 2004 klo 16.00 Inlook Oy:n toi

Lisätiedot

Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2008-2009

Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2008-2009 Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2008-2009 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Inlook Group Oy:n (30.9.2009 saakka Inlook Oy) varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina joulukuun 10. päivänä 2009 klo 16.00

Lisätiedot

Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku

Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku Inlook-konserni VUOSIKERTOMUS 2009-2010 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Inlook Group Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina joulukuun 9. päivänä 2010 klo 16.00 Inlook Group Oy:n toimitiloissa,

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2011-30.9.2012 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 Tilivuosi lyhyesti 2003 2002 Liikevaihto 9.932 te 10.596 te Liikevoitto - 34 te 210 te Tulos ennen satunnaisia eriä - 75 te 125 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1998 KASOLA OYJ

TOIMINTAKERTOMUS 1998 KASOLA OYJ TOIMINTAKERTOMUS 1998 KASOLA OYJ Tilivuosi lyhyesti 1998 1997 Liikevaihto 110,8 Mmk 118,4 Mmk Käyttökate 12,4 Mmk 14,8 Mmk Liikevoitto 7,2 Mmk 9,7 Mmk Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 4,2 Mmk 7,3

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta VUOSIKERTOMUS 1999 2 SISÄLTÖ Atria Oyj lyhyesti... s. 2 Tunnuslukujen tiivistelmä... s. 2 Yhtiökokous... s. 3 Konsernirakenne... s. 3 Yhtiön esittely... s. 4 Yhtiön osakepääoma ja osakkeet... s. 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.1999

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 WSOY W E R N E R S Ö D E R S T R Ö M O S A K E Y H T I Ö

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 WSOY W E R N E R S Ö D E R S T R Ö M O S A K E Y H T I Ö V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 WSOY W E R N E R S Ö D E R S T R Ö M O S A K E Y H T I Ö T I E T O J A O S A K K E E N O M I S T A J I L L E Y H T I Ö K O K O U S Werner Söderström Osakeyhtiö WSOY:n

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille Vuosi 2000 lyhyesti Hallituksen puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2000

Tietoja osakkeenomistajille Vuosi 2000 lyhyesti Hallituksen puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2000 VUOSIKERTOMUS 2000 2 SISÄLLYSLUETTELO Tietoja osakkeenomistajille... 3 Vuosi 2000 lyhyesti... 4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Tilinpäätös 2000 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNISET TUOTTEET

SÄHKÖTEKNISET TUOTTEET Vuosikertomus 2003 Konsernin rakenne Toimitusjohtajan katsaus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat ja selvitykset Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1997 Sisältö Atria Oyj lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

vuosikertomus 2001 your global partner in electronics

vuosikertomus 2001 your global partner in electronics vuosikertomus 2001 your global partner in electronics 2 " Yritykset, jotka pystyvät edelleen tehostamaan toimintaansa, minimoimaan riskinsä, verkottumaan parhaiden partnereiden kanssa ja hoitamaan kokonaislogistiikkansa

Lisätiedot

A T R I A O Y 1 9 9 5. Atria Oy lyhyesti. Atria Oy harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta

A T R I A O Y 1 9 9 5. Atria Oy lyhyesti. Atria Oy harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta VUOSIKERTOMUS 1995 Sisältö Atria Oy lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 4 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus. Perlos. Kyro. GWS Systems. GWS Pikval. Tase 31.12.2002. Rahoituslaskelma. Konsernin liitetiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus. Perlos. Kyro. GWS Systems. GWS Pikval. Tase 31.12.2002. Rahoituslaskelma. Konsernin liitetiedot Sisältö 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Vuosi 2002 lyhyesti, tunnuslukuja 4 Hallitus, johto ja tilintarkastajat 6 Perlos 8 Kyro 10 GWS Systems 12 GWS Pikval 14 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2002 16

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ SISÄLTÖ 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA 4 HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 6 GWS SYSTEMS 8 GWS PIKVAL 10 GWS FINNCONT 12 PERLOS OYJ 14 KYRO OYJ 16 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Liiketoiminnan rakenne

Liiketoiminnan rakenne Vuosikertomus 2000 Liiketoiminnan rakenne Sähkötekniset tuotteet Komponentit Profiilit Kosketinkiskot Kaapelitiet Tietoliikennekomponentit Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden komponentit Asiakasprofiilit

Lisätiedot