Krist Alli Nro. KD Naiset 40 vuotta Ihmiskauppaseminaarissa. Otteita KD Naisten historiikistä. Ihmiskauppa on myös Euroopan häpeä!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Krist Alli Nro. KD Naiset 40 vuotta 17.10.2013. Ihmiskauppaseminaarissa. Otteita KD Naisten historiikistä. Ihmiskauppa on myös Euroopan häpeä!"

Transkriptio

1 Krist Alli Nro KD Naiset / KD Kvinnorna KD Naiset 40 vuotta Otteita KD Naisten historiikistä Ihmiskauppaseminaarissa paneuduttiin vakavaan aiheeseen Sivu 7 Sivu 3 Sivu 5 Svenska sidan 6 Ihmiskauppa on myös Euroopan häpeä!

2 Vaikuttamassa KD Naiset, Vahvista ääni toisen maailman Yksi mielivirsistäni on Dietrich Bonhoefferin tekstiin perustuva virsi 600. Erityisesti sen neljäs säkeistö, joka alkaa Kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman. Näissä sanoissa kiteytyy se, miksi itse haluan olla mukana vaikuttamassa, olla sillä puolella, joka omalla painoarvollaan tuo hyvyyden voimaa ja siihen liittyviä arvoja mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tässä lehdessä kerrotaan muun muassa KD Naisten 40-vuotisjuhlasta ja KD Naisten ihmiskauppaseminaarista. Miksi yhdistää iloinen ja vakava asia, joku voi kysyä. Se on kuitenkin ihan perusteltua, sillä KD Naisten tehtävänä on vaikuttaa yhteiskunnassa omalta arvopohjaltaan, myös puolueen toimintaa tukien. Halu vaikuttamiseen syntyy siitä, etteivät kaikki asiat ole menossa omasta mielestä oikeaan suuntaan. Se on aikoinaan ollut yhtenä pontimena myös KD Naisten perustamiseen. Vaikka monia asioita on saatu korjattua, edes osittain, niin uusia ongelmia tulee koko ajan. Niitä on vaan ensin vaikea tunnistaa, koska ei ole riittävästi tietoa tai ne ei tule suoraan omalle kohdalle. Lainsäädäntöä on päivitettävä antamaan viranomaisille riittävät välineet ihmiskaupan torjumiseksi ja sen uhrien auttamiseksi. Ihmiskauppa on nykyajan orjuutta ja se on pesiytynyt myös tänne Suomeen. Emme ole pelkästään kauttakulkumaa vaan myös kohdemaa. Tämän takia lainsäädäntöä on päivitettävä antamaan viranomaisille riittävät välineet ihmiskaupan torjumiseksi sekä sen uhrien tunnistamiseksi ja auttamiseksi. Kuten sisäasiainministeriön teettämä kansainvälinen selvityskin osoitti, niin mukaan tarvitaan myös kansalaisyhteiskunnan toimijoita. KD Naisten ihmiskauppaseminaariin kutsuttiin siksi mukaan myös niitä tahoja, jotka ovat aloittaneet tai aloittamassa omaa työtään ihmiskaupan uhrien auttamiseksi, erityisesti naisten, jotka on pakotettu prostituutioon. Eri puolilla Suomea on nuoria naisia eri seurakunnista saanut sydämelleen kutsun lähteä tekemään tätä työtä. Maailmanlaajuisestikin katsottuna valtaosa niistä toimijoista, jotka auttavat prostitoituja irti tästä ihmisarvoa alentavasta toiminnasta kohti normaalia ja ihmisarvoista elämää, ovat kristillisiä järjestöjä ja seurakuntia. KD Naisten liittohallitus päätti, että voimme tukea tällaista toimintaa hyödyntäen omaa poliittista osaamistamme ja verkostojamme. Seminaarissa kerrottiin, miten kukin jäsen voi omalta osaltaan mennä mukaan itse toimintaan. Kysynnän ja tarjonnan lakia ajatellen on kuitenkin vaikutetava myös kysyntään, niin prostituutiossa kuin ihmiskaupassakin. päätoimittaja Puheenjohtajiston palsta Ystävät, jatketaan työtä! Osallistuin KD Naisten liittokokoukseen ensimmäisen kerran kymmenen vuotta sitten. Mieleeni jäi vahvasti se, että tilaisuus suorastaan kuhisi naisenergiaa. Oli innokasta puheensorinaa, yhteiskunnan eri haasteiden analysointia, oivalluksia ja luovaa ideointia ongelmien ratkaisemiseksi. Aiheet eivät ole myöhemminkään loppuneet, aika sen sijaan useinkin. Naisten osallistuttava politiikan koko kenttään Koko 40-vuotisen olemassaolonsa ajan naisjärjestön keskeisimmät tavoitteet ovat liittyneet paitsi naisten asemaan myös lapsiin, perheisiin ja heikommassa asemassa oleviin. Alkuvaiheessa oli erityisen tärkeää rohkaista naisia ylipäätään mukaan poliittiseen toimintaan. Päämäärän naisten osallistumisen lisäämisestä olisi voinut pukea sanoiksi vaikka samoin kuin Intian pääministeri Indira Gandhi vuonna 1980 puhuessaan naisten politiikkaan osallistumisen puolesta: Naisten on tarpeellista olla rohkeampia, elävämpiä ja aktiivisempia, ei siksi, että he ovat naisia, vaan siksi että he muodostavat puolet ihmiskunnasta. Yhteiskunta, jossa sekä miehet että naiset osallistuvat vaikuttamiseen ja päätöksentekoon, on sekä vahvempi että rikkaampi ja näkee asiat monipuolisemmin. KD Naisten toiminta-ajatus on vahvistaa naisten yhteiskunnallista vaikuttamista demokraattisen yhteiskunnan turvaamiseksi ja rakentamiseksi kristillisten arvojen pohjalta. Tämä kuvastuu myös arvoissamme, joiksi olemme määritelleet seuraavat: kristillinen ihmiskäsitys luovuttamaton ihmisarvo ja kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä puhdas elinympäristö sukupuolten välinen tasa-arvo. Yhteiskunta, jossa sekä miehet että naiset osallistuvat vaikuttamiseen ja päätöksentekoon, on sekä vahvempi että rikkaampi. Pohdiskeluissa on pyritty menemään asioiden juuriin ja miettimään, mitä mistäkin seuraa. Yksi päivänpolitiikan suurista haasteista on kiire, jolloin ei ehditä mennä asian ytimeen ja tunnistaa ongelmien todellisia syitä taikka toisaalta miettiä esitetyn ratkaisun seurauksia eri kanteilta. Naisjärjestön laaja vaikutuskenttä Tällä vaalikaudella on avautunut vaikuttamisen mahdollisuus myös suoraan hallituksen suuntaan. Yhteistyö ministerin esikunnan kanssa on ollut hedelmällistä. Tärkeä vaikuttamisen kanava KD Naisille on ollut myös NYT- KIS, jossa eri naisjärjestöjen kanssa olemme päässeet ottamaan kantaa lukuisiin lainsäädäntöhankkeisiin. NYTKIS toimii konsensus-pohjalta, joten tämäntyyppisessä yhteistyössä onkin erityisen tärkeää pystyä perustelemaan näkemyksensä ja hakemaan sellaisia sanamuotoja, jotka myös muut voivat hyväksyä omista arvoistaan tinkimättä. Puheenjohtajakauteni päättyy Oma kahdeksan vuoden kauteni KD Naisten puheenjohtajistossa päättyy tämän vuoden lopussa. Vaikka tehtävä on välillä ollut oman toimen ja muiden luottamustehtävien ohella voimiakin kysyvää, on ollut palkitsevaa nähdä vaikuttamisen tuottaneen myös tuloksia. Tuo mainittu naisenergia on tuonut latausta myös itselle ja sen lisäksi suuren joukon aivan ihania naisia ystäviksi eri puolilta Suomea. Toivon, että työ jatkuu innokkaana ja määrätietoisena eteenpäin. Kristillisdemokraattista naisjärjestöä tarvitaan tässä moniarvoisessa yhteiskunnassa edustamaan niitä arvoja, jotka kestävät ajasta aikaan ja ajamaan edelleen niin lasten, naisten, ikäihmisten kuin heikommassa asemassa olevien asiaa. Ystävät, jatketaan työtä! Marika Visakorpi KD Naisten 40-vuotisjuhlassa tapasivat tuleva puheenjohtaja Marja- Leena Kemppainen (vas), Norjan KD Naisten puheenjohtaja Mariam Rapp ja väistyvä puheenjohtaja Marika Visakorpi. Marika Visakorpi KD Naisten puheenjohtaja Jyväskylä Kansikuva: KD Naisten 40-vuotisjuhlassa Marjatta Moilanen esitteli omaa Joutsenon kansallispukuaaan. Kuva: Riitta Haapala KristAlli ISSN Toimitus ja kustantaja KD Naiset ry Karjalankatu 2 C, 7. krs HELSINKI Päätoimittaja (09) Painopaikka Lehtikanta Oy, Kouvola

3 Kristillisdemokraattiset Naiset ry Otteita KD Naisten historiikistä Lainsäädännön hyvä arvopohja Asioihin paneutuminen niin jäsenten ja luottamushenkilöiden koulutuksessa kuin ohjelmissa ja kannanotoissa on KD Naisten vahvuus. Eija Haiko esitti KD Naisten historiikin järjestön 40-vuotisjuhlassa Hotel Haagassa Helsingissä. Olen saanut kunnian tutustua KD Naisten historiaan arkistomappien välityksellä. Varovasti olen sormeillut kellastuneita sivuja, ihaillut kaunista käsialaa tai rapistellut ohuita konekirjoitettuja liuskoja. Haluan tässä nöyrästi kiitän Teitä, uranuurtajanaiset. Suomen Kristillisen Liiton perustamisesta 1958 asti naiset ovat aktiivisesti olleet mukana paikallis- ja piiritason toiminnassa ja politiikassa. Kun Raino Westerholm 1970 pääsi eduskuntaan ja etenkin, kun seuraavat vaalit 1972 toivat jo neljä kansanedustajaa, oli aika kypsä naisjärjestön perustamiselle. Valtion budjetista osoitettiin muillekin puolueille kansanedustajien määrään suhteutettu avustus naistyöhön ja sen turvin varat riittäisivät toimistoon ja toimihenkilön palkkaamiseen. Lehtori Leena Finnilä Helsingistä ryhtyi hankkeen puuhanaiseksi. Hän vieraili piirikokouksissa ja puhui naisille oman järjestön puolesta. Piiritasoisia naisosastoja alkoi syntyä Suomen Kristillisen Liiton naiset ry perustettiin näiden piiritasoisten naisosastojen kattojärjestöksi. Vuoden 1975 eduskuntavaaleissa saimme yhdeksän kansanedustajaa, joista kaksi naisia: Ulla Järvilehto ja Impi Muroma, josta tuli myöhemmin myös naisjärjestön puheenjohtaja ja puolueen varapuheenjohtaja. Kuntavaaleissa 1976 menestys oli yhtä hyvä. Aikaisemman 30 naisvaltuutetun sijaan saimme 100 naisvaltuutettua. Lisäksi naisia tuli lautakuntiin. Monilla oli hyvin vähän tai ei ollenkaan kokemusta luottamustehtävien hoidosta. Toiminnanjohtaja Sirkka Salmi lähti nyt vuorostaan kiertämään kentää järjestäen toimintaseminaareja. Niissä opiskeltiin kokoustekniikkaa ja muita luottamushenkilöille tärkeitä taitoja. Vuoden 1984 kuntavaaleissa kolmannes valtuustoihin valituista oli naisia. Suomen Kristillisellä Liitolla oli suhteellisesti toiseksi eniten naisehdokkaita puolueessaan ja näin on edelleen. Naisjärjestöjen verkostoissa Verkostoituminen on avainsana KD Naisten laajaan kansainväliseen työhön. Pohjoismainen yhteistyö alkoi jo 1970-luvulla ja jatkui vierailuina sisarjärjestöjen kokouksissa, samoin tapahtui Baltian maiden kohdalla 1990-luvulla. Euroopan kansanpuolueen naisjärjestön EPP-Womenin kanssa on osoittautunut erinomaiseksi foorumiksi verkostoitumiseen eri Euroopan maista tulevien naisten kanssa. Ulkoasiainministeriön lähialuetuella tuettiin Liettuassa lasten vastaanottokodin valmistumista ja käyttöönottoa. Vuonna 1988 perustettu Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry on nyt KD Naisten tärkein yhteistyökumppani. Sen kautta kanavoituu suuri osa lausunnoista ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Vuodet 1997 ja 2006 olivat KD Naisten puheenjohtajuusvuosia. Naisjärjestöjen Keskusliiton, Suomen Unifemin, nykyisin Suomen UN Women, ja Väestöliiton koulutuksiin, kokouksiin ja yhteistyöprojekteihin osallistutaan. Demo Finland, Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö ry perustettiin 2005 ja sen toiminnassa on oltu mukana alusta asti. On tavattu Demon vieraita täällä Suomessa ja osallistuttu Demon matkoihin Tansaniaan. Mikä lienee arvokkainta, mitä naisjärjestö on voinut antaa puolueelleen? Asioihin paneutuminen, se on 40-vuotisen historiamme aikana ollut monessa asiassa armolahjamme. Olen eläkkeellä englanninopettajan työstä. Puolet työvuosista olin kouluhallinnon puolella, puolet opetusta. Olen tullut KD Naisten toimintaan mukaan ystävän pyynnöstä, kun tarvittiin sihteeriä. Puolueessa olen ollut mukana jo kaksissa kuntavaaleissa. KD Naisten toiminta yllätti minut myönteisesti. Olen aina ollut kiinnostunut maailman demokratiakehityksestä ja ihmisoikeuskysymyksistä ja suhtautuminen naisiin ja tyttöihin kertoo minulle usein myös sen, miten heikompiin ja vähempiosaisiin yleisestikin suhtaudutaan. KD Naiset jakaa runsaasti tietoa näistä asioista. Kannanotoissaan se myös esittää rakentavia ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi tai valottaa asioita uusista näkökulmista Eija Haiko KD Naisten liittohallituksen varajäsen Lappeenranta Tämä vuosi on Suomen 150-vuotisen säännöllisen valtiopäivätoiminnan juhlavuosi. Sen teemaa lakia, työtä, rauhaa, valoa muistetaan useissa tilaisuuksissa. Syyskuisessa eduskunnan juhlaistunnossa nostimme KD:n ryhmäpuheessa esiin, että oikeudenmukaisuuden, vapauden ja hyvinvoinnin tavoitteet ovat kautta aikojen olleet meille luovuttamattomia arvoja maamme rakentamisessa. Puolueena korostamme kestävää, kristillisen arvopohjan tarjoamaa perustaa sekä arvojen merkitystä päätöksenteossa. Näitä arvoja olemme toteuttaneet myös eduskunnassa nyt syksyllä budjettilakeja käsiteltäessä. Esimerkiksi alkoholin mielikuvamainonnan täyskielto on ollut puolueelle tärkeä tavoite, ja nyt lakia ollaan muuttamassa oikeaan suuntaan hallitusohjelman kirjauksen ja sosiaali- ja terveyspoliittisen ministerityöryhmän ehdotuksen mukaisesti. Täyskieltoa emme vielä saaneet, mutta mainonnan rajoituksia lisätään. Tieteelliset tutkimukset tukevat alkoholimainonnan rajoittamista ja osoittavat selvästi erityisesti nuorten olevan alttiita mainosten vaikutukselle. Alkoholilainsäädännössä tehdään myös laajempaa uudistusta. Hallitusohjelmaan kirjattu alkoholilain ja raittiustyölain uudistus on hyvässä vauhdissa ja tulossa eduskuntaan keväällä. Tavoitteena on laaja-alaisilla toimilla muun muassa vähentää alkoholikuolemia vuosittain kahdeksalla sadalla. Eduskunnasta Leena Rauhala Myös lastensuojelun lainsäädäntö on muutoksessa. STM:n Toimiva lastensuojelu selvitysryhmän loppuraportti (STM raportti 2013:19) nostaa haasteina esiin erityisesti lastensuojeluhenkilöstön osaamisen ja riittävyyden. Selvitysryhmän toimenpide-ehdotuksia on jo alettu panna toimeen, ja muun muassa budjettilakeihin sisältyy lastensuojelulain muutos, jossa lastensuojelun henkilökunnan velvollisuuksia lapsen tapaamiseen selkiytetään. Kolmanneksi haluan nostaa esiin omaishoidon, jonka lakiperustaa ollaan muuttamassa. Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma (STM raportti 2013:10) määrittelee omaishoidon kehittämisen strategiset tavoitteet, ja seuraavaksi aletaan työstää kokonaan uutta omaishoitolakia, jota kutsutaan laiksi sopimusomaishoidosta. Uusi laki on tuomassa muun ohella uudistuksen myös omaishoidon rahoitusjärjestelmään, jonka yhdenvertaisuutta eri kuntien välillä pyritään lisäämään. Nämä lainsäädännön kehityslinjat kuvaavat niitä hyviä arvoja, joihin sekä 150-vuotinen valtiopäivätoiminta että 40-vuotinen naisjärjestötoimintamme on perustunut, ja tämä arvopohja kantakoon myös tulevaisuuteen. Leena Rauhala kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu, Tampere KD Naisten liittokokous Konkarit ja tulokkaat yhdessä KD:n naispiirien valitsemat liittokokousedustajat kuuntelevat keskittyneesti Leena Rauhalan poliittista tilannekatsausta eduskunnasta. Vuosittain kokoontuva liittokokous on KD Naisten ylin päättävä elin. Se hyväksyy toiminnan ja talouden sekä valitsee puheenjohtajiston ja muut liittohallituksen jäsenet. Puheenjohtajisto valittiin kaksivuotiskaudeksi Puheenjohtajaksi valittiin Marja- Leena Kemppainen Oulusta, toiseksi puheenjohtajaksi Tiina Tuomela Vantaalta ja kolmanneksi puheenjohtajaksi Paula Pennanen-Aitta Helsingistä. Heidän esittelynsä on lehden takasivulla, samoin liittohallituksen muut jäsenet. Toimintasuunnitelmassa 2014 nodatetaan strategiasuunnitelmaa , jossa mm. seurataan vaalitavoitteiden toteutumista. Koulutusosiossa perehdyttiin Naisten Valmiusliiton toimintaan. Kristiina Slotte kertoi, miten se yhdistää naisten maanpuolustustyötä tekevät ja tukevat järjestöt. Liitolla on kymmenen jäsenjärjestöä, joissa on jäsentä. Liitto kehittää naisten arjen turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksia ja mahdollisuuksia Suomessa. Tavoitteena on herättää naisten tietoisuuta arjen turvallisuustaitojen ja kouluttautumisen tarpeellisuudesta. Koulutusta on annettu muun muassa joukkomuonituksessa, viestinnässä, kenttälääkinnässä, etsinnässä, katuturvallisuudessa ja johtamisen perusteissa. Sääntömääräisten liittokokousasioiden lisäksi kutsuttiin kuusi kunniajäsentä: Arja Alakontiola, Hannele Nyholm, Anja Paavonperä, Hanna Peuhkuri, Leena Rauhala ja Helinä Sundelin. Kannanottoja hyväksyttiin kolme. Niissä halutaan jättää perhelle valinnanvapaus itse päättää, miten kotihoidontuki jaetaan vanhempien välillä, lapsiavioliitoja pidetään vakavana lasten ihmisoikeuksien loukkauksena ja avioliiton määritelmä ja perusta tulisi ymmärtää ennen kuin tätä maailmanlaajuista instituutiota harkitaan muutettavaksi. toiminnanjohtaja

4 Naisten elämästä KD Naiset, KD Naisten ihmiskauppaseminaarissa paneudu Ihmiskauppa lyhyesti Ihmiskauppa ei ole hetkellistä kaupantekoa, vaan hyväksikäytön, alistamisen ja vallankäytön prosessi, jossa tekijä pyrkii hyötymään uhrista yleensä taloudellisesti. Hyöty voi kuitenkin olla muutakin. Hyväksikäyttö on yleensä seksuaalista tai työperäistä. Seminaarin päätteeksi oli paneeli, jota veti KD Naisten Mirja Lauronen. Asiaa oli kuitenkin niin paljon, että tarvitaan jatkotyöskentelyä. Panelistit Katriina L projektista, Natalie Gerbert Monika-Naiset liitosta, ihmiskaupparaportoija Venla Roth vähemmistövaltuutetun toimistosta ja majuri Ilkka Herranen rajava Hallitus on sitoutunut ihmiskaupan vastaiseen työhön. Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän joulukuussa 2012 päättämän työryhmän keskeinen ehdotus oli, että ihmiskaupan vastaisen toiminnan poikkihallinnollista seurantaa ja koordinaatiota varten perustetaan ihmiskauppakoordinaattorin virka, joka sijoitetaan sisäasiainministeriön poliisiosastolle. Ihmiskaupan uhreja koskevan lainsäädännön kehittäminen Sisäasiainministeriössä on vuoden 2012 alusta ollut hanke, jonka tavoitteena on ihmiskaupan uhrien auttamista ja tukemista koskevan lainsäädännön toimivuuden selvittäminen ja ehdotuksen tekeminen sen kehittämiseksi. - Hanke valmistaa selvityksen ihmiskaupan uhrien auttamisen nykytilasta ja siihen pohjautuvat hallituksen esityksen laadintaa linjaavat johtopäätökset, valtiosihteeri Marjo Anttoora kertoi KD Naisten ihmiskauppaseminaarissa. Työryhmä tarkastelee erityisesti ihmiskaupan uhrien tunnistamista, auttamisjärjestelmään pääsyn edellytyksiä ja järjestelmästä poistamista, auttamista koskevia palveluja ja tukitoimia sekä valtion ja kuntien välistä työnjakoa ihmiskaupan uhrien auttamisessa. Kuntien tietoisuus ihmiskauppailmiöstä, uhrien tunnistaminen ja auttamistyötä koskeva osaaminen vaihtelee suuresti. Osa kunnista on jo omaksunut ihmiskaupan uhrien auttamisen osaksi normaalia viranomaistoimintaa, kun taas joissakin kunnissa tietämättömyys ihmiskauppailmiöstä ei mahdollista uhrien systemaattista tunnistamista eikä auttamistoimien piiriin ohjaamista. Tämä edellyttää vahvempaa panostusta kuntien viranomaisten koulutukseen ja tiedon tason nostamiseen. Myös järjestöjen osaamista ihmiskauppakysymyksissä on voitava vahvistaa. Kansainvälinen vertailututkimus Edellä mainitun työryhmän valmisteleman ehdotuksen laadintaa tukemaan sisäasiainministeriö tilasi ulkopuolisen tutkimuksen ihmiskaupan uhrien auttamista koskevasta eurooppalaisesta lainsäädännöstä. Tutkimus valmistui elokuussa. Uhrien tunnistamisprosessia Kuntien tietoisuus ihmiskauppailmiöstä, uhrien tunnistaminen ja auttamistyötä koskeva osaaminen vaihtelee suuresti. voidaan havainnollistaa kolmen tason kautta. Ensimmäisellä tasolla havaitaan oletettu uhri, toisella tasolla tunnistetaan mahdollinen uhri, jolloin uhri saa tiettyjä oikeuksia, ja kolmannella tasolla uhri tunnistetaan virallisesti uhriksi. Tavallisinta on, että oletetun uhrin voi havaita mikä tahansa toimija, eikä havaitsemiselle ole mitään muita kriteerejä, kuin epäilys, että tapaus voisi jotenkin liittyä ihmiskauppaan. Mahdollisen uhrin tunnistaa useimmissa maissa poliisiviranomainen. Kriteerinä mahdollisen uhrin tunnistamisessa toimii useimmissa maissa, että on olemassa pieninkin mahdollisuus, että henkilö on ihmiskaupan uhri. Virallisen tunnistamisen suorittaa tavallisimmin syyttäjä, uhria ja eri tahoja kuultuaan. -Kansainvälisellä vertailulla hyödynnämme tietoja tunnistaaksemme toimivia käytäntöjä, menettelytapoja ja rakenteita, jotka voitaisiin hyödyntää kehittämistyössämme, Suomen olosuhteet ja lähtökohdat huomioiden, Marjo Anttoora totesi. Valtiosihteeri Marjo Anttoora Sisäasiainministeriö Sisäasiainministeriön valtiosihteeri Marjo Anttoora. Kokemus ihmiskauppaseminaarista Ei voi olla totta! Ihmiskauppaseminaarin jälkeisenä yönä heräsin painajaiseen. Seminaarissa esitetyt asiat olivat hiipineet uniini ja ravistelleet hereille. Rauhoituttuani pystyin kuitenkin jatkamaan yöuniani oman kodin turvassa. Ihmiskaupan uhreille tilanne on toisin. Painajainen jatkuu jatkumistaan ja tilanne on usein niin toivoton ettei loppua näy. Erityisen lohduttomaksi asiassa tekee sen, että ihmiskaupan uhrit ovat usein ajautuneet asemaansa paremman elämän toivossa. Unelma murtuu käsiin, kun todellisuus paljastuu. Ihmiskauppa on ongelmana erittäin laaja ja monimuotoinen ja sen vakavuudesta huolimatta keinot taistella ongelmaa vastaan ovat puutteelliset. Yksi keskeisimmistä haasteista on ihmiskaupan uhrien tunnistamisen vaikeus: kansainvälisellä tasolla on arvioitu, että uhreista vain 10 prosenttia tunnistetaan. Miksi tilanne on tämä? Yksi seminaarissa esitetyistä selityksistä on ns. ei voi olla totta! -asenne. Ihmiskauppa on ilmiönä niin raaka ja vastoin sivistyneen yhteiskunnan arvoja, ettei sitä voi uskoa todeksi. Lisäksi ihmiskaupan piiloutuneisuus takaa sen, että tavallisten ihmisen kosketus asiaan on varsin rajoittunut. Vaikka tärkeimmät ja tehokkaimmat toimet ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa tehdään lainsäätäjä- ja viranomaistasolla, voimme kaikki olla mukana asennetalkoissa. Perehtymällä tosiasioihin - esimerkiksi ihmiskaupparaportoijan julkaisuihin - voimme omalla kohdallamme toimia tietämättömyyttä vastaan. Valitettavasti asian järkyttävyys ei tee siitä vähemmän todellista, täällä Suomessakaan. Ihmiskaupan uhrien ihmisarvo vaatii, ettemme sulje silmiämme tältä asialta. Pilvi Rämä Sari Essayah n kotimaan avustaja Pilvi Rämä (vas) keskusteli seminaarin tauolla ihmiskaupparaportoija Venla Rothin kanssa.

5 Kristillisdemokraattiset Naiset ry ttiin tähän vakavaan ja kasvavaan ongelmaan ehelmä (vas) valmisteilla olevasta Rosertiolaitoksen esikunnasta. Asiantuntijat levittivät ihmiskaupan todellisuuden koko karmeudessaan seminaariin osallistuneiden silmien eteen. Ylitarkastaja, oikeustieteen tohtori Venla Roth toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana, joka on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Hänellä on laajat tiedonsaantioikeudet. Ihmiskaupparaportoijan tehtäviin kuuluu muun muassa seurata ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä ja kansallisen lainsäädännön toimivuutta, antaa ehdotuksia, suosituksia ja lausuntoja sekä raportoida säännöllisesti valtioneuvostolle ja eduskunnalle. Seminaarissa Venla Roth valotti ihmiskauppaa ilmiönä sekä miten se näkyy yhteiskunnassa, viranomaisten toiminnassa ja uhrien elämässä. Suomessa ihmiskauppa on pääasiassa seksuaalista ja työperäistä hyväksikäyttöä. Uhrit ovat naisia, miehiä ja lapsia. Ihmiskauppaan voivat syyllistyä paitsi järjestäytyneet rikollisryhmät myös uhrin omaiset, sukulaiset, tuttavat, poikaystävät tai puoliso. Tunnistettujen uhrien määrä on pieni arvioihin verrattuna. Syinä tähän on muun muassa se, että ihmiskauppa tapahtuu piilossa ja sekä uhrit että tekijät haluavat pysyä viranomaisten ulottumattomissa. Lisäksi ihmiskaupasta on harhaanjohtavat ja virheelliset käsitykset. - Uhri ei ole käsiraudoilla lämpöpatteriin kytketty, vaan kytkös on uhrin mielessä. Uhrilla ei ole tietoa eikä kontakteja, ja hän on henkisesti täysin riippuvainen tekijästä velan, pelon ja/tai häpeän takia, Venla Roth painotti. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä toimii nykyään huomattavasti aikaisempaa paremmin. Silti tarvitsemme lainsäädäntöä ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi ja rikostorjunnan edistämiseksi. Suomessa seksuaalisen hyväksikäytön kohteiksi joutuneiden ihmiskaupan uhrien tunnistaminen ja avun piiriin ohjautuminen on erityisen suuri haaste. Valtaosa auttamisjärjestelmään ohjautuneista on joko työperäisen ihmiskaupan uhreja tai turvapaikan hakijoita. Myös muualla kuin Suomessa ihmiskaupan uhriksi joutuneet hakevat täältä turvaa. Suomessa kertyneiden kokemusten mukaan vaikuttaa siltä, että ainoa kaikkia uhreja yhdistävä piirre on kokemus hyväksikäytetyksi tulemisesta. Seksuaalisesti hyväksikäytetyt ovat useammin traumatisoituneita ja he oirehtivat yleensä näkyvämmin. Heillä voi olla apaattisuutta, sulkeutuneisuutta, epäluuloisuutta ja vihan hallinnan ongelmia, sekavuutta, syyllisyydentunteita, painajaisia, jopa psykoottisuutta. Sekä myös fyysisiä ja psykofyysisiä oireita. Jokainen reagoi kuitenkin yksilöllisesti. Ihmiskaupan uhrien auttamisesta säädetään laissa. Auttamisen tarkoituksena on pitää huolta uhreista, heidän toimeentulostaan, edistää toipumista sekä tukea heidän toimintakykyään. Se tähtää kuntoutumiseen ja voimaantumiseen. Ihmiskauppa rajavartioston silmin Majuri Ilkka Herranen rajavartiolaitokselta kertoi ihmiskaupasta rajavartioston näkökulmasta. Ihmiskaupan tunnistaminen on oma lukunsa, mutta sen jälkeen on vielä monta porrasta, ennen kuin päästään tuomiolle asti. Poliisilla pitää olla näyttöä, syyttäjän on syytettävä ja mihin lakipykäliin vedoten tuomioistuin tuomitsee. Siksi tarvitaan selkeä lainsäädäntö. Eurooppa haluaa suojata rajansa ja tiukentaa tänne pääsyä. Se taas ruokkii ihmisten laitonta välitystä. Aina löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiita maksamaan mitä tahansa päästäkseen Eurooppaan. - On kahdenlaisia uhreja. Toiset KD Naisten ihmiskauppaseminaariin kutsuttiin myös niitä tahoja, jotka jo tekevät tai ovat aloittamassa työtä ihmiskaupan uhrien auttamiseksi. Norjan KD Naisten puheenjohtaja Mariam Rapp kertoi Norjan kokemuksista ja lainsäädännöstä. maksavat etukäteen ja heidät voidaan laittaa vaikka minkälaiseen veneeseen eikä välittäjä enää sen jälkeen piittaa, mitä heille tapahtuu. Esimerkkinä tästä on viimeaikaiset tapahtumat Italiassa, Ilkka Herranen kertoi. Toisille taas sanotaan, että voit maksaa sen jälkeen, kun olet päässyt kohdemaahan. Tämä tuntuu uhrista inhimillisemmältä ja siksi siihen on helppo suostua. Onhan annettu lupaus työpaikasta ja paremmasta elämästä. Tilanne kuitenkin muuttuu täysin. Tarjoilijan työ vaihtuu prostituutioon, tehdastyöhön hikipajassa tai ravintolatyöhön halvassa pizzeriassa. Asumusolot ovat alaarvoiset, passi on työnantajalla, et saa liikkua missään etkä pitää yhteyttä ulkopuolisiin. Olet velkaa työnantajalle ja velka on maksettava. Palkka kuluu kuitenkin kaikenlaisiin kuluihin, joten velka ei liiemmin lyhene. On kyse ihmisten huijaamisesta. Natalie Gerbert kertoi Monika- Naiset liiton työstä ihmiskaupan uhrein auttamiseksi ja Katriina Lehelmä esitteli Rose-projektin valmisteluja myöhemmin alkavaa vastaavaa toimintaa varten. Riitta Haapala KD Naisten 40-vuotisjuhla KD Naisten 40-vuotisjuhlaa vietettiin Hotel Haagassa Helsingissä. Illan juonsivat Hannele Nyholm ja Marjatta Moilanen. Osallistujia oli lähes 60, joukossa muutamia, jotka olivat olleet toiminnassa mukana jo alkuvaiheessa. Puolueen tervehdyksen juhlaan toi puheenjohtaja, ministeri Päivi Räsänen. Muiden puolueen erityisjärjestöjen tervehdykset toivat ministerin erityisavustaja Niklas Andersson ruotsinkielisestä järjestöstä ja puheenjohtaja Lauri Kangasniemi KD Nuorista. Naisjärjestön historiikista otteita kertoi sen tekijä Eija Haiko Lappeenrannasta. Alkuvaiheita muisteli Hannele Nyholmin johdattelemana myös KD Naisten kunniapuheenjohtaja Sirkka Salmi Kangasalta. Päivällä oli pidetty KD Naisten liittokokous, joka kutsui kuusi kunniajäsentä. Heistä paikalla olivat kansanedustaja Leena Rauhala Tampereelta, Anja Paavonperä Turusta ja Hannele Nyholm Imatralta. He kaikki ovat toimineet pitkään järjestön puheenjohtajistossa ja liittohallituksessa. Kunniajäsenille luovutettiin kunniakirjat ja ruusut. Leena Rauhala kiitti kunniajäsenten puolesta. Liittohallitus halusi muistaa myös muita pitkään järjestön puheenjohtajistossa ja liittohallituksessa toimineita myöntämällä heille Kalevalakorun pronssisen Loviisa-soljen. Soljen saajista olivat paikalla väistyvä puheenjohtaja Marika Visakorpi Jyväskylästä ja kolmantena puheenjohtajana jatkava Paula Pennanen-Aitta Helsingistä. Juhlapuheen piti Marika Visakorpi. Hänellä tulee vuoden lopussa täyteen sääntömääräiset neljä perättäistä kautta puheenjohtajistossa, joten myös hänet kukitettiin. Lisäksi kolmas puheenjohtaja Riitta Haapala esitti Marikalle laulun yhdessä illan musiikista vastanneen Iida Elinan kanssa. Iida Elina on nuori musiikkilahjakkuus, joka lauloi kanteleella itseään säestäen omia kappaleitaan. Ravintolasaliin oli laitettu valokuvanäyttely vuosien varrelta ja niitä käytiin ahkerasti katsomassa ja tunnistamassa tuttuja vuosien takaa. Moni halusi tulla kuvatuksi pahvisen Impi Muroman kuvan kanssa. Kuva on peruja Naisjärjestöjen Keskusliiton 100-vuotisjuhlanäyttelystä. KD Naisten 40-vuotisjuhlassa nähtiin runsaasti kansallispukuja, jotka myös esiteltiin yleisölle. Kuvassa selin KD:n puheenjohtaja Päivi Räsänen ja KD Naisten kunniapuheenjohtaja Sirkka Salmi. Pöydän toisella puolella KD Naisten puheenjohtajistossa pitkään toimineet Leena Rauhala (vas), nykyinen puheenjohtaja Marika Visakorpi ja Hannele Nyholm.

6 På svenska KD KD Kvinnorna, Naiset, KD Kvinnornas seminarium om människohandel Värderingar skall styra lagstifningen I år har det gått 150 år sedan den regelmässiga riksdagsverksamheten inleddes i Finland. Man firar detta under temat lag, arbete, fred och ljus. När riksdagen samlades till en festsession till minnet av detta lyfte KD fram att rättvisan, friheten och välfärden har varit oersättliga värderingar när landet har byggts upp. Som parti lyfter vi fram betydelsen av en hållbar grund och kristna grundvärderingar i beslutsfattandet. Ordförande för Norges Kvinnoförbund Mariam Rapp (th) deltog i seminariet. Hon berättade om människohandel lagstiftningen i Norge. Bredvid henne ordförande för KD Kvinnorna i Finland Marika Visakorpi. Att motarbeta människohandel och hjälpa offren förutsätter ett förtydligande av lagstiftningen. Regeringen har förbundit sig till att arbeta mot människohandel. Det centrala förslaget från den arbetsgrupp som tillsattes av Ministerarbetsgruppen för den inre säkerheten, var att man för arbetet mot människohandel genom tvärförvaltningsmässig uppföljning och koordinering grundar en människohandelskoordinatorstjänst som placeras på inrikesministeriets polisavdelning. Utvecklandet av lagstiftningen som rör människohandelns offer Kommunernas kännedom om människohandelsfenomenet, identifiering av offer och kunnandet inom hjäparbetet varierar mycket. I inrikesministeriet har det sedan början av 2012 funnits ett projekt vars syfte varit att utreda huruvida lagstiftningen för att hjälpa och stöda människohandelsoffer fungerar väl samt att ge förslag om utvecklandet av lagstiftningen. Projektet bereder en utredning om nuläget beträffande hjälpandet av människohandelsoffer samt de slutsatser som drar upp linjerna för uppgörandet av regeringspropositionerna, berättade Marjo Anttoora på KD Kvinnors människohandelsseminarium. Arbetsgruppen granskar speciellt identifikation av människohandelsoffer, förutsättningar för att komma in i hjälpsystemet och avföras därifrån, service och stödfunktioner som berör hjälparbetet samt arbetsfördelningen mellan staten och kommunen i hjälpandet av människohandelsoffren. Kommunernas kännedom om människohandelsfenomenet, identifiering av offer och kunnandet inom hjälparbetet varierar mycket. En del av kommunerna har redan anammat hjälpandet av människohandelsoffer som en del av vanlig myndighetsverksamhet, medan okunskapen om människohandelsfenomenet i vissa kommuner gör det omöjligt att systematiskt identifiera offren och styra dem in i stödfunktionerna. Det här förutsätter en starkare satsning på skolning av kommunala myndigheter och en höjning av kunskapsnivån. Också organisationers kunnande i människohandelsfrågor bör kunna förstärkas. En internationell, komparativ undersökning Som stöd för framställandet av den tidigare nämnda arbetsgruppens förslag beställde inrikesministeriet en utomstående undersökning om europeisk lagstiftning som berör hjälpande av människohandelsoffer. Undersökningen blev färdig i augusti. Identifieringsprocessen kan klargöras på tre nivåer. På den första nivån upptäcker man ett antaget offer, på den andra nivån upptäcker man ett möjligt offer, vilket ger offret vissa rättigheter, och på den tredje nivån identifieras offret officiellt som ett offer. Det vanliga är att vilken som helst aktör kan upptäcka ett antaget offer och att upptäckandet inte har några andra kriterier än en misstanke om att fallet på något sätt kan vara kopplat till människohandel. Ett möjligt offer identifieras i de flesta länderna av polismyndigheten. Kriteriet för identifiering av ett möjligt offer är att det finns minsta liten risk att personen är ett offer för människohandel. Den officiella identifieringen Statssekreterare Marjo Anttoora talade i KD Kvinnors seminarium om människohandel, som hölls i Hotel Haaga i Helsingfors. görs vanligen av åklagaren efter att ha hört offret själv och olika parter. Genom den internationella jämförelsen drar vi nytta av information för att identifiera fungerande praxis, tillvägagångssätt och strukturer, som vi kunde utnyttja i vårt utvecklingsarbete, med beaktande av Finlands förhållanden och utgångspunkter, konstaterade Marjo Anttoora. Statssekreterare Marjo Anttoora Inrikesministeriet Dessa värderingar har vi förverkligat i behandlingen av höstens budgetförordningar i riksdagen. Totalförbudet mot bildreklam för alkoholprodukter har varit ett exempel på en viktig målsättning för vårt parti. Nu ser det ut som om den social- och hälsovårdspolitiska ministerarbetsgruppen är beredd att gå några steg i rätt riktning. Vi får inget totalförbud ännu men annonseringsbegränsningarna ökar. Forskningen har visat att speciellt ungdomar påverkas lätt av reklam. Från riksdagen Leena Rauhala Alkohollagstiftningen som helhet ses över. Regeringsprogrammet har med förnyelse av alkohollagen och rattfyllerilagen och förslag kommer till riksdagen under våren. Målsättningen är att få ner de alkoholrelaterade dödsfallen med 800 per år. Även barnskyddslagstiftningen förändras. Ministeriets utredningsgrupp har gett ut en slutrapport om fungerande barnskydd. Där lyfter man fram vikten av en kunnig och tillräcklig personal inom barnskyddet. Redan nu har man börjat förverkliga de förslag som utredningsgruppen kom med tydligare anvisningar hur barn i dessa ärenden skall bemötas. En tredje sak jag vill lyfta fram är närståendevården vars lagliga grund nu förändras. Utvecklingsprogrammet för den nationella närstående vården anvisar de strategiska mål vården skall uppnå. Man börjar också utarbeta en helt ny lag för närståendevården som kallas för avtalsnärståendevård som även skulle medföra en finansieringsmodell som gör det mer jämlikt kommuner emellan. Dessa lagar avbildar utvecklingen mycket bra och de värderingar som har fått vara med och styra under de 150 åren som riksdagsverksamheten pågått och de 40 åren som vår kvinnorganisation pågått skall också bära oss in i framtiden. Leena Rauhala riksdagsledamot Specialmedarbetare Niklas Andersson framförde KD:s Svenska organisationens hälsning till den 40 åriga KD Kvinnorna.

7 Kristillisdemokraattiset Naiset ry Naiset maailmalla 7 EPP Naisten kesäakatemia Roomassa Naisyrittäjyyden edistäminen - yhteistä ymmärrystä etsimässä Poliitikkojen on ymmärrettävä, että naisyrittäjyyden tukeminen edistää myös maan talouden elpymistä. Joukko johtavia EPP:n naispoliitikkoja ja europarlamentin edustajia kokoontui helteisessä heinäkuussa kesäakatemiaan Roomaan. Tarkoituksena oli sekä jakaa kokemuksia ja keskustella naisyrittäjyyden mahdollisuuksista näinä talouden epävakauden aikoina että tehdä sitä tutuksi poliittisille päättäjille mahdollisuutena talouden elvytykseen kunkin omassa maassa ja EU:n tasolla. Doris Pack Saksasta, meppi ja EPP Women in puheenjohtaja, toimi myös akatemian puheenjohtajana. Akatemiaan puhujiksi oli kutsuttu yrityksen perustaneita ja sen menestykseen kasvattaneita naisia. Heidän kokemuksistaan ja näkemyksistään pyrittiin listaamaan toimenpiteitä naisyrittäjyyden edistämiseksi. Akatemiassa kuultiin tohtori Marija Bobania Kroatiasta, tohtori Angelika Winzigia Itävallasta, Anna Fagerströmiä Ruotsista, Annick van der Geestia Alankomaista ja tohtori Regina Bichlmaieria Saksasta. Kaikkia heitä yhdisti huikea ura usealla yhteiskunnan sektorilla, poliitikkoina ja yrittäjinä. Marija Boban toimii lisäksi professorina ja yrittäjyyden edistäjänä yliopistossa. Naisyrittäjien oltava rohkeita ja uskallettava käyttää valtaa Esityksissä yrittäjyyttä kuvattiin lukumäärinä, piirrettiin yritysten yhteyttä talouteen ja painotettiin naisyrittäjyyden menestyksen avaimia. Menestys edellyttää puhujien mielestä naisyrittäjältä rohkeutta tulle esiin, esittää omia ansioitaan ja omata kykyä käyttää valtaa, ottaa paikkansa miesjohtajien joukossa miesten tapaan. Naisten tulee myös rakentaa naisosaajien verkostoja, joissa he voivat jakaa kokemuksiaan ja toimia toinen toistensa markkinoijina. Lisäksi tarvitaan eri intresseistä lähteviä itsenäisesti toimivia naisfoorumeja. Puhujat kuvailivat hyvin seikkaperäisesti tuntemuksiaan yrityksen perustamisvaiheen vaikeuksissa ja kertoivat myös omista voimanlähteistään vaikeissa tilanteissa. Heidän kertomuksiaan läpileikkasivat naisten ja miesten erot yritystä perustettaessa ja sitä johdettaessa. Uskallettava tehdä toisin Esitelmöijät nostivat esiin kulttuuriset tekijät tyttöjen valintoja sekä koulutukseen että työelämään ohjaavina. Regina Bichlmaieri n mielestä lasten kasvatuksen tulisi olla enemmän sukupuolineutraalia ja perinteistä riippumatonta vaihtoehtojen tarjonnassa. Annick van der Geest valotti painokkaasti ja selkeästi naisyrittäjän kykyä tehdä toisin. Erityisesti hän korosti naisten tapaa johtaa henkilöstöä kannustaen ja vastuuta jakaen. Hänen mielestään yritys on naiselle perhe, josta pidetään huolta ja jonka menestys mittautuu hyvänä elämän sisältönä. Miehet sen sijaan näkevät yrityksen enemmänkin bisneksenä ja statuksen määrittäjänä. Kesäakatemian ohjelmaan kuului myös kiertoajelu Roomassa. Kuvassa näkymä Castel Sant Angelo -linnamuseosta Vatikaanin suuntaan. Annick oli myös piipahtanut politiikassa ja todennut sen yrittäjämäiselle yksilölle mahdottomaksi foorumiksi toimia. Kun yrityselämässä pärjätään verkottumalla ja toinen toistaan tukemalla, politiikassa menestyjällä on aina kaksi selkään puukottajaa, hän totesi. Akatemiasta johtopäätöksiin EU:n jäsenvaltiot ovat yhteiskunnalliselta kehitykseltään hyvin erilaisia. Vanhoissa valtioissa kehittäminen pohjaa demokratiaan ja talous markkinaehtoisuuteen, missä kilpailukyky on keskeistä. Toimenpiteitä yrittäjyyden edistämiseksi on tehty aina 1990-luvulta alkaen. Uusissa valtioissa suurin poliittinen haaste on demokraattisen päätöksenteon rakentaminen ja korruption poistaminen. Yhteiskunnan rakenteissa piilevät vanhan vallan voimat vaikuttavat edelleen kehitystä jarruttaen ja kehittämiseen varattuja rahoja välistä vetäen. Balkanin maissa ihmiset rakentavat sodan raunioille ja traumoille. Akatemiaan kutsutut naisyrittäjät edustivat vanhoja valtioita, joissa yhteiskuntajärjestelmä ja naisten asema yhteiskunnassa on vakiintunut. Näissä valtioissa yrittäjyys nähdään kansantalouden uudistumisen ja vaurauden keskeisenä kulmakivenä. Yrittäjyyskasvatusta on kehitetty ja sitä on ulotettu tai ainakin ollaan ulottamassa kaikkiin kouluasteisiin. Joskin yrittäjyys määritetään ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistavaksi työntekoon, nähdään se useimmiten vain ulkoisena yrittäjyytenä eli yritysten perustamisena ja sen kautta toimimisena. Yrittäjämäinen yksilö kaikissa tehtävissään, myös työntekijänä, saa aikaan lisäarvoa aktiivisuudellaan, luovuudellaan ja vastuullisuudel- Mirja Lauronen laan. Näen ongelmana politiikan kiinnittymisen tähän aikaan. Kun tämän päivän päätökset realisoituvat tulevaisuudessa, pitäisi päätösten horisonttina olla toivottu tulevaisuus. Yrittäjyys tutkimukseni (Yrittäjämäinen elinkeinopolitiikka, 2009) mukaan tarjoaa mahdollisuuden vastata myös kuntien ja julkisyhteisöjen haasteisiin. Nyt pitäisi tehdä yrittäjyyden mahdollisuus näkyväksi arjen toiminnassa. Olisiko tässä meille aktiivisille KD-naisille tilaus? Mirja Lauronen KTT, pj Keski-Suomen KD Naiset Ihmiskauppa on myös Euroopan häpeä! Jokaisen ihmisen ihmisarvo on mittaamattoman suuri. Kuitenkin Euroopassakin on satoja tuhansia ihmisiä, etupäässä naisia ja lapsia, joilta on riistetty heidän kaikki perusoikeudet ja he ovat päätyneet ihmiskaupan uhreiksi. Ihmiskaupan uhriksi päätyvät usein turvapaikan hakijat, laitonta maahantuloa ihmissalakuljettajien avulla yrittävät ja aivan laillisesti työnhakuun ulkomaille lähtevät. Kaikkein riskialttiimmassa asemassa ovat yksinäiset lapset ja nuoret. Ihmiskauppiaat saattavat uskotella uhreilleen tiedossa olevan helppoa työtä esimerkiksi lastenhoitajana ja hyviä ansioita. Totuus on päätyminen bordelleihin, orjatyöhön, rikolliseen toimintaan tai kerjäämään Euroopan kaduille. EU on pyrkinyt tehostamaan toimimaansa tämän nykypäivän orjuuden ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön kitkemiseksi. Komissio teki vuoden 2009 maaliskuussa kaksi ehdotusta, joilla pyritään tehostamaan ihmiskaupan sekä lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston ja lapsipornografian torjuntaa. Ehdotukset neuvoston puitepäätöksiksi velvoittavat EU:n jäsenvaltioita toimintaan seuraavilla aloilla: rikoksentekijöiden syytteeseenpano, uhrien suojelu ja rikosten ehkäisy. Ihmiskaupan torjuntaa koskevalla ehdotuksella taas lähennetään jäsenvaltioiden lainsäädäntöjä ja seuraamuksia sekä varmistetaan, että rikoksentekijät saadaan oikeuteen, vaikka he tekisivät rikoksensa ulkomailla. Jäsenmaissa puolestaan tarvitaan sekä uhrien parempaa oikeudellista suojelua että kovempia otteita rikollisuutta kohtaan. Rajavalvontaa on tehostettava ja koulutettava viranomaiset, mutta myös suuri yleisö paremmin tunnistamaan ihmiskaupan tunnusmerkkejä. Eri valtioiden oikeuslaitosten ja poliisiviranomaisten välistä yhteistyötä on myös tehostettava. Uhrien auttamiseksi tarvitaan yhteistyötä lähtömaiden kanssa, myös kolmannen sektorin järjestöt voivat auttaa uhreja toipumisessa ja tuen tarjoamisessa. Olemme tottuneet pitämään Suomea turvallisena lintukotona ja niinpä monille on ollut yllätys, että olemme ihmiskaupassa sekä kauttakulku- että kohdemaa. On aika avata silmät todellisuuteen; jokaisen tulisi olla tietoisempi siitä, mitä on hyväksikäyttö ja miten ihmiskauppiaat toimivat sekä pystyä tunnistamaan lähimmäisen hätä. Sari Essayah Europarlamentaarikko

8 Arjen asioita KD Naiset, KD Naisten liittokokouksessa valittiin uudet vastuunkantajat Uusi puheenjohtajisto esittäytyy Tiina Tuomela toinen puheenjohtaja Tulin mukaan KD:n toimintaan kunnallisvaaliehdokkaaksi syksyllä Jo useita vuosia itselläni oli ollut ajatus siitä, että yhteiskunta kaipaa muutosta. Ja nyt sitten tarjoutuikin mahdollisuus alkaa vaikuttaa laajemminkin yhteiskunnan epäkohtiin. Yhteiskunnan vähäosaiset tarvitsevat puolestapuhujaa. KD:n arvot ovat kohdallaan ja politiikassa juuri lähimmäisyys on mielestäni tärkeä ohjaava arvo. Ei kuljeta lähimmäisen ohi. Kun liityin puolueeseen, liityin samalla myös KD Naisiin. Tavoitteenani on KD:n ja myös KD Naisten näkyvyyden nosto. Olkaamme rohkeita tuomaan asiaamme esille, olemme Jumalan valo, annetaan sen loistaa maailmassa. Naisten asema maailmalla on paikoin varsin huolestuttava. Naisjärjestönä voimme keskittyä etenkin naisten asemaan ja elämäntilanteisiin, naisten tasa-arvon edistämiseen niin Suomessa kuin maailmalla. Tärkeää on siis myös verkostoitua muiden maiden KD Naisten kuin myös muiden naisverkostojen kanssa. Kiitän luottamuksesta ja yritän olle kaiken luottamuksen arvoinen. Muistetaan, että yhdessä voimme enemmän. Paula Pennanen-Aitta kolmas puheenjohtaja KD Naisten puheenjohtajisto : puheenjohtaj Marja-Leena Kemppainen (kesk), toinen puheenjohtja Tiina Tuomela (oik) ja kolmas puheenjohtaja Paula Pennanen-Aitta (vs). Liittohallitus 2014 Marja-Leena Kemppainen, puheenjohtaja Tiina Tuomela, toinen puheenjohtaja Paula Pennanen-Aitta, kolmas puheenjohtaja Anneli Louneva (Helsinki), vara Mari Rannikko (V-Suomi) Marja-Vuokko Mäkinen (Uusimaa ), vara Eija Haiko (Kymi) Raija Kuoppala (Satakunta), vara Mirja Lauronen (K-Suomi) Marja Apilainen (Häme), vara Sirkka Väänänen (E-Savo) Leena Rauhala (Pirkanmaa), vara Riitta Haapala (Pirkanmaa) Sointu Harju (P-P ja Kainuu), vara Anneli Siikavirta (P-Savo) Eeva Heinonen (Lappi), vara Aliisa Tohni (Pohjanmaa) Marja-Leena Kemppainen puheenjohtaja Olen ollut KD:n jäsen 26 vuotta, ja lähes yhtä kauan KD Naisten jäsen. Tähän mennessä luottamustehtävinä on ollut KD Naisten liittohallituksen varajäsenyys sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun naispiirin johtokunnan jäsenyys. Oulun kaupunginvaltuutettuna olen ollut 25 vuotta ja kansanedustajana Olen ollut myös puolueen varapuhenjohtajana. Ammatiltani olen työhyvinvointikoordinaattori, työsuojelupäällikkö ja työnohjaaja. Ystävän pyyntö pani minut aikoinaan miettimään vastuuta yhteisten asioiden hoitamisesta. KD, silloinen SKL, oli ainoa puolue, mikä vastasi minun arvomaailmaani. Sen naistoiminta oli luonnollinen osa puoluetoimintaani. KD Naisilla on tärkeä tehtävä osana Kristillisdemokraattista puoluetta toimia yhteiskunnan epäkohtien korjaamiseksi. Tarvitaan yhteen hiileen puhaltamista ja talkoohenkeä. Puheenjohtajana näen tärkeänä terävöittää poliitista toimintaa. Siinä tarvitaan kentän aktivoimista ja vahvistamista. Asumme mieheni kanssa Helsingin Laajasalossa. Elämäntyöni olen tehnyt pääasiassa kehitysvammaisten Aula-työkodissa Helsingissä. Toimin siellä osastoesimiehenä, apulaisjohtajana ja työhönvalmentajana. Olemme mieheni kanssa molemmat eläkkeellä. KD puolueeseen olen liittynyt jo 1980 luvun alussa. Aika pian Toini Lehto poimi minut Kaakkois-Helsingin paikallisosaston johtokuntaan. Myöhemmin yhdistettiin Kaakon- ja Itä-Helsingin paikallisosastot. Olen tässä paikallisosaston johtokunnassa edelleen. Pian olin mukana Helsingin piirihallituksenkin jäsenä. Lisänä tuli myös Helsingin naispiirin johtokunnan jäsenyys. Naispiirin johtokuntaan olen kuulunut koko ajan. Nykyisin olen sen puheenjohtaja. KD Naisten toimintaan olen osallistunut liittokokousedustajana vuosikymmeniä. Naisjärjestön toisena puheenjohtajana olen ollut kuusi vuotta. Seuraavana kaksivuotiskautenani pidän tärkeänä käydä naispiireissä tervehtimässä jäseniä ja kuuntelemassa alueiden ihmisten omia ajatuksia. Lisäksi haluan olla vahvistamassa kristillisen kasvatuksen ja -elämän arvomaailmaa. Tämä kaikki tietysti voimavarojen mukaan yhdessä muiden liittohallituksen ja puheenjohtajiston kanssa. Naispiirien kouluttamisella on myös tärkeä sija strategiassamme. Yhdessä tehden onnistumme!

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Kansallinen ihmiskaupparaportoija (L 660/2011)

Kansallinen ihmiskaupparaportoija (L 660/2011) WWW.OFM.FI Kansallinen ihmiskaupparaportoija (L 660/2011) Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on: 8) toimia kansallisena ihmiskaupparaportoijana, joka: a) seuraa ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä, kansainvälisten

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Pelastustoimen naisverkosto Tampere

Pelastustoimen naisverkosto Tampere Pelastustoimen naisverkosto Tampere 14.11.2015 Tervehdys verkoston suojelijalta Arvoisat Pelastustoimen naisverkoston puuhanaiset, verkoston jäsenet On hienoa saada kutsu tulla tämän verkoston suojelijaksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 622/2013 vp Suomalaisen sukututkimuksen asema EU:n tietosuoja-asetuksessa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on esittänyt uutta asetusta henkilötietojen käsittelyyn. Uudella

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1185/2013 vp Raskausajan työkyvyttömyyden määrittäminen Eduskunnan puhemiehelle Raskausaikana työnteko vaikeutuu asteittain. Työkyvyn määrittäminen on hankalaa ja vaihtelee äitien välillä.

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ 18.9.2013 Tampereen kaupungin valtuustosali Katri Lyijynen Joutsenon vastaanottokeskus Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu tehtäväksi

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1. Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.2012 Kelahalli Suhde muuhun lainsäädäntöön Suhde erityislakeihin oltava selkeä Lakien

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

Finanssialan sääntely Suomessa

Finanssialan sääntely Suomessa Finanssialan sääntely Suomessa Poliittisten päättäjien näkemyksiä finanssialan sääntelystä 16.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research toteutti Finanssialan Keskusliiton toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80

Vaalikysely. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 80 Vaalikysely 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosiaalidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 3% 17% 37% 38% 5% 0 20 40 60 80 100 120 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016 Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden valmisteluihin Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016 Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki

Lisätiedot

Suomen tie priorisointiseminaareista palveluvalikoiman määrittelyyn. Lauri Vuorenkoski terveyspolitiikan asiantuntija

Suomen tie priorisointiseminaareista palveluvalikoiman määrittelyyn. Lauri Vuorenkoski terveyspolitiikan asiantuntija Suomen tie priorisointiseminaareista palveluvalikoiman määrittelyyn Lauri Vuorenkoski terveyspolitiikan asiantuntija 1990-luku Keskustelu terveydenhuollon priorisoinnista kunnolla käynnistyi yhtenä taustavaikuttajana

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä SUOMEN SISÄINEN TURVALLISUUS UHATTUNA! TARUA VAI TOTTA? Sisäisen turvallisuuden merkitys eduskunnan lainsäädäntö- ja budjettityössä Sisäinen turvallisuus nostaa enemmän kysymyksiä, kuin on anta vastauksia

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Toimintalinjaukset ja kehittämistoimet. Naisjärjestöjen Keskusliitto Hallituksen esitys kevätkokoukselle

Toimintalinjaukset ja kehittämistoimet. Naisjärjestöjen Keskusliitto Hallituksen esitys kevätkokoukselle oimintalinjaukset ja kehittämistoimet Naisjärjestöjen Keskusliitto Hallituksen esitys kevätkokoukselle 22.4.2015 M P A I N VII saavat ja vaikuttavat naiset rakentavat yhteistyössä tasa-arvoisen yhteiskunnan.

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 937/2009 vp Lävistyksiä koskeva valvonta ja ohjeistus Eduskunnan puhemiehelle Lävistykset ovat kasvattaneet suosiotaan koristautumisen muotona. Lävistystä tehtäessä vahingoitetaan aina

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Demokratiapäivä Rinnakkaissessio klo KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS?

Demokratiapäivä Rinnakkaissessio klo KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS? Demokratiapäivä 18.10.2016 Rinnakkaissessio klo 13.30 15.30 KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS? 1 Kuntavaalit tulevat oletko valmis? Demokratiapäivä 16.10.2016 klo 13.30-15.30 Session avaus - Marianne

Lisätiedot

Internatboende i Fokus

Internatboende i Fokus Internatboende i Fokus Michael Mäkelä Säkerhet i våra skolor och internat 8.6.2016, Tammerfors 1 Säkerhet i läroanstalter: Ett tema som har diskuterats en hel del på olika nivåer under de senaste åren,

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015 Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 14/2016 Yhteistoiminta-asiamies Toimintakertomus vuodelta 2015 Yhteistoimintaa ja osallistumista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1059/2005 vp Raskaana olevien päihteidenkäyttäjien pakkohoito Eduskunnan puhemiehelle Suomi on saanut kyseenalaisen kunnian sijoittua maailman kymmenen kärkimaan joukkoon alkoholin

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot