LIITTOKOKOUS varsinainen liittokokous. Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITTOKOKOUS 2014. 19. varsinainen liittokokous. Helsinki 21. 22.11.2014"

Transkriptio

1 . varsinainen liittokokous LIITTOKOKOUS 0 Helsinki...0 Lapinrinne 000 HELSINKI

2 sivu () LIITTOKOKOUKSEN AIKATAULU PERJANTAI Valtakirjojen tarkastus ja ilmoittautuminen alkaa Hotelli Haagassa 0.0 Valtakirjojen tarkastuksessa tauko äänten hyväksymistä varten 0.00 Valtiovallan tervehdys, opetusministeri Krista Kiuru 0.0 Kokouksen avaus.00 Lounas.00 Kokous jatkuu.00 Työryhmät aloittavat työskentelynsä.00 Päivällinen.00 Työryhmätyöskentely jatkuu LAUANTAI Liittokokous jatkuu.00 Lounas.00 Liittokokous jatkuu.00 Liittokokous päättyy (arvioitu aika) Päätöskahvi. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

3 HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTAKSI Kokouksen avaus. Kokouksen puheenjohtajien () valinta. Kokouksen pääsihteerin ja häntä avustavien pöytäkirjasihteerien () valinta. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjantarkastajien () ja heidän varahenkilöidensä valinta. Ääntenlaskijoiden () ja heidän vanhimpansa valinta. Kokouksen työskentelyjärjestyksen hyväksyminen. Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Kokouksen työryhmien asettaminen ja niiden jäsenten valinta 0. Kokoukselle esitettävät tervehdykset. Liiton puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 0. Liiton varapuheenjohtajan valitseminen vuodeksi 0. Liiton hallituksen jäsenten valitseminen vuodeksi 0. Hallituksen selonteko liiton toiminnasta vuodelta 0. Liiton toimintakertomus vuodelta 0, tilinpäätös vuodelta 0, tilintarkastuskertomus, toiminnantarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 0 tili- ja vastuuvelvollisille YLEISKESKUSTELU JA PÄÄTTÄMINEN. Hallituksen selonteko liiton toiminnasta Hallituksen esitys liiton sääntöjen muuttamiseksi, ensimmäinen käsittely LÄHETEKESKUSTELU. Hallituksen esitys liiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 0 LÄHETEKESKUSTELU. Hallituksen esitys liiton jäsenmaksun suuruudeksi, jäsenmaksujen aikatauluiksi ja viivästyskoroksi vuodelle 0 LÄHETEKESKUSTELU 0. Hallituksen esitys liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioiden suuruudeksi vuodelle 0 LÄHETEKESKUSTELU. Hallituksen esitys liiton talousarvioksi vuodelle 0 LÄHETEKESKUSTELU

4 sivu () 0 0. Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan esitys liiton kielistrategian uudelleen valmistelemiseksi LÄHETEKESKUSTELU. Hallituksen esitys liiton sääntöjen muuttamiseksi, ensimmäinen käsittely YLEISKESKUSTELU JA PÄÄTTÄMINEN. Hallituksen esitys liiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 0 YLEISKESKUSTELU JA PÄÄTTÄMINEN. Hallituksen esitys liiton jäsenmaksun suuruudeksi, jäsenmaksujen aikatauluiksi ja viivästyskoroksi vuodelle 0 YLEISKESKUSTELU JA PÄÄTTÄMINEN. Hallituksen esitys liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioiden suuruudeksi vuodelle 0 YLEISKESKUSTELU JA PÄÄTTÄMINEN. Hallituksen esitys liiton talousarvioksi vuodelle 0 YLEISKESKUSTELU JA PÄÄTTÄMINEN. Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan esitys liiton kielistrategian uudelleen valmistelemiseksi YLEISKESKUSTELU JA PÄÄTTÄMINEN. Liiton tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan sekä heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta vuodeksi 0 0. Esitys liittokokouksen julkilausumaksi YLEISKESKUSTELU JA PÄÄTTÄMINEN. Muut esille tulevat asiat. Kiitokset. Kokouksen päättäminen. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

5 sivu () HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN TYÖRYHMIKSI Hallitus esittää, että liittokokous perustaa kaksi () työryhmää, nimeää työryhmien koollekutsujat ja jäsenet sekä hyväksyy työryhmien työjärjestykset. TYÖRYHMIEN TYÖJÄRJESTYKSET TYÖRYHMÄ I. Kokouksen avaus. Kokouksen järjestäytyminen. Työjärjestyksen toteaminen. Hallituksen esitys liiton sääntöjen muuttamiseksi. Hallituksen esitys jäsenmaksun suuruudeksi, jäsenmaksuaikatauluksi ja viivästyskoroksi vuodelle 0. Hallituksen esitys liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioiden suuruudeksi vuodelle 0. Hallituksen esitys liiton talousarvioksi vuodelle 0. Liiton tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan sekä heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta vuodeksi 0. Muut esille tulevat asiat 0. Kokouksen päättäminen TYÖRYHMÄ II. Kokouksen avaus. Kokouksen järjestäytyminen. Työjärjestyksen toteaminen. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 0. Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan esitys liiton kielistrategian uudelleen valmistelemiseksi. Liittokokouksen julkilausuma. Muut esille tulevat asiat. Kokouksen päättäminen. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

6 sivu () HALLITUKSEN SELONTEKO LIITON TOIMINNASTA JOHDANTO Liiton vuoden 0 toiminnan painopistealueina ovat olleet ammattikorkeakoulu-uudistus, opiskeluterveydenhuolto, opintotuki ja maksuton koulutus. Näiden lisäksi on lähdetty mukaan työura- ja eläkekeskusteluun sekä valmisteltu liiton linjat työura- ja eläkeasioihin. Liitto on tehnyt vaikuttamistyötä eri ministeriöiden sekä sidosryhmien työryhmissä, tapaamisissa ja seminaareissa. Liitto on tarjonnut opiskelijoiden näkökulman yhteiskunnalliseen keskusteluun niin lausuntojen, muistioiden, kannanottojen ja kommenttien kuin haastattelujen ja artikkelien muodossa. Liitto osallistui heinäkuussa Porissa järjestettyyn SuomiAreena-tapahtumaan Allianssin kautta, joka koordinoi opiskelijajärjestöjen ohjelmaa tapahtumassa. SuomiAreenassa järjestettiin keskustelutilaisuus, jonka aiheena oli sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Lisäksi liitolla oli SuomiAreenan kansalaistorilla teltta yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa, jossa teeman käsittely jatkui. YLEINEN TOIMINTA Toiminnan kehittäminen Liiton toimintaa on kehitetty aloittamalla vuosille 0-0 laaditun strategian täysimittainen käyttöönotto. Strategiasta erityispainopisteiksi vuodelle 0 nostettiin organisaatiotarvekartoituksen tekeminen, strategiakauden mittaisen taloussuunnitelman tekeminen, kielistrategian luominen ja strategian toteuttamissuunnitelman luominen. Näillä toimenpiteillä tähdätään liiton toiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Liiton toiminnan kehittämisessä erittäin isossa roolissa ovat organisaatiotarpeen kartoitus sekä kielistrategian laatiminen. Organisaatiotarpeen kartoituksen avulla tutkitaan liiton toimintaa ja nykyisen organisaation kykyä palvella parhaalla tavalla asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Kartoituksen tarkoituksena on tuottaa selkeitä kehitysehdotuksia, jotka otetaan käyttöön vuonna 0. Kielistrategialla taas pyritään lisäämään yhdenvertaisuutta ja mm. luomaan jokaiselle tasavertaiset mahdollisuudet osallistua liiton toimintaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Loppuvuodesta on laadittu ehdotukset toimenpiteiksi organisaation kehittämistä varten. Osa toimenpiteistä vaikuttaa välittömästi vuodenvaihteessa, mutta suurin osa jää seuraavan hallituksen toimeenpantavaksi. HALLINTO Toimisto Liiton toimisto sijaitsee Helsingin Kampissa. Tiloissa toimivat myös Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. Vuokranantaja toimitilassa on Oy OSS-Järjestöpalvelut Ab, jonka osakekannasta liitto omistaa %, SYL % ja OLL 0 %. Hallitus ja työntekijät Liiton hallitus valitaan vuosittain pidettävässä sääntömääräisessä liittokokouksessa. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Liiton hallitus on toiminut palkkiollisessa, kokopäiväisessä luottamustoimessa.. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

7 sivu () Vuoden 0 hallituksen muodostavat seuraavat henkilöt: Valtonen, Mikko Prauda, Ringa Andersson, Christoffer Asikainen, Toni Kurvi, Aleksi Myllykoski, Sini Nenonen, Aleksi puheenjohtaja varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen 0 0 Liitolla on ollut palveluksessaan vuonna 0 seuraavat henkilöt: Hyppänen, Jani pääsihteeri Hallia, Antti asiantuntija, opintososiaaliset etuudet Härkönen, Anita tiedottaja Karkkunen, Nelli asiantuntija, opiskeluterveydenhuolto, työvapaa ajalla Loikkanen, Silva asiantuntija, opiskeluterveydenhuolto, sijaisuus Savola, Pauliina asiantuntija, kansainväliset asiat Taskila, Veli-Matti asiantuntija, opetus ja ohjaus Vieltojärvi, Mikko asiantuntija, korkeakoulujärjestelmä Liiton omat työryhmät Liiton hallitus on valinnut vuodeksi 0 työryhmät, joiden kokoonpanot ovat olleet seuraavat: 0 Taloustoimikunta: Lamminen, Juha Hyppänen, Tanja-Maria Koponen, Jere Kuusisto, Heini Lievonen, Susanne Molander, Olli Niemi, Kimmo Nousiainen, Noora Näkkäläjärvi, Mikkel Parri, Igor Rummukainen, Maija SAMMAKKO, toimikunnan puheenjohtaja HAMKO, toimikunnan varapuheenjohtaja METKA TUO LAUREAMKO JAMKO SAMO OSAKO VAMOK HELGA LAUREAMKO Toimikunta on kokoontunut viisi () kertaa. Kielistrategiatyöryhmä: 0 Heino, Sini Huopalainen, Niina Martikainen, Jenna Nordqvist, John Talvinen, Ida Tuohiniemi, Lauri LAUREAMKO HAMKO ASK NOVIUM SAMMAKKO SAMO. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

8 sivu () Jäsenyydet oli 0..0 jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: ESU The European Students Union Eurooppalainen Suomi ry Kehitysyhteistyön Palvelukeskus - KEPA Nordiskt Ordförande Möte NOM Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) Palvelualojen Työnantajat PALTA ry Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Suomen sosiaali ja terveys ry - SOSTE Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Suomen opiskelija-asunnot SOA ry Suomen Retkeilymajajärjestö SRM ry Väestöliitto ry Seta ry (kannatusjäsen) Jäsenjärjestöt Liiton jäsenistön ovat muodostaneet opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alaiset ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat sekä Ahvenanmaan maakuntahallinnon alaisen korkeakoulun opiskelijakunta. Lisäksi liitossa ovat jäseninä liiton perustajajäseninä toimineet Suomen Kauppaopiskelijain Liitto ry (SKOL), Suomen Terveydenhuolto- ja Sosiaalialan Opiskelijoiden Liitto Terhol ry ja Suomen Tekniikan Opiskelijoiden Liitto ry (STOL). Jäsenjärjestöinä olevat opiskelijakunnat..0: Arcada studerandekår Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAAGA-HELIAn opiskelijakunta Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

9 sivu () Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Studerandekåren vid Högskolan på Åland Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JÄRJESTÖPALVELUTOIMINTA Liitto on järjestänyt vuoden aikana Lähtölaukaus-koulutuksen, Kesäseminaarin, liittokokousta valmistelevan Palapeli-seminaarin, opiskelijakuntien henkilöstöpäivät sekä sektorikohtaisia koulutuksia ja tapaamisia. Koulutuksissa on käsitelty niin valtakunnallisen ja paikallisen edunvalvontatyön ajankohtaisia asioita, kuin etsitty keinoja ratkaista ja kehittää edunvalvontaa. Tapahtumista on kerätty palautetta ja se on huomioitu tulevia tapahtumia suunniteltaessa. Opiskelijakuntia on kannustettu järjestämään alueellisia perehdytyksiä sekä tekemään paikallista yhteistyötä yhdessä alueen muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Opiskelijakunnille tuotettua jäsenrekisteriä on kehitetty sen toiminnassa nousseiden haasteiden pohjalta. Opiskelijaetu- ja korttipalvelu Frank Liitto on hankkinut kesäkuussa % omistusosuuden Opiskelija-Holding Oy:stä. Opiskelija-Holding Oy omistaa noin 0 % opiskelijaetu- ja korttipalvelu Frankin taustayhtiö Oy SPV Services Finland Ab:sta. Järjestelyn myötä opiskelijakunnilla on veloituksetta mahdollisuus tarjota jäsenilleen Frankin verkkoedut. Myöhemmin opiskeljakunnille avautuu mahdollisuus tilata opiskelijakortit Frankjärjestelmän kautta. VAIKUTTAMISTOIMINTA Opiskelijavalinta Liitto on ollut edustettuna korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmässä, korkeakoulujen sähköistä hakujärjestelmää kehittävän KSHJ-hankkeen ohjausryhmässä sekä Arenen opiskelijavalintaryhmässä. SAMOK on vaikuttanut kesällä hyväksyttyyn opiskelijavalintauudistuksen sisältävään lakimuutokseen. SAMOK on myös vaikuttanut ammattikorkeakoulujen yhteisiin valintaperustesuosituksiin. SAMOK on painottanut vaikuttamistyössään erityisesti yhteisten siirtymäkäytänteiden luomista ja siirtymämahdollisuuksien lisäämistä. SAMOK on tehnyt vaikuttamistyötä myös ministeriöön ja virkamiehiin uudistuksen toisen vaiheen käyttöönoton estämiseksi. Työelämäyhteydet Liitto osallistui helmikuussa ammattikorkeakoulujen TKI-päiville Hämeenlinnassa. Tapahtumassa nostettiin esille opiskelijoiden kannalta tärkeitä asioita tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa sekä toiminnan rahoitukseen liittyviä seikkoja. Yhteistyö ammattiliitto Pron kanssa Työelämän ajokortti -opintojakson osalta jatkui 0. Opintojakso on ollut suosittu ja konseptin laajentaminen edellyttäisi lisäresursseja, joita ei kuitenkaan nykyisellä yhteistyöllä pystytä riittävässä määrin hankkimaan. Toinen yhteistyöhanke saatiin alulle, kun hallitus teki syksyllä päätöksen tukea Vastuullinen kesäduuni 0 -kampanjaa.. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

10 sivu 0 () SAMOK aloitti työstämään loppukeväällä korkeakouluharjoitteluun liittyviä suosituksia, joiden perusteella tehtiin esityksiä myös liiton poliittiseen ohjelmaan. Suosituksia varten käytiin keskusteluja työmarkkinasidosryhmien, kuten Akavan Opiskelijoiden, STTK-Opiskelijoiden ja Suomen Yrittäjien kanssa. SAMOKin liittokokouksen jälkeen harjoittelusuosituksien julkaisu viivästyi, eikä ehtinyt vuodelle 0. Ohjaus SAMOKin ohjaussuosituksia käytiin läpi sektorikohtaisessa tapaamisessa. SAMOK on mukana TIP- TOP-projektissa, jossa luotavien palveluiden avulla opiskelijan ohjaus varmistetaan myös perinteisestä kampusopiskelusta poikkeavissa tilanteissa. Aikuiskoulutus Liitto on ollut mukana ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämisverkostossa. Liitto on ollut mukana toteuttamassa aikuiskoulutustukimusta yhdessä Otuksen ja Arenen kanssa, jonka tulokset julkaistiin..0. Tutkimus on osoittautunut erittäin hyödylliseksi ja käyttökelpoiseksi SAMOKin tulevassa työssä aikuiskoulutukseen liittyen. Korkeakoulujärjestelmä Ammattikorkeakoululakia uudistetaan ja liitto on ollut aktiivinen keskustelukumppani erilaisilla foorumeilla, kuten AMK-uudistuksen ohjausryhmässä. Ammattikorkeakoulujen uudistamista on pidetty näkyvästi esillä liiton omissa tapahtumissa ja aiheen tiimoilta ollaan oltu aktiivisesti yhteydessä opiskelijakuntien kanssa. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen ensimmäinen vaihe hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa 0 ja se astui voimaan..0. Osana tätä prosessia toteutettiin elo-syyskuussa ammattikorkeakoulujen toimilupakierros, jonka aikana liiton toimisto tuki opiskelijakuntia näiden vaikuttamistoiminnassa omien ammattikorkeakoulujensa suuntaan. Lisäksi SAMOK pyrki tekemään vaikuttamistyötä korkeakouluverkon rakenteellisen kehittämisen vauhdittamiseksi liiton aiempien linjausten mukaisesti. Valtioneuvosto teki joulukuussa päätöksen myöntää toimiluvat kaikille hakijoille. Päätöksen myötä Suomessa toimii..0 alkaen ammattikorkeakoulua, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun yhdistyessä Lapin ammattikorkeakouluksi. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen ohjausryhmä aloitti uudistuksen toisen vaiheen valmistelun keväällä 0. SAMOK vaikutti ohjausryhmän, erillisten tapaamisten ja laajan poliittisen yhteistyön kautta siihen, että liiton tavoitteet opiskelijakuntien automaatiojäsenyyden, opiskeluterveydenhuollon järjestämiseen osallistumisesta tarvittaessa ja koko ammattikorkeakouluhallinnon kattavan opiskelijaedustuksen osalta toteutuisivat. Kaksi ensimmäistä tavoitetta linkittyvät liiton tavoitteeseen saada ammattikorkeakouluopiskelijat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluiden piiriin. SAMOK on osallistunut alkuvuodesta ESU:n järjestämään FINST (Financing the Students Future) - väliseminaariin, jossa keskusteltiin korkeakoulutuksen rahoituksesta sekä vertailtiin julkisen ja yksityisen rahoituksen roolia eri maissa. Projektin tavoitteena oli selvittää, miten eri rahoitusmallit vaikuttavat opiskeluun ja opiskelijoihin. Laatu Liitolla on ollut edustaja Korkeakoulujen arviointineuvostossa (KKA) ja liitto on esittänyt vuoden aikana useita opiskelijaedustajia KKA:n arviointeihin ja arviointien suunnitteluryhmiin. Liitto on ollut mukana työryhmässä, joka on laatinut KKA:n historiaa ja tulevaisuuden arviointihaasteita käsittelevän julkaisun. Julkaisun tekemisen motiivina on KKA:n toimintojen siirtäminen..0 aloittavaan koulutuksen arviointikeskukseen.. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

11 sivu () Huhtikuussa järjestetyssä ECVET-seminaarissa (European Credit System for Vocational Education and Training) keskusteltiin eurooppalaisista tutkinto- ja laadunvarmistusjärjestelmistä, siirtymistä sekä elinikäisestä oppimisesta. Tilaisuuteen osallistui liiton edustaja ja tilaisuuden järjesti ECVETsihteeristö yhteistyössä Euroopan Komission kanssa. Liiton edustaja on ollut tekemässä KKA:n arviointien opiskelijajäseniä käsitellyttä tutkimusta, joka julkaistaan marraskuussa pidettävässä European Quality Assurance Forum -seminaarissa Göteborgissa. Liiton edustajat ovat osallistuneet KKA:n seminaareihin alustajina ja yleisönä. Students for the Advancement of Graduate Employability - SAGE SAMOK on osallistunut SAGE-projektin kaksipäiväisiin ohjausryhmän kokouksiin Valenciassa ja Kööpenhaminassa sekä tutkimusryhmän kokouksiin Erlangenissa ja Brysselissä. Keväällä järjestettiin projektin toimintasuunnitelman mukaiset kansalliset seminaarit työllistettävyysteemalla projektin partnerimaissa. SAMOK järjesti seminaariin Helsingissä yhteistyössä Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa vuosittaisen koulutuspoliittisen tapaamisen yhteydessä. SAMOK osallistui vastaaviin seminaareihin Unkarissa, Tanskassa ja Espanjassa. Huhtikuussa 0 järjestetty, ESU:n. liittokokousta edeltävä, seminaari toimi SAGE-projektin konsultaatioseminaarina. Kolmipäiväisen seminaarin pohjalta kartoitettiin kansallisten opiskelijajärjestöjen näkemyksiä korkeakouluopiskelijoiden työllistettävyydestä. SAMOK tuotti yhteistyönä SYL:n kanssa projektiin liittyvään julkaisuun (EU00 with Student Eyes) kaksi asiantuntija-artikkelia: toisen nuorisotakuusta, toisen modernisaatioagendan vaikutuksista Suomen koulutuspolitiikkaan. Projektin yhteydessä tuotettiin ja kerättiin myös opiskelijoiden näkemyksiä kartoittava Employability With Student Eyes, jonka tulokset julkaistaan ensi vuoden puolella. Maksuton koulutus Liitto on vaikuttanut maksuttoman koulutuksen säilymiseksi. Vuoden 0 lopussa jätettiin lakialoite lukukausimaksujen perimisestä EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta. SAMOK otti kantaa aloitteeseen heti tuoreeltaan. Lähes heti kannanoton julkaisemisen jälkeen, kolme kansanedustajaa veti tukensa aloitteelta. Maksuttomaan koulutuksen lobbausmateriaali päivitettiin heti alkuvuodesta ja jaettiin myös opiskelijakuntiin. Kentän toimijoita aktivoitiin mukaan toimintaan mm. kansanedustajille suunnatun soittokierroksen muodossa. Hallitus on tavannut päättäjiä pitkin vuotta asian tiimoilta ja mm. sivistysvaliokunnan kaikki edustajat on tavattu. Lakialoite odottaa edelleen sivistysvaliokunnan käsittelyä. Koulutuksen maksullisuus nousi esiin uudestaan loppukesästä. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tiedotteen..0, jossa ilmoitettiin, että opetusministeri on asettanut työryhmän pohtimaan koulutusvientiä. Kolmen henkilön selvityshenkilöryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja ja jäseninä Aalto-yliopiston kehitysjohtaja sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö. Vastatakseen tähän SAMOK on yhdessä SYL:n kanssa tavannut kaikki selvityshenkilöryhmän jäsenet, laajalti sidosryhmätoimijoita ja asettaneet oman visioryhmän miettimään uusia ideoita koulutusviennille. SAMOK osallistui myös koulutusviennistä järjestettyyn kuulemiseen opetus- ja kulttuuriministeriössä. SAMOK tuotti yhdessä SYL:n kanssa omat suosituksensa koulutusviennin edistämiseen vastauksena Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutusviennin edistämisryhmälle. Suositukset julkaistiin näyttävästi ja niitä jaettiin laajasti eri sidosryhmille.. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

12 sivu () Kansainväliset järjestösuhteet SAMOK on osallistunut aktiivisesti European Students Unionin (ESU) ja Nordiskt Ordförande Möten (NOM) toimintaan. Maaliskuussa neljä SAMOKin edustajaa osallistui Irlannin Dublinissa järjestettyyn European Student Convention -tapahtumaan, jonka aiheena oli sosiaalinen ulottuvuus eurooppalaisessa korkeakoulutuksessa. NOMin kevään tapaaminen järjestettiin Islannin Reykjavikissa maaliskuun lopussa ja SAMOKista tapaamiseen osallistui kolme edustajaa. Tapaamisen teemana oli opiskelijoiden työllistettävyys ja yrittäjyys. Syksyn puolella NOM pidettiin Liettuan Klaipedassa ja sinne osallistui kaksi SAMOKin edustajaa. European Student Convention -tapahtuma pidettiin Liettuan Kaunasissa, jossa SAMOK oli paikalla kolmen edustajan voimin. ESU:n syksyn liittokokous järjestettiin Kroatian pääkaupungissa Zagrebissa ja siellä SAMOKia oli edustamassa kolme ihmistä. Syksyn liittokokouksen saldo ei ollut Suomen delegaatiolle järin hyvä vaan monia tavoitteita jäi saavuttamatta. Huhtikuussa viisi SAMOKin edustajaa osallistui ESU:n kevään liittokokouksen yhteydessä järjestettyyn seminaariin, jonka aiheena oli korkeakoulutettujen työllistettävyys. Seminaari oli osa SAGEprojektia. Seminaarin jälkeen pidettyyn liittokokoukseen osallistui kolme SAMOKin edustajaa. Seminaari ja liittokokous järjestettiin Unkarin Budapestissa. ESUn liittokokouksessa SAMOK asetti Elin Blomqvistin ehdolle ESU:n hallitukseen ja Blomqvist tuli myös valituksi. ESU:n ja NOMin järjestämien tapahtumien lisäksi SAMOK on osallistunut myös muihin kansainvälisiin seminaareihin. Helmikuussa liiton edustajat olivat Romaniassa ja osallistuivat Romanian valtakunnallisen liiton ANOSR:n seminaariin Social Dimension in Higher Education kutsuttuina puhujina. Ruotsin kansallisen opiskelijajärjestön SFS:n varapuheenjohtaja osallistui Lähtölaukaukselle tuoden terveiset Ruotsin kansainvälisiä opiskelijoita koskevien lukukausimaksujen tilanteesta. Kesäseminaariin osallistuivat ESU:n varapuheenjohtaja sekä Tanskan kansallisen opiskelijaliiton DSF:n edustaja, joka kertoi Tanskan lukukausimaksutilanteesta sekä sen vaikutuksista kansainvälistymiseen. SAGE-projektin kansallisten opiskelijajärjestöjen edustajat Espanjasta (CREUP) ja Tanskasta (DSF) osallistuivat keväällä Helsingissä järjestettyyn kopo-tapaamiseen. Syksyllä SAMOKin toimistolla vieraili myös Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan MET- KAn kehitysyhteistyöprojektin partnerijärjestön Street Children Empowerment Foundationin edustaja. SAMOKin hallitus ja pääsihteeri vierailivat kesäkuussa Virossa kansallisen opiskelijajärjestön EÜL:n luona keskustelemassa ajankohtaisista yhteisistä asioista ja tutustumassa paikallisiin korkeakouluihin sekä niiden opiskelijoita edustaviin toimielimiin. ESU:n yhdenvertaisuuskoordinaattori osallistui SA- MOKin Palapeli-seminaariin ja piti session yhdenvertaisuudesta opiskelijakunnissa ja korkeakoulutuksessa. Maahanmuutto Maksuttoman koulutuksen yhteydessä käydyssä julkisessa keskustelussa SAMOK on korostanut sitä, että kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumiseen ja Suomeen jääntiin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Erityisesti huomiota tulisi kiinnittää opiskelijoiden valmistumisen jälkeen myönnettävien oleskelulupien pidentämiseen sekä kotoutumisen edistämiseen mm. tarjoamalla riittävästi kotimaisten kielten opintoja sekä työharjoittelumahdollisuuksiin panostamalla. Tällä hetkellä jo noin prosenttia kansainvälisistä opiskelijoista jää Suomeen valmistumisensa jälkeen ja näistä noin prosenttia on työelämässä. Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa mainitaan, että hallitus haluaa pidentää oleskelulupaa valmistumisen jälkeen sekä parantaa harjoittelumahdollisuuksia ulkomaalaisille opiskelijoille.. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

13 sivu () Myös Maahanmuuton tulevaisuus 00 -ohjelman lausuntokierroksella nostettiin SAMOKin poliittisen ohjelman mukaisia linjauksia SAMOKin ja SYL:n yhteisessä lausunnossa. SAMOK on käsitellyt pitkin vuotta järjestetyissä koulutuksissa maahanmuuttoon liittyviä teemoja. Pro gradu -työnä toteutettava tutkimus maahanmuuttajien korkeakoulutukseen pääsyn edistämisestä aloitettiin kesällä 0 ja tutkimuksen tekoon on allokoitu yksi asiantuntijan työpäivä per viikko elokuusta 0. Opiskeluterveydenhuolto Vuonna 0 SAMOK on keskittynyt opiskeluterveydenhuollossa YTHS-mallin laajentamiseen ja vakiinnuttamiseen. Vuoden aikana YTHS-asioita on tuotu esiin lähes kaikissa liiton tapahtumissa ja kenttää on pidetty ajan tasalla tilanteiden kehittymisestä. Kokeilupaikkakuntien opiskelijakuntiin on pidetty tasaisesti yhteyttä muun muassa yhteisissä nettipalavereissa. Mallin laajentamisen tarvetta on pidetty esillä ympäri vuoden erilaisin kannanotoin ja muiden ulostulojen muodossa. Alkuvuoden aikana vaikuttamista tehtiin sen eteen, että maan hallitus olisi tehnyt päätöksen mallin vakiinnuttamisesta kevään 0 kehysriihessä. Vastoin liiton tavoitteita päätöksiä ei tehty kyseisenä ajankohtana. SAMOK lausui kesäkuussa maan hallituksen esitysluonnokseen liittyen kokeilun jatkamisesta kokeilupaikkakunnilla. SAMOK on osallistunut myös vuonna 0 YTHS-kokeilua seuraavaan sosiaali- ja terveysministeriön alaiseen ohjausryhmään. Ohjausryhmä on vuoden aikana valmistellut väliarviointia kokeilusta. Väliarviointi piti alunperin julkaista jo alkuvuodesta, mutta lopulta julkaisu viivästyi syyskuulle. SA- MOK oli tyytyväinen ohjausryhmän väliarvioon. SAMOK on koko vuoden tuonut esille kantaa, jonka mukaan päätös vakinaistamisesta tulisi tehdä mahdollisimman pian. Nyt jo olemassa olevilla tiedoilla päätöksiä voitaisiin tehdä ja niitä tulisi tehdä vielä tämän hallituskauden aikana. Liitto on tehnyt tiivistä yhteistyötä asiaan vaikuttamisessa SYL:n kanssa. Loppuvuodesta 0 alkoi näyttää siltä, että YTHS-laajennus olisi vaikean tien takana. Laajennusta vaikeuttivat muun muassa rakennepoliittiset muutokset, yleinen taloustilanne sekä poliittisen tahdon puuttuminen. Eteenpäin menevä sote-uudistus vaati liitolta perehtymistä ja vaikuttamistyötä YTHS:n aseman säilyttämiseksi sote-uudistuksessa. Myös uudistuksen mahdollisia vaikutuksia YTHSlaajennukseen pohdittiin. Turvallisuus ja SORA Alkuvuodesta SAMOK lausui korkeakoulujen turvallisuusjohtamista koskevaan selvitykseen ja sen suosituksiin. SAMOK suhtautui lausunnossaan selvitykseen kriittisesti ja löysi siitä huomautettavaa. Yleistä keskustelua korkeakoulujen turvallisuusasioista on myös seurattu aktiivisesti. Vuoden aikana SAMOK on tavannut opiskelija- ja vammaisjärjestöjä, joiden kanssa on käsitelty SORA-asioita eli opiskelijoiden alalle soveltumattomuuteen ja kurinpitoon liittyviä asioita. Tapaamisissa on käyty ajankohtaisia tilanteita ja suunniteltu yhteistyön muotoja. SAMOK on myös tiedustellut vuoden aikana opiskelijakunnilta SORA-tapauksista ja käytänteistä eri ammattikorkeakouluissa. Vastauksia kertyi kohtuullinen määrä. Kesäseminaarin yksi osioista käsitteli SORA-asioita. Valtakunnallisessa opiskelijan oikeusturvalautakunnassa on käsitelty yksi tapaus tänä vuonna, mutta se ei koskenut korkeakouluastetta. 0. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

14 sivu () Opiskelijan toimeentulo Kuluvana vuonna liitto on joutunut ponnistelemaan suuresti nykyisen opintotukijärjestelmän säilyttämisen puolesta. Poliittinen paine opintotukijärjestelmän täysremonttiin säästöjen saamiseksi ja opiskelijoiden valmistumisen nopeuttamiseksi on ollut erittäin suuri. Valtakunnalliset sitoutumattomat opiskelijajärjestöt tekivät tiivistä yhteistyötä nykyisen opintotukimallin säilyttämisen puolesta. Osana vaikuttamistyötä opiskelijajärjestöt järjestivät suurmielenosoituksen opintotuen puolesta Helsingissä Kevään kehysriihessä opintotukijärjestelmään tehtiin muutamia uudistuksia ja sama kehitys jatkui myös syksyn budjettiriihen yhteydessä. Muutokset eivät olleet kaikilta osin toivottuja, mutta kokonaisuudessaan voidaan puhua opiskelijajärjestöjen linjojen mukaisen opintotukijärjestelmän säilymisestä. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, esteettömyys ja syrjäytymisen ehkäisy SAMOK on vuoden 0 aikana ottanut kantaa tasa-arvoisen avioliittolain puolesta ja osallistunut Tahdon0-kampanjaan. SAMOK liittyi kesällä Seta ry:n kannatusjäseneksi. Koulutuksissa on vuoden aikana käsitelty monipuolisesti yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen liittyviä asioita. Yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti liitolle valittiin alkuvuodesta häirintäyhdyshenkilöt. Toinen heistä toimii myös OSS-yhteisön yhteisenä häirintäyhdyshenkilönä. Lisäksi vuoden aikana toteutettiin koko OSS-yhteisön laajuinen yhdenvertaisuuskysely ja kyselyn tuloksia on myös käsitelty liiton sisällä. Liitto on vaikuttanut aktiivisesti opiskelijoiden tukikeskus Nyyti ry:n toimintaan järjestön hallituksessa istuvan edustajansa kautta sekä olemalla mukana toiminnan laajentamisessa AMK-opiskelijoille. Liitto on muun muassa auttanut Nyyti ry:tä ja opiskelijakuntia tiedottamalla palveluista sekä mahdollisuudesta tilata materiaalia. Nyytin toimintaa on esitelty kevään sopo-tapaamisessa ja Nyytiyhteistyöstä on keskusteltu myös Kesäseminaarin sektoritapaamisessa. Lisäksi liitolla on edustaja opiskelija- ja vammaisjärjestöjen verkostossa, jonka toiminnan kehittämisessä on oltu aktiivisesti mukana. Opiskelijaliikunta SAMOK on osallistunut Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) ry:n toimintaan muun muassa osallistumalla OLL:n koulutuksiin ja tapaamisiin. OLL on ollut aktiivisesti edustettuna myös useissa SAMOKin tapahtumissa kouluttamassa opiskelijakuntien toimijoita. Liittojen yhteisenä projektina vuoden aikana on ollut ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksiin vaikuttaminen korkeakoululiikunnan suositusten pohjalta. Lisäksi liitto on ollut mukana OLL:n järjestöllisen kehittämisen työryhmässä kahden edustajan voimin. Mukana työryhmässä on myös opiskelijakuntien edustajia. Järjestöllisen työryhmän työn pohjalta OLL:n liittokokous teki marraskuussa 0 päätökset uusista ydintoimintaalueista sekä ohjausmallista. Ruotsinkielinen toiminta SAMOK järjesti keväällä ruotsinkielisen Svenska Träffen -tapahtuman opiskelijakuntatoimijoille. Tapahtumassa keskusteltiin muun muassa SAMOKin kielistrategiasta ja ajankohtaisista valtakunnallisista koulutuspolitiikan asioista. Svenska Träffen -tapahtuman tulevaisuudesta on keskusteltu. Tavoitteena on kehittää tapahtumasta kaikkia opiskelijakuntia kiinnostava. Syksyn Svenska Träffen pidettiin Turussa ja siellä keskustelun aiheena oli valmistautuminen liittokokoukseen.. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 1/52 Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTO 3 1.1 Jäsenyhteisöt 3 1.2 Hallitus

Lisätiedot

Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2009 oli 138330. Jäsenmäärät ennen yhdistymisiä:

Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2009 oli 138330. Jäsenmäärät ennen yhdistymisiä: 1/51 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTAAN

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo 1. HALLINTO... 3 1.1 Jäsenyhteisöt... 3 1.2 Hallitus... 3 1.3 Sihteerit ja muu henkilökunta... 4 1.4 Tilintarkastajat... 5 1.5 Työryhmät

Lisätiedot

1.1 Jäsenyhteisöt Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2010 oli 135747.

1.1 Jäsenyhteisöt Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2010 oli 135747. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 13 Sivu 1 / 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTAAN EDELLISEN LIITTOKOKOUKSEN

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI . AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI 2012 Hallitus 19.02.2013 Arene 06.03.2013 Toimintakertomus 2012 Hallitus 19.02.2013 KERTOMUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINNASTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 YLEISTÄ Vuosi 2003 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n kuudes toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010.

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009

Lisätiedot

Suomen yliopistot UNIFI ry, Finlands universitet UNIFI rf TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2013. Y tunnus 2343785 4. Kotipaikka Helsinki

Suomen yliopistot UNIFI ry, Finlands universitet UNIFI rf TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2013. Y tunnus 2343785 4. Kotipaikka Helsinki Suomen yliopistot UNIFI ry, Finlands universitet UNIFI rf TOIMINTAKERTOMUS Y tunnus 2343785 4 Kotipaikka Helsinki Suomen yliopistot UNIFI ry Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, 00130 Helsinki www.unifi.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2009

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2009 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2010 Taitto: Samuli Maxenius Kannen kuva: Turun ylioppilastalo A Sisällys Johdanto 4 Pääsektori 5 Alayhdistykset 10 Kansainväliset

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto. Vuosikatsaus 2009. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Lastensuojelun Keskusliitto. Vuosikatsaus 2009. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2009 l a s t e n s u o j e l u n ke s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 JOHDANTO... 7 2 ORGANISAATIO... 7 2.1 Siivet... 8 2.2 Uuden mallinen toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Taitto: Samuli Maxenius Piirrokset: Ella Villiina Makkonen Kannen kuva: Turun ylioppilastalo A Sisällys Johdanto 4 Organisaatio

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 JA VUOSIKATSAUS 2008 Liittokokouksen 25.5.2009 päätös SISÄLLYS TAUSTAA: TOIMINTALINJAUS 2008 2012... 3 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 Visio

Lisätiedot

Hyötyykö Varsinais-Suomi korkeakoulujen lukukausimaksuista?

Hyötyykö Varsinais-Suomi korkeakoulujen lukukausimaksuista? Hyötyykö Varsinais-Suomi korkeakoulujen lukukausimaksuista? Keskustelu maksullisesta koulutuksesta leimahti jälleen liekkeihin, kun kansanedustajat Satonen, Tossavainen, Kärnä ja Torniainen julkaisivat

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Hallituksen esitys 14.3.2009. Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen... 4 2.1 Yleinen poliittinen

Lisätiedot

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Toimintakerto- 2013 mus OLL:n toiminta tammikuusta syyskuuhun vuonna 2013 liikuntapoliittisen edunvalvonnan, palvelutoiminnan ja opiskelijahuippu-urheilun saralla. 14 15 16

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arviointi

Tutkinnonuudistuksen arviointi Jari Niemelä Sakari Ahola Carita Blomqvist Henna Juusola Merja Karjalainen Juha-Pekka Liljander Ida Mielityinen Kerttu Oikarinen Sirpa Moitus Johanna Mattila Tutkinnonuudistuksen arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNAN JOHTO 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 4 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Seta ry Toimintakertomus 2012. LIITE 1 Yksityiskohtaiset toimenpiteet

Seta ry Toimintakertomus 2012. LIITE 1 Yksityiskohtaiset toimenpiteet Seta ry Toimintakertomus 2012 LIITE 1 Yksityiskohtaiset toimenpiteet 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntö ja yhteiskunnan rakenteet ovat yhdenvertaisia 3 1.1 Suomen lainsäädäntö takaa yhdenvertaisuuden 3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Toimintakertomus. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Toimintakertomus. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Toimintakertomus 2011 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1 Mikä JYY? Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, JYY, on opiskelijoiden oma etu- ja palvelujärjestö. Ylioppilaskunnan juuret ovat 1934 Jyväskylään

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO 4 2.1 LIITTOHALLITUS 5 2.1.1 Puheenjohtaja 5 2.1.2 Varapuheenjohtajat 5 2.1.3 Puheenjohtajisto

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot