LIITTOKOKOUS varsinainen liittokokous. Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITTOKOKOUS 2014. 19. varsinainen liittokokous. Helsinki 21. 22.11.2014"

Transkriptio

1 . varsinainen liittokokous LIITTOKOKOUS 0 Helsinki...0 Lapinrinne 000 HELSINKI

2 sivu () LIITTOKOKOUKSEN AIKATAULU PERJANTAI Valtakirjojen tarkastus ja ilmoittautuminen alkaa Hotelli Haagassa 0.0 Valtakirjojen tarkastuksessa tauko äänten hyväksymistä varten 0.00 Valtiovallan tervehdys, opetusministeri Krista Kiuru 0.0 Kokouksen avaus.00 Lounas.00 Kokous jatkuu.00 Työryhmät aloittavat työskentelynsä.00 Päivällinen.00 Työryhmätyöskentely jatkuu LAUANTAI Liittokokous jatkuu.00 Lounas.00 Liittokokous jatkuu.00 Liittokokous päättyy (arvioitu aika) Päätöskahvi. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

3 HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTAKSI Kokouksen avaus. Kokouksen puheenjohtajien () valinta. Kokouksen pääsihteerin ja häntä avustavien pöytäkirjasihteerien () valinta. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjantarkastajien () ja heidän varahenkilöidensä valinta. Ääntenlaskijoiden () ja heidän vanhimpansa valinta. Kokouksen työskentelyjärjestyksen hyväksyminen. Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Kokouksen työryhmien asettaminen ja niiden jäsenten valinta 0. Kokoukselle esitettävät tervehdykset. Liiton puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 0. Liiton varapuheenjohtajan valitseminen vuodeksi 0. Liiton hallituksen jäsenten valitseminen vuodeksi 0. Hallituksen selonteko liiton toiminnasta vuodelta 0. Liiton toimintakertomus vuodelta 0, tilinpäätös vuodelta 0, tilintarkastuskertomus, toiminnantarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 0 tili- ja vastuuvelvollisille YLEISKESKUSTELU JA PÄÄTTÄMINEN. Hallituksen selonteko liiton toiminnasta Hallituksen esitys liiton sääntöjen muuttamiseksi, ensimmäinen käsittely LÄHETEKESKUSTELU. Hallituksen esitys liiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 0 LÄHETEKESKUSTELU. Hallituksen esitys liiton jäsenmaksun suuruudeksi, jäsenmaksujen aikatauluiksi ja viivästyskoroksi vuodelle 0 LÄHETEKESKUSTELU 0. Hallituksen esitys liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioiden suuruudeksi vuodelle 0 LÄHETEKESKUSTELU. Hallituksen esitys liiton talousarvioksi vuodelle 0 LÄHETEKESKUSTELU

4 sivu () 0 0. Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan esitys liiton kielistrategian uudelleen valmistelemiseksi LÄHETEKESKUSTELU. Hallituksen esitys liiton sääntöjen muuttamiseksi, ensimmäinen käsittely YLEISKESKUSTELU JA PÄÄTTÄMINEN. Hallituksen esitys liiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 0 YLEISKESKUSTELU JA PÄÄTTÄMINEN. Hallituksen esitys liiton jäsenmaksun suuruudeksi, jäsenmaksujen aikatauluiksi ja viivästyskoroksi vuodelle 0 YLEISKESKUSTELU JA PÄÄTTÄMINEN. Hallituksen esitys liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioiden suuruudeksi vuodelle 0 YLEISKESKUSTELU JA PÄÄTTÄMINEN. Hallituksen esitys liiton talousarvioksi vuodelle 0 YLEISKESKUSTELU JA PÄÄTTÄMINEN. Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan esitys liiton kielistrategian uudelleen valmistelemiseksi YLEISKESKUSTELU JA PÄÄTTÄMINEN. Liiton tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan sekä heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta vuodeksi 0 0. Esitys liittokokouksen julkilausumaksi YLEISKESKUSTELU JA PÄÄTTÄMINEN. Muut esille tulevat asiat. Kiitokset. Kokouksen päättäminen. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

5 sivu () HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN TYÖRYHMIKSI Hallitus esittää, että liittokokous perustaa kaksi () työryhmää, nimeää työryhmien koollekutsujat ja jäsenet sekä hyväksyy työryhmien työjärjestykset. TYÖRYHMIEN TYÖJÄRJESTYKSET TYÖRYHMÄ I. Kokouksen avaus. Kokouksen järjestäytyminen. Työjärjestyksen toteaminen. Hallituksen esitys liiton sääntöjen muuttamiseksi. Hallituksen esitys jäsenmaksun suuruudeksi, jäsenmaksuaikatauluksi ja viivästyskoroksi vuodelle 0. Hallituksen esitys liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioiden suuruudeksi vuodelle 0. Hallituksen esitys liiton talousarvioksi vuodelle 0. Liiton tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan sekä heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta vuodeksi 0. Muut esille tulevat asiat 0. Kokouksen päättäminen TYÖRYHMÄ II. Kokouksen avaus. Kokouksen järjestäytyminen. Työjärjestyksen toteaminen. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 0. Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan esitys liiton kielistrategian uudelleen valmistelemiseksi. Liittokokouksen julkilausuma. Muut esille tulevat asiat. Kokouksen päättäminen. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

6 sivu () HALLITUKSEN SELONTEKO LIITON TOIMINNASTA JOHDANTO Liiton vuoden 0 toiminnan painopistealueina ovat olleet ammattikorkeakoulu-uudistus, opiskeluterveydenhuolto, opintotuki ja maksuton koulutus. Näiden lisäksi on lähdetty mukaan työura- ja eläkekeskusteluun sekä valmisteltu liiton linjat työura- ja eläkeasioihin. Liitto on tehnyt vaikuttamistyötä eri ministeriöiden sekä sidosryhmien työryhmissä, tapaamisissa ja seminaareissa. Liitto on tarjonnut opiskelijoiden näkökulman yhteiskunnalliseen keskusteluun niin lausuntojen, muistioiden, kannanottojen ja kommenttien kuin haastattelujen ja artikkelien muodossa. Liitto osallistui heinäkuussa Porissa järjestettyyn SuomiAreena-tapahtumaan Allianssin kautta, joka koordinoi opiskelijajärjestöjen ohjelmaa tapahtumassa. SuomiAreenassa järjestettiin keskustelutilaisuus, jonka aiheena oli sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Lisäksi liitolla oli SuomiAreenan kansalaistorilla teltta yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa, jossa teeman käsittely jatkui. YLEINEN TOIMINTA Toiminnan kehittäminen Liiton toimintaa on kehitetty aloittamalla vuosille 0-0 laaditun strategian täysimittainen käyttöönotto. Strategiasta erityispainopisteiksi vuodelle 0 nostettiin organisaatiotarvekartoituksen tekeminen, strategiakauden mittaisen taloussuunnitelman tekeminen, kielistrategian luominen ja strategian toteuttamissuunnitelman luominen. Näillä toimenpiteillä tähdätään liiton toiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Liiton toiminnan kehittämisessä erittäin isossa roolissa ovat organisaatiotarpeen kartoitus sekä kielistrategian laatiminen. Organisaatiotarpeen kartoituksen avulla tutkitaan liiton toimintaa ja nykyisen organisaation kykyä palvella parhaalla tavalla asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Kartoituksen tarkoituksena on tuottaa selkeitä kehitysehdotuksia, jotka otetaan käyttöön vuonna 0. Kielistrategialla taas pyritään lisäämään yhdenvertaisuutta ja mm. luomaan jokaiselle tasavertaiset mahdollisuudet osallistua liiton toimintaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Loppuvuodesta on laadittu ehdotukset toimenpiteiksi organisaation kehittämistä varten. Osa toimenpiteistä vaikuttaa välittömästi vuodenvaihteessa, mutta suurin osa jää seuraavan hallituksen toimeenpantavaksi. HALLINTO Toimisto Liiton toimisto sijaitsee Helsingin Kampissa. Tiloissa toimivat myös Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. Vuokranantaja toimitilassa on Oy OSS-Järjestöpalvelut Ab, jonka osakekannasta liitto omistaa %, SYL % ja OLL 0 %. Hallitus ja työntekijät Liiton hallitus valitaan vuosittain pidettävässä sääntömääräisessä liittokokouksessa. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Liiton hallitus on toiminut palkkiollisessa, kokopäiväisessä luottamustoimessa.. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

7 sivu () Vuoden 0 hallituksen muodostavat seuraavat henkilöt: Valtonen, Mikko Prauda, Ringa Andersson, Christoffer Asikainen, Toni Kurvi, Aleksi Myllykoski, Sini Nenonen, Aleksi puheenjohtaja varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen 0 0 Liitolla on ollut palveluksessaan vuonna 0 seuraavat henkilöt: Hyppänen, Jani pääsihteeri Hallia, Antti asiantuntija, opintososiaaliset etuudet Härkönen, Anita tiedottaja Karkkunen, Nelli asiantuntija, opiskeluterveydenhuolto, työvapaa ajalla Loikkanen, Silva asiantuntija, opiskeluterveydenhuolto, sijaisuus Savola, Pauliina asiantuntija, kansainväliset asiat Taskila, Veli-Matti asiantuntija, opetus ja ohjaus Vieltojärvi, Mikko asiantuntija, korkeakoulujärjestelmä Liiton omat työryhmät Liiton hallitus on valinnut vuodeksi 0 työryhmät, joiden kokoonpanot ovat olleet seuraavat: 0 Taloustoimikunta: Lamminen, Juha Hyppänen, Tanja-Maria Koponen, Jere Kuusisto, Heini Lievonen, Susanne Molander, Olli Niemi, Kimmo Nousiainen, Noora Näkkäläjärvi, Mikkel Parri, Igor Rummukainen, Maija SAMMAKKO, toimikunnan puheenjohtaja HAMKO, toimikunnan varapuheenjohtaja METKA TUO LAUREAMKO JAMKO SAMO OSAKO VAMOK HELGA LAUREAMKO Toimikunta on kokoontunut viisi () kertaa. Kielistrategiatyöryhmä: 0 Heino, Sini Huopalainen, Niina Martikainen, Jenna Nordqvist, John Talvinen, Ida Tuohiniemi, Lauri LAUREAMKO HAMKO ASK NOVIUM SAMMAKKO SAMO. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

8 sivu () Jäsenyydet oli 0..0 jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: ESU The European Students Union Eurooppalainen Suomi ry Kehitysyhteistyön Palvelukeskus - KEPA Nordiskt Ordförande Möte NOM Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) Palvelualojen Työnantajat PALTA ry Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Suomen sosiaali ja terveys ry - SOSTE Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Suomen opiskelija-asunnot SOA ry Suomen Retkeilymajajärjestö SRM ry Väestöliitto ry Seta ry (kannatusjäsen) Jäsenjärjestöt Liiton jäsenistön ovat muodostaneet opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alaiset ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat sekä Ahvenanmaan maakuntahallinnon alaisen korkeakoulun opiskelijakunta. Lisäksi liitossa ovat jäseninä liiton perustajajäseninä toimineet Suomen Kauppaopiskelijain Liitto ry (SKOL), Suomen Terveydenhuolto- ja Sosiaalialan Opiskelijoiden Liitto Terhol ry ja Suomen Tekniikan Opiskelijoiden Liitto ry (STOL). Jäsenjärjestöinä olevat opiskelijakunnat..0: Arcada studerandekår Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAAGA-HELIAn opiskelijakunta Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

9 sivu () Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Studerandekåren vid Högskolan på Åland Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JÄRJESTÖPALVELUTOIMINTA Liitto on järjestänyt vuoden aikana Lähtölaukaus-koulutuksen, Kesäseminaarin, liittokokousta valmistelevan Palapeli-seminaarin, opiskelijakuntien henkilöstöpäivät sekä sektorikohtaisia koulutuksia ja tapaamisia. Koulutuksissa on käsitelty niin valtakunnallisen ja paikallisen edunvalvontatyön ajankohtaisia asioita, kuin etsitty keinoja ratkaista ja kehittää edunvalvontaa. Tapahtumista on kerätty palautetta ja se on huomioitu tulevia tapahtumia suunniteltaessa. Opiskelijakuntia on kannustettu järjestämään alueellisia perehdytyksiä sekä tekemään paikallista yhteistyötä yhdessä alueen muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Opiskelijakunnille tuotettua jäsenrekisteriä on kehitetty sen toiminnassa nousseiden haasteiden pohjalta. Opiskelijaetu- ja korttipalvelu Frank Liitto on hankkinut kesäkuussa % omistusosuuden Opiskelija-Holding Oy:stä. Opiskelija-Holding Oy omistaa noin 0 % opiskelijaetu- ja korttipalvelu Frankin taustayhtiö Oy SPV Services Finland Ab:sta. Järjestelyn myötä opiskelijakunnilla on veloituksetta mahdollisuus tarjota jäsenilleen Frankin verkkoedut. Myöhemmin opiskeljakunnille avautuu mahdollisuus tilata opiskelijakortit Frankjärjestelmän kautta. VAIKUTTAMISTOIMINTA Opiskelijavalinta Liitto on ollut edustettuna korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmässä, korkeakoulujen sähköistä hakujärjestelmää kehittävän KSHJ-hankkeen ohjausryhmässä sekä Arenen opiskelijavalintaryhmässä. SAMOK on vaikuttanut kesällä hyväksyttyyn opiskelijavalintauudistuksen sisältävään lakimuutokseen. SAMOK on myös vaikuttanut ammattikorkeakoulujen yhteisiin valintaperustesuosituksiin. SAMOK on painottanut vaikuttamistyössään erityisesti yhteisten siirtymäkäytänteiden luomista ja siirtymämahdollisuuksien lisäämistä. SAMOK on tehnyt vaikuttamistyötä myös ministeriöön ja virkamiehiin uudistuksen toisen vaiheen käyttöönoton estämiseksi. Työelämäyhteydet Liitto osallistui helmikuussa ammattikorkeakoulujen TKI-päiville Hämeenlinnassa. Tapahtumassa nostettiin esille opiskelijoiden kannalta tärkeitä asioita tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa sekä toiminnan rahoitukseen liittyviä seikkoja. Yhteistyö ammattiliitto Pron kanssa Työelämän ajokortti -opintojakson osalta jatkui 0. Opintojakso on ollut suosittu ja konseptin laajentaminen edellyttäisi lisäresursseja, joita ei kuitenkaan nykyisellä yhteistyöllä pystytä riittävässä määrin hankkimaan. Toinen yhteistyöhanke saatiin alulle, kun hallitus teki syksyllä päätöksen tukea Vastuullinen kesäduuni 0 -kampanjaa.. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

10 sivu 0 () SAMOK aloitti työstämään loppukeväällä korkeakouluharjoitteluun liittyviä suosituksia, joiden perusteella tehtiin esityksiä myös liiton poliittiseen ohjelmaan. Suosituksia varten käytiin keskusteluja työmarkkinasidosryhmien, kuten Akavan Opiskelijoiden, STTK-Opiskelijoiden ja Suomen Yrittäjien kanssa. SAMOKin liittokokouksen jälkeen harjoittelusuosituksien julkaisu viivästyi, eikä ehtinyt vuodelle 0. Ohjaus SAMOKin ohjaussuosituksia käytiin läpi sektorikohtaisessa tapaamisessa. SAMOK on mukana TIP- TOP-projektissa, jossa luotavien palveluiden avulla opiskelijan ohjaus varmistetaan myös perinteisestä kampusopiskelusta poikkeavissa tilanteissa. Aikuiskoulutus Liitto on ollut mukana ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämisverkostossa. Liitto on ollut mukana toteuttamassa aikuiskoulutustukimusta yhdessä Otuksen ja Arenen kanssa, jonka tulokset julkaistiin..0. Tutkimus on osoittautunut erittäin hyödylliseksi ja käyttökelpoiseksi SAMOKin tulevassa työssä aikuiskoulutukseen liittyen. Korkeakoulujärjestelmä Ammattikorkeakoululakia uudistetaan ja liitto on ollut aktiivinen keskustelukumppani erilaisilla foorumeilla, kuten AMK-uudistuksen ohjausryhmässä. Ammattikorkeakoulujen uudistamista on pidetty näkyvästi esillä liiton omissa tapahtumissa ja aiheen tiimoilta ollaan oltu aktiivisesti yhteydessä opiskelijakuntien kanssa. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen ensimmäinen vaihe hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa 0 ja se astui voimaan..0. Osana tätä prosessia toteutettiin elo-syyskuussa ammattikorkeakoulujen toimilupakierros, jonka aikana liiton toimisto tuki opiskelijakuntia näiden vaikuttamistoiminnassa omien ammattikorkeakoulujensa suuntaan. Lisäksi SAMOK pyrki tekemään vaikuttamistyötä korkeakouluverkon rakenteellisen kehittämisen vauhdittamiseksi liiton aiempien linjausten mukaisesti. Valtioneuvosto teki joulukuussa päätöksen myöntää toimiluvat kaikille hakijoille. Päätöksen myötä Suomessa toimii..0 alkaen ammattikorkeakoulua, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun yhdistyessä Lapin ammattikorkeakouluksi. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen ohjausryhmä aloitti uudistuksen toisen vaiheen valmistelun keväällä 0. SAMOK vaikutti ohjausryhmän, erillisten tapaamisten ja laajan poliittisen yhteistyön kautta siihen, että liiton tavoitteet opiskelijakuntien automaatiojäsenyyden, opiskeluterveydenhuollon järjestämiseen osallistumisesta tarvittaessa ja koko ammattikorkeakouluhallinnon kattavan opiskelijaedustuksen osalta toteutuisivat. Kaksi ensimmäistä tavoitetta linkittyvät liiton tavoitteeseen saada ammattikorkeakouluopiskelijat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluiden piiriin. SAMOK on osallistunut alkuvuodesta ESU:n järjestämään FINST (Financing the Students Future) - väliseminaariin, jossa keskusteltiin korkeakoulutuksen rahoituksesta sekä vertailtiin julkisen ja yksityisen rahoituksen roolia eri maissa. Projektin tavoitteena oli selvittää, miten eri rahoitusmallit vaikuttavat opiskeluun ja opiskelijoihin. Laatu Liitolla on ollut edustaja Korkeakoulujen arviointineuvostossa (KKA) ja liitto on esittänyt vuoden aikana useita opiskelijaedustajia KKA:n arviointeihin ja arviointien suunnitteluryhmiin. Liitto on ollut mukana työryhmässä, joka on laatinut KKA:n historiaa ja tulevaisuuden arviointihaasteita käsittelevän julkaisun. Julkaisun tekemisen motiivina on KKA:n toimintojen siirtäminen..0 aloittavaan koulutuksen arviointikeskukseen.. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

11 sivu () Huhtikuussa järjestetyssä ECVET-seminaarissa (European Credit System for Vocational Education and Training) keskusteltiin eurooppalaisista tutkinto- ja laadunvarmistusjärjestelmistä, siirtymistä sekä elinikäisestä oppimisesta. Tilaisuuteen osallistui liiton edustaja ja tilaisuuden järjesti ECVETsihteeristö yhteistyössä Euroopan Komission kanssa. Liiton edustaja on ollut tekemässä KKA:n arviointien opiskelijajäseniä käsitellyttä tutkimusta, joka julkaistaan marraskuussa pidettävässä European Quality Assurance Forum -seminaarissa Göteborgissa. Liiton edustajat ovat osallistuneet KKA:n seminaareihin alustajina ja yleisönä. Students for the Advancement of Graduate Employability - SAGE SAMOK on osallistunut SAGE-projektin kaksipäiväisiin ohjausryhmän kokouksiin Valenciassa ja Kööpenhaminassa sekä tutkimusryhmän kokouksiin Erlangenissa ja Brysselissä. Keväällä järjestettiin projektin toimintasuunnitelman mukaiset kansalliset seminaarit työllistettävyysteemalla projektin partnerimaissa. SAMOK järjesti seminaariin Helsingissä yhteistyössä Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa vuosittaisen koulutuspoliittisen tapaamisen yhteydessä. SAMOK osallistui vastaaviin seminaareihin Unkarissa, Tanskassa ja Espanjassa. Huhtikuussa 0 järjestetty, ESU:n. liittokokousta edeltävä, seminaari toimi SAGE-projektin konsultaatioseminaarina. Kolmipäiväisen seminaarin pohjalta kartoitettiin kansallisten opiskelijajärjestöjen näkemyksiä korkeakouluopiskelijoiden työllistettävyydestä. SAMOK tuotti yhteistyönä SYL:n kanssa projektiin liittyvään julkaisuun (EU00 with Student Eyes) kaksi asiantuntija-artikkelia: toisen nuorisotakuusta, toisen modernisaatioagendan vaikutuksista Suomen koulutuspolitiikkaan. Projektin yhteydessä tuotettiin ja kerättiin myös opiskelijoiden näkemyksiä kartoittava Employability With Student Eyes, jonka tulokset julkaistaan ensi vuoden puolella. Maksuton koulutus Liitto on vaikuttanut maksuttoman koulutuksen säilymiseksi. Vuoden 0 lopussa jätettiin lakialoite lukukausimaksujen perimisestä EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta. SAMOK otti kantaa aloitteeseen heti tuoreeltaan. Lähes heti kannanoton julkaisemisen jälkeen, kolme kansanedustajaa veti tukensa aloitteelta. Maksuttomaan koulutuksen lobbausmateriaali päivitettiin heti alkuvuodesta ja jaettiin myös opiskelijakuntiin. Kentän toimijoita aktivoitiin mukaan toimintaan mm. kansanedustajille suunnatun soittokierroksen muodossa. Hallitus on tavannut päättäjiä pitkin vuotta asian tiimoilta ja mm. sivistysvaliokunnan kaikki edustajat on tavattu. Lakialoite odottaa edelleen sivistysvaliokunnan käsittelyä. Koulutuksen maksullisuus nousi esiin uudestaan loppukesästä. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tiedotteen..0, jossa ilmoitettiin, että opetusministeri on asettanut työryhmän pohtimaan koulutusvientiä. Kolmen henkilön selvityshenkilöryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja ja jäseninä Aalto-yliopiston kehitysjohtaja sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö. Vastatakseen tähän SAMOK on yhdessä SYL:n kanssa tavannut kaikki selvityshenkilöryhmän jäsenet, laajalti sidosryhmätoimijoita ja asettaneet oman visioryhmän miettimään uusia ideoita koulutusviennille. SAMOK osallistui myös koulutusviennistä järjestettyyn kuulemiseen opetus- ja kulttuuriministeriössä. SAMOK tuotti yhdessä SYL:n kanssa omat suosituksensa koulutusviennin edistämiseen vastauksena Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutusviennin edistämisryhmälle. Suositukset julkaistiin näyttävästi ja niitä jaettiin laajasti eri sidosryhmille.. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

12 sivu () Kansainväliset järjestösuhteet SAMOK on osallistunut aktiivisesti European Students Unionin (ESU) ja Nordiskt Ordförande Möten (NOM) toimintaan. Maaliskuussa neljä SAMOKin edustajaa osallistui Irlannin Dublinissa järjestettyyn European Student Convention -tapahtumaan, jonka aiheena oli sosiaalinen ulottuvuus eurooppalaisessa korkeakoulutuksessa. NOMin kevään tapaaminen järjestettiin Islannin Reykjavikissa maaliskuun lopussa ja SAMOKista tapaamiseen osallistui kolme edustajaa. Tapaamisen teemana oli opiskelijoiden työllistettävyys ja yrittäjyys. Syksyn puolella NOM pidettiin Liettuan Klaipedassa ja sinne osallistui kaksi SAMOKin edustajaa. European Student Convention -tapahtuma pidettiin Liettuan Kaunasissa, jossa SAMOK oli paikalla kolmen edustajan voimin. ESU:n syksyn liittokokous järjestettiin Kroatian pääkaupungissa Zagrebissa ja siellä SAMOKia oli edustamassa kolme ihmistä. Syksyn liittokokouksen saldo ei ollut Suomen delegaatiolle järin hyvä vaan monia tavoitteita jäi saavuttamatta. Huhtikuussa viisi SAMOKin edustajaa osallistui ESU:n kevään liittokokouksen yhteydessä järjestettyyn seminaariin, jonka aiheena oli korkeakoulutettujen työllistettävyys. Seminaari oli osa SAGEprojektia. Seminaarin jälkeen pidettyyn liittokokoukseen osallistui kolme SAMOKin edustajaa. Seminaari ja liittokokous järjestettiin Unkarin Budapestissa. ESUn liittokokouksessa SAMOK asetti Elin Blomqvistin ehdolle ESU:n hallitukseen ja Blomqvist tuli myös valituksi. ESU:n ja NOMin järjestämien tapahtumien lisäksi SAMOK on osallistunut myös muihin kansainvälisiin seminaareihin. Helmikuussa liiton edustajat olivat Romaniassa ja osallistuivat Romanian valtakunnallisen liiton ANOSR:n seminaariin Social Dimension in Higher Education kutsuttuina puhujina. Ruotsin kansallisen opiskelijajärjestön SFS:n varapuheenjohtaja osallistui Lähtölaukaukselle tuoden terveiset Ruotsin kansainvälisiä opiskelijoita koskevien lukukausimaksujen tilanteesta. Kesäseminaariin osallistuivat ESU:n varapuheenjohtaja sekä Tanskan kansallisen opiskelijaliiton DSF:n edustaja, joka kertoi Tanskan lukukausimaksutilanteesta sekä sen vaikutuksista kansainvälistymiseen. SAGE-projektin kansallisten opiskelijajärjestöjen edustajat Espanjasta (CREUP) ja Tanskasta (DSF) osallistuivat keväällä Helsingissä järjestettyyn kopo-tapaamiseen. Syksyllä SAMOKin toimistolla vieraili myös Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan MET- KAn kehitysyhteistyöprojektin partnerijärjestön Street Children Empowerment Foundationin edustaja. SAMOKin hallitus ja pääsihteeri vierailivat kesäkuussa Virossa kansallisen opiskelijajärjestön EÜL:n luona keskustelemassa ajankohtaisista yhteisistä asioista ja tutustumassa paikallisiin korkeakouluihin sekä niiden opiskelijoita edustaviin toimielimiin. ESU:n yhdenvertaisuuskoordinaattori osallistui SA- MOKin Palapeli-seminaariin ja piti session yhdenvertaisuudesta opiskelijakunnissa ja korkeakoulutuksessa. Maahanmuutto Maksuttoman koulutuksen yhteydessä käydyssä julkisessa keskustelussa SAMOK on korostanut sitä, että kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumiseen ja Suomeen jääntiin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Erityisesti huomiota tulisi kiinnittää opiskelijoiden valmistumisen jälkeen myönnettävien oleskelulupien pidentämiseen sekä kotoutumisen edistämiseen mm. tarjoamalla riittävästi kotimaisten kielten opintoja sekä työharjoittelumahdollisuuksiin panostamalla. Tällä hetkellä jo noin prosenttia kansainvälisistä opiskelijoista jää Suomeen valmistumisensa jälkeen ja näistä noin prosenttia on työelämässä. Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa mainitaan, että hallitus haluaa pidentää oleskelulupaa valmistumisen jälkeen sekä parantaa harjoittelumahdollisuuksia ulkomaalaisille opiskelijoille.. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

13 sivu () Myös Maahanmuuton tulevaisuus 00 -ohjelman lausuntokierroksella nostettiin SAMOKin poliittisen ohjelman mukaisia linjauksia SAMOKin ja SYL:n yhteisessä lausunnossa. SAMOK on käsitellyt pitkin vuotta järjestetyissä koulutuksissa maahanmuuttoon liittyviä teemoja. Pro gradu -työnä toteutettava tutkimus maahanmuuttajien korkeakoulutukseen pääsyn edistämisestä aloitettiin kesällä 0 ja tutkimuksen tekoon on allokoitu yksi asiantuntijan työpäivä per viikko elokuusta 0. Opiskeluterveydenhuolto Vuonna 0 SAMOK on keskittynyt opiskeluterveydenhuollossa YTHS-mallin laajentamiseen ja vakiinnuttamiseen. Vuoden aikana YTHS-asioita on tuotu esiin lähes kaikissa liiton tapahtumissa ja kenttää on pidetty ajan tasalla tilanteiden kehittymisestä. Kokeilupaikkakuntien opiskelijakuntiin on pidetty tasaisesti yhteyttä muun muassa yhteisissä nettipalavereissa. Mallin laajentamisen tarvetta on pidetty esillä ympäri vuoden erilaisin kannanotoin ja muiden ulostulojen muodossa. Alkuvuoden aikana vaikuttamista tehtiin sen eteen, että maan hallitus olisi tehnyt päätöksen mallin vakiinnuttamisesta kevään 0 kehysriihessä. Vastoin liiton tavoitteita päätöksiä ei tehty kyseisenä ajankohtana. SAMOK lausui kesäkuussa maan hallituksen esitysluonnokseen liittyen kokeilun jatkamisesta kokeilupaikkakunnilla. SAMOK on osallistunut myös vuonna 0 YTHS-kokeilua seuraavaan sosiaali- ja terveysministeriön alaiseen ohjausryhmään. Ohjausryhmä on vuoden aikana valmistellut väliarviointia kokeilusta. Väliarviointi piti alunperin julkaista jo alkuvuodesta, mutta lopulta julkaisu viivästyi syyskuulle. SA- MOK oli tyytyväinen ohjausryhmän väliarvioon. SAMOK on koko vuoden tuonut esille kantaa, jonka mukaan päätös vakinaistamisesta tulisi tehdä mahdollisimman pian. Nyt jo olemassa olevilla tiedoilla päätöksiä voitaisiin tehdä ja niitä tulisi tehdä vielä tämän hallituskauden aikana. Liitto on tehnyt tiivistä yhteistyötä asiaan vaikuttamisessa SYL:n kanssa. Loppuvuodesta 0 alkoi näyttää siltä, että YTHS-laajennus olisi vaikean tien takana. Laajennusta vaikeuttivat muun muassa rakennepoliittiset muutokset, yleinen taloustilanne sekä poliittisen tahdon puuttuminen. Eteenpäin menevä sote-uudistus vaati liitolta perehtymistä ja vaikuttamistyötä YTHS:n aseman säilyttämiseksi sote-uudistuksessa. Myös uudistuksen mahdollisia vaikutuksia YTHSlaajennukseen pohdittiin. Turvallisuus ja SORA Alkuvuodesta SAMOK lausui korkeakoulujen turvallisuusjohtamista koskevaan selvitykseen ja sen suosituksiin. SAMOK suhtautui lausunnossaan selvitykseen kriittisesti ja löysi siitä huomautettavaa. Yleistä keskustelua korkeakoulujen turvallisuusasioista on myös seurattu aktiivisesti. Vuoden aikana SAMOK on tavannut opiskelija- ja vammaisjärjestöjä, joiden kanssa on käsitelty SORA-asioita eli opiskelijoiden alalle soveltumattomuuteen ja kurinpitoon liittyviä asioita. Tapaamisissa on käyty ajankohtaisia tilanteita ja suunniteltu yhteistyön muotoja. SAMOK on myös tiedustellut vuoden aikana opiskelijakunnilta SORA-tapauksista ja käytänteistä eri ammattikorkeakouluissa. Vastauksia kertyi kohtuullinen määrä. Kesäseminaarin yksi osioista käsitteli SORA-asioita. Valtakunnallisessa opiskelijan oikeusturvalautakunnassa on käsitelty yksi tapaus tänä vuonna, mutta se ei koskenut korkeakouluastetta. 0. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

14 sivu () Opiskelijan toimeentulo Kuluvana vuonna liitto on joutunut ponnistelemaan suuresti nykyisen opintotukijärjestelmän säilyttämisen puolesta. Poliittinen paine opintotukijärjestelmän täysremonttiin säästöjen saamiseksi ja opiskelijoiden valmistumisen nopeuttamiseksi on ollut erittäin suuri. Valtakunnalliset sitoutumattomat opiskelijajärjestöt tekivät tiivistä yhteistyötä nykyisen opintotukimallin säilyttämisen puolesta. Osana vaikuttamistyötä opiskelijajärjestöt järjestivät suurmielenosoituksen opintotuen puolesta Helsingissä Kevään kehysriihessä opintotukijärjestelmään tehtiin muutamia uudistuksia ja sama kehitys jatkui myös syksyn budjettiriihen yhteydessä. Muutokset eivät olleet kaikilta osin toivottuja, mutta kokonaisuudessaan voidaan puhua opiskelijajärjestöjen linjojen mukaisen opintotukijärjestelmän säilymisestä. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, esteettömyys ja syrjäytymisen ehkäisy SAMOK on vuoden 0 aikana ottanut kantaa tasa-arvoisen avioliittolain puolesta ja osallistunut Tahdon0-kampanjaan. SAMOK liittyi kesällä Seta ry:n kannatusjäseneksi. Koulutuksissa on vuoden aikana käsitelty monipuolisesti yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen liittyviä asioita. Yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti liitolle valittiin alkuvuodesta häirintäyhdyshenkilöt. Toinen heistä toimii myös OSS-yhteisön yhteisenä häirintäyhdyshenkilönä. Lisäksi vuoden aikana toteutettiin koko OSS-yhteisön laajuinen yhdenvertaisuuskysely ja kyselyn tuloksia on myös käsitelty liiton sisällä. Liitto on vaikuttanut aktiivisesti opiskelijoiden tukikeskus Nyyti ry:n toimintaan järjestön hallituksessa istuvan edustajansa kautta sekä olemalla mukana toiminnan laajentamisessa AMK-opiskelijoille. Liitto on muun muassa auttanut Nyyti ry:tä ja opiskelijakuntia tiedottamalla palveluista sekä mahdollisuudesta tilata materiaalia. Nyytin toimintaa on esitelty kevään sopo-tapaamisessa ja Nyytiyhteistyöstä on keskusteltu myös Kesäseminaarin sektoritapaamisessa. Lisäksi liitolla on edustaja opiskelija- ja vammaisjärjestöjen verkostossa, jonka toiminnan kehittämisessä on oltu aktiivisesti mukana. Opiskelijaliikunta SAMOK on osallistunut Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) ry:n toimintaan muun muassa osallistumalla OLL:n koulutuksiin ja tapaamisiin. OLL on ollut aktiivisesti edustettuna myös useissa SAMOKin tapahtumissa kouluttamassa opiskelijakuntien toimijoita. Liittojen yhteisenä projektina vuoden aikana on ollut ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksiin vaikuttaminen korkeakoululiikunnan suositusten pohjalta. Lisäksi liitto on ollut mukana OLL:n järjestöllisen kehittämisen työryhmässä kahden edustajan voimin. Mukana työryhmässä on myös opiskelijakuntien edustajia. Järjestöllisen työryhmän työn pohjalta OLL:n liittokokous teki marraskuussa 0 päätökset uusista ydintoimintaalueista sekä ohjausmallista. Ruotsinkielinen toiminta SAMOK järjesti keväällä ruotsinkielisen Svenska Träffen -tapahtuman opiskelijakuntatoimijoille. Tapahtumassa keskusteltiin muun muassa SAMOKin kielistrategiasta ja ajankohtaisista valtakunnallisista koulutuspolitiikan asioista. Svenska Träffen -tapahtuman tulevaisuudesta on keskusteltu. Tavoitteena on kehittää tapahtumasta kaikkia opiskelijakuntia kiinnostava. Syksyn Svenska Träffen pidettiin Turussa ja siellä keskustelun aiheena oli valmistautuminen liittokokoukseen.. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

15 sivu () Alumnitoiminta SAMOKin alumnitoimintaan on vuoden aikana pyritty kiinnittämään enemmän huomiota. Liitto on tavannut vuoden aikana useamman kerran SAMOK Alumnit ry:n kanssa. Lisäksi SAMOK järjesti alumnitapaamiset Ystävänpäiväjuhlien ja Kesäpiknikin yhteydessä. Loppuvuodesta järjestettiin vielä SAMOKin glögit -tapaaminen alumneille, SAMOKin työntekijöille sekä istuvalle ja uudelle SAMOKin hallitukselle. Niin SAMOKin kuin SAMOK Alumnit ry:n näkemyksen mukaan nykyinen toimintamalli ei ole toimiva ja uudistusta on pyritty aloittamaan vuoden 0 aikana. Viestintä SAMOK panosti kevään 0 aikana voimakkaasti viestinnän kehitystarpeiden paikallistamiseen. Viestintäkoulutuksissa huomioitiin opiskelijakuntien toiveet tapahtumien järjestämisestä, markkinoinnista sekä uusista viestintäkanavista. Viestinnän koulutusta järjestettiin Lähtölaukauksen, viestintätapaamisen sekä Kesäseminaarin yhteydessä. Liitto kiinnitti viestinnässä erityistä huomiota nettiuutisten kehittämiseen, kielistrategiaan sekä mediakontaktien luomiseen. Uusiksi avauksiksi muodostuivat Twitter-viestintä sekä toimittajaaamiaiseksi nimetty mediatilaisuus. Edunvalvontakirjettä uudistettiin ja viime vuonna aloitetut videoneuvottelut otettiin osaksi liiton toimintaa. Alkusyksystä päivitettiin SAMOKin viestintäsuunnitelma ja -ohje sekä suunniteltiin viestintäkysely, jolla on tarkoitus kartoittaa SAMOKin sisäisen ja ulkoisen viestinnän vahvuuksia ja heikkouksia. Suurmielenosoitus Opintotukeen keväällä kohdistuneiden muutospaineiden johdosta valtakunnalliset opiskelijajärjestöt kokivat suurmielenosoituksen järjestämisen tarpeelliseksi. Suurmielenosoituksella poliittisille päättäjille pystyttiin antamaan vahva viesti yhtenäisestä nykyistä opintotukimallia puolustavasta opiskelijaliikkeestä. Mielenosoituksen järjestäminen aloitettiin helmikuun lopulla. Mukana järjestelyissä olivat SAMOKin lisäksi: Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry ja Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL). Käytännön järjestelyjä varten opiskelijajärjestöt palkkasivat projektikoordinaattorin. Mielenosoitus järjestettiin keskiviikkona 0..0, päivää ennen valtion hallituksen kehysriihtä. Mielenilmaukseen osallistui eri arvioiden mukaan opiskelijaa ympäri Suomen. Mielenosoituskulkueen reitti oli Helsingin Senaatintorilta Eduskuntatalolle, jossa hallituspuolueet vastasivat mielenosoittajien vaateisiin. Varsinaisen mielenosoituksen jälkeen järjestettiin konsertti Narinkkatorilla. Tapahtumasta uutisoitiin laajasti sekä valtakunnallisissa että paikallisissa medioissa. Kaikki päämediat tavoitettiin. Mielenosoituksella saattoi olla vaikutusta neuvottelujen lopputulokseen. OPALA-hanke SAMOK on vaikuttanut ammattikorkeakoulujen valtakunnallisen opiskelijapalautejärjestelmän kehittämiseen, joka toteutetaan yhdessä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston - Arenen ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen kanssa. Uuden kyselyn on tarkoitus korvata nykyinen opiskelijapalautejärjestelmä OPALA ja tulla osaksi uutta ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia. OPALA venyi hieman aikataulustaan sekä budjetistaan, mutta se päätettiin silti tehdä kunnolla loppuun. Julkaisu kuitenkin jäi seuraavan vuoden puolelle.. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

16 sivu () Työura- ja eläkekannat SAMOK on vuoden 0 aikana valmistellut työura- ja eläkekantojaan. Liiton toimistolla vietettiin keväällä kaksi teemapäivää aiheesta. SAMOKin kannat valmisteltiin liittokokoukselle poliittisen ohjelman lisäyksinä ja ne hyväksyttiin liittokokouksessa. SAMOK on ollut edustettuna myös Allianssin työura- ja eläkekantoihin luomiseen keskittyvässä työryhmässä. Kielistrategia SAMOKin strategian 0-0 ja toimintasuunnitelman 0 mukaisesti liiton toimisto on valmistellut kielistrategiaa kevään ja kesän 0 aikana. Kielistrategian tavoitteena on strategiassa mainitusti, että SAMOK viestii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kielistrategian valmistelu aloitettiin maaliskuussa taustaselvityksellä. Loppukeväästä kielistrategian valmistelua käsiteltiin Svenska Träffen -tapahtumassa sekä viestintätapaamisessa. Kesäkuussa strategian valmistelua varten valittiin työryhmä opiskelijakuntien edustajista. Kielistrategiaa käsiteltiin seuraavan kerran SAMOKin Kesäseminaarissa elokuussa 0. Kielistrategiatyöryhmä aloitti valmistelutyön elokuun lopulla. Kokoukset järjestettiin pääasiassa Skypen välityksellä. Loppusyksystä valmistui esitys SAMOKin kielistrategiaksi, joka sitten hyväksyttiin liittokokouksessa. EP-vaalit Europarlamenttivaaleihin haluttiin panostaa liiton toimistolla siten, että nuorten äänestysaktiivisuus nousisi ja SAMOKin tavoitteet jäisivät ehdokkaiden mieleen. Tätä varten SAMOK valmisteli omat EPvaalitavoitteensa. Sen lisäksi ulkoministeriöstä haettiin yhdessä SYL:n kanssa rahaa EPvaalikampanjointiin käytettäväksi vuodelle 0. Organisaation kehittäminen Vuonna 0 liiton toimistolta koottiin työryhmä selvittämään ja valmistelemaan organisaation kehittämistä vuoden 0 liittokokouksessa hyväksytyn liiton strategian mukaisesti. Toimiston sisäisestä kehittämisestä vastannut työryhmä sisälsi edustajia johtosektorista, hallituksesta ja työntekijöistä. Työryhmä kokoontui vuoden aikana useita kertoja. Työryhmä haastatteli eri tahoja keväällä hyvien käytäntöjen keräämiseksi. Haastateltujen tahojen joukossa oli muun muassa Norjan kansallisen opiskelijajärjestön NSO:n edustaja ja Pohjoisranta Burson-Marstellerin edustaja. Tämän lisäksi työryhmä kysyi eri tahoilta verkkokyselyillä näkemyksiä organisaation kehittämisestä. Kyselyiden kohderyhminä olivat muun muassa SAMOKin hallitus ja työntekijät, alumnit sekä opiskelijakunnat. Syksyllä työryhmä vielä kysyi SAMOKin työntekijöiltä verkkokyselyllä miten työaika jakautuu eri työtehtävien kesken. SAMOKin hallitus ja työntekijät kokoontuivat keskustelemaan organisaation kehittämisestä useita kertoja vuoden aikana. Tämän lisäksi organisaation kehittämistyötä käsiteltiin useissa vuoden aikana opiskelijakunnille järjestetyissä tapaamisissa ja koulutustapahtumissa. Toteutetun organisaatiokartoituksen tuloksien perusteella tehtiin lista toimistolla toteutettavista toimenpide-ehdotuksista vuodelle 0, jotka hallitus käsitteli kokouksessaan joulukuussa. Tämän lisäksi kartoituksen perusteella katsottiin perustelluksi nostaa liiton laajempi organisaation kehittäminen keskusteluun opiskelijakuntien kanssa tulevan vuoden aikana. 0. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

17 sivu () 0 0 Lausunnot 0..0 Lausunto opintotukilain muuttamisesta..0 Lausunto hallituksen esityksestä ammattikorkeakoululaiksi 0..0 Lausunto opintotukilain muuttamisesta..0 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain sekä eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta.0.0 Lausunto opiskelijaksi ilmoittautumispalvelun projektointisuunnitelmasta.0.0 Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry:n liittokokousmateriaalista.0.0 Lausunto HE /0 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 0, Pääluokka.0.0 Lausunto Keskustanuorten periaateohjelmasta..0 Lausunto hallituksen esityksestä he /0 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 0 / STM:n pääluokka..0 Lausunto hallituksen esityksestä he /0 vp eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi..0 Lausunto valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle..0 Lausunto Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta..0 Lausunto esityksestä opiskelijavalintarekisterilain ja koulutusta koskevien lakin sekä yhteishakuasetuksen muuttamisesta..0 Lausunto rakennusarkkitehtikoulutuksen työryhmän muistiosta 0..0 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta (OKM//00/0)..0 Lausunto YTHS-pilotoinnin jatkamisesta..0 Lausunto lukioon valmentavista opinnoista..0 Lausunto hallituksen esityksestä pääsy korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta..0 Lausunto yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskevasta luonnoksesta. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

18 sivu () Lausunto ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta..0 Lausunto valtioneuvoston selonteosta valtiontalouden kehyksiksi vuosille Lausunto korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistyöryhmän muistiosta..0 Lausunto komission tiedonannosta koulutuksen uudelleenajattelusta: sosioekonomisten vaikutusten parantaminen investoimalla taitoihin..0 Lausunto ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen :n muuttamista..0 Lausunto Maahanmuuton tulevaisuus 00 -strategiasta..0 Lausunto: HE /0 vp eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi..0 Lausunto lukiokoulutuksen valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamisesta..0 Lausunto korkeakoulujen turvallisuusjohtamista koskevasta selvityksestä ja sen suosituksista..0 Lausunto opintotuen rakenteellisesta kehittämisestä..0 Lausunto Nordic Master Programista..0 Lausunto koulutustiliselvityksestä..0 Lausunto ehdotuksesta koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelmaksi Kannanotot ja kommentit 0..0 Kommentti demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta opettajankoulutuksessa 0..0 Opiskelijajärjestöt: Kiristyksillä ei valmistumista vauhditeta..0 SAMOK ja SYL vetoavat maan hallitukseen: Pitäkää opiskelijoille antamanne lupaukset..0 SAMOK ja SYL budjettiriiheen: Näyttäkää että opintotukilupaukset pitävät!..0 Opiskelijajärjestöt: Opiskelijat valmiita rakenteellisiin uudistuksiin..0 Perheelliset korkeakouluopiskelijat tasa-arvoiseen asemaan!..0 SAMOK ja SYL: Linjaukset opintotuesta tehtiin jo!. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

19 sivu () SAMOK vaatii Kelalta oikeudenmukaisuutta opiskelijoiden veronpalautusten ulosmittaukseen..0 Nuorisotyöttömyys luo synkkiä pilviä EU:n ylle..0 Ammattikorkeakoululain uudistaminen eduskunnan täysitunnossa SAMOK ja SYL: Valtiovarainministeriöltä helteistä huolimatta jäätävää kyytiä opiskelijoille..0 Aikalisällä parempi valintauudistus..0 SAMOK ja SYL: Kehysriihen tulos valaa uskoa tulevaisuuteen 0..0 Kannanotto: Opiskelijajärjestöt vaativat tasa-arvon tekoja, ei näennäisratkaisuja!..0 Opiskelijajärjestöt: Hallituspuolueiden tuotava opintotukikeskustelu päivänvaloon!..0 Valtakunnalliset opiskelijajärjestöt: Työllisyysaste ei nouse nuoria ja opiskelijoita kepittämällä..0 SAMOK ja SYL: Työurien pidentäminen kasataan vain nuorten harteille - oikeudenmukaisuus lentää romukoppaan?..0 SAMOK kyseenalaistaa korkeakoulujen välitutkintojen tarpeellisuuden..0 SAMOKin ja SYL:n kannanotolle tukea useilta eurooppalaisilta opiskelijajärjestöiltä..0 SAMOK ja SYL: Suomi lukukausimaksujen aikaan - ovet kiinni kansainvälisille osaajille Tiedotteet 0..0 Koulutusviennin visioryhmä ideoimaan koulutusviennin uusia avauksia..0 Uusi, Suomen suurin opiskelijapalvelu sai nimen Frank..0 Amk-opiskelijat luottavat taitoihinsa, mutta työn löytäminen huolestuttaa silti 0..0 Opiskelijajärjestöt tiedottavat: VR:n opiskelija-alennukset muuttuvat..0 Elin Blomqvist valittiin jäseneksi eurooppalaisen opiskelijajärjestön ESUn hallitukseen..0 SAMOKin ylimääräinen liittokokous hyväksyi esityksen osallistumisesta valtakunnalliseen opiskelijaetupalveluun..0 Korkeakouludiplomeille ei näkyvillä selkeää työelämätarvetta. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

20 sivu 0 () 0..0 Elin Blomqvist ehdolla eurooppalaisen opiskelijajärjestön hallitukseen..0 Opiskelijat valvovat kehysriihtä Säätytalolla to..: Nyt grillataan!..0 Näpit irti opintotuesta! Opiskelijat valmistautuvat suurmielenosoitukseen ke Suomeen uusi, historiallisen laaja opiskelijaetupalvelu..0 Opiskelijajärjestöt neuvottelijoille Säätytalolla to.: Opiskeluaikaan kohdistuva paine ei pelasta työuria!..0 SAMOK ja SYL iloitsevat Raija Vahasalon ja Jari Myllykosken aikeista vetää tukensa pois lukukausimaksuilta Mielipidekirjoitukset ja artikkelit 0 0 Students of Evaluation - Experiences of student experts in the quality audits of Finnish Higher Education Evaluation Council. (julkaisu European Quality Assurance Forumilla..0) /0 UAS Journal Korkeakoulut mukaan rakennetalkoisiin /0 UAS Journal / Tutkimus- ja kehitystyö osana opetusta /0 UAS Journal: Koulutusverkoston tiivistäminen on myös opiskelijan etu. varsinainen liittokokous, Helsinki...0

13.5.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015. Aika: Keskiviikko 13.5.2015 Kello 16:59-18:15.

13.5.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015. Aika: Keskiviikko 13.5.2015 Kello 16:59-18:15. 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015 Aika: Keskiviikko 13.5.2015 Kello 16:59-18:15. Paikka: Läsnä: K-rakennus, Visamäki Emma Heinänen, puheenjohtaja Lauri Säilä, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 05 Sivu 1 / 6 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja etäyhteydellä. Sara Holm Emma Kokkonen Anna-Sofia Jurvanen Gramoz Shpendi poistui 130 Ilona Härö Camilla Kuusisto

Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja etäyhteydellä. Sara Holm Emma Kokkonen Anna-Sofia Jurvanen Gramoz Shpendi poistui 130 Ilona Härö Camilla Kuusisto 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Aika: Tiistai 14.4.2015 Kello 15:12-18:42 Paikka: Tila D223, Visamäki, Hämeenlinna Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja etäyhteydellä

Lisätiedot

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45.

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2015 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten

Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto SAMOK ry valtakunnallinen ja sitoutumaton ammattikorkeakouluopiskelijoiden edunvalvoja perustettu vuonna 1996 perustajaliitot SKOL, STOL ja TERHOL

Lisätiedot

7.4.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(8) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015

7.4.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(8) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015 1(8) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015 Aika: Tiistai 7.4.2015 Kello 15:25-19:21 Paikka: Tila 223, Visamäki Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja Lauri Säilä, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

17.8.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015

17.8.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Aika: Maanantai 17.8.2015 Kello 16:53-20:31 Paikka: Visamäki, Hämeenlinna Läsnä: Emma Heinänen, puheenjohtaja Lauri Säilä, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1.10.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015

1.10.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: Maanantai 1.10.2015 Kello 15:12-18:34. Paikka: Visamäki, Hämeenlinna Kutsutut: Emma Heinänen, puheenjohtaja Lauri Säilä,

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08a Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Arene ry:n kannanotto (5.3.2014) Yhteiskunnan ja talouselämän muutosten

Lisätiedot

Nikkanen Rilla edustajiston pj poissa Paakki Mika edustajiston vpj poissa Kauppinen Susanna pääsihteeri läsnä

Nikkanen Rilla edustajiston pj poissa Paakki Mika edustajiston vpj poissa Kauppinen Susanna pääsihteeri läsnä PÖYTÄKIRJA 16 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA 16/2010 Aika: 2.11.2010 kello 12.00 Paikka: Neuvotteluhuone Saimia, Kimpisen kampus, Lappeenranta Kutsutut: Räsänen Joona puheenjohtaja läsnä Oksanen Riku varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 Suunnittelija MuT Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

OLL:N YDINTOIMINTA-ALUEET

OLL:N YDINTOIMINTA-ALUEET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 SAATE YDINTOIMINTA-ALUEMALLIIN 1 Jäke-ryhmän toimeksiantona on ollut määrittää OLL:n ydintoiminta-alueet.

Lisätiedot

LIITTOKOKOUS 12. 13.11.2015 HOTELLI SIIKARANTA ESPOO

LIITTOKOKOUS 12. 13.11.2015 HOTELLI SIIKARANTA ESPOO LIITTOKOKOUS 12. 13.11.2015 HOTELLI SIIKARANTA 1 / 14 VARSINAISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIAKIRJALUETTELO Asiakirja 1: Kutsu liittokokoukseen Asiakirja 2: Liittokokouksen aikataulu Asiakirja 3: Hallituksen esitys

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

19.8.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.18. Myönnettiin David Hauserille läsnäolo- ja puheoikeus.

19.8.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.18. Myönnettiin David Hauserille läsnäolo- ja puheoikeus. PÖYTÄKIRJA 12 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2010 Aika: 17.8.2010 kello 16.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Kutsutut: Räsänen Joona puheenjohtaja läsnä Oksanen Riku varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

LAUSUNTO MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSESTA

LAUSUNTO MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSESTA LAUSUNTO 1 / 7 Sisäasiainministeriö PL 26 00023 VALTIONEUVOSTO maahanmuutto-osasto@intermin.fi, hare@internmin.fi Viite: SM077:00/2011 LAUSUNTO MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSESTA Yleistä

Lisätiedot

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja Pöytäkirja 15 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 15/2014 Aika: 24.9.2014 kello 16.00 Paikka: Kutsutut: Neuvottelutila Kummeli, Lappeenranta Paakki Pauliina, hallituksen puheenjohtaja Huhtiranta Sonja Hämäläinen

Lisätiedot

Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun!

Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun! Kutsu ViNOn liittokokoukseen 2014 Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun! Esityslista liitteineen, lisätietoa

Lisätiedot

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 31.1.2015

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 31.1.2015 Sopo-koulutus Järjestöseminaari 31.1.2015 Annu Komulainen Hallituksen jäsen Sosiaalipolitiikka & kuntapolitiikka Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Elina Lahtiola Sosiaalivalikunnan pj. 2015 Koulutuksen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Veera Ylimaunu Hallituksen jäsen Sosiaalipolitiikka, kuntapolitiikka, ylioppilaskylä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Koulutuksen sisältö - Esittäytyminen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

LIITTOKOKOUS 14. 15.11.2013 SUOMEN URHEILUOPISTO VIERUMÄKI

LIITTOKOKOUS 14. 15.11.2013 SUOMEN URHEILUOPISTO VIERUMÄKI LIITTOKOKOUS 14. 15.11.2013 SUOMEN URHEILUOPISTO 1 / 15 VARSINAISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIAKIRJALUETTELO Asiakirja 1: Kutsu liittokokoukseen Asiakirja 2: Liittokokouksen aikataulu Asiakirja 3: Hallituksen

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014. Hannu Sirén

Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014. Hannu Sirén Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014 Hannu Sirén Koulutusalakohtainen dialogi 2014- OKM käynnistänyt korkeakoulujen kanssa eri aloilla dialogeja 2014. Ammattikorkeakoulu-uudistukseen kytkeytyvän toimilupakierroksen

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 2 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 2/2012 Aika: Paikka: 9.1.2012 kello 16.00 alkavan perehdytyksen jälkeen Opiskelijakunnan neuvotteluhuone, Skinnarila, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kiltakunnan kokous 5/2015

PÖYTÄKIRJA Kiltakunnan kokous 5/2015 Aalto ENG Sivu 1 (5) PÖYTÄKIRJA Kiltakunnan kokous 5/2015 Aika: Keskiviikko 25.2.2015 klo 18.00 Paikka: AddLab, Konetekniikka K4, Sähkömiehentie 4G 1. Kokouksen avaaminen Kiltakunnan 2015 puhemies Niko

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.50. Todettiin läsnäolijat.

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.50. Todettiin läsnäolijat. PÖYTÄKIRJA 4 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 1.2.2011 kello 17.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Piirainen Maria varapuheenjohtaja Holopainen Tiina jäsen

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

Sandholm Aino-Liisa edustajiston puheenjohtaja Lempiäinen Mika edustajiston varapuheenjohtaja

Sandholm Aino-Liisa edustajiston puheenjohtaja Lempiäinen Mika edustajiston varapuheenjohtaja Pöytäkirja 20 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012 Aika: 13.11.2012 kello 8.30 Paikka: Opiskelijakunnan toimisto, Skinnarilan kampus Kutsutut: Valtonen Mikko puheenjohtaja Pölönen Henna varapuheenjohtaja poistui

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

8.12.2011. Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi Vigrén ja Lempiäinen. Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

8.12.2011. Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi Vigrén ja Lempiäinen. Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJA 26 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 2.12.2011 kello 14 Paikka: Opiskelijakunnan neuvotteluhuone Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Lempiäinen Mika varapuheenjohtaja Kurronen Laura jäsen (saapui

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö 5.8.2014 Pentti Rauhala Esittäytyminen Pentti Rauhala, s. 9.4.1945, FT, dosentti, VTM, ak opettaja, asun Lahdessa, eläkkeelle

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 11 1 (6) HALLITUKSEN KOKOUS 11/2012 Aika: 19.6.2012 kello 17.00 Paikka: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarilan kampus Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Borgström Toni jäsen Kurronen Laura jäsen,

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Maanantai 26. helmikuuta

Maanantai 26. helmikuuta OPETUSMINISTERIÖ OHJELMA Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 15.2.2007 Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012 -konferenssi 26. 27. helmikuuta 2007, Marina Congress Centre, Helsinki Maanantai

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 3 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 3/2013 Aika: kello 16.00 Paikka: Läsnä: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarila, Lappeenranta Eskelinen Patrik, puheenjohtaja Borgström Toni, varapuheenjohtaja Huhtiranta

Lisätiedot

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 2 (12) KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 Aika Perjantai 21.3.2014 klo 8.17 8.48 Paikka Läsnä Jyväskylän Paviljonki Simo Tarvainen, kokouksen puheenjohtaja Ari Keijonen, kokouksen sihteeri 40 muuta liiton jäsentä

Lisätiedot

Hannonen Maiju, edustajiston puheenjohtaja Pölönen Henna, edustajiston varapuheenjohtaja

Hannonen Maiju, edustajiston puheenjohtaja Pölönen Henna, edustajiston varapuheenjohtaja Pöytäkirja 8 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 8/2013 Aika: kello 13.00 Paikka: Läsnä: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarila, Lappeenranta Eskelinen Patrik, puheenjohtaja Borgström Toni, varapuheenjohtaja Huhtiranta

Lisätiedot

Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen. Ilmari Hyvönen 7.5.2013

Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen. Ilmari Hyvönen 7.5.2013 Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen Ilmari Hyvönen 7.5.2013 Opiskelijavalintojen uudistaminen Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj)

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Suomen yliopistot UNIFI ry Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 1 1. Johdanto Suomen yliopistot

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÖYTÄKIRJA 2-2013 Kokousaika klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

JOHDATUS TEEMAAN KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN

JOHDATUS TEEMAAN KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN JOHDATUS TEEMAAN KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN Vararehtori Pekka Auvinen Korkeakoulujen arviointijaoston jäsen Pörssitalo, Helsinki 14.10.2015 UUDET PERIAATTEET JA SUOSITUKSET

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 22.5.2015, kello 13.00 Paikka Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö

Lisätiedot

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA 1 OLL:N 2 3 JOHDANTO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 YHDENVERTAISUUS Yhdenvertaisuuslaissa yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki

Lisätiedot

Poissa: Oksman Mika jäsen Nikkanen Rilla edustajiston puheenjohtaja Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja

Poissa: Oksman Mika jäsen Nikkanen Rilla edustajiston puheenjohtaja Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 2 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 20.12.2010 kello 16.30 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Piirainen Maria varapuheenjohtaja Holopainen Tiina

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Opiskelijavalintauudistus: hallitusohjelma, KESU, I vaihe Hallitusohjelman mukaan korkeakouluopintoihin

Lisätiedot

Puheenjohtaja Jouni Pänkäläinen avasi kokouksen klo 15:12. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oskar Sonninen.

Puheenjohtaja Jouni Pänkäläinen avasi kokouksen klo 15:12. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oskar Sonninen. CLUSTER RY 8.11.2010 Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan kilta SYYSKOKOUS Aika Tiistai 16.11.2010 klo 15.00 Paikka Lappeenrannan teknillinen yliopisto, sali 4410 Läsnä Osallistujalista

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.5.2015 klo 15 Porin

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA Bulevardi 29 B 00180 Helsinki Hallituksen kokous 10/15 Pöytäkirja Aika: 10.3.2015 klo 10:00 Paikka: Bulevardi 29 B, K-409 Läsnä: Heinilä, Jemi hallituksen

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 8. toukokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) linjaus opiskelijan yhteiskunnasta,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan Tästä lähdettiin Vuonna 2006 tuli kuluneeksi kymmenen vuotta ammatillisten opettajakorkeakoulujen syntymisestä. Opettajakorkeakoulujen toiminta alkoi elokuussa 1996, jolloin laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Lisätiedot

Toisen auditointikierroksen menetelmä

Toisen auditointikierroksen menetelmä Toisen auditointikierroksen menetelmä Rehtori, varapuheenjohtaja Pentti Rauhala Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Tampere 2.12.2010 Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Eurostudent -tutkimus. Kota-seminaari 17.9.2014 Hanne Mikkonen

Eurostudent -tutkimus. Kota-seminaari 17.9.2014 Hanne Mikkonen Eurostudent -tutkimus Kota-seminaari 17.9.2014 Hanne Mikkonen Mikä Eurostudent? Lähes 30 Euroopan maan yhteinen tutkimushanke, jossa verrataan eri maiden korkeakouluopiskelijoiden toimeentuloa ja opiskeluun

Lisätiedot

27 May Olli Oamkilainen 1

27 May Olli Oamkilainen 1 27 May Olli Oamkilainen 1 Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti 22.5.2012 Sessio: Maahanmuuttajien valmentaminen ammattikorkeakouluopintoihin Session puhujat klo 13.00 13.10

Lisätiedot

Arvio lähtijöistä. 41 237 54 510 49 220 5 290 29539 Centria ammattikorkeakoulu

Arvio lähtijöistä. 41 237 54 510 49 220 5 290 29539 Centria ammattikorkeakoulu ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) 230 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto yliopisto (Aalto korkeakoulusäätiö) 292 1 558 358 340 375 360-17 020 29604 Helsingin yliopisto 420 2 520 579 600 670 220-90

Lisätiedot

Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009. pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto

Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009. pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009 pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto Auditointien kokonaisaikataulu 2005-2011 Pilottiauditoinnit 2004-2005 Syksy 2005-kevät 2006 Kevät

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot