HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) SAIRAANHOITOPIIRI. Järvenpäätalo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/2011 1 (36) SAIRAANHOITOPIIRI. Järvenpäätalo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS AIKA klo 13:00-13:40 PAIKKA Järvenpäätalo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 107 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 108 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 109 TIETOJÄRJESTELMÄHANKKEIDEN INVESTOINTIOHJELMAN MUUTOS TAMMI-HUHTIKUUN OSAVUOSIKATSAUS HUS:N KIINTEISTÖ- JA TOIMITILASTRATEGIAN VALMISTELU - OHJAUSRYHMÄN ASETTAMINEN 112 SYÖPÄTAUTIEN KLINIKAN 1. KERROKSEN POHJOISOSAN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS 113 ESISOPIMUKSEN TEKEMINEN TOIMITILAN VUOKRAAMISESTA HELSINGIN YLIOPISTOLTA HUSLAB:N KÄYTTÖÖN (HUSLAB:N TOIMITALO) 114 KIINTEISTÖ OY ASOLANRINNE 1:LLE MYÖNNETYN LYHYTAIKAISEN LAINAN LAINA-AJAN JATKAMINEN MUUT ASIAT SALASSA PIDETTÄVÄ 27

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Urho Ulla-Marja 13:00-13:40 puheenjohtaja Simpanen Veikko 13:00-13:40 varapj. Auvinen Timo 13:00-13:40 varajäsen Helminen Seppo K.J 13:00-13:40 jäsen Ikävalko Suzan 13:00-13:40 jäsen Karvonen Jaakko 13:00-13:40 jäsen Oksanen Ari 13:00-13:30 varajäsen Oksanen Jari 13:00-13:40 jäsen Pihko Jukka 13:00-13:40 jäsen Salaspuro Mikko 13:00-13:40 jäsen Siren Kirsi 13:00-13:40 jäsen Tahvanainen Säde 13:00-13:40 jäsen Taipale Ilkka 13:00-13:40 jäsen Tuuli Johanna 13:30-13:40 jäsen Zilliacus-Tikkanen Henrika 13:00-13:40 jäsen Yltävä Harry 13:00-13:40 jäsen Äyräväinen Irene 13:00-13:40 jäsen Karhu Ulla-Mari 13:00-13:40 valtuuston pj. Lindén Aki 13:00-13:40 toimitusjohtaja sihteeri 112 Frostell Mari 13:00-13:40 talousjohtaja Kauppinen Ilkka 13:00-13:40 hallintojohtaja Lehtonen Lasse 13:00-13:40 hallintoylilääkäri Lehtonen Riitta 13:00-13:40 viestintäjohtajan vs. Mäkijärvi Markku 13:00-13:40 johtajaylilääkäri Renkonen Risto 13:00-13:40 ylilääkäri, dekaani Sonkeri Outi 13:00-13:40 henkilöstöjohtaja Torppa Kaarina 13:00-13:40 hallintoylihoitaja Kauppinen Ilkka 13:00-13:40 sihteeri , POISSA Lauslahti Sanna jäsen Könkkölä Kalle valtuuston I vpj Rantalainen Antti valtuuston II vpj ALLEKIRJOITUKSET Ulla-Marja Urho puheenjohtaja Ilkka Kauppinen sihteeri , Aki Lindén sihteeri 112

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu TARKASTUS Henrika Zilliacus-Tikkanen pöytäkirjantarkastaja Seppo K.J. Helminen pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Keskuskirjaamossa, NÄHTÄVÄNÄ Stenbäckink. 9, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Henrika Zilliacus-Tikkanen ja Seppo K.J. Helminen.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 5/00/00/01/01/2011 HALL HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta Info-asiat 36 HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-maaliskuu Kliinisen palvelutuotannon tuloksellisuuspalkkio 38 HYKS-lautakunnan syksyn 2011 kokousaikataulu 39 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 40 Muut asiat 2. Liiketoimintajaosto HUS:n kiinteistö- ja toimitilastrategian valmistelu - ohjausryhmän asettaminen 11 Tukipalveluiden uudelleen järjestelyjen valmistelutilanne 12 Liikelaitosten ja tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden seurantaraportti Seuraavat kokoukset 3. HUS-Apteekki johtokunta Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 21 Fimean tarkastus HUS-Apteekin toimipisteessä Peijaksen sairaalan sairaala-apteekissa 22 HUS-Apteekin toiminnan ja talouden toteuma 01-04/2011 sekä ennuste vuodelle HUS-Apteekin ja Helsingin kaupungin sairaala-apteekin yhdistymisselvitys 24 Info-osuus 25 Muut asiat 4. HUSLAB johtokunta Johtokunnan otto-oikeuden käyttö 27 Info-osuus 28 Toimitusjohtajan vuosilomasijaisen määrääminen 29 HUSLABin talousarvion toteutuminen (tammi-huhtikuu 2011) 30 Muut asiat 5. HUS-Röntgen johtokunta Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu HUS-Röntgenin Hyvinkään röntgenosaston magneettilaitteiston päivitys 28 Muut asiat

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta Johtavan lääkärin virkaan ottaminen 31 Toteumatiedot ja -ennuste tammi-huhtikuulta 32 Psykiatrian toiminnallisista muutoksista johtuvat määrärahamuutokset vuoden 2011 talousarviossa 33 Talousarvion 2012 valmistelutilanne 34 Hallituksen pöytäkirja 35 Seuraava kokous 36 Muut asiat 7. HUS-Servis johtokunta Kuntalain 51 mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 2 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus 3 HUS-Servis liikelaitoksen toiminta ja talous 1-4/ HUS-Servis liikelaitoksen vuosikertomus HUS-Servisin johtokunnan syksyn kokousajoista sopiminen 6 Muut asiat 8. Toimitusjohtajan päätökset Jorma Lauharannan osallistuminen HYKS-lautakunnan seminaarimatkaan Lontoossa Erikoislääkärin vakanssin 1C siirto määräajaksi HUS-Röntgen liikelaitoksesta HYKS operatiiviseen tulosyksikköön Viestintätoimikunnan täydentäminen HUS-kuntayhtymän erityisvaltionosuusmäärärahasta rahoitettavien vuoden 2011 tutkijakuukausien muuttaminen Esitys Martta Heickellin rahaston varojen jakamiseksi ja rahaston lopettamiseksi Psykiatrian sähköisten hoitopalvelujen tietojärjestelmien kehittämishankkeen käynnistäminen (KelNet 1-3) Suurten evo-hankkeiden ulkopuolisten asiantuntijoiden nimeäminen 8. Johtajaylilääkärin päätökset Psykiatrian lääkärivuokratyövoimapalveluiden hankinta Asiantuntijatyön hankkiminen psykiatrian sähköisten verkkopalvelujen käyttöönottoon ja pienkehitykseen Edellä mainitut päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Päätösesitys Hallitus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä lueteltuja kuntalain 51 :ssä tarkoitettuja päätöksiä. Päätös Esitys hyväksyttiin.

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 6/00/00/01/01/2011 HALL 108 Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Ääntenlaskijoiden valinta 6 Info 7 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2010 Päätös: Valtuusto päätti hyväksyä sitovien toimintakulujen, ulkoiset toimintakulut ilman liikelaitoksia (1 429,8 miljoonaa euroa), talousarvion ylityksen 34,2 miljoonaa euroa sekä kuntayhtymän lainakannan muutoksen ja antolainojen lisäyksen alituksen tytäryhtiöille talousarviossa määritellystä enimmäismäärästä. Kuntayhtymän lainakannan muutokseksi sitovana tavoitteena määriteltiin talousarviossa enintään 75,3 miljoonaa euroa. Lainakannan muutoksena toteutui suoritetut lainojen lyhennykset -12,4 miljoonaa euroa, koska talousarvioon varattua 90 miljoonan euron pitkäaikaista lainaa ei tarvinnut nostaa. Antolainojen lisäykseksi tytäryhtiöille sitovana tavoitteena määriteltiin talousarviossa yhteensä enintään 11,5 miljoonaa euroa, josta toteutui 6,5 miljoonaa euroa HUS-Kiinteistöt Oy:n lainan nostoina. merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen hyväksyä liitteen 2 mukaisen vuoden 2010 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. että HUS-kuntayhtymän (ilman liikelaitoksia) ja liikelaitosten tilikauden tulos esitetään kirjattavaksi HUS-kuntayhtymän ja kunkin liikelaitoksen taseeseen oman pääoman yli-/alijäämätilille seuraavasti: HUS-kuntayhtymä (ilman liikelaitoksia) alijäämä ,50 euroa HUS-Apteekki liikelaitos, ylijäämä ,82 euroa HUS-Röntgen liikelaitos, ylijäämä ,25 euroa

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS HUSLAB liikelaitos, alijäämä ,69 euroa Ravioli liikelaitos, ylijäämä ,22 euroa HUS-Desiko liikelaitos, alijäämä ,98 euroa HUS-Logistiikka liikelaitos, ylijäämä ,14 euroa HUS-Tietotekniikka liikelaitos, alijäämä ,84 euroa HUS-Lääkintätekniikka liikelaitos, ylijäämä ,83 euroa HUS-Servis liikelaitos, ylijäämä ,91 euroa 8 Tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2010 Päätös: Valtuusto päätti 1. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2010; 2. myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille) vastuuvapauden tilikaudelta ; 3. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta Vuoden 2011 talousarvion muuttaminen Päätös: Valtuusto päätti psykiatrian kokonaissuunnitelman toimeenpanon vuoksi muuttaa vuoden 2011 talousarviota ja siihen sisältyviä jäsenkuntien palvelusuunnitelmia oheisten taulukoiden mukaisesti (1.000 euroa): Taulukko 1. Toimintatuotot TA 2011 TA muutos Muutettu TA 2011 HYKS sha Hyvinkään sha Länsi-Uudenmaan sha Yhteensä Kuntayhtymä Toimintakulut TA 2011 TA muutos Muutettu TA 2011 HYKS sha Hyvinkään sha Länsi-Uudenmaan sha Konsernihallinto Yhteensä Kuntayhtymä Tilikauden tulos TA 2011 TA muutos Muutettu TA 2011 HYKS sha Hyvinkään sha Länsi-Uudenmaan sha Konsernihallinto Yhteensä Kuntayhtymä

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS Taulukko 2. TA 2011 TA muutos Muutettu TA 2011 Helsinki Espoo Vantaa Yhteensä Kuntayhtymä Kiinteistö Oy Impilinnan talouden tasapainottaminen ja omavelkaisen takauksen myöntäminen kiinteistö Oy Impilinnan lainalle Päätös: Valtuusto päätti antaa omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:n myöntämälle euron lainalle, enintään 20 vuoden laina-ajalle edellyttäen, että toinen pääomistaja Tuusulan kunta tekee samansisältöisen päätöksen. Takausvastuu lainassa Tuusulan kunnan kanssa määräytyy Kiinteistö Oy Impilinnan omistusten mukaisessa suhteessa. 11 Kiinteistöjen myyminen Tuusulan kunnalle Päätös: Valtuusto päätti 1. että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä myy euron kauppahinnalla ja liitteenä 9 olevan kauppakirjan ehdoilla kauppakirjassa mainitut kiinteistöt Tuusulan kunnalle. 2. oikeuttaa hallituksen tai sen määräämän viranhaltijan tekemään vähäisiä muutoksia ko. kauppakirjaan. 12 Vuoden 2011 tuotteistuksen ja hinnoitteluperiaatteiden muuttaminen sekä ko. periaatteiden hyväksyminen vuodelle 2012 Päätös: Valtuusto päätti 1. ottaa pöydälle jaetun hallituksen tarkistetun esityksen kiireellisenä käsiteltäväkseen; 2. hyväksyä ehdotetut muutokset tuotteistuksen ja hinnoitteluperiaatteisiin 2011 ja että siirtoviivehoitopäivien laskutus aloitetaan alkaen teknisten valmiuksien niin salliessa; ja 3. hyväksyä vuoden 2012 hoitopalveluiden tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet esityslistan liitteen 10 mukaisesti. 13 Ilmoitusasiat Valtuusto merkitsi tiedoksi, että valtuusto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen klo 9.00 Helsingin kaupungin valtuustosalissa.

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS Päätösesitys Hallitus päättää että HUS-kuntayhtymän valtuuston kokouksen päätökset toimitetaan tiedoksi HUS-kuntayhtymän jäsenkunnille ja Helsingin yliopistolle ja että HUS-kuntayhtymän valtuuston pitämän kokouksen edellä mainitut päätökset saadaan panna täytäntöön seuraavasti: 1-6 Ei toimenpiteitä 7 Ote: sairaanhoitoalueet, liikelaitokset sekä HUS-Tilakeskus. 8 Ote: tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja tilivelvolliset. 9 Ote: sairaanhoitoalueet, Espoo, Helsinki ja Vantaa. 10 Ote: talousjohtaja, HUS-Tilakeskuksen johtaja, Kiinteistö Oy Impilinna Oy:n hallitus 11 Hallitus päättää oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään kauppakirjaan vähäisiä muutoksia. Ote: toimitusjohtaja, investointijohtaja, HUS-Tilakeskuksen johtaja, Tuusulan kunnan hallitus 12 Ote: talousjohtaja. 13 Ote: HUS:n valtuuston jäsenet ja Helsingin kaupungin hallintojohtaja. Päätös Esitys hyväksyttiin.

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS TIETOJÄRJESTELMÄHANKKEIDEN INVESTOINTIOHJELMAN MUUTOS 727/02/02/00/2010 HALL 109 Hallitus vahvisti ( 207) vuosien investointiohjelman, jossa vuoden 2011 investoinnit olivat liikelaitokset mukaan lukien, valtuuston hyväksymää talousarviota vastaten yhteensä euroa. Tämän jälkeen hallitus on päättänyt suurten hankkeiden ohjelman muutoksista ja Helmikuussa ohjelmasta poistettiin Peijaksen sairaalan yhteyteen suunniteltu lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus ja lisättiin sitä osittain korvaava tilamuutoshanke Kätilöopiston sairaalassa sekä tehtiin muutamia hankkeiden rahoituksen vuosijaon tarkistuksia. Kokouksessa investointiohjelmaa muutettiin HUS-Röntgen liikelaitoksen osalta. Vuoden 2011 investointien enimmäismäärä on viimeksi vahvistetussa ohjelmassa yhteensä 120 milj. euroa. Useiden rakennusprojektien viivästyksistä johtuen syyskaudella valmistellaan hallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarvion investointiosan muutosesitys, joka vähentää kuluvan vuoden investointien yhteismäärää arviolta 10 milj. eurolla. Nyt investointiohjelmaan esitetään konsernin yhteisiä tietojärjestelmiä koskeva muutos. Vuoden 2011 talousarviossa potilastietojärjestelmiin sekä talous- ja yleishallinnon järjestelmiin on euroa. Projektien etenemis- ja maksuaikataulujen tarkentuminen ja mm. lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinehankkeen hankintahinnan alitus budjetoituun verrattuna aiheuttavat tarpeen muuttaa kuluvan vuoden IT-projektien ohjelmaa. Samalla aikataulumuutokset nostavat esiin tarpeen lisätä vuosien hankevarauksia, koskien mm. hallituksen esityslistalla olevaa anastesiatietojärjestelmän hankintaa. Seuraavien vuosien investointitaso ja hankekohtaiset budjettivaraukset käsitellään kuitenkin vasta vuoden 2012 talousarvion ja vuosien investointiohjelman valmisteluprosessissa. Konsernin yhteisten tietojärjestelmien hanketason kustannusmuutokset on liitteessä 1 merkitty värillä; kaikki nyt esitettävät muutokset ovat sivulla 1. Liitteenä 2 on voimassa oleva, hallituksen vahvistama suurten hankkeiden ohjelma. Päätösesitys Hallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan vuosien tarkistetun investointiohjelman. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jari Renko, , Mikko Rotonen,

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS TAMMI-HUHTIKUUN OSAVUOSIKATSAUS 592/02/02/00/08/2010 HALL 110 Hallitus käsitteli kokouksessaan tammi-huhtikuun toiminnan ja talouden toteumaa. Hallitus päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden tammi-huhtikuun seurantaraportin käsitellä ja päättää kokouksessaan toimenpiteistä, joihin alkuvuoden toiminnan ja talouden toteuma antaa aihetta Sairaanhoidollinen palvelutuotanto kaikille maksajille Vuoden 2011 ensimmäinen kolmannes on ollut toiminnallisesti selvästi vilkkaampi kuin alkuvuosi Lähetemäärä on kasvanut 2,4% ja NordDRG tuotteet 1,1%. Käyntituotteet ovat lisääntyneet 1,4% verrattuna samaan ajanjaksoon 2010 sopien hoitokäytänteiden muuttumiseen polikliinisempään suuntaan. Samoin hoitopäivätuotteet ovat vähentyneet 7,8% viitaten hoidon painotuksen siirtymiseen avohoidon suuntaan varsinkin psykiatriassa. Ulkoinen laskutus on lisääntynyt peräti 26,6%. Vilkas toimintajakso lisääntyneine tutkimuksineen ja hoitotoimenpiteineen on puolestaan aiheuttanut lisääntynyttä kysyntää tukipalveluille. Tämä näkyy lisääntyneinä palveluostoina kliinisissä yksiköissä ja lisääntyneinä tuloina tukipalveluyksiköissä (lisäys 0,8-19,0% tukipalvelusta riippuen). Toimintakulut molemmilla ovat kuitenkin pysyneet kurissa, mikä osoittaa, että toiminta on ollut kustannustehokasta. Tuottavuuden kehitys on tammi-huhtikuussa ylittänyt tavoitteen. Somaattinen henkilötyön tuottavuus on parantunut kaikilla sairaanhoitoalueilla vuoteen 2010 verrattuna. HUS-tasolla somaattinen henkilötyön tuottavuus on kasvanut 9,8 % ja DRG-pisteen deflatoimaton kustannus on laskenut 2,2 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattaessa. HUS:n oman palvelutuotannon kumulatiivinen laskutus on kasvanut 5,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Samaan aikaan tuotteiden laskutusosuudella painotettu kumulatiivinen volyymi on kasvanut 0,7 %. Kokonaislaskutuksesta NordDRG-tuotteiden osuus oli 67,9 %, käyntituotteiden 23,2 %, hoitopäivätuotteiden 8,2 % ja terveyskeskuspäivystyskäyntien 0,7 %. NordDRG-tuotteiden laskutuksesta tuotehintaan perustuvaa laskutusta oli 57,4 % ja suoriteperusteista 42,6 %. Suoriteperusteisen laskutuksen osuus on hieman pienentynyt edelliseen vuoteen verrattuna.

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS Talous Tammi-huhtikuun toteutunut tilikauden tulos on 23,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimintatuottojen kasvu kuukausijaksotettuun talousarvioon verrattuna on 4,6 % (kasvua 7,3 % edelliseen vuoteen verrattuna) kun vastaavasti toimintakulut ovat ylittäneet talousarvion 0,4 % (kasvua 4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna). Toimintakulujen hallinta on tammi-huhtikuussa onnistunut hyvin. Investoinnit Päivitetty investointiennuste on 113,0 milj. euroa (TA ,0 milj. euroa). Tulosalueiden suurten rakennusinvestointien rahoitustarve jää vähintään 5,5 milj. euroa ja laitehankkeiden rahoitustarve 1,5 milj. euroa alle hallituksen vahvistaman investointiohjelman. Rakennushankkeissa on merkittäviä viivästyksiä koskien mm. Meilahden maanalaista huoltopihahanketta ja Länsi-Uudenmaan sairaalan E- ja F-siiven hanketta. Syöpätautien klinikan lineaarikiihdyttimien 9 ja 10 hanke on lykkääntynyt teknisten lisäselvittelyjen vuoksi. Rahoitus Pitkäaikaista lainaa arvioidaan nostettavan enintään 60 milj. euroa vuoden 2011 aikana (TA milj. euroa). Lainatarpeen muutos johtuu pääasiassa siitä, että vuoden 2010 lopussa rahavarat olivat talousarvion 2011 valmistelussa käytettyä ennustetta 18,5 milj. euroa suuremmat. Lainan nosto tulee ajoittumaan vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Lainoja tullaan lyhentämään noin 12,4 milj. euroa (TA 14,7 milj. euroa). Vuoden lopussa lainasaldon arvioidaan olevan 224,7 milj. euroa, jolloin kuntayhtymän omavaraisuusaste vuoden lopussa tulisi olemaan noin 45 % ( ,6 %). HUSLAB ja HUS-Röntgen liikelaitosten tuotehinnoittelu Liikelaitoksille asetettiin kustannustason arvioituun muutokseen ja 2,0 %:n tuottavuustavoitteeseen sidotut hintatason muutostavoitteet

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS talousarviovuodelle Hintatason 2011 määrittelyssä huomioitiin lisäksi syksyllä 2010 laadittu tilikauden tulosennuste. HUSLABille asetettu suurin sallittu hintatason keskimääräinen muutos oli 2,55 % (ilman läpilaskutettavia eriä) ja HUS-Röntgenille 2,5 %. HUSLAB ja HUS-Röntgen liikelaitosten omien toimintakulujen hallinta on tammi-huhtikuussa toiminut hyvin. 1-4/2011 tilikauden tuloksen perusteella näyttää siltä, että voimassaoleva hinnoittelu ylittää omakustannusperusteisen tason. Strategiaohjelman päivittäminen aloitettiin hallituksen päätöksellä Strategiaohjelman tarkistamisen yhteydessä arvioidaan uudelleen HUS:n tulevan toiminnan linjaukset, painopistealueet, tavoitteet ja määritellään keinot niiden saavuttamiseksi. Strategiapäivityksen yhteydessä huomioidaan yksityisen ja julkisen terveydenhuollon kilpailuasetelman muuttuminen. HUS:ssa on lisäksi jatkettu selvitystä liikelaitosten tehokkaimman konserniohjauksen ja hallintomallien löytämiseksi (tukipalveluselvitys). Valmistelutyössä huomioidaan kilpailuneutraliteetin toteutuminen. HUS:ssa on lisäksi aktiivisesti mietitty keinoja vastata kiristyvään kilpailutilanteeseen sekä henkilökunnan saatavuuden ja sitouttamisen turvaamiseksi. Yksi tarkasteltu vaihtoehto on tytäryhtiön perustaminen tuottamaan sellaisia erikoissairaanhoidon palveluita, jotka sopivat tuotettavaksi osakeyhtiömuotoisena toimintana. Palvelusetelilainsäädäntö terveydenhuollon palveluita koskien astui voimaan alkaen. Palveluseteleiden hyödyntäminen on kuitenkin alkanut vasta kaihikirurgiassa useiden palvelutuottajien kanssa HUS:n hallituksen hyväksyttyä muutokset palveluseteleiden ehtoihin Pääkaupunkiseudun kunnat (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Kerava) ovat sosiaali- ja terveysministeriön kanssa solmitulla aiesopimuksella sopineet hankkeesta, jossa pyritään kehittämään uusia kuntien ja HUS:n yhteistyön muotoja. Hankkeessa mallinnetaan uusia sosiaali- ja terveydenhuollon omistajaohjauksen malleja. Uusilla ratkaisuilla tavoitellaan erityisesti kuntien järjestämien peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon nykyistä laajempaa integraatiota palveluiden asiakaskeskeisyyttä ja kustannusvaikuttavuutta lisäämällä. Hankkeella pyritään parantamaan investointien käyttöastetta ja karsimaan päällekkäisiä raskaita valmiusratkaisuja. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira totesi antamassa päätöksessään, että HUS on noudattanut Valviran sille kahden miljoonan euron sakon uhalla asettamaa velvoitetta hoitoon pääsyn osalta. Valvira kehottaa kuitenkin HUSia toimittamaan sille lisäselvityksen mennessä miten lähetteiden käsittelyaikojen asianmukaisessa kirjaamisessa on edistytty, jotta hoidon tarpeen arviointi aloitetaan asetetussa kolmen viikon määräajassa sekä siitä, miten lähetteiden käsittelyaikoja käytännössä seurataan. Alkuvuoden aikana on HUS:n sairaanhoitoalueilla valmistauduttu Terveydenhuoltolain voimaan astuneisiin muutoksiin.

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS Terveydenhuoltolain 52 :n toisessa momentissa säädetään, että polikliinisen hoidon odotusaika on aiemman kuuden kuukauden sijaan vain kolme kuukautta. Tämä aiheuttaa erityisiä haasteita hoidon saatavuudelle säädöksen astuessa voimaan juuri kesälomakauden kynnyksellä. Toinen uuden lain tuoma muutos on Terveydenhuoltolain 47 :ssä määritelty säädös potilaan oikeudesta valita erityisvastuualueen sisällä kiireettömän hoidon hoitopaikka. HUS:n sairaaloiden tulee vastaanottaa potilaat erityisvastuualueelta samoin ehdoin, kuin omien jäsenkuntiensa osalta. Lisäksi uusi terveydenhuoltolaki ja asetus ensihoidosta siirtävät ensihoidon järjestämisvastuun kunnilta sairaanhoitopiireille, jolloin tehtäväkenttää samalla laajennetaan. HUS:n alueella siirtyminen uuteen käytäntöön tapahtuu vaiheittain HUS:n hallituksen linjausten mukaisesti mennessä. HUS:n toiminnassa tapahtuneet keskeisimmät muutokset sekä merkittävimmät rakennushankkeet ja niiden tilanne on esitetty osavuosikatsauksen Talous- ja investointiosioissa. Osavuosikatsaus rakentuu kolmesta erillisestä osasta: HUS-kuntayhtymä, sairaanhoitoalueet ja tulosalueet sekä liikelaitokset ja tytäryhtiöt. Päätösesitys Hallitus päättää merkitä tiedoksi oheismateriaalina 1-3 jaetut HUS-tason, tulosaluekohtaisen sekä liikelaitosten ja tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset edellyttää, että alkuvuoden aikana hyvin onnistunut toimintakulujen hallinta toteutuu koko vuoden 2011 osalta ottaen huomioon alkaen voimaan astuneen terveydenhuoltolain tiukentuneet potilaan tutkimus- ja hoitovelvoitteet esittää kokoontuvalle valtuustolle, että vuoden 2011 mahdollinen ylijäämä palautetaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä jäsenkunnille niiden sairaanhoitoaluekohtaisen käytön mukaisessa suhteessa kehottaa HUS-Röntgen ja HUSLAB liikelaitosten johtoa arvioimaan omakustannusperusteisen voimassa olevan hintatason oikeellisuuden mennessä kehottaa liikelaitoksia, joille kertyy ylijäämäinen tulos suorittamaan asiakaspalautuksen tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä HUS:n sisäisille asiakkaille niiden käytön mukaisessa suhteessa. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Aki Lindén, puh Mari Frostell, puh

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS HUS:N KIINTEISTÖ- JA TOIMITILASTRATEGIAN VALMISTELU - OHJAUSRYHMÄN ASETTAMINEN 470/00/01/03/01/2010 HALL 111 HUS:ssa on käynnissä strategian uudistaminen. Strategiassa määritellään toiminnan suuret linjat, potilaslähtöisyys, perusterveydenhuollon tukeminen, hallittu talous, hyvä henkilöstöpolitiikka jne.. Strategiassa ei kuitenkaan määritellä omaisuuden hallintaan tai toimitiloihin liittyviä linjauksia tai periaatteita. Kiinteistöt muodostavat pääosan kuntayhtymän omaisuudesta ja toimitilat ovat toiminnan viides resurssi muodostaen n. 15 % toimintakustannuksista. Toimitiloilla on myös ratkaiseva merkitys toiminnan tehokkuuteen, työntekijöiden viihtyisyyteen ja jopa potilaiden hoidon onnistumiseen. Kun HUS:n valtuusto päätti perustaa HUS-Tilakeskus nimisen tulosalueen päätti se samalla hyvän kiinteistöhallinnon tavoitteista, joita ovat mm. kiinteistöomaisuuden hyvä hoito, omaisuuden arvosta huolehtiminen, investointien tehokas kokonaisohjaus, sisäisiä asiakkaita tukevat asiantuntijapalvelut sekä se, että yksiköillä on käytössään tarkoituksenmukaiset sekä kustannustehokkaat tilat. HUS-Tilakeskuksen päätehtävinä ovat mm. omaisuuden arvosta ja kehittämisestä sekä kokonaisuuden optimoinnista huolehtiminen HUS:n etujen mukaisesti, toimitilastrategia ja sen toteuttaminen, kiinteistöjärjestelyjen hoitaminen konsernin johdon (hallitus, konsernijohto) ohjauksessa: ostot, myynnit, vuokraukset ulkopuolelta (vuokrasopimussalkun hoitaminen), toimitilojen vuokraus käyttäjille (sairaanhoitoalueet ja liikelaitokset) ja vuokrajärjestelmästä vastaaminen, kiinteistönhoito, ylläpito-, ja rakennuttamispalvelujen koordinointi ja tilaaminen sekä konsernin yhteisen toimitilajärjestelmän (tilarekisteri) kokonaisvastuu. HUS:n hallitus päätti , että sisäinen vuokrajärjestelmä otetaan käyttöön koko HUS-alueella alkaen päätöksen selostusosassa mainituin periaattein ja että osana sitä poistoihin perustuva vuokran osuus korvataan pääomavuokralla 2-3 vuoden siirtymäajan aikana. Sisäisen vuokrausjärjestelmän uudistaminen on viivästynyt eikä HUS:n kiinteistö- ja toimitilastrategioita ole vielä laadittu. Toimitusjohtaja asetti työryhmän laatimaan HUS:lle kiinteistö- ja toimitilastrategiaehdotuksen. Kiinteistöstrategiassa määriteltäisiin yleiset kiinteistöomaisuuden omistamisen tavoitteet ja periaatteet, kiinteistöomaisuuteen investoimisen periaatteet sekä vastuut kiinteistöihin sidotusta pääomasta ja rakennusten arvon säilymisestä. Kiinteistöstrategiassa määritellään myös pääomavuokran rakenne ja periaatteet; korjausvastuu ja vastuu pääomasta, sidotun pääoman tuottovaatimukset sekä kiinteistöjen kunnossapidon, huollon ja ylläpidon periaatteet. Toimitilastrategiassa määritellään tilahallinnon ja sisäisen vuokrauksen periaatteet. Sisäisen vuokrajärjestelmän tavoitteena ovat optimaalinen ja tehokas tilojenkäyttö. Järjestelmä perustuu läpinäkyvyyteen ja yhteisiin

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS periaatteisiin joilla varmistetaan toimitilakustannusten oikeudenmukainen kohdentuminen eri käyttäjille. Koska on tärkeää, että toimitila-asiat otetaan huomioon toimintaa koskevien päätösten valmistelussa ja tulevaisuuden suunnittelussa olisi hyvä, jos kuntayhtymän kiinteistö- ja toimitilastrategian valmistelussa olisi mukana myös omistajaohjauksen ja päätöksenteon näkökulmaa. Strategian valmisteluryhmän nimeämispäätöksen valmistelussa esitettiin, että ryhmälle asetettaisiin hallituksen 3-4 jäsenestä koostuva ohjausryhmä, jonka tehtävänä olisi ohjata työryhmän toimintaa. Hallituksen alainen liiketoimintajaosto käsitteli asiaan kokouksessaan ja päätti yksimielisesti, että ohjausryhmän jäsenet nimetään hallituksessa. Päätösesitys Hallitus päättää 1. asettaa ohjausryhmän ohjaamaan kiinteistö- ja toimitilastrategiaa valmistelevan työryhmän toimintaa 2. nimetä ohjausryhmään kolme jäsentä. Asian käsittely Merkittiin, että esittelijä esitti, että ohjausryhmään nimettäisiin neljä luottamushenkilöä. Päätös Esitys hyväksyttiin 1. kohdan osalta. Hallitus nimesi ohjausryhmään seuraavat neljä jäsentä: Seppo K.J. Helminen, Jari Oksanen, Jukka Pihko ja varapuheenjohtaja Veikko Simpanen. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Seppo K.J. Helminen. Ote työryhmään nimetyt Lisätietoja Hannu Lähteenmäki,

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS SYÖPÄTAUTIEN KLINIKAN 1. KERROKSEN POHJOISOSAN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS 257/10/03/02/00/2008 HALL 112 Syöpätautien klinikkarakennus on valmistunut vuonna Syöpätautien klinikkarakennuksen yleissuunnitelma hyväksyttiin HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnassa. Yleissuunnitelma sisältää kuvauksen Syöpätautien klinikan toiminnoista ja tilankäytöstä vuonna 2015 ja siinä esitetään alustava aikataulutus klinikkarakennuksen peruskorjaamiselle. Yleissuunnitelman mukaan Syöpätautien klinikkaa on tarkoitus peruskorjata III-vaiheessa vuosina Nyt kysymys on peruskorjauksen ensimmäisestä vaiheesta, joka sisältää Syöpätautien klinikkarakennuksen 1. kerroksen pohjoisosan peruskorjaamisen sekä laajennusosan rakentamisen 1. kerroksen katolle. Hankkeessa rakennetaan uudet tilat HUS-Apteekin solunsalpaajalaboratoriolle ja peruskorjataan tilat röntgenosastolle, laboratorion näytteenotolle, toimistotiloille ja kahviolle. Lisäksi rakennetaan teknisiä tiloja. Syöpätautien klinikka käyttää lähes 80 % HUS-Apteekin valmistamista solunsalpaajalääkkeistä, mistä syystä solunsalpaajalaboratorio on päätetty sijoittaa Syöpätautien klinikkarakennukseen. Lisäksi rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa tehdään muutostöitä, joissa mm. nykyisiin odotustiloihin tehdään vastaanottohuoneita ja rakennuksen toisen kerroksen toimistotiloihin rakennetaan tilat mm. fysioterapeuteille. Hankealue tulee lähes kokonaan työmaa-alueeksi minkä johdosta alueella olevalle toiminnalle joudutaan järjestämään väistötiloja. Klinikkarakennuksen länsipuolelle valmistuu syksyllä 2-kerroksinen määräaikainen rakennus, jonka ensimmäiseen kerrokseen tulee tilat TT-laitteelle ja toiseen kerrokseen toimistotiloja. Rakennukseen tulee kulkuyhteys Syöpätautien klinikkarakennuksen 0-kerroksesta ja 1-kerroksesta. Hallitus päätti merkistä tiedoksi HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan hyväksymän ko. hankkeen hankesuunnitelman. Väistötöiden arvo oli 1,5 M. Nyt päätettäväksi esitettävät työt sisältävät Syöpätautien klinikan 1. kerroksen pohjoisosan peruskorjauksen ja laajennuksen varsinaiset työt, joiden pinta-ala on yhteensä 2455 brm2. Investointiohjelmaan hanke sisältyy 9,5 milj.euron suuruisena laskettuna 3/2010 indeksiin, joka oli 74. Tämän hetken hintatasoon korjattuna projektin kokonaiskustannusarvio vastaa 11,68 miljoonaa euroa. Hankkeen suunnitteluvaiheen kustannukset olivat yhteensä ja väistötilojen kustannus on euroa. Projektin kokonaiskustannuksiksi muodostuu yhteensä euroa. HUS-Kiinteistöt Oy on kilpailuttanut Syöpätautien klinikan 1. kerroksen pohjoisosan peruskorjauksen ja laajennuksen urakat ja ilmoittaa hinnaksi euroa. Tarjous on liitteenä 3.

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS Päätösesitys Hallitus päättää 1. hyväksyä HUS-Kiinteistöt Oy:n tarjouksen Syöpätautien klinikan 1. kerroksen pohjoisosan peruskorjauksen ja laajennuksen rakentamisesta hintaan euroa + alv. 2. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Asian käsittely Merkittiin, että Irene Äyräväinen ja Ilkka Kauppinen ilmoittivat olevansa asiassa esteellisiä. He poistuivat kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi, eivätkä siten ottaneet osaa asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. toimitusjohtaja Lindén toimi kokouksen sihteerinä tämän asian osalta. Päätös Esitys hyväksyttiin. Ote HUS-Kiinteistöt Oy ja tilakeskus Lisätietoja Hannu Lähteenmäki

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS ESISOPIMUKSEN TEKEMINEN TOIMITILAN VUOKRAAMISESTA HELSINGIN YLIOPISTOLTA HUSLAB:N KÄYTTÖÖN (HUSLAB:N TOIMITALO) 307/02/08/00/23/2011 HALL 113 HUSLAB-liikelaitoksen näytetutkimustoimintojen keskittäminen Helsingissä on ollut vireillä usean vuoden ajan. Vuonna 2004 asiaa käsiteltiin liikelaitoksen johtokunnassa ja todettiin, että hajallaan sijaitsevat, vaikeasti muunneltavat ja ahtaat tilat eivät mahdollista HUSLABin strategian mukaista näytemäärien lisäystä eivätkä anna mahdollisuuksia tuotantoprosessien optimointiin. Toimintojen keskittämistä koskevan valmistelun pohjaksi HUSLAB tilasi HUS-Kiinteistöt Oy:ltä selvityksen eri tilavaihtoehdoista alustavine kustannusarvioineen. Selvitys koski aluksi Paciuksenkadun varteen suunniteltua rakennuspaikkaa ja Peijaksen sairaalan aluetta. Kolmanneksi vaihtoehdoksi tuli Haartmaninkatu 3:een rakennettava lisärakennus Helsingin yliopiston tarjottua mahdollisuutta lisätilojen vuokraamiseen Senaatti-kiinteistöiltä. Sittemmin Helsingin yliopisto ja HUS:n hallitus ( , 124) pitivät parhaana tilavaihtoehtona Haartmaninkatu 3:n lisärakennusta ja suunnittelua jatkettiin sen pohjalta. Haartmaninkadun hanketta varten suunniteltiin kiinteistöosakeyhtiötä, jossa olisivat olleet osakkaina HUS ja Senaatti-kiinteistöt ja jonka hallinnossa Helsingin yliopistolla olisi ollut edustus. Hanke keskeytyi, kun yliopistojen kiinteistöjen omistus ja hallinta joutuivat uudelleen arvioitaviksi ja odottamaan uuden lain säätämistä. Kun Suomen yliopistojen kiinteistöjen omistus järjesteltiin uudelleen vuonna 2010, Haartmaninkatu 3:n kiinteistön omistajaksi tuli Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy, mikä mahdollisti hankkeen valmistelun käynnistämisen uudestaan. Neuvotteluja asiasta on käyty Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n, Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistökeskuksen, HUSLABin, HUS-Tilakeskuksen ja HUS:n konsernihallinnon kesken. Kesällä 2010 suurten rakennushankkeiden ohjausryhmän puheenjohtaja asetti työryhmän HUSLABin Meilahden alueen tilatarveselvityksen ja yleissuunnitelman laatimiseksi sekä HUSLABin tilasuunnitelmien päivittämiseksi ja synkronoimiseksi muiden Meilahden kampuksen rakennushankkeiden kanssa. Selvitys on oheismateriaalina 4. HUSLABin johtokunta käsitteli tarveselvitystä ja hyväksyi sen lähtökohdaksi tilahankkeen jatkovalmistelulle. Tarveselvityksen valmistumisen jälkeen arkkitehtitoimisto RE-Suunnittelu Oy on Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistökeskuksen toimeksiannosta laatinut kohteen hankeselvityksen hyväksytyn asemakaavan ja HUSLABin tilatarveselvityksen perusteella. HUSLAB:n johtokunta käsitteli hankeselvitystä Hankeselvitys on oheismateriaalina 5. HUS:n liiketoimintajaosto käsitteli hanketta ( 9) ja päätti valtuuttaa jatkamaan asian valmistelua.

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS Suunnitelman mukaan Helsingin yliopiston nykyisen rakennuksen (Haartman-instituutti) yhteyteen Haartmaninkatu 3:een rakennetaan uudisrakennus korttelin rakentamattomaan koilliskulmaan sekä nykyisen asuinrakennuksen paikalle. Muutetun asemakaavan mukaisesti uudisrakennus koostuu 2-6-kerroksisista rakennusosista, jotka liittyvät välittömästi nykyiseen rakennukseen. Rakennukseen keskitetään HUSLABin näytteiden analysointi- ja tutkimustoiminta. Rakennukseen tulee näytteenottopiste, joka palvelee kaikkia HUSLAB:n asiakkaita, ja kliinisen kemian vastuuyksikköön kuuluva näytteidenvastaanotto, automaatiolaboratorio sekä erikoislaboratorioita. Rakennukseen sijoittuvat myös kliinisen kemian ja hematologian laboratoriot, mikrobiologian vastuuyksikön virologian ja immunologian laboratoriot, patologian vastuuyksiköstä transplantaatio- ja hematopatologia, genetiikan laboratoriot sekä HUSLABin hallinto. Rakennukseen tulee myös mm. kahvila/ henkilöstöravintola. Uudisrakennuksen pohjaratkaisut ovat asemakaavoituksen perusteena olleen luonnossuunnitelman mukaan muodoltaan vaihtelevia syvärunkoisia toimitiloja mitoitettuna laboratoriotilantarpeelle kerrokseen sijoittuu sisääntuloalue auloineen ja palveluineen katetun sisäpihan yhteyteen sekä laboratorio- ja toimistotiloja laajoina hallimaisina kokonaisuuksina. 3., 4. ja 6. kerrokseen sijoittuu laboratorio- ja toimistotiloja aputiloineen sekä hallintotiloja. 5. kerros varataan vuokrattavaksi HUS:n muiden yksiköiden käyttöön. K1-kerrokseen sijoittuu näytteiden vastaanotto ja näyteprosessien laitelinjastojen pääosa sekä tarpeelliset lähivarasto- ja huoltotilat. K2-kerrokseen sijoittuu näyteprosessitiloja palvelevien sosiaali-, huolto- ja varastointitilojen. Logistisesti rakennuksen toiminta tukeutuu sekä Meilahden alueen tunneliverkostoon että maanpäällisiin yhteyksiin. Rakennuksen jätehuolto tullaan hoitamaan Meilahden alueen jäteaseman kautta, henkilöstöravintolan ruoka kuljetetaan Meilahden keskuskeittiöltä ja tavarakuljetukset Meilahden keskusvaraston kautta. Näytelogistiikka hoidetaan Meilahden alueelta putkipostilla. Putkipostiyhteyttä laajennetaan erillisenä hankkeena. Rakennuksen rahoittaa ja omistaa Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy. Rakennus vuokrataan kokonaisuudessaan Helsingin yliopistolle, joka jälleenvuokraa sen HUS:lle. Rakennus rakennetaan osaksi olemassa olevaa yliopiston rakennusta. Vuokrattava pinta-ala on htm2, josta htm2 tulee HUSLAB:n käyttöön. Rakennuksen 5. kerros (850 m2) jää vuokrattavaksi joko ulkopuolisille vuokralaisille tai muulle HUS:n toiminnalle ja lisäksi tulee 200 htm2 henkilöstöravintola. Toiminnan muuntojoustavuuden kannalta pidetään järkevänä vuokrata rakennuksen toimistotilat kokonaisuudessaan. HUS:lla on vuokrattuna viereisestä rakennuksesta Tukholmankatu 2:ssa m2, josta toimintoja voidaan siirtää. Lisäksi rakennuksessa olevat autohalli ja jätetilat jäisivät kiinteistön yhteiseen käyttöön. Uudisrakennuksen

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (20) Talous- ja konsernijaosto AIKA 08.04.2015 klo 08:30-10:30 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 21 KYSYMYS

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (<SM>) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () VALTUUSTO AIKA 11.12.2013 klo 09:00-12:09 Kokous keskeytettynä ryhmäkokousten ajaksi klo 10:50-11:28 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (59) SAIRAANHOITOPIIRI. Uudenmaan Sairaalapesula Oy, Isonkiventie 8, 04250 Kerava

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (59) SAIRAANHOITOPIIRI. Uudenmaan Sairaalapesula Oy, Isonkiventie 8, 04250 Kerava HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (59) HALLITUS AIKA 26.08.2013 klo 16:00-18:30 PAIKKA Uudenmaan Sairaalapesula Oy, Isonkiventie 8, 04250 Kerava KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 118 KUNTALAIN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) HALLITUS AIKA 26.01.2015 klo 08:30-11:08 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 1 (39) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 1 (39) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 1 (39) HALLITUS AIKA 12.11.2012 klo 08:30-14:45 Tauko klo 9:55-10:50 ja klo 11:40-12:20 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) HALLITUS AIKA 23.03.2015 klo 08:30-11:15 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 27 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone. hallintoylihoitaja

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone. hallintoylihoitaja Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 15.06.2015 kello 10:00-10:30 Paikka Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Meriläinen Juhani Kuusela Mika Kokko Osmo

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (30) SAIRAANHOITOPIIRI. Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (30) SAIRAANHOITOPIIRI. Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (30) HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAU Aika 19.08.2014 klo 17:00-18:00 Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 54

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Aika Torstai 6.3.2014 klo 16.15 19.25 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) Talous- ja konsernijaosto AIKA 16.03.2015 klo 08:30-11:00 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs. KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 11 SOSIAALIHUOLLON,

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2, KV 26.8.2010 18:00 Kokousaika Torstaina 26.8.2010 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 8.5.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 8.5.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Aika Torstai 8.5.2014 klo 16.15 18.23 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys Valtuuston

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 14 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.10.2011 klo 12.00 13.47 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot