HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) SAIRAANHOITOPIIRI. Järvenpäätalo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/2011 1 (36) SAIRAANHOITOPIIRI. Järvenpäätalo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS AIKA klo 13:00-13:40 PAIKKA Järvenpäätalo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 107 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 108 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 109 TIETOJÄRJESTELMÄHANKKEIDEN INVESTOINTIOHJELMAN MUUTOS TAMMI-HUHTIKUUN OSAVUOSIKATSAUS HUS:N KIINTEISTÖ- JA TOIMITILASTRATEGIAN VALMISTELU - OHJAUSRYHMÄN ASETTAMINEN 112 SYÖPÄTAUTIEN KLINIKAN 1. KERROKSEN POHJOISOSAN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS 113 ESISOPIMUKSEN TEKEMINEN TOIMITILAN VUOKRAAMISESTA HELSINGIN YLIOPISTOLTA HUSLAB:N KÄYTTÖÖN (HUSLAB:N TOIMITALO) 114 KIINTEISTÖ OY ASOLANRINNE 1:LLE MYÖNNETYN LYHYTAIKAISEN LAINAN LAINA-AJAN JATKAMINEN MUUT ASIAT SALASSA PIDETTÄVÄ 27

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Urho Ulla-Marja 13:00-13:40 puheenjohtaja Simpanen Veikko 13:00-13:40 varapj. Auvinen Timo 13:00-13:40 varajäsen Helminen Seppo K.J 13:00-13:40 jäsen Ikävalko Suzan 13:00-13:40 jäsen Karvonen Jaakko 13:00-13:40 jäsen Oksanen Ari 13:00-13:30 varajäsen Oksanen Jari 13:00-13:40 jäsen Pihko Jukka 13:00-13:40 jäsen Salaspuro Mikko 13:00-13:40 jäsen Siren Kirsi 13:00-13:40 jäsen Tahvanainen Säde 13:00-13:40 jäsen Taipale Ilkka 13:00-13:40 jäsen Tuuli Johanna 13:30-13:40 jäsen Zilliacus-Tikkanen Henrika 13:00-13:40 jäsen Yltävä Harry 13:00-13:40 jäsen Äyräväinen Irene 13:00-13:40 jäsen Karhu Ulla-Mari 13:00-13:40 valtuuston pj. Lindén Aki 13:00-13:40 toimitusjohtaja sihteeri 112 Frostell Mari 13:00-13:40 talousjohtaja Kauppinen Ilkka 13:00-13:40 hallintojohtaja Lehtonen Lasse 13:00-13:40 hallintoylilääkäri Lehtonen Riitta 13:00-13:40 viestintäjohtajan vs. Mäkijärvi Markku 13:00-13:40 johtajaylilääkäri Renkonen Risto 13:00-13:40 ylilääkäri, dekaani Sonkeri Outi 13:00-13:40 henkilöstöjohtaja Torppa Kaarina 13:00-13:40 hallintoylihoitaja Kauppinen Ilkka 13:00-13:40 sihteeri , POISSA Lauslahti Sanna jäsen Könkkölä Kalle valtuuston I vpj Rantalainen Antti valtuuston II vpj ALLEKIRJOITUKSET Ulla-Marja Urho puheenjohtaja Ilkka Kauppinen sihteeri , Aki Lindén sihteeri 112

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu TARKASTUS Henrika Zilliacus-Tikkanen pöytäkirjantarkastaja Seppo K.J. Helminen pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Keskuskirjaamossa, NÄHTÄVÄNÄ Stenbäckink. 9, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Henrika Zilliacus-Tikkanen ja Seppo K.J. Helminen.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 5/00/00/01/01/2011 HALL HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta Info-asiat 36 HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-maaliskuu Kliinisen palvelutuotannon tuloksellisuuspalkkio 38 HYKS-lautakunnan syksyn 2011 kokousaikataulu 39 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 40 Muut asiat 2. Liiketoimintajaosto HUS:n kiinteistö- ja toimitilastrategian valmistelu - ohjausryhmän asettaminen 11 Tukipalveluiden uudelleen järjestelyjen valmistelutilanne 12 Liikelaitosten ja tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden seurantaraportti Seuraavat kokoukset 3. HUS-Apteekki johtokunta Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 21 Fimean tarkastus HUS-Apteekin toimipisteessä Peijaksen sairaalan sairaala-apteekissa 22 HUS-Apteekin toiminnan ja talouden toteuma 01-04/2011 sekä ennuste vuodelle HUS-Apteekin ja Helsingin kaupungin sairaala-apteekin yhdistymisselvitys 24 Info-osuus 25 Muut asiat 4. HUSLAB johtokunta Johtokunnan otto-oikeuden käyttö 27 Info-osuus 28 Toimitusjohtajan vuosilomasijaisen määrääminen 29 HUSLABin talousarvion toteutuminen (tammi-huhtikuu 2011) 30 Muut asiat 5. HUS-Röntgen johtokunta Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu HUS-Röntgenin Hyvinkään röntgenosaston magneettilaitteiston päivitys 28 Muut asiat

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta Johtavan lääkärin virkaan ottaminen 31 Toteumatiedot ja -ennuste tammi-huhtikuulta 32 Psykiatrian toiminnallisista muutoksista johtuvat määrärahamuutokset vuoden 2011 talousarviossa 33 Talousarvion 2012 valmistelutilanne 34 Hallituksen pöytäkirja 35 Seuraava kokous 36 Muut asiat 7. HUS-Servis johtokunta Kuntalain 51 mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 2 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus 3 HUS-Servis liikelaitoksen toiminta ja talous 1-4/ HUS-Servis liikelaitoksen vuosikertomus HUS-Servisin johtokunnan syksyn kokousajoista sopiminen 6 Muut asiat 8. Toimitusjohtajan päätökset Jorma Lauharannan osallistuminen HYKS-lautakunnan seminaarimatkaan Lontoossa Erikoislääkärin vakanssin 1C siirto määräajaksi HUS-Röntgen liikelaitoksesta HYKS operatiiviseen tulosyksikköön Viestintätoimikunnan täydentäminen HUS-kuntayhtymän erityisvaltionosuusmäärärahasta rahoitettavien vuoden 2011 tutkijakuukausien muuttaminen Esitys Martta Heickellin rahaston varojen jakamiseksi ja rahaston lopettamiseksi Psykiatrian sähköisten hoitopalvelujen tietojärjestelmien kehittämishankkeen käynnistäminen (KelNet 1-3) Suurten evo-hankkeiden ulkopuolisten asiantuntijoiden nimeäminen 8. Johtajaylilääkärin päätökset Psykiatrian lääkärivuokratyövoimapalveluiden hankinta Asiantuntijatyön hankkiminen psykiatrian sähköisten verkkopalvelujen käyttöönottoon ja pienkehitykseen Edellä mainitut päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Päätösesitys Hallitus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä lueteltuja kuntalain 51 :ssä tarkoitettuja päätöksiä. Päätös Esitys hyväksyttiin.

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 6/00/00/01/01/2011 HALL 108 Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Ääntenlaskijoiden valinta 6 Info 7 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2010 Päätös: Valtuusto päätti hyväksyä sitovien toimintakulujen, ulkoiset toimintakulut ilman liikelaitoksia (1 429,8 miljoonaa euroa), talousarvion ylityksen 34,2 miljoonaa euroa sekä kuntayhtymän lainakannan muutoksen ja antolainojen lisäyksen alituksen tytäryhtiöille talousarviossa määritellystä enimmäismäärästä. Kuntayhtymän lainakannan muutokseksi sitovana tavoitteena määriteltiin talousarviossa enintään 75,3 miljoonaa euroa. Lainakannan muutoksena toteutui suoritetut lainojen lyhennykset -12,4 miljoonaa euroa, koska talousarvioon varattua 90 miljoonan euron pitkäaikaista lainaa ei tarvinnut nostaa. Antolainojen lisäykseksi tytäryhtiöille sitovana tavoitteena määriteltiin talousarviossa yhteensä enintään 11,5 miljoonaa euroa, josta toteutui 6,5 miljoonaa euroa HUS-Kiinteistöt Oy:n lainan nostoina. merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen hyväksyä liitteen 2 mukaisen vuoden 2010 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. että HUS-kuntayhtymän (ilman liikelaitoksia) ja liikelaitosten tilikauden tulos esitetään kirjattavaksi HUS-kuntayhtymän ja kunkin liikelaitoksen taseeseen oman pääoman yli-/alijäämätilille seuraavasti: HUS-kuntayhtymä (ilman liikelaitoksia) alijäämä ,50 euroa HUS-Apteekki liikelaitos, ylijäämä ,82 euroa HUS-Röntgen liikelaitos, ylijäämä ,25 euroa

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS HUSLAB liikelaitos, alijäämä ,69 euroa Ravioli liikelaitos, ylijäämä ,22 euroa HUS-Desiko liikelaitos, alijäämä ,98 euroa HUS-Logistiikka liikelaitos, ylijäämä ,14 euroa HUS-Tietotekniikka liikelaitos, alijäämä ,84 euroa HUS-Lääkintätekniikka liikelaitos, ylijäämä ,83 euroa HUS-Servis liikelaitos, ylijäämä ,91 euroa 8 Tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2010 Päätös: Valtuusto päätti 1. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2010; 2. myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille) vastuuvapauden tilikaudelta ; 3. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta Vuoden 2011 talousarvion muuttaminen Päätös: Valtuusto päätti psykiatrian kokonaissuunnitelman toimeenpanon vuoksi muuttaa vuoden 2011 talousarviota ja siihen sisältyviä jäsenkuntien palvelusuunnitelmia oheisten taulukoiden mukaisesti (1.000 euroa): Taulukko 1. Toimintatuotot TA 2011 TA muutos Muutettu TA 2011 HYKS sha Hyvinkään sha Länsi-Uudenmaan sha Yhteensä Kuntayhtymä Toimintakulut TA 2011 TA muutos Muutettu TA 2011 HYKS sha Hyvinkään sha Länsi-Uudenmaan sha Konsernihallinto Yhteensä Kuntayhtymä Tilikauden tulos TA 2011 TA muutos Muutettu TA 2011 HYKS sha Hyvinkään sha Länsi-Uudenmaan sha Konsernihallinto Yhteensä Kuntayhtymä

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS Taulukko 2. TA 2011 TA muutos Muutettu TA 2011 Helsinki Espoo Vantaa Yhteensä Kuntayhtymä Kiinteistö Oy Impilinnan talouden tasapainottaminen ja omavelkaisen takauksen myöntäminen kiinteistö Oy Impilinnan lainalle Päätös: Valtuusto päätti antaa omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:n myöntämälle euron lainalle, enintään 20 vuoden laina-ajalle edellyttäen, että toinen pääomistaja Tuusulan kunta tekee samansisältöisen päätöksen. Takausvastuu lainassa Tuusulan kunnan kanssa määräytyy Kiinteistö Oy Impilinnan omistusten mukaisessa suhteessa. 11 Kiinteistöjen myyminen Tuusulan kunnalle Päätös: Valtuusto päätti 1. että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä myy euron kauppahinnalla ja liitteenä 9 olevan kauppakirjan ehdoilla kauppakirjassa mainitut kiinteistöt Tuusulan kunnalle. 2. oikeuttaa hallituksen tai sen määräämän viranhaltijan tekemään vähäisiä muutoksia ko. kauppakirjaan. 12 Vuoden 2011 tuotteistuksen ja hinnoitteluperiaatteiden muuttaminen sekä ko. periaatteiden hyväksyminen vuodelle 2012 Päätös: Valtuusto päätti 1. ottaa pöydälle jaetun hallituksen tarkistetun esityksen kiireellisenä käsiteltäväkseen; 2. hyväksyä ehdotetut muutokset tuotteistuksen ja hinnoitteluperiaatteisiin 2011 ja että siirtoviivehoitopäivien laskutus aloitetaan alkaen teknisten valmiuksien niin salliessa; ja 3. hyväksyä vuoden 2012 hoitopalveluiden tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet esityslistan liitteen 10 mukaisesti. 13 Ilmoitusasiat Valtuusto merkitsi tiedoksi, että valtuusto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen klo 9.00 Helsingin kaupungin valtuustosalissa.

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS Päätösesitys Hallitus päättää että HUS-kuntayhtymän valtuuston kokouksen päätökset toimitetaan tiedoksi HUS-kuntayhtymän jäsenkunnille ja Helsingin yliopistolle ja että HUS-kuntayhtymän valtuuston pitämän kokouksen edellä mainitut päätökset saadaan panna täytäntöön seuraavasti: 1-6 Ei toimenpiteitä 7 Ote: sairaanhoitoalueet, liikelaitokset sekä HUS-Tilakeskus. 8 Ote: tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja tilivelvolliset. 9 Ote: sairaanhoitoalueet, Espoo, Helsinki ja Vantaa. 10 Ote: talousjohtaja, HUS-Tilakeskuksen johtaja, Kiinteistö Oy Impilinna Oy:n hallitus 11 Hallitus päättää oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään kauppakirjaan vähäisiä muutoksia. Ote: toimitusjohtaja, investointijohtaja, HUS-Tilakeskuksen johtaja, Tuusulan kunnan hallitus 12 Ote: talousjohtaja. 13 Ote: HUS:n valtuuston jäsenet ja Helsingin kaupungin hallintojohtaja. Päätös Esitys hyväksyttiin.

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS TIETOJÄRJESTELMÄHANKKEIDEN INVESTOINTIOHJELMAN MUUTOS 727/02/02/00/2010 HALL 109 Hallitus vahvisti ( 207) vuosien investointiohjelman, jossa vuoden 2011 investoinnit olivat liikelaitokset mukaan lukien, valtuuston hyväksymää talousarviota vastaten yhteensä euroa. Tämän jälkeen hallitus on päättänyt suurten hankkeiden ohjelman muutoksista ja Helmikuussa ohjelmasta poistettiin Peijaksen sairaalan yhteyteen suunniteltu lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus ja lisättiin sitä osittain korvaava tilamuutoshanke Kätilöopiston sairaalassa sekä tehtiin muutamia hankkeiden rahoituksen vuosijaon tarkistuksia. Kokouksessa investointiohjelmaa muutettiin HUS-Röntgen liikelaitoksen osalta. Vuoden 2011 investointien enimmäismäärä on viimeksi vahvistetussa ohjelmassa yhteensä 120 milj. euroa. Useiden rakennusprojektien viivästyksistä johtuen syyskaudella valmistellaan hallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarvion investointiosan muutosesitys, joka vähentää kuluvan vuoden investointien yhteismäärää arviolta 10 milj. eurolla. Nyt investointiohjelmaan esitetään konsernin yhteisiä tietojärjestelmiä koskeva muutos. Vuoden 2011 talousarviossa potilastietojärjestelmiin sekä talous- ja yleishallinnon järjestelmiin on euroa. Projektien etenemis- ja maksuaikataulujen tarkentuminen ja mm. lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinehankkeen hankintahinnan alitus budjetoituun verrattuna aiheuttavat tarpeen muuttaa kuluvan vuoden IT-projektien ohjelmaa. Samalla aikataulumuutokset nostavat esiin tarpeen lisätä vuosien hankevarauksia, koskien mm. hallituksen esityslistalla olevaa anastesiatietojärjestelmän hankintaa. Seuraavien vuosien investointitaso ja hankekohtaiset budjettivaraukset käsitellään kuitenkin vasta vuoden 2012 talousarvion ja vuosien investointiohjelman valmisteluprosessissa. Konsernin yhteisten tietojärjestelmien hanketason kustannusmuutokset on liitteessä 1 merkitty värillä; kaikki nyt esitettävät muutokset ovat sivulla 1. Liitteenä 2 on voimassa oleva, hallituksen vahvistama suurten hankkeiden ohjelma. Päätösesitys Hallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan vuosien tarkistetun investointiohjelman. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jari Renko, , Mikko Rotonen,

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS TAMMI-HUHTIKUUN OSAVUOSIKATSAUS 592/02/02/00/08/2010 HALL 110 Hallitus käsitteli kokouksessaan tammi-huhtikuun toiminnan ja talouden toteumaa. Hallitus päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden tammi-huhtikuun seurantaraportin käsitellä ja päättää kokouksessaan toimenpiteistä, joihin alkuvuoden toiminnan ja talouden toteuma antaa aihetta Sairaanhoidollinen palvelutuotanto kaikille maksajille Vuoden 2011 ensimmäinen kolmannes on ollut toiminnallisesti selvästi vilkkaampi kuin alkuvuosi Lähetemäärä on kasvanut 2,4% ja NordDRG tuotteet 1,1%. Käyntituotteet ovat lisääntyneet 1,4% verrattuna samaan ajanjaksoon 2010 sopien hoitokäytänteiden muuttumiseen polikliinisempään suuntaan. Samoin hoitopäivätuotteet ovat vähentyneet 7,8% viitaten hoidon painotuksen siirtymiseen avohoidon suuntaan varsinkin psykiatriassa. Ulkoinen laskutus on lisääntynyt peräti 26,6%. Vilkas toimintajakso lisääntyneine tutkimuksineen ja hoitotoimenpiteineen on puolestaan aiheuttanut lisääntynyttä kysyntää tukipalveluille. Tämä näkyy lisääntyneinä palveluostoina kliinisissä yksiköissä ja lisääntyneinä tuloina tukipalveluyksiköissä (lisäys 0,8-19,0% tukipalvelusta riippuen). Toimintakulut molemmilla ovat kuitenkin pysyneet kurissa, mikä osoittaa, että toiminta on ollut kustannustehokasta. Tuottavuuden kehitys on tammi-huhtikuussa ylittänyt tavoitteen. Somaattinen henkilötyön tuottavuus on parantunut kaikilla sairaanhoitoalueilla vuoteen 2010 verrattuna. HUS-tasolla somaattinen henkilötyön tuottavuus on kasvanut 9,8 % ja DRG-pisteen deflatoimaton kustannus on laskenut 2,2 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattaessa. HUS:n oman palvelutuotannon kumulatiivinen laskutus on kasvanut 5,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Samaan aikaan tuotteiden laskutusosuudella painotettu kumulatiivinen volyymi on kasvanut 0,7 %. Kokonaislaskutuksesta NordDRG-tuotteiden osuus oli 67,9 %, käyntituotteiden 23,2 %, hoitopäivätuotteiden 8,2 % ja terveyskeskuspäivystyskäyntien 0,7 %. NordDRG-tuotteiden laskutuksesta tuotehintaan perustuvaa laskutusta oli 57,4 % ja suoriteperusteista 42,6 %. Suoriteperusteisen laskutuksen osuus on hieman pienentynyt edelliseen vuoteen verrattuna.

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS Talous Tammi-huhtikuun toteutunut tilikauden tulos on 23,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimintatuottojen kasvu kuukausijaksotettuun talousarvioon verrattuna on 4,6 % (kasvua 7,3 % edelliseen vuoteen verrattuna) kun vastaavasti toimintakulut ovat ylittäneet talousarvion 0,4 % (kasvua 4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna). Toimintakulujen hallinta on tammi-huhtikuussa onnistunut hyvin. Investoinnit Päivitetty investointiennuste on 113,0 milj. euroa (TA ,0 milj. euroa). Tulosalueiden suurten rakennusinvestointien rahoitustarve jää vähintään 5,5 milj. euroa ja laitehankkeiden rahoitustarve 1,5 milj. euroa alle hallituksen vahvistaman investointiohjelman. Rakennushankkeissa on merkittäviä viivästyksiä koskien mm. Meilahden maanalaista huoltopihahanketta ja Länsi-Uudenmaan sairaalan E- ja F-siiven hanketta. Syöpätautien klinikan lineaarikiihdyttimien 9 ja 10 hanke on lykkääntynyt teknisten lisäselvittelyjen vuoksi. Rahoitus Pitkäaikaista lainaa arvioidaan nostettavan enintään 60 milj. euroa vuoden 2011 aikana (TA milj. euroa). Lainatarpeen muutos johtuu pääasiassa siitä, että vuoden 2010 lopussa rahavarat olivat talousarvion 2011 valmistelussa käytettyä ennustetta 18,5 milj. euroa suuremmat. Lainan nosto tulee ajoittumaan vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Lainoja tullaan lyhentämään noin 12,4 milj. euroa (TA 14,7 milj. euroa). Vuoden lopussa lainasaldon arvioidaan olevan 224,7 milj. euroa, jolloin kuntayhtymän omavaraisuusaste vuoden lopussa tulisi olemaan noin 45 % ( ,6 %). HUSLAB ja HUS-Röntgen liikelaitosten tuotehinnoittelu Liikelaitoksille asetettiin kustannustason arvioituun muutokseen ja 2,0 %:n tuottavuustavoitteeseen sidotut hintatason muutostavoitteet

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS talousarviovuodelle Hintatason 2011 määrittelyssä huomioitiin lisäksi syksyllä 2010 laadittu tilikauden tulosennuste. HUSLABille asetettu suurin sallittu hintatason keskimääräinen muutos oli 2,55 % (ilman läpilaskutettavia eriä) ja HUS-Röntgenille 2,5 %. HUSLAB ja HUS-Röntgen liikelaitosten omien toimintakulujen hallinta on tammi-huhtikuussa toiminut hyvin. 1-4/2011 tilikauden tuloksen perusteella näyttää siltä, että voimassaoleva hinnoittelu ylittää omakustannusperusteisen tason. Strategiaohjelman päivittäminen aloitettiin hallituksen päätöksellä Strategiaohjelman tarkistamisen yhteydessä arvioidaan uudelleen HUS:n tulevan toiminnan linjaukset, painopistealueet, tavoitteet ja määritellään keinot niiden saavuttamiseksi. Strategiapäivityksen yhteydessä huomioidaan yksityisen ja julkisen terveydenhuollon kilpailuasetelman muuttuminen. HUS:ssa on lisäksi jatkettu selvitystä liikelaitosten tehokkaimman konserniohjauksen ja hallintomallien löytämiseksi (tukipalveluselvitys). Valmistelutyössä huomioidaan kilpailuneutraliteetin toteutuminen. HUS:ssa on lisäksi aktiivisesti mietitty keinoja vastata kiristyvään kilpailutilanteeseen sekä henkilökunnan saatavuuden ja sitouttamisen turvaamiseksi. Yksi tarkasteltu vaihtoehto on tytäryhtiön perustaminen tuottamaan sellaisia erikoissairaanhoidon palveluita, jotka sopivat tuotettavaksi osakeyhtiömuotoisena toimintana. Palvelusetelilainsäädäntö terveydenhuollon palveluita koskien astui voimaan alkaen. Palveluseteleiden hyödyntäminen on kuitenkin alkanut vasta kaihikirurgiassa useiden palvelutuottajien kanssa HUS:n hallituksen hyväksyttyä muutokset palveluseteleiden ehtoihin Pääkaupunkiseudun kunnat (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Kerava) ovat sosiaali- ja terveysministeriön kanssa solmitulla aiesopimuksella sopineet hankkeesta, jossa pyritään kehittämään uusia kuntien ja HUS:n yhteistyön muotoja. Hankkeessa mallinnetaan uusia sosiaali- ja terveydenhuollon omistajaohjauksen malleja. Uusilla ratkaisuilla tavoitellaan erityisesti kuntien järjestämien peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon nykyistä laajempaa integraatiota palveluiden asiakaskeskeisyyttä ja kustannusvaikuttavuutta lisäämällä. Hankkeella pyritään parantamaan investointien käyttöastetta ja karsimaan päällekkäisiä raskaita valmiusratkaisuja. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira totesi antamassa päätöksessään, että HUS on noudattanut Valviran sille kahden miljoonan euron sakon uhalla asettamaa velvoitetta hoitoon pääsyn osalta. Valvira kehottaa kuitenkin HUSia toimittamaan sille lisäselvityksen mennessä miten lähetteiden käsittelyaikojen asianmukaisessa kirjaamisessa on edistytty, jotta hoidon tarpeen arviointi aloitetaan asetetussa kolmen viikon määräajassa sekä siitä, miten lähetteiden käsittelyaikoja käytännössä seurataan. Alkuvuoden aikana on HUS:n sairaanhoitoalueilla valmistauduttu Terveydenhuoltolain voimaan astuneisiin muutoksiin.

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS Terveydenhuoltolain 52 :n toisessa momentissa säädetään, että polikliinisen hoidon odotusaika on aiemman kuuden kuukauden sijaan vain kolme kuukautta. Tämä aiheuttaa erityisiä haasteita hoidon saatavuudelle säädöksen astuessa voimaan juuri kesälomakauden kynnyksellä. Toinen uuden lain tuoma muutos on Terveydenhuoltolain 47 :ssä määritelty säädös potilaan oikeudesta valita erityisvastuualueen sisällä kiireettömän hoidon hoitopaikka. HUS:n sairaaloiden tulee vastaanottaa potilaat erityisvastuualueelta samoin ehdoin, kuin omien jäsenkuntiensa osalta. Lisäksi uusi terveydenhuoltolaki ja asetus ensihoidosta siirtävät ensihoidon järjestämisvastuun kunnilta sairaanhoitopiireille, jolloin tehtäväkenttää samalla laajennetaan. HUS:n alueella siirtyminen uuteen käytäntöön tapahtuu vaiheittain HUS:n hallituksen linjausten mukaisesti mennessä. HUS:n toiminnassa tapahtuneet keskeisimmät muutokset sekä merkittävimmät rakennushankkeet ja niiden tilanne on esitetty osavuosikatsauksen Talous- ja investointiosioissa. Osavuosikatsaus rakentuu kolmesta erillisestä osasta: HUS-kuntayhtymä, sairaanhoitoalueet ja tulosalueet sekä liikelaitokset ja tytäryhtiöt. Päätösesitys Hallitus päättää merkitä tiedoksi oheismateriaalina 1-3 jaetut HUS-tason, tulosaluekohtaisen sekä liikelaitosten ja tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset edellyttää, että alkuvuoden aikana hyvin onnistunut toimintakulujen hallinta toteutuu koko vuoden 2011 osalta ottaen huomioon alkaen voimaan astuneen terveydenhuoltolain tiukentuneet potilaan tutkimus- ja hoitovelvoitteet esittää kokoontuvalle valtuustolle, että vuoden 2011 mahdollinen ylijäämä palautetaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä jäsenkunnille niiden sairaanhoitoaluekohtaisen käytön mukaisessa suhteessa kehottaa HUS-Röntgen ja HUSLAB liikelaitosten johtoa arvioimaan omakustannusperusteisen voimassa olevan hintatason oikeellisuuden mennessä kehottaa liikelaitoksia, joille kertyy ylijäämäinen tulos suorittamaan asiakaspalautuksen tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä HUS:n sisäisille asiakkaille niiden käytön mukaisessa suhteessa. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Aki Lindén, puh Mari Frostell, puh

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS HUS:N KIINTEISTÖ- JA TOIMITILASTRATEGIAN VALMISTELU - OHJAUSRYHMÄN ASETTAMINEN 470/00/01/03/01/2010 HALL 111 HUS:ssa on käynnissä strategian uudistaminen. Strategiassa määritellään toiminnan suuret linjat, potilaslähtöisyys, perusterveydenhuollon tukeminen, hallittu talous, hyvä henkilöstöpolitiikka jne.. Strategiassa ei kuitenkaan määritellä omaisuuden hallintaan tai toimitiloihin liittyviä linjauksia tai periaatteita. Kiinteistöt muodostavat pääosan kuntayhtymän omaisuudesta ja toimitilat ovat toiminnan viides resurssi muodostaen n. 15 % toimintakustannuksista. Toimitiloilla on myös ratkaiseva merkitys toiminnan tehokkuuteen, työntekijöiden viihtyisyyteen ja jopa potilaiden hoidon onnistumiseen. Kun HUS:n valtuusto päätti perustaa HUS-Tilakeskus nimisen tulosalueen päätti se samalla hyvän kiinteistöhallinnon tavoitteista, joita ovat mm. kiinteistöomaisuuden hyvä hoito, omaisuuden arvosta huolehtiminen, investointien tehokas kokonaisohjaus, sisäisiä asiakkaita tukevat asiantuntijapalvelut sekä se, että yksiköillä on käytössään tarkoituksenmukaiset sekä kustannustehokkaat tilat. HUS-Tilakeskuksen päätehtävinä ovat mm. omaisuuden arvosta ja kehittämisestä sekä kokonaisuuden optimoinnista huolehtiminen HUS:n etujen mukaisesti, toimitilastrategia ja sen toteuttaminen, kiinteistöjärjestelyjen hoitaminen konsernin johdon (hallitus, konsernijohto) ohjauksessa: ostot, myynnit, vuokraukset ulkopuolelta (vuokrasopimussalkun hoitaminen), toimitilojen vuokraus käyttäjille (sairaanhoitoalueet ja liikelaitokset) ja vuokrajärjestelmästä vastaaminen, kiinteistönhoito, ylläpito-, ja rakennuttamispalvelujen koordinointi ja tilaaminen sekä konsernin yhteisen toimitilajärjestelmän (tilarekisteri) kokonaisvastuu. HUS:n hallitus päätti , että sisäinen vuokrajärjestelmä otetaan käyttöön koko HUS-alueella alkaen päätöksen selostusosassa mainituin periaattein ja että osana sitä poistoihin perustuva vuokran osuus korvataan pääomavuokralla 2-3 vuoden siirtymäajan aikana. Sisäisen vuokrausjärjestelmän uudistaminen on viivästynyt eikä HUS:n kiinteistö- ja toimitilastrategioita ole vielä laadittu. Toimitusjohtaja asetti työryhmän laatimaan HUS:lle kiinteistö- ja toimitilastrategiaehdotuksen. Kiinteistöstrategiassa määriteltäisiin yleiset kiinteistöomaisuuden omistamisen tavoitteet ja periaatteet, kiinteistöomaisuuteen investoimisen periaatteet sekä vastuut kiinteistöihin sidotusta pääomasta ja rakennusten arvon säilymisestä. Kiinteistöstrategiassa määritellään myös pääomavuokran rakenne ja periaatteet; korjausvastuu ja vastuu pääomasta, sidotun pääoman tuottovaatimukset sekä kiinteistöjen kunnossapidon, huollon ja ylläpidon periaatteet. Toimitilastrategiassa määritellään tilahallinnon ja sisäisen vuokrauksen periaatteet. Sisäisen vuokrajärjestelmän tavoitteena ovat optimaalinen ja tehokas tilojenkäyttö. Järjestelmä perustuu läpinäkyvyyteen ja yhteisiin

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS periaatteisiin joilla varmistetaan toimitilakustannusten oikeudenmukainen kohdentuminen eri käyttäjille. Koska on tärkeää, että toimitila-asiat otetaan huomioon toimintaa koskevien päätösten valmistelussa ja tulevaisuuden suunnittelussa olisi hyvä, jos kuntayhtymän kiinteistö- ja toimitilastrategian valmistelussa olisi mukana myös omistajaohjauksen ja päätöksenteon näkökulmaa. Strategian valmisteluryhmän nimeämispäätöksen valmistelussa esitettiin, että ryhmälle asetettaisiin hallituksen 3-4 jäsenestä koostuva ohjausryhmä, jonka tehtävänä olisi ohjata työryhmän toimintaa. Hallituksen alainen liiketoimintajaosto käsitteli asiaan kokouksessaan ja päätti yksimielisesti, että ohjausryhmän jäsenet nimetään hallituksessa. Päätösesitys Hallitus päättää 1. asettaa ohjausryhmän ohjaamaan kiinteistö- ja toimitilastrategiaa valmistelevan työryhmän toimintaa 2. nimetä ohjausryhmään kolme jäsentä. Asian käsittely Merkittiin, että esittelijä esitti, että ohjausryhmään nimettäisiin neljä luottamushenkilöä. Päätös Esitys hyväksyttiin 1. kohdan osalta. Hallitus nimesi ohjausryhmään seuraavat neljä jäsentä: Seppo K.J. Helminen, Jari Oksanen, Jukka Pihko ja varapuheenjohtaja Veikko Simpanen. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Seppo K.J. Helminen. Ote työryhmään nimetyt Lisätietoja Hannu Lähteenmäki,

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS SYÖPÄTAUTIEN KLINIKAN 1. KERROKSEN POHJOISOSAN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS 257/10/03/02/00/2008 HALL 112 Syöpätautien klinikkarakennus on valmistunut vuonna Syöpätautien klinikkarakennuksen yleissuunnitelma hyväksyttiin HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnassa. Yleissuunnitelma sisältää kuvauksen Syöpätautien klinikan toiminnoista ja tilankäytöstä vuonna 2015 ja siinä esitetään alustava aikataulutus klinikkarakennuksen peruskorjaamiselle. Yleissuunnitelman mukaan Syöpätautien klinikkaa on tarkoitus peruskorjata III-vaiheessa vuosina Nyt kysymys on peruskorjauksen ensimmäisestä vaiheesta, joka sisältää Syöpätautien klinikkarakennuksen 1. kerroksen pohjoisosan peruskorjaamisen sekä laajennusosan rakentamisen 1. kerroksen katolle. Hankkeessa rakennetaan uudet tilat HUS-Apteekin solunsalpaajalaboratoriolle ja peruskorjataan tilat röntgenosastolle, laboratorion näytteenotolle, toimistotiloille ja kahviolle. Lisäksi rakennetaan teknisiä tiloja. Syöpätautien klinikka käyttää lähes 80 % HUS-Apteekin valmistamista solunsalpaajalääkkeistä, mistä syystä solunsalpaajalaboratorio on päätetty sijoittaa Syöpätautien klinikkarakennukseen. Lisäksi rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa tehdään muutostöitä, joissa mm. nykyisiin odotustiloihin tehdään vastaanottohuoneita ja rakennuksen toisen kerroksen toimistotiloihin rakennetaan tilat mm. fysioterapeuteille. Hankealue tulee lähes kokonaan työmaa-alueeksi minkä johdosta alueella olevalle toiminnalle joudutaan järjestämään väistötiloja. Klinikkarakennuksen länsipuolelle valmistuu syksyllä 2-kerroksinen määräaikainen rakennus, jonka ensimmäiseen kerrokseen tulee tilat TT-laitteelle ja toiseen kerrokseen toimistotiloja. Rakennukseen tulee kulkuyhteys Syöpätautien klinikkarakennuksen 0-kerroksesta ja 1-kerroksesta. Hallitus päätti merkistä tiedoksi HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan hyväksymän ko. hankkeen hankesuunnitelman. Väistötöiden arvo oli 1,5 M. Nyt päätettäväksi esitettävät työt sisältävät Syöpätautien klinikan 1. kerroksen pohjoisosan peruskorjauksen ja laajennuksen varsinaiset työt, joiden pinta-ala on yhteensä 2455 brm2. Investointiohjelmaan hanke sisältyy 9,5 milj.euron suuruisena laskettuna 3/2010 indeksiin, joka oli 74. Tämän hetken hintatasoon korjattuna projektin kokonaiskustannusarvio vastaa 11,68 miljoonaa euroa. Hankkeen suunnitteluvaiheen kustannukset olivat yhteensä ja väistötilojen kustannus on euroa. Projektin kokonaiskustannuksiksi muodostuu yhteensä euroa. HUS-Kiinteistöt Oy on kilpailuttanut Syöpätautien klinikan 1. kerroksen pohjoisosan peruskorjauksen ja laajennuksen urakat ja ilmoittaa hinnaksi euroa. Tarjous on liitteenä 3.

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS Päätösesitys Hallitus päättää 1. hyväksyä HUS-Kiinteistöt Oy:n tarjouksen Syöpätautien klinikan 1. kerroksen pohjoisosan peruskorjauksen ja laajennuksen rakentamisesta hintaan euroa + alv. 2. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Asian käsittely Merkittiin, että Irene Äyräväinen ja Ilkka Kauppinen ilmoittivat olevansa asiassa esteellisiä. He poistuivat kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi, eivätkä siten ottaneet osaa asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. toimitusjohtaja Lindén toimi kokouksen sihteerinä tämän asian osalta. Päätös Esitys hyväksyttiin. Ote HUS-Kiinteistöt Oy ja tilakeskus Lisätietoja Hannu Lähteenmäki

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS ESISOPIMUKSEN TEKEMINEN TOIMITILAN VUOKRAAMISESTA HELSINGIN YLIOPISTOLTA HUSLAB:N KÄYTTÖÖN (HUSLAB:N TOIMITALO) 307/02/08/00/23/2011 HALL 113 HUSLAB-liikelaitoksen näytetutkimustoimintojen keskittäminen Helsingissä on ollut vireillä usean vuoden ajan. Vuonna 2004 asiaa käsiteltiin liikelaitoksen johtokunnassa ja todettiin, että hajallaan sijaitsevat, vaikeasti muunneltavat ja ahtaat tilat eivät mahdollista HUSLABin strategian mukaista näytemäärien lisäystä eivätkä anna mahdollisuuksia tuotantoprosessien optimointiin. Toimintojen keskittämistä koskevan valmistelun pohjaksi HUSLAB tilasi HUS-Kiinteistöt Oy:ltä selvityksen eri tilavaihtoehdoista alustavine kustannusarvioineen. Selvitys koski aluksi Paciuksenkadun varteen suunniteltua rakennuspaikkaa ja Peijaksen sairaalan aluetta. Kolmanneksi vaihtoehdoksi tuli Haartmaninkatu 3:een rakennettava lisärakennus Helsingin yliopiston tarjottua mahdollisuutta lisätilojen vuokraamiseen Senaatti-kiinteistöiltä. Sittemmin Helsingin yliopisto ja HUS:n hallitus ( , 124) pitivät parhaana tilavaihtoehtona Haartmaninkatu 3:n lisärakennusta ja suunnittelua jatkettiin sen pohjalta. Haartmaninkadun hanketta varten suunniteltiin kiinteistöosakeyhtiötä, jossa olisivat olleet osakkaina HUS ja Senaatti-kiinteistöt ja jonka hallinnossa Helsingin yliopistolla olisi ollut edustus. Hanke keskeytyi, kun yliopistojen kiinteistöjen omistus ja hallinta joutuivat uudelleen arvioitaviksi ja odottamaan uuden lain säätämistä. Kun Suomen yliopistojen kiinteistöjen omistus järjesteltiin uudelleen vuonna 2010, Haartmaninkatu 3:n kiinteistön omistajaksi tuli Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy, mikä mahdollisti hankkeen valmistelun käynnistämisen uudestaan. Neuvotteluja asiasta on käyty Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n, Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistökeskuksen, HUSLABin, HUS-Tilakeskuksen ja HUS:n konsernihallinnon kesken. Kesällä 2010 suurten rakennushankkeiden ohjausryhmän puheenjohtaja asetti työryhmän HUSLABin Meilahden alueen tilatarveselvityksen ja yleissuunnitelman laatimiseksi sekä HUSLABin tilasuunnitelmien päivittämiseksi ja synkronoimiseksi muiden Meilahden kampuksen rakennushankkeiden kanssa. Selvitys on oheismateriaalina 4. HUSLABin johtokunta käsitteli tarveselvitystä ja hyväksyi sen lähtökohdaksi tilahankkeen jatkovalmistelulle. Tarveselvityksen valmistumisen jälkeen arkkitehtitoimisto RE-Suunnittelu Oy on Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistökeskuksen toimeksiannosta laatinut kohteen hankeselvityksen hyväksytyn asemakaavan ja HUSLABin tilatarveselvityksen perusteella. HUSLAB:n johtokunta käsitteli hankeselvitystä Hankeselvitys on oheismateriaalina 5. HUS:n liiketoimintajaosto käsitteli hanketta ( 9) ja päätti valtuuttaa jatkamaan asian valmistelua.

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/ (36) HALLITUS Suunnitelman mukaan Helsingin yliopiston nykyisen rakennuksen (Haartman-instituutti) yhteyteen Haartmaninkatu 3:een rakennetaan uudisrakennus korttelin rakentamattomaan koilliskulmaan sekä nykyisen asuinrakennuksen paikalle. Muutetun asemakaavan mukaisesti uudisrakennus koostuu 2-6-kerroksisista rakennusosista, jotka liittyvät välittömästi nykyiseen rakennukseen. Rakennukseen keskitetään HUSLABin näytteiden analysointi- ja tutkimustoiminta. Rakennukseen tulee näytteenottopiste, joka palvelee kaikkia HUSLAB:n asiakkaita, ja kliinisen kemian vastuuyksikköön kuuluva näytteidenvastaanotto, automaatiolaboratorio sekä erikoislaboratorioita. Rakennukseen sijoittuvat myös kliinisen kemian ja hematologian laboratoriot, mikrobiologian vastuuyksikön virologian ja immunologian laboratoriot, patologian vastuuyksiköstä transplantaatio- ja hematopatologia, genetiikan laboratoriot sekä HUSLABin hallinto. Rakennukseen tulee myös mm. kahvila/ henkilöstöravintola. Uudisrakennuksen pohjaratkaisut ovat asemakaavoituksen perusteena olleen luonnossuunnitelman mukaan muodoltaan vaihtelevia syvärunkoisia toimitiloja mitoitettuna laboratoriotilantarpeelle kerrokseen sijoittuu sisääntuloalue auloineen ja palveluineen katetun sisäpihan yhteyteen sekä laboratorio- ja toimistotiloja laajoina hallimaisina kokonaisuuksina. 3., 4. ja 6. kerrokseen sijoittuu laboratorio- ja toimistotiloja aputiloineen sekä hallintotiloja. 5. kerros varataan vuokrattavaksi HUS:n muiden yksiköiden käyttöön. K1-kerrokseen sijoittuu näytteiden vastaanotto ja näyteprosessien laitelinjastojen pääosa sekä tarpeelliset lähivarasto- ja huoltotilat. K2-kerrokseen sijoittuu näyteprosessitiloja palvelevien sosiaali-, huolto- ja varastointitilojen. Logistisesti rakennuksen toiminta tukeutuu sekä Meilahden alueen tunneliverkostoon että maanpäällisiin yhteyksiin. Rakennuksen jätehuolto tullaan hoitamaan Meilahden alueen jäteaseman kautta, henkilöstöravintolan ruoka kuljetetaan Meilahden keskuskeittiöltä ja tavarakuljetukset Meilahden keskusvaraston kautta. Näytelogistiikka hoidetaan Meilahden alueelta putkipostilla. Putkipostiyhteyttä laajennetaan erillisenä hankkeena. Rakennuksen rahoittaa ja omistaa Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy. Rakennus vuokrataan kokonaisuudessaan Helsingin yliopistolle, joka jälleenvuokraa sen HUS:lle. Rakennus rakennetaan osaksi olemassa olevaa yliopiston rakennusta. Vuokrattava pinta-ala on htm2, josta htm2 tulee HUSLAB:n käyttöön. Rakennuksen 5. kerros (850 m2) jää vuokrattavaksi joko ulkopuolisille vuokralaisille tai muulle HUS:n toiminnalle ja lisäksi tulee 200 htm2 henkilöstöravintola. Toiminnan muuntojoustavuuden kannalta pidetään järkevänä vuokrata rakennuksen toimistotilat kokonaisuudessaan. HUS:lla on vuokrattuna viereisestä rakennuksesta Tukholmankatu 2:ssa m2, josta toimintoja voidaan siirtää. Lisäksi rakennuksessa olevat autohalli ja jätetilat jäisivät kiinteistön yhteiseen käyttöön. Uudisrakennuksen

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Lohjan sairaanhoitoalue 2009 Operatiivinen tulosyksikkö

HELSINGIN JA UUDENMAAN HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Lohjan sairaanhoitoalue 2009 Operatiivinen tulosyksikkö HELSINGIN JA UUDENMAAN HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) Kansallisen kynnysarvon alittava hankinta Esittelijä Ylil. Fouad Qadri 1. Hankinnan kohde POTILASLEIKKAUSTUOLI(-PÖYDÄN) HANKKIMINEN LOHJAN SAIRAALAN PÄIVÄKIRURGIAN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 18 Länsisataman laajennusalueen syvätiivistysurakka 2015 HEL 2014-014030 T 02 08 03 00 Päätös päätti tilata Länsisataman syvätiivistysurakan edullisimman tarjouksen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 pakettiautojen vuokraus HEL 2015-003371 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia pakettiautojen vuokrauksen vuodelle 2015 Stara logistiikalta 42 000

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset 2014 HEL 2014-007526 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Helsingin Sataman hissihuoltosopimuksen jatkaminen HEL 2014-005413 T 02 08 02 01 Päätös päätti jatkaa Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman hissihuoltosopimusta ilman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 12 Helsingin Sataman LVI-suunnittelutyöt vuosille 2014-2015 HEL 2013-013468 T 02 08 01 00 Päätös Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tekniset palvelut osaston laatimaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 11/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 11/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 11 Helsingin Satama, Kunnallisteknisen infran kartoitus ja karttaaineiston päivitys HEL 2014-002964 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa tekniset

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Ympäristöalan asiantuntijapalvelut, päätöksen muuttaminen HEL 2013-002442 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa teknisen johtajan päätöstä 24.5.2013,

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SATU 30.1.2014 LIITE 6

SATU 30.1.2014 LIITE 6 SATU 30.1.2014 LIITE 6 HELSINGIN JA UUDENMAAN VIRKASUHTEESEEN OTTAMINEN 1 (7) Esittelijä Asia Perustelut oyl Päivi Heikkilä OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRAN 1A13000119 TÄYTTÄMINEN HUSLABIN PATOLOGIAN JA GENETIIKAN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 3 Helsingin Sataman sähkösuunnittelupalvelut v. 2014 HEL 2013-015162 T 02 08 01 00 Päätös päätti solmia Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman puitesopimukset sähkösuunnittelutöistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 Risteilyalusten kiinnitys- ja irrotuspalvelun hankinta, option käyttöönotto 2014 HEL 2014-006728 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa matkustajasatamat,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 Tekniset palvelut 08.12.2014 Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 Tekniset palvelut 08.12.2014 Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 10 Länsisataman matkustajaterminaalin LVI- ja sprinklaussuunnittelusta järjestetyn tarjouskilpailun keskeyttäminen HEL 2014-011380 T 02 08 02 00 Päätös päätti keskeyttää

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO. Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat:

VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO. Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat: HALLITUS 206 15.12.2010 VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 14/00/02/00/01/2010 HALL 206 Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 20 Suomen arkkitehtuuria Katsaus 2016 -näyttelynäkyvyyden ostaminen HEL 2016-000537 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 4/2014 31.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 4/2014 31.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 4 Helsingin Sataman rakenne- ja laitesuunnittelun vuosityötarjousten hyväksyminen HEL 2013-014604 T 02 08 01 00 Päätös päätti oikeuttaa tekniset palvelut -osaston laatimaan

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 200 UMP-Kymmene Oyj, liiketilan vuokraus osoitteesta Tukholmankatu 8, Haartamaninkatu 8, Biomedicum HEL 2015-013855 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:40 Paikka Hotelli Scandic Kuopio Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja Pasi Lepistö,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikuntavirasto 12/2015 Sisäliikuntapalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikuntavirasto 12/2015 Sisäliikuntapalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 24 Kisahallin kuntosalilaitteiden hankkiminen HEL 2015-005665 T 02 08 01 00 Päätös Liikuntavirasto käynnisti julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Kiinteistövirasto 31/2014 Tilakeskus Asiakkuudet Vuokrauspäällikkö/ulkoinen vuokraus.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Kiinteistövirasto 31/2014 Tilakeskus Asiakkuudet Vuokrauspäällikkö/ulkoinen vuokraus. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 223 Liiketilan vuokraus osoitteesta Koivikkotie 8 HEL 2014-010341 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Kiinteistöviraston tilakeskuksen ulkoisen vuokrauksen vuokrauspäällikkö

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 7 IVA-työt, hammashoitolan muutos opetustiloiksi, Vartiokylän alaaste HEL 2013-013426 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut Yksikön johtaja päätti hylätä LVI-Urakointi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 Rehtorin

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat 1 PÖYTÄKIRJA nro 7/11 KOKOUSAIKA klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Vesilaitoksen toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA LÄSNÄOLLEET SENET JÄ- Rokosa Pasi, Harjula-Jalonen Leena, Hänninen Harry, Lauramaa Leo, Lehtonen

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 5/2015 Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka 18.03.2015 Tietotekniikkapäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 5/2015 Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka 18.03.2015 Tietotekniikkapäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 8 Hetan ja Lasken välisten liittymien muuttaminen XML-muotoon HEL 2015-003070 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Affecto Finland Oy:ltä tarjouksen

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Kokousaika 9:00-10.00 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Kanerva, Seppo Andersson, Annika Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 2 Helsingin kaavoituskatsauksen 2014 postijakelun tilaaminen HEL 2014-005868 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hallinto-osaston viestintäyksikön esityksestä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Tarkastuslautakunta 12.02.2014. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Tarkastuslautakunta 12.02.2014. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-16:45 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

9 Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynti, Pelastuslaitos

9 Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynti, Pelastuslaitos Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (9) Etelä-Savon pelastuslautakunta 03.06.2015 Aika 03.06.2015, klo 14:00-14:40 Paikka Juva Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 49 Liikennelaitos -liikelaitoksen tulospalkkiojärjestelmä vuonna 2016 HEL 2016-003455 T 01 02 03 01 Päätös päätti ottaa liitteessä 1 olevan tulospalkkiojärjestelmän

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 204 Christmas Granny T:mi, liiketilan vuokraus osoitteesta Äyripolku 1 HEL 2015-013919 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen yritysvuokrauksen asiakaspäällikkö

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, ALMAAS 14.10.2014 12:00

-1, ALMAAS 14.10.2014 12:00 -1, ALMAAS 14.10.2014 12:00 Kokousaika 14.10.2014 kello 12.00 - Kokouspaikka Ylivieskan kaupungintalo, kh kokoushuon Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 11/2015 16.03.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 11/2015 16.03.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) 27 n pöytäkirjan varmennus HEL 2012-008374 T 00 01 00 Päätös päätti, kumoten 5.1.2015 (2 ) tehdyn päätöksen, että toimitusjohtajan pöytäkirjan varmentaa hallintopäällikkö

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, hankinnat Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, hankinnat Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 14 Putkitöiden lisä- ja muutostyövarauksen korotus, Kronohagens lågstadieskola, tekninen peruskorjaus HEL 2012-015742 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot