Torikulman kokoustilat, Keskuskatu 51, Kankaanpää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Torikulman kokoustilat, Keskuskatu 51, Kankaanpää"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/ Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko klo Paikka: Torikulman kokoustilat, Keskuskatu 51, Kankaanpää Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa. Alla on luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista. HUOM! Kokous aloitetaan heti hautausmaan ja kirkkotarhan katselmuksen jälkeen ei kuitenkaan ennen klo HAKEMISTO KN 76 KN 77 KN 78 KN 79 KN 80 KN 81 KN 82 KN 83 KN 84 KN 85 KN 86 KN 87 KN 88 KN 89 KN 90 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Tiedotuksia Kirkkoherran ja talouspäällikön päätösluettelot Hautausmaan ja kirkkotarhan katselmus Tuloveroprosentti Kirkkovaltuuston kokous Salassa pidettävä asia Sopimus Satakunnan seurakuntien kehitysvammaistyön yhteistoiminnasta Palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa Kokoustilojen tarve Pankkitilien lopetus Ilmoitusasiat Muutoksenhaku Kankaanpäässä Keijo Rainerma, kirkkoherra

2 2 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2015 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikkona klo Paikka: Torikulman kokoustilat, Keskuskatu 51. Läsnä: Rainerma Keijo puheenjohtaja Suontausta Ulla varapuheenjohtaja Kunnaspuro Raili jäsen ( ja 87) Pauli Lanne jäsen Laurila Tapio jäsen ( ja 87) Lehtilä Jarmo jäsen ( ja 87) Marjamäki Asta jäsen Saarenketo Antti jäsen Ahokangas Marja varajäsen Maljanen Jussi varajäsen Pirttikangas Maria varajäsen Koskela Jari kv:n puheenjohtaja ( ja 87) Tuori Paavo kv:n varapuheenjohtaja Haavisto Keijo sihteeri, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KN 76 Kirkkoneuvoston jäsenille on toimitettu postitse kokouskutsu sekä kokouksen esityslista liitteineen Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KN 77 Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Ulla Suontausta ja Helena Tuomala.

3 3 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Suontausta ja Marja Ahokangas. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KN 78 Kokouskutsun mukana lähetetty esityslista on myös kokouksen työjärjestys. Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi siten muutettuna, että 87 Kokoustilojen tarve käsitellään 81 Hautausmaan ja kirkkotarhan katselmus jälkeen. TIEDOTUKSIA KN Kirkkohallituksen yleiskirje nro 12/2015 Kirkon yleiset tietoturvamääritykset Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2015 Seurakuntien kiinteistönhallintajärjestelmä. 3. Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2015 Pappisasessorin kelpoisuusvaatimuksien muutos. 4. Kirkon työmarkkinalaitos A 5/2015 Sopimuskorotukset alkaen 0,4 %. 5. Turun Arkkihiippakunnan Tuomiokapitulin päätös n:o 7/2015 Pauli Lannen kirkkoherrasta tekemään kanteluun Tuomikapituli antaa kirkkoherra Rainermalle huomautuksen. Rainerma oli pitänyt syksyllä 2014 mm. kuusi tilaisuutta käsittäneen Raamattukoulun Niinisalon kirkossa.tuomiokapituli katsoi, että seurakunnalla tulee olla sopimus Niinisalon Kappeliyhdistyksen kanssa, ennenkuin seurakunnan tilaisuuksia järjestetään Niinisalon kirkon tiloissa. Kappeliyhdistyksen järjestämien jumalanpalvelusten pitämisestä Kankaanpään seurakunnan pappien toimesta tuomiokapitulilla ei ollut huomautettavaa. 6. Turun hallinto-oikeuden päätös Katri Marttilan kirkollisvalituksesta koskien kirkkoneuvoston / suorittamaa lähetyssihteerin valintaa ja toimen määräaikaisuutta. Hallinto-oikeus ei tutki valitusta, koska päätös määräaikaisuudesta on yksityisoikeuden alaan kuuluvien säännösten alainen.

4 Kirkkohallituksen ja työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet on luettavissa osoitteessa 4 Merkitään edellä mainitut tiedotukset kirkkoneuvoston tietoon saatetuiksi ja kirkkoneuvosto hyväksyy niihin liittyvät toimenpiteet. Keskustelun aikana Jarmo Lehtilä esitti Ulla Suontaustan ja Pauli Lanneen kannattamana, että tiedotuksia kohta 5. teksti muutetaan kuulumaan seuraavasti: Tuomikapituli antaa kirkkoherra Rainermalle huomautuksen. Rainerma oli pitänyt syksyllä 2014 mm. kuusi tilaisuutta käsittäneen raamattukoulun Niinisalon kirkossa. Tuomikapituli katsoi, että seurakunnalla tulee olla sopimus Niinisalon kappeliyhdistyksen kanssa ennekuin seurakunnan tilaisuuksia järjestetään Niinisalon kirkon tiloissa. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty poikkeava ehdotus ja asiasta tulee suorittaa äänestys. Puheejohtaja esitti, että ne jotka ovat esittelijän esityksen kannalla äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat Lehtilän tekemää esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 jaa ääntä (Rainerma, Kunnaspuro, Marjamäki, Saarenketo, Maljanen) ja 6 ei ääntä (Suontausta, Lanne, Laurila, Lehtilä, Ahokangas, Pirttikangas). Puheenjohtaja totesi Lehtilän ehdotuksen tulleen kirkkoneuvoston päätökseksi. Kirkkoneuvosto merkitsi edellä mainitut tiedotukset kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi ja kirkkoneuvosto hyväksyi niihin liittyvät toimenpiteet. KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSLUETTELOT KN 80 Kirkkolain 4 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä kirkkoneuvoston alaiselle viranhaltijalle voidaan ohje- tai johtosäännössä antaa valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia säännössä mainittuja asioita, joiden merkitys ei ole sellainen, että asian käsittelemistä kirkkoneuvostossa on pidettävä tarpeellisena. Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi ohjesäännössä määrätyn ajan kuluessa siirtää 4 :ssä mainitun luottamushenkilön tai viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

5 Kirkkoherran ja talouspäällikön ratkaisuvalta on määritelty Kankaanpään seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun pykälissä 11 ja 12. Viranhaltijoiden on pidettävä päätösluetteloa edellä mainittuihin ohjesäännön kohtiin perustuvista ratkaisuistaan ohjesäännön 4 luvun 13 :n mukaisesti. Kirkkoherran päätösluettelo, ( 16-19) ja talouspäällikön päätösluettelo, ( 20-21) lähetetään tiedoksi kirkkoneuvoston jäsenille. 5 Merkitään kirkkoherran päätösluettelo, ( 16-19/2015) ja talouspäällikön päätösluettelo ( 20-21/2015) kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi ja kirkkoneuvosto hyväksyy päätöksiin liittyvät toimenpiteet sekä päättää, että se ei siirrä viranhaltijapäätöksiä käsiteltäväkseen. Hyväksyttiin yksimielisesti. HAUTAUSMAAN JA KIRKKOTARHAN KATSELMUS KN 81 Hautaustoimen ohjesäännön 16 :n mukaisesti kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti todetaan: 1. onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu 2. onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa 3. onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti 4. onko seurakunnan huolehdittavien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirja saatetaan kirkkovaltuuston tiedoksi. Vaikka hautaustoimen ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston ei välttämättä tarvitse itse suorittaa hautausmaan katselmusta, on kirkkoneuvoston edelleenkin syytä kerran vuodessa tutustua hautausmaahan ja kirkkotarhaan. Kutsu hautausmaan ja kirkkotarhan katselmukseen lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille esityslistan mukana.

6 6 Kirkkoneuvosto suorittaa hautaustoimen ohjesäännön 16 :n edellyttämän hautausmaan ja kirkkotarhan katselmuksen ja päättää niistä toimenpiteistä, mitä suoritettu katselmus mahdollisesti aiheuttaa. Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaan ja kirkkotarhan katselmuksen. Katselmuksesta laadittu pöytäkirja on tämän pöytäkirjan liitteenä. TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2016 KN 82 Kirkkolain 15:2 mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Kuluvalle vuodelle vahvistettu tuloveroprosentti on 1,7. Seurakunnan kirkollisverotilitykset ovat laskeneet vuonna 2015 heinäkuun loppuun 2,2 %. Verohallinnon tekemän arvion mukaan seurakunnan kirkollisveron määrä 2015 on Talousarviossa 2015 on kirkollisveron määräksi arvioitu Vuonna 2016 seurakuntien saama yhteisövero poistuu. Vuoden 2014 tilinpäätös osoitti :n alijäämää. Vuoden 2014 lopussa taseen tilikausien ylijäämä oli Kirkollisveron kehitys vuosina : v v v (arvioitu) v (arvioitu) v (arvioitu) Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuodelle 2016 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi 1,7 prosenttia. Hyväksyttiin yksimielisesti. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS KN 83 Kirkkovaltuuston kokous pidetään klo Torikulman alakerran kokoustilassa Keskuskatu 51 b. Kokouksessa kirkkovaltuusto käsittelee seuraavat asiat: 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

7 4. Hautausmaan ja kirkkotarhan katselmus 5. Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Satakunnan seurakuntien kehitysvammaistyön sopimuksen päivitys 7. Ilmoitusasiat 8. Muutoksenhaku 7 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi pidettävän kirkkovaltuuston kokouksen asialista. Hyväksyttiin yksimielisesti. SALASSA PIDETTÄVÄ ASIA KN 84 Julkisuuslain (621/1999) 24 :n mukaan kirkkoneuvoston pykälä 84/2015 on liitteineen salassa pidettävä asiakirja. SATAKUNNAN SEURAKUNTIEN KEHITYSVAMMAISTYÖN SOPIMUKSEN PÄIVITYS KN 85 Satakunnan seurakuntien kehitysvammaistyön sopijaseurakunnat kutsuttiin keskustelutilaisuuteen kehitysvammaistyön jatkosta kehitysvammaistyön pastori Heikki Mäkelän jäädessä eläkkeelle vuoden lopussa. Kokouksessa todettiin, että seurakuntien välinen sopimus sekä pastorin toimenkuva kaipaavat päivitystä. Isäntäseurakuntana toimiva Ulvila on valmistellut uuden sopimuksen sekä pastorin toimenkuvan ja hyväksynyt ne kirkkovaltuustossaan Olennainen muutos sopimuksessa on maksuosuuksien perusteen muuttuminen. Aikaisemmin maksuosuus määräytyi valmistuneen tilinpäätöksen kirkollisverotulojen mukaisessa suhteessa. Uudessa sopimuksessa maksuosuus määräytyy seurakuntien väkiluvun mukaisesti. Ulvilan seurakunnan maksuosuus korotetaan sadalla prosentilla. Kankaanpään seurakunnan nettolaskutus 2015 on 3443,84. Maksuosuusperusteen muutoksella ei ole käytännössä vaikutusta seurakunnan maksuosuuteen. Lisäksi sopimuksessa on muutettu vanhentuneet hallinnolliset ilmaisut vastaamaan nykyhetkeä. Päivitetyssä uudessa pastorin toimenkuvassa on huomioitu työn painopisteen siirtyminen hoitolaitoksista kuntien asumispalveluissa ja erityisopetuksessa tapahtuvaan toimintaan ja kohtaamiseen. Antinkartanon merkitys vähenee ja kehitysvammaistyön pappi toimii koko Satakunnan alueella. Uusi pastori aloittaa työnsä Sopimusseurakuntia ovat: Porin seurakuntayhtymä, Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Köyliö, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Punkalaidun, Rauma, Siikainen, Säkylä ja Ulvila.

8 8 Esityslistan liitteenä kehitysvammaistyön sopimus ja pastorin toimenkuva. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy päivitetyn Satakunnan seurakuntien kehitysvammaistyön sopimuksen ja kehitysvammaistyön papin tehtäväkuvauksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. PALVELUSOPIMUS SUOMEN LÄHETYSSEURAN KANSSA KN 86 Kankaanpään seurakunnalla on ollut nimikkolähetyssopimus Suomen Lähetysseuran (SLS) kanssa Taiwanin työstä yli 40 vuotta. Nimikkolähetteinä olivat Mikkolat kahdessa sukupolvessa, sen jälkeen pitkään Vuokko Krannila ja nykyisin Jukka ja Laura Kääriäinen lapsineen. Nimikkosopimus Kääriäisistä on tehty Suomen Lähetysseura on päättänyt muuttaa nimikkosopimukset lähetystyön palvelusopimuksiksi. Uusi sopimusmalli vähentää byrokratiaa ja hallintokuluja silloin, kun sopimuksia kannatuskohteista on useita. Kohteita voidaan tarvittaessa muuttaa sopimuksen sisällä ilman, että tehdään uusia sopimuksia. Palvelusopimukselle voidaan sopia myös ajallinen tarkistuspiste, jolloin sopimustilannetta ja esimerkiksi seurakunnan lähetystyön tavoitteita voidaan tarkastella uudestaan. Seurakunnalla on pitkäaikaiset nimikkosopimukset myös Suomen Luteri laisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY), Evankelisluterilaisen Kansanlä hetyksen (SEKL) sekä Medialähetys Sanansaattajien (SanSa) ja Lähetysyhdistys Kylväjän (ELK) kanssa. SEKLin kanssa kohde Aasian muslimityö ja SLEYn kautta Kenian lähetys ovat säilyneet koko ajan, samoin SanSan kautta Lähi-Idän hepreankieliset kristilliset radio-ohjelmat ja ELKin kautta Israel työ. Lisäksi nimikkoläheteissä on mm. pyritty huomioimaan kankaanpääläislähtöiset ja seurakunnastamme lähteneet lähetystyöntekijät. Nimikkolähetyskohteiden tuki on kuitenkin aina sisälly tetty siihen summaan, jonka ao. lähetysjärjestö on seurakunnasta saanut. Kohdesopimuksissa taloudellinen kannatustavoite on sovittu varovaisesti siksi, että luvattu kannatussumma varmuudella saavutetaan. On ollut ilo tilittää sovittua suurempi tuki. Lähetysseura ilmoittaa vuosittaiseksi hen kilöstökuluksi tällä hetkellä euroa. Lähetyskannatustilasto vuo delta 2014 järjestökohtaisesti eriteltynä vapaaehtoiskannatukseen yksi tyisiltä ja seurakunnalta sekä talousarviokannatukseen oli liitteen mukai nen. Suomen Lähetysseuran osalta summat olivat 4837, 8511 ja eli yhteensä Lähetysseuran (SLS) nimikkolähettisopi muksen kannatustavoite on (ks. liite)

9 Siirtyminen nimikkolähettisopimuksesta palvelusopimukseen ei tuo seu rakunnan kannalta merkittäviä muutoksia, mutta on perusteltu Lähetys seuran esittämän muutoksen ja seurakuntien sopimusyhtenäisyyden kannalta. Niin ikään palvelusopimus antaa joustoa sellaisissa tilanteissa, joissa kannatuskohteita vaihdetaan tai lisätään/vähennetään esimerkiksi silloin, kun Lähetysseuran kautta lähtee kankaanpääläislähtöisiä lähetys työntekijöitä lyhyt- tai pitkäaikaiseen lähetystyöhön. Vaikka Lähetysseu ran vapaaehtoinen kannatus oli Kankaanpään seurakunnassa v pienempi kuin pitkään aikaan, antaa kokonaistuki kuitenkin mahdollisuu den kaksinkertaistaa kannatustavoite laadittavassa uudessa sopimuk sessa. Palvelusopimusehdotus on liitteenä. Sopimus säilyttää Jukka ja Laura Kääriäisen seurakunnan nimikkolähetteinä ja nostaa kannatusta voitteen euroon. 9 Kh:n Kirkkoneuvosto päättää solmia lähetystyön palvelusopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa oheisen ehdotuksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. KOKOUSTILOJEN TARVE KN 73 Seurakunnalla on tällä hetkellä käytössä Kirkko, Kappeli, Kappalaispappila, Hakoniemen leirikeskus, hautausmaan huoltorakennukset ja partion käytössä oleva Lisä-Santikko sekä vuokratiloina Torikeskuksen tilat ja vanhassa seurakuntakeskuksessa arkisto, varasto (autotalli) ja vainajien säilytystila (varatila). Näiden tilojen lisäksi on tarpeen mukaan vuokrattu eri tilaisuuksiin tiloja kaupungilta ja yksityisiltä toimijoilta. Seurakuntakeskuksen jäädessä pois käytöstä kesäkuussa 2011 on toiveena ollut uuden seurakuntakodin saaminen ensin peruskorjaamalla ja myöhemmin rakentamalla nykyisen seurakuntakeskuksen paikalle. On koettu, että nykyiset tilapäiseen käyttöön vuokratut Torikeskuksen tilat eivät ole riittävät ja tilojen puute vaikeutta seurakunnan toimintaa. Kirkkovaltuuston kokouksessa toimintakertomuksen ja talousarvion käsittelyn yhteydessä valtuutetut ovat puheenvuoroissaan esiin tuoneet lisätilojen tarpeen. Seurakuntakeskuksen myynnin jälkeen on pohdittu tilaratkaisuun eri vaihtoehtoja: vuokrataan nykyisten tilojen lisäksi lisätilaa nykyisestä kiinteistöstä tai muualta, lähdetään hankimaan omia tiloja toteutuvista uusista taloyhtiöistä tai rakentamalla itse kokonaan uudet tilat. Samalla on tutkittu sitä, että haetaanko vain kokoontumistiloja vai tulisi kaikki Torikulmassa olevat toiminnot olla samoissa tiloissa. Parhaaksi vaihtoehdoksi on koettu seurakuntakodin rakentaminen kirkon läheisyyteen seurakunnan omistamalle kirkon tai hautasumaan tontille. Kirkon läheisyys mahdollistaisi seurakuntakodin joustavan käytön eri tilaisuuksissa. Alueella on valmiina kunnallistekniikka (lämpö, sähkö, vesi-

10 ja jätevesi) sekä riittävät paikoitusalueet. Lähivuosina (5-7 v) myös hautauksista noin puolet siirtyy uudelle hautausmaalle. Rakennuslupa edellyttää kaavamuutosta. Kirkkopihaan sovelletaan suojelun ja alistamisen osalta, mitä kirkollisista rakennuksista kirkkolaissa säädetään. Alueella on tutkittu kolmea vaihtoehtoa yhdessä arkkitehti Erkki Pitkärannan ja kaupungin arkkitehti Ilmari Mattilan kanssa. Parhaana vaihtoehtona on pidetty kirkon vierellä olevaa paikka. Paikkojen esittelyt liitteenä. Rakennuspaikkoihin tutustutaan kokouksessa. Jos uusi seurakuntakoti rakennetaan, lähtökohtana on että kiinteistöjen käyttökulut eivät kasva vuoden 2014 tasosta. Tällöin kaikki nyt vuokratiloissa olevat toiminnot tulisi sisällyttää uuteen seurakuntakotiin jolloin säästöä syntyy kiinteistökuluissa, kiinteistöhoidossa ja tietoliikenteessä. Hallinto- ja toimistotilojen määrä ei voi nykyisestä kasvaa ja yksittäisiä työhuoneita olisi mahdollisemman vähän. Huoneitten määrä vähentää kiinteistön tehokkuutta (tulee lisää käytävä ym tiloja). Kokoustilat tulee olla joustavasti muunneltavia ja sijoittaa niin että niitä voidaan päivisin käyttää myös toimialojen kokoustiloina. Alustavan huonetilaohjelman mukaan tilojen koko olisi noin 750 m2, jolloin rakennuksen bruttoala olisi noin 1000 m2, rakennuksen kustannusarvio Rakentamista lainotettaisiin noin Hallinto ja kokoustilojen käyttökustannukset eri vuosina ovat olleet seuraavat: v 2014 Torikulma ja Seurakuntalo käyttökulut ja poistot , 2015 Torikulma ja Seurakuntatalo käyttökulut ja poistot ja 2016 Torikulma ja Seurakuntatalo käyttömenot Uusien tilojen käyttökulut, lainan korko ja poisto olisivat Lisäksi sijoitusten tuotto vähenisi noin / vuosi. Jos hanketta viedään eteenpäin, tulisi kirkkoneuvoston päättää suunnittelun jatkamisesta ja tehdä tarvittava määrärahaesitys valtuustolle. Hanke etenisi seuraavasti: - Kirkon alueen tunteva ja viimeisessä kirkon peruskorjauksessa mukana olleelta arkkitehti Erkki Pitkärannalta tilataan sijoittelukuva (2-4 vaihtoehtoa) kirkkoneuvoston valitsemalle paikalle, käymme tutustumassa lähialueella toteutettuihin vastaaviin hankkeisiin ja käymme neuvottelun kaupungin arkkitehdin ja museoviraston edustajan kanssa eri vaihtoehdoista - syksyn 2015 aikana teemme alustavan huonetilaohjelman ja lasketamme rakennuskustannukset Näiden toimenpiteisiin tarvittaisiin määräraha. Kirkon lattian ja ikkunoiden maalauksen määrärahasta syntyy vastaava säästö. 10 Mikäli hanketta jatketaan, investointi tulisi sisällyttää vuosien 2016 ja 2017 (2018) talousarvioon. Rakentamiseen päästäisiin kesällä 2016 tai 2017 ja rakentamisaika olisi noin 12 kk.

11 Kirkkoneuvosto päättää, että - seurakuntakodin alustava suunnittelu käynnistetään kirkon vierellä olevalle tontille (vaihtoehto 3) ja arkkitehti Erkki Pitkärannalta tilataan sijoituskuva eri vaihtoehtoineen valitulle rakennuspaikalle, kirkkoneuvosto käy tutustumassa lähialueella vastaaviin toteutettuihin kohteisiin, - syksyn aikana hankkeesta tehdään alustava huonetilaohjelma ja kustannusarvio 11 Lisäksi kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkon lattian ja ikkunoiden maalaukseen varatusta investoinnista säätyvästä määrärahasta käytetään seurakuntakodin suunnitteluun kirkon alueelle. KN 87 Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että - kirkkoneuvosto käy tutustumassa Ulvilan ja Luvian tiloihin, ja kokoontuu keskustelemaan tilaratkaisuista, - seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen hankkeesta tehdään huonetilaohjelma ja kustannusarvio ja ja tutkitaan myös muut vuokraus- ja rakentamisvaihtoehdot ja - pyydetään museoviraston lausunto mahdollisuudesta sijoittaa seurakuntakoti kirkkopihaan esitetylle paikalle. Kirkkoneuvosto kävi tutustumassa Ulvilan ja Luvian tiloihin. Kankaanpään kiinteistö- ja vuokravälittäjiltä sekä kiinteistösijoittajilta on pyydetty esityksiä seurakunnan kokous- hallinto- ja toimistotiloiksi. Tiloja ovat tarjonneet SKV, Kankaanpään Laki ja Kiinteistö Oy, OPKK ja Kiinteistöyhtiö Pappilankulma Oy. Selvitys tarjotuista tiloista liitteenä. Museoviraston kanssa on alustavasti keskusteltu uudisrakennushankkeesta. Museoviraston edustaja ei pidä kirkkopihaa parhaana vaihtoehtona, koska suuren rakennuksen sijoittaminen kirkkopihaan kilpailisi kirkon kanssa. Virallista lausuntoa asia ei ole vielä pyydetty. Lausunnon pyytämiseen tarvittaisiin rakennuksen sijoituskuvia eri vaihtoehdoista. Tarkemman kustannusarvion tekemiseen tarvitaan kustannuslaskentapalvelun käyttöä. Seurakunnalla ei ole omassa käytössä kiinteistöhallintaan ja kustannuslaskentaan liittyviä ohjelmia. Haahtelan kiinteistöhallintajärjestelmä saadaan käyttöön vuoden 2016 aikana. Kirkkoneuvosto päättää tarjottujen vaihtoehtoisten tilojen osalta, että - tarjotuista tiloista Kuninkaanlähteenkatu 4, Kauppatori 3 ja kauppatori 1 toimisivat lähinnä kokoustiloina. Tarjotun kaltaisten kokoustilojen käyttö

12 nykyisten kokoustilojen lisänä on niin vähäistä, että erillisten kiinteiden tilojen vuokraaminen tarkoitukseen ei ole järkevää, - vanhan seurakuntakeskuksen käyttöön voidaan palata sitten kun tilat on kunnostettu ja on tietoa muiden käyttäjien kokemuksesta, - muiden SKV:n ja OPKK:n tarjoamien tilojen sekä nykyisten Torikatu 51 mahdollisten lisätilojen tarkempi tilasijoittelu, kustannukset ja aikataulu sekä soveltuvuus seurakunnan tiloiksi selvitetään. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että kustannuspaikan seurakuntakeskus ( ) määrärahoja voidaan talousarvion puitteissa käyttää kokous-, toimisto-, ja hallintotilojen sijoitusvaihtoehtojen selvittämiseen ja mahdollisista uudisrakentamisen vielä tehtävistä lisäselvityksistä ja käytettävistä määrärahoista päätetään myöhemmin erikseen. 12 Päätettiin yksimielisesti, että - tarjotuista tiloista Kuninkaanlähteenkatu 4, Kauppatori 3 ja Kauppatori 1 toimisivat lähinnä kokoustiloina. Tarjotun kaltaisten kokoustilojen käyttö nykyisten kokoustilojen lisänä on niin vähäistä, että erillisten kiinteiden tilojen vuokraaminen tarkoitukseen ei ole järkevää, - vanhan seurakuntakeskuksen käyttöön voidaan palata sitten kun tilat on kunnostettu ja on tietoa muiden käyttäjien kokemuksesta, - OPKK:n tarjoamien tilojen sekä nykyisten Torikatu 51 mahdollisten lisätilojen tarkempi tilasijoittelu, kustannukset ja aikataulu sekä seurakunnan tiloiksi selvitetään. Lisäksi päätettiin, että kustannuspaikan seurakuntakeskus ( ) määrärahoja voidaan talousarvion puitteissa käyttää kokous-, toimisto-, ja hallintotilojen sijoitusvaihtoehtojen selvittämiseen ja mahdollisista uudisrakentamisen vielä tehtävistä lisäselvityksistä ja määrärahoista päätetään myöhemmin erikseen. PANKKITILIEN LOPETUS KN 88 Seurakunnalla on pankkitilit Nordeassa, Länsi-Suomen Osuuspankissa Danske Bankissa ja Oma Säästöpankissa. Kaikki maksuliikenne on keskitetty Nordeaan. Osuuspankkiin tilitetään kolehdit ja keräykset sekä tehdään kiireisiä ohimaksuja. Omapankkia on käytetty lähinnä käteisen nostamiseen. Sijoitukset on Nordeassa ja Osuuspankissa. Danske Bankin tilejä ei ole käytetty ja sinne kertyvät varat on tarpeen mukaan siirretty Nordeaan tilille. Maksuliikenteen keskittyessä ylimääräisistä tileistä aiheutuu turhia pankkikuluja ja kirjausmaksuja. Rahojen jakaantuminen usealle käyttelytilille vaikeutta myös kassahallintaa. Kalliimmat pankkikulut ovat noin 2500 /v per tili. Pankkitilien lopettamisesta ja avaamisesta päättää kirkkoneuvosto.

13 Kirkkoneuvosto päättää lopettaa seuraavat pankkitilit: FI Danske Bank FI Danske Bank FI Danske Bank Länsi-Suomen Osuuspankki FI Hyväksyttiin yksimielisesti. 13 ILMOITUSASIAT KN 89 Turun arkkihiippakunnan järjestämä koulutus Merikarvialla klo 17 aiheina seurakunnan hallintomenettely sekä työyhteisötaidot ja työhyvinvointi. Koulutus on ilmainen ja tarkoitettu sekä luottamushenkilöille että työntekijöille. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivät Porissa klo Osallistumismaksu 60 /osallistuja. Koulutus on tarkoitettu luottamushenkilöille sekä kirkkoherroille ja talouspäälliköille. Erityisesti kutsutaan ensimmäiselle kaudelle valittuja luottamushenkilöitä. Merkittiin ilmoitusasiat kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. MUUTOKSENHAKU KN 90 Puheenjohtaja antaa kirkkolain edellyttämän muutoksenhakuosoituksen sekä ilmoittaa samalla, että kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja n:o 6/2015 pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa välisen ajan klo Puheenjohtaja antoi kirkkolain edellyttämän muutoksenhakuosoituksen. Pöytäkirjan vakuudeksi: Keijo Rainerma puheenjohtaja Keijo Haavisto sihteeri Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan (76-90 :t ) ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.

14 14 Kankaanpäässä 04 päivänä syyskuuta 2015 Ulla Suontausta Marja Ahokangas Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja 2 päivältä syyskuuta 2015 on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa. Keskuskatu 51 b, välisen ajan klo Todistan, että nähtävillä oloa koskeva kuulutus on ollut seurakunnan ilmoitustaululla Kankaanpäässä 10 päivänä syyskuuta 2015 Sari Viinamäki toimistosihteeri Kankaanpään seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät:76,77,78,79,82,83,85,87,89,90 Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 80,81,84,86,88 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

15 15 Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Kankaanpään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Keskuskatu 51 B Postiosoite: PL 63, Kankaanpää Telekopio: (02) Sähköposti: Pykälät: Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34 Postiosoite: PL 32, Turku Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät: 55

16 16 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Hämeenkatu 13 Postiosoite: PL 60,20501 Turku Telekopio: (02) Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 210, (Eteläranta 8, Helsinki) Telekopio: Sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00 19.00 Paikka: Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 09.02.2015 klo 18.30 20.20 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 10.2.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2 Aika: 20.5.2011 klo 17.00 17.50 Paikka: Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää Läsnä: Tuori Paavo puheenjohtaja Marja Ahokangas

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 10 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 24.3.2010 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) 134 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.6.2012 klo 16 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Frigård Marita :t 95-99 Koivumäki Anu Koivunen Leena Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Sorvali Toni Pitkänen Jorma Alatalo Juho

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokousaika: ma 17.1.2011 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(13) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 26.10.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(13) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 26.10.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(13) Aika 26.10.2010 klo 15:00 17:15 Paikka Seurakuntien talo 4. krs, Diakonian kokoushuone Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Haavisto

Lisätiedot