Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen - 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 2 3 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 3 4 Kunnanhallituksen jäsenten vaali 4 6 Valtuuston kokouksista tiedottaminen 5 7 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna Kuuma-parlamentin jäsenten nimeäminen vuodeksi Lainan ottaminen rakennus- ja vesihuoltoinvestointeihin 8 12 Kunnassa meneillään olevat yhteistyö- ja kehittämishankkeet Kartanorinne, asemakaava Marcus Fredrikssonin ja Pornaisten kunnan välillä laaditun esisopimuksen hyväksyminen Eron myöntäminen kunnanjohtaja Juhani Vähähyypälle Muut asiat Ilmoitusasiat Valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Kunnanvaltuuston istuntosali Franzen-Siivola Annica, poissa Haapakoski Asta Hyttinen Markku Janhunen Sari Jokinen Raimo, poissa Knuuttila Raimo Korpela Markku Kuisma Risto Leivoja Matti Liljemark Jyrki Liu Päivi Mattila Kaj Mäenpää Soili Niemikorpi Janne Lempinen Tapani Nurmi Keijo Marttila Seija Kaikkonen Timo Pietilä Jukka KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2007 Sivu 1 Niinikoski Terhi Nurmi Janne-Pekka Peltola Esko Peltoniemi Jouni Putus Jaana Rainio Ulla Rantala Markku Runolinna Pertti Rusi Tuula Ruskeepää Jukka Tanner Tuula Virkki Juha Yrtti Seppo Salento Erkki, varajäsen Honkanen Heikki, varajäsen khall puheenjohtaja khall jäsen vs. kunnanjohtaja kamreeri, pöytäkirjanpitäjä rakennuspäällikkö, asiantuntija :n 9 osalta LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Ks. 1 ASIAT 1 14 PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaj Mattila ja Soili Mäenpää. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Matti Leivoja Pöytäkirjanpitäjä Timo Kaikkonen PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaj Mattila Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Kamreeri Soili Mäenpää Timo Kaikkonen

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kvalt 1 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla ja se on samana päivänä toimitettu postitse valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Lisäksi on julkaistu lyhennetty kokousilmoitus Uusimaa- ja Viikkouutiset lehdissä. Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa. Kunnanvaltuuston päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI Khall 1 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston työjärjestyksen 1 :n 2 momentin mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä valitsee vuodeksi 2007 puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 2 Kunnanvaltuuston päätös: Valtuusto valitsi yksimielisesti valtuuston puheenjohtajaksi Matti Leivojan, I varapuheenjohtajaksi Jouni Peltoniemen ja II varapuheenjohtajaksi Seppo Yrtin.

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI Khall 2 Kuntalain 17 :n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimi kunnat. Valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Hallintosäännön 23 :n mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa. Tasa-arvolain vaatimustenmukaisesti sekä naisia että miehiä on oltava varsinaisina että varajäseninä vähintään 40 %. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tämä vahvistaisi kunnanhallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta ja päättäisi valita kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi sekä valitsisi jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. _ Kvalt 3 Kunnanvaltuuston päätös: Valtuusto valitsi yksimielisesti kunnanhallituksen jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Jäsenet Tapani Lempinen Juha Virkki Tuula Tanner Tuula Rusi Keijo Nurmi Sari Janhunen Markku Rantala Varajäsenet Annica Franzen-Siivola Merja Nikula Markku Savolainen Pertti Runolinna Raija Rinne Kaj Mattila Ulla Rainio./..

6 Kunnanvaltuusto Kvalt 3./.. Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tapani Lempinen, I varapuheenjohtajaksi Tuula Rusi ja II varapuheenjohtajaksi Markku Rantala.

7 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN Khall 3 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 7 päivää ennen kokousta lähettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuuston on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kokouskutsu julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja lyhennettynä sanomalehdessä Uusimaa sekä Viikkouutiset lehdessä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 4 Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2007 Khall 4 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Pornaisten kunnan ilmoitukset vuonna 2007 saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja tämän lisäksi Uusimaa lehdessä sekä Viikkouutiset lehdessä, kuitenkin niin, että niissä julkaistaan vain tärkeimmät ilmoitukset. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 5 Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KUUMA-PARLAMENTIN JÄSENTEN NIMEÄMINEN VUODEKSI 2007 Khall 9 Valtuusto on päätöksellään hyväksynyt Kuumayhteistyösopimuksen. Sopimuksen 4 :n mukaan Kuuma-kuntien valtuustot valitsevat Kuuma-parlamenttiin 34 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Parlamentissa on Järvenpäästä, Keravalta, Mäntsälästä, Nurmijärveltä ja Tuusulasta kuusi jäsentä sekä Pornaisista neljä jäsentä. Parlamentti käyttää ylintä päätösvaltaa yhteistoimintasopimuksen mukaisissa asioissa. Kuuma-parlamentti on seutukokeilulain mukainen toimielin ja sen kokoukset ovat julkisia. Yhteistoimintasopimuksen 4 :n mukaan Kuuma-parlamentin varsinaisten jäsenten enemmistön tulee kunnittain olla kaupungin-/kunnan valtuuston tai hallituksen puheenjohtajia. Lisäksi valinnassa otetaan huomioon edellisten kunnallisvaalien tulos Kuuma-alueella vaalilain suhteellisuusperiaatteen mukaisesti sekä tasa-arvo säännökset. Kuuma-parlamentin jäsenten toimikausi on kunkin kunnan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston toimikausi. Pornaisissa valtuuston puheenjohtajisto valitaan aina vuodeksi kerrallaan ja kunnanhallituksen sekä sen puheenjohtajiston toimikausi on kaksi vuotta. Kunnan tulee Kuumaparlamentin jäsenten valinnassa ottaa huomion, että parlamentin kokonpano täyttää vaalilain suhteellisuusperiaatteen ja tasa-arvolain vaatimukset. Neuvottelutuloksen mukaan Kuuma-parlamentin paikkajako Pornaisten osalta on seuraavanlainen: - Suomen Keskusta r.p 2 - Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p. 2 Jäsenten nimeämisessä pyritään kunnittain siihen, että puolet jäsenistä olisi naisia ja puolet miehiä. Vuonna 2006 Pornaisten kunnan edustajina Kuuma-parlamentissa ovat olleet: Jäsenet Tapani Lempinen Tuula Tanner Matti Leivoja Tuula Rusi Varajäsenet Juha Virkki Terhi Niinikoski Markku Rantala Sari Janhunen./..

10 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 9./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kuuma-parlamenttiin nimetään neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen vuodeksi Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 6 Kunnanvaltuuston päätös: Valtuusto valitsi yksimielisesti vuodeksi 2007 Kuuma-parlamenttiin seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsenet Tapani Lempinen Tuula Tanner Matti Leivoja Tuula Rusi Varajäsenet Juha Virkki Terhi Niinikoski Markku Rantala Sari Janhunen

11 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus LAINAN OTTAMINEN RAKENNUS- JA VESIHUOLTOINVESTOINTEIHIN Khall 10, liite 3 Kunta on pyytänyt päivätyllä kirjeellä lainatarjouksen :n suuruisesta lainasta. Laina otetaan rakennus- ja vesihuoltoinvestointeihin. Tarjousta on pyydetty seuraavilta: Nordea, Sampo- Pankki, Kuntien Eläkevakuutus, Porvoon Osuuspankki, Aktia Säästöpankki Oyj ja Kuntarahoitus Oyj. Tarjoukset pyydettiin klo mennessä. Tarjoukset saatiin määräajassa seuraavilta: Nordea, Sampo-Pankki, Kuntien Eläkevakuutus, OKO, Aktia Säästöpankki Oyj ja Kuntarahoitus Oyj. Tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja ja yhteenveto tarjouksista on liitteenä nro 3. Kuluvan vuoden lainanoton määräksi on arvioitu 5 milj.euroa. Lainoja lyhennetään tänä vuonna euroa. Kunnan lainamäärä oli eli euroa/asukas (4.850) ja se lisääntyy kuluvana vuonna n euroon/asukas (5.009). Euroalueen korot nousivat loppuvuodesta. Lyhyiden korkojen puolentoista vuoden pituinen nousutrendi jatkui EKP:n koronnostosyklin yhä vallitessa. Keskuspankki nosti ohjauskorkoaan joulukuun puolessa välissä 3,50 %:iin ja markkinat odottavat vielä ainakin yhtä koronnostoa kuluvan vuoden alkupuoliskolle. Euroalueen 10 vuoden korko nousi joulukuun aikana n. 0,30 %-yksikköä USA:n korkojen vanavedessä. Sekä USA:sta että euroalueelta saatiin joulukuun aikana luottavaisia talous- ja kasvuennusteita, jotka nostivat inflaatio-odotuksia ja pitkien korkojen nousuodotuksia. Euroalueen korkokäyrän muoto on edelleen erittäin loiva historialliseen tasoonsa nähden. Loivenemistrendi on kuitenkin pysähtynyt viime marraskuun aikana, josta lähtien 10 ja 2 vuoden korkoero on pysytellyt 0-0,10 %:n välillä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että uutta lainaa otetaan Kuntarahoitus Oyj:ltä yhteensä euroa seuraavasti./..

12 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 10./.. 1. Muuttuvakorkoista lainaa euroa tarjoukseen perustuen seuraavilla lainaehdoilla: - laina-aika 10 vuotta - lyhennykset tasaerin kaksi kertaa vuodessa - alussa 5 vuotta lyhennyksistä vapaata - lainan korko on sidottu Kuntarahoituksen 6 kk:n viitekorkoon lisättynä 0,020 %-yksikön marginaalilla (korkoindikaatio ): 3,845 % p.a. sisältäen marginaalin. Tarjouksen mukaan viitekorko suhteessa euribor-korkoon on 0,04 %- yksikköä alle 6 kk:n euribor-koron). 2. Kiinteäkorkoista 5 vuoden viitekorkoon sidottuna euroa tarjoukseen perustuen seuraavilla lainaehdoilla: - laina-aika 10 vuotta - lyhennykset tasaerin kaksi kertaa vuodessa - alussa 5 vuotta lyhennyksistä vapaata - lainan korko on 4,040 % p.a. (korkoindikaatio ). Korko tarkistetaan 5 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on Kuntarahoituksen 5 vuoden varainhankintakustannuskorko (viitekorko) tai muu luotonantajan kanssa erikseen sovittava viitekorko lisättynä 0,020 %-yksikön marginaalilla p.a.). - korko maksetaan puolivuosittain Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Tapani Lempinen, Tuula Rusi, Sari Janhunen, Tuula Tanner ja Markku Rantala poistuivat esteellisinä kokouksesta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28 ). Puheenjohtajaksi valittiin tämän pykälän ajaksi Keijo Nurmi ja pöytäkirjantarkastajiksi tämän pykälän ajaksi Juha Virkki ja Markku Savolainen. Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 7, liite 1 Tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja ja yhteenveto tarjouksista on liitteenä nro 1. Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KUNNASSA MENEILLÄÄN OLEVAT YHTEISTYÖ- JA KEHITTÄMISHANKKEET Khall 12 Pornaisten kunnalla on tällä hetkellä useita kuntayhteistyöhankkeita niin KUUMA-yhteistyön kuin myös ns. 6-kuntayhteistyön puitteissa. Johtoryhmän jäsenet ovat laatineet hallitukselle ja valtuustolle yhteenvedot oman sektorinsa meneillään olevista yhteistyö- ja kehittämishankkeista. YLEISHALLINTO KUUMA-yhteistyö 1. KUUMA-HR, henkilöstöpalvelujen palvelukeskus - tarkoituksena luoda toimintamalli johtamisen tukipalveluiden tuottamisesta - etenee vaiheittain - kunnassa suhtauduttu asiaan myönteisesti, taloudellisten vaikutusten selvittäminen ennen lopullisen päätöksen tekemistä (khall ) 2. KUUMA-TALOUSHALLINTO, yhteinen talouspalveluiden toimintamalli v seudullisen taloushallintojärjestelmän hankinnan tarjouspyynnön käsittely kuntakohtaisesti mennessä - järjestelmähankinnan kilpailutus sisältää peruskirjanpitojärjestelmän, myynti- ja ostoreskontran, hankintajärjestelmän, talouden suunnittelu ja raportointijärjestelmän sekä teknisen laiteympäristön (palvelimet) tukipalvelun hankinnan - vuoden 2009 alusta käyttöön otettavan toimintamallin suunnittelu käynnistyy kunnassa hyväksytty alustava projektisuunnitelma, kunta ostaisi tarvitsemansa palvelut KUUMA-palvelukeskukselta (khall ) 3. KUUMA- HANKINTATOIMI, hankintojen yhteinen toimintamalli, v Komissiossa hyväksytty Kuuman hankintatoimen yhteistyöstrategia ja toimintaperiaatteet. Pornaisten kunnanhallitus hyväksynyt hankintastrategian ja hankintaryhmän johtosäännön /..

14 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 12./.. - tavoitteena tiivistää kuuma kuntien hankintatoimen ohjausta ja organisointia - tavoitteena selvittää uuteen vahvempaan seutuhankintamalliin siirtyminen v kuntien hankintatoimen ohjeiden päivitys laaditaan linjassa Kuumahankintaohjeen kanssa ja toteutetaan hankintalain astuttua voimaan 4. KUUMA- TIETOHALLINTO - Kuuman tietohallintotyöryhmän valmistelema Kuuma kuntien tietohallintostrategia komission ja Kuuma kuntien käsittelyyn alkuvuodesta Kuuskuntayhteistyö 1. Elinkeinotoimi - kartoitettu yhteistyömahdollisuuksia - kaikki kunnat kiinnostuneita yhteistyöstä (osa 1-2 vuoden viiveellä) - yhteistyön sisältö vielä avoinna (vaihtoehtoina elinkeinostrategia, elinkeinojen kehittämien, yritysmarkkinointi, yrityksille suunnattu viestinä, kuntamarkkinointi, kehittämiskartoitukset ja yrityskonsultoinnit, yritysrekisteripalvelut 2. Maaseututoimi - yleishallinnon työryhmä esittää, että maaseututoimea kehitettäisiin yhden kunnan hallinnoiman isäntäkuntamallin suuntaisesti PERUSTURVA KUUMA-yhteistyö 1) Suun terveydenhuollon kehittämishanke lisätä omaehtoista suun ja hampaiden hoitoa, lisätä kuntalaisten tietämystä suun terveyden ylläpitämisessä - tavoite:85 % lapsista ja nuorista harjaa hampaansa fluoritahnalla kahdesti päivässä 2) Sosiaalipäivystyshanke kiireellisten sosiaalipalveluja vaativien tehtävien järjestäminen sosiaalitoimistojen aukiolojen ulkopuolella ja poliisilaitoksella tapahtuva sosiaalityö. Esim kiireelliset lasten hoidon riittävyyden arviointi ja niihin liittyvät kiireelliset huostaanotot virka-ajan ulkopuolella./..

15 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 112./.. 3) Avaimia päivähoidon arkeen lisätä varhaiskasvatushenkilöstön tietoa ja osaamista lapsen yksilöllisten tarpeiden havaitsemiseksi ja tukemiseksi siten että myös erityispäivähoitoon liittyvät kysymykset voidaan ratkaista luontevasti osana päivähoidon arkea. Turvata kehittämistyön jatkuvuus vahvistamalla päivähoidon pedagogista johtajuutta, kehittämällä työ- ja ohjauskäytäntöjä päivähoidon arjessa sekä luoda pysyvä yhteistyörakenne asiantuntijuuden hyödyntämiseksi 4) Aikuissosiaalityö laadukkaaksi ja vaikuttavaksi rajapintatyöskentelyn kehittäminen - henkilöstö- ja tehtävärakenteen kehittäminen - toimeentulotuen käsittelyprosessin kehittäminen - aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnin/mittaamisen metodien pilotointi - pysyvän aikuissosiaalityön kehittämisrakenteen luominen 5) Vammaispalveluiden kehittämishanke vammaisten palvelujen seudullisten rakenteiden kehittäminen ja alueellisen tasa-arvon edistäminen - vammaispalvelujen laadun parantaminen - vammaispalvelujen erityisosaamisen kehittäminen seutukunnallisesti - henkilökohtaisen avustajatoiminnan kehittäminen - kartoitetaan alueen vaikeavammaisten päivätoimintatarpeet 6) Lastenvalvojapalvelut seutukunnallisesti järjestettyinä - selvitys mennessä 7) Hyvää huolta huomisesta hanke Mäntsälän kanssa Pornaisten ja Mäntsälän yhteisten perusturvapalvelujen selvitystyö Pornaisten ja Mäntsälän perusturvapalvelujen tuottaminen yhdessä - Sisältää kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Vastuuhenkilöt Hilkka Ahosniemi ja Arja Tolttila. - Selvittely on parhaillaan menossa. Esitys valmiina Kuntien päätökset vuoden loppuun mennessä../..

16 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 12./.. SIVISTYSTOIMI KUUMA-yhteistyö Toisen asteen koulutus - Hankkeen tavoitteena on luoda tehokas toimintamalli toisen asteen yhteistyön järjestämisestä Kuuma-kunnissa. - Hankkeella pyritään ennakoimaan koulutustarpeita, kehittämään innovatiivisesti koulutustarjontaa, levittämään hyviä käytäntöjä sekä varmistamaan resurssien tehokas käyttö. - Yhteistoimintaa kehitetään siten, että opiskelijan oikeus ja mahdollisuus valita opintojaan alueen koulutustarjonnasta toteutuu. - Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos on Kuuma- kumppanuushankkeen toimeksiannosta tehnyt selvityksen toisen asteen koulutuksen kehittämisestä Kuuma-kunnissa ja Sipoossa. Opiskeleva Keski- Uusimaa -raportissa on tarkasteltu nuorten ja koulutuksen asemaa Keski-Uudellamaalla. Koulutuksen kehittämisohjelmassa on useita varteenotettavia ehdotuksia, joita pitää viedä eteenpäin: 1. Tärkeimpänä lähtökohtana on opiskelijalähtöisyys. Hyödynnetään optimaalisesti olemassa olevaa verkostoa ja taataan opiskelijoille monipuoliset opintomahdollisuudet alueen eri oppilaitoksissa. 2. Yhteistoiminnan avulla sovitetaan yhteen työjärjestykset, jaksotukset, opiskelijahuolto, oppilaanohjaus, tekniset välineet ja verkkoopetus. 3. Tiedottaminen ja markkinointi tehdään korostaen toisen asteen koulutuksen alueellista kokonaisuutta. 4. Ennakointi ja määrällinen mitoitus tehdään Keudan alueella tehden jatkossa yhteistyötä Helsingin seudun kanssa. Kuuma kouluverkkoselvitys - Hankkeen tavoitteena on selvittää perusopetuksen yhteistyötarpeet kuntien raja-alueilla, erityisopetuksessa sekä kuntien välisessä maksuliikenteessä. Erityisopetus - Vaativan erityisopetuksen selvitys (mukana kuuma kunnat ja Hyvinkää ja Sipoo)../..

17 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 12./.. - Vaikeasti tunne-elämältään ja/tai sosiaaliselta käyttäytymiseltään häiriintyneiden, hoitoa vaativien lasten koulutuksen järjestäminen yhdistämällä kuntien voimavaroja. - Nykytila, resurssit ja haasteet on kartoitettu. - Erityisopetuksen koulutuksellinen yhteistyöhanke ns. ALPO-hanke. Kuusikuntahankkeet: Erityisopetuksen yhteistyö - Tavoitteena on yhdistää voimavaroja ns. vaativan erityisopetuksen alueella. Yhteistyö Mäntsälän ja myös Järvenpään kanssa. (Erityiskoulut) - Ehdotuksena ns. EMO-luokan perustaminen Mäntsälän kuntaan. - Kevään 2007 aikana selvitetään po. luokkaan pääsemisen kriteerit, kustannusten jako, nivelvaiheiden suunnittelu ja yhteistyömuodoista sopiminen sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Pedagoginen tuki ja täydennyskoulutus - Selvitetään pedagogisen osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia kuusikunta-alueella. Itä-Uudenmaan kuntien kesken: Pedagoginen täydennyskoulutus - Opettajien täydennyskoulutuksen yhteistyöverkko toimii toista vuotta. Kulttuuri- ja vapaa-aika Kuuma-hankkeet: HYPATE-hanke Selvitys: Nuorten hyvinvointipalvelut ja työllisyyden edistäminen, tarkastelu ja seudullisen yhteistyön suunnittelu Kuuma-kuntien alueella. - Tavoitteena on luoda nuorille suunnattu julkisen sektorin työllistämis- ja palvelujärjestelmämalli, joka tukee nuorten työllistymistä ja jonka osana toimivat työpajat. Kuuma-kuntien nuorisotyön laatuhanke - Tavoitteena on kartoittaa ja määritellä Keski-Uudenmaan nuorisotyön- ja politiikan yhteinen sisältö../..

18 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 12./.. - Tutkimuksen avulla selvitetään minkälaisia nuoria kuntien alueella on ja minkälaista toimintaa, toimintamahdollisuuksia ja edellytyksiä, tietoja, taitoja ja yhteyksiä nuoret haluavat. Lisäksi selvitetään nuorten näkemyksiä siitä, miten toimivat osallisuuden, osallistumisen ja vaikuttamisen kanavat ovat eri kunnissa. Kuusikuntahankkeet: - Peruskartoitus on tehty kuntien tarjoamista palveluista, resursseista ja haasteista. - Työryhmä on laatinut esityksen kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen järjestämisestä alueellisesti: 1. hallinnon tuottaminen, vaihtoehtoiset mallit 2. peruspalvelujen tuottaminen - Nuorisotoimen yhteistyömahdollisuuksia: ylikunnallinen nuorisofoorumi, kansainvälisen toiminnan projektit, mahdollisuus tarjota nuorten työpajatoimintaa muille kunnille ostopalveluna (Mäntsälä), koulutusyhteistyö. - Liikuntatoimen yhteistyömahdollisuuksia: erityisliikuntapalvelut, kuntoliikuntapalvelut. - Kulttuuri ja museo: Kulttuuri- ja museotoimen resurssien yhdistäminen esim. yhteinen kulttuuri-museosihteeri (tämänhetkinen resurssi kuntien alueella on 1,15 h/v). TEKNINEN TOIMI KUUMA-yhteistyö - Pornainen on ollut mukana KUUMA-yhteistyönä valmistellussa kuntatekniikan yhteisyritystä käsittelevässä selvityksessä. Selvittelyä jatketaan kuntien keskinäisen yhdessä tekemisen pohjalta. - KUUMA-yhteistyönä on tutkittu mahdollisuuksia tilahallintopalveluiden yhdistämiseen. Selvityksen tuloksena päätyttiin yhteisen tilahallinto-ohjelmiston (toiminnanohjaustyökalun) hankintaan ja käyttöön, mutta yhteistyömahdollisuuksia ei nähty mahdollisina. - Parhaillaan on käynnissä selvityksen laatiminen Mäntsälän, Pornaisten ja Pukkilan vesihuoltolaitosten sekä muun teknisen toimen yhdistämisestä. Selvityksen asiantuntijaksi on palkattu Efeko Oy. Vesihuoltolaitosten yhdistämisen osalta selvitys valmistuu vuoden 2006 loppuun mennessä ja muun teknisen toimen osalta maaliskuun -07 loppuun mennessä../..

19 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 12./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kehittämis- ja yhteistyöhankkeisiin liittyvät selvitykset tietoonsa saatetuksi ja esittää ne edelleen tiedoksi valtuustolle. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 8 Kunnanvaltuuston päätös: Merkittiin tiedoksi.

20 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KARTANORINNE, ASEMAKAAVA Khall 95, liite 13 Asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet Kotojärven osayleiskaavan pohjalta laadittu ensimmäinen asemakaavaalue käsitti pääosan osayleiskaavan mukaisesta Helsingintien ja järven välisestä alueesta. Kunnanhallituksen kokouksessa on päätetty laatia asemakaava myös Helsingintien länsipuoliselle alueelle maanomistajan hakemuksesta. Kotojärven Kartanorinteen asemakaavaa on luonnosteltu valtuuston hyväksymän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan pohjalta. Maanomistajan kanssa on allekirjoitettu asemakaavoituksen käynnistämistä koskeva sopimus, jossa maanomistaja sitoutuu maksamaan kaavoituskustannukset sekä neuvottelemaan maankäyttösopimuksen kunnan kanssa. Asemakaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen ja ennen asemakaavan hyväksymistä yhtiö ja kunta laativat MRL:n mukaisen maankäyttösopimuksen, jossa sovitaan asemakaavan toteuttamisesta. Lähtökohtana laadittavalle sopimukselle on se, että kaavan toteuttamisen vastuu siirretään kokonaisuudessaan maanomistajalle. Asemakaavan laatiminen palvelee yksityistä etua. Asemakaavan perustelut Vaihtoehtoiset ratkaisut Kaavan käynnistysvaiheessa alueesta laadittiin keskustelun ja jatkosuunnittelun pohjaksi kaksi kaavarunkotasoista vaihtoehtoa (VE 1 ja VE 2), jotka poikkesivat toisistaan mitoituksen osalta. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että asemakaavaluonnoksen valmistelua tulee jatkaa hyväksytyn yleiskaavan pohjalta, joka merkitsee mitoituksen osalta suppeampaa vaihtoehtoa (VE 2). Korttelialueet Kaava-alue on suunniteltu väljää omakotitaloasumista varten. Korttelialueet käsittävät 22 erillispientalon (AO) rakennuspaikkaa, joista 21 on uusia. Uusilla rakennuspaikoilla keskimääräinen rakennuspaikan koko on 2033 m2; suurin rakennuspaikka on 3152 m2 ja pienin 1636 m2. Näkyvälle paikalle kartanon kulttuuriympäristöön sijoittuvilla korttelialueilla on rakentamista kaavassa ohjattu tiukemmin kuin taaempana./..

21 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 95./.. sijoittuvilla korttelialueilla. Rakennusoikeus vaihtelee arkojen alueiden tehokkuudesta e=0.15 tehokkuuteen e=0.18. Alueen laskennallinen asukasmäärä on noin 75 asukasta. Yhtenäisen toteutuksen turvaamiseksi ja kaavan tueksi alueelle tulee laatia rakentamisohjeet. Alueelle on lisäksi osoitettu huoltorakennusten korttelialue (AH-1), jolle on tavoitteena toteuttaa rakennus, joka sisältää kartanoalueen huollon vaatimien koneiden ja kaluston säilytys- ja huoltotiloja sekä toiminnan kannalta tarpeellisia sosiaalitiloja. Hallirakennus sijoitetaan mäkien väliseen painanteeseen siten, että se jää maisemassa mahdollisimman huomaamattomaksi. Katuverkko ja vapaa-alueet Liikenne alueelle johdetaan Vuoteenkoskentien kautta. Tien alkupää sijaitsee ympäristön maankäytön, viemäröinnin sekä alueen pintavesien johtamisen kannalta huonossa paikassa, minkä vuoksi Vuoteenkoskentien alkupää on osoitettu uuteen paikkaan. Tielle ei ole osoitettu suoria tonttiliittymiä ja ajoradan viereen on varattu tilaa kevyen liikenteen väylää varten. Helsingintien vieressä kaava-alue on rajattu siten, että maantien viereen jää tilaa erillistä kevyen liikenteen väylää varten. Alueelle on mahdollista toteuttaa leikkipuisto (VK) saavutettavuuden kannalta keskeiselle paikalle. Helsingintien varteen on jätetty kaistele suojaviheraluetta (EV), maisemallisesti merkittävä avoin niittyalue (MT) sekä lähivirkistysalue (VL), jonka kautta on yhteys yleiskaavan osoittamille virkistysalueille. Osayleiskaava ohjeena asemakaavaa laadittaessa Osayleiskaava on ohjeena asemakaavaa laadittaessa. Kotojärven osayleiskaavassa rakennusoikeudet sekä tieyhteydet on määritelty ohjeellisena; asemakaava tarkentaa yksityiskohtaisemman suunnittelun kautta osayleiskaavan ratkaisua. Osayleiskaavaratkaisusta voidaan vähäisessä määrin poiketa, jos poikkeaminen on perusteltavissa. Osayleiskaavassa on annettu tälle alueelle ohjeellisena lisärakentamisen määräksi 18 omakotitalon (AO) rakennuspaikkaa ja huoltorakennuksen paikka. Korttelialueiden sijainti on pääosin osayleiskaavan mukainen../..

22 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 95./.. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Selostuksen liitteenä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma; osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellisen suunnitelman osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Liitteenä nro 13 on asemakaavakartta ja havainnepiirros. Lisäksi tiedoksi lähetetään kaavaselostus. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää - hyväksyä tavoitteiden mukaisesti laaditun asemakaavaluonnoksen valmisteluvaiheen kuulemista varten - asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville MRA 30 :n mukaisesti mielipiteiden esittämistä varten ja pyytää viranomaisilta ennakkolausunnot. - uusien rakennuspaikkojen määrä voi olla enintään 17. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 199, liitteet Kotojärven Kartanorinteen asemakaavaluonnos oli nähtävillä MRA 30 nro 38 ja nro 39 :n mukaisesti välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Uudenmaan liitto, Uudenmaan ympäristökeskus, Museovirasto/Rakennushistorian osasto, Porvoon kaupungin terveydensuojelu, Uudenmaan tiepiiri, Porvoon Energia Oy, Laukkoskelaiset ry, alueellinen pelastuslaitos, tekninen lautakunta sekä rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta. Luonnoksesta jätettiin yksi huomautus../..

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2007 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 15.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 22.10.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 102

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 22.5.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.4.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 28 60 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.8.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 72 113 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 14 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 14 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 14 22 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.12.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 106 167 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 18.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 91 160 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.10.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 67 * 113 Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma

Kunnanhallitus. 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 67 * 113 Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.4.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 18/2010 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 1.12.2010 KOKOUSAIKA Tiistai 7.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 405 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot