EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10 / 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10 / 2010"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA maanantai kello PAIKKA Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari Katila, I varapuheenjohtaja Pirkko Ketola (ei läsnä 128 ) Jaakko Kreula Harri Lehtonen, puheenjohtaja Simo Lähteenmäki, II varapuheenjohtaja Leena Pellikka Leena Saariluoma Pertti Susi Kari Virtanen Timo Kalli, valtuuston puheenjohtaja Kai Vainio, valtuuston I varapuheenjohtaja Anja Kahala, valtuuston II varapuheenjohtaja Matti Lahtinen, kunnanjohtaja, esittelijä Antti Jantunen, apulaiskunnanjohtaja Hanna Hurme, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kari Rupponen, talousjohtaja Aino Lepistö, henkilöstöjohtaja (läsnä klo 16-18, ) KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Todettiin. ASIAT ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Harri Lehtonen Hanna Hurme PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Ketola ja Jaakko Kreula. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura

2 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10 / 2010 Sivu 5 Pirkko Ketola Jaakko Kreula Simo Lähteenmäki (128 ) PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kunnanvirastossa Hallintojohtaja Hanna Hurme

3 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10 / 2010 KÄSITELLYT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI : Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pirkko Ketola ja Jaakko Kreula. Pöytäkirja ehdotetaan tarkastettavaksi perjantaina / 122 LIITE 1 EURA 2020 STRATEGIA 4 / 123 VUODEN 2011 TALOUSARVIO 5 / 124 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 6 / 125 VALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 7 / 126 LIITE 2 KORKOTUKILAINATARJOUKSET, KOTIRINTEEN LAAJENNUS JA SANEERAUS 8 / 127 LIITE 3 KORKORISKIEN HALLINTAA KOSKEVA TARJOUS 9 / 128 TYÖPAIKKATUEN MYÖNTÄMINEN KESÄTYÖTÄ NUORILLE TARJOAVILLE YRITYKSILLE 10 / 129 SATAKUNNAN YH-RAKENNUTTAJA OY:N YHTIÖKOKOUS 11 / 130 SATAKIERTO OY:N YHTIÖKOKOUS 12 / 131 LIITE 4 TILINTARKASTUSMUISTIO , VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUS 13 / 132 LIITE 5 OMAKOTITONTTIEN MYYMINEN LUISTARIN ASEMAKAAVA-ALUEELTA Sivu 6 14 / 133 LIITE 6 LISÄALUEEN MYYMINEN OK-TONTTIIN, KIUKAINEN 15 / 134 LIITE 7 MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN HONKILAHDEN KOULUN ALUEEN TILASTA 16 / 135 JOKIMUTKAN ALUEEN PALVELUTALOJEN VUOKRIEN TARKISTUS LUKIEN 17 / 136 LIITE 8 MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN TURAJÄRVEN UIMARANNAN ALUEEN TILASTA 18 / 137 ILMOITUSASIAT

4 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 3 Sivu / 017 / 2010 EURA 2020 STRATEGIA Eura 2010 strategia hyväksyttiin valtuuston kokouksessa Laajan valmistelutyön tuloksena valmisteltiin Eura 2010 visio ja sitä täydentävät perustavoitteet sekä esitettiin yleistä kehittämispolitiikkaa, taloutta, elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaa sekä kunnallisia palveluita koskevat kehittämisstrategiat. Strategiatyön tausta-aineistona käsiteltiin myös 2010 luvun toimintaympäristön muutoksia ja mm. aluekehitystä, seutu- ja kuntayhteistyötä. Euran ja Kiukaisten kuntien yhdistymissopimuksen 2. luvussa todetaan mm., että "Euran kunnan visio ja strategia uudistetaan vastaamaan Euran tarpeita ja olosuhteita valtuuston johdolla valtuustokauden alussa. Strategiatyössä tukeudutaan kuntaliitoksen valmistelutyöryhmien raportteihin." Johtoryhmän yhteiseen vuoden 2010 kehityskeskustelumuistioon onkin kirjattu, että vuoden 2010 aikana valmistellaan uusi Euran kunnan strategia. Pohja-aineistona voidaan käyttää Euran ja Kiukaisten kuntaliitoksen ja muun suunnittelutyön yhteydessä kertynyttä aineistoa. Parhaillaan valmistellaan myös vuoden 2011 talousarvion laadintaohjeita, missä yhteydessä on taloudellisten kehysten lisäksi määrä sopia keskeisistä tavoitteista suunnitelmakaudelle Valmistelussa on myös uusi hallintosääntö. Eura 2020 strategian runko/luonnos on tarkoituksenmukaista käsitellä osittain samassa yhteydessä talousarvion laadintaohjeiden ja vv toiminnallisten tavoitteiden kanssa. Kunnanjohtaja on johtoryhmän kesken sovitun työnjaon mukaisesti valmistellut jäsentelyn uudelle kuntastrategialle. Luonnos esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa. Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh LIITE 1 Kunnanhallitus merkitsee Eura 2020 strategialuonnoksen tiedoksi ja käy

5 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 3 jatkovalmistelua ohjaavan yleiskeskustelun. Sivu 8 Kunnanhallitus päättää myös hallituksen ja johtoryhmän yhteisen kuntastrategiaa ja suunnitelmakauden keskeisiä tavoitteita käsittelevän kokouksen ajankohdasta. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus ja keskusteltiin luonnoksesta esittelyn jälkeen. Päätettiin, että hallituksen ja johtoryhmän yhteinen kuntastrategia ja suunnitelmakauden keskeisiä tavoitteita koskeva seminaari järjestetään maanantaina

6 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 4 Sivu / 041 / 2010 VUODEN 2011 TALOUSARVIO Vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu on alkamassa. Talousarvion valmistelun lähtökohdat ovat erittäin haastavat vallitsevan taloustilanteen johdosta. Kunnanvaltuusto teki päätöksen vakauttamisohjelmasta, jonka tavoitteena on eri toimenpitein varmistaa hallintokuntien pysyminen vuoden 2010 talousarvion määrärahojen puitteissa ja rajata menokasvu seuraavien viiden vuoden ajaksi noin 2 %:n tasolle. Menneen kehityksen valossa tehtävä on vaativa ja edellyttää onnistumista vakausohjelmassa valmisteltaviksi esitettyjen ja jo päätettyjen toimenpiteiden toteuttamisessa. Valmisteilla olevalla henkilöstösuunnitelmalla tulee myös olemaan erittäin tärkeä merkitys seuraavien kuuden vuoden käyttömenojen määräytymisessä. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteisenä työnä valmistellaan talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien tulo - ja menokehykset sekä tärkeimmät tavoitteet. Hallintokuntien oma valmistelu käynnistyy sen jälkeen. Johtoryhmän talousarviovalmistelu käynnistyy pidettävällä kokouksella, jossa valmistellaan kunnanhallituksen kanssa pidettävää yhteistä talousarvion suunnittelukokousta. Tavoitteena on, että kesäkuun aikana hallituksen ja johtoryhmän valmistelun tuloksena saadaan aikaan lautakuntakohtaiset kehykset vuodelle 2011 ja ohjeellisena vuosille Investointisuunnitelma valmistellaan vuosiksi ja ohjeellisena suunnitteluaikataulujen laatimista varten myös jo vuoteen 2015 saakka. Valtuusto hyväksyy talousarvion valmistelukehyksen ja tärkeimmät tavoitteet sen jälkeen, kun kunnanhallituksen ja johtoryhmän valmistelu on päättynyt. Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa JHT:n alustavan valmistelun perusteella tehty yhteenveto vuosien menoista ja tuloista. Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Kari Rupponen, puh

7 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 4 Kunnanhallitus Sivu 10 käy periaatekeskustelun vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmista ja antaa ohjeet jatkotyöskentelyä varten. Käydyn yleiskeskustelun jälkeen hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

8 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Sivu / 022 / 2010 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Eura2011 jatkovalmistelussa henkilöstösuunnitelman valmistumisen ajankohdaksi oli sovittu Tavoitteena oli, että on selvillä henkilöstön sijoittuminen uuden kunnan päävastuualueille ja palvelutuotantoon. Kun Eura2011 valmistelusta luovuttiin, nähtiin tarpeelliseksi tehdä henkilöstösuunnitelma Euran kunnan oman palvelutuotannon osalta ja myös siksi, että Eura-Kiukainen liitosta edeltävänä aikana virkoja/toimia täytettiin määräaikaisina perusteena tuleva organisaatiomuutos. Eura2011 valmistelun aikana käytössä oli ns. täyttölupamenettely, jolloin kuntajohtajaryhmän tai henkilöstöjohtajan päätöksellä myönnettiin avoimiksi tulleille viroille ja toimille täyttölupia. Täyttöluvat myönnettiin joko toistaiseksi taikka vuoden 2010 loppuun saakka. Määräaikaisia täyttölupia Euran kunnan organisaatioon myönnettiin 15 kappaletta. Yhtenä henkilöstösuunnitelman tavoitteena oli selvittää työyksiköiden pysyvä työvoiman tarve ja täyttää nämä tehtävät vakinaisella henkilöstöllä. Talouden vakauttamisohjelmassa, josta valtuusto päätti , on hyväksytty valmistelutoimenpiteitä, joilla toteutuessaan on vaikutusta henkilöstömäärään ja henkilöstön sijoittumiseen. Kuntaliitoksen seurauksena sillä henkilöstöllä, jolla oli vakinainen palvelussuhde voimassa vuodenvaihteessa , on voimassa viiden vuoden palvelussuhdeturva. Eläkkeelle siirtyminen on kuitenkin lähivuosina runsasta ja tämän luonnollisen poistuman kautta on mahdollisuus järjestää tehtäviä uudella tavalla. Yhtenä tavoitteena on sopeuttaa henkilöstösuunnitelma yhteen vakauttamisohjelman ja vuoden 2011 talousarvion kanssa. Henkilöstöjohtaja Aino Lepistö esittelee henkilöstösuunnitelmaluonnosta kokouksessa. Valmistelu ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Aino Lepistö, puh Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi henkilöstösuunnitelmaluonnoksen ja käy jatkovalmistelua ohjaavan yleiskeskustelun.

9 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Sivu 12 Henkilöstösuunnitelma valmistellaan ottaen huomioon talouden vakauttamisohjelma ja vuoden 2011 talousarvion laadintaohje.

10 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 6 Sivu VALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa valtuuston pitämän kokouksen pöytäkirja. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan "jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleenkäsiteltäväksi". Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh ja hallintojohtaja Hanna Hurme Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet säädetyssä järjestyksessä, ovat lainmukaisia sekä muutoinkin täytäntöönpanokelpoisia ja kunnanhallitus päättää panna valtuuston tekemät päätökset täytäntöön. Talouden vakauttamista koskevalla valtuuston päätöksellä annetaan hallintokunnille ja vastuullisille viranhaltijoille toimeksianto valmistella ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpano. Täytäntöönpanosta valtuusto päättää erikseen, mikäli asia ei hallintosäännön, lain, asetuksen taikka muun määräyksen nojalla kuulu alemman toimielimen ratkaistavaksi. Vakauttamisohjelman valmistelua, täytäntöönpanoa ja vaikutuksia seurataan syyskuussa valtuuston strategia- ja talousseminaarissa ja vuoden 2011 talousarvion valmistelun yhteydessä. Lisäksi todetaan, että valtuusto antoi em. päätöksellään tekniselle toimelle valtuudet täytäntöönpanna vesihuoltolaitoksen käyttömaksujen korotukset esitetyllä tavalla alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

11 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 7 Sivu / 473 / 2010 KORKOTUKILAINATARJOUKSET, KOTIRINTEEN LAAJENNUS JA SANEERAUS Porin Yh asunnot Oy on kunnan toimeksiannosta pyytänyt tarjoukset Kotirinteen laajennus- ja saneeraushankkeen rahoituksen korkotukilainasta. Tarjoukset on avattu pidetyssä kokouksessa. Tarjous pyydettiin kuudelta rahoituslaitokselta ja saatiin neljältä. Tarjoukset oli pyydetty sekä 6 ja 12 kk euriboriin sidotusta vaihtuvakorkoisesta lainasta ja vaihtoehtoisesti kiinteäkorkoisesta lainasta. Kyseessä on Aran lainoittama kohde, johon haetaan korkotukilainaa euroa 25 vuoden laina-ajaksi. Saaduista tarjouksista on euriborkorkojen pienin marginaali on Handelsbankenilla 0,54 %. Viiden vuoden kiinteäkorkoisen lainan pienin korko 2,982 % on Kuntarahoitus Oy:n tarjouksessa. Kuuden kuukauden euroborkorko oli tarjousajan päättyessä 0,953 % ja 12 kuukauden korko 1,222 %. Kiinteäkorkoisen lainan korkotaso on tällä hetkellä alhainen. Korkotaso on seuraavat viisi vuotta sovitun mukainen. Sen jälkeen lainan korko ja marginaali muuttuvat joko etukäteen ilmoitetulla tavalla tai markkinatilannetta vastaavasti. Korkotukilainan maksimiaika voi kyseessä olevassa tapauksessa olla enimmillään 41 vuotta. Tarjouspyynnössä on kuitenkin lähdetty 25 vuodesta. Korkotukilainassa korkotuen omavastuuosa on 3,4 %, minkä ylittävälle korolle tuki maksetaan. Tarjousvertailussa on päädytty kiinteäkorkoiseen lainaan (5 v), jolloin edullisimman tarjouksen on tehnyt Kuntarahoitus Oy korolla 2,982 %. Muita kuluja ei peritä. Tarjoukset ja niiden yhteenveto ovat esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Kari Rupponen, puh LIITE 2 Kunnanhallitus päättää

12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 7 Sivu 15 ottaa Kotirinteen laajennuksen ja saneerauksen rakennuskustannusten kattamista varten korkotukilainaa kiinteällä korolla euroa 25 vuoden ajaksi ja hyväksyä annetuista lainatarjouksista Kuntarahoitus Oy:n tarjouksen hinnaltaan edullisimpana. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

13 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Sivu / 034 / 2010 KORKORISKIEN HALLINTAA KOSKEVA TARJOUS Operandi Oy on käytyjen keskustelujen perusteella tehnyt tarjouksen kunnan ja sen tytäryhtiöiden lainoihin liittyvien korkoriskien hallinnasta.operandi Oy on rahoitusriskien hallintaan erikoistunut yritys, joka tarjoaa asiakkailleen koulutusta ja neuvontaa rahoitusriskien hallintaan sekä reaaliaikaista käytännön neuvontaa korkomarkkinoiden liikkeiden hyödyntämisessä. Kunnan lainakannasta 40 % koostuu tällä hetkellä pitkäaikaisista lainoista ja 60 % lyhytaikaisista lainoista. Tulevien vuosien investoinnit ovat mittavat niin kunnassa kuin sen tytäryhtiöissäkin, joten konsernin lainasalkun rakenne ja hallinta tulee jo lähitulevaisuudessa vaikuttamaan aikaisempaa huomattavasti enemmän konsernin eri yksiköiden käyttötalouteen, kun korkojen ja lyhennysten määrä kasvaa selvästi. Kunnan lainamäärä on tällä hetkellä suhteellisen alhainen, kun kuntien lainat/asukas olivat vuoden 2009 lopussa euroa ja Euran lainakanta oli 695 euroa. Lainamäärä on kuluvana vuonna vähitellen nousemassa, kun uudetkin investoinnit käynnistyvät. Liitteenä on selvitys Operandi Oy:stä ja annettu tarjous korkoriskien hallinnasta ja lainakannan analysoinnista sekä reaaliaikaisesta korkojen muutosten seurannasta ja niihin liittyvästä neuvontapalvelusta. Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Kari Rupponen, puh LIITE 3 Kunnanhallitus käy keskustelun asiasta ja antaa talousjohtajalle valtuudet päättää korkoriskien hallintaa koskevien tarjousten hyväksymisestä. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

14 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Sivu 17

15 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 9 Sivu 18 Kunnanhallitus / 016 / 2010 TYÖPAIKKATUEN MYÖNTÄMINEN KESÄTYÖTÄ NUORILLE TARJOAVILLE YRITYKSILLE Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite : "Nuorisotyöttömyys lisääntyy maassamme räjähdyksenomaisesti. Satakunnan jokaisessa kunnassa nuorten työttömien määrä on lisääntynyt viime vuoteen verrattuna. Kun Satakunnassa työttömyys nousi tammikuussa viime tammikuuhun verrattuna 20 prosenttia, niin nuorten työttömyysaste nousi noin 53 prosenttia. Euran kunnassa on tällä hetkellä 71 alle 25-vuotiasta vaille työtä vuoden takaisen luvun ollessa 58. Koulujen kesälomat tuovat työmarkkinoille lisää nuoria. On todettu monelta taholta, että kesätyöpaikat nuorille vaikuttavat kauaskantoisesti. On tärkeää, että nuoret pääsevät mukaan yrityksiin oppimaan työelämätaitoja ja tutustumaan yrityksiin, joihin mahdollisesti työllistyvät myös koulujen harjoittelujaksoilla ja myöhemmin ehkä vakituisesti. Yrityksissä tehtävät työt antavat myös nuorille suuntaviivoja ammatinvalintaan. Nykyisen taloudellisen tilanteen mukaan yritykset ovat varovaisempia palkkaamaan työntekijöitä ja siksi esitämmekin, että Euran kunta myöntää kesätyöpaikkoja tarjoaville yrityksille kesätyöpaikkatukea erikseen sovittavan euromäärän mukaan. Nuorissa on tulevaisuutemme, mutta minkälainen? Siihen me voimme vaikuttaa". Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Hanna Hurme, puh Khall Kunnanhallitus päättää suhtautua esitykseen myönteisesti ja valtuuttaa yrityskehittäjä Harri Virénin valmistelemaan ja täytäntöönpanemaan kesätyöllistämistuen myöntämisen Eurassa toimiville yrityksille.

16 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 9 Sivu 19 Kesätyöllistämiseen osoitettavasta määrärahasta päätetään erikseen valmistelun jälkeen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi yrityskehittäjä Harri Virénin esityksen nuorten työllistämistuen ehdoista sekä päätti, että tuen myöntämiseen varataan euron määräraha, joka katetaan Johtaminen ja tukipalvelut -vastuualueen talousarviomäärärahoista. Nuorten kesätyötuesta on ilmoitettu Alasatakunta -lehdessä ja kunnan kotisivuilla. Määräaikaan mennessä saapui hakemuksia 9 yritykseltä yhteensä 14 nuoren työllistämiseksi kesällä Työllistämistukea voidaan myöntää hakijalle, joka työllistää vv syntyneen nuoren vähintään 4 viikon ajaksi. Tukea myönnetään enintään kahta työllistettävää varten/yritys. Tuki maksetaan jälkikäteen työllistämisehtojen täytyttyä. Valmistelu ja lisätiedot: yrityskehittäjä Harri Virén, puh ja hallintojohtaja Hanna Hurme, puh Kunnanhallitus päättää hyväksyä työllistämistukea myönnettäväksi yhdeksälle yritykselle yhteensä 14 nuoren työllistämistä varten kesällä 2010, euron määräraha osoitetaan kunnanhallituksen vastuualueelta (avustukset). Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Kunnanhallituksen jäsen Pirkko Ketola ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi hänen tilalleen tämän pykälän osalle valittiin Simo Lähteenmäki.

17 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 10 Sivu SATAKUNNAN YH-RAKENNUTTAJA OY:N YHTIÖKOKOUS Satakunnan YH-Rakennuttaja Oy:n yhtiökokous pidetään Asialistalla on mm. hallituksen jäsenten valinta. Euran edustaja yhtiökokouksessa on Matti Lahtinen (varalla Antti Jantunen). Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus tai johtosäännössä mainittu kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimessä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Hanna Hurme, puh Kunnanhallitus antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeet Satakunnan YH-Rakennuttaja Oy:n yhtiökokousedustajalle. Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja antoi yleisohjeet yhtiökokousedustajalle.

18 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 11 Sivu SATAKIERTO OY:N YHTIÖKOKOUS Satakierto Oy:n yhtiökokous pidetään Asialistalla on mm. hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta kaudelle Yhtiöjärjestyksen mukaan osakaskunnat valitsevat hallitukseen viisi jäsentä henkilökohtaisine varahenkilöineen ja yritysosakkaat neljä jäsentä ja varajäsentä. Euran edustajat yhtiökokouksessa ovat Anja Kahala (varalla Toivo Raunio) ja Veikko Nurmi (varalla Kari Virtanen). Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus tai johtosäännössä mainittu kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimessä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Hanna Hurme, puh Kunnanhallitus antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeet Satakierto Oy:n yhtiökokousedustajille. Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja antoi yleisohjeet yhtiökokousedustajalle.

19 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 12 Sivu TILINTARKASTUSMUISTIO , VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUS Euran kunnan tilintarkastaja, Oy Audiator Ab, JHTT Hannu Laurila on osoittanut kunnanhallitukselle päivätyn tilintarkastusmuistion, joka koskee tarkastaja Leena Ahosen ja JHTT Hannu Laurilan toimittamaa Euran kunnan vuoden 2009 tilinpäätöksen tarkastusta. Erityistä huomiota on kiinnitetty määrärahojen ylityksiin, talousarvioon niiden johdosta tehtäviin muutoksiin ja toimintakertomuksiin kirjattaviin selvityksiin. Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Hanna Hurme, puh Tilintarkastusmuistio on esityslistan liitteenä. LIITE 4 Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastusmuistion tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi hallintokunnille tähdentäen erityisesti, että hallintokuntien ja niiden alaisten viranhaltijoiden tulee säännöllisesti arvioida talousarvioon kirjattujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista, reagoida määrärahojen muutostarpeisiin oikea-aikaisesti sekä esittää toimintakertomuksessa riittävä ja perusteltu selvitys määrärahavarausten mahdollisista ylityksistä. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

20 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 13 Sivu / 434 / 2010 OMAKOTITONTTIEN MYYMINEN LUISTARIN ASEMAKAAVA-ALUEELTA Maria Konttinen ja Jussi Kuivamäki haluavat ostaa kaksi omakotitonttia omakotitalon rakentamiseksi Luistarin alueelta. Valmistelu ja lisätiedot: apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen, puh Esityslista liitteenä on karttaliite. LIITE 5 Kunnanhallitus päättää myydä Maria Konttiselle ja Jussi Kuivamäelle Euran kunnan Vähävahen kylästä tilat Niitti, kiinteistötunnus (1.167 m²) ja Tappara, kiinteistötunnus (1.402 m²). Tilojen kauppahinta on yhteensä (á 4,50 e/m²). Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

21 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 14 Sivu / 434 / 2010 LISÄALUEEN MYYMINEN OK-TONTTIIN, KIUKAINEN Tiia-Kaisa ja Tomi Laurila ovat ilmoittaneet haluavansa ostaa lisäalueen Eurakosken kylästä Ilvesmäen asemakaava-alueelta. Ostettavaksi esitetty alue muodostuu Ilvesmäen asemakaava-alueella korttelissa nro 211 tonteista 1 ja 2, ja on pinta-alaltaan noin m². Alue rajoittuu Lauriloiden omistamaan ok-tonttiin, ja heillä on tarkoitus rakentaa sille talousrakennus. Kauppahinta on euroa. Valmistelu ja lisätiedot: apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen, puh Esityslistan liitteenä on kartta. LIITE 6 Kunnanhallitus päättää myydä Tiia-Kaisa ja Tomi Laurilalle Euran kunnan Eurakosken kylästä Ilvesmäki nimisestä tilasta noin m²:n määräalan, kiinteistötunnus , euron kauppahinnalla sisältäen puuston arvon. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

22 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 15 Sivu / 435 / 2010 MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN HONKILAHDEN KOULUN ALUEEN TILASTA Honkilahden Vesat ry:n edustajat ovat esittäneet Euran kunnalle, että kunta vuokraisi Honkilahden koulun käytössä olevasta tilasta maa-alueen HoVe:n käyttöön käytettäväksi jääurheilualueena. HoVe ry:n tarkoituksena on toteuttaa koulun alueelle jääkiekkokaukalo Leader-hankkeena. Perusteluinaan he esittävät, että Honkilahden nykyinen kaukalo on loppuunkulunut ja uuden kaukalon paikka koulun alueella palvelee paremmin käyttäjäkuntaansa. Asiasta on neuvoteltu myös koulun edustajien kanssa ja he hyväksyvät hankkeen. Myös Leader-hankkeen rahoitus edellyttää vuokrasopimusta. Valmistelu ja lisätiedot: apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen, puh LIITE 7 Kunnanhallitus päättää vuokrata Honkilahden Vesat ry:lle kymmeneksi (10) vuodeksi noin m²:n suuruisen maa-alueen Honkilahden koulun tontista, kiinteistötunnus , käytettäväksi jääkaukalon tarpeisiin. Vuokrattavan alueen sijainti tarkentuu hankkeen suunnitelmien edetessä ja se ratkaistaan yhdessä koulun edustajien kanssa. Vuokran määräksi vahvistetaan koko vuokra-ajalta 100. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

23 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 16 Sivu / 031 / 2010 JOKIMUTKAN ALUEEN PALVELUTALOJEN VUOKRIEN TARKISTUS LUKIEN Jokimutkan alueen palvelutalojen Joenpesä, Tuulenpesä, Suvanto ja Lehtokoti osalta kiinteistöjen ylläpito on ollut viime vuosina tappiollista. Vuokratuotot eivät ole kattaneet kiinteistöjen hoitokustannuksia. Erityisesti noin on ollut palvelutalojen Suvanto ja Lehtokoti osalta. Jyvitetty vuokrataso on palvelutalojen asuinhuoneiden osalta tällä hetkellä noin 7,50-8,00 /m². Lisäksi vuokralainen on maksanut vuokraa yhteisistä tiloista 59 /hlö (Suvanto ja Lehtokoti) ja 95 (Joenpesä). Valmistelu ja lisätiedot: apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen, puh Kunnanhallitus päättää korottaa Jokimutkan alueen palvelutalojen vuokria lukien seuraavasti: - palvelukodit Suvanto ja Lehtokoti, asunnon osalta 0,30 /m²/kk, ja yhteisten tilojen osalta 20 /kk - palvelukoti Joenpesä, asunnon osalta 0,20 /m²/kk, ja yhteisten tilojen osalta 10 /kk - palvelukoti Tuulenpesä 0,50 /m²/kk kaikkien tilojen osalta (sis. asunto ja yhteiset tilat) Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

24 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 17 Sivu / 435 / 2010 MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN TURAJÄRVEN UIMARANNAN ALUEEN TILASTA Länsi-Euran kyläyhdistys ry:n edustajat ovat esittäneet Euran kunnalle, että kunta vuokraisi Turajärven uimarannan käytössä olevasta tilasta maa-alueen Länsi-Euran kyläyhdistyksen käyttöön käytettäväksi kioskialueena. Kyläyhdistyksen tarkoituksena on toteuttaa uimarannan alueelle kioski Leader-hankkeena. Perusteluinaan he esittävät, että uimarannan nykyinen kioski on loppuunkulunut ja uusi kioski alueella palvelee paremmin käyttäjäkuntaansa. Myös Leader-hankkeen rahoitus edellyttää vuokrasopimusta. Valmistelu ja lisätiedot: apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen, puh Liitteenä karttaliite. LIITE 8 Kunnanhallitus päättää vuokrata Länsi-Euran kyläyhdistys ry:lle kymmeneksi (10) vuodeksi noin 100 m²:n suuruisen maa-alueen Turajärven uimarannan tontista, kiinteistötunnus , käytettäväksi kioskin tarpeisiin. Vuokrattavan alueen sijainti tarkentuu hankkeen suunnitelmien edetessä ja se ratkaistaan yhdessä kyläyhdistyksen edustajien kanssa. Vuokran määräksi vahvistetaan koko vuokra-ajalta 100. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

25 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 18 Sivu ILMOITUSASIAT 1. Hallintokuntien pöytäkirjat: - koulutuslautakunta kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta perusturvalautakunta tekninen lautakunta Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat: - Satakunnan koulutuskuntayhtymä, yhtymäkokous , yhtymähallitus Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus ; - 74 Toiminnan ja talouden raportti ja valmistelu palveluhintojen alentamisesta vuonna Selviämishoitoyksikön (Selma) toiminnan jatkaminen ja palvelumaksuhinnoittelu alkaen - 85 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 11 :n soveltaminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä 4. Satakunnan pelastuslaitoksen päätöspöytäkirja : Nuohousyksikön hinta. 5. Valtionavustusmaksatus ; Seutulipun valtionavun maksaminen aj Ympäristömisteriön julkaisu; Selvitys pohjavesialueiden rajaamismenettelystä 7. Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset (902 ja 903) Petri Nurmisen valituksiin. 8. Länsi-Suomen pelastusliiton sääntömääräinen kevätkokous Kannanotto Kauttuan päiväkodin keittiön säilymisen puolesta. Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

26 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 18 Sivu 29

27 EURAN KUNTA MUUTOKSENHAKU Sivu 30 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan perusteet oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 122, 123, 124, 125, 129, 130, 131, 137 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei seuraavana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainittuihin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran kunnanhallitukselle PL EURA Pykälät 126, 127, 128, 132, 133, 134, 135, 136 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010 Kunnanhallitus 07.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 PAIKKA Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010 Kunnanhallitus 28.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.06.2010 maanantai kello 17.00-18.50 PAIKKA Kotkaniemi, Rantatie, Säkylä SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tarja Anttila

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 Valtuusto 18.10.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.10.2010 maanantai kello 18.00-19.00 PAIKKA Euran kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET läsnä poissa Aaltonen Asta

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 12.04.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.04.2010 maanantai kello 14.00-19.02 PAIKKA Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) Kunnanhallitus Aika 23.06.2014 klo 16:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 18.10

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7 / 2010 Valtuusto 08.11.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 08.11.2010 maanantai kello 17.00-17.17 PAIKKA Euran kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET läsnä poissa

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18) Kunnanhallitus Aika 18.05.2015 klo 16:00-19:01 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13) EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13) Kunnanhallitus Aika 15.12.2014 klo 16:00-17:48 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 17:04

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen No 1/2014

Viranomainen No 1/2014 Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 20.1.2014 kello 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) Kunnanhallitus Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:15 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) Kunnanhallitus Aika 21.10.2013 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen estynyt 238, poistui klo 18.42 244:n aikana Kuivamäki

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 12/2013 258 Kunnanhallitus 20.05.2013 Aika Maanantai 20.05.2013 klo 19:00-20:38 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 1.6.2015 klo 18.15 20.15 Isonkyrön

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 26/2014 648 Kunnanhallitus 17.11.2014 Aika Maanantai 17.11.2014 klo 17:30-19:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot