Kunnanhallitus 142. Aika: klo kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 142. Aika: 10.4.2006 klo 15.00-15.53. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 142 Aika: klo Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen, Pentti Pylkkänen Outi Kiesilä Eija Karjalainen Maarit Honkanen Seppo Ukkonen, varajäsen Muut läsnäolijat: Juhani Manninen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Varpu Järvinen, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Seija Väisänen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Susanna Heikkonen, pöytäkirjanpitäjä 89 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 90 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Pentti Pylkkänen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Susanna Heikkonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Eija Karjalainen Pentti Pylkkänen

2 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 91 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin käsitellä lisälista :t 101 ja 102.

3 Kunnanhallitus VUODEN 2006 YLEISAVUSTUKSET 92 Talousarviossa on varattu euroa yhdistysten ja seurojen avustuksiin. Kunnanhallitus on kokouksessaan myöntänyt Elomaan koulun oppilaskunnalle euron avustuksen oppilasvaihtoon perustuvaa kansainvälisyysprojektia varten, joten jaettavaa avustusmäärärahaa on jäljellä euroa. Vuoden 2006 yleisavustuksia on haettu määräaikaan eli mennessä alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukosta selviävät myös vuonna 2005 maksetut avustukset niille seuroille ja yhteisöille, jotka tänä vuonna ovat avustusta anoneet anottu esitys Hirvensalmen 4H-yhdistys Hirvensalmen käsityöyhdistys , Eläkeliiton Hirvensalmen yhdistys ry Mikkelin kesäyliopisto Mikkelin MS-yhdistys ry Yhteensä Kj Kunnanhallitus päättää myöntää yleisavustukset esitetyn suuruisina.

4 Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN PÄIVI PULKKISELLE ENSIMMÄISEN VARAVALTUUTETUN LUOTTAMUSTOIMESTA 93 Päivi Pulkkinen hakee allekirjoitetulla kirjeellä eroa Hirvensalmen kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi. Pulkkinen on toiminut kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäisenä varavaltuutettuna. Kuntalain 11 :n mukaan hänen tilalleen tulee valtuuston puheenjohtajan kutsua jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä seuraava varavaltuutettu. Kokoomuksen valtuustoryhmän toinen varavaltuutettu on Pirjo Hilama. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Päivi Pulkkiselle ensimmäisen varavaltuutetun tehtävästä. Lisäksi se toteaa, että kokoomuksen varavaltuutettuina toimivat: 1. Pirjo Hilama 2. Esko Komppa 3. Markku Kivisaari 4. Teemu Teelahti 5. Jukkapekka Lempiäinen 6. Päivi Liukku

5 Kunnanhallitus OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SUOTEEN VESIOSUUSKUNNAN OTTAMALLE HIRVENSALMEN OSUUSPANKIN EURON LAINALLE 94 Suonteen vesiosuuskunta pyytä Hirvensalmen kunnan takausta Hirvensalmen Osuuspankista nostettavalle euron lainalle vesi ja viemärilinjan rakentamista varten. Suonteen vesiosuuskunta on perustettu Tarkoituksena on rakentaa vesi- ja viemäriverkosto Pöyryn, Suonsalmen, Vahvamäen, Hämeenmäen, Tuukkalan ja Kuitulan kyliin. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa ja toteutusaika 4-5 vuotta. Etelä-Savon ympäristökeskukselta on haettu yleistä vesihuoltoavustusta hankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttamiseen 35 % kokonaiskustannuksista, jotka on arvioitu euroksi. Suunnittelun maastotyöt on tarkoitus aloittaa ja 1.vaiheen suunnittelun on tarkoitus valmistua heinäkuun 2006 lopussa. Lainatarjoukset pyydettiin Sampo Pankilta ja Hirvensalmen Osuuspankilta. Hankkeen lainottajaksi Suonteen vesiosuuskunta on valinnut kokouksessaan Hirvensalmen Osuuspankin. Lainan määrä euroa Laina-aika vuotta Lainan korko 6 kk Euribor 360-korko + 0,95% - yksikköä ( kokonaiskorko 2,996%) Vastatakauksena Suonteen vesiosuuskunta antaa Hirvensalmen kunnalle kiinnityksen omistamiinsa laitteistoihin, putkiin ja liiketoimintaan. Kj. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto antaa yllä mainitulle Suonteen vesiosuuskunnan ottamalle Hirvensalmen Osuuspankin enintään euron vuoden lainalle omavelkaisen takauksen. Kunta saa vastavakuudeksi yrityskiinnityksen osuuskunnan omistamiin laitteistoihin, putkiin ja liiketoimintaan.

6 Kunnanhallitus VESIHUOLTOAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN SUONTEEN VESIOSUUSKUNNALLE 95 Suonteen vesiosuuskunta hakee Hirvensalmen kunnalta 15 prosentin avustusta vesihuoltohankkeelle, jonka tarkoitus on rakentaa vedenjakelu- ja viemäriverkosto Pöyryn, Suonsalmen, Vahvamäen, Hämeenmäen, Tuukkalan ja Kuitulan kyliin hajaasutusalueen vesihuollon hankesuunnitelman VHT 0346-C6730 mukaan. Avustusta haetaan hankkeen suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin. Koko hankkeen arvioidut kustannukset ovat euroa ja hankkeen arvioidaan kestävän 4-5 vuotta. I-vaiheen (Pöyryn kylä) kustannusarvio on euroa. Sille on haettu Etelä-Savon ympäristökeskukselta 35 prosentin avustusta. Lopullista rahoituspäätöstä ei ole saatu, mutta suhtautuminen on ollut myönteinen. Suunnittelun maastotyöt on tarkoitus aloittaa viikolla 15 ja I vaiheen suunnittelun on tarkoitus valmistua heinäkuun 2006 lopussa. Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt vesihuollon avustusperiaatteista. Niiden mukaan kunta avustaa vesihuollon kehittämishankkeita rakentamisen ja suunnittelun osalta 15 prosentin tuella. Tukea on myönnetty mm. Ripatin ja Hintikan vesiosuuskunnille. Kj. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Suonteen vesiosuuskunnan vesihuoltohankkeen I-vaiheelle avustusta 15 prosenttia I-vaiheen suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista. Määräraha varataan käyttötalousosaan tehtävälle 53 Liikelaitokset kustannuspaikalle 5306 Suonteen vesiosuuskunta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se varaa ko. kustannuspaikalle euron lisämäärärahan.

7 Kunnanhallitus MIKKELIN SEUDUN VESIHUOLLON ALUEELLINEN YLEISSUUNNITELMA / ETELÄ- SAVON YMPÄRISTÖKESKUS Tekn.ltk Etelä-Savon ympäristökeskus kirjoittaa seuraavaa: Mikkelin seudun vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma on valmistunut. Yleissuunnitelmassa on selvitetty Mikkelin kaupungin sekä Haukivuoren, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Puumalan ja Ristiinan kuntien vesihuollon nykytilannetta sekä selvitetty toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot vedenhankinnan ja jätevesien käsittelyn tehostamiseksi. Suunnittelutyön tulos on vuoteen 2030 asti ulottuva toimenpideohjelma vedenhankinnan ja jätevesien käsittelyn tehostamiseksi Mikkelin seudulla. Suunnittelutyön ohjausryhmään ovat kuuluneet edustajat kaikista suunnittelualueen kunnista ja vesilaitoksista sekä Etelä-Savon ympäristökeskuksesta. Suunnitelman on laatinut Kiuru & Rautiainen Oy. Hirvensalmen kunnan vedenhankinnan kehittämiseksi suositellaan vaiheittain etenemismallia, jossa toimintavarmuutta nostetaan asteittain seuraavan vuoden aikana. Ensimmäisessä vaiheessa pyritään rakentamaan yhdysvesijohto Otavasta Hirvensalmelle ja saneeraamaan nykyinen pohjavesikaivo ja rakentamaan mahdollisesti uusi pohjavesikaivo Rehniönniemeen. Pohjavesitutkimuksesta saatavien tietojen perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä, johon liittyy myös Vilkonharjun alueen pohjaveden käyttö. Mikkelin kaupungin osalta suositellaan lähellä olevien pohjavesialueiden vedenhankinnan soveltuvuuden selvittämistä. Jatkossa tutkitaan myös Puumalan kunnassa sijaitsevan pohjavesialueen soveltuvuus Mikkelin kaupungin vedenhankintaan. Juvalle suositellaan Rantasalmen kanssa yhteistä vedenottamon rakentamista Kaukalovuoren pohjavesialueelle ja vedenkäsittelylaitoksen rakentamista Rappiolle. Eri kunnissa vesiosuuskuntien vedenhankinnat tulisi lisäksi varmistaa yhdistämällä verkostoja kunnan tai toisen osuuskuntien verkostoihin. Jätevedenpuhdistamon kapasiteetit tällä hetkellä riittävät.

8 Kunnanhallitus Nykyisten jätevedenpuhdistamoiden kapasiteetit ovat suunnittelualueella tällä hetkellä riittävät. Taajamien jätevedet puhdistetaan ainakin seuraavat 10 vuotta nykyisillä jätevedenpuhdistamoilla, joita saneerataan ja tarvittaessa laajennetaan. Hirvensalmi-Otava yhdysverkon yhteydessä suositellaan runkoviemärin rakentamista haja-asutusalueen jätevesiviemäröintiä varten. Vuoteen 2030 asti vedenhankinnan kokonaisinvestoinnit ovat yhteensä 13,9 milj. euroa ja jätevedenkäsittelyn 10,9 milj. euroa. Suunnittelualueella asuu noin asukasta vuonna Liittymisaste yleiseen vesijohtoverkostoon oli 76 % ja viemäriverkostoon 74 %. Asukasluvun ennustetaan laskevan asukkaaseen vuonna 2030 mennessä. Liittymisprosenttien ennustetaan kuitenkin nousevan noin 15 %, (vesi 89 % ja viemäri 87 %). Vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma ohjaa kuntien välistä yhteistyötä ja vesihuollon kehittämistä sekä valtion tukitoimien kohdentamista. Samalla se tuottaa tietoa maankäytön suunnitteluun. Suunnitelma esitellään lähemmin kokouksessa. Tekn.joht. Merkitään tiedoksi. Lautakunta merkitsi vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman tiedoksi ja päätti esittää sen kunnanhallitukselle tiedoksi. 96 Vesihuollon alueellisen suunnitelman yhteenveto liitteenä 1. Kj. Kunnanhallitus merkitsee Mikkelin seudun vesihuollon alueellisen suunnitelman tiedoksi.

9 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN LUONNOSUOJELULAIN 29 JA 30 :N MUKAISESSA SUOJELLUN LUONTOTYYPIN ALUEEN RAJAAMISTA KOSKEVASSA ASIASSA 97 Etelä-Savon ympäristökeskus pyytää Hirvensalmen kunnan lausuntoa ympäristökeskuksen valmistelemasta luonnonsuojelulain 29 ja 30 :n mukaisesta luontotyyppirajauksesta Hirvensalmen Vahvaselän kylässä tilalla RN:o 2:186 Komppa. Tilan omistavat Olli Komppa sekä Eero Komppa, joka omistaa tilasta erottamattoman määräalan. Rajattu alue on Pieni-Mykärän itäinen lehmusmetsikkö. Lausuntoa pyydetään mennessä. Etelä-Savon ympäristökeskus on inventoinut tilan Sen edustajat totesivat, että Pieni-Mykärän itäinen lehmusmetsikkö on luonnonsuojelulain 29 :n 1 momentin 1 kohdassa ja luonnonsuojeluasetuksen 10 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu suojeltu luontotyyppi; luontaisesti syntynyt, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuva metsikkö. Sen suuruus on noin 0,4 ha. Ympäristökeskus on tiedottanut maanomistajille tilalla tehtävistä kartoituksista etukäteen ja maanomistajalle on lähetetty inventoinnin jälkeen inventointitulokset. Ympäristökeskus kuulee maanomistajia ja muita asianosaisia hallintolain 34 mukaan ennen rajauspäätöksen tekemistä. Luonnonsuojelulain 29 :n 1 momentin mukaan suojeltuihin luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu. Tällaisia luontotyypin ominaispiirteitä ovat tietynlaiset kallio- ja maaperä sekä niiden vesi- ja ravinnetalous ja näihin olosuhteisiin luontaisesti sopeutuneet eliölajit ja eliöyhdyskunnat. Etelä-Savon ympäristökeskus katsoo, että mm. seuraavat toimet saattavat muuttaa rajatun luontotyyppikohteen ominaispiirteitä: - rakennusten, rakennelmien tai teiden rakentaminen - maa-ainesten ottaminen tai maa- tai kallioperän vahingoittaminen - ojittaminen tai mu alueen vesitaloudenmuuttaminen - jalopuiden poistaminen, hävittäminen tai vahingoittaminen - muun luontaisen kasvillisuuden, mukaan lukien puiden, poistaminen, hävittäminen tai vahingoittaminen - moottoriajoneuvolla ajo

10 Kunnanhallitus leiriytyminen sekä - kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa vaikuttaa epäedullisesti alueen ominaispiirteiden säilymiseen. Alueen muuttamiskielto tulee voimaan, kun alueellinen ympäristökeskus on päätöksellään määritellyt suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen rajat ja antanut päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. Em. rajauspäätös ei muuta alueen maanomistusoloja, vaan maanomistus säilyy ennallaan. Aluetta voidaan tarvittaessa hoitaa, jos maanomistaja ja ympäristökeskus siitä yhdessä sopivat. Rajauspäätöksen jälkeen alue merkitään maastoon ja tilan kiinteistörekisteriin. Ympäristökeskuksen kirje liitteineen on nähtävillä kokouksessa. Kj. Hirvensalmen kunnalla ei ole huomautettavaa ympäristökeskuksen esittämään suojellun luontotyypin alueen rajaukseen.

11 Kunnanhallitus ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kun- 98 nassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta ei ole, jos 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5000 neliömetriä tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana tai myyjänä on valtio tai sen laitos; 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Lain 21 :n mukaan päätöksen asiassa tekee kunnanhallitus, jollei se ole siirtänyt päätösvaltaa viranhaltijan tehtäväksi. Kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, jossa on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite, kunta voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään ilmoitetuilla ehdoilla. Mikäli kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeutta, päätöksestä voi valittaa lääninoikeuteen. Mikäli etuosto-oikeutta ei käytetä, päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Hirvensalmella etuosto-oikeuden käyttämistä koskevat päätökset tekee kunnanhallitus. Kunnalle on toimitettu seuraavat kiinteistönluovutusilmoitukset: 1) UPM-Kymmene Oyj/Marko Svensk ja Susanna Kerminen Kj Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan yllä mainitussa kiinteistökaupassa.

12 Kunnanhallitus VAALIEN/KANSAÄÄNESTYSTEN ÄÄNESTYSPAIKKATIEDOT 99 Vaalilain (Vaalilaki 714/98) kunnanvaltuuston on vuosittain tarvittaessa viimeistään huhtikuussa päätettävä äänestysaluejaosta. Hirvensalmella on ollut viisi äänestysaluetta, joiden äänestyspaikat ovat olleet: Kirkonkylä: Kunnanvirasto, Keskustie 2, Hirvensalmi Lahnaniemi:Lahnaniemen koulu, Lahnaniementie 67, Hirvensalmi Ripatti: Ripatin koulu, Hämeenmäentie 412, 5255o Hirvensalmi Syväsmäki: Malvaan koulu, Vilkonharjuntie 329, Hirvensalmi Tuukkala: Tuukkalan koulu, Joutsantie 1212, Tuukkala Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää ajanjaksolla pidettävien vaalien/kansanäänestysten äänestysalueet ja paikat seuraavasti: Kirkonkylä: Kunnanvirasto, Keskustie 2, Hirvensalmi Lahnaniemi:Lahnaniemen koulu, Lahnaniementie 67, Hirvensalmi Ripatti: Ripatin koulu, Hämeenmäentie 412, 5255o Hirvensalmi Syväsmäki: Malvaan koulu, Vilkonharjuntie 329, Hirvensalmi Tuukkala: Tuukkalan koulu, Joutsantie 1212, Tuukkala

13 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion- 100 viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: Sisäasiainministeriön kirjeet: kuntien yhdistymiseen liittyvien esiselvitysavustusten hakemisesta peruspalvelujen arviointisuunnitelmasta vuodelle Opetushallituksen tiedote valtionavustuksista koulujen kansainvälistämiseen Itä-Suomen lääninhallituksen tiedote sosiaali- ja terveysosaston toimimisesta EU-hankkeiden rahoittajana. 5. Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös lauttalaitureiden rakentamisesta Puulaveden vesialueelle Vintinniemessä, Puukonsaaressa ja Isossa Säkkisalossa. 6. TE keskuksen tiedote helmikuun työllisyyskehityksestä. 7. Kuntien eläkevakuutuksen kirje kunnallisen eläkelain soveltamisesta. 8. Etelä-Savon koulutuksen ky:n hallituksen pöytäkirja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toiminta- ja laskutustilastot tammi-helmikuulta 2006 sekä vertailut. 10. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja Mökkiläisdemokratiaprojektin raportti 2006: Vapaaajanasukkaiden osallistuminen kuntien päätöksentekoon/sisäasiainministeriö. Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. Lisäksi merkittiin tietoon vetoomus vuodeosaston säilyttämisen puolesta.

14 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen kunnanhallitukselta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 92 Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 89-91, Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella ei saa kuntalain 89 :n mukaan valittaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: HIRVENSALMEN KUNNANHALLITUS Keskustie HIRVENSALMI Aukioloaika

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007 Kunnanhallitus 1.10.2007 332 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 228 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 229 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 230 Työjärjestyksen hyväksyminen 231 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 270 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 271 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 272 Työjärjestyksen hyväksyminen 273 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008 Kunnanhallitus 5.5.2008 149 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 114 Työjärjestyksen hyväksyminen 115 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008 Kunnanhallitus 8.12.2008 399 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 287 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 288 Työjärjestyksen hyväksyminen 289 Savon

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.2.2008 49

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.2.2008 49 Kunnanhallitus 18.2.2008 49 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 39 Työjärjestyksen hyväksyminen 40 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen Kunnanhallitus 14.5.2007 164 Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 26.4.2010 1 Kokousaika Maanantaina 26.4.2010 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 12.4.2011

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 12.4.2011 Kunnanhallitus 4.4.2011 73 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 60 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 61 Työjärjestyksen hyväksyminen 62 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 103 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 104 Työjärjestyksen hyväksyminen 105 Kauppakirjan hyväksyminen/satu Landen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36 Tekninen lautakunta 7.4.2009 34 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2009 Kokousaika 7.4.2009 klo 16.00 17.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone 1 ASIAT 1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35 2

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015 Kunnanhallitus 138 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 96 Työjärjestyksen hyväksyminen 97 Kunnanvaltuuston 15.6.2015

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 39

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 39 SISÄLLYSLUETTELO Tekninen lautakunta Pöytäkirja 4 / 2008 Kokousaika 26.5.2008 klo 13.00 14.00 KokouspaikkaKunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kokouksessa käsiteltävät asiat 1. 33 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015 Kunnanhallitus 70 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. 2. 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 18. 3. 15 Työjärjestyksen hyväksyminen 19

ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. 2. 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 18. 3. 15 Työjärjestyksen hyväksyminen 19 Tekninen lautakunta 30.3.2011 17 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2/2011 Kokousaika 30.3.2011 klo 16.00 18.11 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 2.

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot