Jaana Laasonen Riikka Rahivaara-Tarkka OPETTAJAN OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jaana Laasonen Riikka Rahivaara-Tarkka OPETTAJAN OPAS"

Transkriptio

1 Jaana Laasonen Riikka Rahivaara-Tarkka OPETTAJAN OPAS

2 Ulkoasu, kuvitus ja taitto Lauri Toivio 2009/2014 Tekijät ja Fennica Gehrman 2. painos ISMN

3 Sisällys Colour Flute -menetelmän erityispiirteitä... 4 A-Kirja / Valmistavia harjoituksia... 6 Solmisaationimien käsimerkit... 7 Viisijalkahämähäkki... 8 Rytmihahmot... 8 Symbolit opettajan oppaassa... 8 A-kirja sivu sivulta... 9 Lämmittely ja liikkuminen tunneilla Lyhenteet Kaikki tässä oppaassa käytetyt rytmisymbolit perustuvat Géza Szilvayn alkuperäisiin ideoihin. Haluan lämpimästi kiittää Gézaa, tukijaani ja Colourstrings-metodin kehittäjää. Jaana Laasonen

4 4 Colour Flute -menetelmän erityispiirteitä Värit Kuvallinen ilmaisu Rytmit, sävellajit ja muut musiikilliset käsitteet on selitetty kuvien avulla. Näin musiikin kielioppi tuodaan esiin lapselle ymmärrettävässä muodossa. Melodiat Melodiat etenevät samoin loogisessa järjestyksessä helpoista kahden sävelen lauluista pentakordeihin ja sitä kautta duureihin ja luonnollisiin molleihin. Laulaminen Ennen soittamista kappaleet kannattaa laulaa solfanimillä (DO-RE-MI) ja rytminimillä. Laulaminen sanoilla helpottaa luonnollista fraseerausta ja hengitystä sekä auttaa ymmärtämään kappaleen luonnetta. Sanoihin liittyvät hauskat tarinat pitävät mielenkiintoa yllä. Integroitu opetus Colour Flute -metodi mahdollistaa soittamisen opetuksen lisäksi lapsen musiikillisen kuulemisen (solfa), musiikillisen älyllisyyden (teoria) ja emotionaalisen maailman kehittämisen samanaikaisesti. Näiden elementtien pitäisi olla jatkuvassa tasapainossa keskenään. Värilliset nuotit ovat lapsista mielenkiintoisempia kuin mustavalkoiset. Värit helpottavat oppimista, herättävät mielenkiintoa ja ylläpitävät innostusta. Oppimisprosessista tulee nautittava ja syvällinen. Metodissa jokaisella sävellajilla on oma värinsä kuitenkin niin, että rinnakkaiset duurit ja mollit ovat samanvärisiä keskenään. Näin käytettynä värit auttavat lasta hahmottamaan asteikkoja ja intervalleja asteikkojen sisällä ja helpottavat relatiivisen solmisaation omaksumista huilunsoitossa. Rytmit Rytmin käsittely etenee loogisesti helposta vaikeampaan. Erilaiset kuvasymbolit tekevät rytmit lapsille ymmärrettäviksi. Tahtilajit osoitetaan piirtämällä viivaston alkuun, kuinka monta Ta- tai Ti-nuottia tahtitaloon mahtuu. Opettajan oppaassa on ehdotuksia kappaleiden säestämiseksi erilaisin rytmein. Muoto Kappaleet ovat lyhyitä, niin että muodot ovat helposti ymmärrettäviä ja omaksuttavia. Suosittelemme lämpimästi kappaleiden opettelemista ulkoa. Tämä kehittää muistia ja vapauttaa tulkintaa. Tekniikka Jokaisessa kappaleessa opiskellaan jotakin uutta teknistä asiaa. Tekninen eteneminen on loogista ja hallittua ja kauas eteenpäin tähtäävää. Colour Flute -metodi opettaa myös koordinaatiota pitkällä tähtäimellä erillisillä harjoituksilla, jotka löytyvät opettajan oppaasta. Aistien käyttö opetuksessa Mitä useampaa aistia opetuksessa käytetään, sitä syvällisempää ja pysyvämpää on oppiminen. Siksi pidämme tärkeänä lapsen maailmasta lähtevää nuottien luku- ja kirjoitustapaa soitinopetuksessa. Juuri nuottien lukeminen nostaa klassisessa musiikissa jäljittelemällä opetetun sorminäppäryyden älylliselle tasolle ja taiteeksi. 4

5 Nuotinluku 5 Colourstrings-jousisoitinkouluista poiketen Colour Flute A -kirjan nuottikirjoitus alkaa suoraan viiden viivan viivastolta, koska huilunsoiton opetuksessa edetään nopeasti kappaleisiin, joissa kaikkia viivoja tarvitaan. Värilliset nuotit innostavat lasta ja auttavat ymmärtämään, mitä ääniä kappaleessa käytetään. Nuotinluvun helpottamiseksi kappaleissa on DO/ LA-avain, joka näyttää, mikä on kappaleen perussävel. Samasta syystä kappaleiden ambitus on aluksi pieni. Relatiivinen solmisaatio Colour Flute -metodi käyttää relatiivista solmisaatiota, liikkuvan DO:n periaatetta. Siinä duuriasteikon solmisaationimet ovat DO, RE, MI, FA, SO, LA, TI ja DO. Näillä samoilla nimillä muodostetaan myös molliasteikko, alkaen LA,-äänestä. Nuottiavaimen tilalla oleva DO/LA-avain näyttää kappaleen perussävelen. Relatiivinen solmisaatio on osoittautunut hyödylliseksi huilunsoiton opetuksessa: se helpottaa huomattavasti tonaalisen musiikin hahmottamista, ulkoa opettelemista ja muistiinkirjoittamista. Intonaatio paranee hämmästyttävästi. Yksinkertaisten melodioiden transponointi, transformointi ja korvakuulolta opettelu on solmisaation avulla helppoa. Myös improvisoinnille avautuu uusia ulottuvuuksia, kun intervalli- ja sointukuuleminen kehittyy. Myöhemmin erilaisten asteikkojen (moodit, pentatoniset- ja kokosävelasteikot) sekä sointujen muodostamisesta tulee huomattavasti yksinkertaisempaa. Colour Flute A -kirjan harmailla eli syllabisivuilla kappaleiden nuotit on kirjoitettu rytmisin aika-arvoin, joiden alle äänen korkeus on merkitty solmisaationimin. Näiden kappaleiden avulla harjoitellaan transponointia ja intervallien hallintaa. Syllabisivuille voi aina palata, kun siirrytään seuraavaan DO:hon tai LA:han, ja kerrata solmisaationimet uusilta paikoiltaan. Nuotit ovat viivastolla G-avaimen mukaisilla paikoillaan niin että nuottien kirjainnimien (absoluuttisten nimien) opettelu myöhemmin helpottuu. Tästä syystä kirjan materiaali voidaan opettaa myös perinteisesti kirjainnimillä. Solmisaationimillä laulettaessa melodiat voi laulaa miltä korkeudelta tahansa, kirjainnimillä kappaleet tulee laulaa niiden merkityiltä korkeuksilta. Näin korvan sävellajimuisti kehittyy jopa absoluuttisuuteen asti. Musiikillinen äidinkieli Luovuus Colour Flute -kirjassa olevia tehtäväsivuja voivat käyttää myös lapset. Lyhyet itse kirjoitetut (myös itse keksityt) laulunpätkät aktivoivat lasta nuottien kirjoittamiseen, lukemiseen ja luovuuteen, improvisointiin ja kenties myöhemmin säveltämiseen. Lapsen musiikillisen, emotionaalisen ja älyllisen kehittymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että soitonopetus lähtee liikkeelle lapsen omasta maailmasta. Colour Flute -metodi tarjoaa Géza Szilvayn Lauluviikari-sarjasta tutun lastenlauluaarteiston lisäksi laajan kansanmusiikkiaineiston huilunsoiton opetuksen käyttöön. Kirjassa on säännöllisesti nuottiviivastosivuja, joille opettaja voi kirjoittaa lapsen oman ympäristön lasten- ja kansanmusiikkikappaleita. Näin opettaja voi soveltaa Colour Flute -metodia lapsen omaan kulttuuritaustaan nojaten. Ryhmäopetus Ainoastaan yksityistunteihin perustuva soitonopetus muuttuu helposti yksinäiseksi ahertamiseksi. Yhdessä soittaminen on kuitenkin oleellinen osa musiikkia. Se on innostavaa ja hauskaa ja edistää soittoharrastuksen jatkumista. Lapset eivät tunne olevansa yksin, vaan saavat soittaa yhdessä samanikäisten lasten kanssa. Colour Flute -huilukoulu on suunniteltu sopivaksi tukemaan ryhmäopetusta.

6 6 Kamarimusiikki Ryhmäopetus johtaa luonnollisesti kamarimusiikin soittamiseen yhdessä. Colour Flute -metodia rikastuttaa runsas yhteissoittomateriaali. Yleistä A-kirjassa opetellaan C-, G-, D-, F- ja B-duurit sekä niiden rinnakkaiset luonnolliset mollit. Kirja ei sisällä toisia ääniä vain opettajia varten, vaan kaikki nuotit on valittu niin, että lapsi osaa laulaa ja soittaa ne itse. Kaksiäänisyys etenee korvaa kehittäen niin, että kirjan Toistaminen Kappaleiden kertaaminen yhä uudelleen on oleellista soitonopetuksessa. Suosittelemme, että kappaleisiin palataan useaan kertaan. Jokaisella kerralla voidaan harjoitella jokin uusi esim. dynamiikkaa, tempoa tai äänenväriä koskeva asia kappaleeseen. alussa vältetään terssi- ja sekstisäestyksellisiä toisia ääniä, koska niiden intonointi on lapsille vielä kovin vaikeaa. Tämän kirjan kappaleissa ei ole modulaatioita eikä kromaattisia muunnesäveliä. A-kirja / Valmistavia harjoituksia Hengitys, puhallus ja kieli Näiden harjoitusten tarkoitus on valmistaa huulia ja kieltä oikeaan asentoon. Myös hengitystä suunnataan alas, taakse ja kylkiin. Opettaja näyttää oppilaalle harjoitukset. Peili on erinomainen apuväline alkuopetuksessa. Pane kädet lanteillesi tai nyrkissä lonkkaluittesi yläpuolelle. Hengitä hitaasti sisään niin, että kyljet venyvät ulospäin. Rintakehä ja olkapäät pysyvät alhaalla. Pane hampaat yhteen ja puhalla ulos sihisemällä terävää s-ääntä. Vatsalihakset aktivoituvat. Puhalluksen lopussa avaa suu ja päästä lihakset rennoiksi uutta hengitystä varten. Pidä huolta, että kurkku on auki. Tarkista kurkun auki oleminen pysäyttämällä s-puhallus ja hengittämällä sisään nopeasti suun ja nenän kautta. Sano huulillasi y-kirjain, ikäänkuin vähän laiskasti puhuen. Kokeile sanoa myös pyy. Tee sama niin, että et puhu ääneen, vaan puhallat kevyesti. Pane kätesi kämmenpuoli itseesi päin suusi eteen vähän matkan päähän ja puhalla pyy siihen. Etsi leuassasi oleva kuoppa alahuulen alapuolelta. Pane etusormi siihen poikittain ja sano pyy. Tämän taikahuilun avulla opit huilun suukappaleen oikean asennon. Hengitä nyt sisään rauhallisesti kylkiin ja puhalla niin, että tunnet vain etusormen yläosassa hiukan ilmavirtaa. Ajattele puhaltavasi kauas, lähetä viesti niin, että se kantaa kauemmaksikin. Sano pehmeästi dyy. Hengitä hitaasti ja kevyesti sisään, niin että kyljet tulevat hiukan ulospäin, mutta rintakehä ja olkapäät pysyvät paikoillaan. Pane nyt huulet ja kieli niinkuin sanoisit dyy ja puhalla. Ota huilun suukappale ja pane se etusormen tilalle leuan kuoppaan niin, että puhallusaukko on keskellä huuliasi. Puhallusaukon reuna peittyy vähän. Hengitä rauhallisesti kylkiin ja puhalla ensin pyy ja sitten kielellä dyy. Kokeile puhaltaa dyy monta kertaa. Muista pitää pää pystyssä ja olkapäät alhaalla. Matki junaa : tee lyhyt suhina-s niin, että tunnet vatsasi liikkuvan sisäänpäin. Iso juna kulkee hitaasti ja liike on melko iso. Muista, että vatsan pitää liikkua myös takaisin ulospäin. Keskikokoinen juna kulkee jo nopeammin ja liike on pienempi. Pienessä junassa liike on todella pieni ja nopea. Kokeile koiranläähätystä : läähätä kuin koira ja tunne vatsasi liikkuvan. Jos koira juoksee, liike on nopea ja pieni (nämä harjoitukset valmistavat lihasjoustavuutta, jota tarvitaan hyvään hengitykseen ja esimerkiksi vibratoon).

7 Soittoasento Katso itseäsi peilistä. Seiso hyvässä ryhdissä paino molemmilla jaloilla. Jousta polvista ja ratsasta jalat paikoillaan. Rakenna palikkatalo niin, että nilkkasi ovat ensimmäinen palikka, polvet toinen, lonkat kolmas, olkapäät neljäs ja pää viides. Pidä palikkatalo suorassa, ettei se kaadu. Ole prinssi tai prinsessa. Tuo suukappale paikoilleen niin, että pysyt itse paikoillasi ja huilu tulee sinun luoksesi. Pidä niska ja leuka ihan paikoillaan. Kun soitat koko huilulla, pidä keho ja jalat suorassa ja käännä päätäsi hiukan vasemmalle. Sormet Pane käsi pöydälle lepäämään kyynerpäätä myöten. Tee kämmenen alle hiirelle koti. Levitä sormia ikkunoiksi. Nostele sormia vuorotellen niin, että muut sormet pysyvät pyöreinä pöydällä. Tee toisella kädellä sama harjoitus. Sormikävely: pane sormet roikkumaan pyöreinä pöydän tai hyllyn reunalta. Tunne sormien oma paino. Huomaat, ettei sormia tarvitse puristaa, vaan ne pysyvät alhaalla. Pane peukalo kevyesti pöydän tai hyllyn reunan alapuolelle. Nostele nyt sormia vuorotellen. Voit tehdä myös voimaharjoituksen ja naputtaa sormia voimakkaasti. Rytmi Aloitamme tutustumalla sykkeen käsitteeseen. Taputetaan tasaista Ta-rytmiä (neljäsosanuottia) reisiin. Kuljemme autolla. Taputetaan sitten käsillä Ti-Ti -rytmiä (kahdeksasosa) pitäen syke samana. Nyt on liikkeellä juna. Pannaan rytmit liikkeelle yhtaikaa: opettaja Ta- ja lapsi Ti-Ti -rytmiä. Vaihdetaan ne toisinpäin. Voimme alustavasti tutustua myös Ta-a -rytmiin (puolinuotti), jonka symboli on laiva. Liike voi olla vaikka näpäytys olkapäihin ja alas, jolloin liikkeeseen sisältyy kaksi Ta-nuottia, mutta näpäys tulee Ta-a -nuotille. Tee jaloilla Ta-rytmiä ja käsillä Ti-Ti -rytmiä. Vaihda Ta-rytmi käsille ja Ti-Ti -rytmi jaloille. Nosta kädet eteesi, kämmenet vastatusten. Pidä kämmenet pyöreinä ja naputa sormia vuorotellen peukaloa vasten. Tee ensin vahvemmalla kädelläsi: ja takaisin. Tee sitten toisella kädellä. Kokeile sitten yhtaikaa. Kokeile samalla tavalla sarjaa Kun osaat nämä hyvin, voit tehdä toisella kädellä ja samaan aikaan toisella kädellä Vaikeinta on samanaikaisesti tehdä toisella kädellä ja toisella Solmisaationimien käsimerkit Colour Flute -metodissa käytetään myös kämmentä ja sormia ilmaisemaan relatiivisia solmisaatiosävelnimiä. DO RE MI FA SO LA TI

8 8 Viisijalkahämähäkki Jos lapset tuntevat jo aakkoset, voidaan leikkiä viisijalkahämähäkkiä (kts. Opettajan opas, s. 31), joka opettaa hahmottamaan sävellajeja käden kääntyessä ylös-alas kvinttisuoran mukaan. G F E C D F FIS # 1. Käden kämmenpuoli itseä kohti lasketaan pikkusormesta alkaen ylöspäin säveliä C- duuriasteikon mukaan C-D-E-F-G. 2. G-duuri tarvitsee ensimmäisenä #-merkin, joka tulee toiseksi ylimpään sormeen eli F:stä tulee FIS. 3. Käännetään kämmen. G D C H A # C CIS 4. Kämmenen selkäpuoli itseä kohti asketaan peukalosta alkaen ylöspäin säveliä G- duuriasteikon mukaan G-A-H-C-D. 5. D-duuri tarvitsee toisen #-merkin, joka tulee jälleen toiseksi ylimpään sormeen eli C:stä tulee CIS. Leikki toimii myös alaspäin: käsi kuten alussa (peukalo on C). Lasketaan takaperin aakkosia peukalosta alas: C-H-A-G-F. F-duurissa on yksi alennusmerkki, joka tulee toiseksi ylimpään sormeen: H:sta tulee B. Pidetään pikkurilli paikoillaan ja käännetään kämmen: lasketaan F-E-D-C-B. B-duurin toinen alennusmerkki tulee jälleen toiseksi ylimpään sormeen: E:stä tulee ES. Rytmihahmot Sormien avulla voidaan myös ilmaista joukko neljäs- ja kahdeksaosanuotteja sisältäviä perusrytmihahmoja, kuten Ta-Ti-Ti, Ti-Ti-Ta tai Ti-Ta-Ti. Ti Ti Ta Symbolit opettajan oppaassa 10. Viittaa kulloinkin käsiteltävään Colour Flute A -vihkon sivuun. 10. Laulu. Viittaa kulloinkin käsiteltävään Colour Flute A -vihkon lauluun.

9 A-kirja sivu sivulta 6 Tutustutaan symbolein ja nuottikuvin Ta-(neljäsosanuotti) ja Ti-Ti (kahdeksasosanuotti) -rytmeihin. Aluksi Ti-nuotit ovat pareina, koska näin ne ovat helpommin ymmärrettävissä. Vaaka osoittaa, että yksi Tanuotti vastaa kahta Ti-nuottia. Ta Ti Ti Kaksi ensimmäistä riviä ovat rytmiharjoitus, joka voidaan tehdä kaanonissa (kaksi oppilasryhmää tai opettaja/oppilas). Rytmikuvien alla olevat rastit ovat perussykkeen merkkejä. Myöhemmin tämä harjoitus voidaan tehdä niin, että oppilas tekee sen kaanonissa itsensä kanssa (luku/taputus tai taputus/luku). Kaksi keskimmäistä riviä ovat toinen kaanon, 9 Tutustutaan DO- ja RE-käsimerkkeihin. Tässä vaiheessa on hyvä laulaa DO:ta ja RE:tä eri korkeuksilta, että liikkuva DO tulee ymmärrettäväksi. Esimerkkinä voi kertoa vaikka että DO ja RE ovat parhaat ystävät ja haluavat asua lähekkäin. Kun RE muuttaa yläkertaan, DO muuttaa perässä. Kinesteettinen muisti auttaa hahmottamaan äänten korkeuksia, siksi RE-käsimerkin pitäisi olla hie- 10 Ensimmäisillä nuottisivuilla tahtitalot osoittavat vielä, kuinka monta asukasta tahdissa voi olla. Opetellaan G-DO:n paikka viivastolla. Yritetään löytää vasemman käden tukipiste etusormen juuressa ja opetellaan pitämään huilua niin, että vasen peukalo on vapaa eikä kannattele huilua. Muut sormet ovat lepoasennossa läpät alhaalla, liike on ylöspäin. Heti alussa opetellaan, että vauvasormi vasen pikkurilli ei voi roikkua pää alaspäin, vaan siitä on pidettävä huolta. Oikeasta kädestä tarvitaan tässä vasta peukalo, jonka ainoa työ Kuvariveistä kaksi ensimmäistä ovat kaksijakoisia. Kolmas ja neljäs rivi ovat kolmijakoisia. Sykkeen ylläpitämiseksi rivit voi lukea niin, että jaloilla tehdään Tasykettä (kaksijakoiset vasen-oikea ja kolmijakoiset vasen-oikea-oikea). Painotusta voi harjoitella niin, että vasemmassa jalassa on kenkä, mutta oikea tehdään sukkasillaan. Soitetaan kappaleet myös suukappaleella. Pidetään huolta, että kieli on oikeassa paikassa ja kielityksessä käytetään kielen kärkeä (suomen kielessä mielestäni paras tapa on sanoa dyy ). Seuraavissa harjoituksissa opetellaan muistamaan, miltä Ta- ja Ti-Ti -nuotit näyttävät. jossa harjoitellaan kolmijakoisuutta. Soitetaan kappaleet myös suukappaleella. n lopussa tutustutaan tahtitaloihin ja niiden asukkaisiin. man DO-merkkiä korkeammalla. Viimeistään nyt on huilu pantu jo kokoon ja puhallettu G- ääni. Vasemman ja oikean käden asentoa voi ensin harjoitella erikseen. DO RE on rennosti kannatella huilua (sirkuksen vahva mies) ja pikkurilli, joka toimii apupoikana. Oikea etusormi ei saa nojata huiluun. U-muotoisen käyrän suukappaleen asennosta on monenlaisia käytäntöjä. Kannattaa kokeilla suukappaleen asettamista ylä- ja ala-asennon väliin. Näin soitin on kevyempi kuin ala-asennossa, mutta huilun vipuvarren balanssi toimii yläasentoa paremmin. Omega-muotoisessa suukappaleessa mutka tulee yksinkertaisesti huilun alle. Opetelkaa tarkasti katsomaan suuaukon oikea kohta ja pitäkää huolta, ettei mutka nojaa olkapäähän missään vaiheessa soittamista.

10 10 Tämä unkarilainen lastenlaulu, Aurinkolaulu, on AABA-muotoinen (samanlainen, samanlainen, 1. erilainen, samanlainen). B-osan voi tuoda konkreettisesti esiin esim. niin, että sen soittaja seisoo tuolilla tai astuu eteenpäin. Kappaletta voi harjoitella niin, että siihen tehdään yksinkertainen rytmisäestys, joka voidaan soittaa myös huilun G-sävelellä: melodia rytmisäestysääni Kappaleeseen voidaan myöhemmin palata. Ensin voi lisätä melodiaan yläkvintin, sitten oktaavin ja lopulta soittaa kappaletta yksinkertaisena kolmisointuharjoituksena. Rytmisäestysääni voi olla myös oktaaveissa. Kappaleisiin voi keksiä koordinaatiota ja rytmitajua kehittäviä rytmisäestyksiä. Esimerkiksi kappaleeseen 1 sopii seuraava lasten tuntema rytmileikki: syke tehdään Ta-nuoteilla. Seisotaan vastakkain toisen lapsen tai opettajan kanssa. Taputetaan käsiä seuraavasti: reisiin yhteen oikeat kädet vastakkain yhteen vasemmat vastakkain yhteen molemmat kädet vastakkain. Tämän ehtii tehdä kaksi kertaa kappaleen 1 aikana. Unkarilainen lastenlaulu, johon sopii seuraavanlainen taputussäestys: taputetaan Ta-Ti-Ti -rytmillä reisiin yh- 2. teen, yhteen kädet ristiin rinnan yli olkapäille yhteen, yhteen. Tämä neljä kertaa kappaleen aikana. Kappaleen ideana on myös se, että ensimmäisellä rivillä sormen liike on ylöspäin, toisella rivillä alaspäin. Silmä oppii löytämään DO:n ja RE:n paikan viivastolla. Zoltán Kodályn kappale, Tässä kappaleessa harjoitellaan sykkeen pitämistä. Ta-nuottien tempo jossa on ABBA-muoto. 3. Tässä harjoitellaan kolmijakoisuutta. Voidaan piirtää graafi- pysyvät samassa tempossa hidastumatta. Tau- 4. pitää miettiä siten, että Ti-Ti -nuotit 11 sesti melodian kulku ja todeta, että on aikana voidaan sanoa shh. viivat ovat toistensa peilikuvia. DO RE DO DO RE DO RE RE 12 Tällä rytmisivulla harjoitellaan synkooppia (symbolina lohikäärme). Valmistava harjoitus: taputetaan Ti-Ti -rytmiä ja luetaan seuraavasti: Ta, Ta, Ta, Ta Ti-Ti, Ti-Ti, Ti-Ti, Ti-Ti Ti-Ti, Ta, Ti-Ti, Ta Ta, Ti-Ti, Ta, Ti-Ti Ti, Ta,Ti, Ti, Ta, Ti. Luetaan sivun 12 rytmiharjoitus samalla tavalla. Opettaja voi havainnollistaa näitä rytmejä neljällä sormella niin, että ensin 2 ja 3 ovat yhdessä (Ta, Ta), sitten kaikki sormet erillään (Ti-Ti, Ti-Ti) ja sitten 3 ja 4 yhdessä (Ti, Ta, Ti; kts. sivu 7, Rytmihahmot). n 12 alakulmassa opetellaan miten kaari soitetaan. Ta Ti Ti Sitten sama harjoitus niin, että opettaja taputtaa Ta-sykettä ja oppilaat Ti-Ti -sykettä. Lopulta kaikki taputtavat Ta-sykettä ja lukevat harjoituksen.

11 13 DO vaihtuu F-ääneen. DO-avain osoittaa F-DO:n paikan. Opetellaan magneettisormet oikea peukalo ja etusormi ovat vastakkain. Kahden käden käyttäminen voi aluksi pienistä oppilaista tuntua vaikealta. Aluksi lapset voivat nojata huilun suukappaleen olkapäähänsä ja sormittaa kappaleita puhaltamatta niin, että näkevät sormensa. Ta, Ta Ta, Ti-Ti neljä kertaa. 11 Jorma Ollarannan Turre-koira -kappale sisältää monta erilaista DO-RE 5. -yhdistelmää (tässä F-G). Tahdit 5 6 ja 7 8 ovat symmetriset keskenään. Säestykseksi sopii esim. seuraava taputus: 6. Tämä Kodályn kappale on synkooppiharjoitus. Ensin kannattaa taputtaa alle Ti-Ti -sykettä, sitten Ta-sykettä Tämä Zoltán Kodályn kappale on kappaleen 3 pari. Melodia on kummassakin sama, mutta tahtiviivat ovat eri paikoissa ja painotukset muuttuvat tahtien alkuun. Kappale kuulostaa nyt aivan erilaiselta. Opetellaan painollisia ja painottomia nuotteja. n lopussa on kolme viivastoa, joille oppilas/ opettaja voi kirjoittaa joko oman ympäristönsä DO-RE -kappaleita tai omia sävellyksiä. Kappaleet voidaan kirjoittaa joko viivastolle nuoteilla tai syllabeilla (rytmit ja alle DO-RE -nimet, ks. A- kirjan sivu 15). Tässä inkeriläisessä kansanlaulussa harjoitellaan kaaria. Opettaja voi soitattaa muissakin sivujen kap- 8. kappaleissa pieniä kaaria. 15 Tässä opetellaan MI-ääni. Jos opettaa ryhmää, voi havainnollistaa DO-RE-MI -kulkua kahden tuolin avulla. Tuolit pannaan vierekkäin. Ensimmäisellä istuu oppilas, toinen oppilas seisoo tuolien välissä lattialla ja kolmas oppilas tuolilla. Opettaja osoittaa vuorotellen oppilaita, joista jokainen laulaa/ soittaa omaa ääntään (DO-RE-MI) MI Opetellaan laulamaan Jorma Ollarannan Kurre -kappale ulkoa. Palataan 9. siihen A-kirjan sivulta 17 ja uudelleen sivulta 19 ja soitetaan se. 16 Tällä sivulla opetellaan Ta-a -nuotti (puolinuotti, symbolina laiva). Opetellaan myös tauot. n lopussa on luku/soittoharjoitus, johon voidaan myös keksiä oma melodia DO-RE-MI -sävelillä. Ta - a 17 Opetellaan soittamaan MI-ääni G- DO:ssa (kirjainnimellä H). Tarkistetaan vasemman peukalon paikka. Tässä tutussa englantilaisessa kansanlaulussa on aluksi laskeutuva linja ja 10. AABA-muoto. Harjoitellaan soittamaan puolinuotti täyteen pituuteensa. Jos opetat ryhmää, voit soitattaa jokaisella oppilaalla

12 12 oman tahdin ja harjoitella sitä, että musiikki ei pysähdy. Tätä voi tietenkin harjoitella myös vuorosoittona opettajan kanssa. Lasta kannattaa muistuttaa, että vauvasormi (vasen pikkurilli) pidetään turvassa oikealla paikallaan. Laskevassa melodiassa se saattaa pudota nimettömän mukana alas. 18 Tällä sivulla opitaan kertausmerkki, kertauspoika. Hän hymyilee ihastuksissaan ja haluaa kuulla laulunpätkän uudestaan. Tämä kehtolaulu on lasten suosikkeja kauniin 13. melodialinjansa ansiosta. Harjoitellaan laulavaa linjaa ja yritetään puhaltaa jo vähän useampia nuotteja yhdellä puhalluksella. Tärkeää on rauhallinen ja kiireetön hengitys. Harjoitellaan kappaletta myös mielessä 19 Siirrymme taas F-DO:hon. Tarkoitus on, että lapset ymmärtävät liikkuvan DO:n. Muistutetaan lapsia jo alussa siitä, että kirjainnimet pysyvät paikoillaan (aivan kuten talot, joissa asutaan) ja solmisaationimet muuttavat paikkaa (aivan kuten ihmiset, jotka voivat muuttaa asunnosta toiseen). Asiaa voidaan vielä selventää laulamalla kappaleita usealta eri korkeudelta. Soitetaan ensin esim. tutut DO-RE-MI -kappaleet F- DO:sta ja edetään sitten uusiin kappaleisiin. Loikkiva Molla-Maija opettaa muistamaan 16. kertausmerkin. Laskeva melodialinja helpottaa muistamaan, että sormia ei tarvitse painaa, vaan ne ovat lepotilassa läppien 11. Kappale on melodialinjaltaan kaarimuotoinen. Harjoitellaan vielä vierekkäisiä sormia. Nyt tulee kahden sormen yhtaikainen liike. DO-MI (G-H) ensimmäisessä ja 12. kolmannessa tahdissa ja MI-DO (H-G) toisessa tahdissa. Terssin laulaminen ja soittaminen puhtaasti vaatii myös harjoittelua. laulamalla ja sihisemällä fraasit terävällä s-äänteellä. Näin saadaan keskivartalon lihaksisto toimimaan aktiivisesti. Alunperin laulu esilaulajalle ja kuorolle. Voi harjoitella niin, että ensimmäinen rivi on soolo ja toinen yhdessä 14. soitettu. Mukana kahden pikkukaaren tahti. Tämä kolmijakoinen kappale on vaikeahko rytmiltään. Kannattaa lukea 15. rytmi ja laulaa kappale useaan kertaan ennen soittoa Ta-sykettä taputtaen. päällä. Vierekkäisten sormitusten lisäksi opetellaan DO-MI -vaihtoa (F-A). Kappale on ensimmäinen varsinainen kaanon. Sanojen ajatteleminen auttaa lasta pysymään omassa äänessään. Molla-Maijan rytmisäestykseksi sopii esim. synkooppi (Ti-Ta-Ti). Luonteeltaan kappale on tanssillinen. Tämä Zoltán Kodályn kappale on muodoltaan parillinen AABB, mutta 17. sikäli erikoinen, että jokainen rivi on kolmitahtinen tavanomaisen neljän tahdin sijaan. Kappale sisältää sekä DO-MI- (F-A) että MI-DO (A-F) -vaihdon. Kertausmerkki on jo ilman hymynaamaa, mutta lapsi voi itse piirtää hymyilevän suun. Tässä nelijakoisessa kappalessa kerrataan kaari ja kertausmerkki. 18. Kappaleessa voi kokeilla kahta erilaista soittotapaa: tanssillista ja laulavaa. 20 Tämä sivu on opettajalle DO-MI -kappaleiden muistiinkirjoittamista varten. Sitä voidaan käyttää myös lasten itse säveltämien kappaleiden kirjoittamiseen. Nuoteil- la kirjoitettaessa käytetään värikynää (tummanvihreä G-DO:lle ja vaaleanvihreä F-DO:lle). Syllabeja käytettäessä on lyijykynä hyvä.

13 21 Opetellaan FA-ääni. Sävelaskelportaikossa pieni punainen porras näyttää puoliaskelen paikan. Pienet sävelaskelet ovat lapsille vaikeita laulaa ja soittaa puhtaasti, siksi niiden laulaminen on tärkeää. Tämän sivun kappaleita voi ensin laulaa ja sitten soittaa. Kappaleissa voi myös edetä ensin sivulle 21 ja palata takaisin soittamaan loppuja sivun 20 kappaleita, kun C-ääni on opeteltu. Peukalon liikettä kannattaa harjoitella ilman puhallusta niin, että näkee sormet. Näin opetellaan tuntemaan, että peukalon liike on riittävän pieni ja suoraan läpästä poispäin (ei sivulle). Perinteinen suomalainen Kalevala-rytmi. Laulun sanoiksi sopii mikä tahansa kalevalainen säe. Taputetaan alle 19. Ta-sykettä jotta kaksi viimeistä Ta-nuottia eivät muutu Ti-nuoteiksi. Melodiankuljetus on asteittaista, poikkeuksena MI-DO ja DO-FA -hypyt Pienenpieni veturi on lasten suosikkikappaleita. Asteittaisen melodiakuljetuksensa ansiosta se on melko helppo oppia. Tässä kappaleessa voi harjoitella nopeutusta (accelerando) ja hidastusta (ritardando) esim. junaleikin avulla. Kappale kannattaa opetella ensin ulkoa. Aluksi opettaja voi olla veturi, joka määrää tahdin. Juna lähtee liikkeelle jonona. Lähdetään hitaasti, nopeutetaan tempoa ja hidastetaan asemalle saavuttaessa. FA Jorma Ollarannan hauska Sammakko sisältää monta erilaista sormitusvaihtoa, joita napakka rytmi pitää hy- 20. vin kasassa. Tarina loikkivasta sammakosta antaa kappaleelle tanssillisen karakteerin. Tämä unkarilainen kansanlaulu on iloinen piirilaulu. Tämä kappale on 21. melko helppo oppia ja siinä voi kokeilla erilaisia tempoja. Tähän voi liittää hengitysharjoituksen, jossa harjoitellaan keskivartalon lihasten joustavuutta. Lähdetään liikkeelle terävillä sihinöillä hitaassa tempossa, nopeutetaan ja hidastetaan Tämä kappale kertaa kaaria. Sormitus FA-RE (C- 23. A) kaaren alla vaatii keskittymistä. Etsitään, mitkä tahdeista ovat samanlaisia, mitkä erilaisia. Tämän kirjan ensimmäinen kaksiääniseksi kirjoitettu kappale. Karakteeri on 24. iloisen tanssillinen, paino tahdin ykkösellä. Taputetaan Ta-sykettä ja opetellaan rytmi. Alarivin rytmi on vaativampi, puolinuotit soitetaan täyteen pituuteensa. Taputetaan Ta-rytmiä ja muistetaan pitää puolinuotit pitkinä. Ylä-äänessä 25. etsitään, miten tahdit 1 & 4 ja 2 & 3 ovat sukua keskenään. Kappaleita 24 ja 25 voidaan myös harjoitella taputtamalla alarivi ja laulamalla ylärivi sekä päinvastoin. Tanskalainen tanssi, jossa irralliset Ti- Ti -nuotit soitetaan lyhyinä, Ta-nuotit 26. pitempinä, mutta irti toisistaan. Kaaren alku on painollinen ja loppu lyhyt. Näin saadaan napakka tanssillinen rytmi.

14 14 24 Harjoitellaan FA-ääntä ja peukalon pitämistä B-läpällä ( kissapeukku ). Koska aloittelijat ovat pieniä, tämä ääni harjoitellaan peukaloläpällä ja oikean kakkossormen käyttöä opetellaan B-äänessä myöhemmin. A-kirjassa tästä ei tule ongelmia, koska modulaatioita ei ole eikä peukalon paikka vaihdu kesken kappaleen. Suosittelen, että ennen tämän sivun kappaleiden opettelua soitetaan jo tutut kappaleet sivulta 20. Kappale 22 on hyvä harjoitella myös F-DO:sta. Vepsäläinen kansanlaulu, jossa ylä- ja ala-äänessä on vastakkaiset rytmit ja 27. intervallit äänenkuljetuksessa. Toinen tahti ei oikeastaan ole tahtilajin muutos, vaan viimeisen äänen pidennys. Jos tämä tuntuu vaikealta soitettavalta, voi soittaa vain ylä-äänen ja palata kappaleeseen myöhemmin kaksiäänisenä Inkeriläinen kansanlaulu, jossa on ensimmäistä kertaa neljän äänen kaari. Inkeriläinen laulu, joka voi olla tanssillinen. Harjoitellaan RE-FA -vaihtoa (G-B). Tämä sivu on DO-RE-MI-FA -laulujen muistiin kirjoittamista varten. 26 Duuripentakordi avaa lastenlaulujen aarreaitan: näillä viidellä sävelellä voi soittaa jo satoja lauluja! Opetellaan SO-ääni ensin laulaen ja käsimerkillä näyttäen. Suosittelen intervallien laulamista käsimerkeillä ja omien pienten kappaleiden tekemistä. Pisteellinen Tai-Ti -rytmi (symbolina iso Ta-kenguru, jolla on pussissaan pieni Ti-kenguru ja toinen vierellään): taputtakaa ensin alle Ti-Ti-sykettä ja lukekaa päälle Tai-Ti. Sitten opettaja taputtaa Ta-sykettä, oppilaat Ti-Ti -sykettä ja luetaan Tai- Ti. Vaihdetaan toisinpäin. Lopuksi kaikki SO taputtavat tasaista Ta-sykettä ja lukevat Tai-Ti. Ta-sykkeen voi tehdä myös jaloilla. Rytmiä voi havainnollistaa neljällä sormella: pidä 2, 3 ja 4 yhdessä ja 5 erillään. Huomaa, että jos havainnollistat näin rytmiä oppilaille, sinun tulee pitää kätesi peilikuvana, jotta oppilas näkisi kuvion oikein päin. Tai - ti 27 D 2 -sormitusta kutsun madoksi, joka moikkaa, ts. nostaa päätään. Verrataan D 2 -äänen väriä etusormi ylhäällä ja alhaalla. C 2 -D 2 -vaihto on pienille oppilaille usein aika vaikea. Suosittelen, että sormien liike harjoitellaan ensin erikseen kummallakin kädellä huilun nojatessa olkapäähän. Vasemman käden sormivaihdossa pitää oppilasta muistuttaa siitä, ettei etusormen juuressa oleva tukipiste häviä, vaan nojaa kevyesti huiluun koko ajan. Varokaa, ettei etusormi taivu liikaa taakse ja lukkiudu. Harjoitelkaa vielä molemmilla käsillä niin, että oppilas näkee sormensa ja keskittyy yhtäaikaiseen liikkeeseen. C 2 -D 2 -sormitusvaihdolle eräs pikkuoppilaani antoi nimen vahdinvaihto. Vasen etusormi ja oikea pikkurilli ovat vartiosotilaita, jotka pääsevät vapaalle muiden tullessa töihin. Pidetään huolta, ettei oikea käsi nojaa huilun akseliin. Oikea käsi on siltakäsi, kaarisillan muotoinen. Oikea peukalo muodostaa sillan pohjan ja pysyy suorana puristamatta. Sormet pysyvät alhaalla käden omalla painolla. Oikean käden asentoa ja sormien yhtaikaista liikettä voi harjoitella myös hyllyn reunalla: laita käsi sormet pyöreinä hyllyn yläpuolelle ja peukalo kevyesti alle. Pidä käsi rennosti paikoillaan ja tee D-C -sormivahtoa (2, 3 ja 4 yhtaikaa alas ja 5 ylhäällä vaihda). Vasenta kättä voi harjoitella vaikka omaan oikeaan käsivarteen. Harjoitellaan intervalleja laulaen ja soittaen. Lapset muistavat oikean käden kaarisillan muodon, kun kerron sadun kolmesta pienestä pukista, jotka haluavat ylittää sillan päästäkseen syömään vihreää ruohoa. Oikea peukalo on peikko. Kaksi ensimmäistäkään pukkia eivät voi päästä sillan yli, ellei se ole kunnossa!

15 Suomalaislasten hyvin tuntema Satu meni saunaan. Tätä kappaletta kannattaa aluksi soittaa vuorosoittona 30. niin, että oppilaalla on ennen D-ääntä aikaa tehdä vaihto rauhassa musiikin pysähtymättä. Soitetaan sitten harjoituksena viittä säveltä (C-D-E-F-G) edestakaisin rauhallisessa tempossa sujuvasti. Tämän kappaleen voi myöhemmin soittaa kahden kaanonissa alkaen puolen tahdin tai koko tahdin päästä. Myöhemmin kappaletta voi soittaa neljän kaanonissa alkaen uuden äänen aina puolen tahdin väliajoin. Vielä kappaleen voi soittaa niin, että toinen ääni soittaa puolta hitaammassa tempossa Kalevalainen sävelmä, jossa soitetaan kolmisointua edestakaisin. Tämä tunnettu englantilainen lastenlaulu esittelee 33. Tai-Ti -rytmin musiikissa. Fraasin puhaltamista kannattaa harjoitella ilman huilua: olisi hyvä, jos Tai- ja Ti-nuotin välissä ei tarvitsisi hengittää. Sopiva hengitysväli pienille soittajille on tässä tahtiviivoilla hengitys. Opetellaan DO-kolmisointu. Soitetaan sitä ensin edestakaisin niin, että sormivaihdot löytyvät. Opettaja näyttää 31. portaikosta, mistä mihin hypätään. Tätäkin voi havainnollistaa esimerkiksi tuolileikin avulla. Kappaleen 31 harjoiteltavat asiat ovat alaspäinen kolmisointu ja SO-DO -vaihto (D-G). Pidetään huolta, että sormet liikkuvat vain silloin, kuin se on välttämätöntä, turhat liikkeet pois. Toimii hyvin kaanonina: kahden kaanon alkaen kolmen tahdin väliajoin, neljän kaanon tahdin väliajoin. Tunnettu lastenlaulu Elefanttimarssi vahvistaa Tai-Ti -rytmin osaamista. Se asettuu tässä suhteessa Ti- 34. Ti -rytmiin. Tämän kappaleeen avulla olen harjoitellut lasten kanssa myös erilaisia tempoja: Meillä on ollut iso vanha elefantti, Leevi Lento, joka löntystää hitaasti ja arvokkaasti. Antti Andante menee käymistahtia ja pieni vilkas Alli Allegro juosta kipittää. Harjoitukseen voi yhdistää marssimisen Zoltán Kodályn lastenlaulu on muodoltaan sel- alkupuolella on nouseva ja loppupuo- Suomalainen kansansävelmä, jossa 35. keä AABA ja sisältää asteittaista kulkua ja mm. kolmisoinlikuva ylä-äänestä. 36. lella laskeva linja. Toinen ääni on peituhyppyjä. Pienet sormen liikkeet. 30 Siirrytään F-DO:hon. Aluksi soitetaan jo G-DO:sta opittuja ja ulkoa opeteltuja kappaleita F-DO:ssa. Tässä Noita -kappaleessa polkaistaan tauon aikana salama jalalla. Rytmi 37. pysyy silloin napakkana. Kertausmerkkejä on monta, joten ne on syytä lukea tarkasti etukäteen. Toimii hyvin kaanonina. Tämä mukava Etanalaulu harjoittaa yhtäikaista MI-SO-MI -sormivaihtoa 38. (A-C-A). Koordinaation kehittämiseksi voi käyttää rytmisäestyksenä esim. Ta- Ta-Ta-Ti-Ti -taputusrytmiä. Esimerkiksi: kädet reisiin, yhteen, ristiin olkapäihin, yhteen-yhteen. Tämä kappale on myös hyvä kaanon. Tässä eskimolaulussa on vaativa rytmi, joka onnistuu kun taputetaan pohjaksi nuottiviivaston alla oleva syke- 39. rytmi. Vahvistetaan SO-MI -vaihtoa (C-A), kolmisointua, kertausmerkkien muistamista ja opetellaan hallitsemaan rytmi. Sykerytmin voi tehdä hauskaksi esimerkiksi tamburiinilla soittaen. Yksinkertainen toinen ääni: DO DO DO DO DO DO DO MI SO SO SO SO

16 16 31 Ti-TiRi -rytmi. Suomen kielellä apusanana voi olla kyttyrä. Harjoitellaan kieltä puhaltamalla ilman huilua. Kielen liike on taaksepäin ikenistä ja TiRi-rytmissä kielen liike on nopea ja pieni, ts. kieli pysyy lähellä ikeniä. Tätä voi harjoitella panemalla etusormen poikittain leuan alle ja näin tunnustelemalla, ettei kieli liiku kannastaan vaan kärjestään. 40. Ti - Ti - Ri Suomalainen kansansävelmä, jossa harjoitellaan Ti-TiRi -rytmiä ilman kaaria. Tässä voi kokeilla kahta eri ka- rakteria: laulullisessa tyylissä kaikki nuotit soitetaan täyteen pituuteensa, tanssikarakterissa irti toisistaan ja lyhyinä. Tämän kappaleen alkupuolen 41. rytmi on melko vaativa ihan pienille soittajille. Kannattaa opetella ensin kaksi viimeistä tahtia, joissa harjoitellaan kahden äänen kaaria. Sen jälkeen voi soittaa kaksi ensimmäistä tahtia ilman kaaria rytmillä Ta-Ti-Ti-Ta-Ta, sitten oikealla rytmillä, ja vielä lopuksi kaarella Suomalainen kansansävelmä, Kosiolaulu, jossa harjoitellaan TiRi-nuotin soittamista kaarella. Itse asiassa tahdeissa 3 4 ja 7 8 on hemiola, jossa painotus tulee puolinuoteille. Hemiolaa oppilaille ei vielä tarvitse opettaa, mutta hassun puolinuottipainotuksen voi vaikkapa opettaja tehdä jaloilla. Soitetaan ensin hitaam- min laulavasti, sitten nopeammin tanssillisesti, jolloin Ti-nuotit ovat lyhyitä ja irti toisistaan. Tässä kappaleessa on todella kaunis melodialinja, soitetaan siis mahdollisimman pitkää linjaa. Ennen aloitus- 43. ta pitäisi miettiä Ti-Ti -kohdan tempo, ettei alku lähde liian nopeasti ja tempo hidastu yhdeksännessä tahdissa. 33 Opetellaan duuripentakordi C- DO:sta. RE-MI -vaihtoa (D-E) pitää harjoitella erikseen. Tehdään oikean käden 4-5 sormilla sormikävelyä ensin pöydän päällä, sitten huilun kanssa. Otetaan vasen käsi mukaan. Muistetaan, että D 2 -sormituksessa mato moikkaa ja näin äänen väri kuuluu kirkkaana. Tuttu laulu, jota voidaan harjoitella samoin kuin s. 27. Tarkoitus on, että 44. tutun laulun avulla silmä hahmottaa uusien sävelien paikan viivastolla. 44. = 30. (FFS) 45. Sama asia kuin edellä. Kerrataan Tai-Ti -rytmiä. 45. = 33. (EFS) Tämän kolmisointukaanonin ideana on, että jokaisen rivin kahdessa ensimmäisessä tahdissa on sama rytmi. Rivien kahdessa viimeisessä tahdissa rytmi on aina tihenevä niin, että ensimmäisellä rivillä rytmi on Ta-a, Ta-a, toisella Ta, Ta, Ta, Ta ja kolmannella Ti-Ti, Ti-Ti, Ti-Ti, Ti-Ti. Aloitetaan harjoittelu soittamalla yhtaikaa ensimmäinen ja toinen rivi, sitten toi- nen ja kolmas ja sitten kaikki kolme riviä yhtaikaa. Sitten voidaan siirtyä soittamaan kappaletta kaanonissa. 47. Lasten rakastama saksalainen laulu, jonka muoto on AA BA

17 35 Opetellaan pisteellinen puolinuotti (symbolina kolme soutajaa). Ta - a - a Tässä lastenlaulussa harjoitellaan pisteellisen puolinuotin soittoa täyteen 49. pituuteensa siten, ettei laskeminen kuulu puhalluksessa. Taputetaan ja lauletaan ensin, sitten opettaja taputtaa ja oppilas laulaa ja päinvastoin. 17 Opetellaan ymmärtämään kohotahdin merkitys (antaa lisää painoa tahdin 48. ykköselle, puhaltajilla vaikuttaa siihen, missä hengitetään) Opitaan myös, että kohotahdin sisältämät aika-arvot vähennetään kappaleen lopusta. t Nämä ovat syllabisivuja, joiden kappaleet soitetaan kaikissa opituissa sävellajeissa. Intonaatiota harjoitellaan soittamalla kappaletta yhtaikaa C- ja F-DO:sta ja C- ja 36 Kolmijakoinen kohotahtikappale, johon oppilas 50. voi itse merkitä hengityspaikat. Hyvä harjoitus sormille intervallihyppyjensä takia. Lastenlaulu, joka harjoittaa hyvin MI-SO -vaihtoa opituissa sävellajeissa. Tähän voi yhdis- 51. tää rytmiharjoituksen, joka edistää koordinaatiota, rytminä Ta-syke: Kädet reisiin yhteen ristiin reisiin (vasen päällä) yhteen reisiin yhteen ristiin reisiin (oikea päälle), kaksi kertaa säkeistössä. 37 Pöllövaari -kappale on erinomainen rytmiharjoitus ja hyvä sormiharjoitus etenkin C-DO:sta. Rytmisäestys on vastakkaisissa rytmeissä (esim. tahdit 1 2, tahdeissa 5 6 alku- ja loppupuoli) G-DO:sta. Näin kappaleisiin saadaan hauska sointiväri. Avosävyiset intervallit (priimit, kvartit, kvintit ja oktaavit) ovat helpompia soittaa puhtaasti kuin sointusävyiset tai dissonoivat intervallit, koska huilussa resonanssiäänet kuuluvat hyvin voimakkaina kvinteissä ja kvarteissa. Haamuäänien kuuntelu ja liu uttaminen paikoilleen on hauskaa ja kehittävää. Samalla voidaan jo opetella käyttämään huulia ja suun tilavuutta intonaation muuttamiseen. Tärkeää on muistuttaa lasta koko ajan, että hän on kuin iloinen prinssi tai prinsessa, jonka leuka ei laske alaspäin eikä pää työnny eteen. Näin vältetään niskan jännitys ja viritys pysyy kohdallaan. Junan ääni -laulu, jolla voi harjoittaa tempon muutoksia acc. rit. Sopii 52. marssittavaksi jonossa (helppo oppia ulkoa). Alkuun voi ottaa kvintti-intervallin (DO-SO) junan pilliksi. Toinen ääni voi tulla mukaan, kun melodiaa on ensin soitettu muutama kerta. Marssitaan tahdissa ja soitetaan. Jotta jalat pysyvät tahdissa, on hyvä nostaa polvia hieman. Tunnettu englantilainen lastenlaulu. Tutun lastenlaulun kanssa voi harjoitella kahden rivin yhtäaikaista lukemista niin, että laulaa yläriviä ja taputtaa alariviä ja päinvastoin. Se kehittää nuotinlukutaitoa ja hahmottamista. Kolmijakoinen englantilainen kansansävelmä, joka alkaa painollisella 55. nuotilla, mutta muuttuu kohotahtiseksi toisen tahdin lopussa.

18 Tikan laulu, jossa voidaan opiskella eri tempoja: hidasta, keskitempoa ja nopeaa. Muistetaan nimet Lento, Andante ja Allegro (kts. laulu 34). Kappale voi olla myös nopeutuva. ABA-muotoinen ranskalainen tanssi, jossa kaikki osat ovat parillisia. Lu- 57. kekaa tarkasti kaaret ABA-muotoinen ranskalainen valssi. Keinuvan rytmin saa paikoilleen harjoittelemalla sivusuuntaisina valssin askeleet: ykkösellä pitkä askel sivulle, kakkosella ja kolmosella pienet vaihtoaskeleet Joululaulukaanon, jossa alut ovat neljän tahdin päässä toisistaan. Soitettava siksi ainakin kaksi kertaa läpi. Toisen rivin intervallit tarkemmin harjoiteltavia. Suomalainen Karhunpeijaispolska, joka voidaan harjoitella melko nopeaksi. Toisessa tahdissa intervallihyp- 59. pyjä, jotka vaativat erillistä harjoittelua. Ti-Ti- Ta -rivien lopuissa saa olla painava ja vaikka jaloilla säestetty. Soi hauskasti kvinteissä. Kolmen kaanon, jossa soi yhtäaikaisesti 61. soitettuna kolmisointu. MI on keskiääni, jonka puhtautta on kuun- 62. neltava tarkkaan. Huolehditaan intonaatiosta rivien lopussa (pidetään keskivartalon lihakset rennosti samassa jännitteessä kuin s-puhalluksessa, puhalletaan rivi loppuun asti, pidetään pää ja leuka suorassa ja liikutetaan huulia hiukan eteenpäin). Kalevalatyylinen joululaulu, jossa ylä-ääni etenee kalevalaisen tyypillisesti asteittain, ala-ääni hypyillä. 41 Tämä sivu on tarkoitettu opettajille ja oppilaille tuttujen duuripentakordi- ja omien kappaleiden kirjoittamiseen. Jotta lapsi tuntee osaamisen iloa sävellyksistään, on hyvä miettiä yhdessä tahtilaji ja tahtien määrä sekä päätössävel. Näin saadaan turvalliset kehykset, joissa luovuus lähtee lentoon. Omille sävellyksille on kiva myös keksiä nimet. 42 Opetellaan laulamaan toinen pieni sävelaskel: TI-DO. TI:n käsimerkki näyttää DO:ta kohti ja muistuttaa näiden kahden sävelen pienestä välimatkasta. Tämän sivun puolivälissä voidaan opetella FIS-sormitus (oikealla nelossormella!) ja soittaa sivun yläreunassa oleva harjoitus. Kissa kiipeää tikapuita pitkin päästäkseen F-äänestä FIS-ääneen ja opettaa samalla ylennysmerkin. Kappale 63 on LA-pentakordin laulamista varten. Opetellaan näyttämään LA:n kä- 63. simerkki ja laulamaan tämä harjoitus. Alapilkut syllabeissa tarkoittavat DO:n alapuolisia ääniä. TI LA

19 43 Kappaleet liikkuvat TI: stä RE:hen (FIS-A). Päätössävelenä kummassa kin on DO (G ). Ti-Ti -sykkeellä niin, ettei toisen tahdin alussa Ti-Ti -rytmien pulssi horjahtele. Tämän jälkeen nuotin alla oleva rytmisäestys onnistuu ja tukee kappaleen pulssia Tässä kappaleessa ambitus on TI:stä MI :hin (FIS-H). Harjoitellaan muistamaan FIS-ääni ja pikkukaaret. Tämän kappaleen ambitus on myös TI:stä MI:hin (FIS-H). Tässä kannattaa harjoitella rytmiä ensin kokonaan Tässä harjoitellaan mm. alaspäistä RE-TI (A-FIS) -vaihtoa. Myös ensimmäinen tahti vaatii vähän keskittymis- 68. tä. Kappaleesta saa pian nopeatempoisen. Soitetaan TI-MI -väliä nyt F- DO:sta (E-A). Jos opettaa solmisaatiota käyttäen, kannattaa harjoi- 44 tella intervallien soittamista käsimerkeistä sekä G- että F-DO:sta. Tällöin liikkuvan DO:n periaate vahvistuu. Tämä hauskasti TI-alkuinen kalevalainen melodia sisältää kaksi erilaista tunnelmaa: ensimmäinen tahti 69. kertoo yölinnusta (lepakosta), toinen päivälinnusta (pääskynen). Tässä voi kokeilla jo joko eri nyansseja (hiljaa/kovaa) tai erilaista äänenväriä (pehmeää / tiivistä ääntä). 45 Opetellaan LA-pentakordi E- LA:sta (E-FIS-G-A-H). Nuottiavain vaihtuu LA-avaimeksi, koska perussävel on LA (molli). Soitetaan ensin viisisävelasteikkoa edestakaisin. Hyvä harjoitus on soittaa kappale 30 (Satu meni saunaan) mollissa. Harjoitellaan erikseen E-FIS -vaihtoa ensin pöydän tai hyllyn reunalla, sitten huilulla niin, että suukappale nojaa olkapäähän ja lopulta soittaen. Opetellaan myös LA-kolmisointu ja soitetaan sitä edestakaisin niin, että opettaja näyttää portaikosta, minkä äänien yli tulee hypätä. E-LA -asteikossa olen harjoitellut lasten kanssa ylipuhallusta eli kokeillut, miltä samat sormitukset kuulostavat oktaavia ylempää. Jos tämä onnistuu hyvin, voi E-pentakordikappaleita soittaa myös oktaavia ylempää ja kokeilla oktaaveissa soittamista. Unkarilainen kansansävelmä, jossa ensimmäisellä rivillä on heti LA-MI 72. -hyppy (E-H). Tahtien lopussa kaaren alla pidätyssävel on painava, kaaren lopussa 70. Tervehdyslaulu, jossa ensin lyhyt 2/4-lause (fraasi) ja sitten pitempi 3/ 4 + 2/4 lause. Toinen lause on kirjoitettu nuoteille näin (ei 5/ 4) että rivin lopussa olevat Ta-nuotit olisivat selkeästi painolliset. Kalevalainen melodia, jossa TI (E) johtaa fraasia selkeästi ylöspäin. Lauletaan ensin ja opetellaan fraseeraus- 71. ta matkimalla laulamisen tapaa. purkaussävel kevyt. Toisen rivin uusi asia on maalit. Ensimmäisellä kerralla nopan silmäluku on 1 ja edetään yksi tahti eteenpäin, toisella kerralla silmäluku on 2, ja silloin mennään suoraan yhden tahdin yli. Suomalainen kansansävelmä, jossa ylä-ääni kulkee Ti-Ti -rytmillä sisältäen sekä hyppyjä että asteikkokulun ja 73. ala-ääni tuo mukaan ylöspäisen kolmisoinnun. Venäläinen muuttolinnuista kertova laulu, joka harjoittaa terssiasteikkoa. 74. Muuntelua voi tuoda soittamalla ensimmäisen rivin kovaa ja toisen vähän hiljempaa. Jotta puhtaus säilyisi, dynamiikkaerot eivät voi olla vielä kovin suuret.

20 Ruotsalainen kansanlaulu, jossa on erittäin kaunis melodiakaari. Fraasit ovat kahden tahdin mittaisia. Jos pienet soittajat eivät vielä jaksa puhaltaa kahta tahtia, voi tahtiviivalla toki hengittää. Laulamalla kannattaa harjoitella kuitenkin kahden tahdin fraaseja ja miettiä, miten voisi hengittää niin, että ajatus ei katkeaisi. Tässä kappaleessa ylä-ääni kuljettaa melodiaa tiheämmällä rytmillä ja ala-ääni säestää hitaammilla aika-arvoilla. Ala-ääni on näistä vaativampi rytminsä ja hyppyjensä takia. Lyhyt virolainen kalevala-sävelmä nyt LA-asteikossa. Jos ylipuhallus 77. onnistuu, soitetaan toinen kerta oktaavia ylempää. 47 Opetellaan LA-pentakordi D- LA:sta. Ensimmäisen oktaavin D on nyt mato mullan alla eikä nosta päätään. Vain häntä vilkkaa ylhäällä. Verratkaa kahta D-ääntä toisiinsa ja kuunnelkaa äänen väriä oikein soitetuissa sormituksissa. Oikean käden sormivaihtoa D-E voi harjoitella päydän päällä erikseen niin, että sormet liikkuvat helposti yhtaikaa. Pidetään oikea peukalo kevyesti paikoillaan. Harjoitellaan myös LA-kolmisointua edestakaisin. Suomalainen paimenlaulu, jossa äänenkuljetus sisältää jo kvarttihyppyjä. Pidetään huolta, että sormet liik- 76. kuvat yhtaikaa, mutta rennosti puristamatta. Arkaainen toinen ääni on kirjoitettu niin, että se sisältää useita avosävyisiä kvartti- ja kvintti-intervalleja. Toisen tahdin alussa nipistävä sekunti saa olla voimakas. Tämä kappale saa jo orkesterillista sävyä, jos se soitetaan oktaaveissa. ta. Tuntuman keskivartalon lihaksiin saa puhaltamalla pitkään ulos sihisten terävää s-kirjainta. Sitten puhalletaan normaalisti, mutta pidetään lihastuki ja lisätään rytmi kielittämällä. Harjoitus tehdään ilman huilua. Virolainen piirilaulu, jonka tempo harjoitellaan reippaaksi. Kielen tulisi 79. olla kevyt ja tarkka (kielen paikan tarkistaminen: kielen kärki ikenien ja ylähampaiden rajalla, liike poispäin) maalit kertautuvat tässä. 78. Suomalainen kansanlaulu, jossa on paljon D-E -vaihtoa ja kolmisointu. Pyritään puhaltamaan ääntä rikkomat- 80. Laulavalinjainen karjalainen kansanlaulu. Myös kvinttihypyssä äänten tulisi olla kiinni toisissaan Kappale Saaliiksi sain hyttysen, jossa harjoitellaan LA-TI-DO (D-E-F) 82. -kulkua nopeaksi. Oikean käden sormikävely -kappale. Kerrataan maalit. Toimii hyvin kaanonissa. Laulun sanojen ajatteleminen helpottaa rytmissä pysymistä soittaessa. Opetellaan TiRi-Ti -rytmi eli kameli kääntyy toisinpäin. Rytmisanana suomen kielessä toimii hyvin kameli. Harjoitellaan kieltä erikseen: kielen kanta paikoillaan, kärki liikkuu. Puhalletaan ja kielitetään Ti-Ti-TiRi-Ti -rytmiä. Kappaleessa on arkaainen toinen ääni. Ti - Ri - Ti

Alkusanat. c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c

Alkusanat. c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c Alkusanat Musiikin Perusteita Pianoa Soittaen Tämä kirja on tarkoitettu johdannoksi musiikin opiskeluun ja soveltuu Musiikkia Laulaen ja Kirjoittaen kirjasarjan rinnakkaismateriaaliksi opiskeltaessa musiikin

Lisätiedot

Nuottigrafiikka. Tupla viivat, joista jälkimmäinen on paksumpi tarkoittaa sävellyksen loppua. Tahtiosoitus

Nuottigrafiikka. Tupla viivat, joista jälkimmäinen on paksumpi tarkoittaa sävellyksen loppua. Tahtiosoitus Rytmit 1 Nuottigrafiikka - Nuottiviivastossa on viisi poikittaissuuntaista viivaa. - Pystysuorat viivat ovat tahtiviivoja. - Tila kahden tahtiviivan välissä on yksi tahti. Tupla tahtiviivoilla merkitään

Lisätiedot

Neljännen luokan opetettavat asiat

Neljännen luokan opetettavat asiat Neljännen luokan opetettavat asiat MTOIOS Rytinää LULMINN hyvä asento seisten ja istuen asennon vaikutus ääneen äänen synty äänen voimakkuuden säätely hengityksen voimakkuuden säätely selkeä artikulaatio

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

UUDEN NUOTTIKUVAN PURKAMINEN

UUDEN NUOTTIKUVAN PURKAMINEN UUDEN NUOTTIKUVAN PURKAMINEN Muistilista 1) Yleiset havainnot - kokonaisuuden hahmottaminen, harjoitettava alue osana kokonaisuutta - kokoonpano, oma stemma - läpi silmäily: kertausmerkit, pomppamerkit,

Lisätiedot

Aija Lehtonen: Itä-Helsingin musiikkiopiston mupe-opettajien ensimmäiset kokemukset tietokoneavusteisesta musiikinperusteiden opettamisesta

Aija Lehtonen: Itä-Helsingin musiikkiopiston mupe-opettajien ensimmäiset kokemukset tietokoneavusteisesta musiikinperusteiden opettamisesta Tekniikka musiikkioppilaitoksen opetuksen apuvälineenä -seminaari Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolassa pe-la 12.-13.2.2010 Aija Lehtonen: Itä-Helsingin musiikkiopiston mupe-opettajien ensimmäiset kokemukset

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE B-juniorit

VENYTTELYOHJE B-juniorit VENYTTELYOHJE B-juniorit Venyttelyn perusteet: Toisin kuin yleensä uskotaan, lihasta voidaan venyttää myös ennen tai jälkeen raskaan suorituksen. Venyttelyn ja lihaksen venyttämisen kesto riippuu siitä,

Lisätiedot

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa Venyttelyohje: Jalat 1. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa. Paina lantiota eteen. 2. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja

Lisätiedot

Keskitason ohjelma. Kotivoimisteluohjelma luustokuntoutujalle. 1. Alkulämmittely hiihtoliike. 2. Viivakävely eteenpäin

Keskitason ohjelma. Kotivoimisteluohjelma luustokuntoutujalle. 1. Alkulämmittely hiihtoliike. 2. Viivakävely eteenpäin LIITE 3 Kotivoimisteluohjelma luustokuntoutujalle Keskitason ohjelma Tee liikkeitä päivittäin. Tee jokaista liikettä aluksi 10 liikkeen sarja. Pidä pieni tauko ja toista samat liikkeet toiset. Muista hyvä

Lisätiedot

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm.

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm. Liikkuvuuden kehittäminen Venyttelyn merkitys koripalloilijalle voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: Valmistava venyttely: suoritetaan ennen harjoitusta tai peliä! Valmistavassa venyttelyssä avataan

Lisätiedot

OHJE / PELIOHJE 1 (5) TUOTE: Tasapainokortit SISÄLTÖ KEHITTÄÄ PELAAMINEN

OHJE / PELIOHJE 1 (5) TUOTE: Tasapainokortit SISÄLTÖ KEHITTÄÄ PELAAMINEN OHJE / PELIOHJE 1 (5) Pelityyppi: tasapainoharjoitukset Pelaajat: 1+ pelaajaa Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille Peliaika: - SISÄLTÖ 8 tasapainokorttia, joissa yksi asento molemmilla puolilla o 2 vihreää (aloittelijataso)

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat KOTIKUNTOILUOPAS Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat Tämä opas on tehty opinnäytetyönä aiheena Seniorit kuntoon kotikonstein. Oppaan ovat tehneet Kouvolan seudun ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra Eija Saarinen. Opinnäytetyö: Mari Kopra ja Eija Saarinen

Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra Eija Saarinen. Opinnäytetyö: Mari Kopra ja Eija Saarinen Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra TASAPAINOHARJOITUKSIA VERTAISOHJAAJIEN KÄYTTÖÖN Tasapainoharjoitukset on suunniteltu vertaisohjaajien työkaluiksi, he voivat hyödyntää näitä kortteja omissa

Lisätiedot

Suukappaleharjoitus Vol.1

Suukappaleharjoitus Vol.1 q = 80 (rubato) Suukappaleharjoitus Vol. b mf (piano + suukappale) b (kielitä) b - - - - - - - - - - - - - - b b 5 (glissando) b w w w q = 0-05 Trumpet in Bb PLAY LEGATO PLAY WITH TONGE b mf n b n n b

Lisätiedot

Iloisia harjoitteluhetkiä!

Iloisia harjoitteluhetkiä! Tämä opas on tehty tukemaan kotona tapahtuvaa liikuntaharjoittelua. Se sisältää osiot lihaskunto-, liikkuvuus ja tasapainoharjoittelusta. Liikkeet ja harjoitteet on valittu siten, että ne pystytään suorittamaan

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖPAJOISSA HARJOITELLAAN KEHON JA KORVAN YHTEISPELIÄ

MUSIIKKITYÖPAJOISSA HARJOITELLAAN KEHON JA KORVAN YHTEISPELIÄ MUSIIKKITYÖPAJOISSA HARJOITELLAAN KEHON JA KORVAN YHTEISPELIÄ Musiikkityöpajoissa harjoitellaan soittamaan itse rakennetuilla soittimilla ja käyttämään myös omaa kehoa soittamiseen. Lisäksi lauletaan Topeliuksen

Lisätiedot

Lajitekniikka: venyttely

Lajitekniikka: venyttely Alaraajat Etureiden lihakset Seiso ryhdikkäästi. Ota yhdellä tai kahdella kädellä kiinni nilkastasi. Pidä jalat samansuuntaisena ja lantio suorassa. Työnnä lantiota hiukan eteenpäin jännittämällä pakaralihakset.

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mitä marsilainen sanoi musiikkikaupassa flyygelille? Lopeta tuo idioottimainen hymyily!

Opittavia asioita. Mitä marsilainen sanoi musiikkikaupassa flyygelille? Lopeta tuo idioottimainen hymyily! 1. Pörinää! Opittavia asioita Laulan reippaasti hyvässä lauluasennossa. Soitan soittimia. Kuuntelen keskittyneesti. Keksin sanoja, ääniä, rytmejä, liikkeitä ja sooloja. Opin rytminuotit taa ja ti-ti sekä

Lisätiedot

Liikuntaohjelma: viikot 1-6

Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Tässä on erinomainen koko kehoa hyödyntävä liikuntaohjelma, joka tarkoitettu aloittelijoille. Se sopii täydellisesti normaaliin elämäntyyliin, sillä voit harjoitella koska sinulle

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä.

Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä. Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä. Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä... (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja

Lisätiedot

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI!

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! Miesten jumppaopas HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! TÄSMÄLIIKUNTAA KESKIVARTALOON 2-3 kertaa viikossa 15 min. päivässä HARJOITTELE KEHOLLESI HYVÄ PERUSTA rankasi pysyy hyvässä ryhdissä ja löydät

Lisätiedot

LANKAKERÄ NEULOMINEN

LANKAKERÄ NEULOMINEN LANKAKERÄ NEULOMINEN LANKAKERÄLEIKKI Oppilaat seisovat luokassa ja heittelevät lankakerää ristiin rastiin. Ensimmäinen heittäjä sitoo langanpään sormeensa, heittää kerän seuraavalle. Tämä ottaa langasta

Lisätiedot

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANON VAPAA SÄESTYS (pop/jazz-piano) PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen

Lisätiedot

Kolmannen luokan opetettavat asiat

Kolmannen luokan opetettavat asiat METODIOS Pörinää Kolmannen luokan opetettavat asiat LULMINEN hyvä asento hengitys- ja äänentuottoelimistöön tutustuminen eläytyvä, ilmeikäs laulaminen ja esiintyminen kaanon korvakuulolaulut SOITTMINEN

Lisätiedot

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti.

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti. POLVIKONTROLLI Ohjelman tarkoitus on ennaltaehkäistä polvivammoja parantamalla polvikontrollia, tasapainoa, keskivartalon hallintaa, alaraajojen lihasvoimaa, nivelliikkuvuutta, koordinaatiota sekä hypyn

Lisätiedot

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa.

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Kurssilla koko luokka oppii pianonsoiton alkeet ja kaksi kappaletta. Kurssin voi suorittaa ilman pianonsoiton, musiikinteorian

Lisätiedot

Prepared by: Tiina Kukonlehto Date: :59

Prepared by: Tiina Kukonlehto Date: :59 Prepared by: Tiina Kukonlehto Date: 10.05.2017 07:59 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS, - Istuen/seisten ilman kenkiä - Pyöritä nilkkaa ja vaihda välillä suuntaa - Heilauta rennosti jalkaa suorana eteen

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

KÄYRÄTORVI TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

KÄYRÄTORVI TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia KÄYRÄTORVI TAITOTAULU Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme käyrätorvensoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE!

TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE! TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE! Pysy kunnossa Tapiolan Voimistelijoiden ryhmäliikunnan joulutauon aikana. Helpot ja tehokkaat kotijumppaohjeet, ovat tauon aikana motivoimassa sinua liikkumaan. Kotijumppa

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

NIVELLIIKKUVUUSHARJOITTEITA

NIVELLIIKKUVUUSHARJOITTEITA Frisbee vinottain vettä vasten = vastus pienempi kuin edellä. (Kuva 171) Frisbee pystysuoraan vettä vasten = kevyin vastus. (Kuva 172) Frisbeeharjoituksia Useimpia seuraavista frisbee-harjoituksista voi

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen VENYTTELYOHJE EVU - 00 Mika Laaksonen MIKSI ON HYVÄ VENYTELLÄ PELIEN JA HARJOITUSTEN JÄLKEEN? Kova harjoittelu ja treeni kiristävät lihaksia, jos venyttely laiminlyödään. Näin lihakset väsyvät nopeammin

Lisätiedot

ALKUVERRYTTELY: KÄSIEN PYÖRITTELY, SELKÄRULLAUS JA POLVENNOSTOKÄVELY PAIKALLAAN

ALKUVERRYTTELY: KÄSIEN PYÖRITTELY, SELKÄRULLAUS JA POLVENNOSTOKÄVELY PAIKALLAAN KUNTOPIIRI- OHJELMA KUNTOPIIRITYYPPINEN LIHASKUNTOHARJOITUS Treeni 1 Ikäisesi nuoren suositellaan harrastavan vähintään 3 kertaa viikossa lihaskuntoa, liikkuvuutta ja luiden terveyttä edistävää liikuntaa

Lisätiedot

Selkä suoraksi Suomi TM. Pidetään hauskaa harjoittelemalla!

Selkä suoraksi Suomi TM. Pidetään hauskaa harjoittelemalla! Selkä suoraksi Suomi TM Pidetään hauskaa harjoittelemalla! "Selkä suoraksi Suomi" ʺSelkä suoraksi Suomiʺ on helppo muutaman minuutin harjoitusohjelma, joka päivittäin tehtynä auttaa lapsia kehittämään

Lisätiedot

3. Katse kääntyy 90 astetta oikealle, siis 45 astetta rintamasuunnasta ja vielä 90 astetta takaisin vasemmalle.

3. Katse kääntyy 90 astetta oikealle, siis 45 astetta rintamasuunnasta ja vielä 90 astetta takaisin vasemmalle. CHINTO 1(14) Kuvien lähde: Gijomonkai ry:n katavideo Tekstien lähde: Shoko-Ryu kolleegio Shoko-Ryu vyokoevaatimukset (Lokakuu 2003 Tarkistettu versio helmikuu 2004 ) CHINTO 1. Yoi 2. Katse kääntyy 45 astetta

Lisätiedot

Hard Core Keskivartalo

Hard Core Keskivartalo Hard Core Keskivartalo Keskivartalo kuntopiiri kestävyysurheilijalle Keskity jokaisessa liikkeessä keskivartaloon ja siihen että paketti pysyy kasassa. Staattisissa liikkeissä lankkupito toimii perusasentona.

Lisätiedot

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kietaisuristi 2 - trikoisella kantoliinalla

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kietaisuristi 2 - trikoisella kantoliinalla Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Kietaisuristi 2 - trikoisella kantoliinalla (voit käyttää peiliä apunasi harjoitellessasi sidontaa) 1.

Lisätiedot

www.gains.fi/kotijumppa 1. Etukyykky 2-4 x 10-20

www.gains.fi/kotijumppa 1. Etukyykky 2-4 x 10-20 www.gains.fi/kotijumppa 1. Etukyykky 2-4 x 10-20 Ota isompi vesikanisteri tai vaikka matkalaukku syliin. Jalat hartianlevyiseen haaraasentoon, jalkaterät suoraan eteenpäin. Polven tulee ehdottomasti mennä

Lisätiedot

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta Art. Nr. 22421 Move & Twist Iloinen toimintapeli, jossa pienet leppäkertut yrittävät kiivetä kukan vartta pitkin ylös päästäkseen kauniin kukan luo. Tehtävästä suoriutumiseen leppäkertut tarvitsevat kuitenkin

Lisätiedot

VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET. Asko Nuutinen

VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET. Asko Nuutinen VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET Asko Nuutinen Ammunnan perusteet - tuuli Kuvat: Jami Aho Malli: Eija Salonen Asko Nuutinen - Ammunta on taitolaji joka on opittavissa harjoittelemalla - perusteet heti oikein

Lisätiedot

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kuinka saada lapsi selkään kantorepulla?

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys. Kuinka saada lapsi selkään kantorepulla? Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Kuinka saada lapsi selkään kantorepulla? On monia tapoja saada lapsi selkään kantorepulla. Kokeile erilaisia

Lisätiedot

OBOE TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

OBOE TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia OBOE TAITOTAULU Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme oboensoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa. Taitotaulu

Lisätiedot

Etusivu 1. Näkymä ja aktivointi 2. Tee partituuripohja 3. Tee nuotteja 4. Sanat, sointumerkit... 5. Pikkukappale. Tee nuotteja

Etusivu 1. Näkymä ja aktivointi 2. Tee partituuripohja 3. Tee nuotteja 4. Sanat, sointumerkit... 5. Pikkukappale. Tee nuotteja Etusivu 1. Näkymä ja aktivointi 2. Tee partituuripohja 3. Tee nuotteja 4. Sanat, sointumerkit... 5. Pikkukappale Tee nuotteja Keypadin käyttö hiirellä Nuotinkirjoitusohjelmassa on viisisivuinen paletti

Lisätiedot

iloa yhdessä liikkuen KUMINAUHALLA VOIMAA

iloa yhdessä liikkuen KUMINAUHALLA VOIMAA iloa yhdessä liikkuen KUMINAUHALLA VOIMAA LIHASVOIMAHARJOITUSTEN LIIKEPANKKI HARTIASEUDUN LIIKKEET VETO LEUKAAN Kohota kyynärpäät ylös ja venytä kuminauhaa leuan alle. HARTIASEUDUN LIIKKEET HARTIOIDEN

Lisätiedot

KESKIVARTALO/KEHONHALLINTAL IIKKEITÄ UINTIIN 3/2017. Prepared by: Mika Martikainen Date: :26

KESKIVARTALO/KEHONHALLINTAL IIKKEITÄ UINTIIN 3/2017. Prepared by: Mika Martikainen Date: :26 KESKIVARTALO/KEHONHALLINTAL IIKKEITÄ UINTIIN 3/2017 Prepared by: Mika Martikainen Date: 04.04.2017 08:26 MIKA MARTIKAINEN COACHING PL 226 70101, Kuopio 0408295515 mika@murtokohta.fi INFO "keskivartalojumppa"

Lisätiedot

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN KAKSITOISTA Sivuttainen kurki BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA KÄSITASAPAINOASENNOISTA. KUN BAKASANAAN LISÄTÄÄN SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) BAKASANA. KÄSITASAPAINOASANAT

Lisätiedot

1. Aloitusliike...2. 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3. 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6

1. Aloitusliike...2. 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3. 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6 24 liikkeen Taiji Sisältö 1. Aloitusliike...2 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6 4. Harjaa polvea ja käännä askelta molemmille puolille...7

Lisätiedot

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys

Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita. Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Ergonomisten kantovälineiden käyttöohjeita Kiedo ry Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistys Rengasliinan käyttö edessä vastasyntyneestä ja lonkalla noin 3-4kk ikäisestä eteenpäin (voit käyttää

Lisätiedot

SEISAN 1(12) SEISAN. 1. Yoi

SEISAN 1(12) SEISAN. 1. Yoi SEISAN 1(12) Kuvien lähde: Gijomonkai ry:n katavideo Tekstien lähde: Shoko-Ryu kolleegio Shoko-Ryu vyokoevaatimukset (Lokakuu 2003 Tarkistettu versio helmikuu 2004 ) SEISAN 1. Yoi 2. Askel vasemmalla jalalla

Lisätiedot

BONUSOHJELMAT TREENINAUaHOILLA

BONUSOHJELMAT TREENINAUaHOILLA BONUSOHJELMAT TREENINAUaHOILLA Pysy lomalla ja matkoillakin teräskunnossa, tekemällä 5 tehokasta ja nopeaa treeniohjelmaa Seuraavassa 2 bonustreeniohjelmaa artikkelista Treenaa kotona Muscle&Fitness Hers-lehden

Lisätiedot

9.2.6 Musiikki. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

9.2.6 Musiikki. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.6 Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisia ilmaisuvälineitä

Lisätiedot

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä

Lisätiedot

Tonaalista kontrapunktia

Tonaalista kontrapunktia Tonaalista kontrapunktia Kirjoitettava mallin mukaisesti vastaääni kontrapunkti annettuun melodiaan tai bassoon cantus firmus : ) Ohje 1: Intervalli on alussa ja lopussa. Muualla sallitaan myös 3, 5 ja

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotasolla oppiminen rakentuu perustasolla saavutettujen tietojen ja taitojen varaan. Musiikkiopistotason

Lisätiedot

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA Tähän on kerätty liikemalleja, joita voidaan suorittaa kotona. Kaikkia liikkeitä ei tarvitse kerralla tehdä, vaan tarkoituksena on poimia itselle sopivat liikkeet omaksi kuntopiiriksi.

Lisätiedot

HARJOITEPANKKI VOIMA

HARJOITEPANKKI VOIMA HARJOITEPANKKI VOIMA VOIMAHARJOITTELU / Jalkakyykky Vaihe 1. Avustettu jalkakyykky Pidä katse suoraan eteenpäin. Pidä hyvä ryhti ja selkä suorana. Seiso haara-asennossa jalat hartioiden leveydellä siten,

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Lauletaan (S1) Lauletaan ja imitoidaan erilaisia ääniä tai musiikkityylejä (tallenteen tai karaoken kuuntelemisen jälkeen).

Musiikkipäiväkirjani: Lauletaan (S1) Lauletaan ja imitoidaan erilaisia ääniä tai musiikkityylejä (tallenteen tai karaoken kuuntelemisen jälkeen). Musiikkipäiväkirjani: Lauletaan (S1) Lauletaan ja imitoidaan erilaisia ääniä tai musiikkityylejä (tallenteen tai karaoken kuuntelemisen jälkeen). Musiikkipäiväkirjani: Lauletaan (S1) Lauletaan ja imitoidaan

Lisätiedot

Oppilas - Elev övrekropp2

Oppilas - Elev övrekropp2 Oppilas - Elev övrekropp2 Kirjoita ohje tähän 1. Polkupyöräergometri Säädä penkin korkeus niin että polvi on ala-asennossa pienessä koukussa Käynnistä laite ja säädä vastus laitteen ohjeiden mukaan Aloita

Lisätiedot

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia.

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia. Kankaantaan koulun musiikkiluokkien 3.- 6. opetussuunnitelma 2016 Toiminta-ajatus Nokian musiikkiluokkien opetussuunnitelma pohjautuu opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin ja sisältöihin sekä Tampereen

Lisätiedot

Kirjalliset ohjeet Kulkureiden jumppaliikkeistä

Kirjalliset ohjeet Kulkureiden jumppaliikkeistä Kirjalliset ohjeet Kulkureiden jumppaliikkeistä 1. Hartiat ja yläselkä Olkapäiden pyörittely. Pyörittele olkapäitä rennosti eteenja taaksepäin. Varo, ettet jännitä liikaa hartioita. Hartioiden pyörittelyjen

Lisätiedot

Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa

Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa BASSO: Pt 1: duurit ja luonnolliset sekä harmoniset mollit 3b-3# Pt 2: duurit sekä luonnolliset, harmoniset sekä jazzmollit (sama

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Johdanto Musiikilla on yhteiskunnassa merkittävä asema. Se on korvaamaton osa

Lisätiedot

HUILU TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

HUILU TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia HUILU TAITOTAULU Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme huilunsoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

PhysioTools Online - ed set Sivu 1/7

PhysioTools Online -  ed set Sivu 1/7 PhysioTools Online - emailed set Sivu 1/7 Harjoitusohjelma FYS PKL SELKÄRYHMÄ 2/15 Keski-Suomen SHP Keski-Suomen keskussairaala Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä, Suomi ALKULÄMMITTELY Pyöräilyä. Aika:

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS

TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS SUOMEN URHEILUOPISTO VALMENNUSKESKUS Pia Pekonen & Annimari Savolainen ASKELKYYKKY KÄDET YLHÄÄLLÄ Polvissa noin 90 asteen kulma Keskivartalossa pito Käsien vienti yhdessä ylös

Lisätiedot

Henkilökohtainen harjoitusohjelma

Henkilökohtainen harjoitusohjelma Henkilökohtainen harjoitusohjelma Fysio-MM Oy - Laadukasta kuntoutusta asiakkaan parhaaksi Kinesiocenter Bomba Laatija Mika Mustonen Asiakas Leppoisasti liikkeelle PHT Tabata-kahvakuulalla 25.7.2012 Tabata-sarja

Lisätiedot

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet Miksi minun tulisi parantaa liikkuvuuttani? Hyvä liikkuvuus on valtavan tärkeä ominaisuus kaikille, jotka välittävät fyysisestä terveydestään ja/tai suorituskyvystään.

Lisätiedot

PASUUNA TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

PASUUNA TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia PASUUNA TAITOTAULU Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme pasuunansoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

Liikuntakoneiston huolto

Liikuntakoneiston huolto Liikuntakoneiston huolto Lihakset kaipaavat vahvistamisen lisäksi myös huoltoa. Huolla liikuntakoneistoasi säännöllisin venytyksin ja liikkuvuusharjoituksin. Sisällytä huoltoa jokaiseen harjoitukseesi

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Tai Chi Qigong Shibashi: Ohjekirja

Tai Chi Qigong Shibashi: Ohjekirja Tai Chi Qigong Shibashi: Ohjekirja Tai Chi Qigong Shibashi videon liitemateriaali (Saat ilmaisen kopion videosta: www.taichi18.com) Voit vapaasti jakaa ohjekirjan niiden kanssa, jotka tarvitsevat sitä,

Lisätiedot

Laitilan Jyske ry 5.4.15 Toimintakäsikirja

Laitilan Jyske ry 5.4.15 Toimintakäsikirja Keskivartalolihaskuntoharjoituksia Seuraavassa on muutamia keskivartalon voimaan ja hallintaan keskittyviä harjoituksia. Aluksi esitetyt määrät voivat tuntua isoilta. Voitkin aluksi aloittaa pienemmistä

Lisätiedot

FAGOTTI TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

FAGOTTI TAITOTAULU. Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia FAGOTTI TAITOTAULU Rakentava palaute -hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme fagotinsoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri Lämmittele kuntopiirin ensimmäinen kierros eli tee liikkeet huomattavasti kevyemmin kuin kolme muuta kierrosta. -työ osuus per liike 30sek -Palautus liikkeiden välissä

Lisätiedot

Musiikkia Laulaen ja Kirjoittaen 2

Musiikkia Laulaen ja Kirjoittaen 2 Musiikkia Laulaen a Kiroittaen Kalevi Hampinen lkusanat (kira ) Musiikkia Laulaen a Kiroittaen 1, a kirasara sisältää Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton musiikin perusteet mukaisen oppisisällön. Kirat

Lisätiedot

II Komppeja. Pumba... 5 Valssi... 6 Humppa... 7 Beat (hi hat)... 8 Beat (symbaali)... 9

II Komppeja. Pumba... 5 Valssi... 6 Humppa... 7 Beat (hi hat)... 8 Beat (symbaali)... 9 II Komppeja RUMPUNUOTTIEN MERKITSEMISTAVAT... 2 OPETUSKALVOT HELPOISTA KOMPEISTA... 3 Pumba... 5 Valssi... 6 Humppa... 7 Beat (hi hat)... 8 Beat (symbaali)... 9 RUMPUKOMPIN HARJOITTELEMINEN... 10 RUMPUKOMPIT...

Lisätiedot

1. Jakso/Perusteet/E -kieli

1. Jakso/Perusteet/E -kieli okitara Louhimo projekti Jakso 1/Perusteet/E -kieli 1 okitaran vapaat kielet 11 okitaran vapaat kielet; siirtyminen kieleltä toiselle 12 E -kielen: vapaa kieli ja neljä ensimmäistä nauhaa ääninä 13 E -kielen

Lisätiedot

Sandokai Aikido Jo-katat

Sandokai Aikido Jo-katat Sandokai Aikido Jo-katat Kirjoittaja: Virpi Jylhä Tässä ovat nuotit Jo-katoihin 6, 8, 13, 22 ja 31. Muista kuitenkin, että katoja voi tehdä myös eri tavoilla ja on tärkeää opetella ne siten, kuin oma opettaja

Lisätiedot

Etusivu 1. Näkymä ja aktivointi 2. Tee partituuripohja 3. Tee nuotteja 4. Sanat, sointumerkit Pikkukappale. Pikkukappale

Etusivu 1. Näkymä ja aktivointi 2. Tee partituuripohja 3. Tee nuotteja 4. Sanat, sointumerkit Pikkukappale. Pikkukappale Etusivu 1. Näkymä ja aktivointi 2. Tee partituuripohja 3. Tee nuotteja 4. Sanat, sointumerkit... 5. Pikkukappale Pikkukappale Viimeinen oppitunti kertaa aiemmin opittuja asioita. Lisäksi harjoitellaan

Lisätiedot

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy PS&V-MM 2011 Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy Tärkein yksittäinen tekijä sulkapalloilijan kyynärvarren sekä ranteen vammojen ennaltaehkäisyssä on oikea mailaote. Muista

Lisätiedot

3. Koordinaatioharjoittelu:

3. Koordinaatioharjoittelu: 55 LIITE 2/2 3. Koordinaatioharjoittelu: Koordinaatio askelluksilla pyritään harjoittamaan juoksemisen osa-alueita. Askellukset toimivat erinomaisena harjoitteena askeltiheyden sekä askelkontaktin harjoittamiseen.

Lisätiedot

Loppuverryttelyn yhteydessä venytysten kesto 15-30 sekuntia per jalka/puoli. *Keskipitkä venytys

Loppuverryttelyn yhteydessä venytysten kesto 15-30 sekuntia per jalka/puoli. *Keskipitkä venytys Johdanto Tässä oppaassa on kuvattu ja esitetty jalkapalloilijan tärkeimpiin lihasryhmiin kohdistuvat venytykset. Tavoitteena on selkeyttää pelaajille ja valmentajille sekä pelaajien vanhemmille mitä venytyksiä

Lisätiedot

Harjoitussuunnitelma viikko 3 Pallonkäsittely I

Harjoitussuunnitelma viikko 3 Pallonkäsittely I Harjoitussuunnitelma viikko 3 Pallonkäsittely I = Pelikenttä = Keiloilla rajattu alue = Pelaaja = Maalivahti = Valmentaja = Pallo = Liike pallon kanssa = Liike ilman palloa = Syöttö tai potku Harjoituskerran

Lisätiedot

Tutkielma tasavireisestä, pythagoralaisesta ja diatonisesta sävelasteikosta Teuvo Laurinolli ( )

Tutkielma tasavireisestä, pythagoralaisesta ja diatonisesta sävelasteikosta Teuvo Laurinolli ( ) Tutkielma tasavireisestä, pythagoralaisesta ja diatonisesta sävelasteikosta Teuvo Laurinolli (8.2.2015) Johdanto Tarkastelemme sävelkorkeuksia (värähdystaajuuksia) yhden oktaavin alueella (esim. C1...

Lisätiedot

Harjoittele selän liikehallintaa arkipäivän toimissa

Harjoittele selän liikehallintaa arkipäivän toimissa 1 Harjoittele selän liikehallintaa arkipäivän toimissa Opettele liiallisen keskivartalon jäykistämisen sijaan hallittua kehon käyttämistä. Arkiaskareet tarjoavat harjoitteluun mainiot puitteet. Samalla

Lisätiedot

75289 Laskuvarjo. Ideoita LASKUVARJO leikkeihin

75289 Laskuvarjo. Ideoita LASKUVARJO leikkeihin 75289 Laskuvarjo Ideoita LASKUVARJO leikkeihin LASKUVARJO leikit, tuotenumero 75289 Leikkivarjon käyttö: - hauskaa, jännittävää, erilaista ja motivoivaa toimintaa Leikin valmisteluissa ja opettelemisessa

Lisätiedot

TRUMPETTI TAITOTAULU. Rakentava palaute-hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia

TRUMPETTI TAITOTAULU. Rakentava palaute-hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia TRUMPETTI TAITOTAULU Rakentava palaute-hanke Musiikkiopisto Avonia Musikinstitutet Kungsvägen Musiikkiopisto Juvenalia JOHDANTO Tässä taitotaulussa kuvaamme trumpetinsoiton eri osa-alueita musiikkiopistossa.

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle Fysioterapia Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki puh. 06 415 4111 Ähtärin sairaala Sairaalantie 4 E 63700 Ähtäri puh. 06 415 7111 Fysioterapia 2

Lisätiedot

( 32 LIIKETTÄ / 4.GUP / SININEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D

( 32 LIIKETTÄ / 4.GUP / SININEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D Joon-Gun ( 32 LIIKETTÄ / 4.GUP / SININEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D On nimetty isänmaallisen Ahn Joong-Gun:in mukaan. Hän salamurhasi Hiro-Bumi Iton, ensimmäisen

Lisätiedot

Liikkeitä joka lähtöön

Liikkeitä joka lähtöön Julkaistu Eläkeläinen-lehdessä 5/2016 Hyvät Eläkeläinen lehden lukijat! Tällä palstalla aloitetaan uusi virikesarja liikkeitä, joita voitte tehdä yhdistyksien kerhoissa, kaverin kanssa lenkillä tai vaikkapa

Lisätiedot

HARJOITUKSIA AIVOJEN AKTIVOINTIIN. ETNIMUprojekti. Etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyden edistäminen

HARJOITUKSIA AIVOJEN AKTIVOINTIIN. ETNIMUprojekti. Etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyden edistäminen HARJOITUKSIA AIVOJEN AKTIVOINTIIN ETNIMUprojekti Etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyden edistäminen HARJOITUKSIA AIVOJEN AKTIVOINTIIN Tämä opas on kehitetty Suomen muistiasiantuntijat ry:n

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA MUSIIKIN PERUSTEET PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto

Vakka-Suomen musiikkiopisto Vakka-Suomen musiikkiopisto MUSIIKIN PERUSTEIDEN AINEOPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 15.9.2015. Voimassa 1.10.2015 alkaen. 1 INTRO Tämä aineopetussuunnitelma koskee

Lisätiedot