Jaana Laasonen Riikka Rahivaara-Tarkka OPETTAJAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jaana Laasonen Riikka Rahivaara-Tarkka OPETTAJAN OPAS"

Transkriptio

1 Jaana Laasonen Riikka Rahivaara-Tarkka OPETTAJAN OPAS

2 Ulkoasu, kuvitus ja taitto Lauri Toivio 2009/2014 Tekijät ja Fennica Gehrman 2. painos ISMN

3 Sisällys Colour Flute -menetelmän erityispiirteitä... 4 A-Kirja / Valmistavia harjoituksia... 6 Solmisaationimien käsimerkit... 7 Viisijalkahämähäkki... 8 Rytmihahmot... 8 Symbolit opettajan oppaassa... 8 A-kirja sivu sivulta... 9 Lämmittely ja liikkuminen tunneilla Lyhenteet Kaikki tässä oppaassa käytetyt rytmisymbolit perustuvat Géza Szilvayn alkuperäisiin ideoihin. Haluan lämpimästi kiittää Gézaa, tukijaani ja Colourstrings-metodin kehittäjää. Jaana Laasonen

4 4 Colour Flute -menetelmän erityispiirteitä Värit Kuvallinen ilmaisu Rytmit, sävellajit ja muut musiikilliset käsitteet on selitetty kuvien avulla. Näin musiikin kielioppi tuodaan esiin lapselle ymmärrettävässä muodossa. Melodiat Melodiat etenevät samoin loogisessa järjestyksessä helpoista kahden sävelen lauluista pentakordeihin ja sitä kautta duureihin ja luonnollisiin molleihin. Laulaminen Ennen soittamista kappaleet kannattaa laulaa solfanimillä (DO-RE-MI) ja rytminimillä. Laulaminen sanoilla helpottaa luonnollista fraseerausta ja hengitystä sekä auttaa ymmärtämään kappaleen luonnetta. Sanoihin liittyvät hauskat tarinat pitävät mielenkiintoa yllä. Integroitu opetus Colour Flute -metodi mahdollistaa soittamisen opetuksen lisäksi lapsen musiikillisen kuulemisen (solfa), musiikillisen älyllisyyden (teoria) ja emotionaalisen maailman kehittämisen samanaikaisesti. Näiden elementtien pitäisi olla jatkuvassa tasapainossa keskenään. Värilliset nuotit ovat lapsista mielenkiintoisempia kuin mustavalkoiset. Värit helpottavat oppimista, herättävät mielenkiintoa ja ylläpitävät innostusta. Oppimisprosessista tulee nautittava ja syvällinen. Metodissa jokaisella sävellajilla on oma värinsä kuitenkin niin, että rinnakkaiset duurit ja mollit ovat samanvärisiä keskenään. Näin käytettynä värit auttavat lasta hahmottamaan asteikkoja ja intervalleja asteikkojen sisällä ja helpottavat relatiivisen solmisaation omaksumista huilunsoitossa. Rytmit Rytmin käsittely etenee loogisesti helposta vaikeampaan. Erilaiset kuvasymbolit tekevät rytmit lapsille ymmärrettäviksi. Tahtilajit osoitetaan piirtämällä viivaston alkuun, kuinka monta Ta- tai Ti-nuottia tahtitaloon mahtuu. Opettajan oppaassa on ehdotuksia kappaleiden säestämiseksi erilaisin rytmein. Muoto Kappaleet ovat lyhyitä, niin että muodot ovat helposti ymmärrettäviä ja omaksuttavia. Suosittelemme lämpimästi kappaleiden opettelemista ulkoa. Tämä kehittää muistia ja vapauttaa tulkintaa. Tekniikka Jokaisessa kappaleessa opiskellaan jotakin uutta teknistä asiaa. Tekninen eteneminen on loogista ja hallittua ja kauas eteenpäin tähtäävää. Colour Flute -metodi opettaa myös koordinaatiota pitkällä tähtäimellä erillisillä harjoituksilla, jotka löytyvät opettajan oppaasta. Aistien käyttö opetuksessa Mitä useampaa aistia opetuksessa käytetään, sitä syvällisempää ja pysyvämpää on oppiminen. Siksi pidämme tärkeänä lapsen maailmasta lähtevää nuottien luku- ja kirjoitustapaa soitinopetuksessa. Juuri nuottien lukeminen nostaa klassisessa musiikissa jäljittelemällä opetetun sorminäppäryyden älylliselle tasolle ja taiteeksi. 4

5 Nuotinluku 5 Colourstrings-jousisoitinkouluista poiketen Colour Flute A -kirjan nuottikirjoitus alkaa suoraan viiden viivan viivastolta, koska huilunsoiton opetuksessa edetään nopeasti kappaleisiin, joissa kaikkia viivoja tarvitaan. Värilliset nuotit innostavat lasta ja auttavat ymmärtämään, mitä ääniä kappaleessa käytetään. Nuotinluvun helpottamiseksi kappaleissa on DO/ LA-avain, joka näyttää, mikä on kappaleen perussävel. Samasta syystä kappaleiden ambitus on aluksi pieni. Relatiivinen solmisaatio Colour Flute -metodi käyttää relatiivista solmisaatiota, liikkuvan DO:n periaatetta. Siinä duuriasteikon solmisaationimet ovat DO, RE, MI, FA, SO, LA, TI ja DO. Näillä samoilla nimillä muodostetaan myös molliasteikko, alkaen LA,-äänestä. Nuottiavaimen tilalla oleva DO/LA-avain näyttää kappaleen perussävelen. Relatiivinen solmisaatio on osoittautunut hyödylliseksi huilunsoiton opetuksessa: se helpottaa huomattavasti tonaalisen musiikin hahmottamista, ulkoa opettelemista ja muistiinkirjoittamista. Intonaatio paranee hämmästyttävästi. Yksinkertaisten melodioiden transponointi, transformointi ja korvakuulolta opettelu on solmisaation avulla helppoa. Myös improvisoinnille avautuu uusia ulottuvuuksia, kun intervalli- ja sointukuuleminen kehittyy. Myöhemmin erilaisten asteikkojen (moodit, pentatoniset- ja kokosävelasteikot) sekä sointujen muodostamisesta tulee huomattavasti yksinkertaisempaa. Colour Flute A -kirjan harmailla eli syllabisivuilla kappaleiden nuotit on kirjoitettu rytmisin aika-arvoin, joiden alle äänen korkeus on merkitty solmisaationimin. Näiden kappaleiden avulla harjoitellaan transponointia ja intervallien hallintaa. Syllabisivuille voi aina palata, kun siirrytään seuraavaan DO:hon tai LA:han, ja kerrata solmisaationimet uusilta paikoiltaan. Nuotit ovat viivastolla G-avaimen mukaisilla paikoillaan niin että nuottien kirjainnimien (absoluuttisten nimien) opettelu myöhemmin helpottuu. Tästä syystä kirjan materiaali voidaan opettaa myös perinteisesti kirjainnimillä. Solmisaationimillä laulettaessa melodiat voi laulaa miltä korkeudelta tahansa, kirjainnimillä kappaleet tulee laulaa niiden merkityiltä korkeuksilta. Näin korvan sävellajimuisti kehittyy jopa absoluuttisuuteen asti. Musiikillinen äidinkieli Luovuus Colour Flute -kirjassa olevia tehtäväsivuja voivat käyttää myös lapset. Lyhyet itse kirjoitetut (myös itse keksityt) laulunpätkät aktivoivat lasta nuottien kirjoittamiseen, lukemiseen ja luovuuteen, improvisointiin ja kenties myöhemmin säveltämiseen. Lapsen musiikillisen, emotionaalisen ja älyllisen kehittymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että soitonopetus lähtee liikkeelle lapsen omasta maailmasta. Colour Flute -metodi tarjoaa Géza Szilvayn Lauluviikari-sarjasta tutun lastenlauluaarteiston lisäksi laajan kansanmusiikkiaineiston huilunsoiton opetuksen käyttöön. Kirjassa on säännöllisesti nuottiviivastosivuja, joille opettaja voi kirjoittaa lapsen oman ympäristön lasten- ja kansanmusiikkikappaleita. Näin opettaja voi soveltaa Colour Flute -metodia lapsen omaan kulttuuritaustaan nojaten. Ryhmäopetus Ainoastaan yksityistunteihin perustuva soitonopetus muuttuu helposti yksinäiseksi ahertamiseksi. Yhdessä soittaminen on kuitenkin oleellinen osa musiikkia. Se on innostavaa ja hauskaa ja edistää soittoharrastuksen jatkumista. Lapset eivät tunne olevansa yksin, vaan saavat soittaa yhdessä samanikäisten lasten kanssa. Colour Flute -huilukoulu on suunniteltu sopivaksi tukemaan ryhmäopetusta.

6 6 Kamarimusiikki Ryhmäopetus johtaa luonnollisesti kamarimusiikin soittamiseen yhdessä. Colour Flute -metodia rikastuttaa runsas yhteissoittomateriaali. Yleistä A-kirjassa opetellaan C-, G-, D-, F- ja B-duurit sekä niiden rinnakkaiset luonnolliset mollit. Kirja ei sisällä toisia ääniä vain opettajia varten, vaan kaikki nuotit on valittu niin, että lapsi osaa laulaa ja soittaa ne itse. Kaksiäänisyys etenee korvaa kehittäen niin, että kirjan Toistaminen Kappaleiden kertaaminen yhä uudelleen on oleellista soitonopetuksessa. Suosittelemme, että kappaleisiin palataan useaan kertaan. Jokaisella kerralla voidaan harjoitella jokin uusi esim. dynamiikkaa, tempoa tai äänenväriä koskeva asia kappaleeseen. alussa vältetään terssi- ja sekstisäestyksellisiä toisia ääniä, koska niiden intonointi on lapsille vielä kovin vaikeaa. Tämän kirjan kappaleissa ei ole modulaatioita eikä kromaattisia muunnesäveliä. A-kirja / Valmistavia harjoituksia Hengitys, puhallus ja kieli Näiden harjoitusten tarkoitus on valmistaa huulia ja kieltä oikeaan asentoon. Myös hengitystä suunnataan alas, taakse ja kylkiin. Opettaja näyttää oppilaalle harjoitukset. Peili on erinomainen apuväline alkuopetuksessa. Pane kädet lanteillesi tai nyrkissä lonkkaluittesi yläpuolelle. Hengitä hitaasti sisään niin, että kyljet venyvät ulospäin. Rintakehä ja olkapäät pysyvät alhaalla. Pane hampaat yhteen ja puhalla ulos sihisemällä terävää s-ääntä. Vatsalihakset aktivoituvat. Puhalluksen lopussa avaa suu ja päästä lihakset rennoiksi uutta hengitystä varten. Pidä huolta, että kurkku on auki. Tarkista kurkun auki oleminen pysäyttämällä s-puhallus ja hengittämällä sisään nopeasti suun ja nenän kautta. Sano huulillasi y-kirjain, ikäänkuin vähän laiskasti puhuen. Kokeile sanoa myös pyy. Tee sama niin, että et puhu ääneen, vaan puhallat kevyesti. Pane kätesi kämmenpuoli itseesi päin suusi eteen vähän matkan päähän ja puhalla pyy siihen. Etsi leuassasi oleva kuoppa alahuulen alapuolelta. Pane etusormi siihen poikittain ja sano pyy. Tämän taikahuilun avulla opit huilun suukappaleen oikean asennon. Hengitä nyt sisään rauhallisesti kylkiin ja puhalla niin, että tunnet vain etusormen yläosassa hiukan ilmavirtaa. Ajattele puhaltavasi kauas, lähetä viesti niin, että se kantaa kauemmaksikin. Sano pehmeästi dyy. Hengitä hitaasti ja kevyesti sisään, niin että kyljet tulevat hiukan ulospäin, mutta rintakehä ja olkapäät pysyvät paikoillaan. Pane nyt huulet ja kieli niinkuin sanoisit dyy ja puhalla. Ota huilun suukappale ja pane se etusormen tilalle leuan kuoppaan niin, että puhallusaukko on keskellä huuliasi. Puhallusaukon reuna peittyy vähän. Hengitä rauhallisesti kylkiin ja puhalla ensin pyy ja sitten kielellä dyy. Kokeile puhaltaa dyy monta kertaa. Muista pitää pää pystyssä ja olkapäät alhaalla. Matki junaa : tee lyhyt suhina-s niin, että tunnet vatsasi liikkuvan sisäänpäin. Iso juna kulkee hitaasti ja liike on melko iso. Muista, että vatsan pitää liikkua myös takaisin ulospäin. Keskikokoinen juna kulkee jo nopeammin ja liike on pienempi. Pienessä junassa liike on todella pieni ja nopea. Kokeile koiranläähätystä : läähätä kuin koira ja tunne vatsasi liikkuvan. Jos koira juoksee, liike on nopea ja pieni (nämä harjoitukset valmistavat lihasjoustavuutta, jota tarvitaan hyvään hengitykseen ja esimerkiksi vibratoon).

7 Soittoasento Katso itseäsi peilistä. Seiso hyvässä ryhdissä paino molemmilla jaloilla. Jousta polvista ja ratsasta jalat paikoillaan. Rakenna palikkatalo niin, että nilkkasi ovat ensimmäinen palikka, polvet toinen, lonkat kolmas, olkapäät neljäs ja pää viides. Pidä palikkatalo suorassa, ettei se kaadu. Ole prinssi tai prinsessa. Tuo suukappale paikoilleen niin, että pysyt itse paikoillasi ja huilu tulee sinun luoksesi. Pidä niska ja leuka ihan paikoillaan. Kun soitat koko huilulla, pidä keho ja jalat suorassa ja käännä päätäsi hiukan vasemmalle. Sormet Pane käsi pöydälle lepäämään kyynerpäätä myöten. Tee kämmenen alle hiirelle koti. Levitä sormia ikkunoiksi. Nostele sormia vuorotellen niin, että muut sormet pysyvät pyöreinä pöydällä. Tee toisella kädellä sama harjoitus. Sormikävely: pane sormet roikkumaan pyöreinä pöydän tai hyllyn reunalta. Tunne sormien oma paino. Huomaat, ettei sormia tarvitse puristaa, vaan ne pysyvät alhaalla. Pane peukalo kevyesti pöydän tai hyllyn reunan alapuolelle. Nostele nyt sormia vuorotellen. Voit tehdä myös voimaharjoituksen ja naputtaa sormia voimakkaasti. Rytmi Aloitamme tutustumalla sykkeen käsitteeseen. Taputetaan tasaista Ta-rytmiä (neljäsosanuottia) reisiin. Kuljemme autolla. Taputetaan sitten käsillä Ti-Ti -rytmiä (kahdeksasosa) pitäen syke samana. Nyt on liikkeellä juna. Pannaan rytmit liikkeelle yhtaikaa: opettaja Ta- ja lapsi Ti-Ti -rytmiä. Vaihdetaan ne toisinpäin. Voimme alustavasti tutustua myös Ta-a -rytmiin (puolinuotti), jonka symboli on laiva. Liike voi olla vaikka näpäytys olkapäihin ja alas, jolloin liikkeeseen sisältyy kaksi Ta-nuottia, mutta näpäys tulee Ta-a -nuotille. Tee jaloilla Ta-rytmiä ja käsillä Ti-Ti -rytmiä. Vaihda Ta-rytmi käsille ja Ti-Ti -rytmi jaloille. Nosta kädet eteesi, kämmenet vastatusten. Pidä kämmenet pyöreinä ja naputa sormia vuorotellen peukaloa vasten. Tee ensin vahvemmalla kädelläsi: ja takaisin. Tee sitten toisella kädellä. Kokeile sitten yhtaikaa. Kokeile samalla tavalla sarjaa Kun osaat nämä hyvin, voit tehdä toisella kädellä ja samaan aikaan toisella kädellä Vaikeinta on samanaikaisesti tehdä toisella kädellä ja toisella Solmisaationimien käsimerkit Colour Flute -metodissa käytetään myös kämmentä ja sormia ilmaisemaan relatiivisia solmisaatiosävelnimiä. DO RE MI FA SO LA TI

8 8 Viisijalkahämähäkki Jos lapset tuntevat jo aakkoset, voidaan leikkiä viisijalkahämähäkkiä (kts. Opettajan opas, s. 31), joka opettaa hahmottamaan sävellajeja käden kääntyessä ylös-alas kvinttisuoran mukaan. G F E C D F FIS # 1. Käden kämmenpuoli itseä kohti lasketaan pikkusormesta alkaen ylöspäin säveliä C- duuriasteikon mukaan C-D-E-F-G. 2. G-duuri tarvitsee ensimmäisenä #-merkin, joka tulee toiseksi ylimpään sormeen eli F:stä tulee FIS. 3. Käännetään kämmen. G D C H A # C CIS 4. Kämmenen selkäpuoli itseä kohti asketaan peukalosta alkaen ylöspäin säveliä G- duuriasteikon mukaan G-A-H-C-D. 5. D-duuri tarvitsee toisen #-merkin, joka tulee jälleen toiseksi ylimpään sormeen eli C:stä tulee CIS. Leikki toimii myös alaspäin: käsi kuten alussa (peukalo on C). Lasketaan takaperin aakkosia peukalosta alas: C-H-A-G-F. F-duurissa on yksi alennusmerkki, joka tulee toiseksi ylimpään sormeen: H:sta tulee B. Pidetään pikkurilli paikoillaan ja käännetään kämmen: lasketaan F-E-D-C-B. B-duurin toinen alennusmerkki tulee jälleen toiseksi ylimpään sormeen: E:stä tulee ES. Rytmihahmot Sormien avulla voidaan myös ilmaista joukko neljäs- ja kahdeksaosanuotteja sisältäviä perusrytmihahmoja, kuten Ta-Ti-Ti, Ti-Ti-Ta tai Ti-Ta-Ti. Ti Ti Ta Symbolit opettajan oppaassa 10. Viittaa kulloinkin käsiteltävään Colour Flute A -vihkon sivuun. 10. Laulu. Viittaa kulloinkin käsiteltävään Colour Flute A -vihkon lauluun.

9 A-kirja sivu sivulta 6 Tutustutaan symbolein ja nuottikuvin Ta-(neljäsosanuotti) ja Ti-Ti (kahdeksasosanuotti) -rytmeihin. Aluksi Ti-nuotit ovat pareina, koska näin ne ovat helpommin ymmärrettävissä. Vaaka osoittaa, että yksi Tanuotti vastaa kahta Ti-nuottia. Ta Ti Ti Kaksi ensimmäistä riviä ovat rytmiharjoitus, joka voidaan tehdä kaanonissa (kaksi oppilasryhmää tai opettaja/oppilas). Rytmikuvien alla olevat rastit ovat perussykkeen merkkejä. Myöhemmin tämä harjoitus voidaan tehdä niin, että oppilas tekee sen kaanonissa itsensä kanssa (luku/taputus tai taputus/luku). Kaksi keskimmäistä riviä ovat toinen kaanon, 9 Tutustutaan DO- ja RE-käsimerkkeihin. Tässä vaiheessa on hyvä laulaa DO:ta ja RE:tä eri korkeuksilta, että liikkuva DO tulee ymmärrettäväksi. Esimerkkinä voi kertoa vaikka että DO ja RE ovat parhaat ystävät ja haluavat asua lähekkäin. Kun RE muuttaa yläkertaan, DO muuttaa perässä. Kinesteettinen muisti auttaa hahmottamaan äänten korkeuksia, siksi RE-käsimerkin pitäisi olla hie- 10 Ensimmäisillä nuottisivuilla tahtitalot osoittavat vielä, kuinka monta asukasta tahdissa voi olla. Opetellaan G-DO:n paikka viivastolla. Yritetään löytää vasemman käden tukipiste etusormen juuressa ja opetellaan pitämään huilua niin, että vasen peukalo on vapaa eikä kannattele huilua. Muut sormet ovat lepoasennossa läpät alhaalla, liike on ylöspäin. Heti alussa opetellaan, että vauvasormi vasen pikkurilli ei voi roikkua pää alaspäin, vaan siitä on pidettävä huolta. Oikeasta kädestä tarvitaan tässä vasta peukalo, jonka ainoa työ Kuvariveistä kaksi ensimmäistä ovat kaksijakoisia. Kolmas ja neljäs rivi ovat kolmijakoisia. Sykkeen ylläpitämiseksi rivit voi lukea niin, että jaloilla tehdään Tasykettä (kaksijakoiset vasen-oikea ja kolmijakoiset vasen-oikea-oikea). Painotusta voi harjoitella niin, että vasemmassa jalassa on kenkä, mutta oikea tehdään sukkasillaan. Soitetaan kappaleet myös suukappaleella. Pidetään huolta, että kieli on oikeassa paikassa ja kielityksessä käytetään kielen kärkeä (suomen kielessä mielestäni paras tapa on sanoa dyy ). Seuraavissa harjoituksissa opetellaan muistamaan, miltä Ta- ja Ti-Ti -nuotit näyttävät. jossa harjoitellaan kolmijakoisuutta. Soitetaan kappaleet myös suukappaleella. n lopussa tutustutaan tahtitaloihin ja niiden asukkaisiin. man DO-merkkiä korkeammalla. Viimeistään nyt on huilu pantu jo kokoon ja puhallettu G- ääni. Vasemman ja oikean käden asentoa voi ensin harjoitella erikseen. DO RE on rennosti kannatella huilua (sirkuksen vahva mies) ja pikkurilli, joka toimii apupoikana. Oikea etusormi ei saa nojata huiluun. U-muotoisen käyrän suukappaleen asennosta on monenlaisia käytäntöjä. Kannattaa kokeilla suukappaleen asettamista ylä- ja ala-asennon väliin. Näin soitin on kevyempi kuin ala-asennossa, mutta huilun vipuvarren balanssi toimii yläasentoa paremmin. Omega-muotoisessa suukappaleessa mutka tulee yksinkertaisesti huilun alle. Opetelkaa tarkasti katsomaan suuaukon oikea kohta ja pitäkää huolta, ettei mutka nojaa olkapäähän missään vaiheessa soittamista.

10 10 Tämä unkarilainen lastenlaulu, Aurinkolaulu, on AABA-muotoinen (samanlainen, samanlainen, 1. erilainen, samanlainen). B-osan voi tuoda konkreettisesti esiin esim. niin, että sen soittaja seisoo tuolilla tai astuu eteenpäin. Kappaletta voi harjoitella niin, että siihen tehdään yksinkertainen rytmisäestys, joka voidaan soittaa myös huilun G-sävelellä: melodia rytmisäestysääni Kappaleeseen voidaan myöhemmin palata. Ensin voi lisätä melodiaan yläkvintin, sitten oktaavin ja lopulta soittaa kappaletta yksinkertaisena kolmisointuharjoituksena. Rytmisäestysääni voi olla myös oktaaveissa. Kappaleisiin voi keksiä koordinaatiota ja rytmitajua kehittäviä rytmisäestyksiä. Esimerkiksi kappaleeseen 1 sopii seuraava lasten tuntema rytmileikki: syke tehdään Ta-nuoteilla. Seisotaan vastakkain toisen lapsen tai opettajan kanssa. Taputetaan käsiä seuraavasti: reisiin yhteen oikeat kädet vastakkain yhteen vasemmat vastakkain yhteen molemmat kädet vastakkain. Tämän ehtii tehdä kaksi kertaa kappaleen 1 aikana. Unkarilainen lastenlaulu, johon sopii seuraavanlainen taputussäestys: taputetaan Ta-Ti-Ti -rytmillä reisiin yh- 2. teen, yhteen kädet ristiin rinnan yli olkapäille yhteen, yhteen. Tämä neljä kertaa kappaleen aikana. Kappaleen ideana on myös se, että ensimmäisellä rivillä sormen liike on ylöspäin, toisella rivillä alaspäin. Silmä oppii löytämään DO:n ja RE:n paikan viivastolla. Zoltán Kodályn kappale, Tässä kappaleessa harjoitellaan sykkeen pitämistä. Ta-nuottien tempo jossa on ABBA-muoto. 3. Tässä harjoitellaan kolmijakoisuutta. Voidaan piirtää graafi- pysyvät samassa tempossa hidastumatta. Tau- 4. pitää miettiä siten, että Ti-Ti -nuotit 11 sesti melodian kulku ja todeta, että on aikana voidaan sanoa shh. viivat ovat toistensa peilikuvia. DO RE DO DO RE DO RE RE 12 Tällä rytmisivulla harjoitellaan synkooppia (symbolina lohikäärme). Valmistava harjoitus: taputetaan Ti-Ti -rytmiä ja luetaan seuraavasti: Ta, Ta, Ta, Ta Ti-Ti, Ti-Ti, Ti-Ti, Ti-Ti Ti-Ti, Ta, Ti-Ti, Ta Ta, Ti-Ti, Ta, Ti-Ti Ti, Ta,Ti, Ti, Ta, Ti. Luetaan sivun 12 rytmiharjoitus samalla tavalla. Opettaja voi havainnollistaa näitä rytmejä neljällä sormella niin, että ensin 2 ja 3 ovat yhdessä (Ta, Ta), sitten kaikki sormet erillään (Ti-Ti, Ti-Ti) ja sitten 3 ja 4 yhdessä (Ti, Ta, Ti; kts. sivu 7, Rytmihahmot). n 12 alakulmassa opetellaan miten kaari soitetaan. Ta Ti Ti Sitten sama harjoitus niin, että opettaja taputtaa Ta-sykettä ja oppilaat Ti-Ti -sykettä. Lopulta kaikki taputtavat Ta-sykettä ja lukevat harjoituksen.

11 13 DO vaihtuu F-ääneen. DO-avain osoittaa F-DO:n paikan. Opetellaan magneettisormet oikea peukalo ja etusormi ovat vastakkain. Kahden käden käyttäminen voi aluksi pienistä oppilaista tuntua vaikealta. Aluksi lapset voivat nojata huilun suukappaleen olkapäähänsä ja sormittaa kappaleita puhaltamatta niin, että näkevät sormensa. Ta, Ta Ta, Ti-Ti neljä kertaa. 11 Jorma Ollarannan Turre-koira -kappale sisältää monta erilaista DO-RE 5. -yhdistelmää (tässä F-G). Tahdit 5 6 ja 7 8 ovat symmetriset keskenään. Säestykseksi sopii esim. seuraava taputus: 6. Tämä Kodályn kappale on synkooppiharjoitus. Ensin kannattaa taputtaa alle Ti-Ti -sykettä, sitten Ta-sykettä Tämä Zoltán Kodályn kappale on kappaleen 3 pari. Melodia on kummassakin sama, mutta tahtiviivat ovat eri paikoissa ja painotukset muuttuvat tahtien alkuun. Kappale kuulostaa nyt aivan erilaiselta. Opetellaan painollisia ja painottomia nuotteja. n lopussa on kolme viivastoa, joille oppilas/ opettaja voi kirjoittaa joko oman ympäristönsä DO-RE -kappaleita tai omia sävellyksiä. Kappaleet voidaan kirjoittaa joko viivastolle nuoteilla tai syllabeilla (rytmit ja alle DO-RE -nimet, ks. A- kirjan sivu 15). Tässä inkeriläisessä kansanlaulussa harjoitellaan kaaria. Opettaja voi soitattaa muissakin sivujen kap- 8. kappaleissa pieniä kaaria. 15 Tässä opetellaan MI-ääni. Jos opettaa ryhmää, voi havainnollistaa DO-RE-MI -kulkua kahden tuolin avulla. Tuolit pannaan vierekkäin. Ensimmäisellä istuu oppilas, toinen oppilas seisoo tuolien välissä lattialla ja kolmas oppilas tuolilla. Opettaja osoittaa vuorotellen oppilaita, joista jokainen laulaa/ soittaa omaa ääntään (DO-RE-MI) MI Opetellaan laulamaan Jorma Ollarannan Kurre -kappale ulkoa. Palataan 9. siihen A-kirjan sivulta 17 ja uudelleen sivulta 19 ja soitetaan se. 16 Tällä sivulla opetellaan Ta-a -nuotti (puolinuotti, symbolina laiva). Opetellaan myös tauot. n lopussa on luku/soittoharjoitus, johon voidaan myös keksiä oma melodia DO-RE-MI -sävelillä. Ta - a 17 Opetellaan soittamaan MI-ääni G- DO:ssa (kirjainnimellä H). Tarkistetaan vasemman peukalon paikka. Tässä tutussa englantilaisessa kansanlaulussa on aluksi laskeutuva linja ja 10. AABA-muoto. Harjoitellaan soittamaan puolinuotti täyteen pituuteensa. Jos opetat ryhmää, voit soitattaa jokaisella oppilaalla

12 12 oman tahdin ja harjoitella sitä, että musiikki ei pysähdy. Tätä voi tietenkin harjoitella myös vuorosoittona opettajan kanssa. Lasta kannattaa muistuttaa, että vauvasormi (vasen pikkurilli) pidetään turvassa oikealla paikallaan. Laskevassa melodiassa se saattaa pudota nimettömän mukana alas. 18 Tällä sivulla opitaan kertausmerkki, kertauspoika. Hän hymyilee ihastuksissaan ja haluaa kuulla laulunpätkän uudestaan. Tämä kehtolaulu on lasten suosikkeja kauniin 13. melodialinjansa ansiosta. Harjoitellaan laulavaa linjaa ja yritetään puhaltaa jo vähän useampia nuotteja yhdellä puhalluksella. Tärkeää on rauhallinen ja kiireetön hengitys. Harjoitellaan kappaletta myös mielessä 19 Siirrymme taas F-DO:hon. Tarkoitus on, että lapset ymmärtävät liikkuvan DO:n. Muistutetaan lapsia jo alussa siitä, että kirjainnimet pysyvät paikoillaan (aivan kuten talot, joissa asutaan) ja solmisaationimet muuttavat paikkaa (aivan kuten ihmiset, jotka voivat muuttaa asunnosta toiseen). Asiaa voidaan vielä selventää laulamalla kappaleita usealta eri korkeudelta. Soitetaan ensin esim. tutut DO-RE-MI -kappaleet F- DO:sta ja edetään sitten uusiin kappaleisiin. Loikkiva Molla-Maija opettaa muistamaan 16. kertausmerkin. Laskeva melodialinja helpottaa muistamaan, että sormia ei tarvitse painaa, vaan ne ovat lepotilassa läppien 11. Kappale on melodialinjaltaan kaarimuotoinen. Harjoitellaan vielä vierekkäisiä sormia. Nyt tulee kahden sormen yhtaikainen liike. DO-MI (G-H) ensimmäisessä ja 12. kolmannessa tahdissa ja MI-DO (H-G) toisessa tahdissa. Terssin laulaminen ja soittaminen puhtaasti vaatii myös harjoittelua. laulamalla ja sihisemällä fraasit terävällä s-äänteellä. Näin saadaan keskivartalon lihaksisto toimimaan aktiivisesti. Alunperin laulu esilaulajalle ja kuorolle. Voi harjoitella niin, että ensimmäinen rivi on soolo ja toinen yhdessä 14. soitettu. Mukana kahden pikkukaaren tahti. Tämä kolmijakoinen kappale on vaikeahko rytmiltään. Kannattaa lukea 15. rytmi ja laulaa kappale useaan kertaan ennen soittoa Ta-sykettä taputtaen. päällä. Vierekkäisten sormitusten lisäksi opetellaan DO-MI -vaihtoa (F-A). Kappale on ensimmäinen varsinainen kaanon. Sanojen ajatteleminen auttaa lasta pysymään omassa äänessään. Molla-Maijan rytmisäestykseksi sopii esim. synkooppi (Ti-Ta-Ti). Luonteeltaan kappale on tanssillinen. Tämä Zoltán Kodályn kappale on muodoltaan parillinen AABB, mutta 17. sikäli erikoinen, että jokainen rivi on kolmitahtinen tavanomaisen neljän tahdin sijaan. Kappale sisältää sekä DO-MI- (F-A) että MI-DO (A-F) -vaihdon. Kertausmerkki on jo ilman hymynaamaa, mutta lapsi voi itse piirtää hymyilevän suun. Tässä nelijakoisessa kappalessa kerrataan kaari ja kertausmerkki. 18. Kappaleessa voi kokeilla kahta erilaista soittotapaa: tanssillista ja laulavaa. 20 Tämä sivu on opettajalle DO-MI -kappaleiden muistiinkirjoittamista varten. Sitä voidaan käyttää myös lasten itse säveltämien kappaleiden kirjoittamiseen. Nuoteil- la kirjoitettaessa käytetään värikynää (tummanvihreä G-DO:lle ja vaaleanvihreä F-DO:lle). Syllabeja käytettäessä on lyijykynä hyvä.

13 21 Opetellaan FA-ääni. Sävelaskelportaikossa pieni punainen porras näyttää puoliaskelen paikan. Pienet sävelaskelet ovat lapsille vaikeita laulaa ja soittaa puhtaasti, siksi niiden laulaminen on tärkeää. Tämän sivun kappaleita voi ensin laulaa ja sitten soittaa. Kappaleissa voi myös edetä ensin sivulle 21 ja palata takaisin soittamaan loppuja sivun 20 kappaleita, kun C-ääni on opeteltu. Peukalon liikettä kannattaa harjoitella ilman puhallusta niin, että näkee sormet. Näin opetellaan tuntemaan, että peukalon liike on riittävän pieni ja suoraan läpästä poispäin (ei sivulle). Perinteinen suomalainen Kalevala-rytmi. Laulun sanoiksi sopii mikä tahansa kalevalainen säe. Taputetaan alle 19. Ta-sykettä jotta kaksi viimeistä Ta-nuottia eivät muutu Ti-nuoteiksi. Melodiankuljetus on asteittaista, poikkeuksena MI-DO ja DO-FA -hypyt Pienenpieni veturi on lasten suosikkikappaleita. Asteittaisen melodiakuljetuksensa ansiosta se on melko helppo oppia. Tässä kappaleessa voi harjoitella nopeutusta (accelerando) ja hidastusta (ritardando) esim. junaleikin avulla. Kappale kannattaa opetella ensin ulkoa. Aluksi opettaja voi olla veturi, joka määrää tahdin. Juna lähtee liikkeelle jonona. Lähdetään hitaasti, nopeutetaan tempoa ja hidastetaan asemalle saavuttaessa. FA Jorma Ollarannan hauska Sammakko sisältää monta erilaista sormitusvaihtoa, joita napakka rytmi pitää hy- 20. vin kasassa. Tarina loikkivasta sammakosta antaa kappaleelle tanssillisen karakteerin. Tämä unkarilainen kansanlaulu on iloinen piirilaulu. Tämä kappale on 21. melko helppo oppia ja siinä voi kokeilla erilaisia tempoja. Tähän voi liittää hengitysharjoituksen, jossa harjoitellaan keskivartalon lihasten joustavuutta. Lähdetään liikkeelle terävillä sihinöillä hitaassa tempossa, nopeutetaan ja hidastetaan Tämä kappale kertaa kaaria. Sormitus FA-RE (C- 23. A) kaaren alla vaatii keskittymistä. Etsitään, mitkä tahdeista ovat samanlaisia, mitkä erilaisia. Tämän kirjan ensimmäinen kaksiääniseksi kirjoitettu kappale. Karakteeri on 24. iloisen tanssillinen, paino tahdin ykkösellä. Taputetaan Ta-sykettä ja opetellaan rytmi. Alarivin rytmi on vaativampi, puolinuotit soitetaan täyteen pituuteensa. Taputetaan Ta-rytmiä ja muistetaan pitää puolinuotit pitkinä. Ylä-äänessä 25. etsitään, miten tahdit 1 & 4 ja 2 & 3 ovat sukua keskenään. Kappaleita 24 ja 25 voidaan myös harjoitella taputtamalla alarivi ja laulamalla ylärivi sekä päinvastoin. Tanskalainen tanssi, jossa irralliset Ti- Ti -nuotit soitetaan lyhyinä, Ta-nuotit 26. pitempinä, mutta irti toisistaan. Kaaren alku on painollinen ja loppu lyhyt. Näin saadaan napakka tanssillinen rytmi.

14 14 24 Harjoitellaan FA-ääntä ja peukalon pitämistä B-läpällä ( kissapeukku ). Koska aloittelijat ovat pieniä, tämä ääni harjoitellaan peukaloläpällä ja oikean kakkossormen käyttöä opetellaan B-äänessä myöhemmin. A-kirjassa tästä ei tule ongelmia, koska modulaatioita ei ole eikä peukalon paikka vaihdu kesken kappaleen. Suosittelen, että ennen tämän sivun kappaleiden opettelua soitetaan jo tutut kappaleet sivulta 20. Kappale 22 on hyvä harjoitella myös F-DO:sta. Vepsäläinen kansanlaulu, jossa ylä- ja ala-äänessä on vastakkaiset rytmit ja 27. intervallit äänenkuljetuksessa. Toinen tahti ei oikeastaan ole tahtilajin muutos, vaan viimeisen äänen pidennys. Jos tämä tuntuu vaikealta soitettavalta, voi soittaa vain ylä-äänen ja palata kappaleeseen myöhemmin kaksiäänisenä Inkeriläinen kansanlaulu, jossa on ensimmäistä kertaa neljän äänen kaari. Inkeriläinen laulu, joka voi olla tanssillinen. Harjoitellaan RE-FA -vaihtoa (G-B). Tämä sivu on DO-RE-MI-FA -laulujen muistiin kirjoittamista varten. 26 Duuripentakordi avaa lastenlaulujen aarreaitan: näillä viidellä sävelellä voi soittaa jo satoja lauluja! Opetellaan SO-ääni ensin laulaen ja käsimerkillä näyttäen. Suosittelen intervallien laulamista käsimerkeillä ja omien pienten kappaleiden tekemistä. Pisteellinen Tai-Ti -rytmi (symbolina iso Ta-kenguru, jolla on pussissaan pieni Ti-kenguru ja toinen vierellään): taputtakaa ensin alle Ti-Ti-sykettä ja lukekaa päälle Tai-Ti. Sitten opettaja taputtaa Ta-sykettä, oppilaat Ti-Ti -sykettä ja luetaan Tai- Ti. Vaihdetaan toisinpäin. Lopuksi kaikki SO taputtavat tasaista Ta-sykettä ja lukevat Tai-Ti. Ta-sykkeen voi tehdä myös jaloilla. Rytmiä voi havainnollistaa neljällä sormella: pidä 2, 3 ja 4 yhdessä ja 5 erillään. Huomaa, että jos havainnollistat näin rytmiä oppilaille, sinun tulee pitää kätesi peilikuvana, jotta oppilas näkisi kuvion oikein päin. Tai - ti 27 D 2 -sormitusta kutsun madoksi, joka moikkaa, ts. nostaa päätään. Verrataan D 2 -äänen väriä etusormi ylhäällä ja alhaalla. C 2 -D 2 -vaihto on pienille oppilaille usein aika vaikea. Suosittelen, että sormien liike harjoitellaan ensin erikseen kummallakin kädellä huilun nojatessa olkapäähän. Vasemman käden sormivaihdossa pitää oppilasta muistuttaa siitä, ettei etusormen juuressa oleva tukipiste häviä, vaan nojaa kevyesti huiluun koko ajan. Varokaa, ettei etusormi taivu liikaa taakse ja lukkiudu. Harjoitelkaa vielä molemmilla käsillä niin, että oppilas näkee sormensa ja keskittyy yhtäaikaiseen liikkeeseen. C 2 -D 2 -sormitusvaihdolle eräs pikkuoppilaani antoi nimen vahdinvaihto. Vasen etusormi ja oikea pikkurilli ovat vartiosotilaita, jotka pääsevät vapaalle muiden tullessa töihin. Pidetään huolta, ettei oikea käsi nojaa huilun akseliin. Oikea käsi on siltakäsi, kaarisillan muotoinen. Oikea peukalo muodostaa sillan pohjan ja pysyy suorana puristamatta. Sormet pysyvät alhaalla käden omalla painolla. Oikean käden asentoa ja sormien yhtaikaista liikettä voi harjoitella myös hyllyn reunalla: laita käsi sormet pyöreinä hyllyn yläpuolelle ja peukalo kevyesti alle. Pidä käsi rennosti paikoillaan ja tee D-C -sormivahtoa (2, 3 ja 4 yhtaikaa alas ja 5 ylhäällä vaihda). Vasenta kättä voi harjoitella vaikka omaan oikeaan käsivarteen. Harjoitellaan intervalleja laulaen ja soittaen. Lapset muistavat oikean käden kaarisillan muodon, kun kerron sadun kolmesta pienestä pukista, jotka haluavat ylittää sillan päästäkseen syömään vihreää ruohoa. Oikea peukalo on peikko. Kaksi ensimmäistäkään pukkia eivät voi päästä sillan yli, ellei se ole kunnossa!

15 Suomalaislasten hyvin tuntema Satu meni saunaan. Tätä kappaletta kannattaa aluksi soittaa vuorosoittona 30. niin, että oppilaalla on ennen D-ääntä aikaa tehdä vaihto rauhassa musiikin pysähtymättä. Soitetaan sitten harjoituksena viittä säveltä (C-D-E-F-G) edestakaisin rauhallisessa tempossa sujuvasti. Tämän kappaleen voi myöhemmin soittaa kahden kaanonissa alkaen puolen tahdin tai koko tahdin päästä. Myöhemmin kappaletta voi soittaa neljän kaanonissa alkaen uuden äänen aina puolen tahdin väliajoin. Vielä kappaleen voi soittaa niin, että toinen ääni soittaa puolta hitaammassa tempossa Kalevalainen sävelmä, jossa soitetaan kolmisointua edestakaisin. Tämä tunnettu englantilainen lastenlaulu esittelee 33. Tai-Ti -rytmin musiikissa. Fraasin puhaltamista kannattaa harjoitella ilman huilua: olisi hyvä, jos Tai- ja Ti-nuotin välissä ei tarvitsisi hengittää. Sopiva hengitysväli pienille soittajille on tässä tahtiviivoilla hengitys. Opetellaan DO-kolmisointu. Soitetaan sitä ensin edestakaisin niin, että sormivaihdot löytyvät. Opettaja näyttää 31. portaikosta, mistä mihin hypätään. Tätäkin voi havainnollistaa esimerkiksi tuolileikin avulla. Kappaleen 31 harjoiteltavat asiat ovat alaspäinen kolmisointu ja SO-DO -vaihto (D-G). Pidetään huolta, että sormet liikkuvat vain silloin, kuin se on välttämätöntä, turhat liikkeet pois. Toimii hyvin kaanonina: kahden kaanon alkaen kolmen tahdin väliajoin, neljän kaanon tahdin väliajoin. Tunnettu lastenlaulu Elefanttimarssi vahvistaa Tai-Ti -rytmin osaamista. Se asettuu tässä suhteessa Ti- 34. Ti -rytmiin. Tämän kappaleeen avulla olen harjoitellut lasten kanssa myös erilaisia tempoja: Meillä on ollut iso vanha elefantti, Leevi Lento, joka löntystää hitaasti ja arvokkaasti. Antti Andante menee käymistahtia ja pieni vilkas Alli Allegro juosta kipittää. Harjoitukseen voi yhdistää marssimisen Zoltán Kodályn lastenlaulu on muodoltaan sel- alkupuolella on nouseva ja loppupuo- Suomalainen kansansävelmä, jossa 35. keä AABA ja sisältää asteittaista kulkua ja mm. kolmisoinlikuva ylä-äänestä. 36. lella laskeva linja. Toinen ääni on peituhyppyjä. Pienet sormen liikkeet. 30 Siirrytään F-DO:hon. Aluksi soitetaan jo G-DO:sta opittuja ja ulkoa opeteltuja kappaleita F-DO:ssa. Tässä Noita -kappaleessa polkaistaan tauon aikana salama jalalla. Rytmi 37. pysyy silloin napakkana. Kertausmerkkejä on monta, joten ne on syytä lukea tarkasti etukäteen. Toimii hyvin kaanonina. Tämä mukava Etanalaulu harjoittaa yhtäikaista MI-SO-MI -sormivaihtoa 38. (A-C-A). Koordinaation kehittämiseksi voi käyttää rytmisäestyksenä esim. Ta- Ta-Ta-Ti-Ti -taputusrytmiä. Esimerkiksi: kädet reisiin, yhteen, ristiin olkapäihin, yhteen-yhteen. Tämä kappale on myös hyvä kaanon. Tässä eskimolaulussa on vaativa rytmi, joka onnistuu kun taputetaan pohjaksi nuottiviivaston alla oleva syke- 39. rytmi. Vahvistetaan SO-MI -vaihtoa (C-A), kolmisointua, kertausmerkkien muistamista ja opetellaan hallitsemaan rytmi. Sykerytmin voi tehdä hauskaksi esimerkiksi tamburiinilla soittaen. Yksinkertainen toinen ääni: DO DO DO DO DO DO DO MI SO SO SO SO

16 16 31 Ti-TiRi -rytmi. Suomen kielellä apusanana voi olla kyttyrä. Harjoitellaan kieltä puhaltamalla ilman huilua. Kielen liike on taaksepäin ikenistä ja TiRi-rytmissä kielen liike on nopea ja pieni, ts. kieli pysyy lähellä ikeniä. Tätä voi harjoitella panemalla etusormen poikittain leuan alle ja näin tunnustelemalla, ettei kieli liiku kannastaan vaan kärjestään. 40. Ti - Ti - Ri Suomalainen kansansävelmä, jossa harjoitellaan Ti-TiRi -rytmiä ilman kaaria. Tässä voi kokeilla kahta eri ka- rakteria: laulullisessa tyylissä kaikki nuotit soitetaan täyteen pituuteensa, tanssikarakterissa irti toisistaan ja lyhyinä. Tämän kappaleen alkupuolen 41. rytmi on melko vaativa ihan pienille soittajille. Kannattaa opetella ensin kaksi viimeistä tahtia, joissa harjoitellaan kahden äänen kaaria. Sen jälkeen voi soittaa kaksi ensimmäistä tahtia ilman kaaria rytmillä Ta-Ti-Ti-Ta-Ta, sitten oikealla rytmillä, ja vielä lopuksi kaarella Suomalainen kansansävelmä, Kosiolaulu, jossa harjoitellaan TiRi-nuotin soittamista kaarella. Itse asiassa tahdeissa 3 4 ja 7 8 on hemiola, jossa painotus tulee puolinuoteille. Hemiolaa oppilaille ei vielä tarvitse opettaa, mutta hassun puolinuottipainotuksen voi vaikkapa opettaja tehdä jaloilla. Soitetaan ensin hitaam- min laulavasti, sitten nopeammin tanssillisesti, jolloin Ti-nuotit ovat lyhyitä ja irti toisistaan. Tässä kappaleessa on todella kaunis melodialinja, soitetaan siis mahdollisimman pitkää linjaa. Ennen aloitus- 43. ta pitäisi miettiä Ti-Ti -kohdan tempo, ettei alku lähde liian nopeasti ja tempo hidastu yhdeksännessä tahdissa. 33 Opetellaan duuripentakordi C- DO:sta. RE-MI -vaihtoa (D-E) pitää harjoitella erikseen. Tehdään oikean käden 4-5 sormilla sormikävelyä ensin pöydän päällä, sitten huilun kanssa. Otetaan vasen käsi mukaan. Muistetaan, että D 2 -sormituksessa mato moikkaa ja näin äänen väri kuuluu kirkkaana. Tuttu laulu, jota voidaan harjoitella samoin kuin s. 27. Tarkoitus on, että 44. tutun laulun avulla silmä hahmottaa uusien sävelien paikan viivastolla. 44. = 30. (FFS) 45. Sama asia kuin edellä. Kerrataan Tai-Ti -rytmiä. 45. = 33. (EFS) Tämän kolmisointukaanonin ideana on, että jokaisen rivin kahdessa ensimmäisessä tahdissa on sama rytmi. Rivien kahdessa viimeisessä tahdissa rytmi on aina tihenevä niin, että ensimmäisellä rivillä rytmi on Ta-a, Ta-a, toisella Ta, Ta, Ta, Ta ja kolmannella Ti-Ti, Ti-Ti, Ti-Ti, Ti-Ti. Aloitetaan harjoittelu soittamalla yhtaikaa ensimmäinen ja toinen rivi, sitten toi- nen ja kolmas ja sitten kaikki kolme riviä yhtaikaa. Sitten voidaan siirtyä soittamaan kappaletta kaanonissa. 47. Lasten rakastama saksalainen laulu, jonka muoto on AA BA

17 35 Opetellaan pisteellinen puolinuotti (symbolina kolme soutajaa). Ta - a - a Tässä lastenlaulussa harjoitellaan pisteellisen puolinuotin soittoa täyteen 49. pituuteensa siten, ettei laskeminen kuulu puhalluksessa. Taputetaan ja lauletaan ensin, sitten opettaja taputtaa ja oppilas laulaa ja päinvastoin. 17 Opetellaan ymmärtämään kohotahdin merkitys (antaa lisää painoa tahdin 48. ykköselle, puhaltajilla vaikuttaa siihen, missä hengitetään) Opitaan myös, että kohotahdin sisältämät aika-arvot vähennetään kappaleen lopusta. t Nämä ovat syllabisivuja, joiden kappaleet soitetaan kaikissa opituissa sävellajeissa. Intonaatiota harjoitellaan soittamalla kappaletta yhtaikaa C- ja F-DO:sta ja C- ja 36 Kolmijakoinen kohotahtikappale, johon oppilas 50. voi itse merkitä hengityspaikat. Hyvä harjoitus sormille intervallihyppyjensä takia. Lastenlaulu, joka harjoittaa hyvin MI-SO -vaihtoa opituissa sävellajeissa. Tähän voi yhdis- 51. tää rytmiharjoituksen, joka edistää koordinaatiota, rytminä Ta-syke: Kädet reisiin yhteen ristiin reisiin (vasen päällä) yhteen reisiin yhteen ristiin reisiin (oikea päälle), kaksi kertaa säkeistössä. 37 Pöllövaari -kappale on erinomainen rytmiharjoitus ja hyvä sormiharjoitus etenkin C-DO:sta. Rytmisäestys on vastakkaisissa rytmeissä (esim. tahdit 1 2, tahdeissa 5 6 alku- ja loppupuoli) G-DO:sta. Näin kappaleisiin saadaan hauska sointiväri. Avosävyiset intervallit (priimit, kvartit, kvintit ja oktaavit) ovat helpompia soittaa puhtaasti kuin sointusävyiset tai dissonoivat intervallit, koska huilussa resonanssiäänet kuuluvat hyvin voimakkaina kvinteissä ja kvarteissa. Haamuäänien kuuntelu ja liu uttaminen paikoilleen on hauskaa ja kehittävää. Samalla voidaan jo opetella käyttämään huulia ja suun tilavuutta intonaation muuttamiseen. Tärkeää on muistuttaa lasta koko ajan, että hän on kuin iloinen prinssi tai prinsessa, jonka leuka ei laske alaspäin eikä pää työnny eteen. Näin vältetään niskan jännitys ja viritys pysyy kohdallaan. Junan ääni -laulu, jolla voi harjoittaa tempon muutoksia acc. rit. Sopii 52. marssittavaksi jonossa (helppo oppia ulkoa). Alkuun voi ottaa kvintti-intervallin (DO-SO) junan pilliksi. Toinen ääni voi tulla mukaan, kun melodiaa on ensin soitettu muutama kerta. Marssitaan tahdissa ja soitetaan. Jotta jalat pysyvät tahdissa, on hyvä nostaa polvia hieman. Tunnettu englantilainen lastenlaulu. Tutun lastenlaulun kanssa voi harjoitella kahden rivin yhtäaikaista lukemista niin, että laulaa yläriviä ja taputtaa alariviä ja päinvastoin. Se kehittää nuotinlukutaitoa ja hahmottamista. Kolmijakoinen englantilainen kansansävelmä, joka alkaa painollisella 55. nuotilla, mutta muuttuu kohotahtiseksi toisen tahdin lopussa.

18 Tikan laulu, jossa voidaan opiskella eri tempoja: hidasta, keskitempoa ja nopeaa. Muistetaan nimet Lento, Andante ja Allegro (kts. laulu 34). Kappale voi olla myös nopeutuva. ABA-muotoinen ranskalainen tanssi, jossa kaikki osat ovat parillisia. Lu- 57. kekaa tarkasti kaaret ABA-muotoinen ranskalainen valssi. Keinuvan rytmin saa paikoilleen harjoittelemalla sivusuuntaisina valssin askeleet: ykkösellä pitkä askel sivulle, kakkosella ja kolmosella pienet vaihtoaskeleet Joululaulukaanon, jossa alut ovat neljän tahdin päässä toisistaan. Soitettava siksi ainakin kaksi kertaa läpi. Toisen rivin intervallit tarkemmin harjoiteltavia. Suomalainen Karhunpeijaispolska, joka voidaan harjoitella melko nopeaksi. Toisessa tahdissa intervallihyp- 59. pyjä, jotka vaativat erillistä harjoittelua. Ti-Ti- Ta -rivien lopuissa saa olla painava ja vaikka jaloilla säestetty. Soi hauskasti kvinteissä. Kolmen kaanon, jossa soi yhtäaikaisesti 61. soitettuna kolmisointu. MI on keskiääni, jonka puhtautta on kuun- 62. neltava tarkkaan. Huolehditaan intonaatiosta rivien lopussa (pidetään keskivartalon lihakset rennosti samassa jännitteessä kuin s-puhalluksessa, puhalletaan rivi loppuun asti, pidetään pää ja leuka suorassa ja liikutetaan huulia hiukan eteenpäin). Kalevalatyylinen joululaulu, jossa ylä-ääni etenee kalevalaisen tyypillisesti asteittain, ala-ääni hypyillä. 41 Tämä sivu on tarkoitettu opettajille ja oppilaille tuttujen duuripentakordi- ja omien kappaleiden kirjoittamiseen. Jotta lapsi tuntee osaamisen iloa sävellyksistään, on hyvä miettiä yhdessä tahtilaji ja tahtien määrä sekä päätössävel. Näin saadaan turvalliset kehykset, joissa luovuus lähtee lentoon. Omille sävellyksille on kiva myös keksiä nimet. 42 Opetellaan laulamaan toinen pieni sävelaskel: TI-DO. TI:n käsimerkki näyttää DO:ta kohti ja muistuttaa näiden kahden sävelen pienestä välimatkasta. Tämän sivun puolivälissä voidaan opetella FIS-sormitus (oikealla nelossormella!) ja soittaa sivun yläreunassa oleva harjoitus. Kissa kiipeää tikapuita pitkin päästäkseen F-äänestä FIS-ääneen ja opettaa samalla ylennysmerkin. Kappale 63 on LA-pentakordin laulamista varten. Opetellaan näyttämään LA:n kä- 63. simerkki ja laulamaan tämä harjoitus. Alapilkut syllabeissa tarkoittavat DO:n alapuolisia ääniä. TI LA

19 43 Kappaleet liikkuvat TI: stä RE:hen (FIS-A). Päätössävelenä kummassa kin on DO (G ). Ti-Ti -sykkeellä niin, ettei toisen tahdin alussa Ti-Ti -rytmien pulssi horjahtele. Tämän jälkeen nuotin alla oleva rytmisäestys onnistuu ja tukee kappaleen pulssia Tässä kappaleessa ambitus on TI:stä MI :hin (FIS-H). Harjoitellaan muistamaan FIS-ääni ja pikkukaaret. Tämän kappaleen ambitus on myös TI:stä MI:hin (FIS-H). Tässä kannattaa harjoitella rytmiä ensin kokonaan Tässä harjoitellaan mm. alaspäistä RE-TI (A-FIS) -vaihtoa. Myös ensimmäinen tahti vaatii vähän keskittymis- 68. tä. Kappaleesta saa pian nopeatempoisen. Soitetaan TI-MI -väliä nyt F- DO:sta (E-A). Jos opettaa solmisaatiota käyttäen, kannattaa harjoi- 44 tella intervallien soittamista käsimerkeistä sekä G- että F-DO:sta. Tällöin liikkuvan DO:n periaate vahvistuu. Tämä hauskasti TI-alkuinen kalevalainen melodia sisältää kaksi erilaista tunnelmaa: ensimmäinen tahti 69. kertoo yölinnusta (lepakosta), toinen päivälinnusta (pääskynen). Tässä voi kokeilla jo joko eri nyansseja (hiljaa/kovaa) tai erilaista äänenväriä (pehmeää / tiivistä ääntä). 45 Opetellaan LA-pentakordi E- LA:sta (E-FIS-G-A-H). Nuottiavain vaihtuu LA-avaimeksi, koska perussävel on LA (molli). Soitetaan ensin viisisävelasteikkoa edestakaisin. Hyvä harjoitus on soittaa kappale 30 (Satu meni saunaan) mollissa. Harjoitellaan erikseen E-FIS -vaihtoa ensin pöydän tai hyllyn reunalla, sitten huilulla niin, että suukappale nojaa olkapäähän ja lopulta soittaen. Opetellaan myös LA-kolmisointu ja soitetaan sitä edestakaisin niin, että opettaja näyttää portaikosta, minkä äänien yli tulee hypätä. E-LA -asteikossa olen harjoitellut lasten kanssa ylipuhallusta eli kokeillut, miltä samat sormitukset kuulostavat oktaavia ylempää. Jos tämä onnistuu hyvin, voi E-pentakordikappaleita soittaa myös oktaavia ylempää ja kokeilla oktaaveissa soittamista. Unkarilainen kansansävelmä, jossa ensimmäisellä rivillä on heti LA-MI 72. -hyppy (E-H). Tahtien lopussa kaaren alla pidätyssävel on painava, kaaren lopussa 70. Tervehdyslaulu, jossa ensin lyhyt 2/4-lause (fraasi) ja sitten pitempi 3/ 4 + 2/4 lause. Toinen lause on kirjoitettu nuoteille näin (ei 5/ 4) että rivin lopussa olevat Ta-nuotit olisivat selkeästi painolliset. Kalevalainen melodia, jossa TI (E) johtaa fraasia selkeästi ylöspäin. Lauletaan ensin ja opetellaan fraseeraus- 71. ta matkimalla laulamisen tapaa. purkaussävel kevyt. Toisen rivin uusi asia on maalit. Ensimmäisellä kerralla nopan silmäluku on 1 ja edetään yksi tahti eteenpäin, toisella kerralla silmäluku on 2, ja silloin mennään suoraan yhden tahdin yli. Suomalainen kansansävelmä, jossa ylä-ääni kulkee Ti-Ti -rytmillä sisältäen sekä hyppyjä että asteikkokulun ja 73. ala-ääni tuo mukaan ylöspäisen kolmisoinnun. Venäläinen muuttolinnuista kertova laulu, joka harjoittaa terssiasteikkoa. 74. Muuntelua voi tuoda soittamalla ensimmäisen rivin kovaa ja toisen vähän hiljempaa. Jotta puhtaus säilyisi, dynamiikkaerot eivät voi olla vielä kovin suuret.

20 Ruotsalainen kansanlaulu, jossa on erittäin kaunis melodiakaari. Fraasit ovat kahden tahdin mittaisia. Jos pienet soittajat eivät vielä jaksa puhaltaa kahta tahtia, voi tahtiviivalla toki hengittää. Laulamalla kannattaa harjoitella kuitenkin kahden tahdin fraaseja ja miettiä, miten voisi hengittää niin, että ajatus ei katkeaisi. Tässä kappaleessa ylä-ääni kuljettaa melodiaa tiheämmällä rytmillä ja ala-ääni säestää hitaammilla aika-arvoilla. Ala-ääni on näistä vaativampi rytminsä ja hyppyjensä takia. Lyhyt virolainen kalevala-sävelmä nyt LA-asteikossa. Jos ylipuhallus 77. onnistuu, soitetaan toinen kerta oktaavia ylempää. 47 Opetellaan LA-pentakordi D- LA:sta. Ensimmäisen oktaavin D on nyt mato mullan alla eikä nosta päätään. Vain häntä vilkkaa ylhäällä. Verratkaa kahta D-ääntä toisiinsa ja kuunnelkaa äänen väriä oikein soitetuissa sormituksissa. Oikean käden sormivaihtoa D-E voi harjoitella päydän päällä erikseen niin, että sormet liikkuvat helposti yhtaikaa. Pidetään oikea peukalo kevyesti paikoillaan. Harjoitellaan myös LA-kolmisointua edestakaisin. Suomalainen paimenlaulu, jossa äänenkuljetus sisältää jo kvarttihyppyjä. Pidetään huolta, että sormet liik- 76. kuvat yhtaikaa, mutta rennosti puristamatta. Arkaainen toinen ääni on kirjoitettu niin, että se sisältää useita avosävyisiä kvartti- ja kvintti-intervalleja. Toisen tahdin alussa nipistävä sekunti saa olla voimakas. Tämä kappale saa jo orkesterillista sävyä, jos se soitetaan oktaaveissa. ta. Tuntuman keskivartalon lihaksiin saa puhaltamalla pitkään ulos sihisten terävää s-kirjainta. Sitten puhalletaan normaalisti, mutta pidetään lihastuki ja lisätään rytmi kielittämällä. Harjoitus tehdään ilman huilua. Virolainen piirilaulu, jonka tempo harjoitellaan reippaaksi. Kielen tulisi 79. olla kevyt ja tarkka (kielen paikan tarkistaminen: kielen kärki ikenien ja ylähampaiden rajalla, liike poispäin) maalit kertautuvat tässä. 78. Suomalainen kansanlaulu, jossa on paljon D-E -vaihtoa ja kolmisointu. Pyritään puhaltamaan ääntä rikkomat- 80. Laulavalinjainen karjalainen kansanlaulu. Myös kvinttihypyssä äänten tulisi olla kiinni toisissaan Kappale Saaliiksi sain hyttysen, jossa harjoitellaan LA-TI-DO (D-E-F) 82. -kulkua nopeaksi. Oikean käden sormikävely -kappale. Kerrataan maalit. Toimii hyvin kaanonissa. Laulun sanojen ajatteleminen helpottaa rytmissä pysymistä soittaessa. Opetellaan TiRi-Ti -rytmi eli kameli kääntyy toisinpäin. Rytmisanana suomen kielessä toimii hyvin kameli. Harjoitellaan kieltä erikseen: kielen kanta paikoillaan, kärki liikkuu. Puhalletaan ja kielitetään Ti-Ti-TiRi-Ti -rytmiä. Kappaleessa on arkaainen toinen ääni. Ti - Ri - Ti

arja suorsa-rannanmäki opettajan opas colour keys the piano a bc

arja suorsa-rannanmäki opettajan opas colour keys the piano a bc arja suorsa-rannanmäki opettajan opas colour keys the piano a bc 10 matkalla musiikkimaahan Olipa kerran Musiikkimaahan lähdetään pienen tarinan saattamana. Lisää juoneen omiasi ja anna mielikuvituksen

Lisätiedot

ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA. Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista

ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA. Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista 5 ERILAISIA OPETTAJIA ERILAISIA METODEJA Tutkielma Michael Wolfin, Panu Pärssisen ja Duncan McTierin kontrabassokirjoista Seminaarityö Syksy 2010 Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Sirkuksen kehittämisalue osana Tampereen Taikalamppuprojektia

Sirkuksen kehittämisalue osana Tampereen Taikalamppuprojektia 1 Sirkuksen kehittämisalue osana Tampereen Taikalamppuprojektia Yhteistyössä: Suomen Nuorisosirkusliitto ry Tampereen kaupunki/kulttuuritoimi Sorin Sirkus ry Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus

Lisätiedot

1000 ja 1 luovaa harjoitusta

1000 ja 1 luovaa harjoitusta Kim Lautamo 2014 Kehittämistehtävä/Työvalmentajan EAT2 1000 ja 1 luovaa harjoitusta On niitä, jotka saavat asiat tapahtumaan, niitä, jotka katsovat, kun asiat tapahtuvat ja niitä, jotka ihmettelevät, mitä

Lisätiedot

Pieni sirkusopas. Sirkusopetusmateriaali peruskoulun opettajille. Tampereen Taidekaaren julkaisuja, osa 2

Pieni sirkusopas. Sirkusopetusmateriaali peruskoulun opettajille. Tampereen Taidekaaren julkaisuja, osa 2 Pieni sirkusopas Sirkusopetusmateriaali peruskoulun opettajille Tampereen Taidekaaren julkaisuja, osa 2 1 2 ESIPUHE Sirkusta ihan kaikille Työskentelen Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poossa erityisohjaajana.

Lisätiedot

Kuopion kulttuuripalvelukeskus. Tarinapolku. Anne Karjula

Kuopion kulttuuripalvelukeskus. Tarinapolku. Anne Karjula Kuopion kulttuuripalvelukeskus Ki r j a s to p o l ku Tarinapolku Anne Karjula Sisällys 1. Johdanto... 3 10. Kalevala... 39 2. Luottamus, ryhmäytyminen, rentoutuminen, tutustuminen... 4 11. Lähteet ja

Lisätiedot

Mindfulness harjoituksia

Mindfulness harjoituksia 1 Mindfulness harjoituksia Laajalti tunnetussa zen tarinassa kaksi munkkia, opettaja ja oppilas, tulevat joen kahlauspaikalle. Hätääntynyt ylimysnainen on jo joen rannalla; joki on tulvinut niin, että

Lisätiedot

Ryhmäytysmateriaali. - Ryhmäytys keskeyttämisen ehkäisyn menetelmänä ja koulussa jaksamisen tukena. VANTAAN KAUPUNKI Vantaan ammattiopisto Varia

Ryhmäytysmateriaali. - Ryhmäytys keskeyttämisen ehkäisyn menetelmänä ja koulussa jaksamisen tukena. VANTAAN KAUPUNKI Vantaan ammattiopisto Varia VANTAAN KAUPUNKI Vantaan ammattiopisto Varia Ryhmäytysmateriaali - Ryhmäytys keskeyttämisen ehkäisyn menetelmänä ja koulussa jaksamisen tukena Maarit Sirkka Projektityöntekijä Solmu projekti 2007 Muokkaus

Lisätiedot

KARATE * TAIJIQUAN * YIQUAN * ZEN

KARATE * TAIJIQUAN * YIQUAN * ZEN HUOMIOITA 7/2004 joulukuu/2 No 37 Zenshindojo ry. Perustettu 1987. Kirjannut Timo Klemola KARATE * TAIJIQUAN * YIQUAN * ZEN Taidon kehittymisestä Olen viime aikoina pohtinut useita taidon kehittymiseen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUKSELLINEN LEIRIKOULUOHJELMA, SISÄLTÖ MUOTOILUINEEN. Karjalan Luontokoulu

YMPÄRISTÖKASVATUKSELLINEN LEIRIKOULUOHJELMA, SISÄLTÖ MUOTOILUINEEN. Karjalan Luontokoulu YMPÄRISTÖKASVATUKSELLINEN LEIRIKOULUOHJELMA, SISÄLTÖ MUOTOILUINEEN Karjalan Luontokoulu 1. JOHDANTO 1.1. Leirikouluohjelman tarkoituksesta ja käytöstä Leirikoulu ohjelman KÄSIKIRJOITUS sisältää yksityiskohtaisen

Lisätiedot

Muistaakseni laulan -musiikkituokioiden järjestäminen Ohjaajan opas

Muistaakseni laulan -musiikkituokioiden järjestäminen Ohjaajan opas MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:35 Sari Laitinen, Jennie Lillandt, Ava Numminen ja Merja Kurki Muistaakseni laulan -musiikkituokioiden järjestäminen Ohjaajan opas Muistaakseni laulan -musiikkituokioiden

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HARJOITTELUPAKETTI

LASTEN JA NUORTEN HARJOITTELUPAKETTI LASTEN JA NUORTEN HARJOITTELUPAKETTI Suomen Koripalloliitto ry. Marttiina Roos- Salmi 2006 Päivitetty Jussi Räikkä / Antti Koskelainen 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO: Johdanto Osa 1: Lasten urheilun perusteet

Lisätiedot

TUKI LAULU- JA PUHEÄÄNESSÄ

TUKI LAULU- JA PUHEÄÄNESSÄ TUKI LAULU- JA PUHEÄÄNESSÄ Pop/jazzmusiikin koulutusohjelma Opinnäytetyö 17.4.2008 Lotta Rautiainen Kulttuuri- ja palveluala Koulutusohjelma Pop/jazzmusiikin koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto Pop/jazz

Lisätiedot

Lumilautailu opetusohjelma

Lumilautailu opetusohjelma Lumilautailu opetusohjelma Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Lumilautailun perustaidot... 5 Tasapaino... 5 Kanttaaminen... 5 Kääntäminen... 6 Kuormittaminen... 6 Rytmi... 7 Ensiaskeleet lumilautailuun...

Lisätiedot

Kaikki yhdessä jäälle Jäälajien tuntimalleja ala- ja yläkoululaisten luistelunopetukseen materiaalin sovellukset inkluusion näkökulmasta

Kaikki yhdessä jäälle Jäälajien tuntimalleja ala- ja yläkoululaisten luistelunopetukseen materiaalin sovellukset inkluusion näkökulmasta Kaikki yhdessä jäälle Jäälajien tuntimalleja ala- ja yläkoululaisten luistelunopetukseen materiaalin sovellukset inkluusion näkökulmasta 1 LIITE 1 YLEISOHJEET SOVELLETUISTA TUNNEISTA Sovelletut tuntisuunnitelmat

Lisätiedot

LÄRPÄKE SKETSIT, LEIKIT JA NÄYTELMÄT. Nimi:

LÄRPÄKE SKETSIT, LEIKIT JA NÄYTELMÄT. Nimi: LÄRPÄKE SKETSIT, LEIKIT JA NÄYTELMÄT Nimi: ESIPUHE Lärpäke on sketsejä, leikkejä ja hengellisiä näytelmiä sisältävä iltaohjelmavihko. Olen valinnut kaikki ohjelmanumerot täysin oman pääni mukaan. Jotta

Lisätiedot

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F5-6 valmennussuunnitelma Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F5-6 VALMENNUSSUUNNITELMA SUOMEN PALLOLIITTO Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Lukijalle... 6 Harjoituskirjan käyttöohje...

Lisätiedot

MAST. Ryhmäyttämisopas

MAST. Ryhmäyttämisopas MAST Ryhmäyttämisopas Sisällys 1 Mikä on ryhmäyttämisopas? 3 2 Miksi ryhmäyttäminen on tärkeää? 4 3 Ryhmän rakentuminen 5 4 Tutustumisharjoitukset 7 4.1 Tutuiksi 7 4.2 Parin ja ryhmän muodostaminen 13

Lisätiedot

Step-by-Step. Matka skeet-ammunnan ihmeelliseen maailmaan

Step-by-Step. Matka skeet-ammunnan ihmeelliseen maailmaan Step-by-Step Matka skeet-ammunnan ihmeelliseen maailmaan Alkusanat...4 Luku 1...5 Ensikokemukset skeet-ammunnassa...5 Nyt ei ole oikea aika...5 Ensikokemuksen merkitys...5 Perusteiden oppiminen...6 Moniko

Lisätiedot

Liikuntaleikkipussi 1 2-luokkalaisille

Liikuntaleikkipussi 1 2-luokkalaisille Liikuntaleikkipussi 1 2-luokkalaisille Liikunnan perusteita ja ohjaamisen taito Ohjevihko liikuntaleikkipussin käyttöön Liikuntaleikkipussin sisältämät leikit Liikunnan suunnittelun pohja Tessa Turkulainen

Lisätiedot

Näppituntuma. 2.lk. Alkuopetuksen matematiikkaa toiminnallisesti. Tekijät: Janne Junttila ja Kerttu Ristola

Näppituntuma. 2.lk. Alkuopetuksen matematiikkaa toiminnallisesti. Tekijät: Janne Junttila ja Kerttu Ristola Näppituntuma 2.lk Alkuopetuksen matematiikkaa toiminnallisesti Tekijät: Janne Junttila ja Kerttu Ristola Oulun Matikkamaa 2012 Oppimisympäristöhanke 1. Näppituntuma ja toiminnallinen matematiikka... 3

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan 1 Oppaasta Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan on kokoelma taide-

Lisätiedot

ZAZEN. Opas zen-meditaatioon. Ari Tikka, Helsinki Zen Center ry 19.11.2012.

ZAZEN. Opas zen-meditaatioon. Ari Tikka, Helsinki Zen Center ry 19.11.2012. ZAZEN Opas zen-meditaatioon Ari Tikka, Helsinki Zen Center ry 19.11.2012. Tämän ohjeen saa vapaasti tulostaa, kopioida ja levittää kokonaisena, kunhan säilyttää lähdetiedot. Uusin versio löytyy osoitteesta

Lisätiedot

GRUNDTVIG. Työkaluja S2-opetukseen

GRUNDTVIG. Työkaluja S2-opetukseen GRUNDTVIG Työkaluja S2-opetukseen Tässä työkalupakissa esitellyt menetelmät on kerätty kaksivuotisen Grundtvig-oppimiskumppanuuden Tools for Empowering through Language!? puitteissa. Hankkeeseen osallistui

Lisätiedot

Ohjelmointia Scratchin kanssa

Ohjelmointia Scratchin kanssa Ohjelmointia Scratchin kanssa β eta Matti Nelimarkka Noora Vainio Nyyti Kinnunen 2011 2 Materiaali on käytössä Creative Commons Nimeä- Tarttuva 3.0 Muokkaamaton (CC BY- SA) lisenssillä. Se tarkoittaa,

Lisätiedot

VÄINÖ LAHERMA. lelinevoimistell] HELSIIVGISSÄ KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA

VÄINÖ LAHERMA. lelinevoimistell] HELSIIVGISSÄ KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA in i VÄINÖ LAHERMA lelinevoimistell] ^ HELSIIVGISSÄ KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA ^>J?f^ Presented to the LffiRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO by Laurentian University Library TELINEVOIMISTELU VÄINÖ LAHERMA

Lisätiedot

ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN

ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN TAIDELÄHTÖISET JA TOIMINNALLISET MENETELMÄT IDENTITEETTITYÖN JA OSALLISUUDEN TUKENA OPPIMISOPAS OHJAAJILLE 1 SISÄLLYS TAIDELÄHTÖISET MENETELMÄT IDENTITEETTITYÖN

Lisätiedot

Sano EI kisaamiselle. KampailijaEiKiusaa

Sano EI kisaamiselle. KampailijaEiKiusaa Sano EI kisaamiselle. Kamppailulajien yleinen tahto on, että kampailu-urheilun harrastaja ei koskaan kiusaa ketään. Ei harjoituksissa, ei koulussa, ei vapaa-ajalla. Kamppailija on kaikkien kaveri ja puuttuu

Lisätiedot

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2011 Kuinka pitkä on hetki?

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2011 Kuinka pitkä on hetki? www.khmusiikki.fi Trioli Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2011 Kuinka pitkä on hetki? Minustakin maestro! Antti Hakkarainen Piano soikoon! Vapaan säestyksen aakkoset Käytännöllisyyttä ja toiminnallisuutta

Lisätiedot

Heli Konivuori Vihreää Draamaa

Heli Konivuori Vihreää Draamaa Heli Konivuori Vihreää Draamaa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Sisällys Lukijalle... 3 1. Mitä vihreä draama on?... 4 2. Leikki, tarinat ja vihreä draama... 5 3. Vihreässä draamassa käytettyjä työtapoja...

Lisätiedot