Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali"

Transkriptio

1 Viranomainen No 6/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 129 KOKOUSAIKA Maanantai kello KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali puheenjohtaja poissa Mika Männistö Katriina Koho Maarit Markkula Riitta Sianoja Veli-Pekka Suni Heli Vanha-Rauvola Henri Kantola MUUT SAAPUVILLA OLLEET Marko Pelttari, valtuuston puheenjohtaja Timo Lehtonen, valtuuston I varapuheenjohtaja Hannu Rantala, valtuuston II varapuheenjohtaja Jari Laaksonen, valtuuston III varapuheenjohtaja Seppo Saarinen, esittelijä Tarja Syvänen, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Laillinen ja päätösvaltainen, 98 ASIAT :t (sivut ) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOI- TUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Puheenjohtaja Mika Männistö Tarkastusaika Köyliö Allekirjoitukset Pöytäkirjanpitäjä Tarja Syvänen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Veli-Pekka Suni Heli Vanha-Rauvola Aika ja paikka Köyliön kunnanvirasto kello Virka-asema Allekirjoitus Todistaa pöytäkirjanpitäjä

2 Kunnanhallitus SISÄLTÖ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET SYYSKAUDELLA KUNNANJOHTAJA SEPPO SAARISEN VUOSILOMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAT JA SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS JA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA ELINKEINOPALVELUIDEN NELJÄNNESVUOSIRAPORTTI TAMMI MAALISKUU SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI VUODELTA KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YHTEISEN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAOHJE KOTISEUTUARKISTON TOIMINTAOHJE LAUSUNTO EURAN KUNNAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVASTA KÖYLIÖN KUNNAN LAUSUNTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA YSTÄVÄKUNTATAPAAMINEN FLADUNGEN/SAKSA LUVAN MYÖNTÄMINEN ERITYISOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMISEEN KÖYLIÖN KANKAANPÄÄN KYLÄSSÄ SIJAITSEVAN MÄÄRÄALAN MYYMINEN KIINTEISTÖSTÄ MIKKOLA 1:17 MAARIT MARKKULALLE JA JUKKA AALTOSELLE VUODEN 2015 KYLÄTOIMINTARAHAN JAKAMINEN KANKAANPÄÄN KYLÄYHDISTYS RY:N ANOMUS KIINTEISTÖ OY KÖYLIÖN VUOKRA-ASUNTOJEN TAKAUSHAKEMUS KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN SATAKIERTO OY:N FUUSIO YHDISTYVÄN KUNNAN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELUN OHJEISTAMINEN YHDISTYMISHALLITUKSEN VALINTA MUUT ASIAT MAATALOUS- JA METSÄYHTYMÄ KÖYLIÖN VANHAKARTANON KAAVOITUSALOITE ILMOITUSASIAT

3 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Khall 98 Kokouskutsu on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille hallintosäännön 7 :ssä määrätyllä tavalla. Kokouksesta on samalla tavoin annettu tieto valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kunnanjohtajalle. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen silloin, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kunnanjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Khall 99 Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että kokousten pöytäkirjat vuonna 2015 tarkastetaan kahden tehtävään valitun kunnanhallituksen jäsenen toimesta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän pöytäkirjan. Tarkastusvuorossa ovat kunnanhallituksen jäsenet Veli-Pekka Suni ja Heli Vanha-Rauvola. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin ja tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet Veli-Pekka Suni ja Heli Vanha- Rauvola.

4 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2015 Khall 100 Kunnanhallitus päätti alkuvuoden 2015 kokousajankohtansa ja päätti samalla, että loppuvuoden kokouspäivät päätetään erikseen. Tammi kesäkuun aikana kunnanhallitus pitää 6 kokousta. Valtuusto kokoontuu tammi kesäkuun aikana 2 kertaa. Valtuuston alustavat kokousajankohdat syyskaudella ovat: ma ja ma Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää pitää varsinaiset kokouksensa syyskaudella 2015 kunnanvirastossa seuraavasti: ma 17.8., ma 7.9., ma 5.10., ma ja ma Kokoukset alkavat klo

5 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJA SEPPO SAARISEN VUOSILOMA Khall 101 Kunnanjohtajalle on kertynyt lomanmääräytymisvuodelta vuosilomaa 38 päivää. Hän pyytää saada pitää lomapäiviä seuraavasti: päivää päivää päivää yhteensä 27 päivää Myöhemmin pidettäväksi jää 11 päivää. Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanjohtaja Seppo Saariselle lomanmääräytymisvuodelta kertyneestä vuosilomasta 27 päivää pidettäväksi , ja Merkittiin, että kunnanjohtaja Seppo Saarinen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

6 Kunnanhallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAT JA SEKÄ TILINTARKASTUSKER- TOMUS JA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Khall 102 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen Kopio pöytäkirjasta on liitteenä nro 1. Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä - allekirjoitti sen ja jätti tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, - päätti saattaa vuoden 2014 tilinpäätöksen tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja - päätti ehdottaa valtuustolle, että tilikauden ylijäämä, ,45 euroa, siirretään taseeseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen Jäljennös pöytäkirjasta on esityslistan liitteenä nro 2. Pöytäkirjan liitteenä on JHTT-tilintarkastaja Hannu Laurilan antama tilintarkastuskertomus sekä tarkastuslautakunnan antama arviointikertomus vuodelta Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjat liitteineen tiedokseen ja päättää saattaa tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen vuodelta 2014 valtuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi.

7 Kunnanhallitus ELINKEINOPALVELUIDEN NELJÄNNESVUOSIRAPORTTI TAMMI MAALISKUU 2015 Khall 103 Euran kunnan elinkeinoyksikkö huolehtii Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien alueilla elinkeinojen kehittämis- ja neuvontatehtävistä yhteistyösopimuksessa määritellyssä laajuudessa. Euran elinkeinoyksikkö on laatinut Köyliön kunnanhallitukselle neljännesvuosiraportin ajalta ja se on esityslistan liitteenä nro 3. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee elinkeinopalveluiden neljännesvuosiraportin tammi maaliskuu 2015 tiedokseen. Liite nro 1.

8 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI VUODELTA 2014 Perusturvaltk. 22 Sosiaalihuollon asiakaslain 24 :ssä säädetään sosiaaliasiamiestoiminnasta. Jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamies voi olla myös useamman kunnan yhteinen. Järjestelmän tavoitteena on kiinnittää huomiota sosiaalihuollon laatuun sekä asiakkaan kohteluun sosiaalihuollon palvelujärjestelmässä. Vuonna 2014 Satakunnassa 18 kuntaa on ostanut sosiaaliasiamiespalvelun Satakunnan sairaanhoitopiiriltä. Köyliö on yksi näistä kunnista. Sosiaaliasiamies laatii vuosittain kunnille selvityksen toiminnasta. Vuoden 2014 selvitys on tullut kuntiin sähköisenä tiedostona Köyliön osalta raportista ilmenee, että vuonna 2014 sosiaaliasiamiehelle kirjattiin seitsemän asiakastapausta. Näistä yksi oli lopulta tulkittava terveydenhuoltoa koskevaksi ja asiakas ohjattiin ottamaan yhteyttä potilasasiamieheen. Sosiaalitoimea koskevat tapaukset liittyivät toimeentulotukeen (3), kotipalveluun (2) ja vammaispalveluun (1). Raportti on lähetetty perusturvalautakunnan jäsenille sähköpostin liitteenä Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen raportin vuodelta Päätös: Ehdotuksen mukainen. Khall 104 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2014 on esityslistan liitteenä nro 4. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2014 tiedokseen. Liite nro 2.

9 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YHTEISEN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAOHJE Perusturvaltk. 24 Köyliön ja Säkylän yhteinen vammaisneuvosto on alkuvuonna 2015 vakiinnuttanut toimintansa. Neuvosto pitää säännöllisesti kokouksia, joihin osallistuvat kuntien ja Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän edustajat sekä vammais- ja kehitysvammaisryhmien edustajia ja omaisia. Vammaisneuvoston tavoitteena on olla kuntien päätöksenteon valmistelussa aktiivisesti mukana. Vammaisneuvosto on laatinut ja osaltaan hyväksynyt neuvostolle uuden toimintaohjeen. Samalla vammaisneuvosto toivoo, että yhteistyö kuntien eri toimijoiden välillä alueen vammaisten ja kehitysvammaisten hyväksi muodostuisi avoimeksi ja tiiviiksi. Vammaisneuvoston esitys uudeksi toimintaohjeeksi sekä muuta asiaan liittyvää materiaalia on lautakunnan jäsenten nähtävillä kokouksessa. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy Köyliön ja Säkylän yhteisen vammaisneuvoston esityksen uudeksi toimintaohjeeksi alkaen. Päätös: Ehdotuksen mukainen. Khall 105 Vammaisneuvoston toimintaohje on esityslistan liitteenä nro 5. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy Köyliön ja Säkylän yhteisen vammaisneuvoston esityksen uudeksi toimintaohjeeksi alkaen. Liite nro 3.

10 Kunnanhallitus KOTISEUTUARKISTON TOIMINTAOHJE Khall 106 Köyliön kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt kotiseutuarkiston toimintaohjeen. Neuvottelukunta, joka kehittää arkiston toimintaa on todennut, että toimintaohjeessa olisi päivittämisen tarvetta ja on tehnyt esityksen uudeksi toimintaohjeeksi. Koska uusi Säkylän kunta aloittaa ja sääntö pitää joka tapauksessa päivittää, ei ole tarkoituksenmukaista tehdä sitä yksistään Köyliön kuntaa koskevana. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ajantasaistetun toimintaohjeen sekä arkistonkäyttöohjeen ja esittää, että niiden pohjalta laaditaan uuden Säkylän kunnan asiaa koskeva toimintaohje.

11 Kunnanhallitus LAUSUNTO EURAN KUNNAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVASTA Khall 107 Euran kunnan päivätystä keskustan osayleiskaavaehdotuksesta on pyydetty Köyliön kunnan lausuntoa mennessä. Kaavoituksessa laaditaan Euran keskustan alueelle oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Kaava laaditaan aluevarausosayleiskaavana, joka ohjaa alueen asemakaavoitusta sekä asemakaavamuutoksia. Yleiskaavatyössä tarkastellaan suunnittelualueen maankäyttöä yleispiirteisellä tasolla arvioiden 20 vuoden aikajänteellä tapahtuvaa kehitystä. Kaavan tavoitevuotena on Kaavan suunnittelualue rajoittuu Köyliön kunnan alueeseen Rauma- Huittisten tien reuna-alueella. Lisäksi osayleiskaava ulottuu Eurassuon lähialueelle Köyliön kunnan rajan tuntumaan. Euran keskustan osayleiskaavalla ei näytä olevan merkitystä Köyliön maankäytön suunnittelulle. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Pertti Ollikka Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan Euran kunnanhallitukselle, ettei Köyliön kunnalla ole huomautettavaa päivätystä Euran kunnan keskustan osayleiskaavaehdotuksesta.

12 Kunnanhallitus KÖYLIÖN KUNNAN LAUSUNTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA Khall 108 Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti käynnistää Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laadinnan. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto; turve, bioenergia ja mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö/kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö, kauppa, maisema-alueet ja rakennettu kulttuuriympäristö. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laatiminen on käynnistynyt lähtötietojen keräämisellä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmien laatimisella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen virallinen asiakirja, jossa määritellään kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja toteuttamistavat. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaavan tarkoitus ja kaavan laatimisen lähtökohdat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on antaa viranomaisille, Satakunnan asukkaille ja yhdistyksille ja muille kaavoituksesta kiinnostuneille tietoa satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 prosessin lähtökohdista, alustavista tavoitteista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä vaikutusten arvioimisesta. Satakuntaliitto pyytää Köyliön kunnalta lausuntoa mennessä sekä nimeämään yhdyshenkilön kuntien ja sidosryhmien yhteistyöryhmään. Lausuntolomake on esityslistan liitteenä nro 6. Valmistelu ja lisätietoja: tekninen johtaja Pertti Ollikka Kunnanjohtaja: Köyliön kunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Satakunnan vaihemaakuntakaavan päivätystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Köyliön kunta nimeää yhdyshenkilöksi tekninen johtaja Pertti Ollikan. Liite nro 4.

13 Kunnanhallitus YSTÄVÄKUNTATAPAAMINEN FLADUNGEN/SAKSA Khall 109 Tänä vuonna tapaaminen on Saksassa Tapaamisen teemana on Euroopan unionin kehittyminen toisen maailmansodan jälkeen osanottajamaiden ja kuntien näkökulmasta. Toisena tärkeänä aiheena ovat ympäristöön liittyvät kysymykset. Seminaariin voidaan lähettää 5 aikuista ja 5 nuorta. Ystäväkuntatapaamisen ohjelma on esityslistan liitteenä nro 7. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus vahvistaa ystäväkuntatapaamiseen osallistumisen ja saa tiedokseen tähän asti tehdyt toimenpiteet. Liite nro 5.

14 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus LUVAN MYÖNTÄMINEN ERITYISOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMISEEN Sivltk. 23 Sivistyslautakunta on kokouksessaan päättänyt täyttää erityisopettajan viran vuoden määräaikaisuutena. Vuoden aikana tilanne on selkiytynyt ja on ilmeistä, että kiertävän erityisopettajan töitä on tarjolla riittävästi myös tulevaisuudessa. Lallin koulun rehtori: Sivistyslautakunta päättää asettaa erityisopettajan viran haettavaksi toistaiseksi. Päätös: Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa viran täyttämiseen toistaiseksi. Khall 110 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää myöntää sivistyslautakunnalle luvan erityisopettajan viran täyttämiseen toistaiseksi.

15 Kunnanhallitus KÖYLIÖN KANKAANPÄÄN KYLÄSSÄ SIJAITSEVAN MÄÄRÄALAN MYYMINEN KIINTEISTÖSTÄ MIKKOLA 1:17 MAARIT MARKKULALLE JA JUKKA AALTOSELLE Khall 111 Toukokuun 29. päivä 2015 allekirjoitettavalla kauppakirjalla myydään Maarit Markkulalle ja Jukka Aaltoselle 570,00 euron kauppahinnasta Köyliön Kankaanpään kylässä sijaitseva noin 380 m 2 :n kokoinen määräala kiinteistöstä Mikkola 1:17 (kiinteistötunnus ). Ostajat huolehtivat kustannuksellaan määräalan erottamisesta. Kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n 2.2. kohdan mukaisesti kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden (maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet) myynnistä talousarvion mukaisten perusteiden tai valtuuston erikseen hyväksymien perusteiden mukaisesti. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n 2.2. kohdassa määritellyin valtuuksin hyväksyä edellä mainitun kaupan ja siitä allekirjoitetun kauppakirjan. - Merkittiin, että Maarit Markkula ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

16 Kunnanhallitus VUODEN 2015 KYLÄTOIMINTARAHAN JAKAMINEN Khall 112 Vuoden 2015 talousarviossa kunnanhallituksen tehtäväalueella Kehittäminen on varattu määräraha käytettäväksi kunnanhallituksen erillispäätöksellä Köyliön kunnan omarahoitusosuutena niihin aluekehitysohjelman mukaisiin tai muihin julkista tukea saaviin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin ja projekteihin, joihin osallistuminen katsotaan kunnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Kunnanhallitukselle on saapunut avustusanomus seitsemältä kyläyhdistykseltä: Kankaanpään kyläyhdistys ry Kepolan kyläyhdistys ry Ristolan alueen kyläyhdistys ry Tuiskulan kyläyhdistys ry Voitoisten kyläyhdistys ry Vuorenmaan kyläyhdistys ry Yttilän kyläyhdistys ry Kyläyhdistykset ovat anomuksensa yhteydessä esittäneet selvityksen vuonna 2014 kunnalta saamansa avustuksen käytöstä sekä käyttösuunnitelman vuodelle Anomukset liitteineen ovat esityslistan liitteenä nro 8. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää myöntää kyläyhdistyksille kullekin euron suuruisen toiminta-avustuksen vuodelle 2015.

17 Kunnanhallitus KANKAANPÄÄN KYLÄYHDISTYS RY:N ANOMUS Khall 113 Kunnanhallitukselle on tullut seuraava hakemus: KANKAANPÄÄN KYLÄYHDISTYS anoo euron lainaa toteuttaakseen Kuninkaanlähteen puhdistamishankkeen kesä heinäkuussa Leader hankerahoitus hakemus on vireillä. Kankaanpään kyläyhdistyksen hallitus Anne Reunanen, puheenjohtaja Köyliön kunnanvaltuusto on päättänyt, että kunnanhallituksella on oikeus enintään euron määräisten tilapäisluottojen myöntämiseen kunnan alueella toteutettavien ja Köyliön kunnan toimintastrategiaa tukevien kehittämishankkeiden tilapäisrahoittamiseen. Kuninkaanlähteen puhdistamishanke täyttää edellä mainitut kriteerit. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää myöntää hankkeelle väliaikaisrahoitusta euroa siten, että väliaikaislainan eräpäivä on Lainan korko on peruskoron suuruinen (tällä hetkellä 0,25 %). Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää myöntää hankkeelle väliaikaisrahoitusta euroa siten, että väliaikaislainan eräpäivä on Lainan korko on peruskoron suuruinen (tällä hetkellä 0,25 %).

18 Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY KÖYLIÖN VUOKRA-ASUNTOJEN TAKAUSHAKEMUS Khall 114 Kiinteistö Oy Köyliön Vuokra-asunnolta on tullut seuraava anomus: Taustaa: Köyliön Vuokra-asunnot on todennut yhtiön rivitalossa Sarontie 14 katon olevan huonossa kunnossa, jossa on ollut myös useita vesivuotoja. Katto täytyy uusia tämän kesän aikana, jotta vältytään suuremmilta vahingoilta. Työstä on pyydetty tarjoukset 7:ltä kattourakoitsijalta ja heistä on valittu loppuneuvotteluihin 2 urakoitsijaa. Perusteena on ollut kokonaistaloudellisesti edullisimmat. Urakan kustannus tulee olemaan n ,00. Perusteita: Kiinteistöyhtiön likviditeetti on kohtuullisen hyvällä mallilla ja laskut ja lainojen hoito on pystytty hoitamaan ajallaan. Yhtiö on asiaa käsitellyt ja järkevimpänä nähtäisiin jos yhtiöllä olisi tilissään ,00 :n limiitti. Perusteena on se, että kun yhtiöllä on riidanalaisia saatavia suurin piirtein saman verran, niin limiittimuoto olisi tällä kohtaa paras vaihtoehto, koska siinä vaiheessa kun näiden saatavien käsittely saadaan päätökseen voidaan limiitti lopettaa. Esitys: Kiinteistö Oy Köyliön Vuokra-asunnot esittää Köyliön kunnalle, että se myöntäisi takauksen ,00 limiittiin. Köyliö Kiinteistö Oy Köyliön Vuokra-asunnot psta Heikki Uusi-Mikkola Isännöitsijä Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Päätösesitys annetaan kokouksessa. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallituksen puheenjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen: Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Köyliön kunta päättää antaa määräaikaisen euron suuruisen takauksen koskien Kiinteistö Oy Köyliön Vuokra-asuntojen tilin FI muuttamista luotolliseksi limiitiksi asti. - Merkittiin, että Seppo Saarinen, Timo Lehtonen ja Riitta Sianoja eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon.

19 Kunnanhallitus KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE Khall 115 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanhallitukselle esitetään vähintään kahden kuukauden välein selvitys talousarvion toteutumisesta sekä kunnan rahoitus- ja maksuvalmiustilanteesta. Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen, ja riittääkö tulorahoitusta rahastointiin ja investointivarauksiin. Toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos ovat tuloslaskelman välituloksia. Toimintakate kertoo, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla ( euroa huhtikuun lopussa). Vuosikate on kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, joka ei sisällä satunnaisia tuottoja ja kuluja ( euroa huhtikuun lopussa). Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen, joka euron poistojen jälkeen on euroa positiivinen huhtikuun lopussa. Tuloslaskelma ja talousarvion toteutumavertailu on esityslistan liitteenä nro 9. Ulkoisten toimintatuottojen toteutuma on 24,2 %, toimintakulujen 32,0 % ja toimintakatteen 32,8 %. Verotulojen toteutuma on 33,0 % ja valtionosuuksien 34,5 %. Tasaisen toiminnan mukainen talousarvion toteutumaprosentti huhtikuun lopussa olisi 33,3. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee kunnan taloudellisen tilanteen tietoonsa saatetuksi. Liite nro 6.

20 Kunnanhallitus HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall 116 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen (otto-oikeus). Asia on otettava kunnanhallituksen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä eli 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen myös lautakunnan alaisen viranomaisen asian. Hallintosäännön 19 :n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti. Hallintosäännön 20 :n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Muilta osin kunnanhallitus määrää, miten ilmoitus on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa: - lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita tai asioita, jotka lain mukaan kuuluvat tietyn viranomaisen ratkaistavaksi eikä - yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita Kunnanhallitukselle esitellään seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat: 1. Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Perusturvalautakunta Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa hallintokuntien tekemät päätökset sekä päättää, etteivät tehdyt päätökset anna aihetta kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttämiseen ja asioiden siirtämiseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätökset todetaan näin ollen täytäntöönpanokelpoisiksi.

21 Kunnanhallitus

22 Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN Khall 117 Kuntalain 51 :n mukaan määräykset otto-oikeudesta viranhaltijoiden siirretyn ratkaisuvallan nojalla tekemiin päätöksiin ovat samansisältöiset kuin hallintokuntienkin tekemiin päätöksiin. Hallintosäännön 20 :n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta saman säännön 27 :ssä mainittuja kunnanjohtajan, osastopäällikön ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita, kuten vuosilomat, eräät virka- ja työvapaat, virkamatkamääräykset, lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöt sekä varallaolot, koulutukset, oman auton käyttöoikeudet ja virkapuhelinetuudet. Viranhaltijapäätösten ilmoitusvelvollisuus koskee kunnanjohtajaa, Lallin koulun rehtoria, palkka-asiamiestä (palkkasihteeri), perusturvajohtajaa ja teknistä johtajaa siltä osin kuin heille on kunnan johtosäännöissä annettu ratkaisuvaltaa. Kunnanhallitukselle esitellään seuraavat viranhaltijapäätökset: Kunnanjohtaja 1/12 Tablettitietokoneiden hankinta 1/13 Nuorten kesätyöllistämisen tukeminen 1/14, 17 :t Merkkipäivien huomioiminen 1/15 Mainossopimuksen hyväksyminen 1/16 Tilapäislainan ottaminen/kuntarahoitus Oyj 3/2 Sivutoimilupailmoituksen hyväksyminen 3/3 Erilliskorvausten maksaminen/eduskuntavaalit 3/4 Sivistystoimenjohtajan tehtävien hoitaminen Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa viranhaltijoiden tekemät päätökset sekä päättää, etteivät tehdyt päätökset anna aihetta kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttämiseen ja asioiden siirtämiseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätökset todetaan näin ollen täytäntöönpanokelpoisiksi.

23 Kunnanhallitus SATAKIERTO OY:N FUUSIO Khall 118 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja Satakierto Oy ovat neuvotelleet toimintojensa yhdistämisestä. Yhdistyminen on suunniteltu tapahtuvan absorptiofuusiona, jossa Satakierto sulautuu Loimi-Hämeen Jätehuoltoon, ja Satakierron omistajat saavat sulautumisvastikkeena Loimi-Hämeen osakkeita. Yhdistymisellä tavoitellaan etuja isompien jätemäärien, resurssien ja ammattiosaamisten, sekä jo aikaansaatujen pitkän aikajänteen jätteen hyödyntämisratkaisujen mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen kautta. Näiden myötä voidaan tuottaa kuntalaisten jätehuollon palvelut entistä kattavammin, tehokkaammin ja edullisemmalla hinnalla. Yhtiöiden päätoimipaikat sijaitsevat LHJ:n osalta Forssan Kiimassuolla ja Satakierto Oy:n osalta Köyliön Hallavaarassa. Kummankin yhtiön alueella palvelut kuntalaisille tulevat jatkumaan nykyisillä toimipaikoillaan. Yhdistymisessä Satakierto Oy sulautuu suunnatun osakeannin kautta Loimi-Hämeen Jätehuoltoon. Tavoitteena on, että uusi yhtiö voisi aloittaa toimintansa vuoden 2016 alusta. Yhdistymisen myötä Satakierron omistajakunnat tulevat mukaan Loimi-Hämeen Jätehuollon uusiksi omistajiksi ja myös yhtiön hallitukseen. Yhdistymisen myötä tulee perustettavaksi myös uusi yhteinen Jätelautakunta, joka tulee aloittamaan toimintansa samaan aikaan, kun uusi yhtiö aloittaa toimintansa yhtiöiden ja Satakierron omistajakuntien edustajat kävivät asiassa neuvottelut, joiden perusteella valmistellut yhdistymisasiakirjat tarkennettiin. Neuvottelua fuusion sisällöstä käytiin myös Ennen yhdistymistä Satakierron omistajakuntien on tasattava osakkeidensa omistusosuudet asukaslukujen suhteeseen, minkä johdosta Huittisten on määrä ostaa Euralta, Säkylältä ja Köyliöltä yhteensä kpl Satakierron osaketta. Satakierron omistajakuntien osuus LHJ:stä olisi 13,85 %. Valmistelua on viety eteenpäin aikataululla, jossa asian valtuustokäsittely olisi kunnissa ennen kesälomakautta. Näillä näkymin valmistelu venyy ja Köyliön kunnanvaltuustoon asia ehtinee vasta kesäkauden jälkeen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi ja toteaa, että fuusiossa voidaan edetä suunnitellulla tavalla.

24 Kunnanhallitus YHDISTYVÄN KUNNAN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELUN OHJEISTAMINEN Khall 119 Säkylän ja Köyliön kuntien valtuustot ovat päättäneet, että Köyliön kunta liittyy Säkylän kuntaan alkaen. Valtioneuvosto vahvistaa kuntajaon muutoksen Juhannukseen mennessä. Kuntien valtuustot valitsevat yhdistymishallituksen jäsenet kesäkuun aikana ja yhdistymishallituksen ensimmäinen kokous on suunniteltu pidettäväksi elokuussa. Yhdistymishallituksen tehtäviin kuuluu mm. kunnanhallitusten päätösvallan käyttäminen vuoden 2016 talousarvion valmistelussa. Vuoden 2016 talousarvion käytännön valmistelu on jo alkanut ja kunnanjohtajien näkemyksen mukaan on valmistelulle eduksi, että kunnanhallitukset antavat tässä vaiheessa yhtenevän ohjeistuksen, jotta talousarvion valmistelu etenee jo kesän kuluessa. Yhdistymissopimukseen on kirjattu mm. seuraavaa: - "Uuden kunnan palvelurakenteella tuetaan kunnan strategista kilpailukykyä. Palvelujen järjestämisessä keskeistä on saatavuuden lisäksi taloudellisuus ja tehokkuus." - "Kuntaliitoksen tärkeimpiä lähtökohtia on kuntatalouden realiteettien tunnistaminen ja tarjottavien palvelujen laajuutta tulee asukkaiden tarpeiden lisäksi arvioida tämän peilin kautta. Kunnan itsenäisenä säilyminen edellyttää talouden kunnossapitämistä. Kuntataloutta hoidetaan myös ennen yhdistymistä askeettisten periaatteiden mukaisesti yhdessä sopien." Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa seuraavat ohjeet vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelua varten: - Talousarvio valmistellaan menokasvua konkreettisesti leikaten ja säästökohteita hakien. - Suunnitellaan henkilöstövähennyksiä kaikille vuosille, luonnollista poistumaa hyödyntäen. - Toimintojen ja palvelujen päällekkäisyyksiä poistetaan. - Hallintoa kevennetään ja sovitetaan yhteen. - Palvelujen järjestämistapoja arvioidaan uudelleen. - Ostopalveluja leikataan, mikäli korvaava toiminta voidaan järjestää tehokkaammin omana toimintana. - Vuokratilojen käyttöä vähennetään. - Kunnan palvelutoiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan. Pääosin jo vuoden 2015 kuluessa.

25 Kunnanhallitus Lainsäädännön määräykset ylittävät tuet ja palvelut arvioidaan uudelleen, säästöjen löytämiseksi. - Henkilöstön sijoittelua uuteen organisaatioon valmistellaan avoimuuden ja luottamuksen hengessä. - Arvioidaan ja hyödynnetään sähköisten palvelujen toimintaa tehostavat mahdollisuudet. - Panostetaan henkilöstön työhyvinvoinnin ja työmotivaation tukemiseen. - Henkilöstön tasavertainen asema liitoksessa turvataan. - Veroprosenteista päätetään marraskuussa ja talousarviosta joulukuussa. - Talousarvion valmistelussa huomioidaan yhdistymissopimuksen sisältö. - Talousarviota valmistelevat yhteistyönä Köyliön kunnan, Säkylän kunnan sekä Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän johtoryhmät. - Talousarvion valmistelun yhteensovittamisesta eri toimijoiden kesken ja sektorikohtaisten talousarvioesitysten valmistumisesta mennessä vastaavat osastopäälliköt: - Talous ja hallinto - vt. hallintojohtaja Kalevi Mäkipää - Sivistys - sivistysjohtaja Päivi Österman - Sote / Perusturva - perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää - Tekninen - tekninen johtaja Tarmo Saarinen - Ympäristö - ympäristöpäällikkö Jukka Reko. Yhdistymishallitus täydentää ohjeita ja aikataulua tarvittaessa. Nämä ohjeet annetaan myös Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymälle.

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 8/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 180 KOKOUSAIKA Maanantai 7.9.2015 kello 18.00 19.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen No 1/2014

Viranomainen No 1/2014 Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 20.1.2014 kello 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 kello 19.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18) Kunnanhallitus Aika 18.05.2015 klo 16:00-19:01 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 26/2014 648 Kunnanhallitus 17.11.2014 Aika Maanantai 17.11.2014 klo 17:30-19:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja Nro Sivu Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja Valtuusto Keskuskatu 29 A, Jokioinen 4 77 Kokousaika Torstai 27.6.2013 klo 18.00-18.42 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2015

KUNNANHALLITUS 5/2015 KUNNANHALLITUS 5/2015 Aika Maanantai 13.4.2015 klo 18.04 22.03, tauko klo 20.30 20.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 9/2013

KUNNANHALLITUS 9/2013 KUNNANHALLITUS 9/2013 Aika Maanantai 5.8.2013 klo 18.00 21.48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ... 109 65 SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE... 110 66

Lisätiedot