KERIMÄKI. Kerimäen kunta YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN. Liitteeksi työsuojelun toimintaohjelmaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERIMÄKI. Kerimäen kunta YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN. Liitteeksi työsuojelun toimintaohjelmaan"

Transkriptio

1 Liite kunnanhallituksen pöytäkirjaan 52 sivu 98 KERIMÄKI Kerimäen kunta YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN Liitteeksi työsuojelun toimintaohjelmaan Työsuojelutoimikunta

2 KERIMÄEN KUNTA YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN 1 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO VÄKIVALLAN UHKA...2 TOIMINTAMALLI UHKATILANTEISSA...2 TOIMINTAOHJEEN LAATIMINEN...2 VINKKEJÄ UHKATILANTEESEEN... 3 TOIMINTA UHKATILANTEESSA... 4 RIITELYVAIHEEN HALLINTA... 4 VÄKIVALLAN KOHTEEKSI JOUTUNEEN TYÖNTEKIJÄN AUTTAMINEN.5 SELVITYS VAARA- JA UHKATILANTEESTA...6

3 KERIMÄEN KUNTA YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN 2 VÄKIVALLAN UHKA Työturvallisuuslaki /738, 27 Väkivallan uhka Työssä, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työ ja työolosuhteet on järjestettävä siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennakolta. Tällöin työpaikalla on oltava väkivallan torjumiseen tai rajoittamiseen tarvittavat asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt tai -laitteet sekä mahdollisuus avun hälyttämiseen. Edellä 1 momentissa tarkoitettua työtä ja työpaikkaa varten työnantajan on laadittava menettelytapaohjeet, joissa ennakolta kiinnitetään huomiota uhkaavien tilanteiden hallintaan ja toimintatapoihin, joilla väkivaltatilanteen vaikutukset työntekijän turvallisuuteen voidaan torjua tai rajoittaa. Tarvittaessa on tarkistettava turvallisuusjärjestelyjen ja -laitteiden toimivuus. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä järjestelyistä eri toimialoilla ja tehtävissä, joissa esiintyy ilmeistä väkivallan uhkaa. TOIMINTAMALLI UHKATILANTEISSA Kerimäen kunnassa hyväksytään toimintamalli, jonka mukaan työyksiköissä laaditaan esimiesten johdolla henkilöstöön kohdistuvien uhkatilanteiden varalta toimintaohjeet, jotka liitetään työsuojelun toimintaohjelmaan. Oheiset yleisohjeet ovat mallina työyksikkökohtaisten toimintaohjeiden laatimiseksi. Viimeisenä kohtana näissä yleisohjeissa on selvitys vaara- ja uhkatilanteista. Selvitys tulee laatia jokaisesta syntyneestä vaara- tai uhkatilanteesta. Selvitys toimitetaan työsuojeluvaltuutetulle sekä työsuojelupäällikölle. TOIMINTAOHJEEN LAATIMINEN Kysymyssarja on tarkoitettu käytettäväksi uhka- ja väkivaltatilanteisiin liittyvän toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Se soveltuu myös työpaikan yhteisien pelisääntöjen ja toimintaohjeiden laatimiseen 1. Minkälaisia uhkaavia tai väkivaltaisia tilanteita on sattunut työpaikallasi? Minkälaiset asiakkaat voivat olla uhkaavia ja väkivaltaisia?

4 KERIMÄEN KUNTA YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN 3 2. Minkälaisissa tilanteissa (työtilanne, ajankohta, ympäristö) uhkailua ja väkivaltaa on tapahtunut? Mitkä ovat muut turvallisuusriskit? 3. Miten rauhoitat kiihtyneen asiakkaan? Miten pysyt itse rauhallisena? 4. Miten toimit kiihtyneen tai väkivaltaisen henkilön kanssa? Mitä sanot? Mitä viestit kehollasi? 5. Kuinka otat huomioon oman turvallisuutesi joutuessasi työskentelemään mahdollisesti väkivaltaisen henkilön kanssa (työtavat, tilajärjestelyt, hälytys- ja pakenemismahdollisuudet)? 6. Miten hälytät? Mitä tapahtuu hälytyksen jälkeen? Miten ja minne poistut? Miten toimit muiden työntekijöiden vaaratilanteessa? 7. Käykää läpi kuviteltu väkivaltatilanne tai ryöstö. Mistä uhkaaja tulee, mitä hän vaatii? Miten hälytätte tai pyydätte apua? Miten muut toimivat? Harjoittele tuntomerkkien mieleen painamista. 8. Miten menettelet väkivallan ja/tai ryöstön jälkeen? Miten jälkihoito on järjestetty? Keneen otat yhteyttä? 9. Miten em. seikat vaikuttavat yksintyöskentelyssä? 10. Kuinka voit muuten lisätä turvallisuutta työpaikalla? Pohtikaa yhdessä turvallisuutta parantavia toimenpiteitä työpaikalla. Käyttäkää tarvittaessa (ulkopuolista) asiantuntijaa. VINKKEJÄ UHKATILANTEESEEN Jätä toiselle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä Puhu selkeästi ja lyhyesti Myötäile Pidä kädet näkyvillä Vältä tuijottamista Älä loukkaa uhkaajan itsetuntoa Älä naura äläkä käytä huumoria Säilytä tyyni olemus Älä vähättele uhkaajaa tai tilannetta Ole mieluummin joustava kuin jyrkkä Älä käännä selkääsi Vältä äkkinäisiä liikkeitä Kerro mitä teet ja varmista, että se sopii

5 KERIMÄEN KUNTA YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN 4 Pyri saamaan uhkaaja istumaan Älä oikaise psykoottisen henkilön harhoja elleivät ne liity sinuun TOIMINTA UHKATILANTEESSA jätä ovi auki, jos menet huoneeseen varmista, että työtoverisi tietää, että olette kahden pidä puhuteltaessa riittävä etäisyys seiso sivuttain (45 ) kättele vasta kun olet varma, ettei se ole riski pidä kädet koko ajan näkyvillä puhu selkeästi ja lyhyesti myötäile puheessa pyri saamaan henkilö istumaan "ehkä meidän on parempi istuutua" älä käännä selkääsi RIITELYVAIHEEN HALLINTA älä tee äkkinäisiä liikkeitä kerro etukäteen, jos aiot liikkua tai tehdä jotakin (varmista, että se sopii) sankari on se, joka hallitsee hermonsa niin, että fyysisiä vahinkoja ei synny jos tarjoutuu mahdollisuus kiinniottoon ÄLÄ YRITÄ SITÄ! Kuuntele ja kysele enemmän kuin tarjoat omia ratkaisuja asiakysymykset ohjaavat pois kiihtymyksestä Esitä ehdotuksesi vasta kun olet ymmärtänyt asiakkaan kiihtymyksen syyn - rauhoittunut asiakas kykenee ymmärtämään perusteluja Unohda henkilökohtaisuudet ja puutu vain asiakohtiin syytöksissä Puhu välillä siitä mistä ollaan yhtä mieltä Jos huomaat itse kiihtyväsi ota etäisyyttä tilanteeseen - käy esim. hake-massa joku paperi

6 KERIMÄEN KUNTA YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN 5 Säästä asiakkaan kasvoja esim. sanomalla "osaatte ainakin pitää puolen-ne" ennen kuin tuot esille oman näkökantasi Jos tilanne ei laukea, ota työtoverisi avuksi JOS ASIAKAS ON KIIHTYNYT, ÄLÄ KOSKAAN KOSKETA TAI TAPUTA HÄNTÄ VÄKIVALLAN KOHTEEKSI JOUTUNEEN TYÖNTEKIJÄN AUTTAMINEN Uhkatilanteen jälkeen: Älä jää yksin. Käy tilannetta läpi sopivaksi kokemasi henkilön kanssa. Sinua voivat tukea esimiehesi, työtoverisi, työterveyshuolto ja työsuojelu. Tärkeää on, että tapahtumaa selvitetään. Tee tapahtumasta uhka- ja vaaratilannekirjaaminen. Mikäli olet loukkaantunut väkivaltatilanteessa, kirjaa myös työtapaturmakaavake ja tee tutkintapyyntö poliisille. Jälkihoidon periaatteet Jälkihoidolla tarkoitetaan tapaturman ja väkivalta- tai kriisitilanteen jälkeen tapahtuvaa kokemusten, aistimusten ja reaktioiden yksityiskohtaista käsittelyä. Tavoitteena on purkaa nopeasti tilanteen aiheuttamat välittömät reaktiot ja toisaalta käynnistää psyykkisten reaktioiden työstäminen. Jälkihoidon toteuttamisesta vastaa työterveyshuolto. Esimiehen tehtävänä on arvioida jälkihoidon tarve. Jälkihoito on aina järjestettävä työntekijän sitä halutessa. Työsuojelu ja turvallisuushenkilöstö voi myös tehdä aloitteen jälkihoidon tarpeellisuudesta. Kohderyhmänä voi olla yksi tai useampi henkilö, osa työyhteisöä tai koko työyhteisö. Jälkihoidon järjestäminen Esimies ottaa jälkihoidon järjestämiseksi yhteyttä työterveyshuoltoon mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Väkivaltatilanteiden jälkihoito tulee järjestää niin, ettei kukaan jää yksin koetun uhkatilanteen kanssa. Esimiesten on reagoitava tapahtuneeseen ja pyrittävä estämään vastaavan tapahtuman uusiminen. Uhrille tarjotaan tukea, ohjausta ja neuvontaa sekä mahdollisuus halutessaan jälkipuintiin. Tapahtumat tulee kirjata ja tutkia uhria syyllistämättä. Ehkäisevien toimien kehittämismielessä tulee arvioida, miten vaaratilanteeseen ajauduttiin. Tilanteista tulee tiedottaa työyhteisöä, jotta ehkäistään mahdollisten väärien huhujen leviäminen.

7 KERIMÄEN KUNTA YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN 6

8 KERIMÄEN KUNTA YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN 7 Uhkauksen vastaanottolomake: Kun otat vastaan uhkauksen puhelimitse tai muulla tavalla, toimi rauhallisesti! Pyri pitkittämään keskustelua! Soiton saapumisaika, kello: pvm: viikonpäivä: Näkyikö soittajan puhelinnumero? Ei Kyllä puhelinnumero: Mikä oli uhkauksen sisältö, sanamuoto, lause tai lauseet? Jos pääset uhkaajan kanssa keskusteluyhteyteen pyri kysymään seuraavia asioita? Mitä tapahtuu / milloin? Missä? Miksi? Kuka olette? Mistä soitatte? Älä itse lopeta puhelua! Puhelun päätyttyä ilmoita asiasta heti esimiehellesi tai turvavastaavalle. Ellet tavoita heitä, soita hätäkeskukseen!

9 KERIMÄEN KUNTA YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN 8 TEHTYÄSI ILMOITUKSEN TÄYTÄ UHKAUKSEN ARVIOINTILOMAKE! UHKAUKSEN ARVIOINTILOMAKE: Täytä lomake rauhassa ja mahdollisimman nopeasti uhkailmoituksen jälkeen ja toimita lomake esimiehelle tai turvallisuusvastaavalle Kansallisuus: kieli: murre: Oliko soittaja: mies nainen tyttö poika Oliko soittajan ääni tuttu? Jos oli, niin mistä? Millainen oli soittajan äänensävy? Valitse kaikki kyseeseen tulevat vaihtoehdot: rauhallinen jännittynyt epäröivä vihainen itsevarma/määrätietoinen pelokas huutava kiroileva sadatteleva nopea rytminen kuiskaava änkyttävä surullinen itkevä hidastempoinen humalainen sammaltava takerteleva kähisevä naamioitu (elektroninen mumiseva nasaalinen iloinen naurava / kikattava muu, millainen? Oliko soittajalla siisti, huoliteltu kielenkäyttö? Muuttuiko äänensävy puhelun kuluessa? Jos kyllä, niin miten? Saitko vaikutelman että soittaja tuntee sinut tai kohteen? Jos kyllä, niin miksi? Soittiko uhkaaja kerran vai useamman kerran? Oliko viitteitä useista henkilöistä, esim. kikatusta?

10 KERIMÄEN KUNTA YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN 9 Oliko soittajan sanomisessa mitään outoa, harhaista tai muutoin normaalista poikkeavaa? Jos kyllä, niin mitä? "Viittasiko henkilö muihin ihmisiin? Jos kyllä, niin kehen?" Oliko soittaja sisä- vai ulkotiloissa? Kuuluiko taustaääniä (koneet, laitteet, liikenne, musiikki, muut)? Jos kyllä, niin mitä? Tuliko puhelu kännykästä vai lankapuhelimesta? Muuta huomioitavaa? Tehdyt ilmoitukset: Vastaanottaja / puhelin n:o:

1(17) TOIMINTAOHJE. Fyysisen väkivallan uhka ja sen hallinta LUONNOS

1(17) TOIMINTAOHJE. Fyysisen väkivallan uhka ja sen hallinta LUONNOS 1(17) TOIMINTAOHJE Fyysisen väkivallan uhka ja sen hallinta LUONNOS 2(17) SISÄLLYSLUETTELO VÄKIVALLAN UHKA TYÖSSÄ... 4 VAIKUTUKSET... 4 TYÖYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU... 4 RISKIEN ARVIOINTI JA YHTEISTYÖ...

Lisätiedot

YLEISET TOIMINTAOHJEET

YLEISET TOIMINTAOHJEET RAUTAVAARAN KUNTA (1k (% 0.2 Petri Kettunen 24.10.2013 Yhteistyökomitea muutokset 0.1 Petri Kettunen 23.10.2013 Luonnos Versio Tekijä Pvm Muutoksen kohde Versiohistoria Työpaikalla esiintyviin tilanteisiin

Lisätiedot

TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN. ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa

TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN. ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa HUS:n työsuojelujaosto asetti kokouksessaan 18.12.2002 määräaikaisen

Lisätiedot

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Tilanne yllättää tutustu näihin ohjeisiin huolella ja tiedät miten toimia. Tieto antaa varmuutta ja auttaa ehkäisemään vaara- ja uhkatilanteiden toteutumista.

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma Sosiaalisen median työkäyttö Työsuojelunäkökulma Sisällysluettelo Some ja työ....................................... 3 Suunnitellen someen................................... 4 Ohjeet ja säännöt....................................

Lisätiedot

LUKKARIN KOULUN KRIISISUUNNITELMA. Ohjeita ja tietoa kriisitilanteisiin. Syksy 2013

LUKKARIN KOULUN KRIISISUUNNITELMA. Ohjeita ja tietoa kriisitilanteisiin. Syksy 2013 1 LUKKARIN KOULUN KRIISISUUNNITELMA Ohjeita ja tietoa kriisitilanteisiin Syksy 2013 1. Mistä saa apua 1.1. Tärkeät puhelinnumerot 1.2. Koulujen oppilashuollon yhteystiedot 1.3. Lasten ja nuorten tukipalvelut

Lisätiedot

KERIMÄKI. Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI. Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96

KERIMÄKI. Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI. Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96 Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96 KERIMÄKI Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI Työsuojelutoimikunta 12.12.2011 17 Kunnanhallitus 14.02.2012 51 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Toimi turvallisesti. Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville

Toimi turvallisesti. Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville Toimi turvallisesti Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville Toimi turvallisesti Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville Julkaisija: Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

PEREHDYTÄ HENKILÖKUNNALLE

PEREHDYTÄ HENKILÖKUNNALLE SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS RAVINTOLAN PELASTUSSUUNNITELMA PEREHDYTÄ HENKILÖKUNNALLE JOHDANTO 2 Ravintolan omistaja ja/tai haltija on pelastuslain ja -asetuksen mukaan ravintolassaan ja toiminnassaan velvollinen

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI 4.12.2013 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädäntö... 1 2.1 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609 sekä voimaan

Lisätiedot

UHKA- JA VÄKI VALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA

UHKA- JA VÄKI VALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA UHKA- JA VÄKI VALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA 2 1 VÄKIVALLAN UHKA TYÖSSÄ 3 2 VASTUUT TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ 3 3 TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN EHKÄISY 5 4 UHKAAVAN KÄYTTÄYTYMISEN TUNNISTAMINEN

Lisätiedot

Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille

Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Kirsi Ek (toim.) Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Julkaisija: Kiipulasäätiö Kiipulantie 507

Lisätiedot

Julkaisija Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry Työturvallisuuskeskus, Palveluryhmä

Julkaisija Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry Työturvallisuuskeskus, Palveluryhmä 1 Julkaisija Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry Työturvallisuuskeskus, Palveluryhmä Suunnittelu PAM SHR työsuojeluryhmä Juha Hämäläinen, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty?

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Super_kimpassa2012_esite_jatko.indd 1 28.8.2012 9.39 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...s.2 2 Kuormitus...s. 4 2.1 Fyysinen ja psyykkinen kuormitus...s. 4 2.2 Kuormittumisen

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN TOIMINTAOHJEET

TURVALLISUUDEN TOIMINTAOHJEET TURVALLISUUDEN TOIMINTAOHJEET Tornion Kauppakadun (Minerva) toimipiste Juha Perkkiö 10.10.2014 SISÄLTÖ Hätäilmoitus... 2 Tulipalo... 3 Ensiapu... 4 Vesivahinko... 5 Sähkö-, vesi- tai lämpökatkos... 6 Pommiuhka...

Lisätiedot

METROPOLIAN TURVALLISUUSOPAS SAFETY GUIDE

METROPOLIAN TURVALLISUUSOPAS SAFETY GUIDE METROPOLIAN TURVALLISUUSOPAS SAFETY GUIDE SISÄLTÖ TOIMENPITEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA 3 METROPOLIAN KRIISIPÄIVYSTYS 3 HÄTÄILMOITUSOHJE 4 TIEDOTTAMINEN ONNETTOMUUSTILANTEESSA 4 HÄLYTTÄMINEN JA

Lisätiedot

TOIMINTAKAAVIO HÄIRIÖ- JA KRIISITILANTEESSA

TOIMINTAKAAVIO HÄIRIÖ- JA KRIISITILANTEESSA 1 KRIISITOIMINTAOHJE TOIMINTAKAAVIO HÄIRIÖ- JA KRIISITILANTEESSA TIEDOTTAMINEN TRAUMAATTINEN TILANNE YHTEYS KRIISIRYHMÄN JÄSENEEN KRIISI- RYHMÄ KOOLLE TUKITOIMISTA PÄÄTTÄMINEN ONNETTOMUUS- TILANTEESSA:

Lisätiedot

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s Raahen k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s 2 0 0 8 Raahen kaupunki Opetustoimi Koulun valmiusryhmään kuuluvat yleensä: * Rehtori tai vararehtori, * Kouluterveydenhoitaja, * Koulupsykologi ja kuraattori

Lisätiedot

lippukunnille ja luottamushenkilöille

lippukunnille ja luottamushenkilöille lippukunnille ja luottamushenkilöille 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. MIKÄ KRIISI ON...3 3. MITÄ KRIISIVIESTINTÄ ON...5 4. KRIISIEN EHKÄISY JA KRIISIVALMIUS...6 5. OHJEET KRIISIN TAPAHDUTTUA...7 6. KRIISIVIESTINNÄN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä päivitetty 3.9.2012 2 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA JA -OHJELMA 2015

TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA JA -OHJELMA 2015 Savonlinnan kaupunki TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA JA -OHJELMA 2015 Yhteistyötoimikunta 27.1.2015 4 SISÄLLYSLUETTELO 1 Savonlinnan kaupungin työsuojelutoiminnassa huomioidaan seuraavat seikat:... 2 Ennakoivan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO I Yleiset ohjeet kriisitilanteissa... 3

SISÄLLYSLUETTELO I Yleiset ohjeet kriisitilanteissa... 3 POP & JAZZ KONSERVATORION KRIISINHALLINTAOPAS 2011- SISÄLLYSLUETTELO I Yleiset ohjeet kriisitilanteissa... 3 II Toimintaohjeita erilaisissa kriisitilanteissa... 5 1. Vakava sairauskohtaus tai onnettomuus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 06.10.2008 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Hei, K ädessäsi on Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli. Tämä ohje on laadittu esimiehille ja työntekijöille avuksi tunnistamaan mahdollisimman varhain

Lisätiedot