Infant Flow. Käyttöopas. SiPAP

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Infant Flow. Käyttöopas. SiPAP"

Transkriptio

1 Infant Flow Käyttöopas SiPAP

2 ii Infant Flow SiPAP Tämän asiakirjan suojana ovat yhdysvaltalaiset ja kansainväliset tekijänoikeuslait. Asiakirjaa ei saa kopioida, monistaa, kääntää, tallentaa hakujärjestelmään, lähettää missään muodossa eikä pelkistää elektroniselle tallennusvälineelle tai konelukumuotoon kokonaan tai osittain ilman CareFusionin kirjallista lupaa. Asiakirjassa olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Asiakirjalla on vain tiedottava tarkoitus eikä sen pidä katsoa korvaavan tai täydentävän lupasopimuksen ehtoja CareFusion Corporation tai sen tytäryhtiö. Kaikki oikeudet pidätetään. Infant Flow on CareFusionin tai sen tytäryhtiön rekisteröity tavaramerkki ja SiPAP sen tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. YHDYSVALLAT CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California puh puh faksi Valtuutettu edustaja Euroopassa CareFusion Germany 234 GmbH Leibnizstrasse Hoechberg, Saksa puh faksi carefusion.com Julkaisunumero:

3 Infant Flow SiPAP iii Versiohistoria Pvm Versio Muutokset Syyskuu (3) Julkaisu Elokuu 2004 D VIASYS Respiratory Caren mallipohjan ja VIASYS Respiratory Caren hengityshoitoterminologian käyttöönotto. Uudistettu osanumeroluettelo, Liite B hyväksytyt lisävarusteet. Marraskuu 2004 E Uudistetut yhteys-/tilaustiedot. Luku 4, kappale 5.b päivitetty muuntimen LEDin syttymisehdot. Liite A Yksikön Pm tilalle vaihdettu bpm. Liite E Lisätty myssyjen kokoalueet. Appendix E Was Transducer Assembly Is: Transducer Interface. Maaliskuu 2005 F Yhteystiedot päivitetty. Vaatimustenmukaisuusvakuutus päivitetty. Toukokuu 2006 G Yrityksen nimi päivitetty. Yhteys- ja tilaustiedot päivitetty. Kuvat päivitetty. Vastapainetta koskeva varoitus päivitetty. Hudson RCI - kostutusjärjestelmää koskeva huomautus lisätty. Lisätty lause Varmista, että NCPAP/PRES alarajan virtausmittarin asetus on vähintään 8 l/min kohdan Kahden pisteen kalibrointi O 2 -anturille ensimmäiseen kappaleeseen. ncpap-painetta koskeva vaihe 8 muutettu. Kohdan Asetuksen muuttaminen toinen ja kolmas kappale muutettu. Manuaalisen hengityksen asetus lisätty. Lisätty manuaalisen hengityksen tai apnean taustahengityksen käyttöönottoa koskeva huomautus. Lisätty Infant Flow -tarvikkeita koskeva varoitus. Lisätty lause Irrota ilma- ja happikaasulähteet, kun Infant Flow SiPAP ei ole käytössä. Poistettu liite E. Helmikuu 2009 H Muutettu Ti:n tilalle T-High ja sisäänhengitysajan tilalle ajan yläraja. Korvattu viite VIASYS Respiratory Care -varusteisiin viitteellä Cardinal Health -varusteisiin. Lisätty tavaramerkin symboli TM nimeen SiPAP. Lisätty viite AirLife TM Infant ncpap -järjestelmägeneraattoriin. Poistettu sisäänhengitysaika tai sish aika.

4 iv Infant Flow SiPAP Pvm Versio Muutokset Korvattu sisäänhengitysaika (Time High) termillä ajan yläraja (Thigh) Muutettu 1 cm H 2 O arvoon 1,5 cm H 2 O; lisätty tai 60 psi arvon 4 bar selventämiseksi. Lisätty osaluettelo sekä Infant Flow - että AirLife TM -tuotteille. Lisätty viite Cardinal Health -yhteystietoihin sivulle v. Lisätty viite AirLife TM Infant ncpap -järjestelmävarusteisiin. Lisätty varoitus ulkoisen happimonitorin käytöstä. Lisätty viite tehtaalla koulutettuun huoltohenkilöön sekä huolto-oppaaseenosanro Lisätty (rekisteröidyn tavaramerkin symboli) nimeen Infant Flow. Päivitetty VAROITUS-tarra: Vanha Vastapainetta kostuttimen säiliöstä joihinkin automaattisesti syöttäviin vesipusseihin saattaa ilmetä. Uusi: Vastapaine joistakin automaattisesti syöttävistä kostuttimen säiliöistä saattaa saada vesipussit täyttymään ilmalla. Korvattu kuva 5. Lisätty tyhjentynyttä tai vaurioitunutta sisäistä happikennoa koskevaa sisältöä. Lisätty varoitus ulkoisen happimonitorin käytöstä. Lisätty vikakoodia E5X selittävää sisältöä. Korvattu termi näppäin termillä painike ; selvennetty happihälytystä lisäämällä kuuluva ; lisätty selvennys sisäisen monitorin käytöstä poistamisesta ja tarpeesta käyttää ulkoista happimonitoria. Lisätty huomautus toisen virtausmittarin käytöstä manuaaliseen hengityksen antamiseen; Lisätty yhdysmerkki termiin T-High. Selvennetty tilan valintaikkuna Lisätty Ohjeet AirLife TM Infant ncpap -järjestelmän käytöstä. Muutettu 1 cm H 2 O arvoon 1,5 cm H 2 O; korjattu matalaksi akkujännitteeksi 10:n sijasta 11,10. Lisätty tai koulutettu biolääketieteen huoltohenkilö. Lisätty taulukkotieto happimonitorista ja hälytysten poistamisesta. Muutettu 1 cm H 2 O arvoon 1,5 cm H 2 O; korjattu matalaksi akkujännitteeksi 10:n sijasta 11,10. Päivitetty taulukko 10. Päivitetty taulukko 11. Selvennetty termin T-High merkitystä.

5 Infant Flow SiPAP v Pvm Versio Muutokset Helmikuu 2010 J Uusittu vastaamaan uusittua lääkintälaitedirektiiviä 2007/42/EY. Maaliskuu 2010 K Opas muutettu CareFusion-tuotemerkin tyyppiseksi. Päivitetty osanumerotaulukkoa.

6 vi Infant Flow SiPAP Takuu Infant Flow SiPAP TM -laitteella on yhden (1) vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuu, joka kattaa myös julkaistut tekniset tiedot; takuu on voimassa laitteen lähettämispäivämäärästä alkaen. CareFusionin (Yhtiön) vastuut rajoittuvat Yhtiön harkinnan mukaan sellaisten osien vaihtamiseen, korjaamiseen tai hyvittämiseen, jotka takuujakson aikana osoittautuvat viallisiksi tai eivät vastaa julkaistuja teknisiä tietoja. Yhtiön tässä takuusopimuksessa määritetyt vastuut kumoutuvat, jos A) laitteessa havaitaan vikoja tai laite ei vastaa teknisiä tietoja, mutta Ostaja ei välittömästi ilmoita tästä Yhtiölle kirjallisesti, B) viallista yksikköä tai osaa ei palauteta Yhtiölle kuljetuskustannukset Ostajan valmiiksi maksamina, C) Yhtiö vastaanottaa viallisen yksikön tai osan toimenpiteitä varten yli neljä viikkoa takuujakson umpeenmenopäivän jälkeen tai jos D) Yhtiön yksikölle tai osalle suorittamat tutkimukset osoittavat aukottomasti, että viat tai puutteet eivät aiheudu laitteen virheellisestä käytöstä, huonosta hoidosta, virheellisestä asennuksesta, luvattomasta korjauksesta, muutoksista tai onnettomuudesta. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on korjannut tai muokannut muu kuin Yrityksen kirjallisesti valtuuttama henkilö. Yritys on takuun puitteissa velvollinen korvaamaan ainoastaan tuotteen ostohinnan; Yritys ei missään tilanteessa eikä minkään tässä käyttöoppaassa mainitun tuotteen osalta ole velvollinen korvaamaan Ostajalle mitään muita tuotteen aiheuttamia tulonmenetyksiä, käyttötuntien menetyksiä tai laitteen aiheuttamista vaurioista tai muista vaurioista aiheutuneita kustannuksia. Ostajan tässä käyttöoppaassa mainittujen tuotteiden tilaamisen yhteydessä Yritykseltä tai sen valtuuttamalta myyjältä saamat tekniset ohjeet tai tuotteelle tehdyt huoltotoimet eivät millään lailla laajenna, kavenna tai muulla tavoin muuta tässä ja edellä kuvattuja Yrityksen myöntämiä takuita. Vastuut ja rajoitukset Tämä takuu ei kata normaaleja ylläpitotoimia, kuten laitteen puhdistusta, säätämistä, voitelua ja osien päivittämistä. Takuu ei ole voimassa, jos laitteessa on käytetty sellaisia lisätarvikkeita ja osia, jotka eivät ole Yrityksen valmistamia tai joiden käyttöä Yritys tai Yrityksen valtuuttama taho ei ole hyväksynyt kirjallisesti; Takuu ei myöskään ole voimassa, jos laitetta ei ole huollettu laitteen valmistajan määräämän aikataulun mukaisesti. Edellä mainittu takuu on voimassa yhden (1) vuoden lähetyspäivämäärästä alkaen seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: 1. Fysikaalisten muuttujien, kuten lämpötilan, paineen tai virtauksen seurantaan tarkoitetuilla osilla on yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu osien vastaanottopäivästä alkaen. 2. Elastomeerisillä osilla ja muilla sellaiselle kulumiselle alttiilla osilla, johon Yritys ei voi vaikuttaa, on kuudenkymmenen (60) päivän takuu vastaanottopäivästä alkaen. 3. Sisäisellä akulla on yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu vastaanottopäivämäärästä alkaen. Edellä mainitut takuut korvaavat kaikki muut nimenomaisesti tai konkludenttisesti ilmaistut takuut, mukaan lukien kaikki ehdot taloudellisesta hyödynnettävyydestä tuotteen nimeä lukuun ottamatta; Takuu pätee vain, jos siinä on Yrityksen asianmukaisesti valtuuttaman edustajan allekirjoitus.

7 Infant Flow SiPAP vii Sisällys Infant Flow SiPAP... i Käyttöopas... i Versiohistoria... iii Takuu... vi Sisällys... vii Kuvat... viii Taulukot... viii Yleistä... ix Luku 1 Tuotteen kuvaus... 1 Luku 2 Tekniset tiedot... 3 Luku 3 Vaarat ja varoitukset... 7 Luku 4 - Laitteen ottaminen käyttöön Luku 5 - Käyttö Luku 6 - Käyttötilat Luku 7 - Hälytykset ja näytöt Luku 8 - Huolto ja puhdistus Luku 9 Symbolien selitykset Liite A Asetukset Liite B Paineilmajärjestelmän piirikaavio Liite C Hälytykset ja vianmääritys Liite D - Vianhallinta Sanasto Hakemisto... 65

8 viii Infant Flow SiPAP Kuvat Kuva 1 Telineen kokoaminen Kuva 2 Laitteen asentaminen telineeseen Kuva 3 Potilasletkuston ja kostuttimen kiinnittäminen laitteeseen Kuva 4 Pallea-anturin kiinnittäminen Kuva 5 Virtaus-paine-nomogrammi Kuva 6 Etupaneeli Kuva 7 Takapaneeli Kuva 8 Asetusikkuna Kuva 9 Hälytysten asetus-/vahvistusikkuna Kuva 10 Toimintatilan valintaikkuna Kuva 11 Parametrien säätöikkunat Kuva 12 - Aloitusnäyttö Kuva 13 Monitoroitavien parametrien näyttö Kuva 14 NCPAP Kuva 15 BiPhasic Kuva 16 BiPhasic tr Kuva 17 Tyhjän akun näyttö Taulukot Taulukko 1 Toiminnot ja lisävarusteet... 2 Taulukko 2 Näppäimet Taulukko 3 Parametrien oletusarvot Taulukko 4 Hälytysten symbolit ja ilmaisimet Taulukko 5 Laitteessa olevat symbolit Taulukko 6 Painikkeiden symbolit Taulukko 7 Laitteen asetukset muualla kuin Yhdysvalloissa Taulukko 8 Laitteen asetukset Yhdysvalloissa Taulukko 9 Hälytykset ja vianmääritys Taulukko 10 Vikojen luokitus Taulukko 11 Vikojen luokitus... 58

9 Infant Flow SiPAP ix Y leis tä S ähkömagneettinen yhteensopivuus Tämä laite tuottaa radiotaajuista säteilyä ja voi siis tuottaa radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei käytetä tämän käytöoppaan ohjeitten vastaisesti, laite saattaa aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä. Laite on testattu ja sen on todettu vastaavan lääkintälaitteita koskevan standardin EN osan 1-2 vaatimuksia: General requirements for safety-collateral standard. Electromagnetic compatibility requirements and tests). Nämä rajoitukset takaavat riittävän suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan, jos laitetta käytetään tässä käyttöoppaassa kuvatuissa olosuhteissa (esim. sairaalaympäristössä). Tämä laite on seuraavien standardien mukainen: Turvallisuus: UL : 2003 Medical Electrical Equipment, Part 1: General Requirements for Safety. CAN/CSA C22.2 No M90, Medical Electrical Equipment - Part 1: General Requirements for Safety including C22.2 No S1-94 (IEC601-1, Amendment 1:1991) Supplement No to CAN/CSA 22.2 No M90 Sähköturvallisuus: Luokan 1 laite Sisältää tyypin BF-liityntäosia Jatkuva käyttö S ähkömagneettis et häiriöt Voimakkaat sähkömagneettiset kentät voivat häiritä tässä laitteessa olevia sähkömagneettisia komponentteja. Ventilaattoria ei saa käyttää tilassa, jossa otetaan magneettikuvia tai jossa on korkeataajuuksisia diatermialaitteita, defibrillaattoreita tai lyhytaaltolaitteita. Sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa häiriöitä ventilaattoriin. K äyttötarkoitus Vastasyntyneiden ja pikkulasten hengitystukeen tarkoitettu Infant Flow SiPAP - ventilaattori muodostuu bilevel-cpap (SiPAP ) -laitteesta ja virtausgeneraattorista sekä NCPAP-happiviiksistä ja maskeista. Vastasyntyneiden ja pikkulasten hoitoon tarkoitettua laitetta voidaan käyttää sairaalassa tai sairaalaa vastaavassa ympäristössä sekä sairaaloiden välisissä kuljetuksissa. Infant Flow SiPAP -laitetta saa käyttää vain asianmukaisen koulutuksen saanut hoitohenkilökunta lääkärin valvonnassa.

10 x Infant Flow SiPAP Viranomais ilmoitus Yhdysvaltojen lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä. Yhden potilaan käyttöön tarkoitettujen lisävarusteiden uudelleenkäyttö saattaa heikentää tuotteen toimivuutta tai aiheuttaa ristikontaminaatiota. Luokitus Laitetyyppi: Lääkinnällinen laite, luokka 1 ja varustettu sisäisellä virtalähteellä, IPX1-suojaus, BF-tyypin soveltuvat osat. Laitetta ei saa käyttää syttymisherkkien anestesiakaasujen läheisyydessä. Vaatimustenmukaisuus vakuutus Tämä laite vastaa lääkintälaitteita koskevan direktiivin 93/42/EEC ja seuraavien teknisten standardien vaatimuksia: EN ja EN EN EN Merkinnän myöntäjä EU:n alueella: BSI (Reg. No. 0086) Kauppanimet: Infant Flow SiPAP Valmistaja: CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California Vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevissa kysymyksissä ota yhteys CareFusioniin.

11 Infant Flow SiPAP 1 Luku 1 Tuotteen kuvaus Infant Flow SiPAP on noninvasiivinen ventilaattori, joka on tarkoitettu pikkulasten hengityshoitoon sairaalaympäristössä (esim. vastasyntyneiden ja lasten tehoosastoilla). Infant Flow SiPAP -ventilaattoria voidaan käyttää myös sairaalan sisäisissä tai sairaaloiden välisissä kuljetuksissa. Infant Flow SiPAP -ventilaattorista on tällä hetkellä kaksi mallia, Plus ja Comprehensive*. Plus-mallissa on NCPAP-ventilointitila ja aikaohjattu bifaasinen ventilointitila sekä hengityksen monitorointimahdollisuus. Comprehensive*-mallissa on samat toiminnot kuin Plus-mallissa, ja lisäksi siinä on potilaan käynnistämä bifaasinen ventilointitila, jossa on taustahengitykset apneoiden varalta. Kaikissa Infant Flow SiPAP -malleissa on LCD-kosketusnäyttö, aikaohjatun painekäyrän graafinen näyttö, integroitu potilasmonitorointi, paineen ja happipitoisuuden (FiO 2 :n) ylä- ja alarajahälytykset sekä vara-akku, jonka lataus kestää n. 2 tuntia. Ainutlaatuisesti muotoillun, patentoidun Infant Flow - tai AirLife TM Infant ncpap - järjestelmägeneraattorin on todettu tuottavan muita laitteita vakaammat CPAPpaineet ja helpottavan huomattavasti potilaan hengitystyötä (1). Infant Flow - virtausgeneraattorin suorituskyky on yhtä hyvä riippumatta potilaan hengitysyritysten määrästä tai uloshengitysvirtauksesta. Laitteen optimaalinen toiminta on testattu ja kehitetty vain CareFusionin valmistamia lisävarusteita käytettäessä. Näitä varusteita ovat generaattorit, happiviikset, maskit ja myssyt. Infant Flow SiPAP -toiminnot Infant Flow SiPAP Plus- ja Comprehensive* -laitteiden entistä monipuolisemmat ominaisuudet tekevät noninvasiivisen ventilaation mahdolliseksi monille potilaille, joille pelkkä NCPAP-hengitystuki ei muuten riittäisi (2,3). NCPAP jatkuva positiivinen hengitystiepaine (lääkärin määräämä). Hengitysnopeuden monitorointi ja hälytys ovat aktivoitavissa. BiPhasic (bifaasinen) aikarajoitettu, paineohjattu ventilaatio, joka annetaan lääkärin määräämällä Time-High-ajalla, hengitysnopeudella ja paineella. Hengitysnopeuden monitorointi ja hälytys ovat aktivoitavissa. BiPhasic tr* potilaan laukaisema, paineohjattu ventilaatio, joka annetaan lääkärin määräämällä Time-High-ajalla ja paineella. Hengitysnopeuden monitorointi/hälytys ja apnean taustahengitykset ovat automaattisesti käytössä. Patentoitu Infant Flow - tai AirLife TM Infant ncpap -järjestelmägeneraattori Infant Flow -generaattori tuottaa tasaisemmat CPAP-paineet ja helpomman hengitystyön verrattuna muihin laitteisiin (1). Kaikki hälytykset Kaasulähteen, potilaspaineen ylä- ja alarajan, happipitoisuuden ylä- ja alarajan, teholähteen vaihtumisen (AC--> DC), akun lataustilan ja hengitystaajuuden/apneoiden hälytykset. Vara-akku Sisäisessä akussa on latausta enintään 2 tuntia; sen avulla potilaan voi siirtää sairaalasta toiseen. Virtalähde (AC tai DC) ja akun lataustaso näkyvät selkeästi näytössä.

12 2 Luku 1 Tuotteen kuvaus Näytön lukitus Tahattomien muutosten välttämiseksi näyttö lukkiutuu, jos näytön asetuksia ei ole muutettu 120 sekuntiin. Vaaratilanteesta ilmoittavan hälytyksen aktivoituessa lukitus poistuu näytöstä, jotta asetuksia voidaan muuttaa. Taulukko 1 Toiminnot ja lisävarusteet Toiminnot ja lisävarusteet Plus Comprehensive* NCPAP NCPAP, hengityksen monitorointi ja hälytys BiPhasic BiPhasic, hengitystaajuuden monitorointi ja hälytys BiPhasic tr* Sisäinen akku Manuaalinen hengitys Apnean taustahengitys Näytön lukitus Hälytysten tärkeysjärjestys *Comprehensive-mallia ei ole saatavilla Yhdysvalloissa. (1) Decreased imposed work with a new nasal continuous positive airway pressure device. Klausner, James F., PhD, Lee, Amy., Hutchison, Alastair A., FRACP. Pediatric Pulmonology 22: ; 1996 (2) A Prospective Randomized, Controlled Trial Comparing Synchronized Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation versus Nasal Continuous Positive Airway Pressure as Modes of Extubation. Khalaf Nabeel, M., Brodsky Nancy, Hurley John, Bhandari Vineet. PEDIATRICS 108 (1): 13-17: 2001 (3) Efficacy of Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation in Treating Apnea of Prematurity. Lin Chyi-Her, MD, Wang Shan-Tair, PhD, Lin Yuh-Jyh, MD, Yeh Tsu-Fuh, MD:Pediatric Pulmonolgy: 26 (5): ; 1996

13 Infant Flow SiPAP 3 Luku 2 Tekniset tiedot Toimintatilat Säädöt Monitorit NCPAP NCPAP sekä hengitystaajuuden monitorointi ja hälytys BiPhasic (aikaohjattu) BiPhasic (aikaohjattu) sekä hengitystaajuuden monitorointi ja hälytys BiPhasic tr (potilaan laukaisema), hengitystaajuuden monitorointi, hengitystaajuushälytys ja apnean taustahengitys (vain Comprehensivemalleissa) Ajan yläraja (T-High) 0,1 3,0 sekuntia Hengitystaajuus (R = rate) (Laitteen asetukset muualla kuin Yhdysvalloissa) 1-54 (Laitteen asetukset Yhdysvalloissa) Apneaväli (T apnea ) sekuntia, 5 sekunnin välit (laitteen asetukset muualla kuin Yhdysvalloissa) (TLBR) sekuntia; 5 sekunnin välit (laitteen asetukset Yhdysvalloissa) NCPAP / Paineen alaraja 0 15 l/min, tarkkuus ± 15 % valitusta ulostulosta Paineen yläraja 0 5 l/min, tarkkuus ± 15 % asetetusta ulostulosta Manuaalinen hengitys X 1 %O % CPAP PEEP MAP PIP %O 2 I:E-suhde Spontaani hengitystaajuus (Rsp) Akun lataustaso

14 4 Luku 2 Tekniset tiedot Hälytykset Hengitystiepaineen yläraja 3 cm H 2 O yli mitatun hengitystiepaineen Hengitystien ylipainehälytys enintään 11 cm H 2 O NCPAP- ja aikarajoitetussa BiPhasic-tilassa enintään 15 cm H 2 O potilaan laukaisemassa BiPhasic tr -tilassa Hengitystiepaineen alaraja 2 cm H 2 O alle mitatun hengitystiepaineen tai 1,5 cm H 2 O, jos paine olisi muuten nollassa Happipitoisuuden ylä- ja alaraja ±5 % asetuksesta. Happiprosentin (FiO 2 :n) alaraja on 18 % ja yläraja 104 %. Hengitystaajuushälytys Akun lataustason hälytys Tyhjä akku Kaasulähde Sähkölähde Kaasulähteen hälytys Hälytysäänen voimakkuus (sähköiset hälytykset) on 1 metrin etäisyydeltä 70 dba Kaasuliitäntä potilaaseen: kartiomallinen 15 mm:n vakioliitin Potilaan paineliitäntä: kartiomallinen 4,5 mm:n Luer-liitin Kaasulähde: 4 barin tai 60 psi:n nimellispaineella annettava puhdas, kuiva, lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettu ilma happiseos Alue: 40,61 87 PSI; paine-ero enintään 29 PSI Manometri: cm H 2 O, tarkkuus on ± 2 % kokonaisalueesta Kaasuliitännät: vakiomalliset DISS-, NIST- tai nestekaasuliittimet Tulojännite: VAC Tulotaajuus: 50/60 Hz Tehonkulutus: enintään 50 VA Sulakkeen tyyppi 220 V:n nimelliseen käyttöön: T -tyyppi 2,5 A, 250 V Kotelon sähköiskusuojauksen aste: IPX1 Akun kesto: 2 tuntia (täyteen ladattuna) Akun latausaika: enint. 16 tuntia

15 Infant Flow SiPAP 5 Käyttöympäristö- ja ympäristövaatimukset Lämpötila Käyttö: 5-40 C Säilytys: C Suhteellinen kosteus käyttö: 0-95 % ei tiivistyvä Säilytys: 0-95 % ei tiivistyvä Mitat ja paino Tarvikkeet Mitat (pelkkä laite) (L x K x S) 26 x 38 x 23,5 cm (L x K x S) 10,25 x 15 x 9,25 Paino (pelkkä laite) 8,8 kg 19.5 lb Vaimennin/bakteerisuodatin D1420/100 vaimentimen/bakteerisuodattimen ja yhdistäjän aiheuttama lisävastus on alle 0,56 cm H 2 O, kun virtausnopeus on 15 l/min, ja alle 0,40 cm H 2 O, kun virtausnopeus on 5 l/min.

16 6 Luku 2 Tekniset tiedot Infant Flow SiPAP

17 Infant Flow SiPAP 7 Luku 3 Vaarat ja varoitukset Lue seuraavat turvallisuustiedot ennen kuin ryhdyt käyttämään Infant Flow SiPAP -laitetta. Ventilaattorin käyttö saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sitä käytetään ilman riittävää asiantuntemusta. Tässä jaksossa kuvaillaan laitteen käyttöön liittyvät yleiset vaarat ja varoitukset, jotka pätevät kaikissa tilanteissa. Jotkin näistä vaara- ja varoitustiedoista on liitetty myös erikseen niihin käyttöoppaan jaksoihin, joissa varoitukset on erityisesti huomioitava. Käyttöoppaassa on myös huomautuksia, joissa on laitteen toimintaan liittyviä lisätietoja. Lisätietoja ja ohjeita asentamisesta, käyttöönotosta, käytöstä ja huollosta saat CareFusionilta (ks. sivu v). Ilmoitukset VAARA VAROITUS Nämä ilmoitukset varoittavat vakavan yliherkkyysreaktion tai vaaratilanteen mahdollisuudesta. Nämä ilmoitukset varoittavat laitevaurion mahdollisuudesta. HUOMAUTUS Näissä ilmoituksissa on hyödyllisiä lisätietoja ventilaattorin toiminnasta. Vaarat Infant Flow SiPAP -laitetta saa käyttää ainoastaan pätevä, asianmukaisen koulutuksen saanut henkilökunta lääkärin valvonnassa. Kun Infant Flow SiPAP on kytketty potilaaseen, ammattitaitoisen henkilökunnan on valvottava sitä jatkuvasti hälytysten tai muulla tavoin ilmenevien ongelmien varalta. Vaihtoehtoisen ventilaatiomenetelmän on oltava varalla aina, kun Infant Flow SiPAP -laitetta käytetään. Älä kiinnitä generaattoria potilaaseen, ennen kuin NCPAP-toimintatilan asetukset ovat valmiit ja käyttäjä vahvistettu. Jos hengityslähteeseen pääsee vettä, se voi aiheuttaa toimintahäiriön laitteeseen. Älä kosketa samaan aikaan potilasta ja Infant Flow SIPAP -laitteen liittimiä tai liitäntäosia. Äänihälytystä ei koskaan saa jättää huomioimatta, sillä se on aina osoitus epänormaalista tilanteesta. Potilasletkustossa ei saa olla antistaattisia tai sähköisesti johtavia letkuja tai putkia.

18 8 Luku 3 Vaarat ja varoitukset Jos Infant Flow SiPAP -laitteen käytön aikana ilmenee mekaanisia vikoja tai sähkövikoja, lopeta laitteen käyttö ja toimita se huoltoon. Huonosti toimiva laite voi aiheuttaa potilaalle vaaratilanteen. Ennen kuin laitetta ryhdytään käyttämään potilaalle, varmista, että laitteelle on tehty toimintatestit ja kalibrointi. Toimintatestien ja kalibroinnin aikana laite ei saa olla kytkettynä potilaaseen. osoittaa, että muunnin on liitettynä laitteeseen. Siitä ei voi päätellä, onko pallea-anturi kiinnitetty oikein. Joissakin tilanteissa (kun syöttöpaine on minimissä ja kaasun tarve maksimissa, myös aux-ulostulossa) ulostulovirtaukset ja siis myös annetut paineet voivat pienentyä. Kun paineen ylärajan virtausmittaria ei tarvita, se on säädettävä nollaan. Jatkuva valvonta on välttämätöntä aina, kun potilas on kytkettynä hengityshoitolaitteeseen. Hälytys- ja monitorointijärjestelmä ei pysty ilmoittamaan kaikista mahdollisista järjestelmän toimintahäiriöistä. Lisäksi on olemassa tilanteita, joihin on reagoitava nopeasti. CPAP-hoito voi yleisesti ottaen aiheuttaa ärsytystä nenässä, nenän väliseinävaurioita, ihoärsytystä ja painenekroosia. Komplikaatioiden ilmenemistä voidaan vähentää noudattamalla tarkasti Infant Flow SiPAP ja AirLife TM Infant ncpap -lisävarusteiden käyttöohjeita. Noninvasiivista ventilaatiohoitoa saavan potilaan palleaa on suositeltavaa tarkkailla säännöllisesti siltä varalta, että vatsaan kerääntyy ilmaa. Noudata laitoksenne toimintaohjeita. Normaalikäytössä laite päästää ilmaan happea. Happi on räjähdysherkkä kaasu. Tulipalovaaran välttämiseksi ulostuloportin lähellä ei saa olla helposti syttyviä aineita tai lämmityslaitteita. Pallea-anturia käytetään vain mahdollistamaan tiettyihin Infant Flow SiPAP -laitteen toimintatiloihin liittyviä toimintoja. Pallea-anturin kanssa on aina käytettävä erillistä ulkoista laitetta hengitystaajuuden ja apneatapahtumien monitorointiin sekä asianmukaista monitoria jatkuvaan SaO 2 -monitorointiin. Jos Infant Flow SiPAP on sijoitettu hyllylle, varmista, että se on tukevasti paikallaan eikä vaarassa pudota, jos laitteen letkuista tai kaapeleista vedetään. Tarkista, että vedenkerääjä on tyhjä ennen käyttöä, ja tyhjennä se riittävän usein käytön aikana. Varmista, että kaasu pääsee esteettä laitteen takana olevasta ulostuloportista. Jos ulostuloportti on osittain tai kokonaan tukossa, laitteeseen voi tulla toimintahäiriö. Älä käytä laitetta, jos generaattoriin ei ole kiinnitetty uloshengitysletkua. Käytä vain laitteen mukana toimitettua verkkojohtoa.

19 Infant Flow SiPAP 9 Etupaneelissa oleva muuntimen merkkivalo osoittaa ainoastaan, onko se liitetty laitteeseen. Siitä ei voi päätellä, onko pallea-anturi käytössä tai kiinnitetty oikein. Älä kuormita telinettä ja tankoa liikaa. Happi kiihdyttää palamista huomattavasti. Räjähdysvaaran välttämiseksi laitetta tai varusteita ei saa käyttää, jos niissä voi olla öljyä tai rasvaa. Kaasulähteen hälytys tarkoittaa, että potilaalle annettu happipitoisuus ei ole sama kuin laitteeseen asetettu %O 2 -arvo. Kaasulähteen toimintahäiriö muuttaa happiprosenttia (FiO 2 ) ja voi vahingoittaa potilasta. Laitteen toiminta voi häiriytyä, jos sen lähellä käytetään diatermialaitetta, defibrillaattoria, lyhytaaltolaitetta, radiopuhelinta tai matkapuhelinta. Räjähdysvaaran välttämiseksi Infant Flow SiPAP -laitetta ei saa käyttää herkästi syttyvien anestesiakaasujen läheisyydessä. Sähköiskuvaara Infant Flow SiPAP -laitteen kuoria tai paneeleita ei saa irrottaa. Anna kaikki huoltotehtävät valtuutetulle CareFusion-huoltohenkilölle tai tehtaan kouluttamalle huoltohenkilölle (katso huolto-opasta osanro ). Maajohtimella toteutettu suojamaadoitus on välttämätön laitteen turvallisen toiminnan takaamiseksi. Jos maadoitus ei toimi, kaikki sellaisetkin johtavat osat, jotka vaikuttavat eristetyiltä (myös säätönupit ja toimintopainikkeet), saattavat aiheuttaa sähköiskun. Sähköiskun välttämiseksi virtajohto on kytkettävä oikein johdotettuun pistorasiaan ja ventilaattorissa saa käyttää vain laitteen mukana toimitettavaa virtajohtoa; tarkista myös virtajohdon kunto. Infant Flow SiPAP -laitteen suunnittelussa on noudatettu käyttäjän ja potilaan suojaamiseksi vuotovirtasuojauksen standardeja soveltuvin osin. Samaa suojausastetta ei kuitenkaan voi taata, jos laitteeseen liitetään ulkoisia laitteita. Liian suurten kotelovuotovirtojen välttämiseksi laitteet on kytkettävä maadoitettuun virtalähteeseen. Näin varmistetaan, että kaapeli on eristetty oheislaitteen puolelta. Kun Infant Flow SiPAP TM -laite on liitetty potilaaseen ja sisäinen happimonitori on poistettu käytöstä, Infant Flow SiPAP TM -laitetta on käytettävä ulkoisella happimonitorilla.

20 10 Luku 3 Vaarat ja varoitukset Varoitukset Ennen kuin käytät laitetta, varmista, että pätevä huoltohenkilö on antanut luvan sen käyttöön. Vahinkojen välttämiseksi varmista, että jännite ja laitteeseen asetetut sulakkeet ovat samat kuin seinäpistokkeessa. Täysin tyhjentynyt akku on vaihdettava välittömästi, koska se saattaa vaurioittaa ventilaattoria. Kaikkien laitteeseen liitettävien lisävarusteiden on oltava standardin CSA/IEC601/ETL mukaisia. Ventilaattori voi toimia edelleen, vaikka jokin edellä mainituista testeistä epäonnistuu, mutta virhe on tarkastettava ennen kuin sitä saa käyttää potilaalla. Infant Flow SiPAP on suunniteltu ja testattu käyttämällä vain CareFusionin lisävarusteita. Siksi tulee käyttää vain CareFusionin hyväksymiä lisävarusteita. Jos et ole varma asiasta, kysy maahantuojalta. Kun kokoat järjestelmää, huolehdi siitä, että nostat laitetta turvallisesti. Laitetta ei saa steriloida. Kaikki laitteen sisällä olevat osat eivät kestä sterilointia. Laitetta ei saa upottaa mihinkään nesteeseen eikä sen päälle tai sisälle saa kaataa mitään puhdistusainetta. Varmista, että laitteen asetukset ja hälytysrajat on nollattu ohjeiden mukaan ennen seuraavaan testiin siirtymistä. Huomautukset CareFusion ei voi taata, että tuote toimii tässä oppaassa esitetyllä tavalla, jos siinä käytetään muita kuin CareFusionin lisävarusteita.

21 Infant Flow SiPAP 11 Luku 4 - Laitteen ottaminen käyttöön Järjestelmän osat ja kokoaminen Valinnainen lisävaruste Kuva 1 Telineen kokoaminen

22 12 Luku 4 - Laitteen ottaminen käyttöön IV-tanko Infant Flow SiPAP -laite Valinnainen lisävaruste Kiinnitysruuvit Kostuttimen teline Tanko Kuva 2 Laitteen asentaminen telineeseen

23 Infant Flow SiPAP 13 Potilasletkuston kiinnittäminen Vedensyöttö Infant Flow SiPAP -laite Valinnainen lisävaruste Lämpöanturi Muunnin Kostutin Lämpöanturi Pallea-anturi Generaattori Kuva 3 Potilasletkuston ja kostuttimen kiinnittäminen laitteeseen Huomautus Sisäänhengityskaasun suositeltava lämpötila on C, mutta ei koskaan yli 37 C.

24 14 Luku 4 - Laitteen ottaminen käyttöön VAROITUS Vastapaine joistakin automaattisesti syöttävistä kostuttimen säiliöistä saattaa saada vesipussit täyttymään ilmalla. Varmista, että kostuttimen säiliöt on täytetty riittävästi valmistajan ohjeiden mukaisesti. Huomautus Kun Infant Flow SiPAP TM -laitteen kanssa käytetään Hudson RCI - kostutusjärjestelmää, on suositeltavaa käyttää Standardien vastaavuus -saraketta. Pallea-anturin kiinnittäminen Kuva 4 Pallea-anturin kiinnittäminen 1. Kytke muunnin InfanfFlow SiPAP -laitteen etupaneeliin (kuva 3) 2. Kytke pallea-anturi muuntimeen. 3. Paina anturia varovasti. Tarkista, että muuntimen merkkivalo syttyy. 4. Kiinnitä anturi käyttöön soveltuvalla teipillä (kuva 4). a. Paineletku on suorassa kulmassa teippiin b. Kiinnitä anturi navan ja rintalastan puoliväliin c. Voi olla tarpeen kiinnittää anturi pallean sivuun 5. Tarkista, että anturi on kiinnitetty oikein. a. Tarkkaile spontaania hengitystä b. Muuntimen merkkivalo syttyy uloshengityksen aikana; etupaneelissa oleva muuntimen merkkivalo syttyy sisäänhengityksen aikana

25 Infant Flow SiPAP 15 Virtauksen ja paineen suhde Infant Flow SiPAP -laitteen tuottama rikastettu kaasuvirtaus ja hengitystiepaine ovat suorassa suhteessa toisiinsa. Kuvassa 5 on nomogrammi, jossa kuvataan jatkuvan hengitystiepaineen ja virtausasetusten suhdetta. Esimerkiksi kaasuvirtaus 8 l/min antaa paineeksi noin 5 cm H 2 O. Huomautus Yksittäisten laitteiden toleranssi on enintään ± 10 % nomogrammissa esitetyistä arvoista, etenkin alle 2 cm H 2 O:n paineilla. Virtaus painenomogrammi (vain viitteeksi) osoittaa tyypilliset virtaus painesuhteet. Tämän tarkoituksena ei ole osoittaa tuotteen varsinaista suorituskykyä. Kuva 5 Virtaus-paine-nomogrammi

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Pika-asennusopas. Suomi

Pika-asennusopas. Suomi Pika-asennusopas Suomi Lue Astral -laitteen Käyttöopas tai Käyttöohjeet hoitohenkilökuntaa varten -opas kokonaan ennen käyttöä. Astral-laite 1. Sovitinportti Tähän voidaan asentaa yksihaarainen sovitin,

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

DICENTIS Konferenssijärjestelmä

DICENTIS Konferenssijärjestelmä DICENTIS Konferenssijärjestelmä fi Käyttöopas DICENTIS Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 4 2 Tietoja tästä käyttöoppaasta 5 2.1 Kohdeyleisö 5 2.2 Tekijänoikeus ja vastuuvapautuslauseke

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764098_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 4 Johdanto...4 Varoitukset...4 Varotoimenpiteet...4 Käyttötarkoitus...4 Tiedot & paino...5 Toimintojen yleiskuvaus...5 YLEISKUVA OSISTA...

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Powerware 5110 UPS Käyttöohje

Powerware 5110 UPS Käyttöohje Powerware 5110 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Langattoman Nokia AD-5B -äänisovittimen käyttöohje. 9230632 1. painos

Langattoman Nokia AD-5B -äänisovittimen käyttöohje. 9230632 1. painos Langattoman Nokia AD-5B -äänisovittimen käyttöohje 9230632 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-5B noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot