Infant Flow. Käyttöopas. SiPAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Infant Flow. Käyttöopas. SiPAP"

Transkriptio

1 Infant Flow Käyttöopas SiPAP

2 ii Infant Flow SiPAP Tämän asiakirjan suojana ovat yhdysvaltalaiset ja kansainväliset tekijänoikeuslait. Asiakirjaa ei saa kopioida, monistaa, kääntää, tallentaa hakujärjestelmään, lähettää missään muodossa eikä pelkistää elektroniselle tallennusvälineelle tai konelukumuotoon kokonaan tai osittain ilman CareFusionin kirjallista lupaa. Asiakirjassa olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Asiakirjalla on vain tiedottava tarkoitus eikä sen pidä katsoa korvaavan tai täydentävän lupasopimuksen ehtoja CareFusion Corporation tai sen tytäryhtiö. Kaikki oikeudet pidätetään. Infant Flow on CareFusionin tai sen tytäryhtiön rekisteröity tavaramerkki ja SiPAP sen tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. YHDYSVALLAT CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California puh puh faksi Valtuutettu edustaja Euroopassa CareFusion Germany 234 GmbH Leibnizstrasse Hoechberg, Saksa puh faksi carefusion.com Julkaisunumero:

3 Infant Flow SiPAP iii Versiohistoria Pvm Versio Muutokset Syyskuu (3) Julkaisu Elokuu 2004 D VIASYS Respiratory Caren mallipohjan ja VIASYS Respiratory Caren hengityshoitoterminologian käyttöönotto. Uudistettu osanumeroluettelo, Liite B hyväksytyt lisävarusteet. Marraskuu 2004 E Uudistetut yhteys-/tilaustiedot. Luku 4, kappale 5.b päivitetty muuntimen LEDin syttymisehdot. Liite A Yksikön Pm tilalle vaihdettu bpm. Liite E Lisätty myssyjen kokoalueet. Appendix E Was Transducer Assembly Is: Transducer Interface. Maaliskuu 2005 F Yhteystiedot päivitetty. Vaatimustenmukaisuusvakuutus päivitetty. Toukokuu 2006 G Yrityksen nimi päivitetty. Yhteys- ja tilaustiedot päivitetty. Kuvat päivitetty. Vastapainetta koskeva varoitus päivitetty. Hudson RCI - kostutusjärjestelmää koskeva huomautus lisätty. Lisätty lause Varmista, että NCPAP/PRES alarajan virtausmittarin asetus on vähintään 8 l/min kohdan Kahden pisteen kalibrointi O 2 -anturille ensimmäiseen kappaleeseen. ncpap-painetta koskeva vaihe 8 muutettu. Kohdan Asetuksen muuttaminen toinen ja kolmas kappale muutettu. Manuaalisen hengityksen asetus lisätty. Lisätty manuaalisen hengityksen tai apnean taustahengityksen käyttöönottoa koskeva huomautus. Lisätty Infant Flow -tarvikkeita koskeva varoitus. Lisätty lause Irrota ilma- ja happikaasulähteet, kun Infant Flow SiPAP ei ole käytössä. Poistettu liite E. Helmikuu 2009 H Muutettu Ti:n tilalle T-High ja sisäänhengitysajan tilalle ajan yläraja. Korvattu viite VIASYS Respiratory Care -varusteisiin viitteellä Cardinal Health -varusteisiin. Lisätty tavaramerkin symboli TM nimeen SiPAP. Lisätty viite AirLife TM Infant ncpap -järjestelmägeneraattoriin. Poistettu sisäänhengitysaika tai sish aika.

4 iv Infant Flow SiPAP Pvm Versio Muutokset Korvattu sisäänhengitysaika (Time High) termillä ajan yläraja (Thigh) Muutettu 1 cm H 2 O arvoon 1,5 cm H 2 O; lisätty tai 60 psi arvon 4 bar selventämiseksi. Lisätty osaluettelo sekä Infant Flow - että AirLife TM -tuotteille. Lisätty viite Cardinal Health -yhteystietoihin sivulle v. Lisätty viite AirLife TM Infant ncpap -järjestelmävarusteisiin. Lisätty varoitus ulkoisen happimonitorin käytöstä. Lisätty viite tehtaalla koulutettuun huoltohenkilöön sekä huolto-oppaaseenosanro Lisätty (rekisteröidyn tavaramerkin symboli) nimeen Infant Flow. Päivitetty VAROITUS-tarra: Vanha Vastapainetta kostuttimen säiliöstä joihinkin automaattisesti syöttäviin vesipusseihin saattaa ilmetä. Uusi: Vastapaine joistakin automaattisesti syöttävistä kostuttimen säiliöistä saattaa saada vesipussit täyttymään ilmalla. Korvattu kuva 5. Lisätty tyhjentynyttä tai vaurioitunutta sisäistä happikennoa koskevaa sisältöä. Lisätty varoitus ulkoisen happimonitorin käytöstä. Lisätty vikakoodia E5X selittävää sisältöä. Korvattu termi näppäin termillä painike ; selvennetty happihälytystä lisäämällä kuuluva ; lisätty selvennys sisäisen monitorin käytöstä poistamisesta ja tarpeesta käyttää ulkoista happimonitoria. Lisätty huomautus toisen virtausmittarin käytöstä manuaaliseen hengityksen antamiseen; Lisätty yhdysmerkki termiin T-High. Selvennetty tilan valintaikkuna Lisätty Ohjeet AirLife TM Infant ncpap -järjestelmän käytöstä. Muutettu 1 cm H 2 O arvoon 1,5 cm H 2 O; korjattu matalaksi akkujännitteeksi 10:n sijasta 11,10. Lisätty tai koulutettu biolääketieteen huoltohenkilö. Lisätty taulukkotieto happimonitorista ja hälytysten poistamisesta. Muutettu 1 cm H 2 O arvoon 1,5 cm H 2 O; korjattu matalaksi akkujännitteeksi 10:n sijasta 11,10. Päivitetty taulukko 10. Päivitetty taulukko 11. Selvennetty termin T-High merkitystä.

5 Infant Flow SiPAP v Pvm Versio Muutokset Helmikuu 2010 J Uusittu vastaamaan uusittua lääkintälaitedirektiiviä 2007/42/EY. Maaliskuu 2010 K Opas muutettu CareFusion-tuotemerkin tyyppiseksi. Päivitetty osanumerotaulukkoa.

6 vi Infant Flow SiPAP Takuu Infant Flow SiPAP TM -laitteella on yhden (1) vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuu, joka kattaa myös julkaistut tekniset tiedot; takuu on voimassa laitteen lähettämispäivämäärästä alkaen. CareFusionin (Yhtiön) vastuut rajoittuvat Yhtiön harkinnan mukaan sellaisten osien vaihtamiseen, korjaamiseen tai hyvittämiseen, jotka takuujakson aikana osoittautuvat viallisiksi tai eivät vastaa julkaistuja teknisiä tietoja. Yhtiön tässä takuusopimuksessa määritetyt vastuut kumoutuvat, jos A) laitteessa havaitaan vikoja tai laite ei vastaa teknisiä tietoja, mutta Ostaja ei välittömästi ilmoita tästä Yhtiölle kirjallisesti, B) viallista yksikköä tai osaa ei palauteta Yhtiölle kuljetuskustannukset Ostajan valmiiksi maksamina, C) Yhtiö vastaanottaa viallisen yksikön tai osan toimenpiteitä varten yli neljä viikkoa takuujakson umpeenmenopäivän jälkeen tai jos D) Yhtiön yksikölle tai osalle suorittamat tutkimukset osoittavat aukottomasti, että viat tai puutteet eivät aiheudu laitteen virheellisestä käytöstä, huonosta hoidosta, virheellisestä asennuksesta, luvattomasta korjauksesta, muutoksista tai onnettomuudesta. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on korjannut tai muokannut muu kuin Yrityksen kirjallisesti valtuuttama henkilö. Yritys on takuun puitteissa velvollinen korvaamaan ainoastaan tuotteen ostohinnan; Yritys ei missään tilanteessa eikä minkään tässä käyttöoppaassa mainitun tuotteen osalta ole velvollinen korvaamaan Ostajalle mitään muita tuotteen aiheuttamia tulonmenetyksiä, käyttötuntien menetyksiä tai laitteen aiheuttamista vaurioista tai muista vaurioista aiheutuneita kustannuksia. Ostajan tässä käyttöoppaassa mainittujen tuotteiden tilaamisen yhteydessä Yritykseltä tai sen valtuuttamalta myyjältä saamat tekniset ohjeet tai tuotteelle tehdyt huoltotoimet eivät millään lailla laajenna, kavenna tai muulla tavoin muuta tässä ja edellä kuvattuja Yrityksen myöntämiä takuita. Vastuut ja rajoitukset Tämä takuu ei kata normaaleja ylläpitotoimia, kuten laitteen puhdistusta, säätämistä, voitelua ja osien päivittämistä. Takuu ei ole voimassa, jos laitteessa on käytetty sellaisia lisätarvikkeita ja osia, jotka eivät ole Yrityksen valmistamia tai joiden käyttöä Yritys tai Yrityksen valtuuttama taho ei ole hyväksynyt kirjallisesti; Takuu ei myöskään ole voimassa, jos laitetta ei ole huollettu laitteen valmistajan määräämän aikataulun mukaisesti. Edellä mainittu takuu on voimassa yhden (1) vuoden lähetyspäivämäärästä alkaen seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: 1. Fysikaalisten muuttujien, kuten lämpötilan, paineen tai virtauksen seurantaan tarkoitetuilla osilla on yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu osien vastaanottopäivästä alkaen. 2. Elastomeerisillä osilla ja muilla sellaiselle kulumiselle alttiilla osilla, johon Yritys ei voi vaikuttaa, on kuudenkymmenen (60) päivän takuu vastaanottopäivästä alkaen. 3. Sisäisellä akulla on yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu vastaanottopäivämäärästä alkaen. Edellä mainitut takuut korvaavat kaikki muut nimenomaisesti tai konkludenttisesti ilmaistut takuut, mukaan lukien kaikki ehdot taloudellisesta hyödynnettävyydestä tuotteen nimeä lukuun ottamatta; Takuu pätee vain, jos siinä on Yrityksen asianmukaisesti valtuuttaman edustajan allekirjoitus.

7 Infant Flow SiPAP vii Sisällys Infant Flow SiPAP... i Käyttöopas... i Versiohistoria... iii Takuu... vi Sisällys... vii Kuvat... viii Taulukot... viii Yleistä... ix Luku 1 Tuotteen kuvaus... 1 Luku 2 Tekniset tiedot... 3 Luku 3 Vaarat ja varoitukset... 7 Luku 4 - Laitteen ottaminen käyttöön Luku 5 - Käyttö Luku 6 - Käyttötilat Luku 7 - Hälytykset ja näytöt Luku 8 - Huolto ja puhdistus Luku 9 Symbolien selitykset Liite A Asetukset Liite B Paineilmajärjestelmän piirikaavio Liite C Hälytykset ja vianmääritys Liite D - Vianhallinta Sanasto Hakemisto... 65

8 viii Infant Flow SiPAP Kuvat Kuva 1 Telineen kokoaminen Kuva 2 Laitteen asentaminen telineeseen Kuva 3 Potilasletkuston ja kostuttimen kiinnittäminen laitteeseen Kuva 4 Pallea-anturin kiinnittäminen Kuva 5 Virtaus-paine-nomogrammi Kuva 6 Etupaneeli Kuva 7 Takapaneeli Kuva 8 Asetusikkuna Kuva 9 Hälytysten asetus-/vahvistusikkuna Kuva 10 Toimintatilan valintaikkuna Kuva 11 Parametrien säätöikkunat Kuva 12 - Aloitusnäyttö Kuva 13 Monitoroitavien parametrien näyttö Kuva 14 NCPAP Kuva 15 BiPhasic Kuva 16 BiPhasic tr Kuva 17 Tyhjän akun näyttö Taulukot Taulukko 1 Toiminnot ja lisävarusteet... 2 Taulukko 2 Näppäimet Taulukko 3 Parametrien oletusarvot Taulukko 4 Hälytysten symbolit ja ilmaisimet Taulukko 5 Laitteessa olevat symbolit Taulukko 6 Painikkeiden symbolit Taulukko 7 Laitteen asetukset muualla kuin Yhdysvalloissa Taulukko 8 Laitteen asetukset Yhdysvalloissa Taulukko 9 Hälytykset ja vianmääritys Taulukko 10 Vikojen luokitus Taulukko 11 Vikojen luokitus... 58

9 Infant Flow SiPAP ix Y leis tä S ähkömagneettinen yhteensopivuus Tämä laite tuottaa radiotaajuista säteilyä ja voi siis tuottaa radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei käytetä tämän käytöoppaan ohjeitten vastaisesti, laite saattaa aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä. Laite on testattu ja sen on todettu vastaavan lääkintälaitteita koskevan standardin EN osan 1-2 vaatimuksia: General requirements for safety-collateral standard. Electromagnetic compatibility requirements and tests). Nämä rajoitukset takaavat riittävän suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan, jos laitetta käytetään tässä käyttöoppaassa kuvatuissa olosuhteissa (esim. sairaalaympäristössä). Tämä laite on seuraavien standardien mukainen: Turvallisuus: UL : 2003 Medical Electrical Equipment, Part 1: General Requirements for Safety. CAN/CSA C22.2 No M90, Medical Electrical Equipment - Part 1: General Requirements for Safety including C22.2 No S1-94 (IEC601-1, Amendment 1:1991) Supplement No to CAN/CSA 22.2 No M90 Sähköturvallisuus: Luokan 1 laite Sisältää tyypin BF-liityntäosia Jatkuva käyttö S ähkömagneettis et häiriöt Voimakkaat sähkömagneettiset kentät voivat häiritä tässä laitteessa olevia sähkömagneettisia komponentteja. Ventilaattoria ei saa käyttää tilassa, jossa otetaan magneettikuvia tai jossa on korkeataajuuksisia diatermialaitteita, defibrillaattoreita tai lyhytaaltolaitteita. Sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa häiriöitä ventilaattoriin. K äyttötarkoitus Vastasyntyneiden ja pikkulasten hengitystukeen tarkoitettu Infant Flow SiPAP - ventilaattori muodostuu bilevel-cpap (SiPAP ) -laitteesta ja virtausgeneraattorista sekä NCPAP-happiviiksistä ja maskeista. Vastasyntyneiden ja pikkulasten hoitoon tarkoitettua laitetta voidaan käyttää sairaalassa tai sairaalaa vastaavassa ympäristössä sekä sairaaloiden välisissä kuljetuksissa. Infant Flow SiPAP -laitetta saa käyttää vain asianmukaisen koulutuksen saanut hoitohenkilökunta lääkärin valvonnassa.

10 x Infant Flow SiPAP Viranomais ilmoitus Yhdysvaltojen lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä. Yhden potilaan käyttöön tarkoitettujen lisävarusteiden uudelleenkäyttö saattaa heikentää tuotteen toimivuutta tai aiheuttaa ristikontaminaatiota. Luokitus Laitetyyppi: Lääkinnällinen laite, luokka 1 ja varustettu sisäisellä virtalähteellä, IPX1-suojaus, BF-tyypin soveltuvat osat. Laitetta ei saa käyttää syttymisherkkien anestesiakaasujen läheisyydessä. Vaatimustenmukaisuus vakuutus Tämä laite vastaa lääkintälaitteita koskevan direktiivin 93/42/EEC ja seuraavien teknisten standardien vaatimuksia: EN ja EN EN EN Merkinnän myöntäjä EU:n alueella: BSI (Reg. No. 0086) Kauppanimet: Infant Flow SiPAP Valmistaja: CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California Vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevissa kysymyksissä ota yhteys CareFusioniin.

11 Infant Flow SiPAP 1 Luku 1 Tuotteen kuvaus Infant Flow SiPAP on noninvasiivinen ventilaattori, joka on tarkoitettu pikkulasten hengityshoitoon sairaalaympäristössä (esim. vastasyntyneiden ja lasten tehoosastoilla). Infant Flow SiPAP -ventilaattoria voidaan käyttää myös sairaalan sisäisissä tai sairaaloiden välisissä kuljetuksissa. Infant Flow SiPAP -ventilaattorista on tällä hetkellä kaksi mallia, Plus ja Comprehensive*. Plus-mallissa on NCPAP-ventilointitila ja aikaohjattu bifaasinen ventilointitila sekä hengityksen monitorointimahdollisuus. Comprehensive*-mallissa on samat toiminnot kuin Plus-mallissa, ja lisäksi siinä on potilaan käynnistämä bifaasinen ventilointitila, jossa on taustahengitykset apneoiden varalta. Kaikissa Infant Flow SiPAP -malleissa on LCD-kosketusnäyttö, aikaohjatun painekäyrän graafinen näyttö, integroitu potilasmonitorointi, paineen ja happipitoisuuden (FiO 2 :n) ylä- ja alarajahälytykset sekä vara-akku, jonka lataus kestää n. 2 tuntia. Ainutlaatuisesti muotoillun, patentoidun Infant Flow - tai AirLife TM Infant ncpap - järjestelmägeneraattorin on todettu tuottavan muita laitteita vakaammat CPAPpaineet ja helpottavan huomattavasti potilaan hengitystyötä (1). Infant Flow - virtausgeneraattorin suorituskyky on yhtä hyvä riippumatta potilaan hengitysyritysten määrästä tai uloshengitysvirtauksesta. Laitteen optimaalinen toiminta on testattu ja kehitetty vain CareFusionin valmistamia lisävarusteita käytettäessä. Näitä varusteita ovat generaattorit, happiviikset, maskit ja myssyt. Infant Flow SiPAP -toiminnot Infant Flow SiPAP Plus- ja Comprehensive* -laitteiden entistä monipuolisemmat ominaisuudet tekevät noninvasiivisen ventilaation mahdolliseksi monille potilaille, joille pelkkä NCPAP-hengitystuki ei muuten riittäisi (2,3). NCPAP jatkuva positiivinen hengitystiepaine (lääkärin määräämä). Hengitysnopeuden monitorointi ja hälytys ovat aktivoitavissa. BiPhasic (bifaasinen) aikarajoitettu, paineohjattu ventilaatio, joka annetaan lääkärin määräämällä Time-High-ajalla, hengitysnopeudella ja paineella. Hengitysnopeuden monitorointi ja hälytys ovat aktivoitavissa. BiPhasic tr* potilaan laukaisema, paineohjattu ventilaatio, joka annetaan lääkärin määräämällä Time-High-ajalla ja paineella. Hengitysnopeuden monitorointi/hälytys ja apnean taustahengitykset ovat automaattisesti käytössä. Patentoitu Infant Flow - tai AirLife TM Infant ncpap -järjestelmägeneraattori Infant Flow -generaattori tuottaa tasaisemmat CPAP-paineet ja helpomman hengitystyön verrattuna muihin laitteisiin (1). Kaikki hälytykset Kaasulähteen, potilaspaineen ylä- ja alarajan, happipitoisuuden ylä- ja alarajan, teholähteen vaihtumisen (AC--> DC), akun lataustilan ja hengitystaajuuden/apneoiden hälytykset. Vara-akku Sisäisessä akussa on latausta enintään 2 tuntia; sen avulla potilaan voi siirtää sairaalasta toiseen. Virtalähde (AC tai DC) ja akun lataustaso näkyvät selkeästi näytössä.

12 2 Luku 1 Tuotteen kuvaus Näytön lukitus Tahattomien muutosten välttämiseksi näyttö lukkiutuu, jos näytön asetuksia ei ole muutettu 120 sekuntiin. Vaaratilanteesta ilmoittavan hälytyksen aktivoituessa lukitus poistuu näytöstä, jotta asetuksia voidaan muuttaa. Taulukko 1 Toiminnot ja lisävarusteet Toiminnot ja lisävarusteet Plus Comprehensive* NCPAP NCPAP, hengityksen monitorointi ja hälytys BiPhasic BiPhasic, hengitystaajuuden monitorointi ja hälytys BiPhasic tr* Sisäinen akku Manuaalinen hengitys Apnean taustahengitys Näytön lukitus Hälytysten tärkeysjärjestys *Comprehensive-mallia ei ole saatavilla Yhdysvalloissa. (1) Decreased imposed work with a new nasal continuous positive airway pressure device. Klausner, James F., PhD, Lee, Amy., Hutchison, Alastair A., FRACP. Pediatric Pulmonology 22: ; 1996 (2) A Prospective Randomized, Controlled Trial Comparing Synchronized Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation versus Nasal Continuous Positive Airway Pressure as Modes of Extubation. Khalaf Nabeel, M., Brodsky Nancy, Hurley John, Bhandari Vineet. PEDIATRICS 108 (1): 13-17: 2001 (3) Efficacy of Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation in Treating Apnea of Prematurity. Lin Chyi-Her, MD, Wang Shan-Tair, PhD, Lin Yuh-Jyh, MD, Yeh Tsu-Fuh, MD:Pediatric Pulmonolgy: 26 (5): ; 1996

13 Infant Flow SiPAP 3 Luku 2 Tekniset tiedot Toimintatilat Säädöt Monitorit NCPAP NCPAP sekä hengitystaajuuden monitorointi ja hälytys BiPhasic (aikaohjattu) BiPhasic (aikaohjattu) sekä hengitystaajuuden monitorointi ja hälytys BiPhasic tr (potilaan laukaisema), hengitystaajuuden monitorointi, hengitystaajuushälytys ja apnean taustahengitys (vain Comprehensivemalleissa) Ajan yläraja (T-High) 0,1 3,0 sekuntia Hengitystaajuus (R = rate) (Laitteen asetukset muualla kuin Yhdysvalloissa) 1-54 (Laitteen asetukset Yhdysvalloissa) Apneaväli (T apnea ) sekuntia, 5 sekunnin välit (laitteen asetukset muualla kuin Yhdysvalloissa) (TLBR) sekuntia; 5 sekunnin välit (laitteen asetukset Yhdysvalloissa) NCPAP / Paineen alaraja 0 15 l/min, tarkkuus ± 15 % valitusta ulostulosta Paineen yläraja 0 5 l/min, tarkkuus ± 15 % asetetusta ulostulosta Manuaalinen hengitys X 1 %O % CPAP PEEP MAP PIP %O 2 I:E-suhde Spontaani hengitystaajuus (Rsp) Akun lataustaso

14 4 Luku 2 Tekniset tiedot Hälytykset Hengitystiepaineen yläraja 3 cm H 2 O yli mitatun hengitystiepaineen Hengitystien ylipainehälytys enintään 11 cm H 2 O NCPAP- ja aikarajoitetussa BiPhasic-tilassa enintään 15 cm H 2 O potilaan laukaisemassa BiPhasic tr -tilassa Hengitystiepaineen alaraja 2 cm H 2 O alle mitatun hengitystiepaineen tai 1,5 cm H 2 O, jos paine olisi muuten nollassa Happipitoisuuden ylä- ja alaraja ±5 % asetuksesta. Happiprosentin (FiO 2 :n) alaraja on 18 % ja yläraja 104 %. Hengitystaajuushälytys Akun lataustason hälytys Tyhjä akku Kaasulähde Sähkölähde Kaasulähteen hälytys Hälytysäänen voimakkuus (sähköiset hälytykset) on 1 metrin etäisyydeltä 70 dba Kaasuliitäntä potilaaseen: kartiomallinen 15 mm:n vakioliitin Potilaan paineliitäntä: kartiomallinen 4,5 mm:n Luer-liitin Kaasulähde: 4 barin tai 60 psi:n nimellispaineella annettava puhdas, kuiva, lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettu ilma happiseos Alue: 40,61 87 PSI; paine-ero enintään 29 PSI Manometri: cm H 2 O, tarkkuus on ± 2 % kokonaisalueesta Kaasuliitännät: vakiomalliset DISS-, NIST- tai nestekaasuliittimet Tulojännite: VAC Tulotaajuus: 50/60 Hz Tehonkulutus: enintään 50 VA Sulakkeen tyyppi 220 V:n nimelliseen käyttöön: T -tyyppi 2,5 A, 250 V Kotelon sähköiskusuojauksen aste: IPX1 Akun kesto: 2 tuntia (täyteen ladattuna) Akun latausaika: enint. 16 tuntia

15 Infant Flow SiPAP 5 Käyttöympäristö- ja ympäristövaatimukset Lämpötila Käyttö: 5-40 C Säilytys: C Suhteellinen kosteus käyttö: 0-95 % ei tiivistyvä Säilytys: 0-95 % ei tiivistyvä Mitat ja paino Tarvikkeet Mitat (pelkkä laite) (L x K x S) 26 x 38 x 23,5 cm (L x K x S) 10,25 x 15 x 9,25 Paino (pelkkä laite) 8,8 kg 19.5 lb Vaimennin/bakteerisuodatin D1420/100 vaimentimen/bakteerisuodattimen ja yhdistäjän aiheuttama lisävastus on alle 0,56 cm H 2 O, kun virtausnopeus on 15 l/min, ja alle 0,40 cm H 2 O, kun virtausnopeus on 5 l/min.

16 6 Luku 2 Tekniset tiedot Infant Flow SiPAP

17 Infant Flow SiPAP 7 Luku 3 Vaarat ja varoitukset Lue seuraavat turvallisuustiedot ennen kuin ryhdyt käyttämään Infant Flow SiPAP -laitetta. Ventilaattorin käyttö saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sitä käytetään ilman riittävää asiantuntemusta. Tässä jaksossa kuvaillaan laitteen käyttöön liittyvät yleiset vaarat ja varoitukset, jotka pätevät kaikissa tilanteissa. Jotkin näistä vaara- ja varoitustiedoista on liitetty myös erikseen niihin käyttöoppaan jaksoihin, joissa varoitukset on erityisesti huomioitava. Käyttöoppaassa on myös huomautuksia, joissa on laitteen toimintaan liittyviä lisätietoja. Lisätietoja ja ohjeita asentamisesta, käyttöönotosta, käytöstä ja huollosta saat CareFusionilta (ks. sivu v). Ilmoitukset VAARA VAROITUS Nämä ilmoitukset varoittavat vakavan yliherkkyysreaktion tai vaaratilanteen mahdollisuudesta. Nämä ilmoitukset varoittavat laitevaurion mahdollisuudesta. HUOMAUTUS Näissä ilmoituksissa on hyödyllisiä lisätietoja ventilaattorin toiminnasta. Vaarat Infant Flow SiPAP -laitetta saa käyttää ainoastaan pätevä, asianmukaisen koulutuksen saanut henkilökunta lääkärin valvonnassa. Kun Infant Flow SiPAP on kytketty potilaaseen, ammattitaitoisen henkilökunnan on valvottava sitä jatkuvasti hälytysten tai muulla tavoin ilmenevien ongelmien varalta. Vaihtoehtoisen ventilaatiomenetelmän on oltava varalla aina, kun Infant Flow SiPAP -laitetta käytetään. Älä kiinnitä generaattoria potilaaseen, ennen kuin NCPAP-toimintatilan asetukset ovat valmiit ja käyttäjä vahvistettu. Jos hengityslähteeseen pääsee vettä, se voi aiheuttaa toimintahäiriön laitteeseen. Älä kosketa samaan aikaan potilasta ja Infant Flow SIPAP -laitteen liittimiä tai liitäntäosia. Äänihälytystä ei koskaan saa jättää huomioimatta, sillä se on aina osoitus epänormaalista tilanteesta. Potilasletkustossa ei saa olla antistaattisia tai sähköisesti johtavia letkuja tai putkia.

18 8 Luku 3 Vaarat ja varoitukset Jos Infant Flow SiPAP -laitteen käytön aikana ilmenee mekaanisia vikoja tai sähkövikoja, lopeta laitteen käyttö ja toimita se huoltoon. Huonosti toimiva laite voi aiheuttaa potilaalle vaaratilanteen. Ennen kuin laitetta ryhdytään käyttämään potilaalle, varmista, että laitteelle on tehty toimintatestit ja kalibrointi. Toimintatestien ja kalibroinnin aikana laite ei saa olla kytkettynä potilaaseen. osoittaa, että muunnin on liitettynä laitteeseen. Siitä ei voi päätellä, onko pallea-anturi kiinnitetty oikein. Joissakin tilanteissa (kun syöttöpaine on minimissä ja kaasun tarve maksimissa, myös aux-ulostulossa) ulostulovirtaukset ja siis myös annetut paineet voivat pienentyä. Kun paineen ylärajan virtausmittaria ei tarvita, se on säädettävä nollaan. Jatkuva valvonta on välttämätöntä aina, kun potilas on kytkettynä hengityshoitolaitteeseen. Hälytys- ja monitorointijärjestelmä ei pysty ilmoittamaan kaikista mahdollisista järjestelmän toimintahäiriöistä. Lisäksi on olemassa tilanteita, joihin on reagoitava nopeasti. CPAP-hoito voi yleisesti ottaen aiheuttaa ärsytystä nenässä, nenän väliseinävaurioita, ihoärsytystä ja painenekroosia. Komplikaatioiden ilmenemistä voidaan vähentää noudattamalla tarkasti Infant Flow SiPAP ja AirLife TM Infant ncpap -lisävarusteiden käyttöohjeita. Noninvasiivista ventilaatiohoitoa saavan potilaan palleaa on suositeltavaa tarkkailla säännöllisesti siltä varalta, että vatsaan kerääntyy ilmaa. Noudata laitoksenne toimintaohjeita. Normaalikäytössä laite päästää ilmaan happea. Happi on räjähdysherkkä kaasu. Tulipalovaaran välttämiseksi ulostuloportin lähellä ei saa olla helposti syttyviä aineita tai lämmityslaitteita. Pallea-anturia käytetään vain mahdollistamaan tiettyihin Infant Flow SiPAP -laitteen toimintatiloihin liittyviä toimintoja. Pallea-anturin kanssa on aina käytettävä erillistä ulkoista laitetta hengitystaajuuden ja apneatapahtumien monitorointiin sekä asianmukaista monitoria jatkuvaan SaO 2 -monitorointiin. Jos Infant Flow SiPAP on sijoitettu hyllylle, varmista, että se on tukevasti paikallaan eikä vaarassa pudota, jos laitteen letkuista tai kaapeleista vedetään. Tarkista, että vedenkerääjä on tyhjä ennen käyttöä, ja tyhjennä se riittävän usein käytön aikana. Varmista, että kaasu pääsee esteettä laitteen takana olevasta ulostuloportista. Jos ulostuloportti on osittain tai kokonaan tukossa, laitteeseen voi tulla toimintahäiriö. Älä käytä laitetta, jos generaattoriin ei ole kiinnitetty uloshengitysletkua. Käytä vain laitteen mukana toimitettua verkkojohtoa.

19 Infant Flow SiPAP 9 Etupaneelissa oleva muuntimen merkkivalo osoittaa ainoastaan, onko se liitetty laitteeseen. Siitä ei voi päätellä, onko pallea-anturi käytössä tai kiinnitetty oikein. Älä kuormita telinettä ja tankoa liikaa. Happi kiihdyttää palamista huomattavasti. Räjähdysvaaran välttämiseksi laitetta tai varusteita ei saa käyttää, jos niissä voi olla öljyä tai rasvaa. Kaasulähteen hälytys tarkoittaa, että potilaalle annettu happipitoisuus ei ole sama kuin laitteeseen asetettu %O 2 -arvo. Kaasulähteen toimintahäiriö muuttaa happiprosenttia (FiO 2 ) ja voi vahingoittaa potilasta. Laitteen toiminta voi häiriytyä, jos sen lähellä käytetään diatermialaitetta, defibrillaattoria, lyhytaaltolaitetta, radiopuhelinta tai matkapuhelinta. Räjähdysvaaran välttämiseksi Infant Flow SiPAP -laitetta ei saa käyttää herkästi syttyvien anestesiakaasujen läheisyydessä. Sähköiskuvaara Infant Flow SiPAP -laitteen kuoria tai paneeleita ei saa irrottaa. Anna kaikki huoltotehtävät valtuutetulle CareFusion-huoltohenkilölle tai tehtaan kouluttamalle huoltohenkilölle (katso huolto-opasta osanro ). Maajohtimella toteutettu suojamaadoitus on välttämätön laitteen turvallisen toiminnan takaamiseksi. Jos maadoitus ei toimi, kaikki sellaisetkin johtavat osat, jotka vaikuttavat eristetyiltä (myös säätönupit ja toimintopainikkeet), saattavat aiheuttaa sähköiskun. Sähköiskun välttämiseksi virtajohto on kytkettävä oikein johdotettuun pistorasiaan ja ventilaattorissa saa käyttää vain laitteen mukana toimitettavaa virtajohtoa; tarkista myös virtajohdon kunto. Infant Flow SiPAP -laitteen suunnittelussa on noudatettu käyttäjän ja potilaan suojaamiseksi vuotovirtasuojauksen standardeja soveltuvin osin. Samaa suojausastetta ei kuitenkaan voi taata, jos laitteeseen liitetään ulkoisia laitteita. Liian suurten kotelovuotovirtojen välttämiseksi laitteet on kytkettävä maadoitettuun virtalähteeseen. Näin varmistetaan, että kaapeli on eristetty oheislaitteen puolelta. Kun Infant Flow SiPAP TM -laite on liitetty potilaaseen ja sisäinen happimonitori on poistettu käytöstä, Infant Flow SiPAP TM -laitetta on käytettävä ulkoisella happimonitorilla.

20 10 Luku 3 Vaarat ja varoitukset Varoitukset Ennen kuin käytät laitetta, varmista, että pätevä huoltohenkilö on antanut luvan sen käyttöön. Vahinkojen välttämiseksi varmista, että jännite ja laitteeseen asetetut sulakkeet ovat samat kuin seinäpistokkeessa. Täysin tyhjentynyt akku on vaihdettava välittömästi, koska se saattaa vaurioittaa ventilaattoria. Kaikkien laitteeseen liitettävien lisävarusteiden on oltava standardin CSA/IEC601/ETL mukaisia. Ventilaattori voi toimia edelleen, vaikka jokin edellä mainituista testeistä epäonnistuu, mutta virhe on tarkastettava ennen kuin sitä saa käyttää potilaalla. Infant Flow SiPAP on suunniteltu ja testattu käyttämällä vain CareFusionin lisävarusteita. Siksi tulee käyttää vain CareFusionin hyväksymiä lisävarusteita. Jos et ole varma asiasta, kysy maahantuojalta. Kun kokoat järjestelmää, huolehdi siitä, että nostat laitetta turvallisesti. Laitetta ei saa steriloida. Kaikki laitteen sisällä olevat osat eivät kestä sterilointia. Laitetta ei saa upottaa mihinkään nesteeseen eikä sen päälle tai sisälle saa kaataa mitään puhdistusainetta. Varmista, että laitteen asetukset ja hälytysrajat on nollattu ohjeiden mukaan ennen seuraavaan testiin siirtymistä. Huomautukset CareFusion ei voi taata, että tuote toimii tässä oppaassa esitetyllä tavalla, jos siinä käytetään muita kuin CareFusionin lisävarusteita.

21 Infant Flow SiPAP 11 Luku 4 - Laitteen ottaminen käyttöön Järjestelmän osat ja kokoaminen Valinnainen lisävaruste Kuva 1 Telineen kokoaminen

22 12 Luku 4 - Laitteen ottaminen käyttöön IV-tanko Infant Flow SiPAP -laite Valinnainen lisävaruste Kiinnitysruuvit Kostuttimen teline Tanko Kuva 2 Laitteen asentaminen telineeseen

23 Infant Flow SiPAP 13 Potilasletkuston kiinnittäminen Vedensyöttö Infant Flow SiPAP -laite Valinnainen lisävaruste Lämpöanturi Muunnin Kostutin Lämpöanturi Pallea-anturi Generaattori Kuva 3 Potilasletkuston ja kostuttimen kiinnittäminen laitteeseen Huomautus Sisäänhengityskaasun suositeltava lämpötila on C, mutta ei koskaan yli 37 C.

24 14 Luku 4 - Laitteen ottaminen käyttöön VAROITUS Vastapaine joistakin automaattisesti syöttävistä kostuttimen säiliöistä saattaa saada vesipussit täyttymään ilmalla. Varmista, että kostuttimen säiliöt on täytetty riittävästi valmistajan ohjeiden mukaisesti. Huomautus Kun Infant Flow SiPAP TM -laitteen kanssa käytetään Hudson RCI - kostutusjärjestelmää, on suositeltavaa käyttää Standardien vastaavuus -saraketta. Pallea-anturin kiinnittäminen Kuva 4 Pallea-anturin kiinnittäminen 1. Kytke muunnin InfanfFlow SiPAP -laitteen etupaneeliin (kuva 3) 2. Kytke pallea-anturi muuntimeen. 3. Paina anturia varovasti. Tarkista, että muuntimen merkkivalo syttyy. 4. Kiinnitä anturi käyttöön soveltuvalla teipillä (kuva 4). a. Paineletku on suorassa kulmassa teippiin b. Kiinnitä anturi navan ja rintalastan puoliväliin c. Voi olla tarpeen kiinnittää anturi pallean sivuun 5. Tarkista, että anturi on kiinnitetty oikein. a. Tarkkaile spontaania hengitystä b. Muuntimen merkkivalo syttyy uloshengityksen aikana; etupaneelissa oleva muuntimen merkkivalo syttyy sisäänhengityksen aikana

25 Infant Flow SiPAP 15 Virtauksen ja paineen suhde Infant Flow SiPAP -laitteen tuottama rikastettu kaasuvirtaus ja hengitystiepaine ovat suorassa suhteessa toisiinsa. Kuvassa 5 on nomogrammi, jossa kuvataan jatkuvan hengitystiepaineen ja virtausasetusten suhdetta. Esimerkiksi kaasuvirtaus 8 l/min antaa paineeksi noin 5 cm H 2 O. Huomautus Yksittäisten laitteiden toleranssi on enintään ± 10 % nomogrammissa esitetyistä arvoista, etenkin alle 2 cm H 2 O:n paineilla. Virtaus painenomogrammi (vain viitteeksi) osoittaa tyypilliset virtaus painesuhteet. Tämän tarkoituksena ei ole osoittaa tuotteen varsinaista suorituskykyä. Kuva 5 Virtaus-paine-nomogrammi

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Pika-asennusopas. Suomi

Pika-asennusopas. Suomi Pika-asennusopas Suomi Lue Astral -laitteen Käyttöopas tai Käyttöohjeet hoitohenkilökuntaa varten -opas kokonaan ennen käyttöä. Astral-laite 1. Sovitinportti Tähän voidaan asentaa yksihaarainen sovitin,

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Käyttöohje Suomi Hälytinyksikkö & Anturilaastari

Käyttöohje Suomi Hälytinyksikkö & Anturilaastari Käyttöohje Suomi Hälytinyksikkö & Anturilaastari Käyttöohje Hälytinyksikkö & Anturilaastari Suomi 2007 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad, Ruotsi www.redsensemedical.com RM-1-RM030 Elokuu 09

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin FI Pikaopas 2 FI Sisältö Turvallisuus- ja varoitustiedot 2 Pakkauksen sisältö 3 Tuotteen yleiskuvaus 3 Tuotteen ominaisuudet 3 Akun/paristojen tarkistaminen

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Quick Vac Transport Imulaite

Quick Vac Transport Imulaite Quick Vac Transport Imulaite Käyttöohje Megra Oy, Kirkonkyläntie 15, 00700 Helsinki, puh. 010 422 3700, fax 010 422 3701, www.megra.fi 1 Käyttötarkoitus Quick Vac Transport imulaite soveltuu käytettäväksi

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Johdanto Onnittelemme Extech 380942 DC/AC Pihtimittarin valinnasta. Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ja käyttöohjeiden ohjeita noudattamalla

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE Velocicalc 9515 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen asennus... 3 Teleskooppianturin käyttö... 3 3 Mittarin

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Aikuisten ja lasten ventilaattorit. Pikaopas. Suomi

Aikuisten ja lasten ventilaattorit. Pikaopas. Suomi Aikuisten ja lasten ventilaattorit Pikaopas Suomi Käyttöönotto Ei-invasiivinen käyttö Verkkojohto Maski Stellar 2 Ilmaletku 3 4 5 1 Vaihtovirtajohto Vaihtovirtajohdon lukitusliitin H4i-lämminvesikostutin

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

N150 WiFi-reititin (N150R)

N150 WiFi-reititin (N150R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N150 WiFi-reititin (N150R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE DP-CALC 5815 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen ja akkujen asennus... 3 3 Mittarin käyttö... 3 Näppäintoiminnot...

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

HVA/HVM KÄYTTÖOHJE UM_FI. Part No.: 1764191_01

HVA/HVM KÄYTTÖOHJE UM_FI. Part No.: 1764191_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764191_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 3 Johdanto...3 Varoitukset...3 Varotoimenpiteet...3 Käyttötarkoitus...3 Tiedot & paino...4 YLEISKUVA OSISTA... 5 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO...

Lisätiedot

Pika-asennusopas. Suomi

Pika-asennusopas. Suomi Pika-asennusopas Suomi Astral-laite 1. Sovitinportti Tähän voidaan asentaa yksihaarainen sovitin, yksihaarainen ilmavuotosovitin tai kaksihaarainen sovitin (vain Astral 150) 2. Kahva 3. Sisäänhengitysportti

Lisätiedot

DICENTIS Konferenssijärjestelmä

DICENTIS Konferenssijärjestelmä DICENTIS Konferenssijärjestelmä fi Käyttöopas DICENTIS Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 4 2 Tietoja tästä käyttöoppaasta 5 2.1 Kohdeyleisö 5 2.2 Tekijänoikeus ja vastuuvapautuslauseke

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Echo Induktiovahvistin Käyttöohje Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Tärkeitä turvaohjeita Kun käytät tätä laitetta, ota huomioon seuraavat turvaohjeet, jotta laitteen käyttö on

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Dell Vostro 460 Asennus- ja ominaisuustiedot Varoituksista VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Näkymä edestä ja takaa 1 optinen

Lisätiedot

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen.

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen. TIETOA MITTAUKSESTA VERENPAINE Olet saanut käyttöösi Beurer-mittalaitteen ja puhelimen. Mittalaitteella mitataan verenpaine ja syke. Mittauksen jälkeen puhelin lähettää mitatut arvot hoitajalle. Käsittele

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA

HELLO. EZ3600 Aloitusopas. TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma. D3699-FI Rev E Tammikuu 14. Ft. Atkinson, Wisconsin USA EZ600 Aloitusopas TMR Tracker -ruokinnanhallintaohjelma HELLO Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Hollanti www.digi-star.com Tammikuu Tekijänoikeus Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen tai

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot