Luen kun ehdin vai luen vaikka en ehtisikään?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luen kun ehdin vai luen vaikka en ehtisikään?"

Transkriptio

1 1 Luen kun ehdin vai luen vaikka en ehtisikään? Miksi Raamatun lukeminen on tärkeää? Jotain Raamatun tärkeydestä meille opettaa se miten Jeesus suhtautui siihen: Matt.5:18: Jeesus sanoi, että Raamatusta ei häviä mitään ennen kuin maa ja taivas katoavat ja kaikki sanassa luvattu on tapahtunut. Laki ja profeetat oli yleisnimitys kun puhuttiin Vanhasta testamentista kokonaisuudessaan. Luukkaan luvussa 24 kerrotaan miten Emmaukseen kulkijat eivät tunnistaneet Jeesusta. Jeesus aloitti keskustelun kysymällä heiltä mistä he puhuivat. He kertoivat Jeesuksen kuolemasta ja hämmentävistä uutisista, että hauta oli tyhjä ja Jeesuksen väitettiin nousseen kuolleista. Mitä olisit odottanut Jeesuksen tekevän tuossa tilanteessa? Minä olisin olettanut, että hän näyttäisi heille, että hän on todellakin ylösnoussut: näyttäisi haavat käsissään ja jaloissaan niin että nämä kaksi opetuslasta voisivat uskoa ylösnousemuksen todella tapahtuneen. Mutta Jeesus alkoi selittää heille mitä hänestä oli Vanhassa testamentissa, kaikissa kirjoituksissa (27) kirjoitettu. Eli Jeesus halusi heidän näkevän, että kaikki mitä on tapahtunut, perustuu Jumalan sanan lupauksiin. Jeesus toimi samalla tavalla myös ilmestyessään samana iltana koko opetuslapsijoukolle: Luuk.24:44-48: Kuten Jeesus oli avannut Emmauksen tien kulkijoiden mielet ymmärtämään kirjoituksia, niin hän teki nytkin: Hän näytti heille Raamatun perusopetukset. Jeesus halusi sitoa heidän uskonsa Jumalan Sanaan. Miten voimme oppia tuntemaan Jumalan ja hänen tahtonsa? Apt. 17:8:ssa sanotaan Jumalasta, että Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Meidän kaikkien ihmisten ja kaiken elämän olemassaolo, on hänessä. Mutta, vaikka elämme, liikumme ja olemme hänessä, emme näe häntä. Meillä ei ole itsessämme mitään keinoa, jolla voisimme tavoittaa hänet. Meillä ei ole itsessämme mitään keinoa, jolla voisimme käsittää millainen hän on. Ellei Jumala itse olisi ilmoittanut itseään, sen toiminnan kautta, mikä on kuvattu Raamatussa, meillä ei olisi mitään mahdollisuuksia olla senkään vertaisessa tietämyksessä Jumalasta kuin nyt olemme. Miksi Jumala on ilmoittanut itsensä juuri historian tapahtumissa ja niissä nimenomaan sanan (puheen) välityksellä? Mikä muu keino olisi mahdollinen? Olisiko mahdollista oppia tuntemaan Jumala esimerkiksi luonnon tai ihmeiden välityksellä? Voimme kyllä ihastella luontoa ja tajuta, että tämä kaikki ei ole voinut syntyä sattumalta, mutta emme pysty luonnon välityksellä tietämään, millainen Hän on, joka on tämän kaiken alkusyy! Voin kyllä hämmästellä ihmettä ja tajuta, että joku tai jotain täytyy olla tuon ihmeen takana, mutta en voi tietää kuka ja mitä. Vain Sanan avulla voin tietää jotakin Jumalasta. Sen verran mitä Jumala on nähnyt hyväksi ilmoittaa. Meillä on Vanhassa testamentissa ihmisen ymmärtämillä käsitteillä kerrottu: Miten Jumala loi maailman ja miten Jumalan luoma ihminen tuli pelastusta tarvitsevaksi. Miten Jumala valmisti pelastuksen: miten Jumala valitsi Abrahamin, ja hänestä syntyvän kansan, miten Jumala antoi tuolle kansalle maan, miten Jumala monin eri tavoin varjeli tuon kansan hengissä voidakseen toteuttaa sen keskuudessa pelastussuunnitelmansa. Vanhassa testamentissa on runsaasti kertomuksia siitä, miten Jumala tuon kansan historian vaiheissa, opetti heille millainen hän on ja millainen ihminen on. Jumala kertoi heille myös siitä pelastuksesta, jonka hän aikoi valmistaa kaikille kansoille. Hän kertoi: millainen tuo pelastus on, milloin pelastaja syntyy, missä pelastaja syntyy, miten hän valmistaa pelastuksen. Jumala antoi myös monia esikuvia pelastuksesta.

2 Uusi testamentti kertoo meille siitä miten Jumalan lupausten mukaan Jumala tuli lihaksi. miten tämä lihaksi tullut Jumala, Jeesus Kristus eli ja toimi tässä ajassa ihmisenä, miten hän kuoli ja ylösnousi ja miten Jeesus ihmisen Poikana palasi kirkkauteen. Uusi testamentti kertoo myös miten Pyhä Henki tuli, millainen pelastus on, miten pelastus vastaanotetaan ja miten siinä eletään. Tämä Sana, joka meille on annettu, ja joka kertoo kaikesta tästä, ei ole vain sanoja, joita maailmamme on täynnä, vaan se on jotain paljon enemmän. Jeesus sanoo Sanasta muun muassa näin: Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. 48. Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa: se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. 49. En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, 50. ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän (KR38:on ikuinen elämä). Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua." (Joh.12:47-50) Jeesuksen sanat eivät olleet mitä tahansa sanoja. Kaikki minkä Jeesus ihmisenäkin puhui, oli Isän sanoja. Hän puhui vain sen mitä Isä käski hänen puhua. Hänen sanansa eivät olleet ihmisviisautta, filosofista pohdiskelua, vaan Jumalan puhetta. Isän käsky - se mitä Isä käski puhua - on ikuinen elämä: Jeesuksen sanat ovat iankaikkinen elämä, joka ei ota niitä vastaan ei omista iankaikkista elämää. Jeesus sanoo, että koska nuo sanat ovat iankaikkinen elämä, hän on puhunut ne juuri sellaisina kuin on ne saanut. Jeesus sanoi Sanasta myös näin: Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: "Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni (KR38: jos te pysytte minun sanassani), te olette todella opetuslapsiani. 32. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita" (Joh.8:31-32). Jeesus sanoi, että on keino oppia tuntemaan totuus. Ja se keino on, että pysymme hänen sanassaan: Jos pidämme hänen sanastaan kiinni, elämme siinä, tulemme tuntemaan totuuden. Tämä maailma, jossa me elämme, meidän oma elämämme, ajatuksemme ja tekomme, ovat monenlaisissa valheen verkoissa. Me emme monilta osin edes tajua niitä valheeksi, meistä ne näyttävät totuuksilta, koska olemme niin tottuneet niihin. Mutta kun pysymme Jeesuksen Sanassa, opimme tuntemaan totuuden ja totuus tekee meidät vapaiksi. Samassa Johanneksen evankeliumin luvussa, jakeessa 51, Jeesus sanoo sanastaan: Totisesti, totisesti: joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa." Miksi Sanasta kiinnipitäminen vaikuttaa sen, että vapaudumme kuolemasta? Evankeliuminsa lopussa Johannes määrittää syyn, miksi hän kirjoitti evankeliumin (Joh.20:31): Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Voisimme laittaa tämän lauseen koko Raamatun otsikoksi: Sanan kautta, ja vain sen kautta, voimme nähdä kuka Jeesus on, millainen hän on, mitä hän on tehnyt ja tekee. Ja hänen nimensä kautta (hänen koko olemuksensa kautta) me saamme ikuisen elämän. 2 Sana on turva kaikkea eksytystä vastaan Ihmiset, jotka koulutetaan tuntemaan väärät rahat, eivät keskity opiskelemaan erilaisia väärennöksiä vaan he keskittyvät opiskelemaan oikeaa rahaa, tunnistamaan sen pieniä yksityiskohtia myöten. Meidän ei tarvitse tuntea kaikkia harhapolkuja ja vääriä opetuksia. Oleellisinta on tuntea oikea tie. Kun juuret ovat riittävän syvällä, ei kasvia ole helppo saada irti maaperästä. Kun me juurrumme sanaan, opimme sen kautta tuntemaan millainen Jumala on, miten varma hänen valmistamansa pelastus on. Emme ole kaikenlaisten opintuulten ja eksytysten heiteltävissä. 1 Piet.2:1-8: Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. 2. Niin kuin vastasyntyneet lapset tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. 3. Olettehan te "maistaneet Herran hyvyyttä". Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen

3 silmissään kallisarvoinen. 5. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden. 6. Sanotaanhan Raamatussa: - Katso, minä lasken Siioniin kulmakiven, valitun kiven, jonka arvo on suuri. Joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. 7. Te, jotka uskotte, saatte siis osaksenne tämän arvon ja kunnian, mutta niille, jotka eivät usko, "kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakivi, 8. kompastuskivi ja kallio johon langetaan". Koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat, ja se heidän osakseen on määrättykin. Meidän ei tarvitse eksyä, meidän ei tarvitse lyödä päätämme seinään. Jumala on antanut meille valtavan lahjan: Sanansa. Ja hän on antanut meille Pyhän Hengen (2 Piet.1:19-21), joka auttaa meitä ymmärtämään Sanan. Mitä enemmän Jumalan Sanaa tutkimme ja Pyhä Henki sitä meille avaa, sitä enemmän sitä tekee mieli tutkia, koska Sana vetää meidät taivaallisiin, Sana kiinnittää katseemme Jeesukseen. Sanan kautta opimme näkemään pelastuksen varmuuden ja valtavuuden. Sana ohjaa meidät lepäämään Jeesuksessa ja hänen täytetyssä työssään. Meidän tulisi lukea Raamattua niin, että olemme valmiita muuttamaan käsityksiämme, jopa kristilliseksi luulemiamme käsityksiä, jos ne eivät ole Raamatun totuuden mukaisia. 3 Psalmin 119 lähes kaikki 176 jaetta puhuvat Sanan merkityksestä Tätä psalmia kutsutaan nimellä lain psalmi tai Sanan psalmi. Alkukielessä käytetään peräti kymmentä sanaa kun puhutaan Psalmin kohteesta Jumalan sanasta. Voisimme kääntää noita käsitteitä muun muassa seuraavasti: laki; todistukset; tie; asetukset; käskyt; oikeudet; sana jne. Sanassa on iankaikkinen elämä 89: Herra, sinun sanasi on ikuinen. Sen luja perusta on taivaassa : Milloinkaan en unohda sinun säädöksiäsi, ne antavat minulle elämän. 94. Minä kuulun sinulle. Pelasta minut! Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää. 95. Jumalattomat väijyvät minua tuhotakseen minut, mutta minä tutkin sinun liittosi säädöksiä. 96. Kaikelle tulee loppu, sen olen nähnyt, mutta sinun käskysi ovat ikuisesti voimassa. Sana opettaa meille terveellistä Jumalan pelkoa: sen kautta näemme Jumalan vihan syntiä kohtaan ja Jumalan tuomioiden todellisuuden. Tämän näkeminen panee meidät turvautumaan Jeesukseen, hänen työhönsä. 80: Kunpa noudattaisin vakaasti sinun määräyksiäsi! Silloin en joudu häpeään. 120: Koko ruumiini värisee kauhistavan mahtisi edessä, pelko täyttää minut, kun ajattelen sinun tuomioitasi. Sanan kautta opimme näkemään mikä on totta ja mikä valhetta. Näemme mikä on turhaa elämässämme: sellaista, mikä ei kestä. Kun luemme sanaa, Pyhä Henki sen välityksellä taivuttelee meitä Jumalan tahtoon, Jumalan tielle. Sanan kautta Pyhän Henki usein pysäyttää, näyttää synnin synniksi. 160: Totuus on sinun sanasi perusta, oikeat ja ikuiset ovat sinun päätöksesi : Anna minun kulkea käskyjesi polkua, siitä minä saan ilon. 36. Taivuta sydämeni liittosi puoleen, oman voiton pyynnistä ohjaa se pois. 37. Käännä katseeni kauas kaikesta turhasta, anna minun elää ja kulkea sinun tietäsi. 67: Minä kuljin harhateitä, kunnes jouduin nöyrtymään. Nyt olen kuuliainen, elän ohjeittesi mukaan. 71: Hyvä oli, että jouduin nöyrtymään, näin minä opin sinun määräyksesi.

4 Sana virvoittaa, lohduttaa. Sanasta saamme rohkeutta elää. Sanasta näemme miten valtava ja varma on pelastus, joka meillä on Jeesuksessa. Näemme Jumalan armon valtavuuden, Jumalan vallan, voiman ja rakkauden. 50: Sinun lupauksesi on kurjuudessa lohtunani, se virvoittaa minut jälleen. 143: Minä olen joutunut ahdinkoon ja hätään, mutta sinun käskyistäsi saan ilon. Sanasta saamme ymmärrystä, viisautta: Sanaa tutkiessa opimme erottamaan tämän maailman näennäisviisauden, iankaikkisesta, jumalallisesta viisaudesta : Sinun käskysi ovat alati ohjeenani, ne tekevät minut vihollisiani viisaammaksi. 99. Olen oppineempi kuin kaikki opettajani, kun tutkin sinun liittosi säädöksiä. 130: Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee, tyhmäkin saa siitä ymmärrystä. Tuskin voimme koskaan täysin ymmärtää sitä millaisen lahjan olemme saaneet, kun meillä on Jumalan sana. Ei ihme, että psalmin kirjoittaja sanoo: 97: Kuinka rakastankaan sinun lakiasi! Kaiken päivää minä sitä tutkin. 131: Minä huohotan suu auki, minä janoan sinun käskyjäsi. 14: Minä iloitsen sinun liittosi tiestä niin kuin iloitaan rikkauksista. 127: Minä rakastan sinun käskyjäsi, ne ovat minulle kalliimmat kuin puhtain kulta. 162: Minä riemuitsen sinun sanoistasi niin kuin riemuitaan suuresta saaliista. Jumalan tuntemiseen ei ole mitään oikotietä. Jumala on lahjoittanut meille Sanansa, että oppisimme tuntemaan hänet, että saisimme kaiken tarvitsevamme tiedon ja avun. Eikö siis Jeesus ja Jeesuksen sovintotyö riitä? Onko pelastukseni kiinni Raamatusta, Raamatun lukemisesta? Jeesuksen sovintotyö riittää, mutta vain Raamatun avulla voin nähdä selvästi millainen Jeesuksen sovintotyö on, millainen Jeesus on. Raamattu on annettu avuksi, että voisin pysyä Jeesuksessa, hänen valmistamassaan pelastuksessa. Emme voi irrottaa Jeesusta hänen sanastaan. Sanan tutkiminen ja se että Sana saa tutkia meitä, johtaa positiiviseen kierteeseen: Sana vetää minua lähelle Jeesusta ja mitä lähempänä olen Jeesusta, sitä enemmän janoan Sanaa ja taas Sana vetää minua lähemmäksi Jeesusta jne. 4 Miten Raamattua tulisi lukea? Voimme lukea Raamattua monin eri tavoin. Voimme lukea laajoja kokonaisuuksia (vaikka kirjan kerrallaan) tai voimme lukea vain yhden tai muutaman luvun tai jakeen kerrallaan ja tutkia sitä. Kokonaisuuden hahmottamiseksi on joskus hyvä lukea yksi kirja kerrallaan. Ja esimerkiksi Raamatun historialliset kirjat on joskus syytä lukea järjestyksessä niin saa hyvän kokonaiskuvan tapahtumista. Historiallisten kirjojen rinnalla kannattaa lukea samaan aikaan vaikuttaneiden profeettojen kirjoja niin ymmärtää paremmin profeettojen sanoman. Miten sitten luemmekin, tärkeää on, että luemme tekstin kokonaisuutena. Joskus lukujako ja jaejako vaikeuttaa kokonaisuuden hahmottamista. On tärkeää muistaa, että alun perin jokainen Raamatun kirja on ollut yksi kokonaisuus ilman luku ja jaejakoja. Lukujaon ongelmista hyvä esimerkki on esim. 1Kor.12:31-1 Kor.13. Jos emme lue edellisen luvun loppua, emme ymmärrä, mistä Paavali puhuu. Hepreankielisen Vanhan testamentin jaejako on peräisin ensimmäisiltä kristillisiltä vuosisadoilta. Jaejako ja myös kappalejako oli vakiintunut noin 900 jkr. Koko Raamatun jako lukuihin tehtiin 1200 luvulla. Uuden testamentin jaejako tehtiin 1500-luvun puolivälissä. Meidän tulisi aina katsoa tekstistä muun muassa: Kenelle tässä puhutaan? Missä tilanteessa tämä on sanottu? Miksi tämä on sanottu? Kuka tämän sanoi? Koskeeko tämä minua ja miten?

5 Jumala välitti ilmoituksensa yhden kansan historiassa eri aikakausina eläneiden ihmisten sanavaraston ja persoonallisuuden kautta. Jumalan sana on kirjoittajien kulttuurin värittämä: esim. "tervehtikää toisianne pyhällä suudelmalla"(1 Kor.16:20); "jos nainen on avopäin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä, sillä sehän on sama kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois" (1 Kor.11:5), tai 5 Moos.22:8: "Kun rakennat uuden talon, varusta katto reunuksella. Ellet tee reunusta ja joku putoaa katolta, vastuu hänen verestään tulee sinun ja talosi kannettavaksi". Jumalan sana oli ensin Jumalan sanaa heille. Siksi on tärkeää, että tutkimme mitä jokin sanankohta merkitsi heille. Se on ainoa keino ymmärtää mitä se merkitsee meille. Meidän täytyy varoa, että emme käytä Raamattua niin kuin Saatana käytti sitä: Sitten Paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. 6.Hän sanoi Jeesukselle: "Jos kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.'" 7. Jeesus vastasi hänelle: "On myös kirjoitettu: 'Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.'" (Matt.3: 5-7). Saatana lainasi psalmia 91:11: Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, 12. ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen, mutta hän jätti osan tekstistä pois. Hyppääminen alas olisi ollut Jumalan kiusaamista - ei luottamista Jumalan varjelukseen elämän kaikissa tilanteissa (missä ikinä kuljet). Jumalan testaaminen ei olisi ollut uskon (Jumalaan turvautumisen) vaan epäuskon ilmaus. Epäusko ei luota Jumalan sanaan vaan haluaa merkkejä Jumalalta. 5 Miten voisimme rakastua enemmän Raamattuun? On vain yksi keino: Lukemalla ja kuulemalla, kuulemalla ja lukemalla! Ei ole olemassa mitään oikotietä. Kun ymmärrämme millaisen lahjan Jumala on antanut meille Sanassaan, haluamme käyttää lahjaa hyödyksemme! Ps.19:8-12: Herra on antanut täydellisen lain, se virvoittaa mielen. Herran ohjeet ovat luotettavat, ne neuvovat taitamatonta. 9. Herran käskyt ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Herran määräykset ovat kirkkaat, ne avaavat silmäni näkemään. 10. Herran sana on puhdas ja aito, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat lujat, ne ovat oikeita kaikki. 11. Ne ovat kalliimmat kuin puhdas kulta, kalliimmat kuin kullan paljous, makeammat kuin mesi, maistuvammat mehiläisen hunajaa. 12. Ne opastavat minua, palvelijaasi, niiden noudattamisesta saa suuren palkan.

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. Rauha teille! Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 3 Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Kansi: Kimmo Pälikkö Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Rajakatu 7, 15100

Lisätiedot

On aika puhdas kirkko

On aika puhdas kirkko On aika puhdas kirkko Kun Jumala kutsui minut ministeriön Hän näytti, että visio tulevista asioista, että olisin paljastaa kolme suuret täplät Kristuksen ruumis. Hän sanoi tuolloin, "He ovat malleja."

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

Sievissä 12.lokakuuta 2013

Sievissä 12.lokakuuta 2013 Sievissä 12.lokakuuta 2013 61. Usko ainoastaan Alkurukous/tervetuloa Aluksi Kun myös uusia kuulijoita tulee päivittäin näille luennoille, pieni informaatio on tämän tästä tarpeellinen. Luennon papyrus-versio

Lisätiedot

Kirkkaudesta löytyy kaikki

Kirkkaudesta löytyy kaikki 1 Debbie Botteicher 24.4.2011 Kirkkaudesta löytyy kaikki Jeesuksen ristinkuolema Me elämme aivan mahdottoman jänniä aikoja ja meidän täytyy todella käyttää tämä aika hyväksemme. Minä uskon, että kun puhun

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Kannessa: Carl Blochin maalaus

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual

Lisätiedot

Sukellus Roomalaiskirjeeseen. Uusia tuulia, Room 12-13 ja 15

Sukellus Roomalaiskirjeeseen. Uusia tuulia, Room 12-13 ja 15 Sukellus Roomalaiskirjeeseen Paavalin tärkeimmän kirjeen sanakäänteiden takaa löytyy paljon tuttua myös sinulle ja minulle. Tervetuloa roomalaisten saappaisiin pohtimaan uskoa, Jumalalle kelpaamista ja

Lisätiedot

"Rauha teille!" Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö

Rauha teille! Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 1 Adventista laskiaissunnuntaihin Kansi: Kimmo Pälikkö Julkaisija: Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Suomen Tunnustuksellinen

Lisätiedot

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Finnish The Exposition of the Seven Church Ages Chapter 8: The Philadelphia Church Age CAB-08 William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Esitys seitsemästä seurakuntajaksosta

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Lupaus Daavidille (jatkuu) 2 Luterilainen 1/2008

MARTTI LUTHER. Lupaus Daavidille (jatkuu) 2 Luterilainen 1/2008 2 Luterilainen 1/2008 MARTTI LUTHER Lupaus Daavidille (jatkuu) Hän (Mooses) on siis nähnyt, että seuraavaksi on sijaan tuleva paljon loistavampi pappeus kuin Leevin, joka siunaa sekä Aabrahamia että leeviläisiä,

Lisätiedot

NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA

NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA Naisten perusoppikirja, osa A NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA Naisten perusoppikirja, osa A Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

69. Raamattuluento: Raitis usko

69. Raamattuluento: Raitis usko 1 Sievissä 10. tammikuuta 2015 www.sanaveli.com veli.tuomi@gmail.com 69. Raamattuluento: Raitis usko Alkurukous Aluksi Raittiista uskosta ei ole helppo luennoida, sillä vain harvalla meistä jotka uskovat

Lisätiedot

Roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali rohkaisee kristittyjä elämään Jumalan lapsina mitään pelkäämättä.

Roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali rohkaisee kristittyjä elämään Jumalan lapsina mitään pelkäämättä. Hyvä Sisärengaslainen, Lisää Room.8:sta? http://www.sley.fi/luennot /Raamattu/UT/Room/08E K.htm Roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali rohkaisee kristittyjä elämään Jumalan lapsina mitään pelkäämättä. Kysymyksiä,

Lisätiedot

Kaiken keskellä risti

Kaiken keskellä risti Raamattutunti Kirkastusjuhlilla 26.7.2013 Kaiken keskellä risti Päätoimittaja Hannu Nyman Paavali kirjoittaa korinttilaisille: Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta

Lisätiedot

Tempaus ja Kristuksen tulemus

Tempaus ja Kristuksen tulemus Tempaus ja Kristuksen tulemus Kuolleitten ylösnousemisen toivo Meillä kristityillä on Raamatun ilmoituksen mukaan kuolleiden ylösnousemisen toivo. Apt.23:6; 24:15,21 Toivo tarkoittaa iankaikkista elämää

Lisätiedot

Evankeliumin periaatteet

Evankeliumin periaatteet Evankeliumin periaatteet He tulevat tuntemaan Lunastajansa ja hänen oppinsa kohta kohdalta tietääkseen, kuinka tulla hänen luoksensa ja pelastua. 1. Nefi 15:14 Evankeliumin periaatteet Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

Elämäntiellä Kari Kuusisto Kari Kuusisto Opas Opas oikean tien oikean tien kulkemiseen kulkemiseen

Elämäntiellä Kari Kuusisto Kari Kuusisto Opas Opas oikean tien oikean tien kulkemiseen kulkemiseen Elämäntiellä Kari Kuusisto Opas oikean tien kulkemiseen Niinkuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan; ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he

Lisätiedot

When Christians Die with Unrepented Sin #1 Kun kristityt kuolevat ja heillä on synti, josta ei ole tehty parannusta, osa 1

When Christians Die with Unrepented Sin #1 Kun kristityt kuolevat ja heillä on synti, josta ei ole tehty parannusta, osa 1 7/13/13 When Christians Die with Unrepented Sin #1 Kun kristityt kuolevat ja heillä on synti, josta ei ole tehty parannusta, osa 1 Hei kaikki, eräs pastori kertoi seurakunnalleen, että jos nopeusrajoitus

Lisätiedot

Herra antama uskonhenki

Herra antama uskonhenki 1 Pirjon opetus 7.11.2010 Herra antama uskonhenki Tässä viime aikoina Jumala on erikoisesti puhunut siitä niin, että Hänen syvä halunsa on nostaa seurakunta ja seurakunnat vaeltamaan lopunajan vuosina

Lisätiedot

Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita

Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita Sisällys Johdanto Yleistä tietoa Raamatusta ja ihmisen sekä Jumalan välisestä suhteesta Työkaluja Raamatun tutkimiseen Vanhan Testamentin käännösvirheistä

Lisätiedot

MAAILMASSA TEILLÄ ON AHDISTUS

MAAILMASSA TEILLÄ ON AHDISTUS MAAILMASSA TEILLÄ ON AHDISTUS Ristin kantaminen kristityn elämässä Petri Hiltunen 1 Tämän vihkon ovat lahjoittaneet: LUTHERAN HERITAGE FOUNDATION 51474 Romeo Plank Road Macomb, MI 48042 USA www.lhfmissions.org

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006 158 Luterilainen 6/2006 MARTTI LUTHER Kristus meidän autuutemme jatkoa edelliseen numeroon Näinhän Paavali sanoo 1. Korinttilaiskirjeessään: Joka (Kristus) on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi

Lisätiedot

IANKAIKKISEN ELÄMÄN KÄSKY Joh. 12:44-50

IANKAIKKISEN ELÄMÄN KÄSKY Joh. 12:44-50 IANKAIKKISEN ELÄMÄN KÄSKY Joh. 12:44-50 44. Mutta Jeesus huusi sanoen: "Joka uskoo minuun, ei usko minuun vaan häneen, joka on minut lähettänyt. 45. Joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt.

Lisätiedot

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN Jorma Pihkala EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN JOHDANTO Vanhan kirkon yksimielisen perimätiedon mukaan neljäs evankeliumi on apostoli Johanneksen, Sebedeuksen pojan, apostoli Jaakobin veljen, laatima. Matt.4:21

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

Kun olet Kristuksen oma, olet myös Kristuksen soldaatti. Hänellä on sekä miesettä naissotilaita. Näin on sillä elämme nyt taistelutilanteessa.

Kun olet Kristuksen oma, olet myös Kristuksen soldaatti. Hänellä on sekä miesettä naissotilaita. Näin on sillä elämme nyt taistelutilanteessa. Päivän saarna 1.3. 2009 su Teksti Markuksen evankeliumi 1:12-13 Heti sen jälkeen Henki ajoi hänet autiomaahan. Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa Saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa,

Lisätiedot

6. Sana Joos.1:8. 8. Rukous Fil.4:6-7

6. Sana Joos.1:8. 8. Rukous Fil.4:6-7 Raamatunlauseita luettavaksi ja opeteltavaksi: Tulosta, leikkaa irti ja ota mukaan kalenterisi väliin tai lompakkoosi. Lue ja opettele ulkoa esim. kaksi jaetta viikossa vaikkapa bussissa tai junassa istuessasi.

Lisätiedot

Kuka on kristitty? ...ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. (Apostolien teot 11:26)

Kuka on kristitty? ...ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. (Apostolien teot 11:26) Kristityt Kotisivu http://kristityt.info Näiden sivujen levittäminen muuttamattomassa, täydellisissä muodossa henkilökohtaiseen käyttöön on sallittu. Jokainen muunmuotoinen käyttö tai julkaisu on mahdollista

Lisätiedot