HALLITUKSEN ENERGIAVEROPAKETTI HEIKENTÄÄ MAHDOLLISUUKSIA VÄHENTÄÄ LIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUKSEN ENERGIAVEROPAKETTI HEIKENTÄÄ MAHDOLLISUUKSIA VÄHENTÄÄ LIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJÄ"

Transkriptio

1 Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke (www.liikennebiokaasu.fi) Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liikennebiokaasuverkostojen kehityshanke (www.biomode.fi) Analyysiraportti HALLITUKSEN ENERGIAVEROPAKETTI HEIKENTÄÄ MAHDOLLISUUKSIA VÄHENTÄÄ LIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJÄ Mari Kiviniemen hallituksen hallitusohjelmassa mainitaan, että Uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttöön ja vähäpäästöisten autojen käyttöönottoon kannustetaan." Sen olettaisi tarkoittavan vähintäänkin sitä, että liikennebiokaasun käytön verotusta ei tulla kiristämään (kuten Vanhasen hallitus teki ns. hiilidioksidiporrasteisen auto- ja ajoneuvoverotuksen avulla vuonna 2007), mutta sanamuodon voisi kuvitella tarkoittavan myös sitä, että liikennebiokaasun ja biokaasuajoneuvojen asemaa tullaan parantamaan nykyisestä tilanteesta. Niin ei kuitenkaan ole käymässä, vaan päinvastoin. Kiviniemen hallituksen ensimmäisessä suuressa lainsäädäntöprojektissa, ns. energiaveropaketissa, ehdotetaan biokaasu- ja maakaasuautoille otettavaksi uudelleen käyttöön käyttövoimavero, joka niiltä vuoden 2004 alusta poistettiin. Tämä vaikeuttaa vakavasti ympäristövaikutuksiltaan parhaan liikennepolttoaineen käyttöönottoa Suomessa ja lukuisten eri puolilla Suomessa käynnissä olevien käyttöönoton edistämishankkeiden toteutusta: näistä Pohjois-Karjalan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnalliset ohjelmat ovat esimerkkejä. Valtiovarainministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön tuottamat poliittiset uhat ovat jo tähän mennessä jäädyttäneet tai keskeyttäneet liikennebiokaasun tuotantohankkeita estäen uuden ympäristön tilaa parantavan liiketoiminnan syntymisen Suomessa. 1

2 Valtiovarainministeriön ehdotuksessa, joka läpäisi hallituksen budjettiriihen 1, kumottaisiin ajoneuvoverolain 12 :n 2 momentti: Käyttövoimaverosta ovat vapaat polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 6 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetut metaanista koostuvaa polttoainetta käyttävät henkilö- ja pakettiautot. Tämä momentti saatiin vuoden 2004 alusta voimassaolevaan lakiin eduskunnasta vuonna 2002 tulleiden kansanedustajien selvää enemmistöä edustavan kahden lakialoitteen seurauksena: Pekka Vilkunan lakialoitteessa LA 16/2002 vp oli 128 allekirjoittajaa 2 ja Rauha-Maria Mertjärven lakialoitteessa LA 155/2002 vp oli 42 allekirjoittajaa. Allekirjoittajat, jotka edustavat kaikkia puolueita yli hallitus-oppositio-rajan, on lueteltu liitteessä 1. Lopullinen päätösvalta asiassa on eduskunnalla. Energiaveropaketin käsittely eduskunnassa alkaa lähetekeskustelulla On erittäin tärkeää, että valtiovarainministeriön tuottama ehdotus ajoneuvoverolain 12 :n 2 momentin kumoamisesta hylätään. Se tarkoittaa euron suuruisen valtion uuden verotulon jäämistä pois budjetista eli kyse on valtiontaloudellisesti mitättömästä asiasta, joka kuitenkin on keskeinen liikenteen päästöjen vähentämisen kannalta: oikealla olevasta Saksan ympäristöministeriön YK:n Kööpenhaminan vuoden 2009 ilmastokokouksessa esittämästä kuvasta selviää, että liikenteen päästöt dominoivat ilmastonmuutosongelmaa EU:ssa. Pääministeri Kiviniemi kertoi YLEn haastattelussa 8.9., että energiaveropaketti tulee eduskunnassa avata, jotta se voidaan muokata ympäristönsuojelua tukevaksi. 3 Biokaasun lisäksi energiaveropaketti vaikeuttaa muidenkin kasvihuonekaasupäästöiltään ja muilta ympäristövaikutuksiltaan parhaiden liikenneteknologioiden (ajoneuvot ja niiden voimanlähteet) käyttöönottoa Suomessa. Vaikka valtiovarainministeriön tuottamaa ja hallituksen budjettiriihessä hyväksymää verouudistusehdotusta VTT:ssä teetettyine taustaselvityksineen mainostetaan ympäristöperusteiseksi ja tieteelliseksi 4, se ei ole niistä kumpaakaan, vaan ehdotuksen tarkoituksena on 1 Ainut budjettiriihessä elokuussa tapahtunut muutos oli turpeen jo esityksessä erittäin alhaisen verotason alentaminen ja siitä seurannut 50 miljoonan euron verotulojen menetys. 2 Pekka Vilkunan aloitteen allekirjoitti 46/52 Keskustapuolueen, 29/53 SDP:n, 22/49 Kokoomuksen, 10/21 Vasemmistoliiton, 9/10 Kristillisdemokraattien, 7/11 Vihreiden, 3/13 RKP:n, 1/2 Perussuomalaisten ja 1/1 Alkiolaisten kansanedustajaa. 3 Energiapaketti muuttuu eduskunnassa, YLE Teksti-TV Näillä perusteilla ( nyt esitettävä energiaveromalli on jopa maailman edistyksellisin, mitä tulee ympäristönäkökohtiin ) valtiovarainministeri Jyrki Katainen ja valtiosihteeri Velipekka Nummikoski ovat tyrmänneet korjausehdotukset sekä hallituksen jäseniltä, ulkopuolisilta organisaatioilta että myös oman puolueensa sisältä, ks. 2

3 jatkaa raakaöljypohjaisten liikennepolttoaineiden pitkään jatkunutta tukipolitiikkaa. 5 Bensiinin ja dieselöljyn lisäksi myös muutama biopolttoaine (erityisesti etanoli ja palmuöljydiesel) hyötyvät ehdotuksen toimenpiteistä, mutta suurimmat päästövähennykset mahdollistavat teknologiat nähdään ehdotuksessa vastustettavina asioina. Runsaasti tietoa energiaveropaketin suurista epäkohdista on saatavissa biokaasun osalta Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeen sekä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeen eduskunnassa julkaisemasta tiedotteesta Biokaasun liikennekäytölle tarvitaan kannustimia, ei uusia veroja 6 sekä Suomen Biokaasuyhdistyksen energiaveropaketista valtiovarainministeriölle lähettämästä lausunnosta 7 ja samana päivänä julkaisemasta lehdistötiedotteesta Suomen Biokaasuyhdistys: Energiaverouudistusta koskeva esitys jarruttaisi biokaasun käytön yleistymistä ja suosisi bensaa ja dieseliä 8. Suomen Biokaasuyhdistyksen mukaan energiaveropaketti on niin heikosti valmisteltu, että se tulisi erottaa valtion talousarvion käsittelystä ja antaa aikaa sen tarvitsemille perusteellisille korjauksille eduskunnassa. Luonnontieteilijöiden ja insinöörien kestävän kehityksen järjestön Tekniikka Elämää Palvelemaan ry:n lausunnossa valtiovarainministeriölle energiaveropaketin ongelmia käydään läpi kokonaisuutena kattaen kaikkien energialähteiden kohtelun. 9 Lausunto myös sisältää runsaasti yksityiskohtaisia esityksiä siitä, miten energiaveropakettia tulisi korjata, jotta se saataisiin ympäristöohjaavaksi. Tietoja kannustimista, joiden avulla liikennebiokaasun käyttöönottoa voitaisiin edistää, on saatavissa Joensuussa järjestetyssä ensimmäisessä valtakunnallisessa liikennebiokaasuseminaarissa tuotetussa ehdotuksessa Suomen kansalliseksi liikennebiokaasun edistämisohjelmaksi. 10 Alla kerrotaan tarkemmin energiaveropaketin ja VTT:ltä tilatun taustatyön sisällöstä. Valtiovarainministeriön energiaveropaketin sisällöstä Eräät valtiovarainministeriön virkamiehet ovat kahden vuoden ajan kertoneet sanomalehtien välityksellä aikovansa esittää liikennebiokaasun verotuksen nostamista polttoaineveron ja/tai käyttövoimaveron esim. Verkkouutiset : <www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=34100:katainen-tuo-suurenverouudistuksen-budjettiriiheen&catid=6:politiikka-paeaeuutinen-&itemid=3>. VTT:kin tunnustaa nyt, että ympäristövaikutukset otettiin sen taustaselvityksissä huomioon huonosti, ks. YLE : <yle.fi/uutiset/kotimaa/2010/09/vtt_pitaa_poyryn_energiaselvitysta_tervetulleena_ html>. 5 Lampinen A (2008) Fossiilisten liikennepolttoaineiden tukimekanismien kehitys Suomen verolainsäädännössä. Oikeus 37(4) <www.liikennebiokaasu.fi/lampinen_oikeus_4_2008.pdf> 6 <www.liikennebiokaasu.fi/images/stories/pdf/tiedote_ pdf> 7 <www.biokaasuyhdistys.net/images/stories/pdf/bky_lausunto_energiaveropaketti_2010.pdf> 8 <www.biokaasuyhdistys.net/index.php?option=com_content&view=article&id=66:tiedote210710&catid=39:lehdistoti edotteet&itemid=63> 9 <www.kaapeli.fi/~tep/projektit/liikenteen_biopolttoaineet/tep_lausunto_energiaveropaketti2010.pdf> 10 <liikennebiokaasu.fi/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&itemid=13> 3

4 kautta. 11 Konkreettinen ehdotus ei kuitenkaan ole ollut tiedossa, vaan ainoastaan ministeriön VTT:ltä tilaamat suositukset. Viimein 1.7. valtiovarainministeriö lähetti lakiehdotuksensa lausuntokierrokselle, jossa annettuja lausuntoja ei kuitenkaan otettu huomioon eikä niitä esitelty hallituksen jäsenille budjettiriihessä. Esimerkkejä näistä lausunnoista on käsitelty edellä. Valtiovarainministeriön lakiehdotus sisältää energiaveropaketin, jossa muutetaan neljää verolakia heidän mukaansa ympäristöperusteiseksi. Kun he viimeksi tekivät omien sanojensa mukaan ympäristöperusteisen lakimuutoksen vuonna 2007 koskien autoveroa ja ajoneuvoveroa, biokaasuautojen asema heikkeni, sillä niitä ryhdyttiin verottamaan bensiiniautoja enemmän 12 : ero on taloudellisesti vähäinen niin biokaasuautoilijan kuin valtion talouden kannalta, mutta periaatteellisesti virheellinen, koska ympäristönsuojeluperusteiseksi mainostettu lainsäädäntö ohjaa kuluttajia ympäristönsuojeluvastaisesti. Oli siten syytä pelätä, että biokaasun asema myös uudessa ehdotuksessa heikkenee. Biokaasu ja muut kaasumaiset uusiutuvat polttoaineet ovat tällä hetkellä polttoaineverottomia ja esityksen mukaan tilanne säilyy siltä osin ennallaan. Se on ympäristötieteellisesti hyvin perusteltua, sillä niiden kasvihuonekaasupäästöt ja muut päästöt ovat erityisen alhaiset verrattuna nestemäisiin ja kiinteisiin polttoaineisiin. Tämä on esitetyssä polttoaineiden laatuporrastuksessa toteutettu hyvin. Liikennebiokaasun veronkorotus (perusteena, että sitä verotetaan liian vähän) toteutetaan esityksessä käyttövoimaveron käyttöönotolla. Biokaasuautojen käyttövoimavero poistettiin vuoden 2004 alussa. Esityksen mukainen uusi käyttövoimavero on suuruudeltaan henkilöautoille noin 200 ja pakettiautoille noin 90 vuodessa. Tämän tasoisena se ei ole taloudellinen ongelma nykyisille biokaasuautoilijoille. Psykologinen ongelma se on potentiaalisille uusille biokaasuautoilijoille ja liikennebiokaasun tuottajille, kuten lakimuutoksen tarkoituksena ilmeisesti on. Mutta ennen kaikkea se on periaatteellinen ongelma, sillä jälleen kerran ympäristövaikutuksiltaan parhaan polttoaineen verotusta kiristetään ympäristöperusteisesti orwellilaisessa mielessä. Energiaveropaketissa esitetään, että bensiiniautot pysyvät edelleen käyttövoimaverottomia, mutta kun bensiiniautoon lisätään tehtaalla tai jälkikonversiossa biokaasun käytön mahdollistava kaasujärjestelmä (henkilö- ja pakettiautoilla euron ympäristönsuojeluinvestointi), se vie auton käyttövoimaveron piiriin. Samoin mikäli bensiiniautoon lisätään sähköhybridijärjestelmä, joka sallii esimerkiksi tuulisähkön lataamisen verkosta, auto joutuu käyttövoimaveron piiriin. Mikäli latausmahdollisuus hybridistä poistetaan, myös käyttövoimavero poistuu. Mikäli taas bensiinin käyttömahdollisuus poistetaan, käyttövoimavero kolminkertaistuu. Metaaniautojen käytön kustannukset siis verotuksen kiristämisen seurauksena kasvaisivat, mutta bensiini- ja dieselautojen käytön kustannukset sen sijaan eivät muuttuisi. Verotuksen ohjaus on siis selkeästi ympäristönsuojeluvastaiseen suuntaan suojellen bensiinin ja dieselöljyn käyttöä kansainvälisiä ja kotimaisia ympäristönsuojelupoliittisia paineita vastaan. 11 Esim. valtiosihteeri ja polttoaineverotyöryhmän puheenjohtaja Velipekka Nummikoski valtiovarainministeriöstä kertoi yleisönosastokirjoituksessaan Helsingin Sanomissa , että biokaasuautojen verotusta tullaan kiristämään vuoden 2011 alusta lukien. Tämä tapahtui lähes 7 kk ennen kuin lakiesitys lähetettiin eduskuntaan eli toisin sanoen eduskuntaa pidetään valtiovarainministeriössä elimenä, joka automaattisesti siunaa sinne lähetetyt hallituksen esitykset. 12 Lampinen A (2008) Liikennebiokaasulainsäädäntö. Palvelututkimus No 8/2008, Levón-instituutti, Vaasan yliopisto, 211 s. <www.biomode.fi/files/pdf/300/liikennebiokaasulainsaadanto.pdf> 4

5 Valtiovarainministeriö tilasi tämän verotusmuutoksen pohjaksi useita selvityksiä VTT:ltä, joista tärkein oli Polttoaineiden laatuporrastuksen kehittäminen (VTT Tiedotteita 2528). Tämä yli 200-sivuinen selvitys esitti mm. polttoaineveron ja/tai käyttövoimaveron käyttöönottoa liikennebiokaasulle. Raportin kuvassa 5.5 (alla) verrataan polttoaineiden laskennallisia päästöhaittoja autokäytössä. Biokaasun päästöhaitat kilometriä kohti ovat kaikkein pienimmät alittaen myös Suomen keskimääräistä sähköä käyttävien autojen tason. Ja tämä siitä huolimatta, että VTT asetti biokaasun päästöt moninkertaiseksi verrattuna Ruotsin todelliseen tilanteeseen. Toisaalta synteettinen biodiesel ( BTL ) on laskettu olettaen se jäteperäiseksi, vaikka Suomen markkinoilla oleva BTL on palmuöljypohjaista. Ympäristöohjaavuus toteutuu, kun autojen käytön kustannukset (auton hankinnan pääomakustannukset, energia ja ajoneuvovero) heijastavat niiden käytön ympäristöhaittoja. Nykyinen tilanne heijastaa päästöhaittoja varsin huonosti, mutta kuitenkin kaikkein alhaisimmat päästöhaitat aiheuttava biokaasu on nykyisin käyttökustannuksiltaan halvin, kuten VTT-selvityksen kuvasta 6.3 (alla) ilmenee. 5

6 VTT laati kolme erilaista vaihtoehtoista mallia uuden lainsäädännön pohjaksi. Näiden B-, C-, ja D-mallien mukaiset käyttökustannukset ilmenevät alla olevissa kuvissa 6.8, 6.11 ja Kaikissa tapauksissa ympäristöohjaavuutta heikennetään nykytilanteeseen verrattuna ja kaikissa tapauksissa fossiilinen dieselöljy saadaan järjestettyä biokaasun sijaan halvimmaksi vaihtoehdoksi ja bensiinikin halvimpien joukkoon. Valtiovarainministeriön luonnos perustuu vaihtoehtoon D, jota VTT kutsuu sovitetuksi ympäristömalliksi. Tässä mallissa biokaasuautojen ja maakaasuautojen ajoneuvovero on vertailun autovaihtoehdoista korkein käyttövoimaveron johdosta. 6

7 VTT:n selvityksen kuvassa 10.1 esitetään EU:n tutkimuskeskuksen (JRC) yhdessä EU:n autoteollisuuden (Eucar) ja öljyteollisuuden (Concawe) kanssa tekemän laajan liikennepolttoaineiden elinkaarianalyysin 13 päätulokset. Jäteperäinen biokaasu (CBG, vihreät kolmiot kuvan alalaidassa) on kasvihuonekaasupäästöiltään selvästi paras kaikista polttoaineista ja ainut, jonka päästöt voivat olla negatiiviset. 14 VTT:n raportissa ei kuitenkaan selitetä tätä avaintulosta eikä sitä käytetä kuvan 5.5 esittämän laskennallisen päästöhaitan 13 <ies.jrc.ec.europa.eu/wtw> 14 Vastaava tulos on saatu muissakin elinkaaritutkimuksissa, tuoreimpana Lundin yliopistossa toukokuussa 2010 julkaistussa Livscykelanalys av svenska biodrivmedel : <www.nyteknik.se/multimedia/dokument/article ece/binary/livscykelanalys+av+svenska+biodrivmedel> 7

8 arvioinnissa. Mainitsematta jätetään myös samaisen EU-tutkimuksen tulos, että biokaasu on kustannustehokkain tapa kaikista polttoaineista liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. 15 VTT:n selvityksessä kuitenkin mainitaan, että USA:n ympäristönsuojeluviraston EPA:n testivoittajana on jo 10 vuoden ajan ollut metaanimonofuelauto Honda Civic GX (oik.). Se on vähäpäästöisin USA:n markkinoilla oleva polttomoottoriauto. VW Passat Ecofuel (joka on metaani/bensiini-bifuel-auto) mainitaan ensimmäisenä Saksan Autoliiton ADAC testeissä maksimaaliset viisi ekotähteä saaneena polttomoottoriautona (vas.). Se on ympäristöystävällisin kaikista ADAC:n testaamista 893 polttomoottoriautosta. Selvityksessä ei mainita, että kansainvälisen autoliiton FIA:n tammikuussa 2010 julkaistuissa testituloksissa VW Passat Ecofuel osoittautui koko 15 Samaan tulokseen päätyi myös VINNOVA (Suomen TEKESiä vastaava organisaatio Ruotsissa) selvityksessään Insatser inom transportområdet med störst effekt för reduction av koldioxid vuonna Samalla selvisi myös, että energiankäytön sektoreista liikenteen päästöjä voidaan vähentää kustannustehokkaammin kuin sähkön ja lämmön tuotannon päästöjä. 8

9 Euroopan puhtaimmaksi polttomoottoriautoksi eli mm. kaikkia hybridiautoja paremmaksi. Arvioinnin kohteena olivat CO 2 -, CO-, NOx- ja HC-päästöt käytettäessä fossiilisia polttoaineita. Honda Civic GX olisi ollut vertailussa vielä parempi, mutta sitä ei myydä Euroopassa. VTT:n selvityksessä todetaan, että Biokaasu on sekä CO 2 - että lähipäästöjen osalta yksi parhaista biopolttoainevaihtoehdoista ja esitetyn aineiston mukaan se on ympäristönsuojelun kannalta paras liikennebiopolttoaine. Siitä huolimatta VTT pitää tarpeellisena esittää ympäristönsuojeluporrasteisessa verotuksessa biokaasun (ja sitä enemmän maakaasun) käytön verotuksen kiristämistä, mutta ei bensiinin ja dieselöljyn käytön verotuksen kiristämistä. Lain valmistelussa siis on käsitelty polttoaineiden elinkaaren ympäristövaikutuksia, mutta lakiesityksen toteutus on paljolti ristiriidassa esitettyjen tieteellisten tulosten kanssa poikkeuksina ympäristötieteellisesti hyvin perusteltu polttoaineverottomuuden jatkaminen kaasumaisille uusiutuville polttoaineille sekä siirtyminen polttonesteissä pois litrapohjaisesta energiaverotuksesta. Energiaveropaketti sisältää erittäin paljon orwellilaista tekstiä, jossa fossiilista teknologiaa tuetaan ympäristönsuojeluperustein ja samalla vaikeutetaan eniten päästöjä alentavien teknologioiden käyttöä ja käyttöönottoa. Näitä toimenpiteitä perustellaan pseudotieteellisesti käyttäen VTT:ltä tarkoitusta varten tilattua taustaselvitystä. Energiaveropaketissa esitetään sellaisen veroporrastuksen luomista, joka ottaisi huomioon kasvihuonekaasupäästöt ja muut päästöt. Tämä on EU:n politiikan sekä lainsäädännön mukaista ja ympäristönsuojelun näkökohdista erittäin tarpeellista. Porrastuksen käyttö on kuitenkin kaasumaisia uusiutuvia polttoaineita lukuun ottamatta suurelta osin toteutettu heikosti. Tätä uutta rakennetta sovelletaan siten, että päästöjen osuus verojen määräytymisessä on marginaalinen ja veroja dominoi polttoaineiden energiasisältö. Lisäksi energiasisältövero määräytyy useissa tapauksissa poliittisista syistä erilailla eri polttoaineilla tukien erityisesti turvetta. Tämä energiaveropaketti, aivan kuten vuoden 2007 ajoneuvoveron ja autoveron ns. hiilidioksidiperusteiset muutokset, edistää raakaöljyriippuvuuden ylläpitämistä mm. tukemalla sellaista ajoneuvoteknologiaa, joka pystyy vain bensiinin tai dieselöljyn käyttöön ja rankaisee sellaisen ajoneuvoteknologian käytöstä, joka pystyy uusiutuvan energian käyttöön (poikkeuksina etanoli ja palmuöljydiesel, joiden käyttöä uusi veroehdotus tukee). On erittäin tärkeää, että polttonesteiden verotuksen painopiste siirretään energiasisältöverosta hiilidioksidiveron puolelle ja käyttövoimaverovapaus myönnetään bensiiniautojen sijaan uusiutuvien polttoaineiden käyttöön pystyville autoille. Nämä ovat välttämättömiä toimenpiteitä energiaverotuksen ympäristöohjaavuuden toteuttamisessa yhdessä autoverolakiin tarvittavien korjausten kanssa. Tekniikka Elämää Palvelemaan ry on lausunnossaan kertonut, miten nämä käytännössä voidaan tehdä. 16 Työ- ja elinkeinoministeriön poliittinen tuki Työ- ja elinkeinoministeriö (ja sitä ennen kauppa- ja teollisuusministeriö) on tukenut valtiovarainministeriön politiikkaa raakaöljypohjaisten polttoaineiden käytön edistämisessä kotimaisia uusiutuvia liikenteen energialähteitä ja myös maakaasupohjaisia fossiilisia polttoaineita vastaan Porvoon jalostamon käynnistymisestä alkaen. 17 Nyt tämä poliittinen tuki ilmenee mm. työ- ja elinkeinoministeriön tuottamasta 16 <www.kaapeli.fi/~tep/projektit/liikenteen_biopolttoaineet/tep_lausunto_energiaveropaketti2010.pdf> 17 Lampinen A (2008) Fossiilisten liikennepolttoaineiden tukimekanismien kehitys Suomen verolainsäädännössä. Oikeus 37(4) <www.liikennebiokaasu.fi/lampinen_oikeus_4_2008.pdf> 9

10 EU:n uusiutuvan energian direktiivin 18 edellyttämästä Suomen uusiutuvan energian suunnitelmasta, jota Suomessa energia- ja ilmastopaketiksi kutsutaan. Suomen suunnitelma eroaa mm. liikennepolttoaineiden osalta merkittävästi Ruotsin vastaavasta suunnitelmasta. Ruotsin hallituksen laajan ja hyvin valmistellun 108-sivuisen suunnitelman mukaan biokaasun käytössä liikenteen osuus nousee nykyisestä 64 %:sta 86 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Biokaasun käyttö liikenteessä suunnitelman mukaan yli 2-kertaistuu samalla kun käyttö sähkön tuotantoon jäädytetään nykyiselle tasolle ja käyttö lämmön tuotantoon puolitetaan. Syynä tällaiseen kehityksen ohjaukseen on, että biokaasun merkitys kasvihuonekaasupäästöjen vähentäjänä on selvästi suurin liikennesektorilla. Biokaasun osuus vuonna 2020 uusiutuvan energian liikennekäytöstä on ohjelman mukaan 9,3 % ja se kaikki on jäteperäistä. Suurin osuus on etanolilla (46,1 %). Sähköautojen osuus on 0,9 %. Liikenteen uusiutuvista 29 % on tuontienergiaa (etanoli) eli kotimaisuusaste on 71 %. Vuoteen 2030 mennessä Ruotsissa on tavoitteena raakaöljyriippumattomuus. Työ- ja elinkeinoministeriön tuottamassa Suomen vaatimattomassa ja heikosti valmistellussa 19-sivuisessa toimintasuunnitelmassa biokaasua ei käytetä liikenteessä lainkaan vuonna Sen sijaan biokaasun käyttöä kasvatetaan sähkön tuotannossa ja lämmityksessä. Energia- ja ilmastostrategian mukainen biokaasun käytön kasvun kokonaistavoite vuodelle 2020 on suunnitelmassa laadittu toteutuvaksi lähes kokonaan viimeisenä vuonna eli kehitys oletetaan ja luultavasti pyritään ohjaamaan olemattomaksi vuoteen 2019 asti, ellei eduskunta puutu asiaan. Liikenteen biopolttoaineiden käytön tavoite Suomessa vuonna 2020 on 7 TWh, jonka kotimaisuustavoite on 15 %. Mitään kaasumaisia uusiutuvia liikennepolttoaineita ei suunnitelman mukaan käytetä lainkaan eli kaikkein vähäpäästöisimmät polttoaineet on suljettu pois. Tavoitteet on tarkoitus toteuttaa myyntiosuusvelvoitelain 19 velvoitteella sekä energiaveropaketilla. Lisäksi, toimintasuunnitelman mukaan mm. geotermistä energiaa, aurinkoenergiaa ja pumppuvoimaa ei Suomessa käytetä lainkaan vuonna Työ- ja elinkeinoministeriö antaa valtiovarainministeriön energiaveropaketille poliittista tukea myös ns. tuotantotukilainsäädännön suunnitelmissaan. Energiaveropaketissahan biokaasumarkkinoita vääristetään sähkön ja lämmön käytön suuntaan tuottamalla uusi vero liikennekäytölle. Tuotantotukilainsäädännössä (jota aiemmin valmisteltiin syöttötariffina, mutta siitä luovuttiin viime vuonna) on samanlainen tarkoitus eli biokaasun käyttöä sähkön tuotantoon on tarkoitus tukea, mutta ei biokaasun käyttöä liikenne- ja 18 EU:n uusiutuvan energian direktiivi (2009/28/EY) velvoitti kaikkia EU-maita lähettämään uusiutuvan energian toimintasuunnitelmansa komissiolle mennessä. Jäsenmaiden suunnitelmat on koottu ja saatavissa komission sivuilta paikasta <ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm>. 19 Sitä kutsutaan Suomessa työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesten väärinymmärryksen vuoksi jakeluvelvoitelaiksi, vaikka jakeluvelvoitetta eli velvoitetta myydä puhtaita tai lähes puhtaita uusiutuvia polttoaineita huoltoasemilla ei Suomessa Ruotsista poiketen ole otettu käyttöön. Jakeluvelvoitteella edistetään puhtaiden biopolttoaineiden kuten CBG100, LBG100, B100 ja PPO100 käyttöä eli riippumattomuutta raakaöljypohjaisista polttoaineista (sekä myös E85:n, jossa raakaöljyriippuvuus säilyy), kun taas myyntiosuusvelvoitteella edistetään biokomponenttien lisäämistä pienellä osuudella fossiilisiin polttoaineisiin ja siten raakaöljyriippuvuuden jatkamista. Moskovassa luotiin metaanin jakeluvelvoite kaupunginvaltuuston päätöksellä eli kansallisen jakeluvelvoitteen puute ei estä paikallishallintoa tekemästä sitä (ei EU-maissakaan). Ruotsissa jakeluvelvoite säädettiin kansallisesti lailla vuonna Brasilia otti ensimmäisenä maana jakeluvelvoitteen käyttöön 1. öljykriisin seurauksena 1970-luvulla ja se oli eräs keskeinen syy kotimaisen liikenne-etanolin nykyiseen erittäin korkeaan osuuteen Brasilian liikenteen energiankulutuksesta. Brasilian jakeluvelvoitetta ei toteutettu lainsäädännöllisesti vaan omistajaohjauksella: valtion omistama Petrobas-öljy-yhtiö määrättiin tarjoamaan etanolia (E100) huoltoasemillaan. Muut huoltoasemaketjut seurasivat vapaaehtoisesti perässä, kun markkinat oli synnytetty. 10

11 työkonepolttoaineiden 20 tuotantoon. Yhtäläinen tuotantotuki sähkön ja liikenne-energian tuotantoon olisi hallinnollisesti helppo toteuttaa esimerkiksi arvonlisäverotuksen tiedoilla. Tämä asia ei sisälly energiaveropakettiin, mutta se sisältyy ensi vuoden budjettiin, jonka sisällä energiaveropakettikin eduskunnassa käsitellään. On erittäin tärkeää, että työ- ja elinkeinoministeriön tuottama ehdotus tuotantotuen myöntämisestä vain sähköntuotannolle hylätään ja laajennetaan tuotantotuki koskemaan yhtäläisesti kwh:a kohti mitattuna myös liikennepolttoaineiden ja työkonepolttoaineiden tuotantoa. Yhteystiedot: Ari Lampinen, projektipäällikkö, Joensuun Seudun Jätehuolto Oy Anu Laakkonen, liikennebiokaasukehittäjä, Joensuun Seudun Jätehuolto Oy Puh etunimi.sukunimi (at) liikennebiokaasu.fi Internet: Pekka Peura, kehittämispäällikkö, Levón-instituutti, Vaasan yliopisto Alpo Kitinoja, projektipäällikkö, Vaasan yliopiston Seinäjoen yksikkö etunimi.sukunimi (at) uwasa.fi Internet: 20 Valtra julkisti kesäkuussa biokaasutraktorin <www.valtra.fi/news/2286.asp>, jonka avulla maatilat voisivat itse tuottaa traktoripolttoaineensa ja ruoan tuotannon nykyisin erittäin suurta fossiilienergian käyttöä saataisiin dramaattisesti vähennettyä. 11

12 LIITE 1: Bio- ja maakaasuautojen käyttövoimaveron poistamista vaativien kansanedustajien lakialoitteiden LA 16/2002 vp ja LA 155/2002 vp allekirjoittajat LA 16/2002 vp, Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2002 (128 allekirjoittajaa): Pekka Vilkuna /kesk Seppo Kääriäinen /kesk Matti Väistö /kesk Jukka Vihriälä /kesk Mari Kiviniemi /kesk Eero Lämsä /kesk Hannu Takkula /kesk Seppo Lahtela /kesk Jari Leppä /kesk Petri Neittaanmäki /kesk Tero Mölsä /kesk Liisa Hyssälä /kesk Niilo Keränen /kesk Tanja Karpela /kesk Juha Rehula /kesk Mirja Ryynänen /kesk Pauli Saapunki /kesk Timo Kalli /kesk Sirkka-Liisa Anttila /kesk Matti Vanhanen /kesk Aulis Ranta-Muotio /kesk Hannes Manninen /kesk Markku Rossi /kesk Juha Korkeaoja /kesk Mauri Salo /kesk Esko Kurvinen /kok Marja-Leena Kemppainen /kd Anne Holmlund /kok Eero Akaan-Penttilä /kok Marja Tiura /kok Kari Kärkkäinen /kd Kirsi Ojansuu /vihr Rauha-Maria Mertjärvi /vihr Kari Uotila /vas Veijo Puhjo /vas Annika Lapintie /vas Matti Kangas /vas Anne Huotari /vas Pekka Kuosmanen /kok Päivi Räsänen /kd Raimo Vistbacka /ps Sulo Aittoniemi /alk Petri Salo /kok Hannu Aho /kesk Paula Lehtomäki /kesk Mika Lintilä /kesk Osmo Puhakka /kesk Pekka Nousiainen /kesk Lauri Oinonen /kesk Antti Rantakangas /kesk Anu Vehviläinen /kesk Kari Myllyniemi /kesk Timo E. Korva /kesk Jaana Ylä-Mononen /kesk Inkeri Kerola /kesk Mauri Pekkarinen /kesk Markku Laukkanen /kesk Katri Komi /kesk Maria Kaisa Aula /kesk Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk Olavi Ala-Nissilä /kesk Kyösti Karjula /kesk Johannes Leppänen /kesk Anneli Jäätteenmäki /kesk Tero Rönni /sd Arto Seppälä /sd Harry Wallin /sd Erkki Kanerva /sd Ismo Seivästö /kd Leea Hiltunen /kd Leena Rauhala /kd Leena-Kaisa Harkimo /kok Nils-Anders Granvik /r Pekka Ravi /kok Anni Sinnemäki /vihr Unto Valpas /vas Pertti Turtiainen /vas Pentti Tiusanen /vas Iivo Polvi /vas Seppo Kanerva /kok Jouni Lehtimäki /kok Pertti Hemmilä /kok Marjukka Karttunen /kok Raija Vahasalo /kok Jyri Häkämies /kok Sirpa Pietikäinen /kok Lauri Kähkönen /sd Kimmo Kiljunen /sd Tarja Kautto /sd Mikko Elo /sd Matti Saarinen /sd Marjaana Koskinen /sd Esa Lahtela /sd Raimo Mähönen /sd Susanna Rahkonen /sd Risto Kuisma /sd Susanna Huovinen /sd Rakel Hiltunen /sd Pia Viitanen /sd Matti Vähänäkki /sd Kari Rajamäki /sd Leena Luhtanen /sd Tapio Karjalainen /sd Valto Koski /sd Heli Paasio /sd Jussi Ranta /sd Marja-Liisa Tykkyläinen /sd Kalevi Olin /sd Pirkko Peltomo /sd Ilkka Taipale /sd Säde Tahvanainen /sd Paula Kokkonen /kok Toimi Kankaanniemi /kd Jari Koskinen /kok Olli Nepponen /kok Pehr Löv /r Erkki Pulliainen /vihr Tuija Brax /vihr Hanna Markkula-Kivisilta /kok Esko-Juhani Tennilä /vas Sakari Smeds /kd Merikukka Forsius /vihr Bjarne Kallis /kd Janina Andersson /vihr Riitta Korhonen /kok Martti Tiuri /kok Timo Seppälä /kok Margareta Pietikäinen /r LA 155/2002 vp, Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2002 (42 allekirjoittajaa): Rauha-Maria Mertjärvi /vihr Pekka Vilkuna /kesk Merikukka Forsius /vihr Janina Andersson /vihr Ilkka Taipale /sd Kirsi Ojansuu /vihr Seppo Kanerva /kok Satu Hassi /vihr Anni Sinnemäki /vihr Ulla Anttila /vihr Irina Krohn /vihr Erkki Pulliainen /vihr 12

13 Petri Neittaanmäki /kesk Annika Lapintie /vas Jari Leppä /kesk Lauri Oinonen /kesk Kalevi Olin /sd Katja Syvärinen /vas Tarja Kautto /sd Rakel Hiltunen /sd Harry Wallin /sd Erkki Kanerva /sd Lauri Kähkönen /sd Mikko Elo /sd Säde Tahvanainen /sd Pia Viitanen /sd Pentti Tiusanen /vas Christina Gestrin /r Hanna Markkula-Kivisilta /kok Riitta Korhonen /kok Anne Holmlund /kok Susanna Huovinen /sd Tuula Haatainen /sd Risto Kuisma /sd Tero Rönni /sd Esa Lahtela /sd Marjaana Koskinen /sd Valto Koski /sd Ulla Juurola /sd Reijo Kallio /sd Pekka Nousiainen /kesk Mika Lintilä /kesk 13

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi 1999 2002, 24.03.1999 18.03.2003 Nimi: Aho, Esko Tapani 1983 Aho, Hannu Tapio 1999 Aittoniemi, Sulo Eerikki 1987 Akaan-Penttilä, Eero Erkki Emanuel 1999 Ala-Nissilä,

Lisätiedot

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta 1991 Suominen, Ilkka /kok Sasi, Kimmo /kok 11.04.1991 Metsämäki,

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 166/2001 vp Laki uusyrittäjyyden edistämisestä ja tuloverolain muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan säädettäväksi laki uusyrittäjyyden edistämisestä,

Lisätiedot

Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55

Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55 VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2003 vp Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55 Läsnä pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Eva Biaudet /r Jyri Häkämies /kok Jari Koskinen /kok Pekka Kuosmanen

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 46/2003 vp Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 49/2002 vp Perjantai 25.10.2002 kello 14.00-15.09 Läsnä nimenhuudossa vpj. vpj. jäs. Kimmo Kiljunen /sd Kirsi Piha /kok Eero Akaan-Penttilä /kok Maria Kaisa Aula /kesk

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 31/2009 vp Tiistai 6.10.2009 kello 12.00-13.30 Läsnä pj. vpj. jäs. vjäs. sihteerit Hannes Manninen /kesk Kari Rajamäki /sd Tarja Filatov /sd Christina Gestrin /r Pertti

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi 2007 2010, 21.03.2007 19.04.2011 Nimi: Ahde, Matti Allan 1970 Ahonen, Esko Olavi 2003 Akaan-Penttilä, Eero Erkki Emanuel 1999 Alanko-Kahiluoto, Satu Outi

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: Aaltonen, Markus Sakari

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: Aaltonen, Markus Sakari EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi 1995 1998, 24.03.1995 23.03.1999 Nimi: Aaltonen, Markus Sakari Aloitti edustajana: Aho, Esko Tapani 1983 Aittoniemi, Sulo Eerikki 1987 Ala-Harja, Kirsti Raili

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 30.6.2011 1 30.6.2011 T2622-2626 Jari Pajunen Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus- ja

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Valitkaa oheisesta listasta itsellenne viisi mieluisinta ehdokasta Suomen seuraavaksi presidentiksi. Mieluisin ehdokas

Valitkaa oheisesta listasta itsellenne viisi mieluisinta ehdokasta Suomen seuraavaksi presidentiksi. Mieluisin ehdokas TALOUSTUTKIMUS OY 20100121 12:46:14 TYÖ 3687.00 TAULUKKO 1001 np N-LUVUT Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Tammikuu 2010 nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-64 65-79 työn toimi eläke muu vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 30/2001 vp. Laki pakkokeinolain 1 luvun 1 :n ja rikoslain 3luvun 6 :n ja vahingonkorvauslain 5 luvun 6 :n muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 30/2001 vp. Laki pakkokeinolain 1 luvun 1 :n ja rikoslain 3luvun 6 :n ja vahingonkorvauslain 5 luvun 6 :n muuttamisesta LAKIALOITE 30/2001 vp pakkokeinolain 1 luvun 1 :n ja rikoslain 3luvun 6 :n ja vahingonkorvauslain 5 luvun 6 :n muuttamisesta Eduskunnalle Suomen rikosmäärät ovat valitettavasti edelleen kasvussa. Kehitykseen

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

TransEco-tutkimusohjelma

TransEco-tutkimusohjelma TransEco-tutkimusohjelma 2009-2013 TransEcon biopolttoainetutkimus Nils-Olof Nylund 20.4.2010 Liikenteen sopeuttaminen kestävään kehitykseen IEA Renewable Energy Technology Deployment 2010 Liikennesektorin

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Kimmo Tiilikainen /kesk Oras Tynkkynen /vihr Pauliina Viitamies /sd 1 6 Henna Virkkunen /kok vjäs. Anne Kalmari /kesk 1 5

Kimmo Tiilikainen /kesk Oras Tynkkynen /vihr Pauliina Viitamies /sd 1 6 Henna Virkkunen /kok vjäs. Anne Kalmari /kesk 1 5 YMPÄRISTÖVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 70/2008 vp Torstai 13.11.2008 kello 10.00-11.40 Läsnä pj. Rakel Hiltunen /sd vpj. Pentti Tiusanen /vas jäs. Marko Asell /sd 5 osittain, 6 11 Christina Gestrin /r Tanja Karpela

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 124/2002 vp Laki Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi Suomen Pankista annettua lakia siten, että eduskunta

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

HE 26/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten. alkupäässä syntyvä keskimääräinen hiilidioksidiekvivalenttipäästö.

HE 26/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten. alkupäässä syntyvä keskimääräinen hiilidioksidiekvivalenttipäästö. HE 26/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa PUHENJOHTAJANKAPALE/KP SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 11/2004 vp Perjantai 12.3.2004 kello 14.00-15.24 Läsnä nimenhuudossa pj. Ville Itälä /kok (osittain 1 vpj. Kimmo Kiljunen /sd (toimi puheenjohtajana

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset (07.03.2015) Maraton 1.Ollila Veikko 3.37.40 (M 60/1) 2.Saarinen Janne 3.54.09 (M alle 40/1) 3.Kemiläinen Juha 4.10.53 (M 55/1) 4.Palenius Juha 4.18.58

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi)

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (www.rastu.fi) MUISTIO 7.5.2010 VTT-M-04216-10 Nils-Olof Nylund LIIKENNEPOLTTOAINEIDEN LAATUPORRASTUS LÄHIPÄÄSTÖJEN PERUSTEELLA Tausta Parafiinisen dieselpolttoaineen ja metaanin (maakaasu/biokaasu) voidaan kiistatta

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Telebus vko 44A-45B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 vuotta vuotta vuotta vuotta

Telebus vko 44A-45B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 vuotta vuotta vuotta vuotta TALOUSTUTKIMUS OY 20101112 10:24:32 TYÖ 2545.11 TAULUKKO 12015 ss VER % Äänestäisi: Kansallinen Kokoomus Painottamaton n= 217 108 109 22 36 48 111 Painotettu (.000) N= 453 227 226 36 84 106 227 1. Kuka

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18 1 Bomba-pilkki, joka oli samalla piirinmestaruuskilpailu, pilkittiin aurinkoisessa säässä 6.3.2011. Suurimman saaliin kiertopalkinto meni PKUK:n Matti Jyrkiselle. Osallistujia 141 kilpailijaa. Nu12 Nu15

Lisätiedot

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lokamaratooonin (03.10.2015) tulokset Maraton 1.Ollila Veikko 3.49.06 (M 60/1) 2.Shelepen Viatseslav 3.52.13 (M 50/1) 3.Tetri Eino 3.54.10 (M 50/2) 4.Bäckström Miikka 3.57.26 (M alle 40/1) 5.Tints

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

Seutuselvitykset, tilannekatsaus

Seutuselvitykset, tilannekatsaus Seutuselvitykset, tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 24.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintomallien etujen ja haittojen selvitys Seutuhallintoselvityksen työohjelma talvi 2009-2010 Valmistelu

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 1/2004 vp Perjantai 6.2.2004 kello 14.00-14.52 Läsnä nimenhuudossa vpj. jäs. Kimmo Kiljunen /sd Mikko Elo /sd Christina Gestrin /r Jukka Gustafsson /sd Heidi Hautala

Lisätiedot

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta 2010-2014 Suvi Monni, Benviroc Oy, suvi.monni@benviroc.fi Tomi J Lindroos, VTT, tomi.j.lindroos@vtt.fi Esityksen sisältö 1. Tarkastelun laajuus

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 2/2016 1 Kokouskutsu Aika Paikka Toimielimen jäsenet 02.03.2016 kello Nurmes Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno Ilomantsi Urjanheimo Hannu

Lisätiedot

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n 2030- kehikko Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä, Rake-sali 27.4.2016 Agenda Strategian valmisteluprosessi EU:n 2030 tavoitteet

Lisätiedot

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet

Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Puun ja turpeen käyttö lämpölaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuudet Tilanne tällä hetkellä Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2000-2012 Arvioita tämänhetkisestä tilanteesta

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit.

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit. MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012 Akaa Markku Anttila Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit Pekka Hakala Maria Härkki-Santala Tiina Jokela Lauri Korpijaakko Risto Linnainmaa Tero

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2,

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2, P5_TA(2003)0404 Energiatuotteiden ja sähkön verotus * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila Yleinen lopputulokset 1.11.2015 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki 1532 0 53 2 Rahkonen Martti Ensokeila Imatra 1334 138 30 3 Kuuva Ari Pate Heinola 1320 102 32

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Kestävyyskriteeri-Info Pekka Ripatti 23.11.2012 Miksi kestävyyskriteeri-info? EMV:ssa on aloittanut uusiutuvan energian ryhmä EMV on käynnistänyt valmistautumisen

Lisätiedot

Kyykän SM-joukkue- ja paripeli - Lahti 18.6.2005 - Tulokset

Kyykän SM-joukkue- ja paripeli - Lahti 18.6.2005 - Tulokset Kyykän SM-joukkue- ja paripeli - Lahti 18.6.2005 - Tulokset Miesten mestaruussarja 1. Kuopion Kyykkäseura Esko Rautiainen, Joni Rautiainen, Erkki Nissinen, Pentti Peiponen 2. Tammer-Kyykkä Pekka Tähtinen,

Lisätiedot