Tulossuunnitelma ja talousarvio 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulossuunnitelma 2015 2018 ja talousarvio 2015"

Transkriptio

1 Tulossuunnitelma ja talousarvio 2015

2 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, Kotka Faksi Julkaisu: Tulossuunnitelma ja talousarvio 2015 C:94 Kymenlaakson Liiton julkaisu ISSN ISBN ISBN (PDF) Kotka 2014 Maakuntavaltuusto

3 1 Toimintaympäristön muutokset ja liiton toiminnan avaintulokset ja tulostavoitteet vuodelle Talouden kasvu edelleen heikkoa Euroopan Unionin rakennerahastokausi on käynnistynyt Maakuntakaavatyö luo pohjan elinkeinotoimintojen kehittämiselle Maakunnan suunnittelujärjestelmä Tulossuunnitelma ja tavoitteet vuodelle Johto ja edunvalvonta Aluekehityksen edistäminen Alues uunnittelu Hallinto ja talous Kesäyliopisto Talousarvio vuodelle 2015 ja sen perusteluosa Käyttötalousosa Yksityiskohtaiset perustelut kustannuspaikoittain Luottamushenkilöhallinto Virasto Maakuntahallituksen hallinnoimat hankkeet ja projektit Kesäyliopiston johtokunta / kesäyliopisto Tuloslaskelmaosan vertailu Investointiosa ja rahoitusosa Jäsenmaksuosuudet vuodelle

4 Kymenlaakson Liitto Tulossuunnitelma ja talousarvio Toimintaympäristön muutokset ja liiton toiminnan avaintulokset ja tulostavoitteet vuodelle Talouden kasvu edelleen heikkoa Taloustilanne on vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen ollut vaikea ja näkymät ovat hyvin epävarmat etenkin Euroopassa. Euroopan keskuspankki on laskenut ohjauskorkonsa historiallisen alas 0,05 prosenttiin ja talletuskorkonsa 0,20 prosenttiin. EKP suunnittelee myös arvopaperien osto ohjelmia. Suomessa julkisen velan osuus bruttokansatuotteesta on ylittämässä 60 prosentin tason, mitä tasoa ei saisi Euroopan vakaussopimuksen mukaan ylittää. Kestävän kasvun eväitä on vaikea nyt löytää. Venäjän talouden kasvu on hidastunut voimakkaasti ja Ukrainan kriisi on johtanut talouspakotteisiin. Kasvun hidastuminen, ruplan heikentyminen ja Ukrainan tilanne näkyy mm. rajanylitysten määrissä ja ostosvolyymeissä ja matkailijoiden yöpymisten vähentymisenä. Myös HaminaKotkan sataman liikenne on hieman vähentynyt, mutta viimeisimpien tietojen mukaan lasku on pysähtynyt. Teollisuuden monta vuotta kestäneen rakennemuutoksen vaikutukset näkyvät aluetaloudessa sekä kuntien verokertymässä. Verotulojen kasvu on vaatimatonta ja maakunnan bruttokansantuotteen kehitys on ollut maan heikoimpia ja maakunnan työttömyysaste on korkeammalla kuin koko maassa. Parin viime vuoden aikana talouden alamäki on kuitenkin ollut taittumassa ja mm. metsäteollisuus on käynnistänyt taas investointeja. Yhteyksien kehittämistä Itämeren alueella esim. Saksaan ja Puolaan on tehostettava ja avattava polkuja mm. Yhdysvaltoihin ja Etelä Eurooppaan, joista tulee enenevästi kiinnostuksen osoituksia Kymenlaaksoon maakunnan sijainnin ja hyvien liiketoimintamahdollisuuksien takia. Kymenlaaksossa on panostettu voimakkaasti uuden elinkeinorakenteen luomiseen. Mutta on selvää, että suuria työpaikkojen kertamenetyksiä on vaikea korvata nopeasti. Valtuuston vuonna 2014 hyväksymän maakuntaohjelman, Kymenlaakso ohjelman, mukaan maakunnassa jatketaan omiin vahvuuksiin panostamista. Ohjelman strategiset painopisteet ovat 1. Turvallinen ja toimiva osaamisja liiketoimintaympäristö, 2. Laadukas, puhdas sekä viihtyisä asuin ja toimintaympäristö, 3. Pääliikenneväylät ja yhteydet sekä rajaliikenne ja 4. Pohjoista kasvuvyöhykettä hyödyntävät ja vahvistavat toimialat. Tulevaisuuden alat kuten uusiutuvan energian tuotantoteknologia, biopohjaiset uudet tuotteet, digitaaliset sisällöt ja pelimaailma ovat jo synnyttäneet korvaavia työpaikkoja metsäteollisuudesta menetettyjen tilalle. Googlen 800 M :n investointi Haminan palvelinkeskuksen laajentamiseen on menossa. Google on tullut myös mukaan Kotkan Haminan seudun ITC alan kehittämisprojekteihin. Metsäteollisuus on pitkän taantumavaiheen jälkeen taas investoimassa. Stora Enso Oyj rakentaa Sunilan tehtaalle 32 M maksavan ligniinilinjan. Tehdas alkaa toisena tehtaana maailmassa tuottaa ligniiniä, jolla korvataan fossiilisia polttoaineita erikoiskemikaaleja ja teknisiä materiaaleja valmistavassa teollisuudessa. UPM Kymmene Oyj:llä on menossa 160 M :n investointi Kuusankoskella. Myllykoskella ovat edelleen menossa ponnistelut entisen paperitehtaan muuntamiseksi bioenergian valmistukseen. Myös HaminaKotkan satama alueella ja Kouvolan logistiikkakeskuksessa on menossa koko ajan yritysten pienempiä laajennusinvestointeja. Kaakkois Suomessa Venäjän talouden ja Suomeen suuntautuvan kysynnän kehitys on ollut viime vuosina merkittävä taloutta nostava tekijä. Venäjän talouskehityksen hiipuminen yhdessä Ukrainan kriisin vaikutusten sekä kauppapakotteiden takia vaikuttaa heikentävästi myös Kymenlaakson talouden kehitykseen erityisesti logistiikassa. Mutta maakunnassa jatketaan ponnisteluja Venäjän ja Itämeren alueen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

5 Kymenlaakson Liitto Tulossuunnitelma ja talousarvio Vaikka kaupan myynnin kehitys on heikohkoa, kauppa on tehnyt suuria investointeja, suurimpana niistä Kesko Oyj:n runsas vuosi sitten avattu Tervaskankaan kauppakeskus Veturi Kouvolassa. Investoinnin arvo oli n 120 M. Tervaskankaan alueelle on suunnitteilla myös muita kaupan alan investointeja. Vaalimaalle rakennettavan kauppa, kylpylä ja hotellikeskuksen rakentaminen on käynnissä. Keskuksen rakentamisen kustannusarvio on n 70 M. Työpaikkoja syntyy yli 400. Virolahdelle on suunnitteilla runsaasti myös muita hankkeita. Haminassa Disa s Fish rakentaa myymälää. Pyhtäälle on tekeillä uusi kauppakeskittymä, joka tuo uuden E 18 moottoritien liittymän kohdalle mm. huolto aseman, kalakaupan ja vähittäiskaupan yksiköitä. Kotkan kantasatamaan suunnitellaan outlet keskusta ja hotellia. Pyhtään Sirius Sport Resort avattiin 2013 heinäkuussa. Kalastusmatkailulle merkittävä, vaikka sinänsä pieni investointi on kalaportaan rakentaminen Korkeakoskelle. Tällöin mahdollistuu lohen nousu Kymijokeen aina Ankkapurhaan asti. Myös Iitin moottoriradan ja sen yhteyteen tulevan raskaan kaluston ajokoulutuskeskuksen suunnittelu etenee. Pyrkimyksenä on rakentamisen aloittaminen v Monet edellä mainitut investoinnit ovat kytköksissä E 18 moottoritien rakentamiseen. Tien odotetaan tuovan huomattavasti lisää liiketoimintamahdollisuuksia maakuntaan. Moottoritie välillä Koskenkylä Kotka ja sekä Haminan kehätie avattiin liikenteelle syksyllä Moottoritie Vaalimaalle asti on rakenteilla ja valmistunee v Idän ja lännen välisessä palvelutehtävässä tarvittavaa palvelukykyä on jatkuvasti parannettava. Se tarkoittaa ennen muuta liikennejärjestelmän toimivuuden merkittävää kohentumista. Idän ja Lännen välisten pääväylien välityskykyä on nostettava ja raja asemat on saatava toimimaan nykyistä tehokkaammin. Erittäin keskeinen asia logistiikkamaakunnalle on EU:n päätös ydinverkkokäytäviksi. Nyt on huolehdittava siitä, että Suomen valtio vaikeassa taloustilanteessa sitoutuu ydinverkon kehittämisen vaatimaan rahoitukseen. Muuten EU:n tuki jää saamatta. Myös 12 ja 15 parannukset ovat ensiarvoisen tärkeitä. Näiden teiden liikenne todennäköisesti kasvaa entisestään, kun E 18 tie valmistuu. Venäjän uusiessa rataverkkoaan ratayhteys Imatralta HaminaKotkan satamaan on saatava kuntoon radan kapasiteettiongelmien takia. Nopean Helsinki Kouvola Pietari junayhteyden matkustajaliikenne on edelleen kasvussa ja yhteydet Tampereen suuntaan paranevat Riihimäen rataoikaisun jälkeen. Tällä hetkellä näyttää myös siltä, että pitkään suunnitellun Heinolan ja Kouvolan välisen vesiyhteyden rakentamiseen on hyvät mahdollisuudet. Alueen kunnat ovat varmistaneet rahoituksensa ja valtio on myöntänyt hankkeelle suunnittelurahoituksen. 1.2 Euroopan Unionin rakennerahastokausi on käynnistynyt EU:n rakennerahasto ohjelmien (EAKR ja ESR) ensimmäinen hakukierros toteutettiin vuoden 2014 elo syyskuussa, sisärajaohjelmien (Interreg )haku käynnistyi vuodenvaihteen tienoilla ja ulkorajaohjelmien (CBC) valmistelu jatkuu v 2015 puolelle. Kymenlaakso on mukana kaikissa näissä ohjelmissa valmisteluprosesseissa, mikä merkitsee tietenkin suurta ja vaativaa työmäärää. EAKRohjelman ensimmäisessä haussa Kymenlaaksosta tuli noin 60 hakemusta, kun koko Etelä Suomesta niitä tuli 156. Kymenlaaksoon kohdistuvia ESR hakemuksia jätettiin 19 kpl. Kymenlaakson toimijat olivat kiitettävän aktiivisia. Tiivis ohjelmatyö ja rakennemuutoksen seurausten hoito vaativat yhteistyön parantamista edelleen Etelä ja Länsi Suomen maakuntien kanssa, koska rakennerahasto ohjelma kattaa Etelä ja Länsi Suomen maakunnat, n 2/3 osaa Suomesta, ja Interreg ohjelma Etelä Suomen. Kaakkois Suomi

6 Kymenlaakson Liitto Tulossuunnitelma ja talousarvio Venäjä CBC ohjelman ohjelma alue Suomen puolella kattaa varsinaisina ohjelma alueina Kaakkois Suomen kolme maakuntaa. Ohjelmien hankerahoittajina jatkavat edelleen maakuntien liitot ja ELYkeskukset. Rahoituspäätökset tehdään maakunnissa ja vain poikkeustapauksissa valtion keskushallinnossa. Maakunnan yhteistyöryhmien asema rakennerahastovarojen ohjaamisessa ja hankevalinnassa on vahvistunut. Kehittämistyölle on siis saatava entistä leveämmät hartiat. Alueelliset kehittämisvarat on ohjattava vaikuttavampiin kohteisiin. Varojen suuntaaminen on entistä tärkeämpää, kun rakennerahastoohjelman rahoituksen määrä on supistunut huomattavasti. Yhteistyön tiivistäminen ei ole aina helppoa ja intressit monissa asioissa ovat erisuuntaisia, mutta paluuta yksin toimimiseen ei ole. Ainoina maakuntina Kymenlaaksolla ja Etelä Karjalalla on liittojen hallituksista muodostettu yhteistoimintaryhmä, joka määrittää yhteiset kehittämistavoitteet. Sen työ on saatava pitkäjänteisemmälle pohjalle. Samoin yhteistyötä Päijät Hämeen, Uudenmaan ja Hämeen liittojen kanssa on tiivistettävä yksinomaan jo siksikin, että ne ovat kehitystyössään suuntautumassa aikaisempaa vahvemmin Venäjän ja Itämeren alueen mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Maakunnan toimijoiden on entistä tarmokkaammin suuntauduttava kansainväliseen yhteistyöhön ja hyödyntämään mm. EU:n laajuisia rahoitusmahdollisuuksia. 1.3 Maakuntakaavatyö luo pohjan elinkeinotoimintojen kehittämiselle Maakuntakaavoitus on Kymenlaaksossa sidottu tiukasti elinkeinojen kehittämiseen. Keskeinen haaste on tehdä entistä tiiviimmin maankäytön suunnittelua Kaakkois Suomessa ja ulottaa yhteistyötä myös naapurimaakuntiin sekä Venäjälle ja Viroon EU:n Itämeripolitiikan hengen mukaisesti. Maakuntaohjelmaan liittyen on arvioitu aluerakenteen pidemmän aikavälin vaihtoehtoja ja niissä erityisesti E 18 kehityskäytävän ja Salpausselkä kehityskäytävän vaikutuksia rakenteeseen. On syytä myös edelleen syventää ja tarkentaa maakuntakaavan aluerakenteen ja kaavavarausten ajantasaisuutta sekä laajentaa yhteistyöprosessia etenkin elinkeinoelämän suuntaan. Todennäköistä on, että kokonaismaakuntakaavan laatimisen aloittamisesta tulee tehdä päätös v Hallintouudistus toi liitoille uusia vetovastuita mm. ennakoinnissa, liikennejärjestelmätyössä ja luonnonvarojen suunnittelussa. Liitto on jo laatinut luonnonvarastrategian sekä ilmasto ja energiastrategian. Näihin pohjautuva energiamaakuntakaavan ympäristöministeriö vahvisti vuonna Tuulivoimaloiden sijoittamisen lisäksi kaava varmistaa mahdollisuuden myös muun uudistuvan energiapolitiikan tarpeille ja luo pohjaa elinkeinotoiminnan kehittämiselle. Maakuntavaltuusto hyväksy joulukuussa 2013 vaihemaakuntakaava, kauppa ja merialue. Kaava on nyt ympäristöministeriön vahvistettavana. Erityisesti Vaalimaalle kohdistuvan rakentamisen kysynnän takia on toivottava, että vahvistus tulee nyt kohtuullisessa ajassa. Maankäyttö ja rakennuslain muutos vähittäiskauppaa koskevien erityisten säädösten osalta tuli voimaan huhtikuussa Suunnitteluvelvoite on laajentunut koskemaan kaikkia vähittäiskaupan toimialoja. Tähän liittyen Liitto on kaavavalmistelun yhteydessä tehnyt kaupan rakenne ja mitoitus selvityksen, jonka yhtenä osana tehdään venäläisten ostosmatkailun erillisselvitys yhdessä Etelä Karjalan liiton kanssa. Kasvava kanssakäyminen rajan yli luo uusia haasteita maakunnalle ja maankäytön suunnittelulle. Etelä Karjalan liiton kanssa tehtiin yhteistyönä kulttuurimaisemien inventointi, joka valmistui v 2014.

7 Kymenlaakson Liitto Tulossuunnitelma ja talousarvio Maakunnan suunnittelujärjestelmä TYÖ JA ELIN KEINO MINIS TERIÖ MAAKUNTASUUNNITELMA visio tavoiteltava kehitys kehittämislinjaukset ja strategia tavoitetilan vaatima aluerakenne kuvaus muutoksesta ja strategiset hankkeet MAAKUNTAOHJELMA kehittämistoimenpiteet TOIMEENPANOSUUNNITELMA MAAKUNTAKAAVA alueidenkäyttö toteutumisen edistäminen edellytysten luominen kehittämispolitiikan yhteensovittaminen fyysinen yhteensovitus aluekehitysrahoituksen ohjaaminen ympäristöresurssien käytön ohjaaminen valtak. tavoitepäätös alueiden kehittämiseksi YMPÄ RISTÖ MINIS TERIÖ valtak. suuntaviivat alueiden käytölle 2 Valtuustokausittain laaditaan maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma valmistellaan kahden vuoden välein. Suunnittelujärjestelmää toteutetaan aluekehityslain (7/2014) ja maankäyttö ja rakennuslain (132/1999) mukaisesti. Maankäyttö ja rakennuslain 4. luvun mukaan maakunnan suunnitteluun kuuluvassa maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys, johon maakuntakaava perustuu. Maakuntasuunnitelmasta vastaa maakunnan liitto. Aluekehityslain 32 :ssä todetaan, että maakuntaohjelma perustuu maakuntasuunnitelmaan. Suunnitelma on siis pohjana sekä maakuntakaavoitukselle että maakuntaohjelmalle. Maakuntavaltuuston kesäkuussa 2014 hyväksymä Kymenlaakso ohjelma Elinvoimaa Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä sisältää maakuntasuunnitelman 2030 sekä maakuntaohjelman

8 Kymenlaakson Liitto Tulossuunnitelma ja talousarvio Tulossuunnitelma ja tavoitteet vuodelle Johto ja edunvalvonta Avaintulokset Kymenlaakson tunnettavuuden parantaminen 2. Kymenlaakson edunvalvonnan tehostaminen 3. Verkottumisen vahvistaminen ja yhteistyön tiivistäminen erityisesti kuntien, avainyritysten, valtion alue ja keskushallinnon sekä Etelä Suomen alueen kanssa. 4. Kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen 5. Henkilöstön työssäviihtymisen ja työolosuhteiden parantaminen Tulostavoitteet Uuden rakennerahastokauden ratkaisujen onnistuminen Kymenlaakson näkökulmasta. 2. Kymenlaakson imagomarkkinoinnin vaikuttavuuden varmistaminen. 3. Henkilökunnan kehityskeskusteluissa esille nousseiden tarpeiden johdosta tehtävät muutokset työprosesseihin ja olosuhteisiin. 4. Seuraavan hallituskauden aluehallinnon rakennemuutoksiin valmistautuminen. 5. Aktiivinen osallistuminen CPMR ja Helsinki EU toimiston työhön. 6. TEN T korridorin kehittämisen ja kansallisen rahoituksen varmistaminen 3.2 Aluekehityksen edistäminen Avaintulokset Elinkeinorakenteen uudistaminen ja monipuolistaminen. Metsäteollisuuden voimakkaan rakennemuutoksen aallonpohja on ohitettu ja rakennemuutosta on käännetty positiiviseksi muutosvoimavaraksi. Maakunnan elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toiminnan perusedellytyksiä on parannettu elinkeinopoliittisin toimin. Keskeisiä välineitä tässä ovat Suomen rakennerahastoohjelma Kestävää kasvua ja työtä , Kymenlaakso ohjelma Elinvoimaa pohjoiselta kasvukäytävältä ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma. 2. Elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden vahvistuminen. Kymenlaakso on kääntynyt kasvu uralle yrityksiä ja ihmisiä houkuttelevana maakuntana aktiivisen elinkeinopolitiikan luomien uusien työtilaisuuksien ja vetovoimaisuutta parantavien hankkeiden ansiosta. Asukkaita houkuttelevat lisäksi maakunnan sijainti, monipuolinen ympäristö, hyvä palvelutaso ja mahdollisuudet laadukkaaseen asumiseen.

9 Kymenlaakson Liitto Tulossuunnitelma ja talousarvio Kansainvälisen yhteistyön aktivointi. Kymenlaaksolle on luotu monipuoliset kansainväliset suhteet eri markkina alueille hyödyntäen maakunnan sijaintia Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä. Kymenlaakson keskeisen kehittämisen painopisteen, idän ja lännen vuorovaikutusalueen luomisessa on siirrytty kauttakulkuvaiheesta hyödykevirtojen jatkojalostuksen ja tuotannollisen toiminnan vaiheeseen. Haastavasta kansainvälisestä tilanteesta ja talouskehityksestä huolimatta edistetään Kaakkois Suomen ja Venäjän taloudellista, ympäristönsuojelullista ja kulttuuriyhteistyötä, sekä matkailua. Keskeistä on liikennejärjestelmän parantaminen ja kumppanuuden syventäminen. Tärkeää on pyrkiä osallistumaan Venäjälle välttämättömien tuotannollisten investointien toteutukseen ja niiden suunnitteluun pää tai osatoimittajina. E18 ja Salpausselän kasvukäytävien, nopean Allegrojunayhteyden ja kehittyvien laivayhteyksien ansiosta matkailijoiden Kymenlaaksoon jättämä rahamäärä kasvaa. Keskeisiä välineitä ovat maakuntaohjelma ja toimeenpanosuunnitelma sekä uusi Kaakkois Suomi Venäjä CBC (ENI) ohjelma. 4. Priorisointi ja vaikuttavuuden parantaminen. Rakennerahastokaudella Kymenlaaksoon kohdistuvan rahoituksen vähenemisestä huolimatta Kymenlaakso on edelleen Suomen tehokkain rahoituksen hyödyntäjä, kun huomioidaan syntyneet uudet työpaikat ja yritykset suhteessa käytettävissä olevaan rahoitukseen. Tämä mahdollistaa Kymenlaakson toimijoiden erinomainen yhteistyö ja laadukas hanketoiminta. Tulostavoitteet vuodelle Rahoitettavissa hankkeissa kiinnitetään erityistä huomiota maakuntaohjelmassa priorisoitujen painopisteiden ja hankekokonaisuuksien toteuttamiseen. Yhteistyötä tiivistetään Kaakkois Suomen ja Hämeen ELY keskuksen kanssa, jotta Kymenlaakso ohjelman painotukset tulee riittävästi huomioiduksi myös ESR ja maaseuturahaston hankepäätöksissä. 2. Seurataan maakuntaohjelman toteutumista ja tarkistetaan tarvittaessa toimeenpanosuunnitelma ja siihen sisältyvä rahoitussuunnitelma. 3. Valtion keskushallinnon kanssa käydään neuvottelut maakunnan kannalta keskeisistä kysymyksistä. 4. Edistetään Kymenlaakson kansainvälistymistä. Edesautetaan kymenlaaksolaisten toimijoiden mukaanpääsyä rajat ylittäviin ohjelmiin, kuten Keskisen Itämeren ja Itämeri ohjelmaan ja niiden rahoitukseen. Kaakkois Suomi Venäjä CBC ohjelma valmistuu. Yhteyksien kehittäminen Itämeren alueella mm. Saksaan ja Puolaan sekä yhteyksien avaaminen kokonaan uusille markkina alueille, kuten esim. Yhdysvaltoihin ja Portugalin kielisiin maihin. Yhteydenpitoa Brysseliin tehostetaan, koska komissiosta suoraan haettavan EU:n laajuisen rahoituksen merkitys kasvaa.

10 Kymenlaakson Liitto Tulossuunnitelma ja talousarvio Alues uunnittelu Avaintulokset Aluerakenne 2030 Kehittyvien elinkeinojen, palvelujen ja työpaikkojen aluerakenteellisten tarpeiden ennakointi ja strategisten tavoitteiden tunnistaminen suhteessa Suomeen ja Itämeren alueeseen. Aluerakenteen kestävä kehittäminen luonnonvara sekä ilmasto ja energiastrategian mukaisesti. 2. Ajantasainen maakuntakaava Aluerakenteen muutoksiin vastaaminen maakuntakaavaratkaisuin. Kokonaismaakuntakaavan kehittäminen luomalla ajantasaisia edellytyksiä korkeatasoiselle asumiselle ja palveluille, laadukkaalle ympäristölle ja hyville yhteyksille. 3. Toimiva liikennejärjestelmä Liikennejärjestelmätyö ennakoi tulevia tarpeita sekä ajankohtaistaa strategiaa. Tuotetaan yhteistyössä liikenneviranomaisten kanssa ajankohtaista liikenteen perustietoutta ja alueellista liikennestrategiaa valtakunnan liikennepolitiikkaan. Tulostavoitteet vuodelle Toteutetaan arviointiprosessi Kymenlaakson aluerakenne 2030 sekä maakuntakaavan aluevarausten ajankohtaisuudesta. Näiden tulosten perusteella käynnistetään ja laaditaan kokonaismaakuntakaavaan tarvittavat perusselvitykset sekä täydennetään aikaisempia selvityksiä. Päätetään kokonaismaakuntakaavan laatimisesta. Tiedotetaan vahvistetusta maakuntakaavasta. 2. Suomen aluerakenteen ja liikenteen kehityskuva 2050 alueellistetaan Kymenlaaksoon vuoteen 2030 ja yhteen sovitetaan laadittuun Itäisen Suomenlahden aluerakenteen kehittämistavoitteet vuoteen 2025 selvityksen tuloksiin. 3. Luonnonvarastrategian sekä ilmasto ja energiastrategian seuranta ja arviointi laaditaan. 4. Kauppa ja merialue maakuntakaavan toteutumista seurataan laatimalla kaupan kehittymisen seuranta. 5. Edistetään maakuntakaavan toteutumista tuulivoima, matkailu ja virkistysalueiden sekä kaupan osalta viedään eteenpäin Suomenlahden merialueyhteistyön suunnittelua. 6. Alueellisen liikennestrategian painotuksin edistetään hankekokonaisuuksien ja hankkeiden toteutumista ja seurataan jatkuvan liikennejärjestelmätyön kautta liikenteen pullonkaulojen osa alueiden kehitystä.

11 Kymenlaakson Liitto Tulossuunnitelma ja talousarvio Hallinto ja talous Avaintulokset Viestinnässä onnistuminen. 2. Verkottumisen vahvistaminen ja yhteistyön tiivistäminen. 3. Henkilöstön hyvä työssä jaksaminen ja työhyvinvointi. Tulostavoitteet vuodelle Liiton nettisivujen uudistaminen. Tietojen ajantasaisuus nettisivuilla ja facebookissa. 2. Hallinto toimillaan tukee monipuolisten verkostojen ylläpitoa. 3. Vuonna 2014 hyväksytyt tiedonhallintasuunnitelmat ovat käytössä. 4. Taloutta hoidetaan talousarvion mukaisesti. 5. Henkilöstön sairauspoissaolopäivien lukumäärä max 10 tpv/työntekijä. 3.5 Kesäyliopisto Kesäyliopisto on asiakkaiden tarpeista lähtevä korkea asteen koulutuspalveluja tuottava maakunnallinen aikuiskoulutus ja kehittämisorganisaatio. Kesäyliopisto kuuluu koulutusta koskevan lainsäädännön piiriin ja sitä koskevat säädökset vapaasta sivistystyöstä. Kymenlaakson kesäyliopiston ydintehtävänä on avoimen korkeakouluopetuksen järjestäminen. Kesäyliopisto järjestää lisäksi työelämässä tarvittavia taitoja ja osaamista kehittävää ammatillista täydennys ja lisäkoulutusta sekä muuta yleissivistävää, kulttuuripainotteista ja vapaan sivistystyön koulutusta. Koulutukseen voi osallistua elämän eri vaiheissa, ilman pohjakoulutus, ikä tai muita vaatimuksia. Avaintulokset Kesäyliopisto toteuttaa elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti Kymenlaakson maakunnan toimintapolitiikkaa vahvistaen, tukien ja syventäen osaamisen eri alueita 2. Kesäyliopiston koulutustoiminta palvelee ja edistää maakunnan kehittämistyötä Tulostavoitteet vuodelle Kehitetään kesäyliopistoa alueellisena ja maakunnallisena avoimena yliopistona, joka välittää yliopistojen ja korkeakoulujen palveluja väestön ja elinkeinoelämän tarpeiden mukaan. 2. Laaditaan ja toteutetaan avaintulosalueiden tavoitteiden mukaisesti koulutussuunnitelmat eri toimintasektoreille, jotka ovat avoin yliopisto opetus, ammatillinen lisä ja täydennyskoulutus

12 Kymenlaakson Liitto Tulossuunnitelma ja talousarvio (elinkeinoelämä, hallinto, opetusala, sosiaali ja terveysala), alue ja kulttuuripoliittiset seminaarit ja muu koulutus (kielikurssit, valmentava koulutus, muu koulutus). 3. Tuotetaan koulutusohjelmat yhteistyössä eri koulutusaloja edustavien huippuosaajien ja korkeakoulujen kanssa avoimessa ja luovassa yhteistyöverkostossa 4. Vahvistetaan ja kehitetään Repin instituutin kuvataidekoulutusta alueellisesti ja kansainvälisesti. Painopisteenä on monipuolisen kulttuuriyhteistyön syventäminen erityisesti kuvataiteiden ja luovien taiteiden alueella venäläisten korkea asteen oppilaitosten kanssa. Avoimen yliopisto opetuksen kehittämisen painopisteenä on opetuksen syventäminen ja keskittäminen lähiopetus ja verkostoympäristössä. Lisäksi tehostetaan opiskelijoiden tuki ja neuvontapalveluja sekä avoimeen yliopisto opetukseen valmentavaa ja tukevaa opetusta. Ammatillisen lisä ja täydennyskoulutussektorin kehittämisen painopisteenä on ammattispesifististen syventävien, pitkäkestoisten koulutusohjelmien kehittäminen eri sidosryhmien tarpeeseen. Alue ja kulttuuripoliittisen sektorin painopisteenä on maakunnan historialliseen ja kulttuuriseen toimintaan painottuvien seminaarien ja tapahtumien järjestäminen. 4 Talousarvio vuodelle 2015 ja sen perusteluosa Talousarvio laaditaan kuntalain, soveltuvin osin kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien yleisohjeiden mukaisesti. Kuntalain mukaan kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto sitovien tulostavoitteiden ja toimintakatteiden osalta. Talousarviossa on käyttötalous ja tuloslaskelmaosa sekä investointiosa (taloussuunnitelmavuosina ei ole investointeja) ja rahoitusosa. 4.1 Käyttötalousosa Kymenlaakson Liiton talousarvioasetelmassa tavoitteiden ja talouden toteutumisesta vastaava toimielin on maakuntahallitus. Kesäyliopiston johtokunta vastaa maakuntahallitukselle kesäyliopiston toiminnasta ja taloudesta. Käyttötalousosassa maakuntavaltuusto hyväksyy sitovasti toimintakatteen seuraaville tehtäväalueille: Maakuntahallitus: Luottamushenkilöhallinto Virasto Itsehallinnoidut projektit Kesäyliopiston johtokunta / Kesäyliopisto Valtuustolle esitettävä talousarvion käyttötalousosa vuodelle 2015 on jäljempänä. Tuloslaskelmaosa sisältää myös taloussuunnitelmavuodet Toiminnalliset tavoitteet on esitetty edellä. Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti maakuntahallitus hyväksyy käyttötaloussuunnitelman, jossa asetetaan kesäyliopiston johtokunnalle ja ao. johtaville viranhaltijoille sitovat toimintakatetavoitteet.

13 Kymenlaakson Liitto Tulossuunnitelma ja talousarvio Tehtäväalueet sisältävät em. lisäksi kustannuspaikkoja seuraavasti: Itsehallinnoidut projektit: Kesäyliopisto: Liikennejärjestelmätyön jatkuva toimintamalli Kesäyliopiston hallinto /johtokunta Kesäyliopiston toimistot / yleishallinto Kesäyliopiston / opetustoiminta Kesäyliopiston / kuvataidekoulutus Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % TA2015 TA2014 Maakuntahallitus Luottamushenkilöhallinto Toimintatuotot , ,2 Toimintakulut , ,2 Toimintakate , Virasto Toimintatuotot , ,1 Toimintakulut , ,4 Toimintakate 9 942, Itsehallinnoidut projektit Toimintatuotot , ,8 Toimintakulut , ,8 Toimintakate 5 745, ,6 Kesäyliopiston johtokunta/ Toimintatuotot , ,0 kesäyliopisto Toimintakulut , ,0 Toimintakate 1 185, Yksityiskohtaiset perustelut kustannuspaikoittain Yksityiskohtaiset perustelut eivät ole sitovia. Kunnalliset virka ja työehtosopimukset ovat voimassa asti. Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta, joista ensimmäinen jakso on ja toinen jakso on Vuoden 2015 aikana tehdään palkantarkistus lukien siten, että korotuksen suuruus on 0,40 prosenttia. Viraston palkkakuluihin on varattu mahdollisia sopimuskorotuksia varten. Harkinnanvaraisiin palkankorotuksiin ei ole määrärahavarausta. KuEL maksuihin on varattu viraston kustannuspaikalle palkkaperusteista (ennakkoprosentti 17,05 %), VARHE ja eläkemenoperusteista maksua varten Muita henkilösivukuluja (sairausvakuutus, työttömyysvakuutus ja muut sosiaalivakuutusmaksut) on viraston kustannuspaikalle varattu Liiton henkilöstön sivukulut ovat noin % palkkasummasta.

14 Kymenlaakson Liitto Tulossuunnitelma ja talousarvio Luottamushenkilöhallinto Toimintakulut , jossa on vähennystä vuoteen 2014 verrattuna 1 200, koska vuonna 2015 ei järjestetä seminaareja. Kokouspalkkiot varataan maakuntavaltuuston 3 kokousta, maakuntahallituksen 12 kokousta, tarkastuslautakunnan 5 kokousta ja Etelä Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoimintaryhmän sekä maakunnan yhteistyöryhmän ja sihteeristön kokouksia varten. Luottamushenkilöiden ansionmenetysten korvaukset kirjataan tälle kustannuspaikalle. Lakisääteisten tilintarkastuspalvelujen ja tarkastuslautakunnan sihteeripalvelujen ostoa varten on varattu noin Koulutuspalveluihin varataan Matkustus ja majoituspalveluihin varataan Talousarvion käsittelyn yhteydessä valtuusto hyväksyy samalla luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2, 4, 6 :ien mukaisesti valtuuston, hallituksen ja muiden toimielinten jäsenten kokouspalkkioiden, ansionmenetyskorvausten ja valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien vuosipalkkioiden määrät vuodelle Kokouspalkkiot pysyvät samana kuin vuosina Palkkiot ovat seuraavat: Valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio Valtuusto, hallitus ja tarkastuslautakunta kokouspalkkio 100 Muut valtuuston/hallituksen nimeämät toimikunnat kokouspalkkio 80 Ansionmenetyskorvauksen alaraja 10 /tunti ja yläraja 30 /tunti (todistus ansionmenetyksestä työnantajalta, jos ansionmenetys yli 10 /tunti). Toimintakate on 0. Toimintatuottoihin on merkitty ns. teknisen tuen tuottoa maakunnan yhteistyöryhmän ja sihteeristön kokouskuluihin ja kuntamaksuosuuksia Virasto Kymenlaakson Liiton operatiivinen toiminta koostuu aluesuunnittelun, aluekehityksen ja sisäisten palvelujen vastuualueista, joista aiheutuvat tuotot ja kulut kirjataan tälle kustannuspaikalle. Toimintatuotot ovat 1,9 m. Toimintatuotot muodostuvat jäsenkuntien maksuosuuksista, joita tälle kustannuspaikalle kirjataan 1,8 m ja ohjelmakauden EU rahoitustuista (ns. tekninen tuki) 0,1 milj.. Teknistä tukea on käytettävissä palkkakuluihin asti. Toimintakulut ovat 1,9 m. Muutos% vuoteen 2014 verrattuna on 0,4 %. Kulut kasvavat Henkilöstökulut ovat 1,4 milj. pysyen vuoden 2014 tasolla. Viraston kustannuspaikalle on varattu palkkamäärärahat nykyiselle 21 henkilölle. Kolmen maksatustarkastajan (EAKR) palkkakuluja rahoitetaan EAKR/teknisellä tuella ( ) asti. Henkilöstökulujen osuus viraston toimintakuluista on 71 %. Asiantuntijapalveluihin on varattu Viestintä ja taittopalveluihin on varattu , maakuntaohjelman toteutumisen seuranta ja kaupan kaavan toteutumisen seuranta

15 Kymenlaakson Liitto Tulossuunnitelma ja talousarvio Yhteistyöprojekteihin on varattu , joka käytetään seuraavasti: Uudenmaan liiton kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Kymenlaakson Liitto on osallistunut alkaen Helsinki EU toimiston toimintaan Brysselissä. Vuonna 2013 vuosikulut olivat noin Kouvola; Nopeat Itäradat 2329 Merikokous 1200 Paikkatieto, Elävät Kaupunkikeskustat, SITO varausta ennalta arvaamattomiin Viraston kustannuspaikan toimintakate on Maakuntahallituksen hallinnoimat hankkeet ja projektit Kymenlaakson Liitto koordinoi maakunnallista liikennejärjestelmätyötä, jonka toimintatuotot ovat ja toimintakulut ovat Toimintakate on Talousarvioon ei ole budjetoitu muita hankkeita Kesäyliopiston johtokunta / kesäyliopisto Toimintatuottoja on budjetoitu , jossa on vähennystä vuoteen 2014 verrattuna ( 21 %). Maksutuottojen arvioidaan vähenevän vuoden 2014 talousarvioon verrattuna ( 28 %). Maksutuotot vähenevät erityisesti avoimen yliopisto opetuksen ja kuvataideopetuksen osalta. Myös valtionavustukset vähenevät ( 19 %). Kuntamaksuilla kesäyliopiston toimintaa rahoitetaan ( 3 %). Vuoden 2014 toimintatuotot jäänevät alle talousarviossa arvioidun, mistä johtuen kesäyliopiston toimintamenoja on sopeutettu henkilöstö ja toimitilakulujen osalta. Toimintakuluja on budjetoitu , jossa on vähennystä vuoden 2014 talousarvioon verrattuna ( 21 %). Henkilöstökulut ovat ( 20 %). Henkilöstökulut on arvioitu siten, että vakinaisen henkilöstön määrä vähenee yhdellä alkaen. Palvelujen ostoon on varattu ( 15 %). Toimitilojen osalta tehdään muutoksia siten, että toimitilakustannusten on arvioitu olevan ( 43 %). Toimintakate on 0. Maakuntahallitus on antanut kesäyliopiston johtokunnalle tehtäväksi laatia kehittämissuunnitelman vuosille

16 Kymenlaakson Liitto Tulossuunnitelma ja talousarvio Tuloslaskelmaosan vertailu Toimintatuottojen määrä on ( 11,4 %). Toimintatuotoista jäsenkuntien maksuosuudet ovat eli 80 %. Muut toimintatuotot muodostuvat kesäyliopiston opiskelijamaksuista , kesäyliopiston saamasta valtionavustuksesta sekä muista tuista ja avustuksista Jäsenkuntien maksuosuuksia esitetään nostettavaksi 2 %:lla, mikä merkitsee :n lisätuottoa. Kuntakohtainen maksuosuustaulukko on taloussuunnitelman lopussa. Maksuosuudet on laskettu perussopimuksen mukaisesti verovuoden 2013 kunnallisvero ja yhteisöverokertymien perusteella (verohallinto ). Toimintatuotot vähenevät johtuen kesäyliopiston opiskelijamaksujen vähenemisestä sekä tukien ja avustusten vähenemisestä. Ohjelmakauden hankemaksatukset hoidetaan Kymenlaakson Liitossa ja tehtävien hoitoon saadaan teknistä tukea saakka. Talousarvioon ei ole budjetoitu yhtään uutta hanketta. Toimintakulut ovat Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna toimintakulut vähenevät 11 % eli johtuen kesäyliopiston toiminnan supistumisesta sekä hanketoiminnan puuttumisesta. Henkilöstökulut ovat ( 5 %). Kesäyliopiston henkilöstön määrä vähenee viidestä neljään vakinaiseen toimihenkilöön. Hanketoimintaan ei palkata yhtään henkilöä. Palvelujen ostomäärärahat ovat ja vähenevät 25 % johtuen hanketoiminnan puuttumisesta ja kesäyliopiston toiminnan sopeuttamisesta. Vuonna 2015 toimintakatearvio on 0, vuosikatearvio on 0 ja tulosarvio on 0. Taseessa on ylijäämää ,81. Vuoden 2014 talousarvion tulostavoite on 0. Osavuosikatsauksessa arvioidaan, että vuoden 2014 tuloksesta tulee alijäämäinen ja että mahdollinen alijäämä katetaan taseessa olevalla ylijäämällä. Vuosien taloussuunnitelma tehdään tuloslaskelman tasolla. Tuloslaskelma on laadittu seuraavasti: Kuntamaksutuotot nousevat 2 % vuosina Palkkakulut nousevat vuosittain 1 %. Suunnitelmavuosille ei ole arvioitu uutta henkilöstöä eikä uusia projekteja. Ohjelmakaudella rakennerahastovarojen hallinnoinnista vastaa Etelä Suomen osalta Uudenmaan liitto. Teknisellä tuella palkattavan, maksatuksesta vastaavan henkilöstön määrä vähenee kahdella vuodesta 2016 alkaen. Kesäyliopiston vastuualueella työskentelee alkaen neljä vakinaista henkilöä.

17 Kymenlaakson Liitto Tulossuunnitelma ja talousarvio Henkilöstö TA 2014 TA 2015 Virasto Projektit 1 1 Kesäyliopisto 5 5 4,5 Projektit Yhteensä ,5 Tuloslaskelmaosan vertailu 2013 TP 2014 TA 2015 TA Muutos% TA 2014 TA TS 2017 TS 2018 TS Toimintatuotot , , Myyntituotot , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot 8 533,11 Toimintakulut , , Henkilöstömenot , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarv. Ja tavarat , , Muut toimintamenot , , Toimintakate 6 693,03 Rahoitustuotot ja kulut,nto 66, ,0 Vuosikate 6 626, ,0 Poistot ja arvonalentumiset 61, ,0 Tilikauden tulos 6 688,55 Tilikauden ali /ylijäämä 6 688,55

18 Kymenlaakson Liitto Tulossuunnitelma ja talousarvio Investointiosa ja rahoitusosa Taloussuunnitelmavuosille ei esitetä investointeja. Investointiosa Investointeja ei esitetä taloussuunnitelmavuosille. TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % TA2015 TA2014 Rahoitusosa Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 626, ,00 Toiminnan ja investointien rahavirta 6 626, ,00 Lainakanta Jäsenmaksuosuudet vuodelle 2015 Maksettavaa kunnallisveroa Jäsenmaksu Jäsenmaksu Muutos vastaavat verotettavat osuus osuus 2015/2014 tulot Yhteisöveromäärät v v Kunta V V Yhteensä % Euro Euro HAMINA , KOTKA , MIEHIKKÄLÄ , PYHTÄÄ , VIROLAHTI , IITTI , KOUVOLA , , Lähde: Verohallinto; tieto verovuoden 2013 veroista

Tulossuunnitelma ja talousarvio 2015

Tulossuunnitelma ja talousarvio 2015 Tulossuunnitelma 2015 2018 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka Puh. 05 230 8900, Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi virasto@kymenlaakso.fi

Lisätiedot

Tulossuunnitelma 2014 2017 ja talousarvio 2014

Tulossuunnitelma 2014 2017 ja talousarvio 2014 Tulossuunnitelma 2014 2017 ja talousarvio 2014 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka Puh. 05 230 8900, Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi virasto@kymenlaakso.fi

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 1 001100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO MYYNTITUOTOT 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 PALKAT JA PALKKIOT -47.500-24.718,29-22.781,71 52,0 ELÄKEKULUT

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 7.10.2014 Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 1 Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu yhdistettiin Tuloksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

maakuntakartalla kuntatalouden

maakuntakartalla kuntatalouden Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä seminaari Eduskunta 7.11.2013 Kymenlaakson asemointi maakuntakartalla kuntatalouden tila ja kehitysmahdollisuudet Timo Kietäväinen Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Tulossuunnitelma ja talousarvio 2017

Tulossuunnitelma ja talousarvio 2017 Tulossuunnitelma 2017 2020 ja talousarvio 2017 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi virasto@kymenlaakso.fi www.kymenlaakso.fi

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto Kommenttipuheenvuoro Ari Näpänkangas Projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 34 kunnan muodostama kuntayhtymä Lakisääteisiä tehtäviä Alueiden kehittäminen (maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Uudenmaan liitto Aluekehittäminen

Uudenmaan liitto Aluekehittäminen Uudenmaan liitto Aluekehittäminen 19.5.2014 Kasvun ja yhteistyön kolmiot Häme Päijät-Häme Espoo Helsinki Vantaa Pääkaupunkiseudun kärkikolmio Länsi-, Keski- ja Itä- Uusimaa Uudenmaan kasvukolmio LÄNSI-

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.3.2017 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ -TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2017 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys ja alueosasto 10.3.2016 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2016 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 MH 22.9.2014, MYR 26.9.2014 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pasi Lamminluoto Maakuntasuunnittelija Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Tulossuunnitelma ja talousarvio 2012

Tulossuunnitelma ja talousarvio 2012 Tulossuunnitelma 2012 2015 ja talousarvio 2012 2 Tulossuunnitelma 2012 2015 ja talousarvio 2012 C:85 Kymenlaakson Liiton julkaisu Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka Puh. 05 230 8900, Faksi 05 230 8910

Lisätiedot

Kansainvälinen Pohjois Savo

Kansainvälinen Pohjois Savo Kansainvälisen yhteistyön tarpeet ja tavoitteet Pohjois Savon alueella Kansainvälisen koulutuksen Erasmus + Ideapaja Iisalmi 3.11.2015 Tiina Kivelä KARA Kansainväliset EU rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohta Työ- elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Haikko 15.3.2011 Lakiuudistuksen (Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009)

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaaksossa - Vuoden 2011 toiminnan arviointi ja - Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2012 Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja päätehtävät ät TARVE:

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille

Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille Maakuntahallitus 137 16.06.2015 Maakuntahallitus 174 19.10.2015 Maakuntavaltuusto 20 23.11.2015 Maakuntahallitus 31 21.03.2016 Maakuntahallitus 127 24.10.2016 Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot