Pihalle pelaamaan Ulkopelikenttähankkeen toteuttaminen Muuramessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pihalle pelaamaan 2014. Ulkopelikenttähankkeen toteuttaminen Muuramessa 2013-2014"

Transkriptio

1 Pihalle pelaamaan 2014 Ulkopelikenttähankkeen toteuttaminen Muuramessa <

2 Taustaa Pihalle pelaamaan 2014-hankkeen alkutahdit lyötiin liikkeelle vuonna 2011, jolloin muuramelaisen Muuramen Yrityksen salibandyjuniorit osallistuivat YLE:n Säbämestari-ohjelmaan. Ohjelmassa esiteltiin ulkosalibandykenttä, josta syntyi ajatus vastaavanlaisen kentän saamisesta Muurameen. Samoihin aikoihin koripalloilijoiden puolella käytiin keskusteluja kunnollisen ulkokoripallokentän aikaansaamiseksi. Jo tällöin suunniteltiin yhteistä ulkopelikenttää salibandyn ja koripallon harrastajien käyttöön.. Hanke ei kuitenkaan tuolloin ollut toteutettavissa ja se jäi elämään ajatuksena taustalle. Hanke nousi uudelleen esille vuonna 2013, jolloin selvisi, että Jyväsriihi ry:ltä voisi olla haettavissa hankerahaa kentän toteuttamiseen. Hanketta lähdettiinkin suunnittelemaan yhdessä Muuramen Yritys ry:n (salibandy) ja Muuramen Urheilijat ry:n yhteishankkeena siten, että Muuramen Yritys ry oli hankkeessa vastuullinen toimija. Hankkeen aikana mukaan tuli myös Muuramen terveydenhuollon Urheilijat ry.. Tarveanalyysi Hankkeen miellekyyttä pohdittaessa selvitettiin sen tarvetta ja käyttöä. Ensisijaisesti hankkeen ideana oli mahdollistaa omaehtoinen ja urheiluseuratoiminnasta sekä aikatauluista vapaa harrastusmahdollisuus muuramelaisille ja muille lähialueen asukkaille. Toisena keskeisenä pontimena hankkeen toteuttamiselle oli se, että seurojen käytössä olevat koulujen liikuntasalit ovat kesäisin poissa käytöstä eikä muuramelaisilla seuroilla ollut käytettävissä salivuoroja harjoittelun toteuttamiselle. Lajinomainen ja turvallinen harjoittelu vaatii kunnollisen alustan, jota esimerkiksi asfalttipiha tai tekonurmipinnoite eivät tarjoa. Hankkeen pohjalle selvitettiin myös harrastajamäärät, joita salibandyn ja koripallon parissa liikkuu pelkästään urheiluseuratoiminnassa. Joukkueita todettiin olevan salibandyssä kuusi, joiden lisäksi salibandykerhossa oli kaksi ikäluokkaa. Pelaajia todettiin salibandyssä olevan noin 200 lisenssipelaajaa. Salibandyssä ei ole tyttöjoukkueita, mutta poikien joukkueissa pelaa yksittäisiä tyttöjä. Koripallossa joukkueita oli tyttö- ja poikajoukkueissa 9 ja harrastajia noin 100. Näistä ainoastaan yksittäiset lapset ja nuoret pelasivat molempia lajeja eli harrastajia arvioitiin olevan noin 300 eri ikäluokissa. Lisäksi tarvetta kartoitettaessa selvitettiin se, kuinka paljon muuramelaisia lapsia ja nuoria toimii jyväskyläläisten seurojen toiminnassa hankkeeseen liittyvissä lajeissa. Arvio oli, että harrastajia olisi noin 50, jotka keskittyivät etenkin vanhempiin ikäluokkiin, joille ei ole tarjolla salibandyn seuratoimintaa Muuramessa. Lisäksi harrastajamääristä johtuen osa koripalloilijoista pelaa muissa kuin muuramelaisissa seuroissa. Lisäksi arvioitiin sitä, paljonko voisi olla lapsia ja nuoria, jotka käyttäisivät kenttää vapaa-ajallaan ilman suunnitelmallista seuratoimintaa. Tiedossa oli, että vuonna 2001 syntyneitä vanhemmille ei ole Muuramessa salibandyssä seuratoimintaa, mutta näiden ikäluokkien nuorilta on tullut paljon kyselyitä harrastusmahdollisuuksista. Nämä seuratoiminnan ulkopuolella olevat lapset ja nuoret

3 eivät myöskään voi käyttää seuratoimintaan varattuja harjoitusvuoroja, joten heidän harrastusmahdollisuuksien todettiin olevan olemattomia koulun liikuntatuntien lisäksi. Tarvetta arvioitaessa tiedostettiin myös erityisryhmien ja harrasteporukoiden tarve käyttää kenttää. Näitä ryhmiä on etenkin syrjäytymisvaarassa oleville nuorille sekä muille seuratoiminnan ulkopuolella oleville nuorille suunnatut harrasteryhmät. Lisäksi kentän sijainnin nähtiin alustavassa palvelevan myös koulun toimintaa joko yhtenä koululiikunnan harjoittamispaikkana tai oppilaiden koulun ulkopuolisen ajan helppona harrastuspaikkana ennen tai jälkeen koulupäivän. Kentän sijainti koulun välittömään läheisyyteen tuo myös koulualueen luonnolliseksi lähiliikuntapaikaksi. Tenniksen osalta ei tehty arvioita harrastajamääristä, mutta oletus oli, että parantuneiden olosuhteiden myötä myös harrastajamäärissä tapahtuisi kasvua. Tenniksen arvioitiin lisäksi palvelevan koripalloa ja salibandyä laajemmin etenkin aikuisväestön ja iäkkäämmän väestön tarpeita. Hankkeen suunnittelu Seurojen välisen keskustelun ja sen pohjalta Jyväsriihi ry:n kanssa käydyn keskustelun jälkeen päätettiin, että hanketta lähdetään hakemaan ja myönteisen päätöksen myötä myös tarvittaessa toteuttamaan. Hankkeen hakemista edellyttänyt pohjatyö oli mittavaa, koska siinä yhteydessä selvitettiin edellä selvitetty tarveanalyysi, tiedusteltiin hankkeen hinta-arvioita sekä etsittiin soveltuvaa paikkaa hankkeen toteuttamiselle. Myös omavastuuosuuden rahoituksesta tehtiin alustavia tunnusteluja. Kentän sijoituspaikan osalta käytiin kunnan kanssa läpi erilaisia vaihtoehtoja. Vaatimuksina oli riittävä tila, kentän saavutettavuus sekä mahdollisuuksien mukaan helposti pohjustettava alue. Lopulta kentälle soveliaimmaksi rakentamispaikaksi valikoitui EU-rahoituksella tehdyn skeittiparkin vieressä oleva vanha, heikkokuntoinen ja hyvin vähälle käytölle jäänyt tenniskentän pohja, jossa on talvisin jääkiekkokaukalo.

4 Talviaikainen käyttö vaati kuitenkin sen, että hanke kasvoi merkittävästi alkuperäisestä suunnitelmasta, jotta alue oli jäädytettävissä talvella luistelukäyttöön eikä sen pinnassa ole korkeuseroja, koska pelialustaa ei tultaisi purkamaan talven aikana. Samalla alueesta saatiin ideoitua skeittiparkin kanssa yhtenäinen lasten- ja nuorten harrastuspaikka, josta on myös käytetty nimeä lasten ja nuorten olohuone. Kun paikka oli selvillä, lähdettiin selvittämään mitä rakennuspaikalle oli mahdollista tehdä. Todettiin, että tilankäytöllisesti ja toiminnallisesti olisi järkevintä rakentaa erilliset salibandy- ja koripallokenttä, koska kenttä olisi kuitenkin pinnoitettava jäädyttämistarpeen takia kokonaan eikä erillisinä toteutetut kentät myöskään haittaisi eri lajien samanaikaista harrastamista tai estäisi samanaikaisia eri lajien tapahtumien järjestämistä. Lisäksi samassa yhteydessä päätettiin uusia yksi tenniskenttä käyttöön, jolloin kenttä saatiin osin myös sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Näin ollen selvisi, että hankkeessa pyritään rakentamaan ulos sisätiloja vastaavat alustat salibandyn, koripallon ja tenniksen harrastamiselle. Tennis- ja koripallokentät olisivat täysimittaisia ja salibandykenttä juniorimittainen. Salibandykaukalo on kuitenkin mahdollista toteuttaa tarvittaessa myös täysimittaisena, kun kenttä käännettään pitkittäissuuntaan osin koripallokentän päälle. Jo hankkeen valmisteluvaiheessa tiedotus otettiin keskeiseen rooliin ja kenttähanketta varten perustettiin Pihalle Pelaamaan 2014-facebook sivusto, jonka kautta hankkeen haku- ja suunnitteluaikaista sekä toteuttamisaikaista tiedottamista on hoidettu.

5 Hankkeen valmisteluvaiheissa pidettiin useita palavereita liittyen hankehakemuksen tekemiseen sekä rahoituskontaktien saamiseen. Myös seurojen osalta tehtiin tarvittavat päätökset hankkeeseen osallistumisesta Hankehakemus jätettiin ja sitä täydennettiin Hankkeelle oli varmistettu myös hakuvaiheessa kunnan välirahoitus. Hankkeen toteutuspäätös ja käynnistäminen Hankkeen tukipäätös saatiin tiedoksi , josta lukien hankkeen suunnittelu ja toteuttaminen lähti liikkeelle. Rahoittajan näkemys oli, että hanketta varten tuli saada kolmen toimittajan tarjoukset. Jo valmiosteluvaiheessa oli saatu tarjoukset Kerko Oy:n edustamasta ruotsalaisesta Bergo Flooralustasta ja Sport Court-alustasta. Näiden kahden välillä oli selkeä hintaero Bergo Floorin eduksi. Kolmannen tarjouksen saaminen osoittautuikin varsin työlääksi, mutta kolmanneksi toimittajaksi seuloitui yhdysvaltalainen Snap Sport, jonka tarjous vaikutti alkuun varsin kilpailukykyiseltä. Kuitenkin tarkemmassa tarkastelussa epävarmuustekijöiksi jäivät verot, tullit ja rahtikustannukset sekä takuiden voimassa olo Suomessa. Näin ollen keskustelua ja tarkempaa tarjouskeskustelua päätettiin jatka Kerko Oy:n kanssa, jolta alustamateriaali lopulta tilattiin. Tilaukseen vaikutti myös se, että samalta toimittajalta saatiin kenttää varten tarvittavat kaukalot ja korit, jotka eivät kuuluneet tukkipäätöksen mukaiseen toimitukseen. Amerikkalaisyrityksillä ei myöskään ollut kokemusta salibandykenttien rakentamisesta, mitä puolestaan ruotsalaisen Bergo Floorin osalta oli osoitettavissa. Hankkeen osalta lähdettiin selvittämään yksityisrahoitukseen liittyvää varainkeruuta, joka toteutettiin yhteistyökumppaneiden kautta. Lisäksi päätettiin, että hankkeeseen osallistuvien seurojen osalta joukkueet maksavat osaltaan hankkeen toteuttamisesta ns. joukkuemaksun. Yhtenä syksyn 2013 aikana aikaa vieneenä asiana oli kentällä olevan tilan suunnittelu niin, että se tulisi mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Netin kautta löytyi lopulta Snap Sportin käyttämä suunnitteluohjelma, jolla saatiin piirrettyä erilaisia malleja kentän toteuttamiselle. Tavoitteena oli optimoida kentälle mahtuvien kenttien koko niin, että saataisiin mahdutettua eri kentät alueelle täysimittaisena. Tämä kuitenkin osoittautui mahdottomaksi, koska tällöin lajien tarvitsemat varosalibandykaukalo jäi juniorimittaiseksi (36m x 17 m), kun normaali kentän koko on 40 m x 20 m. Sen sijaan koripallo- ja tenniskentät pystyttiin toteuttamaan normaalikokoisena. Syyskuussa käytiin myös tutustumassa Mikkelissä toteutettuun kenttähankkeeseen sekä selvitettiin eri kontaktien kautta kokemuksia Seinäjoen vastaavantyyppisestä kenttäratkaisusta.. Lisäksi hankkeen alkuvaiheessa tiedottaminen oli varsin aktiivista. Myös erilaisia suunnittelu- ja ohjauskeskusteluita pidettiin runsaasti. Jyväsriihi ry järjesti hankkeessa muka oleville tahoille informaatiotilaisuuden asiaan liittyen. Hanketta myös esiteltiin kunnan eri toimielimissä.

6 Lopullinen tilaus kentästä tehtiin tammikuussa 2014, jota varten saatiin lopullinen tarjous kentän toimittamisesta. Tilaukseen liittyen Kerko Sportin edustaja kävi tammikuussa paikan päällä ja tutustumassa samalla kentän tulevalle sijoituspaikalle. Kevään 2014 aikana hankkeessa keskityttiin tiedottamiseen, kentän valmisteluun ja asennustyön aikatauluttamiseen. Näihin liittyvät toiminnot on käyty läpi kohdassa talkoot. Talkoot Talkootyö voidaan jakaa kahteen erityyppiseen talkootyöhön jota hankkeen osalta on tehty. Hankkeessa on ollut ns,. joukkotalkoita, joissa on kerätty parhaimmillaan noin 50 henkeä talkoisiin tai tehty merkittävissä määrin tunteja esim. kentän asennukseen liittyen. Toisaalta pieni joukko on koko hankkeen ajan tehnyt lisäksi taustalla hankkeen suunnitteluun ja eteenpäinviemiseen sekä tiedottamiseen liittyvää työtä, josta on syntynyt kokonaisuudessaan merkittävä määrä työtä. Lisäksi hankkeeseen liittyen on tehty mittava määrä työtä etenkin hankkeen esivalmisteluun, varainkeruuseen ja tapahtumiin liittyen, joita ei ole hyväksytty tai merkitty talkootyöksi. Kaikkiaan talkootyötä on merkitty syntyneeksi hankehakemuksen mukaisesti 500 tuntia ja näin on ollut mukana kaikkiaan XX henkilöä. Kaikkiaan hankkeessa on syntynyt talkootunteja yli Lisäksi talkoissa on ollut mukana avustavissa töissä monia kenttää käyttäviä lapsia ja nuoria, jotka ovat olleet mukana lapsille sopivissa tehtävissä. Näiden talkoolaisten avulla lapsia ja nuoria on sitoutettu oman työn tekemisen kautta arvostamaan kenttää ja käyttämään sitä myöhemmin siten, että siinä on myös omaa työtä mukana. Lisäksi on huomioitava, että talkootyössä on saatu hyödynnettyä alan ammattilaisia, jotka ovat varmistaneet talkoiden ammattitaitoisen ja työturvallisuuden huomioivan työskentelytavan. Kenttähankkeen osalta on huomionarvoista, että etenkin urheiluseuroissa toimivien junioreiden vanhemmat olivat varsin aktiivisesti viikonlopuille osuvissa talkoissa mukana. Suurimmat talkoot liittyivät kentän raivaamiseen ( ), missä poistettiin tiellä olleet aidat kentän ympäriltä sekä poistettiin lehtipuut kentän välittömästä läheisyydestä. Puiden poistolla varmistettiin se, että kentälle ei kerry lehtipuista eloperäistä jätettä, joka tukkii kentän alla olevan asfaltin huokoset ja osaltaan myös kerryttää kentän väleihin siemeniä, joista lähtee kasvamaan puun taimia. Puiden poistamisella vähennettiin kentän huoltotarvetta. Toinen merkittävissä määrin talkooväkeä kerännyt talkoopäivä järjestettiin , jolloin kenttää tasattiin ja sen reunoja levitettiin kentän pituuden vaatimalla tavalla. Kentän reunoihin lisättiin kivituhkaa, joka tasoitettiin ja jyrättiin samaan korkoon asfalttipinnan kanssa. Talkoissa oli xx henkilöä.

7 Kolmantena merkittävänä talkookokonaisuutena voidaan pitää kentän asennukseen liittyvää aputyötä. Kentän materiaalit siirrettiin kentälle ensin rekka-autosta, jonka jälkeen ne siirrettiin kentän välittömään läheisyyteen ja edelleen kentälle asennusta varten. Kaksi-kolme henkilöä oli käytännössä koko asennusajan avustamassa kentän asennustöissä, minkä lisäksi avustavissa töissä oli mukana mm. Muuramen Yrityksen eläkeläisiä. Asennusvaiheessa myös asennustyön johtamiseen ja hyväksymiseen sekä dokumentointiin käytettiin työvoimaa. Pienemmistä eristä koostuvaa talkootyötä ovat olleet hankeen suunnitteluun, aikatauluttamiseen, tiedottamiseen sekä hallinnointiin kuuluvaan dokumentointiin, laskutukseen ja raportointiin liittyvät tehtävät, jotka selviävät raportointiin liitetyistä dokumenteista. Määrällisesti näissä tehtävissä on kuitenkin kertynyt pienelle porukalle merkittävä määrä tunteja. Hankkeen osalta talkoista on tehty video, josta voi seurata kenttähankkeen etenemistä. Video löytyy osoitteesta

8 Talous Kenttähankkeen toteuttaminen tuli lopulta hankepäätöstä halvemmaksi. Tarjous, jonka pohjalta hanke hakemus aikanaan tehtiin, täsmentyi talven aikana ja lopullinen hinta kentälle oli noin euroa. Näiden päälle hankkeeseen kuulumattomina hankintoina tehtiin kaukalon, maalien ja korien hankinta. Nämä näkyvät laskulla kaukaloa lukuun ottamatta, mutta ne on vähennetty haettavasta hankerahoituksesta maksatusvaiheessa. Kenttä on ollut Muuramen kunnan välirahoittama ja hankkeen julkinen tuki voidaan maksaa suoraan Muuramen kunnalle Hankkeeseen on sisällytetty 500 tuntia talkootyötä, jonka arvo on euroa. Hankkeen yksityinen rahoitusosuus on kerätty yhteistyösopimuksina sekä joukkueiden maksamina osallistumismaksuina hankkeeseen. Lasten ja nuorten avointa liikkumista ja seuratoiminnan ulkopuolella oleville nuorille kohdennettuna hankkeena yhteistyökumppaneiden hankkiminen on ollut varsin helppoa. Hanketta ovat olleet tukemassa seuraavat yritykset: Ritun Puutarha, K-Supermarket Muurame, Maansiirto Harry Mäkelä Oy, Jyväskylän Energia Oy, Jyväskylän Isännöintitiimi Oy, Keski-Suomen Ilmastointihuolto Oy, Rakennusliike Jyväsvarma Oy, LVI-rengas ky, TL-Maint Oy, Lämpöykkönen Oy, Oy SKF Ab, Total Kiinteistöpalvelut Oy, Kuntoriihi Oy, RTK-Palvelu Oy,Paperipalvelu Oy, Kiinteistöpalvelu Farox Oy. Yhteisöistä hankkeeseen ovat osallistuneet Muuramen Maamiesseura, Muuramen terveydenhuollon urheilijat ry sekä Muuramen Yrityksen joukkueista miesten joukkue sekä 01, 02, 04 ja 05-juniorit.Lisäksi kenttää ovat käyttäneet omilla vuoroillaan Tervamäen Virksitys ry, Muuramen seurakunnan nuorisotyö sekä Muuramen kunnan etsivä nuorisotyö. Yhteensä yksityisrahoitusta on kerätty euroa, minkä lisäksi laskutuksessa on raportin kirjoittamisvaiheessa näiden lisäksi euroa. Hankkeen vaatiman omavastuuosuuden ylittävää yksityisrahoitusta käytetään kenttään liittyvien kaukalon, korien ja maalien maksamiseen Muuramen kunnalle. Näiden maksamista varten kerätään vielä lisää rahaa. Hankkeen kokonaissummaksi on hankepäätöksessä hyväksytty ,00. Kenttäpinnoitteen arvonlisäverollinen hinta oli lopullisessa tarjouksessa ,00 euroa, josta yksityisrahoituksen osuus ,90 euroa. Tästä vähennetään hankkeen talkootyön osuus euroa eli hankkeesta jää maksettavaa yksityisrahoitteista osuutta ,90 euroa. Kentän toimitus ja asentaminen Kenttätarpeet toimitettiin ja vastaanotettiin Varsinainen asennus tehtiin Kerko Sportin toimesta viikolla ja työ vastaanotettiin

9 Asennustyö sujui suunnitellusti, joskin siihen meni jonkin verran ennakoitua enemmin aikaa johtuen asennettavan kentän laajuudesta. Kenttä saatiin käyttöön vastaanottotarkastuksen jälkeen illalla Vakuutusyhtiöltä on pyritty saamaan vakuutus kentälle, mutta siitä ei pyynnöistä huolimatta ole saatu tarjousta. Kentän käyttö Kentän käyttö on ollut alusta lähtien varsin vilkasta ja käyttäjäryhmän laajuus on jopa ylittänyt ennakko-odotukset. Erityisesti seuratoimintaan kuulumattomien lasten ja nuorten osalta käyttö on ollut jopa ennakoitua laajempaa. Myös aivan pienten lasten määrä käyttäjissä on yllättänyt positiivisesti.

10 Urheiluseuroista Muuramen Yritys on siirtänyt kesäajalla kaiken salibandyn harjoittelutoiminnan ulos, minkä lisäksi seuran pelaajat ovat käyttäneet kenttää varsin aktiivisesti omaehtoiseen harjoitteluun. Muuramen Urheilijoiden koripalloilijoiden osalta käyttö on ollut lähinnä omatoimista. Kentän on havaittu tuovan joukkueiden harjoitteluun merkittävää hyötyä, jonka tuloksia on nähtävissä jo nyt parantuneina tuloksina ja laadukkaampina harjoituksina. Kenttä on ollut päivisin ja viikonloppuisin vapaassa käytössä ja iltaisin joukkueilla on ollut mahdollisuus varata itselleen harjoitusvuoroja kentältä. Muuramen Yrityksen salibandyjoukkueiden lisäksi harjoitusvuoroja on varannut kolme muuta joukkuetta. Kentällä järjestettiin avajaiset , jolloin kentät otettiin virallisesti käyttöön lasten ja nuorten yhteislaukauksella ja heitolla. Lisäksi paikalla oli mm. Happeen valmennusta ja pelaajia. Lisäksi elokuun alussa järjestettiin 04-ikäluokan harjoitusturnaus, johon saapui joukkueita Tampereelta ja Ylöjärveltä. Lisäksi Muuramen Yrityksen 02-juniorit järjestivät kentällä heinäelokuun vaihteessa salibandyleirin. Kentällä on myös ollut käyttäjiä etenkin Jyväskylästä, josta yksittäiset pelaajat ovat käyneet harjoittelemassa kentällä. Lisäksi vieressä sijaitsevan koulun oppilaat ovat pelanneet kentällä ennen ja jälkeen koulupäivien sekä osittain myös välitunneilla. Tenniksen osalta käyttö on ollut ennalta arvioidun kaltaista ja palaute kentästä on ollut positiivista. Myös kentän sijainti välittömästi skeittiparkin vieressä on tuonut selkeitä synergiaetuja kentän käytölle. Etenkin kesällä kentän yhteyteen alkoi pesiytyä ei-toivottua nuorten kokoontumista, joka aiheutti etenkin roskaamista ja jossain määrin myös kentälle vahingollista toimintaa. Kentälle on hankittu loppukesän aikana valvontakamerat yhteistyössä Muuramen kunnan kanssa ja niiden avulla valvotaan myös skeittiparkin alueella tapahtuvaa toimintaa. Avajaiset

11 Tiedottaminen Facebook-sivu Kuten jo aiemmin on todettu, hankkeen pääasiallinen tiedotuskanava on ollut Facebookin kautta tapahtuva tiedottaminen. Tällä hetkellä seuraajia on facebookissa 233 ja etenkin kentän käyttöönoton tai lehdistössä olleiden juttujen myötä facebook-seuraajien määrä on lisääntynyt merkittävästi. Hankkeesta on laadittu lehdistötiedote ja juttuja kenttähankkeesta on julkaistu Keskisuomalaisessa, Muuramelaisessa sekä Honsun kausijulkaisussa sekä Muuramen Yrityksen kausijulkaisussa. Lisäksi tiedottamista on hoidettu Muuramen Yrityksen salibandyn kotisivuilla ja hankkeesta on tiedotettu eri vaiheissa mm. Salibandyliittoa ja eri seuroja. Hankkeen tiedottamiseen liittyy myös järjestetyt avajaiset sekä elokuussa järjestetty turnaus 04- junioreille, josta on poikinut yhteydenottoja Tampereen kaupungilta vastaavanlaisen kentän rakentamiseksi. Turnaukseen oli saapunut joukkueita Tampereelta ja Yläjärveltä. Lisäksi joukkueet ovat järjestäneet kentällä yksittäisiä harjoitusotteluita. Lisäksi hanketta on esitelty kuntajohtajille FCG:n seminaarissa Helsingissä, josta poiki kutsu esittelemään hanketta valtakunnalliseen osallisuusseminaariin toukokuussa. Seminaari kuitenkin peruttiin sen osuttua europarlamenttivaalien kanssa samaan ajankohtaan ja tästä seuranneeseen vähäiseen ilmoittautuneiden määrään.

12 Lisäksi Teuvo Takula on valmistanut hankkeen toteutuksesta videon, jota on jaettu Youtubessa ja hankkeen Facebook-sivujen kautta. Jatkokehittäminen Kenttäpohja on nyt saatu aikaiseksi ja sen päälle on asennettu kaukalo, tennisverkot ja koripallokorit, joten kenttä on täysin käytettävissä harraste- ja kilpatoimintaan. Itse kenttäalueelle ei kenttämaalausten lisäksi ole kehittämistarpeita. Kenttäalue on otettu kesällä 2014 osaksi kunnan kokonaissuunnitelmaa koulualueen kehittämisessä ja on mahdollista, että tenniskenttä siirretään jatkossa toiseen päähän kenttäaluetta, jolloin mahdollistuu skeittiparkin laajentaminen nykyistä suuremmalle alueelle. Toinen jatkokehittelyn kohde on kentän vieressä sijaitseva rinnealue, johon on suunniteltu katsomorakenteiden tekemistä suurempien tapahtumien mahdollistamiseksi. Lisäksi kenttäalueen reunalle on alueen kokonaissuunnittelussa varattu paikka huolto- ja pukukoppirakennukselle. Toiminnallisesti kenttää kehitetään edelleen siten, että viikonloppuisin kentälle saadaan nykyistä enemmän tapahtumia, turnauksia ja otteluita. Lisäksi vieressä sijaitsevan skeittiparkin kanssa on käyty keskusteluja yhteisten tapahtumapäivien järjestämisestä. Lisäksi sunnitelmissa on selvittää voidaanko kentällä esim. järjestää Katusählyn SM-sarjan pelejä.

13

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA... 1 KAUDELLE 2012-2013... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA...

Lisätiedot

PALLO VERKKOON JA VERKON YLI

PALLO VERKKOON JA VERKON YLI PALLO VERKKOON JA VERKON YLI Seurayhteistyötä yli lajirajojen! Joen Jujun ja FC Hertan JuHe yhteistyöprojekti Seurayhteistyökoordinaattori Anssi Liimatta Isännän Ääni - Mikkeli 7.-8.2.2014 Yhteistyön alkutaival

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta P04 VANHEMPAINILTA Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta 06.10.2015 FC Wild P04 kausi 2015 1.10.2014 30.9.2015 26 pelaajaa 6 147 Turnausta harjoituskertaa 2 Joukkuetta

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta?

Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta? Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta? Tunti liikettä koulupäivään/lisää liikettä Monipuoliset liikuntamahdollisuudet

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

LAAJASALON PALLOSEURA RY AKATEMIAVALMENNUS

LAAJASALON PALLOSEURA RY AKATEMIAVALMENNUS LAAJASALON PALLOSEURA RY AKATEMIAVALMENNUS LÄHTÖKOHDAT Ikäluokka=joukkue vaatii myös eriyttämistä yksilötasolla, jokaiselle sopivia haasteita. Pelaajien taitotaso noussut vaatii myös pelaajien yksilöllisen

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015 Liikkujan polku -verkosto Iltapäivän ohjelma o Esittäytymiset ja kuulumiset o Liikkujan polku -tilannekatsaus o Aikuisliikunnan

Lisätiedot

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER GT Teamit 2016-2017 RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER Grani Tenniksen valmennuskokonaisuus - Pelaajan polku GT Tennis- ja mailapelikoulu Esikouluikäisille ja 1-3 -luokkalaisille Ohjaajakoulutukset

Lisätiedot

Pesäpalloyhtymä Susirajan Maila

Pesäpalloyhtymä Susirajan Maila 2009-2016 Susirajan Mailan historian lyhyt oppimäärä. Pesäpalloyhtymä Susirajan Maila Prologi Jo pidemmän aikaa B-tyttöikäisten pelaajien taustajoukoissa oli käyty keskusteluja mahdollisuudesta saada alueelle

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

OTAVAN LIIKUNTAHALLIN JA KYLÄASIAMIEHEN TEHTÄVÄ JA TARVE-ESISELVITYS OTAVA SEURA RY. Laatinut. Elina Manninen

OTAVAN LIIKUNTAHALLIN JA KYLÄASIAMIEHEN TEHTÄVÄ JA TARVE-ESISELVITYS OTAVA SEURA RY. Laatinut. Elina Manninen OTAVAN LIIKUNTAHALLIN JA KYLÄASIAMIEHEN TEHTÄVÄ JA TARVE-ESISELVITYS OTAVA SEURA RY 2012 Laatinut Elina Manninen Sisällysluettelo 1Taustatietoja...3 1.1Otavan kylä...3 1.2Hallitilanne Mikkelissä...3 2Kyläasiamies...3

Lisätiedot

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi LEHMO BALLS -96 RY Hirviseläntie 12 80780 KONTIONIEMI Puh: 0440-559 696 E-mail: markus.holopainen@leba96.fi www.leba96.fi PROJEKTI 2011-2014 Polku pelikenttien parhaiksi Projektin taustat Johtokunta on

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Pallokissat, Kuopio 05 joukkue Vanhempain palaveri 25.11.2015. www.pallokissat.fi

Pallokissat, Kuopio 05 joukkue Vanhempain palaveri 25.11.2015. www.pallokissat.fi Pallokissat, Kuopio 05 joukkue Vanhempain palaveri 25.11.2015 www.pallokissat.fi Mennyt kausi tiivistettynä 1. Kuluva kausi turnaukset: - junnupelemuut, talvi- ja kevätronaltiinat, 2xpiirisarja, tenavaliiga,

Lisätiedot

MAILAN PÄIVÄ

MAILAN PÄIVÄ MAILAN PÄIVÄ 17.5.2012 Suomen Tennisliiton ja sen jäsenseurojen yhteistapahtuma ulkopelikauden alkaessa. Vinkkejä Mailan päivän viettoon. 1 Sisällysluettelo Tapahtumia Sivu - Tenniksen alkeet 3 - Tie-break

Lisätiedot

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Imago kunnossa: pelaajat haluavat pelata seurassa,

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

Jyväskylän Kiri-juniorit ry:n hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirja

Jyväskylän Kiri-juniorit ry:n hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirja Jyväskylän Kiri-juniorit ry:n hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirja Aika: 17.1.2017 klo 18.15 Paikka: Kuokkalan Graniitti Läsnä: Matti Mäkinen, Jani Karppanen, Mikko Pajunen, Marika Karttunen,

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 1. TAUSTAA 3 2. LAJINLEVITYSVASTAAVAN TOIMENKUVA 4 3. ALUEEN TAVOITTEET KAUDELLA 2015-2016 5 3.1 Ringettekoulu 5 3.2 Aluesarja ja kilpasarjatoiminta

Lisätiedot

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään liikkumisen ohjauksen valtionapuhanke Tulosten esittely 15.5.2014 Marja-Terttu Sikiö / Destia Oy HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään kaupunki haki valtionavustusta liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Hallitus ja toimihenkilöt Airtime ry:n johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Hannes Björninen, sihteerinä ja varapuheenjohtajana Jukka Mäennenä ja rahastonhoitajana Vesa Ulvila.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

A. Naumanen. Tytöt U15-sarjassa. Esitys SAJL Nuorisokokoukselle

A. Naumanen. Tytöt U15-sarjassa. Esitys SAJL Nuorisokokoukselle A. Naumanen Tytöt U15-sarjassa Esitys SAJL Nuorisokokoukselle 25.10.2014 Tytöt U15 Nuorten kilpailujärjestelmä 2014-2016 hyväksyttiin syysliittokokouksessa 2013. Kilpailujärjestelmässä:! Pelattavaksi ehdotettavat

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

Turnaus Info

Turnaus Info Turnaus Info 2016-2017 Kuka voi osallistua? Kaikki seurat, jotka ovat heidän FIFA kuuluvien kansallisten yhdistysten, ovat tervetulleita osallistumaan Euroopan Nuorten Akatemian Football League. Maissa,

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 4/2014 Syyskausi käynnistyy pian Hyvä jäsenemme, tässä on vuoden 2014 neljäs jäsentiedote. Jäsentiedotteesta saat paljon tärkeää

Lisätiedot

VIHDIN YHTEISKOULU, LÄHILIIKUNTAALUE SELOSTUS

VIHDIN YHTEISKOULU, LÄHILIIKUNTAALUE SELOSTUS kate 2.11.2016 71 liite 25 PROJEKT KUUBIS OÜ VIHDIN YHTEISKOULU, LÄHILIIKUNTAALUE SELOSTUS ALUSTAVA Nietoinkuja 1, 03400 Vihti Arkkitehti: Projektinjohtaja: Katrin Männik Jarmo Nikland 07.10.2016 Tatari

Lisätiedot

TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN Suomen Jääkiekkoliitto 1

TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN Suomen Jääkiekkoliitto 1 TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN 29.4.2016 Suomen Jääkiekkoliitto 1 29.4.2016 Suomen Jääkiekkoliitto 2 HARRASTAMISTA TUETAAN, JOTTA Mahdollisimman monet juniorit voivat jatkaa kiekkoilua perheen taloudellisista

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET I FIFA:N SÄÄNNÖT Pärnu Summer Cup 2013 järjestetään FIFA:n jalkapallon sääntökirjan pelisääntöjen (FIFA Laws of the Game 2012/2013: http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/81/42/36/lawsofthegame_2012_e.pdf)

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00 MP D13 VANHEMPAINILTA 22.2.2016 Urpolan koululla klo 18.00 ASIALISTA 1. Joukkueen toimihenkilöt kaudella 2016 2. Pelisäännöt 3. Harjoitukset 4. Pelit ja turnaukset kaudella 2016 5. Pelipassit + vakuutukset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Tampereen Harrasteurheilijat ry

Toimintasuunnitelma 2015. Tampereen Harrasteurheilijat ry Toimintasuunnitelma 2015 Tampereen Harrasteurheilijat ry 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...3 1.1 Yleiset tavoitteet 1.2 Järjestäytyminen 2. VARSINAINEN TOIMINTA...4 2.1 Harrastejalkapallo 2.2 Futsal 2.3

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 26.8.2010 14.2.2011 8.3.2011 21.3.2011 1(5) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä,

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Elämä on osa jalkapalloa ( M. Platini ))

Elämä on osa jalkapalloa ( M. Platini )) Elämä on osa jalkapalloa ( M. Platini )) Seuratoiminnan kehittäminen Olosuhteet ja toimintaympäristön muutos 1956-2013 Käpylän Pallo perustettiin vuonna 1956 edistämään sen lähialueiden liikuntaa ja urheilua.

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Juniori KuPS. KuPS Veikkausliigajoukkueella mahdollisuus mitaleille.

Juniori KuPS. KuPS Veikkausliigajoukkueella mahdollisuus mitaleille. JÄSENKIRJE SYYSKUU 2016 Juniori KuPS nyt myös Facebookissa TYKKÄÄ www.facebook.com/juniorikups KuPS Veikkausliigajoukkueella mahdollisuus mitaleille. KuPS seuraavat kotiottelut Savon Sanomat Areenalla

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY Sisällys 1. TURNAUKSEN TARKOITUS... 2 2. OTTELUJÄRJESTELMÄ... 2 3. JOUKKUEEN KOKOONPANO JA VAIHTOPELAAJIEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Koulupihat kuntoon. Imatra Kristian Åbacka, ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Koulupihat kuntoon. Imatra Kristian Åbacka, ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Koulupihat kuntoon Imatra 15.4.2016 Kristian Åbacka, ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Lähiliikuntapaikka Liikuntapaikkarakentamisen painopisteenä vuodesta 2000 Korotettu valtionavustusmahdollisuus

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Kasva urheilijaksi aamukahvit

Kasva urheilijaksi aamukahvit Kasva urheilijaksi aamukahvit 1.10.2015 Alueellisten osaamis- ja palvelukeskusten prosessi toimenpiteet 2016 valittu miltä näyttää lajien toiminnan kannalta? Reijo Ruokonen, Laura Tast Kuulumiset Lasten

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui.

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui. 1. Johdanto Seurakäsikirja on laadittu kaikkien seuratyötä tekevien avuksi. Tämän seurakäsikirjan tarkoituksena on esitellä Joutsan Seudun Pallon toimintaa sekä antaa suuntaviivat kaikille seuran toiminnassa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

PU-62:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

PU-62:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PORRASSALMEN URHEILIJAT -62 SUUNNITELMA 1(6) PU-62:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tämä toimintasuunnitelma (TOSU) on hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 27.10.2015 Mikkelissä.

Lisätiedot

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työtä lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen kehittämisen parissa Toimintamme päivittyy SUNDAY LEAGUE

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 Vuosikokouksessa 16.12.2015 1993-2015 2015 - SISÄLLYSLUETTELO 2 Organisaatiokaavio 2015-2016... 3 Painopistealueet 2015-2016... 3 Strategia 2015-2016 (pohjautuu

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

Juhlavuotta odoteltaessa

Juhlavuotta odoteltaessa -1- - 2 - Juhlavuotta odoteltaessa Vielä ei ole juhlan aika, vaikka pitkä taival on jo kuljettu seurana. Nyt alkava kausi on nimittäin järjestyksessään 29 kausi. Näin pitkälle pääseminen ei todellakaan

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA -LIIKUTTAVAN HYVÄ KOULU- www.liikkuvakoulu.fi JYRÄNGÖN KOULU 1,5 sarjainen alakoulu Oppilaita noin 200 Opettajia ja avustajia n. 15 henkilöä Koulussa panostettu koululiikunnan kehittämistoimintaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1/16

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1/16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1/16 Nuorisovaltuusto Aika 09.03.2015 klo 17:15-18:50 Paikka Aurinkovuoren koulun neuvottelutila Käsitellyt asiat Asia Sivu 24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

JUNIOREIDEN KARSINTASARJAT VALTAKUNNALLISIIN SARJOIHIN

JUNIOREIDEN KARSINTASARJAT VALTAKUNNALLISIIN SARJOIHIN JUNIOREIDEN KARSINTASARJAT VALTAKUNNALLISIIN SARJOIHIN B-nuorten alueellinen Mestiksen karsintasarja (36 joukkuetta, 6 lohkoa) Etelän kiintiö on kahdeksan (8) joukkuetta mikäli joukkueita ilmoittautuu

Lisätiedot

SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-2017. HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5.2016 alkaen

SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-2017. HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5.2016 alkaen SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-2017 HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5.2016 alkaen Mikä on edustusoikeus ja milloin tarvitsee tehdä seurasiirto? - Edustusoikeus

Lisätiedot

Miksi Keski-Pohjanmaan piiri käynnisti keinonurmen rakentamishankkeeseen? Miksi Pietarsaari pilotiksi?

Miksi Keski-Pohjanmaan piiri käynnisti keinonurmen rakentamishankkeeseen? Miksi Pietarsaari pilotiksi? Miksi Keski-Pohjanmaan piiri käynnisti keinonurmen rakentamishankkeeseen? piirin alueella vain yksi keinonurmi pilottihankkeen tarkoitus oli saada muutkin käynnistämään samankaltaisia hankkeita Miksi Pietarsaari

Lisätiedot

FC Reipas P08 vanhempainilta

FC Reipas P08 vanhempainilta FC Reipas P08 vanhempainilta Aiheet Joukkueen säännöt Toimintasuunnitelma Joukkueen varainkäyttöarvio ja varojen käytön pelisäännöt Toimintamaksut yms. Joukkueen varainhankinta Toimihenkilöiden valinta

Lisätiedot

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016 ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 TOIMINNAN TAVOITTEET... 2 3 HARRASTELIIKUNTA... 2 3.1. Lapset ja nuoret... 3 3.2 Perheliikunta... 3 4 VALMENNUSTOIMINTA...

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Ylialueellinen seurafoorumi.

Ylialueellinen seurafoorumi. Ylialueellinen seurafoorumi www.floorball.fi Sähköinen tulospalvelu turnausmuotoisissa sarjoissa Nykyinen tulospalvelujärjestelmä on ollut käytössä kaudesta 2013-14 lähtien Järjestelmä on Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

Välkommen - Tervetuloa. Föräldramöte Vanhempainpalaveri Veritas

Välkommen - Tervetuloa. Föräldramöte Vanhempainpalaveri Veritas Välkommen - Tervetuloa Föräldramöte Vanhempainpalaveri 26.11.2013 Veritas Agenda 1 ÅIFK ja tyttöfutis 2 Matkustussäännöt 3 Jopox 4 Sponsorointi 5 CT DT toimintasuunnitelma ja budjetti 2014 ja kaikkea muuta

Lisätiedot

ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY 1

ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY 1 ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY 1 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2015-2016 YLEISTÄ Tulevalla kaudella EVU jatkaa panostusta toiminnan laatuun. Valmennuspäällikön tehtävien tarkentaminen ja keskittyminen pääsääntöisesti

Lisätiedot

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004 Securitas Oy:n henkilöstöraportti 24 Securitas Oy:n henkilöstöraportin lukijalle Sertifioitu laatujärjestelmämme on ollut käytössä reilun vuoden ja se on auttanut meitä parantamaan palveluprosessiemme

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves, ringette 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ringettekoulu Fjuniorit Ejuniorit Djuniorit Cnuoret Bnuoret 2. Vastaaja

Lisätiedot

Seuratuen INFO-tilaisuus. Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843

Seuratuen INFO-tilaisuus. Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843 Seuratuen INFO-tilaisuus Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843 Seuratuki 2016 Jaossa on 4,0 miljoonaa euroa, 3 milj. euroa uusiin hankkeisiin Veikkauksen tulouttamaa rahaa jonka

Lisätiedot

HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2016

HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2016 HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2.- 4.9. HNMKY Seuraleiri 2.-4.9. Kisakallion seuraleirikirje Helsingin NMKY:n korisjoukkueet lähtevät jälleen avaamaan kautta perinteiselle seuraleirille. Leiri järjestetään

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2016, 18.4. Ahlmanin ammattija aikuisopisto Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

Vuorojenjakoperusteet, kausi Jaakko Sundquist

Vuorojenjakoperusteet, kausi Jaakko Sundquist Vuorojenjakoperusteet, kausi 2017 Jaakko Sundquist Taustaa Seuran harjoitusvuorojen jako on TPV:n kaltaisessa isossa seurassa aina vaikeaa Joukkueita on tällä hetkellä 25 Tavoitetilanne on jakaa näille

Lisätiedot

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot