Pihalle pelaamaan Ulkopelikenttähankkeen toteuttaminen Muuramessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pihalle pelaamaan 2014. Ulkopelikenttähankkeen toteuttaminen Muuramessa 2013-2014"

Transkriptio

1 Pihalle pelaamaan 2014 Ulkopelikenttähankkeen toteuttaminen Muuramessa <

2 Taustaa Pihalle pelaamaan 2014-hankkeen alkutahdit lyötiin liikkeelle vuonna 2011, jolloin muuramelaisen Muuramen Yrityksen salibandyjuniorit osallistuivat YLE:n Säbämestari-ohjelmaan. Ohjelmassa esiteltiin ulkosalibandykenttä, josta syntyi ajatus vastaavanlaisen kentän saamisesta Muurameen. Samoihin aikoihin koripalloilijoiden puolella käytiin keskusteluja kunnollisen ulkokoripallokentän aikaansaamiseksi. Jo tällöin suunniteltiin yhteistä ulkopelikenttää salibandyn ja koripallon harrastajien käyttöön.. Hanke ei kuitenkaan tuolloin ollut toteutettavissa ja se jäi elämään ajatuksena taustalle. Hanke nousi uudelleen esille vuonna 2013, jolloin selvisi, että Jyväsriihi ry:ltä voisi olla haettavissa hankerahaa kentän toteuttamiseen. Hanketta lähdettiinkin suunnittelemaan yhdessä Muuramen Yritys ry:n (salibandy) ja Muuramen Urheilijat ry:n yhteishankkeena siten, että Muuramen Yritys ry oli hankkeessa vastuullinen toimija. Hankkeen aikana mukaan tuli myös Muuramen terveydenhuollon Urheilijat ry.. Tarveanalyysi Hankkeen miellekyyttä pohdittaessa selvitettiin sen tarvetta ja käyttöä. Ensisijaisesti hankkeen ideana oli mahdollistaa omaehtoinen ja urheiluseuratoiminnasta sekä aikatauluista vapaa harrastusmahdollisuus muuramelaisille ja muille lähialueen asukkaille. Toisena keskeisenä pontimena hankkeen toteuttamiselle oli se, että seurojen käytössä olevat koulujen liikuntasalit ovat kesäisin poissa käytöstä eikä muuramelaisilla seuroilla ollut käytettävissä salivuoroja harjoittelun toteuttamiselle. Lajinomainen ja turvallinen harjoittelu vaatii kunnollisen alustan, jota esimerkiksi asfalttipiha tai tekonurmipinnoite eivät tarjoa. Hankkeen pohjalle selvitettiin myös harrastajamäärät, joita salibandyn ja koripallon parissa liikkuu pelkästään urheiluseuratoiminnassa. Joukkueita todettiin olevan salibandyssä kuusi, joiden lisäksi salibandykerhossa oli kaksi ikäluokkaa. Pelaajia todettiin salibandyssä olevan noin 200 lisenssipelaajaa. Salibandyssä ei ole tyttöjoukkueita, mutta poikien joukkueissa pelaa yksittäisiä tyttöjä. Koripallossa joukkueita oli tyttö- ja poikajoukkueissa 9 ja harrastajia noin 100. Näistä ainoastaan yksittäiset lapset ja nuoret pelasivat molempia lajeja eli harrastajia arvioitiin olevan noin 300 eri ikäluokissa. Lisäksi tarvetta kartoitettaessa selvitettiin se, kuinka paljon muuramelaisia lapsia ja nuoria toimii jyväskyläläisten seurojen toiminnassa hankkeeseen liittyvissä lajeissa. Arvio oli, että harrastajia olisi noin 50, jotka keskittyivät etenkin vanhempiin ikäluokkiin, joille ei ole tarjolla salibandyn seuratoimintaa Muuramessa. Lisäksi harrastajamääristä johtuen osa koripalloilijoista pelaa muissa kuin muuramelaisissa seuroissa. Lisäksi arvioitiin sitä, paljonko voisi olla lapsia ja nuoria, jotka käyttäisivät kenttää vapaa-ajallaan ilman suunnitelmallista seuratoimintaa. Tiedossa oli, että vuonna 2001 syntyneitä vanhemmille ei ole Muuramessa salibandyssä seuratoimintaa, mutta näiden ikäluokkien nuorilta on tullut paljon kyselyitä harrastusmahdollisuuksista. Nämä seuratoiminnan ulkopuolella olevat lapset ja nuoret

3 eivät myöskään voi käyttää seuratoimintaan varattuja harjoitusvuoroja, joten heidän harrastusmahdollisuuksien todettiin olevan olemattomia koulun liikuntatuntien lisäksi. Tarvetta arvioitaessa tiedostettiin myös erityisryhmien ja harrasteporukoiden tarve käyttää kenttää. Näitä ryhmiä on etenkin syrjäytymisvaarassa oleville nuorille sekä muille seuratoiminnan ulkopuolella oleville nuorille suunnatut harrasteryhmät. Lisäksi kentän sijainnin nähtiin alustavassa palvelevan myös koulun toimintaa joko yhtenä koululiikunnan harjoittamispaikkana tai oppilaiden koulun ulkopuolisen ajan helppona harrastuspaikkana ennen tai jälkeen koulupäivän. Kentän sijainti koulun välittömään läheisyyteen tuo myös koulualueen luonnolliseksi lähiliikuntapaikaksi. Tenniksen osalta ei tehty arvioita harrastajamääristä, mutta oletus oli, että parantuneiden olosuhteiden myötä myös harrastajamäärissä tapahtuisi kasvua. Tenniksen arvioitiin lisäksi palvelevan koripalloa ja salibandyä laajemmin etenkin aikuisväestön ja iäkkäämmän väestön tarpeita. Hankkeen suunnittelu Seurojen välisen keskustelun ja sen pohjalta Jyväsriihi ry:n kanssa käydyn keskustelun jälkeen päätettiin, että hanketta lähdetään hakemaan ja myönteisen päätöksen myötä myös tarvittaessa toteuttamaan. Hankkeen hakemista edellyttänyt pohjatyö oli mittavaa, koska siinä yhteydessä selvitettiin edellä selvitetty tarveanalyysi, tiedusteltiin hankkeen hinta-arvioita sekä etsittiin soveltuvaa paikkaa hankkeen toteuttamiselle. Myös omavastuuosuuden rahoituksesta tehtiin alustavia tunnusteluja. Kentän sijoituspaikan osalta käytiin kunnan kanssa läpi erilaisia vaihtoehtoja. Vaatimuksina oli riittävä tila, kentän saavutettavuus sekä mahdollisuuksien mukaan helposti pohjustettava alue. Lopulta kentälle soveliaimmaksi rakentamispaikaksi valikoitui EU-rahoituksella tehdyn skeittiparkin vieressä oleva vanha, heikkokuntoinen ja hyvin vähälle käytölle jäänyt tenniskentän pohja, jossa on talvisin jääkiekkokaukalo.

4 Talviaikainen käyttö vaati kuitenkin sen, että hanke kasvoi merkittävästi alkuperäisestä suunnitelmasta, jotta alue oli jäädytettävissä talvella luistelukäyttöön eikä sen pinnassa ole korkeuseroja, koska pelialustaa ei tultaisi purkamaan talven aikana. Samalla alueesta saatiin ideoitua skeittiparkin kanssa yhtenäinen lasten- ja nuorten harrastuspaikka, josta on myös käytetty nimeä lasten ja nuorten olohuone. Kun paikka oli selvillä, lähdettiin selvittämään mitä rakennuspaikalle oli mahdollista tehdä. Todettiin, että tilankäytöllisesti ja toiminnallisesti olisi järkevintä rakentaa erilliset salibandy- ja koripallokenttä, koska kenttä olisi kuitenkin pinnoitettava jäädyttämistarpeen takia kokonaan eikä erillisinä toteutetut kentät myöskään haittaisi eri lajien samanaikaista harrastamista tai estäisi samanaikaisia eri lajien tapahtumien järjestämistä. Lisäksi samassa yhteydessä päätettiin uusia yksi tenniskenttä käyttöön, jolloin kenttä saatiin osin myös sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Näin ollen selvisi, että hankkeessa pyritään rakentamaan ulos sisätiloja vastaavat alustat salibandyn, koripallon ja tenniksen harrastamiselle. Tennis- ja koripallokentät olisivat täysimittaisia ja salibandykenttä juniorimittainen. Salibandykaukalo on kuitenkin mahdollista toteuttaa tarvittaessa myös täysimittaisena, kun kenttä käännettään pitkittäissuuntaan osin koripallokentän päälle. Jo hankkeen valmisteluvaiheessa tiedotus otettiin keskeiseen rooliin ja kenttähanketta varten perustettiin Pihalle Pelaamaan 2014-facebook sivusto, jonka kautta hankkeen haku- ja suunnitteluaikaista sekä toteuttamisaikaista tiedottamista on hoidettu.

5 Hankkeen valmisteluvaiheissa pidettiin useita palavereita liittyen hankehakemuksen tekemiseen sekä rahoituskontaktien saamiseen. Myös seurojen osalta tehtiin tarvittavat päätökset hankkeeseen osallistumisesta Hankehakemus jätettiin ja sitä täydennettiin Hankkeelle oli varmistettu myös hakuvaiheessa kunnan välirahoitus. Hankkeen toteutuspäätös ja käynnistäminen Hankkeen tukipäätös saatiin tiedoksi , josta lukien hankkeen suunnittelu ja toteuttaminen lähti liikkeelle. Rahoittajan näkemys oli, että hanketta varten tuli saada kolmen toimittajan tarjoukset. Jo valmiosteluvaiheessa oli saatu tarjoukset Kerko Oy:n edustamasta ruotsalaisesta Bergo Flooralustasta ja Sport Court-alustasta. Näiden kahden välillä oli selkeä hintaero Bergo Floorin eduksi. Kolmannen tarjouksen saaminen osoittautuikin varsin työlääksi, mutta kolmanneksi toimittajaksi seuloitui yhdysvaltalainen Snap Sport, jonka tarjous vaikutti alkuun varsin kilpailukykyiseltä. Kuitenkin tarkemmassa tarkastelussa epävarmuustekijöiksi jäivät verot, tullit ja rahtikustannukset sekä takuiden voimassa olo Suomessa. Näin ollen keskustelua ja tarkempaa tarjouskeskustelua päätettiin jatka Kerko Oy:n kanssa, jolta alustamateriaali lopulta tilattiin. Tilaukseen vaikutti myös se, että samalta toimittajalta saatiin kenttää varten tarvittavat kaukalot ja korit, jotka eivät kuuluneet tukkipäätöksen mukaiseen toimitukseen. Amerikkalaisyrityksillä ei myöskään ollut kokemusta salibandykenttien rakentamisesta, mitä puolestaan ruotsalaisen Bergo Floorin osalta oli osoitettavissa. Hankkeen osalta lähdettiin selvittämään yksityisrahoitukseen liittyvää varainkeruuta, joka toteutettiin yhteistyökumppaneiden kautta. Lisäksi päätettiin, että hankkeeseen osallistuvien seurojen osalta joukkueet maksavat osaltaan hankkeen toteuttamisesta ns. joukkuemaksun. Yhtenä syksyn 2013 aikana aikaa vieneenä asiana oli kentällä olevan tilan suunnittelu niin, että se tulisi mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Netin kautta löytyi lopulta Snap Sportin käyttämä suunnitteluohjelma, jolla saatiin piirrettyä erilaisia malleja kentän toteuttamiselle. Tavoitteena oli optimoida kentälle mahtuvien kenttien koko niin, että saataisiin mahdutettua eri kentät alueelle täysimittaisena. Tämä kuitenkin osoittautui mahdottomaksi, koska tällöin lajien tarvitsemat varosalibandykaukalo jäi juniorimittaiseksi (36m x 17 m), kun normaali kentän koko on 40 m x 20 m. Sen sijaan koripallo- ja tenniskentät pystyttiin toteuttamaan normaalikokoisena. Syyskuussa käytiin myös tutustumassa Mikkelissä toteutettuun kenttähankkeeseen sekä selvitettiin eri kontaktien kautta kokemuksia Seinäjoen vastaavantyyppisestä kenttäratkaisusta.. Lisäksi hankkeen alkuvaiheessa tiedottaminen oli varsin aktiivista. Myös erilaisia suunnittelu- ja ohjauskeskusteluita pidettiin runsaasti. Jyväsriihi ry järjesti hankkeessa muka oleville tahoille informaatiotilaisuuden asiaan liittyen. Hanketta myös esiteltiin kunnan eri toimielimissä.

6 Lopullinen tilaus kentästä tehtiin tammikuussa 2014, jota varten saatiin lopullinen tarjous kentän toimittamisesta. Tilaukseen liittyen Kerko Sportin edustaja kävi tammikuussa paikan päällä ja tutustumassa samalla kentän tulevalle sijoituspaikalle. Kevään 2014 aikana hankkeessa keskityttiin tiedottamiseen, kentän valmisteluun ja asennustyön aikatauluttamiseen. Näihin liittyvät toiminnot on käyty läpi kohdassa talkoot. Talkoot Talkootyö voidaan jakaa kahteen erityyppiseen talkootyöhön jota hankkeen osalta on tehty. Hankkeessa on ollut ns,. joukkotalkoita, joissa on kerätty parhaimmillaan noin 50 henkeä talkoisiin tai tehty merkittävissä määrin tunteja esim. kentän asennukseen liittyen. Toisaalta pieni joukko on koko hankkeen ajan tehnyt lisäksi taustalla hankkeen suunnitteluun ja eteenpäinviemiseen sekä tiedottamiseen liittyvää työtä, josta on syntynyt kokonaisuudessaan merkittävä määrä työtä. Lisäksi hankkeeseen liittyen on tehty mittava määrä työtä etenkin hankkeen esivalmisteluun, varainkeruuseen ja tapahtumiin liittyen, joita ei ole hyväksytty tai merkitty talkootyöksi. Kaikkiaan talkootyötä on merkitty syntyneeksi hankehakemuksen mukaisesti 500 tuntia ja näin on ollut mukana kaikkiaan XX henkilöä. Kaikkiaan hankkeessa on syntynyt talkootunteja yli Lisäksi talkoissa on ollut mukana avustavissa töissä monia kenttää käyttäviä lapsia ja nuoria, jotka ovat olleet mukana lapsille sopivissa tehtävissä. Näiden talkoolaisten avulla lapsia ja nuoria on sitoutettu oman työn tekemisen kautta arvostamaan kenttää ja käyttämään sitä myöhemmin siten, että siinä on myös omaa työtä mukana. Lisäksi on huomioitava, että talkootyössä on saatu hyödynnettyä alan ammattilaisia, jotka ovat varmistaneet talkoiden ammattitaitoisen ja työturvallisuuden huomioivan työskentelytavan. Kenttähankkeen osalta on huomionarvoista, että etenkin urheiluseuroissa toimivien junioreiden vanhemmat olivat varsin aktiivisesti viikonlopuille osuvissa talkoissa mukana. Suurimmat talkoot liittyivät kentän raivaamiseen ( ), missä poistettiin tiellä olleet aidat kentän ympäriltä sekä poistettiin lehtipuut kentän välittömästä läheisyydestä. Puiden poistolla varmistettiin se, että kentälle ei kerry lehtipuista eloperäistä jätettä, joka tukkii kentän alla olevan asfaltin huokoset ja osaltaan myös kerryttää kentän väleihin siemeniä, joista lähtee kasvamaan puun taimia. Puiden poistamisella vähennettiin kentän huoltotarvetta. Toinen merkittävissä määrin talkooväkeä kerännyt talkoopäivä järjestettiin , jolloin kenttää tasattiin ja sen reunoja levitettiin kentän pituuden vaatimalla tavalla. Kentän reunoihin lisättiin kivituhkaa, joka tasoitettiin ja jyrättiin samaan korkoon asfalttipinnan kanssa. Talkoissa oli xx henkilöä.

7 Kolmantena merkittävänä talkookokonaisuutena voidaan pitää kentän asennukseen liittyvää aputyötä. Kentän materiaalit siirrettiin kentälle ensin rekka-autosta, jonka jälkeen ne siirrettiin kentän välittömään läheisyyteen ja edelleen kentälle asennusta varten. Kaksi-kolme henkilöä oli käytännössä koko asennusajan avustamassa kentän asennustöissä, minkä lisäksi avustavissa töissä oli mukana mm. Muuramen Yrityksen eläkeläisiä. Asennusvaiheessa myös asennustyön johtamiseen ja hyväksymiseen sekä dokumentointiin käytettiin työvoimaa. Pienemmistä eristä koostuvaa talkootyötä ovat olleet hankeen suunnitteluun, aikatauluttamiseen, tiedottamiseen sekä hallinnointiin kuuluvaan dokumentointiin, laskutukseen ja raportointiin liittyvät tehtävät, jotka selviävät raportointiin liitetyistä dokumenteista. Määrällisesti näissä tehtävissä on kuitenkin kertynyt pienelle porukalle merkittävä määrä tunteja. Hankkeen osalta talkoista on tehty video, josta voi seurata kenttähankkeen etenemistä. Video löytyy osoitteesta

8 Talous Kenttähankkeen toteuttaminen tuli lopulta hankepäätöstä halvemmaksi. Tarjous, jonka pohjalta hanke hakemus aikanaan tehtiin, täsmentyi talven aikana ja lopullinen hinta kentälle oli noin euroa. Näiden päälle hankkeeseen kuulumattomina hankintoina tehtiin kaukalon, maalien ja korien hankinta. Nämä näkyvät laskulla kaukaloa lukuun ottamatta, mutta ne on vähennetty haettavasta hankerahoituksesta maksatusvaiheessa. Kenttä on ollut Muuramen kunnan välirahoittama ja hankkeen julkinen tuki voidaan maksaa suoraan Muuramen kunnalle Hankkeeseen on sisällytetty 500 tuntia talkootyötä, jonka arvo on euroa. Hankkeen yksityinen rahoitusosuus on kerätty yhteistyösopimuksina sekä joukkueiden maksamina osallistumismaksuina hankkeeseen. Lasten ja nuorten avointa liikkumista ja seuratoiminnan ulkopuolella oleville nuorille kohdennettuna hankkeena yhteistyökumppaneiden hankkiminen on ollut varsin helppoa. Hanketta ovat olleet tukemassa seuraavat yritykset: Ritun Puutarha, K-Supermarket Muurame, Maansiirto Harry Mäkelä Oy, Jyväskylän Energia Oy, Jyväskylän Isännöintitiimi Oy, Keski-Suomen Ilmastointihuolto Oy, Rakennusliike Jyväsvarma Oy, LVI-rengas ky, TL-Maint Oy, Lämpöykkönen Oy, Oy SKF Ab, Total Kiinteistöpalvelut Oy, Kuntoriihi Oy, RTK-Palvelu Oy,Paperipalvelu Oy, Kiinteistöpalvelu Farox Oy. Yhteisöistä hankkeeseen ovat osallistuneet Muuramen Maamiesseura, Muuramen terveydenhuollon urheilijat ry sekä Muuramen Yrityksen joukkueista miesten joukkue sekä 01, 02, 04 ja 05-juniorit.Lisäksi kenttää ovat käyttäneet omilla vuoroillaan Tervamäen Virksitys ry, Muuramen seurakunnan nuorisotyö sekä Muuramen kunnan etsivä nuorisotyö. Yhteensä yksityisrahoitusta on kerätty euroa, minkä lisäksi laskutuksessa on raportin kirjoittamisvaiheessa näiden lisäksi euroa. Hankkeen vaatiman omavastuuosuuden ylittävää yksityisrahoitusta käytetään kenttään liittyvien kaukalon, korien ja maalien maksamiseen Muuramen kunnalle. Näiden maksamista varten kerätään vielä lisää rahaa. Hankkeen kokonaissummaksi on hankepäätöksessä hyväksytty ,00. Kenttäpinnoitteen arvonlisäverollinen hinta oli lopullisessa tarjouksessa ,00 euroa, josta yksityisrahoituksen osuus ,90 euroa. Tästä vähennetään hankkeen talkootyön osuus euroa eli hankkeesta jää maksettavaa yksityisrahoitteista osuutta ,90 euroa. Kentän toimitus ja asentaminen Kenttätarpeet toimitettiin ja vastaanotettiin Varsinainen asennus tehtiin Kerko Sportin toimesta viikolla ja työ vastaanotettiin

9 Asennustyö sujui suunnitellusti, joskin siihen meni jonkin verran ennakoitua enemmin aikaa johtuen asennettavan kentän laajuudesta. Kenttä saatiin käyttöön vastaanottotarkastuksen jälkeen illalla Vakuutusyhtiöltä on pyritty saamaan vakuutus kentälle, mutta siitä ei pyynnöistä huolimatta ole saatu tarjousta. Kentän käyttö Kentän käyttö on ollut alusta lähtien varsin vilkasta ja käyttäjäryhmän laajuus on jopa ylittänyt ennakko-odotukset. Erityisesti seuratoimintaan kuulumattomien lasten ja nuorten osalta käyttö on ollut jopa ennakoitua laajempaa. Myös aivan pienten lasten määrä käyttäjissä on yllättänyt positiivisesti.

10 Urheiluseuroista Muuramen Yritys on siirtänyt kesäajalla kaiken salibandyn harjoittelutoiminnan ulos, minkä lisäksi seuran pelaajat ovat käyttäneet kenttää varsin aktiivisesti omaehtoiseen harjoitteluun. Muuramen Urheilijoiden koripalloilijoiden osalta käyttö on ollut lähinnä omatoimista. Kentän on havaittu tuovan joukkueiden harjoitteluun merkittävää hyötyä, jonka tuloksia on nähtävissä jo nyt parantuneina tuloksina ja laadukkaampina harjoituksina. Kenttä on ollut päivisin ja viikonloppuisin vapaassa käytössä ja iltaisin joukkueilla on ollut mahdollisuus varata itselleen harjoitusvuoroja kentältä. Muuramen Yrityksen salibandyjoukkueiden lisäksi harjoitusvuoroja on varannut kolme muuta joukkuetta. Kentällä järjestettiin avajaiset , jolloin kentät otettiin virallisesti käyttöön lasten ja nuorten yhteislaukauksella ja heitolla. Lisäksi paikalla oli mm. Happeen valmennusta ja pelaajia. Lisäksi elokuun alussa järjestettiin 04-ikäluokan harjoitusturnaus, johon saapui joukkueita Tampereelta ja Ylöjärveltä. Lisäksi Muuramen Yrityksen 02-juniorit järjestivät kentällä heinäelokuun vaihteessa salibandyleirin. Kentällä on myös ollut käyttäjiä etenkin Jyväskylästä, josta yksittäiset pelaajat ovat käyneet harjoittelemassa kentällä. Lisäksi vieressä sijaitsevan koulun oppilaat ovat pelanneet kentällä ennen ja jälkeen koulupäivien sekä osittain myös välitunneilla. Tenniksen osalta käyttö on ollut ennalta arvioidun kaltaista ja palaute kentästä on ollut positiivista. Myös kentän sijainti välittömästi skeittiparkin vieressä on tuonut selkeitä synergiaetuja kentän käytölle. Etenkin kesällä kentän yhteyteen alkoi pesiytyä ei-toivottua nuorten kokoontumista, joka aiheutti etenkin roskaamista ja jossain määrin myös kentälle vahingollista toimintaa. Kentälle on hankittu loppukesän aikana valvontakamerat yhteistyössä Muuramen kunnan kanssa ja niiden avulla valvotaan myös skeittiparkin alueella tapahtuvaa toimintaa. Avajaiset

11 Tiedottaminen Facebook-sivu Kuten jo aiemmin on todettu, hankkeen pääasiallinen tiedotuskanava on ollut Facebookin kautta tapahtuva tiedottaminen. Tällä hetkellä seuraajia on facebookissa 233 ja etenkin kentän käyttöönoton tai lehdistössä olleiden juttujen myötä facebook-seuraajien määrä on lisääntynyt merkittävästi. Hankkeesta on laadittu lehdistötiedote ja juttuja kenttähankkeesta on julkaistu Keskisuomalaisessa, Muuramelaisessa sekä Honsun kausijulkaisussa sekä Muuramen Yrityksen kausijulkaisussa. Lisäksi tiedottamista on hoidettu Muuramen Yrityksen salibandyn kotisivuilla ja hankkeesta on tiedotettu eri vaiheissa mm. Salibandyliittoa ja eri seuroja. Hankkeen tiedottamiseen liittyy myös järjestetyt avajaiset sekä elokuussa järjestetty turnaus 04- junioreille, josta on poikinut yhteydenottoja Tampereen kaupungilta vastaavanlaisen kentän rakentamiseksi. Turnaukseen oli saapunut joukkueita Tampereelta ja Yläjärveltä. Lisäksi joukkueet ovat järjestäneet kentällä yksittäisiä harjoitusotteluita. Lisäksi hanketta on esitelty kuntajohtajille FCG:n seminaarissa Helsingissä, josta poiki kutsu esittelemään hanketta valtakunnalliseen osallisuusseminaariin toukokuussa. Seminaari kuitenkin peruttiin sen osuttua europarlamenttivaalien kanssa samaan ajankohtaan ja tästä seuranneeseen vähäiseen ilmoittautuneiden määrään.

12 Lisäksi Teuvo Takula on valmistanut hankkeen toteutuksesta videon, jota on jaettu Youtubessa ja hankkeen Facebook-sivujen kautta. Jatkokehittäminen Kenttäpohja on nyt saatu aikaiseksi ja sen päälle on asennettu kaukalo, tennisverkot ja koripallokorit, joten kenttä on täysin käytettävissä harraste- ja kilpatoimintaan. Itse kenttäalueelle ei kenttämaalausten lisäksi ole kehittämistarpeita. Kenttäalue on otettu kesällä 2014 osaksi kunnan kokonaissuunnitelmaa koulualueen kehittämisessä ja on mahdollista, että tenniskenttä siirretään jatkossa toiseen päähän kenttäaluetta, jolloin mahdollistuu skeittiparkin laajentaminen nykyistä suuremmalle alueelle. Toinen jatkokehittelyn kohde on kentän vieressä sijaitseva rinnealue, johon on suunniteltu katsomorakenteiden tekemistä suurempien tapahtumien mahdollistamiseksi. Lisäksi kenttäalueen reunalle on alueen kokonaissuunnittelussa varattu paikka huolto- ja pukukoppirakennukselle. Toiminnallisesti kenttää kehitetään edelleen siten, että viikonloppuisin kentälle saadaan nykyistä enemmän tapahtumia, turnauksia ja otteluita. Lisäksi vieressä sijaitsevan skeittiparkin kanssa on käyty keskusteluja yhteisten tapahtumapäivien järjestämisestä. Lisäksi sunnitelmissa on selvittää voidaanko kentällä esim. järjestää Katusählyn SM-sarjan pelejä.

13

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Tutkimusaineisto koottu puhelinhaastatteluina helmikuun 2009 ja tammikuun 2010 aikana Kohteena 3 18-vuotiaat (vanhemmat vastanneet 3 11-vuotiaiden puolesta ja 12 18- vuotiaat vastanneet itse kysymyksiin)

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

HANKKEEN TAVOITE VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ

HANKKEEN TAVOITE VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ HANKKEEN TAVOITE - Tarjota HaPK joukkueille hyvät harrastusolosuhteet talvikautena - Luoda seuran toimintaa tukeva liikuntapaikka - Kehittää toiminnan laatua ja lisätä harrastajamäärää VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ

Lisätiedot

HÄRKÄTIE CUP 2012-2013. Peruskouluikäisten salibandyaluesarja

HÄRKÄTIE CUP 2012-2013. Peruskouluikäisten salibandyaluesarja HÄRKÄTIE CUP 2012-2013 Peruskouluikäisten salibandyaluesarja Sb*Somero haastaa seuranne ja joukkueenne mukaan yhteiseen, edulliseen lähiseutukuntien salibandyliigaan. Tarkoituksena on lisätä lähikuntien

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

PALLO VERKKOON JA VERKON YLI

PALLO VERKKOON JA VERKON YLI PALLO VERKKOON JA VERKON YLI Seurayhteistyötä yli lajirajojen! Joen Jujun ja FC Hertan JuHe yhteistyöprojekti Seurayhteistyökoordinaattori Anssi Liimatta Isännän Ääni - Mikkeli 7.-8.2.2014 Yhteistyön alkutaival

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA... 1 KAUDELLE 2012-2013... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA...

Lisätiedot

Luonnos. Markkinointi- ja yhteistyösopimus Karkkilan kaupunki ja KaU Koris ry

Luonnos. Markkinointi- ja yhteistyösopimus Karkkilan kaupunki ja KaU Koris ry Luonnos Markkinointi- ja yhteistyösopimus Karkkilan kaupunki ja KaU Koris ry 2015-2016 2 OSAPUOLET KaU Koris ry, y-tunnus 2364245-2 Karkkilan kaupunki, y-tunnus 0127046-7 SOPIMUSKAUSI 1.1.2015 31.12.2016

Lisätiedot

Sopimus. Markkinointi- ja yhteistyösopimus Karkkilan kaupunki ja KaU Koris ry

Sopimus. Markkinointi- ja yhteistyösopimus Karkkilan kaupunki ja KaU Koris ry Sopimus Markkinointi- ja yhteistyösopimus Karkkilan kaupunki ja KaU Koris ry 2017-2018 2 OSAPUOLET KaU Koris ry, y-tunnus 2364245-2 Karkkilan kaupunki, y-tunnus 0127046-7 SOPIMUSKAUSI 1.1.2017 31.12.2018

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

IPS RY Toimintasuunnitelma 2016

IPS RY Toimintasuunnitelma 2016 IPS RY Toimintasuunnitelma 2016 Junioritoiminta kaudella 2016 Kaudella 2016 seuralla tulee olemaan erilaisia projekteja, millä pyritään kehittämään seura yhden askeleen eteenpäin. Isoin projekti on seuratoiminnan

Lisätiedot

Uudenkapungin kaupungin omien isojen palloilutilojen käyttötarvekartoitus / Lisätilan tarpeesta johtuva määräaikainen ratkaisu

Uudenkapungin kaupungin omien isojen palloilutilojen käyttötarvekartoitus / Lisätilan tarpeesta johtuva määräaikainen ratkaisu Kulttuuri-, nuoriso- ja 37 27.08.2015 liikuntalautakunta Kaupunginhallitus 317 31.08.2015 Uudenkapungin kaupungin omien isojen palloilutilojen käyttötarvekartoitus / Lisätilan tarpeesta johtuva määräaikainen

Lisätiedot

Tennis tarjoaa kiekkopojille liikuntataitoja ja ehkä lajin jopa koko elämäksi

Tennis tarjoaa kiekkopojille liikuntataitoja ja ehkä lajin jopa koko elämäksi ESS Urheilu 16.11.2017 Tennis tarjoaa kiekkopojille liikuntataitoja ja ehkä lajin jopa koko elämäksi Pelicansin Nastolan F2-junnut pelaavat kerran viikossa tennistä. Oheislaji tuo monipuolisuutta, mikä

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta P04 VANHEMPAINILTA Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta 06.10.2015 FC Wild P04 kausi 2015 1.10.2014 30.9.2015 26 pelaajaa 6 147 Turnausta harjoituskertaa 2 Joukkuetta

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014

HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014 HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014 HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma Joukkueen tavoite HoNsUn minipoikien tavoiteena on tehdä koripallosta mielekäs

Lisätiedot

Ysikaks Nivala. Toimintasuunnitelma Laatineet: Virve Närhi ja Iida Pelkonen

Ysikaks Nivala. Toimintasuunnitelma Laatineet: Virve Närhi ja Iida Pelkonen Ysikaks Nivala Toimintasuunnitelma 2018 Laatineet: Virve Närhi ja Iida Pelkonen Toiminnan arvot - monipuolinen liikunta lajitaitojen harjoittaminen kasvatus yhteistyössä vanhempien, koulujen ja muiden

Lisätiedot

Tyytyväisyyskysely

Tyytyväisyyskysely Tyytyväisyyskysely 2012-2013 TYYTYVÄISYYSKYSELY Salon Vilpas Koripallo ry:n junioritoiminnan tyytyväisyyskysely toteutettiin syksyllä 2016. Tyytyväisyyskyselyllä haluttiin selvittää, miten seuran laatukäsikirjaan

Lisätiedot

Kaudenaloitusinfo 2014-2015

Kaudenaloitusinfo 2014-2015 Kaudenaloitusinfo 2014-2015 Valmennuspäällikkö Toni Taipale Valmennuksen johtaminen Salivuorojen jakaminen Leirit ja tapahtumat EBT:n henkilöstö Seurasihteeri Liisa Korkiakoski Tiedotus Laskutus MyClub

Lisätiedot

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi Genuine Hockey Spirit Since 1979 Haukat G 2010 Kausi 2017-2018 Haukat seurana Perustettu 1979 Valon Sinettiseura vuodesta 1997 (entinen Nuori Suomi) Lajeina jääkiekko ja ringette Lapsia ja nuoria lisenssipelaajia

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

PEPO Lappeenranta ry on kasvava jalkapalloseura

PEPO Lappeenranta ry on kasvava jalkapalloseura PEPO Lappeenranta ry on kasvava jalkapalloseura Seura kuuluu Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiriin ja oli vuonna 2013 lisenssipelaajamäärällä (440) piirin alueen eli Kymenlaakson, Länsi-, Etelä- ja

Lisätiedot

Palloiluhallin valmistelu

Palloiluhallin valmistelu Palloiluhallin valmistelu Tausta, mitoitus, sijainti ja jatkovalmistelu Seuraparlamentti 10.4.2014, Lieto Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen 14.4.2014 Esittäjän nimi 1 Kaksi pääperustetta hallille

Lisätiedot

Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta?

Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta? Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta? Tunti liikettä koulupäivään/lisää liikettä Monipuoliset liikuntamahdollisuudet

Lisätiedot

SEURATUKI Toimintavuoden tulokset

SEURATUKI Toimintavuoden tulokset SEURATUKI 2013-2014. Toimintavuoden tulokset Johanna Paukku, Kati Lehtonen ja Salla Turpeinen. LIKES-tutkimuskeskus, Jyväskylä. kuva/photo Jouni Kallio Seuratuki 2013-2014. Toimintavuoden tulokset Tietojen

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Oulunsalo Pesäpallojaosto 12.10.2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Kysely Kaapo ry:n pelaajien vanhemmille Copy

Kysely Kaapo ry:n pelaajien vanhemmille Copy Kysely Kaapo ry:n pelaajien vanhemmille 2 2012 Copy 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana Keskiarvo: 5,1 Joukkue, jossa lapsi on mukana 25 11 20 15 7 19 11 7 15 8 6 B pojat C pojat D99 pojat D00 pojat E01

Lisätiedot

TEKONURMIKENTTÄ MASALAAN 18.3.2015 Työryhmä: Andreas Backman, Hannamaija Haiminen, Päivi Keskinen-Redford, Eetu Prieur, Petteri Sumusalo ja Markko

TEKONURMIKENTTÄ MASALAAN 18.3.2015 Työryhmä: Andreas Backman, Hannamaija Haiminen, Päivi Keskinen-Redford, Eetu Prieur, Petteri Sumusalo ja Markko TEKONURMIKENTTÄ MASALAAN 18.3.2015 Työryhmä: Andreas Backman, Hannamaija Haiminen, Päivi Keskinen-Redford, Eetu Prieur, Petteri Sumusalo ja Markko Vaarnas Masalan tekonurmihankkeen taustaa Masalan alue

Lisätiedot

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi LEHMO BALLS -96 RY Hirviseläntie 12 80780 KONTIONIEMI Puh: 0440-559 696 E-mail: markus.holopainen@leba96.fi www.leba96.fi PROJEKTI 2011-2014 Polku pelikenttien parhaiksi Projektin taustat Johtokunta on

Lisätiedot

TEAM LKP RY JÄSENTIEDOTE

TEAM LKP RY JÄSENTIEDOTE TEAM LKP RY JÄSENTIEDOTE 2017-2018 LAUKAASSA KAIKKI PELAA ESISANAT Jäsentiedote on tarkoitettu luettavaksi Team LKP:n jäsenperheille. Joka vuosi ilmestyvän jäsentiedotteen tarkoitus on tarjota jäsenillemme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016 JSK Squash ry ver 29.9.2015 JSK:n - toimihenkilöt Johtokunta (+vastuualueet) Jack Westrén-Doll, puheenjohtaja talous jack.westren-doll@granlund.fi Raimo Yliranta,

Lisätiedot

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015 Liikkujan polku -verkosto Iltapäivän ohjelma o Esittäytymiset ja kuulumiset o Liikkujan polku -tilannekatsaus o Aikuisliikunnan

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Pesäpalloyhtymä Susirajan Maila

Pesäpalloyhtymä Susirajan Maila 2009-2016 Susirajan Mailan historian lyhyt oppimäärä. Pesäpalloyhtymä Susirajan Maila Prologi Jo pidemmän aikaa B-tyttöikäisten pelaajien taustajoukoissa oli käyty keskusteluja mahdollisuudesta saada alueelle

Lisätiedot

OTAVAN LIIKUNTAHALLIN JA KYLÄASIAMIEHEN TEHTÄVÄ JA TARVE-ESISELVITYS OTAVA SEURA RY. Laatinut. Elina Manninen

OTAVAN LIIKUNTAHALLIN JA KYLÄASIAMIEHEN TEHTÄVÄ JA TARVE-ESISELVITYS OTAVA SEURA RY. Laatinut. Elina Manninen OTAVAN LIIKUNTAHALLIN JA KYLÄASIAMIEHEN TEHTÄVÄ JA TARVE-ESISELVITYS OTAVA SEURA RY 2012 Laatinut Elina Manninen Sisällysluettelo 1Taustatietoja...3 1.1Otavan kylä...3 1.2Hallitilanne Mikkelissä...3 2Kyläasiamies...3

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 11v11 joukkueet (14-18v) C14-B18 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa - tavoitteet C14-B18 11v11 ikäkausi- ja kilpajoukkueissa lähtökohtana on yksilöiden kehittäminen.

Lisätiedot

RINGETTE KANGASNIEMI/ ITÄ- SUOMI RINGETEN SEURASEMINAARI

RINGETTE KANGASNIEMI/ ITÄ- SUOMI RINGETEN SEURASEMINAARI RINGETTE KANGASNIEMI/ ITÄ- SUOMI RINGETEN SEURASEMINAARI 28.10.2017 KUKA? Eeva Tanttu, KaPa-51 ringettevastaava 2010 alkaen C- nuorten valmentaja Ringettekouluvastaava/ohjaaja Aloittanut ringeten 1999-2000.

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER GT Teamit 2016-2017 RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER Grani Tenniksen valmennuskokonaisuus - Pelaajan polku GT Tennis- ja mailapelikoulu Esikouluikäisille ja 1-3 -luokkalaisille Ohjaajakoulutukset

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Näin pelataan seuraseminaari

Näin pelataan seuraseminaari Näin pelataan seuraseminaari 16.2.2017 Näin pelataan seuraseminaari Rauma 16.2.2017 Pelaajien liikkuminen Pelaajien liikkumista saman seuran saman ikäluokan joukkueissa ei ole rajoitettu! Kaksoisedustus

Lisätiedot

KUOPION SALIBANDYSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2006-2007

KUOPION SALIBANDYSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2006-2007 1 KUOPION SALIBANDYSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2006-2007 2 KUOPION SALIBANDYSEURA RY Toimintakertomus 2006-2007 1. Yleistä 2. Hallinto 3. Kilpailutoiminta 3.1 Miesten I 3.2 Miesten II- ja III-joukkue

Lisätiedot

Otteluissa noudatetaan Kisamaailman sääntöjä muutamin muutoksin, joista kerrotaan tarkemmin Säännöt -osiossa.

Otteluissa noudatetaan Kisamaailman sääntöjä muutamin muutoksin, joista kerrotaan tarkemmin Säännöt -osiossa. KAUSI 2017-2018 JOHDANTO Oulun luistinseura ja Suomen salibandyliitto jatkaa edellisen kauden tapaan tuomariyhteistyötä, jossa salibandyliitto järjestelee ja asettelee tuomarit kaikkiin Leijonaliigan otteluihin.

Lisätiedot

KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy

KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy JOUKKUE 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00Pojat salibandy YHTEISTYÖKUMPPANI Tutustu lisää klikkaamalla logoa! KAUSIKATSAUS 2011-2012 Uutta pelikautta

Lisätiedot

MAILAN PÄIVÄ

MAILAN PÄIVÄ MAILAN PÄIVÄ 17.5.2012 Suomen Tennisliiton ja sen jäsenseurojen yhteistapahtuma ulkopelikauden alkaessa. Vinkkejä Mailan päivän viettoon. 1 Sisällysluettelo Tapahtumia Sivu - Tenniksen alkeet 3 - Tie-break

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA Kiilat Hockey ry Ståhlberginkatu 10 85800 Haapajärvi TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 Liikuntatoiminta Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman

Lisätiedot

Helsingin NMKY. Kausi B-pojat (s.-02)

Helsingin NMKY. Kausi B-pojat (s.-02) Helsingin NMKY Kausi 2017 2018 B-pojat (s.-02) Asialista Esittely Valmentajat Tavoitteet ja kulmakivet HNMKY Pelaajapolku Urheilijaksi kasvaminen Kesäharjoittelu Kausi 2017-2018 Viestintä ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä

Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Millainen FC Kangasala olisi jalkapalloseurana parhaimmillaan / unelmana vuoden 2017 lopulla Keskittyminen junioritoimintaan vaihtoehtoisena brändinä Imago kunnossa: pelaajat haluavat pelata seurassa,

Lisätiedot

Onnistuneet talkoot. Asukastoimikuntien 11.3.2011 pidetyn seminaariin osallistuneiden asukkaiden ryhmätöissä kehitetyt ideat ja ehdotukset

Onnistuneet talkoot. Asukastoimikuntien 11.3.2011 pidetyn seminaariin osallistuneiden asukkaiden ryhmätöissä kehitetyt ideat ja ehdotukset 1 Asukastoimikuntien 11.3.2011 pidetyn seminaariin osallistuneiden asukkaiden ryhmätöissä kehitetyt ideat ja ehdotukset RYHMÄTÖIDEN OTSIKOT Mitä talkoilla voi tehdä? Talkoiden suunnittelu, valmistelu ja

Lisätiedot

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari Helsinki 11.-12.9.2012 Alustuksen sisältö

Lisätiedot

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET Kuva 1. Mahdollisuus ja tuki huipulle pyrkimiseen Mahdollisuus harrastaa ja kilpailla seuroissa Mahdollisimman paljon liikettä eri muodoissa Laadukasta

Lisätiedot

LAAJASALON PALLOSEURA RY AKATEMIAVALMENNUS

LAAJASALON PALLOSEURA RY AKATEMIAVALMENNUS LAAJASALON PALLOSEURA RY AKATEMIAVALMENNUS LÄHTÖKOHDAT Ikäluokka=joukkue vaatii myös eriyttämistä yksilötasolla, jokaiselle sopivia haasteita. Pelaajien taitotaso noussut vaatii myös pelaajien yksilöllisen

Lisätiedot

Pallokissat, Kuopio 05 joukkue Vanhempain palaveri 25.11.2015. www.pallokissat.fi

Pallokissat, Kuopio 05 joukkue Vanhempain palaveri 25.11.2015. www.pallokissat.fi Pallokissat, Kuopio 05 joukkue Vanhempain palaveri 25.11.2015 www.pallokissat.fi Mennyt kausi tiivistettynä 1. Kuluva kausi turnaukset: - junnupelemuut, talvi- ja kevätronaltiinat, 2xpiirisarja, tenavaliiga,

Lisätiedot

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille FC Kontu - kaikille avoin FC Kontussa joukkuetoiminta alkaa 6-ikävuodesta niin tytöillä kuin pojillakin. Jalkapallon voi aloittaa myöhemminkin. Suositeltavaa

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN Suomen Jääkiekkoliitto 1

TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN Suomen Jääkiekkoliitto 1 TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN 15.3.2017 Suomen Jääkiekkoliitto 1 15.3.2017 Suomen Jääkiekkoliitto 2 HARRASTAMISTA TUETAAN, JOTTA Mahdollisimman monet juniorit voivat jatkaa kiekkoilua perheen taloudellisista

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Vantaan Jalkapalloseura

Vantaan Jalkapalloseura Vantaan Jalkapalloseura 2008-syntyneiden joukkueiden perustaminen Vantaan Jalkapalloseura ry - Vantaalainen Jalkapalloseura - N. 1500 lisenssipelaajaa - Suomen yksi suurimmista jalkapalloseuroista - Oma

Lisätiedot

A. Naumanen. Tytöt U15-sarjassa. Esitys SAJL Nuorisokokoukselle

A. Naumanen. Tytöt U15-sarjassa. Esitys SAJL Nuorisokokoukselle A. Naumanen Tytöt U15-sarjassa Esitys SAJL Nuorisokokoukselle 25.10.2014 Tytöt U15 Nuorten kilpailujärjestelmä 2014-2016 hyväksyttiin syysliittokokouksessa 2013. Kilpailujärjestelmässä:! Pelattavaksi ehdotettavat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

2016 TOIMINTAKERTOMUS

2016 TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS 2016 TOIMINTAKERTOMUS 2016 Ylimattilantie 86110 PARHALAHTI http://www.parha.net Toimintakertomus 1.1. 31.12.2016 YLEISTÄ Yhdistys perustettiin 16.10.2010. Yhdistyksen virallinen rekisteröintipäivämäärä

Lisätiedot

Kyselyn kohderyhmänä olivat perjantai-illan vieraat sekä lauantain näytteilleasettajina toimineet yritykset.

Kyselyn kohderyhmänä olivat perjantai-illan vieraat sekä lauantain näytteilleasettajina toimineet yritykset. 13.11.2014 Mielipidekysely Nurmijärvi NYT tapahtumasta 24-25.10.2014 Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta Mielipidekyselyn ajankohta oli 31.10 9.11.2014 Kyselyn kohderyhmänä

Lisätiedot

Jyväskylän Kiri-juniorit ry:n hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirja

Jyväskylän Kiri-juniorit ry:n hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirja Jyväskylän Kiri-juniorit ry:n hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirja Aika: 17.1.2017 klo 18.15 Paikka: Kuokkalan Graniitti Läsnä: Matti Mäkinen, Jani Karppanen, Mikko Pajunen, Marika Karttunen,

Lisätiedot

Jalkapallon Kaslink liiga

Jalkapallon Kaslink liiga 2015 Jalkapallon Kaslink liiga jukka.latva@saunalahti.fi Kouvolan jalkapallo 4.2.2015 Kortteliliigan (Kaslink liiga) ajatuksena on järjestää jalkapallon harrastusmahdollisuus lähikentille eri puolille

Lisätiedot

RÄNNIEN ASENNUS, VANHAN MAALIN POISTOA ULKOSEINISTÄ, KASVIMAAN ISTUTUS. Kaarinalaiset nuoret ja Jari Suormaa, Notke projekti. Toukokuun viikonloppu.

RÄNNIEN ASENNUS, VANHAN MAALIN POISTOA ULKOSEINISTÄ, KASVIMAAN ISTUTUS. Kaarinalaiset nuoret ja Jari Suormaa, Notke projekti. Toukokuun viikonloppu. RÄNNIEN ASENNUS, VANHAN MAALIN POISTOA ULKOSEINISTÄ, KASVIMAAN ISTUTUS Kaarinalaiset nuoret ja Jari Suormaa, Notke projekti. Toukokuun viikonloppu. Talossa oli vain yksi ränni alun perin. Turun yliopisto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA

Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2008-2009 VUOSIKOKOUS 21.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen 3. Sinettivelvoitteet

Lisätiedot

Jäsenkirje 1/2015 SISÄLLYS

Jäsenkirje 1/2015 SISÄLLYS SISÄLLYS Jäsenmaksut ja lisenssit 2015-16 2 Ilmoittautuminen kesän SM-tourille 4 Sääntöakkreditointi SM-turnauksissa 5 Kesän 2015 turnauskalenteri 6 Talven tour-viikonloput 7 Jäsenmaksut ja lisenssit 2015-16

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 1. TAUSTAA 3 2. LAJINLEVITYSVASTAAVAN TOIMENKUVA 4 3. ALUEEN TAVOITTEET KAUDELLA 2015-2016 5 3.1 Ringettekoulu 5 3.2 Aluesarja ja kilpasarjatoiminta

Lisätiedot

277. Pelisääntökysely 26.3.2013

277. Pelisääntökysely 26.3.2013 277. Pelisääntökysely 26.3.2013 Kysely urheilevan lapsen vanhemmalle 1. Laji? Aikido Ammunta Autourheilu Hiihto ITF taekwondo Jääpallo Jousiammunta Karate Kaukalopallo Koripallo Lentopallo Lumilautailu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Tampereen Harrasteurheilijat ry

Toimintasuunnitelma 2015. Tampereen Harrasteurheilijat ry Toimintasuunnitelma 2015 Tampereen Harrasteurheilijat ry 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...3 1.1 Yleiset tavoitteet 1.2 Järjestäytyminen 2. VARSINAINEN TOIMINTA...4 2.1 Harrastejalkapallo 2.2 Futsal 2.3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Oulunsalo Pesäpallojaosto 7.11.2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

SC VANTAAN JÄSENKIRJE 2 / 2014

SC VANTAAN JÄSENKIRJE 2 / 2014 SC VANTAAN JÄSENKIRJE 2 / 2014 1. SC Vantaa ja Tapanilan Erä ovat aloittaneet seurayhteistyön 2. Koko perhe liikkumaan! 3. Syksyn kuulumisia 4. Leiristipendit kesäksi 2015 5. Seuran jäsenten syyskokous

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

OLS BELGIA 10 Kausisuunnitelma 2017

OLS BELGIA 10 Kausisuunnitelma 2017 OLS BELGIA 10 Kausisuunnitelma 2017 JOUKKUEEN PELAAJAT (MAX 20) Aarni Aleksi * Anssi Atte Hugo Jaakko * Jeri * Jerry * Jesperi * Niko Noa Samuel Severi * Sisu Tomas Valtteri Waltteri Valmentajat Tatu Ruotsalainen

Lisätiedot

Hallisarjan uudistaminen

Hallisarjan uudistaminen Hallisarjan uudistaminen Parin viimeisen vuoden aikana ollessani sarjavastaavana olen havainnut useita ongelmia hallisarjan järjestämiseen liittyen. Järjestämisongelmien lisäksi joukkueiden ja pelaajien

Lisätiedot

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n VALMENNUSRYHMIEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Valmennusryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Seuratuen painopisteet

Seuratuen painopisteet Seuratuki 2013 Seuratuki Urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen Seuratoiminnan laadun vahvistamiseen Perustoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen Liikunnan harrastamisen mahdollistamiseksi

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

Juniori KuPS JÄSENKIRJE LOKAKUU Juniori KuPS nyt myös Facebookissa TYKKÄÄ

Juniori KuPS JÄSENKIRJE LOKAKUU Juniori KuPS nyt myös Facebookissa TYKKÄÄ JÄSENKIRJE LOKAKUU 2015 Juniori KuPS nyt myös Facebookissa TYKKÄÄ www.facebook.com/juniorikups KuPS A- ja B-nuoret jälleen mitaleille, BANZAI! KuPS A- ja B-nuoret pelaavat ikäluokkansa kovatasoista SM-sarjaa,

Lisätiedot

Mitä tehdään tehdään kunnolla.

Mitä tehdään tehdään kunnolla. SALIBANDYTOIMINNAN TOIMINTAOPAS MOTTO: Mitä tehdään tehdään kunnolla www.hirvhesalibandy.net Visio 2015 Hirvensalon Heiton salibandytoiminta rakentuu seuraavien keskeisten tavoitteiden ja arvojen varaan:

Lisätiedot

SISÄLLYS. Jäsenkirje 1/2014

SISÄLLYS. Jäsenkirje 1/2014 SISÄLLYS Hallisarjan tulokset Uusi lisenssikausi alkaa 1.4.2014 Kertalisenssi Jäsen- ja lisenssimaksujen vahvistus sähköpostilla ja tarkistus otteluissa Liiton sääntömääräinen kevätkokous 13.4.2014 U20

Lisätiedot

TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN Suomen Jääkiekkoliitto 1

TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN Suomen Jääkiekkoliitto 1 TUKEA JÄÄKIEKON HARRASTAMISEEN 29.4.2016 Suomen Jääkiekkoliitto 1 29.4.2016 Suomen Jääkiekkoliitto 2 HARRASTAMISTA TUETAAN, JOTTA Mahdollisimman monet juniorit voivat jatkaa kiekkoilua perheen taloudellisista

Lisätiedot

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015 Koivukylän Palloseura ry B-juniorit Toimintasuunnitelma kaudella 2015 01.12.2014 Suunnitelma koskee aikaväliä 1.11.2014 31.10.2015. Toimihenkilöt ja yhteystiedot Joukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja:

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

VIHDIN YHTEISKOULU, LÄHILIIKUNTAALUE SELOSTUS

VIHDIN YHTEISKOULU, LÄHILIIKUNTAALUE SELOSTUS kate 2.11.2016 71 liite 25 PROJEKT KUUBIS OÜ VIHDIN YHTEISKOULU, LÄHILIIKUNTAALUE SELOSTUS ALUSTAVA Nietoinkuja 1, 03400 Vihti Arkkitehti: Projektinjohtaja: Katrin Männik Jarmo Nikland 07.10.2016 Tatari

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Kasva urheilijaksi aamukahvit

Kasva urheilijaksi aamukahvit Kasva urheilijaksi aamukahvit 1.10.2015 Alueellisten osaamis- ja palvelukeskusten prosessi toimenpiteet 2016 valittu miltä näyttää lajien toiminnan kannalta? Reijo Ruokonen, Laura Tast Kuulumiset Lasten

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot