Pihalle pelaamaan Ulkopelikenttähankkeen toteuttaminen Muuramessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pihalle pelaamaan 2014. Ulkopelikenttähankkeen toteuttaminen Muuramessa 2013-2014"

Transkriptio

1 Pihalle pelaamaan 2014 Ulkopelikenttähankkeen toteuttaminen Muuramessa <

2 Taustaa Pihalle pelaamaan 2014-hankkeen alkutahdit lyötiin liikkeelle vuonna 2011, jolloin muuramelaisen Muuramen Yrityksen salibandyjuniorit osallistuivat YLE:n Säbämestari-ohjelmaan. Ohjelmassa esiteltiin ulkosalibandykenttä, josta syntyi ajatus vastaavanlaisen kentän saamisesta Muurameen. Samoihin aikoihin koripalloilijoiden puolella käytiin keskusteluja kunnollisen ulkokoripallokentän aikaansaamiseksi. Jo tällöin suunniteltiin yhteistä ulkopelikenttää salibandyn ja koripallon harrastajien käyttöön.. Hanke ei kuitenkaan tuolloin ollut toteutettavissa ja se jäi elämään ajatuksena taustalle. Hanke nousi uudelleen esille vuonna 2013, jolloin selvisi, että Jyväsriihi ry:ltä voisi olla haettavissa hankerahaa kentän toteuttamiseen. Hanketta lähdettiinkin suunnittelemaan yhdessä Muuramen Yritys ry:n (salibandy) ja Muuramen Urheilijat ry:n yhteishankkeena siten, että Muuramen Yritys ry oli hankkeessa vastuullinen toimija. Hankkeen aikana mukaan tuli myös Muuramen terveydenhuollon Urheilijat ry.. Tarveanalyysi Hankkeen miellekyyttä pohdittaessa selvitettiin sen tarvetta ja käyttöä. Ensisijaisesti hankkeen ideana oli mahdollistaa omaehtoinen ja urheiluseuratoiminnasta sekä aikatauluista vapaa harrastusmahdollisuus muuramelaisille ja muille lähialueen asukkaille. Toisena keskeisenä pontimena hankkeen toteuttamiselle oli se, että seurojen käytössä olevat koulujen liikuntasalit ovat kesäisin poissa käytöstä eikä muuramelaisilla seuroilla ollut käytettävissä salivuoroja harjoittelun toteuttamiselle. Lajinomainen ja turvallinen harjoittelu vaatii kunnollisen alustan, jota esimerkiksi asfalttipiha tai tekonurmipinnoite eivät tarjoa. Hankkeen pohjalle selvitettiin myös harrastajamäärät, joita salibandyn ja koripallon parissa liikkuu pelkästään urheiluseuratoiminnassa. Joukkueita todettiin olevan salibandyssä kuusi, joiden lisäksi salibandykerhossa oli kaksi ikäluokkaa. Pelaajia todettiin salibandyssä olevan noin 200 lisenssipelaajaa. Salibandyssä ei ole tyttöjoukkueita, mutta poikien joukkueissa pelaa yksittäisiä tyttöjä. Koripallossa joukkueita oli tyttö- ja poikajoukkueissa 9 ja harrastajia noin 100. Näistä ainoastaan yksittäiset lapset ja nuoret pelasivat molempia lajeja eli harrastajia arvioitiin olevan noin 300 eri ikäluokissa. Lisäksi tarvetta kartoitettaessa selvitettiin se, kuinka paljon muuramelaisia lapsia ja nuoria toimii jyväskyläläisten seurojen toiminnassa hankkeeseen liittyvissä lajeissa. Arvio oli, että harrastajia olisi noin 50, jotka keskittyivät etenkin vanhempiin ikäluokkiin, joille ei ole tarjolla salibandyn seuratoimintaa Muuramessa. Lisäksi harrastajamääristä johtuen osa koripalloilijoista pelaa muissa kuin muuramelaisissa seuroissa. Lisäksi arvioitiin sitä, paljonko voisi olla lapsia ja nuoria, jotka käyttäisivät kenttää vapaa-ajallaan ilman suunnitelmallista seuratoimintaa. Tiedossa oli, että vuonna 2001 syntyneitä vanhemmille ei ole Muuramessa salibandyssä seuratoimintaa, mutta näiden ikäluokkien nuorilta on tullut paljon kyselyitä harrastusmahdollisuuksista. Nämä seuratoiminnan ulkopuolella olevat lapset ja nuoret

3 eivät myöskään voi käyttää seuratoimintaan varattuja harjoitusvuoroja, joten heidän harrastusmahdollisuuksien todettiin olevan olemattomia koulun liikuntatuntien lisäksi. Tarvetta arvioitaessa tiedostettiin myös erityisryhmien ja harrasteporukoiden tarve käyttää kenttää. Näitä ryhmiä on etenkin syrjäytymisvaarassa oleville nuorille sekä muille seuratoiminnan ulkopuolella oleville nuorille suunnatut harrasteryhmät. Lisäksi kentän sijainnin nähtiin alustavassa palvelevan myös koulun toimintaa joko yhtenä koululiikunnan harjoittamispaikkana tai oppilaiden koulun ulkopuolisen ajan helppona harrastuspaikkana ennen tai jälkeen koulupäivän. Kentän sijainti koulun välittömään läheisyyteen tuo myös koulualueen luonnolliseksi lähiliikuntapaikaksi. Tenniksen osalta ei tehty arvioita harrastajamääristä, mutta oletus oli, että parantuneiden olosuhteiden myötä myös harrastajamäärissä tapahtuisi kasvua. Tenniksen arvioitiin lisäksi palvelevan koripalloa ja salibandyä laajemmin etenkin aikuisväestön ja iäkkäämmän väestön tarpeita. Hankkeen suunnittelu Seurojen välisen keskustelun ja sen pohjalta Jyväsriihi ry:n kanssa käydyn keskustelun jälkeen päätettiin, että hanketta lähdetään hakemaan ja myönteisen päätöksen myötä myös tarvittaessa toteuttamaan. Hankkeen hakemista edellyttänyt pohjatyö oli mittavaa, koska siinä yhteydessä selvitettiin edellä selvitetty tarveanalyysi, tiedusteltiin hankkeen hinta-arvioita sekä etsittiin soveltuvaa paikkaa hankkeen toteuttamiselle. Myös omavastuuosuuden rahoituksesta tehtiin alustavia tunnusteluja. Kentän sijoituspaikan osalta käytiin kunnan kanssa läpi erilaisia vaihtoehtoja. Vaatimuksina oli riittävä tila, kentän saavutettavuus sekä mahdollisuuksien mukaan helposti pohjustettava alue. Lopulta kentälle soveliaimmaksi rakentamispaikaksi valikoitui EU-rahoituksella tehdyn skeittiparkin vieressä oleva vanha, heikkokuntoinen ja hyvin vähälle käytölle jäänyt tenniskentän pohja, jossa on talvisin jääkiekkokaukalo.

4 Talviaikainen käyttö vaati kuitenkin sen, että hanke kasvoi merkittävästi alkuperäisestä suunnitelmasta, jotta alue oli jäädytettävissä talvella luistelukäyttöön eikä sen pinnassa ole korkeuseroja, koska pelialustaa ei tultaisi purkamaan talven aikana. Samalla alueesta saatiin ideoitua skeittiparkin kanssa yhtenäinen lasten- ja nuorten harrastuspaikka, josta on myös käytetty nimeä lasten ja nuorten olohuone. Kun paikka oli selvillä, lähdettiin selvittämään mitä rakennuspaikalle oli mahdollista tehdä. Todettiin, että tilankäytöllisesti ja toiminnallisesti olisi järkevintä rakentaa erilliset salibandy- ja koripallokenttä, koska kenttä olisi kuitenkin pinnoitettava jäädyttämistarpeen takia kokonaan eikä erillisinä toteutetut kentät myöskään haittaisi eri lajien samanaikaista harrastamista tai estäisi samanaikaisia eri lajien tapahtumien järjestämistä. Lisäksi samassa yhteydessä päätettiin uusia yksi tenniskenttä käyttöön, jolloin kenttä saatiin osin myös sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Näin ollen selvisi, että hankkeessa pyritään rakentamaan ulos sisätiloja vastaavat alustat salibandyn, koripallon ja tenniksen harrastamiselle. Tennis- ja koripallokentät olisivat täysimittaisia ja salibandykenttä juniorimittainen. Salibandykaukalo on kuitenkin mahdollista toteuttaa tarvittaessa myös täysimittaisena, kun kenttä käännettään pitkittäissuuntaan osin koripallokentän päälle. Jo hankkeen valmisteluvaiheessa tiedotus otettiin keskeiseen rooliin ja kenttähanketta varten perustettiin Pihalle Pelaamaan 2014-facebook sivusto, jonka kautta hankkeen haku- ja suunnitteluaikaista sekä toteuttamisaikaista tiedottamista on hoidettu.

5 Hankkeen valmisteluvaiheissa pidettiin useita palavereita liittyen hankehakemuksen tekemiseen sekä rahoituskontaktien saamiseen. Myös seurojen osalta tehtiin tarvittavat päätökset hankkeeseen osallistumisesta Hankehakemus jätettiin ja sitä täydennettiin Hankkeelle oli varmistettu myös hakuvaiheessa kunnan välirahoitus. Hankkeen toteutuspäätös ja käynnistäminen Hankkeen tukipäätös saatiin tiedoksi , josta lukien hankkeen suunnittelu ja toteuttaminen lähti liikkeelle. Rahoittajan näkemys oli, että hanketta varten tuli saada kolmen toimittajan tarjoukset. Jo valmiosteluvaiheessa oli saatu tarjoukset Kerko Oy:n edustamasta ruotsalaisesta Bergo Flooralustasta ja Sport Court-alustasta. Näiden kahden välillä oli selkeä hintaero Bergo Floorin eduksi. Kolmannen tarjouksen saaminen osoittautuikin varsin työlääksi, mutta kolmanneksi toimittajaksi seuloitui yhdysvaltalainen Snap Sport, jonka tarjous vaikutti alkuun varsin kilpailukykyiseltä. Kuitenkin tarkemmassa tarkastelussa epävarmuustekijöiksi jäivät verot, tullit ja rahtikustannukset sekä takuiden voimassa olo Suomessa. Näin ollen keskustelua ja tarkempaa tarjouskeskustelua päätettiin jatka Kerko Oy:n kanssa, jolta alustamateriaali lopulta tilattiin. Tilaukseen vaikutti myös se, että samalta toimittajalta saatiin kenttää varten tarvittavat kaukalot ja korit, jotka eivät kuuluneet tukkipäätöksen mukaiseen toimitukseen. Amerikkalaisyrityksillä ei myöskään ollut kokemusta salibandykenttien rakentamisesta, mitä puolestaan ruotsalaisen Bergo Floorin osalta oli osoitettavissa. Hankkeen osalta lähdettiin selvittämään yksityisrahoitukseen liittyvää varainkeruuta, joka toteutettiin yhteistyökumppaneiden kautta. Lisäksi päätettiin, että hankkeeseen osallistuvien seurojen osalta joukkueet maksavat osaltaan hankkeen toteuttamisesta ns. joukkuemaksun. Yhtenä syksyn 2013 aikana aikaa vieneenä asiana oli kentällä olevan tilan suunnittelu niin, että se tulisi mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Netin kautta löytyi lopulta Snap Sportin käyttämä suunnitteluohjelma, jolla saatiin piirrettyä erilaisia malleja kentän toteuttamiselle. Tavoitteena oli optimoida kentälle mahtuvien kenttien koko niin, että saataisiin mahdutettua eri kentät alueelle täysimittaisena. Tämä kuitenkin osoittautui mahdottomaksi, koska tällöin lajien tarvitsemat varosalibandykaukalo jäi juniorimittaiseksi (36m x 17 m), kun normaali kentän koko on 40 m x 20 m. Sen sijaan koripallo- ja tenniskentät pystyttiin toteuttamaan normaalikokoisena. Syyskuussa käytiin myös tutustumassa Mikkelissä toteutettuun kenttähankkeeseen sekä selvitettiin eri kontaktien kautta kokemuksia Seinäjoen vastaavantyyppisestä kenttäratkaisusta.. Lisäksi hankkeen alkuvaiheessa tiedottaminen oli varsin aktiivista. Myös erilaisia suunnittelu- ja ohjauskeskusteluita pidettiin runsaasti. Jyväsriihi ry järjesti hankkeessa muka oleville tahoille informaatiotilaisuuden asiaan liittyen. Hanketta myös esiteltiin kunnan eri toimielimissä.

6 Lopullinen tilaus kentästä tehtiin tammikuussa 2014, jota varten saatiin lopullinen tarjous kentän toimittamisesta. Tilaukseen liittyen Kerko Sportin edustaja kävi tammikuussa paikan päällä ja tutustumassa samalla kentän tulevalle sijoituspaikalle. Kevään 2014 aikana hankkeessa keskityttiin tiedottamiseen, kentän valmisteluun ja asennustyön aikatauluttamiseen. Näihin liittyvät toiminnot on käyty läpi kohdassa talkoot. Talkoot Talkootyö voidaan jakaa kahteen erityyppiseen talkootyöhön jota hankkeen osalta on tehty. Hankkeessa on ollut ns,. joukkotalkoita, joissa on kerätty parhaimmillaan noin 50 henkeä talkoisiin tai tehty merkittävissä määrin tunteja esim. kentän asennukseen liittyen. Toisaalta pieni joukko on koko hankkeen ajan tehnyt lisäksi taustalla hankkeen suunnitteluun ja eteenpäinviemiseen sekä tiedottamiseen liittyvää työtä, josta on syntynyt kokonaisuudessaan merkittävä määrä työtä. Lisäksi hankkeeseen liittyen on tehty mittava määrä työtä etenkin hankkeen esivalmisteluun, varainkeruuseen ja tapahtumiin liittyen, joita ei ole hyväksytty tai merkitty talkootyöksi. Kaikkiaan talkootyötä on merkitty syntyneeksi hankehakemuksen mukaisesti 500 tuntia ja näin on ollut mukana kaikkiaan XX henkilöä. Kaikkiaan hankkeessa on syntynyt talkootunteja yli Lisäksi talkoissa on ollut mukana avustavissa töissä monia kenttää käyttäviä lapsia ja nuoria, jotka ovat olleet mukana lapsille sopivissa tehtävissä. Näiden talkoolaisten avulla lapsia ja nuoria on sitoutettu oman työn tekemisen kautta arvostamaan kenttää ja käyttämään sitä myöhemmin siten, että siinä on myös omaa työtä mukana. Lisäksi on huomioitava, että talkootyössä on saatu hyödynnettyä alan ammattilaisia, jotka ovat varmistaneet talkoiden ammattitaitoisen ja työturvallisuuden huomioivan työskentelytavan. Kenttähankkeen osalta on huomionarvoista, että etenkin urheiluseuroissa toimivien junioreiden vanhemmat olivat varsin aktiivisesti viikonlopuille osuvissa talkoissa mukana. Suurimmat talkoot liittyivät kentän raivaamiseen ( ), missä poistettiin tiellä olleet aidat kentän ympäriltä sekä poistettiin lehtipuut kentän välittömästä läheisyydestä. Puiden poistolla varmistettiin se, että kentälle ei kerry lehtipuista eloperäistä jätettä, joka tukkii kentän alla olevan asfaltin huokoset ja osaltaan myös kerryttää kentän väleihin siemeniä, joista lähtee kasvamaan puun taimia. Puiden poistamisella vähennettiin kentän huoltotarvetta. Toinen merkittävissä määrin talkooväkeä kerännyt talkoopäivä järjestettiin , jolloin kenttää tasattiin ja sen reunoja levitettiin kentän pituuden vaatimalla tavalla. Kentän reunoihin lisättiin kivituhkaa, joka tasoitettiin ja jyrättiin samaan korkoon asfalttipinnan kanssa. Talkoissa oli xx henkilöä.

7 Kolmantena merkittävänä talkookokonaisuutena voidaan pitää kentän asennukseen liittyvää aputyötä. Kentän materiaalit siirrettiin kentälle ensin rekka-autosta, jonka jälkeen ne siirrettiin kentän välittömään läheisyyteen ja edelleen kentälle asennusta varten. Kaksi-kolme henkilöä oli käytännössä koko asennusajan avustamassa kentän asennustöissä, minkä lisäksi avustavissa töissä oli mukana mm. Muuramen Yrityksen eläkeläisiä. Asennusvaiheessa myös asennustyön johtamiseen ja hyväksymiseen sekä dokumentointiin käytettiin työvoimaa. Pienemmistä eristä koostuvaa talkootyötä ovat olleet hankeen suunnitteluun, aikatauluttamiseen, tiedottamiseen sekä hallinnointiin kuuluvaan dokumentointiin, laskutukseen ja raportointiin liittyvät tehtävät, jotka selviävät raportointiin liitetyistä dokumenteista. Määrällisesti näissä tehtävissä on kuitenkin kertynyt pienelle porukalle merkittävä määrä tunteja. Hankkeen osalta talkoista on tehty video, josta voi seurata kenttähankkeen etenemistä. Video löytyy osoitteesta

8 Talous Kenttähankkeen toteuttaminen tuli lopulta hankepäätöstä halvemmaksi. Tarjous, jonka pohjalta hanke hakemus aikanaan tehtiin, täsmentyi talven aikana ja lopullinen hinta kentälle oli noin euroa. Näiden päälle hankkeeseen kuulumattomina hankintoina tehtiin kaukalon, maalien ja korien hankinta. Nämä näkyvät laskulla kaukaloa lukuun ottamatta, mutta ne on vähennetty haettavasta hankerahoituksesta maksatusvaiheessa. Kenttä on ollut Muuramen kunnan välirahoittama ja hankkeen julkinen tuki voidaan maksaa suoraan Muuramen kunnalle Hankkeeseen on sisällytetty 500 tuntia talkootyötä, jonka arvo on euroa. Hankkeen yksityinen rahoitusosuus on kerätty yhteistyösopimuksina sekä joukkueiden maksamina osallistumismaksuina hankkeeseen. Lasten ja nuorten avointa liikkumista ja seuratoiminnan ulkopuolella oleville nuorille kohdennettuna hankkeena yhteistyökumppaneiden hankkiminen on ollut varsin helppoa. Hanketta ovat olleet tukemassa seuraavat yritykset: Ritun Puutarha, K-Supermarket Muurame, Maansiirto Harry Mäkelä Oy, Jyväskylän Energia Oy, Jyväskylän Isännöintitiimi Oy, Keski-Suomen Ilmastointihuolto Oy, Rakennusliike Jyväsvarma Oy, LVI-rengas ky, TL-Maint Oy, Lämpöykkönen Oy, Oy SKF Ab, Total Kiinteistöpalvelut Oy, Kuntoriihi Oy, RTK-Palvelu Oy,Paperipalvelu Oy, Kiinteistöpalvelu Farox Oy. Yhteisöistä hankkeeseen ovat osallistuneet Muuramen Maamiesseura, Muuramen terveydenhuollon urheilijat ry sekä Muuramen Yrityksen joukkueista miesten joukkue sekä 01, 02, 04 ja 05-juniorit.Lisäksi kenttää ovat käyttäneet omilla vuoroillaan Tervamäen Virksitys ry, Muuramen seurakunnan nuorisotyö sekä Muuramen kunnan etsivä nuorisotyö. Yhteensä yksityisrahoitusta on kerätty euroa, minkä lisäksi laskutuksessa on raportin kirjoittamisvaiheessa näiden lisäksi euroa. Hankkeen vaatiman omavastuuosuuden ylittävää yksityisrahoitusta käytetään kenttään liittyvien kaukalon, korien ja maalien maksamiseen Muuramen kunnalle. Näiden maksamista varten kerätään vielä lisää rahaa. Hankkeen kokonaissummaksi on hankepäätöksessä hyväksytty ,00. Kenttäpinnoitteen arvonlisäverollinen hinta oli lopullisessa tarjouksessa ,00 euroa, josta yksityisrahoituksen osuus ,90 euroa. Tästä vähennetään hankkeen talkootyön osuus euroa eli hankkeesta jää maksettavaa yksityisrahoitteista osuutta ,90 euroa. Kentän toimitus ja asentaminen Kenttätarpeet toimitettiin ja vastaanotettiin Varsinainen asennus tehtiin Kerko Sportin toimesta viikolla ja työ vastaanotettiin

9 Asennustyö sujui suunnitellusti, joskin siihen meni jonkin verran ennakoitua enemmin aikaa johtuen asennettavan kentän laajuudesta. Kenttä saatiin käyttöön vastaanottotarkastuksen jälkeen illalla Vakuutusyhtiöltä on pyritty saamaan vakuutus kentälle, mutta siitä ei pyynnöistä huolimatta ole saatu tarjousta. Kentän käyttö Kentän käyttö on ollut alusta lähtien varsin vilkasta ja käyttäjäryhmän laajuus on jopa ylittänyt ennakko-odotukset. Erityisesti seuratoimintaan kuulumattomien lasten ja nuorten osalta käyttö on ollut jopa ennakoitua laajempaa. Myös aivan pienten lasten määrä käyttäjissä on yllättänyt positiivisesti.

10 Urheiluseuroista Muuramen Yritys on siirtänyt kesäajalla kaiken salibandyn harjoittelutoiminnan ulos, minkä lisäksi seuran pelaajat ovat käyttäneet kenttää varsin aktiivisesti omaehtoiseen harjoitteluun. Muuramen Urheilijoiden koripalloilijoiden osalta käyttö on ollut lähinnä omatoimista. Kentän on havaittu tuovan joukkueiden harjoitteluun merkittävää hyötyä, jonka tuloksia on nähtävissä jo nyt parantuneina tuloksina ja laadukkaampina harjoituksina. Kenttä on ollut päivisin ja viikonloppuisin vapaassa käytössä ja iltaisin joukkueilla on ollut mahdollisuus varata itselleen harjoitusvuoroja kentältä. Muuramen Yrityksen salibandyjoukkueiden lisäksi harjoitusvuoroja on varannut kolme muuta joukkuetta. Kentällä järjestettiin avajaiset , jolloin kentät otettiin virallisesti käyttöön lasten ja nuorten yhteislaukauksella ja heitolla. Lisäksi paikalla oli mm. Happeen valmennusta ja pelaajia. Lisäksi elokuun alussa järjestettiin 04-ikäluokan harjoitusturnaus, johon saapui joukkueita Tampereelta ja Ylöjärveltä. Lisäksi Muuramen Yrityksen 02-juniorit järjestivät kentällä heinäelokuun vaihteessa salibandyleirin. Kentällä on myös ollut käyttäjiä etenkin Jyväskylästä, josta yksittäiset pelaajat ovat käyneet harjoittelemassa kentällä. Lisäksi vieressä sijaitsevan koulun oppilaat ovat pelanneet kentällä ennen ja jälkeen koulupäivien sekä osittain myös välitunneilla. Tenniksen osalta käyttö on ollut ennalta arvioidun kaltaista ja palaute kentästä on ollut positiivista. Myös kentän sijainti välittömästi skeittiparkin vieressä on tuonut selkeitä synergiaetuja kentän käytölle. Etenkin kesällä kentän yhteyteen alkoi pesiytyä ei-toivottua nuorten kokoontumista, joka aiheutti etenkin roskaamista ja jossain määrin myös kentälle vahingollista toimintaa. Kentälle on hankittu loppukesän aikana valvontakamerat yhteistyössä Muuramen kunnan kanssa ja niiden avulla valvotaan myös skeittiparkin alueella tapahtuvaa toimintaa. Avajaiset

11 Tiedottaminen Facebook-sivu Kuten jo aiemmin on todettu, hankkeen pääasiallinen tiedotuskanava on ollut Facebookin kautta tapahtuva tiedottaminen. Tällä hetkellä seuraajia on facebookissa 233 ja etenkin kentän käyttöönoton tai lehdistössä olleiden juttujen myötä facebook-seuraajien määrä on lisääntynyt merkittävästi. Hankkeesta on laadittu lehdistötiedote ja juttuja kenttähankkeesta on julkaistu Keskisuomalaisessa, Muuramelaisessa sekä Honsun kausijulkaisussa sekä Muuramen Yrityksen kausijulkaisussa. Lisäksi tiedottamista on hoidettu Muuramen Yrityksen salibandyn kotisivuilla ja hankkeesta on tiedotettu eri vaiheissa mm. Salibandyliittoa ja eri seuroja. Hankkeen tiedottamiseen liittyy myös järjestetyt avajaiset sekä elokuussa järjestetty turnaus 04- junioreille, josta on poikinut yhteydenottoja Tampereen kaupungilta vastaavanlaisen kentän rakentamiseksi. Turnaukseen oli saapunut joukkueita Tampereelta ja Yläjärveltä. Lisäksi joukkueet ovat järjestäneet kentällä yksittäisiä harjoitusotteluita. Lisäksi hanketta on esitelty kuntajohtajille FCG:n seminaarissa Helsingissä, josta poiki kutsu esittelemään hanketta valtakunnalliseen osallisuusseminaariin toukokuussa. Seminaari kuitenkin peruttiin sen osuttua europarlamenttivaalien kanssa samaan ajankohtaan ja tästä seuranneeseen vähäiseen ilmoittautuneiden määrään.

12 Lisäksi Teuvo Takula on valmistanut hankkeen toteutuksesta videon, jota on jaettu Youtubessa ja hankkeen Facebook-sivujen kautta. Jatkokehittäminen Kenttäpohja on nyt saatu aikaiseksi ja sen päälle on asennettu kaukalo, tennisverkot ja koripallokorit, joten kenttä on täysin käytettävissä harraste- ja kilpatoimintaan. Itse kenttäalueelle ei kenttämaalausten lisäksi ole kehittämistarpeita. Kenttäalue on otettu kesällä 2014 osaksi kunnan kokonaissuunnitelmaa koulualueen kehittämisessä ja on mahdollista, että tenniskenttä siirretään jatkossa toiseen päähän kenttäaluetta, jolloin mahdollistuu skeittiparkin laajentaminen nykyistä suuremmalle alueelle. Toinen jatkokehittelyn kohde on kentän vieressä sijaitseva rinnealue, johon on suunniteltu katsomorakenteiden tekemistä suurempien tapahtumien mahdollistamiseksi. Lisäksi kenttäalueen reunalle on alueen kokonaissuunnittelussa varattu paikka huolto- ja pukukoppirakennukselle. Toiminnallisesti kenttää kehitetään edelleen siten, että viikonloppuisin kentälle saadaan nykyistä enemmän tapahtumia, turnauksia ja otteluita. Lisäksi vieressä sijaitsevan skeittiparkin kanssa on käyty keskusteluja yhteisten tapahtumapäivien järjestämisestä. Lisäksi sunnitelmissa on selvittää voidaanko kentällä esim. järjestää Katusählyn SM-sarjan pelejä.

13

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi Kati Lehtonen Löydä liikunta -kerhojen arviointi Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 206 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET ISBN

Lisätiedot

SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2011

SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2011 SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 211 Raportti Toukokuu 212 Suomen Golfliitto Antti Rimpiläinen Kaikkien kyselyyn vastanneiden seurojen kesken arvottiin huikea pääpalkinto; Kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2013. Raportti Huhtikuu 2014 KIHU & Suomen Golfliitto Jari Lämsä & Antti Rimpiläinen

SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2013. Raportti Huhtikuu 2014 KIHU & Suomen Golfliitto Jari Lämsä & Antti Rimpiläinen SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2013 Raportti Huhtikuu 2014 KIHU & Suomen Golfliitto Jari Lämsä & Antti Rimpiläinen Kaikkien kyselyyn vastanneiden seurojen kesken arvottiin huikea pääpalkinto;

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Kirjoittanut hankkeen vetäjä ja kyläsuunnitelman kirjoittaja Outi Raatikainen. Käsitelty Konginkankaan kyläyhdistys ry:n hallituksen/hankeryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan?

Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan? Julkaisusarja 2013 Miten liikuntapaikat aktivoivat ihmisiä liikkumaan? Uudis ja peruskorjaushankkeiden vaikutus väestön liikuntaaktiivisuuteen 1 Sisällys JOHDANTO... 2 TULOSOSIO... 4 Miten liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Taimiston liikuntapuisto TARVESELVITYS

Taimiston liikuntapuisto TARVESELVITYS Taimiston liikuntapuisto TARVESELVITYS 2015 Lohjan Liikuntakeskus Oy Jukka Vienonen Kimmo Lemberg Sinikka Pohjala 14.4.2015 2 SISÄLTÖ 1. TAIMISTO-TENNARIN LIIKUNTAPUISTO TAUSTAA 3 1.1. Rantakenttien historiaa

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2006-2007

Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2006-2007 Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2006-2007 Jarkko Kandelin ja Matti Hakamäki Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 213 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Pasi Oksanen. Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit

Pasi Oksanen. Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit Pasi Oksanen Seudulliset sosiaalija kriisipäivystysmallit 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen lähtökohdat...2 1.1 Kehittämisen kohde...3 2. Osahankkeen toimintakokeilujen valmistelu...4 2.1 Työkokoukset...4

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN

TOIMINTAKÄSIKIRJA SEURATOIMINNAN SEURATOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA Tämän toimintakäsikirjan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää seuramme toimintatapoja sekä määrittää keskeiset vastuualueet. Toimintakäsikirja vastaa jäsenille ja muille

Lisätiedot

SEURAN PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 1. SALON KIEKKOHAIT RY:N ORGANISAATIO... 4 2. SALON KIEKKOHAIDEN PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT... 5 3.

SEURAN PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 1. SALON KIEKKOHAIT RY:N ORGANISAATIO... 4 2. SALON KIEKKOHAIDEN PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT... 5 3. SEURAN PELISÄÄNTÖJEN LUKIJALLE... 3 1. SALON KIEKKOHAIT RY:N ORGANISAATIO... 4 2. SALON KIEKKOHAIDEN PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT... 5 3. SEURAN TAVOITTEET JA TAHTOTILA... 5 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET

Lisätiedot

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä Katri Seppänen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Marraskuu 2010 Sisältö Johdanto... 1 Maahanmuuttajat Keski Suomessa... 2 Maahanmuuttajayhdistykset...

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

-HANKKEEN PROSESSIARVIOINTI

-HANKKEEN PROSESSIARVIOINTI Ä S S Ä L Y K S Ä V Y J I S K A IJ KASVA URHEIL -HANKKEEN PROSESSIARVIOINTI LUKUVUODELTA 2013-2014 ola Outi Aarres nonen & Kaisu Mo ro 48 aisusarja, n KIHUn julk df) 7-5676-74- (p ISBN 978-952 Outi Aarresola

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Hyvinvointia ja lähipalveluja maaseudulle. Kyllikki. Kyläkouluista monipalvelukeskuksia -hanke. Loppuraportti

Hyvinvointia ja lähipalveluja maaseudulle. Kyllikki. Kyläkouluista monipalvelukeskuksia -hanke. Loppuraportti Hyvinvointia ja lähipalveluja maaseudulle Kyllikki Kyläkouluista monipalvelukeskuksia -hanke Loppuraportti Anne Lahikainen 12/2007 Sisällysluettelo 1. HANKKEEN TAUSTAA 1 2. HANKKEEN YDINKYSYMYKSET 2 3.

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN PALLO MAALISKUU 2013 VETTÄ JA LÄMPÖÄ

HAUKIPUTAAN PALLO MAALISKUU 2013 VETTÄ JA LÄMPÖÄ VETTÄ JA LÄMPÖÄ Lähes jokainen maaperä sisältää valtavan määrän puhdasta vettä ja luonnollista lämpöä. Porakaivolla saadaan nämä molemmat ekologisesti ja tehokkaasti käyttöösi siellä missä niitä tarvitset.

Lisätiedot

Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla

Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 31/2003 Kuva: Rauni Kaunisto, YTV 2003 Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki,

Lisätiedot

Toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivien toteuttamiseen. Hankeraportti

Toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivien toteuttamiseen. Hankeraportti Toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivien toteuttamiseen Hankeraportti 2.7.29 1 Sisällys 1. Hankkeen perustiedot... 2 1. Hankkeen perustiedot... 3 2. Hankkeen taustat ja tavoitteet... 3 3. Hankeorganisaatio...

Lisätiedot