Ami-säätiön toiminta vuonna 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ami-säätiön toiminta vuonna 2013"

Transkriptio

1 Ami-säätiön toiminta vuonna Yhteenveto Ami-säätiö saavutti vuonna 2013 yhteensä 30,89 M :n liikevaihdon. Ami-säätiön koulutustoiminnan osuus oli 29,603 M (ml. opiskelijamaksut, työtulot ja harjoittelutulot). Säätiön parhaiten kehittynyt toimiala oli Kaupan ja palveluiden ala. Toimiala saavutti 5,8 M liikevaihtotason toteutumisasteen ollessa 106,5 %. Säätiön tytäryhtiön, Amicom Oy:n, liikevaihto oli 1,95 M. Ami-säätiön henkilöstökulut sosiaalikuluineen olivat 18,029 M. Säätiö hankki ulkopuolisia palveluita 1,827 M :n edestä, mikä oli 5,9 % liikevaihdosta. Säätiön muut toimintakulut (sis. palvelut) olivat 28,756 M eli 93,1 % liikevaihdosta. Suurin yksittäinen kuluryhmä oli toimitilakulut; 2,618 M eli 8,5 % liikevaihdosta. Käyttökate oli 2,135 M (6,9 %) ja tilikauden tulos 0,356 M (1,2 %) ennen veroja ja varauksia. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,715 M. Suurimmat tutkintonimikkeet suorittajamäärillä mitattuna olivat vuonna 2013: liiketalouden perustutkinto, merkonomi (138 kpl), sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (91), johtamisen erikoisammattitutkinto (89), kiinteistöpalvelujen perustutkinto (79), eläintenhoitajan ammattitutkinto (79), välinehuoltajan ammattitutkinto (67), isännöinnin ammattitutkinto (67), myynnin ammattitutkinto (57) ja taloushallinnon ammattitutkinto (38). Osatutkintoja suoritettiin erityisesti seuraavissa tutkinnoissa: vartijan ammattitutkinto, kiinteistöpalvelujen perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja), talotekniikan perustutkinto sekä lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto. Ami-säätiö on valinnut strategisiksi kärkialoikseen kaupan ja palvelut, korjausrakentamisen ja kiinteistöpalvelut, yksityiset hoito- ja hoivapalvelut sekä kotoutumiskoulutuksen ja maahanmuuttajien integroinnin työelämään. Säätiön painopisteet vuonna 2013 olivat sen tuottamien palveluiden osaamisperusteisen vaikuttavuuden parantaminen, tuotejohtaminen sekä oppimisympäristöjen ja menetelmien kehittäminen. Ami-säätiön keskeinen tavoite vuonna 2013 oli toiminnan volyymin säilyttäminen vaikeassa kysyntä- ja rahoitustilanteessa. Tavoitteen saavuttamisessa onnistuttiin vain osin. Henkilöstöja toimitilakustannuksia koskevat säästötavoitteet saavutettiin. Säätiön hallituksen asettama päätös hankkia vuosina Hiomotie 6 -kiinteistöä korvaava toimitila toteutui kun säätiö osti kiinteistöosakeyhtiö Wahad Oy:n osakekannan. 2. Toimintaympäristön muutokset Ami-säätiön toimintaympäristön lähivuosien kehitystä kuvaa edelleen talouden ja yksityisen koulutuskysynnän heikko kehitys sekä julkisen talouden alijäämäisyydestä ja uhkavasta kestävyysvajeesta johtuvat määrärahaleikkaukset, jotka koskeva niin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kuin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonaloilla. OKM:n uudesta rahoitusjärjestelmästä ja rahoituksen tasosta saataneen selvyys vuoden 2014 kesään mennessä. Toimialalla tapahtunee lähivuosina runsaasti yritysjärjestelyjä niin alan yritysten strategisen päätöksenteon kuin OKM:n järjestäjäverkkoa koskevan rakenteellisen kehittämisohjelman pohjalta. Lainsäädäntö, joka perustuu työmarkkinajärjestöjen maaliskuussa 2013 sopimaan osaamisen kehittämisen toimintamalliin, tuli voimaan vuoden 2014 alusta. Lainuudistusten keskeinen ajatus on, että työnantaja saa verovähennyksen tai sitä vastaavan korvauksen osaamisen kehittämisestä, joka perustuu koulutussuunnitelmaan. Uudistus tukee Ami-säätiön lyhytkoulutuspalveluiden tuotteistamista ja kaupallistamista. 3. Ami-säätiön liikevaihto ja kannattavuus Vuosi 2013 oli poikkeuksellisen haastava niin Ami-säätiön opiskelijavolyymien ja liikevaihdon kuin tuloksenkin hallinnan osalta. Säätiön liikevaihto oli 30,891 M. Työvoimakoulutus muodosti 30 % säätiön liikevaihdosta, OKM:n valtionosuudet 52 %, henkilöstökoulutus 12 % ja muut toimintatuotot 6 %. Säätiön käyttökateprosentti oli 6,9 % ja käyttökate 2,135 M. Suunnitelman mukaisten poistojen sekä rahoituserien jälkeen säätiön nettotulokseksi muodostui Kaupan ja palveluiden toimiala Kaupan ja palveluiden toimialan liikevaihto oli 5,8 M. Kaupan koulutuspalveluiden kysyntä vuonna 2013 oli vahvaa. Erityisen positiivisesti kehittyi henkilöstökoulutus. Asiakassuhteiden hyvä hoito Uudenmaan ELY -keskukseen sekä tarjoustoiminnassa onnistuminen kantoivat hedelmää ja toimiala voitti syksyllä 2013 kuusi uutta työvoimapoliittista tarjousta, mm. Amiedun ensimmäisen F.E.C-kilpailutuksen. Toimialan asiakastyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla kouluarvosanalla 8,43. Toimiala jatkoi tuotteistamista jokaisessa koulutusyksikössä. Strategisena kärkenä olivat konsultatiivisen PalveluLuotsi-tuotteen viimeistely ja taloushallinnon verkkokurssien tuotteistaminen. Vuoden alusta tapahtunut Myynti ja kauppa- sekä Asiakaspalvelu ja markkinointi -yksikköjen yhdistäminen näkyi kouluttajien osaamisen kehittymisenä ja työtehtävien monipuolistumisena. Kaikissa uusissa rekrytoinneissa painotettiin henkilön kykyä toimia henkilöstökoulutusmarkkinoilla 5. Hyvinvointitoimiala Hyvinvointitoimialan liikevaihto oli 6M. Hyvinvointitoimialan toiminnan painopistealueina olivat yksityiset hoito- ja hoivaalat sekä puhdistus- ja kiinteistöhuollon monipalvelujen tuottajat. Oppija-asiakkaiden suurin kysyntä kohdistui vuonna 2013 klinikkaeläinhoitajan osaamisalaan, mutta myös välinehuollon ja kasvatuksen tutkinnot kiinnostivat. Ami-säätiö solmi vuoden 2013 aikana neljä uutta kumppanuussopimusta, mm. ASPA Palvelut Oy ja Suomen Tenavapäiväkodit. Puhdistuspalvelualan ja hoiva-alan asiakaskohtaiset tarpeet painottuivat vuonna 2013 yritysten ammattitaitoisen työvoiman rekrytointiin, perustutkintokoulutukseen ja osaamisten päivittämiseen. Ami-säätiön hyvinvointitoimialalla osallistui vuonna 2013 seuraaviin Leonardo-hankkeisiin: Hoiva-, hoito- ja kasvatus-

2 yksikkö toteutti Liikkuvuushankkeen yhdessä Hyrian kanssa. Eläintenhoito-yksikkö osallistui Vectar-hankkeeseen, jossa kehitettiin työssäoppimisen koordinointiin, valvontaan ja arviointiin internetissä toimiva järjestelmä. Hygieniaosaaminen ja välinehuoltoyksikkö osallistuivat välinehuoltoalalla potilasturvallisuutta edistävään Vedas-hankkeeseen yhdessä Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa. Toimiala toteutti yhteistyössä Henkilöstövalmennus-toimialan kanssa jo kolmannen sosiaali- ja terveysalalle räätälöidyn Johtamisen erikoisammattitutkintokoulutuksen. 6. Kiinteistö- ja rakennustoimiala Ami-säätiön Kiinteistö- ja rakennustoimialan liikevaihto oli 7,2 M. Toimialan kehittämisen kärkiä olivat korjausrakentaminen ja kiinteistöpalvelut. Molemmissa haetaan entistä energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Kiinteistö- ja rakennusalalla vallitseva lama vaikutti koulutuspalvelujen kysyntään vuoden loppua kohden. Ami-säätiö allekirjoitti Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkostoa koskevan Ilmastokumppanuus-sopimuksen. Lisäksi säätiö solmi uudet kumppanuudet RTK Palvelu Oy:n ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kanssa. Vuoden aikana Kiinteistö- ja rakennustoimiala tuotteisti mm. korjausrakentamisen työnjohtaja-, linjasaneeraaja- sekä kosteus- ja homekorjaaja -koulutuspalvelut. Rakennuspalvelut yksikkö toteutti maahanmuuttajien nopeutetun työllistymisen mallin pilotin (ns. Nopsa -malli) yhdessä Monivoimainen työyhteisövalmennus -yksikön kanssa. Toimialan lukumäärältään suurimmat tutkinnot olivat Isännöinnin ammattitutkinto, Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, Kiinteistönhoitaja, Kaivosalan ammattitutkinto ja Pintakäsittelyn perustutkinto. Isännöinnin tutkinnoissa Amiedu nousi markkinajohtajaksi Suomessa. Infrarakentaminen -yksikkö koulutti ensimmäiset Kaivosalan ammattitutkinnot. Toimiala jatkoi vahvaa verkostoyhteistyötään eri kehityshankkeissa, kuten Ura-Avain-projekti sekä Build Up Skills -hanke. Sähköisten koulutusalustojen kehittämistä jatkettiin mm. rakennusalalla. Rakennushalliin valmistui kosteuslaboratorio. 7. Teknologiateollisuuden toimiala Teknologiateollisuuden toimialan liikevaihto oli 5,2 M. Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa laajeni vuonna 2013 etenkin yrityksille suunnatuissa yhteishankintakoulutuksissa. Toimiala toteutti kaikkia eri yhteishankinnan malleja: MuutosKoulutusta, RekryKoulutusta ja TäsmäKoulutusta. Toimiala kehitti osana ProMaint projektia teollisuuden kunnossapidon monimuoto-opiskelumalleja. Projektissa alan yritykset pääsivät testaamaan moderneja sisältöjä mm. hydrauliikan, laakeriasennuksen sekä kunnonvalvonnan mittausten osalta. ICT:n osalta toimiala kehitti työssäoppimisen ohjauksen tietoteknisiä vaihtoehtoja emeki -projektin avulla. ICT -yksikkö päätti myös tuotteistaa peligrafiikan osaamisalan osana audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoa. Merkittävimmät uudet tuotteet toimialalla olivat konsultatiiviset Luotsi-palvelut: TuotantoLuotsi ja ICTLuotsi. Amiedu toteutti Kempin hitsauspalveluiden osalta EN ISO sertifikaatin saamiseen tähdätyn TuotantoLuotsi projektin. Sertifioinnin suoritti Inspecta Oy, jonka kanssa Amiedun yhteistyö syveni vuoden aikana. 8. Henkilöstövalmennuksen toimiala Henkilöstövalmennuksen toimialan liikevaihto oli 6,4 M. Henkilöstövalmennuksen koulutustoteutuksissa olivat vahvasti esillä Johtamisen erikoisammattitutkinto ja Tekniikan erikoisammattitutkinto sekä julkishallinnon Uudelleensijoituksen tukipalvelut (HANSEL-sopimus). Toimialan suurin palvelutuote on edelleen Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus. Tuotejohtamisessa toimiala keskittyi kotoutumiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhdistämiseen maahanmuuttajien nopeutetuksi malliksi yhdessä Kiinteistö- ja rakennustoimialan kanssa. Ami-säätiön ohjaava koulutus täytti lokakuussa 35 vuotta. Juhlaseminaarissa julkaistiin ohjaavan koulutuksen historiikkikirja Tiheää ja robustia - 35 vuotta ohjaavaa koulutusta Amiedussa. 9. Ami-säätiön tytäryhtiöt Amicom Oy, Taitotalon kongressikeskus Taitotalon kongressikeskuksen liikevaihto oli 1,95 M. Toteutunut liikevaihto oli budjetoidun mukainen ja kongressikeskuksen historian paras. Taitotalon kongressikeskuksen tuottama palvelu ja laatu ovat Suomen kärkitasoa. TNS Gallupin tekemä tutkimus kongressitalojen keskuudessa osoitti, että Taitotalon asiakaspysyvyys ja suositteluhalukkuus ovat asiakkaiden arvioimana huippuluokkaa ja kongressikeskus on maan parhaimmistoa. Kongressikeskus teki päätöksen käynnistää Ami-säätiön uusissa toimitiloissa Störmberginkuja 3 henkilöstöravintola- sekä kahvilatoiminnan syksyllä Wahad Oy Ami-säätiön hallitus päätti kokouksessaan , että säätiö hankkii kiinteistöosakeyhtiö Wahad Oy:n koko (100 %) osakekannan TMW Pramerica Investment GmbH:n Euro Yield -kiinteistörahastolta. Wahad Oy:n hallitus valitsi kokouksessaan yhtiön toimitusjohtajaksi säätiön hallintojohtaja Seppo Tammiston. Ami-säätiö operatiivinen johto käynnisti tammikuun 2013 lopulla hallituksen valtuuttamana Amiedun uutta oppimisympäristöä koskevan kehityshankkeen. Amiedua palveleviin tiloihin siirtyy jatkossa Kiinteistöpalvelut-, Kotoutumiskoulutus-, Monivoimainen työyhteisövalmennus- sekä Puhdistus- ja kotityöpalvelut -yksiköt. Hankkeen laajuus on: bruttoala m², kerrosala m² ja tilavuus m³. 10. Säätiön johtaminen ja organisaatio Ami-säätiön vuoden 2013 keskimääräinen henkilöstölukumäärä oli 327 henkilöä. Säätiöllä oli yhteensä 176 pedagogisesti pätevää ja 169 näyttötutkintomestaritutkinnon suorittanutta kouluttajaa. Amiedun ja Taitotalon kongressikeskuksen yhteinen ISO9001:2008 sertifikaatti uusittiin vuoden 2013 toiminnan arvioinnin perusteella. Ami-säätiö toteuttaa vuosina yhteistyössä Pohjola Terveys Oy:n kanssa Amiedu hankkeen, jolla Amiedun tarina (säätiön hallituksen hyväksymä strategia tarinamuodossa) jalkautetaan koko henkilöstöön.

3 11. Ami-säätiön hallinto ja päätöksenteko Ami-säätiön hallituksen muodostivat Harry Bogomoloff (pj. Helsingin kaupungin nimeämä), Tiina-Maaria Päivinen (vpj. Vantaa), Kristiina Erkkilä (Espoo), Juhana Harju (Helsinki), Pekka Herkama (Kauniainen), Mari Immonen (Espoo), Kaarina Suonperä (Vantaa), Erja Tenhunen-Lightfoot (Helsinki) ja Ulla-Marja Urho (Helsinki). Ami-säätiön hallituksen muodostivat alkaen Harry Bogomoloff (pj, Helsingin kaupungin nimeämä), Mari Immonen (vpj. Espoo), Kristiina Erkkilä (Espoo), Juhana Harju (Helsinki), Pekka Herkama (Kauniainen), Kaarlo Kähärä (Vantaa), Ulla Käyhkö (Helsinki), Kaarina Suonperä (Vantaa) ja Ulla- Marja Urho (Helsinki). Säätiön hallitus kokoontui toimintavuonna 10 kertaa ja pöytäkirjakohtia kertyi yhteensä 114 kpl. Ami-säätiön hallituksen valitsemina tilintarkastajina toimivat vuonna 2013 Juha Selänne, KHT, BDO Oy, KHT-yhteisö ja Erkka-Tapani Talvionko, KHT. Ami-säätiön strategisen johtoryhmän muodostivat säätiön johtaja, rehtori Timo Karkola, hallintojohtaja Seppo Tammisto, yrityspalvelujohtaja Ari Seppänen ja vararehtori, kehitysjohtaja Jussi Jarrett. Amiedun johtokunnan muodostivat Ami-säätiön hallituksen edustajina Harry Bogomoloff (pj.), muiden sidosryhmien edustajina Vesa Harmaakorpi (Lappeenrannan teknillinen yliopisto), Martti Pallari (Suomen Yrittäjät), Esa Inget (Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK), Katri Luukka (Katri Luukka Solutions), Juha Mäntynen (Rakennusteollisuus RT ry), Saana Siekkinen (PAM), Marja-Leena Rinkineva (Helsingin kaupunki) sekä säätiön henkilökunnan edustajina Maarit Tourunen ja Taina Aalto. Johtokunta kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa ja pöytäkirjakohtia kertyi yhteensä 27 kpl. Amiedun toimialajohtajina toimivat Keijo Honkonen (Henkilöstövalmennus), Kari Lepistö (Teknologiateollisuus), Nuutti Manninen (Kauppa ja palvelut), Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho (Hyvinvointi) ja Matti Vesalainen (Kiinteistö ja rakennus). Ami-säätiön yt-toimikunnan muodostivat työnantajan edustajana johtaja Timo Karkola sekä työntekijöiden edustajina kouluttajat Esa Kelo (luottamusmies, OAJ), Väinö Niskanen (työsuojeluvaltuutettu), Jouko Vanhanen (luottamusmies, JHL alkaen) ja koulutusassistentti Taina Aalto (luottamusmies, Jyty). OKM käynnistikin vuonna 2013 merkittävän määrän ammatillisen koulutuksen tarjontaan liittyviä kehityshankkeita, joiden tulokset konkretisoituvat järjestäjätasolla asteittain vuosina : Tutkintojärjestelmää uudistetaan. Uudistus tulee voimaan Ammatillisen koulutuksen (perus- ja lisäkoulutus) rahoitusjärjestelmä uudistetaan. Uusi rahoituslainsäädäntö tulee voimaan Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelyt otetaan käyttöön kesällä Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen yhtenäinen kokonaisuus otetaan käyttöön Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen kehittämisen ohjelma. Toimenpideohjelma käynnistyy alkuvuodesta Uudet luvat viimeistään lukien. Kaikkien edellä mainittujen aloitteiden päämääränä on valtiontalouden sopeuttamistarpeiden ohella työelämän tarpeita vastaavan koulutustarjonnan varmistaminen sekä koulutuspalvelujen laadun ja tuottavuuden kehittäminen. 13. Ami-säätiön tulevaisuudenkuvia Ami-säätiö on käynnistänyt vuoden 2014 alussa seuraavat toimenpiteet ja hankkeet varmistaakseen strategiansa toteutumisen ja varautuakseen julkisesti rahoitetun toiminnan mahdolliseen murrokseen: Uuden toimitilan korjausrakentamishanke: uuden ajan oppimisympäristöt ja kustannustehokkuus Amiedu hanke: strategian mukaisen toimintakulttuurin uudistaminen Amiedun tarinan pohjalta Skenaariot II: strategian mukaisen ja kustannustehokkaan tuoteportfolion täsmentäminen yksikkötasolla Erityistoimenpideohjelma henkilöstökoulutusmarkkinoilla. Investointiluonteinen panostus valittujen kärkialojen ja tuoteryhmien tuotteistamiseen, kaupallistamiseen, tuotemyyntiin ja kärkialojen asiakassuhteiden hallintaan sekä uuden osaamisen, henkilöstöresurssien ja konsulttiverkostojen luomiseen. ICT -kokonaisarkkitehtuuri: strategiaa tukevan infrastruktuurin kehittäminen Organisaatiouudistus: strategian toimeenpanon vahvistaminen ja kustannustehokkuus 12. Ammatillisen aikuiskoulutuksen tulevaisuuden kuvia Säätiöiden tarkoitus sekä rooli ja tehtävät yhteiskunnassa ovat tarkastelun alla. Säätiölainsäädännön uudistamisen peruskysymyksiä ovat muun muassa miten tulkita säätiön tarkoituksen rajat muuttuvassa yhteiskunnassa, säätiön harjoittama liiketoiminta ja hyvää säätiötapaa koskevat ohjeet. Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille sisältää vahvistuksen jo aiemmin tehdyille sopeuttamistavoitteille: Ammatillisen koulutuksen tarjontaa sopeutetaan aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti, Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkon kehittämistä jatketaan ja Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusindeksi jäädytetään vuodeksi Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta sisältää useita, ammatillista ja ammatillista aikuiskoulutusta koskevia kehittämispäämääriä.

4 AMI-SÄÄTIÖN TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot , ,13 Henkilöstökulut , ,11 Poistot , ,84 Muut kulut , ,51 Kulut , ,46 Tuotto-/kulujäämä , ,67 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,16 Kulut , ,45 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,71 Tuotto-/kulujäämä , ,38 Tilikauden yli-/alijäämä , ,38 AMI-SÄÄTIÖN TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,73 Aineettomat hyödykkeet , ,73 Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet , ,15 Rakennukset ja rakennelmat , ,55 Koneet ja kalusto , ,79 Muut aineelliset hyödykkeet , ,85 Aineelliset hyödykkeet , ,34 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,85 Sijoitukset , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,07 Sijoitukset , ,92 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,99 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset konsernilainasaamiset ,00 0,00 Pitkäaikaiset saamiset ,00 0,00

5 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,59 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,87 Muut saamiset , ,60 Siirtosaamiset , ,61 Lyhytaikaiset saamiset , ,67 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 0, ,23 Rahat ja pankkisaamiset , ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,92 VASTAAVAA , ,91 AMI-SÄÄTIÖN TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Säädepääoma 8 409, ,40 Muut rahastot , ,06 Ed. tilikausien ylijäämä , ,68 Tilikauden ylijäämä , ,38 OMA PÄÄOMA , ,52 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,02 0,00 Pitkäaikainen vieras pääoma ,02 0,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,32 0,00 Saadut ennakot , ,75 Ostovelat , ,18 Ostovelat saman konsernin yrityksille , ,20 Muut velat , ,91 Siirtovelat , ,35 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,39 VIERAS PÄÄOMA , ,39 VASTATTAVAA , ,91 Tämä liite ei ole Ami-säätiön hallituksen virallinen tasekirja, vaan otteita siitä. Säätiön ja Ami-konsernin vahvistettu tilinpäätös on saatavilla myöhemmin Säätiörekisteristä tai pyydettäessä Ami-säätiön hallintoyksiköstä.

Vaikuttavaa osaamista. Toimintakertomus 2009

Vaikuttavaa osaamista. Toimintakertomus 2009 Vaikuttavaa osaamista Toimintakertomus 29 Sisällys Amiedussa on tekemisen meininki... 3 Laskevilla markkinoilla kasvavaa kysyntää osaamisesta ja osaamisen johtamisesta... 4 Lupauksen mukainen ja laadukas

Lisätiedot

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010 Tekemisen meininki Toimintakertomus 21 johtajan katsaus Sisällys 2 Tekemisen meininki jatkui Amiedussa vuonna 21... Ami-säätiö on vahva toimija pääkaupunkiseudulla... 4 Palvelujen laadunvarmistus kasvavalle

Lisätiedot

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013

Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7. Helsinki. Kerava. Porvoo. Vantaa TASEKIRJA 2013. Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Hyväksytty yhtymävaltuustossa 10.6.2014 7 Helsinki Kerava Porvoo Vantaa TASEKIRJA 2013 Liikelaitos Edupolin tilinpäätös 2013 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. EDUPOLIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

Osaamisen kehittämiskumppani. Toimintakertomus 2005

Osaamisen kehittämiskumppani. Toimintakertomus 2005 Osaamisen kehittämiskumppani Toimintakertomus 2005 Ammatillisen aikuiskoulutuksen taitotalo Ami-säätiö tarjoaa parhaat kokonaisratkaisut pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja työyhteisöjen

Lisätiedot

Johtajan katsaus... 3. Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010... 5

Johtajan katsaus... 3. Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010... 5 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Johtajan katsaus... 3 Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010... 5 Yhteisvastuu... 5 Koulutuskeskus Agricola... 6 Diakonia- ja sosiaalipalvelut...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 29.3.2012 Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...

Lisätiedot

17.4.2015. Katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan

17.4.2015. Katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Raportointi jäsenkuntiin Katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan Talouden raportit tuloslaskelma rahoituslaskelma tase

Lisätiedot

Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Tasekirja 1 (38) Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Tasekirja 2 (38) Sisällys Toimintakertomus... 3 Johdon katsaus... 3 Toiminta ja tulokset... 4 Voimavarat... 11 Arvio

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014)

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus 24.2.2015 (9 ) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni 1 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista koulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä,

Lisätiedot

Sisältö. Varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2004.

Sisältö. Varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2004. Vuosikertomus 2003 Sisältö Tärkeimmät tapahtumat 1 Yhteenveto tilinpäätöstiedoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Liiketoiminnan periaatteet 4 Toiminta-ajatus, Päämäärä, Arvot 4 Strategia 4 Organisaatio

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Sisältö KT-Tietokeskus... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Hallituksen toimintakertomus... 6 Vuosi 1994 lyhyesti... 8 Tunnusluvut 1994... 9 KT-Tietokeskuksen laatuvuosi... 10 KT-Tietokeskuksen palvelut...

Lisätiedot

V U O S I K E RTO M U S 2003

V U O S I K E RTO M U S 2003 VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällys Vuosi lyhyesti 1 Tietoja osakkeenomistajille 2 Martela lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoimintayksiköt ja organisaatio 2003 6 Liiketoimintayksikkö Suomi 6 Liiketoimintayksikkö

Lisätiedot

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tiukkenevan talouden haasteet... 4 3 Kevään kehittämistoimet ja laadunhallinta... 6 4 Uudella organisaatiolla muutokseen...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 1/2015 Sisällys 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 6 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma...

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995 VUOSIKERTOMUS 1997 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 SAMLINKIN LIIKETOIMINTA 4 TILINPÄÄTÖS 7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 7 TULOSLASKELMA 9 TASE 10 RAHOITUSLASKELMA 12 TASEEN LIITETIEDOT 13 TILIKAUDEN

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2001 Engel

Vuosikertomus 2001 Engel Vuosikertomus 2001 Engel Sisällys Engel lyhyesti 1 Visio, strategia ja arvot 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Kiinteistöpalvelumarkkinoiden kehitys 7 Engelin liiketoiminta 11 Henkilöstötilinpäätös 15 Ympäristövastuuta

Lisätiedot

A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Oulu Mining Schoolin asema

A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Oulu Mining Schoolin asema HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 2/2012 Aika Maanantai 19.3.2012 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Oulu Mining

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2009 31 357 lopussa Elinkeinorakenne 2007 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus 45,4 % Alkutuotanto

Lisätiedot

REHTORIN KATSAUS. Pekka Hulkko, rehtori

REHTORIN KATSAUS. Pekka Hulkko, rehtori Vuosikertomus 2012 1 SISÄLLYS Rehtorin katsaus 3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tekniikan ja liiketalouden yksikkö, Kokkola-Pietarsaari 6 Ylivieskan yksikkö 9 Hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikkö, Kokkola 10 Opiskelijakunta

Lisätiedot

S i s ä l t ö Tilinpäätös

S i s ä l t ö Tilinpäätös Sisältö 2 Johdon puheenvuoro 4 Lassila & Tikanoja lyhyesti 5 Strategia 6 Ympäristöpalvelut 8 Kiinteistöpalvelut 10 Teollisuuspalvelut 12 Asioiden hoidosta asiakkuuksien hoitoon 13 Tuotekehitys 14 Laatu,

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 KAM TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 TASEKIRJA VUODELTA 2011 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS 1.1.-31.12.2011... 3 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS... 7 2.1 TILIKAUDEN

Lisätiedot

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Vuosikertomus 1996 Kaupan monialayritys Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Starckjohann Oy, jonka osakkeet on noteerattu Helsingin Arvopaperipörssissä

Lisätiedot