Ami-säätiön toiminta vuonna 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ami-säätiön toiminta vuonna 2013"

Transkriptio

1 Ami-säätiön toiminta vuonna Yhteenveto Ami-säätiö saavutti vuonna 2013 yhteensä 30,89 M :n liikevaihdon. Ami-säätiön koulutustoiminnan osuus oli 29,603 M (ml. opiskelijamaksut, työtulot ja harjoittelutulot). Säätiön parhaiten kehittynyt toimiala oli Kaupan ja palveluiden ala. Toimiala saavutti 5,8 M liikevaihtotason toteutumisasteen ollessa 106,5 %. Säätiön tytäryhtiön, Amicom Oy:n, liikevaihto oli 1,95 M. Ami-säätiön henkilöstökulut sosiaalikuluineen olivat 18,029 M. Säätiö hankki ulkopuolisia palveluita 1,827 M :n edestä, mikä oli 5,9 % liikevaihdosta. Säätiön muut toimintakulut (sis. palvelut) olivat 28,756 M eli 93,1 % liikevaihdosta. Suurin yksittäinen kuluryhmä oli toimitilakulut; 2,618 M eli 8,5 % liikevaihdosta. Käyttökate oli 2,135 M (6,9 %) ja tilikauden tulos 0,356 M (1,2 %) ennen veroja ja varauksia. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,715 M. Suurimmat tutkintonimikkeet suorittajamäärillä mitattuna olivat vuonna 2013: liiketalouden perustutkinto, merkonomi (138 kpl), sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (91), johtamisen erikoisammattitutkinto (89), kiinteistöpalvelujen perustutkinto (79), eläintenhoitajan ammattitutkinto (79), välinehuoltajan ammattitutkinto (67), isännöinnin ammattitutkinto (67), myynnin ammattitutkinto (57) ja taloushallinnon ammattitutkinto (38). Osatutkintoja suoritettiin erityisesti seuraavissa tutkinnoissa: vartijan ammattitutkinto, kiinteistöpalvelujen perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja), talotekniikan perustutkinto sekä lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto. Ami-säätiö on valinnut strategisiksi kärkialoikseen kaupan ja palvelut, korjausrakentamisen ja kiinteistöpalvelut, yksityiset hoito- ja hoivapalvelut sekä kotoutumiskoulutuksen ja maahanmuuttajien integroinnin työelämään. Säätiön painopisteet vuonna 2013 olivat sen tuottamien palveluiden osaamisperusteisen vaikuttavuuden parantaminen, tuotejohtaminen sekä oppimisympäristöjen ja menetelmien kehittäminen. Ami-säätiön keskeinen tavoite vuonna 2013 oli toiminnan volyymin säilyttäminen vaikeassa kysyntä- ja rahoitustilanteessa. Tavoitteen saavuttamisessa onnistuttiin vain osin. Henkilöstöja toimitilakustannuksia koskevat säästötavoitteet saavutettiin. Säätiön hallituksen asettama päätös hankkia vuosina Hiomotie 6 -kiinteistöä korvaava toimitila toteutui kun säätiö osti kiinteistöosakeyhtiö Wahad Oy:n osakekannan. 2. Toimintaympäristön muutokset Ami-säätiön toimintaympäristön lähivuosien kehitystä kuvaa edelleen talouden ja yksityisen koulutuskysynnän heikko kehitys sekä julkisen talouden alijäämäisyydestä ja uhkavasta kestävyysvajeesta johtuvat määrärahaleikkaukset, jotka koskeva niin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kuin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonaloilla. OKM:n uudesta rahoitusjärjestelmästä ja rahoituksen tasosta saataneen selvyys vuoden 2014 kesään mennessä. Toimialalla tapahtunee lähivuosina runsaasti yritysjärjestelyjä niin alan yritysten strategisen päätöksenteon kuin OKM:n järjestäjäverkkoa koskevan rakenteellisen kehittämisohjelman pohjalta. Lainsäädäntö, joka perustuu työmarkkinajärjestöjen maaliskuussa 2013 sopimaan osaamisen kehittämisen toimintamalliin, tuli voimaan vuoden 2014 alusta. Lainuudistusten keskeinen ajatus on, että työnantaja saa verovähennyksen tai sitä vastaavan korvauksen osaamisen kehittämisestä, joka perustuu koulutussuunnitelmaan. Uudistus tukee Ami-säätiön lyhytkoulutuspalveluiden tuotteistamista ja kaupallistamista. 3. Ami-säätiön liikevaihto ja kannattavuus Vuosi 2013 oli poikkeuksellisen haastava niin Ami-säätiön opiskelijavolyymien ja liikevaihdon kuin tuloksenkin hallinnan osalta. Säätiön liikevaihto oli 30,891 M. Työvoimakoulutus muodosti 30 % säätiön liikevaihdosta, OKM:n valtionosuudet 52 %, henkilöstökoulutus 12 % ja muut toimintatuotot 6 %. Säätiön käyttökateprosentti oli 6,9 % ja käyttökate 2,135 M. Suunnitelman mukaisten poistojen sekä rahoituserien jälkeen säätiön nettotulokseksi muodostui Kaupan ja palveluiden toimiala Kaupan ja palveluiden toimialan liikevaihto oli 5,8 M. Kaupan koulutuspalveluiden kysyntä vuonna 2013 oli vahvaa. Erityisen positiivisesti kehittyi henkilöstökoulutus. Asiakassuhteiden hyvä hoito Uudenmaan ELY -keskukseen sekä tarjoustoiminnassa onnistuminen kantoivat hedelmää ja toimiala voitti syksyllä 2013 kuusi uutta työvoimapoliittista tarjousta, mm. Amiedun ensimmäisen F.E.C-kilpailutuksen. Toimialan asiakastyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla kouluarvosanalla 8,43. Toimiala jatkoi tuotteistamista jokaisessa koulutusyksikössä. Strategisena kärkenä olivat konsultatiivisen PalveluLuotsi-tuotteen viimeistely ja taloushallinnon verkkokurssien tuotteistaminen. Vuoden alusta tapahtunut Myynti ja kauppa- sekä Asiakaspalvelu ja markkinointi -yksikköjen yhdistäminen näkyi kouluttajien osaamisen kehittymisenä ja työtehtävien monipuolistumisena. Kaikissa uusissa rekrytoinneissa painotettiin henkilön kykyä toimia henkilöstökoulutusmarkkinoilla 5. Hyvinvointitoimiala Hyvinvointitoimialan liikevaihto oli 6M. Hyvinvointitoimialan toiminnan painopistealueina olivat yksityiset hoito- ja hoivaalat sekä puhdistus- ja kiinteistöhuollon monipalvelujen tuottajat. Oppija-asiakkaiden suurin kysyntä kohdistui vuonna 2013 klinikkaeläinhoitajan osaamisalaan, mutta myös välinehuollon ja kasvatuksen tutkinnot kiinnostivat. Ami-säätiö solmi vuoden 2013 aikana neljä uutta kumppanuussopimusta, mm. ASPA Palvelut Oy ja Suomen Tenavapäiväkodit. Puhdistuspalvelualan ja hoiva-alan asiakaskohtaiset tarpeet painottuivat vuonna 2013 yritysten ammattitaitoisen työvoiman rekrytointiin, perustutkintokoulutukseen ja osaamisten päivittämiseen. Ami-säätiön hyvinvointitoimialalla osallistui vuonna 2013 seuraaviin Leonardo-hankkeisiin: Hoiva-, hoito- ja kasvatus-

2 yksikkö toteutti Liikkuvuushankkeen yhdessä Hyrian kanssa. Eläintenhoito-yksikkö osallistui Vectar-hankkeeseen, jossa kehitettiin työssäoppimisen koordinointiin, valvontaan ja arviointiin internetissä toimiva järjestelmä. Hygieniaosaaminen ja välinehuoltoyksikkö osallistuivat välinehuoltoalalla potilasturvallisuutta edistävään Vedas-hankkeeseen yhdessä Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa. Toimiala toteutti yhteistyössä Henkilöstövalmennus-toimialan kanssa jo kolmannen sosiaali- ja terveysalalle räätälöidyn Johtamisen erikoisammattitutkintokoulutuksen. 6. Kiinteistö- ja rakennustoimiala Ami-säätiön Kiinteistö- ja rakennustoimialan liikevaihto oli 7,2 M. Toimialan kehittämisen kärkiä olivat korjausrakentaminen ja kiinteistöpalvelut. Molemmissa haetaan entistä energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Kiinteistö- ja rakennusalalla vallitseva lama vaikutti koulutuspalvelujen kysyntään vuoden loppua kohden. Ami-säätiö allekirjoitti Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkostoa koskevan Ilmastokumppanuus-sopimuksen. Lisäksi säätiö solmi uudet kumppanuudet RTK Palvelu Oy:n ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kanssa. Vuoden aikana Kiinteistö- ja rakennustoimiala tuotteisti mm. korjausrakentamisen työnjohtaja-, linjasaneeraaja- sekä kosteus- ja homekorjaaja -koulutuspalvelut. Rakennuspalvelut yksikkö toteutti maahanmuuttajien nopeutetun työllistymisen mallin pilotin (ns. Nopsa -malli) yhdessä Monivoimainen työyhteisövalmennus -yksikön kanssa. Toimialan lukumäärältään suurimmat tutkinnot olivat Isännöinnin ammattitutkinto, Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, Kiinteistönhoitaja, Kaivosalan ammattitutkinto ja Pintakäsittelyn perustutkinto. Isännöinnin tutkinnoissa Amiedu nousi markkinajohtajaksi Suomessa. Infrarakentaminen -yksikkö koulutti ensimmäiset Kaivosalan ammattitutkinnot. Toimiala jatkoi vahvaa verkostoyhteistyötään eri kehityshankkeissa, kuten Ura-Avain-projekti sekä Build Up Skills -hanke. Sähköisten koulutusalustojen kehittämistä jatkettiin mm. rakennusalalla. Rakennushalliin valmistui kosteuslaboratorio. 7. Teknologiateollisuuden toimiala Teknologiateollisuuden toimialan liikevaihto oli 5,2 M. Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa laajeni vuonna 2013 etenkin yrityksille suunnatuissa yhteishankintakoulutuksissa. Toimiala toteutti kaikkia eri yhteishankinnan malleja: MuutosKoulutusta, RekryKoulutusta ja TäsmäKoulutusta. Toimiala kehitti osana ProMaint projektia teollisuuden kunnossapidon monimuoto-opiskelumalleja. Projektissa alan yritykset pääsivät testaamaan moderneja sisältöjä mm. hydrauliikan, laakeriasennuksen sekä kunnonvalvonnan mittausten osalta. ICT:n osalta toimiala kehitti työssäoppimisen ohjauksen tietoteknisiä vaihtoehtoja emeki -projektin avulla. ICT -yksikkö päätti myös tuotteistaa peligrafiikan osaamisalan osana audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoa. Merkittävimmät uudet tuotteet toimialalla olivat konsultatiiviset Luotsi-palvelut: TuotantoLuotsi ja ICTLuotsi. Amiedu toteutti Kempin hitsauspalveluiden osalta EN ISO sertifikaatin saamiseen tähdätyn TuotantoLuotsi projektin. Sertifioinnin suoritti Inspecta Oy, jonka kanssa Amiedun yhteistyö syveni vuoden aikana. 8. Henkilöstövalmennuksen toimiala Henkilöstövalmennuksen toimialan liikevaihto oli 6,4 M. Henkilöstövalmennuksen koulutustoteutuksissa olivat vahvasti esillä Johtamisen erikoisammattitutkinto ja Tekniikan erikoisammattitutkinto sekä julkishallinnon Uudelleensijoituksen tukipalvelut (HANSEL-sopimus). Toimialan suurin palvelutuote on edelleen Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus. Tuotejohtamisessa toimiala keskittyi kotoutumiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhdistämiseen maahanmuuttajien nopeutetuksi malliksi yhdessä Kiinteistö- ja rakennustoimialan kanssa. Ami-säätiön ohjaava koulutus täytti lokakuussa 35 vuotta. Juhlaseminaarissa julkaistiin ohjaavan koulutuksen historiikkikirja Tiheää ja robustia - 35 vuotta ohjaavaa koulutusta Amiedussa. 9. Ami-säätiön tytäryhtiöt Amicom Oy, Taitotalon kongressikeskus Taitotalon kongressikeskuksen liikevaihto oli 1,95 M. Toteutunut liikevaihto oli budjetoidun mukainen ja kongressikeskuksen historian paras. Taitotalon kongressikeskuksen tuottama palvelu ja laatu ovat Suomen kärkitasoa. TNS Gallupin tekemä tutkimus kongressitalojen keskuudessa osoitti, että Taitotalon asiakaspysyvyys ja suositteluhalukkuus ovat asiakkaiden arvioimana huippuluokkaa ja kongressikeskus on maan parhaimmistoa. Kongressikeskus teki päätöksen käynnistää Ami-säätiön uusissa toimitiloissa Störmberginkuja 3 henkilöstöravintola- sekä kahvilatoiminnan syksyllä Wahad Oy Ami-säätiön hallitus päätti kokouksessaan , että säätiö hankkii kiinteistöosakeyhtiö Wahad Oy:n koko (100 %) osakekannan TMW Pramerica Investment GmbH:n Euro Yield -kiinteistörahastolta. Wahad Oy:n hallitus valitsi kokouksessaan yhtiön toimitusjohtajaksi säätiön hallintojohtaja Seppo Tammiston. Ami-säätiö operatiivinen johto käynnisti tammikuun 2013 lopulla hallituksen valtuuttamana Amiedun uutta oppimisympäristöä koskevan kehityshankkeen. Amiedua palveleviin tiloihin siirtyy jatkossa Kiinteistöpalvelut-, Kotoutumiskoulutus-, Monivoimainen työyhteisövalmennus- sekä Puhdistus- ja kotityöpalvelut -yksiköt. Hankkeen laajuus on: bruttoala m², kerrosala m² ja tilavuus m³. 10. Säätiön johtaminen ja organisaatio Ami-säätiön vuoden 2013 keskimääräinen henkilöstölukumäärä oli 327 henkilöä. Säätiöllä oli yhteensä 176 pedagogisesti pätevää ja 169 näyttötutkintomestaritutkinnon suorittanutta kouluttajaa. Amiedun ja Taitotalon kongressikeskuksen yhteinen ISO9001:2008 sertifikaatti uusittiin vuoden 2013 toiminnan arvioinnin perusteella. Ami-säätiö toteuttaa vuosina yhteistyössä Pohjola Terveys Oy:n kanssa Amiedu hankkeen, jolla Amiedun tarina (säätiön hallituksen hyväksymä strategia tarinamuodossa) jalkautetaan koko henkilöstöön.

3 11. Ami-säätiön hallinto ja päätöksenteko Ami-säätiön hallituksen muodostivat Harry Bogomoloff (pj. Helsingin kaupungin nimeämä), Tiina-Maaria Päivinen (vpj. Vantaa), Kristiina Erkkilä (Espoo), Juhana Harju (Helsinki), Pekka Herkama (Kauniainen), Mari Immonen (Espoo), Kaarina Suonperä (Vantaa), Erja Tenhunen-Lightfoot (Helsinki) ja Ulla-Marja Urho (Helsinki). Ami-säätiön hallituksen muodostivat alkaen Harry Bogomoloff (pj, Helsingin kaupungin nimeämä), Mari Immonen (vpj. Espoo), Kristiina Erkkilä (Espoo), Juhana Harju (Helsinki), Pekka Herkama (Kauniainen), Kaarlo Kähärä (Vantaa), Ulla Käyhkö (Helsinki), Kaarina Suonperä (Vantaa) ja Ulla- Marja Urho (Helsinki). Säätiön hallitus kokoontui toimintavuonna 10 kertaa ja pöytäkirjakohtia kertyi yhteensä 114 kpl. Ami-säätiön hallituksen valitsemina tilintarkastajina toimivat vuonna 2013 Juha Selänne, KHT, BDO Oy, KHT-yhteisö ja Erkka-Tapani Talvionko, KHT. Ami-säätiön strategisen johtoryhmän muodostivat säätiön johtaja, rehtori Timo Karkola, hallintojohtaja Seppo Tammisto, yrityspalvelujohtaja Ari Seppänen ja vararehtori, kehitysjohtaja Jussi Jarrett. Amiedun johtokunnan muodostivat Ami-säätiön hallituksen edustajina Harry Bogomoloff (pj.), muiden sidosryhmien edustajina Vesa Harmaakorpi (Lappeenrannan teknillinen yliopisto), Martti Pallari (Suomen Yrittäjät), Esa Inget (Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK), Katri Luukka (Katri Luukka Solutions), Juha Mäntynen (Rakennusteollisuus RT ry), Saana Siekkinen (PAM), Marja-Leena Rinkineva (Helsingin kaupunki) sekä säätiön henkilökunnan edustajina Maarit Tourunen ja Taina Aalto. Johtokunta kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa ja pöytäkirjakohtia kertyi yhteensä 27 kpl. Amiedun toimialajohtajina toimivat Keijo Honkonen (Henkilöstövalmennus), Kari Lepistö (Teknologiateollisuus), Nuutti Manninen (Kauppa ja palvelut), Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho (Hyvinvointi) ja Matti Vesalainen (Kiinteistö ja rakennus). Ami-säätiön yt-toimikunnan muodostivat työnantajan edustajana johtaja Timo Karkola sekä työntekijöiden edustajina kouluttajat Esa Kelo (luottamusmies, OAJ), Väinö Niskanen (työsuojeluvaltuutettu), Jouko Vanhanen (luottamusmies, JHL alkaen) ja koulutusassistentti Taina Aalto (luottamusmies, Jyty). OKM käynnistikin vuonna 2013 merkittävän määrän ammatillisen koulutuksen tarjontaan liittyviä kehityshankkeita, joiden tulokset konkretisoituvat järjestäjätasolla asteittain vuosina : Tutkintojärjestelmää uudistetaan. Uudistus tulee voimaan Ammatillisen koulutuksen (perus- ja lisäkoulutus) rahoitusjärjestelmä uudistetaan. Uusi rahoituslainsäädäntö tulee voimaan Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelyt otetaan käyttöön kesällä Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen yhtenäinen kokonaisuus otetaan käyttöön Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen kehittämisen ohjelma. Toimenpideohjelma käynnistyy alkuvuodesta Uudet luvat viimeistään lukien. Kaikkien edellä mainittujen aloitteiden päämääränä on valtiontalouden sopeuttamistarpeiden ohella työelämän tarpeita vastaavan koulutustarjonnan varmistaminen sekä koulutuspalvelujen laadun ja tuottavuuden kehittäminen. 13. Ami-säätiön tulevaisuudenkuvia Ami-säätiö on käynnistänyt vuoden 2014 alussa seuraavat toimenpiteet ja hankkeet varmistaakseen strategiansa toteutumisen ja varautuakseen julkisesti rahoitetun toiminnan mahdolliseen murrokseen: Uuden toimitilan korjausrakentamishanke: uuden ajan oppimisympäristöt ja kustannustehokkuus Amiedu hanke: strategian mukaisen toimintakulttuurin uudistaminen Amiedun tarinan pohjalta Skenaariot II: strategian mukaisen ja kustannustehokkaan tuoteportfolion täsmentäminen yksikkötasolla Erityistoimenpideohjelma henkilöstökoulutusmarkkinoilla. Investointiluonteinen panostus valittujen kärkialojen ja tuoteryhmien tuotteistamiseen, kaupallistamiseen, tuotemyyntiin ja kärkialojen asiakassuhteiden hallintaan sekä uuden osaamisen, henkilöstöresurssien ja konsulttiverkostojen luomiseen. ICT -kokonaisarkkitehtuuri: strategiaa tukevan infrastruktuurin kehittäminen Organisaatiouudistus: strategian toimeenpanon vahvistaminen ja kustannustehokkuus 12. Ammatillisen aikuiskoulutuksen tulevaisuuden kuvia Säätiöiden tarkoitus sekä rooli ja tehtävät yhteiskunnassa ovat tarkastelun alla. Säätiölainsäädännön uudistamisen peruskysymyksiä ovat muun muassa miten tulkita säätiön tarkoituksen rajat muuttuvassa yhteiskunnassa, säätiön harjoittama liiketoiminta ja hyvää säätiötapaa koskevat ohjeet. Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille sisältää vahvistuksen jo aiemmin tehdyille sopeuttamistavoitteille: Ammatillisen koulutuksen tarjontaa sopeutetaan aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti, Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkon kehittämistä jatketaan ja Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusindeksi jäädytetään vuodeksi Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta sisältää useita, ammatillista ja ammatillista aikuiskoulutusta koskevia kehittämispäämääriä.

4 AMI-SÄÄTIÖN TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot , ,13 Henkilöstökulut , ,11 Poistot , ,84 Muut kulut , ,51 Kulut , ,46 Tuotto-/kulujäämä , ,67 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,16 Kulut , ,45 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,71 Tuotto-/kulujäämä , ,38 Tilikauden yli-/alijäämä , ,38 AMI-SÄÄTIÖN TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,73 Aineettomat hyödykkeet , ,73 Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet , ,15 Rakennukset ja rakennelmat , ,55 Koneet ja kalusto , ,79 Muut aineelliset hyödykkeet , ,85 Aineelliset hyödykkeet , ,34 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,85 Sijoitukset , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,07 Sijoitukset , ,92 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,99 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset konsernilainasaamiset ,00 0,00 Pitkäaikaiset saamiset ,00 0,00

5 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,59 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,87 Muut saamiset , ,60 Siirtosaamiset , ,61 Lyhytaikaiset saamiset , ,67 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 0, ,23 Rahat ja pankkisaamiset , ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,92 VASTAAVAA , ,91 AMI-SÄÄTIÖN TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Säädepääoma 8 409, ,40 Muut rahastot , ,06 Ed. tilikausien ylijäämä , ,68 Tilikauden ylijäämä , ,38 OMA PÄÄOMA , ,52 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,02 0,00 Pitkäaikainen vieras pääoma ,02 0,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,32 0,00 Saadut ennakot , ,75 Ostovelat , ,18 Ostovelat saman konsernin yrityksille , ,20 Muut velat , ,91 Siirtovelat , ,35 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,39 VIERAS PÄÄOMA , ,39 VASTATTAVAA , ,91 Tämä liite ei ole Ami-säätiön hallituksen virallinen tasekirja, vaan otteita siitä. Säätiön ja Ami-konsernin vahvistettu tilinpäätös on saatavilla myöhemmin Säätiörekisteristä tai pyydettäessä Ami-säätiön hallintoyksiköstä.

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Ami-säätiön toiminta vuonna 2015

Ami-säätiön toiminta vuonna 2015 Ami-säätiön toiminta vuonna 2015 Yhteenveto Ami-säätiön vuonna 2015 toteutunut liikevaihto oli 33,47 M. Ami-säätiön toimintaympäristön taloudellinen epävakaus leimasi koko vuotta 2015. Valtion mahdollisuudet

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot