Ami-säätiön toiminta vuonna 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ami-säätiön toiminta vuonna 2013"

Transkriptio

1 Ami-säätiön toiminta vuonna Yhteenveto Ami-säätiö saavutti vuonna 2013 yhteensä 30,89 M :n liikevaihdon. Ami-säätiön koulutustoiminnan osuus oli 29,603 M (ml. opiskelijamaksut, työtulot ja harjoittelutulot). Säätiön parhaiten kehittynyt toimiala oli Kaupan ja palveluiden ala. Toimiala saavutti 5,8 M liikevaihtotason toteutumisasteen ollessa 106,5 %. Säätiön tytäryhtiön, Amicom Oy:n, liikevaihto oli 1,95 M. Ami-säätiön henkilöstökulut sosiaalikuluineen olivat 18,029 M. Säätiö hankki ulkopuolisia palveluita 1,827 M :n edestä, mikä oli 5,9 % liikevaihdosta. Säätiön muut toimintakulut (sis. palvelut) olivat 28,756 M eli 93,1 % liikevaihdosta. Suurin yksittäinen kuluryhmä oli toimitilakulut; 2,618 M eli 8,5 % liikevaihdosta. Käyttökate oli 2,135 M (6,9 %) ja tilikauden tulos 0,356 M (1,2 %) ennen veroja ja varauksia. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,715 M. Suurimmat tutkintonimikkeet suorittajamäärillä mitattuna olivat vuonna 2013: liiketalouden perustutkinto, merkonomi (138 kpl), sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (91), johtamisen erikoisammattitutkinto (89), kiinteistöpalvelujen perustutkinto (79), eläintenhoitajan ammattitutkinto (79), välinehuoltajan ammattitutkinto (67), isännöinnin ammattitutkinto (67), myynnin ammattitutkinto (57) ja taloushallinnon ammattitutkinto (38). Osatutkintoja suoritettiin erityisesti seuraavissa tutkinnoissa: vartijan ammattitutkinto, kiinteistöpalvelujen perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja), talotekniikan perustutkinto sekä lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto. Ami-säätiö on valinnut strategisiksi kärkialoikseen kaupan ja palvelut, korjausrakentamisen ja kiinteistöpalvelut, yksityiset hoito- ja hoivapalvelut sekä kotoutumiskoulutuksen ja maahanmuuttajien integroinnin työelämään. Säätiön painopisteet vuonna 2013 olivat sen tuottamien palveluiden osaamisperusteisen vaikuttavuuden parantaminen, tuotejohtaminen sekä oppimisympäristöjen ja menetelmien kehittäminen. Ami-säätiön keskeinen tavoite vuonna 2013 oli toiminnan volyymin säilyttäminen vaikeassa kysyntä- ja rahoitustilanteessa. Tavoitteen saavuttamisessa onnistuttiin vain osin. Henkilöstöja toimitilakustannuksia koskevat säästötavoitteet saavutettiin. Säätiön hallituksen asettama päätös hankkia vuosina Hiomotie 6 -kiinteistöä korvaava toimitila toteutui kun säätiö osti kiinteistöosakeyhtiö Wahad Oy:n osakekannan. 2. Toimintaympäristön muutokset Ami-säätiön toimintaympäristön lähivuosien kehitystä kuvaa edelleen talouden ja yksityisen koulutuskysynnän heikko kehitys sekä julkisen talouden alijäämäisyydestä ja uhkavasta kestävyysvajeesta johtuvat määrärahaleikkaukset, jotka koskeva niin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kuin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonaloilla. OKM:n uudesta rahoitusjärjestelmästä ja rahoituksen tasosta saataneen selvyys vuoden 2014 kesään mennessä. Toimialalla tapahtunee lähivuosina runsaasti yritysjärjestelyjä niin alan yritysten strategisen päätöksenteon kuin OKM:n järjestäjäverkkoa koskevan rakenteellisen kehittämisohjelman pohjalta. Lainsäädäntö, joka perustuu työmarkkinajärjestöjen maaliskuussa 2013 sopimaan osaamisen kehittämisen toimintamalliin, tuli voimaan vuoden 2014 alusta. Lainuudistusten keskeinen ajatus on, että työnantaja saa verovähennyksen tai sitä vastaavan korvauksen osaamisen kehittämisestä, joka perustuu koulutussuunnitelmaan. Uudistus tukee Ami-säätiön lyhytkoulutuspalveluiden tuotteistamista ja kaupallistamista. 3. Ami-säätiön liikevaihto ja kannattavuus Vuosi 2013 oli poikkeuksellisen haastava niin Ami-säätiön opiskelijavolyymien ja liikevaihdon kuin tuloksenkin hallinnan osalta. Säätiön liikevaihto oli 30,891 M. Työvoimakoulutus muodosti 30 % säätiön liikevaihdosta, OKM:n valtionosuudet 52 %, henkilöstökoulutus 12 % ja muut toimintatuotot 6 %. Säätiön käyttökateprosentti oli 6,9 % ja käyttökate 2,135 M. Suunnitelman mukaisten poistojen sekä rahoituserien jälkeen säätiön nettotulokseksi muodostui Kaupan ja palveluiden toimiala Kaupan ja palveluiden toimialan liikevaihto oli 5,8 M. Kaupan koulutuspalveluiden kysyntä vuonna 2013 oli vahvaa. Erityisen positiivisesti kehittyi henkilöstökoulutus. Asiakassuhteiden hyvä hoito Uudenmaan ELY -keskukseen sekä tarjoustoiminnassa onnistuminen kantoivat hedelmää ja toimiala voitti syksyllä 2013 kuusi uutta työvoimapoliittista tarjousta, mm. Amiedun ensimmäisen F.E.C-kilpailutuksen. Toimialan asiakastyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla kouluarvosanalla 8,43. Toimiala jatkoi tuotteistamista jokaisessa koulutusyksikössä. Strategisena kärkenä olivat konsultatiivisen PalveluLuotsi-tuotteen viimeistely ja taloushallinnon verkkokurssien tuotteistaminen. Vuoden alusta tapahtunut Myynti ja kauppa- sekä Asiakaspalvelu ja markkinointi -yksikköjen yhdistäminen näkyi kouluttajien osaamisen kehittymisenä ja työtehtävien monipuolistumisena. Kaikissa uusissa rekrytoinneissa painotettiin henkilön kykyä toimia henkilöstökoulutusmarkkinoilla 5. Hyvinvointitoimiala Hyvinvointitoimialan liikevaihto oli 6M. Hyvinvointitoimialan toiminnan painopistealueina olivat yksityiset hoito- ja hoivaalat sekä puhdistus- ja kiinteistöhuollon monipalvelujen tuottajat. Oppija-asiakkaiden suurin kysyntä kohdistui vuonna 2013 klinikkaeläinhoitajan osaamisalaan, mutta myös välinehuollon ja kasvatuksen tutkinnot kiinnostivat. Ami-säätiö solmi vuoden 2013 aikana neljä uutta kumppanuussopimusta, mm. ASPA Palvelut Oy ja Suomen Tenavapäiväkodit. Puhdistuspalvelualan ja hoiva-alan asiakaskohtaiset tarpeet painottuivat vuonna 2013 yritysten ammattitaitoisen työvoiman rekrytointiin, perustutkintokoulutukseen ja osaamisten päivittämiseen. Ami-säätiön hyvinvointitoimialalla osallistui vuonna 2013 seuraaviin Leonardo-hankkeisiin: Hoiva-, hoito- ja kasvatus-

2 yksikkö toteutti Liikkuvuushankkeen yhdessä Hyrian kanssa. Eläintenhoito-yksikkö osallistui Vectar-hankkeeseen, jossa kehitettiin työssäoppimisen koordinointiin, valvontaan ja arviointiin internetissä toimiva järjestelmä. Hygieniaosaaminen ja välinehuoltoyksikkö osallistuivat välinehuoltoalalla potilasturvallisuutta edistävään Vedas-hankkeeseen yhdessä Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa. Toimiala toteutti yhteistyössä Henkilöstövalmennus-toimialan kanssa jo kolmannen sosiaali- ja terveysalalle räätälöidyn Johtamisen erikoisammattitutkintokoulutuksen. 6. Kiinteistö- ja rakennustoimiala Ami-säätiön Kiinteistö- ja rakennustoimialan liikevaihto oli 7,2 M. Toimialan kehittämisen kärkiä olivat korjausrakentaminen ja kiinteistöpalvelut. Molemmissa haetaan entistä energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Kiinteistö- ja rakennusalalla vallitseva lama vaikutti koulutuspalvelujen kysyntään vuoden loppua kohden. Ami-säätiö allekirjoitti Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkostoa koskevan Ilmastokumppanuus-sopimuksen. Lisäksi säätiö solmi uudet kumppanuudet RTK Palvelu Oy:n ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kanssa. Vuoden aikana Kiinteistö- ja rakennustoimiala tuotteisti mm. korjausrakentamisen työnjohtaja-, linjasaneeraaja- sekä kosteus- ja homekorjaaja -koulutuspalvelut. Rakennuspalvelut yksikkö toteutti maahanmuuttajien nopeutetun työllistymisen mallin pilotin (ns. Nopsa -malli) yhdessä Monivoimainen työyhteisövalmennus -yksikön kanssa. Toimialan lukumäärältään suurimmat tutkinnot olivat Isännöinnin ammattitutkinto, Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, Kiinteistönhoitaja, Kaivosalan ammattitutkinto ja Pintakäsittelyn perustutkinto. Isännöinnin tutkinnoissa Amiedu nousi markkinajohtajaksi Suomessa. Infrarakentaminen -yksikkö koulutti ensimmäiset Kaivosalan ammattitutkinnot. Toimiala jatkoi vahvaa verkostoyhteistyötään eri kehityshankkeissa, kuten Ura-Avain-projekti sekä Build Up Skills -hanke. Sähköisten koulutusalustojen kehittämistä jatkettiin mm. rakennusalalla. Rakennushalliin valmistui kosteuslaboratorio. 7. Teknologiateollisuuden toimiala Teknologiateollisuuden toimialan liikevaihto oli 5,2 M. Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa laajeni vuonna 2013 etenkin yrityksille suunnatuissa yhteishankintakoulutuksissa. Toimiala toteutti kaikkia eri yhteishankinnan malleja: MuutosKoulutusta, RekryKoulutusta ja TäsmäKoulutusta. Toimiala kehitti osana ProMaint projektia teollisuuden kunnossapidon monimuoto-opiskelumalleja. Projektissa alan yritykset pääsivät testaamaan moderneja sisältöjä mm. hydrauliikan, laakeriasennuksen sekä kunnonvalvonnan mittausten osalta. ICT:n osalta toimiala kehitti työssäoppimisen ohjauksen tietoteknisiä vaihtoehtoja emeki -projektin avulla. ICT -yksikkö päätti myös tuotteistaa peligrafiikan osaamisalan osana audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoa. Merkittävimmät uudet tuotteet toimialalla olivat konsultatiiviset Luotsi-palvelut: TuotantoLuotsi ja ICTLuotsi. Amiedu toteutti Kempin hitsauspalveluiden osalta EN ISO sertifikaatin saamiseen tähdätyn TuotantoLuotsi projektin. Sertifioinnin suoritti Inspecta Oy, jonka kanssa Amiedun yhteistyö syveni vuoden aikana. 8. Henkilöstövalmennuksen toimiala Henkilöstövalmennuksen toimialan liikevaihto oli 6,4 M. Henkilöstövalmennuksen koulutustoteutuksissa olivat vahvasti esillä Johtamisen erikoisammattitutkinto ja Tekniikan erikoisammattitutkinto sekä julkishallinnon Uudelleensijoituksen tukipalvelut (HANSEL-sopimus). Toimialan suurin palvelutuote on edelleen Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus. Tuotejohtamisessa toimiala keskittyi kotoutumiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhdistämiseen maahanmuuttajien nopeutetuksi malliksi yhdessä Kiinteistö- ja rakennustoimialan kanssa. Ami-säätiön ohjaava koulutus täytti lokakuussa 35 vuotta. Juhlaseminaarissa julkaistiin ohjaavan koulutuksen historiikkikirja Tiheää ja robustia - 35 vuotta ohjaavaa koulutusta Amiedussa. 9. Ami-säätiön tytäryhtiöt Amicom Oy, Taitotalon kongressikeskus Taitotalon kongressikeskuksen liikevaihto oli 1,95 M. Toteutunut liikevaihto oli budjetoidun mukainen ja kongressikeskuksen historian paras. Taitotalon kongressikeskuksen tuottama palvelu ja laatu ovat Suomen kärkitasoa. TNS Gallupin tekemä tutkimus kongressitalojen keskuudessa osoitti, että Taitotalon asiakaspysyvyys ja suositteluhalukkuus ovat asiakkaiden arvioimana huippuluokkaa ja kongressikeskus on maan parhaimmistoa. Kongressikeskus teki päätöksen käynnistää Ami-säätiön uusissa toimitiloissa Störmberginkuja 3 henkilöstöravintola- sekä kahvilatoiminnan syksyllä Wahad Oy Ami-säätiön hallitus päätti kokouksessaan , että säätiö hankkii kiinteistöosakeyhtiö Wahad Oy:n koko (100 %) osakekannan TMW Pramerica Investment GmbH:n Euro Yield -kiinteistörahastolta. Wahad Oy:n hallitus valitsi kokouksessaan yhtiön toimitusjohtajaksi säätiön hallintojohtaja Seppo Tammiston. Ami-säätiö operatiivinen johto käynnisti tammikuun 2013 lopulla hallituksen valtuuttamana Amiedun uutta oppimisympäristöä koskevan kehityshankkeen. Amiedua palveleviin tiloihin siirtyy jatkossa Kiinteistöpalvelut-, Kotoutumiskoulutus-, Monivoimainen työyhteisövalmennus- sekä Puhdistus- ja kotityöpalvelut -yksiköt. Hankkeen laajuus on: bruttoala m², kerrosala m² ja tilavuus m³. 10. Säätiön johtaminen ja organisaatio Ami-säätiön vuoden 2013 keskimääräinen henkilöstölukumäärä oli 327 henkilöä. Säätiöllä oli yhteensä 176 pedagogisesti pätevää ja 169 näyttötutkintomestaritutkinnon suorittanutta kouluttajaa. Amiedun ja Taitotalon kongressikeskuksen yhteinen ISO9001:2008 sertifikaatti uusittiin vuoden 2013 toiminnan arvioinnin perusteella. Ami-säätiö toteuttaa vuosina yhteistyössä Pohjola Terveys Oy:n kanssa Amiedu hankkeen, jolla Amiedun tarina (säätiön hallituksen hyväksymä strategia tarinamuodossa) jalkautetaan koko henkilöstöön.

3 11. Ami-säätiön hallinto ja päätöksenteko Ami-säätiön hallituksen muodostivat Harry Bogomoloff (pj. Helsingin kaupungin nimeämä), Tiina-Maaria Päivinen (vpj. Vantaa), Kristiina Erkkilä (Espoo), Juhana Harju (Helsinki), Pekka Herkama (Kauniainen), Mari Immonen (Espoo), Kaarina Suonperä (Vantaa), Erja Tenhunen-Lightfoot (Helsinki) ja Ulla-Marja Urho (Helsinki). Ami-säätiön hallituksen muodostivat alkaen Harry Bogomoloff (pj, Helsingin kaupungin nimeämä), Mari Immonen (vpj. Espoo), Kristiina Erkkilä (Espoo), Juhana Harju (Helsinki), Pekka Herkama (Kauniainen), Kaarlo Kähärä (Vantaa), Ulla Käyhkö (Helsinki), Kaarina Suonperä (Vantaa) ja Ulla- Marja Urho (Helsinki). Säätiön hallitus kokoontui toimintavuonna 10 kertaa ja pöytäkirjakohtia kertyi yhteensä 114 kpl. Ami-säätiön hallituksen valitsemina tilintarkastajina toimivat vuonna 2013 Juha Selänne, KHT, BDO Oy, KHT-yhteisö ja Erkka-Tapani Talvionko, KHT. Ami-säätiön strategisen johtoryhmän muodostivat säätiön johtaja, rehtori Timo Karkola, hallintojohtaja Seppo Tammisto, yrityspalvelujohtaja Ari Seppänen ja vararehtori, kehitysjohtaja Jussi Jarrett. Amiedun johtokunnan muodostivat Ami-säätiön hallituksen edustajina Harry Bogomoloff (pj.), muiden sidosryhmien edustajina Vesa Harmaakorpi (Lappeenrannan teknillinen yliopisto), Martti Pallari (Suomen Yrittäjät), Esa Inget (Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK), Katri Luukka (Katri Luukka Solutions), Juha Mäntynen (Rakennusteollisuus RT ry), Saana Siekkinen (PAM), Marja-Leena Rinkineva (Helsingin kaupunki) sekä säätiön henkilökunnan edustajina Maarit Tourunen ja Taina Aalto. Johtokunta kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa ja pöytäkirjakohtia kertyi yhteensä 27 kpl. Amiedun toimialajohtajina toimivat Keijo Honkonen (Henkilöstövalmennus), Kari Lepistö (Teknologiateollisuus), Nuutti Manninen (Kauppa ja palvelut), Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho (Hyvinvointi) ja Matti Vesalainen (Kiinteistö ja rakennus). Ami-säätiön yt-toimikunnan muodostivat työnantajan edustajana johtaja Timo Karkola sekä työntekijöiden edustajina kouluttajat Esa Kelo (luottamusmies, OAJ), Väinö Niskanen (työsuojeluvaltuutettu), Jouko Vanhanen (luottamusmies, JHL alkaen) ja koulutusassistentti Taina Aalto (luottamusmies, Jyty). OKM käynnistikin vuonna 2013 merkittävän määrän ammatillisen koulutuksen tarjontaan liittyviä kehityshankkeita, joiden tulokset konkretisoituvat järjestäjätasolla asteittain vuosina : Tutkintojärjestelmää uudistetaan. Uudistus tulee voimaan Ammatillisen koulutuksen (perus- ja lisäkoulutus) rahoitusjärjestelmä uudistetaan. Uusi rahoituslainsäädäntö tulee voimaan Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelyt otetaan käyttöön kesällä Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen yhtenäinen kokonaisuus otetaan käyttöön Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen kehittämisen ohjelma. Toimenpideohjelma käynnistyy alkuvuodesta Uudet luvat viimeistään lukien. Kaikkien edellä mainittujen aloitteiden päämääränä on valtiontalouden sopeuttamistarpeiden ohella työelämän tarpeita vastaavan koulutustarjonnan varmistaminen sekä koulutuspalvelujen laadun ja tuottavuuden kehittäminen. 13. Ami-säätiön tulevaisuudenkuvia Ami-säätiö on käynnistänyt vuoden 2014 alussa seuraavat toimenpiteet ja hankkeet varmistaakseen strategiansa toteutumisen ja varautuakseen julkisesti rahoitetun toiminnan mahdolliseen murrokseen: Uuden toimitilan korjausrakentamishanke: uuden ajan oppimisympäristöt ja kustannustehokkuus Amiedu hanke: strategian mukaisen toimintakulttuurin uudistaminen Amiedun tarinan pohjalta Skenaariot II: strategian mukaisen ja kustannustehokkaan tuoteportfolion täsmentäminen yksikkötasolla Erityistoimenpideohjelma henkilöstökoulutusmarkkinoilla. Investointiluonteinen panostus valittujen kärkialojen ja tuoteryhmien tuotteistamiseen, kaupallistamiseen, tuotemyyntiin ja kärkialojen asiakassuhteiden hallintaan sekä uuden osaamisen, henkilöstöresurssien ja konsulttiverkostojen luomiseen. ICT -kokonaisarkkitehtuuri: strategiaa tukevan infrastruktuurin kehittäminen Organisaatiouudistus: strategian toimeenpanon vahvistaminen ja kustannustehokkuus 12. Ammatillisen aikuiskoulutuksen tulevaisuuden kuvia Säätiöiden tarkoitus sekä rooli ja tehtävät yhteiskunnassa ovat tarkastelun alla. Säätiölainsäädännön uudistamisen peruskysymyksiä ovat muun muassa miten tulkita säätiön tarkoituksen rajat muuttuvassa yhteiskunnassa, säätiön harjoittama liiketoiminta ja hyvää säätiötapaa koskevat ohjeet. Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille sisältää vahvistuksen jo aiemmin tehdyille sopeuttamistavoitteille: Ammatillisen koulutuksen tarjontaa sopeutetaan aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti, Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkon kehittämistä jatketaan ja Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusindeksi jäädytetään vuodeksi Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta sisältää useita, ammatillista ja ammatillista aikuiskoulutusta koskevia kehittämispäämääriä.

4 AMI-SÄÄTIÖN TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot , ,13 Henkilöstökulut , ,11 Poistot , ,84 Muut kulut , ,51 Kulut , ,46 Tuotto-/kulujäämä , ,67 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,16 Kulut , ,45 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,71 Tuotto-/kulujäämä , ,38 Tilikauden yli-/alijäämä , ,38 AMI-SÄÄTIÖN TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,73 Aineettomat hyödykkeet , ,73 Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet , ,15 Rakennukset ja rakennelmat , ,55 Koneet ja kalusto , ,79 Muut aineelliset hyödykkeet , ,85 Aineelliset hyödykkeet , ,34 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,85 Sijoitukset , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,07 Sijoitukset , ,92 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,99 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset konsernilainasaamiset ,00 0,00 Pitkäaikaiset saamiset ,00 0,00

5 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,59 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,87 Muut saamiset , ,60 Siirtosaamiset , ,61 Lyhytaikaiset saamiset , ,67 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 0, ,23 Rahat ja pankkisaamiset , ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,92 VASTAAVAA , ,91 AMI-SÄÄTIÖN TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Säädepääoma 8 409, ,40 Muut rahastot , ,06 Ed. tilikausien ylijäämä , ,68 Tilikauden ylijäämä , ,38 OMA PÄÄOMA , ,52 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,02 0,00 Pitkäaikainen vieras pääoma ,02 0,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta ,32 0,00 Saadut ennakot , ,75 Ostovelat , ,18 Ostovelat saman konsernin yrityksille , ,20 Muut velat , ,91 Siirtovelat , ,35 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,39 VIERAS PÄÄOMA , ,39 VASTATTAVAA , ,91 Tämä liite ei ole Ami-säätiön hallituksen virallinen tasekirja, vaan otteita siitä. Säätiön ja Ami-konsernin vahvistettu tilinpäätös on saatavilla myöhemmin Säätiörekisteristä tai pyydettäessä Ami-säätiön hallintoyksiköstä.

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Ami-säätiön toiminta vuonna 2014

Ami-säätiön toiminta vuonna 2014 Ami-säätiön toiminta vuonna 2014 Yhteenveto Ami-säätiö saavutti vuonna 2014 yhteensä 34,4 M :n liikevaihdon. Ami-säätiön taloudellinen toimintaympäristö oli epävakaa koko toimintakauden ajan. Valtion mahdollisuudet

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Ami-säätiön toiminta vuonna 2015

Ami-säätiön toiminta vuonna 2015 Ami-säätiön toiminta vuonna 2015 Yhteenveto Ami-säätiön vuonna 2015 toteutunut liikevaihto oli 33,47 M. Ami-säätiön toimintaympäristön taloudellinen epävakaus leimasi koko vuotta 2015. Valtion mahdollisuudet

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys ry

RI Riistanhoitoyhdistys ry RI Riistanhoitoyhdistys ry TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tulot Valtionavustus Metsästäjätutkinto Metsästäjäkurssit Ampumakoe Ulkomaalaisten ampumakoetod. Harrastustodistukset Metsästyksenvalvonta

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Logistiikka-alan Ennakointikamari

Logistiikka-alan Ennakointikamari Logistiikka-alan Ennakointikamari 31.1.2014, Taitotalo, Helsinki Oikea tie osaamiseen Timo Karkola rehtori Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Lähes 40 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta Vuonna

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot