ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki"

Transkriptio

1

2 ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN? MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN? JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA... 7 ISÄ-RYHMÄ PERHEVALMENNUKSESSA... 8 EBDS- SEULA (MASENNUSSEULA) JA DEPRESSIOHOITAJAN HAASTATTELU... 9 NOPSA-PERHETYÖ ÄITIEN TUULETUSTUPA / ÄITI-LAPSI -RYHMÄTOIMINTA VARHAISKASVATUKSEN KUVASTIN PALVELUOHJAUS LAPSIPERHEILLE ISÄ -TYÖRYHMÄ (YHTEINEN AJATUS JO TOIMIVASTA HYVÄSTÄ KÄYTÄNNÖSTÄ) PIENI JA ISO OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ ALAKOULUJEN VÄLITUNTILIIKUTTAJAT PERHELIIKUNTAPÄIVÄ JA HARRASTUSPÄIVÄ LASTEN LEIRITOIMINTA ROBISONRATA YHTEISTYÖ JOPO (JOUSTAVA PERUSOPETUS)-LUOKAN KANSSA PALVELUOHJAUS ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ NUORTEN PIENRYHMÄTOIMINTA (MM. ROKKIS, TEAM WATSON, ROCKAFELLOW) YÖKAHVILA PERJANTAISIN KLO SAPERE-RUOKAKASVATUSMENETELMÄ JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUE ALAJÄRVI, SOINI JA VIMPELI PERHEKERHO KUNTALISÄ ALLE 3-VUOTIAILLE LAPSILLE VEKARA (VARHAISKASVATUKSEN ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN YHTEISTYÖRYHMÄ) TUPA + KUNTOUTUSLUOKKA KESÄ- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA NUORISOTILOILLA JA NUORTEN KOULUTUS JÄRKKÄÄ TAPAHTUMA IDEAKILPAILU ERILAINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA TE-TOIMISTON YHTEISTYÖ JÄRVISEUDUN AMMATTI-INSTITUUTIN (JAMI) KANSSA KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN - EVIJÄRVI, KAUHAVA JA LAPPAJÄRVI AVOIN PÄIVÄKERHO / PÄIVÄKERHO PÄIVÄKERHOTYÖ/ PERHEKERHO PERHEKAHVILA LASTEN RYHMÄ PERHEKOULU GAME OF LIFE, "MITEN VOIN" -HYVINVOINTI TEEMAPÄIVÄ HYVINVOINTIVIIKKO NUORTEN TUKIRYHMÄT NUORTEN TYÖPAJA JELPPIS ASIAKASOSALLISUUS KEHITTÄMISESSÄ KYLÄVIIKKO KUUSIOKUNNAT ALAVUS, KUORTANE, TÖYSÄ JA ÄHTÄRI VAVU-KOTIKÄYNTI VUOTIS KOTIKÄYNTI PERHEKAHVILA AVOIMET AAMUT PÄIVÄHOIDOSSA PIENRYHMÄTOIMINTA PÄIVÄKODISSA

4 KUUSIOKUNTIEN PERHELEIRIT NIVELVAIHEET H-YHDISTYSTOIMINTA NUORISOTOIMEN EHKÄISEVÄ TYÖ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA (HUOMIOIDEN ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT LAPSET) LAPUA NEUVOLAN PERHETYÖ PÄIVÄKOTIPALAVERIT KUNTOUTUSTYÖRYHMÄ VYYHTI VANHEMPANA VAHVEMMAKSI-RYHMÄ KOULULAISTEN PÄIVÄLEIRIT LOMA-AIKANA HYVINVOINTITYÖRYHMÄ SEINÄJOKI VAUVASIRKUS NEUVOLAN PERHETYÖ PERHEKAHVILATOIMINTA AVOIN PÄIVÄKOTI / PERHERYHMÄ HYVINVOIVA LAPSI TYÖPROSESSI; OMAHOITAJUUS JA PIENRYHMÄTOIMINTA KOULUUNTUTUSTUMISPÄIVÄ TOIMIVA NIVELVAIHE, ESIOPETUKSESTA KOULUUN TOIMIVA NIVELVAIHE LASTEN SIIRTYESSÄ ESKARISTA EKALUOKALLE KUUDESLUOKKALAISTEN TERVEYSKYSELY TÖRNÄVÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS SAATTAEN VAIHTAEN JOPO-LUOKKA (JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN LUOKKA) NUORTEN VERKKOLEHTI KANTTI AVOIN NUOPPARI KAIKILLE YLISTARON NUORTEN VIDEORYHMÄ KUMMILUOKKA/ -KOULU SYDÄNYHDISTYKSEN TOIMINTANA SUUPOHJA ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI JA TEUVA PERHETUPA SOFFA PIENRYHMÄTOIMINTA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUS PERHETAPAHTUMA (TOIMINNALLINEN) PLAYCITY VARHAINEN PUUTTUMINEN TERVEYSTAPAAMINEN 7.LUOKALLE TULEVAN OPPILAAN JA HÄNEN HUOLTAJIENSA KANSSA MAJANIEMIPÄIVÄT KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ NUKUTE-TYÖRYHMÄ (MONIAMMATILLINEN) HENKILÖKOHTAINEN KONTAKTI NUOREEN PUIMALA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN PUINTIA LÄHTEET

5 1. JOHDANTO Tämän julkaisun tarkoituksena on tuoda esille Etelä-Pohjanmaan maakunnan eri alueiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa toteutettua ehkäisevää toimintaa sekä ehkäisevän toiminnan hyviä ja toimivia käytäntöjä. Ehkäisevän toiminnan Hyvät Käytännöt Etelä-Pohjanmaalla -julkaisu toteutettiin osana ELLA Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalvelut -kehittämishankkeen ( ) ehkäisevän toiminnan tavoitekokonaisuutta. Tämän tavoitekokonaisuuden osalta hanke on koonnut sekä valtakunnallisesti että alueellisesti ehkäisevän työn Hyviä Käytäntöjä. Maakunnan alueella Hyviä Käytäntöjä on kerätty kevään ja syksyn 2012 aikana toteutetuissa alueellisissa ehkäisevän toiminnan työpajoissa ja jatkojalostettu edelleen maakunnallisessa Puimalassa. Tähän julkaisuun on koottu vain työpajoihin osallistuneiden esiin nostamia Hyviä Käytäntöjä. Työpajoissa ei ollut kaikkien kutsuttujen toimijatahojen edustajia, joka voi näkyä julkaisun sisällössä. Julkaisun ulkopuolelle jää näin ollen paljon erinomaisia toimintamalleja. Julkaisun alussa selvitetään lyhyesti se, mitä ELLA -hankkeessa tarkoitetaan Hyvällä Käytännöllä. Tämän jälkeen tarkennetaan, miten käytännöt kerättiin. Pääosassa julkaisussa on alueelliset Hyvät Käytännöt. Kunkin käytännön esittelyn lopussa on lisätietojen antajan yhteystiedot. Jotta nämä toimintatavat ja -mallit leviäisivät maakunnan muille alueille, ELLA -hanke kannustaa ottamaan yhteyttä yhteyshenkilöihin. Julkaisun lopuksi käsitellään maakunnallista Puimalaa Hyvien Käytäntöjen jatkojalostamisen ja juurruttamisen toteuttamistapana. ELLA -hanke toteuttaa Etelä-Pohjanmaan alueella Kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaa (Kaste). ELLA -hankkeessa on mukana kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat / kuntayhtymät ja sairaanhoitopiiri. Hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki. Laajemmin ELLA -hanke kuuluu yhtenä osahankkeena Väli-Suomen alueella lasten, nuorten ja perheiden palveluita kehittävään KASPERI II-hankekokonaisuuteen. ELLA -hankkeen päätavoitteena on monialaisen palvelukokonaisuuden kehittäminen perheiden kanssa tehtävässä työssä huomioiden ehkäisevän toiminnan-, varhaisen tuen- ja korjaavan työn kokonaisuudet. 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN? Hyvä Käytäntö -käsitteellä on useita eri määritelmiä. Sen tausta on liiketaloustieteessä ja taloudellisessa tuottavuudessa. Käsite on otettu käyttöön myös julkisen sektorin puolella, jossa se on saanut erilaisia sisältöjä. Suomessa sosiaali- ja terveysalalla Hyvä Käytäntö on työn kehittämisen väline. Sen lähtökohtana on avoimuus. Käytäntö voi arkikielessä olla yhtä kuin toimintatapa tai toimintamalli. Yleensä tarkoituksena on tuoda yhteen käytäntöjen kehittämisestä kiinnostuneita ihmisiä ja edistää uuden tiedon, ideoiden ja osaamisen syntymistä ja leviämistä. (Korhonen, S 2010; Sosiaaliportti 2012). ELLA Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalvelut -kehittämishankkeessa Hyvällä Käytännöllä tarkoitetaan hyviksi havaittuja, arkisia työ- ja toimintamalleja, jotka ovat käytössä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä toiminnassa. 5

6 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN? ELLA hanke toteutti Etelä-Pohjanmaan maakunnan eri alueilla ehkäisevän toiminnan työpajasarjan keväällä ja syksyllä Nämä Lähiyhteisö lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukena - Ehkäisevän toiminnan työpaja toteutettiin yhteistyössä alueiden toimijoiden kanssa. Alueelliset työpajat keräsivät yhteensä noin 130 henkilöä mm. neuvoloista, päivähoidosta, kouluilta, vapaa-aikatoimesta, seurakunnista, järjestöistä, vanhempaintoiminnasta, kyläseuroista ja luottamustoimista pohtimaan lapsiperheiden asioita. Tilaisuuksien tarkoituksena oli verkottaa kunkin alueen ehkäisevää työtä tekeviä toimijoita ja käydä keskustelua ajankohtaisista teemoista. Tilaisuuksissa keskusteltiin ja ideoitiin, miten lasten, nuorten ja perheiden lähellä olevat julkiset palvelut, järjestöt, kyläyhteisöt, seurakunnat ja vapaaehtoiset voisivat tukea vahvemmin lasten, nuorten ja perheiden arkea. Lisäksi nostettiin esiin alueen Hyvät Käytännöt. Keskustelu käytiin pareittain tai ryhmissä, joissa koottiin valmiille lomakepohjalle lyhyesti Hyvä Käytäntö esittely. Osa esille nostetuista toimintamalleista on vakiintunut konkreettiseen työhön ja osa oli vasta ideointiasteella. Työpajoissa pohdittiin myös sitä, miten näitä toimintamalleja voitaisiin mahdollisesti vielä kehittää ja levittää eteenpäin. Esimerkkinä tästä oli mm. se, että yhteistoimintaan haettiin kumppaneita yli hallinto- ja toimijarajojen tai sovittiin yhteisen tekemisen kohdista. Työpajoissa Hyviä Käytäntöjä käsiteltiin yhteensä yli 80 kappaletta. Jokaisen alueen työpajasta nostettiin yksi Hyvä Käytäntö edustamaan aluetta maakunnalliseen Puimalaan Seinäjoelle. Alla olevasta taulukossa on esitetty työpajojen ajankohta, osallistujien määrä ja julkaisuun tuotujen Hyvien Käytäntöjen määrä. Yhteistoiminta-alue/kunta Pidetyn työpajan ajankohta Työpajoihin osallistuneiden määrä Julkaisuun vietyjen Hyvien Käytäntöjen määrä JIK-alue (Jalasjärvi, Ilmajoki ja Kurikka) kpl Järvi-Pohjanmaa (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) Kaksineuvoinen (Evijärvi, Kauhava ja Lappajärvi) Kuusiokunnat (Alavus, Kuortane, Töysä ja Ähtäri) kpl kpl kpl Lapua kpl Seinäjoki kpl Suupohja (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva) kpl Yhteensä kpl Taulukko 1. Ehkäisevän toiminnan työpajat Etelä-Pohjanmaalla,

7 4. JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA 7

8 ISÄ-RYHMÄ PERHEVALMENNUKSESSA JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA JIK Ky / Jalasjärvi Ensimmäistä lasta odottavat isät Noin 10 vuotta, tällä hetkellä tauolla Miespuolinen, terveydenhuollon työntekijä ohjaa ensimmäistä lasta odottavaa isä-ryhmää perhevalmennuksen yhtenä tapaamiskertana Terveydenhuolto - Perhevalmennuksen ryhmää voisi jatkaa isä-lapsi -ryhmänä - Ohjaaja voi aluksi olla julkiselta puolelta, jatkossa voisi olla esimerkiksi aktiivinen isä Yhteyshenkilö: Sinikka Kaakinen Sähköposti: 8

9 JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA EBDS- SEULA (MASENNUSSEULA) JA DEPRESSIOHOITAJAN HAASTATTELU JIK Ky / Jalasjärven perhekeskus Äidit, joilla on kahden kuukauden ikäinen vauva 3-4 vuotta - Äidin masennusseulan läpikäyminen lastenneuvolassa, kun lapsi on 2 kuukauden ikäinen - Masennusseula annetaan äidille täytettäväksi edellisellä neuvolakäynnillä ja hänelle kerrotaan, että seuraavalla kerralla terveyskeskuksen depressiohoitaja tulee käynnille mukaan lomakkeen purkutilanteeseen - Äidille kerrotaan, että sama käytäntö on jokaisen äidin kohdalla - Mielenterveysyksikkö/ depressiohoitaja - Terveydenhoitaja - Vanhemmat - Molempien vanhempien läsnäolo suotavaa - Yhteisen ajan löytyminen vastaanottoajalle - Iltavastaanottojen mahdollistaminen MUUTA - Yhteistyön jatkuminen - Asian vieminen tiimiin, jos äidillä on masennus - Vuorovaikutuksen tarkkaileminen ja toiminnan tukeminen Yhteyshenkilö: Marja-Liisa Ahola tai Elli Rautiainen Sähköposti: 9

10 NOPSA-PERHETYÖ JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Kurikka/ koulut, sosiaalitoimi; perhetyö - Lapset ja nuoret, joilla on paljon koulupoissaoloja, mutta syytä on vaikea hahmottaa - Keväästä 2012 lähtien - Ohjautuminen kuraattorin kautta - Tutustumiskäynti + 5 aamukäyntiä ja lopetuspalaveri - Mietitään yhdessä perheen kanssa tarvittaessa lastensuojelutarvetta tai muuta - Lopetuspalaverissa tehdään lastensuojeluilmoitus, jos on tarve tullut esille - Koulut/ kuraattorit - Lastensuojelun perhetyöntekijät - Joustavuutta - Tapaukset tulevat yllättäen ja lyhyellä aikataululla on saatava käynnit toteutettua MUUTA - Jo puolen vuoden aikana on hyviä kokemuksia - Apu saadaan nopeampaa perille Yhteyshenkilö: Reija Penttilä Sähköposti: 10

11 ÄITIEN TUULETUSTUPA / ÄITI-LAPSI -RYHMÄTOIMINTA Kurikan kaupunki, perusturvaosasto ja JIK -perhekeskus JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Paljon kotona aikaa viettävät äidit ja heidän alle kouluikäiset lapset, joiden sosiaalinen verkosto on niukka Vuoden 2011 alusta lähtien - Suljettu ryhmä - Kokoontuminen joka toinen keskiviikko klo Kaksi ryhmää vuodessa (kokoontumisia 8-10/ ryhmä) - Ruoanlaitto ja ruokailu - Järjestettyä, ohjattua toimintaa äideille ja lapsille yhdessä ja erikseen (esim. askartelua, leikkejä, musiikki-/ laululeikkejä, rentoutus, toimintarata, leivontaa, ruoanlaittoa, ulkoilua, retkiä sekä muuta vuorovaikutusta tukevaa toimintaa) - Mahdollisuus vapaaseen oleskeluun ja vertaistukeen - Vierailut (esim. paloasemalla, uimahalli, kirjasto) - Kutsutut vierailijat (esimerkiksi fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit) - JIK -perhekeskus ja perusturvaosasto (esimerkiksi aikuissosiaalityö) - Nuorisotoimi (tilat) - Seurakunta - Leikkivälineiden ym. lainaus: MLL ja päivähoito - Riippuen ryhmän kokoonpanosta (esimerkiksi määrä, tuen tarpeet, lasten iät, toiminnan sisältö) resurssit, tilat, henkilöstön määrä, aika - Jos esimerkiksi ryhmässä laitetaan yhdessä ruokaa ja ruokaillaan, otettava huomioon allergiat, kaupassa käynti, järjestelyt ennen kuin asiakkaat tulevat paikalle. Lisäksi otettava huomioon järjestelyt sen jälkeen - Lelut ja muut toimintaan tarvittavat välineet - Työntekijöiden tarve riippuu toiminnan sisällöstä ja kohderyhmästä; meillä tarve ollut 3-6 lastensuojelun/ perhekeskuksen perhetyöntekijää ja -ohjaajaa (enimmillään ryhmässä asiakkaana ollut 8 äitiä ja 11 eriikäistä lasta) - Ensimmäisten ryhmien toiminnan suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa - Ryhmän kokoaminen ja motivointi, kutsut - Toiminnan suunnittelu - Työnjako - Rahan tarve toiminnan sisällöstä riippuen - Tilat saimme maksutta nuorisotoimelta/ seurakunnalta - vuonna 2011 on toimintaan kulunut rahaa yhteensä noin 1100 (sisältäen ruoka-, askartelu ja muut toimintaan liittyvät hankinnat ja kulut) - työntekijät ohjasivat ryhmätoimintaa perustyöhönsä sisältyen (ei erikseen palkkakustannuksia ryhmätoiminnasta) 11

12 MUUTA JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA - Asiakkailta (aikuisilta ja lapsilta) sekä yhteistyökumppaneilta on tullut paljon myönteistä palautetta toiminnasta ja ovat toivoneet toiminnan jatkuvan edelleen - Mietityttää, miten toiminta saataisiin jatkumaan siten, että äidit itse aktivoituisivat muihinkin jo olemassa oleviin ryhmiin - Kohderyhmätarpeita ilmenee monenlaisia ei pelkästään äiti-lapsi ryhmätoiminnalle vaan myös esimerkiksi nuorille oma ryhmä - Ryhmätoiminnan kohderyhmä määräytyy eri toimijatahojen havaitsemien tarpeiden sekä käytettävissä olevien resurssien (esimerkiksi tilat ja henkilöstö) mukaisesti Yhteyshenkilö: Virpi Vainionpää Sähköposti: 12

13 VARHAISKASVATUKSEN KUVASTIN JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA - SONet BOTNIAn varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmä - Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alue Varhaiskasvatuksen henkilöstö Viedään käytäntöön - Kuvastimen avulla työntekijät voivat kehittää omaa työskentelyään nostamalla esiin haasteelliseksi kokemiaan tilanteita ja asioita - Sen avulla jäsennetään omaa tiimityötä; avataan asiakastyönprosesseja; sanallistetaan hiljaista tietoa; arvioidaan, syvennetään ja kehitetään asiakastyössä käytettyjä keinoja - Kuvastin sisältää lomakkeiston dokumentoinnin ja arvioinnin tueksi, vertaiskokouksen sekä työn edistymisen seurannan ja vaikuttavuusoletuksen tekemisen - Suunnitteluvaiheessa SONet BOTNIAn varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmä - Itse Kuvastin -menetelmä toimii organisaation sisällä ja on työntekijöiden oma työskentelyväline - Aikaa lomakkeiston täyttämiselle/ oman työn reflektoinnille ja suunnittelulle - Tila ja aika Kuvastimen tiimikokouksille MIHIN TARPEESEEN TAI MIKSI EDELLÄ MAINITTU HYVÄ KÄYTÄNTÖ ON KEHITETTY? - Keskustelujen ja kokemusten perusteella varhaiskasvatuksen ammattilaisilla ei ole ollut käytössään aiemmin varsinaisesti omaa työtä tutkivaa sekä itse- ja vertaisarviointia tukevaa kehittämistyökalua - Pohjalaismaakuntien alueella alunperin sosiaalityöntekijät ovat jo monin paikoin ottaneet menetelmän omakseen SONet BOTNIAn toimesta järjestetyissä koulutustilaisuuksissa saamansa opastuksen jälkeen - Osaamiskeskuksen ylimaakunnallisessa kehittäjäryhmässä päätettiin muokata Kuvastimesta toimiva kaksikielinen työväline myös päivähoidon organisaatioiden käyttöön työn kehittämisen tueksi ja rakenteeksi MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ ON SAAVUTETTU ERI NÄKÖKULMISTA - Menetelmän avulla: - saadaan avattua haasteelliseksi ja pulmallisesi koettuja tilanteita ja asioita - laajennetaan ymmärrystä sekä omasta että toimintaverkoston muiden toimijoiden työstä ja prosessien etenemisestä - vertaisarviointikeskustelujen ja arvioinnin avulla voidaan löytää yhteistä merkitystä työlle esimerkiksi selkeyttämällä ja yhtenäistämällä käsitteitä tai toimintatapoja Yhteyshenkilöt: Vivi-Ann Koskimäki, Sari Hintsa, Anne Saarijärvi Sähköposti: Internet: 13

14 PALVELUOHJAUS LAPSIPERHEILLE JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA JIK Ky Lapset, nuoret, perheet (toimii kaikenikäisillä) Idea-asteella - Matalan kynnyksen palvelu, jolloin apu avuntarvitsijalle löytyy helpoimmin ja lähempää - Palveluohjaaja jalkautuu tarvittaessa neuvolaan, koululle jne. - Palveluohjaaja kouluttaa tarvittaessa lähiverkostoa - Kuntien ja valtion palvelut - Seurakunta - Koulut - Järjestöt Jos palveluohjauskeskus on JIK -alueella, tarvitaan kaikkia edellä mainittuja MIHIN TARPEESEEN TAI MIKSI EDELLÄ MAINITTU HYVÄ KÄYTÄNTÖ ON KEHITETTY? Toimintamallin avulla uuden yhteydenoton ottaminen asiakkaaseen helpottuu Yhteyshenkilö: Outi Latva-Reinikka-Courela Sähköposti: 14

15 JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA ISÄ -TYÖRYHMÄ (YHTEINEN AJATUS JO TOIMIVASTA HYVÄSTÄ KÄYTÄNNÖSTÄ) Kurikka Isät ja lapset 2009/ 2010 ensimmäinen tapahtuma - Järjestetään tapahtumia - Kehitellään keinoja, kuinka saada isät aktiivisesti osallistumaan neuvola-, hoito- ja kouluelämään - Tapahtumiin ei tule äitejä - Äidit voivat toimia lapsenvahteina tapahtumissa - Isille yksi tapahtuma isäinpäivän aikana äitienpäivän aikana isille ja lapsille tapahtuma - Esimerkiksi nettisivut perheille suunnatuista kerhoista, tapahtumista jne. - Kurikkalaiset isät - Yritykset sponsoreina - Palavereita - Suunnittelua - Sponsoreita - Aktiivinen ryhmä - Osallistujille maksuton MIHIN TARPEESEEN TAI MIKSI EDELLÄ MAINITTU HYVÄ KÄYTÄNTÖ ON KEHITETTY - Isien merkitys on yhtä tärkeä lapsen arjessa kuin äidin merkitys - Alun perin ajatus lähti siitä, että isät osallistuisivat enemmän äitien ohella mm. neuvolakäynneille - Tavoitteena, että isät osallistuisivat enemmän arkeen ja yleensä lapsen elämään MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ OLLAAN SAAVUTETTU ERI NÄKÖKULMISTA? - Työntekijöitä eri sektoreilta vahvistanut yhdessätoimimista - Isätyöryhmä on löytänyt selkeän asiakas- ja kohderyhmän - Jokainen markkinoinut omalle asiakaskunnalleen tapahtumia - Eri asiakaspinnoilta on myös osallistuttu tapahtumiin ryhmät heterogeenisiä - Palvelut ja niiden takana olevat toimijat ovat tulleet tutuiksi myös isille, jotka eivät ole varsinaisesti palveluiden piirissä - Isät ovat saaneet vertaistukea ja positiivista kokemusta yhdessätekemisestä sekä toistensa, että lastensa kanssa MUUTA - Muuallakin olisi kysyntää vastaavalle (Ilmajoki ja Jalasjärvi) 15

16 - Ajatus laajentaa nuoriin, yläasteikäisiin JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Yhteyshenkilö: Laura Honkasaari Sähköposti: 16

17 PIENI JA ISO OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ Jalasjärvi Esikoulu- ja kouluikäisten oppilashuollolliset asiat Vuodesta 2009 lähtien JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA - Kirkonkylän koulun oma oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa, kuukauden 1. ja 3. keskiviikko. (Muissa alakouluissa oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran kuussa) - Esikoulun oppilashuoltoryhmä kerran kuussa - Yläkoulussa oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran viikossa - Iso oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran kuussa Oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat: - Rehtori /koulunjohtaja - Lapsen oman luokan opettaja - Erityisopettaja - Luokanopettaja - Kouluterveydenhoitaja - Kuraattori - yläkoulussa opot - Oppilaan vanhemmat halutessaan Lisäksi kerran kuukaudessa kokoontuu moniammatillinen työryhmä. Ryhmään kuuluvat: - Perheterapeutti - Perhetyön psykologi - Sosiaalityöntekijä - Koululääkäri - Kouluterveydenhoitaja - Kuraattori - Oppilaan vanhemmat - sekä tarvittaessa muita käsiteltävän asian kannalta olennaisia henkilöitä Oppilashuoltotyöryhmän jäsenet sekä tarvittavat muut tahot esimerkiksi erikoissairaanhoito Ohjausryhmässä määritellään, kuka hoitaa minkäkin asian ja kuka on vastuussa. Näin saadaan selkeyttä asioiden eteenpäin viemiseksi 17

18 Yhteyshenkilö: Tanja Ylinen Sähköposti: Internet: JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA 18

19 ALAKOULUJEN VÄLITUNTILIIKUTTAJAT JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Jalasjärven liikuntatoimi ja koulutoimi Kaikki alakoululaiset Kevät 2012, syksy 2012 ja edelleen koulupäivinä - Välituntiliikuttajat on koulutettu 5-6- luokkien oppilaista - Koulutuksen järjesti liikuntatoimi yhteistyössä PLU:n kanssa - Koulutukseen osallistui lähes kaikkien alakoulujen oppilaita, yhteensä noin 30 oppilasta - Välituntiliikuttajat järjestävät muille oppilaille liikunnallista toimintaa välitunneilla - Liikuntatoimi, koulutoimi ja Pohjanmaan liikunta ja urheilu PLU Koulutuksen järjestäminen edellyttää: - Järjestäjää (liikuntatoimi) - Liikuntasalia - Rahaa palvelun ostoon (liikuntatoimi osti koulutuksen PLU:lta) - Koulutus kesti yhden iltapäivän, mukana kunnan liikunnanohjaaja ja PLUN:n kouluttaja Välituntiliikuntatoiminnan järjestäminen edellyttää: - Koulutettuja välkkäriliikuttajia luokkien oppilaista - Jonkin verran koulun omien välineitten käyttöä - Opettajien tukea ja seurantaa MIHIN TARPEESEEN TAI MIKSI EDELLÄ MAINITTU HYVÄ KÄYTÄNTÖ ON KEHITETTY? - Jalasjärven kunnan painopistealueena on kaikenikäisten kuntalaisten terveyden edistäminen - Tavoitteena saada lapset liikkumaan välituntisin enemmän - Lasten ylipainon ennaltaehkäisyyn MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ ON SAAVUTETTU ERI NÄKÖKULMISTA - Koululaiset liikkuvat enemmän ja yhdessä ja tekevät erilaisia asioita yhdessä toimien - Koululaiset jaksavat paremmin keskittyä opiskeluun tunneilla - Vanhemmat koululaiset auttavat ja ohjaavat pienempiä koululaisia - Järkkäriliikuttajat oppivat ottamaan vastuuta Yhteyshenkilöt: Helena Lampinen, Tiina Törmä Sähköposti: 19

20 PERHELIIKUNTAPÄIVÄ JA HARRASTUSPÄIVÄ JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan liikuntatoimet sekä JIK -perhekeskus kokoonkutsujana Perhe: lapset, vanhemmat sekä heidän lähipiirinsä (isovanhemmat, kummit) Noin kaksi vuotta - Noin puolivuotta aiemmin vapaa-aikatoimi ja terveystoimi kokoavat palaveriin alueen toimijat eli kunnan liikunta- ja harrastustoimintaa järjestävät tahot, mukana myös laajempia toimijoita mm. liikenneturva - Kukin miettii päivään toiminnallisen rastin; jossa on tekemistä perheelle ja harrastustoiminnan esittelyä - Aikuiset ja lapset kiertävät rasteja yhdessä eli perhe voi pysähtyä kokeilemaan erilaista toimintaa ja tekemisen iloa sekä keskustelemaan kunnan harrastustoimintaa järjestävien toimijoiden kanssa - Vapaa-aikatoimi - Terveystoimi - Kolmannen sektorin toimijoita - Noin eri järjestöä pystyttää esittelypisteen - Kunnan sisällä esimerkiksi liikunta- tai terveystoimi organisoi - Liikuntapaikan (sisällä ja/ tai ulkona) - Tapahtuman kesto noin 3-4 tuntia viikonloppuna tai arki-iltana - Ilmoituskulut - Mahdolliset arpapalkinnot henkilöä tapahtuman aikana Yhteyshenkilöt: Tiina Leikas, Niko Savinainen, Helena Lampinen, Matti Antila, 20

21 LASTEN LEIRITOIMINTA JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Ilmajoki, vapaa-aikatoimi Ala-asteikäiset (vuosittain lasta) 1970-luvulta lähtien - Vuoden mittaan neljä sisällöltään erilaista leiriä kunnan leirikeskuksessa - Toteutetaan loma-aikoina (vanhemmat töissä, ei kotona) - Yhteistyötä myös sosiaalitoimen kanssa - Yhdelle leirille max. 40 leiriläistä - Sosiaalitoimi - Vierailijat (esimerkiksi poliisi, pelastuslaitos, yhdistykset) - Tarvittavat määrärahat, talousarviossa ei karsittava kohde - Organisaatiovastuu; vapaa-aikatoimen viranhaltijat - Kunnalla on oma leirikeskus ohjaajaa kymmentä leiriläistä kohden Yhteyshenkilö: Mari Roos, Matti Antila Sähköposti: 21

22 ROBISONRATA JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Kurikan kaupunki vuotiaat Vuodesta 2004 lähtien - Lapset kutsutaan Säläishallille - Pareittain lähdetään matkaan - 4H-yhdistys - MLL - Jurvan urheiluseuroja - SPR - Luontoseura - Martat - Rotary Club - Jibbo - Nuoret, joita työllistetään vapaa-aikatoimelle kesällä - Oma työpanos - Kustannukset maastossa ovat halvat, hallin tilavuokraa ei ole - Kaupat sponsoroi makkarat - Kaupunki kustantaa mehut ja kahvit pisteitä pitäville Yhteyshenkilö: Mirja Lehtimäki Sähköposti: 22

23 JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA YHTEISTYÖ JOPO (JOUSTAVA PERUSOPETUS)-LUOKAN KANSSA Ilmajoki, seurakunta Jopo-luokan oppilaat Noin 5 vuotta - Ryhmäyttämistä - Rennompia koulupäiviä - Nuorten elämästä kiinnostumista Koulu ja opettajat - Aikaa ideoida ja aikaa toteutuksille - Tilat seurakunnalta - Ei lisäkustannuksia koululle MUUTA Tärkeää, kun aikuinen aidosti kiinnostunut siitä, mitä nuorelle kuuluu! Yhteyshenkilö: Minna Järvinen Sähköposti: 23

24 PALVELUOHJAUS ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ Kurikan kaupunki, etsivä nuorisotyö - Nuoret alle 29 -vuotiaat - Ydinryhmä vuotiaat Toiminnan alusta alkaen - Nuori ohjataan oikeiden/ tarvittavien palveluiden äärelle - Etsivä nuorisotyö on rinnalla kulkemista ja läsnäoloa - Kuraattorit - Terveydenhoitajat - Koulut - Sosiaalityö - Seurakunta - Nuorisotyö - TE-toimisto - Mielenterveyspalvelut jne. - Motivaatiota selvittää asioita nuoren kanssa - Varhaista puuttumista kykyä reagoida varhain Yhteyshenkilö: Marjo Keskinen, Outi Latva-Reinikka-Courela Sähköposti: JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA 24

25 JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA NUORTEN PIENRYHMÄTOIMINTA (MM. ROKKIS, TEAM WATSON, ROCKAFELLOW) - Nuorisotoimi, yhteistyössä sosiaali- ja koulutoimen kanssa - SPR - Perheneuvola - Lions Viljat - Seurakunta - Pienryhmätoiminta erilaisille kohderyhmille (13-20v.), myös etsivän nuorisotyön asiakkaille - Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret - Etsivän nuorisotyön asiakkaat - Eri aikana erikseen sovittu kohderyhmä vaihtelee; kun eritahoilla on noussut huoli tietystä ikäryhmästä ja havaittu tarve pienryhmätoiminnalle, tähän tartutaan Vuodesta Vuoden projekteina (1/2-1v.) - Sosiaalista mukavaa yhdessäoloa - Kivaa tekemistä - Joku porkkana toimintaan osallistumiseen (esimerkiksi vierailu PowerParkissa) - Aikuinen ohjaaja taustalla tukena - Sosiaalitoimi - Koulutoimi - Perheneuvola - SPR vuosina - Seurakunta - Lions Viljat - 2 ohjaajaa per ryhmä/ 4-8 nuorta h/ viikko - Toimintabudjetti n euroa euroa/ vuosi - Ohjaajien palkkakulut Yhteyshenkilö: Sanna Keltaniemi Sähköposti: 25

26 YÖKAHVILA PERJANTAISIN KLO JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Kurikan kaupunki vuotiaat Vuodesta 2007 lähtien - Kolme vanhempaa kerrallaan valvovat nuorisotilaa - Päihteetön ilta - Vapaaehtoisia vanhempia - Seurakunta - Lions - Rotary - MLL - 4H-yhdistys - Urheilijat Kahvilassa tarjotaan kahvit ja pullat nuorille ja valvojille Yhteyshenkilö: Mirja Lehtimäki Sähköposti: 26

27 SAPERE-RUOKAKASVATUSMENETELMÄ JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Kurikan kaupunki, varhaiskasvatus Varhaiskasvatusikäiset lapset ja perheet - Kevät varhaiskasvatuksen työntekijää kouluttautunut Sapere -lähiohjaajaksi - Koko varhaiskasvatuksen ja päivähoidon ruokakasvatuksen henkilöstön Sapere -koulutus Sapere -ruokakasvatusmenetelmän päämääränä on ruokailo ja myönteinen suhtautuminen ruokaan sekä ruokamaailmaan - Sapere -menetelmä on pedagoginen menetelmä, jolla lapset tutustutetaan kaikkien aistiensa avulla kokonaisvaltaisesti ruokaan, sen alkuperään ja ruokakulttuuriin - tavoitteena laatia kuntaan pedagoginen ruokalista - Varhaiskasvatus - Ruokapalvelut - JIK (terveyden edistämisen teema) - Vapaa-aikatoimi (Painovoimaa liikkeellä -hanke) - Lasten ruokakasvatus 2012 Sapere -hanke - Sapere -menetelmä kirjataan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan - Henkilöstön kouluttaminen - Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja ruokapalveluiden kesken pedagogisen ruokalistan laatimiseksi - Välineinä esim. tunnustelupussukat, tuoksupurkit, kuvat - Ruoasta puhutaan, lauletaan, loruillaan, tutkitaan, maistellaan, haistellaan, kokeillaan - Ruokaa valmistetaan, tukitaan ruoan alkuperää MIHIN TARPEESEEN TAI MIKSI EDELLÄ MAINITTU HYVÄ KÄYTÄNTÖ ON KEHITETTY? - Sapere on alun perin ranskalainen menetelmä, jossa lapset tutustuvat ruoka-aineksiin ja ruokiin aistiensa ja aistikokemustensa kautta - Menetelmä sopii varhaiskasvatukseen, kouluun ja koteihin - Ruokailu on päivittäinen ja tärkeä osa lapsen elämää - Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus yhdistyy arjen pedagogiikassa, sillä leikkiminen, tutkiminen, ilmaiseminen, liikkuminen on lapsille ominainen tapa toimia ja ajatella - Lapsilähtöisyys ruokakasvatuksessa tarkoittaa, että lapsella on mahdollisuus osallistua, harjoitella ja oppia ilman maistamaan pakottamista - Vuorovaikutuksessa aikuisten ja toisten lasten kanssa lapsi kokee oppimisen ja onnistumisen iloa Yhteystiedot: Anne Valpas 27

28 Sähköposti: Internet: JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA 28

29 JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUE ALAJÄRVI, SOINI JA VIMPELI 5. JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUE ALAJÄRVI, SOINI JA VIMPELI 29

30 JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUE ALAJÄRVI, SOINI JA VIMPELI PERHEKERHO Seurakunta/ perhekerho (Lehtimäki) Perheet; äidit ja pikkulapset Yli 20 vuotta - Joka toinen viikko 2 tuntia klo Kokoontumista, juttelua, leikkiä - Hartaus, laulut, ohjatut laululeikit - Kahvi, mehua, voileivät - Askartelu/ äitivartti - Diakoni - Lastenohjaaja - Kerhoukki ja mummo - Kutsutut asiantuntijavierailijat - Seurakunnan budjetti - Seurakunnan tilat ja työntekijät - Vapaaehtoiset avustajat - Kahviraha 2 euroa/ perhe - Mainostus MUUTA Lasten TV:n katselusta ja netin käytöstä myöhään pitäisi puhua Yhteyshenkilö: Riitta Kujala Sähköposti: 30

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot