ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki"

Transkriptio

1

2 ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN? MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN? JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA... 7 ISÄ-RYHMÄ PERHEVALMENNUKSESSA... 8 EBDS- SEULA (MASENNUSSEULA) JA DEPRESSIOHOITAJAN HAASTATTELU... 9 NOPSA-PERHETYÖ ÄITIEN TUULETUSTUPA / ÄITI-LAPSI -RYHMÄTOIMINTA VARHAISKASVATUKSEN KUVASTIN PALVELUOHJAUS LAPSIPERHEILLE ISÄ -TYÖRYHMÄ (YHTEINEN AJATUS JO TOIMIVASTA HYVÄSTÄ KÄYTÄNNÖSTÄ) PIENI JA ISO OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ ALAKOULUJEN VÄLITUNTILIIKUTTAJAT PERHELIIKUNTAPÄIVÄ JA HARRASTUSPÄIVÄ LASTEN LEIRITOIMINTA ROBISONRATA YHTEISTYÖ JOPO (JOUSTAVA PERUSOPETUS)-LUOKAN KANSSA PALVELUOHJAUS ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ NUORTEN PIENRYHMÄTOIMINTA (MM. ROKKIS, TEAM WATSON, ROCKAFELLOW) YÖKAHVILA PERJANTAISIN KLO SAPERE-RUOKAKASVATUSMENETELMÄ JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUE ALAJÄRVI, SOINI JA VIMPELI PERHEKERHO KUNTALISÄ ALLE 3-VUOTIAILLE LAPSILLE VEKARA (VARHAISKASVATUKSEN ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN YHTEISTYÖRYHMÄ) TUPA + KUNTOUTUSLUOKKA KESÄ- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA NUORISOTILOILLA JA NUORTEN KOULUTUS JÄRKKÄÄ TAPAHTUMA IDEAKILPAILU ERILAINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA TE-TOIMISTON YHTEISTYÖ JÄRVISEUDUN AMMATTI-INSTITUUTIN (JAMI) KANSSA KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN - EVIJÄRVI, KAUHAVA JA LAPPAJÄRVI AVOIN PÄIVÄKERHO / PÄIVÄKERHO PÄIVÄKERHOTYÖ/ PERHEKERHO PERHEKAHVILA LASTEN RYHMÄ PERHEKOULU GAME OF LIFE, "MITEN VOIN" -HYVINVOINTI TEEMAPÄIVÄ HYVINVOINTIVIIKKO NUORTEN TUKIRYHMÄT NUORTEN TYÖPAJA JELPPIS ASIAKASOSALLISUUS KEHITTÄMISESSÄ KYLÄVIIKKO KUUSIOKUNNAT ALAVUS, KUORTANE, TÖYSÄ JA ÄHTÄRI VAVU-KOTIKÄYNTI VUOTIS KOTIKÄYNTI PERHEKAHVILA AVOIMET AAMUT PÄIVÄHOIDOSSA PIENRYHMÄTOIMINTA PÄIVÄKODISSA

4 KUUSIOKUNTIEN PERHELEIRIT NIVELVAIHEET H-YHDISTYSTOIMINTA NUORISOTOIMEN EHKÄISEVÄ TYÖ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA (HUOMIOIDEN ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT LAPSET) LAPUA NEUVOLAN PERHETYÖ PÄIVÄKOTIPALAVERIT KUNTOUTUSTYÖRYHMÄ VYYHTI VANHEMPANA VAHVEMMAKSI-RYHMÄ KOULULAISTEN PÄIVÄLEIRIT LOMA-AIKANA HYVINVOINTITYÖRYHMÄ SEINÄJOKI VAUVASIRKUS NEUVOLAN PERHETYÖ PERHEKAHVILATOIMINTA AVOIN PÄIVÄKOTI / PERHERYHMÄ HYVINVOIVA LAPSI TYÖPROSESSI; OMAHOITAJUUS JA PIENRYHMÄTOIMINTA KOULUUNTUTUSTUMISPÄIVÄ TOIMIVA NIVELVAIHE, ESIOPETUKSESTA KOULUUN TOIMIVA NIVELVAIHE LASTEN SIIRTYESSÄ ESKARISTA EKALUOKALLE KUUDESLUOKKALAISTEN TERVEYSKYSELY TÖRNÄVÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS SAATTAEN VAIHTAEN JOPO-LUOKKA (JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN LUOKKA) NUORTEN VERKKOLEHTI KANTTI AVOIN NUOPPARI KAIKILLE YLISTARON NUORTEN VIDEORYHMÄ KUMMILUOKKA/ -KOULU SYDÄNYHDISTYKSEN TOIMINTANA SUUPOHJA ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI JA TEUVA PERHETUPA SOFFA PIENRYHMÄTOIMINTA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUS PERHETAPAHTUMA (TOIMINNALLINEN) PLAYCITY VARHAINEN PUUTTUMINEN TERVEYSTAPAAMINEN 7.LUOKALLE TULEVAN OPPILAAN JA HÄNEN HUOLTAJIENSA KANSSA MAJANIEMIPÄIVÄT KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ NUKUTE-TYÖRYHMÄ (MONIAMMATILLINEN) HENKILÖKOHTAINEN KONTAKTI NUOREEN PUIMALA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN PUINTIA LÄHTEET

5 1. JOHDANTO Tämän julkaisun tarkoituksena on tuoda esille Etelä-Pohjanmaan maakunnan eri alueiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa toteutettua ehkäisevää toimintaa sekä ehkäisevän toiminnan hyviä ja toimivia käytäntöjä. Ehkäisevän toiminnan Hyvät Käytännöt Etelä-Pohjanmaalla -julkaisu toteutettiin osana ELLA Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalvelut -kehittämishankkeen ( ) ehkäisevän toiminnan tavoitekokonaisuutta. Tämän tavoitekokonaisuuden osalta hanke on koonnut sekä valtakunnallisesti että alueellisesti ehkäisevän työn Hyviä Käytäntöjä. Maakunnan alueella Hyviä Käytäntöjä on kerätty kevään ja syksyn 2012 aikana toteutetuissa alueellisissa ehkäisevän toiminnan työpajoissa ja jatkojalostettu edelleen maakunnallisessa Puimalassa. Tähän julkaisuun on koottu vain työpajoihin osallistuneiden esiin nostamia Hyviä Käytäntöjä. Työpajoissa ei ollut kaikkien kutsuttujen toimijatahojen edustajia, joka voi näkyä julkaisun sisällössä. Julkaisun ulkopuolelle jää näin ollen paljon erinomaisia toimintamalleja. Julkaisun alussa selvitetään lyhyesti se, mitä ELLA -hankkeessa tarkoitetaan Hyvällä Käytännöllä. Tämän jälkeen tarkennetaan, miten käytännöt kerättiin. Pääosassa julkaisussa on alueelliset Hyvät Käytännöt. Kunkin käytännön esittelyn lopussa on lisätietojen antajan yhteystiedot. Jotta nämä toimintatavat ja -mallit leviäisivät maakunnan muille alueille, ELLA -hanke kannustaa ottamaan yhteyttä yhteyshenkilöihin. Julkaisun lopuksi käsitellään maakunnallista Puimalaa Hyvien Käytäntöjen jatkojalostamisen ja juurruttamisen toteuttamistapana. ELLA -hanke toteuttaa Etelä-Pohjanmaan alueella Kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaa (Kaste). ELLA -hankkeessa on mukana kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat / kuntayhtymät ja sairaanhoitopiiri. Hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki. Laajemmin ELLA -hanke kuuluu yhtenä osahankkeena Väli-Suomen alueella lasten, nuorten ja perheiden palveluita kehittävään KASPERI II-hankekokonaisuuteen. ELLA -hankkeen päätavoitteena on monialaisen palvelukokonaisuuden kehittäminen perheiden kanssa tehtävässä työssä huomioiden ehkäisevän toiminnan-, varhaisen tuen- ja korjaavan työn kokonaisuudet. 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN? Hyvä Käytäntö -käsitteellä on useita eri määritelmiä. Sen tausta on liiketaloustieteessä ja taloudellisessa tuottavuudessa. Käsite on otettu käyttöön myös julkisen sektorin puolella, jossa se on saanut erilaisia sisältöjä. Suomessa sosiaali- ja terveysalalla Hyvä Käytäntö on työn kehittämisen väline. Sen lähtökohtana on avoimuus. Käytäntö voi arkikielessä olla yhtä kuin toimintatapa tai toimintamalli. Yleensä tarkoituksena on tuoda yhteen käytäntöjen kehittämisestä kiinnostuneita ihmisiä ja edistää uuden tiedon, ideoiden ja osaamisen syntymistä ja leviämistä. (Korhonen, S 2010; Sosiaaliportti 2012). ELLA Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalvelut -kehittämishankkeessa Hyvällä Käytännöllä tarkoitetaan hyviksi havaittuja, arkisia työ- ja toimintamalleja, jotka ovat käytössä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä toiminnassa. 5

6 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN? ELLA hanke toteutti Etelä-Pohjanmaan maakunnan eri alueilla ehkäisevän toiminnan työpajasarjan keväällä ja syksyllä Nämä Lähiyhteisö lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukena - Ehkäisevän toiminnan työpaja toteutettiin yhteistyössä alueiden toimijoiden kanssa. Alueelliset työpajat keräsivät yhteensä noin 130 henkilöä mm. neuvoloista, päivähoidosta, kouluilta, vapaa-aikatoimesta, seurakunnista, järjestöistä, vanhempaintoiminnasta, kyläseuroista ja luottamustoimista pohtimaan lapsiperheiden asioita. Tilaisuuksien tarkoituksena oli verkottaa kunkin alueen ehkäisevää työtä tekeviä toimijoita ja käydä keskustelua ajankohtaisista teemoista. Tilaisuuksissa keskusteltiin ja ideoitiin, miten lasten, nuorten ja perheiden lähellä olevat julkiset palvelut, järjestöt, kyläyhteisöt, seurakunnat ja vapaaehtoiset voisivat tukea vahvemmin lasten, nuorten ja perheiden arkea. Lisäksi nostettiin esiin alueen Hyvät Käytännöt. Keskustelu käytiin pareittain tai ryhmissä, joissa koottiin valmiille lomakepohjalle lyhyesti Hyvä Käytäntö esittely. Osa esille nostetuista toimintamalleista on vakiintunut konkreettiseen työhön ja osa oli vasta ideointiasteella. Työpajoissa pohdittiin myös sitä, miten näitä toimintamalleja voitaisiin mahdollisesti vielä kehittää ja levittää eteenpäin. Esimerkkinä tästä oli mm. se, että yhteistoimintaan haettiin kumppaneita yli hallinto- ja toimijarajojen tai sovittiin yhteisen tekemisen kohdista. Työpajoissa Hyviä Käytäntöjä käsiteltiin yhteensä yli 80 kappaletta. Jokaisen alueen työpajasta nostettiin yksi Hyvä Käytäntö edustamaan aluetta maakunnalliseen Puimalaan Seinäjoelle. Alla olevasta taulukossa on esitetty työpajojen ajankohta, osallistujien määrä ja julkaisuun tuotujen Hyvien Käytäntöjen määrä. Yhteistoiminta-alue/kunta Pidetyn työpajan ajankohta Työpajoihin osallistuneiden määrä Julkaisuun vietyjen Hyvien Käytäntöjen määrä JIK-alue (Jalasjärvi, Ilmajoki ja Kurikka) kpl Järvi-Pohjanmaa (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) Kaksineuvoinen (Evijärvi, Kauhava ja Lappajärvi) Kuusiokunnat (Alavus, Kuortane, Töysä ja Ähtäri) kpl kpl kpl Lapua kpl Seinäjoki kpl Suupohja (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva) kpl Yhteensä kpl Taulukko 1. Ehkäisevän toiminnan työpajat Etelä-Pohjanmaalla,

7 4. JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA 7

8 ISÄ-RYHMÄ PERHEVALMENNUKSESSA JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA JIK Ky / Jalasjärvi Ensimmäistä lasta odottavat isät Noin 10 vuotta, tällä hetkellä tauolla Miespuolinen, terveydenhuollon työntekijä ohjaa ensimmäistä lasta odottavaa isä-ryhmää perhevalmennuksen yhtenä tapaamiskertana Terveydenhuolto - Perhevalmennuksen ryhmää voisi jatkaa isä-lapsi -ryhmänä - Ohjaaja voi aluksi olla julkiselta puolelta, jatkossa voisi olla esimerkiksi aktiivinen isä Yhteyshenkilö: Sinikka Kaakinen Sähköposti: 8

9 JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA EBDS- SEULA (MASENNUSSEULA) JA DEPRESSIOHOITAJAN HAASTATTELU JIK Ky / Jalasjärven perhekeskus Äidit, joilla on kahden kuukauden ikäinen vauva 3-4 vuotta - Äidin masennusseulan läpikäyminen lastenneuvolassa, kun lapsi on 2 kuukauden ikäinen - Masennusseula annetaan äidille täytettäväksi edellisellä neuvolakäynnillä ja hänelle kerrotaan, että seuraavalla kerralla terveyskeskuksen depressiohoitaja tulee käynnille mukaan lomakkeen purkutilanteeseen - Äidille kerrotaan, että sama käytäntö on jokaisen äidin kohdalla - Mielenterveysyksikkö/ depressiohoitaja - Terveydenhoitaja - Vanhemmat - Molempien vanhempien läsnäolo suotavaa - Yhteisen ajan löytyminen vastaanottoajalle - Iltavastaanottojen mahdollistaminen MUUTA - Yhteistyön jatkuminen - Asian vieminen tiimiin, jos äidillä on masennus - Vuorovaikutuksen tarkkaileminen ja toiminnan tukeminen Yhteyshenkilö: Marja-Liisa Ahola tai Elli Rautiainen Sähköposti: 9

10 NOPSA-PERHETYÖ JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Kurikka/ koulut, sosiaalitoimi; perhetyö - Lapset ja nuoret, joilla on paljon koulupoissaoloja, mutta syytä on vaikea hahmottaa - Keväästä 2012 lähtien - Ohjautuminen kuraattorin kautta - Tutustumiskäynti + 5 aamukäyntiä ja lopetuspalaveri - Mietitään yhdessä perheen kanssa tarvittaessa lastensuojelutarvetta tai muuta - Lopetuspalaverissa tehdään lastensuojeluilmoitus, jos on tarve tullut esille - Koulut/ kuraattorit - Lastensuojelun perhetyöntekijät - Joustavuutta - Tapaukset tulevat yllättäen ja lyhyellä aikataululla on saatava käynnit toteutettua MUUTA - Jo puolen vuoden aikana on hyviä kokemuksia - Apu saadaan nopeampaa perille Yhteyshenkilö: Reija Penttilä Sähköposti: 10

11 ÄITIEN TUULETUSTUPA / ÄITI-LAPSI -RYHMÄTOIMINTA Kurikan kaupunki, perusturvaosasto ja JIK -perhekeskus JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Paljon kotona aikaa viettävät äidit ja heidän alle kouluikäiset lapset, joiden sosiaalinen verkosto on niukka Vuoden 2011 alusta lähtien - Suljettu ryhmä - Kokoontuminen joka toinen keskiviikko klo Kaksi ryhmää vuodessa (kokoontumisia 8-10/ ryhmä) - Ruoanlaitto ja ruokailu - Järjestettyä, ohjattua toimintaa äideille ja lapsille yhdessä ja erikseen (esim. askartelua, leikkejä, musiikki-/ laululeikkejä, rentoutus, toimintarata, leivontaa, ruoanlaittoa, ulkoilua, retkiä sekä muuta vuorovaikutusta tukevaa toimintaa) - Mahdollisuus vapaaseen oleskeluun ja vertaistukeen - Vierailut (esim. paloasemalla, uimahalli, kirjasto) - Kutsutut vierailijat (esimerkiksi fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit) - JIK -perhekeskus ja perusturvaosasto (esimerkiksi aikuissosiaalityö) - Nuorisotoimi (tilat) - Seurakunta - Leikkivälineiden ym. lainaus: MLL ja päivähoito - Riippuen ryhmän kokoonpanosta (esimerkiksi määrä, tuen tarpeet, lasten iät, toiminnan sisältö) resurssit, tilat, henkilöstön määrä, aika - Jos esimerkiksi ryhmässä laitetaan yhdessä ruokaa ja ruokaillaan, otettava huomioon allergiat, kaupassa käynti, järjestelyt ennen kuin asiakkaat tulevat paikalle. Lisäksi otettava huomioon järjestelyt sen jälkeen - Lelut ja muut toimintaan tarvittavat välineet - Työntekijöiden tarve riippuu toiminnan sisällöstä ja kohderyhmästä; meillä tarve ollut 3-6 lastensuojelun/ perhekeskuksen perhetyöntekijää ja -ohjaajaa (enimmillään ryhmässä asiakkaana ollut 8 äitiä ja 11 eriikäistä lasta) - Ensimmäisten ryhmien toiminnan suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa - Ryhmän kokoaminen ja motivointi, kutsut - Toiminnan suunnittelu - Työnjako - Rahan tarve toiminnan sisällöstä riippuen - Tilat saimme maksutta nuorisotoimelta/ seurakunnalta - vuonna 2011 on toimintaan kulunut rahaa yhteensä noin 1100 (sisältäen ruoka-, askartelu ja muut toimintaan liittyvät hankinnat ja kulut) - työntekijät ohjasivat ryhmätoimintaa perustyöhönsä sisältyen (ei erikseen palkkakustannuksia ryhmätoiminnasta) 11

12 MUUTA JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA - Asiakkailta (aikuisilta ja lapsilta) sekä yhteistyökumppaneilta on tullut paljon myönteistä palautetta toiminnasta ja ovat toivoneet toiminnan jatkuvan edelleen - Mietityttää, miten toiminta saataisiin jatkumaan siten, että äidit itse aktivoituisivat muihinkin jo olemassa oleviin ryhmiin - Kohderyhmätarpeita ilmenee monenlaisia ei pelkästään äiti-lapsi ryhmätoiminnalle vaan myös esimerkiksi nuorille oma ryhmä - Ryhmätoiminnan kohderyhmä määräytyy eri toimijatahojen havaitsemien tarpeiden sekä käytettävissä olevien resurssien (esimerkiksi tilat ja henkilöstö) mukaisesti Yhteyshenkilö: Virpi Vainionpää Sähköposti: 12

13 VARHAISKASVATUKSEN KUVASTIN JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA - SONet BOTNIAn varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmä - Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alue Varhaiskasvatuksen henkilöstö Viedään käytäntöön - Kuvastimen avulla työntekijät voivat kehittää omaa työskentelyään nostamalla esiin haasteelliseksi kokemiaan tilanteita ja asioita - Sen avulla jäsennetään omaa tiimityötä; avataan asiakastyönprosesseja; sanallistetaan hiljaista tietoa; arvioidaan, syvennetään ja kehitetään asiakastyössä käytettyjä keinoja - Kuvastin sisältää lomakkeiston dokumentoinnin ja arvioinnin tueksi, vertaiskokouksen sekä työn edistymisen seurannan ja vaikuttavuusoletuksen tekemisen - Suunnitteluvaiheessa SONet BOTNIAn varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmä - Itse Kuvastin -menetelmä toimii organisaation sisällä ja on työntekijöiden oma työskentelyväline - Aikaa lomakkeiston täyttämiselle/ oman työn reflektoinnille ja suunnittelulle - Tila ja aika Kuvastimen tiimikokouksille MIHIN TARPEESEEN TAI MIKSI EDELLÄ MAINITTU HYVÄ KÄYTÄNTÖ ON KEHITETTY? - Keskustelujen ja kokemusten perusteella varhaiskasvatuksen ammattilaisilla ei ole ollut käytössään aiemmin varsinaisesti omaa työtä tutkivaa sekä itse- ja vertaisarviointia tukevaa kehittämistyökalua - Pohjalaismaakuntien alueella alunperin sosiaalityöntekijät ovat jo monin paikoin ottaneet menetelmän omakseen SONet BOTNIAn toimesta järjestetyissä koulutustilaisuuksissa saamansa opastuksen jälkeen - Osaamiskeskuksen ylimaakunnallisessa kehittäjäryhmässä päätettiin muokata Kuvastimesta toimiva kaksikielinen työväline myös päivähoidon organisaatioiden käyttöön työn kehittämisen tueksi ja rakenteeksi MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ ON SAAVUTETTU ERI NÄKÖKULMISTA - Menetelmän avulla: - saadaan avattua haasteelliseksi ja pulmallisesi koettuja tilanteita ja asioita - laajennetaan ymmärrystä sekä omasta että toimintaverkoston muiden toimijoiden työstä ja prosessien etenemisestä - vertaisarviointikeskustelujen ja arvioinnin avulla voidaan löytää yhteistä merkitystä työlle esimerkiksi selkeyttämällä ja yhtenäistämällä käsitteitä tai toimintatapoja Yhteyshenkilöt: Vivi-Ann Koskimäki, Sari Hintsa, Anne Saarijärvi Sähköposti: Internet: 13

14 PALVELUOHJAUS LAPSIPERHEILLE JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA JIK Ky Lapset, nuoret, perheet (toimii kaikenikäisillä) Idea-asteella - Matalan kynnyksen palvelu, jolloin apu avuntarvitsijalle löytyy helpoimmin ja lähempää - Palveluohjaaja jalkautuu tarvittaessa neuvolaan, koululle jne. - Palveluohjaaja kouluttaa tarvittaessa lähiverkostoa - Kuntien ja valtion palvelut - Seurakunta - Koulut - Järjestöt Jos palveluohjauskeskus on JIK -alueella, tarvitaan kaikkia edellä mainittuja MIHIN TARPEESEEN TAI MIKSI EDELLÄ MAINITTU HYVÄ KÄYTÄNTÖ ON KEHITETTY? Toimintamallin avulla uuden yhteydenoton ottaminen asiakkaaseen helpottuu Yhteyshenkilö: Outi Latva-Reinikka-Courela Sähköposti: 14

15 JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA ISÄ -TYÖRYHMÄ (YHTEINEN AJATUS JO TOIMIVASTA HYVÄSTÄ KÄYTÄNNÖSTÄ) Kurikka Isät ja lapset 2009/ 2010 ensimmäinen tapahtuma - Järjestetään tapahtumia - Kehitellään keinoja, kuinka saada isät aktiivisesti osallistumaan neuvola-, hoito- ja kouluelämään - Tapahtumiin ei tule äitejä - Äidit voivat toimia lapsenvahteina tapahtumissa - Isille yksi tapahtuma isäinpäivän aikana äitienpäivän aikana isille ja lapsille tapahtuma - Esimerkiksi nettisivut perheille suunnatuista kerhoista, tapahtumista jne. - Kurikkalaiset isät - Yritykset sponsoreina - Palavereita - Suunnittelua - Sponsoreita - Aktiivinen ryhmä - Osallistujille maksuton MIHIN TARPEESEEN TAI MIKSI EDELLÄ MAINITTU HYVÄ KÄYTÄNTÖ ON KEHITETTY - Isien merkitys on yhtä tärkeä lapsen arjessa kuin äidin merkitys - Alun perin ajatus lähti siitä, että isät osallistuisivat enemmän äitien ohella mm. neuvolakäynneille - Tavoitteena, että isät osallistuisivat enemmän arkeen ja yleensä lapsen elämään MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ OLLAAN SAAVUTETTU ERI NÄKÖKULMISTA? - Työntekijöitä eri sektoreilta vahvistanut yhdessätoimimista - Isätyöryhmä on löytänyt selkeän asiakas- ja kohderyhmän - Jokainen markkinoinut omalle asiakaskunnalleen tapahtumia - Eri asiakaspinnoilta on myös osallistuttu tapahtumiin ryhmät heterogeenisiä - Palvelut ja niiden takana olevat toimijat ovat tulleet tutuiksi myös isille, jotka eivät ole varsinaisesti palveluiden piirissä - Isät ovat saaneet vertaistukea ja positiivista kokemusta yhdessätekemisestä sekä toistensa, että lastensa kanssa MUUTA - Muuallakin olisi kysyntää vastaavalle (Ilmajoki ja Jalasjärvi) 15

16 - Ajatus laajentaa nuoriin, yläasteikäisiin JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Yhteyshenkilö: Laura Honkasaari Sähköposti: 16

17 PIENI JA ISO OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ Jalasjärvi Esikoulu- ja kouluikäisten oppilashuollolliset asiat Vuodesta 2009 lähtien JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA - Kirkonkylän koulun oma oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa, kuukauden 1. ja 3. keskiviikko. (Muissa alakouluissa oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran kuussa) - Esikoulun oppilashuoltoryhmä kerran kuussa - Yläkoulussa oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran viikossa - Iso oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran kuussa Oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat: - Rehtori /koulunjohtaja - Lapsen oman luokan opettaja - Erityisopettaja - Luokanopettaja - Kouluterveydenhoitaja - Kuraattori - yläkoulussa opot - Oppilaan vanhemmat halutessaan Lisäksi kerran kuukaudessa kokoontuu moniammatillinen työryhmä. Ryhmään kuuluvat: - Perheterapeutti - Perhetyön psykologi - Sosiaalityöntekijä - Koululääkäri - Kouluterveydenhoitaja - Kuraattori - Oppilaan vanhemmat - sekä tarvittaessa muita käsiteltävän asian kannalta olennaisia henkilöitä Oppilashuoltotyöryhmän jäsenet sekä tarvittavat muut tahot esimerkiksi erikoissairaanhoito Ohjausryhmässä määritellään, kuka hoitaa minkäkin asian ja kuka on vastuussa. Näin saadaan selkeyttä asioiden eteenpäin viemiseksi 17

18 Yhteyshenkilö: Tanja Ylinen Sähköposti: Internet: JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA 18

19 ALAKOULUJEN VÄLITUNTILIIKUTTAJAT JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Jalasjärven liikuntatoimi ja koulutoimi Kaikki alakoululaiset Kevät 2012, syksy 2012 ja edelleen koulupäivinä - Välituntiliikuttajat on koulutettu 5-6- luokkien oppilaista - Koulutuksen järjesti liikuntatoimi yhteistyössä PLU:n kanssa - Koulutukseen osallistui lähes kaikkien alakoulujen oppilaita, yhteensä noin 30 oppilasta - Välituntiliikuttajat järjestävät muille oppilaille liikunnallista toimintaa välitunneilla - Liikuntatoimi, koulutoimi ja Pohjanmaan liikunta ja urheilu PLU Koulutuksen järjestäminen edellyttää: - Järjestäjää (liikuntatoimi) - Liikuntasalia - Rahaa palvelun ostoon (liikuntatoimi osti koulutuksen PLU:lta) - Koulutus kesti yhden iltapäivän, mukana kunnan liikunnanohjaaja ja PLUN:n kouluttaja Välituntiliikuntatoiminnan järjestäminen edellyttää: - Koulutettuja välkkäriliikuttajia luokkien oppilaista - Jonkin verran koulun omien välineitten käyttöä - Opettajien tukea ja seurantaa MIHIN TARPEESEEN TAI MIKSI EDELLÄ MAINITTU HYVÄ KÄYTÄNTÖ ON KEHITETTY? - Jalasjärven kunnan painopistealueena on kaikenikäisten kuntalaisten terveyden edistäminen - Tavoitteena saada lapset liikkumaan välituntisin enemmän - Lasten ylipainon ennaltaehkäisyyn MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ ON SAAVUTETTU ERI NÄKÖKULMISTA - Koululaiset liikkuvat enemmän ja yhdessä ja tekevät erilaisia asioita yhdessä toimien - Koululaiset jaksavat paremmin keskittyä opiskeluun tunneilla - Vanhemmat koululaiset auttavat ja ohjaavat pienempiä koululaisia - Järkkäriliikuttajat oppivat ottamaan vastuuta Yhteyshenkilöt: Helena Lampinen, Tiina Törmä Sähköposti: 19

20 PERHELIIKUNTAPÄIVÄ JA HARRASTUSPÄIVÄ JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan liikuntatoimet sekä JIK -perhekeskus kokoonkutsujana Perhe: lapset, vanhemmat sekä heidän lähipiirinsä (isovanhemmat, kummit) Noin kaksi vuotta - Noin puolivuotta aiemmin vapaa-aikatoimi ja terveystoimi kokoavat palaveriin alueen toimijat eli kunnan liikunta- ja harrastustoimintaa järjestävät tahot, mukana myös laajempia toimijoita mm. liikenneturva - Kukin miettii päivään toiminnallisen rastin; jossa on tekemistä perheelle ja harrastustoiminnan esittelyä - Aikuiset ja lapset kiertävät rasteja yhdessä eli perhe voi pysähtyä kokeilemaan erilaista toimintaa ja tekemisen iloa sekä keskustelemaan kunnan harrastustoimintaa järjestävien toimijoiden kanssa - Vapaa-aikatoimi - Terveystoimi - Kolmannen sektorin toimijoita - Noin eri järjestöä pystyttää esittelypisteen - Kunnan sisällä esimerkiksi liikunta- tai terveystoimi organisoi - Liikuntapaikan (sisällä ja/ tai ulkona) - Tapahtuman kesto noin 3-4 tuntia viikonloppuna tai arki-iltana - Ilmoituskulut - Mahdolliset arpapalkinnot henkilöä tapahtuman aikana Yhteyshenkilöt: Tiina Leikas, Niko Savinainen, Helena Lampinen, Matti Antila, 20

21 LASTEN LEIRITOIMINTA JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Ilmajoki, vapaa-aikatoimi Ala-asteikäiset (vuosittain lasta) 1970-luvulta lähtien - Vuoden mittaan neljä sisällöltään erilaista leiriä kunnan leirikeskuksessa - Toteutetaan loma-aikoina (vanhemmat töissä, ei kotona) - Yhteistyötä myös sosiaalitoimen kanssa - Yhdelle leirille max. 40 leiriläistä - Sosiaalitoimi - Vierailijat (esimerkiksi poliisi, pelastuslaitos, yhdistykset) - Tarvittavat määrärahat, talousarviossa ei karsittava kohde - Organisaatiovastuu; vapaa-aikatoimen viranhaltijat - Kunnalla on oma leirikeskus ohjaajaa kymmentä leiriläistä kohden Yhteyshenkilö: Mari Roos, Matti Antila Sähköposti: 21

22 ROBISONRATA JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Kurikan kaupunki vuotiaat Vuodesta 2004 lähtien - Lapset kutsutaan Säläishallille - Pareittain lähdetään matkaan - 4H-yhdistys - MLL - Jurvan urheiluseuroja - SPR - Luontoseura - Martat - Rotary Club - Jibbo - Nuoret, joita työllistetään vapaa-aikatoimelle kesällä - Oma työpanos - Kustannukset maastossa ovat halvat, hallin tilavuokraa ei ole - Kaupat sponsoroi makkarat - Kaupunki kustantaa mehut ja kahvit pisteitä pitäville Yhteyshenkilö: Mirja Lehtimäki Sähköposti: 22

23 JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA YHTEISTYÖ JOPO (JOUSTAVA PERUSOPETUS)-LUOKAN KANSSA Ilmajoki, seurakunta Jopo-luokan oppilaat Noin 5 vuotta - Ryhmäyttämistä - Rennompia koulupäiviä - Nuorten elämästä kiinnostumista Koulu ja opettajat - Aikaa ideoida ja aikaa toteutuksille - Tilat seurakunnalta - Ei lisäkustannuksia koululle MUUTA Tärkeää, kun aikuinen aidosti kiinnostunut siitä, mitä nuorelle kuuluu! Yhteyshenkilö: Minna Järvinen Sähköposti: 23

24 PALVELUOHJAUS ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ Kurikan kaupunki, etsivä nuorisotyö - Nuoret alle 29 -vuotiaat - Ydinryhmä vuotiaat Toiminnan alusta alkaen - Nuori ohjataan oikeiden/ tarvittavien palveluiden äärelle - Etsivä nuorisotyö on rinnalla kulkemista ja läsnäoloa - Kuraattorit - Terveydenhoitajat - Koulut - Sosiaalityö - Seurakunta - Nuorisotyö - TE-toimisto - Mielenterveyspalvelut jne. - Motivaatiota selvittää asioita nuoren kanssa - Varhaista puuttumista kykyä reagoida varhain Yhteyshenkilö: Marjo Keskinen, Outi Latva-Reinikka-Courela Sähköposti: JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA 24

25 JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA NUORTEN PIENRYHMÄTOIMINTA (MM. ROKKIS, TEAM WATSON, ROCKAFELLOW) - Nuorisotoimi, yhteistyössä sosiaali- ja koulutoimen kanssa - SPR - Perheneuvola - Lions Viljat - Seurakunta - Pienryhmätoiminta erilaisille kohderyhmille (13-20v.), myös etsivän nuorisotyön asiakkaille - Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret - Etsivän nuorisotyön asiakkaat - Eri aikana erikseen sovittu kohderyhmä vaihtelee; kun eritahoilla on noussut huoli tietystä ikäryhmästä ja havaittu tarve pienryhmätoiminnalle, tähän tartutaan Vuodesta Vuoden projekteina (1/2-1v.) - Sosiaalista mukavaa yhdessäoloa - Kivaa tekemistä - Joku porkkana toimintaan osallistumiseen (esimerkiksi vierailu PowerParkissa) - Aikuinen ohjaaja taustalla tukena - Sosiaalitoimi - Koulutoimi - Perheneuvola - SPR vuosina - Seurakunta - Lions Viljat - 2 ohjaajaa per ryhmä/ 4-8 nuorta h/ viikko - Toimintabudjetti n euroa euroa/ vuosi - Ohjaajien palkkakulut Yhteyshenkilö: Sanna Keltaniemi Sähköposti: 25

26 YÖKAHVILA PERJANTAISIN KLO JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Kurikan kaupunki vuotiaat Vuodesta 2007 lähtien - Kolme vanhempaa kerrallaan valvovat nuorisotilaa - Päihteetön ilta - Vapaaehtoisia vanhempia - Seurakunta - Lions - Rotary - MLL - 4H-yhdistys - Urheilijat Kahvilassa tarjotaan kahvit ja pullat nuorille ja valvojille Yhteyshenkilö: Mirja Lehtimäki Sähköposti: 26

27 SAPERE-RUOKAKASVATUSMENETELMÄ JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Kurikan kaupunki, varhaiskasvatus Varhaiskasvatusikäiset lapset ja perheet - Kevät varhaiskasvatuksen työntekijää kouluttautunut Sapere -lähiohjaajaksi - Koko varhaiskasvatuksen ja päivähoidon ruokakasvatuksen henkilöstön Sapere -koulutus Sapere -ruokakasvatusmenetelmän päämääränä on ruokailo ja myönteinen suhtautuminen ruokaan sekä ruokamaailmaan - Sapere -menetelmä on pedagoginen menetelmä, jolla lapset tutustutetaan kaikkien aistiensa avulla kokonaisvaltaisesti ruokaan, sen alkuperään ja ruokakulttuuriin - tavoitteena laatia kuntaan pedagoginen ruokalista - Varhaiskasvatus - Ruokapalvelut - JIK (terveyden edistämisen teema) - Vapaa-aikatoimi (Painovoimaa liikkeellä -hanke) - Lasten ruokakasvatus 2012 Sapere -hanke - Sapere -menetelmä kirjataan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan - Henkilöstön kouluttaminen - Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja ruokapalveluiden kesken pedagogisen ruokalistan laatimiseksi - Välineinä esim. tunnustelupussukat, tuoksupurkit, kuvat - Ruoasta puhutaan, lauletaan, loruillaan, tutkitaan, maistellaan, haistellaan, kokeillaan - Ruokaa valmistetaan, tukitaan ruoan alkuperää MIHIN TARPEESEEN TAI MIKSI EDELLÄ MAINITTU HYVÄ KÄYTÄNTÖ ON KEHITETTY? - Sapere on alun perin ranskalainen menetelmä, jossa lapset tutustuvat ruoka-aineksiin ja ruokiin aistiensa ja aistikokemustensa kautta - Menetelmä sopii varhaiskasvatukseen, kouluun ja koteihin - Ruokailu on päivittäinen ja tärkeä osa lapsen elämää - Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus yhdistyy arjen pedagogiikassa, sillä leikkiminen, tutkiminen, ilmaiseminen, liikkuminen on lapsille ominainen tapa toimia ja ajatella - Lapsilähtöisyys ruokakasvatuksessa tarkoittaa, että lapsella on mahdollisuus osallistua, harjoitella ja oppia ilman maistamaan pakottamista - Vuorovaikutuksessa aikuisten ja toisten lasten kanssa lapsi kokee oppimisen ja onnistumisen iloa Yhteystiedot: Anne Valpas 27

28 Sähköposti: Internet: JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA 28

29 JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUE ALAJÄRVI, SOINI JA VIMPELI 5. JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUE ALAJÄRVI, SOINI JA VIMPELI 29

30 JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUE ALAJÄRVI, SOINI JA VIMPELI PERHEKERHO Seurakunta/ perhekerho (Lehtimäki) Perheet; äidit ja pikkulapset Yli 20 vuotta - Joka toinen viikko 2 tuntia klo Kokoontumista, juttelua, leikkiä - Hartaus, laulut, ohjatut laululeikit - Kahvi, mehua, voileivät - Askartelu/ äitivartti - Diakoni - Lastenohjaaja - Kerhoukki ja mummo - Kutsutut asiantuntijavierailijat - Seurakunnan budjetti - Seurakunnan tilat ja työntekijät - Vapaaehtoiset avustajat - Kahviraha 2 euroa/ perhe - Mainostus MUUTA Lasten TV:n katselusta ja netin käytöstä myöhään pitäisi puhua Yhteyshenkilö: Riitta Kujala Sähköposti: 30

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

KUNTOUTUSOHJAUS ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA

KUNTOUTUSOHJAUS ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA KUNTOUTUSOHJAUS ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA KUNTOUTUSOHJAAJAT Varhaiskuntoutusohjauksen asiakkaana on perheitä, joissa lapsella on todettu kehitysvamma tai eri tasoisia kehitysviiveitä esim. kielellisten,

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät 2012 9 ryhmä, yhdessä ryhmässä kaksi jaosta Vastauksia 8 ryhmältä

Lisätiedot

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA Neuvolan perhetyö Kaarinassa Vuonna 2014 neuvolan perhetyö on vakiinnuttanut paikkansa osana ennaltaehkäisevää palvelujärjestelmää. Neuvolan perhetyössä toimii kaksi perheohjaajaa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -kehittämishanke

Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -kehittämishanke Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -kehittämishanke Projektikoordinaattori, YTM Sirpa Tuomela-Jaskari p. 044 754 1789, email: sirpa.tuomela-jaskari@seinajoki.fi Projektityöntekijä, sosionomi

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

PALMIKKO-hanke. Tukea perheille lasten kasvattamiseen v. 2013 2016

PALMIKKO-hanke. Tukea perheille lasten kasvattamiseen v. 2013 2016 PALMIKKO-hanke TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Tukea perheille lasten kasvattamiseen v. 2013 2016 sosiaali- ja terveystoimen, varhaiskasvatuksen, koulu- ja vapaa-aikatoimen, seurakuntien ja kolmannen sektorin

Lisätiedot

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Oppilashuolto Huittisissa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 1.11.2017 Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Tuen ja oppilashuollon selvitystyö Huittisissa käynnistettiin keväällä

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla

Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla Juhlaseminaari 30.3.2015 Matti Rekiaro Ylilääkäri Aksila Väestö 1.1.2013 Ihmisen terveyden tähden Yhteensä 198 747 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Fysioterapeuttien suoravastaanotto - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta ja Tampereen kaupungilta

Fysioterapeuttien suoravastaanotto - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta ja Tampereen kaupungilta Fysioterapeuttien suoravastaanotto - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta ja Tampereen kaupungilta OMAN ORGANISAATION NIMI 1 22.6.2017 Päivi Lehtimäki ja Tuula Haukka-Wacklin Lähtökohdat EPSHP selkäpotilaita,

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA. Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa

KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA. Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa TYÖNTEKIJÄT Hankerahoituksella palkatut työntekijät: IKIOMASSA

Lisätiedot

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Reetta-Maija Luhta, ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori, perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki Siskot-ryhmän taustaa Siskot -projekti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

VYYHTI. Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus. Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla

VYYHTI. Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus. Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla VYYHTI alle kouluikäisten ja alakouluikäisten kuntoutustyöryhmä Lapualla Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin

Lisätiedot

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan nuorisotyö järjestää monipuolista ryhmätoimintaa sekä tapahtumia lapsille,

Lisätiedot

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2014 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /17.2.2015

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2014 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /17.2.2015 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2014 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /17.2.2015 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät 2012 9 ryhmä, yhdessä ryhmässä kaksi jaosta Vastauksia 7 ryhmältä

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Lastenneuvola / kouluterveydenhuolto

Lastenneuvola / kouluterveydenhuolto 1 Lastenneuvola / kouluterveydenhuolto Oppilashuoltoryhmä ohjaa lapsen / nuoren palveluiden piiriin. Miten prosessi etenee kussakin organisaatiossa / yksikössä? Miten palveluihin päästään? 4) Hoitava taho

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla?

Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla? Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla? Heli Latva-Nikkola murtumapotilaiden kuntoutusohjaaja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/ Seinäjoen

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne PaKaste Pohjois-Pohjanmaa Lapsen hyvä arki Kallion kehittämistiimi Selänteen kehittämistiimi Kuusamo-Posio- Taivalkoski kehittämistiimi Varhaiskasvatuksen työryhmä Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Hyvinvointikoulun toimintamalli ja varhainen tuki

Hyvinvointikoulun toimintamalli ja varhainen tuki Hyvinvointikoulun toimintamalli ja varhainen tuki Hyvinvointipäällikkö Arto Willman, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, kehittämisyksikkö, Oulun kaupunki HYVINVOINTIPÄÄLLIKKÖ Poikkitoiminnallinen kehittäminen

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -kehittämishanke 2013-2015 Koulutuksellinen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Lapset puheeksi -menetelmä

Lapset puheeksi -menetelmä Taustaa Työmallia alettiin tutkia ja kehittää osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Toimiva lapsi & perhe -hanketta Siirtyi ylläpidettäväksi Suomen Mielenterveysseuralle (lokilistat) Menetelmä on alun

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Oululaisten lapsiperhejärjestöjen ja kaupungin toimijoiden työryhmä ja järjestöjen välisen sekä järjestö-kaupunki yhteistyön toimintamalli Tavoitteena:

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Jukka Karvinen, Liikkuva koulu Ville Laivamaa, Lappeen koulun rehtori (aluerehtori) TYÖPAJAN KUVAUS: Koulujen välisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa

Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa Toiminta vakiintunut Kehittämistyön tuloksena vuodesta 2008 alkaen laajennettu perhevalmennus on koskenut kaikkia kaarinalaisia ensisynnyttäjiä 2 Miten perhevalmennus

Lisätiedot

Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä. Sini Peteri 13.1.2010

Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä. Sini Peteri 13.1.2010 Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä Sini Peteri 13.1.2010 Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhoitajan työ moninaista, kuten myös kaikki muukin terveydenhoitajan työ kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 1 Yksilökohtainen opiskeluhuolto (HE 113/2013) Yksilökohtainen opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville sekä opiskeluhuoltopalveluista

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen Riihimäen perusopetuksessa

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen Riihimäen perusopetuksessa Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen Riihimäen perusopetuksessa Hupi tiimi Ville Saloranta, hankekoordinaattori Heini Lehtonen, sosiaaliohjaaja (Peltosaari) Kaisa Näsman, sosiaaliohjaaja (Lasitehdas)

Lisätiedot

Satakunnan perhekeskustoimintamalli Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Luonnos

Satakunnan perhekeskustoimintamalli Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Luonnos Satakunnan perhekeskustoimintamalli Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Luonnos 10.10.17 Satakunnan perhekeskus Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Verkostomainen palvelukokonaisuus Kokoaa yhteen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Tukea vanhemmuuteen Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Miksi? Miksi? Turun sanomat 29.1.14: Tykkääköhän lapsi minusta, jos rajoitan? Vanhempien

Lisätiedot

Yhteistyöllä perheiden hyvinvointia

Yhteistyöllä perheiden hyvinvointia Yhteistyöllä perheiden hyvinvointia Vaikuttavuuden jäljillä - Mitä tarvitaan tulevaisuuden perhekeskus- ja lapsiperhepalveluilta? 24.9.2015 Seinäjoki www.jikky.fi www.kaksineuvoinen.fi Mitä perhekeskus

Lisätiedot

PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty: Sivistyslautakunta 4.6.2009 31 2 SAATTEEKSI... 3 PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSPALVELUT:... 4 PERHETYÖ:... 4 LASTENNEUVOLA:... 4 SEURAKUNTA:... 5 MUUT TOIMIJAT:...

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

15/11/2016 Kaisa Raninen. Toimintasuunnitelma 2017

15/11/2016 Kaisa Raninen. Toimintasuunnitelma 2017 15/11/2016 Kaisa Raninen Toimintasuunnitelma 2017 Toimintaympäristö - valtakunnallinen MLL on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n tavoitteena on

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi

VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013. 22.5.2013 Osallisuuden helmi VAHVA POHJA ELÄMÄÄN - hanke 1.11.2011 31.10.2013 22.5.2013 Osallisuuden helmi Hallinnointi: Hanketta hallinnoi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hankkeen johtajana toimii Päijät-Hämeen

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava PERHEKESKUKSET KAINUUSSA Ristijärven perheasema Suomussalmen perhekeskus Paltamon perheasema Puolanka Suomussalmi Hyrynsalmen perheasema

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Perustietolomake ja lapsen varhaiskasvatus on lasta hoitavan henkilökunnan (lapsiryhmän henkilökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja/perhepäivähoidonohjaaja)

Lisätiedot

Kouluruokailutyöryhmästä vauhtia yhdessä tekemiseen. Ylöjärven kaupunki

Kouluruokailutyöryhmästä vauhtia yhdessä tekemiseen. Ylöjärven kaupunki Kouluruokailutyöryhmästä vauhtia yhdessä tekemiseen Hyvä käytäntö Pirkanmaalla ruokailutoimikuntamalli valittiin keväällä 2017 sote- ja maakuntauudistuksen hyte seminaarissa yhdeksi Pirkanmaan hyvistä

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Hyvinkäällä on hyvä huomen

Hyvinkäällä on hyvä huomen Hyvinkäällä on hyvä huomen Nuorisotyön paikka: mihin oikeastaan sijoitutaan Erikoistuneet Palvelut Tuki- Palvelut: lääkärit, Arkea tukeva toiminta Koulu kasvuyhtei- sönä. Oppiminen psykologit) 23.6.2014

Lisätiedot

TLP -kliinikoiden luento- ja Mervi Kuparinen Hilkka RäisR Veli-Matti Saarinen

TLP -kliinikoiden luento- ja Mervi Kuparinen Hilkka RäisR Veli-Matti Saarinen TLP -kliinikoiden luento- ja yhteistyöpäiv ivä,, Seinäjoki 7.10.009 Mervi Kuparinen Hilkka RäisR isänen Veli-Matti Saarinen Päivän n ohjelma 9.00 Päivän n avaus ja esittäytymiskierros, ajankohtaista, mikä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA Projektityöntekijä Sirpa Kumpuniemi Sateenvarjo-projekti Rovaniemi 4.2.2009 Taustaa Synnytyksen jälkeistä masennusta 10-15 % synnyttäneistä Vanhemman

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Olipa kerran kunta Perhevalmennus kaipasi uudistusta. Tarve tuli sekä ASIAKKAILTA että henkilökunnalta erilaiset tavat työskennellä neuvoloissa ja työntekijöillä vanhentuneet

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Kuntajohtajafoorum 5.11.2015 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö. Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä

Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö. Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä 6.11.2017 Ennaltaehkäisevän perhetyön kokonaisuus PERHEVERSTAS PIKKUKETTU JOHTAVA PERHETYYÖNTEKIJÄ KISSANKULMA TOMERA PYRSTÖTÄHTI SÄPINÄ

Lisätiedot