ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki"

Transkriptio

1

2 ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN? MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN? JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA... 7 ISÄ-RYHMÄ PERHEVALMENNUKSESSA... 8 EBDS- SEULA (MASENNUSSEULA) JA DEPRESSIOHOITAJAN HAASTATTELU... 9 NOPSA-PERHETYÖ ÄITIEN TUULETUSTUPA / ÄITI-LAPSI -RYHMÄTOIMINTA VARHAISKASVATUKSEN KUVASTIN PALVELUOHJAUS LAPSIPERHEILLE ISÄ -TYÖRYHMÄ (YHTEINEN AJATUS JO TOIMIVASTA HYVÄSTÄ KÄYTÄNNÖSTÄ) PIENI JA ISO OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ ALAKOULUJEN VÄLITUNTILIIKUTTAJAT PERHELIIKUNTAPÄIVÄ JA HARRASTUSPÄIVÄ LASTEN LEIRITOIMINTA ROBISONRATA YHTEISTYÖ JOPO (JOUSTAVA PERUSOPETUS)-LUOKAN KANSSA PALVELUOHJAUS ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ NUORTEN PIENRYHMÄTOIMINTA (MM. ROKKIS, TEAM WATSON, ROCKAFELLOW) YÖKAHVILA PERJANTAISIN KLO SAPERE-RUOKAKASVATUSMENETELMÄ JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUE ALAJÄRVI, SOINI JA VIMPELI PERHEKERHO KUNTALISÄ ALLE 3-VUOTIAILLE LAPSILLE VEKARA (VARHAISKASVATUKSEN ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN YHTEISTYÖRYHMÄ) TUPA + KUNTOUTUSLUOKKA KESÄ- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA NUORISOTILOILLA JA NUORTEN KOULUTUS JÄRKKÄÄ TAPAHTUMA IDEAKILPAILU ERILAINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA TE-TOIMISTON YHTEISTYÖ JÄRVISEUDUN AMMATTI-INSTITUUTIN (JAMI) KANSSA KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN - EVIJÄRVI, KAUHAVA JA LAPPAJÄRVI AVOIN PÄIVÄKERHO / PÄIVÄKERHO PÄIVÄKERHOTYÖ/ PERHEKERHO PERHEKAHVILA LASTEN RYHMÄ PERHEKOULU GAME OF LIFE, "MITEN VOIN" -HYVINVOINTI TEEMAPÄIVÄ HYVINVOINTIVIIKKO NUORTEN TUKIRYHMÄT NUORTEN TYÖPAJA JELPPIS ASIAKASOSALLISUUS KEHITTÄMISESSÄ KYLÄVIIKKO KUUSIOKUNNAT ALAVUS, KUORTANE, TÖYSÄ JA ÄHTÄRI VAVU-KOTIKÄYNTI VUOTIS KOTIKÄYNTI PERHEKAHVILA AVOIMET AAMUT PÄIVÄHOIDOSSA PIENRYHMÄTOIMINTA PÄIVÄKODISSA

4 KUUSIOKUNTIEN PERHELEIRIT NIVELVAIHEET H-YHDISTYSTOIMINTA NUORISOTOIMEN EHKÄISEVÄ TYÖ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA (HUOMIOIDEN ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT LAPSET) LAPUA NEUVOLAN PERHETYÖ PÄIVÄKOTIPALAVERIT KUNTOUTUSTYÖRYHMÄ VYYHTI VANHEMPANA VAHVEMMAKSI-RYHMÄ KOULULAISTEN PÄIVÄLEIRIT LOMA-AIKANA HYVINVOINTITYÖRYHMÄ SEINÄJOKI VAUVASIRKUS NEUVOLAN PERHETYÖ PERHEKAHVILATOIMINTA AVOIN PÄIVÄKOTI / PERHERYHMÄ HYVINVOIVA LAPSI TYÖPROSESSI; OMAHOITAJUUS JA PIENRYHMÄTOIMINTA KOULUUNTUTUSTUMISPÄIVÄ TOIMIVA NIVELVAIHE, ESIOPETUKSESTA KOULUUN TOIMIVA NIVELVAIHE LASTEN SIIRTYESSÄ ESKARISTA EKALUOKALLE KUUDESLUOKKALAISTEN TERVEYSKYSELY TÖRNÄVÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS SAATTAEN VAIHTAEN JOPO-LUOKKA (JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN LUOKKA) NUORTEN VERKKOLEHTI KANTTI AVOIN NUOPPARI KAIKILLE YLISTARON NUORTEN VIDEORYHMÄ KUMMILUOKKA/ -KOULU SYDÄNYHDISTYKSEN TOIMINTANA SUUPOHJA ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI JA TEUVA PERHETUPA SOFFA PIENRYHMÄTOIMINTA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUS PERHETAPAHTUMA (TOIMINNALLINEN) PLAYCITY VARHAINEN PUUTTUMINEN TERVEYSTAPAAMINEN 7.LUOKALLE TULEVAN OPPILAAN JA HÄNEN HUOLTAJIENSA KANSSA MAJANIEMIPÄIVÄT KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ NUKUTE-TYÖRYHMÄ (MONIAMMATILLINEN) HENKILÖKOHTAINEN KONTAKTI NUOREEN PUIMALA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN PUINTIA LÄHTEET

5 1. JOHDANTO Tämän julkaisun tarkoituksena on tuoda esille Etelä-Pohjanmaan maakunnan eri alueiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa toteutettua ehkäisevää toimintaa sekä ehkäisevän toiminnan hyviä ja toimivia käytäntöjä. Ehkäisevän toiminnan Hyvät Käytännöt Etelä-Pohjanmaalla -julkaisu toteutettiin osana ELLA Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalvelut -kehittämishankkeen ( ) ehkäisevän toiminnan tavoitekokonaisuutta. Tämän tavoitekokonaisuuden osalta hanke on koonnut sekä valtakunnallisesti että alueellisesti ehkäisevän työn Hyviä Käytäntöjä. Maakunnan alueella Hyviä Käytäntöjä on kerätty kevään ja syksyn 2012 aikana toteutetuissa alueellisissa ehkäisevän toiminnan työpajoissa ja jatkojalostettu edelleen maakunnallisessa Puimalassa. Tähän julkaisuun on koottu vain työpajoihin osallistuneiden esiin nostamia Hyviä Käytäntöjä. Työpajoissa ei ollut kaikkien kutsuttujen toimijatahojen edustajia, joka voi näkyä julkaisun sisällössä. Julkaisun ulkopuolelle jää näin ollen paljon erinomaisia toimintamalleja. Julkaisun alussa selvitetään lyhyesti se, mitä ELLA -hankkeessa tarkoitetaan Hyvällä Käytännöllä. Tämän jälkeen tarkennetaan, miten käytännöt kerättiin. Pääosassa julkaisussa on alueelliset Hyvät Käytännöt. Kunkin käytännön esittelyn lopussa on lisätietojen antajan yhteystiedot. Jotta nämä toimintatavat ja -mallit leviäisivät maakunnan muille alueille, ELLA -hanke kannustaa ottamaan yhteyttä yhteyshenkilöihin. Julkaisun lopuksi käsitellään maakunnallista Puimalaa Hyvien Käytäntöjen jatkojalostamisen ja juurruttamisen toteuttamistapana. ELLA -hanke toteuttaa Etelä-Pohjanmaan alueella Kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaa (Kaste). ELLA -hankkeessa on mukana kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat / kuntayhtymät ja sairaanhoitopiiri. Hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki. Laajemmin ELLA -hanke kuuluu yhtenä osahankkeena Väli-Suomen alueella lasten, nuorten ja perheiden palveluita kehittävään KASPERI II-hankekokonaisuuteen. ELLA -hankkeen päätavoitteena on monialaisen palvelukokonaisuuden kehittäminen perheiden kanssa tehtävässä työssä huomioiden ehkäisevän toiminnan-, varhaisen tuen- ja korjaavan työn kokonaisuudet. 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN? Hyvä Käytäntö -käsitteellä on useita eri määritelmiä. Sen tausta on liiketaloustieteessä ja taloudellisessa tuottavuudessa. Käsite on otettu käyttöön myös julkisen sektorin puolella, jossa se on saanut erilaisia sisältöjä. Suomessa sosiaali- ja terveysalalla Hyvä Käytäntö on työn kehittämisen väline. Sen lähtökohtana on avoimuus. Käytäntö voi arkikielessä olla yhtä kuin toimintatapa tai toimintamalli. Yleensä tarkoituksena on tuoda yhteen käytäntöjen kehittämisestä kiinnostuneita ihmisiä ja edistää uuden tiedon, ideoiden ja osaamisen syntymistä ja leviämistä. (Korhonen, S 2010; Sosiaaliportti 2012). ELLA Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalvelut -kehittämishankkeessa Hyvällä Käytännöllä tarkoitetaan hyviksi havaittuja, arkisia työ- ja toimintamalleja, jotka ovat käytössä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä toiminnassa. 5

6 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN? ELLA hanke toteutti Etelä-Pohjanmaan maakunnan eri alueilla ehkäisevän toiminnan työpajasarjan keväällä ja syksyllä Nämä Lähiyhteisö lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukena - Ehkäisevän toiminnan työpaja toteutettiin yhteistyössä alueiden toimijoiden kanssa. Alueelliset työpajat keräsivät yhteensä noin 130 henkilöä mm. neuvoloista, päivähoidosta, kouluilta, vapaa-aikatoimesta, seurakunnista, järjestöistä, vanhempaintoiminnasta, kyläseuroista ja luottamustoimista pohtimaan lapsiperheiden asioita. Tilaisuuksien tarkoituksena oli verkottaa kunkin alueen ehkäisevää työtä tekeviä toimijoita ja käydä keskustelua ajankohtaisista teemoista. Tilaisuuksissa keskusteltiin ja ideoitiin, miten lasten, nuorten ja perheiden lähellä olevat julkiset palvelut, järjestöt, kyläyhteisöt, seurakunnat ja vapaaehtoiset voisivat tukea vahvemmin lasten, nuorten ja perheiden arkea. Lisäksi nostettiin esiin alueen Hyvät Käytännöt. Keskustelu käytiin pareittain tai ryhmissä, joissa koottiin valmiille lomakepohjalle lyhyesti Hyvä Käytäntö esittely. Osa esille nostetuista toimintamalleista on vakiintunut konkreettiseen työhön ja osa oli vasta ideointiasteella. Työpajoissa pohdittiin myös sitä, miten näitä toimintamalleja voitaisiin mahdollisesti vielä kehittää ja levittää eteenpäin. Esimerkkinä tästä oli mm. se, että yhteistoimintaan haettiin kumppaneita yli hallinto- ja toimijarajojen tai sovittiin yhteisen tekemisen kohdista. Työpajoissa Hyviä Käytäntöjä käsiteltiin yhteensä yli 80 kappaletta. Jokaisen alueen työpajasta nostettiin yksi Hyvä Käytäntö edustamaan aluetta maakunnalliseen Puimalaan Seinäjoelle. Alla olevasta taulukossa on esitetty työpajojen ajankohta, osallistujien määrä ja julkaisuun tuotujen Hyvien Käytäntöjen määrä. Yhteistoiminta-alue/kunta Pidetyn työpajan ajankohta Työpajoihin osallistuneiden määrä Julkaisuun vietyjen Hyvien Käytäntöjen määrä JIK-alue (Jalasjärvi, Ilmajoki ja Kurikka) kpl Järvi-Pohjanmaa (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) Kaksineuvoinen (Evijärvi, Kauhava ja Lappajärvi) Kuusiokunnat (Alavus, Kuortane, Töysä ja Ähtäri) kpl kpl kpl Lapua kpl Seinäjoki kpl Suupohja (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva) kpl Yhteensä kpl Taulukko 1. Ehkäisevän toiminnan työpajat Etelä-Pohjanmaalla,

7 4. JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA 7

8 ISÄ-RYHMÄ PERHEVALMENNUKSESSA JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA JIK Ky / Jalasjärvi Ensimmäistä lasta odottavat isät Noin 10 vuotta, tällä hetkellä tauolla Miespuolinen, terveydenhuollon työntekijä ohjaa ensimmäistä lasta odottavaa isä-ryhmää perhevalmennuksen yhtenä tapaamiskertana Terveydenhuolto - Perhevalmennuksen ryhmää voisi jatkaa isä-lapsi -ryhmänä - Ohjaaja voi aluksi olla julkiselta puolelta, jatkossa voisi olla esimerkiksi aktiivinen isä Yhteyshenkilö: Sinikka Kaakinen Sähköposti: 8

9 JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA EBDS- SEULA (MASENNUSSEULA) JA DEPRESSIOHOITAJAN HAASTATTELU JIK Ky / Jalasjärven perhekeskus Äidit, joilla on kahden kuukauden ikäinen vauva 3-4 vuotta - Äidin masennusseulan läpikäyminen lastenneuvolassa, kun lapsi on 2 kuukauden ikäinen - Masennusseula annetaan äidille täytettäväksi edellisellä neuvolakäynnillä ja hänelle kerrotaan, että seuraavalla kerralla terveyskeskuksen depressiohoitaja tulee käynnille mukaan lomakkeen purkutilanteeseen - Äidille kerrotaan, että sama käytäntö on jokaisen äidin kohdalla - Mielenterveysyksikkö/ depressiohoitaja - Terveydenhoitaja - Vanhemmat - Molempien vanhempien läsnäolo suotavaa - Yhteisen ajan löytyminen vastaanottoajalle - Iltavastaanottojen mahdollistaminen MUUTA - Yhteistyön jatkuminen - Asian vieminen tiimiin, jos äidillä on masennus - Vuorovaikutuksen tarkkaileminen ja toiminnan tukeminen Yhteyshenkilö: Marja-Liisa Ahola tai Elli Rautiainen Sähköposti: 9

10 NOPSA-PERHETYÖ JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Kurikka/ koulut, sosiaalitoimi; perhetyö - Lapset ja nuoret, joilla on paljon koulupoissaoloja, mutta syytä on vaikea hahmottaa - Keväästä 2012 lähtien - Ohjautuminen kuraattorin kautta - Tutustumiskäynti + 5 aamukäyntiä ja lopetuspalaveri - Mietitään yhdessä perheen kanssa tarvittaessa lastensuojelutarvetta tai muuta - Lopetuspalaverissa tehdään lastensuojeluilmoitus, jos on tarve tullut esille - Koulut/ kuraattorit - Lastensuojelun perhetyöntekijät - Joustavuutta - Tapaukset tulevat yllättäen ja lyhyellä aikataululla on saatava käynnit toteutettua MUUTA - Jo puolen vuoden aikana on hyviä kokemuksia - Apu saadaan nopeampaa perille Yhteyshenkilö: Reija Penttilä Sähköposti: 10

11 ÄITIEN TUULETUSTUPA / ÄITI-LAPSI -RYHMÄTOIMINTA Kurikan kaupunki, perusturvaosasto ja JIK -perhekeskus JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Paljon kotona aikaa viettävät äidit ja heidän alle kouluikäiset lapset, joiden sosiaalinen verkosto on niukka Vuoden 2011 alusta lähtien - Suljettu ryhmä - Kokoontuminen joka toinen keskiviikko klo Kaksi ryhmää vuodessa (kokoontumisia 8-10/ ryhmä) - Ruoanlaitto ja ruokailu - Järjestettyä, ohjattua toimintaa äideille ja lapsille yhdessä ja erikseen (esim. askartelua, leikkejä, musiikki-/ laululeikkejä, rentoutus, toimintarata, leivontaa, ruoanlaittoa, ulkoilua, retkiä sekä muuta vuorovaikutusta tukevaa toimintaa) - Mahdollisuus vapaaseen oleskeluun ja vertaistukeen - Vierailut (esim. paloasemalla, uimahalli, kirjasto) - Kutsutut vierailijat (esimerkiksi fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit) - JIK -perhekeskus ja perusturvaosasto (esimerkiksi aikuissosiaalityö) - Nuorisotoimi (tilat) - Seurakunta - Leikkivälineiden ym. lainaus: MLL ja päivähoito - Riippuen ryhmän kokoonpanosta (esimerkiksi määrä, tuen tarpeet, lasten iät, toiminnan sisältö) resurssit, tilat, henkilöstön määrä, aika - Jos esimerkiksi ryhmässä laitetaan yhdessä ruokaa ja ruokaillaan, otettava huomioon allergiat, kaupassa käynti, järjestelyt ennen kuin asiakkaat tulevat paikalle. Lisäksi otettava huomioon järjestelyt sen jälkeen - Lelut ja muut toimintaan tarvittavat välineet - Työntekijöiden tarve riippuu toiminnan sisällöstä ja kohderyhmästä; meillä tarve ollut 3-6 lastensuojelun/ perhekeskuksen perhetyöntekijää ja -ohjaajaa (enimmillään ryhmässä asiakkaana ollut 8 äitiä ja 11 eriikäistä lasta) - Ensimmäisten ryhmien toiminnan suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa - Ryhmän kokoaminen ja motivointi, kutsut - Toiminnan suunnittelu - Työnjako - Rahan tarve toiminnan sisällöstä riippuen - Tilat saimme maksutta nuorisotoimelta/ seurakunnalta - vuonna 2011 on toimintaan kulunut rahaa yhteensä noin 1100 (sisältäen ruoka-, askartelu ja muut toimintaan liittyvät hankinnat ja kulut) - työntekijät ohjasivat ryhmätoimintaa perustyöhönsä sisältyen (ei erikseen palkkakustannuksia ryhmätoiminnasta) 11

12 MUUTA JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA - Asiakkailta (aikuisilta ja lapsilta) sekä yhteistyökumppaneilta on tullut paljon myönteistä palautetta toiminnasta ja ovat toivoneet toiminnan jatkuvan edelleen - Mietityttää, miten toiminta saataisiin jatkumaan siten, että äidit itse aktivoituisivat muihinkin jo olemassa oleviin ryhmiin - Kohderyhmätarpeita ilmenee monenlaisia ei pelkästään äiti-lapsi ryhmätoiminnalle vaan myös esimerkiksi nuorille oma ryhmä - Ryhmätoiminnan kohderyhmä määräytyy eri toimijatahojen havaitsemien tarpeiden sekä käytettävissä olevien resurssien (esimerkiksi tilat ja henkilöstö) mukaisesti Yhteyshenkilö: Virpi Vainionpää Sähköposti: 12

13 VARHAISKASVATUKSEN KUVASTIN JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA - SONet BOTNIAn varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmä - Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alue Varhaiskasvatuksen henkilöstö Viedään käytäntöön - Kuvastimen avulla työntekijät voivat kehittää omaa työskentelyään nostamalla esiin haasteelliseksi kokemiaan tilanteita ja asioita - Sen avulla jäsennetään omaa tiimityötä; avataan asiakastyönprosesseja; sanallistetaan hiljaista tietoa; arvioidaan, syvennetään ja kehitetään asiakastyössä käytettyjä keinoja - Kuvastin sisältää lomakkeiston dokumentoinnin ja arvioinnin tueksi, vertaiskokouksen sekä työn edistymisen seurannan ja vaikuttavuusoletuksen tekemisen - Suunnitteluvaiheessa SONet BOTNIAn varhaiskasvatuksen kehittäjäryhmä - Itse Kuvastin -menetelmä toimii organisaation sisällä ja on työntekijöiden oma työskentelyväline - Aikaa lomakkeiston täyttämiselle/ oman työn reflektoinnille ja suunnittelulle - Tila ja aika Kuvastimen tiimikokouksille MIHIN TARPEESEEN TAI MIKSI EDELLÄ MAINITTU HYVÄ KÄYTÄNTÖ ON KEHITETTY? - Keskustelujen ja kokemusten perusteella varhaiskasvatuksen ammattilaisilla ei ole ollut käytössään aiemmin varsinaisesti omaa työtä tutkivaa sekä itse- ja vertaisarviointia tukevaa kehittämistyökalua - Pohjalaismaakuntien alueella alunperin sosiaalityöntekijät ovat jo monin paikoin ottaneet menetelmän omakseen SONet BOTNIAn toimesta järjestetyissä koulutustilaisuuksissa saamansa opastuksen jälkeen - Osaamiskeskuksen ylimaakunnallisessa kehittäjäryhmässä päätettiin muokata Kuvastimesta toimiva kaksikielinen työväline myös päivähoidon organisaatioiden käyttöön työn kehittämisen tueksi ja rakenteeksi MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ ON SAAVUTETTU ERI NÄKÖKULMISTA - Menetelmän avulla: - saadaan avattua haasteelliseksi ja pulmallisesi koettuja tilanteita ja asioita - laajennetaan ymmärrystä sekä omasta että toimintaverkoston muiden toimijoiden työstä ja prosessien etenemisestä - vertaisarviointikeskustelujen ja arvioinnin avulla voidaan löytää yhteistä merkitystä työlle esimerkiksi selkeyttämällä ja yhtenäistämällä käsitteitä tai toimintatapoja Yhteyshenkilöt: Vivi-Ann Koskimäki, Sari Hintsa, Anne Saarijärvi Sähköposti: Internet: 13

14 PALVELUOHJAUS LAPSIPERHEILLE JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA JIK Ky Lapset, nuoret, perheet (toimii kaikenikäisillä) Idea-asteella - Matalan kynnyksen palvelu, jolloin apu avuntarvitsijalle löytyy helpoimmin ja lähempää - Palveluohjaaja jalkautuu tarvittaessa neuvolaan, koululle jne. - Palveluohjaaja kouluttaa tarvittaessa lähiverkostoa - Kuntien ja valtion palvelut - Seurakunta - Koulut - Järjestöt Jos palveluohjauskeskus on JIK -alueella, tarvitaan kaikkia edellä mainittuja MIHIN TARPEESEEN TAI MIKSI EDELLÄ MAINITTU HYVÄ KÄYTÄNTÖ ON KEHITETTY? Toimintamallin avulla uuden yhteydenoton ottaminen asiakkaaseen helpottuu Yhteyshenkilö: Outi Latva-Reinikka-Courela Sähköposti: 14

15 JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA ISÄ -TYÖRYHMÄ (YHTEINEN AJATUS JO TOIMIVASTA HYVÄSTÄ KÄYTÄNNÖSTÄ) Kurikka Isät ja lapset 2009/ 2010 ensimmäinen tapahtuma - Järjestetään tapahtumia - Kehitellään keinoja, kuinka saada isät aktiivisesti osallistumaan neuvola-, hoito- ja kouluelämään - Tapahtumiin ei tule äitejä - Äidit voivat toimia lapsenvahteina tapahtumissa - Isille yksi tapahtuma isäinpäivän aikana äitienpäivän aikana isille ja lapsille tapahtuma - Esimerkiksi nettisivut perheille suunnatuista kerhoista, tapahtumista jne. - Kurikkalaiset isät - Yritykset sponsoreina - Palavereita - Suunnittelua - Sponsoreita - Aktiivinen ryhmä - Osallistujille maksuton MIHIN TARPEESEEN TAI MIKSI EDELLÄ MAINITTU HYVÄ KÄYTÄNTÖ ON KEHITETTY - Isien merkitys on yhtä tärkeä lapsen arjessa kuin äidin merkitys - Alun perin ajatus lähti siitä, että isät osallistuisivat enemmän äitien ohella mm. neuvolakäynneille - Tavoitteena, että isät osallistuisivat enemmän arkeen ja yleensä lapsen elämään MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ OLLAAN SAAVUTETTU ERI NÄKÖKULMISTA? - Työntekijöitä eri sektoreilta vahvistanut yhdessätoimimista - Isätyöryhmä on löytänyt selkeän asiakas- ja kohderyhmän - Jokainen markkinoinut omalle asiakaskunnalleen tapahtumia - Eri asiakaspinnoilta on myös osallistuttu tapahtumiin ryhmät heterogeenisiä - Palvelut ja niiden takana olevat toimijat ovat tulleet tutuiksi myös isille, jotka eivät ole varsinaisesti palveluiden piirissä - Isät ovat saaneet vertaistukea ja positiivista kokemusta yhdessätekemisestä sekä toistensa, että lastensa kanssa MUUTA - Muuallakin olisi kysyntää vastaavalle (Ilmajoki ja Jalasjärvi) 15

16 - Ajatus laajentaa nuoriin, yläasteikäisiin JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Yhteyshenkilö: Laura Honkasaari Sähköposti: 16

17 PIENI JA ISO OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ Jalasjärvi Esikoulu- ja kouluikäisten oppilashuollolliset asiat Vuodesta 2009 lähtien JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA - Kirkonkylän koulun oma oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa, kuukauden 1. ja 3. keskiviikko. (Muissa alakouluissa oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran kuussa) - Esikoulun oppilashuoltoryhmä kerran kuussa - Yläkoulussa oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran viikossa - Iso oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran kuussa Oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat: - Rehtori /koulunjohtaja - Lapsen oman luokan opettaja - Erityisopettaja - Luokanopettaja - Kouluterveydenhoitaja - Kuraattori - yläkoulussa opot - Oppilaan vanhemmat halutessaan Lisäksi kerran kuukaudessa kokoontuu moniammatillinen työryhmä. Ryhmään kuuluvat: - Perheterapeutti - Perhetyön psykologi - Sosiaalityöntekijä - Koululääkäri - Kouluterveydenhoitaja - Kuraattori - Oppilaan vanhemmat - sekä tarvittaessa muita käsiteltävän asian kannalta olennaisia henkilöitä Oppilashuoltotyöryhmän jäsenet sekä tarvittavat muut tahot esimerkiksi erikoissairaanhoito Ohjausryhmässä määritellään, kuka hoitaa minkäkin asian ja kuka on vastuussa. Näin saadaan selkeyttä asioiden eteenpäin viemiseksi 17

18 Yhteyshenkilö: Tanja Ylinen Sähköposti: Internet: JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA 18

19 ALAKOULUJEN VÄLITUNTILIIKUTTAJAT JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Jalasjärven liikuntatoimi ja koulutoimi Kaikki alakoululaiset Kevät 2012, syksy 2012 ja edelleen koulupäivinä - Välituntiliikuttajat on koulutettu 5-6- luokkien oppilaista - Koulutuksen järjesti liikuntatoimi yhteistyössä PLU:n kanssa - Koulutukseen osallistui lähes kaikkien alakoulujen oppilaita, yhteensä noin 30 oppilasta - Välituntiliikuttajat järjestävät muille oppilaille liikunnallista toimintaa välitunneilla - Liikuntatoimi, koulutoimi ja Pohjanmaan liikunta ja urheilu PLU Koulutuksen järjestäminen edellyttää: - Järjestäjää (liikuntatoimi) - Liikuntasalia - Rahaa palvelun ostoon (liikuntatoimi osti koulutuksen PLU:lta) - Koulutus kesti yhden iltapäivän, mukana kunnan liikunnanohjaaja ja PLUN:n kouluttaja Välituntiliikuntatoiminnan järjestäminen edellyttää: - Koulutettuja välkkäriliikuttajia luokkien oppilaista - Jonkin verran koulun omien välineitten käyttöä - Opettajien tukea ja seurantaa MIHIN TARPEESEEN TAI MIKSI EDELLÄ MAINITTU HYVÄ KÄYTÄNTÖ ON KEHITETTY? - Jalasjärven kunnan painopistealueena on kaikenikäisten kuntalaisten terveyden edistäminen - Tavoitteena saada lapset liikkumaan välituntisin enemmän - Lasten ylipainon ennaltaehkäisyyn MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ ON SAAVUTETTU ERI NÄKÖKULMISTA - Koululaiset liikkuvat enemmän ja yhdessä ja tekevät erilaisia asioita yhdessä toimien - Koululaiset jaksavat paremmin keskittyä opiskeluun tunneilla - Vanhemmat koululaiset auttavat ja ohjaavat pienempiä koululaisia - Järkkäriliikuttajat oppivat ottamaan vastuuta Yhteyshenkilöt: Helena Lampinen, Tiina Törmä Sähköposti: 19

20 PERHELIIKUNTAPÄIVÄ JA HARRASTUSPÄIVÄ JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan liikuntatoimet sekä JIK -perhekeskus kokoonkutsujana Perhe: lapset, vanhemmat sekä heidän lähipiirinsä (isovanhemmat, kummit) Noin kaksi vuotta - Noin puolivuotta aiemmin vapaa-aikatoimi ja terveystoimi kokoavat palaveriin alueen toimijat eli kunnan liikunta- ja harrastustoimintaa järjestävät tahot, mukana myös laajempia toimijoita mm. liikenneturva - Kukin miettii päivään toiminnallisen rastin; jossa on tekemistä perheelle ja harrastustoiminnan esittelyä - Aikuiset ja lapset kiertävät rasteja yhdessä eli perhe voi pysähtyä kokeilemaan erilaista toimintaa ja tekemisen iloa sekä keskustelemaan kunnan harrastustoimintaa järjestävien toimijoiden kanssa - Vapaa-aikatoimi - Terveystoimi - Kolmannen sektorin toimijoita - Noin eri järjestöä pystyttää esittelypisteen - Kunnan sisällä esimerkiksi liikunta- tai terveystoimi organisoi - Liikuntapaikan (sisällä ja/ tai ulkona) - Tapahtuman kesto noin 3-4 tuntia viikonloppuna tai arki-iltana - Ilmoituskulut - Mahdolliset arpapalkinnot henkilöä tapahtuman aikana Yhteyshenkilöt: Tiina Leikas, Niko Savinainen, Helena Lampinen, Matti Antila, 20

21 LASTEN LEIRITOIMINTA JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Ilmajoki, vapaa-aikatoimi Ala-asteikäiset (vuosittain lasta) 1970-luvulta lähtien - Vuoden mittaan neljä sisällöltään erilaista leiriä kunnan leirikeskuksessa - Toteutetaan loma-aikoina (vanhemmat töissä, ei kotona) - Yhteistyötä myös sosiaalitoimen kanssa - Yhdelle leirille max. 40 leiriläistä - Sosiaalitoimi - Vierailijat (esimerkiksi poliisi, pelastuslaitos, yhdistykset) - Tarvittavat määrärahat, talousarviossa ei karsittava kohde - Organisaatiovastuu; vapaa-aikatoimen viranhaltijat - Kunnalla on oma leirikeskus ohjaajaa kymmentä leiriläistä kohden Yhteyshenkilö: Mari Roos, Matti Antila Sähköposti: 21

22 ROBISONRATA JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Kurikan kaupunki vuotiaat Vuodesta 2004 lähtien - Lapset kutsutaan Säläishallille - Pareittain lähdetään matkaan - 4H-yhdistys - MLL - Jurvan urheiluseuroja - SPR - Luontoseura - Martat - Rotary Club - Jibbo - Nuoret, joita työllistetään vapaa-aikatoimelle kesällä - Oma työpanos - Kustannukset maastossa ovat halvat, hallin tilavuokraa ei ole - Kaupat sponsoroi makkarat - Kaupunki kustantaa mehut ja kahvit pisteitä pitäville Yhteyshenkilö: Mirja Lehtimäki Sähköposti: 22

23 JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA YHTEISTYÖ JOPO (JOUSTAVA PERUSOPETUS)-LUOKAN KANSSA Ilmajoki, seurakunta Jopo-luokan oppilaat Noin 5 vuotta - Ryhmäyttämistä - Rennompia koulupäiviä - Nuorten elämästä kiinnostumista Koulu ja opettajat - Aikaa ideoida ja aikaa toteutuksille - Tilat seurakunnalta - Ei lisäkustannuksia koululle MUUTA Tärkeää, kun aikuinen aidosti kiinnostunut siitä, mitä nuorelle kuuluu! Yhteyshenkilö: Minna Järvinen Sähköposti: 23

24 PALVELUOHJAUS ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ Kurikan kaupunki, etsivä nuorisotyö - Nuoret alle 29 -vuotiaat - Ydinryhmä vuotiaat Toiminnan alusta alkaen - Nuori ohjataan oikeiden/ tarvittavien palveluiden äärelle - Etsivä nuorisotyö on rinnalla kulkemista ja läsnäoloa - Kuraattorit - Terveydenhoitajat - Koulut - Sosiaalityö - Seurakunta - Nuorisotyö - TE-toimisto - Mielenterveyspalvelut jne. - Motivaatiota selvittää asioita nuoren kanssa - Varhaista puuttumista kykyä reagoida varhain Yhteyshenkilö: Marjo Keskinen, Outi Latva-Reinikka-Courela Sähköposti: JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA 24

25 JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA NUORTEN PIENRYHMÄTOIMINTA (MM. ROKKIS, TEAM WATSON, ROCKAFELLOW) - Nuorisotoimi, yhteistyössä sosiaali- ja koulutoimen kanssa - SPR - Perheneuvola - Lions Viljat - Seurakunta - Pienryhmätoiminta erilaisille kohderyhmille (13-20v.), myös etsivän nuorisotyön asiakkaille - Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret - Etsivän nuorisotyön asiakkaat - Eri aikana erikseen sovittu kohderyhmä vaihtelee; kun eritahoilla on noussut huoli tietystä ikäryhmästä ja havaittu tarve pienryhmätoiminnalle, tähän tartutaan Vuodesta Vuoden projekteina (1/2-1v.) - Sosiaalista mukavaa yhdessäoloa - Kivaa tekemistä - Joku porkkana toimintaan osallistumiseen (esimerkiksi vierailu PowerParkissa) - Aikuinen ohjaaja taustalla tukena - Sosiaalitoimi - Koulutoimi - Perheneuvola - SPR vuosina - Seurakunta - Lions Viljat - 2 ohjaajaa per ryhmä/ 4-8 nuorta h/ viikko - Toimintabudjetti n euroa euroa/ vuosi - Ohjaajien palkkakulut Yhteyshenkilö: Sanna Keltaniemi Sähköposti: 25

26 YÖKAHVILA PERJANTAISIN KLO JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Kurikan kaupunki vuotiaat Vuodesta 2007 lähtien - Kolme vanhempaa kerrallaan valvovat nuorisotilaa - Päihteetön ilta - Vapaaehtoisia vanhempia - Seurakunta - Lions - Rotary - MLL - 4H-yhdistys - Urheilijat Kahvilassa tarjotaan kahvit ja pullat nuorille ja valvojille Yhteyshenkilö: Mirja Lehtimäki Sähköposti: 26

27 SAPERE-RUOKAKASVATUSMENETELMÄ JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA Kurikan kaupunki, varhaiskasvatus Varhaiskasvatusikäiset lapset ja perheet - Kevät varhaiskasvatuksen työntekijää kouluttautunut Sapere -lähiohjaajaksi - Koko varhaiskasvatuksen ja päivähoidon ruokakasvatuksen henkilöstön Sapere -koulutus Sapere -ruokakasvatusmenetelmän päämääränä on ruokailo ja myönteinen suhtautuminen ruokaan sekä ruokamaailmaan - Sapere -menetelmä on pedagoginen menetelmä, jolla lapset tutustutetaan kaikkien aistiensa avulla kokonaisvaltaisesti ruokaan, sen alkuperään ja ruokakulttuuriin - tavoitteena laatia kuntaan pedagoginen ruokalista - Varhaiskasvatus - Ruokapalvelut - JIK (terveyden edistämisen teema) - Vapaa-aikatoimi (Painovoimaa liikkeellä -hanke) - Lasten ruokakasvatus 2012 Sapere -hanke - Sapere -menetelmä kirjataan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan - Henkilöstön kouluttaminen - Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja ruokapalveluiden kesken pedagogisen ruokalistan laatimiseksi - Välineinä esim. tunnustelupussukat, tuoksupurkit, kuvat - Ruoasta puhutaan, lauletaan, loruillaan, tutkitaan, maistellaan, haistellaan, kokeillaan - Ruokaa valmistetaan, tukitaan ruoan alkuperää MIHIN TARPEESEEN TAI MIKSI EDELLÄ MAINITTU HYVÄ KÄYTÄNTÖ ON KEHITETTY? - Sapere on alun perin ranskalainen menetelmä, jossa lapset tutustuvat ruoka-aineksiin ja ruokiin aistiensa ja aistikokemustensa kautta - Menetelmä sopii varhaiskasvatukseen, kouluun ja koteihin - Ruokailu on päivittäinen ja tärkeä osa lapsen elämää - Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus yhdistyy arjen pedagogiikassa, sillä leikkiminen, tutkiminen, ilmaiseminen, liikkuminen on lapsille ominainen tapa toimia ja ajatella - Lapsilähtöisyys ruokakasvatuksessa tarkoittaa, että lapsella on mahdollisuus osallistua, harjoitella ja oppia ilman maistamaan pakottamista - Vuorovaikutuksessa aikuisten ja toisten lasten kanssa lapsi kokee oppimisen ja onnistumisen iloa Yhteystiedot: Anne Valpas 27

28 Sähköposti: Internet: JIK KY ALUE - JALASJÄRVI, ILMAJOKI JA KURIKKA 28

29 JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUE ALAJÄRVI, SOINI JA VIMPELI 5. JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUE ALAJÄRVI, SOINI JA VIMPELI 29

30 JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUE ALAJÄRVI, SOINI JA VIMPELI PERHEKERHO Seurakunta/ perhekerho (Lehtimäki) Perheet; äidit ja pikkulapset Yli 20 vuotta - Joka toinen viikko 2 tuntia klo Kokoontumista, juttelua, leikkiä - Hartaus, laulut, ohjatut laululeikit - Kahvi, mehua, voileivät - Askartelu/ äitivartti - Diakoni - Lastenohjaaja - Kerhoukki ja mummo - Kutsutut asiantuntijavierailijat - Seurakunnan budjetti - Seurakunnan tilat ja työntekijät - Vapaaehtoiset avustajat - Kahviraha 2 euroa/ perhe - Mainostus MUUTA Lasten TV:n katselusta ja netin käytöstä myöhään pitäisi puhua Yhteyshenkilö: Riitta Kujala Sähköposti: 30

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2014 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /17.2.2015

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2014 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /17.2.2015 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2014 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /17.2.2015 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät 2012 9 ryhmä, yhdessä ryhmässä kaksi jaosta Vastauksia 7 ryhmältä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 1 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Oppilashuoltoryhmä ohjaa lapsen / nuoren palveluiden piiriin. Miten prosessi etenee kussakin organisaatiossa / yksikössä? Miten palveluihin päästään? 2) Miten asia

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi!

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Lapsiparkkiin ovat tervetulleita 0-6 vuotiaat lapset. Lapsiparkissa hoitajina toimivat perhetyöntekijät. Tee rauhassa ruokaostokset, piipahda vaatekaupassa

Lisätiedot

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava PERHEKESKUKSET KAINUUSSA Ristijärven perheasema Suomussalmen perhekeskus Paltamon perheasema Puolanka Suomussalmi Hyrynsalmen perheasema

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

MITÄ EVÄITÄ SAIMME YHDESSÄ TEKEMISESTÄ

MITÄ EVÄITÄ SAIMME YHDESSÄ TEKEMISESTÄ MITÄ EVÄITÄ SAIMME YHDESSÄ TEKEMISESTÄ Iloa vanhemmuuteen hanke Tarja Tammekas, projektityöntekijä, suunnittelija, Kotkan kaupunki Pauliina Saarinen-den Hollander, projektityöntekijä, Lohjan kaupunki Mitä

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Tutkija, Oulun yliopisto, PPSHP Psykoterapiakouluttaja,

Lisätiedot

KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYS 1. Yhteisöllinen oppilashuolto.....1 1.1 Yksikkökohtainen oppilashuolto....1 - Kalliorinteen vuosikello 2014-2015.....2 1.2 Laajennettu

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

TLP -kliinikoiden luento- ja Mervi Kuparinen Hilkka RäisR Veli-Matti Saarinen

TLP -kliinikoiden luento- ja Mervi Kuparinen Hilkka RäisR Veli-Matti Saarinen TLP -kliinikoiden luento- ja yhteistyöpäiv ivä,, Seinäjoki 7.10.009 Mervi Kuparinen Hilkka RäisR isänen Veli-Matti Saarinen Päivän n ohjelma 9.00 Päivän n avaus ja esittäytymiskierros, ajankohtaista, mikä

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä Sievin pilotti Tiedonsiirto päivähoidon ja esiopetuksen välillä Kehittämisprossessin käynnistäminen Kallion varhaiskasvatus on mukana Lapsen hyvä arki-hankkeessa Sievissä päivähoitopalvelut järjestää ppk

Lisätiedot

Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA

Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA 1 Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA Ryhmätyöt Teema 1: Sosiaalityön ja perhetyön yhteistyön

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lähde: Halme & Kekkonen & Perälä 2012: Perhekeskukset Suomessa. Palvelut,

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

lapsiperheiden palveluiden kansalaisosallisuus

lapsiperheiden palveluiden kansalaisosallisuus Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden kansalaisosallisuus lli prosessi 11.3.2013 Uudet kehittämisideat Nuorten palvelut pitää nostaa enemmän esiin Huolen aiheena erityisesti syrjäytymisriskissä

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Kuntajohtajafoorum 5.11.2015 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot