MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI. JÄSENKIRJE 4 / Tammikuu 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI. JÄSENKIRJE 4 / 2010-2011 14.1.2011 Tammikuu 2011"

Transkriptio

1 MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI JÄSENKIRJE 4 / Tammikuu 2011 PRESIDENTIN PALSTA Hyvät veljet, Uusi Vuosi ja uudet kujeet sanotaan. Rotarykausi on puolessa, mutta kevät on pitkä ja monipuolinen. Osallistukaa aktiivisesti. Ohjelma on teitä varten tehty. Pari wanhan wuoden asiaa vielä. Itsenäisyyspäivän juhlan toteutuminen näytti aivan viime hetkiin epätodennäköiseltä. Ilmoittautuneita oli vain kaksi viikkoa ennen tilaisuutta 16. Kovan markkinointiponnistelun ansiosta lopullinen juhlijoiden määrä nousi 66:een. Tilaisuudessa järjestetyn arvonnan ansiosta juhlan tuotto, joka annettiin Piirin Itämerirahastoon nousi lopulta yli euron tavoitteen ollen euroa. Suurkiitos kaikille, jotka osallistuivat itsenäisyyspäivän juhlan toteuttamiseen! Kokouksessaan Piirin nimeämiskomitea on yksimielisesti valinnut piirin 1420 governorehdokkaaksi (DGN) apulaisgovernor Ilkka Torstilan (Finlandia Hall RK). Lämpimät onnittelumme veli Ilkalle tästä hienosta nimityksestä. Jokaisen klubin on pidettävä sääntönsä ajan tasalla siten, että ne noudattavat RI:n vahvistamia kulloisiakin sääntöjä ja määräyksiä. Klubin sääntöjä täydentää laajemmat RI:n Rotaryklubin mallisäännöt sekä Rotaryklubin järjestysmuoto. Edellisestä sääntö- ja järjestysmuotopäivityksestä on 13 vuotta. Klubineuvottelussa keskustelua käytiin käytännössä yhden sääntöpykälän ympärillä. Kyseessä on klubin aktiivijäsenen valitsemismenettely-pykälä. Klubillamme on Suomen rotaryn mallisäännöistä poiketen ns.ehdoton vetopykälä. Eli kaksi aktiivijäsentä voi halutessaan perustelematta estää jäsenehdokkaan valinnan. Vilkas keskustelu osoitti, että moni jäsenistämme kokee kyseisen pykälän hyvin tärkeäksi. Näin uudet säännöt, mutta vanhalla aktiivijäsenen valintamenettelypykälällä päätettiin yksimielisesti ottaa käyttöön. RI:n säännöt edellyttävät jokaisen RI:n jäsenyyteen hyväksytyn rotaryklubin hyväksyvän aina viimeisen vahvistetun järjestysmuodon sellaisenaan. Ohessa tuo viimeisin Rotaryklubin järjestysmuoto - niminen sääntökokoelma, joka uusien sääntöjen ohella hyväksyttiin tuossa kokouksessa.

2 Klubineuvottelussa oli tarkoitus käsitellä klubin kehittämisen kannalta kahta muutakin tärkeää asiaa eli tuoretta jäsenstrategiaa ja kummiohjetta sekä syksyn jäsenkyselyn purkua. Nämä jäivät ajan puutteen takia. 2 Käsittelen tuota jäsenkyselyn purkua vielä tässä kirjeessä. Pahoittelen, että tästä syystä kirjeestä tulee varsin pitkä. Ohessa on myös Jäsenkomitean klubille laatima Kummiohje. Jäsenkomitean vetäjälle Markku Saurille erityiset kiitokset tästä! Hallitus on ollut vahvasti sitoutunut klubin kehittämiseen ja ottanut asialistalleen on myös klubistrategian päivittäminen/laatimisen. Toinen asia, joka klubineuvottelun yhteydessä nousi esille, oli se, että osalla jäsenistöstä ei ilmeisesti edelleenkään ole toimivaa sähköpostia. Osalla myös tietokone kaipaa ilmeisesti ohjelmia tai päivitystä, jotta liitetietoja saa auki. Tämä on heidän kannaltaan valitettavaa, koska klubi pitää aktiivisesti yhteyttä jäseniinsä juuri tämän viestintävälineen avulla. Tätä tuskin tarvinnee perustella. Klubin posti on kulkenut jo vuosia sähköisesti. Jos sähköposti tuntuu hankalalta itselle hankkia, niin ehkä joku lähisukulainen tai lähellä asuva klubiveli voisi toimia viestinviejänä asiassa, että jäsen ei jäisi ilman tietoja. Auttakaa toinen toisianne asiassa, jos tiedätte ongelmia jollain olevan. Kevään ohjelma on siis käynnistynyt ja löytyy klubimme nettisivuilta. Klubillamme on tuore Jäsenstrategia 2010 viime syksyltä. Strategia on lähetetty teille sähköpostilla. Strategian mukaisesti alamme toimimaan aiempaa johdonmukaisemmin mm. luokitekartan, kummitoiminnan ja jäsenhankinnan osalla. Yksi keskeinen havainto jäsenstrategiaa laadittaessa oli aktiivisten jäsenten suhteellinen vähyys ja laskeva trendi. Läsnäolosta vapautettuja jäseniä on puolet, ja he sitä oikeuttaa ahkerasti myös käyttävät. Myös joidenkin tuoreiden jäsenten viikkokokousaktiivisuus on ollut huolestuttavan vaisua. Itse asiassa, mikäli sääntöjemme viikkokokous-pykälää sovellettaisiin tiukasti olisi lähes puolelle jäsenistöstä annettava potkut klubista ja se toinen puoli olisi sitten läsnäolosta vapautettuja! Tämä kuva ei ole kovinkaan kaunis, joten klubi on käytännössä omaksunut sallivamman linjan läsnäolovaatimukseen. Ikävä kyllä tällä on ehkä ollut negatiivinen vaikutuksensa aktiivisuuteen. Rotaryklubin jäsenen on sääntöjen mukaan osallistuttava vähintään puoleen (50%) puolivuosittain pidetyistä viikkokokouksista tai muihin niitä korvaaviin klubin kokouksista tai korvattava poissaolo osallistumalla jonkun toisen klubin kokoukseen joko 14 päivää ennen tai 14 päivää jälkeen sen kokouksen, josta hän ollut poissa. Osallistumiseksi luetaan myös vähintään 30 minuuttia kestävä osallistuminen internetin kautta tapahtuvaan interaktiiviseen rotarytoimintaan. Tämä läsnäolovaade koskee kaikkia rotaryklubeja. Se on varsin tiukka ja sitä on yleisesti rotarytoiminnassa perusteltu sillä, että vain olemalla läsnä voi osallistua ja syntyy toveruutta. Me emme siis ole Pörssiklubi, Suomalainen klubi tai Saunaseuran

3 3 klubi, johon mennään kun huvittaa. Rotarytoiminnasta toivotaan tulevan luonteva osa elämää ja jokaviikkoista rutiinia. On selvää, että erilaiset harrastukset, työesteet ja perhe-elämä rajoittavat mahdollisuuksia osallistua viikkokokouksiin, joskus paljonkin. Klubimme ei halua luoda pakotteita, laatia mustia listoja tms. Oleellista on jäsenen oma halu osallistua aktiivisesti. Tämä syntyy positiivisista tekijöistä, jota myös osallistuminen toimintaan tuo. Tästä syystä hallitus katsoo tärkeäksi kehittää klubia entistä vetovoimaisemmaksi! Klubin jäsenmäärä on ollut viime vuodet melko vakio n 62. Uusien jäsenten ottamisella on korvattu jäsenpoistuma, mutta ei kasvatettu klubin kokoa. Mikäli klubin koko jäsenistö osallistuisi normaaliaktiivisuudella toimintaan, klubin koko olisi sopiva. Olemme päätyneet siihen, että ollakseen aktiivinen ja kehittyvä, klubin on lisättävä aktiivijäsenten määrää. Erityisen hyvä tapa tehdä jäsenhankintaa on aktivoida klubin omat veljet miettimään lähipiiristään potentiaalisia ehdokkaita. Kannustan ja kehotankin klubiveljiä vakavasti miettimään olisiko ystävä- tai tuttavapiirissä, työn tai harrastustoiminnan puitteissa sellaisia henkilökohtaisilla hyvillä ominaisuuksilla varustettuja ihmisiä, joille voisitte puhua rotarytoiminnasta. Mikäli kiinnostus herää, niin ehdottakaa klubille jäsenyyttä. Klubin hallitus käsittelee jäsenen antaman ehdotuksen. Ehdotuksen on hyvä pitää sisällään ainakin vapaamuotoinen CV jäsenehdokkaasta. Olen vakuuttunut, että kaikilla meillä on lähipiirissämme tällaisia potentiaalisia oman alansa johtavia ja arvostettuja ihmisiä. Sellaisia löytyy laajasti liike-elämästä, esimerkiksi teollisesta tuotannosta, kaupasta tai yrittäjäportaasta tai kulttuurin, taiteen ja arkkitehtuurin puolelta, valtion- tai kaupunginhallinnosta, korkeakouluista ja yliopistoista jne jne. Meidän olisi tärkeää saada mahdollisimman laaja-alaisesti eri alojen ammattilaisia mukaan toimintaan, mutta persoona toki ratkaisee kaiken edellä. Pallo on nyt teillä. Miettikää vakavasti asiaa, ottakaa yhteyttä potentiaalisiin ja tehkää ehdotus hallitukselle. Seuraavassa käyn vielä syksyn 2010 jäsenkyselyn tuloksia läpi tiedoksenne: Kysely tehtiin, jotta saadaan klubin tahtotilaa selville erilaisissa asioissa ja siten suuntaviivoja kehitystyölle. Vastausprosentti oli A-lomakkeeseen 48% klubiveljistä (30 jäsentä) ja B lomakkeeseen 27% klubiveljistä (17 kpl). Odotimme korkeampaa vastausprosenttia. Vaikuttaa siltä, että passiiviset jäsenet jättivät pääosin käyttämättä tilaisuuden ilmaista mielipiteensä klubin kehittämiseksi. Taulukoissa näkyvä %-osuus on laskettu vastanneiden määrästä, joka näkyy %- osuuden alla. Kaikkia kommentteja ei ole kirjattu, jos ne ovat identtisiä. Yhteenveto olisi tietysti voinut olla helpompi ja lyhyempi, mutta ehkä se tässä läpinäkyvässä muodossa herättää jäsenten keskuudessa enemmän ajatuksia klubin kehittämisestä. JÄSENKYSELY A SYKSY 2010

4 1. Klubimme koko 80% (24 kpl) vastanneista oli sitä mieltä, että klubin jäsenmäärä on sopiva 10% toivoi suurempaa ja 10% pienempää Monessa kommentissa nähtiin ongelmaksi aktiivisuus kommentteja: mutta aktiivisia jäseniä tulisi olla 25 sijasta Siinä olisi sopiva koko aktiivisten jäsenten (=todellinen jäsenmäärä) on huomattavasti pienempi. Aktiivisten jäsenten määrää voisi kasvattaa. jäsenistö ikääntyy. nyt on liian monta täysin passiivista jäsentä, määrä ei ratkaise vaan aktiivisuus Jäsenmäärästä passiivisten osuus on aika suuri. Nykyisin kokouksissa käy noin 20 henkeä. Mielestäni aktiivisuus on hienoisessa laskussa. Voisi olla järkevää tehdä radikaali uudistus ja erottaa passiiviset jäsenet ja rekrytoida uusia vastaava määrä tilalle. Nyt läsnäoloprosentti on ihan omituinen. Kun kaikki jäsenet eivät aina pääse kokouksiin, voisi jäsenmäärä olla suurempikin. 2. Nykyinen jäsenistön ammattialojen kattavuus kattava ei kattava 74 % 23 kpl 26 % 8 kpl Nähtiin kattavaksi, mutta myös nähtiin paljon puutteita kattavuudessa! Mihin luokitteisiin haluaisit uusia jäseniä taidealat arkkitehtuuri, taide kulttuuri, esittävät taiteilijat jäseniksi uusia näkemyksiä uusilta suunnilta tuottavia jäseniä jos löytyy hyvä persoona, löytyy luokitekin julkinen hallinto, johtaminen, kulttuuri, teollinen tuotanto virkamiehiä korkeakoulut, yliopistot liike-elämän edustuksen monipuolistaminen Julkisen sektorin (muitakin kuin lääkäreitä), tutkimuksen ja taiteen edustajia lisää. teollisuus 3. Uusien jäsenten sopiva klubiin liittymisikä alle ei merkityst ä 22 % 53 % 2 % 23 % kpl 6,5 16 0,5 7 kommentit: henkilö ratkaisee nuoret ovat harvoin todella johtavissa asemissa kokemuksesta: nuoret harvoin viihtyvät, sopiva alle klubin keski-iän olevia tulisi värvätä rotaryaate on omaksuttava nuorempana kuin eläkkeelle siirryttäessä Nuorilla on motivaatiota ja aktiivisisuutta, vanhemmilla kokemusta ja näkemystä 4

5 5 Kannaottoni on sidoksissa liittymisiän keski-ikään eli voi olla nuorempia tai vanhempia. Mielestäni väestön keski-iän kasvaessa ja ns. vanhuusiän poistuessa meidän ei tulisi pitää ikää minään kriteerinä. Rotary-liike on käynnistynyt vuotiaiden ammattilaisten halusta kokoontua ja verkostoitua Mielestäni puolet uusista jäsenistä voisivat olla vuotiaita ja puolet vuotiaita, jo tunnustettuja alansa ammattilaisia. Eläkeläisten tulee voida tuntea olevansa tervetulleita kokouksiin, mutta toiminta ei saisi pyöriä heidän ehdoillaan. Jäsenkuntaa olisi mielestäni hyvä pyrkiä nuorentamaan rekrytoimalla hieman nuorempia uusia jäseniä. 4. Kokousaikamme sopiva hankala huono 76 % 24 % 22 7 to ok, mutta min myöhemmin aika hyvä, mutta päivä huono, mutta en kaipaa muutosta ma, ti tai ke sopivampi Mikäli halutaan työikäisten lisääntyvää osanottoa tulisi kokouksen alkaa tuntia myöhemmin. Aika on ollut minulle vuosia tosi huono; torstai-iltahan on se aika, johon kaikki illan tapahtumat yleensä sijoitetaan. Nyt sopii paremmin, mutta voisi harkita tuntia myöhempää aikaa, jolloin ei tarvitsisi ajella pahimmassa ruuhkassa. Kokousaika on hyvä. Kokous joka viikko on haastava. 5. Klubin toiminta ja ohjelmasisältö Vierailuja tulisi lisätä vähentää on sopivasti 20 % 3 % 77 % Vierailut eri kohteissa ovat mielestäni erittäin kiinnostavia kiinnostavia jonkun verran k ei kiinnostavia 42 % 55 % 3 % 12,5 16,5 1 Kokoustemme esitelmät ovat mielestäni erinomaisia hyviä tyydyttäviä heikkoja 68 % 32 % 20,5 9,5 Omien jäsenten esitelmiä tulisi lisätä vähentää sopivasti 57 % 43 % 16 12

6 Ulkopuolisten esitelmävierailijoiden osuutta tulisi lisätä vähentää sopivasti 7 % 20 % 73 % Olen klubin nykyiseen toimintaan erittäin tyytyväine n tyytyväinen tyytymätön 42 % 58 % 12,5 17,5 EHDOTUKSIA NYKYISEN TOIMINNAN TAI OHJELMASISÄLLÖN KEHITTÄMISEKSI takkailtoja keskinäistä tuntemusta lisättävä vierailumatkoja Intercitykokouksia ja keskustelumahdollisuuksia lisättävä työelämässä olevien jäsenten esitelmiä säännöllisesti pidetään esitelmät ja vierailut käytännön paikallisprojekti toisi näkyvyttää korkeatasoisina, siinä se! lisää toiminnallisia kokouksia, golf etc -< ruuanlaitto Amican keittiöön, joss valmistaisimme itsellemme keittiömestarin ohjauksessa aterian. Ruokailu avec viinit lisää hyväntekeväisyyttä Tavoitteena toisiltaan oppiminen ja toistensa oppiminen; omien veljien näkemyksiä enemmän ja useammin Enemmän aikaa yhteiselle keskustelulle. Esitelmän voi aloittaa klo ja keskustelulle aikaa puoli tuntia. Klubin ohjelmat ovat olleet todella laadukkaita ja ne syntyvät ilmeisen tehokkaasti muutaman veljen ohjelmatoimikunnassa. Jäsenten aktivoitumista saattaisi edistää ohjelmaehdotusten kerääminen kaikilta veljiltä. Alueen kehittämiseksi voisimme kehittää projektejä; ei matkoja! Kokousten rajallinen aika estää usein perusteellisemman keskustelun. Edellisessä klubissani o käytäntö päättää virallinen kokous, jolloin ne joilla on kiire voivat lähteä ja toiset voivat halutessaan jatkaa kesken olevaa keskustelua esim. vartin verran. Rotaryhenkeen sitouttavaa ja sitä käsittelevää ohjelmaa lisää, jotta se ei unohtuisi. Muutamia yhteiskokouksia vuodessa maantieteellisesti lähellä olevien klubien kanssa. Esitelmät ovat usein loistavia, mutta kuitenkin pintaraapaisuja tietyistä teemoista. Ohjelmistoon voisi harkita useammankin kerran kattavia teemoja, joita käsitellään eri kanteilta ja esitelmöitsijöiden toimesta. Lopuksi voisi olla viikkokokous, jossa keskustellaan ko. teemasta veljien kesken ja pohditaan teeman merkitystä ja vaikutusta. Esimerkkinä vaikkapa Venäjänsuhteet. UUSIA TOIMINTAMUOTOJA LISÄÄ KAUSIOHJELMAAN lyhyemmät kotimaan matkat, retkeilyt bussilla pienavustuskohteiden hyväksi vain yksi iso projekti /rotaryvuosi -projekti, joka otetaan tosissaan (miehitys, tavoite, tulos,rahal tulos) Helsingin erikoismuseot ja kokoelmat teemajaksot, joissa käsitellään samaa aihealuetta useissa kokouksissa hiukan tarkemmin

7 7 Voisimme pyrkiä ottamaan esim puolivuotta kestävän teeman : muutama viikkoesitelmä, joihin sitten liittyisi jatkona projektin merkeissä yhdessä hyvän asian eteen työskentelyä. Kaikki halukkaat pääsisivä työkentelemään ja myös oppimaan uutta. Back to basics Munkinseutuun liittyviä projekteja Takkaillat, joissa ollaan koolla vähintään 2-3 h esim. pari kertaa rotaryvuoden aikana. Takkailloissa voitaisiin keskustella esim. jostakin ajankohtaisesta aiheesta lyhyen alustuksen pohjalta tai vaikkapa koko klubin voimin hahmotella tulevan kauden ohjelma- sisältöä. Vapaamuotoiset sauna- ja/tai takkaillat 6. KUMMIEN TOIMINTA erinomaist a eivät ole huolehtinee t tyydyttäväs hyvin ti 10 % 57 % 19 % 14 % tarvitaan kotiuttamisohjesääntöä tai opasta kummeille Tulokas esittäytyy (EGO esitelmä). Myös "vanhojen" tulisi esittäytyä tulokkaalle Kummi huolehtii RI perustiedon saannista Perehdytysohjelma edesauttaisi jäsenehdokkaille selvitettävä rotaryn olennaiset vaatimukset, mm läsnäolovelvoite (tai -oikeus) rotary ei ole Suomalaine klubi, vaan sen ideana on aktiivinen osallistuminen. >Historia osoittaa, että järjestöt jotka asettavat haasteita ja vaativat kurinalaisuutta, menestyvät Kokouksissa tulisi huolehtia että uusi jäsen ei jää "yksin" vaan toimitaan hänen oppaanaan ja johdatellaan klubin toimintaan ja tulkitaan vanhemmalle itsestään selviä asioita. Kummien tulisi huolehtia siitä, että uusi jäsen aloittaa vuorovaikutuksen klubin jäsenistön kanssa kokouksissa. On tietysti jokaisen oma asia etsiä juttuseuraa ja keskustella, mutta tämän asian onnistuminen lienee tärkeimpiä asioita uuden jäsenen sisäänajon osalta. Olen uusi jäsen ja sisäänajo on jäänyt vähäiseksi. 7. OSALLISTUMISMAHDOLLISUUTESI KLUBISSA MINULLE ON TARJOTTU TEHTÄVIÄ KLUBISSA liian paljon sopivasti liian vähän 11 % 85 % 4 % OLEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIINI KLUBISSA erittäin tyytyväine n tyytyväinen tyytymätön 39 % 57 % 4 %

8 EHDOTUKSENI JÄSENTEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIEN LISÄÄMISEKSI takkaillat ja avoimet keskustelutilaisuudet Demokratia ajakoon yli yksittäisten intressien jäsenten hyvä kytky projekteihin. lisää omien jäsenten alustuksia. Pientä mutta tehokasta. Olen uusi jäsen, eikä minulla ole tehtäviä KLUBIMME TIEDOTUSTOIMINTA Olen klubin asioista tiedottamiseen erittäin tyytyväine n tyytyväinen tyytymätön 43 % 57 % Presidentin kirjeet luen aina joskus 90 % 10 % 27 3 Klubimme jäsentiedotteen luen aina joskus 90 % 10 % 26 3 en lue koskaan en lue koskaan klubimme internet sivuja luen säännöllisesti joskus en lue koskaan ONKO NIITÄ!! 24 % 62 % 14 % TARVITAANKO NIIHIN SALASANAT? kommentit tiedottamisesta RI korostaa Rotaryn näkyvyyttä ulospäin. Vähintään yhtä tärkeätä on sisäinen tiedoitus. Esimerkiksi governorin kuukausikirjeet voisi Samoin hallituksen kokousten pöytäkirjat lähettää edelleen kaikille jäsenille. tai asioiden tiivistelmä kaikille. Ulkoinen tiedotus EI hallussa. Se tulisi korjata ja lisätä avoimuutta ja ulkoisia kontakteja Ongelma ei tiedotuksessa vaan meissä vastaanottajissa, jotka kiireiden tms syiden takia seuraavat huonosti tiedotusta. jäsenkirje voisi tulla joka kk ja siinä voisi olla enemmän rotarytietoutta.(missä mennään rotaryliikkeessä ja muissa klubeissa.) 9. KOKOUKSIIN OSALLISTUMINEN Poissaoloni syyt toiminta ei työeste aika muu

9 vastaa odotuksia 55 % 13 % 32 % kommentit seniorina mahdollisuus osallistua silloin kun sopii mökki, matkat, perhesyyt, terveys muut harrastukset vapaa-ajan haasteet matkat on tosi vaativaa aktiivisille ihmisille varautua 52 x vuodessa tiettynä aikana 1,5 h yleinen tekemisen paljous ja tarve huomioida perhettä Hengessä mukana vaikka ei pääse kokouksiin. Joskus liikenne-esteet ruuhka-aikaan. Työesteiden lisäksi perheasiat ja muut kiireet rajoittavat osallistumisia kokouksiin. 10. ARVIOSI KOKOUSPAIKASTAMME JA SEN PALVELUSTA Ruuan laatutaso erinomainen hyvä tyydyttävä heikko 23 % 73 % 3 % Ruuan hintataso kallis sopiva halpa ei merkityst ä 20 % 73 % 7 % Kokoustilojen tarkoituksenmukaisuus pääosin hyvä soveltuva 28 % 72 % 8,5 21,5 soveltuu huonosti Olen kokouspaikan palvelun laatuun erittäin tyytyväine n tyytyväinen tyytymätön 57 % 43 % kommentit kokouspaikan vaihtuvuus ärsyttää, mutta ymmärrettävää nimikkosali olisi ihanne pyöreä Sali huono Eräät tarjoilijat sinuttelevat! kalastajatorpalle ei ole vaihtoehtoa 11. VAPAA SANA RUUSUT Klubissa on hyvä henki ja korkeatasoinen ohjelmatarjonta ja klubi on selvästi elossa oleva.

10 RISUT MUUTA Klubi lahjoittaa säännöllisesti Rotarisäätiölle. virkailijat hoitaneet tehtävänsä tunnollisesti ja auliisti Klubin toiminta on hyvällä tasolla, mutta passiiviset jäsenet olisi saatava paremmin mukaan! Erittäin korkeatasoisia ja mielenkiintoisia esitelmiä Klubissa vallitsee kokemukseni mukaan hyvin homogeeninen ilmapiiri ilman kuppikuntia. Kaikki veljet noteerataan samanveroisina iästä ja taustoista riippumatta. Tämä on hieno asia jäsenmäärältään näinkin isossa klubissa. Viime vuosina klubin toiminta on ollut hyvin johdettu. Tavoitteet ovat olleet selkeät. Varoittaisin kuitenkin siitä ettei tehdä toimintaa liian muodolliseksi. Riittää hyvin että klubillamme on toiminta-ajatus ja toteutetaan se. Useamman vuoden strategioiden luominen on aika lailla turhaa koska toimihenkilöt vaihtuvat vuosittain ja jokaisen täytyy saada toeuttaa omia tavoitteitaan. uusien veljien hankinnalle hallitus aktiivisesti paneutuu ja sitoutunut klubin toiminnan kehittämiseen Klubilla voisi olla enemmän omia humanitaarisia projekteja Munkinseudulla tai muualla. RI terminologiaa voisi avata tulokkaille Klubilla on pankkivaroja. Niitä on kerätty Munkkiniemen alueen nuorison tukemiseksi sekä alueen kehittämiseksi. Pitää päättää mihin käytetään. Pitää käyttää koko nuorison hyväksi! uusien veljien sitouttamiselle ei naisjäseniä, koska on avec tilaisuuksia ja naisilla on omat järjestönsä Muistetaan, että tämä on harrastus. Ei liikaa ryppyotsaisuutta! Hyöty ja Ilo rinnakkain laatutekijöinä Mukaan myös "hieman rennompia" toimintamuotoja. Klubi olemme me. Klubihengen teemme me. Pidetään esitelmien ja jäsenten taso korkeana. Moni astelee valmiiseen pöytään ja ajattelee, että näin se pitää ollakin. Klubi ei pyöri itsekseen. Tarvitaan osallistumista ja vuorovaikutusta. Turha valittaa toiminnasta, jos ei itse panosta yhtään. 10 LOMAKE B 1. Miksi haluat olla rotari? yhdessäolon takia Kannatan rotarytoiminnan päätehtävää ja pidän sitä hyödyllisenä sekä suomalaiselle yhteiskunnalle että itselleni. Arvostan verkottumista ja hyvää sosiaalista piiriä. Liittymiseen vaikutti olennaisesti työpaikkani sijoittuminen Munkkiniemen alueelle ja klubin kautta rakennettava verkosto lähiympäristön vaikuttajiin. Jäsenyys on palvellut sekä minua henkilökohtaisesti että palvelemaani yritystä. Arvostan myös suuresti klubin kokousten kautta mahdollistuvia erinomaisia asiantuntija-alustuksia, jotka ovat erinomaista henkistä herkkua ja voiman lähdettä. Antoisaa, sosiaalista verkostoituminen (itsekkäät syyt) kiinnostus ajankohtaisista alustuksista ja hyvistä rotariveljistä Hyvä tapa verkostoitua ja tavata uusia ihmisiä. Mielenkiintoisia esitelmiä ja yritysvierailua.

11 Tapa osallistua erilaisiin, koordinoituihin avustushankkeisiin. 11 Siitä on tullut elämäntapa. Pidän rotaryn pyrkimyksiä oikean suuntaisia. Avustukset Munkinseudulla / tuet Toimia yhteisössä jossa on selkeä yhteiskunnallinen auttamisen halu sekä tavata ja keskustella samanhenkisten veljien kanssa. Viikoittaiset esitelmät kruunaavat veljestapaamiset. Tapaamiset tarjoavat hyvää ohjelmaa sekä erilaisia näkökulmia ympäröivään maailmaan. Rotarit kunnioittavat hyviä tapoja ja tilaisuuksissa on siinä mielessä hyvä olla. Mielenkiintoiset viikkokokoukset ja vierailumahdollisuudet muissa klubeissa. Hyvä ja stressitön toveripiiri. Hyvät esitelmät. Luoda uusia tuttavuuksia, jonka kautta vaikuttaa yhteiskuntaan paremman elämän tarjoamiseksi ihmisille Antaa mahdollisuuden tutustua Munkkiniemen alueen muihin ihmisiin; antaa mahdollisuuden olla mukana tukemassa paikallista toimintaa kuten lasten hyvinvointia, alueen kehittämistä jne; osallistua Rotaryjärjestön periaatteiden toteuttamiseen laajemminkin; antaa mahdollisuuden omaksua uusia asioita hyvien klubikokousesitelmien kautta. Rotaryssa olen voinut/voin solmia kontakteja laaja-alaisesti eri ammattien huippuedustajiin ja saan hyvin tehokkaalla tavalla arvokasta ja ajankohtaista tietoutta hyvin monilta aloilta ja aihepiireistä, joiden kanssa en muuten olisi juurikaan tekemisissä. Haluan kuulua hyvään toveripiiriin, saada mahdollisuuden kehittää itseäni sekä tehdä hyvää maailmassa. Klubihenki ja toveruus merkityksellistä klubitoiminnassa. Halu verkostoitua ja tehdä vähän omalta osaltaan hyvää. Haluan olla mukana toiminnassa, jossa voi auttaa mieluummin tekemällä jotain konkreettista kuin maksaa rahalla avustuksia. Arvostan henkisen kehityksen mahdollisuutta rotarytoiminnassa. Se on hyvä tapa tutustua uusiin ihmisiin ja kuulla esityksiä myös muilta, kuin omalta ammattialueelta. 2. Mikä voisimme tehdä toisin, jotta se motivoisi sinua aktiivisemmin osallistumaan klubikokouksiin tai muuten toimintaamme? vapaampi agenda eli keskustelua esitysten jälkeen vaikka puoli tuntia Kehittämällä ohjelmaa rotaryhengessä.

12 12 Olen ollut kohtuullisen aktiivinen kokousten ja työtehtävien suhteen. Kokousrytmi kerran viikossa ilman muuta tarkoittaa sitä, että esteitä ja poissaoloja tulee, klubityöhän ei ole keskeisin elämämme sisältö, hyvä lisä toki. Jäsenyyden alussa koin kyllä, että klubin vanhempiin veljiin ei ollut kovin mutkatonta tutustua, nuoremmat tulivat tutuiksi kyllä nopeasti. Seniorit eivät juuri esittäytyneet eivätkä paljon kyselleet ja näyttivät viihtyvän hyvin enemmänkin keskenään. Heidän piirissään oli myös vahvaa halua olla kovasti äänessä esitelmien jälkeisissä keskusteluissa vahvoin mielipitein, johon keskusteluun ei tuntenut halua enää mennä mukaan. Nämä jäsenyyden kirjavuudessa näkyvät kulttuurierot ja piirteet ovat jossain määrin minua häirinneet. Kokousesitysten laatu on ratkaisevaa osallistumisaktiivisuuden ylläpidossa. Jäsenkunnan nuorentaminen olisi omiaan ymmärtääkseni lisäämään osallistumista yleensäkin. Ylläpitäkää alustusten korkea taso Kokousten aloitus min myöhemmin Nykyisessä työtilanteessa ja kun muutenkin aika on kortilla, osallistun kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. Kyse ei ole niinkään motivaatiosta kuin tilanteesta. Aikaa enemmän keskusteluille ja vähemmän formaalinen ilmapiiri Tällä hetkellä osallistun kaikkiin kokouksiin joihin on mahdollista osallistua. 45 vuoden työrupeaman jälkeen käytän aikaani asioihin, joihin ei aikaisemmin ollut mahdollista tarkoittaen oleskelua aika paljon muualla kun Munkkiniemessä. Rotaryna voin varman kanavan kautta tehdä osaltani avustustyötä nuorten ja eripuolilla maailmaa apua tarvitsevien hyväksi Olen melko tyytyväinen nykyiseen toimintaan, enkä usko että aktiivisuuteni juuri lisääntyisi vaikka toiminta muuttuisi jossakin suhteessa. Vaikka ketään ei voitane pakottaa ruokailemaan, asiasta voitaisiin ehkä käydä keskustelua. Kalastajatorppa tarjoaa erittäin tasokkaan ruoan hyvin edullisesti, mutta valitettavasti varsin monet jättävät käyttämättä tämän edun. Kalastajatorpan kannalta meidän palvelemisemme on varmasti huonoa businesta. Minun kohdallani ei tarvitse tehdä mitään toisin. Esitelmien laatu ja pitäjät tärkeitä asioita. Ei mitenkään. Olen poissa vain työesteiden vuoksi. Mielekkäitä projekteja (joita nyt tosin on alkanut tulla). Mitään ei varsinaisesti pidä tehdä toisin. Kokous joka viikko on melko tiivis tahti, kun ottaa huomioon työ-, perhe- ja muut kiireet. Korkeatasoinen ohjelma on keskeinen, mutta siinä ei ole juuri parannettavaa. 3. Voitaisiinko vuosijäsenmaksuamme suurentaa, jotta voisimme klubina aktiivisemmin osallistua yhteiskuntapalveluun. Jos kyllä, niin mikä olisi sopiva summa vuodessa, jonka olisit valmis rotaryklubimme

13 kautta ohjaamaan kansallisiin ja/tai kansainvälisiin humanitaarisiin palveluprojekteihin? 13 ei ole aihetta, kotimaa tarvitsee meitä En pidä tarkoituksenmukaisena. Klubin sosiaalinen avustustoiminta on tärkeää. Se ei kuitenkaan saisi perustua vain jäsenmaksuihin tai jäsenten avustuksiin. Varainhankinnalle täytyy löytää projekteja, jotka tuottavat ja rahastoida projektien tuottoja harkittuihin ja näkyviin ulkoisiin palveluihin ja vaikuttamiseen. Jäsenmaksuilla tulee kattaa arjen normaali hallinto ja perustoiminta. Sosiaalisen toiminnan varat siis projekteista. Perusjäsenmaksu voi hyvin olla /vuosi. Klubimaksun voisi kaksinkertaistaa Kyllä n 50 nyt on sopiva Tässä tulisi ensin suunnitella varojen käyttösuunnitelma tai ainakin käyttöperiaate. Jos yhteisesti nähdään kohde perustelluksi, voidaan varmaan maksuakin nostaa. Toinen vaihtoehto on tilannekohtaisesti ohjata varoja esim. katastrofikohteisiin, joissa inhimillinen hätä on suuri. Asia vaatinee periaatekeskustelua. jonkun verran voisi korottaa 100 Euroa lisää olisi mielestäni ok Kyllä; ohjaisin ensisijaisesti paikallisiin/kansallissiiin toimintoihin. Summa määritellään yhetisesti kokouksessa. Moni meistä osallistuu myöskin muiden kanavien kautta eri toimintojen tukemiseen. Minun puolestani voisi suurentaa. Voisin maksaa vaikkapa 50 euroa enemmän vuodessa, jos se todella menisi hyvän tekemiseen. Voi suurentaa, mutta järkevästi. Jäsenmaksu on mielestäni kohtuullisella tasolla, mutta jos löydämme erittäin hyviä projekteja olisin valmis panostamaan ehkä pari sataa euroa vuositasolla ekstraa näihin. Ei. Eroan heti, jos maksua suurennetaan olennaisesti. Jokaisella on mahdollisuus halutessaan lahjoittaa rahaa klubille Pitäisi nähdä miten klubit keskimäärin osallistuvat näihin projekteihin. Mielestäni summa olisi hyvä pitää mieluummin pienenä kuin suurena. Mielestäni jäsenmaksua ei pitäisi suurentaa.

14 14 4. Klubissamme ei tällä hetkellä ole naisjäseniä. Näetkö tästä olevan haittaa esimerkiksi klubimme imagolle tai toiminnalle? on haittaa, minua ei haittaa En näe siitä haittaa niin kauan kuin naisilla on vastaavia palvelujärjestöjä(, jollaisessa esim. vaimoni toimii). Imagon kanssa kyllä pärjätään, yhdistyksethän voivat vapaasti päättää jäsenyysperusteistaan. Maassa on runsaasti sekä miesjärjestöjä että naisjärjestöjä eikä siinä sinänsä ole mitään pahaa. Mutta klubin aktiivisuuden ja aktiviteettien suhteen naisten poissulkeminen on valitettavaa. Klubin jäsenrakenne ei enää vastaa suomalaisen elinkeinoelämän eikä julkisen hallinnon johtamisympäristöä, jossa toimii loistavia niin nais- kuin miesjohtajiakin ja asiantuntijoita. Sukupuolivapaa jäsenyys olisi tätä päivää ja uskon lähes kaikkien klubin keski-ikää nuorempien sitä kannattavan. Siis sen osan jäsenistöä, jonka varassa on klubin tulevaisuus! Avec-tilaisuuksien koht hyvä määrä on pehmentänyt nykytilannetta ja elävöittänyt klubin toimintaa. Avekit eivät kuitenkaan välttämättä työelämätaustoiltaan edusta juuri klubin jäsenkriteereitä tai luokitteita parhaimmillaan, joten tämä ei korvaa kysymystä naisten mukaan otosta toimintaan. Omasta puolestani kannatan sukupuolineutraalia jäsenyyttä normaalien muiden jäsenyysperusteiden puitteissa. toimimme kansainvälisen rotariliikkeen päätösten vastaisesti Kyllä hieman. En vastusta naisjäsenten hyväksymistä Ei todellakaan! Vaikuttaisi nykyiseen hyvään henkeen. Aika ei vielä kypsä tälle klubissamme En näe merkittävää haittaa. Asiaan voidaan palata myöhemmin, mikäli veljet yksimielisesti sitä haluavat Tuskin siitä on haittaa imagolle tai toiminnalle, mutta nykyaikaan kuuluu naisten osallistuminen tasa-arvoisesti myös Rotarytoimintaan, joten naisten mukaantulo voisi piristää klubiamme. Ei ole mitään imagohaittaa enkä usko olevan haittaa myöskään toiminnalle. Hyvä näin! Piirissä on tällä hetkellä 28 klubia, jossa on vain miesjäseniä. Se, että olemme yksi niistä, ei mielestäni haittaa (vielä) toimintaa, mutta kylläkin jonkin verran imagoa. Klubilla on kuitenkin täysi oikeus olla pelkkä herraklubi, jos se niin haluaa, ainakin niin kauan kun se saa riittävästi uusia aktiivisia jäseniä. Naisilla omat järjestönsä ja verkottoitumispaikkansa, joten en näe siitä haittaa toiminnallemme. Toiminnan sisältö muuttuu naisten tulon myöta. Haittaa ei ole. Jos klubi päättää erottaa passiivijäsenet kuten sääntöjen mukaan pitäisi, olisi jäsenyyden avaaminen naisille keino saada vastaava määrä uusia jäseniä tilalle.

15 15 Klubi kaipaa jonkinlaista uudistumista ja tämä voisi olla se mitä tarvitaan. Toiminta muuttuisi, mutta samalla kokousaktiivisuus kasvaisi. Nyt aktiivisuus on huolestuttavasti laskusuunnassa ja tämä kehitys pitäisi kääntää toiseen suuntaan tavalla tai toisella. En näe merkittävää haittaa imagolle enkä oikeastaan toiminnallekaan, jos jäsenhankinta toimii hyvin. Tosin naisjäsenet kyllä varmaankin monipuolistaisivat toimintaamme ja he voisivat tarttua innokkaasti uusiin haasteisiin. Tässä näitä kommentteja nyt oli runsaasti. Kiitos ja anteeksi kaikille, jotka näin pitkälle jaksoivat lukea! Taisin tehdä kyseenalaisen ennätyksen jäsenkirjeen pituudessa. Rotarillisin terveisin, Matti Taipale presidentti MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBIN WWW-OSOITE: YHTEYSTIEDOT : Matti Taipale, presidentti Pekka Ruuskanen, 1.sihteeri Hirvilahdenkuja 4 Nuottapolku 9 A7, Helsinki Helsinki gsm gsm

Rotaryklubin jäsenkysely 20

Rotaryklubin jäsenkysely 20 Rotaryklubin jäsenkyselylomake Päiväys: 3.6.2010/REk Ryhmä: Jäsenyys Rotaryklubin jäsenkysely 20 Tämän jäsenkyselyn tarkoituksena on kartoittaa klubimme jäsenten mielipiteitä ja näkemyksiä koskien klubimme

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI. JÄSENKIRJE 3 / 2010-2011 2.12.2010 Joulukuu 2010

MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI. JÄSENKIRJE 3 / 2010-2011 2.12.2010 Joulukuu 2010 MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI JÄSENKIRJE 3 / 2010-2011 2.12.2010 Joulukuu 2010 PRESIDENTIN PALSTA Hyvät veljet, Klubimme vaalikokouksessa päätettiin tulevan kauden hallituksen kokoonpano. Se on alla tarkasteltavaksenne.

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

Jäsenkyselyn tulokset

Jäsenkyselyn tulokset Jäsenkyselyn tulokset Rotarypiiri 1410 Prosessin taustaa Jäsenkyselyn suunnittelu käynnistettiin vuosi sitten Yhteistyökumppaniksi Q-Tutkimus Asiakas- ja kuluttajatutkimuksia toteuttava yritys Jäsenkyselyn

Lisätiedot

Näin piirissä 1410 Kokemuksia jäsenkehityksestä. Jarkko J Saarinen Turku Sirkkala RK Piirijohtokoulutus Eurajoki

Näin piirissä 1410 Kokemuksia jäsenkehityksestä. Jarkko J Saarinen Turku Sirkkala RK Piirijohtokoulutus Eurajoki Näin piirissä 1410 Kokemuksia jäsenkehityksestä Jarkko J Saarinen Turku Sirkkala RK Piirijohtokoulutus Eurajoki 13.3.2015 D1410: Kehityskulku 2007 2013 Keski ikä 2007: 56,9 vuotta Keski ikä 2013: 59,4

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski Jäsenten aktivointi Piirikokous 12.10.2013 Jämsänkoski Kohdat 1 5 ovat johdanto aiheeseen Kohdat 6 17 ovat ryhmän 4 ajatuksia DGN Raili Töntsi Lahti-Laune 1 Jäsenmäärän muutos 2012 2013 RI:n ja SR:n tilastojen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Klubipresidentin avaintehtävät 2017-2018 TITLE 2 Presidentin avaintehtävä 1. Klubin toiminnan organisointi ja johtaminen - Toimintasuunnitelman laadinta hallituksen

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut Päivähoidon asiakasraadin arviointi Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut 1 erittäin huono: 0% 2 huono: 27% 5 erittäin hyvä: 9% Oma aktiivisuuteni asiakasraadin jäsenenä 4 hyvä: 36%

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Erja Vihervaara, Olli Pihlava Suomen Rotary 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin odotukset ja tavoitteet s. 2 2. Tavoitteet s. 6 3. Johtaminen s.

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Derby Forum. Klubitoiminnan kehittäminen. Kausi

Lions Clubs International MD 107 Finland. Derby Forum. Klubitoiminnan kehittäminen. Kausi Lions Clubs International MD 107 Finland Derby Forum Klubitoiminnan kehittäminen Kausi 2012-2013 Klubitoiminnan kehittäminen Kummin rooli ja kummiklubien rooli Jäsentoimikunnan rooli Kehityskeskustelut

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ 18.2.2016 SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Satelliittiklubi voisi olla yksi toimiva ratkaisu lisätä jäsenmääräämme, varsinkin nuorten jäsenten määrää. S-klubin perustamiseen tarvitaan minimissään 8

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3/2010. Seuran vaalikokous 2010 ja pikkujoulu. Jäsentiedote Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen

JÄSENTIEDOTE 3/2010. Seuran vaalikokous 2010 ja pikkujoulu. Jäsentiedote Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen PL 2100, 02015 TKK Rakentajanaukio 4 A, 02150 Espoo http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 11.11.2010 JÄSENTIEDOTE 3/2010 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen Seuran vaalikokous

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM 1 13.03.2013 Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM KVALITATIIVISET ON LINE YHTEISÖT - tulevaisuuden mahdollisuuksia etsimässä - SMTS, Aamiaisseminaari 13.3.2013. - Kati Myrén Taloustutkimus 3 13.03.2013

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2014. Seuran vaalikokous 2014. Seuran pikkujoulut

JÄSENTIEDOTE 2/2014. Seuran vaalikokous 2014. Seuran pikkujoulut JÄSENTIEDOTE 2/2014 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen: Seuran vaalikokous 2014 Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n sääntömääräinen ja kaikille jäsenille avoin vaalikokous pidetään Otaniemessä

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

86. Oman seuran analyysi 4/15/14

86. Oman seuran analyysi 4/15/14 86. Oman seuran analyysi // Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 0 8 6 % % 6 % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:.9, Hajonta:.0) (Vastauksia:) Oman seuran analyysi Vastaajat Sukupuoli 0 8 6 7 % % Nainen

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Rotary. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli. 2. Klubin tarkoitus ja toiminnan laatu. 3. Jäsenyys Rotary Internationalissa

Rotary. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli. 2. Klubin tarkoitus ja toiminnan laatu. 3. Jäsenyys Rotary Internationalissa Rotary Kuopio-Kallaveden Rotaryklubi ry Kuopio-Kallaveden Rotaryklubi ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Kuopio-Kallaveden Rotaryklubi ry ja kotipaikka on Kuopion

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 YLEISTÄ Toiminta-ajatus Olutseura William K. ry perustettiin 25.2.1991 vaalimaan olutkulttuuria, oluttietoutta ja oluen arvostusta llä. Sen lisäksi tavoitteena on jäsenten

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia

Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia 1 Johtaminen vapaaehtoisjärjestössä Lions toiminta-ajatus: Lionsit palvelevat yhdessä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Hyväksytty liittovaltuustossa (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY RY:N VAALIJÄRJESTYS

Hyväksytty liittovaltuustossa (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY RY:N VAALIJÄRJESTYS Hyväksytty liittovaltuustossa 17. 18.5.2016 1 (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN :N 1 SOVELTAMISALA Jytyn sääntöjen 18 2 momentissa tarkoitetut liittovaltuuston jäsenet ja heille valittavat yleisvarajäsenet

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA ry Rakentajanaukio 4 A, 02150 Esp0o JÄSENTIEDOTE Puh. 09-451 2264, http://rmseura.tkk.fi 6.11.2006 RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä EXKURSIO

Lisätiedot

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere 28.8.2007 Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Tavoitteena on luoda kuva opiskelijoilta ja valmistuneilta kerätystä

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin säännöt

Raision Rotaryklubin säännöt Raision Rotaryklubin säännöt Hyväksytty klubin kokouksessa 8.4.2010 Säännöt ovat voimassa toistaiseksi SL/hallintokomitea 3.12.2009 2 1 Yleistä 1.1 Rotaryklubin nimi on Raision Rotaryklubi Klubin kotipaikka

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille!

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille! 28.1.2016 D 1420 Klubin toiminnan suunnittelu kaudella 2016-17 Koulutustilaisuudet 2016 tuleville toimihenkilöille Prepets ke 10.2. Mäntsälä / ti 16.2.Kauniainen / to 18.2. Helsinki PETS Viro 4.3. / Suomi

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset SGY teki jäsenistölleen jäsenkyselyn syksyllä 2012 Vastausaika oli 18.10. - 7.11.2012 Jäsenkyselyyn vastasi 79 jäsentä (n. 15 %) 2

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Suomen Rotary ry 1 (11) JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Hyväksytty klubikokouksessa 15.6.2011. 2 (11) JYVÄSKYLÄ-LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT 1 Yleistä 1.1 Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot