MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI. JÄSENKIRJE 4 / Tammikuu 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI. JÄSENKIRJE 4 / 2010-2011 14.1.2011 Tammikuu 2011"

Transkriptio

1 MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI JÄSENKIRJE 4 / Tammikuu 2011 PRESIDENTIN PALSTA Hyvät veljet, Uusi Vuosi ja uudet kujeet sanotaan. Rotarykausi on puolessa, mutta kevät on pitkä ja monipuolinen. Osallistukaa aktiivisesti. Ohjelma on teitä varten tehty. Pari wanhan wuoden asiaa vielä. Itsenäisyyspäivän juhlan toteutuminen näytti aivan viime hetkiin epätodennäköiseltä. Ilmoittautuneita oli vain kaksi viikkoa ennen tilaisuutta 16. Kovan markkinointiponnistelun ansiosta lopullinen juhlijoiden määrä nousi 66:een. Tilaisuudessa järjestetyn arvonnan ansiosta juhlan tuotto, joka annettiin Piirin Itämerirahastoon nousi lopulta yli euron tavoitteen ollen euroa. Suurkiitos kaikille, jotka osallistuivat itsenäisyyspäivän juhlan toteuttamiseen! Kokouksessaan Piirin nimeämiskomitea on yksimielisesti valinnut piirin 1420 governorehdokkaaksi (DGN) apulaisgovernor Ilkka Torstilan (Finlandia Hall RK). Lämpimät onnittelumme veli Ilkalle tästä hienosta nimityksestä. Jokaisen klubin on pidettävä sääntönsä ajan tasalla siten, että ne noudattavat RI:n vahvistamia kulloisiakin sääntöjä ja määräyksiä. Klubin sääntöjä täydentää laajemmat RI:n Rotaryklubin mallisäännöt sekä Rotaryklubin järjestysmuoto. Edellisestä sääntö- ja järjestysmuotopäivityksestä on 13 vuotta. Klubineuvottelussa keskustelua käytiin käytännössä yhden sääntöpykälän ympärillä. Kyseessä on klubin aktiivijäsenen valitsemismenettely-pykälä. Klubillamme on Suomen rotaryn mallisäännöistä poiketen ns.ehdoton vetopykälä. Eli kaksi aktiivijäsentä voi halutessaan perustelematta estää jäsenehdokkaan valinnan. Vilkas keskustelu osoitti, että moni jäsenistämme kokee kyseisen pykälän hyvin tärkeäksi. Näin uudet säännöt, mutta vanhalla aktiivijäsenen valintamenettelypykälällä päätettiin yksimielisesti ottaa käyttöön. RI:n säännöt edellyttävät jokaisen RI:n jäsenyyteen hyväksytyn rotaryklubin hyväksyvän aina viimeisen vahvistetun järjestysmuodon sellaisenaan. Ohessa tuo viimeisin Rotaryklubin järjestysmuoto - niminen sääntökokoelma, joka uusien sääntöjen ohella hyväksyttiin tuossa kokouksessa.

2 Klubineuvottelussa oli tarkoitus käsitellä klubin kehittämisen kannalta kahta muutakin tärkeää asiaa eli tuoretta jäsenstrategiaa ja kummiohjetta sekä syksyn jäsenkyselyn purkua. Nämä jäivät ajan puutteen takia. 2 Käsittelen tuota jäsenkyselyn purkua vielä tässä kirjeessä. Pahoittelen, että tästä syystä kirjeestä tulee varsin pitkä. Ohessa on myös Jäsenkomitean klubille laatima Kummiohje. Jäsenkomitean vetäjälle Markku Saurille erityiset kiitokset tästä! Hallitus on ollut vahvasti sitoutunut klubin kehittämiseen ja ottanut asialistalleen on myös klubistrategian päivittäminen/laatimisen. Toinen asia, joka klubineuvottelun yhteydessä nousi esille, oli se, että osalla jäsenistöstä ei ilmeisesti edelleenkään ole toimivaa sähköpostia. Osalla myös tietokone kaipaa ilmeisesti ohjelmia tai päivitystä, jotta liitetietoja saa auki. Tämä on heidän kannaltaan valitettavaa, koska klubi pitää aktiivisesti yhteyttä jäseniinsä juuri tämän viestintävälineen avulla. Tätä tuskin tarvinnee perustella. Klubin posti on kulkenut jo vuosia sähköisesti. Jos sähköposti tuntuu hankalalta itselle hankkia, niin ehkä joku lähisukulainen tai lähellä asuva klubiveli voisi toimia viestinviejänä asiassa, että jäsen ei jäisi ilman tietoja. Auttakaa toinen toisianne asiassa, jos tiedätte ongelmia jollain olevan. Kevään ohjelma on siis käynnistynyt ja löytyy klubimme nettisivuilta. Klubillamme on tuore Jäsenstrategia 2010 viime syksyltä. Strategia on lähetetty teille sähköpostilla. Strategian mukaisesti alamme toimimaan aiempaa johdonmukaisemmin mm. luokitekartan, kummitoiminnan ja jäsenhankinnan osalla. Yksi keskeinen havainto jäsenstrategiaa laadittaessa oli aktiivisten jäsenten suhteellinen vähyys ja laskeva trendi. Läsnäolosta vapautettuja jäseniä on puolet, ja he sitä oikeuttaa ahkerasti myös käyttävät. Myös joidenkin tuoreiden jäsenten viikkokokousaktiivisuus on ollut huolestuttavan vaisua. Itse asiassa, mikäli sääntöjemme viikkokokous-pykälää sovellettaisiin tiukasti olisi lähes puolelle jäsenistöstä annettava potkut klubista ja se toinen puoli olisi sitten läsnäolosta vapautettuja! Tämä kuva ei ole kovinkaan kaunis, joten klubi on käytännössä omaksunut sallivamman linjan läsnäolovaatimukseen. Ikävä kyllä tällä on ehkä ollut negatiivinen vaikutuksensa aktiivisuuteen. Rotaryklubin jäsenen on sääntöjen mukaan osallistuttava vähintään puoleen (50%) puolivuosittain pidetyistä viikkokokouksista tai muihin niitä korvaaviin klubin kokouksista tai korvattava poissaolo osallistumalla jonkun toisen klubin kokoukseen joko 14 päivää ennen tai 14 päivää jälkeen sen kokouksen, josta hän ollut poissa. Osallistumiseksi luetaan myös vähintään 30 minuuttia kestävä osallistuminen internetin kautta tapahtuvaan interaktiiviseen rotarytoimintaan. Tämä läsnäolovaade koskee kaikkia rotaryklubeja. Se on varsin tiukka ja sitä on yleisesti rotarytoiminnassa perusteltu sillä, että vain olemalla läsnä voi osallistua ja syntyy toveruutta. Me emme siis ole Pörssiklubi, Suomalainen klubi tai Saunaseuran

3 3 klubi, johon mennään kun huvittaa. Rotarytoiminnasta toivotaan tulevan luonteva osa elämää ja jokaviikkoista rutiinia. On selvää, että erilaiset harrastukset, työesteet ja perhe-elämä rajoittavat mahdollisuuksia osallistua viikkokokouksiin, joskus paljonkin. Klubimme ei halua luoda pakotteita, laatia mustia listoja tms. Oleellista on jäsenen oma halu osallistua aktiivisesti. Tämä syntyy positiivisista tekijöistä, jota myös osallistuminen toimintaan tuo. Tästä syystä hallitus katsoo tärkeäksi kehittää klubia entistä vetovoimaisemmaksi! Klubin jäsenmäärä on ollut viime vuodet melko vakio n 62. Uusien jäsenten ottamisella on korvattu jäsenpoistuma, mutta ei kasvatettu klubin kokoa. Mikäli klubin koko jäsenistö osallistuisi normaaliaktiivisuudella toimintaan, klubin koko olisi sopiva. Olemme päätyneet siihen, että ollakseen aktiivinen ja kehittyvä, klubin on lisättävä aktiivijäsenten määrää. Erityisen hyvä tapa tehdä jäsenhankintaa on aktivoida klubin omat veljet miettimään lähipiiristään potentiaalisia ehdokkaita. Kannustan ja kehotankin klubiveljiä vakavasti miettimään olisiko ystävä- tai tuttavapiirissä, työn tai harrastustoiminnan puitteissa sellaisia henkilökohtaisilla hyvillä ominaisuuksilla varustettuja ihmisiä, joille voisitte puhua rotarytoiminnasta. Mikäli kiinnostus herää, niin ehdottakaa klubille jäsenyyttä. Klubin hallitus käsittelee jäsenen antaman ehdotuksen. Ehdotuksen on hyvä pitää sisällään ainakin vapaamuotoinen CV jäsenehdokkaasta. Olen vakuuttunut, että kaikilla meillä on lähipiirissämme tällaisia potentiaalisia oman alansa johtavia ja arvostettuja ihmisiä. Sellaisia löytyy laajasti liike-elämästä, esimerkiksi teollisesta tuotannosta, kaupasta tai yrittäjäportaasta tai kulttuurin, taiteen ja arkkitehtuurin puolelta, valtion- tai kaupunginhallinnosta, korkeakouluista ja yliopistoista jne jne. Meidän olisi tärkeää saada mahdollisimman laaja-alaisesti eri alojen ammattilaisia mukaan toimintaan, mutta persoona toki ratkaisee kaiken edellä. Pallo on nyt teillä. Miettikää vakavasti asiaa, ottakaa yhteyttä potentiaalisiin ja tehkää ehdotus hallitukselle. Seuraavassa käyn vielä syksyn 2010 jäsenkyselyn tuloksia läpi tiedoksenne: Kysely tehtiin, jotta saadaan klubin tahtotilaa selville erilaisissa asioissa ja siten suuntaviivoja kehitystyölle. Vastausprosentti oli A-lomakkeeseen 48% klubiveljistä (30 jäsentä) ja B lomakkeeseen 27% klubiveljistä (17 kpl). Odotimme korkeampaa vastausprosenttia. Vaikuttaa siltä, että passiiviset jäsenet jättivät pääosin käyttämättä tilaisuuden ilmaista mielipiteensä klubin kehittämiseksi. Taulukoissa näkyvä %-osuus on laskettu vastanneiden määrästä, joka näkyy %- osuuden alla. Kaikkia kommentteja ei ole kirjattu, jos ne ovat identtisiä. Yhteenveto olisi tietysti voinut olla helpompi ja lyhyempi, mutta ehkä se tässä läpinäkyvässä muodossa herättää jäsenten keskuudessa enemmän ajatuksia klubin kehittämisestä. JÄSENKYSELY A SYKSY 2010

4 1. Klubimme koko 80% (24 kpl) vastanneista oli sitä mieltä, että klubin jäsenmäärä on sopiva 10% toivoi suurempaa ja 10% pienempää Monessa kommentissa nähtiin ongelmaksi aktiivisuus kommentteja: mutta aktiivisia jäseniä tulisi olla 25 sijasta Siinä olisi sopiva koko aktiivisten jäsenten (=todellinen jäsenmäärä) on huomattavasti pienempi. Aktiivisten jäsenten määrää voisi kasvattaa. jäsenistö ikääntyy. nyt on liian monta täysin passiivista jäsentä, määrä ei ratkaise vaan aktiivisuus Jäsenmäärästä passiivisten osuus on aika suuri. Nykyisin kokouksissa käy noin 20 henkeä. Mielestäni aktiivisuus on hienoisessa laskussa. Voisi olla järkevää tehdä radikaali uudistus ja erottaa passiiviset jäsenet ja rekrytoida uusia vastaava määrä tilalle. Nyt läsnäoloprosentti on ihan omituinen. Kun kaikki jäsenet eivät aina pääse kokouksiin, voisi jäsenmäärä olla suurempikin. 2. Nykyinen jäsenistön ammattialojen kattavuus kattava ei kattava 74 % 23 kpl 26 % 8 kpl Nähtiin kattavaksi, mutta myös nähtiin paljon puutteita kattavuudessa! Mihin luokitteisiin haluaisit uusia jäseniä taidealat arkkitehtuuri, taide kulttuuri, esittävät taiteilijat jäseniksi uusia näkemyksiä uusilta suunnilta tuottavia jäseniä jos löytyy hyvä persoona, löytyy luokitekin julkinen hallinto, johtaminen, kulttuuri, teollinen tuotanto virkamiehiä korkeakoulut, yliopistot liike-elämän edustuksen monipuolistaminen Julkisen sektorin (muitakin kuin lääkäreitä), tutkimuksen ja taiteen edustajia lisää. teollisuus 3. Uusien jäsenten sopiva klubiin liittymisikä alle ei merkityst ä 22 % 53 % 2 % 23 % kpl 6,5 16 0,5 7 kommentit: henkilö ratkaisee nuoret ovat harvoin todella johtavissa asemissa kokemuksesta: nuoret harvoin viihtyvät, sopiva alle klubin keski-iän olevia tulisi värvätä rotaryaate on omaksuttava nuorempana kuin eläkkeelle siirryttäessä Nuorilla on motivaatiota ja aktiivisisuutta, vanhemmilla kokemusta ja näkemystä 4

5 5 Kannaottoni on sidoksissa liittymisiän keski-ikään eli voi olla nuorempia tai vanhempia. Mielestäni väestön keski-iän kasvaessa ja ns. vanhuusiän poistuessa meidän ei tulisi pitää ikää minään kriteerinä. Rotary-liike on käynnistynyt vuotiaiden ammattilaisten halusta kokoontua ja verkostoitua Mielestäni puolet uusista jäsenistä voisivat olla vuotiaita ja puolet vuotiaita, jo tunnustettuja alansa ammattilaisia. Eläkeläisten tulee voida tuntea olevansa tervetulleita kokouksiin, mutta toiminta ei saisi pyöriä heidän ehdoillaan. Jäsenkuntaa olisi mielestäni hyvä pyrkiä nuorentamaan rekrytoimalla hieman nuorempia uusia jäseniä. 4. Kokousaikamme sopiva hankala huono 76 % 24 % 22 7 to ok, mutta min myöhemmin aika hyvä, mutta päivä huono, mutta en kaipaa muutosta ma, ti tai ke sopivampi Mikäli halutaan työikäisten lisääntyvää osanottoa tulisi kokouksen alkaa tuntia myöhemmin. Aika on ollut minulle vuosia tosi huono; torstai-iltahan on se aika, johon kaikki illan tapahtumat yleensä sijoitetaan. Nyt sopii paremmin, mutta voisi harkita tuntia myöhempää aikaa, jolloin ei tarvitsisi ajella pahimmassa ruuhkassa. Kokousaika on hyvä. Kokous joka viikko on haastava. 5. Klubin toiminta ja ohjelmasisältö Vierailuja tulisi lisätä vähentää on sopivasti 20 % 3 % 77 % Vierailut eri kohteissa ovat mielestäni erittäin kiinnostavia kiinnostavia jonkun verran k ei kiinnostavia 42 % 55 % 3 % 12,5 16,5 1 Kokoustemme esitelmät ovat mielestäni erinomaisia hyviä tyydyttäviä heikkoja 68 % 32 % 20,5 9,5 Omien jäsenten esitelmiä tulisi lisätä vähentää sopivasti 57 % 43 % 16 12

6 Ulkopuolisten esitelmävierailijoiden osuutta tulisi lisätä vähentää sopivasti 7 % 20 % 73 % Olen klubin nykyiseen toimintaan erittäin tyytyväine n tyytyväinen tyytymätön 42 % 58 % 12,5 17,5 EHDOTUKSIA NYKYISEN TOIMINNAN TAI OHJELMASISÄLLÖN KEHITTÄMISEKSI takkailtoja keskinäistä tuntemusta lisättävä vierailumatkoja Intercitykokouksia ja keskustelumahdollisuuksia lisättävä työelämässä olevien jäsenten esitelmiä säännöllisesti pidetään esitelmät ja vierailut käytännön paikallisprojekti toisi näkyvyttää korkeatasoisina, siinä se! lisää toiminnallisia kokouksia, golf etc -< ruuanlaitto Amican keittiöön, joss valmistaisimme itsellemme keittiömestarin ohjauksessa aterian. Ruokailu avec viinit lisää hyväntekeväisyyttä Tavoitteena toisiltaan oppiminen ja toistensa oppiminen; omien veljien näkemyksiä enemmän ja useammin Enemmän aikaa yhteiselle keskustelulle. Esitelmän voi aloittaa klo ja keskustelulle aikaa puoli tuntia. Klubin ohjelmat ovat olleet todella laadukkaita ja ne syntyvät ilmeisen tehokkaasti muutaman veljen ohjelmatoimikunnassa. Jäsenten aktivoitumista saattaisi edistää ohjelmaehdotusten kerääminen kaikilta veljiltä. Alueen kehittämiseksi voisimme kehittää projektejä; ei matkoja! Kokousten rajallinen aika estää usein perusteellisemman keskustelun. Edellisessä klubissani o käytäntö päättää virallinen kokous, jolloin ne joilla on kiire voivat lähteä ja toiset voivat halutessaan jatkaa kesken olevaa keskustelua esim. vartin verran. Rotaryhenkeen sitouttavaa ja sitä käsittelevää ohjelmaa lisää, jotta se ei unohtuisi. Muutamia yhteiskokouksia vuodessa maantieteellisesti lähellä olevien klubien kanssa. Esitelmät ovat usein loistavia, mutta kuitenkin pintaraapaisuja tietyistä teemoista. Ohjelmistoon voisi harkita useammankin kerran kattavia teemoja, joita käsitellään eri kanteilta ja esitelmöitsijöiden toimesta. Lopuksi voisi olla viikkokokous, jossa keskustellaan ko. teemasta veljien kesken ja pohditaan teeman merkitystä ja vaikutusta. Esimerkkinä vaikkapa Venäjänsuhteet. UUSIA TOIMINTAMUOTOJA LISÄÄ KAUSIOHJELMAAN lyhyemmät kotimaan matkat, retkeilyt bussilla pienavustuskohteiden hyväksi vain yksi iso projekti /rotaryvuosi -projekti, joka otetaan tosissaan (miehitys, tavoite, tulos,rahal tulos) Helsingin erikoismuseot ja kokoelmat teemajaksot, joissa käsitellään samaa aihealuetta useissa kokouksissa hiukan tarkemmin

7 7 Voisimme pyrkiä ottamaan esim puolivuotta kestävän teeman : muutama viikkoesitelmä, joihin sitten liittyisi jatkona projektin merkeissä yhdessä hyvän asian eteen työskentelyä. Kaikki halukkaat pääsisivä työkentelemään ja myös oppimaan uutta. Back to basics Munkinseutuun liittyviä projekteja Takkaillat, joissa ollaan koolla vähintään 2-3 h esim. pari kertaa rotaryvuoden aikana. Takkailloissa voitaisiin keskustella esim. jostakin ajankohtaisesta aiheesta lyhyen alustuksen pohjalta tai vaikkapa koko klubin voimin hahmotella tulevan kauden ohjelma- sisältöä. Vapaamuotoiset sauna- ja/tai takkaillat 6. KUMMIEN TOIMINTA erinomaist a eivät ole huolehtinee t tyydyttäväs hyvin ti 10 % 57 % 19 % 14 % tarvitaan kotiuttamisohjesääntöä tai opasta kummeille Tulokas esittäytyy (EGO esitelmä). Myös "vanhojen" tulisi esittäytyä tulokkaalle Kummi huolehtii RI perustiedon saannista Perehdytysohjelma edesauttaisi jäsenehdokkaille selvitettävä rotaryn olennaiset vaatimukset, mm läsnäolovelvoite (tai -oikeus) rotary ei ole Suomalaine klubi, vaan sen ideana on aktiivinen osallistuminen. >Historia osoittaa, että järjestöt jotka asettavat haasteita ja vaativat kurinalaisuutta, menestyvät Kokouksissa tulisi huolehtia että uusi jäsen ei jää "yksin" vaan toimitaan hänen oppaanaan ja johdatellaan klubin toimintaan ja tulkitaan vanhemmalle itsestään selviä asioita. Kummien tulisi huolehtia siitä, että uusi jäsen aloittaa vuorovaikutuksen klubin jäsenistön kanssa kokouksissa. On tietysti jokaisen oma asia etsiä juttuseuraa ja keskustella, mutta tämän asian onnistuminen lienee tärkeimpiä asioita uuden jäsenen sisäänajon osalta. Olen uusi jäsen ja sisäänajo on jäänyt vähäiseksi. 7. OSALLISTUMISMAHDOLLISUUTESI KLUBISSA MINULLE ON TARJOTTU TEHTÄVIÄ KLUBISSA liian paljon sopivasti liian vähän 11 % 85 % 4 % OLEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIINI KLUBISSA erittäin tyytyväine n tyytyväinen tyytymätön 39 % 57 % 4 %

8 EHDOTUKSENI JÄSENTEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIEN LISÄÄMISEKSI takkaillat ja avoimet keskustelutilaisuudet Demokratia ajakoon yli yksittäisten intressien jäsenten hyvä kytky projekteihin. lisää omien jäsenten alustuksia. Pientä mutta tehokasta. Olen uusi jäsen, eikä minulla ole tehtäviä KLUBIMME TIEDOTUSTOIMINTA Olen klubin asioista tiedottamiseen erittäin tyytyväine n tyytyväinen tyytymätön 43 % 57 % Presidentin kirjeet luen aina joskus 90 % 10 % 27 3 Klubimme jäsentiedotteen luen aina joskus 90 % 10 % 26 3 en lue koskaan en lue koskaan klubimme internet sivuja luen säännöllisesti joskus en lue koskaan ONKO NIITÄ!! 24 % 62 % 14 % TARVITAANKO NIIHIN SALASANAT? kommentit tiedottamisesta RI korostaa Rotaryn näkyvyyttä ulospäin. Vähintään yhtä tärkeätä on sisäinen tiedoitus. Esimerkiksi governorin kuukausikirjeet voisi Samoin hallituksen kokousten pöytäkirjat lähettää edelleen kaikille jäsenille. tai asioiden tiivistelmä kaikille. Ulkoinen tiedotus EI hallussa. Se tulisi korjata ja lisätä avoimuutta ja ulkoisia kontakteja Ongelma ei tiedotuksessa vaan meissä vastaanottajissa, jotka kiireiden tms syiden takia seuraavat huonosti tiedotusta. jäsenkirje voisi tulla joka kk ja siinä voisi olla enemmän rotarytietoutta.(missä mennään rotaryliikkeessä ja muissa klubeissa.) 9. KOKOUKSIIN OSALLISTUMINEN Poissaoloni syyt toiminta ei työeste aika muu

9 vastaa odotuksia 55 % 13 % 32 % kommentit seniorina mahdollisuus osallistua silloin kun sopii mökki, matkat, perhesyyt, terveys muut harrastukset vapaa-ajan haasteet matkat on tosi vaativaa aktiivisille ihmisille varautua 52 x vuodessa tiettynä aikana 1,5 h yleinen tekemisen paljous ja tarve huomioida perhettä Hengessä mukana vaikka ei pääse kokouksiin. Joskus liikenne-esteet ruuhka-aikaan. Työesteiden lisäksi perheasiat ja muut kiireet rajoittavat osallistumisia kokouksiin. 10. ARVIOSI KOKOUSPAIKASTAMME JA SEN PALVELUSTA Ruuan laatutaso erinomainen hyvä tyydyttävä heikko 23 % 73 % 3 % Ruuan hintataso kallis sopiva halpa ei merkityst ä 20 % 73 % 7 % Kokoustilojen tarkoituksenmukaisuus pääosin hyvä soveltuva 28 % 72 % 8,5 21,5 soveltuu huonosti Olen kokouspaikan palvelun laatuun erittäin tyytyväine n tyytyväinen tyytymätön 57 % 43 % kommentit kokouspaikan vaihtuvuus ärsyttää, mutta ymmärrettävää nimikkosali olisi ihanne pyöreä Sali huono Eräät tarjoilijat sinuttelevat! kalastajatorpalle ei ole vaihtoehtoa 11. VAPAA SANA RUUSUT Klubissa on hyvä henki ja korkeatasoinen ohjelmatarjonta ja klubi on selvästi elossa oleva.

10 RISUT MUUTA Klubi lahjoittaa säännöllisesti Rotarisäätiölle. virkailijat hoitaneet tehtävänsä tunnollisesti ja auliisti Klubin toiminta on hyvällä tasolla, mutta passiiviset jäsenet olisi saatava paremmin mukaan! Erittäin korkeatasoisia ja mielenkiintoisia esitelmiä Klubissa vallitsee kokemukseni mukaan hyvin homogeeninen ilmapiiri ilman kuppikuntia. Kaikki veljet noteerataan samanveroisina iästä ja taustoista riippumatta. Tämä on hieno asia jäsenmäärältään näinkin isossa klubissa. Viime vuosina klubin toiminta on ollut hyvin johdettu. Tavoitteet ovat olleet selkeät. Varoittaisin kuitenkin siitä ettei tehdä toimintaa liian muodolliseksi. Riittää hyvin että klubillamme on toiminta-ajatus ja toteutetaan se. Useamman vuoden strategioiden luominen on aika lailla turhaa koska toimihenkilöt vaihtuvat vuosittain ja jokaisen täytyy saada toeuttaa omia tavoitteitaan. uusien veljien hankinnalle hallitus aktiivisesti paneutuu ja sitoutunut klubin toiminnan kehittämiseen Klubilla voisi olla enemmän omia humanitaarisia projekteja Munkinseudulla tai muualla. RI terminologiaa voisi avata tulokkaille Klubilla on pankkivaroja. Niitä on kerätty Munkkiniemen alueen nuorison tukemiseksi sekä alueen kehittämiseksi. Pitää päättää mihin käytetään. Pitää käyttää koko nuorison hyväksi! uusien veljien sitouttamiselle ei naisjäseniä, koska on avec tilaisuuksia ja naisilla on omat järjestönsä Muistetaan, että tämä on harrastus. Ei liikaa ryppyotsaisuutta! Hyöty ja Ilo rinnakkain laatutekijöinä Mukaan myös "hieman rennompia" toimintamuotoja. Klubi olemme me. Klubihengen teemme me. Pidetään esitelmien ja jäsenten taso korkeana. Moni astelee valmiiseen pöytään ja ajattelee, että näin se pitää ollakin. Klubi ei pyöri itsekseen. Tarvitaan osallistumista ja vuorovaikutusta. Turha valittaa toiminnasta, jos ei itse panosta yhtään. 10 LOMAKE B 1. Miksi haluat olla rotari? yhdessäolon takia Kannatan rotarytoiminnan päätehtävää ja pidän sitä hyödyllisenä sekä suomalaiselle yhteiskunnalle että itselleni. Arvostan verkottumista ja hyvää sosiaalista piiriä. Liittymiseen vaikutti olennaisesti työpaikkani sijoittuminen Munkkiniemen alueelle ja klubin kautta rakennettava verkosto lähiympäristön vaikuttajiin. Jäsenyys on palvellut sekä minua henkilökohtaisesti että palvelemaani yritystä. Arvostan myös suuresti klubin kokousten kautta mahdollistuvia erinomaisia asiantuntija-alustuksia, jotka ovat erinomaista henkistä herkkua ja voiman lähdettä. Antoisaa, sosiaalista verkostoituminen (itsekkäät syyt) kiinnostus ajankohtaisista alustuksista ja hyvistä rotariveljistä Hyvä tapa verkostoitua ja tavata uusia ihmisiä. Mielenkiintoisia esitelmiä ja yritysvierailua.

11 Tapa osallistua erilaisiin, koordinoituihin avustushankkeisiin. 11 Siitä on tullut elämäntapa. Pidän rotaryn pyrkimyksiä oikean suuntaisia. Avustukset Munkinseudulla / tuet Toimia yhteisössä jossa on selkeä yhteiskunnallinen auttamisen halu sekä tavata ja keskustella samanhenkisten veljien kanssa. Viikoittaiset esitelmät kruunaavat veljestapaamiset. Tapaamiset tarjoavat hyvää ohjelmaa sekä erilaisia näkökulmia ympäröivään maailmaan. Rotarit kunnioittavat hyviä tapoja ja tilaisuuksissa on siinä mielessä hyvä olla. Mielenkiintoiset viikkokokoukset ja vierailumahdollisuudet muissa klubeissa. Hyvä ja stressitön toveripiiri. Hyvät esitelmät. Luoda uusia tuttavuuksia, jonka kautta vaikuttaa yhteiskuntaan paremman elämän tarjoamiseksi ihmisille Antaa mahdollisuuden tutustua Munkkiniemen alueen muihin ihmisiin; antaa mahdollisuuden olla mukana tukemassa paikallista toimintaa kuten lasten hyvinvointia, alueen kehittämistä jne; osallistua Rotaryjärjestön periaatteiden toteuttamiseen laajemminkin; antaa mahdollisuuden omaksua uusia asioita hyvien klubikokousesitelmien kautta. Rotaryssa olen voinut/voin solmia kontakteja laaja-alaisesti eri ammattien huippuedustajiin ja saan hyvin tehokkaalla tavalla arvokasta ja ajankohtaista tietoutta hyvin monilta aloilta ja aihepiireistä, joiden kanssa en muuten olisi juurikaan tekemisissä. Haluan kuulua hyvään toveripiiriin, saada mahdollisuuden kehittää itseäni sekä tehdä hyvää maailmassa. Klubihenki ja toveruus merkityksellistä klubitoiminnassa. Halu verkostoitua ja tehdä vähän omalta osaltaan hyvää. Haluan olla mukana toiminnassa, jossa voi auttaa mieluummin tekemällä jotain konkreettista kuin maksaa rahalla avustuksia. Arvostan henkisen kehityksen mahdollisuutta rotarytoiminnassa. Se on hyvä tapa tutustua uusiin ihmisiin ja kuulla esityksiä myös muilta, kuin omalta ammattialueelta. 2. Mikä voisimme tehdä toisin, jotta se motivoisi sinua aktiivisemmin osallistumaan klubikokouksiin tai muuten toimintaamme? vapaampi agenda eli keskustelua esitysten jälkeen vaikka puoli tuntia Kehittämällä ohjelmaa rotaryhengessä.

12 12 Olen ollut kohtuullisen aktiivinen kokousten ja työtehtävien suhteen. Kokousrytmi kerran viikossa ilman muuta tarkoittaa sitä, että esteitä ja poissaoloja tulee, klubityöhän ei ole keskeisin elämämme sisältö, hyvä lisä toki. Jäsenyyden alussa koin kyllä, että klubin vanhempiin veljiin ei ollut kovin mutkatonta tutustua, nuoremmat tulivat tutuiksi kyllä nopeasti. Seniorit eivät juuri esittäytyneet eivätkä paljon kyselleet ja näyttivät viihtyvän hyvin enemmänkin keskenään. Heidän piirissään oli myös vahvaa halua olla kovasti äänessä esitelmien jälkeisissä keskusteluissa vahvoin mielipitein, johon keskusteluun ei tuntenut halua enää mennä mukaan. Nämä jäsenyyden kirjavuudessa näkyvät kulttuurierot ja piirteet ovat jossain määrin minua häirinneet. Kokousesitysten laatu on ratkaisevaa osallistumisaktiivisuuden ylläpidossa. Jäsenkunnan nuorentaminen olisi omiaan ymmärtääkseni lisäämään osallistumista yleensäkin. Ylläpitäkää alustusten korkea taso Kokousten aloitus min myöhemmin Nykyisessä työtilanteessa ja kun muutenkin aika on kortilla, osallistun kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. Kyse ei ole niinkään motivaatiosta kuin tilanteesta. Aikaa enemmän keskusteluille ja vähemmän formaalinen ilmapiiri Tällä hetkellä osallistun kaikkiin kokouksiin joihin on mahdollista osallistua. 45 vuoden työrupeaman jälkeen käytän aikaani asioihin, joihin ei aikaisemmin ollut mahdollista tarkoittaen oleskelua aika paljon muualla kun Munkkiniemessä. Rotaryna voin varman kanavan kautta tehdä osaltani avustustyötä nuorten ja eripuolilla maailmaa apua tarvitsevien hyväksi Olen melko tyytyväinen nykyiseen toimintaan, enkä usko että aktiivisuuteni juuri lisääntyisi vaikka toiminta muuttuisi jossakin suhteessa. Vaikka ketään ei voitane pakottaa ruokailemaan, asiasta voitaisiin ehkä käydä keskustelua. Kalastajatorppa tarjoaa erittäin tasokkaan ruoan hyvin edullisesti, mutta valitettavasti varsin monet jättävät käyttämättä tämän edun. Kalastajatorpan kannalta meidän palvelemisemme on varmasti huonoa businesta. Minun kohdallani ei tarvitse tehdä mitään toisin. Esitelmien laatu ja pitäjät tärkeitä asioita. Ei mitenkään. Olen poissa vain työesteiden vuoksi. Mielekkäitä projekteja (joita nyt tosin on alkanut tulla). Mitään ei varsinaisesti pidä tehdä toisin. Kokous joka viikko on melko tiivis tahti, kun ottaa huomioon työ-, perhe- ja muut kiireet. Korkeatasoinen ohjelma on keskeinen, mutta siinä ei ole juuri parannettavaa. 3. Voitaisiinko vuosijäsenmaksuamme suurentaa, jotta voisimme klubina aktiivisemmin osallistua yhteiskuntapalveluun. Jos kyllä, niin mikä olisi sopiva summa vuodessa, jonka olisit valmis rotaryklubimme

13 kautta ohjaamaan kansallisiin ja/tai kansainvälisiin humanitaarisiin palveluprojekteihin? 13 ei ole aihetta, kotimaa tarvitsee meitä En pidä tarkoituksenmukaisena. Klubin sosiaalinen avustustoiminta on tärkeää. Se ei kuitenkaan saisi perustua vain jäsenmaksuihin tai jäsenten avustuksiin. Varainhankinnalle täytyy löytää projekteja, jotka tuottavat ja rahastoida projektien tuottoja harkittuihin ja näkyviin ulkoisiin palveluihin ja vaikuttamiseen. Jäsenmaksuilla tulee kattaa arjen normaali hallinto ja perustoiminta. Sosiaalisen toiminnan varat siis projekteista. Perusjäsenmaksu voi hyvin olla /vuosi. Klubimaksun voisi kaksinkertaistaa Kyllä n 50 nyt on sopiva Tässä tulisi ensin suunnitella varojen käyttösuunnitelma tai ainakin käyttöperiaate. Jos yhteisesti nähdään kohde perustelluksi, voidaan varmaan maksuakin nostaa. Toinen vaihtoehto on tilannekohtaisesti ohjata varoja esim. katastrofikohteisiin, joissa inhimillinen hätä on suuri. Asia vaatinee periaatekeskustelua. jonkun verran voisi korottaa 100 Euroa lisää olisi mielestäni ok Kyllä; ohjaisin ensisijaisesti paikallisiin/kansallissiiin toimintoihin. Summa määritellään yhetisesti kokouksessa. Moni meistä osallistuu myöskin muiden kanavien kautta eri toimintojen tukemiseen. Minun puolestani voisi suurentaa. Voisin maksaa vaikkapa 50 euroa enemmän vuodessa, jos se todella menisi hyvän tekemiseen. Voi suurentaa, mutta järkevästi. Jäsenmaksu on mielestäni kohtuullisella tasolla, mutta jos löydämme erittäin hyviä projekteja olisin valmis panostamaan ehkä pari sataa euroa vuositasolla ekstraa näihin. Ei. Eroan heti, jos maksua suurennetaan olennaisesti. Jokaisella on mahdollisuus halutessaan lahjoittaa rahaa klubille Pitäisi nähdä miten klubit keskimäärin osallistuvat näihin projekteihin. Mielestäni summa olisi hyvä pitää mieluummin pienenä kuin suurena. Mielestäni jäsenmaksua ei pitäisi suurentaa.

14 14 4. Klubissamme ei tällä hetkellä ole naisjäseniä. Näetkö tästä olevan haittaa esimerkiksi klubimme imagolle tai toiminnalle? on haittaa, minua ei haittaa En näe siitä haittaa niin kauan kuin naisilla on vastaavia palvelujärjestöjä(, jollaisessa esim. vaimoni toimii). Imagon kanssa kyllä pärjätään, yhdistyksethän voivat vapaasti päättää jäsenyysperusteistaan. Maassa on runsaasti sekä miesjärjestöjä että naisjärjestöjä eikä siinä sinänsä ole mitään pahaa. Mutta klubin aktiivisuuden ja aktiviteettien suhteen naisten poissulkeminen on valitettavaa. Klubin jäsenrakenne ei enää vastaa suomalaisen elinkeinoelämän eikä julkisen hallinnon johtamisympäristöä, jossa toimii loistavia niin nais- kuin miesjohtajiakin ja asiantuntijoita. Sukupuolivapaa jäsenyys olisi tätä päivää ja uskon lähes kaikkien klubin keski-ikää nuorempien sitä kannattavan. Siis sen osan jäsenistöä, jonka varassa on klubin tulevaisuus! Avec-tilaisuuksien koht hyvä määrä on pehmentänyt nykytilannetta ja elävöittänyt klubin toimintaa. Avekit eivät kuitenkaan välttämättä työelämätaustoiltaan edusta juuri klubin jäsenkriteereitä tai luokitteita parhaimmillaan, joten tämä ei korvaa kysymystä naisten mukaan otosta toimintaan. Omasta puolestani kannatan sukupuolineutraalia jäsenyyttä normaalien muiden jäsenyysperusteiden puitteissa. toimimme kansainvälisen rotariliikkeen päätösten vastaisesti Kyllä hieman. En vastusta naisjäsenten hyväksymistä Ei todellakaan! Vaikuttaisi nykyiseen hyvään henkeen. Aika ei vielä kypsä tälle klubissamme En näe merkittävää haittaa. Asiaan voidaan palata myöhemmin, mikäli veljet yksimielisesti sitä haluavat Tuskin siitä on haittaa imagolle tai toiminnalle, mutta nykyaikaan kuuluu naisten osallistuminen tasa-arvoisesti myös Rotarytoimintaan, joten naisten mukaantulo voisi piristää klubiamme. Ei ole mitään imagohaittaa enkä usko olevan haittaa myöskään toiminnalle. Hyvä näin! Piirissä on tällä hetkellä 28 klubia, jossa on vain miesjäseniä. Se, että olemme yksi niistä, ei mielestäni haittaa (vielä) toimintaa, mutta kylläkin jonkin verran imagoa. Klubilla on kuitenkin täysi oikeus olla pelkkä herraklubi, jos se niin haluaa, ainakin niin kauan kun se saa riittävästi uusia aktiivisia jäseniä. Naisilla omat järjestönsä ja verkottoitumispaikkansa, joten en näe siitä haittaa toiminnallemme. Toiminnan sisältö muuttuu naisten tulon myöta. Haittaa ei ole. Jos klubi päättää erottaa passiivijäsenet kuten sääntöjen mukaan pitäisi, olisi jäsenyyden avaaminen naisille keino saada vastaava määrä uusia jäseniä tilalle.

15 15 Klubi kaipaa jonkinlaista uudistumista ja tämä voisi olla se mitä tarvitaan. Toiminta muuttuisi, mutta samalla kokousaktiivisuus kasvaisi. Nyt aktiivisuus on huolestuttavasti laskusuunnassa ja tämä kehitys pitäisi kääntää toiseen suuntaan tavalla tai toisella. En näe merkittävää haittaa imagolle enkä oikeastaan toiminnallekaan, jos jäsenhankinta toimii hyvin. Tosin naisjäsenet kyllä varmaankin monipuolistaisivat toimintaamme ja he voisivat tarttua innokkaasti uusiin haasteisiin. Tässä näitä kommentteja nyt oli runsaasti. Kiitos ja anteeksi kaikille, jotka näin pitkälle jaksoivat lukea! Taisin tehdä kyseenalaisen ennätyksen jäsenkirjeen pituudessa. Rotarillisin terveisin, Matti Taipale presidentti MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBIN WWW-OSOITE: YHTEYSTIEDOT : Matti Taipale, presidentti Pekka Ruuskanen, 1.sihteeri Hirvilahdenkuja 4 Nuottapolku 9 A7, Helsinki Helsinki gsm gsm

Rotaryklubin jäsenkysely 20

Rotaryklubin jäsenkysely 20 Rotaryklubin jäsenkyselylomake Päiväys: 3.6.2010/REk Ryhmä: Jäsenyys Rotaryklubin jäsenkysely 20 Tämän jäsenkyselyn tarkoituksena on kartoittaa klubimme jäsenten mielipiteitä ja näkemyksiä koskien klubimme

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI. JÄSENKIRJE 3 / 2010-2011 2.12.2010 Joulukuu 2010

MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI. JÄSENKIRJE 3 / 2010-2011 2.12.2010 Joulukuu 2010 MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI JÄSENKIRJE 3 / 2010-2011 2.12.2010 Joulukuu 2010 PRESIDENTIN PALSTA Hyvät veljet, Klubimme vaalikokouksessa päätettiin tulevan kauden hallituksen kokoonpano. Se on alla tarkasteltavaksenne.

Lisätiedot

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi.

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi. 1/6 Rotarypiiri 1390 JÄSENKYSELY 2010 Tämä on rotarypiirin 1390 kaikkien rotaryklubien jäsenille suunnattu kysely, jonka tavoitteena on kartoittaa suhtautumista rotariuteen yleensä sekä oman klubin toimintaan.

Lisätiedot

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012 ROTARYVUODEN SUNNITTELU Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä: 17.03.2012 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin hallinto ja toiminta

Lisätiedot

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä 19.03.2011 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI. Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu

MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI. Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu RI:n jäsenkehitys 1905-2010 Miksi uusilla jäsenillä on väliä? Klubin

Lisätiedot

Jäsenkyselyn tulokset

Jäsenkyselyn tulokset Jäsenkyselyn tulokset Rotarypiiri 1410 Prosessin taustaa Jäsenkyselyn suunnittelu käynnistettiin vuosi sitten Yhteistyökumppaniksi Q-Tutkimus Asiakas- ja kuluttajatutkimuksia toteuttava yritys Jäsenkyselyn

Lisätiedot

Näin piirissä 1410 Kokemuksia jäsenkehityksestä. Jarkko J Saarinen Turku Sirkkala RK Piirijohtokoulutus Eurajoki

Näin piirissä 1410 Kokemuksia jäsenkehityksestä. Jarkko J Saarinen Turku Sirkkala RK Piirijohtokoulutus Eurajoki Näin piirissä 1410 Kokemuksia jäsenkehityksestä Jarkko J Saarinen Turku Sirkkala RK Piirijohtokoulutus Eurajoki 13.3.2015 D1410: Kehityskulku 2007 2013 Keski ikä 2007: 56,9 vuotta Keski ikä 2013: 59,4

Lisätiedot

JÄSENTUTKIMUS 2014 VCC Jari Rytkönen PRC Thorleif Johansson

JÄSENTUTKIMUS 2014 VCC Jari Rytkönen PRC Thorleif Johansson JÄSENTUTKIMUS 214 VCC Jari Rytkönen PRC Thorleif Johansson Jäsenkyselyn lähettäminen Kysely lähetettiin 14.1.214 LION-viestinä 19.863 vastaanottajalle Uudelleen muistutuksena LION-viestin yhteydessä 1.11.214

Lisätiedot

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski Jäsenten aktivointi Piirikokous 12.10.2013 Jämsänkoski Kohdat 1 5 ovat johdanto aiheeseen Kohdat 6 17 ovat ryhmän 4 ajatuksia DGN Raili Töntsi Lahti-Laune 1 Jäsenmäärän muutos 2012 2013 RI:n ja SR:n tilastojen

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU Miksi viides palveluväylä (uudet sukupolvet palvelu) - Mahdollistaa tehokkaan väylän paikkakunnan nuorten tukemiseen - Tarvitaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

Klubin kehittämistyöpaja Marja Sundström-Pullinen GMT 107-E

Klubin kehittämistyöpaja Marja Sundström-Pullinen GMT 107-E Klubin kehittämistyöpaja 2013 Työpajan tavoitteet Klubin toiminnan laadun parantaminen Jäsentyytyväisyyden nostaminen Jäsenten sitouttaminen Mitä klubi tekee ja miten tekee? LAADUKKAASTI TOIMIVASSA KLUBISSA

Lisätiedot

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Klubipresidentin avaintehtävät 2017-2018 TITLE 2 Presidentin avaintehtävä 1. Klubin toiminnan organisointi ja johtaminen - Toimintasuunnitelman laadinta hallituksen

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

TULEVIEN PRESIDENTTIEN VALMENNUS KAUDELLE 2015-2016. Hyviä käytäntöjä, kyselyn tulokset

TULEVIEN PRESIDENTTIEN VALMENNUS KAUDELLE 2015-2016. Hyviä käytäntöjä, kyselyn tulokset TULEVIEN PRESIDENTTIEN VALMENNUS KAUDELLE 2015-2016 Hyviä käytäntöjä, kyselyn tulokset Pressan kestokansio, myös sähköisenä Puolisot mukana toiminnassa Klubin viihtyvyys / iloinen tekemisen meininki Kokoukset

Lisätiedot

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Yleistä 1 Nimi ja sijaintipaikkakunta 3 2 Jäsenyys Rotary Internationalissa 3 3 Säännöt ja Rotaryklubin järjestysmuoto 3 4 Toimintavuosi 3 Jäsenyys

Lisätiedot

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA Naisagronomien jäsenkirje 2/2014 28. lokakuuta 2014 HYVÄ NAISAGRONOMI Syksy on jo pitkällä ja pian on taas vuosikokouksen aika, toivottavasti pääset osallistumaan. Kaipaamme myös ajatuksiasi ja toiveitasi

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - EMK / zoom - EMK - EMK - Vihreät - Sininen - Punainen - EMK juniorit - ZOOM - zoom8 - EMK

Lisätiedot

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias.

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias. Derby Forum -kysely Onnittelut meille, sillä juuri Sinut on valittu kehittämään Lions toimintaa piirissämme. Etenemme kahdessa vaiheessa. Aluksi toivomme Sinun vastaavan tähän kyselyyn. Täyttämällä tämän

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 Suunnitelma 1 (5) KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisältö Klubijohtosuunnitelman 2013-2014 sisältö: Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Ajattelun muuttaminen on ZestMarkin työtä VANHA AJATTELU JA VANHA TOIMINTA " ZestMark on nuorten valmentamisen ja oppimistapahtumien asiantuntija.

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

FINNSECURITY RY JÄSENKYSELY (7) Hallitus

FINNSECURITY RY JÄSENKYSELY (7) Hallitus FINNSECURITY RY JÄSENKYSELY 2015 1 (7) YRITYSSUOJELUYHDISTYS RY:N JÄSENKYSELY 2017 Hyvä jäsen, Yhdistyksen hallitus on päättänyt toteuttaa jäsenkyselyn toiminnan kehittämiseksi, jäsenten tarpeita ja toiveita

Lisätiedot

Jäsenyys ja jäsenhankinta

Jäsenyys ja jäsenhankinta Jäsenyys ja jäsenhankinta Suomen Vanhempainliitto 8.11 Helsinki 24.11.2015 8.11.2017 Vanhempainyhdistys toiminta lähtee paikallista tarpeista perustuu vapaaehtoisuuteen toimii kaikkien lasten ja nuorten

Lisätiedot

Jäsenyyskomitean mietteitä

Jäsenyyskomitean mietteitä Jäsenyyskomitean mietteitä Kari Koski, Presidentti 2016-2017, 2017-2018 Turku Samppalinnan Rotaryklubi ry Piirin jäsenyyskomitean pj 2017-2018 JÄSENYYSKOMITEA 2017-2018 PP Kari Koski, Turku Samppalinna

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja Tuomo Holopainen

Strategiset tavoitteet Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja Tuomo Holopainen Strategiset tavoitteet 2014-2019 Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja 2014 2015 Copyright Rastor Oy Lions-liiton strategia 2014-2019 Strategiset linjaukset Kriittiset menestystekijät Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Erja Vihervaara, Olli Pihlava Suomen Rotary 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin odotukset ja tavoitteet s. 2 2. Tavoitteet s. 6 3. Johtaminen s.

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Virtain Rotaryklubi ry:n säännöt

Virtain Rotaryklubi ry:n säännöt Virtain Rotaryklubi ry:n säännöt PHR:m ennakkotarkastamat Päätös 26.11.2013/PRH Dnro 2013/002191Y 2 Päätös 26.11.2013/PRH Dnro 2013/002191Y Virtain Rotaryklubi ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 KLUBIN NIMI... 2 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU... 2 3 HALLITUS... 2 4 PRESIDENTTI... 2 5 VARAPRESIDENTTI... 3 6 SIHTEERI... 3

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri TITLE Pre/Past -PETS 2017 KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri 1 Presidentti / sihteeri / rahastonhoitaja Tärkeitä

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi.

Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi. Heikki Keravuori / Matti Taipale 22.1.2015 Klubin toimintasuunnitelman laadinta Yleisiä ohjeita tuleville presidenteille 2015-16 A. TAUSTAKSI Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun.

Lisätiedot

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Tämä jäsenhankintatutkimus tehtiin Rotaryn piirille numero 1430. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville potentiaalisten jäsenten

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A Rotary ja Internet 1 M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A RI:n ryhmät 2 Kuva: http://www.bbrotary.w5h-global.com/ Rotarit sosiaalisessa mediassa 3 Facebook Miksi Facebook?

Lisätiedot

Oulu City Rotaryklubi ry

Oulu City Rotaryklubi ry TOIMINTASTRATEGIA 2013 2016 Pirjo Isoluoma Y-Tunnus: 2156710-2 Sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oulu City rotaryklubi ry:n tehtävä, visio ja arvot... 3 2. Toiminnan keskeiset tavoitteet... 4 3. Johtaminen ja

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

PETS D 1400 14.-15.3.2009

PETS D 1400 14.-15.3.2009 PETS D 1400 14.-15.3.2009 SERVICE ABOVE SELF RI on maailmanlaajuinen rotaryklubien yhteisö, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien

Lisätiedot

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Jorma Nykänen, Presidentti, Jyväskylä Päijänne rk 23.7.2009 Presidentin esitelmä klubin kokouksessa (Lähde pääosin: DG Eero Piipponen) Rotaryn tulevaisuus on

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015 2016

Toimintasuunnitelma 2015 2016 Kemin Rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma 2015 2016 RI:n presidentti K. R. (Ravi) Ravindran: Ole lahja maailmalle Klubin hallitus ja komiteat 2015-2016 Klubin hallitus presidentti Mikko Henriksson varapresidentti

Lisätiedot

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt!

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Lions Clubs International MD 107 Finland Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Aktiviteetti lionsklubeille Netin turvallinen käyttö perheissä 1 Leijonien oma palveluaktiviteetti! Netin turvallinen käyttö

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Rovaniemi-Ounasvaaran Rotaryklubi ry:n säännöt

Rovaniemi-Ounasvaaran Rotaryklubi ry:n säännöt Rovaniemi-Ounasvaaran Rotaryklubi ry:n säännöt 1. YLEISTÄ... 2 1.1 (YHDISTYKSEN) KLUBIN NIMI JA SIJAINTIPAIKKAKUNTA... 2 1.2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU... 2 1.3 JÄSENYYS ROTARY INTERNATIONALISSA... 2

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt

Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt (Hyväksytty Patentti-ja rekisterihallituksessa 23.9.2010) Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt 1. YLEISTÄ...2 1.1 KLUBIN NIMI JA SIJAINTIPAIKKAKUNTA...2 1.2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU...2 1.3 JÄSENYYS

Lisätiedot

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta.

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. Säännöt Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9 1. Yleistä 2 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. 2 1.2 Tarkoitus ja toiminnan laatu.. 2 1.3 Jäsenyys Rotary Internationalissa.

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN

MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN 1 MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN MUUTOSREITTI - Pohdintaa: Mikä elämässä on arvokasta? - Tahtoa - Uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin - Uskoa omiin kykyihin ja taitoihin - Päätöksentekoa - Tavoitteita - Aikaa

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry Taina Raiski Mistä kaikki alkoi? Helsingin Ekonomien vierailu Marttaliittoon syksyllä 2010 ProMartat perustettiin 13.12.2010 Perustamiskokouksessa 7 jäsentä Hallituksella

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi

Suomen Ekonomien hallitukseen Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Suomen Ekonomien hallitukseen 2018-2020 Hallitushaastattelut Taitavaksi haastattelijaksi Infoa haastattelijalle Nina Juhava, 29.8.2017 5.9.2017 Hallitushaastattelut Hallitushaastattelut 1. Esityö: Tehtävän

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto. 107 vuotta Kasvatuskumppanuutta

Suomen Vanhempainliitto. 107 vuotta Kasvatuskumppanuutta Suomen Vanhempainliitto 107 vuotta Kasvatuskumppanuutta Vanhempainyhdistys Vanhempien läsnäolo koulun /päiväkodin arjessa on tärkeää! Toiminta lähtee paikallista tarpeista - luokan tasolla vanhempaintiimi,

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö toimitusjohtaja Mikko Peltokorpi, Matinkylän Huolto Oy hallituksen puheenjohtaja, Suomen Isännöintiliitto ry Taloyhtiön toimielinten roolijako

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

SUOMALAISEN ROTARYKLUBIN SÄÄNTÖMALLI

SUOMALAISEN ROTARYKLUBIN SÄÄNTÖMALLI Suomen Rotary ry 1(9) päivitetty 25.2.2009 SUOMALAISEN ROTARYKLUBIN SÄÄNTÖMALLI Johdanto Jokaisen rotaryklubin on Rotary Internationaliin liittyessään laadittava klubin säännöt ja pidettävä ne ajan tasalla

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ 18.2.2016 SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Satelliittiklubi voisi olla yksi toimiva ratkaisu lisätä jäsenmääräämme, varsinkin nuorten jäsenten määrää. S-klubin perustamiseen tarvitaan minimissään 8

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen Varpu Ylhäinen Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen J.K. Paasikiven lempilausahdus, joka on hänen patsaansa jalustassa Kampissa 7.3.2015 Copyright

Lisätiedot

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät.

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät. Käsikirjoitus Yhdistyksen kokouksen -video -esitykseen. Kaupunginosayhdistyksen perustamiskokouksen asialista: Kop, kop, kop 1. Kokouksen avaus Avaaja Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat.

Lisätiedot

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä Leila Risteli, PDG, DRFC Johtajuus rotaryjärjestössä Mitä tiedät Rotarysta? yli 1,2 miljoonaa rotaria noin 35 000 rotaryklubissa noin 200 maassa/itsehallintoalueella ensimmäinen klubi Chicagoon 1905, Suomeen

Lisätiedot

107 N N-PIIRIN STRATEGIA

107 N N-PIIRIN STRATEGIA 107 N NPIIRIN STRATEGIA 2006 2010 107 N Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Sisäinen yhteistyö toimii Lionit ja klubit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin Aktiviteetit toteutetaan suunnitelmien mukaan

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot