Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND"

Transkriptio

1 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2014 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Keskiviikko klo Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt asiat: 1 SIHTEERISTÖN KOKOONPANO, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA SIHTEERISTÖN TEHTÄVÄT /MYR TYÖJÄRJESTYS KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA VUOSILLE HAKUMENETTELYT KESKI-POHJANMAAN OSALTA PÄÄTÄNTÄ- JA KUNTARAHAPROSESSI KESKI-POHJANMAAN HAKEMUSTILANNE KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAAN MAASEUTUOHJELMAN KÄYNNISTYMISTILANNE MUUT AJANKOHTAISET OHJELMATYÖHÖN LIITTYVÄÄ AIKATAULUA SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMISHANKE, YLIMAAKUNNALLINEN HANKE (EURA2014 HAKEMUSNUMERO )...18

2 2 Sihteeristö 1/ Kokousaika Keskiviikko klo Kokouspaikka Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Jäsen varajäsen Taho Ylikarjula Jukka (puheenjohtaja) Keski-Pohjanmaan liitto Lyyski Kaj (varapuheenjohtaja) Keski-Pohjanmaan liitto Harjunpää Tiina Rintala Ilkka Keski-Pohjanmaan liitto Rekilä Teppo Mäkivirta Merja Keski-Pohjanmaan liitto Muotio Marko Kytösaari Jouni Keski-Suomen ELY-keskus Saksa Tom Broman Henrik Keski-Suomen ELY-keskus Airiola Susanna, Kentala Päivi, Jukka Pakkala Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Wacklin Sirkku Herlevi Anna-Maija Pohjanmaan ELY-keskus Muut läsnä olevat Puumala Tuija, sihteeri ei edustajaa läsnä Jonne Sandberg ei edustajaa läsnä Keski-Pohjanmaan liitto Kaustisen seutukunta Kokkolan kaupunki Kannuksen kaupunki Sihteeristö voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita Kutsuttuna asiantuntijana läsnä Asiat 1-11 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Jukka Ylikarjula puheenjohtaja Tuija Puumala pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tiina Harjunpää pöytäkirjantarkastaja Tom Saksa pöytäkirjantarkastaja

3 3 Sihteeristö / / 1 1 SIHTEERISTÖN KOKOONPANO, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, PÄÄTÖSVAL- TAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan nimennyt yhteistyöryhmän sihteeristön sekä päättänyt, että kuntaedustajilla (Kaustisen seutukunta, Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki) on pysyvinä asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeus sihteeristön kokouksissa. Sihteeristö voi tämän lisäksi kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita. Puheenjohtajan esitys: Merkitään kokoonpano tiedoksi, todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat. Sihteeristön päätös: Todettiin läsnäolijat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Läsnäolijoiden osalta todettiin lisäksi, että jatkossa Kokkolan kaupunkia kuntarahoittajana edustaa varsinaisena asiantuntijajäsenenä Jonne Sandberg ja varajäsenenä Anne Pesola. Kaustisen stk nimeää edustansa 8.10 ja Kannus tarkentaa myöhemmin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Harjunpää ja Tom Saksa. Lisäksi päätettiin ottaa lisäasiana ( 11) käsittelyyn IP alueen ylimaakunnallinen hanke-esitys Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke. ---

4 4 Sihteeristö / / 2 2 SIHTEERISTÖN TEHTÄVÄT /MYR TYÖJÄRJESTYS Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan hyväksynyt ja maakuntahallitus kokouksessaan vahvistanut maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen, jossa määritellään myös maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön tehtävät. Maakuntahallituksen vahvistama MYR työjärjestys on toimitettu esityslistan mukana. Puheenjohtajan esitys: Todetaan sihteeristön tehtävät sekä merkitään tiedoksi. Käsittely: Tuija Puumala kävi läpi sihteeristön keskeiset tehtävät sekä totesi, että myös sihteeristöön kokous- ja päätösmenettelyihin sovelletaan MYR työjärjestystä soveltuvin osin. Sihteeristön päätös: Todettiin sihteeristön tehtävät sekä merkittiin MYR työjärjestys tiedoksi. ---

5 5 Sihteeristö / / 3 3 KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA VUOSILLE Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia (sisältäen pitemmän aikavälin maakuntasuunnitelman 2030 sekä lyhyemmän aikavälin maakuntaohjelman ) ja sitä toteuttava toimeenpanosuunnitelma ovat keskeisimmät strategiset ja myös lakisääteiset asiakirjat, joilla ohjataan maakunnan ohjelmallista kehittämistyötä. Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia on hyväksytty maakuntavaltuustossa Maakuntaohjelmaa toteutetaan joka toinen vuosi laadittavan toimeenpanosuunnitelman kautta. Toimeenpanosuunnitelmatyö on ohjeistettu aluekehityslaissa (Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014). Toimeenpanosuunnitelman hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä. Toimeenpanosuunnitelma sisältää: - keskeiset maakuntaohjelmaa toteuttavat hanke- ja toimenpideesitykset - kuvaukset niitä koskevista yhteistyösopimuksista, kannanoton rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisiin teemoihin kuuluvista hankehauista ja -suunnitelmista ja alueen osallistumisesta niihin - painopisteet joihin kansallista ja Euroopan unionin rahoitusta kohdennetaan sekä - maakuntien yhteistoiminta-alueiden (YTA) ja muut maakuntien yhteiset toimenpiteet ja keskushallinnolle tehtävät aloitteet. - ELYjen strategisten tulossopimusten tarkistukset keskeisistä painotuksista - maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan liittyvän Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahastoohjelman rahoitussuunnitelman vuosille ja maakuntakohtaiset kulmaluvut 2015 ja 2016 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden, rahoittajien, maakuntaliittojen sekä muiden sidosryhmien kanssa kevään ja syksyn 2014 aikana. Yhteistyön ja kumppanuuden merkitys alueellisessa suunnittelutyössä on keskeinen. Toimeenpanosuunnitelmatyössä on osallistuttu Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan ELY -keskusten strategisten tulossopimusten päivittämistyöhön. Rahoitussuunnitelman osalta on käyty neuvottelut alueen rahoittajien kanssa. Uuden maakuntaohjelman mukaiset työryhmät nimettiin elokuussa ja työryhmät kokoontuivat ensimmäistä kertaa syyskuussa. Hankeideoita ja kommentteja kerättiin elo-syyskuun aikana ja työryhmissä pohdittiin keskeisiä painotuksia tuleville vuosille. Toimeenpanosuunnitelma koottiin käytyjen keskustelujen ja kommenttien perusteella ja luonnosversio on ollut Keski-Pohjanmaan liiton nettisivuilla kommentoitavana.

6 6 Sihteeristö / / 3 Tiina Harjunpää esittelee kokouksessa toimeenpanosuunnitelman keskeiset painopisteet ja Tuija Puumala rakennerahasto-ohjelmaa koskevan rahoitussuunnitelman vuosille Esityslistan mukana on toimitettu luonnos maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaksi vuosille sihteeristön käsittelyä varten. Sama luonnosversio toimeenpanosuunnitelmasta on lähetetty Työ- ja elinkeinoministeriöön Toimeenpanosuunnitelma sisältää myös ELYjen strategisten tulossopimusten tarkistamista koskevan osion. Esityslistan mukana on toimitettu sekä Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen että Pohjanmaan ELY-keskuksen tulossopimusten tarkistamista koskevat asiakirjat. Puheenjohtaja käy läpi Keski-Pohjanmaan liiton lausunnoissa nousseet keskeiset huomioit strategisten tulossopimusten tarkistuksiin. Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma viedään edelleen tiedoksi maakuntahallitukselle ja maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi Lisätietoja antaa suunnittelija Tiina Harjunpää. Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö 1) hyväksyy omalta osaltaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman vuosille Toimeenpanosuunnitelma viedään edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi 2) toteaa, että Keski-Pohjanmaa tulisi jatkossa huomioida myös Keski-Suomen ELY-keskuksen strategisessa tulossopimuksessa ja sen tarkistuksissa ja toimittaa asiakirjat Keski-Pohjanmaan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi (keskeinen RR- toimija K-P:lla). Käsittely: Tiina Harjunpää esitteli toimeenpanosuunnitelman käsittelyprosessin sekä keskeisen sisällön. Aivan viimeisimpinä uusina ajatuksina ja kehittämiskohteina ovat nousseet esille - Keski-Pohjanmaan vetovoimastrategian laatiminen - Pk-yritysten kasvustrategian laatiminen - K-P:n innovaatiojärjestelmän kilpailukykyanalyysin tekeminen - K-P:n riski-/turvallisuusanalyysi/toimintamalli riskien hallintaan Kaj Lyyski kävi läpi Keski-Pohjanmaan liiton ELYjen strategisiin tulossopimuksiin antamien lausuntojen keskeiset sisällöt:

7 7 Sihteeristö / / 3 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen tarkistamiseen liittyvä huomiot, joita Keski-Pohjanmaan maakunnan osalta halutaan korostaa esitettyä voimakkaammin - alemman tieverkon kehittämistarve - tulvariskien hallintasuunnitelmaan mukaan myös Perhonjoki - tavoitteellisempi ote kotieläinlannan biokaasutuksen edistämiseen - ympäristölupaprosessien tehostaminen Pohjanmaan ELY-keskuksen osalta Keski-Pohjanmaan lausunnossa nostetaan esille seuraavaa: - tilastointi, analysointi ja tulostavoitteet tulisi esittää maakuntatasolla - Pohjanmaan TE-toimistopalveluiden tehostamistarve Keski- Pohjanmaalla - Rakennerahastotoimien sekä kansallisten yritystukivarojen ja yrityspalveluiden uudelleenorganisoinnin vaikutukset/palveluiden saatavuus ja päätäntävalta Keski-Pohjanmaalla - huoli Euroopan maatalousrahasto-ohjelman käynnistymisen viivästymisestä Tuija Puumala kävi läpi toimeenpanosuunnitelmaan sisältyvät rakennerahastoja koskevat vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelmat. Huolenaiheena on mm. kuntien talousarvioihinsa varaamien hankkeiden kuntarahoitusosuuksien happaneminen vuodelta 2014, ellei päätöksentekoa päästä käynnistämään ajoissa, ja toisaalta tuplatarve vuodelle 2015, jolloin käytettävissä on sekä vuosien 2014 että 2015 rakennerahastovarat. Teppo Rekilä otti esille toimeenpanosuunnitelmassa esille nousevan IP alueen ylimaakunnallisen teeman Puun uudet käyttömuodot ja sitä koskevan huolen. Keski-Pohjanmaalla ei ole selkeää toimijaa, joka voisi ao. avattavaan hakuun osallistua; sen sijaan teollisia yrityksiä on alueellamme runsaasti (mm. talotehtaat). Rekilä nosti esille myös Keski-Pohjanmaan erityisyyden epäorgaanisen kemian osaajana ja yliopistokeskuksen mahdollisuuden päästä kansallisen biotalousstrategian toimeenpanoon liittyvän kansallisen rahoituksen piiriin (pilotti). Lisäksi Rekilä toi esille toimeenpanosuunnitelmaan sisältyvien ideahakuteemojen nostamisen esille vain Yrittävä Keski-Pohjanmaa osion alla; teemat koskevat myös muita toimeenpanosuunnitelman kehittämisteemoja ja olisi hyvä esittää omana kokonaisuutenaan. Puheenjohtaja Jukka Ylikarjula nosti esille alueellisen kehittämistyön korostumisen; mm. OKM:n aluevaikuttavuuden lisäämispyrkimykset.

8 8 Sihteeristö / / 3 Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi esityksen mukaisena. --- Jonne Sandber poistui käsittelyn aikana klo 9.55.

9 9 Sihteeristö / / 4 4 HAKUMENETTELYT KESKI-POHJANMAAN OSALTA Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmaan on avattu Keski-Pohjanmaan osalta erilaisia hakuja kevään ja syksyn kuluessa: Alueosiota koskevat haut 1) Yleinen jatkuva haku 2) K-P liiton ideahaku 3) Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR haku (TL 3 ja 4) Syksyn kuluessa tullaan K-S ELY-keskuksen toimesta avaamaan vielä ainakin ESR alueellisen osion haku TL5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Valtakunnalliset haut Lisäksi avoinna on ollut mm. seuraavat valtakunnalliset haut 4) Valtakunnallinen Tekesin EAKR tutkimushaku ( ) 5) Valtakunnallinen STM:n ESR koordinaatiohaku ( ) Uusia valtakunnallisia hakuja avautuu ja on valmistelussa koko ajan lisää: 6) Valtakunnallinen ESR haku TL 3: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (ajalla ) 7) Valtakunnallinen ESR haku (TEM) TL 3: Nuorisotakuu (Kohtaamokoordinaatio ja Ohjaamopilottihankkeet) 8) Valtakunnallinen ESR haku (OKM) TL 4: Nuorisotakuu/lukioiden työelämäyhteistyön edistäminen ja nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistuminen 9) Valtakunnallinen ESR haku (STM) TL 5: Nuorten osallistaminen ja nuorisotakuu/nuorten matalan kynnyksen sosiaali- ja terveys- sekä sosiaalisen kuntoutuksen palveluita ja tukitoimia IP tasolla avattavat haut Itä- ja Pohjois-Suomi tasolla valmistellaan yhteisiä teemoja, joista tällä hetkellä pisimmällä ja ilmeisesti alkuvuodesta 2015 avattavia ovat - Puun uudet käyttömuodot - Kaivannaisalan kehittäminen Tarkempi esittelytilaisuus (Roadshow) näistä järjestetään maakunnittain marraskuun aikana.

10 10 Sihteeristö / / 4 Muita yhteiseen valmisteluun otettuja teemoja ovat matkailu ja Venäjä- Kasvupaketti. 10) Muut tiedossa olevat? Olemme Keski-Pohjanmaalla sopineet, että alueellamme avattavat hakuteemat käsitellään ennen niiden avaamista maakunnan yhteistyöryhmässä tai vähintään sen sihteeristössä. Tarkoituksena on, että sekä maakuntaohjelman mukaisilla teemaryhmillä, että maakunnan yhteistyöryhmällä ja sen sihteeristöllä on aito vaikuttamismahdollisuus avattaviin teemoihin. Tällöin ne toimivat aidosti strategisina kehittämistoimenpiteiden linjaajina, jota roolia myös lainsäädännössä on korostettu. Sihteeristön kokouksessa on hyvä vahvistaa menettelyt Keski- Pohjanmaata koskevien tulevien hakujen osalta sekä ottaa kantaa valtakunnallisesti toteutettavia hakuja koskeviin sisältöihin ja menettelyihin (asiaa avataan tarkemmin kokouksessa). Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö päättää Keski-Pohjanmaalla avattavien hakujen menettelytavoista sekä ottaa kantaa valtakunnallisesti/ip tasolla avattavia hakuja koskeviin sisältöihin ja menettelyihin. Käsittely: Tuija Puumala kertoi lyhyesti avoinna olevista/avautuvista hauista. Todettiin, että sihteeristölle on jaettu etukäteen TEMin kirje koskien Nuorisotakuun ESR toimenpidekokonaisuuden (TL3) valtakunnallisen osion rahoituksen kohdentamista Ohjaamo-toimintaan. Lisäksi sihteeristölle jaettiin kokouksessa tiedote avatusta valtakunnallisesta ESR-hausta tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen (auki ajalla ). Kaj Lyyski nosti esille, että liiton, Keski-Suomen ja Pohjanmaan ELYkeskusten kesken tulisi järjestää neuvottelu, jossa käytäisiin avattavien rr hakujen lisäksi keskustelu myös kansallisia yrityspalveluita koskevasta valmistelusta/menettelyistä. Valtakunnallisista hausta tulisi saada alueelle tietoa jo hyvissä ajoin MYR käsittelyä varten. Erittäin moitittavaa on menettely, jossa ministeriö suoraan ohjeistaa, mitä valtakunnallisten teemojen osioita rahoitetaan valtakunnallisista varoista, mitä alueosioista. Valtakunnalliseen ESR hakuun (TL 3): Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen liittyen todettiin, että liiton rahoittamana (mkr) on me neillään valmisteluhanke (KPEDU), joka tähtää ao. hakuun, joten tämä haku on Keski-Pohjanmaan osalta ok.

11 11 Sihteeristö / / 4 Sihteeristön päätös: Merkittiin käyty keskustelu ja esille nostettu neuvottelutarve tiedoksi. Todettiin lisäksi, että P-S alueen maakunnat ovat Lapin koordinoimana valmistelemassa yhteistä kannanottoa TEMin valtakunnallista hakua (Ohjuri) koskevaan kirjeeseen Mikäli yhteinen kannanotto saadaan ennen MYR kokousta, se viedään MYR käsittelyyn. Muutoin menettelytapa otetaan esille MYRrissä Keski-Pohjanmaan omana kannanottona

12 12 Sihteeristö / / 5 5 PÄÄTÄNTÄ- JA KUNTARAHAPROSESSI Rakennerahasto-ohjelmaa koskevat päätösprosessit on hyvä vielä kerrata ja selkeyttää sihteeristön kokouksessa. - K-P liiton menettelytavat - Keski-Suomen ELY-keskuksen menettelytavat o EAKR yritystuet o EAKR ympäristöteknologiahankkeet o ESR - kuntarahaprosessit Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö merkitsee tiedoksi sekä esittää tarvittaessa omat parannusehdotuksensa prosesseihin. Käsittely: Kaj Lyyski toi esille, että liiton tahtotilana on keventää prosesseja mm. järjestämällä yhteisiä hanke-esittelyitä kaikille rahoittajatahoille (ml. kuntarahoittajat) kerralla, jolloin vältytään hakijoiden juoksuttamiselta kaikkien luokse erikseen. Etelä-Pohjanmaan ELYn edustaja totesi, että menettely sopii hyvin ainakin heille. Sihteeristön päätös: Käytiin lyhyt keskustelu asiasta ja puheenjohtajan esityksestä sovittiin, että MYR kokoukseen valmistellaan lyhyt esittely/kooste käsittely/päätösprosesseista (liitto, ELYt, kuntarahoittajat). ---

13 13 Sihteeristö / / 6 6 KESKI-POHJANMAAN HAKEMUSTILANNE KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAAN EURA2014 -järjestelmään jätetyt viralliset hakemukset - K-P liitolle EURA2014 järjestelmään jätetyt viralliset hakemukset - Keski-Suomen ELY-keskukselle EURA2014 järjestelmään jätetyt viralliset hakemukset Yritystukihakemusten tilanne EAKR yritystuet/yritysten aktiivisuus K-P liiton ideahaku ja sen eteneminen Kokouksessa käydään läpi hakemus-/hankeaktiivisuustilanne sekä päätöksenteon käynnistyminen kunkin osalta. Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Käsittely: Todettiin, että EURA2014 järjestelmään on tähän mennessä jätetty 2 virallista rahoitushakemusta K-P liitolle (EAKR) ja 12 hakemusta Keski-Suomen ELY-keskukselle (ESR). Liiton ideahaussa saamista 85 ideahakemuksesta lisäksi arviolta noin 10 voisi edetä päätösprosessiin vielä tämän vuoden aikana. Yritystukihakemuksia on Keski- Suomen ELY-keskuksessa sisällä vajaa 30 (haettu tuki yhteensä noin 3 milj. ). Todettiin lisäksi, että kaikki sihteeristön jäsenet ovat saaneet ideahakua koskeva esittelyaikataulun, ja kaikilla on mahdollisuus osallistua esittelyihin. Sihteeristön päätös: Merkittiin hakemustilanne tiedoksi. ---

14 14 Sihteeristö / / 7 7 MAASEUTUOHJELMAN KÄYNNISTYMISTILANNE Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma käynnistynee vasta keväällä Kokouksessa kuullaan Pohjanmaan ELY-keskuksen/Sirkku Wacklin katsaus maaseutuohjelman käynnistymistilanteesta ja viiveen aiheuttamista mahdollisista ongelmista. Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Käsittely: Sirkku Wacklin kertoi maaseutuohjelman käynnistymistilanteesta mm. seuraavaa: - ensimmäinen epävirallinen seurantakomitea pidetty leader toimintaryhmähaut ovat päättyneet ja lopulliset päätökset ryhmistä tehdään vasta maaseutuohjelman tultua hyväksytyksi komissiossa - varsinaiset hankehaut avautuvat aikaisintaan keväällä 2015; ensimmäisinä leader -haut Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. ---

15 15 Sihteeristö / / 8 8 MUUT AJANKOHTAISET Kokouksessa käydään läpi muut ajankohtaiset asiat. Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Sihteeristön päätös: Todettiin, ettei muita esille nostettuja ajankohtaisia asioita. ---

16 16 Sihteeristö / / 9 9 OHJELMATYÖHÖN LIITTYVÄÄ AIKATAULUA Maakuntahallitus MYR , Maakuntahallitus P-S koordinaatiotyöryhmä TEM lakikoulutuspäivä Helsingissä Sihteeristö Maakuntahallitus K-P liiton infotilaisuus hanketoimijoille MYR Maakuntahallitus Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi sekä todetaan muut tiedossa olevat. Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi todettiin, että TEM järjestää Vähähiilisyyskoulutuksen Helsingissä

17 17 Sihteeristö / / SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS Puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään klo Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään klo Lisäksi puheenjohtaja totesi, että mikäli hankekäsittelyt, lausunnonanto tms. edellyttävät, voidaan tarvittaessa pitää ylimääräiset sihteeristön ja maakuntahallituksen kokoukset. ---

18 18 Sihteeristö 3/ / ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMISHANKE, ylimaakunnallinen hanke (EURA2014 hakemusnumero ) Sihteeristölle jaettiin Lapin liiton toimittama valintaesitys ko. hankkeesta. Hakija: Lapin liitto Ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite: 1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenneja logistiikkayhteyksien parantaminen Toteuttamisaika: Hankkeen keskeinen sisältö Itä- ja Pohjois-Suomella on yhteisiä saavutettavuuteen ja alueen ominaispiirteisiin liittyviä haasteita: mm. pitkät välimatkat ja harva asutus. Haasteista huolimatta alueella on tällä hetkellä hyvät kasvunäkymät: kaivos- ja energiatoimialat, kansainvälinen matkailu ja koko Barentsin alueen vahva kasvu luovat uudenlaisia kehitysnäkymiä. Kehitysmahdollisuuksia ei voida kuitenkaan hyödyntää ilman, että reuna-alueen liikenteelliset ongelmat ratkaistaan suunnitelmallisesti. Selkeä este koko Barentsin alueen taloudellisen potentiaalin hyödyntämisessä ovat puutteet alueen liikenneinfrastruktuurissa ja rajat ylittävässä liikennejärjestelmänsuunnittelussa. Arktisen alueen näkökulmasta Pohjois-Norjan, Pohjois-Ruotsin ja Luoteis-Venäjän alueet ovat nopeimmin kehittyviä alueita. Nykyisen lentoasemaverkoston näkökulmasta katsottuna Itä- ja Pohjois- Suomi ovat lentoliikenteellinen umpikujia ja kansainväliset yhteydet puuttuvat. Barentsin ja Venäjän alueen sekä matkailun kehitysnäkymiin nähden vain kotimaan liikenteeseen perustuva lentoliikenne ei ole alueella perusteltu: Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikennettä tulisi kehittää alueen elinkeinoelämän vahvuuksista käsin ja aidosti kansainvälisestä näkökulmasta. Suomen lentoliikenteen kasvu on perustunut 90-luvun alusta alkaen kansainväliseen matkustamiseen. Kotimaan matkustajamäärät ovat samaan aikaan olleet jopa laskevia tai pysyneet tasaisina. Kansainvälisen reittiliikenteen merkityksen lentoaseman kasvulle voi nähdä myös Tampere- Pirkkalan, Turun ja Lappeenrannan lentoasemien matkustajamäärien kehityksestä - käytännössä suorat kansainväliset reittilennot ovat muuttaneet näiden lentoasemien koko kehityspolun positiiviseksi. Suomen muiden maakuntien kansainvälinen saavutettavuus perustuu suurelta osin Helsingin kautta lennettäviin

19 19 Sihteeristö 3/ / 11 jatkolentoyhteyksiin. Tällä hetkellä ko. maakuntien lentoliikennettä häiritsevät kuitenkin kansainvälisten jatkolentoyhteyksien toimimattomuus, kilpailun puute sekä kalliit hinnat. Samalla näiden maakuntalentoasemien lentomatkustajamäärät ovat tipahtaneet globaalin lentoliikenteen kehityksen vauhdista jopa laskeneet. Finnairin Aasian strategia on ollut toimiva ja säilyttänyt pienen kansallisen lentoyhtiön elinvoimaisena, mutta maakuntien lentoliikennejärjestelmää ei ole pystytty hoitamaan sujuvasti ja kannattavasti samalla konekalustolla ja kansainvälisten lentojen aikatauluilla. Syytä ei tulisi hakea Finnairin Aasian strategiasta, vaan tulisi pyrkiä miettimään vaihtoehtoisia, tehokkaampia ratkaisuja tähän liikennejärjestelmälliseen ongelmaan. 20 vuoden kehitystrendi osoittaa, että nykyisessä Suomen lentoliikennemallissa maakuntakenttien lentoliikenteellä on vain rajallisia kehitysmahdollisuuksia. Tarkasteltaessa Norjan ja Ruotsin pohjoisosien lentomatkustajamääriä, huomataan Pohjois-Suomen jäävän selvästi jälkeen myös saman talousalueen lentoliikenteen kehityksestä. Kokonaisuudessaan Norjan ja Ruotsin kotimaanliikenteen suuremmat matkustajamäärät indikoivat Suomen kotimaan lentoliikenteen käyttämättömästä potentiaalista. Liikennejärjestelmän kannalta katsottuna lentoliikenne on kustannustehokas tapa järjestää hajaasutusalueen liikkuminen. Korvaavan maaliikenteen hinta on moninkertainen lentoliikenteeseen nähden ja matka-aika venyisi kestämättömäksi. Lentoliikenteen merkitys maantieteellisesti reuna-alueella sijaitsevalle maalle näkyy myös siinä, että ilmailualan osuus maamme BKT:stä on korkea (3,2%). Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän positiiviset kasvunäkymät antavat alueen lentoliikenteen kehittämiselle uusia mahdollisuuksia. Kehitystyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja yhteistä tahtotilaa, mutta myös uudenlaista ajattelumallia. Hankkeen tavoitteena on purkaa alueen lentoliikenteen liikennejärjestelmällisiä ja rakenteellisia ongelmia ja kehittää lentoliikennettä uusia näkökulmia ja asiantuntemusta hyödyntämällä vahvassa yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Hankkeessa kartoitetaan alueen lentoliikenteen ongelmakohtia, analysoidaan alueen lentoliikennettä suhteessa globaaliin lentoliikenteen murrokseen, tehdään lentoasemakohtaiset strategiat alueiden näkökulmasta, benchmarkataan toimivia lentoliikennejärjestelmiä, esitetään uusia ratkaisumalleja, kartoitetaan potentiaalia lentoyhtiöitä ja lentoreittejä, tehdään mahdollinen lentoasemien omistajuuteen liittyvä tarkastelu, selvitetään rahoitus ja tukimahdollisuudet sekä tarkastellaan matkaketjuja sekä lentoliikennettä koko liikennejärjestelmän näkökulmasta. Mukana yhteishankkeessa ovat kaikki Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on

20 20 Sihteeristö 3/ / 11 Rahoitussuunnitelma EAKR ja valtio (95%) kunnat (5 %) Yhteensä (100%) Keski-Pohjanmaan osuus rahoituksesta on seuraava: EAKR ja valtio kunta (K-P liiton budjetti) Puheenjohtajan esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen rahoittamisen Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja Keski- Pohjanmaan mukana olon hankkeessa. Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyy hankkeen rahoittamisen Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja Keski- Pohjanmaan mukana olon hankkeessa, edellytyksellä, että komissio hyväksyy Suomen rakennerahasto-ohjelman niin, että ao. toimenpiteet ovat mahdollisia (erityistavoite 1.2. Pk-yritysten tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen). ---

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2017 ja 2018 9.6.2016 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 MH 22.9.2014, MYR 26.9.2014 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pasi Lamminluoto Maakuntasuunnittelija Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Helaakoski Leila Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo. Pihlajaniemi Taina Asiantuntijajäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Helaakoski Leila Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo. Pihlajaniemi Taina Asiantuntijajäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 10.11.2015 klo 10:00-11:55 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Kortesoja Jorma MYR varapj

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto MYR sihteeristö 5/2016 (kirjallinen menettely) Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto MYR sihteeristö 5/2016 (kirjallinen menettely) Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Kirjallinen menettely (14.6.-20.6.2016) Kokouspaikka: sähköpostitse Käsitellyt asiat: 1 LÄSNÄOLIJOIDEN

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Maaseutujaoston kokous 17.9. Timo Lehtiniemi, yksikönpäällikkö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Maaseutujaoston kokous 17.9. Timo Lehtiniemi, yksikönpäällikkö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseutujaoston kokous 17.9 Timo Lehtiniemi, yksikönpäällikkö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 22.9.2015 Maatalouden investointituet Myönnöt tehdään tukijaksoittain ja hankkeet kilpailevat keskenään

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4. 8 Uudenmaan kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4. 8 Uudenmaan kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kielellisten palveluiden toimikunta AIKA 15.11.2016, klo 09:30-11:05 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 10.3.2016 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Kainuun liitto, Y -tunnus 2496992-4 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Aika keskiviikko klo Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö, neuvottelutila Käpy Yliopistokatu 6, Joensuu

Aika keskiviikko klo Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö, neuvottelutila Käpy Yliopistokatu 6, Joensuu 9 Aika keskiviikko 15.3.2006 klo 10.05 11.55 Paikka Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö, neuvottelutila Käpy Yliopistokatu 6, Joensuu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 2: Läsnäolijat.

Lisätiedot

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6.

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6. 36 Aika torstai 28.8.2008 klo 10.05 10.50 Paikka Valtion virastotalo/islh, auditorio Torikatu 36, Joensuu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 8: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Hankekahvit Sotkamo Verna Mustonen

Hankekahvit Sotkamo Verna Mustonen Ajankohtaista ESR-rahoituksessa Hankekahvit Sotkamo Verna Mustonen 19.1.2017 ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (47 %) ET 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa

Lisätiedot

EU:N TULEVAN RR- OHJELMAKAUDEN VALMISTELU

EU:N TULEVAN RR- OHJELMAKAUDEN VALMISTELU EU:N TULEVAN RR- OHJELMAKAUDEN 2014-2020 VALMISTELU Mervi Nikander/ohjelmapäällikkö Lapin liitto Rahoituksesta Euroopan komission rahoituskehysehdotus pienentää saatavaa rahoitusta Taisto Saari / Stora

Lisätiedot

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuuden syksyn 2016 haun ennakkoinfo OKM 20.5.2016 Marika Lindroth Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuus

Lisätiedot

ESR tilannekatsaus PP:n maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä Rahoituspäällikkö Riitta Ilola

ESR tilannekatsaus PP:n maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä Rahoituspäällikkö Riitta Ilola ESR tilannekatsaus PP:n maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä Rahoituspäällikkö Riitta Ilola ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen

Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen ELY-keskuksen kehittämishankerahoitus: EAKR & ESR Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen EAKR-kehittämishankkeet (YM:n hallinnonala) ELY-keskus rahoittaa ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä kehittämishankkeita;

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 10 liite 1 Torstai 18.2.2016 klo 14.00 15.20 Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Teatterin keskipiste -hanke 11 12 13 14 15

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS. MYR Muutettu , 8

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS. MYR Muutettu , 8 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS MYR 25.8.2014 Muutettu 29.9.2014, 8 ETELÄ-SAVON MAAKUNNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä 25.8.2014 Vahvistettu

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Toukokuu 2014

Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Toukokuu 2014 Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Toukokuu 2014 TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoitteet: Uuden liiketoiminnan luominen

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Aluekehittämisjärjestelmä ja lainsäädäntö (luonnos keskeisistä sisällöistä koskien aluekehittämistä) Maakuntalaki (11/2016 HE eduskunnalle) Maakunnan tehtävät: Aluekehittämisviranomainen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA

OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA TEM:n 8.7.2008 hallintoviranomaisen ohje nro 3 3.7.2008 OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA Manner-Suomessa toteutetaan neljää alueellista EAKR-toimenpideohjelmaa (Etelä-, Länsi-, Pohjois-

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (11) Aika 10.11.2015 klo 16:00-18:10 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 7/2014. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 7/2014. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika Ma 15.9.2014 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, Maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista ja

Lisätiedot

LIITE 1 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA

LIITE 1 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitetaulukko vuodelle 2017 16.6.2014 LIITE 1 Vuosi: 2017 Toimintalinja / temaattiset tavoitteet RR-ELY RR-ELY Maakunnan liitto Maakunnan liitto Tekes Tekes YHTEENSÄ Kohdentamattomat

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 20.08.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Kokouksen avaus 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan tarkastajat 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto MYR sihteeristö 9/2015 (5.11.2015) Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto MYR sihteeristö 9/2015 (5.11.2015) Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 9/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai 5.11.2015 klo 9.30-12.05 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 23.5.2014 Vahvistettu Keski-Suomen maakuntahallituksen kokouksessa 19.6.2014 Tuodaan tiedoksi

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto MYR sihteeristö 6/2016 ( ) Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto MYR sihteeristö 6/2016 ( ) Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 6/2016 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai 29.9.2016 klo 9.30-11.45 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Pohjois-Karjalan liitto Pöytäkirja 4/2003 30 Torikatu 9 80100 JOENSUU Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Aika perjantai 22.8.2003 klo 12.05 12.57 Paikka Carelicum, auditorio Torikatu

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 42 Aika tiistai 24.10.2006 klo 10.03 11.48 Paikka Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 10: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelma (jälleen Interreg ) Järjestyksessä neljäs Itämeren alueen ohjelma Taustalla EU:n

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja 4/2011. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika perjantai klo Kulttuurikeskus Karjalantalon Sali Siltakatu 1, Joensuu

Pöytäkirja 4/2011. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika perjantai klo Kulttuurikeskus Karjalantalon Sali Siltakatu 1, Joensuu 25 Aika perjantai 2.9.2011 klo 10.06 12.24 Paikka Kulttuurikeskus Karjalantalon Sali Siltakatu 1, Joensuu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 7: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti

Lisätiedot

Vahvistettu: Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokouksessa Päivitetty versio: MYRS , MYR ja MH 27.4.

Vahvistettu: Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokouksessa Päivitetty versio: MYRS , MYR ja MH 27.4. ETELÄ-KARJALAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Käsitelty: MYR:n kokouksessa 28.4.2014 Hyväksytty: MYR:n kokouksessa 2.6.2014 Vahvistettu: Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokouksessa 16.6.2014

Lisätiedot

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 Kokousaika 14.03.2016 klo 18.00-20.05 Paikka Enonkosken seurakuntatoimisto Läsnä x puheenjohtaja Pekka Auvinen x aluekappalainen Touko Ahokas x jäsen Heikki Kylliäinen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 13:00 15:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

6Aika- strategian johtoryhmä

6Aika- strategian johtoryhmä 6Aika- strategian johtoryhmä 6Aika- johtoryhmän kokous 5/2014 10.12.2014, kello 13.00-14.00 Paikka: Helsingin kaupungintalo, kh- kokoushuone, Pohjoisesplanadi 11-13 Osallistujat: Tuula Antola, Espoon kaupunki

Lisätiedot

Kestävää kilpailukykyä ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kilpailukykyä ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kilpailukykyä ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Koheesiorahoitus EU:ssa 2014-2020 (v.2011 hinnoin) Milj. euroa (v.2011 hinnoin) 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 14:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Pöytäkirja 2/2003 14 Torikatu 9 80100 JOENSUU maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Aika keskiviikko 12.3.2003 klo 10.10 11.10 Paikka Carelicum, auditorio Torikatu 21 C, Joensuu 14 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto PÖYTÄKIRJA 1/2014 Hankerahoitusjaosto 17.3.2014 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Vanhus- ja vammaisneuvosto Pöytäkirja Kokousaika Keskiviikko 7.9.2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanviraston yläkerran kokoushuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 8 16 8/2016 Hyvinvointikertomus 9 17 Vanhustenviikko

Lisätiedot