KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä"

Transkriptio

1 KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä...5 Henkilöstö...6 Taloushallinto...6 Jätteenkuljetus...6 Riikinnevan jätelaitos...6 Jätelaitoksen vesitarkkailu...7 Kierrätys ja hyödyntäminen...7 Ser-romu...8 Jätemaksut...8 Jäteneuvonta...8 Tulevaisuus...9 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus...9 Toiminnan painopistealueet ja toteutuminen...10 Tase...16 Rahoitusosan toteutuminen...19 Investointien toteutuminen...20 Liitetiedot...21 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista ja säilytys...25 Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä...26 Tilinpäätösmerkintä (25)

3 Toimitusjohtajan katsaus Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän tilivuosi toteutui hieman alle suunnitelman. Liikevaihto oli ,70 euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna ,87 euroa. Liikeylijäämä oli ,39 euroa ylijäämäinen, ennen rahoituskuluja, satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja. Tulosennuste ei aivan toteutunut, sillä ylijäämä ennen varauksia jäi euroa ennustetta heikommaksi. Tulos on kuitenkin tyydyttävä, koska jätemaksut pidettiin vuonna 2012 edellisvuoden tasolla yleisestä kustannusnoususta huolimatta. Kassavarat olivat riittävät ja toiminta ja investointimenot katettiin tulorahoituksella. Liikelaitoskuntayhtymän aloittaessa Varkauden kaupungin myöntämä käyttötalouslaina maksettiin suunnitelman mukaisesti pois kesäkuun lopussa Uusi yhdyskuntajätteen loppusijoitusalueen ensimmäinen osa, otettiin käyttöön vuoden 2011 alussa, sen pinta-ala on noin 1,2 hehtaaria. Teoreettisten laskelmien perusteella sen täyttötilavuuden arveltiin riittävän vuoden 2014 loppuun, mutta lokakuussa tehdyn mittauksen mukaan ensimmäinen osa täyttyy vuoden 2013 loppuun mennessä. Uuden loppusijoitusalueen kokonaispinta-ala on noin 2.8 hehtaaria, joka tehtiin perusmaanrakennustöiden osalta valmiiksi vuoden 2010 aikana. Loppusijoitusalueen toisen osan pinta-ala on noin 1,6 hehtaaria, tälle alueelle on rakennettava kaatopaikka-asetuksen mukaiset pohjarakenteet vuoden 2013 aikana, karkea kustannusarvio on haarukassa euroa, kustannusarvio täsmentyy kevään aikana. Riikinnevan jätelaitoksen ympäristölupapäivitys oli jätettävä Aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi menneen vuoden loppuun mennessä. Lupapäivityksen yhteydessä haetaan vanhan, 2010 käytöstä poistetun loppusijoitusalueen jälkihoitotöille jatkoaikaa kaksi vuotta. Vanhan loppusijoitusalueen jälkihoitotöitä jatkettiin edelleen. Lupapäivityksen hyväksytyksi jättämisen jälkeen Aluehallintovirasto on pyytänyt joitakin lisäselvityksiä, joista kaksi saattaa aiheuttaa seuraaville vuosille melko suuria investointitarpeita. Lisäselvityspyynnössään Aluehallintovirasto pyysi selvitystä jätelaitoksen jätevesien tasausaltaan pohjan tiivistämiskustannuksista ja kaatopaikkakaasun hyödyntämismahdollisuuksista, esimerkiksi johtamalla ne tulevan jätevoimalan polttoaineeksi. Lupaehtoihin kirjattuna nämä vaatimukset tulisivat aiheuttamaan useiden satojentuhansien euron kustannukset tuleville vuosille. Riikinnevan jätelaitokselle sijoittuva seitsemän jäteyhtiön ja Varkauden Aluelämpö Oy:n jätteenpolttolaitoshanke on edennyt ja mukana olevat yhtiöt allekirjoittivat osakassopimuksen joulukuun 11. päivä. Hankintamenettely laitoksen toimittajasta on käynnistetty ja voimalaitoksen ympäristölupa jätetään vuoden 2013 alkupuolella. Liikelaitoskuntayhtymän toiminnalle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Kiitän johtokuntaa, yhtymäkokousedustajia ja sidosryhmien edustajia, hyvin sujuneesta ja tavoitteellisesta yhteistyöstä. Jarmo Vepsäläinen toimitusjohtaja 2 (25)

4 Hallinto Liikelaitoskuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenkuntien nimeämä yhtymäkokous. Yhtymäkokous kokoontui vuonna 2012 kaksi kertaa. Yhtymäkokousedustajat kunnittain: Leppävirta: Huttunen Päivi SDP Suihkonen Tuomo KESK varapuheenjohtaja Heinävesi: Juva: Joroinen: Gustafsson Auvo Markku Venäläinen Jalonen Markku Oinonen Marjatta Kuutti Väinö Hytönen Hilkka KESK SDP KOK SDP SIT KD Varkaus: Marja Jouppila KOK puheenjohtaja Juha Soininen SDP Liikelaitoskuntayhtymän varsinaisena toimielimenä toimii johtokunta, johon kuuluu perustamissopimuksen mukaan viisi jäsentä. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoskuntayhtymän toimintaa. Johtokunta kokoontui v kuusi kertaa. Johtokunta kunnittain: Leppävirta: Ossi Valtonen maanrakennusmestari asti Virve Wright tekninen johtaja alkaen Heinävesi: Juva: Joroinen: Varkaus: Markku Venäläinen Pekka Lyytikäinen Merja Koivula-Laukka Arto Lehtonen rakennusmestari kuntatekniikanpäällikkö tekninen johtaja tekninen johtaja 3 (25)

5 Tarkastuslautakunta: Auvo Gustafsson puheenjohtaja Heinävesi Helena Riikonen varapuheenjohtaja Leppävirta Markku Jalonen jäsen Juva Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä. Tilintarkastus: Liikelaitos kuntayhtymän tilintarkastajana toimi JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy, vastuunalaisena JHTT-tilintarkastajana Eeva-Liisa Auvinen. 4 (25)

6 Sisäisen valvonnan järjestäminen Johtokunta ja toimitusjohtaja vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan. Sisäinen valvonta on osa jokapäiväistä toimintaa. Säännölliseen valvontaan kuuluvat mm. toiminnan ja toimintapoikkeamien seuranta, talousarvion toteutumisen seuranta ja laskutuksen jätetaksan mukaisuus. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Toimintariski Paikallinen asema loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen käsittelyssä takaa vakaan tulopohjan. Hinnoittelun pohjana on yleinen vastaavasta toiminnasta perittävä hintataso. Loppusijoitettavan jätteen määrä on yleensä seurannut talouden yleistä kehitystä ja viimeisen 20 vuoden aikana, vaihdellen noin 10 prosentin tarkkuudella tonnin molemmin puolin. Vuonna 2016 suuri osa loppusijoitettavasta jätteestä ohjataan energian tuotantoon. Riikinnevan jätelaitokselle sijoittuva jätteenpolttolaitos ei tämän hetken tiedon mukaan nosta Keski-Savon Jätehuollon käsittelykustannuksia, vaikka jätteenpolttolaitoksen omistusosuuden mukainen oman pääoman tarve on 1,1 2,3 milj. euroa. Jätteenpolttolaitoksen vastaanottohinta on pienempi, kuin jätevero ja investoinnit loppusijoitusalueisiin pienenevät. Toiminta on pitkälläkin aikavälillä vakaata, eikä sisällä riskiä tulopohjan nopeasta vähenemisestä. Muuttuvat kustannukset vaihtelevat vuosittain melko vähän ja ovat ennakoitavissa työmarkkina- ja palvelusopimusten muuttuessa. Riikinnevan jätelaitoksen ympäristölupapäivitys oli jätettävä Aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi vuoden 2012 aikana. Lupapäivityksen hyväksytyksi jättämisen jälkeen Aluehallintovirasto pyysi selvitystä jätelaitoksen jätevesien tasausaltaan pohjan tiivistämiskustannuksista ja kaatopaikkakaasun hyödyntämismahdollisuuksista, esimerkiksi johtamalla ne tulevan jätevoimalan polttoaineeksi. Tasausaltaan pohja on aikanaan louhittu eikä pohjan tiiveydestä ole tarkkaa tietoa. Allasta lähinnä olevissa havaintopisteissä on todettavissa suotovesien kuormitusta sähkönjohtavuuden ja typen pitoisuuksissa. Kokonaistypestä huomattava osa on ammoniumtyppeä, joka osoittaa kuormituksen tulevan kaatopaikkavesistä. Pitoisuudet ovat kuitenkin olleet tarkkailujakson samalla tasolla, joten kuormituksen nousua altaasta ei voida osoittaa. Tasausaltaan kunnostamisen tarvetta arvioitaessa tulisi huomioida suhteellisen pienten pitoisuuksien lisäksi se, että jätelaitoksen likaisten suotovesien määrä tulee vähenemään merkittävästi vuoden 2012 jälkeen, kun vanha, noin 7,5 ha:n kokoinen täyttöalue on suljettu ja alueen kaikki sade- ja sulamisvedet johdetaan pintarakenteen päältä pois täyttöalueelta puhtaina vesinä. 5 (25)

7 Uusi täyttöalue on pinta-alaltaan 1,3-1,4 ha/täyttölohko, joten muodostuvien vesien määrä vähenee oleellisesti. Kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen koostumus muuttuu oleellisesti vuoden 2015 jälkeen, kun biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto tulee voimaan, ja sekalainen yhdyskuntajäte tullaan toimittamaan energiahyötykäyttöön. Kustannusarvio tasausaltaan pohjan muotoilulle ja tiivistysrakenteelle on noin Kustannukset on arvioitu nykyistä pienemmän altaan pinta-alalle noin 2000 m 2 * 100 /m 2. Yksikköhintaan sisältyy tasaus- ja kantavat kerrokset ja kaatopaikkamääräysten mukaiset tiivistysrakenteet, esim. tiivisasfalteista. Jätelaitoksen alueelle on suunnitteilla jätteenpolttolaitos ja kaasun hyödyntämismahdollisuudet tulevassa laitoksessa tarkentuvat polttolaitoshankkeen edetessä. Toisaalta vanhan loppusijoitusalueen kaasumäärä on arvioitu niin pieneksi, että se on voitu nykyisten lupaehtojen mukaan käsitellä biologisesti. Mikäli lupaehtoihin sisältyy jatkossa vaatimus kaasun hyödyntämisestä jätteenpolttolaitoksessa, pitäisi vanhan loppusijoitusalueen kaasunkeräyskaivoista kaasu imeä erillisellä pumppauslaitoksella ja johtaa se jätteenpolttolaitokseen. Kustannuksia on vaikea arvioida ilman esisuunnittelua, mutta merkittävistä kustannuksista olisi kysymys. Henkilöstö Jätehuollon henkilöstömäärä oli vuoden vaihteessa toimitusjohtajan lisäksi, jäteneuvoja, jätelaitoksen työnjohtaja ja neljä jätelaitoksen hoitajaa. Taloushallinto Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä ostaa laskutus- ja kuljetustenhallintapalvelut sekä taloushallintopalvelut kokonaisuudessaan Varkauden kaupungin konsernipalvelu-yksiköltä. Jätteenkuljetus Jätteenkuljetusten uusi sopimuskausi alkoi Puijon Kiinteistöhuolto Oy Kuopiosta hoitaa jätekuljetukset muissa kunnissa paitsi Juvalla. Juvalla jätteenkuljetukset hoitaa Sita Finland Oy, joka käyttää alihankkijanaan RL-Huolinta Oy:tä Mikkelistä. Jätteenkuljetussopimusten pituus on viisi vuotta ja lisäksi kaksi optiovuotta. Option käytöstä on sopimuksen mukaan päätettävä mennessä. Jätekuljetusten täsmällisyys oli hyvällä tasolla ja reklamaatioiden määrä oli alle tavoitetason. Riikinnevan jätelaitos Loppusijoitettavaa kaatopaikkajätettä vastaanotettiin jätehuollon toimialueelta tonnia, mikä on noin tonnia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2012 jätelaitoksella kirjattiin n käyntitapahtumaa, josta pienasiakkaita oli n (25)

8 Jätelaitoksen vesitarkkailu Jätelaitoksen vaikutuksia pohja- ja pintavesiin sekä jätepenkan suotoveden tilaan tarkkaillaan säännöllisesti. Pinta- ja pohjavesistä otettaan näytteet neljä kertaa vuodessa ja suotoveden koostumusta seurataan viikoittain. Tarkkailutulosten perusteella kaatopaikan vaikutus vesien tilaan on vähäinen. Tasausaltaan suotovesi oli edellisvuosien tavoin väkevää suotovettä. Vuonna 2012 pumpattiin jätevettä Akonniemen puhdistamolle yhteensä m3. Määrä on korkein moniin vuosiin ja johtuu sateisesta kesästä. Kierrätys ja hyödyntäminen Jätteenpoltto Riikinnevan jätelaitokselle sijoittuva seitsemän jäteyhtiön ja Varkauden Aluelämpö Oy:n jätteenpolttolaitoshanke on edennyt suunnitellusti. Mukana olevat yhtiöt allekirjoittivat osakassopimuksen joulukuun 11. päivä. Riikinvoima Oy niminen osakeyhtiön perustettiin alkuvuodesta Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän osuus yhtiön osakkeista on 11,52 %. Jyväskylän seudun jäteyhtiölle Mustankorkea Oy:lle on osakassopimuksessa varattu oikeus liittyä myöhemmin osakkaaksi Riikinvoima Oy:n, jos niin tapahtuu kaikki jäteyhtiöt myyvät Mustankorkea Oy:lle omistusosuutensa osakkeita, siten että Mustankorkea Oy:n osuudeksi tulee 17,20 %. Keski-Savon Jätehuollon osuus olisi siinä tapauksessa 5,34 %. Oman pääoman sijoituksen kannalta Mustankorkea Oy:n mukaan tulo pudottaisi Keski- Savon Jätehuollon sijoitetun pääoman tarpeen noin 2,3 milj. eurosta noin 1,1 milj. euroon. Hankintamenettely laitoksen toimittajasta on käynnistetty ja voimalaitoksen ympäristölupa jätetään vuoden 2013 alkupuolella. Voimalaitoksen sijoituspaikaksi on varmistunut Riikinnevan jätelaitoksen alue. Maaperätutkimukset laitoksen sijoituspaikasta on tehty ja todettu maaperä riittävän kantavaksi. Rakentaminen pyritään aloittamaan 2013 syksyllä ja käyttöönotto tapahtuisi vuoden 2016 alussa. Biojätteen käsittely Jätehuoltoalueelta kerättiin viime vuonna biojätettä 800 tn. Määrä on sama kuin edellisenä vuonna. Biojäte kompostoidaan Akonniemen kompostointilaitoksella. Ennakkotietojen mukaan uuteen jäteasetukseen sisältyy biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoittamisen täyskielto vuonna Biohajoavaa jätettä ovat lähes kaikki orgaaniset jätteet. Vaatimus voidaan saavuttaa, ohjaamalla materiaalina kierrätyskelvoton jäte energiatuotantoon. Keräyskartonki ja ruskea pahvi Keräyskartongin kuljetetaan Paperinkeräys Oy:n laitokselle Kuopioon. Ratkaisun piti olla väliaikainen, mutta toistaiseksi Paperinkeräys Oy ei ole edistynyt suunnitelmassaan välikuormausaseman perustamisesta Varkauteen. 7 (25)

9 Puujäte Riikinnevan jätelaitokselle vastaanotettu purkupuujäte on haketettu ja toimitettu Heinäveden Aluelämpö Oy:lle. Haketta tehtiin Riikinnevan jätelaitoksella noin m 3, joka toimitettiin Heinäveden Aluelämpö Oy:lle. Ser-romu Ser-romua otettiin vastaan jätehuollon toimialueelta yhteensä 456 tonnia, joka oli 30 tonnia vähemmän, kuin vuotta aiemmin. Ekotorin osuus oli 240 tonnia ja Riikinneva jätelaitoksen 216 tonnia. Jätemaksut Jätemaksuja ei korotettu. Jätelaitosyhdistyksen vuoden 2010 hintoihin perustuvan jätteenkuljetusten hintavertailun mukaan 240 litran jäteastian tyhjennys maksoi kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa keskimäärin 6,14 euroa tyhjennyskerta, Keski- Savon Jätehuollon alueella vastaava hinta oli 5,51 euroa ja 600 litran jäteastian tyhjennys maksoi arvonlisäveroineen valtakunnassa keskimäärin 10,20 euroa tyhjennyskerta. Keski-Savon Jätehuollon alueella hinta oli 9,26 euroa. Jätelain 44 mukaan, jos kunta tai kuntien omistama jäteyhtiö hoitaa kunnan velvollisuudeksi säädetyn jätehuollon lisäksi muuta jätehuoltoa esimerkiksi elinkeinoelämän jätehuoltoa, se on eriteltävä kirjanpidossa ja siitä on laadittava tilikausittain erilliset laskelmat, jotka kuvaavat toiminnan taloudellista tulosta. Tilintarkastajien on tarkastettava laskelmat osana yhtiön lakisääteistä tilintarkastusta. Laskelmat on liitettävä kunnan tai yhtiön tilinpäätökseen. Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä ei hoida kuntien velvollisuuksiin kuulumatonta jätehuoltoa, kuin jätelain 33 tarkoittamassa tapauksessa, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Keski-Savon Jätehuollolla ei ole erillistä jätemaksutaksaa jätelain 33 mukaiselle jätehuoltopalvelulle, minkä mukaan kuntien velvollisuuksiin kuulumattomille lain 33 mukaiset tai muut mahdolliset jätehuoltopalvelut hinnoiteltaisiin. Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä ei aktiivisesti tarjoa jätehuoltopalvelujaan muille kuin sen tehtäviin kuuluville tahoille. Erillistä kirjanpitoa jätelain 33 mukaisesti hoidettavalle osalle jätehuoltoa ei tarvita, koska mainitun perälautamallin mukaiset jätteet kerätään ja käsitellään kuntien hoidettavaksi säädetyn jätehuollon kanssa yhdessä ja saman jätetaksan mukaisilla hinnoitteluperusteilla Jäteneuvonta Jäteneuvojan toimi siirtyi Keski-Savon Ympäristötoimelta Keski-Savon Jätehuollon vastuulle vuoden 2012 alusta. Neuvonta käynnistyi vilkkaana heti alkuvuodesta erilaisin oppilaitosten neuvontakäynnein. Yhteistyötä tehtiin mm. Varkauden teatterin kanssa ja kevään ohjelmistossa olikin vahvasti jäte- ja kierrätysmaailmasta inspiraatiota saanut Pelastakaa Röllimetsä- näytelmä, joka pyöri teatterissa koko vuoden. 8 (25)

10 Neuvontayhteistyötä tehtiin Jätelaitosyhdistyksen, HSY:n ja Vesilaitosyhdistyksen käynnistämällä valtakunnallisella vaarallisen jätteen Pieni mutta vaarallinen kampanjalla, jonka yhteydessä järjestettiin Juvan ja Heinäveden kunnissa vaarallisen jätteen keräystempaukset. Keväällä järjestettiin Pohjois-Savon Marttojen kanssa Kompostointi-ilta Leppävirralla ja koulujen kanssa yhteistyössä järjestettiin keväällä perinteiseen tapaan roskien keräystempaus. Kesällä päivitettiin Rakennusjätteen ABC -opas uuteen ulkoasuun yhteistyössä Puhas Oy:n, Jätekukko Oy:n, Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n ja Metsäsairila Oy:n kanssa. Yhteistyötä jatkettiin osallistumalla toimialueen ala-asteille suunnatun kierrätysaiheisen opetusmateriaalin Roskasakki -kirjan ja siihen liittyvän puuhakirjan hankintaan. Loppuvuodesta jäteyhtiöiden neuvojat kokosivat voimansa yhteen Tuikkujahti-kisan tiimoilta, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa nyt myös Keski-Savon Jätehuollon toimialueella. Kilpailu sai hyvän alun ja tuikkujahdille on toivottu jatkoa sekä opettajien että oppilaiden puolesta myös ensi vuodelle. Puhelinneuvontaa työllistää erityisesti kesällä, sillä normaaliin tapaan ulkopaikkakuntalaiset kesäasukkaat tiedustelivat eri kierrätysmahdollisuuksista ja jätehuoltopalveluista. Vuonna 2012 aloitettiin Leppävirran ja Varkauden terveyskeskuksissa jätehuoltosuunnitelmien päivittäminen ja tämän seurauksena mm. Leppävirran terveyskeskuksen lajittelukäytäntöjä saatiin parannettua, jonka ansiosta jätemateriaalien kierrätysprosentti esim. keräyskartongin ja keräysmetallin osalta parantui yli 100 % edelliseen vuoteen verrattuna. Syksyllä järjestettiin jälleen suosittu kierrätys- ja kirpputoritapahtuma Takakonttikirppis. Syksyn aikana jäteneuvoja vieraili oppilaitoksissa pitämässä jäteneuvontaluentoja. Vuonna 2012 jäteneuvoja neuvoi tai tapasi henkilökohtaisesti yli 1300 asiakasta. Uuden jätelain voimaantulon vuoksi käynnistettiin yhteistyössä kuntien jätehuoltomääräysten päivitysprojekti, jonka sihteerinä toimii jäteneuvoja. Tulevaisuus Uusi jätelaki ja siihen liittyvä asetus tuli voimaan toukokuussa Kuntien vastuulla on edelleen asumisessa ja julkisissa laitoksissa syntyvät jätteet. Biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto tulee voimaan vuonna 2016, tämän vuoksi tärkein meneillään oleva hanke on Riikinnevan jätelaitokselle sijoittuva voimalahanke. Toteutuessaan hanke olisi Keski-Savon Jätehuollon energiahyödyntämisen lisäksi koko Itä-Suomen jätteenkäsittelyratkaisu. Ratkaisu olisi Keski-Savon alueelle myös kustannustehokas, koska siitä ei aiheutuisi kuljetus- tai käsittelykustannusten muodossa kustannuspainetta jätemaksuihin. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän tilivuosi toteutui hieman alle suunnitelman. Liikevaihto oli ,70 euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna ,87 euroa. Liikeylijäämä oli ,39 euroa ennen rahoituskuluja, satunnaisia eriä ja tilinpäätössiirtoja. 9 (25)

11 Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat ,91, josta euroa kertyi Ekovoima hankkeen saamista Savon Liiton avustuksesta. Tulosennuste ei aivan toteutunut, sillä ylijäämä ennen varauksia jäi euroa ennustetta heikommaksi. Tulos on kuitenkin tyydyttävä, koska jätemaksut pidettiin vuonna 2012 edellisvuoden tasolla yleisestä kustannusnoususta huolimatta. Kassavarat olivat riittävät ja toiminta ja investointimenot katettiin tulorahoituksella. Liikelaitoskuntayhtymän aloittaessa Varkauden kaupungin myöntämä käyttötalouslaina maksettiin suunnitelman mukaisesti pois kesäkuun lopussa Rahavarat kasvoivat euroa, joten maksuvalmius parani. Toiminnan painopistealueet ja toteutuminen Jätekuljetukset toimivat täsmällisesti ja kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Kaikilla kiinteistöillä mahdollisuus toimittaa jätteet jätekuljetuksen piiriin. Jäteneuvontaa kehitetään Kannustetaan materiaalikierrätykseen toimivalla ekopisteverkostolla sekä kierrätyskeskustoimintaa tukemalla. Ongelmajätteiden vastaanotto. Jätelaitosta hoidetaan ympäristölupamääräysten mukaisesti. Asiakas ja kuntalainen: 1.Hyvinvoiva kuntalainen Kriittinen menestystekijä Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja viihtyisä ympäristö Tavoite 2012 Mittari /tavoitetaso Toteutuma Säännölliset jätekuljetukset. Poikkeamia alle 1% päivittäisestä tyhjennysmäärästä. Poikkeamia oli pistokokein suoritetussa seurannassa alle 1 % Asiakas ja kuntalainen: 2.Toimivat palvelut Kriittinen menestystekijä Lakisääteisten ja muiden palveluiden hyvä saatavuus Tavoite 2012 Mittari /tavoitetaso Toteutuma Kaikilla mahdollisuus Jätteen vastaanot- Vastaanottopisteikuljetuksen liittyä jätteentopisteitä lisätään den lisätarvetta ei piiriin tarvittaessa ollut. Jätelaitos toimii lupaehtojen mukaisesti Rakenteet ja palveluprosessit: 1.Tehokkaasti tuotetut palvelut Ympäristövahinkoja ei tapahdu Vahinkoja ei tapahtunut. Kriittinen menestystekijä Palvelusuoritteen hinta on kilpailukykyinen Tavoite 2012 Mittari /tavoitetaso Toteutuma Vertailu valtakunnallisiin yksikköhintoihin. Jätehuollon yksikköhinnat ovat valtakunnan keskiarvossa tai alle. Jätehuollon yksikköhinnat olivat alle valtakunnan keskiarvon. 10 (25)

12 Investointien toteutuminen Taloussuunnitelmassa oli investointimenoihin varattu euroa kuljetuskaluston uusimiseen ja jätelaitoksen jätteenkäsittelyrakenteiden materiaali- ja rakentamiskustannuksiin. Investointimenoihin käytettiin yhteensä ,53 euroa. Jätelaitoksen vanha kevyt kuorma-auto, vuosimallia 1997, korvattiin uudemmalla vuosimallia 2010 olevalla käytetyllä kevyt kuorma-autolla. Vanha auto annettiin vaihdossa osana ostohintaa ja investointirahaa käytettiin ,67 euroa. Jätelaitoksen rakenteiden korjauksiin ja kehittämiseen käytettiin ,86 euroa. Jätelaitosalueen käsittelyalueiden toimivuutta ja ympäristösuojelun vaatimia rakenteita parannettiin toiminnan laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. 11 (25)

13 Tuloslaskelma Liikevaihto , ,83 Liiketoiminnan muut tuotot , ,24 LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ , ,07 Materiaalit ja palvelut , ,80 Ostot tilikauden aikana , ,18 Palvelujen ostot , ,62 Henkilöstökulut , ,81 Palkat ja palkkiot , ,27 Henkilösivukulut , ,54 Eläkekulut , ,62 Muut henkilösivukulut , ,92 Poistot ja arvonalentumiset , ,75 Suunnitelman mukaiset poistot , ,75 Liiketoiminnan muut kulut , ,69 Muut kulut , ,69 Pakolliset varaukset ,00 0,00 LIIKETOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ , ,05 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,02 Rahoitustuotot ja kulut , ,70 Muut korko- ja rahoitustuotot 457,46 275,94 Muut rahoitustuotot 457,46 275,94 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,64 Kunnalle maksetut korkokulut , ,64 Muille maksetut korkokulut -216,41 Korvaus peruspääomasta , ,71 Muut rahoituskulut -543,04-447,88 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ja varauksia , ,32 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,32 VARAUKSET Pakolliset varaukset ,00 Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys(+) , ,00 Tuloverot , ,91 Tilikauden verot , ,91 Aikaisempien tilikauden.tuloverot ,18 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 8 361, ,41 12 (25)

14 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % -tunnusluku kertoo liikelaitokseen sijoitetun pääoman 13,7 28,7 tuoton eli mittaa liikelaitoksen suhteellista kannattavuutta Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 13,7 28,7 -tunnusluku kertoo kunnan liikelaitokseen sijoitetun pääoman tuoton Voitto, % -tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen 3,6 11,5 osuuden liikelaitoksen yli-(ali)jäämä ennen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos tunnusluku on negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista 13 (25)

15 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja kulut Tulorahoituksen korjauserät (pakollinen varaus) Verot Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Muut maksuvalmiuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos 0 Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos/kunta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat (25)

16 Liikelaitoksen rahoituslaskelman tunnusluvut Lainanhoitokate 1,1 14,5 - kertoo liikelaitoksen tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun Tunnusluvun asteikko: -tulorahoitus riittävä, jos arvo 1 tai suurempi jos arvo alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa Kassan riittävyys (pv) tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa liikelaitoksen rahavaroilla Quick Ratio 1,9 1,4 - Maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Tunnusluvun asteikko -hyvä 2, tyydyttävä 1-2, heikko: alle 1 Current Ratio 1,9 1,4 - Käyttöpääoman suhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten velkojen suhteen. Tunnusluvun asteikko -hyvä, yli 1, tyydyttävä: 0-5, heikko: alle 0,5 15 (25)

17 Tase KESKI-SAVON JÄTEHUOLLON LIIKELAITOS KUNTAYHTYMÄ TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Peruspääoma , ,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET Edell.tilikausien yli-/alijäämä ,41 Maa- ja vesirakenteet , ,00 Tilikauden ylijäämä 8 361, ,41 Rakennukset , ,28 OMA PÄÄOMA , ,41 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,04 Koneet ja kalusto , ,37 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET PYSYVÄT VASTAAVAT , ,69 VAPAAEHOISET VARAUSET VAIHTUVAT VASTAAVAT Investointivaraus , ,00 PAKOLLISET VARAUKSET SAAMISET Kaatopaikan jälkihoito , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,14 VIERAS PÄÄOMA Lainasaamiset Muut saamiset 2 783, ,80 Lyhytaikainen Lainat rahoitus-ja vak.laitoks. Saamiset yhteensä , ,94 Lainat kunnalta 0, ,00 Saadut ennakot Ostovelat , ,21 Rahat ja pankkisaamiset Muut velat , ,66 Rahat ja pankkisaamiset , ,31 Siirtovelat , ,66 Lyhytaikainen , ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,25 VIERAS PÄÄOMA , ,53 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,94 VASTATTAVA YHTEENSÄ , ,94 Varkaudessa 1. päivänä helmikuuta 2013 Laat: Anna Holopainen Kirjanpitopäällikkö 16 (25)

18 TASEEN LIITETIEDOT Taseen loppusumma ,19 e. Lyhytaikaisten saamisten myyntisaamisiin sisältyy saamisia kaupungilta 0,00 e. Lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyy maksuvalmiuslainaa kaupungilta 0,00 e. Ostovelkoja kaupungilta on ,91e. Siirtovelat, ,66 e on palkkojen ja henkilöstökulujen jaksotus TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 66,6 67,61 -omavaraisuusaste mittaa liikelaitoksen vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Suhteellinen velkaantuneisuus, % 20,3 21,7 -tunnusluku osoittaa, kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisin maksuun. Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 e Luku osoittaa, paljonko liikelaitoksella on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Lainakanta e ,0 - Liikelaitoksen lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. 17 (25)

19 Talousarvion toteutuminen Ta+muutokset Toteutunut 2012 Poikkeama Liikevaihto , Liiketoiminnan muut tuotot , LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ , Materiaalit ja palvelut , Ostot tilikauden aikana , Palvelujen ostot , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman mukaiset poistot , Liiketoiminnan muut kulut , Muut kulut , Pakolliset varaukset , LIIKETOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ , Liikeylijäämä (alijäämä) , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut korko- ja rahoitustuotot 0 457, Muut rahoitustuotot 0 475, Korkokulut ja muut rahoituskulut , Kunnalle maksetut korkokulut ,40 0 Korvaus peruspääomasta ,71 Muut rahoituskulut , Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ja , varauksia Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , Vapaaehtoisten varausten lisäys (-)/vähennys (+) , Tuloverot , Tilikauden verot , Aikaisempien tilikauden. tuloverot , Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,10 18 (25)

20 Rahoitusosan toteutuminen Talousarvio 2012 Toteuma 2012 Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (alijäämä) ,61 Poistot ja arvonalentumiset ,00 Rahoitustuotot ja -kulut ,00 Tulorahoituksen korjauserät (pakollinen varaus) , ,61 Verot Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Toiminta ja investoinnit, rahavirta Rahoitustoiminta Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Muut maksuvalmiuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos/kunta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat (25)

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 HALLINTO...3 Yhtymäkokousedustajat kunnittain:...3

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot