KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä"

Transkriptio

1 KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä...5 Henkilöstö...6 Taloushallinto...6 Jätteenkuljetus...6 Riikinnevan jätelaitos...6 Jätelaitoksen vesitarkkailu...7 Kierrätys ja hyödyntäminen...7 Ser-romu...8 Jätemaksut...8 Jäteneuvonta...8 Tulevaisuus...9 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus...9 Toiminnan painopistealueet ja toteutuminen...10 Tase...16 Rahoitusosan toteutuminen...19 Investointien toteutuminen...20 Liitetiedot...21 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista ja säilytys...25 Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä...26 Tilinpäätösmerkintä (25)

3 Toimitusjohtajan katsaus Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän tilivuosi toteutui hieman alle suunnitelman. Liikevaihto oli ,70 euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna ,87 euroa. Liikeylijäämä oli ,39 euroa ylijäämäinen, ennen rahoituskuluja, satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja. Tulosennuste ei aivan toteutunut, sillä ylijäämä ennen varauksia jäi euroa ennustetta heikommaksi. Tulos on kuitenkin tyydyttävä, koska jätemaksut pidettiin vuonna 2012 edellisvuoden tasolla yleisestä kustannusnoususta huolimatta. Kassavarat olivat riittävät ja toiminta ja investointimenot katettiin tulorahoituksella. Liikelaitoskuntayhtymän aloittaessa Varkauden kaupungin myöntämä käyttötalouslaina maksettiin suunnitelman mukaisesti pois kesäkuun lopussa Uusi yhdyskuntajätteen loppusijoitusalueen ensimmäinen osa, otettiin käyttöön vuoden 2011 alussa, sen pinta-ala on noin 1,2 hehtaaria. Teoreettisten laskelmien perusteella sen täyttötilavuuden arveltiin riittävän vuoden 2014 loppuun, mutta lokakuussa tehdyn mittauksen mukaan ensimmäinen osa täyttyy vuoden 2013 loppuun mennessä. Uuden loppusijoitusalueen kokonaispinta-ala on noin 2.8 hehtaaria, joka tehtiin perusmaanrakennustöiden osalta valmiiksi vuoden 2010 aikana. Loppusijoitusalueen toisen osan pinta-ala on noin 1,6 hehtaaria, tälle alueelle on rakennettava kaatopaikka-asetuksen mukaiset pohjarakenteet vuoden 2013 aikana, karkea kustannusarvio on haarukassa euroa, kustannusarvio täsmentyy kevään aikana. Riikinnevan jätelaitoksen ympäristölupapäivitys oli jätettävä Aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi menneen vuoden loppuun mennessä. Lupapäivityksen yhteydessä haetaan vanhan, 2010 käytöstä poistetun loppusijoitusalueen jälkihoitotöille jatkoaikaa kaksi vuotta. Vanhan loppusijoitusalueen jälkihoitotöitä jatkettiin edelleen. Lupapäivityksen hyväksytyksi jättämisen jälkeen Aluehallintovirasto on pyytänyt joitakin lisäselvityksiä, joista kaksi saattaa aiheuttaa seuraaville vuosille melko suuria investointitarpeita. Lisäselvityspyynnössään Aluehallintovirasto pyysi selvitystä jätelaitoksen jätevesien tasausaltaan pohjan tiivistämiskustannuksista ja kaatopaikkakaasun hyödyntämismahdollisuuksista, esimerkiksi johtamalla ne tulevan jätevoimalan polttoaineeksi. Lupaehtoihin kirjattuna nämä vaatimukset tulisivat aiheuttamaan useiden satojentuhansien euron kustannukset tuleville vuosille. Riikinnevan jätelaitokselle sijoittuva seitsemän jäteyhtiön ja Varkauden Aluelämpö Oy:n jätteenpolttolaitoshanke on edennyt ja mukana olevat yhtiöt allekirjoittivat osakassopimuksen joulukuun 11. päivä. Hankintamenettely laitoksen toimittajasta on käynnistetty ja voimalaitoksen ympäristölupa jätetään vuoden 2013 alkupuolella. Liikelaitoskuntayhtymän toiminnalle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Kiitän johtokuntaa, yhtymäkokousedustajia ja sidosryhmien edustajia, hyvin sujuneesta ja tavoitteellisesta yhteistyöstä. Jarmo Vepsäläinen toimitusjohtaja 2 (25)

4 Hallinto Liikelaitoskuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenkuntien nimeämä yhtymäkokous. Yhtymäkokous kokoontui vuonna 2012 kaksi kertaa. Yhtymäkokousedustajat kunnittain: Leppävirta: Huttunen Päivi SDP Suihkonen Tuomo KESK varapuheenjohtaja Heinävesi: Juva: Joroinen: Gustafsson Auvo Markku Venäläinen Jalonen Markku Oinonen Marjatta Kuutti Väinö Hytönen Hilkka KESK SDP KOK SDP SIT KD Varkaus: Marja Jouppila KOK puheenjohtaja Juha Soininen SDP Liikelaitoskuntayhtymän varsinaisena toimielimenä toimii johtokunta, johon kuuluu perustamissopimuksen mukaan viisi jäsentä. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoskuntayhtymän toimintaa. Johtokunta kokoontui v kuusi kertaa. Johtokunta kunnittain: Leppävirta: Ossi Valtonen maanrakennusmestari asti Virve Wright tekninen johtaja alkaen Heinävesi: Juva: Joroinen: Varkaus: Markku Venäläinen Pekka Lyytikäinen Merja Koivula-Laukka Arto Lehtonen rakennusmestari kuntatekniikanpäällikkö tekninen johtaja tekninen johtaja 3 (25)

5 Tarkastuslautakunta: Auvo Gustafsson puheenjohtaja Heinävesi Helena Riikonen varapuheenjohtaja Leppävirta Markku Jalonen jäsen Juva Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä. Tilintarkastus: Liikelaitos kuntayhtymän tilintarkastajana toimi JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy, vastuunalaisena JHTT-tilintarkastajana Eeva-Liisa Auvinen. 4 (25)

6 Sisäisen valvonnan järjestäminen Johtokunta ja toimitusjohtaja vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan. Sisäinen valvonta on osa jokapäiväistä toimintaa. Säännölliseen valvontaan kuuluvat mm. toiminnan ja toimintapoikkeamien seuranta, talousarvion toteutumisen seuranta ja laskutuksen jätetaksan mukaisuus. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Toimintariski Paikallinen asema loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen käsittelyssä takaa vakaan tulopohjan. Hinnoittelun pohjana on yleinen vastaavasta toiminnasta perittävä hintataso. Loppusijoitettavan jätteen määrä on yleensä seurannut talouden yleistä kehitystä ja viimeisen 20 vuoden aikana, vaihdellen noin 10 prosentin tarkkuudella tonnin molemmin puolin. Vuonna 2016 suuri osa loppusijoitettavasta jätteestä ohjataan energian tuotantoon. Riikinnevan jätelaitokselle sijoittuva jätteenpolttolaitos ei tämän hetken tiedon mukaan nosta Keski-Savon Jätehuollon käsittelykustannuksia, vaikka jätteenpolttolaitoksen omistusosuuden mukainen oman pääoman tarve on 1,1 2,3 milj. euroa. Jätteenpolttolaitoksen vastaanottohinta on pienempi, kuin jätevero ja investoinnit loppusijoitusalueisiin pienenevät. Toiminta on pitkälläkin aikavälillä vakaata, eikä sisällä riskiä tulopohjan nopeasta vähenemisestä. Muuttuvat kustannukset vaihtelevat vuosittain melko vähän ja ovat ennakoitavissa työmarkkina- ja palvelusopimusten muuttuessa. Riikinnevan jätelaitoksen ympäristölupapäivitys oli jätettävä Aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi vuoden 2012 aikana. Lupapäivityksen hyväksytyksi jättämisen jälkeen Aluehallintovirasto pyysi selvitystä jätelaitoksen jätevesien tasausaltaan pohjan tiivistämiskustannuksista ja kaatopaikkakaasun hyödyntämismahdollisuuksista, esimerkiksi johtamalla ne tulevan jätevoimalan polttoaineeksi. Tasausaltaan pohja on aikanaan louhittu eikä pohjan tiiveydestä ole tarkkaa tietoa. Allasta lähinnä olevissa havaintopisteissä on todettavissa suotovesien kuormitusta sähkönjohtavuuden ja typen pitoisuuksissa. Kokonaistypestä huomattava osa on ammoniumtyppeä, joka osoittaa kuormituksen tulevan kaatopaikkavesistä. Pitoisuudet ovat kuitenkin olleet tarkkailujakson samalla tasolla, joten kuormituksen nousua altaasta ei voida osoittaa. Tasausaltaan kunnostamisen tarvetta arvioitaessa tulisi huomioida suhteellisen pienten pitoisuuksien lisäksi se, että jätelaitoksen likaisten suotovesien määrä tulee vähenemään merkittävästi vuoden 2012 jälkeen, kun vanha, noin 7,5 ha:n kokoinen täyttöalue on suljettu ja alueen kaikki sade- ja sulamisvedet johdetaan pintarakenteen päältä pois täyttöalueelta puhtaina vesinä. 5 (25)

7 Uusi täyttöalue on pinta-alaltaan 1,3-1,4 ha/täyttölohko, joten muodostuvien vesien määrä vähenee oleellisesti. Kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen koostumus muuttuu oleellisesti vuoden 2015 jälkeen, kun biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto tulee voimaan, ja sekalainen yhdyskuntajäte tullaan toimittamaan energiahyötykäyttöön. Kustannusarvio tasausaltaan pohjan muotoilulle ja tiivistysrakenteelle on noin Kustannukset on arvioitu nykyistä pienemmän altaan pinta-alalle noin 2000 m 2 * 100 /m 2. Yksikköhintaan sisältyy tasaus- ja kantavat kerrokset ja kaatopaikkamääräysten mukaiset tiivistysrakenteet, esim. tiivisasfalteista. Jätelaitoksen alueelle on suunnitteilla jätteenpolttolaitos ja kaasun hyödyntämismahdollisuudet tulevassa laitoksessa tarkentuvat polttolaitoshankkeen edetessä. Toisaalta vanhan loppusijoitusalueen kaasumäärä on arvioitu niin pieneksi, että se on voitu nykyisten lupaehtojen mukaan käsitellä biologisesti. Mikäli lupaehtoihin sisältyy jatkossa vaatimus kaasun hyödyntämisestä jätteenpolttolaitoksessa, pitäisi vanhan loppusijoitusalueen kaasunkeräyskaivoista kaasu imeä erillisellä pumppauslaitoksella ja johtaa se jätteenpolttolaitokseen. Kustannuksia on vaikea arvioida ilman esisuunnittelua, mutta merkittävistä kustannuksista olisi kysymys. Henkilöstö Jätehuollon henkilöstömäärä oli vuoden vaihteessa toimitusjohtajan lisäksi, jäteneuvoja, jätelaitoksen työnjohtaja ja neljä jätelaitoksen hoitajaa. Taloushallinto Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä ostaa laskutus- ja kuljetustenhallintapalvelut sekä taloushallintopalvelut kokonaisuudessaan Varkauden kaupungin konsernipalvelu-yksiköltä. Jätteenkuljetus Jätteenkuljetusten uusi sopimuskausi alkoi Puijon Kiinteistöhuolto Oy Kuopiosta hoitaa jätekuljetukset muissa kunnissa paitsi Juvalla. Juvalla jätteenkuljetukset hoitaa Sita Finland Oy, joka käyttää alihankkijanaan RL-Huolinta Oy:tä Mikkelistä. Jätteenkuljetussopimusten pituus on viisi vuotta ja lisäksi kaksi optiovuotta. Option käytöstä on sopimuksen mukaan päätettävä mennessä. Jätekuljetusten täsmällisyys oli hyvällä tasolla ja reklamaatioiden määrä oli alle tavoitetason. Riikinnevan jätelaitos Loppusijoitettavaa kaatopaikkajätettä vastaanotettiin jätehuollon toimialueelta tonnia, mikä on noin tonnia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2012 jätelaitoksella kirjattiin n käyntitapahtumaa, josta pienasiakkaita oli n (25)

8 Jätelaitoksen vesitarkkailu Jätelaitoksen vaikutuksia pohja- ja pintavesiin sekä jätepenkan suotoveden tilaan tarkkaillaan säännöllisesti. Pinta- ja pohjavesistä otettaan näytteet neljä kertaa vuodessa ja suotoveden koostumusta seurataan viikoittain. Tarkkailutulosten perusteella kaatopaikan vaikutus vesien tilaan on vähäinen. Tasausaltaan suotovesi oli edellisvuosien tavoin väkevää suotovettä. Vuonna 2012 pumpattiin jätevettä Akonniemen puhdistamolle yhteensä m3. Määrä on korkein moniin vuosiin ja johtuu sateisesta kesästä. Kierrätys ja hyödyntäminen Jätteenpoltto Riikinnevan jätelaitokselle sijoittuva seitsemän jäteyhtiön ja Varkauden Aluelämpö Oy:n jätteenpolttolaitoshanke on edennyt suunnitellusti. Mukana olevat yhtiöt allekirjoittivat osakassopimuksen joulukuun 11. päivä. Riikinvoima Oy niminen osakeyhtiön perustettiin alkuvuodesta Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän osuus yhtiön osakkeista on 11,52 %. Jyväskylän seudun jäteyhtiölle Mustankorkea Oy:lle on osakassopimuksessa varattu oikeus liittyä myöhemmin osakkaaksi Riikinvoima Oy:n, jos niin tapahtuu kaikki jäteyhtiöt myyvät Mustankorkea Oy:lle omistusosuutensa osakkeita, siten että Mustankorkea Oy:n osuudeksi tulee 17,20 %. Keski-Savon Jätehuollon osuus olisi siinä tapauksessa 5,34 %. Oman pääoman sijoituksen kannalta Mustankorkea Oy:n mukaan tulo pudottaisi Keski- Savon Jätehuollon sijoitetun pääoman tarpeen noin 2,3 milj. eurosta noin 1,1 milj. euroon. Hankintamenettely laitoksen toimittajasta on käynnistetty ja voimalaitoksen ympäristölupa jätetään vuoden 2013 alkupuolella. Voimalaitoksen sijoituspaikaksi on varmistunut Riikinnevan jätelaitoksen alue. Maaperätutkimukset laitoksen sijoituspaikasta on tehty ja todettu maaperä riittävän kantavaksi. Rakentaminen pyritään aloittamaan 2013 syksyllä ja käyttöönotto tapahtuisi vuoden 2016 alussa. Biojätteen käsittely Jätehuoltoalueelta kerättiin viime vuonna biojätettä 800 tn. Määrä on sama kuin edellisenä vuonna. Biojäte kompostoidaan Akonniemen kompostointilaitoksella. Ennakkotietojen mukaan uuteen jäteasetukseen sisältyy biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoittamisen täyskielto vuonna Biohajoavaa jätettä ovat lähes kaikki orgaaniset jätteet. Vaatimus voidaan saavuttaa, ohjaamalla materiaalina kierrätyskelvoton jäte energiatuotantoon. Keräyskartonki ja ruskea pahvi Keräyskartongin kuljetetaan Paperinkeräys Oy:n laitokselle Kuopioon. Ratkaisun piti olla väliaikainen, mutta toistaiseksi Paperinkeräys Oy ei ole edistynyt suunnitelmassaan välikuormausaseman perustamisesta Varkauteen. 7 (25)

9 Puujäte Riikinnevan jätelaitokselle vastaanotettu purkupuujäte on haketettu ja toimitettu Heinäveden Aluelämpö Oy:lle. Haketta tehtiin Riikinnevan jätelaitoksella noin m 3, joka toimitettiin Heinäveden Aluelämpö Oy:lle. Ser-romu Ser-romua otettiin vastaan jätehuollon toimialueelta yhteensä 456 tonnia, joka oli 30 tonnia vähemmän, kuin vuotta aiemmin. Ekotorin osuus oli 240 tonnia ja Riikinneva jätelaitoksen 216 tonnia. Jätemaksut Jätemaksuja ei korotettu. Jätelaitosyhdistyksen vuoden 2010 hintoihin perustuvan jätteenkuljetusten hintavertailun mukaan 240 litran jäteastian tyhjennys maksoi kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa keskimäärin 6,14 euroa tyhjennyskerta, Keski- Savon Jätehuollon alueella vastaava hinta oli 5,51 euroa ja 600 litran jäteastian tyhjennys maksoi arvonlisäveroineen valtakunnassa keskimäärin 10,20 euroa tyhjennyskerta. Keski-Savon Jätehuollon alueella hinta oli 9,26 euroa. Jätelain 44 mukaan, jos kunta tai kuntien omistama jäteyhtiö hoitaa kunnan velvollisuudeksi säädetyn jätehuollon lisäksi muuta jätehuoltoa esimerkiksi elinkeinoelämän jätehuoltoa, se on eriteltävä kirjanpidossa ja siitä on laadittava tilikausittain erilliset laskelmat, jotka kuvaavat toiminnan taloudellista tulosta. Tilintarkastajien on tarkastettava laskelmat osana yhtiön lakisääteistä tilintarkastusta. Laskelmat on liitettävä kunnan tai yhtiön tilinpäätökseen. Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä ei hoida kuntien velvollisuuksiin kuulumatonta jätehuoltoa, kuin jätelain 33 tarkoittamassa tapauksessa, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Keski-Savon Jätehuollolla ei ole erillistä jätemaksutaksaa jätelain 33 mukaiselle jätehuoltopalvelulle, minkä mukaan kuntien velvollisuuksiin kuulumattomille lain 33 mukaiset tai muut mahdolliset jätehuoltopalvelut hinnoiteltaisiin. Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä ei aktiivisesti tarjoa jätehuoltopalvelujaan muille kuin sen tehtäviin kuuluville tahoille. Erillistä kirjanpitoa jätelain 33 mukaisesti hoidettavalle osalle jätehuoltoa ei tarvita, koska mainitun perälautamallin mukaiset jätteet kerätään ja käsitellään kuntien hoidettavaksi säädetyn jätehuollon kanssa yhdessä ja saman jätetaksan mukaisilla hinnoitteluperusteilla Jäteneuvonta Jäteneuvojan toimi siirtyi Keski-Savon Ympäristötoimelta Keski-Savon Jätehuollon vastuulle vuoden 2012 alusta. Neuvonta käynnistyi vilkkaana heti alkuvuodesta erilaisin oppilaitosten neuvontakäynnein. Yhteistyötä tehtiin mm. Varkauden teatterin kanssa ja kevään ohjelmistossa olikin vahvasti jäte- ja kierrätysmaailmasta inspiraatiota saanut Pelastakaa Röllimetsä- näytelmä, joka pyöri teatterissa koko vuoden. 8 (25)

10 Neuvontayhteistyötä tehtiin Jätelaitosyhdistyksen, HSY:n ja Vesilaitosyhdistyksen käynnistämällä valtakunnallisella vaarallisen jätteen Pieni mutta vaarallinen kampanjalla, jonka yhteydessä järjestettiin Juvan ja Heinäveden kunnissa vaarallisen jätteen keräystempaukset. Keväällä järjestettiin Pohjois-Savon Marttojen kanssa Kompostointi-ilta Leppävirralla ja koulujen kanssa yhteistyössä järjestettiin keväällä perinteiseen tapaan roskien keräystempaus. Kesällä päivitettiin Rakennusjätteen ABC -opas uuteen ulkoasuun yhteistyössä Puhas Oy:n, Jätekukko Oy:n, Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n ja Metsäsairila Oy:n kanssa. Yhteistyötä jatkettiin osallistumalla toimialueen ala-asteille suunnatun kierrätysaiheisen opetusmateriaalin Roskasakki -kirjan ja siihen liittyvän puuhakirjan hankintaan. Loppuvuodesta jäteyhtiöiden neuvojat kokosivat voimansa yhteen Tuikkujahti-kisan tiimoilta, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa nyt myös Keski-Savon Jätehuollon toimialueella. Kilpailu sai hyvän alun ja tuikkujahdille on toivottu jatkoa sekä opettajien että oppilaiden puolesta myös ensi vuodelle. Puhelinneuvontaa työllistää erityisesti kesällä, sillä normaaliin tapaan ulkopaikkakuntalaiset kesäasukkaat tiedustelivat eri kierrätysmahdollisuuksista ja jätehuoltopalveluista. Vuonna 2012 aloitettiin Leppävirran ja Varkauden terveyskeskuksissa jätehuoltosuunnitelmien päivittäminen ja tämän seurauksena mm. Leppävirran terveyskeskuksen lajittelukäytäntöjä saatiin parannettua, jonka ansiosta jätemateriaalien kierrätysprosentti esim. keräyskartongin ja keräysmetallin osalta parantui yli 100 % edelliseen vuoteen verrattuna. Syksyllä järjestettiin jälleen suosittu kierrätys- ja kirpputoritapahtuma Takakonttikirppis. Syksyn aikana jäteneuvoja vieraili oppilaitoksissa pitämässä jäteneuvontaluentoja. Vuonna 2012 jäteneuvoja neuvoi tai tapasi henkilökohtaisesti yli 1300 asiakasta. Uuden jätelain voimaantulon vuoksi käynnistettiin yhteistyössä kuntien jätehuoltomääräysten päivitysprojekti, jonka sihteerinä toimii jäteneuvoja. Tulevaisuus Uusi jätelaki ja siihen liittyvä asetus tuli voimaan toukokuussa Kuntien vastuulla on edelleen asumisessa ja julkisissa laitoksissa syntyvät jätteet. Biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto tulee voimaan vuonna 2016, tämän vuoksi tärkein meneillään oleva hanke on Riikinnevan jätelaitokselle sijoittuva voimalahanke. Toteutuessaan hanke olisi Keski-Savon Jätehuollon energiahyödyntämisen lisäksi koko Itä-Suomen jätteenkäsittelyratkaisu. Ratkaisu olisi Keski-Savon alueelle myös kustannustehokas, koska siitä ei aiheutuisi kuljetus- tai käsittelykustannusten muodossa kustannuspainetta jätemaksuihin. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän tilivuosi toteutui hieman alle suunnitelman. Liikevaihto oli ,70 euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna ,87 euroa. Liikeylijäämä oli ,39 euroa ennen rahoituskuluja, satunnaisia eriä ja tilinpäätössiirtoja. 9 (25)

11 Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat ,91, josta euroa kertyi Ekovoima hankkeen saamista Savon Liiton avustuksesta. Tulosennuste ei aivan toteutunut, sillä ylijäämä ennen varauksia jäi euroa ennustetta heikommaksi. Tulos on kuitenkin tyydyttävä, koska jätemaksut pidettiin vuonna 2012 edellisvuoden tasolla yleisestä kustannusnoususta huolimatta. Kassavarat olivat riittävät ja toiminta ja investointimenot katettiin tulorahoituksella. Liikelaitoskuntayhtymän aloittaessa Varkauden kaupungin myöntämä käyttötalouslaina maksettiin suunnitelman mukaisesti pois kesäkuun lopussa Rahavarat kasvoivat euroa, joten maksuvalmius parani. Toiminnan painopistealueet ja toteutuminen Jätekuljetukset toimivat täsmällisesti ja kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Kaikilla kiinteistöillä mahdollisuus toimittaa jätteet jätekuljetuksen piiriin. Jäteneuvontaa kehitetään Kannustetaan materiaalikierrätykseen toimivalla ekopisteverkostolla sekä kierrätyskeskustoimintaa tukemalla. Ongelmajätteiden vastaanotto. Jätelaitosta hoidetaan ympäristölupamääräysten mukaisesti. Asiakas ja kuntalainen: 1.Hyvinvoiva kuntalainen Kriittinen menestystekijä Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja viihtyisä ympäristö Tavoite 2012 Mittari /tavoitetaso Toteutuma Säännölliset jätekuljetukset. Poikkeamia alle 1% päivittäisestä tyhjennysmäärästä. Poikkeamia oli pistokokein suoritetussa seurannassa alle 1 % Asiakas ja kuntalainen: 2.Toimivat palvelut Kriittinen menestystekijä Lakisääteisten ja muiden palveluiden hyvä saatavuus Tavoite 2012 Mittari /tavoitetaso Toteutuma Kaikilla mahdollisuus Jätteen vastaanot- Vastaanottopisteikuljetuksen liittyä jätteentopisteitä lisätään den lisätarvetta ei piiriin tarvittaessa ollut. Jätelaitos toimii lupaehtojen mukaisesti Rakenteet ja palveluprosessit: 1.Tehokkaasti tuotetut palvelut Ympäristövahinkoja ei tapahdu Vahinkoja ei tapahtunut. Kriittinen menestystekijä Palvelusuoritteen hinta on kilpailukykyinen Tavoite 2012 Mittari /tavoitetaso Toteutuma Vertailu valtakunnallisiin yksikköhintoihin. Jätehuollon yksikköhinnat ovat valtakunnan keskiarvossa tai alle. Jätehuollon yksikköhinnat olivat alle valtakunnan keskiarvon. 10 (25)

12 Investointien toteutuminen Taloussuunnitelmassa oli investointimenoihin varattu euroa kuljetuskaluston uusimiseen ja jätelaitoksen jätteenkäsittelyrakenteiden materiaali- ja rakentamiskustannuksiin. Investointimenoihin käytettiin yhteensä ,53 euroa. Jätelaitoksen vanha kevyt kuorma-auto, vuosimallia 1997, korvattiin uudemmalla vuosimallia 2010 olevalla käytetyllä kevyt kuorma-autolla. Vanha auto annettiin vaihdossa osana ostohintaa ja investointirahaa käytettiin ,67 euroa. Jätelaitoksen rakenteiden korjauksiin ja kehittämiseen käytettiin ,86 euroa. Jätelaitosalueen käsittelyalueiden toimivuutta ja ympäristösuojelun vaatimia rakenteita parannettiin toiminnan laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. 11 (25)

13 Tuloslaskelma Liikevaihto , ,83 Liiketoiminnan muut tuotot , ,24 LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ , ,07 Materiaalit ja palvelut , ,80 Ostot tilikauden aikana , ,18 Palvelujen ostot , ,62 Henkilöstökulut , ,81 Palkat ja palkkiot , ,27 Henkilösivukulut , ,54 Eläkekulut , ,62 Muut henkilösivukulut , ,92 Poistot ja arvonalentumiset , ,75 Suunnitelman mukaiset poistot , ,75 Liiketoiminnan muut kulut , ,69 Muut kulut , ,69 Pakolliset varaukset ,00 0,00 LIIKETOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ , ,05 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,02 Rahoitustuotot ja kulut , ,70 Muut korko- ja rahoitustuotot 457,46 275,94 Muut rahoitustuotot 457,46 275,94 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,64 Kunnalle maksetut korkokulut , ,64 Muille maksetut korkokulut -216,41 Korvaus peruspääomasta , ,71 Muut rahoituskulut -543,04-447,88 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ja varauksia , ,32 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,32 VARAUKSET Pakolliset varaukset ,00 Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys(+) , ,00 Tuloverot , ,91 Tilikauden verot , ,91 Aikaisempien tilikauden.tuloverot ,18 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 8 361, ,41 12 (25)

14 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % -tunnusluku kertoo liikelaitokseen sijoitetun pääoman 13,7 28,7 tuoton eli mittaa liikelaitoksen suhteellista kannattavuutta Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 13,7 28,7 -tunnusluku kertoo kunnan liikelaitokseen sijoitetun pääoman tuoton Voitto, % -tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen 3,6 11,5 osuuden liikelaitoksen yli-(ali)jäämä ennen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos tunnusluku on negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista 13 (25)

15 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja kulut Tulorahoituksen korjauserät (pakollinen varaus) Verot Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Muut maksuvalmiuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos 0 Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos/kunta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat (25)

16 Liikelaitoksen rahoituslaskelman tunnusluvut Lainanhoitokate 1,1 14,5 - kertoo liikelaitoksen tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun Tunnusluvun asteikko: -tulorahoitus riittävä, jos arvo 1 tai suurempi jos arvo alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa Kassan riittävyys (pv) tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa liikelaitoksen rahavaroilla Quick Ratio 1,9 1,4 - Maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Tunnusluvun asteikko -hyvä 2, tyydyttävä 1-2, heikko: alle 1 Current Ratio 1,9 1,4 - Käyttöpääoman suhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten velkojen suhteen. Tunnusluvun asteikko -hyvä, yli 1, tyydyttävä: 0-5, heikko: alle 0,5 15 (25)

17 Tase KESKI-SAVON JÄTEHUOLLON LIIKELAITOS KUNTAYHTYMÄ TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Peruspääoma , ,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET Edell.tilikausien yli-/alijäämä ,41 Maa- ja vesirakenteet , ,00 Tilikauden ylijäämä 8 361, ,41 Rakennukset , ,28 OMA PÄÄOMA , ,41 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,04 Koneet ja kalusto , ,37 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET PYSYVÄT VASTAAVAT , ,69 VAPAAEHOISET VARAUSET VAIHTUVAT VASTAAVAT Investointivaraus , ,00 PAKOLLISET VARAUKSET SAAMISET Kaatopaikan jälkihoito , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,14 VIERAS PÄÄOMA Lainasaamiset Muut saamiset 2 783, ,80 Lyhytaikainen Lainat rahoitus-ja vak.laitoks. Saamiset yhteensä , ,94 Lainat kunnalta 0, ,00 Saadut ennakot Ostovelat , ,21 Rahat ja pankkisaamiset Muut velat , ,66 Rahat ja pankkisaamiset , ,31 Siirtovelat , ,66 Lyhytaikainen , ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,25 VIERAS PÄÄOMA , ,53 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,94 VASTATTAVA YHTEENSÄ , ,94 Varkaudessa 1. päivänä helmikuuta 2013 Laat: Anna Holopainen Kirjanpitopäällikkö 16 (25)

18 TASEEN LIITETIEDOT Taseen loppusumma ,19 e. Lyhytaikaisten saamisten myyntisaamisiin sisältyy saamisia kaupungilta 0,00 e. Lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyy maksuvalmiuslainaa kaupungilta 0,00 e. Ostovelkoja kaupungilta on ,91e. Siirtovelat, ,66 e on palkkojen ja henkilöstökulujen jaksotus TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 66,6 67,61 -omavaraisuusaste mittaa liikelaitoksen vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Suhteellinen velkaantuneisuus, % 20,3 21,7 -tunnusluku osoittaa, kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisin maksuun. Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 e Luku osoittaa, paljonko liikelaitoksella on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Lainakanta e ,0 - Liikelaitoksen lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. 17 (25)

19 Talousarvion toteutuminen Ta+muutokset Toteutunut 2012 Poikkeama Liikevaihto , Liiketoiminnan muut tuotot , LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ , Materiaalit ja palvelut , Ostot tilikauden aikana , Palvelujen ostot , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman mukaiset poistot , Liiketoiminnan muut kulut , Muut kulut , Pakolliset varaukset , LIIKETOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ , Liikeylijäämä (alijäämä) , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut korko- ja rahoitustuotot 0 457, Muut rahoitustuotot 0 475, Korkokulut ja muut rahoituskulut , Kunnalle maksetut korkokulut ,40 0 Korvaus peruspääomasta ,71 Muut rahoituskulut , Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ja , varauksia Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , Vapaaehtoisten varausten lisäys (-)/vähennys (+) , Tuloverot , Tilikauden verot , Aikaisempien tilikauden. tuloverot , Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,10 18 (25)

20 Rahoitusosan toteutuminen Talousarvio 2012 Toteuma 2012 Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (alijäämä) ,61 Poistot ja arvonalentumiset ,00 Rahoitustuotot ja -kulut ,00 Tulorahoituksen korjauserät (pakollinen varaus) , ,61 Verot Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Toiminta ja investoinnit, rahavirta Rahoitustoiminta Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Muut maksuvalmiuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos/kunta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat (25)

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 HKLjk 13.8.2015 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot