KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä"

Transkriptio

1 KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä...5 Henkilöstö...6 Taloushallinto...6 Jätteenkuljetus...6 Riikinnevan jätelaitos...6 Jätelaitoksen vesitarkkailu...7 Kierrätys ja hyödyntäminen...7 Ser-romu...8 Jätemaksut...8 Jäteneuvonta...8 Tulevaisuus...9 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus...9 Toiminnan painopistealueet ja toteutuminen...10 Tase...16 Rahoitusosan toteutuminen...19 Investointien toteutuminen...20 Liitetiedot...21 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista ja säilytys...25 Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä...26 Tilinpäätösmerkintä (25)

3 Toimitusjohtajan katsaus Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän tilivuosi toteutui hieman alle suunnitelman. Liikevaihto oli ,70 euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna ,87 euroa. Liikeylijäämä oli ,39 euroa ylijäämäinen, ennen rahoituskuluja, satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja. Tulosennuste ei aivan toteutunut, sillä ylijäämä ennen varauksia jäi euroa ennustetta heikommaksi. Tulos on kuitenkin tyydyttävä, koska jätemaksut pidettiin vuonna 2012 edellisvuoden tasolla yleisestä kustannusnoususta huolimatta. Kassavarat olivat riittävät ja toiminta ja investointimenot katettiin tulorahoituksella. Liikelaitoskuntayhtymän aloittaessa Varkauden kaupungin myöntämä käyttötalouslaina maksettiin suunnitelman mukaisesti pois kesäkuun lopussa Uusi yhdyskuntajätteen loppusijoitusalueen ensimmäinen osa, otettiin käyttöön vuoden 2011 alussa, sen pinta-ala on noin 1,2 hehtaaria. Teoreettisten laskelmien perusteella sen täyttötilavuuden arveltiin riittävän vuoden 2014 loppuun, mutta lokakuussa tehdyn mittauksen mukaan ensimmäinen osa täyttyy vuoden 2013 loppuun mennessä. Uuden loppusijoitusalueen kokonaispinta-ala on noin 2.8 hehtaaria, joka tehtiin perusmaanrakennustöiden osalta valmiiksi vuoden 2010 aikana. Loppusijoitusalueen toisen osan pinta-ala on noin 1,6 hehtaaria, tälle alueelle on rakennettava kaatopaikka-asetuksen mukaiset pohjarakenteet vuoden 2013 aikana, karkea kustannusarvio on haarukassa euroa, kustannusarvio täsmentyy kevään aikana. Riikinnevan jätelaitoksen ympäristölupapäivitys oli jätettävä Aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi menneen vuoden loppuun mennessä. Lupapäivityksen yhteydessä haetaan vanhan, 2010 käytöstä poistetun loppusijoitusalueen jälkihoitotöille jatkoaikaa kaksi vuotta. Vanhan loppusijoitusalueen jälkihoitotöitä jatkettiin edelleen. Lupapäivityksen hyväksytyksi jättämisen jälkeen Aluehallintovirasto on pyytänyt joitakin lisäselvityksiä, joista kaksi saattaa aiheuttaa seuraaville vuosille melko suuria investointitarpeita. Lisäselvityspyynnössään Aluehallintovirasto pyysi selvitystä jätelaitoksen jätevesien tasausaltaan pohjan tiivistämiskustannuksista ja kaatopaikkakaasun hyödyntämismahdollisuuksista, esimerkiksi johtamalla ne tulevan jätevoimalan polttoaineeksi. Lupaehtoihin kirjattuna nämä vaatimukset tulisivat aiheuttamaan useiden satojentuhansien euron kustannukset tuleville vuosille. Riikinnevan jätelaitokselle sijoittuva seitsemän jäteyhtiön ja Varkauden Aluelämpö Oy:n jätteenpolttolaitoshanke on edennyt ja mukana olevat yhtiöt allekirjoittivat osakassopimuksen joulukuun 11. päivä. Hankintamenettely laitoksen toimittajasta on käynnistetty ja voimalaitoksen ympäristölupa jätetään vuoden 2013 alkupuolella. Liikelaitoskuntayhtymän toiminnalle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Kiitän johtokuntaa, yhtymäkokousedustajia ja sidosryhmien edustajia, hyvin sujuneesta ja tavoitteellisesta yhteistyöstä. Jarmo Vepsäläinen toimitusjohtaja 2 (25)

4 Hallinto Liikelaitoskuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenkuntien nimeämä yhtymäkokous. Yhtymäkokous kokoontui vuonna 2012 kaksi kertaa. Yhtymäkokousedustajat kunnittain: Leppävirta: Huttunen Päivi SDP Suihkonen Tuomo KESK varapuheenjohtaja Heinävesi: Juva: Joroinen: Gustafsson Auvo Markku Venäläinen Jalonen Markku Oinonen Marjatta Kuutti Väinö Hytönen Hilkka KESK SDP KOK SDP SIT KD Varkaus: Marja Jouppila KOK puheenjohtaja Juha Soininen SDP Liikelaitoskuntayhtymän varsinaisena toimielimenä toimii johtokunta, johon kuuluu perustamissopimuksen mukaan viisi jäsentä. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoskuntayhtymän toimintaa. Johtokunta kokoontui v kuusi kertaa. Johtokunta kunnittain: Leppävirta: Ossi Valtonen maanrakennusmestari asti Virve Wright tekninen johtaja alkaen Heinävesi: Juva: Joroinen: Varkaus: Markku Venäläinen Pekka Lyytikäinen Merja Koivula-Laukka Arto Lehtonen rakennusmestari kuntatekniikanpäällikkö tekninen johtaja tekninen johtaja 3 (25)

5 Tarkastuslautakunta: Auvo Gustafsson puheenjohtaja Heinävesi Helena Riikonen varapuheenjohtaja Leppävirta Markku Jalonen jäsen Juva Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä. Tilintarkastus: Liikelaitos kuntayhtymän tilintarkastajana toimi JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy, vastuunalaisena JHTT-tilintarkastajana Eeva-Liisa Auvinen. 4 (25)

6 Sisäisen valvonnan järjestäminen Johtokunta ja toimitusjohtaja vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan. Sisäinen valvonta on osa jokapäiväistä toimintaa. Säännölliseen valvontaan kuuluvat mm. toiminnan ja toimintapoikkeamien seuranta, talousarvion toteutumisen seuranta ja laskutuksen jätetaksan mukaisuus. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Toimintariski Paikallinen asema loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen käsittelyssä takaa vakaan tulopohjan. Hinnoittelun pohjana on yleinen vastaavasta toiminnasta perittävä hintataso. Loppusijoitettavan jätteen määrä on yleensä seurannut talouden yleistä kehitystä ja viimeisen 20 vuoden aikana, vaihdellen noin 10 prosentin tarkkuudella tonnin molemmin puolin. Vuonna 2016 suuri osa loppusijoitettavasta jätteestä ohjataan energian tuotantoon. Riikinnevan jätelaitokselle sijoittuva jätteenpolttolaitos ei tämän hetken tiedon mukaan nosta Keski-Savon Jätehuollon käsittelykustannuksia, vaikka jätteenpolttolaitoksen omistusosuuden mukainen oman pääoman tarve on 1,1 2,3 milj. euroa. Jätteenpolttolaitoksen vastaanottohinta on pienempi, kuin jätevero ja investoinnit loppusijoitusalueisiin pienenevät. Toiminta on pitkälläkin aikavälillä vakaata, eikä sisällä riskiä tulopohjan nopeasta vähenemisestä. Muuttuvat kustannukset vaihtelevat vuosittain melko vähän ja ovat ennakoitavissa työmarkkina- ja palvelusopimusten muuttuessa. Riikinnevan jätelaitoksen ympäristölupapäivitys oli jätettävä Aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi vuoden 2012 aikana. Lupapäivityksen hyväksytyksi jättämisen jälkeen Aluehallintovirasto pyysi selvitystä jätelaitoksen jätevesien tasausaltaan pohjan tiivistämiskustannuksista ja kaatopaikkakaasun hyödyntämismahdollisuuksista, esimerkiksi johtamalla ne tulevan jätevoimalan polttoaineeksi. Tasausaltaan pohja on aikanaan louhittu eikä pohjan tiiveydestä ole tarkkaa tietoa. Allasta lähinnä olevissa havaintopisteissä on todettavissa suotovesien kuormitusta sähkönjohtavuuden ja typen pitoisuuksissa. Kokonaistypestä huomattava osa on ammoniumtyppeä, joka osoittaa kuormituksen tulevan kaatopaikkavesistä. Pitoisuudet ovat kuitenkin olleet tarkkailujakson samalla tasolla, joten kuormituksen nousua altaasta ei voida osoittaa. Tasausaltaan kunnostamisen tarvetta arvioitaessa tulisi huomioida suhteellisen pienten pitoisuuksien lisäksi se, että jätelaitoksen likaisten suotovesien määrä tulee vähenemään merkittävästi vuoden 2012 jälkeen, kun vanha, noin 7,5 ha:n kokoinen täyttöalue on suljettu ja alueen kaikki sade- ja sulamisvedet johdetaan pintarakenteen päältä pois täyttöalueelta puhtaina vesinä. 5 (25)

7 Uusi täyttöalue on pinta-alaltaan 1,3-1,4 ha/täyttölohko, joten muodostuvien vesien määrä vähenee oleellisesti. Kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen koostumus muuttuu oleellisesti vuoden 2015 jälkeen, kun biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto tulee voimaan, ja sekalainen yhdyskuntajäte tullaan toimittamaan energiahyötykäyttöön. Kustannusarvio tasausaltaan pohjan muotoilulle ja tiivistysrakenteelle on noin Kustannukset on arvioitu nykyistä pienemmän altaan pinta-alalle noin 2000 m 2 * 100 /m 2. Yksikköhintaan sisältyy tasaus- ja kantavat kerrokset ja kaatopaikkamääräysten mukaiset tiivistysrakenteet, esim. tiivisasfalteista. Jätelaitoksen alueelle on suunnitteilla jätteenpolttolaitos ja kaasun hyödyntämismahdollisuudet tulevassa laitoksessa tarkentuvat polttolaitoshankkeen edetessä. Toisaalta vanhan loppusijoitusalueen kaasumäärä on arvioitu niin pieneksi, että se on voitu nykyisten lupaehtojen mukaan käsitellä biologisesti. Mikäli lupaehtoihin sisältyy jatkossa vaatimus kaasun hyödyntämisestä jätteenpolttolaitoksessa, pitäisi vanhan loppusijoitusalueen kaasunkeräyskaivoista kaasu imeä erillisellä pumppauslaitoksella ja johtaa se jätteenpolttolaitokseen. Kustannuksia on vaikea arvioida ilman esisuunnittelua, mutta merkittävistä kustannuksista olisi kysymys. Henkilöstö Jätehuollon henkilöstömäärä oli vuoden vaihteessa toimitusjohtajan lisäksi, jäteneuvoja, jätelaitoksen työnjohtaja ja neljä jätelaitoksen hoitajaa. Taloushallinto Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä ostaa laskutus- ja kuljetustenhallintapalvelut sekä taloushallintopalvelut kokonaisuudessaan Varkauden kaupungin konsernipalvelu-yksiköltä. Jätteenkuljetus Jätteenkuljetusten uusi sopimuskausi alkoi Puijon Kiinteistöhuolto Oy Kuopiosta hoitaa jätekuljetukset muissa kunnissa paitsi Juvalla. Juvalla jätteenkuljetukset hoitaa Sita Finland Oy, joka käyttää alihankkijanaan RL-Huolinta Oy:tä Mikkelistä. Jätteenkuljetussopimusten pituus on viisi vuotta ja lisäksi kaksi optiovuotta. Option käytöstä on sopimuksen mukaan päätettävä mennessä. Jätekuljetusten täsmällisyys oli hyvällä tasolla ja reklamaatioiden määrä oli alle tavoitetason. Riikinnevan jätelaitos Loppusijoitettavaa kaatopaikkajätettä vastaanotettiin jätehuollon toimialueelta tonnia, mikä on noin tonnia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2012 jätelaitoksella kirjattiin n käyntitapahtumaa, josta pienasiakkaita oli n (25)

8 Jätelaitoksen vesitarkkailu Jätelaitoksen vaikutuksia pohja- ja pintavesiin sekä jätepenkan suotoveden tilaan tarkkaillaan säännöllisesti. Pinta- ja pohjavesistä otettaan näytteet neljä kertaa vuodessa ja suotoveden koostumusta seurataan viikoittain. Tarkkailutulosten perusteella kaatopaikan vaikutus vesien tilaan on vähäinen. Tasausaltaan suotovesi oli edellisvuosien tavoin väkevää suotovettä. Vuonna 2012 pumpattiin jätevettä Akonniemen puhdistamolle yhteensä m3. Määrä on korkein moniin vuosiin ja johtuu sateisesta kesästä. Kierrätys ja hyödyntäminen Jätteenpoltto Riikinnevan jätelaitokselle sijoittuva seitsemän jäteyhtiön ja Varkauden Aluelämpö Oy:n jätteenpolttolaitoshanke on edennyt suunnitellusti. Mukana olevat yhtiöt allekirjoittivat osakassopimuksen joulukuun 11. päivä. Riikinvoima Oy niminen osakeyhtiön perustettiin alkuvuodesta Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän osuus yhtiön osakkeista on 11,52 %. Jyväskylän seudun jäteyhtiölle Mustankorkea Oy:lle on osakassopimuksessa varattu oikeus liittyä myöhemmin osakkaaksi Riikinvoima Oy:n, jos niin tapahtuu kaikki jäteyhtiöt myyvät Mustankorkea Oy:lle omistusosuutensa osakkeita, siten että Mustankorkea Oy:n osuudeksi tulee 17,20 %. Keski-Savon Jätehuollon osuus olisi siinä tapauksessa 5,34 %. Oman pääoman sijoituksen kannalta Mustankorkea Oy:n mukaan tulo pudottaisi Keski- Savon Jätehuollon sijoitetun pääoman tarpeen noin 2,3 milj. eurosta noin 1,1 milj. euroon. Hankintamenettely laitoksen toimittajasta on käynnistetty ja voimalaitoksen ympäristölupa jätetään vuoden 2013 alkupuolella. Voimalaitoksen sijoituspaikaksi on varmistunut Riikinnevan jätelaitoksen alue. Maaperätutkimukset laitoksen sijoituspaikasta on tehty ja todettu maaperä riittävän kantavaksi. Rakentaminen pyritään aloittamaan 2013 syksyllä ja käyttöönotto tapahtuisi vuoden 2016 alussa. Biojätteen käsittely Jätehuoltoalueelta kerättiin viime vuonna biojätettä 800 tn. Määrä on sama kuin edellisenä vuonna. Biojäte kompostoidaan Akonniemen kompostointilaitoksella. Ennakkotietojen mukaan uuteen jäteasetukseen sisältyy biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoittamisen täyskielto vuonna Biohajoavaa jätettä ovat lähes kaikki orgaaniset jätteet. Vaatimus voidaan saavuttaa, ohjaamalla materiaalina kierrätyskelvoton jäte energiatuotantoon. Keräyskartonki ja ruskea pahvi Keräyskartongin kuljetetaan Paperinkeräys Oy:n laitokselle Kuopioon. Ratkaisun piti olla väliaikainen, mutta toistaiseksi Paperinkeräys Oy ei ole edistynyt suunnitelmassaan välikuormausaseman perustamisesta Varkauteen. 7 (25)

9 Puujäte Riikinnevan jätelaitokselle vastaanotettu purkupuujäte on haketettu ja toimitettu Heinäveden Aluelämpö Oy:lle. Haketta tehtiin Riikinnevan jätelaitoksella noin m 3, joka toimitettiin Heinäveden Aluelämpö Oy:lle. Ser-romu Ser-romua otettiin vastaan jätehuollon toimialueelta yhteensä 456 tonnia, joka oli 30 tonnia vähemmän, kuin vuotta aiemmin. Ekotorin osuus oli 240 tonnia ja Riikinneva jätelaitoksen 216 tonnia. Jätemaksut Jätemaksuja ei korotettu. Jätelaitosyhdistyksen vuoden 2010 hintoihin perustuvan jätteenkuljetusten hintavertailun mukaan 240 litran jäteastian tyhjennys maksoi kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa keskimäärin 6,14 euroa tyhjennyskerta, Keski- Savon Jätehuollon alueella vastaava hinta oli 5,51 euroa ja 600 litran jäteastian tyhjennys maksoi arvonlisäveroineen valtakunnassa keskimäärin 10,20 euroa tyhjennyskerta. Keski-Savon Jätehuollon alueella hinta oli 9,26 euroa. Jätelain 44 mukaan, jos kunta tai kuntien omistama jäteyhtiö hoitaa kunnan velvollisuudeksi säädetyn jätehuollon lisäksi muuta jätehuoltoa esimerkiksi elinkeinoelämän jätehuoltoa, se on eriteltävä kirjanpidossa ja siitä on laadittava tilikausittain erilliset laskelmat, jotka kuvaavat toiminnan taloudellista tulosta. Tilintarkastajien on tarkastettava laskelmat osana yhtiön lakisääteistä tilintarkastusta. Laskelmat on liitettävä kunnan tai yhtiön tilinpäätökseen. Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä ei hoida kuntien velvollisuuksiin kuulumatonta jätehuoltoa, kuin jätelain 33 tarkoittamassa tapauksessa, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Keski-Savon Jätehuollolla ei ole erillistä jätemaksutaksaa jätelain 33 mukaiselle jätehuoltopalvelulle, minkä mukaan kuntien velvollisuuksiin kuulumattomille lain 33 mukaiset tai muut mahdolliset jätehuoltopalvelut hinnoiteltaisiin. Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä ei aktiivisesti tarjoa jätehuoltopalvelujaan muille kuin sen tehtäviin kuuluville tahoille. Erillistä kirjanpitoa jätelain 33 mukaisesti hoidettavalle osalle jätehuoltoa ei tarvita, koska mainitun perälautamallin mukaiset jätteet kerätään ja käsitellään kuntien hoidettavaksi säädetyn jätehuollon kanssa yhdessä ja saman jätetaksan mukaisilla hinnoitteluperusteilla Jäteneuvonta Jäteneuvojan toimi siirtyi Keski-Savon Ympäristötoimelta Keski-Savon Jätehuollon vastuulle vuoden 2012 alusta. Neuvonta käynnistyi vilkkaana heti alkuvuodesta erilaisin oppilaitosten neuvontakäynnein. Yhteistyötä tehtiin mm. Varkauden teatterin kanssa ja kevään ohjelmistossa olikin vahvasti jäte- ja kierrätysmaailmasta inspiraatiota saanut Pelastakaa Röllimetsä- näytelmä, joka pyöri teatterissa koko vuoden. 8 (25)

10 Neuvontayhteistyötä tehtiin Jätelaitosyhdistyksen, HSY:n ja Vesilaitosyhdistyksen käynnistämällä valtakunnallisella vaarallisen jätteen Pieni mutta vaarallinen kampanjalla, jonka yhteydessä järjestettiin Juvan ja Heinäveden kunnissa vaarallisen jätteen keräystempaukset. Keväällä järjestettiin Pohjois-Savon Marttojen kanssa Kompostointi-ilta Leppävirralla ja koulujen kanssa yhteistyössä järjestettiin keväällä perinteiseen tapaan roskien keräystempaus. Kesällä päivitettiin Rakennusjätteen ABC -opas uuteen ulkoasuun yhteistyössä Puhas Oy:n, Jätekukko Oy:n, Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n ja Metsäsairila Oy:n kanssa. Yhteistyötä jatkettiin osallistumalla toimialueen ala-asteille suunnatun kierrätysaiheisen opetusmateriaalin Roskasakki -kirjan ja siihen liittyvän puuhakirjan hankintaan. Loppuvuodesta jäteyhtiöiden neuvojat kokosivat voimansa yhteen Tuikkujahti-kisan tiimoilta, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa nyt myös Keski-Savon Jätehuollon toimialueella. Kilpailu sai hyvän alun ja tuikkujahdille on toivottu jatkoa sekä opettajien että oppilaiden puolesta myös ensi vuodelle. Puhelinneuvontaa työllistää erityisesti kesällä, sillä normaaliin tapaan ulkopaikkakuntalaiset kesäasukkaat tiedustelivat eri kierrätysmahdollisuuksista ja jätehuoltopalveluista. Vuonna 2012 aloitettiin Leppävirran ja Varkauden terveyskeskuksissa jätehuoltosuunnitelmien päivittäminen ja tämän seurauksena mm. Leppävirran terveyskeskuksen lajittelukäytäntöjä saatiin parannettua, jonka ansiosta jätemateriaalien kierrätysprosentti esim. keräyskartongin ja keräysmetallin osalta parantui yli 100 % edelliseen vuoteen verrattuna. Syksyllä järjestettiin jälleen suosittu kierrätys- ja kirpputoritapahtuma Takakonttikirppis. Syksyn aikana jäteneuvoja vieraili oppilaitoksissa pitämässä jäteneuvontaluentoja. Vuonna 2012 jäteneuvoja neuvoi tai tapasi henkilökohtaisesti yli 1300 asiakasta. Uuden jätelain voimaantulon vuoksi käynnistettiin yhteistyössä kuntien jätehuoltomääräysten päivitysprojekti, jonka sihteerinä toimii jäteneuvoja. Tulevaisuus Uusi jätelaki ja siihen liittyvä asetus tuli voimaan toukokuussa Kuntien vastuulla on edelleen asumisessa ja julkisissa laitoksissa syntyvät jätteet. Biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto tulee voimaan vuonna 2016, tämän vuoksi tärkein meneillään oleva hanke on Riikinnevan jätelaitokselle sijoittuva voimalahanke. Toteutuessaan hanke olisi Keski-Savon Jätehuollon energiahyödyntämisen lisäksi koko Itä-Suomen jätteenkäsittelyratkaisu. Ratkaisu olisi Keski-Savon alueelle myös kustannustehokas, koska siitä ei aiheutuisi kuljetus- tai käsittelykustannusten muodossa kustannuspainetta jätemaksuihin. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän tilivuosi toteutui hieman alle suunnitelman. Liikevaihto oli ,70 euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna ,87 euroa. Liikeylijäämä oli ,39 euroa ennen rahoituskuluja, satunnaisia eriä ja tilinpäätössiirtoja. 9 (25)

11 Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat ,91, josta euroa kertyi Ekovoima hankkeen saamista Savon Liiton avustuksesta. Tulosennuste ei aivan toteutunut, sillä ylijäämä ennen varauksia jäi euroa ennustetta heikommaksi. Tulos on kuitenkin tyydyttävä, koska jätemaksut pidettiin vuonna 2012 edellisvuoden tasolla yleisestä kustannusnoususta huolimatta. Kassavarat olivat riittävät ja toiminta ja investointimenot katettiin tulorahoituksella. Liikelaitoskuntayhtymän aloittaessa Varkauden kaupungin myöntämä käyttötalouslaina maksettiin suunnitelman mukaisesti pois kesäkuun lopussa Rahavarat kasvoivat euroa, joten maksuvalmius parani. Toiminnan painopistealueet ja toteutuminen Jätekuljetukset toimivat täsmällisesti ja kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Kaikilla kiinteistöillä mahdollisuus toimittaa jätteet jätekuljetuksen piiriin. Jäteneuvontaa kehitetään Kannustetaan materiaalikierrätykseen toimivalla ekopisteverkostolla sekä kierrätyskeskustoimintaa tukemalla. Ongelmajätteiden vastaanotto. Jätelaitosta hoidetaan ympäristölupamääräysten mukaisesti. Asiakas ja kuntalainen: 1.Hyvinvoiva kuntalainen Kriittinen menestystekijä Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja viihtyisä ympäristö Tavoite 2012 Mittari /tavoitetaso Toteutuma Säännölliset jätekuljetukset. Poikkeamia alle 1% päivittäisestä tyhjennysmäärästä. Poikkeamia oli pistokokein suoritetussa seurannassa alle 1 % Asiakas ja kuntalainen: 2.Toimivat palvelut Kriittinen menestystekijä Lakisääteisten ja muiden palveluiden hyvä saatavuus Tavoite 2012 Mittari /tavoitetaso Toteutuma Kaikilla mahdollisuus Jätteen vastaanot- Vastaanottopisteikuljetuksen liittyä jätteentopisteitä lisätään den lisätarvetta ei piiriin tarvittaessa ollut. Jätelaitos toimii lupaehtojen mukaisesti Rakenteet ja palveluprosessit: 1.Tehokkaasti tuotetut palvelut Ympäristövahinkoja ei tapahdu Vahinkoja ei tapahtunut. Kriittinen menestystekijä Palvelusuoritteen hinta on kilpailukykyinen Tavoite 2012 Mittari /tavoitetaso Toteutuma Vertailu valtakunnallisiin yksikköhintoihin. Jätehuollon yksikköhinnat ovat valtakunnan keskiarvossa tai alle. Jätehuollon yksikköhinnat olivat alle valtakunnan keskiarvon. 10 (25)

12 Investointien toteutuminen Taloussuunnitelmassa oli investointimenoihin varattu euroa kuljetuskaluston uusimiseen ja jätelaitoksen jätteenkäsittelyrakenteiden materiaali- ja rakentamiskustannuksiin. Investointimenoihin käytettiin yhteensä ,53 euroa. Jätelaitoksen vanha kevyt kuorma-auto, vuosimallia 1997, korvattiin uudemmalla vuosimallia 2010 olevalla käytetyllä kevyt kuorma-autolla. Vanha auto annettiin vaihdossa osana ostohintaa ja investointirahaa käytettiin ,67 euroa. Jätelaitoksen rakenteiden korjauksiin ja kehittämiseen käytettiin ,86 euroa. Jätelaitosalueen käsittelyalueiden toimivuutta ja ympäristösuojelun vaatimia rakenteita parannettiin toiminnan laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. 11 (25)

13 Tuloslaskelma Liikevaihto , ,83 Liiketoiminnan muut tuotot , ,24 LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ , ,07 Materiaalit ja palvelut , ,80 Ostot tilikauden aikana , ,18 Palvelujen ostot , ,62 Henkilöstökulut , ,81 Palkat ja palkkiot , ,27 Henkilösivukulut , ,54 Eläkekulut , ,62 Muut henkilösivukulut , ,92 Poistot ja arvonalentumiset , ,75 Suunnitelman mukaiset poistot , ,75 Liiketoiminnan muut kulut , ,69 Muut kulut , ,69 Pakolliset varaukset ,00 0,00 LIIKETOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ , ,05 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,02 Rahoitustuotot ja kulut , ,70 Muut korko- ja rahoitustuotot 457,46 275,94 Muut rahoitustuotot 457,46 275,94 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,64 Kunnalle maksetut korkokulut , ,64 Muille maksetut korkokulut -216,41 Korvaus peruspääomasta , ,71 Muut rahoituskulut -543,04-447,88 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ja varauksia , ,32 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,32 VARAUKSET Pakolliset varaukset ,00 Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys(+) , ,00 Tuloverot , ,91 Tilikauden verot , ,91 Aikaisempien tilikauden.tuloverot ,18 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 8 361, ,41 12 (25)

14 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % -tunnusluku kertoo liikelaitokseen sijoitetun pääoman 13,7 28,7 tuoton eli mittaa liikelaitoksen suhteellista kannattavuutta Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 13,7 28,7 -tunnusluku kertoo kunnan liikelaitokseen sijoitetun pääoman tuoton Voitto, % -tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen 3,6 11,5 osuuden liikelaitoksen yli-(ali)jäämä ennen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos tunnusluku on negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista 13 (25)

15 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja kulut Tulorahoituksen korjauserät (pakollinen varaus) Verot Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Muut maksuvalmiuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos 0 Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos/kunta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat (25)

16 Liikelaitoksen rahoituslaskelman tunnusluvut Lainanhoitokate 1,1 14,5 - kertoo liikelaitoksen tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun Tunnusluvun asteikko: -tulorahoitus riittävä, jos arvo 1 tai suurempi jos arvo alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa Kassan riittävyys (pv) tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa liikelaitoksen rahavaroilla Quick Ratio 1,9 1,4 - Maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Tunnusluvun asteikko -hyvä 2, tyydyttävä 1-2, heikko: alle 1 Current Ratio 1,9 1,4 - Käyttöpääoman suhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten velkojen suhteen. Tunnusluvun asteikko -hyvä, yli 1, tyydyttävä: 0-5, heikko: alle 0,5 15 (25)

17 Tase KESKI-SAVON JÄTEHUOLLON LIIKELAITOS KUNTAYHTYMÄ TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Peruspääoma , ,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET Edell.tilikausien yli-/alijäämä ,41 Maa- ja vesirakenteet , ,00 Tilikauden ylijäämä 8 361, ,41 Rakennukset , ,28 OMA PÄÄOMA , ,41 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,04 Koneet ja kalusto , ,37 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET PYSYVÄT VASTAAVAT , ,69 VAPAAEHOISET VARAUSET VAIHTUVAT VASTAAVAT Investointivaraus , ,00 PAKOLLISET VARAUKSET SAAMISET Kaatopaikan jälkihoito , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,14 VIERAS PÄÄOMA Lainasaamiset Muut saamiset 2 783, ,80 Lyhytaikainen Lainat rahoitus-ja vak.laitoks. Saamiset yhteensä , ,94 Lainat kunnalta 0, ,00 Saadut ennakot Ostovelat , ,21 Rahat ja pankkisaamiset Muut velat , ,66 Rahat ja pankkisaamiset , ,31 Siirtovelat , ,66 Lyhytaikainen , ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,25 VIERAS PÄÄOMA , ,53 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,94 VASTATTAVA YHTEENSÄ , ,94 Varkaudessa 1. päivänä helmikuuta 2013 Laat: Anna Holopainen Kirjanpitopäällikkö 16 (25)

18 TASEEN LIITETIEDOT Taseen loppusumma ,19 e. Lyhytaikaisten saamisten myyntisaamisiin sisältyy saamisia kaupungilta 0,00 e. Lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyy maksuvalmiuslainaa kaupungilta 0,00 e. Ostovelkoja kaupungilta on ,91e. Siirtovelat, ,66 e on palkkojen ja henkilöstökulujen jaksotus TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 66,6 67,61 -omavaraisuusaste mittaa liikelaitoksen vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Suhteellinen velkaantuneisuus, % 20,3 21,7 -tunnusluku osoittaa, kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisin maksuun. Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 e Luku osoittaa, paljonko liikelaitoksella on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Lainakanta e ,0 - Liikelaitoksen lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. 17 (25)

19 Talousarvion toteutuminen Ta+muutokset Toteutunut 2012 Poikkeama Liikevaihto , Liiketoiminnan muut tuotot , LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ , Materiaalit ja palvelut , Ostot tilikauden aikana , Palvelujen ostot , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman mukaiset poistot , Liiketoiminnan muut kulut , Muut kulut , Pakolliset varaukset , LIIKETOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ , Liikeylijäämä (alijäämä) , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut korko- ja rahoitustuotot 0 457, Muut rahoitustuotot 0 475, Korkokulut ja muut rahoituskulut , Kunnalle maksetut korkokulut ,40 0 Korvaus peruspääomasta ,71 Muut rahoituskulut , Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ja , varauksia Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , Vapaaehtoisten varausten lisäys (-)/vähennys (+) , Tuloverot , Tilikauden verot , Aikaisempien tilikauden. tuloverot , Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,10 18 (25)

20 Rahoitusosan toteutuminen Talousarvio 2012 Toteuma 2012 Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (alijäämä) ,61 Poistot ja arvonalentumiset ,00 Rahoitustuotot ja -kulut ,00 Tulorahoituksen korjauserät (pakollinen varaus) , ,61 Verot Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Toiminta ja investoinnit, rahavirta Rahoitustoiminta Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Muut maksuvalmiuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos/kunta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat (25)

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 HALLINTO...3 Yhtymäkokousedustajat kunnittain:...3

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot