Suomen Agilityliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Agilityliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA Toiminta-ajatus 2. Arvot 3. Liiton toiminta 4. Strategiset päämäärät Organisaatio ja toiminta Liiton organisaatio 5.2. Toimisto 5.3. Kilpailutoiminta Organisaatio Tehtävät Tavoitteet ja keinot 5.4. Koulutustoiminta Organisaatio Tehtävät Tavoitteet ja keinot 5.5. Nuorisotoiminta Organisaatio Tehtävät Tavoitteet ja keinot 5.6. Viestintä Organisaatio Tehtävät Tavoitteet ja keinot 5.7. Hallinto Organisaatio Tehtävät Tavoitteet ja keinot 6. Tärkeimmät hankkeet Strategiatyö 6.2. Yhdistyksen sääntöjen uudistaminen ja kurinpitosääntö 6.3. Agilitysäännöstö 6.4. Kilpailu- ja tulosjärjestelmä (KITU) 6.5. Koulutus- ja valmennusjärjestelmä 6.6. Alueellinen valmennustoiminta 6.7. Agilitytuomarivuosikurssi Sidosryhmät 8. Kansainvälisyys 9. Liiton kokoukset 10.Talous 1

2 1. TOIMINTA-AJATUS Suomen Agilityliiton (jatkossa SAGI) tarkoituksena on edistää ja kehittää agilitya mahdollisimman monipuolisesti kaikilla lajin osa-alueilla koirakon hyväksi, jäsenyhdistysten kautta. Tavoitteena on harrastajien fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehittäminen. Toiminta käsittää koko maan. Toiminnassa kannustetaan kaiken ikäisiä ihmisiä fyysiseen aktiivisuuteen, liikkumiseen, urheiluun ja seuratoimintaan. Tavoitteena on edistää koirien koulutusta ja hyvinvointia, sekä parantaa yleistä koiranpitoa. SAGI toimii paitsi agilityseurojen ja -harrastajien yhdyssiteenä ja keskusjärjestönä, myös agilityharrastuksen etujärjestönä. 2. ARVOT AVOIMUUS Toimintamme on avointa, demokraattista, vuorovaikutteista ja kansainvälistä. YHTEISÖLLISYYS Tuemme tasavertaista yhdessä tekemistä seurojen, koirakoiden ja lajin hyväksi. Toiminnan tarkoituksena on edistää toisten kunnioittamista ja vastuullisuutta, innostaen ja kannustaen harrastajia kehittymään ja toimimaan yhdessä. VASTUULLISUUS Toimintamme perustuu liikunnan eettisiin arvoihin, urheilun reilun pelin periaatteisiin, tasa-arvon edistämiseen ja hyvän koiranpitotavan vaalimiseen. SUOMALAISUUS Edistämme monipuolista lajiosaamista ja arvostusta kansallisesti sekä kansainvälisesti. Ylläpidämme ja kehitämme kouluttajien, valmentajien, tuomareiden, seuratoimijoiden ja koirakoiden osaamista. LIIKUNNALLISUUS Kannustamme harrastajia aktiiviseen ja monipuoliseen liikuntaharrastukseen yhdessä koiran kanssa. Toiminnan perustana on ihmisten ja koirien kokonaisvaltainen hyvinvointi. 3. LIITON TOIMINTA SAGI toteuttaa tarkoitustaan 1. Pitämällä yhteyttä jäsenyhdistystensä kanssa. 2. Harjoittamalla tiedotus-, koulutus- ja valistustoimintaa sekä tekemällä lajiin liittyvää tutkimustyötä. 3. Seuraamalla liikuntaan ja koiraharrastukseen liittyvän lainsäädännön kehittymistä, toteutumista sekä toimeenpanoa. Seuraamalla sekä viranomaisten että järjestöjen päätöksenteon kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti sekä ottamalla kantaa ja pyrkimällä vaikuttamaan agiltya koskevaan päätöksentekoon tekemällä lausuntoja ja esityksiä. 2

3 4. Pyrkimällä omalta osaltaan vaikuttamaan lausunnoin ja esityksin päätöksentekoon agilitylle edullisella tavalla. 5. Järjestämällä, tukemalla, ohjaamalla ja valvomalla agilityn harrastus-, koulutus- valmennusja kilpailutoimintaa. 6. Edistämällä neuvoin ja ohjein agilityurheilun parissa toimivien yhdistysten perustamista sekä yhdistysten ja alueiden tehokasta toimintaa. 7. Vastaamalla alaansa koskevien ohjesääntöjen (kilpailu-, ansiomerkki- ja kurinpito- yms. sääntöjen) kokoamisesta ja laatimisesta. 8. Valvomalla agilityurheilun kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen noudattamista. 9. Ohjaamalla ja valvomalla jäsenyhdistysten sekä niiden alueiden ja jäsenten kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla sekä tarvittaessa järjestämällä itse kilpailuja ja agilitytapahtumia. 10. Huolehtimalla Suomen agilityurheilun ulkomaisesta edustuksesta ja edistämällä tutkimuksella ja koulutuksella kansainvälistä menestymistä. 11. Edustamalla Suomen agilityurheilua kansainvälisissä agilityjärjestöissä sekä valvomalla sen etuja ulkomailla. Ulkomainen edustus Federal Cynologique Internationalissa (FCI:ssä) ja Pohjoismaisessa Kennelunionissa (PKU:ssa) tapahtuu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n kautta. 12. Neuvomalla jäseniään agilityalueiden ja -keskusten suunnittelussa, rakennuttamisessa ja hoidossa. 13. Vaikuttamalla maanlaajuisesti liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun tekemällä esityksiä, aloitteita sekä keräämällä suunnitteluun tarvittavaa perustietoa. 14. Omalta osaltaan edistämällä koiranpitoa, -kasvattamista ja -käyttöä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ohjeiden ja määräysten mukaisesti välittämällä koulutuksessa ja tiedotuksessa informaatiota säännönmukaisista, hyväksytyistä ja suositeltavista toimintatavoista. 15. Edistämällä myös nuorten ja ikääntyvien ihmisten kiinnostusta agilityharrastukseen järjestämällä juuri heille suunnattuja kilpailuja, koulutusta tai agilityyn liittyviä tapahtumia. 16. Levittämällä ja ylläpitämällä liikuntatietoutta sekä järjestämällä ja tukemalla nuoriso-, harrastus- ja kuntoliikuntaa. 17. Edistämällä eläinten kunnioittamista eettisen vuoropuhelun, kannanottojen, sääntöjen ja valvonnan avulla. 18. Kouluttamalla agilitytuomareita, -liittokouluttajia, -valmentajia, -kouluttajia ja toimihenkilöitä. 19. Ylläpitämällä toimintansa kannalta tarpeellisia rekistereitä. 20. Varmistamalla eettisesti vahvalla pohjalla olevan kilpailu- ja harrastustoiminnan jatkuminen sitoutumalla ja noudattamalla liikunnan Reilun pelin sääntöjä. 4. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT Edistetään lajin tunnettuutta ja nostetaan lajin arvostusta urheilulajina myös kansainvälisesti Parannetaan seurojen toimintaedellytyksiä Kehitetään sähköisiä työkaluja ja palveluja Toimitaan lajin kansallisena etujärjestönä ja kansainvälisenä vaikuttajana 3

4 5. ORGANISAATIO JA TOIMINTA LIITON ORGANISAATIO Suomen Agilityliiton ylintä päätösvaltaa käyttää liiton kokous. Hallitus vastaa liiton toiminnan järjestämisestä yhdessä liiton henkilöstön ja toimikuntien kanssa. Toimikunnat työskentelevät hallituksen ohjauksessa ja valvonnassa. Toimikunnat suunnittelevat, valmistelevat ja panevat täytäntöön liiton käytännön toimintaan liittyviä asioita. Toimikunnille voidaan siirtää päätösvaltaa hallituksen päätöksellä. Liiton varsinainen toiminta on jaettu viiteen eri pääalueeseen: 1. kilpailutoiminta 2. koulutustoiminta 3. nuorisotoiminta 4. viestintä 5. hallinto Kunkin toiminta-alueen toiminnan järjestämisestä vastaa toimikunta. Toimikuntien sisällä työskentelee eri määrä erilllisiä työryhmiä omien erikoisalueidensa parissa. Hallituksen ja toimikuntien alaisuuteen voidaan tarvittaessa perustaa lisää työryhmiä. Toimikuntien ja työryhmien kautta agilityn kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt pääsevät aktiivisesti vaikuttamaan lajin kehitystyöhön. SAGIn kurinpitolautakunta käsittelee tehdyt valitukset sekä työstää niistä päätösehdotuksen hallitukselle. Hallitus tarvittaessa siirtää päätösehdotukset Kennelliiton kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi. Kurinpitolautakunnan toimivalta perustuu Kennelliiton ja Agilityliiton hallituksen toimeksiantoon. Liiton varsinainen toiminta pitää sisällään nuorisotoiminnan, paragilityn, harraste- ja aikuisliikunnan ja huippu-urheilun sektoreihin. Kuvassa 1 on liiton organisaatiokaavio. 4

5 Kuva 1. SAGIn organisaatiokaavio 5.2. TOIMISTO Suomen Agilityliiton palveluksessa työskentelee toiminnanjohtaja, järjestösihteeri sekä kilpailu- ja koulutussihteeri, toimistosihteeri (50 %) ja tiedottaja (50 %). Toiminnanjohtaja toteuttaa ja kehittää liiton toimintaa yhdessä hallituksen, toimikuntien, työryhmien, toimiston ja jäsenyhdistysten kanssa, sekä osallistuu liiton talouden suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin. Lisäksi toiminnanjohtaja vastaa koti- ja ulkomaisesta sidosryhmätoiminnasta sekä toimii jäsenlehden päätoimittajana ja henkilöstön esimiehenä. Toiminnanjohtaja toimii hallituksen ja kurinpitolautakunnan sihteerinä. Järjestösihteerin toimenkuvaan kuuluu mm. kilpailijoiden ja kilpailujen järjestäjien ohjeistaminen, jäsenasiat, sporttirekisteristä vastaaminen, lisenssiasiat, tapahtumailmoittautumiset, maajoukkueen 5

6 ja muiden edustusjoukkueiden matkajärjestelyt ja muut toimiston tehtävät. Järjestösihteeri toimii koulutustoimikunnan sihteerinä. Kilpailu- ja koulutussihteerin tehtäviin kuuluu kilpailuanomusten käsittely ja tulosten hallinnointi, kurssianomusten käsittely sekä koulutusohjaaja- ja koetoimitsijakorttien myöntäminen ja näihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen, arvokilpailuihin liittyvät järjestelyt, paralupahakemusten käsittely, koirakoiden siirrot ja muut toimiston tehtävät. Kilpailu- ja koulutussihteeri toimii kilpailutoimikunnan sihteerinä. Toimistosihteerin tehtäviin kuuluu jäsenlehden tilausten hallinnointi ja laskutus, saapuvien laskujen käsittely, jäsenmaksujen, starttimaksujen ja kurssimaksujen laskutus sekä muut toimiston tehtävät. Tiedottajan toimenkuvaan kuuluu someviestintä (facebook, instagram, blogi), jäsenlehden ilmoitusmyynti, tiedottaminen jäsenistölle ja lisenssinhaltijoille, nettisivujen päivittäminen ja ylläpito, yhteistyösopimuksiin liittyvät viestintätehtävät, arvokilpailuviestintä sovituilta osin ja muut viestintään liittyvät tehtävät. Vuonna 2017 kehitetään liiton sähköisiä palveluita, erityisesti kilpailu- ja tulosjärjestelmää. ITpalvelut hoidetaan ostopalveluna KILPAILUTOIMINTA ORGANISAATIO Kilpailutoiminnan järjestämisestä vastaa kilpailutoimikunta, joka valmistelee ja toimittaa hallituksen päätettäväksi toimialaansa liittyviä esityksiä TEHTÄVÄT Kilpailutoimikunta organisoi ja kehittää kansallista kilpailutoimintaa valtakunnallisesti sekä vastaa arvokilpailujen järjestämisestä sekä maajoukkueen ja muiden edustusjoukkueiden toiminnasta. Liitto vastaa kansallista kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen ja ohjeiden ylläpitämisestä sekä pyrkii vaikuttamaan kansainvälisten agilitysääntöjen ja ohjeistusten sisältöön yhteistyössä FCI agilitydelegaatin kanssa. Sääntötyöryhmä huolehtii kansallisen kilpailusäännöstön ja ohjeistuksen valmistelevista tehtävistä. 6

7 5.3.3 TAVOITTEET JA KEINOT Vuoden 2017 painopistealueet ovat: Toiminnan osa-alueet Tavoitteet ja keinot Harrastetoiminta Kilpailutoiminnan koordinointi Senioritoiminta SagiRanking Estesertifiointi Agilitysäännöstö Kansallisen ja kansainvälisen kilpailutoiminnan hallinnointi ja organisoiminen. Kilpailukalenterin ylläpitäminen, sähköisen tulostietokannan ja KITU-järjestelmän jatkokehittäminen. Senioreiden SM-kilpailujen järjestelyjen ohjeistaminen ja tukeminen. Rankingjärjestelmän kehittäminen ja testaaminen. Estetarkastuksen kehittäminen ja oman sertifiointijärjestelmän toteuttaminen. Olemassa olevien agilitysääntöjen tunnetuksi tekeminen ja perehdyttäminen käytännössä agilitysäännöstöön sekä tiedon kerääminen seuraavaa sääntömuutosta varten. Agilitysääntöstöstä kyselykierros ja sääntöpäivityksen käynnistäminen vuodelle Paragility Paragility kilpailutoiminta Paraedustusjoukkuetoiminta Paraluokitukset ja erityisluvat Para-SM-kilpailujen järjestelyjen ohjeistaminen ja tukeminen. PAWC-edustusjoukkueen toiminnan kehittäminen ja koordinointi. Päivitetyn erityislupaluokituskäytäntöjen kriteeristön ottaminen käyttöön ja kehittäminen saatujen kokemusten perusteella. Huippu-urheilu Arvokilpailut Vuoden 2017 SM-kilpailujen ja maajoukkueen karsintakilpailun järjestelyjen seuraaminen ja valvonta. HalliSM-kilpailun järjestäminen vuonna 2017 ja/tai HalliSMkilpailun saaminen Valon / Olympiakomitean SM-viikon ohjelmistoon vuodeksi Vuoden 2017 EO-joukkueiden valintaan käytettävien karsintakilpailujen organisointi (Tampere ja Tornio) sekä järjestäminen (Vantaa). Vuoden 2018 karsintakilpailujen järjestäminen. 7

8 Maajoukkuetoiminta Arvokilpailujen järjestämisohjeen julkaisu sekä näiden arvokilpailujen kehittäminen. Maajoukkueleirityksen sekä PM- ja MM-kilpailumatkan järjestäminen. Maajoukkuetoiminnan kehittäminen yhdessä aikaisempien maajoukkue-edustajien kanssa. Muut edustusjoukkueet European Open, Juniori (European Open), Paragility (PAWC) edustusjoukkueiden koordinointi. Edustusjoukkueiden mahdollisten leiritysten järjestäminen. Arvokilpailuiden teknisten ratkaisujen laadunvarmistus Kilpaurheilun kehitys Arvokilpailujen kilpailuteknisten ratkaisuista vastaaminen. Arvokilpailuissa käytettävien teknisten laitteiden hankinta ja kehittäminen sekä estekaluston kilpailukäyttökelpoisuuden tarkistaminen sekä mahdolliset tukitoiminnot. Maajoukkuetoiminnan ja muun huippu-urheilun kehittäminen ja yleisen kehitystoiminnan aktivoiminen. Pohjoismaiden mestaruuskilpailut Maailmanmestaruuskisat Edustusjoukkueiden valintaprosessin kehittäminen yhdessä urheilijoiden kanssa. Vuoden 2018 Pohjoismainen mestaruuskilpailuiden järjestämisen valmistelut. Vuoden 2019 MM-kilpailujen järjestämiseen tarvittavan työryhmän toiminnan käynnistäminen. 5.4 KOULUTUS- JA VALMENNUSTOIMINTA ORGANISAATIO Koulutus- ja valmennustoiminnan järjestämisestä vastaa koulutustoimikunta, joka valmistelee ja toimittaa hallituksen päätettäväksi toiminta-alueeseensa liittyviä esityksiä. Koulutustoimikunnan sisällä on eri osioihin erikoistuneita työryhmiä. Vuonna 2017 toimintaa jatkavat ja kehittävät paragilitytyöryhmä, tuomarikurssi työryhmä, valmentajakoulutuksen työryhmä sekä TopTeam-työryhmä. Uusia työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan. Suunnitelmissa on lisäksi projektiryhmät, jotka kehittäisivät liittokouluttajatoimintaa, seurojen alueellista valmennusta koirakoille ja kouluttajille, koirakon urapolkumallia sekä suunnittelisivat SAGIn kokonaisvaltaista valmennus- ja koulutustoimintaa TEHTÄVÄT Koulutus- ja valmennustoiminnan pääperiaatteena on ylläpitää ja kehittää kansallista, kokonaisvaltaista lajiosaamista urapolkumallin avulla. Koulutus- ja valmennustoiminta sisältää harrastajien, tuomarien, seuratoimijoiden, kouluttajien, valmentajien ja SAGIn toimihenkilöidenkin kouluttamisen. 8

9 Koulutustoimikunta vastaa yllä olevien periaatteiden kehittämisestä ja ylläpidosta. Kehitystyötä tehdään organisoimalla jäsenyhdistyksien koulutus- ja kurssitoimintaa sekä kehittämällä uusia konsepteja koirakon eli ohjaajan ja koiran kouluttamiseksi sekä valmennuksen järjestämiseksi niin aluetasolla kuin valtakunnallisissa valmennusryhmissäkin. Lisäksi tuomarikoulutusta kehitetään jatkuvasti. Koulutusten, valmennuksien ja kurssien suunnittelussa ja toteuttamisessa kiinnitetään erityistä huomiota nuoriso- ja paragilitytoiminnan kehittämiseen. Koulutus- ja valmennustoiminnan tarkoituksena on lisätä kokonaisvaltaisesti agilityn lajiosaamista, liikunnallisuutta ja urheilullisuutta TAVOITTEET JA KEINOT Vuoden 2016 painopistealueet ovat: Toiminnan osa-alueet Tavoitteet ja keinot Koulutus- ja valmennusjärjestelmä Koulutus- ja valmennusjärjestelmän kokonaisvaltainen suunnittelu ja kehittäminen Koulutusohjaajien kouluttaminen ja kurssitoiminta Valmentajakoulutuksen jatkokehittäminen ja materiaalien suunnittelutyö ja toteutus Valmentajien koulutus Liittokouluttajien roolin ja tehtävien kehittäminen, jatkokoulutus Koulutus- ja valmennusjärjestelmä sisältää koirakon urapolun, kouluttajan ja valmentajan urapolun sekä tuomarin urapolun. Lisäksi on tarvetta sisällyttää järjestelmään omia koulutuskokonaisuuksia myös muille lajin parissa toimiville. Kehitystyön tekemiseen kootaan oma työryhmä työstämään järjestelmän kehitystä. Koulutusohjaajakurssien organisoiminen liittyy läheisesti valmentajan urapolun kehitykseen. Kurssimateriaalin ja kurssinvetäjän oppaan päivittäminen. Tärkeimpiin tehtäviin kuuluu valmentajan urapolun ja 3- tason kurssirakenteen, valmentajakoulutuksen 2-tason ja koulutusohjaajakurssirakenteen kehittäminen. Kurssimateriaalin kehitys ja valmistus tehdään osin verkkoympäristössä, osin palavereissa. Agilityvalmentajan (taso 2) vuosikurssi alkoi syksyllä 2016 ja päättyy keväällä Kurssilta valmistuneet voivat hakea liittokouluttajiksi. Liittokouluttajan roolia ja tehtäviä kehitetään. Liittokouluttajien jatkokoulutuspäivät järjestetään keväällä Jatkokoulutuspäivillä työstetään materiaalia alueellisesti toteutettavien valmentajakoulutuksien koulutustarpeisiin. 9

10 Alueellinen valmennustoiminta (jatkokehitystyö) Kilpailujen toimihenkilöiden kouluttaminen ja kurssitoiminta Tuomarien perus- ja jatkokoulutus Alueellisia valmennusryhmiä pyritään käynnistämään vuoden 2017 aikana SAGI:n suunnittelemien päälinjausten mukaan. Koetoimitsijakurssien organisointi, kurssirakenteen sekä - materiaalin päivittäminen, muun tarvittavan toimihenkilökoulutuksen järjestäminen. Tuomarien peruskoulutuksen tarkoituksena on turvata, että päteviä tuomareita on riittävästi vastaamaan kasvaviin kilpailumääriin ja jatkokoulutuksen tarkoituksena on ylläpitää tuomarien osaamista ja edistää oppien ja hyvien käytäntöjen leviämistä tuomarien keskuudessa. Tuomarien jatkokoulutuksen (tuomaripäivät 2017) järjestäminen yhteistyössä agilitytuomarien kanssa. Tuomarointi tulevaisuudessa- projektin työkalujen käyttöönotto tuomarityön kehittämiseksi. Lajitietouden lisääminen Tuomarikurssi : Tuomarivuosikurssin valmistelua ja materiaalin tuottaminen. Kurssipäivistä 7/11 järjestetään vuonna 2016 ja 4/11 vuonna Kokelaiden tuomariharjoittelut sijoittuvat vuosille 2016 ja 2017 sekä tuomarikollegiot vuodelle 2017 ja Seuratoimijaseminaarin järjestäminen keväällä ja syksyllä 2017, mahdollisesti myös agilityseminaarin ja koulutuspäivän järjestäminen. Paragility Paragilitykoulutus valtakunnallisesti Yhteistyö seurojen kanssa Yhteistyö Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAUn kanssa SAGI koordinoi 2-3 valtakunnallista koulutustapahtumaa (1-2 päivää) maantieteellisesti hajauttaen. Sisältöinä: A. Lajikoulutusta B. Hyödynnetään Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta ry:n (VAU) osaamista fysiikkakoulutukseen ja harjoitteluun C. Radanlukutaito Tapahtumissa huomioidaan koulutuspaikan esteettömyys. Seurojen kanssa tehdään yhteistyötä paragilityvalmennuksen kehittämiseksi alueellisesti ja valtakunnallisesti. Kartoitetaan seurakyselyllä, Paragility Suomi -ryhmässä ja VAUn kautta kiinnostuneita. Suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään yhteistyössä VAUn kanssa liikunta-, aisti- ja kehitysvammaisille suunnatun agilitytoiminnan (paragility) harrastamisen ja kilpailemisen mahdollisuuksia ja olosuhteita. 10

11 TopTeam Paragilityn huomioiminen tuomarikoulutuksessa TopTeam valmennustoimintaan varataan kaksi kiintiöpaikkaa paragilityharrastajille. Tuomareille laaditaan tietopaketti siitä, mitä asioita pitää ottaa huomioon, jos kisaajana on paragilityharrastaja. Senioritoiminta Senioreille suunnattava koulutus Seniorityöryhmä Järjestetään yhteistyössä Varalan urheiluopiston kanssa koulutustapahtuma, jossa keskitytään lajinomaisen liikkumisen harjoittamiseen ja vammojen ehkäisyyn. Seniorikoulutuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä mm. paragilityn kanssa. Etsitään kiinnostuneita työryhmän käynnistämiseen Huippu-urheilu Huipputiimin (TopTeam) toiminta ja konseptin jatkokehitys TopTeamin tarkoituksena on tukea ja edistää ryhmään valittavien koirakoiden kehittymistä kohti kansallisia ja kansainvälisiä arvokilpailuja. Lisäksi TopTeamvalmennuksella pyritään syventämään ja laajentamaan kouluttamisen ja valmentamisen tietotaitoa seuroihin, ja tukea näin seurojen koulutus- ja valmennustoimintaa. 5.5 NUORISOTOIMINTA ORGANISAATIO Nuorisotoiminnan järjestämisestä vastaa vuodesta 2017 alkaen nuorisotoimikunta, joka valmistelee ja toimittaa hallituksen päätettäväksi toiminta-alueeseensa liittyviä esityksiä. Nuorisotoimikuntaan tulee kuulumaan yksi hallituksen jäsen TEHTÄVÄT Nuoristotoimikunta vastaa kaikkien nuorten agilityharrastajien asioiden suunnittelusta ja valmistelusta. Koulutus ja valmennus puolella nuorisotoimikunnan tehtävänä on organisoida nuorten valtakunnallinen leiri, seurojen nuorisotoiminnan taloudellisen tuen valmistelu sekä nuorten koulutus- ja valmennusjärjestelmän kehittäminen. Tähän sisältyy myös nuorten kanssa toimivien henkilöiden koulutuksen kehittäminen niin seuroissa kuin liiton kouluttajien ja valmentajien osalta. Kilpailutoiminnan puolella nuorisotoimikunnan tehtäviin kuuluu nuorten maajoukkueen toiminnan organisoiminen ja kehittäminen sekä nuorten kansallisen kilpailutoiminnan kehittäminen. 11

12 5.5.3 TAVOITTEET JA KEINOT Vuoden 2017 painopistealueet ovat: Toiminnan osa-alueet Tavoitteet ja keinot Koulutus- ja valmennustoiminta Nuorille (alle 18v) suunnattu alueellinen valmennustoiminta Valtakunnallinen leiritoiminta Nuorten parissa toimivien koulutusohjaajien ja valmentajien koulutuksen kehittäminen Nuorille suunnatun alueellisen valmennustoiminnan kehitystyön aloittaminen. Leirityksen suunnittelu ja toteutus tehdään yhdessä leirin järjestävän jäsenseuran kanssa. Pyritään luomaan leiristä vetovoimaisempi sekä toteutukseltaan varmempi kokonaisuus. Tehdään yhteistyötä Kennelliiton sekä VALOn kanssa nuorison koulutusohjaajien ja valmentajien koulutuksessa. Kehitetään nuorten parissa toimiville koulutusohjaajille oma jatkokoulutuskokonaisuus. Kehitetään SAGIn seuratoimija seminaarin tapaan yhteistä päivä tapahtumaa seuroissa nuorten kanssa toimiville henkilöille. Valmentajien koulutus Liittokouluttajien ja valmentajien roolin ja tehtävien kehittäminen Agilityvalmentajan (taso 2) vuosikurssi alkaa syksyllä Kurssilta valmistuneet voivat hakea liittokouluttajiksi. Liittokouluttajien sekä valmentajien koulutuksen kehittäminen nuorisotoiminnan osalta käynnistetään. Huippu-urheilu Nuorten oman huippu-tiimin kehitttäminen Pyritään aloittamaan nuorten oman huippu-valmennustiimin suunnittelu. Ylläpidetään samalla nykyisiä nuorten kiintiöpaikkoja TopTeamissa. 12

13 Kilpailutoiminta Nuorten maajoukkue toiminnan kehittäminen Jatketaan nuorten maajoukkueen (European Open Junior) toiminnan kehittämistä. Joukkueenjohdon tehtäviä selkeyttäminen sekä joukkueenjohdon avustajien määrittäminen. Joukkueen kilpailuun valmistautumisen kehittäminen, mm. joukkueen leiritys. SM-kilpailut Junior-SM-kilpailuiden järjestelyjen ohjeistaminen ja tukeminen VIESTINTÄ ORGANISAATIO Viestinnästä vastaa viestintätoimikunta, joka valmistelee hallituksen päätettäväksi toiminta-alueeseensa liittyviä esityksiä. Viestintätoimikuntaan kuuluu ainakin yksi hallituksen jäsen. Toiminnanjohtaja osallistuu kokouksiin ja hänen vastuullaan on mainonta ja yhteistyökumppanisuhteet. Toimikuntaan kuuluu muiden jäsenten lisäksi myös viestinnän eri alueiden asiantuntijajäseniä TEHTÄVÄT Viestinnän tehtävänä on tiedottaa SAGIn toiminnasta, palveluista, päätöksenteosta ja valmisteilla olevista asioista tehokkaasti, monipuolisesti ja oikea-aikaisesti. Tavoitteena on lisätä tietoa, herättää kiinnostusta ja osallistumishalukkuutta, vahvistaa ja kehittää liiton toimintaa, edistää palautteen saamista sekä luoda avoin keskusteluyhteys lajin harrastajien kanssa, jotta erilaiset näkemykset ja toiveet voitaisiin ottaa päätöksenteossa ja toiminnan toteutuksessa mahdollisimman tehokkaasti huomioon jo niiden suunnitteluvaiheessa. Kokonaisuutena SAGI rakentaa keskustelevaa, myönteistä ja aktiivista julkisuuskuvaa liitosta ja sen toiminnasta. SAGIn viestintä kattaa toimiston, hallituksen, toimihenkilöt, jäsenyhdistykset ja agilityharrastajat. SAGI hoitaa viestintää aktiivisesti ja ajankohtaisesti ja tiedottaa toiminnastaan oikea-aikaisesti ja selkeästi myös yhteistyökumppaneilleen ja sidosryhmilleen sekä toimii yhteistyössä median kanssa. SAGIn viestinnän osa-alueet ovat sisäinen viestintä, ulkoinen viestintä ja markkinointiviestintä. Viestinnässä käytetään yhtenäistä, graafisen ohjeistuksen mukaista visuaalista ilmettä. 13

14 TAVOITTEET JA KEINOT Toiminnan osa-alueet Tavoitteet ja keinot Jäsenlehti Jäsenlehden toiminnan jatkaminen vuonna Viestintästrategia Vuosisuunnitelma Arvokilpailuviestintä Liiton viestintästrategian tekeminen. Strategian avaaminen käytännön vuosisuunnitelmaksi. Arvokilpailuviestinnän ohjeistuksen täydentäminen ja arvokilpailuviestinnän hoitaminen. Sisäinen viestintä Toimintatavat ja työkalut Intranetin uudistaminen Toimintatapoihin ja päätöksentekoon liittyvä tiedonkulku ja sen edelleen parantaminen henkilökunnan, hallituksen, toimikuntien, työryhmien ja muiden toimihenkilöiden välillä. Pääpaino on sähköisissä viestintätyökaluissa. Päivitetään intranet-sivustoa ja kehitetään sen sisältöä vastaamaan eri käyttäjien odotuksia ja tarpeita. Ulkoinen viestintä Jäsenviestintä Tapahtumaviestintä Kotisivut Viestinnän työkalujen kehittäminen Jäseneduista, palveluista, uutisista, päätöksistä, arvokilpailuista ja muista jäsenistöä koskevista asioista tiedottaminen jäsenistölle. Tiedottaminen arvokilpailuista ja urheilijoiden menestyksestä agilityharrastajille, medialle ja muulle yleisölle. Koordinoidaan maajoukkueen fanituotteiden myynti. Internet-sivuston ylläpito ja jatkokehittäminen. Muiden sähköisten viestintätyökalujen kautta tapahtuvan viestinnän kehittäminen, mm. Facebook ja sähköinen uutiskirje. Viestintätyökalujen ulkoasun muokkaaminen vastaamaan SAGIn visuaalista ilmettä. 14

15 Yhteydet mediaan Kyselyt ja tutkimukset Hyvien yhteistyösuhteiden ja kontaktien luominen mediaan. Viestintätoimikunta avustaa muita toimikuntia tarvittaessa toteuttamaan jäsen- ja harrastajakyselyitä. Markkinointiviestintä Kotimainen näkyvyys Sidosryhmät Ollaan aktiivisesti näkyvillä erilaisissa tapahtumissa, näytöksissä ja sidosryhmien tilaisuuksissa sekä tehdään aktiivista sponsorointiyhteistyötä sekä interaktiivista mainontaa ja markkinointia. Tehdään aktiivista PR-työtä, kehitetään yhteydenpitoa sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin. 5.7 HALLINTOTOIMIKUNTA ORGANISAATIO Järjestö- ja hallintotoiminnan organisoimisesta vastaa hallintotoimikunta, joka valmistelee hallituksen päätettäväksi toiminta-alueeseensa liittyviä esityksiä. Hallintotoimikunta kokoaa tarpeen mukaan eri työryhmiä, kuten IT-työryhmä ja rekrytointityöryhmä, valmistelemaan erillisiä projekteja TEHTÄVÄT Hallintotoimikunnan tehtävänä on kehittää liiton hallintoa, edistää jäsenyhdistysten toimintaedellytyksiä sekä edesauttaa liiton ja jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä. Toiminnan tavoitteena on liiton hallinnon ja toimintatapojen kehittäminen ja ylläpitäminen turvallisuus, eettisyys ja ekologisuus huomioon ottaen TAVOITTEET JA KEINOT Vuoden 2017 painopistealueet ovat Toiminnan osa-alueet Tavoitteet ja keinot Hallinto Toimistopalvelut Lisensseihin liittyvät rutiinityöt, kurssianomusten ja korttien käsittely, kilpailuanomusten ja tulosten käsittely. 15

16 Liiton strategia Hallinnon kehittäminen Liiton strategian kehittäminen ja ottaminen käyttöön. Huippu-urheilustrategia päivittäminen vuosille Hallituksen ohjesäännön, kurinpitosäännön sekä muiden liiton toimintaa ohjaavien sääntöjen ja toimintaohjeiden valmistelu ja käyttöönotto toiminnassa. Talous Vakaa talous ja rahoituspohja Toimintasuunnitelman ja budjetin valmistelu sekä niiden toteutumisen seuranta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu. Kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin seuranta. Lisenssijärjestelmän ylläpitäminen sekä avustusten ja yhteistyökumppaneiden hankinta. Yhteistyötahot Yhteistyön tiivistäminen jäsenyhdistysten kanssa Järjestötoimintaa tukeva koulutus Seuratoimintaa tukeva koulutus Yhteistyön tiivistäminen sidosryhmien kanssa Koirien terveys ja hyvinvointi SAGIn tunnettuus kansainvälisellä tasolla Seurojen jäsenpalveluiden kehittäminen. Yhteydenpito jäsenyhdistyksiin, seuratoiminnan haasteiden kartoittaminen, järjestöviestinnän tehostaminen. Järjestetään SAGIn 10-vuotisjuhlagaala seuroille. Seuratoimijaseminaarin järjestäminen yhteistyössä koulutustoimikunnan kanssa. Jäsenyhdistyksille suunnattujen yhdistystoimintaan ja yhdistysten hallintoon liittyvien koulutustilaisuuksien järjestäminen. Tiivistetään yhteistyötä erityisesti FCI:n, Kennelliiton ja Olympiakomitean kanssa. Kartoitetaan ja mahdollisuuksien mukaan tiivistetään yhteistyötä muiden tahojen ja toimijoiden kanssa. Kehitetään yhteistyötä muiden lajiliittojen kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Koirien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien asioiden seuraaminen ja käsittely. Tutkimustyön tukeminen tarvittaessa taloudellisesti ja ohjauksellisesti. Toimitaan asiantuntijoina ja otetaan kantaa agilityn näkökulmasta eläinsuojelullisissa ja eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Agilityliitto osallistuu Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa suunnitteilla olevaan agilitykoirien hyvinvointiin liittyvään tutkimusprojektiin. Yhteistyö FCI:n, PKU:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa ja vaikuttaminen lajin kehittämiseen kansainvälisellä tasolla. 16

17 Liikuntapaikkojen ja esteiden rakentamisen edistäminen Liiton näkyvyys lajin kansainvälisissä arvokilpailuissa. Agilitykenttien ja hallien rakentamiseen liittyvä neuvonta ja ohjeistus, esteiden rakentamista ja huoltoa koskeva neuvonta. Esteiden rakennusta ja laaduntarkastusta koskevan oppaan valmistelu. Toiminta yhteistyössä kilpailutoimikunnan kanssa. Säännöt ja ohjeet Antidoping Kurinpitosäännöstö Kurinpitolautakunta Tietotekniset ratkaisut Tietoteknisten kokonaisratkaisuiden kehittäminen Lisätään kilpailusäännöstöön menettelytapaohjeistus antidopingvalvontatilanteisiin. Päivitetään kotisivuille linkit ajantasaisiin antidopingohjeistuksiin. Kurinpitosäännöstön valmistelu vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Kurinpitolautakunnan toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen sekä kurinpitosäännöstöstä ja -ohjeistuksesta tiedottaminen. Kilpailu- ja tulosjärjestelmän (KITU), koulutuskalenterin sekä jäsenrekisterin, dokumenttiarkiston ja tehtävienhallintaan liittyvien työkalujen kehittäminen. Keskitetyn tulospalvelun käyttöönotto. Intra- ja internetin teknisten ratkaisuiden ylläpito. Sähköisen lisenssikortin palveluiden kehittäminen. 6. TÄRKEIMMÄT HANKKEET STRATEGIA SAGIn strategian kehittäminen ja käyttöönottaminen LIITON SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN JA KURINPITOSÄÄNNÖN TEKEMINEN SAGIn toimintaa ohjaavat yhdistyslaki ja liiton säännöt, jotka ovat kytköksissä sekä Kennelliiton että Valon sääntöihin. SAGIn säännöt päivitetään kurinpidon osa-alueelta ja SAGIlle tehdään yhdistyslain ja edellä mainittujen sääntöjen mukainen kurinpitosääntö. 17

18 6.3. AGILITYSÄÄNNÖSTÖ Osallistutaan aktiivisesti FCI:n agilitysääntöjen ja Guidelinesien kehittämiseen ja päivittämiseen. Päivitetään kansallisten säännöt ja ohjeet. Ollaan aktiivisesti mukana lajiin liittyvässä tutkimustyössä ja Agilityliitto osallistuu Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa suunnitteilla olevaan agilitykoirien hyvinvointiin liittyvään tutkimusprojektiin KILPAILU- JA TULOSJÄRJESTELMÄ (KITU) SAGIn käytössä oleva kilpailu- ja tulosjärjestelmä koostuu kahdesta osiosta: intrasta ja ilmoittautumisesta. Intraa käyttävät yhdistykset (yhteys- ja lisenssitiedot, kilpailu- ja kurssianomukset sekä kilpailujen hallinta) ja toimisto (kilpailutulosten hallinta). Ilmoittautumisosioon kuuluvat kaikille käyttäjille näkyvä kilpailukalenteri sekä lisenssinhaltijoille suunnattu ilmoittautuminen ja koirakkokohtainen tulospalvelu. Lajin nopean kasvun vuoksi on tarpeen päivittää nykyinen järjestelmä uuteen teknologiapohjaan. Järjestelmän päivittämisen tarkoituksena on turvata järjestelmää käyttävien henkilöiden tietoturva ottaen huomioon henkilösuojalain tuomat uudet vaatimukset, tehdä Kennelliiton rajapinnan kokonaisvaltaisen hyödyntämisen edellyttämät muutokset, tehostaa ylläpito- ja käyttökustannuksia sekä turvata järjestelmän käyttövarmuus ja jatkokehitysmahdollisuudet KOULUTUS- JA VALMENNUSJÄRJESTELMÄ SAGIn valmentaja- ja ohjaajakoulutus perustuu Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kehittämään VOKmalliin. Valmentajakoulutuksen 2-tason päivittäminen ja 3-tason suunnittelu toteutetaan samalla, kun koulutusohjaajakurssien (VOK 1-taso) sisältöä ja materiaaleja kehitetään. Suomen Agilityliitto järjestää vuoden valmentajakurssin taso-2 ja tuomarin peruskurssin yhteistyössä Varalan Urheiluopiston kanssa ALUEELLINEN VALMENNUSTOIMINTA Alueellisen valmennustoiminnan tarkoituksena on parantaa seurojen edellytyksiä tarjota korkeatasoista koulutusta ja valmennusta eritasoisille harrastajille ja tarjota seurojen koulutusohjaajille mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan kouluttajina ja harrastajina. Alueellista valmennustoimintaa kehitetään tukemaan seuroissa tapahtuvaa koulutusta ja valmennusta sekä edistämään seuroissa toimivien koulutusohjaajien ja valmentajien kehittymistä kouluttajina ja valmentajina. Seurojen koulutusohjaajille ja valmentajille järjestetään alueellisia koulutuspäiviä. Koulutuspäivien tarkoituksena on kehittää koulutusohjaajien ja valmentajien koulutustaitoja, laajentaa koulutusohjaajien ja valmentajien osaamista ja koota yhteen alueella toimivien seurojen kouluttajia ja siten parantaa edellytyksiä alueelliselle yhteistyölle seurojen välillä. 18

19 Alueellisia valmennusryhmiä voidaan perustaa eri tasoisille koirakoille alueella toimivien seurojen aloitteesta. Liiton valmentajakoulutuksen suorittaneita kouluttajia ja liittokouluttajia kannustetaan osallistumaan alueellisten valmennusryhmien vetämiseen ja toteuttamiseen AGILITYTUOMARIVUOSIKURSSI Agilty-ylituomarivuosikurssi alkoi elokuussa 2016, vuonna 2017 järjestetään viimeinen lähijakso ja syksyllä kollegiot valmistuville tuomareille. Ensimmäisten lähijaksojen painopistealueita olivat ratasuunnittelu, radan rakennus, koirien mittaaminen, tuomaroint, säännöt ja tuomaroinnin eri osa-alueisiin. Tuomarin tehtävät, esiintyminen tuomarin tehtävissä, kollegiaalisuus, tuomarin etiikka sekä sääntötuntemus ovat koulutuksen osioita. Lähijaksojen 1 ja 2 tarkoitus on valmistaa ylituomarikokelas tuomariharjoittelujen sujuvaan suorittamiseen. Lähijaksojen 1 ja 2 jälkeen kokelas suorittaa harjoitusarvosteluja agility-ylituomarin ohjauksessa ja valvonnassa. Helmikuussa 2017 on vuosikurssin kolmas lähijakso. Siellä vahvistetaan aiemmin opittuja asioita ja perehdytään agilitytuomarin kansainväliseen toimintaan. Keskeinen sisältö tälle viimeiselle lähijaksolle on opiskelu itsenäiseen tuomaritoimintaan. Kolmannen lähijakson jälkeen kokelas suorittaa vielä useita harjoitteluarvosteluja. Kun hänellä on riittävä määrä hyväksyttyjä harjoitteluja harjoittelukortissa kirjattuna, hän voi hakeutua tuomarikollegioon, jonka hyväksytty suoritus antaa mahdollisuuden hakea agility-ylituomarin oikeuksia. 7. SIDOSRYHMÄT SAGI kehittää agilitytoimintaa, -urheilua ja kilpailutoimintaa Suomessa yhteistyössä Suomen Kennelliiton, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio Suomen Olympiakomitean, Varalan Urheiluopiston, agilitytuomareiden, rotujärjestöjen ja muiden lajiin liittyvien järjestöjen ja yhdistysten, kaupallisten toimijoiden, oppilaitosten sekä viranomaisten kanssa. Alueellisten kennelpiirien kanssa tehdään yhteistyötä alueellisen agilityn harrastus- ja kilpailutoiminnan kehittämiseksi. SAGIn edustaja osallistuu Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan työhön. 8. KANSAINVÄLISYYS SAGI tekee yhteistyöstä FCI:n (Fédération Cynologique Internationale), Pohjoismaisen Kennelunionin PKU:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. SAGI osallistuu aktiivisesti agilityn MM-, EO- ja PM-kilpailuihin ja pyrkii verkostoitumaan muiden maiden agilitytoimijoiden ja organisaatioiden kanssa. 19

20 SAGI aloittaa yhteistyön Ruotsin agiltyliiton kanssa ja seuraa aktiivisesti muiden maiden lajiliittojen valmistelutyötä sekä pyrkii osaltaan edesauttamaan eri maiden kansallisten lajiliittojen perustamista jakamalla tietoa SAGIn toiminnasta ja sen perustamisesta. 9. LIITON KOKOUKSET Liiton kevätkokous järjestetään huhtikuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Tarvittaessa voidaan kutsua koolle myös ylimääräisiä kokouksia. 10. TALOUS SAGIn tulot perustuvat vuoden 2017 aikana liiton jäsenten maksamiin jäsenmaksutuloihin, lisenssimaksuihin ja starttimaksuihin sekä liiton toiminnan kehittämiseksi myönnettäviin yleis- ja erityisavustuksiin. Lisäksi tuloja saadaan yhteistyösopimusten kautta. SAGIn vuoden 2017 toiminta on suunniteltu liiton arvioidun taloudellisen tilanteen pohjalta. Toiminnasta aiheutuvia kuluja voidaan tarvittaessa kattaa aikaisemmilta vuosilta kerääntyneellä ylijäämällä. Käytännössä toiminnan järjestämiseen suunnattavat kulut suhteutetaan toimintavuoden aikana SAGIn kassassa olevien varojen määrään. 20

Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma 2010 Hallitus 28.9.2009 Varsinainen kokous 25.4.2010 1(11)

Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma 2010 Hallitus 28.9.2009 Varsinainen kokous 25.4.2010 1(11) 1(11) TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Perusarvot... 2 2. Tarkoitus ja toteuttaminen... 2 3. Strategiset päämäärät 2010-2012... 3 4. Organisaatio ja toiminta vuonna 2010... 3 4.1. Liiton organisaatio... 3 4.2.

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma (18)

Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma (18) 1(18) TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Toiminta-ajatus 2. Arvot 3. Liiton toiminta 4. Strategiset päämäärät 2014-2015 5. Organisaatio ja toiminta 2014-2015 5.1. Liiton organisaatio 5.2. Toimisto 5.3. Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Suomen Agilityliiton STRATEGIA

Suomen Agilityliiton STRATEGIA Suomen Agilityliiton STRATEGIA Suomen Agilityliitto vastaa agilityn monipuolisesta toiminnasta ja kehityksestä laajentuvassa harrastuskentässä. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä Suomi on kansainvälisesti

Lisätiedot

Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji

Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji 2016 Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji Suomen Agilityliitto www.agilityliitto.fi Mitä agilityon? Agility on ihmisen ja koiran yhteistyöhön perustuva liikuntamuoto, joka sopii

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto Huippu-urheilustrategia 2010 Hallitus (9)

Suomen Agilityliitto Huippu-urheilustrategia 2010 Hallitus (9) 1(9) HUIPPU-URHEILUSTRATEGIA TAVOITE Tavoitteena on suomalaisten koirakoiden menestys kansainvälisissä arvokilpailuissa. Arvokilpailuihin osallistuvilla yksilö- ja joukkuekoirakoilla tulee olla realistiset

Lisätiedot

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä Liittokouluttajan työjärjestys astuu voimaan 1.9.2015. Liittokouluttajanimitys ja liittokouluttajan työjärjestys ovat voimassa määräaikaisesti 2 vuotta. 1. Liittokouluttajaksi nimittäminen ja liittokouluttajan

Lisätiedot

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä Liittokouluttajan työjärjestys astuu voimaan 1.9.2017. Liittokouluttajanimitys ja liittokouluttajan työjärjestys ovat voimassa määräaikaisesti 31.12.2019 saakka. 1. Liittokouluttajaksi nimittäminen ja

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Agility. ja hyvinvointia edistävä urheilulaji

Agility. ja hyvinvointia edistävä urheilulaji Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji 2 3 Lajin lyhyt historia Agility on koirien esteratakilpailu, joka kehitettiin alun perin näytöslajiksi esteratsastuksen pohjalta Englannissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Liiton toimintamalli 31.12.2014 mennessä Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta 31.12.2014 mennessä SKRL ry:n

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista.

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista. SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. YLEISTÄ Varsinaisen toiminnan osalta jatkamme perinteisiä ja uusia aloitettuja toimintoja. Liiton tiedottaminen niin sisäisesti kuin ulkoisesti tulee

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Aluekokous käyttää päätösvaltaa niissä asioissa, jotka näissä säännöissä on nimenomaan määrätty aluekokouksen päätettäväksi.

Aluekokous käyttää päätösvaltaa niissä asioissa, jotka näissä säännöissä on nimenomaan määrätty aluekokouksen päätettäväksi. SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO ry:n ALUETOIMINNAN SÄÄNNÖT 1 TARKOITUS Aluetoiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua omilla SAL:n alueillaan sekä toimia SAL:n organisaation osana yhdyssiteenä

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2018 30.4.2019 1. YLEISTÄ - Ollaan mukana alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009 VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry Koulutusstrategia 2009 TAVOITTEET Missio: Järvenpään Kehäkarhut ry:n Valmentaja Akatemia toimii aktiivisena kamppailulajien valmentajien, tuomarien ja muiden

Lisätiedot

(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ

(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ 1(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ SAGI myöntää kansalliset agilitykilpailut. SAGI päättää vuosittain SM-kilpailujen ja maajoukkueen karsintakilpailun järjestäjän ja Kennelliitto myöntää SAGIn

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry KOULUTUKSET 2016 Apuohjaajakoulutus - UUTUUS! 23.1. Helsinki, 20.2. Tampere, 12.3. Oulu, 6.8. Seinäjoki Active Cheer ohjaajakoulutus 9.1. Jyväskylä, 16.1. Pori, 6.2. Helsinki,

Lisätiedot

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa Strategia 2015-2018 Visio TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

Lajiryhmät lajikohtainen operatiivinen toiminta kansallisella tasolla

Lajiryhmät lajikohtainen operatiivinen toiminta kansallisella tasolla Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n Hallinto-ohje Päivitetään vuosittain liittohallituksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä Hallinto-ohjeeseen liittyvät myös aluetoiminnan-, talous-, viestintäohjeistus

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Toimintasuunnitelma 2016

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Toimintasuunnitelma 2016 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Toimintasuunnitelma 2016 Varsinainen toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sulkapallon harrastus- ja kilpailutoimintaa Pohjanmaan alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 Raviurheilun nuorisotoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet Raviurheilun nuorisotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps. VOIMANOSTO 2022 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia Syyskokous 21.10.2017 Suomen Voimanostoliitto ry Finlands Styrkelyftförbundet rf Finnish Powerlifting Federation Asiakirjan Voimanosto 2022

Lisätiedot

Suomessa järjestettävät agilitykilpailut anotaan tämän ohjeen mukaisesti.

Suomessa järjestettävät agilitykilpailut anotaan tämän ohjeen mukaisesti. 1(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ SAGI myöntää kansalliset agilitykilpailut. Kennelliitto myöntää SAGIn esityksestä agilityn SMkilpailun, maajoukkueen karsintakilpailun sekä maaottelut. Käytännössä

Lisätiedot

Visio. The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa SSF Strategia 2021 Visio The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Visio 2016... 2 3 Huippu-urheilustrategia... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Toiminnan tavoitteet... 3 3.3 Huippu-urheilustrategian arviointi...

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Työryhmien jäsenille maksetaan vain kilometrikorvaukset Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n talousohjeen mukaisesti

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Suomalaisen suunnistuksen yhteinen Suunta Huipulle Yhteinen valmennuslinja Parhaat parhaassa valmennuksessa Huippuseuraprojekti Näkyvyys ja valmennuksellinen

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 TUL:n 28. liittokokous 18-19.5.2013 Kemi Käsiteltyjä asioita: Liikuntapoliittinen ohjelma-asiakirja Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusraportti Liiton sääntö-ja päätöksentekorakenne,

Lisätiedot

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Stadin paras kasvattajaseura 2020 Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Toiminta-ajatus Jalkapalloa lähialueella, omalla tasolla ja itselle sopivassa joukkueessa Kustannukset ovat suhteessa harrastukseen

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Visio Koko Suomi

Lisätiedot

Helsingin miekkailijat. Vuosikokous 2014

Helsingin miekkailijat. Vuosikokous 2014 Helsingin miekkailijat Vuosikokous 2014 Seuramme arvot Tasa-arvo, suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus Tvåspråkighet Sosiaalinen yksilölaji Elinikäinen ilo Yksilön kunnioitus Yhdessä tekeminen Toimintaa

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Esitys vuosikokoukselle

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Esitys vuosikokoukselle Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2011 Esitys vuosikokoukselle 18.11 2010 Toimintasuunnitelma 2011 päälinjat - nelikenttäajattelu valmentautuminen, opiskelu, tukipalvelut, hallinto

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 7.11 2011 Toimintasuunnitelma hyväksytään joulukuun johtoryhmän kokouksessa, kun ensi vuoden toimintabudjetti on tiedossa. Valmentautuminen TAVOITE:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen 2014-2018 Alustus Suomen Bridgeliiton junioritoimikunta on tehnyt jo vuosia töitä koululais- ja junioripelaajiemme

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA - Kysely seuroille - Kysely valmentajille Seurojen kysely Vastauksia 17 seurasta (kokonaisjäsen määrä 64 seuraa) Budokwai Taekwondo,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017

YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017 Liite 3 YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017 SOPIJAOSAPUOLET Hallinnoija Skills Finland ry Simonkatu 12 B 24 00100 Helsinki Yhteyshenkilö Huippuvalmennuspäällikkö Teija Ripattila puhelinnumero +358 40 455 2020 sähköposti

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot