Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma (18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma (18)"

Transkriptio

1 1(18) TOIMINTASUUNNITELMA Toiminta-ajatus 2. Arvot 3. Liiton toiminta 4. Strategiset päämäärät Organisaatio ja toiminta Liiton organisaatio 5.2. Toimisto 5.3. Kilpailutoiminta Organisaatio Tehtävät Tavoitteet ja keinot 5.4. Koulutustoiminta Organisaatio Tehtävät Tavoitteet ja keinot 5.5. Viestintä Organisaatio Tehtävät Tavoitteet ja keinot 5.6. Hallinto Organisaatio Tehtävät Tavoitteet ja keinot 6. Tärkeimmät hankkeet Strategiatyö 6.2. Yhdistyksen sääntöjen uudistaminen ja Kurinpitosääntö 6.3. Ohjesäännöt ja eettiset ohjeet 6.4. Agilitysäännöstö 6.5. Antidopingohjelma 6.6. Kilpailu- ja tulosjärjestelmä (KITU) 6.7. Agilityvalmentaja vuosikurssi Alueellinen valmennustoiminta 6.9. Huipputiimi (TopTeam) Maajoukkue Kotisuvu-uudistus 7. Sidosryhmät 8. Kansainvälisyys 9. Liiton kokoukset 10. Talous 1

2 2(18) 1. TOIMINTA-AJATUS Suomen Agilityliiton (jatkossa SAGI) tarkoituksena on edistää ja kehittää agilitya mahdollisimman monipuolisesti kaikilla lajin osa-alueilla koirakon hyväksi, jäsenyhdistysten kautta. Tavoitteena on harrastajien fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehittäminen. Toiminta käsittää koko maan. Toiminnassa kannustetaan kaiken ikäisiä ihmisiä fyysiseen aktiivisuuteen, liikkumiseen, urheiluun ja seuratoimintaan. Tavoitteena on edistää koirien koulutusta ja hyvinvointia sekä parantaa yleistä koiranpitoa. SAGI toimii paitsi agilityseurojen ja -harrastajien yhdyssiteenä ja keskusjärjestönä, myös agilityharrastuksen etujärjestönä. 2. ARVOT Avoin urheiluyhteisö Toimintamme on avointa ja demokraattista, vuorovaikutteista ja kansainvälistä. Seurojen kautta, koirakon hyväksi Tuemme tasavertaista yhdessä tekemistä seurojen, koirakoiden ja lajin hyväksi. Toiminnan tarkoituksena on edistää toisten kunnioittamista ja vastuullisuutta, innostaen ja kannustaen harrastajia kehittymään ja toimimaan yhdessä. Eettiset arvot Toimintamme perustuu liikunnan eettisiin arvoihin, urheilun reilun pelin sääntöihin, tasa-arvon edistämiseen ja hyvän koiranpitotavan vaalimiseen. Suomalaisen lajiosaamisen arvostus Edistämme monipuolista lajiosaamista ja arvostusta kansallisesti sekä kansainvälisesti. Ylläpidämme ja kehitämme kouluttajien, valmentajien, tuomareiden, seuratoimijoiden ja koirakoiden osaamista. Liikkuva ja hyvinvoiva koirakko Kannustamme harrastajia aktiiviseen ja monipuoliseen liikuntaharrastukseen yhdessä koiran kanssa. Toiminnan perustana on ihmisten ja koirien kokonaisvaltainen hyvinvointi. 3. LIITON TOIMINTA SAGI toteuttaa tarkoitustaan 1. Pitämällä yhteyttä jäsenyhdistystensä kanssa. 2. Harjoittamalla tiedotus-, koulutus- ja valistustoimintaa sekä tekemällä lajiin liittyvää tutkimustyötä. 3. Seuraamalla liikuntaan ja koiraharrastukseen liittyvän lainsäädännön kehittymistä, toteutumista sekä toimeenpanoa. Seuraamalla sekä viranomaisten että järjestöjen päätöksenteon kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti sekä ottamalla kantaa ja pyrkimällä vaikuttamaan agiltya koskevaan päätöksentekoon tekemällä lausuntoja ja esityksiä. 2

3 3(18) 4. Pyrkimällä omalta osaltaan vaikuttamaan lausunnoin ja esityksin päätöksentekoon agilitylle edullisella tavalla. 5. Järjestämällä, tukemalla, ohjaamalla ja valvomalla agilityn harrastus-, koulutus- valmennusja kilpailutoimintaa. 6. Edistämällä neuvoin ja ohjein agilityurheilun parissa toimivien yhdistysten perustamista sekä yhdistysten ja alueiden tehokasta toimintaa. 7. Vastaamalla alaansa koskevien ohjesääntöjen (kilpailu-, ansiomerkki- ja kurinpito- yms. sääntöjen) kokoamisesta ja laatimisesta. 8. Valvomalla agilityurheilun kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen noudattamista. 9. Ohjaamalla ja valvomalla jäsenyhdistysten sekä niiden alueiden ja jäsenten kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla sekä tarvittaessa järjestämällä itse kilpailuja ja agilitytapahtumia. 10. Huolehtimalla Suomen agilityurheilun ulkomaisesta edustuksesta ja edistämällä tutkimuksella ja koulutuksella kansainvälistä menestymistä. 11. Edustamalla Suomen agilityurheilua kansainvälisissä agilityjärjestöissä sekä valvomalla sen etuja ulkomailla. Ulkomainen edustus Federal Cynologique Internationalissa (FCI:ssä) ja Pohjoismaisessa Kennelunionissa (PKU:ssa) tapahtuu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n kautta. 12. Neuvomalla jäseniään agilityalueiden ja -keskusten suunnittelussa, rakennuttamisessa ja hoidossa. 13. Vaikuttamalla maanlaajuisesti liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun tekemällä esityksiä, aloitteita sekä keräämällä suunnitteluun tarvittavaa perustietoa. 14. Omalta osaltaan edistämällä koiranpitoa, -kasvattamista ja -käyttöä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ohjeiden ja määräysten mukaisesti välittämällä koulutuksessa ja tiedotuksessa informaatiota säännönmukaisista, hyväksytyistä ja suositeltavista toimintatavoista. 15. Edistämällä myös nuorten ja ikääntyvien ihmisten kiinnostusta agilityharrastukseen järjestämällä juuri heille suunnattuja kilpailuja, koulutusta tai agilityyn liittyviä tapahtumia. 16. Levittämällä ja ylläpitämällä liikuntatietoutta sekä järjestämällä ja tukemalla nuoriso-, harrastus- ja kuntoliikuntaa. 17. Edistämällä eläinten kunnioittamista eettisen vuoropuhelun, kannanottojen, sääntöjen ja valvonnan avulla. 18. Kouluttamalla agilitytuomareita, -liittokouluttajia, -valmentajia, -kouluttajia ja toimihenkilöitä. 19. Ylläpitämällä toimintansa kannalta tarpeellisia rekistereitä. 20. Varmistamalla eettisesti vahvalla pohjalla olevan kilpailu- ja harrastustoiminnan jatkuminen sitoutumalla ja noudattamalla liikunnan Reilun pelin sääntöjä. 4. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT Edistää lajin tunnettavuutta ja nostaa arvostusta urheilulajina Seurojen toimintaedellytysten parantaminen Sähköisten työkalujen ja palveluiden kehittäminen Toimia lajin kansallisena etujärjestönä ja kansainvälisenä vaikuttajana 5. ORGANISAATIO JA TOIMINTA

4 4(18) 5.1. LIITON ORGANISAATIO Suomen Agilityliiton ylintä päätösvaltaa käyttää liiton kokous. Hallitus vastaa liiton toiminnan järjestämisestä yhdessä liiton henkilöstön ja toimikuntien kanssa. Toimikunnat työskentelevät hallituksen ohjauksessa ja valvonnassa. Toimikunnat suunnittelevat, valmistelevat ja panevat täytäntöön liiton käytännön toimintaan liittyviä asioita. Toimikunnille voidaan siirtää päätösvaltaa hallituksen päätöksellä. Liiton varsinainen toiminta on jaettu neljään eri pääalueeseen: 1. kilpailutoiminta 2. koulutustoiminta 3. viestintä 4. hallinto Kunkin toiminta-alueen toiminnan järjestämisestä vastaa toimikunta. Toimikuntien sisällä työskentelee eri määrä erilllisiä työryhmiä omien erikoisalueidensa parissa. Hallituksen ja toimikuntien alaisuuteen voidaan tarvittaessa perustaa lisää työryhmiä. Toimikuntien ja työryhmien kautta agilityn kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt pääsevät aktiivisesti vaikuttamaan lajin kehitystyöhön. SAGIn kurinpitolautakunta käsittelee tehdyt valitukset sekä työstää niistä päätösehdotuksen hallitukselle. Hallitus tarvittaessa siirtää päätösehdotukset Kennelliiton kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi. Kurinpitolautakunnan toimivalta perustuu Kennelliiton ja Agilityliiton hallituksen toimeksiantoon.liiton varsinainen toiminta pitää sisällään nuorisotoiminnan, paragilityn, harraste- ja aikuisliikuntatoiminnan ja huippu-urheilun sektoreihin. Kuvassa 1 on liiton organisaatiokaavio. 4

5 5(18) Kuva 1. SAGIn organisaatiokaavio 5.2. TOIMISTO Suomen Agilityliiton palveluksessa työskentelee toiminnanjohtaja, järjestösihteeri sekä kilpailu- ja koulutussihteeri. Toiminnanjohtaja toteuttaa ja kehittää liiton toimintaa yhdessä hallituksen, toimikuntien, työryhmien ja jäsenyhdistysten kanssa, sekä osallistuu liiton talouden suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin. Lisäksi toiminnanjohtaja vastaa koti- ja ulkomaisesta sidosryhmätoiminnasta. Järjestösihteeri osallistuu liiton taloushallinnon suunnitteluun ja tehtäviin, liiton tiedotukseen, kilpailuja koulutustoimikuntien avustamiseen ja materiaalien ylläpitoon sekä koulutusten koordinointiin. Järjestösihteeri toimii lajin harrastajien yhteyshenkilönä lisenssi- ja jäsenasioissa. Lisäksi järjestösihteeri opastaa jäsenyhdistyksiä ja harrastajia liiton toimintaan, kilpailutoimintaan ja agilityyn liittyvissä yleisissä kysymyksissä ja hoitaa toiminnanjohtajan sihteerin tehtäviä. Kilpailu- ja koulutussihteerin tehtäviin kuuluvat kilpailuanomusten käsittely ja tulosten hallinnointi, kurssianomusten käsittely sekä koulutusohjaaja- ja koetoimitsijakorttien myöntäminen ja näihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen. Kilpailu- ja koulutussihteeri avustaa toiminnanjohtajaa ja järjestösihteeriä toiminnassa. 5

6 6(18) Vuonna 2015 kehitetään liiton sähköisiä palveluita, erityisesti kilpailu- ja tulosjärjestelmää. ITpalvelut hoidetaan ostopalveluna KILPAILUTOIMINTA ORGANISAATIO Kilpailutoiminnan järjestämisestä vastaa kilpailutoimikunta, joka valmistelee ja toimittaa hallituksen päätettäväksi toimialaansa liittyviä esityksiä TEHTÄVÄT Kilpailutoimikunta organisoi ja kehittää kansallista kilpailutoimintaa valtakunnallisesti sekä vastaa arvokilpailujen järjestämisestä sekä maajoukkueen ja muiden edustusjoukkueiden toiminnasta. Kilpailutoiminnan puitteissa järjestettävää nuorisotoimintaa kehitetään edelleen. Liitto vastaa kansallista kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen ja ohjeiden ylläpitämisestä sekä pyrkii vaikuttamaan kansainvälisten agilitysääntöjen ja ohjeistusten sisältöön yhteistyössä FCI agilitydelegaatin kanssa. Sääntötyöryhmä huolehtii kansallisen kilpailusäännöstön ja ohjeistuksen valmistelevista tehtävistä TAVOITTEET JA KEINOT Vuoden 2015 painopistealueet ovat: Toiminnan osa-alueet Tavoitteet ja keinot Nuorisotoiminta Nuorille (alle 18v) suunnattu kilpailutoiminta Juniori-SM-kilpailujen järjestelyjen ohjeistaminen ja tukeminen. Junioriedustusjoukkuetoiminta Juniori European Open edustusjoukkueen toiminnan kehittäminen ja koordinointi Harrastetoiminta Kilpailutoiminnan koordinointi Senioritoiminta Kansallisen ja kansainvälisen kilpailutoiminnan hallinnointi ja organisoiminen. Kilpailukalenterin ylläpitäminen, sähköisen tulostietokannan ja KITU-järjestelmän jatkokehittäminen Senioreiden SM-kilpailujen järjestelyjen ohjeistaminen ja tukeminen. 6

7 7(18) AgiRanking Estesertifiointi Agilitysäännöstö EO-ranking Rankingjärjestelmän kehittäminen ja testaaminen. Estetarkastuksen kehittäminen ja oman sertifiointijärjestelmän toteuttaminen. Jäsenyhdistysten ja lajin harrastajien perehdyttäminen käytännössä agilitysäännöstöön sekä tiedon kerääminen seuraavaa sääntömuutosta varten. Agilitysäännöstöstä kyselykierros ja sääntöpäivityksen käynnistäminen vuodelle EO-ranking järjestelmän kehittäminen. Paragility Paragility kilpailutoiminta Para-SM-kilpailujen järjestelyjen ohjeistaminen ja tukeminen. paraedustusjoukkue- PAWC-edustusjoukkueen toiminnan kehittäminen ja koordinointi. toiminta Erityisluvat Erityislupakäytännön määritteleminen ja kehittäminen. Paraluokitukset ja erityisluvat Aloitetaan paraluokitusten ja erityislupaluokituskäytäntöjen kriteeristön tekeminen. Huippu-urheilu Arvokilpailut Maajoukkuetoiminta Vuoden 2015 SM-kilpailujen ja maajoukkueen karsintakilpailun järjestelyjen ohjeistaminen ja tukeminen. Arvokilpailuiden järjestämisohjeen päivittäminen sekä kilpailuiden kehittäminen. Maajoukkueleirityksen sekä PM- ja MM-kilpailumatkan järjestäminen. Muut edustusjoukkueet European Open, Juniori (European Open), Paragility (PAWC) edustusjoukkueiden koordinointi. Edustusjoukkueiden mahdollisten leiritysten järjestäminen. Arvokilpailuiden teknisten ratkaisujen laadunvarmistus Kilpaurheilun kehitys Maailmanmestaruuskisat Arvokilpailujen kilpailuteknisten ratkaisujen hyväksyminen. Arvokilpailuissa käytettävien teknisten laitteiden ja estekaluston kilpailukäyttökelpoisuuden tarkistaminen sekä mahdolliset tukitoiminnot. Maajoukkuetoiminnan ja muun huippu-urheilun kehittäminen ja yleisen kehitystoiminnan aktivoiminen. Edustusjoukkueiden valintaprosessin kehittäminen yhdessä urheilijoiden kanssa. Vuoden 2019 MM-kilpailujen hakuprosessin selvittäminen. 7

8 8(18) 5.3 KOULUTUS- JA VALMENNUSTOIMINTA ORGANISAATIO Koulutus- ja valmennustoiminnan järjestämisestä vastaa koulutustoimikunta, joka valmistelee ja toimittaa hallituksen päätettäväksi toiminta-alueeseensa liittyviä esityksiä. Koulutustoimikunnan sisällä on eri osioihin erikoistuneita työryhmiä. Vuonna 2015 toimintaa jatkavat ja kehittävät nuorisotyöryhmä, paragilitytyöryhmä, tuomarikurssi työryhmä, tuomarityön kehittämisen työryhmä, valmentajakoulutuksen työryhmä sekä TopTeam-työryhmä. Uusia työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan. Suunnitelmissa on lisäksi työryhmät, jotka kehittäisivät liittokouluttajatoimintaa, alueellista valmennusta, koirakon urapolkumallia sekä suunnittelisivat SAGIn kokonaisvaltaista valmennus- ja koulutustoimintaa TEHTÄVÄT Koulutus- ja valmennustoiminnan pääperiaatteena on ylläpitää ja kehittää kansallista, kokonaisvaltaista lajiosaamista urapolkumallin avulla. Koulutus- ja valmennustoiminta sisältää harrastajien, tuomarien, seuratoimijoiden, kouluttajien, valmentajien ja SAGIn toimihenkilöidenkin kouluttamisen. Koulutustoimikunta vastaa yllä olevien periaatteiden kehittämisestä ja ylläpidosta. Kehitystyötä tehdään organisoimalla jäsenyhdistyksien koulutus- ja kurssitoimintaa sekä kehittämällä uusia konsepteja koirakon eli ohjaajan ja koiran kouluttamiseksi sekä valmennuksen järjestämiseksi niin aluetasolla kuin valtakunnallisissa valmennusryhmissäkin. Lisäksi tuomarikoulutusta kehitetään jatkuvasti. Koulutusten, valmennuksien ja kurssien suunnittelussa ja toteuttamisessa kiinnitetään erityistä huomiota nuoriso- ja paragilitytoiminnan kehittämiseen. Koulutus- ja valmennustoiminnan tarkoituksena on lisätä kokonaisvaltaisesti agilityn lajiosaamista, liikunnallisuutta ja urheilullisuutta TAVOITTEET JA KEINOT Vuoden 2015 painopistealueet ovat: Toiminnan osa-alueet Tavoitteet ja keinot Nuorisotoiminta Nuorille (alle 18v) suunnattu alueellinen valmennustoiminta Leiritoiminta Seurojen järjestämien, nuorille suunnattujen alueellisten valmennusryhmien perustamisen tukeminen sekä olemassa olevien ryhmien toiminnan tukeminen. Pyritään lisäämään nuorisoryhmien määrää. Toimintaa tuetaan erityisin kohdeavustuksin. Järjestetään SAGIn nuorisoleiri, tai mahdollisesti kaksi leiriä eri puolella Suomea mahdollisuuksien mukaan. 8

9 9(18) Nuorten parissa toimivien koulutusohjaajien ja valmentajien koulutuksen kehittäminen Leirityksen suunnittelu ja toteutus yhdessä nuorisotyöryhmän kanssa. Tehdään yhteistyötä Kennelliiton kanssa nuorison koulutusohjaajien ja valmentajien koulutuksessa. Kehitetään nuorten parissa toimiville koulutusohjaajille oma jatkokoulutuskokonaisuus. Tehdään seurojen kanssa yhteistyötä nuorisovalmennuksen kehittämiseksi alueellisesti ja valtakunnallisesti. Koulutus- ja valmennusjärjestelmä Koulutus- ja valmennusjärjestelmän kokonaisvaltainen suunnittelu ja kehittäminen Valmentajakoulutuksen jatkokehittäminen ja materiaalien suunnittelutyö ja toteutus Koulutus- ja valmennusjärjestelmä sisältää koirakon urapolun, kouluttajan ja valmentajan urapolun sekä tuomarin urapolun. Lisäksi on tarvetta sisällyttää järjestelmään omia koulutuskokonaisuuksia myös muille lajin parissa toimiville. Kehitystyön tekemiseen järjestetään eri koulutusjärjestelmän osien kanssa työpajoja eri maantieteellisillä alueilla. Lisäksi kootaan oma työryhmä työstämään järjestelmän kehitystä ja koostamaan työpajojen tulokset esitettäväksi koko kentälle. Tärkeimpiin tehtäviin kuuluu valmentajan urapolun ja 3- tason kurssirakenteen, valmentajakoulutuksen 2-tason ja koulutusohjaajakurssirakenteen kehittäminen. Seuraava uudistettu agilityvalmentajakurssi käynnistyy vuonna Uuden kurssin valmisteluissa hyödynnetään vuoden kurssilta saadut palautteet ja vetäjien kokemukset kurssista. Uuden kurssin materiaalit valmistetaan hyödyntäen kurssin materiaaleja niin, että tulevaisuuden kursseilla nämä materiaalit ovat hyödynnettävissä ja päivitettävissä vastaamaan kulloistakin kurssirakennetta ja sisältöä. Liittokouluttajien roolin ja tehtävien kehittäminen, jatkokoulutuksen suunnittelu Liittokouluttajien jatkokouluttaminen Koulutusohjaajien kouluttaminen ja kurssitoiminta Kurssimateriaalin kehitys ja valmistus tehdään osin verkkoympäristössä, osin palavereissa. Liittokouluttajan roolia ja tehtäviä kehitetään ja määritetään tarkemmin yhteistyössä nykyisten ja mahdollisten tulevien liittokouluttajien kanssa. Kehitys- ja määritystyön tekemiseen kootaan työryhmä, joka kokoontuu ja valmistelee esityksen asiasta. Liittokouluttajan roolin ja tehtävien kehitystyössä hyödynnetään kokemuksia muista urheilulajilajiliitoista. Liittokouluttajien jatkokoulutuspäivät järjestetään keväällä Jatkokoulutuspäivillä työstetään materiaalia alueellisesti toteutettavien valmentajakoulutuksien koulutustarpeisiin. Koulutusohjaajakurssien organisoiminen liittyy läheisesti valmentajan urapolun kehitykseen. Kurssinvetäjän oppaan päivittäminen. 9

10 10(18) Alueellinen valmennustoiminta (jatkokehitystyö) Alueellinen valmennustoiminta jatkuu, ja alueelliset valmennusryhmät on tarkoitus käynnistää uudelleen vuoden 2015 aikana. Kilpailujen toimihenkilöiden kouluttaminen ja kurssitoiminta Liiton koulutustoimikunta on suunnitellut alueellisen valmennustoiminnan päälinjaukset. Alueellisten valmennusryhmien käytännön toteuttamisesta vastaavat alueella toimivat seurat yhdessä. Seurat itse suunnittelevat ja toteuttavat toiminnan, ja alueen tarve ratkaisee ensisijaisesti toiminnan laadun ja määrän. Alueellisen valmennuksen toivotaan avaavan eri alueiden potentiaalisille koirakoille pääsymahdollisuuden TopTeamiin. Alueellisen valmennuksen ryhmistä voidaan suositella potentiaalisia koirakoita TopTeamiin, jolloin koirakko saa lisäpisteitä valintatilaisuudessa. Alueellisessa valmennustoiminnassa liitto pyrkii taloudellisesti tukemaan erityisesti nuorille harrastajille suunnattujen valmennusryhmien perustamista. Koetoimitsijakurssien organisointi, kurssirakenteen sekä - materiaalin päivittäminen, muun tarvittavan toimihenkilökoulutuksen järjestäminen. Tuomarikoulutus Tuomarien jatkokoulutuksen (tuomaripäivät 2015) järjestäminen yhteistyössä agilitytuomarien kanssa. Tuomarointi tulevaisuudessa- projektin työkalujen kehittäminen laajempaan käyttöön tuomarityön laadunparantamisen avuksi. Tuomarikurssi 2016 valmistelevat tehtävät. Lajitietouden lisääminen Seuratoimijaseminaarin järjestäminen keväällä 2015, mahdollisesti myös agilityseminaarin ja koulutuspäivän järjestäminen. Paragility Paragilitykoulutus valtakunnallisesti Yhteistyö seurojen kanssa TopTeam SAGI koordinoi 2-3 valtakunnallista koulutustapahtumaa (1-2 päivää) maantieteellisesti hajauttaen. Sisältöinä: A. Lajikoulutusta B. Hyödynnetään Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta ry:n (VAU) osaamista fysiikkakoulutukseen ja harjoitteluun C. Radanlukutaito Tapahtumissa huomioidaan koulutuspaikan esteettömyys. Seurojen kanssa tehdään yhteistyötä paragilityvalmennuksen kehittämiseksi alueellisesti ja valtakunnallisesti. Kartoitetaan seurakyselyllä, Paragility Suomi -ryhmässä ja VAUn kautta kiinnostuneita. TopTeam valmennustoimintaan varataan kaksi kiintiöpaikkaa paragilityharrastajille. 10

11 11(18) Paragilityn huomioiminen tuomarikoulutuksessa Huippu-urheilu Huipputiimin (TopTeam) toimintaa jatkokehitetään. Seuraava TopTeam-kausi alkaa syksyllä Tuomareille laaditaan tietopaketti siitä, mitä asioita pitää ottaa huomioon, jos kisaajana on paragilityharrastaja. Kansainväliselle tasolle tähtäävien koirakoiden valmennustoiminnan kehittäminen. Seuraava TopTeam-kausi käynnistyy syksyllä Jatkossa TopTeam tähtää siihen, että seuratason potentiaalisilla koirakoilla olisi mahdollisuus päästä Suomen, myöhemmin mahdollisesti myös kansainväliselle huipputasolle. TopTeam toimii tulevaisuudessa alueellisen valmennuksen rinnalla niin, että koirakko voi myös alueellisten valmennusryhmien kautta päästä mukaan TopTeamiin. Tavoitteena on yksittäisten koirakoiden valmentamisen lisäksi viedä kouluttamisen ja valmentamisen tietotaitoa seuroihin, ja tukea näin seurojen koulutus- ja valmennustoimintaa. Seuroille tarjotaan lisäksi mahdollisuutta lähettää TopTeamleireille kuunteluoppilaiksi seurojen omia aktiivisia kouluttajia ja valmentajia VIESTINTÄ ORGANISAATIO Viestinnästä vastaa viestintätoimikunta, joka valmistelee ja toimittaa hallituksen päätettäväksi toiminta-alueeseensa liittyviä esityksiä. Viestintätoimikuntaan kuuluu ainakin yksi hallituksen jäsen. Toiminnanjohtaja osallistuu kokouksiin ja hänen vastuullaan on mainonta ja yhteistyökumppanisuhteet. Toimikuntaan kuuluu muiden jäsenten lisäksi myös viestinnän eri alueiden asiantuntijajäseniä TEHTÄVÄT Viestinnän tehtävänä on tiedottaa SAGIn toiminnasta, palveluista, päätöksenteosta ja valmisteilla olevista asioista tehokkaasti, monipuolisesti ja oikea-aikaisesti. Tavoitteena on lisätä tietoa, herättää kiinnostusta ja osallistumishalukkuutta, vahvistaa ja kehittää liiton toimintaa, edistää palautteen saamista sekä luoda avoin keskusteluyhteys lajin harrastajien kanssa, jotta erilaiset näkemykset ja toiveet voitaisiin ottaa päätöksenteossa ja toiminnan toteutuksessa mahdollisimman tehokkaasti huomioon jo niiden suunnitteluvaiheessa. Kokonaisuutena SAGI rakentaa keskustelevaa, myönteistä ja aktiivista julkisuuskuvaa liitosta ja sen toiminnasta. SAGIn viestintä kattaa toimiston, hallituksen, toimihenkilöt, jäsenyhdistykset ja agilityharrastajat. SAGI hoitaa viestintää aktiivisesti ja ajankohtaisesti ja tiedottaa toiminnastaan oikea-aikaisesti ja selkeästi myös yhteistyökumppaneilleen ja sidosryhmilleen sekä toimii yhteistyössä median kanssa. 11

12 12(18) SAGIn viestinnän osa-alueet ovat sisäinen viestintä, ulkoinen viestintä ja markkinointiviestintä. Viestinnässä käytetään yhtenäistä, graafisen ohjeistuksen mukaista visuaalista ilmettä TAVOITTEET JA KEINOT Toiminnan osa-alueet Tavoitteet ja keinot Jäsenlehti Jäsenlehden perustaminen vuonna Viestintästrategia Vuosisuunnitelma Arvokilpailuviestintä Strategian avaaminen käytännön vuosisuunnitelmaksi. Arvokilpailuviestinnän ohjeistuksen täydentäminen Sisäinen viestintä Toimintatavat ja työkalut Toimintatapoihin ja päätöksentekoon liittyvä tiedonkulku ja sen edelleen parantaminen henkilökunnan, hallituksen, toimikuntien, työryhmien ja muiden toimihenkilöiden välillä. Pääpaino on sähköisissä viestintätyökaluissa. Intranetin uudistaminen Päivitetään intranet-sivustoa ja kehitetään sen sisältöä vastaamaan eri käyttäjien odotuksia ja tarpeita. Ulkoinen viestintä Jäsenviestintä Tapahtumaviestintä Kotisivut Viestinnän työkalujen kehittäminen Yhteydet mediaan Kyselyt ja tutkimukset Jäseneduista, palveluista, uutisista, päätöksistä, arvokilpailuista ja muista jäsenistöä koskevista asioista tiedottaminen jäsenistölle. Tiedottaminen arvokilpailuista ja urheilijoiden menestyksestä agilityharrastajille, medialle ja muulle yleisölle. Internet-sivuston ylläpito ja jatkokehittäminen. Muiden sähköisten viestintätyökalujen kautta tapahtuvan viestinnän kehittäminen, mm. Facebook ja sähköinen uutiskirje. Viestintätyökalujen ulkoasu kehitetään vastaamaan SAGIn visuaalista ilmettä. Hyvien yhteistyösuhteiden ja kontaktien luominen mediaan. Viestintätoimikunta avustaa muita toimikuntia tarvittaessa toteuttamaan jäsen- ja harrastajakyselyitä. Markkinointiviestintä 12

13 13(18) Kotimainen näkyvyys Sidosryhmät Ollaan aktiivisesti näkyvillä erilaisissa tapahtumissa, näytöksissä ja sidosryhmien tilaisuuksissa sekä tehdään aktiivista sponsorointiyhteistyötä sekä interaktiivista mainontaa ja markkinointia. Tehdään aktiivista PR-työtä, kehitetään yhteydenpitoa sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin. 5.6 HALLINTOTOIMIKUNTA ORGANISAATIO Järjestö- ja hallintotoiminnan organisoimisesta vastaa hallintotoimikunta, joka valmistelee ja toimittaa hallituksen päätettäväksi toiminta-alueeseensa liittyviä esityksiä. Hallintotoimikunta kerää tarpeen mukaan erillisiä työryhmiä työstämään erillisiä projekteja kuten IT-työryhmä ja rekrytointityöryhmä TEHTÄVÄT Hallintotoimikunnan tehtävänä on kehittää liiton hallintoa, edistää jäsenyhdistysten toimintaedellytyksiä sekä ylläpitää yhteistyötä liiton ja jäsenyhdistysten kesken. Toiminnan tavoitteena on vakiinnuttaa liiton toimintatavat kaikessa toiminnassa ja ottaa käyttöön toiminnassa eettiset ohjeet. Turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden lisäämiseen kiinnitetään erityistä huomiota TAVOITTEET JA KEINOT Vuoden 2015 painopistealueet ovat Toiminnan osa-alueet Tavoitteet ja keinot Toimistopalvelut Liiton strategia Hallinnon kehittäminen Vakaa talous ja rahoituspohja Lisensseihin liittyvät rutiinityöt, kurssianomusten ja korttien käsittely, kilpailuanomusten ja tulosten käsittely. Liiton strategian kehittäminen ja ottaminen käyttöön. Liiton sääntöjen päivittäminen. Hallituksen ohjesäännön, kurinpitosäännön, eettisen ohjeen sekä muiden liiton toimintaa ohjaavien sääntöjen ja toimintaohjeiden valmistelu ja käyttöönotto toiminnassa. Toimintasuunnitelman ja budjetin valmistelu sekä niiden toteutumisen seuranta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu. Kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin seuranta. Lisenssijärjestelmän ylläpitäminen sekä avustusten ja yhteistyökumppaneiden hankinta. 13

14 14(18) Yhteistyön tiivistäminen jäsenyhdistysten kanssa Järjestötoimintaa tukeva koulutus Seuratoimintaa tukeva koulutus Yhteistyön tiivistäminen sidosryhmien kanssa Antidoping Koirien terveys ja hyvinvointi Kurinpitosäännöstö ja lautakunta Tietoteknisten kokonaisratkaisuiden kehittäminen SAGIn tunnettuus kansainvälisellä tasolla Liikuntapaikkojen ja esteiden rakentamisen edistäminen Seurojen jäsenpalveluiden kehittäminen. Yhteydenpito jäsenyhdistyksiin, seuratoiminnan haasteiden kartoittaminen, järjestöviestinnän tehostaminen. Seuratoimijaseminaarin järjestäminen yhteistyössä koulutustoimikunnan kanssa. Jäsenyhdistyksille suunnattujen yhdistystoimintaan ja yhdistysten hallintoon liittyvien koulutustilaisuuksien järjestäminen. Yhteistyön tiivistäminen erityisesti FCI:n, Kennelliiton ja VALOn kanssa. Kartoitetaan ja mahdollisuuksien mukaan tiivistetään yhteistyötä muiden tahojen ja toimijoiden kanssa. Lisätään kilpailusäännöstöön menettelytapaohjeistus antidopingvalvontatilanteisiin. Päivitetään kotisivuille linkit ajantasaisiin antidopingohjeistuksiin. Koirien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien asioiden seuraaminen ja käsittely. Tutkimustyön tukeminen tarvittaessa taloudellisesti ja ohjauksellisesti. Toimitaan asiantuntijoina ja otetaan kantaa agilityn näkökulmasta eläinsuojelullisissa ja eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Kurinpitosäännöstön valmistelu vuoden 2015 syyskokouksen hyväksyttäväksi. Kurinpitolautakunnan toimintaperiaatteiden vakiinnuttaminen, niistä tiedottaminen kentälle ja kurinpidollisten tapausten selvittäminen. Kilpailu- ja tulosjärjestelmän (KITU), koulutuskalenterin sekä jäsenrekisterin, dokumenttiarkiston ja tehtävienhallintaan liittyvien työkalujen kehittäminen. Keskitetyn tulospalvelun käyttöönotto. Intra- ja internetin teknisten ratkaisuiden ylläpito. Sähköisen lisenssikortin palveluiden kehittäminen. Yhteistyö FCI:n, PKU:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa ja vaikuttaminen lajin kehittämiseen kansainvälisellä tasolla. Liiton näkyvyys lajin kansainvälisissä arvokilpailuissa. Agilitykenttien ja hallien rakentamiseen liittyvä neuvonta ja ohjeistus, esteiden rakentamista ja huoltoa koskeva neuvonta. Esteiden rakennusta ja laaduntarkastusta koskevan oppaan valmistelu. Toiminta yhteistyössä kilpailutoimikunnan kanssa. 14

15 15(18) 6. TÄRKEIMMÄT HANKKEET STRATEGIA SAGIn strategian kehittäminen ja käyttöön ottaminen LIITON SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN JA KURINPITOSÄÄNNÖN TEKEMINEN SAGIn toimintaa ohjaavat yhdistyslaki ja liiton säännöt, jotka ovat kytköksissä sekä Kennelliiton että VALOn sääntöihin. SAGIn säännöt päivitetään kurinpidon osa-alueelta ja SAGIlle tehdään yhdistyslain ja edellä mainittujen sääntöjen mukainen kurinpitosääntö OHJESÄÄNTÖ JA EETTISET OHJEET SAGIlle valmistellaan liiton organisaatiota ja toimintatapoja koskeva ohjesääntö, joka otetaan käyttöön eettisten ohjeiden kanssa AGILITYSÄÄNNÖSTÖ Osallistutaan aktiivisesti FCI:n agilitysääntöjen ja Guidelinesien kehittämiseen ja päivittämiseen. Käynnistetään kansallisten sääntöjen muutosprojekti seuroille ja lisenssin haltijoille suunnatulla kyselyllä. Ollaan aktiivisesti mukana lajiin liittyvässä tutkimustyössä ANTIDOPINGOHJELMA Lisätään kilpailusäännöstöön menettelytapaohjeistus antidopingvalvontatilanteisiin. Päivitetään kotisivuille linkit ajantasaisiin antidopingohjeistuksiin KILPAILU- JA TULOSJÄRJESTELMÄ (KITU) SAGIn käytössä oleva kilpailu- ja tulosjärjestelmä koostuu kahdesta osiosta: intrasta ja ilmoittautumisesta. Intran puolta käyttävät yhdistykset (yhteys- ja lisenssitiedot, kilpailu- ja kurssianomukset sekä kilpailuiden hallinta), toimisto (kilpailutulosten hallinta) sekä tuomarit (kilpailukalenteri). Ilmoittautumisosioon kuuluvat kaikille käyttäjille näkyvä kilpailukalenteri sekä lisenssin haltijoille suunnattu ilmoittautuminen ja kilpailu- ja koirakkokohtainen tulospalvelu. SAGI ylläpitää ja kehittää järjestelmää palvelemaan käyttäjiä mm. automatisoimalla tulosten käsittelyn ja siirtymisen Kennelliiton järjestelmään. IT-työryhmä perustetaan kartoittamaan ja suuunnittelemaan kilpailu- ja tulosjärjestelmän kehityshankkeita KOULUTUS- JA VALMENNUSJÄRJESTELMÄN KEHITYSTYÖ SAGIn valmentaja- ja ohjaajakoulutus perustuu Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kehittämään VOKmalliin. Valmentajakoulutuksen 2-tason päivittäminen ja 3-tason suunnittelu toteutetaan samalla, kun koulutusohjaajakurssien (VOK 1-taso) sisältöä ja materiaaleja kehitetään. Yhteistyötä Varalan Urheiluopiston kanssa tiivistetään. 15

16 16(18) 6.8. ALUEELLINEN VALMENNUSTOIMINTA Alueellinen valmennustoiminta jatkuu, ja alueelliset valmennusryhmät on tarkoitus käynnistää uudelleen vuoden 2015 aikana. Alueellisina valmentajina voivat toimia SAGIn ensimmäiseltä valmentajavuosikurssilta valmistuneet valmentajat, toisella valmentajavuosikurssille osallistuvat valmentajaoppilaat, liittokouluttajat tai muut seurojen SAGIlle hyväksyttäväksi esittämät agilitykouluttajat. Liiton koulutustoimikunta on suunnitellut alueellisen valmennustoiminnan päälinjaukset. Alueellisten valmennusryhmien käytännön toteuttamisesta vastaavat alueella toimivat seurat yhdessä. Seurat itse suunnittelevat ja toteuttavat toiminnan, ja alueen tarve ratkaisee ensisijaisesti toiminnan laadun ja määrän. Alueellisella valmennustoiminnalla pyritään nostamaan koulutus- ja valmennustoiminnan tasoa ja tasoittamaan alueellisia eroja. Alueellisen valmennuksen avulla halutaan parantaa alueen seurojen ja koirakoitten välistä yhteistyötä sekä kehittää alueen lajiosaamista. Alueellisen valmennuksen tasoryhmät alkavat koirakon urapolku -mallin mukaisesti aivan alkeistasolta päätyen eri tasoisiin kilpailevien ryhmiin. Lisäksi ryhmiä voidaan muodostaa myös erityisryhmille, kuten nuorille, senioreille tai paragilitaajille. Alueellisen valmennuksen toivotaan avaavan eri alueiden potentiaalisille koirakoille pääsymahdollisuuden TopTeamiin. Alueellisen valmennuksen ryhmistä voidaan suositella potentiaalisia koirakoita TopTeamiin, jolloin koirakko saa lisäpisteitä valintatilaisuudessa. Alueellisessa valmennustoiminnassa liitto pyrkii taloudellisesti tukemaan erityisesti nuorille harrastajille suunnattujen valmennusryhmien perustamista HUIPPUTIIMI (TOPTEAM / TALENTTEAM) TopTeamin tarkoitus on aiemmin ollut valmentaa TopTeamiin valitut koirakot huippusuorituksiin seuraavien vuosien kansallisissa ja kansainvälisissä arvokilpailuissa. Jatkossa TopTeam tähtää osaltaan myös siihen, että seuratason potentiaalisilla koirakoilla olisi mahdollisuus päästä Suomen, myöhemmin mahdollisesti myös kansainväliselle huipputasolle. TopTeam toimii tulevaisuudessa alueellisen valmennuksen rinnalla niin, että koirakko voi myös alueellisten valmennusryhmien kautta päästä mukaan TopTeamiin. TopTeamiin valittavat koirakot valitaan osittain yhdessä seurojen kanssa, ja koirakoita pyritään valitsemaan alueellisesti niin, että TopTeamissa olisi koirakoita ympäri Suomen. Tavoitteena on yksittäisten koirakoiden valmentamisen lisäksi viedä kouluttamisen ja valmentamisen tietotaitoa seuroihin, ja tukea näin seurojen koulutus- ja valmennustoimintaa. TopTeamin suunnittelusta vastaavat lajivalmentaja, lajikouluttajat, fysiikka- ja mentaalivalmentajat, sekä koordinaattori tiiviissä yhteistyössä koulutustoimikunnan kanssa TopTeamiin valitaan koirakkoa. TopTeamin paikat jaetaan erikseen järjestettävässä valintatilaisuudessa annettavien näyttöjen perusteella, joista tärkeimpänä valintakritreeninä on koirakon potentiaalisuus. Valintaan vaikuttaa lisäksi myös hakijan alueellinen sijainti, saavutetut tulokset sekä seuran suositus. TopTeamiin hakeva koirakko voi olla minkä tasoinen tahansa, sillä tavoitteena on löytää potentiaalisimmat ja motivoituneimmat koirakot. Para-agilitylle on varattu 2 kiintiöpaikkaa. Lisäksi vuotiaat agilityohjaajat saavat lisäpisteitä ikänsä puolesta. 16

17 17(18) Seuroille tarjotaan lisäksi mahdollisuutta lähettää TopTeam- leireille kuunteluoppilaiksi seurojen omia aktiivisia kouluttajia ja valmentajia MAAJOUKKUE Maajoukkue kaudelle valitaan kesäkuussa 2015 järjestettävissä maajoukkueen karsintakilpailuissa. Maajoukkue edustaa Suomea vuonna 2015 käytävissä PM- ja MM-kilpailuissa. Maajoukkueelle järjestetään kansainvälisiin arvokilpailuihin valmistava maajoukkueleiritys kesällä Maajoukkueen toimintaa koordinoi joukkueenjohtaja Tiia Vitikainen ja hänen avustajanaan toimii Janne Karstunen JÄSENLEHTI SAGIlle perustetaan jäsenlehti, joka alkaa ilmestyä vuonna 2015 neljä kertaa vuodessa. Lehden tarkoitus on paitsi tukea liiton sisäistä ja ulkoista tiedottamista, myös tuoda myönteisellä tavalla esiin sekä agilityä lajina että itse lajiliittoa. Se on siis yksi imagonrakennuksen välineistä, agilitytietouden levittäjistä ja tärkeä kanava tuoda esiin lajiliiton sponsoreita tarjoamalla heille näkyvyyttä sekä toimituksellisen aineiston että mainosmateriaalin kautta POHJOISMAIDEN MESTARUUSKISOJEN VIESTINTÄ Suomessa järjestettävien PM-kilpailuiden viestinnässä tavoitellaan erinomaista medianäkyvyyttä ja -yhteistyötä. Tapahtuma on Suomen Agilityliitolle tärkeä kansainvälinen PRtapahtuma agilityn urheiluimagon nostamiseksi. Tapahtuman viestintä tehdään suomeksi ja englanniksi. 7. SIDOSRYHMÄT SAGI kehittää agilitytoimintaa, -urheilua ja kilpailutoimintaa Suomessa yhteistyössä Suomen Kennelliiton, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valon, agilitytuomareiden, rotujärjestöjen ja muiden lajiin liittyvien järjestöjen ja yhdistysten, kaupallisten toimijoiden, oppilaitosten sekä viranomaisten kanssa. Alueellisten kennelpiirien kanssa tehdään yhteistyötä alueellisen agilityn harrastus- ja kilpailutoiminnan kehittämiseksi. SAGIn edustaja osallistuu Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan työhön. 8. KANSAINVÄLISYYS SAGI tekee yhteistyöstä FCI:n (Fédération Cynologique Internationale), Pohjoismaisen Kennelunionin PKU:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. 17

18 18(18) SAGI osallistuu aktiivisesti agilityn MM-, EO- ja PM-kilpailuihin ja pyrkii verkostoitumaan muiden maiden agilitytoimijoiden ja organisaatioiden kanssa. 9. LIITON KOKOUKSET Liiton kevätkokous järjestetään huhtikuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Tarvittaessa voidaan kutsua koolle myös ylimääräisiä kokouksia. 10. TALOUS SAGIn tulot perustuvat vuoden 2015 aikana liiton jäsenten maksamiin jäsenmaksutuloihin, lisenssimaksuihin ja starttimaksuihin sekä mahdollisesti liiton toiminnan kehittämiseksi myönnettäviin yleis- ja erityisavustuksiin. Lisäksi tuloja saadaan yhteistyösopimusten kautta. SAGIn vuoden 2015 toiminta on suunniteltu liiton arvioidun taloudellisen tilanteen pohjalta. Toiminnasta aiheutuvia kuluja voidaan tarvittaessa kattaa aikaisemmilta vuosilta kerääntyneellä ylijäämällä. Käytännössä toiminnan järjestämiseen suunnattavat kulut suhteutetaan toimintavuoden aikana SAGIn kassassa olevien varojen määrään. 18

Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma 2010 Hallitus 28.9.2009 Varsinainen kokous 25.4.2010 1(11)

Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma 2010 Hallitus 28.9.2009 Varsinainen kokous 25.4.2010 1(11) 1(11) TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Perusarvot... 2 2. Tarkoitus ja toteuttaminen... 2 3. Strategiset päämäärät 2010-2012... 3 4. Organisaatio ja toiminta vuonna 2010... 3 4.1. Liiton organisaatio... 3 4.2.

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Suomen Agilityliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. Toiminta-ajatus 2. Arvot 3. Liiton toiminta 4. Strategiset päämäärät 2017-2018 5. Organisaatio ja toiminta 2017-2018 5.1. Liiton organisaatio 5.2. Toimisto 5.3. Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Suomen Agilityliiton STRATEGIA

Suomen Agilityliiton STRATEGIA Suomen Agilityliiton STRATEGIA Suomen Agilityliitto vastaa agilityn monipuolisesta toiminnasta ja kehityksestä laajentuvassa harrastuskentässä. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä Suomi on kansainvälisesti

Lisätiedot

Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji

Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji 2016 Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji Suomen Agilityliitto www.agilityliitto.fi Mitä agilityon? Agility on ihmisen ja koiran yhteistyöhön perustuva liikuntamuoto, joka sopii

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto Huippu-urheilustrategia 2010 Hallitus (9)

Suomen Agilityliitto Huippu-urheilustrategia 2010 Hallitus (9) 1(9) HUIPPU-URHEILUSTRATEGIA TAVOITE Tavoitteena on suomalaisten koirakoiden menestys kansainvälisissä arvokilpailuissa. Arvokilpailuihin osallistuvilla yksilö- ja joukkuekoirakoilla tulee olla realistiset

Lisätiedot

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä Liittokouluttajan työjärjestys astuu voimaan 1.9.2015. Liittokouluttajanimitys ja liittokouluttajan työjärjestys ovat voimassa määräaikaisesti 2 vuotta. 1. Liittokouluttajaksi nimittäminen ja liittokouluttajan

Lisätiedot

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä Liittokouluttajan työjärjestys astuu voimaan 1.9.2017. Liittokouluttajanimitys ja liittokouluttajan työjärjestys ovat voimassa määräaikaisesti 31.12.2019 saakka. 1. Liittokouluttajaksi nimittäminen ja

Lisätiedot

Agility. ja hyvinvointia edistävä urheilulaji

Agility. ja hyvinvointia edistävä urheilulaji Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji 2 3 Lajin lyhyt historia Agility on koirien esteratakilpailu, joka kehitettiin alun perin näytöslajiksi esteratsastuksen pohjalta Englannissa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Aluekokous käyttää päätösvaltaa niissä asioissa, jotka näissä säännöissä on nimenomaan määrätty aluekokouksen päätettäväksi.

Aluekokous käyttää päätösvaltaa niissä asioissa, jotka näissä säännöissä on nimenomaan määrätty aluekokouksen päätettäväksi. SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO ry:n ALUETOIMINNAN SÄÄNNÖT 1 TARKOITUS Aluetoiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua omilla SAL:n alueillaan sekä toimia SAL:n organisaation osana yhdyssiteenä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Liiton toimintamalli 31.12.2014 mennessä Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta 31.12.2014 mennessä SKRL ry:n

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ

(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ 1(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ SAGI myöntää kansalliset agilitykilpailut. SAGI päättää vuosittain SM-kilpailujen ja maajoukkueen karsintakilpailun järjestäjän ja Kennelliitto myöntää SAGIn

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Toimintasuunnitelma 2016

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Toimintasuunnitelma 2016 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Toimintasuunnitelma 2016 Varsinainen toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sulkapallon harrastus- ja kilpailutoimintaa Pohjanmaan alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista.

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista. SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. YLEISTÄ Varsinaisen toiminnan osalta jatkamme perinteisiä ja uusia aloitettuja toimintoja. Liiton tiedottaminen niin sisäisesti kuin ulkoisesti tulee

Lisätiedot

Suomessa järjestettävät agilitykilpailut anotaan tämän ohjeen mukaisesti.

Suomessa järjestettävät agilitykilpailut anotaan tämän ohjeen mukaisesti. 1(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ SAGI myöntää kansalliset agilitykilpailut. Kennelliitto myöntää SAGIn esityksestä agilityn SMkilpailun, maajoukkueen karsintakilpailun sekä maaottelut. Käytännössä

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa Strategia 2015-2018 Visio TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Lajiryhmät lajikohtainen operatiivinen toiminta kansallisella tasolla

Lajiryhmät lajikohtainen operatiivinen toiminta kansallisella tasolla Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n Hallinto-ohje Päivitetään vuosittain liittohallituksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä Hallinto-ohjeeseen liittyvät myös aluetoiminnan-, talous-, viestintäohjeistus

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009 VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry Koulutusstrategia 2009 TAVOITTEET Missio: Järvenpään Kehäkarhut ry:n Valmentaja Akatemia toimii aktiivisena kamppailulajien valmentajien, tuomarien ja muiden

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 TUL:n 28. liittokokous 18-19.5.2013 Kemi Käsiteltyjä asioita: Liikuntapoliittinen ohjelma-asiakirja Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusraportti Liiton sääntö-ja päätöksentekorakenne,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Visio Koko Suomi

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps. VOIMANOSTO 2022 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia Syyskokous 21.10.2017 Suomen Voimanostoliitto ry Finlands Styrkelyftförbundet rf Finnish Powerlifting Federation Asiakirjan Voimanosto 2022

Lisätiedot

Visio. The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa SSF Strategia 2021 Visio The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Esitetään Liiton syyskokoukselle 25.10.2009 hyväksyttäväksi niin, että tulevat voimaan 1.1.2010 alkaen

Esitetään Liiton syyskokoukselle 25.10.2009 hyväksyttäväksi niin, että tulevat voimaan 1.1.2010 alkaen Esitetään Liiton syyskokoukselle 25.10.2009 hyväksyttäväksi niin, että tulevat voimaan 1.1.2010 alkaen 1 Sukeltajaliiton toimintasääntö 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Sukeltajaliitto

Lisätiedot

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen 2014-2018 Alustus Suomen Bridgeliiton junioritoimikunta on tehnyt jo vuosia töitä koululais- ja junioripelaajiemme

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2018 30.4.2019 1. YLEISTÄ - Ollaan mukana alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Ringettepelaajan tie huipulle!

Ringettepelaajan tie huipulle! Ringettepelaajan tie huipulle! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja perustoimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry 2 YLEISTÄ Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry (PSK ry) on yksi rotujärjestön Golden Ring GR ry:n alueyhdistyksistä. PSK ry järjestää jäsenilleen tapahtumia,

Lisätiedot

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Visio Suunnistus on menestyvä, houkutteleva, näkyvä, arvostettu ja kaikille sopiva urheilulaji. Suunnistus oivalluksia ja onnistumisia! Huippusuunnistajat sekä

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kevätkokouksessa 16.4.2011 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Ringetteliitto ry (epävirallinen lyhenne SRiL), ruotsiksi Finlands Ringetteförbund

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 Raviurheilun nuorisotoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet Raviurheilun nuorisotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Visio 2016... 2 3 Huippu-urheilustrategia... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Toiminnan tavoitteet... 3 3.3 Huippu-urheilustrategian arviointi...

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Työryhmien jäsenille maksetaan vain kilometrikorvaukset Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n talousohjeen mukaisesti

Lisätiedot

Liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustukset. - päälinjat ja periaatteet

Liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustukset. - päälinjat ja periaatteet Liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustukset - päälinjat ja periaatteet Keskeiset lähtökohdat Liikuntalain ja asetuksen tavoitteiden noudattaminen Yleisten arviointiperusteiden soveltaminen nykyistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA TAUSTAA Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ensimmäinen strategiatyö käynnistyi syksyllä 2014 Suomen Ringetteliiton ja Suomen Kaukalopalloliiton

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO r.y. 13.4.2013 LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Liitokiekkoliitto. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Kansainvälisissä

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot