Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä"

Transkriptio

1 MUISTIO 1 (6) Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä Aika: keskiviikko klo Paikka: Tampere, Virastotalo, Aleksis Kiven katu 14 Osallistujat Taru Kuosmanen, Tampere (pj.) (x ) Harri Jokiranta, Seinäjoki (vpj.) ( ) Anne Astikainen, SOSTE (- ) Jari Turku, Suomen CP-Liitto ry ( ) Alice Backström, Mustasaari (- ) Peter Granholm, Pietarsaari ( x) Merja Kovasin, THL (x ) Maritta Vuorenmaa, THL ( ) Ulla Sepponen, Lahti ( x) Mikko Komulainen, Lahti ( ) Kristiina Laiho, Pikassos Oy (- ) Juha Luomala, Verso ( -) Arto Rautajoki, SONet Botnia (- ) Erkki Kesti, EPSHP (- ) Sari Mäkinen, Kangasala (- ) Jukka Kentala, Vaasa ( ) Eija Ala-Toppari-Peltola, Kaksineuvoinen ( ) Jukka Lindberg, Hämeenlinna (saapui 13.45)(x ) Eija Leppänen, Hämeenlinna ( ) Päivi Hiltunen, Nastola (x ) Kari Österberg, FSTKY ( ) Vesa Helin, Lempäälä ( x) Leena Niittymäki, Valkeakoski ( ) Hannu Puolijoki, EPSHP ( -) Johanna Aitamurto, PHSOTEY (- ) Pentti Lampi, PHSOTEY (x ) Maarit Sihvonen, KHSHP (- ) Jaana Simola, Päijät-Hämeen liitto (- ) Eeva Halme, Nokia (x ) Marjatta Aittolahti, Aluehallintovirasto ( x) Juha Mieskolainen, Aluehallintovirasto ( ) Maarit Varjonen-Toivonen, PSHP, PETE (- ) Doris Holmberg-Marttila, PSHP, PETE ( ) Anne Vuori, LAMK (x ) Tarja Rautsiala, Oiva peruspalvelulaitos ( ) Leena-Kaisa Nikkarinen (Kaste-ohjelmapäällikkö) (x ) Viestintä Hankejohtajat Erja Oksman (Potku2) (x ) Päivi Krook (SOS II) (x ) Tytti Rantanen (LasSe) (x ) Kutsutut asiantuntijat Soile Paahtama, Kuntaliitto (- ) Pasi Pohjola, Kaste-ohjelmapäällikkö, THL ( x ) Olli Kerola, apulaisosastopäällikkö, STM (x ) Kokouksessa oli mukana myös terveystieteiden opiskelija Mea Kanervio, joka tutustuu sosiaali- ja terveyden huollon hallintoon Lempäälän perusturvajohtaja Vesa Helinin ohjauksessa. MUISTIO 1. Kokouksen avaus, osallistujat ja asialistan hyväksyminen Puheenjohtaja Taru Kuosmanen: avataan kokous, todetaan läsnäolijat ja hyväksytään asialista. Päätösehdotus: Todetaan kokous avatuksi, todetaan läsnäolijat ja hyväksytään asialista. Päätös: Esityksen mukaisesti.

2 MUISTIO 2 (6) 2. Edellisen kokouksen muistio Muistio kokouksesta on lähetetty liitteineen sähköpostitse Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen muistio. Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 3. Apulaisosastopäällikkö Olli Kerola: Sosiaali- ja terveyslain valmistelun tilannekatsaus ja suunnitelmat kehittämistoiminnan tukirakenteiden tulevaisuudesta. Lisäksi valtionosuusuudistuksen tilannekatsaus. Olli Kerola kiitti kutsusta ja aluejohtoryhmää tämän tekemästä Kaste-työstä. Esitykset ovat muistion liitteenä. Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on valmisteltu pitkään eri työryhmissä. Lakiluonnos on nyt kunnissa käsiteltävänä, lausunnonantoaika päättyy ja esitys käsitellään eduskunnassa huhtikuussa. Laki tulee voimaan vuonna Uudet alueet aloittavat toimintansa Esillä on monia vielä ratkaistavia kysymyksiä. Kuntien lausunnot otetaan nyt erityisesti huomioon lain valmistelussa. Kysymykset liittyvät mm. eri tasoihin mallissa (perustaso, sote-alue, erva, kuntayhtymä), vastuukuntaan, ervan tehtäviin, perustuslaillisiin kysymyksiin jne. On myös esitetty EVO-rahoituksen mallia myös sosiaalialalle. Lakiluonnoksessa erityisvastuualueen (erva) uusi rooli on täysin erilainen kuin nykyisten ervojen. Viidellä uudella ervalla on sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon tehtäviä, mutta niillä ei ole vastuuta palveluiden järjestämisestä. Ervan tehtävä on koordinoida ja ohjata sote-toimintaa ja palveluja, jotta vältetään päällekkäistä toimintaa ja palveluvajeita. Se koordinoi myös tietojärjestelmien yhteensovittamista. Ervat ovat kuntayhtymiä, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää kuntien edustajista koostuva yhtymäkokous. Erva vastaa yhteistyörakenteiden toimivuudesta yli hallintorajojen. Pete-yksiköt, osaamiskeskukset ja Kaste nivoutuvat yhteen ervan sisällä. Kaste-ohjelma, neuvottelukunnat, johtoryhmät ja kehittämishankkeet siirretään järjestämislakiin. Alueelliset johtoryhmät säilynevät, vaikka niistä ei enää säädetä lailla. Stm laatii pitkän aikavälin strategiset linjaukset. Kaste-rahaa myönnetään perusalueille, sote-alueille ja kuntayhtymille. Sote-alueet vastaavat alueellisen kehittämistoiminnan toteuttamisesta ja ervat sen koordinoinnista. Keskustelussa nostettiin esille useita kysymyksiä. Aluejohtoryhmän jäsenet kertoivat, että kunnissa on pohdittu, tarvitaanko maahan viittä ervaa. Kunnissa on yksimielisyys siitä, että ervoja tarvitaan vain yksi. Tällä saataisiin rakenteeseen yksi taso esitettyä vähemmän. Keskuskaupunkien kanta on, että ervan sijasta kehittämisrakenteen tulisi olla sote-alueilla, jolloin se on lähellä kuntia. Suuri kysymys on myös yliopistollisen sairaalan tieteellinen asema, jos sairaala tulee osaksi vastuukunnan toimintaa ja

3 MUISTIO 3 (6) vastuuta. Ehdotetussa mallissa vastuukunnalle tulee kaikki juridinen ja taloudellinen vastuu, päätösvalta on yhtymäkokouksella. Keskuskaupungin kustannukset kasvavat useilla miljoonilla, jos keskuskaupungin palvelut täytyy tarjota kaikille samalla tasolla ja palvelut rahoitetaan kapitaatioperiaatteella. Avoinna on myös, mitä sisältyy ervalle tulevaan sosiaalipalveluiden ohjausvastuuseen, ja millaisen henkilöstön se vaatii. Muutenkin henkilöstön määrän arveltiin kasvavan kaikilla tasoilla. Muistutettiin myös ympäristöterveydenhuollon merkittävästä terveyttä edistävästä ja ennalta ehkäisevästä tehtävästä, jonka säilyminen tulee varmistaa tulevassakin rakenteessa. Palveluiden tuottamisesta arvioitiin tulevan kallista. Perustason alueen suoriteperusteinen ja sote-alueen kapitaatioperusteinen rahoitus tuo ristiriitaa, kun pitää tuottaa yhtenäiset, samantasoiset palvelut muiden kuntien asukkaille. Laskennoilla pitäisi olla myös yhteneväiset perusteet, kun asiakkaiden valinnanvapaus kasvaa. Tietoa sote-uudistuksen vaikuttavuuden ja kustannusten alustavasta arvioinnista on saatavissa THL:n arviointiryhmän vuonna 2013 toimittamasta julkaisusta (linkki). Jatkotyö on valmistumassa keväällä Olli Kerola jatkoi valtionosuusuudistuksesta. Lakiesitys on valmistelussa ja laki tulee voimaan alusta. Uusi järjestelmä on hyvin oikeudenmukainen sekavaan ja vanhentuneen nykymalliin verrattuna. Se on toimiva myös kuntaliitosten yhteydessä. Nykymallissa kriteerejä on lisäosaa. Tiedot ovat vanhentuneita ja epätarkkoja. Uudessa mallissa on 8 kriteeriä ja 3 lisäosaa. Sairastavuuden painotus kasvaa, laskennassa käytetään Kelan indeksiä. Kustannusten jaon tarkistus tehdään vuosittain. Malli on kannustava: kunta saa hyödyn itselleen, jos tuottaa palvelun alle laskennallisen kustannuksen. Kunnat, jotka katsovat menettävänsä uudistuksessa, ovat 20 vuotta hyötyneet, kun laskentaperusteet ovat olleet virheellisiä. Päätösesitys: Merkitään Olli Kerolan esitykset tiedoksi. Päätös: Merkitään tiedoksi. Olli Kerola poistui keskustelun jälkeen. 3. Kaste-ohjelmapäällikkö Pasi Pohjola, THL: Innokylän esittely ja ajankohtaista osaohjelmista Innokylä hankkeena on päättynyt ja se on osa THL:n ja Sosten toimintaa. Se on keskeisesti mukana Kaste-ohjelman toimeenpanosuunnitelmassa. Innokylään linkistä Kehittämisympäristönä Innokylä rakentuu hyvien käytäntöjen ja verkostojen ympärille. Pyrkimys on yksin kehittämisestä yhdessä tekemiseen. Innokylä on kouluttanut jo noin 100 Innotuutoria, jotka edistävät avointa ja käyttäjälähtöistä kehittämiskulttuuria. Innokylässä on mm. hankerekisteri, tapahtumakalenteri ja joukko erilaisia kehittämisverkostoja. Aloitettuja tai valmiita toimintamalleja on jo yli 800. Innokylässä pystytään levittämään toimintamalleja ja vähentämään päällekkäisyyttä.

4 MUISTIO 4 (6) Kehittämistyöhön voivat osallistua kaikki, Innokylän sisältöön ja sen tuottamiseen ja kehittämiseen osallistuvat kaikki verkostoissa toimivat. Kaste-ohjelmalla on oma verkosto, julkisuuteen tarkoitettu materiaali voidaan jakaa täällä. Hankepankkiin on lisätty hakusanoja, jotka myös Google löytää. Alueet voivat hyödyntää verkostoa omassa työssään. Väli-Suomen alueelle on tulossa oma verkostosivu, jonne voidaan koota mm. hankkeiden tuotoksia ja alueellisen johtoryhmän kokousmateriaaleja. Innokylää markkinoidaan muun kehittämisen rinnalla. Sen sisältö ja käyttäjämäärät ovatkin kasvussa, vaikka käyttö ei ole vielä vakiintunutta. Tunnettavuutta edistetään mm. koulutuksilla. Väli-Suomen koulutus pidetään Tampereella. Keskustelussa nostettiin esille kolme haastetta: kaikki hyvät käytännöt eivät sellaisenaan sovellu monistettavaksi toiseen ympäristöön, hankepankkiin viedään myös huonoja hankkeita, ja kaikki hyvätkään käytännöt eivät aina tule tallennetuiksi sinne. Päätösesitys: Päätös: Merkitään Pasi Pohjolan esitys tiedoksi. Merkitään tiedoksi. Kokeillaan Väli-Suomen verkostosivua alueellisen johtoryhmän kokousmateriaalien tallentamiseen ja jakamiseen. 4. Hankejohtajien raportit Erja Oksman: Potku2 Hanke päättyy lokakuussa. Hanketyöntekijät lopettavat pääsääntöisesti ennen kesälomia. Joulukuussa pete-yksiköt olivat mukana Potkun ohjausryhmässä miettimässä, miten terveydenhuollon kehittämistä jatketaan Potkun jälkeen. Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on jo aloitettu Väli-Suomen uuden hankkeen valmistelua. Loppuseminaari pidetään Tampere-talossa. Potku2 sai kiitosta aluejohtoryhmän jäseniltä: sen todettiin olevan yksi parhaista kehittämishankkeista, joissa on oltu mukana. Päivi Krook: SOS II SOS II -hanke käynnistyi viime vuoden marraskuussa. Hankkeessa paitsi kehitetään aikuissosiaalityötä edelleen, myös levitetään osaamista. Siinä on mukana 56 kuntaa, kun alkuhankkeessa oli 33 kuntaa. Myös palvelujen käyttäjiä on ollut mukana kehittämistyössä. SOSII on osallistunut uuden sosiaalihuoltolain valmisteluun ja käynyt neuvotteluja mahdollisuudesta osallistua lain osan pilotointiin. Keskustelussa toivottiin hankkeen laajempaa esittelyä jossain tulevassa kokouksessa. Tytti Rantanen: LasSe LasSe on alkanut vasta elokuussa viime vuonna. Toimintasuunnitelma tarkentuu koko ajan, sillä projektikoordinaattorit ovat aloittaneet vasta joulukuussa eli hanke on nyt vasta päässyt alkuun. Toimintasuunnitelmaan sisältyy arviointi- ja juurruttamissuunnitelman. Hajautettu tiimi tuo omat pohdittavansa hanketyön

5 MUISTIO 5 (6) toteutukseen. Koordinaattorit kiertävät tällä hetkellä alueensa kuntia kartoittamassa lastensuojelun arkea. Keväällä on tulossa kehittämispäivät, aloitusseminaari ja työpajoja. LasSe-hankkeella on sivut Pikassoksessa ja Facebookissa 276 tykkääjää. Päätösesitys: Päätös: Merkitään hankejohtajien raportit tiedoksi. Merkitään tiedoksi. 5. Muut asiat - Peruspalveluministeri Susanna Huovisen Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne aluekierros. Väli-Suomen tilaisuus on Tampere-talossa. Ohjelmaa valmistellaan ministeriössä. - Osaohjelmaan I liittyvä Kokemusasiantuntijuus työpaja pidettiin Pajaan osallistui 22 henkilöä. - Myönnetyt valtionavustukset: Muutoksen tuki ja Avosairaanhoito 2.0 eivät saaneet valtionavustusta, tarkemmin alla. - Terveyskeskusten hyvien käytäntöjen levittäminen. - Muut esille tulevat asiat. Muutoksen tuki Muutoksen tuki hankkeen tarkoituksena oli kuntien omien muutosprosessien tukeminen alueen yhteisellä kehittämisellä ja oppimisella. Päätöksen hankkeeseen osallistumisesta oli tehnyt viidestä maakunnasta 12 kuntaa ja kuntayhtymää, joilla oli yhteensä 17 muutosprosessia eri asiakasryhmien palveluiden kehittämiseksi. Hankkeessa oli tarkoitus pyrkiä sektorirajat ylittävään kehittämiseen. Kielteisessä päätöksessä todettiin, että Hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä ei ole konkretisoitu riittävästi. Sen vuoksi hankkeen vaikutuksia on vaikea arvioida. Esitetyt toimenpiteet vaativat täsmentämistä, kuten mitä prosesseja kehitetään ja selkiytetään, mikä taho tarjoaa työvälineitä siihen, sekä millä keinoilla ja menetelmillä toimenpiteitä toteutetaan. Hankesuunnitelmassa tulisi myös kuvata se, miten jo kehitettyjä käytäntöjä hyödynnettäisiin hankkeessa. Hanke ei edellä todetun perusteella täytä Kaste-ohjelmaa toteuttaville kehittämishankkeille asetettuja vaatimuksia. Aluejohtoryhmän näkemyksen mukaan prosessikehittämiseen kuuluu, että tavoitteita ja tehtäviä konkretisoidaan kehittämisen edetessä. Pohdittiin, täytyykö palata sektorikohtaiseen kehittämiseen, mikä olisi askel taaksepäin. THL:n edustajat Merja Kovasin ja Pasi Pohjola kertoivat, että hakemuksen arvioineiden asiantuntijoiden linja on ollut yhtenäinen ja että hakemus ei ollut huonommasta päästä kuitenkaan, mutta arvioijat eivät ole saaneet suunnitelmasta selkeää kuvaa. Sektorirajat ylittävä kehittäminen on kuitenkin oikea suunta. Terveyskeskusten hyvät käytännöt Väli-Suomen joulukuussa tekemä aloite terveyskeskusten hyvien käytäntöjen valtakunnallisesta levittämisestä ja koordinoinnista on saanut hyvän ja innostuneen vastaanoton. Kuntaliitto koordinoi aloitteen työstämistä toimintasuunnitelmaksi. Suunnitelmaa on työstetty jo kahdessa kokouksessa ja se etenee Stm:n, THL:n, Kuntaliiton, Potku2 ja Hyvä vastaanotto hankkeiden sekä Kaste-alueiden yhteistyönä.

6 MUISTIO 6 (6) Suunnitelman tekemisessä hyödynnetään Kaste-toimeenpanomäärärahaa, josta alueet rahoittavat osan. Valmisteluvaiheessa kootaan tietoa kehittämistarpeista terveyskeskuksille tehtävällä kyselyllä, jonka Rohto toteuttaa. Lisäksi selvitellään valtionavustuksen saaneen Hyvä Potku hankkeen sekä valmistelussa olleen Avosairaanhoito 2.0 hankkeen niveltyminen kokonaisuuteen. Potku2 hankkeen päättymisen vuoksi Etelä-Pohjanmaalla on jo aloitettu uuden Murros hankkeen valmistelu. Hyvä Potku Pohjois-Pohjanmaan hakemalle Hyvä Potku hankkeelle myönnettiin valtionavustusta. Erja Oksman välitti tiedon, että EPSHP on ollut mukana hankevalmistelun alkuvaiheessa, mutta ei enää hakemusta jätettäessä. Toisin kuin Stm:n julkaistussa valtionavustuksia koskevassa tiedotteessa kerrotaan, EPSHP ei ole mukana Hyvä Potku-hankkeessa. Päätösesitys: Merkitään muut asiat tiedoksi. Kirjataan Muutoksen tuki hankehakemuksesta ja Terveyskeskusten hyvien käytäntöjen levittämisestä käydyt päätökset muistioon. Päätökset: Muutoksen tuki: Leena-Kaisa selvittää seuraavaan kokoukseen tarkemmin asiantuntijoiden palautetta ja maaliskuussa päätetään, jatketaanko valmistelua syyskuun hakuun. Terveyskeskusten hyvien käytäntöjen levittäminen: Seurataan suunnittelun etenemistä ja selvitellään aiheeseen liittyvät Väli-Suomen alueen hankesuunnitelmat. Kutsutaan pidettävään kokoukseen Matti Rekiaro ja Risto Mäkinen kertomaan Murros- ja Avosairaanhoito hankkeiden valmistelutilanteesta. 6. Seuraavat kokoukset Päätetään seuraavien kokousten ajankohdat: Seuraava aluejoryn kokous klo Edellisessä kokouksessa puheena ollut aluejoryjen yhteinen työkokous. Väli-Suomen aluejoryn kehittämispäivät (Vaasa II) 8. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä

Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä ASIALISTA 1 (6) Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä Aika: torstai 20.3.2014 klo 12.30 15.00 Paikka: Tampere, Virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, Neuvotteluhuone 2, 6.kerros Osallistujat Taru Kuosmanen, Tampere

Lisätiedot

Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä

Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä MUISTIO 1 (6) Väli-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä Aika: torstai 31.1.2013 klo 12.00 15.00 Paikka: Vanha kirjastotalo, luentosali, Keskustori 4, Tampere Osallistujat Taru Kuosmanen, Tampere (pj.) (x ) Harri

Lisätiedot

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9. MuTu Muutoksen tuki Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016 Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.2013 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

Billnäsin Ruukki, kokoustila Piippu, Ruukintie 8, 10330 Billnäs (karttalinkki: http://www.billnas.fi/fi/kokous-billnäs-yhteystiedot.

Billnäsin Ruukki, kokoustila Piippu, Ruukintie 8, 10330 Billnäs (karttalinkki: http://www.billnas.fi/fi/kokous-billnäs-yhteystiedot. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 AIKA 30.01.2014 klo 18:00 20:20 PAIKKA OSALLISTUJAT Billnäsin Ruukki, kokoustila Piippu, Ruukintie 8, 10330 Billnäs (karttalinkki: http://www.billnas.fi/fi/kokous-billnäs-yhteystiedot.html)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ja muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveysministeriöstä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ja muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveysministeriöstä Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ja muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveysministeriöstä Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm, sosiaali- ja terveyspalveluosasto Terveyskeskusten johdon

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 423, KH 23.9.2013 15:00 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kh 23.9.2013 Päätösehdotus. Puheenjohtaja: Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä Hankesuunnitelma Hyvä Potku - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä 30.09.2013 Tausta : Hyvä vastaanotto ja Potku hankkeet Saatavuus ia Hyvä vastaanotto Aiemmin toteutuneen Kaste

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI KASTE-OHJELMAA TOTEUTTAVAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEESEEN. taru.kuosmanen@tampere.

HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI KASTE-OHJELMAA TOTEUTTAVAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEESEEN. taru.kuosmanen@tampere. Hakemus saapunut Diaarinro HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI KASTE-OHJELMAA TOTEUTTAVAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEESEEN Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013. EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II

Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013. EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013 EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli

Lisätiedot

31.10.2014. X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- Avellan Monica X Mäenpää Marita X.

31.10.2014. X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- Avellan Monica X Mäenpää Marita X. MUISTIO/MA 31.10.2014 KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta Aika: Maanantai 27.10.2014 klo 10.03 15.33 Paikka: Kehitysvammaliitto, Viljatie 4 A, 00700 Helsinki Läsnä-/poissaolijat: Varsinainen jäsen

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:45 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Sosiaali-

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä 22.5.2014 Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satakunnan keskussairaala, Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori. B1 koulutusluokka (B-rakennus) Aika: pe 16.5 klo 9.00 14.00 Osallistujat Marjo Jasu,

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Terve Kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki

Terve Kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki AVAUKSIA AVAUKSIA Maija Ritamo (toim.) Maija Ritamo (toim.) Terve kunta -päivät Maija Ritamo (toim.) Terve kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki Terve kunta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:7 Selvityshenkilötyöryhmän EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Helsinki 2013 2 KUVAILULEHTI Julkaisija

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Väliraportti 1/ 30.11.2014 ajalta 1.2.2014 31.10.2014 Liisa Ahonen hankejohtaja 1 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat... 3 2. Hankkeen

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot