INNONews. Prosessoiva johtamisote (PJO) Konkreettiset työkalut ihmisten johtamiseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INNONews. Prosessoiva johtamisote (PJO) Konkreettiset työkalut ihmisten johtamiseen"

Transkriptio

1 INNONews Prosessoiva johtamisote (PJO) Innotiimin uutislehti 2/2007 Konkreettiset työkalut ihmisten johtamiseen Innotiimi esittelee uuden työkalupakin, jonka avulla esimiestyötä tekevien on helpompi kohdata erilaisia tilanteita ihmisten johtamisessa. Tämä prosessoivaan johtamisotteeseen perustuva kymmenen työkalun paketti tarjoaa konkreettisia menetelmiä jokapäiväisiin esimiestyössä vastaan tuleviin tilanteisiin. Näin jokainen esimies voi kehittää omaa johtamistaitoaan jatkuvasti. Lopputuloksena organisaatiossa yksilöiden motivaatio paranee ja muutosten läpivienti helpottuu. Koko porukka saadaan puhaltamaan yhteen hiileen.

2 2 2/2007 INNONews prosessoivan johtamisotteen työkalut Kysymys Opitaan tekemään erilaisia kysymyksiä erilaisissa tilanteissa ja näkemään niiden meritys ajatteluprosessin aikaansaajina. Eläytyvä kuuntelu Opitaan kuuntelemisen merkitys. Harjoitellaan kysymisen ja kuuntelun taitoa. Jano Vesi Tarkastellaan muutostilanteen sisältöä ja vaiheita, opetellaan muutoshalukkuuden aikaansaamista ja muutosvastarinnan käsittelyä. Vasta kun porukka on valmis muutokseen, voi todellinen muutos alkaa. Vaaka Vaaka on yksi muutosvastarinnan tarkasteluvälineistä, se on muutosvastarinnan käsittelytapa. Ihmisen mieli toimii vaa an lailla, ikäänkuin arvoanalyysi olisi koko ajan kytketty päälle. Mielen prosessointi Miten esimiehen kannattaa työskennellä kun / jotta hän saa omassa porukassaan oikean ihmisten ajatteluprosessin liikkeelle. Miten esimies työskentelee, jotta hän ei joudu prosessissa osapuoleksi. Paalutus Paalutus liittyy myös palautteeseen, mutta selkeämmin rakentavaan / korjaavaan palautteeseen ja on itsearvioinnin kanssa hyvin voimakas palautteen antamisen työkalu. Itsearviointi Itsearviointi liitty voimakkaasti postiiviseen ja rakentavaan palutteeseen, yleensä omaan kehittymiseen. Opettelemme itsearvioinnin käynnistämistä ja merkitystä. Ryhmämuisti Tarkastellaan mitä ja miten hyvässä prosessissa tehdään prosessin aikaiset muistiinpanot. Opera OPERA on kaikkien ryhmätyötapojen ja erilaisten ongelmanratkaisuprosessien perustyökalu, jota voidaan soveltaa useissa eri tilanteissa. OPERAn ideaa mukaillen jopa tavallinen keskustelupalaveri saa uuden ulottuvuuden. Kartta Kartta on yksi prosessoivan esimiehen tärkeimmistä työkaluista. Kartalla esimies hahmottaa koko prosessin aikaansaannostavoitteineen, tekemisineen ja kysymyksenasetteluineen. Ihmisten johtaminen esimiehen suurin haaste Lähes jokainen esimies pitää ihmisten johtamista suurimpana haasteenaan esimiehen vastuualueella. Ihmisten johtaminen pitää sisällään paljon sellaisia elementtejä, jotka ovat epävarmoja, arvaamattomia, hankalia ja jopa pelottavia. Ihmisten johtamisessa esimies ei voi koskaan olla täysin varma siitä, miten ja millä voimakkuudella hänen alaisensa reagoivat hänen johtamistoimenpiteisiinsä. Monesti esimiehen on vaikea saada porukkaansa mukaan asioihin, varsinkin uusiin toimintatapoihin ja asioiden muuttamiseen. Yksi ehkä erityisen arvaamaton osa-alue ovat ihmisten väliset keskinäiset suhteet. Yllämainituista seikoista johtuen kovin moni esimies tuntuu turvautuvan siihen ratkaisuun, että antaa asioiden olla. Jos ja kun esimiehen vastuulla on ihmisten johtamisen lisäksi joitakin asiantuntijatehtäviä, nämä muut tehtävät nousevat tärkeysjärjestyksen kärkipäähän. Ihmiset jäävät helposti kakkoseksi. Se, että esimies on edellä kuvatun kaltaisessa tilanteessa, johtuu pääasiassa siitä, että hänellä ei ole käytettävissään oikeanlaisia ihmisten johtamisen työkaluja. Kokemukseemme pohjautuen tiedämme, että tuollaisten työkalujen opettelu on itse asiassa suhteellisen helppoa, kunhan ne on kehitetty käyttöön sopiviksi, korostaa Innotiimin Antti Skyttä ja jatkaa: Me uskomme, että johtajaksi ei synnytä. Jokainen esimies voi määrätietoisella harjoituksella kehittyä ihmisten johtajana. Se on kuitenkin koko elämän mittainen oppimisprosessi, haaste on sen verran monimuotoinen ja mittava. Toisin sanoen jokainen esimies voi vähitellen kehittää itsestään erinomaisen ihmisten johtajan. Johtamistyökalujen avulla itsensä kehittäminen on helpompaa ja palkitsevampaa.

3 3 INNONews 3 2/2007 Prosessoiva johtamisote 10 todellista työkalua PJO-työkalupakki on otettu erittäin hyvin vastaan yrityksissä, palautetta valmennukseen osallistuneilta: Vihdoinkin konkreettisia työkaluja saada tuloksia aikaan Olemme tahkonneet tämän muutoksen kanssa jo 4 vuotta, nyt meillä on työkalut onnistua Miksi meille ei ole aiemmin annettu näitä työkaluja? Milloin meidän johto tulee tähän valmennukseen? Uskon tuloksen paranevan näillä keinoin Todella monta hyvää työkalua arjen käyttöön, Kiitos! Ei ole todellakaan rakettitiedettä, onnistuminen on nyt itsestä kiinni Innotiimi on kehittänyt kaikille esimiehille ihmisten johtamisen päätyökalut, joiden avulla esimies pystyy ohjaamaan kaikkia keskeisimpiä hänen vastuualueellaan eteen tulevia tilanteita motivoivasti ja tuloksellisesti. Prosessoiva johtamisote (PJO) -työkalupakkiin kuuluu kymmenen hyväksi havaittua menetelmää, joita voi soveltaa joustavasti tilanteen mukaan. Työkalupakki on kokonaisuus, jossa on riittävä määrä työkaluja kaikkiin esimiestyössä tyypillisiin ja toistuvasti esiin tuleviin tilanteisiin ja haasteisiin. Työkalupakki auttaa pärjäämään mm. kehityskeskustelussa, strategioiden jalkauttamisessa, palautteen antamisessa ja palaverien johtamisessa. Työkalupakki tarjoaa erinomaista evästystä ja otetta myös kertaluonteisten tilanteiden edessä kuten ristiriidan käsittelyssä, muutostilanteissa ja vastuunottoon auttamisessa. Kaikki 10 työkalua ovat helposti ymmärrettäviä ja hyvin käytännönläheisiä. Silti harjoitus tekee mestarin tässäkin lajissa, eli työkalujen aktiivinen käyttö päivittäisessä toiminnassa tuo esiin niiden todellisen hyödyn. PJO-valmennusprosessi ohjaa käytännön taitoihin 1. valmennus 1. pvä 2. pvä 2. valmennus 1. pvä 2. pvä 3. valmennus 1. pvä 2. pvä 4. valmennus 1. pvä 2. pvä Starttitilaisuus Ennakkotehtävät Välitehtävät Välitehtävät Välitehtävät Jatkosuunnitelma Ennakkotehtävä: Mitä haluaisin oppia hallitsemaan paremmin Caset, harjoitukset, käsikirjoitukset Eilisen oppimisoivallukset Välitehtävät, miten vien oppimani käytäntöön, raportit, oppiminen Jatkosuunnitelmat, miten kehitän taitojani käytännössä

4 4 2/2007 INNONews Ihmisten johtamisen perustyökalut: vastaus ja kysymys Tuomas Linna Innotiimin Antti Skyttä (vas.) ja Juha Kontiainen ovat halunneet kehittää esimiehille käytännössä toimivia työkalupakin, jonka työkalut on helppo ottaa käyttöön. Esimiehellä on käytettävissään kaksi perustyökalua ihmisten johtamisessa. Ne ovat vastaus ja kysymys. Kummallakin on omat peruspiirteensä ja molempia tarvitaan. Vastaus on se perinteinen työkalu, kysymys on varsinaisesti vasta nykypäivinä todella tullut vastauksen rinnalle. Niinpä vastaustyökalu on esimiehillä yleensä hyvin hallussa. Kysymys perustyökaluna on jotenkin hämärämpi, käyttökokemuksia ei ole paljon ja varsinaisia kysymyspohjaisia työkaluja ei ole juuri omaksuttu. Antti Skyttä kertookin, että elämme edelleen valmiiden vastausten aikaa. Monet esimiehet toimivat niin, että kun osaavat vastauspohjaisten työkalujen käytön, pyrkivät käyttämään niitä kaikissa esiin tulevissa tilanteissa. Kuitenkin usein kysymyspohjainen työkalu on selvästi parempi ja tuloksellisempi. Vastauspohjaisella työkalulla voidaan saada ihmiset ja tilanteet jopa lukkoon. Vastauspohjaisissa työkaluissa esimiehen mielenkiinto on asiasisällöissä: asioiden eteenpäin saattamisessa, ongelman ratkaisun sisällössä, uuden toimintatavan sisällössä jne. Kysymyspohjaisissa työkaluissa esimiehen mielenkiinto on taas siinä, mitä ja miten hänen porukkansa asiasta ajattelevat ja tuntevat eli siinä, minkälaisia prosesseja ihmisten mielissä liikkuu, millaisia ratkaisuja voimme yhdessä löytää. Siksi kysymys on oiva työkalu kun tavoitteena on saada porukalle lisää ymmärrystä tai saada heidät käsittelemään omia asenteitaan. Kysymyksen voima tulee esiin konkreettisimmillaan, kun on tärkeää saada ryhmä sitoutumaan johonkin. Yhteenvetona: hyvä esimies osaa antaa hyviä vastauksia silloin, kun on niiden paikka ja tehdä erinomaisia kysymyksiä silloin, kun on niiden paikka, linjaa Antti Skyttä hyvän johtamisen tavoitetilan. Esimiestaitojen valmentaminen tähtää liiketoiminnalliseen hyötyyn Esimiehet johtavat entistä enemmän asiantuntijoita. Työntekijöiden koulutustaso on noussut ja työntekijöillä on usein vähintään yhtä hyvä ammattitaito itse työn tekemisestä kuin esimiehellä, usein jopa parempi. Työntekijöillä on hyvä näkemys aktiivisista ongelmista, pullonkauloista ja kehittämisen yksityiskohdista ja siksi he ovat juuri oikeita henkilöitä kehittämään työprosesseja. Esimiehen tarvitsee saada porukka mukaan tarkastelemaan tilannetta ja löytämään kehityskohteita, toimia enemmän itseohjautuvasti. Esimiehellä on kokonaiskäsitys prosessista ja sen vaikutuksista työyhteisön muuhun toimintaan. Esimiehen pitää saada porukka näkemään kehittämistarve, saada syntymään jano kehittää toimintaa ja löytää porukan kanssa keinot sen toteuttamiseen. Valmennuksissa esimiehet usein haluavat oppia erilaisia taitoja. Toiveissa on esimerkiksi saada porukka kehittämään toimintaa, oppia toimimaan vastarannan kiiskien kanssa, asettaa tavoitteita, saada ryhmä ottamaan vastuuta ja valtaa ja edistää osastojen välistä yhteistyötä. Siksi valmennamme esimiehiä käyttämään johtamisen työkaluja siten, että tiimi tai työporukka osallistuu oman työnsä kehittämiseen. Vain näin voidaan saada aikaan todellista motivaatiota ja todellisia tuloksia, kuvailee Juha Kontiainen Innotiimistä.

5 5 INNONews 5 2/2007 Kysymys ja eläytyvä kuuntelu esimerkkeinä johtamisen työkaluista Kysymys johtamistyökaluna 1 Prosessoiva kysymys työllistää aivot: Kun ihmisten johtamisessa on paljolti kyse ihmisten mielen kerrosten ja niissä kulkevien prosessien aktivoimista ja ohjaamista, on erityisen tärkeää osata käynnistää nuo prosessit. Itse asiassa mielen prosessit tarvitsevat kunnolla käynnistyäkseen juuri ne sopivat kysymykset. 2 Palautuskysymys: Asioiden kehittymisen kannalta on tärkeää, että ajatteluprosessi saadaan aktivoitua johdettavien aivoissa. Joskus esimiehen on tarpeellista osata tehdä palautuskysymys, jossa prosessi siirtyy johdettavan mieleen. 3 Kysymysten keila: Kysymysten keila on ajatteluprosessien ohjaamisessa yksi tärkeimmistä ideoista. Kysyjä on se, joka valitsee kuinka laajalla tai kapealla alueella hän haluaa ajatteluprosessien liikkuvan. Usein käynnistysvaiheessa on hyvä käyttää hyvinkin laajaa keilaa. Prosessin edetessä keilaa voi sopivalla tavalla kaventaa. Sitä voi edelleen jatkossa laajentaa. Eläytyvä kuuntelu 1 O men a : Jos haluaa aidosti ymmärtää toista ihmistä, on välttämätöntä tutustua hänen ajatteluunsa hänen omasta taustastaan käsin. Omena on mielikuva, joka auttaa esimiestä muistamaan tämän. Omenahan voi olla toiselle punainen ja toiselle vihreä. 2 Puutarhaan tutustuminen: Jokaisella ihmisellä on oma taustansa tai mielen puutarhansa niin kuin me haluamme asian ilmaista. Jossakin puutarhan osassa on se käyttäytymisen juurisyy, joka saa ihmisen toimimaan. 3 Oman ymmärryksen varmistaminen: Monet vaikeat tilanteet syntyvät, pitkittyvät tai vaikeutuvat esimiehen oman huonon ymmärryksen takia. Siksi esimiehelle on tärkeää varmistaa oma ymmärryksensä siitä, mitä vuorovaikutuskumppani tarkoittaa tai yrittää kertoa.

6 6 2/2007 INNONews Ytimessä mielen prosessit ja niiden ohjaaminen PJO-työkalut on suunniteltu ihmisten johtamiseen ja siksi ne pohjautuvat ihmismielen ymmärrykseen. Ihmisellä kulkee jatkuvasti omassa mielessään erilaisia ajatteluprosesseja. Oheinen kuva näyttää mielen sisällön koostuvan useammasta kerroksesta. Siksi ihmisten johtamisessa esimiehen tulisikin keskittyä erityisesti havainnoimaan ja aktivoimaan kolmea mielen kerrosta ja niiden erilaisia prosesseja. Ylimpänä kerroksena on ymmärryksen kerros, joka toimii älyn voimalla eli on looginen ja punnitseva. Ymmärrystä ei voi antaa toiselle ulkopuolelta, vaan se syntyy sisäisenä prosessina, jota voi toki auttaa eteenpäin. Keskimmäisenä kerroksena on tunteiden ja asenteiden kerros. Usein kaikkein voimakkaimmat ihmisen toimintaan vaikuttavat tekijät löytyvät tästä kerroksesta. Alimmaisena kuviossa on sitoutumisen ja tahdon kerros. Reitti sinne kulkee ymmärryksen ja asenteen kautta. Itse asiassa kaikki nämä kolme mielen kerrosta edustavat asioita, joita ei voi antaa tai sanella toiselle. Näin ollen mitään mielen prosesseista ei saada syntymään, jos esimies käyttää vain vastauspohjaisia työkaluja. Kysymyspohjaisten työkalujen avulla kaikkia näitä prosesseja saadaan käynnistettyä, edistettyä ja ohjattua. Siitä syystä kysymyspohjaiset johtamistyökalut ovat ihmisten johtamisen keskeisintä ydintä.

7 7 INNONews 7 2/2007 Prosessoiva johtamisote tempaa porukan mukaan Valiolla noin 200 esimiestä käy läpi Innotiimin valmennuksen Ihmisten saaminen mukaan ja osallistumaan on yksi johtamisen keskeisimmistä haasteista sekä myös menestystekijöistä. Kun toimintaa halutaan kehittää ja prosesseja tehostaa, se onnistuu parhaiten, kun kaikki ovat yhdessä tekemässä tavoitteista totta. PJO kehityshankkeen tukena Valiolla Valiolla toimintatavan kehittämishanke käynnistettiin vuonna Kehityshankkeen tavoitteena on tuottavuuden lisääminen, työviihtyvyyden parantaminen sekä tilaus-toimitusprosessin kokonaistehokkuuden ja joustavuuden lisääminen. Suomessa Valiolla on yhteensä 15 tehdastoimipaikkaa, joissa työskentelee noin 2000 henkeä. Aloitimme kehityshankkeen aluksi ilman esimiesvalmennusta mutta huomasimme, että jalkautusvaihetta varten esimiehet kaipasivat konkreettisia työkaluja omaan esimiestyöhönsä. Selvitysten jälkeen päädyimme toteuttamaan Innotiimin prosessoivan johtamisotteen (PJO) esimiesvalmennusohjelman, jossa oli koottu samaan pakettiin sekä esimiestyötä tukeva työkalupakki että käytännönläheinen valmennus, kertoo HR-yksikön kehityspäällikkö Juha Penttilä Valiolta. Konkreettisuus tuo positiivista palautetta Valion esimiesvalmennukseen osallistuu n. 200 esimiestä eri tehdastoimipaikoilta. Tällä hetkellä prosessoivaan johtamisotteeseen ovat tutustuneet jo kahdeksan tehtaan esimiehet - ja loppujen toimipaikkojen valmennus on vielä tulossa. Mukana ovat prosessivastaavat ja valmentavat esimiehet. Esimiestemme palaute on ollut hyvin positiivinen kautta linjan. Ihmiset kokevat valmennuksen konkreettisena ja käytännön tilanteita tukevana. Tämä PJO sisältää helposti ymmärrettäviä työkaluja. Ohjelma sisältää myös käytännön esimerkkejä ja harjoituksia, jotka ovat tärkeä osa uusien esimiestaitojen oppimisessa, kiteyttää Penttilä. Porukka mukaan rakentavat ajatukset esiin PJO tarjoaa esimiestyön tueksi 10 käytännöllistä työkalua, joista kysymys on ns. perustyökalu. Valmennuspaketti sisältää Valiolla kolme kappaletta kahden päivän valmennustilaisuutta. Lisäksi tulevat valmennustilaisuuksien välissä tehtävät itsenäiset välityöt. Perinteinen vastaustyökalu on meilläkin hyvin hallinnassa, mutta tuo kysymyspuoli Juha Penttilä" vaatii uutta orientaatiota meiltä kaikilta. Työkalujen avulla haluamme saada porukan äänen kuuluviin - kysymyksen avulla tavoitamme myös ne joukon hiljaiset, joilla voi olla erittäin rakentavia ajatuksia yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi, summeeraa Penttilä työkalujen merkitystä. Lopputuloksena parempi ilmapiiri Juha Penttilän mielestä Valion tilanteessa konkreettisimmin tähän mennessä on työkaluista päästy hyödyntämään seuraavia: kysymys, eläytyvä kuuntelu, Opera, vaaka ja itsearviointi. Kysymys, eläytyvä kuuntelu ja Opera -työkalujen avulla voidaan parantaa osanottajien aktiivista osallistumista palavereihin. Vanhan mallin mukaiset yhdensuuntaista esittelyä ja yleiskeskusteluja sisältävät palaverit ovat kehittymässä osallistavampaan suuntaan. Vaaka taas on erinomainen kun halutaan peilata porukan tunnelmia, erityisesti muutostilanteissa. Ja itsearvioinnin merkitystä ei voi liikaa korostaa - esimiehen pelisilmä on olennainen asia. Sitä voi kehittää, mutta se vaatii harjoittelua. Valion organisaatiossa on jo kokemusta myös siitä, miten esimiestyö on kehittynyt valmennuksen ja työkalujen käyttöönoton jälkeen. Ihmisillä on tunne siitä, että he tulevat kuulluksi. Parhaita kommentteja on se, että nythän tässä tuntuu aidosti siltä, että meitä kuunnellaan ja meiltä kysytään, siteeraa Penttilä palautetta PJO:n käytöstä Valiolla.

8 Pieni PJO-tarvetesti. Vastaa alla oleviin kysymyksiin rastittamalla ruutu: Muutosten läpivienti sujuu yrityksessämme nopeasti ja tuskatta Uudet menetelmät ja toimintamallit siirtyvät meillä helposti käytäntöön Työntekijämme ymmärtävät bisneksen kokonaisuuden ja ohjautuvat siitä toiminnassaan Työntekijämme ottavat vastuuta ja kehittävät oma-aloitteisesti toimintaansa Työntekijämme ottavat avoimesti vastaan palautetta, myös kriittistä Palaverimme ovat tehokkaita ja tuloksellisia Palavereissa ihmiset osallistuvat aktiivisesti asioiden käsittelyyn Saamme käynnistämämme kehityshankkeet ja -projektit helposti käytäntöön niiden hautautumatta unholaan Yhteistyö toimii erinomaisesti eri osastojen ja yksiköiden välillä Johtoryhmän jäsenet toimivat yhdessä kohti yrityksen ja liiketoiminnan etua, jopa oman vastuualueensa edun kustannuksella Kyllä, pitää 90 prosenttisesti paikkansa Ei, tämän asian suhteen on aika usein haastetta Mikäli vastasit useammin Ei kuin Kyllä voisit ehkä soveltaa prosessoiva johtamisotetta omassa organisaatiossasi. Kysy lisätietoa Innotiimin konsulteilta: Antti Skyttä +358(0) Juha Kontiainen +358 (0) Jari Mielonen +358 (0) Ritva-Anneli Mauno +358 (0) Marcus Lange +358(0) Kari Laine +358(0) Antti Hellström +358 (0) Vapaalantie 2 A FI Vantaa tel

Osallistava ihmisten johtaminen. Akavan Esimiesverkoston verkkokoulutus Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat:

Osallistava ihmisten johtaminen. Akavan Esimiesverkoston verkkokoulutus Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat: Osallistava ihmisten johtaminen Akavan Esimiesverkoston verkkokoulutus 8.9.2016 Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat: Kari Laine Jarna Savolainen Yhdessä kehittämällä tuloksia Taloudellinen tulos Asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet esimiestyössä Vaikeat tilanteet esimiestyössä Workshop esimiehille ja tiiminvetäjille 1.-3.10.2014 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14, Taitoniekantie 8 D 35 40200 Jyväskylä 40740 Jyväskylä www.sya.fi www.sya.fi

Lisätiedot

Lähiesimies muutoksen etulinjassa. Ryhmävalmennus lähiesimiehille YT-neuvotteluita seuraavan johtamistyön haasteisiin.

Lähiesimies muutoksen etulinjassa. Ryhmävalmennus lähiesimiehille YT-neuvotteluita seuraavan johtamistyön haasteisiin. Lähiesimies muutoksen etulinjassa Ryhmävalmennus lähiesimiehille YT-neuvotteluita seuraavan johtamistyön haasteisiin. Työluotsin ryhmävalmennus organisaation lähiesimiehille auttaa heitä toimimaan tehokkaasti

Lisätiedot

Esiintymisvalmennus, 6h

Esiintymisvalmennus, 6h Esiintymisvalmennus, 6h Vaikuttavuudella epäreilua kilpailuetua " Erilaisuus, avoimuus, aitous ja rohkeus huokui valmentajasta. Mari Seppänen 1 / 9 Oletko esiintyessäsi epämukavuusalueella? Kuunnellaanko

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET05 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa.

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Pieni neuvottelutaitojen työkirja naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Neuvottelutaidot ovat (työ)elämän ydintaitoja Neuvottelutaidot muodostuvat erilaisten taitojen, tietojen, toimintatapojen ja

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Miten muutoksia johdetaan Itellassa

Miten muutoksia johdetaan Itellassa Miten muutoksia johdetaan Itellassa KaMu Mira Pakarinen Lisätietoja KaMu-mallista antaa: Hankejohtaja Mira Pakarinen mira.pakarinen@itella.com gsm 0400-288 232 Miksi malli? Toimintaympäristön muutosvauhti

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Tausta SOL konserni on Suomen suurimpia palvelualan työllistäjiä. SOLIssa työskentelee tällä hetkellä lähes 10 000 työntekijää, joista n 7500 Suomessa.

Lisätiedot

Ympäristöasioiden sovittelu

Ympäristöasioiden sovittelu Ympäristöasioiden sovittelu Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi konfliktien ja ihmissuhdeongelmien käsittelyssä. SSF / T. Brunila / 2008 1 Sovittelijan rooli Sovittelija

Lisätiedot

Elämäntapamuutos valmennusohjelma

Elämäntapamuutos valmennusohjelma Elämäntapamuutos valmennusohjelma Mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi? Fyysinen hyvinvointi -terveys, kunto, lepo, ruoka Henkinen hyvinvointi -suhde omaan itseen, itsetuntemus, itsensä arvostaminen,

Lisätiedot

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 työhyvinvointisuunnittelija Saija Jokinen Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 Iästä voimaa työhön työhyvinvointisuunnittelija

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ: AKTIIVINEN ASIAKASPALVELU JA TYÖN ILO

HENKILÖSTÖ: AKTIIVINEN ASIAKASPALVELU JA TYÖN ILO Karl-Magnus Spiik Oy 1 HENKILÖSTÖ: AKTIIVINEN ASIAKASPALVELU JA TYÖN ILO on asiakaspalveluhenkilöstön vuorovaikutteinen ja käytännönläheinen valmennus. Päivän aikana keskustellaan paljon, jotta aiheisiin

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET06 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Aloitetoiminnalla voi olla monia tavoitteita

Aloitetoiminnalla voi olla monia tavoitteita Parikeskustelu 1. Miksi (tarkoitus)? 2. Miten arvioidaan toimivuutta (aloiteventti)? 3. Miten toimitaan (toimintamalli)? a) Ei niin hyviä tapoja? b) Hyviä tapoja? c) Askarruksia aloitetoiminnasta? Parikeskustelu

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020 Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein Maitotiimi ProAgria Oulu ry MaitoManagement 2020 -hanke kehittää erityisesti isojen maitotilayritysten toimintamalleja sekä palveluja ja työvälineitä.

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

KUNTAKIERROS: Tuloksellisesta esimiestyöstä SAKEA-oppimisverkoston kokemuksien valossa

KUNTAKIERROS: Tuloksellisesta esimiestyöstä SAKEA-oppimisverkoston kokemuksien valossa KUNTAKIERROS: Tuloksellisesta esimiestyöstä SAKEA-oppimisverkoston kokemuksien valossa Teijo Räsänen Tasapainoa ja oppimista lähijohtamiseen Syksy 2009 Innotiimi Head Office, Vapaalantie 2 A 13, FIN-01650

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Ajatuksia valmentavasta johtamisesta. Pasi Juvonen Aivolinko

Ajatuksia valmentavasta johtamisesta. Pasi Juvonen Aivolinko Ajatuksia valmentavasta johtamisesta Pasi Juvonen Aivolinko Kysymys osallistujille Nimeä jokin mielestäsi keskeinen johtamisen haaste? Kootaan vastaukset osallistujien tarkasteltaviksi (3 minuuttia) Oma

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

Kokonaistoimintaa koskevan arviointi- ja seurantatiedon hyödyntämisen lomake

Kokonaistoimintaa koskevan arviointi- ja seurantatiedon hyödyntämisen lomake Kokonaistoimintaa koskevan arviointi- ja seurantatiedon hyödyntämisen lomake Miten järjestön kokoama koko toimintaa koskevaa seuranta- ja arviointitietoa eri tahot hyödyntävät? Tämä lomake sisältää kaikille

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta 2016 Naantalin kaupunki panostaa työhyvinvointiin Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset,

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/103/05.12.01/2017 Etelä-Suomi 11.5.2017 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 21.9.2017

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

Palautteen antaminen arjessa. Verohallinnon Verotarkastusyksikön työhyvinvointihanke

Palautteen antaminen arjessa. Verohallinnon Verotarkastusyksikön työhyvinvointihanke Palautteen antaminen arjessa Verohallinnon Verotarkastusyksikön työhyvinvointihanke 2013-2014 Verotarkastus 1.5.2013 699 htv Ylijohtaja Anita Wickström Itä- Suomen VTY Kuopio Helinä Könttä Länsi- Suomen

Lisätiedot

Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen. Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007

Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen. Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007 Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007 Monimuotokoulutuksesta tehokkuutta Vanhasta uutta kehittämisen kulttuuria Miten

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat Johtaminen voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: 1. Arvojohtaminen (Leadership) 2. Työn(kulun) johtaminen (Process management) 3. Työn sisällön ja tulosten/ tuotosten johtaminen (esim. Product management)

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelut 29.10.2016 Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelu Oppilas on oman oppimisensa, opettaja opettamisen ja huoltaja vanhemmuuden asiantuntija, ja keskustelutilanteessa he jakavat

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Ateria 13 5.11.2013 Wanha Satama, Helsinki Työyhteisökehittäjä, FT Heini Wink JHL Kehittämispalvelu Kuinka saada kehityskeskusteluista uusia ajatuksia,

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

KANNUSTAVA JOHDETTAVA

KANNUSTAVA JOHDETTAVA Karl-Magnus Spiik Ky Kannustava johdettava / sivu 1 KANNUSTAVA JOHDETTAVA on kaksiosainen ( 2 pv + 2 pv ) käytännönläheinen valmennus käyttäytymisen, asenteiden ja yhteistyön ammatillisuudesta (hyvät alaistaidot).

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Pk-yrityksen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

Pk-yrityksen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen Pk-yrityksen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 13.4. 18.8.2015, sisältää 7 lähiopetuspäivää Esimiehen tehopaketti Hinta alkaen/osallistuja 130,50 (+ alv. 24 %) Esimiehen tehopaketti Pk-yritysten johtamisen

Lisätiedot

Johtamisen menestysreseptit pysyvässä muutoksessa. Newsecin Tulevaisuusseminaari Satu Huber

Johtamisen menestysreseptit pysyvässä muutoksessa. Newsecin Tulevaisuusseminaari Satu Huber Johtamisen menestysreseptit pysyvässä muutoksessa Newsecin Tulevaisuusseminaari 11.9.2015 Satu Huber 1) Johtajan tehtävä on varmistaa yhteinen suunta 2) Todellisessa muutoksessa toimivaksi havaittua 3)

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

Katri Vataja HTT.

Katri Vataja HTT. Katri Vataja HTT katri.vataja@gmail.com Näkökulmani kehittävään arviointiin Projektit Hankkeet Johtamisen kehittäminen Strategiatyö Työyhteisökehittäminen Kehi%ävä arvioin- työyhteisössä MITÄ? Arviointiprosesseja

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS Joustavuus ja luottamus -mittaristo selvittää, miten yrityksenne esimiestoiminta koetaan. 1 Tutkimusten mukaan organisaatiot kokevat suurimpina haasteina esimiestaitojen

Lisätiedot

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Hyvinvointia työstä Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Marjo Wallin, erikoistutkija 14.10.2016 Työterveyslaitos Marjo Wallin www.ttl.fi 2 Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä

Lisätiedot

Työyhteisön fiilis miten sitä voi johtaa? Fiiliksen johtaminen keskustelusta toimintaan! Priorite Oy 13.11.2014 Jari Oinonen

Työyhteisön fiilis miten sitä voi johtaa? Fiiliksen johtaminen keskustelusta toimintaan! Priorite Oy 13.11.2014 Jari Oinonen Työyhteisön fiilis miten sitä voi johtaa? Fiiliksen johtaminen keskustelusta toimintaan! Priorite Oy 13.11.2014 Jari Oinonen Miksi tärkeää? Fiiliksen johtaminen Henkilöstön työn imu ja työpaikan tuottavuus

Lisätiedot

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

OPISKELIJAOPAS. Opas ohjattuun harjoitteluun tai työssäoppimiseen Eteva kuntayhtymässä TERVETULOA!

OPISKELIJAOPAS. Opas ohjattuun harjoitteluun tai työssäoppimiseen Eteva kuntayhtymässä TERVETULOA! OPISKELIJAOPAS Opas ohjattuun harjoitteluun tai työssäoppimiseen Eteva kuntayhtymässä TERVETULOA! Mäntsälässä 2.5.2013 LS/RT Mäntsälässä 15.9.2014 päivitys, RT Mäntsälässä 1.4.2015 päivitys, RT Sisällys

Lisätiedot

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM Mitä prosessissa kehitetään Pohjana esim. CMM Prosessin kehittäminen Projektien hallinta Prosessin kuvaus, toimintaohjeet Laadunvarmistus Mentelmät Riskinhallinta Yms. Kehittämisen tavoitteita Tuotannon

Lisätiedot

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, 8.3.2012 Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden korkeakoulu, Ruotsi Kurssin esittely Opiskelijapalautteen

Lisätiedot

JOHTAMINEN UUDESSA MAAILMASSA kohti innostavaa ja vastuuttavaa johtamiskulttuuria DAN SOBACK

JOHTAMINEN UUDESSA MAAILMASSA kohti innostavaa ja vastuuttavaa johtamiskulttuuria DAN SOBACK JOHTAMINEN UUDESSA MAAILMASSA kohti innostavaa ja vastuuttavaa johtamiskulttuuria DAN SOBACK Johtamisen Suuri Murros Käännetään pyramidit JOHTO HENKILÖSTÖ Ohjeistaa ja hallinnoi Mahdollistaa ja tukee Henkilöstö

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle Kuinka me yhdessä toimimme? Miten minä voin vaikuttaa? Työn tulevaisuus Finanssiala on suuressa murroksessa ja ala kohtaakin laajalti vaikuttavia muutostekijöitä tulevaisuudessa. Asiakaskäyttäytymisen

Lisätiedot

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka JTO LEAN LEARNING CENTER OY Vuoden 2016 kevään valmennukset: - 26.-27. tammikuuta - 7.-8. maaliskuuta - 11.-12. toukokuuta Ilmoittautuminen peter.kanerva@lean-jto.fi

Lisätiedot

T-Media Oy. Olemme osa TATia yhdessä Finnfactsin kanssa ja edustamme Suomessa Reputation Institutea.

T-Media Oy. Olemme osa TATia yhdessä Finnfactsin kanssa ja edustamme Suomessa Reputation Institutea. T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja rohkeutta vuoron johtamiseen

Tietoa, taitoa ja rohkeutta vuoron johtamiseen Tietoa, taitoa ja rohkeutta vuoron johtamiseen Vuoropäällikkövalmennus Jollas Instituutti Niko Vastamäki Mistä on hyvä vuoropäällikkö tehty? Jotta vuoropäälliköt pystyvät varmistamaan omalta osaltaan toimipaikkansa

Lisätiedot