HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

2 2

3 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODEL- LE 2015 Sisällysluettelo 1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT JA TULOSYKSIKÖIDEN YHTEISET AVAINTAVOITTEET HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN TAVOITTEET HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNASSA PALVELUTAVOITTEET TALOUS HENKILÖSTÖ HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNASSA PALVELUTAVOITTEET TALOUS HENKILÖSTÖ HYKS PSYKIATRIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNASSA PALVELUTAVOITTEET TALOUS ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ HYKS AKUUTTI TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNASSA PALVELUTAVOITTEET TALOUS HENKILÖSTÖ HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNASSA PALVELUTAVOITTEET TALOUS HENKILÖSTÖ HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNASSA PALVELUTAVOITTEET TALOUS HENKILÖSTÖ HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNASSA PALVELUTAVOITTEET TALOUS HENKILÖSTÖ HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNASSA PALVELUTAVOITTEET

4 9.3 TALOUS HENKILÖSTÖ HYKS SYÖPÄKESKUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNASSA PALVELUTAVOITTEET TALOUS HENKILÖSTÖ HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNASSA PALVELUTAVOITTEET TALOUS HENKILÖSTÖ HYKS TULEHDUSKESKUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNASSA PALVELUTAVOITTEET TALOUS HENKILÖSTÖ HYKS VATSAKESKUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNASSA PALVELUTAVOITTEET TALOUS HENKILÖSTÖ HYKS SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNASSA TALOUS ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Liite 1 HYKS tulosyksiköiden yhteiset strategiset avaintavoitteet vuodelle 2015 Liite 2 HYKS tulosyksiköiden vuoden 2015 tuloslaskelma, henkilöstömäärä ja -työvuodet 4

5 1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖ- KOHDAT JA TULOSYKSIKÖIDEN YHTEISET AVAINTAVOITTEET 1.1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET Talousarvioesitykseen on lisäksi sisällytetty HYKS-sairaanhoitoalueen organisaatiouudistuksen edellyttämät rakenteelliset, työnjaolliset ja toiminnalliset muutokset. HYKS-sairaanhoitoalueen organisaatiouudistus HUS:n hallitus päätti kokouksessaan , että pääosa (esimerkiksi oikeuspsykiatria, tertiääritason potilaiden hoito, pääkaupunkiseudun potilaiden hoito) Hyvinkään sairaanhoitoalueen Kellokosken sairaalan toiminnasta yhdistetään hallinnollisesti HYKS-sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksikköön vuoden 2015 alusta. Samassa kokouksessa ( 133) HUS:n hallitus päätti HUS:n strategian mukaisesta HYKS:n uudesta vuonna 2015 voimaan astuvasta organisaatiosta (ns. osaamiskeskusorganisaatio) ja perusti uusien osaamiskeskusten johtajien virat kokouksessaan ( 156). HYKSsairaanhoitoalueen lautakunta käsitteli kokouksessaan ( 46) HYKS:n organisaatiouudistuksen valmistelua ja antoi hallitukselle valmistelua koskevan lausunnon. Hallituksen päätöksen mukaisesti HYKS:n organisaatiota muutetaan alkaen siten, että aiemman kuuden kliinisen tulosyksikön sijaan sairaanhoitoalueella on 12 kliinistä tulosyksikköä (osaamiskeskusta), jotka ovat seuraavat: - HYKS Akuutti - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet - HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito - HYKS Naistentaudit ja synnytykset - HYKS Psykiatria - HYKS Pää- ja kaulakeskus - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus - HYKS Sydän- ja keuhkokeskus - HYKS Syöpäkeskus - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia - HYKS Tulehduskeskus - HYKS Vatsakeskus Näiden kliinisten tulosyksiköiden lisäksi sairaanhoitoalueella on HYKS-sairaanhoitoalueen johdon tulosyksikkö. Hyksin organisaatiouudistukseen liittyen HYKS-sairaanhoitoalueelle siirtyy HUS:n sisäisten toimintojen siirtojen/yhdistämisen seurauksena yhteensä 462 henkilöä, näistä 396 henkilöä Hyvinkään sairaanhoitoalueelta, 36 henkilöä Apuvälinekeskuksen taseyksiköstä ja 30 henkilöä HUSLAB-liikelaitoksesta (myrkytystietokeskuksesta 21 henkilöä ja perinnöllisyyslääketieteen potilastoiminnoista 9 henkilöä). Organisaatiouudistuksen yhteydessä muista HUS:n yksiköistä siirtyvän / yhdistyvän toiminnan vaikutus sairaanhoitoalueen toimintakuluihin ja poistoihin on yhteensä noin 50,5 milj. euroa; tästä Hyvinkään sairaanhoitoalueen Kellokosken sairaalasta siirtyvän toiminnan osuus on 32,4 milj. euroa, Apuvälinekeskuksen taseyksikön yhdistämisen vaikutus on 14,5 milj. euroa ja HUSLAB:lta siirtyvän toiminnan yhteensä 3,6 milj. euroa. Uuden organisaatiomallin muodostaminen vaikuttaa merkittävästi toimintatuottojen ja -kulujen kohdentumiseen HYKS-sairaanhoitoalueen kaikkien tulosyksiköiden välillä. Tulosyksiköiden väliset sisäiset erät (tuotot ja kulut) muodostavat suuren osan uusien tulosyksikköjen toimintatuotoista ja -kuluista. Tulosyksiköiden aiempien vuosien tuloslaskelmia, jotka sisältävät tulosyksiköiden väliset sisäiset erät, ei ole mahdollista muokata uutta tulosyksikköjakoa vastaavaksi. 5

6 Väestö ja ikääntyminen Vuoden 2013 lopussa HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkuntien väestömäärä oli asukasta. Tilastokeskuksen väestöennusteen (julk ) mukaan väestömäärä kasvaisi asukkaalla (1,7 %) vuoteen 2015 mennessä. Alueen väestön voimakkaan ikääntymisen arvioidaan kasvattavan erikoissairaanhoidon potilaiden määrää tietyillä erikoisaloilla. Väestöennusteen mukaan HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkuntien 65- vuotiaiden ja sitä vanhemman väestön määrä kasvaisi keskimäärin 7,6 %:lla ( henkeä) vuodesta 2013 vuoteen Kunnittain tarkasteltuna 65-vuotiaiden ja sitä vanhemman väestön määrä kasvaisi ennusteen mukaan eniten Keravalla (+ 12,5 %), Kirkkonummella (+ 11,5 %), Vantaalla (+10,0 %) ja Espoossa (+ 9,6 %). Sairaanhoitoalue, väestö ja palveluiden tarve Väestö ENN 2015 ENN Muutos 2014 enn/ 2015 enn Muutos -% VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS HYKS-sairaanhoitoalue ,1 % Länsi-uudenmaan sairaanhoitoalue ,2 % Lohjan sairaanhoitoalue ,0 % Hyvinkään sairaanhoitoalue ,9 % Porvoon sairaanhoitoalue ,6 % HUS yhteensä ,0 % Väestö ENN 2015 ENN Muutos 2014 enn/ 2015 enn Muutos -% VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS 0-14 vuotiaat ,0 % vuotiaat ,7 % vuotiaat ,1 % vuotiaat ,2 % 75+ vuotiaat ,6 % HUS yhteensä ,0 % HYKS SAIRAANHOITOALUE VÄESTÖMUUTOS Väestö ENN 2015 ENN Muutos 2015 ENN/ 2014 ENN Muutos -% 0-14 vuotiaat ,2 % vuotiaat ,8 % vuotiaat ,0 % vuotiaat ,9 % 75+ vuotiaat ,6 % HUS yhteensä ,1 % 1.2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN TAVOITTEET HYKS-tulosyksiköiden avaintavoitteet HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksikkökohtaisten vuoden 2015 käyttösuunnitelmien liitteenä on esitetty tulosyksiköiden yhteiset strategiset avaintavoitteet tai päivittäistoiminnan tavoitteet tasapainotettuna ohjauskorttina, johon on koottu kuntayhtymätason avaintavoitteista Hyksin tulosyksiköille johdetut mittarit ja tavoitearvot. Yhteisten tavoitteiden lisäksi ovat tulosyksiköt voineet ottaa suunnitelmiinsa oman toimintansa ja taloutensa kannalta keskeisiä tavoitteita ja valita niille mittaustavat. 6

7 2 HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO 2.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNASSA Hallituksen päätöksen mukaisesti HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -tulosyksikkö (ATeK) edustaa osaltaan uudenlaista potilas- ja ongelmakeskeistä toimintatapaa. Keskuksen tehtävänä on tuottaa muille osaamiskeskuksille leikkaussali- ja tehohoitopalvelut laadukkaasti sekä kustannustehokkaasti ja näin osaltaan mahdollistaa niiden menestyminen. Samoin keskuksen tehtävänä on vastata koko HUS-alueen välinehuollosta (2016) ja koordinoida kivunhoitoa. Kipuklinikan nykyinen kapasiteetti on riittämätön hoitotakuun mukaisen hoitoon pääsyn turvaamiseksi. Tilannetta yritetään helpottaa lisäämällä yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa, mutta kapasiteetin lisääminen tulee väistämättä harkittavaksi. Meilahden Tornisairaalan paluumuutto ja teho- ja tehovalvontaosaston 10 perustaminen Meilahden tornisairaalan käyttöönotto ja paluumuutto tapahtuu vaiheittain kevään ja syksyn 2015 aikana. Tornisairaalaan paluuseen on valmistauduttu uudistamalla potilasprosesseja sekä kehittämällä tukipalveluita. Samanaikaisesti on siirrytty sähköiseen hoitokertomukseen ja kehitetty sähköistä asiointia. Meilahden tornisairaalaan perustetaan teho- ja tehovalvontaosasto 10, jossa on 20 teho- ja tehovalvontapaikkaa, kun aiemmin käytössä oli 7 tehohoitopaikkaa. Teho- ja tehovalvontapaikkojen lisäys on tärkeää, jotta voidaan vastata yhä suurempaan kysyntään ja saavutetaan valtakunnallinen taso tehohoitopaikkojen määrässä. Uuden osaston perustaminen tehostaa toimintaa ja parantaa hoidon laatua, kun kaikki teho- ja tehovalvontahoitoa tarvitsevat potilaat voidaan hoitaa yhdellä osastolla vuodeosastokuntoisiksi. Samalla saavutetaan yhden päivystäjän hallitsema optimaalisen suuri osastokoko, vastataan paremmin erikoisalakohtaisiin kysynnän vaihteluihin ja vältytään erikoisalakohtaisilta pieniltä tehovalvonnoilta. Teho- ja tehovalvontatasoinen hoito, sisältäen tasapuolisesti kaikki erikoisalat sydänkirurgiaa lukuun ottamatta, keskitetään hallinnollisesti ATeK:n tulosyksikköön. Toiminnan muutoksen vaikutuksia tehohoitopäivien ja tehovalvontapäivien määrään on tässä vaiheessa vaikea varmuudella arvioida, sillä tehovalvontatasoisia potilaita on aiemmin hoidettu hajautetusti heräämössä, päivystyspoliklinikalla, sisätautien tehovalvonnassa ja vuodeosastolla, joissa on tarkoitus jatkossa keskittyä oman hoitoprosessin ydinosaamiseen kuuluvien potilaiden sujuvampaan hoitoon. Henkilöstön tarve lisääntyy uusien tehohoitopaikkojen vuoksi. Meilahden tornisairaalassa tulee remontin jälkeen olemaan 33 kaikille potilasryhmille avointa teho- ja tehovalvontapaikkaa nykyisen 16 asemesta. Uudet hoitopaikat otetaan käyttöön vaiheittain palvelutarpeen ja taloudellisten resurssien puitteissa. Meilahden tornisairaalan leikkaussalien käyttöönotto Meilahden tornisairaalan remontin valmistuttua muualla väistössä olevat Meilahden sairaalan operatiiviset toiminnot palaavat takaisin ja leikkausosastolla palautetaan remontin aikana väistötiloina toimineet leikkaussalit (14 19) takaisin leikkaussalikäyttöön samalla heräämöä 10 potilaspaikalla laajentaen. Meilahden sairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolla tehtiin vuonna 2013 yhteensä leikkausta (joista päivystyksiä 4 255) sekä lisäksi heräämötoimenpiteitä ja ulkopisteanestesioita kappaletta. Leikkaustoimenpiteistä ns. jononpurkuleikkauksia oli 162 vuonna Tornisairaalan remontin aikana on pehmytkudoskirurgisten leikkausten, erityisesti päivystysleikkausten kysyntä kasvanut. Kysyntään ei nykytoiminnalla pystytä vastaamaan lääketieteellisesti hyväksyttävällä nopeudella. Meilahden sairaalaan, jossa leikkaussalikapasiteetti nousee nykyisestä 12:sta 18:aan, siirtyy HYKS:n operatiivisesta toiminnasta leikkaustoimintaa Kirurgisen sairaalan lisäksi sekä Jorvin että Peijaksen sairaaloista. Siirtyvä kirurgia on pääosin ns. raskasta kirurgiaa. Meilahden tornisairaalan paluumuutolla tulee olemaan heijastusvaikutuksia myös Herttoniemen sairaalan operatiiviseen toimintaan. Näiden järjestelyjen seurauksena virka-aikainen leikkaussalikapasiteetti kokonaisuudessaan lisääntyy. Vuositasolla Meilahden sairaalassa tehtävien leikkausten määrän arvioidaan kasvavan noin 2 500:lla. Tavoitteena on 7

8 asteittain vähentää lisätöiden määrää jo vuoden 2015 loppupuolella, vaikka varsinaiset vaikutukset toteutuvat täysimääräisesti vasta Meilahden tornisairaalan käyttöönoton jälkeen vuoden 2016 aikana. Jorvin sairaalan palovamma-/plastiikkakirurgisen leikkaussalikapasiteetin lisääminen Jorvin sairaalan uuden päivystyslisärakennuksen 2-kerrokseen rakennettavan teho-osaston ja palovammakeskuksen tarkoituksena on hoitaa sekä HYKS Jorvin alueen tehostettua valvontaa ja tehohoitoa tarvitsevat potilaat että vastata valtakunnan keskittämistä vaativien vaikeiden palovammapotilaiden hoidosta. Yksikköön valmistuu nykyisen leikkausosaston jatkeeksi lisärakennuksen puolelle palovammapotilaiden leikkauksia varten oma leikkaussali. Leikkaussalin käyttö tulee muodostumaan ensisijaisesti palovammapotilaiden hoidosta, mutta tiloissa tehdään myös muita plastiikkakirurgisia leikkauksia. Vastaavasti Töölön sairaalassa vapautuu palovammaleikkauksilta kapasiteettia muuhun plastiikkakirurgiseen leikkaustoimintaan. Uuden leikkaussalin arvioidaan lisäävän plastiikkakirurgista leikkausvolyymia 230 DRG- tuotteella ja vastaavasti 230 pre-operatiivisella poliklinikkakäynnillä, mutta suunnittelussa on varauduttu myös mahdollisesti tulevaisuudessa lisääntyviin palovammaleikkausmääriin. Uudessa leikkaussalissa hoidettavien palovammapotilaiden leikkaushoito vaatii enemmän hoitohenkilökuntaa kuin useimmat muut isot leikkaukset. Rintarauhaskirurgian järjestelyihin liittyvät muutokset Organisaatiouudistuksen seurauksena rintarauhaskirurginen vuodeosasto- ja poliklinikkatoiminta on päätetty siirtää HYKS Syöpäkeskukseen. Leikkaustoimenpiteet tuotetaan kuitenkin edelleen ATeK:sta. Aiemmin rintarauhaskirurgiassa työskentelevän salitiimin työpanos on ostettu Naistenklinikan leikkausosastolta, mutta vuoden 2015 alusta lukien yhteensä 11 sairaanhoitajaa siirtyy hallinnollisesti ATeK:iin. Siirtyvät sairaanhoitajat perehdytetään myös muuhun Kirurgisessa sairaalassa tapahtuvaan leikkaustoimintaan. Helsingin kaupungin toimenpiteet Herttoniemen sairaalassa ja niiden vaikutukset ATeK:in toimintaan Helsingin kaupunki on ilmoittanut siirtävänsä oman toimintansa terveysasemaa lukuun ottamatta pois Herttoniemen sairaalasta alkusyksystä. Tässä tilanteessa ATeK:n vuokra- ym. kustannukset tulisivat kasvamaan merkittävästi. Sen vuoksi parhaillaan selvitetään, olisiko Meilahden uusien leikkaussalien korjaustyöt mahdollista toteuttaa suunniteltua aiemmin, jolloin toimintaa voitaisiin siirtää Kirurgisesta sairaalasta Meilahteen ja siten raivata tilaa Herttoniemen yksikön siirtymiselle Kirurgiseen sairaalaan. Mikäli tämä ei onnistu, joudutaan varautumaan talousarviossa ennakoitua suurempiin kuluihin Herttoniemen osalta. 2.2 PALVELUTAVOITTEET Jäsenkuntien maksuosuus ATeK:lla on jäsenkuntien maksuosuuksien mukaista laskutusta vain kivunhoidon linjalla. Suuria muutoksia talousarviossa ei ole tämän hetken toimintaan eikä maksajiin. Kivunhoidon kysyntä on tarjontaa suurempaa, joten pieni ylitysuhka on olemassa. 8

9 TA 2014 ENN 2014 Tuotteet (jäsenkunnat) (lkm) TP 2013 TA 2014 ENN 2014 TAE 2015 Tuotteistetut hoitopäivät 0,0 % 0,0 % NordDRG-tuotteet 124 0,0 % 0,0 % Avohoitokäynnit ,0 % 0,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Tuotteet (jäsenkunnat) (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 ENN 2014 TAE 2015 TA 2014 ENN 2014 Oma palvelutuotanto ,0 % 0,0 % Tuotteistetut hoitopäivät 0,0 % 0,0 % NordDRG-tuotteet 74 0,0 % 0,0 % Avohoitokäynnit ,0 % 0,0 % Muu palvelutuotanto ,0 % 0,0 % Ostopalvelut 21 0,0 % 0,0 % Hoitopalvelut muista sairaaloista 0,0 % 0,0 % Palvelusetelit 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) 0,0 % 0,0 % JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS ,0 % 0,0 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon Hoitopalvelut kaikille maksajille ATeK:lla on hoitopalveluista laskutusta vain kivunhoidossa, muita tuloja tulee jatkossa muodostumaan uuden tutkimus-, koulutus- ja asiantuntijapalveluiden linjan toiminnasta. Tavoitteena on myydä myös HUS:n ja erityisvastuualueen ulkopuolelle koulutus- ja asiantuntijapalveluita. TA 2014 ENN 2014 Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2013 TA 2014 ENN 2014 TAE 2015 Tuotteistetut hoitopäivät 0,0 % 0,0 % NordDRG-tuotteet 125 0,0 % 0,0 % Avohoitokäynnit ,0 % 0,0 % Siirtoviivehoitopäivät 0,0 % 0,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit 0,0 % 0,0 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 0,0 % 0,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 ENN 2014 TAE 2015 TA 2014 ENN 2014 Oma palvelutuotanto ,0 % 0,0 % Tuotteistetut hoitopäivät 0,0 % 0,0 % NordDRG-tuotteet 75 0,0 % 0,0 % Avohoitokäynnit ,0 % 0,0 % Siirtoviivehoitopäivät 0,0 % 0,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit 0,0 % 0,0 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 0,0 % 0,0 % Muu palvelutuotanto ,0 % 0,0 % Ostopalvelut 22 0,0 % 0,0 % Hoitopalvelut muista sairaaloista 0,0 % 0,0 % Palvelusetelit 0,0 % 0,0 % Projektituotteet 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ ,0 % 0,0 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon ja projektit 9

10 2.2.3 Erityisvastuualuetason yhteistyö HUS ja Carea ovat suunnittelemassa yhteisviran perustamista kivunhoitoon. Suunnitelmat eivät talousarvion tekovaiheessa olleet vielä lopullisesti selvinneet, joten mahdollisesti perustettava yhteisvirka ei sisälly talousarvioon Toiminnan operatiiviset avaintavoitteet Toiminnan operatiiviset avaintavoitteet on esitettynä käyttösuunnitelman liitteenä olevassa tasapainotetussa ohjauskortissa. 2.3 TALOUS Talousarviovuotta leimaavat toiminnalliset muutokset. Organisaatiomuutoksen lisäksi merkittävät rakennushankkeet Meilahden kampusalueella, sekä Jorvin sairaalassa vaikuttavat talouteen. Rakennushankkeiden valmistumisella on suuri merkitys ATeK:n toimintaan ja toimintaintensiteettiin eri kiinteistöissä. Näiden lisäksi suunnitteilla on palovammaosaston siirto Töölön sairaalasta Jorvin sairaalaan, talousarviota valmistellessa lopulliset suunnitelmat eivät olleet käytettävissä. Talousarviossa ei myöskään ole huomioitu Herttoniemen sairaalan muutosten mahdollisesti aiheuttamia lisäkuluja. Talousarviossa lähdetään olettamuksesta, että tilauskanta olisi vuonna 2015 vuotta 2014 pienempi. HYKS:n kirurgisen lähetevirran perusteella olettamus on riskipitoinen. ATeK:n osalta volyymioletus näkyy selkeimmin Hus-Logistiikalta ostettavien tarvikkeiden budjetin selkeänä laskuna sekä vuoden 2014, että vuoden 2013 toteumatasoista. Talousarvion lähtöolettamien lisäksi tulosyksikölle on kohdistettu 1,5 miljoonan euron kustannussäästöt sisältävä kehittämisohjelma. Kehittämisohjelman tavoitteisiin pyritään yhdessä muiden tulosyksiköiden kanssa, yhteinen tahtotila on selvästi vähentää leikkaussalilisätöitä nykytasosta. Eri tulosyksiköiden ohjelmat ovat tältä osin yhdenmukaiset ja yhteistyössä tavoitteisiin on mahdollista myös päästä. Operatiivisten toimintojen sijoittumisella eri kiinteistöihin on suuri vaikutus ATeK:n toimintaan, suurimmat muutokset tullaan näkemään Meilahden alueen paluumuuttojen yhteydessä. Tällöin raskaan kirurgisen toiminnan tulisi siirtyä pois Kirurgisesta sairaalasta ja henkilöstöä siirtyy tässä yhteydessä toiminnan mukana. Suurimpana yksittäisenä muutoksena Kirurgisessa sairaalassa on heräämö-valvontaosaston loppuminen ja henkilökunnan siirtyminen Meilahteen avattavalle uudelle teho-osastolle. Talousarviossa ja henkilöstösuunnitelmassa on lähdetty tästä olettamasta. Jos valvontaosasto avataan uudelleen ja Kirurgisessa sairaalassa jatketaan raskasta kirurgiaa, on tällä ATeK:n henkilöstö- ja muihin kustannuksiin merkittävä vaikutus. Omat erityispiirteensä talousarviovuoteen tuo organisaatiouudistus, merkittäviä muutoksia on niin sairaanhoitopiiritasolla kuin tulosyksikön omissa rakenteissakin. Samanaikaisesti toteutetaan myös mittava laskentatunnisteuudistus, joka tulee muuttamaan tilirakenteen lisäksi myös vastuuyksikkönumerot vuoden 2015 aikana. Nämä yhdessä tulevat aiheuttamaan vuoden 2015 toiminnanseuraamiseen ja - ohjaamiseen lisähaastetta. Lääkärisopimuksen voimaan tulevat uudet päivystyskorvaukset aiheuttavat ATeK:ssa lisäkustannuksia raskaan päivystyskuormituksen takia. ATeK:ssa on tällä hetkellä käytössä 25 päivystyspistettä, joten sopimuksen vaikutus on tuntuva. Talousarvio on kuitenkin laadittu talousarvio-ohjeen mukaisesti, sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuodesta 2014 vuoteen 2015 on ohjeistuksen mukaan 1 % Tuloslaskelma Tulosyksikön vuoden 2015 tuloslaskelma esitetään liitteessä 2. 10

11 2.4 HENKILÖSTÖ Henkilöstöjohtamisen painopisteet - Muutosjohtaminen ja lähiesimiestyön tukeminen - Vahva, eettinen ja osallistava johtaminen tukemaan moniammatillista asiantuntijayhteisöä - Toiminnan mukainen henkilöstörakenne ja -mitoitus - Osaava ja sitoutunut henkilöstö - Työhyvinvoinnin edistäminen - Tutkimustyön ja koulutuksen mahdollisuuksien parantaminen Vuoden 2015 aikana keskeiset muutosjohtamisen toimenpiteet kohdistuvat uuden organisaatiorakenteen juurruttamiseen. Lisäksi erikoisalojen sijoittuminen eri kiinteistöihin edellyttää hyvää suunnittelua ja vahvaa muutosjohtajuutta. Meilahden uuden teho-osaston valmistuminen ja kuuden lisäleikkaussalin käyttöönotto edellyttää henkilöstö perehdyttämistä ja kouluttamista sekä lisähenkilöstön rekrytointia. Jorvin sairaalan päivystyslisärakennuksen valmistuminen, ja sen myötä palovammakeskuksen siirtyminen Töölön sairaalasta Jorviin vaatii hyvää etukäteissuunnittelua, toimintatapojen yhteensovittamista ja tiivistä yhteistyötä tehohoitoisten potilaiden laadukkaan hoidon turvaamiseksi uudessa toimintaympäristössä. Rintarauhaskirurgian leikkaus- ja anestesiahoitajien siirtyminen pysyvästi osaksi Kirurgisen sairaalan päiväkirurgian henkilöstöä edellyttää niin ikään hyvää yhteistoimintaa ja yhteisen työkulttuurin rakentamista. Toimintojen siirtyminen eri kiinteistöihin Meilahden tornin paluumuuton yhteydessä edellyttää myös lääkärityövoiman mitoituksen muutoksia. Samoin osaamisprofiilien vaatimukset eri kiinteistöissä voivat muuttua. Tämä edellyttää lääkärijohtajilta vahvaa johtajuutta. Toimintojen uudelleen sijoittumisen myötä tulee myös päivystyksen järjestämiseen uusia haasteita. Lisäksi kiinteistöjen ikä ja rapistunut kunto vaatii jatkuvaa valmiutta tehdä nopeita päätöksiä häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi. Tavoitteena tulee olla turvallinen työ- ja hoitoympäristö. Suunnitelmat ja toimenpiteet henkilöstötavoitteiden saavuttamiseksi - Esimiehet osallistuvat HUS:n johtamiskoulutuksiin (mm. EVA I ja II, lähi- ja keskijohdon koulutukset) - Esimiehille tarjotaan mahdollisuutta työnohjaukseen - Ulkoinen ja sisäinen koulutus sekä tulosyksikön oma täydennyskoulutus (tutkimus, koulutus ja asiantuntijapalveluiden linja) vahvistaa henkilöstön osaamista - Perehdytyksen rakenteiden yhtenäistäminen ja vaikuttavuuden arviointi - Työkierron mahdollistaminen - Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen - Taitava perioperatiivinen ja Taitava tehohoitaja koulutusten kehittäminen - Syventävän perehdytyksen lisääminen - Opinnäytepankin kehittäminen yhteiseksi hoitotyön ja lääketieteen opiskelijoille - Uusien opetus- ja ohjausmenetelmien kehittäminen opiskelijaohjauksessa - Joustavat työaikajärjestelyt - Työhyvinvointiohjelman hyödyntäminen johtamisessa - Avoimen ja rohkaisevan keskustelukulttuurin vahvistaminen Tulosyksikön vuoden 2015 henkilöstömäärä ja työvuodet esitetään liitteessä 2. Keskeisimmät vuosisopimusperusteiset henkilötyöpanoksen sisäiset myynnit ja ostot ATeK on luonteeltaan sisäinen palveluntuottaja, joten tulosyksikön sisäinen kauppa on suurta. Tulosyksikön keskeisimmät ostot muilta HYKS:n tulosyksiköiltä muodostuu kirurgien ostamisesta vuosisopimuksilla leikkaussaleihin. Vastaavasti suurimmat myynnit muodostavat anestesialääkäreiden myynnistä muiden tulosyksiköiden leikkausosastoille, sekä anestesialääkäreiden ja -hoitajien myynnit muihin HUS:n yksiköihin. 11

12 3 HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET 3.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNASSA Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikön (LaNu) toiminnassa ei tulosyksikkölähtöisesti tavoitella suuria muutoksia toiminnassa vuonna Toimintaympäristössä on sen sijaan lukuisia tekijöitä, joilla on tai saattaa olla suuriakin tuotannollis-taloudellisia vaikutuksia tulosyksikköön jopa vuoden tähtäimellä. Ulkokuntatuotanto on pediatriassa ja lastenkirurgiassa merkittävää; n. 1/3 koko Hyksin ulkokuntalaskutuksesta syntyy näissä kahdessa yksikössä. Tuotanto perustuu osin lakisääteisesti määriteltyyn ja myös kliinisesti yksiselitteiseen tuotantoon kuten lasten sydänvikojen korjaava hoito. Toisaalta Lastenklinikalle on lähetetty suuri määrä erilaisia erityisen vaikeita potilastapauksia, joiden lähettämiseen ei ole velvoitetta. Läheteseurantamme osoittaa, että erityisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on vähentänyt potilaiden lähettämistä Lastenklinikalle. Päijät-Hämeen keskussairaala on aiemmin enenevästi käyttänyt LaNun palveluja oman ERVA-yliopistoklinikkansa sijasta. Tässä olemme nähneet nyt merkittävän laskun. Suurten jäsenkuntien Helsingin, Vantaan ja Espoon Hyksin käytössä on nähtävissä eriytyvää kehitystä, jolle emme ole tunnistaneet lapsiväestön sairastavuuteen liittyviä syitä. Samalla näiden kuntien lapsiväestön hoidon tuotanto yksityissektorilla on merkittävän eriasteista ja sen lähivuosien kehitystrendit ovat lisänneet kuntien lasten terveydenhoidon eriytymistä. Olemme huolissamme siitä, että erityisesti lastenpsykiatrian palvelukysyntä eri kuntien taholta olisi homogeenista, koska mielenterveyspalveluissa piilevän palvelutarpeen olemassaolo ja kehittyminen on salakavalinta ja toisaalta vaikutukset lasten ja perheiden hyvinvointiin poikkeuksellisen suuria. Toimitiloihin liittyvät riskit ovat lasten ja nuorten sairauksien toiminnan kannalta sekä tuotannollisia että taloudellisia riskejä. Erityisesti Lastenklinikan heikko kunto ja henkilöstön sisäilmasta johtuva sairastavuus ovat merkittäviä tuotantokyvyn riskejä. - Monivammalapsipotilaat ja neurokirurgiset päivystyspotilaat siirtyivät Töölöstä Lastenklinikalle joulukuun alusta - Kriittisesti sairaiden lasten noutopalvelun järjestely vasta alkuvaiheessa - NaLa:n potilasryhmistä lapsien (0-14 v.) määrän ennustetaan HYKS-sairaanhoitoalueen kunnissa kasvavan 1,3 % vuodesta Valtakunnallisesti tämän ikäryhmän kasvu on pääkaupunkiseudun väestönkasvua matalampi. 3.2 PALVELUTAVOITTEET Odotamme, että avohoidon lisääntyminen jatkuu myös vuoden 2015 aikana. Kotisairaala-toiminnan suhteen työskentelemme itse aktiivisesti sen eteen, että tavanomaisten tautien osastohoitojaksoja voitaisiin enenevästi korvata kotisairaalatoiminnalla. Lastenpsykiatrian osalta on odotettavissa, että hoitopäivien lukumäärä vielä edelleen laskee, vaikka mitä ilmeisimmin viime vuosien nopea kehitys on laantumassa. Pediatrin klinikkaryhmään kuuluva kotisairaanhoidon yksikkö on kasvanut tasaisesti vuoden 2012 kesästä lähtien. Yksikköön on rekrytoitu uutta henkilökuntaa orgaanisesti kuntien palvelutarpeen kasvaessa. Vuonna 2015 kotisairaanhoidon yksikön volyymin ennakoidaan edelleen lisääntyvän maltillisesti. Vuoden 2014 tammi-marraskuussa yksikön toimintakulut ovat nousseet 19 % vuodesta 2013 ja samalla periodilla henkilötyövuodet ovat lisääntyneet 17 %. Pitkän aikavälin strategisen tavoitteen mukaisesti pyrimme huolehtimaan erityisen hyvin siitä, että meille tarjottaville virolaispotilaille voidaan tarjota mahdollisimman sujuvasti heidän tarvitsemansa yleensä varsin vaativa hoito (sydänleikkaukset, epilepsiakirurgia etc.). 12

13 3.2.1 Jäsenkuntien maksuosuus Jäsenkuntien osuus palvelutuotannosta on LaNun vuoden 2015 talousarviossa 143 M. Toiminnan kehitys avohoitopainotteisempaan suuntaan tulee edelleen jatkumaan vuonna Lastentautien erikoisalojen osalta avohoitokäyntien osuus tuotteiden kokonais-määrästä on kasvanut tasaisesti vuosien 2010 ja 2014 välillä. Samalla aikajaksolla tuotteistettujen hoitopäivien lukumäärä on laskenut huomattavasti. Vastaavasti NordDRG-tuotteiden lukumäärä on pysynyt suhteellisen tasaisena vuosien 2010 ja 2014 välillä. Vuoden 2014 aikana NordDRG-tuotteiden lukumäärä kasvaa noin prosentin verran ja kasvun ennustetaan jatkuvan vuonna Lastentautien erikoisalojen osalta ulkoisten ostopalveluiden määrä on laskenut erittäin voimakkaasti vuosien 2010 ja 2014 välillä. Suurin muutos on kohdistunut lastenpsykiatrian ja lastenneurologian terapiapalveluiden ostoihin, joiden osalta kehitys on jatkunut suhteellisen tasaisena vuoden 2014 lopulle saakka. Vuonna 2015 näiden ulkoisten terapiapalveluiden käyttö tulee tasaantumaan, joten niihin ei enää kohdisteta suuria sopeutuspaineita. Myös ulkoisten toimisto- ja asiantuntijapalveluiden, matkustusja kuljetuspalveluiden sekä koulutus-, kulttuuri- ja terveyspalveluiden kustannukset ovat vähentyneet vuodesta

14 3.2.2 Hoitopalvelut kaikille maksajille Erityisvastuualuetason yhteistyö Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson ERVA-alueen laskutus on tammi-marraskuussa vähentynyt 25 % edellisestä vuodesta. Ennustamme vuodelle 2015 myyntituottojen maltillista kasvua vuoteen 2014 verrattaessa. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin laskutus on kasvanut runsaasti vuodesta Myös Kymenlaakson laskutus on kasvanut vuodesta 2011, mutta laskenut kuluvana vuonna huomattavasti vuodesta Koko erityisvastuualueen osalle ennustamme vuoden 2015 potilasmäärien ja laskutuksen kääntyvän hienoiseen kasvuun. Lastenkirurgian osalta toimintavolyymia pystytään kasvattamaan, jolla ennustamme olevan positiivisen vaikutuksen myös Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueiden potilaiden hoitoon. ER- VA-alueelta saapuvien lähetteiden määrä on kuluvana vuonna vähentynyt, mutta ennustamme kehityksen tasaantuvan jo vuoden 2015 alkupuolella Toiminnan operatiiviset avaintavoitteet Toiminnan operatiiviset avaintavoitteet esitetään käyttösuunnitelmien liitteeksi tulevassa tasapainotetussa ohjauskortissa. 3.3 TALOUS Tulosyksikön talousarvion toimintatuottojen summa on 193 M, joista jäsenkuntien maksu-osuus on 143 M. Koska organisaatio muuttuu rakenteeltaan vuodesta 2014, ei täsmällisiä muutosprosentteja edellisiin vuosiin pystytä ilmaisemaan tulosyksikkötasolla. Sitovien nettokulujen osalta budjetti on 139 M. Lastentautien osalta sitoviin nettokuluihin varsin ratkaisevasti vaikuttavien ulkokuntatulojen kertymä on vuoden 2014 aikana laskenut. Vuonna 2015 muilta sairaanhoitopiireiltä saatavien toimintatulojen ennus- 14

15 tetaan kuitenkin jälleen kääntyvän maltilliseen kasvuun. Lastenkirurgian osalta leikkaussalikapasiteetin käyttöaste kasvaa, jonka ennustetaan näkyvän vuoden alusta lähtien myös ulkokuntapotilaille tehtävien toimenpiteiden lisääntymisenä. Lastenkirurgian ja pediatrian toimintaa ovat vuoden 2014 aikana häirinneet Lastenklinikan lukuisat tilaongelmat, jotka ovat jättäneet leimansa myös raskaan kirurgian prosesseihin ja näkyneet mm. lukuisina leikkausten peruutuksia vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Tulosyksikön sopeuttamissuunnitelmien kokonaissumma on 2,07 M, joista 584 t kohdistuu henkilöstökuluihin. HUS-sisäisten palveluiden osuus on 1 M ja ulkoisten palveluiden osuus 35 t. HUS-sisäisten aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden summa on 376 t. Vastaavasti ulkoisten aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sopeutuskiintiö on 67 t. Toimitilojen vuokriin kohdistuva osuus sopeutuksista on 123 t. Lastenkirurgian ja pediatrian alkuvuoden ongelmallisen tilanteen johdosta somaattisen palvelutuotannon tuottavuusmittarit ovat vuonna 2014 olleet negatiivisia. DRG-pistekertymän lasku edelliseen vuoteen verrattaessa on pitkälti syntynyt vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Kumulatiivisesti tilanne on vuoden kuluessa parantunut ja kohenee ennusteemme mukaan edelleen loppuvuoden aikana. Vuoden 2015 osalta ennustamme palvelutuotannon tuottavuusmittareiden paranevan vuoden 2014 tasosta. Vuosina 2014 ja 2013 LaNun yksiköiden sopeutussuunnitelmat ovat kokonaisuutena toteutuneet erittäin hyvin ja talouden tasapaino on pysynyt erinomaisena. Vuonna 2015 NaLan aikana vakiintuneita talouden suunnittelun ja seurannan prosesseja jatketaan ja jalostetaan. Niiden avulla toiminnan tuottavuutta pyritään edelleen parantamaan Tuloslaskelma LaNun toimintatuotot on vuodelle 2015 budjetoitu 193 miljoonan euron suuruisiksi. Tästä jäsenkuntien maksuosuus on 143 miljoonaa euroa. Toimintakulujen budjetti on 188 miljoonaa euroa ja toimintakate 4,9 miljoonaa euroa. Poistojen ja arvonalentumisten vuodelle 2015 budjetoitu summa on 1,4 miljoonaa euroa. LaNun poistot ovat kokonaisuudessaan vähentyneet vuosien 2011 ja 2014 välillä ja laskevat edelleen vuoden 2015 aikana. Sitovien nettokulujen osalta budjetti on 139,2 miljoonaa euroa. LaNun toimintaan ei kohdistu vuonna 2015 HYKSin raamiin sisältyviä toiminnallisia muutoksia (muutosblokkeja). Ainoa NaLan esittämä ja HYKSin ja budjettiraamiin hyväksytty toiminnallinen muutos on hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikan toiminnan keskittäminen ja toiminnan kasvu, joka sisältyy naistentautien ja synnytysten tulosyksikön budjettiin. Tulosyksikön vuoden 2015 tuloslaskelma esitetään liitteessä HENKILÖSTÖ Henkilöstöjohtamisen painopisteet Organisaatiomuutos edellyttää henkilöstöresurssien tarkastelua ja siihen liittyvää ammattirakenteen uudistamista. Henkilöstöjohtamisen tavoite on hyvällä johtamisella luoda vetovoimainen monien mahdollisuuksien työpaikka (Magneettisairaalastatus). Henkilöstön saatavuus, pysyvyys ja osaaminen turvataan osallistavalla johtamisella, henkilöresurssien optimaalisella ohjauksella sekä koulutuksen, työkyvyn tukemisen ja työn-ohjauksen keinoin. Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon kustannusten hallinta ja tuottavuuden parantaminen. Suunnitelmat ja toimenpiteet henkilöstötavoitteiden saavuttamiseksi Esimiesten johtamisosaamista vahvistetaan mm. mahdollistamalla johtamiskoulutukseen osallistumista ja hyödyntämällä esimiestyöskentelyä kuvaavien mittareiden tuloksia. Lean-toiminnan avulla tarkastel- 15

16 laan ja kehitetään prosesseja. Laadukkaalla opiskelija-ohjauksella ja hyvällä, systemaattisella perehdytyksellä varmistetaan Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikön vetovoimaisuus. Uusi organisaatiorakenne mahdollistaa uudenlaista toimintatapaa henkilöstöresurssien optimaalisessa käytössä. Osaamisen varmistamista ja laajentamista kehitetään mahdollistamalla työkiertoa, järjestämällä täydennyskoulutusta ja tukemalla urakehitystä. Sisäisen työkierron ja lainapalvelun arvioidaan ja kehitetään. Sissitoimintaa kehitetään käyttämällä sissivakansseja monipuolisesti. Tulevaisuuden eläköitymistä ajatellen kehitetään mentorointitoimintaa yksiköissä. Moniammatillista työnjakoa arvioidaan ja työnkuvia tarkistetaan Työhyvinvointia tuetaan hyvällä, oikeudenmukaisella ja vuorovaikutuksellisella johtamisella. Työssä jaksamista tuetaan joustavilla työajoilla, työkyvyntukiprosesseilla sekä virkistystoiminnalla. Hoitoisuusluokituksesta (henkilöstöresursseja kuvaavia mittareita) saatuja tietoja hyödynnetään, jotta voidaan hoitotyön resursseja kohdentaa tarkoituksenmukaisesti, joustavasti ja oikeudenmukaisesti. Varmistetaan että työntekijöiden oikeus käydä kehityskeskusteluja esimiehen kanssa toteutuu ja esimiesindeksejä seurataan mahdollisia toimenpiteitä ajatellen. Sairaus-poissaoloja ja niiden syitä seurataan jatkuvasti ja työolosuhteiden parantamiseen panostetaan (esim. riskienkartoitukset ). Henkilömäärä, -työvuodet sekä vuokratyövoima Muutos vuokratyön käytössä on siis ollut hyvin radikaali. Vuoden 2014 tammi-marraskuun aikajaksolla lastentautien klinikkaryhmät käyttivät vuokratyöhön yhteensä euroa. Vuokratyövoiman käyttö on vähentynyt vuoden 2014 tammi-marraskuussa euroa edellisestä vuodesta. Vuoden 2012 tammi-marraskuusta vuokratyövoiman kustannukset ovat vähentyneet peräti euroa. Vuokratyövoiman käyttöä minimoidaan edelleen, mutta yhä laajeneva kotisairaala-toiminta edellyttää vuokratyövoiman käytön mahdollisuutta silloin kun omat henkilöstöresurssit eivät riitä. Tulosyksikön vuoden 2015 henkilöstömäärä ja työvuodet esitetään liitteessä 2. 16

17 4 HYKS PSYKIATRIA 4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET TOIMINNASSA SOTE: HYKS Psykiatria hakee omien hoitoketjujensa osalta mahdollisimman kattavaa roolia Eteläsuomen SOTE:lle palveluita tuottavassa Uudenmaan tuottajakuntayhtymässä. HUS-Psykiatrian tiekarttaraportti: ohjaa osaltaan HYKS Psykiatrian toimintaa kohti tiiviimpää yhteistyötä HUS-alueiden kanssa. Helsinki: HYKS Psykiatrian ja Helsingin kaupungin mielenterveys ja päihdepalveluiden toimintojen harmonisointi ja yhteisen toiminnan ja tilojen suunnittelu on yksi lähivuosien painopistealueista. Raamit: HYKS Psykiatrian tulosyksikön ja Kellokosken sairaalasta siirtyvien yksiköiden henkilöstö ja suoritemäärä, luovat karkean taloudellisen raamin osaamiskeskukselle. Psykiatrian rakennemuutos luo edelleen painetta avohoidon tuottavuuden lisäämiseen ja tuotteistuksen kehittämiseen Tulosyksikön toiminnan keskeiset muutokset / tavoitteet Psykiatrian tiekartan mukaisesti psykoosiosastojen fuusiot Kellokoskella ja toisaalta uusi yhteinen HUS-Mielialahäiriöosasto Psykiatriakeskuksessa laskevat psykiatristen sairaansijojen määrää HUStasolla. HUS-alueiden HYKS-sairaansijojen käyttö lisääntyy ja kokonaiskäyttö laskee. HUS-psykiatrian takapäivystysringit vähenevät kahdella. Uusia polikliinisia toimintoja sairaalan ja avohoidon välimaastoon käynnistetään: Geropsykiatrian pkl Jorvissa, ECT-yksikkö Jorvissa, HYKS-alueen ensipsykoosikeskus, kotipkl Peijaksessa, Psykiatriset hoitajat Jorvin ja Peijaksen yhteispäivystyksissä Tulosyksikön rakenne HUS:n hallituksen linjaama ( ) osaamiskeskussuunnittelu tuotti julkaistun HYKS Psykiatrian osaamiskeskusraportin. Laajapohjaisen suunnittelun tuloksena Hyks luopui alueellisesta organisaatiosta päätyen viiteen linjaan, joiden suunnittelun pohjana oli laaja potilasryhmäkohtainen työskentely. Linjarakenne henkilöstömäärineen ja alayksikköineen on kuvattuna alla. Kellokosken osastojen liittämisen myötä entinen HYKS Psykiatrian tulosyksikkö kasvoi n. 30%:lla. 17

18 5 linjaa: Linjat ovat HUS:n hallituksen osaamiskeskuksille asettamien tavoitteiden mukaisesti prosessimaisia ja ulottuvat perusterveydenhuollossa sijaitsevasta painopisteestään aina vaativiin tertiääritason toimintoihin asti. Linjat vastaavat oman potilasryhmänsä hoitojen kehityksestä ja tutkimuksesta, ja tekevät tiivistä yhteistyötä yliopiston kanssa. 4 sairaalakampusta: Psykiatriakeskuksen sairaalatoiminta tapahtuu neljällä kampuksella - Töölö, Jorvi, Peijas ja Kellokoski. Valtaosa toiminnasta on kuitenkin avohoitoa ja tapahtuu pääkaupunkiseudulla sijaitsevilla suurpolikliinikoilla. Linjojen välistä yhteistyötä kampuksilla tukevat alueelliset vastuuhenkilöt, joista keskeisiä ovat koordinoivat apulaisylilääkärit ja kliiniset opettajat, jotka toimivat osaamiskeskuksen hallinnon ylilääkärin suorassa alaisuudessa. Paikallista koordinointia tekevät myös kampuksella toimivat linja kohtaiset ylihoitajat sekä johtavat erityistyöntekijät Keskeiset budjettioletukset Vuosibudjetti mitoitetaan tuottavuuden parantamista sekä kustannusten hallintaa ja johtamista tukevaksi. Tuottavuustavoitteeksi on asetettu 1,45 %. Hyvän tuottavuuskehityksen jatkamisella sekä kustannusten hallinnan mahdollistetaan kilpailukykyinen ja kustannukset kattava hinnoittelu. Tuotehintojen keskimääräinen nousu on kustannusten nousua pienempi. Talousarvion laadinnan lähtökohtia: Henkilöstökustannusten nousu +1,0 % Palkkojen sopimuskorotusten arvioitu kustannusvaikutus + 1,0 % (0,4 % ) Henkilösivukulu-% 23,5 % Toimintakulujen tarkastelussa on käytetty painotettua kululajikohtaista kustannustason muutosta, jossa on huomioitu esim. lääke- ja tarvikekilpailutukset. 4.2 PALVELUTAVOITTEET Elektiiviset lähetteet 9000 Hoidetut eri potilaat Nettiterapiat Ostopalveluterapiat 300 ECT-hoidot 500 Käynnit Hoitopäivät (täyttöaste 85%) PTH HTV Jäsenkuntien maksuosuus Jäsenkuntien maksuosuuksiin ei ole tulossa merkittäviä euromääräisiä muutoksia. Suurin muutos tapahtuu HYKS-kuntien kohdalla siinä, että laskutettavana organisaation osana on HYKS Psykiatria yksistään koska Kellokosken sairaalan osuudet on siirretty HYKS:iin. TA 2014 ENN 2014 Tuotteet (jäsenkunnat) (lkm) TP 2013 TA 2014 ENN 2014 TAE 2015 Tuotteistetut hoitopäivät ,0 % 0,0 % NordDRG-tuotteet ,0 % 0,0 % Avohoitokäynnit ,0 % 0,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 18

19 Tuotteet (jäsenkunnat) (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 ENN 2014 TAE 2015 TA 2014 ENN 2014 Oma palvelutuotanto ,0 % 0,0 % Tuotteistetut hoitopäivät ,0 % 0,0 % NordDRG-tuotteet 402 0,0 % 0,0 % Avohoitokäynnit ,0 % 0,0 % Muu palvelutuotanto ,0 % 0,0 % Ostopalvelut ,0 % 0,0 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,0 % 0,0 % Palvelusetelit 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) 0,0 % 0,0 % JÄSENKUNTIEN MAKSU- OSUUS ,0 % 0,0 % Hoitopalvelut kaikille maksajille Avohoidon kehittäminen jatkuu ja tavoitteiden saavuttaminen vaatii käyntimäärän nostamista arviolta 4-5% edellisvuodesta. Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2013 TA 2014 ENN 2014 TAE 2015 TA 2014 ENN 2014 Tuotteistetut hoitopäivät ,0 % 0,0 % NordDRG-tuotteet ,0 % 0,0 % Avohoitokäynnit ,0 % 0,0 % Siirtoviivehoitopäivät 0,0 % 0,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit 0,0 % 0,0 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 0,0 % 0,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos TA 2014 ENN 2014 Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 ENN 2014 TAE 2015 Oma palvelutuotanto ,0 % 0,0 % Tuotteistetut hoitopäivät ,0 % 0,0 % NordDRG-tuotteet 407 0,0 % 0,0 % Avohoitokäynnit ,0 % 0,0 % Siirtoviivehoitopäivät 0,0 % 0,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit 0,0 % 0,0 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 0,0 % 0,0 % Muu palvelutuotanto ,0 % 0,0 % Ostopalvelut ,0 % 0,0 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,0 % 0,0 % Palvelusetelit 0,0 % 0,0 % Projektituotteet 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ ,0 % 0,0 % 19

20 4.2.3 Erityisvastuualuetason yhteistyö Aiempien ERVA-yhteistyökuvioiden ohella HYKS Psykiatrialle siirtyvät Kellokoskelta vaikeahoitoiset ja oikeuspsykiatriset aikuis- ja nuorisopotilaat. 4.3 TALOUS Psykiatriakeskuksen kustannusbudjetti on n. 143,8 M ja se tähtää korkeintaan 1,9 M tappiolliseen tulokseen vuonna Linjojen taloudet ovat hyvin erilaisia; perinteiseen elektiiviseen toimintaan keskittyneet linjat Mielialahäiriö sekä Psykoosi ja oikeuspsykiatria - tuottavat voittoa, kun taas ja uudenmuotoiseen konsultatiiviseen ja päivystykselliseen toimintaan painottuneet linjat -neuro-, gero- ja päihdepsykiatria sekä akuuttipsykiatria - tuottavat nykyisellä tuotteistuksella ja hinnoittelulla tappiota. Tätä pyritään hallitsemaan 1) hinnoittelulla - Päivystyksellisen ja kalliin liikkuvan toiminnan hinnoittelua lähennetään asteittain toiminnan kuluja vastaavaksi ja perinteisen elektiivisen toiminnan tehostamisen kautta hinnat saattavat laskea ja 2) tuotteistuksella - Vuoteen 2017 mennessä syksyllä 2014 käyttöön otettavat toimenpidekoodit muodostavat pohjan DRG-tyyppiselle tuotteistukselle. Talouden seurantaa optimoidaan säännöllisellä raportoinnilla kaikilla tasoilla ja luomalla selkeät esimiestasokohtaiset sabluunat HUS-totaliin, joiden avulla omina linjoinaan johdettavat lääkärilinjan ja hoitotyön talousvastuut on eriteltävissä. Talousarviovuoden tehostamisvaatimus on tulosyksikön osalta 1,4 M. Tämä koostuu ulkoisten kustannuslajien hallintaan ja tulosyksikkö tulee jatkamaan tuttua ja tiukkaa linjansa henkilöstömenojen ja ostopalveluiden osalta Tuloslaskelma Tulosyksikön vuoden 2015 tuloslaskelma esitetään liitteessä ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Henkilöstösuunnitelma Psykiatriakeskuksessa työskentelee n eri henkilöä (n HTV). Osaamiskeskuksen linjoja johdetaan kumppanuusperiaatteella: linjajohtajat ja ylihoitajat. Esikuntatyössä ovat mukana mm. nimikkoprofessori ja erityistyöntekijöiden potilasryhmäkohtaiset esimiehet. Palkkarakenteen osalta käynnissä on lähinnä henkilökohtaisilla palkanlisillä rahoitettu avohoidon hoitajien suoritepalkkauspilotti, sekä toiminnan tehostamisen kautta rahoitettava hoitajavastaanottotoimintaan liittyvä palkantarkastus. Henkilöstöjohtamisen painopisteet, ja toimenpiteet: Potilasryhmäkohtaisuus: Osaamiskeskusideologian mukainen potilasryhmäkohtaisen työskentelyn optimointi: Rakenne, jossa hoitotyön, lääkäreiden, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden linjakohtainen johtaminen. Avohoidon toiminnan tehostaminen: Tavoitteena lisätä potilaiden kanssa vietettyä aikaa: Konsernivetoinen suoritepalkkauspilotti, sekä tuloksellisuusprojektin arviointi, sekä itsenäisen hoitajavastaanoton edelleenkehittäminen. Alimmalle esimiestasolle viety suoriteseuranta. Kokeilukulttuuri: Osallistava, salliva, valmentava johtaminen, jota kautta edellytyksiä innovaatioille ja konkreettisille toimintamalleille muuttuvassa ympäristössä. Tulosyksikön vuoden 2015 henkilöstömäärä ja työvuodet esitetään liitteessä 2. 20

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017 LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 55 27.10.2016 TALOUSARVIO 2017 LOHLTK 55 Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli ensi vuoden talousarvion valmistelun periaatteita ja tavoiteasetantaa kokouksessaan 13.6.2016

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

SUURET RAKENNUSHANKKEET

SUURET RAKENNUSHANKKEET SUURET RAKENNUSHANKKEET Tilannekatsaus Raija Malmström Hankejohtaja 26.3.2015 Henkilöstötoimikunta 1 RAKENNUSHANKKEIDEN TAVOITTEET Korvataan/peruskorjataan olemassa olevia, huonokuntoisia rakennuksia Mahdollistetaan:

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%

Lisätiedot

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio 2016 Sopimusohjausneuvottelut 23.-24.9.2015 Kuluvan vuoden PALVELUJEN KÄYTTÖ, KUSTANNUKSET JA ENNUSTE Palvelujen käyttö 1-8/2015 (Kaikki asiakkaat

Lisätiedot

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta.

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. parantaa. PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. KYS antaa korkeatasoista kliinistä hoitoa, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 22.11.2016 Liite 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2017 VAKANSSIMUUTOKSET Liite 2a Liite 2b Liite 2c Liite 2d Perustettavat ja lakkautettavat toimet (nimikemuutokset) Perustettavat

Lisätiedot

KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma

KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma Jorma Penttinen 2016 30.3.2016 POHJOIS-SAVON SOTE- PALVELUIDEN TUOTTAMINEN HAASTEET Tulevaisuuden HAASTEET Kuntatalouden maksukyky Väestön ikääntyminen Muutokset sairastavuudessa

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 Hallitus 7.9.2015, OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 7/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 SAIRAANHOITOALUEIDEN JA MUIDEN TULOSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT

TALOUSARVIO 2016 SAIRAANHOITOALUEIDEN JA MUIDEN TULOSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT Hallitus 16.12.2015, LIITE 2 TALOUSARVIO 2016 SAIRAANHOITOALUEIDEN JA MUIDEN TULOSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT TA 2016 - Sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden käyttösuunnitelmat 1 HYKS-SAIRAANHOITOALUE...

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

KASVUKRAFT YHTEISTYÖKOKOUS , HANKO

KASVUKRAFT YHTEISTYÖKOKOUS , HANKO KASVUKRAFT YHTEISTYÖKOKOUS 30.9.2014, HANKO 30.9.2014 1 SOTE-UUDISTUS - JÄRJESTÄMISLAIN KESKEINEN SISÄLTÖ JA MERKITYS ARKEEN Raimo Kekkonen, sairaanhoitoalueen johtaja Lohjan sairaanhoitoalue 2 10/1/2014

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 8 08.03.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015 HYKS 8 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2017 hyväksyttiin

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYS 22/02/02/00/01/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYS 22/02/02/00/01/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 52 08.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYS 22/02/02/00/01/2016 HYKS 52 Lautakunnalle esitellään tarkemmin tässä kokouksessa HYKS-sairaanhoitoalueen

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen Lapin keskussairaala vm. 1988 ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset Prof. Raimo Kettunen 27.3.2014 Lapin keskussairaala: harvaan asutun alueen keskussairaala, II-taso, THL raportti 30/2012

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hallitus 11.12.2013, LIITE 4 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Osa 2 (4): Sairaanhoito- ja tulosalueet HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaalaviitekehystä. 58 mm HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli on ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Sote-uudistuksen säästömekanismit

Sote-uudistuksen säästömekanismit Sote-uudistuksen säästömekanismit Alustavia arviointeja Hallitusohjelma Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta Hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Leena Setälä, paj KYS Kliiniset hoitopalvelut Sairaanhoitopiirien vertailussa PSSHP:n toimintakulut

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 Talousarvio 2016 Yhtymävaltuusto 24.-25.11.2015 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Painopistealueet vuonna 2016 1.Palvelujen ja päivystysvalmiuden

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys osana kokonaisuutta Lääketieteen

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 43 04.05.2010 NAISTENKLINIKAN JA JORVIN SAIRAALAN LISÄRAKENNUSTEN HANKESELVITYKSET

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 43 04.05.2010 NAISTENKLINIKAN JA JORVIN SAIRAALAN LISÄRAKENNUSTEN HANKESELVITYKSET HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 43 04.05.2010 NAISTENKLINIKAN JA JORVIN SAIRAALAN LISÄRAKENNUSTEN HANKESELVITYKSET HYKS 43 Vuosien 2010-2012 investointiohjelmassa, jonka kuntayhtymän hallitus vahvisti

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 12.4.2016 OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016 JÄSENKUNTIEN JA HUS:N TALOUSJOHDON TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 11.3.2016 klo 13.00-14.20 Paikka HUS-hallintokeskus, Stenbäckinkatu

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 9.6.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Huhtikuu 2015 sivu

Lisätiedot

PSYKIATRIA / MIELENTERVEYSPALVELUT KOHTI SOTEA / PSYK LAUTAKUNTA TOIMIALAJOHTAJA MATTI HOLI, HYKS PSYKIATRIA

PSYKIATRIA / MIELENTERVEYSPALVELUT KOHTI SOTEA / PSYK LAUTAKUNTA TOIMIALAJOHTAJA MATTI HOLI, HYKS PSYKIATRIA PSYKIATRIA / MIELENTERVEYSPALVELUT KOHTI SOTEA / PSYK LAUTAKUNTA 16.6.2016 TOIMIALAJOHTAJA MATTI HOLI, HYKS PSYKIATRIA TAUSTA I: HYKS PSYKIATRIAN YLEISKUULUMISET: Talous ja tehot tuotanto n. 2015, toimintakulut

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS

Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Tuottavuuden edistäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS 6.11.2012 HUS:n tuottavuuden edistäminen - tiivistelmä tuottavuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Hoitotyön katsaus. Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja

Hoitotyön katsaus. Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja Hoitotyön katsaus Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja 16.2.2015 1 Esityksen sisältö Hoitotyön palveluyksikön

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio

Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus. PPSHP valtuusto Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Tulevaisuuden sairaala 2030 Uudistamisohjelman tilannekatsaus PPSHP valtuusto 10.11.2016 Juha Korpelainen/ Kari-Pekka Tampio Esityksen sisältö 1. Lasten ja naisten sairaala 2. Ydinsairaala 3. Tukipalvelukeskus

Lisätiedot

Kuntien palautteet ja keskustelu kirjauksineen

Kuntien palautteet ja keskustelu kirjauksineen Kuntaneuvottelu 22.4.2015 O-P Lehtonen Katsaus sairaanhoitopiirin toimintaan ja talouteen 2014 Samuli Saarni: Sairaanhoitopiirin toiminnalliset tavoitteet 2015 uudistusten tilannekatsaus Arja Pesonen:

Lisätiedot

HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Talous- ja konsernijaosto 22 04.05.2016 HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 TAKO 22 Tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden perusraportin luvut olivat saatavilla

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016 Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Auli Saukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014

Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014 Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014 ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI, IVA) ESPOON SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1. Ennakkoarvioinnin tarve (tulosyksikkö

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYS 22/02/02/00/01/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYS 22/02/02/00/01/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 59 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYS 22/02/02/00/01/2016 HYKS 59 Lautakunnan on tässä kokouksessa tarkoitus hyväksyä ja esittää hallitukselle

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue

Lohjan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue 1. Katsaus toimintaan Lohjan sairaanhoitoalueen omien kuntien palvelusuunnitelmat toteutuivat vuonna 2009 sovitun mukaisesti ja joidenkin kuntien kohdalla hieman alittuivatkin.

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA TALOUS- SUUNNITELMA

SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA TALOUS- SUUNNITELMA SAIRAANHOITOALUEIDEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA TALOUS- SUUNNITELMA 2018-2019 Sisältö LOHJAN SAIRAANHOITOALUE... 2 1 SAIRAANHOITOALUEEN TALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Talouden tunnusluvut...

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

19 17.03.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET

19 17.03.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 19 17.03.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HYKS 19 Kuntalain 51 :ssä säädetystä asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi

Lisätiedot

Sairaala Sinua varten

Sairaala Sinua varten Satasairaalan toiminnan suunnittelua ohjaavat teesit Sairaala Sinua varten eija.vaula@satshp.fi 12-10-2016 Sisältö Tavoitteet Teesit Toiminta Päivystyssairaala Satasairaala hanke Toiminnallinen suunnitelma

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Toimintakertomus 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Yleistä vuodesta 2015 Sairaanhoitopiirin 25. toimintavuosi sairaalan 120. vuosi Sote-uudistus uudistui

Lisätiedot

HALLITUS ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016

HALLITUS ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016 HALLITUS 180 14.12.2016 ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016 Palveluiden tuotteistus vuonna 2017 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot