HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2014. www.harjulansetlementti.fi"

Transkriptio

1 HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2014

2 ESITTELY Harjulan Setlementti on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava merkittävä monialatoimija Lahden seudulla. Tavoitteena on tuottaa terveyttä, tukea ja toimintaa yhteisöllisyyden, erilaisten ihmisten välisen yhteistyön ja lähimmäisyyden arvoihin pohjautuen. Tavoitteeseen pyritään jatkuvalla toiminnan uudistamisella ja asiakaslähtöisellä toiminnalla yhdessä hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön sekä sopivien yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdistyksen palveluita päijäthämäläisille ihmisille, yhdistyksille ja yrityksille ovat lasten päivähoito, kuntoutus- ja kotihoitopalvelut, kansalaistoiminta, kansalaisopisto, ravitsemuspalvelut sekä ulkomainospaikkojen vuokraus ja monipuolinen projektitoiminta. Harjulan setlementtiperheeseen kuuluvat lisäksi Lahden Harjulan Setlementtisäätiö sekä sen omistama senioreille vuokra-asuntoja tarjoava Kiinteistöosakeyhtiö Harjulakoti. Harjulan Setlementtiyhdistys on perustettu Lahteen vuonna 1941 ja se on Suomen Setlementtiliiton jäsenyhdistys. Yhdistyksen omia toimipisteitä Lahdessa ovat Harjula-keskus, Lounaan päiväkoti, Puu-Harjula ja Niemen päiväkoti. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Toimintavuosi 2014 oli Harjulan Setlementtiyhdistyksen 73. toimintavuosi. Toimintavuoden aikana ympäröivän yhteiskunnan muutosten vaikutukset ja haasteet alkoivat näkyä yhä selvemmin myös Harjulan toiminnassa ja tulevan toiminnan suunnittelussa. Harjulan kansalaisopiston toimintaan kohdistuvien valtion säästötoimien jatkuminen on tehostanut pyrkimyksiä etsiä yhteistä näkemystä setlementtiopistojen valtakunnalliselle tulevaisuudelle. Tätä työtä tekemään Suomen Setlementtiliitto palkkasi selvitysmiehet laatimaan kartoitusta opistosetlementtien tilanteesta ja halusta lähteä mukaan suunnittelemaan valtakunnallista yhteistyötä tai jopa yhteistä opistoa. Selvitysmiehet tekivät vuoden 2014 aikana kartoituksen setlementtiopistojen tilanteesta ja varsinainen keskustelu aiheen ympärillä käydään vuoden 2015 aikana. Loppuvuodesta 2014 kansalaisopiston johtokunta teki merkittävän johtokunnan lakkauttamista koskevan päätösesityksen yhdistyksen hallitukselle. Esitys koski kansalaisopiston johtokunnan lakkauttamista kokonaan ja tehtävien siirtämistä yhdistyksen hallitukselle. Esitys hyväksyttiin ja johtokunta lakkautettiin vuoden 2014 lopulla. Kansalaisopisto luopui vuoden 2014 aikana Vuorikadun koulun tekstiilityön tiloista ja opetus sovitettiin Puu-Harjulan tiloihin. Työelämäpalvelujen kehittämistä jatkettiin kahden ESR-hankkeen kautta. Mahdollisuudet käyttöön! hanke ja Harjulan osuuskuntamallin kehittämishanke saivat rahoituksen Hämeen ELYkeskukselta alkuvuodesta Vuonna 2013 aloitetun isomman työelämäpalveluun liittyvän ESR-hankkeen suunniteltu hakeminen siirtyi ELY-keskuksen linjauspäätösten takia vuoden 2015 alkuun. Tämän muutoksen johdosta suunniteltiin kevään 2014 hankehakuun maahanmuuttajanuoriin kohdistuva Minun tulevaisuuteni! -hanke, jolle saatiin myönteinen rahoituspäätös syksyllä ja toiminta alkoi joulukuussa Keväällä 2014 Lahden kaupunki julkisti talousarviokäsittelynsä yhteydessä suunnitelmansa irtisanoa yksityisen päivähoidon ostopalvelusopimukset päättymään kesään Ostopalvelu-sopimuksia korvaamaan tulisivat päivähoidon palvelusetelit. Tilanne näytti uhkaavalta ja myös Harjulan päiväkotien tilanne vaati uudelleenarviointia. Kaupungin suunnitelmasta nousi kuitenkin hyvin vilkas keskustelu ostopalvelupäiväkotien keskuudessa ja sopimusten piiriin kuuluvat päiväkodit laativat vastineen suunnitelmien muuttamiseksi. Harjulan päiväkodit antoivat myös oman panoksensa yhteiseen vastineeseen. Lahden kaupungin hallitus päättikin lopulta juuri ennen kaupunginvaltuuston budjettikäsittelyä jatkaa ostopalvelusopimuksia vuodella eteenpäin ja palauttaa asian sivistyslautakunnalle tarkemman selvityksen tekemiseksi seuraavaa budjettikautta varten. Harjula-Mainos ja Lahden kaupunki aloittivat neuvottelut syksyllä 2015 päättyvän mainospaikkasopimuksen uusimisesta. Syksyllä 2014 ei asiassa juurikaan päästy aloituskeskustelua pidemmälle ja varsinaiset neuvottelut siirtyivät vuodelle Kokonaisuutena vuosi 2014 meni tyydyttävästi kaikista näistä yllättävistäkin haasteista huolimatta. Taloudellisesti tulos ylitti lievästi budjetin jääden hieman tappiolliseksi. Vuoden aikana tehtyjen ratkaisujen tavoitteena on suunnata Harjulan toimintaa lahtelaisille eri-ikäisille ihmisille ja tarjota heille kilpailukykyisiä palveluratkaisuja muuttuvassa yhteiskuntarakenteessa. 2

3 ORGANISAATIO Yhdistyksen toiminta jakautuu yleishyödylliseen toimintaan, varainkeruuseen ja palveluliiketoimintaan. Yleishyödyllinen toiminta pitää sisällään avoimen kansalaistoiminnan ja kansalaisopistotoiminnan. Varainkeruusta vastaa Harjula-Mainos, joka vuokraa ulkomainosvälineitä yrityksille ja yhteisöille. Palveluliiketoimintaan lukeutuvat kotihoito-, kuntoutus- ja kestipalvelut sekä päiväkotien toiminta. Tukitoimintayksiköitä ovat hallintopalvelut sekä kiinteistönhoito- ja it-tukipalvelut. Toiminnasta päättäviä hallintoelimiä ovat yhdistyksen vuosikokous ja hallitus. Kansalaisopiston johtokunta lakkautettiin vuoden 2014 lopulla. Yleishyödyllinen toiminta kansalaisopisto kansalaistoiminta HARJULAN SETLEMENTTI RY Palvelutoiminta kotihoito kuntoutus kestipalvelut päiväkodit Harjula terveyttä, tukea ja toimintaa Varainkeruu Harjula-mainos TALOUS Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tuotot muodostuvat ostopalvelukorvauksista, asiakasmaksuista ja projekti- ja yleisavustuksista. Varsinaisen toiminnan tuotoista ostopalvelusopimusten osuus oli 39 %, joka koostui lähes kokonaan lasten päivähoitopalvelutuotosta. Erilaisten asiakasmaksujen osuus varsinaisen toiminnan tuloista oli 35 %. Tästä suurin osa muodostuu kotiin vietävistä palveluista (mm. ateriapalvelu ja kotihoito) sekä opiston asiakasmaksuista. Yleisavustuksista merkittävin on kansalaisopiston valtionosuus. Yleisavustuksiin kuuluu myös Lahden Harjulan Setlementtisäätiön myöntämä avustus Harjulan kansalaistoiminnalle. Varsinaisen toiminnan menot muodostuvat henkilöstökuluista (73 %), huoneistomenoista (12 %), tarvikkeista (8 %) ja palvelujen ostoista (7 %). Tämä jakauma on pysynyt suhteellisen samanlaisena vuodesta toiseen. Varainhankinta käsittää Harjula-Mainoksen ulkomainostilan vuokraustoiminnan. Harjula-Mainos toimii paikallisesti vuokraamalla yrityksille ja yhteisölle ulkomediatilaa. Harjula-Mainoksen tulot muodostuvat omasta paikallismyynnistä sekä yhteistyökumppaneilta saatavista vuokratuotoista. Harjula-Mainoksen lisäksi yhdistyksen palveluliiketoimintayksiköitä ovat kuntoutus, kestipalvelut, kotihoito sekä päiväkotitoiminta. Suurimmat haasteet tulevaisuudessa tulevat olemaan talouden tasapainottaminen ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Merkittävä osuus tässä on päivähoitopalvelun ja Harjula-Mainoksen toimintojen turvaaminen kannattavalla tavalla nykyisten sopimusten umpeuduttua vuosina

4 HENKILÖSTÖ Harjulan henkilöstöstrategian tavoitteena ovat kehittyvät henkilöstöprosessit sekä arvojen mukaiset menettely- ja toimintatavat, jotka luovat edellytyksiä tavoitteelliselle ja asiakaslähtöiselle setlementtityön tukemiselle, lisäävät osaavan ja uudistumiskykyisen työyhteisön työhyvinvointia ja tukevat yhteisöllisyyttä rakentavaa selkeää henkilöstöpolitiikkaa ja johtamista. Vuonna 2014 Harjulan taloudellinen tilanne on kärsinyt palvelutoimintaan kohdistuneista muutoksista. Täten myös palveluliiketoimintaa tuottavien yksiköiden toimintaa ja rakenteita on arvioitu uudelleen. Muuttuneet työtilanteet ja kiristynyt palvelutarjonnan kilpailu ovat luoneet omat toimintapaineensa ja -haasteensa, mutta positiivinen, eteenpäin luotsaava tekijä on ollut tilanteesta syntynyt entistä suurempi palvelutoiminnan kehittämistarve. Tämän seurauksena vuonna 2014 Harjulan organisaatio on lähtenyt voimallisemmin mukaan uusia mahdollisuuksia kartoittavaan ja luovaan hanketoimintaan ja siihen sisältyviin erilaisiin projekteihin. Kokonaishenkilöstömäärissä on tapahtunut edelliseen vuoteen verrattuna lievää alentumaa lähinnä palvelutoiminnan vähentymisen johdosta. Vakituisten kokoaikaisten työntekijöiden määrä on tasaantunut eläkkeelle siirtyneiden työntekijöiden myötä. Tuntiopettajien ja heidän sijaistensa lukumäärä on pysynyt edellisvuotta vastaavalla tasolla ja muun tuntityön osalla tuntityöntekijöiden määrä on vähentynyt lähinnä kotihoidon vähentyneen asiakasmäärän johdosta. Työttömiä on työllistämistuin pystytty työllistämään yhä vähenevässä määrin, sillä yhdistyksille myönnettävien palkkatukien ehdot ja tukien määrät ovat kiristyneet entisestään. Positiivista on, että Harjula nähdään edelleen hyvänä ja toimivana työnantajana. Tästä ovat merkkinä edelleen korkealla olevien palkattomien työharjoittelijoiden ja opiskelijaharjoittelijoiden lukumäärät. Vuonna 2011 alkanut ja vakuutusyhtiö Varman tukema työhyvinvoinnin kehittämisprojekti on jatkunut vuoden 2014 aikana. Työhyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen on sisällytetty myös olennaiseksi osaksi Harjulan toimintastrategisia tavoitteita. Vuonna 2014 työhyvinvoinnin projekti on jatkunut mm. työkykyjohtamisen perusopintopolkukoulutuksin, esimies- ja yksikkötason koulutuksin, henkilöstölle suunnatuin Varman kanssa yhteistyössä toteutetuin työhyvinvointiluennoin sekä käytäntöön saatetuin kehittämistoimenpitein. KOKONAISHENKILÖMÄÄRÄ Työ- ja palkkasuhteiset Harjulan kuukausipalkkainen henkilökunta Vakinaiset, kokoaikaiset Vakinaiset, osa-aikaiset 7 7 Määräaikaiset, kokoaikaiset Määräaikaiset, osa-aikaiset Harjulan tuntipalkkainen henkilökunta Määräaikaiset tuntiopettajat ja sijaiset Määräaikaiset ja satunnaiset muut tuntityöntekijät Tuntipalkkaiset yhteensä Harjulan muu henkilöstö Palkkatuen piirissä olevat (luvut sisältyvät yläpuolisiin taulukoihin) Projektirahoituksen piirissä olevat (luvut sisältyvät yläpuolisiin taulukoihin) Palkkionsaajat (luvut sisältyvät yläpuolisiin taulukoihin) Työ- ja opiskelijaharjoittelijat (sis. kuntouttavan työtoiminnan) Kuntouttavan työtoiminnan harjoittelijat eriteltynä (sisältyvät yllä oleviin lukuihin) 29-vuotiaat tai alle 29-vuotiaat (erittely vuodesta 2014 lukien) Sairauspoissaolopäivien keskiarvo (pv/hlö) Sairauspoissaolopäivien keskiarvo (pv/hlö) ilman kansalaisopistoa ,70 3,06 4,43 5,34 HENKILÖSTÖN JAKAUTUMINEN TOIMINNOITTAIN Vuoden 2014 aikana Muutostaito Oy:n läpi viemässä esimieskoulutuksessa keskityttiin työhyvinvoinnin parantamiseen, omien esimies- ja johtamistaitojen analysointiin ja kehittämiseen sekä luomaan enemmän yhtenäisempää johtamistapaa organisaatiotasolla. Keskiössä olivat niin valmentava johtaminen, ihmisten erilaisuuden johtaminen, muutoksen johtaminen kuin myös omien taipumusten tunnistamisen harjoitukset ja analysointi. Antoisa koulutus synnytti Harjulaan myös HERE-ryhmän (HR ja esimiehet) toiminnan. HERE-ryhmä on toiminut vuoden 2014 alkupuolelta lähtien erittäin hyödyllisenä yhteisenä työhyvinvoinnin ja henkilöstö- ja työsuhdeasioiden käsittelyfoorumina. Lisäksi ko. ryhmä toimii myös tärkeänä esimiestyön vertaistukiryhmänä. Henkilöstötiedottamisen kanavina toimivat edelleen esimiesviestintä, työ- tiimit, intranet ja henkilöstöinfot. 4

5 VIESTINTÄ Yhdistyksen viestinnän visiona on, että yhdistyksen toiminta, tavoitteet, palvelut ja arvot tunnetaan paikallisella tasolla ja sidosryhmissä laajalti ja myönteisellä tavalla. Tavoitteena on, että sidosryhmät mieltävät ja näkevät yhdistyksen uudistuskykyisenä, asiakaslähtöisenä, ihmistä palvelevana ja yhteisöllisyyttä rakentavana lahtelaisena monialatoimijana. Tärkeimmät viestinnän kohderyhmät ovat lahtelaiset ihmiset ja asukkaat, yritykset, yhteisöt sekä yhdistyksen asiakkaat, yhteistyötahot ja henkilökunta. Sähköinen viestintä ja tiedottaminen Vuoden 2014 aikana yhdistyksen viestintä painottui entistä vahvemmin sähköisiin kanaviin. Kotisivusto osoitteessa keräsi vuoden 2014 aikana yli käyntiä, joka oli yli käyntiä enemmän kuin edellisvuonna. Eri kävijöitä kotisivuilla oli lähes , joka on myös noin kävijää enemmän edellisvuoteen verrattuna. Uusien kävijöiden määrä kokonaiskävijämäärästä oli 56 % ja palaavien kävijöiden määrä 44 %. Vilkkainta kotisivulla oli huhtikuussa, kesäkuussa ja alkusyksyllä elo-syyskuussa ja loppuvuodesta loka-marras- ja joulukuussa. Lähes 66 % kotisivujen kävijöistä ohjautui sivustolle hakukoneen kautta. Suoran liikenteen osuus kotisivuille oli 24 %. Kansalaisopiston sekä lounasravintola Kestin sivut keräsivät eniten katseluita. Kaiken kaikkiaan kotisivujen kävijä- ja käyntimäärät ovat tasaisessa kasvussa. Yhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalla oli vuoden 2014 lopussa noin osoitetta. Uutiskirjeen keskimääräinen avausprosentti vuonna 2014 oli 24 %. Vuonna 2013 keskimääräinen avausprosentti oli 21. Sähköistä uutiskirjettä hyödynnettiin myös opisto-, tyky- ja kokous- ja juhlapalveluiden markkinoinnissa alueen yrityksille. Yhdistyksen kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Hyvä Jyvä -asiakaslehtisen painosmäärä oli kappaletta ja sitä jaeltiin suorajakelun lisäksi Harjulan omissa toimipisteissä, Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimipisteissä sekä PalveluSantrassa. Asiakaslehden tavoitteena on uutiskirjettä laajemmin ja syvällisemmin viestiä sidosryhmille ajankohtaisista asioista, tapahtumista ja palveluista. Asiakaslehtisen voi lukea myös näköisversiona yhdistyksen kotisivuilta. Yhdistyksen näkyvyyttä ja tunnettuutta lisättiin muun muassa paikallisella verkko- ja radiomainonnalla ja lehti-ilmoittelulla sekä ulkomainonnalla. Toiminnasta tiedotettiin myös tarpeen mukaan lehdistötiedotteilla ja tapahtumatiedotteilla. Koottuja tapahtumatiedotteita Harjulan kansalaistoiminnan tapahtumista lähetettiin paikallismedialle joka kuukausi. Joulukuussa 2014 yhdistys osallistui myös Etelä-Suomen Sanomien joulukalenteriin, josta saatiin positiivista palautetta ja näkyvyyttä. Harjula osallistui ilmoituksin myös Lahden kaupungin tuottamiin vanhusten avopalveluiden ja vammaispalveluiden esitteisiin, jota jaettiin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen pisteissä sekä kaupungin palveluohjaajien asiakastapaamisissa. Tapahtumat ja yhteistyö Keväällä 2014 yhdistys osallistui jo neljättä kertaa valtakunnalliseen Vanhuus Rokkaa -hyväntekeväisyyskonserttikiertueeseen suomalaisen seniori- ja vanhustyön tukemiseksi. Konsertin järjesti Eventia Oy pääyhteistyökumppaninaan Suomen Setlementtiliitto ja liiton paikalliset setlementit. Konserttikiertue kattoi viisi paikkakuntaa ja Lahden konsertin järjestämiseen osallistuivat Harjula sekä Jyränkölän Setlementti ry Heinolasta. Vanhuus Rokkaa tapahtuman myötä Harjula sai medianäkyvyyttä Mtv3:n Studio 55 ajankohtaisohjelmassa. Lauri Karhuvaaran haastateltavina olivat toiminnanjohtaja Ari Tuupainen sekä Jyrkänkölän Setlementin toimitusjohtaja Kari Hahl. Marraskuussa 2014 Harjula sekä kauppakeskus Syke järjestivät yhdessä Sykettä Elämään senioripäivän. Tapahtumaa markkinoitiin laajasti Harjulan ja kauppakeskus Sykkeen yhteisenä päivänä. Harjulan kutsusta paikalla olivat myös muut alueen vanhustyön toimijat, kuten Lahden vanhusten asuntosäätiö, Dila, PalveluSantra sekä joukko pienempiä sosiaali- ja terveysalan toimijoita. Päivä keräsi kauppakeskukseen erinomaisen määrän senioreita ja päivää pidettiin onnistuneena myös mukaan lähteneiden toimijoiden mielestä. Tunnettavuuskysely Vuoden 2014 lopulla, marras-joulukuun aikana, toteutettiin tunnettavuuskysely Harjulan tunnettavuudesta. Kyselyn tavoitteena oli selvittää kuinka Harjula ja sen tuottamat palvelut tunnetaan lahtelaisten keskuudessa sekä millainen mielikuva vastaajilla on Harjulan toiminnasta. Kyselyyn vastasi 170 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin jalkautuen Lahden alueen nuorien, työikäisten sekä senioreiden suosimiin kohtaamispaikkoihin kuten kirjastoihin, kauppakeskuksiin sekä nuorten tiloihin. Suurin yksittäinen ikäryhmä oli vuotiaat, joilta vastauksia kertyi yhteensä 40 kappaletta. Kyselytutkimuksesta selvisi mm. että, Mielikuva Harjulan toiminnasta yhdistettiin yleisemmin vanhuksiin liittyviin toimintoihin ja palveluihin sekä kansalaisopiston palveluihin. Tässä suhteessa viime vuosien mainonnan ja markkinoinnin painottuminen ikääntyviin on tuottanut tulosta. Heikommin tunnettuja palveluja olivat päiväkodit sekä Kestipalvelut. Harjulan palveluiden tunnettavuus oli tyydyttävää, mutta Harjula koettiin tunnettuna toimijana Lahden alueella. Positiivista oli myös se, että Harjula tunnettiin setlementtinä suhteellisen hyvin ja Harjulaa pidettiin yleisen hyvän tekijänä Kyselytutkimus antoi hyvän pohjan jatkaa markkinointi- ja palveluiden suunnittelutyötä. 5

6 KANSALAISOPISTO Harjulan kansalaisopisto on yksityinen aikuisoppilaitos, joka vapaan sivistystyön lain ja myönnetyn ylläpitoluvan mukaisesti järjestää Lahden ja ympäristökuntien asukkaille koulutusta ja toteuttaa kasvatustavoitteitaan setlementtiliikkeen arvopohjalta. Koulutuksessa painottuvat taide- ja taitoaineet, kielet, yhteiskunnalliset aineet, terveyttä edistävät ja hyvää ikääntymistä tukevat aineet sekä yhteisöjen hyvinvointia tukevat aineet. Koulutuksessa otetaan huomioon erityisryhmät ja maahanmuuttajat. Yleistä Vuosi 2014 oli kurssitoiminnan suhteen normaali toimintavuosi. Valtakunnallinen keskustelu setlementtiliikkeen kansalaisopistotoiminnan tulevaisuuden näkymistä jatkui. Suomen Setlementtiliitto palkkasi Toimelan Setlementti ry:n toiminnanjohtajan Minna Prunnilan ja liitohallituksen jäsenen Aaro Harjun Opetushallituksen rahoituksella tekemään selvityksen setlementtiliikkeeseen kuuluvien kansalaisopistojen toiminnallisesta yhteistyöstä ja sen mahdollisesta tiivistämisestä. Selvitystyö alkoi kartoittamalla kaikkien setlementtiopistojen tilanne syksyn 2014 aikana, ja selvitystyön välituloksia käsiteltiin loppuvuodesta yhteisessä rehtorien kokouksessa Helsingissä. Yhtenä varteenotettavana toimintamuotona oli esillä yhteisen valtakunnallisen setlementtiopiston perustaminen. Tämä selvitystyö jatkuu vuoden 2015 aikana ja alustavia päätöksiä on odotettavissa Setlementtiliiton syksyn 2015 syyskokouksessa. Tavoitteeksi on asetettu, että vuoden 2016 alussa olisi tehty ratkaisut toiminnallisen yhteistyön mahdollisesta toteuttamisesta ja vuoden 2017 alussa alkaisi tehtyjen päätösten mukainen toiminta. Kansalaisopisto oli mukana opiston henkilökunnalle ja opettajille täydennyskoulutusta tarjoavassa OSAAVA-ohjelmassa yhdessä Lahden kansanopiston, Lahden Diakonian Instituutin ja Perheniemen opiston kanssa. Hankkeen kolmas vaihe päättyi vuoden 2014 loppuun. Hankkeen aikana tehtiin mm. tuntiopettajien osaamiskartoitus sekä jatkohakemus seuraavaksi hankkeeksi. Toimintakausi Opiston kevätlukukausi alkoi ja päättyi Jatkokausi sisälsi 14 liikuntakurssia sekä omatoimisen kuntosaliryhmän kesäkuussa ja elokuussa. Uusi lukukausi alkoi syksyllä ja päättyi Opiskelijoiden toivomuksesta lisäkaudella järjestettiin seniorivesivoimistelun kurssi. Taloudesta Harjulan kansalaisopiston vuoden 2014 taloudellinen tulos parantui merkittävästi edellisestä vuodesta ollen lievästi voitollinen ja talousarviota parempi. Suurimmat tulosta parantavat toimenpiteet olivat edelleen vuokramenojen karsiminen. Kansalaisopisto luopui Vuorikadun tekstiilityön tiloista sekä karsi opetusta 280 tunnilla. Lisäksi kurssimaksukertymä parani edellisestä vuodesta. Kansalaisopiston valtionosuus laski edellisvuodesta euroa. Valtionosuustunnit laskivat edellisestä vuodesta yhteensä 538 tuntia, vuonna 2013 valtionosuus oli tuntia ja toimintavuonna 2014 oli tuntia. Kansalaisopisto sai myös Opetushallituksen myöntämää opintoseteliavustusta euroa käytettäväksi työttömien, maahanmuuttajien ja senioreiden kurssimaksujen tukemiseen. Seteleitä jaettiin yhteensä 337 kappaletta, joista 23 maahanmuuttajille, 43 työttömille ja 266 senioreille. Liipolan asuinalueen maahanmuuttajanuorten kielikoulutukseen saatiin Opetushallitukselta nuorisotakuun seteliavustusta. Kurssi toteutettiin suurelta osaltaan 2014 vuoden aikana ja loppu osa tunneista siirtyi 2015 vuoden puolelle. Oppilastöiden kevätnäyttely Taito- ja taideaineiden oppilastöiden kevätnäyttely järjestettiin jälleen Harjula-keskuksessa keväisenä viikonloppuna klo Opiskelun sosiaalisten vaikutusten arviointi ja opiskelutyytyväisyys Harjulan kansalaisopistossa tehtiin lukuvuoden lopussa opiskelijakysely, jossa kartoitettiin kursseille osallistumisen sosiaalisia vaikutuksia ja tyytyväisyyttä opiskeluun. Kyselytutkimukseen vastasi 252 opiskelijaa, joista naisia oli noin 81 % kaikista vastaajista. Vastaajista 82 % oli iältään yli 51-vuotiaita. Työssäkäyvien osuus vastaajista oli 29 %, eläkeläisiä oli 63 %. Vastaajista 32 % oli opistotason koulutus, 23 % yliopistotason koulutus ja 15 % vastaajista oli käynyt ammattikoulun. Enemmistö vastaajista (57 %) asui puolison kanssa. Yksin asuvien määrä oli 33 %. Kyselyyn vastanneista 98 % oli sitä mieltä, että käyty kurssi vastasi ennakko-odotuksia erittäin tai melko hyvin. Enemmistö vastaajista (86 %) ilmoitti tulevansa varmasti uudelleen kansalaisopiston kurssille, mahdollisesti kurssille palaavien määrä oli 14 %. Opiskelijoille suunnatun kyselytutkimuksen (2015) mukaan vastaajat olivat samaa tai osittain samaa mieltä siitä, että kurssitarjonta oli mielenkiintoinen (97 %) kurssitarjonta vastasi omiin kehittymistarpeisiin ja opiskelu koettiin hyödylliseksi (96 %) kurssi lisäsi tietoja ja taitoja (99 %) kurssille osallistuminen auttoi jaksamaan arjessa paremmin (92 %) kurssi lisäsi hyvinvointia (96 %) Kokonaisuudessaan kyselytutkimus osoitti, että opiskelussa tärkeään rooliin nousee välittömien hyötyjen, kuten osaamisen kehittämisen lisäksi opiskelun positiivinen vaikutus hyvinvointiin ja arjessa jaksamiseen. Kyselyn mukaan opiskelu Harjulan kansalaisopistossa koettiin mielekkääksi ja hyödylliseksi sekä kansalaisopiston kurssitarjontaa pidettiin mielenkiintoisena ja houkuttelevana. Tekstiilityö siirtyi Vuorikadun koululta omiin tiloihin Puu-Harjulan kellarikerrokseen, jossa opetusta järjestettiin yhdessä kudonnanryhmien kanssa. Tiloihin remontoitiin tekstiilityölle sopivat tilat. 6

7 KANSALAISOPISTON TOIMINTA LUKUINA Opetustunnit Kevätkaudella Syyskaudella Opetustuntien jakautuminen eri koulutustyypeittäin Taide- ja taitoaineet Kielet Humanistiset ja esteettiset aineet Opetus, kasvatus ja koulutus Kalatalous - - Tietotekniikka Sosiaali- ja terveydenhoito Liikunta ja terveys Opetustunnit yhteensä Opiston toimipaikat Anttilanmäen koulu, Leantie 2A Harjula-keskus (päärakennus, kuntosali), Harjulankatu 7 Harjulan keramiikkasali ja Onnela, Lounaankatu 3 Harjulan kuvanveisto, Möysänkatu 3 Harjun peruskoulu, Vuorikatu 29 Kunnaksen peruskoulu, Opintokatu 4 Kärpäsen peruskoulu, Kasakkamäentie 1 Lahden Invakeskus, Hämeenkatu 26 A Mannaz, Paasikivenkatu 1 Mukkulan kirkko, Kilpiäistentie 1 Myllypohjan peruskoulu, Vanha Ahtialantie 93 Puu-Harjula, (kutomo) Lounaankatu 2 Tiirismaan peruskoulu, Ursankatu 4 Ukkopekka, kuntosali, Radanpää 4 Vuorikadun koulu, Vuorikatu 13 Kurssien lukumäärä Opiskelijat Opiskelijat (kerran laskettuna) Alle 16 v. opiskelijat Yhteensä Tuntiopettajat Kurssimaksukertymä (euro) Kurssimaksutuotot yhteensä

8 KUNTOUTUS KANNATTAA AINA Harjulan kuntoutusyksikön tavoitteena on tuottaa turvallisia ja luotettavia yksilöllisiä ja ryhmämuotoisia fysioterapiapalveluja sekä vanhusten päivätoiminta- ja päivä kuntoutuspalveluja asiakasta kunnioittaen ja ystävällisellä asenteella. Vaikka monipuolisia kuntouttavia palveluja tuotetaan pääasiassa senioreille ja vanhuksille, soveltuu palveluvalikoima kaiken ikäisille erilaista kuntoutusta tarvitseville. Kuntoutuspalvelujen avulla tuetaan ikäihmisten hyvää vanhuutta, vanhuusiän toimintakykyä sekä terveyttä. Kuntoutusyksikkö tuottaa sekä sosiaalialan että terveydenhuollon palveluita. Vuonna 2014 toiminnan kehittämisen painopisteet olivat muistisairaiden hoivaan ja geriatriseen kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä sekä reumalasten fysioterapiapalveluiden kehittämisessä. Kelan lääkinnällistä kuntoutusta tuotettiin reumalapsille sekä allasterapiana että perinteisenä fysioterapiana päiväkodeissa, asiakkaiden kotona ja Harjula-keskuksessa. Vuoden 2014 aikana kotona asuvat vanhukset saivat osallistua säännöllisesti toimintakykyä tukevaan ja virkistävään päivätoimintaan, jossa he tapaavat ikäisiään ihmisiä ja osallistuvat ryhmän toimintaan. Ryhmämuotoinen fysioterapia liikuntaongelmaisille senioreille sekä senioreiden kotikuntoutuspalvelut jatkuivat tavoitteen mukaisesti. Muistisairaille kohdennetut toimintakykyä tukevat muistikuntoutusryhmät olivat vuoden 2014 aikana kysyttyjä. Työkykyä tukevia terveysliikuntapalveluja tuotettiin edelleen yrityksille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille. 8

9 HOIVAA JA HOITOA KOTIIN Harjulan kotihoitoyksikön tavoitteena on helpottaa ikäihmisten ja heidän omaistensa arkea tuottamalla kotiin vietäviä hoito-, hoiva- ja siivouspalveluja sekä turvapuhelin- ja turvalaitepalveluja kotona selviytymisen tueksi. Kotihoidon palveluja toimintavuonna 2014 olivat kotisairaanhoito, kotipalvelu ja siivouspalvelu. Uutena palveluna kotihoito aloitti turvapuhelinpalvelun sekä pienten kotona asumista turvaavien hyvinvointiteknologioiden myynti- ja vuokraustoiminnan. Palveluja tarjottiin lähinnä ikäihmisille. Kotihoidon asiakkaina olivat pääsääntöisesti itse maksavat, erikuntoiset ikäihmiset, jotka tilasivat palvelunsa joko itse, omaisen tai kaupungin palveluohjausyksikön kautta. Kaupungin vammaispalveluiden kautta tehdyt ostopalvelut vähenivät merkittävästi keväällä. Kotihoito tarjosi palveluja arkisin, iltaisin ja viikonloppuisin, suoritti ennalta sovittuja kotikäyntejä sekä tarjosi turvapuhelinasiakkailleen ympärivuorokautista päivystystä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Suurin osa kotihoidon asiakkaista on pitkäaikaisia, vakituisia asiakkaita, jotka tarvitsevat yleisimmin siivousta, asiointiapua, lääkityksestä huolehtimista ja suihkuapua. Osa kotihoidon asiakaskäynneistä tehtiin myös tilapäistä apua tarvitseville kuten haavanhoitoa ja tikkien poistoa tarvitseville. Kotisairaanhoidon yleisin palvelu oli verikokeiden ottaminen. Vuoden 2014 tavoitteena oli saada asiakasmäärän kasvua ottamalla uusia palveluja käyttöön. Kaupungin ostopalvelun merkittävä vähentyminen aiheutti sen, ettei kotihoidon asiakaskäyntejä saatu lisättyä. Uusia palveluja sen sijaan otettiin käyttöön, mutta nämä eivät korvanneet käyntien vähenemistä. Asiakaskäynnit ja myynti putosivat edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin osa asiakaskäynneistä oli puolen tunnin käyntejä. Vuoden aikana oli tarkoitus ottaa käyttöön asiakashallintajärjestelmä DomaCaren optimointi, mutta tämä todettiin liian kalliiksi ratkaisuksi tässä vaiheessa. Uusien palveluiden opettelu vei jonkin verran kotihoidon resurssia, mutta melko pian järjestelmät ja prosessit saatiin kuntoon ja palvelut toimimaan. Harjulan kotihoidon asiakasvirrasta suurin osa tuli Lahden kaupungin kotihoidon, kotiutustiimin ja Palveluohjausyksikkö Siirin kautta, ja yhteistyö olikin tiivistä näiden tahojen kanssa. Yhteistyötä jatkettiin myös Harjulan omien toimintayksiköiden kanssa, mm. Harjulan kansalaistoiminnan, kuntoutuksen ja ateriapalvelun kanssa. Vuonna 2014 asiakasmäärä pysyi melko samanlaisena. Toimintavuoden 2014 aikana kotihoidolla oli eri asiakasta. Vuonna 2013 vastaava luku oli Ilta- ja viikonloppuasiakkaiden määrä vaihteli hieman toimintavuoden aikana. Siivouspalvelun asiakasmäärät kasvoivat. Kotihoidon tuntityöntekijöiden käyttö lopetettiin ostopalvelujen loppumisen vuoksi kokonaan, mutta silti ylimääräistä resurssia henkilöstössä oli. Henkilöstöä käytettiin hyväksi sisäisesti Harjulan kuntoutuksen ja päiväkotien kanssa. Vuoden lopulla käytiin keskusteluja kahden henkilön vähentämisestä, nämä toimenpiteet jäivät seuraavaksi vuodeksi. Erilaiset kaupungin myöntämät palvelusetelit olivat käytössä edelleen, mutta kaupunki vähensi niiden käyttöä säästösyistä, mikä vaikutti myös kotihoitoon. Vuoden 2013 vuodenvaihteeseen päättynyt Teknologiasta turvaa muistisairaan asumiseen -hanke ei saanut jatkorahoitusta, jota haettiin Savonlinnan kansanterveystyön kehittämissäätiöltä. Hyvinvointiteknologiaa otettiin omaksi palvelutoiminnaksi ja myyntituotteiksi ilman hankerahoitusta. 9

10 KANSALAISTOIMINNASTA VIRIKKEITÄ ARKEEN Harjulan kansalaistoimintayksikkö toteuttaa ikääntyneiden hyvinvointia tukevaa ja aktivoivaa avointa päivätoimintaa lahtelaisille ja ympäristökuntien asukkaille. Toimintaa tuotetaan Lahden Harjulan Setlementtisäätiön tuella ja se on merkittävä osa yhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa. Kansalaistoiminta on tärkeä toimintamuoto Harjulan ikääntyville kohdennettujen palvelujen ja toimintojen kokonaisuudessa. Suurin osa tapahtumista on osallistujille maksuttomia. Kansalaistoiminta tarjoaa ikäihmisille vapaamuotoista yhdessäoloa, johon osallistua omien voimavarojensa puitteissa. Vuonna 2014 toiminta pohjautui sekä vapaaehtoistoimintaan, että ohjattuun toimintaan. Kansalaistoiminnan lähtökohtana on kaikille ikääntyneille avoin ja matalakynnyksinen toiminta, johon on vaivatonta ja helppoa tulla. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä antaa vertaistukea. Tärkeänä kansalaistoiminnan toteuttajana olivat vapaaehtoistoimijat. Vuonna 2014 kansalaistoiminnan muotoja olivat edelleen viikoittainen monipuolinen pienryhmätoiminta, yhteisöllinen toiminta, iltapäivätanssit sekä teemalliset tapahtumat, kuten juhannus- ja joulujuhlat. Maksuttomia luentoja vuonna 2014 olivat mm. Lahden reumayhdistyksen luento. Suuri mielenkiinnon kohde oli vapaaehtoisten toimijoiden ja muutaman paikallisen yrityksen kanssa toteutettu ikääntyneiden muodin ja kauneuden päivä. Konsertteja järjestettiin lähes kuukausittain yhteistyössä ammattikorkeakoulun musiikin opiskelijoiden, harrastelijamuusikoiden ja ammattilaisten kera. Taidekulttuuria oli tarjolla harrastelijamaalareiden näyttelyissä Harjula-keskuksen tiloissa. Lahden kaupunginteatterin kiertuenäyttämön ensi-iltaesitys toteutettiin Harjulassa. Kaikille avoimia tapahtumia järjestettiin vuoden aikana vilkkaasti. Muistipäivä toteutettiin yhteistyössä Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen kanssa. Omaishoidon virkistyspäivä omaishoitajille sekä hoidettaville järjestettiin Omaiset ja Läheiset ry:n, Muistiyhdistyksen, Lahden seurakuntayhtymän ja Lahden kaupungin kanssa. Elokuussa vietetyt perinteiset seniorisäpinät kokosivat paikalle lukuisia kansalaisopiston liikuntamuotojen kokeilijoita. Päivän luento-osuudessa kuultiin mm. Lahden kaupungin puheenvuoro ikääntyneiden avopalveluista sekä Harjulan kotihoidon infotuokio ikääntyneiden turvallisesta asumisesta. Lahden ammattikorkeakoulun kanssa jatkettiin yhteistyötä edellisvuosien tapaan oppilaskonserttien muodossa. Monipuolista retkitoimintaa toteutettiin kevätkaudella yhteistyössä Lahden Lähimmäispalvelun kanssa. Vapaaehtoistoiminnan muotona jatkettiin ja kehitettiin edelleen ulkoiluystäväpalvelutoimintaa. Ulkoiluystäviä välitettiin lähinnä Harjulakodin asukkaille ja Harjulan kotihoidon asiakkaille. Vapaaehtoisia ulkoiluystäviä löytyi vapaaehtoisten koulutuksesta, joka järjestettiin Suomen Setlementtiliiton Yhdessä mukana -hankkeen toimesta. Suomen Setlementtiliiton koordinoima Yhdessä mukana -hanke toteutetaan vuosina ja se kuuluu Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaan ja Vanhustyön keskusliiton koordinoimaan Eloisa ikä -ohjelmakokonaisuuteen. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä paikallissetlementtien kanssa kuudella pilottipaikkakunnalla. Lahden osaprojektissa painottuu ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen vertaistoiminnan keinoin. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Harjulan kansalaistoiminnan kanssa järjestämällä mm. vertaistukikoulutuksia- ja ryhmiä sekä kehittämällä mm. juttu- ja ulkoiluystävätoimintaa sekä monipuolistamalla tapahtumatarjontaa. Vapaaehtoistoiminnan vahvistamiseksi Harjulan kansalaistoiminta oli edelleen mukana vuoden 2014 aikana Lahden Kumppanuusverkostohankkeessa. Kiinteistö Oy Harjulakotien senioritalojen palveluneuvojan kanssa jatkettiin edellisvuosien tapaan asukkaiden virkistystoiminnan ja yhteisöllisen toiminnan kehittämistä. Lahden seurakuntayhtymälle tarjottiin kerran kuukaudessa tilat hartauksia varten. Hartauksiin osallistui pääasiassa Harjulakodin asukkaita. Kansalaistoiminnan tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistui vuoden aikana kaiken kaikkiaan noin 4700 ikäihmistä. Harjula-keskus on myös suosittu olohuone ja tapaamispaikka ikäihmisten keskuudessa. Harjula-keskuksessa käydään kahvilla, luetaan lehtiä ja tavataan ystäviä. Vuonna 2014 näitä käyntejä sekä tilaisuuksiin osallistujia oli yhteensä noin Kansalaistoiminnan ohjaajana ja koordinoijana ja vapaaehtoisille ammatillisen tuen antajana toimi osa-aikainen työntekijä. Toiminnassa oli mukana myös opiskelijoita eri oppilaitoksista. 10

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013 www.harjulansetlementti.fi ESITTELY Harjulan Setlementti on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava merkittävä monialatoimija Lahden seudulla. Tavoitteena

Lisätiedot

HARJULAN KANSALAISOPISTON OPINTO-OHJELMA

HARJULAN KANSALAISOPISTON OPINTO-OHJELMA HARJULAN KANSALAISOPISTON OPINTO-OHJELMA 2015-2016 Harrastusten kirjoa! Luovuuden lumoa! Liikunnan riemua! Harjula - terveyttä, tukea ja toimintaa! SISÄLLYSLUETTELO HARJULAN SETLEMENTTI Terveyttä, tukea

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Vuosikertomus. Kalliolan Kannatusyhdistys ry

Vuosikertomus. Kalliolan Kannatusyhdistys ry 2012 Vuosikertomus Kalliolan Kannatusyhdistys ry SISÄLLYS 1. Johdanto Ihmisistä hyvä tulee 4 Kalliolan arvot 5 Kalliolan toiminta-ajatus 6 Setlementtiliike 7 Toiminnanjohtajan katsaus 8 Yhdessä ihmisten

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Sisällys

Vuosikertomus 2010. Sisällys Vuosikertomus 2010 Sisällys Puheenjohtajan katsaus 2 Toiminnanjohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus ja strategia 5 Lastensuojelu 7 Vanhustyö 11 Perhe- ja kansalaistoiminta 17 Hallinto, tukipalvelut ja laatu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY Kalliolan setlementti on vuonna 1919 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva monialayhdistys, jonka toiminta perustuu setlementtiarvoille. Kalliola tuottaa

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 1 SISÄLLYS VUOSI 2011 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 3 YHDISTYKSEN HALLINTO

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Kalliolan setlementti

Vuosikertomus 2008 Kalliolan setlementti Vuosikertomus 2008 Kalliolan Kannatusyhdistys ry Kalliolan Nuoret ry Kalliolan Senioripalvelusäätiö Sisällysluettelo 1 Toiminnanjohtajan katsaus 2 Kalliolan Kannatusyhdistys ry 4 Kalliolan kansalaisopisto

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 PROJEKTIN TAUSTAA... 5. Nuorisotyöttömyydestä... 5 VOIMALINJA-PROJEKTI... 7. Helsingin kaupunki... 7. Työhönohjaus... 7. Voimalinja...

JOHDANTO... 4 PROJEKTIN TAUSTAA... 5. Nuorisotyöttömyydestä... 5 VOIMALINJA-PROJEKTI... 7. Helsingin kaupunki... 7. Työhönohjaus... 7. Voimalinja... [PROJEKTIRAPORTTI] Matti Alopaeus, Emilia Björklund, Sanna Kattelus-Mäkisalo, Hanna Kempe, Laura Lassila, Kaisa Leväsaari, Henri Pyykkö (hankkeessa aiemmin työskennelleet ohjaajat: Birgitta Hyvönen, Sari

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 KIRKKOPALVELUT-KOTIMAA-YHTIÖT TOIMINTAKERTOMUS 2012 1 Sisällysluettelo Johtajan katsaus 1 Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 4 Yhteisvastuu 4 Koulutuskeskus

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy Vuosikertomus 2012 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Kehitytään KIMPASSA 1

Kehitytään KIMPASSA 1 Kehitytään KIMPASSA 1 Virtapiirien vapaaehtoisten vertaisohjaajien kirjoitustehtävän tuotoksia heille järjestetyssä Innostamossa (innostamis-virkistys- ja koulutuspäivä) syksyllä 2012. JOSKUS vapaaehtoistyössä

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

Osaamisen ammattilainen. Helmikuu 1/2011 Osoitteellinen jakelu. Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni PALOSALMI-KOTI. Sisällä:

Osaamisen ammattilainen. Helmikuu 1/2011 Osoitteellinen jakelu. Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni PALOSALMI-KOTI. Sisällä: Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni Sisällä: SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 s. 2-3 Lastensuojelu s. 4-10 Vanhustyö s. 10-13 Erityisryhmät s. 14-21 Päihdehuolto/ Mielenterveys s. 22-28 Koulut ym. palvelut Helmikuu

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Vuosikertomus 2013 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI

OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI projektivastaava Anne Levomäki Sisällys 1 TIIVISTELMÄ... 4 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARKOITUS... 4 3 HANKKEEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina

MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011 Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina 2 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIORGANISAATIO... 3 2.1

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

Sisällys. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014

Sisällys. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Jyväskylän tulosalue... 6 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 6 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 7 2.3. Palveluohjausyksikkö...

Lisätiedot