JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89"

Transkriptio

1 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Aika klo 13:00-16:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Johtokuntien nimeäminen Vesilaitosinsinöörin viran määräaikainen täyttäminen Pelastustoimen uuden yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen ja kuntien maksuosuusperusteiden määrittäminen 66 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle New Stroms Oy valitukseen koskien kaupunginvaltuuston päätöstä Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen Juantehtaan kouluun 67 Oikaisuvaatimus koskien kaupunginhallituksen :ssä 42 olevaa keskusteluasiaa / New Stroms Oy 68 Juankosken Käsityöpirtti ry:n anomus vuokratuesta toimintavuodelle Selonteko vuoden 2014 sisäisestä valvonnasta Kivestä ja Puusta (Sticks and Stones) kehittämishankkeen hallinnoinnista aiheutuneiden lisäkustannusten käsittely 71 Talousarvion toteutuminen Tiedoksi esitettävät asiat ja kirjelmät Keskusteluasiat

2 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hartikainen Kari 13:00-16:47 jäsen Konttinen Eeva 13:00-16:47 jäsen Partanen Anna 13:00-16:47 jäsen Riekkinen Maarit 13:00-15:20 jäsen Romppanen Matti 13:00-16:47 varapuheenjohtaja Tirkkonen Veijo 13:00-16:47 puheenjohtaja Wallius Mika 13:00-16:47 jäsen Konttinen Heimo 13:00-16:47 kaupunginvaltuuston pj. Lösönen Jouko 13:00-16:47 kaupunginvaltuuston I vpj. Vartiainen Pekka 13:00-14:50 Kaupunginvaltuuston II vpj. Kangasperko Petri 13:00-16:47 kaupunginjoht/esittelijä Partanen Leena 13:00-16:47 varajäsen Aurora Hansenin sijalla Heikkinen Matti J. 13:00-16:47 varajäsen Jarmo Nykäsen sijalla Kähkönen Kaija 13:00-16:47 kamreeri/pöytäkirjanpitäjä Poissa Hansen Aurora jäsen Nykänen Jarmo jäsen Matinniemi Kaisu hallintojoht/pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Veijo Tirkkonen puheenjohtaja Kaija Kähkönen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirja on tarkastettu Juankoskella Matti Romppanen Mika Wallius Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Juankoskella pöytäkirjanpitäjä

3 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 61 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 62 Pöytäkirja päätettiin tarkastaa heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Romppanen ja Mika Wallius.

5 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Johtokuntien nimeäminen 20/ /2014 Kh Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokunta Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtosäännön mukaan joh tokunnassa on kolme jäsentä Juankoskelta ja kolme jäsentä Kaavilta. Puheenjohtajuus on kiertävä ja molempien kuntien sivistystoimenjoh tajilla on johtokunnassa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kaudella johtokunnassa ovat olleet seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Andrew Atkinsson Maarit Riekkinen, pj. Erkki Nieminen Erkki Räsänen, vpj. Minna Oksman Johanna Kosloff Henkilökohtainen varajäsen Jouni Huusko Jukka Niskanen Mika Ahonen Juka-tilit tilitoimiston johtokunta Juankosken kaupungin hallintosäännön mukaan Juankosken kaupungin liikelaitoksena toimiva tilitoimisto on johtokunnan, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alainen palveluyksikkö. Hallintosäännössä sanotaan tilitoimiston johtokunnasta seuraavaa: " Tilitoimiston johtokunnassa on neljä jäsentä, joista vähintään kaksi on johtavassa asemassa olevaa viranhaltijaa. Kaavin kunta nimeää kaksi edustajaa ja heille varahenkilöt siten, että yksi nimetyistä on johtavassa asemassa oleva viranhaltija ja yksi luottamushenkilö. Juankosken kaupunki nimeää kaksi edustajaa ja heille varahenkilöt siten, että yksi nimetyistä on johtavassa asemassa oleva viranhaltija ja yksi luottamushenkilö. Juankosken kaupunginhallitus nimeää jäsenistä johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan." Kaudella tilitoimiston johtokunnassa ovat olleet seuraavat jäse net ja varajäsenet: jäsen henkilökoht. varajäsen Organisaatio kaupunginhallituksen pj. kaupunginhallituksen vpj. Juankoski kaupunginjohtaja hallintojohtaja Juankoski kunnanhallituksen pj. kunnanhallituksen vpj. Kaavi kunnanjohtaja hallintojohtaja Kaavi Kaupunginjohtajan ehdotus Kaavin kunnan irtisanottua sopimuksen koskien yhteisen perusopetuksen järjestämistä vuosiluokille 7-9 päättymään Juankosken ja Kaavin yh tei sen ylä as teen johtokunnan toimikausi on saakka.

6 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus nimeää Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokuntaan kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus nimeää JUKA-tilit tilitoimiston johtokuntaan kaksi edustajaa ja heille varaedustajat siten, että yksi nimetyistä on johtavassa asemassa oleva viranhaltija ja yksi luottamushenkilö. Samalla kaupunginhallitus pyytää Kaavin kunnanhallitusta nimeämään Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokuntaan kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeämään JUKA-tilit tilitoi mis ton johtokuntaan kaksi edustajaa ja heille varaedustajat siten, että yksi ni metyistä on johtavassa asemassa oleva viranhaltija ja yksi luottamus henki lö. Kaupunginhallitus vahvistaa johtokuntien kokoonpanot kun Kaavi on ilmoittanut omat edustajansa johtokuntiin sekä nimeää johtokuntiin valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Seuraaviin johtokuntiin nimettiin seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokunta saakka Jäsen Andrew Atkinsson Maarit Riekkinen Erkki Nieminen Henkilökohtainen varajäsen Jouni Huusko Jukka Niskanen Mika Ahonen Varapuheenjohtajaksi nimettiin Maarit Riekkinen. Juka-tilit tilitoimiston johtokunta jäsen henkilökoht. varajäsen Orga nisaatio kaupunginhallituksen pj. kaupunginhallituksen vpj. Juan koski kaupunginjohtaja hallintojohtaja Juan koski Kh 63 Kaupunginjohtajan ehdotus Kaavin kunnanhallitus on nimennyt Juankosken ja Kaavin yhteisen yläas teen johtokuntaan Erkki Räsäsen, Minna Oksmanin ja Johanna Kosloffin. Puheenjohtajak si/varapuheenjohtajaksi on esitetty Erkki Räsästä. Kaavin kunnanhallitus on valinnut tilitoimiston johtokuntaan Kaavilta varsi naisiksi jäseniksi kunnanhallituksen puheenjohtajan (varalle kunnanhallituksen varapu heenjohtaja) ja kunnanjohtajan (varalle hallintojohtaja). Kaupunginhallitus vahvistaa johtokuntien kokoonpanot ja puheenjohtajat ja

7 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus varapuheenjohtajat. Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokunta Jäsen Andrew Atkinsson Maarit Riekkinen Erkki Nieminen Erkki Räsänen Minna Oksman Johanna Kosloff Henkilökohtainen varajäsen Jouni Huusko Jukka Niskanen Mika Ahonen Puheenjohtajaksi nimettiin Erkki Räsänen ja varapuheenjohtajaksi Maarit Riekkinen. Juka-tilit tilitoimiston johtokunta jäsen henkilökoht. varajäsen Organisaatio kaupunginhallituksen pj. kaupunginhallituksen vpj. Juankoski kaupunginjohtaja hallintojohtaja Juankoski kunnanhallituksen pj. kunnanhallituksen vpj. Kaavi kunnanjohtaja hallintojohtaja Kaavi Esittelijän esitys hyväksyttiin.

8 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Vesilaitosinsinöörin viran määräaikainen täyttäminen 201/01.02/2009 Kh 64 Valmistelija/lisätiedot: Tekninen johtaja Ari Räsänen, puh , ari.ra sanen(at)juankos ki.fi Vesilaitosinsinöörille on myönnetty perhevapaa väliseksi ajaksi. Perhevapaa voi mahdollisesti jatkua jopa vuoden 2016 loppuun saakka. Vesilaitosinsinööri on virkasuhteessa. Käytännössä hänen työtehtäviinsä ovat kuuluneet myös yhdyskuntatekniset työt. Tekninen johtaja pyytää kaupunginhallitukselta lupaa täyttää vesilaitosinsinöörin sijaisuus siihen saakka, kunnes vesilaitosinsinööri palaa hoita maan virkaansa, kuitenkin enintään vuoden 2016 loppuun saakka. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus antaa luvan vesilaitosinsinöörin sijaisuuden täyttämiseksi siihen saakka, kunnes vesilaitosinsinööri palaa hoitamaan virkaansa tai enintään vuoden 2016 loppuun saakka. Esittelijän esitys hyväksyttiin.

9 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Pelastustoimen uuden yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen ja kuntien maksuosuusperusteiden määrittäminen 48/02.99/2011 Kh 65 Valmistelija/lisätiedot: Tekninen johtaja Ari Räsänen, puh , ari.ra sanen(at)juankos ki.fi Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on lähettänyt kuntiin hyväksyttäväksi uuden pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen (liite nro 14). Uudessa yh teis toi min tasopimuksessa mm. pelastustoimen maksuosuusperustetta muute taan. Voimassaolevan Pohjois-Savon alueellisesta pelastustoimesta laadittu yhteistoimintaso pimuksen kunnat ovat allekirjoittaneet Tällöin Pohjois-Savon maakunnasta muodostui yksi pelastustoimen alue. Sopimuksen mukaan kustannukset on jaettu "netto menojen keskiarvon" ja "asukasluvun" suhteessa siten, että vuosien välillä nettomenojen osuus on laskenut 99 %:sta 94 %:in ja asukas luvun noussut 1 %:sta 6 %:in. Yhteistoimintasopimuksen 9 :n mukaan kunnat voivat vuodesta 2010 lu kien ottaa käyttöön riskikartoituksen, asukasluvun suurempaan painotuk seen tai muuhun toimivaan kustannusjakoperusteeseen perustuvan las kentamallin. Laskentamallin mahdollisessa käyttöönottamisessa noudate taan yhteistoimintasopimuksen 11 :n periaatetta. Vuosina maksuosuuden muuttamista selvitettiin. Kesäkuussa 2014 nimettiin työryhmä kuntien maksuosuuden määräytymisperusteiden tarkastamista varten. Työryhmä on tehnyt yksimielisen päätöksen esitykseksi pelastustoimen maksuosuusperusteen muuttamisesta lukien. Työryhmä valmisteli myös uuden yhteistoimintasopimuksen, joka korvaisi voimassa olevan sopimuksen. Työryhmän esityksen mukaan kuluista 50 % jaettaisiin talousarvion mukaisen maksuosuuden ja 50 % asukasluvun ja riskiruutujen keskiarvon mukaan. Tulevan vuoden maksuosuudesta 50 % perustuu aina edellisen vuoden talousarvion mukaiseen maksuosuuteen. Lisäksi työryhmä esittää paloasemavuokrien pääomakustannusten korkoperusteen tarkistamista kaikille samansuuruiseksi. Juankosken kaupungin kohdalla maksuosuuden määräytymisperusteiden muuttaminen tietäisi maksuosuuden kasvua n :lla vuodessa, kun tarkastellaan vuoden 2014 maksuosuutta. Vuoden 2014 maksuosuus on Riskiruutujen määrittely perustuu valtakunnalliseen pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeeseen. Suunnitteluohjeen mukaan: Riskiruutu muodostuu 1 km x 1 km kokoisesta ruudusta. Riskiluokka määritellään jokaiselle riskiruudulle. Riskiluokka määräytyy kullekin ruudulle regressiomallin avulla arvioidun riskitason perusteella ja tapahtuneiden riskiluokan määrittävien onnettomuuksien perusteella. Riskiluokan määrittävillä onnettomuuksilla tarkoitetaan rakennuspaloja ja -vaaroja, liikennevälinepaloja, muita tulipaloja, liikenneonnettomuuksia, sortumia/sortumavaaroja, räjähdyksiä/räjähdysvaaroja, vaarallisten aineiden onnettomuuksia ja kiireelliseksi luokiteltuja ihmisen pelastamistehtäviä. Juankoskelle riskiruutuja maksuosuusmallissa on määritelty 8, kun taas

10 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus varallaolomiehityksiä määriteltäessä puhuttiin 7 riskiruudusta. Maksuosuusmallissa ei huomioida riskiruutujen riskiluokkia, vain pelkästään niiden lukumäärä. Riskiruutujen määrä ei myöskään korreloi mitenkään pelastuslaitoksen paikkakunnalla toimivaan henkilöstömäärään, eikä kunnille kohdistettavaan maksuosuuteen. Hyväksyessään pelastuslaitoksen vuoden 2015 talousarvion aluepelastuslautakunta totesi : Esityksen mukaan pelastuslaitosten kuntamaksuosuudet jäädytetään vuoden 2014 tasolle vuoden 2017 loppuun saakka. Pelastuslaitos tulee esittämään kuntamaksuosuuden korottamismahdollisuuden siinä tapauksessa, jossa palvelutasoa tulee nostaa esim. uuden paloaseman rakentamisen johdosta. Uusi yhteistoimintasopimusesitys noudattelee pitkälti voimassaolevaa sopimusta, merkittävimmät muutokset koskevat juuri 7. :n kiinteistöjen vuokrausperiaatteita sekä 9. :n kuntien maksuosuuksien määräytymistä. Esitys on hyväksytty aluepelastuslautakunnassa ja siitä on järjestetty kuntien ja Poh jois-savon liiton edustajille informaatioti lai suus , jossa esitystä on täsmennetty. Kuntia on pyydetty antamaan pää tök sensä asi aan liit tyen mennessä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi yhteistoimintasopimuksen (liite nro 14). Kaupunginhallitus esittää, että hyväksyessään uuden yhteistoimintasopimuksen kau pun gin val tuus to hyväksyisi myö s ponnen, jossa se edellyttää, et tä maksu osuus pe rus tei den määrittämi seen si säl ly tet täi siin jat kos sa asukas lu vun ja ris ki ruutu jen (50% maksu osuudesta) muutoksia seu raa vat resurs sit. Muu tok set re surs seis sa tu lisi suun ni tella riit tävän pitkälle aikavälille ja niiden seu rannas ta vastaisi pe lastus toi men ope ra tiivi nen joh to. Läh tökoh tana oli si edelleen pe lastus toimen palveluta so päätös, jossa mää ri tellään tur valli suus palvelut ja nii den taso, tavoitteet sekä voi mavarat maakunnalli sesti. Mika Wallius esitti esittelijän kaupunginvaltuustolle esitettä vään pon teen lisäyk sen, et tä re surs seis sa voidaan taata yleisimpien pe las tus teh tä vien aloit tami nen välittömästi. Eeva Kont ti nen kan natti Mi ka Wal liuk sen te ke mää li säys tä. Puheenjohtaja to tesi, että koska on tehty esittelijän esi tyk sestä poikkeava kan na tettu esi tys asias ta suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jot ka kannattavat esittelijän esi tystä ää nes tävät "jaa" ja ne, jot ka kan nattavat Mika Walliuksen esitystä äänes tä vät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänes tyksessä annettiin nel jä "jaa" ään tä ja viisi "ei" ääntä. Äänestyslista on liitteenä nro 16. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitykseksi kaupunginvaltuus tol le tuli esittelijä esitys lisättynä Mika Wal liuk sen tekemällä ponsilisäyk sel lä.

11 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle New Stroms Oy valitukseen koskien kaupunginvaltuuston päätöstä Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen Juantehtaan kouluun 57/12.02/2013 Kh 66 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko, puh , petri.kan gas perko(at)juankoski.fi Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Juankosken kaupungin lausun toa mennessä New Stroms Oy:n valituksesta koskien kaupungin valtuuston päätöstä Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppi laiden siirtäminen Juantehtaan kouluun. Kaupunginjohtajan ehdotus Juankosken kaupunginhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa: Juankosken kaupungin vastine New Stoms Oy:n tekemään kun nallisvali tukseen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Taustatiedoksi, että valittaja on New Stroms Oy. Yhtiön vastuuhenki löt ovat Es poosta (Heikki J W Salonen) ja Vantaalta (Veikko Luode). Yhtiöllä ei ole toimin taa Juankoskella eikä kau pungilla ole tietoa, että yhtiöllä olisi muutoinkaan liike toimintaa, yhtiö ei ole jättänyt kauppa re kisteriin tilinpäätöstään vuoden 2011 jäl keen ja se ei ole ennakko perintärekisterissä. Koska yhtiö on kuitenkin rekisteröi ty Juankoskel le, niin yhtiö on kuntalain 4 mukaan kunnan jäsen ja voi tehdä hal lintovalituksia kunnan päätöksistä. Yhtiö onkin tehnyt useita valituk sia Juan kosken kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen pää töksistä. Aluksi todetaan, että valitus sisältää lukuisia paikkansa pitämättömiä väittämiä joihin Juan kosken kaupunki ei ota kantaa, koska katsoo, että ne eivät ole rele vantteja ratkaistavan asian kannalta tai eivät liity itse valitukseen. Väitteeseen kaupunginjohtajan esteellisyydestä ko. asiassa tode taan, että virka miehen es teellisyydestä säädetään hallintolain 28 :n 1 momentissa. Sen perus teella kaupungin talou dellinen tilanne ei tee kaupunginjohtajaa esteelliseksi hoi tamaan tehtäviään. Väitteeseen vs. Juantehtaan koulun rehtori/sivistystoimen johtajan jääviydestä todetaan, että virkamiehen esteellisyydestä säädetään hallintolain 28 :n 1. mo mentissa, jonka perusteella hän ei ole ollut esteellinen valmistelemaan Säynei sen koulun lakkauttamisasiaa. Riikka Kart tunen ei toimi Juantehtaan koulun reh torin sijaisuutta hoi taessaan Muuruveden koulun rehto rina. Sivistyslautakunta on ko kouksessaan , ja määrännyt Muuruveden koulun rehtorin viransijaisen ajalle 1.8.alka en saakka. Todetaan, että Jari

12 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Karttunen on ollut virka vapaalla alkaen ja hän irtisa noutui teh tävästään alkaen. Säyneisen koulun yleinen keskustelu- ja kuulemistilaisuus koskien Säyneisen koulun ja ope tustoiminnan lakkauttamista syksyllä 2015 pidettiin Kutsu kuulemistilaisuuteen julkaistiin Koillis-Sa vo lehdessä ja Juan kosken kaupungin ilmoitustaululla ja netti sivuilla. Kuntalaisille varattiin mahdolli suus tulla kuulluksi saakka. Liitteenä lehti-il moitus. Koulun henkilöstöä kuul tiin Valittaja on esittänyt valituksessaan, että kuntalaki 65 mom. 3 rik komisesta to detaan, että kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitel man on oltava tasapainos sa tai ylijäämäinen enin tään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos ta lousarvion laatimisvuoden tasee seen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Juankosken kaupunki toteaa, että valtiovarainministeriö asetti 2012 kunnalle kun nan pe rus pal ve lui den val tionosuu desta anne tun lain (1704/2009) 63 a :ssä tar koite tun ar viointi ryhmän. Arviointi ryhmässä kunnan ja valtiova rainminis teriön jä se net yksi mielisesti päättivät esit tää Juankosken kaupun gin ja Kuopion kau pun gin kuntaliitosta sekä toteuttaa ar viointiryhmän esi tyksen mukaiset toi men pi teet pal veluiden edellytysten turvaamiseksi. Juankosken kaupun gin val tuusto ja Kuopion kaupungin val tuusto hyväksyi vät yhtäpitävil lä pää tök sillä syksyllä 2014 kuntaliitok sen astuvaksi voimaan , päätök sestä ei ole valitettu ja se on tullut lainvoimaiseksi. Kuntalaki ei velvoita kuntaa laatimaan talousarviota ja taloussuunni tel maa kun nan olemassa oloa pidemmäksi aikaa. Tilanteessa, jossa valtuus tot ovat päättä neet kuntaliitoksesta, talous arvio ja suunni telma laaditaan kuntaliitoksen toteu tumiseen saakka. Kaupunginval tuusto on hyväksynyt vuosien 2015 ja 2016 ta loussuunnitelman, joista vuosi 2015 on talousarviovuosi. Juankosken kaupungin aika itsenäisenä kuntana päättyy ja talouden tasapainot tamiseksi aika on liian lyhyt. Hallintokunnat jatkavat kuitenkin kaupun ginvaltuuston edellyttä miä taloutta tasapai nottavia toimia. Mitä tulee väitteeseen perusopetuslain ja perustuslain rikkomukses ta Juankos ken kaupunki toteaa, että kaikille oppilaille ja esikoululai sille järjestetään opetus peruskoululain ja perustus lain mukaisesti. Juankosken kaupunginhallitus pyytää Itä-Suomen hallinto-oikeutta hyl käämään New Stroms Oy:n valituksen sekä "valitusasiakirjojen laati mi sesta ja oikeudenkäyntikuluista" esitetyn korvausvaatimuk sen. Esittelijän esitys hyväksyttiin lisäyksellä, että kaupunginvaltuustolla on ollut toimivalta päättää asiasta.

13 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus koskien kaupunginhallituksen :ssä 42 olevaa keskusteluasiaa / New Stroms Oy 7/02.99/2010 Kh 67 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko, puh , petri.kan gas perko(at)juankoski.fi New Stroms Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen keskusteluasiasta joka koski Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä Juankosken Biolämpö Oy:n osakekauppoja. Keskustelun kuluessa todettiin, että päätöksestä jatkovalitetaan ja kaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittavia jatkotoimenpiteitä. Oikaisuvaatimuksessaan New Stroms Oy toteaan mm. seuraavaa: Juankosken kaupunginhallitus on ottanut Itä-Suomen hallinto-oikeuden tekemän tuoreen päätöksen hallituksen kokouksessa esiin vain ns. keskusteluasiana, jonka ilmeisenä tarkoituksena on estää päätöksestä valittaminen naamioimalla tehty päätös ikään kuin asian valmisteluksi. New Stroms Oy:n mukaan em. kh 42 :n päätös on siis tosiasioiden va lossa ai to pää tös, kos ka asias sa valtuutettiin kaupunginjohtaja "tekemään tarvit tavia jat kotoi menpi teitä." Jatkotoimenpiteitä ei kuitenkaan määritelty, mikä asia mitta vien ta loudellis ten vaikutusten johdosta suuresti alijäämäi sen kaupun gin talou denkin kan nalta on aivan oleellinen hallituksen laiminlyönti. New Stroms Oy:n mukaan kaupunginjohtaja on Juankosken Biolämpö Oy:n asioissa esteellinen. New Stoms Oy vaatii oikaisuvaatimuksessaan että Juankosken kaupunginhallitus peruuttaa kokonaisuudessaan em. kh 42 :ssä keskusteluaihe 1 koskevan päätöksensä ja ryhtyy välittömästi toi menpiteisiin JBOY:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus jättää New Stroms Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen tutkimatta ja toteaa, että Kuntalain mukaan kunnanjohtajalla on suoraan lain nojalla oikeus puhevallan käyttöön keskustelun kohteena olleessa asiassa. Kaupunginjohtaja halusi keskustella asiasta kaupunginhallituksessa ja saattaa asian näin hallituksen tietoon ja saada erilaisia näkökulmia asiaan. Vasta asian lopullinen ratkaisu on katsottava lopulliseksi päätökseksi ja näin ollen asia on katsottava valmisteluksi. Kaupunginhallitus hyväksyi :ssä kaupunginhallituksessa keskustellun asian toi menpiteet. Kaupunginjohtajan esteellisyydestä todetaan, että kau pun gin johtaja ei ole ollut esteellinen käsittelemään asia sillä perusteella, että hän on toiminut Juankosken Biolämpö Oy:n hallituksessa. Kaupungin joh taja on eronnut hallituksen jäsenyydestä jo Esittelijän esitys hyväksyttiin.

14 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Juankosken Käsityöpirtti ry:n anomus vuokratuesta toimintavuodelle /02.04/2012 Kh Valmistelija/lisätiedot: Elinkeinoasiamies Liisa Jokela, puh , liisa.jokela(at)ju an koski.fi Juankosken Käsityöpirtti ry anoo vuokratukea toimintaansa vuo delle /kk. Vuokratukea haetaan yhdistyksen järjestämän käsityöharrastustoiminnan tukemiseen. Jäseniä yhdityksessä on 58 henkilöä. Yhdistys on järjestänyt käsityöiltoja joka toinen viikko ja yhden viikonloppukurssin. Käsityömyymälän toiminnassa on ollut mukana 9 talkoolaista, joille on maksettu palkkaa 1 /h. Yhdistyksen ylläpitämä käsityömyymälä toimii tärkeänä myyntikanavana paikkakunnan käsityöyrityksille ja on näin erinomainen esimerkki vapaaehtoistoiminnan ja yritysten välisestä yhteistyöstä. Lisäksi käsityömyymälä on osa juankoskelaista palvelutarjontaa seutukunnan asuk kaille ja mat kaili joille. Elinkeinoasiamiehen esitys: Kaupunki myöntää Juankosken Käsityöpirtti ry:lle vuokratukea vuodelle /kk. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinoasiamiehen esityksen. Keskustelun kuluessa Kari Hartikainen esitti, että asia jätetään pöydälle. Maarit Riekkinen kannatti Kari Hartikaisen tekemää esitystä. Asian pöydälle jättämisesti äänestettiin siten, että ne jotka kannattavat, että asian käsittelyä jatketaaan äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Kari Hartikaisen tekemää esitystä äänestävät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän "jaa" ääntä ja kaksi "ei" ääntä. Äänestyslis ta on liit teenä nro 13. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. Esittelijä esitti, että asia jätetään pöydälle ja välittömästi elinkeinoasimies hankkii täsmennetyt tiedot (toimintasuuunnitelma, tilinpäätös, toimintakerto mus) että tie de tään on ko täs sä pää pai no elinkeino- vai harrastustoi minnan puo lel la. Sen jäl keen kaupunginjohtaja voi siirtää asian sivityslau takun nalle tai jos katsotaan, että se on halli tuksen toimivaltaan kuuluva asia, asia tuo daan hallituk sen käsittelyyn. Esittelijän kokouksessa tekemä esitys hyväksyttiin ja asia jätettiin pöydälle. Kh 68

15 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Juankosken Käsityöpirtti on toiminut Juankoskella 21 vuotta. Kaupungin tuki yhdistyksen toimintaan on linjattu elinkeinolautakunnassa vuosina 2010 ja Yhdistyksen pyrkimyksenä on ollut kehittää toimintaansa laaja-alaisesti niin käsityöharrastuksen kuin siihen liittyvän liiketoiminnan osal ta tar joamalla käsityöyrittäjille myyntikanavan tuotteilleen. Kau pun ki on tu kenut Käsityöpirtin toimintaa nimenomaan vuokratuen muodos sa sen jälkeen, kun kaupungin oma liiketila vanhasta Osula rakennuksesta lop pui. Yhdistys on myös pyrkinyt aktiivisesti parantamaan liiketoiminnan tulosta, jotta yhdistyksellä olisi mahdollisuus palkata ulkopuolinen työnteki jä. Vuonna 2014 työntekijä palkattiin kolmen kuukauden ajaksi. Kaupunginhallitus edellytti kokouksessaan sen selvittämistä, kohdistuuko haettu vuokratuki lähinnä harrastustoiminnan tukemiseen vai onko sillä elinkeinojen edistämiseen liittyvä ulottuvuus. Tähän voidaan todeta, että vuokratuki kohdistuu nimenomaan liiketilan ylläpitämiseen, jo ka mahdollistaa käsityötuotteiden kauppaamisen. Aktiivisen lii ke toi min nan joh dos ta yh dis tyk sen roo li ni men omaan juan kos ke laisen pal ve lulii ke toiminnan kes kuu dessa on kes kei nen, toiminta tu kee paikka kun nan kaup papalvelu tar jontaa ja matkai lua. Käsityötuotteiden myynti ei kilpaile muiden paikka kunnan liikkeiden kanssa, joten vuokratuki ei vääristä kilpailua vaan omal ta osal taan li sää paik ka kun nan tarjontaa ja vaikuttaa pieneltä osaltaan po sitii visesti myös mui hin toimijoihin. Liiteaineistona toimintakertomus 2014, tilinpäätös 2014 ja toimintasuunnitel ma vuo del le Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunki myöntää Juankosken Käsityöpirtti ry:lle vuokratukea vuo del le /kk. Vaih to eh tona tuelle selvitetään kuitenkin, olisiko kau pun gin omistamissa tiloissa tarjota vaihtoehto yhdis tyksen vuokratiloil le. Jos tällainen molempia tyydyttävä vaihtoehto löytyy, tarkistetaan tuen tarve uu delleen. Merkittiin, että Leena Partanen ilmoitti jääviyden ja poistui kokouksesta klo ei kä osal lis tu nut asias ta käytyyn keskusteluun eikä päätöksen te koon. Esittelijän muutettu esitys: Kaupunki myöntää Juankosken Käsityöpirtti ry:lle vuokratukea vuodelle /kk. Elinkeinoasiamies vel voi te taan he ti sel vit tä mään vaih to ehtoiset kau pun gin omis ta mat vuokra tilat yh distyk sen käyt töön. Jos vaih to ehto löy tyy tar kaste taan tuen tarve uudel leen. Merkittiin, että Pekka Vartiainen poistui kokouksesta klo Esittelijän muutettu esitys hyväksyttiin. ----

16 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Selonteko vuoden 2014 sisäisestä valvonnasta 45/02.02/2010 Kh 69 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginkamreeri Kaija Kähkönen, puh , kaija.kahkonen(at)juankoski.fi Osastopäälliköt ja kaupunginkamreeri ovat raportoineet vuoden 2014 sisäisestä valvonnasta (liite nro 15). Raporteissa on tiivistelmä keskeisimmis tä valvonnan tuloksista ja kehittämistoimenpiteistä. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevat vuoden 2014 selonteot sisäisestä valvonnasta. Esittelijän esitys hyväksyttiin lisäyksellä, että sosiaali- ja terveysjohtajalta pyydetään tarkennettu selvitys.

17 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kivestä ja Puusta (Sticks and Stones) kehittämishankkeen hallinnoinnista aiheutuneiden lisäkustannusten käsittely 19/10.03/2012 Kh 70 Valmistelija/lisätiedot: Elinkeinoasiamies Liisa Jokela, puh , liisa.jokela(at)ju an koski.fi Juankosken kaupunki on hallinnoinut ja toteuttanut yhteistyössä Kulttuurihistoriallisen Seuran, Soihtu ry:n ja Juankosken Puutarhaseuran kanssa Juankosken ruukkiympäristöön sijoittuvaa kehittämis- ja investointihanketta välisellä ajalla. (Kh ja Kh ). Hanke toteutettiin kumppanuusperiaatteella, jossa kaupunki toimi hallinnoijana ja Kulttuurihistoriallinen Seura yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa vastasi toteutuksesta ja omarahoitusosuudesta. Hanke toteutettiin siten, että toimenpiteisiin liittyi kehittämisosio ja investointiosio, jossa toteutettiin mm.ruukkialueen opastaulut,vanhan hautausmaan kunnostus, Pukkikallion siistiminen, kapearaiteisen rautatien reitin osittainen esille nostaminen, Soittokunnantalon alueen kunnostus. Kehittämisosiossa järjestettiin seminaareja, toteutettiin kansainvälisiä yhteistyötoimenpiteitä Huntlyn kaupungin kanssa.vastavuoroiset vierailut. Osallistuttiin Leader-toimintaryhmien yhteiseen FinnScot - hankeeseen yhdessä Parkanon ja Paltamon kanssa. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat vyörytyserät huomioiden ,56 euroa, tulot ,49 euroa ( Eu+ valtio ,24 euroa, yksityinen rahallinen osuus ,00 euroa ja tuloutettava kuntarahaosuus 3576,25 euroa.) Nettomenot vyörytysmenot huomioiden ,07 euroa. Rahoituksen osalta alkuperäinen suunnitelma ei to teu tu nut, vaan kau pungille syn tyi hankkeesta ,07 euron nettokustannus. Syynä tähän oli yksi tyisra hoitusosuuden kertyminen kehittämisosion ja investointiosion välillä. Kehit tämisosioon ei onnistuttu keräämään riittävää määrää talkoo työtä, vaan omarahoitukseen jouduttiin käyttämään ns.kerättyä rahallista osuut ta. Vas taavasti investointiosiossa talkootyötä kertyi yli tarvittavan määrän, (6.162,50 ) mutta kertymää ei voitu hyödyntää maksatuksessa, kos ka ra hal lista yksityisrahaosuutta ei saatu kerrytettyä riittävästi. Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti tulee tarkasteluun ylimääräisen kustannuksen perintä hankkeeseen osallistuneilta yhdistyksitä. Elinkeinoasiamies esittää, että nettokustannusta ei peritä hankkeen toteutukseen osallistuneilta yhdistyksiltä. Perusteluna on yhdistysten taloudelliset voimavarat ja toteutunut talkootyömäärä, jolla yhdistykset ovat osallistuneet yhteisen ympäristön ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Ylitys voidaan kattaa vastaavilla säästöillä elinkeinotoimen vuoden 2014 talousarvio raa min si säl lä. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus toteaa, että hankkeessa mukana olleet yhdistykset ovat teh neet hank keen hyväksi määrällisesti sen määrän talkootyötä, johon olivat sitou tu neet. Talkootyön jakautuminen kehittämisosion ja investointien

18 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus välillä jakautui kuitenkin eri painoarvolla, kuin hankesuunnitelmassa oli kirjattu, josta johtui avustusten jääminen suunniteltua pienemmäksi. Tästä syystä ja huomioiden yhdistysten taloudelliset voimavarat ja alueen asukkaiden hyväksi tehty talkootyö, kaupunginhallitus päät tää hy väk syä elin keino asia mie hen esityksen eikä ryhdy perimään erotusta yhdistyksiltä. Hallitus päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle ja projektin kaikista kus tan nuk sis ta mm. matkakuluista henkilöittäin pyydetään lisäselvitys. Lisäk si pyy de tään selvi tys, mik si pro jek tia ei kes key tet ty, kun tu lo ar viot oli vat alit tu mas sa. Selvitys on tehtävä seuraavaan hallituksen kokoukseen mennes sä. Merkittiin, että Maarit Riekkinen poistui kokouksesta klo tämän pykälän käsittelyn aikana. Mika Wallius poistui kokouksesta klo väliseksi ajaksi.

19 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Talousarvion toteutuminen Kh 71 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginkamreeri Kaija Kähkönen, puh , kaija.kahkonen(at)juankoski.fi Talousarvion toteumavertailu on valmistunut. Raportti toimitetaan kaupunginhallituksen jäsenille sähköpostin välityksellä torstaina Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteumavertailun Esittelijän esitys hyväksyttiin.

20 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tiedoksi esitettävät asiat ja kirjelmät 5/00.02/2015 Kh 72 Ehdotus 1. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja nro 1/ Selvitys lainamäärästä Väestörekisterikeskus: ikäluokka- ja siviilisäätytilasto Kiinteistönluovutusilmoitukset: (määräala, uusi) (ositus, määräosa 1/2) Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen edellä esitetyt kirjeet ja kirjelmät. Kokouksessa esittelijä lisäsi tiedoksi esitettäviin asioihin Kuopion ja Juankosken yhdistysmishallituksen pöytäkirjan nro 1/ Esittelijän esitys hyväksyttiin.

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 15

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 15 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 15 Sivistyslautakunta 15 22.04.2015 Sivistyslautakunta Aika 22.04.2015 klo 08:00-9:10 Paikka Kaupungintalo 3. krs kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 88 Sosiaalilautakunta Aika 28.10.2016 klo 09:00-10:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017 KOKOUSAIKA 3.7.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hilkka Tiilikainen, puheenjohtaja Antti Miettinen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 25 Tarkastuslautakunta 2009-2012 Aika 06.05.2013 klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 77 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 09.12.2014 klo 9:00-13:41 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot