JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89"

Transkriptio

1 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Aika klo 13:00-16:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Johtokuntien nimeäminen Vesilaitosinsinöörin viran määräaikainen täyttäminen Pelastustoimen uuden yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen ja kuntien maksuosuusperusteiden määrittäminen 66 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle New Stroms Oy valitukseen koskien kaupunginvaltuuston päätöstä Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen Juantehtaan kouluun 67 Oikaisuvaatimus koskien kaupunginhallituksen :ssä 42 olevaa keskusteluasiaa / New Stroms Oy 68 Juankosken Käsityöpirtti ry:n anomus vuokratuesta toimintavuodelle Selonteko vuoden 2014 sisäisestä valvonnasta Kivestä ja Puusta (Sticks and Stones) kehittämishankkeen hallinnoinnista aiheutuneiden lisäkustannusten käsittely 71 Talousarvion toteutuminen Tiedoksi esitettävät asiat ja kirjelmät Keskusteluasiat

2 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hartikainen Kari 13:00-16:47 jäsen Konttinen Eeva 13:00-16:47 jäsen Partanen Anna 13:00-16:47 jäsen Riekkinen Maarit 13:00-15:20 jäsen Romppanen Matti 13:00-16:47 varapuheenjohtaja Tirkkonen Veijo 13:00-16:47 puheenjohtaja Wallius Mika 13:00-16:47 jäsen Konttinen Heimo 13:00-16:47 kaupunginvaltuuston pj. Lösönen Jouko 13:00-16:47 kaupunginvaltuuston I vpj. Vartiainen Pekka 13:00-14:50 Kaupunginvaltuuston II vpj. Kangasperko Petri 13:00-16:47 kaupunginjoht/esittelijä Partanen Leena 13:00-16:47 varajäsen Aurora Hansenin sijalla Heikkinen Matti J. 13:00-16:47 varajäsen Jarmo Nykäsen sijalla Kähkönen Kaija 13:00-16:47 kamreeri/pöytäkirjanpitäjä Poissa Hansen Aurora jäsen Nykänen Jarmo jäsen Matinniemi Kaisu hallintojoht/pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Veijo Tirkkonen puheenjohtaja Kaija Kähkönen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirja on tarkastettu Juankoskella Matti Romppanen Mika Wallius Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Juankoskella pöytäkirjanpitäjä

3 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 61 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 62 Pöytäkirja päätettiin tarkastaa heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Romppanen ja Mika Wallius.

5 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Johtokuntien nimeäminen 20/ /2014 Kh Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokunta Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtosäännön mukaan joh tokunnassa on kolme jäsentä Juankoskelta ja kolme jäsentä Kaavilta. Puheenjohtajuus on kiertävä ja molempien kuntien sivistystoimenjoh tajilla on johtokunnassa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kaudella johtokunnassa ovat olleet seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Andrew Atkinsson Maarit Riekkinen, pj. Erkki Nieminen Erkki Räsänen, vpj. Minna Oksman Johanna Kosloff Henkilökohtainen varajäsen Jouni Huusko Jukka Niskanen Mika Ahonen Juka-tilit tilitoimiston johtokunta Juankosken kaupungin hallintosäännön mukaan Juankosken kaupungin liikelaitoksena toimiva tilitoimisto on johtokunnan, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alainen palveluyksikkö. Hallintosäännössä sanotaan tilitoimiston johtokunnasta seuraavaa: " Tilitoimiston johtokunnassa on neljä jäsentä, joista vähintään kaksi on johtavassa asemassa olevaa viranhaltijaa. Kaavin kunta nimeää kaksi edustajaa ja heille varahenkilöt siten, että yksi nimetyistä on johtavassa asemassa oleva viranhaltija ja yksi luottamushenkilö. Juankosken kaupunki nimeää kaksi edustajaa ja heille varahenkilöt siten, että yksi nimetyistä on johtavassa asemassa oleva viranhaltija ja yksi luottamushenkilö. Juankosken kaupunginhallitus nimeää jäsenistä johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan." Kaudella tilitoimiston johtokunnassa ovat olleet seuraavat jäse net ja varajäsenet: jäsen henkilökoht. varajäsen Organisaatio kaupunginhallituksen pj. kaupunginhallituksen vpj. Juankoski kaupunginjohtaja hallintojohtaja Juankoski kunnanhallituksen pj. kunnanhallituksen vpj. Kaavi kunnanjohtaja hallintojohtaja Kaavi Kaupunginjohtajan ehdotus Kaavin kunnan irtisanottua sopimuksen koskien yhteisen perusopetuksen järjestämistä vuosiluokille 7-9 päättymään Juankosken ja Kaavin yh tei sen ylä as teen johtokunnan toimikausi on saakka.

6 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus nimeää Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokuntaan kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus nimeää JUKA-tilit tilitoimiston johtokuntaan kaksi edustajaa ja heille varaedustajat siten, että yksi nimetyistä on johtavassa asemassa oleva viranhaltija ja yksi luottamushenkilö. Samalla kaupunginhallitus pyytää Kaavin kunnanhallitusta nimeämään Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokuntaan kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeämään JUKA-tilit tilitoi mis ton johtokuntaan kaksi edustajaa ja heille varaedustajat siten, että yksi ni metyistä on johtavassa asemassa oleva viranhaltija ja yksi luottamus henki lö. Kaupunginhallitus vahvistaa johtokuntien kokoonpanot kun Kaavi on ilmoittanut omat edustajansa johtokuntiin sekä nimeää johtokuntiin valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Seuraaviin johtokuntiin nimettiin seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokunta saakka Jäsen Andrew Atkinsson Maarit Riekkinen Erkki Nieminen Henkilökohtainen varajäsen Jouni Huusko Jukka Niskanen Mika Ahonen Varapuheenjohtajaksi nimettiin Maarit Riekkinen. Juka-tilit tilitoimiston johtokunta jäsen henkilökoht. varajäsen Orga nisaatio kaupunginhallituksen pj. kaupunginhallituksen vpj. Juan koski kaupunginjohtaja hallintojohtaja Juan koski Kh 63 Kaupunginjohtajan ehdotus Kaavin kunnanhallitus on nimennyt Juankosken ja Kaavin yhteisen yläas teen johtokuntaan Erkki Räsäsen, Minna Oksmanin ja Johanna Kosloffin. Puheenjohtajak si/varapuheenjohtajaksi on esitetty Erkki Räsästä. Kaavin kunnanhallitus on valinnut tilitoimiston johtokuntaan Kaavilta varsi naisiksi jäseniksi kunnanhallituksen puheenjohtajan (varalle kunnanhallituksen varapu heenjohtaja) ja kunnanjohtajan (varalle hallintojohtaja). Kaupunginhallitus vahvistaa johtokuntien kokoonpanot ja puheenjohtajat ja

7 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus varapuheenjohtajat. Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokunta Jäsen Andrew Atkinsson Maarit Riekkinen Erkki Nieminen Erkki Räsänen Minna Oksman Johanna Kosloff Henkilökohtainen varajäsen Jouni Huusko Jukka Niskanen Mika Ahonen Puheenjohtajaksi nimettiin Erkki Räsänen ja varapuheenjohtajaksi Maarit Riekkinen. Juka-tilit tilitoimiston johtokunta jäsen henkilökoht. varajäsen Organisaatio kaupunginhallituksen pj. kaupunginhallituksen vpj. Juankoski kaupunginjohtaja hallintojohtaja Juankoski kunnanhallituksen pj. kunnanhallituksen vpj. Kaavi kunnanjohtaja hallintojohtaja Kaavi Esittelijän esitys hyväksyttiin.

8 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Vesilaitosinsinöörin viran määräaikainen täyttäminen 201/01.02/2009 Kh 64 Valmistelija/lisätiedot: Tekninen johtaja Ari Räsänen, puh , ari.ra sanen(at)juankos ki.fi Vesilaitosinsinöörille on myönnetty perhevapaa väliseksi ajaksi. Perhevapaa voi mahdollisesti jatkua jopa vuoden 2016 loppuun saakka. Vesilaitosinsinööri on virkasuhteessa. Käytännössä hänen työtehtäviinsä ovat kuuluneet myös yhdyskuntatekniset työt. Tekninen johtaja pyytää kaupunginhallitukselta lupaa täyttää vesilaitosinsinöörin sijaisuus siihen saakka, kunnes vesilaitosinsinööri palaa hoita maan virkaansa, kuitenkin enintään vuoden 2016 loppuun saakka. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus antaa luvan vesilaitosinsinöörin sijaisuuden täyttämiseksi siihen saakka, kunnes vesilaitosinsinööri palaa hoitamaan virkaansa tai enintään vuoden 2016 loppuun saakka. Esittelijän esitys hyväksyttiin.

9 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Pelastustoimen uuden yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen ja kuntien maksuosuusperusteiden määrittäminen 48/02.99/2011 Kh 65 Valmistelija/lisätiedot: Tekninen johtaja Ari Räsänen, puh , ari.ra sanen(at)juankos ki.fi Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on lähettänyt kuntiin hyväksyttäväksi uuden pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen (liite nro 14). Uudessa yh teis toi min tasopimuksessa mm. pelastustoimen maksuosuusperustetta muute taan. Voimassaolevan Pohjois-Savon alueellisesta pelastustoimesta laadittu yhteistoimintaso pimuksen kunnat ovat allekirjoittaneet Tällöin Pohjois-Savon maakunnasta muodostui yksi pelastustoimen alue. Sopimuksen mukaan kustannukset on jaettu "netto menojen keskiarvon" ja "asukasluvun" suhteessa siten, että vuosien välillä nettomenojen osuus on laskenut 99 %:sta 94 %:in ja asukas luvun noussut 1 %:sta 6 %:in. Yhteistoimintasopimuksen 9 :n mukaan kunnat voivat vuodesta 2010 lu kien ottaa käyttöön riskikartoituksen, asukasluvun suurempaan painotuk seen tai muuhun toimivaan kustannusjakoperusteeseen perustuvan las kentamallin. Laskentamallin mahdollisessa käyttöönottamisessa noudate taan yhteistoimintasopimuksen 11 :n periaatetta. Vuosina maksuosuuden muuttamista selvitettiin. Kesäkuussa 2014 nimettiin työryhmä kuntien maksuosuuden määräytymisperusteiden tarkastamista varten. Työryhmä on tehnyt yksimielisen päätöksen esitykseksi pelastustoimen maksuosuusperusteen muuttamisesta lukien. Työryhmä valmisteli myös uuden yhteistoimintasopimuksen, joka korvaisi voimassa olevan sopimuksen. Työryhmän esityksen mukaan kuluista 50 % jaettaisiin talousarvion mukaisen maksuosuuden ja 50 % asukasluvun ja riskiruutujen keskiarvon mukaan. Tulevan vuoden maksuosuudesta 50 % perustuu aina edellisen vuoden talousarvion mukaiseen maksuosuuteen. Lisäksi työryhmä esittää paloasemavuokrien pääomakustannusten korkoperusteen tarkistamista kaikille samansuuruiseksi. Juankosken kaupungin kohdalla maksuosuuden määräytymisperusteiden muuttaminen tietäisi maksuosuuden kasvua n :lla vuodessa, kun tarkastellaan vuoden 2014 maksuosuutta. Vuoden 2014 maksuosuus on Riskiruutujen määrittely perustuu valtakunnalliseen pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeeseen. Suunnitteluohjeen mukaan: Riskiruutu muodostuu 1 km x 1 km kokoisesta ruudusta. Riskiluokka määritellään jokaiselle riskiruudulle. Riskiluokka määräytyy kullekin ruudulle regressiomallin avulla arvioidun riskitason perusteella ja tapahtuneiden riskiluokan määrittävien onnettomuuksien perusteella. Riskiluokan määrittävillä onnettomuuksilla tarkoitetaan rakennuspaloja ja -vaaroja, liikennevälinepaloja, muita tulipaloja, liikenneonnettomuuksia, sortumia/sortumavaaroja, räjähdyksiä/räjähdysvaaroja, vaarallisten aineiden onnettomuuksia ja kiireelliseksi luokiteltuja ihmisen pelastamistehtäviä. Juankoskelle riskiruutuja maksuosuusmallissa on määritelty 8, kun taas

10 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus varallaolomiehityksiä määriteltäessä puhuttiin 7 riskiruudusta. Maksuosuusmallissa ei huomioida riskiruutujen riskiluokkia, vain pelkästään niiden lukumäärä. Riskiruutujen määrä ei myöskään korreloi mitenkään pelastuslaitoksen paikkakunnalla toimivaan henkilöstömäärään, eikä kunnille kohdistettavaan maksuosuuteen. Hyväksyessään pelastuslaitoksen vuoden 2015 talousarvion aluepelastuslautakunta totesi : Esityksen mukaan pelastuslaitosten kuntamaksuosuudet jäädytetään vuoden 2014 tasolle vuoden 2017 loppuun saakka. Pelastuslaitos tulee esittämään kuntamaksuosuuden korottamismahdollisuuden siinä tapauksessa, jossa palvelutasoa tulee nostaa esim. uuden paloaseman rakentamisen johdosta. Uusi yhteistoimintasopimusesitys noudattelee pitkälti voimassaolevaa sopimusta, merkittävimmät muutokset koskevat juuri 7. :n kiinteistöjen vuokrausperiaatteita sekä 9. :n kuntien maksuosuuksien määräytymistä. Esitys on hyväksytty aluepelastuslautakunnassa ja siitä on järjestetty kuntien ja Poh jois-savon liiton edustajille informaatioti lai suus , jossa esitystä on täsmennetty. Kuntia on pyydetty antamaan pää tök sensä asi aan liit tyen mennessä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi yhteistoimintasopimuksen (liite nro 14). Kaupunginhallitus esittää, että hyväksyessään uuden yhteistoimintasopimuksen kau pun gin val tuus to hyväksyisi myö s ponnen, jossa se edellyttää, et tä maksu osuus pe rus tei den määrittämi seen si säl ly tet täi siin jat kos sa asukas lu vun ja ris ki ruutu jen (50% maksu osuudesta) muutoksia seu raa vat resurs sit. Muu tok set re surs seis sa tu lisi suun ni tella riit tävän pitkälle aikavälille ja niiden seu rannas ta vastaisi pe lastus toi men ope ra tiivi nen joh to. Läh tökoh tana oli si edelleen pe lastus toimen palveluta so päätös, jossa mää ri tellään tur valli suus palvelut ja nii den taso, tavoitteet sekä voi mavarat maakunnalli sesti. Mika Wallius esitti esittelijän kaupunginvaltuustolle esitettä vään pon teen lisäyk sen, et tä re surs seis sa voidaan taata yleisimpien pe las tus teh tä vien aloit tami nen välittömästi. Eeva Kont ti nen kan natti Mi ka Wal liuk sen te ke mää li säys tä. Puheenjohtaja to tesi, että koska on tehty esittelijän esi tyk sestä poikkeava kan na tettu esi tys asias ta suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jot ka kannattavat esittelijän esi tystä ää nes tävät "jaa" ja ne, jot ka kan nattavat Mika Walliuksen esitystä äänes tä vät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänes tyksessä annettiin nel jä "jaa" ään tä ja viisi "ei" ääntä. Äänestyslista on liitteenä nro 16. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitykseksi kaupunginvaltuus tol le tuli esittelijä esitys lisättynä Mika Wal liuk sen tekemällä ponsilisäyk sel lä.

11 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle New Stroms Oy valitukseen koskien kaupunginvaltuuston päätöstä Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen Juantehtaan kouluun 57/12.02/2013 Kh 66 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko, puh , petri.kan gas perko(at)juankoski.fi Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Juankosken kaupungin lausun toa mennessä New Stroms Oy:n valituksesta koskien kaupungin valtuuston päätöstä Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppi laiden siirtäminen Juantehtaan kouluun. Kaupunginjohtajan ehdotus Juankosken kaupunginhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa: Juankosken kaupungin vastine New Stoms Oy:n tekemään kun nallisvali tukseen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Taustatiedoksi, että valittaja on New Stroms Oy. Yhtiön vastuuhenki löt ovat Es poosta (Heikki J W Salonen) ja Vantaalta (Veikko Luode). Yhtiöllä ei ole toimin taa Juankoskella eikä kau pungilla ole tietoa, että yhtiöllä olisi muutoinkaan liike toimintaa, yhtiö ei ole jättänyt kauppa re kisteriin tilinpäätöstään vuoden 2011 jäl keen ja se ei ole ennakko perintärekisterissä. Koska yhtiö on kuitenkin rekisteröi ty Juankoskel le, niin yhtiö on kuntalain 4 mukaan kunnan jäsen ja voi tehdä hal lintovalituksia kunnan päätöksistä. Yhtiö onkin tehnyt useita valituk sia Juan kosken kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen pää töksistä. Aluksi todetaan, että valitus sisältää lukuisia paikkansa pitämättömiä väittämiä joihin Juan kosken kaupunki ei ota kantaa, koska katsoo, että ne eivät ole rele vantteja ratkaistavan asian kannalta tai eivät liity itse valitukseen. Väitteeseen kaupunginjohtajan esteellisyydestä ko. asiassa tode taan, että virka miehen es teellisyydestä säädetään hallintolain 28 :n 1 momentissa. Sen perus teella kaupungin talou dellinen tilanne ei tee kaupunginjohtajaa esteelliseksi hoi tamaan tehtäviään. Väitteeseen vs. Juantehtaan koulun rehtori/sivistystoimen johtajan jääviydestä todetaan, että virkamiehen esteellisyydestä säädetään hallintolain 28 :n 1. mo mentissa, jonka perusteella hän ei ole ollut esteellinen valmistelemaan Säynei sen koulun lakkauttamisasiaa. Riikka Kart tunen ei toimi Juantehtaan koulun reh torin sijaisuutta hoi taessaan Muuruveden koulun rehto rina. Sivistyslautakunta on ko kouksessaan , ja määrännyt Muuruveden koulun rehtorin viransijaisen ajalle 1.8.alka en saakka. Todetaan, että Jari

12 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Karttunen on ollut virka vapaalla alkaen ja hän irtisa noutui teh tävästään alkaen. Säyneisen koulun yleinen keskustelu- ja kuulemistilaisuus koskien Säyneisen koulun ja ope tustoiminnan lakkauttamista syksyllä 2015 pidettiin Kutsu kuulemistilaisuuteen julkaistiin Koillis-Sa vo lehdessä ja Juan kosken kaupungin ilmoitustaululla ja netti sivuilla. Kuntalaisille varattiin mahdolli suus tulla kuulluksi saakka. Liitteenä lehti-il moitus. Koulun henkilöstöä kuul tiin Valittaja on esittänyt valituksessaan, että kuntalaki 65 mom. 3 rik komisesta to detaan, että kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitel man on oltava tasapainos sa tai ylijäämäinen enin tään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos ta lousarvion laatimisvuoden tasee seen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Juankosken kaupunki toteaa, että valtiovarainministeriö asetti 2012 kunnalle kun nan pe rus pal ve lui den val tionosuu desta anne tun lain (1704/2009) 63 a :ssä tar koite tun ar viointi ryhmän. Arviointi ryhmässä kunnan ja valtiova rainminis teriön jä se net yksi mielisesti päättivät esit tää Juankosken kaupun gin ja Kuopion kau pun gin kuntaliitosta sekä toteuttaa ar viointiryhmän esi tyksen mukaiset toi men pi teet pal veluiden edellytysten turvaamiseksi. Juankosken kaupun gin val tuusto ja Kuopion kaupungin val tuusto hyväksyi vät yhtäpitävil lä pää tök sillä syksyllä 2014 kuntaliitok sen astuvaksi voimaan , päätök sestä ei ole valitettu ja se on tullut lainvoimaiseksi. Kuntalaki ei velvoita kuntaa laatimaan talousarviota ja taloussuunni tel maa kun nan olemassa oloa pidemmäksi aikaa. Tilanteessa, jossa valtuus tot ovat päättä neet kuntaliitoksesta, talous arvio ja suunni telma laaditaan kuntaliitoksen toteu tumiseen saakka. Kaupunginval tuusto on hyväksynyt vuosien 2015 ja 2016 ta loussuunnitelman, joista vuosi 2015 on talousarviovuosi. Juankosken kaupungin aika itsenäisenä kuntana päättyy ja talouden tasapainot tamiseksi aika on liian lyhyt. Hallintokunnat jatkavat kuitenkin kaupun ginvaltuuston edellyttä miä taloutta tasapai nottavia toimia. Mitä tulee väitteeseen perusopetuslain ja perustuslain rikkomukses ta Juankos ken kaupunki toteaa, että kaikille oppilaille ja esikoululai sille järjestetään opetus peruskoululain ja perustus lain mukaisesti. Juankosken kaupunginhallitus pyytää Itä-Suomen hallinto-oikeutta hyl käämään New Stroms Oy:n valituksen sekä "valitusasiakirjojen laati mi sesta ja oikeudenkäyntikuluista" esitetyn korvausvaatimuk sen. Esittelijän esitys hyväksyttiin lisäyksellä, että kaupunginvaltuustolla on ollut toimivalta päättää asiasta.

13 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus koskien kaupunginhallituksen :ssä 42 olevaa keskusteluasiaa / New Stroms Oy 7/02.99/2010 Kh 67 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko, puh , petri.kan gas perko(at)juankoski.fi New Stroms Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen keskusteluasiasta joka koski Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä Juankosken Biolämpö Oy:n osakekauppoja. Keskustelun kuluessa todettiin, että päätöksestä jatkovalitetaan ja kaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittavia jatkotoimenpiteitä. Oikaisuvaatimuksessaan New Stroms Oy toteaan mm. seuraavaa: Juankosken kaupunginhallitus on ottanut Itä-Suomen hallinto-oikeuden tekemän tuoreen päätöksen hallituksen kokouksessa esiin vain ns. keskusteluasiana, jonka ilmeisenä tarkoituksena on estää päätöksestä valittaminen naamioimalla tehty päätös ikään kuin asian valmisteluksi. New Stroms Oy:n mukaan em. kh 42 :n päätös on siis tosiasioiden va lossa ai to pää tös, kos ka asias sa valtuutettiin kaupunginjohtaja "tekemään tarvit tavia jat kotoi menpi teitä." Jatkotoimenpiteitä ei kuitenkaan määritelty, mikä asia mitta vien ta loudellis ten vaikutusten johdosta suuresti alijäämäi sen kaupun gin talou denkin kan nalta on aivan oleellinen hallituksen laiminlyönti. New Stroms Oy:n mukaan kaupunginjohtaja on Juankosken Biolämpö Oy:n asioissa esteellinen. New Stoms Oy vaatii oikaisuvaatimuksessaan että Juankosken kaupunginhallitus peruuttaa kokonaisuudessaan em. kh 42 :ssä keskusteluaihe 1 koskevan päätöksensä ja ryhtyy välittömästi toi menpiteisiin JBOY:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus jättää New Stroms Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen tutkimatta ja toteaa, että Kuntalain mukaan kunnanjohtajalla on suoraan lain nojalla oikeus puhevallan käyttöön keskustelun kohteena olleessa asiassa. Kaupunginjohtaja halusi keskustella asiasta kaupunginhallituksessa ja saattaa asian näin hallituksen tietoon ja saada erilaisia näkökulmia asiaan. Vasta asian lopullinen ratkaisu on katsottava lopulliseksi päätökseksi ja näin ollen asia on katsottava valmisteluksi. Kaupunginhallitus hyväksyi :ssä kaupunginhallituksessa keskustellun asian toi menpiteet. Kaupunginjohtajan esteellisyydestä todetaan, että kau pun gin johtaja ei ole ollut esteellinen käsittelemään asia sillä perusteella, että hän on toiminut Juankosken Biolämpö Oy:n hallituksessa. Kaupungin joh taja on eronnut hallituksen jäsenyydestä jo Esittelijän esitys hyväksyttiin.

14 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Juankosken Käsityöpirtti ry:n anomus vuokratuesta toimintavuodelle /02.04/2012 Kh Valmistelija/lisätiedot: Elinkeinoasiamies Liisa Jokela, puh , liisa.jokela(at)ju an koski.fi Juankosken Käsityöpirtti ry anoo vuokratukea toimintaansa vuo delle /kk. Vuokratukea haetaan yhdistyksen järjestämän käsityöharrastustoiminnan tukemiseen. Jäseniä yhdityksessä on 58 henkilöä. Yhdistys on järjestänyt käsityöiltoja joka toinen viikko ja yhden viikonloppukurssin. Käsityömyymälän toiminnassa on ollut mukana 9 talkoolaista, joille on maksettu palkkaa 1 /h. Yhdistyksen ylläpitämä käsityömyymälä toimii tärkeänä myyntikanavana paikkakunnan käsityöyrityksille ja on näin erinomainen esimerkki vapaaehtoistoiminnan ja yritysten välisestä yhteistyöstä. Lisäksi käsityömyymälä on osa juankoskelaista palvelutarjontaa seutukunnan asuk kaille ja mat kaili joille. Elinkeinoasiamiehen esitys: Kaupunki myöntää Juankosken Käsityöpirtti ry:lle vuokratukea vuodelle /kk. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinoasiamiehen esityksen. Keskustelun kuluessa Kari Hartikainen esitti, että asia jätetään pöydälle. Maarit Riekkinen kannatti Kari Hartikaisen tekemää esitystä. Asian pöydälle jättämisesti äänestettiin siten, että ne jotka kannattavat, että asian käsittelyä jatketaaan äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Kari Hartikaisen tekemää esitystä äänestävät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän "jaa" ääntä ja kaksi "ei" ääntä. Äänestyslis ta on liit teenä nro 13. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. Esittelijä esitti, että asia jätetään pöydälle ja välittömästi elinkeinoasimies hankkii täsmennetyt tiedot (toimintasuuunnitelma, tilinpäätös, toimintakerto mus) että tie de tään on ko täs sä pää pai no elinkeino- vai harrastustoi minnan puo lel la. Sen jäl keen kaupunginjohtaja voi siirtää asian sivityslau takun nalle tai jos katsotaan, että se on halli tuksen toimivaltaan kuuluva asia, asia tuo daan hallituk sen käsittelyyn. Esittelijän kokouksessa tekemä esitys hyväksyttiin ja asia jätettiin pöydälle. Kh 68

15 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Juankosken Käsityöpirtti on toiminut Juankoskella 21 vuotta. Kaupungin tuki yhdistyksen toimintaan on linjattu elinkeinolautakunnassa vuosina 2010 ja Yhdistyksen pyrkimyksenä on ollut kehittää toimintaansa laaja-alaisesti niin käsityöharrastuksen kuin siihen liittyvän liiketoiminnan osal ta tar joamalla käsityöyrittäjille myyntikanavan tuotteilleen. Kau pun ki on tu kenut Käsityöpirtin toimintaa nimenomaan vuokratuen muodos sa sen jälkeen, kun kaupungin oma liiketila vanhasta Osula rakennuksesta lop pui. Yhdistys on myös pyrkinyt aktiivisesti parantamaan liiketoiminnan tulosta, jotta yhdistyksellä olisi mahdollisuus palkata ulkopuolinen työnteki jä. Vuonna 2014 työntekijä palkattiin kolmen kuukauden ajaksi. Kaupunginhallitus edellytti kokouksessaan sen selvittämistä, kohdistuuko haettu vuokratuki lähinnä harrastustoiminnan tukemiseen vai onko sillä elinkeinojen edistämiseen liittyvä ulottuvuus. Tähän voidaan todeta, että vuokratuki kohdistuu nimenomaan liiketilan ylläpitämiseen, jo ka mahdollistaa käsityötuotteiden kauppaamisen. Aktiivisen lii ke toi min nan joh dos ta yh dis tyk sen roo li ni men omaan juan kos ke laisen pal ve lulii ke toiminnan kes kuu dessa on kes kei nen, toiminta tu kee paikka kun nan kaup papalvelu tar jontaa ja matkai lua. Käsityötuotteiden myynti ei kilpaile muiden paikka kunnan liikkeiden kanssa, joten vuokratuki ei vääristä kilpailua vaan omal ta osal taan li sää paik ka kun nan tarjontaa ja vaikuttaa pieneltä osaltaan po sitii visesti myös mui hin toimijoihin. Liiteaineistona toimintakertomus 2014, tilinpäätös 2014 ja toimintasuunnitel ma vuo del le Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunki myöntää Juankosken Käsityöpirtti ry:lle vuokratukea vuo del le /kk. Vaih to eh tona tuelle selvitetään kuitenkin, olisiko kau pun gin omistamissa tiloissa tarjota vaihtoehto yhdis tyksen vuokratiloil le. Jos tällainen molempia tyydyttävä vaihtoehto löytyy, tarkistetaan tuen tarve uu delleen. Merkittiin, että Leena Partanen ilmoitti jääviyden ja poistui kokouksesta klo ei kä osal lis tu nut asias ta käytyyn keskusteluun eikä päätöksen te koon. Esittelijän muutettu esitys: Kaupunki myöntää Juankosken Käsityöpirtti ry:lle vuokratukea vuodelle /kk. Elinkeinoasiamies vel voi te taan he ti sel vit tä mään vaih to ehtoiset kau pun gin omis ta mat vuokra tilat yh distyk sen käyt töön. Jos vaih to ehto löy tyy tar kaste taan tuen tarve uudel leen. Merkittiin, että Pekka Vartiainen poistui kokouksesta klo Esittelijän muutettu esitys hyväksyttiin. ----

16 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Selonteko vuoden 2014 sisäisestä valvonnasta 45/02.02/2010 Kh 69 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginkamreeri Kaija Kähkönen, puh , kaija.kahkonen(at)juankoski.fi Osastopäälliköt ja kaupunginkamreeri ovat raportoineet vuoden 2014 sisäisestä valvonnasta (liite nro 15). Raporteissa on tiivistelmä keskeisimmis tä valvonnan tuloksista ja kehittämistoimenpiteistä. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevat vuoden 2014 selonteot sisäisestä valvonnasta. Esittelijän esitys hyväksyttiin lisäyksellä, että sosiaali- ja terveysjohtajalta pyydetään tarkennettu selvitys.

17 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kivestä ja Puusta (Sticks and Stones) kehittämishankkeen hallinnoinnista aiheutuneiden lisäkustannusten käsittely 19/10.03/2012 Kh 70 Valmistelija/lisätiedot: Elinkeinoasiamies Liisa Jokela, puh , liisa.jokela(at)ju an koski.fi Juankosken kaupunki on hallinnoinut ja toteuttanut yhteistyössä Kulttuurihistoriallisen Seuran, Soihtu ry:n ja Juankosken Puutarhaseuran kanssa Juankosken ruukkiympäristöön sijoittuvaa kehittämis- ja investointihanketta välisellä ajalla. (Kh ja Kh ). Hanke toteutettiin kumppanuusperiaatteella, jossa kaupunki toimi hallinnoijana ja Kulttuurihistoriallinen Seura yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa vastasi toteutuksesta ja omarahoitusosuudesta. Hanke toteutettiin siten, että toimenpiteisiin liittyi kehittämisosio ja investointiosio, jossa toteutettiin mm.ruukkialueen opastaulut,vanhan hautausmaan kunnostus, Pukkikallion siistiminen, kapearaiteisen rautatien reitin osittainen esille nostaminen, Soittokunnantalon alueen kunnostus. Kehittämisosiossa järjestettiin seminaareja, toteutettiin kansainvälisiä yhteistyötoimenpiteitä Huntlyn kaupungin kanssa.vastavuoroiset vierailut. Osallistuttiin Leader-toimintaryhmien yhteiseen FinnScot - hankeeseen yhdessä Parkanon ja Paltamon kanssa. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat vyörytyserät huomioiden ,56 euroa, tulot ,49 euroa ( Eu+ valtio ,24 euroa, yksityinen rahallinen osuus ,00 euroa ja tuloutettava kuntarahaosuus 3576,25 euroa.) Nettomenot vyörytysmenot huomioiden ,07 euroa. Rahoituksen osalta alkuperäinen suunnitelma ei to teu tu nut, vaan kau pungille syn tyi hankkeesta ,07 euron nettokustannus. Syynä tähän oli yksi tyisra hoitusosuuden kertyminen kehittämisosion ja investointiosion välillä. Kehit tämisosioon ei onnistuttu keräämään riittävää määrää talkoo työtä, vaan omarahoitukseen jouduttiin käyttämään ns.kerättyä rahallista osuut ta. Vas taavasti investointiosiossa talkootyötä kertyi yli tarvittavan määrän, (6.162,50 ) mutta kertymää ei voitu hyödyntää maksatuksessa, kos ka ra hal lista yksityisrahaosuutta ei saatu kerrytettyä riittävästi. Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti tulee tarkasteluun ylimääräisen kustannuksen perintä hankkeeseen osallistuneilta yhdistyksitä. Elinkeinoasiamies esittää, että nettokustannusta ei peritä hankkeen toteutukseen osallistuneilta yhdistyksiltä. Perusteluna on yhdistysten taloudelliset voimavarat ja toteutunut talkootyömäärä, jolla yhdistykset ovat osallistuneet yhteisen ympäristön ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Ylitys voidaan kattaa vastaavilla säästöillä elinkeinotoimen vuoden 2014 talousarvio raa min si säl lä. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus toteaa, että hankkeessa mukana olleet yhdistykset ovat teh neet hank keen hyväksi määrällisesti sen määrän talkootyötä, johon olivat sitou tu neet. Talkootyön jakautuminen kehittämisosion ja investointien

18 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus välillä jakautui kuitenkin eri painoarvolla, kuin hankesuunnitelmassa oli kirjattu, josta johtui avustusten jääminen suunniteltua pienemmäksi. Tästä syystä ja huomioiden yhdistysten taloudelliset voimavarat ja alueen asukkaiden hyväksi tehty talkootyö, kaupunginhallitus päät tää hy väk syä elin keino asia mie hen esityksen eikä ryhdy perimään erotusta yhdistyksiltä. Hallitus päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle ja projektin kaikista kus tan nuk sis ta mm. matkakuluista henkilöittäin pyydetään lisäselvitys. Lisäk si pyy de tään selvi tys, mik si pro jek tia ei kes key tet ty, kun tu lo ar viot oli vat alit tu mas sa. Selvitys on tehtävä seuraavaan hallituksen kokoukseen mennes sä. Merkittiin, että Maarit Riekkinen poistui kokouksesta klo tämän pykälän käsittelyn aikana. Mika Wallius poistui kokouksesta klo väliseksi ajaksi.

19 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Talousarvion toteutuminen Kh 71 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginkamreeri Kaija Kähkönen, puh , kaija.kahkonen(at)juankoski.fi Talousarvion toteumavertailu on valmistunut. Raportti toimitetaan kaupunginhallituksen jäsenille sähköpostin välityksellä torstaina Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteumavertailun Esittelijän esitys hyväksyttiin.

20 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tiedoksi esitettävät asiat ja kirjelmät 5/00.02/2015 Kh 72 Ehdotus 1. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja nro 1/ Selvitys lainamäärästä Väestörekisterikeskus: ikäluokka- ja siviilisäätytilasto Kiinteistönluovutusilmoitukset: (määräala, uusi) (ositus, määräosa 1/2) Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen edellä esitetyt kirjeet ja kirjelmät. Kokouksessa esittelijä lisäsi tiedoksi esitettäviin asioihin Kuopion ja Juankosken yhdistysmishallituksen pöytäkirjan nro 1/ Esittelijän esitys hyväksyttiin.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 Tekninen lautakunta Aika 03.10.2014 klo 8:00-10:10 Paikka Kaupungintalo, kh:n kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 30.12.2013 klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 18:30-19:15 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot