JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89"

Transkriptio

1 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Aika klo 13:00-16:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Johtokuntien nimeäminen Vesilaitosinsinöörin viran määräaikainen täyttäminen Pelastustoimen uuden yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen ja kuntien maksuosuusperusteiden määrittäminen 66 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle New Stroms Oy valitukseen koskien kaupunginvaltuuston päätöstä Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen Juantehtaan kouluun 67 Oikaisuvaatimus koskien kaupunginhallituksen :ssä 42 olevaa keskusteluasiaa / New Stroms Oy 68 Juankosken Käsityöpirtti ry:n anomus vuokratuesta toimintavuodelle Selonteko vuoden 2014 sisäisestä valvonnasta Kivestä ja Puusta (Sticks and Stones) kehittämishankkeen hallinnoinnista aiheutuneiden lisäkustannusten käsittely 71 Talousarvion toteutuminen Tiedoksi esitettävät asiat ja kirjelmät Keskusteluasiat

2 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hartikainen Kari 13:00-16:47 jäsen Konttinen Eeva 13:00-16:47 jäsen Partanen Anna 13:00-16:47 jäsen Riekkinen Maarit 13:00-15:20 jäsen Romppanen Matti 13:00-16:47 varapuheenjohtaja Tirkkonen Veijo 13:00-16:47 puheenjohtaja Wallius Mika 13:00-16:47 jäsen Konttinen Heimo 13:00-16:47 kaupunginvaltuuston pj. Lösönen Jouko 13:00-16:47 kaupunginvaltuuston I vpj. Vartiainen Pekka 13:00-14:50 Kaupunginvaltuuston II vpj. Kangasperko Petri 13:00-16:47 kaupunginjoht/esittelijä Partanen Leena 13:00-16:47 varajäsen Aurora Hansenin sijalla Heikkinen Matti J. 13:00-16:47 varajäsen Jarmo Nykäsen sijalla Kähkönen Kaija 13:00-16:47 kamreeri/pöytäkirjanpitäjä Poissa Hansen Aurora jäsen Nykänen Jarmo jäsen Matinniemi Kaisu hallintojoht/pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Veijo Tirkkonen puheenjohtaja Kaija Kähkönen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirja on tarkastettu Juankoskella Matti Romppanen Mika Wallius Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Juankoskella pöytäkirjanpitäjä

3 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 61 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 62 Pöytäkirja päätettiin tarkastaa heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Romppanen ja Mika Wallius.

5 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Johtokuntien nimeäminen 20/ /2014 Kh Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokunta Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtosäännön mukaan joh tokunnassa on kolme jäsentä Juankoskelta ja kolme jäsentä Kaavilta. Puheenjohtajuus on kiertävä ja molempien kuntien sivistystoimenjoh tajilla on johtokunnassa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kaudella johtokunnassa ovat olleet seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Andrew Atkinsson Maarit Riekkinen, pj. Erkki Nieminen Erkki Räsänen, vpj. Minna Oksman Johanna Kosloff Henkilökohtainen varajäsen Jouni Huusko Jukka Niskanen Mika Ahonen Juka-tilit tilitoimiston johtokunta Juankosken kaupungin hallintosäännön mukaan Juankosken kaupungin liikelaitoksena toimiva tilitoimisto on johtokunnan, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alainen palveluyksikkö. Hallintosäännössä sanotaan tilitoimiston johtokunnasta seuraavaa: " Tilitoimiston johtokunnassa on neljä jäsentä, joista vähintään kaksi on johtavassa asemassa olevaa viranhaltijaa. Kaavin kunta nimeää kaksi edustajaa ja heille varahenkilöt siten, että yksi nimetyistä on johtavassa asemassa oleva viranhaltija ja yksi luottamushenkilö. Juankosken kaupunki nimeää kaksi edustajaa ja heille varahenkilöt siten, että yksi nimetyistä on johtavassa asemassa oleva viranhaltija ja yksi luottamushenkilö. Juankosken kaupunginhallitus nimeää jäsenistä johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan." Kaudella tilitoimiston johtokunnassa ovat olleet seuraavat jäse net ja varajäsenet: jäsen henkilökoht. varajäsen Organisaatio kaupunginhallituksen pj. kaupunginhallituksen vpj. Juankoski kaupunginjohtaja hallintojohtaja Juankoski kunnanhallituksen pj. kunnanhallituksen vpj. Kaavi kunnanjohtaja hallintojohtaja Kaavi Kaupunginjohtajan ehdotus Kaavin kunnan irtisanottua sopimuksen koskien yhteisen perusopetuksen järjestämistä vuosiluokille 7-9 päättymään Juankosken ja Kaavin yh tei sen ylä as teen johtokunnan toimikausi on saakka.

6 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus nimeää Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokuntaan kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus nimeää JUKA-tilit tilitoimiston johtokuntaan kaksi edustajaa ja heille varaedustajat siten, että yksi nimetyistä on johtavassa asemassa oleva viranhaltija ja yksi luottamushenkilö. Samalla kaupunginhallitus pyytää Kaavin kunnanhallitusta nimeämään Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokuntaan kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeämään JUKA-tilit tilitoi mis ton johtokuntaan kaksi edustajaa ja heille varaedustajat siten, että yksi ni metyistä on johtavassa asemassa oleva viranhaltija ja yksi luottamus henki lö. Kaupunginhallitus vahvistaa johtokuntien kokoonpanot kun Kaavi on ilmoittanut omat edustajansa johtokuntiin sekä nimeää johtokuntiin valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Seuraaviin johtokuntiin nimettiin seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokunta saakka Jäsen Andrew Atkinsson Maarit Riekkinen Erkki Nieminen Henkilökohtainen varajäsen Jouni Huusko Jukka Niskanen Mika Ahonen Varapuheenjohtajaksi nimettiin Maarit Riekkinen. Juka-tilit tilitoimiston johtokunta jäsen henkilökoht. varajäsen Orga nisaatio kaupunginhallituksen pj. kaupunginhallituksen vpj. Juan koski kaupunginjohtaja hallintojohtaja Juan koski Kh 63 Kaupunginjohtajan ehdotus Kaavin kunnanhallitus on nimennyt Juankosken ja Kaavin yhteisen yläas teen johtokuntaan Erkki Räsäsen, Minna Oksmanin ja Johanna Kosloffin. Puheenjohtajak si/varapuheenjohtajaksi on esitetty Erkki Räsästä. Kaavin kunnanhallitus on valinnut tilitoimiston johtokuntaan Kaavilta varsi naisiksi jäseniksi kunnanhallituksen puheenjohtajan (varalle kunnanhallituksen varapu heenjohtaja) ja kunnanjohtajan (varalle hallintojohtaja). Kaupunginhallitus vahvistaa johtokuntien kokoonpanot ja puheenjohtajat ja

7 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus varapuheenjohtajat. Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokunta Jäsen Andrew Atkinsson Maarit Riekkinen Erkki Nieminen Erkki Räsänen Minna Oksman Johanna Kosloff Henkilökohtainen varajäsen Jouni Huusko Jukka Niskanen Mika Ahonen Puheenjohtajaksi nimettiin Erkki Räsänen ja varapuheenjohtajaksi Maarit Riekkinen. Juka-tilit tilitoimiston johtokunta jäsen henkilökoht. varajäsen Organisaatio kaupunginhallituksen pj. kaupunginhallituksen vpj. Juankoski kaupunginjohtaja hallintojohtaja Juankoski kunnanhallituksen pj. kunnanhallituksen vpj. Kaavi kunnanjohtaja hallintojohtaja Kaavi Esittelijän esitys hyväksyttiin.

8 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Vesilaitosinsinöörin viran määräaikainen täyttäminen 201/01.02/2009 Kh 64 Valmistelija/lisätiedot: Tekninen johtaja Ari Räsänen, puh , ari.ra sanen(at)juankos ki.fi Vesilaitosinsinöörille on myönnetty perhevapaa väliseksi ajaksi. Perhevapaa voi mahdollisesti jatkua jopa vuoden 2016 loppuun saakka. Vesilaitosinsinööri on virkasuhteessa. Käytännössä hänen työtehtäviinsä ovat kuuluneet myös yhdyskuntatekniset työt. Tekninen johtaja pyytää kaupunginhallitukselta lupaa täyttää vesilaitosinsinöörin sijaisuus siihen saakka, kunnes vesilaitosinsinööri palaa hoita maan virkaansa, kuitenkin enintään vuoden 2016 loppuun saakka. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus antaa luvan vesilaitosinsinöörin sijaisuuden täyttämiseksi siihen saakka, kunnes vesilaitosinsinööri palaa hoitamaan virkaansa tai enintään vuoden 2016 loppuun saakka. Esittelijän esitys hyväksyttiin.

9 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Pelastustoimen uuden yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen ja kuntien maksuosuusperusteiden määrittäminen 48/02.99/2011 Kh 65 Valmistelija/lisätiedot: Tekninen johtaja Ari Räsänen, puh , ari.ra sanen(at)juankos ki.fi Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on lähettänyt kuntiin hyväksyttäväksi uuden pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen (liite nro 14). Uudessa yh teis toi min tasopimuksessa mm. pelastustoimen maksuosuusperustetta muute taan. Voimassaolevan Pohjois-Savon alueellisesta pelastustoimesta laadittu yhteistoimintaso pimuksen kunnat ovat allekirjoittaneet Tällöin Pohjois-Savon maakunnasta muodostui yksi pelastustoimen alue. Sopimuksen mukaan kustannukset on jaettu "netto menojen keskiarvon" ja "asukasluvun" suhteessa siten, että vuosien välillä nettomenojen osuus on laskenut 99 %:sta 94 %:in ja asukas luvun noussut 1 %:sta 6 %:in. Yhteistoimintasopimuksen 9 :n mukaan kunnat voivat vuodesta 2010 lu kien ottaa käyttöön riskikartoituksen, asukasluvun suurempaan painotuk seen tai muuhun toimivaan kustannusjakoperusteeseen perustuvan las kentamallin. Laskentamallin mahdollisessa käyttöönottamisessa noudate taan yhteistoimintasopimuksen 11 :n periaatetta. Vuosina maksuosuuden muuttamista selvitettiin. Kesäkuussa 2014 nimettiin työryhmä kuntien maksuosuuden määräytymisperusteiden tarkastamista varten. Työryhmä on tehnyt yksimielisen päätöksen esitykseksi pelastustoimen maksuosuusperusteen muuttamisesta lukien. Työryhmä valmisteli myös uuden yhteistoimintasopimuksen, joka korvaisi voimassa olevan sopimuksen. Työryhmän esityksen mukaan kuluista 50 % jaettaisiin talousarvion mukaisen maksuosuuden ja 50 % asukasluvun ja riskiruutujen keskiarvon mukaan. Tulevan vuoden maksuosuudesta 50 % perustuu aina edellisen vuoden talousarvion mukaiseen maksuosuuteen. Lisäksi työryhmä esittää paloasemavuokrien pääomakustannusten korkoperusteen tarkistamista kaikille samansuuruiseksi. Juankosken kaupungin kohdalla maksuosuuden määräytymisperusteiden muuttaminen tietäisi maksuosuuden kasvua n :lla vuodessa, kun tarkastellaan vuoden 2014 maksuosuutta. Vuoden 2014 maksuosuus on Riskiruutujen määrittely perustuu valtakunnalliseen pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeeseen. Suunnitteluohjeen mukaan: Riskiruutu muodostuu 1 km x 1 km kokoisesta ruudusta. Riskiluokka määritellään jokaiselle riskiruudulle. Riskiluokka määräytyy kullekin ruudulle regressiomallin avulla arvioidun riskitason perusteella ja tapahtuneiden riskiluokan määrittävien onnettomuuksien perusteella. Riskiluokan määrittävillä onnettomuuksilla tarkoitetaan rakennuspaloja ja -vaaroja, liikennevälinepaloja, muita tulipaloja, liikenneonnettomuuksia, sortumia/sortumavaaroja, räjähdyksiä/räjähdysvaaroja, vaarallisten aineiden onnettomuuksia ja kiireelliseksi luokiteltuja ihmisen pelastamistehtäviä. Juankoskelle riskiruutuja maksuosuusmallissa on määritelty 8, kun taas

10 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus varallaolomiehityksiä määriteltäessä puhuttiin 7 riskiruudusta. Maksuosuusmallissa ei huomioida riskiruutujen riskiluokkia, vain pelkästään niiden lukumäärä. Riskiruutujen määrä ei myöskään korreloi mitenkään pelastuslaitoksen paikkakunnalla toimivaan henkilöstömäärään, eikä kunnille kohdistettavaan maksuosuuteen. Hyväksyessään pelastuslaitoksen vuoden 2015 talousarvion aluepelastuslautakunta totesi : Esityksen mukaan pelastuslaitosten kuntamaksuosuudet jäädytetään vuoden 2014 tasolle vuoden 2017 loppuun saakka. Pelastuslaitos tulee esittämään kuntamaksuosuuden korottamismahdollisuuden siinä tapauksessa, jossa palvelutasoa tulee nostaa esim. uuden paloaseman rakentamisen johdosta. Uusi yhteistoimintasopimusesitys noudattelee pitkälti voimassaolevaa sopimusta, merkittävimmät muutokset koskevat juuri 7. :n kiinteistöjen vuokrausperiaatteita sekä 9. :n kuntien maksuosuuksien määräytymistä. Esitys on hyväksytty aluepelastuslautakunnassa ja siitä on järjestetty kuntien ja Poh jois-savon liiton edustajille informaatioti lai suus , jossa esitystä on täsmennetty. Kuntia on pyydetty antamaan pää tök sensä asi aan liit tyen mennessä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi yhteistoimintasopimuksen (liite nro 14). Kaupunginhallitus esittää, että hyväksyessään uuden yhteistoimintasopimuksen kau pun gin val tuus to hyväksyisi myö s ponnen, jossa se edellyttää, et tä maksu osuus pe rus tei den määrittämi seen si säl ly tet täi siin jat kos sa asukas lu vun ja ris ki ruutu jen (50% maksu osuudesta) muutoksia seu raa vat resurs sit. Muu tok set re surs seis sa tu lisi suun ni tella riit tävän pitkälle aikavälille ja niiden seu rannas ta vastaisi pe lastus toi men ope ra tiivi nen joh to. Läh tökoh tana oli si edelleen pe lastus toimen palveluta so päätös, jossa mää ri tellään tur valli suus palvelut ja nii den taso, tavoitteet sekä voi mavarat maakunnalli sesti. Mika Wallius esitti esittelijän kaupunginvaltuustolle esitettä vään pon teen lisäyk sen, et tä re surs seis sa voidaan taata yleisimpien pe las tus teh tä vien aloit tami nen välittömästi. Eeva Kont ti nen kan natti Mi ka Wal liuk sen te ke mää li säys tä. Puheenjohtaja to tesi, että koska on tehty esittelijän esi tyk sestä poikkeava kan na tettu esi tys asias ta suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jot ka kannattavat esittelijän esi tystä ää nes tävät "jaa" ja ne, jot ka kan nattavat Mika Walliuksen esitystä äänes tä vät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänes tyksessä annettiin nel jä "jaa" ään tä ja viisi "ei" ääntä. Äänestyslista on liitteenä nro 16. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitykseksi kaupunginvaltuus tol le tuli esittelijä esitys lisättynä Mika Wal liuk sen tekemällä ponsilisäyk sel lä.

11 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle New Stroms Oy valitukseen koskien kaupunginvaltuuston päätöstä Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen Juantehtaan kouluun 57/12.02/2013 Kh 66 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko, puh , petri.kan gas perko(at)juankoski.fi Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Juankosken kaupungin lausun toa mennessä New Stroms Oy:n valituksesta koskien kaupungin valtuuston päätöstä Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppi laiden siirtäminen Juantehtaan kouluun. Kaupunginjohtajan ehdotus Juankosken kaupunginhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa: Juankosken kaupungin vastine New Stoms Oy:n tekemään kun nallisvali tukseen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Taustatiedoksi, että valittaja on New Stroms Oy. Yhtiön vastuuhenki löt ovat Es poosta (Heikki J W Salonen) ja Vantaalta (Veikko Luode). Yhtiöllä ei ole toimin taa Juankoskella eikä kau pungilla ole tietoa, että yhtiöllä olisi muutoinkaan liike toimintaa, yhtiö ei ole jättänyt kauppa re kisteriin tilinpäätöstään vuoden 2011 jäl keen ja se ei ole ennakko perintärekisterissä. Koska yhtiö on kuitenkin rekisteröi ty Juankoskel le, niin yhtiö on kuntalain 4 mukaan kunnan jäsen ja voi tehdä hal lintovalituksia kunnan päätöksistä. Yhtiö onkin tehnyt useita valituk sia Juan kosken kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen pää töksistä. Aluksi todetaan, että valitus sisältää lukuisia paikkansa pitämättömiä väittämiä joihin Juan kosken kaupunki ei ota kantaa, koska katsoo, että ne eivät ole rele vantteja ratkaistavan asian kannalta tai eivät liity itse valitukseen. Väitteeseen kaupunginjohtajan esteellisyydestä ko. asiassa tode taan, että virka miehen es teellisyydestä säädetään hallintolain 28 :n 1 momentissa. Sen perus teella kaupungin talou dellinen tilanne ei tee kaupunginjohtajaa esteelliseksi hoi tamaan tehtäviään. Väitteeseen vs. Juantehtaan koulun rehtori/sivistystoimen johtajan jääviydestä todetaan, että virkamiehen esteellisyydestä säädetään hallintolain 28 :n 1. mo mentissa, jonka perusteella hän ei ole ollut esteellinen valmistelemaan Säynei sen koulun lakkauttamisasiaa. Riikka Kart tunen ei toimi Juantehtaan koulun reh torin sijaisuutta hoi taessaan Muuruveden koulun rehto rina. Sivistyslautakunta on ko kouksessaan , ja määrännyt Muuruveden koulun rehtorin viransijaisen ajalle 1.8.alka en saakka. Todetaan, että Jari

12 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Karttunen on ollut virka vapaalla alkaen ja hän irtisa noutui teh tävästään alkaen. Säyneisen koulun yleinen keskustelu- ja kuulemistilaisuus koskien Säyneisen koulun ja ope tustoiminnan lakkauttamista syksyllä 2015 pidettiin Kutsu kuulemistilaisuuteen julkaistiin Koillis-Sa vo lehdessä ja Juan kosken kaupungin ilmoitustaululla ja netti sivuilla. Kuntalaisille varattiin mahdolli suus tulla kuulluksi saakka. Liitteenä lehti-il moitus. Koulun henkilöstöä kuul tiin Valittaja on esittänyt valituksessaan, että kuntalaki 65 mom. 3 rik komisesta to detaan, että kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitel man on oltava tasapainos sa tai ylijäämäinen enin tään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos ta lousarvion laatimisvuoden tasee seen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Juankosken kaupunki toteaa, että valtiovarainministeriö asetti 2012 kunnalle kun nan pe rus pal ve lui den val tionosuu desta anne tun lain (1704/2009) 63 a :ssä tar koite tun ar viointi ryhmän. Arviointi ryhmässä kunnan ja valtiova rainminis teriön jä se net yksi mielisesti päättivät esit tää Juankosken kaupun gin ja Kuopion kau pun gin kuntaliitosta sekä toteuttaa ar viointiryhmän esi tyksen mukaiset toi men pi teet pal veluiden edellytysten turvaamiseksi. Juankosken kaupun gin val tuusto ja Kuopion kaupungin val tuusto hyväksyi vät yhtäpitävil lä pää tök sillä syksyllä 2014 kuntaliitok sen astuvaksi voimaan , päätök sestä ei ole valitettu ja se on tullut lainvoimaiseksi. Kuntalaki ei velvoita kuntaa laatimaan talousarviota ja taloussuunni tel maa kun nan olemassa oloa pidemmäksi aikaa. Tilanteessa, jossa valtuus tot ovat päättä neet kuntaliitoksesta, talous arvio ja suunni telma laaditaan kuntaliitoksen toteu tumiseen saakka. Kaupunginval tuusto on hyväksynyt vuosien 2015 ja 2016 ta loussuunnitelman, joista vuosi 2015 on talousarviovuosi. Juankosken kaupungin aika itsenäisenä kuntana päättyy ja talouden tasapainot tamiseksi aika on liian lyhyt. Hallintokunnat jatkavat kuitenkin kaupun ginvaltuuston edellyttä miä taloutta tasapai nottavia toimia. Mitä tulee väitteeseen perusopetuslain ja perustuslain rikkomukses ta Juankos ken kaupunki toteaa, että kaikille oppilaille ja esikoululai sille järjestetään opetus peruskoululain ja perustus lain mukaisesti. Juankosken kaupunginhallitus pyytää Itä-Suomen hallinto-oikeutta hyl käämään New Stroms Oy:n valituksen sekä "valitusasiakirjojen laati mi sesta ja oikeudenkäyntikuluista" esitetyn korvausvaatimuk sen. Esittelijän esitys hyväksyttiin lisäyksellä, että kaupunginvaltuustolla on ollut toimivalta päättää asiasta.

13 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus koskien kaupunginhallituksen :ssä 42 olevaa keskusteluasiaa / New Stroms Oy 7/02.99/2010 Kh 67 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko, puh , petri.kan gas perko(at)juankoski.fi New Stroms Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen keskusteluasiasta joka koski Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä Juankosken Biolämpö Oy:n osakekauppoja. Keskustelun kuluessa todettiin, että päätöksestä jatkovalitetaan ja kaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittavia jatkotoimenpiteitä. Oikaisuvaatimuksessaan New Stroms Oy toteaan mm. seuraavaa: Juankosken kaupunginhallitus on ottanut Itä-Suomen hallinto-oikeuden tekemän tuoreen päätöksen hallituksen kokouksessa esiin vain ns. keskusteluasiana, jonka ilmeisenä tarkoituksena on estää päätöksestä valittaminen naamioimalla tehty päätös ikään kuin asian valmisteluksi. New Stroms Oy:n mukaan em. kh 42 :n päätös on siis tosiasioiden va lossa ai to pää tös, kos ka asias sa valtuutettiin kaupunginjohtaja "tekemään tarvit tavia jat kotoi menpi teitä." Jatkotoimenpiteitä ei kuitenkaan määritelty, mikä asia mitta vien ta loudellis ten vaikutusten johdosta suuresti alijäämäi sen kaupun gin talou denkin kan nalta on aivan oleellinen hallituksen laiminlyönti. New Stroms Oy:n mukaan kaupunginjohtaja on Juankosken Biolämpö Oy:n asioissa esteellinen. New Stoms Oy vaatii oikaisuvaatimuksessaan että Juankosken kaupunginhallitus peruuttaa kokonaisuudessaan em. kh 42 :ssä keskusteluaihe 1 koskevan päätöksensä ja ryhtyy välittömästi toi menpiteisiin JBOY:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus jättää New Stroms Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen tutkimatta ja toteaa, että Kuntalain mukaan kunnanjohtajalla on suoraan lain nojalla oikeus puhevallan käyttöön keskustelun kohteena olleessa asiassa. Kaupunginjohtaja halusi keskustella asiasta kaupunginhallituksessa ja saattaa asian näin hallituksen tietoon ja saada erilaisia näkökulmia asiaan. Vasta asian lopullinen ratkaisu on katsottava lopulliseksi päätökseksi ja näin ollen asia on katsottava valmisteluksi. Kaupunginhallitus hyväksyi :ssä kaupunginhallituksessa keskustellun asian toi menpiteet. Kaupunginjohtajan esteellisyydestä todetaan, että kau pun gin johtaja ei ole ollut esteellinen käsittelemään asia sillä perusteella, että hän on toiminut Juankosken Biolämpö Oy:n hallituksessa. Kaupungin joh taja on eronnut hallituksen jäsenyydestä jo Esittelijän esitys hyväksyttiin.

14 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Juankosken Käsityöpirtti ry:n anomus vuokratuesta toimintavuodelle /02.04/2012 Kh Valmistelija/lisätiedot: Elinkeinoasiamies Liisa Jokela, puh , liisa.jokela(at)ju an koski.fi Juankosken Käsityöpirtti ry anoo vuokratukea toimintaansa vuo delle /kk. Vuokratukea haetaan yhdistyksen järjestämän käsityöharrastustoiminnan tukemiseen. Jäseniä yhdityksessä on 58 henkilöä. Yhdistys on järjestänyt käsityöiltoja joka toinen viikko ja yhden viikonloppukurssin. Käsityömyymälän toiminnassa on ollut mukana 9 talkoolaista, joille on maksettu palkkaa 1 /h. Yhdistyksen ylläpitämä käsityömyymälä toimii tärkeänä myyntikanavana paikkakunnan käsityöyrityksille ja on näin erinomainen esimerkki vapaaehtoistoiminnan ja yritysten välisestä yhteistyöstä. Lisäksi käsityömyymälä on osa juankoskelaista palvelutarjontaa seutukunnan asuk kaille ja mat kaili joille. Elinkeinoasiamiehen esitys: Kaupunki myöntää Juankosken Käsityöpirtti ry:lle vuokratukea vuodelle /kk. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinoasiamiehen esityksen. Keskustelun kuluessa Kari Hartikainen esitti, että asia jätetään pöydälle. Maarit Riekkinen kannatti Kari Hartikaisen tekemää esitystä. Asian pöydälle jättämisesti äänestettiin siten, että ne jotka kannattavat, että asian käsittelyä jatketaaan äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Kari Hartikaisen tekemää esitystä äänestävät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän "jaa" ääntä ja kaksi "ei" ääntä. Äänestyslis ta on liit teenä nro 13. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. Esittelijä esitti, että asia jätetään pöydälle ja välittömästi elinkeinoasimies hankkii täsmennetyt tiedot (toimintasuuunnitelma, tilinpäätös, toimintakerto mus) että tie de tään on ko täs sä pää pai no elinkeino- vai harrastustoi minnan puo lel la. Sen jäl keen kaupunginjohtaja voi siirtää asian sivityslau takun nalle tai jos katsotaan, että se on halli tuksen toimivaltaan kuuluva asia, asia tuo daan hallituk sen käsittelyyn. Esittelijän kokouksessa tekemä esitys hyväksyttiin ja asia jätettiin pöydälle. Kh 68

15 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Juankosken Käsityöpirtti on toiminut Juankoskella 21 vuotta. Kaupungin tuki yhdistyksen toimintaan on linjattu elinkeinolautakunnassa vuosina 2010 ja Yhdistyksen pyrkimyksenä on ollut kehittää toimintaansa laaja-alaisesti niin käsityöharrastuksen kuin siihen liittyvän liiketoiminnan osal ta tar joamalla käsityöyrittäjille myyntikanavan tuotteilleen. Kau pun ki on tu kenut Käsityöpirtin toimintaa nimenomaan vuokratuen muodos sa sen jälkeen, kun kaupungin oma liiketila vanhasta Osula rakennuksesta lop pui. Yhdistys on myös pyrkinyt aktiivisesti parantamaan liiketoiminnan tulosta, jotta yhdistyksellä olisi mahdollisuus palkata ulkopuolinen työnteki jä. Vuonna 2014 työntekijä palkattiin kolmen kuukauden ajaksi. Kaupunginhallitus edellytti kokouksessaan sen selvittämistä, kohdistuuko haettu vuokratuki lähinnä harrastustoiminnan tukemiseen vai onko sillä elinkeinojen edistämiseen liittyvä ulottuvuus. Tähän voidaan todeta, että vuokratuki kohdistuu nimenomaan liiketilan ylläpitämiseen, jo ka mahdollistaa käsityötuotteiden kauppaamisen. Aktiivisen lii ke toi min nan joh dos ta yh dis tyk sen roo li ni men omaan juan kos ke laisen pal ve lulii ke toiminnan kes kuu dessa on kes kei nen, toiminta tu kee paikka kun nan kaup papalvelu tar jontaa ja matkai lua. Käsityötuotteiden myynti ei kilpaile muiden paikka kunnan liikkeiden kanssa, joten vuokratuki ei vääristä kilpailua vaan omal ta osal taan li sää paik ka kun nan tarjontaa ja vaikuttaa pieneltä osaltaan po sitii visesti myös mui hin toimijoihin. Liiteaineistona toimintakertomus 2014, tilinpäätös 2014 ja toimintasuunnitel ma vuo del le Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunki myöntää Juankosken Käsityöpirtti ry:lle vuokratukea vuo del le /kk. Vaih to eh tona tuelle selvitetään kuitenkin, olisiko kau pun gin omistamissa tiloissa tarjota vaihtoehto yhdis tyksen vuokratiloil le. Jos tällainen molempia tyydyttävä vaihtoehto löytyy, tarkistetaan tuen tarve uu delleen. Merkittiin, että Leena Partanen ilmoitti jääviyden ja poistui kokouksesta klo ei kä osal lis tu nut asias ta käytyyn keskusteluun eikä päätöksen te koon. Esittelijän muutettu esitys: Kaupunki myöntää Juankosken Käsityöpirtti ry:lle vuokratukea vuodelle /kk. Elinkeinoasiamies vel voi te taan he ti sel vit tä mään vaih to ehtoiset kau pun gin omis ta mat vuokra tilat yh distyk sen käyt töön. Jos vaih to ehto löy tyy tar kaste taan tuen tarve uudel leen. Merkittiin, että Pekka Vartiainen poistui kokouksesta klo Esittelijän muutettu esitys hyväksyttiin. ----

16 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Selonteko vuoden 2014 sisäisestä valvonnasta 45/02.02/2010 Kh 69 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginkamreeri Kaija Kähkönen, puh , kaija.kahkonen(at)juankoski.fi Osastopäälliköt ja kaupunginkamreeri ovat raportoineet vuoden 2014 sisäisestä valvonnasta (liite nro 15). Raporteissa on tiivistelmä keskeisimmis tä valvonnan tuloksista ja kehittämistoimenpiteistä. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevat vuoden 2014 selonteot sisäisestä valvonnasta. Esittelijän esitys hyväksyttiin lisäyksellä, että sosiaali- ja terveysjohtajalta pyydetään tarkennettu selvitys.

17 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kivestä ja Puusta (Sticks and Stones) kehittämishankkeen hallinnoinnista aiheutuneiden lisäkustannusten käsittely 19/10.03/2012 Kh 70 Valmistelija/lisätiedot: Elinkeinoasiamies Liisa Jokela, puh , liisa.jokela(at)ju an koski.fi Juankosken kaupunki on hallinnoinut ja toteuttanut yhteistyössä Kulttuurihistoriallisen Seuran, Soihtu ry:n ja Juankosken Puutarhaseuran kanssa Juankosken ruukkiympäristöön sijoittuvaa kehittämis- ja investointihanketta välisellä ajalla. (Kh ja Kh ). Hanke toteutettiin kumppanuusperiaatteella, jossa kaupunki toimi hallinnoijana ja Kulttuurihistoriallinen Seura yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa vastasi toteutuksesta ja omarahoitusosuudesta. Hanke toteutettiin siten, että toimenpiteisiin liittyi kehittämisosio ja investointiosio, jossa toteutettiin mm.ruukkialueen opastaulut,vanhan hautausmaan kunnostus, Pukkikallion siistiminen, kapearaiteisen rautatien reitin osittainen esille nostaminen, Soittokunnantalon alueen kunnostus. Kehittämisosiossa järjestettiin seminaareja, toteutettiin kansainvälisiä yhteistyötoimenpiteitä Huntlyn kaupungin kanssa.vastavuoroiset vierailut. Osallistuttiin Leader-toimintaryhmien yhteiseen FinnScot - hankeeseen yhdessä Parkanon ja Paltamon kanssa. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat vyörytyserät huomioiden ,56 euroa, tulot ,49 euroa ( Eu+ valtio ,24 euroa, yksityinen rahallinen osuus ,00 euroa ja tuloutettava kuntarahaosuus 3576,25 euroa.) Nettomenot vyörytysmenot huomioiden ,07 euroa. Rahoituksen osalta alkuperäinen suunnitelma ei to teu tu nut, vaan kau pungille syn tyi hankkeesta ,07 euron nettokustannus. Syynä tähän oli yksi tyisra hoitusosuuden kertyminen kehittämisosion ja investointiosion välillä. Kehit tämisosioon ei onnistuttu keräämään riittävää määrää talkoo työtä, vaan omarahoitukseen jouduttiin käyttämään ns.kerättyä rahallista osuut ta. Vas taavasti investointiosiossa talkootyötä kertyi yli tarvittavan määrän, (6.162,50 ) mutta kertymää ei voitu hyödyntää maksatuksessa, kos ka ra hal lista yksityisrahaosuutta ei saatu kerrytettyä riittävästi. Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti tulee tarkasteluun ylimääräisen kustannuksen perintä hankkeeseen osallistuneilta yhdistyksitä. Elinkeinoasiamies esittää, että nettokustannusta ei peritä hankkeen toteutukseen osallistuneilta yhdistyksiltä. Perusteluna on yhdistysten taloudelliset voimavarat ja toteutunut talkootyömäärä, jolla yhdistykset ovat osallistuneet yhteisen ympäristön ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Ylitys voidaan kattaa vastaavilla säästöillä elinkeinotoimen vuoden 2014 talousarvio raa min si säl lä. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus toteaa, että hankkeessa mukana olleet yhdistykset ovat teh neet hank keen hyväksi määrällisesti sen määrän talkootyötä, johon olivat sitou tu neet. Talkootyön jakautuminen kehittämisosion ja investointien

18 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus välillä jakautui kuitenkin eri painoarvolla, kuin hankesuunnitelmassa oli kirjattu, josta johtui avustusten jääminen suunniteltua pienemmäksi. Tästä syystä ja huomioiden yhdistysten taloudelliset voimavarat ja alueen asukkaiden hyväksi tehty talkootyö, kaupunginhallitus päät tää hy väk syä elin keino asia mie hen esityksen eikä ryhdy perimään erotusta yhdistyksiltä. Hallitus päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle ja projektin kaikista kus tan nuk sis ta mm. matkakuluista henkilöittäin pyydetään lisäselvitys. Lisäk si pyy de tään selvi tys, mik si pro jek tia ei kes key tet ty, kun tu lo ar viot oli vat alit tu mas sa. Selvitys on tehtävä seuraavaan hallituksen kokoukseen mennes sä. Merkittiin, että Maarit Riekkinen poistui kokouksesta klo tämän pykälän käsittelyn aikana. Mika Wallius poistui kokouksesta klo väliseksi ajaksi.

19 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Talousarvion toteutuminen Kh 71 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginkamreeri Kaija Kähkönen, puh , kaija.kahkonen(at)juankoski.fi Talousarvion toteumavertailu on valmistunut. Raportti toimitetaan kaupunginhallituksen jäsenille sähköpostin välityksellä torstaina Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteumavertailun Esittelijän esitys hyväksyttiin.

20 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tiedoksi esitettävät asiat ja kirjelmät 5/00.02/2015 Kh 72 Ehdotus 1. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja nro 1/ Selvitys lainamäärästä Väestörekisterikeskus: ikäluokka- ja siviilisäätytilasto Kiinteistönluovutusilmoitukset: (määräala, uusi) (ositus, määräosa 1/2) Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen edellä esitetyt kirjeet ja kirjelmät. Kokouksessa esittelijä lisäsi tiedoksi esitettäviin asioihin Kuopion ja Juankosken yhdistysmishallituksen pöytäkirjan nro 1/ Esittelijän esitys hyväksyttiin.

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 77 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 09.12.2014 klo 9:00-13:41 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot