JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89"

Transkriptio

1 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Aika klo 13:00-16:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Johtokuntien nimeäminen Vesilaitosinsinöörin viran määräaikainen täyttäminen Pelastustoimen uuden yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen ja kuntien maksuosuusperusteiden määrittäminen 66 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle New Stroms Oy valitukseen koskien kaupunginvaltuuston päätöstä Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen Juantehtaan kouluun 67 Oikaisuvaatimus koskien kaupunginhallituksen :ssä 42 olevaa keskusteluasiaa / New Stroms Oy 68 Juankosken Käsityöpirtti ry:n anomus vuokratuesta toimintavuodelle Selonteko vuoden 2014 sisäisestä valvonnasta Kivestä ja Puusta (Sticks and Stones) kehittämishankkeen hallinnoinnista aiheutuneiden lisäkustannusten käsittely 71 Talousarvion toteutuminen Tiedoksi esitettävät asiat ja kirjelmät Keskusteluasiat

2 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hartikainen Kari 13:00-16:47 jäsen Konttinen Eeva 13:00-16:47 jäsen Partanen Anna 13:00-16:47 jäsen Riekkinen Maarit 13:00-15:20 jäsen Romppanen Matti 13:00-16:47 varapuheenjohtaja Tirkkonen Veijo 13:00-16:47 puheenjohtaja Wallius Mika 13:00-16:47 jäsen Konttinen Heimo 13:00-16:47 kaupunginvaltuuston pj. Lösönen Jouko 13:00-16:47 kaupunginvaltuuston I vpj. Vartiainen Pekka 13:00-14:50 Kaupunginvaltuuston II vpj. Kangasperko Petri 13:00-16:47 kaupunginjoht/esittelijä Partanen Leena 13:00-16:47 varajäsen Aurora Hansenin sijalla Heikkinen Matti J. 13:00-16:47 varajäsen Jarmo Nykäsen sijalla Kähkönen Kaija 13:00-16:47 kamreeri/pöytäkirjanpitäjä Poissa Hansen Aurora jäsen Nykänen Jarmo jäsen Matinniemi Kaisu hallintojoht/pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Veijo Tirkkonen puheenjohtaja Kaija Kähkönen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirja on tarkastettu Juankoskella Matti Romppanen Mika Wallius Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Juankoskella pöytäkirjanpitäjä

3 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 61 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 62 Pöytäkirja päätettiin tarkastaa heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Romppanen ja Mika Wallius.

5 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Johtokuntien nimeäminen 20/ /2014 Kh Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokunta Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtosäännön mukaan joh tokunnassa on kolme jäsentä Juankoskelta ja kolme jäsentä Kaavilta. Puheenjohtajuus on kiertävä ja molempien kuntien sivistystoimenjoh tajilla on johtokunnassa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kaudella johtokunnassa ovat olleet seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Andrew Atkinsson Maarit Riekkinen, pj. Erkki Nieminen Erkki Räsänen, vpj. Minna Oksman Johanna Kosloff Henkilökohtainen varajäsen Jouni Huusko Jukka Niskanen Mika Ahonen Juka-tilit tilitoimiston johtokunta Juankosken kaupungin hallintosäännön mukaan Juankosken kaupungin liikelaitoksena toimiva tilitoimisto on johtokunnan, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alainen palveluyksikkö. Hallintosäännössä sanotaan tilitoimiston johtokunnasta seuraavaa: " Tilitoimiston johtokunnassa on neljä jäsentä, joista vähintään kaksi on johtavassa asemassa olevaa viranhaltijaa. Kaavin kunta nimeää kaksi edustajaa ja heille varahenkilöt siten, että yksi nimetyistä on johtavassa asemassa oleva viranhaltija ja yksi luottamushenkilö. Juankosken kaupunki nimeää kaksi edustajaa ja heille varahenkilöt siten, että yksi nimetyistä on johtavassa asemassa oleva viranhaltija ja yksi luottamushenkilö. Juankosken kaupunginhallitus nimeää jäsenistä johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan." Kaudella tilitoimiston johtokunnassa ovat olleet seuraavat jäse net ja varajäsenet: jäsen henkilökoht. varajäsen Organisaatio kaupunginhallituksen pj. kaupunginhallituksen vpj. Juankoski kaupunginjohtaja hallintojohtaja Juankoski kunnanhallituksen pj. kunnanhallituksen vpj. Kaavi kunnanjohtaja hallintojohtaja Kaavi Kaupunginjohtajan ehdotus Kaavin kunnan irtisanottua sopimuksen koskien yhteisen perusopetuksen järjestämistä vuosiluokille 7-9 päättymään Juankosken ja Kaavin yh tei sen ylä as teen johtokunnan toimikausi on saakka.

6 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus nimeää Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokuntaan kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus nimeää JUKA-tilit tilitoimiston johtokuntaan kaksi edustajaa ja heille varaedustajat siten, että yksi nimetyistä on johtavassa asemassa oleva viranhaltija ja yksi luottamushenkilö. Samalla kaupunginhallitus pyytää Kaavin kunnanhallitusta nimeämään Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokuntaan kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeämään JUKA-tilit tilitoi mis ton johtokuntaan kaksi edustajaa ja heille varaedustajat siten, että yksi ni metyistä on johtavassa asemassa oleva viranhaltija ja yksi luottamus henki lö. Kaupunginhallitus vahvistaa johtokuntien kokoonpanot kun Kaavi on ilmoittanut omat edustajansa johtokuntiin sekä nimeää johtokuntiin valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Seuraaviin johtokuntiin nimettiin seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokunta saakka Jäsen Andrew Atkinsson Maarit Riekkinen Erkki Nieminen Henkilökohtainen varajäsen Jouni Huusko Jukka Niskanen Mika Ahonen Varapuheenjohtajaksi nimettiin Maarit Riekkinen. Juka-tilit tilitoimiston johtokunta jäsen henkilökoht. varajäsen Orga nisaatio kaupunginhallituksen pj. kaupunginhallituksen vpj. Juan koski kaupunginjohtaja hallintojohtaja Juan koski Kh 63 Kaupunginjohtajan ehdotus Kaavin kunnanhallitus on nimennyt Juankosken ja Kaavin yhteisen yläas teen johtokuntaan Erkki Räsäsen, Minna Oksmanin ja Johanna Kosloffin. Puheenjohtajak si/varapuheenjohtajaksi on esitetty Erkki Räsästä. Kaavin kunnanhallitus on valinnut tilitoimiston johtokuntaan Kaavilta varsi naisiksi jäseniksi kunnanhallituksen puheenjohtajan (varalle kunnanhallituksen varapu heenjohtaja) ja kunnanjohtajan (varalle hallintojohtaja). Kaupunginhallitus vahvistaa johtokuntien kokoonpanot ja puheenjohtajat ja

7 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus varapuheenjohtajat. Juankosken ja Kaavin yhteisen yläasteen johtokunta Jäsen Andrew Atkinsson Maarit Riekkinen Erkki Nieminen Erkki Räsänen Minna Oksman Johanna Kosloff Henkilökohtainen varajäsen Jouni Huusko Jukka Niskanen Mika Ahonen Puheenjohtajaksi nimettiin Erkki Räsänen ja varapuheenjohtajaksi Maarit Riekkinen. Juka-tilit tilitoimiston johtokunta jäsen henkilökoht. varajäsen Organisaatio kaupunginhallituksen pj. kaupunginhallituksen vpj. Juankoski kaupunginjohtaja hallintojohtaja Juankoski kunnanhallituksen pj. kunnanhallituksen vpj. Kaavi kunnanjohtaja hallintojohtaja Kaavi Esittelijän esitys hyväksyttiin.

8 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Vesilaitosinsinöörin viran määräaikainen täyttäminen 201/01.02/2009 Kh 64 Valmistelija/lisätiedot: Tekninen johtaja Ari Räsänen, puh , ari.ra sanen(at)juankos ki.fi Vesilaitosinsinöörille on myönnetty perhevapaa väliseksi ajaksi. Perhevapaa voi mahdollisesti jatkua jopa vuoden 2016 loppuun saakka. Vesilaitosinsinööri on virkasuhteessa. Käytännössä hänen työtehtäviinsä ovat kuuluneet myös yhdyskuntatekniset työt. Tekninen johtaja pyytää kaupunginhallitukselta lupaa täyttää vesilaitosinsinöörin sijaisuus siihen saakka, kunnes vesilaitosinsinööri palaa hoita maan virkaansa, kuitenkin enintään vuoden 2016 loppuun saakka. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus antaa luvan vesilaitosinsinöörin sijaisuuden täyttämiseksi siihen saakka, kunnes vesilaitosinsinööri palaa hoitamaan virkaansa tai enintään vuoden 2016 loppuun saakka. Esittelijän esitys hyväksyttiin.

9 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Pelastustoimen uuden yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen ja kuntien maksuosuusperusteiden määrittäminen 48/02.99/2011 Kh 65 Valmistelija/lisätiedot: Tekninen johtaja Ari Räsänen, puh , ari.ra sanen(at)juankos ki.fi Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on lähettänyt kuntiin hyväksyttäväksi uuden pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen (liite nro 14). Uudessa yh teis toi min tasopimuksessa mm. pelastustoimen maksuosuusperustetta muute taan. Voimassaolevan Pohjois-Savon alueellisesta pelastustoimesta laadittu yhteistoimintaso pimuksen kunnat ovat allekirjoittaneet Tällöin Pohjois-Savon maakunnasta muodostui yksi pelastustoimen alue. Sopimuksen mukaan kustannukset on jaettu "netto menojen keskiarvon" ja "asukasluvun" suhteessa siten, että vuosien välillä nettomenojen osuus on laskenut 99 %:sta 94 %:in ja asukas luvun noussut 1 %:sta 6 %:in. Yhteistoimintasopimuksen 9 :n mukaan kunnat voivat vuodesta 2010 lu kien ottaa käyttöön riskikartoituksen, asukasluvun suurempaan painotuk seen tai muuhun toimivaan kustannusjakoperusteeseen perustuvan las kentamallin. Laskentamallin mahdollisessa käyttöönottamisessa noudate taan yhteistoimintasopimuksen 11 :n periaatetta. Vuosina maksuosuuden muuttamista selvitettiin. Kesäkuussa 2014 nimettiin työryhmä kuntien maksuosuuden määräytymisperusteiden tarkastamista varten. Työryhmä on tehnyt yksimielisen päätöksen esitykseksi pelastustoimen maksuosuusperusteen muuttamisesta lukien. Työryhmä valmisteli myös uuden yhteistoimintasopimuksen, joka korvaisi voimassa olevan sopimuksen. Työryhmän esityksen mukaan kuluista 50 % jaettaisiin talousarvion mukaisen maksuosuuden ja 50 % asukasluvun ja riskiruutujen keskiarvon mukaan. Tulevan vuoden maksuosuudesta 50 % perustuu aina edellisen vuoden talousarvion mukaiseen maksuosuuteen. Lisäksi työryhmä esittää paloasemavuokrien pääomakustannusten korkoperusteen tarkistamista kaikille samansuuruiseksi. Juankosken kaupungin kohdalla maksuosuuden määräytymisperusteiden muuttaminen tietäisi maksuosuuden kasvua n :lla vuodessa, kun tarkastellaan vuoden 2014 maksuosuutta. Vuoden 2014 maksuosuus on Riskiruutujen määrittely perustuu valtakunnalliseen pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeeseen. Suunnitteluohjeen mukaan: Riskiruutu muodostuu 1 km x 1 km kokoisesta ruudusta. Riskiluokka määritellään jokaiselle riskiruudulle. Riskiluokka määräytyy kullekin ruudulle regressiomallin avulla arvioidun riskitason perusteella ja tapahtuneiden riskiluokan määrittävien onnettomuuksien perusteella. Riskiluokan määrittävillä onnettomuuksilla tarkoitetaan rakennuspaloja ja -vaaroja, liikennevälinepaloja, muita tulipaloja, liikenneonnettomuuksia, sortumia/sortumavaaroja, räjähdyksiä/räjähdysvaaroja, vaarallisten aineiden onnettomuuksia ja kiireelliseksi luokiteltuja ihmisen pelastamistehtäviä. Juankoskelle riskiruutuja maksuosuusmallissa on määritelty 8, kun taas

10 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus varallaolomiehityksiä määriteltäessä puhuttiin 7 riskiruudusta. Maksuosuusmallissa ei huomioida riskiruutujen riskiluokkia, vain pelkästään niiden lukumäärä. Riskiruutujen määrä ei myöskään korreloi mitenkään pelastuslaitoksen paikkakunnalla toimivaan henkilöstömäärään, eikä kunnille kohdistettavaan maksuosuuteen. Hyväksyessään pelastuslaitoksen vuoden 2015 talousarvion aluepelastuslautakunta totesi : Esityksen mukaan pelastuslaitosten kuntamaksuosuudet jäädytetään vuoden 2014 tasolle vuoden 2017 loppuun saakka. Pelastuslaitos tulee esittämään kuntamaksuosuuden korottamismahdollisuuden siinä tapauksessa, jossa palvelutasoa tulee nostaa esim. uuden paloaseman rakentamisen johdosta. Uusi yhteistoimintasopimusesitys noudattelee pitkälti voimassaolevaa sopimusta, merkittävimmät muutokset koskevat juuri 7. :n kiinteistöjen vuokrausperiaatteita sekä 9. :n kuntien maksuosuuksien määräytymistä. Esitys on hyväksytty aluepelastuslautakunnassa ja siitä on järjestetty kuntien ja Poh jois-savon liiton edustajille informaatioti lai suus , jossa esitystä on täsmennetty. Kuntia on pyydetty antamaan pää tök sensä asi aan liit tyen mennessä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi yhteistoimintasopimuksen (liite nro 14). Kaupunginhallitus esittää, että hyväksyessään uuden yhteistoimintasopimuksen kau pun gin val tuus to hyväksyisi myö s ponnen, jossa se edellyttää, et tä maksu osuus pe rus tei den määrittämi seen si säl ly tet täi siin jat kos sa asukas lu vun ja ris ki ruutu jen (50% maksu osuudesta) muutoksia seu raa vat resurs sit. Muu tok set re surs seis sa tu lisi suun ni tella riit tävän pitkälle aikavälille ja niiden seu rannas ta vastaisi pe lastus toi men ope ra tiivi nen joh to. Läh tökoh tana oli si edelleen pe lastus toimen palveluta so päätös, jossa mää ri tellään tur valli suus palvelut ja nii den taso, tavoitteet sekä voi mavarat maakunnalli sesti. Mika Wallius esitti esittelijän kaupunginvaltuustolle esitettä vään pon teen lisäyk sen, et tä re surs seis sa voidaan taata yleisimpien pe las tus teh tä vien aloit tami nen välittömästi. Eeva Kont ti nen kan natti Mi ka Wal liuk sen te ke mää li säys tä. Puheenjohtaja to tesi, että koska on tehty esittelijän esi tyk sestä poikkeava kan na tettu esi tys asias ta suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jot ka kannattavat esittelijän esi tystä ää nes tävät "jaa" ja ne, jot ka kan nattavat Mika Walliuksen esitystä äänes tä vät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänes tyksessä annettiin nel jä "jaa" ään tä ja viisi "ei" ääntä. Äänestyslista on liitteenä nro 16. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitykseksi kaupunginvaltuus tol le tuli esittelijä esitys lisättynä Mika Wal liuk sen tekemällä ponsilisäyk sel lä.

11 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle New Stroms Oy valitukseen koskien kaupunginvaltuuston päätöstä Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppilaiden siirtäminen Juantehtaan kouluun 57/12.02/2013 Kh 66 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko, puh , petri.kan gas perko(at)juankoski.fi Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Juankosken kaupungin lausun toa mennessä New Stroms Oy:n valituksesta koskien kaupungin valtuuston päätöstä Perusopetuksen palveluverkoston muutos : Säyneisen koulun lakkauttaminen ja opetuksen ja oppi laiden siirtäminen Juantehtaan kouluun. Kaupunginjohtajan ehdotus Juankosken kaupunginhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa: Juankosken kaupungin vastine New Stoms Oy:n tekemään kun nallisvali tukseen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Taustatiedoksi, että valittaja on New Stroms Oy. Yhtiön vastuuhenki löt ovat Es poosta (Heikki J W Salonen) ja Vantaalta (Veikko Luode). Yhtiöllä ei ole toimin taa Juankoskella eikä kau pungilla ole tietoa, että yhtiöllä olisi muutoinkaan liike toimintaa, yhtiö ei ole jättänyt kauppa re kisteriin tilinpäätöstään vuoden 2011 jäl keen ja se ei ole ennakko perintärekisterissä. Koska yhtiö on kuitenkin rekisteröi ty Juankoskel le, niin yhtiö on kuntalain 4 mukaan kunnan jäsen ja voi tehdä hal lintovalituksia kunnan päätöksistä. Yhtiö onkin tehnyt useita valituk sia Juan kosken kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen pää töksistä. Aluksi todetaan, että valitus sisältää lukuisia paikkansa pitämättömiä väittämiä joihin Juan kosken kaupunki ei ota kantaa, koska katsoo, että ne eivät ole rele vantteja ratkaistavan asian kannalta tai eivät liity itse valitukseen. Väitteeseen kaupunginjohtajan esteellisyydestä ko. asiassa tode taan, että virka miehen es teellisyydestä säädetään hallintolain 28 :n 1 momentissa. Sen perus teella kaupungin talou dellinen tilanne ei tee kaupunginjohtajaa esteelliseksi hoi tamaan tehtäviään. Väitteeseen vs. Juantehtaan koulun rehtori/sivistystoimen johtajan jääviydestä todetaan, että virkamiehen esteellisyydestä säädetään hallintolain 28 :n 1. mo mentissa, jonka perusteella hän ei ole ollut esteellinen valmistelemaan Säynei sen koulun lakkauttamisasiaa. Riikka Kart tunen ei toimi Juantehtaan koulun reh torin sijaisuutta hoi taessaan Muuruveden koulun rehto rina. Sivistyslautakunta on ko kouksessaan , ja määrännyt Muuruveden koulun rehtorin viransijaisen ajalle 1.8.alka en saakka. Todetaan, että Jari

12 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Karttunen on ollut virka vapaalla alkaen ja hän irtisa noutui teh tävästään alkaen. Säyneisen koulun yleinen keskustelu- ja kuulemistilaisuus koskien Säyneisen koulun ja ope tustoiminnan lakkauttamista syksyllä 2015 pidettiin Kutsu kuulemistilaisuuteen julkaistiin Koillis-Sa vo lehdessä ja Juan kosken kaupungin ilmoitustaululla ja netti sivuilla. Kuntalaisille varattiin mahdolli suus tulla kuulluksi saakka. Liitteenä lehti-il moitus. Koulun henkilöstöä kuul tiin Valittaja on esittänyt valituksessaan, että kuntalaki 65 mom. 3 rik komisesta to detaan, että kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitel man on oltava tasapainos sa tai ylijäämäinen enin tään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos ta lousarvion laatimisvuoden tasee seen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Juankosken kaupunki toteaa, että valtiovarainministeriö asetti 2012 kunnalle kun nan pe rus pal ve lui den val tionosuu desta anne tun lain (1704/2009) 63 a :ssä tar koite tun ar viointi ryhmän. Arviointi ryhmässä kunnan ja valtiova rainminis teriön jä se net yksi mielisesti päättivät esit tää Juankosken kaupun gin ja Kuopion kau pun gin kuntaliitosta sekä toteuttaa ar viointiryhmän esi tyksen mukaiset toi men pi teet pal veluiden edellytysten turvaamiseksi. Juankosken kaupun gin val tuusto ja Kuopion kaupungin val tuusto hyväksyi vät yhtäpitävil lä pää tök sillä syksyllä 2014 kuntaliitok sen astuvaksi voimaan , päätök sestä ei ole valitettu ja se on tullut lainvoimaiseksi. Kuntalaki ei velvoita kuntaa laatimaan talousarviota ja taloussuunni tel maa kun nan olemassa oloa pidemmäksi aikaa. Tilanteessa, jossa valtuus tot ovat päättä neet kuntaliitoksesta, talous arvio ja suunni telma laaditaan kuntaliitoksen toteu tumiseen saakka. Kaupunginval tuusto on hyväksynyt vuosien 2015 ja 2016 ta loussuunnitelman, joista vuosi 2015 on talousarviovuosi. Juankosken kaupungin aika itsenäisenä kuntana päättyy ja talouden tasapainot tamiseksi aika on liian lyhyt. Hallintokunnat jatkavat kuitenkin kaupun ginvaltuuston edellyttä miä taloutta tasapai nottavia toimia. Mitä tulee väitteeseen perusopetuslain ja perustuslain rikkomukses ta Juankos ken kaupunki toteaa, että kaikille oppilaille ja esikoululai sille järjestetään opetus peruskoululain ja perustus lain mukaisesti. Juankosken kaupunginhallitus pyytää Itä-Suomen hallinto-oikeutta hyl käämään New Stroms Oy:n valituksen sekä "valitusasiakirjojen laati mi sesta ja oikeudenkäyntikuluista" esitetyn korvausvaatimuk sen. Esittelijän esitys hyväksyttiin lisäyksellä, että kaupunginvaltuustolla on ollut toimivalta päättää asiasta.

13 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus koskien kaupunginhallituksen :ssä 42 olevaa keskusteluasiaa / New Stroms Oy 7/02.99/2010 Kh 67 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko, puh , petri.kan gas perko(at)juankoski.fi New Stroms Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen keskusteluasiasta joka koski Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä Juankosken Biolämpö Oy:n osakekauppoja. Keskustelun kuluessa todettiin, että päätöksestä jatkovalitetaan ja kaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittavia jatkotoimenpiteitä. Oikaisuvaatimuksessaan New Stroms Oy toteaan mm. seuraavaa: Juankosken kaupunginhallitus on ottanut Itä-Suomen hallinto-oikeuden tekemän tuoreen päätöksen hallituksen kokouksessa esiin vain ns. keskusteluasiana, jonka ilmeisenä tarkoituksena on estää päätöksestä valittaminen naamioimalla tehty päätös ikään kuin asian valmisteluksi. New Stroms Oy:n mukaan em. kh 42 :n päätös on siis tosiasioiden va lossa ai to pää tös, kos ka asias sa valtuutettiin kaupunginjohtaja "tekemään tarvit tavia jat kotoi menpi teitä." Jatkotoimenpiteitä ei kuitenkaan määritelty, mikä asia mitta vien ta loudellis ten vaikutusten johdosta suuresti alijäämäi sen kaupun gin talou denkin kan nalta on aivan oleellinen hallituksen laiminlyönti. New Stroms Oy:n mukaan kaupunginjohtaja on Juankosken Biolämpö Oy:n asioissa esteellinen. New Stoms Oy vaatii oikaisuvaatimuksessaan että Juankosken kaupunginhallitus peruuttaa kokonaisuudessaan em. kh 42 :ssä keskusteluaihe 1 koskevan päätöksensä ja ryhtyy välittömästi toi menpiteisiin JBOY:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus jättää New Stroms Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen tutkimatta ja toteaa, että Kuntalain mukaan kunnanjohtajalla on suoraan lain nojalla oikeus puhevallan käyttöön keskustelun kohteena olleessa asiassa. Kaupunginjohtaja halusi keskustella asiasta kaupunginhallituksessa ja saattaa asian näin hallituksen tietoon ja saada erilaisia näkökulmia asiaan. Vasta asian lopullinen ratkaisu on katsottava lopulliseksi päätökseksi ja näin ollen asia on katsottava valmisteluksi. Kaupunginhallitus hyväksyi :ssä kaupunginhallituksessa keskustellun asian toi menpiteet. Kaupunginjohtajan esteellisyydestä todetaan, että kau pun gin johtaja ei ole ollut esteellinen käsittelemään asia sillä perusteella, että hän on toiminut Juankosken Biolämpö Oy:n hallituksessa. Kaupungin joh taja on eronnut hallituksen jäsenyydestä jo Esittelijän esitys hyväksyttiin.

14 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Juankosken Käsityöpirtti ry:n anomus vuokratuesta toimintavuodelle /02.04/2012 Kh Valmistelija/lisätiedot: Elinkeinoasiamies Liisa Jokela, puh , liisa.jokela(at)ju an koski.fi Juankosken Käsityöpirtti ry anoo vuokratukea toimintaansa vuo delle /kk. Vuokratukea haetaan yhdistyksen järjestämän käsityöharrastustoiminnan tukemiseen. Jäseniä yhdityksessä on 58 henkilöä. Yhdistys on järjestänyt käsityöiltoja joka toinen viikko ja yhden viikonloppukurssin. Käsityömyymälän toiminnassa on ollut mukana 9 talkoolaista, joille on maksettu palkkaa 1 /h. Yhdistyksen ylläpitämä käsityömyymälä toimii tärkeänä myyntikanavana paikkakunnan käsityöyrityksille ja on näin erinomainen esimerkki vapaaehtoistoiminnan ja yritysten välisestä yhteistyöstä. Lisäksi käsityömyymälä on osa juankoskelaista palvelutarjontaa seutukunnan asuk kaille ja mat kaili joille. Elinkeinoasiamiehen esitys: Kaupunki myöntää Juankosken Käsityöpirtti ry:lle vuokratukea vuodelle /kk. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinoasiamiehen esityksen. Keskustelun kuluessa Kari Hartikainen esitti, että asia jätetään pöydälle. Maarit Riekkinen kannatti Kari Hartikaisen tekemää esitystä. Asian pöydälle jättämisesti äänestettiin siten, että ne jotka kannattavat, että asian käsittelyä jatketaaan äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Kari Hartikaisen tekemää esitystä äänestävät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän "jaa" ääntä ja kaksi "ei" ääntä. Äänestyslis ta on liit teenä nro 13. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. Esittelijä esitti, että asia jätetään pöydälle ja välittömästi elinkeinoasimies hankkii täsmennetyt tiedot (toimintasuuunnitelma, tilinpäätös, toimintakerto mus) että tie de tään on ko täs sä pää pai no elinkeino- vai harrastustoi minnan puo lel la. Sen jäl keen kaupunginjohtaja voi siirtää asian sivityslau takun nalle tai jos katsotaan, että se on halli tuksen toimivaltaan kuuluva asia, asia tuo daan hallituk sen käsittelyyn. Esittelijän kokouksessa tekemä esitys hyväksyttiin ja asia jätettiin pöydälle. Kh 68

15 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Juankosken Käsityöpirtti on toiminut Juankoskella 21 vuotta. Kaupungin tuki yhdistyksen toimintaan on linjattu elinkeinolautakunnassa vuosina 2010 ja Yhdistyksen pyrkimyksenä on ollut kehittää toimintaansa laaja-alaisesti niin käsityöharrastuksen kuin siihen liittyvän liiketoiminnan osal ta tar joamalla käsityöyrittäjille myyntikanavan tuotteilleen. Kau pun ki on tu kenut Käsityöpirtin toimintaa nimenomaan vuokratuen muodos sa sen jälkeen, kun kaupungin oma liiketila vanhasta Osula rakennuksesta lop pui. Yhdistys on myös pyrkinyt aktiivisesti parantamaan liiketoiminnan tulosta, jotta yhdistyksellä olisi mahdollisuus palkata ulkopuolinen työnteki jä. Vuonna 2014 työntekijä palkattiin kolmen kuukauden ajaksi. Kaupunginhallitus edellytti kokouksessaan sen selvittämistä, kohdistuuko haettu vuokratuki lähinnä harrastustoiminnan tukemiseen vai onko sillä elinkeinojen edistämiseen liittyvä ulottuvuus. Tähän voidaan todeta, että vuokratuki kohdistuu nimenomaan liiketilan ylläpitämiseen, jo ka mahdollistaa käsityötuotteiden kauppaamisen. Aktiivisen lii ke toi min nan joh dos ta yh dis tyk sen roo li ni men omaan juan kos ke laisen pal ve lulii ke toiminnan kes kuu dessa on kes kei nen, toiminta tu kee paikka kun nan kaup papalvelu tar jontaa ja matkai lua. Käsityötuotteiden myynti ei kilpaile muiden paikka kunnan liikkeiden kanssa, joten vuokratuki ei vääristä kilpailua vaan omal ta osal taan li sää paik ka kun nan tarjontaa ja vaikuttaa pieneltä osaltaan po sitii visesti myös mui hin toimijoihin. Liiteaineistona toimintakertomus 2014, tilinpäätös 2014 ja toimintasuunnitel ma vuo del le Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunki myöntää Juankosken Käsityöpirtti ry:lle vuokratukea vuo del le /kk. Vaih to eh tona tuelle selvitetään kuitenkin, olisiko kau pun gin omistamissa tiloissa tarjota vaihtoehto yhdis tyksen vuokratiloil le. Jos tällainen molempia tyydyttävä vaihtoehto löytyy, tarkistetaan tuen tarve uu delleen. Merkittiin, että Leena Partanen ilmoitti jääviyden ja poistui kokouksesta klo ei kä osal lis tu nut asias ta käytyyn keskusteluun eikä päätöksen te koon. Esittelijän muutettu esitys: Kaupunki myöntää Juankosken Käsityöpirtti ry:lle vuokratukea vuodelle /kk. Elinkeinoasiamies vel voi te taan he ti sel vit tä mään vaih to ehtoiset kau pun gin omis ta mat vuokra tilat yh distyk sen käyt töön. Jos vaih to ehto löy tyy tar kaste taan tuen tarve uudel leen. Merkittiin, että Pekka Vartiainen poistui kokouksesta klo Esittelijän muutettu esitys hyväksyttiin. ----

16 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Selonteko vuoden 2014 sisäisestä valvonnasta 45/02.02/2010 Kh 69 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginkamreeri Kaija Kähkönen, puh , kaija.kahkonen(at)juankoski.fi Osastopäälliköt ja kaupunginkamreeri ovat raportoineet vuoden 2014 sisäisestä valvonnasta (liite nro 15). Raporteissa on tiivistelmä keskeisimmis tä valvonnan tuloksista ja kehittämistoimenpiteistä. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevat vuoden 2014 selonteot sisäisestä valvonnasta. Esittelijän esitys hyväksyttiin lisäyksellä, että sosiaali- ja terveysjohtajalta pyydetään tarkennettu selvitys.

17 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kivestä ja Puusta (Sticks and Stones) kehittämishankkeen hallinnoinnista aiheutuneiden lisäkustannusten käsittely 19/10.03/2012 Kh 70 Valmistelija/lisätiedot: Elinkeinoasiamies Liisa Jokela, puh , liisa.jokela(at)ju an koski.fi Juankosken kaupunki on hallinnoinut ja toteuttanut yhteistyössä Kulttuurihistoriallisen Seuran, Soihtu ry:n ja Juankosken Puutarhaseuran kanssa Juankosken ruukkiympäristöön sijoittuvaa kehittämis- ja investointihanketta välisellä ajalla. (Kh ja Kh ). Hanke toteutettiin kumppanuusperiaatteella, jossa kaupunki toimi hallinnoijana ja Kulttuurihistoriallinen Seura yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa vastasi toteutuksesta ja omarahoitusosuudesta. Hanke toteutettiin siten, että toimenpiteisiin liittyi kehittämisosio ja investointiosio, jossa toteutettiin mm.ruukkialueen opastaulut,vanhan hautausmaan kunnostus, Pukkikallion siistiminen, kapearaiteisen rautatien reitin osittainen esille nostaminen, Soittokunnantalon alueen kunnostus. Kehittämisosiossa järjestettiin seminaareja, toteutettiin kansainvälisiä yhteistyötoimenpiteitä Huntlyn kaupungin kanssa.vastavuoroiset vierailut. Osallistuttiin Leader-toimintaryhmien yhteiseen FinnScot - hankeeseen yhdessä Parkanon ja Paltamon kanssa. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat vyörytyserät huomioiden ,56 euroa, tulot ,49 euroa ( Eu+ valtio ,24 euroa, yksityinen rahallinen osuus ,00 euroa ja tuloutettava kuntarahaosuus 3576,25 euroa.) Nettomenot vyörytysmenot huomioiden ,07 euroa. Rahoituksen osalta alkuperäinen suunnitelma ei to teu tu nut, vaan kau pungille syn tyi hankkeesta ,07 euron nettokustannus. Syynä tähän oli yksi tyisra hoitusosuuden kertyminen kehittämisosion ja investointiosion välillä. Kehit tämisosioon ei onnistuttu keräämään riittävää määrää talkoo työtä, vaan omarahoitukseen jouduttiin käyttämään ns.kerättyä rahallista osuut ta. Vas taavasti investointiosiossa talkootyötä kertyi yli tarvittavan määrän, (6.162,50 ) mutta kertymää ei voitu hyödyntää maksatuksessa, kos ka ra hal lista yksityisrahaosuutta ei saatu kerrytettyä riittävästi. Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti tulee tarkasteluun ylimääräisen kustannuksen perintä hankkeeseen osallistuneilta yhdistyksitä. Elinkeinoasiamies esittää, että nettokustannusta ei peritä hankkeen toteutukseen osallistuneilta yhdistyksiltä. Perusteluna on yhdistysten taloudelliset voimavarat ja toteutunut talkootyömäärä, jolla yhdistykset ovat osallistuneet yhteisen ympäristön ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Ylitys voidaan kattaa vastaavilla säästöillä elinkeinotoimen vuoden 2014 talousarvio raa min si säl lä. Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus toteaa, että hankkeessa mukana olleet yhdistykset ovat teh neet hank keen hyväksi määrällisesti sen määrän talkootyötä, johon olivat sitou tu neet. Talkootyön jakautuminen kehittämisosion ja investointien

18 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus välillä jakautui kuitenkin eri painoarvolla, kuin hankesuunnitelmassa oli kirjattu, josta johtui avustusten jääminen suunniteltua pienemmäksi. Tästä syystä ja huomioiden yhdistysten taloudelliset voimavarat ja alueen asukkaiden hyväksi tehty talkootyö, kaupunginhallitus päät tää hy väk syä elin keino asia mie hen esityksen eikä ryhdy perimään erotusta yhdistyksiltä. Hallitus päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle ja projektin kaikista kus tan nuk sis ta mm. matkakuluista henkilöittäin pyydetään lisäselvitys. Lisäk si pyy de tään selvi tys, mik si pro jek tia ei kes key tet ty, kun tu lo ar viot oli vat alit tu mas sa. Selvitys on tehtävä seuraavaan hallituksen kokoukseen mennes sä. Merkittiin, että Maarit Riekkinen poistui kokouksesta klo tämän pykälän käsittelyn aikana. Mika Wallius poistui kokouksesta klo väliseksi ajaksi.

19 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Talousarvion toteutuminen Kh 71 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginkamreeri Kaija Kähkönen, puh , kaija.kahkonen(at)juankoski.fi Talousarvion toteumavertailu on valmistunut. Raportti toimitetaan kaupunginhallituksen jäsenille sähköpostin välityksellä torstaina Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteumavertailun Esittelijän esitys hyväksyttiin.

20 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tiedoksi esitettävät asiat ja kirjelmät 5/00.02/2015 Kh 72 Ehdotus 1. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja nro 1/ Selvitys lainamäärästä Väestörekisterikeskus: ikäluokka- ja siviilisäätytilasto Kiinteistönluovutusilmoitukset: (määräala, uusi) (ositus, määräosa 1/2) Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen edellä esitetyt kirjeet ja kirjelmät. Kokouksessa esittelijä lisäsi tiedoksi esitettäviin asioihin Kuopion ja Juankosken yhdistysmishallituksen pöytäkirjan nro 1/ Esittelijän esitys hyväksyttiin.

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 15

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 15 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 15 Sivistyslautakunta 15 22.04.2015 Sivistyslautakunta Aika 22.04.2015 klo 08:00-9:10 Paikka Kaupungintalo 3. krs kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 Konserni- ja henkilöstöjaosto 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 18:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kiinteistö

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 13:00-17.47 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2015 158 160

Kunnanhallitus 11/2015 158 160 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 11/2015 158 160 Aika Maanantai 20.08.2015 klo 19.30 19.45 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Vuorela Antti

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot